In_certeses 8

Page 1

In_certeses 8 (19-20.12.22)

Treballs de recerca. Alumnes de batxillerat de la promoció 2021-2023

1

In_certeses 8

Setmana de la Recerca 2022

Col·legi Sant Miquel dels Sants

ISBN: 978-84-09-46715-0

Dipòsit legal: B 23276-2022

Desembre 2022

Publicacions del Col·legi Sant Miquel dels Sants

Carrer Jaume I el Conqueridor, 11. 08500 Vic. 93 886 12 44

Ronda Camprodon, 2. 08500 Vic. 93 886 05 95

stm@santmiqueldelssants.cat www.santmiqueldelssants.cat

2

In_certeses

Fer recerca és estar en camí cap a la veritat, no posseir-la. És en la incertesa, no en la seguretat impossible, mesquina, que aquest camí té el seu origen, i només a partir d’ella apareix, audaç, la pregunta. Privilegi del savi, la pregunta ens permet avançar en el sentit del coneixement i de la ciència, on cada hipòtesi és, encara i sempre, allò que ja era quan la paraula es deia en grec: únicament un pas que ha de ser cada vegada superat. En la recerca no assolim definitivament la veritat: només perfeccionem i acotem les nostres incerteses.

“No rebem la saviesa; hem de descobrir-la per nosaltres mateixos.”

Marcel Proust (1871-1922)

3
4

Sumari general

_Treballs de Recerca presentats. Resums i dades de referència 7

_Índex alfabètic d’autors i de títols dels treballs 59

5
6

Treballs de Recerca presentats. Resums i dades de referència

7
8

Quan una persona s’asseu en una cadira es pregunta: És còmoda? Com s’ha dissenyat? Què han pensat a l’hora de fer-la? Hi ha molta història darrere d’aquestes preguntes: una evolució al llarg de temps d’estudi i anàlisi, per buscar les millors característiques a l’hora de crear una cadira. A partir d’aquests coneixements, l’objectiu d’aquesta recerca és crear finalment el disseny ideal 3D de la cadira mitjançant un programa de modelatge per ordinador.

Aguilar Cabrera, Thiago Leonel El disseny ideal d’una cadira

Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Sílvia Junoy

El repte d’aquest treball, motivat en part per les conseqüències de la pandèmia, és presentar un pla urbanístic acompanyat d’un projecte propi, respectuós amb el medi ambient. El projecte consisteix a desenvolupar uns habitatges a Cantonigròs que compleixin els requisits medioambientals i que també cobreixin les necessitats de les persones d’edat avançada.

Anglada Buacier, Mel Co-Housing Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

9

Arimany Malik, Joana Can Virginia Woolf’s feminist spirit be seen through her use of gendered language in the novel, Mrs Dalloway ?

Camp/disciplina: Humanitats

Tutor/a: Joe Crozier

Bagaria Ribó, Xavier Fins a quin punt Tesla Inc. està realitzant la transició a l’energia sostenible?

Camp/disciplina: Ciències socials

Tutor/a: Anna Pla

La senyora Dalloway, escrita per Virginia Woolf i publicada el 1925, és una novel·la que retrata un dia a Londres el juny de 1923. La Primera Guerra Mundial ha acabat, però els records inquietants de la seva devastació encara són presents a Anglaterra. En La senyora Dalloway el que més importa són les emocions, sensacions i records dels personatges durant aquell dia; per transmetre’ls, Woolf utilitza la tècnica del flux de consciència que permet al lector immergir-se en els punts de vista dels personatges. L’autora ha estat reconeguda com un dels símbols més influents i pioners del moviment feminista. Aquesta ideologia, però, es pot veure plasmada en les seves obres? Mitjançant una anàlisi del llenguatge de gènere que Woolf empra a la novel·la, des de les referències a l’estat civil i el concepte d’androgínia fins a l’estatus social i la maternitat, aquesta monografia, que s’emmarca en l’assignatura d’anglès de Batxillerat Internacional, pretén comprendre l’esperit feminista de Virginia Woolf.

La companyia automobilística Tesla afirma que està realitzant la transició a l’energia sostenible. Aquesta monografia es pregunta fins a quin punt és cert que l´empresa compleix aquest objectiu i com ho està fent. Per poder respondre aquesta pregunta s’utilitzen diferents eines de gestió empresarial. Primerament s´ha dut a terme una anàlisi STEEPLE, seguida d’una anàlisi SWOT, després un Mapa de posicionament i finalment una Triple Bottom Line. A partir de les diferents anàlisis s´han valorat diversos aspectes externs i interns de l´empresa, que afecten la manufacturació dels automòbils elèctrics. D’aquesta manera s´ha arribat a la conclusió que, realment, Tesla està realitzant l’esmentada transició a l’energia sostenible, i també s’ha pogut entendre per quins mitjans.

10

En quina situació econòmica es troba el món en l’actualitat? Durarà gaire? L’estagflació és una situació d’incertesa econòmica que caracteritza el moment actual. Aquesta ha despertat l’interès de la recerca, en primer lloc per saber com diferents corrents de pensament econòmic han tractat aquest fenomen, i en segon lloc per conèixer altres períodes amb la mateixa situació, prenent com a referència els anys 70. A partir d’aquí s’ha buscat similituds i diferències entre els dos moments i entre dues àrees monetàries, els EUA i la Unió Econòmica Monetària, realitzant, primerament, una radiografia de les dues àrees a través d’indicadors macroeconòmics i analitzant, seguidament, les causes, els instruments de política monetària utilitzats per la Reserva Federal i el BCE i les mesures fiscals aplicades per combatre l’estagflació. Per acabar, i en el marc de la UE, s’ha fet una comparativa entre alguns estats membres de fora i dins de l’eurozona per detectar diferències pel fet de no compartir la mateixa política monetària.

Baranera Aguilera, Miquel

Anàlisi comparativa entre l’estagflació dels anys 70 i l’actual

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireria Carbonell

La simetria i la proporcionalitat es poden trobar de moltes maneres a la vida quotidiana, ja que la majoria d’objectes habituals presenten, en algun sentit, una d’aquestes característiques, o totes dues. En aquest treball s’ha investigat el disseny de diferents monuments arquitectònics i quina geometria s’ha utilitzat per a la seva construcció. També s’han analitzat exemples de com es poden trobar la simetria i la proporcionalitat en diferents edificis i objectes a partir d’un recull de fotografies fetes i analitzades per l’autor. Tot plegat ha permès explicar el procés de treball que hi ha al darrere d’aquestes obres que, per la sensació d’harmonia i equilibri, encara ara generen estupefacció davant dels ulls de qualsevol persona.

Belayni Moreno, Rayan Noel

La simetria i la proporcionalitat aplicada a l’arquitectura i la natura

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

11

Berruezo Moreno, Albert D’agut a greu. Determinació experimental de la velocitat del so en l’aire a partir de l’efecte Doppler acústic

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

Bertran Canicio, Max La màgia del so. Estudi de la levitació acústica a través d’un levitador acústic no ressonant d’eix únic

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

Qui no ha recreat mai el so de la sirena d’una ambulància o el d’un veloç cotxe en passar davant seu? Doncs en aquests casos succeeix un curiós fenomen, l’efecte Doppler, que es basa en una variació de la freqüència aparent del so en relació amb la velocitat relativa entre l’emissor i el receptor: quan s’apropen entre ells el so es torna més agut i quan s’allunyen el so és més greu. L’objectiu principal de la recerca ha sigut determinar el valor de la velocitat del so en l’aire, d’acord amb els estudis proporcionats pel físic i matemàtic Christian Andreas Doppler. Per tal de portar-la a terme, s’ha realitzat l’anàlisi del canvi de freqüència sonora captada pel receptor en repòs i l’emissor en moviment, i viceversa. La velocitat relativa entre els dos cossos s’ha determinat a través de sensors instal·lats en cada un d’ells i la seva posterior anàlisi amb el programa Logger Pro.

Quan els més petits de la casa van a veure un espectacle de màgia, sovint queden meravellats pels increïbles trucs dels experts il·lusionistes. Veure’ls fer levitar objectes sempre ha estat una de les il·lusions més típiques. Els més aficionats han anat descobrint que darrere d’aquestes mans tan màgiques s’hi troba la física més espectacular. En aquest treball s’ha proposat descobrir la manera de replicar el fenomen de la levitació a través de l’acústica. Per portar-lo a terme, s’ha implementat un levitador acústic i s’ha pogut comprovar que es poden fer levitar petits objectes gràcies a la formació d’ones estacionàries. A partir del levitador i l’ús del programa de captació de dades de vídeo digital Logger Pro, s’ha determinat la velocitat de propagació de les ones sonores que generen l’ona estacionària a través de la mesura de la distància entre els seus nodes, així com la seva dependència de la temperatura. A més, emprant partícules de diferent massa, s’ha estimat la força màxima que el levitador pot exercir sobre partícules en levitació.

12

En aquest treball es desglossa la complexitat d’un fitxatge. Concretament, es porta a terme una recerca sobre els factors, principalment l’econòmic i el legal, que intervenen en el procés, a partir de l’anàlisi d’un cas pràctic, el de Neymar Jr., i de les causes i les conseqüències del judici que a dia d’avui afronta.

Boada Castells, Arnau Neymar Jr. D’un somni a un judici

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Roger Nadal

Des del moment que una persona migrant decideix abandonar el seu país d’origen, passa per un conjunt de situacions i dificultats (amb una forta càrrega de tensió) que tenen inevitables efectes tant de tipus físic com mental. De fet, els diversos factors (individuals i col·lectius) associats al procés migratori deriven sovint en trastorns clínicament descrits (com el dol migratori i, en casos extrems, la síndrome d’Ulisses), que acostumen a no ser tinguts en compte i que poques vegades són objecte d’estudi. Aquest treball, ubicat en l’àmbit de la sociologia, pretén estudiar el fenomen migratori a partir de l’experiència de l’immigrant individual, centrant-se en les conseqüències de tipus psíquic, que poden arribar als seus fills. La part pràctica (que utilitza la metodologia qualitativa) es basa en una sèrie d’entrevistes que presenten la forma d’històries de vida.

Brown

Boakye,

Clàudia Asuama

El costat ocult de la immigració. Estudi de les conseqüències del procés migratori en la salut mental

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

13

Bussano Sánchez, Milagros

L’ansietat i la pressió social a l’adolescència

Camp/disciplina: Ciències Socials Tutor/a: Maite Godayol

Cabanas Parés, Júlia Anàlisi del consumidor online

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Aquest treball presenta una recerca extensa sobre l’adolescència des de diversos punts de vista, així com també del transtorn d’ansietat en aquesta etapa de la vida. En l’estudi s’han comparat quatre sèries de moda entre els adolescents espanyols protagonitzades per joves amb la intenció de conèixer els patrons que aquestes sèries reprodueixen i relacionar-los amb l’ansietat i la pressió social.

El treball parteix de la pregunta sobre el perquè de les compres online i els canvis en els hàbits de consum. Per respondre-la s’ha analitzat el consum electrònic a partir de mostres europees, espanyoles i catalanes. Finalment s’ha fet una anàlisi comparativa per observar les diferències o similituds en el comportament dels consumidors online.

14

A partir de l’experiència sobre l’ús de programes d’art digital i l’interès per la programació, l’objectiu del treball ha estat crear i dissenyar una pàgina web, cosa que ha suposat una experiència única per a l’autora. El resultat ha estat una pàgina que permet dibuixar amb el ratolí, i que té els components més bàsics dels programes o aplicacions de dibuix ben desenvolupats. Inicialment s’ha començat programant cada un dels components per separat. Es tractava primer d’informar-se i aprendre nous conceptes dels llenguatges de programació HTML, CSS i JavaScript, i a continuació programar i analitzar els resultats i els possibles errors. Per solucionar els inconvenients s’ha buscat nova informació i s’han plantejat idees alternatives. Finalment s’ha dissenyat la pàgina per donar-li un toc més atractiu.

Capdevila Prat, Aina Kejie DrawDoodles

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Oriol Marsó

Little Women és una novel·la sobre la transició a l’edat adulta de les germanes March. Jo, la segona en edat, es presenta com un personatge transgressor, independent, rebel i tossut, disposat a trencar amb els estereotips de gènere i que sempre ha odiat la idea de casar-se. Es presenta com allò oposat al que se suposava que havien de ser les dones durant aquell període. Malgrat tot, al llarg de la novel·la experimenta una transformació i acaba anant en contra dels seus principis. Per això cal preguntar-se si trenca els estereotips de gènere com una vegada va anhelar. A través de l’anàlisi dels sentiments, les opinions i les accions de Jo, aquesta monografia, escrita en llengua anglesa, pretén respondre a la pregunta de recerca considerant que és possible veure un canvi en el caràcter i els valors de Jo a mesura que avança la novel·la.

Casassas Dorca, Txell Does Jo March break the standards and the gender stereotypes in Little women?

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Anna Ibañez

15

Castany Fàbregas, Cristina How are different characters and events related to the issue of race able to influence Scout and Jem Finchs’ understanding of racism, in Harper Lee’s novel To kill a Mockingbird ?

Camp/disciplina: Humanitats

Tutor/a: Joe Crozier Castells Musachs, Carlota L’impacte de la guerra d’Ucraïna a les empreses catalanes

Camp/disciplina: Ciències socials

Tutor/a: Ignasi Roviró

La novel·la Matar un Rossinyol , de l’escriptora Harper Lee, ofereix una imatge de l’Alabama de mitjans dels anys trenta del segle passat, època en què els Estats Units patien els efectes de la Gran Depressió, una recessió econòmica que va afectar la riquesa, l’ocupació i, en general, el dia a dia dels nord-americans. Aquest context va fer evident la reiterada desigualtat entre grups ètnics en una societat encara basada en la noció que les persones blanques eren superiors a les negres. La novel·la, narrada a través dels ulls innocents d’en Jem i l’Scout Finch, il·lustra la temàtica del prejudici i, conseqüentment, del racisme des de la perspectiva de la innocència infantil. El propòsit d’aquesta monografia, que s’emmarca en l’assignatura d’anglès de Batxillerat Internacional, és analitzar quina influència tenen diferents personatges i situacions a l’hora d’interpretar el racisme de l’Scout i en Jem Finch.

El present treball estudia els efectes que la guerra d’Ucraïna està tenint en les empreses catalanes. El fet que el tema sigui de tanta actualitat fa que sigui agosarat presentar unes conclusions tancades. De tota manera, ja es preveu que els efectes devastadors d’aquesta crisi recauran sobre les empreses amb més dificultats i les persones més dèbils. Les repercussions econòmiques no només es troben en la immediata actualitat sinó que persistiran durant molt de temps. En general, els efectes perjudiquen tant Ucraïna com Rússia, així com Europa i la resta de l’economia mundial.

16

El treball vol reconstruir l’origen i el desenvolupament del negoci de la família Caus dins de la indústria fustera de Catalunya. Des dels anys cinquanta del segle passat i fins a l’actualitat aquesta família ha convertit la seva empresa en pionera dins el sector de la construcció amb fusta. Les fonts orals i documentals de l’arxiu de l’empresa han servit de base per a la redacció de la seva història. S’han observat els diferents patrons de comportament de les quatre generacions que han dirigit l’empresa i també les semblances i diferències en aquest comportament, però sempre amb un denominador comú: avançar malgrat les dificultats.

Caus Font, Carla Una família, un ofici

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

El carlisme com a moviment polític és avui dia desconegut i considerat extint per molts, però continua sent present en aquells que coneixen la seva història. És per això que en aquesta investigació s’ha optat per determinar els factors que van portar a la gairebé extinció d’un partit polític que va arribar a moure masses vuitanta anys enrere. S’ha treballat amb fonts bibliogràfiques i amb fonts orals. El resultat ha estat l’anàlisi dels esdeveniments de Montejurra (1976) en el context del franquisme per entendre l’inici de la fi del Carlisme.

Cerezo Rovira, Pau

Els successos de Montejurra (Navarra 1976): l’inici de la fi per al Carlisme

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

17

Chen , Jia Jia

Les novel·les més polèmiques del segle XX. Estudi de L’amant de Lady Chatterley, El vigilant en el camp de sègol, Lolita i Matar un rossinyol

Camp/disciplina: Humanitats

Tutor/a: Joe Crozier

Clos Cros, Sira

To what extent can religious fanaticism be considered the main trigger factor in the novel Carrie, by Stephen King?

Camp/disciplina: Humanitats

Tutor/a: Anna Ibañez

L’amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, El vigilant en el camp de sègol de J.D. Salinger, Lolita de V. Nabokov i Matar un rossinyol de Harper Lee són quatre de les novel·les més polèmiques del segle passat, que en el seu moment van tenir molt èxit. No obstant, són menys conegudes pels lectors actuals. L’objectiu del treball consisteix a determinar els temes més polèmics de les quatre novel·les a partir de l’anàlisi de cada una d’elles i de la identificació dels fragments més controvertits, per tal d’especificar quines són les qüestions que van impactar la societat del moment i amb quina freqüència apareixen. A més, s’ha procedit a la comparació de les quatre obres literàries i a l’anàlisi dels temes, tenint en compte el context en què es van escriure. Com a conclusió, s’ha pogut veure que els aspectes més polèmics són el contingut sexual, la violència, el racisme i l’ús d’un llenguatge molt directe.

Carrie, de Stephen King, pot ser vista com una crítica a la societat americana dels anys 70. La novel·la es mostra crítica sobretot amb les conseqüències que pot tenir una forta creença catòlica. King pot ser vist com un revolucionari, demostrant pensament crític a l’hora d’analitzar aquest tema tan controvertit. La novel·la transmet els efectes d’algunes influències, una de les quals és precisament el fanatisme religiós, en la ment d’una adolescent que intenta entendre i adaptar-se al món on viu. Tot i així, fins a quin punt aquest fanatisme pot ser considerat el principal desencadenant en l’obra? A partir de l’anàlisi de les accions i els pensaments de Carrie i dels de la seva mare, i contrastant aspectes psicològics en fonts secundàries, aquesta investigació pretén proporcionar una resposta a la pregunta inicial. Es tracta d’una monografia escrita en anglès, en el marc dels estudis de Batxillerat Internacional.

18

El món de l’interiorisme sempre s’ha vist com un àmbit més aviat tecnològic i artístic. En aquest treball, però, s’ha buscat la seva relació amb la psicologia, per la qual cosa s’ha volgut conèixer, concretament, la psicologia del color i de les formes, que estudia com afecten aquests factors als humans. Per a un interiorista és important tenir clara la disposició dels elements quan es vol crear un espai interior confortable per a la persona que hi habita. Un cop obtinguts els coneixements esmentats, s’ha procedit a preparar una enquesta elaborant prèviament unes hipòtesis i s’ha enviat a usuaris de diferent sexe, edat i cultura. A partir de les respostes, s’han contrastat les hipòtesis fetes i s’ha arribat a una conclusió final.

Clota Om, Martina

La importància del color i les formes en el disseny d’interiors

Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Sílvia Junoy

Aquesta recerca gira al voltant de la indústria armamentística de la Segona Guerra Mundial en relació als tres exèrcits: terra, mar i aire. En el treball s’analitzen les innovacions tecnològiques del bàndol anomenat L’Eix i dirigit pel III Reich. A partir d’aquesta anàlisi es busca descobrir fins a quint punt la tecnologia va portar a la derrota de l’Eix o, dit d’altra manera, a la victòria dels Aliats.

Compte Verdaguer, Arnau La derrota de l’exèrcit de l’Eix

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

19

Conill Godoy, Ariadna

Comprar per ser. Estudi de la influència de la publicitat en el comportament del consumidor

Camp/disciplina: Ciències socials

Tutor/a: Albert Espona

Corral Sanabria, Sara ¿Evasión o realidad? Estudio del uso de la lengua como medio para crear un mundo reflejo o de evasión de la posguerra española en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro

Camp/disciplina: Humanitats

Tutor/a: Vanesa Ferreres

Realment la publicitat és el que influeix els consumidors a l’hora de comprar diferents productes, o poden ser altres factors no tan evidents els que els acaben convencent? Aquesta recerca es proposa descobrir quins són els elements que més criden l’atenció dels receptors de la publicitat comercial i fins a quin punt aquesta assoleix els seus objectius. També es fixa en la influència que (més enllà dels seus fins comercials) els continguts publicitaris tenen en la societat i la cultura. El marc teòric ha estat complementat amb una entrevista exploratòria a un psicòleg especialitzat, mentre que la part pràctica es basa en una enquesta a una mostra representativa de persones de diverses edats.

La pel·lícula El laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro, estrenada a Espanya l’any 2006, es divideix en dues trames: les guerres de les tropes franquistes contra els rebels amagats a les muntanyes als inicis del franquisme i un món màgic típic d’un conte de fades situat en un antic laberint. La protagonista, Ofèlia, una nena de 12 anys, fa de nexe entre els dos mons. A partir de l’estudi del guió cinematogràfic, s’ha analitzat en quina mesura l’ús de la llengua contribueix a crear un món fantàstic vist com una evasió de la protagonista del cruel món real o com un reflex de la realitat de la qual no pot escapar. L’anàlisi dels camps semàntics, els recursos lingüístics i estilístics, els simbolismes i la colorimetria, entre d’altres elements, han permès concloure que el món sobrenatural conté moltes analogies amb el feixisme present en el món real on es situa la història. Aquesta monografia s’emmarca en l’assignatura de castellà del Batxillerat Internacional.

20

Què se’n sap del menors no acompanyats que entren a Espanya cada any? Qui els acull? Quines són les lleis que regularitzen la seva entrada i/o la seva sortida? En aquest treball de recerca s’ha volgut investigar els MENA (Menors Estrangers No Acompanyats) i els centres de menors des de la seva pròpia visió. En la part teòrica s’ha cercat informació sobre la legislació relacionada amb aquest tipus d’immigrants, així com sobre els tipus de centres que els acullen. La part pràctica consisteix en un reportatge realitzat en un d’aquests centres amb l’objectiu de conèixer de primera mà les històries de vida d’alguns joves.

Cortina Marco, Ona Cap a una vida millor? Una mirada a un centre de menors

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

La casa de los espíritus és una novel·la, escrita per Isabel Allende i publicada el 1982, que té per objectiu narrar la trajectòria de diferents generacions femenines d’un família xilena. L’obra s’emmarca en el moviment literari del realisme màgic hispanoamericà. En concret, en aquesta monografia, realitzada dins de l’assignatura de castellà del Batxillerat Internacional, s’ha analitzat la creació del personatge de Clara, matriarca de la família, com a arquetip de dona lliure i independent. L’objectiu de l’estudi és analitzar els recursos literaris que utilitza l’autora relacionats amb el personatge de Clara per aconseguir crear aquest arquetip. A partir de l’anàlisi de l’obra, s’observa que Clara aconsegueix una certa llibertat i independència a través d’una rebel·lió interna i reflexiva, tot i acceptar un matrimoni imposat. Es conclou que l’autora usa els silencis i els moments espirituals de clarividència amb connotacions fantàstiques, l’escriptura dels quaderns de vida i la personalització dels espais de la novel·la, per construir un arquetip de dona lliure i independent.

Costa Canellas, Júlia ¿Un arquetipo femenino e independiente? Análisis del personaje de Clara en La casa de los espíritus de Isabel Allende Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Vanesa Ferreres

21

Creixans Clopés, Ona

En quina mesura l´estil de lideratge de Jørgen Vig Knudstorp ha contribuït a l´èxit actual de la companyia The LEGO Group?

Camp/disciplina: Ciències Socials Tutor/a: Anna Pla

Cumeras Verdaguer, Artur Transtorns de la conducta alimentària. La vigorèxia

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Montse Rovira

Distingida per la qualitat i varietat, i pel seu icònic bloc, LEGO és avui una de les marques mundialment més reconegudes en el mercat de joguines. Tanmateix, l’any 2003, en els inicis de la globalització i amb la successiva expansió del mercat, l’empresa va patir una crisi que la va deixar en un nivell de dèficit alarmant. Amb el propòsit de reconduir la situació, Jørgen Vig Knudstorp va ser nomenat director executiu. Mitjançant anàlisis situacionals s’ha realitzat una comparació entre els contextos anterior i posterior a l’entrada de Knudstorp, indicant les tècniques utilitzades per a superar les diverses adversitats. Aquesta monografia, per tant, es centra en l’estudi de l’ús de diverses estratègies de lideratge i de l’aplicació de diferents teories de motivació, instaurades durant la direcció de Knudstorp, per determinar quina ha estat la seva contribució a l’èxit actual de la companyia.

L’objectiu d’aquest treball de recerca és l’estudi dels efectes de les xarxes socials i la pandèmia en els trastorns de conducta alimentària, especialment en el cas de la vigorèxia (síndrome d’Adonis). Els objectius han estat identificar els efectes que comporta patir aquest trastorn, difondre “el món dels trastorns de conducta alimentària” en general, per tal que la societat en prengui consciència, i demostrar la falta de coneixement que se’n té, juntament amb els factors de risc i conseqüències que poden comportar. El treball també deixa constància de les conseqüències per a la societat de l’excessiu culte al cos i la cerca de la perfecció.

22

L’aspirina és un fàrmac antiinflamatori. És una mescla que s’hidrolitza fàcilment en presència d’humitat per formar àcid salicílic. Molts de nosaltres probablement hem guardat un medicament caducat o en una temperatura que no tocava pensant-nos que no passava res. Aquest estudi s’ha dut a terme per avaluar l’estabilitat de l’aspirina segons l’efecte del pas del temps i de la temperatura. S’ha avaluat el contingut d’àcid acetil salicílic, i l’aspecte i la pèrdua de massa de diferents mostres comercials d’Aspirina. La tècnica utilitzada per a la determinació del contingut d’àcid acetil salicílic ha estat una valoració àcid-base. La recerca ha permès verificar que, malgrat que l’aspecte de les diferents mostres es manté al llarg del temps i condicions de temperatura, el contingut d’àcid acetil salicílic i la pèrdua de massa varien i, per tant, les dues variables influeixen en l’estabilitat de l’Aspirina.

Dam Jutglar, Núria Avaluació de l’estabilitat de l’aspirina

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

La publicació de The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, de Robert Louis Stevenson, va tenir un impacte en la societat victoriana. La novel·la tracta temes que en aquell temps s’evitaven, com el desenvolupament científic, els trastorns mentals i la lluita del bé contra el mal. A la seva novel·la, Stevenson representa el Dr. Jekyll com l’home exemplar de l’època i Hyde com el seu homòleg malvat. No obstant això, es podria considerar que Jekyll és el paradigma del mal? Amb l’anàlisi de les accions i pensaments de Jekyll i dels factors socials que podrien haver-lo influenciat, aquesta monografia, escrita en anglès en el marc dels estudis de Batxillerat Internacional, té com a objectiu donar una perspectiva més àmplia del personatge de Jekyll i posar en dubte la seva aparentment perfecta imatge.

de la Parte Codina, Lara

In the novel The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde, by Robert Louis Stevenson, can Doctor Jekyll be considered the epitome of evil?

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Anna Ibañez

23

Dinarès Verdaguer, Pau

Del carrer al circuit. Procés de conversió d’un ciclomotor comercial en un de competició

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Carles Saborit

Domènech Arcarons, Marc Lamb Export

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Des del garatge de casa, una moto de carrer de 49cc i 4CV de potència ha estat transformada en una moto de carreres de velocitat, amb un pressupost reduït. Les modificacions dutes a terme han estat bàsicament de potència, pes i adherència. Per dur a terme aquest projecte s’ha començat fent una recerca d’informació de les prestacions tècniques de les motos de velocitat, per seleccionar després les peces que caldria canviar. Finalment s’ha desmuntat la primera moto, s’han canviat les peces necessàries i s’ha muntat la moto de velocitat. Per poder comprovar que els canvis han estat ben fets i s’ha assolit la potència desitjada, s’han dut a terme una sèrie de proves en un banc de proves oficial, la qual cosa ha permès demostrar que s’ha assolit la potència pretesa amb el canvi.

L’objectiu d’aquest treball de recerca és l’estudi del comerç exterior i, més concretament, sobre com es pot dur a terme un procés de comercialització industrial, especialment en la ramaderia. Primerament s’ha investigat sobre el comerç exterior, per poder apropar-nos a la pregunta inicial: Realment l’exportació i la modernització de l’empresa és imprescindible per al seu creixement? Seguidament s’ha focalitzat la investigació, concretament, en l’exportació de xais. A partir de visites, entrevistes i recerca teòrica es resol la hipòtesi plantejada i s’arriba a la conclusió que en el món actual, les empreses han de buscar sempre el màxim benefici per poder seguir creixent. En el cas de la ramaderia, el mercat interior cada vegada és més limitat, i per això actualment l’exportació agafa un rol molt important en aquest sector empresarial.

24

El cel acaba en algun lloc? Es pot arribar a l’horitzó? Segueix indefinidament el temps? Aquesta mena de reflexions han acompanyat la humanitat des de temps remots, convertint la dualitat entre l’infinit i allò finit en una preocupació atemporal. L’ús de les matemàtiques com a llenguatge de l’univers ha portat l’intel·lecte humà a utilitzar tot el seu coratge imaginatiu per fer front a un concepte paradoxal i aparentment inaccessible: l’infinit. Pensadors de tots els temps ens han proporcionat grans conceptes i teories que hi fan referència, com ara el càlcul infinitesimal, els límits, la teoria de conjunts... Malgrat els avenços, no s’ha evitat el sorgiment de paradoxes que semblen contradir la lògica. Mitjançant l’exploració de l’ús del concepte d’infinit en les matemàtiques, s’ha intentat trobar possibles raons per les quals un concepte tan intuïtiu com és l’infinit ens condueix contínuament a paradoxes.

Drissi Autet, Mariam L’infinit: un desafiament matemàtic per al sentit comú

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Marta Cunill

Les superfícies que entren en contacte amb aliments, tant en les indústries alimentàries com a casa nostra, són una de les principals vies de contaminació. Per preparar i conservar els aliments és fonamental netejar la superfície de la cuina amb un desinfectant adequat per evitar possibles problemes de salut i disminuir el creixement de microorganismes. En la investigació, s’estudia l’efecte que tenen els desinfectants en el creixement de microorganismes i s’intenta resoldre la qüestió següent: Quin és el desinfectant (vinagre de poma, vinagre blanc, suc de llimona, bicarbonat, aigua oxigenada) més adequat per netejar la superfície de la cuina (marbre negre, marquina de calcita)? El mètode que s’utilitza és un cultiu de microorganismes i l’anàlisi dels resultats obtinguts demostra que el tipus de desinfectant no influeix en la diversitat de colònies observades. No obstant, no aplicar cap desinfectant afavoreix més la formació de microorganismes i una pitjor higiene.

El Bouhali El Kantafi, Noura Efecte dels desinfectants en el creixement de microorganismes

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

25

Espar Puigoriol, Joana

Les perspectives del músic. Interpretant la “Introducció i Tarantel·la” de Sarasate

Camp/disciplina: Música

Tutor/a: Maite Godayol

Espona Clot, Clàudia Des del primer a l’últim fil

Camp/disciplina: Ciències socials

Tutor/a: Roger Nadal

La “Introducció i Tarantel·la” per a violí i acompanyament del compositor espanyol Pablo de Sarasate és l’objectiu central del treball. S’analitza l’obra des de perspectives diferents: històrica, harmònica, formal, tècnica, expressiva i estilística. S’ha reflectit i metoditzat tot el treball que hi ha al darrere de la interpretació d’una obra i s’han comprovat els resultats.

Aquest treball permet endinsar-se en el món de l’alta costura i aprendre de les seves arrels i dels inicis de les marques que encara són vigents avui dia. Aquests elements són la base per a la creació d’una empresa pròpia dedicada a la moda, la firma Claudette, una marca que es desenvolupa en dos sectors: el primer és el de l’alta costura, el qual és el motor principal, i el segon el de prêt-àporter. El títol és Del primer a l’últim fil perquè es duu a terme tot el procés, des de zero.

26

Què és millor, el llibre o la pel·lícula? Aquesta és una pregunta recurrent en tant que entre la literatura i el cinema s’estableix una relació estreta. El cinema sovint pren relats ja existents amb la voluntat d’exposar-los mitjançant un mètode diferent. La novel·la Little Women, per exemple, s’ha portat al cinema fins a quatre vegades. L’ampli reconeixement del qual disposa aquesta història actualment pot conduir a preguntar-se si això és degut a alguna qualitat de la novel·la que la faci especialment interessant per als cineastes o si la seva importància recau precisament en el fet d’haver estat repetidament adaptada en moments històrics diferents, cosa que ha propiciat que cada vegada s’hagi apropat a les noves generacions. És per això que aquest estudi es planteja establir una comparativa entre les diverses adaptacions de Little Women i, d’aquesta manera, constatar l’evolució en el punt de vista temàtic que es pren en funció del moment històric en què ha estat estrenada cada pel·lícula.

Espona Puntí, Irene

Un relat en imatges. Anàlisi de les adaptacions cinematogràfiques de la novel·la Little Women de Louisa May Alcott

Camp/disciplina: Humanitats

Tutor/a: Sílvia Caballeria

L’addicció al joc online és relativament nova i va lligada a la ràpida evolució d’internet, les xarxes socials i altres canals que han proliferat durant els últims anys. Els símptomes són els mateixos que els de qualsevol altra addicció i la dificultat per deixar-la és també molt elevada. El present treball analitza aquesta addicció i les seves repercussions en el funcionament del cervell. El joc online és una nova ludopatia que cal atendre adequadament. S’estudia el negoci que genera, la publicitat que l’envolta i el poc risc que molta gent hi veu. Tota aquest problemàtica inesperada ha portat les autoritats a haver-lo de regular.

Farrés del Castillo, Guillem Estudi de les addiccions en el joc online

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Ignasi Roviró

27

Fernández Crespi, Martina

Un canvi educatiu aplicat a l´aula

Camp/disciplina: Ciències socials

Tutor/a: Anna Pla

Figueras Planas, Emma El neuromàrqueting i les decisions de compra

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

El 29 de desembre de 2020, l’Estat Espanyol va publicar una nova llei educativa, la LOMLOE, que representa un canvi en totes les etapes escolars, des d’I3 fins a segon de batxillerat. És una modificació que afecta molts àmbits, com les avaluacions o a la promoció de curs, entre d’altres. Però, ¿sabem per què s’està implantant aquesta nova llei, i què suposa aquesta implantació? Per entendre si aquest canvi legislatiu representa una millora, s’ha transformat una didàctica de la matèria de matemàtiques, pensada inicialment per implantar a una classe de primer de secundària de LOMCE, a la nova LOMLOE, i s’ha portat a la pràctica amb l’objectiu de confirmar o refutar les hipòtesis marcades.

El neuromàrqueting és una disciplina avui en dia poc coneguda que estudia el cervell humà per predir la conducta del consumidor i així vendre millor un producte. A partir de la comprensió teòrica d’aquest concepte s’ha portat a terme un estudi en una mostra de la població catalana per comprovar si segueixen les conductes preestablertes pels científics. En les conclusions s’han pogut observar les diferències en funció de l’edat i el gènere.

28

Les conductes violentes que viu el futbol han arribat al punt de convertir-se en un problema social. Aquest treball es proposa estudiar quins són els factors que expliquen aquestes conductes i analitzar la seva incidència. En la part teòrica, basada en recerca bibliogràfica i en una entrevista a una psicòloga professional, es defineixen diversos conceptes relacionats amb la sociologia, la psicologia de grups i la pressió psicològica, mentre que la part pràctica consta d’una enquesta a la població general i d’una anàlisi comparada de qüestionaris passats a diversos equips seleccionats prèviament en funció de diverses variables (sexe, edat, categoria, etc.).

Flores Serrano, Christian Causes i efectes de la violència al futbol. Diagnòstic comparatiu

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

El treball se centra en els Trastorns de Compra Compulsiva (coneguts com a TCC). S’investiga el paper que juguen, en relació a la qüestió estudiada, les addiccions, les múltiples motivacions i la pressió mediàtica feta a través de tota classe de publicitat, i s’analitza especialment el cas del Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC). Els resultats es basen en els estudis de la psicòloga i psiquiatra Susan McElroy.

Font Fabregat, Mariona Compra compulsiva: un trastorn innat o incorporat?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Ignasi Roviró

29

Fort Autet, Iu

El repte d’una experiència laboral als Països Baixos

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Roger Nadal

Franch González, Èric Camins per apropar-se a l’irracional. Quin és el millor?

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Marta Cunill

Aconseguir feina implica un seguit de processos que poden variar en funció del país. En alguns casos aquests són similars i en altres s’hi poden trobar més diferències. En aquesta recerca es detallarà com assolir un lloc de treball als Països Baixos i tots els aspectes que s’han de tenir en compte: el marc legal, el procés de selecció i la cerca d’habitatge i de feina. Com a exemple, s’explica l’experiència viscuda en primera persona.

Pi és un dels nombres més coneguts per tothom, tot i que a diferència de molts d’altres no en podem conèixer el valor numèric exacte. Això es deu al fet que la seva expressió decimal consta d‘infinites xifres que no segueixen cap patró fix, és a dir, a que pi és irracional. Al llarg de la història, matemàtics d’arreu del món han buscat maneres de poder trobar més i més xifres, donant lloc als diferents mètodes d’aproximació de pi que es coneixen avui dia. Són tots igual de bons? Per respondre a aquesta pregunta se n’han estudiat alguns i s’han comparat entre si mitjançant una funció d’elaboració pròpia que ha tingut en compte diverses característiques d’aquests mètodes, i n’ha permès una classificació objectiva.

30

Néixer al centre de la cort del rei d’Espanya i ser educat per formar part de la Guàrdia Civil no és cosa fàcil per a un esperit abocat a la contradicció. La vida de José Luis Aguado va estar marcada per la dualitat ideològica: falangisme versus republicanisme. Aquest treball dona veu a la seva història. Treballant amb fonts orals i fonts documentals que s’han trobat a diversos arxius de titularitat pública, s’ha reconstruït la seva vida, des del Palau del Pardo fins a l’arribada a la ciutat de Vic. És una vida que transcorre des de la segona república, passant per la guerra civil i la dictadura. S’ha pogut concloure com el context històric va perfilant la vida d’una persona.

Franquesa Bové, Mariona “Ustedes piden para Dios y no dan ni a Cristo”. Biografia de José Luís Aguado Rosales

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

El ral·li és la competició on un automòbil pilotat i copilotat competeix per realitzar uns trams de carretera tancada al trànsit en el mínim temps possible. Els espectadors volen veure conduccions al límit en revolts acusats i en canvis de rasant que fan volar els cotxes. Aquesta recerca se centra en l’organització que hi ha darrere d’aquest esdeveniment, i planteja el disseny d’un tram de ral·li que sigui homologable als utilitzats en un ral·li oficial de Catalunya. Inicialment s’ha estudiat el reglament de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) per tenir en compte tots els aspectes relacionats amb la tria del tram cronometrat: zones de sortida i arribada, seguretat dels competidors i del públic assistent, zones de servei, escapatòries, zones accessibles i prohibides al públic, etc. Tots aquests aspectes s’han aplicat en el disseny d’un tram de la carretera osonenca GV-5441, coneguda com el Coll del Buch.

Galobardes Codinachs, Marc

Per dècimes de segon. Estudi i disseny d’un tram de ral·li

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

31

García Nicolàs, Nuri Análisis del avance de las técnicas lingüísticas y de los derechos de las mujeres en los discursos feministas

Camp/disciplina: Humanitats

Tutor/a: Isabel Jordà

Garriga Codony, Carla Efectes d’una crisi en el consum. L’èxit de les marques blanques

Camp/disciplina: Ciències socials

Tutor/a: Ignasi Roviró

Segons Coco Chanel, “L’acte més valent per a una dona és pensar per si mateixa i en veu alta”. Aquestes paraules s’han pres com a punt de partida d’aquest treball d’investigació. S’ha analitzat fins a quin punt el llenguatge utilitzat en la redacció de discursos feministes i els drets reivindicats en aquests han evolucionat amb el pas del temps. Per realitzar l’anàlisi, s’han comparat dos discursos. El primer va ser pronunciat per Clara Campoamor l’1 d’Octubre de 1931 davant les Corts espanyoles, mentre que el segon, titulat “Educar en el feminismo”, d’Iria Marañón, és del 30 de Novembre de 2018. Comparant el contingut, el context i el lèxic utilitzat en ambdós textos, s’ha arribat a la conclusió que tant el llenguatge com les equitats s’han modificat a conseqüència de l’evolució i l’avanç en l’àmbit lingüístic i legislatiu. Aquesta monografia s’emmarca en l’assignatura de castellà del Batxillerat Internacional.

Els ingressos i estalvis de les famílies s’han vist afectats per variacions durant els últims anys, coincidint amb un consum més alt de productes de marques blanques. El màrqueting mixt ha ajudat molt la comercialització i la competició d’aquestes marques contra les marques tradicionals. Els consumidors pensen que amb aquest tipus de marques es pot oferir productes de qualitat a un preu assequible i competitiu. En aquest treball s’analitza i s’estudia quins son el efectes que té una crisi en el consum i, concretament, si l’èxit de les marques blanques té relació amb els efectes d’una crisi tan profunda com l’actual.

32

En un món tan competitiu com és l’actual les empreses han d’adoptar una sèrie de metodologies i tècniques per organitzarse i oferir un servei competent que els permeti destacar en el mercat. En aquest treball s’expliquen dues de les metodologies d’organització industrial més habituals de l’actualitat. Aquestes són el Lean Manufacturing i el Quick Response Manufacturing, totes dues amb objectius diferents però amb els mateixos principis, els d’eliminar la variabilitat i els desperdicis dels processos de producció. S’han estudiat sobretot aquestes dues metodologies i s’ha arribat a la conclusió que per aconseguir una empresa el màxim de competitiva el millor és implementar-les totes dues alhora, ja que són totalment compatibles entre si i permeten processar quasi qualsevol tipus de comanda.

Godayol Bassas, Oriol Tècniques d’organització industrial

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Roger Nadal

L’interès per conèixer les principals criptomonedes, i com invertir en elles, és un dels principals objectius de la recerca. El treball conté una part aplicada que planteja un diagnòstic del nivell d’inversió en criptomonedes i el seu ús com a mitjà de pagament a Osona. Per aquesta part s’ha utilitzat una metodologia quantitativa a través de l’enquesta. I finalment, després de tota la documentació llegida en el marc teòric, s’han pres decisions d’inversió en alguna criptomoneda durant un període concret per comprovar la seva rendibilitat.

Griera Serra, Jordi Estudi de la inversió i ús de criptomonedes a Osona

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

33

Guitart Ventura, Aina El preu de la perfecció

Camp/disciplina: Psicologia

Tutor/a: Anna Arumí

Kaur, Satwinder Indira Gandhi, una dona poderosa

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Partint com a objecte d’estudi el ballet clàssic, s’ha plantejat conèixer el perfil de la ballarina a nivell anatòmic i estètic des dels seus orígens i analitzar com aquest repercuteix negativament i afavoreix el desenvolupament de trastorns mentals. Per contrastar aquesta informació s’han fet entrevistes: la primera a una ballarina amb un trastorn mental i per l’altra a la ballarina, professora i psicòloga Mariona Cassany. S’han plasmat els conceptes apresos en un reportatge fotogràfic que simbolitza aquesta cara fosca del ballet.

Què és una dona? Previsiblement un ésser de tova escorça, i de caràcter sensible i càlid; símbol de la maternitat i de l’amor; una figura que desprèn afecte i confiança. Tractarem el cas d’una dona, la que va ser primera ministra de l’Índia: Indira Gandhi. Esbrinarem si fou una líder democràtica, justa i propera o si fou una dèspota dictadora. Amb testimonis de persones d’orígens, castes i professions diverses respondrem a aquestes qüestions. Les conclusions ens fan adonar de com una mateixa gestió política és vista des de diverses perspectives.

34

Aquest treball versa sobre les criptomonedes. Per a la part teòrica s’han utilitzat totes les fonts d’informació que l’autor té a l’abast: obres d’economia, informació d’internet, vídeos de YouTube, etc.. Per a la part pràctica s’ha usat l’aplicació anomenada Tradingview, que ofereix moltes eines d’anàlisi de les criptomonedes, i de molta qualitat, i permet veure la seva evolució dia a dia. L’autor també ha fet la seva primera inversió, a partir de l’aplicació Quantfury, recomanada per a principiants en aquest camp, sense arribar a comprar criptomonedes. Amb el treball s’ha après que les criptomonedes són un món nou i força complicat, on les noves tecnologies i la informàtica hi tenen molt a veure.

López Alsina, Pau Descobrint el món cripto

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Oriol Marsó

El Sol és l’estel central del nostre sistema solar, que es troba en activitat constant. Un dels esdeveniments que ocorren en la seva superfície són les tempestes geomagnètiques, les quals es basen en explosions massives. Aquestes tempestes produeixen un gran augment de la intensitat de radiació que pot afectar el funcionament de satèl·lits artificials i dels sistemes de navegació, així com de les xarxes elèctriques i de comunicació, en arribar al nostre planeta. Aquest treball s’ha proposat investigar la relació entre les tempestes geomagnètiques i la radiació solar rebuda a la superfície terrestre a partir de les ones de ràdio captades amb un radiotelescopi de construcció pròpia. L’estudi ha permès diferenciar la radiació provinent del Sol respecte del soroll d’altres senyals de ràdio a partir d’un sondatge nocturn i demostrar l’augment d’intensitat captada en concórrer una tempesta geomagnètica. En canvi, s’ha refutat la hipòtesi que la presència de núvols podia afectar la captació de radiació.

Macías Pérez, Belén

El soroll de les estrelles. Estudi de les tempestes geomagnètiques solars a través d’un radiotelescopi casolà

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

35

Macías Rios, Roland

Estudi genètic i biogeogràfic de les sargantanes ibèriques del gènere Podarcis

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

Malavé Miralles, Pau

Anàlisi de les criptomonedes i la seva influència

Camp/disciplina: Ciències Socials Tutor/a: Ignasi Roviró

Les sargantanes són espècies molt afectades per l’acció antropogènica degut a la seva endemicitat i escassa mobilitat. Entendre millor la relació entre la diferenciació genètica i la distribució geogràfica d’aquestes espècies és clau per a la seva conservació. Per això, en la recerca s’analitza la relació entre la distància geogràfica i la distància genètica de quatre sargantanes de la Península Ibèrica (Podarcis muralis, Podarcis carbonelli, Podarcis bocagei i Podarcis vaucheri) mitjançant un estudi biogeogràfic i filogenètic del citocrom c. S’avaluen diferents metodologies per definir la distància genètica (Jukes-Cantor i Kimura 2-parametres) i per determinar la distància geogràfica (distància mínima lineal i distància des del centroide de coordenades) per tal d’especificar la correlació entre aquestes dues variables. Els resultats suggereixen una correlació positiva entre les variables, la qual cosa incrementa la informació sobre el grau de diversitat genètica a diferents distàncies geogràfiques i pot ser aplicable a la conservació d’aquestes espècies.

El concepte de criptomoneda és recent, tant en els aspectes teòrics com en la pràctica i en l’ús bancari. Aquest mercat s’ha expandit molt en els últims tres anys i es considera que és una forma d’actius que es potenciarà en el futur més immediat. El present treball mostra i analitza la varietat del processos vinculats al mercat de les criptomonades i n’exposa els fets més destacats i rellevants. L’objectiu és donar a conèixer el món de les criptomonedes i, en concret, del Bitcoin, la moneda mare de totes i la més important en l’actualitat. L’anàlisi del Bitcoin es basa en un recerca històrica, funcional, estratègica i econòmica.

36

Molts de nosaltres ens sentim fascinats per les atraccions, però a la vegada la seva seguretat ens genera una certa desconfiança. Els sistemes de frenada són un element important per garantir aquesta seguretat. Un model molt utilitzat en l’actualitat és el fre magnètic, que es basa en la generació de corrents de Foucault o paràsits. En aquesta recerca s’estudien les variables que influeixen en aquest sistema. Per tal de determinar la força de frenada, s’ha dissenyat un muntatge experimental en què s’utilitza una làmina rectangular d’alumini unida a un cotxet que es mou per un carril sota un imant de neodimi. S’ha analitzat el moviment del cotxet a partir d’un sensor i el programa de captació de dades Logger Pro. A partir d’aquest muntatge s’ha determinat la dependència de la força de frenada amb la longitud de la placa metàl·lica, el seu gruix i la seva velocitat relativa respecte a l’imant.

Mansilla Planas, Alba Frenar amb seguretat. Estudi dels frens magnètics en les atraccions

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

L’objectiu del treball és dissenyar un nou tipus de reg, poc implantat al mercat, que, amb la mínima intervenció humana, pugui regar quan sigui necessari un hort d’hortalisses i tubercles, amb un estalvi important d’aigua. Per aconseguir-ho s’ha utilitzat una placa controladora Arduino, diversos sensors (d’humitat, temperatura, nivell d’aigua, ...) i un actuador (bomba d’aigua). La programació s’ha dut a terme amb el llenguatge IDE de la pròpia placa. Durant diverses setmanes i amb dos horts plantats, un regat amb aquest sistema automatitzat i l’altre regat manualment, s’han anat prenent mesures del creixement de les hortalisses i tubercles. S’ha arribat a la conclusió que el reg automatitzat incrementa el creixement dels planters i aconsegueix un estalvi important d’aigua.

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Carles

37

Masferrer Rifà, Carla

Análisis de la figura del “pícaro” en La Vida del Lazarillo de Tormes y en La Vida del Buscón

Camp/disciplina: Humanitats

Tutor/a: Isabel Jordà

Matavacas Darnés, Pol

COPE i Real Madrid, un tracte de favor. La neutralitat a les retransmissions esportives radiofòniques

Camp/disciplina: Humanitats

Tutor/a: David Pla

La novel·la picaresca va esdevenir un gènere important a Espanya durant els segles XVI i XVII. Aquesta monografia, de l’assignatura de castellà del Batxillerat Internacional, compara els personatges protagonistes de La vida del Lazarillo de Tormes d’autor anònim i La vida del Buscón de Francisco de Quevedo, dues obres que es poden emmarcar dins el gènere abans esmentat. La finalitat és veure quins punts tenen en comú i en què es diferencien els protagonistes per tal d’ascendir d’esglaó social servint diversos amos, i analitzar si ho aconsegueixen o no per culpa dels prejudicis socials i per la manca d’ètica imperant del moment històric en el qual van viure.

La neutralitat és un element que hauria d’estar present en qualsevol retransmissió esportiva d’una ràdio que pretengui complir uns mínims estàndards de qualitat periodística. Aquesta premissa condueix a qüestionar-se en quina mesura són neutrals les retransmissions esportives radiofòniques d’alta audiència i a inquirir en quins elements poden ajudar l’oient a detectar aquesta neutralitat. L’equip amb el qual s’ha vinculat l’estudi és el Real Madrid i la ràdio escollida per dur a terme l’anàlisi és la Cadena COPE. El treball incorpora una interpretació exhaustiva d’una vintena de partits de la Lliga Espanyola de Futbol Professional de la temporada 2021-2022. L’assaig conclou que la neutralitat amb aquest equip es respecta només de manera parcial.

38

Actualment, la societat disposa d’una diversitat de formes de pagaments molt més elevada que uns quants anys enrere gràcies a la introducció de les monedes virtuals, que es caracteritzen per la seva descentralització. Aquestes, però, no s’accepten com a forma de pagament en molts establiments, la qual cosa qüestiona el seu ús. Aquesta realitat dona lloc a l’objectiu del treball, que vol demostrar si podria ser viable l’ús de pagament amb Bitcoin únicament en els béns i serveis. S’ha escollit el Bitcoin ja que en aquests moments és la moneda amb més capitalització del mercat, i amb el treball es vol exposar la seguretat que ofereix. La investigació s’ha realitzat a través d’una recerca a partir de diferents plataformes digitals, fonts documentals i una anàlisi d’un qüestionari, que han mostrat diferents punts de vista sobre la hipòtesi inicial.

Miranda Arimany, Gerard

És el bitcoin un futur mètode de pagament?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Què se sap de la dislèxia? Quina atenció se li dona en un centre escolar? Aquesta investigació té com a objectiu oferir un diagnòstic de la incidència i el tractament de la dislèxia al Col·legi Sant Miquel dels Sants. Un cop plantejats els elements clau per al coneixement d’aquest trastorn en el marc dels anomenats “trastorns de l’aprenentatge” (quines causes i conseqüències té, quines són les diferents comorbiditats que hi estan associades, etc.), la part pràctica del treball parteix de diverses entrevistes a professionals del centre (psicòlegs, professors, tutors i coordinadors) i culmina amb una pràctica en la qual han participat, de manera anònima, diversos alumnes afectats.

Molas Casellas, Pol

Els trastorns de l’aprenentatge. El cas de la dislèxia al Col·legi Sant Miquel dels Sants

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

39

Molist Castells, Nika Allium s’activa

Camp/disciplina: Ciències

Tutor/a: Ariadna Palacios

Montal Morta, Marta

En quina mesura la tendència del consumidor cap a una moda més sostenible impacta en les estratègies de Zara?

Camp/disciplina:

Ciències socials

Tutor/a: Mireia Carbonell

L’abús en l’ús dels antibiòtics ha generat una gran problemàtica a nivell mundial ja que ha facilitat l’aparició de noves soques bacterianes resistents a aquests antibiòtics. Aquest fet, juntament amb la dificultat per elaborar nous antibiòtics sintètics, ha provocat que cada vegada sigui més difícil combatre els microorganismes patògens. Per aquests motius s’ha convertit en indispensable buscar alternatives a l’ús d’aquest tipus de fàrmacs. En aquest treball s’ha investigat si un aliment com l’all (Allium sativum) pot considerar-se un antibiòtic natural i, per tant, ser utilitzat en lloc dels antibiòtics sintètics. L’estudi s’ha realitzat mitjançant un antibiograma per dilució de bacteris (una tècnica que permet obtenir resultats qualitatius que indiquen si un bacteri és sensible o resistent a un antibiòtic, i per tant permet determinar l’eficàcia d’aquest). El bacteri utilitzat ha estat Eschericia coli . Després de l’experimentació s’ha conclòs que ambdós antibiòtics aconsegueixen evitar el creixement de l’E.coli , però en el cas de l’all se’n necessita una concentració superior.

Actualment la tendència del consumidor està anant cap a un consum més sostenible i que respecti el medi ambient, cosa que s’ha vist sobretot en joves després de la pandèmia. El sector tèxtil no n’és una excepció, sobretot després de ser considerat la segona indústria més contaminant del planeta. La recerca tracta de veure com aquest canvi de tendència en el consum està canviant l’estratègia de producció i distribució del seu producte d’un dels líders del sector del fast fashion , Zara. A través de diverses eines empresarials s’ha analitzat l’estratègia de sostenibilitat de Zara i s’ha comparat amb la seva competència. S’ha detectat com s’està desmarcant d’aquest mercat de moda ràpida i s’està introduint a l’slow fashion. A més d’aplicar noves estratègies, ho està fent amb col·leccions més sostenibles i amb més qualitat, però a la vegada amb el preu més alt. A més, ha implementat diverses opcions per als consumidors per reutilitzar la roba i allargar la vida dels productes.

40

Partint de l’interès per la psicologia i la salut mental, s’ha plantejat conèixer i estudiar l’estigmatització present en la societat envers les persones amb trastorns mentals. Per assolir aquest objectiu, s’ha realitzat una recerca de les principals característiques i causes de la discriminació, com aquesta afecta les persones que la pateixen i com actualment es lluita per tal de minimitzar-la. Després, per aprofundir en la situació actual, s’ha entrevistat la Brenda Montañés, psicòloga especialitzada, i s’ha analitzat, mitjançant una enquesta a la població general, quin és el nivell de discriminació i conscienciació. Finalment s’ha conclòs que, a dia d’avui, gràcies a diverses campanyes que lluiten contra l’estigma, la població té més tolerància i una actitud menys discriminatòria cap a persones que pateixen trastorns mentals.

Morató Fiter, Berta

Una mirada de la societat envers els trastorns mentals

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Anna Arumí

L’objectiu principal d’aquesta investigació és comprendre la definició i les característiques dels models de la high fashion dels segles XX al XXI. El treball comença amb la recopilació d’informació sobre la història de la moda des dels seus inicis fins a l’actualitat i se centra en el període comprès entre 1990 i 2022. En l’estudi es descobreix, concretament, si és possible que un model que tingui com a referència clixés de l’any 2022 pugui servir també per a altres dècades de la història de la moda amb patrons de referència diferents. A continuació, es compara l’abastador principal d’aquest estudi, Ronnie Kwesi Anaman Nuako, amb models professionals d’altres moments històrics, assenyalant els elements que tenen en comú i les diferències significatives. La recerca segueix una metodologia qualitativa i els resultats s’il·lustren en un book fotogràfic.

Nuako Anaman, Ronnie Kwesi Moda i modelatge. Evolució temporal de les característiques d’un model professional

Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Mireia Puntí

41

Camp/disciplina: Ciències

Tutor/a: Carles Saborit

Ortiz Barniol, Júlia Luces de Bohemia : ¿amistad o engaño?

Camp/disciplina: Humanitats

Tutor/a: Isabel Jordà

Amb l’objectiu de conèixer tots els tipus d’emboticions a què es pot sotmetre l’alumini, s’ha investigat quin és el mètode adequat per deformar i obtenir un tap d’alumini d’un producte de perfumeria. Per dur-ho a terme s’ha fet recerca sobre l’alumini, les seves propietats i els seus possibles aliatges, així com sobre diferents tipus d’emboticions per deformar-lo en fred. Finalment, a la part pràctica del treball s’han realitzat diversos assajos de tracció i de duresa, amb mostres de diferents aliatges, i amb diferents tipus d’emboticions, per arribar a la conclusió de quin és el millor mètode per a un determinat objecte i aliatge.

Si avaluem l’amistat entre els personatges protagonistes de Luces de Bohemia , Max Estrella i Don Latino, veiem que aquesta és confusa i difícil de definir. Aquesta obra teatral escrita per Ramón del Valle-Inclán el 1920 relata com en el transcurs d’una nit, el poeta Max Estrella deambula pels carrers de Madrid de l’època, acompanyat del seu fidel secretari Don Latino de Hispalis. Durant la seva ruta nocturna succeeixen diferents esdeveniments que porten el lector a preguntar-se en quina mesura l’amistat entre Max Estrella i Don Latino és sincera. Mitjançant l’anàlisi de les nombroses interaccions entre aquests personatges, es veu com la seva relació és un exemple clar d’una amistat interessada. Aquesta monografia s’emmarca en l’assignatura de castellà del Batxillerat Internacional.

42
Orozco Vilardell, Joan Estudi de les emboticions de l’alumini

La societat d’avui cada vegada és més conscient del nivell de contaminació del planeta com a conseqüència de l’activitat humana. És per aquest motiu que molts sectors diferents busquen formes alternatives amb la intenció d’equilibrar els recursos i la producció. L’objectiu principal del treball és estudiar la sostenibilitat en el món de la moda i concretament en l’àmbit de l’alta costura. La primera part estudia les diferents naturaleses i origen de les teles, i la segona part planteja un model d’aquest tipus de confecció, original, únic i basat en fibres tèxtils obtingudes de deixalles marines a través d’un procés de transformació. En la part final del treball, i de forma conclusiva, es presenta un procés de disseny complet d’un vestit d’alta costura amb criteris de sostenibilitat sense renunciar en cap cas a l’estètica, l’originalitat, l’elegància i l’espectacularitat.

Penadès Jiménez, Uma

Del mar a la passarel·la. Disseny d’un vestit d’alta costura amb teixit reciclat

Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Mireia Puntí

El terme “ciberseguretat” fa referència a mètodes utilitzats per prevenir el filtratge d’informació confidencial, com els robatoris d’identitat, que poden portar a perjudicar l’economia de les empreses i, en conseqüència, dels països. Cal comprendre les amenaces d’informació potencials, com ara virus i codis maliciosos. Les estratègies de ciberseguretat inclouen la gestió de la identitat, la gestió del risc i la gestió d’incidents. Aquest treball consisteix en un manual de prevenció de riscos de ciberatacs, amb el qual es pot prevenir qualsevol empresa de ser víctima d’atacs cibernètics, a partir d’informació que s’ha cercat en pàgines web fiables. La conclusió final del treball és que la majoria de la població mundial sol caure en aquests enganys o en estafes cibernètiques a l’hora d’interactuar amb un link o amb una pàgina web poc segura, cosa que fa que s’estigui exposat a molts riscos de filtratge de la informació, perquè “La informació és poder”.

Pintu Garcia, Adrià El factor humà i la ciberseguretat

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Oriol Marsó

43

Povedano López, Júlia Remodelació del disseny interior d’un habitatge

Camp/disciplina: Art i Disseny

Tutor/a: Sílvia Junoy

Prat Serra, Carla Història entre murs: el Mas Vivet de Taradell

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

El disseny d’interiors és l’art de canviar la sensació d’un espai a partir de diferents combinacions de materials, colors, textures i instal·lacions. Hi ha diferents estils de disseny que s’adapten a les característiques de cada persona per tal de satisfer les seves necessitats. Així doncs, en aquest treball s’han aplicat aquests dos conceptes (disseny i necessitats) per remodelar l’espai interior d’un habitatge, i s’ha acabat desenvolupant una solució minimalista. Per a fer aquesta remodelació també s’ha tingut en compte la influència dels colors, la seva psicologia i les formes per així transmetre correctament la sensació de l’espai que es tenia com a objectiu. S’ha presentat la proposta a partir d’uns plànols on s’aprecia l’abans i el després des de diferents perspectives a partir del programa Autocad.

Conèixer és la base per poder estimar. La inquietud per conèixer el passat sempre ha estat motivada per la necessitat de cercar les nostres arrels. El Mas Vivet de Taradell amaga en les seves pedres les vivències dels avantpassats de l’autora del treball, que han despertat un interès personal per saber la història de la casa. S’ha estudiat l’arquitectura, el funcionament i la genealogia del Mas a partir de documentació original de la pròpia casa. El resultat final és la redacció per primera vegada de la vida del Mas i la porta per ampliar, en un futur, aquesta recerca tan enriquidora per la família.

44

La masia catalana estàndard, de caràcter rústic, té una arquitectura de tipus funcional, en la qual tot està lligat a les necessitats i carències de l’entorn que, per la seva antiguitat, semblen impossibles de contrastar amb un disseny d’interiors modern. L’objectiu plantejat en aquest treball és estudiar les característiques de la masia catalana i els diferents estils actuals del disseny d’interiors, per tal de confeccionar un projecte d’estil modern que sigui capaç de fusionar-se amb els elements preexistents. La metodologia utilitzada ha estat la recerca d’informació i l’elaboració d’uns plànols de la distribució dels interiors de la masia a través de l’aplicació Planner 5D.

Prats Illana, Èlia

Contrast entre l’antic i el modern. Projecte de disseny d’interiors d’una masia catalana

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

La immigració és una realitat amb la qual la societat actual ha de viure constantment. Per a aquesta recerca s’ha posat el focus en un col·lectiu específic: els joves migrants sols. Sovint s’han de sentir afirmacions tòpiques segons les quals es tracta de persones violentes o que prenen la feina a les persones autòctones. Què hi ha al darrere d’aquestes afirmacions? S’ajusten a la situació real? L’objectiu és constatar quina és la percepció social d’aquest col·lectiu i comprovar si aquesta s’ajusta o no a la realitat. El marc teòric, que ha estat complementat amb entrevistes exploratòries a alguns professionals, mostra tant els condicionants de tipus legislatiu (lleis d’estrangeria i d’acollida) com les protocols d’acollida i els plans i polítiques d’immigració de les diverses administracions. La part pràctica combina metodologies qualitatives i quantitatives, amb entrevistes a alguns d’aquests joves migrants, una enquesta digital i una anàlisi de notícies i articles de premsa.

Puig Clota, Martina Descobrint realitats: els joves migrants sols

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

45

Puig Tordera, Gil Com puc aconseguir un canvi físic?

Camp/disciplina: Esport

Tutor/a: Antoni Vidal

Quevedo Gabarrós, Pau Teoria de grafs: el problema del venedor viatger aplicat a una situació local

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Marta Cunill

El treball consisteix en la realització d’una planificació a partir de la teoria de l’entrenament, que, juntament amb una dieta adequada i un treball físic pràctic, permet obtenir una millora de la condició física basada en la força.

La teoria de grafs és una branca de les matemàtiques amb un ampli ventall d’aplicacions que va néixer a partir del treball de Leonhard Euler per resoldre un dilema, d’origen popular, molt conegut a mitjans del segle XVIII: el problema dels set ponts de Königsberg. Derivat d’aquest, va sorgir l’anomenat Problema del Venedor Viatger, que tracta de trobar el camí més curt, amb inici i final comuns, que permet visitar cada una de les ciutats d’un país sense repetir-ne cap. En aquest treball es resol aquest problema traslladat a Catalunya, cosa que proporcionaria, a qui en fes ús, un estalvi econòmic i de recursos. A partir d’elements bàsics de la teoria de graf, s’ha trobat la ruta més curta, amb sortida des del poble natal de l’autor, Torelló, i que passa per totes les capitals de comarca catalanes.

46

Aquesta monografia, escrita en el marc de l’assignatura de castellà del Batxillerat Internacional, es centra en l’anàlisi de les tècniques narratives que utilitza Carlos Ruiz Zafón en la seva novel·la El príncipe de la niebla per captar o mantenir l’atenció de lector. En concret, s’ha analitzat en quina mesura aquest autor es serveix del misteri i el suspens. Per arribar a una conclusió vàlida s’ha dut a terme la consulta d’una bibliografia diversa, la qual cosa ha permès fixar un marc teòric sobre les tècniques de creació de misteri i suspens en una obra literària. Posteriorment, s’ha analitzat en quina mesura i de quina manera aquestes s’usen en la novel·la objecte d’aquest estudi. Es conclou que hi ha una alta presència d’aquestes tècniques, que permeten una vinculació directa i constant del lector.

Raich Dorofeev, Eliseu

El uso del misterio y el suspense como técnicas narrativas que contribuyen a mantener la atención del lector en El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Vanesa Ferreres

Els medicaments no sempre es guarden en les condicions recomanades i això pot comportar que es facin malbé i/o perdin les propietats que han de tenir per poder complir la seva funció. Un exemple són les excursions a la muntanya, on se sol portar una farmaciola que pot escalfar-se a causa de l’efecte del sol i tenir com a conseqüència l’escalfament dels medicaments del seu interior. Realitzant diversos tipus de volumetries redox i utilitzant la povidona iodada i l’aigua oxigenada com a antisèptics de referència, s’ha pogut determinar que la temperatura a la qual els antisèptics poden arribar estant al sol en aquestes situacions no és suficient perquè la concentració d’antisèptic variï de forma que les seves propietats es vegin compromeses.

Raviña Corestein, Ciro José L’efecte del sol sobre les propietats dels antisèptics

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

47

Rovira Alier, Jana

La gestió del patrimoni d’un esportista d’elit

Camp/disciplina:

Ciències socials

Tutor/a: Roger Nadal

Rueda Cortadelles, Gerard

L’anàlisi de gràfics de corbes de valors criptogràfics permet detectar tendències d’inversió?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

L’economia i l’esport són dos àmbits que actualment solen anar lligats, fins al punt que hi ha professionals especialitzats que s’hi dediquen en règim d’exclusivitat. Els ingressos econòmics a conseqüència de la seva activitat són elevats i, per aquest motiu, és molt important saber els factors pels quals s’obtenen, la legislació del país aplicable i, finalment, conèixer la correcta gestió d’aquests per evitar en un futur patir la ruïna. A partir d’aquí, s’analitza quins han estat els encerts i els errors d’esportistes d’elit i si han estat suficientment assessorats per experts de la matèria.

La descentralització del diner es relaciona amb la influència que han tingut i estan tenint les criptomonedes dins del sistema capitalista actual. En el treball s’investiga el perquè de l’augment constant de les criptomonedes, des d’un punt de vista més analític i sociològic, en el qual es comença parlant del mètode que segueixen aquestes per poder dir-se “monedes”, comparant-les amb la divisa. La segona qüestió plantejada és saber quan s’ha d’invertir en criptomonedes i per aquest motiu s’ha estudiat com es mouen aquestes pel ciberespai, per conèixer el valor criptogràfic. L’eina utilitzada per dur a terme la part analítica de la recerca ha estat la xarxa borsària eToro; des d’aquesta aplicació s’ha pogut analitzar els gràfics de la cotització de diverses criptomonedes en un cert temps per poder analitzar les corbes i detectar tendències, i així conèixer el millor moment per invertir.

48

La revista Destino va ser el setmanari per excel·lència a Catalunya entre els anys 1937 i 1985. Va ser fundada el 6 de març de 1937, en plena Guerra Civil Espanyola, a càrrec dels falangistes catalans Josep Maria Fontana Tarrats i Xavier de Salas, i va connectar amb un ampli sector de la població, de manera que ha esdevingut una peça periodística cabdal per conèixer l’evolució de la cultura i els costums de la Catalunya d’aquelles dècades. A partir d’una investigació sobre els criteris que han de seguir els titulars, subtítols, fotografies, portades, contraportades, peus d’imatge, fonts i índexs en el periodisme escrit, s’ha comprovat en quina mesura aquests criteris eren seguits en l’estil lingüístic i formal del contingut d’aquesta revista. En aquest sentit, s’ha seleccionat un corpus d’onze exemplars de la revista Destino representatius de les dècades en què la publicació va estar activa per veure si la seva manera de fer periodisme s’adapta a l’estil lingüístic i formal de les revistes actuals. La investigació conclou que existeixen paral·lelismes manifestos pel que fa als titulars, fotografies i peus d’imatge, mentre que hi ha divergències serioses en els subtítols o l’índex.

Saborit Codinachs, Marta Destino, més que una revista. Estil i periodisme en el setmanari per excel·lència a Catalunya entre els anys 1937 i 1985

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: David Pla

El disseny és omnipresent en la vida quotidiana. El dissenyador gràfic comunica una informació concreta fent ús de la capacitat persuasiva de la imatge. Per tal de conèixer els elements i els mètodes que fan efectiva aquesta comunicació s’ha estudiat el cartellisme des d’una òptica global. La gamma cromàtica, la composició, la tipografia i la imatge són alguns dels elements clau en la configuració d’un cartell. Seguidament s’ha realitzat una anàlisi comparativa d’un mostrari ampli de diferents edicions del Mercat de Música Viva de Vic per tal de trobar un patró de referència. El treball culmina amb la creació d’un cartell publicitari per al MMVV del 2023 on hi convergeixen els coneixements i estratègies estudiats.

Saborit Sayós, Anna Una nova visió. Disseny d’un cartell pel MMVV

Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Mireia Puntí

49

Sagrera Estrada, Bruna

La trombofília hereditària en l’embaràs.

La influència de les mutacions del factor V Leiden i de la protrombina en el risc d’avortament

Camp/disciplina: Ciències

Tutor/a: Ariadna Palacios Col·laboradors: Dra. Lorraine Baqué Millet, directora del Servei de Tractament de la Parla i del So de la Universitat de Barcelona (UB).

La trombofília hereditària és una condició genètica que comporta un augment notable del risc de patir una trombosi, una afecció que en els casos més extrems pot provocar la mort. Quin paper juga la trombofília en la pèrdua recurrent de l’embaràs? L’objectiu d’aquest treball ha estat determinar l’associació de dues mutacions trombofíliques, la mutació del Factor V Leiden i la mutació del gen de la Protrombina, amb el risc d’avortament, i paral·lelament estudiar la seva variació entre la població oriental i occidental. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’han realitzat tres anàlisis estadístiques amb la fi de determinar quina de les dues mutacions té més incidència en el risc d’avortament, i en quina regió geogràfica aquest risc és més elevat. Finalment, s’ha conclòs que únicament la mutació del Factor V Leiden està relacionada amb l’augment del risc d’avortament, mentre que la localització geogràfica o la mutació del gen de la Protrombina no ho estan.

Sala Busquets, Queralt L’esport en la seva etapa escolar i la seva continuïtat

Camp/disciplina: Esport

Tutor/a: Antoni Vidal

El treball presenta un estudi sobre l’esport en l’etapa escolar i la seva continuïtat, amb l’objectiu de conèixer en quina mesura les persones practiquen o no esport (i per quins motius) i de quina manera l’exerciten. Aquest estudi se centra especialment en els hàbits esportius de la població més jove i mostra la importància que té la pràctica esportiva en la societat actual, sobretot en l’etapa de desenvolupament. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que des que els projectes educatius inclouen l’educació física dins l’horari lectiu escolar s’està transmetent el missatge de la rellevància d’aquest tipus d’aprenentatge. Com a conclusions, s’ha considerat que l’esport avui dia és un factor clau per la qualitat de vida dels individus en els àmbits físic, estètic, social o mental, la qual cosa també es reflecteix en el fet que la seva pràctica resulta més transversal en diferents àmbits de la societat.

50

L’evolució i la digitalització actual ens permeten conèixer molts paràmetres i enregistrar imatges fins a un punt que resultava impossible amb els mitjans que teníem fa uns anys. Aquest treball analitza els aparells que poden estar a l’abast de qualsevol futbolista (i que per tant no són excessivament cars) i que permeten l’obtenció de dades físiques de jugadors de futbol, tant les presencials com les virtuals. Mitjançant aquestes dades s’ha avaluat la posició d’un mig centre juvenil i s’han obtingut els paràmetres físics òptims que li corresponen. Paral·lelament s’han realitzat enquestes a entrenadors per avaluar quins són els paràmetres d’elecció preferits per aquest col·lectiu, i si ja es tenen en compte les noves tecnologies per a l’adquisició de dades de jugadors i per la millora d’aquests a nivell professional.

Sallés Fargas, Jordi Contribució de les noves tecnologies al futbol

Camp/disciplina: Esport Tutor/a: Montse Rovira

Els patrocinadors cada vegada es troben més integrats dins del negoci dels esports, un món amb molt potencial comercial. Per a l’empresa, el reconeixement aconseguit gràcies al club que patrocina i els ingressos que aquest li pot generar, suposen una oportunitat. Per la seva banda, el club també en surt beneficiat, ja que assoleix uns ingressos que ajuden a la millora del seu rendiment esportiu, a partir de nous fitxatges de jugadors o millores en les instal·lacions. Tot i això, només pocs clubs reben una xifra molt elevada amb aquest tipus d’ingressos, mentre que d’altres obtenen la major part dels seus ingressos d’altres fonts. La repercussió dels clubs és clau per a la generació d’ingressos, ja que gràcies al nombre d’aficionats es poden generar més o menys vendes. L’objectiu del treball és analitzar com afecten aquests diners als comptes financers dels clubs professionals.

Serrat Menéndez, Roger L’afectació dels patrocinadors en l’esport professional

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Roger Nadal

51

Solà Castañé, Clara

Efecte dels probiòtics sobre els bacteris de la flora intestinal després del consum d’antibiòtics

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

Solans Vendrell, Maria

En quina mesura afecta el canvi d’estratègies corporatives de Mango de 2013 en el seu resultat econòmic entre 2015 i 2017?

Camp/disciplina: Ciències Socials Tutor/a: Mireia Carbonell Col·laboradors: Dra. Carme Viladecans Riera, professora de la UVic i coordinardora del Grau ADE

Actualment, la prescripció d’antibiòtics és el tractament més comú per combatre les infeccions causades per bacteris. Ara bé, amb això no només s’eliminen els bacteris patògens, sinó també els que habiten en simbiosi amb l’organisme. Davant d’això, es proposen els probiòtics com a mecanisme biològic de restauració de la flora intestinal. En relació a aquesta qüestió es planteja la següent pregunta d’investigació: ¿Quin probiòtic (iogurt, quefir, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum +, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium longum + , Lactobacillus helveticus +, Lactococcus lactis +, Streptococcus thermophilus) proporciona un major creixement del cultiu de bacteris Escherichia coli exposats a amoxicilina/àcid clavulànic (500 mg/150 mg)? Per comprovar-ho s’han comparat els cinc probiòtics, cada un en una placa juntament amb l’antibiòtic i el bacteri E.coli. La conclusió és que el quefir és el millor probiòtic (ha permès el creixement de 300 colònies) i el que només conté bifidobactèries el pitjor (s’han observat 31 colònies).

Mango, exemple d’una empresa gasela, no ha parat de créixer i expandir-se internacionalment des dels seus inicis. Però el 2013, per continuar adaptant-se al mercat, va fer un canvi d’estratègia corporativa basada en la implementació de les Flagships stores, botigues referents de la marca, situades en els carrers més emblemàtics i comercials de les grans ciutat del món, i en edificis d’una arquitectura significativa. Són espais molt grans, d’entre 800 a 3.000 m2, que permeten a l’empresa mostrar tota la seva gamma de productes. Aquest canvi d’estratègia en el punt de venda ha portat, entre altres aspectes, a les primeres pèrdues de la companyia i ha fet que aquesta hagi quedat sobreendeutada. La recerca analitza l’impacte en els resultats econòmics i financers de MANGO entre 2015 i el 2017, i els moviments de l’empresa per tornar a reprendre el rumb de creixement amb l’ús d’eines empresarials com el DAFO, el punt d’equilibri o alguns ratios d’eficiència i endeutament.

52

Després d’un infart de miocardi, el cor inicia un procés de remodelatge per refer la zona afectada i recuperar la funcionalitat. Sovint, aquest procés no es duu a terme correctament, fet que comporta el desenvolupament de complicacions com la insuficiència cardíaca, una de les principals causes de mortalitat arreu del món. Un projecte de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau investiga com millorar aquest remodelatge, per determinar si la matriu extracel·lular té un paper destacat en el procés. El present treball de recerca s’emmarca dins d’aquest projecte i té l’objectiu d’identificar si algunes proteïnes de la matriu extracel·lular actuen en la remodelació del cor. Les tècniques aplicades en l’estudi experimental són: l’extracció seqüencial de les proteïnes, la quantificació de les proteïnes extretes, la identificació de proteïnes per espectrometria de masses i la caracterització de proteïnes mitjançant la tècnica Western Blot.

Solé Viladecans, Ada

El paper de la matriu extracel·lular en el remodelatge cardíac

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios Col·laboradors: Dra. Teresa Padró Capmany: cap d’investigació a l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dra. Maisa García Arguinzonis: post-doctorant i investigadora a l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Montse Gómez-Pardo Arellano: tècnica de laboratori a l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Una de les principals causes de l’increment de la desigualtat econòmica en els últims quaranta anys és el desenvolupament de les noves tecnologies. A què es deu aquest fet? Té alguna relació amb la transformació sense precedents que està experimentant el mercat de treball, per la substitució de llocs de treball per robots? Quin paper hi juga la globalització? La recerca s’ha plantejat respondre qüestions com aquestes. L’anàlisi documental de llibres i articles acadèmics ha permès elaborar el marc teòric, mentre que en la part pràctica s’ha portat a terme una diagnosi de la possible substitució tecnològica del mercat de treball osonenc gràcies a les bases de dades d’ocupacions proporcionades per l’Observatori Socioeconòmic d’Osona.

Suñé Vila, Pol

Les noves tecnologies, una nova forma de desigualtat?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell Col·laboradors: Josep Maria Zaragoza Radua. Dr. en Pedagogia per per la UAB i Observatori Socioeconòmic d’Osona

53

Tarter Gallart, Xènia

L’envelliment de les monedes de cinc cèntims

Camp/disciplina: Ciències

Tutor/a: Marta Dorca

Vilacís Sala, Anna Vilacís de Munt, el llegat d’una masia

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

En diversos mitjans de comunicació s’han publicat articles on es posa en dubte el valor de les monedes de cinc cèntims, ja que aquestes adquireixen, en menys d’una setmana, un color negre o verdós i perden part del seu relleu. D’aquí neix la pregunta d’investigació: Quines situacions impliquen o afavoreixen un deteriorament ràpid de les monedes de cinc cèntims? Per respondre a la pregunta, s’ha analitzat al llarg de vint-i-vuit dies com canvia l’aspecte de les monedes depenent de la substància amb la qual estan en contacte, la temperatura en què es troben, el tipus de contacte amb la substància (líquid o gasós) i el país de procedència. S’ha observat que totes les monedes, independentment de la situació en què es troben, es deterioren i perden el seu color original. Tot i això, el vinagre és la substància que més les deteriora i més ràpid ho fa.

Estudiar història mai havia estat tan fàcil com quan es fa l’estudi de les generacions que han passat davant de la pròpia família, en aquest cas la de l’autora del treball. S’ha reconstruït la història del Mas Vilacís de Munt del segle XX. Prèviament, s’ha fet una catalogació dels documents de l’arxiu del Mas datats des del segle X. A partir de la catalogació s’ha escrit sobre la vida de la família i de la casa i s’ha realitzat un arbre genealògic.

54

Avui dia, la cultura és una gran part de la vida de les persones i tothom la té present, sigui en l’àmbit musical, del teatre, de la pintura o d’altres formes artístiques. Però: quins són els factors que hi ha darrere d’una peça teatral? El treball detalla els components que formen una obra musical, com els tipus de personatges, l’escenografia i el vestuari, entre d’altres, i ho combina amb l’anàlisi concreta del musical Rent, de Jonathan Larson. El treball és, doncs, el resultat de la combinació de l’anàlisi d’aquest musical concret i de la comprensió dels passos que s’han de seguir en la creació d’un musical en general, amb tota la seva complexitat.

Viñas Portús, Anna Amb els ulls de Jonathan Larson

Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Montse Rovira

El grau d’imparcialitat que té un mitjà de comunicació és el criteri que sovint s’utilitza per determinar la condició de qualitat d’aquest. El problema, però, és que aquesta imparcialitat no sempre es produeix de manera escrupolosa. Per aquest motiu, el principal objectiu d’aquesta investigació és aconseguir esbrinar en quina mesura els principals diaris esportius estatals són mitjans imparcials. Aquest estudi elabora un marc teòric per establir les bases de com s’hauria d’escriure un article periodístic sobre un partit de futbol de manera imparcial, amb un resseguiment exhaustiu de què s’entén per imparcialitat en cadascun dels diferents elements que apareixen en un escrit periodístic esportiu. La part pràctica consta d’una anàlisi de diversos articles periodístics relacionats amb la Lliga Espanyola de Futbol Professional de la temporada 2022-2023, amb la qual es pretén determinar en quina mesura els mitjans esmentats anteriorment compleixen amb els requisits mínims d’imparcialitat convinguts per la teoria del periodisme.

Viñets Torras, Pol La imparcialitat de la premsa escrita en el periodisme esportiu

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: David Pla

55

Camp/disciplina: Psicologia

Tutor/a: Anna Arumí

Yang , Zhiqiang

Usos de la teoria de grafs

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Oriol Marsó

La personalitat és un dels elements principals que caracteritza els éssers humans i els diferencia entre ells, fent que esdevinguin únics. És un patró que comprèn les actituds, pensaments o sentiments d’una persona cada dia. En bona part, la personalitat està determinada pels gens, que ens proporcionen una gran varietat de predisposicions, però l’ambient i les experiències de la vida s’ocupen de modelar-les. Per tant, des que una persona neix la seva personalitat està en formació. En aquest treball s’ha estudiat aquesta formació en una persona que ha tingut una infància normal i en una altra que ha patit un trauma infantil i ha desenvolupat un Trastorn d’Estrès Posttraumàtic. L’objectiu principal és crear una eina útil per poder identificar i ajudar infants que han patit un trauma infantil i poder controlar el desenvolupament i l’evolució del trastorn d’estrès posttraumàtic.

La teoria de graf és una branca matemàtica relativament desconeguda, és una teoria que s’estudia molt poc a les escoles, però en canvi té molt recorregut en les tecnologies avançades, perquè permet relacionar certs elements. En aquest treball es presenten algoritmes, conceptes i algunes demostracions matemàtiques de la teoria de grafs. L’objectiu principal és comparar el funcionament del Google Maps per trobar el camí més curt amb els diferents algorismes.

56

Lluís Domènech i Montaner va ser un dels personatges més rellevants i influents del modernisme català, tant per la seva vessant política, com per l’arquitectònica. Tot i això, actualment es coneixen pocs detalls sobre la seva carrera personal i professional. Així doncs, en aquest treball s’ha plantejat realitzar una recerca en profunditat de la vida de Montaner i el modernisme català de finals del S.XIX, per posteriorment arribar a unes conclusions sobre l’estil arquitectònic. Paral·lelament, s’ha estudiat la Passive House, un concepte modern basat en l’estalvi energètic i la sostenibilitat. El projecte final ha consistit a crear una construcció que englobi l’estil arquitectònic de Montaner i els principis de la Passive House, a partir de plànols realitzats amb el programa Autocad i una maqueta del conjunt.

Zaragoza Rius, Roger

Domènech i Montaner i la Passive House: habitatge durant el S.XXI

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

57
58

Índex alfabètic d’autors i treballs

59

Aguilar Cabrera, Thiago Leonel

El disseny ideal d’una cadira 9

Anglada Buacier, Mel Co-Housing 9

Arimany Malik, Joana Can Virginia Woolf’s feminist spirit be seen through her use of gendered language in the novel, Mrs Dalloway ? 10 B

Bagaria Ribó, Xavier Fins a quin punt Tesla Inc. està realitzant la transició a l’energia sostenible? 10

Baranera Aguilera, Miquel Anàlisi comparativa entre l’estagflació dels anys 70 i l’actual 11

Belayni Moreno, Rayan Noel

La simetria i la proporcionalitat aplicada a l’arquitectura i la natura 11

Berruezo Moreno, Albert D’agut a greu. Determinació experimental de la velocitat del so en l’aire a partir de l’efecte Doppler acústic 12

Bertran Canicio, Max

La màgia del so. Estudi de la levitació acústica a través d’un levitador acústic no ressonant d’eix únic 12

Boada Castells, Arnau Neymar Jr. D’un somni a un judici 13

Brown Boakye, Clàudia Asuama

El costat ocult de la immigració. Estudi de les conseqüències del procés migratori en la salut mental 13

Bussano Sánchez, Milagros L’ansietat i la pressió social a l’adolescència 14 C

Cabanas Parés, Júlia

Anàlisi del consumidor online 14

Capdevila Prat, Aina Kejie DrawDoodles 15

Casassas Dorca, Txell

Does Jo March break the standards and the gender stereotypes in Little women? 15

Castany Fàbregas, Cristina

How are different characters and events related to the issue of race able to influence Scout and Jem Finchs’ understanding of racism, in Harper Lee’s novel To kill a Mockingbird ? 16

Castells Musachs, Carlota

L’impacte de la guerra d’Ucraïna a les empreses catalanes 16

Caus Font, Carla Una familia, un ofici 17

Cerezo Rovira, Pau

Els successos de Montejurra (Navarra 1976): l’inici de la fi per al Carlisme 17

60 A

Chen , Jia Jia

Les novel·les més polèmiques del segle XX. Estudi de L’amant de Lady Chatterley, El vigilant en el camp de sègol, Lolita i Matar un rossinyol 18

Clos Cros, Sira

To what extent can religious fanaticism be considered the main trigger factor in the novel Carrie, by Stephen King? 18

Clota Om, Martina La importància del color i les formes en el disseny d’interiors 19

Compte Verdaguer, Arnau La derrota de l’exèrcit de l’Eix 19

Conill Godoy, Ariadna Comprar per ser. Estudi de la influència de la publicitat en el comportament del consumidor 20

Corral Sanabria, Sara ¿Evasión o realidad? Estudio del uso de la lengua como medio para crear un mundo reflejo o de evasión de la posguerra española en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro 20

Cortina Marco, Ona Cap a una vida millor? Una mirada a un centre de menors 21

Costa Canellas, Júlia ¿Un arquetipo femenino e independiente? Análisis del personaje de Clara en La casa de los espíritus de Isabel Allende 21

Creixans Clopés, Ona En quina mesura l´estil de lideratge de Jørgen Vig Knudstorp ha contribuït a l´èxit actual de la companyia The LEGO Group? 22

Cumeras Verdaguer, Artur Transtorns de la conducta alimentària. La vigorèxia 22

D

Dam Jutglar, Núria Avaluació de l’estabilitat de l’aspirina 23 de la Parte Codina, Lara In the novel The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde, by Robert Louis Stevenson, can Doctor Jekyll be considered the epitome of evil? 23

Dinarès Verdaguer, Pau Del carrer al circuit. Procés de conversió d’un ciclomotor comercial en un de competició 24 Domènech Arcarons, Marc Lamb Export 24

Drissi Autet, Mariam L’infinit: un desafiament matemàtic per al sentit comú 25

E

El Bouhali El Kantafi, Noura Efecte dels desinfectants en el creixement de microorganismes 25 Espar Puigoriol, Joana Les perspectives del músic. Interpretant la “Introducció i Tarantel·la” de Sarasate 26

61

Espona Clot, Clàudia Des del primer a l’últim fil 26

Espona Puntí, Irene Un relat en imatges. Anàlisi de les adaptacions cinematogràfiques de la novel·la Little Women de Louisa May Alcott 27 F

Farrés del Castillo, Guillem Estudi de les addiccions en el joc online 27

Fernández Crespi, Martina Un canvi educatiu aplicat a l´aula 28

Figueras Planas, Emma El neuromàrqueting i les decisions de compra 28

Flores Serrano, Christian Causes i efectes de la violència al futbol. Diagnòstic comparatiu 29

Font Fabregat, Mariona Compra compulsiva: un transtorn innat o incorporat? 29

Fort Autet, Iu El repte d’una experiència laboral als Països Baixos 30

Franch González, Èric Camins per apropar-se a l’irracional. Quin és el millor? 30

Franquesa Bové, Mariona “Ustedes piden para Dios y no dan ni a Cristo”. Biografia de José Luís Aguado Rosales 31 G

Galobardes Codinachs, Marc Per dècimes de segon. Estudi i disseny d’un tram de ral·li 31

García Nicolàs, Nuri Análisis del avance de las técnicas lingüísticas y de los derechos de las mujeres en los discursos feministas 32

Garriga Codony, Carla Efectes d’una crisi en el consum. L’èxit de les marques blanques 32

Godayol Bassas, Oriol Tècniques d’organització industrial 33

Griera Serra, Jordi Estudi de la inversió i ús de criptomonedes a Osona 33

Guitart Ventura, Aina El preu de la perfecció 34

K

Kaur , Satwinder Indira Gandhi, una dona poderosa 34 L

62

López Alsina, Pau Descobrint el món cripto 35

M

Macías Pérez, Belén

El soroll de les estrelles. Estudi de les tempestes geomagnètiques solars a través d’un radiotelescopi casolà 35

Macías Rios, Roland Estudi genètic i biogeogràfic de les sargantanes ibèriques del gènere Podarcis 36

Malavé Miralles, Pau Anàlisi de les criptomonedes i la seva influència 36

Mansilla Planas, Alba Frenar amb seguretat. Estudi dels frens magnètics en les atraccions 37

Martí Grifell, Max Un nou reg per a un nou futur 37

Masferrer Rifà, Carla Análisis de la figura del “pícaro” en La Vida del Lazarillo de Tormes y en La Vida del Buscón 38

Matavacas Darnés, Pol COPE i Real Madrid, un tracte de favor. La neutralitat a les retransmissions esportives radiofòniques 38

Miranda Arimany, Gerard És el bitcoin un futur mètode de pagament? 39

Molas Casellas, Pol Els trastorns de l’aprenentatge. El cas de la dislèxia al Col·legi Sant Miquel dels Sants 39 Molist Castells, Nika Allium s’activa 40

Montal Morta, Marta En quina mesura la tendència del consumidor cap a una moda més sostenible impacta en les estratègies de Zara? 40

Morató Fiter, Berta Una mirada de la societat envers els trastorns mentals 41

N

Nuako Anaman, Ronnie Kwesi Moda i modelatge. Evolució temporal de les característiques d’un model professional 41

O

Orozco Vilardell, Joan Estudi de les emboticions de l’alumini 42

Ortiz Barniol, Júlia Luces de Bohemia: ¿amistad o engaño? 42 P

Penadès Jiménez, Uma Del mar a la pasarel·la. Disseny d’un vestit d’alta costura amb teixit reciclat 43

63

Pintu Garcia, Adrià

El factor humà i la ciberseguretat 43

Povedano López, Júlia Remodelació del disseny interior d’un habitatge 44

Prat Serra, Carla Història entre murs: el Mas Vivet de Taradell 44

Prats Illana, Èlia Contrast entre l’antic i el modern. Projecte de disseny d’interiors d’una masia catalana 45

Puig Clota, Martina Descobrint realitats: els joves migrants sols 45

Puig Tordera, Gil Com puc aconseguir un canvi físic? 46 Q

Quevedo Gabarrós, Pau

Teoria de grafs: el problema del venedor viatger aplicat a una situació local 46 R

Raich Dorofeev, Eliseu

El uso del misterio y el suspense como técnicas narrativas que contribuyen a mantener la atención del lector en El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón 47

Raviña Corestein, Ciro José

L’efecte del sol sobre les propietats dels antisèptics 47

Rovira Alier, Jana La gestió del patrimoni d’un esportista d’elit 48

Rueda Cortadelles, Gerard L’anàlisi de gràfics de corbes de valors criptogràfics permet detectar tendències d’inversió? 48

S

Saborit Codinachs, Marta Destino, més que una revista. Estil i periodisme en el setmanari per excel·lència a Catalunya entre els anys 1937 i 1985 49

Saborit Sayós, Anna Una nova visió. Disseny d’un cartell pel MMVV 49

Sagrera Estrada, Bruna La trombofília hereditària en l’embaràs. La influència de les mutacions del factor V Leiden i de la protrombina en el risc d’avortament 50

Sala Busquets, Queral t L’esport en la seva etapa escolar i la seva continuïtat 50

S allés Fargas, Jordi Contribució de les noves tecnologies al futbol 51

S errat Menéndez, Roger L’afectació dels patrocinadors en l’esport professional 51

64

Solà Castañé, Clara

Efecte dels probiòtics sobre els bacteris de la flora intestinal després del consum d’antibiòtics 52

Solans Vendrell, Maria

En quina mesura afecta el canvi d’estratègies corporatives de Mango de 2013 en el seu resultat econòmic entre 2015 i 2017? 52

Solé Viladecans, Ada

El paper de la matriu extracel·lular en el remodelatge cardíac 53

Suñé Vila, Pol Les noves tecnologies, una nova forma de desigualtat? 53

T

Tarter Gallart, Xènia L’envelliment de les monedes de cinc cèntims 54

V

Vilacís Sala, Anna Vilacís de Munt el llegat d’una masia 54

Viñas Portús, Anna Amb els ulls de Jonathan Larson 55

Viñets Torras, Pol La imparcialitat de la premsa escrita en el periodisme esportiu 55

Vinyeta Roca, Maria Els traumes infantils i el Trastorn d’Estrès Posttraumàtic 56

Y Yang , Zhiqiang Usos de la teoria de grafs 56 Z

Zaragoza Rius, Roger Domènech i Montaner i la Passive House: habitatge durant el S.XXI 57

Correcció i revisió dels textos: Carme Codina i Contijoch i Albert Espona i Arumí

65
66
67
68
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.