__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ĮŽANGINIS ŽODIS / TO THE USER LIETUVA. Specializuotas pašto ženklų katalogas (1918–2012) buvo išleistas 2012 metais. Per pastaruosius penkerius metus buvo rasta nemažai naujos informacijos apie pašto ženklų ir ženklinių leidinių popieriaus, spalvų, vandens žymių, perforacijų atmainas, klišių variantus. Nauja informacija pateikiama šio katalogo pradžioje. Kataloge pateikti ir nauji, 2012–2017 metais išleisti, ženklai, ženkliniai atvirukai ir personaliniai ženklai. Tekstas anglų kalba (kursyvu) yra skirtas užsienio filatelistams. Katalogo pabaigoje duodama lentelė su pašto ženklų numeriais Michel‘io, Stanley‘io Gibbons‘o, Yvert‘o ir Scott‘o kataloguose. Kai kurie filatelistai prie Lietuvos pašto ženklų priskiria ir sovietinius lietuviškos tematikos ženklus Šie ženklai irgi yra įtraukti į katalogą. Šiame kataloge taip pat yra pateiktas ir pastebėtų 2012 m. katalogo klaidų ir neatitikimų atitaisymo sąrašas. Autorius bus dėkingas už pastebėtas klaidas, pastabas ir pageidavimus.

The “Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918– 2012)” was published in 2012. Over the past five years much new information has been found regarding the varieties in postage stamps and stationery of paper, colour, perforation, varieties of printing plates, plate errors and cliché varieties. New information is presented at the beginning of this catalogue. The catalogue provides information about stamps, stamped post cards and Personal stamps issued 2012–2017. The main text of the Catalogue is presented in Lithuanian and English (italic fonts). There is a Michel, Stanley Gibbons, Yvert and Scott catalogue numbering table at the end of the catalogue. Some philatelists regard Soviet Lithuanian-themed stamps as Lithuanian stamps. These stamps have been added to this catalogue. There is a corrigendum list of mistakes, printing errors and inconsistencies of the 2012 catalogue. The author will be grateful to know of any errors, comments and suggestions.

Autorius

The Author

antanas.jankauskas@lituanica.eu

antanas.jankauskas@lituanica.eu


TURINYS / TABLE OF CONTENTS

4


1918–2012 METŲ PAPILDYMAI / ADDITIONS FOR 1918–2012 18

1918 1918 12 31. Antroji Vilniaus laida. / Second Vilnius Issue. 6

30 sk2 juoda / black x sulankstytas popierius / folded paper ..............

–,–

50 sk juoda / black E horizontali porelė, vertikaliai neperforuota (iš pirmos ir antros vertikalios juostelės horizontal pair vertically imperforate (from the first and second vertical column) ......

350,0 350,0

–,–

6 x2

14 D1

1919 1919 01 29. Pirmoji Kauno laida. / First Kaunas issue.

15 CE1

15 D1

10

4

v

() pakrypęs tekstas (iš „Marijampolės“ spausdinimo 1-2-3-1-2 lapo) sloping text (from the “Marijampolė” printing) (p.10) 60,0

 60,0

1919 02 18. Antroji Kauno laida. / Second Kaunas issue. ()

14 15 sk1juoda / black D vertikali trijų ženklų juostelė, horizontaliai neperforuota vertical strip of three stamps horizontally imperforate .......................................................

350,0 350,0 18 E

15 20 sk juoda / black 1 CE vertikaliai neperforuota horizontali porelė (iš ketvirtos ir penktos vertikalios juostelės, dešinysis ženklas su „aštas“) vertically imperforate horizontal pair (from the fourth and fifth vertical column, the right stamp with “aštas”) .............................

1919 03–04. Trečioji Berlyno laida. / Third Berlin issue. Lapo pakraščiuose / Margins:

400,0 400,0


1921 01 13. Kauno spalvotoji laida (II). / Kaunas coloured issue (II). 63x

63y



........

30,0

30,0

with gutter at the right ......................................

30,0

30,0

20 sk mėlyna / blue W Kv P2 su tarpeliu kairėje / with gutter at the left P3 su tarpeliu dešinėje

20 sk mėlyna / blue W Kh O su dalimi ženklo, atspausto ant viršutinio pakraščio with part of stamp printed on the top margin ... 30,0 P1 su tarpeliu viršuje / with gutter at the top ........ 30,0 P2 su tarpeliu kairėje / with gutter at the left ........ 30,0 P3 su tarpeliu dešinėje with gutter at the right ...................................... 30,0 P4 su tarpeliu apačioje / with gutter at the bottom 30,0 1 s kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side ...................................... 20,0

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 63y

20,0

64 40 sk ruda / brown (1921 01 13) 1 HP horizontali porelė su tarpeliu P2 P3

horizontal gutter pair ....................................... su tarpeliu kairėje / with gutter at the left ........ su tarpeliu dešinėje with gutter at the right ......................................

63y s1

60,0 30,0

60,0 30,0

30,0

30,0

63y O

Lapo pakraščiuose / Margins:

64

64 HP

Klišių variantai / Plate varieties

63x 63x v10

63x v11

63x v12

63x v13


102 1921 07 21. Pirmoji oro pašto laida. / First Airmail Issue. 106



40,0

40,0

11 auks žalia, raudona / green, red x sulankstytas popierius pre-printing paper fold .....................................

102 102

24

v

balta dėmė ant ragelio white spot on the horn ..................................... v baltas taškas prie raidės „P“ white spot near the letter “P” ........................... 26 v balta dėmė po antrąja raide „A“ žodyje „PAŠTAS“ / white spot below the second letter “A” in “PAŠTAS” ..................................... 25

19

103 v

103

1

106 x

103

19

v

20

v

Lapų pakraščiai / Margins:

104 104

v

14

v

105 v8

105 105 105 105

107

105 v10

baltas taškas virš raidės „U“ white spot above the letter “U” ........................ v „Ų" vietoje „U“ žodyje „LIETUVA" "Ų” for “U” in “LIETUVA” ................................. 10 v nutrūkęs rėmelis po raide „O“ broken frame below the letter “O” ................... 11 v baltas taškas žemiau raidės „S“ white spot below the letter “S” ......................... 9

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

105 v11

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

12,0

12,0

12,0

12,0

107 v17

16

v

balta dėmė ant lėktuvo sparno white spot on the first plane ............................ 17 v balta dėmė ant lėktuvo sparno white spot on the first plane ............................

Klišių variantai / Plate varieties

P1021 102 v26

10,0

v

Neperforuoti, baltas popierius, su klijais. W: Kh. Imperforate, white paper, with gum. W: Kh.

102 v25

10,0

104 v14

Spaudos bandymai - 1 / Proofs - 1

102 v24

10,0

8

107 v16

107

10,0

20

nutrūkęs rėmelis viršuje broken top frame ............................................. perkirsta raidė „Š“ letter “Š” broken ...............................................

105 v9

10,0

103 v

baltas taškas tarp „V“ ir „A“ white spot between “V" and “A” ...................... balta dėmė prie dešiniosios varpos white spot near the right ear ............................

104 v13 13

10,0

P1022


Imperforate, white paper, mirror-image with gum. The 20 sk, 40 sk, 60 sk, 80 sk, 1 auks, 2 auks and 5 auks are known printed in different colours. W: Kv.

1922 1922 05 12. Perspausdinimas užspaudžiant naują vertę „4 auksinai“ ant Nr. 57. / Overprint of new value “4 auksinai” on the No. 57. 116

4 auks (57) juodas užspaudas / black overprint F horizontaliai perforuota du kartus

117

41auks (57) juodas užspaudas / black overprint s kitoje pusėje veidrodinis atspaudas

double horizontal perforation ...........................

offset on reverse side .....................................

Projektiniai – 3 / Essays – 3 Neperforuoti, baltas popierius, veidrodinis, su klijais. Žinomi įvairių spalvų 20 sk, 40 sk, 60 sk, 80 sk, 1 auks, 2 auks ir 5 auks. W: Kv.

116 F

124 s3



20,0

20,0

15,0

15,0


124 124

19

v

20

v

mėlynas taškas šalia viršutinio rėmelio blue spot above the top frame ........................ mėlynas taškas prie kaitiojo rėmelio blue spot on the left frame ..............................

10,0

15,0

10,0

15,0

10,0

30,0

7

125 v

125

7

v

trumpesnė „K“ raidė shorter letter “K” ..............................................

Lapų pakraščiai / Margins:

1

125 s

125 x1

1922 09 28. „De jure“ laida. / “De Jure” Issue.

Klišių variantai / Plate varieties

126

part of stamp missing .......................................

129

124

18

v

124 v19

134

124 v20

mėlyna linija prie ženklo kampo blue line near the corner .................................

10,0

15,0

60,0

60,0

20,0

20,0

60,0

60,0

60 sk violetinė, oranžinė / dark violet, orange F horizontaliai perforuota du kartus double horizontal perforation ..........................

124 v18

 201 sk juoda, t. rožinė / black, carmine rose s nepilnai atspaustas ženklas

5 auks ruda, rožinė / brown, carmine-rose DE horizontaliai ir vertikaliai neperforuotas keturių ženklų blokas / block of four imperforate between (horizontally and vertically) ................


188

offset on reverse side ......................................

193

1

30,0

30,0

horizontal pair, vertically imperforate ............... horizontali vertikaliai nepilnai porelė perforuota / horizontal pair with incomplete vertical perforation............................................

60,0

60,0

60,0

60,0

80,0

80,0

80,0

80,0

1

194 x

3 Lt rusvai raudona, pilkšvai mėlyna x

195

1 Lt oranžinė, žalia / orange, green E horizontali vertikaliai neperforuota porelė E

194

 151 ct raudona / scarlet s kitoje pusėje veidrodinis atspaudas

1

brown-red, grey blue suglamžytas popierius creased paper .................................................

5 Lt rausvai ruda, šviesiai mėlyna x

1

brown, pale blue sulankstytas popierius / folded paper ..............

1

195 x

Lapo pakraščiai / Margins:

188 s1

193 E

193 E1


272 aA

Lapo pakraščiai / Margins:

Klišių variantai / Plate varieties

271 v2

271

2

v

„CENTQ“ vietoje „CENTŲ“ “CENTQ” for “CENTŲ” .....................................

270 x1

Lapo pakraščiai / Margins:

20,0

10,0


1937 1937 07 29. Standartinė laida. Vyčio herbas (I). Definitive issue “Vytis“ (I). D: J. Burba. S: AB „Spindulys“, 413

part of stamp missing .......................................

1

413 s

Lapo pakraščiai / Margins:

Klišių variantai / Plate varieties

411 v25

411

25



20,0

5,0

v

tamsus taškas ant tulpės dešinėje coloured spot on tulip at the right ...................



60,0

60,0

101 ct žalia / green s nepilnai atspaustas ženklas


2015 01 02. Standartinė laida. Lietuvos herbo simbolis Vytis monetose / Definitive issue. Coins with Vytis, the Symbol from the Emblem of the Lithuanian State. D: I. Balakauskaitė. S: Vilniuje, „Garsų pasaulis“, ofsetas. Vilnius, “Garsų pasaulis”, offset. P: 12½. Savilipiai ženklai. Self-adhesive stamps. 

Klišių variantai / Plate varieties

1

2

1179 I v

1179 I

1179 I v

1

v dėmė virš žodžio „Jono“ spot above the word „Jono“ (p.16) ......................................... 1179 I

dėmė prieš žodį „Lietuvos“ spot before the word „Lietuvos“ (p.19) ................................... 1176

1177

1180

5,0

5,0

5,0

Lapo pakraščiuose / Margins:

1178

1176 (V) 1177 (V) 1178 (V) 1179 (V) 1180 (V) 1181 (V)

1179

5,0

2

v

„Jogailos LDK denaras, 1388-1390 m." „Kazimiero LDK denaras, 1440-1492 m." „Žygimanto Augusto LDK 3 grašiai, 1562 m." „Jono Kazimiero LDK šilingas, 1660 m." „Augusto III LK ortas, 1754 m." „LR 5 litų moneta, 1925 m."

1181

1176 0,01 €

ochra, juoda / ocker, black .......................

 0,1

 0,1

1177 0,03 €

ochra, juoda / ocker, black .......................

0,1

0,1

1178 0,10 €

ochra, juoda / ocker, black .......................

0,3

0,2

1179 0,29 €

ochra, juoda / ocker, black .......................

0,8

0,5

1179 I 0,29 €

ochra, juoda / ocker, black (2015 11 28) .

1,0

0,6

1180 0,39 €

ochra, juoda / ocker, black .......................

1,0

0,6

1181 0,62 €

ochra, juoda / ocker, black .......................

1,6

1,0

Serija / Set of 6 ...............................................................

3,9

2,5

2015 01 17. Lietuvos raudonoji knyga (XXII). Žinduoliai. The Red Book of Lithuania (XXII). Mammals. D: I. Balakauskaitė. S: Vilniuje, „Garsų pasaulis“, ofsetas. Vilnius, “Garsų pasaulis”, offset. P: 13¼x13. 

Tiražas / Quantity: 1176 = 1 000 000; 1177 = 2 000 000; 1178 = 1 000 000; 1179 = 2 000 000; 1179 I = 500 000; 1180-1181 = 1 000 000. 1179 pirmo ir antro spausdinimo skirtumai Differencies of the first and second printing of 1179. 20,0 mm

20,6 mm

1182

1183

1182

0,71 € daug spalvų / multicoloured ................. SB (10x1182) ..................................................

 1,6 18,0

 1,0 18,0

1183

0,87 € daug spalvų / multicoloured ................. SB (10x1183) ..................................................

2,0 20,0

1,2 20,0

3,6

2,2

1182–1183 Serija / Set of 2

....................................

Tiražas / Quantity: 1182–1183 = 300 000.

1179

1179 I

1182 SB

1176 pardavimo lapas / counter sheet


1235

1235

0,97 € daug spalvų / multicoloured ..................

 0,9

 0,5

Tiražas / Quantity: 200 000.

Lapo pakraščiuose / Margins: (Vk) „Izraelio ir Lietuvos diplomatiniams santykiams 25 metai“ (Vd) (Ad) „

Nr. 744

2017 01 07“

2017 01 14. Standartinė laida. Lietuvos herbo simbolis Vytis. / Definitive issue. Vytis the Symbol From the Emblem of the Lithuanian State. D: I. Balakauskaitė. S: Taline, „Vaba maa“, ofsetas. / Tallinn, “Vaba Maa”, offset. P: 12½. Savilipiai ženklai. Self-adhesive stamps.

1236 pardavimo lapas / counter sheet

2017 02 10. Žemaičių vyskupijos įkūrimui 600 metų. / 600 years of Samogitian Diocese establishment. D: V. Butrimas. S: Taline, „Vaba maa“, ofsetas. / Tallinn, “Vaba Maa”, offset. P: 13¾x14.  1236

1237

1238

1239

1240

1241

1236 0,03 €

juoda / black .............................................

 0,1

 0,1

1237 0,10 €

juoda / black..............................................

0,3

0,2

1242

1238 0,39 €

juoda / black..............................................

1,0

0,6

Tiražas / Quantity: 200 000.

1239 0,42 €

juoda / black..............................................

1,1

0,7

Bendras Lietuvos ir Vatikano leidimas. A joint issue with Vatican.

1240 0,94 €

juoda / black..............................................

2,4

1,5

1241 1,00 €

juoda / black..............................................

2,6

1,6

Serija / Set of 6 ...............................................................

7,5

4,7

1242

1,00 € daug spalvų / multicoloured

.................

Tiražas / Quantity: 1236–1237 = 80 000; 1238 = 200 000; 1239–1241 = 80 000;

Lapo pakraščiuose / Margins: 1236 (V) „Jogailos laikų Vytis, XIV a. pab.–XV a. pr.“ 1237 (V) „Vytauto Didžiojo laikų Vytis XV a. per.“ 1238 (V) „Kazimiero laikų Vytis XV a. pab." 1239 (V) „Žygimanto Augusto laikų Vytis, XVI a. vid.“ 1240 (V) „Augusto II laikų Vytis, XVII a. pab.–XVIII a. per.“ 1241 (V) „Nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikų Vytis, XX a. 3-4

deš.“

1242 pardavimo lapas / counter sheet.

 2,6

 1,6


PERSONALINIAI ŽENKLAI („MANO ŽENKLAS“) PERSONAL STAMPS Reprezentacinius pašto ženklus Lietuvos paštas išleidžia juridinių asmenų užsakymu. Jie yra skirti naudoti tik siuntimo paslaugoms Lietuvos Respublikos teritorijoje, apmokėti jais į užsienį siunčiamas siuntas draudžiama. / Personal postage stamps are intended for use only within the Republic of Lithuania, the usage for franking letters abroad is prohibited.

2015 th

2015 06 29. Kauno klinikoms – 75 metai. / 75 Anniversary of Kaunas Clinics. D: ???. S: ???. Savilipiai ženklai. Self-adhesive stamps.

1

1

0,39 € daug spalvų / multicoloured

............................

 8,0

 8,0

Tiražas / Quantity: 3 000.

Tipinis “Mano ženklo” maketas / Tipical frame of personal stamps Pagal teksto fone esančių banguotų linijų formą galima išskirti keturius ženklų tipus. / According to the shape of the wavy lines in the background of the text there are four types of stamps.

I tipas (pirmoje eilėje) – su ~9 bangomis / Type I (the first row) - with ~9 waves.

1 pardavimo lapas / counter sheet

II tipas (antroje eilėje) – su ~6 bangomis / Type II (the second row) - with ~6 waves.

III tipas (trečioje eilėje) – su ~4 bangomis / Type III (the third row) - with ~4 waves.

2015 01 29. „Žemaitijos pieno“ kietojo sūrio „Džiugas“ prekinis ženklas. / “Žemaitijos pienas” hard cheese “Džiugas” trademark. D: ???. S: ???. Savilipiai ženklai. Self-adhesive stamps.

IV tipas (ketvirtoje eilėje) – su ~2 bangom / Type IV (the fourth row) - with ~2 waves. 2

2

0,39 € daug spalvų / multicoloured

Tiražas / Quantity: 3 000.

............................

 8,0

 8,0


1941 M. „BIRŽELINĖS“ LAIDOS WWII OCCUPATION OF LITHUANIA (THE 1941 “JUNE” ISSUES) Dr. Vitaly Geyfman vitalygeyfman@yahoo.com

1

KAUNAS

2

4Is

4 II s

1941 07 ??. Perspausdinti Overprinted soviet stamps. 7

sovietiniai

502ak (683) ruda / brown s kitoje pusėje horizontalus apverstas užspaudas / horizontal inverted overprint on reverse side ............................................ s horizontali ženklų pora, vienas be užspaudo horizontal pair, one stamp without overprint ... 7b s vertikali ženklų pora, vienas be užspaudo vertical pair, one stamp without overprint ....... 7a

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

2 s3

7 s2a

Pilnas lapas su tipų išdėstymu / Complete sheet with arrangement of types

Klišių variantai / Plate varieties

1–4 v1

1–4 1–4

1

v

2

v

1–4 v2

įkirstas „t“ raidės viršus split head of “t” in “ist” (p.55, 60) ........................ priplotas „t“ raidės viršus flatened head of “t” in “ist” (p.94, 99) .................

100,0 100,0 100,0 100,0

ženklai.

7 s2a

7 s2a


33 10 pf melsvai pilka / grey blue H neperforuotas viršutinis kraštas imperforate at top ............................................. vertikali porelė, vertical pair (33+34) ......................................... 1 s kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side ......................................

20,0

20,0

30,0

30,0

20,0

20,0

30,0

30,0

vp

34 20 pf rusvai raudona / brown-red vp vertikali porelė, vertical pair (34+35) .........................................

1

27 H

27 s

33 H

33 H

27 vp

28 vp

27 vp

28 vp

SEEDORF‘O STOVYKLA / SEEDORF CAMP 1946 04 03. Seedorf'o stovykloje išleisti ženklai Hassendorf‘o, Montgomery ir Seedorf‘o stovykloms. Stamps for the Hassendorf, Montgomery and Seedorf Camps. (30-32) (10x5=50). 

20,0

20,0

20,0

20,0

30,0

30,0

27 10 pf violetinė / violet H neperforuotas viršutinis kraštas s

1

imperforate at top ............................................. kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side .......................................

28 20 pf mėlyna / blue vp vertikali porelė, vertical pair (28+29) .........................................


SOVIETINIAI PAŠTO ŽENKLAI, SKIRTI LIETUVOS SSR SOVIET STAMPS DEVOTED TO SOVIET LITHUANIA Antrosios Lietuvos okupacijos metu, 1945-1990 metais Sovietų Sąjunga išleido eilę pašto ženklų, skirtų Lietuvos SSR. Žemiau pateikti pašto ženklai chronologine eile pagal išleidimo metus. Skiausteliuose pateikti ženklų numeriai pagal Michel‘io katalogą.

Projektiniai / Essay

During the second Soviet occupation period of Lithuania (1945-1990) a large number of postage stamps devoted to the Lithuania were issued. The number in brackets is the Michel catalogue number. Stamps are listed in chronological order.

1947 1947 02 09. Lietuvos SSR herbas. / Coat of Arms of Lithuanian SSR. D: V. Andrejev. S: giliaspaudė photogravure (10x10=100). P: linijinė / line 12½.

1950

1

1 (1102) 30 k juosvai alyvinė / black-olive ....................... J neperforuotas kairysis kraštas K L

imperforate left side ......................................... neperforuotas dešinysis kraštas imperforate right side ....................................... neperforuotas apatinis kraštas marginal perforation missing at bottom ............

 1,0

 1,0

150,0

80,0

150,0

80,0

150,0

80,0

1950 07 / 1950 10. 10 metų Lietuvos sovietų socialistinei th respublikai. / 10 Anniversary of the Lithuanian SSR. D: V. Zavjalov. S: giliaspaudė / photogravure (10x10=100). P: linijinė / line 12½. 

Tiražas / Quantity: 1 = 2 000 000.

2

3

4

2 (1500) 25 k tamsiai mėlyna / dark blue (1950 10 08)..

 8,0

 5,0

3 (1501) 40 k violetinė / violet (1950 10 08). ..................

11,0

7,0

4 (1502) 1 r raudona / red (1950 07 25) .........................

16,0

10,0

2-4 Serija / Set of 3 ......................................................

35,0

22,0

1L

Tiražas / Quantity: 2–4 = 2 000 000. Ženklų dažai bijo vandens. / Fugitive ink.

Profile for Antanas Jankauskas

LIETUVA  

Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918–2012 additions, 2012–2017) ISBN 978-609-475-000-7

LIETUVA  

Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918–2012 additions, 2012–2017) ISBN 978-609-475-000-7

Profile for lituanica
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded