Page 1

LLIBERADA DEVOTA DE L’EUCARISTIA Molts testimonis de l’època insistien a dir que Lliberada Ferrarons rebia freqüentment els sagraments, referint-se al sagrament de la penitència i sobretot al de l’eucaristia. No tenim constància de quan ella va rebre per primera vegada la Comunió, però hem de suposar que seria cap a l’edat dels 12 anys, segons el costum d’aquells temps, doncs, no va ser fins el 1910 que el papa Sant Pius X va permetre als nens de combregar a l’edat d’ús de raó (que es considerà més o menys als 7 anys). Després continuaria rebent l’eucaristia amb freqüència, segurament els diumenges i els dies festius. Difícilment la rebria els dies d’entre setmana, doncs, començava a treballar molt d’hora. No sabem si en aquell temps, a aquestes hores dels matí, es celebrava missa en alguna església. El que si sabem és que quan Lliberada treballà a Olot mateix i començava a treballar més tard, llavors si combregava diàriament. Lliberada tenia una gran devoció per l’eucaristia. Segons Rosa Juncar, amiga d'ella, mentre la seva salut li va permetre, assistí ininterrompudament a la recepció dels sagraments, i després (és a dir, quan hagué de restar al llit per causa de la seva malaltia) se li proporcionava segons la caritat d’alguns eclesiàstics. El P. Bonavia, el seu segon director espiritual, va tenir problemes amb els seus superiors, doncs l’acusaven de dur-li diàriament o amb massa freqüència l’eucaristia. El seu últim director, el Dr. J. Masmitjà, no va dubtar en dur-li l’eucaristia diàriament, perquè considerava que la comunió era el seu més gran consol. No va ser fins el Concili Vaticà II que es va generalitzar el costum de combregar a cada eucaristia. Abans la comunió es donava apart de la missa i només s’hi acostaven els qui estaven preparats, havent-se confessat i havent guardat el dejuni eucarístic, que en aquella època volia dir no haver menjat ni begut res des de la mitja nit. Ja des de molt jove era Jesús Sagramentat la seva més gran consolació. Lliberada anava "molt sovint a l’església de la Verge del Carme a pregar, immòbil i devota, a l’altar del Santíssim Sagrament, on restava per llarg temps, o algunes hores" ens confirma la declaració de Jerònima Escubós. Lliberada estimava les festes del Senyor. Malgrat la misèria que hi havia a casa seva, sempre complia amb el repòs festiu. Fins i tot s’aixecava abans que els altres dies, perquè després de fer les feines indispensables de la casa, es dedicava al cultiu de l’ànima. Anava a l’església per rebre els sants sagraments. Si en alguna església s’exposaven les màximes del Sant Evangeli o es lloaven les virtuts d’algun Sant, allà es trobava la Serventa de Déu, escoltant les veritats eternes o exemples educatius que li servissin d’aliment espiritual durant el treball de la setmana. No hagués volgut perdre’s mai cap part de sermó o prèdica on pogués aprendre divines ensenyances.

En aquell moment era costum que els sermons es fessin durant els novenaris i altres actes de pietat. En les misses de compliment no hi havia homilia. Només se’n feia a la missa major o ofici. Realment, per a Lliberada, el diumenge era el dia del Senyor. Resumint, podem dir que la seva vida devota tenia per centre el més fonamental i concret de la fe catòlica: Déu U i Tri; Jesucrist en l’Eucaristia i en la seva Passió; la Verge Maria en la seva acció maternal i misericordiosa; els Sants com a mirall de virtuts i advocats nostres davant el Senyor. Lliberada en la pregària mai va demanar res pel cos ni pel benestar material, tot era per a l’ànima, la seva perfecció i salvació eterna. Lliberada, ferma deixeble de Jesucrist, enamorada de la seva creu, no buscava calmants per les seves dolences, ni volia altre aliment sinó conèixer a Jesús, i a Jesús Altar del Santíssim de l'Església del Carme abans de 1936 crucificat.

PRÒXIMAMENT: PRESENTACIÓ D’UNA NOVA BIOGRAFIA Mn. Miquel Àngel Ferrés, fill d’Olot, ha escrit una nova biografia sobre la serventa de Déu, i l’ha titulada "LLIBERADA FERRARONS, UNA FE SEMPRE JOVE". Pròximament farem la presentació d’aquesta obra que ha estat elaborada amb molta cura, interès, profunditat i serietat. La seva lectura ens pot ajudar a acostar-nos a la vida d’una cristiana que va entendre la grandesa de l’Amor de Déu.


Favors rebuts per mediació de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS Convé molt que aquelles persones que hagin confiat alguna gràcia a la intercessió de la Lliberada i hagin vist complert el seu desig, ho comuniquin al Vicepostulador. Per això, i per donar fe que es manté ben viva entre els fidels la fama de santedat de la Serventa de Déu, agrairem les vostres col·laboracions, que publicarem aquí mateix. "Moltes gràcies a la nostra Lliberada, per l’ajuda rebuda. Adjuntem donatiu per a les despeses. Preguem Déu que la puguem veure molt aviat Santa". R.B./ M.M. (Olot, 24-9-2004) "Sóc molt devota de la Lliberada i sempre prego perquè protegeixi i tingui cura de la meva família. L’altre dia la meva neta va tenir un accident. Ella anava en moto i un cotxe se li va tirar a sobre. Ella va sortir disparada i passà per sobre el cotxe i anà a parar a terra. No li va passar res. La Lliberada ens va ajudar" (Anònim) "Per una gràcia rebuda." Teresa Bofill i Puig. "Respetable Padre, le mando esta limosna para mi estimada Lliberada". (Anònim) "Gràcies Lliberada Ferrarons". (Anònim) "Todo lo que le pido me lo concede". (Salamanca).

Donatius per a la Causa de Canonització de Lliberada Ferrarons: Donatius de novembre de 2004 a octubre de 2005 Suma de donatius anònims, 454 €; Donatiu particular, 3000 € - Caixetes de les diferents esglésies, 947,20 €; Viacrucis a Sant Francesc, 246,41 €; R.B./M.M., 150 €; Marina Clotas, 5 €; Ramon Bonet Castañer, 100 €; Teresa Bofill i Puig, 500 € ORACIÓ PER OBTENIR DE L’ESPERIT SANT LA CANONITZACIÓ DE LA SERVENTA DE DÉU LLIBERADA FERRARONS

Per a la comunicació de gràcies rebudes, així com per a la remesa de donatius a fi de sufragar les despeses de la Causa de Canonització, els interessats es poden adreçar a:

Oh Esperit Sant Diví!, consolador i santificador de les ànimes. Ja que adornàreu l’ànima de l’angelical Lliberada Ferrarons, Terciària Carmelita, amb el tresor dels vostres dons, i ella, com a fidel administradora, va distribuir-los als pobres i afligits, passant per la terra fent el bé; feu que, per la seva eficaç intercessió a favor de nosaltres pecadors i per mitjà dels prodigis de la vostra Serventa, experimentem com n’és de suau i confortador el vostre amor, Senyor.

Vicepostulador:

Pare nostre, avemaria, glória. Amb aprovació eclesiàstica.

Mn. Joan Baburés i Noguer Cúria Diocesana , Plaça del Vi, 2 17004 GIRONA Telf. 972 41 27 20 / 639 26 92 81 bisbatgirona@bisbatgirona.es Causa Lliberada Ferrarons, Pares Carmelites Verge del Portal, 10 17800 OLOT (GIRONA) Telf. 972 26 05 93 C.A.M. (Caja de Ahorros del Mediterráneo) 2090.6964.83.0040068502

Podeu trobar informació a la pàgina web: http://www.terra.es/personal/angerod/lliberadacat.htm

LLIBERADA FERRARONS OLOT– Novembre 2005 N. 26 Butlletí informatiu sobre la Causa de Canonització de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS I VIVÉS model de joves obreres. Terciària Carmelita

Cancell Església del Carme Autor : Vilà Moncau

LLIBERADA FERRARONS I L’EUCARISTIA En acabar l’any de l’Eucaristia aprofitem l’oportunitat de recordar, encara que sigui breument, la devoció de la serventa de Déu al sagrament del Cos i de la Sang de Crist. El Sant Pare Joan Pau II, de feliç memòria, en la seva Carta apostòlica Mane nobiscum, Domine (Quedeu-vos amb nosaltres, Senyor), sobre l’Any de l’Eucaristia, ens diu que el Misteri Eucarístic és l’arrel i el secret de la vida espiritual, (n. 5). Sabem que els principals mitjans de santificació són l’oració, els sagraments i les bones obres, i observant la vida de la Lliberada, hom s’adona de l’extraordinària fidelitat al Senyor i de la pràctica d’aquests mitjans. El seu lema "els ulls a la feina i el cor a Déu" palesa una unió íntima i estreta amb Déu. No és gens estrany que entre les seves devocions hi hagi la devoció al Santíssim Sagrament. Rebia sovint els sagraments de la Penitència i de l’Eucaristia, tot i les dificultats ocasionades per les seves indisposicions a causa de la seva poca salut. Quan s’enllità, rebia la Sagrada Comunió diàriament a casa seva. Mentre va poder, sovint se la trobava a la capella del Santíssim de l’església del Carme per llargues estones immòbil i molt devota. Col·loquis íntims amb el seu Estimat, el Senyor present en el Santíssim Sagrament. Com la cérvola es deleix per l’aigua viva, també em deleixo jo per Vos, Déu meu, (Salm. 41). Així de delerosa acudia la serventa de Déu als peus del sagrari i com als deixebles d’Emaús, el diví Vianant la introduïa en els secrets del seu cor, en la comprensió dels misteris de Déu (n. 2). Aquí hi podem trobar la raó de la seva força, per fer en tot moment la voluntat de Déu, en el seguici del Crist. Qui vulgui venir darrera meu, que es negui a si mateix, prengui la seva creu i em segueixi. (Lc. 9,23). Que la Serventa de Déu intercedeixi per nosaltres per tal de no defugir mai les nostres proves i sapiguem trobar també com ella, la força necessària en Jesús Sagramentat. P. Felip M. Amenós o.c. Postulador de la Causa

Butlletí Lliberada Ferrarons, Núm 26 (CAT)  

Butlletí informatiu sobre la Causa de Beatificació i Canonització de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS i VIVÉS donzella, model de joves...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you