LOKI 1/2019

Page 1

1/2019

LOKI

Syöpä selätetty. Miten eteenpäin? Hyvinvointia musiikista ja taiteesta Syöpäkipu on hallittavissa Solagenter betjänar även på svenska

! N Ä M M E N E E M M E L O YHDESSÄ

Kohti terveellisiä valintoja


LOKI

2 - 2019 - N:o 1

Pääkirjoitus

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä Tieteellisellä tiedolla on yhteiskunnassa kiistaton arvo. Se auttaa ihmistä ymmärtämään omaa itseään ja ympäristÜään, jäsentämään todellisuutta sekä kohtaamaan arkielämän vaihtuvia ongelmia. Tutkimuksen avulla saatu tieto antaa aineksia ajattelulle ja luo uusia näkĂśkulmia maailmaan. Kansalaisilla on odotuksia tieteen saavutuksista ja tulosten vaikutuksista esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin. SyĂśvän saralla tutkimustulokset parhaimmillaan auttavat diagnostiikan ja uusien hoitomuotojen kehittämisessä. Kasvaimet ovat hoidettavissa tai ainakin hallittavissa. Tiedettä arvostetaan. Tässä lehdessä lounaissuomalaiset syĂśvän asiantuntijat kertovat tutkimustyĂśstään. LT, dosentti Maria Gardberg on selvittänyt muun muassa aivokasvainten oirekuvaa ja niiden molekyylidiagnostiikkaa. LT Andreina Kero on paneutunut lasten ja nuorten sydän- ja verenkiertoelimistĂśn lĂśydĂśksiin syĂśpähoitojen jälkeen, ja syĂśpätautien erikoislääkäri Kalle Mattila tarkastelee väitĂśstyĂśssään munuaissyĂśvän ennusteeseen vaikuttavia tekijĂśitä. Munuaisissa sijaitsevaan levinneeseen kasvaimeen on ollut vain vähän hoitoja leikkauksen jälkeen, mutta nyt elinaikaa voidaan pidentää lääkehoidoilla. Julkisen tiederahoituksen vähentyessä yksityisten säätiĂśiden taloudellinen tuki on yhä tärkeämpää. Moikoisten SyĂśväntutkimussäätiĂśn alaiset rahastot myĂśntävät apurahoja Lounais-Suomessa tehtävään tutkimustyĂśhĂśn sekä kansainväliseen jatko-opiskeluun. Viime vuonna jaettiin 100 000 euroa alueelliseen syĂśpätutkimukseen. Kaiken kaikkiaan apurahoja on myĂśnnetty yli 2,6 miljoonaa vuosien saatossa. Etusijalla ovat olleet nuoret syĂśpätutkijat, tulevaisuuden tohtoritoivot. Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä SyĂśväntutkimussäätiĂś julistaa haettavaksi kolmivuotisen suurapurahan, jonka tarkoituksena on tukea erityisesti kliinistä tutkimustyĂśtä väitĂśskirjarupeaman jälkeen. Tutkimusapuraha on 90 000 euroa. Samalla apurahojen hakuohjeita ja -menettelyjä on selkeytetty ja kevennetty. Tavoitteena on antaa suotuisat edellytykset nuorelle tutkijapolulle – uuden tiedon tuottaminen on jo itsessään pitkäjänteistä ja aikaa vievää tyĂśtä. Moikoisten SyĂśväntutkimussäätiĂślle osoitetuilla lahjoituksilla mahdollistetaan tutkimuksen tekeminen joko yleisrahaston kautta tai omalla nimikkorahastolla. Apurahojen turvin kasvatetaan tulevaisuuden tohtoreita ja syĂśvänvastaisen tyĂśn tekijĂśitä. Tutkimus on kaiken tuloksellisen syĂśpätyĂśn lähtĂśkohta: syĂśvän ehkäisy, varhainen toteaminen, tehokas ja hyvän elämänlaadun säilyttävä hoito sekä kuntoutus perustuvat tutkittuun tietoon. Aleksi Rajamäki Päätoimittaja

ESITĂ„ KYSYMYS, ASIANTUNTIJA VASTAA Askarruttaako sinua jokin syĂśpään liittyvä asia? Esitä se meille, etsimme siihen vastauksen asiantuntijalta. Lähetä kysymys osoitteeseen viestinta@lssy.fi elokuun loppuun mennessä. Kysymykset julkaistaan nimettĂśminä tai halutessasi nimimerkillä. Tässä lehdessä yleisĂśkysymyksiin vastaavat Lounais-Suomen SyĂśpäyhdistyksen Aurinkoagentti-toiminnan parissa tyĂśskentelevät terveysalan koulutetut ammattilaiset. Mikä on paras aurinkosuoja lapselle? Entä miten kauan aurinkorasvan tulee antaa imeytyä ennen aurinkoon menoa? Har du en frĂĽga du vill ha svar pĂĽ? Skicka den senast i augusti till redaktionen pĂĽ viestinta@lssy.fi. Experter svarar pĂĽ frĂĽgorna i hĂśstens LOKI-tidning. I denna tidningen svarar hälsoexperterna hur skyddar man sig bäst mot solen och vad är det bästa solskyddet fĂśr barn. Solagenternas 5 tips om solskydd fĂśr barn kan läsas frĂĽn sidan 15.

LOKI

Tietoa ja tukea Lounais-Suomen SyÜpäyhdistyksestä

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa 2019 puhelin 02 2657 666 (info) ISSN 2489-5202 SähkÜposti: viestinta@lssy.fi Päätoimittaja: Aleksi Rajamäki Julkaisija: Lounais-Suomen SyÜpäyhdistys Painos: 222 500 Painopaikka: Turun Sanomat Lue lehteä verkossa: www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/julkaisut

KANNEN KUVA

Syvälahden koulun nykyiset ja tulevat tukioppilaat vierailivat MeriKarinassa ystävänpäivänä. Syvälahden koulu toimii Lounais-Suomen SyÜpäyhdistyksen NIKO-projektin kummikouluna. Nuorissa on tulevaisuus! Kuva: Aleksi Rajamäki

Toshiban monitoimilaitteet vaikuttavilla ominaisuuksilla www.toshibatec-tnd.com

Â


N:o 1 - 2019 - 3

LOKI

LOKIIN MERKITTYÄ

Koonnut: Aleksi Rajamäki • Kuvat: Anssi Koskinen, Tapani Teittinen, Aleksi Rajamäki

Lounais-Suomen Syöpäyhdistykselle uudet verkkosivut Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen nettisivut ovat uudistuneet ja sijaitsevat nyt osoitteessa www.lounais-suomensyopayhdistys.fi. Uusien verkkosivujen sisältösuunnittelussa on pyritty huomioimaan helppokäyttöisyys ja visuaalisuus sekä yhdistyksen palveluvalikoiman parempi löydettävyys. LOKI-lehti sai nettisivuille laajennusosan, joka tuo lehdelle jatkossa parempaa näkyvyyttä.

Verkkosivusto palvelee monia eri käyttäjäryhmiä, kuten yhdistyksen jäseniä, syöpäpotilaita heidän sairautensa eri vaiheissa, omaisia, läheisiä, terveydenhuollon ammattilaisia, vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita sekä satunnaisia kävijöitä, joita kiinnostavat syöpään liittyvät aiheet. Verkkouudistuksen myötä yhdistyksen pääsivusto liittyi Syöpäjärjestöjen

yhteiseen verkkoperheeseen. Nettisivut on tarkoitus kääntää ruotsin kielelle lähiaikoina. Yhdistyksen pääsivuston ohella toimivat seuraavat verkkosivut: Meri-Karinan hyvinvointikeskus www.merikarina.fi, saattohoitopalveluja tuottava Karinakoti www.karinakoti.fi ja nuorten nikotiinittomuuteen tähtäävä NIKOkehittämisprojekti www.hymyähuu-

leen.fi. Lisäksi yhdistyksen paikallisosastoilla on omia sivustoja: Forssan seudun paikallisosasto www.solukko. net, Salon seudun paikallisosasto www. sspo.net ja Turun seudun paikallisosasto www.turkulssy.fi. Voit antaa palautetta uusista verkkosivuistamme osoitteeseen viestinta@lssy.fi tai täyttämällä palautelomakkeen nettisivuillamme.

Roosa nauha ennätystulokseen Syöpäsäätiön Roosa nauhoja myytiin ensimmäistä kertaa yli miljoonalla eurolla vuoden 2018 keräyksessä. Nauhoista, tuotteista ja rahalahjoituksista kertyi naisten syöpien tutkimukselle yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Edellisvuoden keräystulos ylittyi nyt 300 000 eurolla. Syöpäsäätiö tukee Roosa nauha -keräyksen tuotoilla naisten syöpien tutkimusta vuosittain. Tutkimuksen avulla rintasyövän varhainen toteaminen ja

hoidot ovat kehittyneet monin tavoin viime kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2018 naisten syöpien tutkimus sai apurahoja Syöpäsäätiöltä 1,6 miljoonan euron edestä. Apurahoja myönnettiin muun muassa rintasyövän ja munasarjasyövän biomarkkeritutkimukseen. Tutkimuksen lisäksi Roosa nauha -varoilla tuetaan sairastuneille ja heidän läheisilleen tarjottavia neuvontapalveluita 350 000 eurolla.

Naisten hyvinvointi-illoista hyväntekeväisyystempauksiin, pinkeistä urheilutapahtumista messutilaisuuksiin. Lämmin kiitos kaikille Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Roosa nauha -tapahtumiin osallistuneille!

Kansainvälinen lasten syövän päivä jo kymmenennen kerran

Kansainvälistä lasten syövän päivää vietettiin näyttävästi Myllyssä 15. helmikuuta. Yleisöä viihdytti lastenorkesteri Dinoseriffit.

Kansainvälistä lasten syövän päivää vietettiin Suomessa 10. kertaa Sylva ry:n, syöpäsairaiden lasten ja nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallisen yhdistyksen, sekä paikallisten yhdistysten ja kerhojen järjestämänä. Turun alueella tapahtumia olivat koordinoimassa LounaisSuomen Syöpäyhdistyksen Sykerö-kerho, Team Rynkeby – God Morgon Turku ja Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö. Valtakunnallisena teemana oli tänä vuonna ”sisaruus”. Syöpä koskettaa vanhempien lisäksi perheen terveitä sisaruksia, jotka jäävät usein vaille kaipaamaansa huomiota. Kahden vanhemman perheissä toinen vanhemmista on yleensä tiiviisti sairaalassa sairastuneen lapsen kanssa. Yksinhuoltajaperheissä tilanne on vielä rankempi.

Sykerö-kerho muisti syöpäsairaita lapsia ja nuoria perinteisellä tuolitapahtumalla Kauppakeskus Myllyssä 15. helmikuuta. Myllytorille aseteltiin 27 tuolia, jotka kuvastivat kaikkia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella edeltävän vuoden aikana syöpään sairastuneita ja menehtyneitä lapsia ja nuoria. Tapahtumassa esiintyi lastenorkesteri Dinoseriffit. Ohjelmassa oli lisäksi onnenpyörää, tietoa lasten syövistä ja niiden hoidosta, lipaskeräystä sekä Kultanauhan ja Sykerö-kerhon omien tuotteiden myyntiä. Ostamalla Kultanauhan, virallisen lasten syöpien tunnuksen, voi tukea paikallista toimintaa syöpään sairastuneiden lasten ja heidän perheidensä hyväksi.

Sykerö osallistui Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiön kanssa myös TPS– JYP-otteluun, joka pelattiin Gatorade Centerissä 13. huhtikuuta. Pelissä jaettiin tietoa lasten syövistä ja niiden hoidosta sekä kerättiin varoja hyvään tarkoitukseen, syöpää sairastavien lasten ja heidän perheidensä hyväksi. Aloituskiekon pääsi pudottamaan tänä vuonna Kasper. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Sykerö-kerho on syöpään sairastuneiden lasten ja heidän läheistensä tukena. Kerho toimii Turun alueella, pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusvaroin. Kerho on yksi Suomen aktiivisimmista ja järjestää monipuolista ohjelmaa jäsenperheilleen lähes viikoittain.

Syöpään sairastuneille taloudellista tukea – muutoksia korvausehtoihin Lounais-Suomen Syöpäyhdistys tukee syöpäsairaita myös taloudellisesti. Hoitopäiväkorvaukset on tarkoitettu yhdistyksen toimialueella asuville jäsenille syövän hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Vuonna 2019 korvaamme 100 hoitovuorokaudelta/-kerralta kalenteri-

vuodessa (aikaisemmin 90 hoitovuorokaudelta/kalenterivuosi). Jatkossa myönnämme alkuavustusta kertakorvauksena syöpään sairastuessa tai sairauden uusiutuessa: 18–40-vuotiaat 200 €/ kertakorvaus, yli 41-vuotiaat 50 €/kertakorvaus. Enää ei ole erikseen niin sanottuja poliklinikka-korvauksia.

Olemme luopuneet jatkohakemuslomakkeesta – ensimmäisen hakemuksen jälkeen riittää, että toimittaa laskukopiot sekä omat yhteystiedot, eikä erillistä lomaketta tarvita. Huomaathan, ettemme enää jatkossa vastaanota sähköisiä hoitopäiväkorvaushakemuksia tietoturvasyistä.

Syöpäpotilas, hanki uima-asun käyttöoikeusranneke Ranneke oikeuttaa käyttämään uimapukua uimahallin sauna- ja pesutiloissa, vaikka säännöt velvoittaisivatkin toimimaan toisin. Nähdessäsi rannekkeen tai uimaasuun kiinnitetyn sinisen merkin voit luottaa siihen, että uimapuvun käyttöön on perusteltu syy, esimerkiksi syöpäsairaus tai avanne.

Käyttöoikeusrannekkeen voit ostaa Meri-Karinan hyvinvointikeskuksen infosta (Seiskarinkatu 35, Turku) hintaan 3,50 euroa. Käyttöoikeusrannekkeita tai -merkkejä voi tiedustella myös uimahalleista. Sinivalkoinen käyttöoikeusmerkki voi olla ommeltavan merkin tai rannekkeen muodossa.

Tutustu korvausehtoihin, hakuohjeisiin ja päivitettyyn lomakkeeseen osoitteessa www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/jasenyys/korvaus. Lisätietoja saat numeroista 02 2657 913 (jäsentoimisto) ja 050 591 4974 (järjestösihteeri). Maksatukseen liittyviin tiedusteluihin vastaa Tilitoimisto Taina Niemelä, 02 511 3066.


LOKI

4 - 2019 - N:o 1

Lounaissuomalaiset Syöpärahastot jakoi tutkimus- ja matka-apurahoja 100 000 euroa Teksti: Aleksi Rajamäki • Kuva: Ari Peuho / Studio Brahe

Moikoisten Syöväntutkimussäätiö ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ovat myöntäneet 95 000 euroa Varsinais-Suomessa tehtävään syöpätautien tieteelliseen tutkimustyöhön ja 4 500 euroa matka-avustuksina ulkomaille. Lounaissuomalaiset Syöpärahastot jakaa apurahoja väitöskirjan tekijöille ja nuorille syöpätutkijoille vuosittain. Vuoden 2018 apurahahaussa apurahoja myönnettiin 16 syöpätutkijalle: 10 000 euron tutkimusapurahoja kuudelle ja 3 500 euron väitöskirja-apurahoja kymmenelle. Matka-apurahoja jaettiin kolme. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys toimii syöpätautien voittamiseksi. Jokapäiväistä arkista työtä syöpäpotilaiden hyväksi tuetaan yhdistyksessä pitkälti testamentti- ja lahjoitusvaroin. – Moikoisten Syöväntutkimussäätiölle osoitetuilla lahjoituksilla mahdollistetaan syöpätutkimustyön tekeminen joko yleisrahaston kautta tai omalla nimikkorahastolla. Apurahojen jaosta päättää säätiön hallitus apuraha-asiantuntijatyöryhmän esityksestä, kertoo Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja, Moikoisten Syöväntutkimussäätiön asiamies Ville Viitanen. Syöväntutkimussäätiön yhteydessä toimii 49 rahastoa, joista vanhimmat ovat vuonna 1990 perustetut vuorineuvos Irja Ketosen muistorahasto, Anja ja Juhani Lundénin rahasto sekä Pirkko ja Matti Lepän rahasto. Rahastot tukevat taloudellisesti alueellista syöpätautien tieteellistä tutkimusta ja hoitomenetelmien kehittämistyötä. Vuonna 1989 perustetun Moikoisten Syöväntutkimussäätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Mikko Ketonen.

Suomen Syöpäyhdistyksen hopeinen ansiomerkki myönnettiin varatuomari Martti Branderille. Brander on ollut pitkään puheenjohtajana Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen piiriin kuuluvassa Varsinais-Suomen Syöväntorjuntatyön Tukiyhdistyksessä sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen omistamien osakeyhtiöiden, Matkarin ja Moikoisten Kiinteistöhuollon, hallituksissa. Matti Koivurinta -mitalin vastaanotti varatuomari Anita Jungar, joka on hoitanut Lounais-Suomen Syöpäyhdistyk-

sen luottamustehtäviä yli kolmen vuosikymmenen ajan. Tällä hetkellä hän toimii yhdistyksen toisena varapuheenjohtajana. Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen yhteisen vapaaehtoistyön mitalin sai Marja-Leena Louhi, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Turun paikallisosaston aktiivi, joka on osallistunut monenlaisiin yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan tehtäviin jo lähes kaksi vuosikymmentä. Lisäksi myönnettiin Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen viirejä kiitoksena uutterasta vapaaehtoistoiminnasta. Viirin saivat Markku Kortelainen, Anu Kurkilahti-Haartemo, Jouko Mantere, Satu Railo, Markku Säteri, Janne Tamminen ja Kristiina Uro.

Tilaisuudessa myös otettiin vastaan lahjoituksia. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Turun seudun paikallisosasto myönsi 5 000 euron tutkimusapurahan viime vuoden tapaan. Orion Oyj:n kemiallisen laadunvalvonnan askartelijat Seija Ratian johdolla tekivät 1 000 euron lahjoituksen lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerölle jo 26. kerran. Ompelukerholaiset kohdistivat lahjoituksensa, 1 250 euroa, tällä kertaa saattohoitoon erikoistuneen Karinakodin toiminnan tukemiseen. Vuoden 2018 apurahat ja tunnustukset jaettiin Lounaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän tilaisuudessa 13. joulukuuta. Syöväntorjuntapäivää vietettiin MeriKarinan hyvinvointikeskuksessa jo 41. kerran.

Huomionosoituksia syövänvastaisen työn tekijöille

Lounaissuomalaisessa Syöväntorjuntapäivässä on perinteisesti kuultu LounaisSuomen Syöpäyhdistyksen perustajajäsenen, professori Osmo Järven mukaan nimetty juhlaesitelmä. Tällä kertaa sen piti LT, dosentti Maria Gardberg, joka palkittiin tilaisuudessa Osmo Järvi -mitalilla. Juhlassa muistettiin myös muita alueellisessa syöpätyössä ansioituneita.

– Sydämellinen kiitos mitalista, jonka koen merkittävänä tunnustuksena vapaaehtoistyölle. On ollut ilo seurata sitä kehitystä, mikä on tapahtunut niin syövän tutkimuksessa ja hoidossa kuin vapaaehtoistyössäkin sinä aikana, jolloin olen voinut olla mukana. Tämä kannustaa jatkamaan, varatuomari Anita Jungar lausui kiitospuheessaan. Vieressä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kunniapuheenjohtaja, KTT h.c. Matti Koivurinta.

MOIKOISTEN SYÖVÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖN APURAHAT 2018 Apurahoja myönsivät vuonna 2018 seuraavat rahastot: Eila Martelin rahasto, Mauno ja Gulla Korpivaaran muistorahasto, Aino ja Helli Keskitalon muistorahasto, Antti ja Pirkko Tammisen rahasto, Vuorineuvos Irja Ketosen muistorahasto, Lars-Olav Sundmanin muistorahasto, Anneli Nivan muistorahasto, Asser ja Siiri Serjamon muistorahasto, Anneli ja Hannu Niemisen rahasto, Pirkko ja Matti Lepän muistorahasto, Tellervo ja Matti Puhakan rahasto, Inkeri ja Signar Ruolan muistorahasto, Lea ja Jukka Mikkolan rahasto, Tuula ja Toivo T. Salmen rahasto, Martti ja Mikael Ruolan rahasto, Taru ja Leo Kinnusen rahasto, Heli Ojanperän muistorahasto, Harry ja Leena Suomisen rahasto, Rauha Syrjälän muistorahasto, Ulla ja Risto Korpelan rahasto, Anneli ja Pentti Seppälän rahasto, Arja ja Antti Koivurinnan rahasto. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Turun seudun paikallisosasto jakoi kaksi väitöskirja-apurahaa.

TUTKIMUSAPURAHAT Huhtinen Kaisa, FT, dos. ����������������������������������������������������������10 000 € Cancer spesific glycovariant biomarkers in early diagnosis, monitoring and prediction of epithelial ovarian cancer.

Sainio Annele, FT ���������������������������������������������������������������������������10 000 € Dekoriiniin perustuva geeniterapia – epiteliaalisten syöpien uusi lisähoito.

Oxana Denisova, PhD ����������������������������������������������������������������10 000 € Uudenlainen täsmähoito pahanlaatuiseen glioblastoomaan.

Tuomela Johanna, FT, dos. ����������������������������������������������������10 000 € Kolmoisnegatiivisen rintasyövän yksilölliset hoidot.

Paaso Anna, FT ���������������������������������������������������������������������������������10 000 € Lapsuudenaikaisen ihmisen papilloomavirusinfektion(HPV) vaikutukset varhaisaikuisuuden HPV-infektioihin sekä HPVspesifiseen immuniteettiin.

VÄITÖSKIRJA-APURAHAT Carpelan Anu, LL ������������������������������������������������������������������������������� 3 500 € Peräsuolisyövän leikkaushoidon kehitys ja toiminnalliset tulokset.

Peuhu Emilia, FT �����������������������������������������������������������������������������10 000 € Rintaepiteelin mekanobiologia.

Madekivi Vilma, LL ������������������������������������������������������������������������� 3 500 € Rintasyöpäleikkauksen kainaloevakuaation tarpeellisuus.


N:o 1 - 2019 - 5

LOKI

Syöväntorjuntapäivässä Osmo Järvi -mitalilla palkittu dosentti Maria Gardberg:

Aivokasvainpotilaiden hoito ja seuranta vaativat erityisosaamista Teksti: Aleksi Rajamäki • Kuva: Ari Peuho / Studio Brahe

– Ilman syöpätutkimusta rahoittavien säätiöiden toimintaa moni tutkimus jäisi pelkän suunnitelman tasolle, Lounaissuomalaisessa Syöväntorjuntapäivässä puhunut LT, dosentti Maria Gardberg painotti. Gardberg piti juhlaluennon otsikolla ”Tutkimus auttaa aivokasvainpotilasta”.

dollisen uusiutuman varalta, Gardberg huomauttaa. Omassa tutkimustyössään Gardberg keskittyy juuri glioblastoomiin, ja kliininen työ sairaalassa liittyy kasvainkudoksesta tehtävään diagnostiikkaan.

Aivokasvaimet ovat melko harvinaisia sairauksia. Syöpärekisterin tilastoista selviää, että vuonna 2016 uusia aivokasvaintapauksia oli 991. Määrä vastaa noin kolmea prosenttia samana vuonna todetuista syövistä. Aivokasvainten erityisenä piirteenä on hankala sijainti, sillä kallon sisällä ei ole tilaa ylimääräisen kudoksen kasvulle. Kallon sisällä on monenlaisia kudoksia, jokaisessa omat kasvaintyyppinsä. Tautiluokitus tuntee seitsemästäkymmenestä sataan eri aivokasvaindiagnoosia. Osa kasvaimista on peräisin aivokalvoista, toiset aivohermoista sekä itse aivokudoksesta. Eri lähtökudoksista alkaneet kasvaimet käyttäytyvät eri tavoin. – Noin puolet kasvaimista on lähtöisin joko aivokalvoista tai -hermoista. Niitä kutsutaan meningeoomeiksi tai neurinoomeiksi. Nämä kasvaimet ovat pääsääntöisesti hyvänlaatuisia. Noin kolmasosa aivokasvaimista on aivokudoksen sisäisiä kasvaimia, niin sanottuja glioomia. Ne ovat lähtöisin aivojen tukisoluista, ja niillä on useita eri alatyyppejä, Gardberg esittelee.

Moniammatillinen työryhmä potilaan tukena

Hoito kasvaintyypin mukaan

Aivokasvain herättää usein pelkoa. Gardbergin mukaan monet aivokasvaimet ovat kuitenkin hoidettavissa kokonaan tai hallittavissa diagnostiikan ja hoidon kehityksen ansiosta. Aivokasvainpotilaan hoito riippuu pitkälti kasvaimen tyypistä. Jos magneettitutkimuksissa voidaan päätellä, että kasvain on hyvänlaatuinen, on mahdollista edetä kolmella tavalla. Tilanteessa, jossa

potilaan oireet ovat vähäisiä, eikä merkittävää kasvaimen laajenemista ole odotettavista, jäädään seurantaan. Hoito voidaan toteuttaa myöhemmin, jos ilmenee muutoksen kasvua tai potilaan oireet pahenevat. – Toisaalta hoito voi olla neurokirurginen, jolloin kasvain pyritään poistamaan leikkauksessa kokonaan. Hyvänlaatuisen kasvaimen leikkaushoidossa tähdätään täydelliseen poistoon. – Kolmantena vaihtoehtona on niin sanottu sterotaktinen sädehoito, jossa sädehoito suunnitellaan tarkasti juuri kasvaimeen, jolloin sitä ympäröivä aivokudos ei vaurioidu. Hyvänlaatuisissa kasvaimissa nämä hoidot ovat monesti parantavia, Gardberg jatkaa.

Glioomat edellyttävät aktiivihoitoa

Tavallisimpia diagnooseja glioomien ryhmässä ovat pahanlaatuinen glioblastooma sekä matala-asteisemmat kasvaimet astrosytooma ja oligodendrogliooma. Yhteistä glioomille on epätarkkarajaisuus, jolloin niillä on taipumus uusia. Aivokudoksen sisäiset kasvaimet vaativat yleensä aktiivista hoitoa. Gliobastooman ensisijainen hoitomuoto on mahdollisimman täydellinen kirurginen poisto yhdistettynä leikkauksen jälkeiseen sädehoitoon. Sädehoitoon voidaan tarvittaessa liittää solunsalpaajalääkitys. – Matala-asteisemman gliooman kohdalla voi olla, että leikkaushoidon jälkeen jäädäänkin seuraamaan tilannetta kuvantamisen keinoin. Kuvantamisseuranta on hyvin tärkeä glioomassa mah-

Tänä päivänä moderni kasvaindiagnostiikka edellyttää laajoja molekyylitutkimuksia kasvainkudoksesta. – Leikkaussalista kasvain tai joskus koepala kasvaimesta lähetetään purkissa patologille, joka tutkii mikroskoopilla kudospalan ulkonäköä ja määrää tehtäväksi molekyylipatologisia lisätutkimuksia. Kun lisätutkimukset ovat valmiita, patologi laatii lausunnon ja antaa diagnoosin. Lisäksi hän pyrkii kuvailemaan sytostaattihoidon tehoa ennustavat löydökset, jotka ovat nähtävissä geneettisistä tutkimuksista. Hoitojen jälkeen potilasta seurataan magneettikuvauksin ja käynnein neurokirurgian tai syöpätautien poliklinikalla. Hoidon optimoimiseksi yliopistosairaaloissa toimii niin sanottu neuro-onkologinen työryhmä. Neuroradiologi arvioi potilaan kuvantamislöydöksiä ja patologi kudosnäytteen mikroskooppiset ja molekyylitason löydökset.

Neurokirurgi tuntee leikkaushoidon, ja syöpä- tai sädehoitolääkäri ottaa kantaa onkologisten hoitojen mahdollisuuksiin. Jos kyse on lapsipotilaasta, mukana on lasten hemato-onkologi. – Työryhmässä käsitellään aivokasvaintapauksia, joissa halutaan usean ammattiryhmän kannanottoa parhaan hoidon valintaan. Esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, jossa gliooma on uusiutunut hoitojen jälkeen. Moniammatillisen aivokasvaintyöryhmän toiminta parantaa aivokasvainpotilaiden ennustetta tutkitusti, Gardberg kertoo. LT, dosentti Maria Gardberg vastaanotti Moikoisten Syöväntutkimussäätiön alaisten rahastojen jakaman suurapurahan vuonna 2015. Hänen tutkimusaiheenaan oli ”Solujen aktiinitukirankaa muokkaavat proteiinit malignin gliooman leviämisessä ja potilaiden taudinkulun arvioinnissa”. Kolmivuotinen tutkimusapuraha jaettiin kolmessa erässä vuodesta 2016 alkaen.

– Kiitän Lounais-Suomen Syöpäyhdistystä apurahasta, joka teki mahdolliseksi jatkaa tutkimustyötä kolme vuotta tohtoritutkinnon jälkeen. Sain olla 50 prosenttia virkavapaalla patologian erikoislääkärin työstä. Tutkimusaika on ollut innostavaa ja työntäyteistä, vuoden 2018 Osmo Järvi -esitelmän pitänyt dosentti Maria Gardberg kiitti.

Peippo Maija, LL ��������������������������������������������������������������������������������� 3 500 € Syöpäpotilaan syvän laskimotukoksen tunnistaminen uusien ennustetekijöiden avulla.

Suni Veronika, FM ��������������������������������������������������������������������������� 3 500 € Laskennalliset menetelmät ja työkalut proteiinien fosforylaatioanalyysiin.

Puustinen Mikael, M. Sc. ����������������������������������������������������������� 3 500 € Lämpöshokkitekijä 2: uusi merkittävä proteiini TGF-betasignalointireitissä ja metastaasissa.

Tuominen Heidi, HLL �������������������������������������������������������������������� 3 500 € Syntymää edeltävä mikrobialtistus – virusten ja bakteerien yhteys.

Salakari Minna, sh (YAMK) ���������������������������������������������������� 3 500 € Rintasyöpää sairastaneen elämänlaatuja siihen vaikuttavat sosiaaliset ja terveydelliset tekijät.

Vaparanta Katri, FM ��������������������������������������������������������������������� 3 500 € Tyrosiinikinaasireseptorien viestinnän monimuotoisuuden mekanismit ja merkitys sydämen liikakasvussa ja syövässä.

Slik Khadija, EL ������������������������������������������������������������������������������������� 3 500 € Biomarkkerit levinnäisyysasteen II paksu- ja peräsuolisyövässä.

Ylönen Outi, LL ���������������������������������������������������������������������������������� 3 500 € Kivessyövän hoitojen aiheuttamat haitat ja haittojen

merkitys kivessyöpäpotilaiden pitkäaikaisselviytymisen kannalta. MATKA-APURAHAT Alanne Erika, L ������������������������������������������������������������������������������������� 1 650 € Koskenniemi Anna-Riina, LL ������������������������������������������������ 1 650 € Narvi Elli, PhD ��������������������������������������������������������������������������������������� 1 200 €


LOKI

6 - 2019 - N:o 1

Syöpäkivun monet kasvot Teksti ja kuva: Sini Silvàn

Syöpätautien erikoislääkäri, LT Mira Huhtalalla on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Hän tekee työtä Tyksissä syöpälääkärinä sekä toimii Karinakodissa vastaavana lääkärinä ja saattohoitolääkärinä.

Kosketus on yksi tapa osoittaa, että kipukohtaus tai vihlaiseva kipu. Silloin Karinakodin vastaava lääkäri Mira Huhtala kertoo, että kaikki kivet ollaan lähellä, ja potilas huomaa, että tarvitaan lisänä nopeavaikutteinen kikäännetään, jotta kipu jäisi pois. häntä kuunnellaan. pulääke, joka voi olla samaa kipulääLevinnyttä syöpää sairastavalla kipuun on yleensä useita syitä. Kasvain itsessään tai sen aiheuttama kudosvaurio voivat aiheuttaa kipua. Kasvain voi painaa toista elintä tai hermoja, venyttää kudoskapselia tai aiheuttaa tukoksia ja sitä kautta kipua. – Syöpäkivusta suurin osa pystytään hoitamaan hyvin, Mira Huhtala sanoo. Kivunhoitoa lähestytään Huhtalan mukaan portaittain. Tulehduskipulääkkeillä ja parasetamolilla voidaan aloittaa, jos kipu on lievää tai sen arvellaan olevan ohimenevää. – Väliportaana ovat heikot ja keskivahvat opioidit, mutta nykykäytännön mukaan sen portaan yli voitaisiin hypätä ja siirtyä suoraan vahvoihin opioideihin. Niitä voidaan annostella aluksi hyvin pieninä annoksina. Väliportaan lääkkeistä esimerkiksi kodeiini ei kaikkien ihmisten elimistössä muutu morfiiniksi ja kipu ei lievity. Toiseksi väliportaan heikoilla opioideilla kivunhoidossa tulee vastaan raja, miten paljon lääkettä voidaan antaa. Kun mietitään siirtymistä vahvempiin opioideihin, syntyy viive, jonka aikana kärsitään kivusta. Vahvoilla opioideilla ei kattoannos tule niin nopeasti vastaan. Usein syöpäkivunhoito vaatii vahvoja opioideja, joiden käytössä lääkäri tarvitsee kokemusta. – Monet potilaat saavat opioideista jonkinlaisia haittoja, kuten ummetusta. Niihin löytyy kuitenkin tehokkaita hoitokeinoja. Sen vuoksi ei vahvojenkaan kipulääkkeiden käyttöä tarvitse pelätä. – Syöpäpotilaan kivunhoidosta huolehtii potilasta hoitava lääkäri. Tyksissä syöpäkivunhoito voidaan järjestää myös palliatiivisen poliklinikan kautta. Siellä kivusta kysytään hyvin tarkkaan, ja sitä hoidetaan aktiivisesti. Potilailla on lupa soittaa

palliatiiviselle poliklinikalle ja pyytää apua kivussa tai muissa syövän oireissa.

Erilainen ihminen, erilainen kipu

Kipukynnys on ihmisillä erilainen, ja kipu edustaa potilaille eri asioita. Jos hoidot ovat meneillään, potilas voi jättää kivun mainitsematta, koska pelkää, että hoito keskeytetään. Kivusta olisi kuitenkin syytä kertoa. Esimerkiksi sytostaatit voivat vaurioittaa ääreishermoja ja aiheuttaa kipua sormenpäihin, jalkapohjiin ja varpaisiin. – Jos tämä huomataan ajoissa, vaurio voi parantua. Myös syövän leikkaushoitoihin voi liittyä haavakipuja, ja sädehoito voi rikkoa ihon. – Kyllä potilaat aika hyvin kivun ottavat puheeksi siinä vaiheessa, kun heiltä siitä suoraan kysytään.

Mieliala vaikuttaa kipuun ja kipu mielialaan

– Kipuun vaikuttavat myös tunteet. Kipu voi helpottua ilosta, mutta surut, pelot ja ahdistukset voivat pahentaa koettua kipua. Silloin tietenkin kivun hoitaminen on vaikeampaa, aina ei riitä pelkkä kipulääke. Tarvitaan keskustelua vaikeista asioista ja peloista. Joskus tarvitaan lohdutusta ja potilaan hengellisten asioiden huomioimista.

– Silitys ja kosketus voivat yksinään jo rauhoittaa potilasta ja lievittää kipua. Mieli ja keho ovat yhteydessä vahvasti toisiinsa. Kipu voi myös näkyä. Se voi nostaa sydämen sykettä ja hengitystaajuutta, iho voi tulla hikiseksi. Joku haluaa syystä tai toisesta odottaa viimeiseen saakka kipulääkeannoksen nostamista. Silloin kipu saattaa näkyä ärtyneisyytenä. – Monet sanovat, ettei haluaisi ottaa kipulääkettä turhaan tai koska siihen voi jäädä koukkuun. Tai voidaan pelätä, että kipulääke ei kohta enää tehoa, jos siihen tottuu, Huhtala sanoo. Jätetään lääke pahimman päivän varalle. – Oikeasti, kun puhutaan levinneen syöpäkivun hoidosta, vahvat kipulääkkeet ovat tarpeen. Silloin ei ajatella riippuvuusasioita. Joskus täytyy kannustaa ottamaan kipulääkkeitä. Vaikka lääkäristä tuntuu, että ohjeet on annettu hyvin ja selkeästi, täytyy ne joka tapaamisella käydä läpi uudelleen ja varmistaa, että lääkkeet on otettu oikein. – Syöpäkivun hoito perustuu siihen, että pitkävaikutteista kipulääkettä syödään säännöllisesti tai lääke vapautuu niin sanotusta kipulaastarista tasaisesti. Se on peruskipulääkitys. – Silti syöpäkipu voi olla vaihtelevaa, tulee läpilyöntikipuja, kuten yhtäkkinen

kettä kuin peruskipulääkekin, mutta sen vaikutusnopeus ja vaikutusaika on erilainen.

Kivunlievitykseen etsitään sopiva muoto

Kipulääkitys räätälöidään potilaan tarpeiden mukaan. Jos lääkkeiden ottaminen suun kautta vaikeutuu, voidaan tableteista siirtyä mikstuuraan tai laastareihin. Kipulääkkeet voidaan annostella myös nenän tai suun limakalvoille, ihon alle tai laskimoon. Luuston etäpesäkkeistä johtuvia kipuja voidaan hoitaa myös sädehoidolla tai kohdistetulla ultraäänellä (HIFU-hoito). – Erilaisille syöpäkivuille on erilaiset hoitomuodot. On jokunen prosentti ihmisiä, joilla kipu on todella vaikeasti hoidettavaa. Vielä silloinkin on anestesiologisia erikoistekniikoita, joilla kipua voidaan hoitaa. Karinakodissa maisema ympärillä antaa hoitoon ja kivunhoitoon oman vaikutuksensa, samoin kuin kodinomainen tunnelma. – Luonto on todella tärkeä ihmiselle elämän loppuvaiheessa. Täällä on isot ikkunat joka huoneessa, toisista metsään, toisista merelle, Huhtala sanoo. Kivunhoidosta saa tietoa netistä osoitteessa www.palliatiivinentalo.fi.

Syöpäkipulinja vastaa kipuongelmiin Valtakunnalliselle Syöpäkipulinjalle voivat soittaa niin syöpäpotilaat, heidän läheisensä kuin terveydenhuollon ammattilaisetkin ja kysyä syöpäkipuun liittyvistä asioista. – Tavoitteena on tehostaa ja parantaa syöpäpotilaan kivunhoitoa, HUS Kipuklinikan osastonhoitaja Anna-Maija Koivusalo kertoo. Joskus kipulääkitys on riittämätön tai on

ongelmia sen toteutuksessa. Voidaan esimerkiksi määrätä masennuskipulääkkeitä ja epilepsialääkkeitä tehostamaan kipulääkitystä, mutta jos potilas ei saa tietoa lääkkeen vaikutusmekanismista, lääke voi jäädä ottamatta. Kirjalliset ohjeet usein helpottaisivat. Keinoja kivunhoitoon kuitenkin on. Mikäli potilas antaa luvan, eikä ota yhteyttä nimet-

tömänä, voi Kipulinjan asiantuntijalääkäri tarvittaessa olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin. – Ongelmia voi olla molemmin puolin, lääkäri ei uskalla määrätä lääkkeitä, potilas ei uskalla käyttää. Koulutusta tarvitsevat kaikki. Palvelun toteuttaa kipuklinikka, rahoittajana on Syöpäjärjestöt. Syöpäkipulinjaan 050 369 6707 voi soittaa arkisin kello 9–12.


LOKI

N:o 1 - 2019 - 7


LOKI

8 - 2019 - N:o 1

Munuaissyöpä löytyy yleensä sattumalta Teksti: Tuula Vainikainen • Kuva: Pasi Leino Munuaissyöpä löydetään usein sattumalta vatsan alueen kuvantamistutkimuksissa tai etäpesäkkeiden aiheuttamien oireiden vuoksi. Paikallinen, munuaiseen rajoittunut munuaissyöpä voidaan usein parantaa leikkauksella. Verisuonten kasvua estävillä lääkehoidoilla ja elimistön oman puolustusjärjestelmän toimintaa tehostavilla hoidoilla saadaan lisäelinaikaa levinnyttä munuaissyöpää sairastaville potilaille.

Syöpätautien erikoislääkäri Kalle Mattilan meneillään oleva väitöstutkimus käsittelee melanooman ja munuaissyövän ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Syöpätautien erikoislääkäri Kalle Mattila työskentelee puolet työajastaan syöpäpoliklinikalla syövän lääkehoitojen parissa. Toisen puolen hän hoitaa Tyksissä tehtäviä syöpälääketutkimuksia Läntisessä syöpäkeskuksessa. Munuaissyöpä on vakava sairaus. Vain kuusi kymmenestä sairastuneesta on elossa viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta. Noin viidennes munuaissyövistä löydetään levinneinä. Etäpesäkkeitä on yleensä tuolloin etenkin keuhkoissa ja usein lisäksi imusolmukkeissa, luustossa ja muissa sisäelimissä. – Munuaissyöpä lähettää etäpesäkkeet tavallisimmin verisuonia pitkin, eikä rintasyövän kaltaista vartijaimusolmuketutkimusta tehdä munuaissyöpäleikkauksen yhteydessä. Paikallisen munuaissyövän leikkauksen jälkeen potilaita seurataan urologialla ja heistä otetaan säännöllisesti kuvantamistutkimuksia, jotta taudin mahdollinen uusiutuminen leikkausalueella tai taudin lähettämät etäpesäkkeet saataisiin todettua varhaisessa vaiheessa. Levinneen munuaissyövän hoito suunnitellaan yksilöllisesti, ja useimmat tapaukset käsitellään urologien ja syöpälääkäreiden yhteisessä moniammatillisessa meetingissä, kertoo Mattila. Paikalliset kasvaimet voidaan poistaa leikkauksessa. Nykyään kirurgi pyrkii munuaisen osapoistoon, vaikka yhdelläkin munuaisella pärjätään. Kaikkein pienimmät muutokset toimenpideradio-

logi voi hoitaa RF-ablaatiolla eli ”polttamalla”. Kasvaimen koko, leviäminen ympäröiviin elimiin ja syöpäsolujen aggressiivisuus määräävät uusiutumisriskin. – Joka kolmannelle munuaissyöpään sairastuneelle kehittyy etäpesäkkeitä paikallisen kasvaimen leikkaushoidon jälkeen. Yksittäisiä etäpesäkkeitä voidaan joskus hoitaa leikkaamalla, RFablaatiolla tai stereotaktisella sädehoidolla. Mikäli todetaan oireita tai eteneviä etäpesäkkeitä, aloitetaan lääkehoito. Leikkauksen jälkeen levinneeseen munuaissyöpään oli aiemmin tarjolla vain vähän hoitoja, mutta nykyään voidaan elinaikaa pidentää lääkehoidoilla, vaikka tautia ei saataisikaan parannettua. – Tavanomaiset solunsalpaajahoidot eivät tehoa munuaissyöpään. Munuaissyöpä kasvattaa runsaan verisuonituksen, joten lääkehoidon kulmakivi on verisuonten kasvun estäminen. Myös potilaan omaa puolustusjärjestelmää tehostavilla hoidoilla voidaan jarruttaa levinneen munuaissyövän etenemistä. Nykyään kehitellään erilaisten lääkehoitojen yhdistelmiä. Läntisessä syöpäkeskuksessa ja Tyksissä on meneillään yksi lääketutkimus, jossa annetaan verisuonten kasvua estävää lääkettä (lenvatinibi) ja syöpäsolujen kasvua estävää lääkettä (everolimuusi) samanaikaisesti levinnyttä munuaissyöpää sairastaville potilaille. Toisessa lääketutkimuksessa annetaan elimistön puolustusjärjestelmän toimintaa tehosta-

MEILTÄ MYÖS PROTEESILIIVIT SYÖPÄYHDISTYKSEN JÄSENKORTILL A

-10%

KÄVELYKADULLA TURUSSA | YLIOPISTONKATU 26

www.waunainen.fi

Kastejuhlat, rippijuhlat, hääjuhlat ja muistotilaisuudet

Hoidamme kaikki perheenne juhlatilaisuudet ym. Kysy ammattitaidolla. Pyydä tarjous. lisää! Pitopalvelu Tervetuloa!

Kahvila on auki uimahallin aukioloaikojen mukaan: ma-ti ja to-pe klo 06-21, ke klo 11-21, la ja su klo 11-18

Eeronkuja 5, Raisio, 02 438 5409, 0400 539 559 info@cafeulpukka.fi www.cafeulpukka.fi/pitopalvelu

Munuaissyöpä • Oireet, jolloin syöpä on yleensä jo levinnyt: kylkikivut, kuumeilu, verivirtsaisuus • Suomessa noin 900 sairastunutta vuosittain • Sairastumishuippu 60–70-vuotiailla • Yleisempi miehillä kuin naisilla • Vain hyvin harvat tapaukset ovat perinnöllisiä • Suurin osa on munuaissyövistä on kirkassoluisia • Hoidot: leikkaus, RF-ablaatio, etäpesäkkeitä kehittäneisiin tapauksiin lääkehoidot ja stereotaktinen sädehoito • Viiden vuoden jälkeen elossa 62 % miehistä ja 68 % naisista

vaa lääkehoitoa (pembrolitsumabi) vuoden ajan paikallisen munuaissyövän leikkauksen jälkeen ja tutkitaan, saadaanko hoidolla estettyä syövän uusiutuminen leikkauksen jälkeen, selvittää Mattila. Taudin kulku vaihtelee paljon eri potilailla. Munuaissyöpä voi olla hitaasti etenevä tai hyvinkin aggressiivinen ja hoidolle vastustuskykyinen. IMDC-riskipisteet ennustavat hyvin taudin kulkua. Matala hemoglobiini, korkeat neutrofiilien eli jyvässolujen ja trombosyyttien eli verihiutaleiden määrät, korkea kalkkipitoisuus, alentunut suorituskyky ja alle vuoden aika taudin toteamisesta etäpesäkkeiden ilmaantumiseen antavat kukin yhden pisteen.

– Ne, joilla on riskipisteitä vähän, hyötyvät todennäköisesti hyvin verisuonten kasvua estävästä lääkityksestä. Mitä enemmän riskipisteitä on, sen huonommin nämä lääkkeet tehoavat. Vaihtoehtoisia lääkehoitoja, joilla pyritään estämään syöpäsolujen kasvua, kehitellään koko ajan, ja uusia lääkeaineyhdistelmiä testataan meilläkin jatkuvasti. Lääketutkimusten avulla pyrimme tarjoamaan potilaille uusia hoitoja. Lääketutkimusten sisäänottokriteerit ovat tiukat, ja niihin pääsee vain osa potilaista, mutta onneksi potilaille on nykyisin käytettävissä jo useita tutkimuksissa tehokkaiksi todettuja, elinaikaa pidentäviä lääkehoitoja, selvittää Mattila. Munuaissyövän hoito on kehittyvä ala, jossa tehdään paljon tutkimusta ja paranevia hoitotuloksia on odotettavissa. Tautia voidaan hidastaa, ja sen oireita voidaan lievittää. – Potilaat ottavat tablettimuotoisia lääkkeitä kotona. Yhteistyössä lääkärin kanssa lääkehoidosta huolehtivat hoitajat, jotka pitävät hyvin tiiviisti yhteyttä kotona olevaan potilaaseen ja neuvovat ja ratkovat potilaan kanssa hoidon aikana ilmeneviä ongelmia. Näin voidaan esimerkiksi tunnistaa ja lievittää lääkehoitoon liittyviä haittavaikutuksia ja saadaan hoito sujumaan. Kun taudin etenemistä ei pystytä enää syöpälääkkeillä jarruttamaan, järjestetään oireita lievittävä hoito palliatiivisen poliklinikan ja kotipaikkakunnan avoterveydenhuollon kanssa, kertoo Mattila.

Täyden palvelun toimisto Avoinna: Arkisin 9.00 - 16.30 Puh. (02) 243 2779 Puntarinkatu 1, 20780 Kaarina www.kaarinanseudunht.fi Meillä myös saatavana hautausjärjestely vihkosia!

Palvelunumerot Puhelinpalvelu 010 255 5201 Vakuutukset 0303 0303 Sulkupalvelu, kortit 0100 0555 Sulkupalvelu, verkkotunnukset (09) 6964 6800

ASIANAJOTOIMISTO

BRANDER & MANNER OY Kristiinankatu 3, 20100 Turku, puh. 511 7000, fax 250 3053 etunimi.sukunimi@brander-manner.fi bm.office@brander-manner.fi www.brander-manner.fi Muut toimistot: Pohjoisranta 4 A 1, 00170 Helsinki Isokatu 21, 26100 Rauma, puh. 824 0618, fax 824 0781


N:o 1 - 2019 - 9

LOKI

Pään ja kaulan alueen syöpään sairastuneen hoitopolku löytyy verkosta Teksti: Tuula Vainikainen • Kuva: Pasi Leino Pään ja kaulan alueen syöpiä ovat huulen, suuontelon, nielun, nenän ja sen sivuonteloiden, kurkunpään ja sylkirauhasten syövät. Internetissä mallinnettu näitä syöpiä sairastavien hoitopolkukaavio kertoo, millaisia oireita kyseenomaisissa syövissä on, miten niitä tutkitaan ja miten hoitoprosessi etenee. – Mallinnetun hoitopolun avulla halutaan tukea potilaan voimavaroja tiedon avulla. Näin hän selviää paremmin sairautensa kanssa ennen hoitoon tuloa sekä hoidon ja kuntoutuksen aikana. Elämä pään ja kaulan syövän aikana tuo joitakin haasteita, joihin on hyvä varautua, sanoo hoitotyön kliininen asiantuntija Seija Klemetti korvaklinikalta. Osiin jaetun hoitopolun varrelta löytyy tietolaatikoita, joiden avulla on helppoa jäsentää, mitä eri vaiheita hoidossa on, kuinka niistä selvitään, mitä sairastunut itse voi tehdä tilanteensa helpottamiseksi ja ketkä asiantuntijat hänen hoitoonsa tarvittaessa osallistuvat. Hoidonsuunnittelukokouksiin osallistuvat korvalääkäri, syöpälääkäri, hammaslääkäri, erikoistuva korvalääkäri, patologi, röntgenlääkäri ja sairaanhoitajia. Kokouksen jälkeen hoitava lääkäri soittaa potilaalle ja keskustelee hänen kanssaan yksilöllisestä hoitosuunnitelmasta. Omaisen läsnäoloa hoitotapaamisissa suositellaan, sillä kahdet korvat kuulevat ja muistavat aina paremmin kuin yhdet. Hoitopolun tietolaatikoissa esitellään myös tutkimusmenetelmiä, kuten ortopantomografia (hampaiston ja leuan röntgenkuvaus), panendoskopia (nuku-

Oireita: • Kohoumat tai haavaumat. Yli kolme viikkoa kestävä haavauma suussa tai nenän limakalvolla kannattaa tutkituttaa. • Limakalvojen vaaleat läikät (leukoplakiat) tai punertavat alueet (erytroplakiat) usein esiasteita • Nenän tukkoisuus tai verensekainen vuoto nenästä • Yli kolme viikkoa kestänyt äänen käheys • Kyhmy kaulalla. Kasvaimet voivat aiheuttaa kipua sekä nielemis- tai hengittämisvaikeuksia.

tuksessa tehtävä tähystys, jolla selvitetään syövän levinneisyyttä), magneettitutkimus eli MRI (ilman röntgensäteitä tapahtuva kuvantamistutkimus), TT-kuvaus (leike- ja viipalekuvaus röntgensäteilyn avulla) ja PET-kuvaus (radioaktiivisen merkkiaineen avulla tehtävä syöpäkasvaimen aineenvaihduntatutkimus).

Pään ja kaulan syövät

Suu- ja nielusyövät ovat viime vuosina lisääntyneet. Tyksin korvaklinikalle tuli 164 uutta suuontelon, nielun, kurkunpään, nenän ja nenän sivuonteloiden syöpää sairastavaa potilasta vuonna 2016. Riskitekijöitä ovat runsas tupakointi ja alkoholin käyttö. Syövän voi kuitenkin saada myös ilman näitä riskitekijöitä. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina, viimeistään silloin, kun hoidot aloitetaan. Tupakattomuus edistää haavan paranemista ja vähentää leikkauksen jälkeisiä ongelmia. Varhainen diagnoosi parantaa syövän ennustetta: hakeudu terveyskeskuslääkärille kiireellisen lähetteen saamiseksi korva-, nenä- ja kurkkutautien tai suusairauksien poliklinikalle. Äkillisissä sairaustapauksissa voi tulla Tyksin yhteispäivystykseen myös ilman lähetettä. Hoidot: Leikkaushoito (joissakin tapauksissa myös päiväkirurgisesti) ja sädehoito. Joskus myös sädehoidon ja solunsalpaajien yhdistelmä. Leikkaushoitoihin liittyy aina jonkin verran kipua, jota voidaan lievittää. Sädehoito ei satu, mutta hoitojen jälkeen hoidetuissa kudoksissa on tuntemuksia. Hoidon haittavaikutuksia ovat muun muassa suun kuivuminen, makuaistin muutokset ja nielemisvaikeudet. Kaikkiin näihin on tarjolla hoito-ohjeita. Seuranta erikoislääkärin vastaanotolla ensimmäisten 1–2 vuoden aikana 2–3 kuukauden välein, myöhemmin harvemmin. Seuranta-aika erikoissairaanhoidossa on yleensä viisi vuotta. Tutustu pään ja kaulan alueen syöpään sairastuneiden hoitopolkuun inter-

netissä Läntisen syöpäkeskuksen sivuilla www.vsshp.fi/fi/syopakeskus tai osoitteessa https://bit.ly/2FRivUK. Sivuilta löytyvät myös seuraavat hoitopolkukaaviot: - Aivokasvainpotilaan hoitopolku - Akuuttia leukemiaa sairastavan hoitopolku - Gynekologisen syöpäpotilaan hoitopolku

Jokaisella potilaalla on oma tarinansa Pään ja kaulan alueen syöpiä on monenlaisia, niin sairastuneitakin. Syöpien vaikeusasteet vaihtelevat, ja jokaisen sairastuneen tilanteeseen vaikuttaa aina elämänvaihe, jossa sairaus kohtaa. – Nuorimmat potilaamme ovat 30–40-vuotiaita, usein perheellisiä. Potilaat, joilla syövän syntyyn on vaikuttanut runsas alkoholinkäyttö ja tupakointi, ovat oma ryhmänsä. On myös yli 80-vuotiaita, joilla tupakointi tai alkoholi eivät ole sairauden taustalla, mutta joilla usein on muita sairauksia. Syöpään sairastuminen aiheuttaa kriisin, jonka jokainen käy läpi voimiensa mukaan. Meidän tehtävänämme on tukea sairastunutta selviämään eteenpäin. Hoitotyöhön kuuluu paljon keskustelua ja potilaan tilanteen selvittämistä. Apunamme on monia erityistyöntekijöitä, joiden ammattitaitoa potilaille tarjotaan heidän tilanteensa mukaan – puheterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti ja psykologi ovat mukana hoitotiimissämme, kertoo syöpäsairaanhoitaja Seija Tamminen korvaklinikalta. Pään ja kaulan alueen syövät voivat myös uusia. Joku selviää pienellä kirurgisella toimenpiteellä, joku tarvitsee koko hoitoarsenaalin, ja siitä huolimatta tauti uusii. Toisaalta isoistakin toimenpiteistä ja vaativista hoidoista voi selvitä ja saada 5-vuotiskontrollissa terveen paperit.

Täyden palvelun hautaustoimisto PALVELEVA KENKÄKAUPPA, MYÖS ERITYISJALKINEET PALVELEVA KENKÄKAUPPA

199€ naisille tilava lesti l varpaiden päällä joustavaa nahkaa l paksut irtopohjalliset ja tukevat pohjat l nauhat ja vetoketju l l

TERVETULOA!

Avoinna Ma-Pe 10-17.30

l

La 9-14

TÖÖLÖNTORINKATU 7 l HELSINKI TÖÖLÖNTORIN ”TAKAKULMA” PUH. (09) 495 697 l info@kenka-rale.fi www.kenka-rale.fi Meiltä myös n e MA-lehd Etu REU , saatte le lukijoil lkineet erityisja tä parista mäises

-malliston

– Koko hoitotiimimme tukee syöpään sairastunutta selviämään eteenpäin, syöpäsairaanhoitaja Seija Tamminen vakuuttaa.

ROMUTA AUTOSI ! Tarvitsemme autoja insinööriopiskelijoiden purettavaksi

02-239 5110

Jalkamme ovat yksilöllisiä, joMYÖS ERITYISJALKINEET

ten arkikengän valintaan kannattaa panostaa. Kerro meille kenkähuolesi niin autamme valitsemaan laajasta valikoimasta oikeanlaiset kengät juuri Sinun käyttöösi. Paljon malleja myös tukipohjallisten käyttäjille.

- Keuhkosyövän ja keuhkopussin syövän hoitopolku - Rintasyöpäpotilaan hoitopolku - Suolistosyövän hoitopolku (VSSHP:n, SATSHP:n ja VSHP:n yhteinen) Lisää syövän hoito-ohjeita löydät Läntisen syöpäkeskuksen nettisivuilta: www.vsshp.fi/fi/syopakeskus/Sivut/default.aspx

HARKKA-YHTIÖT - Autohinaus 24 h -

Huolehdimme kaikesta tarvittavasta ja neuvomme käytännön asioissa

Jäsenkortilla -10% arkuista ja uurnista Eerikinkatu 25, Turku p. 02-2780 760 Kiinamyllynk. 5, Turku p. 02-2780 777 Henrikinkatu 2, Naantali p. 02-4353 126

www.pietet.fi www.kukkakauppapietet.fi

www.harkka.com Korinpunojankatu 1, 20320 Turku

TURKU RAISIO

Aninkaistenkatu 6 02-23 11 884 Kaskenkatu 15 02-23 11 881 Kirkkoväärtinkuja 1 02-438 4384

TURKU Aninkaistenkatu Aninkaistenkatu 6 02-23 11 884 TURKU 02-23 11 884 Liikeajan jälkeen puh. 02-23 11 884 6www.hautausperttala.fi Kaskenkatu 15 02-23 11 Kaskenkatu 15 02-23881 11 881 RAISIO Kirkkoväärtinkuja Kirkkoväärtinkuja 1 1 02-438 43844384 RAISIO 02-438

TURKU 6 02-23 11 884 Liikeajan jälkeenAninkaistenkatu puh. 02-23 11 884 www.hautausperttala.fi Liikeajan jälkeen puh. 02-23 11 884 www.hautausperttala.fi Kaskenkatu 15 02-23 11 881 TÄYDEN PALVELUN HAUTAUSTOIMISTO RAISIO Kirkkoväärtinkuja 1 02-438 4384 Arkku ja uurna -10 % LSSY:n jäsenille. Liikeajan jälkeen puh. 02-23 11 884 www.hautausperttala.fi


LOKI

10 - 2019 - N:o 1

NIKO II jatkaa päihteettömyyttä tukevaa työtä varsinaissuomalaisten nuorten parissa

Tavoitteena hyvinvoiva ja omasta terveydentilastaan huolehtiva nuoriso NIKO – Terveydenedistäminen nuorten arjessa -projekti on saanut kaksivuotisen jatkorahoituksen. Maaliskuussa 2019 käynnistyvä NIKO II -projekti suuntautuu koko Varsinais-Suomen alueelle. Projektin ensisijaisena tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää nuorten nikotiinituotteiden käyttöä. Projektille on selkeä tarve: vaikka nuorten tupakointi on vähentynyt ja tupakkatuotteiden kokeilut ovat siirtyneet myöhemmälle iälle, nuoret ovat kiinnostuneita uusista nikotiinituotteista. Yhä nuoremmat altistuvat terveyshaitoille tupakkatuotteiden käytön myötä joko aktiivisina tai passiivisina käyttäjinä. Erityisesti nuuskan käyttö on lisääntynyt merkittävästi nuorten keskuudessa viimeisten vuosien aikana. – Nuuska on uusi ja kiehtova tuote, jonka käyttöön houkuttelevat muun muassa tuotteiden helppo saatavuus ja käyttö sekä tiedonpuute ja kaveripiirissä vallassa olevat asenteet, projektipäällikkö Minna Salakari kertoo. NIKO II -projektin pitkänajan tavoitteena on hyvinvoiva, nikotiiniton, osallistuva ja omasta terveydentilastaan huolehtiva nuoriso. Kehittämistyön visiona on luoda alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisesti päteviä toimintamalleja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja terveellisten elämäntapojen ylläpitoon. Toiminnan pääpainopisteet vuosina 2019–2021 ovat ammattikoulu-, yläkoulu- ja alakouluikäiset nuoret, vertaispaine, nuorten osallistuminen toiminnan toteutukseen, päihteiden käytön taustatekijät, vanhemmuuden tukeminen sekä NIKO I -projektissa luotujen toimintamallien juurruttaminen alueelliseen ja kansalliseen terveydenedistämistyöhön.

Yhdessä nuorten kanssa

Nikotiinituotteet aiheuttavat voimakkaan riippuvuuden sekä runsaasti terveyshaittoja, kuten syöpää, suun alueen sairauksia, sydän- ja verisuonisairauksia sekä metabolista oireyhtymää. Nikotiinilla on tutkitusti haitallinen vaikutus myös nuorten vielä kehittyville aivoille. – Nuorten aivot ovat plastiset eli ne muovautuvat noin 20–23-vuotiaaksi saakka. Nikotiini häiritsee aivojen normaalia toimintaa. Nikotiinituotteiden käyttö saattaa näyttäytyä keskittymisen,

Teksti: Minna Salakari, Aleksi Rajamäki • Kuva: Aleksi Rajamäki

Usean toimijan samansuuntaista yhteistyötä

NIKO-projektissa terveydenedistämisen toimintaa toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Projektin kummikoulun, Syvälahden koulun, tukioppilaat ja tulevat tukioppilaat opettajineen viettivät ystävänpäivää Meri-Karinan laavulla. oppimisen, muistin ja tunnesäätelytoimintojen heikentymisenä pitkälle aikuisuuteen saakka, Salakari toteaa. Terveydenedistäminen on yksi Suomen terveyspolitiikan ensisijaisista tavoitteista. Se perustuu kansanterveyslakiin ja on siten osa kansanterveystyötä. Menestyksekäs nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja vähentäminen vaativat yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimia. Lasten ja nuorten nikotiinittomuuden edistäminen edellyttääkin monen toimijan yhteistyötä ja

Sun valinta! Terveydenedistäminen nuorten arjessa -seminaari on suunnattu NIKO II -projektin verkostokumppaneille sekä nuorten parissa toimiville sosiaali-, terveysja koulutusalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Seminaari pidetään torstai 25.4. klo 8.30–13 Turun ammattikorkeakoulussa (ICT-talo, Joukahaisenkatu 3, Turku). Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Seminaarissa käsitellään muun muassa

APTEEKKI PRISMA LÄNSIKESKUS Viilarinkatu 3, 20320 Turku Puh. 02 8800 860 Hyödynnä

S-Bonuksia

Länsikeskus

samansuuntaista ja päämääräistä toimintaa. – On todettu, että terveydenedistäminen on vaikuttavinta, kun nuoret ovat itse osallisina toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Terveydenedistämistä ei tehdä nuorille, vaan yhdessä nuorten kanssa, Salakari painottaa. NIKO II -projektissa terveydenedistämisen toimintaa toteutetaan nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä, kuten perheen, koulun ja harrastustoiminnan kanssa yhteistyössä kohderyhmiä monipuolisesti

Olennainen osa NIKO II -projektia on aiemmassa kaksivuotisessa hankekokonaisuudessa luotu laaja, moniammatillinen verkosto. Nuorten terveydenedistämisen työ on usean toimijan samansuuntaista, asiantuntijuuteen perustuvaa yhteistyötä. Verkostoyhteistyö mahdollistaa toiminnan näkyvyyden, laaja-alaisen toteutuksen ja monikanavaisen tiedottamisen koko projektin ajan. – Verkostojen avulla voidaan tavoittaa yhä useampi nuori, vanhempi ja ammattilainen ja saada NIKO-toiminta näkyväksi ja pysyväksi osaksi alueellista terveydenedistämistyötä, Salakari iloitsee. On huomattava, että yhä useampi suomalaisnuori on savuton eikä nuuskaa. Hyvän kehityksen ylläpito ja uusiin haasteisiin vastaaminen vaativat kuitenkin edelleen panostusta. NIKO II -jatkoprojektin päätarkoituksena on kehittää, toteuttaa ja ylläpitää konkreettista, nuorten ympäristöihin jalkautuvaa monipuolista ja -alaista terveyttä edistävää toimintaa. Projektilupausten mukaan toiminnan on oltava helposti saatavilla, tarveperustaista, tapahtua lähellä nuoria heitä osallistaen sekä luoda verkostoja. Kaikkein tärkeimpänä lupauksena – ja siten yhtenä päätavoitteenakin – Salakari pitää sitä, että NIKO on tunnettu ja tavoiteltu toimija Varsinais-Suomen alueella.

NIKO kouluttaa: Terveydenedistäminen nuorten arjessa -seminaari 25.4.

Olemme avoinna Ark. 9-20 La. 9-17 Su. 12-16

APTEEKKI

osallistaen. Verkossa saatava tuki ja toiminnalliset menetelmät lisäävät tiedonsaannin ja hyvinvoinnin ylläpitämisen mahdollisuuksia. Koska nuoret käyttävät mobiililaitteita säännöllisesti ja verkkoympäristöt ovat osa nuorten nykyaikaisia yhteisöjä, NIKO II -projektissa hyödynnetään monipuolisesti aiemmassa NIKOhankkeessa luotuja sosiaalisen median kanavia ja projektin verkkosivustoa.

Kerrytä S-bonusta kaikista ei-lääkkeellisistä tuotteista.

seuraavia aihekokonaisuuksia: nuoret ja päihteet, tupakkatuotteet ja suunterveys, vertaispaine ja nuorten valinnat sekä vahva vanhemmuus ja nuoren kasvun tukeminen. Tutustu tarkempiin ohjelmatietoihin ja ilmoittaudu seminaariin osoitteessa www.hymyahuuleen.fi. Lisätiedot: minna. salakari@turkuamk.fi, 040 730 7877 Seminaari on samalla NIKO II -projektin kick off -tapahtuma ja NIKO I -projek-

tissa laaditun AMK-julkaisusarjan artikkelikokoelman julkistamistilaisuus. Uutuusteoksessa terveydenedistämisen käsitettä lähestytään moniammatillisen asiantuntijajoukon voimin ja esitellään NIKO-projektissa havaittuja oivalluksia ennaltaehkäisevän työn hyödynnettäviksi. Julkaisun ovat toimittaneet Minna Salakari, Raija Nurminen ja Aleksi Rajamäki.

Työtä ympäristön ja työllistämisen hyväksi

Tuo itsellesi

Hyvä kiertää tarpeeton kiertoon, ja tee löytöjä Turun luontoa ja Ekotorilla

ma–pe 8–18 | la 10–15 turunekotori.fi Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista!

lompakkoa säästäen!

Rautakatu 12 | Rieskalähteentie 74 | 044 7007 400

Keskuskaari 1, 21250 Masku Avoinna: ma-pe 9-18 la 9-14 02 432 0151

www.maskunapteekki.fi


N:o 1 - 2019 - 11

LOKI

Teksti: Minna Salakari

Uusi lautapeli motivoi nuoria terveellisiin valintoihin Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin yhtenä konkreettisena tuotoksena on laadittu terveydenedistämisen lautapeli yläkouluikäisille nuorille. Peli on tarkoitus jakaa yläkoulujen terveydentiedon opetuksen materiaaliksi valtakunnallisesti. Sillä saavutetaan terveyttä edistäviä vaikutuksia.

PALVELEMME MEHILÄISEN TALOSSA KAUPPIASKATU 10, TURKU Olemme avoinna jokaisena viikonpäivänä. (tarkemmat tiedot aukioloajoista www.linnanapteekki.fi)

P-Louhesta suora yhteys hissillä. SAAT KAIKKI TERVEYSPALVELUT SAMAN KATON ALTA!

Terveydenedistämisen lautapeli täyden- vuorovaikutukseen pelaajien kesken – tää NIKO-projektin tavoitteita osallista- yhdessä pelaaminen voi huomaamatta en, motivoiden ja sitouttaen nuoria te- harjaannuttaa myös nuorten kognitiivisia kemään omaa terveyttään koskevia taitoja. tietoisia valintoja. Pelin alkuperäinen Jatkossa lautapeli on tarkoitus integversio on Turun ammattikorkeakoulun roida osaksi alueellista ja valtakunnalterveydenhoitajaopiskelijoiden opin- lista terveyskasvatusta ja sitä voidaan näytetyön tulos, ja se on kustannettu käyttää kouluissa opetuksen oheis- ja yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen lisämateriaalina paitsi terveystiedon kanssa. myös biologian ja liikunnan tuntien yhOpetuspelin sisältö on suunniteltu ylä- teydessä. koulun terveystiedon opetussuunnitelmaan perustuvaksi, ja pelillä tavoitellaan ”Helppo pelata missä vaan!” oppimiskokemuksen luomista sekä pe- Terveydenedistämisen lautapeli on esilin aineiston hallintaa. Lautapeliin vali- testattu yli 300:lla nuorella ja 30:llä koukoitui viisi eri aihealuetta: nikotiinituot- lutus- ja kasvatusalan ammattilaisella. OLEMME VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN teet, alkoholi ja huumausaineet, terveel- Esitestauksessa saatujen palautteiden VIRALLINEN KUMPPANI. VSS:N MAKSUSITOUMUKSET liset elintavat, mielenterveys sekä seksu- sekä testauksissa tehtyjen havaintojen JA PALVELUSETELIT KÄYVÄT MEILLÄ. avulla selvitettiin pelin toteutuksen onaaliterveys. Luodun lautapelin tavoitteena on ter- nistuvuutta ja pelin toimivuutta nuorten veellisten elintapojen ylläpitäminen sekä terveydenedistämisen menetelmänä. Käyntiosoite Yliopistonkatu 31 (sisäpiha) Testauksista saatu paterveyskäyttäytymisen Puhelin 010 680 1080 laute nuorilta ja ammuutoksen tukemi”Todella opettavaista mattilaisilta oli pääosin nen. Tarkoituksena on Avoinna Arkisin 8.00 - 17.00 sisältöä. Voisi mahdolli- positiivista, ja pelin kolisätä nuorten tietoutta Lisätietoja www.peruukkipalvelu.fi ettiin edistävän terveterveyteen liittyvistä sesti käyttää kokeeseen ystiedon oppimista. keskeisistä asioista ja harjoitteluun. Ja lautaNuoret pitivät peliä saada nuoret pohtiSuosittelemme ajanvarausta mielenkiintoisena ja r maan omaa terveys_______ peliä on helppo pelata hyvänä terveydenediskäyttäytymistään toimelkein missä vaan!” tämisen välineenä. minnallisella ja osallisPeli osoittautui jo tavalla tavalla. Pelilliyhdeksäsluokkalaiset tytöt PERUUKKIPALVELU LSSY:n jäsenkortilla esitestausvaiheessa onsyyden etuna on peperuukeista -10% nistuneen erinomaiseslaajien käyttäytymisen ti vastaamaan nuorten muuttuminen toivot”Ihan jees!” toiminnallisen oppimituun suuntaan. Pelilliskahdeksasluokkalaiset pojat sen tarpeisiin – lautatäminen on asiallisten, ONKO TEILLE KEHITTYNYT RINTASYÖPÄ-HOITOJEN peli on nuoria osallistärkeiden ja vakavienkin asioiden toteuttamista houkuttele- tava ja helposti moniin eri ympäristöihin SEURAUKSENA LYMFATURVOTUS? jalkautettava terveydenedistämisen malvimmiksi ja helpommiksi käsittää. Haemme osallistujia kliiniseen lääketutkimukseen, jossa selvitetään uuden Lymfactin-tutkimusvalmisteen tehoa ja turvallisuutLautapelin pelaaminen tarjoaa nuorille li. Se palvelee hyvin NIKO-projektin tarta naisilla ja miehillä, joille on rintasyöpähoitojen seurauksena kehittynyt lymfaturvotus yläraajaan (nk. sekundäärinen lymmahdollisuuden yhdessä tekemiseen, koitusta viedä terveyttä edistävää toiminfaturvotus). Hoidolla pyritään korjaamaan vaurioitunutta imukudosjärjestelmää ja vähentämään lymfaturvotusta yläraajassa. sosiaalisten kontaktien luomiseen sekä taa sinne, missä nuoret ovat.

Puh. 02 275 0400 Fax 02 275 0430

www.linnanapteekki.fi

LAADUKASTA PERUUKKIPALVELUA LAADUKASTA PERUUKKIPALVELUA TURUNTURUN KESKUSTASSA! KESKUSTASSA!

kinnun�n

_/J

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos • olette 18-70 vuotias • rintasyöpähoidoistanne on kulunut vähintään 2 vuotta • lymfaturvotuksenne alkamisesta on kulunut enintään 5 vuotta • ette sairasta muuta vakavaa sairautta

Tutkimus on meneillään kolmessa yliopistosairaalassa Suomessa (Helsinki, Tampere, Turku). Tutkimuskäyntejä on yhteensä 14, joista merkittävin on imusolmukesiirtoleikkaus, jonka yhteydessä tutkittava on sairaalassa noin 5-7 päivää. Tutkimus suoritetaan lumelääkekontrolloituna, eli leikkauksen yhteydessä kudossiirteeseen annostellaan kerta-annoksena joko Lymfactin-tutkimusvalmistetta tai lumelääkettä. Imusolmukesiirtoleikkaus, joka on lymfaturvotuksen tavanomainen hoitokeino, sisältyy tutkimukseen riippumatta siitä kumpaa valmistetta tutkimukseen osallistuja saa. Tutkimuksen toimeksiantaja on Herantis Pharma Oyj.

Mikäli olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, saatte siitä lisätietoja olemalla yhteydessä Teitä lähimpänä olevaan tutkimuskeskukseen: Helsinki (Töölön sairaala/HUS): Tutkimushoitaja Kira Olenius, kira.e.olenius@hus.fi Tampere (Tays/PSHP): Tutkimushoitaja Seija Rautiainen, seija.rautiainen@pshp.fi Turku (Tyks/VSSHP): Tutkimushoitaja Kati Lahtinen, kati.lahtinen@tyks.fi Soittoaika: ti-to klo. 14-16 p. 02 313 0867

Laitila Uusikaupunki Terveydenedistämisen lautapelin tavoitteena on lisätä nuorten tietoutta terveyteen liittyvistä asioista ja saada nuoret pohtimaan omaa terveyskäyttäytymistään toiminnallisella ja osallistavalla tavalla.

Keskuskatu 22, Laitila Rauhankatu 6, Uusikaupunki

| Puh. 02–856 556 | Puh. 0105 815 900

euronics.fi


LOKI

12 - 2019 - N:o 1

Teksti: Marja Myllyluoma • Kuva: Pasi Leino

Rintasyöpäkurssin naisia ei nujerreta

Voimia vertaistuesta ja mustasta huumorista Samaan aikaan oltiin kaljupäitä, nauravat helmikuisen kurssin osallistujat Turun Meri-Karinassa. Tosin hiustenlähdön aikoihin – elettiin vuotta 2017 – naiset eivät vielä tienneet toisistaan. Kurssiviikon lopulla ollaan jo ylimpiä ystäviä. Alle 68-vuotiaiden rintasyöpäpotilaiden sopeutumisvalmennuskurssi on osoittautunut erityisen antoisaksi juuri siksi, että kurssilaiset ovat keskenään samassa sairauspolun vaiheessa. Vertaistuki ei varmaankaan voisi vertaisempaa olla. Nimenomaan vertaistuen alle 68-vuotiaiden rintasyöpäpotilaiden sopeutumisvalmennuskurssin osallistujat nostavat kärkeen viikon antia analysoidessaan. Asiantuntijoiden jakama tieto rintaproteeseista positiiviseen psykologiaan on samaten langennut otolliseen maaperään. Yhteisten oppituntien lisäksi on ollut saatavilla yksilöllistä keskusteluapua, mitä mahdollisuutta on kovasti arvostettu. Tietoähkyä on torjuttu vesijumpan, kuntosalitreenin ja tanssin voimin. Vapaahetkinään naiset ovat tutustuneet Hirvensalon hulppeisiin ulkoilumaastoihin sen verran kuin itse kunkin kunto on antanut myöten.

Läheisilläkin ollut vaikeaa

Paljon samanlaista ja paljon erilaista – tähän lopputulemaan kurssilaiset päätyvät tutustuttuaan toisiinsa. Vaikka kaikki ovat sairastuneet samoihin aikoihin, kahdeksan tarinan joukosta ei kahta täysin samanlaista löydy. Toiselta on viety koko rinta, toinen on päässyt pienemmällä leikkauksella. Kipuja on koettu lievistä sietämättömin, hoitoja rankoista vielä rankempiin. Kerrankin saa retostella vaivojaan oikein sydämen kyllyydestä, kun kuulijan korvia ei tarvitse suojella, kurssilaiset iloitsevat. Sairauspolkujen erilaiset mutkat tuovat lisämausteensa vertaistukituokioihin. Itse hoitokokemusten ohella on hyvä purkaa sitä muuta painolastia, joka vääjäämättä seuraa vakavan sairauden kannoilla. Kuullaan sydäntäsärkeviä kuvauksia muun muassa läheisten järkytyksestä. Aviomies romahti, rippikoululaisen ykköstoivomus Jeesukselle oli, ettei ku-

kaan koskaan sairastuisi syöpään.. Pienet lapsenlapset puolestaan ottivat mummin ”pipin” viattoman mutkattomasti.

Sairauslomat kiven alla

Toipuminen ei aina noudata arvioitua aikataulua. Lähes jokainen kurssilainen on joutunut kokemaan, kuinka kiven alla lisäsairausloman saaminen voi olla, jollei sitä hae vallan ”pää kainalossa”. Oman jaksamisen ohella huolettaa, ettei vain tulisi tehtyä kohtalokkaita virheitä työssä. Kurssille on osunut koko joukko hoitoalan ammattilaisia. Moni heistä on työuransa loppusuoralla – tunnollista, työlleen omistautuvaa ikäpolvea. Entä jos puolikuntoisena jakaa lääkkeet väärin? Tämän perustelun turvin on sentään ”saikkuakin” hellinnyt.

Matka jatkuu

Onneksi kaikkea synkkää ei muista, kurssilaiset velmuilevat. On kuultu. että sytostaatit heikentävät muistia. Todetaan, ettei asiaa ole tieteellisesti todettu, mutta että aina voi vedota ”kemobreiniin”, kun muisti pätkii... Musta huumori kukkii vakavien teemojen rinnalla. Nujerrettuja emme ole, vaikka sairaus kuinka putkahti puskista, kurssilaiset vakuuttavat – johan kurssille tulo on vahva todiste asiasta. Lääketieteeseen luotetaan, mitään sankarikoiria ei olla, yksi naisista luonnehtii, ja muut ovat täysin samaa mieltä. Sopeutumisvalmennuskurssin eväät auttavat varmasti jaksamaan arjessa, kurssilaiset uskovat. Ja keskinäinen vertaistuki saattaa hyvinkin saada jatkoa. Uudet ystävykset tiedostavat, että matka kohti henkistä toipumista on vasta alussa.

Kevät tuo uuden avokurssin

Luonto ja taide voimanlähteinä Voimaa luonnosta ja taiteesta teemalla ”Green care + taide” haetaan kevään ja syksyn mittaan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen uutuuskurssilla. Osallistujien on määrä kokoontua ensi alkuun huhtikuun 8. päivänä. Keväämmällä seuraa kahden tunnin avokurssirupeamia, kesätauon jälkeen jatketaan syksyllä. Kurssikertoja on kaikkiaan kymmenen. Kunkin jakson kellonajaksi on päätetty 17–19, jotta aika sopisi mahdollisimman hyvin kohderyhmälle eli työikäisille. Mukaan mahtuu kymmenkunta kiinnostunutta. Kurssia vetämään on saatu taideterapeutti Tommi Ojala. Hän on pitänyt vastaavia kursseja Porissa Satakunnan Syöpäyhdistyksen leivissä. Palaute on ollut niin erinomaista, että aina uusiin kuvioihin valmis Lounais-Suomen Syöpäyhdistys päätti kutsua Tommin Turkuun. Kunkin kaksituntisen aluksi Tommi vie joukkonsa luontoon. Kokemuksia jaetaan lopuksi taideterapeuttisia keinoja hyväksi käyttäen. Minkäänmoisia taiteellisia lahjoja kurssilaiselta ei vaadita, Tommi kyllä ohjaa tekemisiä. Jos ja kun kurssi täyttää tehtävänsä, kurssilainen oppii oivaltamaan olevansa itsekin osa luontoa luonnon keskellä liikkuessaan. Hänen ymmärryksensä omasta hyvinvoinnista ja sen osatekijöistä kasvaa. Avokurssit sinänsä eivät ole uutta syöpäyhdistyksen ohjelmassa. Niitä on järjestetty – ja järjestetään yhä, rintasyöpäpotilaille yhteistyössä Tyksin rintasyöpäsairaanhoitajien kanssa. Omat ryhmänsä on nuorille, yli 45-vuotiaille sekä levinnyttä rintasyöpää sairastaville.

Tiedonnälkäiset kurssilaiset Minna Sillanpää Nousiaisista (vas.) ja Anne

Selviytymiskeinoja kuntoutuksesta – kurssikuvaukset verkossa Haku Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen vuoden 2019 sopeutumisvalmennuskursseille on käynnissä. Kurssit antavat sairastuneelle tietoa syövästä sekä tukevat hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toipumistaan. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys tarjoaa syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen monipuolista kuntouttavaa toimintaa. Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on auttaa selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta ja elämään mahdollisimman hyvää elämää syövästä huolimatta. Kursseilla osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksia ja aja-

tuksia toisten saman kokeneiden tai samassa elämäntilanteessa olevien kesken. Sopeutumisvalmennukseen kannattaa hakeutua 1–2 vuoden sisällä sairastumisesta, kun hoidot ovat jo päättyneet tai päättymässä. Sopeutumisvalmennuskurssit ovat kuntoutujalle maksuttomia. Kurssikeskuksena toimii Turussa sijaitseva Meri-Karina. Tutustu vuoden 2019 kurssivalikoimaan tämän lehden takasivulla sekä osoitteessa www.lounais-suomensyopayhdistys.fi, josta löydät myös kurssikohtaiset kuvaukset. Hae rohkeasti mukaan!

Syöpäselviytyjän työelämän palvelupolulla Kolmasosa syöpään sairastuneista on työikäisiä. Moni palaa sairastumisen jälkeen täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen työhön, etsii töitä tai miettii alanvaihtoa. Syöpä ei vaadi ainoastaan fyysistä hoitoa, vaan sairastuminen usein vaikuttaa kokonaisvaltaisesti muuhunkin elämään: parisuhteeseen, oman identiteetin pohdintaan, mielen hyvinvointiin, seksuaalisuuteen ja itsetuntoon. Puhutaan syöpäselviytyjän uudesta normaalista. Tilanteet ovat yhtä yksilöllisiä kuin kukin meistä. Työn merkitys voi muuttua sairastumisen myötä tai ei ole mahdollista palataan entiseen ammattiin. Suomen Syöpäpotilaat ry:n ”Minä, syöpä

kain tapaaviin pienryhmiin Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Lisäksi paikasta riippumatta voi osallistua etänä videopuheluryhmiin, liittyä suljettuun Facebook-ryhmään, osallistua anonyymiin livechattiin tai kirjoittaa Terveisiä työelämästä -blogisarjaan. Lisäksi on erilaisia teematapahtumia, luentoja ja tietopaketteja. ja työ” -hanke tarjoaa tietoa, verkostoja ja tapahtumia työikäisille syöpään sairastuneille. Ammattilaisille on tarjolla koulutusta ja neuvontaa esimerkiksi sairastuneen työntekijän kohtaamisesta ja tukemisesta. Mukaan pääsee osallistumaan kasvok-

Mietitkö syövän ja työn yhteensovittamista?

Jos kaipaat tukea työelämän polulla, lomakeviidakossa suunnistamiseen tai pohdit työelämän kysymyksiä tai elämäntilanteen hahmottamista, ole yhteydessä työelämä-

koordinaattoreihin. Lisätietoa, yhteystiedot ja ajankohtaiset tapahtumat löydät osoitteesta syopajatyo.fi. Ota rohkeasti yhteyttä, kuunteleva korva on lähellä. • Suljettu Facebook-verkosto “Hyvänlaatuinen työ” työikäisille sairastuneille ja heidän läheisilleen: facebook.com/ groups/hyvanlaatuinentyo • Instagram: @hyvanlaatuinentyo • Tutustu blogikirjoituksiin ja osallistu blogihaasteeseen, kirjoitusohjeet löydät syopajatyo.fi/ajankohtaista Teksti: Emma Andersson, Suomen Syöpäpotilaat ry


N:o 1 - 2019 - 13

LOKI

eli Roivainen Siilinjärveltä valmiina kuuntelemaan TtM Satu Niemisalon luentoa terveellisestä ruokavaliosta.

Eturauhassyöpään sairastunut Matti Kanniainen hakeutui vertaistuen pariin

Vertaistuella on suuri merkitys sairastuneelle Teksti ja kuva: Maarit Koistinen Matti Kanniainen sai eturauhassyöpädiagnoosin heinäkuussa 2017, 58-vuotiaana. Avun hakeminen ei ollut helppoa, mutta se kannatti. Nyt hän toimii eturauhassyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä Etuset-ryhmän toimikunnassa ja vertaistukihenkilönä. – Oma diagnoosi oli yllätys ja shokki. Sairastuminen sai pään sekaisin: epävarmuus omasta tulevaisuudesta painoi, enkä pystynyt nukkumaan. Ajelin MeriKarinan ohi päivittäin, mutta kesti kahdeksan kuukautta, ennen kuin sain renkaat käännettyä tännepäin, Matti Kanniainen kertoo. Se oli käänteentekevä ratkaisu. Etusetin puheenjohtaja Janne Tammisen innoittamana Kanniainen lähti saman tien mukaan ryhmän toimikuntaan. Toimikunta kokoontuu Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa, jossa sijaitsevat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen tilat ja toiminta, kuten syöpäkuntoutus ja neuvonta.

Avun hakeminen kannattaa

Sairastuminen on kriisi sekä itselle että läheisille. Läheisten saattaa olla vaikea puhua sairaudesta tai antaa tukea. Ystävyyssuhteita voi jopa katketa sairauden myötä. Kanniainen lähti mukaan Etusetin toimintaan, sillä hän huomasi jäävänsä ilman tukea.

– Osan kavereista kanssa soitellaan ja nähdäänkin, mutta eivät he ole itse sairastaneet. Lopulta en voinut enää jäädä kotiin ja hakata päätä seinään. Tarvitsin apua itselleni. Kanniaisen mukaan tärkeintä Etusetin toiminnassa on nimenomaan kerhon jäsenten antama vertaistuki: sairauden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, ja siitä voi myös avoimesti puhua. Moni jättää edelleen avun hakematta. Siksi matalan kynnyksen toiminta, kuten potilaskerhon järjestämät kuukausittaiset luentotilaisuudet Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa ja jalkautuminen tapahtumissa ihmisten pariin, on tärkeää.

Etuset tarjoaa jäsenilleen luentoja ja tapahtumia

Tänä keväänä Etusetin luento- ja keskustelutilaisuuksissa kuullaan muun muassa huhtikuussa Kimmo Saarista Allergia-, iho ja astmaliitosta. Luentosarja jatkuu kesätauon jälkeen syyskuussa. Luento-

jen yhteydessä tarjotaan kahvit. Perinteinen kevätretki toukokuussa on avoin kaikille Etusetin jäsenille, samoin joulujuhla vuoden lopuksi. Etusetilla ei ole erillistä jäsenmaksua, vaan riittää, kun kuuluu Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenistöön. Vaikean alun jälkeen Kanniainen on oppinut hakemaan apua. Etusetin toimintaan osallistumisen lisäksi hän on käynyt Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssin sekä kouluttautunut vertaistukihenkilöksi. Vapaaehtoisena toimiminen antaa paljon. Kanniainen itse tietää, että vertaistuella on suuri merkitys sairastuneelle ja toivoo, että jokainen sairastunut uskaltaisi hakea tukea. – Kukin käsittelee asiat omalla tavallaan, mutta yksin ei tarvitse jäädä. Sen verran itserakkautta pitää olla, että hakee itselleen apua. Tutustu Etusetin toimintaan osoitteessa www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/etusetryhma tai ota yhteyttä ryhmän puheenjohtajaan, 040 963 0026, etusetpotilaat@gmail.com. Vertaistukea voit hakea soittamalla numeroon 02 2657 619 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10–15.

– Luonto, koiran kanssa liikkuminen ja vapaaehtoistyö antavat minulle paljon, Matti Kanniainen sanoo.


LOKI

14 - 2019 - N:o 1

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Aurinkoagentti-toiminta jatkuu Varsinais-Suomessa

Aurinkoagentit ovat täällä taas! Teksti: Minna Salakari • Kuvat: Aleksi Rajamäki Lounais-Suomen Syöpäyhdistys (LSSY) käynnisti Aurinkoagentit 2.0 -toiminnan keväällä 2018 lasten aurinkosuojaamisen edistämiseksi. Toiminnan tavoitteena oli lisätä lasten ja vanhempien tietoisuutta auringon riskeistä sekä edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta. Toiminta perustui Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) luomaan toimintakonseptiin, jota muokattiin yhdistykselle tarkoituksenmukaiseen käyttöön. – Aurinkoagentit ohjasivat lapsia ja aikuisia aurinkorasvauksessa sadun ja leikin menetelmin. Lisäksi päiväkotiammattilaisille ja lasten vanhemmille toimitettiin erillinen ohjemateriaali aurinkosuojauksesta, kertovat Aurinkoagentti-toiminnasta vastaavat Pia Ilves, Jenni Vaskelainen ja Minna Salakari. Toiminnassa käytettiin SSY:n julkaisemia materiaaleja lasten aurinkosuojauksesta sekä LSSY:n laatimia Arska Aurinkoagentti -puuhamateriaaleja. Lapsille luettiin ja laulettiin, ja heidän kanssaan toteutettiin konkreettinen, ohjattu aurinkorasvaus päiväkodin tiloissa ennen ulkoilua. – Lapset myös opettivat ja ohjasivat toisiaan – esikoululaiset pääsivät auttamaan päiväkodin pienimpiä oman rasvauksensa jälkeen. Aurinkoagenttitoiminnasta kerättiin palaute sekä päiväkotilaisilta että ammattilaisilta. Palaute oli myönteistä, ja toiminta koettiin tarpeelliseksi. Aurinkoagentit jatkavatkin työtään varsinaissuomalaisissa päiväkodeissa kevään aikana. Varsinainen toiminta toteutuu viikoilla 13–20 osassa Turun alueen, Salon, Kaarinan, Naantalin ja Paraisten päiväkoteja. Hieman päivitetyssä toimintakon-

septissa agentit jalkautuvat 4–6-vuotiaiden päiväkotiryhmiin. Päiväkotilaiset tapaavat agentit pienryhmissä, joissa ovat mukana LSSY:n terveydenedistämisen asiantuntijat, Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoita sekä päiväkotien lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia. – Koska kaikkiin alueen päiväkoteihin ei ole mahdollista jalkautua saman toimintakauden aikana, saadun palautteen myötä Aurinkoagentti-toiminnassa järjestetään koulutusta myös päiväkotien ammattilaisille, iloitsevat vastuutiimin jäsenet. Ammattilaisille suunnatut 1,5 tunnin koulutukset järjestetään ”Aurinkoaamiainen”-teemalla Turussa, Salossa, Kaarinassa ja Raisiossa viikolla 13. Koulutusten tarkoituksena on lisätä lasten parissa toimivien ammattilaisten tietoisuutta auringon riskeistä ja opettaa heitä huolehtimaan lasten aurinkosuojauksesta oikealla tavalla. Koulutuksissa jaetaan Aurinkoagentti 2.0 -toimintamateriaalit kouluttautujien edustamiin päiväkoteihin. Aurinkoagentti-toimintaa sponsoroi Orion.

Aikuinen, näytä mallia

Useissa päiväkodeissa on haasteita lasten aurinkorasvauksessa päivä-

hoidon aikana. Lisäksi monissa päiväkodeissa ei ole varjopaikkoja ulkoilun ajaksi. Aurinkoagenttitoiminnassa asiantuntijat kartoittavat päiväkotien piha-alueet. Päiväkotien on mahdollista saada veloituksetta pihan leikkialueelle aurinkopurje, joka takaa varjopaikan lapsille. Auringon UV-säteily on vaarallista lapsen herkälle iholle. Siksi lapset tulee suojata huolellisesti jo varhain alkukeväästä alkaen. Mitä nuorempana iho altistuu haitalliselle säteilylle, sitä pidemmän aikaa ihovaurioilla on aikaa kasaantua ja kehittyä pahimmillaan ihosyöväksi. Ihosyöpä johtuu miltei aina auringon UV-säteilystä, ja 95 prosenttia ihosyövistä voidaan ennaltaehkäistä oikeanlaisen aurinkokäyttäytymisen avulla. – Lapsille kannattaa opettaa auringolta suojautuminen jo pienenä niin, että varjossa oleskelusta, suojaavasta, kevyestä vaatetuksesta ja aurinkolaseista sekä aurinkorasvan levittämisestä tulee arkinen tapa. Parasta on, jos vanhempi muistaa suojata itsensä, jolloin lapsi ottaa mallia ja oppii suojautumaan auringolta, muistuttavat Aurinkoagentit.

Aurinkoagentti-asiantuntijat vastaavat

Aurinkoagentit jatkavat työtään varsinaissuomalaisissa päiv rasvauksessa sadun ja leikin menetelmin.

Usein kysytyt kysymykset auringosta ja aurinkosuojauksesta 1. Jos pysyttelee varjossa, tarvitseeko aurinkosuojavoiteen? Tarvitsee. Varjossa oleminen on hyvä suoja auringolta, muttei täydellinen. Varjossa ja pilvisellä säällä voi myös altistua liialliselle UV-säteilylle. Liki 90 prosenttia auringon säteistä läpäisee ohuemman pilvikerroksen. Hyvä muistisääntö onkin, että ainoastaan paksu sadepilvi suodattaa säteet niin matalaksi, ettei aurinkosuojausta iholle tarvita. 2. Miten kauan aurinkorasvan tulee antaa imeytyä ennen aurinkoon menoa? Jotta aurinkosuoja ehtii muodostaa iholle suojaavan kalvon, tulee se lisätä iholle noin 15 minuuttia ennen aurinkoon menoa. 3. Mikä suojakerroin on riittävä aikuiselle, entä lapselle? Suojakerroin (SPF) 10 ja sitä alemmat kertoimet antavat vain matalan suojan, ja SPF 15–25 keskitasoisen suojan. Näitä ei suositella käytettäväksi etenkään auringossa oleiluun. Vasta yli SPF 30 -kertoimen sisältävät aurinkorasvat antavat sekä lapselle että aikuiselle riittävän korkean suojan. Kertoimen valintaan vaikuttaa lisäksi ihon palamis-

herkkyys: mitä vaaleampi ja herkempi iho, sitä korkeampi suojakerroin tulee valita. Jos palaa herkästi, kannattaa valita vähintään SPF 30. Kun kyse on lapsesta, SPF 50 on erinomainen valinta. 4. Jos laittaa aamulla suojakerroin 50 aurinkovoiteen iholle, kuinka usein rasvaus tulee toistaa? Yksi aurinkosuojarasvaus tuo suojan noin 8–10 tunniksi, jos tänä aikana ei käy uimassa tai suihkussa, leiki hiekassa tai hikoile runsaasti. Kannattaa muistaa, että suojan kestävyys ei riipu rasvan kertoimesta vaan aurinkovoiteen määrästä ja kulumisesta iholta. 5. Miten pitkään auringossa voi olla, jotta päivittäinen D-vitamiiniannos tulee täyteen? Aurinko saa ihon tuottamaan D-vitamiinia, joka on välttämätön vitamiini muun muassa luustolle ja yleiselle hyvinvoinnille. Tarvittava päivittäinen D-vitamiiniannos saadaan aurinkoisena kesäpäivänä jo noin 15 minuutissa. Kun tämä annos on täynnä, elimistö hajottaa ylimääräisen D-vitamiinin – sitä ei kannata yrittää varastoida. Auringon lisäksi D-vitamiinin saannin voi varmistaa monipuolisella ruokavaliolla ja lisäravinteilla.

6. Miten valitsen oikeanlaisen tuotteen lapselle? Aurinkorasvoissa on sekä kemiallisia että fysikaalisia tuotteita. Kemialliset UV-filtterit imevät auringon säteilyä itseensä ja muuttavat sen vaarattomaan muotoon lämmöksi. Fysikaaliset UV-filtterit heijastavat auringon säteilyä iholta pois. Aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille kemiallinen aurinkorasva on hyvä valinta, pikkulapsille suositellaan lisäksi fysikaalista suojausta. Alle 3-vuotiaille suositellaan herkän ihon aurinkosuojavoidetta, jossa on vain fysikaalinen suoja. Huomaathan, että alle 2-vuotiaan kanssa turvallisinta on pysytellä kokonaan varjossa. 7. Polttaako aurinko vaatetuksen läpi? Vaatteet itsessään eivät suojaa ihoa juuri lainkaan ultraviolettisäteiltä. Vaaleat puuvillaiset vaatteet päästävät enemmän UV-säteitä läpi kuin tummat vaatteet. Vaate on kuitenkin yksi tärkeimmistä ihon suojista aurinkoa vastaan, mutta se ei korvaa varjoa ja aurinkorasvausta. Muista myös aurinkolasit, sillä silmät kärsivät UV-säteilystä.

Lapset opettivat ja ohjasivat myös toisiaan – esikoululaiset pääsivät auttamaan päiväkodin pienimpiä oman rasvauksensa jälkeen.


N:o 1 - 2019 - 15

LOKI

Sydvästra Finlands Cancerförening fortsätter sin Solagenterna 2.0 -verksamhet

Solagenter betjänar även på svenska Text: Minna Salakari • Foto: Aleksi Rajamäki

Sydvästra Finlands Cancerförening lanserade Solagents 2.0 -verksamheten under våren 2018 för att främja barnens användning av solskyddskräm på daghemmen. Verksamheten grundar sig på ett koncept som utvecklats av Cancerföreningen i Finland och är anpassat för Solagenters verksamhet.

väkodeissa kevään aikana. Agentit ohjaavat lapsia aurinko-

Verksamheten har fått positiv respons, och således fortsätter Solagenter sitt arbete i daghemmen i Sydvästra Finland även i vår. Verksamheten genomföras på svenska i en del av daghemmen i Åbo, Salo, S:t Karins, Nådendal och Pargas under veckorna 13–20. – Solagenterna ger råd om solskydd till barn och vuxna i form av sagor och lek. Föräldrarna och dagvårdspersonalen får också ett separat anvisningsmaterial om solskydd, säger Pia Ilves, Jenni Vaskelainen och Minna Salakari, som ansvarar för Solagent projektet. Solagenterna använder mångsidigt material och aktiviteter som lämpar sig för barn. Agenterna till exempel läser och sjunger med barnen samt uppmanar dem till att använda solskydd innan de går ut. – Barnen lär också av varandra. När de äldre barnen har smort sig, får de hjälpa de yngre. I vår genomförs verksamheten i små grupper med barn i 4–6 års åldern tillsammans med experter från Sydvästra Finlands Cancerförening, studenter från Åbo yrkeshögskolan och dagispersonal. – Det är inte möjligt att besöka alla daghem i Åbo region, så vi

det gäller solskydd. Solagenterna arbetar för att sprida kunskapen om UV-strålning och dess risker. Agenterna arbetar som experter och undersöker lekplatser. Om det inte finns skuggiga platser eller annat solskydd på lekplatsen, är det möjligt att leverera ett gratis solsegel till daghemmet. Barn är extra känsliga för solen. Det är därför viktigt att skydda små och stora barn på bästa sätt och att tidigt lära barn goda solvanor. Små barn har mycket solkänslig hud och kan inte bilda ett lika bra pigmentskydd som vuxna. Allt för mycket sol i unga år kan leda till hudförändringar i vuxen ålder. – Det är känt att om barn bränner sig i solen, så ökar risken för att drabbas av hudcancer som vuxen. Därför är det viktigt att skapa bra solvanor redan i tidig ålder. Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna skyddar först sig själva och övar sedan de rätta sätten att vistas i solen tillsammans med barn, påminner Solagenter. – Undersökningar visar att vi oftast är bättre på att skydda våra yngsta barn. Men det är lika viktigt att skydda både små och stora barn mot solen.

bestämde oss för att organisera utbildning för dagvårdspersonal också, berättar Pia, Jenni och Minna. Utbildningens tema är ”solfrukost” och den ordnas i Åbo, Salo, S:t Karins och Reso i vecka 13. Målet är att öka medvetenheten om solens risker och att lära personal hur man kan skydda barn mot solen. Deltagarna får ta med och utnyttja allt aktivitetsmaterial på daghemmen.

Vuxen, var en god förebild för ditt barn

Det har märkts att det kan finnas brister på daghems utemiljö vad

Hur skyddar man sig bäst mot solen? Solagenternas 5 tips om solskydd för barn

Barn är extra känsliga för solen. Kom ihåg att skydda små och stora barn mot solen och lära barn goda solvanor.

1. Kom ihåg att välja minst solskyddsfaktor 30 Olika solskydd har olika typer av filter för att stänga den farliga strålningen ute. Det finns fysikaliska och kemiska filter. De fysikaliska filtren lägger sig utanpå huden och bildar ofta en vit hinna. De kemiska filtren tränger ner i huden. Eftersom barn har känslig hud, brukar man rekommendera fysikaliska solkrämer till dem, eftersom de inte orsakar irritation eller allergi lika ofta som kemiska. De allra minsta barnen, upp till sex månader, ska inte vara i solen alls. Skydda dem med ljusa kläder, solhatt, och håll dem i skuggan så mycket som möjligt. Från att barnet är ett halvår kan du smörja in det – med minst solskyddsfaktor 30. Det finns solskyddsmedel som är vattenfast, särskilt

anpassad för barn och som har hög solskyddsfaktor. Solskyddsmedlet kan försvinna när barnet torkar sig på handduken. Åter applicera därför medlet ofta. 2. Var inte i direkt sol mellan kl. 11–15 Barn bör undvika att vara i direkt sol en längre tid mitt på dagen när solen är som starkast, mellan klockan 11 och 15 sommartid. Det bästa solskyddet för barn är kläder, hatt, solglasögon och solskyddskräm. 3. Klä barnet i tunna kläder Klä barnet i tunna kläder som täcker hela kroppen till exempel långärmad tröja och byxor med långa ben. Solhatt eller keps ger bra skydd mot solen. Tätt vävda tyger och kläder i mörka färger ger bäst skydd mot UVljuset.

4. Solglasögon skyddar ögonen mot solen Solglasögon med UV-skydd är bra och skyddar ögonen mot solen. Det finns också simglasögon med UV-skydd. Även ögonen är känsliga för UV-ljus och samma typ av cancer som uppstår i huden på grund av solljus kan uppstå i ögat. 5. Kontrollera UV-risken UV-indexet anger med ett tal mängden skadlig UV-strålning från solen. Ju högre UV-index, desto kortare tid klarar huden av solskenet utan att brännas. I Finland är det högsta UVindexet 5–6. Det uppnås på sydkusten vid middagstid under högsommaren. I Sydeuropa är typiska tal på sommaren 8–10. I de starkaste solarierna som är tillåtna i Finland är UVindexet 12.


Teksti: Tuula Vainikainen • Kuva: Aleksi Rajamäki LOKI

16 - 2019 - N:o 1

Kulttuuri kuuluu kaikille

Maria Laitakarin värikkäät taulut ilahduttivat Karinakodin ja Karinarannan välisellä maisemakäytävällä viime lokakuussa.

Musiikki ja taide tekevät hyvää

Teksti: Tuula Vainikainen • Kuva: Aleksi Rajamäki

Jokainen meistä tietää, mistä itse nauttii – musiikista, kuvataiteista tai kirjallisuudesta. Musiikki voi olla esitettyä, tallennettua tai itse tuotettua. Laulu ja hyräily voivat auttaa vaikkapa hälventämään pelkoa tai ahdistusta. Kulttuurista pitäisi olla mahdollisuus saada voimia myös sairaana. Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia avattiin Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluentosarjan luennolla tammikuussa erityisesti musiikin näkökulmasta. Hyvää tekevillä asioilla on erityinen paikkansa sairaana ja iän karttuessa. Musiikki avaa mielenkiintoisia ovia myös menneisyyteen – muistisairas kykenee muistamaan laulun sanoja, vaikkei enää juuri puhu. Yhdessä laulaminenkin sujuu usein, vaikka muisti reistailee. Musiikki auttaa todistetusti aivosairauksista, kuten masennuksesta ja aivoinfarktista, toipumisessa sekä lievittää Parkinsonin taudin ja muistisairauksien aiheuttamaa toiminnan vajausta. Aivojen kuntoutus perustuu hermoratojen uudelleen rakentumiseen, jota lyhytkin lempimusiikin kuuntelu päivittäin tehostaa merkitsevästi. – Käytöshäiriöt ja stressi vähenevät, aivojen verenkierto kiihtyy ja sydämen syke ja verenpaine laskevat, kertoo neurologian professori Seppo Soinila, joka on tutkinut musiikin vaikutuksia neurologisiin potilaisiin. Soinilan tutkimukseen liittyen neurologian vuodeosastolla on voitu osallistua striimattuun konserttiin, jota potilas on voinut kuunnella vuoteessaan. Musiikkia pyritään tarjoamaan aiempaa enemmän muutenkin sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja hoivakodeissa. Turun Taideakatemiassa koulutetaan musiikin ammattilaisia sairaala- ja hoivamuusikoiksi vuoden kestävässä erikoistumiskoulutuksessa. Yleisöluennon kuulijat saivat kaksi esimerkkiä koulutukseen parhaillaan osallistuvilta muusikoilta. Musiikinopettaja Jyrki Myllylä säestää itseään usein kitaralla, jonka kielistä irtoaa monenlaisia säveliä. Iloinen kappale voi piristää ja nostaa mielialaa. Tutut sävelet innostavat etsimään niihin sanoja. ”Jos sun lysti on” vie lapsuuteen, napsuttelemaan ja taputtamaan. Jo muutamat Edelweissin sävelet loihtivat hetkessä kaukokaipuun kuulijan mieleen.

Säveliä saattohoitoon

Anna-Maaria Varonen on konsertoiva sellisti. Hän innostui hoivamuusikon tehtävästä tajuttuaan, että musiikin avulla konsertissa koettavia elämyksiä voidaan hyvin tarjota myös muualla. Musiikin avulla päästään sinne, minne sanat eivät enää yllä. Musiikki irrottaa tilasta ja arjesta ja saa unohtamaan pelon, vieraat tuoksut ja laitteet. Se tarjoaa mielikuville

mahdollisuuden matkata pois ja voi tuoda rauhaa ja levollisuutta. Varosen mieliinjäävin kokemus musiikin vaikutuksista on hoivakodista. – Olin soittamassa päiväsalissa kahvihetken aikana. Asukkaat istuivat kahvikuppeineen nojatuolissa ja kuuntelivat, kun soitin sellolla monille tuttuja laulusävelmiä. Tilaisuuden jälkeen yksi hoitajista pysäytti minut ja tuli kertomaan, että mukana oli vielä yksi kuulija, jota en nähnyt. Saattohoidossa olevan asukkaan huone oli aivan päiväsalin vieressä, huoneen ovi oli auki ja hoitaja oli siellä, kun aloitin soiton. Saattohoidossa oleva vanhus nukkui lähes jatkuvasti, eikä häneen juurikaan enää saanut kontaktia, mutta kun soittoni alkoi, hän avasi silmänsä ja hymyili. Ja vanhus oli silmät auki ja hymyili koko puolen tunnin ajan, kun soitin selloa. – Olin valtavan kiitollinen hoitajalle, että hän tuli kertomaan asiasta minulle. Se antoi vahvan merkityksen kokemuksen. Ilman hoitajan palautetta olisin ollut tietämätön tästä kuulijasta ja hänen kokemuksestaan. Tuntui, että se oli käyntini kenties merkityksellisin kohtaaminen musiikin välityksellä. Koskaan ei voi etukäteen tietää, minkälaisia kohtaamisia elävän musiikin äärellä syntyy. Toisinaan kohtaamiset ovat kuulijan sisäisiä mielenliikkeitä, toisinaan vahvaa vuorovaikutusta soittajan ja kuulijan välillä ja toisinaan kohtaamisia kuulijoiden kesken – yhdessä jaettu yhteisöllinen kokemus. Musiikki herättelee meissä muistoja, tunteita ja ajatuksia. Musiikin avulla voimme ”matkustaa” toiseen aikaan ja paikkaan, pois sairaalan seinien sisältä, pois kivun tai pelon keskeltä, jonnekin, missä on hyvä olla. – Minulle yhteisömuusikkona musiikki on erityisesti kohtaamisen väline. Tahdon musiikin avulla tarjota iloa, rauhaa ja läsnäoloa, kertoo Anna-Maaria Varonen. Sairaala- ja hoivamuusikoiden järjestäytymistä ollaan puuhaamassa, mutta toistaiseksi he soittavat yksittäisinä toimijoina. He tekevät yhteistyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin kanssa, ja musiikkiesityksiä voivat tilata myös yksityishenkilöt esimerkiksi omille hoivakodeissa asuville läheisilleen. – Sairaaloihin ja hoivalaitoksiin viety musiikki on esittävää, osallistavaa, aktivoivaa ja lievittävää. Se soveltuu sikiöstä saattohoitoon, vauvasta vaareihin ja muksuista muoreihin, tiivistää kulttuuri-

hyvinvoinnin yliopettaja Liisa-Maria LiljaViherlampi Turun Taideakatemiasta.

Mikä taiteessa ja kulttuurissa parantaa?

Tutkimusjohtaja, lääkäri ja kulttuuriantropologi Marja-Liisa Honkasalon mukaan taide on keino käsitellä, sietää ja tehdä näkyväksi sellaista kärsimystä, jota ei voi poistaa. Taiteen avulla voidaan kirvoittaa jäljelle jäänyttä luovuutta, jota on jokaisella potilaalla. Honkasalo lainasi arkkiatri Risto Pelkosen ajatuksia taiteen merkityksestä: ”Tiede kertoo, millainen on maailma. Taide antaa elämälle mielen. Terveys on eheyden kokemista, omatoimisuutta ja tunnetta elämän hallitsemisesta.”

Musiikki ja taide tuovat tunteita elämään Karinakodissakin

Elävää musiikkia kuulee Karinakodissakin. Saattohoitokodissa on kaksi pianoa, toinen kappelissa, toinen yhteistiloissa. Niitä voivat soittaa sekä hoitajat, potilaat että omaisetkin halutessaan. Musiikki tuo aivan oman tunnelmansa, siitä pystyy nauttimaan myös potilashuoneessa, jos pidetään ovet auki. – Potilaat soittavat joskus vointinsa mukaan ja voivat innostua musisoimaan yhdessäkin. Musiikki tuo tunnelmaa, herättää ajatuksia ja muistoja. Musiikin kosketus voi olla elämän viimeisinä aikoina-

kin – ja ehkä juuri silloin – hyvin merkityksellinen, pohtii vastaava hoitaja Satu Nurmela. Viime aikoina Karinakotiin on saatu hienoja esiintyjiä sairaala- ja hoivamuusikoiksi erikoistuvilta musiikin ammattilaisilta. – Meillä on käynyt ainakin sellisti, pianisti ja laulajia. Viulisti on tulossa pian. Asukkaamme kokoontuvat vointinsa mukaan yhteistiloihin. Vuoteellakin kuljetamme halukkaita kuulolle. Musiikkitilaisuudet ovat tietysti vapaaehtoisia, mutta kyllä ne kiinnostavat monia. Myös omaisille tekee hyvää päästä kuulemaan lohduttavia säveliä. Toivomme, että asukkaamme saavat täälläkin elää mahdollisimman täyteläistä elämää. Joskus muusikot voivat käydä myös potilashuoneissa, joissa niiden asukas pääsee esittämään omia musiikkitoiveitaan ja nauttimaan niistä. Muitakin muusikoita ja esiintyjiä on käynyt. – Kaikki tarjoukset ja yhteydenotot ovat meille mieluisia. Otamme lämmöllä vastaan kaikki hyvää oloa tarjoavaa musiikkia koskevat yhteydenotot, rohkaisee vastaava hoitaja Satu Nurmela. Kuvataidenäyttelykin Karinakodissa on järjestetty. Maria Laitakari sai elämänsä ensimmäisen yksityisnäyttelyn taidetuubiksi kutsutulle käytävälle syksyllä 2018. Tällä hetkellä Laitakari on vakavasti sairas ja hoidossa Karinakodissa.

Kaunis ilta menehtyneiden omaisille Muutama kuukausi aiemmin omaisensa menettänyt leski nousee kohti Taidekappelia marraskuun hämärässä. Tukena on tytär. Monta surevaa läheisensä menettänyttä kulkee samaa tietä, monessa mielessä. Taidekappeli täyttyy illan mittaan musiikista ja käsin kosketeltavasta surusta. Lohdullista on se, ettei menehtynyttä eikä omaisia unohdeta, vaikka saattohoito on jo päättynyt. Taidekappelin omaisten illassa jo ovella tulijoita tervehtivät Hanna Ansas ja Leevi Sandell. Nämä Karinakodin pitkäaikaiset hoitajat vastaavat kahdesti vuodessa järjestettävästä omaisten illasta. Heidän tervetulosanojensa jälkeen puheenvuoro siirtyi runolliselle kertojalle, Aiju von Schönemanille. Hän kertoi ekumeenisesta taidekappelista, sen kalaa muistuttavasta muodosta ja johti sen ajatukseen, että Joonan tapaan ollaan kalan tai valaan uumenissa. Schöneman väritti ajatusta alkusylistä, merestä. Hän pohti, miten Taidekappeli on hieno kokonaisuus eri elementteineen ja vie lasireliefeistä ajatukset siihen, miten olemme osa suurempaa kokonaisuutta. Lasitaideteoksillakin on sanoma: Passio ja Jubilate, kärsimys ja ilo. Niissä

toistuvat tekstit usko, toivo ja rakkaus. – Jubilate, enkelin siipi, tähtiä, toivoa ja kirkkautta, täytyy luottaa, Schöneman sanoi. Hän kuvailee, miten kärsimys ja ilo kulkevat elämässä rinnakkain. Ja miten lasi muistuttaa ihmistä, särmät ja kuplat tekevät meistä jokaisesta erilaisen.

Musiikkia nuorten taitajien esittämänä

Astor Piazzollan Oblibion soi Siiri Kuusiston sellon, Eevastiina Vapaamaan pianon ja Eemeli Ylösen klarinetin äänin Harri Walleniuksen johdolla. Siiri Honkasen saksofonin ääni sopi myös Taidekappelin akustiikkaan. Tiina Bjöhling-Salonen lauloi Elias Koljosen


N:o 1 - 2019 - 17

LOKI

Kunnes kuolema heidät erotti Teksti: Tuula Vainikainen • Kuva: Pasi Leino

Mirja Heinonen oli puolisonsa Mikko Heinosen omaishoitaja tämän sairastuttua asbestin aiheuttamaan vakavaan keuhkosyöpään, mesotelioomaan. Diagnoosista puolison kuolemaan kului melko tarkkaan kaksi vuotta, minkä lääkärit olivat ennustaneetkin taudin kestoksi. Puolison kuolemasta on nyt kulunut puolitoista vuotta.

kuin paljon, sillä univelkaa oli kertynyt Mikon sairauden aikana. Loppuaikana olin aina hälytysvalmiudessa. Jossain vaiheessa aloin nähdä Mikosta unia. Ne eivät ole olleet ahdistavia, eihän Mikko ollut eläessäänkään paha, miksi sitten olisi sitä unessakaan.

Kerroimme Mikko Heinosen syövästä LOKIn kevätnumerossa kaksi vuotta sitten otsikolla ”Ammattitautina tullut keuhkosyöpä muutti eläkepäivät”. Mikko Heinonen menehtyi lokakuussa 2017. Nyt hänen leskensä kertoo puolisonsa menetyksestä ja ensimmäisestä vuodestaan yksin. Mirja Heinonen piti aktiivisesti yhteyttä Tyksin keuhkoklinikalle koko Mikon sairauden ajan ja sai hoito-ohjeita kotiin. Näin hän pystyi huolehtimaan muun muassa nesteen tyhjentämisestä keuhkoista niin, että Mikko saattoi olla kotona lähes loppuun saakka. Loppuaikoihin mahtui myös tärkeä perhejuhla. Juuri ennen lopullista sairaalaan joutumistaan isä kykeni vielä tahdonvoimansa koottuaan ja kahden sairaalassa saadun punasolupussin antamin voimin saattamaan tyttärensä kävellen alttarille. Muuten hän osallistui häihin pyörätuolissa. Mikon kymmenen viimeistä päivää kuluivat Kaskenlinnan sairaalassa, jossa puoliso oli päivittäin kellon ympäri. – Kylvetin, syötin ja hoidin häntä pitkälle niin kuin kotonakin. Mukana olivat välillä myös kälyni ja Mikon tytär. Meidän molempien lapset sekä läheiset kävivät hyvästelemässä Mikon. Loppuajaksi saimme Mikon tyttären kanssa sängyt huoneeseen ja olin läsnä, kun hän nukkui pois.

mukset ja tavarat. Sitten kuljetin kaikki apuvälineet takaisin apuvälineyksikköön ja aloin järjestää hautajaisia. Tiesin, kuinka Mikko halusi muistotilaisuutensa järjestettäväksi, sillä olimme puhuneet kaiken valmiiksi. Tilaisuus oli kaunis, ja pystyin lääkityksen turvin puhumaan sekä arkulla että muistotilaisuudessa. Hautajaisten jälkeen riitti puuhaa perunkirjoituksen järjestämisessä. Mikolla oli neljä lasta, ja kaikkiin papereihin tarvittavien nimikirjoitusten järjestäminen vei aikaa. Meillä oli testamentti, ja luulin, että edunvalvontavaltuutus olisi tehnyt mahdolliseksi asioiden joustavamman hoidon, mutta se onkin voimassa vain valtuuttajan eläessä. Paperirumba oli uuvuttava, mutta se takasi tekemistä. Olen liikkunut paljon – sekä kävellyt, että sähköpyöräillyt kuumana kesänä. Toukokuussa maalasin poikani talon, siinä meni kuukausi naapureiden ihmetellessä. Tarvitsin jotain käytännön tekemistä, ja tuntui hyvältä voida auttaa nuoria ja tuoda heille hyvää mieltä. Nu-

Uusia näkökulmia elämään

– Tämä on tätä vapaaehtoistyötä yksi Rafaelin Enkeli -yhtyeen jäsenistä Antti Vuorenrinne kertoo. Myös esiintyjille tilaisuus antaa paljon, ja laulun koskettavuudesta olivat soittajatkin yhtä mieltä.

den elämää, ollut läsnä, Halonen kertoo. Hän sanoo, että Taidekappelin tilaisuus on omaisille tärkeä. – Palaute on valtavan hyvää, kyynelsilmin kiitetään. On hyvä, että muistetaan.

Tukea niille, joita suru kohtaa

Tilaisuus oli sen osanottajille tärkeä ja herkkä hetki. Liisa Vuori kertoo, että hänen puolisonsa menehtyi muutamia kuukausia sitten heinäkuun alussa. – Prosessi on yhä kesken. Luen papereita päivät pitkät, hän kuvailee. Viimeiset viikot Karinakodissa jäivät hyvinä mieleen. – Hienoa, että tällainen tilaisuus järjestetään omaisille jälkikäteen, Vuori kiittää.

Toiminta ja uni auttavat alkuun

Sairaalasta kotiuduttuani olin rättiväsynyt ja nukuin kuin tukki vuorokauden. Seuraavana päivänä heräsin toimimaan. Hain sairaalasta Mikon sor-

Mirja ja Mikko Heinonen keväällä 2017. Mikko Heinonen pystyi elämään kotonaan lähes loppuun saakka puolisonsa tuella.

kitarasäestyksellä Varpunen jouluaamuna -laulun, linnun tarina viittasi runoilija Topeliuksen omaan tragediaan, pikkulapsen kuolemaan. Kaikki teokset antoivat tilaisuuden levätä musiikissa. Tanssiteatteri ERIn James McNamara puki tunteita liikkeeksi. Hän esitti kappelissa tanssiteoksen ”Toivo elää”. Karinakodin vapaaehtoistyöntekijä Silja McNamara puolestaan lausui runon. – Olemme aina hankkineet esiintyjät näihin iltoihin omien kontaktiemme avulla ja valtavan kiitollisia siitä, että tänäkin iltana näin suuri joukko on paikalla tekemässä yhteistä hyvää, Ansas kertoo. Iltaan oli onnistuttu saamaan erilaisia elementtejä, taide voi myös tuoda lohtua. Ehkä koskettavin laulu oli yllättäen tuttu vanha kappale, Vihreät Niityt, Rafaelin enkelit -yhtyeen esittämänä. Mitä kaikkea Reino Helismaan suomenkielinen sanoitus kertookaan. ”On sadepilvet yllä niittyjen Ystävääni mistään kai löydä minä en Yön usvaan pois jo kaikki häviää Sydämeni lämmön pois talvi hyydyttää”

Hanna Ansas kertoo, että Taidekappelin tilaisuuksien tarkoitus on tukea omaisia surutyössä vielä läheisen kuoleman jälkeenkin. Karinakodista myös soitetaan vainajan lähiomaiselle jonkin ajan kuluttua kuoleman jälkeen ja kysellään kuulumisia. Jos omainen tarvitsee itselleen apua, pyritään neuvomaan ja katsomaan, miten sitä voisi löytyä. Omaisten illalle Taidekappeli antaa joka kerta vaikuttavat puitteet. Mukana on myös muita vapaaehtoisia, yhtenä heistä tällä kertaa Pirjo Halonen. Hän on yksi Karinakodin vapaaehtoistyöntekijöistä, tuttu kasvo potilaiden seurana kerran viikossa. – Olen monta vuotta seurannut potilai-

Yksin jäätyäni tajusin, ettei täältä tosiaankaan saa mitään mukaansa. En halua enää kerätä tavaraa, elämä on paljon tärkeämpää. Raivasin kotoa parisängyn ja pakkasin kaikki Mikon vaatteet ja tavarat. Urheilijaisän mitalit ja muut vastaavat annoin Mikon pojalle, joka teki niistä vaarin nurkkauksen kotiinsa. Tein kodista paikan, joka on nyt vain minun. Laitoin kutomanurkkauksen, jossa Mikko on seinällä seuranani. Tein hoitotahdon ja elvytyskiellon lisäksi ruumiinluovutustestamentin, sillä toivon, että voin olla kuolemani jälkeen jotenkin hyödyksi. Olen paljon käynyt läpi elämääni ja parisuhdettamme. Meillä oli hyvät 17 yhteistä vuotta, kahden aikuisen ihmisen kypsä liitto. Nyt on ajateltava, mitä teen loppuelämäni kanssa. Olen mennyt mukaan oman terveysjärjestöni, Keliakialiiton, toimintaan ja käynyt ikäihmisten palvelutori Poijussa etsimässä uusia kuvioita. Vaikka en oikeastaan kaivannut sururyhmää, olen osallistunut kahteen vertaistukiryhmään. Eläkeliiton Yhtäkkiä yksin – leskeyden kohtaaminen -sopeutumisvalmennuskurssin leskien ryhmä oli antoisa. Ammattitaitoinen vetäjä Liisa Salmenperä osasi hienosti auttaa meitä surun käsittelyssä ja kertoa erilaisista tunteista, jotka liittyvät suruun ja surutyöhön. Ryhmä voimaannutti minua valtavasti, sai puhua ja tutustua uusiin ihmisiin. Se on auttanut viemään elämääni uuteen suuntaan, jossa on jo jotain orastavan mukavaakin. Pystyn ajattelemaan jo positiivisiakin asioita ja tekemisiä. Turun Kaupunkilähetyksen Tukenasi 60+ -ryhmäs-

Tärkeä tilaisuus omaisille

Teksti ja kuva: Sini Silvàn

Hanna Ansas kertoo, että omaisten illan tarkoitus on tukea omaisia surutyössä. Karinakodissa vainajan lähiomaisia ei haluta jättää yksin.

sä on keskusteltu elämän eri vaiheista sekä erilaisista tunteista, joita elämään liittyy ja miten niitä käsitellään. Ryhmä jatkuu edelleen. Olen myös lähdössä mukaan Kaupunkilähetyksen asiakasraatiryhmään, jossa tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kehittämisessä. Yksin minun ei ole muutenkaan tarvinnut olla, ystävät ovat ottaneet ihanasti yhteyttä ja kutsuneet mukaan esimerkiksi teatteriin ja elokuviin. Liikunta on minulle tärkeää, ja sitä harrastankin paljon.

Muistelu ja arkirutiinit kantavat

Rakkaan muistelu on ollut tärkeää, monien Mikon tunteneiden kanssa. Olemme täydentäneet toinen toistemme kuvaa hänestä. Mikon tuhka on siroteltu muistolehtoon. Ensimmäisellä kerralla siellä käydessä tuli itku, myöhemmin tunteet eivät ole olleet enää niin pinnassa, vaikka ikävä tuleekin välillä isoina aaltoina. Kävin jo Mikon sairauden aikana ratkaisukeskeisen psykoterapeutin luona, se oli Mikonkin toive. Oli tärkeää saada purkaa mieltään ja surujaan, joilla ei halunnut sairasta kuormittaa. Keskustelumahdollisuudesta on ollut minulle paljon hyötyä, ja suosittelen sitä muillekin vastaavassa tilanteessa. Myös keskustelut oman pitkäaikaisen lääkärini kanssa auttoivat, sillä hän tuntee myös Mikon sairaushistorian. Arkirutiineista kannattaa pitää kiinni. Joka päivä täytyy nousta ylös, syödä aamiaista ja lähteä ulos, vaikka siihen täytyisi pakottaa itsensä. Musiikki puhdistaa ja tekee hyvää mielelle. Olen käynyt konserteissa ja kuunnellut muun muassa reggaeta ja koettanut olla surematta sitä, ettemme päässeet Mikon kanssa Jamaikalle, jonne meidän oli määrä lähteä, kun jään eläkkeelle. Olin työelämässä toimitsija, ja olen tehnyt myös joitakin työkeikkoja eli käynyt puhumassa työhyvinvoinnista. Se on tuntunut vaihteluna ihan mukavalta. Lapsenlapsistani, 7- ja 9-vuotiaista pojista, olen saanut paljon iloa. Heidän suhtautumisensa suruun on niin luonnollista. ”Saanko mennä vaarin paikalle”, kysyi vanhempi heistä ensimmäisellä kerralla keittiössämme. Pojan perhe on ollut minulle rakas ja tärkeä tukija tässä elämänvaiheessani. Heidän kanssaan tehty matka Kanarialle virkisti kovasti.


LOKI

18 - 2019 - N:o 1

Teksti ja kuva: Aleksi Rajamäki

Syöpähoidot ohi, arki edessä. Mitä nyt?

Omaa kehoa ja mieltä kuunnellen

Monipuolinen liikunta ja ruokavalio lisäävät tutkitusti syöpäkuntoutujien hyvinvointia. Suositukset antavat vain suuntaviivoja – se, mikä toimii itsellä, ei välttämättä tunnu omimmilta toiselle. Jokainen on oman hyvinvointinsa paras asiantuntija. Marraskuussa järjestetyssä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Läntisen syöpäkeskuksen luento- ja keskustelutilaisuudessa pyrittiin matalan kynnyksen kohtaamisiin sekä vastaamaan tiedollisen ja psykososiaalisen tuen tarpeisiin. Yhteistyötilaisuus oli suunnattu syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä muille aiheesta kiinnostuneille. – Potilas jää herkästi yksin syöpädiagnoosin saatuaan. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksellä on paljon annettavaa, kunhan vain kohtaamme samalla polulla. Keskiössä ovat eri vertaistuen ja kuntoutuksen tarjoamat mahdollisuudet, toimitusjohtaja Ville Viitanen avasi tilaisuuden. Tilaisuus esitteli laajan kattauksen syöpäsairaiden ja heidän läheisiään puhuttelevia aiheita. Iltapäivän aikana selvisi, minkälaista sopeutumisvalmennustoimintaa syöpäyhdistyksessä toteutetaan,

minkälaisia vertaistuen muotoja on tarjolla ja miten syöpähoidot ovat kehittyneet. Tukea arkeen ja elämään syöpähoitojen jälkeen saatiin myös moninaisista liikunta- ja ravinto-ohjeista.

Mieli mukautuu muutokseen

Vakava sairaus, kuten syöpä, on aina pitkä ja monimuotoinen prosessi, joka kuormittaa niin fyysisesti kuin henkisestikin. – Päällimmäisinä ovat usein pelon tunteet, jotka saattavat liittyä esimerkiksi kipuihin ja kuolemaan, muihin sairauksiin, taloudelliseen selviämiseen tai sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin. Pelkojen kohtaaminen, tunnistaminen ja hyväksyminen kuuluvat prosessiin, ja niiden työstäminen on keskeistä, psykologi Ulla Kanttura kertoi. Kantturan mukaan yhtenä olennaisena esimerkkinä on fyysisten vaivojen vaikutus stressireaktioon. Mieli seuraa jat-

”Minkälaista tukea vertaistuen tulisi mielestäsi olla, entä minkälainen tuki hyödyttäisi mielestäsi syöpään sairastunutta?” syöpäsairaanhoitaja Pirkko-Liisa Santala johdatteli ryhmäkeskusteluihin.

kuvasti sitä, mitä kehossamme tapahtuu. – Korkea ja pitkäkestoinen stressitila vaikuttaa muun muassa mielialaan, asenteeseen, vuorovaikutukseen toisten kanssa sekä siihen, miten eri asioita tulkitsee. Kestoltaan lyhyempänä ja tasoltaan kohtalaisena se voi olla hyödyllinenkin mekanismi. Kanttura muistutti, että se, mikä tuottaa kullekin henkistä hyvinvointia, on hyvin yksilöllistä. – Henkisellä kuormituksella on pitkittynyt ja katkeamaton luonne. Asiaa ei voi välillä sysätä syrjään, vaan se on aina alitajunnan sopukoissa. Myös tuen tarve voi olla erilaista eri vaiheissa. Tunteistaan ei ehkä edes halua kertoa. Hyvinvoinnin kannalta on suotuisaa, että kuormittumisen ja palautumisen vaihtelu toteutuisi. – On tärkeää huolehtia palautumisesta, rentoutumisesta ja rauhoittumisesta

Ammattilaisten vinkit hyvinvoivaan arkeen Selviytymiskeinoja kuntoutuskursseilta. Osallistu Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa järjestettäville maksuttomille sopeutumisvalmennuskursseille. Kurssit antavat sairastuneelle tietoa syövästä ja tukevat hänen kokonaisvaltaista toipumistaan. Lisää fyysistä aktiivisuutta. Ota käyttöön arki- ja hyötyliikunta, käytä esimerkiksi portaita hissin sijaan tai lähde met-

säretkelle äänikirjan kanssa. Kuuntele musiikkia ja tanssahtele. Tauota pitkäkestoinen istuminen pienellä jumpalla. Varmista monipuolinen ravitsemus. Syö joka aterialla, vähintään pääaterialla, jotain proteiinipitoista. Väriä lautaselle tuovat kasvikset, hedelmät ja marjat. Valmisruuistakin voi välillä löytyä hyviä arkea helpottavia vaihtoehtoja.

Kunnioita yksilöllisyyttäsi. Kun psyykkiset voimavarat ovat rajalliset, kannattaa pitää kiinni terveestä itsekkyydestä, arvostaa itseään ja päästää itsensä hieman helpommalla. Voimavaroja vertaistuesta. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kautta on mahdollista saada koulutetun tukihenkilön, jonka kanssa voi jutella kahden kesken ja vertailla sairauden herättämiä tuntemuksia.

luiltapäivä järjestetään 14.11. klo 15–19 MeriKarinassa. Ilmoittautuminen 7.11. mennessä osoitteeseen kurssi@lssy.fi tai numeroon 02 2657 610. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Asiantuntija-alustusten lisäksi ohjelmassa on ryhmäkeskusteluja kuntoutuksesta, neuvontapalveluista, syövän ennaltaehkäisystä sekä vertaistuesta. Ryhmien ohjaajat tuovat tilaisuuteen kysymyksiä keskustelun poh-

jaksi, ja osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksiaan käsiteltävästä aiheesta. Ohjaajina toimivat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksestä vastaava hoitaja Teija Kemppainen, erikoissairaanhoitaja Tiina Hvitfelt, neuvontahoitajat Eija Säteri ja Annamari Rivero, projektipäällikkö Minna Salakari, sairaanhoitaja (YAMK) Jenni Vaskelainen sekä syöpäsairaanhoitaja PirkkoLiisa Santala.

Haluaisitko syöpäkeskuksen asiakasraadin jäseneksi? Hyvä syöpäpotilas tai läheinen, tule mukaan kehittämään Tyksin toimintaa ja palveluja! Olemme perustamassa Tyks syöpäkeskukselle asiakasraatia, johon kuuluu eri-ikäisiä syövän sairastaneita ja heidän läheisiään. Asiakasraadin jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa syöpäkeskuksen toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Tyks syöpäkeskuksessa hoidetaan kaikkia syöpäsairauksia. Meille on tärkeää kuulla potilaiden ja läheisten ääni sekä kokemukset siitä, mitä toiminnassa ja palveluissa

olisi tärkeää kehittää ja miten palvelut olisi mahdollisimman helposti saavutettavissa. Asiakasraadissa voi tehdä ehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Hakemusten perusteella valitsemme 13 jäsentä, jotka ovat asioineet sairaalassa viiden viimeisen vuoden aikana. Lisäksi raatiin osallistuu Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Tyksin edustajat. Kokoukset pidetään 3–4 kertaa vuodessa. Syöpäkeskuksen asiakasraati tekee yhteistyötä muiden VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin asiakasraatien kanssa.

Liikunta lisää voimaantumista

Fysioterapeutti, lymfaterapeutti Marianne Himberg Tyksistä kannusti harrastamaan liikuntaa jo syöpähoitojen aikana ja niiden jälkeen, oman voinnin ja kunnon mukaan. – Passivoitunut elämäntapa voi herkästi jäädä päälle syöpähoitojen jälkeen, jolloin saattaa ilmetä myös kehonkuvaan liittyviä ongelmia, mikä heikentää fyysistä aktiivisuutta. Aina ei oikein tiedetä, mitä voi tehdä, eikä enää tunneta omaa kehoa samalla tavalla kuin ennen. Liikunnalla on useita myönteisiä terveysvaikutuksia. Tutkimusten mukaan liikunta vähentää syövän uusiutumista, hoidoista tulleita haittoja sekä sairastumista muihin sairauksiin, kuten sydän- ja verenpainetauteihin. Se myös edistää fyysistä toimintakykyä ja jaksamista sekä pidentää elinikää. Jos hoitojen aikana liikunta on jäänyt minimiin, hoitojen jälkeen kuormitusta voi alkaa lisätä asteittain. – Pienillä muutoksilla liikuntaa saa arkeen huomaamattaan, esimerkiksi porraskävely lasketaan jo lihaskuntoharjoitteluksi. Reipasta liikuntaa kannattaa harjoittaa ainakin parikymmentä minuuttia päivässä. Toisinaan voi jättää auton kauimmaiseen parkkiruutuun tai koukata hakemaan posti pidempää reittiä, Himberg vinkkasi.

Ruokaa kohtuudella ja sallivasti

Tukea arkeen ja elämään syöpähoitojen jälkeen Askarruttaako paluu arkeen? Missä voi tavata muita kuntoutujia? Minkälaisissa asioissa toivoisit tukea Lounais-Suomen Syöpäyhdistykseltä? Tervetuloa kuuntelemaan asiantuntijaalustuksia ja keskustelemaan teemaan liittyvistä aiheista 26.3. klo 15–19 Meri-Karinan hyvinvointikeskukseen, Seiskarinkatu 35, Turku. Ei ennakkoilmoittautumista. Jos et pääse osallistumaan maaliskuun tilaisuuteen, vastaavanlainen luento- ja keskuste-

sekä mielen että fysiikan puolella. Ne vaikuttavat aina toinen toisiinsa.

Kerro hakemuksessasi lyhyesti: • Miksi haluat mukaan asiakasraatiin? • Mikä kokemus sinulla on syöpäsairaudesta? Lähetä hakemuksesi 16.4.2019 mennessä • sähköpostilla osoitteeseen ficanwest@tyks.fi tai • Mervi Siekkinen T-sairaala, 1. krs / Syöpät. hallinto, Tyks, PL 52, 20521 Turku Lisätietoja Tyks syöpäkeskuksen asiakasraadista antaa kehittämispäällikkö Mervi Siekkinen, mervi.siekkinen@tyks.fi, 040 727 1567.

Monipuolisuus on kaiken a ja o paitsi liikunnassa myös ravinnossa. – Terveyttä edistävän ruokavalion perustana ovat värikkäät kasvikset, marjat ja hedelmät, täysjyvävilja- ja maitovalmisteet sekä pehmeät rasvat. Lisäksi ateriat olisi hyvä koostaa lautasmallia mukaillen: puolet kasviksia, neljännes hiilihydraattia ja proteiininlähteitä. Riittävä ravintoaineiden saanti turvataan säännöllisellä ateriarytmillä, ravitsemusterapeutti Satu Niemisalo esitteli. Niemisalon mukaan hoitojen aikana energiantarve menee kaiken edelle, jolloin voidaan tinkiä ravitsemussuosituksista jonkin verran. – Pahoinvointikin voi olla estämässä syömistä, ja mahdolliset leikkaukset saattavat aiheuttaa muutoksia ruokavalioon mahdollisten jo olemassa olevien sairauksien ja erityisruokavalioiden lisäksi. Kun syöminen taas sujuu, on hyvä kiinnittää enemmän huomiota sellaiseen ravitsemukseen, joka auttaa jaksamaan arjessa sekä toimintakyvyn palauttamisessa ja ylläpidossa. Sen myötä vastustuskyky kohenee ja sairastuvuus vähenee. – Kannustan kuitenkin syömään hyvin ja stressittömästi. Ravinnosta tulee myös nauttia, Niemisalo tähdensi.


N:o 1 - 2019 - 19

LOKI

STEP täyttää viisi vuotta

Lapsuudessa sairastettu syöpä voi vaikuttaa vielä vuosien päähän

Terveydestään kannattaa pitää huolta

Andreina Kero tutki väitöskirjassaan (2017) sydänsairauksien ja sydänkuolleisuuden vaaraa nuorella iällä sairastetun syövän jälkeen. Tutkimuksen mukaan nuoruusiällä (0–34-vuotiaana) sairastettu syöpä on yhteydessä lisääntyneeseen sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien ilmaantumiseen ja näistä syistä johtuvaan kuolleisuuteen. Kun syövän sairastaneita verrattiin sisaruksiinsa, havaittiin korkeampi riski sairastua sydämen vajaatoimintaan, valtimonkovettumatautiin, aivoverisuonitukokseen, sydänin-

Kevätmatkat Matkan hinta: jäsenet 129 euroa ei-jäsenet 143 euroa

voi mennä vuosia tä verrattuna sisaruksiin. Sähköinen seurata mahdollistaa nopeammyöhäisvaikutukset voi- man reagoinnin Kaiun kautta yhteyttä Ilmoittautumiset ja – Tutkimuksen tulos ei tarkoita sitä, Syöpähoitojen että syövän sairastanut vain jäisi lisätiedot: synkkä vat ilmaantua vasta vuosia hoitojen päät- Matkaohjelma ottaneen henkilön oireisiin tai tuntemukMatkari Oy tymisen jälkeen. Tyksin myöhäisseuran- siin. Palvelun kautta voidaan henkilö ohpilvi yllään odottamaan, koska sydänsaiLähtö klo 8.00käydään Ortodoksisenjata kirkon 15.00 saaristolaiva Wellamo lähtee puh. että (02) 2657 913 tapoliklinikan vastaanotolla raus alkaa. Tärkeää on tiedostaa, eteenpäin oikeaan suuntaan. luota,syöpähoitoja Yliopistonkatu ja19, Turku. risteilemään itäiselle Suomenlahdelsuurentunut riski on olemassa ja että läpi henkilön saamia Myöhäisseurantapoliklinikan osa-aiAjo Kotkaan, jossa nautitaan kah- asiantuntijalääkäri le. Kuningas Kustaa on III:nPäivi roolissa myöhäisvaikuhuolehtii omasta terveydestään, Matkanjohtaja: liikkuu arvioidaan mahdollisten kainen LähMerimuseon kahvila-ravintola opas viihdyttää yleisöä sekä näyttää tusten riskiä, jotka vit riippuvat henkilön ja syö terveellisesti, Kero sanoo.Maija Parmanen teenmäki. Hänen mukaansa Kaiun käytKahvihetken jälkeenollaan ainutlaatuisen multimediaesityksen. syöpätyypistä. Mai- töön Osa ennenaikaisista sydänkuolemista saamasta hoidosta jaLaakongissa. oltu tyytyväisiä ja sen kautta tutustutaan museoihin. Merimatka päättyy Villa askarruttaKärkisaalisäksi myö- Suomen on päässyt kysymään mieltä voisi olla ehkäistävissä hyvin toimivalla nittujen sydänsairauksien Merimuseon perusnäyttely herättää reen, jossa nautitaan noutopöydän häisvaikutuksia voivat olla hormonaalivista asioista. jälkiseurantaohjelmalla. Matkan hinta: värikkäästi eloon Suomen merenkuantimista.pitää Villa merkittävänä, Kärkisaari on vanLähteenmäki että – Henkilöllä ei välttämättä olejäsenet mitään set häiriöt, 76 euroaoppimiseen liittyvät vaikeulun historian ja esineistön. Kymenha perhehuvila 1910-luvulta det ja hedelmällisyysongelmat. oireita. Suositus on, että sydämen ultramyöhäisseurantapoliklinikat ovatveden kaikisei-jäsenet 90 euroa laakson museo kertoo äärellä, keskellä lumoavaa Poliklinikalla on verkossa toimiva, suo-elämänmaäänitutkimus tehdään tiettyyn riskiryhsa yliopistosairaaloissa päässeetluontoa. toiminTurkuun saavutaan noin klo 21.00. kuisia tarinoita virran varrelta. Klo jattu seurantapalvelu nimeltään Kaiku. tansa alkuun. mään kuuluville viiden vuoden välein. Hintaan sisältyy: * linja-autokuljetukset * lounas Toimittajan kommentti: * sisäänpääsymaksut ja opastukset ohjelman mukaan * paikallisoppaan palvelut * matkanjohtaja palvelut Perustettu Lapsisyöpäpotilaan läheisenä juttua sytostaattien tuoman huonon olon v. 1972 tehdessä mieleeni tuli amerikkalai-Ilmoittautumiset tai siteet leikkauksen jälkeen. Vai ja - kevyet nauha- ja nen sanonta: ”It ain’t over till the fatlisätiedot: haluaako hän mieluummin unoh- Uudet hienot, muodikkaat peruukkimallit monofilament lady sings”. Vaikka hoidot ovat jää-Matkari taa kaiken? Peruukin pohja muotoillaan asiakkaan päänmuotoon sopivaksi. Oy puh.Onneksi 2657 913on luotu järjespohjaiset yms. peruukit neet taa, mielessä on pidettävä telmä, joka ei unohda. Peruukin hiukset leikataan asiakkaan haluamaan malliin. mahdolliset myöhäisvaikutukset. Matkanjohtaja: Miten elämässä eteenpäin? Ris- turbaanitkaikki ja huivit Liikkeestämme saatavana Miten nuori aikuinen osaa huo-Pirkko kienHallanoro tiedostaminen korostaa jokaSuomeen tuotavat- peruukkimallistot. pesu- ja hoitotuotteet lehtia omasta seurannastaan? Mitä päiväisiä valintoja, terveellisiä eläHetitoimituksessa laaja varasto. hän tietää lapsena sairastamastaan mäntapoja, liikuntaa ja monipuo- huollamme ja korjaamme peruukit ja syövästä? Hän ehkä tietää syöpä- lista ruokavaliota. Perheen valinRevlon, Adolfo, Ellen Wille, Dimples, lisäkkeet ammattitaidolla tyyppinsä, muistaa sairaalakäynnit, noista tulee myös yksilön valintoja. Henri Margu, Natural Image, Wig,

Yhdellä soitolla kaikki rakennus-ja remonttipalvelut

Kari Hämäläinen 0400 521 664 www.rlkh.fi l info@rlkh.fi

18

myynti@johannakaihdin.fi www.johannakaihdin.fi Avoinna ma 9-18, ti-pe 9-17, la suljettu

AUTOHUOLTO SUVANTO Puh. 02 2366 426

www.autohuoltosuvanto.fi

AN

LOUHISAAREN

ON KA H A

YHDELLÄ SOITOLLA KAIKKI RAKENNUS- JA REMONTTIPALVELUT

Raquel Welch, Hairline Olemme VSSHP:n hyväksymä Palvelusetelituottaja

VIL

Vistantie 37 A, 21530 Paimio Puh. 02 473 2565 kotamaki@paimionhautaus.fi www.paimionhautaus.fi

PERUUKKIALAN ERIKOISLIIKE

Se tuli perheeseen jäädäkseen

OLEMME MUKANA TUKEMASSA SYÖVÄNTORJUNTATYÖTÄ PAIMION HAUTAUTOIMISTO KOTAMÄKI OY

MERITEATTERIA ITÄISELLÄ SUOMENLAHDELLA JA MERIKESKUS VELLAMO KOTKASSA LAUANTAINA 23.5.2009

Hintaan sisältyy: * linja-autokuljetukset Kotkan ja uusi, valtavan yleisösuosion ja useita palkintoja Andreina Kero (vasemmalla) tutki väitöskirjassaan sydänsairauksien sydänkuolleisuuden vaaraa nuorella iälläsaavuttanut sairastetun * kahvija lounastarjoilu Merikeskus Vellamo kohoaa jykevänä maamerkkinä Kotkan kantasasyövän jälkeen. Päivi Lähteenmäki on Tyksin myöhäisseurantapoliklinikan asiantuntijalääkäri. * sisäänpääsymaksut ja tamassa. Sen hyökyaallon muoto ja julkisivumateriaalit tekevät siitä opastukset ohjelman poikkeuksellisen rakennuksen. Sisäänsä se kätkee Suomen Merimufarktiin ja sydämen rytmihäiriöihin. Tut– Myös lääkäreiden pitäisi paremmin Sen sekä avulla kerätääntietokeskuksen. tietoa henkilön mukaan seon, Kymenlaakson Museon merenkulun Vel-terkimuksessa havaittiin myös, että nuo-saaristolaiva tiedostaa lapsena ja lamon nuorena syövän saiveydentilasta ja elämänlaadusta sekä kar* risteily Welsatamalaiturista lähdetään meriretkelle keskelle kauneinta itäiruusiän syövän sairastaneet ostavat rastaneiden suurentunut riski. toitetaan tutkimustarpeita. lamolla sen Suomenlahden saaristoa Ruotsin mahdollisia kuningas Kustaa III:n johdolla. enemmän sydän- ja verisuonisairauksien Palvelun avulla saa myös myö* roolioppaan palvelut Huumorilla höystetty monologi yhdistyy elävällä tavallayhteyden merihistorian Myöhäisvaikutuksiin * matkanjohtajan palvelut sekä metaboolisen oireyhtymän lääkkeihäisseurantapoliklinikan henkilökuntaan. tapahtumapaikoille Ruotsinsalmen meritaistelun maisemiin.

T

Nuori aikuinen kuuluu myöhäisseurantapoliklinikan toiminnan piiriin, jos hän on sairastanut lapsena tai nuorena syöpää, saanut hoidoksi kantasolujensiirron joko syövän tai muun vakavan sairauden vuoksi tai jo päättänyt syöpään liittyvän hoidon lasten ja nuorten klinikalla. STEP on osa Tyksin erityisvastuualueen ja Läntisen syöpäkeskuksen toimintaa. Myöhäisseurantapoliklinikan juuret ovat vuodessa 2011, jolloin sosiaali- ja terveysministeriö kutsui työryhmän laatimaan suositusta lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden aikuisiän myöhäisseurannan järjestämiseksi. Työryhmän puheenjohtajana toimi Päivi Lähteenmäki, joka on nykyään Tyksin lasten ja nuorten veri- ja syöpätautien hoidon vastuualuejohtaja. Työryhmän perustamiselle oli selvä tarve. Lähes 80 prosenttia lapsena ja nuorena syöpään sairastuneista selviää syövästään, mutta vain kolmannes heistä välttää myöhemmin ilmenevät fyysiset tai psykososiaaliset vaikutukset. Kaksi kolmasosaa kohtaa jonkin syöpään liittyvän myöhäisvaikutuksen, ja kolmasosalla heistä on useampi sen aiheuttama haitta. Suomessa on tällä hetkellä noin 7 000 alle 25-vuotiaana syövän sairastanutta henkilöä. Tyksin erityisvastuualueella heitä on noin 1 200.

Teksti ja kuva: Pekka Remes

KAR

STEP – Selviytyjien terveys ja elämänlaatu paremmaksi -toiminta alkoi Tyksissä viisi vuotta sitten. Kyseessä on myöhäisseurantapoliklinikka lapsena ja nuorena syövän sairastaneille nuorille aikuisille. Tarkoituksena on antaa psykososiaalista tukea sekä auttaa nuoria aikuisia saamaan asianmukaista seurantaa ja hoitoa. Lisäksi annetaan tietoa terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa.

KARTANON KAHVILA

Avoinna Äitienpäivästä elokuun Louhisaarentie 229,10.30-17.00 21240 ASKAINEN loppuun klo puh. 02229, 43121240 2515Askainen Louhisaarentie Puh. 02äitienpäivästä 431 2515 l elokuun 044 281loppuun 4252 Avoinna ylhainen.louhisaarenkartano@dnainternet.net Muina aikoina tilauksesta! www.louhisaarenkartano.fi

Eerikinkatu 9 b 20100 Turku 02-231 9277 omistaja Tarja Laaksonen o.s. Hyvärinen

Wiklundin Eerikinkatu 9 20100 Turku viereinen puh. 231 9277 valopiha Ma-To Pe 10-16, la sulj. Ma-Pe 10-17 klo 9.30-17, La 10-13

Huom. Kesälauantait suljettu 1.6.-31.8. www.peruukkiliikehyvarinen.fi

TV- ja DIGIBOXI HUOLTO MEILTÄ! Myös tallentavat

Avoinna: Teemme kotikäyntejä! ma-pe9.30-17.30

TVSAARNI Linnankatu 8 puh. 02-2510 985 tvsaarni@gmail.com

Aninkaistenkatu 6, 20100 Turku, puh. 02 259 0222

www.harkatienhautaustoimisto.fi -10% l-s syöpäyhdistyksen jäsenille.


LOKI

20 - 2019 - N:o 1

Syöpäyhdistyksellä vuokratalo Salossakin

Meri-Karinan maisemissa koteja kaikelle kansalle

Syöpää, sattumaa ja jopa muuatta pulskaa koiraa on kiittäminen siitä, että Kristina ja Henna-Riikka ovat saaneet unelmakodit Turun Hirvensalon merellisistä maisemista. Monelle muullekin on valjennut yllätyksenä, että hyvinvointikeskus Meri-Karinan naapuriasumukset ovat tavallisia vuokraasuntoja, kaikelle kansalle tarkoitettuja. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen niin ikään omistamasta Salon vuokratalosta ei välttämättä ole kuultukaan.

Valoisaa ja hiljaista – Saan oikeastaan kiittää koiraa siitä, että asun nyt täällä, nauraa Karinaranta kakkosen tyytyväinen asukas Kristina Rikström, 71. – Ilman koiraa (joka muuten oli yhtä kiltti ja yhtä paksu kuin minulla ennen ollut) tuskin olisin ruvennut juttusille omistajan kanssa. Liikuttiin Meri-Karinan kulmilla. Kristina asui tuolloin Meri-Villa I:n rivitalossa. Sinne hän oli päätynyt tavanomaista tietä. Nyt jo voitettu syöpäkasvain johdatti Kristinan Meri-Karinaan – missä odotti se yllättävä tieto, että paikalliset asumukset ovat kenen tahansa ulottuvilla. Kristina viihtyi erinomaisesti Meri-Villassakin, mutta sattumalta kohdattu koiranomistaja vihjaisi vallan ihanasta Karinarannan kämpästä. Asuntoa päästiin katsomaan: joka ikkunasta avautuvat merinäkymät hurmasivat heti. Kristinan onneksi asunnon vuokralainen oli muuttamassa toiselle paikkakunnalle. Juuri sillä hetkellä jonossa ei ollut ketään Kristinan edellä. Meri-Villan asunto puolestaan löysi onnellisen asukkaansa Henna-Riikka Setälästä, joka hänkin oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Aamukahvit parvekkeella

– Nokkakärryllä rahtasin Meri-Villasta tänne kaiken muun paitsi sohvan ja pesukoneen, Kristina kertoo. Karinarannassa Kristinalla riitti energiaa vielä lähtijän muuttoapuun. Tämä jätti taloon seuraajansa iloksi sohvan ja sängyn. Koti on nyt valmis ja viihtyisä. Alun perin tämä 49,5 neliön asunto on ollut kaksio. Avokeittiö-olohuoneen ja makkarin väliseinä on aikoinaan purettu, mikä tekee tilasta entistä valoisamman. Ratkaisu sopii mainiosti yksineläjälle. Valoisuus ja hiljaisuus viehättävät asukasta. Lasitettu parveke laajentaa elintilaa kesällä – ja vähän talvemmallakin. – Parvekkeelle paistaa mukavasti aamuaurinko. Juon siellä aamukahvit kesäisin ja joskus talvellakin toppatakki päällä, Kristina kertoo.

– bonuksena monenmoisia ajanviettomahdollisuuksia saman katon alla. Kristina Rikström on tykännyt kovasti muun muassa vesijumpasta. – Kuntosalinkin olen käynyt katsastamassa, mutta ne härvelit vähän pelottivat, Kristina tunnustaa. Aina ei malta pysyä sisätiloissa, kun vieressä odottaa mitä lumoavin luonto. – Viime talvena jopa hiihdin tuonne vähän matkan päähän Postin majalle, Kristina kehaisee ja harkitsee suksien ottamista esille tänäkin vuonna, onhan lunta tunnetusti riittänyt. Kesäaikaan Kristina on vakituinen polskija Meri-Karinan omalla uimarannalla. – Kävin ahkerasti uimassa pitkälle syksyyn, kunnes merivesi muuttui sietämättömän kylmäksi.

”Ulos” syömään saman katon alle

Oiva arjen pelastaja on hyvinvointikeskus Meri-Karinan ravintola. Kristina käy siellä lounaalla suurin piirtein kerran kahdessa viikossa. – Katson listalta, mitä milloinkin on tarjolla. Paistetut silakat kuuluvat lempiruokiini. – Vien usein vieraanikin aterialle Meri-Karinan puolelle, pääsen vähemmällä. Lounas maksaa syöpäyhdistyksen jäsenille 8,90 euroa, muille 9,90 euroa. Kotikeittiössä kelpaa kokata niinä päivinä, kun ei haluta lähteä ”ulos” syömään. Omissa oloissaankin viihtyvä Kristina on kohteliaissa väleissä naapureiden kanssa. – Kerran lapsenlapseni toivoi kyläillessään lettuja. Minulla ei sattunut olemaan vehnäjauhoja. Kävin lainaamassa naapurilta. Hän sanoi, että älä turhaan tuo uusia jauhoja tilalle, jonain päivänä minä vuorostani ilmestyn lainaamaan sinulta jotakin.

Vesielämää sisällä ja ulkona

Tulojensa puolesta Kristina Rikström kelpasi kirkkaasti ARA-rahoitteeseen taloon. Ison perheen äiti vietti aikoinaan pitkät rupeamat kotona lasten kanssa. Postin palveluksessa vierähtäneisiin vuosiin perustuva eläke ei ole suuren suuri. Työeläkettä täydentää kansaneläke, noin 700 euron vuokrasta puolet kattaa asuntotuki. Kristina pärjäilee, etenkin kun ei tarvitse minkään valtakunnan kotiapua. Karinaranta 2 on siis tavallinen vuokratalo

Useinkin marssijärjestys menee siten, että syöpään sairastunut ohjautuu alkuhoitojen jälkeen Meri-Karinan palveluihin ja saa muun avun ohella tietoa asuntokuvioista. – Totta, useimmat yllättyvät kuullessaan, että asuntomme ovat kenen tahansa haettavissa, vahvistaa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen asuntosihteeri Camilla Carpelan. Hyvin on viidakkorummun pärinä kuitenkin kuultu, sillä Hirvensalon rivitaloihin ja pienkerrostaloon on jatkuvalla syötöllä jonoa. Sen sijaan Salon talon vapaista asunnoista pitää joskus erikseen ilmoitella. – Huolehdimme parhaamme mukaan, ettei yksikään asunto jää turhaan tyhjilleen, Camilla huomauttaa.

Palveluita ostettavissa

Meri-Karinan parkkikentän ja bussipysäkin viereinen opaskartta näyttää selkeästi, että tuossa sijaitsevat MeriVilla I:n ja tuossa Meri-Villa II:n rivitalot. Pienkerrostalo Karinaranta 2 on kirjaimellisesti kiinni näihin asti toiminta- ja palvelukeskuksena tunnetun hyvinvointikeskuksen päärakennuksessa. – Aiemmin puhuttiin palveluasunnoista. Mutta kun alueella asuminen on omatoimista (paitsi Karinaranta 1:ssä) eikä varsinaisia palveluja ole, nimet vaihdettiin merellisiksi MeriVilla I:ksi ja II:ksi. – Kuitenkin jos palveluja tarvitsee, niitä voi hankkia samalla tavoin kuin missä muualla tahansa asuessa. Esimerkiksi kotisairaanhoitoa voi tilata Turun kaupungilta. – Meri-Karinasta löytyvät parturikampaaja, kosmetologin ja fysioterapeutin palvelut sekä Meri-Karinan oma ravintola, josta saa ostaa ruokapalveluja, Camilla selvittää.

Karinaranta 1 on palvelutalo

Kristina Rikströmin kodin ikkunoista näkee hulppeat merimaisemat, katsoipa mihin suuntaan hyvänsä.

Syöpäyhdistyksen rivitaloista vanhimmat ovat liki kolmekymppisiä, ei siis ihme, että normaaleiden kunnostustarpeiden lisäksi muutamat sanavalinnat ovat kaivanneet remonttia. Meri-Villa I nousi mäelleen vuonna 1990. Rivitalot käsittävät yhteensä 21 asuntoa: 19 yksiötä á 50 neliötä ja neljä 50 neliön kaksiota. Meri-Villa II

rakennettiin 1994. Asuntoja on kaikkiaan 20: kymmenen 40 neliön yksiötä, kuusi 50 neliön kaksiota ja neljä 81,5 neliön kolmiota. Molemmissa Villoissa vuokriin sisältyvät lämmitys, sähkö ja vesi. Syöpäyhdistyksen kerrostalorakentaminen alkoi Salosta. Osoitteeseen Helsingintie 52 nousi Salo-Karinaksi nimetty vuokratalo vuonna 2001. Talossa on 12 huoneistoa. Yksiöitä (35 neliötä) on neljä, kaksioita (36,5–41 neliötä) kahdeksan. Vuokriin sisältyvät lämmitys, sähkö ja vesi. SaloKarinassa on tyyssijansa myös sikäläisellä paikallisyhdistyksellä. Syöpäyhdistyksen toinen jokamiehen kerrostalo rakentui 2012 – huomattavasti lähemmäksi emorakennusta kuin Salo-Karina. Karinaranta 2:n asukas voi piipahtaa vaikkapa Meri-Karinan lounaalle tarvitsematta mennä lainkaan ulos. Asuntoja Karinaranta kakkosessa on kaikkiaan 27. Huoneen ja tupakeittiön lukaalit ovat kooltaan 39– 48,6 neliötä. Vuokriin sisältyvät lämmitys ja sähkö, päälle tulee 15 euron vesimaksu. Jos on Karinaranta 2, täytyy tietysti olla myös Karinaranta 1. Samaisessa rakennuskompleksissa sijaitseva ensimmäinen Karinaranta on oikeasti palvelutalo. Siellä on tarjolla kolmiportaista palvelua, henkilökuntaa paikalla vuorokauden ympäri.

Kerrostaloissa varallisuusrajat

Meri-Villaan tai toiseen mielivältä ei kysytä, onko hän nuori vai vanha, terve vai sairas, rikas vai köyhä... Jonopaikka ratkaisee. Karinaranta 2:ssa ja Salo-Karinassa taas vallitsevat tuloja varallisuusrajat. Koska talot on rakennettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen eli ARAn tuella, asukasvalintoja sääntelevät tietyt pykälät. Käytännössä Camilla Carpelan jututtaa ARA-rahoitteeseen taloon pyrkijää ja selvittää, täyttyvätkö rahaehdot, kuinka kiire hakijalla on saada katto päänsä päälle ja niin edelleen. Lopullisen päätöksen tekee kaupunki. Ainakin tähän asti on noudatettu Carpelanin listaa. Hyytävän kylmänä pakkaspäivänäkin on helppo ymmärtää, miksi jok-


N:o 1 - 2019 - 21

LOKI

Tekstit: Marja Myllyluoma • Kuvat: Henna-Riikka Setälä, Pasi Leino

Varaa huone Meri-Karinasta Booking.comissa

Meri-Karina tarjoaa myös lyhytaikaista majoitusta lähietäisyydellä Turun keskustasta. Varattavana on kahden hengen huoneita perusvarusteluineen sekä standardihuonetta suurempia superior-tason majoitustiloja merinäköalalla. Huoneissa on wc- ja suihkutilat, allergiatestatut vuode- ja liinavaatteet, langaton nettiyhteys, puhelin ja tv sekä lukolliset kaapit asiakkaiden henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämistä varten. Majoituspaikassa on jaettu keittiö, yhteinen lounge ja kampaamo. Lähialueen vehreät lenkkipolut ja aivan kivenheiton päässä sijaitseva ranta tuovat vierailijoille monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia. Kysy lisää majoituspalveluistamme: Meri-Karinan info, 02 2657 666, meri-karina@lssy.fi

Meri-Karinan hyvinvointikeskus vuokra-asuntoineen sijaitsee kauniilla merenrantatontilla Turun Hirvensalossa.

seenkin jokainen Meri-Karinan asuntovalikoimaan tutustunut on kerrasta myyty. – Meri, oma uimaranta laitureineen, luontopolut, asuntosihteeri luettelee.

– Reilun kahden kilometrin päässä on hyvin varustettu supermarket sekä apteekki ja posti. Ja Hirvensalon saaresta pääsee helposti käymään kaupungilla-

kin, hän lisää Camilla pitää itseään yhtä onnekkaana kuin auttamiaan asukkaita. – Minäkin olen saarelainen. Ihanaa,

että saa sekä asua että käydä töissä tällaisessa paikassa. Lisätietoja on saatavissa asuntosihteeriltä osoitteesta camilla.carpelan@lssy.fi.

Parasta on meri Missään kodissani en ole ollut yhtä onnellinen kuin täällä Meri-Villassa, vakuuttaa Henna-Riikka Setälä, 39. Onnenpotku osui hänenkin kohdalleen syövän vanavedessä. Rintasyövän sairastanut Henna-Riikka kuuli vasta Meri-Karinan palveluihin hakeuduttuaan, että naapuruston asunnot ovat kaikille tarkoitettuja. Henna-Riikka sattui olemaan uuden asumuksen tarpeessa, joten eikun hakupaperit sisään... Samoihin aikoihin Kristina Rikström oli muuttamassa Meri-Villasta Karinarantaan. Henna-Riikka ”peri” Meri-Villan asunnon. Pikkukoti on juuri passeli sinkkunaiselle ja koiralle. Asunto on virallisesti yksiö, mutta siihen kuuluu keittiö-olohuoneen lisäksi tilava makuuhuone. Neliöitä yksiö-kaksiossa on 39 ja puoli, vuokra 425 euroa kuussa.

– Olen kotoisin Mäntästä. Siellä totuin siihen, että vettä oli joka puolella. Nyt saa pulahtaa mereen Meri-Karinan omalta laiturilta. – Kesällä voi kipaista uimaan kylpytakki päällä, Henna-Riikka iloitsee. Läheinen luonto ylipäätään on hänelle mieleen. – Täydellinen ympäristö koiralle, HennaRiikka sanoo. Hän tekee vielä pentuikäisen puminsa Ulpun kanssa pitkiä lenkkejä kauniissa maastossa. Kumpikin nauttii menosta täysin siemauksin. Luonnosta nauttiakseen ei tosin ole pakko lähteä kauaksikaan. – Illalla voi nähdä peurojen käyskentelevän melkein ikkunan alla, Henna-Riikka kuvailee.

Peuroja pihalla

Henna-Riikkaa viehättää kotikulmien yhteisöllisyys. Naapureita vähintään tervehditään, onpa muutamista tullut jo hyviä ystä-

Uuden kotikonnun parasta antia on ehdottomasti meri, Henna-Riikka tuumaa.

Valmismatkaliike

Juttuseuraa ja naapuriapua

www.lahjanmatkat.fi info@lahjanmatkat.fi

p. 0400 695 525 28.4. Luxenburgin Kreivi -operetti, Sibeliustalo Lahti ilm. 22.3. men. 129 € 16.-17.5. TÜRIN puutarhamatka, Baltian maiden suurimmat kukkamarkkinat, laiva, bussi, hotelli, rukailut, sisäänpääsymaksu ym. 229 € 8.-15.6. Etelä-Norjan kierros, vuonoja, vesiputouksia, sauvakirkkoja, tuntureita, hotellit, ruokailu joka päivä, ym. 1195 €/hlö 2-hengen huoneessa 16.-17.6. Ilmajoen musiikkijuhlat, Ooppera Aino Acktéesta, Kristiinankaupunki, ruokailut, opastus, liput, ym. 323 € 27.-29.6. Kesäretki Kaakonkulmalle ja Päijät-Hämeeseen, Kotka, Kaunissaari, Ruotsinpyhtäällä kesäteatteri Tohvelisankarin rouva, P.E.Svinhufvudin Kotkanniemi, Lahti Koiskalan kartano, ruokailut, opastukset ym. 475 € 18.-21.7. Savonlinna LA SCALA ooppera ja Kuhmon Kamarimusiikkijuhlat, Vuokatti, Paanukirkko Kärsämäki, ruokailut, hotellit, opastukset ym. 755 €+Kuhmon Kamarimusiikkiliput 110 € 2.-6.8. ISLANTI tarujen ihmeellinen saari, opas, lennot, sisäänpääsymaksut, ruokailut, sininen laguuni ym. 1545 € 6.-14.9. RUSKAMATKA Ylläkselle Äkäslompoloon, mökkimajoitus sisältää matkat, ruokailu, liinavaatteet 599 € 21.9. Porin Kaupunginteatteri, My Fair Lady musikaali, maailman suosituimpia musikaaleja 99 €

Kaikilla matkoilla matkanjohtaja mukana

viäkin. Meri-Karinan tiloista löytyy aina juttuseuraa, varsinkin jos on Henna-Riikan tavoin liittynyt syöpäyhdistyksen jäseneksi. Seurallinen karvaturri Ulpu on saanut koirakavereita. Niin ikään hoitopaikka järjestyy Ulpulle näppärästi, kun naapurusten keskinäinen avunanto toimii. Yhteishengen komeaksi symboliksi nousi viime vuoden lopulla talkoovoimin kota. Merivillalaisia kokoontuu sinne paistamaan makkaraa ja turisemaan. Henna-Riikka viettää parhaillaan jatkoopiskelijan elämää. Hän kouluttautuu prosessi-insinööriksi. Aiempi prosessityöntekijän homma kävi fyysisesti liian raskaaksi. Kiireiseen arkeen löytyy helpotusta paitsi naapuriavusta myös Meri-Karinan palveluista. Talon lounaalla Henna-Riikka käy usein, kampaajalla silloin tällöin. Kerran viikossa on asukkaiden saunailta, kuntosalilla saa rehkiä ilmaiseksi. Upea lisä kotiympäristön ihanuuksiin on

Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli. Sinne Henna-Riikka suuntaa useinkin, kun ohjelmassa on musiikkia.

Henna-Riikka Setälä ja Ulpu-koira lenkkeilevät ahkerasti kotimaastossa. Uunituore pysähdyspaikka on pihapiiriin talkoilla noussut kota.

Karinakoti viihtyisä ja levollinen, ihmisarvoa kunnioittava Saattohoitoon erikoistunut Karinakoti sijaitsee meren rannalla Turun Hirvensalossa. Ikkunoista aukeaa kaunis näköala merenlahdelle ja ympäröivään vehreään luontoon. Kodinomaisuutta tuovat vapaat vierailuajat, maittava ruoka sekä saunaosasto takkahuoneineen. Turkulainen saattohoitopotilas voi halutessaan aina valita hoitopaikakseen Karinakodin. Tiedustelut maksusitoumuksista: Turun kaupungin saattohoitokoordinaattori, p. 044 907 3669.

karinakoti

Ulkopaikkakuntalaiset voivat tulla potilaaksi oman kunnan myöntämällä maksusitoumuksella. Hoitovuorokauden hinta on sama kuin sairaalassa. Karinakotiin pääsee myös itsemaksavana potilaana.

Aitoja kohtaamisia jo 25 vuoden kokemuksella.

Seiskarinkatu 37, Turku

02 2657 622

www.karinakoti.fi


LOKI

22 - 2019 - N:o 1

Tekstit ja kuvat: Sini Silvàn

Perinnöllinen syöpä on harvinaisuus

Lääketieteen tohtori, tutkija Minna Kankuri-Tammilehto tekee yhteistyötä TYKS Genomiikan DNA-laboratorion sairaalageneetikko Minna Toivosen kanssa.

Vaikka syöpä on todella yleinen sairaus, vain noin viiteen prosenttiin järjestetään seurantaa. Jos nainen haluaa, riskiä vähennetään myös kirurgisesti munasyövistä liittyy perinnöllinen alttius. sarjojen ja munanjohtimien poistolla sekä Perinnöllinen syöpä tarkoittaa korkean riskin geenivirhettä, joka kulkee suvussa. Alttius ei vielä merkitse sairastumista. Riskeihin liittyviä geenejä tunnetaan jo varsin hyvin. Uudet tehokkaat menetelmät nopeuttavat tutkimuksia. Massiivisella rinnakkaissekvensointimenetelmällä voidaan tutkia samanaikaisesti kaikki kiinnostuksen kohteena olevat geenit. – Geenitutkimukseen menee tyypillisesti vain neljästä kahdeksaan viikkoa, kun siihen aiemmin meni jopa puoli vuotta, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, LT Minna Kankuri-Tammilehto Tyksin perinnöllisyyslääketieteen poliklinikalta (Tyks kliininen genetiikka) kertoo. Geenien lisäksi tarvitaan tietoa sukulaisten sairastamista syövistä. Kun tutkimusta tehdään, tärkeäksi nousee sukupuu ja siihen merkityt syövät. Epäily perinnöllisyydestä herää, mikäli suvussa on suuri määrä tiettyjä syöpäta-

pauksia. Esimerkiksi useita rinta- tai munasarjasyöpää sairastaneita tai vastaavasti paljon paksu-, peräsuoli- tai kohtusyövän saaneita. Vihje voi olla myös poikkeuksellisen nuori sairastumisikä, kuten rintasyövässä alle 40 vuotta tai paksu- ja peräsuolisyövässä alle 50 vuotta. Perinnöllisyyttä voidaan tutkia myös, jos samalla henkilöllä on ollut kaksi syöpätautia.

Geenivirheen löytäminen parantaa ennustetta

– Silloin, kun suvun geenivirhe on tiedossa, tätä tietoa on mahdollisuus käyttää suvun hyväksi. Aikainen toteaminen parantaa ennustetta monissa syövissä. Kun geenivirhe tiedetään, voidaan sekä löytää ne sukulaiset, jotka hyötyvät seurannasta, että vapauttaa seurannasta ne, joilla geenivirhettä ei ole. Esimerkiksi rintasyöpään liittyvän BRCA1- tai BRCA2-geenivirheen kantajille

rintojen ihoa säästävällä poistolla, jolloin samanaikaisesti rakennetaan uusi rinta.

Lynchin oireyhtymässä erinomaiset seurantatulokset

Lynchin oireyhtymälle altistavan geenivirheen seurannassa tulokset ovat erinomaisia: – Geenivirheen kantajalla on paksusuolen-, peräsuolen- ja kohtusyövän riski. Kantaja pääsee tähystysseurantaan, joka alkaa 25-vuotiaana. Adenoomia poistetaan jo ennen kuin ne ehtivät muuttua syöväksi. Ja jos todetaan varhaisen vaiheen syöpätauti, hoito on helpompi ja tulokset parempia. Pitkäaikaisseurantatulokset kertovat, että seurannan myötä potilaiden kuolleisuus putoaa sen verrokkiryhmän tasolle, jolla geenivirhettä ei ole. Näitä sukuja on Suomessa noin 300. – Toiminta on ollut pitkäjänteistä täällä Tyksin perinnöllisyyslääketieteen poliklinikalla. Syöpäalttiussukuja on alettu

Perinnöllisyyden suhteen suurimpia tautiryhmiä ovat rintasyöpä, paksu- ja peräsuolisyöpä. Rintasyöpää esiasteineen diagnosoidaan Suomessa noin 5 500 henkilöllä vuosittain ja paksu- ja peräsuolisyöpiä yli 3 000 potilaalla. Tästä joukosta arvioiden noin viiteen prosenttiin eli runsaaseen 400 tapaukseen liittyy perinnöllinen alttius.

I

Jos geenivirhe löytyy, tieto geenivirheen merkityksestä välittyy lääkäriltä sukulaisille sen henkilön kautta, joka on käynyt perinnöllisyysneuvonnassa. Tietosuojan vuoksi lääkäri ei suoraan ota yhteyttä sukulaisiin.

kartoittaa 1990-luvulta lähtien. Tyksin perinnöllisyyslääketieteen poliklinikalla syöpägenetiikkaan, sen diagnostiikkaan ja neuvontaan on satsattu paljon. – Ihmiset osaavat kysyä, ja myös lääkärikunta on hyvin tietoinen, mitä perinnöllisyyslääketieteen alalla tapahtuu. Tutkimusmahdollisuudet ovat parantuneet, ja lähetteiden määrä on noussut.

Sukupuuta tutkimassa Periytyvyysneuvonnan tavoitteena on vähentää sairastumiseen liittyvää huolta. Neuvontahoitaja Eija Säteri kertoo, että oikea tieto on usein helpotus.

mammografioissa, tutkia rinnat ja käydä säännöllisesti gynekologissa, ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

– Me annamme tietoa syövästä ja sen periytyvyydestä, kun asiakas on huolissaan suvussa esiintyvistä useista syöpätapauksista ja ottaa yhteyttä, neuvontahoitaja Eija Säteri Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksestä kertoo. Säteriin voi ja kannattaa ottaa yhteyttä, kun syövän perinnöllisyys omassa suvussa askarruttaa. Ensin jutellaan puhelimitse. Tapaamisessa katsotaan sitten esimerkiksi sukupuuta ja tiedettyjä syöpätapauksia lähipiiristä, niin itseltä, omilta vanhemmilta, lapsilta kuin lähisukulaisiltakin. – Sen perusteella arvioidaan, onko tarvetta lähteä selvittämään asiaa ja olisiko kyseessä perinnöllinen syövän riski. Neuvontahoitajalta löytyy tietoa siitä, mikä periytyvän syövän alttius on verrattuna normaaliin. Jokainen syöpä ei välttämättä ole merkki syövän perinnöllisyydestä. – Monelle naiselle on yllätys, että isäkin voi olla geenivirheen kantaja. Siksi on tärkeää käydä nämä asiat läpi.

– Asiakas voi edelleen hakeutua tänne, jos tiedetään, että hän on geenivirheen kantaja. Syöpäyhdistykset järjestävät sopeutumisvalmennuskursseja geenivirheen kantajille, sekä sairastuneille että terveille. On tärkeää saada vertaistukea. Tietoa löytyy myös siitä, miten geenivirheen kantajan riskiä voidaan pienentää seurannalla, ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelulla ja toteutuksella. Silloin kysymyksiä ja pohdittavaa riittää vielä enemmän. Neuvonnasta on saatu hyvää palautetta. – On todella tärkeää, että pystymme auttamaan ja helpottamaan asiakkaan pelkoa ja huolta. Koen työni merkitykselliseksi, Eija Säteri kertoo.

Neuvontahoitajan kanssa tehty sukupuukaavio sekä esitietolomake lähetetään Syöpäjärjestöjen asiantuntijalääkärille, joka tekee tarvittaessa lähetteen jatkotutkimuksiin Tyksin kliinisen genetiikan yksikköön. – Me olemme ensitiedon lähde. Lääkärit antavat varsinaisen perinnöllisyysneuvonnan.

Riskiin voi itsekin vaikuttaa

Periytyvyysasioiden ohella Säterin kanssa käydään läpi paljon muutakin. Miten itse voi mahdollisesti vaikuttaa ja pienentää syövän riskiä kiinnittämällä huomiota tupakointiin, painonhallintaan ja liikuntaan, myös auringonottotapoihin. Myös rintojen omatarkkailu otetaan esiin. Olipa kyseessä mikä tahansa syöpä, mitä varhaisemmassa vaiheessa todetaan, sitä paremmat ovat hoitotulokset. – Huoli lievittyy, kun saa asianmukaista tietoa ja saa jakaa omaa huoltaan toisen kanssa. Yhdessä mietitään, mitä tehdään ja miten itse voi sitten käydä seurannoissa ja

Riskisuvuille täsmäneuvontaa

Eija Säteri on saanut tehtäväänsä koulutuksen Syöpäjärjestöiltä. Neuvontahoitajiksi koulutetaan sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen periytyvyysneuvontaa annetaan Turussa Meri-Karinassa, Salossa sekä Loimaan neuvonta-asemalla. Neuvontahoitajaan saa yhteyden soittamalla Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kurssi- ja neuvontapalveluiden ajanvarausnumeroon 02 2567 927 arkisin kello 9–11. Teksti ja kuva: Sini Silvàn


N:o 1 - 2019 - 23

LOKI

Laadukasta luettavaa Toimituksemme haluaa kertoa lukijoille Turun seudulta niin hyvät uutiset kuin korjaamista vaativat asiat. Laatu on meille tärkeää, siksi tietojen todenperäisyys tarkistetaan. Kannattaa lukea, sillä lukeminen palkitsee ja sanomalehden lukija tietää enemmän." Riitta Monto, päätoimittaja


LOKI

24 - 2019 - N:o 1

Lisätiedot ja varaukset: Matkatoimisto Matkari Oy Itäinen Pitkäkatu 30, 20700 Turku 02 2657 913, matkari@lssy.fi

LÄHDE KANSSAMME MATKALLE! Matkatoimisto Matkari Oy on yli kolmenkymmenen vuoden ajan vienyt Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäseniä ja muita matkustajia moniin mielenkiintoisiin kotimaan ja ulkomaan matkakohteisiin. Lähde viihtymään ja kokemaan ikimuistoisia matkaelämyksiä mukavassa seurassa! Matkarin matkalla voit luottaa siihen, että matkasi on huolellisesti suunniteltu ja sinusta pidetään hyvää huolta kotiportilta maailmalle ja takaisin. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenet saavat alennusta matkoista. Liity jäseneksi osoitteessa www.lounais-suomensyopayhdistys.fi. Tutustu tämän vuoden koko matkatarjontaan ja varaa paikkasi nettisivuillamme www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/matkari. Voit ilmoittautua Matkarin matkalle myös täyttämällä sähköisen lomakkeen.

HURTIGRUTEN-RISTEILY 12.–18.9.2019

Peruukkien erikoisliike palveluksessanne jo vuodesta 1921 Peruukkien erikoisliike palveluksessanne jo vuodesta 1921 H. Kuokkasen Peruukkiliike Oy H. ja Kuokkasen Peruukkiliike Oy avulla Tule löydä asiantuntijoidemme Tule ja löydä asiantuntijoidemme avulla itsellesi laadukas ja sopiva peruukki! itsellesi laadukas ja sopiva peruukki!

Meillä peruukin tarvittaessa Meillä peruukinhintaan hintaankuuluu kuuluu tarvittaessa kampaajan palvelut sekä mitoitus asiakkaalle kampaajan palvelut sekä mitoitus asiakkaalle sopivaksi Meiltä sopivaksiistuvuuden istuvuudenvarmistamiseksi. varmistamiseksi. Meiltä myös ihanat myös ihanatturbaanit turbaanitja ja huivit. huivit. Laajavalikoima valikoima myös lapsille sopivia peruukkeja. Laaja myös lapsille sopivia peruukkeja. Olemme VSSHP:n VSSHP:n hyväksymä palvelusetelituottaja. Olemme hyväksymä palvelusetelituottaja. Voit saapua ilman ajanvarausta Voit saapua ilman ajanvarausta Tervetuloa asioimaan kanssamme! Tervetuloa asioimaan kanssamme! Itäinen Teatterikuja 5B, 00100 Helsinki Itäinenwww.kuokkasenperuukkiliike.fi Teatterikuja 5B, 00100 Helsinki 09 626251, 09 626251,Facebook.com/peruukkimekka www.kuokkasenperuukkiliike.fi Facebook.com/peruukkimekka

peruukkien erikoisliike Turussa!

Lähde maailman kauneimmalle laivamatkalle Norjan rannikolle! • 7 päivän risteily täysihoidolla • lennot Helsinki–Ivalo/Bergen– Oslo–Helsinki • hinta alkaen 2099 €

Tule ja ihastu keveisiin ja helppohoitoisiin peruukkeihin. Meiltä löydät myös laajan valikoiman ihastuttavia Christine Headwear -päähineitä. Olemme VSSHP:n hyväksymä palvelusetelituottaja.

VALLOITTAVA ANDALUCIA JA GIBRALTAR 8.–15.10.2019 Monipuolinen kiertomatkamme vie Espanjan aurinkoisimpaan maakuntaan. Ronda–Jerez–Sevilla–Gordoba–Granada–Malaga Käyntikohteena myös eksoottinen Gibraltar. • kuljetus Turusta meno–paluu • lennot Helsinki–Malaga–Helsinki • hotellimajoitukset ja puolihoito • linja-autokuljetukset ja paikallisoppaan palvelut koko matkan ajan • hinta alkaen 1795 €

Tällä ilmoituksella hoitotuotepaketti (arvo 28€) ilmaiseksi peruukin hankinnan yhteydessä, rajoitettu erä! Rauhankatu 6 Puh. 044 761 2692 Ma-Pe 10.00-17.00 Katso lisää www.hiusextra.fi

Tehdään hyvä huominen. www.tok.fi


N:o 1 - 2019 - 25

LOKI

Meri-Karina Vietä juhlat meren rannalla

Voit myös majoittua meillä

Lounaspöytä arkisin klo 11–13.30 juhlapyhinä klo 12–15 Meri-Karinassa ruoka valmistetaan omassa keittiössä kiinnittäen huomiota aterioiden monipuolisuuteen ja ravintoarvoihin. Pystymme joustavasti toteuttamaan myös erityisruokavalioita. Katso arki- ja juhlalounaiden hinnat ja ajankohdat osoitteesta

www.merikarina.fi

Varaa huone: Booking.com

Meri-Karina soveltuu juhlien järjestämiseen sekä erilaisten kokous- ja koulutustilaisuuksien tapahtumapaikaksi. Merellinen ympäristö ja monikäyttöiset tilat takaavat upeat puitteet. Ilmaista paikoitustilaa. Linja-auto nro 54 kauppahallia vastapäätä.

Valitse näistä:

Häät mielessä?

Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli sijaitsee aivan Meri-Karinan naapurissa ja tarjoaa tunnelmalliset tilat vihkimiseen.

• juhlat • muistotilaisuudet • kahvitarjoilut • illanistujaiset

Kysy lisää: Meri-Karinan hyvinvointikeskus 02 2657 666, meri-karina@lssy.fi

Liity syöpäyhdistyksen jäseneksi ja lunasta rahanarvoiset edut Jäsenalennusta myöntäviä yhteistyökumppaneitamme on jo kymmeniä. Lue lisää jäsenalennuksistamme ja liity Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäseneksi verkkosivuillamme www.lounais-suomensyopayhdistys.fi. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenenä saat alennusta muun muassa MeriKarinan hyvinvointikeskuksen palveluista, Matkarin matkoista sekä lukuisista jäsenalennusliikkeistä. Lisäksi yksityiset lääkäripalveluasemat Terveystalo, Mehiläinen ja Turun Gynekologikeskus myöntävät vuosikohtaisia etuja. Pidäthän jäsenkortin mukana asioidessasi jäsenalennusta myöntävissä liikkeissä ja esitä se ennen maksutapahtumaa. Jäsenetuna sinulle postitetaan yhdistyksen Jäsentiedote-lehti kerran vuodessa sekä valtakunnallinen Syöpä-lehti neljästi vuodessa. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen LOKI-lehti toimitetaan yhdistyksen koko toimialueelle kaksi kertaa vuodessa ilmaisjakeluna. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäseneksi voit liittyä kätevästi nettisivujemme kautta. Jäsentoimistomme palvelee: 02 2657 913, matkari@lssy.fi, Itäinen Pitkäkatu 30, Turku (ma–pe klo 9–16.30). Jäsenmaksu on 22 euroa vuonna 2019, ja jäsenyys on voimassa 2/2020 asti.

Lahjoittamalla autat meitä auttamaan Meri-Karina | Seiskarinkatu 35, Turku | 02 2657 666 | www.merikarina.fi

Lahjoittamalla teet hyvää ja autat meitä kehittämään toimintaamme. Voit tukea syöpäsairaiden ja heidän läheistensä hyväksi

Luotettavan kumppanin matkassa Seuraa Wihurin Metro-tukkua somessa ASIANTUNTEVAA PALVELUA LÄHELLÄ SINUA Asiakaspalvelu 0200 50 200 | asiakaspalvelu.metro@wihuri.fi | emetro.fi

tehtävää työtämme rahalahjoituksella. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen rahankeräystili on FI96 5713 4520 0005 05. Lahjoitusvaroilla kohennetaan infektioriskissä olevien potilaiden edellytyksiä elää mahdollisimman normaalia elämää, rahoitetaan syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä, hankitaan tarvittavia laitteita ja apuvälineitä, ylläpidetään syöpäkuntoutustoimintaa, kehitetään saattohoitoa sekä parannetaan toimitiloja. Voit halutessasi kohdentaa lahjoitusvarat tiettyyn toimintaan merkitsemällä toiveen viestikenttään. Yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat halutessaan lahjoittaa varoja syöväntorjuntatyöhön myös kunnioittaakseen merkkipäiväänsä viettävän tai edesmenneen toivetta. Merkkipäiväkeräyksistä ja muistolahjoituksista antaa lisätietoja toimitusjohtaja Ville Viitanen (02 2657 601, ville.viitanen@lssy.fi). Testamenttilahjoituksiin liittyvissä kysymyksissä palvelevat Ville Viitanen (02 2657 601, ville.viitanen@lssy.fi) ja asianajaja, varatuomari Martti Brander (Asianajotoimisto Brander & Manner Oy, 02 511 7000, brander-manner.fi). Käytännön asioiden sujuvoittamiseksi, otathan yhteyttä Viitaseen ennen lahjoituksen suorittamista.


LOKI

26 - 2019 - N:o 1

PAIKALLISOSASTOJEN JA POTILASKERHOJEN TUKI- JA VIRKISTYSTOIMINTA Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen paikallisosastot ja potilaskerhot tarjoavat syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen monenlaista tietoa ja yhdessä tekemistä: vertaistuki- ja ryhmätoimintaa, luentotilaisuuksia sekä erilaisia retkiä ja muuta virkistystä. Psykososiaalinen tuki sekä vertaisryhmät ovat maksuttomia. Osastojen ja kerhojen jäsenkunta koostuu yhdistyksen jäsenistä, eikä erillistä jäsenmaksua peritä. Toimintaa koordinoi erikseen valittu, vapaaehtoispohjalta toimiva johto- tai toimikunta. Lisätietoa toiminnasta saat: • netistä: www.lounais-suomensyopayhdistys.fi • puhelimitse osaston/ryhmän yhteyshenkilöltä/ toimistosta tai Meri-Karinan infosta, 02 2657 666 • LOKI-lehdestä ja paikallislehdistä

SYÖPÄYHDISTYKSEN PAIKALLISOSASTOT FORSSA Paikallisosaston toimipiste Solukko Siurilankatu 28, 30300 Forssa Forssan seudun paikallisosaston toiminta-alue on Forssan kaupunki, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Paikallisosasto järjestää syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen valistus- ja virkistystoimintaa erilaisten luentojen, tutustumiskäyntien ja virkistysmatkojen muodossa. Jäsenillat joka kuukauden toinen keskiviikko (ei kesä-elokuu) klo 18 paikallisosaston omassa toimipisteessä Solukossa. Vuonna 2019: • 10.4. Terveydenhuollon ajankohtaiset asiat, yhtymäjohtaja Katariina Korhonen • 8.5. Luonnon yrtit ja niiden hyödyntäminen, asiantuntijana Eeva Suojanen • 11.9. Yhdessä laulain kohti syksyä • 9.10. Jalkojen hoidosta, jalkahoitaja Mirja Adams • 13.11. Varattu ajankohtaiselle aiheelle, tarkentuu myöhemmin • 11.12. Puurojuhla Virkistystoiminta • Vesijumppa Vesihelmessä torstaisin klo 19.15 (ei kesä-elokuu) • 12.6. Tutustuminen Hovilan kartanoon ja sen nostalgianäyttelyyn • 6.7. ”Perjantai on pahin”, Samppalinnan kesäteatteri • 19.10. ”Viktoria ja hänen husaarinsa”, Hämeenlinnan Verkatehdas Matkoille ilmoittautumiset ja lisätiedot: Kaisa Salminen, 050 5691 271, kaisam.salminen@gmail.com. Toiminnasta, matkojen lähtöajoista yms. ilmoitamme Seutusanomien yhdistyspalstalla. Muu toiminta • Rintasyöpäpotilaiden keskusteluryhmä kokoontuu erikseen ilmoitettavina aikoina. • Tukihenkilövälitys ti–to klo 10–17, 050 577 7338 • Paikallisosaston oma Kirpputori Solukko (Kauppakatu 12, Forssa) ottaa vastaan lahjoituksina käyttökelpoista tavaraa. Tuotto käytetään paikallisosaston toiminnan tukemiseen. Alennusliikkeet • Kauneuskeskus Marisa (Rautatienkatu 10) alennus -15 % • Satulinna (Sibeliuksenkatu 1) alennus -10 % (ei sidontatyöt) • Kello-Nyström (Sibeliuksenkatu 1/ Prismakeskus)

AURINKO sUOjAUs Ry

jäseNlIIKe

alennus -15 % ovh:sta • Forssan Poika (Sibeliuksenkatu 1) alennus -10 % normaalihintaisista tuotteista • Liivikeskus (Torikeskus) alennus -10 % normaalihintaisista tuotteista Lisätiedot ja yhteydenotot • Kaisa Salminen, puheenjohtaja, 050 5691 271, kaisam.salminen@gmail.com • Elina Kaislasalo, lapsisyöpäpotilaat, 040 5073 684, elina.kaislasalo@gmail.com • Anita Lilja, rintasyöpäpotilaat, 050 572 1912 • Kirpputori Solukko, 050 577 7339 • www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/forssa tai www.solukko.net • forssa@lssy.fi • Seutusanomien yhdistyspalsta LOIMAA Loimaan seudun paikallisosasto järjestää terveyskasvatustilaisuuksia ja erilaisia retkiä toimialueellaan. Lisätiedot • Kaisa Hyvärinen, puheenjohtaja, 040 762 4196 • www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/loimaa • loimaa@lssy.fi • Paikallislehdet LSSY:n neuvonta-asema Loimaalla toimii Loimaan aluesairaalan tiloissa, Seppälänkatu 15–17 (pohjakerros, fysioterapiaosaston vieressä). Neuvontahoitajan vastaanotto ajanvarauksella numerosta 02 2657 927 (ma–pe klo 9–11). Puhelinaika Loimaan neuvontasairaanhoitajalle torstaisin klo 9–10, 02 2657 619. SALO Paikallisosaston toimisto ja palveluasema Salo-Karina Helsingintie 52, Salo, 02 728 1670 Avoinna: perjantaisin klo 10–12 sekä tarvittaessa sopimuksen mukaan (kesä-heinäkuu suljettu). Salon paikallisosaston toimialue käsittää Salon ja Someron kaupungit. Paikallisosasto jakaa asiatietoa syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen sekä antaa tietoa terveyteen liittyvistä asioista kaikille kiinnostuneille. Palveluasemalta saat tietoa ja apua kaikkiin syöpää koskeviin asioihisi (kurssit, jäsenyys, korvaukset) sekä tietoa paikallisosaston ja Syöpäjärjestön toiminnasta. LSSY:n neuvontapalvelua Salo-Karinassa (proteesit, luomien tarkastus). Neuvontahoitaja paikalla keskiviikkoisin n. kaksi kertaa kuukaudessa (luomitarkastus jäsenille maksuton, muille 22 €). Ajanvaraus ja soittopyynnöt neuvontahoitajalle, 02 2657 927 (ma–pe klo 9–11). Tukihenkilövälityksen koordinointi LSSY:n kautta, 02 2657 619 tai pirkko-liisa.santala@lssy.fi. Tapaamisiltoja järjestetään kuukausittain Salo-Karinassa (ellei toisin mainita). Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, kahvitarjoilu ja arvat pikkurahalla potilastoiminnan hyväksi. Otamme mielellämme vastaan arpavoittoja ja lahjoituksia. • 24.4. klo 18 Asiaa aurinkoterveydestä • Toukokuussa pihajuhla Salo-Karinan pihalla Keskusteluryhmät • Avoin syöpään sairastuneiden keskusteluryhmä alkaa keväällä 2019 Salossa • Keskusteluryhmä eturauhassyövästä kiinnostuneille miehille läheisineen kokoontuu joka kuukauden viimeisenä torstaina klo 18–20. Lisätiedot: 0400 221 223 / Jouko • Rintaryhmä jatkaa kokoontumisia, uusi ryhmä syksyllä 2019

• Suolistosyöpäpotilaiden vertaistukiryhmä 3.4. klo 18–20 Salo-Karinassa, yhteistyössä Colores ry kanssa Muu toiminta • Kahvipussiaskartelut Salon Diabeteksen kanssa perjantaisin klo 14. Kysy lisää: 050 339 5286 • Kaikille avoimet hartaushetket Salo-Karinassa yleensä joka kuukauden toisena maanantaina klo 15. Lisätiedot ja yhteydenotot • Katriina Mänty, puheenjohtaja, salo@lssy.fi • www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/salo tai sspo.net • Facebook, Twitter ja Instagram @lssysalo • Salo-Karina Helsingintie 52, Salo, 02 728 1670 (pe klo 10–12, muina aikoina vastaaja) TURKU Paikallisosaston tavoitteena on toimialueen syöpäpotilaiden virkistys- ja vertaistukitoiminta, lisäksi pidetään ajankohtaisia luentoja. Vuoden aikana järjestetään jäseniltoja, retkiä, matkoja ja myyjäisiä. Paikallisosasto pyrkii lahjoittamaan varoja syöpäpotilaiden hoitoa ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin vuosittain. Jäsenillat keväällä 2019 Kokoontuminen Meri-Karinassa joka kuukauden toinen tiistai klo 17.45 (ei kesäkuukausina). Kahvitarjoilu ja arpajaiset. Meri-Karinan tilaisuuksiin pääsee bussilla 54. Paluukuljetus keskustaan klo 20. Jäseniltoihin ovat tervetulleita kaikki syöpäpotilaat ja heidän läheisensä, LSSY:n jäsenet sekä muut asiasta kiinnostuneet. • 9.4. Ihosyövät: ihotautien ja allergologian erik. lääkäri, LT Atte Kivisaari. Sh Eija Säteri kertoo LSSY:n luomihuolipoliklinikan toiminnasta. Illan päättää Duo Mai-Rit. • 14.5. Kevätjuhla. Ilmoittautuminen huhtikuun jäsenillassa tai viim. 6.5. Meri-Karinan infoon, 02 2657 666. Paikallisosasto järjestää omia retkiä ja matkoja. Edistääkseen syöpäpotilaiden virkistäytymistä ja aktiivista osallistumista retkille osasto myös tukee matkojen hintaa. Keväällä 2019 teemme retken mm. Mänttään, Malmgårdin kartanoon Pernajaan ja teatterimatkan Uuteenkaupunkiin. Retket ovat varsin varattuja, mutta peruutuspaikkoja voi tiedustella maanantaisin klo 12–14, 045 1360 123. Uusi esite retkitietoineen ilmestyy toukokuun puolivälissä, myös verkkosivuilla. Esitteen voi tilata itselleen ottamalla yhteyttä osaston sihteeriin. Ahkerat Kertut -käsityöpiiri ja käsityöpiirin putiikki. Käsityöpiiri kokoontuu Meri-Karinassa tiistaisin klo 10–12.30, paitsi kuukauden toinen tiistai klo 15–17. Kertut aloittavat kevätkauden 8.1. Ahkerien Kerttujen käsitöitä on myynnissä joka päivä MeriKarinan pääaulassa sijaitsevassa Putiikissa. Tiedustelut: 040 5309942 Tuolijooga Meri-Karinassa torstaisin klo 10.10–11. Ohjaajana joogaopettaja Eva Suominen. Hinta 28 € / 14 krt tai 3 €/krt. LAVIS-lavatanssijumppa Meri-Karinassa maanantaisin klo 17–18. Ohjaajana Riitta Lindroos. Hinta 3 €/krt. Tiedustelut: 040 530 9942 (Soile Tammero) tai soiletammero@gmail.com Lisätiedot ja yhteydenotot • Anneli Suominen, puheenjohtaja, 050 596 0470, annelimr.suominen@gmail.com • Soile Tammero, sihteeri, 040 530 9942, soile.tammero@pp2.inet.fi • paikallisosaston matkat, matkailmoittautumiset maanantaisin klo 12–14, 045 1360 123 tai to.matkat@gmail.com • www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/turku tai turkulssy.fi • turku@lssy.fi • Facebook L-S Syöpäyhdistys Turun seudun paikallisosasto

NAUTI AURINGOSTA VARJOSSA!

Kaihtimet, Markiisit, Screenit ja Pergolat.

Kysy lisää ! Mittaus, Suunnittelu ja Asennuspalvelu vain laatu häikäisee Valtuutettu MARKILUX- ja RENSON kauppias Turussa.

Nuppulantie 33, 20320 Turku, Puh (02) 276 9300

UUSIKAUPUNKI Ystävän Tupa Alinenkatu 26, Uusikaupunki 044 055 0358 Avoinna: • ma–ke ja pe klo 9.30–14.30 • ti klo 10–12 SPR:n terveyspiste • to klo 13–17 Syöpäyhdistyksen paikallisosaston päivystys ja tukihenkilövälitys Uudenkaupungin paikallisosaston toiminta-alueena on Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa ja Tarvasjoki. Paikallisosaston toiminta on keskittynyt pääosin Ystävän Tuvalle, joka sijaitsee Uudenkaupungin keskustassa. Tilat on vuokrattu yhdessä SPR:n Uudenkaupungin paikallisosaston kanssa. Syöpäyhdistyksen oma vastaanotto torstaisin klo 13–17: • mm. korvausasiat sekä hakeutuminen sopeutumisvalmennuskursseille • tukihenkilövälitys, 044 045 3022 (Tarja-Liisa Kukkonen) Toiminta • Terveyspiste tiistaisin klo 10–12, jolloin voi käydä mittauttamassa esim. verenpaineen. Paikalla on joko SPR:n tai LSSY:n Uudenkaupungin paikallisosaston vapaaehtoinen. • Yhteislaulua joka kuukauden viimeinen torstai klo 18 hanurisäestyksellä. Vastuuhenkilönä toimii Sirkka Mikkola. • Rintasyöpä- ja eturauhassyöpäpotilaiden vertaistukiryhmät kokoontuvat Ystävän Tuvalla kerran kuukaudessa. Lisätiedot ja yhteydenotot • Esko Tähtinen, puheenjohtaja, 040 577 5817 • Marjo Öhrnberg, sihteeri, 050 358 9111 • www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/uusikaupunki • uki@lssy.fi • Lisätietoa vertaistukihenkilöistä Ystävän Tuvalta, Tyksistä ja Tyksin Vakka-Suomen sairaalasta sekä Meri-Karinasta. CANCERSTÖDGRUPP I PARGAS OCH KIMITOÖN Pargas Kontaktpersonen i Pargas är Pirkko Karrento, tel. 050 569 0610 Kimitoön Kontaktpersoner på Kimitoön är Ulla Granroth, tel. 040 7341 931 och Ann-Katrin Andersson, tel. 040 7685 456

SYÖPÄYHDISTYKSEN POTILASKERHOT LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN KERHO SYKERÖ Syöpää sairastavien lasten vanhemmista koostuva, vapaaehtoisvoimin toimiva Sykerö-toimikunta järjestää lapsisyöpäpotilaille ja heidän perheilleen muun muassa virkistystä, vertaistukea ja infektioriskittömiä tapahtumia. Toiminta mahdollistuu lahjoitusvaroin sekä itse kerättyjen varojen turvin. Toimintaa koko perheelle Infektioriskitöntä toimintaa järjestetään perheille läpi vuoden. Tapahtumien tarkempi ohjelma ja aikataulu ilmoitetaan aina lähempänä ajankohtaa nettisivuilla, Facebookissa ja sähköpostitse Sykerö-kerhon sähköpostilistalla oleville. Ilmoittautuminen tapahtumiin tehdään pyydettyyn päivään mennessä osoitteeseen sykero@lssy.fi, ellei toisin ilmoiteta. Muistathan osallistua Sykerö-kerhon toimintaan vain täysin terveenä, kiitos! Infektioriskittömät uinnit ja uimakoulu Sykerö järjestää keväällä 2019 infektioriskittömiä perheuinteja ja uimakoulua Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa kahdeksan kertaa. Tarkemmat aikataulut löydät nettisivuilta, sähköpostista ja Facebookista. Infektioriskittömät elokuvat Kinopalatsissa Sykerö-kerho järjestää infektioriskittömiä elokuvanäytöksiä lapsisyöpäpotilasperheille yhteistyössä Kinopalatsin kanssa. Tarkemmat ajankohdat tiedotetaan myöhemmin. Infektioriskitön kerhotoiminta Lapsisyöpäpotilaille ja heidän sisaruksilleen järjestetään keväällä kerhotoimintaa. Liikuntakerhoa pidetään joka toisen viikon torstaina maaliskuun alusta alkaen ja tilana toimii Fight Back Empowering -sali. Sykeröläisille on tarjolla myös ilmaisukerhoa parittomien viikkojen sunnuntaisin Sirkus & Teatteriyhdistys Aura Companyn tiloissa. Lisätiedot kerhoista ilmoitetaan nettisivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa. Lastenhoitopäivät Keväällä 2019 Sykerö-kerho järjestää jäsenperheilleen infektioriskittömiä lastenhoitopäiviä Meri-Karinassa kolme kertaa. Päivään voivat osallistua kaikenikäiset lapset ja nuoret, toimintaa toteutetaan osallistujien ikätaso ja toiveet huomioiden. Lastenhoitopäivän lasten- ja nuortenohjaajat vastaavat lapsista päivän ajan. Lastenhoitopäivien ajankohdat ja lisätiedot ilmoitetaan nettisivuilla ja sähköpostilla Sykerö-kerhon sähköpostilistalla oleville. Muu toiminta Luvassa on lisäksi muun muassa kauppakäyntejä ja nuorten toimintaa. Seuraa ilmoittelua nettisivuilla ja Facebookissa! Lisätiedot ja yhteydenotot • Pia Ilves, lapsiperhekoordinaattori, 044 451 5655 (ma ja ke), pia.ilves@lssy.fi • www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/sykero • julkiset Facebook-sivut: www.facebook.com/sykero (ei vaadi erillisiä tunnuksia) • sykero@lssy.fi


N:o 1 - 2019 - 27

LOKI

KEVÄÄLLÄ TAPAHTUU – NAPPAA PÄIVÄMÄÄRÄT TALTEEN! LSSY JA TVJ: EDUSKUNTAVAALIPANEELI MERI-KARINASSA Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ja Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ järjestävät 25.3. eduskuntavaalipaneelin, jonka teemoina ovat erityisesti sote- ja järjestöasiat. Paneeliin osallistuvat ainakin Ilkka Kanerva (Kok., maakuntahallituksen pj., kansanedustaja), Eeva-Johanna Eloranta (SDP, kansanedustaja, maakuntahallituksen jäsen), Kike (Ritva) Elomaa (PS), Elina Rantanen (Vihr.), Åsa Gustafsson (RKP) ja Li Andersson (Vas.). Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30. Ei ennakkoilmoittautumista, paikat täytetään saapumisjärjestyksessä. Meri-Karinan hyvinvointikeskus sijaitsee Turun Hirvensalossa osoitteessa Seiskarinkatu 35. Paikalle pääsee helposti linja-autolla nro 54 (lähtöpysäkki T41 kauppahallia vastapäätä). Piha-alueella on ilmaiset pysäköintipaikat aivan keskuksen välittömässä läheisyydessä. Meri-Karinan tilat ovat esteettömät. KEHON JA MIELEN RENTOUTUSTA JA LIIKUNNAN ILOA Meri-Karinassa järjestetään sopeutumisvalmennuskurssien ohella virkistäviä lomia ja ohjattuja hyvän olon tunteja. Virkistyslomien ajankohdat ovat vuonna 2019 seuraavat: 13.–17.5. ja 16.–20.12.2019. Lomaohjelma sisältää muun muassa ohjattua liikuntaa, luovaa toimintaa, kun-

ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT ETUSET Etuset-ryhmä on suunnattu eturauhassyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen. Ryhmä tarjoaa tietoa eturauhassyövästä, sen hoidosta ja sairauden vaikutuksesta elämään sekä mahdollisuuden virkistyä ja tavata muita saman sairauden kokeneita. Etusetilla on oma toimikunta, joka suunnittelee ja ohjaa ryhmän toimintaa ryhmäläisten toiveiden mukaisesti. Ryhmässä ei ole erillistä jäsenmaksua, mutta edellytämme ryhmäläisten olevan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäseniä (jäsenmaksu 22 € vuonna 2019). Jäsenenä olet oikeutettu moniin jäsenetuihin. Luento- ja keskusteluryhmätoiminta 2019 Eturauhassyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen tarkoitetut luento- ja keskustelutilaisuudet järjestetään yleensä kuukauden kolmantena keskiviikkona (huomioi ohjelmassa olevat mahdolliset poikkeukset) Meri-Karinassa (Seiskarinkatu 35, Turku). Kahvitarjoilu ja arpajaiset. Vuoden aikana Etuset järjestää muutakin toimintaa, josta ilmoitetaan erikseen kirjeitse. • 17.4. klo 18 Elävä luonto, sietävämpi ihminen. Terveydestä ja luonnon monimuotoisuudesta. Instituutin johtaja Kimmo Saarinen, Allergia-, iho- ja astmaliitto. • Toukokuussa kevätretki, ajankohta ja kohde päätetään myöhemmin • 19.9. klo 18 Grilli-ilta • 16.10. klo 18 Syöpätautien erikoislääkäri Timo Joensuu, Docrates • 20.11. klo 18 Poliisin puheenvuoro • 11.12. klo 18 Joulujuhla Meri-Karinassa

UUSIEN VAPAAEHTOISTEN KOULUTUSPÄIVÄ MERI-KARINASSA Haluatko auttaa ja saada mielekästä tekemistä? Tule meille vapaaehtoiseksi! Järjestämme 14.9. samana päivänä kaksi eri koulusta: vertaistukityön ja talkootyön koulutukset. Koulutuksissa saat hyvät perustiedot vapaaehtoistyöstämme. Koulutukset on tarkoitettu kaikille vertaustukityöstä ja talkootekemisestä kiinnostuneille. Vapaaehtoinen vertaistukityö on syöpään sairastuneen henkilön kohtaamista, henkistä tukea ja vaikean tilanteen jakamista keskustelemalla. Talkootöitämme ovat mm. Meri-Karinan pihatalkoot keväisin ja syksyisin, kalustusjärjestelyt juhlia ja muita tilaisuuksia varten, joulujärjestelyt, lipaskeräys ja tapahtumissa avustaminen. Vertaistukityön lisätiedot ja yhteydenotot 30.4.2019 mennessä, vertaistukityön vast. sh. Pirkko-Liisa Santala, pirkko-liisa.santala@lssy.fi, 02 2657 927 (ti–ke klo 10–15) Talkookoulutuksen lisätietoja ja ilmoittautumiset 1.6.–30.8.2019: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Pia Ilves, pia.ilves@lssy.fi, 02 2657 841

tosalin ja allasosaston käyttömahdollisuuden sekä rentouttavaa yhdessäoloa. Naisia hemmotellaan Wellness Weekend for Ladies -teemalomilla 27.–28.4. ja 16.–17.11.2019. Hyvinvointiviikonloput tarjoavat rentoutusta sekä hauskaa ja luovaa liikuntaa moneen makuun. Suosittu Äijäpäivä pidetään 4.4. ja 19.9.2019. Vuonna 2019 Meri-Karinassa järjestetään lisäksi Hyvän olon tunteja, jotka tarjoavat kokonaisvaltaista kehon ja mielen rentoutusta ja liikunnan iloa. Yksittäisille Nia-, äänimaljarentoutus- ja Mindful Body -tunneille on mahdollista osallistua 10 euron kertamaksulla. Lue lisää osoitteesta www.merikarina.fi. Tervetuloa virkistävän ryhmäliikunnan pariin! TYKS TUTKII JA HOITAA -YLEISÖLUENTOSARJA 11.4.: ”EI KAI SE VAAN OLE SYÖPÄÄ?” Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluennon 11.4. otsikkona on ”Ei kai se vaan ole syöpää?”. Miten syöpä leviää elimistössä? Entä kun syöpä on suolistossa? Mitkä ovat hematologisten eli verisyöpien ennusmerkit? Onko luomessani melanooma? Maksuton yleisöluento pidetään Tyksin T-sairaalassa 11.4. klo 18–20. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys on paikalla esittelemässä toimintaansa. Luennot taltioidaan, ja ne ovat myöhemmin katsottavissa netissä osoitteessa www.vsshp.fi. KESKUSTELURYHMÄ SYÖPÄÄ SAIRASTAVILLE: MITÄ SINULLE KUULUU, MITEN VOIT? Maksuton vertaistukiryhmä on tarkoitettu syöpää sairastaville henkilöille, jotka haluavat jakaa ajatuksiaan, kohdata muita sairastuneita ja saada tukea ryhmästä. Keskusteluryhmässä annetaan tietoa myös syöpäkuntoutuksesta ja siitä, mistä löytää voimia arjen keskelle. Ryhmää ohjataan monin voimaannuttavin elementein, esimerkiksi musiikkia ja rentoutusta hyväksi käyttäen. Keskusteluryhmä kokoontuu Meri-Karinassa klo 18–20, yhteensä kuusi kertaa: to 11.4., ke 17.4., to 25.4., to 9.5., to 16.5. ja ti 4.6. Ryhmä sulkeutuu ensimmäisen kerran jälkeen. Ryhmän jäsenet sitoutuvat osallistumaan ryhmän tapaamisiin. Keskusteluryhmä on osallistujille maksuton. Kahvi-/teetarjoilu sisältyy jokaiseen kokoontumiskertaan. Ryhmää vetävät ryhmänohjaajat Satu Railo ja Aune Hongisto sekä syöpäsairaanhoitaja Pirkko-Liisa Santala. Ilmoittautuminen 8.4. mennessä: pirkko-liisa.santala@lssy. fi tai 02 2657 619 (ti–ke klo 10–15). Ilmoita samalla mah-

Liikuntakerho miehille ja naisille Eturauhassyöpäpotilaiden liikuntakerho jatkaa toimintaansa 7.1.2019 Meri-Karinassa maanantaisin klo 12. Jumppa kestää n. 45 minuuttia, jonka jälkeen sauna- ja uima-allasosasto on varattu jumppaajille klo 15.00 saakka. Ohjelmassa mm. mattojumppaa, kuntopiiriä ja kuntosaliharjoittelua jokaisen oman kunnon mukaan. Aikaisempaa jumppa- tai liikuntakokemusta ei tarvita. Liikuntakerholaisille 10 kerran maksu on 25 € tai kertamaksuna 3 €. Maksu Meri-Karinan infoon. Liikuntakerhon ohjaajana toimii Turun Kuntokolmion fysioterapeutti tai kuntohoitaja. Jos olet kiinnostunut yhdessä liikkumisesta tutussa porukassa, tule mukaan maanantaisin. Mukaan mahtuu ja voi tulla kesken kaudenkin. Lisätiedot ja yhteydenotot • Janne Tamminen, puheenjohtaja, 040 963 0026, etusetpotilaat@gmail.com • Etusetin sihteeri, 02 2657 841 (ma–ke) • www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/etusetryhma • Facebook: ETUSET Eturauhassyöpäpotilaat VOIMAA VERTAISTUESTA Kaipaatko tukihenkilöä tai ystävää jakamaan arkeasi tai vaikka ulkoilemaan kanssasi? Kauttamme voit saada koulutetun tukihenkilön, kokemusten jakajan ja kuuntelijan. Vertaistukitoiminta perustuu osallistujiensa omaan elämänkokemukseen, keskinäiseen tasa-arvoon ja tukemiseen sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen. Vertaisilta saatu tuki auttaa arjessa selviytymisessä, mutta se ei korvaa ammattityötä. Yhdistyksen toteuttama tukihenkilötoiminta on luottamuksellista. Vertaistukihenkilö on LounaisSuomen Syöpäyhdistyksen kurssin käynyt vapaaehtoinen, jonka kanssa voi jutella kahden kesken. Vertaistukihenkilöille järjestetään perus- ja täydennyskoulutusta sekä työnohjausta. Lisätietoja: neuvontahoitaja Pirkko-Liisa Santala, 02 2657 619 (ti–ke klo 10–15), pirkko-liisa.santala@lssy. fi. Voit myös jättää soittopyynnön Meri-Karinan infoon, 02 2657 666. TERVETULOA MUKAAN TALKOOTOIMINTAAN Haluatko auttaa konkreettisesti? Pidätkö tapahtumien ja messujen touhukkuudesta, keittiön lämmöstä tai ulkohommista? Tule meille vapaaehtoiseksi! Vapaaehtoistoimintamme on tavallisen ihmisen tiedoin, taidoin ja ehdoin toteutettavaa tekemistä ja läsnäoloa. Meille voit tulla omana itsenäsi, vapaaehtoisuus ei vaadi erityisosaamista tai aiempaa kokemusta. Vapaaehtoiset koulutetaan ja perehdytetään tehtäviin, ja heille järjestetään täydennyskoulutusta. Vapaaehtoistehtäviin voit halutessasi osallistua vaikka kuukausittain tai harvemmin, sinulle sopivana ajankohtana. Lyhytkestoinenkin vapaaehtoistyö on meille arvokasta. Talkootöitämme ovat mm. Meri-Karinan hyvinvointikeskuksen pihatalkoot, kalustusjärjestelyt juhlia ja muita tilaisuuksia varten, lipaskeräys, Roosa nauha

dollinen erityisruokavaliosi. Mukaan mahtuu kahdeksan osallistujaa. MITEN SELVIYTYÄ ARJESSA SYÖPÄHOITOJEN KESKELLÄ? Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen järjestämät ensitietopäivät tarjoavat tietoa ja tukea sairastumisen aiheuttamassa muutostilanteessa. ”Selviytyminen arjessa syöpähoitojen keskellä” -tilaisuudet on suunnattu hiljattain sairastuneille ja syöpähoitojen alkuvaiheessa oleville aikuisille potilaille läheisineen. Tilaisuudet tarjoavat ajankohtaista tietoa sekä uusia näkökulmia sairastumisen aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa. Ensitietopäivät järjestetään Tyksin T-sairaalassa (Hämeentie 11, Risto Lahesmaa -sali) klo 12–16: 22.5., 4.9. ja 27.11.2019. Vapaa pääsy. Ilmoitathan mahdollisen erityisruokavaliotoiveesi ennen tilaisuuden alkua Tyksin kuntoutusohjaaja Minna Mikolalle numeroon 02 313 7295. NAISTEN KEVÄTPÄIVÄ LOIMAAN NEUVONTA-ASEMALLA Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Loimaan syöpäneuvonta-asemalla vietetään naisten kevätpäivää 23.5. klo 12–17. Loimaan syöpäneuvonta-asema sijaitsee Loimaan sairaalan (Seppälänkatu 15–17) pohjakerroksessa fysioterapiaosaston vieressä. Tule tutustumaan ja sovittamaan Anitan uuden malliston proteesitaskullisia uima-asuja ja rintaproteesiliiveja, saatavilla myös uimaproteeseja. Tuotteet sopivat kaikille naisille. Naisten kevätpäivänä 10 %:n alennus alus- ja uimaasuista. Kahvitarjoilu. Loimaan syöpäneuvonta-asema antaa yksilöllistä tietoa, tukea ja neuvontaa. Syöpäneuvonta-asemalla on neuvontahoitajan vastaanottoa torstaisin ja perjantaisin. Voit varata ajan numerosta 02 2657 927 (ma–pe klo 9–11). Puhelinaika Loimaan neuvontasairaanhoitajalle on torstaisin klo 9–10 numerossa 02 2657 619. Neuvonta-asema tarjoaa mm. syövän oireita koskevaa neuvontaa, terveystietoa ja opastusta: yleistä syöpäneuvontaa, syövän periytyvyysneuvontaa, rintojen omatarkkailun ohjausta ja psykososiaalista tukea. Rintasyöpään sairastuneet voivat rinnanpoiston jälkeen hakea rinta- tai uimaproteesin sekä proteesitaskulliset rintaliivit tai uimaasun. Tarvittaessa apua saa myös mm. kuntoutushakemusten täyttämisessä. Asemalla toimii lisäksi luomihuolipoliklinikka (jäsenille maksuton, muille 22 €).

-myynti, liikenteenohjaus, tapahtumissa avustaminen sekä kahvinkeitto eri tilaisuuksissa. Lisätietoja: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Maarit Koistinen, maarit.koistinen@lssy.fi, 02 265 7841 (ma–ke), 1.6.2019 alkaen Pia Ilves, pia. ilves@lssy.fi, 02 265 7841

- peltityöt - peltitarvikkeet - katto - kattotyöt - kattourakointi - saumakatto - kattoturva - kattoturvatuotteet

PELTISEPÄNLIIKE J. POHJALUOTO OY Vahtistentie 4, 21570 SAUVO 0400 823 690

jouni.pohjaluoto@kolumbus.fi

PROTEESIPROTEESIPROTEESIASIAKAS ASIAKAS ASIAKAS

Stålarminkatu

KIILTOPESU TÄLLÄ KUPONGILLA

Stålarminkatu

20€

TERVETULOA! ST1 Stålarminkatu 32 20810 Turku puh. (02) 235 9300 Avoinna: ark. 6.00-21.00 la 8.00-21.00, su 9.00-21.00

113 113 v yli Täydellistä hautauspalvelua 116 v v Täydellistä hautauspalvelua Täydellistä hautauspalvelua yli 112 113 v 112 Täydellistä hautauspalvelua yliyli 112 HAUTAUSTOIMISTO HAUTAUSTOIMISTO HAUTAUSTOIMISTO

Linnankatu 9, Turku Linnankatu 9, Linnankatu 9, Linnankatu 9, 5Turku Turku Linnankatu 9, Turku Turku puh. 02-23 23 23 puh. 02-23 puh. 02-23 23 23 523 puh. 02-23 23 23 5 Kuljetuspalvelumme päivystää 24 h 55 puh. 02-23 23 puh.Kuljetuspalvelumme 02-23 23 23 23 5 h2423 Kuljetuspalvelumme päivystää Kuljetuspalvelumme päivystää 24 päivystää h 24 h

!

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen loppukevät on täynnä tapahtumia, kursseja ja erilaista ryhmätoimintaa. Poimi päivät kalenteriisi ja tule mukaan! Lisätietoja saat osoitteesta www.lounais-suomensyopayhdistys.fi ja tämän lehden takakannesta.

oliset Monipu öt peltity ti vas luotetta den uo - jo 35 v sella! k kokemu

Ostaessasi meiltä Ostaessasi Rintaliivit,meiltä kokoliivit Rintaliivit, kokoliivit Ostaessasi meiltä tai uima-asun tai uima-asun Rintaliivit, kokoliivit Teemme valitsemaasi Teemme valitsemaasi tai uima-asun malliin proteesitaskun malliin Teemmeproteesitaskun valitsemaasi malliin ja proteesitaskun Liivien rantamuodin Liivien ja rantamuodin Ykköspaikka Ykköspaikka Liivien ja rantamuodin Ykköspaikka

Eerikinkatu 6 Eerikinkatu 6 Eerikinkatu Kristiinankatu Eerikinkatu6610 Kristiinankatu 10 Kristiinankatu Eerikinkatu TURKU 610 Kristiinankatu Eerikinkatu 610 TURKU TURKU Kristiinankatu 10 puh. 02-231 4427 TURKU Kristiinankatu puh.TURKU 02-231 442710 www.liivikauppahusso.fi TURKU www.liivikauppahusso.fi puh. 02-231 4427 www.liivikauppahusso.fi

Linnankatu 9, Turku

www.hautaustoimistosaarinen.fi

www.hautaussaarinen.fi Kuljetuspalvelumme päivystää 24 h Kuljetuspalvelumme päivystää 24 h www.hautaustoimistosaarinen.fi www.hautaustoimistosaarinen.fi www.hautaustoimistosaarinen.fi Arkut ja uurnat -10 % LSSY:n jäsenille

Arkku ja Arkut uurna %-10 LSSY:n jäsenille www.hautaustoimistosaarinen.fi uurnat % LSSY:n jäsenille Arkut jawww.hautaustoimistosaarinen.fi uurnat -10ja%-10 LSSY:n jäsenille

0440 800 123


LOKI

28 - 2019 - N:o 1

kurssitoimisto | Seiskarinkatu 35, 20900 Turku | 02 2657 610 | www.lounais-suomensyopayhdistys.fi

lounais-suomen syöpäyhdistyksen

Sopeutumisvalmennuskurssit 2019 VEIKKAUKSEN TUELLA TOTEUTETTAVAT KURSSIT alustava suunnitelma

KURSSIN KOHDERYHMÄT: ETURAUHASSYÖPÄ: Parikurssi, KELA nro 70763 Parikurssi, KELA nro 70765 Parikurssi, KELA nro 70764 HEMATOLOGINEN SYÖPÄ: Parikurssi, KELA nro 70769 Parikurssi, KELA nro 70770 Parikurssi, KELA nro 70771 RINTASYÖPÄ: Parikurssi, alle 68 v., KELA nro 70810 Parikurssi, alle 68 v., KELA nro 70811 Parikurssi, alle 68 v., KELA nro 70812 Parikurssi, alle 68 v., KELA nro 70813 Parikurssi, yli 68 v., KELA nro 70815 Parikurssi, alle 68 v., KELA nro 70814 Yksilökurssi, alle 68 v., KELA nro 70793 Yksilökurssi, alle 68 v., KELA nro 70794 Yksilökurssi, yli 68 v., KELA nro 70796 Yksilökurssi, alle 68 v., KELA nro 70795 SUUN- JA NIELUNALUEEN SYÖPÄ:

Parikurssi, KELA nro 70823 Parikurssi, KELA nro 70824

KAIKKI SYÖPÄSAIRAUDET:

Parikurssi, alle 68 v., KELA nro 70830 Parikurssi, alle 68 v., KELA nro 70831 Parikurssi, yli 68 v., KELA nro 70832 Yksilökurssi, yli 68 v., KELA nro 70841 Yksilökurssi, alle 68 v., KELA nro 70840 PERHEKURSSIT / LASTEN JA NUORTEN KURSSIT: Leukemia, yläkoululaisille, KELA nro 72467 Leukemia, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille, KELA nro 72466 Syöpäsairaudet, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille, KELA nro 72464 Syöpäsairaudet, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille, KELA nro 72465

11.02.–15.02.2019 16.09.–20.09.2019 04.11.–08.11.2019 04.03.–08.03.2019 27.05.–31.05.2019 30.09.–04.10.2019 25.03.–29.03.2019 06.05.–10.05.2019 02.09.–06.09.2019 07.10.–11.10.2019 18.11.–22.11.2019 09.12.–13.12.2019 04.02.–08.02.2019 20.05.–24.05.2019 26.08.–30.08.2019 28.10.–01.11.2019 06.05.–10.05.2019 09.09.–13.09.2019 11.03.–15.03.2019 19.08.–23.08.2019 14.10.–18.10.2019 12.08.–16.08.2019 04.11.–08.11.2019 24.06.–28.06.2019 01.07.–05.07.2019 16.06.–20.06.2019 08.07.–12.07.2019

AVOKURSSIT RINTASYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE: Toteutetaan yhteistyössä Tyksin rintasyöpäsairaanhoitajien kanssa. Ryhmien tavoitteena on löytää yhdessä selviytymiskeinoja ja saada vertaistukea. Mukaan otetaan kymmenen lähiaikoina rintasyöpään sairastunutta, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet ryhmiin. Ryhmät sulkeutuvat aloituskerran jälkeen. Rintasyöpään sairastuneille alle 45-vuotiaille: Ryhmä Meri-Karinassa syksyllä 2019. Kokoontumiset 5 kertaa kerran kuussa torstaisin klo 18–20: 8.8., 5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12.2019

HUOM!

Muutokset kurssiaikatauluun mahdollisia. Seuraa päivittyviä tietoja nettisivuiltamme.

Ryhmä kokoontuu yhteensä kymmenen kertaa, ensimmäinen kerta on 8.4. ja viimeinen lokakuussa. Kurssille haetaan Syöpäjärjestöjen hakemuksella. Sopeutumisvalmennuskurssit ja hakuohjeet: www.lounais-suomensyopayhdistys.fi

Äijäpäivistä

Wellness weekend for ladies Wellness weekend for ladies

Äijäpäivä Äijäpäivä

Hyvinvointiviikonlopulle voi hakea sähköisellä lomakkeella tai perinteisellä hakemuslomakkeella. Jos käytät perinteistä lomaketta, tulosta, täytä ja palauta lomake Meri-Karinaan (Meri-Karinan kurssitoimisto, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku). Hakulomake on saatavilla myös Meri-Karinasta. Lisätiedot: 02 2657 610, kurssi@lssy.fi

VEIKKAUKSEN TUELLA TOTEUTETTAVAT AVOKURSSIT alustava suunnitelma, ajankohdat ja toteutumat ehdolliset

Green care ja taideterapia ”voimaa luonnosta ja taiteesta”

Wellness weekendeiltä

Turun Hirvensalossa sijaitseva Meri-Karinan hyvinvointikeskus tarjoaa naisille suunnattuja Wellness Weekend for ladies -hemmottelulomia.

Hyvän mielen -parikurssi 25.02.–01.03.2019 ”Meren aalloilla” melonnan alkeet tutuiksi ja voimavaraksi -pari/yksilö 03.06.–07.06 2019 ”Meren aalloilla” melonnan alkeet tutuiksi ja voimavaraksi -pari/yksilö 05.08.–09.08 2019 Hyvän mielen parikurssi 23.09.–27.09.2019 Kuvataidepainotteinen yksilökurssi 21.10.–24.10.2019 Hyvän mielen parikurssi 11.11.–15.11.2019 ”Voimavarakurssi”, parikurssi parantumatonta syöpää sairastaville 25.11.–29.11.2019 PERHEKURSSIT: Perhekurssi syöpäkuntoutujille sekä heidän puolisoille ja lapsille 10.06.–14.06.2019 Perhekurssi syöpäkuntoutujille sekä heidän puolisoille ja lapsille 27.09.–29.09.2019 LÄHEISENSÄ MENETTÄNEET: ”Surusta tie eteenpäin” -yksilökurssi läheisen syöpäkuoleman kokeneille leskille 14.06.–16.06.2019

Meri-Karinassa pidettävällä avokurssilla liikutaan luonnossa ja jaetaan kokemuksia taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Kyseessä on työikäisille syöpäkuntoutujille kohdennettu yksilökurssi.

Tutustu tarkempaan ohjelmaan ja täytä hakemus osoitteessa www.lounais-suomensyopayhdistys.fi. Lisätiedot: Meri-Karinan kurssitoimisto, 02 2657 610, kurssi@lssy.fi. Kurssin järjestävät Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Hinta 100 €/hlö (sis. majoituksen, ohjelman ja ruokailut). Mahdollista myös osallistua ainoastaan lauantain ohjelmaan hintaan 60 €/hlö (sis. ohjelman ja ruokailut).

23.04.–26.04.2019

AVOKURSSI TYÖIKÄISILLE SYÖPÄKUNTOUTUJILLE:

Läheisten kurssilla jaetaan kokemuksia muiden lapsisyöpäpotilaiden läheisten kanssa. Sopeutumisvalmennuskurssilla tavataan asiantuntijoita, jotka antavat ajankohtaista tietoa syövän hoidosta ja ajasta hoitojen päättymisen jälkeen. Kurssilla on mahdollisuus virkistäytyä sekä saada tietoa ja voimavaroja lapsen tukemiseen. Kurssiin sisältyy myös vapaata yhdessäoloa.

27.04.–28.04.2019 16.11.–17.11.2019

29.04.–03.05.2019

KAIKKI SYÖPÄSAIRAUDET:

Rintasyöpään sairastuneille palliatiivisessa vaiheessa oleville: Ryhmä Meri-Karinassa syksyllä 2019. Kokoontumiset 5 kertaa kerran kuussa torstaisin klo 18–20: 22.8., 19.9., 17.10., 21.11. ja 19.12.2019

Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu syöpään sairastuneen lapsen läheisille, esimerkiksi isovanhemmille, kummeille, tädeille, enoille ja sedille. Kurssi pidetään Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa 17.–18. toukokuuta.

21.10.–25.10.2019 02.12.–06.12.2019

SYÖPÄ JA KELIAKIA Yksilökurssi syövän sairastaneille keliaakikoille, Keliakialiitto / LSSY

Rintasyöpään sairastuneille yli 45-vuotiaille: Ryhmä Meri-Karinassa syksyllä 2019. Kokoontumiset 5 kertaa kerran kuussa torstaisin klo 18–20: 15.8., 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12.2019

LSSY ja VSSHP: kurssi syöpään sairastuneen lapsen läheisille 17.–18.5.2019

HYVÄÄ OLOA

NAISTEN KURSSIT: Gynekologinen syöpä -yksilökurssi Gynekologinen tai rintasyöpä-yksilökurssi, niille joilla ongelmana on lymfaturvotus SUOLISTOSYÖPÄ: Parikurssi, Colores / LSSY

to 04.04.2019 to 19.09.2019

Hinta 20 €, sis. ohjelman ja ruokailut (aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi). MERI-KARINAN VIRKISTYSLOMAT 2019

13.05. – 17.05.2019 16.12. – 20.12.2019

Majoitus yhden hengen huoneessa 275 € ja kahden hengen huoneessa 235 €/hlö. Kaikki ohjelmat julkaistaan lähempänä ajankohtaa osoitteessa www.merikarina.fi

KYSY LISÄÄ KURSSITOIMISTOSTA!

Tervetuloa proteesi- ja liiviostoksille uuteen MERINA-SHOPIIN Meri-Karinassa toimii Merina-Shop-niminen pop up -kauppa, jossa on runsas valikoima erilaisia Anita-merkkisiä rintaproteesiliivejä, proteesiuima-asuja ja uimaproteeseja. Merina-Shop avoinna keväällä 2019: 26.3. ja 7.5. klo 15–18, 21.5. klo 11–18 sekä 9.4. ja 14.5. klo 15–17.45. Merina-Shopissa vietetään Naisten kevätpäivää tiistaina 21.5. klo 11–18 pienen tarjoilun kera. Tule tutustumaan ja sovittelemaan kevään uima-asujen ja proteesirintaliivien uutuuksia! Maksuvälineenä pankkikortti tai käteinen. Lisätietoja voi kysyä numerosta 02 2657 619 (ti–ke klo 10–15).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.