Page 1

LLIBERADA FERRARONS Butlletí informatiu sobre la Causa de Canonització de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS I VIVÉS donzella, model de joves obreres. OLOT Març 1993

N.° 16

La causa de la Lliberada Aquesta vegada els lectors del nostre Butlletí hauran advertit un llarg silenci sobre la causa de la Serventa de Déu. Hem esperat a tenir notícies concretes i poder-les comunicar, sobre la situació de la causa. Sabíem fa temps que l'advocat Serafini tenia llest el Summarium, en italià, que s'ha d'adjuntar a la part documental i faltava només la lnformatio del Relator. Ara podem donar la bona notícia de què la Positio ja està complerta i només cal enquadernar-la, i s'espera que després de Pasqua es podran lliurar els corresponents exemplars a la Sda. Congregació, per tal que el setembre puguin començar la seva tasca els consultors històrics, que han de donar el seu veredicte. Durant aquest temps s'han produït dos fets, que sens dubte han contribuIt a què s'hagin retardat les coses: El primer és que, per causa de l'edat, ha estat jubilat el Relator, si bé se li ha concedit que pugui seguir portant la nostra causa fins a la seva fi. L'altre fet, molt dolorós, ha estat un gravíssim accident sofert per Postulador General, P. Redento Valabek, el qual ja fa temps que està hospitalitzat, i sembla que encara en té per dies d'estar a la clínica. Això ha estat la causa principal de què estiguéssim sense notícies tant de temps. Sabem, doncs, que a pesar de tot, la causa va endavant. Mentrestant cal que els devots de la Lliberada segueixin encomanant-se a Déu en les seves necessitats per intercessió de la Serventa de Déu, perquè vulgui el Senyor que es verifiqui alguna gràcia extraordinària, per la qual quedi palesa la seva voluntat que nosaltres puguem venerar-la com a Santa, com és el desig de tots.


El Dr. Ramon Balcells Masó gran impulsor de la devoció a la Lliberada entre la joventut obrera femenina Hem llegit en la premsa d'aquests dies que el Patronat Escolar d'Obreres de Barcelona (c. Provença, 389) ha organitzat una celebració eucarística el dia 7 d'aquest mes de març, commemorant l'aniversari de la immolació del Dr. Ramon Balcells Masó. Ens ha fet contents la notícia, ja que el Dr. Balcells fou un gran devot i impulsor de la devoció a la Lliberada, presentant-la com a model de vida cristiana a la Joventut Obrera Catòlica Femenina. El Dr. Ramon Balcells, des de 1920 era ecònom de la parròquia de Santa Anna de Barcelona, fundador i president de la Federació de Patronats d'Obreres, i fundador i primer consiliari de l'Acció Catòlica Femenina de Barcelona. Gràcies a ell, com hem dit, la Lliberada fou proposada com a model per la joventut femenina en la Setmana Diocesana Catòlica Femenina, celebrada a Barcelona l'abril de 1928. Primer hi hagué una assemblea-romeria a Montserrat els dies 14-16 d'abril, dels Patronats, Sindicats i Escoles d'Obreres, a la que hi assistiren 1.120 obreres, procedents de diversos punts de Catalunya, on ja fou aclamada la Serventa de Déu. A continuació se celebrà la Setmana Diocesana de la Joventut Catòlica Femenina a la parròquia de Santa Anna de Barcelona. La seva 14a conclusió fou que es prenguessin com a models de J. C. F.: Primer, Santa Eulàlia, pel seu valor cristià; segon, a Santa Teresa de l'Infant Jesús per la seva vida de senzillesa espiritual i tercer: «A la Serventa de Déu Lliberada Ferrarons [...], exemple d'obreres manuals i de persones afligides per la malaltia i la pobresa, ja que estigué tretze anys molt malalta, bo i donant exemples excelentíssims de resignació, paciència i santa influència pacificadora des de la fàbrica, on treballava amb fidelitat i competència molt notables i des del llit del seu dolor». En el segell i en el Butlletí portantveu de la J. C. F., juntament amb els de les Santes Eulàlia i Teresa de l'Infant Jesús, hi havia l'efígie de la Serventa de Déu Lliberada Ferrarons. El Dr. Ramon Balcells fou una de les víctimes de la persecució religiosa de 19361939. Fou detingut i assassinat en les muntanyes de Sant Salvador de Toló (Tremp), el 4 de març, quan intentava passar a França. S'han complert 56 anys d'aquell luctuós fet.


El dia 21 de juny de 1992, en l'església de Ntra. Sra. del Tura, vàrem celebrar una Missa Concelebrada, amb l'assistència de les autoritats Municipals i Comarcals, per celebrar els 150 anys de la mort de la Lliberada Ferrarons i Vivés i a les 6 de la tarda, en la muntanya Montsacopa, el Via Crucis. En els dos actes amb molta assistència de poble.

Favors rebuts per mediació de la Serventa de Déu Lliberada Ferrarons i Vivés Per la família Aubert, Olot. - En acció de gràcies per un favor rebut. Núria Maymó, Barcelona. - Per gràcia obtinguda. C. S., Olot. - Per agraiment. Lliberada Ubach, Barcelona. - Per favor rebut. Rosa Surià, Castellbisbal. - En acció de gràcies. D. A., Les Preses. - Per haver quedat completament curada després de diverses operacions. Maria Josep, P., Olot. - Per una gràcia obtinguda. R. S. C. J., Banyoles. - Per un favor obtingut. R. T., Olot. - Agraint favors obtinguts. Joan Colomer Sala, Olot. - Per favors obtinguts. Joan Sala i Masó, Sant Esteve de Guialves. - Per la cura després de ser operada dels ulls. L. V., Barcelona.

ORACIÓ PER OBTENIR DE L'ESPERIT SANT LA CANONITZACIÓ DE LA SERVENTA DE DÉU LLIBERADA FERRARONS Oh Esperít Sant Diví!, consolador i santificador de les ànimes. Ja que adornàreu l'ànima de l'angelical Lliberada Ferrarons, Terciària Carmelita, amb el tresor dels vostres dons, i ella, com a fidel administradora, va distribuir-los als pobres i afligits, passant per la terra fent el bé; feu que, per la seva eficaç intercessió en favor de nosaltres pecadors i per mitjà dels prodigis de la vostra Serventa, experimentem quant suau i confortador és el vostre amor, Senyor.

Per a la comunicació

de gràcies rebudes, així com per la remesa de donatius a fi de sufragar les despeses de la Causa de Canonització, els interessats es poden adreçar: Vice-postulador: Jaume Llagostera, Pares Carmelites,

Verge del Portal, 10 Telèfon (972) 26 05 93 17800 OLOT (Girona)

Pare nostre, avemaria, glòria. Amb aprovació eclesiastica.

Donatius per la Causa de Canonització de Lliberada Ferrarons i Vivés Família Aubert, 10.000 ptes.; família Capderrich, 1.000 ptes.; Maria Agustí Vda. Simón, 150.000 ptes.; família Mitjavila, 5.000 ptes.; M. T., 5.000 ptes.; Marisa Juanola, 10.000 ptes.; Maria Àngels Llagostera de Canals, 1.000 ptes.; E. C. D., 100.000 ptes.; família Falguera, 2.000 ptes.; Enriqueta Turon Vda. Llagostera, 5.000 ptes.; Josep Serrat, 25.000 ptes.; C. S., 4.000 ptes.; Antoni Olmo, 5.000 ptes.; L. LL., 11.000 ptes.; Maria Agustí Vda. Agustí, 10.000 ptes.; Joaquima Estela, 1.000 ptes.; Núria Maymó de Sanahuja, 10.000 ptes.; Ester Colomer, 5.000 ptes.; Joan Colomer, 5.000 ptes.; Lliberada Ubach, 5.000 ptes.; Via Crucis Montsacopa, 30.000 ptes.; Donatius 228.000 ptes.; Caixetes 98.608 ptes. Imp. BONET - OLOT - Dipósit Legal GE-874186


Notes biogràfiques xvl. Devoció de la Lliberada a la Santíssima Trinitat La virtut de la Fe, que se'ns infon en les aigües baptismals i ha d'informar tota la vida de la persona, en les seves creences i en les seves obres, generalment es manifesta en la particular devoció als seus misteris. La devoció que més fan remarcar en la Lliberada els seus biògrafs és possiblement la que ella tenia al misteri de la Santíssima Trinitat. La Lliberada no només creia fermament en el misteri de Déu U i Tri, sinó que aquest misteri constituí una de les seves devocions preferides i de la que n'era apòstol entre les seves companyes i persones que la tractaven. Entre les seves pietoses jaculatòries hi havia aquesta: «Glòria i benedicció, Beatíssima Trinitat, per totes les gràcies que ha escampat sobre tots els esperits angelicals i sobre els cors dels homes. Benedicció, honor i glòria a la Santíssima Trinitat pels segles dels segles...» Als qui no sabien llegir o ignoraven el Trisagi els recomanava que resessin tres vegades el «Crec en un Déu» i el «Glòria Patri» i una «Salve», amb aquesta Jaculatòria: «Crec en la Santíssima Trinitat, espero en la Santíssima Trinitat, amo a la Santíssima Trinitat, desitjo veure la Santíssima Trinitat. Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, deslliureu-nos, Senyor, de tot mal». Nombrosos són els testimonis que ens confirmen la seva especial devoció a la Santíssima Trinitat, que es manifesta ja en la seva joventut: «Ja des del seus primers anys —diu Joan Calvó— tingué una gran devoció a la Santíssima Trinitat. Sota el seu impuls adquirí unes estampes que la representaven i en repartí a cada una de les maxinaires», les seves companyes de treball. Malalta, ja als últims temps de la seva vida, encara ella distribuia, a les persones que la visitaven, llibrets del Trisagi, que li regalava el Dr. Masmitjà. Quitèria Masferrer, que treballà un temps a casa de la Serventa de Déu, ens confirma, que allí es resava amb freqüència el Trisagi. Lliberada el resava diariament.

Gràcies a la seva acció de propaganda, el rés de Trisagi es féu molt popular a Olot i fins i tot en altres bandes. No és res d'estrany, doncs, que quan, difunta, aparegueren en la seva cara els tres punts, en forma de triangle, el poble no dubtés que simbolitzaven la Sma. Trinitat, i també relacionessin amb la devoció de la Lliberada a aquest misteri, el fet que quan les campanes de la parroquial tocaven per la seva mort, la campana de Santa Maria de Finestres, on s'hi venera aquest misteri, donà clarament vint-i-set batallades.

núm 16  
núm 16  

Butlletí informatiu sobre la Causa de Beatificació i Canonització de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS i VIVÉS donzella, model de joves...

Advertisement