Mælkeritidende nr. 11 - CIP-seminar

Page 1

11 6. november 2020 133. årgang

NYT FRA MEJERIINDUSTRIEN

Fokusnummer: CIP

Tilfredsstillende overenskomst for FMF – s. 14

Kredsgeneralforsamlinger i FMF – s. 16

Seminar i januar: Food Safety – s. 13

Ønsker du effektivitet? Høj ydelse sparer ressourcer

Spar medie og ressourcer Du kan spare mange penge i din CIP proces ved, at anvende de rigtige processensorer. Anvender du Baumers CombiLyz ® AFI temperaturkompenserede ledningsevnesensor, får du hurtige og præcise faseskift og spare dermed medie. Kombinerer du løsningen med vores helt nye PF75H magnetisk-induktive flowsensor, kan du samtidig overvåge og kontrollere dit flow helt nøjagtigt, hvilket giver optimal kontrol af energi- og ressourceforbrug. Lær mere om dit besparelsespotentiale: www.baumer.com/process-sensors

SE-PR-36_CombiLyz_CombiFlow_DK_178x100.indd 1

23.10.20 16:34


[ LEDER ]

Lidt at byde på … Så er vi i november – årets næstsidste måned, hvor vi under normale omstændigheder ville have branchens årlige arbejdsmiljøkonference forude. En begivenhed, som siden opstarten i 2008, hvert år har samlet flere og flere deltagere – over 600 i 2019 – som mødes til en dag, hvor arbejdsmiljø, arbejdsglæde, trivsel og sundhed er temaet. Men …. som så meget andet, har også MIA-konferencen måttet bøje sig for Corona-situationen og melde ud, at 2020-konferencen er aflyst. Som medlem af arbejdsgruppen bag konferencen ved jeg, at vi havde et supergodt program klar til jer, og den eneste gode nyhed i den forbindelse er, at vi skubber 2020 udgaven af konferencen til 2021 – med en enkelt lille justering. Så jeg tør allerede nu love, at der er noget at glæde sig til i november 2021 (men der er godt nok længe til!). For alligevel at sætte arbejdsmiljøet på agendaen, har MIA og redaktionen indgået et samarbejde om at Mælkeritidende nr. 11 indeholder en hel del om arbejdsmiljø. Så hvad du ikke får i Herning Kongrescenter, kan du få en lille ”luns” af her i bladet. Du skal bare

tippe bladet 180° – så lukker du op for en række spændende artikler og omtaler. Bliver du i denne del af bladet, vil du møde et interessant fokus på CIP – som enhver mejerimand og -kvinde ved er uhyre vigtigt for at have et velfungerende mejeri med gode kvalitetsprodukter. Mejeriteknisk Selskab afholder på den baggrund seminar om emnet om et par uger – naturligvis under iagttagelse af alle de nødvendige forhåndsregler omkring corona. Der er således mulighed for deltagelse ved fremmøde på Hotel Legoland – efter reglerne for afholdelse af konferencer, men online-deltagelse er også muligt. Tilmeldingen er stadig åben. Vi manøvrerer ligesom alle andre i en tid, hvor rammer og regler ændres, og hvor vi hele tiden må tilpasse os gældende restriktioner og mindst lige så vigtigt – så skal vi også tilpasse os det, som vores medlemmer og virksomheder i branchen gerne vil/ikke vil. Derfor lytter vi også nøje til, hvad der rører sig og tilpasser programmer og afvikling til gældende niveau af corona-tiltag. Sådan er business lige nu! God læselyst og TAKE CARE!

ANNE-SOFI CHRISTIANSEN, SEKRETARIATSLEDER.

[ LÆS MERE ] 03 Få styr på jeres CIP

12

04 CIP-rengøring med ’gris’ sikrer bedre hygejne 05 Lyras: Banebrydende teknologi sætter fødevaresikkerhed i højsædet 06 Baumer: En mililiter gør hele forskellen

14

18 Foreningen Danmarks Privatmejerier – generalforsamling 19 Lærebøgerne på mejeriuddannelsen skal støves af

08 Novadan/Au2mate: Meeting the UN sustainability goals

20 Personalia

08 Kort fortalt

22 Mejeristhuset og kalender

09 MuG: Julekonkurrence 10 Buch: Fra børste og spand til CIP-rengøring 12 MuG og Mejerteknisk Selskab: Generalforsamlinger 13 Arrangementer: Food safety 14 Tilfredsstillende overenskomst for mejeriledere og funktionærer 16 Kredsgeneralforsamlinger i FMF

2  Mælkeritidende 11 / 2020

18 Forskning – startrapport: Morgenmadsvalg

21 Leverandøroversigt


[ CIP ]

Få styr på jeres CIP Seminar d. 19. november sætter fokus på muligheder og udfordringer i CIP-rengøring. Deltagelse er mulig enten ved fremmøde eller online. Cleaning In Place er alfa og omega på alle mejerier og en vigtig forudsætning for høj produktkvalitet. Men det er også et område, hvor man kan komme rigtigt galt afsted. Dette og meget mere sætter Mejeriteknisk Selskab fokus på med seminaret ’CIP – indsigt og potentiale’, hvor man kommer hele vejen rundt om emnet. Det sker blandt andet med eksempler fra Nr. Vium Mejeri, der fik designet et anlæg af AFRY, som passede lige netop til deres behov og ønsker. Deltagerne får også indblik i, hvordan Big Data hjælper til at mindske brugen af naturressourcer og tid - formidlet af Novadan og Au2mate. Hør også, hvordan Holstebro Mejeri har reduceret sin udledning med ca. 29% COD ved hjælp af systematisk overvågning af CIP-ruter og medarbejderinvolvering. Seminaret tilbydes både som alm. seminar ved fysisk deltagelse på Hotel Legoland og som onlinewebinar med personligt link. Derudover kan der købes adgang for op til 5 online-deltagere fra samme virksomhed og site.

Program 09.00 – 09.30 Registrering og kaffe 09.30 – 09.40 Velkommen og præsentation af programmet 09.40 – 10.25 Projektering og design af det perfekte CIP-anlæg til Nr. Vium Mejeri Sales Engineer Torben Grund Pedersen, AFRY & PDTManager Henrik Ahm, Arla Foods Nr. Vium Mejeri 10.25 – 10.55 OEM - hvordan tænkes CIP ind i nyt procesudstyr til mejerierne? SPX 10.55 – 11.15 Coffeebreak 11.15 – 12.00 CIP-optimering ved brug af webbaseret dataanlyseværktøj? Daglig leder Bo Bøving, MES & Industriel IT, Au2mate & Key Account Manager Torben Jensen Novadan ApS 12.00 – 12.30 Smørmejeriets rejse mod mindre spild Team Leader & Super CIP-user Jakob Pedersen, Arla Foods Holstebro Mejeri 12.30 – 13.30 Lunch 13.30 – 14.00 Validering af CIP, Production Specialist - Process Management Søren Syrach Nielsen, Chr. Hansen A/S 14.00 – 14.30 Next step af ”Digital” CIP Regional R&D/ Application Manager Lars Hougaard, Ecolab 14.30 – 14.50 Coffeebreak 14.50 – 15.20 Basic aspects for good cleanability for hygienic valves R&D Project Engineer Norbert Spliethoff, SPX Flow Technology Germany Gmbh (NB: Oplæg på engelsk!) 15.20 – 15.50 Fremtidens rengøringsmidler Key Account Manager Bjørn Parelius, FHS Scandinavia 15.50 – 16.00 Afslutning PRIS Kr. 2.195,- + moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab. Kr. 2.695,- + moms for ikke-medlemmer. TID OG STED 19. november, Hotel Legoland, Billund.

Mælkeritidende 11 / 2020

3


[ CIP ]

CIP-rengøring med ”gris” sikrer bedre hygiejne Foto: Udlånt af Influx

CIP-rengøring kombineret med ”pigging” forbedrer både effektivitet og produktudbytte for høj-viskøse produkter CIP-rengøring efter produktion af høj-viskøse produkter kan være forbundet med lange skyllefaser, hvor produkt i højere eller mindre grad er blandet med vand. Det er sjældent muligt effektivt at genanvende denne blanding, så udover at det tager uforholdsmæssig lang tid, så er processen også forbundet med tab af produkt og bortledning af et større vandvolumen. Problemet forstærkes kun af, at en række fødevarer er svært blandbare med vand fx på grund af et betydeligt fedtindhold (fx flydende ostemasse, leverpostej og mayonnaise), højt sukkerindhold (fx frugtkoncentrater) eller kompaktstruktur (fx kødfars) samt at visse produkter kan klæbe til procesflader. I sådanne situationer kan anvendelse af en gris (på engelsk pig), som presser produktet ud af et rørsystem, være en fordel og dette vil kunne nedbringe opstillingstider betragteligt. Pigging-systemer er traditionelt mest anvendt inden for produktion af højværdi produkter, så som farmaceutiske produkter og kosmetik. Fødevareproducenter investerer dog i stigende grad i pigging-systemer. Typisk er beslutningen begrundet dels i forbedret rengøring og reduceret ressourceforbrug, dels i reduceret madspild, hvilket under alle omstændigheder forbedrer virksomhedens økonomi. Funktion af pipping systemer Selve grisen er designet i et fleksibelt gummimateriale og med en dimension, som er lidt større end rørets indvendige diameter, hvilket gør, at den skra-

4  Mælkeritidende 11 / 2020

ber rør væggen samtidig med, at den presser produktet ud af røret. Den typiske gris er i dag designet således, at den har minimal friktion ved overfladen, og at den kan dreje om hjørner. Der er stor fleksibilitet i valget af drivmiddel, som kan være vand, steriliseret luft, nitrogen eller sågar det efterfølgende produkt, hvorved grisen blot fungerer som adskillelse mellem to produkter. Den sidste anvendelse viser, at pigging-systemer også kan være centrale ved design af fleksible produktionssystemer. Det er forholdsvist let at integrere et pigging system i en eksisterende proces som et retrofit. Pigging-systemer fås både som fuldautomatiske og manuelt styrede systemer alt efter behov, og de kan typisk CIP-rengøres og steriliseres med damp. Det betyder, at det også er muligt at anvende pigging i aseptiske processer. Det sidste kræver naturligvis, at den valgte gummikvalitet kan tåle damp regelmæssigt. Ydermere fås grisene med magnetisk sporing, således disse kan spores og identificeres i procesanlægget. Hygiejnisk performance af pigging-systemer Rengøring med en gris kan medvirke til at reducere hygiejne risici ved, at fjerne materiale rester og dermed i visse tilfælde mindske risikoen for overførsel mellem to på hinanden følgende produkter og tillige gøre rengøring lettere. Det betyder naturligvis, at selve pigging-systemet og specielt de stationer, der henholdsvis skyder grisen afsted og senere samler den op, også skal være designet til en god hygiejnisk standard. Det er muligt at gøre, hvilket underbygges af, at der er to aktive EHEDG-certifikater på ’launching and recieving stations’ til piggingsystemer.

AF ALAN FRIIS, FORCE TECHNOLOGY


[ CIP ]

Banebrydende teknologi sætter fødevaresikkerhed i højsædet Lyras’ nyeste kold pasteuriseringssystem, med navnet “Louis”, letter arbejdsgangen på det moderne mejeri. ”Louis” pasteuriserer uden varme, hvilket sikrer at ingen partikler brænder fast i systemet og derved optimeres CIP rengøringen betragteligt. CIP-behovet kan reduceres med op til 80%, hvilket giver en lang række fordele. Kold pasteurisering er en teknologi, der uskadeliggør selv de mest hårdføre termofile bakterier og sporer, og der opnås på samme tid en renere mælk end både pasteurisering, baktofugering og mikrofiltrering tilsammen. Endvidere fungerer UV-lyset selvdesinficerende, hvilket blandt andet resulterer i en kortere CIP-proces og derfor behov for færre kemikalier. ”Louis” sænker energiforbruget i pasteuriseringsprocessen med mere end 90% og vandforbruget med over 60%, samtidig med at holdbarheden for-

Vil du høre mere om optimerings mulighederne i din produktion? Så kontakt os idag på: contact@lyras.dk eller +45 2213 5448

længes, dette sker naturligvis uden at kompromittere kvalitet og smag, tværtimod. Dette skyldes, at mængden af energi, der bliver tilført produktet, er betydeligt mindre, og derved sikres der en mere skånsom behandling. Systemet lever op til selv de strengeste HACCPprocedurer, da ”Louis” er let at betjene, yderst effektiv og uden de store krav til den øvrige produktions-infrastruktur. Endvidere er der ingen glas kontakt med fødevaren, når der pasteuriseres med ”Louis”. Forbedringen i forhold til CIP og fødevaresikkerhed bunder dermed kort sagt i en kraftig simplificering og optimering af den konventionelt komplekse pasteuriseringsproces.

Reinventing pasteurization

• >80% less cleaning and higher uptime • Hygienically designed and CIP optimized • Meets the highest safety standards and HACCP requirements • No glass-food contact surfaces • All food contact surfaces made with certified food-grade materials

Mælkeritidende 11 / 2020

5


[ CIP ]

EN MILLILITER GØR HELE FORSKELLEN Spar omkostninger med de nye præcise elektromagnetiske flowmålere fra Baumer.

De elektromagnetiske flowmålere fra Baumer sikrer en meget effektiv procesmonitorering, hvor komfort og synlighed samtidigt er i højsædet.

6  Mælkeritidende 11 / 2020

Baumer introducerer to nye produktserier på én gang - den kompakte PF55S til industrielle applikationer, samt PF75H til hygiejniske applikationer og PF75S-serien til standard industrielle applikationer. PF75 serien kan måle medier med en ledningsevne fra 5 µS/cm og fås i et stort antal varianter, alle i et robust design. Flowmålerne er i stand til at klare strømningshastigheder på op til 10 m/s og takket været deres meget præcise, pålidelige og reproducerbare måleresultater, opnås en unik procesovervågning. Volumenstrøm, flowhastighed og temperaturmåling – er de tre vigtigste variabler for at opnå en effektiv processtyring – her får man alle 3 målinger i én enkelt flowsensor.

Tjen på dosering og lavt energitab Takket være det innovative design af sensoren, opnår man med de elektromagnetiske flowmålere fra Baumer præcise, stabile og pålidelige måleresultater med en nøjagtighed på ned til 0,2%. Baseret på de meget præcise målinger af volumenstrømmen og strømningshastigheden, kan opgaver såsom volumenbalancering, blanding og doseringsprocesser optimeres og styres meget nøjagtigt. Dette muliggør en meget effektiv anvendelse af ressourcer, såsom flydende fødevarer, kemikalier eller ferskvand og spildevand, hvilket minimerer spild. De kerneløse luftspoler genererer et stabilt, temperaturuafhængigt magnetfelt, og et indsnævringsfrit målerør forhindrer tryktab i systemet. Dette bevirker, at pumpen kan køre med optimal


[ CIP ]

ydelse som resulterer i en effektiv proceskontrol og et lavt energiforbrug. Alle informationer på ét display PF75 serien kan leveres med det velkendte CombiSeries-display fra Baumer. Til en mere og mere kompleks og krævende procesovervågning, giver displayet en let, men effektiv kontrol af de målte værdier, herunder indikation af alarmgrænser. Sensoren kan justeres direkte via displayets berøringsfølsomme skærmen. Alle nødvendige oplysninger vises på en sådan måde, at de kan ses med et enkelt blik selv fra lang afstand. Fordelene er åbenlyse: Displayet muliggør ensartet

drift og lokal procesovervågning for hele CombiSeriens produktsortimentet, som omfatter temperatur, tryk, ledningsevne og nu også flowmåling. Direkte konfiguration De elektromagnetiske PF55 og PF75 flowmålere fra Baumer fås med forskellige standardprocestilslutninger til hygiejniske og industrielle anvendelser med tilpassede, temperatur- og vakuumbestandige belægninger til alle medier samt et stort udvalg af rørdimensioner fra DN3 op til DN250. Alle flowsensorerne kan konfigureres direkte fra PC via BCPdrifts- og kontrolsoftwaren.

Baumer-gruppen Baumer Group er en international førende producent af industrielle sensorer, enkodere, procesinstrumenter og vision systemer. Baumer kombinerer innovativ teknologi og kundeorienteret service til intelligente løsninger til fabriks- og procesautomation og tilbyder en unik vifte af produkter og teknologier. Det familieejede firma har omkring 2.700 ansatte med produktionsfaciliteter og salgskontorer i 38 kontorer og 19 lande - altid tæt på kunden. Med høje kvalitetsstandarder, et globalt netværk og et enormt potentiale for innovation, yder Baumer kunderne en række fordele og målbare merværdi i en række brancher. For mere information - besøg www.baumer.com.

For yderligere oplysninger: Mikkel Damkjær Hansen Salgs & Marketingschef Runetoften 19 - DK-8210, Aarhus V - Danmark Tel +45 89 317 611 Fax +45 89 317 610 Dir +45 89 317 618 Mob +45 2070 8088 mdhansen@baumer.com www.baumer.com

CombiFlow ® og FlexFlow ® ■ Effektiv flowmåling

■ Opnå transparente processer ■ Lavere energiforbrug ■ Spar ressourcer

Lær mere om dit besparelsespotentiale: www.baumer.com/process-sensors

CombiLyz_CombiFlow_DK_178x114.indd 1

26.10.20 08:50

Mælkeritidende 11 / 2020

7


[ CIP ]

Meeting the UN sustainability development goals Novadan and Au2mate work to help customers to incorporate the goals in the CIP process.

Nova Insight from Novadan aims to meet the demands from the dairy industry. Sustainability in the solutions from suppliers is a focus-point getting more and more attention in the requirements. Process solutions today are strictly validated against KPIs when it comes to consumption of water, energy, chemicals and time duration for cleaning. New Industry 4.0 / Digitalisation technologies offer a toolbox to help the efficiency of optimisation, operation and maintenance, all supporting the sustainability targets in CIP processes. Novadan and Au2mate have, in a joint corporation, developed a CIP data analysis module continuously monitoring the behaviour in the CIP plant. This “Advanced Data Analysis” application automatically monitors CIP forward and return values (temperature, conductivity,

flow rate, pH and time) and when paired with the CIP sequence program steps and timers, analysis on each CIP object is automatically performed by the software. The application will, for each CIP route/object, create reports providing an intuitive graphical dashboard indicating deviations, warnings and critical alarms, all guiding the dairy staff to trim and adjust recipe and equipment parameters in order to optimise effectiveness, environment, quality and cost.

Gourmetprisen er tilbage i nye klæder

Mejeribrugets Dag 2021 bliver digital

Årets Gourmetpris, hvor de bedste oste, smør og mælkeprodukter kåres, bliver som noget nyt en del af den populære ostefestival Cheese Copenhagen. Hidtil har begivenheden fundet sted under International Food Contest i Herning, men da messen i år blev aflyst pga. corona, besluttede Mejeriforeningen at afholde prisuddelingen i en helt ny ramme. En række professionelle dommere skal vurdere de mange mejeriprodukters gastronomiske kvalitet inden for fire forskellige kategorier: bløde oste, hårde oste, smør og blandingsprodukter samt konsummælksprodukter og iscreme.

Som en direkte følge af de restriktioner, der er kommet i kølvandet på Covid19-pandemien, har gruppen bag Mejeribrugets Dag valgt at gennemføre arrangementet i digital udgave under tematitlen: ’Corona – fra lockdown til det nye normal’. Temaindlæggene vil kunne følges på nettet ved af koble sig op på webinaret. Den digitale model indebærer desværre, at de øvrige populære arrangementer på dagen, som virksomhedsbesøg og Kredsudstilling, ikke afholdes. I stedet forventes et spændende foredragsunivers, hvor deltagerne kan føle sig inspireret og få ny viden og høre andres erfaring med håndtering af corona, herunder muligheder, der også har vist sig. ”Vel mødt” i cyberspace den 3. februar 2021 kl. 14.00-16.00. Link til arrangementet og endeligt program forventes at være klar ca. 1. dec. 2020 på www.mejeribrugetsdag.dk.

Tine har Norges bedste omdømme Mejeriselskabet Tine har Norges stærkeste image. Det fremgår af Ipsos 'Reputation Survey', der blev offentliggjort i sidste uge. Andelsselskabet har den højeste andel af ’gode indtryk’ på 89 procent, hvilket er en stigning på syv procentpoint fra sidste år. Ipsos bemærker, at dette er en sjælden stigning for virksomheder, der i forvejen ligger højt på omdømmeskalaen.

8  Mælkeritidende 11 / 2020


[ KONKURRENCE ]

Køb dine lodder via MobilePay: 908325 mrk ’jul’

Julekonkurrence:

Vind en Weber bord-grill eller Det Store Økologiske Ostekit Et lod koster 50 kr. og hvis du køber mere end 5 lodder, så kommer du med i vores bonuslodtrækning.

1. præmie: Weber bord-grill til grilloste (Nordex Food)

2. præmie: Det Store Økologiske Ostekit (Naturmælk)

3. Præmie: Bog: ‘Danske Oste’ (Naturmælk)

Endvidere et væld af andre gode præmier: Vingaver, oppustelig Cocio-bus; Karoline-viskestykker; håndsprit og osteskærebræt. Køb dine lodder via MobilePay: 908325 mrk ’jul’ – Vinderne bliver trukket d. 17. december. Gaverne er sponseret af Mejerifolk uden Grænsers virksomhedsmedlemmer.

Mælkeritidende 11 / 2020

9


[ CIP ]

Fra børste og spand til CIP-rengøring Mejerier har historisk set brugt mange ressourcer på hygiejne og rengøring af anlæg. Effektiv Cleaning In Placesystemer (CIP) er blevet et centralt indsatsområde, som kan aflæses på bundlinjen.

Danske mejerier blev tilbage i den spæde start i 1800-tallet hurtigt bevidste om vigtigheden af hygiejne og rene produktionsanlæg. Med de åbne kar kunne man skabe rene miljøer med børste og kogende vand, men en af de store udfordringer i de første generationer af centrifuger og pladeapparater var netop kontinuerlig rengøring af lukkede rørsystemer. En af pionererne i at løse dette problem, var L.C. Nielsen, der var værkfører på Maglekilde Maskinfabrik. Han fik i 1878 patent på den første kontinuerlige mælkecentrifuge i verden. Kapaciteten var ikke stor, kun 136 liter i timen, men teknologien var en væsentlig forudsætning for de mange andelsmejerier, som skød op efter 1882. Tyske von Bechtolsheim gjorde i 1888 ligeledes en opfindelse, som kom til at få stor betydning for udviklingen af mælkecentrifugen. Bechtolsheim placerede et sæt tallerkener inde i kuglen. Tallerkenerne reducerede distancen, hvor fedtkuglerne skulle bevæge sig, til afstanden mellem tallerkenerne. Det førte til en væsentlig forbedret renskumning og en forøget skumningskapacitet. Rettighederne til den forbedrede centrifuge blev senere solgt til Burmeister & Wain, der igen afgav produktionsrettighederne til Alfa-Laval i 1910. De første mælkecentrifuger der kom på markedet havde dog en stor mangel, de var ikke selvrensende, og man måtte hver dag manuelt rengøre og vaske kuglen og alle centrifugetallerkenerne enkeltvis. De første pladeapparater til mælk Silkeborg Maskinfabrik kunne på den store maskinudstilling i Forum i 1929 lancere lidt af en revolution: Et pladeapparat til pasteurisering af mælk til afløsning af de velkendte grydepasteurer. Mejerimaskinfabrikkerne i Horsens og Kolding fulgte øjeblikkeligt efter med udvikling af lignende pladeapparater. Hermed var det allerførste skridt gjort for en epokegørende udvikling af rengøringen i meje-

10  Mælkeritidende 11 / 2020

rierne. Det var imidlertid ikke nok til, at man kunne få en effektiv rengøring af lukkede systemer. De første pladeapparater var nemlig i fortinnet metal, hvor spiralerne i pladerne var indfræset. Pladeapparaterne tålte ikke stærke syrer eller baser som rengøringsmidler, og hver enkelt plade måtte manuelt rengøres. Med mellemrum måtte pladerne i pasteuriseringsapparatet også opfortinnes. I 1936 kom mejerimaskinfabrikken A.P.V. med en ny pladetype som revolutionerede udviklingen af pladeapparaterne. For det første var der tale om rustfrie stålplader, som var helpressede. Pladerne havde imidlertid også en speciel udformning, som sikrede en bedre varmekontakt. Der var dog stadig én afgørende faktor, der manglede for at gøre alt mejeriudstyret CIP-egnet, nemlig en selvrensende centrifuge.

AF FHV. FORSTANDER J.M. BUCH KRISTENSEN. E-MAIL: BUCHK@OS.DK

De første kontinuerlige centrifuger var ikke selvrensende, og måtte fuldstændig skilles ad for manuel rengøring.(Tegning fra Fællesindkøbet)


[ CIP ]

Et moderne mejeri med rustfrie rør, selvrensende centrifuger og pladeapparat - klar til CIP rengøring.

Den næste store nyskabelse indenfor mælkecentrifugerne kom i 1965, hvor Alfa Laval lancerede den første selvrensende centrifuge. Centrifugen var udstyret med et antal huller i den rustfrie stålkugle. Det gjorde det muligt under centrifugens gang at få gennemskyllet alle kuglens dele og tallerkener med vaskemiddel. Centrifugeslammet blev under driften slynget ud i kloakken. Den første selvrensende centrifuge kom til Danmark allerede i 1965. Kapaciteten var nu oppe på 10.000 liter i timen. I dag er kapaciteten 20.000 liter i timen. CIP-rengøring i fokus Det er som anført udfordrende at rengøre mejeriudstyr, fordi alt udstyret ikke er umiddelbart tilgængeligt. Derfor må man benytte fastlagte automatiske programmer, Cleaning-In-Place, som rengør udstyret indefra uden adskillelse. Rengøringsprogrammerne bruger ret store mængder af rengøringsmidler, vand og energi for at sikre en tilstrækkelig hygiejnisk standard. Det tager ofte forholdsvis lang tid, og medens rengøringen står på, må produktionen også lukkes ned. CIP-anlæg er komplicerede CIP-rengøringen kræver et kontrolleret flow for at fjerne biofilm og sikre effekten af de forskellige rengøringskemikalier på den konkrete tilsmudsning. Man skal være opmærksom på at undgå dødslommer, og hvor meget eller hvor lidt rengøringsvæske der er nødvendig at bruge. Et velfungerende CIPanlæg er således et kompliceret anlæg, der kræver god indsigt for at fungere tilfredsstillende, så sikkerhed, kvalitet, samt kunde- og myndighedskrav tilgodeses. For mange mejerier er den største udfordring på én gang at opnå en god produktionssikkerhed, høj kvalitet og lave driftsomkostninger, idet personalet skal have fuld kontrol og kendskab til temperatur, rengørings- og skylletid, samt koncentration af CIP-væsken.

Fakta CIP-anlæg (Cleaning in Place) er systemer til automatisk rengøring og desinfektion af anlæg og rørsystemer uden demontering af procesudstyr. Ved CIP-rengøring og desinfektion cirkuleres rengørings- og desinfektionsvæsken gennem anlægget under stor flowhastighed og rengør derved de produktionsberørte flader. Der er 3 typer af CIP-anlæg: Single-use: Bruges til mindre procesanlæg, der er meget snavsede eller til processer, hvor krydskontamination ikke er ønskelig. Re-use: Bruges i større anlæg, der er mindre snavsede, hvorfor genbrug af væskerne vil være en fordel. Multi-use systemer: Kombination af egenskaber fra både single- og re-use systemerne. De er designet til at rense rør, tanke og andet opbevaringsudstyr. Multi-use systemer benytter automatisk kontrollerede programmer med forskellige kombinationer af rengøringssekvenser.

CIP-programmer udvikles fortsat Der er løbende sket store forbedringer i CIP-programmerne og der arbejdes fortsat på at forbedre programmerne, så processen kan effektiveres uden at slække på den høje hygiejniske standard i mejeriindustrien. Dette sker i forskellige projekter med samarbejde mellem mejerindustrien og Københavns Universitet og Teknologisk Institut. Projekterne skal forbedre rengøringen af procesudstyret, nedbringe tidsforbruget og omkostninger til rengøringsmidler, samt spare på vand, energi og udledt spildevand.

Kilder: Erland, Sigve: Meieribrukets Tekniske Utvikling, Tronheim, 1981. Rasmussen, Maltha: Mejerilære . Odense 1968.

Mælkeritidende 11 / 2020

11


[ FORENINGSNYT ]

Generalforsamlinger med maske på Under hensyntagen til de gældende coronarestriktioner, lykkedes det Mejerifolk uden Grænser og Danmarks Mejeri-tekniske Selskab at afholde generalforsamlinger i forlængelse af hinanden onsdag d. 21. oktober – denne gang suppleret med besøg i Lego House.

Bag maskerne er Ingermarie Jensen, Kim Ernstsen og Lars Johannes Nielsen corona-klare

Store græshoppe-sværme og andre alvorlige ulandsproblemer forsvinder i Coronasnak og valg i USA. Sådan indledte formand for Mejerifolk uden Grænser Lars Dall Jensen foreningens ordinære generalforsamling på en regnfuld onsdag d. 21. oktober. Med reference til græshoppesværmene forklarede Dall Jensen, at disse sværme dagligt spiser det samme som hele den kenyanske befolkning til sammen, og det er åbenlyst en stor bekymring for udviklingsorganisationen, som netop arbejder i Kenya med mælkeforbedring, HACCP-planer og mælkekvalitetsbetalingssystemer. 23 engagerede medlemmer var dukket op på Hotel Legoland i Billund til hhv. generalforsamling samt for de flestes vedkommende forudgående rundvisning – med mulighed for leg – i Lego House. På programmet for dagen var, udover de helt formelle indslag som regnskab, budget og kontingentvedtagelse, også et oplæg fra to af Kenya-gruppens frivillige, Helle Thomsen og Berte Asmussen, omkring virtuelt udviklingsarbejde. I lyset af rej-

Henrik Kæmpe viste kreative sider i Lego House

serestriktionerne grundet corona sparrede de to frivillige omkring HACCP-planer og mælkekvalitetsbetaling over Teams og Skype – med ganske gode resultater. På nyhedsfronten lancerede Mejerifolk uden Grænser en julekonkurrence med et væld af fine gaver sponsoreret af virksomhedsmedlemmer.

DMS forsøger med webinar Danmarks Mejeritekniske Selskab havde vedtægtsændringer på dagsordenen ved dets ordinære generalforsamling i år. Ændringerne var primært af redaktionel karakter og blev enstemmigt vedtaget. Foreningens præsident, Niels Osterland, fortalte blandt andet om årets aktiviteter og nye initiativer i sin beretning. En af de nye aktiviteter er Food Processing for the Future, som blev afholdt i januar måned. Arrangementet blev gennemført i samarbejde med Danish Food Cluster og Danish Export Association. På grund af Corona-restriktionerne afprøvede selskabet i september måned for første gang en seminar-model, hvor det både var muligt at være fysisk til stede, ligesom seminaret blev udbudt som webinar. Dette viste sig at fungere så fint, at næste seminar i november måned, ligeledes afholdes som en kombination af fysisk fremmøde og virtuel deltagelse. Præsidenten luftede også muligheden for at fremtiden givetvis byder på udbydelsen af mindre webinarer. ISF

12  Mælkeritidende 11 / 2020


[ DET SKER ]

Seminar:

Få food safetybudskab ud til hele norden

Mejeriteknisk Selskab offers a new seminar with focus upon food safety. There are constantly new developments in the field, and this is driven by everything from food fraud, food defense / terrorist threats, new products, customer requirements, new analysis methods and detection limits to trends in time, that bring new demands. The seminar will pick up on the latest trends and challenges in the field and will deal with allergens, new types of milk and handling of the labeling terminology ”may contain traces of”. In addition, the influence of the raw material quality (raw milk, holistic herd, pasture etc.) on the final product will be elucidated in the perspective of food safety. Fighting and challenge testing of listeria will be a theme, that leads to the more technical aspects where hygienic design and biofilm play a major role. Further, some of the future challenges will be highlighted - e.g. wear of machines, that contaminate the product and traceability of these materials. Determination of shelf life as a relevant parameter in the perspective of consumer habits and treatment of the product will also be included in the program, which will be launched at www.mejeritekniskselskab.dk The seminar will be conducted in English.

Få jeres annonce eller artikel med, når Mælkeritidende udsender nordisk fokusnummer til ekstra 700 mejerifolk i de nordiske lande. Mejeriteknisk Selskab afholder 28. januar det engelsksprogede seminar ’Food safety in the dairy sector’. I den anledning producerer Mælkeritidende en særudgivelse med fokus på fødevaresikkerhed i mejeribranchen med udgivelse 4. december 2020. Udover Mælkeritidendes normale modtagerkreds omdeles bladet på seminaret og udsendes til 700 mejerifolk i de nordiske lande. Fokus vil være på forskellige forhold omkring fødevaresikkerhed: • Nye hurtige målemetoder til måling af smitsomme stoffer • Konflikt mellem fødevaresikkerhed og ønske om at forbruge fødevarer efter sidste salgsdato? • Allergener og hygiejne ved produktion af plantebaserede fødevarer – særlige krav? • Fødevaresvindel og kontrol af kvalitet og oprindelse. Analysemetoder og spektrometri, som kan spore og afsløre svindel. • Campylobacter – hvordan håndteres anklager og mistanker.

Food safety in the dairy sector

Pris Medlemmer: kr. 2.195 ekskl. moms Ikke-medlemmer: kr. 2.695 ekskl. moms Tid og sted Torsdag, 28. januar, 2021 10:00 - 16:00 Hotel Legoland, Billund Seminaret forventes også udbudt som webinar med mulighed for onlinedeltagelse.

Mejeriteknisk Selskab Seminar:

Ingredienser i mejeriprodukter Torsdag, 4. marts, 2021 10:00 - 16:00 Hotel Legoland, Billund Program er under udarbejdelse og offentliggøres snarest på www.mejeritekniskselskab.dk

Seminarer efter gældende coronaregler De kommende seminarer i Mejeriteknisk Selskab forventes afviklet efter konferencemodellen, som giver mulighed for fysisk fremmøde efter følgende regler: • Mundbind skal bæres, fra du træder ind i konferencecenteret. Når du er registreret og har fået materiale bedes du gå i mødelokalet, hvor den plads du sætter dig på vil være 'din plads' under hele mødet – også ved forplejning. • Morgenmad og frokost vil blive serveret portionsanrettet i lokalet. • I mødelokalet vil der være markeret, hvor det er muligt at sætte sig, så afstandskravene overholdes. Der vil være krav om brug af mundbind, når man rejser sig fra sin plads for at hente kaffe, vand mv. og når man skal på toilettet. Man må i øvrigt ikke færdes i konferenceområdet under arrangementet. • Overalt vil der være håndsprit tilgængeligt. • Vi opfordrer til, at alle viser ansvarlighed og melder fra ved de mindste symptomer på Covid19 Situationen følges selvfølgelig løbende.

Oplægsholdere vil være førende forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder, virksomheder indenfor analyse samt mejerier og andre fødevarevirksomheder. Se programmet på www.mejeritekniskselskab.dk Kontakt redaktionen for aftale eller yderligere oplysninger.

Mælkeritidende 11 / 2020

13


[ OVERENSKOMST ]

Tilfredsstillende overenskomst for mejeriledere og funktionærer FMF har med virkning fra 1. oktober indgået overenskomst for 2020-2023. Formand Søren Jensen er tilfreds med mange elementer, herunder adgang til mejerirelevant efteruddannelse, bedre forældreorlov, automatisk udbetaling af ikke afholdte feriefridage samt fastholdelse af pensionsrettigheder.

14  Mælkeritidende 11 / 2020

Fredag den 18/9 blev der indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/DI-Overenskomst II gældende for 2020-2023. Aftalen indeholder nogle nye og forbedrede vilkår, nogle præciseringer af nuværende forhold samt inddragelse af FMF i nogle fælles rammeaftaler på mejeriområdet. På den baggrund var det en ganske tilfreds formand for FMF, Søren Jensen, som kunne gøre status på forhandlingsresultatet: - Vi synes aftalen giver en række nye muligheder. Vi er naturligvis rigtigt glade for, at de unge børnefamilier får bedre vilkår i form af forlænget forældreorlov samt en ekstra omsorgsdag. Jeg vil desuden fremhæve, at vi er glade for at kunne fastholde vores gode pensionsordning og den gode forsikringspakke, som ligger i ordningen. Ved at gå over på lønskala – uden ulempe for brugerne af ordningen – er vi med til at fastholde disse goder til trods for stigende omkostninger til ordningerne, siger Søren Jensen, som også glæder sig over de aftaler, der er lavet omkring retten til mejerirelevante

kurser samt aftalerne med Arla Foods om en dialog vedr. dette. - Vi ved at det for nogle er svært at få adgang til uddannelse, og vi håber med dette at have sikret mulighederne – i hvert fald i en forsøgsperiode, siger formanden. Pensionsområdet var også i spil: - Vores overenskomstansatte medlemmer over 50 år har nogle rigtigt gode vilkår på pensionsområdet - også i tilfælde af opsigelse. Vi havde håbet på at kunne gøre mere for at skabe en ramme omkring seniorordninger, men dette kunne vi ikke vinde gehør for. Vi fik ved forhandlingen en meget lille åbning med nogle selvbetalte fridage, som vi desværre ikke tror vil gøre den store forskel i forhold til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, siger Søren Jensen. Udover Søren Jensen består FMF’s forhandlingsudvalg af Michael Jensen, Arla Foods, Leo Lund, Arla Foods, Bjarke Damsgaard Jørgensen, Mammen Mejerierne og Anne-Sofi Christiansen, sekretariatsleder Foreningen af mejeriledere og funktionærer. AC


[ OVERENSKOMST ]

Primære forhandlingsresultater - i overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/DI-Overenskomst II gældende for 2020-2023. 1. På pensionsområdet er det aftalt, at alle brugere af FMF’s pensionsordning går over på den såkaldte lønskala model for tab af erhvervsevne (invaliditet). Ordningen sikrer 70% dækning af den hidtidige løn, hvis man er mere end 50% uarbejdsdygtig. Overgangen til lønskala har ingen betydning for hvor meget, man er dækket for, men det betyder, at den dækning man vil modtage, hvis ordningen aktiveres, vil kunne være en kombination af dækning fra det offentlige og dækning fra AP Pension. Arbejdsgiver betaler alle omkostninger til dækning af forsikringspakken, som ud over tab af erhvervsevne også indeholder heltidsulykkesforsikring, gruppelivsforsikring og forsikring ved kritisk sygdom. Priserne på disse forsikringer stiger markant i disse år og værdien udgør aktuelt ca. 1,5% af nettolønnen. 2. Forældreorlov med fuld løn forlænges med 3 uger, for den forælder som ikke har haft barselsorlov (som oftest faderen). Overenskomsten foreskriver fremadrettet følgende vedr. fuld løn under barsel og forældreorlov: a. Graviditetsorlov 4 uger b. Barselsorlov 14 uger c. Forældreorlov 6 uger til den forælder, der har afholdt barselsorlov 8 uger til den anden forælder 3 uger kan holdes af den ene forælder eller deles mellem forældrene 3. Fritvalgsordningen, som retter sig mod de 5 feriefridage, som FMF’s medlemmer har adgang til, ændres således, at der automatisk sker udbetaling af overskydende dage eller timer, hvis der pr. 1. maj henstår mere end 5 feriefridage på fridagskontoen. Man skal altså ikke længere selv anmode om udbetaling. Udbetalingen sker med maj-lønnen. 4. Det er aftalt, at overenskomstansatte med børn under 14 år får én årlig omsorgsdag ved behov for pasning af barn på 2. sygedag eller til lægebesøg. 5. Overenskomstens § 4 stk. 2 foreskriver, at der ydes særskilt kompensation for gener i forbindelse med jobbet – f.eks. skiftehold, weekendarbejde m.m. Dette kan fraviges, hvis en samlet løn inkluderer alle gener. Det er dog aftalt, at hvis der indgår et gene-

tillæg i lønpakken og dermed en kompensation for gener, så skal dette tillæg være transparent og udspecificeres ved fastsættelse heraf. 6. Overenskomstansatte får i en forsøgsordning på 2 år ret til 2 dages mejerirelevant kursus pr. år. 7. Endeligt er det aftalt, at seniorer får ret til – men desværre uden lønkompensation – at tage 1 ekstra fridag pr. År, når der er 5 år til pensionsalderen og 2 dage pr. År, når der er 3 år til pensionsalderen. 8. Det er desuden aftalt, at FMF sammen med kredsen af øvrige organisationer med overenskomst på mejeriområdet, indgår i følgende aftaler: 9. Fagretslig behandling af sager om chikane, mobning og andre krænkende handlinger. Et udvalgsarbejde skal afklare, hvordan dette skal håndteres, men FMF finder det væsentligt at være med i kredsen af interessenter. Aftale om hurtig indsats ved optræk til arbejdsuro. Denne aftale har FMF været en del af i flere år, men aftalen formaliseres nu, så den bliver en del af overenskomsten. Specifikke forhold Arla Foods: Det vil blive muligt for ansatte i pilot plant hos Arla Foods Ingredients, Sønderhøj 10-12 at blive overenskomstansat, hvis deres stilling ligger indenfor overenskomstens dækningsområde (ledelse/projektledelse m.v.). 1. Der tages en drøftelse af de spørgsmål vedrørende lønbånd og lønregulering. Fokus vil være på overenskomstansatte som ligger under indeks 80. 2. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for FMF og Supply Chain HR samt Employee Relations. Gruppen har til opgave at drøfte mejerirelevant efter- og videreuddannelse for ledere i Supply Chain, DK, med henblik på at sikre et passende udbud, deltagelse og kommunikation af samme. Arbejdsgruppen mødes i efteråret 2020, så refleksionerne kan bringes i anvendelse i forbindelse med Dialog, vinteren 2020/2021.

Aftalen kan ses i fuld version på www.mejerileder.dk i løbet af de næste uger.

Mælkeritidende 11 / 2020

15


[ FORENINGSNYT ]

Årets kreds­general­ forsamlinger i FMF Under hensyntagen til coronareglerne lykkedes det i løbet af september at afvikle general­forsamlinger i samtlige kredse i Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Se de korte sammenfatninger, idet beretninger og referater kan læses i deres fulde længde på mejerileder.dk under den enkelte kreds.

AF BETTINA NIELSEN

Kreds Nordjylland Torsdag den 10. september 2020 afholdt kredsen generalforsamling hos Søgaard Bryghus i Aalborg, hvor der blev indledt med rundvisning og ølsmagning. Kredsformand Palle Jellesmark fremlagde derefter beretningen og kunne bl.a. fortælle, at der trods corona-krisen blev investeret på mejerierne, og at kredsens medlemstal var steget. Efterfølgende blev regnskabet godkendt uden bemærkninger. Til bestyrelsen var der genvalg over hele linjen. Dette gjaldt også vedr. valg af revisor.

Årets delegeretmøde vil blive afholdt uden aftenfest og ledsagerarrangement, og følgende blev valgt som kredsens delegerede: Bjarne Vestergaard, Anne Sofie K. Aamann, Lasse Steen Jensen, Lars Gert Sørensen, Niels H. Lindhardt, Allan Holst Sørensen, Claus Pedersen, Laura Weenink, Torben Slot og Lars Teglskov. Under punktet eventuelt blev der foreslået nye fællesarrangementer: Regan Vest, Go’nat tur i Aalborg Zoo.

Kreds Østjylland Den 17. september 2020 afholdt kredsen generalforsamling på Fængslet i Horsens for 29 deltagere i alt. Kredsformand Bjarke D. Jørgensen fortalte om årets gang i kredsen og i foreningen generelt i sin beretning. Efterfølgende gennemgik Sidsel Nørregaard regnskabet, der viste et mindre underskud. Regnskabet blev godkendt.

Kredsbestyrelsen har hidtil bestået af 7 medlemmer, men da der ikke var nogen kandidater til posterne efter Sidsel Nørregaard og Michael Wadsager, som begge ikke ønskede genvalgt, blev kredsbestyrelsen reduceret til 5 personer, som det efter § 4 i kredsvedtægterne er minimumstallet for en kredsbestyrelse. Lars Bramskov blev valgt som suppleant. Anders Godtfred-Rasmussen blev genvalgt som revisor. Som delegerede blev følgende valgt: Martin Hassl, Steen Poulsen, Torben Jensen, Charlotte Ruby, Lars Bramskov, Eigil Appel, John Juncher, Ole E. Kristensen, Ali Ergün, Niels Bo Nielsen, Brian Madsen, Glenn Madsen, Mikkel Østman, Birger Bruun og Peter Staunsbæk. Som ny kasserer blev Torben Jensen tildelt denne post. Flere kredsmøder kobler et kulturelt eller fagligt arrangement sammen med generalforsamlingen. Det gjaldt også FMF kreds Østjylland, som kom bag tremmer i Fængslet i Horsens. Efter rundvisning, generalforsamling, oplæg om mejeriliv og spisning, lykkes det at opnå udgangstilladelse for samtlige af de 29 fremmødte medlemmer, beretter formand Bjarke Damsgaard Jørgensen.

16  Mælkeritidende 11 / 2020


[ FORENINGSNYT ]

Kreds Vestjylland Onsdag den 9. september 2020 blev der holdt generalforsamling i kreds Vestjylland på Westergaards Hotel i Videbæk. Kredsformand Michael Jensen bød velkommen og fortalte i sin beretning om, hvad der var sket i kredsen i den forløbende periode. Derefter fremlagde Henning Munch Pedersen regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger. Til bestyrelsen skulle der vælges et nyt medlem, da Henning Munch Pedersen ikke ønskede genvalgt. Peter Kjær fra Arinco blev valgt ind i bestyrelsen, samtidig var der genvalg til Bent Sand og Knud Holk. Ole Poulsen

blev valgt som suppleant i stedet for Eigil Jacobsen. Som revisor blev Lars Dall valgt i stedet for Leo Bergwald. Som delegerede blev følgende valgt: Bent Sand, Knud Holk, Jacob Nielsen, Ken Kjærgaard, Søren Bastrup, Dorthe Bastrup, Kasper Ladegaard, Claus Nielsen, Lone Rigtrup, Flemming Jensen, Sofus Dupont, Henrik Johansen, John Bonde Jacobsen, Lars Dall, Mogens Bøgh og Mette Krogh Larsen. Kredsbestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, så Peter Kjær bliver ny kasserer.

Kreds Sydjylland Kreds Sydjylland afholdt i år sin generalforsamling på Hotel Harmonien i Haderslev tirsdag den 8. september 2020. Kredsformand Leo Lund fremlagde kredsens beretning om årets gang. Efterfølgende fremlagde Leo Bødker kredsens regnskab, der blev godkendt ved håndsoprækning. Til bestyrelsen var der genvalg til alle. Som revisor blev Johnny Grønmar valgt i stedet for Bent Skov Jensen. Der var genvalg til Robert Larsen. Som delegerede blev følgende valgt: Leo bødker, Jan Jensen, Henrik Jessen, Jens Åge Larsen, Ole

O. Madsen, Mick Bonde Christensen, Martin Kamber, Johnny Grønmar, Hans Erik Andersen, Robert Larsen, Claus Møller Jakobsen, Egon Schmidt, Michael Østergaard, Poul Erik Henriksen, Anne Lund Jensen, Lars Jensen, Jesper Dalum, Niels Andreas Brøchner og Marie-Louise Hansen.

Kreds Fyn Kredsformand René Byrgesen bød velkommen til de fremmødte på Fangel Kro den 10. september 2020, hvor den ordinære generalforsamling blev afholdt. Efter fremlæggelsen af beretningen var der en mindre debat om det at finde en praktikplads for mejerieleverne. Torben Knudsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Der var genvalgt til den siddende bestyrelse. Birger H. Christiansen blev valgt som ny revisor, da Lars Schmidt ikke genopstillede. Benny Lauritzen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Udover kredsbestyrelsesmedlemmerne, som tæller Henrik Toft, Torben Knudsen, Finn Frost og Kenneth Nielsen, blev følgende valgt som delegerede: Gert Irming, Mette Kern, Grietje Weitkamp, Birger H. Christiansen, Henrik Buur, Bernt Tokeskov Mikkelsen, Birka Björklund, Henrik Bossen, Brian Ravn, Jesper Skovbjerg og Peter Björklund. Suppleanter: Ditte Jensen, Kim Ernstsen, Lars Johannes Nielsen og Lars Schmidt.

Kreds Østdanmark Generalforsamlingen i kreds Østdanmark blev indledt med et Gå-Hjemmøde hos Primodan A/S den 17. september 2020. Efter et spændende virksomhedsindblik fremlagde kredsformand Jørgen H. Petersen beretningen og fortalte blandt andet om de nye brochurer og kuglepenne, som foreningen havde fået lavet i forbindelse med kampagnen ’1000 medlemmer’.

Regnskabet blev derefter fremlagt og godkendt. Til bestyrelsen og som revisor var der genvalg til alle. Som delegerede blev følgende valgt: Peter Sonne, Claus Pedersen, Peter Madsen, Allan Jensen, Tina Iversen, Peter Larsen, Jan Peter Jensen, Anders Neimann-Sørensen og Sten Holmgaard Sørensen.

Mælkeritidende 11 / 2020

17


[ FORSKNING ]

Nye projekter under Mejeribrugets Forskningsfond

Morgenmadsvalg – konsekvenser for helbredet Statens husholdningsråd kørte i 1980’erne en kampagne under mottoet ”Du bliver hvad du spiser”. Nyt projekt skal klarlægge, om dette også gælder for valget af morgenmad blandt unge kvinder. Resumé Formålet er at undersøge, hvilken indflydelse indtagelse af to forskellige typer morgenmad med samme energiindhold har på krop og helbred i en gruppe af 100 overvægtige unge kvinder over 12 uger. Morgenmaden kommer til at bestå af enten skyr med havregryn eller brød med marmelade og juice. Hypotesen er, at indtagelse af en proteinrig morgenmad med skyr hver dag i 12 uger vil have en gavnlig indvirkning på helbredsprofilen sammenlignet med indtagelse af en kulhydratrig morgenmad.

Projektinfo Titel: Morgenmad til unge kvinder – ’NyStart’ Projektleder: Mette Hansen, lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Deltagere: post doc Line Barner Dalgaard (daglig projektleder), Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, professor Hanne Christine Bertram, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, seniorforskere Katrine L Bøgh og Martin L. Bahl, DTU Fødevareinstituttet Projektperiode: August 2020 – August 2022 Hovedformål: At undersøge, hvilken indflydelse indtagelse af to forskellige typer morgenmad med samme energiindhold har på krop og helbred i en gruppe af 100 overvægtige, unge kvinder over 12 uger.

Finansiering: Projektet er støttet af Mejeribrugets ForskningsFond og Helsefonden. Skyr-produktet leveres af Arla Foods amba. Læs mere om projektet på https://ph.au.dk/nystart/

Tredje gang var lykkens gang Foreningen Danmarks Privatmejerier lykkedes efter to udsættelser at afholde generalforsamling 8. oktober.

Formand for Foreningen af Danmarks Privatmejerier Jens Beierholm Poulsen (tv) og foreningens sekretær Lars Johannes Nielsen umiddelbart inden foreningens generalforsamling på nettet (Foto. Ulla Kjer, L&F).

18  Mælkeritidende 11 / 2020

Også Foreningen Danmarks Privatmejerier måtte navigere efter et helt nyt søkort, da årets generalforsamling skulle afholdes. Da man allerede havde aflyst to normale møder, blev tredje forsøg en virtuel model, hvor en sluttet flok på i alt 14 sørgede for, at alle krav i vedtægterne blev overholdt. På den baggrund blev beretningen ved formand Jens Beierholm Poulsen også kortet betragtelig ned. Undervejs kunne formanden dog konstatere, at medlemmerne har formået at øge mælkeindvejningen, så danske privatmejerier faktisk står bag 9 pct. af den samlede danske osteproduktion, der som bekendt domineres af andelsselskabet Arla. Markedssituationen var i grove træk uændret i forhold til året før, idet mælkeprisen efter et mindre dyk i foråret atter var steget.

Valg til bestyrelsen Gisle Nordlund blev valgt til bestyrelsen i stedet for Lars Staunsbæk, som ikke ønskede genvalg. Ole Jørn Frederiksen, Per Poulsen og Martin Pedersen modtog genvalg. Foreningen Danmarks Privatmejerier har fortsat 2 pladser i Mejeriudvalget, som besættes af Jens Beierholm Poulsen og Lars Staunsbæk. LW


[ NYT JOB ]

Lærebøgerne skal fornys Mejerifagets Fællesudvalg arbejder på at forny lærebogsmaterialet til brug for mejeristuddannelsen. Første opgave er en ny lærebog om mejeriudstyr til erstatning for ”Maskinlære I og II”. Flere lærebøger på mejeristuddannelsen har efterhånden en del år på bagen. Derfor har Mejerifagets Fællesudvalg (MFU) i nogle år taget tilløb til en opdatering eller fornyelse. I en årrække har ’Maskinlære I og II’ tilbage fra 90’erne således ikke været anvendt i undervisningen. - Det siger sig selv, at der er sket meget på den teknologiske front, så derfor er vi glade for, at vi har fundet midler til en opdatering, forklarer Lars Gram, faglig konsulent i NNF og formand for Mejerifagets Fællesudvalg, hvor Nils Juhl Andreasen, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, er næstformand. På Kold College glæder Mette Bernsdorf sig til opdateringen på undervisningsmaterialet til ma-skinlære. Det vil være hensigtsmæssigt, at man efterfølgende kigger øvrigt materiale igennem og får lagt en plan for

opdatering og fornyelse af dette. Den stigende brug af ny undervisningsplatform og digitalisering i undervisningen åbner for nye muligheder at arbejde med undervisnings-materiale på, hvilket underviserne og ledelsen på Kold College gerne vil inddrage i undervisningen fremadrettet. I Mejeribrugets Arbejdsgiverforening håber Nils Juhl Andreasen, at virksomhedernes ledelse og medarbejderne byder ind på at være med til at løse opgaven. Udover at yde et betydningsfuldt bidrag til uddannelsen af fremtidige mejerister ligger der også en mulighed for som enkeltperson eller som team at skærpe indsigten i mejeriudstyrets indretning og anvendelse. Mejeribrugets Fællesudvalg efterlyser skribenter i Mælkeritidende. Nærmere beskrivelse kan ses på http://www. mejeriuddannelse.dk

LW

Vi søger forfattere til ny fagbog for mejerielever ... er det dig?

Har du lyst til at prøve kræfter med at skrive et kapitel eller to til en ny fagbog for mejerielever? Mejeribranchen har været igennem en rivende udvikling de senere år. De fagbøger, som blev skrevet i 1990’erne, er forældede, og derfor er der behov for at få skrevet nye fagbøger. Øverst på listen står en ny bog om maskinlære. Så hvis du har lyst til at formidle din viden om det procesudstyr, der indgår i produktionen af et mejeriprodukt, er det måske dig eller det team, du arbejder i, som Mejerifagets Fællesudvalg er på jagt efter! Hvad kan du/dit team få ud af at være medforfatter på en fagbog? • Du får mulighed for at dele din viden med en masse interesserede kolleger • Du får anerkendelse for din faglige ekspertise • Du får en spændende faglig udfordring • Du får udvidet dit CV

Hvad kunne være din indfaldsvinkel? For os er det ikke afgørende, hvilken baggrund du har, men at du har en viden og erfaring, som gør dig i stand til at skrive et godt kapitel til den nye fagbog for mejerielever. Vi forestiller os, at du fx: • er mejerist, mejeritekniker eller mejeriingeniør • underviser på mejerist-, procesteknolog- eller mejeriingeniøruddannelsen • er ansat på et mejeri, hos en maskinleverandør eller i en anden virksomhed med tilknytning til mejeriindustrien • er studerende på mejeriingeniøruddannelsen • er pensionist med en fortid indenfor mejeriindustrien

skellige barrerier, som gør det svært at nå i mål. Vi vil gerne have dig til at se på ”dit kapitel” som et stykke arbejde, der skal udføres ligesom andre opgaver, du går til uden at tøve. Derfor tilrettelægger vi et forløb for dig og de andre forfattere, så du kommer godt fra start.

Er det ikke svært at skrive til en fagbog? Du tænker måske, at det er frygtelig besværligt at skrive et kapitel til en bog, for så er der en masse, du skal have læst op på. Det er helt forkert, for det er faktisk ikke vores plan, at du skal læse, researche, interviewe og i det hele taget undersøge en helt masse, inden du går i gang. Du skal skrive kapitlet på basis af din egen viden, indsigt og erfaringer.

Hvad gør du nu? Send os en kort mail på nja@di.dk, hvor du skriver lidt om, hvem du er, og hvad du har lyst til at skrive om. Så kontakter vi dig for en uforpligtende snak om det videre forløb. Har du nogen spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os. Du kan også finde mere information om vores projekt på www.mejeriuddannelse.dk/mejeribrugets-uddannelsesfond/kurser/ diverse/, hvor du kan se en oversigt over de produktprocesser m.v., der skal indgå i bogen om maskinlære.

Vi hjælper dig med at komme rigtigt fra start Tanken om at skrive et kapitel til en bog kan være skræmmende, og man kan støde ind i for-

Vi hjælper dig også i mål Korrekturlæsning, tegnsætning og layout – vi gætter på, du synes, det lyder lidt kedeligt! Det skal ikke være en hindring for, at du kaster dig ud i forfatterskabet, og derfor skal vi nok sørge for at sætte eksperter på den videre bearbejdning af din tekst.

Mælkeritidende 11 / 2020

19


[ NYT OM NAVNE ]

Invitation til webinar FMF inviterer nuværende medlemmer og alle som kunne være interesseret i at høre mere om foreningen, til at deltage i et kort webinar, hvor vi vil fortælle mere om foreningen og de muligheder foreningen tilbyder. 18. november kl. 12.00–13.00 og 15.00–16.00 26. november kl. 12.00–13.00 og 15.00–16.00 Tilmeld dig på mejerileder.dk eller via QR-koden

Fødselsdage

Jubilæum

40 år 26. november – PTD Project Manager Jens Sinkbæk Kirkeby, Arla Foods, Holstebro Mejeri. 50 år 9. november – Site Director Jan Vraa Mikkelsen, Arla Foods Hobro Mejeri. 15. november – Senior Solution Architect, Jimmi Fyhn, Arla Foods, Viby J. 16. november – Test Operator Jan Peter Jensen, SPX Flow Technology, Søborg. 21. November – Senior Director Peter LenkHansen, Arla Foods, Viby J. 26. November – Mejeritekniker Torben Knudsen, Løgismose Meyers A/S, Broby. 8. december – Senior Site Director Claus Hansen, Arla Foods Nr. Vium Mejeri, Videbæk. 8. december – Logistik- og Planlægningschef Ulrik Krogh, Arla Foods Birkum Smelteost. 60 år 11. november – Driftskoordinator Judith Thomsen Sønnichsen, Arla Foods Branderup Mejeri. 80 år 6. november – Fhv. driftsleder Per J. Wilhelmsen, Ans By.

25 års jubilæum - Kim Damgaard Bøgh Site Director Kim Damsgaard Bøgh, Arla Foods Høgelund Mejeri, Vojens kunne den 9. oktober fejre 25-års jubilæum. Han er uddannet mejeritekniker fra Kold College og startede i 1995 sin karriere på Bov Mejeri (i dag Kruså Mejeri) som operatør i mælkeafdelingen, hvor bl.a. Havarti og Samsø blev produceret. Allerede i 1996 blev han teamleder og i 1997 produktionschef med dengang 120 ansatte. I 2000 blev mejeriet en del af Arla, og Kim fik ansvar for den nye hvid ost pakkeafdelingen samt opgaven med at udvikle en masterplan, der skulle sikre et optimalt produktionsflow i tråd med de daværende vækstplaner. Denne opgave har været en tilbagevendende del af Kim’s karriere, og han har udviklet store kompetencer inden for området. I samme periode var han en del af mejeriets ledergruppe og bidrog her til udvikling af hele mejeriet. I tiden fra 2008 til 2018 var han PTD Manager og opbyggede et team i den nye organisation, der tog sig af investeringer og NPD-projekter samtidig med, at han var med til at op-

20  Mælkeritidende 11 / 2020

bygge en LEAN-kultur. Denne understøttede løbende forbedringer på hele mejeriet i en tid, hvor produktionen voksede fra 16.000 til 28.000 tons. I 2018 blev Kim Bøgh udnævnt til mejerichef på Høgelund Mejeri, hvor der produceres blåskimmeloste – bl.a. Danablu og den prisbelønnede Høgelundgaard 12. Da jeg mødte Kim i 2019 i min nye rolle som produktionsdirektør blev jeg imponeret over de langtidsplaner, han havde udviklet for mejeriet. Kim er meget struktureret, har høje standarder samt stor energi og er samtidig en god kollega. Bart van Schaik VP Export


[ NYT OM NAVNE ]

Jubilæum 25-års jubilæum – Peter Finn Thorning Den 1. november 2020 kunne Peter Finn Thorning, fabriksdirektør på Grønvang Food ApS i Vejen, fejre 25-års jubilæum i Dragsbæk Gruppen. Da Peter Thorning for 25 år siden tiltrådte en stilling i Dragsbæk Gruppen, var det som produktchef på Dragsbæk Margarinefabrik i Thisted. Men i takt med gruppens vækst og udvikling, har Peter Thorning været tilknyttet forskellige produktionsenheder og har bidraget til den vækst, der er blevet skabt igennem årene. Dragsbæk Gruppen overtog i 2010 majoriteten i Grønvang, og den 1. november samme år udnævntes Peter Thorning til fabrikschef for margarinefabrikken i Vejen. Peter Thorning besidder stor viden på både maskin- og produktsiden, og har igennem tiden været dybt involveret i både produktudvikling og etablering af nye produktionsanlæg. Han var en af udviklerne af blandingsproduktet, Bakkedal, og senest har han spillet en nøglerolle i konverteringen af Grønvang fra traditionel margarinefabrik til producent af veganske alternativer til mejeriprodukter. Peter Thorning er en dygtig og kompetent medarbejder, der altid bidrager med et højt fagligt niveau. Han formår at bruge sin baggrund og erfaring til at løse store som små problemstillinger. Supply Chain Director, Kasper Vestergaard, Dragsbæk Gruppen.

Leder du efter din næste karrieremulighed? Hos Foodjob Nordic har vi lige nu flere spændende stillinger - bl.a.: Senior Kvalitetschef til Mette Munk Vi søger en stærk kvalitetsprofil, som har både evne og vilje til at udvikle såvel virksomheden som kvalitetsorganisationen. Produktionschef – Fødevareingredienser Vi søger til vores kunde AKK – Karup Kartoffelmelfabrik a.m.b.a. en stærk og alsidig leder med erfaring fra fødevareproduktion. Projektchef med stærke digitale kompetencer til Rynkeby Foodjob Nordic søger nu en teknisk velfunderet og proaktiv Projektchef, der tilfører energi og viden til den fortsatte, positive drift- og anlægsudvikling. Solutions Manager – Hygiene Solutions for the Food Industry Til vores kunde KiiLTO søger vi en Solutions Manager, der tager ejerskab over løsningerne til fødevareindustrien. Category Product Manager til Tamaco Trading Vi søger en alsidig kommerciel profil til håndtering af kategorien for folieløsninger til fødevareindustrien. Læs mere og ansøg via www.foodjobnordic.com Foodjob Nordic er Nordens førende specialist inden for rekruttering af ledere og specialister til fødevareindustrien.

75 år – Peter Vammen Bestyrelsesformand Peter Vammen, Juelsminde fylder den 7. november 75 år. Peter Vammen er uddannet mejeriingeniør, cand.lact. i 1974 og startede sin karriere i Mejeriet Enigheden i Aarhus. Han har senere haft stillinger i de allerøverste ledelseslag i bl.a. Trifoliums Mælkeforsyning, Tulip Slagterierne, EAC/Plumrose, Lovell & Christmas, England, Foodmark og endelig Danapak, hvor han som koncerndirektør lavede en omfattende turnaround. Peter Vammen kan desuden skrive en lang række bestyrelses- og tillids-poster på sit CV - bl.a. som præsident for Danmarks Mejeritekniske Selskab, bestyrelsesmedlem i Danapak Flexibles A/S samt den internationale Constantia Group i Østrig - senest i Schultz Holding A/S. Peter Vammen bor i Juelsminde og er gift med Jane. Parret har to voksne børn, der bor henholdsvis i Dubai og Vejle og 3 børnebørn. Fritiden bruges på rejser til Fjernøsten og golfrejser bl.a. til Skotland.

Nekrolog Nekrolog – Arne Fokdal Mejeritekniker, mejerirådgiver Arne Fokdal er død, 76 år gammel. Arne Fokdal var uddannet mejeritekniker fra Ladelund Mejeriskole i 1969, hvorefter han arbejdede som driftsleder og mejeriforvalter i en årrække på danske mejerier. Derefter trak udlandet. Han blev fabrikschef på mejerier i Bahrain og i Oman, inden han i 1979 blev mejerilærer på det daværende Dalum tekniske Skole, Mejeribrugets Uddannelsescenter (i dag Kold College). I flere perioder var Arne mejerilærer på Dalum i godt 10 år. Allerede i 1988 etablerede Arne Fokdal sit eget firma ’AF Dairy Training & Consulting’, der over årene havde opgaver i Turkmenistan, Brasilien, Tunesien, Sri Lanka, Egypten, Iran, Tyrkiet, Kazakhstan, Kina, Nepal og Indien for forskellige danske og udenlandske firmaer og organisationer. Arne var en meget dygtig mejerimand, men hans hjerte bankede nok mest for osten. Han havde bl.a. flere små hjemmeosterier til forskellige typer af specialoste, en interesse, der er gået i arv til børnebørnene. Arne var primusmotor i oprettelsen af et ostelaug i Munkebo, hvor han boede. Her mødes en lille flok osteelskere en formiddag om ugen, hvor de laver deres egen ost, idet Arne hurtigt fik lært folk, hvordan man laver ost af god og høj kvalitet. Hans venlige og engagerede måde at være på, gjorde ham til en afholdt person i lokalområdet, skønt han var udenlands en stor del af sit arbejdsliv. Arne holdt meget af livet, af familien og vennerne og gjorde meget for at værne om de værdier, der er i samværet med disse. Han var en varm og venlig person, der i sine gøremål altid gik efter bolden/sagen, uanset hvem modstanderen var. Jens Martin Buch Kristensen og Jørgen Schmidt (-samredigeret af redaktionen).

Mælkeritidende 11 / 2020

21


[ LEVERANDØROVERSIGT ]

Leverandøroversigt AUTOMATION

EMBALLAGE

KURSER

MEMBRANFILTRERING

Au2mate A/S

Tetra Pak Sverige AB

Au2mate Academy

Tetra Pak Filtration Solutions

Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg www.au2mate.dk Tlf. +45 8720 5050 Kontakt: Eva Stanell, Service & Training Manager est@au2mate.dk, Tel. +45 8720 5061

Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tel. 8720 0840 filtration.info@tetrapak.com www.tetrapakfiltration.com

Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 8720 5050 Fax +45 8720 5069 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk

AFRY (ÅF Pöyry) Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 8177 7886 info.dk@afry.com www.afry.com

Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 4636 1000 Fax +46 4636 3006

GULVE

PROJEKTERING OG ANLÆG

MASKINER OG UDSTYR

AFRY (ÅF PÖYRY) Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10, 8300 Odder Tlf. 8655 1489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk JTI Gulventreprise A/S Storegade 15, 6740 Bramming www.jti-gulv.dk ji@jti-gulv.dk Tlf: 7517 3248

Salicath ApS Troensevej 25c, DK-5700 Svendborg Tlf. 4016 1201 – Tlf. 4028 1802 salicath@salicath.dk

Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 20 83 36 12 info.dk@afry.com www.afry.com

TOTALLEVERANDØR

S. Sørensen I/S

Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 9792 2622 – Fax 9791 0522

Mælkeritidende I/S Formand Vicepresident Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Elmevænget 6A, 2882 Bagsværd tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholstpetersen@gmail.com

22  Mælkeritidende 11 / 2020

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Vice President Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 89 38 12 93 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

VESTJYLLAND Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com

Kredsformænd NORDJYLLAND Konsulent Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10 e-mail: pj@dairytech.dk

FYN Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com

ØSTJYLLAND Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bdj@mammenost.dk

ØSTDANMARK Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18 e-mail: JP@lysglimt.dk

SYDJYLLAND Teamleder Leo Morten Lund leomorten@hotmail.com

FTFa Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18. Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.


[ KALENDER OG MEJERISTHUS ]

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommerhus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen.

Følg med på mejerileder.dk Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening kan altid orienterede sig om ledige uger/perioder i månederne efter de nedenstående tre på www.mejeri­leder.dk

Mejeristhuset – en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søntors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før.

 Sæson A   Sæson B   Sæson C

November

December

M

T

O

T

F

L

44

S 1

Januar 2021

M

T

O

T

F

L

S

49

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M

T

O

53

13

4

5

6

T

F

L

S

1

2

3

7

8

9

10

45

2

3

4

5

6

7

8

50

1

46

9

10

11

12

13

14

15

51

14

15

16

17

18

19

20

2

11

12

13

14

15

16

17

47

16

17

18

19

20

21

22

52

21

22

23

24

25

26

27

3

18

19

20

21

22

23

24

48

23

24

25

26

27

28

29

53

28

29

30

31

4

25

26

27

28

29

30

31

Dage markeret med rød er optaget.

Møder og udstillinger 7. november Delegeretmøde FMF 19. november Seminar: CIP - indsigt og potentiale

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 6612 4025 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen (AC)

28. januar Seminar: Food safety in the dairy sector

4. marts Ingredienser i mejeriprodukter

3. februar Mejeribrugets Dag webinar

Redaktør Lars Winther (LW) Redaktionssekretær Jette Rohde (JRO) Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen (ISF) Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. Nielsen (BMN) Administrations- og regnskabsassistent Camilla Winther Hansen Freelancejournalist Lene Mikkelsen Walsh (LMW)

Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Abonnement: Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms. Europa: 1.625,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt

levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

EftertrykMælkeritidende tilladt med kildeangivelse. 11 / 2020

23