21 ritualer som stärker din intuition

Page 1


Theresa Cheung

RITUALER som stärker din INTUITION

Översättning: Susanne Nobel


Text copyright © Theresa Cheung 2019. All rights reserved. Ursprungligen utgiven i Storbritannien och USA av Watkins, en del av Watkins Media Limited. www.watkinspublishing.com © 2021 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Åsikterna i boken är författarens egna. Råd och metoder som beskrivs i boken bör ses som alternativa och följs på eget initiativ. Frångå inte ordinär läkarvård. Originalets titel: 21 Rituals to Ignite Your Intuition Författare: Theresa Cheung Översättning: Susanne Nobel Formgivning omslag och inlaga: Anders Sahlqvist Tryck: ScandBook AB, 2021 ISBN: 978-91-88633-91-0 Utgiven av Livsenergi Forumvägen 14 131 53 Nacka www.livsenergi.se


I

N

Förord Inledning

N

E

H

Å

L

L

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11

DEL 1: VÄCK DIN INTUITION 7 MORGONRITUALER SOM STÄRKER INTUITIONEN Ritual #1: Lägg undan telefonen Ritual #2: Tyd drömmarna Ritual #3: Gör dig stor Ritual #4: Ta två minuter Ritual #5: Tänk baklänges Ritual #6: Duschinsikter Ritual #7: Tandtid VECKA 1 – KONTROLLSTATION

39 41 51 65 75 84 92 101 111

DEL 2: UTVECKLA DIN INTUITION 7 DAGRITUALER SOM STÄRKER INTUITIONEN Ritual #8: Följ magkänslan Ritual #9: Titta igen Ritual #10: Gör plats för kreativiteten Ritual #11: Sväva bort Ritual #12: Byt perspektiv Ritual #13: Vänd blad Ritual #14: Singla slant VECKA 2 – KONTROLLSTATION

113 115 125 134 143 153 163 172 183


DEL 3: SLÄPP DIN INTUITION FRI 7 KVÄLLSRITUALER SOM STÄRKER INTUITIONEN Ritual #15: Skriv ett brev Ritual #16: Släpp det negativa Ritual #17: Släpp det positiva Ritual #18: Bli efterklok Ritual #19: Koppla av Ritual #20: Skaka hand Ritual #21: Lev och dö en annan dag VECKA 3 – KONTROLLSTATION

185 187 195 205 214 224 232 241 247

EFTERORD: LITA PÅ DITT LIV 248 OM FÖRFATTAREN 254 KONTAKTA FÖRFATTAREN 255 REFERENSER 256


I N L E D N I N G LITA PÅ DIG SJÄLV

Ritualen är nödvändig för att vi ska kunna veta någonting. Ken Kesey

Tänk dig att vakna varje morgon och känna dig motiverad och ivrig att ta dig an dagen. Du är fylld med energi och beslutsamhet. Du vet vad du vill uppnå och låter dig inte begränsas av rädsla eller tvivel. Du tillbringar dagen med människor som inspirerar och stöttar dig. Du fattar kloka beslut utifrån vad som känns rätt för dig och du behöver aldrig tvivla eller inse något viktigt först i efterhand. Du har gott om tid för att du vet hur du ska hantera din tid. På kvällen när du går till sängs känner du dig nöjd och glad eftersom du vet att du tillbringade dagen på ett meningsfullt sätt. Det kan låta som om det är för bra för att vara sant, men det är ingen ouppnåelig dröm. Det är en högst rimlig dröm när du väl har lärt dig att lyssna på, lita på och följa din intuition. Men hur gör man? Finns det något som verkligen bevisar att intuition finns? Och om den gör det, exakt hur lär man sig att identifiera och lita på sin intuition? Som det mesta i livet börjar allt med dig själv. Din vilja att läsa den här boken är ett första steg. På sidorna som följer kommer du att få se att forskning inte bara visar att intuition finns på riktigt utan att intuitionen också kan vara vägen till ett lyck11


21 RITUALER SOM STÄRKER DIN INTUITION

ligt och framgångsrikt liv, om du lär dig att använda den. Du kommer också att upptäcka att det enklaste och mest effektiva sättet att identifiera, lita på och lära dig att använda din intuition är genom den livsförändrande kraften i ritualer som forskning har visat finns.

LITA PÅ MIG ”Theresa, nu lyssnar du på din intuition.” Det kändes bra att höra en mentor säga det till mig för några år sedan. Det kändes inte bara bra för att jag tog egna beslut som ledde till fantastiska resultat utan också för att jag för första gången i mitt liv faktiskt trodde på det. Jag visste att det var sant. Jag kände mig inte längre hjälplös eller utlämnad till makter utanför min kontroll. Jag hade äntligen identifierat och börjat lyssna på min intuition och använda den för att ta makten över mitt eget liv. Jag har alltid anat att min intuition fanns där någonstans djupt inom mig. Men jag visste inte hur jag skulle lära känna den och lita på den. Så hur skedde denna förvandling? Vad ledde mig till den plats där jag är i dag, där intuitionen är min tillförlitliga guide? Det som hände var att jag tog hjälp av den livsförändrande kraften i ritualer för att få kontakt med och lita på min intuition, och det är det som gör mig kvalificerad att vara din guide i den här boken. Lite längre fram ska jag introducera 21 intuitionsstärkande ritualer som studier har visat kan hjälpa dig att fatta bättre beslut, men först är det bra att förstå vad en ritual är och varför ritualer är så effektiva. Därefter går vi igenom den kraft som intuitionen är och varför dessa två superkrafter (intuition + ritual) är en oslagbar kombination.

12


INLEDNING

VAD ÄR EN RITUAL? Ritualer är viktiga. John Lennon

Det bästa sättet att förstå vad en ritual är, är att göra en här och nu. Ta din telefon, öppna kameran och rikta den mot dig själv. Om du inte har en telefon kan du ta en liten spegel i stället. Titta nu in i kameran eller spegeln och le stort mot dig själv. Tänk på något som gör dig glad och tänk på hur den glädjen känns. Eller föreställ dig att du har fått en stor bukett blommor, en stor chokladask eller något annat som skulle göra dig glad. Känn hur en handling så enkel som att le kan fylla dig med energi. Se hur det får ditt ansikte att skina upp. Så kan en ritual i sin enklaste form se ut. Det är en handling som utförs med känsla och intention och som stärker din motivation, din förståelse och ditt välbefinnande. Våra dagliga handlingar formar våra liv. En handling som du upprepar tillräckligt ofta blir en vana, men vanor saknar mening. För att vi ska kunna åstadkomma meningsfull förändring måste våra handlingar fyllas med personlig känsla och mening. De måste förvandlas till ritualer. När jag bad dig tänka på något personligt i övningen ovan visste du det inte då, men det du gjorde var att förvandla det vardagliga beteendet att le mot kameran till en ritual. När du skapar en personlig ritual på det sättet för du in det heliga i din vardag (som du kommer att upptäcka på sidorna som följer). En personlig ritual som betyder något för dig är ett kraftfullt verktyg för både andlig och personlig utveckling.

13


21 RITUALER SOM STÄRKER DIN INTUITION

DÄRFÖR ÄR RITUALER SÅ KRAFTFULLA Vi är vad vi upprepade gånger gör. Aristoteles

Innan jag berättar om vad forskningen säger om ritualer vill jag förklara kraften i ritualer ur ett andligt perspektiv. Det gör jag genom att ställa några frågor till dig: • Har du någonsin träffat någon som pratar mycket men inte får mycket gjort? • Blir du irriterad när någon säger att hen ska ringa, messa eller mejla eller slutföra ett projekt ett visst datum och inte gör det? • Blir du besviken när någon lovar dig något men inte håller sitt löfte? Om du råkar ut för sådana tråkiga händelser kommer du förr eller senare att behöva lära dig något viktigt: Lita på det människor gör, inte på det de säger. Men vad har allt detta med ritualer att göra, kanske du undrar. Allt. Om du försöker åstadkomma en personlig förändring (vilket jag antar att du gör eftersom du läser den här boken) är du säkert väl förtrogen med begreppet positivt tänkande. Du kanske har läst bästsäljaren som är en av de mest kända böckerna om positivt tänkande: The Secret: Hemligheten. Denna populära bok har inspirerat miljontals människor att visualisera sina drömmar och att tänka positivt. Den förklarade att tankar är energi. Vi uppmanades vara mycket försiktiga med vilka tankar och vilken energi vi sänder ut till universum eftersom negativa tankar skapar blockeringar i energifältet för den oändliga potential som förenar alla levande väsen. Positiva tankar drar däremot 14


INLEDNING

till sig positiva saker och människor. Även om det låter bra med att tänka positivt – om du inte tror att något kan hända är det mindre sannolikt att det gör det och det finns säkert tillfällen då positivt tänkande kan förflytta berg – hur många gånger har du inte tänkt positiva tankar utan att det du önskade dig infriades? Hur många gånger har du gjort dina affirmationer och visualiserat framgång utan att det har förverkligats? Jag skulle tro att det positiva tänkande du har ägnat dig åt inte har varit den heliga graal av personlig förändring du hade hoppats på. Jag gissar också att du har lagt skulden på dig själv och trott att du inte tänkte tillräckligt positivt, eller inte mediterade, visualiserade eller upprepade dina affirmationer på rätt sätt. Du har trott att du har gjort något fel. Jag hoppas verkligen att den här boken kommer att få dig att förstå att du inte gjorde något fel. Det är omöjligt att alltid vara positiv. Negativa och förvirrande tankar kommer oundvikligen att leta sig in i ditt sinne eftersom negativa tankar är något normalt och i vissa fall bra för att stämma av hur verkligheten ser ut. Jag tänker också säga något som kanske chockerar dig eftersom positivt tänkande har blivit så djupt förankrat inom nyandliga grupper, och det är att positivt tänkande inte fungerar!

15


21 RITUALER SOM STÄRKER DIN INTUITION

DEN OÄNDLIGA HISTORIEN Det är genom ritualer som harmonin kan återställas. Terry Tempest Williams

Orsaken till att det inte fungerar är att positivt tänkande endast är en del av saken. Den andra delen handlar om positivt agerande och det är här ritualerna kommer in. Vi har alla blivit så matade med mantrat ”vi är vad vi tänker” att vi har glömt något mycket viktigt: Tankar, ord, meditationer, affirmationer, visualiseringar, böner och drömmar betyder inte ett dyft om vi inte gör något. Det vi gör varje dag måste vara lika livsbejakande som våra tankar. Våra handlingar måste attrahera det vi vill i livet på samma sätt som vi hoppas att positiva tankar ska göra det. Om du exempelvis vill gå ner i vikt är det ingen större vits med att endast visualisera att du går ner i vikt. För att kunna göra det måste du gå bortom tankestadiet och börja agera på ett sätt som främjar viktnedgång, till exempel att äta hälsosammare och röra mer på dig. Med dagliga ritualer kombinerar du den potentiella kraften i positivt tänkande med den verkliga kraften i positiva handlingar. Du blir någon som gör det du säger att du ska göra eller lever på det sätt du tror på eller drömmer om att göra. Universum har väntat på att du ska gå från tankar, intentioner, fantasier, förhoppningar, böner, drömmar, affirmationer, mantran och ord till handling. Universum har väntat på att du ska agera även om det bara är en liten handling. Det är det du gör som räknas. Universum svarar på dina handlingar. Ritualer är positiva handlingar, något du gör. När du kombinerar kraften i positivt tänkande med kraften i positiva handlingar visar du universum att du är någon att lita och satsa på. När du för in ritualer i ditt liv visar du universum att du me16


INLEDNING

nar allvar. Du är nu en man eller en kvinna som håller sitt ord och gör det han eller hon säger att han/hon tror på, känner och säger. Du är någon som universum äntligen kan lita på och samarbeta med. Ur ett andligt perspektiv är ritualen den livsbejakande kraften i ”jag gör” i stället för illusionen i ”jag tänker”. Till skillnad från vad du kanske har lärt dig att tro, och med risk för att upprepa mig själv – du är det du gör, inte det du tänker. Universum är endast intresserat av att stötta människor vars handlingar motsvarar deras intentioner.

DET SÄGER FORSKNINGEN OM RITUALER Ritualer, menar antropologer, handlar om förvandling. Abraham Verghese

Förutom det andliga perspektivet finns det mycket forskning som stöder ritualens livsförändrande kraft. Forskare1 från University of California har till exempel visat att hjärnan påverkas mer av handlingar än av tankar. Det talar för att det är viktigare med dagliga rutiner än med tankar, för om dina dagliga handlingar är positiva kommer även dina tankar att vara det. Enligt forskningen börjar förändring med det vi gör snarare än det vi tänker. Det kan illustreras av den entusiasm många av oss har efter att ha tränat. När du tar en promenad, ger dig ut och springer eller ägnar dig åt någon annan fysisk aktivitet kommer du att må bättre både fysiskt och känslomässigt, oavsett vad du tänker på när du tränar. Dina handlingar – i det här fallet att motionera – gör dig på bättre humör. Det har också forskats2 på om ritualer som utförs med intentionen att få ett visst resultat fungerar och slutsatsen är att ritualer inom rimlighetens gräns (det slutar inte regna bara för 17


21 RITUALER SOM STÄRKER DIN INTUITION

att du knackar i trä) fungerar. De lugnar sinnet och förbättrar prestandan. En studie3 visar till exempel att personliga ritualer som utfördes som en förberedelse inför något minskade oron. Andra studier4 visar att personliga ritualer under smärtsamma och sorgesamma perioder kan hjälpa människor att må bättre. Dessutom visar forskning5 att det inte är själva ritualen som är det viktigaste. Det som är viktigt är att ha ritualer i livet och att de ritualerna betyder något för dig personligen. En förklaring6 till varför ritualer är så välgörande är att de är handlingar som riktar uppmärksamheten mot nuet och därför får dig att uppskatta det innevarande ögonblicket eller att uppleva mer. Detta går hand i hand med mindfulness, medveten närvaro, som du säkert har hört talas om. Det mest intressanta är dock – eftersom det återigen visar att själva handlingen är viktigare än tanken – att forskning7 också har kunnat bevisa att en tro på att ritualen fungerar är bra men inte nödvändig. Så om du inte är övertygad om att ritualer kan förändra ditt liv till ditt bättre spelar det ingen roll, de kan ändå göra det. Det som är viktigt är att du förstår varför du gör dem och, vilket är det allra viktigaste, att du faktiskt utför dem. Om det är något den här boken kommer att visa dig är det att det viktigaste är vad du gör, inte vad du tänker. I slutet av boken hoppas jag att du kommer att se på dig själv som en handlingskraftig person. Nu när du förstår vad en ritual är och att den fungerar både ur ett andligt och ett vetenskapligt perspektiv ska jag förklara vad intuition är och varför det bästa sättet att stärka den är att koppla den till en ritual.

18


INLEDNING

VAD ÄR INTUITION? Intuition är en andlig förmåga som inte förklarar utan bara visar vägen. Florence Scovel Shinn

Det bästa sättet att förstå vad intuition är för något är att uppleva den. Så läs frågorna nedan och lägg sedan ifrån dig boken. Ta så lång tid du behöver för att formulera dina svar. När du är klar läser du vidare. • Är ditt glas halvfullt eller halvtomt? • Vad kom först, hönan eller ägget? • Hur mycket är för mycket? Det finns naturligtvis inga rätt svar. Frågorna kan inte besvaras logiskt. Men om du ställer någon av frågorna till andra kommer de antagligen att brodera ut sina svar och funderingar. De kommer att tala om vad som är sant för dem, även om de inte kan säga hur de vet det. Jag misstänker att det är likadant för dig. Dina svar var antagligen mer instinktiva än rationella. Ditt sinne valde ett svar som tycktes logiskt för dig och du kanske blev imponerad av dig själv för din stora visdom. Jag ställde frågorna för att hjälpa dig att förstå vad intuition är eftersom detta är frågor som endast kan förstås och besvaras intuitivt. Logik, tillsammans med erfarenheter och kunskap, kan hjälpa till att fylla på svaret, men de kan inte ge dig ett helt tillfredsställande svar. Din intuition är en outnyttjad resurs av högre visdom som baseras på tidigare erfarenheter och kunskaper, men intuitionen är mycket mer än så. Det är den där tysta, lågmälda rösten inom dig, en medvetenhet om kognitiva budskap, information som du hör, bilder du ser och fysiska förnimmelser som kan ge 19


21 RITUALER SOM STÄRKER DIN INTUITION

dig värdefull information om det förflutna, nuet och framtiden. En del menar till och med att intuition är ett slags extrasensorisk perception (ESP). De som har lärt sig att använda och lita på sin intuition menar ofta att den är en viktig ingrediens i ett framgångsrikt liv. Många av världens största tänkare, uppfinnare, konstnärer, artister och vetenskapsmän har betonat hur viktig intuitionen är och hur den har format deras liv och besjälat deras arbete. De beskriver ofta intuitionen som sin inre röst, ett slags medvetenhet som alltid funnits, en framtida kunskap eller ett kreativt självuttryck som finns inom oss alla men som har förträngts. ”Jag visste det bara” eller ”jag litade på min magkänsla” är svävande fraser de ofta använder tillsammans med vaga fraser och ord som ”sjätte sinnet”, ”föraning” och så vidare. Jung beskrev intuitionen som en av fyra psykologiska funktioner tillsammans med förnimmelse, tanke och känsla. När alla dessa funktioner är i balans har vi förmågan att fatta bättre beslut och förbättra vår potential. Han skrev att intuitionen hjälper oss att förutse utfallet av en situation. I bästsäljaren Blink – den intuitiva intelligensen kallar författaren Malcolm Gladwell intuitionen för ”förmågan att tänka utan att tänka”. Under senare år har intresset för intuition ökat mer än bevis och fakta i tv-serier, såsom till exempel Medium, Sherlock och House. Där skildras intuitionen som en välinformerad kunskap som inte kommer från det rationella sinnet. Det sker omedvetet. Sammanfattningsvis är intuitionen din kontakt med något förutseende djupt inom dig, något som hjälper dig att fatta de bästa besluten. Intuitionen ger dig värdefulla insikter om dig själv, ditt liv, om människorna i din närhet och om situationer och omständigheter som uppstår. Den är ingen moralkompass eller något slags överhöghet som talar om vad som är absolut rätt eller fel för alla. Men den ger dig en känsla av vad som är 20


INLEDNING

rätt för dig och vad som inte kommer att gynna dig. Den får sin kunskap från – men också bortom – resonemang, logik och erfarenhet och är en fantastisk källa till visdom, förståelse och potential. Intuitionen är ditt högsta jag. Ditt bästa möjliga jag. Problemet är att intuitionen ofta är svår att identifiera, få kontakt med och lita på eftersom det är den inre röst många av oss har tappat kontakten med och som vi inte vet hur vi ska känna igen när den väl försöker tala till oss. Så var det i alla fall för mig.

EN LÅNG OCH VINDLANDE VÄG Det intuituva sinnet är en helig gåva och det rationella sinnet en trogen tjänare. Vi har skapat ett samhälle som hedrar tjänaren och glömmer gåvan. Albert Einstein

Jag har alltid vetat att jag har en intuition. I trettioårsåldern fick jag ett överväldigande bevis på det när den troligtvis räddade mitt liv. En röst i huvudet sa, utan förklaring, åt mig att ta höger när jag körde bakom en lastbil och egentligen skulle ha svängt till vänster. Jag lydde rösten och undvek därmed att hamna i en allvarlig trafikolycka som tog tre människors liv. En av dem skulle ha kunnat vara jag om jag inte hade lyssnat på den rösten. Man skulle kunna tro att en sådan dramatisk händelse skulle ha fått mig att lita på min intuition och gått från intuitiv klarhet till klarhet. Det gjorde jag inte. Det som hände den dagen var mirakulöst men också frustrerande, eftersom det inte verkade som om det var något jag hade gjort som utlöste det. Jag ville lära mig att använda intuitionen på ett medvetet sätt. Jag gick på flera kurser om intuition och läste massor av böcker – och skrev några också. Jag mediterade, visualiserade, skrev 21


21 RITUALER SOM STÄRKER DIN INTUITION

dagbok, prövade hypnosterapi. Jag prövade allt. Men inget fungerade. Jag lärde mig en hel del och gjorde vissa framsteg genom mina studier och övningar, men jag visste fortfarande inte hur jag skulle kunna lita på min intuition. Jag visste fortfarande inte hur jag skulle kunna skilja intuitionens röst från rädslan och önsketänkandet. Jag försökte i många, många år lära mig att bli intuitiv, men inget tycktes fungera. Så här i efterhand förstår jag att orsaken till att jag inte kom någonstans var för att jag försökte få kontakt med intuitionen genom mitt intellekt. Även när jag upplevde intuitionen insåg jag inte att den fanns inom mig och inte var något jag kan lära mig eller ta till mig från den yttre världen. Intuitionen är inget som finns ”där ute”. Du måste hitta den inom dig själv. Tyvärr bryr vi oss mer om vad andra tycker om oss och det vi kan inhämta utifrån än det vi upptäcker inom oss själva. Det är naturligtvis positivt att lära sig saker från andra och att ständigt bygga på sin kunskap, men någon gång måste vi också lära oss att lita på vårt eget omdöme. När vi värdesätter andras åsikter och råd mer än våra egna känslor tar rädsla och oro över och intuitionens röst blir så svag att vi knappt kan höra den. Vi är som ett rö för vinden och blir beroende av vad andra säger och tycker om oss. Du kan inte få kontakt med din intuition om du har fastnat i detta ängsliga beroende av andra. Du måste lära dig att lita på dig själv och den lågmälda rösten i din inre visdom. Fram tills jag var i fyrtioårsåldern hade jag ingen aning om hur jag skulle hitta och lita på min intuition. Jag resignerade till slut inför tanken att intuition var en gåva jag inte hade och absolut inte kunde tvinga fram. Men, som så ofta i livet, när man slutar att banka huvudet i väggen för att tvinga fram ett svar hittar man precis det man letar efter. Vanligtvis får vi denna 22


INLEDNING

uppenbarelse eller insikt på det mest oväntade sättet. För några år sedan föreslog min kloka förläggare att jag skulle skriva en bok om kraften i ritualer för att förändra våra liv. Den kom att heta 21 Rituals to Change Your Life. Mina tidigare böcker hade handlat om andlighet så förslaget kom som en överraskning. Det var spännande att arbeta med en bok som kändes mer praktisk till sin natur än mina tidigare titlar. Under mina efterforskningar och mitt skrivande blev det kristallklart att ritualerna i boken inte bara uppmuntrade människor till personlig förändring, de höjde också humöret och stärkte självkänslan. Jag lever och andas med mina böcker så det var självklart för mig att själv praktisera ritualerna varje dag och inom några veckor kände jag mig lugnare, tryggare och mer positiv. En underbar sidoeffekt av att känna mig tryggare i mig själv och mitt liv var att jag började fatta bättre beslut. Jag började verkligen lita på det min magkänsla sa om människor och situationer. Snart upptäckte jag varför. Forskning8 visar att när vi är ängsliga eller har dåligt självförtroende och söker bekräftelse från andra fattar vi sämre beslut. Oro och ängslan försämrar den intuitiva funktionen och kortsluter hjärnans undermedvetna associativa process. Med andra ord, ju bättre självförtroende du har och ju mer tillfreds du känner dig, desto mer kan du lita på din intuition. Mitt oroliga sinnestillstånd och min övertygelse om att det borde finnas någon yttre lösning på mina problem hade hållit mig tillbaka i alla dessa år. Ritualerna och det inre fokus de hjälpte mig att få och deras förmåga att göra mig på bra humör, stärkte min självkänsla. Ju tryggare jag kände mig i mig själv, desto starkare blev min intuition och desto bättre beslut kunde jag fatta. Sambandet mellan ritualerna och den ökade tilliten till min intuition var alltför stark för att kunna ignoreras. Jag gjorde flera efterforskningar och fann att jag kunde utveckla de hu23


21 RITUALER SOM STÄRKER DIN INTUITION

mörhöjande och självförtroendestärkande effekterna ännu mer. Jag kombinerade ett antal ritualer som är speciellt framtagna för att inte bara höja humöret, stärka självförtroendet och förändra livet till det bättre utan också på ett kraftfullt sätt stärka intuitionen. Det är så den här boken kom till. Jag hoppas att det jag har lärt mig och berättar om och all information om hur du får kontakt med din intuition ska hjälpa dig lika mycket som det har hjälpt mig – och fortsätter att hjälpa mig. Nu är det dags att lämna det anekdotiska och gå vidare till vetenskapens värld.

VETENSKAPEN BAKOM INTUITIONEN Intuition är källan till vetenskaplig kunskap. Aristoteles

Fundera på hur du brukar fatta beslut. • Skriver du en lista över för- och nackdelar? • Ber du andra om råd? • Söker du efter och samlar på dig information i det oändliga? Det finns definitivt fördelar med alla dessa rationella metoder, men när det gäller viktiga beslut som att flytta till ny bostad, byta jobb och till och med gifta sig, visar forskning9 att intuitionen är din bästa resurs. I en studie från Nederländerna upptäckte forskare att våra omedvetna tankeprocesser, som ibland kallas "överläggande utan betänkande", ger bättre resultat än logik. De nederländska forskarna upptäckte också att intuition inte var samma sak som att gissa. Intuitionen är välunderrättad, baseras på tidigare erfarenheter och på information som 24


INLEDNING

finns i vårt långtidsminne – en sorts kunskap vi normalt inte är medvetna om men som kan ge sig till känna som en plötslig ingivelse. För närvarande forskas det mycket på intuition och forskare och psykologer ser intuitionen som en högst verklig förmåga. År 2014 satsade USA:s flotta10 hela fyra miljoner dollar på forskning om intuition som en potentiell livräddare för militärerna och för att se om det gick att förbättra intuitionen med träning. Det finns många andra studier11 där forskare undersöker hur vi kan bearbeta och göra information begriplig på ett omedvetet sätt. I en studie från Columbia University Medical Center upptäckte forskarna till exempel att när deltagarna fick se skrämmande bilder så fort att de inte hann uppfatta dem visade deras hjärnor ändå tecken på oro, vilket tyder på att våra hjärnor har en intuitiv känsla för det osedda. Annan forskning visar att när det medvetna sinnet distraheras och intuitionen får fria tyglar presterar försökspersonerna bättre än när de är fullt koncentrerade eller förlitar sig på det rationella sinnet. Detta visades allra tydligast i studier12 där kvinnor ombads äta intuitivt (lita på sin inre mättnadskänsla när de valde hur de skulle äta). De gick ner mer i vikt än de som fick äta enligt en viss diet. Dessa resultat tyder på att vi intuitivt känner våra kroppar betydligt bättre än vad vi tror. Annan revolutionerande forskning13 som har letts av dr Julia Mossbridge och dr Dean Radin tar det hela ett steg längre och visar att våra kroppar intuitivt kan veta saker innan de händer och orsaka kroppsliga förnimmelser som ökad hjärtfrekvens för att varna eller vägleda oss. Detta kallas också för föraning eller förkänsla. Dessutom hjälper intuitionen dig inte bara att fatta bättre beslut om viktiga saker, den kan också hjälpa dig att förstå andra bättre. Det sägs ibland att vi är genomsnittet av de fem 25


21 RITUALER SOM STÄRKER DIN INTUITION

människor som står oss närmast, så det är oerhört viktigt att vi umgås med människor som är bra för oss. När du lär dig att lita på din intuition kan du läsa av människor bättre och därmed se till att de viktigaste människorna i ditt liv är människor som inspirerar och stöttar dig i alla lägen och som gör dig glad, inte personer som drar ner dig.14 Sist men inte minst har studier vid bland annat Max Planckinstitutet15 visat att intuitiva beslut tas snabbare och är subjektivt ”bättre” än beslut som endast tas med det rationella sinnet. Med andra ord, de som litar på sin intuition kan ta bättre och snabbare beslut. Så vetenskapen stöder definitivt nyttan med att kunna lita på sin intuition.

EN KRAFTFULL KOMBINATION Goda instinkter brukar vanligtvis tala om vad du ska göra innan din hjärna har räknat ut det. Aristoteles

Som vi har sett är intuition en omedveten logik som uppmanar oss att göra något när vi inte har en aning om varför eller hur vi kan veta det. Det är att veta utan att veta. Utifrån den definitionen är du förlåten för att du trodde att intuitionen är en gåva du inte kan styra. Även om det finns viss sanning i det, eftersom intuitionen är svårgripbar, är det möjligt att stärka din intuitiva reflex genom dagliga ritualer. Men hur? Forskning har visat att intuitionen är ett riktigt supersinne men att vi måste ha ett tryggt, avslappnat och helst positivt sinnestillstånd för att få kontakt med den. Studier16 har också visat att oro kan göra det svårare att fatta bra beslut. Det verkar som om hjärnans omedvetna associativa process kortsluts när 26


INLEDNING

vi är rädda. Ritualer är därför ett perfekt sätt att stärka intuitionen eftersom de sysselsätter och lugnar vårt medvetna sinne tack vare uppgiften vi har för händerna samtidigt som de låter hjärnans associativa funktion arbeta. Detta skapar den intuitiva vägledning vi behöver. Att vara avslappnad men sysselsatt med något som inte kräver mycket medveten tanke är den perfekta kombinationen för att locka fram intuitionen. Det är därför vi vanligtvis inte får intuitiva insikter när vi mediterar eller brainstormar eller aktivt försöker få insikter utan när vi gör något som inte kräver vår fulla uppmärksamhet men som håller oss lagom distraherade, som att promenera, duscha eller köra bil. I sådana lägen befinner vi oss i ett lugnt sinnestillstånd och det är då den inre magin uppstår. Ritualer kan inte bara sysselsätta det medvetna sinnet och frigöra hjärnans associativa krafter så att intuitionen kan bubbla upp till ytan, de är också handlingar som kräver ett visst mått av känslomässigt engagemang. Om du tar bort känsla och intention från en ritual blir den en vana och vanor förvandlar inte våra liv eftersom de är själlösa och saknar andlig innebörd. En ritual är ingen ritual om du inte utför den med känsla och intention. Forskning17 har också visat att de som har djupare kontakt med sina känslor är mer intuitiva. Så ju flera ritualer du har i ditt liv, desto mer intuitiv kommer du troligtvis att bli. Och ju mer intuitiv du är, desto bättre livsbeslut kan du ta och desto större är chansen att du känner dig lycklig och nöjd.

27