Page 1

LLIBERADA FERRARONS Butlletí informatiu sobre la Causa de Canonització de la Serventa de Déu

LLIBERADA FERRARONS i VIVÉS donzella, model de joves obreres. OLOT — Marc 1994

Núm. 17

El P. Pau Casadevall i el procés de la Lliberada Ferrarons Dies enrere el P. Pau em mostrà el llibre del procés de beatificació de la Lliberada, que portava sota l'aixella, —bé això de sota l'aixella és un dir—, doncs un volum de les dimensions l'Enciclopèdia Espasa, cal agafar-lo ben fort i amb les dues mans. Cofesso una total ignorància sobre els processos de beatificació, el seu métode i procediments. Però vaig sentir curiositat per la part de treball que el P. Pau hi havia realitzat, durant dotze anys i escaig, doncs de la primera a la darrera plana del voluminós llibre havien estat revisades per ell. Cal dir breument que una obra d'aquesta envergadura i voluminositat ha tingut diferents col.laboradors: el principal responsable és el Relator de la Causa, qui compta amb un Col.laborador extern, que fa «insittp,tot el treball més feixuc, recollir la documentació del procés ordinari, que s'instruí en la Cúria de Girona, redactar la Positio que és com una espècie de tesi doctoral per provar la vida, virtuts heroiques i fama de santedat de la Serventa de Déu. Per suggeriment del P. Redemptus Valabek, Postulador General de l'Orde, fou elegit Col.laborador extern el Pau Casadevall, poc temps després de deixar el càrrec de Prior Provincial. Algun temps després el P. Pau i al mateix temps, d'una manera periòdica, ha anat preparant la preparació d'un Butlletí Informatiu, del qual és responsable el Vice-Postulador, P. Jaume


Llagostera, i té com a destinataris els devots de la Lliberada Ferrarons, estesos per tot Catalunya, als quals se'ls informa dels avenços de la causa de beatificació. Precisament a finals d'agost d'enguany s'ha publicat un fulletó, de 40 planes, que recull una selecció dels escrits més importants de l'esmentat 17 - VI - 1966 Butlletí. El notari Sr. Ramoneda Viver, l'alcalde Sr. Ignasi Sala Sibidí, el Sr. Miguel Llosas amb el Sr. bisbe i sacerdots D'ell hem pres unes a la sala d'autòpsies amb l'arqueta de les restes de Lliberada quantes dades sobre la gènesi del procés. El diocesà comença l'any 1942, en ocasió del Centenari de la mort de la Lliberada. En aquell moment era bisbe de Girona Mns. Josep Cartenyà, qui nombrà una comissió històrica presidida pel canonge Dr. Tomàs Nogués, de la qual foren membres adjunts el Dr. Pere Lloses i Mn. Josep Girgues, ambdós residents a Olot. Essent la Serventa terciària carmelita, el Postulador General de l'Orde, el P. Eugeni Driessen, nomenà el P. Xiberta, Vice-Postulador, qui en aquell temps vivia al Carme d'Olot, i treballa per la Causa amb molt d'entusiasme. L'any 1943, el P. Xiberta va traslladar-se a Terrassa, i el procés fou encomanat al Dr. Calzada, que havia estat vicari a Sant Esteve d'Olot, i portà l'organització l'any 1942, de les festes commemoratives del Centenari de la Lliberada. Més tard, quan el P. Casadevall es féu càrrrec del procés, tingué la satisfacció de comprovar que els criteris amb que orientà el treball d'investigació coincidien amb els del P. Xiberta. No obstant, el treball avançà molt lentament. De fet passaren 30 anys fins que el procés diocesà no fou enllestit. Aquest el portà personalment a Roma el Dr. Narcís Jubany, llavors bisbe de Girona, el 24 de març de 1973. La responsabilitat del P. Pau era l'elaboració de la Positio, és a dir la feixuga tasca d'ordenar i revisar a fons tota la documentació, que en alguns casos calia completar, repassar un per un els testimonis que donen fe de les virtuts heroiques de la Serventa, fent tota mena de comprovacions i esmenes. Al servei d'aquesta causa el P. Casadevall emprà una dotzena d'anys. A la redacció de la Positio hi aplicà la seva capacitat d'investigador i el sentit crític que el caracteritza, com una mena d'olfacte de gos perdiguer, ben remarcable en totes les seves recerques històriques. Un aspecte del seu esperit crític consisteix en malfiar-se de les referències d'altri, i cercar personalment un contacte directe amb les fonts. Quan el procés passà a Roma hi havia només un Relator General, després


Joan Pau II, per enllestir les moltes causes pendents n'hi afegí set més. Per la nostra causa un d'ells ha estat el P. Valentino Macca, carmelita descalç. Al morir el P. Macca, fou nomenat Relator un altre carmelita descalç, el P. Michele Machejek. Tant l'un com l'altre es manifestaren més que satisfets de la tasca del P. Casadevall, bo i reconeixent-li un rigor en la investigació que anava més enllà de la normativa vigent per aquesta mena de processos. La tasca del P. Pau Casadevall no es limita a fer biografia de la Lliberada, que en vida i després de morta gaudí de fama de santedat, sinó que estudià l'ambient polític, social, dominat pel liberalisme, i la religiositat d'aquella època turbulenta, com fou el segle passat. Tant és així que crec que el llibre pot interessar a qualsevol persona que vulgui conèixer aquell període de la nostra història, independentment de les preocupacions religioses. EI Relator considera òptim el capítol dedicat als diversos directors espirituals de la Serventa de Déu, que el P. Pau es preocupà de conèixer un per un. Això és molt important en relació amb els fenòmens místics, gràcies extraordinàries i intevencions diabòliques de la Lliberada. Mentre els directors espirituals de la Serventa donaven molta importància a dits fenòmens, el P. Casadevall, seguint els criteris actuals de l'Església, els relativitzà molt, cosa que satisfà plenament al Relator. El que importa, diuen, es provar que ella practicava les virtuts teologals i cardinals. Una altra part remarcable del llibre és el Summarium de vita, virtutibus, fama sanctitatis et signis servae Dei, que es confià a un advocat italià, Piero Serafini. Comdiu la mateixa paraula es tracta d'un resum de la vida i virtuts heroiques de la serventa, a base dels documents, que el P. Pau —qui millor autoritzat que ell?—, tingué ocasió de revisar i corregir o afegir alguna cosa. El gros volum comença amb la lnformatio relatoris (del P. Michele) que explica tot el contingut del procés i acaba amb unes preguntes dirigides als consultors històrics, qui hauran de respondre. La tasca dels quals és declarar si la vida i les virtuts heroiques de la Serventa estan degudament recolzades en els documents i testimonis. Amb tot això, sols he volgut remarcar que si bé en el procés el nom del P. Pau quasi passa desapercebut, i la seva funció és de Collaboratore esterno del Relator, i, prescindint de si a la fi el Papa decidirà algun dia beatificar a la Lliberada Ferrarons i Vives, qui ha escrit aquesta mena d'opera magna és ell, bé pot entonar el Nunc dimittis. El volum i folio té un total de 1.235 pàgines, que es divideix així: 1) L'Informació del Relator (pp. 1-8), 2) Sumari de l'advocat Serafini (pp. I - LXVI), 3) Segueix el plat fort el P. Casadevall, que són els Documents, amb el seu estudi i valoració, dels quals s'extreu la vida, virtuts i fama de santedat de la Lliberada. Segueix una àmplia Bibliografia i l'Índex dels documents (pp. 3-1.157). ARCÀNGEL RIBERA Barcelona, 16 agost 1993


Favors rebuts per mediació de la Serventa de Déu Lliberada Ferrarons La Sra. Maria Josep, dóna gràcies pel bon resultat que ha tingut en l'operació d'una hèrnia discal. Una Sra., L. V. de Barcelona, dóna gràcies per haver demanat l'ajuda de la Lliberada Ferrarons en una delicada operació als ulls, que sempre li ploraven, i haver tingut bon resultat. C. P. per una gràcia obtinguda. En acció de gràcies per haver obtingut la cura d'una malatia. C. S. Pel bon resultat d'unes anàlisis. G. C. - Cassà de la Selva. Rosa G. per acció de gràcies.

ORACIÓ PER OBTENIR DE L'ESPERIT SANT LA CANONITZACIÓ DE LA SERVENTA DE DÉU LLIBERADA FERRARONS Oh Esperit Sant Diví!, consolador i santificador de les ànimes. Ja que adornàreu l'ànima de l'angelical Lliberada Ferrarons, Terciària Carmelita, amb el tresor dels vostres dons, i ella, com a fidel administradora, va distribuir-los als pobres i afligits, passant per al terra fent el bé; feu que, per la seva eficaç intercessió en favor de nosaltres pecadors i per mitjà dels prodigis de la vostra Serventa, experimentem quant suau i confortador és el vostre amor, Senyor.

Per a la comunicació de gràcies rebudes, així com per la remesa de donatius a fi de sufragar les despeses de la Causa de Canonització, els interessats es poden adreçar: Vice-postulador: Jaume Llagostera, pares Carmelites

Verge del Portal, 10 Telèfon (972) 26 05 93 17800 OLOT (Girona)

Pare nostre, avemaria, glòria. Amb aprovació eclesiàstica

Donatius per la Causa de Canonització de Lliberada Ferrarons i Vivés Del Fons Comú Diocesà de Girona, 1.000.000 ptes.; bústies de la ciutat, 378.200 ptes.; donatius anònims, 285.000 ptes.; Divina Providència, l'Escala, 50.000 ptes.; Una mare atribolada, 50.000 ptes.; Via crucis Montsacopa, 37.000 ptes.; família Dorca, 13.000 ptes.; C. S., 20.000 ptes.; diverses famílies de Linares i Jaén, 15.000 ptes.; devots de Castellfollit, 10.000 ptes.; H. P., 35.000 ptes.; Concepció Bonet, vídua Castells, 100.000 ptes.; Divina Providència, Olot, 5.000 ptes.; Pinos Oliveros, 15.000 ptes.; Rosa Suré, 10.000 ptes.; Rosa Rigau, 1.000 ptes.; Maria del Monte, 1.000 ptes.; E. P., 10.000 ptes.; R. S. C. J., 10.000 ptes. Joan Compte Sala, 10.000 ptes.; Josep Soler, 10.000 ptes.; C. S., 10.000 ptes.; Maria Teresa Soy, 10.000 ptes.; Antònia Vila, 10.000 ptes.; Remei Camós, 5.000 ptes.; J. M., 5.000 ptes., Família Codina, 500 ptes.; Victòria Soy, 2.000 ptes.; Margarita Corcoy, 2.000 ptes.; Anna Feixas Pujol, 6.000 ptes.; Aniol Olmedo Balsells, 5.000 ptes.; Eduard Rosell Amat i Maria Bultó, 3.000 ptes.; Matilde Roca, vídua Descals, 5.000 ptes.; Rosa Geis, 5.000 ptes.; Antoni Olmedo Sànchez, 5.000 ptes.; Maria Lluïsa Villalonga, 1.000 ptes.; Assumpció Castarier Fajula, 2.000 ptes.; C. S., 5.000 ptes.; A. M., 1.000 ptes.; Rosa Geis de Carriqueral, 2.000 ptes.; Divina Providència, Olot, 5.000 ptes.; F. C., 1.000 ptes.; Rosa Suria, 5.000 ptes.; família Camps, 5.000 ptes.; Emília Guàrdia, 1.000 ptes.; família Esquena, 2.000 ptes.; Ramona G., 500 ptes.; C. S., 1.000 ptes.; A. F. E., 1.000 ptes.; Maria Josep P., 5.000 ptes.; Joan Pons, 1.000 ptes.,; Mercè G., 2.000 ptes., D. A., les Preses, 5.000 ptes.; Maria Font, 5.000 ptes.; R. F., 5.000 ptes.; família Serrat, 5.000 ptes.; família Maymó Casamitjana, 30.000 ptes. Impremta BONET - OLOT - Dipósit Legal GE-874186

núm 17  
núm 17  

Butlletí informatiu sobre la Causa de Beatificació i Canonització de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS i VIVÉS donzella, model de joves...

Advertisement