Den andliga kompassen

Page 1

LEE HARRIS Den andliga kompassen visar oss på ett enkelt och tydligt sätt vägen till självutveckling och förändring. Den ger praktisk vägledning och inspiration om de saker som betyder allra mest för oss – inre kraft, självuttryck, livssyfte, känslomässig läkning, välbefinnande, kärlek, sex, pengar, och hur vi kan försonas med våra familjer. Boken hjälper oss också att ta kontakt med våra egna guider och änglar. Det är en inspirerande bok full av verktyg och tips som du kan använda för att gå bortom dina övertygelser och begränsningar för att förändra ditt liv.

DEN ANDLIGA

KOMPASSEN

Lee Harris är förutom en internationellt erkänd talare också intuitivt medium, musiker och visuell konstnär. År 2004 började han kanalisera och ta emot klienter i sitt hem och i dag når han hundratusentals människor varje månad. Lee växte upp i England och bor nu i Kalifornien. www.leeharrisenergy.com

ISBN 978-91-88633-89-7

GUIDERNAS LIVSRÅD OM UPPVAKNANDE, INRE KRAFT OCH LÄKNINGLEE HARRIS

DEN ANDLIGA

KOMPASSEN

GUIDERNAS LIVSRÅD OM UPPVAKNANDE, INRE KRAFT OCH LÄKNING Översättning Susanne Nobel


Copyright © 2019 Lee Harris Ursprungligen utgiven i USA, mars 2019 av New World Library. © 2021 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Åsikterna i boken är författarens egna. Råd och metoder som beskrivs i boken bör ses som alternativa och följs på eget initiativ. Frångå inte ordinär läkarvård. Originalets titel: Energy Speaks Författare: Lee Harris Översättning: Susanne Nobel Formgivning omslag och inlaga: Lilla Blå Tornet Tryck: ScandBook AB, 2021 ISBN: 978-91-88633-89-7 Utgiven av Livsenergi Forumvägen 14 131 53 Nacka www.livsenergi.se


Den här boken tillägnas alla studenter, kursdeltagare och privata klienter som jag har mött genom mitt arbete. Det är ni som har lärt mig att utföra det här arbetet. Tack för att jag fick lyssna på er. Tack för att ni lät mig och Z-guiderna tala. Tack för att ni förändrade mitt liv. Jag sänder min djupaste kärlek och tacksamhet till er alla.INNEHÅLL

Förord 11 Inledning: När ödet kallar 15

Kapitel 1. Du är en ljusarbetare: Makten över ditt eget liv

34

Övning: Ta kontakt med din själskraft Övning: Identifiera din själsgrupp Övning med Lee: Ta tillbaka makten över ditt liv Affirmation för ljusarbetare

39 42 46 47

Kapitel 2. Vägen till självkärlek

48

Inledande avslappningsövning Energimeditation: Femminuterslågan Ceremoni: Ditt heliga åtagande Energiövning och affirmation för självkärlek

49 62 67 69


Kapitel 3. Konsten att ta emot

70

Övning: Släpp taget om skuldkänslor Övning: Öppna upp dig för alternativ och möjligheter Affirmation för att ta emot

72 74 84

Kapitel 4. Överflöd och välstånd

85

Visualiseringsövning: Ditt rika jag Meditation: Välstånd = fulländning Välståndsövning och affirmation

90 94 97

Kapitel 5. Älska pengar

99

Övning: Hur mycket pengar är du redo för? Andnings- och ljusövning: Älska pengar Visualisering: Vandra pengarnas väg Affirmation om pengar

105 109 111 115

Kapitel 6. Sömn: En överraskande nyckel till självkännedom

116

Övning: Be om en energimässig förändring Sömnaffirmation

121 127

Kapitel 7. Medvetenhetens öga

128

Visualisering: Aktivera medvetenhetens öga Affirmation för ökad medvetenhet

131 142

Kapitel 8. Sex och sexuell energi

143

Övning i medvetenhet: Upptäck övertygelser om sex Affirmation – Den heliga elden

146 153


Kapitel 9. Hemligheten med lyckade relationer: Ta kontakt med tillitsenergin

154

Övning: Ta energimässig kontakt med en förlorad kärlek Övning: Träd in i kärlekens helande zon Övning: Se ditt verkliga jag Affirmation om förhållanden

159 169 171 173

Kapitel 10. Familjefrid

174

Övning: Lös upp familjerelaterade energiblockeringar Familjefrihet – övning och affirmation

182 190

Kapitel 11. Kvinnors makt

191

Övning: Öppna hjärtat för din mamma och pappa Affirmation: Den feminina energin

199 205

Kapitel 12. Radikalt uttryck: Nyckeln till transformation

206

Skrivövning för transformation: Radikalt uttryck i praktiken

222

Kapitel 13. Ängeln bakom dig

225

Visualisering: Insvept i änglavingar Affirmation: Omsluten av ljuset

234 237

Avslutning: Du är kärlek

238

Tack 243 Fler resurser 245 Om författaren 246FÖRORD

L

ee Harris och hans andliga guider, Z-guiderna, talar för en ny generation andliga sökare, de som vet att de har matats med halvsanningar och som nu vill finna mening och djup i sina liv. Den andliga kompassen uppfyller det behovet. Vi lever i en tid då det andliga medvetandet börjar närma sig vår medvetna varseblivning, vilket är en både underbar och förvirrande period av vår utveckling. När vi börjar upptäcka att vi har fler och större känslor än vi trodde kan den informationen kollidera med de planer som vårt tänkande sinne har. Den andliga kompassen hjälper dig att förstå och integrera dessa känslor. Som barn upplevde Lee, liksom många andra i hans generation, att hans känslor stod i konflikt med hans tankar. Det kan skapa ett slags kognitiv dissonans som gör att man börjar tvivla på sig själv. Denna förvirring präglade Lees barndom och han återkom hela tiden till samma fråga: ”Vad är sant: mina tankar eller mina känslor?” Ett gudomligt ingripande fick honom att börja besvara den frågan och i 11


den här boken berättar han om den resan. För oss andra är det här en perfekt tid att ställa sig den frågan och verkligen lyssna till svaren. Samtidigt som vi människor mer och mer upplever detta föränderliga känslotillstånd upptäcker vi att vi kommer närmare vårt innersta och mest sanna jag. Även om vi försöker trycka ner de känslorna tycks de vara kusligt korrekta i det de visar oss. Varför är det så? För att dessa högre känslor får sin information från vårt högre jag. Det gäller inte känslor som kommer från det lägre jaget, som på ett omedvetet sätt är programmerade att informera oss om världen runt omkring oss. Den andliga kompassen visar att vi gör bäst i att inte ignorera några av dem. Vårt känslomässiga bagage ger oss en antydan om allt som har varit och skett före det här ögonblicket. Allt är registrerat i vårt energifält – i vår aura. När vi känner en viss doft, kommer till en viss plats, träffar en viss person, äter en viss sorts mat eller utför en viss aktivitet reagerar vi instinktivt – resultatet av en tidigare upplevelse som har inpräntats i vårt undermedvetna. Som bäst fungerar det som ett vägledningssystem som varnar oss för något som en gång orsakade oss smärta, förvirring eller förlust. Men samma stimulus kan också få oss att gå miste om möjligheter eftersom vi kopplar den nuvarande händelsen till en negativ upplevelse i det förflutna. Ju mer vi integrerar våra högre känslor, desto bättre förstår vi skillnaden mellan det gudomliga i de (högre) känslorna och de mer kompakta kraven i de lägre känslorna. Då kan vi fatta kloka beslut huruvida vi ska engagera oss i något eller fly. Det är i slutändan ditt val. Den andliga kompassen handlar mycket om val, från valet av våra föräldrar innan vi föddes, till vilken planet vi valde att födas på och till och med valet av vår egen supportgrupp. Vi har också valt de ”osynliga” väsen som är här för att hjälpa oss att nå våra själsliga mål i det här livet. Den här boken innehåller budskap från Lees guider, 12


som inte bara har hjälpt honom att arbeta sig igenom svåra perioder i livet utan också har arbetat genom honom för att hjälpa hela mänskligheten. Lee har ingått i den överenskommelsen, vilket förklaras i boken. Även jag lyssnar på andliga guider i mitt liv, även när budskapen inte är behagliga. Jag redogör för några av de budskapen och de relaterade händelserna i min bok Accidentally on Purpose: Tripping through Life with Regina. Dessa kloka budskap från den andliga världen utmanar våra befintliga uppfattningar och världsbilder samtidigt som de känns fullkomligt rimliga och trovärdiga när vi lyssnar på dem. Annars skulle vi helt enkelt bara berätta historier för oss själva som vi gillar att höra för att förstärka vår befintliga verklighet. Som Lee säger i boken: Guider har inga problem med att säga att du har fel och att du är helt ute och cyklar. För Lee handlar en del av dessa budskap om det maskulina och det feminina samt om sexualitet. Z-guiderna talar direkt till dessa känsliga och starka aspekter av vår mänskliga natur och ett av budskapen är mycket tydligt: Det femininas tid är här. Varför det feminina? Det feminina är den kreativa sidan av vårt sanna jag hos oss alla, både män och kvinnor. Vår kreativitet föds ur vår förmåga att lyssna till det högre jaget och till våra guider. Vårt högre jag och våra guider står alltid vid vår sida och viskar själens önskan i våra hjärtan och uppmanar själen att uttrycka sig själv. Z-guiderna menar att när vi ignorerar dessa kreativa impulser kan vi försvaga vår livskvalitet så mycket att vi hamnar i en depression. Det är vad som kan hända när anden tynar bort och du inte lyssnar på din själ. Eftersom det feminina till sin natur är receptiv, har hon större möjlighet att lyssna till den högre röst som ständigt viskar sin vägledning till oss. Det för oss också närmare våra känslor. I Den andliga 13


kompassen säger Z-guiderna att om vi inte lyssnar på och respekterar dessa känslor kan vi inte öppna dörren till vårt fullständiga kreativa uttryck på jorden – och denna potential är ofantlig! En av utmaningarna för det feminina är konkurrensen mellan kvinnor som fortfarande håller tillbaka utvecklingen av vårt medvetande. De gamla mönstren, som har sitt ursprung i mörkare patriarkaliska tider då kvinnor kände att de måste konkurrera för att överleva, är svåra att bryta. Z-guiderna lyfter behovet för oss kvinnor att börja släppa fram vår egen berättigade röst, som drivs av det maskulinas aktivitet. Innan vi lär oss att göra det förblir vi fjättrade till de omedvetna reaktioner som våra tidigare upplevelser triggar. Det är den nya mannens ansvar att hedra och uttrycka sina känslor så att han kan föra upp sina gåvor i ljuset. Det är den nya kvinnans ansvar att ge uttryck för sin sanning på ett kraftfullt sätt så att hon kan föra upp sina gåvor i ljuset. Mötet mellan dessa två skapar nya möjligheter att möta de utmaningar livet på jorden står inför. Vilken underbar utveckling från där vi nu befinner oss! Lee och Z-guiderna menar att människosläktet är så rikt och mångbottnat tack vare dess starka känslor. Våra gåvor, våra förmågor och vår styrka har sitt ursprung i de känslorna. Den andliga kompassen beskriver vad denna styrka är – förmågan att lyssna till vårt högre jag och att aktivt välja att leva efter det. Det är den största förhoppningen, att var och en av oss ska utforska våra gudomliga gåvor genom att verkligen fördjupa oss i våra känslor, vårt sinne och vår ande. Den här boken är en kompass som hjälper oss att ta reda på vad denna resa kräver av var och en av oss. Jag hoppas du ska njuta av den resan. Regina Meredith, journalist och programledare för Open Minds på Gaia TV (www.ReginaMeredith.com). 14


INLEDNING

NÄR ÖDET KALLAR

N

är jag var tjugotre år gammal, år 2000, hände något som fullkomligt förändrade mitt liv. Jag satt på tunnelbanan i London en morgon, på väg till mitt jobb som penninginsamlare för välgörenhetsorganisationer. Tankarna snurrade, som de brukade göra på morgnarna. Som vanligt var tankarna tunga. På den tiden brukade jag gå igenom allt jag inte var nöjd med och som jag inte tyckte kändes bra, vilket stärkte övertygelsen om att jag inte dög som jag var. Tonårens inre våndor och själskval fanns fortfarande kvar och förpestade min inre monolog med självtvivel, självkritik och skuldkänslor. Jag satt och tänkte på en konflikt jag hade med min dåvarande partner – jag blev arg bara av att tänka på den och jag var helt säker på att det var jag som hade rätt – när en röst fick mig att stanna upp. ”Det är ett intressant perspektiv, men du har fel”, sa rösten. Jag hade aldrig hört den rösten tidigare och den kom definitivt inte från mig själv. Om jag ska försöka beskriva den var det som om 15


den hade sitt ursprung ungefär 25 centimeter ovanför och lite till vänster om mitt huvud. Rösten lät kärleksfull men bestämd och den fick mig att omedelbart upphöra med det negativa tjattret i huvudet. Rösten kom som en chock. Jag hade inte ägnat mig åt meditation, bön eller affirmationer. Jag bad inte om vägledning. Jag bara satt där i mina egna tankar – negativa tankar om allt som inte fungerade i mitt liv. Jag frågade denna bestämda röst om den hade ett namn. Svaret gjorde mig ännu mer förbryllad. ”Vi har egentligen inga namn, men vi vet att namn är viktiga för dig. Jag är Zachary, talespersonen för dina guider. Vi är åttioåtta väsen, men vårt medvetande sträcker sig bortom det, djupt in i källan.” Det var den formella presentation jag fick av Z-guiderna, som jag har kommit att kalla dem. Under de första åren efter det första mötet med dessa andliga väsen identifierade sig ytterligare två guider, Zapharia och Ziadora, vilket innebar att det nu var tre språkrör. Till skillnad från Zachary, som det förklarades för mig, stod Zapharia och Ziadora för den feminina energin. Dessa tre väsen brukade turas om att tala, beroende på vilket ämne det handlade om, för att balansera maskulina och feminina energier och perspektiv. År 2013 förklarade Z-guiderna att det inte längre var nödvändigt att de kommunicerade med separata röster. De sa att det hade varit praktiskt under de första åren för människor som först kom i kontakt med mitt arbete att kunna särskilja det feminina från det maskulina men att en integrerad och förenad röst nu var mer lämplig och relevant. Ankomsten av Z-guiderna, som visserligen var helt oväntad på ett plan, hade föregåtts av många års andligt sökande. Som tonåring letade jag efter en förklaring till min känslomässiga smärta och jag för16


sökte finna tröst i en värld där jag ofta kände mig som en främling. Liksom många människor som identifierar sig som känsliga, empatiska eller andliga kände jag mig nästan jämt som en outsider. Nu förstår jag att alla då och då känner sig utanför. När vi går igenom en stor förändring eller djup förlust kan det uppstå en identitetskris. Om vi förlorar jobbet, vårt hem eller någon som står oss nära, eller om vi blir sjuka eller går igenom andra svåra prövningar för själen kan vi plötsligt känna oss som en utomjording, som en främling inför för oss själva. Z-guiderna, som du kommer att upptäcka i den här boken, är orubbliga i sitt budskap att vi som människor aldrig är helt ensamma och aldrig helt utanför. Var och en av oss är en oersättlig del av något mycket större än vad vi kan föreställa oss. Det finns ett syfte med allas våra liv, även när vi tillfälligt har glömt vad det syftet är. Jag vet av egen erfarenhet hur det är när känslorna, jaget och livet kolliderar, vilket är anledningen till att den där lyckosamma upplevelsen på tunnelbanan överhuvudtaget inträffade.

Som barn var jag som två personer inombords. Samtidigt som jag var djupt engagerad i teater från det att jag var nio år tills jag var nitton var jag helt instängd när det kom till mina känslor. Trots att jag var ett kreativt och mycket känsligt barn var det svårt för mig att uttrycka känslor och att umgås med människor som inte kunde uttrycka sig själva på ett känslomässigt plan. Och det var viktigt för mig eftersom jag var så emotionell. Men i stället för att bara neutralt inse att det var så jag var, uppfattade jag det som ett stort problem. Jag var fullkomligt övertygad om att det var extremt problematiskt både för mig själv och för alla andra att jag var så känslig. Jag brukade till exempel bli mycket upprörd när vi skulle ha fri17


luftsdag i skolan. Jag var ett överviktigt barn och greps av panik vid tanken på att vara med i löptävlingar och andra idrottsgrenar. Jag oroade mig flera dagar innan. Jag brukade böna och be mina föräldrar om att de skulle skriva en lapp om att jag inte kunde vara med, för att jag skulle slippa hela mardrömmen. Det gjorde de naturligtvis inte, vilket var helt rätt. De förstod att jag behövde lära mig att hantera sådana saker. Men jag skämdes så för mig själv. Trots att jag växte upp i en kärleksfull och normal familj bar jag på mycket skamkänslor som barn och på den tiden kopplade jag de känslorna nästan helt och hållet till min vikt. Jag utvecklade ätstörningar och åt alltför mycket sötsaker för att försöka trösta mig själv. Man förstår att man har ett problem när ens föräldrar tar med en till Viktväktarna när man bara är tio år! Att vara överviktig i en så ung ålder var mycket smärtsamt och lämnade djupa spår i mig. De andra barnen kastade ofta glåpord efter mig på grund av min storlek. Tack och lov blev jag aldrig fysiskt misshandlad men jag minns att vissa barn och unga tittade på mig med motvilja. Som pojke var jag bra på att läsa av energin runt omkring mig. Jag kanske inte tolkade varenda situation rätt, men jag lade märke till de subtila förändringarna hos människor. Jag märkte när någon tittade på mig uppifrån och ner och bildade sig en uppfattning om mig baserat på hur jag såg ut, vilket ibland ledde till att de inte gillade mig. Alla dessa händelser och ögonblick satte sig som små taggar i mitt psyke och även om jag kopplade den förkrossande skamkänslan till hur min kropp såg ut, är sanningen den att såret var mycket djupare än så.

Jag insåg tidigt i livet att jag var gay. Att inse att jag attraherades av människor av samma kön som jag i stället för av det motsatta könet 18


var en mardröm. Under en period när jag var mellan elva och tolv år bad jag i hemlighet varje kväll att min homosexualitet skulle försvinna. Jag hoppades att jag skulle vakna nästa morgon och som genom ett mirakel vara en person som passade in i det vanliga samhället. På den tiden kände jag inga homosexuella människor och det fanns definitivt inte den medvetenhet om hbtq som det finns nu. I dag växer tonåringar upp i en värld som är mer accepterande till gaypersoner och transpersoner. Men i slutet av nittiotalet var det många som var rädda för och som hånade homosexuella. I mitten av åttiotalet sändes en mycket populär engelsk tv-serie på BBC som hette EastEnders. När jag var runt elva år skapade en kyss mellan två gaymän i serien en enorm uppståndelse. Kontroversen runt detta fick mitt unga, outvecklade jag att benhårt tro att det jag kände var fel och i förlängningen till att tro att hela jag var fel. Lyckligtvis kan tv:ns makt svänga åt båda hållen. Första gången jag såg The Oprah Winfrey Show var jag sexton år. Det var i början av programserien, innan Oprah började bjuda in författare av självhjälpsböcker och andliga lärare till programmet. För det mesta var hennes gäster vanligt folk som pratade om sina svårigheter och hur de tog sig igenom dem. Framförallt pratade de om hur det kändes. Jag hade aldrig sett sådan känslomässig ärlighet i hela mitt liv. Jag blev genast fast och det här programmet blev mitt dagliga syre. Det var så frigörande att höra människor prata ärligt om sina omständigheter och känslor, inte bara om det positiva utan också om det verkligt svåra. Att titta på Oprahs show hjälpte mig att förstå mig själv på ett helt nytt sätt, eftersom jag såg verkliga, mångfacetterade människor som accepterade sina känslor, människor som ibland grät och hittade sätt ur sin smärta. Det var en plats som bjöd in och välkomnade autenticitet snarare än att nöja sig med det ytligt artiga och acceptabla. Kan19


ske hade det så stor betydelse för mig eftersom jag växte upp i England för trettio år sedan, då samhället var mer genomsyrat av fördomar och förtigande än det är i dag. Min frigörelse fortsatte när jag började berätta för nära vänner att jag var gay. Det hjälpte mig att de var så avslappnade och accepterande i sin inställning. Det kändes som om jag kunde andas igen. Att komma ut den gången ledde till att jag frigjorde både min kropp och min röst, och jag började gå ner vikt. Då var jag 1,76 meter lång, kortare än jag är nu, och vägde 98 kilo. Under de följande två åren växte jag till 1,80 samtidigt som jag gick ner mer än 27 kilo.

Teatern fortsatte att vara en viktig del av mitt liv. Eftersom jag kämpade med att ge uttryck för den jag verkligen var, var det mycket be­friande att kunna spela någon annan. Teaterkonst kan vara mycket avslöjande, som en schamanistisk akt av förvandling. Om du exempelvis spelar en kuvad person lär du dig något om den kuvade delen av dig själv eftersom du måste ta fram den för att kunna spela rollen på ett trovärdigt sätt. Om du spelar en karismatisk person kommer du att upptäcka delar av ditt inre ljus för att kunna uttrycka den karaktären. Jag vet en del personer som aldrig har stått på en scen och som tror att artister gör det för applåderna, men den biten är faktiskt den tråkigaste. Jag har alltid tyckt att det är något olustigt över slutapplåderna eftersom man måste gå in på scenen som sig själv när ensemblen blir inklappad. Det är mycket lättare att vara någon annan i en annans berättelse. Man behöver inte redigera något när man spelar en annan person. Man behöver inte oroa sig för hur karaktären ska uppfattas i sitt vardagsliv. Allt är tillåtet och uthärdligt eftersom det ingår i manuset. Jag älskade hur skådespeleriet kunde befria mig från konflikterna i mitt eget liv. 20


Att spela teater gav mig ett bättre självförtroende eftersom jag kunde ge något till andra genom en kunskap jag hade. Det älskade jag. När jag började på scenskolan vid nitton års ålder hade jag redan deltagit i femtio teaterproduktioner. Så när jag gick ut scenskolan som en av de bästa bara för att ett år senare hoppa av teaterlivet, kom det som en chock för min familj. ”Jag kommer inte att fortsätta med det”, sa jag. Det är inte konstigt att de inte begrep varför. Men det som hände var att jag började få fler möjligheter att uttrycka mig själv i mitt eget liv. Jag började lära känna mig själv och behövde inte längre stödja mig mot teaterns krycka. Det var en långsam process, men jag upptäckte att jag mådde bra. Jag kunde vara den jag var.

Teatern var inte mitt enda intresse under tonåren. Min nyfikenhet på metafysik och andlighet växte hela tiden. Ett av verktygen jag drogs mot var tarotkort. Jag minns att jag älskade tarotkorten redan första gången jag fick upp ögonen för dem. När jag gick för att bli spådd kändes hela kroppen levande. Jag tror att vissa människor använder sig av tarotkort och andra former av intuitiva läsningar för att känna trygghet i en obehaglig situation. Jag förstår det. Om man inte känner sig tillfreds i sitt liv och man får höra positiva saker om ens framtid, slappnar man av och det finns en styrka i det. Men för mig var det mer än så. Det fanns något mystiskt med hela processen som jag älskade och det skulle dröja innan jag förstod vad det var. När jag var runt nitton fick jag en tarotkortlek av en god vän. Jag lärde mig aldrig att tolka korten formellt, men då och då brukade jag läsa korten för vänner på ett improviserat sätt. Jag spred ut några kort för att se vad som kom till mig. När jag var tjugotvå år hade jag gjort detta ett antal gånger och det märkliga var att varje gång kommente21


rade mina vänner hur exakt och sann informationen de fick var. Så även om jag inte tyckte att mina tolkningar var ”på riktigt” just då, hjälpte de verkligen människor. Det här var ett tecken på vad som snart skulle komma. Det var början på ödet som kallade.

En månad innan Z-guiderna började kommunicera med och genom mig hände något annat mystiskt. Jag hade nyligen flyttat till London på grund av mitt jobb och min kära vän och själssyster Nina kom för att hälsa på. Nina och jag delade ett stort intresse för allt som var andligt och esoteriskt, så jag blev nyfiken när hon berättade att hon nyligen hade började använda pendel. ”Pendel, vad är det för något? Det har jag inte hört talas om”, erkände jag. ”Låt mig visa dig”, sa Nina entusiastiskt och sträckte sig efter sin väska. Hon tog fram en liten kristall som hängde i en kedja. Nina ställde sig framför mig och höll kedjan mellan tummen och pekfingret så att kristallen hängde helt stilla. ”Först håller du pendeln så här”, förklarade hon. ”Sedan ställer du en fråga. Kristallen börjar pendla för att ge dig ett svar. Om den snurrar medsols är svaret ja och om den snurrar motsols är svaret nej.” Nina demonstrerade med en egen fråga och pendeln började rotera och snabbt ge henne ett svar. Jag var övertygad om att hon fejkade. Hon höll handen helt stilla men pendeln snurrade ändå i hög hastighet. Jag undrade hur i helsike hon kunde utföra detta trick framför mina ögon, eftersom det inte kunde vara på riktigt. Jag skulle gladeligen lägga mitt liv i Ninas händer men när hon stod där med en kristall som snurrade i ena änden av en kedja visade sig min inre skeptiker upp sig i all sin prakt.

22


Men då gav Nina pendeln till mig. Jag himlade med ögonen men höll kedjan stilla och ställde min fråga. Inom några sekunder, hör och häpna, började pendeln snurra av sig själv. Först långsamt. Sedan jättefort. Jag var helt tagen. Inom en vecka använde jag pendeln varje dag och jag var övertygad om att den fungerade. Snart började jag känna i kroppen om svaret var ja eller nej redan innan kristallen började rotera. Jag började också få mer än ja- och nej-svar. Genom att använda pendeln som en kanal började jag få intuitiva budskap när jag ställde mina frågor. Nu i efterhand kan jag se hur användandet av pendeln öppnade mitt intuitiva sinne. Ungefär samtidigt köpte jag en bok som hette How to Connect with Your Spiritual Guide (Hur du får kontakt med din andliga guide). Jag minns inte vem författaren var och jag har inte lyckats hitta ett exemplar sedan dess, men så hette den och om jag ska vara ärlig så läste jag den faktiskt aldrig. Det är intressant att konstatera att vissa böcker som vi har i vår omgivning kan fungera som en affirmation för våra intentioner. Om du till exempel har ekonomiska problem och köper en bok (men inte läser den) som heter Så lär du dig att älska pengar, kommer dess blotta existens att utöva sin egen kraft. Den kan ha en energimässig effekt på ditt liv. Enligt den principen njöt jag av att ha boken om andliga guider nära mig utan att tänka att jag skulle kunna få kontakt med mina egna guider. Jag var inte ens säker på att jag hade några andliga guider. Sedan kom den där morgonen på tunnelbanan i London.

Utan att inse det höll jag på att öppna upp ett kommunikationsfält med den osynliga världen och ett fenomen som jag aldrig hade trott skulle vara möjligt för mig höll snabbt på att förverkligas. 23


LEE HARRIS Den andliga kompassen visar oss på ett enkelt och tydligt sätt vägen till självutveckling och förändring. Den ger praktisk vägledning och inspiration om de saker som betyder allra mest för oss – inre kraft, självuttryck, livssyfte, känslomässig läkning, välbefinnande, kärlek, sex, pengar, och hur vi kan försonas med våra familjer. Boken hjälper oss också att ta kontakt med våra egna guider och änglar. Det är en inspirerande bok full av verktyg och tips som du kan använda för att gå bortom dina övertygelser och begränsningar för att förändra ditt liv.

DEN ANDLIGA

KOMPASSEN

Lee Harris är förutom en internationellt erkänd talare också intuitivt medium, musiker och visuell konstnär. År 2004 började han kanalisera och ta emot klienter i sitt hem och i dag når han hundratusentals människor varje månad. Lee växte upp i England och bor nu i Kalifornien. www.leeharrisenergy.com

ISBN 978-91-88633-89-7

GUIDERNAS LIVSRÅD OM UPPVAKNANDE, INRE KRAFT OCH LÄKNING