R9. La població de Vic al segle XIX

Page 1


LA POBLACIÓ DE VIC AL SEGLE XIX El padró d’habitants de Vic de 1831 i 1889

R9 Col·lecció Recerca / 9

1


L’edició d’aquest llibre ha estat possible amb el suport de:

Edició a cura de: Ignasi Roviró, Carme Codina i Mireia Jurado Fotografia de portada: Quadern del barri cinquè del padró d’habitants de Vic de 1831. Arxiu Municipal de Vic 1a edició: maig de 2013. © de l’edició: Fundació Col·legi Sant Miquel dels Sants Maquetació: Premsa d’Osona, SA Impressió: Grup Artyplan - Artymprès, SA Dipòsit legal: ISBN: 84-695-7387-X Tots els drets reservats. Cap part d’aquest llibre no podrà ser reproduïda per cap mitjà sense prèvia autorització escrita de l’editor.

2


LA POBLACIÓ DE VIC AL SEGLE XIX El padró d’habitants de Vic de 1831 i 1889

R9 3


La població de Vic al segle XIX. El padró d’habitants de Vic de 1831 i 1889

Agraïments

4


7

Presentació

11

Introducció

15

Les fonts documentals

33

El segle XIX: guerres carlines i canvis socioeconòmics

39

Evolució de la població vigatana durant el segle XIX

49 65

Professions

73

Naturalesa de la població vigatana l’any 1831 segons el padró d’habitants

5


6


Presentaciรณ

7


Assumpta Vila Alsina

8


7

Presentació

11

Introducció

15

Les fonts documentals

33

El segle XIX: guerres carlines i canvis socioeconòmics

39

Evolució de la població vigatana durant el segle XIX

49 65

Professions

73

Naturalesa de la població vigatana l’any 1831 segons el padró d’habitants

9


10


Introducciรณ

11


12


7

Presentació

11

Introducció

15

Les fonts documentals

33

El segle XIX: guerres carlines i canvis socioeconòmics

39

Evolució de la població vigatana durant el segle XIX

49 65

Professions

73

Naturalesa de la població vigatana l’any 1831 segons el padró d’habitants

13


14


Les fonts documentals

15


Profesión

s’a

16


Criteris de transcripciรณ

17


El padró municipal d’habitants de Vic de 1831

18


BARRI PRIMER

Calle Cañellas (Canyelles) Calle Carnicería (Carnisseries) Plaza de las Rosas1

2

BARRI SEGON

Calle Cazador (Caçador) Call Molto (Call Moltó)

3

1 2 3

19


BARRI TERCER

4

Casa Teatre

Calle de Nuestra Señora de los Angeles (Mare de Déu dels Àngels)

BARRI QUART

Calle de la Misericórdia (Misericòrdia)

4

20

Cases inhabitades: 3


BARRI CINQUÈ

Coromina del Ángel (Nou)

Cases inhabitades: 4

Rambla de Santa Clara (Passeig) Calle del Trinquete (Trinquet)

BARRI SISÈ

BARRI SETÈ Rambla del Carmen (Carme)

Cases habitades: 216

21


BARRI VUITÈ

BARRI NOVÈ

Cases inhabitades: 4

BARRI DESÈ PARRòQUIA ALTA

Torre del cap del Pont

22


BARRI DESÈ PARRòQUIA BAIXA

23


Barris de Vic l’any 1831 en un plànol d’illes de cases

6

5 4

1 7

2

3

8

9

24


El padró municipal d’habitants de Vic de 1889 E

BARRI PRIMER

BARRI SEGON

Calle de la Libertad (Verdaguer)

Calle de los Arcos (Arcs) Calle de San Vicente (Sant Vicenç)

5

Calle de la Ciudad (Ciutat)

Plaza de Balmes (Plaça de Balmes)

BARRI TERCER

6

Calle del Progreso (Progrés)

5 6

25


BARRI QUART

BARRI CINQUÈ

Santa Clara Vella8

Calle de Santa Teresa (Bisbe Torras i Bages) Calle de Montserrate (Montserrat) Rambla de Moncada (Montcada) Calle de Aluders (Aluders) Plaza de las Tenerías7

Rambla del Paseo (Passeig)

BARRI SISÈ

BARRI SETÈ

BARRI VUITÈ

BARRI NOVÈ Calle de la Soledad (Soledat) Cal Ligero10

Casanueva del Turín9

7 8 9 10 11

26

Prado Galliners (Prat de Galliners) Huerta Safont11


BARRI DESÈ

12

Cal Nabo

Can Casanella

12

27


13

Caborca Vella

Era de Casas

14

Caseta de Calldetenas Torre Cap del Pont

: el

13 14

28


Carretera de Roda

PARRòQUIA BAIXA QUARTER TERCER PARRòQUIA BAIXA QUARTER QUART

Carretera de Gironella Carretera de Sant Hilari

PARRòQUIA ALTA QUARTER SEGON

PARRòQUIA ALTA QUARTER PRIMER Carretera de Barcelona

29


Barris de Vic l’any 1889 en un plànol d’illes de cases

7

6

5 4

1

2

3

8

9

30


7

Presentació

11

Introducció

15

Les fonts documentals

33

El segle XIX: guerres carlines i canvis socioeconòmics

39

Evolució de la població vigatana durant el segle XIX

49 65

Professions

73

Naturalesa de la població vigatana l’any 1831 segons el padró d’habitants

31


32


El segle XIX: guerres carlines i canvis socioeconòmics

33


34


fets presoners15

15 16

: :

35


Cata

Evoluciรณ de la poblaciรณ de Vic respecte altres ciutats catalanes (1787-1900) 1787

1860

1887

1900

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Vic

9.193 Terrassa

Valls

Vic

13.697

Terrassa

Valls Valls Valls Vic Catalunya

36

829.615

Catalunya

1.652.291

Catalunya

Vic

12.105

12.113 1.843.549

Catalunya

1.966.382


7

Presentació

11

Introducció

15

Les fonts documentals

33

El segle XIX: guerres carlines i canvis socioeconòmics

39

Evolució de la població vigatana durant el segle XIX

49 65

Professions

73

Naturalesa de la població vigatana l’any 1831 segons el padró d’habitants

37


38


Evoluciรณ de la poblaciรณ vigatana durant el segle XIX

-

17

17

39


Evolució de la població a Vic durant el segle XIX ANYS

Dr. INE INE Junyent Caps de Població casa de fet

INE Població de dret

AMV AMV Caps Població de casa absoluta

Roviró

Dr. IDESCAT Salarich

G. Reparaç

1814 1819 1824 1825 18

1831 1842 1848 1849 1850 1851 1852 1854 1857 1860 1871 1874 1877 1880 1882 1887 1889 1897 1900

18

40

La


Evolució de la població de Vic durant el segle XIX segons el Dr. Eduard Junyent 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1814 1821 1828 1835 1842 1849 1856 1863 1870 1877 1884 1891 1898

Evolució de la població de Vic durant la segona meitat del segle XIX segons l’INE 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1842

1849

1856

1863

1870

1877

1884

1891

1898

Evolució de la població de Vic durant la segona meitat del segle XIX segons l’IDESCAT 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1857

1864

1871

1878

1885

1892

1899

41


42


600

505

500

415

474 452

481

437

472 399

400

300

415

1886

411

407

1887

1888

1889

439 434

395

1890 Naixements

1891

1892 Defuncions

43


POBLACIÓ DE FET

POBLACIÓ DE DRET

Residents presents

Residents presents

TOTAL

10.929

Transeünts

TOTAL

44

10.929

Residents absents 355

168

344

49

699

Total de la població

TOTAL

TOTAL

TOTAL

217

Total de la població

11.628

TOTAL

11.146


19

19

:

45


46


7

Presentació

11

Introducció

15

Les fonts documentals

33

El segle XIX: guerres carlines i canvis socioeconòmics

39

Evolució de la població vigatana durant el segle XIX

49 65

Professions

73

Naturalesa de la població vigatana l’any 1831 segons el padró d’habitants

47


48


1889

1831

47% 53%

49% 51%

50% 50%

46% 53% 49% 51%

48% 52%

1%

49% 51%

47% 53% 45% 54% 46% 53%

45% 55%

1%

48% 52% 51% 49%

47% 53%

1%

55% 44%

49% 51% 53% 47%

48% 52%

Homes Dones Desconegut

1%

Homes Dones Desconegut

49


1831 Barri

1889 TOTAL

1 2

967

PERCENTATGE

Barri

TOTAL

135

1

119

2

708 673

3

880

99

3

4

936

157

4

ABSOLUT 99 68 39 106

5

191

5

129

6

206

6

156

7 8

985

208

7

124

146

8

148

9

863

138

9

604

82

10

944

131

10

961

145

10.417

1.530

9.844

1.096

Total

50

ABSOLUT

Total

PERCENTATGE


51


Edats per grans grups Població de 1831 i 1889 dividida en grans grups d’edat

1831

1889 397 3,82%

374 3,82%

1.535 14,76% 4.122 39,64%

2.557 24,59% 1.788 17,19%

52

1.684 17,21% 3.421 34,97% 2.735 27,96% 1.569 16,04%

0-15 16-25 26-45 46-65 66 i més


3% 0-15 16-25 26-45 46-65 66 i més

14% 43%

22% 18%

4%

3%

15%

14%

39%

42%

25%

24% 18%

16% 4% 13%

3% 38%

24%

14% 21%

42%

26%

4%

15% 5%

15% 34% 26% 21%

19%

28%

30%

18%

5% 15% 43% 5%

23% 14%

17% 41% 25% 12%

Parròquia alta i baixa 3% 13% 42%

23% 19%

53


3% 0-15 16-25 26-45 46-65 66 i més

15% 38% 29% 15%

3%

6% 16%

30%

20% 29%

36% 27%

15%

18% 3% 14%

3%

36% 30%

20%

33%

17% 27%

4%

17% 5%

20%

33% 23%

28%

24%

15% 18% 30%

3% 18% 38% 3%

26% 15%

14% 38% 29% 16%

Parròquia alta i baixa 4% 14% 41% 24% 17%

54


Piràmides d’edat de Vic l’any 1831 Piràmide general d’edats i estat civil Solters Casats Vidus

90 - 94

80 - 84

70 - 74

Homes

Dones

60 - 64

50 - 54

40 - 44

30 - 34

20 - 24

10 - 14

0-4 -800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

55


d’habitants

20

56

20


57


58


Piràmides d’edat de Vic l’any 1889 Piràmide general d’edats i estat civil Solters Casats Vidus 80 - 84

70 - 74

60 - 64

Homes

Dones

50 - 54

40 - 44

30 - 34

20 - 24

10 - 14

0-4 -800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

nsten al pad

59


llibre

60


Per

61


Homes Dones

Parròquia alta i baixa

62


7

Presentació

11

Introducció

15

Les fonts documentals

33

El segle XIX: guerres carlines i canvis socioeconòmics

39

Evolució de la població vigatana durant el segle XIX

49 65

Professions

73

Naturalesa de la població vigatana l’any 1831 segons el padró d’habitants

63


64


Professions

65


1889

1831

43 1,74%

933 37,82%

71 2,15%

607 18,34%

679 27,52%

1.328 40,12%

812 32,91%

Serveis

Artesania, indústria i construcció

Agricultura, ramaderia i boscos

1831 Absolut Població ocupada 21

Total població

21

66

1.304 39,4%

1889 Absolut

Altres


Les professions a Vic segons el padró d’habitants de 1831

Absolut 1. Bracero

380

2. Criada i Sirvienta

250

3. Labrador

250

4. Tejedor

190

5. Soguero

137

6. Arriero

84

7. Carpintero

73

8. Zapatero

70

9. Sastre

51

10. Albañil

43

11. Guantero

42

Percentatge

Sector

SERVEIS

Abs.

Abs.

Abs.

1. Bracero

380

1. Tejedor

190

1. Sirvienta

250

2. Labrador

250

2. Soguero

137

2. Arriero

84

3. Pastor/a

20

3. Carpintero

73

3. Sastre

51

4. Hortelano

15

4. Zapatero

70

5. Cribador

7

5. Albañil

43

5. Droguero

31

6. Guantero

42

6. Platero

29

34

67


Les professions a Vic segons el padró d’habitants de 1889

Absolut 1. Religiosos

386

2. Bracero

276

3. Labrador

263

Percentatge

Sector

194 5. Tejedor

147

6. Alpargatero

134

7. Carpintero

127

8. Soguero

106

9. Albañil

103

10. Sirvienta

100

SERVEIS

Abs.

Abs.

1. Bracero

276

194

1. Religiosos

250

2. Labrador

263

147

2. Sirvienta

84

2. Tejedor

Abs.

3. Hortelano

28

3. Alpargatero

134

3. Comerciante

51

4. Pastor/a

19

4. Carpintero

127

4. Panadero

34

5. Cribador

8

5. Soguero

106

5. Dependiente de comercio

31

6. Albañil

103

6. Sastre

29

68


La

69


2% Serveis Artesania, indústria i construcció Agricultura, ramaderia i boscos Altres

8% 39% 51%

2%

1% 6%

15% 26%

47%

46% 57% 5% 1% 15%

3% 12% 30%

79%

55%

3% 4% 3% 3% 53%

40% 61%

33%

1% 6%

46%

1%

23%

33%

43%

Parròquia alta i baixa 0% 4%

9%

87%

70

47%


7

Presentació

11

Introducció

15

Les fonts documentals

33

El segle XIX: guerres carlines i canvis socioeconòmics

39

Evolució de la població vigatana durant el segle XIX

49 65

Professions

73

Naturalesa de la població vigatana l’any 1831 segons el padró d’habitants

71


72


Naturalesa de la població vigatana l’any 1831 segons el padró d’habitants

Naturalesa de la població de Vic l’any 1831 721 6,92%

40 0,38%

1.208 11,60% Vic Osona Catalunya Espanya Europa Altres

27 0,26%

8.286 79,54%

63 0,60% 72 0,69%

73


Anys que porten l’any 1831 les persones nascudes fora de Vic vivint a la ciutat segons el padró d’habitants

Nombre de persones

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

0 2

4 6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 68 76 Anys que porten a Vic

74


24 1,98% 28 2,32%

244 20,20%

35 2,90%

Plana de Vic Bisaura Collsacabra Lluçanès - Moianès Guilleries - Montseny

877 72,60%

VIC

Absolut Homes

DE FORA DE VIC

Percentatge

Absolut 965

Dones Total

Percentatge

SENSE ESPECIFICAR

Absolut 30 32

30

3

0

8.286

2.069

62

75


VIC (8.286) Barri

76

FORA DE VIC (2.069)

Homes

Dones

Homes

Absolut

Absolut

Absolut

Dones

1

398

424

95

124

2

311

370

127

142

3

270

315

121

171

4

323

375

82

113

5

499

576

78

81

6

522

546

93

94

7

533

574

94

83

8

383

416

89

95

9

348

375

72

66

10

379

319

114

132

3.966

4.290

965

1.101

Percentatge

Absolut

Percentatge


Distribució de la població nascuda a Vic i fora de Vic per barris Vic Fora de Vic Sense especificar

15%

85%

13%

15%

87%

85% 1% 22%

4% 21%

77%

75%

1% 30% 34% 69% 66%

17%

83% 19%

81%

Parròquia alta i baixa 26%

74%

77


78


Fonts consultades

: :

: : : : : : : :

: :

Consultes en lĂ­nia

79


80


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.