Medlemsblad for Kreds Øst, nr. 3, 2019

Page 1

m e d l e m s b l a d f o r k r e d s Ø s t / E n f i n a n s k r e d s i F i n a n s f o r b u n d e t / n o v e m b e r 2 019

Nye fagudtryk holder hjernen i gang ”Det holder hjernen i gang at skifte arbejdsområde en gang imellem og lære at bruge en masse nye fagudtryk”, siger Mae Veskis Hove, estiskfødt sprogekvilibrist. Før hun kom til Nets arbejdede hun med onlinespil og i bilbranchen Læs side 8

Vær nysgerrige / 6

Hvad har I på hylderne? / 10

Pensionistliv med plads i en ny bestyrelse / 12


2

Bæredygtighed

Af Helle Sindal / Foto: Tukummeq

Gratis genbrugstøj spreder

Hvert år indsamler Jacobine G. Poulsen brugt tøj fra sine kolleger i Grønlandsbanken i Nuuk og sender det til Grønlands nordligste by, hvor der ikke er genbrugsbutikker Skibet er ladet med genbrugstøj, når årets første fragtbåd fra Nuuk i juni stævner ud på den lange rejse til Qaanaaq (Thule) i det nordvestlige Grønland. Blandt de mange andre varer i lasten står en flok flyttekasser med tøj og fodtøj, som privatrådgiver og fællestillidsmand Jacobine G. Poulsen fra Grønlandsbanken har indsamlet hos sine kolleger. Når tøjet er fremme i Qaanaaq en måned senere, bliver det modtaget af en lokal skolelærer, som er kunde i banken. Hun uddeler først tøj til familier, som virkelig trænger til det, og derefter er alle velkomne til at komme og forny garderoben med brugt tøj. ”Her i sommer kom der over 100, som hyggede sig med kaffe og snak, mens de fordelte alt tøjet”, fortæller Jacobine, som et par tusinde kilometer længere mod syd kunne glæde sig over at se billeder fra begivenheden.

”Jeg valgte stedet, fordi der ikke er nogen genbrugsbutikker i området. Det er dyrt for folk at rejse og købe nyt tøj. Mange lever af fangst og fiskeri og har ikke så mange penge” Hun har aldrig selv været i Qaanaaq og har hverken familie eller bekendte på egnen. ”Jeg valgte stedet, fordi der ikke er nogen genbrugsbutikker i området. Det er dyrt for folk at rejse og købe nyt tøj. Mange lever af fangst og fiskeri og har

ikke så mange penge”, fortæller Jacobine, som lavede sin første tøjindsamling for fem år siden. ”Jeg spurgte et par bankkunder fra Qaanaaq, om der var nogen, som ville tage imod tøjet. Gør det endelig – der er så meget brug for det, svarede de”. Jacobine sendte to kasser tøj afsted og delte fragtudgifterne med en kollega. Børnetøjet blev revet væk af forældrene i byens eneste børneinstitution, mens tøjet i voksenstørrelse blev fordelt blandt beboerne i de lokale handicapboliger. ”Jeg fik en mail med et rørende takkebrev fra de handicappede”, fortæller hun.

Banken bakker op Året efter spurgte Jacobine, om Grønlandsbanken ville støtte hendes projekt. ”De synes, det giver god mening, så nu betaler banken for flyttekasserne og


Bæredygtighed

glæde i Nordgrønland

Genbrugstøjet blev revet væk af indbyggerne i Qaanaaq, som hovedsageligt lever af fangst og fiskeri og ikke har så mange penge.

Jacobine G. Poulsen lavede sin første tøjindsamling for fem år siden. I dag støtter Grønlandsbanken projektet og betaler for flyttekasserne og fragten.

fragten”, fortæller hun. I 2017 blev tøjet pakket i sportstasker fra banken, og Jacobine vedlagde lidt pengepædagogik i form af en flok sparebøsser til børnene i Qaanaaq. ”Så kan de lære at spare lidt op”, pointerer hun. Røde Kors i Nuuk har også hørt om Jacobines initiativ, så i år kunne hun hente fem kasser med børnetøj, flyverdragter, overtræksbukser og støvler i den lokale genbrugsbutik og sende dem afsted sammen med kollegernes brugte tøj. Årets samlede ’høst’ fyldte 23 kasser. ”Det glæder mig meget at kunne glæde andre. Folk er så taknemmelige over at få tøj gratis”, siger Jacobine og tilføjer: ”Her i Nuuk lever vi mere luksusagtigt – vi har flere valgmuligheder og smider mere ud. I Qaanaaq kommer tøjet til folk, som virkelig har brug for det”.

Det giver mening at hjælpe andre Jacobine fortæller, at det også er hendes hjælper-gen, som i en årrække har holdt hende til ilden som tillidsmand - et hverv, hun stiller op til igen ved det aktuelle tillidsmandsvalg. ”Det giver mening for mig at kunne hjælpe andre”, fastslår hun. Til maj begynder hun igen at indsamle brugt tøj fra kollegerne, som tager deres aflagte bukser, kjoler, trøjer og sko med på arbejde. Så samler Jacobine det i garderoben under bankens hovedafdeling. ”Flere og flere bakker op om indsamlingen. Jeg glæder mig allerede til at sende kasserne med tøj med skibet mod nord til juni”, siger Jacobine. Hun håber engang at kunne opleve området, som hun har været med til at klæde på. ”Det er en drøm for mig at se Qaanaaq”, slutter hun.

3


4

OK-2020

Af Carsten Jørgensen

Trivsel skal i fokus ved OK-forhandlinger Kreds Øst bakkede på Finansforbundets aftalekonference op om ønsket om at få trivsel med ved forhandlingsbordet med FA til januar

Blandt deltagerne på Finansforbundets Aftalekonference den 24. september var der stor enighed om, at trivsel skal med til forhandlingsbordet, når Finansforbundet og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) mødes midt i januar. Finansforbundets seneste trivselsmåling fra 2018 viser således, at 23 procent af medlemmerne er i farezonen for at udvikle helbredstruende stress. Meldingerne fra medlemsundersøgelsen i foråret er også, at trivsel bør prioriteres, når den nye overenskomst skal skrues sammen. Trivsel skal fortsat være i fokus. Vi er godt klar over, at det kan være svært at skrive den i en overenskomsttekst, men så må det komme med som en hensigtserklæring eller et kodeks”, sagde Kreds Østs formand Pia Beck Stæhr fra talerstolen på Aftalekonferencen. Hun argumenterede også for, at tandforsikringen, som i den seneste overenskomst kom med som en forsøgsordning på Kreds Østs foranledning, skal gøres permanent. Responsen fra medarbejderne på tandforsikringen har nemlig været meget positiv.

Uddannelsesdage Aftalekonferencen behandlede naturligvis også emner som løn, pension, arbejdstid og kompetenceudvikling. Kreds Øst ser gerne, at der bliver lagt nogle uddannelsesdage ind i overenskomsten, så medarbejderne kan sikre sig bredere kompetencer og være rustet til de mange jobskift, som fremtidens arbejdsmarked byder på. Pia Beck Stæhr henviste til forbun-

dets såkaldte Hanne Shapiro-rapport om fremtidens finansielle arbejdsmarked, der anslår, at den gennemsnitlige jobrotation vil vokse - svarende til at alle skifter job hvert tredje år. Fra januar til juni 2018 var der alene 428.000 jobskifter.

Udligningsordning Kredsformanden gentog desuden et krav, der har været i spil ved flere tidligere overenskomstforhandlinger; en udligningsordning mellem virksomhederne, der gør det muligt for mindre virksomheder at afgive en medarbejder til fagligt arbejde på fuld tid. ”Vi vil som finanskreds gerne være repræsenteret bredt i bestyrelsen - både fra store virksomheder og fra de mindre - men det er svært, da det er økonomisk tungt for de mindre virksomheder at stille en medarbejder til rådighed og det vil derfor give god mening om der var en fordeling af udgifterne”, sagde Pia Beck Stæhr. De kommende måneder forventes en række arbejdsgrupper med repræsentanter fra FA og Finansforbundet nedsat for at drøfte en række temaer i overenskomstforhandlingerne. Selve forhandlingerne begynder midt i januar.


Finansforbundets

nETVÆRK Assurandør

Private Banking

del dine erfaringer, og lær nyt om assurandørområdet

du sparrer med ligesindede og får inspiration til din personlige og karrieremæssige udvikling

Compliance officer up-to-date faglige input og sparring med andre complianceofficers

Privatkunderådgivning fokus på din karriereudvikling

Projektledelse Compliance - 1st & 2nd line of defence

få nye perspektiver på dine arbejdsudfordringer

up-to-date faglige input og sparring med andre compliancemedarbejdere

Styrk din markedsværdi - Young Academics styrk din markedsværdi i netværk med fokus på karriere

Erhvervsrådgivning fokus på salg, kunderelationer og balance i arbejdslivet

Selvledelse

HR

du får redskaber til at lede komplekse opgaver og skabe resultater

sparring og værktøjer til forretningsorienteret HR

IT

FINANSFORBUNDETS TECH-NETVÆRK

24 IT-faglige netværk – fx IT-arkitektur, Scrum, Business Intelligence

Building Bridges Fintech forstå og udnyt finanssektorens nye karrieremuligheder

Ledelse (nye ledere) unik mulighed for at udvikle dig sammen med lederkolleger

Future Finans It

Ledelse (erfarne ledere)

kom på forkant med trends og nye teknologiparadigmer i it-forretningen

få sparring og inspiration på aktuelle ledelsesudfordringer

MarketTech sparring og inspiration til at udvikle dit område

for dig, der arbejder i Markets og forventer, at din videre karriere vil rumme forandringer

Løn og overenskomst

RegTech

Ledelsessupport

sparring og inspiration til opgaveløsning

forstå udviklingen inden for regulatory technology, og udnyt mulighederne i din karriere

Pension sparring og inspiration til at udvikle dit arbejdsområde

Læs mere om netværkene på finansforbundet.dk/netvaerk


6

Tillidsmandsseminar

Af Carsten Jørgensen

Vær nysgerrige Kredsformand Pia Beck Stæhr opfordrede deltagerne på tillidsmandsseminaret til at følge med i overenskomstforhandlingerne og at være nysgerrige og stille spørgsmål til kredsbestyrelsen Kredsens tillidsmandsseminar den 2. -3. oktober på Kollekolle konferencecenter i Værløse havde to emner – konflikter og politisk indflydelse. På seminarets første dag blev deltagerne klædt på med viden og færdigheder til at løse de hverdagskonflikter, der næsten altid opstår på en arbejdsplads, hvor forskellige mennesker arbejder. Underviserne Natasha Swerdloff og Jan W. Jansen fra konsulentfirmaet Mannaz fortalte blandt andet om, hvordan konstruktiv håndtering af konflikter frigiver fastlåst energi og om, hvordan løsning af konflikter giver personlig tilfredsstillelse og arbejdsglæde. Seminarets 2. dag satte fokus på Finansforbundets politiske ansvarsområder, og hvordan arbejdet i områderne

har noget med de tillidsvalgte og medlemmerne at gøre. ”Vær nysgerrige og stil gerne spørgsmål, der udfordrer os alle på meninger og holdninger. Det vi arbejder med, her sammen med jer, er meget værdifuldt for kredsbestyrelsesmedlemmerne”, lød opfordringen fra kredsformand Pia Beck Stæhr, da hun blev interviewet med deltagerne på seminaret som tilskuere. På spørgsmålet om hvad hun mener, der er det vigtigste emne for tillidsvalgte at følge med i lige nu, lød svaret overenskomstforhandlinger. ”Der er selvfølgelig vandtætte skodder om, hvad der foregår i forhandlingslokalet. Men sæt dig ind i hele overenskomstkøreplanen, så du kan besvare kollegernes spørgsmål - for eksempel om, at løn, pension og trivsel er de emner, der står højest på ønskelisten til en ny overenskomst”, sagde Pia Beck Stæhr.

Politisk arbejde med bæredygtighed Formanden for Finansforbundet Kreds Øst står i spidsen for det politiske ansvarsområde Bæredygtighed og Branche (BOB). ”Vi besluttede til stormødet i Finansforbundet i 2018, at vi i BOB i perioden

frem til næste landsmøde i 2020 skulle arbejde med FN’s 17 verdensmål (og de 169 delmål). Det har været noget af en mundfuld både med udvælgelse, relevans og ikke mindst prioritering! Vi har fået hjælp af en konsulent fra Deloitte til at holde hovedet koldt og samle trådene på hele dette patchworktæppe, som verdensmålene er. Der er intet mål eller udsagn der er usympatisk, og derfor er prioriteringen også ret svær”, forklarede Pia Beck Stæhr. Der er blevet skåret til benet for at komme frem til, hvordan forbundet bedst kan bidrage til bæredygtighed. Efter en tragtmodel, som startede med 169 delmål, er man i BOB ved at anvende tragten endt med 26 delmål, som er repræsenteret i 12 verdensmål. De er også afstemt i forhold til Finansforbundets politiske grundlag (kernefortælling, værdier, mission og vision). ”I løbet af det tidlige forår, kommer der en guide af en art, og der vil være involvering og kompetenceudvikling af tillidsvalgte, så man som fagligt valgt, kan blive klædt på til, hvordan man kan gribe arbejdet med bæredygtighed an ude i egen virksomhed”, sagde Pia Beck Stæhr på tillidsmandsseminaret.


Tillidsmandsseminar

Stor tilfredshed med seminar Hanne Gudik-Sørensen, tillidsmand i Visma (Bluegarden) og arbejdsmiljørepræsentant Henrik Beck fra DLR Kredit roser indholdet af kredsens tillidsmandsseminar

Henrik Beck: ”Jeg har været arbejdsmiljørepræsentant i otte år, men det var første gang jeg var

Hanne Gudik-Sørensen:

med til kredsens tillidsmandsseminar. Det var en god oplevelse. På forhånd var arrangørerne måske lidt usikre på, om der var nok på programmet for arbejdsmiljøre-

tog i tillidsmandsseminaret, men jeg synes,

præsentanter, men det synes jeg, der var”.

at det var godt, at de var inviteret. Da ar-

”Oplæggene om konflikthåndtering var

bejdsmiljørepræsentanter tager sig af det

fyldt med gode pointer, og det var blandt

psykiske arbejdsmiljø, var det også meget

andet en øjenåbner at blive præsenteret for

relevant at have dem med til oplæggene

konflikthjulet. Det går blandt andet ud på,

og diskussionerne om konflikthåndtering”.

at en person kan have et issue på et per-

”Det giver nogle lidt andre vinkler på dis-

sonligt, følelsesmæssigt niveau, men hvis

kussionerne. Tillidsmænd er måske lidt

den anden person i konflikten befinder sig

hårdere i deres retorik, mens mange ar-

på et rationelt niveau, kan man ikke løse

bejdsmiljørepræsentanter er lidt mere for-

den. Konflikthjulet er et godt og simpelt

sigtige, og jeg tænkte faktisk undervejs, at

værktøj, som jeg kan bruge i dagligdagen”.

det kan være mange af medlemmerne er

”Som udgangspunkt tænkte jeg, at tillids-

anderledes i deres personlighed og adfærd

mændene ville have størst interesse i at

end, jeg normalt går og tror, fordi jeg selv

høre om det politiske arbejde i Finans-

er meget direkte”, siger Hanne Gudik-Sø-

forbundet, men da jeg først stod i det og

rensen, der er tillidsmand for 50-60 kolle-

skulle tale om de politiske ansvarsområ-

”Det var udbytterigt at deltage på semina-

ger i Visma Bluegarden A/S.

der med andre tillidsvalgte, blev jeg gre-

ret. På førstedagen fik vi input til, hvordan

Hun har været tillidsmand i syv år og er

bet af det. Der var masser af livlig debat”,

vi kan håndtere konflikter i hverdagen af

klar til at fortsætte med hvervet, hvis hen-

siger Henrik Beck, der er arbejdsmiljøre-

nogle meget dygtige undervisere. Det var

des kolleger bakker hende op ved tillids-

præsentant i DLR Kredit.

nyt, at arbejdsmiljørepræsentanterne del-

mandsvalget.

7


8

Portræt

Af Helle Sindal / Foto: Christoffer Regild

Nye fagudtryk holder hjernen i gang Mae Veskis Hove skifter hjemmevant mellem fire sprog i sit job hos Nets, hvor hun tager sig af firmaets kunder i Estland. Dansk og estisk forretningskultur ligner hinanden meget – dog bruger esterne ikke smalltalk, fortæller Mae.

Det var interessen for sprog, som fik den unge Mae Veskis Hove til at rejse fra Estland til Danmark for at studere. Her mødte Mae danske Jens, som hun giftede sig med, og lige siden har hendes sprogkundskaber været en god adgangsbillet til det danske arbejdsmarked. Mae taler flydende estisk, russisk, engelsk, svensk og dansk. I sit nuværende job i Baltic Sales and Service hos Nets bruger hun primært estisk og russisk, når hun kommunikerer med kunderne i Estland. ”Der er et stort russisk mindretal i Estland, og selvom hovedsproget er estisk, så er det en stor fordel at bruge russisk, hvis man vil opnå noget hos dem”, forklarer Mae, som med et computerprogram let får computertastaturet til at skifte mellem forskellige sprog. Hendes nærmeste kolleger er fra Estland, Letland og Litauen, og chefen er fra Tyskland, så arbejdssproget i afdelingen er engelsk. Mae har arbejdet i Nets siden 2016. Tidligere har hun arbejdet med bl.a. it og onlinespil og i bilbranchen. ”Det holder hjernen i gang at skifte arbejdsområde en gang imellem og lære at bruge en masse nye fagudtryk”, oplever Mae. Den baltiske afdeling hos Nets var et nyt projekt, da hun blev ansat, så hun var med til at bygge afdelingen op og lære om alle processerne. Nets’ cirka 1.000 kunder i Estland er forretninger, som blandt andet bruger betalingsterminaler fra Nets. Mae glæder sig over at arbejde med hele forløbet omkring kunderne – fra salgsarbejde og risikoanalyse til afregning og opfølgning. En del af kunderne stammer fra Nor-

deas aktiviteter i Estland, inden banken blev fusioneret med DNB og blev til Luminor Bank, som selv udbyder betalingsløsninger. Men der kommer også nye estiske kunder til Nets. Mae oplever generelt ikke store forskelle mellem estisk og dansk forretningskultur, men på ét område er der virkelig variation: ”Vores afdeling i Estland bruger ikke smalltalk i professionel kommunikation. Så vi udveksler korte, klare beskeder ikke et ord om vejret eller andet, som ikke har noget med sagen at gøre”, fortæller hun.

Dialog om arbejdsmiljø Mae er arbejdsmiljørepræsentant for cirka 200 medarbejdere i Merchant Services i Nets’ hovedafdeling i Ballerup. ”Jeg var også arbejdsmiljørepræsentant på min forrige arbejdsplads. Det er et vigtigt område, hvor jeg gerne vil gøre en indsats for at styrke dialogen”, fastslår Mae. Her i efteråret har især de fysiske rammer på arbejdspladsen været i fokus. Hele Nets skal flytte til nye lokaler, og der har været mange forberedelser til det. Maes afdeling er rykket ind i et nyt lokale, så det har handlet om at lande bedst muligt i de nye omgivelser. I hverdagen gør Mae selv en indsats for at variere det stillesiddende arbejde. Hver eftermiddag omkring 14-tiden bruger hun fem minutter på at lave nogle øvelser med træningselastikker, som ligger klar til formålet. ”Nogle gange gør vi det i fællesskab, og ellers gør jeg det selv. Jeg kan tydeligt mærke, at de få minutters træning gør en forskel, så det kan jeg kun anbefale”.

Forebyggelse af stress er et andet vigtigt emne for arbejdsmiljørepræsentanten. ”Ledelsen har naturligvis et afgørende ansvar, men det er er også medarbejdernes eget ansvar”, siger Mae, som er glad for at have lært mere om dette og andre emner på Finansforbundets kurser og gå-hjem-møder. ”Når det gælder stressforebyggelse, kan forskellige øvelser og teknikker være en god hjælp”, fremhæver Mae.

Forfatter til ordbog Mae har bemærket, at nogle danskere har svært ved at skelne de baltiske lande fra hinanden, selv om landene og deres sprog og kultur er vidt forskellige. Dog har Estland påkaldt sig særlig dansk opmærksomhed de seneste år – på både godt og ondt: Der var sommerens festlige fejring af 800-års jubilæet for, at Dannebrog angiveligt faldt ned fra himlen i Estland. Men desværre også hvidvaskskandalen i Danske Banks afdeling i Estland, som ikke ligefrem pynter på nationens ry, opsummerer hun. Mae har ingen forretningsrejser til Estland, men privat har hun og familien tilbragt alle sommerferier i Estland, og hun tager selv gerne et par ture derover i løbet af året. Udover jobbet i Nets arbejder Mae også som tolk og oversætter nu og da. Hun har ingen problemer med hverdagens mange skift mellem forskellige sprog - og skulle hun komme i tvivl om et ord, kan hun slå det op i sin egen ordbog: Mae Veskis Hove er nemlig medforfatter til estisk-dansk/dansk-estisk ordbog. ”Det tog 4-5 år at skrive den”, slutter den sprogglade ester.


PortrĂŚt

9


10

Dialog

Af Carsten Jørgensen

Hvad har I på hylderne? Medlemmerne af Finansforbundet Kreds Øst ønsker mere information om forbundets medlemstilbud

Blå, gule, røde og grønne sedler med spørgsmål og opfordringer til at komme med bud på, hvordan trivsel kan blive en del af overenskomsten, hvordan bæredygtighed kan fremmes i virksomhederne, og hvordan Finansforbundet Kreds Øst kan støtte fællesskab mellem seniorer lå på bordene ved kredsens generalforsamling i foråret. Mange af de 250 deltagere udfyldte sedlerne med kommentarer. ” Vi har brugt denne metode flere gange ved vores generalforsamlinger og banko-aftener for at få input fra medlemmerne til det arbejde, vi laver og vurdere, om vi bruger vores kræfter på den rigtige måde”, fortæller René Paludan fra kredsbestyrelsen. Et gennemgående ønske fra deltagerne på generalforsamlingen er, at de

ønsker mere information om de medlemstilbud, Finansforbundet har på hylderne. Derfor har kredsbestyrelsen besluttet at, medlemsbladet skal reklamere for forbundets tilbud om netværk, FOKUS-arrangementer og ledertilbud. Et andet ønske går på at informere mere om seniorliv og at reklamere for de regionale seniornetværk, der er i forbundet.

Trivsel skal prioriteres Kredsbestyrelsen har drøftet de mange anbefalinger på de farvede sedler, og efterfølgende har man prioriteret hvilke emner, der skal arbejdes med. Udover ovenstående vil man fortsat arrangere møder og kurser med trivsel på dagsordenen. Flere medlemmer foreslår, at den kommende overenskomst

skal åbne op for, at virksomhederne kan tilbyde sundhedstjek til deres medarbejdere. Det ønske har kredsbestyrelsen sendt videre til forbundets overenskomstforhandlere. Der er også et forslag fra medlemmerne om, at virksomhederne skal have en stresscoach, som medarbejderne kan gå til. I dag henviser langt de fleste virksomheder stressramte medarbejdere til sundhedsforsikringen, som tilbyder psykologhjælp – men det er ikke alle psykologer, der er tilstrækkeligt klædt på til at håndtere stress. Bæredygtighed fylder allerede en del i sektoren og fremover vil emnet blive mere dominerende. Derfor foreslår medlemmer, at Finansforbundet Kreds Øst skal arbejde for, at medarbejdernes repræsentanter i virksomhedernes bestyrelser og i SU skal klædes på med viden om bæredygtighed af Finansforbundet. Det ønske vil kredsbestyrelsen også forsøge at opfylde, oplyser René Paludan.


Spil banko med dine kolleger Finansforbundet Kreds Øst inviterer alle medlemmer til bankospil Kom og vær med når vi igen afholder bankoarrangementer rundt om i landet. Benyt lejligheden til at få en hyggelig aften i selskab med gode kolleger, og muligheden for at vinde skønne præmier.

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 18.00-22.30 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense

Vi sørger for middag, drikkevarer og to bankoplader til en deltagerpris på 100 kr. Derudover vil der være mulighed for tilkøb af ekstra bankoplader.

Vær opmærksom på det kun er muligt at deltage i et af de fem bankospil. Tilmelding er bindende og skal ske via vores hjemmeside Kredsoest.dk.

Der holdes bankoaften følgende datoer og steder: Onsdag den 29. januar 2020 kl. 18.00-22.30 Radisson Blu Scandinavia Hotel Amagerboulevard 70 2300 København S Mandag den 3. februar 2020 kl. 18.00-22.30 Scandic Roskilde Ved Ringen 2 4000 Roskilde Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18.00-22.30 Hotel Falster Stubbekøbingvej 150 4800 Nykøbing Falster

Der er et begrænset antal pladser, så vi anbefaler, at du tilmelder dig hurtigst muligt. Du skal tilmelde dig senest to dage før arrangementsstart. Betaling sker online ved tilmelding. Ved afbud refunderes beløbet ikke, men betragtes som administrationsgebyr. Vi glæder os til at se dig. De bedste hilsner Bestyrelsen i Finansforbundet Kreds Øst

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse i tilfælde af færre end 50 tilmeldte.

Mandag den 16. marts 2020 kl. 18.00-22.30 Hotel Eyde Torvet 7400 Herning


12

Seniorliv

Af Helle Sindal / Foto: Christoffer Regild

Pensionistliv med plads Slå til, når chancerne byder sig, lyder Lauritz Ehlers råd til andre nyslåede pensionister. Sidste år gik han på pension og takkede af i kredsbestyrelsen. Nu er han engageret i bestyrelsen for et aktivitetscenter i Hillerød.

Da Lauritz Ehlers gik på pension for et år siden, havde han først og fremmest en idé om at tage det stille og roligt efter mange travle år med job og stort engagement i faglige aktiviteter. Der var nogle opgaver, som ventede på to-do-listen i hjemmet, og lidt mere motion skulle det også gerne blive til. Og så ville han lige ud og tjekke GrønnegadeCentret – Hillerøds mødested og aktivitetscenter for folk over 60 år og førtidspensionister. ”Jeg fik en rundvisning og nævnte undervejs, at jeg havde været aktiv i kredsbestyrelsesarbejdet i Finansforbundet. Det vakte lidt interesse, kunne jeg godt fornemme”, fortæller Lauritz. Han lagde ud med at gå til højskolesang i centret. To timers hyggelig sang kaffe og kage hver anden uge. Det varede dog kun, indtil han mødte sin tidligere direktør, som undrende spurgte, hvad Lauritz lavede der, ”for du kan sgu da ikke synge”. Så prøvede Lauritz at få tjansen som vagt i receptionen en gang om ugen. Posten var dog besat, men der kom hurtigt en ny post, så i starten af året blev han indrulleret i bestyrelsen i GrønnegadeCentret. Først som medlem, men så flyttede formanden, og Lauritz blev næstformand i den konstituerede bestyrelse. ”Det ligner på mange måder bestyrelsesarbejdet i Finansforbundet med møder, udvalg og aktiviteter”, fortæller Lauritz.

Engageret i det lokale GrønnegadeCentret har 1.500 medlemmer og 170 frivillige medarbejdere. Lauritz har ansvar for oplysningsudvalget, som står for foredrag og filmklubben i centret. ”I begyndelsen troede jeg, at repertoiret var gamle danske filmperler. Det grinede de andre en del af”, beretter Lauritz, som siden har flyttet stole og borde og gjort klar til film som ’Før Frosten’ og ’Journal 64’. Efter filmene er der gerne lidt debat, men det kan være svært at få gang i meningsudvekslingen. ”Folk er lidt forskrækkede over, at de skal bruge en mikrofon”, konstaterer Lauritz. Når det gælder foredrag, er det især lokale emner som trækker. Postkort fra Hillerød gennem tiderne og fortalere for en Grevinde Danner-statue ved siden af Frederik 7. på byens torv kan hurtigt fylde stolerækkerne i centret. Lauritz er også selv blevet noget mere lokal og bruger cirka tre dage om ugen på møder og aktiviteter i GrønnegadeCentret. ”I mange år tog jeg væk fra Hillerød for at arbejde i Handelsbanken og gå til møder i Finansforbundet. Nu har jeg fået mange nye bekendte i byen og møder som regel andre fra centret, når jeg kører med bussen eller går på indkøb eller på biblioteket”, fortæller Lauritz. Hans engagement i GrønnegadeCentret lå ikke i kortene for hans pensionist-

tilværelse, men han anbefaler varmt andre at gøre noget lignende: ”Slå til, når chancerne byder sig. Du kan jo altid skifte til noget andet senere”, siger Lauritz, men tilføjer så i samme åndedrag, at mange frivillige har svært ved at sige det lille ord på tre bogstaver: nej.

Frivilliges ressourcer imponerer Han er imponeret over, hvor mange ressourcer, de frivillige ældre kommer med. Nogle kan undervise, andre leder fermt en syklub eller en repair-café, og atter andre fremtryller nemt en professionel videopræsentation. ”En del har endda frivilligt arbejde flere andre steder”, fremhæver Lauritz, som dog selv formåede at holde sig i ro, da der var en lidt fristende ledig post i den lokale afdeling af Socialdemokratiet.

Blå bog Lauritz Ehlers 67 år. Gift. Bor i Hillerød. Pensioneret i 2018 efter 44 år i finanssektoren. 1974: Ansat i intern revision i Frederiksberg Handelsbank. 1978: Ansat i Lokalbanken i Hillerød. Banken blev siden opkøbt af Handelsbanken. Fagligt aktiv i Danske Bankfunktioneres Landsforening (DBL), siden Finansforbundet, fra begyndelsen af 1980’erne. I en årrække formand for Sjællands-Kredsen. Hovedbestyrelsesmedlem i Finansforbundet i begyndelsen af 2000’erne.


Seniorliv

i en ny bestyrelse

Til gengæld var det en stor oplevelse for ham at være valgtilforordnet ved europaparlamentsvalget og folketingsvalget tidligere på året: ”Jeg var med fra morgenstunden, og til den sidste stemme var talt op, og mødte folk med et spændende miks af politiske holdninger”. Derimod var det ikke lige Lauritz at stå på Torvet i Hillerød og dele brochurer ud op til valget: ”Jeg foretrækker at putte dem ind ad brevsprækkerne og være væk, inden folk kan nå at råbe ad mig”, fortæller han med et smil. Bøger og rejser fylder også pensionistlivet. London er favoritdestinationen, og der er gerne tre faste elementer på programmet: en fodboldkamp, en musical og museumsbesøg. ”Kort-apps på telefonen har gjort det meget nemt at finde rundt i storbyen”, konstaterer Lauritz, som også gerne tager udflugter væk fra den hektiske bymidte. Som etårs pensionist-jubilar trives Lauritz med såvel velkendte som helt nye aktiviteter i sit liv. To ting er nærmest uforandrede: Motionsmæssigt bliver det ikke til det store, og to-do-listen er cirka den samme som for et år siden, erkender han: ”Som pensionist er det alt for let at tænke: det kan vi altid lave i morgen”.

13


14

Kort nyt Meddeleser fra kredsen og forbundet | læserbreve | nyheder | etc

Husk Arbejdsmiljødag 9. og 20. januar

Sæt X i kalenderen Kreds Østs generalforsamling i 2020 finder sted fredag den 27. marts på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Finanssektorens Arbejdsmiljødag 2020 løber af stablen 9. januar i Horsens på Scandic Bygholm Park Hotel, og den 20. januar i København på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Det er tredje gang, at BFA FINANS holder Finanssektorens Arbejdsmiljødag. Hensigten er, at medarbejderrepræsentanter

Er du registreret korrekt?

og ledere i finanssektoren sætter fælles fokus på virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Program og tilmelding vil være

Da vi i Finansforbundet har mange døde e-mail

klar på Finansforbundets hjemmeside i løbet af november.

adresser, opfordrer vi til, at du tjekker, om vi har din rigtige e-mailadresse via Finansforbundets hjemmeside under punktet ”Mit Forbund”.

Julekonkurrence Traditionen tro arrangerer Finansforbundet Kreds Øst en

Kun medlemmer af Finansforbundet Kreds Øst har mulighed

julekonkurrence. Igen i år trækker vi lod om 24 gevinster, og

for at deltage.

du kan deltage ved at svare på de spørgsmål, der lægges på vores hjemmeside Kredsoest.dk.

På gensyn på www.kredsoest.dk, hvor du fra den

Vi tyvstarter julemåneden og lægger det første spørgsmål ud

29. november kl. 12.00 kan læse mere om, hvordan du

fredag den 29. november

deltager i vores julekonkurrence.

De følgende tre fredage i december følger nye spørgsmål. Du har en uge til at besvare spørgsmålet og deltage i ugens

Glædelig jul

lodtrækninger.

Julenisserne fra Kredsbestyrelsen

Vi foretager følgende trækninger: 1. uge – 7 gavekort á 200 kr. 2. uge – 7 gavekort á 200 kr. 3. uge – 7 gavekort á 200 kr. 4. uge – 3 gavekort á 500 kr. Vinderne får direkte besked og annonceres på hjemmesiden i januar.


15

har du læst dit blad? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare.

Spørgsmål: 1. Hvilken af følgende tidligere selvstændige banker på

For at deltage i quizzen skal du gå ind på

www.kredsoest.dk og indtaste dine svar.

Sjælland, har Lauritz Ehlers været ansat i?

a. Max Bank

Har du spørgsmål til, hvordan du indta-

b. Lokalbanken

ster dine svar, så ring evt. til Sanne Krog

c. Bank Trelleborg

Lund, Finansforbundet, tlf. 32 96 46 00 for at få hjælp.

2. Hvilket redskab fik de tillidsvalgte med hjem fra seminaret

om konflikthåndtering?

Vi trækker lod om tre supergavekort til

a. Konflikttrekanten

www.gavekortet.dk. Vinderne får direkte

b. Konflikthjulet

besked og skal selv indberette gevinsten

c. Konfliktstjernen

til skat.

3. Hvilket land er Mae Hove født i?

Her er vinderne af et Supergavekort på

a. Estland

200 kr. fra Kreds Øst’s juni-blad:

b. Letland Anni Backhausen – Pensionist

c. Litauen

Steffen Marker Pedersen – 4. Hvilken grønlandsk by modtager genbrugstøj fra

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Jacobine Poulsen?

a. Maniiitsoq 150

Nina Chemnitz –

b. Sisiumut 200

GrønlandsBANKEN A/S

c. Qaanaq

Udgiver: Kreds Øst Applebys Plads 5 1411 København K Telefon 32 96 46 00 Telefax 32 96 12 25 E-mail: kredsoest@finansforbundet.dk Hjemmeside: www.kredsoest.dk (ISSN nr. 1902-0015)

Redaktion: Pia Beck Stæhr (ansv.) René Paludan Birgitte Abildgaard Kommunikation, Finansforbundet

Layout: Rikke Skovgaard, Yellowmellow graphics Tryk: Buwi Grafisk ApS Forsidefoto: Christoffer Regild Oplag: 7.850

Udgives af Kreds Øst - en finanskreds i Finans­forbundet. “Vi sikrer den menneskelige kapital”


leder

Hvad er Kreds Øst for dig? For nogle er det at være medlem af et fagforbund som at have en brandforsikring, de aldrig håber at få brug for! For andre - og det er dem, der får mest for pengene - er Finansforbundet en helt naturlig medspiller i deres arbejdsliv, både hvad angår overenskomstregler og -rettigheder, karriere, uddannelse og en støtte, når det gør ondt i arbejdslivet. Vi er i en sektor, hvor udviklingen har stor fart på. Hvis vi skal tro på spåmænd (og kvinder), vil 32 procent af nutidige job og opgaver ændre sig, og ifølge OECD vil 14 procent af jobPia Beck Stæhr bene forsvinde indenfor de næste 10 år. Derfor er det naturKredsformand ligt, at vi alle skal tage vare på vores markedsværdi og holde de faglige kompetencer ved lige. Hvis du synes, at du bare har betalt ind til din fagforening og nu skal have noget igen, så tøv ikke med at gå på Finansforbundets hjemmeside og klik dig ind på kompetenceafklaring via Work Life Investment. Her kan du gratis få gode råd med på vejen, så du kan varetage/ forblive i dit nuværende job, og hvis du er på vej til nyt job, kan du få god hjælp til vejen videre. Du kan også melde dig til et netværk, hvor du sammen med ligesindede, kan få nogle gode debatter, der måske rykker dig, på dit faglige niveau. Og deltagerne i netværket kan blive til bekendtskaber, som kan vokse og blive en god støtte og sparring for dig i dit job som fx leder. Finansforbundet følger med tiden, og du kan som medlem deltage i et rigt udbud af FOKUS- arrangementer, som du kan komme til i forlængelse af din arbejdsdag. Kreds Østs forskellige arrangementer kan også være med til at give dig mest muligt for dine kontingentkroner. Vi afholder medlemsarrangementer, tillidsmandstemadage og seminarer, generalforsamling og en social hyggeaften med banko og fagligt indlæg fra Kredsens formand. Hvis du synes, at tiden er inde til lidt fornyet selvopdagelse, og hvis kreativ sparring, kurser, karrieresparring, mentorordninger, foredrag, certificeringer, gåhjem-møder og medlemsarrangementer tænder noget i dig, så tænker jeg at du har gjort det rigtige i at være medlem i det fagforbund, der kan støtte dig i dit arbejdsliv. Arbejdslivet er ikke alt, selvom det fylder. Lige om hjørnet venter julen, du får i årets sidste dage mulighed for at trække stikket fra hverdagens travle arbejdsdag med hidsige deadlines og kaste dig ud i julehygge med dem du holder af. Det er det, der giver livet værdi. Glædelig jul og godt nytår til Finansforbundet Kreds Øst’s medlemmer.

” Vi er i en sektor, hvor udviklingen har stor fart på. Hvis vi skal tro på spåmænd (og kvinder), vil 32 procent af nutidige job og opgaver ændre sig”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.