In_certeses 7

Page 1

In_certeses 7 (20-21_12_21) Treballs de recerca. Alumnes de batxillerat de la promoció 2020-2022

1


In_certeses 7 Setmana de la Recerca 2021 Col·legi Sant Miquel dels Sants Dipòsit legal: B 20078-2021 ISBN: 978-84-09-36193-9 Desembre 2021 Publicacions del Col·legi Sant Miquel dels Sants Carrer Jaume I el Conqueridor, 11. 08500 Vic. 93 886 12 44 Ronda Camprodon, 2. 08500 Vic. 93 886 05 95 stm@santmiqueldelssants.cat www.santmiqueldelssants.cat

2


In_certeses Fer recerca és estar en camí cap a la veritat, no posseir-la. És en la incertesa, no en la seguretat impossible, mesquina, que aquest camí té el seu origen, i només a partir d’ella apareix, audaç, la pregunta. Privilegi del savi, la pregunta ens permet avançar en el sentit del coneixement i de la ciència, on cada hipòtesi és, encara i sempre, allò que ja era quan la paraula es deia en grec: únicament un pas que ha de ser cada vegada superat. En la recerca no assolim definitivament la veritat: només perfeccionem i acotem les nostres incerteses. “Imprimisque hominis est propria veri inquisitio atque investigatio.” “És sobretot pròpia de l’home la recerca i la investigació de la veritat.” Ciceró (106-43 aC)

3


4


Sumari general _Treballs de Recerca presentats. Resums i dades de referència _Índex alfabètic d’autors i de títols dels treballs

7 55

5


6


Treballs de Recerca presentats. Resums i dades de referència

7


8


Aquest treball ha comportat el disseny d’un habitatge adaptat a les condicions ambientals del desert. Per assolir aquest objectiu, s'han investigat els materials òptims, les característiques que han de tenir les edificacions i la viabilitat logística del projecte. Com a part pràctica s'ha dissenyat l’habitatge amb eines de dibuix 3D i s'ha construït una maqueta. Les principals motivacions han estat estudiar la viabilitat de la redistribució de les persones arreu del planeta, per prevenir la sobrepoblació en determinades àrees, i rehabilitar el desert com a espai útil. La principal conclusió és que amb l'ajuda de la tecnologia i l'enginyeria es pot reconvertir un espai que històricament ha estat ineficient.

Aalla Oualkadi, Yassine Habitant el desert

L’objectiu principal d’aquesta recerca és definir la identitat d’una dona nascuda a Vic i que viu a cavall entre la cultura vigatana i la cultura amazigh. El treball s’inicia amb la cerca d’informació al voltant dels conceptes àrab, islam, marroc i musulmà, que sovint s’entenen de forma equivocada. Seguidament s’analitza el paper de la dona dins la religió i la cultura musulmana. Finalment es fa una comparativa entre la dona vigatana i la dona amazigh i s'assenyalen els punts de convergència i diferència culturals entre elles. La investigació segueix una metodologia clarament qualitativa i se serveix de diferents instruments de treball com l’entrevista, la conversa i el diari biogràfic.

Aamarouch Idahri, Rania Construcció d’una identitat. Dona catalana i musulmana

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Puntí

9


Aibar Vidal, Laia Avaluació de l’ús dels personatges i fets històrics en la creació de la novel·la Victus d’Albert Sánchez Piñol Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Isabel Jordà

Alcoba Salat, Judit Entre la bellesa i el dolor, l’ànima d’una ballarina Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Arumí

10

L'objectiu de la recerca és avaluar com l'ús de les biografies històriques dels participants en la guerra de Successió va contribuir a la confecció dels personatges que intervenen en la trama de Victus. Aquesta novel·la històrica, de l'autor català Albert Sanchez Piñol, aborda els fets que envolten el setge de Barcelona del 1714 des del punt de vista d'un enginyer militar, amb el nom de Martí Zuviria, basat en el personatge real Martín de Zubiría Olano, que n'és el protagonista. Per realizar aquesta comparativa s'ha desenvolupat una recerca històrica sobre les vides dels personatges reals, i després s'han buscat semblances i diferències entre la informació recollida i els seus personatges literaris homòlegs, cosa que ha permès diferenciar la ficció de la realitat i avaluar el marge d'inventiva introduït per l'autor.

Aquest treball estudia, des d'una perspectiva psicològica, el perfil anatòmic i estètic ideal de la ballarina de ballet clàssic tal com s'ha anat definint des dels orígens d’aquest art. En la contextualització s'han tingut en compte les companyies més famoses en l’actualitat i els seus mètodes d’aprenentatge, així com la tendència a desenvolupar trastorns mentals per perseguir l’esmentat ideal. En aquest sentit, s'han analitzat factors com l’autoestima dels ballarins, la seva dieta, la seva relació amb el dolor, l’autoexigència i la competitivitat a què es veuen sotmesos i les frustracions que comporta la seva situació. També s’ha valorat la influència de les xarxes socials, l’impacte que suposa voler assolir la perfecció i les conseqüències d'aquest fet. El treball es planteja com a objectiu complementari conscienciar el públic des d’un enfocament diferent del clixé que fa veure el ballet com un món de color rosa.


La recerca planteja si la posició ideològica en relació al feminisme influeix d'alguna manera en la violència de gènere. El treball està dividit en dues parts: en la primera es detallen els conceptes clau del moviment feminista, tenint en compte el rol que aquest estableix per a l'home i la dona en la societat actual, i s'analitzen els punts forts i dèbils de la llei de violència de gènere, de manera que s'evidencien les mancances que presenta. En la part pràctica es presenta una enquesta destinada a saber quina impressió té la societat sobre les relacions sentimentals i la violència de gènere. Aquesta enquesta ha permès constatar que existeixen idees errònies que poden perjudicar les víctimes. Tot i que la majoria de les víctimes són les dones, s'observa una discriminació cap als homes, que són la minoria dels casos.

Alsina López, Paula L’amor i la violència

El bruxisme és un trastorn bucal cada vegada més estès en la població, que provoca desgast dental o desgast de l’articulació temporomandibular. L’estrès o l’ansietat en poden ser unes de les principals causes. L’objectiu principal del treball és conèixer quins són els principals mètodes per tractar aquest trastorn. Per fer-ho s’han realitzat entrevistes a més de quaranta pacients de bruxisme i s’han analitzat quins són els diferents mètodes o tractaments que segueixen. A partir dels resultats obtinguts s’ha entrevistat a especialistes de diferents àmbits (odontologia, fisioteràpia i psicologia) que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones amb bruxisme.

Álvarez Fajula, Laia El bruxisme

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Arumí

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

11


Amills Alarcón, Miquel Les lesions al món del futbol

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a:

Aquest treball fa un estudi sobre les lesions que amb més freqüència es produeixen en el món del futbol, a partir de jugadors de futbol base masculí de la categoria juvenil. L’objectiu teòric ha estat adquirir els coneixements necessaris per demostrar com i per què succeeixen les lesions i com prevenir-les. La metodologia utilitzada a la part pràctica del treball és una enquesta, que ha permès trobar les lesions més freqüents en el futbol i relacionar-les amb la posició que ocupen els futbolistes dins del camp, la classe de terreny de joc o les característiques de la bota.

Lluïsa Prat

Amils Garcia-Talavera, Anaïs Pintura i emocions. Taller d’artteràpia a l’escola Estel de Vic Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Mireia Puntí

12

El treball es planteja la recerca de mitjans per comunicar i compartir les emocions. Es parteix d'una recerca d'informació al voltant de les emocions, els sentiments i l’artteràpia, i en una segona part s’estudien les possibilitats expressives de la pintura a través de la forma, el color, la textura i la diversitat de tècniques i suports. Paral·lelament es fa una lectura de la relació entre la pintura de Pablo Picasso i els diferents estats emocionals que van marcar la seva biografia. Seguidament es fa una aproximació a la manera de ser, de fer i d’expressar-se dels alumnes amb discapacitat intel·lectual. La part final, de caràcter pràctic, ha consistit a dissenyar i realitzar un taller d’artteràpia per a un grup d’alumnes de l’Escola Estel de Vic. L’objectiu principal del treball és ajudar aquests alumnes a comprendre i a canalitzar tot allò que senten. S’ha utilitzat una metodologia fonamentalment qualitativa, basada en l’observació i la conversa durant la realització del taller.


Els trastorns mentals són malalties molt més comunes del que s'acostuma a pensar. Tot i això, sempre han estat un tema tabú, i de fet molts d'ells són completament desconeguts per la majoria. Hi ha moltes persones que quan senten parlar d'algú amb algun tipus de malaltia mental pensen en termes de bogeria, cosa que fa que molts afectats pateixin discriminació. És per això que l’objectiu d’aquest treball és conscienciar sobre aquesta qüestió i donar-li veu. La part teòrica consisteix en l'anàlisi d’un ventall de trastorns mentals i el seu tractament, i en l'exposició de problemàtiques com l’estigma amb què viuen les persones afectades. La part pràctica es centra en el trastorn de personalitat per mitjà d’un documental que mostra la visió d’una persona especialitzada i d’una pacient.

Arbós Gómez, Clàudia La realitat dels trastorns mentals. En som prou conscients?

Aquest treball consisteix en una recerca dels beneficis que obtenen els infants quan practiquen un esport o una activitat física, i finalitza amb el desenvolupament d’un projecte que conté un recull d’activitats físiques i esportives per tal d'incentivar la pràctica d’una d’elles. També mostra la diversitat esportiva de la ciutat de Vic, que promou una població activa.

Balcells Oslé, Martí Esport, fes-me créixer

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Anna Arumí

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Montse Rovira

13


Barril Sanglas, Laia Els hàbits d’avui són la salut del demà

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

Bernat Arboix, Alba Una empresa vigatana de llonganissa tradicional, Casa Sendra Camp/disciplina: Ciències Socials Tutor/a: Anna Jiménez

14

L’adolescència és una època en la qual es produeixen canvis substancials en les funcions i les estructures cerebrals dels individus. Per aquest motiu és important que els i les joves tinguin i adquireixin uns hàbits saludables, entre ells una bona alimentació. L’objectiu d’aquest treball és estudiar els hàbits alimentaris i nutricionals dels adolescents de la plana de Vic i els factors que hi influeixen. Per assolir aquest objectiu s’ha realitzat una enquesta que ha permès esbrinar, entre altres coses, si aquests adolescents segueixen una alimentació o dieta que els permeti complir les seves necessitats nutricionals. Després de l’estudi s’ha observat que la majoria d’adolescents duen a terme una alimentació poc equilibrada. Aquesta situació es deu principalment al fet que no tenen uns hàbits adequats, no realitzen tots els àpats quan toquen i consumeixen força aliments de baixa qualitat, com els ultraprocessats.

Casa Sendra és una empresa vigatana fundada el 1849, iniciada per Ana Maria Vilar, amb l’objectiu d’elaborar llonganissa a l'estil tradicional amb carn de porc, sal i pebre. En aquest treball es presenta un recorregut històric des d'abans que Pau Arboix (avi de l'autora) comprés l’empresa el 1975 fins que la va tancar al 2014 i es complementa amb l’explicació del procés d’elaboració dels diversos tipus de llonganissa que hi havia. En aquest viatge en el temps a través de diverses fonts, sobretot orals i visuals, destaquen l’entrevista a l’antic propietari, l’esmentat Pau Arboix, i a l’exgestora de clients i vendes de l’empresa, Anna Arboix. D’aquesta manera, s’obté una lectura històrica i molt vivencial de l’empresa a partir de les persones que la van conduir.


Les figures de Chladni són patrons geomètrics formats en fer vibrar una placa metàl·lica mitjançant la transmissió d’ones sonores d’unes determinades freqüències. Les ones estacionàries formades en la superfície de la membrana metàl·lica donen lloc a les línies nodals, que visualitzem amb petites partícules que hi queden situades formant figures geomètriques. L’experiment de Chladni, publicat el 1787, és el que permet visualitzar aquests fenòmens. L’objectiu de la recerca és estudiar com afecten en la formació de les figures de Chladni en una placa metàl·lica quadrada els canvis en la seva àrea, el seu gruix o bé la naturalesa del metall. Per assolir aquest objectiu s’ha reproduït l’experiment fent vibrar una placa empolsinada amb sucre mitjançant un altaveu connectat a un generador de freqüències i determinant la freqüència de formació de cada mode de vibració en funció de las variables abans esmentades.

Bertran Canicio, Lluc So i geometria. Estudi de les figures de Chladni

L'objectiu del treball és comprendre les causes i els efectes del fet que algunes grans fortunes es decantin per l’evasió d’impostos. La metodologia que s’ha seguit en el marc teòric ha consistit en una anàlisi documental a partir d’articles acadèmics i periodístics, d’estudis i treballs finals de grau, que ha permès exposar les diferents pràctiques i fenòmens actuals, com l’elusió i l’evasió fiscal, el dumping fiscal, els paradisos fiscals i les societats offshore, i també els instruments per corregir-los i els acords multilaterals per tal d’eliminar-los. A la part pràctica, s’ha realitzat una anàlisi comparativa de diversos casos d’evasió fiscal dels últims anys. Concretament, els casos que s'han comparat són Swiss leaks, la llista Falciani, els papers de Panamà, els Luxembourg leaks i els recents papers de Pandora.

Bisquert Sellarès, Pau L’evasió i l’elusió fiscal

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

15


Canadell Sala, Genís La publicitat enganyosa: eficàcia i contextualització Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Canadell Sala, Martí Les propietats dels materials: comprovem la resistència dels materials amb unes joguines de fusta Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Carles Saborit

16

A partir de l'interès per la publicitat enganyosa i les claus del màrqueting, s'ha aprofundit en la recerca de quins són els millors tipus de publicitat i els factors que influeixen més en el consumidor. Primer s'ha investigat sobre els tipus de publicitat i l'evolució en el màrqueting, i en relació a la publicitat enganyosa s'ha estudiat si és eficaç i quins són els factors que influeixen en el consumidor a l'hora de comprar. A més, s'ha avaluat, mitjançant un qüestionari, quins són els mitjans de comunicació on hi apareixen més anuncis i quins aspectes repercuteixen més en la compra online. Així, s'ha observat que la majoria dels anuncis publicitaris i el preu del producte o servei influeixen en els hàbits de compra i que un 84% de les persones tenen en compte el factor preu a l'hora de comprar online.

A partir de la motivació de l’autor per la tecnologia, en el treball s’estudien les propietats dels materials a través d’un marc teòric i, a continuació, es fan diverses proves amb unes joguines de fusta i s’analitzen els seus resultats. Aquestes proves són el més semblant possible a les accions que poden fer els nens en el seu dia a dia. Es fa una comparativa entre l’abans i el després de l’estat de l’objecte, i també es realitzen les mateixes proves amb unes joguines de plàstic. L’objectiu principal del treball és veure quin dels dos materials mencionats és més resistent i explicar el perquè. Pel que fa als resultats, es conclou que la fusta és més resistent als cops que el plàstic, però les joguines de plàstic han resistit més a l’hora de deixar-les a la intempèrie.


Heu passat mai per davant d’un edifici abandonat i us heu plantejat donar-li alguna utilitat? Aquesta pregunta és la que va generar aquest treball. S'ha realitzat un projecte arquitectònic com a proposta de remodelació de la Fàbrica de Can Bauman de Vic, amb la finalitat de donar-li una utilitat que complementi les necessitats actuals de la Facultat de Medicina de Vic. És per això que s'ha proposat fer-hi una biblioteca. D’altra banda, la remodelació final ha adoptat algunes característiques estretament relacionades amb el medi ambient per tal que l’edifici no només sigui modern i creatiu, sinó que presenti un cert nivell de sostenibilitat. S’han realitzat també una sèrie de plànols amb l’Autocad per tal de presentar la proposta al públic.

Capdevila Oriol, Roger Remodelació arquitectònica de la Fàbrica de Can Bauman

El treball es divideix en tres punts teòrics i la part pràctica. En primer lloc s’explica el concepte de mite, s'estudia la mitologia grega i s’introdueix la figura de Perseu juntament amb el mite on apareix. Per a la part pràctica s'han consultat diverses fonts bibliogràfiques digitals i s'ha escollit l'article d'un expert sobre la pel·lícula Lluita de titans, dirigida per Louis Leterrier, basada en el mite esmentat. S'ha realitzat una taula comparativa entre l'article i el mite original per observar les semblances i diferències entre un i altre, que posteriorment s'han analitzat. Finalment es conclou que per molt a l'abast que es tingui la informació sobre temes relacionats amb la mitologia, la seva representació al cinema l'exposa de manera diferent, amb la intenció d'aconseguir els interessos propis de la indústria cinematogràfica.

Casadesús Albó, Jan Del mite a l’actualitat: el Perseu de l’Antiga Grècia en contraposició al cinema modern

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: M. Teresa Godayol

17


Casanovas Pons, Enric Útil, creació d’una marca

Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Sílvia Junoy

Castells Musachs, Gerard Beneficiats del Sneakerhead

Camp/disciplina: Ciències Socials Tutor/a: Anna Pla

18

El treball tracta sobre l'evolució de la moda des del principi de la història fins a l'actualitat. L’objectiu principal és crear una marca de roba on les peces segueixin un estil casual, que es puguin portar en el dia a dia, però que a la vegada també siguin elegants. Prèviament s'ha realitzat un estudi de marques, després s’han seleccionat les que més agraden a l’autor i, d’aquestes, les que el poden inspirar a l’hora de dur a terme el disseny propi. Una vegada creada la marca, s'ha creat un logotip a partir d’un altre ja existent. A partir d'un procés de recerca sobre patrons i moda, s’han realitzat uns patrons concrets que es poden convertir, en un futur, en un producte final. També s’han creat petits esbossos de diferents tipus de dessuadores, a partir de la peça creada gràcies als patrons.

El concepte "sneakerhead" fa referència als seguidors de la moda anomenada Hypebeast, persones que col·leccionen articles del streetwear -moda urbana- de diferents marques amb productes i oferta limitada. El terme també fa referència a productes exclusius i limitats de peces de roba, objectes de col·leccionistes i accessoris diversos. En aquest treball es mostra i s'analitza tot el procés vinculat a aquesta moda, s'exposen els fets més destacats i rellevants del mercat actual i s'explica el procés que fa servir la gent per obtenir-ne beneficis. La recerca s'acompanya de casos reals de l'activitat de l'autor del treball en aquest àmbit.


Viure en societat requereix assumir certes normes pel bé comú de la població. Però les lleis són sempre justes? L´objectiu del treball és fer un repàs jurídic-normatiu sobre diferents àmbits que ens afecten, resolent les qüestions següents: En quin model de món vivim? I en quin món volem viure? Existeixen diferents necessitats socials on el dret hi té una aplicació directa en comparació amb altres àmbits on manca regulació, com per exemple la tecnologia i la salut. Concretament, dins de l´àmbit de la salut s´aprofundeix en el dret a la vida, contrastant estudis sobre la llei de la interrupció de l´embaràs i sobre el dret a la mort, amb l´estudi de la recent aprovació de la llei de l´eutanàsia. Per altra banda, dintre de la tecnologia, s´explica la manca legislativa d’aquest sector, en concret de la robòtica.

Codina Cros, Gemma Les lleis són justes?

El treball consisteix en la creació d’una aplicació mòbil amb l’ajuda de l’entorn de desenvolupament Android Studio. L’objectiu principal és que a partir de l’aplicació sigui possible ajudar les persones a gestionar d’una forma més òptima el seu temps. També es busca empènyer la gent a intentar aprendre coses noves i a fer nous projectes, millorant els seus hàbits a partir de donar informació i motivació. També s'inclou una base teòrica a partir de la qual s’han justificat els motius de la creació i un estudi de la competència per comparar l'aplicació. Tot i que no s’ha aconseguit la totalitat del producte final plantejat en un principi, s'ha considerat que la idea era bona i innovadora i que, per tant, podria tenir un lloc en el mercat.

Coll Barneto, Miquel Nunc, una aplicació per ser més productiu

Camp/disciplina: Ciències Socials Tutor/a: Anna Pla Col·laboradors: Dra. Anna Albó (Hospital Santa Creu) i Dra. Núria Fusté (CEMGINE)

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Oriol Marsó

19


Dari Bachiri, Mohamed El creixement que uns quants no van degustar Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mirea Carbonell

de Ribot Ladero, Aniol La màgia de l’electromagnetisme. Estudi del moviment de caiguda d’un imant per l’interior d’un tub metàl·lic Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

20

Les desigualtats econòmiques són diferències en la disponibilitat de recursos en una societat, que han augmentat durant els últims anys per diversos factors. Les conseqüències de la desigualtat no només perjudiquen el sistema econòmic, limitant la capacitat de creixement d’una economia, sinó que també amenacen el sistema polític. La lectura de llibres, articles i estudis relacionats amb les desigualtats i el creixement econòmic és el procediment que s’ha seguit per elaborar el marc teòric. Per a la part pràctica s’ha entrevistat un expert en la matèria i s’han analitzat indicadors econòmics corresponents a dos grans períodes amb dues tendències completament diferents. La desigualtat d’ingressos limita el creixement perquè una gran part de la població no pot invertir en educació i formació i, per tant, es redueix el capital humà. L’increment de les desigualtats econòmiques s’ha produït per la globalització, el canvi tecnològic i l’auge del neoliberalisme.

Fem un truc de màgia. Deixem caure una bola de ferro verticalment per l’interior d’un tub de coure; la bola es desplaça molt ràpidament. Ara deixem caure un imant de neodimi de la mateixa mida que la bola per l’interior del mateix tub; sorprenentment l’imant cau molt lentament. Si el coure no se sent atret per l’imant, com pot haver passat això? La llei de Faraday-Lenz i els corrents de Foucault tenen la resposta. Aquest corrents ens ajuden a explicar el funcionament de les cuines d’inducció, els arcs de seguretat dels aeroports, els detectors de metalls o els frens magnètics d'una muntanya russa. Aquesta recerca estudia la dependència de la velocitat límit assolida per l’imant durant la caiguda respecte de paràmetres com el gruix del tub metàl·lic, el tipus d’imant o el material del tub. La metodologia experimental s’ha centrat en la captació de dades mitjançant vídeo digital i la seva posterior anàlisi.


El treball té com a objectiu l’aplicació de la metodologia Lean al sector de la restauració, concretament en l’estandarització de totes les elaboracions de la carta d’un restaurant. En primer lloc, s'ha realitzat una anàlisi documental d’articles sobre la teoria Lean, vinculada a la millora i l’optimització del sistema productiu, amb l'objectiu d'identificar i eliminar tots els malbarataments i fer arribar el producte tal com el consumidor espera i exigeix, amb el mínim temps i cost. A la part pràctica, s’han estandarditzat les elaboracions d’un restaurant utilitzant una aplicació que facilita tota la feina d’entrada de dades i que permet guardar i visualitzar amb facilitat tota la informació. Mitjançant aquest sistema s’estableixen uns paràmetres de treball que garanteixen que els aliments arribin als clients en condicions òptimes, independentment de la persona que les prepari, i que sempre se segueixin els estàndards de qualitat establerts.

Farré Casacuberta, Gil Implementació de la metodologia Lean Management al sector de la restauració

La psicologia és una part fonamental del món de l’esport, especialment en el món de la competició. En aquest treball s’analitza la influència que pot tenir la psicologia en el rendiment esportiu dels jugadors/es de tennis tant de nivell amateur com professional. S’emmarca amb l’explicació de què és el tennis, la seva història, i una sèrie d’habilitats i estratègies de millora del rendiment psicològic en l’esport. A partir d’aquests fonaments teòrics s'ha utilitzat el mètode de les enquestes a jugadors/es de diferents edats i nivells, que s'ha reforçat amb una entrevista a Laura Pous, número 72 del rànquing mundial (WTA) de l’any 2012. Amb l’anàlisi posterior d’aquestes fonts, s'ha pogut comprovar la hipòtesi principal de l’estudi, que determina que la psicologia és un element clau en el rendiment dels jugadors/es en l’esport del tennis.

Farrés Carreter, Carlota La influència de la psicologia en el tennis

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell Col·laboradors: Restaurant Petit Bistro

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Anna Jiménez

21


Ferrer Ferrer, Laia Always. Cosmetics

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Ariadna Palacios

Font Barniol, Clara Dues ciutats, dues traduccions. Anàlisi comparativa de les dues traduccions del llibre A tale of two cities, de Charles Dickens Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Anna Ibañez i Carme Codina

22

La publicitat cada vegada és més present en la vida de les persones i la trobem en qualsevol activitat diària com mirar al mòbil o passejar pel carrer. Una bona campanya de màrqueting pot marcar la diferència entre l’èxit d’un producte o el seu fracàs. En aquest treball s’ha volgut elaborar una marca pròpia de cosmètics, "Always. Cosmetics" i, per donar-la a conèixer, s’ha elaborat una campanya de màrqueting. Per fer-ho s’ha realitzat un anunci publicitari, s’ha creat una pàgina web i s’ha obert un perfil a Instagram. L’objectiu d’aquesta publicitat és que la marca destaqui de la competència i que sigui fàcil de recordar pels espectadors.

El 2020 es va commemorar el 150è aniversari de la mort del novel·lista anglès Charles Dickens i, per aquest motiu, van aparèixer noves traduccions al català de la seva obra. El treball parteix de l’interès per fer una anàlisi comparativa de les dues traduccions de A tale of two cities, de Charles Dickens, realitzades per Jordi Arbonès (1991) i Núria Sales (2020). Aquesta anàlisi es planteja després de definir les característiques de l’obra literària de Dickens, i té com a base uns criteris de selecció elaborats amb l'objectiu d'escollir diversos fragments representatius de l’obra, basats sobretot en l'estil i la tipologia. Es destaca que la traducció d’Arbonès és més literal i amb un llenguatge poc vigent, mentre que la de Sales és una traducció més literària i amb un català actual. Es conclou que les dues són bones traduccions i mantenen un equilibri entre fidelitat al text i fluïdesa del català.


L’objectiu del treball és estudiar i comparar el pla estratègic i el pla de màrqueting de dues de les empreses fast fashion més importants i competitives del moment, el grup Inditex -en concret la cadena Zara-, i la multinacional sueca H&M, amb l’objectiu de determinar quina ha tingut més èxit. En primer lloc, s’ha realitzat una anàlisi documental de llibres i articles acadèmics per obtenir una base teòrica sobre els models d’anàlisi extern i intern d’una empresa i la teoria sobre el màrqueting mixt. En segon lloc, s’ha realitzat l'anàlisi comparativa de les dues empreses per tal de buscar similituds i diferències en relació als models estudiats. L'estudi acaba amb una enquesta al públic objectiu per conèixer els perfils dels consumidors d’aquestes empreses.

Fontarnau Carbonell, Carlota Revolució i lideratge mundial de la moda low-cost

El treball sorgeix de l’interès per l’aprenentatge de diversos sistemes mecànics i de gestió informàtica utilitzats en un magatzem automàtic, així com per la programació d’un sistema d’emmagatzematge més reduït a partir del llenguatge de programació Python. La part teòrica té per objectiu comprendre com funcionen els magatzems automàtics, i estudia diverses plaques de programació per tal de construir una maqueta que faci aquesta funció. La part pràctica correspon al disseny, construcció i programació de la pròpia maqueta. El resultat final ha estat una maqueta que representa un tipus de sistema d’emmagatzematge a petita escala, vàlid per a una empresa on es treballi amb peces petites.

Gaya Belart, Marc Sistema d’emmagatzematge dinàmic

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

23


Giménez Arrieta, Ariadna The journey from abject fear to self-acceptance of a non-binary identity, based on the character of Ben in I wish you all the best by Mason Deaver Is society to blame in the suffering of Ben de Backer toward self-acceptance? Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Anna Ibañez

Gómez Grifell, Jan La imparcialitat en les transmissions esportives radiofòniques Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: David Pla

24

I Wish you all the best is a novel written by Mason Deaver and first published in 2019. The story revolves around Ben De Backer, a 17-year-old teen who identifies as non-binary. Because of their parents' rejection when coming out, Ben decides to move in with their estranged sister Hannah and her husband. Rejection and fear involved in making any human connection lead Ben to develop an anxiety disorder while undergoing a tough journey towards self-acceptance. It is common knowledge that the environment we live in affects our actions, thoughts and personal growth. Based on the character of Ben De Backer, this paper intends to reflect on society's role in the journey any member of the non-binary community takes towards their quest for acceptance. To what extent can social factors have an impact on their emotional messiness? To what extent could society be a driving force towards comfort?

La imparcialitat és un concepte que a l'Estat espanyol ha estat investigat i posat en dubte en molts àmbits. Aquesta ha estat també qüestionada en les transmissions esportives radiofòniques estatals, les quals haurien de ser totalment neutrals. En aquesta investigació s'ha elaborat un marc teòric per a establir les bases de com s'hauria de narrar un partit de futbol de manera imparcial, amb un resseguiment exhaustiu de què s’entén per imparcialitat en cadascun dels diferents elements que apareixen en les esmentades transmissions. La part pràctica consta d'una anàlisi de 60 gols de diferents partits de la Lliga Espanyola de Futbol Professional de la temporada 2020-2021, cantats en dues cadenes de ràdio estatals, la COPE i la SER. Gràcies a aquests buidatges s'ha pogut desgranar element per element d’una transmissió esportiva per comprovar i contrastar en les dues cadenes estudiades en quina mesura aquests ítems són tractats amb imparcialitat o amb parcialitat.


La producció audiovisual és llarga i complexa. Requereix temps, planificació i organització. En aquest treball s'explica l'experiència personal de tot aquest llarg procés. Es comença pels passos inicials fins a obtenir un curmetratge enregistrat i editat, que porta per títol L'home de l'ombra. El plantejament parteix de fer una producció de baix cost econòmic, la qual cosa significa l'adaptació tant en el guió com en la producció de procediments molt ajustats de pressupost. És per això que la història se centra en un únic personatge, que és el protagonista i també el guionista i el responsable de la post-producció. Cal destacar que, més enllà del resultat final que es pot visualitzar en el curtmetratge, s'ha posat molt interès en el fet que és una experiència de l'autor del treball, pràcticament sense suport de professionals, de tots els processos que impliquen la realització d'un projecte cinematogràfic.

González de Velasco Valeri, Pol L’home de l’ombra. Procés de creació i elaboració d’un curtmetratge

Aquest treball consisteix a buscar informació sobre l'afectació de la Covid-19 en els jugadors de futbol, tant psicològicament com físicament. S'estudia quins són els principis de l'entrenament esportiu i també s'analitza la repercussió esportiva i social del futbol al món i als clubs que hi ha a Catalunya i a Osona. La part pràctica consisteix en l'elaboració d'unes enquestes que s'han passat als jugadors, per esbrinar els efectes que va tenir la parada dels entrenaments quan va haver-hi el confinament.

González del Val, Pau Futbol i Covid-19

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Ignasi Roviró

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Montse Rovira

25


González Serarols, Lluc Desventures d’un refugiat

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Isabel Jordà

Jucglà Luna, Guifré Les dreceres dels Estats. Estudi de la intervenció del poder polític en l’economia Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

26

El treball presenta tres objectius estretament lligats entre si. El primer és l'apropament al conflicte armat de la Guerra Civil espanyola. En aquest sentit s'ha procurat analitzar les causes, el context, el desenvolupament i les conseqüències del conflicte. Seguidament, s'ha elaborat un apartat teòric per tal d'obtenir els coneixements bàsics necessaris per a la producció literària d'una novel·la, tenint en compte diversos factors clau per a la seva redacció. Finalment, la part pràctica ha estat la creació d'una novel·la històrica basada en la correspondència entre un refugiat i la seva esposa, titulada Desventures d’un refugiat, que compleix els diferents requisits bàsics d'aquesta tipologia literària. El pes del treball recau en aquest últim apartat, el qual té major extensió i ha suposat un major repte a l’hora de la seva elaboració.

El treball, situat entre la filosofia i l'economia política, té per objectiu la recerca del model ideal d'intervenció per part l'Estat, partint de la base que la clau es troba en l'equilibri entre desenvolupament econòmic i benestar social. Per aconseguir aquest objectiu, es parteix d’una anàlisi teòrica de les formes de pensament econòmic més importants, des de les liberals fins a les socialistes, que obté com a conclusió que el model perseguit es troba en la posició equidistant representada per la socialdemocràcia. La recerca es complementa amb un exercici de política comparada que analitza diferents casos reals amb la intenció de contrastar, en la pràctica, els resultats de l’anàlisi teòrica.


L'animació 2D és el mètode per simular moviments amb dibuixos desplaçats a molta velocitat. En aquest treball s'explica l'origen d'aquesta tècnica i l'evolució que ha tingut al llarg del temps, i es presenta una guia amb la recopilació de tots els conceptes bàsics i les normes que s'han de tenir en compte per tal de començar qualsevol projecte animat, partint de la idea inicial i dels primers esbossos fins al resultat definitiu. Amb totes aquestes eines s'ha fet una animació com a projecte final, consistent en un anunci publicitari, sobre un assistent virtual que té aparença física animada, i cada vegada que se li demana actuar es veu com realitza les ordres a la pantalla.

Kwabeng Thompson, Max Owusu La màgia de l’animació

El treball tracta sobre els mètodes, sistemes i planificació de l'entrenament del CrossFit. La part teòrica consta de la recerca d'informació sobre la teoria i els mètodes d'entrenament, els seus principis bàsics i el desenvolupament de les qualitats físiques que intervenen en aquesta disciplina. L'objectiu de la part pràctica és analitzar, a partir d'un entrenament setmanal, si el descans i la recuperació tenen una influència directa en el rendiment de la persona.

López Martínez, Roser L’entrenament del CrossFit

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Oriol Marsó

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Toni Vidal

27


Marcos Aoukhiyad, Nil La influència dels factors sexuals en la personalitat Camp/disciplina: Psicologia

La "sexualitat", en un sentit molt més ampli del que se li acostuma a donar, té una important influència en el desenvolupament de la personalitat i en el procés de socialització a partir de la infantesa i, molt especialment, durant l'adolescència. El principal objectiu d'aquest treball, emmarcat en l'àmbit de la psicologia, és conèixer aquesta influència a partir de fonts teòriques i entrevistes a especialistes, i comprovar-la en la pràctica per mitjà d'una enquesta.

Tutor/a: Albert Espona

Masgrau Castells, Anna Estudi comparatiu d’un antibiòtic de síntesi i un producte natural amb propietats bactericides sobre el creixement de Escherichia coli i Bacilus cereus Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Berta Sánchez

28

Durant els darrers anys ha augmentat la preocupació envers el desenvolupament de certa resistència als antibiòtics i al mateix temps ha augmentat l’interès en l’ús de productes naturals per reforçar el sistema immunològic i tractar infeccions bacterianes. L’objectiu d’aquest treball és estudiar la possibilitat de substituir el tractament d’una infecció bacteriana amb un antibiòtic de síntesi com és l’amoxicil·lina per l’extracte de pròpolis, un producte natural amb propietats antibiòtiques. En primer lloc, s’ha observat l’efecte de diverses concentracions dels dos agents antibiòtics en el creixement de cultius de bacteris E. coli i B. cereus. S’ha arribat a la conclusió que l’efecte antibacterià de l’amoxicil·lina és major que l’extracte de pròpolis en el creixement d’ambdós bacteris. En segon lloc, s’ha estudiat si es podia incrementar la inhibició del creixement bacterià combinant els dos agents antibacterians. Els resultats obtinguts han permès confirmar la hipòtesi establerta.


Des de l’ésser més insignificant que podem trobar sobre la Terra fins a l’astre més gran, tot el que hi ha a l'univers està compost del mateix. El treball, que presenta una ullada al món subatòmic, té per objectiu entendre què hi ha més enllà del que veiem a través de l’estudi i comprensió de l'anomenat Model Estàndard i la construcció d’un detector de partícules. El treball s’estructura en dues parts: la primera és un marc teòric que introdueix els passos que han seguit els científics fins a establir el Model Estàndard, el seu concepte, les partícules que presenta, les seves propietats i els instruments destinats al seu estudi. A la segona part s’hi explica la construcció i l'ús d’un detector de partícules senzill amb el qual han estat resoltes les hipòtesis.

Massó Muntada, Marta El trencaclosques de l’Univers

Les malalties o patologies que afecten l'aparell respiratori són producte tant d’elements interns de l’organisme com de factors externs. Una de les causes externes més conegudes per la societat actual és el tabac. Aquest és perjudicial per a la salut dels éssers humans i és de total i vital importància intentar erradicar-ne el consum. En aquest treball s’han recollit dades d'historials clínics anònims de pacients fumadors i exfumadors de la comarca d'Osona, amb l’objectiu d’esbrinar quines són les malalties que més afecten aquests pacients. L’anàlisi s’ha centrat en la gravetat de la patologia, el gènere i les edats més freqüents. Per fer aquest estudi s’ha utilitzat el programa d'estadística, SPSS Statistics.

Mendieta González, Federico Martín Malalties respiratòries associades al consum del tabac: Anàlisi d’una consulta de pneumologia d’un hospital comarcal

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Aina Márquez

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

29


Menson Amarboah, Obed L’automoció

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

Miranda Arimany, Jaume Aerodinàmica de l’ala d’avió

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Aina Márquez

30

L’objectiu d’aquest treball és conèixer els orígens de l’automoció, així com el seu present i, sobretot, el seu futur. Comença amb els primers vehicles dissenyats i construïts per persones tan conegudes avui en dia com Ford, Benz, Renault o Opel. Explica també el funcionament dels diferents tipus de motors (tèrmics, híbrids i elèctrics) diferents tipus de propulsió que poden ser importants en el futur, i també altres aspectes destacables com l'aerodinàmica i la tracció. La metodologia que s’ha seguit ha estat la recerca d’informació en diferents fonts, per poder fer després una comparativa sobre diversos aspectes dels cotxes actuals. Després d'analitzar aquesta informació, s'han extret conclusions sobre quins canvis farà l'automoció en un futur no molt llunyà i com afectaran, tant positivament com negativament, al medi ambient.

Partint d'un interès general per les aeronaus, el treball se centra específicament en l'estudi de les ales, amb l'objectiu d'observar quines forces actuen, i com, sobre els diversos tipus d'ala. Després de fer un estudi molt complet sobre les diferents ales que porten les aeronaus en funció de les seves necessitats, la part pràctica del treball consisteix en la confecció d'un tub de vent i en la introducció, en el seu interior, d'un model d’ala d’avió. Posteriorment, es porta a terme una anàlisi d’aquest tub de vent, observant les diferents forces i la influència que tindrà l’ala segons els diferents angles d’atac que s'hi apliquen. En aquest sentit, val a dir que el treball ha permès comprovar que les ales tenen una gran influència en el comportament dels avions durant el vol.


En aquest treball s’introdueix el tema de la moda. Primerament s’analitza la definició del concepte "moda" i es presenta una visió general de la seva evolució, des dels seus inicis fins a principis del segle XXI. Seguidament es fa una llista de les raons per les quals els humans es vesteixen, i es posen de manifest l’hiperconsumisme de la societat actual i els problemes mediambientals que se’n deriven. La part central del treball tracta del fenomen del fast fashion des del seu sorgiment fins a la indústria actual, dels seus processos de producció i de la relació amb la mà d’obra i el medi ambient. El treball conclou presentant una solució sostenible al problema del fast fashion. Es tracta d'una col·lecció de models de moda basada en la utilització de poques peces de vestir bàsiques que, combinades entre elles, defineixen un mostrari d’una gran diversitat de conjunts que permeten vestir en diferents ocasions i temporades.

Molera López, Jana Una alternativa al Fast Fashion/ Col·lecció de moda sostenible

El treball parteix de la cerca de la informació bàsica i necessària per entrar al món de l’escalada, que inclou el reconeixement de les tècniques bàsiques, el material i una breu explicació sobre geologia i geomorfologia. L'objectiu ha estat realitzar l’equipament d’una via d’escalada en un entorn natural aplicant els recursos trobats. Finalment, s'ha enregistrat un vídeo que resumeix el projecte en la seva fase pràctica.

Molina Perpinyà, Clara Cabretes a la Creu: equipament d’una via d’escalada

Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Mireia Puntí

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Montse Rovira Col·laboradors: Marc Umbert (Oxineu)

31


Montecino Brull, Ariadna Feminist traits in the character of Marianne Dashwood in Sense and Sensibility, by Jane Austen. Could Marianne be considered a feminist character in the 19th century? Camp/disciplina: Filologia Tutor/a: Anna Ibañez

Moreno Gilabert, Miquel El patrimoni eclesiàstic durant la guerra civil

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: M. Teresa Godayol

32

Published in 1795, Sense and Sensibility, by Jane Austen, introduced some pioneering ideas on feminism. Some literary critics such as Marilyn Butler suggested Austen was a kind of feminist writer. Others claim she was more on the conservative side. Be that as it may, the novel’s opposed main characters, the Dashwood sisters, portray different mindsets that foster discussion. This essay focuses on the character of Marianne, examining her in relation to her sister, Elinor, and by extension, to the British society in the 18th century. Marianne’s personality outstands for being rebellious and stereotype-breaking. She proves to be confident about her aspirations and her behavior constantly contrasts with the restrained conditions experienced by women of that time. These considerations might lead the reader to conclude Marianne could be a kind of feminist character, trying to fight conventions. But could she be considered a feminist character, for that? The purpose of this extended essay is to have an educated guess to answer this question.

En el treball s'estudien els danys en edificis i infraestructures a Osona durant la Guerra Civil. L'estudi se centra en la destrucció del patrimoni eclesiàstic i l’estat actual d’aquest patrimoni danyat, i en la destrucció de ponts i la finalitat d’aquestes destruccions. Finalment, a la part pràctica s'inclou un recull de fotografies de les diferents estructures danyades i del seu estat actual, amb una comparativa per tal d’observar-ne els canvis.


Els ximpanzés són els animals més propers a nosaltres des del punt de vista taxonòmic i, amb el pas dels anys, està disminuint la seva població en llibertat. La seva captivitat està força normalitzada; tant és així que se’n poden trobar en el món de l’espectacle o com a mascotes. L’objectiu d’aquest treball és saber si la captivitat afecta les conductes salvatges d'aquests animals. Per això s’ha realitzat un estudi comparatiu entre els ximpanzés nascuts al Zoo de Barcelona i els nascuts en llibertat i posteriorment traslladats al Zoo. Les conductes dels ximpanzés s’han estudiat realitzant etogrames, amb els quals s’ha pogut determinar que els ximpanzés nascuts en llibertat van viure tan poc amb la seva mare que no van adquirir cap conducta característica d’animals en llibertat. Pel que fa als nascuts en captivitat, tampoc presenten aquestes conductes perquè la captivitat no en permet el desenvolupament.

Morera Carrera, Marc Engabiats. Estudi comparatiu de les conductes salvatges dels ximpanzés nascuts al Zoo de Barcelona respecte als nascuts en llibertat

Per a l'elaboració d'aquest treball ha estat necessària la recerca de diverses fonts per tal de localitzar les primeres retransmissions esportives a la televisió. En concret, les del futbol. S'exposa quin va ser el primer partit retransmès i quins equips es van enfrontar. A més d'aquestes qüestions es posa interès en l'esport dins dels mass mèdia, l'evolució tècnica (càmeres i altre material) i l'evolució de les unitats mòbils. Es para també atenció en la importància del guionatge de les retransmissions, així com en les diferències entre les retransmissions radiofòniques i televisives. Es dedica un capítol al mestratge i a la influència d'una persona determinant en les retransmissions esportives a Catalunya: Joaquim Maria Puyal.

Muntal Castany, Sira Evolució de les retransmissions esportives a la televisió

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Lluïsa Prat Col·laboradors: Parc Zoològic de Barcelona

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Ignasi Roviró

33


Nogué Cruells, Artur Domini del so per rebre informació

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Aina Márquez

Orozco Vilardell, Martina Els traumes infantils en el desenvolupament humà Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Albert Espona

34

Gairebé tothom ha sentit parlar del sonar de qualsevol vaixell, i poc o molt sap que serveix per identificar objectes submergits al mar. Aquest sistema de detecció d’objectes es basa en el llançament d’ones sonores i l’estudi d’aquestes segons el temps de retorn. En aquesta recerca s’ha estudiat el funcionament d’un sonar, que molt poques persones coneixen, i el domini de les ones sonores per fer-les viatjar a grans distàncies i poder detectar amb gran precisió la presència d’un cos. També s’ha construït una versió reduïda d’un sonar aplicant tots els coneixements exposats i demostrant de forma clara el seu funcionament i manera d'expressar-se. No és tan difícil com sembla ser capaç d'entendre el funcionament d'aquest tipus d’aparells i el comportament de les ones sonores, tant a la superfície com en un àmbit marítim i submergit.

L’objectiu de la recerca és conèixer quines són les conseqüències dels traumes infantils en la personalitat adulta. La part teòrica recull els conceptes de trauma i personalitat i una aproximació als conceptes clau de la psicologia del desenvolupament, que estudia les etapes de la vida. La part pràctica, que utilitza la metodologia quantitativa, combina una enquesta d’on s’extreuen diferents dades personals d’una mostra significativa d’individus amb un test de personalitat, amb l’objectiu de contrastar les relacions entre les diverses variables i elaborar uns perfils que permetin comprovar a quin tipus de persona li pot afectar un trauma amb major o menor intensitat.


Aquest treball engloba les característiques, les funcions i les curiositats més destacades del magnetisme i les seves branques més importants, com ara la levitació magnètica i l’electromagnetisme. L’objectiu principal és fer conèixer la importància que té el fenomen magnètic en el dia a dia i conèixer l’espectacular cas de la levitació magnètica constatat per l’experiment amb el Levitron. La part pràctica consisteix en l'estudi del funcionament i la creació d’un Levitron, un aparell de levitació magnètica composat per una baldufa i una base imantada, que es poden confeccionar amb materials accessibles per a tothom. Les conclusions són que la creació d’un Levitron funcional és possible però molt difícil i entretinguda, que la levitació magnètica és un fenomen poc concorrent i versemblant amb materials no superconductors i que la diferència entre l’electromagnetisme i el magnetisme és mínima.

Orra Godayol, Pau Levitació magnètica: Levitron

Aquest treball es basa sobretot en l’aplicació de conceptes físics, com la velocitat angular, a l'estudi del patinatge artístic sobre rodes. En la part teòrica es fa un resum de l'evolució del patinatge artístic fins al present, i de la reglamentació actual d'aquest esport, i s'hi expliquen els conceptes físics implicats, a més d'alguns elements tècnics del patinatge: quatre salts (àxel, dobleflip, flip i toeloop) i totes les piruetes bàsiques. En la part practica, aquests elements tècnics són estudiats a partir de l'aplicació dels conceptes físics anteriorment explicats. Els resultats obtinguts són bàsicament coincidents amb les hipòtesis plantejades, tot i que en algun dels experiments no han estat concloents, a causa de falta de rèpliques o de mala execució de l’element tècnic.

Pagès Marpons, Miquel La física en el patinatge artístic sobre rodes

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Aina Márquez

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Aina Márquez

35


Palomeque Casals, Raimon Peaky Blinders: realitat o ficció?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: M. Teresa Godayol

Panadès Mas, Pol L’ajuntament democràtic de Vic

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

36

Aquest treball s'ha realitzat amb la finalitat d'esbrinar si la sèrie Peaky Blinders s’acosta més a la realitat o a la ficció. La metodologia que s’ha usat ha estat basar-se en l'origen de la sèrie, és a dir el llibre Peaky Blinders: La verdadera historia, així com fonts digitals que tracten sobre el tema. Tots aquests recursos s’han utilitzat per poder fer un estudi a fons de la ficció i comparar-la amb la realitat. Al final de la recerca, després d'haver estudiat els trets més característics de la sèrie i de comparar-los amb la realitat, s’ha pogut arribar a la conclusió que la sèrie Peaky Blinders té molta part de ficció, però el que fa que sigui única és que manté fets i trets de la realitat. Es pot dir, doncs, que es tracta d'una sèrie de ficció però que manté el més essencial de la realitat.

El treball planteja un estudi de l’ajuntament de Vic des de la restauració de la democràcia, i es pregunta pels motius de la continuïtat ininterrompuda de CiU en el poder, fins a la desaparició d'aquesta formació i la seva substitució per JxCat. A partir de fonts documentals i d’entrevistes a alguns dels principals protagonistes, el treball repassa els principals elements de l'evolució política de la ciutat des de 1979, ressegueix les diverses alcaldies i planteja una anàlisi ideològica de les principals formacions que hi ha hagut al consistori. L’estudi es complementa amb el plantejament d’un projecte polític alternatiu i la creació de la corresponent campanya electoral.


Amb l’objectiu de saber quin seria el mètode adient per aprendre a nivell escolar, s’ha plantejat conèixer com seria un sistema educatiu ideal. Amb aquest objectiu, s'han recercat totes les lleis educatives espanyoles que hi ha hagut des del 1970 fins a l’actualitat i se n'ha fet un buidatge. En paral·lel, s'han exposat les metodologies educatives existents, emfatitzant en les pedagogies de Maria Montessori i Rudolf Steiner Waldorf. Per endinsar-se més en aquest món, s'ha completat el treball amb la realització de diverses entrevistes a familiars i amics segons la llei educativa que van viure o viuen, per conèixer de primera mà la seva vivència. Tot plegat ha permès proposar el que podria ser un sistema educatiu més ideal per tal de millorar el desenvolupament, capacitats i habilitats de l’alumne, i intentar evitar un aprenentatge més enciclopèdic i memorístic.

Parareda Tanyà, Ivet Un sistema educatiu més ideal

L’objectiu d’aquesta monografia és, a partir d’una anàlisi del comportament del consumidor de Nike, valorar l’augment de les vendes d'aquesta empresa i mantenir el seu posicionament com a marca més valuosa del sector del tèxtil. Primerament s’han contextualitzat els termes del màrqueting, el màrqueting digital i el comportament del consumidor. Això permet establir l'anàlisi des del moment de la detecció d’una necessitat, passant per la compra efectuada i acabant amb l’ús posterior del producte. Seguidament, es determinen les 4 P del respectiu màrqueting, un anàlisi FODA i una matriu d’Ansoff, entre d’altres. I finalment es conclou el treball determinant la influència que el comportament del consumidor té sobre l'estratègia i les vendes de la companyia.

Parramon Domingo, Anna En quina mesura el comportament del consumidor de Nike ha contribuït a un augment de vendes en la companyia?

Camp/disciplina: Ciències Socials Tutor/a: Anna Jiménez

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

37


Payà Capdevila, Heribert De la Terra a la Lluna amb una moneda

Camp/disciplina: Ciències

Aquest treball tracta de la Lluna, de les seves característiques principals, la seva formació i evolució, el seu relleu i els fenòmens que produeix sobre la Terra. També es plantegen diverses maneres de calcular valors de la Lluna, com el radi o la distància a la Terra. L'objectiu pràctic de la recerca és calcular la distància entre la Terra i la Lluna utilitzant únicament una moneda i coneixent el radi de la Lluna a través del mètode de la paral·laxi.

Tutor/a: Aina Márquez

Pérez Brichs, Carla La transmissió literària del missatge periodístic. Presència dels atributs del Nou Periodisme al llenguatge i estil del programa Crims de Carles Porta Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: David Pla

38

El Nou Periodisme és el gènere periodístic nascut a la dècada de 1960 del qual Tom Wolfe n’estableix els atributs lingüístics i estilístics al llibre The New Journalism. Aquest tipus de periodisme s’ha caracteritzat des dels seus inicis per causar certa polèmica a causa d’integrar característiques pròpies de la literatura. El problema, però, és que el Nou Periodisme no s’ha acabat mai de comprendre, atès que conforma obres en què el periodista s’oblida de la realitat del succés que relata per centrar-se més en la tècnica literària. Aquest enfocament analític és el que provoca que es pugui percebre el Nou Periodisme com a gènere de ficció, quan realment es tracta de tot el contrari. Aquest treball es proposa analitzar el programa radiofònic Crims de Carles Porta, per tal de ratificar o rebutjar la presència dels atributs del Nou Periodisme en el seu estil i llenguatge i valorar en quin grau aquest gènere periodístic perdura en l’actualitat.


Els sistemes de depuració convencionals actualment són implementats a tot tipus de poblacions. És per això que s’ha plantejat demostrar la viabilitat i l’eficiència d’aplicar un sistema de depuració natural a les aigües residuals. Els objectius de l’estudi, per tant, són comprovar si una depuradora natural és capaç de depurar les aigües residuals que arriben a l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR) de Vic, igual que una depuradora convencional, i comparar el rendiment de dos sistemes diferents de depuració natural. Pel que fa a la metodologia utilitzada es van construir, a escala pilot, dues depuradores d’aiguamolls artificials de flux subsuperficial horitzontal utilitzant lliris o canyes i es va analitzar l’aigua resultant de la depuració, per així poder demostrar quin tipus de sistema de depuració, el natural o el convencional, és millor i quina planta, lliris o canyes, és la més eficient per depurar les aigües residuals de forma natural.

Quintana Costa, Martina Depuració natural d’aigües residuals

L'assassinat de Juli Cèsar als idus de març del 44 aC és un dels esdeveniments més importants de la història. Des de la Guerra de les Gàl·lies i la guerra civil Juli Cèsar anava acumulant poders, i els conspiradors argumentaven que era un tirà i es volia convertir en rei. Els historiadors estan d'acord en què ja era un rei a la pràctica i no hauria aconseguit res amb la seva coronació. Analitzant les seves opinions, la vida de Cèsar i la progressió de la República Romana es pot analitzar si tenia la intenció o la capacitat de fer aquest pas. Es pot concloure que Cèsar no tenia aquestes intencions, no volia perdre el suport del poble, contrari a la idea, i tampoc en tenia la capacitat. No volia acabar assassinat, com realment va acabar. La República Romana ja estava en decadència i la mort de Cèsar només en va accelerar la caiguda.

Reig Galisteo, Guillem L’últim rei de Roma

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Lluïsa Prat

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: M. Teresa Godayol

39


Reniu Calahorro, Clàudia Determinació de la substància de neteja més efectiva per tal d’eliminar els bacteris presents en les superfícies de les nostres llars Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Berta Sánchez

Reniu Morales, Ferran El llenguatge i les tècniques de persuasió en els discursos polítics Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Isabel Jordà

40

La neteja de les llars és essencial per al benestar. Molts productes de neteja poden ser nocius i, amb un ús inapropiat o prolongat, poden arribar a causar problemes al nostre sistema respiratori. És per això que actualment l’interès en l’ús de productes de neteja més naturals ha augmentat considerablement. Aquest treball vol determinar quina substància és la més eficient a l'hora d’eliminar els bacteris de les nostres llars. S’ha estudiat el creixement de tres tipus de bacteris diferents en presència de quatre substàncies: lleixiu, alcohol, vinagre i llimona. A través dels antibiogrames s’ha pogut determinar que el lleixiu és la substància que més inhibeix el creixement bacterià i que el vinagre podria ser una possible alternativa a l'hora d’eliminar els bacteris.

Aquesta investigació té com a principal finalitat determinar quin tipus de llenguatge empren dos partits polítics espanyols per defensar i raonar les seves tesis, i com la llengua influeix en els seus discursos. Es van triar dos discursos polítics d’ERC i de VOX presentats en les sessions d'investidura de l'actual president del Govern d'Espanya celebrades el 7 de desembre de 2020. Aquests discursos presenten les tesis argumentades del suport o no a Sánchez, utilitzant diferents recursos lingüístics i variades tècniques de persuasió. La investigació també conté l’estudi del context social, històric i cultural del moment, així com una conclusió en la qual es diferencien tant les ideologies dels partits com els discursos analitzats.


En un partit de tennis, a més del joc del fons de la pista, se solen veure deixades increïbles i cops espectaculars amb efecte, gràcies a canvis produïts en la trajectòria de la pilota. La responsable d'aquests canvis és la força de Magnus, que s’origina quan la pilota gira en l’aire. En funció del sentit de la rotació, la trajectòria s’allargarà, s’escurçarà o es corbarà més per no sortir de la pista. La investigació que es presenta té com a objectiu estudiar les variables que influeixen en la força de Magnus en dues configuracions diferents: el moviment d’un cilindre en rotació immers en aigua i la trajectòria creada pels llançaments d’una pilota de tennis, executats per un robot a l’aire lliure. Els dos experiments s’han analitzat a partir de la captació de dades mitjançant vídeo digital. Per portar a terme aquest estudi ha estat important determinar l’efecte de les diferents forces que actuen sobre aquests cossos.

Riera Lauri, Joaquim Rotació + fluid = força. Estudi de l’efecte Magnus en el tennis

El tabaquisme és una de les addiccions a substàncies més acceptades per la societat. Tot i això el tabac és la primera causa de mort evitable i previsible a nivell mundial i les conseqüències del seu consum estan ben establertes. Aquest treball té com a objectiu estudiar l’efecte de la nicotina sobre un organisme model i així poder reafirmar els efectes d’aquesta substància. Per assolir l’objectiu s’ha sotmès Daphnia pulex a diferents concentracions de nicotina i s’ha observat, sota el microscopi òptic, com varia la freqüència cardíaca i la dilatació de l’ull d’aquest organisme. Malgrat que els efectes de la nicotina com a droga estimulant s’han demostrat en l’experiment, la complexitat que presenta el sistema nerviós humà no és equiparable amb allò observat en la Daphnia pulex.

Riera Lauri, Sergi Estudi de l’efecte de la nicotina sobre Dapnia pulex

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

41


Riera Segalés, Jordi Els colors vistos amb uns altres ulls

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

Roca Solé, Miquel Ping, pong, pum! Estudi de coeficient de restitució d’una pilota de tennis de taula en dues dimensions Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

42

Aquest treball té com a objectiu principal la construcció d’un aparell electrònic que faciliti a les persones amb discapacitats visuals la identificació dels colors. Entre d’altres finalitats, l’aparell els permetria combinar bé els colors de les diferents peces de roba a l’hora de vestir-se. L'estudi s’ha dividit en dues parts. A la part teòrica s’han aconseguit els coneixements necessaris per poder comprendre millor el funcionament de l’aparell visual i les seves discapacitats més freqüents, i aquells relacionats amb el tema de l’electrònica i la programació, amb la finalitat de poder realitzar la part pràctica. A la segona part s’ha dissenyat, construït i programat l’aparell electrònic. El resultat final ha estat un aparell que detecta els diferents colors, a partir del qual s’han realitzat diverses proves per tal d’extreure’n unes conclusions finals.

En alguns esports com el tennis o el ping-pong, la manera com es colpeja la pilota o com aquesta rebota al terra ajuda a guanyar punts. En el ping-pong, quan la pilota bota sobre la taula perd part de la seva energia cinètica i, a més, el seu angle de sortida pot ser diferent de l’angle incident si se l’ha colpejat prèviament amb un cert efecte de rotació (topspin o backspin). Per mesurar el grau de conservació de l’energia cinètica en una col·lisió s’utilitza el coeficient de restitució. Aquesta recerca se centra en l’estudi del coeficient de restitució d’una pilota de ping-pong en el bot en dues dimensions. S’investiga la dependència d’aquest coeficient respecte a la velocitat i l’angle d’impacte, i com afecta si el cop previ no té efecte o bé és topspin o backspin. La metodologia de treball ha estat la captació de dades mitjançant vídeo digital i la seva posterior anàlisi.


Viure en un món on les noves tecnologies s'estan desenvolupant constantment significa que la protecció de les dades que hi ha al núvol és una qüestió cada vegada més important. Per tal de protegir els missatges que s'envien entre usuaris o les dades que s'emmagatzemen a les webs s'utilitzen mètodes d'encriptació de dades. En aquest treball s'estudien dos dels diversos mètodes tradicionals d'encriptació que existeixen, el RSA i el Gamal, així com la seguretat dels criptosistemes que formen i les possibles amenaces que poden patir els missatges encriptats. Com que aquests mètodes són coneguts, hi ha més probabilitats que els missatges siguin desxifrats per possibles agressors. Per tal d'augmentar la seguretat dels mètodes es proposen sistemes híbrids, on es fan servir els dos mètodes criptogràfics per poder tenir els beneficis d'ambdós i aconseguir una transmissió d'informació més protegida de possibles amenaces.

Rodríguez Otero, Emma Combinació de mètodes d’encriptació i com fer que un criptosistema sigui més segur

Els frens magnètics s’apliquen a la vida quotidiana més del que creiem: tots els trens actuals, les muntanyes russes i molts camions pesats en són l’exemple. Malgrat això, el desconeixement per part de la població d'aquest sistema de frenada és elevat. Bàsicament, un fre magnètic consisteix en la interacció entre un imant i una placa metàl·lica on es produeixen corrents de Foucault o paràsits. Aquests corrents originen camps magnètics que exerciran forces d’atracció o repulsió sobre l’imant contràries al sentit del seu moviment. En la investigació portada a terme s’ha estudiat com afecten a la velocitat de frenada d’un mòbil equipat amb un sistema d’imants aspectes com el gruix de la placa metàl·lica o la velocitat relativa entre mòbil i placa. La captació de dades s’ha realitzat mitjançant un sensor d’ultrasons que detecta la posició del mòbil en cada instant de temps, i per a la seva posterior anàlisi s’ha utilitzat un programari de recopilació de dades.

Romeu Martí, Jofre Frenar sense contacte. Estudi experimental dels frens magnètics

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Núria Molet

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

43


Roqueta Fusté, Laia Els límits de la publicitat

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla Col·laboradors: Sra. Letícia González García

Rovira Alemany, Júlia Les intel·ligències múltiples

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Anna Jiménez

44

De manera conscient o inconscient, la publicitat forma part del dia a dia, influeix en la presa de decisions i genera necessitats de les quals les persones no són conscients. Però tot és vàlid en publicitat? On són els límits? L´objectiu d’aquest treball és descobrir aquests límits i poder distingir entre allò legal i èticament vàlid i el que no ho és, prenent per base diferents estudis, en els quals es busquen respostes sobre la presa de consciència del paper que juga la publicitat i el seu percentatge d´èxit. Després de fer recerca sobre la publicitat, les seves estratègies, els marcs normatius, els valors i l’ètica, entre d’altres coses, s’ha procedit a entrevistar un professional i a fer una anàlisi dels anuncis d’una famosa marca de cervesa com a exemple d’èxit. Finalment, s’ha pogut observar quins són els límits legals de la publicitat deixant la part ètica i la subjectivitat de cada individu.

Des del segle XlX s’estudia sobre el concepte Intel·ligència, fet que ha permès que sorgeixin una gran varietat de teories per explicar-la. Una d’aquestes la va proposar Howard Gardner i ha passat a la història com la teoria de les intel·ligències múltiples, que són nou: la lingüística, la logicomatemàtica, la visual-espacial, la naturalista, la intrapersonal, la interpersonal, la cinestèsicacorporal, la musical i l’espiritual. Totes elles s'estudien al treball. Segons Gardner, cada persona en té algunes de més desenvolupades gràcies a factors genètics, socials i educatius. A més, cada una està relacionada amb unes certes professions. La part pràctica del treball parteix d'una enquesta realitzada amb l'objectiu de conèixer si la intel·ligència més desenvolupada coincideix amb la professió a què cadascú es vol dedicar. A l’estudi s'ha pogut constatar que en la majoria dels casos no té per què donar-se aquesta coincidència.


La fertilització dels cultius pot produir un impacte sobre la concentració de nitrats en les aigües de reg. Aquest treball consisteix en l’estudi de la influència d’aquesta font de nitrogen en el creixement de les plantes. L’objectiu de la investigació és trobar la concentració de nitrats que suposa un major benefici pel creixement del rave (Raphanus sativus) i observar si, a partir d’una concentració concreta, la influència en el creixement es redueix. S’utilitzen vuit concentracions diferents de nitrats que s’incorporen a l’aigua de reg diària i, al llarg de l’experiment, s’estudien diferents paràmetres del fruit i de la planta en conjunt per tal de veure quina concentració de nitrats és la que genera un impacte positiu més significatiu. Finalment, s'ha observat que la part comestible de la planta, el fruit, ha assolit un creixement òptim quan l’aigua de reg contenia una concentració de nitrats de 300 mg/dm3.

Rubio Solà, Emma Estudi de la influència de la concentració de nitrats en el creixement del rave (Raphanus sativus)

Abans que la gent senti i escolti la narració d’un partit de futbol per la ràdio existeixen un seguit de preparatius imprescindibles perquè aquesta pugui ser reeixida. Des de la mirada de l’espectador només es veu com es narren els minuts de joc, però darrere de les transmissions hi ha un gruix notable de recerca d’informació, estudis sobre com entretenir els oients i un repartiment de tasques exhaustius. L'objectiu d'aquesta investigació és aconseguir entendre tots els aspectes clau que s'han de tenir en compte durant la narració d’un partit de futbol perquè aquesta sigui correcta. La part pràctica del treball ha consistit a escoltar trenta retransmissions futbolístiques de la Lliga Professional Espanyola de Futbol de les temporades 2020-2021 i 2021-2022, a partir de les quals s’han destriat els 15 ítems destacables de les narracions, per així aconseguir sistematitzar quina recerca és l’adient a l’hora de preparar la transmissió d’un partit de futbol.

Sabadell Autet, Pau Més enllà d’una retransmissió esportiva. Aspectes clau de la narració d’un partit de futbol

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Berta Sánchez

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: David Pla

45


Sala Villena, Aïna Diana, la princesa que va revolucionar la monarquia britànica Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Jiménez

Salvans Segalés, Albert Estudi de l’efecte de diferents fertilitzants orgànics sobre el creixement de la tomaquera Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Berta Sánchez

46

Diana Frances Spencer, més coneguda com a Diana de Gal·les, és una de les persones que sens dubte van marcar el segle XX. Va passar de ser una jove aristòcrata britànica a formar part de la monarquia anglesa i, alhora, a revolucionar-la. Va ser una dona transgressora que va canviar les normes del periodisme. L'objectiu del treball és plasmar la vida de Diana, fent referència també als motius pels quals va ser tan popular. La metodologia que s'ha seguit, a través de la cerca de diverses fonts documentals, de llibres, de revistes i diaris, ha permès elaborar una biografia detallada i acabar realitzant un whympas de la vida de la princesa.

Cada cop és més habitual veure créixer fruites i hortalisses als balcons i a les terrasses dels nuclis urbans. Tenir un hort a casa ens pot aportar aliments frescos, amb més valor nutricional, i afavoreix el consum de productes de proximitat i de temporada. El tomàquet és un dels aliments clau en la dieta mediterrània i el podem trobar a molts plats. A més, ens aporta certes propietats nutricionals, com alt contingut en fibra, minerals i vitamines, que afecten positivament l'organisme. L’objectiu principal del treball és comparar l’efecte de tres fertilitzants orgànics sobre el creixement de la tomaquera, els quals provenen de productes quotidians: les peles de plàtan, les closques d’ou i el marro del cafè. Val a dir, a més, que la reutilització d’aquests residus alimentaris podria contribuir a la reducció de la brossa orgànica. Finalment, s’ha pogut observar que les plantes tractades amb peles de plàtan han vist afavorit el seu creixement.


En el joc del billar, les col·lisions entre les boles es produeixen sense que hi hagi deformacions i, per tant, sense pèrdua d’energia cinètica; diem que els xocs són elàstics. En canvi, en un accident de trànsit els automòbils es deformen i no s’ha conservat l’energia cinètica; són els anomenats xocs inelàstics. En aquesta recerca s’estudia el principi de conservació de la quantitat de moviment i el de conservació de l’energia mecànica en col·lisions elàstiques i totalment inelàstiques entre dos hoverballs (pilotes flotants) en dues dimensions. Per portar a terme l’estudi s’han filmat les col·lisions en vídeo digital i s’han analitzat a través d’un programari de recopilació de dades. L’estudi se centra en el comportament del centre de masses del sistema format pels dos hoverballs ja que, en un sistema aïllat, el centre de masses s’ha de moure a velocitat constant.

Sanglas Vilarrubia, Jan Xocs en conserva. Estudi de les col·lisions elàstiques i inelàstiques en dues dimensions

Les malalties infeccioses estan més que mai al nostre ordre del dia. En els últims dos anys la SARS-CoV-2 ha capgirat la nostra manera d’entendre la vida. Val a dir, però, que els antibiòtics que coneixem actualment cada vegada són menys eficients a l’hora de donar resposta a les malalties infeccioses causades per bacteris. L’objectiu d’aquest treball és veure si el romaní, Salvia rosmarinus, pot servir com a agent bactericida. A través de diferents antibiogrames s’ha volgut determinar l’eficàcia del romaní de dues maneres, sol o combinat amb amoxicil·lina, estudiant si té un efecte potenciador d’aquest antibiòtic.

Sentias Carbó, Clàudia Salvia rosmarinus, un antibiòtic natural

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

47


Serra Vila, Martí Tolkien, l’autor que m’inspira

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Isabel Jordà

Singh , Kamalpreet Modificant la nostra passió automobilística

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

48

Aquest treball parteix de dos objectius molt diferents que mantenen un fort lligam entre ells. El primer consisteix a fer un estudi i redactar una biografia d’un dels grans autors de la literatura del segle XX, John Ronald Reuel Tolkien, a través de dos llibres relacionats amb aquest escriptor, els quals han estat l’única i principal font. El segon objectiu ha estat escriure una obra de creació pròpia, Amor y guerra, escrita en castellà i relacionada amb el gènere en el qual va destacar l’autor esmentat. Finalment, es proposa un estudi comparatiu entre l'obra de Tolkien i la de l'autor del treball.

L’objectiu d’aquest treball és realitzar un estudi de les modificacions que es poden fer en els vehicles, veure’n tots els tipus, les parts positives i negatives i les seves conseqüències en el vehicle modificat. Per fer aquest estudi, en primer lloc s’ha definit el terme de modificació i se n'han investigat els orígens. En segon lloc, s’han vist els diferents estils, passats i actuals, s’han investigat les personalitzacions estètiques (de carrosseria), les mecàniques (de motor), i les elèctriques, així com els tipus de sobrealimentació i els seus avantatges i desavantatges. A la part pràctica s’han dut a terme diverses modificacions mecàniques, i s’ha comprovat que han tingut efectes positius en el vehicle. Finalment, s’han tret conclusions en les quals s’ha pogut veure que les modificacions mecàniques i elèctriques sí que tenen efectes en el vehicle, mentre que les modificacions estètiques no en tenen cap.


Des del primer vol dels germans Wright, fa 118 anys, fins avui, l’aviació ha evolucionat contínuament. La primera meitat del segle XX va permetre assajar nous motors i noves millores tècniques per aconseguir aeronaus cada vegada més ràpides. Arribats al Concorde l’any 1976, el progrés de l'aviació va bandejar la velocitat per centrar-se principalment en augmentar la durada dels vols i l'estalvi de combustible; en definitiva, en l’eficiència. Si l’aviació militar centra els seus esforços a proveir de millor armament els avions, l’aviació comercial ha optat per créixer en seguretat, confortabilitat, rendiment i abast. La visió històrica de l’evolució de l’aviació permet analitzar quins seran els aspectes d’innovació en el futur i intuir cap a on evolucionarà l’aviació comercial. El treball, fruit de l’anàlisi històrica d’aquesta evolució, planteja un prototipus d’avió que incorpora elements de sostenibilitat, energies renovables i eficiència, d’acord amb les necessitats futures del mercat aeronàutic.

Solà Inaraja, Bru Aviació: mirant al passat per volar al futur

L'objectiu del treball és fer el canvi de disseny d'un establiment comercial per convertir-lo en un bar musical de copes. En primer lloc s'han estudiat els diferents criteris de disseny d'interiors, a partir de tres exemples de bars de referència que han tingut èxit pel seu disseny. També s'especifiquen les característiques dels diferents materials que es poden utilitzar per a la fabricació del mobiliari i dels acabats interiors. A la part pràctica s'ha creat un model d'interiorisme d'un bar de Taradell, que representa una visió geomètrica del Castell, que és un element emblemàtic del poble. S'han dibuixat diferents plànols per tal d'explicar i detallar cada espai i s'ha tingut en compte la supressió de barreres arquitectòniques.

Tió Barfull, Núria Visualitzar, dissenyar, crear

Camp/disciplina: Enginyeria i arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

49


Tolea , Cristiana Alissa Comparació del treballador autònom i el treballador assalariat Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell Col·laboradors: Serveis Administratius d’Osona

Torres Alemany, Joan La distopia en el cinema

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Ignasi Roviró

50

La recerca se centra a buscar les principals diferències entre el treballador autònom i el treballador assalariat, per tal d’exposar que hi ha casos en els quals potser no és convenient ser autònom. El marc teòric comença amb l’anàlisi documental de la legislació laboral espanyola. Posteriorment s'expliquen, a partir de la lectura de diversos articles acadèmics, les característiques dels dos tipus de treballadors, tot aprofundint una mica més en els autònoms, en relació als quals destaquen els termes de treballador autònom econòmicament dependent i de fals autònom. En la part pràctica, es duu a terme una anàlisi comparativa de la comptabilitat i els drets laborals en els dos tipus de treballadors. Després d'aquesta comparació trobem una anàlisi del cas del fals autònom amb exemples de la vida real, com el d'Uber.

El terme distopia -antònim del terme utopia, també d'origen grec- és aplicat en aquest treball de recerca per connotar aquelles pel·lícules que presenten un món fictici amb clares ressonàncies apocalíptiques. Es determinen tres tipus de distopies: la mèdica, la tecnològica i l'orgànica. Un cop presentada aquesta estructura es passa a l'anàlisi de nou pel·lícules altament significatives de la història del cinema: Fahrenheit 451, Divergent, 1984, Elysium, Terminator, 12 monkeys, La ola, Matrix i Blade Runner. L'anàlisi de cada una d'aquestes pel·lícules s'acompanya d'una fitxa tècnica específica.


Aquest treball té per objectiu esbrinar la influència que tenen sobre la mida i la dinàmica poblacional dels eriçons de mar diverses variables independents, com l’alimentació, l’espai on els individus són criats o la temperatura de l’aigua. La metodologia ha consistit en una anàlisi comparada d’estudis realitzats en diversos llocs i rigorosament seleccionats, els quals són resumits amb l’objectiu de relacionar les variables que hi apareixen. Al final, una de les dues hipòtesis plantejades, relacionada amb l’afectació de la temperatura sobre la mida dels eriçons, acaba essent refutada, mentre que l’altra, relacionada amb l’alimentació, és confirmada.

Torres Alemany, Raimon Uns veïns desconeguts. Anàlisi poblacional i morfològica dels eriçons de mar

La Guerra Civil Espanyola, la participació a la resistència francesa i les deportacions d'espanyols a camps de concentració són una realitat que moltes persones van haver de viure; entre ells un familiar de l'autora del treball, Rafael López Rivera. És per això que l'objectiu és donar veu a la seva història de vida des de la seva infància fins al seu últim destí al camp de concentració de Gusen. La metodologia ha consistit en la utilització de diverses fonts primàries, com l'entrevista a un nebot de López Rivera, José Molero López; i també l'ús de documents proporcionats pel Govern espanyol, l'Ajuntament de Villaharta i l'entitat Mauthausen, entre altres webs d'interès. Els resultats obtinguts han permès conèixer gran part de la vida de Rafael López Rivera, la qual era totalment desconeguda per la majoria de la família, i donar veu a un dels testimonis dels grans esdeveniments històrics del segle XX.

Tortadès Segura, Júlia Rafael López Rivera, un jove al front

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Albert Espona

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: M. Teresa Godayol

51


Vilà Dosta, Maria Medi ambient o fast fashion

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Vilaplana Lluch, Anna Immunodeficiència combinada greu (IDCG) degut a la manca de l’enzim ADA. A una bombolla de la realitat Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Berta Sánchez

52

El treball presenta una investigació relacionada amb el model de negoci que fa servir el fast fashion i el màrqueting que l´envolta, el volum que suposa en la indústria tèxtil i el preu de la seva producció. Es mostren les cinc grans marques predominants a nivell mundial en el mercat de la moda ràpida, a partir de les quals s’explica l’origen d'aquest fenomen i el seu impacte mediambiental. Com a exemple s'ha escollit l’empresa més important i fundadora d'un model de negoci: Inditex. S’ha realitzat un estudi del seu màrqueting i de l’impacte mediambiental que provoca la seva producció. Al mateix temps, s’ha volgut estudiar el grau de coneixement per part de la societat d'aquest impacte. Per fer-ho s’ha realitzat una enquesta sobre el grau actual de consciènciació dirigida a consumidors de la moda ràpida de diferents edats.

Les immunodeficiències són un grup de malalties genètiques que provoquen que el sistema immunitari no sigui capaç de respondre correctament davant la presència d’un antigen estrany. Aquest treball se centra en els infants que pateixen la deficiència de l’enzim ADA, més coneguts com a ‘nens bombolla’. L’objectiu és esbrinar si aquests infants poden arribar a tenir una vida ‘normal’. Per tal d'assolir aquest objectiu es va realitzar, primer, una entrevista per conèixer els detalls de la malaltia al Dr. Pere Soler Palacín. Després, es va definir què es considera ‘fer vida normal’ a través d’enquestes a la població general. Finalment, es va realitzar una trobada amb la mare d’un pacient per conèixer de primera mà com és el dia a dia d’un ‘infant bombolla’. Amb aquest treball es pretén donar a conèixer aquesta malaltia des d’un punt de vista científic i emocional.


El ciclisme i les seves curses a l'Estat espanyol al llarg dels anys han fet sorgir un gran nombre de corredors coneguts a escala mundial, així com també un gran nombre d'aficionats a aquest esport. Els objectius del treball són recuperar la memoria històrica de la volta ciclista a Espanya del 1965 a través de les fotografies d’un aficionat al ciclisme i a la fotografia, Pere Guix, besavi de l'autor del treball. També es destaquen les èpoques del ciclisme espanyol, per determinar l’evolució dels equips ciclistes fins a l’actualitat. A la part pràctica s'analitzen les fotografies antigues esmentades, a partir de les quals s'ha pogut descriure com es va viure el ciclisme en aquells anys.

Viñas Álvarez, Oriol La Volta Ciclista de 1965 fotografiada per Pere Guix Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: M. Teresa Godayol

53


54


Índex alfabètic d’autors i treballs

55


A Aalla Oualkadi, Yassine Habitant el desert

9

Aamarouch Idahri, Rania Construcció d’una identitat. Dona catalana i musulmana

9

Aibar Vidal, Laia Avaluació de l’ús dels personatges i fets històrics en la creació de la novel·la Victus d’Albert Sánchez Piñol

10

Alcoba Salat, Judit Entre la bellesa i el dolor, l’ànima d’una ballarina

10

Alsina López, Paula L’amor i la violència

11

Álvarez Fajula, Laia El bruxisme

11

Amills Alarcón, Miquel Les lesions al món del futbol

12

Amils Garcia-Talavera, Anaïs Pintura i emocions/ Taller d’artteràpia a l’escola Estel de Vic

12

Arbós Gómez, Clàudia La realitat dels trastorns mentals. En som prou conscients?

13

B Balcells Oslé, Martí Esport, fes-me créixer

13

Barril Sanglas, Laia Els hàbits d’avui són la salut del demà

14

Bernat Arboix, Alba Una empresa vigatana de llonganissa tradicional, Casa Sendra

14

Bertran Canicio, Lluc So i geometria. Estudi de les figures de Chladni

15

Bisquert Sellarès, Pau L’evasió i l’elusió fiscal

15

C Canadell Sala, Genís La publicitat enganyosa: eficàcia i contextualització

16

Canadell Sala, Martí Les propietats dels materials: comprovem la resistència dels materials amb unes joguines de fusta

16

Capdevila Oriol, Roger Remodelació arquitectònica de la Fàbrica de Can Bauman

17

Casadesús Albó, Jan Del mite a l’actualitat: el Perseu de l’Antiga Grècia en contraposició al cinema modern

17

56


Casanovas Pons, Enric Útil, creació d’una marca

18

Castells Musachs, Gerard Beneficiats del Sneakerhead

18

Codina Cros, Gemma Les lleis són justes?

19

Coll Barneto, Miquel Nunc, una aplicació per ser més productiu

19

D Dari Bachiri, Mohamed El creixement que uns quants no van degustar

20

de Ribot Ladero, Aniol La màgia de l’electromagnetisme. Estudi del moviment de caiguda d’un imant per l’interior d’un tub metàl·lic

20

F Farré Casacuberta, Gil Implementació de la metodologia Lean Management al sector de la restauració

21

Farrés Carreter, Carlota La influència de la psicologia en el tennis

21

Ferrer Ferrer, Laia Always. Cosmetics

22

Font Barniol, Clara Dues ciutats, dues traduccions. Anàlisi comparativa de les dues traduccions del llibre A tale of two cities, de Charles Dickens

22

Fontarnau Carbonell, Carlota Revolució i lideratge mundial de la moda low-cost

23

G Gaya Belart, Marc Sistema d’emmagatzematge dinàmic

23

Giménez Arrieta, Ariadna The journey from abject fear to self-acceptance of a non-binary identity, based on the character of Ben in I wish you all the best by Mason Deaver Is society to blame in the suffering of Ben de Backer toward self-acceptance?

24

Gómez Grifell, Jan La imparcialitat en les transmissions esportives radiofòniques

24

González de Velasco Valeri, Pol L’home de l’ombra. Procés de creació i elaboració d’un curtmetratge

25

González del Val, Pau Futbol i Covid-19

25

González Serarols, Lluc Desventures d’un refugiat 26

57


J Jucglà Luna, Guifré Les dreceres dels Estats. Estudi de la intervenció del poder polític en l’economia

26

K Kwabeng Thompson, Max Owusu La màgia de l’animació

27

L López Martínez, Roser L’entrenament del CrossFit

27

M Marcos Aoukhiyad, Nil La influència dels factors sexuals en la personalitat

28

Masgrau Castells, Anna Estudi comparatiu d’un antibiòtic de síntesi i un producte natural amb propietats bactericides sobre el creixement de Escherichia coli i Bacilus cereus

28

Massó Muntada, Marta El trencaclosques de l’Univers

29

Mendieta González, Federico Martín Malalties respiratòries associades al consum del tabac: Anàlisi d’una consulta de pneumologia d’un hospital comarcal

29

Menson Amarboah, Obed L’automoció 30 Miranda Arimany, Jaume Aerodinàmica de l’ala d’avió

30

Molera López, Jana Una alternativa al Fast Fashion/ Col·lecció de moda sostenible

31

Molina Perpinyà, Clara Cabretes a la Creu: equipament d’una via d’escalada

31

Montecino Brull, Ariadna Feminist traits in the character of Marianne Dashwood in Sense and Sensibility, by Jane Austen. Could Marianne be considered a feminist character in the 19th century?

32

Moreno Gilabert, Miquel El patrimoni eclesiàstic durant la guerra civil

32

Morera Carrera, Marc Engabiats. Estudi comparatiu de les conductes salvatges dels ximpanzés nascuts al Zoo de Barcelona respecte als nascuts en llibertat

33

Muntal Castany, Sira Evolució de les retransmissions esportives a la televisió

33

58


N Nogué Cruells, Artur Domini del so per rebre informació

34

O Orozco Vilardell, Martina Els traumes infantils en el desenvolupament humà

34

Orra Godayol, Pau Levitació magnètica: Levitron

35

P Pagès Marpons, Miquel La física en el patinatge artístic sobre rodes

35

Palomeque Casals, Raimon Peaky Blinders realitat o ficció?

36

Panadès Mas, Pol L’ajuntament democràtic de Vic

36

Parareda Tanyà, Ivet Un sistema educatiu més ideal

37

Parramon Domingo, Anna En quina mesura el comportament del consumidor de Nike ha contribuït a un augment de vendes en la companyia?

37

Payà Capdevila, Heribert De la Terra a la Lluna amb una moneda

38

Pérez Brichs, Carla La transmissió literària del missatge periodístic. Presència dels atributs del Nou Periodisme al llenguatge i estil del programa Crims de Carles Porta

38

Q Quintana Costa, Martina Depuració natural d’aigües residuals

39

R Reig Galisteo, Guillem L’últim rei de Roma

39

Reniu Calahorro, Clàudia Determinació de la substància de neteja més efectiva per tal d’eliminar els bacteris presents en les superfícies de les nostres llars

40

Reniu Morales, Ferran El llenguatge i les tècniques de persuasió en els discursos polítics

40

Riera Lauri, Joaquim Rotació + fluid = força. Estudi de l’efecte Magnus en el tennis

41

Riera Lauri, Sergi Estudi de l’efecte de la nicotina sobre Dapnia pulex

41 59


Riera Segalés, Jordi Els colors vistos amb uns altres ulls

42

Roca Solé, Miquel Ping, pong, pum! Estudi de coeficient de restitució d’una pilota de tennis de taula en dues dimensions

42

Rodríguez Otero, Emma Combinació de mètodes d’encriptació i com fer que un criptosistema sigui més segur

43

Romeu Martí, Jofre Frenar sense contacte. Estudi experimental dels frens magnètics.

43

Roqueta Fusté, Laia Els límits de la publicitat

44

Rovira Alemany, Júlia Les intel·ligències múltiples

44

Rubio Solà, Emma Estudi de la influència de la concentració de nitrats en el creixement del rave (Raphanus sativus) 45 S Sabadell Autet, Pau Més enllà d’una retransmissió esportiva. Aspectes clau de la narració d’un partit de futbol

45

Sala Villena, Aïna Diana, la princesa que va revolucionar la monarquia britànica

46

Salvans Segalés, Albert Estudi de l’efecte de diferents fertilitzants orgànics sobre el creixement de la tomaquera

46

Sanglas Vilarrubia, Jan Xocs en conserva. Estudi de les col·lisions elàstiques i inelàstiques en dues dimensions

47

Sentias Carbó, Clàudia Salvia rosmarinus, un antibiòtic natural

47

Serra Vila, Martí Tolkien, l’autor que m’inspira

48

Singh , Kamalpreet Modificant la nostra passió automobilística

48

Solà Inaraja, Bru Aviació: mirant al passat per volar al futur

49

T Tió Barfull, Núria Visualitzar, dissenyar, crear

49

Tolea , Cristiana Alissa Comparació del treballador autònom i el treballador assalariat

50

Torres Alemany, Joan La distopia en el cinema

50

Torres Alemany, Raimon Uns veïns desconeguts. Anàlisi poblacional i morfològica dels eriçons de mar

51

60


Tortadès Segura, Júlia Rafael López Rivera, un jove al front

51

V Vilà Dosta, Maria Medi ambient o fast fashion

52

Vilaplana Lluch, Anna Immunodeficiència combinada greu (IDCG) degut la manca de l’enzim ADA. A una bombolla de la realitat

52

Viñas Álvarez, Oriol La Volta Ciclista de 1965 fotografiada per Pere Guix

53

Correcció i revisió dels textos: Carme Codina i Contijoch i Albert Espona i Arumí 61


62


63


64


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.