__MAIN_TEXT__

Page 1

anysia marcell kiel

GÜr dig av med negativitet och smärta med hjälp av chakran och intuition


Upptäck healern inom dig


M

ånga känner till att det finns andliga medier som tolkar framtiden, men det är bara ett fåtal som känner till att det också finns healingmedier, som kan lära

dig att bekämpa sjukdomar och krämpor på ett fridfullt och skonsamt sätt. Anysia Marcell Kiel tar här med dig på en resa för att väcka din egen healingförmåga med hjälp av sina häpnadsväckande berättelser om speciella livshändelser och möten med klienter. Lär dig att rensa bort karmiska avtryck, kommunicera med nära och kära i andevärlden, hitta själens väg i ditt liv och mycket mer. Du har förmågan att läka dig själv, och även om du inte vet hur du ska gå tillväga än, kommer Anysias erfarenheter och insikter att visa hur du kan omfamna kärleken, leva det liv som det är meningen att du ska leva och förenas med din själ.


¥ Till Brayden och Briella. Jag skulle inte vara den jag är i det här livet om inte era själar hade valt mig som mamma till er. Tack för att ni har lärt mig att ge och ta emot villkorslös kärlek, det är den största gåvan. Låt era ljus lysa starkt och klart och göra den här världen till en bättre plats.

Namaste, och all min kärlek till er båda för alltid.

Mamma

¥


anysia marcell kiel

Gör dig av med negativitet och smärta med hjälp av chakran och intuition

översättning: Sara Hemmel


Översättning från: Discovering the Healer Within: Use Chakras & Intuition to Clear Negativity & Release Pain Copyright © 2017 Anysia Marcell Kiel Published by Llewellyn Publications Woodbury, MN 55125 USA www.llewellyn.com © 2019 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Åsikterna i boken är författarens egna. Råd och metoder som beskrivs i boken bör ses som alternativa. Frångå inte ordinär läkarvård eller terapi. Författaren till boken ger inte medicinsk eller annan professionell rådgivning eller föreskriver användning av någon teknik som en form av diagnos eller behandling för fysiska, emotionella eller medicinska tillstånd. Författarens avsikt är bara att erbjuda information av anekdotisk och allmän natur som kan vara en del av din strävan efter emotionellt och andligt välbefinnande. Om du eller andra använder någon av informationen eller annat innehåll i den här boken, tar författaren och utgivaren inget ansvar för de direkta eller indirekta konsekvenserna. Läsaren bör rådgöra med sin läkare eller annan professionell utövare innan hen antar några av förslagen i den här boken eller drar slutsatser från den. Författare: Anysia Marcell Kiel Översättning: Sara Hemmel Formgivning omslag och inlaga: Art Industry Illustration omslag och inlaga: iStockphoto Tryck: ScandBook AB, 2019 ISBN: 978-91-88633-41-5 Utgiven av Livsenergi Forumvägen 14 131 53 Nacka www.livsenergi.se


Innehåll

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1) Att ge sig in på den helande vägen . . . . . . . . . . . . 11 ÖVNING

Att släppa taget om det förflutna . . . . . . . . . . . . . 21

2) Att rensa ut akut sjukdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ÖVNING

Att balansera sina chakran . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

ÖVNING

Sänd energi på distans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3) Hans livs kamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ÖVNING

Rena din energi på stranden . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4) Healing och heliga avtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ÖVNING

Jorda din energi direkt på marken . . . . . . . . . . . 103

5) Alzheimer och demens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 ÖVNING

Att gå framåt med nåden i sällskap . . . . . . . . . . 113

6) Djur som hjälper oss att bli friska . . . . . . . . . . . 117 ÖVNING

Omfamna kärlekens frekvens i ditt liv . . . . . . . . 127 –7–


UPPTÄCK HEALERN INOM DIG

7) De stummas röst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 ÖVNING

Rena din energi varje dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

8) Punktvisa healingbehandlingar . . . . . . . . . . . . 149 ÖVNING

Att jorda våra händer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

9) Att bli fri från missbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 ÖVNING

Ta kontakt med ditt högre jag . . . . . . . . . . . . . . . 183

10) Att förstå sambanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Ö VNING

Att med kärlek acceptera

upplevelser för vårt högsta bästa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

11) Healing för energin i ditt hem . . . . . . . . . . . . . . 197 ÖVNING

Smudgningceremoni i ditt hem . . . . . . . . . . . . . 200

ÖVNING

Vattensamlingsmetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

ÖVNING

Saltmetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

ÖVNING

Kristallnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

ÖVNING

Visualiseringsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Författarens tack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Om författaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

–8–


Inledning

A

lla föds vi med förmågan att läka oss själva, men vi kommer inte alltid ihåg hur det går till. För de flesta av oss är det en process som sker långsamt, precis som när en

vacker blomma slår ut kronblad för kronblad. Ibland är det svårt och smärtsamt, men ju mer av det gamla vi läker och befriar oss från, desto mer kan själens ljus komma fram och få oss att stråla. Min egen resa när det gäller att minnas mina förmågor och hjälpa andra med deras andliga uppvaknande finns dokumenterad i min första bok, Discovering the Medium Within: Techniques & Stories from a Professional Psychic Medium. Så småningom godtog jag alla mina förmågor som healingmedium, men en katalysator för att minnas dem var mina barn, som båda har samma gåva som jag. Dessa båda vackra själar med gåvor från universum hjälpte mig verkligen att minnas vem jag är och varför jag kom till jorden. Mina förmågor är en del av mig nu, och jag använder dem dagligen i arbetet med mina klienter. Vi färdas tillsammans under healingbehandlingar för att rensa bort karmiska avtryck och hitta tillbaka till själens väg. Det är en mycket speciell process, och jag är tacksam för att få vara del­aktig i andras läkning. –9–


UPPTÄCK HEALERN INOM DIG

Om vi tar ett steg tillbaka från situationer som har gett oss men för livet och avlägsnar själva känslorna, kommer vi att upptäcka att vi har fått ta del av dessa erfarenheter med ett kärleksfullt syfte som är för vårt högsta bästa. Kanske hade någon en mamma som inte visade tillräckligt mycket omsorg, eller upplevde ett avståndstagande från en förälder. Vad lärde sig själen av denna erfarenhet? Kanske att bli stark och självständig. Själen kanske behövde lära sig denna läxa tidigt i livet för att bli förberedd på det intensiva arbete som den hade framför sig i vuxenlivet. Om vi betraktar saker med själens blick, utifrån en själslig nivå snarare än en känslomässig, kommer vi att förstå vad erfarenheten egentligen handlar om. De personer som utmanar oss mest i det här livet ger oss samtidigt de största gåvorna och hjälper oss att växa. Vi befinner oss här på jorden för att leva enligt själens avsikt och uppleva kärlek. Innan vi förbehållslöst kan ta emot kärlek från någon behöver vi helt, fullt och villkorslöst kunna älska och acceptera oss själva. När vi gör det läker vi hjärtat och själen och kan leva det liv som det är meningen att vi ska leva. Vi har alla förmågan att läka oss själva – vi behöver bara vakna och förstå vad som ligger framför oss.

– 10 –


1

Att ge sig in på den helande vägen

U

nder större delen av mitt liv har jag undrat varför jag kunde se, känna och höra det som andra människor inte uppfattade. Faror som lurade i natten hade alltid

ett ansikte – ibland ett välbekant sådant, men för det mesta tillhörde det en fullständig främling som talade ett ljudlöst språk. Jag kunde uppfatta och översätta dessa stumma ord för andra som inte kunde höra dem. Min räddning var när mottagarna av de budskap jag förmedlade kunde bekräfta detaljerna som avslöjades för dem. På grund av min strikt katolska uppfostran, där medial medvetenhet och kommunikation med andar inte uppmuntrades, och med en familj som inte riktigt visste hur de skulle handskas med min förmåga, försökte jag blockera min mediala talang för att kunna vara lika ”normal” som andra. Men när jag fick min son Brayden märkte jag att han kunde se, känna och höra alla de saker som var ogripbara för de flesta människor. Han var bara tre år gammal när jag för första gången blev medveten om det. En morgon stod han i mitt sovrum, pekade på dörröppningen till badrummet och sa: ”Jag ser barn.” Jag såg dem också, hur de – 11 –


UPPTÄCK HEALERN INOM DIG

stod där tysta och iakttog oss. Jag bad honom beskriva hur de såg ut, och han återgav i detalj allt jag såg framför mig: den lilla parveln i grön tröja och bruna kortbyxor som höll en liten flicka i samma ålder i handen. Hon var klädd i en vit soldräkt i bomullstyg. En känsla av frid spred sig inom mig när jag insåg att Gud hade sänt mig just den här speciella själen av en anledning. Den här fridfulla, jordande sinnesstämningen fördjupades när min dotter Briella föddes, eftersom hon hade samma förmåga. Jag ville inte att mina barn skulle växa upp och känna sig som jag gjorde, som en bevingad fjäril som tvingades stanna kvar på marken bland fjärilslarverna. Från och med den dagen accepterade och hyllade jag mina förmågor. Genom att göra det hoppades jag att Brayden och Briella inte skulle gömma sina vingar när de blev vuxna utan istället tryggt kunna breda ut dem för att sväva vart än livet ledde dem. Medans jag utforskade mina förmågor visste jag att jag inte ville hålla sittningar för människor eftersom det inte passade mig, men jag anade inte vad det gudomliga hade för planer för mig. Jag var osäker på varför Gud hade gjort mig och min son så här, men det var mer än ett sammanträffande. Jag ägnade mig aldrig åt medial utveckling och gick inga kurser i mediumskap eftersom jag föddes med min förmåga fullt aktiverad. Allt jag lärde mig om min förmåga kom direkt från andarna, bland dem min mormor Nanny. Och jag delade med mig av allt jag lärde mig om andar, energier och medial medvetenhet till Brayden. En kväll, när jag såg på teve, märkte jag att mina handflator alstrade värme på ett mystiskt sätt. Jag gned dem mot varandra och temperaturen steg. Det kändes som om jag hade en osynlig snurrande skiva mitt i varje handflata. Jag lade händerna mitt – 12 –


ATT GE SIG IN PÅ DEN HELANDE VÄGEN

över bröstet. Inom några minuter spred sig den värmande känslan genom kroppen och lade sig som en varm lugnande filt omkring mig. Några dagar senare nämnde jag upplevelsen för en av mina kusiner. Hon sa att mina handchakran hade öppnat sig och att det var vanligt för naturbegåvade healers att deras hand­ chakran öppnades av sig själva. En av mina äldre kusiner undervisade i Reikihealing på första nivån, så jag anmälde mig till en av hennes kurser. På min fars sida av släkten finns det nu femton Reikimästare, inklusive båda mina barn. Många av mina kusiner är klarseende (clairvoyanta eller klärvoajanta) och kan även förnimma saker intuitivt (clairsentienta eller klarförnimmande). Även om de accepterar att de har förmågan att intuitivt se och känna saker är det bara jag, ett av mina syskon och mina båda barn som också är medvetna om att vi har ett intuitivt hörselsinne (clairaudience eller klär­ audiens) och att vi är mediala, men vem vet vad som väntar framtida familjemedlemmar? Jag har upptäckt att när en generation lär sig att acceptera sina förmågor blir de som kommer i nästa generation mer öppna eftersom de lär sig av de äldre. När vi träffas på släktsammankomster surrar det i luften av olika energier. Jag tyckte om att gå kursen för min kusin eftersom hon var en bra lärare. Hon guidade mig med stor medkänsla, och hon sa att Reiki-initieringen bara var en formalitet och att jag var en naturbegåvning när det gällde healing. Jag var tacksam för hennes stöd när jag gav mig in i healingens fascinerande värld. Ju mer jag lärde mig, desto mer välbekant kändes det, som om jag drog mig till minnes något jag alltid hade vetat innerst inne. Jag började med att ge healing till mina familjemedlemmar. När jag gjorde behandlingar använde jag mig inte av Reiki­ – 13 –


M

ånga känner till att det finns andliga medier som tolkar framtiden, men det är bara ett fåtal som känner till att det också finns

healingmedier, som kan lära dig att bekämpa sjukdomar och krämpor på ett fridfullt och skonsamt sätt. Anysia Marcell Kiel tar här med dig på en resa för att väcka din egen healingförmåga och bjuder på sina häpnadsväckande berättelser om speciella livshändelser och möten med klienter under vägen. Lär dig att rensa bort karmiska avtryck, kommunicera med nära och kära i andevärlden, hitta själens väg i ditt liv och mycket mer. Du har för­ mågan att läka dig själv, och även om du inte vet hur du ska gå tillväga än, kommer Anysias erfarenheter och insikter att visa hur du kan omfamna kärleken, leva det liv som det är meningen att du ska leva och förenas med din själ.

Profile for Livsenergi

Upptäck healern inom dig  

av Anysia Marcell Kiel

Upptäck healern inom dig  

av Anysia Marcell Kiel

Advertisement