Page 1

LOUNAIS –SUOMEN

SYÖVÄNTORJUNTA

SANOMAT

LOUNAIS– SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

Roosa nauha -keräys ennätystulokseen 35-vuotias Sykerö tuo iloa syöpälapsille Vertaistuella yhdessä eteenpäin HPV-rokote apuna syövän ehkäisyssä Nuori leski-isä oppi pyörittämään arkea Lahjoittamalla autat meitä auttamaan

1/2005 N:O 1/2015 2 /2004


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

2 - 2015 - N:o 1

Vapaaehtoistoimintaa parhaimmillaan Syöpäjärjestöissä tavoitteena on syövän voittaminen. Syövän voittaminen on ajatuksena monitahoinen. Se voi tarkoittaa ennaltaehkäisyä: jos emme tee mitään, syöpään sairastuneiden määrä voisi olla paljon suurempi. Syöpään sairastuneen elämässä syövän voittamisesta tulee henkilökohtainen asia. Syöpäyhdistyksen tehtävä potilasjärjestönä on olla rinnalla kulkija ja tukija siinä, että syöpä sairautena voitetaan tavalla tai toisella. Syövästä parannutaan tai taudin kanssa opitaan elämään, niin ettei se hallitse arkea liikaa. Oikea ja riittävä tieto on ensiarvoista. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys on tärkeä erikoissairaanhoidon kumppani ensitiedon, erilaisten esitteiden, neuvonnan ja tuen antajana sekä sopeutumisvalmennuskurssien järjestäjänä. Arkielämään paluussa parhain apu saadaan kuitenkin vertaisilta, ihmisiltä, jotka ovat itse kokeneet syövän. Syöpäjärjestöjen tehtävä on mahdollistaa vertaisten toiminta ja vertaistuki. Vertaisuus on spontaania, sydämestä ja kokemuksesta lähtevää toisen ihmisen auttamista ja kohtaamista. Vertaistuki taas on järjestelmällisesti ohjattua toimintaa. Siinä vertaiselta edellytetään sovittua osaamista ja tapaa toimia, hän on saanut siihen koulutuksen. Näiden kahden tärkeän roolin selkeyttäminen on meillä tämän vuoden tavoite, joka näkyy koulutuksessamme sekä paikallisosastojen ja potilaskerhojen yhteisissä tapaamisissa. Lukemalla jutut Salon paikallisosaston ja lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerön toiminnasta saa hyvän käsityksen yhdistyksen toiminnasta juuri potilasjärjestönä. Missä kaikkialla haluaa vapaaehtoisesti omalla ajallaan vaikuttaa ja millä tavoin? Siitä alkaakin kolmannen sektorin monimuotoisuus ja rikkaus, johon myös nuoret mahtuvat mukaan aktiivisina toimijoina. Tule iästä riippumatta mukaan vaikuttamaan kansalaisjärjestön jäsenenä ja osallistu tärkeään vapaaehtoistyöhömme omalla tavallasi! Toimitusjohtaja Tiina Surakka, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y.

Frivilligverksamhet när den är som bäst

Cancerorganisationerna har som mål att vinna över cancern. Som tanke är det att man övervinner cancern mångfacetterad. Det kan betyda förebyggande åtgärder: om vi inte gör något, skulle antalet insjuknade kunna vara mycket större. För dem som insjuknat blir det en personlig sak att övervinna cancern. Som patientorganisation är det cancerföreningens uppgift att stå vid patientens sida och att stöda tanken på att cancersjukdomen kan övervinnas på ett eller annat sätt. Man kan botas från cancer eller lära sig att leva med sjukdomen så att den inte dominerar vardagen för mycket. Riktig och tillräcklig information är ytterst viktigt. Sydvästra Finlands Cancerförening är en viktig samarbetspartner för specialsjukvården då det gäller att ge inledande information, olika broschyrer, rådgivning och stöd samt som organisatör av anpassningsträningskurser. Den bästa hjälpen för att återgå till vardagen fås emellertid av personer som varit i samma situation dvs. av personer som själva har upplevt hur det är att ha cancer. Cancerföreningarnas uppgift är att möjliggöra stödverksamhet och kamratstöd. Med stödverksamhet avses här en spontan och genuin vilja att hjälpa och bemöta en annan människa och att dela med sig av sin erfarenhet. Kamratstöd är systematiskt handledd verksamhet. Personer som fungerar som kamratstöd förväntas ha en viss överenskommen kunskap och handlingsmodell som de fått utbildning i. Klarläggandet av dessa två viktiga roller är ett av våra mål detta år, vilket syns i våra utbildningar och på de gemensamma mötena med lokalavdelningarna och patientklubbarna. Genom att läsa artiklarna om verksamheten vid Salos lokalavdelning och klubben för barncancerpatienter Sykerö får man en bra uppfattning om föreningens verksamhet uttryckligen som en patientorganisation.

AUTETAAN SUOMEA YHDESSÄ Säästöpankit jakavat joka vuosi osan voitostaan paikallisesti niille, jotka apua tarvitsevat. Haluamme kutsua sinut avuksemme päättämään, mihin apumme pitäisi sinun kotipaikkakunnallasi kohdistaa. Osallistu äänestämällä osoitteessa saastopankki.fi/facebook tai poikkea konttorissamme. Äänestäneiden kesken arvomme kolme 300 euron rahastosijoitusta.

Liedon Säästöpankki Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku www.saastopankki.fi/liedonsp | P. 010 430 900 *) *) 8,35 snt/puh. + 6 snt/min., matkapuhelimista 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

maailman ensimmäinen

EKO-MONITOIMILAITE tulosta tai kopioi ja

PYYHI PAPERI TYHJÄKSI käytä paperi uudelleen

JOPA VIITEEN KERTAAN

Frågan är hurdant frivilligarbete man vill delta i på sin fritid och på vilket sätt? Det är just här som den tredje sektorns mångsidighet och rikedom börjar och som även de unga kan ta del i som aktiva aktörer. Kom med oberoende av ålder. Som medlem i en medborgarorganisation kan du för egen del påverka och delta i vårt viktiga frivilligarbete! Verkställande direktör Tiina Surakka, Sydvästra Finlands Cancerförening r.f.

Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat Seiskarinkatu 35, 20900 Turku puhelin (02) 2657 666 (keskus) Sähköposti: tiina.surakka@lssy.fi Päätoimittaja: Tiina Surakka Toimitussihteeri: Aleksi Rajamäki

Julkaisija: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Painos: 250.000 Painopaikka: Turun Sanomat Lue lehteä verkossa: lssy.fi/jasenille/julkaisut Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa 2015

KANNEN KUVA Nuoret vapaaehtoiset Elina Ala-Juusela (vas.), Mikko Kairas ja Maria Luostarinen kampanjoivat hyvän asian puolesta HK Areenalla lokakuussa. Kuva: Aleksi Rajamäki

Toshiba TEC Nordic AB, Finland Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU Pyydä esittely tai lisätietoja:

www.toshibatec-tnd.com Puh. 010-568 5000 juha-pekka.makela@toshibatec-tnd.com


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2015 - 3

TA PA H T U M I E N V I L I N Ä S S Ä Teksti: Aleksi Rajamäki Kuvat: Tiina Surakka, Niina Ollikainen, AR

Ystävänpäivänä kuljettiin yhdessä eteenpäin Ystävänpäivä 14. helmikuuta oli oikea superlauantai, kun Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoiset jalkautuivat kahteen kauppakeskukseen Turun alueella: Hansaan ja Myllyyn. Kauppakeskus Hansassa yhdistys esitteli palveluitaan erityisesti vertaistukitoiminnan näkökulmasta. Päivän teemana oli ”Yhdessä eteenpäin”. Hansatorille levittäytyneessä yleisötapahtumassa kuultiin muun muassa vertaistukihenkilöiden haastatteluja sekä musiikkia Timo Rautalan tulkitsemana. Paikan päällä oli mahdollisuus jättää kannustusterveiset syövän kanssa kamppaileville. Myllyssä sen sijaan muistettiin syöpäsairaita lapsia ja nuoria perinteisellä tuolitapahtumalla. Kansainväliseen lasten syövän päivään liittyvässä tempauksessa yleisön nähtäville aseteltiin punaisia ja sinisiä tuoleja, jotka edustivat niitä tyttöjä ja poikia, jotka ovat sairastuneet syöpään edeltävän vuoden aikana. Tapahtuman järjesti Lounais-Suomen Syö-

päyhdistyksen lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerö, joka lahjoitti osan päivän lipaskeräystuotosta Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle. – Kauppakeskuksessa oli tuolien lisäksi esillä pienten syöpäpotilaiden taistelutarinoita. Moni ostoksilla ollut pysähtyi lukemaan tarinoita ja antoi oman panoksensa lasten syövänhoidon tukemiseksi, kertoo Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksessä vastikään lapsiperhekoordinaattorina aloittanut Niina Ollikainen. Ollikaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa lapsisyöpäpotilasperheille suunnatun virkistystoiminnan ja vertaistuen koordinoiminen sekä tiedottaminen. – Kevään aikana aloitan ryhmätoiminnan nuorille ja nuorille aikuisille yhdessä vertaistukihenkilön kanssa. Lisäksi tavoitteena on suunnitella ja käynnistää Arjen ystävät -toimintaa, jossa tarjotaan apua syöpäpotilaille ja heidän perheilleen sairauden ja hoitojen aikana.

Osalla tuoleista paloi kynttilä syöpään menehtyneen muistoksi. Idea Kansainvälisen lasten syövän päivän vietosta on lähtöisin syöpäsairaiden lasten vanhempien kansainväliseltä kattojärjestöltä ICCCPO:lta. Kansainvälistä lasten syövän päivää vietettiin nyt jo 14. kerran yli 60 maassa. Vuoden 2015 teemana oli hoitotyön tukeminen, jotta mahdollisimman moni syöpään Hansatorilla jaettiin sairastunut lapsi parantuisi tulevaitietoa Lounais-Suosuudessakin. Suomessa syöpään saimen Syöpäyhdistykrastuu joka vuosi noin 150 lasta. sen vertaistukitoiHeistä kolme neljästä paranee. minnasta.

Kavlilta 12 000 euroa syöpäsairaille lapsille Elintarvikekonserni Kavli haluaa lahjoituksellaan tukea Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerön toimintaa. Varat suunnataan pienten syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä taloudelliseen ja henkiseen auttamiseen. Kavli-konsernin omistaa säätiö, joka jakaa osan konsernin tuotoista hyväntekeväisyyteen vuosittain. Säätiön päätavoitteena on rahoittaa humanitaarista avustustyötä, kulttuuria ja lääketieteellistä tutkimusta. Lisäksi konserni avustaa paikallisesti valitsemiaan kohteita. – Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on meille tärkeä lahjoituskohde, ja sitä olemme tukemassa henkilökuntamme aloitteesta. Kavlin Turun toimipiste osallistuu ensimmäistä kertaa lahjoituksen kohdentamiseen. Kavli muisti rahalahjoituksella myös Lastenklinikoiden Kummeja

ja Icehearts ry:tä, kertoo Turun yksikön tehdaspäällikkö Outi Prykäri. Sykerö on syöpäsairaiden lasten vanhempien vuonna 1980 perustama potilaskerho, joka tarjoaa syöpälapsiperheille muun muassa virkistystä ja vertaistukea. Kerhon keskeisenä tavoitteena on tuoda syöpään sairastuneelle edellytyksiä elää mahdollisimman normaalia elämää raskaista hoitojaksoista ja infektioeristyksestä huolimatta. – Lapsen ja nuoren vakava sairastuminen vie myös vanhempien voimavaroja. Tämänkaltaisilla lahjoituksilla pystymme kokonaisvaltaisesti tukemaan perheiden jaksamista järjestämällä muun muassa erilaisia infektioriskittömiä tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia, Sykerön puheenjohtaja Mikko Pohjanheimo iloitsee. Kavli on O. Kavli og Knut Kavli´s Almennyttige Fond -säätiön omistama elintarvikekonserni, joka

Kavli Oy myönsi 12 000 euron lahjoituksen lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerölle lasten oikeuksien päivänä 20. marraskuuta. Paikalla olivat potilaskerhon puheenjohtaja Mikko Pohjanheimo (vas.) Nisse-poikansa kanssa, tehdaspäällikkö Outi Prykäri sekä Turun toimipisteen henkilökuntaa. valmistaa muun muassa sulatejuustoja, maustekastikkeita, majoneesia sekä riisi-, kaura- ja soijapoh-

jaisia valmisteita. Yhtiöllä on toimipisteitä Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa.

Syöpäyhdistys esittäytyi toimintapäivässä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys järjesti ensimmäisen kerran toimintapäivän, jossa maakunnallista syövän vastaista työtä esiteltiin eri toimialojen, paikallisosastojen ja vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmasta. Toimintapäivä pidettiin Meri-Karinassa lauantaina 11. lokakuuta. Päivän aikana kuultiin tietoiskuja muun muassa kurssi- ja vapaaehtoistoiminnasta, saattohoidosta, luottamushenkilönä toimimisesta sekä MeriKarinan ruoka-, juhla- ja ravintolapalveluista. Tapahtumassa oli myös mahdollisuus jututtaa vastuuhenkilöitä ja ilmoittautua vapaaehtoistyöntekijäksi. – Halusimme paitsi esitellä palvelutarjontaamme myös kertoa jäsenistölle, mitä yhdistyksessä

tapahtuu tällä hetkellä ja mihin suuntaan ollaan menossa, tiivistää uutena toimitusjohtajana viime vuoden toukokuussa aloittanut Tiina Surakka. Toimintapäivästä on tarkoitus tehdä perinne. Tapahtumapaikkana on myös tänä vuonna MeriKarina ja ajankohtana lokakuu. – Yhdistyksen on luontevaa esitellä monipuolista toimintaansa juuri silloin, sillä lokakuun toisena lauantaina vietetään vuosittain kansainvälistä saattohoitopäivää. Lokakuu on myös Roosa nauhan kampanjakuukausi. Hirvensalossa sijaitseva Meri-Karina on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen omistama toiminta- ja palvelukeskus, jonka kampusalueella toimivat tehostetun palveluasumisen koti Karinaranta,

saattohoitoon erikoistunut Karinakoti ja Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys tekee työtä syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tarjoamalla muun muassa erityiskoulutuksen saaneiden ammattilaisten apua sopeutumisvalmennuskursseilla.

Forssan paikallisosaston mieskuoro ”Entiset nuoret” kajautti vierailijoiden iloksi uudistuneella Heikin Pihalla.

Roosa nauha -keräys tuotti uuden ennätyksen Syöpäsäätiön viime vuoden Roosa nauha -keräys innosti suomalaisia tukemaan syöpätutkimusta ja rintasyöpään sairastuneita paremmin kuin koskaan aikaisemmin; kokoon saatiin 1 150 000 euroa. Keräyksen tulosta kasvattivat erityisesti yksityisten ihmisten tekemät lahjoitukset ja nauhamyynti. Roosa nauha on Syöpäsäätiön

tunnetuin keräyskampanja, jonka tuotolla tuetaan kotimaista syöpätutkimusta. Tieteellinen tutkimus on syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen, diagnostiikan, hyvien hoitojen ja potilaiden kuntoutumisen perusta. Viime vuonna Roosa nauha -rahastosta jaettiin tutkimusapurahoja yhteensä 560 000 euroa.

Roosa nauha -keräyksellä rahoitetaan myös Syöpäjärjestöjen valtakunnallista, maksutonta neuvontapalvelua sekä maakunnissa tehtävää neuvontaa. Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajat auttavat syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään sairauden eri vaiheissa.

Vaikka Roosa nauhan virallinen kampanjointi osuu lokakuulle, rahastoon voi tehdä lahjoituksia ympäri vuoden: Syöpäsäätiö FI20 2344 1800 0032 29 (viite 5445). Lue lisää osoitteesta www.roosanauha.fi.

TPS puki hallin ja pelaajat pinkkiin Roosa nauha -päivää vietettiin perjantaina 10. lokakuuta, jolloin rintasyöpää vastaan taistelevaa kampanjaa vauhditti muun muassa TPS yhteistyössä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen, Terveystalon, Avis Autovuokraamon, Vilperi Digimediat Oy:n ja Lumenen kanssa. TPS teki ennennäkemättömän hyväntekeväisyystempauksen pukemalla pelaajansa ja koko HK Areenan pinkkiin kotiottelussaan Bluesia vastaan. Vaaleanpunaisten pelipaitojen huutokauppatuotto meni lyhentämättömänä hyväntekeväisyyskeräykseen. Roosa nauha -kampanjan tunnus on nimensä mukaisesti roosan värinen silkkinauha. Päivän ottelussa monen takin pielusta koristikin Minna Parikan suunnittelema vaaleanpunainen rusetti, joita sai ostaa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöiltä. Kampanjaa saattoi tukea myös osallistumalla lipaskeräykseen. Tempauksen suojelijana toimi Minna Arve.


4 - 2015 - N:o 1

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Matkari Oy puh. 2657 913

Raskauden hormoniehkäisy sekä kohottaa että pienentää syöpäriskiä Matkanjohtaja: Pirkko Hallanoro

Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat Uudet hienot, muodikkaat peruukkimallit

Peruukin pohja muotoillaan asiakkaan päänmuotoon sopivaksi. Peruukin hiukset leikataan asiakkaan haluamaan malliin. Monipuolinen ja muodinmukainen Liikkeestämme saatavana kaikki PERUU K K I L I IKE Suomeen tuotavat peruukkimallistot. Laadukkaat monofilament-peruukit Hetitoimituksessa laaja varasto. antavat luonnollisen ilmeen  Nykyaikaiset muodikkaat mallit Revlon, Ellen Wille, Dimples,  LaadukasAdolfo, kestävä materiaali Henri Natural Image, Wig,  OmatMargu, pesu- ja hoitotuotteet

Ehkäisyvalmisteiden syöpä- ja veritulppariskeistä kohistaan ajoittain runsaasti. Osa raskauden ehkäisyssä luotettavaksi tunnettujen hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden syöpäriskeistä tunnetaan, lisää tietoa kuitenkin tarvitaan. Muistaa kuitenkin kannattaa, että syöpäriskiin vaikuttavat myös monet elintapatekijät, kuten tupakointi, runsas alkoholin käyttö, ylipaino ja vähäinen liikunta, joihin nainen voi itse vaikuttaa. Hormonaalisella ehkäisyllä tarkoitetaan joko ns. yhdistelmäehkäisyä, jossa ehkäisyvalmisteessa on sekä estrogeenia että keltarauhashormonia, tai pelkästään keltarauhashormoniehkäisyä. Yhdistelmäehkäisyn valmisteet ovat tyypillisimmillään tabletteja, mutta niitä on saatavilla myös 18laastareina tai emättimeen laitettavana ehkäisyrenkaana. Keltarauhashormoniehkäisyvalmisteet ovat joko tabletteja (“minipillerit”) tai implantteja (ihon alle asennettavat ehkäisykapselit tai hormonikierukka).

Rintasyöpäriski nousee hieman Yhdistelmäehkäisyn on tutkimuksissa todettu lisäävän hieman rintasyöpäriskiä. Riski häviää vähitellen kymmenen vuoden kuluessa käytön lopettamisesta. Koska rintasyöpä on harvinainen alle 40-vuotiailla naisilla, jotka ovat tyypillisimpiä yhdistelmäehkäisyn käyttäjiä, on vähäisen riskin lisääntymisen vaikutus todettuihin syöpätapauksiin pieni. Myös kohdunkaulansyöpää todetaan jonkin verran enemmän yhdistelmäehkäisyn käyttäjillä kuin ehkäisyä käyttämättömillä naisilla, mutta on epäselvää, onko ehkäisyn käyttö itsenäinen riskitekijä, vai onko kysymyksessä voimakkaampi altistuminen papilloomavirukselle suojamenetelmän (kondomin) puuttuessa.

Munasarjasyöpäriski laskee jopa puoleen – Yhdistelmäehkäisyn munasarjasyöpäriskiä vähentävä vaikutus on luotettavasti osoitettu. Ly-

hytaikainenkin yhdistelmäehkäisyn käyttö pienentää naisen munasarjasyöpäriskiä, ja yli viiden vuoden käytön on arvioitu lähes puolittavan naisen elämänaikaisen munasarjasyöpäriskin. Vaikutus perustuu ovulaation estoon, sillä naisen elämän aikana tapahtuneiden ovulaatioiden määrä kasvattaa munasarjasyöpäriskiä. Vastaavaa hyötyä ei saada pelkällä keltarauhashormoniehkäisyllä, jonka ehkäisyvaikutus ei perustu munasolun irtoamisen estoon. Keltarauhashormoniehkäisyn syöpävaikutuksista ei vielä ole riittävästi tietoa, kertoo dosentti, naistentautien erikoislääkäri Annika Auranen.

Neuvonta, opastus jaHairline kampaamopalvelut Raquel Welch,

EERIKINKADUN

Raquel Welch European Collection

Ma-To 10-17 Pe 10-16

www.peruukkiliikehyvarinen.fi

Puntarissa monta asiaa Hormonaalinen ehkäisy lisää siis hieman rintasyöpäriskiä. Kohdunkaulan syövän ilmaantumiseen hormonivalmisteiden vaikutuksia ei täysin tunneta. Munasarjasyövän riskiä yhdistelmävalmisteiden käyttö saattaa jopa puolittaa. – Tärkeää on kuitenkin huomata, että ehkäisyn rinnalla on monia asioita, joihin nainen voi syöpäriskissään itse vaikuttaa. Lopettamalla tupakoinnin, rajoittamalla alkoholin käyttöä, syömällä terveellisesti ja liikkumalla runsaasti voi itse pienentää riskiä sairastua erilaisiin syöpiin, tiivistää Annika Auranen. Dosentti Annika Auranen luennoi aiheesta Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluentosarjan tilaisuudessa joulukuussa 2014. Teksti: Tuula Vainikainen

Fordit Turun alueella myy ja huoltaa LAAKKONEN. Laakkonen TURKU Nikkarinkatu 1, Raisio Ford-myynti 010 214 7850

Puheluhinnat 010 yritysnumeroon: Kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min. Matkaviestinverkon liittymästä 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

T E R V E T U L O AM E H I L ÄI S E E N !

Sähköisestä tietopalautteesta tukea syöpäpotilaille

E l ämä e i aina s uju s uunnit e l mie n muk aan.M o nipuo l is e t pal v e l ummeja mo t iv o it une e tas iant unt ijammeo v at t uk e nas i aina,k un apua t arv it s e t .

Rintasyöpää sairastavan potilaan sädehoitoa koskevan tiedon tasoa voitiin lisätä e-tietopalautteen avulla. Tiedon lisääminen kohotti myös psykososiaalista hyvinvointia. Tämä kävi ilmi TtM Mervi Siekkisen joulukuussa tarkastetusta väitöstutkimuksesta. Samaa palautesysteemiä voitaisiin käyttää muidenkin syöpien hoidon ja kuntoutuksen tukena. Sädehoitoa saavien potilaiden hoidon laatua voidaan kehittää tarjoamalla potilaille tietoa sähköisen e-tietopalautteen avulla. Palaute lisäsi tietoa erityisesti sädehoidon sivuvaikutusten itsehoidosta, vähensi ahdistusta ja paransi elämänlaatua varsinkin sädehoidon jälkeen. Syövän hoidossa käytetään yleisesti sädehoitoa kasvaimen kirurgisen poiston ja lääkehoidon rinnalla. Suomessa sädehoitoa saa vuosittain yli 16 000 syöpää sairastavaa. Sädehoidon tekninen hoitoympäristö ja hoidon aiheuttavat haittavaikutukset herättävät pelkoja, jotka heikentävät potilaan hyvinvointia. – Sädehoitojakso voi kestää viikkoja, mutta yksi käyntikerta kestää vain kymmenen minuuttia. Siinä ajassa potilaan tiedontarpeisiin ei välttämättä ehditä vastata, eikä arvioida, onko potilas ymmärtänyt saamansa tiedon. Tämä olisi kuitenkin tärkeää, jotta potilas pärjäisi hoitojen jälkeen kotona, pohtii Mervi Siekkinen. Siekkinen kehitti väitöstutkimuksessa sähköisen e-tietopalautteen, joka sisälsi tietotestin ja siitä saatavan palautteen. e-Tietopalautteeseen koottiin tietoa sädehoidosta, joka vastasi rintasyöpää sairastavien potilaiden odotuksia. – Tutkimuksessa selvisi, että sädehoitopotilaat odottavat varsinkin biofysiologista ja toiminnallista tietoa esimerkiksi siitä, tuntuuko säteily, millaisia haittavaikutuksia se aiheuttaa ja miten niitä voi itse hoitaa. Miten toimia arjessa sädehoitojakson aika-

Eerikinkatu 9 20100 Turku Wiklundin puh. 231 9277 viereinen valopiha Ma-To 10-17 Pe 10-16, la sulj. Eerikinkatu 9 B 20100 Turku Puh. 231 9277

na ja sen jälkeen kiinnosti myös, kertoo Siekkinen. e-Tietopalautteen lopullinen sisältö muovautui yhteistyössä ammattilaisten ja rintasyöpää sairastavien potilaiden kanssa sädehoitoyksikössä sekä syöpäyhdistyksen vertaistukiryhmässä keskustelujen ja koetestauksen jälkeen.

Tietotesti ennen sädehoitoa Sädehoitoa odottava potilas sai linkin e-tietopalautteeseen sähköpostiinsa. Lähetystä linkistä aukesi e-tietotesti, jonka väittämiin potilas vastasi kyllä tai ei. Jokaisen vastauksen jälkeen hän sai palautteen, joka kertoi oikean vastauksen ja lisätietoa väittämän aiheesta. e-Tietotestiin osallistuneiden tiedontasoa, ahdistusta ja elämänlaatua verrattiin sädehoitojakson päätyttyä ja kolmen kuukauden kuluttua hoidosta kontrolliryhmään, joka oli saanut normaalia potilasohjausta. – Tulokset olivat positiivisia, ja e-tietopalaute hyödytti potilaita riippumatta siitä, mikä oli esimerkiksi potilaan ikä ja koulutus tai kuinka hän osasi käyttää internetiä. Sitä voidaankin suositella normaalin potilasohjauksen tueksi niille rintasyöpää sairastaville potilaille, joilla on käytössä sähköposti. Sama menetelmä on varmasti käyttökelpoinen muidenkin syöpätautien hoidon tukena, tiivistää Siekkinen. Teksti: Tuula Vainikainen

V araa aik ao s o it t e e s t a me h il aine n. fi t ai nume ro s t a0 1 04 1 40 0 .

T urk u,K auppias k at u 8 |me h il aine n. fi S o it t ok iint e än v e rk o nl iit t y mäs t ä0 , 0 8€ / puh .+0 , 0 6€ / min. M at k apuh e l inl iit t y mäs t ä0 , 0 8€ / puh .+0 , 1 7€ / min.

TUE LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN TOIMINTAA

– lahjoittamalla teet hyvää! Syöpäpotilastoiminta

TOP FI31 5713 4520 0120 54 Lapsisyöpäpotilastoiminta TOP FI51 5713 4520 0130 52

Tutkimustoiminta

TOP FI83 5713 4520 0161 62

Saattohoitotoiminta

TOP FI82 5710 0420 0697 00

Tutustu nettisivuihin:

www.lssy.fi


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2015 - 5

ENEMMÄN

MAKUJA ELÄMÄÄSI.

Omistajan käyntikortti

KIITOS, ETTÄ VALITSET PAIKALLISTA HOITOA. Eloni perustettiin keväällä 2013, jotta Turussa olisi jälleen paikallinen koko perheen lääkäriasema. Työllistämme jo yli 150 terveydenhuollon ammattilaista: lääkäreitä, asiantuntijoita ja hoitohenkilökuntaa. Olemme iloisia, että niin monet yritykset ja yksityisasiakkaat ovat löytäneet meidät. Valitsemalla turkulaisen ja suomalaisen Elonin sinäkin tuet paikallista työllistymistä ja kotiseutumme elinvoimaa.

Avoinna ma–to 8–20, pe 8–18, la 10–15, su 12–16. Puhelinajanvaraus aukeaa 1 h aikaisemmin. VARAA AIKA: 02 4844 500 tai www.eloni.fi Yliopistonkatu 20, Kauppakeskus Hansan 3. krs.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

6 - 2015 - N:o 1

Moikoisten Syöväntutkimussäätiö jakoi vuoden 2014 apurahat

Lähes 80 000 euroa alueelliseen syöpätutkimukseen Moikoisten Syöväntutkimussäätiö r.s. tukee Varsinais-Suomessa tehtävää syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä yhteensä 76 000 eurolla. Vuoden 2014 apurahat myönnettiin perinteisessä Lounaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän tilaisuudessa 14. joulukuuta. – Syövän ehkäisy, sen varhainen toteaminen, tehokas ja hyvän elämänlaadun säilyttävä hoito sekä kuntoutus perustuvat tutkimukseen, jonka varaan myös Lounais-Suomen Syöpäyhdistys perustaa toimintansa, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Risto Korpela avasi juhlatilaisuuden. On arvioitu, että vuonna 2020 syöpään sairastuu Suomessa vuositasolla yli 33 000 ihmistä ja syövän aiheuttamat kustannukset kasvavat noin 1,5 miljardiin euroon vuodessa. – Keskuudessamme on entistä enemmän syöpäpotilaita, ja heidän määränsä lisääntyy edelleen. Nykyaikaisin keinoin yhä useampi syöpäpotilas pystytään hoitamaan. Toivon apurahojen edesauttavan saajiensa määrätietoista työtä syövän ongelman ratkaisemisessa.

Keskiössä nuoret tutkijat Väitöskirja-apurahoja jaettiin kahdeksalle ja tutkimusapurahoja neljälle syöpätutkijalle. Lisäksi myönnettiin neljä matka-apurahaa. Etusijalla olivat väitöskirjojen tekijät ja nuoret väitelleet syöpä-

tutkijat. Suurimman yksittäisen tutkimusapurahan, 14 900 euroa, sai filosofian tohtori Saara Hämälistö syöpäsolujen lysosomeja, soluille elintärkeitä hajotusrakkuloita, selvittelevään tutkimukseensa. Apuraha myönnettiin Irja Ketosen muistorahastosta sekä Jukka ja Marja Ruolan rahastosta. Hämälistö työskentelee tällä hetkellä post doc -tutkijana Tanskassa, josta hän lähetti juhlaan lämpimät terveiset. – Suuri kiitokseni tästä rahasta, joka on erittäin tärkeä erityisesti nyt työni alkuvaiheessa. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten syöpäsolujen muuttuneita lysosomeja säädellään sekä solun sisältä että solun pinnan välittämänä. Lisäksi tutkin, miten voitaisiin kehittää tehokkaita syöpälääkkeitä säätelymekanismeja hyödyntämällä. Apurahoja haki tänä vuonna 26 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Lisäksi jätettiin kuusi matka-apurahahakemusta. Apurahojen jaosta päättää vuosittain Moikoisten Syöväntutkimussäätiön hallitus apuraha-asiantuntijatyöryhmän esityksestä.

Osmo Järvi -mitali Jukka Westermarckille Lounaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän tilaisuudessa on perinteisesti kuultu Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen perustajajäsenen, professori Osmo Järven nimeä kantava juhlaesitelmä. Tänä vuonna sen piti Suomen Syöpäinstituutin Säätiön tutkijaprofessori, Turun biotekniikan keskuksen tutkimusjohtaja Jukka Westermarck. Palkittu tutkijaprofessori Westermarck on nostanut useissa puheenvuoroissaan esille ajankohtaisen ja tärkeän kysymyksen tiedehallinnon ja tieteen visionäärisyydestä. Westermarck johtaa lääketiedettä ja teknologiaa yhdistävää tutkimushanketta, jossa tarkastellaan aivosyövän uutta hoitostrategiaa sekä lääkekuljetustekniikkaa, joka mahdollistaisi

Kari Ojala yksi vuoden terveysalan vaikuttajista Sosiaalineuvos, Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kunniatohtori Kari Ojala on nimetty terveysalan sadan vaikuttajan joukkoon. Terveydenhuollon ammattilaisten sitoutumaton uutislehti Mediauutiset valitsee sata terveydenhuollon vaikuttajaa vuosittain. Perustelujen mukaan viime vuonna LounaisSuomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtajan työstä eläköitynyt Ojala on tehnyt merkittävän uran syöpätutkimuksen ja -kuntoutuksen kehittäjänä.

Mediauutisten sadan vaikuttajan listaus koostuu kymmenestä kategoriasta, joista kärkikymmenikkö on erotettu sijaluvuin. Muiden kategorioiden vaikuttajat ovat aakkosjärjestyksessä. Listan kärkeen valittiin sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalvelualan johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Mediauutiset listasi terveydenhuollossa vaikuttavia tekoja tehneet jo neljännentoista kerran. Vuoden 2014 listaus julkaistiin joulukuussa.

erilaisten aktiivisten molekyylien täsmäannostelun. Lounaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän tilaisuudessa hänet palkittiin Osmo Järvi -mitalilla. Juhlassa muistettiin myös muita syövän vastaisessa työssä ansioituneita. Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen yhteinen kultainen mitali myönnettiin professori Pentti Seppälälle tunnustuksena hänen pitkäaikaisesta syöväntorjuntatyöstään, joka alkoi jo 50 vuotta sitten Turun Radium-kodista. Professori Seppälä toimii tällä hetkellä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana. Lauri Rauramo -mitali myönnettiin keväällä eläkkeelle siirtyneelle toimitusjohtaja, sosiaalineuvos Kari Ojalalle. Lauri Rauramo -mitalia on myönnetty vuodesta 1978 alkaen, ja sen on ensimmäisenä saanut maaherra emerita Sylvi Siltanen. Matti Koivurinta -mitalin puolestaan vastaanotti professori Toivo T. Salmi, joka työskentelee väsymättä korkeatasoisen lasten syövänhoidon puolesta niin Lounaissuomalaisissa Syöpäjärjestöissä kuin Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiössä. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen viirin saivat

Väitöskirja-apurahat:

Salon seudun paikallisosaston johtokunnan aktiivinen sihteeri Sirkka-Liisa Virpi, Turun paikallisosaston toiminnassa mukana oleva lehtori Seija Vesala, yhdistyksen joulumyyjäisten järjestämisessä uutterasti jo vuosia auttanut Kari Juvonen ja Turun yliopistollisen keskussairaalan lasten hematologian yksikkö. Turun paikallisosasto puolestaan antoi yhdistykselle rahalahjoituksen käytettäväksi muun muassa saattohoitotoimintaan. Vuonna 1989 perustettu Moikoisten Syöväntutkimussäätiö rahoittaa Varsinais-Suomessa tehtävää syöpätautien tutkimustyötä sekä tutkimushankkeita. Syöväntutkimussäätiön vuosittain jakamasta rahasta noin puolet on maksettu tutkimusapurahoina. Lounaissuomalaista Syöväntorjuntapäivää vietettiin sunnuntaina 14.12. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksessa Turun Hirvensalossa. Teksti: Aleksi Rajamäki Kuvat: Ari Peuho / Studio Brahe

Myönnetty apuraha

FM Anna Paaso 3 500 € Ihmisen papilloomavirus (HPV) -infektion aiheuttama immuunivaste ja sen merkitys taudin kulkuun naisilla. Terveysbiotieteiden maisteri Taina Korpela Esriinin rooli syövän etenemisessä.

3 500 €

FM Hanna-Mari Koskimaa Ihmisen papilloomavirusinfektiot vastasyntyneillä ja varhaislapsuudessa sekä niihin liittyvä immuunivaste ja sen ilmeneminen.

3 500 €

LL Aida Kiviniemi 3 500 € Gliooman somatostatiinireseptorien PET/TT kuvantaminen.

Tutkijaprofessori, tutkimusjohtaja Jukka Westermarck valittiin vuoden 2014 Osmo Järvi -mitalin saajaksi.

– Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen piirissä on aina ymmärretty syöpätutkimuksen merkitys tuloksellisen syöväntorjuntatyön lähtökohtana, painotti tilaisuuden avannut LSSY:n hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Risto Korpela.

LL Emmi Rotgers Retinoblastoomaproteiiniperhe kiveksen kehityksen säätelijänä.

3 500 €

LL Heli Repo PTTG1-geeni ja sen merkitys rintasyöpäsolukon jakautumisessa.

3 500 €

FM Jenni Mäki-Jouppila MikroRNA-molekyylit ja pienyhdisteet syöpäsolujen jakautumisen salpaajina.

3 500 €

TtM Lotta Kauhanen 3 500 € Syöpää sairastavien lasten fyysisen aktiivisuuden tukeminen. Tutkimusapurahat: Myönnetty apuraha

Ennen varsinaista apurahojenjakotilaisuutta kuultiin Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa musiikkia Reetta Haaviston ja Jouni Someron tulkitsemina.

FT Saara Hämälistö Syöpäsolujen lysosomit – kohdennettu lääkehoito.

14 900 €

LT Pauliina Kronqvist Securin rintasyövän aggressiivisen taudinkulun arvioinnissa.

10 000 €

FT Johanna Tuomela Sisäsyntyisen immuniteetin reseptorin (TLR9n) vaikutus eturauhassyövässä.

10 000 €

LT Gaber Komar 10 000 € Rintasyövän diagnostinen ja toiminnallinen kuvantaminen MRI:llä. [18F]FDG PET:illä ja [15O]H20 PET:illä – prospektiivinen kohortti tutkimus. Matka-apurahat: Myönnetty apuraha FM Matias Knuuttila 700 € matka-apuraha Iso-Britannia LT Pauliina Kauhanen matka-apuraha USA

1 200 €

FT Elisa Närvä matka-apuraha Italia

700 €

LT Sanna-Mari Maula matka-apuraha Tanska

500 €

Apurahoja myönnettiin seuraavista rahastoista: Aili ja Toivo Kivirinteen muistorahasto, Anja ja Juhani Lundenin rahasto, Anneli ja Hannu Niemisen rahasto, Anneli ja Pentti Seppälän rahasto, Arja ja Antti Koivurinnan rahasto, Asser ja Siiri Serjamon rahasto, Elvi ja Emil Heikkilän lahjoitusrahasto, Jukka ja Marja Ruolan rahasto, Irja Ketosen muistorahasto, Lauri Rauramon muistorahasto, Lempi ja Armas Koivurinnan lahjoitusrahasto, Martti ja Mikael Ruolan rahasto, Sairaanhoitaja Aune Hyhkön rahasto Edellisten lisäksi LT Minna Koskenvuolle myönnettiin jo alkuvuodesta kolmivuotisen apurahan viimeinen osuus 30 000 euroa Moikoisten Syöväntutkimussäätiön käyttörahastosta sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistykselle 4000 euroa käytettäväksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden matka-apurahoihin. Moikoisten Syöväntutkimussäätiö r.s. haluaa apurahojen myöntämisellä edistää erityisesti nuorten lupaavien tutkijoiden työtä.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

Henkilökohtaista verkkopalvelua!

N e u v o tte l up a n k k i -jav a k u u tu s a s i o i s s ao n n i s tu uv a i k k ak o ti s o h v a l ta . V a r a aa i k av e r k k o n e u v o tte l u u njo k oo p . fi: s s ä ta is o i tta m a l l a0 1 0 00 50 0 .

* P u h e l u t0 1 0 n u m e r o i h i nm a k s a v a tl a n k a l i i tty m i s tä 0 , 0 835 €/ p u h e l u+0 , 0 7€/m i n .jam a tk a p u h e l i n l i i tty m i s tä 0 , 0 835 €/ p u h e l u+0 , 1 7€/ m i n .( h i n n a ts i s .a l v ) .

Y h d e s s äh y v ä tu l e e .

N:o 1 - 2015 - 7


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

8 - 2015 - N:o 1

SYKERÖ perustettiin vanhempien tueksi Raittius- ja urheiluseura Zoom ja Sykerö Team ovat jo useana vuonna pelanneet hyväntekeväisyysottelun lapsisyöpäpotilaiden hyväksi.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerö on toiminut 35 vuotta. Sen perustajajäseniä olivat lapsisyöpäpotilaan vanhemmat Liisa ja Gustav Rönnholm, jotka ottivat yhteyttä LSSY:n silloiseen toimitusjohtajaan Kari Ojalaan vuonna 1979. Yksi syy kerhon perustamiseen oli vanhempien tarve vertaistuelle. Lapsisyöpäpotilaiden hoito oli 1980-luvun alussa vielä täysin toisella tasolla kuin nykyään. Tuolloin pienistä potilaista menehtyi neljä viidestä. Nyt neljä viidestä lapsesta paranee sairaudestaan. Professori Toivo T. Salmi teki työuransa Tyksin lastenklinikalla. Hän muistelee lapsisyöpäpotilaiden hoitoa 1970-luvulla. – Lapsisyöpäpotilaitten hoito tapahtui aluksi milloin missäkin osastolla. Kun (lastenklinikan ylilääkäri ja lastentautiopin professori) Tuomas Peltonen ja (lastentautien erikoislääkäri) Pentti Kero hoitelivat 1970-luvun alussa, olivat leukemiapotilaat joko osastolla 415 tai 416:lla, ja polikliininen hoito tapahtui polin silloisen osastonhoitajan Ulla Blumbergin kanssa. – Näin jatkui myös silloin, kun astuin remmiin 1970-luvun puolenvälin jälkeen. Solidit tuumorit (kiinteät kasvaimet) hoidettiin kokonaan kirurgisella osastolla kirurgien toimesta. 1970-luvun lopussa toiminta muuttui vähitellen siten, että myös solidit tuumorit tulivat pediatrien (lastenlääkäreiden) hoidettaviksi, koska oleellinen osa hoidosta muuttui eli mukaan tulivat sytostaatit leikkausten ja sädehoidon lisäksi. – Hoidin lääkärin tehtävät aluksi sivutoimisesti eli vähän aikaa apulaislääkärinä (nykyään erikoistuva lääkäri), sitten eri erikoislääkärin tehtävissä, pisimmän aikaa apulaisopettajana (nykyään kliininen opettaja).

Retkiä ja mukavaa puuhaa Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistyksen Sylvan toiminnanjohtaja Anne VähäkyläAulo tuli mukaan Sykerön toimintaan hakemaan vertaistukea vuonna 1982. – Pikkuhiljaa lasten vanhemmat alkoivat järjestää erilaisia retkiä ja muuta mukavaa lapsille. Rahat saatiin myyjäisillä, Vähäkylä-Aulo muistelee. – Äidit, mummit ja kummit leipoivat myyjäisiin erilaisia tuotteita. Ternimaito oli kova sana, ja sitä saimme muistaakseni Loimaan ja Perniön suunnalta pakasteena, sen menekki oli hyvä. Myyjäisiä pidettiin Turun Itäisellä Pitkäkadulla Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen monitoimitalo Karinassa 2–3 kertaa vuodessa. Sykeröllä oli myyjäisissä kirpputori, jossa myytiin omia ja ystävien tavaroita. Tuohon aikaa kirpputoreja oli vähemmän kuin nykyään, joten tavaroilla oli hyvä menekki. – Lisäksi osallistuimme LSSY:n muihin tempauksiin, olimme myymässä arpoja vapputorilla, lis-

Janne Kataja toi taikaa Sykerön sunnuntaihin Niilo Ylenius, 6 v, aikoo isona Aku Hirviniemeksi. Paraislaisen nuorenmiehen urasuunnitelmasta kuulee ensimmäisenä Akun julkkiskaveri Janne Kataja. Janne on viihdyttämässä Turun Meri-Karinassa Sykerön väkeä vinkeillä taikatempuilla. Lounaissuomalaisten lapsisyöpäperheiden kerholla on meneillään iloinen toimintapäivä. Eletään vuoden 2014 ensimmäistä adventtisunnuntaita: ilmassa on jo joulunkin taikaa. Tänä vuonna 35 vuotta täyttävä Sykerö on järjestänyt jäsenilleen toimintapäiviä vähintään kerran kuussa. Osa niistä on infektiosuojattuja, niin adventtiriehakin. Janne Katajan taikashow’ta tapittaa muiden mukana koko joukko pieniä kaljupäitä, joille isoon porukkaan pääseminen on harvinaista herkkua. Maailman parhaaksi tiedetty syöpähoito syö vastustuskykyä. Tavallinen flunssakin saattaa käydä kohtalokkaaksi; lasta ei voi viedä edes maitokauppaan. Eletään kuplassa, kuten syöpälasten vanhemmat usein kuvaavat. Janne Katajan hupsunhauskat taikatemput saavat ankaran arjen unohtumaan. Estradille on Jannen kanssa päässyt Samu Matintalo.

Jokainen voi auttaa Janne Katajan ovat herkistäneet pikkupotilaiden

asialle tausta lastenklinikoiden kummeissa ja oma isyys. – Isäksi synnytään sillä hetkellä, kun vauva tulee maailmaan. Äidiksi on synnytty jo odotusaikana, Janne pohdiskelee. – Isänä olo onkin sitten huolta 24/7. Voi vain kuvitella, miltä tuntuu, kun lapsi sairastuu vakavasti. – Lapsen sairaus on todella kohtuutonta. Meillä terveiden lasten vanhemmilla on suorastaan velvollisuus auttaa. Ilmaiseksi taikatemppuilevan Jannen mielestä kuka tahansa voi kantaa kortensa kekoon. – Aina ei tarvita rahaa vaihdantavälineeksi. Voi tarjota käyttöön omat taitonsa. Laskupäällä varustetusta esimerkiksi saisi varmaan kelpo kirjanpitäjän.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat takerääjinä syöväntorjuntatyössä ja niin edelleen. Tähän vapaaehtoistyöhön osallistuivat lähinnä ne perheet, joissa lapsen hoidot olivat jo ohi tai tilanne oli muuten sellainen, että pääsi irtautumaan kotoa. – Rahoilla teimme retkiä kotimaassa muun muassa Ähtäriin ja Sylvan kevätpäiville. Lisäksi teimme myös ulkomaan matkoja Ruotsiin, Tanskan Legolandiin (Toivo T. Salmi oli lääkärinä mukana) Hampuriin ja Osloon. Infektioriskiläisille lapsille järjestettiin turvallisia kotimaan matkoja. – Meillä oli hyvä yhteishenki ja innokkaita vanhempia, aivan kuten nytkin on. Ennen Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksen valmistumista Sykerö kokoontui LSSY:n toimiston kokoushuoneessa Karina-monitoimitalossa. – Meillä oli vanhempainiltoja, joiden teemana oli jokin syöpäsairaan lasten hoitoon liittyvä asia, sekä asiantuntijaluento. Juotiin kahvia ja keskusteltiin. Oli tärkeää olla yhdessä, tavata toisia ja saada tietoa lasten syöpähoidosta, koska siihen aikaan ei ollut mitään kirjallisuutta aiheesta. Netistä ei edes unelmoitu. Lapsille oli Karinan alakerrassa omaa ohjelmaa.

Syöpälapset osastolle 416 Toivo T. Salmi oli kahdesti Yhdysvalloissa 1970- ja 1980-luvun taitteessa. – Kun palasin toisen kerran Yhdysvalloista syksyllä 1981, saatiin sairaalan tilanteeseen muutoksia. Osastosta 416 tuli vähitellen lasten syöpäosasto. Se oli sitä ennen isojen lasten infektio-osasto, Toivo T. Salmi kertoo. – Aivan tarkkaan ei voi sanoa, milloin osasto kokonaan tuli lapsisyöpäpotilaiden osastoksi. Yksi muutos tapahtui silloin, kun osasto 417 muuttui päiväosastoksi, ja sieltä siirtyi 416:lle muiden muassa diabeetikot, anorektikot ja niin edelleen. – Tätä jatkui usean vuoden ajan, ja vasta sitten, kun Lahja Laakso nimitettiin 412:n osastonhoitajaksi, siirtyivät edellä mainitut potilaat hänen mukanaan ja 416 oli puhdas syöpä- ja veritautiosasto. Mirja Pyykön TV-ohjelma Helsingin Lastenklinikan osasto 10:stä esitettiin tammikuussa vuonna 1982. Ohjelma kertoi osasto lapsisyöpäpotilaista ja heidän vanhemmistaan. Lapsisyöpäpotilaiden hoito nousi valtakunnan ykkösaiheeksi. Ohjelman synnyttämä kansalaiskeräys kokosi vuodessa neljä miljoonaa markkaa. – Mirja Pyykön kuuluisan TV-ohjelman jälkeen oli tarkoitus korjata tilanne vain Helsingissä, mutta (Oysin lääkäri) Marjatta Lanningin ja minun ankaran toiminnan ansiosta saatiin tilanne korjatuksi myös Oulussa ja Turussa. Hematologierikoislääkärin virka ja kaksi hematologisen sairaanhoitajan virkaa perustettiin, professori Salmi kertaa 1980-luvun tapahtumia. Vanhempien kannalta tärkeää oli se, että he saivat olla osastolla lastensa kanssa. Anne Vähäkylä-Aulo muistelee aikaa osastolla. – Osastolle 416 hankittiin lahjoituksina TV, vanhemmille tuoli, pelejä ja leluja. Vuonna 1982 osastolla ei ollut tuoleja vanhemmille. Huoneessa oli pieni lastentuoli ja leikkipöytä sekä yksi kova sairaalatuoli. – Kun jouduin juhannuksena 1982 olemaan lapseni kanssa sairaalassa, eräs hoitaja huomasi

Jannen omat vahvuudet ovat tunnetusti esiintymisen ja komiikan puolella. Hyvin hän näyttää Turussakin saavan yleisön mukaan. Kun lapset ja aikuiset kailottavat yhteen ääneen taikasanoja “Hössön hössön haa, vesi katoaa”, kupista häipyy vesi, isien ja äitien otsilta siliävät huolikurtut.

Takana yli sata sairaalapäivää Tuleva Aku Hirviniemi alias Niilo Ylenius on harmissaan, kun ei pääsekään taikashow’n jälkeen Meri-Karinan leikkihuoneeseen, paikka on näet tilapäisesti varattu muuhun käyttöön. Toimettomuus ei sentään uhkaa, sillä lähestyvän joulun kunniaksi halukkaat saavat leipoa piparkakkuja ja koristella kuusia. Leikkihuonepulaa pahempaakin Niilo on ehtinyt nuoressa elämässään kokea. Viime vuoden alkukesästä pojalla todettiin Burkittin lymfooma. Kasvain ilmestyy tavallisesti vatsan alueelle, Niilolla poskionteloon. Niilon äiti Taina Ylenius laskee, että sairaalapäiviä kertyi viiden kuukauden aikana 115. Mieltä rauhoitti, että vanhemmat saivat oleilla sairaalassa vuorokaudet ympäri. Yleniuksilla sairaalavuorot lankesivat lähinnä äidille. Taina kun jäi pois työstä heti Niilon sairastuttua. – Tällainen ratkaisu on aivan väistämätön joka syöpälapsen perheessä, Taina tähdentää.

Äiti voitti videopelit Niilon ei tarvitse hetkeäkään miettiä, mikä on ollut kivointa sairaalajaksoilla.

N:o 1 - 2015 - 9

osaston parvekkeella kankaisen kesätuolin. Se tuotiin minulle, koska siinä oli hieman mukavampi olla, sehän oli lähes lepotuoli.

Meri-Karinaa odottaessa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminta- ja palvelukeskus Meri-Karina valmistui vuonna 1990. – Odottelimme kovasti Meri-Karinaa, mitä kaikkea siellä voi tehdä, ja tietysti odotimme lapsille suurempia tiloja. Karinan uima-allas oli tosi pieni, ja oli kiva saada isompi allas, VähäkyläAulo kertoo sykeröläisten tunnelmista. Meri-Karinaa varten oli kerätty lahjoitusvaroja. Esimerkiksi yhdistyksen toimialueen koululaiset keräsivät hanketta varten lähes 1,5 miljoonaa markkaa vuosina 1984–1985. Myös Sykerö-perheet osallistuivat keräykseen muun muassa listakeräyksin. Meri-Karinan toisen vaiheen laajennus valmistui vuonna 1997. LSSY:n palveluksessa 25 vuotta ollut lastentarhanopettaja Anna-Liisa Pohjanen kertoi laajennuksen merkityksestä Syöväntorjuntasanomissa vuonna 2012. – Haaveilimme vuosia omasta tilasta. Viimein pääsimme suunnittelemaan Meri-Karinan leikkihuonetta. Esikuvana olivat ruotsalaisten sairaaloiden leikkitilat, joissa on omat tilansa eri-ikäisille lapsille, eri toiminnoille sekä iso yhteinen tila. Nykyään Meri-Karinan leikkihuoneessa on tilat pelikonsoleille, kotileikeille ja puiselle pienoisrautatielle. Liukuovien kautta tilat laajenevat suurempaan saliin, jonka yhteydessä on hiekka- ja vesileikkihuone.

LSSY:n vapaaehtoistyöntekijä Maissi-täti eli Maissi Haapanen on tullut tutuksi monelle Sykerö-perheelle varsinkin monilta kursseilta.

Toimintaan varoja lahjoituksin Sykerö on toimintansa aikana saanut lukuisia lahjoituksia. Toisinaan lahjoittavat eivät halua julkisuutta, mutta eräs hyväntekeväisyystapahtuma näkyi koko kaupungille. Saaristomeren Melojat järjesti Dragon-melontoja Aurajoessa vuosina 1991–2010. Kyseessä oli hyväntekeväisyystapahtuma, jonka yhtenä kohteena olivat lapsisyöpäpotilaat. Jussi Paatonen toimi tapahtuman järjestäjänä kymmenen vuoden ajan. – LSSY valikoitui hyvän lahjoituskohteen kautta. Anomus oli hyvä, ja sijainti on suoraan melontakeskustamme vastapäätä toisella rannalla, Paatonen kertoo. Kaikkiaan Dragonmelonnat tuottivat yli 220 000 euroa lapsisyöpäpotilalle. Sykerön toimintasääntö on päivitetty vuonna 2014. Sykerön tarkoituksena on lapsisyöpäpotilasperheiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen sekä fyysisen, psykososiaalisen sekä taloudellisen tilanteen edistäminen. Lisäksi Sykerö osaltaan parantaa lapsisyöpäpotilaiden hoito-oloja. Sykerö tukee lasten kehitystä muun muassa osallistumalla henkilöstökustannuksiin. Perheet liittyvät Sykeröön liittymällä LSSY:n jäseniksi. Sykeröllä itsellään ei ole jäsenmaksua. Sykerön toiminnasta vastaa Sykerö-toimikunta, joka valvoo Sykerön taloutta, osallistuu varainhankintaan ja laatii toimintakertomuksen. Teksti: Pekka Remes Kuvat: Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kuva-arkisto Turun Sanomat / Jori Liimatainen

– Kun äiti oli siellä. Äidin läsnäolo päihitti jopa osaston jännät videopelit. Kotimiehiin – isä-Teemuun ja ihanaan isoonveljeen Leeviin – Niilo piti yhteyttä Skypen välityksellä. Isänpäiväkorttikin putkahti perille tätä tietä. Kortti on saajansa mielestä supermainio. Sairaalassa Niilo ikävöi kovasti myös karvaisia perheenjäseniä. Kun pikkuisäntä on kotona, siperianhuskyt Luna ja Ruusa ahtautuvat mukaan sänkyyn iltasatua kuuntelemaan. Kurjin juttu sairastamisessa on paidan alle kätkeytyvä neula. On kuitenkin hyvin paljon mahdollista, että kapistuksesta päästään eroon, kun Niilo menee hoidonlopettamistutkimuksiin. Ja ei kun ensisyksyistä koulunalkua odottelemaan! Esimakua tulevasta Niilo on jo saanut pieninä annoksina. Paraislainen esikouluryhmä on niin piskuinen, että se on katsottu turvalliseksi infektioriskiä ajatellen.

Naurua ja kyyneleitä Leipomoksi taiotussa luentosalissa kaulii piparitaikinamötikkäänsä yhä uudestaan kaksivuotias Peetu Laihonen Nousiaista. Nelivuotias Konstaveli on tänään liian väsynyt leipomispuuhiin. Konsta sairastui leukemiaan samoihin aikoihin kuin Niilo Burkittin lymfoomaan. Poikien äidit tutustuivat Tyksissä. Tuttavuus on sittemmin vain syventynyt. Sykerön kyydissä viehättää kaiken muun hyvän lisäksi luonteva vertaistuki. – Täällä me kaikki ymmärrämme toisiamme puolesta sanasta. Ulkopuoliselle ei osaa eikä jak-

Professori Toivo T. Salmi on nähnyt lasten syöpähoitojen kehityksen 1970-luvulta alkaen.

Saaristomeren Melojien Aurajoessa järjestämät Dragon-melonnat keräsivät varoja hyväntekeväisyyteen vuosina 1991–2010. Yksi lahjoituskohteista olivat lapsisyöpäpotilaat. Sykerö osallistui melontoihin omalla joukkueellaan.

sakaan selittää tuntemuksiaan kunnolla, Johanna Laihonen selvittää. Sykeröä ei hevin malteta jättää edes hoitorumban jälkeen. Toimintapäivän pelipaikalta toiselle sukkuloiva puheenjohtaja Mikko Pohjanheimo on hänkin “ikuisuusjäseniä”. Nyt 10-vuotias Nils-poika on jo selättänyt leukemian, mutta liki kolmen vuoden takainen hullunmylly pysyy perheen muistissa. – Kodin, koulun ja sairaalan pyhä kolmiyhteys auttoi selviytymään arjesta, Mikko muistelee. – Avoimuus oli tärkeää. Jos jonkun Nissen kaverin kotona oli vaikkapa vatsatautia, tieto kulki sujuvasti ja taas vältyttiin infektioilta. Puheenjohtaja Pohjanheimon kaltaisten onnenpekkojen rinnalla Sykerön riennoissa viihtyy sellaisiakin vanhempia, joiden lasten hoidot ovat päättyneet surullisella tavalla. – Karu totuus on, että vaikka 75 prosenttia syöpälapsista selviytyy, 25 prosenttia menehtyy, Mikko tietää. – Kaiken surun ja murheen keskelläkään ei pidä unohtaa iloa. Itkemme, nauramme ja viljelemme väliin rankkaakin huumoria. Teksti: Marja Myllyluoma Kuvat: Tero-Juhani Kojo, Lari Järnefelt Taina-äidin seura on parasta lääkettä Niilo Yleniukselle.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

10 - 2015 - N:o 1

Lastenhoitoapu tervetulleinta tukea

Nuori leski-isä oppi pyörittämään arkea Kun ”Rikun” vaimo muutama vuosi sitten sairastui ja menehtyi syöpään, miehen suruun kietoutui huoli. Miten selviytyä arjessa, kun jäi yksin huolehtimaan kolmesta pienestä lapsesta? Rikua kantoivat pahimman yli niin ystävät kuin ammattiauttajat. Riku ei epäröinyt pyytää apua – hän turvautui jopa lastensuojeluilmoitukseen, kun kaupungilta ei muuten tukea herunut. Rikun vaimon sairastumisen aikoihin Suomen taloudessa koittivat ankeat ajat. Leikkuri karsi lapsiperheiden palveluita niin rankasti, että vasta lastensuojeluilmoituksen myötä lähdettiin liikkeelle. Viranomaisten velvollisuus on selvittää jokainen ilmoitettu tapaus. – Sairaalassa sosiaalihoitaja ehdotti, että hän voisi tehdä lastensuojeluilmoituksen perheestämme, hyvin tietäen prosessin helposti aiheuttamat loukatuksi ja leimatuksi tulemisen pelot, Riku kertoo ja huomauttaa, että jokaisella on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos lapsen tulevaisuus tai turvallisuus on vaakalaudalla. – Nykyisin tiettävästi apua saa jo helpommin, hän toteaa. Julkista tahoa joustavammin toimi kolmas sektori. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Arjen auttajien Inkeri tuli apuun sovitusti, väliin vuoron sai Pelastakaa lapset ry:n ”varamummo”’. Lisäksi Rikun ystävistä aina joku riensi tarvittaessa hätiin. – Pitää vain uskaltaa pyytää apua. Varsinaissuomalainen ei hevin tyrkytä tukeaan mutta auttaa mielellään, jos pyydetään, Riku rohkaisee.

”En tiennyt mitään lasten vaatteista” – Kaipasin ennen muuta lastenhoitoapua. Siivoukset ja sen sellaiset hoitelin mieluusti itse. Patistelin kyllä lapsiakin ajan mittaan kotihommiin, mutta lähinnä kasvatusmielessä, Riku selvittää. – Aikoinaan jopa kaupassa käynnissä oli haasteensa, kun pikkuisia ei voinut jättää keskenään. Ja varsinkin pitkien työmatkojen ajaksi oli pakko saada lastenkaitsija paikalle. Nyt Rikua jo hymyilyttää taannoinen osaamattomuus, esimerkiksi lasten vaatteista hän ei tiennyt mitään. – Olin aina uskonut tekeväni paljonkin kotitöitä. Ilmeisesti kuitenkin olin jättäytynyt apulaisen rooliin, tarttumatta mihinkään oma-aloitteisesti. Tässäkin talossa perheenäiti oli pitänyt pyörät pyörimässä. Syövän edetessä hän meni niin huonoon kuntoon, ettei enää jaksanut.

On tärkeää taata lapselle turvallinen elämä toisen vanhemman poismenon jälkeenkin.

Kaksi vuotta aikaa mukautua Vaikeimpia aikoja perheessä elettiin, kun karu totuus oli paljastunut. Rikun vaimon munuaissyöpä oli levinnyt keuhkoihin, eikä parannuskeinoja enää ollut. Riku muisti tuttavan, jolla oli samanlainen syöpä. Tämä oli murskadiagnoosin jälkeen elänyt vielä kaksi vuotta. – Toivoin saavani samaiset kaksi vuotta, jotta ehtisin mukautua arjen pyöritykseen. Sain kaksi vuotta ja yhden kuukauden. – Sairauden loppuvaiheessa alkoi jo toivoa kuolemaa ja tuskien loppumista. Aina sanotaan, ettei kenenkään pitäisi joutua kärsimään sietämättömistä kivuista. Mutta pahimmassa tapauksessa kivut kokonaan karkottava lääkitys vie tajun. Ja ihmisenhän pitäisi voida elää tiedostavana ja tuntevana olentona loppuun asti.

lesket ry:n leskien vertaisryhmästä. Vaihtoehtoja lähimailla on muitakin, esimerkiksi seurakuntien puolella. – Oli terveellistä huomata, että jollakulla menee vielä huonommin kuin minulla. En tietenkään tarkoita, että olisin nauttinut toisten kurjuudesta. Mutta muiden leskien kokemukset antoivat perspektiiviä omaan olemiseen, Riku pohtii. – Ymmärsin myös olla tyytyväinen vaikeassa tilanteessani. Psykologin juttusilla Riku kävi muutaman kerran, mielestään hyvin tuloksin. – Totta kai voi puhua ystäville. Mutta sitä pelkää helposti kuormittavansa kuulijaa liikaa, tämähän saattaa olla vielä ahdistuneempi kuin mitä itse on. Ammattiauttajalle avautuessa ei tarvitse murehtia tällaisia. – Pääasia lienee, että olisi edes joku, jonka kanssa selvitellä ajatuksiaan. Surullisinta on varmasti jäädä täysin yksin maailmaan.

”Surullisinta on jäädä ypöyksin”

”Paketti kasassa”

Henkistä voimaa Riku ammensi muun muassa Nuoret

Tätä nykyä Rikun elämä on mallillaan – paketti

kasassa, kuten hän muotoilee. Pakettiin kuuluu uusi ihmissuhde. Rikun lapsista on varttunut tasapainoisia nuoria ihmisiä, joilta koulunkäynti ja harrastukset sujuvat. Äidistä he puhuvat vain silloin tällöin, yleensä kun jokin asia liittyy häneen. Rahankin puolesta perhe pärjää, vaikkei isän palkkapussi kuulemma järin pullea olekaan. Eikä äidille tullut hankituksi aikanaan henkivakuutusta. Riku katsoi tarpeellisemmaksi vakuuttaa itsensä, jotta perheellä olisi taloudellinen turva, jos hänelle sattuisi jotakin. Rikun vaimo ei ehtinyt olla kauankaan työelämässä: leskeneläke jäi minimiin. – Vaikka vaimoni kuoli aivan liian nuorena, en anna katkeruudelle valtaa. Sen sijaan olen kiitollinen vuosista, jotka saimme elää yhdessä, Riku miettii. Teksti: Marja Myllyluoma Kuva: Stock Exchange

MIKSI VARMA?

Sparrausta hyvään työkykyyn Työ & eläke. Lue lisää: miKsi.varma.fi ›


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2015 - 11

LUONNONLÄHEINEN

Meri-Karina

toiminta- ja palvelukeskus turun hirvensalossa

Vuodesta 1990 toiminut Meri-Karina sijaitsee merellisessä ympäristössä hyvien kulkuyhteyksien päässä Turun keskustasta.

Meri-Karinasta on vuosien varrella kehittynyt hyvinvointi-, kokous-, ravintola-, juhla- ja majoituspalveluita tuottava monitoimikeskus. Meri-Karina soveltuu erinomaisesti perhejuhlien – kuten syntymäpäivien, häiden, valmistujaisten ja muistotilaisuuksien – järjestämiseen sekä erilaisten kokous-, kongressi- ja koulutustilaisuuksien tapahtumapaikaksi. Monitoimikeskuksessa on otettu huomioon lapsiperheiden ja erityisryhmien, kuten liikuntaesteisten henkilöiden sekä kuulo- ja näkövammaisten, tarpeet.

• • • • • •

Keskuksessa on leikkihuone sekä pienoisgolfrata turvallisessa pihapiirissä. Aivan naapurissa on leikkipuisto sekä lapsiystävällinen, matala uimaranta beach volley -kenttineen. Meri-Karinassa on lisäksi kosmetologinen hoitola, fysioterapiapalveluita tuottava Turun Kuntokolmio ja parturi-kampaamo. Palveluja monipuolistaa toiminta- ja palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli. Tule tutustumaan keskuksen toimintaan, viettämään vapaapäivää ja nauttimaan kauniista luonnosta!

Tutustu palvelutarjon taamme

pienryhmätiloja 10–30 henkilölle luentosali 60–100 henkilölle ruokasali 80–150 henkilölle kongressi-/juhlasali 250 henkilölle takkahuone sauna- ja uima-allasosasto

• 30 kahden hengen majoitushuonetta, joista kymmenessä pienoiskeittiö.

!

• Huoneista kaksi erityisvarusteltuja inva-huoneita. • Osassa huoneista lisävuodemahdollisuus. • Yhden hengen huone lisämaksusta.

• kunto- ja liikuntasali

Meri-Karina kokoaa yhteen – kurssitapaamiset edullisin pakettihinnoin

Hyvinvointilomat Meri-Karinan kurssitoiminta tarjoaa virkistäytymismahdollisuuksia ympäri vuoden. Valittavana on sekä liikunnallisia että musiikkiterapia- ja kuvataidepainotteisia kursseja.

Kurssilaisten tapaamiset Meri-Karinan ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen oman palvelutarjonnan ulkopuolella ovat mahdollisia. Sovi tapaamisesta tuttujen ja mukavien kurssilaistesi kanssa ja tule Meri-Karinaan vaihtamaan kuulumisia rennoissa merkeissä!

Virkistyskursseille haetaan sähköisellä lomakkeella tai soittamalla kurssitoimistoon 02 2657 610. Lue lisää osoitteesta

Ota yhteyttä Meri-Karinan keskukseen (02 2657 666, meri-karina@lssy.fi) ja tiedustele vapaita viikonloppuja!

www.merikarina.fi

ESTEETÖN MONITOIMIKESKUS Meri-Karinan kaikki tilat ovat esteettömiä. Kaksikerroksisessa majoitussiivessä on hissi sekä kaksi erillistä porraskäytävää, muut tilat sijaitsevat yhdessä tasossa. Kongressi- ja luentosalissa on induktiosilmukka.

• Hyvinvointilomat

• Ateriapalvelut

• Kokouspalvelut

• Majoituspalvelut

• Juhlapalvelut

• Siivouspalvelut

Pyydä tarjousta ruoka-, juhla- ja kokouspalveluista kätevästi osoitteessa www.merikarina.fi > tarjouspyyntö

Meri-Karina | Seiskarinkatu 35, 20900 Turku | 02 2657 666 | www.merikarina.fi


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

12 - 2015 - N:o 1

Vertaistukea ja vapaaehtoistyötä

”Paras palkka on, kun ihminen saa avun” Syövästä seuraa joskus iloisiakin asioita – voi esimerkiksi sattumoisin törmätä lapsuuden leikkikaveriin. Näin kävi Marja-Leena Louhelle. Marja-Leenan rintasyöpä tuli ja meni viime vuosituhannen loppumetreillä. Hyvät ”sivuvaikutukset” kuten uudet ystävät ja elämänmakuinen arki jäivät jäljelle. Kokemaansa MarjaLeena jakaa muiden kanssa, sekä rintasyöpään sairastuneiden vertaistukihenkilönä että Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen vapaaehtoisena työmyyränä. Marja-Leena Louhen tapaa harva se päivä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen päämajassa Meri-Karinassa Turun Hirvensalossa. Esitellessään aulan pikkupuodissa käsityöpiiri Ahkerien Kerttujen aikaansaannoksia Marja-Leena tulee jo siinäkin antaneeksi pienimuotoista vertaistukea. – Kun kävijä kuulee, että minäkin olen sairastanut syövän, saatamme alkaa jutella aiheesta, Marja-Leena kertoo. Iloiselle ja ulospäin suuntautuneelle naiselle on varmastikin helppo avautua. Silti MarjaLeena empi aikoinaan, tohtisiko ihan vertaistukihenkilöksi ryhtyä. ”Ei minusta ole siihen”, hän muistaa ajatelleensa. Jossakin vaiheessa hän kuitenkin uskaltautui mukaan. Kymmenkunta kiitollista vertaistukiystävää pitää jatkuvasti yhteyttä.

Tukihenkilöiden kurssilla opittiin ennen kaikkea kuuntelemaan ja jättämään kuultu omaksi tiedoksi. – Hoito-ohjeita emme tietenkään jakele, emmehän ole lääkäreitä, Marja-Leena huomauttaa. – Omista kokemuksistamme voimme aina kertoa ja toivoa, että toinen saisi niistä eväitä matkalleen. Vaikka jokainen ihminen on erilainen, samanlaiset koettelemukset yhdistävät. Marja-Leenan mukaan edes oma rakas perhe ei pääse sairastuneen pään sisälle siten kuin kohtalotoveri. – Hämmennys ja pelko ovat yleensä ensimmäisiä tuntemuksia syövän puhjettua. Mutta kun istun siinä ilmielävänä, toinen oivaltaa, ettei käsillä olekaan maailmanloppu. Marja-Leena tunnustaa, että lähimmäisen murheita on joskus raskastakin kuunnella. Hänestä olisi hyvä saada purkaa sydäntään toisten tukihenki-

löiden kanssa – tietenkin vaitiolon velvoitteet mielessä. Aiemmin vertaistukihenkilöt kokoontuivatkin ahkerasti, nyttemmin neuvonpito on vähentynyt. Marja-Leena toivoo hartaasti, että joku elvyttäisi käytännön entisiin mittoihin.

Arpamyyntiä… Vapaaehtoistyöhön heittäytymistä MarjaLeena ei kauan pähkäillyt. Hän sairastui rintasyöpään 1999. Vuonna 2000 hän jo löysi itsensä potilaiden kurssilta – ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Turun paikallisosaston johtokunnasta. Ahkerat Kertut on osa paikallisosaston aktiivista toimintaa. – Aluksi kerttuja oli tusinan verran, nyt meitä on noin 35, hän kehaisee. Arpoja syöpäyhdistyksen vapaaehtoiset jalkautuvat myymään entistä harvemmin. Taannoin Laitilaan suuntautuneelta arvanmyyntimatkalta Marja-Leenalla on tallella mieluisa muisto. – Eräs nainen tuli kysymään, tiedänkö missä hänen porukkansa myyntipiste sijaitsee. Myyntipaikka löytyi. Lisäksi huomasim-

me, että mehän olemme vanhoja leikkikavereita!

”Saa takaisin” Marja-Leena tuntee olevansa omassa elementissään. Ja aikoo pitää samaa tahtia yllä ”niin kauan kuin jalka nousee ja henki pihisee”. Syöpään sairastuttuaan hän teki kaksi isoa päätöstä. – Päätin kuulua niihin 85 prosenttiin, jotka selviytyvät syövästä – ja ruveta vihdoinkin tekemään mitä itse haluan. – Kuulun ikäpolveen, jonka naisten piti lähinnä passata perhettään, 73-vuotias entinen kampaaja, neljän äiti ja seitsemän isoäiti sanoo. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys on muistanut Marja-Leenaa hopeisella ja kultaisella ansiomerkillä sekä viirillä. Yhdistyksessä ymmärretään, kuinka korvaamatonta väkeä vapaaehtoiset ovat. Jos he häipyisivät, toiminta taatusti rampautuisi pahan kerran. Marja-Leena arvostaa saamaansa tunnustusta. Paras palkka työstä ei kuitenkaan ole kullalla eikä hopealla mitattavissa. – Kun antaa, saa aina takaisin. Ihanin palkka tästä touhusta on se, kun huomaa, että ihminen on saanut avun. Teksti: Marja Myllyluoma Kuva: Aleksi Rajamäki

Vertaistukihenkilöksi? Vertaistukihenkilöiden peruskoulutus järjestetään la 11.4. ja la 18.4. klo 8–16 Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksessa (Seiskarinkatu 35, Turku). Peruskoulutus on suunnattu uusille vertaistukihenkilöiksi aikoville. Ennen koulutusta järjestetään haastattelu. Koulutuksessa käsitellään vertaistukihenkilötoiminnan periaatteita ja käytäntöä. Jatkuvaa tarvetta on muun muassa hematologisten, keuhkosyöpäpotilaiden sekä harvinaisempia syöpäsairauksia sairastavien potilaiden vertaistukihenkilöille. Tiedustelut ja ilmoittautuminen haastatteluun pe 20.3. mennessä: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, p. 02 2657 619, minna. vaininen@lssy.fi

Ahkerien Kerttujen myyntipiste on tullut tutuksi vapaaehtoisena työskentelevälle Marja-Leena Louhelle vuosien myötä.

Lue lisää vertaistukitoiminnasta tästä lehdestä osiosta ”Toimintaa syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen”.

Salon Seudun Paikallisosaston luennot kiinnostavat yleisöä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Salon Seudun Paikallisosasto käsittää Salon ja Someron kaupungit. Osasto on perustettu vuonna 1976. Mitä osastolle kuuluu? – Kiitos, hyvää kuuluu. Tapaamisissa riittää kävijöitä. Somerolla oli tilaisuus eturauhassyövästä. Paikalla oli 190 henkeä, kertoo osaston puheenjohtaja Juhani Ivanoff. Osastolla on yhteensä 2 500 jäsentä, joista Salosta on noin 2000 ja Somerolta noin 500. Osastolla on omat tilat, joissa pidetään muun muassa luentoja. – Tilaan mahtuu 60 henkeä, ja monena iltana

tila on ollut täynnä, Ivanoff toteaa tyytyväisenä. Osaston sihteeri Siru Virpi täydentää, että kiinnostava aihe saa ihmiset tulemaan. Tapaamiset ovat kaikille avoimia. Esimerkiksi maaliskuussa keskustellaan suolistosairauksista. Maaliskuussa on myös sydänkirurgi Anne Lahden luento sepelvaltimotaudin hoitolinjasta. Huhtikuussa on ylilääkäri Tiina Backmanin luento gynekologisista syövistä. Tapaamisiltojen lisäksi palveluasemalla voi tava-

ta paikallisosaston vertaistukihenkilöitä. LounaisSuomen Syöpäyhdistys järjestää neuvontapalvelua palveluaseman tiloissa. Neuvontahoitaja käy Salossa kaksi kertaa kuukaudessa. Hänen vastaanottoaikansa varataan Meri-Karinasta. Osaston toimintaan kuuluvat pilates, kahvipussiaskartelut, retket ja matkat sekä keskusteluryhmät.

Seitsemän vertaistukihenkilöä Osastolla on tällä hetkellä seitsemän vertaistukihenkilöä. Virpi ja Ivanoff ovat mukana ryhmässä. Kun ihminen haluaa vertaistukea, hän ottaa yhteyttä osastoon, jossa mietitään, mistä löytyisi sopiva tuki.

– Meillä on useita rintasyövän ja eturauhassyövän vertaistukihenkilöitä, mutta on vaikea löytää harvinaisten syöpien vertaistukea. Yksittäisiä tapauksia on paljon. Ikävää, että meiltä ei ole tarjota ketään, Virpi ja Ivanoff sanovat. Vertaistukihenkilöksi ei ryhdytä pystymetsästä, vaan LSSY antaa tehtävään koulutuksen. Tehtävään saa myös työnohjausta. – Tarvitsemme uusia henkilöitä verkostomme vahvistamiseksi. Toivon, että ihmiset rohkaistuisivat ilmoittamaan itsestään. He voisivat miettiä koulutusta ja sopivuuttaan vertaistueksi. Ivanoff painottaa, että käytännössä vertaistukihenkilötoiminnaksi riittää se, että on puhelimel-


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2015 - 13

Diagnoosi saatu. Miten tästä eteenpäin? Kun ihminen kuulee sairastavansa syöpää, eteen tulee monia kysymyksiä, moni asia askarruttaa, miten tästä eteenpäin – ja mitä siellä edessä on? Yksi tuki syöpää sairastavalle ovat saman kokeneet ja samassa elämäntilanteessa olevat. Vertaistuen merkitys on tunteessa, että kuulija ymmärtää minua, ymmärtää pelkojani, ymmärtää epätoivoani ja ymmärtää, jos käärin kaiken huumoriin. Turkulaiset Kirsti ja Jari Aalto sekä Irma ja Pekka Korpela Paraisilta osallistuivat eturauhasyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen tarkoitetulle Me miehet -parisuhdekurssille tammikuussa. He kuuluvat myös Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ETUSET-ryhmään, joka on tarkoitettu eturauhaspotilaille ja heidän läheisilleen. Jari Aalto toteaa, että sairaalasta ei saa tietoa, miten eturauhassyöpäpotilas jatkaa elämässään eteenpäin. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys onkin se taho, josta saa tietoa. Aalto neuvoo tuoretta syöpäpotilasta etsimään käsiinsä joko LSSY:n esitteen tai menemään LSSY:n internetsivulle ja liittymään yhdistyksen jäseneksi. Pekka Korpela tähdentää, että internet on täynnä tekstejä, mutta on eri juttu, onko tieto oikeaa ja luotettavaa. – Sitten löysimme arkkipiispa John Vikströmin artikkelin eturauhassyövästään. Se rauhoitti meitä.

Se toimi meille vertaistukena, Irma ja Pekka Korpela kertovat. – Luotettavan tiedon löytäminen on kaiken a ja o.

Kurssille puolisot mukana Me miehet -kurssilla miehet pääsevät keskustelemaan keskenään, mutta tärkeää on myös se, että puolisot ovat mukana kurssilla. Syöpä koskettaa koko perhettä. Moni saa tukea jo sopeutumisvalmennuskurssilta, jonka yhtenä tavoitteena on antaa voimavaroja sairauden kanssa elämiseen. Koska monen kurssilaisen sairastumisesta on vain suhteellisen vähän aikaa, ovat kurssilaisten tunteet pinnassa. Irma Korpela kutsuukin sopeutumisvalmennuskurssia itkemiskurssiksi, mutta asiat, joita kurssilla kuulee tai joita itse puhuu, myös kurssille jäävät. Kursseilla on luentoja syövästä, terveellisestä ravinnosta, on keskusteluja ja liikuntaa. Jari Aalto muistuttaa, että yli 90 prosenttia eturauhassyöpäpotilaista on hengissä viisi vuotta diagnoosin jälkeen. Syöpädiagnoosi ei siis merkitse kaiken loppua, se on uuden elämänvaihteen alku. Lisäksi syöpähoidot kehittyvät jatkuvasti. Esimerkiksi robottiavusteinen leikkaus tehdään tähystyk-

ETUSET Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen eturauhaspotilaille ja heidän läheisilleen tarkoitettu ryhmä, ETUSET, aloitti toimintansa vuonna 1997. Ryhmän tarkoituksena on tarjota tietoa eturauhassyövästä, sen hoidosta ja sairauden vaikutuksista elämään. Samalla ryhmä luo potilaille läheisineen mahdollisuuden tavata muita saman sairauden kokeneita. ETUSET järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia. Esimerkiksi maaliskuun luennon aiheena ovat lakiasiat. Huhtikuussa aiheena ovat muistiongelmat. Luennot järjestetään Meri-Karinassa.

senä, jolloin leikkauksesta jää vain pieniä pistohaavoja verrattuna avoleikkauksen leikkausviiltoon. Syöpäkontrollit jännittävät varmaan kaikkia syöpäpotilaita. – Aina, kun saamme kontrolleista hyviä uutisia, skoolaamme sille, Irma ja Pekka Korpela hymyilevät. Teksti ja kuva: Pekka Remes

Irma ja Pekka Korpela Paraisilta sekä Kirsti ja Jari Aalto Turusta osallistuivat Me miehet -parikurssille, joka oli tarkoitettu eturauhassyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen. Yksi kurssin anneista on vertaistuki ja keskustelut samassa tilanteessa olevien kanssa.

Älä jää yksin – valtakunnalliset potilasverkostot syöpäpotilaille Suomen Syöpäpotilaiden ylläpitämissä syöpäkohtaisissa, internetissä toimivissa verkostoissa on mahdollisuus tutustua saman sairauden eri vaiheissa eläviin sekä saada ajanmukaista tietoa. Verkostot ovat avoimia aikuisille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen, mukaan ovat tervetulleita myös terveydenhuollon ammattilaiset. Syöpädiagnoosin kuuleminen sekoittaa ihmisen elämän. Syövän hoidon lisäksi tarvitaan tietoa, tukea ja mahdollisuus vertaisuuteen. Suurimmista syöpäryhmistä usein tiedetään, ja niistä puhutaan medioissa paljon. Kun sairastuu pienemmän syöpäryhmän tautiin, on tavallista, ettei kyseisestä syövästä ole kuullut, tietoa ei löydy, eikä samaa sairautta sairastavia kohtaa. Tiedon ja vertaisuuden puute lisää epävarmuutta ja pelkoa. Syöpäpotilaat odottavat olemassa olevan järjestötoiminnan rinnalle tietoa ja vertaisuutta hiljattain sairastuneille, omaan syöpäryhmään kohdennettuna – ilman sitoutumista ja pääsääntöisesti sähköisenä. Toiveena on mahdollisuus valita itselleen sopivat tuen muodot, ajankohta ja kesto. Suomen Syöpäpotilaat ry toteuttaa potilasverkostotoimintaa kaikkien syöpäryhmien tiedon ja vertaisuuden turvaamiseksi. Potilasverkostojen toiminta perustuu pääsääntöisesti sähköiseen toimintaan ja sen mahdollistamaan vapaaseen verkostoitumiseen. Jokaisella potilasverkostolla on omat verkkosivut Suomen Syöpäpotilaat ry:n kotisivujen alasivuina. Niistä löytyy tietoa ja uutisia kohderyhmän syövästä ja verkoston toiminnasta, ja jokaiselle verkostolle tuotetaan potilasopas. Verkostoilla on omat verkostokohtaiset, suljetut Facebook-ryhmät. Vuosittain pyritään myös toteuttamaan verkostotapaamisia. Yhdistys vastaa toiminnan toteutuksesta ja kehittämisestä sekä verkostokohtaisten Facebook-ryhmien ylläpidosta. Potilasverkostojen toiminnan luovat siihen kuuluvat ihmiset, vertaiset, jotka jakavat vinkkejä arjesta selviytymiseen, kokemuksia, toivoa, hyväksymistä, kapinamieltä ja tukea sekä ottavat mukaansa näitä samoja asioita juuri sen verran kuin tarvitsevat. Verkostoon voi tulla pikaisesti käymään tai jäädä pidemmäksi aikaa. Verkostoon saa myös aina palata! Leena Rosenberg, toiminnanjohtaja Suomen Syöpäpotilaat ry

Potilasverkostot • Allogeeninen kantasolujensiirto -potilasverkosto • GIST-potilasverkosto • Gynekologiset syövät -potilasverkosto • Keuhkosyöpä-potilasverkosto • KLL-potilasverkosto (krooninen lymfaattinen leukemia)

la tavoitettavissa. Toiminta ei välttämättä vaadi tukea tarvitsevan henkilön tapaamista. – Vertaistukihenkilöllä pitää olla tietoa siitä, mistä ihminen voisi saada tarvitsemaansa apua, ja vertaistukihenkilö auttaa toista löytämään tietoa. Vertaistukihenkilötoiminta on vapaaehtoista ja palkatonta. Vertaistukihenkilön omaa jaksamista auttaa hyvä koulutus ja sen päivittäminen. Huomattava kuitenkin on, että vertaistukihenkilö ei toimi terveydenhuollon ammattilaisena, eikä hän ota kantaa lääketieteeseen eikä hoitotyöhön liittyviin kysymyksiin. Vertaustukihenkilöllä on vaitiolovelvollisuus. – Kuuntelu on tärkeämpää kuin vastausten antaminen, Virpi ja Ivanoff tähdentävät. Osaston internetsivut ovat osoitteessa sspo.net. Osastolla on myös Facebook-sivu. Teksti ja kuva: Pekka Remes

• KML-potilasverkosto (krooninen myelooinen leukemia) • Lymfooma-potilasverkosto • Melanooma-potilasverkosto • Munuais- ja virtsarakkosyöpä -potilasverkosto • Myelooma-potilasverkosto

• Myeloproliferatiiviset sairaudet -potilasverkosto (myelofi broosi, polysytemia vera, essentielli trombosytemia) • Pseudomyxoma peritonei -potilasverkosto • Sarkooma-potilasverkosto • Waldenström-potilasverkosto

• Nuoret aikuiset syöpäpotilaat -verkosto Yhteystiedot verkostokoordinaattorisi tavoitat: 044 515 7517 sähköposti: potilaat@syopapotilaat.fi verkoston kotisivut: www.syopapotilaat.fi

Salon Seudun Paikallisosastossa harrastetaan kahvipussiaskartelua. Sihteeri Siru Virpin askartelemaan joutseneen tutustumassa osaston puheenjohtaja Juhani Ivanoff.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

14 - 2015 - N:o 1

Tulevaisuuden HPV-rokotteet voivat mullistaa syöpien ehkäisyn

Säästävää täsmähoitoa pään ja kaulan alueen syöpiin Pään ja kaulan alueen syöpiä hoidetaan aiempaa tarkemmin kohdistuvalla sädehoidolla, kudosta säästävämmillä leikkauksilla ja yksilöllisemmillä siirrännäisillä. Tulevaisuus näyttää, voidaanko näitäkin syöpiä ehkäistä tehokkaasti papilloomavirusrokotteella. Pään ja kaulan alueen syöpien varhainen diagnosointi on tärkeää, koska se parantaa ennustetta ja vähentää hoidon haittavaikutuksia. – Nämä syövät vaikuttavat moneen keskeiseen arkielämän toimintoon: syömiseen, nielemiseen ja puhumiseen sekä niiden lisäksi ulkonäköön. Varhaisessa vaiheessa todettu kasvain voidaan hoitaa menestyksellisesti ja niin, että syöminen ja puhuminen sujuvat toimenpiteiden jälkeen hyvin, toteaa dosentti, osastonylilääkäri Ilpo Kinnunen Tyksin korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikalta. Pienten pään ja kaulan alueen kasvainten hoidoksi riittää usein joko pelkkä leikkaus tai sädehoito. Isommat ja levinneet kasvaimet vaativat yleensä leikkauksen ja sädehoidon tai sädehoidon, jota tehostetaan solunsalpaajahoidolla. Tällaisissa leikkauksissa syntynyt kudospuutosalue yleensä korvataan potilaasta itsestä otetulla kudossiirteellä.

PET/TT auttaa diagnosointia ja hoitoa PET/TT-kuvantamisen myötä myös pään ja kaulan alueen syöpiä voidaan hoitaa entistä yksilöllisemmin ja täsmällisemmin. Kuvantamismenetelmä antaa tarkkaa tietoa muun muassa taudin levinneisyydestä, aggressiivisuudesta ja herkkyydestä eri hoitomenetelmille. - PET/TT:n avulla kyetään esimerkiksi laatimaan potilaille tarkka sädehoitosuunnitelma. Lisäksi modernilla sädehoitolaitteella voidaan tarkistaa ennen jokaista hoitokertaa, että hoitoa annetaan juuri oikeaan kohtaan, kertoo dosentti, osastonylilääkäri Paula Lindholm Tyksin syöpäklinikalta. Sädehoito on tehokkaampaa, kun siihen yhdistetään lääkehoito. – Kemosädehoidossa syöpälääke tehostaa sädehoidon vaikutusta kasvaimeen, ja paranemismahdollisuus kasvaa. Kemosädehoito lisää mahdollisuutta elintä säästävään hoitoon esimerkiksi kurkunpään syövässä, Lindholm toteaa.

Modernin sädehoidon sivuvaikutukset ovat takavuosia vähäisemmät. Hoitomuoto myös säästää sylkirauhasia aiempaa paremmin.

Siirteissä monia materiaalivaihtoehtoja Kasvainten poiston aiheuttamien kudospuutosten korjauskirurgiassa on edistytty parissa vuosikymmenessä suurin harppauksin. – Nykyisin on käytössä useita eri materiaaleja, joilla kudospuutoksia korjataan. Kehosta voidaan ottaa omaa kudosta monesta kohtaa, esimerkiksi kyynärvarresta tai sääriluusta. Lisäksi rekonstruoinnissa käytetään muun muassa titaania, kultaa sekä biolasia ja muita biomateriaaleja, Ilpo Kinnunen listaa. Korjauskirurgialla saavutetaan sekä toiminnallisesti että esteettisesti yhä parempia tuloksia. Siirteet kyetään nykytekniikalla tekemään tismalleen tarvittavaan muotoon ja kokoon. – TT-kuvaukseen pohjautuvalla suunnittelulla pystytään määrittelemään etukäteen tarkalleen kohta, johon siirre tulee sekä myös omasta kehosta otettavan “varaosan” koko, toteaa dosentti, osastonylilääkäri Tero Soukka Tyksin suu- ja leukasairauksien klinikalta. – Titaanilevytkään eivät ole enää hyllytavaraa, vaan ne on suunniteltu potilaille yksilöllisesti ruuveineen ja reiänkohtineen. Näin implantit noudattavat kudosten anatomisia muotoja ja esimerkiksi hermojen kulku voidaan huomioida, Soukka lisää.

HPV-tutkimus käy kuumana Tupakointi ja runsas alkoholinkäyttö ovat merkittävimmät pään ja kaulan alueen syöpien riskitekijät. Niiden rinnalle ovat nousseet papilloomavirukset (HPV), jotka aiheuttavat noin kolmasosan kaikista pään ja kaulan alueen syövistä. HPV:n aiheuttamat suunielun syövät ovat lisääntyneet länsimaissa voimakkaasti. Suomessakin yhä useampi nuori aikuinen sairastuu papillooma-

Tyksin yleisöluentosarjassa käsiteltiin 15.1. pään ja kaulan alueen syöpiä. Kuvassa puheenvuoroaan pitämässä dosentti Ilpo Kinnunen. virusten aiheuttamiin kielen tyven ja nielurisojen syöpiin. – Uskon, että HPV-testaus tulee hyvin nopeasti diagnostiikan rutiininomaiseksi osaksi pään ja kaulan alueen syövissä, ennustaa suupatologian professori Stina Syrjänen Turun yliopistosta. Nykyisillä HPV-rokotteilla pystytään torjumaan tehokkaasti genitaalialueen syövän esiasteiden syntyä. – On mahdollista, että rokotteilla voidaan ehkäistä myös muut HPV:n aiheuttamat syövät. Rokotetuilla on osoitettu HPV-spesifisiä vastaaineita sekä syljessä että genitaalialueilla, Syrjänen kertoo. Lähitulevaisuus tuo hänen mukaansa tullessaan erittäin lupaavia HPV:n L2-proteiiniin kohdistuvia rokotteita. – Ne saattavat jopa estää kokonaan papilloomavirusinfektion synnyn. Teksti ja kuva: Vappu Pitkänen

Pään ja kaulan alueen syövät: - Huulten, suuontelon, nenän ja sen sivuonteloiden, nielun, kurkunpään sekä suurten sylkirauhasten pahanlaatuisia kasvaimia. - Tärkeimmät riskitekijät ovat tupakointi ja runsas alkoholinkäyttö. - Noin kolmasosa tautitapauksista johtuu papilloomaviruksista, jotka aiheuttavat eniten suunielun syöpiä. - Uusia sairastapauksia Suomessa yli 700 vuosittain. - Kaksi kolmasosaa tautitapauksista todetaan miehillä. - Valtaosa syövistä on todettaessa paikallisia, etäpesäkkeitä todetaan harvoin. - Uusiutuvat herkästi.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2015 - 15

Kevätuutuuksia Anitalta.

Erikoistunut Henkilökohtainen Avustajapalvelu

www.anita.com

Säilytät itsemääräämisoikeutesi!

Täydellistä hautauspalvelua yli 112 v

HAUTAUSTOIMISTO

Elämäsi Adato Oy

www.elämäsi.com

Henkilökohtainen Avustajapalvelu

Linnankatu 9, Turku puh. 02-23 23 23 5

peruukkien erikoisliike Turussa!

Kuljetuspalvelumme päivystää 24 h

www.hautaustoimistosaarinen.fi

Tule ja ihastu liikkeemme keveisiin ja helppohoitoisiin peruukkeihin. Monien muiden tavoin löydät asiantuntijan avulla sinulle sopivan malliin! Tervetuloa tutustumaan laajaan valikoimaamme! Olemme VSSHP: hyväksymä palvelusetelituottaja. Uutuus! ear Christine headw -päähineet

Yli 100 peruukin valikoima

ASIANAJOTOIMISTO

BRANDER & MANNER OY

peruukkipalvelua yli 30 vuoden kokemuksella

Rauhankatu 6 Puh. 044 761 2692 Ma-Pe 10.00-17.00

Katso lisää www.hiusextra.fi

Kristiinankatu 3, 20100 Turku, puh. 511 7000, fax 250 3053 etunimi.sukunimi@brander-manner.fi bm.office@brander-manner.fi www.brander-manner.fi Muut toimistot: Pohjoisranta 4 A 1, 00170 Helsinki Isokatu 21, 26100 Rauma, puh. 824 0618, fax 824 0781

Syövän hoidon sivuvaikutuksena esiintyvät suun tulehduskivut vaikeuttavat usein syömistä, nielemistä, puhumista sekä nukkumista. episil® suusuihke lievittää kipua muodostamalla ohuen kalvon joka suojaa haavaumia ulkoisilta ärsykkeiltä jopa 8 tunnin ajan.

Syövän hoidon sivuvaikutuksena esiintyvät suun tulehduskivut vaikeuttavat usein

Syövän sivuvaikutuksena esiintyvät suun tulehduskivut vaikeuttavat usein episil® hoidon on CE merkitty terveydenhuollon tarvike ja se on saatavana ilman reseptiä. syömistä, nielemistä, puhumista sekä nukkumista. episil® suusuihke syömistä, nielemistä, puhumista sekätilausohjeet nukkumista. episil® suusuihke lievittää kipua lievittää kipua Lisätietoa episil suusuihkeesta sekä löytyvät sivulta www.episil.fi muodostamalla ohuen kalvon joka suojaa ulkoisilta ärsykkeiltä jopa 8 muodostamalla ohuen kalvon jokahaavaumia suojaa haavaumia ulkoisilta ärsykkeiltä jopa 8 tunnin tunninajan. ajan. episil® on CE merkitty terveydenhuollon tarvike100, ja 20760 se on saatavana ilman reseptiä. Wansår Corporation, Uudenmaantie Piispanristi wansarfi@wansar-corp.fi | 040-526 10 18 | www.episil.fi episil® on CEsuusuihkeesta merkitty terveydenhuollon tarvike ja sewww.episil.fi on saatavana ilman Lisätietoa episil sekä tilausohjeet löytyvät sivulta

reseptiä. Lisätietoa episil suusuihkeesta sekä tilausohjeet löytyvät sivulta www.episil.fi Wansår Corporation, Uudenmaantie 100, 20760 Piispanristi wansarfi@wansar-corp.fi | 040-526 10 18 | www.episil.fi

Wansår Corporation, Uudenmaantie 100, 20760 Piispanristi wansarfi@wansar-corp.fi | 040-526 10 18 | www.episil.fi

ma-pe 9-18 la 9-14

Iloisen palvelun saat kaupan päälle!

KAR

LOUHISAAREN

H

KARTANON KAHVILA

Louhisaarentie 229, 21240 ASKAINEN puh. 02-431 2515 T

Äitienpäivästä elokuun loppuun ON KA LOUHISAAREN H AN Muina aikoinaKARTANON tilauksesta! A

www.loimaanpesula.fi

ON KA

VIL

Suun Suun tulehduskipujen Suun lievitykseen tulehduskipujen tulehduskipujen lievitykseen lievitykseen

KYSY KULJETUSPALVELUA! Avoinna ma-pe 6.30-16.30 Muina aikoina 0400 854 058 02-762 1144 Oppipojankatu 5, 32200 Loimaa

AN

A

SUUSUIHKE

KAR

SUUSUIHKE

VIL

-Vesipesut -Kemiallinen pesu -Emulsiopesu -Pöytäliinavuokraus -Pyykinpesuaineiden myynti

SUUSUIHKE

T

LOIMAAN PESULA OY

KAHVILA

Louhisaarentie 229, 21240 ASKAINEN puh. 02-431 2515 Äitienpäivästä elokuun loppuun Muina aikoina tilauksesta!

www.kukka-tuire.fi Avoinna joka päivä 8.30-18.00 Hautausmaantie 30 puh. (02) 236 0176, 050 348 6264


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

16 - 2015 - N:o 1

kurssitoimisto | Seiskarinkatu 35, 20900 Turku | p. 02 2657 610 | www.lssy.fi

lounais-suomen syöpäyhdistyksen

Sopeutumisvalmennuskurssit 2015 AIKUISET

MELANOOMAPOTILAAT JA LÄHEISET (IHO JA SILMÄ): Parikurssi (RAY)

12.10.–16.10.2015

AIVOKASVAINPOTILAAT JA LÄHEISET: Parikurssi (RAY) Parikurssi (RAY)

25.05.–29.05.2015 21.09.–25.09.2015

ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT JA LÄHEISET: ”Me miehet” -parikurssi ikääntyneille (RAY) ”Me miehet” -parikurssi ikääntyneille (RAY) Parkurs för personer över 68 år, FPA nr 56265

RINTASYÖPÄPOTILAAT JA LÄHEISET: Parikurssi alle 68-vuotiaille, KELA nro 56143 Parkurs för personer över 68 år, FPA nr 56148

11.05.–15.05.2015 02.11.–06.11.2015

19.01.–23.01.2015 28.09.–02.10.2015 28.09.–02.10.2015

SUUN- JA NIELUNALUEEN SYÖPÄPOTILAAT JA LÄHEISET: Osittainen perhekurssi, KELA nro 56423

07.09.–11.09.2015

GYNEKOLOGISET SYÖPÄPOTILAAT JA LÄHEISET: ”Me naiset” -parikurssi ikääntyneille (RAY)

27.04.–01.05.2015

VATSAN- JA SUOLISTONALUEEN SYÖPÄPOTILAAT JA LÄHEISET: Osittainen perhekurssi, KELA nro 56425 Osittainen perhekurssi, KELA nro 56426

16.03.–20.03.2015 05.10.–09.10.2015

HEMATOLOGISET JA KANTASOLUHOIDETUT SYÖPÄPOTILAAT JA LÄHEISET: Osittainen perhekurssi, KELA nro 56430 Osittainen perhekurssi, KELA nro 56440 Osittainen perhekurssi, KELA nro 56441 KAIKKI SYÖPÄPOTILAAT JA LÄHEISET: Liikuntapainotteinen parikurssi (RAY) sekä 2. jakso 06.–08.07.2015 Levinnyttä syöpää sairastavien ja läheisten parikurssi (RAY) Osittainen perhekurssi alle 68-vuotiaille, KELA nro 56415 Taideterapiapainotteinen yksilökurssi (RAY) Oikea ote melontaan ja elämään -pari/yksilökurssi yli 45-vuotiaille (RAY) Oikea ote melontaan ja elämään -pari/yksilökurssi alle 45-vuotiaille (RAY) Levinnyttä syöpää sairastavien ja läheisten parikurssi (RAY) Liikuntapainotteinen parikurssi (RAY) ”Luonnonvoimaa”-kurssi (RAY) Taideterapiapainotteinen yksilökurssi (RAY) Liikuntapainotteinen parikurssi (RAY)

PERHEKURSSIT 09.03.–13.03.2015 01.06 –05.06.2015 14.09.–18.09.2015 12.01.–16.01.2015 02.02.–06.02.2015 04.05.–08.05.2015 18.05.–22.05.2015 22.06.–26.06.2015 13.07.–17.07.2015 27.07.–31.07.2015 17.08.–21.08.2015 15.05.–17.05.2015 09.11.–13.11.2015 16.11.–20.11.2015

AIKUISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN PERHEKURSSIT: Vanhemmuutta tukeva kurssi (RAY)

22.06.–26.06.2015

LASTEN JA NUORTEN KURSSIT HYVÄNLAATUISIA KASVAIMIA SAIRASTAVAT LAPSET JA NUORET: Lasten perhekurssi, KELA nro 56841 10.08.–14.08.2015 LAPSISYÖPÄPOTILASPERHEET: Sopeutumisvalmennuskurssi, KELA nro 55807 Sopeutumisvalmennuskurssi, KELA nro 55808

14.06.–18.06.2015 29.06.–03.07.2015

NUORET SYÖPÄPOTILAAT: Osittainen perhekurssi, KELA nro 55803 Nuorten taidekurssi (15-19 v.) (RAY) Nuorten taidekurssi (20-30 v.) (RAY)

23.03.–27.03.2015 05.06.–07.06.2015 21.08.–23.08.2015

OSITTAISET PERHEKURSSIT (Kela): Osittaisella perhekurssilla kuntoutujan kurssiohjelman kesto on 5 vuorokautta ja läheisen 2 vuorokautta. Läheinen voi halutessaan lasua Meri-Karinassa täysihoidolla 3 lisävuorokautta, hinta 165 €/hlö (sis. majoituksen ja ateriat).

1. 2.

Olet sairastunut syöpään, ja sairastumisestasi on kulunut aikaa vähintään puoli vuotta. Voit hakeutua Kansaneläkelaitoksen tai RAY:n rahoittamalle sopeutumisvalmennuskurssille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen. Myös syövän uusiutuessa tai sairastuessasi uuteen syöpään sinulla on mahdollisuus hakeutua kursseillemme.

HUOM! Muutokset kurssiaikatauluun mahdollisia.

Katso tarkemmat tiedot Lisätietoja: Lounais-Suomen Syöpäyh– Kelan paikallistoimistosta tai distyksen nettisivuilta – Meri-Karinasta (Seiskarinkatu 35, 20900 Turku), www.lssy.fi, p. 02 2657 610 (kurssitoimisto) tai 02 2657 666 (keskus), kurssi@lssy.fi

3.

Tutustu kurssitarjontaan ja valitse itsellesi sopivin kurssiajankohta. Kursseja kohdennetaan ikäryhmittäin eri syöpäpotilasryhmille. Lisäksi kurssit kohdennetaan joko kuntoutujalle, koko perheelle (lapset ja nuoret syöpäpotilaat) tai pareille (potilaalle ja hänen läheiselleen).

4.

Mikäli haet Kelan rahoittamalle kurssille, täytä Kelan hakemuslomake KU132. Hakemuslomakkeita on saatavana Kelan paikallistoimistoista, Meri-Karinan kurssitoimistosta sekä Kelan internetsivuilta (www.kela.fi). Liitä hakemukseen epikriisi eli sairauskertomus tai lääkärin B-lausunto. Edellä mainituista asiakirjoista on käytävä ilmi diagnoosi (sairaus) sekä tämänhetkinen tilanne, joten epikriisi tai lääkärin lausunto tulisi olla kirjoitettu hakemusta edeltäneen vuoden aikana. Palauta hakemus liitteineen suoraan Kelalle.

5.

Mikäli haet RAY:n rahoittamalle kurssille, täytä RAY:n hakulomake ja lähetä hakemuksesi Meri-Karinaan, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku. Hakemuslomakkeita on saatavana kotisivuiltamme (www.lssy.fi) sekä Meri-Karinan kurssitoimistosta.

www.lssy.fi

MERI-KARINAN VIRKISTYSLOMAT Virkistysloma Virkistysloma 2 hh 220 €/hlö

LUE LISÄÄ VIRKISTYSLOMISTA JA TÄYTÄ HAKULOMAKE:

www.merikarina.fi

25.05.–29.05.2015 13.07.–17.07.2015 1hh 260 €/hlö

Virkistyslomien ohjelmaan sisältyy täysihoito, majoitus, uinti- ja saunavuorot, ohjattua liikuntaa, asiantuntijaluentoja mm. terveellisistä elämäntavoista sekä virkistävää ohjelmallista toimintaa. Hintaan vaikuttaa valittu majoitus yhden tai kahden hengen huoneessa.

Kuva: Pasi Leino

MITEN PÄÄSEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILLE MERI-KARINAAN?


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2015 - 17

AVOINNA TUNNIN PIDEMPÄÄN JOKA PÄIVÄ ma–pe 9–20 la 9–16

Moikoisten liikekeskus Pitkäpellonkatu 2 20900 Turku puh. 02 2844 666

SALORANTA Uudenkaupungintie 594, Taivassalo

HIRVENSALON APTEEKKI PALVELEE SIELLÄ, MISSÄ SINÄ OLET.

Puh. (02) 879 147

Antti 0400 831 266 Pirjo 040 587 9147, Matti 040 706 0345

www.salorannanmarjatila.fi

Hirvensalon apteekista saat monipuolisesti hyvinvointiisi ja terveyteesi liittyvät tuotteet ja palvelut. Verkkokauppamme saaristoapteekki.fi toimittaa lääkkeet postitse kotiin, mökille tai vaikka työpaikalle. Sairaanhoitajan palvelut apteekin Terveyspisteestä

NAANTALI NAANTALI

Voit mittauttaa helposti ja nopeasti verenpaineen, kokonaiskolesteroliarvot, pitkäaikaisen verensokerin, hemoglobiinin tai CRP:n ilman erillistä lähetettä. Myös pienet hoitotoimenpiteet, kuten tikkien poisto tai rokotukset onnistuvat lähiapteekissasi. Varaa aika numerosta 02 2844 660 tai tule ilman ajanvarausta. Sinut ottaa vastaan sairaanhoitajamme Hanna-Mari. Terveyspiste palveluksessasi ma, ke ja pe klo 9–16 ti ja to klo 11–19 Sydämellisesti tervetuloa!

NAANTALI • Kaivojen tyhjennykset • Viemärien avaukset ja putkistokuvaukset NAANTALI • Kaivojen tyhjennykset • •Viemärien avaukset ja putkistokuvaukse • Kaivojen tyhjennykset Viemärien avaukset ja putkistokuvaukset • Soraa, sepeliä, multaa • Hiekat ja luonnonkivet, myös itse noutaen • Soraa, sepeliä, multaa • Hiekat ja luonnonkivet, myös noutaen • Kaivojen tyhjennykset • Viemärien avaukset ja putkistokuvaukset • Soraa, sepeliä, multaa • Hiekat ja luonnonkivet, myös itse noutae • Vaihtolavat • Kuljetukset • Vesikuljetuksetitse • Soraa, sepeliä, multaa••Kuljetukset Hiekat ja luonnonkivet, myös itse noutaen • Vaihtolavat • Vesikuljetukset • Vaihtolavat • Kuljetukset • Vesikuljetukset • Vaihtolavat • Kuljetukset • Vesikuljetukset

60v 60v 60v

ksia. ulkoilumahdollisuu amaton määräwww.jt-pajunen.fi tta mi ja a tti ton 0 20Puh. 02-435 9182 Pöytyällä on lähes

Puh. 02-435 Puh. 02-4359182 9182

Pöytyällä on lähes

60v

www.jt-pajunen.fi www.jt-pajunen.fi llisuuksia.

amaton määrä 200 tonttia ja mitta

ulkoilumahdo

Riihikoski

www.jt-pajunen.fi

Puh. 02-435 9182

Toivotko hyviä terveys- ja liikuntapalveluita? Olisiko palloiluhalli kova juttu perheen pelihenkisille ikään katsomatta? Kisariihessä voit harrastaa melkein mitä vain ja joukkuehengessä löytyy. Aktiiviliikkujan toiveet täyttää Riihikoski Haukkavuoren maastoliikuntakeskus valaistulla hiihto- ja kuntoradalla. Kodin paikka on metsäisellä rinnetontilla, vain puolen tunnin Toivotko hyviä terveysja liikuntapalveluita? Olisiko ajomatkan palloiluhalli kova juttu perheen pelihenkisille ikään katsomatta? Kisariihessä voit harrastaa päässä Turusta.

on lähes Pöytyällä ja Kyrö ia 200 tontt ton määrä a m a mitta uksia. ahdollisu m u ulkoil

melkein mitä vain ja joukkuehengessä löytyy. Aktiiviliikkujan toiveet täyttää Haukkavuoren maastoliikuntakeskus valaistulla hiihto- ja kuntoradalla. Kodin paikka on metsäisellä rinnetontilla, vain puolen tunnin ajomatkan päässä Turusta. Tuleeko monipuolisten palvelujen, koulujen ja kirjaston olla mahdollisim-

man lähellä? Kyrössä Kyrö kotitontti löytyy kivenheiton päästä kaikista palveluista. Helppohoitoisella tasamaalla on pihatyöt suunniteltavissa omaa intoa ja Tuleeko monipuolisten palvelujen, koulujen ja kirjaston olla mahdollisimresursseja vastaaviksi.

eväät ja n o a t s a r Pa spuut! nää pitko

Yläne

man lähellä? Kyrössä kotitontti löytyy kivenheiton päästä kaikista palveluista. Helppohoitoisella tasamaalla on pihatyöt suunniteltavissa omaa intoa ja resursseja vastaaviksi.

Kaipaatko rauhaa Yläneperuspalveluista tinkimättä? Yläneellä luonto voi alkaa heti ulko-ovelta. Tilavalla tontilla on suojaa katseilta ja oma rauha oleskella. Kaipaatko rauhaa peruspalveluista tinkimättä? Yläneellä luonto voi alkaa Voit valita järvituulen, maiseman korkealta tai katseilta oman pihan heti ulko-ovelta. Tilavalla tontillamäeltä on suojaa ja oma liepeiltä rauha oleskella. lähtevät pitkospuut. Ulkoilevaa Kuhankuonon Voit valita järvituulen,perhettä maisemanilahduttaa korkealta mäeltä tai oman pihanretkeilyliepeiltä reitistön läheisyys. kierros on reippailijan helppo kohde! retkeilylähtevät Savojärven pitkospuut. Ulkoilevaa perhettä ilahduttaa Kuhankuonon reitistön läheisyys. Savojärven kierros on reippailijan helppo kohde!

Miltä alueelta haluaisit tontteja katsoa? Miltä alueelta haluaisit tontteja katsoa? Katso koko Katso tarjonta tonttien sijaintitiedot osoitteesta kokojatarjonta ja tonttien sijaintitiedot osoitteesta www.poytya.fi –> Tontit–>jaTontit uudisrakentaminen www.poytya.fi ja uudisrakentaminen

Alina on maineensa veroinen...

Kari Jokela 050 553 434, Jussi Lehto 050 590 6720

Olli-Pekka Hannu 040 198 0801, Markku Kaurila 0400 347 783

Kuva: TIMO KESTI

Kuva: TIMO Kari Jokela 050 553KESTI434, Jussi Lehto 050 590 6720 Olli-Pekka Hannu 040 198 0801, Markku Kaurila 0400 347 783 Pöytyän kunta: (02) 481 000, kunta@poytya.fi, www.poytya.fi

Meille on Meille onhelppo Sujuvaa apteekkipalvelua helppo matkasi varrella! tulla tulla Meille on

Jokaiselle löytyy kengät Ihan totta!

helppo Meille on helppo tulla tulla

Tule Alinaan.

Ilmaiset parkkipaikat oven edessä

Invapaikka, pyörätuoliluiska ja Ilmaiset Ilmaiset parkkipaikat oven edessä Invapaikka, pyörätuoliluiska ja automaattiov automaattiovet parkkipaikat oven edessä Avoinna: arkisin 9-19 ja lauantaisin 9-15 Invapaikka, pyörätuoliluiska ja automaattiovet Autistenkatu 1, Turku (Satakunnantien varrella) Satakunnantie 19, Turku Avoinna: www.raunistulanapteekki.fi arkisin 9-19 ja lauantaisin 9-15 puh ja fax 020 740 4300 www.raunistulanapteekki.fi Satakunnantie 19,9Turku Avoinna: arkisin - 19 ja lauantaisin 9 - 15 60 Ilmaiset parkkipaikat oven edessä puh ja fax 020 740 4300 www.raunistulanapteekki.fi

Syöpäyhdistyksen jäsenkortilla -10%

60

Kenkäkauppa Alina Alinenkatu 36, Uusikaupunki puh. 02-844 3553 www.alina.fi Ark. 9-17.30, la 9-14

Kyrön Seudun Osuuspankki

Kari Jokela 050kunta: 553 434 Jussi Lehto 050 590 6720 Pöytyän (02),481 000, kunta@poytya.fi, www.poytya.fi

Olli-Pekka Hannu 040 198 0801, Markku Kaurila 0400 347 783 Pöytyän kunta: (02) 481 000, kunta@poytya.fi, www.poytya.fi

Tähkä KUKKAKAUPPA

Invapaikka, pyörätuoliluiska ja automaattiovet Avoinna: arkisin 9-19 ja lauantaisin 9-15 Satakunnantie 19, Turku puh ja fax 020 740 4300 www.raunistulanapteekki.fi

60

Aninkaistenkatu 1 20100 Turku Puh. (02) 231 7836 Fax (02) 251 9782 -10% kukista

!

a Tervetulo


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

18 - 2015 - N:o 1

Tohtori Ilmo Parvinen:

”Seitsemänkymppiset rintasyöpäseulontaan!” Turun kaupungin hallintoylilääkärinä 1980-luvun alusta vuoteen 2000 toiminut, sittemmin Sitran terveydenhuollon toimialajohtajana pitkän uran tehnyt Ilmo Parvinen päätti eläköitymisensä rajapyykillä kunnostautua myös tutkijana. Parviainen halusi selvittää, millaisia terveysvaikutuksia Turussa käynnistetyllä, muuta maata laajemmalla mammografiaseulonnalla on todellisuudessa ollut. Marraskuussa puolustamassaan tohtorinväitöksessä Parvinen osoittaa, että Turussa toteutetun, yli 70-vuotiaisiin kohdistuvan seulonnan avulla saatiin rintasyöpäkuolleisuutta vähennettyä yli sadan tapauksen verran. Jos seulonta olisi ollut muuallakin yhtä laajaa, olisi maassamme voitu välttää toista tuhatta ennenaikaista kuolemaa. – Jokainen “tapaus” on jonkun äiti, puoliso tai lähimmäinen, suomentaa Parvinen lääkärien käyttämää viileää ammattikieltä. Parvinen pystyi käyttämään tutkimuksessaan valtavan laajaa pohja-aineistoa. Suurennuslasin alle otettiin tiedot 40–84-vuotiaista naisista 23 vuoden ajalta Helsingissä, Turussa sekä koko muussa Suomessa. Tietoja verrattiin seulontaa edeltäneeseen 11 vuoden ajanjaksoon. Mielenkiintoiseksi vertailun tekee se, että Turku kutsui heti käynnistysvaiheessa mammografiaseulontoihin 40–74-vuotiaat naiset, Helsinki aluksi vain 50–55-vuotiaat. Koko maassa noudatettu yleinen käynnistyskäytäntö oli 50–59-vuotiaiden kutsuminen. Saadut tulokset osoittavat sen, että Turussa, varsinkin iäkkäimmissä naisryhmissä, havaittu rintasyöpäkuolleisuuden lasku johtui kaupungin toteuttamasta laajasta mammografiaseulonnasta.

Omakohtainen projekti Ilmo Parvisella on hyvin henkilökohtainen side turkulaiseen seulontaurakkaan. Kun kaikkien Turun kaupunginvaltuuston naisjäsenten läpiajama aloite velvoitti terveydenhuollon aloittamaan laajat mammografiaseulonnat 80-luvun puolivälissä, sai hallintoylilääkäri Parvinen varsinaisena aloitteentekijänä tehtäväkseen toiminnan organisoimisen. – Minun ei kauan tarvinnut katsella ympärilleni löytääkseni osaajat ja toteuttajat. LounaisSuomen Syöpäyhdistys oli tehnyt asiassa uraauurtavaa pohjatyötä. Tuore toiminnanjohtaja Kari Ojala ja lääkärinä asiaan vihkiytynyt Osmo Räsänen sekä Tyksin ammattiväki on erikseen mainittava tässä kohden, Parvinen kiittää. Turussa päästiinkin ratkaisun tuloksena rintasyövän kuolleisuuden alentamisessa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä aivan ylimmälle kansainväliselle huipputasolle:

Nuorimman ikäluokan rintasyöpäkuolleisuus aleni alle puoleen ennen seulontaa vallinneesta tasosta, ja iäkkäimmässä, yli 75-vuotiaiden ikäluokassa saavutettiin noin 25 prosentin väheneminen. Nuorimman ikäluokan kohdalla ei voitu osoittaa, että huipputulos johtui pelkästään seulonnasta. Iäkkäiden naisten kohdalla mammografian ansio on ohittamaton. – Tutkimustulosteni pohjalta suosittelen, että rintasyöpäseulonta ulotettaisiin jatkossa koko maassa myös 70–74-vuotiaisiin. Se, että edelläkävijä Turku on tuosta kohderyhmästä luopunut, on mielestäni sekä surullista että lyhytnäköistä. Pitäisin niin ikään tarpeellisena, että myös ainakin 45–49-vuotiaille turkulaisnaisille tarjottaisiin edelleen seulonta, sanoo tuore tohtori.

Ylidiagnostiikkaa turhaan pelätty Mammografiaseulonnasta käydyssä kansainvälisessä keskustelussa on nostettu esiin ylidiagnostisoinnin mahdollisuus. On tutkijoita, joiden mielestä jopa kolmasosa rintasyöpäseulonnoissa tehdyistä löydöistä on “turhia”. Ilmo Parvinen kertoo väitöstutkimuksensa kumoavan tuon näkemyksen. – Käyttämäni aineiston perusteella ylidiagnostisointia tapahtui korkeintaan joka kymmenennen löydöksen kohdalla, jos silloinkaan. Tämä merkitsee sitä, että lehdistössäkin usein esitetyt viittaukset mammografian haitallisuudesta näyttävät tältä osin perustuvan liian hataralle tutkimusnäytölle. Mammografian hyödyistä käytävä keskustelu jatkuu tutkijapiireissä yhä, joskus ärhäkkänäkin. Ilmo Parvinen sai huomata tämän arveltuaan lehdistölle hieman liian hätäisesti, että Turun mallin mukaisilla seulonnoilla olisi voitu Suomessa pelastaa 23 vuoden aikana kaksi tuhatta naista rintasyöpäkuolemalta, vaikka todellinen luku on ilmeisesti jonkin verran toista tuhatta. Muutamilta kollegoilta saatu palaute oli kiusallisen purevaa. Parvinen kertoo ottaneensa oikaisut vastaan nöyrin mielin, sillä hänen väitöskirjaansa ei tästä asiasta sisältynyt tarkkaa laskelmaa. – Nyt sellainen laskelma olisi kuitenkin välttämättä saatettava 2010–2020-lukuja koskevana suomalaisen naisväestön tietoisuuteen. Tällaisen laskelman tekeminen on mielestäni kansallinen velvollisuus, Parvinen napauttaa. Teksti: Markku Heikkilä Kuva: Ulla Roine / Kuva-Paijula

Väitöstilaisuus herätti laajaa kiinnostusta Ilmo Parvisen väitöstilaisuus Turun yliopistossa herätti normaalia enemmän kiinnostusta. Täysi luentosalillinen asiasta kiinnostuneita seurasi, miten ansioitunut vastaväittäjä, professori Pekka Puska tenttasi Parvista väitöksen yksityiskohdista. Yleisön joukossa nähtiin monia turkulaisen terveydenhuollon veteraaneja, muun muassa Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä. Myös monet Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen aktiivit olivat paikalla.

Ilmo Parvinen halusi virallisen tohtorinkaronkkansa ja illalla pidetyn ystäväjuhlan välillä pysähtyä peruskysymysten äärelle. Hän johdatti väitöstilaisuuden vieraat Turun tuomiokirkkoon, missä pidettiin koskettava ohjelmallinen hetki: 50 vuoden takainen ylioppilaskaveri Porin lyseosta, pastori Tapio Aaltonen puhui ja hänen tyttärensä (tangokuningatar) Elina Vettenranta esitti säestäjänsä Janne Maaralan kanssa tilaisuuden laulut.

Ruusu Aula Martinkatu 1

%

235 6849 Martinsillan kulmassa ruusuaula@gmail.com

www.ruusuaula.fi ta

ikkokukis

-10 % le

Avoinna: ark. 9-17, la 8.30-14, su 9-14

Piikkiön autokorjaus ja pesu

Repolantie 5 21500 Piikkiö/Kaarina Puh. 040 478 9147 Jouni Vigren piikkionautokorjaus@gmail.com Löydät meidät myös webbisivuiltamme!

Kuvassa tohtorikaronkan osanottajat vasemmalta: Pekka Klemi, Anne Kaljonen, Kaija Vuorinen, Pirkko Parvinen, Arvi Parvinen, Pirjo Immonen-Räihä, Pekka Puska, Heikki Minn, Lea Kauhava, Liisa Pylkkänen, Tero Parvinen, Ilmo Parvinen, Osmo Räsänen, Essi Pöyry, Anna Parvinen-Linko, Kari Ojala ja Pentti Seppänen. Dosentit Liisa Pylkkänen ja Pekka Klemi ohjasivat väitöskirjatyön, professori

Heikki Minn oli kustos ja professori Pekka Puska vastaväittäjä. Erikoislääkäri Osmo Räsänen, sosiaalineuvos Kari Ojala ja professori Pentti Seppälä edustivat LSSY:n vahvoja vaikuttajia. Dosentti Pirjo Immonen-Räihä, suunnittelija Lea Kauhava sekä statistikko Anne Kaljonen ovat tutkijakumppaneita. Kaija Vuorinen on väittelijän elämänkumppani ja muut kuvan henkilöt väittelijän lähiomaisia. Kuvasta puuttuu väittelijän poika, professori Petri Parvinen.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2015 - 19

HALUAISITKO SINÄ, YSTÄVÄSI TAI TUTTAVASI LIITTYÄ LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN JÄSENEKSI JA TUKEA TÄRKEÄÄ TYÖTÄMME?

Kun vaikea sairaus yllättää, on luotettava tieto lähellä

”ILVES KIELEKKEELLÄ” ESITYS KUUSISTON PIISPANLINNAN keuhkosyopa.fi RAUNIOILLA LAUANTAINA 4.7.2009 krooninenlymfaattinenleukemia.fi

Kaarinan kaupungin 700-vuotisjuhlien kunniaksi Kaarina-Teatteri esittää Kuusistonlymfooma.fi piispanlinnan, keskiajan upeimman suomalaisen residenssin raunioilla Leena Landerin kirjoittaman historiallisen rintasyopa.fi näytelmän ”Ilves kielekkeellä”. Se kertoo piispanlinnan elämästä 1500-luvulla ja sen viimeisestä piispasta Arvid Kurjesta. Ennen näysuolistosyopa.fi telmän esitystä tutustutaan Kuusiston kartanoon ja kirkkoon. Nämä kolme ja kaunis luonto muodostavat ainutlaatuisen kulttuuriympäristökokonaisuuden, jossa on helppo uppoutua hetkeksi menneeseen aikaan.

TERVETULOA Matkaohjelma TUTUSTUMAAN UUDISTETTUUN APTEEKKIIMME!

Lähtö klo 14.00 Ortodoksisen kirkon luota, Yliopistonkatu 19, Turku. Ajo Kaarinaan, jossa tutustutaan Kuusiston vuonna 1792 pystytettyyn saaristolaistyyliseen hirsikirkkoon. Täältä siirrytään Kuusiston kartanolle, jonka päärakennus vuodelta 1738 on maamme vanhimpia säilyneitä puisia asuinrakennuksia. Se rakennettiin Suomen sotaväen päällikön, Turun jalkaväkirykmentin everstin virkataloksi. Kartanossa kuullaan elämästä keskiaikaisessa piispanlinnassa, mikä käynee esipu24,Esityksen 20540 Turku puh. (02) 2764 740 heesta Hämeentie itse näytelmälle. Tyksin T-sairaalaa vastapäätä jälkeen paluu Turkuun noin klo 8.30-21, 20.00.Avoinna Katsomoark. ei ole katettu. la 10-18, su ja pyhäpäivät 12-18

JULKAISUT: • valtakunnallinen Syöpä-Cancer-lehti viidesti vuodessa • Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat kahdesti vuodessa ilmaisjakeluna • Yhdistyksen jäsentiedotelehti kerran vuodessa osoitteellisena ALENNUKSET: • Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksen majoitus-, ravintola-, liikunta- ja siivouspalveluista • Matkatoimisto Matkarin järjestämistä matkoista • jäsenalennusliikkeistä • yksityisiltä lääkäriasemilta (ks. tarkemmin: www.lssy.fi > jäsenille > jäsenedut) • maksuttomat luomitarkastukset (ei-jäsenille 17 € 1.1.2015 alkaen)

FI/ROCH/1502/0023

PROTEESIASIAKAS

VOIT LIITTYÄ LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN JÄSENEKSI: • yhdistyksen toimistossa, Itäinen Pitkäkatu 30, 20700 Turku • puhelimitse 02 2657 913 • osoitteessa www.lssy.fi • postittamalla alla olevan liittymislomakkeen

Jäsenmaksu vuodessa 17 €. Tutustu rekisteriselosteeseen: www.lssy.fi/jaseneksi Nimi: ______________________________________________________________________ Lähiosoite:__________________________________________________________________ Postitoimipaikka:_____________________________________________________________ Tämä lomake palautetaan osoitteella: LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS r.y. Itäinen Pitkäkatu 30, 20700 TURKU Huom. Muutokset jäsenrekisteriin on mahdollista tehdä vaivatta netin kautta: www.lssy.fi > jäsenille > muutokset jäsenrekisteriin

RYHDY KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI! Tue arvokasta syövän vastaista työtä lahjoittamalla kuukausittain haluamasi summan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen tilille FI31 5713 4520 0120 54 (viestikenttään ”tukilahjoitus”). Voit halutessasi tehdä myös kertalahjoituksen.

APTEEKKI

NUMMENMÄEN APTEEKKI

Ostaessasi meiltä Rintaliivit, kokoliivit tai uima-asun Teemme valitsemaasi malliin proteesitaskun

KAUPPAA JO VUODESTA 1913 LIHATUKKU

VIKTOR ELO OY

Liivien ja rantamuodin Ykköspaikka

Autokatu 12 Oriketo Autokatu 12 Oriketo Turku puh. 238 5340, fax 276 4959 viktor.elooy@pp.inet.fi

OMASTA LEIKKAAMOSTA JA TEHTAASTA PALVITUOTTEET, LEIKKELEET, MAKKARAT, EINEKSET, RAAKAPAKASTEET SEKÄ SIAN-, NAUDAN- JA BROILERINLIHAA. KAASUGRILLEJÄ SAATAVANA TILAISUUKSIIN.

www.viktorelo.fi

Eerikinkatu 6 Eerikinkatu 6 Kristiinankatu 10 Kristiinankatu 10 TURKU puh.TURKU 02-231 4427 www.liivikauppahusso.fi

Kuva: Petri Jauhiainen/Plugi

OLEMME MUKANA TUKEMASSA SYÖVÄNTORJUNTATYÖTÄ -LIIKENNE OY Ari Lehtinen Kurkisuonkatu 8, Kaarina Puh. (02) 251 5782 0400 521 876

Kello- ja Kultaliike J. MÄKELÄ OY

Turuntie 12, 32200 Loimaa puh. 02-762 2569

www.kultastore.fi

VVS-installationer och försäljning LVI-asennuksia ja tarvikemyynti Obs.. sHushåll avdrag

RÖR AB PUTKI OY

Linnankatu 8, Turku 0400 531 800 info@digilind.fi

Hyvien muotokuvien merkeissä

Ruusukorttelin Palvelukeskus Puistokatu 11 B, Turku (02) 233 4606 www.turunjalkaterapia.fi

02 236 3700 www.studiobrahe.fi

Rekisteröity jalkojenhoitaja

Huom. sKotitalouys vähenn

Bengt Karlsén 040 5657 229 Herbert Karlsson 040 5150 775 Fax (02) 458 6863  bh-ror@pp.inet.fi Örnvägen 4 Kotkatie - Pargas 21600 Parainen

Turun Jalkaterapia LUOMAMAA LIISA

www.rusko.fi AUTOHUOLTO SUVANTO Puh. 2366 426 040 5113 781

www.autohuoltosuvanto.fi

JÄSENETU SOPIMUKSEN MUKAAN

KELLO- JA KULTALIIKE LINDHOLM Kalevantie 41 20520 TURKU (Itäharjun Prisma) Puh./Fax 02-2370781 Projektinjohto, rakennuttaminen, valvonta, kustannus- ja rakennussuunnittelu sekä kuntoarviot yli 30 v. kokemuksella

A Suikkari Oy Niemeläntie 3 D 20780 Kaarina Puh. 040 512 9612 etunimi.sukunimi@suikkari.fi www.suikkari.fi

www.saunarantti.fi

Pompen Saunarantti Kalastavankissankuja 21600 Parainen GSM 040 736 5751 Yrityksille ja perhejuhliin

ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPA

T.Janger Oy Orvontie 42 20960 Turku puh. 0400 781 860

Tuureporinkatu 17, TURKU www.optimiasunnot.fi Tavoitat meidät myös käsipuhelinnumeroista: Tapani Raatikainen 0440 602 396 Karri Hällfors 050 521 9950, Timo Riski 0400 520 464

050 533 5979 Huoltomiehentie 11, Lieto www.konepukki.fi

Härkätien Hautauspalvelu

TURVALLISESTI!

Tehokas myynti yli 20-vuoden kokemuksella SOITA ILMAINEN ARVIO!

OptimiAsunnot Oy LKV

AUTOKORJAAMO

Puutarhakatu 14 20100 Turku 020 7660 800

Hämeenkatu 1 20500 Turku Avoinna: ma-to 10-18 pe 10-17, la 10-14 02-232 5333 www.optikkoukkonen.fi

Karjatie 5, 21420 Lieto 0440 260 471, 02 488 6529 24 h Härkätien Hautaustoimisto Aninkaistenkatu 6, 20100 Turku 02 2590 222 24 h


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

20 - 2015 - N:o 1

TERVETULOA MATKARIN MATKOILLE!

JUHANNUSMATKA VIHREÄLLE SAARELLE IRLANNIN DUBLINIIN 18. – 21.06.2015

Vihreän saaren pääkaupunki Dublin on monipuolinen ja helposti lähestyttävä kohde, jonka kaduilla ja pubeissa pääsee hetkessä pois arjesta sen vieraanvaraiseen henkeen. Dublinissa kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi. Keskusta on pienehkö ja siellä voi helposti kävellen liikkua paikasta toiseen. Kesäaikaan Dublinin puistot ovat erinomaisia paikkoja nauttia aurinkoisista ilmoista ja Temple Bar´in huvittelualue ja kaupungin tuhat pubia tuovat mahdollisiin sadepäiviinkiin iloa. Tällä matkalla tutustutaan kaupunkiin, Irlannin puutarhaksi kutsuttuun Wicklow´n vehreään kreivikuntaan, Jamesonin viskitehtaaseen sekä seurataan perinteistä irlantilaista esitystä. MATKAOHJELMA: Torstai 18.06.2015 Kokoontuminen Turun lentoasemalla klo 14.00. Flyben lento AY0224 lähtee klo 14.55 Helsinkiin, jonne saavutaan klo 15.30. Helsingistä jatketaan klo 16.15 Flyben lennolla AY0929 Dubliniin. Tuloaika Dubliniin on klo 17.25. Kuljetus neljän tähden Camden Court Hoteliin, jonne majoitutaan kolmeksi yöksi. Illallinen hotellissa. Juhannusaatto, perjantai 19.06.2015 Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä tutustutaan Dubliniin kaupunkikierroksella. Käydään

myös Jamesonin viskitehtaalla. Iltapäivällä jää omaa aikaa tutustua Dubliniin. Illallinen kävelymatkan päässä hotellista. Juhannuspäivä, lauantai 20.06.2015 Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä ajetaan noin puolentoista tunnin matkan päähän Wicklow´n kreivikuntaan, jossa kohokohtia ovat vierailut Powerscourtin aristokraattisella 20 hehtaarin puutarha-alueella, jota koristavat pensasaidat, lammet, taidokkaat veistokset ja upeat puut sekä Glendalough, varhaiskristillinen luostari. Iltapäivällä paluu Dubliniin, jossa omaa aikaa. Iltaa vietetään

seuraamalla perinteistä irlantilaista esitystä illallisen kera. Sunnuntai 21.06.2015 Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen kuljetus Dublinin lentoasemalle, josta Flyben lento AY0930 lähtee Helsinkiin klo 09.50. Klo 14.50 saavutaan Helsinkiin. Täältä jatketaan Turkuun Flyben lennolla AY0225 klo 16.15. Turun lentoasemalle saavutaan klo 16.50. Matkalle mukaan ehjä voimassaoleva ulkomaanpassi tai virallinen voimassaoleva EUhenki-lökortti, josta ilmenevät myöntämis- ja voimassaolopäivät. Matkavakuutus, johon sisältyvät myös matkatavaravakuutus sekä riittävän kattava peruutusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta, on syytä tehdä heti matkava-rauk¬sen tekemisen jälkeen sekä huolehtia perusrokotusten voimassaolosta ja tarvittaessa MPR-rokotuksesta. Valuutaksi euroja. Camden Court Hotel**** Lower Camden street, Dublin 2 puh. +353 1 475 9666 www.camdencourthotel.com

Hotelli sijaitsee 10 minuutin kävelymatkan päässä Temple Bar -alueesta sekä 500 metrin päässä St. Stephen´s Green -puistosta. Hotellissa ravintola, baari, hissi, sauna, sisäuimaallas ja kuntokeskus. Huoneita 246, joiden valoisasti sisustetuissa huoneissa on TV, suihku, WC, Wi-Fi, hiustenkuivaaja ja kahvin/teen keittovälineet. Matkan hinta: jäsenet 1245 euroa, ei-jäsenet 1270 euroa Lisämaksu yhden hengen huoneesta 228 euroa. Hintaan sisältyy: • lentomatkat Flyben lennoilla Turku-Helsinki-Dublin-Helsinki-Turku • linja-autokuljetukset kohteessa ohjelman mukaan • 3 yön majoitus Camden Court Hotellissa kahden hengen huoneessa • 3 aamiaista ja 3 illallista • sisäänpääsymaksut ja opastukset ohjelman mukaan • paikallisoppaan palvelut • Matkarin matkanjohtajan palvelut Matkanjohtaja: Ralf Löfström

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT 31.07. – 02.08.2015 Savonlinnan Oopperajuhlat ovat yksi Suomen kulttuurielämän valovoimaisimmista ja kansainvälisesti merkittävimmistä tapahtumista. Korkealaatuinen oopperaesitys romanttisen, keskiaikaisen linnan pihalla on ainutkertainen ja unohtumaton elämys. Ensimmäisenä iltana seurataan Giacomo Puccinin Tosca -oopperaa. Tosca on oopperakirjallisuuden yksi suosituimpia ja rakastetuimpia teoksia. Menestyksen salaisuutena ovat Puccinin vahvan dramaattiset ja toisaalta lyyrisen kauniit teemat, jotka kantavat väkevää draamaa ensisäveleistä loppuhuipennukseen. Toisena iltapäivänä seurataan Savonlinnan Oopperajuhlaorkesterin Giuseppe Verdin La Traviataa, jonka samppanjan lailla kuplivat koloratuurit ja melodiakaaret seuraavat toinen toisiaan säihkyvänä helminauhana hemmotellen kuulijansa aina uudelleen ja uudelleen. Toscan ja La Traviatan esityksissä mukana Savonlinnan Oopperajuhlaorkesteri sekä Oopperajuhlakuoro. MATKAOHJELMA: Perjantai 31.07.2015 Lähtö klo 07.30 Ortodoksisen kirkon luota, Yliopistonkatu 19, Turku. Ajo Forssan kautta Hämeenlinnaan, jossa aamupäiväkahvit Cafe Laurellissa sekä tutustuminen Sibeliuksen syntymäkotiin. Hämeenlinnasta ajo Lahden ja Heinolan kautta Hirvensalmelle ruokailemaan ”Vain elämää” -sarjan kuvauspaikkana olevaan Satu-

linnaan. Ruokailun jälkeen ajo Savonlinnaan, jossa majoitutaan kahdeksi yöksi Hotelli Pietari Kylliäiseen. Klo 19.00 seurataan Olavinlinnassa Tosca -oopperaa. Esityskieli italia ja tekstitys suomeksi ja englanniksi. Oopperan kesto 2 tuntia 45 minuuttia väliajan kanssa. Lauantai 01.08.2015 Aamiainen majoitushotellissa. Tämä päivä vietetään rauhallisemmissa merkeissä. Aamiaisen

jälkeen vapaata aikaa käydä torilla tai nauttia oopperakaupungin tunnelmasta. Klo 14.00 seurataan Olavinlinnassa La Traviata -oopperaa. Esityskieli italia ja tekstitys suomeksi ja englanniksi. Esityksen kesto 3 tuntia 15 minuuttia kahden väliajan kanssa. Esityksen jälkeen siirrytään ravintola Linnakrouviin, jossa nautitaan kolmen ruokalajin illallinen. Sunnuntai 02.08.2015 Aamiainen majoitushotellissa. Aamupäivällä ajo Punkaharjulle tutustumaan Johanna Oraksen Taidekartanoon. Tutustumisen jälkeen ajo Rantasalmelle ruokailemaan luonnonkauniissa ympäristössä sijaitsevaan Kartanohotelli Ruusuhoviin. Ruokailun jälkeen ajo Juvalle. Klo 15.00 seurataan Juvan kirkossa Joroisten Musiikkipäivien Sibelius -juhlakonsertissa sopraano, kamarilaulaja Camilla Nylundin esitystä, säestäjänä pianisti Helmut Deutsch. Camilla Nylund on tehnyt mittavan kansainvälisen uran. Helmut Deutsch on itävaltalainen huippupianisti, joka on erikoistunut kamari- ja laulumusiikkiin. Konsertin jälkeen ajo Lahden, Riihimäen ja Forssan kautta

Turkuun, jonne saavutaan noin klo 22.00. Hotelli Pietari Kylliäinen Olavinkatu 15, Savonlinna puh. 015-51830 www.pietarikylliainen.fi Sijaitsee pääkadun varrella lähellä Olavinlinnaa. Viihtyisät ja ilmastoidut hotellihuoneet ja kodikas ruokaravintola. Matkan hinta: jäsenet 855 euroa, ei-jäsenet 872 euroa Lisämaksu yhden hengen huoneesta 101 euroa. Hintaan sisältyy: • linja-autokuljetukset ohjelman mukaan • kahden yön majoitus Hotelli Pietari Kylliäisessä 2 hengen huoneessa • 2 aamiaista, kahvitarjoilu, 2 lounasta ja illallinen • Toscan ja La Traviatan -oopperoiden A-katsomon liput • Camilla Nylundin konsertin lippu • sisäänpääsymaksut ja opastukset ohjelman mukaan • matkanjohtaja palvelut Matkanjohtaja: Ulla Halsas


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2015 - 21

JOULU NEW YORKISSA UUSI VUOSI RISTEILLEN FLORIDASSA JA BAHAMASAARILLA New York – Port Canaveral – Nassau – CocoCay – New York 23.12.2015 – 04.01.2016 Joulunaikaa New Yorkissa ei voi sanoin kuvailla, se on koettava itse. Kaupunki on koristeltu lukemattomilla valoilla ja kauniilla koristeilla. Tällä matkalla vietetään joulu New Yorkissa ja majoitutaan ydinkeskus­tassa sijaitsevaan neljän tähden Sanctuary Hotel New Yorkiin, käve­lymatkan päähän monista nähtävyyksistä. Joulukuussa lämpötila New Yorkissa vaihtelee keskimäärin -1 asteesta +6 asteeseen. Uusi vuosi otetaan vastaan Royal Caribbeanin huhti­kuussa 2015 valmistuvassa Anthem of the Seas -luksusristeilijällä. Risteily alkaa Cape Liber­tyn satamasta New Jerseystä, puolen tunnin ajomatkan päässä New Yorkista. Risteilyllä ma­joitutaan parvekkeellisiin hytteihin seitse­mäksi yöksi ja nautitaan laivayhtiön ja Matkari Oy:n järjestämistä ohjelmista. Risteilyn aikana pysähdytään Flori­dassa ja Bahamalla, joissa sää vaihtelee keskimäärin +20 asteesta +28 asteeseen. Risteilyn yksi koho­kohta on vierailu Yhdysvaltain Ilmailu- ja avaruushallinnon NASA:n Flo­ridassa sijaitsevassa avaruuskeskuksessa, joka on perustettu vuonna 1962 ja nimetty presi­dentti John F. Kennedyn mukaan. Vierailu Flori­dan itärannikolla sijaitsevassa Kennedy Space Centerissä palauttaa elävästi mieleen vuosien takaiset tapahtumat. Bahama on Atlantin valtameressä sijaitseva saarivaltio, joka koostuu noin 700 saaren ketjusta. Asuttuja saaria on 30. Bahama sijaitsee Kuuban ja Floridan välissä ja on kokonais­pinta-alal­taan noin 14 000 neliökilometriä. Asukkaita saarilla noin 300 000. Saarilla käy vuo­sittain mil­joonia turisteja, joita houkuttelevat lauhkea ilmasto, hienot rannat ja kaunis luonto. Baha­malla vieraillaan kahdessa kohteessa: pääkaupunki Nassaussa sekä CocoCayssa. Nassau on historiallinen maamerkki, joka tarjoaa upeita rantoja sekä suuren valikoiman har­ rastuksia maissa ja merellä. Saari on nykyään itsenäinen, mutta brittiläisen vallan muisto­ merkkejä on kaikkialla. CocoCay on yksi Bahaman upeista saarista, jonne Royal Ca­ribbeanin vieraat pääsevät yksinoikeudella. MATKAOHJELMA: Keskiviikko 23.12.2015 Lähtö klo 10.00 Ortodoksisen kirkon luota, Yliopistonkatu 19, Turku. Ajo Helsinki-Vantaan lento­asemalle, josta Finnairin suora lento AY005 lähtee New Yorkiin klo 14.10. Lennon kesto 8 tuntia 45 minuuttia. Lennolla tarjotaan lämmin ateria, välipala sekä ruokajuomat. Klo 15.55 lento saapuu John F. Kennedyn lentoasemalle. Kuljetus Sanctuary Hotel New Yorkiin, jonne majoitutaan nel­jäksi yöksi Superior -huoneisiin. Loppuilta jätetään lepäämistä varten. Jouluaatto, torstai 24.12.2015 Buffetaamiainen hotellissa. Tämä päivä vietetään tutustuen New Yorkiin. Kiertoajelu suuntautuu kohti keskuspuistoa, Central Parkia, jonka länsipuolelta ajetaan Harlemiin. Täällä nähdään mm. kuuluisa Apollo-teatteri, kirkkoja ja ihmisvilinää. Harlemista jatketaan itäpuolta pitkin 5th Avenuelle ohittaen Metropolitanin oopperatalo ja Guggenheim -museo. Pysähdys Rocke­feller Cente­rissä, josta matka jatkuu kohti Times Squarea, SOHOn aluetta, Greenwich Villa­gea, Tribecaa, Flat Ironia, Union Squarea sekä kiinalaista kaupunginosaa. Pysähdytään Memorial -muistomerkillä, Ground Zerolla, kunnioittamaan 11.09.2001 World Trade Centerin terrori-iskuissa kuolleiden muistoa. Kierros jatkuu vielä Battery Parkiin, josta näkyy Vapauden patsas ja Ellis Is­land -saari. Saarella sijaitsi 1892–1954 maahanmuuttajien vastaanottokeskus, jonka läpi miljoonat siirtolaiset saapuivat Yhdysvaltoihin. Paluumatkalla hotelliin ajetaan itärannikkoa pitkin ohittaen Yhdistynei­den kansakuntien (YK) rakennus. Jouluaaton juhlaillallinen nautitaan lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsevassa The View -näköalaravintolassa, joka tarjoaa maittavan ruoan lisäksi upeat näkymät kaupungille. Illalli­sen yhteydessä nautitaan joulun juomana amerikkalaiseen tapaan munatoti sekä ruokajuomana vii­niä. Joulupäivä, perjantai 25.12.2015 Buffetaamiainen hotellissa. Joulupäivä Yhdysvalloissa on vapaapäivä työstä ja se on pyhitetty su­ kulaisten ja ystävien tapaamiseen sekä lahjojen jakamiseen. Tämän vuoksi joulupäivä vietetään rau­hallisissa merkeissä ulkoillen kuuluisassa Central Park -puistossa. Joulupäivän juhlaillallinen nau­ titaan majoitushotellista kävelymatkan päässä sijaitsevassa Michael Jordan´s Steak Housessa. Tapaninpäivä, lauantai 26.12.2015 Buffetaamiainen hotellissa. Tämä päivä vietetään Matkan hinta: jäsenet 3925 euroa, ei-jäsenet 3975 euroa Lisämaksu yhden hengen huoneesta 425 euroa. Risteilyn yhden hengen hytin lisämaksu selviää huhtikuussa 2015. Hintaan sisältyy: • linja-autokuljetukset Turku-Helsinki-Vantaa-Turku • lentomatkat Finnairin reittilennoilla Helsinki-New York-Helsinki • linja-autokuljetukset kohteissa ohjelman mukaan • 4 yön majoitus Sanctuary Hotel New Yorkissa 2 hengen Superior -huoneessa • 4 buffetaamiaista Sanctuary Hotel New Yorkissa • lounas ja 2 juhlaillallista New Yorkissa

tutustumalla Guggenheim- ja MoMa -museoihin. Solomon R. Guggenheim -museo on modernin ja nykytaiteen museo New Yorkin Upper East Si­dellä Manhattanilla. Se on tunnetuin Solomon R. Guggenheimin säätiön ylläpitämistä museoista ja sitä kutsutaan yleisesti Guggenheim -museoksi. Museum of Modern Art, MoMa, on taidemuseo New Yorkin Keski-Manhattanilla. Se on ehkä maailman johtavin modernin ja nykytaiteen museo. Lounas The Carroll and Milton Petrie Caféssa. Loppupäivä vapaata aikaa tutustua New Yorkiin omien mielty­ mysten mukaan. Sunnuntai 27.12.2015 Cape Liberty, New Jersey Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä lähdetään matkatavaroiden kanssa Harlemin kaupunginosaan Gospel -tapahtumaan. Harlemista ajo Cape Libertyn satamaan, jossa muodollisuuksien jälkeen siir­rytään Anthem of the Seas -alukseen. Majoit­ tuminen parvekkeellisiin kannella 13 sijaitseviin kah­den hengen hytteihin seitsemäksi yöksi. Hytin koko 18,4 neliömetriä ja par­vek­keen 5,1 neliömetriä. Anthem of the Seas lähtee risteilemään klo 16.00. Yhteinen kokoontuminen laivalla. Maanantai 28.12.2015 Merellä Tämä päivä vietetään merellä. Aikaa tutustua alukseen ja nauttia laivayhtiön tarjoamista palveluista. Yhteinen kokoontuminen laivalla. Förin Äijän humoristinen opintotuokio ”Kummottos maailmal pärjätä”. Tiistai 29.12.2015 Port Canaveral, Florida klo 13.00 – 23.00 Anthem of the Seas saapuu Port Canaveraliin Floridaan klo 13.00. Päivän aikana tehdään noin viisi tuntia kestävä mielenkiintoinen retki Kennedyn avaruuskeskukseen. Keskuksessa nähdään mm. sukkuloiden laukaisualusta, useita raketteja, kuten ehkä kaikkein tunnetuin Saturn V, joka oli en­simmäisen kuun pinnalle laskeutuneen miehitetyn avaruuslennon kantoraketti. Keskuksen IMAX -teatterissa koetaan Apollo 8, ensimmäisen miehitetyn raketin, historiallinen laukaisu kolmiulottei­ sena. Anthem of the Seas lähtee risteilemään kohti Bahamaa ja Nas­sauta klo 23.00. Keskiviikko 30.12.2015 Nassau, Bahama klo 14.00 – 23.59 Anthem of the Seas saapuu Nassauhun klo 14.00. Iltapäivällä tehdään noin kahden tunnin lasi­poh­ javeneretki Nassaussa. Retken aikana nähdään historiallisia paikkoja, missä rikkaat ja kuuluisat • Gospel -tapahtuma Harlemissa • 7 vuorokauden risteily Anthem of the Seas-aluksella D4 -kategorian parvekkeellisessa 2 hengen hytissä kannella 13 • risteilyllä täysihoito • alkoholittomat (mehu, vesi, kahvi) juomat risteilyllä • risteilyllä ohjelmassa mainitut retket • sisäänpääsymaksut ohjelman mukaan • paikallisoppaiden palvelut • laivayhtiön järjestämä monipuolinen ohjelma • USA:n matkustuslupa (ESTA) • lento- ja satamaverot sekä muut viranomaismaksut • palvelumaksut ja kantajamaksut hotellissa ja risteilyllä • juomarahat paikallisoppaille ja linja-autonkuljettajille

ihmiset asuvat sekä kuullaan tietoja Bahamasta. Retkellä saadaan ihastella koralliriuttoja, trooppisia kaloja ja elävää korallia. Veneen ajaessa takaisin satamaan kuunnellaan musiikkia ja nautitaan rommi- tai hedelmäboolia. Aikaa jää vielä tutustua Nassaun kaupunkiin omien mielty­mysten mukaan. Anthem of the Seas lähtee risteile­mään kohti CocoCayta klo 23.59. Uudenvuodenaatto, torstai 31.12.2015 CocoCay, Bahama klo 08.00 – 17.00 Anthem of the Seas saapuu CocoCaylle klo 08.00. Päivän aikana siirrytään yhteysaluksella (tender) CocoCaylle. Saarella tehdään noin tunnin kestävä rauhallinen kä­velyretki, kävelyä noin 1,5 km. Kävelyretken aikana ihastellaan meritähtiä, kotiloita, pelikaaneja, iguaaneja ja monenlaisia lintuja. Iltapäivällä palataan yhteysaluk­sella takaisin Anthem of the Seas -alukseen, joka lähtee risteilemään Coco­ Caysta klo 17.00. Yhteinen kokoontuminen laivalla. Markku Heikkilän riemukas katsaus ”Vuaren 2015 kaikkest tärkiämpi uutissi - ei virallissi mut torellissi.” Uudenvuodenpäivä, perjantai 01.01.2016 Merellä Tämä päivä vietetään merellä. Aikaa nauttia laivayhtiön tarjoamista palveluista. Yhteinen kokoontuminen laivalla. Markku Heikkilän leikkimielinen Matkavisa, jossa voi voittaa, vaikka ei tietäisi yhtään mitään.  Lauantai 02.01.2016 Merellä Tämä päivä vietetään merellä. Aikaa nauttia laivayhtiön tarjoamista palveluista. Yhteinen kokoontuminen laivalla. Markku Heikkilän esitelmä ”Misä sun sialus on” vetää yhteen joukkueeksi hitsautuneen matkalais­ joukon tunnelmat. Nyt kiitellään toisiamme vesissä silmin.   Sunnuntai 03.01.2016, Cape Liberty, New Jersey klo 07.00 Anthem of the Seas saapuu Cape Libertyyn klo 07.00. Aamiaisen jälkeen jätetään Anthem of the Seas ja siirrytään linja-autolla noin tunnin ajomatkan päähän Woodbury Common Premium Outlet -ostoskeskukseen (tehtaanmyymälä), joka on yksi maailman isoimmista ja kauneimmista Outle­ teistä. Täältä löytyy kauppoja jokaiseen makuun ja kun on tehnyt ostoksia täällä voi vasta silloin kertoa käyneensä Out­ letissä. Myöhemmin iltapäivällä kuljetus John F. Kennedyn lentoasemalle, josta Finnairin suora lento AY006 lähtee klo 17.45 Helsinkiin. Lennon kesto 8 tuntia 5 minuuttia. Lennolla tarjotaan lämmin ateria, välipala sekä ruokajuomat. Helsinkiin saavutaan klo 08.50 (04.01.).

MATKAHUUMORIA NOSTATTAA TUTTU TURKULAINEN RADIOPERSOONA MARKKU ”FÖRIN ÄIJÄ” HEIKKILÄ Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen riennoissa vuosikausia mukana ollut Heikkilä viihdyttää, hauskut­taa ja herättää välillä ajatuksiakin Anthem of the Seasilla pidettävissä yhteisissä ohjelmahet­ kissä. Hän vetää muun muassa hauskan Matkavisan ja Förin Äijänorishow´n, joka lupaa naurulihaksille töitä.

• Matkarin matkanjohtajan Ulla Halsasin palvelut koko matkan ajan Sanctuary Hotel New York**** 132W 47th Street, New York 10036 puh. +1 212 234 7000 www.sanctuaryhotelnyc.com Ylellinen boutique -hotelli, joka sijaitsee yhden korttelin päässä Times Squarelta, kävelymatka te­ atterialueelle ja useisiin nähtävyyksiin. Hotellissa ravintola ja aulabaari. 111 huonetta, jotka sisus­tettu lämpimin värisävyin. Huoneissa TV, tallelokero, kylpyhuone, suihku, minibaari ja ilmainen WiFi.

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT: Matkari Oy, Itäinen Pitkäkatu 30, Turku puh. (02) 2657 913 • Avoinna arkisin klo 8.00-15.30 Muut matkat, pyydä ohjelmat puh. (02) 2657 913 tai katso www.lssy.fi


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

22 - 2015 - N:o 1

Toimintaa syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen TOIMINTAA ERI SYÖPÄPOTILASRYHMILLE Syöpäpotilaiden vesivoimistelut ja mattojumppa Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksessa • maanantaisin: klo 9 (kaikki potilaat), klo 10 (rintasyöpäpotilaat), klo 16.30 (jäsenet) ja klo 17.30 (jäsenet) • keskiviikkoisin: klo 9.15 (kaikki potilaat), klo 10 (rintasyöpäpotilaat), 17.30 (avanneleikatut) ja 18.30 (kaikki potilaat) Lisäksi syöpäpotilailla on mahdollisuus osallistua ohjattuun mattojumppaan maanantaisin klo 18.30. Mattojumpan ja vesivoimistelun kausimaksu on 30 € (tammi-toukokuu ja syys-lokakuu). Lisätiedot: p. 02 2657 606 (liikuntapalvelut) tai p. 02 2657 666 (keskus)

ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT JA HEIDÄN LÄHEISENSÄ

Etuset-ryhmä tarjoaa tietoa eturauhassyövästä ja sen hoidosta sekä sairauden vaikutuksesta elämään. Ryhmä antaa potilaille läheisineen mahdollisuuden virkistäytyä ja tavata muita saman sairauden kokeneita. Ryhmällä on oma toimikunta, joka suunnittelee ja ohjaa toimintaa ryhmäläisten toiveiden mukaisesti. Liittyäksesi Etuset-ryhmään ja saadaksesi postia, ilmoita nimesi ja osoitteesi puhelimitse: 02 2657 666 / postitse Meri-Karinaan tai sähköpostitse etusetpotilaat@gmail.com. Lisätietoja Etuset-ryhmän toiminnasta em. sähköpostiosoitteesta. Luento-ja keskusteluryhmätoiminta Eturauhassyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen tarkoitetut luentoja keskustelutilaisuudet järjestetään Meri-Karinassa yleensä kuukauden kolmantena keskiviikkona (huomioi ohjelmassa olevat poikkeukset). Kokoontumisten yhteydessä on kahvitarjoilu ja arpajaiset. Vuoden aikana Etuset-ryhmä saattaa järjestää muutakin toimintaa, jolloin toiminnasta ilmoitetaan erikseen kirjeitse. Luento-, keskustelu- ja virkistystoimintaa Meri-Karinassa • ke 18.3. klo 18 Lakiasiat, Sanna Tähkäpää, TOP • ke 15.4. klo 18 Muistiongelmat, Matti Karvonen, neurologi, NEO • su-ma 24.–25.5. Kesäpäivät Meri-Karinassa ja merellä, yhteistyössä Propon kanssa • to 17.9. klo 18 Grilli-ilta: saunomista, uintia ja yhteislaulua Meri-Karinassa • ti 13.10. klo 18 Paikallisosastoyhteistyö: Kivun moninaisuus, Reino Pöyhiä, kivunhoidon, palliatiivisen lääketieteen ja syd anest erityispätevyydet, Oyl, Meilahti, ATEK, HYKS, TY, HY • ke 18.11. klo 18 Urologia 2015, Harri Backman, urologi, Turunmaan sairaala • ke 9.12. klo 18 Joulujuhlat Meri-Karinassa Liikuntakerho Eturauhassyöpäpotilaiden liikuntakerho Meri-Karinassa maanantaisin klo 12. Jumppa kestää noin 45 minuuttia, jonka jälkeen sauna- ja allasosasto varattuna klo 15 asti. Ohjelmassa mm. mattojumppaa, kuntopiiriä ja kuntosaliharjoittelua, jokaisen oman kunnon mukaan. Liikuntakerholaiselle 10 kerran maksu 25 € tai kertamaksuna 3 €. Maksu Meri-Karinan keskukseen. Liikuntakerhon ohjaajana toimii fysioterapeutti tai kuntohoitaja. Liikuntakerho on tarkoitettu sekä miehille että naisille, mukaan mahtuu myös kesken kauden.

LAPSISYÖPÄPOTILASPERHEIDEN KERHO SYKERÖ

Sykerö järjestää monipuolista toimintaa lapsisyöpäpotilasperheille. Sykeröllä on äiti- ja isäkerhot, jotka tarjoavat vanhemmille vertaistukea ja mahdollisuuden viettää omaa aikaa. Toimintapäivät Meri-Karinassa keväällä 2015: • la 21.3. Lisätietoa kevään muista toimintapäivistä nettisivuilta. Toimintapäivien yhteydessä Meri-Karinan leikkihuoneet sykeröläisten käytössä. Sisäänkäynti infektioriskissä oleville ainoastaan Meri-Karinan kongressisalin päätyovista. Muutokset ohjelmaan mahdollisia, lisätietoa luvassa sykeröläisille ennen tapahtumaa. Infektioriskittömät ”vapaat” uinnit keväällä 2015 (ei erillistä ilmoittautumista): • ti 3.3. klo 17–19.30 • ti 17.3. klo 17–19.30 • ti 31.3. klo 17–19.30 • ti 26.5. klo 17–19 • ti 9.6. klo 17–19 Infektioriskittömät ohjatut vesipeuhut ja uimakoulu keväällä 2015 (ei erillistä ilmoittautumista): • ti 14.4. klo 17–19 • ti 21.4. klo 17–19 • ti 28.4. klo 17–19 • ti 5.5. klo 17–19 • ti 12.5. klo 17–19 Allas kaikille vapaassa käytössä klo 17–18 (ohjattu vesipeuhu klo 17.15–17.45), minkä jälkeen se varataan uimakoululaisille. Uimaopettajana ja -valvojana toimii Jenna Kukkonen.

huomioitu infektioeristystä, joten hoidossa olevien nuorten on hyvä keskustella osallistumisesta lääkärin kanssa. Nuorten toiminnan ohjaajana toimii lapsiperhekoordinaattori Niina Ollikainen.

tuki auttaa arjesta selviytymisessä, mutta ei korvaa ammattityötä. Tiedustelut vertaistukihenkilön saamiseksi: vapaaehtoistyön koordinaattori Minna Vaininen, p. 02 2657 619, minna.vaininen@ lssy.fi

Sykerönuorilla on oma Facebook-yhteisö Snuggles. Ryhmä on salattu, ja kaikki ryhmän jäsenet kuuluvat sykerönuoriin. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Niina Ollikaiseen: niina.ollikainen@ lssy.fi, p. 02 2657 853

Vertaistuki on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemusten vaihtoa sekä tukemista samassa elämäntilanteessa olevien tai samoja ongelmia käsittelevien kesken. Vertaistukihenkilöllä omakohtainen sairauden kokemus mahdollistaa yhteisen kielen ja kokemusmaailman jakamisen tuettavan kanssa.

Lisätietoa Sykerönuorten toiminnasta: • lssy.fi > potilaille & läheisille > tukitoiminta > vertaistuki > nuoret

RINTASYÖPÄPOTILAIDEN VERTAISTUKIRYHMÄT

Keskusteluryhmät uusille hiljattain sairastuneille rintasyöpäpotilaille Meri-Karinassa. Ryhmien tarkoituksena on auttaa ja tukea potilaita sopeutumaan sairauden mukanaan tuomaan uuteen elämäntilanteeseen. Ryhmät ovat osanottajille maksuttomia, eikä niihin tarvitse etukäteen ilmoittautua. Ryhmät toteutetaan yhteistyössä Tyksin syöpäklinikan kanssa. Ryhmän vetäjinä toimivat sairaanhoitajat Christina Berger ja Kirsi Kivioja-Viitala. Ryhmät on tarkoitettu rintasyöpäpotilaille, jotka haluavat • tietoa, neuvoa ja henkistä tukea • keskustella aiheesta toisten kanssa • kuulla toisten kokemuksia • tavata muita rintasyöpäpotilaita Rintasyöpäpotilaiden keskusteluryhmät Meri-Karinassa • nuorten ryhmä joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 18–20: 5.3., 2.4. ja 7.5. • yli 45-vuotiaiden ryhmä joka kuukauden toinen torstai klo 18–20: 12.3., 9.4. ja 21.5. Vertaistukiryhmä levinnyttä rintasyöpää sairastaville Ryhmä kokoontuu Meri-Karinassa to 19.3. klo 18–20. Ohjaajana toimii erikoissairaanhoitaja Christina Berger. Avoin keskusteluryhmä. Ei ennakkoilmoittautumista.

Vertaistukihenkilöiden peruskoulutus järjestetään la 11.4. ja la 18.4. klo 8–16 Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksessa (Seiskarinkatu 35, Turku). Peruskoulutus on suunnattu uusille vertaistukihenkilöiksi aikoville. Ennen koulutusta järjestetään haastattelu. Koulutuksessa käsitellään vertaistukihenkilötoiminnan periaatteita ja käytäntöä. Jatkuvaa tarvetta on mm. hematologisten, keuhkosyöpäpotilaiden sekä harvinaisempia syöpäsairauksia sairastavien potilaiden vertaistukihenkilöille. Tiedustelut ja ilmoittautuminen haastatteluun pe 20.3. mennessä: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Vaininen, p. 02 2657 619, minna.vaininen@lssy.fi

TERVETULOA MUKAAN TALKOO- JA YSTÄVÄTOIMINTAAN

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksessä on mahdollisuus osallistua monipuoliseen talkoo- ja ystävätoimintaan. Tarvetta on esimerkiksi avustaviin keittiötehtäviin, tilojen kalustamiseen, keräystoimintaan ja pihatehtäviin sekä virikkeelliseen toimintaan, kuten kerhotoimintaan. Lisäksi kaivataan ystäviä palvelukeskuksen asukkaille ulkoilu- ja keskusteluseuraksi. Talkoo- ja ystävätoimintaan tuleville järjestetään koulutus ja perehdytys toimintaan. Jos olet kiinnostunut osallistumaan seuraavaan koulutukseen, ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin: Minna Vaininen, p. 02 2657 619, minna.vaininen@lssy.fi

PAIKALLISOSASTOJEN TUKIJA VIRKISTYSTOIMINTA

ILOA JA ITSETUNTEMUSTA

Virkistys ja rentoutusryhmä syöpää sairastaville naisille Virkistys ja rentoutusillat sisältävät alustuksen, keskustelua, rentoutumisharjoituksia sekä erilaisia ohjattuja työkaluja henkiseen hyvinvointiin ja iloon. Ryhmän ohjaajana toimii valokuvaaja ja hyvinvointivalmentaja Piritta Fors. Iloa ja itsetuntemusta -ryhmän kokoontuminen Meri-Karinassa joka toinen tiistai klo 18–20 • 17.3. Minä olen tärkeä • 31.3. Voimaantumisen työkaluja • 14.4. Oma sisäinen identiteettini • 28.4. Valta ja vapaus valita ilo • 12.5. Minun aarrekarttani • 26.5. Oman elämäni kuningattarena Ryhmä käynnistyy, jos ilmoittautujia on vähintään viisi. Ryhmään mahtuu 10 osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmä osanottajille maksuton. Ilmoittautumiset ke 11.3. mennessä: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Vaininen, p. 02 2657 619, minna.vaininen@lssy.fi

VOIMAVARAA

Syöpää sairastavien miesten keskusteluryhmä Keskusteluryhmä on ensisijaisesti suunnattu muille kuin eturauhassyöpäpotilaille, joilla on oma Etuset-ryhmänsä. Voimavararyhmässä voi puhua sairauden kokemuksesta ja jakaa ajatuksiaan saman kokeneiden kanssa. Ryhmään voi tulla myös kuuntelemaan ja saamaan tietoa sekä neuvoja. Ohjaajana toimii sosiaali-/terveysalan ammattilainen. Ryhmä on osanottajille maksuton, ja se käynnistyy, jos ilmoittautujia on vähintään viisi. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Vaininen, p. 02 2657 619, minna.vaininen@lssy.fi

VERTAISTUKIRYHMÄ SYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN LÄHEISILLE

Sairastuminen syöpään ja siihen liittyvät syöpähoidot verottavat sekä sairastuneen itsensä että hänen läheistensä voimavaroja. Terveellä läheiselläkään ei aina ole saatavilla tukihenkilöä, jonka kanssa jakaa arjen ja sairauden aiheuttaman kriisin. Tähän tarjoaa mahdollisuuden vertaisryhmä, jonka ohjaajana toimii taideterapeutti Kaisa Haltia. Syöpään sairastuneiden läheisille tarkoitettu tuki-ja keskusteluryhmä on tarkoitus käynnistää lokakuussa 2015, jos ilmoittautujia on vähintään viisi. Ryhmään mahtuu 10 osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmä kokoontuu MeriKarinassa syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana yhteensä 12 kertaa. Osanottajille maksuton. Tiedustelut ja ilmoittautumiset ke 30.9. mennessä: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, p. 02 2657 619, minna.vaininen@lssy.fi

SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖTOIMINTA

Lisätietoa Sykerön toiminnasta: • sykero@lssy.fi • lssy.fi > potilaille & läheisille > tukitoiminta > vertaistuki > lapsisyöpäpotilaat

Saattohoitovaiheen potilaalla on halutessaan mahdollisuus tavata tukihenkilö. Vapaaehtoisena toimivan tukihenkilön rooli on olla potilaan ja hänen läheisensä tukena, kuulijana ja kokemuksen jakajana tuettavan toiveista käsin. Vapaaehtoiset on koulutettu toimimaan tukihenkilöinä, ja heille järjestetään koulutusta ja työnohjausta syöpäyhdistyksen toimesta. Lisätietoa saattohoidon tukihenkilötoiminnasta: Karinakodin vastaava hoitaja Merja Leinonen, p. 02 2657 623

SYKERÖNUORET (13–17-VUOTIAAT)

MIKÄ VERTAISTUKITOIMINTA?

Syöpää sairastavat tai sairastaneet kokoontuvat noin kerran kuukaudessa. Tapaamiset joko Meri-Karinassa tai muualla aktiviteettien parissa. Meri-Karinan ulkopuolisessa toiminnassa ei ole

VERTAISTUKIHENKILÖKSI?

Vertaistukitoiminta perustuu osallistujiensa omaan elämänkokemukseen, keskinäiseen tasa-arvoon, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen sekä kohtaamiseen ja tukemiseen. Vertaisilta saatu

Toimintaa ylläpidetään pääsääntöisesti vapaaehtoistyönä. Tarjolla on keskustelua, ryhmätoimintaa, vertaisia ja tukihenkilöitä sekä sovitusti myös yhdistyksen kouluttamia vertaistukijoita. Paikallisosastot järjestävät lisäksi monenlaista virkistystä. HUOM! Jos haluat oman paikallisosastosi tiedotteen kotiin postitettuna, lähetä yhteystietosi sähköpostilla tai soita yhteyshenkilölle. Lisätietoa saat myös nettisivuilta paikallisosastokohtaisesti.

FORSSA

lssy.fi/paikallisosastot/forssa TAI www.solukko.net forssa@lssy.fi FORSSAN SOLUKKO Siurilankatu 28, 30300 Forssa • tukihenkilöiden välitys, p. 050 577 7338 (ma-pe klo 10–18) • paikallisosaston oma syöpäsairaanhoitaja tavattavissa ajanvarauksella, p. 050 577 7339 (ma-pe klo 16–19) Forssan seudun paikallisosaston toiminta-alue on Forssan kaupunki, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Paikallisosasto järjestää potilaille ja heidän läheisilleen valistus- ja virkistystoimintaa erilaisten luentojen, tutustumiskäyntien ja matkojen muodossa. Säännölliset jäsenillat joka kuukauden toinen keskiviikko (ei kesä-elokuu) klo 18 paikallisosaston omassa toimipisteessä Solukossa. • 11.3. Liikunnan merkitys syöpäpotilaalle, Katariina Hiittiö / Kuntoutusasema Ote Oy • 8.4. Suolistosyövän esiintyminen, oireet ja kirurginen hoito, dosentti Arto Rantala / Tyks • 20.5. (Huom! pv) Lettukestit Saaren kansanpuiston laavulla • 9.9. ”Laula kanssain”, Entiset nuoret laulaa ja laulattaa • 14.10. Hampaat ja hyvinvointi, suuhygienisti/FSHKY • 11.11. aihe ilmoitetaan myöhemmin • 9.12. Puurojuhla ravintola ”Vanhassa Värjärissä” Virkistystoiminta • Vesijumppa Vesihelmessä torstaisin klo 19.15 (ei kesä-elokuu) • Opastettu tutustuminen Forssan museoon ke 10.6. • Samppalinnan kesäteatteri ”Onnen päivät ” ja ruokailu MeriKarinassa la 4.7. Rintasyöpäpotilaiden keskusteluryhmä kokoontuu erikseen ilmoitettavina aikoina. Paikallisosaston oma Kirpputori Solukko (Kauppakatu 12, Forssa) ottaa vastaan lahjoituksia. Tuotto käytetään paikallisosaston toiminnan tukemiseen. Avoinna: ma-pe klo 10–17, la klo 10–14 Toiminnasta, matkojen lähtöajoista ym. ilmoitamme Seutusanomien järjestöpalstalla. Lisätietoja myös www.solukko.net. Lisätiedot: • Kaisa Salminen, puheenjohtaja, p. 050 5691 271, kaisam.salminen@gmail.com • Elina Kaislasalo, lapsisyöpäpotilaat, p. 040 5073 684, elina.kaislasalo@gmail.com • Kirpputori Solukko, p. 03 4384 333


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

LOIMAA lssy.fi/paikallisosastot/loimaa loimaa@lssy.fi Lisätiedot: • Kaisa Hyvärinen, puheenjohtaja, p. 040 762 4196 • lisätietoa myös paikallislehdistä

RANNIKKOSEUTU

lssy.fi/paikallisosastot/rannikkoseutu rannikkoseutu@lssy.fi Tukitoiminta: • Parainen, p. 050 569 0610 • Kemiö, p. 040 734 1931 ja 040 768 5456 Lisätiedot: • Raimo Sulonen, puheenjohtaja, p. 040 848 7113

SALO

lssy.fi/paikallisosastot/salo TAI sspo.net salo@lssy.fi SALO-KARINAN PALVELUASEMA Helsingintie 52, 24100 Salo p. 02 7281 670 Avoinna: pe klo 10–12 (ei toimintaa kesä-heinäkuussa) • vertaistukihenkilöiden välitys, p. 040 741 2736 (Siru Virpi) Paikallisosaston toimisto ja palveluasema Salo-Karinasta saa tietoa syöpäjärjestöistä, paikallisosastosta, sopeutumisvalmennuskurssille hakemisesta, jäsenyydestä ja korvauksista. Toimistolle voit tulla keskustelemaan syöpään liittyvistä, mieltä askarruttavista asioista (mielellään ajanvaraus), ja tarvittaessa pyrimme hankkimaan tukihenkilön. Ota yhteyttä ja selvitellään asioitasi myös omaisten kannalta. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelu Salossa laajenee: neuvontahoitaja Salo-Karinassa kaksi kertaa kuukaudessa keskiviikkoisin. Rintaproteesin haku ja luomien tarkastusta Salo-Karinassa, ajanvaraus numerosta 02 2657 927 (ma-pe klo 9–11, 1.3.2015 alkaen). (Huom. 1.1.2015 alkaen luomitarkastukset jäsenille maksuttomia, ei-jäsenille 17 €). Keskusteluryhmiä syöpään sairastuneille. Tiedustelut toimistosta, p. 02 7281 670 Tapaamisillat Kaikille avoimet ja maksuttomat tapaamisillat Salo-Karinassa kuukausittain. Kahvia tarjolla klo 17.30 alkaen hintaan 2 € sekä arpoja 2 € potilastoiminnan hyväksi. Otamme mielellämme vastaan arpavoittoja ja lahjoituksia. • ke 18.3. klo 18 Sepelvaltimotaudin nykyinen hoitolinja, sydänkirurgi Anne Lahti / Tyks • ke 23.4. klo 18 Gynekologiset syövät ja joukkoseulonnan tärkeys, naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Tiina Backman / SAS • la 23.5. klo 13–16 Piharieha Salo-Karinan pihalla: makkaraa, lettuja, arvontaa, pelejä palkintoineen, hauskaa yhdessäoloa. Vapaaehtoinen osallistumismaksu. Pilates fysioterapeutti Mia Oksanen, tiistaisin klo 16.45, 18 ja 19.15. Sitoutuminen koko kevääseen x 12 ajalla 13.1.–7.4. Hinta syövän sairastaneille 96 €, muille 132 €. Ilmoittautumiset toimistoon. Hartaushetket Salo-Karinassa joka kk:n toisena maanantaina klo 15 alkaen: 9.3., 13.4. ehtoollinen ja 11.5. Avoin tilaisuus. Askartelua kahvipusseista ym. n. joka kolmas viikko alkaen 9.1. klo 14.30. Tiedustelut toimistoon tai Tertulle, p. 050 339 5286. Teatterit ja matkat Lähdöt Salo-Karinasta ja maksut yleensä 5 viikkoa ennen tilille: LSSY Salon Seudun Paikallisosasto SOP FI15 5410 0220 1869 39, teatterin ja osallistujien nimet. Sitovat ilmoittautumiset: Siru, p. 040 741 2736 / Kirsti, p 050 512 2245 • su 26.4. Kevätretki Huittisten ja Sastamalan seudulle. lähtö klo 9, hinta 35 € (sis. matkat, opastukset, sisäänpääsymaksut, ruuan ja kahvit) • ma-la 4.–9.5. tuettu loma hotelli Siikarannassa Kirkkonummella. Loma toteutetaan RAY:n tuella ja yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa. Loman omavastuuosuus 20 €/vrk ja matkat. Ei edellytä jäsenyyttä. Lisätiedot Juhanilta. • la 13.6. Avioliittosimulaattori Pyynikin kesäteatterissa. Lähtö

N:o 1 - 2015 - 23 Salo-Karinasta klo 14.30, hinta 52 €. • la 8.8. Meri-Karinan lounas ja klo 15 Samppalinnassa ”Fonzie, onnen päivät” -musikaalikomedia. Lähtö Salo-Karinasta klo 12, hinta 50 €. • su 30.8. - la 5.9. Pärnun kylpylämatka. Täysihoito ja 3 hoitoa/ päivä, hinta 386 €. Lisätiedot Juhanilta. Lisätiedot: • Juhani Ivanoff, puheenjohtaja, p. 040 845 7195, juhani_ivanoff@hotmail.com • Leo Lietzèn, varapuheenjohtaja, p. 050 463 5548, leo.lietzen@gmail.com • Siru Virpi, sihteeri, p. 040 741 2736, siru.virpi@gmail.com • www.sspo.net ja Facebook: ”L-S Syöpäyhdistys Salon Seudun Paikallisosasto”

TURKU

lssy.fi/paikallisosastot/turku TAI turkulssy.fi turku@lssy.fi Paikallisosaston tavoitteena on toimialueen syöpäpotilaiden virkistys- ja vertaistukitoiminta, lisäksi pidetään ajankohtaisia luentoja. Vuoden aikana järjestetään jäseniltoja, retkiä, matkoja ja myyjäisiä. Paikallisosasto lahjoittaa varoja syöpäpotilaiden hoitoa ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin vuosittain. Jäsenillat Kokoontuminen Meri-Karinassa joka kuukauden toinen tiistai klo 17.45. Jäsenilloissa kahvitarjoilu ja arpajaiset. Meri-Karinassa järjestettäviin tilaisuuksiin pääsee linja-autolla nro 54, pysäkki Eerikinkadulla kauppahallia vastapäätä. Paluukuljetus Kauppatorille klo 20. • ti 10.3. ”Naisen jaksaminen 50:n ikävuoden jälkeen”, professori Tuula Salmi, Raision Harmonikkakerho • ti 14.4. Orkideat-luento, biologi, kasvitieteilijä Janne Aho. Heli ja Taisto Lehtonen musisoivat. • ti 12.5. Kevätjuhla Retket Paikallisosasto järjestää omia retkiä ja matkoja. Automatkoilla arpajaiset. Yhteyshenkilönä toimii Ulla Ström (ks. lisätiedot). • to 23.4. Retki Helsinkiin. Tutustuminen Uspenskin katedraaliin, lounas Katajanokan vankilassa sijaitsevassa ravintolassa, opastettu kierros Helsingin Talvipuutarhassa. Lähtö Hepokullasta klo 7.45 ja Aurakatu 2 klo 8. Paluu n. klo 19. Matkan hinta potilasjäseniltä 35 € ja jäseniltä 40 €. Ilmoittautumiset ja maksut Ullalle viim. jäsenillassa 14.4. • to 21.5. Tutustuminen Saaristomeren luontokeskus Sinisimpukkaan. Lounas Kasnäsin Paviljongissa. Tämän jälkeen autolautalla Rosalan Viikinki-keskukseen. Lähtö Hepokullasta klo 10.15 ja Aurakatu 2 klo 10.30. Paluu n. klo 20. Matkan hinta 30 €/ hlö. Ilmoittautumiset ja maksut Ullalle viim. jäsenillassa 14.4. Pääsiäismyyjäiset Meri-Karinassa palmusunnuntaina 29.3. klo 11 alkaen. Käsityöpiiri Ahkerat Kertut kokoontuu Meri-Karinan kirjastossa tiistaisin klo 10–12.30, paitsi kuukauden toinen tiistai klo 14–17. Käsityöpiirin vetäjinä toimivat Sirpa Teräs ja Seija Vesala. Ahkerien Kerttujen käsitöitä myynnissä päivittäin Meri-Karinan pääaulassa sijaitsevassa Putiikissa.

Avoinna: ma-pe klo 10–14 (1.3.2015 alkaen) • tukihenkilövälitystä torstaisin klo 13–17, p. 050 321 8173 (Tarja-Liisa Kukkonen) Paikallisosaston toiminta on keskittynyt Ystävän Tuvalle. Tilat on vuokrattu yhdessä Suomen Punaisen Ristin Uudenkaupungin paikallisosaston kanssa. Vertaistukiryhmät • Rintasyöpäpotilaiden vertaistukiryhmä kokoontuu Ystävän Tuvalla kerran kuukaudessa: ma 16.3. ja ke 15.4. klo 18. Tukihenkilötoiminnan yhteyshenkilönä toimii Tarja-Liisa Kukkonen, p. 050 321 8173. Rintaryhmä järjestää pajutyökurssin ensimmäisen osan Ystävän Tuvalla ma 16.3. klo 18. Heimo Peltonen opettaa pajukorin tekoa. Myös muut kuin rintaryhmäläiset tervetulleita. • Eturauhassyöpäpotilaiden ryhmä toimii aktiivisesti keskustellen ja asiantuntijoita kuunnellen. Ryhmä käy kuulemassa luentoja Meri-Karinassa Turussa. Neuvonta tapahtuu Ystävän Tuvalla. Eturauhas- ja rintasyöpäpotilaat saavat Ystävän Tuvalta lippuja Uudenkaupungin uimahalliin. • Muut potilasryhmät toimivat Turussa, ja niistä saa lisätietoa Ystävän Tuvalta. Meri-Karinassa pidettäviin luento- ja muihin tilaisuuksiin järjestetään yhteiskuljetuksia, jotka osasto kustantaa jäsenilleen. Lisätietoa vertaistukihenkilöistä Ystävän Tuvalta, Tyksistä, Tyksin Vakka-Suomen sairaalasta sekä Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksesta. Yhteislaulua hanurisäestyksellä Ystävän Tuvalla to 26.3. ja to 23.4. klo 18. Tilaisuus kaikille avoin. Kevätkauden päätös Tammilehdon rantasaunalla to 28.5. klo 18. Ilmoittautuminen lähempänä ajankohtaa. Lisätiedot: • Esko Tähtinen, puheenjohtaja, p. 040 5775 817 • Marjo Öhrnberg, sihteeri, p. 050 3589 111

Tietoa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnasta myös www-sivuilta www.lssy.fi / www.merikarina.fi

LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN KURSSI- JA NEUVONTAPALVELUT Ajanvaraus ja soittopyynnöt neuvontahoitajille: ma-pe klo 9–11, p. 02 2657 927 (1.3.2015 alkaen) • neuvontahoitajat kaikki syövän hoidon monipuolisia ammattilaisia • ohjausta ja neuvontaa: mm. yleinen syöpäneuvonta, kuntoutusohjaus, syövän periytyvyysneuvonta, rintojen omatarkkailun opastus • luomihuolipoliklinikka (jäsenille maksuton, ei-jäsenille 17 €:n toimistomaksulla 1.1.2015 alkaen) • proteesivälitys: rintaproteesit, rintaliivit, peruukit, uimapuvut • keskusteluapua syöpäpotilaille ja läheisille • vertaistukihenkilövälitystä erityisesti ensitietovaiheessa

Paikallisosasto tiedottaa toiminnastaan: • Turun Sanomien yhdistystoiminta-palsta ja verkkolehden Menovinkit (menovinkit.ts.fi) • turkulssy.fi / lssy.fi/paikallisosastot/Turku

SYÖPÄNEUVONTA-ASEMA TURKU

Lisätiedot: • Anneli Suominen, puheenjohtaja, p. 050 596 0470, annelimr.suominen@gmail.com • Leila Leino, varapuheenjohtaja, p. 040 082 2806 • Soile Tammero, sihteeri, p. 040 530 9942 • Ulla Ström, paikallisosaston matkat: ilmoittautumiset puhelimitse maanantaisin klo 13–15 (ei kesä-, heinä- ja elokuussa) p. 044 5524 814 tai sähköpostilla ulla_strom@hotmail.com • Marja-Leena Louhi, putiikinhoitaja, p. 050 533 1277 • Sirpa Teräs, Ahkerat Kertut -toiminta, p. 040 022 6616

Loimaan aluesairaalan tiloissa Seppälänkatu 15–17, 32200 Loimaa Neuvontahoitajan vastaanotto to ja pe (ajanvarauksella)

UUSIKAUPUNKI

lssy.fi/paikallisosastot/uusikaupunki uki@lssy.fi YSTÄVÄN TUPA Alinenkatu 26, 23500 Uusikaupunki p. 02 8443 600

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku Neuvontahoitajan vastaanotto ma-pe (ajanvarauksella)

SYÖPÄNEUVONTA-ASEMA LOIMAA

SALO-KARINAN PALVELUASEMA

Neuvontahoitajan vastaanotto kaksi kertaa kuussa (ajanvarauksella) Helsingintie 52, 24100 Salo

FORSSAN SOLUKKO

Siurilankatu 28, 30300 Forssa • paikallisosaston oma syöpäsairaanhoitaja tavattavissa ajanvarauksella, p. 050 5777 339 (ma-pe klo 16–19)

KURSSITOIMINTA MERI-KARINA

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku p. 02 2657 610 / kurssi@lssy.fi / www.lssy.fi / www.merikarina.fi

MERI-KARINASSA TAPAHTUU PÄÄSIÄISMYYJÄISET PALMUSUNNUNTAINA 29.3. KLO 11 Myynnissä mm. herkullisia pääsiäisleivonnaisia. Lounas tarjolla klo 11–14, aikuiset jäsenhintaan 11 €, 6–12-vuotiaat 6 €. Muista myös pääsiäispäivän juhlalounas, joka katetaan su 5.4. klo 12–15. Hinta henkilöltä 26 €, jäsenet 22 €, lapset (6–12-vuotiaat) 10 €. Juhlapyhinä B-anniskeluoikeudet. Tee pöytävaraus etukäteen, p. 02 2657 666.

PIHASOITTOKONSERTTI MA 11.5. KLO 17 HEIKIN PIHALLA Musiikista vastaa Timo Rautala ja Atlas-yhtye. Konserttilippu 10 €, sisältää kahvitarjoilun. Tuotto syöpäpotilaiden hyväksi. Lippuja voi ostaa etukäteen Meri-Karinan keskuksesta tai paikan päällä. Tervetuloa uudenlaiseen Pihasoittokonserttiin Turun Hirvensaloon!

Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen, Seiskarinkatu 35, pääsee helposti linja-autolla nro 54 (YO-kylä–Papinsaari). Pysäkki Eerikinkadulla kauppahallia vastapäätä.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

24 - 2015 - N:o 1

Turun Sanomien kestotilaajana on hauskempaa! Kestotilaajana pääset edullisesti tai jopa ilmaiseksi erilaisiin tapahtumiin. Tarjolla on teatteria, konsertteja, urheilua ja messuja – jokaiselle jotakin.

TPS-Blues 27.1.2015

Disney on ice 24.1.2015

TopDogShow 20.1.2015

Wieniläiskonsertti 30.12.2014

TPS-Sport 7.12.2014

Roxette 19.11.2014

We Love the 90’s Xmas 5.11.2014

Osaava Nainen 21.10.2014

Hector Matti ja Teppo 7.10.2014

Brit Floyd 30.9.2014

Turun Sanomat tarjosi vuonna 2014 erilaisia tapahtumaetuja kestotilaajilleen peräti 30 kappaletta ja niitä käytti reilu 10 000 kestotilaajaa. Legendaarisen veljesduon, Matin & Tepon juhlakiertue, Pohjoismaiden menestyneimpiin yhtyeisiin kuuluvan Roxetten saapuminen Turkuun, Osaava Nainen –messutapahtuma, risteily Viking Linella, lätkä- ja futisotteluita –

20 €/kk

Liity tyytyväisten kestotilaajien joukkoon. Tartu alla olevaan tarjoukseen.

Näistä tapahtumaeduista kestotilaajat ovat voineet nauttia viime kuukausien aikana.

Tilaa Turun Sanomat kestona!

ensimmäiset 3 kuukautta

Saat satoja uutisia viikossa taustoineen. Läheltä ja kaukaa.

tässä välähdys kestotilaajille tarjotuista tapahtumaeduista. Vuonna 2015 pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monipuolisia tapahtumaetuja, jotta jokainen tilaaja löytäisi joukosta itseä kiinnostavia tilaisuuksia.

Turun Sanomat 2 kk 60 € + 1 kk kaupan päälle

15 €/kk

TS Digilehti 2 kk 30 € Tilaus jatkuu kestona 2 kk maksuvälein à 30 €

Tilaus jatkuu kestona 2 kk maksuvälein à 60 €

Lisää luettavaa liitteistä joka viikko.

Tunnus KAUPDG30

Tunnus KAUP60

Tilaukseen sisältyy päivittäinen lukuoikeus TS Digilehteen.

Tilaukseen sisältyy paperilehti, viikko- ja erikoisliitteet sekä päivittäinen lukuoikeus TS Digilehteen.

Tarjous koskee talouksia, joiden kestotilaus on päättynyt yli 3 kk sitten ja on voimassa tilauksiin joiden jakelu alkaa viimeistään 31.12.2015. Tilaus alkaa heti kun Turun Sanomat on käsitellyt sen. Ulkomaille meneviin tilauksiin lisätään postimaksu. Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron. Osoitteita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Kustantaja: Turun Sanomat Oy, PL 95, 20101 TURKU • Kotipaikka: Turku • Y-tunnus: 2542362-4

Kolme tapaa tilata:

Tilatessasi tarvitset kampanjan tunnuksen. Löydät sen tarjouksen yhteydestä.

Verkossa osoitteessa ts.fi/kampanja

Soita (02) 269 3400 Ma–pe 8.15–16.30

Lähetä tekstiviesti TS TILAUS K AMPANJATUNNUS sekä yhteystietosi numeroon 16183. Esim. TS TILAUS K AUP60 MAIJA MALLIK AS MALLIK ATU 1 20100 MALLILA

Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 1 2015  
Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 1 2015  
Advertisement