Mælkeritidende nr. 8

Page 1

8 7. august 2020 133. årgang

NYT FRA MEJERIINDUSTRIEN

Nyudklækkede mejerister – s. 9

Arlas hollandske kulturbærer – Bart Van Schaik – s. 10

Mejeribrug i dansk kunst – med ymer og erotik – s. 16

Velkommen til fremtiden

Vær med når fødevareindustrien mødes


[ LEDER ]

132 år og corona-ramt! De fleste er nu atter på job efter nogle ugers sommerferie, mens andre stadigt nyder ferielivet. Hvad vi alle formentlig har til fælles er, at vi holder vejret en lille smule og er usikre på, hvad de næste måneder vil bringe. Corona-pandemien sætter stadigt sit præg på mangt og meget, og selvom Danmark lige nu ligger fornuftigt til, går det lidt for hurtigt den gale vej i mange lande omkring os. Så der er grund til panderynker og usikkerhed om, hvad efteråret vil bringe. Mælkeritidende er en bedaget ”dame” på 132 år, som med aktualitet har fulgt branchens udvikling gennem krige og kriser, og har udviklet sig i takt med tidens trend. Meget går i disse år den digitale vej, og Mælkeritidende har opdyrket de digitale platforme og medier med succes, men det trykte blad er det økonomisk fundament for den digitale formidling. Mælkeritidende og de dertilhørende digitale kanaler er i dag det eneste medie, som kommunikerer bredt i mejeriindustrien, og hvor mejerier, leverandører til branchen og foreningslivet kan komme til orde og nå ud til en større kreds af interessenter. Bladet når ca. 1700 modtagere og ses af mange flere på mejerierne, Update når ud til 2600 mailadresser 2 gange ugentligt,

vi har over 2100 følger på de sociale medier, og vores hjemmeside med nyheder, virksomhedsportrætter, annoncer osv. har ca. 325 besøgende dagligt. Vi ser denne interesse som et udtryk for, at vi har et godt produkt. Men til trods for denne stærke og brancherettede eksponering, er den ”gamle dame” i knæ! Økonomien er presset grundet et vanskeligt marked for annoncesalg, og corona-krisen har med et usikkert annoncemarked sat tommeskruerne på – så situationen er p.t. alvorlig. Redaktionen og bestyrelsen følger tæt op og ser i øjeblikket ind i forskellige scenarier. Beslutningerne er vanskelige, da Mælkeritidende-platformen er baseret på, at der er annoncører, som ser værdi i at nå bredt ud i branchen, og som annoncerer i Mælkeritidende. Vi hører ofte, at det er svært at blive synlig for mejeriindustrien i nogle af vores nabolande, hvor der ikke længere er en kommunikationsplatform (- hvilket vi i øvrigt med Dairy Nordic og nordiske temanumre forsøger at imødekomme). Vi håber derfor på opbakning, så Mælkeritidende kan fortsætte som en vigtig medspiller i en stærk branche. Med denne lidt dystre velkomst til efteråret 2020 ønsker vi jer god læselyst i Mælkeritidende nr. 8.

AF ANNE-SOFI CHRISTIANSEN, SEKRETRARIATSLEDER

[ LÆS MERE ]

10

16

14

03 Kort fortalt

14 Nye navne til kendte bakterier

04 Fin opbakning til FoodTech 2020 08 IFC Water Congress klar til FoodTech

16 Mejeribrug i dansk kunst – med ymer og erotik

09 Nye medlemmer af mejerifamilien

19 Foreningsnyt

10 Arlas hollandske kulturbærer – Bart Van Schaik

20 Personalia

12 Mejeri i Mongoliet køreklar efter bistand fra Mejerifolk uden Grænser

23 Mejeristhuset og kalender

13 Thise Mejeri søger Kvalitets- og miljøkoordinator

2  Mælkeritidende 8 / 2020

22 Leverandøroversigt


[ KORT FORTALT ]

MERE MÆLK I EU – MEN IKKE FRA DANMARK

100 unge parat til at læse Fødevarer og ernæring på Københavns Universitet Bacheloruddannelsen i Fødevarer og ernæring på Københavns Universitetet kunne ved udgangen af juli melde om en stigning på 18% i antal optagne fra 2019 til 2020. På landsplan er der 6% flere studerende der får uddannelsesplads i år, men stigningen på Fødevarer og ernæring på 18% slår altså dette. På trods af den store stigning, var der ved bladets deadline fortsat plads til flere nye studerende, som kan optages i runde to for dem, der ikke kom ind på første prioritet.

Norsk økomejeri overtages af investeringsselskab Rørosmejeriet blev stiftet i 2001 og har gennem årene udviklet et bredt sortiment med mælk, fløde, smør og syrnede produkter. Den nuværende ejerkreds består bl.a. af Økomat Røros samt en række privatpersoner, herunder flere ansatte. Denne gruppe har i en tid søgt kapital og en ny ejerkreds med mulighed for at udvikle det midtnorske mejeri. Det er nu lykkedes, idet investeringsselskabet Salvesen & Thams køber hovedparten af aktierne. Det skriver www.nationen.no

Til trods for udfordringerne med Covid-19 har de europæiske mejerier travlt. Landmændene på tværs af EU's medlemslande leverer nemlig fortsat stadig mere mælk. Det skriver Landbrugsavisen. Til og med maj måned har EU's mælkeproducenter således leveret 2 procent mere mælk til mejerierne i 2020. Det er især i lande som Irland, Italien, Polen, Spanien, Belgien og Holland, at indvejningen vokser. De danske mælkeproducenter tilhører til gengæld gruppen, som har leveret mindre mælk end tidligere. Data fra Europa-Kommi-

sionen viser en vigende dansk leverance på 0,5 pct. til og med maj. I nabolandet Sverige går mælkeproduktionen også tilbage, hvilket også gælder Rumænien og Kroatien.

FrieslandCampina fik ørefigen i årets 2. kvartal Omsætningen i det hollandske selskab endte nærmest præcis på samme niveau som året før - men driftsindtjeningen styrtdykkede med hele 17 procent, så resultatet dermed gik ned med 37 procent. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse om halvårsregnskabet. Forklaringerne skal primært findes i den hærgende corona-krise, der knækkede det profitable on-thego-salg. Men også problemerne i Hong Kong,

der førte til lukning af grænserne til Kina, medførte et stort fald i salget af de ellers lukrative babyernæringsprodukter for selskabet. Mælkeprisen til andelshaverne er faldet med 3,5 procent i forhold til samme periode året før. Senest har selskabet dog meldt ud, at garantiprisen i august forhøjes med 1 Eurocent/kg med henvisning til prisstigninger i de referenceselskaber, der indgår i prisfastsættelsen.

Foto: Rørosmejeriet

Digitalt kort viser vej til danske osteoplevelser Et nyt digitalt kort viser vejen til mejeri- og ostebutikker, gårdbutikker og spisesteder med gode oste mv. Indtil videre er knap 140 steder med på kortet. Bag kortet står ostekommunikatør Camilla Bojsen-Møller fra Ostesnak. Ostebloggeren har spurgt sit community om tip for at indsamle flest mulige steder, men der er stadig steder, der mangler på kortet. - Mejerier og ostebutikker har jeg nogenlunde styr på, men jeg er overbevist om, at der findes mange flere steder, der værdsætter ost. Ofte er det mindre og måske lidt oversete steder, men kommer osteelskerne først derud, så vil de få en fantastisk oplevelse, fortæller Camilla Bojsen-Møller, som gerne modtager yderligere tips på camilla@ostesnak.dk

Mælkeritidende 8 / 2020

3


[ FOODTECH ]

Fin opbakning til FoodTech 2020 Efter beslutningen om at gennemføre FoodTech, er MCH Messecenter Herning i fuld sving med at få konfirmeret aftalerne med de mange udstiller. Se NIRAS, Chr. Hansen og Novadans forventninger til messen.

Holdet bag FoodTech er i fuld gang med at konfirmere de mange aftaler for udstillerne på den kommende FoodTech d. 29. september – 1. oktober. Man kan heldigvis garantere, at sikkerheden for både udstillere og gæster vil være i top og i 100 pct. overensstemmelse med de officielle retningslinjer for store forsamlinger. Derfor svarer selve grundprogram-

4  Mælkeritidende 8 / 2020

met til det velkendte koncept for to år siden, dog med den undtagelse, at mejeridelen i form af International Food Contest, er aflyst. - Det er selvfølgelig ærgerligt, men det kunne ikke være anderledes under disse omstændigheder. Derfor er det så meget mere glædeligt, at der generelt er opbakning fra udstillerne med et bredt program af maski-

ner og udstyr til interesse for mejerifolkene – bare uden ost, lyder det fra John Jensen, som samtidigt er tilfreds med, at Food-konkurrencen forventes afviklet med bedømmelse af produkter fra plantebaserede fødevare, vin & alkohol, øl m.m. LW


[ FOODTECH ]

NIRAS på FoodTech Hvorfor skal mejerifolk besøge jeres stand på FoodTech? Mejerifolk skal besøge NIRAS’ stand, fordi vi altid kan byde på en kvalificeret snak om hvad, der er oppe i tiden i industrien. Vi har den nyeste viden om en række megatrends, bl.a. plantebaserede drikkevarer, anvendelse af digitale værktøjer til effektivisering, automatiseringsløsninger, og vand- og energibesparende tiltag. Hvis man har en konkret udfordring eller et projekt, kan NIRAS også give sparring direkte på standen. Hvad bliver anderledes som følge af corona? Ud over de manglende håndtryk og bedømmelsen af mejeriprodukterne, så forhåbentligt ingenting! Vi har i Danmark udvist stor ansvarlighed i foråret og sommeren, som gør at FoodTech kan afvikles under gode forhold. Derfor håber vi også, at branchen vil samles

Chr. Hansen på FoodTech til FoodTech til mange gode diskussioner på trods af corona. Vi vil alle have glæde af en stor opbakning til FoodTech, så skal Messecenteret nok sørge for at de praktiske forhold er i orden. Hvad er jeres forventning til messen? NIRAS har som altid store forventninger til FoodTech. Selvfølgelig bliver det anderledes uden bedømmelse af mejeriprodukterne, men vi har altid deltaget i FoodTech for at stå til rådighed for en god snak med vores kunder samt bruge udstillingen til selv at blive klogere på de seneste udviklinger. Det er ikke ændret i år. Vi håber og tror på, at branchen bakker op om FoodTech, både vores udstillerkollegaer og de mange besøgene.

Novadan på FoodTech Hvorfor skal mejerifolk besøge jeres stand på FoodTech? Novadan håber igen i 2020 at få mange besøg fra mejeribranchen. Som bekendt har Novadan rengørings- og desinfektionsløsninger (til membran, CIP, overflader osv.), som tilpasses det enkelte mejeri. Vores mangeårige erfaring og nyudvikling giver mejerier og fødevarebranchen generelt en stor hygiejnefordel med optimering, besparelser og miljø i fokus. Hvad bliver anderledes som følge af corona? Udover at Novadan følger de generelle corona-relaterede retningslinjer, forventer vi ikke, at der bliver de store ændringer. Det er dog – ikke mindst i COVID-19 sammenhæng - yderst vigtigt, at rengøring og desinfektion i fødevareproducerende virksomheder foreta-

ges grundigt og med omtanke for både fødevaresikkerhed og medarbejdere. Novadan deler ud af specifik viden og anbefalede hygiejneprocedurer i forbindelse med COVID-19 og eventuelt fremtidige udbrud. Hvad er jeres forventning til messen? Vores forventninger til FoodTech er, at vi også denne gang får mange besøgende – både kunder, potentielle kunder samt andre interesserede. Ligesom tidligere år ser vi også denne gang FoodTech som en messe, hvor vi har gode samtaler med de besøgende, diskuterer optimering af løsninger, besparelser osv., og så har Novadan en nyudviklet og spændende løsning til CIP-logning med på messen, som vi glæder os til at præsentere.

Why should the dairy employees visit your stand? We know that our customers will be just as eager, as we are, to start up discussing new developments, projects or efficiency programs. So we will look forward to the opportunity to start up those discussions at Food Tech 2020. Chr. Hansen has chosen to be at FoodTech 2020 to demonstrate our commitment and desire to be seen as the leading specialty supplier to the dairy industry. What will you make different due to COVID-19? The FoodTech exhibition will be different to past events, and our ability to show new ingredients in concept samples is likely to be limited. However, we will have a similar size stand as previously and are determined to attract your attention with a particular focus on ‘equipment in action’ – our range of testing equipment that supports across many parts of the dairy production system. How is your expectations to this year’s FoodTech? We expect that our customers will also be very keen to get away from ‘day to day’ life in the dairies or the product development laboratories and meet up with their dairy colleagues again. FoodTech has been a longstanding and traditional event in the Danish dairy industry. It is an important point in the year where we gather, re-connect and look for ideas and inspiration for the coming period. FoodTech 2020 is not different in that way and we believe that with suitable planning, and importantly attention to the safety of everyone involved, we can use this as a very positive way to look forward to 2021.

Mælkeritidende 8 / 2020

5


[ FOODTECH ]

MCH Messec

- den professionelle markedsp

C

Vi skaber unikke oplevelser, hvor mennesker trygt kan mødes

A2

B

G D

A1

I mere end 65 år har vi haft fokus på at skabe rammerne for den unikke oplevelse og for mødet mellem mennesker, uanset om motivet for besøget i MCH er fagligt, forretning, fritid og/eller fornøjelse.

E

H

F J VES T

Værtskabet er vores passion – også i denne særlige situation. TrygtMCH®, med vores tre grundelementer Antal, Afstand & Hygiejne, betyder, at du kan besøge MCH i trygge og sikre rammer. Med 110.000 m2 fordelt over 15 messehaller kan vi sikre den nødvendige plads og med ansvarlige valg og tiltag efterleve myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, så du oplever TrygtMCH® til de kommende messer. Med TrygtMCH® er et besøg i MCH fortsat enkelt, trygt og ansvarligt fra ankomst til afgang.

Før messen

Parkering

Indgang

Gæsterne registrerer sig og modtager entrébillet med praktisk information: • Ankomsttidspunkt (gæsterne fordeles jævnt) • Parkeringsområde • Indgang • Oversigt over messen • Information om besøget

• Ankomst på anvist parkeringsområde med egen farve (gæsterne fordeles jævnt) • Skiltning til rette indgang (se pile på kort)

• Dedikeret indgang • Scanning af entrébillet ved indgangen sikrer det rette antal personer i hallerne • Information med råd om afstand og hygiejne

Kilde: Retningslinjer fra Erhvervsministeriet og Sundhedsstyrelsen ©MCH 23.06.2020


[ FOODTECH ]

center Herning

plads og det personlige mødested for fagfolk Q

M

L

JYS BA KE BOXE NK N

SYD

2

K

A RM C H EN A

SYD

1

MCH Messecenter Herning 34.525 m2 / 2.600 personer ad gangen Beregningsgrundlag 0-1.999 m2

4 m2 pr. gæst

2.000-4.999 m2

8 m2 pr. gæst

5.000-9.999 m2

10 m2 pr. gæst

+10.000 m2

20 m2 pr. gæst

Antallet af tilladte personer i den enkelte kategori, vil altid starte med det antal personer der maksimalt tillades i kategorien før.

Messen

Afrejse

• • • • • • • •

• Skilte og farver guider til: - Rette udgang fra messen - Rette parkeringsområde

Opbygges fra messe til messe tilpasset de gældende anbefalinger Stort areal sikrer afstand med bl.a. brede gange Markeringer og skilte sikrer afstand Hygiejnestationer og ekstra rengøring Alle spisesteder følger HORESTAs SAFE TO VISIT-program Påmindelser om afstand og hygiejne Tryghedskontrakt med udstillere sikrer antal, afstand og hygiejne TrygtMCH-guider på messeområdet


[ FOODTECH]

Oplev Danmark Proteins vandbesparelser og hør om 90% genbrug af procesvand i Carlsberg IFC Water Congress byder i år på virksomhedsbesøg hos Danmark Protein samt indblik i vandbesparelser og genbrug af vand hos Carlsberg, Friesland Campina og Coca-Cola m.fl. Konferencen afholdes d. 30. september og 1. oktober i forbindelse med FoodTech i Messecenter Herning

For anden gang afholdes IFC Water Congress, denne gang under titlen Water in the Food Industry – Reduce, Reuse & Recycle. Programmet er spækket med den nyeste viden om, hvornår rent vand er rent nok, hvordan ’water fit for purpose’ defineres, og så bliver deltagerne præsenteret for en ny europæisk adfærdskodeks for genbrug af vand i forarbejdningen af mejeriprodukter. Al denne viden bliver derudover præsenteret med cases, der viser hvordan for eksempel Danish Crown bruger ’water fit for purpose’, og hvordan Coca-Cola engagerer sig i lokalsamfundet omkring bæredygtigt vandbrug. Carlsberg genanvender 90 % procesvand Hos Carlsberg i Fredericia har man netop indviet en såkaldt Water Recovery Plant. Vandgenindvindingsanlægget giver Carlsberg

Søren Nøhr Bak, Expertise Director Water in Food & Beverage, NIRAS (yderst til venstre) sammen med Simon Colding LDP Director hos Carlsberg er blandt konferencens oplægsholderne. Her ses de med Uddannelsesog Forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, i forbindelse med indvielsen af Carlsbergs nye vandgenindvindingsanlæg.

8  Mælkeritidende 8 / 2020

mulighed for at genanvende 90% af procesvandet og herved gå fra 2,9 hl vand/hl øl til 1,4 hl vand/hl øl. NIRAS har leveret løsninger til anlægget. Søren Nøhr Bak, Expertise Director Water in Food & Beverage, NIRAS, forklarer: - Det er en milepæl for Carlsberg og et klasseeksempel på, hvordan samarbejdet mellem den lokale vandforsyning, myndigheder, industrien, universiteter og videnspartnere formår at gøre bæredygtige løsninger til virkelighed, siger han og tilføjer, at han sammen med LDP Direktør hos Carlsberg, Simon Colding, på vandkongressen vil præsentere mål, løsninger og læring frem til nu. Virksomhedsbesøg hos Danmark Protein Efter førstedagen bliver deltagerne på vandkongressen inviteret med til Nr. Virum, hvor Danmark Protein er vært for et besøg. Her løftes sløret for et helt nyt genindvindingssystem, der giver mulighed for at reducere vandforbruget med yderligere 15 %. I forvejen er mere end 60 % af det vand, der bliver brugt hos Danmark Protein, genanvendt vand. De nye tiltag er del af en ambition om at opretholde samme niveau for vandforbrug i de tre Arla-mejerier i Nr. Virum på trods af udvidelser.

AF ISABEL SANDE FRANDSEN

Som prikken over i’et afslutter kongressen torsdag eftermiddag med en paneldebat, hvor blandt andre Arla Foods Group VP Supply Chain Michiel de Jonge deltager, og hvor der vil være god mulighed for diskussion og netværk.  Early bird tilmelding er åben frem til d. 15. august for DKK 2.195, derefter koster det DKK 2.995.

Om IFC Water Congress Konferencen er opdelt i tre sessioner: • Nye vandteknologiske aspekter i fødevareindustrien • Anvendte teknologier og casestudier • Fødevaresikkerhed, risikoanalyser og standarder ifm. genbrug af vand Se mere på www.ifc-watercongress.dk For yderligere informationer: Isabel Sande Frandsen, isf@maelkeritidende.dk, tlf. + 45 2221 4025 John Dørr Jensen, jj@mch.dk, tlf. + 45 2321 6088


[ NYE MEJERISTER ]

Nye medlemmer af mejerifamilien Juni bød på 39 nye mejerister, som sagde farvel til Kold og studiekammeraterne i en speciel corona-ramme. Den 26. juni blev 39 nye mejerister indlemmet i vores lille familie. Ventetiden er ovre og karaktererne er givet, de nye mejerister er nu klar til at komme ud på mejerierne og indgå i den daglige drift på fuld tid. Med en stor uddannelse i bagagen følger også et stort ansvar ude på mejerierne, men efter 3 års uddannelse skal der dog ikke herske tvivl om evnerne hos de nye mejerister.

Sædvanen tro overrakte Lars Gram, faglig konsulent hos Fødevareforbundet NNF, gaver til fighter og humørspreder på de to hold – her humørspreder på hold 1, Rasmus Ringgaard.

Hold 1 – i alfabetisk rækkefølge: Alberte Bilde Jakobsen, Alexander Juul Møller Wortmann, Bogi Pétur Thorarensen, Brian Caspersen Hansen, Brian Mark Rubæk, Dagny Maria Petursdòttir, Emil Kristensen, Feras Borjas, Hans Christian Marinus Jørgensen, Heiðrún Björk Dethlef Húnfjörð, Kamilla Thomsen, Kristoffer Erik Nyegård Pulapa Jensen, Line Vendelbo, Maiken Klausen, Mathias Mørup Christensen, Mathias Schlæger Christensen, Mathias Øksnebjerg Vinther, Morten Hougaard Grønkær Kamstrup, Rasmus Ringgaard, Steven Henrik Francker, Tenna Kappel Bendtsen, Thomas Kock Jørgensen, Ziyad Said Abdi.

Deres 4 sidste uger på skolebænken forløb som sædvanligt, der var dog en lille twist på den sædvanlige dimission. Selve den store dag forløb som normalt under selve eksamen, men det var en noget anderledes afslutning. Hver vejleder havde deres egne elever, og når alle var færdige med svendeprøverne, var der holdvis afslutning i kantinen med uddeling af priser til holdets humørspreder og fighter, eksamensbeviser og en lille goodie-bag. På denne måde kunne retningslinjerne overholdes og samtidig gives en form for afslutning på den lange vej fra elev til fuldgyldigt medlem af vores egen lille familie. Sidst men ikke mindst et stort tillykke til de nye mejerister og alt muligt held og lykke i fremtiden. BJARKE HAMMELSVANG, FAGLÆRER KOLD COLLEGE. Hold 2 – i alfabetisk rækkefølge: Astrid Emilie Jørgensen, Christian Snogdahl Jensen, Emil Møller Dybdal, Frederik Bech Graversgaard, Jens Damsgaard Christensen, Lars Mølgaard Espersen, Lasse Laustsen, Mark Bjerregaard Thomsen, Martin Kristensen, Michael Peter Olesen Berthelsen, Rasmus Bukhave Knudsen, Simone Lago Poulsen, Stine Bloch Pedersen, Tjalfe Daniel Lyberg Olsen, Vedat Özden.

Mælkeritidende 8 / 2020

9


[PORTRÆT ]

Arlas hollandske kulturbærer Bart Van Schaik blev for knap et år siden udnævnt til Vice President med ansvar for specialosteproduktion og smør. Mød Arlas nye leder, som trives på hovedkontoret i Viby og er stolt over at være en del af et selskab, han oplever strømlinet og med stærk konkurrencekraft.

AF LARS WINTHER

Ledelsesgangen i Arlas hovedsæde på Sønderhøj i Viby har i en årrække præsenteret stadig flere udenlandske lederskikkelser. CEO Peder Tuborgh har således sammensat et internationalt lederteam, hvoraf en del i øvrigt er hentet udenfor mejeribranchen. Også på andre ledelsesniveauer er der nu flere internationale kræfter, og hollandske Bart Van Schaik blev sidste år udnævnt til Vice President med ansvar for den danske specialosteproduktion og smør. Mælkeritidende har mødt den nye Arla-chef til en snak om hans arbejdsliv – og om hans oplevelser i en ny, danskpræget mejerikultur. På grund af corona-restriktioner er interviewet dog foretaget via en online-forbindelse og ikke på kontoret i Viby, hvor Bart ellers er at finde det meste af ugen, mens familien hjemme i Holland må nøjes med hans selskab i weekenderne. Men selv på Teams-forbindelsen fornemmer man en udadvendt og munter sjæl, som formentlig kan bidrage til en afslappet og uformel tone på ledelsesgangen i Viby. Og en god portion erfaring efter 35 år i mejeribranchen med en lang række fusionsforløb og tilpasninger af organisationer i bagagen.

i Bart Van Schaiks karriere. I 1995 skiftede han til et andet af de store hollandske andelsselskaber, Coberco, som i 1997 fusionerede med Friesland og et par mindre mejerier. Her stiftede Bart Van Schaik i øvrigt for alvor bekendtskab med regnedrenge fra eksterne konsulentfirmaer, som kunne præsentere meget skarpe KPI’er for de nyfusionerede anlæg. Og hvor han i forskellige lederfunktioner skulle levere en række besparelser, effektivitetsforbedringer og reorganiseringer. - I Friesland Cobercos fortsatte jeg som logistikchef for frisk mælk, hvor vi med et tværfagligt team formåede at spare næsten 30 pct. på omkostningerne til karton. Det var dengang – og det vil være meget svært i dag, hvor jeg oplever, at alle store selskaber har gennemført disse tværorganisatoriske tiltag, siger Bart Van Schaik.

Hollandsk mejeriingeniør Interessen for fødevarer førte tilbage i begyn-

10  Mælkeritidende 8 / 2020

delsen af 80’erne Bart ind på Van Hall-instituttet i Leeuwarden, hvor han valgte fødevareingeniørlinjen med fokus på mælk og kød. Selvom Holland er et af de få lande, som har en specialiseret fødevareuddannelse med fokus på mejeriproduktion, så vurderer hollænderen, at det mejerifaglige niveau ikke helt kan matche det, som mejeriingeniører opbygger på den danske mejeriingeniøruddannelse. - I den hollandske uddannelse får man til gengæld lidt flere fag med management og økonomi, hvilket absolut er relevant både i de projekt- og ledelsesstillinger, som man typisk kommer ud i, lyder det fra Bart Van Schaik, som netop startede ud i en projektstilling i konsummælksmejeriet Melkunie. - Jeg var ret sikker på, at jeg som 25-årig ikke skulle direkte ud i en lederposition – men hellere opbygge viden og kendskab til selve produktionsprocessen i mine første år, siger han. Første stop hos Melkunie var ganske udviklingsorienteret med en lang række nye Vla-typer (-hollandsk dessertprodukt) i sortimentet. De hollandske fusioners tid I 1989 fusionerede Melkunie med DMV Campina, hvilket blev den første af flere fusioner

Fusioneret ind i Arla I 2009 var det tid til endnu en hollandsk fusion, da FrieslandCampina så dagens lys. I den forbindelse forlangte konkurrencemyndighederne, at en del af selskabet blev solgt fra – og her stod Arla klar til at overtage anlægget i Nijkerk, hvor Bart Van Schaik fulgte med som chef for Supply Chain. I 2017 fortsatte Arla-karrieren på Arlas anlæg i West-


[ PORTRÆT ]

Bart Van Schaik, Vice President med ansvar for specialosteproduktion og smør.

CV: Arla: Sept. 2019: Vicepresident Special cheese & Butter 2017-2019: Site director Westbury, Arla UK 2009-2017: Director Operation, Arla Nijkerk, Holland. ____________________________________

2003: Friesland Foods Fresh 1995: Coberco 1989: Campina-Melkunie 1986: Melkunie

ning, siger Bart Van Schaik, som også godt kender påstanden om, at hollandske andelshavere får en bedre afregning end Arlas leverandører. - Mælkepriserne er meget svære at sammenligne da vi bruger forskellige udregningsparametre – men historisk handler det bl.a. om, at FrieslandCampina har haft en stor konkurrencefordel ved at være til stede i Sydøstasien i de gamle kolonier, som jo har haft en boomende økonomi i en årrække, forklarer han.

bury, som producerer smør og pulverprodukter. Og i september sidste år blev titlen altså Vice President med ansvar for specialoste og smør i Danmark. - Jeg har egentlig aldrig arbejdet med ost – men en gang skal jo være den første, lyder det med et smil fra Bart Van Schaik. Arla er kommet bagfra Når hollænderen tænker tilbage på den første tid i Arla efter overgangen fra Friesland, oplevede han en vis konservatisme hos den nye arbejdsgiver. - Friesland var længere fremme, når det

gjaldt centralisering og professionalisering af flere processer i de fusinerede selskaber. Man havde effektive OEE-værktøjer (Overall Equipment Efficiency) og tværgående KPI’er (Key Performance Indicators), som var med til at skabe en mere transparent organsation, lyder det. Arla har iflg. Bart Van Schaik for længst indhentet dette og er i dag særdeles professionel med resultater, som giver genlyd – også i Holland. - Da Arla overtog Nijkerk-anlægget i 2009, havde Arla-brandet under 1 procent af markedet. I dag er det vokset til 10 pct. af det samlede mejerimarked og er en fin forret-

Støt de lokale kompetencer Når Bart Van Schaik skal forklare sin ledelsesfilosofi for et moderne, konkurrencedygtigt mejeriselskab, så kommer man ikke uden om klassiske dyder som benchmarking og stram central økonomistyring. - Samtidigt er jeg stor fortaler for, at man respekterer den viden og knowhow, som findes på de lokale anlæg og ikke forsøger at diktere centrale løsninger. Derfor er jeg også stor tilhænger af LEAN, som fungerer rigtig godt på Arlas mejerier, siger han og slutter af med en af sine vigtigste kæpheste. - Vores medarbejderes sikkerhed skal altid have højeste prioritet, når vi laver ændringer i organisationen og i vores rutiner, lyder det.

Mælkeritidende 8 / 2020

11


[ BEGIVENHEDER ]

Mongolske oste klar med dansk bistand Mejerifolk uden Grænser har sammen med andre danske organisationer støttet mejeriprojekt i Khovsgol, Mongoliet, som netop er indviet og på vej med de første lokale mejeriprodukter. Khovsgol Dairy Project kunne 25. juli 2020 afholde en uofficiel åbningsceremoni for deres nye mejeri i Khatgal. Regionens guvernør, B. Ganbaatar, deltog i ceremonien, hvor han overrakte et ur som gave til mejeriet. I sin tale bemærkede han, at dette er ENmeget vigtig investering for Khatgal, som de lokale myndigheder vil støtte på alle måder. Guvernøren takkede endvidere Dairy without Borders / Mejerifolk uden Grænser, Architects Without Borders og EcoLeap Foundation for at støtte og gennemføre projektet. To kvindelige mejerister, hvis uddannelse er støttet af Mejerifolk uden Grænser, gik straks i gang med at forberede de første oste.

Gode råd på corona-afstand Mejerifolk uden Grænser (MuG) gik ind i projektet i 2015 med udsendelse af frivillige af flere omgange. - Det er meget tilfredsstillende, at vi nu er i mål med både uddannelse og produktionsfaciliteter. Det giver et boost til alle os frivillige i Mejerifolk uden Grænser, siger Chalotte Vad, som har været tilknyttet projektet. Hun bemærker, at det har været meget intenst og udfordrende at skulle styre hele processen fra Danmark i slutfasen, hvor MuG på grund af Corona pandemien ikke har kunnet rejse til Mongoliet som planlagt for at hjælpe og vejlede. Heldigvis har det lokale hold bag projektet formået at få bygningen helt færdig, så den overholder de lokale myndigheders krav til fødevaresikkerhed. - Derefter har vi skulle finde mejeriudstyr via vores lokale partner og finde og ansætte en lokal mejeritekniker til at vejlede vores nyuddannede mejeriteknikere i opstartsfasen.

En af de nyuddannede mejerister gør klar til Khovsgols første osteproduktioner.

Det er heldigvis alt sammen gået godt og det er et stort øjeblik for hele holdet af frivillige i projektet at se billederne fra åbningen efter 5 års forberedelser, lyder det fra Chalotte Vad.

Mejeriingeniørdag for alle i Frederikssund 3. september Under overskriften ”Mød dit netværk” inviterer Dansk Mejeriingeniør Forening til en dag i mejeriingeniørernes tegn. Det sker i forbindelse med den årlige generalforsamling d. 3. september på CO-RO A/S i Frederikssund. Her får medlemmerne en rundvisning i virksomhedens nybygning, som betegnes som virksomhedens ”Powerhouse”, samt bliver opdateret på foreningens medlemsaktiviteter i det forgangne år. Traditionen tro samles en række relaterede aktiviteter, og derfor afholder Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsens også årsmøde. Dagen slutter med mejeriingeniørmiddagen, hvor jubilarer og nye kandidater fejres. Programmet i sin helhed samt tilmelding kan findes på foreningens hjemmeside. Studerende er også velkomne denne dag, ligesom medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer inviteres til at deltage i virksomhedsbesøget. Hvor: CORO A/S Frederikssund Hvornår: Tirsdag d. 3. september Arrangør: Dansk Mejeriingeniør Forening Se mere: www.mejeriingenioer.dk.

12  Mælkeritidende 8 / 2020

Seminar:

Plantebaserede produkter på mejerierne - muligheder og begrænsninger Mejerier og andre med interesse for plantebaserede fødevareprodukter kan se frem til en spændende opdatering om muligheder og begrænsninger i det plantebaserede fødevareunivers. Mejeriteknisk Selskab vil med seminaret bygge oven på mejeriernes viden med præsentationer af løsninger og muligheder for at møde den grønne bølge og forbrugernes krav. Ved bladets deadline var 54 tilmeldt seminaret. OBS: Mælkeritidende laver nyt fokusnummer forud for seminaret med mulighed for annoncering. Hvor: Hotel Legoland, Billund Hvornår: Tirsdag d. 8. september, kl. 9.30-16.00 Arrangør: Mejeriteknisk Selskab Se mere: www.mejeritekniskselskab.dk

LW[ FORSKNING ]

Nye navne til kendte bakterier Lactobacillusslægten er nu opdelt i 25 slægter mod tidligere 261 arter. Den 15. april 2020 blev der publiceret en artikel i det taksonomiske tidskrift ”International Journal of Systematic and Environmental Microbiology”, der ændrer navngivningen af slægter for de bakterier, vi tidligere kaldte Lactobacillus. Dette tidskrift er et af 2 tidskrifter, man kan benytte, når man laver taksonomiske ændringer (navneændringer), og de har virkning fra det øjeblik, de bliver publiceret. I denne her situation var det en dramatisk ændring af slægtsnavnet på de bakterier, vi tidligere har inkluderet under slægten Lactobacillus. Tidligere havde vi ca. 261 arter i Lactobacillus slægten, og det har længe været kendt blandt taksonomer (navngivere), at dette var en uholdbar situation for slægten. Så det var en proces, som kunne forudses og som har

været lang tid under vejs. Den blev dog mere dramatisk end mange af os havde forudset. Så i stedet for 1 slægt har vi nu fået 25 slægter, som betegner den gamle slægt Lactobacillus. Orla-Jensen gælder næsten stadig Den første gode nyhed er at den basale opdeling, som Orla-Jensen lavede i 1919, stadig næsten gælder, så vi har stadig homofermentative og heterofermentative stavformede mælkesyrebakterier (Lactobacillus), som vi kender det fra den gamle taksonomi. Førstnævnte bruger glykolysen som omsætningsvej for heksoser med 2 laktat molekyler, som normalt slutprodukt, og genererer 2 ATP per heksose. Sidstnævnte anvender phosphoketolase omsætningvejen i omsætningen af

AF POST.DOC. PAULINA DEPTULA OG LEKTOR FINN K. VOGENSEN INSTITUT FOR FØDEVAREVIDENSKAB (KU-FOOD)

heksoser, og ud over laktat dannes blandt andet CO2 og ethanol eller acetat. Med mindre en alternativ elektron accepter er til stede (fx O2), så får man også 2 ATP og acetat i stedet for ethanol. Forskellen i taksonomien er nu, at de tidligere fakultative heterofermentative laktobaciller, der generelt har begge omsætningsveje, men bruger glykolysen for omsætningen af hexoser og phosphoketolasevejen til omsætning af pentoser, nu betragtes som homofermentative. Grunden til ændringen er, at det er stammeafhængigt om disse arter har begge omsætningsveje. Fx har det været længe kendt, at ikke alle de tidligere Lactobacillus casei/paracasei stammer kan forgære pentoser. Men om det skyldes fravær af hele omsætningsvejen, eller om der er tale om enkeltmutationer, er endnu ikke afklaret. Generalister eller specialister Den anden gode nyhed er at navngivningen er relateret til, hvorfra de er isoleret og om de er specialister (findes i få økologiske nicher) eller generalister (findes i mange økologiske nicher). Starter kulturer hedder stadig Lactobacillus Den tredje gode nyhed er, at alle de Lactobacillus arter vi anvender som starterkulturer, og mange af dem vi anvender som probiotika, stadig hedder Lactobacillus. Det gælder fx Lactobacillus delbrueckii og dens underar-

14  Mælkeritidende 8 / 2020


[ FORSKNING ]

Primære navneændringer - Lactobacillus Gammelt navn

Nyt Navn

Relevans for Mejeriindustrien

Tidligere obligat homofermentativ Lactobacillus nodensis

Companilactobacillus nodensis

Modnings kultur

Tidligere fakultative heterofermentativ ter lactis og bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus acidophilus og andre probiotiske bakterier som er homofermentative. Derimod har alle de tidligere fakultativ og obligat heterofermentative Lactobacillus arter ændret slægtsnavn. Hvis man kender det gamle navn, kan man finde det nye navn på hjemmesiden: http://lactobacillus.uantwerpen.be En oversigt over de mest mejerirelevante arter kan ses i figur 1.

Lactobacillus zeae

Lacticaseibacillus casei

NSLAB; Modningskultur

Lactobacillus paracasei ssp. paracasei

Lacticaseibacillus paracasei ssp. paracasei

NSLAB; Modningskultur

Lactobacillus paracasei ssp. tolerans

Lacticaseibacillus paracasei ssp. tolerans

NSLAB; Modningskultur

Lactobacillus rhamnosus

Lacticaseibacillus rhamnosus NSLAB; Modningskultur

Lactobacillus curvatus

Latilactobacillus curvatus

NSLAB; Modningskultur

Lactobacillus sakei ssp. carnosus

Latilactobacillus sakei ssp. carnosus

NSLAB; Modningskultur

Lactobacillus sakei ssp. sakei

Latilactobacillus sakei ssp. sakei

NSLAB; Modningskultur

Samme bakterier – nye navne Blandt de tidligere fakultative heterofermentative Lactobacillus, som typisk kan købes som modningskulturer, er det især Lacticaseibacillus casei, Lacticaseibacillus paracasei og Lacticaseibacillus rhamnosus, der bliver de nye navne, men også Lactiplantibacillus plantarum og Lactiplantibacillus pentosus er blandt nye navne, som I kommer til at støde på. Husk på, at det er den samme bakterie, den har blot fået et nyt navn. Mellem de tidligere fakultative heterofermentative vil I måske også se navne som Latilactobacillus curvatus og Latilactobacillus sakei, som nogle gange anvendes som modningskulturer til ost og andre gange er tilstede, fordi de er kontaminater, som vokser godt i ost.

Lactobacillus plantarum ssp. argentoratensis

Lactiplantibacillus plantarum NSLAB; Modningskultur ssp. argentoratensis

Lactobacillus plantarum ssp. plantarum

Lactiplantibacillus plantarum NSLAB; Modningskultur ssp. plantarum

Lactobacillus paraplantarum

Lactiplantibacillus paraplantarum

NSLAB

Lactobacillus pentosus

Lactiplantibacillus pentosus

NSLAB; Modningskultur

Ostens fjender De tidligere obligat heterofermentative Lactobacillus er generelt skadevoldende arter i ost, hvor nogen endda producerer biogene aminer. Dette gælder fx L. buchneri og L. parabuchneri, som begge er kendt for produktion af histamin. I den nye taxonomi vil de hedde Lentibacillus buchneri og Lentibacillus parabuchneri. En anden, som vi indimellem finder i ost, er L. brevis. I den nye taksonomi hedder den Levilactobacillus brevis. Desuden finder vi tit Lactobacillus fermentum i højt eftervarmede oste, som efter den nye taksonomi kommer til at hedde Limosilactobacillus fermentum. Endelig finder vi Lactobacillus danicus blandt de tidligere obligat heterofermenta-

Tidligere obligat heterofermentativ Lactobacillus danicus

Pausilactobacillus danicus

Dansk mejeri starter kulturer

Lactobacillus fermentum

Limosilactobacillus fermentum

Ostemodning, måske senpustning

Lactobacillus reuteri

Limosilactobacillus reuteri

Probiotitika

Lactobacillus brevis

Levilactobacillus brevis

Oste modning, måske biogen aminer

Lactobacillus parabrevis

Levilactobacillus parabrevis

Oste modning, måske biogen aminer

Lactobacillus buchneri

Lentilactobacillus buchneri

Ensilage, oste modning, måske biogen aminer

Lactobacillus parabuchneri

Lentilactobacillus parabuchneri

Ensilage, oste modning, måske biogen aminer

Lactobacillus kefiri

Lentilactobacillus kefiri

kefir

Lactobacillus parakefiri

Lentilactobacillus parakefiri

kefir

Figur 1.

tive Lactobacillus, som endnu ikke har et officielt publiceret navn og som sikkert ikke er skadelig. Den er isoleret fra traditionelle danske starterkulturer, fx Tistrup, Grinsted og Karup syrerne. Den vil sikker ende med at få et nyt navn Pausilactobacillus danicus, når vi får navnet endelig publiceret. Vi håber at denne lille artikel gør det klart, at det stadig er de samme bakteriearter, der findes, men at nogen af dem har skiftet slægtsnavn.

Bemærk, at det ikke har betydning for navngivningen af de andre starterkultur bakterier, Lactococcus lactis, Leuconostoc og Streptococcus thermophilus har stadig deres gamle navn. Ej heller Pediococcus-arter, der ind imellem anvendes om modningskulturer eller biobeskyttende kulturer, har ændret navn.  Litteratur reference: Zheng et al (2020) IJSEM https://doi.org.10.1099/ijsem.0.004107

Mælkeritidende 8 / 2020

15


[ KUNSTHISTORIE ]

Mejeribrug

i dansk kunst – med ymer og erotik

Udover en betydelig viden om historiske forhold i mejeribruget, interesserer Jens Martin Buch Kristensen sig for kunst. På de følgende sider har han samlet en række sjove eksempler på danske kunstværker, som har relation til mejeribruget.

AF FHV. FORSTANDER J.M. BUCH KRISTENSEN. E-MAIL: BUCHK@OS.DK

Kalkmaleri. Tingsted kirke Der er ca. 600 kalkmalerier i de ca. 1900 middelalderkirker i Danmark. Smørkærning er et yndet motiv og hentyder bl.a. til, at man i middelalderen ikke kunne forklare, hvorfor nogle kvinder kunne kærne smør, medens andre ikke kunne. Kalkmalerier af en kvinde, der kærner smør, findes bl.a. i Tingsted kirke på Falster, i Tuse kirke ved Holbæk og i Vester Broby kirke ved Sorø. Den berømteste af kalkmalerierne med kærnende kvinder findes i Tingsted kirke, hvor man ser en scene med en kvinde, der kærner smør, men en djævel driller hende, så hun ikke kan få smør. Smørkærningen forbinder sig også til visse erotiske forestillinger. Således blev det sagt, at kvinder, der var gode til at kærne smør, havde et erotisk forhold til djævlen. På kalkmaleriet i Tingsted kirke har djævlen en begærligt udstrakt tunge. Djævlen står med en malkespand i hånden, det kunne hentyde til historien om tyvemalkning, hvor kvinden selv eller djævlen stjæler mælk fra andre køer til kvindens egen smørkærning. Kunstneren bag kalkmaleriet tilskrives Elmelundemesteren. Elmelundemesteren har hentet motivet om smørkærningen fra middelalderbiblen Biblia Pauperum, som gengiver billeder, fra det nye og det gamle testamente.

Oliemaleri. ”En mælkekælder i en gammel bygning” Maleriet fra 1892 af Chr. Vilhelm Mourier–Petersen forestiller en ung mejerske, der i en kold kælder er i gang med at skumme fløde af mælken. Mælken er hældt op i en række flade skåle for at fremme flødeafsætningen. Denne metode kaldtes ”Den holstenske metode”. Holsten var fra begyndelsen af 1800-tallet den førende mejerination i Europa. Senere skal mejersken i gang med stampekærnen. Smørkærnen står parat ved væggen og henne under det høje vindue ligger et ølanker, sandsynligvis med hvidtøl. Kombinationen bryggeri og mejeri er velkendt. Et lysoplyst vindue indtager en central plads i maleriet. Herfra kommer lyskilden, der danner skygger i rummet. Hele 5 kors består vinduet af. Det giver maleriet et sakralt præg. Mejerskens arbejde bliver gjort højtideligt og vigtigt. Maleriet domineres af grå og brune farver a la Wilhelm Hammershøj, der understøtter den hverdagsagtige arbejdsscene. Her er ingen fest og farver. Maleriet tilhører Den Hirschsprungske Samling.

16  Mælkeritidende 8 / 2020


[ KUNSTHISTORIE ]

Skulptur. Ymerbrønden Billedhuggeren Kai Nielsen (1882-1924) udførte i 1912-13 Ymerbrønden, som står på Torvet i Faaborg. Kai Nielsen var inspireret af Nicolai Abildgaards maleri af ’Ymer, der dier koen Audhumle fra 1770’. Ymerbrønden forestiller ”Verdens tilblivelse”. Ifølge skabelsesberetningen i den nordiske mytologi var der tåge og rim overalt. Rimen begyndte at dryppe, dråberne var levende og tog efterhånden skikkelse af en jætte. Således fremkom den uhyre store kæmpe Ymer. Rimtågen blev ved med at dryppe. Af dråberne fødtes koen Audhumle. Af dens mælk levede Ymer. Guden Odin slog Ymer ihjel. Af Ymers krop dannede de jorden. Blodet blev til elve, søer og det hav, der slynger sig om jorden. Hovedskallen løftede de op over jorden og dannede således himmelhvælvingen. Kai Nielsen er en berømt dansk billedhugger og regnes som én af de ypperste danske kunstnere. Ymerbrønden blev først udført i sandsten, men i 1964 blev den støbt i bronze. I 1964 vakte Ymerbrønden stor forargelse i Fåborg. Surmælksproduktet Ymer er opkaldt efter jætten Ymer i skabelsesberetningen i den nordiske mytologi af mejeribestyrer C.F.E. Larsen på Hatting Andelsmejeri, der fik inspiration fra Snorre Sturlassons Edda.(Islandsk skjaldedigt). Han fik i 1937 sit helt nye syrnede mælkeprodukt registreret under navnet Ymer.

Foto: Kai Nielsen

Oliemaleri. Et søndags frokostbord Oliemaleriet af maleren Oluf August Hermansen (1849 – 1897) forestiller et søndagsfrokostbord til en mandlig livsnyder. Det er højsommer med fluer, radiserne er røde og modne. Hjemmet fremkommer rigt med møbler med intarsia (små stykker af forskelligfarvet træ indlagt i en træoverflade), musselmalet porcelæn og hvid dug på bordet. Han skal selvfølgelig have masser af dejlig gult smør til de røgede sild, hvorefter han kan nedsvælge et glas øl og en snaps eller to. Nu bliver det så tid til at nyde gammelosten i selskab med røde radiser - herligt. En opstilling af ting på et bord kaldes også et nature morte eller et stilleben. Det er et klassisk motiv i kunsthistorien. I dette maleri benytter maleren sig af perspektiv-linjer. Kompositionen i billedet består af en række lige linjer og adskillige runde former. Maleriet har et budskab. De omkring flyvende, fordærvende fluer er et vanitas symbol, der udtrykker ”husk du skal dø” eller ”husk at nyde livet, mens du har det”. Maleriet er malet i 1884 og tilhører Statens Museum for Kunst. Deponeret i Landbrugsministeriet.

Mælkeritidende 8 / 2020

17


[ KUNSTHISTORIE ]

Keramik. ”Mejeristen” Raku–gine af Nelly Gaskin og Lene Hansen. Raku er en måde at brænde keramik på og betyder ”rendyrket nydelse”. Teknikken stammer fra Japan. Keramikeren Finn Lynggaard bragte i slutningen af 1960erne rakuteknikken til Danmark. Brændingen foregår udendørs. Den lave brændingstemperatur ca. 900 grader celsius gør, at leret ikke brænder tæt, men smelter glasuren ud. Mange krakeleringer opstår, og et unikaværk kommer til syne. En fortolkning kunne være: ”Mejeristen” funderer: Mon ikke det kræver et unikum at fremstille Unika oste som fx Gnalling, Havgus og Gammel Knas?” Privat eje 2004.

Oliemaleri. ”Slaraffenland”

Vægskulptur. ”Festlige facetter”

Niels Macholm (1915-1997) var i sin levetid én af de mest markante kunstnere i Danmark. Macholm er kendt for sin naivistiske og illustrative stil, som på forunderlig vis skildrer kærligheden til hverdagslivet gennem familien, hus og have, fest og glæde, samt de ting vi omgiver os med til daglig, som lagkager, kaffe, flag, skibe, fugle, samt glæden ved livets små delikatesser, som fx en isvaffel og smørrebrød. I tidsperioden 1970 – 79 malede Macholm et af sine største (250x300 cm.) og mest berømte malerier -”Slaraffenland”, der i dag tilhører Statens Kunstfond. I Slaraffenland har både kvinden og manden deres kæreste i hovedet. Kvindens hoved er opfyldt af en mejerist i stribet tøj og mejerikasket. I hånden holder hun et stykke smørrebrød med rullepølse, æg, spegepølse og 2xost. Hun rækker det til sin udkårne. Et stykke smørrebrød med 2xost må være det bedste man kan give. I modsatte side af maleriet rækker manden sin udkårne en dejlig delikatesse - en kæmpe-isvaffel sammen med dannebrog og en kæmpeblomst. Kan det være mere idyllisk. Et sandt slaraffenland.

Vægskulptur udført i bemalet træ af kunstneren Karin Meisl i 1987. Det store værk på 160 x 240 cm, har titlen ”Festlige facetter”. Det er et ”in situ” værk, dvs. specifik lavet til et bestemt sted – her til Kold College. Inspiration til vægskulpturen har Karin Meisl fået fra den gamle smørkærne i Træningsmejeriet på Kold College. Smørkærnen har kubus form. Kubusformen gentages 4 gange i skulpturen. Vægskulpturen er sammensat af 3 dele. Den gule farve (smørrets farve) giver baggrund for de festlige facetter. Værket skifter farve, når man bevæger sig forbi det, derved illustreres smørkærnens bevægelse. Eminent tænkt og udført af Karin Meisl.

18  Mælkeritidende 8 / 2020

Kilder: Munkgaard,Ellen: Mad i kunst. Albertslund. 1981. Ostrowki, Kasper, Århus Universitet: Personlig meddelelse. 2020. Wikipedia: Tingsted kirke + Ymer. 2020.


[ FORENINGSNYT ]

Årets generalforsamlinger i FMFs landsdelskredse Som en konsekvens af forårets forsamlingsforbud blev alle kredsgeneralforsamlinger udskudt til efteråret. For alle kredse gælder følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om landsdelskredsens virksomhed i den forløbne periode. 3. Fremlæggelse af kredsens årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af fremsatte forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingen til kredsformanden. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant. 6. Valg af revisor samt suppleant. 7. Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde. Der vælges fortrinsvis blandt de fremmødte medlemmer. 8. Eventuelt. Indkaldelser med det fulde program vil blive fremsendt pr. mail i august.

FMF kreds Nordjylland Torsdag d. 10. september 2020 kl. 16.45, Søgaards Bryghus, Aalborg.

FMF kreds Østjylland Torsdag den 17. september 2020, Mammen Mejeri.

FMF kreds Vestjylland Onsdag den 9. september 2020 kl. 17.00, Westergaards Hotel, Videbæk.

FMF kreds Sydjylland Tirsdag den 8. september 2020 kl. 17.00, Hotel Harmonien, Haderslev.

FMF kreds Fyn Torsdag den 10. september 2020 kl. 16.00, Universal Robots, Odense.

FMF kreds Østdanmark Torsdag den 17. september 2020.

[ MEJERIGOLF ]

Mejerigolf søger sponsorer I år spilles det traditionsrige DM i mejerigolf for nuværende eller tidligere mejerifolk fredag den 21. august 2020 i Aarhus Aadal Golf Club. Som tidligere år tilbydes nybegyndere en golftræner, som hjælper de fremmødte, ligesom der vil være en turnering for de nye. Tilmelding for alle til Allan Holst Sørensen senest 14. august på ahs@mejerigolf.dk. Turneringen kan normalt byde på fine præmier, og det er fortsat muligt at støtte arrangementet som sponsor, hvilket betyder logo på vores hjemmeside samt naturligvis omtale på selve dagen. Som sidste år er det muligt for sponsorer at få et gratis green-fee. Kriteriet for sidstnævnte er, at det pågældende sponsorat overstiger DKK 3000,-. Dog skal det nævnes, at alle gaver/sponsorater modtages med kyshånd. Kontakt Allan Holst Sørensen for nærmere oplysninger – ellers se mere på www.mejergolf.dk

[ NYT OM NAVNE ]

Fødselsdage og jubilæum 40 år 29. august – Automation Responsible Peter Feldthaus, Tetra Pak Filtration Solutions, Silkeborg.

60 år 27. august – Driftsleder Michael Østergaard, Kohberg Bakery Group A/S, Bolderslev.

50 år 10. august – Projektleder Dorthe Trabjerg Hansen, Videncenter for Fødevareudvikling, Holstebro. 18. august – Site Director Torben Pradsgaard, Arla Foods Amba Troldhede Mejeri, Videbæk. 20. august – Afdelingsleder – smør Jens Holden, Thise Mejeri, Roslev. 24. august – Formand Stig Rasmussen, Arla Foods Amba Taulov Mejeri, Fredericia. 24. august – Arbejdsleder Allan Vangsgaard Poulsen, Arla Foods Rødkærsbro Mejeri, Rødkærsbro. 29. august – Teamleader Ali Ergun, Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri. 1. september - Production Teamleader Jan Rene Ploug Ovesen, Arla Foods Amba Birkum Smelteost, Odense SØ.

70 år 30. august - Fhv. Direktør Povl Krogsgaard, Skanderborg. 80 år 3. september – Fhv. Forskningschef Børge K. Mortensen, Tikøb. 27. august – Fhv. Direktør Jakob Korsgaaard, Højbjerg. 85 år 31. august - Fhv. driftsleder Knud Sørensen, Gjerlev J. 25 års jubilæum 7. august – Produktionsplanlægger Helle Brønnum, Arla Foods Korsvej Mejeri, Fredericia. 40 års jubilæum 15. august - PTD-chef Kim Søvang, Arla Foods Gjesing Mejeri, Skanderborg. Mælkeritidende 8 / 2020

19


[ NYT OM NAVNE ] 70 år Povl Krogsgaard, fhv. Vice CEO, Arla Foods, kan den 30. august fejre sin 70års fødselsdag. Povl har udover en uddannelse som mejeriingeniør, årgang 1979, også en HD i organisation og virksomhedsledelse ved Handelshøjskolen i Aarhus. Han startede sin karriere i Danske Mejeriers Fællesorganisation, og kom i 1987 til det daværende MD Foods. Her spænder hans karriere over en periode med betydelig vækst og forandringer i virksomheden til den verdensomspændende virksomhed, som vi kender i dag. Povl Krogsgaard har i sin tid bygget nogle af mejeribranchens mest avancerede og bæredygtige mejerier og en Supply Chain organisation, der kunne levere innovative og banebrydende produkter til forbrugerne. Den

ambitiøse mejeriingeniør står også bag udvikling af mange enestående ledere og har således sat et stort aftryk i Arla Foods, inden han i 2017 trak sig tilbage efter 30 år. 80 år Børge K. Mortensen, fhv. forskningschef, adjungeret professor og mejeriingeniør, kan 3. september fejre sin 80 års fødselsdag. Børge K. Mortensen er synonym med smørforskningen i Danmark. Han fik i en alder af 61 år Segelcke medaljen, som den yngste nogensinde. Han er uddannet mejeriingeniør, årgang 1966, og var i mange år daglig leder af Statens Mejeriforsøg og senere forskningschef hos Arla Foods. Han har beklædt mange tillidsposter og har blandt andet siddet i be-

Tillykke – 3 nye mejeriingeniører Navn: Christoffer Skovgaard Dimission: 16.06.2020 Speciale: The Impact of Physical and Enzymatic Processing on the Functionality of two Commercially Available Chlorella spp. Beskæftigelse: Looking for one Interesseområder: Project Sales, Process Optimization, Application, Research and Development Geografi: Internationally mobile Navn: Maiken Jin Christiansen Dimission: 15.06.2020 Speciale: An Experimental and Theoretical approach on the Prebiotic Effect of Alginate Oligosaccharides in Yoghurt Beskæftigelse: Looking for one Interesseområder: Research Scientist, R&D, Cheese Application Geografi: Zealand and Funen Navn: Signe Klougart Christensen Dimission: 17.06.2020 Speciale: Exploratory Analysis of Powder Properties and Functionalities of MCI and WPC using Spectroscopy Beskæftigelse: Looking for one Interesseområder: Research and Development, Quality Geografi: Zealand and Funen

Nyuddannede mejeriingeniører kan indsende oplysninger til Jette Rohde på dmf@maelkeritidende.dk eller på formularen ”tillykke til nye mejeriingeniører” på www.mejeriingenioer.dk.

20  Mælkeritidende 8 / 2020

styrelsen for den danske nationalkomité i IDF-regi. Gennem flere år var han også præsident for Danmarks Mejeritekniske Selskab. Børge K. Mortensen har også sat sit præg på eftertidens mejerifolk, da han er forfatter bag en meget benyttet lærebog: ”Butter and Related Products” på Mælkeritidendes bogforlag ”dairybooks”. 40 års jubilæum Kim Søvang, PTDchef, kan lørdag den 15. august 2020, fejre 40-års jubilæum på Gjesing Mejeri under henholdsvis Tholstrup og Arla Foods Amba. Kim startede for 40 år siden i 1980 hos Tholstrup Cheese, Hovedgård Mejeri og fandt hurtigt mejerifaget så interessant, at han gik i mejerilære hos Tholstrup og på Lading Mejeri efterfulgt af en

Leder du efter din næste karrieremulighed? Hos Foodjob Nordic har vi lige nu flere spændende stillinger - bl.a.: Production Manager til De Danske Gærfabrikker Spændende mulighed for at bringe din procesfaglige erfaring i spil i forhold til drift og optimering af komplekse produktionsprocesser. Kvalitetskoordinator til Harboe Bryggeri Vi søger en selvstændig kvalitetskoordinator med erfaring i HACCP samt kvalitetsstyringssystemer efter FSSC, IFS eller BRC. Application Specialist til KMC Vi søger en erfaren og kundeorienteret applikationsspecialist til en alsidig rolle hos KMC. Food Safety and Quality Manager til Nisco Teknisk stærk QA-profil med markant erfaring i fødevarerelateret produktion søges til produktion af plantebaserede ingredienser.

Læs mere og ansøg via www.foodjobnordic.com Foodjob Nordic er Nordens førende specialist inden for rekruttering af ledere og specialister til fødevareindustrien.


[ NYT OM NAVNE ] uddannelse som mejeritekniker i 1990. Herefter stiftede Kim Søvang bekendtskab med produktion af skimmeloste på Kjældsdam Mejeri, som blev hans levevej de næste 40 år. Kim fik ansættelse på Gjesing Mejeri som afdelingsleder i produktionen, og han hjalp med at få produktionen Listeria-fri og var efterfølgende også med til at indføre ISO-9000, som det første mejeri i verden. I 1995 blev Kim udnævnt som Produktionschef. I 2007 efter Arla Foods overtagelse af Tholstrup, blev han udnævnt til PTD-chef og har i alle årene været medlem af mejeriets ledelse. Hans store passion er skimmeloste, og han har igennem tiden været med til at udvikle mange nye ostetyper indenfor kategorien, herunder også en del Unika-oste. Denne mejerifaglighed har Kim også brugt som konsulent på andre mejerier i både Danmark, USA og Canada. Kim har i sit arbejde med at effektivisere og procesoptimere mejeriet drevet Capex-projekter, store som små med dertilhørende investeringer. Hans indsats har bidraget til, at virksomheden i dag er på niveau med udviklingen og kan matche priser på tilsvarende produkter i både indland og udland. Kim er en loyal og vellidt kollega, der er god til at snakke med både kolleger og leverandører og har derigennem fået en stor omgangskreds. Privat er Kim gift med Ursula, har 2 voksne drenge og tillige 2 børnebørn. Fritiden bruges i naturen, specielt på Endelave, hvor familien har sommerhus, og det bliver også til udlandsrejser. Medarbejdere og kollegaer på Gjesing Mejeri, ønsker Kim hjertelig tillykke med jubilæet. MEJERICHEF BENT I. HANSEN.

50 års fødselsdag Torben Pradsgaard, Site Director, Troldhede Mejeri, Arla Foods, fylder 50 år 18. august. Torben er opvokset på en kvæggård, der leverede mælk til Nr. Vium mejeri og har således stærke rødder i mælkeproduktionen og dens vilkår. Det lå dog ikke i unge Torbens planer at skulle få et omfattende ansvar for at forædle mælken til højt profitable produkter. Men et midlertidigt job på Nr. Vium Mejeri i 1987 ændrede dog hans indstilling, og han blev grebet af den passion og entusiasme, som prægede

mejeriet, produkternes kvalitet og branchen. Han fik en læreplads og mejeristuddannelsen blev afsluttet i 1991 fra Dalum Mejeriskole (i dag Kold College). Senere supplerede Torben med en omfattende teoretisk uddannelse, European Dairy Technologist Course i Bern, Schweitz samt en Merkonomuddannelse, lederkurser og senest en mini MBA. Efter nogle år med osteproduktion skiftede Torben til innovation – først på Danmarks Protein og siden Innovationscenter Brabrand. Fremstilling af ost og produktionsledelse endte dog med at vinde, og i 2007 blev Torben udnævnt til produktionschef på Nr. Vium Mejeri. Parallelt med driftsansvaret stod han i spidsen for overflytningen af Hushållsosten, som i dag er et stort aktiv, fra Falkenberg i 2013 – et meget omfattende og komplekst projekt under en stram tidsplan. I 2014 blev Torben udnævnt til Site Director på Troldhede Mejeri. Kort efter kom Ruslandsembargoen, som fjernede en stor del af Long Life produktionen. Det gav store økonomiske og personalemæssige udfordringer, som Torben og teamet fik løst på bedste vis. Derfor var det også velfortjent, da Troldhede mejeri fik Mejeribrugets Samarbejdspris i 2016. Under Torbens ledelse er Troldhede udbygget som Refinement Center for Unika, og har fået overflyttet Creamy White (Hvid Castello) fra Lillebælt, som er en af de mest succesfulde produktionsflytninger i Arlas historie. Torben er således midt i en flot karriere med resultater, som er båret af et stærkt engagement, særdeles gode kompetencer, fagligt og ledelsesmæssigt. Dette omfatter også en stor bevidsthed om vigtigheden af en stærk mejerikultur, som forsat kan tiltrække og udvikle unge kræfter til gavn for en rentabel drift og udvikling af danske mejerier og mælkeproduktion. Desuden har Torben Pradsgaard i høj grad udvist et godt øje for at se muligheder i sine medarbejdere, udvikle dem og sætte de rigtige hold. Torben kan udover en flot karriere desuden skrive bestyrelsesmedlem af Foreningen af mejerileder og funktionærers på sit visitkort og har også været aktiv i Rotary gennem mange år. Privat er det familien – hustruen Inga, de to sønner og datter, som er i højsædet og sammen nydes sommerhus, familie, cykling og golf, når mulighederne er der. Hjertelig tillykke med de 50 år. BART VAN SCHAIK, VICE PRESIDENT SC EXPORT

Nekrolog Sigurd Thorup Nielsen er død 94 år gammel. Han blev født på Barmer Mejeri i 1925 og hjalp til i mejeriet fra barnsben. Efter præliminæreksamen var han i mejeristlære på Barmer, Klejtrup og Ødis Mejerier efterfulgt af Ladelund Mælkeriskole i årene 1948-49 og senere mejerist på Ørbæk mejeri, indtil han som 25-årig blev mejeribestyrer på Stubshoved Mejeri ved Gudme. I tiden efter fulgte flere stillinger som mejeribestyrer på bl.a. Gudbjerg Mejeri (1960-71), som allerede i 1963 blev moderniseret til tankvognsindsamling og søndagsfrihed og i årene 1971-78 på Fåborg Herregårdsmejeri. I 1979 var det udlandet, der trak og deltagelse i bygningen af et konsummælksmejeri i Jordan som ansat ved 3DC. Sigurd Thorup Nielsen var meget aktiv indenfor det faglige organisationsarbejde. Han var med til at stifte Havartiproducentforeningen og Foreningen af danske Osteproducenter og deltog i fornyelsen af Forsøgsosteudstillingerne til Landsmejeriudstilling samt mange andre udvalg. Som pensionist var han i en del år sekretær for Foreningen af danske Privatmejerier, ligesom han påtog sig konsulentopgaver i udlandet og holdt sig opdateret i erhvervet via Mælkeritidende og Mejeriudstillingerne. Inden sin død nåede Sigurd at skrive sine erindringer: ”Tilsmilet af Heldet”. Et langt og rigt liv i mejeribrugets tjeneste er slut. MAJ THORUP NIELSEN

Modtager af Metha Lunds Mindelegat Mejeriingeniør og ph.d.- stipendiat Morten Vormsborg Christiansen, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet har i 2020 fået tildelt Metha Lunds Mindelegat. Legatet er tildelt i forbindelse med økonomisk støtte til et ophold på The Riddet Institute i New Zealand i forbindelse med Mortens ph.d.-projekt, Technological Solutions to Extend the Shelf-life of Milk Concentrates as Alternative to Milk Powders. Læs mere om Metha Lunds Mindelegat på www.maelkeritidende.dk.

Mælkeritidende 8 / 2020

21


[ LEVERANDØROVERSIGT ]

Leverandøroversigt AUTOMATION

EMBALLAGE

KURSER

MEMBRANFILTRERING

Au2mate A/S

Tetra Pak Sverige AB

Au2mate Academy

Tetra Pak Filtration Solutions

Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg www.au2mate.dk Tlf. +45 8720 5050 Kontakt: Eva Stanell, Service & Training Manager est@au2mate.dk, Tel. +45 8720 5061

Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tel. 8720 0840 filtration.info@tetrapak.com www.tetrapakfiltration.com

Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 8720 5050 Fax +45 8720 5069 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk

AFRY (ÅF Pöyry) Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 8177 7886 info.dk@afry.com www.afry.com

Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 4636 1000 Fax +46 4636 3006

GULVE

PROJEKTERING OG ANLÆG

MASKINER OG UDSTYR

AFRY (ÅF PÖYRY) Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10, 8300 Odder Tlf. 8655 1489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk JTI Gulventreprise A/S Storegade 15, 6740 Bramming www.jti-gulv.dk ji@jti-gulv.dk Tlf: 7517 3248

Salicath ApS Troensevej 25c, DK-5700 Svendborg Tlf. 4016 1201 – Tlf. 4028 1802 salicath@salicath.dk

Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 20 83 36 12 info.dk@afry.com www.afry.com

TOTALLEVERANDØR

S. Sørensen I/S

Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 9792 2622 – Fax 9791 0522

Mælkeritidende I/S Formand Vicepresident Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Elmevænget 6A, 2882 Bagsværd tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholstpetersen@gmail.com

22  Mælkeritidende 8 / 2020

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Vice President Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 89 38 12 93 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

VESTJYLLAND Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com

Kredsformænd NORDJYLLAND Konsulent Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10 e-mail: pj@dairytech.dk

FYN Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com

ØSTJYLLAND Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bdj@mammenost.dk

ØSTDANMARK Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18 e-mail: JP@lysglimt.dk

SYDJYLLAND Teamleder Leo Morten Lund leomorten@hotmail.com

FTFa Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18. Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.


[ KALENDER OG MEJERISTHUS ]

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommerhus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen. Mejeristhuset – en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søntors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før. September M 36

Følg med på mejerileder.dk Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening kan altid orienterede sig om ledige uger/perioder i månederne efter de nedenstående tre på www.mejeri­leder.dk

 Sæson A   Sæson B   Sæson C

Oktober

T

O

T

F

L

S

1

2

3

4

5

6

40

November

M

T

O

T

F

L

S

1

2

3

4

44

M

T

O

T

F

L

S 1

37

7

8

9

10

11

12

13

41

5

6

7

8

9

10

11

45

2

3

4

5

6

7

8

38

14

15

16

17

18

19

20

42

12

13

14

15

16

17

18

46

9

10

11

12

13

14

15

39

21

22

23

24

25

26

27

43

19

20

21

22

23

24

25

47

16

17

18

19

20

21

22

40

28

29

30

44

26

27

28

29

30

31

48

23

24

25

26

27

28

29

Dage markeret med rød er optaget.

Møder og udstillinger 3. september: Mejeriingeniørdagen + IbM årsmøde 8. september: Seminar: Plantebaserede produkter på mejerierne - muligheder og begrænsninger, Billund, Mejeriteknisk Selskab

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 6612 4025 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen (AC)

29. september - 1. oktober: FoodTech og IFC Water Congress 8. oktober: Seminar: CIP - indsigt og potentiale

Redaktør Lars Winther (LW) Redaktionssekretær Jette Rohde (JRO) Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen (ISF) Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. Nielsen (BMN) Administrations- og regnskabsassistent Camilla Winther Hansen Freelancejournalist Lene Mikkelsen Walsh (LMW)

21. oktober: Generalforsamling Mejeriteknisk Selskab og Mejerifolk uden Grænser 7. november: Delegeretmøde FMF

Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Abonnement: Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms. Europa: 1.625,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt

18. november: MIA - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 3. december: Seminar: Food safety in the dairy sector

levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Mælkeritidende 8 / 2020

23


Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Water in the Food Industry Water Efficiency Reduce - Reuse - Recycle 30th Sept. & 1st Oct. 2020 HERNING - DENMARK SIGN UP BEFORE 15/8 AND GET 27 PCT. DISCOUNT A part of MCH Messecenter Herning / 29 Sept. - 1 Oct. 2020