Page 1

Sveriges största bokklubb FÖR SINNE, KROPP OCH SJÄL!

Medlemstidning • nr 13 • 2017

PERIODENS

LISE BOURBEAU

ÄR TILLBAKA!

ERBJUDANDE!

INTERVJU MED SUCCÉFÖRFATTAREN

Bourbeau förklarar hur du kan läka dig själv.

3

iska t s a t fan den! n a d rbju PLUSERBJUDANDE 1 pluse GLÄDJE! Dalai Lamas och Desmond Tutus älskade bok!

Läk dina inre sår!

BARA 129:- DU SPAR 201:-

PLUSERBJUDANDE 2 Hela ditt inre och finn ditt sanna jag Lise Bourbeaus bästsäljande självhjälpsbok!

BARA 99:- DU SPAR 61:Beställning/ avbeställning oss tillhanda senast

8

oktober

PLUSERBJUDANDE 3 Skapa dig själv på nytt Deepak Chopras klassiker!

BARA 49:- DU SPAR 281:-

söndag 1


J

Du kan påverka mer än du tror!

ag vill börja med att tacka alla våra fina medlemmar för ert engagemang! Varje dag får vi feedback från er på olika sätt och det gör att vi kan utvecklas och bli ännu bättre. Vi fungerar precis som en människa och behöver få påminnelser för att veta i vilken riktning vi ska gå. Och det får vi från er. Mjuka vänskapsknuffar och ibland lite hårdare ”ta-dig-i-kragen”knuffar. Vi är tacksamma för all feedback! Välkommen med mer: vilka ämnen vill ni läsa om, författare och titlar ni längtar efter, hur är böckerna ni får hem... Ring, skicka ett mail eller ett meddelande på Facebook. Det betyder mycket för oss och du kan verkligen påverka! Att kunna påverka är en förmån vi har i livet. Vi kan påverka otroligt mycket, t.ex. i vårt arbete, i vårt samhälle, hur vi har det som familj och våra egna kroppar. Men det är inte alltid vi ser möjligheten. Ofta finns det grus och hinder i vägen. Det är bland annat då det är smart att få en ny bok hem i brevlådan som sätter DIG i fokus och tittar på personen DU med nya ögon, i 360 grader. Lise Bourbeaus bok Läk dig själv – Bli vän med dina fem inre sår är ett väldigt bra exempel. Här ger författaren oss en förståelse för hur smärta påverkar våra liv från första andetaget och vilken roll vårt ego spelar. På ett underligt finurligt sätt kategoriserar hon all möjlig smärta i fem sår som vi alla föds med och förenklar därmed för oss att förstå; var den kommer ifrån, hur vi reagerar när den slår oss och hur vi kan hantera den och finna frid med våra sår. För varje sår du omvandlar till vän påverkar du ditt liv åt det positiva, inte minst dina relationer. Vi har ovanligt stort fokus på DIG i det här numret. Alla Pluserbjudanden* bidrar till att snurra DIG i 360 grader. Missa inte det fina priset på boken GLÄDJE! av Dalai Lama och Mr. Tutu. Vi vill också ge er som vill komplettera biblioteket med Lises böcker ett bra tillfälle till det med Hela ditt inre och finn ditt sanna jag. Och så slumpar vi bort Deepak Chopras Skapa dig själv på nytt för endast 49:- om du samtidigt köper huvudboken. Spännande nytt! Vi har fått möjligheten att vara först ut med Camilla Hosenfelds nya meditations-CD Optimera dina sinnen! Läs om den och hela hennes meditationsserie på sid 16. Det uppskattade kristallsortimentet har kompletterats med nya pendlar. Köp ett helt kit med Lilla pendelboken och en pendel =). Njut av den vackra hösten! Varma hälsningar, Alexandra Jerselius

*Pluserbjudanden är extra förmånliga priser för dig som köper aktuell huvudbok.

KONTAKTUPPGIFTER Livsenergi:

TALSVAR NR: 08-441 34 29  KUNDTJÄNST: 08-737 86 92  FAX: 08-618 48 20  MAIL TILL KUNDTJÄNST: livsenergi@fsys.se PLUSGIRO: 4767600-2  HEMSIDA: www.livsenergi.se  FACEBOOK: @Livsenergi INSTAGRAM: @livsenerginu

2


periodens erbjudande

ERED! RIS ERP SUSP ERBJUDANDEN M PLU

IG! TRIPPELFOKUS PÅ D

Läk dig själv

lai Lama Finn din GLÄDJE! av Da st 129:da och Desmond Tutu. En u

Komplettera din g med Lise Bourbeau-samlin nna jag! sa tt di Hela ditt inre och finn Endast 99:-

Boken som guidar dig att förstå dina inre sår och visar hur du blir vän med dem

u

tt av Skapa dig själv på ny . ra op Deepak Ch Endast 49:-

Hur vi mår idag är ofta följden av omständigheter i vår barndom. Den kanadensiska författarinnan Lise Bourbeau har under många års forskningsarbete i mänskligt beteende, identifierat fem sår från barndomen som påverkar oss genom hela livet: Övergivenhet, Avvisning, Svek, Förödmjukelse och Orättvisa. Läk dig själv – Bli vän med dina fem inre sår är hennes 26:e bok och handlar framförallt om hur vi identifierar och lär oss att acceptera och omfamna dessa fem inre sår. Såren får oss att reagera på undermedvetna känslor och därmed ta på oss olika masker för att klara av att möta livets utmaningar. För att sluta gömma oss bakom våra masker lär Lise Bourbeau ut hur vi samtalar med egot (som är skyldigt till att vi spelar olika roller istället för att bara vara oss själva). Hon menar att först när vi har lärt känna våra egna sår, vad som triggar dem och egots repetitiva röst inom oss, kan vi på allvar förstå oss själva, ta ansvar för våra handlingar och läka på djupet!

Du spar

91:-

DITT MEDLEMSPRIS

239:Ord. ca pris: 330:-

Med periodens erbjudande får du fLERA förmånliga Pluserbjudanden (S.. 23-24)

3 3

VÄND OCH LÄS MER


periodens erbjudande

LÄK DIG SJÄLV - BLI VÄN MED DINA FEM INRE SÅR av Lise Bourbeau, författare och föreläsare

Alla bär vi på minst fyra inre sår Lise Bourbeau arbetade som försäljare när hon började analysera sitt eget och andra människors beteenden och kroppstyper och fann intressanta samband. Hon har sedan dess skrivit 25 böcker utgivna på 20 språk. Samtliga behandlar på något sätt kroppens budskap till oss och hur vi lär oss att tyda dem för att växa. Lises omfattande arbete är grunden till skolan ”Lyssna till din kropp” som hon startade för 35 år sedan.

Avvisningens sår: Väcks till liv från befruktningen till ett års ålder med föräldern av samma kön. Barn som känt sig avvisade tror inte på sin rätt att existera. Deras största rädsla är att få panik och den mask en person med detta sår tar på sig när såret aktiveras är Den undflyendes mask. Kroppen är liten, smal och tunn. Orättvisans sår: Väcks till liv mellan fyra och sex års ålder med föräldern av samma kön. Barn som lidit av kylan från denne förälder och som inte kunnat uttrycka sig eller vara sig själv med densamme. Personen har stängt av sin känslighet eftersom dess största rädsla är andras kyla. Den mask en person med detta sår tar på sig när såret aktiveras är Den rigidas mask. Kroppen är välproportionerlig med rak hållning och smal midja. Övergivenhetens sår: Väcks till liv mellan ett och tre års ålder med föräldern av motsatt kön - barn som lidit av att inte ha fått stödet de hade önskat av denne förälder, som lidit brist på kärlek eller inte fått det i den form de förväntade sig. Ensamhet är deras största rädsla och den mask en person tar på sig när såret aktiveras är Den beroendes mask. Kroppen är lång och smal och saknar spänst. Svekets sår: Väcks till liv mellan två och fyra års ålder med föräldern av det motsatta könet. Barn som blivit besvikna av att inte ha fått så mycket uppmärksamhet som de förväntat sig av föräldern. De har förlorat förtroendet för föräldern som svikit eller manipulerat dem. Deras största rädsla är separation och masken de sätter på sig när såret aktiveras är Den kontrollerandes mask. Kvinnan är bredare över höfterna än om axlarna medan mannen tvärtom har axlar som är bredare än höfterna.

I Läk dig själv – Bli vän med dina fem inre sår delar Lise med sig av sin beprövade teori om hur inre sår, som till exempel Avvisningens sår (att ständigt känna sig avvisad), väcks till liv i barndomen och därefter regelbundet aktiveras genom våra liv. De masker vi tar på oss för att klara av att hantera dessa sår döljer bara hur vi mår för andra människor, medan vi själva fortsätter att lida. En människa som lider av Orättvisans sår tar till exempel ofta på sig den mask som kallas Den rigidas mask, det vill säga att personen reagerar med att bli rigid, stel och kylig vilket döljer att hen känner sig orättvist behandlad. Varje sår förknippas enligt Lise Bourbeau med en kroppstyp och vissa karaktärsdrag. Det här är dock mer tänkt att användas som en mall när du först identifierar dina sår så häng inte upp hela teorin på det. Du kan alltså bära på ett sår trots att du inte känner igen dig i kroppstypen. Det främsta igenkänningstecknet på ett visst sår är dina känslor och de reaktioner som följer på en viss situation. Om du till exempel känner dig åsidosatt i en situation och reagerar med att vilja lämna rummet (Den undflyendes mask) så är det tydligt att du bär på Avvisningens sår. DE FEM INRE SÅREN I KORTHET

I boken förklaras orsakerna till våra fem största underliggande känslomässiga sår. Författaren listar också de känslor som aktiverar såren så att vi kan identifiera maskerna vi använder, öva oss i att lägga dem åt sidan och vara autentiska. Här följer en kort sammanfattning av de fem inre såren: 4 4


FRÅN SÅR TILL LÄKNING - STEG FÖR STEG 1. Ett inre sår aktiveras, vi upplever smärta. 2. För en tiondels sekund låter vi vår mask ta över eftersom vi tror att vi därmed ska lida mindre. 3. Vårt ego vet inte att maskens beteendereaktion skapar mycket obehag inom oss och omkring oss. 4. För att sätta fart på läkningsprocessen måste vi så snabbt som möjligt bli medvetna om att vi inte längre är oss själva. 5. Därefter kan vi observera det inre sår som är aktiverat, väl medvetna om att det är normalt och mänskligt att ha inre sår. 6. Nästa etapp är att prata med vårt ego för att tacka det för att ha velat hjälpa oss och lugna det genom att bekräfta att vi nu vågar vara så som vi vill vara. 7. Vi upphör då med varje beteendereaktion och vårt hjärta är återigen fridfullt.

Förödmjukelsens sår: Väcks till liv mellan ett och är det mer läkande att älska och acceptera dem än tre års ålder med den förälder som kvävde alla former av att motarbeta dem och försöka få dem att försvinna, fysisk njutning. Barn som blivit förödmjukade av en av menar författarinnan. föräldrarna eller båda för att det njutit av sina sinnen. Människor som fått skämmas som barn har frihet som sin största rädsla och den mask som anknyter till detta sår är Masochistens mask*. Kroppen är ofta kort och satt, överviktig eller i varje fall med runda former. SAMTALA MED EGOT

Ett av de bästa sätten att minska smärtan från de inre såren och därmed läka dig själv är att börja samtala med egot, menar Lise Bourbeau. Det är egot som får dig att ta på dig en mask så fort ett sår aktiveras eftersom det tror att det på så sätt hjälper dig att undvika smärtan. Egentligen är det ett sätt att lura sig själv att såret inte existerar, som att sätta på ett plåster eller svälja ett piller. Börja föra en respektfull dialog med ditt ego och förklara att du vill ta dig igenom situationer själv hädanefter. När egots röst inom dig tystnar följer en otrolig lättnad och läkning. Lise råder oss att observera det inre såret istället för att låta masken styra. Inse att den givna situationen eller personen har rört vid till exempel ditt Övergivenhetssår eller ditt sår av Svek och medge att det är mänskligt att ha sår. Eftersom de inre såren ingår i vår livsplan

Du spar

91:-

DITTMEDLEMSPRIS MEDLEMSPRIS DITT

239:-

*En masochist är detsamma som en självplågare, en person som gör sig själv illa – obestämt hur.

Ord.ca capris: pris:330:330:Ord.

Med periodens erbjudande får du fLERA förmånliga Pluserbjudanden (S.. 23-24)

5 5

INTERVJU MED LISE BOURBEAU


Lise Bourbeau, författare till Läk dig själv, berättar:

periodens erbjudande

Jag har ett sår i orättvisa Lise Bourbeau har följt sin genuina nyfikenhet för människor hela livet. Denna 76 åriga kanadensare drivs av att sprida kunskapen om hur vi kan förstå oss själva bättre och leva ett finare liv. Hon har skrivit många böcker i ämnet, drivit en skola i över 35 år och föreläser årligen runt om i världen. Allt handlar om att lyssna på sin kropp. Med Lise Bourbeaus metod blir det både fascinerande, logiskt och mycket enklare än jag kunde föreställa mig. I vårt samtal tar hon oss med bakom kulisserna in på det personliga och ner på djupet. Boken Läk dig själv handlar om att förstå vilka inre sår du har som är aktiva i dig och hur du läker dem. Varför tror du att människan har dessa inre sår?

– Vi föds med dem. De är registrerade i vår själ sedan många tusentals år och har med livet på jorden att göra. All den smärta vi kan gå igenom och uppleva i livet kan fördelas i dessa fem sår som metoden presenterar. Att kategorisera dem gör det lättare för oss att hantera de annars många hundra olika situationerna som kan uppstå. Du talar om fem sår. Kan man vara utan sår eller hur ser det ut?

– Alla människor har minst fyra av de fem såren – Orättvisa, Avvisning, Övergivenhet och Svek – men de kan vara olika tydliga. Ofta upplever människor att det är minst två sår som är mer uppenbara än andra. Förödmjukelsens sår är det enda som inte visar sig hos alla.

Vad är ett sår, hur kan du beskriva dem?

Vad är syftet med att förstå sina inre sår?

– Såren är den smärtan vi kan uppleva i livet och är väldigt starkt kopplat till vårt Ego. När ett av våra sår aktiveras (av någon annans beteende mot dig till exempel) reagerar vi och det är vårt ego som skapar reaktionen.

– Idén är att bli nöjdare med sig själv och mer medkännande med andra människor. Genom att förstå våra egna sår och hur de uttrycker sig kan vi förstå andra. En människas handlingar berättar för mig om de har ett sår som är aktivt vid tillfället. Förstår jag det så vet jag hur jag ska bemöta personen.

Egot låter som något dåligt, är det så?

– Det blir konsekvenser när vi överlämnar oss själva i egots händer vilket vi gör när vi inte är medvetna. Vi har under lång tid gett vårt ego all makt och låtit det styra våra liv. Våra egon har därför vuxit sig enormt starka och skapat mycket smärta i världen. Jag själv är inget undantag. Men när vi blir medvetna om vårt ego och våra handlingar kan vi se klart hur det påverkar våra liv. – Idag finns det många läror och skolor som hjälper oss att förstå kärlek och medvetenhet och de har kommit som ett svar på denna utveckling. Det jag lär ut är en av dessa skolor.

DITT MEDLEMSPRIS

239:Ord. ca pris: 330:-

Du spar

91:-

fakta om periodens erbjudande

LÄK DIG SJÄLV - BLI VÄN MED DINA FEM INRE SÅR Bestnr: 121804

Författare: Lise Bourbeau

Antal sidor: 211, Inbunden Ordinarie ca pris: 330:

Ditt medlemspris: 239:-

Kom ihåg! 6

Beställning/ avbeställning oss tillhanda senast

8

oktober

söndag


och förminskade mig själv – För att ge ett exempel. Min förra man hade ett tydligt sår av övergivenhet. Om jag visste då vad jag vet idag så hade jag aldrig skiljt mig från honom. Då hade jag förstått hur jag skulle bemöta honom. Du hänvisar till Livets triangel i boken Jag älskar andra, Andra älskar mig, Jag älskar mig själv. Hur ser du på den?

– Livets triangel är ett andligt faktum. En sanning. Vi är ansvariga för allt vi skapar i våra liv. Triangeln hjälper oss att bli mer medvetna om det. Om vi är vän med triangelns budskap har vi bättre förutsättningar till goda relationer. Kan du ge exempel på det?

– När du tänker att någon är orättvis mot dig så är det ditt ego som pratar. Vad du egentligen gör är att du dömer den här personen istället för att fråga dig själv ”vad är det han triggar i mig, vad jag kan lära mig här”. Han drar din uppmärksamhet till något hos dig själv som du inte respekterar. Ta reda på vad det är. – Jag försökte ändra på min ex-man i 15 års tid. Jag behandlade honom som ett barn och anklagade honom för att

vara oansvarig. Egentligen var det jag själv som behövde förändra mig. Har du något knep, eller snabbtips för att komma på rätt bana?

– Vi ska veta att vi tittar i en spegel när vi möter andra. Jag ställer mig ofta frågan: ”Vad är det hos den här personen som stör mig, eller får mig att reagera?”. Använd den tekniken ett par gånger om dagen så kommer det sakta leda dig till att acceptera dig själv. Vad är det som har lett dig in på denna väg i livet?

– Jag har alltid varit intresserad av människor och studerat beteenden i alla år. När jag var liten och en av 11 syskon så kunde jag till exempel iaktta samspelet mellan mina systrar och mamma, hur de betedde sig mot varandra, och hur de reagerade. När jag blev äldre och jobbade som säljare förstod jag hur jag skulle bete mig med olika människor och vad mina kunder behövde. Jag tyckte det var väldigt spännande och började även läsa mycket böcker på ämnet. Idag lär jag ut mina studier genom att göra

LISE BOURBEAU ”Jag har levt 100 liv i detta” Titel: Jag bär många hattar men brukar presentera mig som författare och föreläsare Familj: En man, tre barn och åtta barnbarn mellan 17-27 år Bor: Uppe i bergen norr om Montréal, Kanada Läser: Jag har alltid tre böcker igång parallellt, alltid om psykologi. Intressen: ALLT! Jag är en väldigt upptagen person och gillar allt möjligt – att arbeta, skapa, dansa, umgås med min familj, laga mat… Det som ger mig allra mest energi är när jag lär mig något nytt. 7

det komplicerade till något enkelt och lättillgängligt för många. Lise har föreläst och hållit i workshops om budskapen vår kropp sänder oss i över 50 år. Skolan Lyssna på din kropp startade för 35 år sedan. Jag ställde en fråga till henne om hon har någon dold talang och fick ett väldigt personligt svar: – Jag har många talanger men ingen dold. Och jag brukar tacka universum för alla mina talanger. Du förstår, jag har ett sår i orättvisa och trodde länge att det var orättvist att ha många talanger. Så jag förminskade mig själv för att inte visa allt jag kunde. Det är ett typiskt exempel på hur vi saboterar för oss själva. Med all den erfarenhet du har, och allt arbete du lagt på dig själv, är du på en bra plats i livet?

– Det känns som om jag har levt 100 liv i detta. Allt blir så mycket lättare när du slutar att döma och kritisera. Idag upplever jag äkta lycka i mina relationer både med min man, ex-man och mina barn.

”Du kan inte bli det du vill vara såvida du inte har accepterat att vara det du inte vill.”


!

FRAKTFRITT REA BOK- REA BOK- REA BOK- REA BOK- REA BOK- REA BOKlar för När du hand0:över 50 !

Bestnr: 119371

Du spar

241:JUST NU!

89:-

Den femte grundstenen – din guide till självkännedom Av Don Miguel Ruiz, Don José Ruiz

I Den femte grundstenen samarbetar don Miguel Ruiz med sin son don José Ruiz för att ge ett nytt och uppfriskande perspektiv på de fyra grundstenarna och en kraftfull ny överenskommelse som kan förvandla livet till ett himmelrike: den femte grundstenen. Den femte grundstenen leder till en djupare medvetenhet om vilken kraft vi besitter och hjälper oss att hitta tillbaka till den äkthet som vi föddes med. I den här uppföljaren påminns vi om den största gåva vi kan ge till oss själva: friheten att vara den du verkligen är. Inb. 207 sid.

Du spar

281:-

JUST NU!

49:-

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 212:-

Du spar

271:-

Bestnr: 119232

Solomon talar Av Eric Pearl & Frederick Ponzlov

Guidad av Solomon, en multidimensionell intelligens som talar genom Frederick Ponzlov, får du ta del av det som idag kallas reconnective healing. Nu kan du själv upptäcka och överföra dessa insikter i ditt liv som har revolutionerat begreppet healing och som ger oss nyckeln till den enorma kraft som vi alla bär inom oss. Inb. 192 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 224:-

Bestnr: 115320

Tusen ord för glädje : lev i harmoni med världen Av Byron Katie och Stephen Mitchell

Här reflekterar Byron Katie kring Tao Te Ching, det stora kinesiska verket som har kallats den visaste bok som någonsin skrivits. Hon ger dig en inblick i hur tillvaron ter sig för någon som i tjugo års tid har levt med den glädje och vänlighet som Lao Tzu skrev om. Inb. 309 sid.

JUST NU!

59:-

Ord. ca pris: 330 kr. Klubbpris: 184:-

Bestnr: 108394

Den nya Kamasutra

JUST NU!

Av Richard Emerson

79:-

Den ursprungliga Kamasutra, skriven av den indiske filosofen Vatsyayana för nästan 2 000 år sedan, är världens genom tidernas mest inflytelserika sexhandbok. I DEN NYA KAMASUTRA tolkas Vatsyayanas tankar och upptäckter i ord och bild för en ny generation. Inb. 320 sidor.

JUST NU!

Du spar

89:-

241:-

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 234:-

Du spar

Du spar

251:-

261:-

Bestnr: 119212

Kraften bakom magin:

Bestnr: 740618

behärska grunderna i all magi

Din drömguide

Av Mya Om

En handbok om magi för kärlek, lust och relationer. Med hjälp av den här boken om praktisk magi skapar du ett balanserat, lyckligt kärleksliv. Boken är skriven för häxor, hedningar och andra magiker, och den avslöjar hur du börjar med att bygga upp självkänsla och kärlek till dig själv för att sedan använda den energin till att finna en partner eller hitta tillbaka till glöden i en befintlig relation. Inb. 184 sid.

Av Sylvia Browne

I Din drömguide öppnar Sylvia Browne ett fönster in i själen och en port till andra sidan. Sylvia illustrerar sina upptäckter med de inspirerande berättelser från verkligheten som är utmärkande för hennes böcker. Samtidigt visar hon hur våra drömmar påverkar allt från våra minnen till vår hälsa, vårt välbefinnande och våra relationer. Vi kan åstadkomma positiva förändringar genom att ta fasta på de budskap som våra drömmar ger oss. Och vi kan återknyta kontakten med våra kära bortgångna genom det särskilda medvetandetillståndet i drömmarna. Inb. 300 sid.

JUST NU!

69:-

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:-

Bestnr: 103361

Överlevaren

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:-

Av Benny Rosenqvist

Benny Rosenqvist är en överlevare i flera bemärkelser. Han har överlevt en grym barndom samt en trafikolycka som ledde till en nära-döden-upplevelse. Hans mediala gåva väcktes av den upplevelsen. Ur Bennys traumatiska barndom föddes intuitionen och känsligheten som han använder sig av i sitt mediala arbete. Med boken Överlevaren vill Rosenqvist visa oss hur hans mediala gåva har gjort det till en livsuppgift för honom att skänka hopp och glädje till sina medmänniskor. Inb. 176 sid.

JUST NU!

59:-

Du spar

271:-

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 199:-

JUST NU!

Du spar

139:-

151:Bestnr: 119306

Meditationens hemligheter Av Davidji

Under tusentals år har människor försökt nå fram till stillheten och tystnaden som finns i deras inre för att hitta sitt djupaste själv. I Meditationens hemligheter visar Davidji vägen dit, samtidigt som han gör metoden begriplig och leder dig ut på en storslagen resa in i ditt eget medvetande. På några minuter lär du dig hemligheten att meditera och att leva ett enklare och lyckligare liv. Inb. 220 sid.

Bestnr: 118741

JUST NU!

59:-

Du spar

271:-

Ord. ca pris: 290:- Klubbpris: 219:-

8

Universums tolv energier Av Niclas Thörn & Ulf Andersson

Låt Universums tolv energier ta dig med på en magisk och förtrollande resa som ger dig kunskapen och verktygen till att transformera dig själv till både ande, kropp och själ. Låt Universums tolv energier hjälpa dig att finna ditt speciella livssyfte, skapa balans i din vardag, manifestera hälsa och helhet, upptäcka och utveckla dina dolda talanger, befria dig från försvagande livsmönster och hinder. Inb. 210 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 204:-


FRAKTFRITT! REA BOK- REA BOK- REA BOK- REA BOK- REA BOK- REA BOKlar för När du hand0:över 50 !

Bestnr: 704779

Det oändliga sinnet Av Betty Shine

I Det oändliga sinnet presenterar Betty Shine bevis som hon samlat på sig under det senaste kvartsseklet, bevis för att det finns ett sinne som är oberoende av hjärnans biologiska funktioner. Boken skildrar många intressanta och fängslande historier om bevis på själens fortlevnad och kontakter med patienter som ligger i koma. Inb. 213 sid.

JUST NU!

69:-

Ord. ca pris: 330 kr. Klubbpris: 185:-

JUST NU!

Du spar

59:-

Du spar

271:-

261:-

Du spar

251:-

Bestnr: 740197

Antistressguide

Bestnr: 119471

Helande minnen från tidigare liv Av Atasha Fyfe I Helande minnen från tidigare liv får vi ta del av många fascinerande och dramatiska berättelser om historiska hemligheter, forntida visdom och bortglömd kraft. Med råd och övningar vägleds läsaren till hur man når den skattkista som tidigare liv utgör. Inb. 264 sid. Ord. ca pris: 330:-

Av Suzannah Olivier

Känner du dig ofta trött och orkeslös utan att veta orsaken? Känner du dig utbränd och blir ofta förkyld eller får maginfluensa? Lider du av humörsvängningar och blir lätt arg eller irriterad? Har du svårt att koncentrera dig eller att klara av din arbetssituation? Eller vet du redan om att du är stressad, men inte vad du ska göra åt det? Inb. 160 sid.

JUST NU!

79:-

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 229:-

Klubbpris: 259:-

Bestnr: 103191

Leva i glädje Av Ewa Forkélius

Du spar

I alla tider har vi fascinerats av de människor som har förmågan att se livet från ett högre perspektiv de så kallade andliga mästarna. Ett tillstånd som vi tror är omöjligt att uppnå för oss “vanliga”. Men det är inte sant: du kan skapa precis det liv du önskar. Du kan gå från smärta till glädje utan att släppa dina materiella behov eller upphöra med sådant du kanske behöver. Inb. 172 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 199:-

JUST NU!

Du spar

79:-

251:-

201:-

JUST NU!

129:-

Du spar

JUST NU!

Bestnr: 119838

Förverkliga dina önskningar Av Wayne W. Dyer

281:-

49:-

Wayne W Dyer är internationellt erkänd inom självutveckling och healing. I Förverkliga dina önskningar ger han sin personliga syn på hur man kan nå framgång och lycka genom att använda sitt inre, högre själv. Vi får lära oss att vi alla är gudomliga och att när vi bejakar detta gudomliga inom oss är ingenting omöjligt. Här finns grunden i konsten att göra verklighet av det som finns i våra tankar. Inb. 222 sid.

Bestnr: 740614

Din dagliga karma Av Carmen Harra

I Din dagliga karma ber Carmen Harra dig följa med på en resa som leder till healing och insikt. Hennes egen andliga biografi, som börjar med en nära-döden-upplevelse hon hade som liten flicka, verklighetsskildringar från hennes arbete med klienter och förutsägelser om kommande händelser inspirerar dig att sätta igång med din egen andliga utveckling. Med dynamiska, individuellt utformade meditationsövningar, visualiseringar får du hjälp att bearbeta och lösa dina speciella problem. Inb. 220 sid.

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:-

Bestnr: 704925

Vägen till kraft: Snabbmat för själen, Bok 1 - 2

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:

Av Barbara Berger

Du spar

251:-

JUST NU!

79:-

Vägen till kraft är en självhjälpsbok som du snabbt tar till dig. Boken är upplagd som en snabbkurs där Barbara Berger lär ut en teknik som är lätt att ta till sig och som grundar sig på hur det undermedvetna fungerar. Du får effektiva tekniker för problemlösning vare sig det gäller din hälsa, ekonomi eller livs- och relationsfrågor. Inb. 200 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 174:-

JUST NU!

Du spar

59:-

Bestnr: 740613

Medveten närvaro:

den buddhistiska vägen till kärleksfullt hjärta

Du spar

JUST NU!

271:-

59:-

Bestnr: 740711

Själens visdom:

Av Sylvia Boorstein

guiden till schamansk healing och livsvisdom

Enligt Buddha är vänlighetens väg också lyckans väg. Nu har Sylvia Boorstein tagit upp den 2500 år gamla träningen att utveckla egenskaper hos ett medkännande hjärta - kärnan i Buddhas egen lära - och göra den tillgänglig för alla. Boorstein kombinerar traditionella buddhistiska läror och liknelser med historier ur sitt eget liv, liksom med enkla meditationsövningar, för att visa hur tillämpningen av Medveten närvaro kan leda till den fulländning som vi alla strävar efter. Inb. 272 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:-

271:-

Av Pether Larsson och Niclas Thörn

Låt Själens visdom hjälpa dig att finna svaren på dina frågor, skapa helhet och glädje och frigöra dina inre krafter. I Själens visdom finner du kunskapen och redskapen för din inre utveckling som den schamanska visdomsvärlden ger. Det är en rik källa att ösa ur när du söker själslig balans. Inb. 200 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:-

9


AKTFRITT!

FR lar för BOKNYHETER När du hand0:er 50 ! öv

Stressa av!

Må bra!

Klubbpris

Bestnr: 121770

Döstädning:

Ingen sorglig historia

179:Du spar

106:-

Av Margareta Magnusson

Döstädning: att sortera, rensa och kategorisera en människas lösören. Ursprungligen inför en förestående död, men i vardagligt tal även något att göra för att skapa ordning i livet – för att hitta skräpet som kan slängas, sakerna med affektionsvärde eller de riktiga dyrgriparna. Det är en glädjefylld, rörande och uppfriskande bok om resan att gå igenom allt det man samlat på sig Lär dig under en livstid. Inb. 170 sid. släng

Rädda din hälsa - skippa socker!

Ord. ca pris: 285:-

a skräpet!

Klubbpris

239:Du spar

70:-

Klubbpris

229:-

Bestnr: 121765

Du spar

Bevisen mot socker

61:-

Av Gary Taubes

Gary Taubes ställer socker inför rätta. BROTTET består av att ha orsakat en rad epidemier av allvarliga och ofta dödliga sjukdomar, som diabetes, hjärtsjukdomar, cancer, stroke och Alzheimer. DEN HUVUDMISSTÄNKTE, socker, är en blandning av ungefär lika delar fruktos och glukos, som återfinns i sackaros (strösocker) och fruktosrik majssirap, ingredienser som är vida spridda i vår kost. Inb. 300 sid.

Bestnr: 121771

Bli vän med din stress: ACT – så funkar det

Ord. ca pris: 309:-

Av Petra Kahn Nord

Stress är en naturlig och ofrånkomlig del av livet. Det är när den gör att man mår dåligt, och när den börjar styra ens riktning i livet, som det kan bli ett problem. Författaren visar hur man med hjälp av terapiformen ACT, Acceptance and Commitment Therapy, kan få ett rikt, lyckligt och hälsosamt liv genom att acceptera negativa känslor som stress, oro och Acceptera ångest. Inb. Ord. ca pris: 290:dig själv so m du är!

Bli din egen bonde! Klubbpris

229:Du spar

61:-

Bestnr: 121772

Klubbpris

Vem bestämmer över din tid? Konsten att frigöra tid och

229:-

energi

Du spar

Av Petra Brask

90:-

Försöker du lösa ditt livspussel, men har för många bitar? Trots alla tidsbesparande uppfinningar som till exempel tvättmaskiner, snabbmat och smarta mobiltelefoner, upplever vi att vi har mindre tid än någonsin? Målet med boken är att visualisera och tydliggöra hur vi använder vår tid och hur vi kan få ut mer av dygnets 24 timmar. Du får del av de bästa Ta dig ur tipsen som hjälper dig att frigöra ekorrtid och energi. Inb.

Bestnr: 121766

Bondens skafferi: Recepten och teknikerna för att äta bättre Av Niklas Kämpargård

Ta del av säsongens utbud av färska delikatesser och bevara smak, doft och välbehag inför vintern. I Niklas Kämpargårds nya bok Bondens skafferi får läsaren lära sig att ta hand om gårdens, skogens och de öppna viddernas råvaror, får ta del av de nedärvda knepen om hur man med hjälp av klassiska tekniker kan göra det absolut bästa av dem. I boken finns också resonemang kring mathantverk och tradition. Inb. 158 sid. Ord. ca pris: 319:-

Ord. ca pris: 290:-

10

hjulet!


AKTFRITT!

FR lar för BOKNYHETER När du hand0:er 50 ! öv

Kreativitet!

Klubbpris

179:Du spar

90:-

Bestnr: 121773

Klubbpris

199:-

Bestnr: 121785

Stillhet i tidens larm: Glädjen i att

Mitt liv

Du spar

– Boken om mig

stänga världen ute

86:-

Av Moa Edlund

Av Erling Kagge

Bevara dina minnen i den här fantastiskt fina boken! Mängder av frågor och olika kategorier hjälper dig att få med allt du vill berätta om. Om släkten och familjen, jobbet, resorna, vännerna, platserna du bott … Om vardag, fest och allt däremellan. Alla perioder får sin plats – från barndomen genom vuxenlivet fram till dina äldre dagar. Du kan skriva boken oavsett var du befinner dig i livet. Inb.

Vad är stillhet? Var finns den? Den norske äventyraren Erling Kagge ställer tre frågor - och ger trettiotre försök till svar. Med utgångspunkt från ett middagsbordssamtal med sina tre döttrar går svaren på frågorna via hans fantastiska resor; ensam på skidor till Sydpolen, vandrande i New Yorks underjordiska tunnlar, seglande över Atlanten eller klättrande på Brooklyn Bridge i soluppgången. Inb. 136 sid.

Ord. ca pris: 285:-

Ord. ca pris: 269:-

Stillhet - en exklu siv lyx som ä r gratis!

Följ Fredrik p å hans inre resa till balansen !

Skriv din egen biografi!

Klubbpris

79:Du spar

10:-

Bestnr: 121784

Måla kinesiska tecken:

lär om det kinesiska horoskopet och hur du får din stela nacke smidigare!

Klubbpris

229:Du spar

110:-

Av Lilly Xie

Det här är ingen vanlig målarbok, utan en hybrid som samtidigt berättar om lyckobringande symboler i Kina, det kinesiska horoskopet och om varför tecknet för kärlek saknar sitt hjärta. Du får också veta hur du mjukar upp nacken med en enkel serie huvudrörelser vilka följer streckordningen för det kinesiska tecknet som betyder frukt. Måla själv eller ge bort till den som vill ha en annorlunda målarbok. Häftad. 40 sid. Ord. ca pris: 89:-

Bestnr: 121769

Fredrik 2.0 Av Fredrik Eklund

Efter 13 år i New York från att ha varit okänd till att bli stadens toppmäklare, stjärna i tv-serien Million Dollar Listing med miljontals fans runtom i världen samt författare till dundersuccén Sälj! fann sig Fredrik plötsligt vilse i tillvaron. Pengar och framgång är inga garanter för ett lyckligt liv. Det är vida mer värt att finna frid och harmoni inom sig och att acceptera och förlåta sig själv. Inb. 250 sid.

En annorlun da målarbok att ge bo rt!

Ord. ca pris: 339:-

Klubbpris

129:-

Klubbpris

Bestnr: 121767

Revan i horisonten Av Lee Seger

30:-

Du spar

71:-

Om att hitta kärleken till sig själv efter en skilsmässa, eller när helst det behövs Veras liv är bra. Skilsmässan var smärtfri, jobbet är toppen, barnen har det bra och hon är tillfreds med livet. Eller? Någonting inom henne pockar på uppmärksamhet och när hon ställs inför frågan vad det skulle innebära att på djupet älska sig själv, känner Vera att hon är tvungen att hitta svaret på den frågan. Inb. 225 sid. Hitta Ord. ca pris: 290:-

Du spar

219:-

Bestnr: 121786

I det vilda: målarboken Av Daisy Fletcher

Ge dig in på en resa genom en förtrollande vacker skog och färglägg de djur och växter du möter längs vägen. Daisy Fletcher är illustratör och har specialiserat sig på det surrealistiska och sensuella, med inspiration från naturen. Häftad. 84 sid. Ord. ca pris: 159:-

Förtrollan de vacker målarbok !

kärleken till dig själv!

11


FRAKTFRITT!

lar för BOKNYHETER När du hand0:er 50 ! öv

Universums hemligheter

Klubbpris

229:-

Klubbpris

425:Du spar

234:-

Du spar

61:-

Bestnr: 121783

En kurs i mirakler

Bestnr: 121776

Av Helen Schucman

Fördel ADHD

En kurs i mirakler är en av de mest uppmärksammade och tongivande böckerna inom andlighet som handlar om hur vi genom träning kan genomskåda den illusoriska verkligheten och nå fram till vårt naturliga tillstånd av kärlek. Den första svenska kompletta utgåvan tryckt på bibelpapper. Förutom En kurs i mirakler innehåller den även tilläggen Psykoterapi: syfte, process och utövande och Bönens sång. Inb. 1 439 sid.

Av Anders Hansen

Känner du någon som är driven, kreativ, orädd, ifrågasättande, flexibel, envis och initiativrik? Som ofta tänker utanför boxen och verkar kunna skaka av sig nästan vilken motgång som helst? I dag tror man att dessa delvis nedärvda personlighetsdrag var nödvändiga för att våra förfäder skulle överleva. Det var helt enkelt en stor fördel att ha vissa egenskaper, som vi i dag betraktar som en diagnos. Inb. 200 sid.

Ord. ca pris: 659:-

Din komplett a guide till andlighe t!

Olika är bäst!

Klubbpris

Bestnr: 121782

Kosmiskt pussel:

försöken att förstå universum Av Joanna Rose

Bestnr: 121775 Vi måste prata: Lätta lösningar på svåra samtal

229:Du spar

56:-

Av Elaine Eksvärd

Klubbpris

219:Du spar

91:-

Vad tycker människor är läskigast när det gäller kommunikation? Jo, bland annat att avsluta en relation, ge feedback, kallprata, sälja in sina egna goda egenskaper och våga säga ifrån. Retorikexpert Elaine Eksvärd rankar här våra tio värsta samtal i vardagen och ger retoriska lösningar på problemen. Med tydliga tips, knep och humor inspirerar hon till tryggare kommunikation. Inb. 281 sid. Lär dig Ord. ca pris: 310:tackla all a sorters samtal!

En dag för ungefär tjugo år sedan upptäckte forskarna helt oväntat att någonting sträckte ut rymden och fick den att expandera i allt snabbare takt. Detta något kom att kallas mörk energi. Ingen vet vad det är mörk energi är ytterligare en okänd bit i det stora kosmiska pusslet. De senaste decennierna har varit kosmologins guldålder. Samtidigt har det lett till fler och större gåtor. Inb. 370 sid. Ord. ca pris: 285:-

Ord. ca pris: 290:-

Läs om det vi vet att vi inte vet!

Klubbpris

Klubbpris

159:Du spar

70:-

219:-

Bestnr: 121764

Du spar

Blå Gudinnan:

60:-

moderkultur i Europa Av Helena Frykstrand, Pia Haxner

En varm, gripande och spännande berättelse om livet under stenåldern för 14 000 år sedan, som aldrig tidigare har skildrats på detta sätt. Författarna låter oss följa med på en resa tillbaka i tiden när kvinnorna styrde med kärlek och rättvisa. Då var det naturligt att man tog hänsyn till energier och osynliga väsen. Naturen och Moder Jord betraktades som levande och var fyllda av liv som ärades och Läs om respekterades. Häftad. 203 sid. kampen m ot Ord. ca pris: 229:de mörka makterna !

Bestnr: 121777 Oro: Att leva med tillvarons ovisshet Av Anna Kåver

Oron är mänsklig, begriplig och till och med konstruktiv ibland. Men den kan också försvåra dina möjligheter att leva fullt ut. För en del är varningslampan alltid tänd och livet blir en utmattande kamp mot hotande problem och faror. Anna Kåver ger dig här kunskap om oro ur tre olika perspektiv: det existentiella, det psykologiska och det biologiska. Inb. 160 sid. Ord. ca pris: 279:-

Släpp de n giftiga oron!

12


FRAKTFRITT!

lar för BOKNYHETER När du hand0:er 50 ! öv

Klubbpris

Klubbpris

219:-

199:-

Du spar

Du spar

60:-

Bestnr: 121778

86:-

Fingertoppskänsla: En nödvändig manual i social kompetens Av Henrik Fexeus

Personer som har fingertoppskänsla utmärker sig genom sin unika lyhördhet och inkännande förmåga. De utses ofta till ledare, befordras snabbare och skapar på kort tid djupa relationer till sina medmänniskor. De är mästare på att guida sina medmänniskor rätt och löser allvarliga konflikter innan någon hunnit bli röd i ansiktet. Det är människorna som aldrig kallpratar och som du längtar efter att träffa igen, då de gör ditt liv meningsfullt. Inb. 300 sid.

Utveckla din sociala su perkompete ns!

Så sätter du gränse r!

Bestnr: 121805

Hitta din känslostyrka

Ord. ca pris: 279:-

Av Doris Dahlin & Maggan Hägglund

Ny bok av författarna till Drunkna inte i dina känslor! I Maggan Hägglunds och Doris Dahlins nya bok Hitta din känslostyrka skriver de om det viktiga och svåra med att vara högkänslig och att sätta gränser. Det är en bok om att lära sig att säga nej på ett bra sätt och att hitta balansen mellan att freda sitt eget område och dela livet tillsammans med andra. Inb. 144 sid. Ord. ca pris: 285:Klubbpris

Klubbpris

199:-

219:-

Du spar

Du spar

89:-

67:-

Bestnr: 121779

Din guide till zenbuddhism !

Av Charlotte Lindberg

Alldeles oavsett om din dröm är liten eller stor, en vag önskan eller hela meningen med livet så kan det vara svårt att ta första steget för att förverkliga den. Nå din dröm hjälper dig att komma igång och ger dig värdefulla verktyg för att du ska kunna nå ditt mål. Här finns en mängd tänkvärda råd och tips för den som vill komma närmare sin dröm och att vägen mot drömmen är värdefull i sig själv. Inb. Ord. ca pris: 288:-

Bestnr: 121801

Frisk utan flum: En

219:Bestnr: 121780

Hjälp Tack Wow:

De tre böner du hehöver

vetenskaplig väg till bättre hälsa

Du spar

249:Du spar

70:-

Av Maria Ahlsén, Jessica Norrbom

66:-

I den växande hälsoindustrin är det inte alltid lätt att navigera mellan det som faktiskt fungerar och det som ibland är direkt hälsovådligt. Följ med på en resa där vanliga människor får testa att leva enligt vetenskapligt grundade riktlinjer om hälsa, mat och träning och se hur små förändringar kan ge stora och mätbara hälsovinster. Äntligen en bok som tar ett helhetsgrepp baserat på Räta ut det senaste inom forskning. Inb. fråge-

Av Anna Lamott

I boken sammanfattar Lamott allting som hon har lärt sig om bön till de tre mest nödvändiga bönerna: Hjälp, Tack och Wow. Dessa böner - att be om hjälp från en högre makt, att uppskatta det goda som vi har fått och att känna förundran över världen runt omkring - kan hjälpa oss genom vardagen och visa en Bästsälja re väg fram genom livet. Speciellt på New Y ork under tuffa tider. Inb. 150 sid. Times Ord. ca pris: 285:boklista!

Ord. ca pris: 319:-

13

Av Robert Aitken

Ord. ca pris: 286:-

Klubbpris

Klubbpris

Zenbuddhismens väg

Zenbuddhismens väg är en ingående introduktion och handbok för nybörjaren, men även inspirerande för den erfarne utövaren. Steg för steg vägleder här den erfarne amerikanske zenmästaren Robert Aitken läsaren hur man utövar zazen, zenbuddhistisk meditation. Han beskriver olika sittställningar, hur man andas, frågor och problem man kan möta på vägen och studiet av koaner, dialoger och klassiska fall. Sedan Aitkens Taking the Path of Zen kom ut 1982, har den varit en av de främsta och mest lättillgängliga introduktionerna till zenbuddhism som skrivits. Häftad. 160 sid.

Ingen dröm är fö r stor eller för liten!

Nå din dröm: Våga följa drömmen – och lyckas!

Bestnr: 121781

tecknen!


FRAKTFRITT!

KOST & HÄLSA

lar för När du hand0:över 50 !

ät dig frisk

Klubbpris

189:-

Bestnr: 121793

Ät dig frisk!

Naturens skafferi:

Du spar

recept med smaker från skog och mark

70:-

Av Louise Bondebjer

Ta vara på allt vackert och smakrikt i skog och trädgård! Bär, rotfrukter, svamp och kål den här boken ger dig ljuvliga recept med det som finns i naturens generösa skafferi. Den ger dig inspiration att såväl använda välkända råvaror på nya sätt som att ta vara på naturens gåvor så som man gjorde förr. Kanske får du också inspiration att ge dig ut i naturen och ta för dig av säsongens skatter! Inb. 141 sid. Odla, Ord. ca pris: 259:plocka och laga!

Klubbpris

149:Du spar

70:-

Bestnr: 121799 Hälsan skafferi: håll dig frisk med antiinflammatorisk mat Av Tiina Lindström Hälvä

Från råsmart ti ll Matsmart !

Äter vi för mycket sur mat (som snabbmat, alkohol och socker) rubbas kroppens pH-balans och den går miste om nödvändiga mineraler som kalcium, kalium och magnesium. Om vi istället äter grönsaker och annan oraffinerad mat som är rik på dessa näringsämnen fylls buffertarna ständigt på. Kroppen behöver inte kämpa så hårt för att hålla blodet balanserat och då fungerar alla andra kroppsliga funktioner bättre. Inb. 128 sid. Ord. ca pris: 219:-

Klubbpris

119:-

Lindrar magbesv är!

Du spar

Bestnr: 121768

40:-

Matsmart familj Av Ulrika Hoffer

God nattsömn och sprittande träningslust. Motivation att hålla fast i goda vanor, stabilt blodsocker, massor av energi och starkt immunförsvar. Låter det som något du och din familj skulle vilja ha, men har svårt att få till? Ulrika Hoffer uppfann konceptet ”råsmart” när hon själv var mitt i småbarnsåren och behövde en nystart. Få tips om hur man gömmer grönsaker i barnens favoriträtter och lagar god mat. Danskt band. Ord. ca pris: 159:-

Klubbpris

Bestnr: 121798

Clean Reset:

3 effektiva steg till din läkande kost

199:Du spar

91:-

Av Victoria Carinci, Katarina Hagberg

Klubbpris

179:Du spar

69:-

Bestnr: 121794 FODMAP kokboken: 125 recept som får din mage i balans Av Lucy Whigham

FODMAP-kosten är vetenskapligt underbyggd och rekommenderas bl.a. inom svensk sjukvård. Mathållning med låg FODMAP kan lindra allvarliga magbesvär och används både för att råda bot på problem med ballongmage och för att dämpa inflammation vid Crohns sjukdom. Inte minst personer med celiaki, magkatarr och IBS har hjälpts av att hålla sig till mat med låg FODMAP. Inb. 224 sid. Ord. ca pris: 248:-

14

Går du runt och mår halvdant? Har du ofta huvudvärk, låg energi eller dras med magbesvär? Känner du dig deppig i största allmänhet, men vet inte varför? Hur skulle ditt liv se ut om du inte hindrades av olika ohälsosymtom? Med Clean Reset kan du effektivt ta reda på om det finns någonting i din kost som hindrar dig från att du ska må optimalt. Inb. Ord. ca pris: 290:-

Må bra inifrån och ut!


FRAKTFRITT!

KOST & HÄLSA

lar för När du hand0:över 50 !

Vegetariska tips

Nyttigt & gott

Klubbpris

Bestnr: 121788

Vegetariskt 30 goda rätter på 7 min

129:-

Klubbpris

Du spar

109:-

Bestnr: 121790

40:-

Du spar

Power bowls:

60:-

Allt du behöver i samma skål

Av North Compo Bernard, Nicolas Gallois

Av Kate Turner

I denna nya serie, 7 minuter i köket, är enkelhet och upplevelse två ledord. Denna bok visar hur enkelt det är att laga vegetarisk god vardagsmat och är den första av två böcker som släpps på svenska marknaden. Den kommer att kompletteras med fler titlar framöver. Alla recepten bygger på balanserade måltider men ofta med en oväntad twist. Twista Danskt band. 80 sid. till maten Ord. ca pris: 169:du äter!

Nyttiga skålar fyllda till brädden med näringsrika och goda ingredienser hjälper dig att hålla jämn energinivå hela dagen. Att få i sig dagsbehovet av frukt och grönt blir enkelt med ett tjugotal recept som både gör och smakar gott. I Power Bowls finns superföda till frukost, lunch och middag - till och med som mellanmål när du är på språng. KarSenaste tonnage. 72 sid. trenden ti Ord. ca pris: 169:ll hälsosam mat!

Klubbpris

219:Du spar

73:-

Klubbpris

Bestnr: 121789

219:-

100 recept utan kött och fisk

Du spar

Av Stephanie de Turckheim

66:-

Mat kan vara oerhört smakfull och tilltalande utan vare sig kött eller fisk. Kroppen mår bra av färsk mat och denna bok handlar inte om en diet utan tar fasta på hälsosamma ingredienser och smaker som varje årstid för med sig och är indelad efter de fyra årstiderna. Lek med grönsaker, spannmål eller färskost och addera örter, torkad frukt och väldoftande oljor. Och för den ultimata upplevelsen, servera med stil. Inb. 224 sid.

Det ska vara gott och vackert!

med vitaminer, mineraler och antioxidanter Av Eliq Maranik

Oavsett anledning så finns det smoothies för de flesta behov. En välkomponerad hälsosmoothie är uppiggande, renande, stärkande och viktbalanserade. Kroppen stärks och välbefinnandet ökar. Inb. 176 sid. Ord. ca pris: 285:-

Ord. ca pris: 292:-

Smoothie s för alla!

Klubbpris

179:-

Klubbpris

Bestnr: 121797

Green Kitchen at Home:

Enkel och hälsosam vegetarisk mat att njuta av varje dag

249:-

Du spar

Bestnr: 121800

Du spar

106:-

Grytor med tillbehör

90:-

Av Monika Ahlberg

Av David Frenkiel, Luise Vindahl

Grytor med tillbehör innehåller allt för grytälskaren! Här finns såväl vegetariska grytor som grytor med fisk och skaldjur samt fågel och kött. Jag bjuder även på en och annan viltgryta samt några för veganen. Och missa inte de goda tillbehören som kan kombineras nästan hur som helst. Inb. 100 sid.

Här finns de sanna favoriterna. Snabblagade och barnvänliga recept för stressiga vardagar, desserter och frukostar, men även helgens stora middagar med guldkant. Författarna avslöjar de hemliga tricksen och genvägarna som gör det möjligt att äta god mat varje dag. Presenterat med deras fantastiska bilder och personliga berättelser sätter boken en helt ny standard för modern Maten vegetarisk, vegansk och du vill lag glutenfri matlagning. Inb. a om och o 251 sid. m Ord. ca pris: 339:igen!

Ord. ca pris: 285:-

Härliga grytor!

15

Bestnr: 121792

Hälso-smoothies: Boosta


FRAKTFRITT!

HJÄLPANDE HE ALING

lar för När du hand0:över 50 ! Du spar

Du spar

144:-

155:-

Klubbpris

280:JUST NU!

195:-

Klubbpris

204:-

Bestnr: 120405

Energihealing:

JUST NU!

175:-

öppna upp din läkande kraft Av Abby Wynne

Bestnr: 119442

Omedelbar healing Av Dr Frank J. Kinslow

Quantum entrainment är en spännande del inom healing. Det är en enkel och snabb metod som inte kräver några förkunskaper. Metoden använder sig av en lätt beröring som aktiverar det autonoma nervsystemet, och skapar en atmosfär där djup läkning kan äga rum, spontant och naturligt. Omedelbar healing skapar först en förståelse för vad medvetenhet är och var läsaren kan hitta den. Inb. 164 sid.

Psykoterapeuten och energihealern Abby Wynne delar här med sig av en mängd välbeprövade övningar och tekniker så att du själv kan komma igång med healingen direkt. Genom sin stora erfarenhet av healingens effekter – både i arbetet med klienter och genom egna personliga upplevelser – lyckas Abby dela med sig av sina insikter på ett enkelt och praktiskt sätt. Du behöver inte längre leta utanför dig själv efter Hela hjälp med läkning – nu kan dig du ta de första stegen själv. själv! Inb. 219 sid.

Snabb, enkel healing!

Ord. ca pris: 339:-

Ord. ca pris: 330:-

Du spar

Klubbpris

Bestnr: 120535

Healing: för ett bättre liv Av Benny Rosenqvist & Marina Nilsson

Du spar

140:-

289:-

Klubbpris

Bestnr: 117651

JUST NU!

Själslig healing

199:-

Av Sylvia Browne

Hjälp ditt immunförsvar!

179:JUST NU!

139:-

Sylvia Browne ger oss här en fantastiskt spännande bok om självhealing. Själslig healing består till största delen av budskap från Sylvias andliga guider, budskap som nedtecknats i samband med forskningsförsök då hon befunnit sig i trans. Boken är ett måste för människor som lider av kroniska sjukdomar men inte har lyckats få lindring med hjälp av konventionella metoder. Inb. 224 sid.

Du har en inre kapacitet till läkning som är större än du tror. Den är en gåva från Universum, som är den största bensinmacken som finns. I den finns en kraftkälla till hopp och en nyckel till din goda hälsa. Healingenergin! Sveriges mest etablerade medium, Benny Rosenqvist, tar ner healingbegreppet till en vardaglig nivå, långt ifrån handpåläggningens stora dramatik. Istället lär han oss hur healing, i sin renaste kärleksform, kan användas varje dag, oavsett om vi redan är sjuka eller om vi helt enkelt vill undvika att bli det. Healing är en självhjälpsbok för hälsa som går bortom bara kost och motion Inb. 223 sid. Hit Ord. ca pris: 339:-

191:-

Ord. ca pris: 330:-

ta din inre kapacitet!

Andlig healing!

Du spar

120:-

Klubbpris

209:JUST NU!

175:-

Bestnr: 118319

JUST NU!

Healingkoden

229:-

Av Alexander Loyd

År 2001 upptäckte dr Alexander Loyd hur man kan aktivera en fysisk funktion som finns inbyggd i kroppen och med vars hjälp vi kan eliminera orsaken till så mycket som 95 procent av alla sjukdomar och fysiska symtom. Nervsystemet och immunförsvaret kan då utföra sitt arbete med att läka skador och svagheter i kroppen. Dr Loyds upptäckter har validerats med hjälp av tester och inte minst av de tusentals människor från hela världen som har använt healingkoden för att komma till rätta med praktiskt taget alla slags problem när det gäller sjukdomar, känslor och relationer, liksom framgång i Du spar arbetslivet. Inb. 288 sid.

155:-

Klubbpris

289:-

Ord. ca pris: 330:-

18

Bestnr: 120599

Kärleken som healing

Av Benny Rosenqvist & Marina Nilsson

Kärleken som healing är en självhjälpsbok om inre kärlek. Kärleken kan hela hjärtat, både i relationen till andra och den egna individen. Vi har en inneboende kraft och en vetskap om när vi lever i en dålig eller en bra relation. Men vi blundar för kunskapen. Boken handlar om varför vi väljer rätt eller fel och hur vi kan lära oss att finna vår livsMöt din partner och rätt tillfälle i livet för att egen inne rsta få uppleva den stora kärleken. Inb. kärlek! 224 sid. Ord. ca pris: 349:-


FRAKTFRITT!

PENDLING

lar för När du hand0:över 50 ! Klubbpris

54:Du spar

14:-

Lilla Pendelboken

100:-

Klubbpris

120:-

Av Pehr Trollsveden

Att använda pendeln är ett lätt sätt att kommunicera med sitt högre jag /sin inre vägledare och intuition. I denna bok finns enkla grunder om pendlar i alla dess former. Kunskap och vägledning om pendling till bl.a. bättre hälsa, chakrabalansering, aurarening och även vägledning till Ja och Nej frågor samt hur du letar reda på borttappade saker. Häftad. 79 sid. Ord. ca pris: 68:-

Bestnr: 121821

Bergkristall pendel, 6 fasetter och pärla Fasettslipad konformad pendel med kedja. Används för att pendla fram om kristaller är maskulina, feminina eller neutrala. Även chakrornas energi (medsols eller motsols rörelse) och jaoch nej-svar på vad som är bra för oss går pendeln att använda till.

Pendlarna på denna sida är handgjorda produkter av naturmaterial vilket innebär att varje produkt är unik och kan skilja sig från bilden.

Klubbpris

Bestnr: 121675

Bestnr: 121816

Ametistpendel med bergkristallkula Pendel i Ametist. Den här pendeln har en infattad kula i bergkristall. Används för att pendla fram om kristaller är maskulina, feminina eller neutrala. Även chakrornas energi (medsols eller motsols rörelse) och ja- och nej-svar på vad som är bra för oss, går pendeln att använda till.

Bestnr: 121818

Chakrapendel aventurin Grön Aventurin är lugnande och balanserande vid emotionell upprördhet. Den kan hjälpa oss att slappna av och uppleva vårt liv genom ett öppnare och fridfullare sinne. Det är en typisk healingsten och kan ta fram minnen och gammal smärta. Detta för att vi ska kunna transformera dem i kärlek, förlåta och utvecklas genom våra erfarenheter till medvetna och närvarande människor.

Bestnr: 121817

Klubbpris

90:-

Rosenkvarts pendel 6 fasetter och pärla Rosenkvarts initierar kärleken till oss själva. Den ger lugn och känslomässig förtröstan. Rosenkvartsen stimulerar kontakten med vårt inre barn, stödjer oskuldsfullhet, sårbarhet och tillit. Den förbinder den andliga dimensionen med kärleken och ger oss kärlek utan villkor och krav. Chakra: Hjärta, Navel och Bas. Pendel av fasettslipad rosenkvarts, ca 40-45 mm. Klubbpris

Bestnr: 121820

Bergskristall ängel pendel Bergkristall sägs vara en länk mellan de himmelska stjärnornas energi och våra själar. Bergkristallens energi symboliserar harmoni, balans och synkronicitet. Bergskristall ska också kunna harmonisera och sammanlänka tankar, känslor och medvetande med universums existentiella kraft. Den har använts i andliga, vetenskapliga och läkande syften i många Klubbpris kulturer världen över.

290:-

90:-

Gra Bu tis ss

s i t a r G nträde I

7-8 OKTOBER 10-16 Varmt välkomna till Mirakelmässan! Hälsomässan med så mycket KÄRLEK! MIRAKELUTSTÄLLARE - FÖRELÄSNINGAR - STORSEANSER - PROVA-PÅ BEHANDLINGAR - SPÄNNANDE PRODUKTER Vill Du också bli en Mirakelutställare? Välkommen att kontakta oss! info@zeurora.se Läs mer på www.mirakelmässan.se Arrangör: ZEURORA - Din Mässarrangör i Norrland

Mässplats: Umåker - Travbanevägen 50 Röbäck - Umeå 19


FRAKTFRITT!

HÄL S A & VÄLMÅEN D E

lar för När du hand0:över 50 !

Örtte som är omsorgsfullt komponerat med noga avvägt innehåll för att skapa en bättre kroppslig balans. Örterna har sitt ursprung i det vilda alternativt är ekologiskt odlade för att se till att aktiva substanser är kvar i de färdiga produkterna. Drick gärna en kopp te dagligen! Bestnr: 121548

Brännässla Te Ekologiskt odlat örtte från Salus med torkade och finfördelade brännässleblad. Löste 60g.

Bestnr: 121547

Anis Fänkål Kummin Te Ekologiskt odlat örtte från Salus med Anis 40%, Fänkål 40%, Kummin 20%. Påste 15p

Klubbpris

55:-

Klubbpris

41:-

Bestnr: 121704

pH-Te Lever Detta pH-te är främst till för utrensning via galla och lever, avgiftning med naturligt C-vitamin, samt ökad tarmrörelse. Innehåller maskrosrot, röllekablommor, brakvedsbark, nypon, ringblomma och sennablad. Löste 100g. Ord. ca pris: 70:-

Bestnr: 121707

Klubbpris

pH-Te Luftvägar Ett specialkomponerat örtte som främst är anpassat för terapeutisk stimulans av luftvägarna. Innehåller Läkemalvarot (Altearot), Lindblom, Fläderblom, Tussilagoblad, Styvmorsviol, Isop, Timjan, Kamomill, Jättemalva. Löste 60g

Bestnr: 121706

pH-Te Matsmältning Detta milda och goda pH-te har till främsta uppgift att rensa och regenerera lever och galla, samtidigt som den ger en något ökad tarmrörelse. Till skillnald från vårt leverté stimulerar inte matsmältningste den mekaniska tarmrörelsen och är därför ett något mildare sätt att ge din lever den stimulansen som behövs. Innehåll: anis, kummin, fänkål, lakritsrot, pepparmynta, ros- Klubbpris blad och mariatistel.

65:Du spar

5:-

Ord. ca pris: 70:-

Klubbpris

65:-

Ord. ca pris: 70:-

Du spar

Du spar

5:-

219:-

Du spar

JUST NU!

194:-

Bestnr: 104650

Klubbpris

279:-

Bestnr: 121335

LactoVitalis Pro Mjölksyrabakterier och fibrer för en friskare JUST NU! tarmflora. Innehåller 12 bakteriestammar och fibrer för att ge mjölksyrabakterierna rätt näring. Stärk din mage! Vänder sig till alla, liten som stor. Dosering för vuxen är 1 kapsel/dag. Innehåll: 30 kapslar. Ord. ca pris. 291:För frisk tarmflora !

247:-

Ökar din celldelnin g!

Klubbpris Du spar

46:-

Se sid 22 för information om kosttillskott

Bestnr: 120931

ImmunStark 60 kapslar Holistic ImmunStark stärker och förbereder ditt immunsystem att fungera optimalt. ImmunStark innehåller det patenterade ämnet Wellmune® som aktiverar immunsystemet att reagera snabbare. ImmunStark innehåller även vitamin C, D och B6 samt zink, Stärker koppar och selen som samtliga bidrar ditt immu n- till immunsystemets normala funktion. försvar! Innehåll: 60 kapslar. Ord. ca pris: 229:-

Du spar

Bestnr: 121742

179:-

Du spar

35:-

Klubbpris

Ord. ca pris: 225:-

Bra mot förkylnin g!

5:-

Klubbpris

44:Sancho kosttillskott Sancho är en ren naturprodukt som har sitt ursprung från Himalayas sluttningar, Nepal, där det traditionellt används inom folkmedicinen för att öka det allmänna välbefinnandet i samband med t.ex. förkylningar och allmän trötthet. När du dricker Sancho eller droppar en droppe på ditt finger och för in i näsan så kommer du känna hur Sancho lenar och öppnar upp dina luftvägar. Örterna har en stark och inneboende kraft som frigörs när du använder Sancho och som får din kropp att stärkas och må bättre. Örterna är var och en för sig värdefulla för din kropp när du vill öka ditt välbefinnande och tillsammans i Sancho bildar de en unik och kraftfull produkt som du kan använda varje dag eller när du behöver stärka kroppen lite extra t.ex. när du är eller håller på att bli förkyld.

65:-

B-Complex 100 B-vitamin är en grupp vattenlösliga vitaminer. Alla B-vitaminer kallas kollektivt för B-komplex. B-komplex vitaminer är alla aktiva i omvandlingen av kolhydrater till glukos, som kroppen sedan förbränner för att producera energi. Det här är en bra produkt om du är väldigt aktiv och känner att vardagen inte räcker till. B-komplexet är nödvändigt för att nervsystemet ska fungera normalt. Under fysiskt stressade situationer kan nervsystemet bli reducerat på B-vitaminer. B-vitaminerna har flera funktioner i kroppen. De är viktiga för omsättningen av fett och protein och de stimulerar bland annat ämnesomsättning, immunsystem och celldelning. Klubbpris B-vitamin kan också ha betydelse för hudens-, hårets-, ögonens- och munnens olika hormonbalanser och Du spar leverns hälsa. Ord. ca pris: 286:-

249:37:-

20

61:-

379:JUST NU!

345:-

Bestnr: 120919

Kolloidalt Silver Kolloidalt Silver används som ett desinfektionsmedel för rening av dricksvatten. Produkten är mycket effektiv mot bakterier, virus, svampar och i princip alla kända mikroorganismer, samtidigt som det är helt ofarligt för människor och djur. Dosering är två teskedar till 1 liter dricksvatten. Skaka om. En del väljer att använda den som tillskott och då brukar en dos ligga på ca 2 tsk 1-3 ggr/dag För renare mellan måltider. Innehåll: 1000 ml. Ord. ca vatten! pris: 406:-


FRAKTFRITT!

H U DVÅR D

lar för När du hand0:över 50 !

Undvik narig hud i höst!

Klubbpris

129:-

Klubbpris

Bestnr: 111517

Primavera Deo

Bestnr: 120419

Ginger/Lime

Primavera Deo:

Roll-on, 50 ml.

Lavender/Bamboo

Ord. ca pris: 139:-

Roll-on, 50 ml.

Ord. ca pris: 139:-

Klubbpris

129:Primaveras Roll-On deodoranter är fria från aluminium och innehåller eteriska oljor med hudvårdande egenskaper. De naturliga ingredienserna neutraliserar bakterierna som orsakar svettlukt och lindrar svett under 24 timmar.

Bestnr: 111254

Du spar

50:-

Bestnr: 120718

Dr Sannas Original Health Soap Innehåll: 1000 ml Ord. ca pris: 299:-

39:-

Klubbpris

74:-

Klubbpris

74:-

Du spar

Du spar

5:-

5:-

Bestnr: 120720

Dr Sannas Lemon Myrtle Health Soap – duschtvål En duschtvål med frisk och sprudlande citrusdoft som renar på djupet och återställer hudens naturliga fett halt. Dr Sannas original tvål är blandad med den ekologiska eteriska oljan Lemon Myrtle är mentalt energigivande, aktiverande och antibakteriell. Innehåll: 250 ml. Ord. ca pris: 79:-

Bestnr: 120719

249:-

Du spar

Snigelserum Trädgårdssnigeln har en fantastisk förmåga att läka skador som uppstår i huden och skalet. Efterforskningar har visat att snigelserum innehåller naturliga glukoproteiner, enzymer, coenzymer, glukolsyra, elastin, allantoin, antiinflammatoriska och bakteriedödande ämnen som både föryngrar och bleker ärrbildningar. Snigelserum är bra mot akne, hudinflammation, bleker ärr, hudbristningar, främjar sårläkning, lever- och åldersfläckar, celBra vid lulitskador, rosacea, brännskador, psorihudasis, eksem. Snigelserum är dessutom irritation! parabenfri! Ord. ca pris: 298:-

Dr Sannas Health Soap, en tvål för alla tillfällen, livet ut! Tvålens kan användas för hela kroppen, en tvål för ansikte, händer, kroppen och till renande detoxbad. Tvålen är dryg och skonsam samtidigt som den är mjuk och len att använda. Renar på djupet och återställer hudens naturliga fetthalt. Tvålen kommer från ren tallolja som är destillerad och förtvålad. Finns på 1 liter och 250ml.

Klubbpris

259:-

Dr Sannas Original Health Soap – Handtvål Originaltvålen som används som bas för alla andra produkter. Innehåller förtvålad tallolja. Återställer och vitaliserar händerna vid varje tvätt. Innehåll: 250 ml. Ord. ca pris: 79:-

Frisk doft!

Återställe r din hud!

Bestnr:111659

Primavera Naturtvål Citrongräs- och ingefära Med traditionella, ekologiska ingredienser från Bhutan: eterisk citrongräs olja, ingefära, kallpressad senapsolja och bivax. Den handgjorda tvålen doftar friskt av citrus och är förpackad i handgjort papper. Ord. ca pris: 75:-

Klubbpris

65:-

Som tvål gjordes förr!

Du spar

10:-

Klubbpris

Klubbpris

185:Du spar

14:-

169:Bestnr: 121497

Dr Sannas Body Lotion Denna Body Lotion innehåller bl a ekologisk broccolifröolja, kokosolja och tistelolja som gör din hud mjuk och smidig samtidigt som den återfuktar och ger ett skydd mot uttorkning. Den har en upplyftande doft av lavendel, apelsin och bergamott. Innehåll: 150 ml. Ord. ca pris: 199:-

Inga konstiga tillsatser!

21

Du spar

10:-

Bestnr: 121498

Dr Sannas Hand cream En skyddande och vårdande handkräm som mjukgör torra händer med en upplyftande doft av lindblom och bergamott. Havre innehåller beta glucaner som visat sig ha anti-inflammatoriska och lugnande egenskaper samt att det ger huden en sidenmatt finish. Tillsammans med ekologisk kokosolja, raps och probiotika hjälper den till att hålla huden mjuk och smidig. Innehåll: 75 ml. Skyddar Ord. ca pris: 179:och mjukgör!


! TT! TTRI RITF AKTFAK

FR FR ndlar fölar r du ha!nd r ! för När du Näha 0:-500:50er över öv

FILM & MUSIK Klubbpris

169:Bestnr: 103730

Simplicity Av Kenneth Plon

Bestnr: 110059

Vision of a universal humanity

JUST NU!

Av Barbara Marx Hubbard

149:-

Befinner vi oss i början av den mest fantastiska tiden på jorden? Barbara Marx Hubbard anses vara en av våra främsta framtidsvisionärer, i denna fantastiska film presenterar hon sina visioner om ett universellt mänskligt medvetande. I filmen får du ta del av ett positivt scenario för mänskligheten och planeten, baserat på de senaste spirituella och vetenskapliga upptäckterna. Under kommande årtionde menar Barbara att hela mänskligheten kommer att uppleva ett kvantumsprång in i en ny medvetenhet.DVD Speltid ca 80 min. Svensk text.

Musik som är så enkel och avslappnande att man omedelbart tänker ’Det här har jag hört förut’. Men ändå...Denna musik är väldigt speciell. Kenneth Plons debut-CD är väl värd att rekommendera och vi är mycket stolta över att kunna presentera den. CD. Speltid: ca. 53 min. Ord. ca pris: 179:-

Du spar

Underba r asiatisk musik!

Klubbpris

Ord. ca pris: 249:-

199:-

30:-

Du spar

70:-

JUST NU!

Ljuva toner!

179:-

Klubbpris

169:JUST NU!

149:-

Bestnr: 109820

Return to your heart Av Kang Qiao

Otroligt vacker instrumentalmusik från asien. Det är den taiwanesiska musikern Kang Qiao som har komponerat musiken på detta album. Kinesiska flöjter, stråk- och stränginstrument blandas med västerländska instrument som violin, oboe, flöjt och klarinett. Detta gör musiken lättlyssnad och den asiatiska stämningen är precis så som vi västerlänningar önskar den. Musiken är dessutom inspirerad av visdomstexterna från boken Tao te Ching, vilket ger musiken en extra dimension; lyssna till musiken mellan raderna - stillheten mellan toneran kan inte höras, men kan Du spar uppfattas av hjärtat.CD. Speltid ca 56 min. Ord.

30:-

Nondualitete ns mästare!

ca pris: 179:-

Medlemsinformation Händer det något trevligt!? Om du har något evenemang som du vill berätta om för andra Livsenergi-medlemmar kan du alltid höra med oss på Livsenergi så kanske vi kan hjälpa dig att sprida budskapet i tidningen samt på vår hemsida. VAD INSPIRERAR DIG? Låt oss få veta vad som intresserar dig – vilka böcker vill du finna i Livsenergi, vilken slags musik, prylar eller hälsokost skulle du vilja se mera av i Livsenergi? Berätta för oss så kan du även hjälpa andra medlemmar att finna bra produkter. E-posta eller skriv brev till adressen nedan och märk brevet med ”inspiration”. BESTÄLL FRÅN FÖREGÅENDE PERIOD! Utnyttja de blanka rutorna på beställningskupongen och beställ från tidigare tidningar. DU KAN RINGA IN DIN BESTÄLLNING på dagtid, måndag – torsdag 9.00 – 11.00 och 13.00 – 15.00, fredag 09.00 – 11.00. Ring 08-737 86 92. Det underlättar för vår kundservice om du har ditt medlemsnummer till hands. Du finner numret på baksidan, uppe till höger på sidan och till vänster om B:et vid portot. KONTAKT MED OSS? Kundtjänst: livsenergi@fsys.se Livsenergi, c/o Förlagssystem, Box 30104, 104 25 Stockholm. Redaktionen: info@livsenergi.se Livsenergi, Brafö AB, Forumvägen 14, 131 53 Nacka

I tidningen marknadsförs kosttillskott. Observera att dessa inte bör ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Förvara kosttillskott utom räckhåll för barn och rådgör med läkare innan intag om du är gravid, allergisk eller tar medicin.

M EDLE M S R EGLE R v Som medlem har du ett generellt åtagande om att köpa en periodens bok under ditt första år som medlem. Är du osäker på vad som gäller just för dig så är du välkommen att kontakta kundtjänst. v Som medlem i LivsEnergi får du ca en gång i månaden – så länge du själv vill – en ny berikande bok. v Kommande böcker plus ett antal andra boknyheter presenteras i klubbens medlemstidning som utkommer ca en gång i månaden. v Huvudboken får du till ett extra förmånligt pris, för närvarande mellan 229:- och 399:(reservation för prisändringar). v Om du vill ha periodens huvudbok behöver du inte göra någonting – boken kommer automatiskt hem till dig. Önskar du inte kommande bok eller föredrar att köpa någon annan, meddelar du klubben detta före angivet avbeställningsdatum. Porto- och expeditionsavgift tillkommer med 45:- (reservation för Postens taxehöjning). v Du har 14 dagars returrätt. Du betalar då själv porto. Vid ofrankerade returer debiterar vi 95:- i returavgift. Adress vid retur av bok/produkt: LivsEnergi, c/o Förlagssystem, 791 89 Falun. v Lämna inga meddelanden till bokklubben på inbetalningskortet eller i returpaketet. Ring istället vår kundservice eller skriv till oss. Uppge klubbens namn och ha ditt medlemsnummer i beredskap då du kontaktar vår kundservice. Du finner det på talongen på inbetalningskortet. v VID uppsägning av medlemskap: Skicka en skriftlig uppsägning till: Livsenergi, c/o FörlagsSystem, Box 30104, 104 25 Stockholm eller maila till livsenergi@fsys.se. v Kundservice finns på plats måndag – torsdag 9.00 – 11.00 och 13.00 – 15.00, fredag 9.00 – 11.00. Telefonnummer 08-737 86 92. Mailadress: livsenergi@fsys.se v Uppdatering av telefonnummer sker två gånger per år. Önskar du att kundregistret inte ska utnyttjas för reklamerbjudanden anmäler du detta skriftligen till: Reklamspärr, Livsenergi, c/o Förlagssystem, Box 30104, 104 25 Stockholm. Ange klubb, namn och medlemsnummer. v För vidare information, se baksidan av inbetalningskortet. v Livsenergi, Brafö AB behandlar kunduppgifter med modern informationsteknik och lagrar dessa för att kunna fullgöra kundrelationerna. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning. v

22

VÄRVA EN VÄN OCH FÅ 2 VALFRIA BÖCKER GRATIS. Maila oss på info@livsenergi.se O rdertelefon

08-441 34 29

Ö ppet dygnet runt! H a ditt medlemsnummer nära till hands.

Besök vår hemsida:

www.livsenergi.se • ENKELT! • SMIDIGT! • FÖRMÅNLIGT!

Här hittar du bland annat: • hela den aktuella medlemstidningens utbud i bild och text och mycket mer. • smart sökfunktion för att hitta det du söker. • intervjuer med a författare. Förmånlig webben! erbjudand


PERIODENS PLUSERBJUDANDEN!

er t är utvalda böck Pluserbjudande m du får köpa extra so och produkter idigt köper Periodens mt billigt när du sa nde (se sid 3). Erbjuda

+ Pluserbjudande 1

Du spar

201:- Så finner du lyckan! Bestnr: 120640

Glädje - konsten att finna lycka i en osäker tid Av Dalai Lama, Desmond Tutu & Doug Abrams

Ord ca pris: 330 kr Klubbpris: 279 kr

Alla kan vara lyckliga. Alla kan känna glädje. Det gäller bara att veta hur man gör. Pluspris: I april 2015 möttes de två vännerna Dalai Lama och Desmond Tutu för att samtala om hur man känner glädje. Båda är stora spirituella och moraliska ledare, kända för att vara två av vår världs mest smittande glädjespridare, och båda har tilldelats Nobels fredspris. Glädje är som en tårta i tre lager: deras egna berättelser och lärdomar om glädje, de senaste vetenskapliga upptäckterna om djup lycka, och de dagliga övningar som utgör ankaret till deras egna känsloliv. Både Dalai Lama och Desmond Tutu har prövats av stora personliga motgångar, och här delar de med sig av sin egen kamp. För att själv kunna känna riktig glädje måste man också bringa glädje åt andra. Och framför allt visar Lama och Tutu hur den egna glädjen och humorn kan leda till ett lyckligt och harmoniskt liv.   “Två andliga mästare delar med sig av sin visdom i denna upplyftande bok. Jag lovar dig, den är värd varenda krona.” Oprah Winfrey “Boken genomsyras av värme och glädje.” BTJ Inb. 343 sid.

129:-

+ Pluserbjudande 2

Lär känna de verkliga orsakerna till dina problem!

Ord ca pris: 160 kr Klubbpris: 143 kr Pluspris:

99:-

Bestnr: 119517

Hela ditt inre och finn ditt sanna jag Av Lise Bourbeau Våra känslomässiga sår kommer till uttryck genom fem specifika kroppstyper, och när du studerar och förstår dessa kan du lära dig att känna igen de verkliga orsakerna till problemen i ditt liv. Denna bok visar dig vägen till fullständig läkning och till ditt slutgiltiga mål: ditt sanna jag. Budskapet i Hela ditt inre och finn ditt sanna jag är lika klart och tydligt som i Lise Bourbeaus tidigare böcker. Hon visar här att alla våra fysiska, känslomässiga och mentala problem har sin grund i någon av följande upplevelser: avvisning, övergivenhet, förödmjukelse, svek eller orättvisa. Kroppen, och även sättet vi rör oss på, ger oss en mängd ledtrådar om våra inre sår. Boken beskriver detaljerat dessa sår och de masker vi bär för att dölja dem. Bourbeau erbjuder som vanligt praktiska lösningar i slutet av boken. Dessa konkreta förslag ger dig de verktyg du behöver för att transformera dina vardagsproblem till ett tillstånd där du kan växa och återupptäcka dig själv. Danskt band. 207 sid. 23

Du spar

66:-


B

TRÄNING

Avsändare: Brafö välmående för AB kropp och själ c/o Förlagssystem Livsenergi Box 30104 104 25 Stockholm

ring in din beställning på ordertelefon

JA tack, jag vill beställa följande produkter: SOLOMON TALAR KRAFTEN BAKOM MAGIN MEDITATIONENS HEMLIGHETER Helande minnen från tidigare liv Förverkliga dina önskningar MEDVETEN NÄRVARO Bevisen mot socker Bondens skafferi Vem bestämmer över din tid? Stillhet i tidens larm Måla kinesiska tecken Mitt liv - Boken om mig Hjälp Tack Wow: De tre böner du behöver Zenbuddhismens väg Frisk utan flum: En vetenskaplig väg till bättre hälsa

PORTO BETALT

08-441 34 29. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning

Besök gärna vår hemsida www.livsenergi.se

119232 119212 119306 119471 119838 740613 121765 121766 121772 121773 121784 121785 121780 121781 121801

SVERIGE

Beställning/ avbeställning oss tillhanda senast

8

oktober

söndag

ww på Bes w. hem täll liv si se da ne n rg 121794 FODMAP kokboken : 125 recept som får din mage i balans i.s e 121797 Green Kitchen at Home : Enkel och hälsosam vegetarisk mat att njuta av varje dag 121806 Optimera dina sinnen - i Kristallgrottan 120640 Glädje 119517 Hela ditt inre och finn ditt sanna jag 117727 Skapa dig själv på nytt Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Du får automatiskt pluspris när du beställer periodens erbjudande Nej tack. Jag önskar inte periodens erbjudande Bestnr: 121804 Läk dig själv - Bli vän med dina fem inre sår

Adressändring Från datum:

Texta namn och adress tydligt!

Plats för porto

Brafö AB c/o Förlagssystem Livsenergi Box 30104 104 25 stockholm

Namn: Kundnummer:

Adress:

Namn:

Postnr och ort:

Gatuadress:

Telefon:

Postnr:

E-mail:

Mob.nr:

Ort:

Anmäl e-postadress här

$ + Pluserbjudande 3

Klipp längs den streckade linjen. Skicka in hela övre delen av den sida.

Återställ ditt energimönster! Du spar

281:-

Bestnr: 117727

Skapa dig själv på nytt! Av Deepak Chopra

Varje cell består av två osynliga ingredienser: medvetenhet och energi. Genom att se cellerna för vad de är, med andra ord återupptäcka kroppen, låter du även själen återuppstå. Deepak Chopra leder dig på vägen mot helheten där kroppen upphört Ord ca pris: att vara en maskin och i stället framträder som 330 kr den dynamiska och flödande process den är. Klubbpris: Med Chopras tio steg - fem genombrott för 199 kr kroppen och fem för själen - till helheten kan Pluspris: du återerövra dessa grundläggande element och därmed återställa de förvrängda energimönster som är roten till åldrande, svaghet och sjukdomar.

49:-

Hur beställer jag? BestÄllningskupong

Du kan använda beställningskupongen nedan, när du ska beställa extraböcker eller avbeställa huvudboken. Sista dagen för avbeställning är 2017-10-08.

Ordertelefon

Du kan också använda Livsenergis ordertelefon vid beställning. Du kan enkelt beställa extraböcker eller avbeställa huvudboken med hjälp av vår ordertelefon. Ha ditt medlemsnummer och de aktuella boknumren i beredskap när du ringer. En röst talar om hur du ska göra. OBS! Första dagen du kan beställa och avbeställa via Internet/order­telefonen är 2017-09-21.

Ordertelefon öppet dygnet runt!

08-4413429

Efter att man uppgett sitt medlemsnummer, tryck: 1 för att beställa böcker 2 för att avbeställa periodens bok Meddelanden upprepas om man slår fel eller väntar en stund Avsluta genom att lägga på luren OBS! Glöm inte att uppge beställningsnummer på boken du vill avbeställa

Hemsidan Du kan beställa & avbeställa dina bokklubbsböcker på Internet:

www.livsenergi.se

DU FÅR AUTOMATISKT PLUSPRISET NÄR DU SAMTIDIGT BESTÄLLER PERIODENS ERBJUDANDE

Livsenergi nr 13 2017  
Livsenergi nr 13 2017  
Advertisement