Page 1

LOUNAIS–SUOMEN

SYÖVÄNTORJUNTA

SANOMAT

LOUNAIS– SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

1/2005 N:O 1/2013 2 /2004

Sininen manifesti oli ensimmäistä kertaa Turussa

Tuolit symboloivat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimialueella viime vuoden aikana syöpään sairastuneita lapsia. Menehtyneiden lasten tuoleilla oli kynttilä ja ruusu.

Helmikuun 15. päivänä Turun kauppatorilla vänä lämpötila oli nollassa, ja oli 21 punaista ja sinistä tuolia. Tuolit symbo- pari tuntia ulkoilmassa sai kylnipistelemään jalkoja ja loivat vuoden 2012 aikana Lounais-Suomen män käsiä. Syöpäyhdistyksen toimialueella syöpään sai—Mutta päivähän on kanrastuneita tai sairauteensa menehtyneitä lap- sainvälinen, joten sen ajankohemme voi muuttaa, Reunasia. Jokaisen tuolin selkänojalla oli sairastu- taa nen totesi. neen lapsen ikä sekä hänen syöpädiagnoosinsa. Viiden tuolin päällä oli palava kynttilä sekä 150 lasta sairastuu ruusu kertomassa niistä lapsista, jotka meneh- vuosittain tyivät. Sylvan järjestämässä valtakunSamana päivänä Porissa oli vastaava tapahtuma. Satakunnassa sairastui vuoden 2012 aikana kymmenen lasta syöpään. Yhden tytön muistolle paloi kynttilä. Helmikuun 15. päivä on Kansainvälinen lasten syövän päivä – International Childhood Cancer Day. Päivää on vietetty jo 12 kertaa yli 60 maassa. Tuolitapahtumaa kutsutaan nimellä Sininen manifesti, jonka Helsingissä järjestää syöpää sairastavien lasten ja nuorten valtakunnallinen yhdistys Sylva r.y. Sininen manifesti järjestettiin nyt ensimmäisen kerran Turussa. Järjestäjinä olivat Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y., Lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerö ja Sylva r.y. Yksi tapahtuman aktiiveista oli Sanna Reunanen. Hänen Senni-tyttärensä oli mukana rahankeräyslippaan kanssa Kauppatorilla, jonka kautta työstä päässeet ihmiset kiireh-

tivät linja-autopysäkeille. Oli viimeinen työpäivä ennen talvilomaviikon alkua. Lisäksi lukioissa tanssittiin vanhojen tansseja. Kiirettä riitti. —Ensimmäisen kerran kokemusten perusteella tapahtumaa pitää muuttaa ensi vuonna. Tapahtuma kannattaa järjestää päivällä toriaikaan, ja näin saataisiin Sykerölle enemmän näkyvyyttä, Reunanen mietti. —Kauppatorilla pitäisi myös olla pöytä, josta voisi jakaa esitteitä. Lapsia saisi tulemaan paikalle, jos jakaisimme karkkeja. Lisäksi Sykeröllä pitäisi olla jokin tuote, jota voisi myydä. Porilaiset myivät omassa tapahtumassaan paljon pehmoleluja. Eräät ohikulkijat ehtivät kysymään tapahtumasta, ja osa jäi juttelemaan sykeröläisten kanssa. Järjestäjien kannalta olisi mukavampaa, jos tapahtuma oli kesällä. Helmikuisena päi-

nallisessa tapahtumassa Helsingin Narinkkatorilla oli 150 tuolia. Luku kuvaa vuosittain syöpään sairastuvien alle 16-vuotiaiden lasten lukumäärää. Narinkkatorilla oli myös tuoleja, joiden päällä paloi kynttilä kertomassa niistä lapsista, jotka menehtyivät syöpään. Lapsisyöpäpotilaista sairaudestaan selviytyy noin 80 prosenttia. Idea päivän vietosta on lähtöisin syöpäsairaiden lasten kansainväliseltä kattojärjestöltä ICCCPO:lta, jota Sylva r.y. on ollut perustamassa. Tänä vuonna kampanjateema oli syövän havaitseminen aikaisessa vaiheessa. Suomalaisten lasten yleisimmät syövät ovat akuutti lymfoblastileukemia (ALL) ja aivokasvaimet. Syöpäsairaita lapsia hoidetaan maamme viidessä yliopistosairaalassa Helsingissä (HYKS), Tampereella (TAYS), Oulussa (OYS), Kuopiossa (KYS) ja Turussa (TYKS).

Sanna ja Senni Reunanen olivat järjestämässä Turun kauppatorin Sininen manifesti –tuolitapahtumaa Kansainvälisenä lasten syövän päivänä 15. helmikuuta.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

2 - 2013 - N:o 1 Kauppaneuvos Risto Korpela Puheenjohtaja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Kommerseråd Risto Korpela Ordförande Sydvästra Finlands Canserförening r.f.

Syöpäkampus – tulevaisuuden syöpäkuntoutuskeskus Hirvensalon Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksessa tuli viime kesänä päätökseensä vuosisadan voimainponnistus, kun 27 palveluvuokra-asuntoa kattava uudisrakennus Karinaranta II valmistui. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kotipaikka Kaistarniemen luonnonkauniissa maisemissa on näin saanut lopullisen muotonsa. Samanaikaisesti Syöpäyhdistys on kuitenkin joutunut sopeutusvalmennuskurssitoiminnan kilpailutuksen jaloissa haasteelliseen tilanteeseen. Nykyisessä tilanteessa onkin tärkeää pohtia, miten yhteiskunnan, vapaaehtoisten, Raha-automaattiyhdistyksen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tuella rakennettua toimintakeskusta tulisi kehittää. Tätä silmälläpitäen Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. allekirjoitti vuonna 2009 Turun Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyösopimuksen, joka on jo nyt poikinut ajatuksen tulevaisuuden syöpäkuntoutuskeskuksesta – syöpäkampuksesta. Tutkimuksissa on havaittu, että suomalainen syöpäkuntoutus on perinteisesti kärsinyt pirstoutumisesta – ei ole olemassa yhtä koko syövänhoitopolun kattavaa vastuutahoa. Lisäksi kuntoutus on keskittynyt lähes yksinomaan syöpähoitopolun loppuvaiheeseen. Syöpäkampus -mallissa kuntoutus on puolestaan järjestetty kiinteäksi osaksi koko syövänhoitopolkua ja potilas saa hänelle itselleen räätälöityä eri ammattihenkilöiden ja tukiryhmien tarjoamaa apua erikseen sovittavan henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Syöpäkampus-hankkeen eteenpäin vieminen Meri-Karinassa on täten tärkeä osa syöpäkuntoutuksen tulevaisuuden turvaamista – paitsi lounaissuomalaisesta näkökulmasta myös valtakunnallisesti. Uuden syöpäkuntoutuskeskuksen kehittäminen vaatii luonnollisesti myös resursseja. Niukkuuden aikana olisi ensiarvoisen tärkeää, että julkisista tahoista eritoten Raha-automaattiyhdistys, Kansaneläkelaitos, Turun kaupunki ja yliopisto sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri saataisiin mukaan yhteistyöhön. Lisäksi syöpäkuntoutuksen kehitys Suomessa tulee nojaamaan, kuten aiemminkin, niihin satoihin tuhansiin hyväntekijöihin, jotka ovat omalla panoksellaan mukana tukemassa syöpäjärjestöjen toimintaa.

Cancercampus – framtidens rehabiliteringscenter I verksamhets- och servicecentralen Meri-Karina på Hirvensalo gjordes århundradets kraftansträngning i somras då nybygget Karinaranta II med 27 servicebostäder blev färdigt. Därmed har Sydvästra Finlands Cancerförenings säte i Kaistaruddens natursköna landskap blivit färdigt. Samtidigt har Cancerföreningen emellertid råkat i en utmanande situation på grund av att anpassningsträningskurserna utsätts för konkurrens. I denna situation är det alltså viktigt att överväga hur centret som byggts med stöd av samhället, frivilliga, Penningautomatföreningen och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet borde utvecklas. Med tanke på detta undertecknade Sydvästra Finlands Cancerförening r.f. och Åbo yrkeshögskola år 2009 ett samarbetsavtal som redan nu har gett upphov till idén om cancercampus – framtidens rehabiliteringscenter. Undersökningar har visat att finländsk cancerrehabilitering länge varit splittrad – det finns ingen sektor som är ansvarig för alla skedena i cancervården. Dessutom är rehabiliteringen nästan enbart koncentrerad på cancervårdens slutskede. I modellen cancercampus har rehabiliteringen däremot gjorts till en integrerad del av hela cancervården och patienten får skräddarsydd hjälp av olika professionella personer och stödgrupper i enlighet med en personlig rehabiliteringsplan. För att säkerställa cancerrehabiliteringens framtid är det alltså viktigt – både ur sydvästfinsk och landsomfattande synvinkel – att man arbetar vidare på cancercampus-projektetet i Meri-Karina. Det behövs naturligtvis också resurser för att utveckla ett nytt rehabiliteringscenter. Under lågkonjunkturen skulle det vara ytterst viktigt att få i synnerhet följande offentliga organisationer att delta i samarbetet: Penningautomatföreningen, Folkpensionsanstalten, Åbo stad och universitet samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Dessutom kommer cancerrehabiliteringens utveckling i Finland som hittills att stödja sig på de hundratusentals välgörare som med sin egen insats är med om att stödja cancerorganisationernas verksamhet.

säästöpankki auttaa aina. Meillä toimihenkilöt ovat helposti tavoitettavissa ja asiat hoituvat mutkattomasti, ilman turhia kommervenkkejä. Kaupan päälle saat vakavaraisen pankin turvan säästöillesi. Tervetuloa tyytyväisten asiakkaiden pankkiin!

Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat Seiskarinkatu 35 20900 Turku puhelin (02) 2657 666 telefax (02) 2657 668 Sähköposti: kari.ojala@lssy.fi Päätoimittaja: Kari Ojala

Julkaisija: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Sydvästra-Finlands Cancerförening r.f. Painos: 275.000 Painopaikka: Turun Sanomat Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa 2013

www.säästöpankki.fi/liedonsp Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2013 - 3

”Se on nyt näin”

KOEAJA UUSI FORD FIESTA NYT AUTOMAASSA

—Onhan siinä tietty paradoksi, että ensin kerään 21 vuotta varoja Lounais-Suomen Syöpäyhdistykselle, ja sitten sairastun itse syöpään, toteaa Heikki Kylliäinen, joka toimi 21 vuotta Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen varainhankintapäällikkönä. Vuoden 2011 lopulla Kylliäinen hakeutui vatsavaivojen takia lääkäriin. Hänelle tehtiin vatsatähystys, jonka jälleen seurasi pikainen passitus Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Kylliäiseltä leikattiin suolitukosta, jonka syy selvisi operaation aikana. Hänellä oli haimassa kasvain, jota ei voitu leikata pois. Haimasyöpä diagnostisoitiin 2. päivänä tammikuuta 2012. —Haimasyöpäpotilaista yhdeksän kymmenestä ei elä viiden kuukauden kuluttua diagnoosista. Olen siis yksi kymmenestä, Kylliäinen sanoo haastattelua tehtäessä 18. tammikuuta 2013. Diagnoosista on kulunut hieman yli vuosi, jonka aikana hän saanut sytostaattihoitoa sekä 32 kerran sädehoitojakson loka-marraskuussa 2012. —Sytostaattihoidot ovat rankkoja. Voin vain olla pahoillani niiden lapsisyöpäpotilaiden puolesta, jotka joutuvat käymään hoitoja läpi. Sädehoidot ovat kivuttomia. Kipuja minulla ei ole muutenkaan ollut. Suomessa todetaan vuosittain noin 700 uutta haimasyöpätapausta.

Ammatti tuonut tieto Kylliäinen ei hakeutunut vertaistukiryhmiin. 21 vuotta syöpäyhdistyksen työssä on opettanut syöpäsairauksista. Jos hänellä on ollut kysyttävää tai tuentarve, hän on osannut ottaa suoraan yhteyttä oikeisiin henkilöihin. —Tieto on auttanut. Olen suhtautunut realistisesti asiaan. Kun joka kolmas meistä sairastuu jossain elämänsä aikana syöpään, niin miksi minä olisin ollut mikään poikkeus. Se on nyt näin. Kylliäinen miettii työnsä vaikutusta sairastumiseensa.

—Työni on ollut stressaavaa. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Mikä on psyykeen osuus siihen, kuka sairastuu ja kuka ei? Heikki Kylliäinen laskee keränneensä 21 vuoden aikana kaikkiaan noin neljä miljoonaa euroa Lounais-Suomen Syöpäyhdistykselle. —En minä ole sitä yksin kerännyt. Mukana on ollut noin 30 hengen joukko vakituisia vapaaehtoisia, joita arvostan suuresti. Joka vuosi on myös satojen koululaisten joukko käyty toimestani aktivoimassa Syöväntorjuntatalkoihin. Olen pitänyt satoja oppitunteja syövästä ja olen yrittänyt myös niillä poistaa väärinkäsityksiä ja pelkoja syövästä. —Jokainen euro on pitänyt käydä maailmalta keräämässä.

Myytävänä aate Varainhankintatyö on periaatteessa myyntityötä, mutta muusta myyntityöstä poiketen myyntiartikkeli on hyväntekeväisyysaate. Syöväntorjuntatyö pitää nähdä niin arvokkaana, että yritykset ovat valmiita lahjoittamaan siihen rahaa. Kylliäinen siirtyi syöpäyhdistyksen palkkalistoille liikeelämän puolelta. Hänellä on työssään vahva eettinen pohja. —Jos pystyn tekemään rahaa, myymään ja neuvottelemaan, niin miksi en tekisi töitä jonkun apua tarvitsevan puolesta ennemmin kuin jonkun firman voitontavoittelun puolesta. Varainhankinnan yksi ongelma on se, että suurten yritysten pääkonttorit keskittyvät pääkaupunkiseudulle. Kylliäisen mielestä koko maan kattavat kampanjat pitäisikin organisoida Helsingissä, jossa verkostot ja yhteistyökuviot ovat jo valmiina. Paikallisesti Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

r.y. tekee yhteistyötä lounaissuomalaisten pienten ja keskisuurien yritysten kanssa. —Yksi varainhankinnan tarkoitus on kertoa syöpäyhdistyksestä ja sen antamasta avusta. Joskus varainkerääjät saavat kuulla närkästyneen kommentin, että syöpäsairauksien hoito pitäisi maksaa valtion varoista. Julkinen terveydenhoito hoitaa potilaat, mutta syöpä on koko perheen sairaus, ja koko perheen auttamisessa syöpäyhdistykset ovat tarpeellisia. Syöpäyhdistykset tarjoavat vertaistukea, samassa elämäntilanteessa olevien tapaamisia ja keskustelujen tuomia oivalluksia. —Monelle on tärkeää huomata, että syöpään sairastuminen ei ole esimerkiksi mikään rangaistus, vaan sama sairaus voi tulla kenelle vain. Yksi syöpäyhdistyksen tehtävistä on potilaiden elämänlaadun kohottaminen. Heikki Kylliäinen sanoo omasta sairastumisestaan, että ”perälauta”, kuolema aikaistuu hänen kohdallaan siitä, mitä hän ajatteli. Mutta hän ei halua luovuttaa. Elämää on vielä elettävänä. Kylliäinen avioitui vuoden 2012 lopulla. Hän on toisen kerran avioliitossa. —Ei se ollut mikään päähänpisto. Olimme olleet yhdessä neljä vuotta. —Ensimmäinen lapsenlapseni syntyi maaliskuussa 2012. Olen hänestä, Aaron-pojasta, hyvin ylpeä. Uudet sukupolvet tulevat ja elämä jatkuu. Heikki Kylliäinen siteeraa mielellään erästä Eeva Kilven runoa, sen alkua: Älä ajattele, että elämä on lyhyt./Ajattele: Miten erikoinen kokemus./ Kun siinä ei ole kysymys pituudesta lainkaan,/ vaan että ylipäänsä on saanut kokea tämän. Teksti ja kuva: Pekka Remes

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen varainhankintapäällikkö Heikki Kylliäinen laskee keränneensä neljä miljoonaa euroa Lounais-Suomen Syöpäyhdistykselle. Taustalla bassolaulaja Matti Salmisen muotokuva. Salminen on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen tukija.

Uusi Fiesta ja maailman paras EcoBoost-moottori vievät sinut perille taloudellisesti. Mielenrauhaa tuo Fiestan turvallisuus – 5 tähteä Euro NCAP-testeistä sekä Advanced-tunnustukset saaneet MyKey ja SYNC hätäaputoiminnolla. Uusi Ford Fiesta – menossa mukana 24/7. Uusi Ford Fiesta alkaen 14.944,06 € (autoveroton hinta 11.640 € + arvioitu autovero CO2-päästöillä 120 g/km 2.704,06 €). Hintaan sisältyy toimituskulut 600 €. Ford Fiesta -malliston CO2päästöt 87–138 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 3.3–5.9 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

automaa.fi Automaa Turku Helsinginkatu 22 Automyynti 010 765 6810 Huollon ajanvaraus 010 765 6860

Automaa Raisio Nikkarinkatu 1 Automyynti 010 765 6760 Huollon ajanvaraus 010 765 6860

010 76 -alkuiset numerot: Puhelun hinta lankaliittymästä ja matkapuhelimesta: 0,0835 e/puhelu + 0,1209 e/min (alv 24%)

Heikki Kylliäinen sairastui haimasyöpään


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

4 - 2013 - N:o 1

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Turun seudun paikallisosasto toiminut 40-vuotta Suomen Syöpäpotilaat r.y.:n Turun seudun paikallisosaston perustamiskokous pidettiin Turun yliopistollisen keskussairaalan sädehoitopoliklinikalla 27.2.1973. Toiminta oli aluksi pienimuotoista, mutta innostuneet, asialleen omistautuneet jäsenet ovat kehittäneet vuosikymmenten myötä toimintaa aktiivisesti ja päämäärätietoisesti syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Toiminnan alkuvaiheessa Turun seudun paikallisosaston johtokunnalla ei ollut vakituista kokoontumispaikkaa, vaan tapaamisia järjestettiin esimerkiksi Radiumkodissa, Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tai osaston johtokunnan jäsenten kotona. Pian onnistuttiin kuitenkin saamaan Turun Seudun Keuhkovammayhdistykseltä tila ja lisäksi kokoonnuttiin myös Taimi II:n tiloissa. Monitoimitalo Karinan valmistuttua syksyllä 1973, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry luovutti sieltä tilat Turun seudun paikallisosastolle. Monitoimitalo Karinassa vietettiin myös osaston ensimmäinen oma joulujuhla. Yhteisissä tapaamisissa on ollut alusta asti monipuolista ohjelmaa, kuten asiantuntijalääkärien luentoja ja vierailuja, sekä retkiä ja mu-

Turun paikallisosaston johtokunta. Vasemmalta Salme Kauppinen, Ritva Lindqvist, Marja-Leena Louhi, Terttu Yli-Tolppa-Kerrola, Leila Leino, Sirpa Teräs, Anneli Etelävirta, Seija Vesala, Liisa Mannonen, Maija-Liisa Niittymäki, Anneli Suominen ja Ulla Ström. siikkiesityksiä. Kokoontumisten yhteydessä alettiin myös järjestää arpajaisia. Vuonna 1973 Suomen Syöpäpotilaat ry:n vuosikokoukseen Helsingissä otti osaa 6 paikallisosaston jäsentä. Kokouksessa valittiin Turun yhdistyksestä Suomen Syöpäpotilaat ry:n johtokuntaan varajäseneksi Salme Kallio. Tämä oli ensiaskel myös laajempaan yhteistyöhön. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Turun seudun paikallis-

osaston puheenjohtajina ovat vuosien varrella toimineet Liisa Paalimäki, Helli Larjosto, Hannele Anttila ja Merja Innilä. Viimeisen 10 vuoden ajan paikallisosaston toimintaa on johtanut Terttu Yli-Tolppa-Kerrola. Aiemmin Suomen Syöpäpotilaat r.y.:n yhteydessä toimineet Turun ja Salon paikallisosastot siirtyivät Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen alaisuuteen vuonna 1980. Turun seudun paikallisosaston toimintaan

osallistuvien määrä on vuosien varrella lisääntynyt huomattavasti ja toiminta on kehittynyt toimijoidensa näköiseksi. Osallistuminen antaa mahdollisuuden jakaa arjen iloja ja suruja toisten samanlaisia kokemuksia omaavien kanssa. Johtokunnan jäsenillä on omat vastuualueensa esimerkiksi Ahkerat – Kertut käsityöpiirin vetäjänä, putiikin pitäjänä, retkijärjestelyissä, emännän tehtävissä, sihteerinä ja ohjelmaesitteiden valmistuksessa.

Monipuolista toimintaa toteutetaan syöpäpotilaiden hyväksi mm. erilaisten talkoiden, retkien, käsityötuotteiden valmistuksen ja myynnin, kuukausikokousten ja asiantuntija-alustusten ja iltamien merkeissä. Turun seudun paikallisosasto järjestää perinteisesti myös Pääsiäismyyjäiset ja Joulumyyjäiset, joiden tuotto käytetään syöpäpotilaiden hyväksi.

antaina 20.4.2013 Meri-Karinassa. Vastaanotto klo 17.00 – 17.30 takkahuoneessa. Juhla klo 18.00 kongressisalissa. Illalliskortin hinta on 30 euroa henkilöltä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.4.2013 mennessä: Ulla Ström, puhelimitse maanantaisin klo 1315, puhelin 044 552 4814 tai sähköpostilla ulla_strom@ hotmail.com

Turun seudun paikallisosaston 40-vuotisjuhlaa vietetään lau-

Teksti: Minna Vaininen Kuva: Ville Sinkkonen

Musiikkia neljännessä polvessa Turkulainen musiikin ammattilainen Tauno Huhtala on tehnyt pitkän päivätyön musiikin parissa. Esiintyjän uran Tauno aloitti seitsemänvuotiaana, pelimanni isän bändin rumpusetin takana. Musiikki on siis ollut läsnä läpi elämän. Lisäksi Taunon lapset ja sittemmin myös lapsenlapset ovat päätyneet erilaisiin tehtäviin musiikin saralla. Uransa aikana muusikko on myös ehtinyt kirjailijaksi: Turun Soitonnallisen kerhon runsaalla kuvamateriaalilla varustettu historiikki Soivat vuodet on Taunon käsialaa. Syöväntorjuntatyössä Tauno on ollut mukana koko MeriKarinan toimintakeskuksen olemassaoloajan. Muusikon kannalta luontevin tapa tehdä vapaaehtoistyötä on luonnollisesti ollut musiikkitapahtumien järjestäminen sekä niissä esiintyminen. Erityisesti Tauno muistelee lämmöllä Taidekappelin joulukonsertteja sekä tapaninpäivän, juhannuksen ja pääsiäisen musiikkituokioita. Tauno Huhtalan musiikillinen filosofia on yksinkertainen: ”Musiikki on silloin hyvää, kun se miellyttää kuulijaa. Esiintyessäsi toisille, on parempi, ettei ensimmäiseksi ajattele itseään, vaan kuulijaa. Jos taasen kuulijan ja muusikon mieltymykset kohtaavat, tilanne on vallan erinomainen”.

Taunon mielestä musiikki on parhaimmillaan, kun se synnyttää ihmisessä jotain alitajuista ja yliluonnollista. Etenkin vaikean sairauden kanssa painivalle tämä on tärkeää. Taunon mukaan musiikki onkin terapiakeino – tutun kappaleen soidessa ihmisen mieleen palaa hyviä muistoja, ja nämä muistot auttavat jaksamaan elämässä eteenpäin. Erityisesti Tauno haluaa kiittää Meri-Karinassa kohtaamaansa kuulijakuntaa: ”Aina on ollut läsnä kiitollisia ja musiikista pitäviä kuulijoita. Itsellä on tunne siitä, että on voinut tehdä siitä pienestä hetkestä miellyttävän ja positiivisia ja elämänmyönteisiä ajatuksia herättävän yhdessäolon”. Samalla muusikko on itse päätynyt pohtimaan elämän syviä arvoja ja laittamaan asioita ”perspektiiviin”.

Juhlistaakseen 70-vuotissyntymäpäiviään Tauno kutsui viime jouluna musiikkia rakastavia ystäviään yhteen kahvikonsertin muodossa. Juhlapäivä 16.12. oli tuulen ja tuiverruksen täyttämä luminen talvipäivä. Tästä huolimatta kaukaakin tulleet vieraat olivat päässeet ajoissa perille ja tunnelma Meri-Karinan kongressisalissa oli jouluisen lämmin. Konsertin teemaksi muodostui ”On hetki – soivia vuosia”, joka symboloi paitsi Taunon pitkää muusikon uraa myös mahdollisuutta katsoa ystävien kanssa ”elämää peruutuspeiliin”. Monipuoliseen ohjelmaan kuului Kaarinan Konserttiorkesterin soitantaa, harmonikkamestari Keijo Lounan muisteloja Taunon musiikkitaipaleesta sekä kamarimusisointia perheen ja ystävien kesken. Myös päivänsankari itse vieraili orkesterin solistina laulaen muutamia tunnettuja sävelmiä, kuten ”On hetki”, ”Niin paljon kuuluu rakkauteen”, ”Ilta skanssissa” ja ”Viimeinen ilta”. Taunon toivomuksen mukaisesti lahjojen ja kukkien sijaan syntymäpäiväonnittelut ja muistamiset ohjattiin Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y:n tilille. Näin kertyneillä varoilla tuetaan tulevaisuudessa syöpälasten musiikin harrastamista. Lasten musiikkiharrastuksen tukeminen on ollut jo pitkään lähellä Taunon sy-

Pitkän linjan muusikko ja syöväntorjuntatyön tukija, Tauno Huhtala, juhlisti 70-vuotissyntymäpäiväänsä 16. joulukuuta 2012 Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksessa musiikin ammattilaiselle luontevimmalla tavalla. Tauno kutsui musiikkia rakastavat ystävänsä Meri-Karinaan ”On hetki – soivia vuosia” -kahvikonserttiin. däntä, ja hän pääsee toteuttamaan tätä kutsumusta viikoittain myös kouluvaaritoiminnassa. Lopuksi Tauno haluaa lausua kiitoksen sanat kaikille niille ihmisille, jotka tekivät hänen merkkipäivästään Meri-

Karinassa ikimuistoisen. Erityisen kiitoksen ansaitsevat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja Kari Ojala juhlatilaisuuden järjestelyistä ja harmonikkamestari Keijo Louna vieraiden viihdyttämisestä ikimuistoisilla tari-

noillaan. Pentti Viherluodon sävellyksen sanoin: ”Polkua kun astellaan, tuntea voit varmaan, lahjoja vain elon päivät on”. Teksti: Ville Sinkkonen Kuva: Heikki Roinila


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2013 - 5

Leukemialasten hoidonaikaiset infektiot tunnetaan entistä paremmin

Leukemiaa sairastavilla lapsilla on keskimäärin 2-4 kuumeista infektiota yhden leukemiahoitovuoden aikana. Pienen leukemiapotilaan infektioriskiä kasvattaa syövän lisäksi sen hoito. Molemmat voivat aiheuttaa potilaille neutropeniaa eli neutrofiililinjan valkosolujen vähyyttä, joka altistaa erilaisille infektioille. -Mitä alemmat lapsen neutrofiiliarvot ovat, sitä suurempi on infektioriski. Riskiin vaikuttavat toki myös syöpähoitojen vaikutukset immuunijärjestelmän muihin osiin, kertoo lastenhematologi ja -onkologi Minna Koskenvuo Tyksin lastenklinikalta. Infektion ainoa oire saattaa olla kuume. Siihen voi myös liittyä muita oireita, kuten kipua, väsymystä, hengitystieoireita tai yleistilan laskua. Leukemia ja sen lääkitys nostavat joskus potilaille kuumeen, jota voi olla vaikeaa erottaa kliinisesti mikrobien aiheuttamasta infektiosta. -Onkin turvallisempaa aloittaa antimikrobilääkitys aina kuumeen ilmaantuessa ja seurata lääkesuojassa potilaan vointia, Koskenvuo toteaa. Hoidonaikaisen kuumeen aiheuttaja selvisi takavuosina vain noin 20 prosentissa tapauksista. Nykyisillä mikrobien osoitusmenetelmillä se selviää huomattavasti useammin etenkin virusdiagnostiikka on kehittynyt huimasti 2000-luvulla. Koskenvuo korostaa, että kaikki leukemialasten kuumeiset infektiot vaativat aina sairaalahoitoa. -Kehittyneistä tukihoidoista huolimatta 2-5 prosenttia lapsista menehtyy edelleen muuhun kuin taudin uusiutumiseen. Näistä muista syistä infektiot ovat johtavassa asemassa. Pohjoismaisissa aineistoissa ne olivat mukana noin 60-70 prosentissa hoidonaikaisista kuolemista. Virustaudit voivat pitkittyä Kun lapsen solutasot ovat leukemian tai sen hoitojen seurauksena matalat, saattaa kuumeen syy olla yleistynyt bakteeri-infektio. Muissa tapauksissa kuumejaksoa saattaa selittää aivan tavanomainen virustautikin. Yleisimpiä bakteeritauteja potilailla ovat suoliston, nielun ja ihon normaalikantaan kuuluvien bakteerien, kuten Streptokokkien ja Stafylokokkien aiheuttamat infektiot. Ne saattavat iskeä elimistöön myös hoitotoimenpiteiden seurauksena.

- Hoidon aiheuttama luuydinlama ja hoidossa käytettävät välineet, kuten keskuslaskimokatetri ovat leukemialapsille välttämättömiä, vaikka ne lisäävät infektioriskiä, Koskenvuo muistuttaa. Virustaudeista sairastutaan useimmin rinovirukseen ja muihin hengitystieviruksiin. Virusinfektiot ovat syöpäpotilailla usein pidempikestoisia ja oireiltaan hankalampia kuin terveillä. Hoidossa tulee ottaa aina huomioon jälkitautien sekä sekainfektioiden mahdollisuus. Myös sieni-infektiot ovat leukemiahoidon aikana mahdollisia, mutta niihin sairastuminen on harvinaista.

Immuniteetti toipuu noin vuodessa Potilaiden tulisi välttää mahdollisuuksien mukaan kaikkia infektioita. -Erityisen tarkkana tulee olla esimerkiksi vesirokon aiheuttajan Varicellan kanssa. Lapset toipuvat yleensä hyvin tavanomaisista hengitystieinfektioita tai vatsatautia aiheuttavista virustaudeista, mutta riski taudin pitkittymisestä tai jälkitaudeista on olemassa. Lapsen on noudatettava

Virusdiagnostiikka on kehittynyt huimasti 2000-luvulla, kertoo lastenhematologi ja -onkologi Minna Koskenvuo. infektioeristyskäytäntöjä hoitojen aikana ja vielä vuosi niiden päättymisen jälkeenkin. Tautiriskien torjuminen vaatii vanhemmilta valppautta. -Potilaan tulisi välttää yleisiä tiloja, kuten kauppakeskuksia ja julkisia kulkuneuvoja. Hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava kaikkialla. Myös hyvä ravitsemustila parantaa lapsen kykyä suojautua infektioilta, Koskenvuo muistuttaa. Infektioilta suojaavana lääkkeenä käytetään sulfa-trimetopriimi -antibioottia, jota annostellaan kolmesti viikossa. -Lääkkeellä haetaan suojaa erityisesti Pneumocystissienelle, joka saattaa aiheuttaa immunopuutteiselle potilaalle keuhkotulehduksen. Raskaimman leukemiahoidon läpikäyvillä käytetään harkinnanvaraisesti myös muita bakteeri- tai sienilääkkeitä. Tiukka tartunnanvälttely

ÄITIENPÄIVÄKONSERTTI 12.5.2013 klo 14.00 ja 16.00 Pyhän Henrikin Taidekappelissa, Seiskarinkatu 35, Turku. Konserttivieraita viihdyttävät Suomen Kansallisoopperan tenorisolisti Aki Alamikkotervo sekä pianisti Matti Mako Pääsyliput 15 euroa, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenet 12 euroa. Ennakkomyynti Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen asiakaspalvelutoimisto Itäinen Pitkäkatu 30 ja Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Seiskarinkatu 35, Turku. Ohjelmassa keväisiä säveliä.

Immuniteetin palautuminen kiinnostaa tutkijoita Leukemialasten infektioista tohtoriksi väitellyt erikoislääkäri Minna Koskenvuo on mukana kahdessa laajassa seurantatutkimuksessa, joissa selvitetään syöpälasten hoidonjälkeisen immuniteetin palautumista sekä alttiutta erilaisille infektioille. Tyks-säätiö myönsi vastikään Koskenvuon jatkotutkimuksille apurahan. Myös Moikoisten Syöväntutkimussäätiö r.s. on tukenut merkittävää tutkimustyötä kolmivuotisella apurahalla, jonka määrä on 90.000 euroa. Ensimmäinen tutkimus käynnistyi Turussa ja Tampereella vuonna 2008 ja siinä on mukana 33 tavanomaisen leukemiahoidon päättänyttä lasta. Lasten immuniteetin palautumista ja heillä

vaihtuu Koskenvuon mukaan normaaliin elämään, kun syöpähoitojen loppumisesta on kulunut vuoden verran. - Tämänhetkinen käsitys

esiintyneitä infektioita on seurattu kahden vuoden ajan. Tutkimusryhmän mielenkiinnon kohteena on ollut myös oireettomien lasten mikrobikantajuus. Toinen laaja seurantatutkimus käynnistyi viime vuonna Helsingissä. Siinä seurataan allogeenisen kantasolusiirron läpikäyneiden lasten immuniteetin palautumista ja virusaktivaatioita. Tutkimuskohteena on myös potilaiden hyytymis- ja vuotojärjestelmän toipuminen. Tässä tutkimuksessa on tavoitteena seurata 50 siirtopotilasta kahden vuoden ajan. Tutkimus tehdään yhteistyössä Turun ja Helsingin lastenklinikoiden kanssa, ja potilaita tullaan jatkossa rekrytoimaan myös Turusta.

on, että puolustusjärjestelmän toipuminen tavanomaisesta leukemiahoidosta kestää noin vuoden. Toivomme, että saamme käynnissä olevista tutki-

muksistamme asiasta lisätietoa. Tekstit ja kuva: Vappu Pitkänen

Meille on Meille helppo Meilleonon helppo Meille on tulla helppo tulla helppo tulla helppo

tulla

Satakunnantie 19, Turku puh ja fax 020 740 4300 www.raunistulanapteekki.fi

tulla

Ilmaiset parkkipaikat oven edessä Ilmaiset parkkipaikat oven edessä

Invapaikka, pyörätuoliluiska ja automaattiovet

Avoinna: arkisin 9-19 ja lauantaisin 9-15 Invapaikka, pyörätuoliluiska ja automaattiovet Avoinna: arkisin 9 - 19 ja lauantaisin 9 - 15 Satakunnantie 19, Turku puh ja fax 020 740 4300 Avoinna: arkisin 9-19 ja lauantaisin 9-15 Ilmaiset parkkipaikat oven edessä www.raunistulanapteekki.fi Satakunnantie 19, Turku 60 puh ja fax 020pyörätuoliluiska 740 4300 Invapaikka, ja automaattiovet www.raunistulanapteekki.fi Ilmaiset parkkipaikat oven edessä


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

6 - 2013 - N:o 1

Munasarjasyöpä lähikuvassa Munasarjasyövän kehittymistä, toteamista ja hoitoa selvitetään Tyksissä meneillään olevassa laajassa tutkimushankkeessa. Tieto tulee tarpeeseen, sillä munasarjasyövän hoitotulokset eivät ole parantuneet viime vuosina samaan tahtiin kuin monien muiden syöpien, esimerkiksi rintasyövän. Syöpätutkimus on viime vuosien aikana parantanut merkittävästi useiden syöpätyyppien, kuten rintasyövän diagnostiikkaa ja hoitotuloksia. Rintasyöpään sairastuneista jo noin yhdeksän kymmenestä on viiden vuoden kuluttua hoidosta elossa. Hyvien hoitotulosten taustalla ovat syövän biologisten mekanismien perustutkimus sekä tulosten perusteella kehitetyt syöpälääkkeet. Munasarjasyövässä tilanne on toinen. Taudin syntymekanismeja ei edelleenkään tunneta riittävän hyvin eikä hoitopäätösten tueksi ole tarjolla diagnostisia menetelmiä, joilla voitaisiin yksilöllisesti valita kullekin potilaalle paras lääkeyhdistelmä. Niinpä kaikki munasarjasyöpään sairastuneet käyvät toistaiseksi läpi lähes samanlaisen hoitoprotokollan, johon kuuluu kasvaimen poisto mahdollisimman tarkoin sekä solunsalpaajahoito. -Uusia läpimurtoja ei taudin hoidossa ole viime aikoina onnistuttu tekemään ja siksi tarvitsemme lisää tietoa diagnostiikan parantamiseksi ja hoitojen kehittämiseksi. Syöpäkasvaimet ovat riippuvaisia riittävästä verisuonituksesta. Useiden syöpätyyppien hoitoa pystytään tehostamaan verisuonien kasvua hillitsevillä vasta-aineilla. Viimeaikaisissa tutkimuksissa niiden on todettu parantavan jonkin verran myös munasarjasyövän hoitotuloksia. Merkittävästi taudin ennustetta parantavia uusia lääkkeitä ei kuitenkaan ole toistaiseksi pystytty löytämään. Nykyisellään moni hoidetuista munasarjasyöpäpotilaista sairastuu valitettavasti uudelleen parin vuoden kuluessa, kertoo ylilääkäri Seija Grenman.

Tutkimuksella räätälöidympää hoitoa Tyksissä aloitettiin vuonna 2009 munasarjasyövän diagnostiikan ja hoidon laajaalainen Munasarjasyövän diagnostiset ja ennusteelliset tekijät -tutkimushanke. Sen avulla etsitään taudin kehittymistä ennustavia tekijöitä joiden perusteella hoitoa kyettäisiin suuntaamaan yksilöllisemmin. Tutkimushankkeen, jossa työskentelee 14 tutkijaa, vetäjiä ovat patologian professori Olli Carpén ja synnytys- ja naistentautiopin professori Seija Grénman. Tutkimusta rahoitetaan paitsi valtion Tyksille osoittamasta tieteellisen tutkimuksen hankerahoituksesta, myös Euroopan aluekehitysrahaston kautta. -Tyksiin hoitoon tulevat levinnyttä munasarjasyöpää sairastavat potilaat ovat halutessaan voineet osallistua tutkimukseen, jossa on kartoi-

tettu erittäin tarkoin taudin laajuus kuvantamistutkimuksin mm. PET-menetelmää käyttäen ja sen jälkeen leikkauksessa. Lisäksi heiltä on otettu laboratorio- ja kudosnäytteitä ja seurattu hoidon vaikutuksia. Myös sairaalaan rakentuvan biopankin toimintaa on kyetty rakentamaan tämän tutkimushankkeen avulla. Laboratoriossa on kasvatettu syöpäsolulinjoja, joiden avulla voidaan etsiä paitsi tautia aiheuttavia solumutaatioita ja syövän kantasoluja, myös testata uusien, vielä tutkimusvaiheessa olevien lääkkeiden tehoja. Kehitettyjen koe-eläinmallien avulla voidaan myös testata lääkkeitä ennen kuin niitä annetaan potilaille, selvittää professori Olli Carpén. Miksi munasarjasyövän tutkimukseen halutaan panostaa erityisesti juuri Turussa ja miksi juuri nyt? – Siihen on monta hyvää syytä. Täällä on jo vanhastaan paljon mielenkiintoa aiheeseen ja hyvää kliinistä osaamista. PET-laitteisto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tutkia syövän kehittymistä ja biomarkkereiden eli syövän merkkiaineiden tutkimusta tehdään laajalla rintamalla. Yhteistyö perus- ja kliinisen tutkimuksen välillä toimii hyvin, koska etäisyydet ovat lyhyitä, professorit poh-

tivat ja kiittävät yhdessä myös potilaita, jotka ovat suhtautuneet tutkimushankkeeseen erittäin suopeasti. -Kyse on niin sanotusta niveltävästä eli translationaalisesta tutkimuksesta, jossa perustutkimuksen osaaminen yhdistyy potilaan parhaaksi kliinisessä hoidossa. Teemme hyvää yhteistyötä myös Turun VTT:n, Biotekniikan keskuksen ja FIMMin eli Suomen molekyylilääketieteen instituutin kanssa Helsingissä. FIMMissä kehitetyillä menetelmillä pystymme selvittämään miten syöpäsolut reagoivat uusiin kehitteillä oleviin lääkeyhdisteisiin, selvittää professori Olli Carpén, joka patologina on ollut erityisen kiinnostunut syövän leviämismekanismien ymmärtämisestä. Munasarjasyövän tutkimusja kehittämishankkeen avulla pystytään tulevaisuudessa tunnistamaan munasarjasyövässä erilaisia alalajeja, joihin pyritään kehittämään yksilöllisiä hoitoja. Paremman räätälöinnin avulla munasarjasyöpä on toivon mukaan tulevaisuudessa nitistettävissä huomattavasti nykyistä useammalla potilaalla. Teksti:Tuula Vainikainen Kuva: Jaakko Liippo

Tietolaatikko: Munasarjasyöpä - Naisten neljänneksi yleisin syöpä - Noin 500 naista sairastuu Suomessa vuosittain munasarjasyöpään - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sairastuneita oli vuonna 2012 noin 50 - Taudin toteamiseen varhaisvaiheessa ei ole olemassa seulontamenetelmää - Aiheuttaa usein epämääräisiä vatsaoireita, ja huomataan usein vasta myöhäisessä vaiheessa - Hoitoina käytetään leikkausta ja solunsalpaajahoitoja sekä osalla potilaista verisuonikasvutekijävasta-aineita

- 49 % sairastuneista on elossa viisi vuotta taudin toteamisen jälkeen Oireet: Varhaisvaiheessa munasarjasyöpä ei välttämättä aiheuta oireita. Oireita voivat olla vatsan turvotus, täyteläisyys tai paineoireet ja maha- tai alaselkäkipu. Pidemmälle edenneessä taudissa esiintyy usein myös suoliston toiminnan häiriöitä, tihentynyttä virtsaamistarvetta, ruokahaluttomuutta, laihtumista ja väsymystä. Vatsan turpoaminen johtuu nesteen keräytymisestä vatsaonteloon tai kasvaimen kasvusta. Yli puolella potilaista sairaus on toteamishetkellä ehtinyt levitä muihin elimiin.

MERI-KARINASSA JÄRJESTETTÄVÄT VIRKISTYSKURSSIT Kurssin hintaan sisältyy majoitus, täysihoito, kurssin ohjelma, sairaanhoitajien vastaanotto, sauna- ja uintimahdollisuus 20.-24.05.2013, 26.-30.08.2013 ja 28.10.-01.11.2013 Liikkuen lujaksi-kurssit 200€ henkilö/2hh 240€ henkilö/1hh - tutustuminen eri liikuntamuotoihin ja mahdollisuuksiin hoitaa omaa terveyttä - fyysisen kunnon mittauksia - pelejä, leikkejä - yksi fysikaalinen hoito

07.-09.06.2013 Tahdolla ja taidolla – parisuhdekurssi 160€ henkilö/2hh - haluatteko hoitaa ja kehittää liittoanne ja tulla kumppanuustaidoissa vieläkin paremmaksi

28.-30.08.2013 Melontakurssi 200€ henkilö/2hh 230€ henkilö/1hh - kurssille hakeutuvan hallittava melonnan alkeet - ohjattua liikuntaa - mukavaa yhdessäoloa

23.-27.09.2013 ”Rytmiä ja harmoniaa” 240€ henkilö/2hh 280€ henkilö/1hh - musiikkipainotteinen parikurssi - tutustutaan ja käytetään musiikin eri elementtejä musiikkiterapeutin johdolla - ohjattua liikuntaa - mukavaa yhdessäoloa 30.09.-04.10.2013 Tukea työssä jaksamiseen, parikurssi työikäisille 240€ henkilö/2hh 280€ henkilö/1hh - työkaluja työssä jaksamiseen ja työhön paluuseen - asiantuntijaluentoja - ohjattua liikunta - virkistäytymistä ja yhdessäoloa

25.-29.11.2013 ”Suolaa ja pippuria” ruoanvalmistuskurssi 220€ henkilö/2hh 260€ henkilö/1hh - kurssilla opetellaan tekemään herkullista kotiruokaa - ravintotietoa - ohjattua liikuntaa - vaihtelua ja virkistystä arkeen 02.-05.12.2013 Värkäten-käsityökurssi naisille 180€ henkilö/2hh 210€ henkilö/1hh - tehdään yhdessä käsitöitä ja askarrellaan - käsitöiden lomassa kuunnellaan äänikirjaa - tutustuminen lankakauppaan yms. - ohjattua liikuntaa

Tyksin ja Turun yliopiston munasarjasyövän tutkimusryhmä. Kuvassa oikealta Jukka Kemppainen, Johanna Hynninen, Annika Auranen, Mirjami Mattila, Marko Seppänen, Piia Mikkonen, Katja Kaipio, Tarja Lamminen, Pia Roering, Maija Lavonius, Laura Lehtinen, Kaisa Huhtinen, Paula Merilahti, Seija Grenman ja Olli Carpén.

Lisätietoja: Meri-Karinan Toiminta- ja Palvelukeskus Kurssitoimisto Puhelin: (02) 2657 610 Seiskarinkatu 35, 20900 TURKU E-mail: kurssi@lssy.fi


N:o 1 - 2013 - 7

* Puhelu maksaa 0,0835 € + 0,07 €/min. tai matkapuhelimesta + 0,17 €/min. (Hinta sisältää ALV:n.)

Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

Minne sinun laskusi tipahtelevat? E-lasku on vaivaton vaihtoehto, sillä se ei lätkähdä postilaatikkoon tai -luukkuun vaan suoraan OP-verkkopalveluun. Kun saat ilmoituksen sähköpostiisi, käy vain klikkaamassa lasku maksuun. Voit myös ottaa käyttöön automaattisen maksun. Helppoa, nykyaikaista ja ekologista puuhaa. Katso kaikki e-laskun edut osoitteesta op.fi/e-lasku tai soita meille puh. 010 256 9213.

Yhdessä hyvä tulee.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

8 - 2013 - N:o 1

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen piirissä on aina ymmärretty syöpätutkimuksen merkitys tuloksellisen syöväntorjuntatyön lähtökohtana Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Moikoisten Syöväntutkimussäätiön perinteistä Lounaissuomalaista Syöväntorjuntapäivää vietettiin 14.12.2012 Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksessa Turussa jo 35. kerran. Tilaisuuden tervehdyspuheen piti Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Risto Korpela. Puheessaan kauppaneuvos Risto Korpela totesi, että keskuudessamme on entistä enemmän syöpäpotilaita ja heidän määränsä kasvaa edelleen. Nykyaikaisin keinoin pystytään yhä useampi syöpäpotilas hoitamaan. Jotta saavutettu asema syövän hoidossa pystytään ylläpitämään, tarvitsevat syöpäpotilaat seurantaa, kuntoutusta ja hyvää oireenmukaista hoitoa.

Yhdistyksen toiminta on perustunut vapaaehtoisten kansalaiskeräysten varaan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminta on koko sen 61-vuotisen olemassaolon ajan perustunut vapaaehtoisten kansalaiskeräysten varaan. Jo vuonna 1950 toteutettuun ”Syöpää vastaan” –keräykseen osallistuivat silloisessa Turun ja Porin läänissä suurella innolla niin kunnat, yritykset kuin yksityiset kansalaisetkin. Ja näin on tilanne myös tänään. Kuluvana vuonna 28. kerran toteutettu Syöväntorjuntatalkoot -kampanja on tähän mennessä tuottanut lähes 200.000 euroa, mikä on kunnioitettava summa tässä keräysten luvatussa maassa. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen piirissä on aina ymmärretty syöpätutkimuksen merkitys tuloksellisen syöväntorjuntatyön lähtökohtana.

Meri-Karinasta tulevaisuuden syöpäkuntoutuskeskusta – syöpäkampusta.

Huomionosoituksia pitkäaikaisille syöväntorjuntatyön tekijöille ja tukijoille

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Risto Korpela piti Lounaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän tilaisuudessa tervehdyspuheen, jossa hän kertoi yhdistyksensolmineen vuonna 2009 Turun ammattikorkeakoulun Terveysalatulosalueen kanssa yhteistyösopimuksen, jossa osa-alueina ovat kuntoutuksen tuloksellisuus, palliatiivinen- ja saattohoito sekä kansalliseen syöpäsuunnitelmaan kuuluva syöpäpotilaan hoitopolku. Syövän ehkäisy, varhainen toteaminen, tehokas ja hyvän elämänlaadun säilyttävä hoito sekä kuntoutus perustuvat tutkimukseen, jonka varaan myös Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. toimintansa rakentaa. Yhdistys on vuonna 2009 solminut Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa toteutetun laajan tutkimushankkeen on suunniteltu jatkuvan vuoteen 2015 asti. Hankkeen osaalueina ovat kuntoutuksen tuloksellisuus, palliatiivinen ja saattohoito sekä kansalliseen syöpäsuunnitelmaan sisältyvä syöpäpotilaan hoitopolku.

Sairaus on osa elämää Johtopäätöksinä tutkimustuloksista voidaan todeta, että

yhdistyksemme järjestämällä sopeutumisvalmennuksella osana hoitopolkua on kiistatta merkittävä myönteinen vaikutus syöpää sairastavien ja heidän läheistensä fyysiseen hyvinvointiin, psyykkiseen selviytymiseen ja sopeutumiseen siihen, että sairaus on osa elämää. Kansainvälistäkin kiinnostusta herättänyt syöpäkuntoutuksen tuloksellisuutta valottava tutkimus on uhattuna Kansaneläkelaitoksen kilpailutettua aikuisten syöpäpotilaiden sopeutumisvalmennuskurssit vuosiksi 2013–2016. Tämän tarjouskilpailun pohjalta tehdyissä hankintapäätöksissä painottui hinta, eikä kokemuksella tai standardin ylittävällä laadulla ollut merkitystä. Pienessä, syöpäpotilaiden kuntoutukseen erikoistuneessa

Meri-Karinassa hinta kohoaa auttamatta korkeammaksi kuin suurissa kylpylähotelleissa, joissa syöpäkuntoutusta toteutetaan muun toiminnan ohessa. Yhdistyksemme etsiikin nyt aktiivisesti keinoja toiminnan tehostamiseksi sekä uusien rahoituskanavien löytämiseksi, jotta voimme edelleen olla mukana vahvistamassa syöpäkuntoutukseen liittyvää alueellista innovaatiojärjestelmää ja kehittää

Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta myönsi Syöväntorjuntatyön hopeisen ansiomitalin varatuomari Anita Jungar’ille ja PR-emäntä Taru Kinnuselle sekä pronssisen Syöväntorjuntatyön ansiomitalin lääketieteen toimittaja Timo Moberg’ille tunnustuksena toiminnasta syöväntorjuntatyön edistämiseksi. Edesmenneen Timo Moberg’in ansiomitalin vastaanotti hänen poikansa Petri Nummivuori. Lounaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän juhlassa palkittiin järjestyksessään 37. Lauri Rauramo-mitalilla Hirvensalopäivien Toimikunta, joka on tukenut Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa siitä alkaen, kun yhdistyksen toiminta keskitettiin Hirvensaloon. Vuodesta 1994 alkaen Hirvensalossa toteutetun ”siltaverokeräyksen” tuotto on lahjoitettu Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksen hyväksi. ”Siltaverokeräyksen” tuotto, yhteismäärältään 99.786,65 euroa, on lahjoitettu Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksen hyväksi. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet r.s. on tukenut ansiokkaasti Lounaissuomalaisten syöpäjärjestöjen toimintaa jo neljänkymmenen vuoden ajan. Säätiön ensiarvoisen tärkeää tukea on vuosien varrella kohdennettu syöpäpotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen,

syövän ennaltaehkäisyyn sekä uusille syöpäpotilaille kohdistetun toiminnan kehittämiseen. Kiitoksena ja kunnianosoituksena tästä vuosikymmeniä jatkuneesta arvokkaasta ja merkittävästä tuesta Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö r.s. ja Moikoisten Syöväntutkimussäätiö r.s. haluavat muistaa Eschner säätiötä Lounais-Suomen Syöpäjärjestöjen yhteisellä kultaisella ansiomitalilla numero 3. Samalla toivomme, että ansiokas yhteistyömme tulee jatkumaan myös tulevina vuosikymmeninä.

Syöpäpotilastoimintaan kaksi lahjoitusta Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. sai tilaisuudessa vastaanottaa kaksi lahjoitusta. Kemiallisen laadunvalvonnan askartelijat Orion Oyj Turku lahjoittivat yhdistyksen lapsisyöpäpotilastoiminnan hyväksi askartelutoimintansa tuottona 1.000 euroa. Koko kahdenkymmenen vuoden aikana ahkerat askartelijat ovat lahjoittaneet Lounais-Suomen Syöpäyhdistykselle käytettäväksi lapsisyöpäpotilaiden hyväksi yhteensä 18.000 euroa. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Turun seudun paikallisosasto jatkoi myös lahjoitusten sarjaa ja luovutti LounaisSuomen Syöpäyhdistykselle 5.000 euroa käytettäväksi ”Rytmiä ja harmoniaa” -kurssin järjestämiseen syöpäkuntoutujille ja heidän läheisilleen ajalla 23.–27.9.2013 Teksti: Kari Ojala Kuvat: Studio Brahe

ALUEELLISEN SYÖPÄTUTKIMUKSEN APURAHOJA Lounaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän tilaisuudessa jaettiin alueelliseen syöväntutkimukseen apurahoja 82.600 euroa. Myönnetyistä apurahoista kuusi on väitöskirjaapurahoja nuorille syöpätutkijoille, kolme yhden vuoden tutkimusapurahaa sekä kolme matka-apurahaa. Lisäksi myönnettiin LT Minna Koskenvuolle kolmivuotisen apurahan toisen vuoden osuutena Moikoisten Syöväntutkimussäätiön käyttörahastosta 30.000 euroa sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistykselle 4.000 euroa käytettäväksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden matka-apurahoihin. Lounaissuomalaiset Syöpärahastot myönsivät yhteensä 82.600 euroa tutkimusapurahoja, väitöskirja-apurahoja ja matka-apurahoja. VÄITÖSKIRJA-APURAHAT: MYÖNNETTY APURAHA LL Tuulia Avoranta 4.000 € Ennusteelliset merkkiaineet paksu- ja peräsuolisyövässä. FM Alexandra Elsing 4.000 € Transkriptiotekijän HSF2 säätäminen jakautuvissa soluissa. LL, EL Maria Gardberg Formiinien ilmentyminen terveissä kudoksissa ja syövässä. 4.000 € LL, FM Otto Kauko 4.000 € PP2A:n säätelemät toiminnot syöpäsoluissa. FM Julia Lindqvist 4.000 € Nestiini ja cdk5 androgeenireseptorin säätelijöinä eturauhassyöpäsoluissa. FM Niina Santio 4.000 € Pim-kinaasit ja Pim-inhibiittorit syöpäsolujen liikkuvuuden ja aineenvaihdunnan säätelyssä. TUTKIMUSAPURAHAT: MYÖNNETTY APURAHA LKT, dosentti Hannu Järveläinen 7.000 € Dekoriiniin pohjautuvan syöpäterapian kehittämine. LT Karolina Louvanto 7.000 € Kohdunkaulan papilloomavirus (HPV) -infektion taudinkulku ja siihen liittyvien riskitekijöiden arviointi. Dosentti Jari Sundström 7.000 € Paksu- ja peräsuolisyöpään vaikuttavat molekyylibiologiset mekanismit. MATKA-APURAHAT: MYÖNNETTY APURAHA LKT, FM Riitta Lahtonen 1.200 € Matka-apuraha Kanadaan FM Laura Lehtinen 1.200 € Matka-apuraha USA:aan FT Elli Narvi 1.200 € Matka-apuraha USA:aan KOLMIVUOTINEN TUTKIMUSAPURAHA: MYÖNNETTY APURAHA LT Minna Koskenvuo 30.000€ Kolmivuotisen tutkimusapurahan toisen vuoden osuus Määräraha Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen 4.000 € toiminta-alueen terveydenhuoltoalan ammattihenkilöstön matka-apurahoiksi

MYÖNTÄNYT RAHASTO Elvi ja Emil Heikkilän rahasto Aili ja Toivo Kivirinteen muistorahasto Lampi ja Armas Koivurinnan lahjoitusrahasto Lempi ja Armas Koivurinnan lahjoitusrahasto Asser ja Siiri Serjamon rahasto

Hirvensalopäivien toimikunta on tukenut Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa siitä alkaen, kun yhdistyksen toiminta keskitettiin Hirvensaloon. Vuodesta 1994 alkaen Hirvensalossa toteutetun ”Siltaverokeräyksen” tuotto, yhteismäärältään 99.786,65 euroa, on lahjoitettu Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksen hyväksi. Hirvensalopäivien toimikunnan puolesta puheenjohtaja Risto Järvinen ja sihteeri Sirkka Lempinen vastaanottivat toimitusjohtaja Mikko Ketoselta järjestyksessään 37. Lauri Rauramo -mitalin suuriarvoisesta toiminnastaan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksen hyväksi.

Lauri Rauramon muistorahasto MYÖNTÄNYT RAHASTO Aune Hyhkön rahasto Lauri Rauramon muistorahasto 4.000 € Aune Hyhkön rahasto 3.000 € Vuorineuvos Irja Ketosen muistorahasto 5.000 € Mauno ja Gulla Korpivaaran muistorahasto 2.000 € MYÖNTÄNYT RAHASTO Maj-Lis Varjosen muistorahasto Maj-Lis Varjosen muistorahasto Maj-Lis Varjosen muistorahasto MYÖNTÄNYT RAHASTO Moikoisten Syöväntutkimussäätiön käyttörahasto Moikoisten Syöväntutkimussäätiön käyttörahasto

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet r.s. on tukenut Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen toimintaa jo neljänkymmenen vuoden ajan. Säätiön varainhoitaja Bernd von Veh vastaanotti säätiön puolesta Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen myöntämän kultaisen ansiomitalin numero 3 KTT h.c. Matti Koivurinnalta (vas.) ja Moikoisten Syöväntutkimussäätiön hallituksen puheenjohtajalta, toimitusjohtaja Mikko Ketoselta.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2013 - 9

Yliopettaja Raija Nurminen Lounaissuomalaisessa Syöväntorjuntapäivässä:

Kuntoutus käyntiin jo hoitojen aikana

Paremman huomisen koittaessa jokainen kuntoutusta kaipaava syöpäpotilas pääsee omalle kuntoutuspolulleen jo hoitojen aikana. Matkalle mukaan kuntoutuja saa vastuuhenkilöksi nimetyn ammatti-ihmisen. Joulukuussa Meri-Karinassa Turussa vietetyn Lounaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän kruunasi Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja Raija Nurmisen Osmo Järvi -juhlaesitelmä, joka etsi ratkaisuja tämän päivän epäkohtiin.

Selättävätkö sävelet kivunkin? Sitä tutkitaan sinnikkäästi. Perinteisten psykososiaalisten kuntoutusmuotojen joukossa ammattiapua täydentävä vertaistuki on ylitse muiden. Vertaistuen on osoitettu kohentavan mielentilaa, vähentävän kipua, pönkittävän sopeutumista ja selviytymistä, parantavan elämänlaatua sekä kaunistavan ennustetta. Kun jakaa vertaisten kanssa vastavuoroisesti tunteita, kokee läheisyyttä ja inhimillisyyttä, uskaltaa puhua syövästään ja ymmärtää sairauttaan osana vaikeaa elämäntilannetta.

Läheistäkin ahdistaa

Yliopettaja Raija Nurminen totesi esitelmässään, että vain harvat syöpäpotilaat saavat kuntoutusta. Heistä ahkerimmin palveluja käyttävät alle 65-vuotiaat. Yliopettaja Raija Nurmisen esitelmän pohjana olivat Turun ammattikorkean ja LounaisSuomen Syöpäyhdistyksen välinen tutkimus- ja kehitysyhteistyö, muualta maasta ja maailmalta kerätty tutkimustieto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettaman asiantuntijatyöryhmän ehdotukset. Tällä haavaa vain harvat syöpäpotilaat saavat kuntoutusta. Heistä ahkerimmin palveluja käyttävät alle 65-vuotiaat, nuorena syöpädiagnoosin saaneet ja syövän lisäksi jotakin kroonista tautia sairastavat. Yliopettaja Nurmista huolettavat varsinkin ne syöpäpotilaat, jotka eivät tukea hae vaikka sitä kipeästi tarvitsisivat. Ja mielenterveysongelmat tulisi havaita nykyistä paremmin, jotta kynnys avun hakemiseen madaltuisi. Kuntoutukseen päätyneetkin tulevat yliopettaja Nurmisen mielestä mukaan turhan myöhään. Nykykuntoutus painottuu syöpähoitopolun loppumetreille ja toteutuu pääosin sopeutumisvalmennuskursseina. Kuitenkin jo hoitojen aikana syöpåpotilaat ja heidän läheisensä tarvitsisivat kuntoutusta enemmän kuin tätä nykyä saavat, Hankaluutta lisää vielä se, että syövän hoito tapahtuu keskussairaalassa, kuntoutus taas sairaalaorganisaation ulkopuolella. Aukoton kuntoutumisketju edellyttäisi saumatonta yhteistyötä monen tahon välille.

Tiedot paperille Hoito- ja kuntoutuspolkuja on laadittu useimmille valtasyöville - muun muassa rinta-, eturauhas-, suolisto- ja keuhkosyövälle. Polkuja tallaamaan päässee yhä useampi, jos sosiaali- ja terveysministeriön Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010 - 2020 -raporttiin kirjatutut tavoitteet toteutuvat. Tavoitteiden mukaan kuntoutumisen tuen tarve arvioitaisiin jo erikois- tai perusterveydenhuollossa ennen hoitojen päättymistä yhdessä potilaan ja

yhden tai useamman ammattiihmisen kanssa. Potilaalle nimettäisiin vastuuhenkilö, jollaiseksi sopisi parhaiten kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä tai syöpäsairaanhoitaja. Kun syöpähoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan kolmiyhteys on pirstaleinen ja syöpähoitopolusta vastaava asiantuntija puuttuu, moni syöpäpotilas jää läheisineen yksin. Perin sirpaleista on myös syöpäpotilaalle ja läheisille tipahteleva tieto. Kun tietoa ei saa riittävästi, aukkojen täyttämiseen joudutaan valjastamaan voimavaroja, jotka olisivat tarpeen elämänhallinnan rakentamisessa. Yliopettaja Raija Nurminen vinkkasi, että kriisissä olevalle kannattaa antaa ohjeet kirjallisina. Näin tämä pystyy palaamaan myöhemmin epäselviin kohtiin. Hoitoväen antamien aanelosten ohella oivia tietolähteitä ovat ensitietoryhmät, puhelintukipalvelut ja internet.

Musiikin voimin kivun kimppuun Kuntoutuspolun vanhojen tuttujen rinnalle on ilmaantunut uusia, innovaatisia tukimuotoja. Yksi tuore oivallus on, että arjessa toteutettu taide- tai kulttuurimeno päihittää hyvinvoinnin lähteenä satunnaisen virkistystapahtuman. Kulttuurin tuomia terveysvaikutuksia ovat stressitason lasku sekä elämänlaadun ja yhdessäolon piristyminen. Terapeuttista tehoa on musiikin elementtejä (rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä, dynamiikkaa) hyödyntävillä menetelmillä. Musiikkia kuten myös kuvataidetta käytetään vuorovaikutuksen välineinä yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti musiikkiterapian on todettu lievittävän masennusta, ahdistusta, jännitystä ja stressiä, helpottavan hengitystä, itseilmaisua ja tunnetyöskentelyä sekä vahvistavan elämänlaatua ja ihmissuhteita.

Myös puolisoiden ja muiden läheisten kuntoutusnälkään on havahduttu. Puolisot kokevat masentuneisuus- ja ahdistuneisuusoireita jopa enemmän kuin syöpään sairastuneet. Niin ikään arvellaan, että kuntoutus saattaa hyödyttää perhettä vielä enemmän kuin potilasta itseään. Puolison tuki näyttää olevan tärkeämpää nais- kuin miespotilaille. Joka tapauksessa puolison tuki ja hyvä avioliitto suojaavat potilasta. Niiden on osoitettu jopa vähentävän kuolleisuutta. Ylipäätään sosiaalisen tuen puuttumisen ja syöpäkuolemien väliltä on löydetty yhteys. Nurminen muistutti, että paketti on täydellinen vasta, kun siihen pakataan myös fyysistä hyvinvointia edistävät tukimuodot. - Harjoittelu ja liikkuminen ovat turvallisia useimmille syöpäpotilaille ja tarjoavat paljon terveyshyötyöä, hän kannusti. Liikunta auttaa tehokkaimmin, kun reseptit ovat liikunnan ammattilaisen tai fysioterapeutin käsialaa ja koko syövänhoitotiimin tiedossa.

HALUAISITKO SINÄ, YSTÄVÄSI TAI TUTTAVASI LIITTYÄ LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN JÄSENEKSI ? Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenedut: JULKAISUT: • Syöpä-Cancer – lehti viidesti vuodessa • Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat kahdesti vuodessa • Jäsentiedote kerran vuodessa ALENNUKSET: • Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksen kuntoutus-, majoitus- ja ruokailumaksuista • matkatoimisto Matkarin järjestämistä matkoista • jäsenalennusliikkeistä • lääkäriasemilta TALOUDELLINEN TUKI SYÖPÄPOTILAILLE: • hoitopäiväkorvaus (3€ vrk tai hoitokerta), mikäli olet ollut syövän vuoksi hoidettavana sairaalassa tai poliklinikalla. • syövän avohoitokulujen omavastuuosuuden korvaus (enintään 34€ vuodessa). • lymphahoidosta korvaus 3€ käyntikerralta (enintään 30€ vuodessa). Korvaus on haettava sen vuoden puolella, milloin lymphahoito on suoritettu. • nuorille (16-40-vuotiaille) syöpäpotilaille 170€ avustus heidän sairastuessaan syöpään tai taudin uusiutuessa. • lapsisyöpäpotilasperheille 420€ avustus lapsen sairastuessa syöpään, taudin uusiutuessa tai lapsen menehtyessä. SOPEUTUMISVALMENNUS- JA KUNTOUTUSKURSSIT: • sopeutumisvalmennus-, kuntoutus-, virkistys- ja terveyskurssit maksuttomasti tai omavastuuosuudella. SYÖPÄNEUVONTA-ASEMAN MAKSUTTOMAT PALVELUT TURUSSA: • ajanvarauksella, puh. 02 2657 927. Oireita koskevaa neuvontaa ja terveyskasvatusta. Opastusta syöpäpotilaalle ja hänen perheelleen. Yleistä syöpäneuvontaa. Neuvontaa ruokavalion suunnittelussa. Luomihuolipoliklinikka ja syövän perinnöllisyysneuvontaa, rintojen omatarkkailun opastusta sekä elämäntapaneuvontaa. Apuvälineiden välitys: rintaproteesit, peruukit ja uimapuvut. SYÖPÄNEUVONTA-ASEMAN MAKSUTTOMAT PALVELUT LOIMAALLA: • syöpäsairaanhoitajan neuvontapalvelua sekä rintaproteesien välitystä Loimaan aluesairaalan tiloissa (Seppälänkatu 15-17,Loimaa) soittoaika maanantaisin klo 13.00-14.00 ja torstaisin ja perjantaisin klo 9.00-10.00, puhelin 02 314 3297. Perjantaisin syöpäsairaanhoitajan jonotusvastaanotto klo 10.00-12.00 ilman ajanvarausta. SALO-KARINAN MAKSUTTOMAT PALVELUT SALOSSA: • Salo-Karina, Helsingintie 52, Salo. www.sspo.net • jos sairastat syöpää ja haluat keskustella, tule yksin tai läheisesi kanssa keskustelemaan, soita perjantaisin klo 10.00-12.00, puhelin 02 728 1670 (ajanvaraus). • rintaproteesin haku: soita kuntoutukseen puh. 02 7723 630 klo 9.00- 12.00 saadaksesi ostopalvelusopimuksen ja soita tämän jälkeen Meri-Karinaan, puh. 02 2657 927 ma-pe klo 9.00-10.00 ja 13.00-14.00, josta saat ajan Salo-Karinaan. Somerolaiset ottavat ensin yhteyttä sostt., puh. 02 7792 610. Voit myös varata ajan luomien tarkastukseen. SYÖPÄNEUVONTA-ASEMAN MAKSUTTOMAT PALVELUT FORSSASSA: • Solukko, Siurilankatu 28, Forssa. www.solukko.net • vertaistukihenkilöiden välitystä ma-pe klo 10.00-18.00, puh. 050 5777 338. • syöpäsairaanhoitajan vastaanotto ajanvarauksella, puh. 050 5777 339 UUDENKAUPUNGIN YSTÄVÄNTUPA: • Alinenkatu 26, Uusikaupunki, puhelin 02 8443 600. Maanantaisin ja lauantaisin klo 10.00-13.00, tiistaista perjantaihin klo 10.00-17.00. • keskusteluryhmätoimintaa ja terveyskasvatusta.

Ihmisarvoa terapiasta Polulta ei pidä poiketa slloinkaan, kun kuolema on lähellä. Henkinen hyvinvointi on tärkeä osa elämänlaatua edelleen. Syövän edetessä palliatiivisen hoidon vaiheeseen keskitytään kuoleman kohtaamiseen, - Pitkälle edennyttä syöpää sairastava ei välttämättä pelkää niinkään kuolemaa kuin hallitsematonta kipua, yksinäisyyttä ja muiden ihmisten armoille jäämistä, yliopettaja Raija Nurminen selvitti. Kiireettömät keskustelut ovat arvossaan hoitopolun loppupäässä. Arvokkuusterapia tarjoaa potilaalle mahdollisuuden puhua psykologin, psykiatrin tai saattohoidon sairaanhoitajan kanssa tärkeiksi katsomistaan asioista. Tiettyjen kysymysten pohjalta laaditaan testamentti, joka pitää sisällään muun muassa potilaan toiveita läheisille. - Tutkimuksen mukaan useimmat tutkitut ovar löytäneet ihmisarvon terapian kautta, yliopettaja Raija Nurminen iloitsi. Syöpäpotilaiden hyvä hoitopolku - tutkimus- ja kehittämishanke jatkuu kuutena osaprojektina. Tutkimustietoja on saatavissa muun muassa osoitteesta http;//lssy.fi/yhdistysinfo/hyva-hoitopolku-hanke Teksti: Marja Myllyluoma Kuva: Studio Brahe

VOIT LIITTYÄ LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN JÄSENEKSI: • henkilökohtaisen käynnin yhteydessä yhdistyksen toimistossa, Itäinen Pitkäkatu 30, 20700 Turku • puhelimitse 02 2657 913 • postittamalla liittymislomakkeen JÄSENMAKSU VUODESSA 17 € - LIITY JO TÄNÄÄN!

Nimi: ______________________________________________________________________ Lähiosoite:__________________________________________________________________ Postitoimipaikka:_____________________________________________________________ Tämä lomake palautetaan osoitteella: LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS r.y. Itäinen Pitkäkatu 30, 20700 TURKU


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

10 - 2013 - N:o 1

ENNENNÄKEMÄTTÖMIÄ MAISEMIA, IKIJÄÄTIKÖITÄ JA ELÄMYKSIÄ

HUIPPUVUORET 10. – 14.7.2013

Lähde kokemaan Huippuvuorten ainutlaatuinen luonto, ikijäätiköt sekä sen karunkaunis luonto! Noin 60 % Huippuvuorista on jäätiköiden ja lumen peitossa. Pohjois-Atlannin virta pitää kuitenkin ympäröivän meren jäättömänä suurimman osan vuotta. Kaamosaika Huippuvuorilla kestää 26.10 – 15.2. ja yötön yö 20.4. – 23.8. Saarella asuu 2116 asukasta, joista suurin osa on norjalaisia, osa venäläisiä ja ukrainalaisia. Huippuvuoret ovat luontomatkailijoiden uneksima kohde, jonka luonnosta kiinnostuneet haluavat kerran elämässään kokea. Kauniin luonnon lisäksi matkailija saattaa kohdata matkallaan myös eläimiä, joita saaren erämaassa liikkuu lukematon määrä: lintulajeja, idänkenttämyyriä, huippuvuortenpeuroja sekä jääkarhuja. Majoituspaikka sijaitsee saaren suurimmassa asutuskeskuksessa Longyearbyenissä, joka tarjoaa yhdessä saaren kauneuden kanssa matkailijalle huikeita nähtävyyksiä ja elämyksiä.

Perjantai 12.7.2013 Aamiainen hotellissa. Päivän aikana ajellaan Husky-koirien vetämillä kärryillä katsellen saaren maisemia. Rohkeimmille tarjoituu mahdollisuus koiravaljakon ohjaamiseen. Ajoreitti vie läpi kauniin Adventdalen, josta avautuu arktinen luonto. Koira-ajelun jälkeen ihastellaan vielä saaren maisemia kävellen Burmaveieniä pitkin. Halukkaat voivat vierailla vielä kirkossa. Retken aikana keksi- ja juomatarjoilu. Iltapäivällä omaa aikaa Longyearbyen´issä. Illan ohjelmassa risteily ohittaen Bore Bayn ja Bohementflyan, josta norjalainen merikapteeni Søren Zachariassen löysi vuonna 1862 hiiliesiintymän. Risteilyllä barbecue –illallinen, jonka aikana kuullaan mielenkiintoisia asioita Nansenin ja Boren jäätiköistä. Retken kesto noin kuusi tuntia. Lauantai 13.7.2013 Aamiainen hotellissa. Aamupäivän retki vie Endalenin kylään, johon tutustutaan kävellen. Endalenissa saaren eläimistös sekä kasvisto tulevat hyvin esille. Retkellä keksi- ja lämmin juomatarjoilu. Retken jälkeen vapaata aikaa. Läksiäisillallinen ruokajuomien kera nautitaan majoitushotellissa sijaitsevassa Funktionӕrmessen –ravintolassa. Sunnuntai 14.7.2013 Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen ajo Longyearbyen´in lentoasemalle, josta SAS:n lento SK4499 lähtee Osloon klo 08.00. Klo 10.55 saavutaan Osloon. Täältä jatketaan Tukholmaan SAS:n lennolla SK874 klo 14.00. Klo 14.55 saavutaan Tukholmaan, josta jatketaan Turkuun SAS:n lennolla SK2724 klo 15.45. Turun lentoasemalle saavutaan klo 17.30.

Ahvenanmaa on huikaisevan kaunis saaristolaisvaltakunta, jonka pääsaarta ympäröivät loputtomat pienet ja suuret saaret. Ahvenanmaa sopii niille, jotka nauttivat kiireettömyydestä, raikkaasta ilmasta, kauniista luonnosta ja meren rannoista. Ahvenanmaan juhannukseen kuuluvat koristeelliset juhannussalot, joita pystytetään lähes joka kylään. Majoituspaikkana on Getan kunnassa meren rannalla sijaitseva HavsVidden -hotelli, jonka ikkunoista voi seurata luonnon taukoamatonta näytelmää ja rauhallista laineen liplatusta.

JUHANNUSMATKA HANKOON 21. – 23.6.2013 Tämä juhannusmatka vie meren äärelle Hankoon. Luvassa on tutustumista Hankoon, risteilyä ja juhannusjuhlaa. Majoituspaikkana on uusittu hotelli Regatta, joka on Lars Sonckin vuonna 1898 piirtämään jugendrakennukseen ajatuksella ja antaumuksella täysin entisöity hotelli meren äärellä.

VUONOJEN JA TUNTURIEN LUMOA NORJASSA 27.6. – 3.7.2013

Matkaohjelma: Keskiviikko 10.7.2013 Kokoontuminen Turun lentoasemalla klo 07.50. Lähtö klo 08.50 SAS:n lennolla SK2721 Tukholmaan. Klo 08.35 saavutaan Tukholmaan. Täältä jatketaan SAS:n lennolla SK1491 klo 09.10 Osloon. Saapuminen Osloon klo 11.00. Oslosta jatketaan SAS:n lennolla SK4414 Huippuvuorten Longyearbyen´iin klo 12.20. Perille Longyearbyen´iin saavutaan klo 13.55. Lentoasemalta ajo Rica Spitsbergen Hotel´iin, jonne majoitutaan neljäksi yöksi. Päivän ohjelmassa on Longyearbyen´issä tutustumiskierros, jonka aikana alueen historia, luonto ja kulttuuri tulevat jo tutummiksi. Illalla tehdään illallisretki Camp Barentziin. Illallisen aikana valokuvaesitys, joka esittelee Huippuvuorten alueen karua kauneutta. Torstai 11.7.2013 Aamiainen hotellissa. Päivän aikana tehdään kokopäiväretki veneellä Esmarkin jäätikölle sekä Barentsburgiin. Menomatka kulkee reittiä Grønfjorden-Barentsburg. Barentsburg, johon tutustutaan opastetulla kierroksella, on 500 asukkaan kylä saaristossa ja samalla saaren toiseksi suurin kylä. Barentsburgin väestö koostuu melkein kokonaan venäläisistä ja ukrainalaisista. Vuonna 1920 perustettu Venäjälle kuuluva Arktikugolin hiilikaivos on Barentsburgin tärkein tulonlähde. Aikaa jää myös katsastaa kylän matkamuistokauppa. Retken aikana lounas. Illaksi palataan Longyearbyen´iin.

JUHANNUSMATKA AHVENANMAALLE 21. – 23.6.2013

Tämä matka vie Norjan upeisiin maisemiin. Kymmeniä kilometrejä pitkät vuonot tunkeutuvat sisämaahan tuhatmetristen tuntureiden väleihin. Hardangerin ja Jotunheimin ylänköjen kuumainen karuus yllättää. Vuoripurot kimmeltävät ja vesiputoukset pauhaavat. Pääkaupunki Oslo ja talviolympialaisistaan tunnettu Lillehammer puolestaan sykkivät kaupunkielämää.

TUKHOLMAN LÄHIYMPÄRISTÖN AARTEITA, JÄRVI- JA MERIMAISEMIA UPPSALA JA SIGTUNA 23. – 26.7.2013

Matkalle mukaan ehjä voimassaoleva ulkomaanpassi tai kansallinen poliisin myöntämä henkilökortti. Kaikenkattava matkavakuutus, johon sisältyy myös matkatavaravakuutus sekä riittävän kattava peruutusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta, on syytä tehdä heti matkavarauksen jälkeen sekä huolehtia perusrokotusten voimassaolosta ja tarvittaessa MPR-rokotuksesta. Hotelli: Rica Spitsbergen Hotel***+ Box 500 9171 Longyearbyen, Norja puh. +47 79 02 62 00 Hotelli sijaitsee kukkulalla, josta avautuvat huikeat näkymät Longyearbyeniin sekä Larsin ja Longyearbyenin jäätiköille. Hotellissa sauna, kuntosali, ravintola, baari, pesulapalvelu, 88 huonetta, joissa TV, puhelin, suihku, WC ja minibaari. Matkan hinta: jäsenet 2580 euroa ei-jäsenet 2605 euroa Lisämaksu yhden hengen huoneesta 140 euroa. Hintaan sisältyy: ✓ lentomatkat Blue1:n ja SAS:n lennoilla Turku-TukholmaOslo-Longyearbyen-Oslo-Tukholma-Turku ✓ 4 yön majoitus Rica Spitsbergen Hotel´issa 2 hengen huoneessa ✓ 4 aamiaista, 2 lounasta ja 3 illallista ✓ ohjelmassa mainitut retket ✓ paikallisoppaan palvelut retkillä ✓ matkanjohtaja Pirjo Lehtovuoren palvelut

Uppsala, Ruotsin neljänneksi suurin kaupunki, sijaitsee 70 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen. Kaupunki on tunnettu Ruotsin vanhimmasta yliopistosta, Pohjoismaiden suurimmasta Tuomiokirkosta sekä modernin kasvitieteen isästä, Carl von Linnéstä. Asukkaita Uppsalassa on noin 140 500. Sigtuna, Ruotsin vanhin ja viehättävin kaupunki, houkuttelee kulttuurista ja historiasta kiinnostuneita matkailijoita. Kaupungissa kaikki on siistiä, hyvin hoidettua ja kodikasta. Keskustan maalatuista puutaloista on osa peräisin 1700 - 1800 -luvuilta ja useimmat uudet talotkin on rakennettu vanhaa tyyliä noudattaen. Kaupunki perustettiin 900-luvulla ja se sijaitsee vain 40 kilometrin päässä Tukholmasta Mälaren-järven rannalla. Kaupunki on tunnettu erityisesti riimukivistä ja keskiaikaisista kirkoista. Tällä matkalla tutustutaan Uppsalan ja Sigtunan kaupunkeihin, Ruotsin suurimpaan yksityiskäyttöön rakennettuun linnaan, Skoklosteriin sekä Prinssi Eugenin taiteilijakotiin. Pyydä tarkemmat ohjelmat puh. (02) 2657 913 tai katso www.lssy.fi

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT 5. – 6.7.2013 Savonlinnan Oopperajuhlat ovat yksi Suomen kulttuurielämän valovoimaisimmista ja kansainvälisesti merkittävimmistä tapahtumista. Korkealaatuinen oopperaesitys romanttisen, keskiaikaisen linnan pihalla on ainutkertainen ja unohtumaton elämys. Tällä matkalla seurataan Oopperajuhlien 2013 ensimmäistä esitystä, Saint-Saëns´in Samson et Delilaa, joka on ranskalaisen Camille Saint-Saënsin, lapsena Mozartiin verratun poikkeuslahjakkuuden tunnetuin teos. Perjantai 5.7.2013 Lähtö klo 07.30 Ortodoksisen kirkon luota, Yliopistonkatu 19, Turku. Ajo Forssan ja Riihimäen kautta Hollolaan, jossa tutustutaan Pyhäniemen kartanoiden näyttelyyn ja juodaan aamupäiväkahvit. Pyhäniemen kartanossa on esillä Suomen eturivin nykytaiteen näyttely. Hollolasta jatketaan Mikkeliin Tertin kartanoon ruokailemaan. Mikkelistä ajo Savonlinnaan, jossa majoitutaan yhdeksi yöksi hotelli Pietari Kylliäiseen. Klo 19.00 seurataan Olavinlinnassa Samson et Delilan kolminäytöksisen oopperan ensi-iltaesitystä. Esityskieli on ranska. Tekstitys suomeksi ja englanniksi. Lauantai 6.7.2013 Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen käynti Savonlinnan torilla, jonka jälkeen tutustutaan Maakuntamuseossa ”Uuhkalinnun mailla” –näyttelyyn. Savonlinnasta ajo Lappeenrantaan. Täällä tutustumiskohteena on Ratsuväkimuseo. Tutustumisen jälkeen matka jatkuu Kotkaan ravintola Wanhaan Fiskariin, jossa meren äärellä nautitaan kolmen ruokalajin myöhäisestä lounaasta. Ruokailun jälkeen ajo Porvoon ja Salon kautta Turkuun, jonne saavutaan noin klo 22.00. Matkan hinta: jäsenet 530 euroa ei-jäsenet 547 euroa Lisämaksu yhden hengen huoneesta 46 euroa. Hintaan sisältyy: ✓ linja-autokuljetukset ohjelman mukaan ✓ yhden yön majoitus hotelli Pietari Kylliäisessä 2 hengen huoneessa ✓ aamiainen, kahvitarjoilu ja 2 lounasta ✓ Samson et Delilan ensi-iltaesityksen oopperan A-katsomon lippu ✓ sisäänpääsymaksut ja opastukset ohjelman mukaan ✓ matkanjohtaja Ulla Halsasin palvelut

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT: Matkari Oy, Itäinen Pitkäkatu 30, Turku

Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2013 - 11

LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y. TIEDOTTAA

SALZBURGIN MUSIIKKIJUHLAT 2. – 5.8.2013 Salzburgin musiikkijuhlaa (Salzburger Festspiele) pidetään yhtenä maailman arvostetuimmista musiikkifestivaaleista, joka tarjoaa kuulijoilleen konsertteja, oopperaa sekä tyyliltään erilaista musiikkia. Alppien juurella sijaitseva kaupunki on täynnä loistavia elämyksiä kulttuurista kiinnostuneille kävijöille. Kaupunki pursuaa ihastuttavia nähtävyyksiä ja sen vanhakaupunki tunnetaan hienosta barokkiarkkitehtuuristaan ja lukemattomista kirkoistaan. Salzburgin kuuluisin henkilö lienee ollut Mozart, yksi kaikkien aikojen tuotteliaimmista säveltäjistä. Hänen säveliään saadaan kuulla Wienin Filharmonikkojen konsertissa Suurella Juhlatalolla (Großes Festpielhaus). Konsertin johtaa intialaissyntyinen amerikkalaiskapellimestari Zubin Mehta. Konsertissa kuullaan Wolfgang A. Mozartin konsertto viululle ja orkesterille nro 3 sekä Gustav Mahlerin sinfonia nro 5. Matkaohjelma: Perjantai 2.8.2013 Kokoontuminen Turun lentoasemalla klo 05.30. Klo 06.15 lähtö Flyben lennolla AY 3964 Helsinkiin. Klo 06.50 saavutaan Helsinkiin, josta jatketaan klo 08.00 Finnairin lennolla AY 803 Müncheniin. Klo 09.30 saavutaan Müncheniin. Lentokentältä alkaen tutustuminen kiertoajelulla kaupunkiin. Kiertoajelun päätteeksi ruokailu viehättävässä Nymphenburgin linnan ravintola Schwaigessa. Nymphenburgin linna on historiallinen Baijerin hallitsijoiden barokkityylinen kesäpalatsi lähellä kaupungin keskustaa. Lounaan jälkeen ajo Salzburgiin, jossa majoitutaan kolmeksi yöksi keskustassa sijaitsevaan Star Inn Hotel Salzburg Gablerbräun täysin remontoituihin ja ilmastoituihin huoneisiin. Illan aikana tutustutaan matkanjohtajan johdolla kävelykierroksella Salzburgin vanhaan keskustaan. Lauantai 3.8.2013 Aamiainen hotellissa. Klo 11.00 seurataan Wienin Filharmonikkojen konserttia Suurella Juhlatalolla. Wienin Filharmonikot on Itävallan merkittävin ja yksi maailman tunnetuimmista sinfoniaorkestereista, jonka syntyhistoria ajoittuu vuoteen 1842. Orkesteri on kuuluisa jokavuotisesta uudenvuoden konsertin traditiosta. Konsertin jälkeen ruokaillaan läheisessä tyypillisessä salzburgilaisessa ravintola Herzlissä. Illalla halukkailla mahdollisuus lähteä matkanjohtajan kanssa tutustumaan Mozart -museoon sekä nousta ihailemaan maisemia Hohensalzburgin linnoitukselle. Sunnuntai 4.8.2013 Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähdetään retkelle Salzkammergutin alueelle. Alueella on yli 40 järveä sekä vuo-

ristoa ja koko alue on kuin satumaisesta maalauksesta. Pysähdytään St. Wolfgangin kuvankauniiseen kylään, joka on tullut maailmankuuluksi ”Valkoinen hevonen” -operetista. Käydään myös St. Wolfgangin kirkossa, jossa on merkittävä goottilainen siipialttari. St. Wolfgangista jatketaan Bad Ischl´iin, jossa vieraillaan Habsburgien kesäresidenssissä.1800-luvun alkupuolella Bad Ischl´in kaupungista tuli suosittu kylpyläkaupunki suolalähteiden ansiosta. Esimerkiksi säveltäjä Franz Lehár vietti usein kesiään Bad Ischl´issä. Päivän aikana tutustutaan myös Lehárin kotimuseoon, Lehárvilla -taloon. Ruokailu retken aikana. Salzburgiin palataan takaisin illalla. Maanantai 5.8.2013 Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen otetaan matkatavarat mukaan ja lähdetään kohti Müncheniä. Matkalla pysähdytään Chiemsee -järven maisemissa. Prienin satamasta siirrytään lautalla Herrenchiemseen saarelle. Saarella sijaitseva Versailles´in palatsin pohjalta suunniteltu linna on yksi tutustumisen arvoisista kohteista Baijerissa. Sen rakennutti Baijeria hallinnut Ludwig II. Hän rakasti yksinäisyyttä ja katsoi saaren olevan sopiva paikka hänen unelmalleen rakentaa Versailles´in esikuvan mukaan oma ruhtinaslinna. Linnaan tutustumisen jälkeen palataan saaren lauttasatamaan hevosvankkureilla. Lauttamatkan jälkeen Prienissä nautitaan ruokailu Gasthof Neuer am See -ravintolassa. Prienistä ajo Münchenin lentoasemalle, josta Finnairin lento AY 808 lähtee Helsinkiin klo 18.40. Helsinkiin saavutaan klo 22.05. Turkuun jatketaan Flyben lennolla AY 3963 klo 23.40. Turun lentoasemalle saavutaan klo 00.15 (6.8.).

Toukokuussa 2012 täyden remontin jälkeen avattu tyylikäs hotelli sijaitsee Salzburgin keskustassa. Hotellissa 77 huonetta, joissa ilmastointi, taulu-TV, jääkaappi ja moderni kylpyhuone. Hotellin vieressä kulkee ostoskatu Linzergasse ja lähistöllä myös nähtävyyksiä, ravintoloita, baareja ja kauppoja. Matkan hinta: jäsenet 1895 euroa ei-jäsenet 1921 euroa Lisämaksu yhden huoneesta 189 euroa. Hintaan sisältyy: ✓ lentomatkat Finnairin ja Flyben reittilennoilla Turku-Helsinki-München-Helsinki-Turku ✓ linja-autokuljetukset perillä kohteessa ohjelman mukaan ✓ 3 yön majoitus Star Inn Hotel Salzburg Gablerbräussa 2 hengen huoneessa ✓ 3 aamiaista ja 4 ruokailua ✓ 1. kategorian lippu Wienin filharmonikkojen konserttiin ✓ lauttamatkat Prien-Herrenchiemsee-Prien ✓ sisäänpääsymaksut ja tutustumiset ohjelman mukaan ✓ paikallisoppaan palvelut ✓ matkanjohtaja Telle Tuomisen palvelut

Matkalle mukaan ehjä voimassaoleva ulkomaanpassi tai virallinen voimassaoleva EU-henkilökortti, josta ilmenevät myöntämis- ja voimassaolopäivät. Matkavakuutus, johon sisältyvät myös matkatavaravakuutus sekä riittävän kattava peruutusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta, on syytä tehdä heti matkavarauksen tekemisen jälkeen sekä huolehtia perusrokotusten voimassaolosta ja tarvittaessa MPR-rokotuksesta. Valuutaksi euroja. Hotelli: Star Inn Hotel Salzburg Gablerbräu*** Richard-Mayr-Gasse 2 5020 Salzburg puh. +43 662 879 662 www.starinnhotels.com

KROATIA – ADRIANMEREN HELMI 18. – 25.9.2013 Sinisenä kimmeltävä Adrianmeri, palmut, kameliapensaat, pittoreskit kaupunkimiljööt, uskomattomina luonnonihmeinä tippukiviluolat ja putoavat järvet – puitteita Kroatian matkalle. Tällä matkalla kohteina ovat Adrianmeren rannalla sijaitsevat Opatija ja Dubrovnik. Dubrovnik on Opatijan kera Adrianmeren helmi, joka on houkutellut matkailijoita ympäri maailman kymmenien vuosien ajan. Dubrovnikin Vanha kaupunki joutui pommitusten kohteeksi Balkanin sodassa vuonna 1992. Tänä päivänä sodan aiheuttamat vauriot on suurelta osin korjattu ja Vanhan kaupungin muurit, kirkot, museot ja historialliset rakennukset ovat ehdottomia nähtävyyksiä matkailijalle. Opatija on samalla kertaa pieni ja historiallinen, moderni ja kansainvälinen kohde erottuen massamatkailun rantalomakohteista. Kalliorantainen Adrianmeri on sinisintä ja kirkkainta Välimerta mikä houkuttelee matkailijoita niin Opatijaan kuin Dubrovnikiinkin. Opatijasta käsin poiketaan myös Slovenian puolelle ja tutustutaan Euroopan kuuluisimpaan tippukiviluolaan. Matkaohjelma: Keskiviikko 18.9.2013, Turku-Helsinki-Dubrovnik Lähtö klo 12.30 Ortodoksisen kirkon luota, Yliopistonkatu 19, Turku. Ajo Helsinki-Vantaan lentoasemalle, josta Finnairin lento AY 181 lähtee Dubrovnikiin klo 16.55. Dubrovnikiin saavutaan klo 18.55. Kuljetus viiden tähden hotelli Hilton Imperial Dubrovnikiin, jonne majoitutaan kolmeksi yöksi. Hotelli sijaitsee noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Vanhasta kaupungista. Illallinen majoitushotellissa. Torstai 19.9.2013, Dubrovnik Aamiainen hotellissa. Päivän ohjelmassa tutustuminen Vanhaan kaupunkiin kävelykierroksella sekä lounas majoitushotellissa. Lounaan jälkeen loppupäivän voi viettää tutustumalla Dubrovnikiin omien mieltymysten mukaan. Perjantai 20.9.2013, Dubrovnik Aamiainen hotellissa. Tämän päivän aamupäivä on vapaata aikaa. Auringonlaskua ihaillaan risteilyllä, jonka aikana nautitaan illallinen. Lauantai 21.9.2013, Dubrovnik-Opatija Aamiainen hotellissa. Dubrovnikista ajo Kroatian Adrianmeren rannalla sijaitsevaan Splitin kaupunkiin, joka on rannikon helmi ja suurin kaupunki. Splitiin saavuttaessa avautuu matkailijalle satama ja Riva-bulevardi. Rivan taka-

na sijaitsee Splitin vanhin osa. Täällä tutustutaan Diocletianuksen palatsiin, noin vuonna 300 rakennettuun Rooman valtakunnan keisarin viimeiseksi lepopaikaksi tehtyyn rakennelmaan. Aikaa jää myös vaikkapa kahvi- tai lounastauolle. Splitistä jatketaan Opatijan kaupunkiin, Istrian niemimaan kainaloon. Vuonna 1889 keisari Franz Josef nimesi Opatijan viralliseksi kylpyläpaikkakunnaksi sen terveelliseksi todetun ilmaston vuoksi. Opatijan taustalla kohoaa vuoristoisia maisemia, vehreitä metsiä, Adrianmeren rannikkoa ja pikkukyliä. Majoittuminen neljäksi yöksi neljän tähden hotelli Grand Hotel Adriatic I:n hiljattain kunnostettuihin Superior -huoneisiin. Illallinen hotellissa. Päivän ajomatka noin 650 km. Sunnuntai 22.9.2013, Opatija Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä omaa aikaa. Illallisretki tehdään 85 kilometrin päähän Rovinjin kaupunkiin. Rovinj on pieni, historiallinen kaupunki, jota aikoinaan italialaiset aristokraatit pitivät kesäkohteenaan. Ennen illallista tutustutaan kaupunkiin kävelykierroksella sekä piipahdetaan St. Euphemian kirkossa. Maanantai 23.9.2013, Opatija Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä jää aikaa omille mieltymyksille. Iltapäivällä tehdään retki Slovenian puolella sijaitsevaan Postojnaan ja siellä tippukiviluolille. Tippukiviluolilla juna vie matkailijat suureen valaistuun luolastoon, jolla on kaiken kaikkiaan pituutta noin 21 kilometriä. Opastetun, noin tunnin mittaisen kävelykierroksen aikana nähdään upeita, luolan katosta riippuvia erimuotoisia ja eri sävyisiä stalaktiitteja, luolan pohjalta kasvavia stalagmiittejä sekä mahdollisesti myös luolaston eriskummallinen pieni eläinlaji, olmi. Illalliseksi palataan majoitushotelliin. Päivän ajomatka 120 km. Tiistai 24.9.2013, Opatija Aamiainen hotellissa. Iltapäivällä ajo 90 kilometrin päässä sijaitsevaan Pulaan, johon tutustutaan kävelykierroksella ja nautitaan kahvitarjoilusta. Illallinen majoitushotellissa. Keskiviikko 25.9.2013, Ljubljana-Helsinki-Turku Varhainen aamiainen hotellissa. Ajo Ljubljanan lentoasemalle, josta Finnairin lento AY 724 lähtee Helsinkiin klo 10.40. Helsinkiin saavutaan klo 14.20. Kuljetus Turkuun, jonne tuloaika noin klo 17.00. Matkalle mukaan ehjä voimassaoleva ulkomaanpassi. Mat-

kavakuutus, johon sisältyvät myös matkatavaravakuutus sekä riittävän kattava peruutusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta, on syytä tehdä heti matkavarauksen tekemisen jälkeen sekä huolehtia perusrokotusten voimassaolosta ja tarvittaessa MPR-rokotuksesta. Valuutaksi euroja ja Kroatian kunia. Hotellit: Hilton Imperial Dubrovnik***** Marijana Blazica 2, Dubrovnik puh. +385 20 320 320 www.dubrovnik.hilton.com Sijaitsee Dubrovnikin historiallisen Vanhan kaupungin välittömässä läheisyydessä. 147 valoisaa huonetta, joissa ilmastointi, kylpyhuone, kahvin/teenkeitin, tallelokero, puhelin ja minibaari. Hotellissa sauna, sisäuima-allas, ravintola, baari ja kuntoiluhuone. Grand Hotel Adriatic I**** Marsala Tita 200, 51410 Opatija puh. +385 51 719000 www.hotel-adriatic.hr Sijaitsee lähellä Opatijan keskustaa ja uimarantaa. Hotellissa kylpylä ja kauneuskeskus, kahvila ja ravintola, lämmitetty uima-allas ja suomalainen sauna. 171 kunnostettua huonetta, joissa ilmastointi, kylpyhuone, hiustenkuivaaja, puhelin WIFI, tallelokero ja minibaari. Matkan hinta: jäsenet 1890 euroa ei-jäsenet 1940 euroa Lisämaksu yhden hengen huoneesta 490 euroa. Hintaan sisältyy: ✓ linja-automatkat ohjelman mukaan ✓ lentomatkat Finnairin reittilennoilla Helsinki-Dubrovnik ja Ljubljana-Helsinki ✓ 7 vuorokauden majoitus ohjelmassa mainituissa hotelleissa 2 hengen huoneessa ✓ 7 aamiaista, kahvitarjoilu, lounas ja 6 illallista ✓ risteily Dubrovnikissa ✓ sisäänpääsymaksut ja opastukset ohjelman mukaan ✓ paikallisoppaan palvelut Dubrovnikissa, Splitissä, Rovinjissa ja Pulassa ✓ matkanjohtaja Ralf Löfströmin palvelut

puh. (02) 2657 913 • avoinna maanantaisin klo 8.00-18.00, tiistaista perjantaihin klo 8.00-16.00


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

12 - 2013 - N:o 1

PET/TT-kuvauksista lisää tehoa ja yksilöllisyyttä syövän hoitoon PET/TT-kuvaus on vakiinnuttanut asemansa syövän diagnostiikkaan ja hoidon seurantaan soveltuvana kuvantamismenetelmänä. Tulevaisuudessa se on entistä tärkeämpi osa yksilöllistä syövänhoitoa.

Potilaan laskimoon pistetään PET/TT-kuvauksessa lievästi radioaktiivista ja nopeasti hajoavaa merkkiainetta, joka hakeutuu haluttuun kohteeseen esimerkiksi syöpäkudokseen. Tämän jälkeen potilas kuvannetaan positroniemissiotomografian (PET) ja tietokonetomografian (TT) yhdistävällä laitteella. Kahteen tekniikkaan perustuva menetelmä tuottaa ainutlaatuisia kuvia kudosten rakenteesta ja toiminnasta. - PET/TT:llä saadaan tietoa muun muassa syövän levinneisyydestä, aggressiivisuudesta, tyypistä ja herkkyydestä eri hoitomenetelmille. Tekniikka on hyödyllinen myös syövän paikallishoitojen, kuten kirurgian ja sädehoidon suunnittelussa, kertoo Turun valtakunnallisen PET-keskuksen syöpätutkimuksen johtaja, professori Heikki Minn.

Tukea hoitopäätöksiin

Turun valtakunnallisen PET-keskuksen syöpätutkimuksen johtaja, professori Heikki Minn sai viime vuonna Milanossa arvostetun Marie Curie-palkinnon johtamastaan tutkimuksesta, joka osoitti Ga-68-Bombesin ilmoittavan eturauhassyövän paikallisen levinneisyyden täsmällisemmin kuin tähän asti käytetyt merkkiaineet.

PET/TT-tekniikalla tehdään sekä potilastutkimuksia että kokeellisia tutkimuksia laboratoriossa. Kuvantamista käytetään muun muassa ruokatorven syövän levinneisyyden tutkimisessa ja paikallisesti edenneen pään ja kaulan alueen sädehoidon suunnittelussa. Se soveltuu hyvin myös esimerkiksi aivokasvainten pahanlaatuisuuden ja lymfooman hoitovasteen arviointiin. Monien syöpäpotilaiden elämänlaatu on parantunut, kun kuvantamismenetelmä on helpottanut oikeiden hoitopäätösten tekemistä ja tarkentanut

hoitostrategiaa. Kaikissa yliopistosairaaloissamme on nykyisin vähintään yksi PET/TT-laite. Niitä hyödynnetään syövän lisäksi muun muassa sepelvaltimotaudin, diabeteksen ja muistisairauksien tutkimuksessa ja hoidossa.

Kuvausapua sammakon ihosta Syövän hoidossa käytettävien lääkkeiden ainesosia on etsitty ja löydetty mitä mielikuvituksellisimmista paikoista. Esimerkiksi solunsalpaajia kehitetään muun muassa marjakuusen kuoresta ja neulasista (taksaanit) sekä merisienestä (eribuliini). Myös PET-kuvantamisen perustana olevien merkkiaineiden ainesosia on löydetty mitä yllättävimmistä paikoista. Esimerkiksi merkkiaine Ga68-Bombesin kehitettiin sammakon iholta eristetystä bombesiini-valkuaisaineesta. Professori Heikki Minn sai viime vuonna Milanossa arvostetun Marie Curie -palkinnon johtamastaan tutkimuksesta, joka osoitti Ga-68-Bombesin ilmoittavan eturauhassyövän paikallisen levinneisyyden täsmällisemmin kuin tähän asti käytetyt merkkiaineet.

Merkkiaineita luvassa lisää Vaikka kansainvälisissä kokouksissa esitellään joka vuosi kymmeniä uusia merkkiainekandidaatteja, lääkkeiden tavoin vain murto-osa niistä päätyy lopulta potilaskäyttöön.

- Rutiinikäytössä olevia syöpämerkkiaineita on tällä hetkellä vain kymmenkunta. Niistä useimmin käytetään fluorideoksiglukoosi-sokerijohdannaista (FDG), joka on merkkiaineena peräti 85-95 prosentissa kuvauksista, professori Heikki Minn kertoo. FDG on hyvä merkkiaine, koska syöpäkasvaimet käyttävät ja imevät glukoosia normaalia kudosta runsaammin. Professori Heikki Minn odottaa merkkiaineiden määrän kasvavan jatkossa huomattavasti.

- Jo lähitulevaisuudessa otetaan käyttöön useita uusia syövälle tai sen ominaisuuksille spesifejä merkkiaineita. Samalla opitaan yhdistämään entistä tehokkaammin magneetti- ja PETkuvia hoidon suunnittelussa. Kun teknologian ja merkkiaineiden kehitys jatkuu, tulee PET-kuvantamisesta professori Heikki Minnin mukaan entistä tärkeämpi tekijä yksilöllisen syövänhoidon suunnittelussa ja vastearvioissa. Teksti: Vappu Pitkänen Kuva: PET-keskus

Turun PET-keskus kehityksen kärjessä Turun valtakunnallinen PET-keskus on alansa vanhimpia tutkimuskeskuksia maailmassa. - Olemme pystyneet kehittämään uusia diagnostiikkaan ja hoidon suunnitteluun soveltuvia menetelmiä etulinjassa, koska meillä on erittäin monipuolinen, laajaan radiokemian tietämykseen perustuva merkkiainetuotanto sekä hyvät yhteydet klinikan ja PET-tutkijoiden välillä, korostaa PET-keskuksen syöpätutkimuksen johtaja, professori Heikki Minn. Keskuksessa tutkitaan syöpää sekä kokeellisesti että kliinisessä vaiheessa, jolloin kuvannetaan syöpäpotilaita. Keskus julkaisee vuosittain kymmenkunta syöpäsairauksiin liittyvää tutkimusta. Turussa on tutkittu muun muassa neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikkaa, pään ja kaulan alueen syövän hapetusta, aivokasvainten progressiota, munasarjasyövän leviämisreittejä, luuetäpesäkkeiden kuvantumista sekä paikallisen eturauhassyövän kuvantamisen merkkiaineita. Marie Curie -palkinnon saaneen professori Heikki Minn´in suunnitelmissa on kehittää seuraavaksi urologien kanssa paikallisia eturauhassyövän hoitoja, joissa tuhotaan koko eturauhasen sijasta lähinnä rauhasen sisällä esiintyvät syöpäpesäkkeet.

Hyödyt joka päivä Monipuolinen tuote- ja palvelutarjontamme on lähelläsi joka päivä. Rahanarvoisten etujen ja edullisten hintojen lisäksi saat Bonusta yli 2000 bonustoimipaikassa. Ostosten maksamisestakin saat etua, kun valitset S-ryhmän toimipaikoissa maksuvälineeksi S-Etukortin. Olivatpa ostosi pienet tai suuret, asiakasomistajuus kannattaa joka päivä. Ellet vielä ole asiakasomistaja, nyt kannattaa liittyä! Teet sen helposti vaikkapa lähimmässä toimipaikassa tai netissä osoitteessa S-kanava.fi.

www.tok.fi


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2013 - 13

Verkkoportaali täydentää rintasyöpäpotilaan ohjausta Internet on tehokas potilaanohjausväline rintasyöpää sairastaville, käy ilmi Anne Ryhäsen tuoreesta väitöstutkimuksesta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nettisivuille rakennettu tietopankki tarjoaa monipuolista ohjeistusta hoitopolun jokaisessa vaiheessa.

Suullisen ohjeistuksen tueksi Väitöstutkimuksessa 50 rintasyöpään sairastunutta potilasta käytti internet-pohjaista ohjelmaa vuoden ajan sairastumisestaan. Heidän tuloksiaan

verrattiin 48 rintasyöpäpotilaaseen, jotka eivät käyttäneet sähköistä hoitopolkua. – Nettiohjaukseen osallistuneiden potilaiden tiedontaso lisääntyi merkittävästi. Hyvin jäsennelty, ymmärrettävä tieto kartuttaa potilaan ymmärrystä omasta terveydestään sekä vähentää ahdistusta ja pelkoa. Sairauteen ja sen hoitoon liittyvä tiedon puute puolestaan estää potilasta saamasta hallinnan tunnetta elämästään. Ryhäsen mukaan nettiportaali soveltuu täydentäväksi menetelmäksi terveydenhuoltoalan ammattilaisen antamalle ohjaukselle. – Potilas muistaa tai sisäistää harvoin vastaanotolla saamiaan ohjeita valtavan tietomäärän vuoksi. Kysymykset hoidosta heräävät vasta kotona, ja kirjallinen ohje auttaa potilasta palauttamaan mieleensä saamansa ohjeistuksen. Ryhäsen tutkimuksesta selvisi, että potilaat käyttivät ohjelmaa kaikkina viikonpäivinä ja lähes kellon ympäri. Ainostaan yöllä yhden ja kolmen välillä portaalin sivustoilla ei ollut selaajia. – Koska sairaus on osa elämää, tiedon tarve ei katso kellonaikaa. Potilaat kaipaavat kattavaa tietoa hoitonsa jokaisessa vaiheessa, vuorokauden ajasta riippumatta. Ohjausprosessi alkaa heti, kun potilas ottaa yhteyttä terveydenhoitopalveluja tuottavaan yksikköön.

Kokonaisvaltainen potilasohjaus edistää voimavaraistumista Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella kehitetään voimavaraistumista tukevaa potilasohjausta yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Voimavaraistumista tukevan teorian avulla tähdätään käytännön ohjausratkaisuihin, joissa potilas on pääosassa. – Tällä hetkellä potilasohjaus on pääsääntöisesti tautilähtöistä tai keskittyy toimenpiteisiin. Potilaanohjauksen tulisi tukea tehokkaammin potilaan omia voimavaroja, nähdä hänet aktiivisena ja vastuullisena toimijana. Tarkastelemme, saammeko uudentyyppisillä ohjausmetodeilla aikaiseksi yksilöllistä ohjausta ja oppimista, hoitotieteen laitoksen johtaja, professori Helena LeinoKilpi kertoo.

TtT Anne Ryhäsen tutkimuksen Professori Helena Leino-Kilpi näkee innovatiivisena ja voimaannuttavana tiedon polkuna, joka ohjaa potilaan kulkua ja kuvaa organisaatioiden yhteistyötä. – Syöpäsairaudet vaativat usein pitkäkestoista ja monipuolista hoitoa, ja potilas joutuu risteilemään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Hoitopolku kuvaa edessä olevaa reittiä suuntaa antavasti, sillä tarkkoja ennusteita on luonnollisesti vaikea tehdä.

Rintasyöpäpotilaan hoitopolku on kaikille avoin nettiportaali, jonka avulla potilas saa kokonaiskuvan rintasyövän hoitoprosessista. Se antaa luotettavaa tietoa vaivattomasti kaikkina vuorokaudenaikoina, toteaa TtT Anne Ryhänen väitöstutkimuksessaan.

Luotettavan tiedon lähteille Hoitopolkuohjelman ohjeiden koostamisessa hyödynnettiin muun muassa Käypä hoito -suosituksia ja ajanmukaisinta tutkimustietoa. Tiedon suodattajana toimi rintasyöpäpotilaiden kanssa työskennelleistä koottu ammattilaisryhmä. – Potilaan tai sairautta epäilevän tulisi turvautua ainoastaan virallisiin, ammattilaisten laatimiin tietolähteisiin. Internetin keskustelupalstoilla saattaa helposti törmätä arveluttavaan ja pelottavaltakin tuntuvaan tietoon, Ryhänen huomauttaa. Ryhäsen mukaan sähköiset potilaan hoitopolkuohjelmat sopivat erityisesti sellaisille potilasryhmille, joille pystytään sopimaan yhteiset hoitolinjat hoitopaikasta riippumatta. Ne soveltuvat myös ammattihenkilöstön avuksi. – Toivoisin, että ohjelmia voisi tulevaisuudessa hyödyntää jo vastaanottotilanteessa, myös sellaisten potilaiden kanssa, jotka eivät ole tottuneita netinkäyttäjiä. Sairauden hoito- ja palvelulinja on helpompi hahmottaa virtuaalisesti. Ohjelmalle on suunnitteilla jatkoa. Kehittämiskohteena on ainakin havainnollisuuden lisääminen muun muassa liikkuvan kuvan avulla. – Rintasyöpäpotilaat ovat aktiivisia tiedonhakijoita, siksi

sähköinen hoitopolkuohjelma toteutettiin ensiksi heille. Jatkossa vastaavanlaisia on tarkoitus kehitellä muillekin potilasryhmille. TtT Anne Ryhäsen väitöskirja ”Internet-based breast cancer patient’s pathway as an empowering patient educational tool” (Internet-pohjainen rintasyöpäpotilaanpolku voimavaraistavan potilasohjauksen välineenä) tarkastettiin Turun yliopistossa 23.11.2012. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys myönsi Ryhäselle väitöskirja-apurahan vuonna 2011. Rintasyöpäpotilaan hoitopolku -palveluun voi tutustua Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nettisivuilla www.vsshp.fi (Potilasinformaatio > Potilaan hoitopolut – tietoa hoitoon hakeutumisesta ja omahoito-ohjeita). Syöpäpotilaat on Turussa ohjaustutkimuksen suuri kohderyhmä. Hoitotieteen laitoksella on äskettäin käynnistynyt laaja kansainvälinen, Heli Vaartio-Rajalinin hanke, jossa pyritään kehittämään välineitä aikuisille syöpäpotilaille tiedon diagnosointiin ohjauksen alkupäässä. Mervi Siekkinen puolestaan valmistelee syöpäpotilaille tehtävää, sädehoitoon liittyvää tietotestiä osana väitöstutkimustaan. Siinä kartoitetaan muun muassa sitä, mitä potilaat tietävät sairaudestaan

Professori Leino-Kilven mukaan potilaan voimavaroja kerrytetään vastaamalla tiedon tarpeeseen kokonaisvaltaisesti. – Potilaiden olemassa olevaan tietoon liittyviin odotuksiin tulee kohdentaa mielenkiintoa heti ohjausprosessin alussa, tukea heidän omaehtoista tiedon hakemista sekä turvautua ammattilaisten varmistamiin ja valvomiin sisältöihin.

Potilaalle annettavan tiedon tulee olla paitsi monipuolista myös ymmärrettävää. Laki takaa potilaalle oikeuden saada riittävästi ymmärrettävää tietoa sairaudestaan ja sen hoitovaihtoehdoista. – Valtakunnallisten kyselyiden mukaan potilaiden tyytymättömyyden kohde on yleensä tiedossa – joko sitä ei ole saatu tai ymmärretty. Suomessa on paljon passiivista ohjausmateriaalia, joka olettaa potilaan jo tietävän ja osaavan, Leino-Kilpi harmittelee. Tiedonsaantia edistää muun muassa TYKSissä toimiva erityinen Tietolähde, josta saa terveyteen ja sairauteen liittyvää materiaalia. Potilasinfokeskus sijaitsee T-sairaalan 1. kerroksessa ja on avoinna joka päivä klo 8–20. Lue lisää potilaan voimavaraistumista tukevasta ohjauksesta hoitotieteenlaitoksen nettisivuilta www.med.utu.fi/ hoitotiede/epe. Teksti: Aleksi Rajamäki Kuva: Jori Liimatainen

Onneksi on...

S YÖ IN A M IS NN TA OI UN AV UNN S

– Portaalissa avataan rintasyövän hoitoon liittyviä asioita nimenomaan potilaan näkökulmasta. Hän saa käytännön ohjeiden lisäksi sellaista tietoa, jonka avulla on mahdollista käsitellä omaa tilannettaan, kokea selviytyvänsä ja hallitsevansa elämäänsä. Vastaavanlaista kokonaisuutta ei ole muualla maailmassa, terveystieteiden tohtori Anne Ryhänen kertoo. Ryhänen toimii ylihoitajana Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla. Hän on työskennellyt syöpäpotilaiden kanssa parinkymmenen vuoden ajan. – Rintasyöpää sairastavat usein yllättyvät hoitoprosessin pitkästä kestosta, he myös kokevat saavansa hoitoon liittyvää tietoa vähemmän kuin haluaisivat. Ohjelma kehitettiin vastaamaan näihin tarpeisiin. Sähköinen hoitopolkuohjelma antaa ohjeita muun muassa oikeaan hoitopaikkaan hakeutumisesta ja omahoidosta. Se kertoo, mitä lääkärikäynneillä tapahtuu, miten leikkaukseen tulee valmistautua ja miten kuntoutus etenee. Solusalpaaja- ja sädehoidolla on omat polkunsa portaalin sisällä.

sekä mitä tietoa he odottavat ja kokevat tarvitsevansa.

...Drive-in apteekki Pyhän Henrikin Apteekki palvelee Itäharjun Prismassa myymälästä ja drive-in -palvelupisteestä käsin. Arkisin kello 9-20, lauantaisin 9-17 ja sunnuntaisin 12-18. Puhelin (02) 275 2150 • Fax (02) 275 2160 Vapaakaupantuotteista bonukset S-etukortilla

Yhteistyössä AboaPharm Oy


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

14 - 2013 - N:o 1

”Karinarannassa on hyvä olla” Enni Pelkonen istuu tehostetun palveluasumisen kodin Karinarannan aulassa aurinkoisena keskiviikkoiltapäivänä hymy kasvoillaan. ”Miten minut nyt tällaiseen huijattiin?” haastateltava naurahtaa. Limingalla vuonna 1929 syntynyt ja pitkän työuran Turun Wärtsilän tehtailla tehnyt Enni muutti Karinarantaan loppuvuodesta 2012, ja on viihtynyt hyvin. Erityisesti hän kiittelee uuden kotinsa puhtautta: ”Olen aina ollut siisti ja tarkka ihminen. Kun omassa kodissa oleminen kävi vaikeaksi, Karinarantaan oli hyvä tulla. On mukavaa, että täällä saa apua vaatteiden pesussa ja muussa sellaisesta.” Myös ajallaan tarjoiltava maukas ruoka saa Enniltä erityis-

maininnan. Vaikka Enni on asunut Karinarannassa vasta vähän aikaa, on hänestä kehkeytynyt talon ”virkistystoiminnan johtaja”. Talvella hän järjesti muille asukkaille Tapio Rautavaara -illan. Tuttujen ikivihreiden soidessa oli mukava muistella menneitä, ja tutut sävelet toivat mukavasti lämpöä ja viihdykettä talvi-illan pimeyteen. Musiikin lisäksi Enni muistelee lämmöllä joulukorttien ja -koristeiden askartelutuokioita ja odottelee jo malttamattomana pääsiäismunien maalausta. ”Askartelun lomassa voi samalla tutustua muihin asukkaisiin”, Enni muistuttaa. Virkistystoiminnan lisäksi sukulaisten vierailut ovat Ennille tärkeä

arjen piristysruiske. Kauniina kevätpäivänä keskustelu kääntyy Rauvonlahden ja Pitkänsalmen jäällä käyskenteleviin hiihtäjiin ja pilkkijöihin. ”On mukavaa seurata huoneen ikkunasta kevään etenemistä”, Enni toteaa, ja muistuttaa vielä, että jääpeite vaikuttaisi olevan erityisen paksu vuodenaikaan nähden. Kevään hidas eteneminen ylipäätään on herättänyt Karinarannassa ihmetystä ja keskustelua. ”Vuosikymmeniä olen Turussa asunut, ja en muista sellaista kevättä, jona föri ei pääsiäisenä olisi liikennöinyt”, Enni hämmästelee. Teksti ja kuva: Ville Sinkkonen

HIRVENSALON APTEEKKI Turku

Pitkäpellonkatu 2 20900 Turku

Meri Karina

ma–pe 9–19, la 9–15 Puh. (02) 284 4666 Fax. (02) 284 4669

Lääkehoidon kokonaisuuden arviointi lähelläsi www.hirvensalonapteekki.fi

Apteekilla oma kanta-asiakasohjelma Enni Pelkonen viettää kahvihetkeä Karinarannan aulassa.

- KYSY LISÄÄ!

Monipuolinen ja muodinmukainen

PERUUKKILIIKE Laadukkaat monofilament-peruukit antavat luonnollisen ilmeen

Eerikinkatu 9 B 20100 Turku Puh. 231 9277 www.peruukkiliikehyvarinen.fi

Matkojesi turvaksi unohtumaton ja edullinen jatkuva vakuutus. www.eurooppalainen.fi

Eurooppalaisen matkavakuutus turvaa matkasi kaikkialla maailmassa. Se on voimassa enintään kolme kuukautta kestävillä matkoilla. Ulkomailla on käytössäsi Eurooppalaisen laaja Euro-Center-verkosto, joka maksaa korvauksia jo paikan päällä. Euro-Centereissä sinua palvellaan myös suomen kielellä. Tällaista palvelua ei muilla matkavakuuttajilla ole. Lisää tietoa saat netistä www.eurooppalainen.fi tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 0303 0303. Voit myös tulla käymään Osuuspankissa, niin saat vakuutusratkaisun, jossa ei ole mittavirheitä, reikiä tai hukkapaloja.


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2013 - 15

Tukisukat lääkinnällisellä paineella työhön, matkailuun, kuntoiluun ja vapaa-aikaan

MEDISOX Comfort

MEDISOX Hiking

MEDISOX trend

JUZO DYNAMIC kompressio-/ hoitosukka

Laadukas ja luotettava tukisukkasarja lääkinnällisellä paineella ja pohjoismaalaisella mitoituksella.

Taina Niemelä Oy

SUOMEN SAIRAALATUKKU OY Kuninkaankatu 15 26100 RAUMA puh. 8387 2490

kirjanpitotoimisto HAUTAUSTOIMISTO

”ILVES KIELEKKEELLÄ” ESITYS KUUSISTON PIISPANLINNAN RAUNIOILLA LAUANTAINA 4.7.2009 Kaarinan kaupungin 700-vuotisjuhlien kunniaksi Kaarina-Teatteri esittää Kuusiston piispanlinnan, keskiajan upeimman suomalaisen residenssin raunioilla Leena Landerin kirjoittaman historiallisen näytelmän ”Ilves kielekkeellä”. Se kertoo piispanlinnan elämästä 1500-luvulla ja sen viimeisestä piispasta Arvid Kurjesta. Ennen näytelmän esitystä tutustutaan Kuusiston kartanoon ja kirkkoon. Nämä kolme ja kaunis luonto muodostavat ainutlaatuisen kulttuuriympäristökokonaisuuden, jossa on helppo uppoutua hetkeksi menneeseen aikaan.

Linnankatu 9 Turku

23 2 32 23 32 23 35

Kuljetuspalvelumme päivystää ympäri vuorokauden

Purokatu 25, 20810 Turku puh. (02) 511 3000 faksi (02) 511 3030 taina.niemela@tnoy.fi

Täydellistä hautauspalvelua yli 110 v. www.hautaustoimistosaarinen.fi

Matkaohjelma riita- ja rikosasiain oikeudenkäynnit l hakemukset l testamentit l kauppakirjat l avioeroasiat l

Anne Teuri varatuomari

MAKSUTON PUHELINTIEDUSTELU

tie

lku

e nti

atu

nk

do

ka tu ks en la ito ltto

ike

Or

e re pe

iku Oh

Va

ta m

a nh

Puh. 435 1124 (myös ilt. ja la-su) 0400 720 178 Fax 435 6522 anne-teuri@nettikirje.fi www.anneteuri.fi

Oriketo

PROTEESIASIAKAS

LIHATUKKU

VIKTOR ELO OY

Alinenkatu 36, Uusikaupunki puh. 02-844 3553 www.alina.fi Ark. 9-17.30, la 9-14

Ostaessasi meiltä Rintaliivit, kokoliivit tai uima-asun Teemme valitsemaasi malliin proteesitaskun Liivien ja rantamuodin Ykköspaikka

HAUTAUSTOIMISTO Annikki Perttala-Koskinen Oy

Alkuperäinen, v. 1932 perustettu perheyritys

Linnankatu 3 (Brahenkadun kulma) Puh. 231 4074 Myös liikeajan jälkeen

ASIANAJOTOIMISTO

BRANDER & MANNER OY Kristiinankatu 3, 20100 Turku, puh. ........................................ 511 7000 Telefax .................................... 250 3053 etunimi.sukunimi@brander-manner.fi bm.office@brander-manner.fi www.brander-manner.fi Muut toimistot: Helsinki Pohjoisranta 4 A 1, 00170 Helsinki Rauma Isoraastuvankatu 3, 26100 Rauma ....... 824 0618 Telefax .................................................. 824 0781

AUTOHUOLTO SUVANTO

Kenkäkauppa Alina

OMASTA LEIKKAAMOSTA JA TEHTAASTA PALVITUOTTEET, LEIKKELEET, MAKKARAT, EINEKSET, RAAKAPAKASTEET SEKÄ SIAN-, NAUDAN- JA BROILERINLIHAA.

HAUTAUSJÄRJESTELY -VIHKO noudettavissa liikkeestämme veloituksetta. Avustamme myös vihkon täyttämisessä.

Jokaiselle löytyy kengät ps. Järjestämme myös ryhmille iltatilaisuuksia - soita 02-844 3553 ja sovi aika!

Autokatu 12 Oriketo puh. 238 5340, fax 276 4959 viktor.elooy@pp.inet.fi

KAASUGRILLEJÄ SAATAVANA TILAISUUKSIIN.

Alina on maineensa veroinen...

Ihan totta! Tule Alinaan.

KAUPPAA JO VUODESTA 1913

80  v.

LAKITOIMISTO

Tullikatu 11, 21100 Naantali

Po

Lähtö klo 14.00 Ortodoksisen kirkon luota, Yliopistonkatu 19, Turku. Ajo Kaarinaan, jossa tutustutaan Kuusiston vuonna 1792 pystytettyyn saaristolaistyyliseen hirsikirkkoon. Täältä siirrytään Kuusiston kartanolle, jonka päärakennus vuodelta 1738 on maamme vanhimpia säilyneitä puisia asuinrakennuksia. Se rakennettiin Suomen sotaväen päällikön, Turun jalkaväkirykmentin everstin virkataloksi. Kartanossa kuullaan elämästä keskiaikaisessa piispanlinnassa, mikä käynee esipuheesta itse näytelmälle. Esityksen jälkeen paluu Turkuun noin klo 20.00. Katsomo ei ole katettu.

Eerikinkatu 6 Kristiinankatu 10 TURKU

Puh. 2366 426, 040 5113 781 www.autohuoltosuvanto.fi

Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus www.turunkuntokolmio.com

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku puh. 265 7606

- veteraanikuntoutus - Kelan vaikeavammaisten kuntoutus - Kaupungin ja TYKS:n ostopalveluosoitukset - Syöpäyhdistyksen jäsenet -15% lähetehoidoista Esko Hirvinen fysioterapeutti • 0400 510 314 • esko.hirvinen@turunkuntokolmio.com


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

16 - 2013 - N:o 1

Kuulumisia Salon seudun paikallisosastosta Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Salon seudun paikallisosasto on toiminut vuodesta 1976. Toimialue kattaa Salon ja Someron. Paikallisosaston toiminta tapahtuu pääosin Salo-Karinan kerhotilassa, osoitteessa Helsingintie 52, jossa järjestetään kaikille avoimia tapaamisiltoja. Illan ohjelma alkaa kello 18.00 ja kahvia (2€) on saatavilla alkaen kello 17.30. Myynnissä on myös kahden euron hintaisia arpoja. Salon seudun paikallisosaston palveluasema / toimisto on avoinna perjantaisin kello 10.00–12.00, puh. 02 7281 670. Palveluasemalle voi tulla keskustelemaan erilaisista mieltä askarruttavista, syöpään liittyvistä asioista. Saatavilla on tietoa paikallisosaston toiminnasta ja syöpäyhdistyksen palveluista. Palveluasemalle voi tulla yksin tai yhdessä läheisen kanssa. Toiminta kuuluu vaitiolovelvollisuuden piiriin. Vuonna 2012 Salon seudun paikallisosastossa käynnistyi proteesien välitystoiminta. Sairaanhoitaja on kerran kuukaudessa tavattavissa Salon palveluasemalla, jolloin paikalle voi tulla myös luomien tarkastukseen. Ajanvaraus toimii MeriKarinasta ma-pe klo 9.00– 10.00 ja klo 13.00–14.00, puh. 02 2657 927. Toiminta on ollut toivottu ja se on saanut paljon kiitosta vuoden aikana. Salon seudun paikallisosaston toimintaa on vuodesta 2012 johtanut Juhani Ivanoff. Juhanille syöpä sairautena on omakohtaisesti koettu asia ja

äsentiedotteen ilmoittajat ntatyötäSalon seudun paikallis-

TTU

ma i

lta Ky

osaston puheenjohtajana on vuodesta toimiKAARINAN2012 SEUDUN nut Juhani Ivanoff. HAUTAUSTOIMISTO

a 10-13

KKA

2 4 su 12-15

valvontavaltuutus ja hoitotahto”. Alkuvuoden toiminta on siis käynnistynyt aktiivisesti. Salon seudun paikallisosaston tavoitteena on tänä vuonna saada lisää keskusteluryhmiä eri syöpiin sairastuneille. Syksyisin alkavat myös uusille rintasyöpäpotilaille suunnatut keskusteluryhmät. Muita mahdollisia ryhmiä ovat eturauhassyöpäpotilaiden-, suolisto / avannepotilaiden- ja kaikkien muiden syöpäpotilaiden ryhmät. Ryhmiä käynnistetään, kun kiinnostuneita löytyy. Ota rohkeasti yhteyttä paikallisosastoon! MÄ TEEN ITE -ryhmä toimii yhdessä Salon Diabetes r.y.:n kanssa ja ryhmässä tutustutaan kohtuullisiin elämäntapoihin liittyen ruokailuun, liikuntaan ja p a i n o n h a l l i n t a a n . Ve s i jumppaan, joka on Salon Reumayhdistyksen järjestämä, paikallisosaston jäsenet pääsevät muiden yhdistys-

ten kanssa. Salon seudun paikallisosasto kuuluu Salon SYTYyn (Salon vammais-ja potilasyhdistysten yhteistyöyhdistys), jolta paikallisosasto saa mm. atk- ja Vertoverkossa-, vertaistuki- ja ryhmänohjaakoulutusta sekä toimintasuunnitelma- ja toimintakertomuskoulutusta sekä virkistystä toiminnassa mukana oleville. Salon seudun paikallisosasto tiedottaa toiminnastaan paikallisissa lehdissä ilmaispalstoilla sekä yhteistyökumppaneille lähetettävien erillisten kalentereiden kautta. Osaston kotisivut: www.sspo.net. Facebook-ryhmä; tervetuloa kaveriksi. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ideoita. Tule Sinäkin mukaan toimintaamme!

Cup AA – D

5706X Tonya, Kupit AA – D, 70 – 95

Kevään uudet proteesiliivit

Terveisin Juhani, Maija ja Siru

www.anita.com

OLEMME MUKANA TUKEMASSA SYÖVÄNTORJUNTATYÖTÄ Turun Hautakivipalvelu Ky Juha ja Birgitta Iljanka

puh. 236 0329

Uudenmaantie 78, Turku Kaarningonkatu 2 20740 Turku

MYNÄMÄEN SILMÄASEMA Puh. 044 209 0800 Mynäcenterinfo@variaatio.fi 23100 Mynämäki KUNTOSALI puh.l 02-430 6088 hieronta jalkahoito l fysioterapia

www.variaatio.fi

Kello- ja Kultaliike J. MÄKELÄ OY Turuntie 12 32200 Loimaa puh. 02-762 2569

Turku 20 964

DIN Turku 8

Tammikuussa 2013 Salon seudun paikallisosaston kerhotila täyttyi kuulijoista, kun järjestettiin terveysvalmennusaiheinen iltatapahtuma. Maailman Syöpäpäivänä 4.2.2013 paikallisosasto järjesti ”Avanteen kanssa voi elää tasapainoista elämää” -tilaisuuden. Paikalla olivat myös valtakunnallisen suolistosyöpäpotilaiden yhdistyksen Coloresin toiminnanjohtaja ja avannehoitaja. Vuosikokouksen yhteydessä lakimies puhui aiheesta ”Edun-

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Salon seudun paikallisosaston johtokuntaan kuuluvat takarivistä vasemmalta Tuulia Koski, Sinikka Ivanoff, Jouko Laxell, Jaakko Toivonen ja Leo Lietzen sekä eturivistä vasemmalta Maija Iltanen, Anne Rosama, Juhani Ivanoff, Onerva Achren ja Sirkka-Liisa Virpi.

Puntarikatu 1 20780 Kaarina puh. 02-243 2779

MISTO NEN

ehanen.fi

sitä kautta myös Salon seudun paikallisosaston toiminta on tullut tutuksi. Juhani kertoo taustastaan näin: ” Olen Juhani Ivanoff, 65-vuotias ja asun Perttelissä vaimoni Sinikan kanssa. Vapaaehtoistyössä olen toiminut useissa eri yhdistyksissä ja yhteisöissä. Ohjasin mm.15.vuoden ajan Perttelin Isä-poikakerhon toimintaa. Vuonna 2009 minulta leikattiin suolistosyöpä ja silloin Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Salon seudun paikallisosasto tuli tutuksi. Tulin valituksi vuonna 2011 paikallisosaston johtokuntaan ja vuonna 2012 puheenjohtajaksi. Syksyllä 2012 syöpäni leikattiin uudelleen ja tällä kerralla jouduttiin tekemään avanne. Haavan kanssa tuli ongelmia. Viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun olen siis ollut toipilaana. Kiitos Sirulle ja muille johtokunnan jäsenille, jotka ovat mukana osaston toiminnassa. Nyt näyttää jo valoisammalta ja uskon, että voin osallistua taas säännöllisemmin yhdistyksen toimintaan. Paranemiseen pitää uskoa, eikä ainoastaan toivoa! Olemme vaimoni kanssa karavaanareita ja ensimmäiset kevään merkit saavat kummasti jalkapohjat kihelmöimään. Merellä kaloja narratessa sairaudet ja muut huolet unohtuvat hetkeksi.”

www.salorannanmarjatila.fi

SALORANTA Ostan kuolinpesät

Uudenkaupungintie 594, Taivassalo astiat, koriste-esineet, huonekalut, kirjat, matot, lamput, Puh. ym. ym. (02)NOUTO. 879 147KÄTEISMAKSU. Pirjo 040 587ja9147, Antti 0400 831 266, OstoMyyntiliike Sauli Niemelä, Eerikinkatu Matti 040 706 034525 P. 040 726 3539

LAITILAN YKKÖS APTEEKKI Keskuskatu 11, 23800 LAITILA (02) 856 518 www.laitila1.fi Prisma, Itäharju puh. 02-2370 781 www.kelloliikelindholm.fi Parasta palvelua jo vuodesta 1954

Kello- ja Kultaliike J. MÄKELÄ OY

Hyvien muotokuvien merkeissä

Turuntie 12, 32200 Loimaa puh. 02-762 2569

02 236 3700 www-studiobrahe.fi

T.Janger Oy

Kemiön Mylly Oy Kimito Kvarn Ab

Orvontie 42 20960 Turku puh. 0400 781 860

Myllytie 7, 25700 Kemiö - Kimito Puh. 0400 535 242

JOHANNA KAIHDIN

PERUUKKIASIANTUNTIJA

Eerikinkatu 38, 20100 Turku puh. 02-253 5888 Avoinna: ma-pe 10-17, la 10-13 AUTOKORJAAMO

050 533 5979 Lieto www.konepukki.fi

ARTO SOININEN Tmi Muutot ja kuljetukset, muuttolaatikkovuokraus, myös pianon siirrot. Puh. 0400 525 906 arto.soininen@kuljetus-soininen.fi www.kuljetus-soininen.fi

Turun Jalkaterapia LUOLAMAA LIISA

Ruusukorttelin Palvelukeskus Puistokatu 11 B, Turku p. (02) 233 4606 www.turunjalkaterapia

UULA

Kauppiaskatu 13 F (valopiha) 20100 Turku

Puh. 214 1444 Fax 214 1456 ari.kuula@kuula-toimistot.inet.fi

ark. 9-20 la 9-18 su 10-16 Alakyläntie 2-4, 20520 Turku puh. 02 254 6651 www.viherlassila.fi www.saunarantti.fi

Pompen Saunarantti

www.paimio.fi

www.suomikallio.fi

Mynäcenter 23100 Mynämäki puh. (02) 430 6088

AK

Rekisteröity jalkojenhoitaja

MYNÄMÄEN SILMÄASEMA

TILITOIMISTO

AUTOKORJAAMO Sonkki Paimio, Teollisuustie puh. (02) 473 2130 www.autokorjaamosonkki.com

Kalastavankissankuja 21600 Parainen GSM 040 736 5751 Yrityksille ja perhejuhliin


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2013 - 17

KUTSU SANATAIDETUTKIMUKSEEN Kysely sanataiteen käytöstä kriisin jälkeisessä voimaantumisessa Pyydämme Sinua ystävällisesti vastaamaan luovaa kirjoittamista, sanataidetta ja esimerkiksi unitarinoihin liittyviä kokemuksiasi koskevaan kyselyymme osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/2E2CDAC6A023A638.par Vastauksesi on arvokas, vaikket kirjoittamista itse harrastaisikaan. Kyselyä käytetään tutkimusmateriaalina Jyväskylän yliopistoon tehtävässä kirjoittamisen väitöskirjatutkimuksessa, joka selvittää sanataiteen hyötyjä kriisin kokeneen henkilön voimaantumisprosessissa. Tutkimuksen tuloksista hyötyvät niin potilaat kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Kyselyvastaukset käsitellään anonyymeina. Väitöskirjatutkimusta tekee FM, kirjailija, Turun yliopiston luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo. Tutkimusavustajana toimii FM Aleksi Yli-Jama. Sanataiteella tarkoitetaan luovaa kirjoittamista lukuisissa eri muodoissa, kuten esimerkiksi runojen, proosan, päiväkirjan tai unikertomusten kirjoittamista. Terapiakirjoittamiseksi kutsutaan kirjoittamista, jonka tarkoituksena on käsitellä erilaisia, vaikeitakin kokemuksia ja jäsentää esimerkiksi kriisin jälkeisiä tuntemuksia. Terapiakirjoittaminen voi olla hyvin monenlaista, ja sitä voi harjoittaa yksin tai ryhmässä. Kirjoittamis- tai sanataideterapiaa vetävät terapeutin koulutuksen saaneet henkilöt. Lämmin kiitos vastauksistasi!

TERVETULOA KIRJOITUSRYHMÄÄN!

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen koskien unikertomuksia ja kirjoittamisen voimauttavia vaikutuksia, ota meihin yhteyttä päästäksesi mukaan toukokuun alussa (vko 19) ensimmäistä kertaa kokoontuvaan uniaiheiseen kirjoitusryhmään. Neljän toukokuisen tapaamisen aikana ryhmän jäsenet kirjoittavat uniaiheisia tekstejä sanataideohjaajan johdolla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko kirjoittamisella voimauttavia vaikutuksia ja jos on, millaisia ne ovat. Kirjoitusryhmään osallistumiseen liittyy masentuneisuuteen, ahdistuneisuuteen ja elämänhallintaan liittyvä psykologinen testaus, josta vastaa PsT Taina Kuuskorpi. Ilmoittautuaksesi ryhmään ota meihin yhteyttä sähköpostitse mahdollisimman pian, viimeistään huhtikuun 25. päivään mennessä. Huomioithan, että ryhmän osallistujamäärä on rajattu. Kiitos! Lisätiedot ja ilmoittautumiset: sanojenvoima@gmail.com

Tervetuloa Cafe Karinan herkkujen ääreen! Nauti aamupalaa, tule päivän keitolle tai salaatille ja mikäpä piristäisi iltapäivää paremmin kuin makoisat kakkukahvit. Kaikki tuotteemme ovat rakkaudella itse tehtyjä. Pitopalvelustamme voit tilata kakut, voileipäkakut ym. herkut myös kotiisi. Kokoustilaamme voit vuokrata myös iltaisin! Terveisin kahvilan emäntä Eva Juva

Lounas arkisin klo 11 - 14 Hinta 6,00 € sisältää: - Päivän keiton tai -salaatin - Leipää - Kotikaljaa ja raikasta vettä - Kupillisen kahvia

a n i r a K Cafe

MERI-KARINAN TOIMINTA-JA PALVELUKESKUS, Seiskarinkatu 35, Turku

… Kun jalkasi ovat

MERI-KARINAN TOIMINTA- JA PALVELUKESKUS, puh. 02 2657 666 TEHOSTETUN PALVELUN KOTI KARINARANTA, puh. 02 2657 765 L-S SAATTOHOITOSÄÄTIÖN KARINAKOTI, puh. 02 2657 622 sinulle tärkeät !

- Perus- ja erikoisjalkahoidot - Sisäänkasvaneen kynnen perushoito ja oikaisu - Sienikynsien hoito ja korjaus - Iskunvaimennuspohjalliset - Silicon-orteesit

Lounaissuomalaisia Syöpäjärjestöjä voi tukea seuraavien pankkitilien kautta: syöpäpotilastoiminta TOP FI31 5713 4520 0120 54 lapsisyöpäpotilastoiminta TOP FI51 5713 4520 0130 52 tutkimustoiminta TOP FI83 5713 4520 0161 62 saattohoitotoiminta TOP FI82 5710 0420 0697 00 Hyvä valikoima kevennys- ja hoitotuotteita, hopeasukkia - AquaDetox -kuonanpoisto - Sokeri -depilaatio

Muista läheistäsi lahjakortilla

Ajanvaraus 045 8611 509 www.kinttupiste.fi

Yliopistonkatu 5 B, 20100 Turku

Sirpa Roos, jalkojenhoidon AT, laboratoriohoitaja

Lämpimät kiitoksemme kaikille tukijoille!

s Louna an! muka s ö y m

Itäinen Pitkäkatu 30, katutaso, Turku Ma-pe 8:30 - 15:00 Puhelin (02) 265 7987 Eva Juva 040 535 1134

LSSY:n Turun Seudun Paikallisosasto … Kun jalkasi ovat sinulle tärkeät !

- Perusja jaerikoisjalkahoidot - Peruserikoisjalkahoidot - Sisäänkasvaneen kynnen - Sisäänkasvaneen kynnen perushoito ja oikaisu - Sienikynsien hoito ja korjaus perushoito ja oikaisu - Iskunvaimennuspohjalliset - Sienikynsien hoito ja korjaus - Silicon-orteesit - Iskunvaimennuspohjalliset Hyvä valikoima kevennys- ja hoitotuotteita, hopeasukkia - Silicon-orteesit - AquaDetox –kuonanpoisto

Hyvä- Sokeri valikoima kevennys- ja –depilaatio hoitotuotteita, hopeasukkia Muista läheistäsi lahjakortilla Ajanvaraus 045 8611 509

l AquaDetox -kuonanpoisto www.kinttupiste.fi 5 B, 20100 Turku l Yliopistonkatu Sokeri -depilaatio Sirpa Roos, jalkojenhoidon AT, laboratoriohoitaja l Parafiinihoidot käsille ja jaloille

MUISTA LÄHEISTÄSI LAHJAKORTILLA

Ajanvaraus 045 8611 509 www.kinttupiste.fi Yliopistonkatu 5 B, 20100 Turku Sirpa Roos, jalkojenhoidon AT, laboratoriohoitaja

40 vuotta

Juhlimme Meri-Karinassa lauantaina 20.4.2013. OHJELMALLINEN ILTAJUHLA klo 18.00 Juhlan juontajana toimii Markku Heikkilä, musiikista huolehtii SUMU Big Band johtajanaan Rami Koskinen, mukana ovat myös lauluyhtye Vivere, Maarit Lindblom säestäjänään Iina Kivimäki ja Ulla Taimila Lumperskana. Runsas buffet-illallinen Illalliskortin hinta 30 e Tervetuloa juhlimaan kanssamme ! Lisätiedot ja ilmoittautumiset 15.4 mennessä Ulla Strömille jäsenillassa tai puh. 044 5524814 maanantaisin klo 13 – 15 tai sähköpostilla ulla_strom@hotmail.com Tervehdysten vastaanotto Meri-Karinan takkahuoneessa klo 17.00 – 17.30. Mahdolliset muistamiset Paikallisosaston tilille FI 1314 7430 0011 2234 syöpäpotilaiden vertaistuen kehittämiseen

LOUHISAAREN

KARTANON KAHVILA Louhisaarentie 229, 21240 ASKAINEN puh. 02-431 2515

Avoinna: klo 10.30-17.00 Äitienpäivästä elokuun loppuun A S I A N A J O T O I M I S T O J U R A N O VA

PERINTÖ- JA PERHEVARALLISUUSOIKEUS

Perunkirjoitukset l Perinnönjaot l Ositukset l Testamentit l Avioehtosopimukset l Edunvalvontavaltuutukset l

Tiina Salmela-Laine / asianajaja

Puh. (02) 233 4774 l GSM 040 567 3544

J U R A N O V A

Kauppiaskatu 11 D, 20100 Turku l Fax (02) 233 4776 toimisto@juranova.fi l www.juranova.fi

UOTILA & LAINE OY TILI-RINGVALL OY AUKTORISOITU TILITOIMISTO Yliopistonkatu 34 A, 4. kerros 20100 Turku Puh. (02) 277 2111 Telefax (02) 277 2100 E-mail: tilitoimisto@uotila-laine.fi www.uotila-laine.fi

KÄSITYÖ ELISA Brahenkatu 5, Turku Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenille 10% alennus ostoksista Puh. 02 2318 327 ◆ 040 5181 292


18 - 2013 - N:o 1

Lounais-Suomen SyÜväntorjuntasanomat


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

N:o 1 - 2013 - 19

Tervetuloa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Syöpäjärjestöt toteuttavat syöpäpotilaille ja läheisille suunnattua sopeutumisvalmennuskurssitoimintaa. Tavoitteena on, että jokainen syöpään sairastunut ihminen saisi omaan elämäntilanteeseensa ja tarpeeseensa sopivaa kuntoutusta sekä helpotusta sairauden aiheuttamaan muutostilanteeseen. Tämä nopeuttaa paluuta terveen rooliin ja olosuhteisiin nähden parhaaseen mahdolliseen elämisen tasoon. Kurssit ovat osanottajille maksuttomia. Kursseja rahoittavat Kansaneläkelaitos (KELA), Raha-automaattiyhdistys (RAY) sekä V-S sairaanhoitopiiri (TYKS*, vain V-S sairaanhoitopiirin potilaille). Alustavan suunnitelman mukaan seuraavat kurssit järjestetään Meri-Karinassa ajalla 22.4.2013-8.1.2014. AIKUISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN PERHEKURSSIT: Vanhemmuutta tukeva perhekurssi (RAY) ...................................................................10.06.-14.06.2013 AIVOKASVAINPOTILAAT: Aivokasvainpotilaat ja läheiset (RAY) .........................................................................27.05.-31.05.2013 ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT: Anpassningskurs för personer med prostcancer, parkurs, över 68 år (FPA) ................. 11.11.-15.11.2013 HEMATOLOGISET POTILAAT: Hematologiset ja kantasoluhoidetut syöpäpotilaat ja läheiset (KELA) ........................08.07.-12.07.2013 Hematologiset syöpäpotilaat ja läheiset (LSSY, TYKS*) ............................................19.08.-23.08.2013 Hematologiset ja kantasoluhoidetut syöpäpotilaat ja läheiset (KELA) ........................ 07.10.-11.10.2013 KAIKKI SYÖPÄPOTILAAT: Oikea ote melontaan ja elämään -pari/yksilökurssi (RAY) ..........................................12.08.-16.08.2013 Liikuntapainotteinen kurssi syöpäpotilaille ja läheisille (RAY) ...................................02.09.-06.09.2013 Taideterapiapainotteinen yksilökurssi syöpäpotilaille (RAY) ......................................09.09.-13.09.2013 Pitkään syöpää sairastaneet ja läheiset (RAY) ..............................................................14.10.-18.10.2013 LAPSISYÖPÄPOTILASPERHEET: Nuoret 18-25 –vuotiaat syöpäpotilaat / Sylva (KELA) ................................................24.06.-28.06.2013 ”Pärjää ilman vanhempia” –kurssi 14-17 –vuotiaille (KELA) ....................................24.06.-28.06.2013 Hoitojen päätyttyä –perhekurssi (KELA) .....................................................................15.07.-19.07.2013 Lapsisyöpäpotilasperheiden sopeutumisvalmennuskurssi (KELA) .............................22.07.-26.07.2013 sekä 2.jakso ..................................................................................................................07.01.-08.01.2014 Lapsisyöpäpotilasperheiden viikonloppukurssi (KELA)..............................................26.07.-28.07.2013 Lapsisyöpäpotilasperheet ja isovanhemmat (LSSY, TYKS*) ......................................28.12.-30.12.2013 PERINNÖLLISET SYÖVÄT: Perinnöllistä syöpägeeniä kantavat -viikonloppukurssi (RAY) ....................................13.09.-15.09.2013 RINTASYÖPÄPOTILAAT: Parikurssi rintasyöpäpotilaille ja läheisille, alle 68 v. (KELA) ....................................13.05.-17.05.2013 Yksilökurssi rintasyöpäpotilaille (LSSY, TYKS*) .......................................................05.08.-09.08.2013 Parkurs för personer med bröstcancer, över 68 år (FPA) ..............................................16.09.-20.09.2013 SUUN- JA NIELUNALUEEN SYÖPÄPOTILAAT: Suun- ja nielunalueen syöpäpotilaat ja läheiset (KELA) ..............................................21.10.-25.10.2013 VATSAN- JA SUOLISTONALUEEN SYÖPÄPOTILAAT: Vatsan- ja suolistonalueen syöpäpotilaat ja läheiset (KELA) ....................................... 04.11.-08.11.2013 Suolistosyöpäpotilaat/avanneleikatut ja heidän läheisensä (TYKS*)........................... 18.11.-22.11.2013 Edellä mainitut kurssit ovat osanottajille maksuttomia. Työikäisille kurssilaisille maksetaan kurssin ajalta toimeentuloturvana kuntoutusrahaa, joka on yleensä sairauspäivärahan suuruinen ja ensisijainen sairauspäivärahaan, erityisrahaan ja työttömyyspäivärahaan nähden. Kurssiin osallistuville läheisille voidaan maksaa kuntoutusrahaa, jos omainen on estynyt tekemästä työtä. Myös omavastuuosuuden ylittävät matkakulut korvataan. VIRKISTYSLOMAT (Huom! omarahoitusosuus): Virkistysloma syöpäpotilaille ja läheisille ...................................................................20.05.-24.05.2013 Liikuntapainotteinen virkistysloma syöpäpotilaille ja läheisille...................................26.08.-30.08.2013 Virkistysloma syöpäpotilaille ja läheisille .................................................................... 28.10.-01.11.2013 Virkistysloman ohjelmaan sisältyy täysihoito, majoitus, uinti- ja saunavuorot, ohjattua liikuntaa, asiantuntijaluentoja mm. terveellisistä elämäntavoista sekä virkistävää ohjelmallista toimintaa. Loman hinta 200 €/hlö (2 hh) tai 240 €/hlö (1 hh)

MITEN PÄÄSEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILLE MERI-KARINAAN? Olet sairastunut syöpään ja sairastumisestasi on kulunut aikaa vähintään puoli vuotta. Voit hakeutua Kansaneläkelaitoksen rahoittamalle sopeutumisvalmennuskurssille Meri - Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen, mikäli et ole aiemmin osallistunut vastaavalle kurssille. Myös syövän uusiutuessa tai sairastuessasi uuteen syöpään sinulla on mahdollisuus osallistua Kelan rahoittamalle kurssille. Ota yhteyttä joko henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköisesti: oman paikkakunnan Kelan paikallistoimistoon tai Meri-Karinaan, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku, puhelin 02-2657 610 (kurssitoimisto) tai 02-2657 666 (keskus), e-mail: kurssi@lssy.fi, www.lssy.fi

Tutustu kurssitarjontaan ja valitse itsellesi sopivin kurssiajankohta. Kursseja kohdennetaan ikäryhmittäin eri syöpäpotilasryhmille. Lisäksi kurssit kohdennetaan joko potilaalle, koko perheelle (lapset ja nuoret syöpäpotilaat) tai pareille (potilaalle ja hänen läheiselleen). Meri-Karinan kurssitoimisto palvelee antaen lisätietoja kursseista, hakukriteereistä sekä kuntoutuksen tavoitteista. Täytä Kelan hakemuslomake KU102. Hakemuslomakkeita on saatavana Kelan paikallistoimistoissa, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimipisteissä sekä Kelan internet-sivuilta (www.kela.fi). Tarvittaessa Meri-Karinan kurssitoimiston henkilökunta auttaa hakemuslomakkeiden täyttämisessä.

Mikäli haet Kelan rahoittamalle kurssille, palauta hakemuslomakkeet suoraan Kelalle. Muussa tapauksessa lähetä hakemuksesi Meri-Karinaan, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku. Liitä hakemukseen epikriisi eli sairauskertomus tai lääkärin B-lausunto. Edellä mainituista asiakirjoista on käytävä ilmi diagnoosi (sairaus) sekä tämänhetkinen tilanne, joten epikriisi tai lääkärin lausunto tulisi olla kirjoitettu hakemusta edeltäneen vuoden aikana.

Noin kuukautta ennen kurssin alkua saat postitse päätöksen Kelalta. Jos olet tullut hyväksytyksi kurssille, saat postitse Lounais-Suomen Syöpäyhdistykseltä kutsukirjeen kurssille. Kutsukirjeessä on selvitetty kurssiaika ja –paikka, alustava kurssiohjelma (kuntoutuksen sisältö ja yleiset tavoitteet), Meri-Karinan ja oheispalveluiden esitteet, ohjeet saapumisesta, tiedot vakuutusturvasta, ohjeet mukaan otettavista henkilökohtaisista varusteista, osallistumisvarmistuslomake sekä ennakkotietokysely. Palauta osallistumisvarmistuksesi ja ennakkotietokysely Meri-Karinan kurssitoimistoon. Ennakkotietokyselyllä pyritään kartoittamaan osanottajien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet, jotta kurssiohjelma voitaisiin mahdollisimman pitkälle suunnitella näitä tarpeita ja tavoitteita vastaavaksi.

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA TUKEA ARKIPÄIVÄÄN Kuntoutumisen tarve Syövän hoito valitaan ja suunnitellaan aina yksilöllisesti sairauden ja potilaan muiden yksilöllisten tekijöiden ja elämäntilanteen mukaan. Olennaisena osana hyvään hoitoon kuuluu kuntoutus. Myös kuntoutuksen tuen tarve vaihtelee yksilöllisesti. Ihmisten kyky selviytyä sairauden aiheuttamasta muutostilanteesta on yksilöllinen. Tuen tarpeen määrään vaikuttavat sairauden ja hoitojen luonne sekä niiden aiheuttamat psyykkiset ja fyysiset ongelmat. Tärkeitä vaikuttavia tekijöitä ovat myös persoonallisuus, henkilökohtaiset kyvyt selviytyä kriisistä, elämäntilanne ja läheisten elämäntilanne sekä työelämään liittyvät kysymykset. Elämänlaatua yksilöllisesti Erilaisten syöpäyhdistyksen tarjoamien tukimuotojen avulla pyritään auttamaan kuntoutujan selviytymistä takaisin terveen rooliin tai sairauden hallintaan. Tavoitteena on kuntoutujan tilanteeseen nähden paras mahdollinen elämänlaatu. Syöpäyhdistys järjestää sopeutumisvalmennuskursseja, joiden toteuttamisesta vastaavat moniammatilliset työryhmät. Kursseja järjestetään sairaus- ja ikäryhmittäin kohdennettuna, yksilö-, pari- tai perhekursseina. Työmuotoina käytetään asiantuntijaluentoja, kyselytunteja, yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, fysikaalista kuntoutusta ja liikuntaa sekä erilaisia terapioita. Kurssiohjelmaan sisältyy syöpäsairauteen liittyvän tiedon syventäminen, hoidon vaikutuksista kertominen, henkinen tukeminen, terveysneuvonta ja arjessa selviytymisen tukeminen. Osanottajia kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn oman elämänhallinnan ylläpitämiseksi. Lisäksi järjestetään virkistys- ja vapaa-ajanohjelmaa. Kurssiohjelmat toteutetaan huomioiden kuntoutuksen yleisten tavoitteiden lisäksi kuntoutujien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet.

HAKEMUSLOMAKKEITA SEKÄ LISÄTIETOJA:

Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 TURKU puh. 02- 2657 610


Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat

20 - 2013 - N:o 1

Tilaa uusi makasiini ja innostu sisustamisesta ➤

H T I T U S L E S U S I S

A N O KOT

N L L I N E P A I K A

ti! e h n TilaaAINVai V

5€

kotiin

3

1 |2 0 13

n koti ja asumine

Kevään sisustustrendit

tuentaeist e n isua kan atkais

r

ikkeet tuslliiiik run sisustu Turu telijat ret suunnittte Nuore älät

Elämysmyym

8

a i t o k a t s i a l eri a

n maailmall

tunnetaa ulaiskaksio

Turk

ejä k k n i v s u t s u Sis isiin e n o u h n e t s a l Jokaisen kodinsisustajan inspiroiva lukupaketti

Lehti 80 vuotta ara astolta myymälään alto-jaakmkyy Ailmest tka liinjja Jakkaran a 19.4.

Mielenkiintoisia turkulaiskoteja, ja persoonallisia sisustusratkaisuja ja vinkkejä omaan kotiin. Lehti toimitetaan sinulle kotiin kannettuna. Lasku tulee lehden mukana.

Lähetä tekstiviesti numeroon 16183 (Viestin hinta 0,16 euroa /160 merkkiä)

Näppäile tekstiviestiksi TS TILAUS KOTI sekä yhteystietosi. Esim. TS TILAUS KOTI Maija Mallikas Mallikatu 1 20100 MALLILA

koti ja asuminen

92-sivuisessa lukupaketissa mm. 92-sivui

• • • • • •

Kokki Jonna Silénin kolmen kerroksen koti Portsassa sekä 7 muuta kotia esittelyssä Alitalon sukutila Maskussa Tomi Kouvolan vinkit sisustusklassikoiden valintaan Loviisan Aitta ja muut paikalliset sisustajan puodit Turkulaissuunnittelijoiden työhuoneet Aalto-jakkaran tie tehtaalta kotiin

Verkossa makasiini.ts.fi

Soita oita (02) 269 3400 Ma–pe 8.15–16.30

Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 1 2013  
Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 1 2013  
Advertisement