Page 1

Använd den kinesiska medicinens uråldriga visdom om de fem elementen för att lära känna din personlighetstyp och skapa balans i alla områden av livet. I denna praktiska och lösningsorienterade bok ger Jean Haner dig verktygen för att utforska den kinesiska medicinens länge bevarade hemlighet – kartan över hur det är meningen att livet ska fungera. När du hittar din personliga relation till de fem elementen (trä, eld, luft, vatten och metall) framträder också lösningar på olika slags problem i livet. Precis som en akupunktör behandlar energipunkter på kroppen för att åstadkomma fysisk läkning, kommer den här boken att visa dig hur du med små justeringar i vardagen kan skapa positiva förändringar i ditt liv. Utifrån mer än 30 års erfarenhet beskriver Jean Haner specifika strategier från den andliga sidan av den kinesiska medicinen för att hjälpa dig att skapa sann och effektiv förändring – och se till att ditt liv går i rätt riktning. I boken finner du bland annat: ○ frågeformulär för att ta reda på vilket eller vilka element i den kinesiska medicinen som bäst beskriver din personlighetstyp ○ korta övningar och specifika aktiviteter för just din personlighetstyp, som exempelvis att ta vara på dina ”magiska timmar” för att bli mer produktiv ○ enkla knep som du kan använda för att samstämma ditt hem, din garderob, din sinnesstämning, din kost med mera, med ditt mest framträdande element

JEAN HANER

DE FEM ELEMENTEN

○ råd och rekommendationer samt ett 5-veckorsprogram för en nystart i livet där du även får göra de här redskapen till en del av din vardag Jean Haner har i mer än 30 år studerat den kinesiska medicinens andliga principer och är känd för sin förmåga att översätta denna uråldriga vis­ dom till praktiska lösningar på våra nutida problem. Hon håller kurser och ger konsultationer internationellt om hur vi kan leva med kärlek och ­acceptans för oss själva och andra med hjälp av energirening, kinesisk ansiktsavläsning och tolkning av födelsedatumet. Hon håller också ut­ bildningar om hur kartan över de fem elementen kan användas professio­ nellt för att coacha och stärka andra människor. www.jeanhaner.com

ISBN 978-91-88633-79-8

Finn harmoni med den kinesiska medicinens tidlösa visdom


De fem elementen JEAN HANER


JEAN HANER

DE FEM ELEMENTEN Finn harmoni med den kinesiska medicinens tidlösa visdom Översättning Eva Trägårdh


Copyright © 2020 Jean Haner Originally published in 2020 by Hay House UK © 2021 svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Råd och information relaterat till hälsa bör användas som ett komplement till råd från din läkare eller annan medicinskt utbildad personal, inte som ersättning för dem. Om du vet eller tror att du har något hälsoproblem rekommenderas du att rådfråga din läkare innan du påbörjar något medicinskt eller alternativt hälsoprogram eller någon medicinsk behandling. Originalets titel: The Five-Element Solution Författare: Jean Haner Översättning: Eva Trägårdh Formgivning omslag och inlaga: Lilla Blå Tornet, 2021 Tryck: ScandBook AB, 2021 ISBN: 978-91-88633-79-8 Utgiven av Livsenergi Forumvägen 14 131 53 Nacka www.livsenergi.se


Den här boken tillägnas Moder Natur, som är källan till all läkning


INNEHÅLL Inledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

DEL I

Utforska kartan över din personlighet

KAPITEL 1:

De fem elementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

KAPITEL 2:

Svara på frågorna: Vem är du? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

KAPITEL 3:

De fem elementen i din personlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

DEL II

Lär dig lösa problem med hjälp av de fem elementen

KAPITEL 4:

Välj en behandling .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

KAPITEL 5:

Vattenelementet och dess symtom på obalanser – rädsla, ensamhet, hälsoproblem och bristande tillit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

KAPITEL 6:

Enkla tekniker och en heltäckande behandlingsplan för vattenelementet .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

KAPITEL 7:

Träelementet och dess symtom på obalanser – ilska, depression, hälsoproblem och bristande förlåtelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

KAPITEL 8:

Enkla tekniker och en heltäckande behandlingsplan för träelementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

KAPITEL 9:

Eldelementet och dess symtom på obalanser – avvisande, trauma, hälsoproblem och brist på glädje .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

KAPITEL 10:

Enkla tekniker och en heltäckande behandlingsplan för eldelementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

KAPITEL 11:

Jordelementet och dess symtom på obalanser – oro, hälsoproblem, otydliga gränser och brist på stöd .. . . . . . . . . . . . . . . . . 147


KAPITEL 12:

Enkla tekniker och en heltäckande behandlingsplan för jordelementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

KAPITEL 13:

Metallelementet och dess symtom på obalanser – oro, pengaproblem, hälsoproblem och bristande självkänsla . . . . . . . 171

KAPITEL 14:

Enkla tekniker och en heltäckande behandlingsplan för metallelementet .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

DEL III

Omstart på fem veckor!

KAPITEL 15:

Vecka ett: Fyll på ditt vattenelement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

KAPITEL 16:

Vecka två: Aktivera ditt träelement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

KAPITEL 17:

Vecka tre: Väck gnistan i ditt eldelement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

KAPITEL 18:

Vecka fyra: Grunda ditt jordelement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

KAPITEL 19:

Vecka fem: Ge styrka till ditt metallelement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

DEL IV

Kinesisk medicin för själen

KAPITEL 20:

Healing sker också på energiplanet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

KAPITEL 21:

De fem elementens väg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Appendix: Meditation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Resurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Författarens tack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Om författaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283


När vi försöker skilja ut en enda sak upptäcker vi att den hänger samman med allt annat i universum. – John Muir –


INLEDNING Nu hände samma sak igen, men med en annan klient. Lisa hade handen på dörrhandtaget och var precis på väg att gå efter en kraftfull session. Sedan vände hon sig om – som om hon precis hade vaknat ur något slags hypnos – och frågade: ”Men vad var det nu jag skulle göra?” Saken var den att vi precis hade avslutat en timmes samtal då jag hade berättat för henne exakt vad hon skulle göra! Med hjälp av teknikerna i kinesisk ansiktsavläsning (en mycket gammal tradition i den kinesiska medicinen) hade jag kartlagt hennes personlighetsmönster, förklarat hur de visade varför hon hade de problem som hon just nu brottades med och gett henne tydliga rekommendationer för vad hon kunde göra åt dem. En av de viktigaste sakerna som detta uråldriga system visade var att Lisa var vad man kallar för en ”bambupersonlighet”. Bambuträdets böjliga stam är en av hemligheterna med dess sätt att nå framgång: Eftersom den kan böja sig med vinden bryts den inte av i en storm, så som träd med stela och oböjliga stammar och grenar gör. Likt bambun var Lisa en mycket flexibel person. Hon hade lätt för att komma överens med många olika slags män­niskor eftersom hon hade förmågan att anpassa sig efter deras personligheter, vilket i sin tur gjorde henne särskilt framgångsrik i sitt arbete som lärare. Alla personlighetsdrag har dock två sidor. Å ena sidan finns det många starka sidor och naturliga fördelar, men å a­ ndra sidan finns det också nackdelar. I Lisas fall handlade det om att hon ”vajade” alltför mycket i och med att hon lät sig påverkas så mycket av a­ ndra män­niskor. Precis som bambun böjer sig med varje vindpust hände det ofta att Lisa lyssnade på och tog till sig en god väns åsikt, men när någon annan sedan gav 9


uttryck för en annan åsikt ändrade hon sig och tog till sig det nya rådet i stället – ända tills ytterligare en person uttalade sin bestämda åsikt och sa: ”Nej, du borde göra så här i stället …” Det här mönstret gjorde henne till något av en vindflöjel och innebar att hon hade svårt att fatta beslut, hade en tendens att skjuta upp saker och ofta tvivlade på sig själv. Lisas tankar gick ofta fram och tillbaka mellan olika ståndpunkter och hon vacklade inför varje beslut tills hon blev så frustrerad att hon gav upp alla försök att komma till beslut och lade det på is igen. Det här mönstret hos bambupersonligheten var orsaken till de svårigheter som Lisa upplevde ifråga om yrkesval. Hon hade utbildat sig till lärare för att båda föräldrarna hade varit det, och de hade övertalat henne att välja samma inriktning. Trots att hon inte hade varit så intresserad av att undervisa lät hon sig påverkas av föräldrarnas åsikter eftersom hon var rädd att de skulle misstycka om hon inte följde i deras fotspår. Efter sju år i läraryrket ville Lisa nu omskola sig och hitta sin egen väg i livet, men när hon ställdes inför föräldrarnas åsikter hade hon svårt att hålla fast vid sina egna behov och önskningar. Denna vankelmodighet gjorde det nästan omöjligt för henne att komma fram till vad hon ville göra i stället. Under vårt samtal förklarade jag hur män­niskor som har det här bambumönstret ofta grubblar alltför mycket över saker och sedan skjuter upp sina beslut, så att de kan fortsätta grubbla lite till. Trots det känner de sig ändå väldigt osäkra och har svårt att verkligen komma fram till något. En nyckel för Lisa var att förstå att hon faktiskt behövde mer betänketid än män­niskor med ­andra personlighetstyper. Men hon behövde också lära sig att se när hon hade kommit så långt i processen att hon faktiskt var redo att gå till beslut. Även om hon fortfarande kände sig osäker skulle hon förr eller senare komma till en punkt där hon visste tillräckligt mycket om vart och ett av alternativen för att kunna välja en riktning. Oavsett vilken väg hon valde kunde hon sedan vänta sig att stöta på ett eller annat hinder, eftersom det är så livet fungerar – utan att 10


det nödvändigtvis var ett tecken på att hon hade valt fel. I själva verket var hon mycket bättre rustad att hantera sådana problem som kunde uppstå, i och med att hon hade lätt för att anpassa sig. Medan de flesta män­niskor bara skulle kunna komma på en plan B, hade hon förmågan att också tänka ut en plan C, D och E! Jag hjälpte Lisa att förstå varför hon hade rätt i att arbetet som lärare inte var det bästa valet för hennes personlighetstyp, och vi diskuterade flera olika yrken som hon funderade på och som hon skulle trivas så mycket bättre med. Jag coachade henne i att undersöka om hon kunde vara mer självhävdande i stället för att låta sig påverkas så mycket av andra människor. Jag förklarade timingen i de steg hon skulle ta från och med nu och berättade hur hon kunde styra bort från obeslutsamheten och tvivlen på sig själv, så att hon kunde känna sig mer säker på att den plan hon nu gjorde upp för sin framtid skulle fungera för henne. Under sessionens gång såg jag hur hon lyste upp när hon fick nya ”aha-upplevelser”. Mer än en gång sa hon med stor lättnad: ”Det där stämmer precis på mig!” Trots allt detta stod Lisa nu där i dörren bara några minuter senare, efter allt vi hade pratat om … och frågade mig vad hon skulle göra! Detta bekymrade mig eftersom det här inte var någon engångsföreteelse. Några av mina tidigare klienter hade sagt precis samma sak till mig i slutet av sina sessioner, trots det faktum att jag hade gett dem så mycket direkt information om hur de kunde hantera sina problem och utmaningar. Vi hade alltså då alldeles nyss gått igenom rekommendationerna de hade fått under samtalen, och det hade verkat som om det var till hjälp. Trots det behövde jag nu bli uppmärksam på det faktum att samma sak fortsatte hända. Kunde det vara så att deras nya insikter bleknade bort bara ett kort ögonblick efter att de hade fått dem? När mina klienter kom tillbaka för en ­andra session märkte jag dessutom att jag till stora delar gav dem samma förklaringar och rekommendationer om igen. För det mesta hade de kunnat använda vad de hade lärt 11


sig för att lösa det ursprungliga problemet som de sökte hjälp för, men de insåg inte att det nya problem som de nu behövde hjälp med att hantera bara var version 2.0 av exakt samma mönster. Jag visste att jag inte kunde förvänta mig ett fullständigt genombrott efter bara en session, men jag kände ändå att jag behövde göra något mer för att hjälpa dem. I just den stunden, när jag stod där i dörren med Lisa, hade jag inte tid att diskutera vårt samtal med henne. En ny klient var på väg in, så jag sa bara helt kort: ”Vad du ska göra? Det här är din hemläxa: Under de kommande två veckorna är det att varje dag ta en promenad i naturen, ha mer grönt i din klädsel och gå och lägga dig senast klockan elva på kvällen. Kom sedan tillbaka hit igen.” Hon såg glad och lättad ut. ”Det klarar jag!” Jag gav henne de här lite märkliga förslagen för att de, enligt den kinesiska medicinens andliga principer, är några av de handlingar som rent allmänt kan stärka bambuenergin och mer specifikt underlätta just det här med beslutsfattande. Jag funderade inte så mycket mer över mina spontana råd, så döm om min förvåning när Lisa exakt två veckor senare klev in på min mottagning och såg ut som en helt ny kvinna. Tidigare hade hon suttit och fingrat nervöst med händerna och haft svårt att sitta stilla på stolen, men nu satt hon upprätt och rak i ryggen och strålade av entusiasm. ”Jag var så ivrig att få komma hit i dag för att berätta för dig vad som har hänt. Jag fattade mitt beslut – jag ska börja studera igen för att bli massageterapeut! Efter bara en vecka med hemuppgifterna du gav mig vaknade jag en morgon och visste precis vad jag skulle göra, och jag känner mig säkrare på det här beslutet än på något annat beslut jag har fattat i mitt liv.” Sedan beskrev hon hur hennes föräldrar hade försökt få henne att ändra sig. ”Jag kunde riktigt känna hur min bambuenergi började vaja, men nu kunde jag stanna upp och hejda mig. Jag stod på mig och det kändes riktigt bra.” Plötsligt gick det upp för mig varför jag så ofta fick höra att mina sessioner var som ”akupunktur för själen”, och varför det stämde bättre än 12


vad mina klienter egentligen visste. Med de här hemuppgifterna hade jag gett Lisa något som kunde liknas vid en akupunkturbehandling – inte för kroppen utan för hennes liv som helhet. Vad de flesta män­niskor inte vet är att akupunktörens mål inte är att göra patienten frisk. I den kinesiska medicinen säger man att kroppen är mycket vis och att den vet hur den ska läka sig själv, så länge som dess energi är i balans. Målet för en akupunktör är därför att räkna ut var nålarna ska placeras för att kroppens energi ska komma i balans igen. När detta är klart tar akupunktören ett steg tillbaka och låter kroppens visdom ta över så att läkning kan ske. I den här situationen med Lisa, som utspelade sig för flera decennier sedan, insåg jag som genom en blixt från klar himmel att vi på ett liknande sätt kan använda oss av en motsvarighet till akupunkturnålarna – det vill säga små förändringar som vi kan göra i vårt dagliga liv – för att komma i balans igen och åstadkomma läkning i vårt liv som helhet. Ända sedan dess är det så jag har arbetat med mina klienter, och på så sätt har jag fått se dem skapa positiv förändring i sina liv.

MEDVETNA INSIKTER OCH OMEDVETNA FÖRÄNDRINGAR Även om medvetna insikter är en nödvändig och kraftfull källa till positiv förändring kan det också vara värdefullt att använda sig av praktiska steg som verkar på en omedveten energinivå för att stödja denna förändring. Det var vad som hände med Lisa: Hon fick nya insikter om sig själv under sessionen, och ”hemuppgifterna” som hon gjorde efteråt innebar att de förankrades ännu mer i hennes inre. Akupunktörer brukar berätta för sina klienter om livsstilsförändringar som kommer att förbättra deras hälsa. Men det är naturligtvis inte det enda de gör. De ger också en akupunkturbehandling med nålar som placeras på vissa energipunkter på kroppen för att åstadkomma förändring på ett subtilt men samtidigt kraftfullt sätt. Det är vad den här boken kommer att ge dig, och det jag berättar om 13


har sin utgångspunkt i mina snart 40 år av studier och efterforskningar om den andliga sidan av den kinesiska medicinen, liksom i mina erfarenheter av att göra tusentals personliga konsultationer. Jag kommer att belysa olika aspekter av din personlighet och dina mönster och hur du kan vara mer i samklang med din sanna natur, vilket kommer att ge dig insikter om varför du är som du är. Sedan kommer jag att vägleda dig genom ”behandlingar” som kan skapa lösningar på de problem du upplever, så att du kan komma i balans på en ny nivå och trivas allt bättre med ditt liv. I del 1 ska vi undersöka vad denna uråldriga kunskap om den mänskliga kroppen berättar för oss om de olika personlighetstyperna, deras respektive styrkor och medfödda talanger, liksom om vilka typer av problem de ofta möter i livet. Här finns också ett frågeformulär som du kan använda för att ta reda på vilka personlighetsmönster som är starkast hos dig och vad det innebär för ditt sätt att uppleva världen. I del 2 ska vi utforska vilka ”botemedel” du kan välja för den sortens svårigheter som vi män­niskor ofta kämpar med. Därefter får du lära dig enkla och praktiska förändringar som du kan göra i ditt dagliga liv som hjälper dig att lösa de här problemen, ibland på till synes outgrundliga sätt. Även om det kan verka lite magiskt bygger rekommendationerna i den här boken faktiskt på vetenskap, om än på en asiatisk sådan, som naturligtvis skiljer sig mycket från den västerländska. I del 3 ska vi ta upp vad du kan göra om du känner att du har kört fast helt och hållet, så att du kan göra en nystart i ditt liv och börja gå åt rätt håll igen. Slutligen ska vi i del 4 gå in på hur du från och med nu kan hålla dig kvar på rätt spår. Alla nya problem som uppstår längs vägen går då mycket lättare och snabbare att lösa, så att du kan leva i glädje, sanning och välbefinnande.

14


EN KOMMENTAR OM EXEMPLEN I DEN HÄR BOKEN I den här boken berättar jag om många av mina erfarenheter från sessioner jag har haft med mina klienter. Innehållet i varje exempel är sant, men jag har bytt ut personernas namn och även ändrat på a­ ndra detaljer för att inte avslöja deras identitet.

15


DEL I

UTFORSKA KARTAN ÖVER DIN PERSONLIGHET Lidandet härrör framför allt från en bristande kunskap och insikt om dig själv och ­andra. – Thich Nhat Hanh –


Kapitel 1

DE FEM ELEMENTEN Den kinesiska medicinen är liksom den västerländska medicinen en vetenskap. Till skillnad från det linjära synsättet om orsak och verkan som vi är så vana vid i väst, bygger den på en integrativ och icke-linjär uppfattning om hur kroppen fungerar. Den kinesiska medicinen var i själva verket den ursprungliga holistiska läkekonsten, där man erkände behovet av att betrakta kroppen som en helhet och inte bara studera de olika delarna var för sig. Här bedömer man relationerna mellan kroppens olika system och hur de påverkar var­andra, i stället för att fokusera på varje del som en separat enhet. I den västerländska medicinen har man tagit för vana att betrakta kroppen nästan som en maskin, så att man bara behöver laga en del av den för att den ska fungera igen. I den kinesiska medicinen anser man i stället att man inte kan förstå någon enskild del av kroppen utan att undersöka dess relation till helheten och alla de komplexa processer som den är en del av. Förutom att man betraktar kroppens olika delar som en helhet ser man också kroppen och psyket som en enhet, och man betraktar män­niskans psykologiska och andliga dimensioner som betydelsefulla faktorer för vår hälsa. Mitt syfte är inte att helt och hållet avfärda den västerländska läkekonsten. Den har gett oss fantastiska sätt att bli fria från sjukdomsalstrande organismer. Den har också gett oss mediciner och kirurgiska metoder som kan bota livshotande sjukdomar, liksom många a­ ndra hälsofrämjande uppfinningar. Dess analytiska, linjära fokus kan dock leda till att man 19


förbiser sådana betydelsefulla samband som behövs för att verkligen kunna förstå vad som pågår i olika situationer liksom för att kunna förebygga framtida problem. Mikroskopet ger oss mycket detaljerad information om ett litet område, samtidigt som det hindrar oss från att få en överblick över helheten. På ett liknande sätt förbiser man ofta i den västerländska medicinen den sortens subtila men avgörande information som är nödvändig för att uppnå äkta hälsa och välbefinnande. Naturligtvis är det så att den västerländska medicinen inte är åtskild från den västerländska kulturen, vilket innebär att vi får lära oss samma slags förhållningssätt även till livets ­andra aspekter. Forskare har funnit att vi i väst har för vana att titta på delarna och inte på helheten, medan män­niskor i Asien gör det motsatta – de tittar på helheten mer än på någon enstaka detalj. I ett experiment som gjordes vid University of Michigan visade forskarna ett fotografi för nordamerikanska studenter av europeisk härkomst samtidigt som man studerade deras ögonrörelser för att se var de fäste blicken och hur länge de fokuserade på olika delar av bilden. Resultaten visade att studenterna ägnade mest uppmärksamhet åt ett enda föremål i bildens förgrund. När kinesiska studenter fick betrakta samma foto visade det sig att de ägnade mer tid åt att studera hela bilden. Samma fenomen kan man se även i ­andra asiatiska kulturer. I ett liknande experiment fick japanska och amerikanska studenter i uppgift att beskriva vad de såg i en bild. Japanerna rapporterade 60 procent mer information om bakgrunden och dubbelt så många iakttagelser om förhållandet mellan föremålen i förgrunden och bakgrunden jämfört med vad amerikanerna gjorde, medan de senare fokuserade på ett enda föremål. Det är inte så att något av dessa förhållningssätt är bättre eller sämre, utan det är snarare så att det finns olika aspekter av dem som är värdefulla för att kunna förstå en situation, en relation eller ett problem. Vad jag särskilt har funnit är dock att vårt västerländska sätt att gripa oss an 20


problem är otroligt begränsat eftersom vi för att hitta en lösning bara fokuserar på en enda aspekt och försöker åtgärda den, utan att titta på hela den situation som kan ha orsakat eller bidragit till problemet. Vare sig det handlar om hälsan eller livet i stort behöver vi betrakta det som pågår i våra fysiska, känslomässiga, psykologiska och andliga upplevelser som en helhet. Det här är anledningen till att det linjära förhållningssätt till problemlösning som vi har fått lära oss ofta är alltför begränsat för att vara effektivt. Vi behöver hitta mer holistiska sätt att komma fram till gynnsamma lösningar. De goda nyheterna är att vi kan dra fördel av det faktum att kinesiska forskare i tusentals år har studerat hur man bäst kan bedöma helheten i olika typer av problem, inte bara när det gäller hälsa, och att de har utvecklat vad som faktiskt är en otroligt elegant och heltäckande karta över hur precis allting fungerar. Det är den här kartan som mästerakupunktörerna använder sig av för att bedöma och behandla vår fysiska kropp, men vi kan också använda den för att förstå och lösa problem på livets olika områden såsom arbete, relationer, självkännedom, etcetera. Jag är inte akupunktör, och därför innehåller den här boken inga specifika behandlingsråd för hälsoproblem. Mitt arbete bygger på den kinesiska medicinens relativt okända andliga läror, som jag nu har studerat i snart 40 år. De används för att skapa ett balanserat och hälsosamt liv – med ­andra ord för att lösa våra problem (vilket naturligtvis också kan innefatta en positiv förändring vad gäller hälsan).

KARTAN ÖVER LIVET Nu är det dags att lära dig grunderna i det här kunskapssystemet som har testats och prövats under årtusenden, liksom att upptäcka den karta som visar hur livets alla aspekter fungerar. Nu har jag nog skapat en viss förväntan hos dig, eller hur? Kanske förväntar du dig att jag ska presentera en mängd komplicerade diagram som skulle ta åratal att förstå dig på! 21


Tvärtom ser den här kartan mycket enkel ut, och det kanske gör dig besviken eller får dig att tro att den omöjligt kan vara till någon hjälp. Så här ser den första versionen av kartan ut:

Kartan

Otroligt enkel, eller hur? I själva verket krävs det dock flera års studier för att verkligen kunna förstå och använda denna cirkel. Men oroa dig inte för det – jag har lagt ner den tiden åt dig, så att du kan få ta del av den på ett lättare sätt i den här boken!

DE FEM ELEMENTENS KRETSLOPP Så här gick det till när den här cirkeln utvecklades: Förr i tiden studerade de kinesiska läkarna naturens mönster. De iakttog hur solljuset och skuggorna förflyttade sig över kullarna och bergen under dagens lopp, och de studerade varje årstids kännetecken allteftersom de uppstod och sedan övergick i nästa fas under årets gång. De analyserade växternas livs­ cykler: små skott som växer uppåt mot solen, slår ut, blommar, bär frukt som ger frön till nästa generation och sedan vissnar, dör och återvänder till jorden. De observerade också män­niskornas och djurens olika levnadsstadier, från födelsen och vidare till barndomen, ungdomen, livets höjdpunkt, medelåldern, ålderdomen och döden. 22


Vad de såg var att alla levande organismer genomgår ett visst utvecklingsförlopp, från födelsen genom livet till döden och sedan till födelsen igen. Inom detta kretslopp kunde de dock se olika mönster för hur den här färden genom livet utspelar sig, vad man kan kalla för en rytm som omfattar fem olika stadier där energin har tydligt urskiljbara egenskaper. De beskrev de här olika faserna som de fem elementen och gav vart och ett av dem ett namn för att beskriva vilket slags energi de representerade: vatten, trä, eld, jord och metall. Det var inte så att de ansåg att livet rent konkret bestod av dessa element – snarare använde de dem som beskrivande termer för att förmedla egenskaperna hos vart och ett av mönstren som de uppfattade. Eldelementet Jordelementet Träelementet Metallelementet Vattenelementet

De fem elementens kretslopp

Låt oss titta närmare på innebörden i cirkelns olika element.

Vatten: Natt, vinter, död och tiden före födelsen Vattenelementet är den energi som råder på natten, då det är mörkt och tyst och då vi under sömnen befinner oss i drömmarnas land utan kontakt med det dagliga livets praktiska verklighet. Detta element representerar vintern, då djuren går i ide och alla frön ligger gömda långt nere i den kalla, våta, näringsrika jorden för att samla kraft inför våren. Det 23


Använd den kinesiska medicinens uråldriga visdom om de fem elementen för att lära känna din personlighetstyp och skapa balans i alla områden av livet. I denna praktiska och lösningsorienterade bok ger Jean Haner dig verktygen för att utforska den kinesiska medicinens länge bevarade hemlighet – kartan över hur det är meningen att livet ska fungera. När du hittar din personliga relation till de fem elementen (trä, eld, luft, vatten och metall) framträder också lösningar på olika slags problem i livet. Precis som en akupunktör behandlar energipunkter på kroppen för att åstadkomma fysisk läkning, kommer den här boken att visa dig hur du med små justeringar i vardagen kan skapa positiva förändringar i ditt liv. Utifrån mer än 30 års erfarenhet beskriver Jean Haner specifika strategier från den andliga sidan av den kinesiska medicinen för att hjälpa dig att skapa sann och effektiv förändring – och se till att ditt liv går i rätt riktning. I boken finner du bland annat: ○ frågeformulär för att ta reda på vilket eller vilka element i den kinesiska medicinen som bäst beskriver din personlighetstyp ○ korta övningar och specifika aktiviteter för just din personlighetstyp, som exempelvis att ta vara på dina ”magiska timmar” för att bli mer produktiv ○ enkla knep som du kan använda för att samstämma ditt hem, din garderob, din sinnesstämning, din kost med mera, med ditt mest framträdande element

JEAN HANER

DE FEM ELEMENTEN

○ råd och rekommendationer samt ett 5-veckorsprogram för en nystart i livet där du även får göra de här redskapen till en del av din vardag Jean Haner har i mer än 30 år studerat den kinesiska medicinens andliga principer och är känd för sin förmåga att översätta denna uråldriga vis­ dom till praktiska lösningar på våra nutida problem. Hon håller kurser och ger konsultationer internationellt om hur vi kan leva med kärlek och ­acceptans för oss själva och andra med hjälp av energirening, kinesisk ansiktsavläsning och tolkning av födelsedatumet. Hon håller också ut­ bildningar om hur kartan över de fem elementen kan användas professio­ nellt för att coacha och stärka andra människor. www.jeanhaner.com

ISBN 978-91-88633-79-8

Finn harmoni med den kinesiska medicinens tidlösa visdom

Profile for Livsenergi

De fem elementen  

De fem elementen  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded