Page 1


5


ALEV GÖZONAR


4

Artworks

Eserler


5


6


4/230, “ Sahne I ”, 104x125 cm.

SAHNE I Yolcu: Sence şu kilitli kapının ardında yalnızlığımı bulabilir miyim? Ah! Bir öbür tarafa geçebilsem! Ama öte yandan bulmaktan da korkuyorum. Yüce Dost: Nedir seni korkutan? Yolcu: İçinde kaybolmak ve bir daha çıkamamak… Yuce Dost: Aradığın yalnızlık seni kendi hakkında bildiklerinden çok daha fazlasına götürecekse, yürüdüğün yol sana ait olacaksa, korkmaktan korkma derim ben. Seçim zamanı: korku hem özgürlüğe hem tutsaklığa açılan bir kapı değil mi?

SCENE I Traveller: Do you think that I can find my loneliness behind this locked door? Oh, if I could just get to the other side! On the other hand, I am also scared of finding it. Exalted Friend: What is it that scares you? Traveller: Getting lost in it and not being able to escape. Exalted Friend: If the loneliness you seek will bring you to new knowledge of yourself, and if it will be up to you what path you take, I would advise you not to be afraid of fear. It’s time to choose: isn’t fear a doorway that, when opened, can lead to both freedom and imprisonment?

7


8


4/227, “ Sahne II ”, 125x125 cm.

SAHNE II Yolcu: Merhaba. Ne tuhafsınız siz öyle. Siyah-Beyaz: Neden tuhafmışız? Yolcu: Daha önce sadece siyah ve beyaz birini görmemiştim. Siyah-Beyaz: Biz tuhaf değiliz, “gri”lerimizi kaybettik. Yolcu: Şimdi anladım. Zor bir durum. Siyah-Beyaz: “Gri”lerimizi gördün mü? Yolcu: Sizin “gri”lerinizi ben göremem. Siyah-Beyaz: Senin ne işin var burada? Yolcu: Arıyorum. Siyah-Beyaz: Ne arıyorsun? Yolcu: Herşeyi ve hiçbir şeyi; belki de sizi. Siyah-Beyaz: Tuhaf olan sensin.

SCENE II Traveller: Hello. You’re quite strange. Black-White: Why are we strange? Traveller: I’ve never seen someone before who was only black and white. Black-White: We’re not strange, we just lost our “grey”s. Traveller: Now I understand. That’s a difficult condition to be in. Black-White: Have you seen our “grey”s? Traveller: I can’t see your “grey”s. Black-White: What are you doing here? Traveller: I’m searching. Black-White: What are you searching for? Traveller: Everything and nothing, perhaps I am searching for you. Black-White: You are the one who is strange.

9


10


4/228, “ Sahne III ”, 104x125 cm.

SAHNE III Şekilsiz Şekil: Birini mi arıyorsunuz? Yolcu: Evet, sizi arıyor olmalıyım. Benim adım Yolcu. Sizinki ? Şekilsiz Şekil: Şekilsiz Şekil. Neden beni arıyor olmalısınız? Yolcu: Karşılaştığımıza göre bir nedeni olmalı. Şekilsiz Şekil: Nereye gidiyorsunuz? Yolcu: Her yere ve hiçbir yere. Şekilsiz Şekil: Hımm biraz karışık. Yolcu: Bana da öyle geliyor. Siz nereye gidiyordunuz? Şekilsiz Şekil: Gitmiyorum, duruyorum. Yolcu: Neden? Şekilsiz Şekil: Çok basit, bazen gidebilmek için durmak gerekiyor. Yolcu: Değişik bir düşünce tarzı. Şekilsiz Şekil: Sen durabiliyor musun? Yolcu: Hayır ben sürekli yolculuk yapıyorum ve arıyorum. Bir türlü duramıyorum. Şekilsiz Şekil: Aslında dururken de arayabilirsin. Durma zamanın gelmemiş demek ki.

SCENE III Formless Form: Are you looking for someone? Traveller: Yes, I must be looking for you. My name is Traveller, what’s yours? Formless Form: Formless Form. Why must you be looking for me? Traveller: We met each other, so there must be a reason for it. Formless Form: Where are you going? Traveller: Everywhere and nowhere. Formless Form: Hmm, that’s a bit confusing. Traveller: Yes, it seems that way to me too. Where are you going? Formless Form: I am not going, I am standing still. Traveller: Why? Formless Form: That’s very simple. Sometimes in order to be able to go, you must stand still. Traveller: That’s a different sort of thinking. Formless Form: Are you able to stand still? Traveller: No, I am always travelling and seeking. I can’t stand still. Formless Form: Actually, you can still seek while standing still. This just means that your time for standing still has not yet come.

11


12


4/229, “ Sahne IV ”, 125x104 cm.

SAHNE IV Yolcu: Ne kadar çok yol var? Hiçbirinde yönlendirme de yok. Hangisinden gitsem acaba? Dağınık: Hah hah, aklın karıştı değil mi? Benim adım dağınık. Yolcu: Evet karıştı. Hiç bu kadar çok yolu bir arada görmedim. Bu yollar nereye gidiyor? Hangisini seçmeliyim? Dağınık: Hah, hah hep aynı soru. Sen nereye gideceğini biliyor musun? Yolcu: Aslında çok önemi yok galiba. Dağınık: O zaman hangi yolu seçeceğinin ne önemi olabilir? Yolcu: Sen ne yapıyorsun burada? Dağınık: O kadar çok seçenek var ki burada, bir türlü karar veremedim. Çoktan seçmek zor bir iş. Dağıldım. Yıllardır buradayım. Yolcu: Sana kolay gelsin. Ben şu yoldan gideceğim. Belki tekrar görüşürüz. Dağınık: Ne cesur, hiç düşünmeden seçti hangi yoldan gideceğini!

SCENE IV Traveller: There are so many paths. And none of them have any instructions. Which one should I choose? Diffuse: Ha ha, you’re confused, right? My name is Diffuse. Traveller: Yes I am confused. I’ve never seen this many different paths at once. Where do they lead? Which one should I take? Diffuse: Ha ha, always the same question. Do you know where you are going? Traveller: Actually, I don’t think that’s very important. Diffuse: Then how can it be important which path you choose? Traveller: What are you doing here? Diffuse: There are so many choices here, I just can’t make a decision. Choosing among many options is so difficult. I’ve fallen apart, become diffuse. I’ve been here for years. Traveller: Good luck to you, then. I’m going to take this path. Maybe we’ll see each other again. Diffuse: How brave, she just chose her path without thinking about it at all!

13


14


4/222, “ Frida ”, 104x125 cm.

-Uçmak için kanatlarım olduğunda ayaklara ne gerek var?

-Feet, what do I need you for when I have wings to fly?

15


16


4/225, “ VOP IV ”, 104x125 cm.

-Bütün ihtiyacım olan uçmak için bir çift kanat; yaşama sevinci ve umutlarım.

-What i need is a pair of wings to fly with; love of life and my hopes

17


18


4/214, “ Che �, 125x125 cm.

-Zafere kadar daima

-Hasta la Victoria siempre

19


20


4/224, “ VOP III ”, 104x125 cm.

-aydınlık günler için mücadeleye devam...

-struggle continues for enlightened days...

21


22


4/211, “ Marilyn ”, 90x125 cm.

-Seks sembolü bir objedir. Obje olmaktan nefret ederim.

-A sex symbol is a thing. I just hate to be a thing.

23


24


4/218, “ VOP I ”, 125x103 cm.

-Cinsel obje olmak benim için uyanınca bitecek bir kabus olabilir.

-Being a sexual object is a nightmare which will end when I am awoken.

25


26


4/220, “ Virginia ”, 84x100 cm.

-Bir kadın kitap yazacaksa parası ve kendine ait bir odası olmalı.

-A woman must have money and a room of her own if she is to write a fiction.

27


28


4/223, “ VOP V ”, 104x125 cm.

-çoktan seçebilmenin kıymetini ekonomik özgürlüğümle keşfettim.

-with economic freedom came the value of alternative choices.

29


30


4/212, “ Charlie ”, 100x84 cm.

-Hayat yakından baktığında trajedi, uzaktan baktığında komedidir.

-Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.

31


32


4/219, “ VOP II ”, 84x100 cm.

-O zaman bir faciaydı ama şimdi, yıllar sonra, hatırladıkça gülüyorum…

-At the time it was a disaster but now, yearslater, I laugh as I reminisce....

33


Biography

Biyografi


Alev Gözonar - 1961 İstanbul doğumlu, çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor. - 1983 İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil Bölümü - 1984-1990 Tekstil Üretim ve Pazarlama - 2006 Accenturc/Hillside, Karma Sergi - 2007 Mimar Sinan Üniversitesi, “Baykuşlar Yuvada” Karma Sergi - 2007 Art İstanbul Sanat Fuarı - 2007 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı - 2007 Cow Parade/ Kanyon - 2008 “Moving Forward, Looking Back” NPCG Synergy Conference Baltimore/Maryland - 2008 3. Uluslararası Lale Festivali, Laleler Heykel ve Tasarım Sergisi - 2008 “İstanbul-u-yorum” Karma Sergi, Mimar Sinan Üniversitesi - 2008 Contemporary Sanat Fuarı - 2009 “e) Hiçbiri” Kişisel Sergi Çağla Cabaoğlu Art Gallery - 2009 “Sculpting Color in Your Hands”, Karma Sergi, Fullercraft Museum, Baltimore - 2009 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı - 2010 Asia Pasific Contemporary Art Fair - 2010 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı - 2011 Scope Art Fair, Basel - 2011 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı

- 1961 Born in Istanbul/Turkey, lives and works in Istanbul - 1983 Mimar Sinan University, Istanbul Fine Arts Academy, Textile - 1984-1990 Textile Production and Marketing - 2006 Accenturc/Hillside, Group Exibition - 2007 Mimar Sinan University, “Baykuslar Yuvada” Group Exibition - 2007 ‘Art Istanbul’ Art Fair, Istanbul - 2007 “Contemporary Istanbul” Art - 2007 Cow Parade/Kanyon - 2008 ‘Moving Forward, Looking Back’ NPCG Synergy Conference Baltimore, Maryland - 2008 3. International Tulip Festival, Tulips Sculpture and Design Exibition - 2008 “Istanbul-u-yorum” Group Exibition, Mimar Sinan University - 2008 “Contemporary Istanbul“ - 2009 “e) Hicbiri” Solo Exibition, Cagla Cabaoglu Art Gallery - 2009 “Contemporary Istanbul” - 2009 “Sculpting in your Hands” Group Exibition, Fullercraft Museum, Baltimore - 2010 The Asia Pasific Contemporary Art Fair, Shanghai - 2010 “Contemporary Istanbul” - 2011 “Scope” Art Fair, Basel - 2011 “Contemporary Istanbul”

35


Alev Gözonar, "Yol / Way"  

Alev Gözonar, "Yol / Way"

Alev Gözonar, "Yol / Way"  

Alev Gözonar, "Yol / Way"