Min dag i børnehave – læseprøve

Page 1

Ina Haller • Dina Gellert

Frederik og Katinka er glade for at gå i børnehave. De har mange gode venner, oplever sjove ting og lærer nyt hver dag. Men af og til går legen i hårdknude, et barn slår sig, eller man savner sin mor og far. Så er det godt at kunne hjælpe hinanden, og så er det heldigt, at Frederik og Katinka har superkræfter! De er nemlig supergode til at være gode venner, være søde ved andre, trøste og hente en voksen, når der er brug for det. Læs om Frederik og Katinkas dag i børnehave, og se, hvordan de løser konflikter. Bogen gennemgår børnenes dag i børnehave, så barnet kan genkende sin egen hverdag. Til hver situation hører nogle spørgsmål og aktiviteter, der er tænkt som dialogskabende og fællesskabsdannende redskaber med respekt for det enkelte barn.

Ina Haller

Min dag i BØRNEHAVE

Bogen er udviklet i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi og kan både bruges i daginstitutionen og i hjemmet.

9

788711 563618

Min dag i

BØRNE HAVE Illustreret af Dina Gellert


Kære læser

en forebyggende indsats og altså ikke løsningen, hvis mobning allerede finder sted. I de tilfælde, hvor mobning allerede er et problem, bør der ud over arbejdet med sociale kompetencer også De fleste danske børn tilbringer hver dag mange arbejdes specifikt med hele børnehavens kultur, timer i børnehave. Børnehaven er derfor et og pædagogerne bør opsøge konkret viden om af de steder, der er med til at udvikle barnets mobning i børnehaven. Læs mere om mobning motoriske og sproglige færdigheder, og det er ofte bagerst i bogen. Min dag i børnehave er bygget op omkring i børnehaven, at barnets første venskaber opstår. en typisk dag i børnehave, fra børnene bliver Det er derfor vigtigt, at der i det pædagogiske afleveret om morgenen, til de bliver hentet igen. arbejde er fokus på venskaber, gode legeaftaler Vi følger to gode venner, der bogen igennem og ordentlige måder at opføre sig på over for hinanden. De fleste børnehaver har mere end 20 hjælper de andre børn ved at trøste, dele, vente børn på stuerne, og det er derfor naturligt, at der på tur, sige fra på egne og andres vegne, hjælpe, opstår konflikter, uvenskab, drillerier, mobning og tage ansvar, inkludere, vise respekt, mod m.m. Børnene er portrætterede som superhelte, og forskellige grupperinger af børnene. deres ”superkræfter” er gode sociale kompetencer. Denne bog er blandt andet skrevet med På hver nyt opslag udspiller der sig en ny det formål at styrke arbejdet med sociale genkendelig situation fra en almindelig dag i kompetencer i børnehaven og/eller i hjemmet. børnehave. Til hver situation findes der forslag Gode sociale kompetencer hjælper børnene til til samtale og/eller aktivitet med børnegruppen at danne venskaber, løse konflikter, tage ansvar, udtrykke følelser, se og forstå andres behov samt eller barnet. Ønsket er, at bogen benyttes som udgangspunkt for samtale og leg med barnet eller udvise mod og respekt. Arbejdet med sociale børnegruppen, således at fortællingen og samtalekompetencer kan også have en forebyggende og aktivitetsforslag er med til at styrke fællesskabet effekt mod mobning. Det er dog vigtigt at huske børnene imellem. Der er rigtig mange forslag på, at arbejdet med sociale kompetencer kun er


til samtaleemner og aktiviteter, og det er ikke meningen, at de alle skal anvendes på én gang. Vælg dem ud, der passer til det tema, I arbejder med, eller til noget, der er sket i børnegruppen for nylig. Jeg håber på, at bogen inviterer til, at man læser den igen og igen med forskelligt fokus. Generelt vil det være en rigtig god ide at stille barnet/børnene uddybende spørgsmål om de situationer, der præsenteres gennem bogen. Størstedelen af spørgsmålene bør være spørgsmål, der fremhæver de gode ting, børnene gør, og ikke de negative, fx hvem var en god ven?, hvem gjorde noget sødt? osv. Spørg også gerne til, hvilke ”superheltekræfter” der bliver brugt – altså hvilke sociale kompetencer børnene udviser i de forskellige situationer. Dette er vigtigt, da der bogen igennem forekommer mange negative situationer, som nemt kan blive omdrejningspunktet for samtalen med børnene. Ved at stille spørgsmål, der retter fokus mod de positive handlinger og gode sociale kompetencer, vil børnenes opmærksomhed blive skærpet på det positive i situationerne, og børnene vil lære, at positiv adfærd får mere opmærksomhed end negativ. Samtalen bør dog nogle gange omhandle den negative adfærd, men lad det have sekundært

fokus. Det er fx vigtigt at tale med børnene om, at man ikke må drille for alvor, så den anden bliver ked af det, da det ikke kun er positiv forstærkning, der øger social kompetence, men også tydelighed m.h.t., hvad der er uønsket adfærd. Da aldersspredningen i en børnehavegruppe kan være stor, og børn befinder sig på forskellige niveauer i deres udvikling, er det vigtigt at tilpasse de forskellige samtaleemner og aktiviteter til netop de børn eller det barn, som bogen læses sammen med. På den måde vil børnene eller barnet finde større interesse i og forståelse for de forskellige emner og kompetencer, der arbejdes med.

Rigtig god fornøjelse! Ina Haller Psykolog


Af samme forfatter: Den store snikke-snakkebog (2015) Den lille bog om store følelser (2016)

MIN DAG I BØRNEHAVE Copyright © 2017 Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Tekst © 2017 Ina Haller og Forlaget Carlsen Illustrationer © 2017 Dina Gellert og Forlaget Carlsen Bogen er udviklet i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi Pædagogisk konsulent: Maria Matthiesen Grafisk tilrettelægning: Charlotte Flemmer 1. udgave, 1. oplag. Trykt hos Livonia, Letland 2017 ISBN 9788711563618 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk


Ina Haller

Min dag i

BĂ˜RNE HAVE Illustreret af Dina Gellert


Her er Frederik og Katinka. De er rigtig gode venner, og så går de i børnehave sammen. De synes, det er rart at komme i børnehave, for i børnehaven kan de lege mange sjove lege med alle deres venner. Ud over at være rigtig gode venner, så er Frederik og Katinka faktisk også en slags superhelte – med superkræfter. De er nemlig supergode til at være gode venner og til at være søde ved hinanden og andre. Nu skal Frederik og Katinka i børnehave. Lad os se, hvordan deres dag på Marguerit-stuen kommer til at gå.

Forslag til samtale

Tal med barnet eller børnegruppen om Frederik og Katinkas superheltekræfter, altså det at være en god ven. Hvad gør en god ven? Hvordan ved man, at man er gode venner? Hvad laver man sammen med en ven? Se, hvor mange ord/ting I kan finde på om at være venner, fx sød, sjov, god at lege med, deler sin frugt, siger, min T-shirt er sej osv. Skriv gerne de ting ned, som børnene kommer på, så kan I vende tilbage til samtalen en anden gang og evt. arbejde på listen løbende.

Forslag til aktivitet

”Børnelotteri” Lav lotteriplader med billeder af alle børn fra gruppen. Der skal være billeder af 6 forskellige børn på hver plade. Sæt 2 børn sammen. Giv dem en børnelotteriplade, og lad de tilsvarende 6 børn gemme sig rundt i børnehaven. De to børn skal nu gå rundt og samarbejde om at finde de 6 børn. De to søgende børn vil møde mange børn på deres vej (de frit legende børn), og det gælder nu om at kunne huske alle 6 børn, som de skal finde. Byt derefter, så alle 6 børn fra pladen får lov til at prøve at ”spille”. Legen kan laves både indenfor i børnehaven eller ude på legepladsen.”Farvel mor,” råber Frederik og vinker til sin mor. Mor vinker tilbage og sender luftkys. Katinka kommer løbende. ”Skal vi lege pudekamp?” spørger hun. ”Jeg er ret træt. Jeg tror, jeg vil tegne,” siger Frederik og sætter sig op til bordet ved Nikolaj og nogle af de andre. Sofie og Freja kommer hen til Katinka: ”Vi vil gerne lege pudekamp.” Sofus sidder på skødet af Lene og bliver trøstet. Han savner sin far, der lige er gået. Snart er alle børn afleveret, og dagen i børnehaven kan rigtig begynde.

Forslag til samtale

Tal med barnet eller børnegruppen om, hvordan det er at blive afleveret i børnehaven. Hvad kan de bedst lide at lave, når de kommer, hvad har de glædet sig til, og hvordan skal mor og far sige farvel. Tal også om, hvordan man på en god måde siger ”nej tak” til en leg.

Forslag til aktivitet

”Rullemadras” Saml en gruppe alderssvarende børn. Børnene skal ligge på ryggen med armene ned langs siden på en madras, side om side og så tæt, at deres arme rører ved hinanden. Et ad gangen skal hvert barn nu rulle hen over de andre børn, mens det holder armene strakt over hovedet. De andre børn må gerne hjælpe barnet med at rulle ved hjælp af deres hænder, fx ved at skubbe let eller måske ved at kilde barnet. Hvis et barn oplever det som for megen nærkontakt, kan det nøjes med at observere legen.”Så er der morgensamling. Kom og sæt jer,” råber Lene, og nogle af børnene kommer løbende og sætter sig med det samme. Andre skal lige lege færdig, og Lene må kalde på dem igen. ”Hvor er Katinka og Freja?” spørger en anden voksen, som hedder Christian. Der lyder en fnisen ovre fra pudehjørnet. ”Kom så herud og sæt jer,” siger Christian, og Freja og Katinka kommer og sætter sig i rundkredsen. ”I dag får vi en ny dreng på Marguerit-stuen,” fortæller Lene. ”Han hedder Benjamin, og vi skal alle tage godt imod ham og hjælpe ham med at starte i børnehave.” Benjamin har sin far med i dag. ’Benjamin ser sød ud’, tænker Frederik, men også lidt nervøs. ”Må Benjamin vælge sang i dag?” spørger Frederik. Det var egentlig Frederiks tur, og han ville have valgt ”Den lille frække Frederik”. ”Sikke en god idé, Frederik,” siger Lene. ”Det er rigtig sødt af dig.” Benjamin vælger ”Mariehønen Evigglad”, og alle skråler med. Da morgensamlingen er slut, siger Benjamin farvel til sin far. Nu skal han prøve at være i børnehaven selv.

Forslag til samtale

Tal med barnet eller børnegruppen om, hvilke ”superheltekræfter” der her bliver brugt (fx at tilsidesætte egne behov og handle, så andre føler sig velkomne). Tal også om det at få nye venner. Hvad gør man, når man møder en, man ikke kender? Hvordan får man den nye til at føle sig glad og velkommen? Kan du huske, hvordan det var at begynde i børnehave? Hvad kan man gøre, hvis man ikke selv kender nogen, der hvor man kommer hen? Fx til fødselsdage, på legepladsen, eller når man får besøg af børn derhjemme, man ikke kender i forvejen.

Forslag til aktivitet

”Børne-kimsleg” Saml børnegruppen på gulvet. Fortæl børnene, at de nu skal lege en slags stopdans. Når den voksne stopper musikken, skal de lægge sig ned på alle fire og lukke øjnene og gemme hovedet under armene, så de ikke kan se noget. Nu vil den voksne lægge et tæppe over ét af børnene. Bagefter må de andre børn kigge op. Fortæl dem, at du har gemt en god ven under tæppet. Spørg børnene: ”Hvem mangler vi?” Fortsæt, til alle børn har prøvet at blive gemt. Ved de mindste eller lidt utrygge børn kan man gemme to børn ad gangen under tæppet. Så har de fleste modet til at være med.Ina Haller • Dina Gellert

Frederik og Katinka er glade for at gå i børnehave. De har mange gode venner, oplever sjove ting og lærer nyt hver dag. Men af og til går legen i hårdknude, et barn slår sig, eller man savner sin mor og far. Så er det godt at kunne hjælpe hinanden, og så er det heldigt, at Frederik og Katinka har superkræfter! De er nemlig supergode til at være gode venner, være søde ved andre, trøste og hente en voksen, når der er brug for det. Læs om Frederik og Katinkas dag i børnehave, og se, hvordan de løser konflikter. Bogen gennemgår børnenes dag i børnehave, så barnet kan genkende sin egen hverdag. Til hver situation hører nogle spørgsmål og aktiviteter, der er tænkt som dialogskabende og fællesskabsdannende redskaber med respekt for det enkelte barn.

Ina Haller

Min dag i BØRNEHAVE

Bogen er udviklet i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi og kan både bruges i daginstitutionen og i hjemmet.

9

788711 563618

Min dag i

BØRNE HAVE Illustreret af Dina Gellert


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.