Page 1

Sveriges största bokklubb FÖR SINNE, KROPP OCH SJÄL!

Medlemstidning • nr 1 • 2018

PERIODENS

JOE DISPENZA

ÄR TILLBAKA!

ERBJUDANDE!

Stor intervju: OM MÄNNISKANS

MÖJLIGHETER TILL

FÖRÄNDRING!

l u J God & ! r å tt y n tt o G BRYT DINA VANOR OCH SKAPA ETT NYTT LIV!

Beställning/ avbeställning oss tillhanda senast

7

januari

söndag

PLUSERBJUDANDE 1 + En kurs i mirakler på lätt sätt! Bara 159:- Du spar 190:-

Fynda i vinter-rean! 1

PLUSERBJUDANDE 2 + Tänk dig frisk! Bara 129:- Du spar 201:-


Våra kroppar är på autopilot mot hårt väder

V

i använder bara en fragmentarisk del av vår hjärnkapacitet och våra sinnen är inte i närheten så utvecklade som de kan bli. Detta är vi hör nu och då genom hela livet. Trots denna spännande insikt är det ytterst få människor som lockas tillräckligt för att utforska betydelsen av den. Tänk, vad är vi kapabla till med 100% utnyttjad kapacitet? De flesta som vet svaret har hamnat i tunga livssituationer där den enda utvägen har varit att hitta en inre övernaturlig kraft. Och så finns det några riktigt nyfikna själar som hänger sitt liv för att utforska möjligheterna. En av dessa eldsjälar är Joe Dispenza, författare, forskare. Joe är absolut säker på att vi alla har en inneboende övernaturlig kraft latent inom oss och vi kan väcka den. Framför allt MÅSTE vi väcka den om vi ska leva ett långt och friskt liv i glädje. För på det viset vi lever nu har vi satt våra kroppar på autopilot mot riktigt oväder. Periodens bok Hitta din övernaturliga kraft är Joes senaste bok, ett verk med närmare 400 sidor sprängfyllda med stoff som får mig som läsare att gång på gång känna ”åh, då förstår jag sambanden!”. Framför allt är det en bok som tippar mig över kanten till att ta min egen resa mot ökat medvetande på allvar, för jag vet att jag VILL. Joe visar mig att jag KAN och HUR jag ska gå tillväga.

Joes böcker bygger på hans egen forskning och han är passionerad sitt uppdrag att förmedla resultaten vidare till en bred skara människor på ett lättillgängligt sätt. Vi finner därför en mängd illustrerande bilder, grafer och tabeller som kompletterar den välformulerade texten och gör budskapet tydligt och klart. Det här är en bok som jag finner mig själv rekommendera till alla möjliga människor jag stöter på. Kanske är det just denna vetskap som får oss att vakna…? Vi närmar oss ett nytt år och många är vi som vill känna att vi sätter lite nya rutiner i samband med det. Då kan vi verkligen tipsa om en NY bok som kokar ner sin förlaga originalet till något lättförståeligt och roligt; En kurs i mirakler på lätt sätt av Alan Cohen erbjuder vi därför till ett riktigt bra lanseringspris. Självklart får du också möjlighet att köpa Joe Dispenzas första bok på svenska Tänk dig frisk till fyndpris. Vi på Livsenergi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Varma, varma hälsningar, Alexandra med Team

r Finn masso ch o r av varo n på erbjudande ergi.se, www.livsen tta butik! vår komple

KONTAKTUPPGIFTER Livsenergi:

Följ oss på Facebook!

TALSVAR NR: 08-441 34 29  KUNDTJÄNST: 08-737 86 92  FAX: 08-618 48 20  MAIL TILL KUNDTJÄNST: livsenergi@fsys.se PLUSGIRO: 4767600-2  HEMSIDA: www.livsenergi.se  FACEBOOK: @Livsenergi INSTAGRAM: @livsenerginu

2


periodens erbjudande

ÖVERNATURLIGA BÖRJA 2018I!

MED NY ENERG

drar för alla behov. Fina och smarta kalen u om hälsa, De senaste böckerna kling. ec utv e inr h mat oc u

de nackvärmare. Hälsokost och välgöran

Alla kan finna sin inneboende övernaturliga kraft tack vare utövandet av specifika metoder och med regelbunden praktik, menar Dr Joe Dispenza, filosofie doktor, kiropraktor, forskare, föredragshållare, lärare och författare. Han presenterar sin fjärde bok, Hitta din övernaturliga kraft – Hur vanliga människor lyckas med det ovanliga, som den första manualen av sitt slag som leder oss på en steg-för-steg resa till att uppnå vår högsta potential grundad på vetenskapliga studier. ”Jag har slitit i åratal med att göra invecklad, vetenskaplig information tillgänglig så att folk ska kunna tillämpa den i sina liv”, berättar Dispenza. Det handlar dock varken om hokus-pokus eller krångliga ritualer utförda av människor med superförmågor, utan om hur helt vanliga människor kan skapa den framtid de önskar inom vilket område de vill genom att med intention och riktad uppmärksamhet utveckla de övernaturliga förmågor som finns DITT MEDLEMSPRIS latenta hos alla.

Du spar

91:-

249:-

Ord. ca pris: 340:-

Med periodens erbjudande får du fLERA förmånliga Pluserbjudanden (S. 23-24)

3 3

VÄND OCH LÄS MER


periodens erbjudande

HITTA DIN ÖVERNATURLIGA KRAFT av Joe Dispenza, filosofie doktor, lärare och författare

Vi har alla övernaturliga förmågor! fungerar, att kvantfältet som innebär att vi alla hör ihop existerar och att hjärtat är den verkliga ”hjärnan” i vår kropp). Joe Dispenza förklarar på ett sätt som gör att även den mest skeptiska förstår och får en aha-upplevelse! Han är noga med att vara konkret och använder till exempel aldrig termen ”aura” utan skriver istället om de ”energifält” som omger oss. Han nämner ordet ”chakra” sparsamt men beskriver i detalj hur dessa ”energicentra” fungerar i vår kropp. Efter att ha skrivit tre böcker som fått stor uppmärksamhet (varav en är översatt till svenska: Tänk dig frisk – Placeboeffektens betydelse för läkande) har Joe Dispenza fått många anhängare som lever efter hans läror. Dessa anhängare och läror utgör också grunden till de vetenskapliga studier han bedriver sedan mer än fyra år tillbaka i samarbete med forskare från Heart Math Institute i Kalifornien. Joe Dispenza överskrider de traditionella gränserna mellan vetenskapligt tänkande och mänsklig erfarenhet genom att utgå från vitt skilda fält inom vetenskaper som epigenetik, molekylärbiologi, neurokardiologi och kvantfysik.

Många människor tillbringar större delen av sina liv med att leva efter samma rutiner dag ut och dag in. I och med det programmeras hjärna och kropp att befinna sig i en förutsägbar framtid eller ett välbekant förflutet, och lever därför aldrig i nuet. Men hur ska vi kunna förändra någonting i framtiden om vi ständigt går omkring med samma gamla tankar från förr? Hitta din övernaturliga kraft – Hur vanliga människor lyckas med det ovanliga lär oss hur vi går från att vara förprogrammerade vanedjur som lever efter samma rutiner dag efter dag till att bli medvetna människor som skapar vår framtid. Joe Dispenza presenterar verktyg som meditationer och olika andnings- och visualiseringstekniker som tar oss på rätt väg. Hans ambition är att vetenskapligt bevisa effekten av sådant som för de flesta framstår som ockult och konstigt, och visa att vanliga människor kan göra det ovanliga. I boken varvas faktaspäckade, undervisande kapitel, som lär oss hur det som av många uppfattas som övernaturliga fenomen fungerar, med kapitel innehållande fallstudier. Alla undervisande kapitel är skrivna på ett lättillgängligt sätt och innehåller flera tydliga diagram som förklarar författarens teorier och redogör för de forskningsresultat han och hans team kommit fram till. Vart och ett av de undervisande kapitlen slutar med en meditation. Den som vill kan köpa en CD eller ladda ner meditationerna från Joe Dispenzas websida drjoedispenza.com. Boken bygger till stor del på fallstudier med hög igenkänningsfaktor. Dispenza hoppas att de kapitel där vi får ta del av vanliga människors fantastiska resor från svår sjukdom till hälsa eller från osäkra jobbsituationer till högavlönade karriärer ska få oss att inse att vi själva kan åstadkomma liknande resultat i våra egna liv. Den här boken skiljer sig väsentligt från andra böcker om mysticism och andlighet såtillvida att den utgår från vetenskapliga undersökningar och bevisar det mystiker vetat i tusentals år (som till exempel att meditation är bra, att attraktionslagen

Från den fysiska världen i 3D till kvantfältet i 5D Eftersom den identitet du har idag har formats utifrån att du levt som en kropp i den tredimensionella världen av tid och rum är målet nu att istället ta oss bortom tid och rum, till kvantfältet (eller den femte dimensionen) – ett osynligt fält av energi och information – och Dispenza visar oss hur vi gör det. Här, i kvantfältet, existerar alla potentiella framtider, så du kan skapa dig vilken framtid du vill! Hur gör man då i praktiken? För det första måste du avprogrammera ditt sinne från gamla vanor och synsätt innan du sätter igång och programmerar din framtid. Dispenza är en varm förespråkare av meditation för det syftet. Ett av de fall han beskriver handlar om en kvinna som drabbades av flera svåra sjukdomstillstånd på grund av ett trauma. Stresskänslorna och minnet från det förflutna gjorde henne allt sjukare. För att ta bort det vanemässiga tänkandet 4


”Långtidseffekten av att leva i överlevn är att vi börjar trivas med

adstillstånd

– och blir beroende av –

stresskemikalierna i vår kropp.”

och agerandet och läka sig själv använde kvinnan bland annat en fred så minskar krig och konflikter i världen markant. av de mest populära meditationerna i Dispenzas program kallat ”Hoppet är att våra metoder ska slå en bro mellan vetenskaVälsignelse av energicentra. Varje centrum kontrolleras av det autopens och mysticismens värld,” skriver Dispenza. Men störst av allt noma nervsystemet och i boken berättas hur du på vetenskaplig är hans förhoppning om att medverka till att göra jorden till en väg kan programmera dessa energicentra för att avsevärt förbättra bättre plats att leva på. hälsan genom meditation. Du får också lära dig en andningsteknik att använda i början av meditationerna. Den ser till att skapa ett starkare elektromagnetiskt fält omkring dig. Enligt Dispenza är de flesta människors energi lagrad i kroppen därför att de har levt länge i vad han kallar överlevnadsläge. Denna andningsmetod drar upp den stagnerade energin från de tre lägre energicentrena i kroppen och ger tillbaka den till hjärnan, där den blir tillgänglig för ett högre Du spar syfte än endast överlevnad. Du får därefter lära dig hur du känslomässigt lever i framtidens verklighet i stället för i det förflutna. För att skapa en framtidsvision som är så tydlig som möjligt är det viktigt att känna hur det känns i framtiden. Här får du använda alla möjliga hjälpmedel utöver din egen fantasi och dina drömmar. Till exempel kan du välja ett musikstycke (helst utan sång) att spela under meditation medan du visualiserar dina framtidsvisioner som i en film om det du önskar uppnå. Genom att acceptera, tro på och ta emot information utan att analysera den kan man på så sätt programmera det undermedvetna. ”Where attention goes, energy flows” menar Dispenza. Energi flödar naturligt till det du fäster din uppmärksamhet på och därför måste du, om du vill uppleva förändringar i ditt liv, börja fästa uppmärksamheten på nya saker och ”glömma” de gamla. Effekten av att flera människor riktar sin uppDITT MEDLEMSPRIS märksamhet på samma sak är mångdubblad. Det har kunnat bevisas att när en stor grupp människor med Ord. ca pris: 340:en gemensam intention går samman och mediterar för

91:-

249:-

Med periodens erbjudande får du fLERA förmånliga Pluserbjudanden (S. 23-24)

5

INTERVJU MED JOE DISPENZA


periodens erbjudande

Joe Dispenza, författare till Hitta din övernaturliga kraft:

– Nu är tiden inne för oss att skriva om historien! Joe Dispenza är utbildaren, föreläsaren och forskaren som drivs av övertygelsen att vi alla har möjlighet att åstadkomma något stort och att vi har obegränsade förmågor. På sitt lättillgängliga, uppmuntrande och medkännande sätt har han utbildat tusentals människor och i detalj lärt dem hur man omprogrammerar hjärnan och omdanar kroppen, och därmed åstadkommer bestående förändringar. Joe hjälper människor att hela sig själva från sjukdomar – till och med dödliga sådana, och kroniska sjukdomstillstånd. Och han lär människor att utveckla sina medvetanden så att de får ett rikare och lyckligare liv. Livsenergi fick ett spännande samtal med Joe och trots en stor ödmjukhet för de otroliga resultat som hans studier visar är det uppenbart att vår inneboende överna-

turliga kraft är fullständigt självklar för de otroliga förändringar vi har sett i honom. I boken Hitta din övernaturliga människors hälsa skulle inte kunna ske kraft visar han på ett lättillgängligt sätt om det var så. Istället kan vi visa att genhur vi vanliga människor kan lyckas göra uttryck är möjliga att förändra när vi bördet ovanliga. jar tänka, handla och känna annorlunda. Författarens böcker baseras alltid på Under sina forskningsprojekt hans egen forskning. Om den aktuDu spar ella boken säger han så här: - Vår forskning har visat på resultat som vi aldrig hade föreställt oss att få fram. Vi har fått se djupgående, unika och enastående mystiska förändringar hos personer. Dessa bevis måste nå ut till fler!

91:-

Kan du ge några konkreta exempel på resultat som ni förvånades över? DITT MEDLEMSPRIS – Människor tror att de är bundna till sina gener, att våra gener är Ord. ca pris: 340:hårdkodade i oss. Men

249:-

fakta om periodens erbjudande

HITTA DIN ÖVERNATURLIGA KRAFT: HUR VANLIGA MÄNNISKOR LYCKAS MED DET OVANLIGA Bestnr: 122061

Författare: Joe Dispenza

Antal sidor: 384, Inbunden Ordinarie ca pris: 340:

Kom ihåg!

Ditt medlemspris: 249:-

6

Beställning/ avbeställning oss tillhanda senast

7

januari

söndag


och utbildningar har Joe fått bevittna andra människors transcendentala ögonblick och vilken känslovåg och förtjusning de upplever när de får svart på vitt att det är de själva som skapar en djupgående förändring i sina kroppar. Vad innebär det att bli övernaturlig? – De flesta människor förlitar sig på någon annan person än sig själv när man vill förändra något i livet, till exempel hur man ska tänka, äta, leva osv. Vi har liksom en tro att en yttre påverkan är grundläggande för att förändring ska ske. Inre förändring är alltså ett resultat av yttre faktorer. – Men tänk om det som förändras sker inifrån, vad betyder det då? Det innebär i så fall att man kan läka sin kropp inifrån. Enligt Joe har vi alla övernaturliga förmågor latent i oss, och eftersom han har hittat nycklar för att väcka dem kan han också påstå: – Nu är tiden inne för oss att skriva om historien. Varför ligger denna förmåga så djupt dold i oss tror du? – Något som vi känt till länge är att vi är födda med uppgiften att skapa och att ge. Men det sättet vi lever på nu - i överlevnadsläge och stress – hypnotiserar oss och hindrar oss att uppnå vår sanna potential. Då spelar det ingen roll ur häl-

sosam du är, vilken ålder, etnisk bakgrund eller form du har. Är det stressen som är vår fiende? – Vår överlevnadsinstinkt är anpassningsbar. Rädsla är, som alla vet, både bra och viktigt för oss. Men när rädsla sätts i relation till ekonomi eller vänskap så förändras egenskaperna. Istället skapar vi stress … – Ett telefonsamtal från chefen eller släktingen som utlöser starka känslor som ilska, frustration eller skam får oss att slå på det primitiva fly-eller-fäkta-nervsystemet vilket gör att vi reagera som om vi vore jagade av ett rovdjur. – När vi slår på den stressen gång på gång, ofta och hela tiden så blir vi beroende av den på grund av att den får oss att känna någonting. Det fungerar kortsiktigt, men i det långa loppet är det ohållbart. – Ett kroniskt tillstånd av förhöjd upphetsning som denna betyder att vi är i hög beredskap hela tiden och återställer inte balansen när faran är över. Då riskerar vi att drabbas av sjukdom. Dessutom blir kroppen beroende av kemikalierna som strömmar igenom oss oupphörligen och får oss att tro att vi är vår kropp som är kopplad till vår identitet och vår miljö, där vi lever i linjär tid. Begränsat alltså. Du har en förmåga att illustrera komplexa ter-

OM JOE DISPENZA - ”JAG LITAR PÅ MITT HJÄRTA” Titel: Forskare. Familj: Tre underbara barn som hunnit bli stora. Bor: I Santa Barbara, California på vintern och i Washingtom state på sommaren. Intressen: Jag älskar att laga mat, och så är jag väldigt förtjust i rött vin, hela upplevelsen av den faktiskt. Och så gillar jag minnen, skapa häftiga stunder som man kommer ihåg. Äter helst: Jag äter väldigt hälsosamt och bra och varierar mellan allt från indisk till amerikansk till vegetarisk mat.

Läser helst: Främst läser jag den allra senaste vetenskapen men jag tycker också om en bra roman, och berättelser om förändring och transcendens. Levnadsregler: Jag litar på mitt hjärta. Det finns något gott i varje människa. Sluta aldrig att skapa. Se till att du berättar för människor i ditt liv att du älskar dem. Dold talang: Jag spelar musik med mina vänner, främst piano och trummor. Jag älskar all sorts musik, så länge den berör mig. Jag komponerar faktiskt en hel del musik till meditationer.

7

mer och forskningsresultat med grafer, bilder och förklarande text så att alla kan förstå. Vad är det som driver dig att göra det komplexa tillgängligt för den stora massan? – Jag har en passion att förklara vetenskap på många olika sätt, med siffror, språk, bilder osv. Under alla mina år i undervisning har jag förstått att vi tar till oss information på olika sätt. Vad är meditation för dig? – Ordet meditation betyder att lära känna eller bli bekant med. Vi människor består till stor del av våra tankar, handlingar och känslor. Om vi då ser och tänker på vilka beteenden och handlingar vi vill ha i våra liv så kommer vi börja agera så. Syftet med meditation är att förändra vårt inre tillstånd och ta oss förbi det analytiska sinnet. Vi kan förändra våra hjärnvågor men inte i den tänkande delen av hjärnan – vårt medvetande. Meditation är alltså ett verktyg för att inte bli distraherad av miljön omkring oss. Vilken plats har meditation i ditt liv? – Jag mediterar dagligen. Två timmar spenderar jag med mig själv varje dag. Ibland mediterar jag hela stunden och ibland delar jag upp den på flera saker som gynnar min inre utveckling. Det är helt klart värt insatsen att ägna en stund åt sig själv varje dag, det behöver definitivt inte vara så länge som två timmar. Du har en annorlunda syn på nuet – ”det innevarande ögonblicket”. – De flesta människorna spenderar mesta delen av sin tid åt rutiner; samma erfarenheter, samma känslor om och om igen. Det här gör att vi programmerar våra kroppar till att gå på autopilot och i det försöker vi alltid förutse nästa steg. Om vi bryter det vanemönstret och istället hänger oss till nuet - det innevarande ögonblicket - så hittar vi platsen där vi kan skapa istället för att gå på autopilot. Vi kan inte skapa utanför nuet. Text: Alexandra Jerselius


ller Priserna gä d. denna perio r fö st da en gsdatum in ln äl st be Sista 7/1 2017.

FRAKTFRITT!

lar för När du hand0:REA VINTER-REA VINTER-REA VINTER-REA VINTER-REA VINTER-REA VINTER-R över 50 ! Bestnr: 115450

Livet efter döden Av Deepak Chopra

Deepak Chopra tar sig an den mest existentiella frågan av alla: Vad händer när vi dött? Med hjälp av så skilda element som vedisk filosofi, partikelfysik, psykologi och neurologi bygger han ett fascinerande resonemang, vars slutsats är trösterik: Vi människor är inte, och har aldrig varit, begränsade varelser instängda i fysiska kroppar. Istället är vi redan nu multidimensionella väsen som skapar vår framtid bortom detta liv genom våra ord, tankar och handlingar. Öst möter väst i denna tankeväckande, inspirerande och upplysande bok för alla som någon gång funderat kring livet efter detta. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 204:-

Du spar

261:-

Du spar

241:JUST NU!

JUST NU!

89:-

69:-

Bestnr: 115873 Väck din inre healer: återskapa förbindelsen till universum med hjälp av de nya energifrekvenserna Av Eric Pearl

Varför är läkare och forskare över hela världen intresserade av de extraordinära healingresultat som dr Eric Pearls patienter vittnar om? Vad är det som händer när människor som har haft cancer, AIDS-relaterade sjukdomar eller cerebral pares plötsligt blir friska? Och hur ska man tolka det faktum att människor som har kontakt med Eric Pearl rapporterar att de direkt får tillgång till en helande energi, inte bara för egen del utan också för andras? Inb. 256 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 204:-

Bestnr: 119156

Superkoherens: åter till kärleken Av Thrity Engineer

Du spar

261:JUST NU!

Superkoherens (SRTLF) är ett frekvens-verktyg som återställer vårt energisystem till den ovillkorliga kärlekskraften ursprungskällan till vår livsenergi. Den vetenskapliga magi, som ligger till grund för det Thrity arbetar med, kom hon först i kontakt med 1995. Det är en osynlig men kraftfull energi som kan förklara fenomen som fjärrseende, distanshealing och astralresor. Det handlar om att vår ljusenergi måste bli koherent i fas med vår själs högsta syfte. Inb. 239 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 185:-

69:-

Bestnr. 119682

E i kvadrat Av Pam Grout

Om du har läst The Secret – Hemligheten eller någonsin sysslat med metafysik och andlighet, känner du redan till att dina tankar skapar din verklighet, att det finns en läkande kraft i universum och att det bara är du som kan skapa ditt eget liv. Men olyckligtvis finns det ett pyttelitet problem, en liten liten hake. Du tror inte riktigt på det. Inte helt och hållet. E i kvadrat kan bäst beskrivas som en labbmanual med enkla experiment som bevisar att verkligheten är formbar, att medvetandet står över materian och att vi kan forma livet med våra tankar. Inb. 175 sid.

Du spar

281:-

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:-

49:-

Du spar

231:-

Bestnr: 115924

Reklamation till kosmos Av Bärbel Mohr

JUST NU!

Bestnr: 107191

Livets källa - Kinesisk visdom & läkekonst Av Niclas Thörn & Ulf Andersson

I Kina finns anmärkningsvärt lite övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress. Detta är ingen slump. Den uråldriga kinesiska visdomen och läkekonsten kan som ingen annan tradition visa oss moderna människor hur vi ska gå tillväga för att skapa balans och harmoni i livet. Inb. 182 sid.

Du spar

Bestnr: 120170

261:-

E i kubik Av Pam Grout

281:-

JUST NU!

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 249:-

99:-

Du spar

271:-

59:-

JUST NU!

Vad händer om ens önskningar inte blir uppfyllda? Hur går man då tillväga? Kan man lägga in en ny beställning hos universum? Det är just de frågorna som Bärbel Mohr besvarar i sin nya bok Reklamation till kosmos. Med samma lättsamma ton och humor som gjorde Kund hos kosmos till en internationell succé förklarar författaren här hur man reklamerar sina beställningar till kosmos för att på så sätt få sina önskningar uppfyllda. En både underhållande och insiktsfull bok. Inb. 191 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 98:-

Du spar

E i kubik tar med dig på en resa bestående av nio nya experiment som kommer att bevisa för dig att våra tankar skapar vår värld. Universum bara väntar på att vi ska ta till oss det här nya sättet att tänka, och det bara väntar på att vi ska börja använda den energi som vi alltid har haft tillgång till för att uppleva glädje och välbefinnande. Inb. 250 sid. Ord. ca pris: 330 kr. Klubbpris: 259:-

JUST NU!

69:-

JUST NU!

49:-

Bestnr: 117749 The Secret: dagens visdomsord

Du spar

Bestnr: 116167

John of God

231:-

JUST NU!

99:-

Av Karen Leffler & Heather Cumming

John of God – healer och medium – låter ”andeläkare” ta över sin kropp för att på mirakulös väg behandla tusentals människor från hela världen som söker sig till Brasilien för att få hjälp och därigenom skänker han hopp åt de förtvivlade. Boken är ett intimt porträtt av en vanlig person i ovanliga omständigheter och en läsupplevelse som kan föra läsare av alla övertygelser närmare sin egen tro. Inb. 222 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 204:-

8

Av Rhonda Byrne

Med 365 insikter som bygger på The Secret – Hemlighetens kraftfulla sanningar kommer din kunskap om attraktionslagen att expandera långt bortom vad du har kunnat föreställa dig. Under ett år med dagliga visdomsord kommer du att ta emot en klarhet, förståelse och visdom varje dag som hjälper dig leva i enlighet med de lagar som vi människor lyder under, så att du verkligen kan bli mästaren i ditt liv. De dagliga visdomsorden är tidlösa och du kan börja kalendern när som helst på året. Inb. 365 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 204:-


ller Priserna gä nna period. de r fö st enda m lningsdatu Sista bestäl . 17 20 7/1

RITT! FRAKTFnd lar för

När du ha 0:-! REA VINTER-REA VINTER-REA VINTER-REA VINTER-REA VINTER-REA VINTERöver 50 Bestnr: 117651

Själslig healing Av Sylvia Browne

Sylvia Browne ger oss här en fantastiskt spännande bok om självhealing. Själslig healing består till största delen av budskap från Sylvias andliga guider, budskap som nedtecknats i samband med forskningsförsök då hon befunnit sig i trans. Boken är ett måste för människor som lider av kroniska sjukdomar men inte har lyckats få lindring med hjälp av konventionella metoder. Inb. 224 sid.

Du spar

231:-

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 179:-

Du spar

281:-

JUST NU!

99:-

JUST NU!

49:-

Du spar

271:-

Bestnr: 119880 En ny jord: Ditt inre syfte Av Eckhart Tolle

Bestnr: 117507

Trotsa tyngdlagen Av Caroline Myss

Här leder Eckhart Tolle oss bortom våra egna liv för att visa oss hur vi kan föda fram en ny och mer kärleksfull värld. Förutsättningen är en radikal förändring i vår medvetenhet, från den nuvarande identifikationen med egot till ett helt nytt sätt att se på vilka vi är. Vi får uppleva vår innersta natur, som är något oändligt mycket större än vi någonsin kunnat föreställa oss. Tankarna och begreppen som presenteras här är vägvisare som pekar mot uppvaknandet. Medan du läser äger en förändring rum inom dig. Inb. 261 sid. Ord. ca pris: 330 kr. Klubbpris: 259:-

JUST NU!

59:-

Bestnr: 119683

Läk dig själv genom nådens kraft I Trotsa tyngdlagen ifrågasätter Caroline Myss den konventionella inställningen inom vetenskapen där man anser att det alltid går att hitta fysiska orsaker till att saker och ting är som de är. Hon berättar, med grund i sina många års erfarenhet inom intuitivmedicinen och som lärare, historier ur verkliga livet där ”döende” individer som genom ett mirakel har överlevt. Inb. 223 sid. Ord. ca pris: 330 kr. Klubbpris: 189:-

Jordens änglar

JUST NU!

Av Doreen Virtue

Det finns människor som alltid, alltid ställer upp och hjälper andra, ibland till den grad att de egna behoven försakas. Änglaexperten Doreen Virtue kallar dessa personer för jordänglar. I den här boken lär hon ut hur man som jordängel lär sig att hitta balans i relationer, hur man undviker att ham-na i offerrollen och hur man ser till att få det man behöver. Hon visar hur man kan behålla sitt kärleksfulla och hjälpsamma sätt men ändå upprätthålla gränser gentemot andra. Inb. 207 sid.

109:-

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 245:-

Du spar

261:-

JUST NU!

69:-

Du spar

221:JUST NU!

Bestnr: 120359

Bestnr: 118246

Källan

119:-

Den magiska butiken Av James R. Doty

Av Ursula James

Neurokirurgen James Doty berättar sin egen gripande livsresa, om en ensam barndom och en vis kvinna som fick honom att förstå kraften i medveten närvaro och positivt tänkande. Helt plötsligt öppnade det sig fantastiska möjligheter. Det här är en bok full av lärdomar som visar dig hur du kan förändra livet i grunden genom att först förstå hjärnan och hjärtat. Inb. 235 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:-

Du spar

211:-

Källan väver samman två berättelser. Den första är den om Ursula Sontheil, känd som Mor Shiphton, en sierska och klok gumma från femtonhundratalet. Den andra tråden i väven är själva visionerna, som de kanaliseras till läsaren av terapeuten och författaren Ursula James. Dessa visioner ger oss formler för det kabbalan kalla tikkun olam - för att läka världen. Visionerna talar om relationer, kärlek, förlåtelsens kraft, hur du läker din egen värld och sedan tar kontakt med andra så att de kan få hjälp att läka sin. Inb. 224 sid. Ord. ca pris: 330 kr. Klubbpris: 199:-

Bestnr: 117294

Själskoden: Själens väg till insikt och medvetenhet Av Niclas Thörn & Ulf Andersson

Du spar

JUST NU!

281:-

49:-

Enligt Enneagrammet finns det nio olika själstyper, nio olika personligheter. Genom att finna och spegla oss i den Enneagram-personlighet vi tillhör kan vi påskynda vår inre och yttre utveckling, få svar på våra frågeställningar, befria oss från negativa livsmönster, skapa ökad medvetenhet och därmed leva ett friare, lyckligare och mer harmoniskt liv. Inb. 185 sid. Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 219:-

Du spar

271:Bestnr: 117774 De elva evig principerna: hitta din inre gudomlighet Av Carmen Harra

För de andliga sökare som letar efter levnadsregler som är möjliga att följa i det här livet, kommer tanken om att läka den egna karman för att åstadkomma förändringar i den globala karman särskilt lägligt. De elva eviga principerna presenterar enkla, universella sanningar som höjer vårt medvetande, ger oss förmåga att skapa en sundare och mer harmonisk värld och hjälper oss att gå en ny upplysningstid till mötes. Inb. 270 sid.

JUST NU!

Du spar

JUST NU!

271:-

49:-

Bestnr: 118527

59:-

Skapa förändring Av Mike Dooley

Med sitt revolutionerande begrepp matisen lyfter Mike Dooley skapandet till nästa nivå och visar hur vi kan välja de slutresultat vi önskar utan att fästa alltför stor vikt vid detaljerna. Boken hjälper dig att förstå vad det egentligen är du önskar, varför du vill ha det och hur du ska göra för att säkert få det. Inb. 192 sid.

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 189:-

Ord. ca pris. 330:- Klubbpris: 259:-

9


FRAKTFRITT!

BOKNYHETER

lar för När du hand0:över 50 !

ch Måla, rita o at skriv för ök ! välmående

et Lev hela liv s! n a m tillsam

Klubbpris

219:-

Klubbpris

219:-

Du spar

60:-

Du spar

60:-

Bestnr: 122027 Ett liv i balans: Hantera stress och oro med dagdrömmar, ACT, meditation och mindfulness

Bestnr: 122029

Leva och älska livet utan att lusten tar slut

Av Åsa Fe Kockum

Av Alf B. Svensson

Dagdrömmer gör vi alla det kan kallas för mental träning, ACT, kreativ visualisering, guidad meditation, mindfulness, hypnos eller för just dagdrömmar. Det viktiga är att det fungerar, inte vad det kallas. Boken ger dig vägledning och nycklar till bättre mående, verktyg och förhållningssätt för att leva, och lite relevant kunskap om stress och en mängd övningar för olika behov, som t ex ökad självkänsla. Häftad. Ord. ca pris: 279:-

Går det att hålla liv i relationen medan man jobbar och skjutsar barn, handlar och torkar kök? Varför verkar alla andra så lyckliga på Facebook? Och är det möjligt att fortfarande ha roligt efter 10, 20 eller kanske 40 år tillsammans? Ja, vi kan älska hela livet, menar Alf B Svensson. Det finns generella råd som faktiskt fungerar. Författaren har här sammanställt sina viktigaste insikter. Inb. Ord. ca pris: 279:-

Klubbpris

Klubbpris

179:-

219:-

Du spar

Du spar

50:-

110:-

Bestnr: 122025

Till min skyddsängel

Ord. ca pris: 269:-

Följ Anita Mäki genom livet!

mammaroll och karriär!

Klubbpris

219:-

Ord. ca pris: 279:-

Klubbpris

197:-

Du spar

Bestnr: 122031

60:-

Hur blir man tillfreds med sig själv och sin kropp? Hur landar man i insikten om att livet aldrig kommer bli perfekt? Och har känslorna alltid rätt? Hanna Möllås är barnmorskan och sexologen som menar att vi behöver bli mer accepterande inför vår kropp och bli vän med oss själva. Det vi kan påverka är berättelsen om oss själva – hur vi förhåller oss till kroppen, våra minnen och känslorna. Inb.

Våga omfamna livet!

karriär - så klarar du de orimliga kraven

’Jag har blivit anmäld till socialen för det finns folk som anser att jag inte kan ta hand om mina barn ordentligt eftersom jag syns för mycket i TV-rutan.’ - Jessica Almenäs. En mamma som är framgångsrik blir hårt behandlad av sin omgivning från dagispersonalen och arbetskamrater till kompletta främlingar. Hur gör de kvinnor som har ett krävande arbetsliv?? Vilket pris har de fått betala? Inb. 192 sid. Förena

I den här boken får du fortsätta att följa mina tankar genom samtal med den goda skaparinnan. Hon är min skyddsängel som vägleder mig genom livet. Följ med mig på livets berg- och dalbana. Häftad.

Av Hanna Möllås

Dålig mamma eller superkvinna? Barn och

Av Therese Albrechtson, Maria Otterling

Av Anita Mäki

Bestnr: 122028 Hela mig: om konsten att adoptera sin kropp och sina känslor

Bestnr: 122030

Livet är… Av Carola Jansson

Du spar

52:-

Livet är allt konstigt. Vackert, härligt och harmoniskt under långa perioder, men så ibland byter det kostym. Tristess och stress, lycka, löften och kärlek, sjukdom, svek och plötsliga insikter. Hur bär man sig åt för att inte sjunka som en sten när det är alltför svårt? Eller när man redan sjunkit som en sten; Hur flyter man upp igen? Boken handlar om dessa svåra perioder men också om de strålande fina dagarna. Inb. 32 sid. Ord. ca pris: 249:-

10

Ord. ca pris: 289:-

d Se livet me ns ta lite självdis r! o och hum


FRAKTFRITT!

BOKNYHETER

lar för När du hand0:över 50 !

tå Se och förs r ä t e d n a inn t! n se r fö

Boken som hjälper oss ! leva i tiden

Klubbpris

259:-

Klubbpris

193:-

Du spar

90:-

Du spar

Bestnr: 122055

Bestnr: 122032 Det man inte pratar om: verkligheten före, efter och under ett trauma

Evigheten mitt i tiden

104:-

Av Pia Sundgren Storm, H-G Storm, Jennie Hultgren

Av Wilfrid Stinissen

Vi drabbades av det overkliga, av det som bara händer andra. Jag miste min son, min dotter miste sin lillebror och nu har vi samlat orden i hopp om att väcka en tanke hos var och en som kan behöva det. Vare sig du är drabbad på nära eller långt håll, eller kanske inte alls, kan det finnas ord som tröstar, hjälper eller ger förståelse. Boken är en återgivning av en resa före, efter och under. Inb. 267 sid. Ord. ca pris: 349:-

I dag har frågan om tid blivit en av de allra mest påträngande. Vi tycker oss leva med ständig tidsbrist, att vi inte hinner med våra liv. Och när många av oss upplever stress och utbrändhet förstår vi att detta sätt att leva inte håller. Kan tiden bli vår vän? Och hur kan vi utnyttja de oerhörda möjligheter som tiden erbjuder oss? Boken hjälper oss att våga se tiden med nya ögon och fundera kring vad tiden är och betyder. Kartonnage. 255 sid. Ord. ca pris: 297:-

Klubbpris

Klubbpris

239:Bestnr: 122034 Yiang: de tio vibrationerna Av Ylva Trollstierna

Bestnr: 122054

Du spar

Sann människa: en bok om

100:-

skapelse och helighet

Av Wilfrid Stinissen

Funderar du över vilka färger som finns i dina aura? I dina chakras? I dina energifält? Visste du att färger kan berätta förutom om din andlighet även om din hälsa, ditt arbete, din ekonomin och ditt kärleksliv? Yiang är 79 symbolkort som du kan använda för att tolka dina vibrationer. Du behöver inte ha kortleken i din hand. Du kan välja kort ing online på yiangsymbol. Få vägledn com eller lyssna till dig ra, u a in om d själv. Häftad. 370 sid. Ord. ca pris: 339:-

219:Du spar

110:-

Vad är det som gör en människa till människa? I Sann människa hjälper karmelitbrodern Wilfrid Stinissen oss att förstå den mänskliga naturen och hur vi ska se på människans ursprung och mål. Om man vet något om startpunkten och slutstationen vet man ju också en hel del om vägen. Skapelsen är början, och målet är gudomliggörelse - helighet - säger Stinissen. Inb. 277 sid. Ord. ca pris: 329:-

t Förstå syfte t e d d me mänskliga livet!

h chakras oc r! o g frå

Klubbpris

239:Du spar

71:-

Klubbpris

Bestnr: 122035

209:-

Tarot och attraktionens lag

Du spar

Av Ylva Trollstierna

100:-

Nu kan du dra ett Tarotkort för vägledning, sedan läsa texten i boken som ger dig vägledning utifrån attraktionens lag. Boken passar dig som ännu inte skapat någon kunskap om Tarot, då du helt enkelt kan läsa innantill vad kortet har att vägleda i. För dig som redan tolkar Tarot för du vägledning i vad varje kort har att förmedla till området attraktionens a in d Skapa lag. Häftad. 270 sid.

ibästa energ d e m flöden Tarot!

Bestnr: 122056

Kristen djupmeditation Av Wilfrid Stinissen

Många människor i vår tid längtar efter fördjupning, stillhet och frid, man söker efter kontakt med det gudomliga - ja, en erfarenhet av Gud. Det är kanske okänt att djupmeditationen har funnits inom kristendomen ända från dess allra första tid. Kristen djupmeditation beskriver en ny form som tar särskild hänsyn till de svårigheter som nutidsmänniskan har så snart hon försöker börja koncentrera sig. Inb. 286 sid. Träna din

uthållighet och minska stressen!

Ord. ca pris: 310:-

11

Ord. ca pris: 309:-


FRAKTFRITT!

HÄL S A & VÄLMÅEN D E

lar för När du hand0:över 50 !

Klubbpris

Klubbpris

197:Du spar

112:-

349:Du spar

Bestnr: 122036

50:-

Hjälpredan för typ 1-diabetes: En hjälp

för föräldrar, anhöriga och vänner till barn med typ 1-diabetes. Fylld med matglädje, råd och tips. Allt för en enklare vardag

Läka med Gersonmetoden Av Charlotte Gerson & Beata Bishop

Gerson metoden bekämpar livshotande cancer och andra kroniska sjukdomar. Den utarbetades av forskaren och medicine läkaren Max Gerson (1881-1959), som under hela sitt verksamma liv utförde kliniska studier på sina cancersjuka patienter. Hans grundteori var att cancer och andra kroniska sjukdomar bara kan utvecklas om kroppen lider av näringsbrister och ansamling av stora mängder toxiner. HäfLev ett tad. 512 sid. t och

Av Karolina Janson &  Lotta Skoglund

Hjälpredan är fylld med råd och tips om vad du bör veta när det gäller idrott, aktiviteter, kalas och fest. Du får även tips för skolan, inför resor och vad du bör tänka på när ett barn med typ 1 ska sova över hos kompisar. Du möter underbara barn och unga och fantastiska föräldrar som berättar vad de lärt sig Lär dig och hur de hjälper barnen. r Du får ca 90 recept på god laga mat fö och bra mat. Inb. 192 sid. etiker!

dIab

Bestnr: 122041

frisk hälsosamt liv!

Ord. ca pris: 309:-

Ord. ca pris: 399:-

Klubbpris

Klubbpris

Bestnr: 122037 Yoga: anatomi Av Leslie Kaminoff &  Amy Matthews

Bestnr: 122039

179:-

Att mäta hälsa inifrån: nutrition,

Du spar

Du spar

metabolism & kroppssammanstättning

100:-

50:-

Av Annika Kahm & Carolyn Hodges Chaffee

Du får en djupare förståelse för vilka delar av kroppen som ska vara aktiva när en position utförs på rätt sätt. Du får veta hur specifika muskler påverkas av rörelser i lederna, hur justeringar av en position kan förstärka eller reducera effektiviteten och hur ryggraden, andningen och hållningen hänger ihop. Oavsett om du är nybörjare eller har utövat yoga i många år är boken ett ovärderligt referensverk. Lär dig Flexband. 288 sid. Ord. ca pris: 279:-

309:-

Tusentals patienter har diagnostiserats och behandlats med hjälp av den här tekniken på Annikas privata mottagning och på Carolyns klinik. I boken förklarar de hur informationen från testen kan användas i behandlingen av ätstörningen, men också för att behandla den undernäring som nästan alltid åtföljer - och förvärrar – sjukdomen. Boken innebär ett stort steg framåt i behandlingen av ätstörningar En hjälp och viktproblem. mot Häftad.138 sid.

andning, h anatomi oc g! in n Yoga-trä

Ord. ca pris: 359:-

e! tillfrisknand

Klubbpris

219:Du spar

71:-

Sanningen om mat och hälsa: vad

säger forskningen?

Av Måns Rosén

Ditt livs största : superhjälte ! DU

Klubbpris

Bestnr: 122042

Undrar du vad som är sant och inte sant om alla kostråd? Finns det forskning bakom 5:2 metoden, LCHF, Atkinsdieten och lågfettkost? Kan vi lita på Dr Mosley och Livsmedelsverket? Får jag dricka ett glas vin? hur gör forskarna när de ska få svar? En introduktion i forskning om mat och hälsa. Boken sammanfattar vad vi vet och inte vet om mat och hälsa. Inb. 219 sid.

145:Du spar

34:-

Ord. ca pris: 290:-

Bestnr: 122038

Få i vägledning la al bruset av dieter!

Glad fri stark Av Malin Lundskog

Detta är en bok om hälsa för både soffpotatisar och prestationsprinsessor. Författaren redogör på ett lättsamt sätt för vad hälsa är och visar hur du med hjälp av The Magic Five (fem formler för hälsosam framgång) finner ett liv fyllt av glädje, frihet och styrka såväl fysiskt som mentalt. Hon ger dig mod att våga se dina självsabotörer i vitögat och förvandla dem till självhjälpare. Häftad. Ord. ca pris: 179:-

12


FRAKTFRITT!

HÄL S A & VÄLMÅEN D E

lar för När du hand0:över 50 !

Klubbpris

Bestnr: 121804

Läk dig själv: bli vän

med dina fem inre sår Av Lise Bourbeau

239:Du spar

91:-

Klubbpris

239:-

Du lär dig att upptäcka vilka mekanismer som ligger bakom de fem inre såren; Avvisning, Övergivenhet, Svek, Orättvisa och Förödmjukelse, och att identifiera när dessa aktiveras och varför. Att bli medveten om de otaliga gånger som egot (eller någon av de masker du tar på dig) styr dina tankar, ord och handlingar är en oumbärlig förutsättning för att läka. Inb. 211 sid.

Ord. ca pris: 330:-

Du spar

90:-

Yogans läkande kraft!

Återta makten över ditt liv!

Bestnr: 121877

Healing Yoga Av Jennie Liljefors

Yoga är en transformerande och spirituell träningsform som berör kropp, sinne, själ. Med yoga kan du läka de olika lagren i kroppen. Det yttre lagret, som spända muskler, stela leder, problemområden På energinivån, då yogarörelserna ökar flödet och höjer vitaliteten i de inre organen. På själslig nivå; en viktigt och inte alltid uppmärksammad aspekt på yogans kraft är den inre läkningen. Inb. Ord. ca pris: 329:-

Klubbpris

Klubbpris

295:Du spar

44:-

159:Du spar

Bestnr: 122043

Av Anna Hallén Buitenhuis

Boosta hela ditt system!

Ord. ca pris: 339:-

Klubbpris

Yoga för alla.

Bli expert på yoga Av Dory Walker

229:-

Bestnr: 122040

Mästarnas metoder: Hälsa

Du spar

80:-

Av Timothy Ferriss

Ord. ca pris: 309:-

219:Du spar

78:-

Timothy Ferriss intervjuat fler än 200 personer som presterar på topp inom sina områden: allt från artister, atleter och militärer till forskare och vetenskapsmän. Vad är det som gör dem speciella och vad har de för knep för att alltid leverera i världsklass? Boken är en praktisk guidebok till hur du lyckas i livet, fullspäckad med tips från en lång rad av världens mest framgångsrika människor. Inb. 256 sid.

Från grundläggande andningsteknik till huvudstående ställningar, med den här boken kan vem som helst lära sig yoga. Hatha yoga passar alla, vare sig du behöverstressa ner, vill bli starkare, smidigare och må bättre, eller om du helt enkelt letar efter en ny utmaning.Steg-för-steg-instruktioner - Övningar för alla nivåer - Bygg din egen träning - Tips för en bättre meditation - Råd för en skadefri träning. Häftad. 173 sid.

Ord. ca pris: 297:-

Få balans m i livet geno ! a yog

Lär dig prestera på topp! 13

Av Karin Björkegren Jones

Ord. ca pris: 249:-

Klubbpris

Bestnr: 122044

Omstart Det är många saker som behöver stämma i vår kropp för att vi ska må bra och känna oss balanserade. Lymfsystemet har en central, men ofta förbisedd, del i detta. Genom att ta hand om det bättre och undvika stress kan man bland annat stärka sitt immunförsvar, bli av med sömnbesvär och celluliter samt gå ned i vikt. Vi får på ett inspirerande sätt förklaring på hur allt hänger ihop för att må bättre. Inb. 128 sid.

Du har försökt allt och alla metoder, men inget fungerar? Du vet hur du ska äta men gör inte det du har tänkt dig? Du tappar greppet och börjar om igen och igen, på en måndag? Om och om igen, med nya tuffare och striktare metoder? Idag är det din tur att lyckas. Denna gång med kunskap och vänlighet mot dig själv. Lär dig att äta, tryggt, gott och n avslappnat och gå ner e s ka c Ly i vikt. Board Book. gång för 176 sid.

alla!

Bestnr: 121620

90:-

Sluta banta, gå ner i vikt


FRAKTFRITT!

G O D & N Y T T I G M AT

lar för När du hand0:över 50 !

Klubbpris

159:Du spar

Bestnr: 122045

Klubbpris

Sköna böna: 33

259:-

enkla recept plus allt om bönans dolda superkraft

60:-

Du spar

80:-

Av le Roux Svalberg, Monique Varför har bönan plötsligt blivit så populär? Här får du svaret och dessutom 33 enkla recept på bönrätter till frukost, mellanmål, lunch och middag. Ny forskning och beprövade erfarenheter visar att bönan sänker blodsockernivån, ökar mättnadskänslan, underlättar viktnedgång och minskar klimakteriebesvären hos många kvinnor. Du får veta allt om bönans dolda superkraft och varför den främjar din tarmflora. Häftad. 96 sid. Låt bönan

främja ditt de! välbefinnan

Bestnr: 122047

Mativation:

50 paleorecept och konsten att skapa en bestående förändring Av Annika Sjöö, Åsa Nyvall

Våga vego!

Klubbpris

Bestnr: 122048 Vår tid är nu: mat, människor och möten på Djurgårdskällaren 1945 - 1950

Du spar

58:-

Av Sara Ask, Lisa Bjärbo

Mega vego innehåller allt från de tidigare böckerna, Mera vego och Ännu mera vego, och dessutom nya texter med bland annat budgettips, knep för att spara tid vid matlagningen och enkel mat i farten. Samt ett tjugotal nya recept, däribland pasta gialla, okonomiyaki japansk kålpannkaka, kokosris med chilifrästa grönsaker, pulled portabello och vegansnickers. Inb.

Ord. ca pris: 219:-

239:-

Bestnr: 122046 Mega vego: samlade recept och nya rätter

Ord. ca pris: 339:-

Klubbpris

219:Du spar

126:-

Av Lotta Fritzdorf, Johan Rosenlind, Maria Alexén, Anders Avehall

Känner du att det är dags att börja äta sundare? Men att du saknar energi? Då är du inte ensam. Idag har många svenskar ett onödigt komplicerat förhållande till mat. Vi hoppar på den ena dieten efter den andra, men ingenting håller i längden. Med den här boken i din hand får du steg för steg-hjälp att förbereda dig mentalt inför en varaktig kostförändring. Du får njuta av 50 enkla paleorecept. Inb.

Restaurang Djurgårdskällaren drivs av familjen Löwanders som slåss om makten för verksamheten. Man har tagit dåtidens maträtter och lagat dem för dagens smaklökar med tillgång på råvaror och modern teknik. Recepten är inspirerade av sin tid och varsamt uppdaterade. En del nya rätter har fötts under resan, men skulle lika gärna kunna ha funnits då. Boken är kopplad till SVT:s stora dramasatsning som visas i SVT med start oktober 2017. Inb. 188 sid.

Ord. ca pris: 297:-

När mat smakar som allra bäst!

Matresan med början 1945 ...!

Ord. ca pris: 345:-

Klubbpris

Klubbpris

229:-

229:-

Du spar

Du spar

116:-

90:-

Bestnr: 122049

Av Tina Nordström

Stora Grytboken

Tina är tillbaka och bjuder på nya härliga recept. Med steg-för-stegbilder och förklarande texter visar och beskriver Tina hur du får till viktiga moment i matlagningen, moment som det är lätt att gå bet på eller som du kanske värjer dig för att testa. Kanske är du osäker på hur biffen ska se ut när den är medium rare? Kanske funderar du på hur du ska bena ur och filea laxen på ett snyggt sätt? Inb. 302 sid.

Av Frederik Zäll

Stora Grytboken innehåller 70 recept som alla tillagas i gjutjärnsgryta, lergryta, kastrull eller ugnsform. Läckra klassiker där Frederik samlat sina favoriter, men även några nya varianter som han knåpat ihop med sitt sätt att ”lyxlaga” i fokus. Mysigt för hemmakocken och välsmakande för gästerna. Inb.171 sid.

Härliga grytor!

Bestnr: 122050 Tinas kök: grunderna, genvägarna och mina bästa recept

Med Tina kan inget gå fel!

Ord. ca pris: 345:-

14

Ord. ca pris: 319:-


FRAKTFRITT!

ALMANACKOR & KALENDRAR

lar för När du hand0:över 50 !

Bestnr: 122051

Herregud & Co.

Klubbpris

159:-

Familjekalender 2018 Av Royne Mercurio

Hjälpande redskap för hela året!

Klubbpris

165:-

Bestnr: 121947

Du spar

Du spar

Leva 2018:

40:-

64:-

Mitt bästa år med mindfulness Av Mia de Neergaard

Familjekalendern från Herregud & Co hjälper familjen att hålla koll på allt som ska göras. Kalendern innehåller ett blad för varje månad under 2018 med finurliga illustrationer från populära Herregud & Co. Med sex kolumner på varje blad blir det enkelt att hålla ordning på familjens alla aktiviteter eller annat viktigt kom-ihåg. Kalendern visar också veckor, namnsdagar och alla röda dagar. 28 sid. Spiralbunden. Ord. ca pris: 199:-

Leva 2018-kalendern – inspirerar och hjälper dig till ett härligare liv och balans i vardagen. Med fokus på glädje och de nio mindfulness-attityderna får du stöd i att leva medvetet, i samklang med dig själv och livet. Du får tips att vara närvarande i nuet, övningar som skänker eftertanke och förändringar och råd som gör vardagen lite lättare. En positivt upplyftande och coachande kalender för dig som vill få massor av inspiration Inspirerar till ett mer välmående och h hjälper dig glädjefyllt liv. Leva 2018 har oc hela året! årsöversikt, veckokalender med din egen prioriteringslista, vackra bilder, självstärkande affirmationer varvat med tankeväckande frågor. Du har plats för anteckningar, mål, aktiviteter och drömmar. Månaderna inleds med inspirerande och tankeväckande text som följer månadens fokus.

Planera året för hela familjen!

Ord. ca pris: 229:-

Klubbpris

JUST NU!

169:Du spar

70:-

259:Du spar

Bestnr: 121757

60:-

Frihet. Kalender 2018 Av Paulo Coelho

Bestnr: 121854

Kalender Mitt 2018 Av Karolina Gårdheim

Det här är kalendern för dig som har bestämt dig för att leva ett magiskt liv – ditt liv, ett liv som kommer från hjärtat. Ett liv som är fullt av inspiration, kraft, drömmar och bubblande glädje. Du vet att du kan skapa det. Det börjar med den dagliga vanan att fokusera på det positiva, känna tacksamhet, sätta intentionen för din dag, reflektera och lära nytt samt fira dina framEn hjälp gångar. Inb. 164 sid. Ord. tt

Möt 2018 med ett antal utvalda citat av en av vår tids mest älskade författare: Paulo Coelho. Med sina vackra illustrationer sätter Catalina Estrada färg på kalendern. Den perfekta presenten, vare sig det är till dig själv eller en kär vän. 2018 års tema är frihet. Ord ca pris: 239:-

Klubbpris: 209:-

att leva e ch medvetet o ! liv e skapand

Årets vackraste kalender!

ca pris: 319:-

Klubbpris

159:-

Klubbpris

129:Bestnr: 121855

Du spar Bestnr: 121945

Du spar

30:Jag skapar mitt liv 2018: Väggkalender Låt 2018 bli ett år av glädje och inspiration med denna fina väggkalender som erbjuder stärkande affirmationer tillsammans med stämningsfulla bilder – en för varje månad. En livsbejakande väggdekoration som berör ditt inre förutom att den hjälper dig hålla reda på dagar, veckor, namnsdagar och månfaser. Denna kalendern är i formatet 22 x 22 cm. Klammerhäftad. Ord ca pris: 159:-

Herregud & Co II Av Royne Mercurio

Uppföljaren till populära Herregud & Co:s bordsalmanacka är nu här! En bild för årets alla dagar som sprider glädje, hopp och eftertanke. Över 100 000 personer följer Herregud & Co på Facebook, och över 38 000 på Instagram. Royne Mercurio vill genom sina tecknade, tänkvärda och underfundiga ögonblicksbilder bilder påminna om att världen går att göra lite vackrare och lite varmare. Spiralbunden. 372 sid. Ord. ca pris: 229:-

Stämning ioner och affirmat ! år för hela et

pp, Glädje & ho t! n året ru

15

70:-


FRAKTFRITT!

DIN INRE RESA

lar för När du hand0:över 50 !

Sensitivitet och högkänslighet

Andligt och medialt

Klubbpris

239:Du spar

JUST NU!

99:-

Bestnr: 121752

Född sensitiv: våra

Du spar

berättelser

91:-

231:-

Av Prinsessan Märtha Louise & Elisabeth Nordeng

Bestnr: 118370

Väck din mediala sida Av Maria Therese & Bohman Agerhill

I den här boken delar prinsessan Märtha Louise av Norge och Elisabeth Nordeng med sig av sina personliga berättelser om livet som högkänslig och hur de båda har kommit att se personlighetsdraget som en styrka. Genom möten med andra högkänsliga kvinnor och män, forskare och sakkunniga, ger författarna en ny bild av hur högkänsliga upplever världen och hur de kan hitta sin naturliga plats i den. 281 inb.

Alla kan träna upp sin förmåga att kommunicera med en högre verklighet. Maria Therese berättar i sin bok ”Väck din mediala sida” om sin egen inre resa, men delar också med sig av den kunskap hon har fått på väg mot att själv bli medial. Du får ett flertal verktyg för att på egen hand, eller tillsammans med andra, utveckla din mediala förmåga. Inb. 208 sid.

Ord. ca pris: 330:-

Träna upp din mediala förmåga!

Sensitivitet, en gåva!

Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 199:-

JUST NU!

Bestnr: 120164

I mötet mellan kärlek och makt: släpp taget om destruktiv självvärdering

Av Elaine N. Aron

139:-

Klubbpris

239:-

Bestnr: 120024

Du spar

Bortom tidigare liv

78:-

Vi har alla en sida inom oss som säger att vi inte duger som vi är, som får oss att känna oss värdelösa, blyga, ängsliga eller till och med deprimerade. När vi känner på detta sätt befinner vi oss i en position där vi bemöter oss själva och andra med en jämförande, värderande attityd som Elaine Aron kallar ”rankning”. Denna bok hjälper dig att se när du och andra använder rankning respektive länkning och hur du kan balansera dessa sidor inom dig på ett medvetet sätt. Du lär dig att se vad som triggar din värderande, jämförande sida och hur du kan ändra perspektiv i olika situationer. Särskilda övningar för det omedvetna hjälper dig att ta fram gamla trauman i ljuset och se hur dessa stärkt din inre kritiker. Inb.

Du spar

191:-

Av Mira Kelley

I den här boken berättar Mira Kelley om de lärdomar hon har fått genom arbetet med sina klienter. Berättelserna visar hur du kan läka dig själv till kropp, sinne och själ genom att lära dig mer om tid, karma, öde och fri vilja liksom om hur varje val skapar en ny verklighet för dig. Förbered dig på en kraftfull transformation när du upplever lärdomarna från dina tidigare liv! Inb. 254 sid. Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

Lyft fram dina starka sidor!

Ord ca pris: 297:-

JUST NU!

Klubbpris

149:-

219:Du spar

78:-

Du spar

Bestnr: 119575

Det högkänsliga barnet:

att växa och må bra i en överväldigande värld Av Elaine N. Aron

Boken illustrerar genom tydliga exempel hur man kan lotsa det högkänsliga barnet tryggt ut i världen, så att både skola och socialt liv blir glädjefyllda erfarenheter. Speciella utmaningar knutna till olika åldrar tas upp, och ett eget kapitel ägnas helt åt högkänsliga ungdomar. Den svenska utgåvan är uppdaterad med den t e d a Lots senaste forskningen. a Inb. 378 sid. högkänslig

barnet ut i världen!

Ta lärdom av dina tidigare liv!

Ord ca pris: 297:-

181:-

Ljuset mellan oss Av Laura Lynne Jackson

Hon är hustru, mamma, gymnasielärare i engelska – men också synsk och medial. Där de flesta tror att en ogenomtränglig mur delar världen mellan levande och döda ser Laura klara band av ljus som strålar igenom en barriär lika tunn som ett pappersark. Hennes gåvor har blivit testade och bekräftade av några av de mest framstående vetenskapliga organisationer som undersöker paranormala fenomen, och Laura har vigt sitt liv åt att utforska vår förbindelse med den andra sidan och att hjälpa människor att hantera svåra Om våra förluster. Här delar hon med r e ls sig av sin otroliga resa. Inb. förbinde 272 sid. till andra

sidan!

16

Bestnr: 120277

Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-


PRENUMERATIONSERBJUDANDE inspire i samarbete med vattumannen!

gillar du inspire? Prenumerera så får du 4 nummer av Inspire bekvämt hem till dig!

Just nu 280 kr för 4 nummer

inklusive frakt och TVÅ GÅVOR PÅ KÖPET med start från vårnumret 2018! Erbjudandets totala värde är 658 kr, du betalar endast 280 kr! Prenumerationen avslutas automatiskt efter 4 nummer.

Välkomna till Inspire – din hälsoguide HEART HEALING – CD för kropp, sinne och själ. Inspire är Stefan Guzikowski har än en gång lyckats att TECKNA EN skapa en oas av meditativa toner. Musiken fylld med inspiration till hur du PRENUMERATION TILL DIG omger dig av ett lugn och en trygghet som kan leva ett glädjefyllt liv där skapar de rätta förutsättningarna för att SJÄLV ELLER TILL EN VÄN OCH du lyssnar till din inre visdom. öppna upp dina hjärteenergier, där det Djupgående intervjuer ryms kärlek och omtänsamhet, inte minst till dig själv. Unna dig kontinuerliga med ledande experter stunder tillsammans med Stefan inom hälsa och personlig Guzikowskis musik – det är du värd! utveckling. Vår tanke, högsta syfte och intention bakom LEVA 2018 – KALENDER Inspire är att förmedla Leva 2018 har årsöversikt, veckokalender högklassig hälsoinformation med din egen prioriteringslista, vackra färgbilder, självstärkande affirmationer och inspiration, vilket kan varvat med tankeväckande frågor. Du hjälpa andra att få fler resurser, har plats för anteckningar, mål, aktiviteter och verktyg och kunskap inom sig, så att drömmar. Månaderna inleds med inspirerande det är lättare att leva ett liv i glädje, och tankeväckande text samt övningar som följer månadens fokus. Kalendern är i A5-format, 160 sidor. välbefinnande och harmoni.

FÅ TVÅ FINA GÅVOR

Anmäl din prenumeration till eva.d@vattumannen.se

Ange namn, adress och telefon nummer samt dina personuppgifter och att det avser en prenumeration på Inspire.

17


FRAKTFRITT!

HÄLSOKOST & NÄRING

lar för När du hand0:över 50 !

Julgåva på köpet! Värde 298:Köp 2 valfria kosttillskott och få 1 julgåva! Procomb Total på köpet!*

Klubbpris

Klubbpris

Bestnr: 120876

175:-

Bestnr: 120877

170:-

Du spar

Liver Care 20:Astragalus eller Huang Qi har använts i traditionell kinesisk medicin i århundraden och sägs vara en effektiv ört för ett allmänstärkande hälsotonikum med otroliga adaptogena egenskaper. Detta innebär att kroppens anpassningsförmåga kan stärkas och vitala kroppsfunktioner kan stabiliseras. Sägs vara bra för normal matsmältning och leverfunktion, immunförsvaret, blodsockernivån samt utrensning av slagg och tungmetaller. Bra Innehåll: 100 kapslar, 470 mg Astragalus. Ord. ca pris: 195:för levern!

Du spar

Magnesium 15:Magnesium är den fjärde rikligast förekommande mineralen i människokroppen och finns representerat i kroppens alla celler. Premium Magnesium innehåller mg Laktat, malat och citrat vilket är ämnen som finns naturligt i kroppen. Dessa ämnen sägs bidrar till att minska trötthet och utmattning och till att bibehålla normal benstomme. Innehåll: 100 kapslar, 400 mg. Ord. ca pris: 185:-

Klubbpris

399:Du spar

39:-

Skonsam och r fö magen ger ökat upptag!

Bestnr: 120878

Gurkmeja Gurkmeja sägs vara naturens egna värktablett och har länge använts inom folkmedicinen för att behandla inflammatoriska åkommor. Premium Gurkmeja innehåller hela gurkmejaextrakt och den aktiva substansen curcuminoider. Gurkmeja sägs vara bra för ett normalt nervsystem och immunförsvar, ledernas normala Främjar funktion samt skyddar kroppen mot oxidativ stress. immun Innehåll: 240 kapslar, 720 mg. t! försvare Ord. ca pris: 438:-

Q10

1msk olivolja eller kokosolja 1 msk citronjuice 1 msk äppelcidervinäger 1 tsk kanel Lite chili eller svartpeppar 2 isär tagna gurkmeja kapslar från Pharmapro. En skvätt valfri fruktjuice

Klubbpris

470:Du spar

Q10 sägs minskad trötthet och utmattning, ökat fokus och energi samt ett hälsosamt hjärta. Coenzyme Q10 är ett kroppseget ämne och tillverkas i levern. Q 10 har många viktiga funktioner i vår kropp. Q10 är en kritisk komponent vid tillverkningen av energi(ATP) i varenda cell i vår kropp och är därför livsviktig för god hälsa, höga energinivåer och god livskvalitet. Den naturliga produktionen av coenzyme börjar minska vid ca 25 -30 års ålder och avtar mer och mer desto äldre vi blir som i sin tur leder till lägre energitillverkning.

* Procomb Totals specialgåva har inuti en annorlunda tablett men med samma verksamma ämnen och effekt! Julgåvan kan ej bytas eller reklameras.

Gurkmejashot

25:-

Bestnr: 120880

Innehåll: 120 kapslar, 30 mg. Ord. ca pris: 245:-

Klubbpris

Bestnr: 120879

Innehåll: 100 kapslar, 120 mg. Ord. ca pris: 495:-

18

225:Du spar

20:-

Se sid 22 för information om kosttillskott


FRAKTFRITT!

HÄLSOKOST & NÄRING

lar för När du hand0:över 50 !

Köp 2 kosttillskott och få en julgåva på köpet!* Klubbpris

Klubbpris

298:-

149:-

Bestnr: 120882

ProComb Total Innehåller en unik och patenterad sammansättning av aminosyror, mineraler och vitaminer som sägs verkar för att återuppbygga och reparera kroppens naturliga hormonbalans.Världsunik formula somkan hjälpa för hormonbalans, hudproblem, PMS och klimakteriet samt förbättra hår, hud & naglar. Innehåll: 60 tabletter.

Resultatet av 6 års svensk forskning!

Du spar

16:-

Somnia Innehåller Ashwagandha som är en av världens mest kända växtbaserade adaptogena örter. Somnia sägs främjar avkoppling och god sömn och kan verka mot ångest, nervositet, oro och koncentrationssvårigheter. Snabbverkande. Dosering: 1 tablett. Innehåll: 15 tabletter.

Ord. ca pris: 165:

Utsedd till bästa europeiska kosttillskott 2011!

Klubbpris

Klubbpris

295:-

289:-

Du spar

Du spar Bestnr: 122057

Bestnr: 120883

10:-

Bestnr: 120884

Akvamin pulver Innehåller 74 st kroppsegna mineraler med samma uppbyggnad som i kroppen. Akvamin sägs vara bra för för ben, led och muskelhälsa och kan lindra muskelvärk. Akvamin sägs verkar antiinflammatoriskt och balanserar pH-värdet.Akvamin är enkel att tillsätta i tex. matlagning, dryck, på frukosten eller i en smoothie Ditt val mot Innehåll: 90 tabletter. h led-, ben- oc Ord. ca pris: 299:r! vä es lb muske

20:-

Sangin För blodtryck, kolesterol, luftvägar och immunförsvar. Enda EU-godkända kosttillskottet för behandling av blodtryck och kolesterol på 30 år. En tablett innehåller 300 mg Hydroxytyrosol vilket motsvarar ca.2520 oliver. Innehåll: 30 tabletter, 300 mg hydroxytyrosol. Ord. ca pris: 315:-

Om olyckan är framme! Klubbpris

Dessa produkter ingår inte i erbjudandet med julgåva Klubbpris

120:Du spar

15:-

Klubbpris

90:-

Du spar

25:-

Bestnr: 120873

Blodstopp Blodstopp stoppar enkelt, snabbt och effektivt blödningar vid typiska skador såsom rivsår, skrubbsår och skärsår. Blodstopp är en spray med blodstillande puder och är gjord för att stoppa blödningar i ytliga skador. Blodstopp är perfekt att ha med på semestern, vid sportutövande och på arbetet eller i hemmet. Innehåll: 80 ml. Ord. ca pris: 135:-

Stoppar blödningar snabbt!

Bestnr: 122058

Burncare En unik kombination av vetenskap och naturläkemedel. Effektiv behandling och snabb smärtlindring vid brännskador, solsveda och insektsbett och kan hindra infektioner då det innehåller melaleuca alternifolia som är ett naturligt antiseptiskt reningsmedel. Innehåll: 50 ml. Ord. ca pris: 115:-

19

65:-

Du spar

14:-

Bestnr: 120875

Sårplast Flytande plåster förseglar och skyddar såret från vatten, smuts och bakterier. Snabbare läkning av sår än utan plåster eller vid användning av vanligt plåster. Sitter kvar på plats även på ställen som är svåra att behandla med vanliga plåster så som leder och knogar. Innehåll: 80 ml. Ord. ca pris: 79:-

Flytande tre plåter - bät n läkning uta strul!


FRAKTFRITT!

HUDVÅRD & VÄRME

lar för När du hand0:över 50 !

Håller dig varm i vinter!

Ta hand om din vinterhud!

Klubbpris

Dr Sannas Health Soap, en tvål för alla tillfällen, livet ut! Tvålens kan användas för hela kroppen, en tvål för ansikte, händer, kroppen och till renande detoxbad. Tvålen är dryg och skonsam samtidigt som den är mjuk och len att använda. Renar på djupet och återställer hudens naturliga fetthalt. Tvålen kommer från ren tallolja som är destillerad och förtvålad. Finns på 1 liter och 250ml.

120:Du spar

15:-

Bestnr: 121057

Värmande Hjärta Nyttadesign Värmande hjärtat från Nyttadesign är en perfekt present till ung som gammal med många funktioner. Hjärtat är fyllt med kärnor från körsbär och/eller druvor och kan värmas i mikrovågsugn eller m Hjärta so kylas i frys.

värmer!

Ord ca pris: 135:-

Bestnr: 120718

Bestnr: 120719

Dr Sannas Original Health Soap 1 l. Innehåll: 1000 ml

Dr Sannas Original Health Soap 250 ml. Innehåll: 250 ml.

Ord. ca pris: 299:-

Klubbpris

Värmande hjärta på köpet! (värde 135:-)

269:-

Bestnr: 122060

Värmesjal, Nyttadesign Värmejsalen är tillverkad i mjuk ekologisk bomullstrikå. Den är diskret och lätt att använda. Lägg sjalen över axlarna, knyt runt höft/mage/ryggslut eller runt en arm eller ett ben. Värmen hjälper dig att slappna av och i avslappnade muskler cirkulerar blodet lättare, på så sätt minskar du smärta från ömma, stela muskler eller kramper under menstruation. Värme förebygger skador och underlättar läkning. Du får värmande hjärta på köpet, se ovan, bestnr. 121057.

Ord. ca pris: 89:-

Klubbpris

84:-

Du spar

30:-

Du spar

5:-

På ö k pet!

Ord ca pris: 349:-

Återställer din hud!

Klubbpris

339:Klubbpris

Du spar

185:-

10:-

Hjärta på köpet!

Klubbpris

169:-

Bestnr: 121497

Dr Sannas Hand cream En skyddande och 10:vårdande handkräm som mjukgör torra händer med en upplyftande doft av lindblom och bergamott. Havre innehåller beta glucaner som visat sig ha anti-inflammatoriska och lugnande egenskaper samt att det ger huden en sidenmatt finish. Tillsammans med ekologisk kokosolja, raps och probiotika hjälper den till h att hålla huden mjuk och Skyddar oc smidig. Innehåll: 75 ml. in d ör Ord. ca pris: 179:mjukg vinterhud! Du spar

Dr Sannas Body 14:Lotion Denna Body Lotion innehåller bl a ekologisk broccolifröolja, kokosolja och tistelolja som gör din hud mjuk och smidig samtidigt som den återfuktar och ger ett skydd mot uttorkning. Den har en upplyftande doft av lavendel, apelsin och bergamott. Innehåll: 150 ml. Inga Du spar

Bestnr: 121055

Krage, Nyttadesign Denna krage ligger balanserat över nacke och axlar och stannar på plats även när du rör dig. Du kan värma eller kyla den efter önskemål. Värme lindrar smärta och hjälper dig att slappna av. Skönt när du fryser eller är stressad. En kall kudde lindrar t ex svullnad. Kudden är fylld med körsbärskärnor och kan värmas i mikron.

konstiga tillsatser!

Bestnr: 121498

Ord. ca pris: 199:-

Ord ca pris: 330:-

Bestnr: 120459

Fotbalsam, 150 ml

Klubbpris

Bra för din stela nacke!

149:-

Eilas

En svalkande kräm so mjukar upp torrsprickor och piggar upp trötta fötter. Frisk doft.

Du spar

6:-

Klubbpris

320:Du spar

10:-

För spända kalla vinter ! er kl us m

Ord. ca pris: 171:-

Klubbpris

159:Du spar

12:-

Bestnr: 120601

Arnikasalva En fet, mjukgörande salva med arnikatinktur och uppfriskande eteriska oljor. Masseras in i huden. Skönt för spända, trötta muskler samt för den torra vinterhyn. 50 ml. Ord. ca pris: 155:-

20

Ta hand om dina fötter!


FRAKTFRITT!

HÄLSOKOST & NÄRING

lar för När du hand0:över 50 !

Allt som kroppen behöver i vinter! Bestnr: 121646

EKO – Rödbeta & Norrländska Lingon

Bestnr: 121723

Klubbpris

199:-

pH-Balans

Multipulver, pH-Balans

Du spar

Ord. ca pris: 295:-

Gott och y n ttigt!

Ord. pris: 225:-

rgi.se På Livsene H-balans finns hela p l låga sortiment til r! e ris p

Gott som soppa!

219:Du spar

Klubbpris

249:-

Du spar Detta Multipulver innehåller otroligt mycket näring, antioxidanter, mineraler 50:och fettsyror. Det är en blanding av pH balans näringspulver nypon, nässla och blåbär. Det är bra för immunförsvar, sänker blodsockernivån och har en blodrenande funktion. Kombinera med linfröolja i en smoothie och du får en riktig superdrink! Innehåll: 1 kg.

26:Vårt ekologiska rödbetspulver är gjort på färska rödbetor som torkats länge i låga temperaturer för att bäst bevara dess näringsgivande ämnen. Rödbetans nitratinnehåll bidrar till att blodkärlen slappnar av och blodcirkulationen ökar medan blodtrycket minskar. Rödbetan innehåller även ämnen som hjälper levern (bl.a aminosyran Betanin). Även hästsportbranchen har intresserat sig för rödbetans egenskaper på senare år, då de säger sig ha märkt liknande prestationshöjande effekter. Innehåll: 500g

Klubbpris

Fylld med näring!

Klubbpris

Bestnr: 121714

139:-

Blåbärspulver

Bestnr: 121721

Nyponpulver, 0,5 kg pH-Balans

Nyponet är ett av de mest C-vitaminrika källor man känner till, med upp till 60 ggr mer C-vitmin än citrusfrukter. Detta nyponpulver är bra för immunförsvar, hud, matsmältning och mycket annat. Det stödjer cellandningen och är uppiggande. Utöver C vitamin innehåller nyponpulvret mineraler, antioxidanter, omegsyror r Stärke och andra vitaminer. Innehåll: 1 kg

pH-Balans

Du spar

21:-

Detta blåbärspulver innehåller hela 56:bär inklusive fruktkött, kärnor och skal vilket gör det fullt av vitaminer, mineraler och fettsyror. Blåbäret är rikt på spänstiga fibrer som hjälper tarmarna att må bra. De vitaminer som finns i pulvret är A, C, E, K och B. De nyttiga fettsyrorna hjälper kroppen att ta upp bl a D-vitamin. Innehåll: 500 g. Ord. ca pris: 275:-

immunförsvaret!

Ord. ca pris: 160:-

Klubbpris

79:-

Bestnr: 121733 Bestnr: 110934

PH-Tarmflora 60 pH-Balans

Ta hand om din mage!

Tarmflora normaliserar hela magen genom att stanna upp oroligheter och motverka svampöverväxt. Kapslarna innehåller fyra olika mjölksyraproducerande bakteriestammar vars främsta syfte är att bryta ner de skadliga ämnen i tarmen. Bakteriestammar har i kliniska studier visat sig kunna inaktivera toxiner från clostridier som verkar ha en roll i den rubbade tarmfloran hos autistiska barn. Innehåll: 60 kapslar. Ord. pris: 329:-

Björksav Klubbpris

pH-Balans

299:Du spar

30:-

Klubbpris

65:-

189:-

Du spar

Du spar

Du spar

5:-

7:-

Björksaav med mild smak av blåbär. pH-Balans ekologiska björksav utvinns ur friska björkar med växtplats i norra Finland. Björksav kallas ofta för naturens egna hälsodryck på grund av sin söta och milda smak. Savtappningen är en gammal svensk tradition som var mycket vanlig under 1700-taNaturens let och framåt. Den var då ett naturligt och mycket viktigt vitamegen intillskott på vårvintern. Produkten innehåller naturligt frukt- och ! aminosyror, C-vitamin, kalium, kalcium, fosfor, magnesium, järn, zink sportdryck och natrium. Innehåll: 500 ml. Ord. pris: 89:-

Klubbpris

65:-

Du spar

Klubbpris

5:-

36:-

Välgörande téer!

Bestnr: 121706

Bestnr: 121707

Bestnr: 121649

pH-Te Matsmältning

pH-Te Luftvägar

Chaga Te - Sprängtickapulver pH-Balans

pH-Balans

pH-Balans

pH-Balans

Detta milda och goda pH-te har till främsta uppgift att rensa och regenerera lever och galla, samtidigt som den ger en något ökad tarmrörelse. Till skillnald från vårt leverté stimulerar inte matsmältningste den mekaniska tarmrörelsen och är därför ett något mildare sätt att ge din lever den stimulansen som behövs. Innehåll: anis, kummin, fänkål, lakritsrot, pepparmynta, rosblad och mariatistel. Inehåll: 125 g. Ord. ca pris: 70:-

Ett specialkomponerat örtte som främst är anpassat för terapeutisk stimulans av luftvägarna. Innehåller Läkemalvarot (Altearot), Lindblom, Fläderblom, Tussilagoblad, Styvmorsviol, Isop, Timjan, Kamomill, Jättemalva. Innehåll: 60g

Te på pulveriserad Sprängticka. Chaga anses vara bland de främsta av våra medicinalsvampar. Den växer på björkar där den drar ut och lagrar näring under decennier innan den är redo att plockas. Väldigt rikt på antioxidanter. Innehåll: 110g

Ord. ca pris: 70:-

Ord. pris: 225:-

21


FRAKTFRITT!

FILM

lar för När du hand0:över 50 !

Utvecklande film i vintermörkret! Bestnr: 117179

Bestnr: 110229

The Living Matrix I ’The Living Matrix - The new Science of Healing’, kommer du att upptäcka det komplicerade nätet av faktorer som bestämmer ditt välbefinnande. Från kvantfysiken av människans kroppsfält till hjärtats nya betydelse och informationsmedicin, utforskas innovativa idéer om hälsa. Vetenskapsmän, psykologer, forskare inom bioenergi och holistiska terapeuter delar med sig av sin kunskap, erfarenheter och insikter. I ’The Living Matrix’ redovisas en helt ny syn på universum - ett universum där allt är energi och där våra tankar styr det som sker. Mycket av informationen i filmen är för de flesta människor helt ny och otroligt fascinerande. Till exempel har man JUST NU! varit övertygad om att hjärtats huvudfunktion är att pumpa runt blod Du spar i kroppen, men i filmen redovisas en helt annan syn på det hela. Man menar att hjärtat är det organ som först uppfattar saker som händer i vår omgivning, alltså inte hjärnan som man länge trott. I filmen får du ta del av vetenskapliga tester och inte bara teorier och det är just därför som The Living Matrix är så fascinerande och trovärdig. Medverkande: Eric Pearl, Peter Fraser, Lynn McTaggart, Marilyn Schlitz, Bruce Lipton, m.fl. DVD, Speltid: ca 84 min.

THE VORTEX - Attraktionsvirveln Av Esther & Jerry Hicks

Denna film har det där lilla extra, som gör att man blir fängslad från början till slut. The Vortex översätts bäst med ordet ’Attraktionsvirveln’, det flöde som vi alla någon gång har känt av, när allt bara verkar falla på plats utan minsta ansträngning. I Attraktionsvirveln känner du också att du mår toppen och allt runt omkring dig bara känns helt rätt. Tänk att få känna det så alltid. Abraham, det högre medvetande som Esther Hicks kanaliserar, menar att det är långt ifrån omöjligt att alltid känna så. Det verkar handla mest om disciplin, att tänka rätt och göra rätt saker vid rätt tillfälle. I denna film kanaliserar Esther flera konkreta lösningar till personer som JUST NU! ställer frågor om hur de ska komma vidare i sina liv, och vad som är den Du spar magiska nyckeln till att alltid befinna sig i ’The Vortex’/Attraktionsvirveln. Esther Hicks smittar av sig med sin humor och fantastiska entusiasm för männsikan och våra länge inarbetade mönster, som vi tror är svåra att bryta. Men du kan vinna oerhört mycket på att lära dig formeln för att förflytta dig in i Attraktionsvirveln. Speltid ca 60 min.

139:-

139:-

110:-

110:-

Ord. ca pris: 249:Klubbpris: 199:-

Ord. ca pris: 249:Klubbpris: 189:-

En helt ny syn på universum!

du Frihet som re aldrig tidiga ! n upplevt de

Medlemsinformation Händer det något trevligt!? Om du har något evenemang som du vill berätta om för andra Livsenergi-medlemmar kan du alltid höra med oss på Livsenergi så kanske vi kan hjälpa dig att sprida budskapet i tidningen samt på vår hemsida. VAD INSPIRERAR DIG? Låt oss få veta vad som intresserar dig – vilka böcker vill du finna i Livsenergi, vilken slags musik, prylar eller hälsokost skulle du vilja se mera av i Livsenergi? Berätta för oss så kan du även hjälpa andra medlemmar att finna bra produkter. E-posta eller skriv brev till adressen nedan och märk brevet med ”inspiration”. BESTÄLL FRÅN FÖREGÅENDE PERIOD! Utnyttja de blanka rutorna på beställningskupongen och beställ från tidigare tidningar. DU KAN RINGA IN DIN BESTÄLLNING på dagtid, måndag – torsdag 9.00 – 11.00 och 13.00 – 15.00, fredag 09.00 – 11.00. Ring 08-737 86 92. Det underlättar för vår kundservice om du har ditt medlemsnummer till hands. Du finner numret på baksidan, uppe till höger på sidan och till vänster om B:et vid portot. KONTAKT MED OSS? Kundtjänst: livsenergi@fsys.se Livsenergi, c/o Förlagssystem, Box 30104, 104 25 Stockholm. Redaktionen: info@livsenergi.se Livsenergi, Brafö AB, Forumvägen 14, 131 53 Nacka

I tidningen marknadsförs kosttillskott. Observera att dessa inte bör ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Förvara kosttillskott utom räckhåll för barn och rådgör med läkare innan intag om du är gravid, allergisk eller tar medicin.

M E D L E M S R E G L E R v Som medlem har du ett generellt åtagande om att köpa en periodens bok under ditt första år som medlem. Är du osäker på vad som gäller just för dig så är du välkommen att kontakta kundtjänst. v Som medlem i LivsEnergi får du ca en gång i månaden – så länge du själv vill – en ny berikande bok. v Kommande böcker plus ett antal andra boknyheter presenteras i klubbens medlemstidning som utkommer ca en gång i månaden. v Huvudboken får du till ett extra förmånligt pris, för närvarande mellan 229:- och 399:(reservation för prisändringar). v Om du vill ha periodens huvudbok behöver du inte göra någonting – boken kommer automatiskt hem till dig. Önskar du inte kommande bok eller föredrar att köpa någon annan, meddelar du klubben detta före angivet avbeställningsdatum. Porto- och expeditionsavgift tillkommer med 45:- (reservation för Postens taxehöjning). v Du har 14 dagars returrätt. Du betalar då själv porto. Vid ofrankerade returer debiterar vi 95:- i returavgift. Adress vid retur av bok/produkt: LivsEnergi, c/o Förlagssystem, 791 89 Falun. v Lämna inga meddelanden till bokklubben på inbetalningskortet eller i returpaketet. Ring istället vår kundservice eller skriv till oss. Uppge klubbens namn och ha ditt medlemsnummer i beredskap då du kontaktar vår kundservice. Du finner det på talongen på inbetalningskortet. v VID uppsägning av medlemskap: Skicka en skriftlig uppsägning till: Livsenergi, c/o FörlagsSystem, Box 30104, 104 25 Stockholm eller maila till livsenergi@fsys.se. v Kundservice finns på plats måndag – torsdag 9.00 – 11.00 och 13.00 – 15.00, fredag 9.00 – 11.00. Telefonnummer 08-737 86 92. Mailadress: livsenergi@fsys.se v Uppdatering av telefonnummer sker två gånger per år. Önskar du att kundregistret inte ska utnyttjas för reklamerbjudanden anmäler du detta skriftligen till: Reklamspärr, Livsenergi, c/o Förlagssystem, Box 30104, 104 25 Stockholm. Ange klubb, namn och medlemsnummer. v För vidare information, se baksidan av inbetalningskortet. v Livsenergi, Brafö AB behandlar kunduppgifter med modern informationsteknik och lagrar dessa för att kunna fullgöra kundrelationerna. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning. v

22

VÄRVA EN VÄN OCH FÅ 2 VALFRIA BÖCKER GRATIS. Maila oss på info@livsenergi.se O rdertelefon

08-441 34 29

Ö ppet dygnet runt! H a ditt medlemsnummer nära till hands.

Besök vår hemsida:

www.livsenergi.se • ENKELT! • SMIDIGT! • FÖRMÅNLIGT!

Här hittar du bland annat: • hela den aktuella medlemstidningens utbud i bild och text och mycket mer. • smart sökfunktion för att hitta det du söker. • intervjuer med a författare. Förmånlig webben! erbjudand


PERIODENS PLUSERBJUDANDEN! Ord ca pris: 349 kr Klubbpris: 239 kr Pluspris:

159:-

t är utvalda Pluserbjudande ter som du får uk od pr h oc er gt böck t när du samtidi köpa extra billig ns Erbjudande köper Periode 3). (se sid

+ Pluserbjudande 1

Resan från rädsla till kärlek! Bestnr: 122033

En kurs i mirakler på lätt sätt: Resan från rädsla till kärlek Av Alan Cohen

Du spar

190:-

Den här boken förklarar grunderna i En kurs i mirakler (EKIM), en klassiker inom den andliga självhjälpslitteraturen. Bokens budskap är universellt och handlar i grunden om att lära sig skilja mellan sann verklighet och illusion. När vi förstår att endast den andliga dimensionen av oss är verklig kan vi släppa taget om vår rädsla och öppna upp för sann kärlek, glädje och förlåtelse. Många som studerar Mirakelkursen upplever att den talar direkt till deras hjärtan. Ändå kan det vara svårt att få grepp om principerna eller hinna med att läsa lektionerna. Därför behövs En kurs i mirakler på lätt sätt som genom praktiska och enkla exempel visar vägen till kursens grundläggande essens. Alan Cohen har studerat Mirakelkursen i över 30 år. Med en stor portion humor och värme visar han oss hur vi kan föra in kursens kärleksbudskap i våra relationer och hitta inre frid i vår vardag. Inb. 273 sid.

SAGT OM En kurs i mirakler på lätt sätt och Alan Cohen Utmärkt, utmärkt, underbart, underbart, djupt meningsfullt och precis vad som behövs! Den här boken är enkel, lättläst och full av små berättelser, och den kommer att vara till stor hjälp för den som studerar Mirakelkursen att förstå dess grundläggande tankegångar och principer. Jon Mundy, fil dr, författare till Living a Course in Miracles Alan Cohen är en respekterad författare som har lärt ut de här principerna i många år. På senare tid har Mirakelkursen kommit i fokus för hans liv och arbete. I den här boken lär han ut kursens innehåll med klarhet, andliga insikter och glädje. Tack, Alan, för den här vackra, praktiska och vältajmade boken, som säkert kommer att tilltala såväl nykomlingar som dem som redan är hängivna mirakelelever. Ian Patrick, grundare och chef för Miracle Network i Storbritannie Alan Cohen beskriver Mirakelkursen som en karta som visar vägen ut ur helvetet – en väg ut ur egots perspektiv som bygger på rädsla, värdelöshet, brist och separation. I den här strålande boken visar han oss hur man använder den kartan! Robert Holden, författare till Holy Shift! 23

Alan Cohen, M.A., är författare till 23 populära inspirerande böcker, inklusive bästsäljande The Dragon, Live Here Again, den prisbelönta Deep Deep of Life, och den klassiska ” Är du lika lycklig som din hund? ” Alan Cohens böcker har översatts till 24 språk och legat på topplistorna världen över.


B

Avsändare: Brafö AB c/o Förlagssystem Livsenergi Box 30104 104 25 Stockholm

ring in din beställning på ordertelefon

JA tack, jag vill beställa följande produkter: 115873 115924 116167 119682 120170 119880 122027 122028 122029 122030 122036 122037 122038 122045 122046 122051

Väck din inre healer Reklamation till kosmos JOHN OF GOD E i kvadrat E i kubik En ny jord Ett liv i balans Hela mig om konsten… Leva och älska livet… Dålig mamma eller superkvinna? Hjälpredan för typ 1-diabetes Yoga : anatomi Glad fri stark Sköna böna… Mega vego Herregud & Co. Familjekalender 2018

PORTO BETALT

08-441 34 29. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning

Besök gärna vår hemsida www.livsenergi.se

SVERIGE

Beställning/ avbeställning oss tillhanda senast

7

januari

söndag

121752 120164 119575 117179 122033 119926

Född sensitiv I mötet mellan kärlek och makt Det högkänsliga barnet The living matrix En kurs i mirakler på lätt sätt Tänk dig frisk

ww på Bes w. hem täll liv si se da ne n rg i.s e

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Du får automatiskt pluspris när du beställer periodens erbjudande Nej tack. Jag önskar inte periodens erbjudande Bestnr: 122061 Hitta din övernaturliga kraft

Adressändring Från datum:

Texta namn och adress tydligt!

Namn:

Plats för porto

Brafö AB c/o Förlagssystem Livsenergi Box 30104 104 25 stockholm

Kundnummer:

Adress:

Namn:

Postnr och ort:

Gatuadress:

Telefon:

Postnr:

E-mail:

Mob.nr:

Ort:

Anmäl e-postadress här

$ + Pluserbjudande 2

Klipp längs den streckade linjen. Skicka in hela övre delen av den sida.

Placeboeffekten!

Optimera dina tankar och bli frisk! Ord ca pris: 330 kr Klubbpris: 259 kr

Bestnr: 119926

Tänk dig frisk Av Dr Joe Dispenza

Placeboeffekten – vår respons på övertygelsen att vi intagit något som kommer att göra oss friska – har studerats länge inom medicinen och betraktats som ett mystiskt fenomen. I den här banbrytande boken ger Joe Dispenza ger oss obestridliga skäl att anamma en ny övertygelse: att placeboeffekten är något vi själva kan åstadkomma och på så sätt ge oss själva möjlighet till läkning, helande och ett långt liv. Medvetandet och vår Du spar inställning spelar en enormt stor roll för om vi lyckas eller misslyckas med allt vi gör, från relationer och karriär till övergripande välmående. Boken erbjuder lättförståeliga förklaringar och praktiska verktyg som hjälper oss att optimera våra tankar. Inb. 368 sid. Pluspris:

129:201:-

Hur beställer jag? BestÄllningskupong

Du kan använda beställningskupongen nedan, när du ska beställa extraböcker eller avbeställa huvudboken. Sista dagen för avbeställning är 2018-01-07.

Ordertelefon

Du kan också använda Livsenergis ordertelefon vid beställning. Du kan enkelt beställa extraböcker eller avbeställa huvudboken med hjälp av vår ordertelefon. Ha ditt medlemsnummer och de aktuella boknumren i beredskap när du ringer. En röst talar om hur du ska göra. OBS! Första dagen du kan beställa och avbeställa via Internet/order­telefonen är 2017-12-14.

Ordertelefon öppet dygnet runt!

08-4413429

Efter att man uppgett sitt medlemsnummer, tryck: 1 för att beställa böcker 2 för att avbeställa periodens bok Meddelanden upprepas om man slår fel eller väntar en stund Avsluta genom att lägga på luren OBS! Glöm inte att uppge beställningsnummer på boken du vill avbeställa

Hemsidan Du kan beställa & avbeställa dina bokklubbsböcker på Internet:

www.livsenergi.se

DU FÅR AUTOMATISKT PLUSPRISET NÄR DU SAMTIDIGT BESTÄLLER PERIODENS ERBJUDANDE

Livsenergi nr 01 2018  
Livsenergi nr 01 2018  
Advertisement