Page 1

ALPER BIÇAKLIOĞLU

DUVAR WALL


Alper Bıçaklıoğlu

DUVAR WALL 10 Nisan / Apr - 2 Mayıs / May 2013


DUVAR Savaşın sadece vahşi katliamlardan ibaret olmadığı ve sadece top tüfekle yapılmadığı artık bütün dünyanın ortak aklında kabul edilmiş durumda. Kapitalist emperyalizm var olmaya devam edebilmek için “savaş”ın her türlüsünü mübah görüyor. Söz gelimi çocukların sevgilisi Mickey Mouse figürü kültürel emperyalizmin önemli bir aracı haline gelebiliyor. Böylece Mickey Mouse’u toptan tüfekten ayıran uçurum, sistemin aracı olma ortaklığıyla ortadan kalkıyor. Ressam ve graffiti sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu’nun “Duvar” başlıklı beşinci kişisel sergisi sokaklarda sürdürdüğü sanatının kapalı mekana konsantre bir şekilde uyarlanması olarak nitelenebilir. Lise çağlarından itibaren graffiti yapmaya başlayan sanatçının sokak sanatını geleneksel disiplin öğeleriyle buluşturmaya başlaması ise lise ve sonrasındaki aldığı resim eğitimile başlar. Sokağı tutku haline getirmiş bir sanatçının yaşadığı dünyanın en gerçek ve yaygın imgeleriyle arasındaki organik bağ şaşırtıcı değil...

Bıçaklıoğlu tüketim-pazarlama sektörü ve savaş gerçekliği arasındaki ortaklığı (aynı zamanda görsel ve anlamsal zıtlıkları) sokak sanatı estetiğini kullanarak ortaya koyuyor. Duvar resmi ya da sokak sanatı tüm sosyal zıtlığın, daha doğru deyişle çarpıklığın görsel olarak belgelendiği alan aslında... Bıçaklıoğlu bir sanatçı olarak gerçek üretimini ve dışa vurumunu sokaklarda aradığı, aynı zamanda bunu gerçekleştirdiği için güncel imgeleri sağlam bir dille bir araya getiriyor, kurguluyor. Sanatçı, temel olarak savaş kavramından yola çıkarken, vahşi savaşların var olduğu dünyada yaşanan çelişkili durumları da bu sahnelerle yan yana getiriyor. Bir top namlusunun üzerinde oynayan çocuklar ironisi yeteri kadar kuvvetliyken fona gelen yazılar ve grafikler zıtlığı daha da dehşet hale getiriyor. Alper Bıçaklıoğlu, yeniden bir yorumla dış dünyayı iç mekana sığdırıyor. Sokak duvarlarını galeri panolarına taşırken sanat izleyicisinin dikkatini alternatif yani “özgür” sokak sanatına çekmek isteyen sanatçının “Duvar” projesini sokaklarda da izlemeye devam edeceğiz.

BAŞAK BUGAY


WALL It is now an accepted fact in the collective world consciousness that war does not consist solely of brutal slaughter, and is not carried out exclusively with guns and bullets. Every type of “war” is deemed acceptable if it allows capitalist imperialism to continue. Thus even a figure loved by children, Mickey Mouse, can become an important tool of cultural imperialism. In this way the distinguishing gap between Mickey Mouse and guns and bullets dissolves, as both become tools of the system. The painter and graffiti artist Alper Bıçaklıoğlu’s fifth solo exhibition, “The Wall”, can be described as a concentrated adaptation of the artwork that he had previously displayed on the streets to an indoor environment. The artist has been doing graffiti since high school, and began to combine the elements of street art with traditional elements in art courses both in high school and later during his studies. It comes as no surprise that there is an organic bond between the experiences of an artist, who has made the street his passion, and the most genuine and prevalent images in the world. Bıçaklıoğlu presents the commonalities between the con-

sumption / marketing sector and the realities of war (which are at the same time visual and semantic contrasts) through the use of street-art aesthetics. Wall pictures and street art are fields that document all sorts of social contrasts, or to put it more accurately, social irregularities. Bıçaklıoğlu sought genuine production and self-expression as an artist on the streets, which has allowed him to bring together and build upon contemporary images with a robust language. The artist takes as his starting point the concept of war, and places images of contradictory situations that arise in a world that has brutal wars side by side. The irony of children playing on top of a cannon is already powerful, and the writings and graphics added to the background bring this contrast to an even more dreadful level. Alper Bıçaklıoğlu has once again squeezed the outside world into an interior space with his interpretation. In bringing the walls of the streets to the canvas of the gallery, the artist wishes to draw the attention of the viewer to the “free” nature of street art, and we will continue to see the “Wall” project on the streets. BAŞAK BUGAY


Alan / Zone, 2013. Tuval üzerine akrilik, karışık teknik / Acrylic, mixed media on canvas, 100 x 100 cm.


Hedef / Target, 2013. Tuval üzerine karışık teknik / Mixed media on canvas, 168 x 135 cm.


Street 7, 2013. Tuval üzerine kolaj, sprey, karışık teknik / Collage, spray, mixed media on canvas, 100 x 120 cm.


Think 4, 2013. Tuval üzerine sprey akrilik, karışık teknik / Acrylic spray, mixed media on canvas, 95 x 95 cm.


Bayrak / Flag, 2013. Tuval üzerine kolaj, karışık teknik / Collage, mixed media on canvas, 125 x 95 cm.


Mickey, 2013. Tuval üzerine kolaj, karışık teknik / Collage, mixed media on canvas, 80 x 80 cm.


Aile / Family, 2013. Tuval üzerine kolaj, karışık teknik / Collage, mixed media on canvas, 135 x 135 cm.


Kids, 2013. Tuval üzerine kolaj, karışık teknik / Collage, mixed media on canvas, 50 x 60 cm.


Rubik, 2013. Tuval üzerine kolaj, karışık teknik / Collage, mixed media on canvas, 50 x 60 cm.


Twigy, 2013. Tuval üzerine kolaj, karışık teknik / Collage, mixed media on canvas, 59 x 59 cm.


Tag, 2013. Tuval üzerine karışık teknik / Mixed media on canvas, 40 x 41 cm.


Kids 2, 2013. Karton üzerine karışık teknik / Mixed media on cardboard, 88 x 60 cm.


No, 2013. Tuval üzerine karışık teknik / Mixed media on canvas, 50 x 70 cm.


Play, 2013. Tuval üzerine karışık teknik / Mixed media on canvas, 270 x 150 cm.


Alper Bıçaklıoğlu 1982 yılında Sakaya’da doğan Alper Bıçaklıoğlu’nun sanatla tanışması “Yunus Tunca Resim Desen Atölyesi” ’nde oldu.Liseyi Sakarya Atatürk Lisesi’nde bitirip 1999 yılında İzmir’e gelerek İdol Resim Atölyesi’nde asistanlık yapmaya başladı. 2000 yılında yine İzmir’de Pi Resim Heykel Atölyesi’nde 8 yıl boyunca asistanlık görevinde, İzmir ve çevresinde “Sivas Madımak Olayı”,”Gode Cengiz ve Erolbaş” gibi anıt heykel projelerinde yer aldı. 2008 yılında İstanbul’a giderek Yasemin Aslan Bakiri önderliğinde Camhane Tasarım ve Cam Atölyesi’nde 1 yıl boyunca asistanlık görevini sürdürdü. 2010 yılında İzmir Valiligi Resim Heykel Müzesi Sanat Eseri Belirleme Komisyonunca verilen G.S.E sertifikasını almaya hak kazandı.Yine aynı yıl İzmir’de kendi atölyesini kurarak çalışmalarını İzmir ve İstanbul’da sürdürmeye devam ediyor.

Born in Sakarya, Turkey on 1982, Alper Bicakcioglu met art at “Yunus Tunca Painting - Design Workshop”. He graduated from Sakarya Ataturk High School in 1999 and moved to Izmır where he started assisting in “Idol Painting Workshops”. In 2000 started assisting in “Pi Painting- Sculpture Workshop” where he continued his assistant job for 8 years. In the mean time participated in monumental sculpting projects such as “Sivas Madımak Incident”, “Gode Cengiz ve Erolbaş” in Izmır and surrounding cities. In 2008 moved to Istanbul for a year and worked as an assistant under the guidance of Yasemin Aslan Bakiri at “Camhane Design and Glass Workshop”. He received his certificate of G.S.E (Plastic Arts Institution) from Governor’s Office of Izmır, Painting and Sculpture Museum, Art Works Determination Comission in 2010. He founded his own workshop in Izmir the same year, and he has been continuing his works both in Izmir and Istanbul.

KİŞİSEL SERGİLER 2012 “Yasal Sokak “ Mabeyn Gallery - İstanbul 2011 “Otomorfoz 1” Ve Sanat Galerisi - İstanbul 2011 “Otomorfoz 2 “ Hush Gallery - İstanbul 2011 “Ademler Ve Havvalar “ Füsun İnan Art Gallery - İstanbul

PERSONAL EXHIBITIONS “Legal Street”, Mabeyn Gallery, Istanbul, 2012. “Automorphosis 2”, Hush Gallery, Istanbul 2011. “Automorphosis 1”, And Art Gallery, Istanbul 2011. “Adams and Eves”, Fusun Inan Art Gallery, Istanbul 2011.

KARMA SERGİLER 2013 “Sanat 7/24”, Armaggan Gallery, İstanbul 2012 “Persona”, ArtNext, İstanbul 2012 “Taslak”, Mabeyn Gallery, İstanbul 2012 “Bir: Genç Üretim”, Armaggan Gallery, İstanbul 2011 “100 Genc 100”, Internatıonal Art Center, İstanbul 2007 “Soyutlamalar”, Atolye Pi, İzmir

GROUP EXHIBITIONS “Art 7/24”, Armaggan Gallery, Istanbul 2013 “Persona”, Art Next, Istanbul 2012. “Draft”, Mabeyn Gallery, Istanbul 2012. “One: Young Production”, Armaggan Gallery, Istanbul 2012 . “100 Young 100”, International Art Center, Istanbul 2011.


Bu katalog, Mabeyn Gallery’de 10 Nisan - 2 Mayıs 2013 tarihleri arasında yer alan Alper Bıçaklıoğlu’nun “Duvar” adlı kişisel sergisi nedeniyle yayımlanmıştır. Katalog metni: Başak Bugay Fotoğraflar: Mesut Güvenli Grafik tasarım: Melis Sami Teşekkürler: Huri Kiriş, Evrim Vurdu


Nüzhetiye Caddesi No:63 Beşiktaş, 34357 İstanbul www.mabeyngallery.com

Alper Bıçaklıoğlı, "Duvar / Wall", 10 Nisan - 2 Mayıs 2013  

Alper Bıçaklıoğlı, "Duvar / Wall", 10 Nisan - 2 Mayıs 2013 exhibition catalogue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you