Ear@line NL #1 2023

Page 1

INNOVATIES HOORTOESTELLEN

KWESTIE VAN BELEVING

GOED HOOR-CAMPAGNE

MIJN HOORTOESTEL & IK

VALPREVENTIE BLIK OP GROEI EN INNOVATIE

NEDERLAND 1 - 2023
ONLINE MAGAZINE VOOR DE HOORBRANCHE
21 04 22

Dat vindt Olav Wagenaar, maar ook Judith

Veen als het gaat om het beleven van geluid. Volgens Judith gaat het om de (veilige) omgeving waar je bent. En om de oorsprong van het geluid. Even lezen!

DOET U MEE

MET DE GOED HOOR-WEKEN?

Investeer op eenvoudige wijze in een marketingcampagne die u lokaal kunt inzetten. Werf nieuwe klanten en nodig bestaande klanten uit om bij u langs te komen. Doen!

CAS BEDANKT!

Hij werkte ruim 43 jaar in de hoorbranche, waarvan 21 jaar als Managing Director bij Sonova. In maart sluit Cas van Opstal dit belangrijke hoofdstuk in zijn leven en gaat hij genieten van zijn verdiende pensioen.

BLIK OP GROEI EN INNOVATIE

Wouter van der Hoeven van Specsavers laat zijn licht schijnen op de audiologische markt en praat ons bij over de uitdagingen die we ook dit jaar nog te maken krijgen.

08

21

22

Kunstmatige intelligentie (AI), het lijkt in een stroomversnelling te komen. Tenminste, je hoort er steeds meer over. Net aan het uitproberen wat de mogelijkheden van ChatGPT zijn en Bing Chat dient zich alweer aan. Ook in hoortoestellen is de laatste jaren veel aandacht voor AI. Volgens Thijs Thielemans was AI er al stilzwijgend langer door de komst van datalogging. Nu worden er volop algoritmes op data losgelaten en vindt er optimalisatie plaats als het gaat om bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van gebruikers bij hoortoestellen. Ook de toename van sensoren in hoortoestellen is opvallend. Ook daar speelt AI natuurlijk ook een grote rol. De ontwikkelingen gaan in ieder geval snel, ook als het gaat om de over-the-counter hoortoestellen (OTC’s). We werken in ieder geval in een markt die in beweging blijft! Veel leesplezier!

AI
‘T IS EEN KWESTIE
04
VAN BELEVING

EEN KWESTIE VAN BELEVING

IN EARLINE MAGAZINE PUBLICEERDEN WE EEN ARTIKEL

VAN KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG EN CONSULTANT

GELUIDSBELEVING OLAV WAGENAAR, GETITELD ‘EEN KWESTIE VAN BELEVING’, WAARIN DE ERVARING VAN OORSUIZEN CENTRAAL STAAT. WIJ VROEGEN JUDITH VEEN, EIGENAAR VAN HEART2HEAR, NAAR HAAR VISIE OP GELUIDSBELEVING. DIT ARTIKEL SCHREEF JUDITH SPECIAAL VOOR EAR@LINE.

Geluid zal iedereen op verschillende wijze beleven. Een open deur? Wellicht. Maar weet je ook waar dit mee te maken heeft? Waardoor de beleving van geluid verschillend wordt ervaren? Allereerst heeft dit te maken met de omgeving waarin je bent. Is het een veilige omgeving? Met andere woorden voldoen de inrichting en de activiteiten aan jouw verwachting? Is het voorspelbaar? En heb jij de controle over het geluid? Een simpel voorbeeld is de radio terwijl je werkt.

Als jij ‘m aanzet op je favoriete zender met de bedoeling een saai klusje te veraangenamen, is dat een heel andere ervaring dan wanneer je collega de radio zonder overleg aanzet terwijl jij geconcentreerd werkt. Ook al is het op jouw favoriete zender.

SOUNDSCAPE

Wat ook van invloed is op de beleving, is de oorsprong van geluid. Over het algemeen worden geluiden uit de natuur, zoals het tikken van de regen,

4 EARLINE
DOOR JUDITH VEEN

een bruisende waterval of het breken van de zeegolven, geassocieerd met en beleefd als ontspanning. En de geluiden die veroorzaakt worden door dieren kunnen een gevoel van nabijheid en verbondenheid geven. Afhankelijk van eerder opgedane ervaring kan die beleving veranderen. Denk maar eens aan een blaffende hond. Is jouw ervaring een blaffende hond die al kwispelend niet kan wachten totdat je dichterbij bent om te aaien, te spelen en te stoeien? Of heb je een ervaring met een blaffende hond die op je af kwam en begon te grommen?

In het laatste geval kan de beleving emoties zoals angst of stress oproepen. En in het eerste voorbeeld zal de blaffende hond mogelijk emoties oproepen zoals vertedering, blijdschap of plezier.

Dan heb je ook nog geluiden die veroorzaakt worden door of geassocieerd worden met het menselijk handelen. Hierbij kun je denken aan het geluid van een vliegtuig, telefoon of lift. Eenvoudigweg zou je kunnen zeggen dat het geluid door de mens wordt waargenomen in de akoestische omgeving. Dit wordt ook wel soundscape genoemd, een geluidslandschap.

JUDITH VEEN

BOEM BOEM

Je kunt ook spelen met de beleving van geluid. Dat doet Philip Vermeulen met zijn indrukwekkende installatie

Boem BOem in museum Voorlinden.

Boem BOem is een percussie-instrument van monumentale proporties, waarmee Vermeulen verschillende speelse composities laat horen. De akoestische installatie bestaat uit twee opgevoerde tennisbalmachines die een stroom ballen met een

meedogenloze snelheid tegen twee houten klankkasten laat knallen. We hebben het hier over een snelheid van zo’n 150 kilometer per uur. Hij speelt daarbij met het spanningsveld tussen verleiding en angst, met de instinctieve drang tot zelfbehoud én zelfvernietiging. Je kunt aan de zijkant staan of juist tussen de vuurlinies van de twee tennisbalmachines. Daar kun je het geweld en het geknal van de tennisballen het meest intens ervaren. En dat wilde ik. Het meest intens ervaren! Dus ging ik tussen de vuurlinies van de twee tennisbalmachines staan. Maar zelfvernietiging heeft bij mij wel een grens; vooral als het gaat over mijn gehoor. En daarom draag ik gehoorbescherming. Het museum bood gehoorkappen aan bij de ingang van de ruimte.

En toch droeg niet iedereen gehoorbescherming. ‘Wat gek’, dacht ik nog. Met zo’n introductie over snelheid, kracht en vernietiging.

JUDITH VEEN

EEN KWESTIE VAN BELEVING

Het bordje bij de deur gaf het volgende aan:

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

• Kinderen onder de 12 jaar zijn alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene.

• Houd kleine kinderen aan de hand.

• Volg altijd de instructies van onze medewerkers.

• Blijf in de aangewezen vakken (let op: een bal kan incidenteel afwijken).

• Gebruik gehoorbescherming indien gewenst.

is: ‘de emotionele ervaring van het hier en nu’.

Alhoewel dat een cirkelredenering lijkt - want wat is dan ervaring? brengt ons dat toch een stapje verder, want een emotionele ervaring kan positief, neutraal of negatief zijn. Beleving is echter niet louter een aan- of afwezigheid van een emotie.

Het staat op zijn minst in samenhang met een gedachte of interpretatie (cognitie) en, niet onbelangrijk: met het lichaam.

Volgens een, eind jaren 80, gepubliceerd neurocognitief model van emotionele gewaarwording (Lane, 1987, 1990) dat 5 niveaus van emotionele verwerking onderscheidt, is het lichaam de eerste noodzakelijke stap in het ontstaan van een beleving. De beleving ontwikkelt met het individu van een onbewuste emotionele verwerking (waarbij men dus enkel bewust is van lichamelijke sensaties of ‘spanning’; niveau 1)

naar een steeds bewustere emotionele ervaring. Niveau 2 zou dan een gedragsmatige uiting zijn van die lichamelijke spanning: toenadering van, of verzet tegen het aangename of onaangename, maar nog zonder bewuste, verbaliseerbare emotionele argumenten. Op het hoogste niveau 5 zou men in staat zijn tot fijnzinnige differentiatie in emoties van zichzelf én anderen en zelfs verschillende emoties tegelijkertijd kunnen ervaren. Let wel: Alleen op niveau 5 kan de beleving worden gemanipuleerd van negatief naar neutraal of positief (of vice versa). Dat is klinisch relevant. In de dagelijkse praktijk hebben we helaas

Ik realiseer me nu dat bezoekers niet weten wat ze kunnen verwachten. Ze bevinden zich in de rustige en veilige omgeving van Museum Voorlinden. En gaan dan naar een belevenis die spannend is volgens de folder en het bordje bij de deur. Maar ze weten niet wat ze daarvan moeten verwachten. Goede voorlichting is hierbij essentieel zodat mensen controle kunnen hebben over de geluidservaring en hun gezondheid. Zoals het dragen van oordoppen met carnaval. Daar is door de media welverdiend aandacht aan besteed met positief resultaat.

In die zin was het wel raar dat de deur werd gesloten nadat iedereen welkom was geheten. Pas hierna zetten de kunstenaar en de medewerkers van het museum de gehoorkappen op terwijl de bezoekers eenmaal binnen dit niet meer kunnen. Als je het mij vraagt weegt gezondheid zwaarder dan de fascinatie over beleving van geluid. Dus Museum Voorlinden: iedereen ontvangt gehoorbescherming en draagt deze tijdens de fantastische beleving van geluid door Philip Vermeulen.

DE WEEK VAN HET OORSUIZEN IS WEER ACHTER DE RUG. EEN WEEK LANG HEEFT IEDEREEN WEER KUNNEN LEZEN DAT TINNITUS VERSCHRIKKELIJK IS. GELUKKIG IS ER DE LAATSTE TIJD WEL VAKER EEN POSITIEVER GELUID: DE MEESTEN MET OORSUIZEN HEBBEN ER GEEN LAST VAN EN VAN THERAPEUTISCH NIHILISME IS (AL SINDS 2012) GEEN SPRAKE MEER. DIVERS, WAARONDER EIGEN, ONDERZOEK (2022) WIJST BOVENDIEN OP EEN BIAS IN DE BEELDVORMING: VERREWEG DE MEESTE STUDIES ZIJN UITGEVOERD BIJ EEN PATIËNTENPOPULATIE, WAARDOOR DE INDRUK WAS ONTSTAAN DAT IEDEREEN MET TINNITUS DOOR EEN HEL GAAT. DE PATIËNTENPOPULATIE IS ECHTER AL JAREN SLECHTS 1 OF 2 PROCENT VAN IEDEREEN MET CHRONISCH OORSUIZEN. DE MEESTE MENSEN MET OORSUIZEN HEBBEN HELEMAAL GEEN LAST VAN TINNITUS; HET IS EEN KWESTIE VAN BELEVING
DOOR OLAV WAGENAAR
dit
Met
gewone, dagelijkse woordje betreden we een complex psychologisch en neuro-cognitief terrein. Een definitie van beleving
meestal te maken het vrij primitieve niveau 2: verzet tegen het nog niet te verbaliseren spanningsgevoel bij een nieuw geluid. Daar komt nog bij: personen die over het algemeen op niveau 2 functioneren, doen dit in alle situaties, behalve bij veel stress; dan wordt er teruggevallen op een niveau lager (i.c. 1: lichamelijke spanning)!, aldus de wetenschap (Lane 1990, Koelen 2014). EARLINE 7 LEES HIER HET ARTIKEL VAN OLAV
WAGENAAR
EARLINE 7

LEES HIER HET INTERVIEW

U HEBT HET GOED GEHOORD

DE GOED HOOR-WEKEN 2023 ZIJN EEN FEIT!

IN 2022 IS OPTITRADE RETAILGROEP IN SAMENWERKING MET LOYALTY LAB EN JILL MARKETING GESTART MET LANDELIJKE CAMPAGNES VOOR ZELFSTANDIGE AUDICIENS. DE REDACTIE VAN EARLINE GING IN GESPREK MET PIM FÖSTER, DIRECTEUR OPTITRADE RETAILGROEP, OVER HET BELANG EN DE KRACHT VAN DE JUISTE MARKETING ÉN OVER DE GOED HOOR-WEKEN DIE IN MEI 2023 VAN START GAAN.

“Voor zelfstandige audiciens is het moeilijk om op te boksen tegen de marketingslagkracht van de ketens. Dankzij collectieve marketingbudgetten en een team dat zich daarmee bezig kan houden, kunnen ketens zich duidelijk profileren en positioneren in hun verzorgingsgebied. Het is niet zo dat zelfstandige audiciens niet zouden willen investeren in marketing, maar het ontbreekt hen vaak aan de tijd en kennis om dit op een effectieve manier te doen. Onze missie is zelfstandige audiciens het zo gemakkelijk mogelijk maken, door hen direct in te laten stappen in een marketingcampagne die lokaal inzetbaar is, maar een landelijke uitstraling heeft. Onze GOED HOOR-campagne is gericht op zowel het werven van nieuwe klanten als het uitnodigen van bestaande klanten om langs te komen voor een controle”, legt Pim Föster uit.

www.optitrade.nl/goed-hoor-weken

8 EARLINE

Het eerste oplaadbare

IHO-hoortoestel in de ZN Database

Goed nieuws! Starkey brengt vanaf heden Livio AI ITC R onder in de Database van Zorgverzekeraars Nederland. Dit oplaadbare multifunctionele

IHO-hoortoestel maakt het leven makkelijker met functies als een ingebouwde virtuele assistent, automatische herinneringen en smartphone connectiviteit. Vanaf nu beschikbaar.

INNOVATIES IN HOORTOESTELLEN

HOE STAAT HET ERVOOR MET DE INNOVATIES IN HOORTOESTELLENLAND? EIND 2022 SPRAK VHZ-ONLINE HIEROVER MET CONNY POLLEUNIS, HOOFD AUDIOLOGIE EN STAKEHOLDER MANAGEMENT BIJ SCHOONENBERG, EN THIJS THIELEMANS, ZELFSTANDIG AUDIOLOOG BIJ HOORTOESTEL ADVIES CENTRUM. IN DEZE EAR@LINE EEN WEERGAVE VAN DAT INTERVIEW.

TEKST Rob Drullman

OPEN AANPASSING

Wat Conny Polleunis betreft moeten we eerst terug in de tijd. “Een van de eerste belangrijke innovaties is voor mij de open aanpassing. Een spannend kantelpunt met de Resound Air: de allereerste met een thin tube. We hoorden vanaf dat moment cliënten steeds vaker zeggen: ‘Wauw, ik was in een gezelschap en het ging gewoon goed’. Mensen waren trots op hun hoortoestel. Het was niet in de metingen terug te zien, maar in de praktijk leek er iets veranderd te zijn. Als ge-

volg van deze ontwikkeling zijn er uiteindelijk ook aanpassingen gemaakt in de meetmethoden”.

LIHO’S & VOLAUTOMATEN

Een innovatie die Thijs Thielemans graag genoemd wil hebben, is de komst van de luidspreker-in-het-oor hoortoestellen (LIHO), waarbij het geluid directer op het trommelvlies terechtkomt en de afstand tussen speaker en microfoon is vergroot met minder feedbackklachten tot gevolg. Polleunis haakt hierop in met een fe-

EARLINE 11

nomeen dat wellicht nog voor de LIHO-toestellen kwam: de volautomaten. “Daarvóór had je vaak de keuze tussen een omnidirectionele stand en een directionele stand, dan moest je als slechthorende bewust de keuze maken voor het beste programma, maar met de volautomaat kon dat ineens automatisch”.

Thielemans benadrukt dat het afhankelijk blijft van de gebruiker en hoe die met het hoortoestel wil omgaan. Er zijn mensen die alles zelf willen kunnen regelen, maar er zijn ook mensen die er geen omkijken naar willen hebben.

AI

De laatste jaren is er veel aandacht voor kunstmatige intelligentie oftewel AI (artificial intelligence). Ook bij hoortoestellen komt deze technologie steeds vaker in beeld.

Thielemans: “AI is eigenlijk al langer geleden stilzwijgend gekomen door de opkomst van datalogging. Toen dat geïntroduceerd werd, was niemand heel erg bezig met wat er met die data gebeurde. Maar nu al die data

beschikbaar zijn, worden er natuurlijk algoritmes op losgelaten. Wat zijn de voorkeursinstellingen van gebruikers? In welke situatie? Dat je daar ook een optimalisatie kunt laten plaatsvinden is iets wat fabrikanten de laatste jaren pas concreet communiceren”.

CONNECTIVITEIT

Hoortoestelfabrikanten hebben het al langere tijd over zaken als ruisonderdrukking, spraakverheldering, richtinghoren en focussering. Hoe zit het met de innovaties op dat vlak?

Thielemans: “De afgelopen jaren is er door de coronapandemie vooral gefocust op de ontwikkeling van op-afstand-tools. De ontwikkeling rondom spraakverstaan en ruisonderdrukking heeft niet stilgestaan, maar het ging de afgelopen jaren vooral over connectiviteit. Eerst met de iPhone, met één bron, vervolgens met Android, vervolgens met twee bronnen”. Polleunis knikt instemmend. “De Lumity was de enige die op EUHA duidelijk demonstreerde weer aan spraakverstaan in rumoer te werken. In de praktijk merk ik dat er nu mogelijkhe-

12 EARLINE

den ontstaan voor slechthorenden om meer langs achter en van opzij te verstaan. Ik heb al zoveel hartverwarmende resultaten gehoord, dat ik dit echt wel weer een kantelpunt vind”.

OTC’S EN SENSOREN

Thielemans geeft regelmatig trainingen over toekomstige ontwikkelingen en bespreekt dan ook de OTC’s, de over-the-counter hoortoestellen.

“Het verbaast mij hoe snel die ontwikkelingen gaan. Op EUHA zag je een aantal fabrikanten die inzetten op een nieuwe lijn IHO’s, maar voor mij is dat meer de springplank naar de OTC. Die is in Amerika behoorlijk hot en zal ook in Europa voet aan de grond krijgen”. Polleunis: “Ik ben wel benieuwd hoe dat in Nederland zal gaan. Een gemiddelde prijs voor een OTC is in Amerika nu nog altijd hoger dan onze gemiddelde hoortoestelprijs in Nederland. In Nederland kun je voor hetzelfde geld veel makkelijker een fatsoenlijk ingesteld hoortoestel krijgen”.

Een andere ontwikkeling is de toename van sensoren in (toekomstige) hoortoestellen, waarbij ook AI weer een grote rol speelt. Thielemans geeft een aantal voorbeelden: “EEG-signalen meten, hartslagmetingen, zuurstofsaturatie, temperatuurmetingen, al dat soort dingen is in de hearables

gestopt. Hoortoestellen zullen steeds persoonlijker op maat gemaakt kunnen worden”.

KRACHTEN BUNDELEN

“Er staan nog een heleboel ontwikkelingen op stapel”, besluit Thielemans. “Dat is mooi, maar het maakt het vak ook complexer. Tien jaar geleden waren we hoortoestelexpert, nu zijn we hoortoestelexpert en mobieletelefoonexpert en over vijf jaar zijn we EEG-expert, valdetectie-expert en noem maar op”.

Polleunis valt hem bij: “Daarom moeten we veel meer denken aan wat wij –al die partijen binnen de zorg die met audiologie bezig zijn – samen kunnen betekenen voor de slechthorenden. Dan wordt ons vak alleen maar mooier en kunnen we de ontwikkelingen en complexiteit in de praktijk heel goed aan”.

EARLINE 13
BRON VHZ-ONLINE.NL

KIJK HOE SIMPEL DE WERKING EN INSTALLATIE VAN HET WEK- EN WAARSCHUWINGSSYSTEEM IS

NIEUWE CAMPAGNE MCS

VERTROUW OP VISIT

MCS startte onlangs met een nieuwe campagne voor Visit wek- en waarschuwingssystemen. Met een weken waarschuwingssysteem kunnen doven en slechthorenden (ook zonder hoortoestel) alle belangrijke signalen in en om het huis waarnemen. Meer dan de helft van de slechthorenden is niet op de hoogte van andere hoorhulpmiddelen naast het hoortoestel. Het doel van de campagne is daarom het bewustzijn vergroten. Lees hier het interview dat onze redactie had met Arjan, Maarten en Peter. MCS doet een oproep aan hoorprofessionals: “Alleen samen kunnen we de bekendheid van hoorhulpmiddelen vergroten".

14 EARLINE
www.multicaresystems.nl
PETER VAN POLEN, ARJAN MARTIJNSE EN MAARTEN BERKHOUT
LEES HIER DE BROCHURE

STARKEY'S GROOTSTE PORTFOLIO

OPLAADBARE HOORTOESTELLEN IN ZN-DATABASE

VANAF HALF MAART HEBBEN MEER HOORTOESTELDRAGERS TOEGANG

TOT DE LIVIO AI ITC R. HET EERSTE PERSOONLIJKE MULTIFUNCTIONELE

HOORTOESTEL KOMT NAMELIJK BESCHIKBAAR VOOR EEN VERGOEDING VAN DE ZORGVERZEKERAARS.

Starkey’s iconische ITC R-model is het eerste slimme op maat gemaakte smartphone-compatible oplaadbare IHO-toestel in de markt van de zorgverzekeraars. Dit is goed nieuws, omdat gehoorverlies vaak onbehandeld blijft en de vraag naar discrete inhet-oor hoortoestellen blijft toenemen.

LIVIO AI ITC R

Ruim twee jaar geleden introduceerde Starkey ’s werelds eerste persoonlijke, oplaadbare en multifunctionele hoortoestel voor in het oor. De Livio AI ITC R. Het meermaals bekroonde hoortoestel is gemaakt voor persoonlijk comfort en gemak én tilt geluidsbeleving

naar een nieuw niveau. Inmiddels zijn er zeven versies verkrijgbaar; Evolv AI 1000, 1200, 1600, 2000 en 2400 in de private markt en nu de Livio AI 1000, 1200 en 1600 voor de ZNDatabase. De IHO-toestellen worden geleverd met de Standard Custom Charger. Het is mogelijk aanvullend een Premium Custom Charger aan te schaffen; deze is voorzien van een ingebouwde powerbank.

www.starkey.nl

EEN WERELD VAN VERSCHIL

LOES VAN DER DOELEN

DRAAGT DE PONTO 5 SUPERPOWER

“ROND MIJN DERDE JAAR KREEG IK OORONTSTEKINGEN.

HET BLEEK EEN BACTERIE TE ZIJN DIE MIJN OOR VANBINNEN

AANTASTTE, MET ALS GEVOLG DAT MIJN TROMMELVLIES EN MIJN GEHOORBEENTJES WERDEN AANGETAST.

16 EARLINE

Helaas was dat niet meer te verhelpen, ondanks een nieuw trommelvlies dat ik heb gekregen. Uiteindelijk werd me op mijn achttiende verteld dat ik definitief doof was aan één kant, maar dat ik de kans kreeg een implantaat te laten zetten, om op die manier toch mijn gehoorverlies zoveel mogelijk te compenseren.

Mijn eerste Ponto viel voor mij wel wat tegen; het geluid was heel blikkerig, ik had veel last van de wind en van mijn haar, dat ik los droeg. Toen ik terugging naar het ziekenhuis met weer een oorontsteking, werd mij een Ponto-upgrade aangeboden. Vanaf het moment dat ik de Ponto 4 had, was het voor mij echt een wereld van verschil, omdat het geluid veel natuurlijker was en daarmee ook goed aansloeg bij mijn goede oor. Van de wind had ik veel minder last en ook het wapperende haar hoorde ik niet meer. Bij de Ponto 5 was dat nóg natuurlijker en nóg fijner.

Sindsdien gebruik ik Ponto elke dag en dit geeft me écht meer vrijheid in mijn leven. Zoals op een feestje of wanneer ik met iemand aan het wandelen ben. Vooral een wandeling met de hond; dan is het best fijn om te weten (te horen) waar mijn hond loopt, of te horen

DE VRIJHEID

DIE IK MET PONTO HEB GEKREGEN, NEEMT NIEMAND MIJ MEER AF

of er bijvoorbeeld een auto aankomt en waarvandaan. Op andere momenten, wanneer de situatie minder prettig is, kun je de Ponto ook gewoon uitzetten.

Voor mij is een ander belangrijk voordeel dat ik de natuur nu echt kan beleven. Ik houd er heel erg van om buiten bezig te zijn, vooral om lekker met de hond te wandelen. De natuur te beleven; de vogels, de blaadjes, de honden voorbij horen gaan… Dan ben ik echt een onderdeel van de natuur en beleef ik ‘m maximaal! En ja, dat is voor mij écht ontzettend belangrijk.

De vrijheid die ik met de Ponto heb gekregen, neemt niemand mij meer af. Elke keer als ik met de honden aan het wandelen ben in het bos, geniet ik daar weer van en waarschijnlijk ga ik daar nog heel veel van kunnen genieten”.

EARLINE 17

AAN DE SLAG MET VALPREVENTIE

VALLEN IS EEN GROOT PROBLEEM ONDER OUDEREN. IN

NEDERLAND BELANDT ELKE 5 MINUTEN EEN 65-PLUSSER OP DE SPOEDEISENDE HULP NA EEN VALONGEVAL.

In de data van 2021 ziet VeiligheidNL dat 10 procent van de ouderen die in huis zijn gevallen langere tijd op de grond hebben gelegen. In 2010 was dit 3 procent. In 10 jaar tijd is dit aantal dus verdrievoudigd. We zien dat dit voornamelijk voorkomt bij oudere ouderen. De gemiddelde leeftijd van deze groep is 83 jaar.

De gevolgen van een val kunnen enorm zijn. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Daarom is het belangrijk om op tijd te starten met valpreventie. Ouderen kunnen zelf veel doen om het risico op een val te verlagen maar zij doen dit vaak niet omdat zij zich niet bewust zijn van hun valrisico of er niet over willen nadenken. Ze starten dus vaak niet uit zichzelf met valpreventie. Een eerste stap om te voorkomen dat een oudere ten val komt is het op tijd opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico. Hierin ligt een belangrijke taak van de mantelzorger of de zorgprofessional die de oudere vaak ziet, zoals een audicien.

Met dank aan Elvera Overdevest, adviseur valpreventie bij ouderen, VeiligheidNL

Phonak Audéo Life™

‘s Werelds eerste water- en zweetbestendige*, oplaadbare hoortoestel

Krijg meer vertrouwen in uw gehoor met Phonak Audéo Life. Deze is bestand tegen zoet- en zoutwater tot een diepte van een halve meter. Of uw cliënt nu transpireert tijdens een intense workout, baantjes trekt in het zwembad of in een fikse regenbui terecht komt, Audéo Life is de ideale oplossing voor iemand die ongehinderd wil leven.

Uw toestel is goed beschermd in deze situaties:

Transpiratie Recreatief zwemmen of op amateur niveau

www.phonakpro.nl/life
gehoor geven Zeilen, kajakken of kanoën Sporten Regenbui Beter dan IP68! Geschikt voor transpiratie, zwembad

ONLINE NIEUWS

PHIL COLLINS OP NO. 1 IN WORLD HEARING TOP 50

COACH WORDEN VOOR MENSEN MET

GEHOORVERLIES?

CAS VAN OPSTAL BEDANKT!

KOFFIETAFELGESPREK

NA 1 APRIL GEEN HOORTOESTELLEN MEER VOOR CAS VAN OPSTAL, MAAR VAKANTIE, KLUSSEN, KOKEN EN GOLFEN. WAT EEN FIJN

VOORUITZICHT EN VAN HARTE GEGUND! RENÉ VAN DER WILK WERKTE

JAREN VOOR EN MET HEM. DAAROM VROEG ONZE REDACTIE AAN

RENÉ OM CAS TE INTERVIEWEN. HET WERD EEN PRACHTIG GESPREK!

SPECSAVERS BLIK OP GROEI EN INNOVATIE

STIJGENDE KOSTEN, HOGE INFLATIE, EEN LAAG

CONSUMENTENVERTROUWEN EN VERMINDERDE KOOPKRACHT. NIEMAND HAD KUNNEN VERMOEDEN DAT DIT VORIG JAAR DE UITDAGINGEN

ZOUDEN ZIJN. UITDAGINGEN WAARMEE WE DIT JAAR OOK NOG TE MAKEN

HEBBEN. HET IS DE VRAAG OF EN HOE HET UITGAVENPATROON VAN NEDERLANDERS ZAL VERANDEREN.

Onlangs bleek uit de jaarcijfers van vereniging GAIN al dat de hoortoestelmarkt in 2022 een kleine krimp liet zien. Wouter van der Hoeven, general manager audiology bij Specsavers, laat zijn licht schijnen op de groei van het bedrijf.

TRENDBREUK

“Als we naar de cijfers kijken, laat Specsavers in 2022 duidelijk een trendbreuk zien ten opzichte van de gehele hoortoestelmarkt. Namelijk een groei tegenover een kleine krimp van de branche”. Volgens GAIN is het aannemelijk dat de ongunstige economische ontwikkelingen van invloed

zijn op het aantal verkochte hoortoestellen. Van der Hoeven beaamt dit: “Hoewel Specsavers vorig jaar een groei liet zien, kan het niet anders dat de economisch onzekere tijd effect heeft. Bijvoorbeeld op het uitstellen van de aankoop van een hoortoestel of op de keuze van de audicien. De start van 2023 is voor Specsavers positief, de groei houdt aan”.

22 EARLINE
WOUTER VAN DER HOEVEN

HOGER AANDEEL OPLAADBARE HOORTOESTELLEN

GAIN constateerde een aanzienlijke verschuiving naar oplaadbare hoortoestellen, met een aandeel van 53 procent in 2022. Dit aandeel was bij Specsavers aanzienlijk hoger. “Als een van de eerste grote ketens boden we binnen de verzekerde zorg oplaadbare hoortoestellen met direct streaming aan. Zulke innovaties worden gewaardeerd door onze klanten”. In 2023 breidt Specsavers haar assortiment uit met de nieuwste technologie van Sonova, WSA en Demant.

VOOROPLOPEN IN ONTLASTEN ZORGKETEN

Door de vergrijzing zal de vraag naar hoorzorg toenemen. Dit zal een nog grotere druk leggen op de zorgketen. Er zijn diverse ontwikkelingen om zorgverleners te ontlasten. Zo kunnen audiciens vanaf januari rechtstreeks verwijzen naar de KNO-arts, zonder tussenkomst van de huisarts.

Een mooie ontwikkeling volgens Van der Hoeven: “Als marktleider voelen

EARLINE 23

we ons verantwoordelijk om het voortouw te nemen in het verder ontlasten van de hoorzorgketen. Onze audiciens moeten regelmatig klanten doorverwijzen naar de KNO-arts, volgens de marktconforme procedures. Vorig jaar zijn we een pilot gestart waarbij een KNO-arts op afstand de ingezonden gegevens van de audicien beoordeelt. De resultaten van deze pilot zijn zeer positief. Daarom zullen we deze aanpak dit jaar in al onze winkels opstarten. Hiermee wordt medisch-specialistische zorg op een laagdrempelige en kosteneffectieve manier beschikbaar gemaakt, zonder een wachttijd bij de KNO-arts. Ik verwacht binnenkort de eerste resultaten van dit project te kunnen delen”.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Specsavers wil nadrukkelijk een maatschappelijke rol spelen. “We hebben de afgelopen jaren online trainingen gegeven, in samenwer-

king met de Luisterlijn en het Leger des Heils, om onze medewerkers bewust te maken van sociale problemen bij klanten, zoals eenzaamheid. Daarnaast hebben we onlangs 200.000 euro gedoneerd aan de buurthuiskamers van het Leger des Heils. Vanwege onze actieve bijdrage aan dit maatschappelijke thema hebben we ons aangesloten bij de landelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’. Immers, goed kunnen zien en horen kan ook bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Een ander thema waar we op inzetten is dementievriendelijkheid. Zo hebben we onlangs met het platform Samen dementievriendelijk van Alzheimer Nederland een webinar georganiseerd. Daarbij is stilgestaan bij wat dementie is, welke signalen je kunt herkennen en hoe je een klant met dementie nog beter kunt helpen. Het mooie is dat dit webinar niet alleen voor onze medewerkers te bekijken is, maar door de gehele branche en andere retailers”.

24 EARLINE

Maak kennis met Ponto 5 SuperPower

‘s werelds kleinste SuperPower

Met een aanpasbereik tot 65 dB HL BC helpt de Ponto 5 SuperPower u meer premium geluid te leveren aan meer patiënten. En voor het eerst ooit kunt u de baanbrekende open geluidservaring in een SuperPower aanbieden – allemaal in een kleiner formaat. Dit is de SuperPower waar u op hebt gewacht.

Krachtig Velox S™-chip-

Gespecialiseerde programma’s: Spraak in lawaai, comfort, muziek platform

• Geen hoorbare feedback – met gepatenteerde OpenSound Optimizer™* 1

• Aanzienlijk verbeterd spraakverstaan – met OpenSound Navigator™** 2

• Direct streaming 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy

• Patiëntenzorg vanaf elke locatie –met Oticon RemoteCare

Botverankerd hoorsysteem
Krachtig geluid naar de hersenen Ga voor meer informatie naar www.oticonmedical.com/nl/P5SP * Voor berekende aanpassingen, volgens best practice en tijdens normaal gebruik ** Meer spraakverstaan bij het vergelijken van prestaties met OpenSound Navigator AAN in vergelijking met OpenSound Navigator UIT 1 Gegevens beschikbaar bij Oticon Medical 2 Gegevens beschikbaar bij Oticon Medical – Klinisch onderzoek BC109
Tot 65
HL
Nieuw slank en discreet ontwerp
dB
BC
DSL
NAL-NL 1
BC en
BC
26 EARLINE
ONLINE NIEUWS
WORD AUDICIEN! DEMANT OVER AI IN DE TOEKOMST EARLINE OP FACEBOOK

OTICON REAL

BESCHERMT TEGEN DAGELIJKSE

STORENDE GELUIDEN

MEER LEZEN OVER

OTICON REAL?

KLIK HIER

BEGIN FEBRUARI INTRODUCEERDE OTICON HAAR NIEUWSTE

HOORTOESTELFAMILIE: OTICON REAL. DEZE FAMILIE BESTAAT UIT DRIE

PRESTATIENIVEAUS - REAL 1, 2 EN 3 – EN IS HET NIEUWSTE ÉN MEEST INNOVATIEVE PREMIUM PRODUCT VAN OTICON.

Oticon Real blijft gebruikmaken van het kenmerkende Deep Neural Network. Dit is ook onderdeel van Oticon More en Oticon Own, maar nu op het vernieuwde chipplatform Polaris R. Hierdoor is het mogelijk twee baanbrekende innovaties te implementeren die deze toestellen tot een waardige opvolger van de Oticon More maken, namelijk SuddenSound Stabilizer en Wind & Handling Stabilizer. Hiermee worden gebruikers beschermd tegen storende geluiden, zoals zachte en harde plotselinge geluiden, en wind- en bedieningslawaai – iets waar 7 van de 10 gebruikers dagelijks last van hebben.

www.oticon.nl

NIEUWE

uitgever

LT Media BV

Frank Smits

Algemeen directeur frank.smits@ltmedia.nl

Loes Brussen

Business strateeg

hoofdredactie

Anneke Pastoor anneke.pastoor@ltmedia.nl

eindredactie

Marie-Catrien van Deijck

redactie

René van der Wilk, Jan de Laat, Wendelina Timmerman, Martijn Plantinga, Liesbeth Immink, Lola Hamers

gastredactie

Judith Veen

webredactie

Michèle Claassen webredactie@ltmedia.nl

vormgeving

Christel Giezen , Brigitte van Mierlo

fotografie

Miranda Becker Hoff, Stefan Segers, Riechelle van der Valk

sales

Anneke Pastoor en Frank Smits

traffic

Miranda Becker Hoff traffic@ltmedia.nl

www.earline-magazine.nl

Facebook Instagram LinkedIn

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.