Lithuanian Shorts 2018-2019

Page 1

2 0 1 8 2 0 1 92 0 1 8 2 0 1 9S AV E S TIME FOR MAKING FILMS SHORT AG A I NS AV E S TIME FOR MAKING FILMS GREAT AG A I NLITHUANIAN SHORTS 2018-- 2019

LIST OF FILM DIRECTORS 9 LIST OF PRODUCTION COMPANIES 10 INTRODUCTION 11

ANIMATION MATILDA / MATILDA 18 MILKSHAKE BAR / PIENO BARAS 20 SNOW SHELTER / SNIEGO PASTOGĖ 22 THE JUGGLER / ŽONGLIERIUS 24 TRAIL OF ANGELS / ANGELŲ TAKAIS 26 WINTER IN THE RAINFOREST / ŽIEMA ATOGRĄŽŲ MIŠKE 28 FICTION ABANDONED / PALIKTAS 32 ADAMAH / ADAMAH 34 BENEATH THE POWDER / PO PUDROS SLUOKSNIU 36 BORDER / SIENA 38 BUFFET / BUFETAS 40 CAUCASUS / KAUKAZAS 42 FAMILY UNIT / ŠEIMA 44 GARDENS / SODAI 46 GOLDEN MINUTES / AUKSINĖS MINUTĖS 48 LAST DAY OF SCHOOL / PASKUTINIS SKAMBUTIS 50 LOVE THIEF / MEILĖS VAGIS 52 ON TIME / LAIKU 54 OUT LIKE A LIGHT / LAIMEI EINANT, UŽMIGĘS BUVAU 56 PANSPERMIA / PANSPERMIJA 58 QUARTZ / KVARCAS 60 STILL WATER / STOVINTIS VANDUO 62 THE CONTEST / KONKURSAS 64


THE OLD MAN / SENIS 66 THE SHIP / LAIVAS 68 THE SNIPER / SNAIPERIS 70 THROUGH THE FIELDS / LAUKAIS 72 UNBURIED / NEPALAIDOTAS 74 WHEN CHILDREN COME HOME / NACIONALINĖS PREMIJOS LAUREATŲ VAIKAI 76 WHEN THE LIGHTS GO OUT / UŽGESUS ŠVIESOMS 78 WHEN YOU CROSS THE RIVER / KAI PERPLAUKSI UPĘ 80 DOCUMENTARY A NORDIC SKATER / ČIUOŽĖJAS 84 A PIECE FOR TWO HANDS / PJESĖ DVIEM RANKOMS 86 FIERCE GODS / NUOŽMŪS DIEVAI 88 NEST. A MOVIE ABOUT TWO PEOPLE AND TWO BIRDS / LIZDAS. FILMAS APIE DU ŽMONES IR DU PAUKŠČIUS 90 THERE WILL BE MORE SPRINGS TO COME / PAVASARIŲ DAR BUS 92 TWO OF US / MUDU ABUDU 94 WINDOWS / LANGAI 96

LITHUANIAN EVENTS FOR SHORT FILMS 98 LITHUANIAN FILM SCHOOLS 99 CONTACTS 100


LITHUANIAN SHORTS 2018--2019

DIRECTORS ALIUKONYTĖ, LAURA 40 BARADINSKAS, SAULIUS 48 BAREIŠA, LAURYNAS 42 BLIUVAITĖ, SAULĖ 64 BUOŽYTĖ, KRISTINA 26 DAVIDAVIČIUS, KLEMENTAS 32 DOCAITIS, MINDAUGAS 58 GELAŽIŪTĖ, AKVILĖ 40 GUMBREVIČIŪTĖ, DAGNĖ 62 HEINEMANN, DAVID 74 JAKAITĖ, SKIRMANTA 24 JANAVIČIŪTĖ, JORĖ 54 KAIRYTĖ, ELENA 94 KATKUS, VYTAUTAS 46 LAPINSKAS, JOKŪBAS 68 LAUCIUS, TITAS 44 MATAČIUS, RIČARDAS 90 MATVEJEVAITĖ, KLAUDIJA 60, 80 MEILŪNAS, IGNAS 18 MILAŠIŪTĖ, KAMILĖ 72, 76

MINKEVIČIUS, DANIELIUS 52 MORKŪNAITĖ, IEVA 36 NEVARDAUSKAITĖ, ELVINA 74 NEVECKA, ROBERTAS 22 NEVERBICKAS, PAULIUS 84 OETTINGER, URTĖ 20 OŠKINIS, VYTAUTAS 88 POLINAUSKAS, SILVESTRAS 38 RAMANAUSKAS, JUSTAS 70 RIŠKUTĖ, ODETA 60 ROŽUKAITĖ, ELENA 66 ŠLAJUS, TADAS 34 STARKEVIČIŪTĖ, NERINGA 92 TAMOŠIŪNAITĖ-ŠAKALIENĖ, LAURA 56 TRUKANAS, JONAS 78 TUTTELBERG, ANU-LAURA 28 URBONAITĖ, GABRIELĖ 50 ŽILIONYTĖ, AKVILĖ 86, 96


LITHUANIAN SHORTS 2018-- 2019

PRODUCTION COMPANIES AFTERSCHOOL (LT) 42, 44 ARTBOX (LT) 70 ART SHOT (LT) 20, 24, 28 ASTERMAN (BY) 26 BALTIC PRODUCTIONS (LT) 48, 60, 80, 94 BROKEN ISLAND FILMS (UK/LT) 74 DANSU FILMS (LT) 78 ESTUDIO CARABÁS (MEX) 28 INCUBUS FILMS (LT) 90 KINETOGRAFAI (LT) 64 LITHUANIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE (LT) 32, 34, 36, 38, 40, 44, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 80, 86, 92, 96 MENO AVILYS (LT) 22 M-FILMS (LT) 18 NATRIX NATRIX (LT) 26 NUKUFILM (EE) 28 OKTA (LT) 26 PERSPECTIVE FILMS (FR) 24 PILOU FILMS (LT) 50 TREMORA (LT) 50 TRIPODE PRODUCTIONS (FR) 24 VIKTORIA FILMS (LT) 46, 48, 72 VILNIUS ACADEMY OF ARTS (LT) 62

10


Atsivertę Lithuanian Shorts 20182019 katalogą, ne tik atrasite naujausius lietuvių trumpametražius filmus, bet ir susipažinsite su akylai savo aplinką ir pasaulį stebinčiais bei reflektuojančiais kūrėjais. Tai ir pasaulinį pripažinimą pelnę, savo braižą atradę režisieriai, ir visai neseniai studijas baigę, debiutuojantys kino balsai. Per trisdešimt vaidybinių, dokumentinių ir animacinių filmų veiks kaip langai, veidrodžiai ar didinamieji stiklai žiūrėti į visuomenę ir mus pačius. Aštrios, dinamiškos, ironiškos, įkvepiančios ir sukrečiančios trumpos istorijos ilgam įsirėš į atmintį. Sėkmingus filmus sukūrę, Lietuvos kino apdovanojimuose Sidabrinė gervė nominuoti ir apdovanoti perspektyvūs kūrėjai šiemet pristato naujausius savo darbus, išsiskiriančius puikiai parašytais scenarijais ir dialogais, subtiliu humoru, savitu stiliumi ir estetika. Mama su dukra trumpam iš užsienio grįžta į gimtąjį miestelį Lauryno Bareišos filme Kaukazas, pristatytame Lokarno kino festivalyje. Ignas Meilūnas šimtus valandų praleidžia itin kruopščiai kurdamas lėlinę animaciją Matilda apie protingiausia norinčią tapti mergaitę. Vieno likusio senelio persikraustymą stebime komiškoje Tito Lauciaus Šeimoje, vertiname rizikingą mokyklą

In the Lithuanian Shorts 20182019 catalog, you will not only find the latest crop of Lithuanian short films, but also get acquainted with their authors and their outlook and reflections upon their own milieu as well as the world in general. Besides directors with distinct style and global recognition, we have new voices in film, fresh from their studies. Over thirty films - fiction, documentary and animation - will serve as windows, mirrors or looking glasses into the society and ourselves. Candid, dynamic, ironic, inspiring and moving short stories are sure to make a long lasting imprint on your memories. This year we have new films, featuring great scripts and dialogues, subtle humor, individual style and aesthetics, from a number of directors that have previously made some noise with their successful films, being nominated and winning the Lithuanian Silver Crane film awards. Mother and daughter come back for a brief visit from abroad to their hometown in Laurynas Bareiša’s Caucasus, presented at the Locarno Film Festival. Ignas Meilūnas spends hundreds of hours meticulously crafting his puppet animation Matilda, about a girl who wants to be the smartest. We witness a relocation of a solitary old-timer in Titas Laucius’ chucklesome Family Unit and in


baigiančio jaunuolio sprendimą Gabrielės Urbonaitės Paskutiniame skambutyje. Paskutinė diena, paskutinės atostogos, paskutinė užduotis, paskutinis nusižengimas — ribos brėžimas ir savo poelgių, gyvenimo, savijautos permąstymas — atsikartojantys motyvai katalogo filmuose. Inovatyvią ir vizualiai pritrenkiančią animacinę kelionę siūlo festivalyje Dok Leipcig premjerą turėjęs Skirmantos Jakaitės Žonglierius bei išskirtinis VR projektas — animacinis filmas Angelų takais, kurį režisierė Kristina Buožytė pristatė Venecijos kino festivalyje. Po du filmus sukūrė režisierės Kamilė Milašiūtė (Nacionalinės premijos laureatų vaikai, Laukais), Akvilė Žilionytė (Langai, Pjesė dviem rankoms) ir Klaudija Matvejevaitė, pristatanti Kai perplauksi upę ir Kvarcas, kurį kūrė kartu su režisūroje debiutuojančia operatore Odeta Riškute. Režisieriaus rolę išbando dar vienas operatorius, Vytautas Katkus, pristatantis debiutinį filmą Sodai, kurio personažais tapo tėvas ir sūnus. Šeimos santykiai — dar viena ryški katalogo filmų tematika, užčiuopiama beveik visuose jau paminėtuose filmuose bei baigiamuosiuose studentų darbuose Konkursas (Saulė Bliuvaitė), Laimei einant, užmigęs buvau (Laura Tamošiūnaitė-Šakalienė) ir patyrusios animacijos kūrėjos Urtės Oettinger mini serijose Pieno baras. Menininkų porų santykių dinamiką stebėsite 12

Gabrielė Urbonaitė’s Last Day Of School, we get to ponder the risky decision by a senior student. The last day, the last vacation, the last task, the last misdemeanor — drawing the line and rethinking one’s actions, life and emotional state — these are the recurring motives of the films in this catalog. Skirmanta Jakaitė’s The Juggler, that premiered at the Dok Leipzig Film Festival, takes us on a novel and visually stunning animation trip, as does Trail Of Angels by Kristina Buožytė, an extraordinary VR project presented at the Venice Film Festival. Next, we encounter two double treats from filmmakers Kamilė Milašiūtė (When Children Come Home, Through The Fields), Akvilė Žilionytė (Windows, A Piece For Two Hands) and Klaudija Matvejevaitė (When You Cross The River and Quartz, the latter co-directed with cinematographer Odeta Riškutė). Another cinematographer to try out the role of director is Vytautas Katkus, in his debut short film Gardens about a father and son. Family relationships is yet another topic that is prominent in the catalog, present in most of the above-mentioned titles, as well as the graduation films by Saulė Bliuvaitė (The Contest), Laura Tamošiūnaitė-Šakalienė (Out Like A Light), and the Milkshake Bar series by the seasoned animator Urtė Oettinger. Finally, we are invited to witness the dynamic relationships of the artists’


dokumentikose Lizdas. Filmas apie du žmones ir du paukščius (Ričardas Matačius) ir Mudu abudu (Elena Kairytė). Pagal asmenines patirtis filmus kūrę režisieriai ieško savęs, klausia, kaip jie tapo tokiais, kokie yra šiandien. Jokūbas Lapinskas žvelgia į savo ir brolio santykius Laive, Dagnė Gumbrevičiūtė skiria filmą Stovintis vanduo nuskendusiam tėvui, fleitistas ir režisierius Vytautas Oškinis supažindina su savo draugu muzikantu dokumentikoje Nuožmūs dievai. Penkerius metus darbą auginant braškes filmavo Nida Starkevičiūtė (Pavasarių dar bus) ir 215 kaimynų langų pro savąjį prieš išsikraustymą stebėjo Akvilė Žilionytė (Langai), abu šie filmai pristatyti Jihlavos tarptautiniame dokumentinio kino festivalyje. Tikimės, kad katalogo filmai pažadins Jūsų smalsumą ir apetitą sekti pristatytų talentų darbus ateityje. Nuoširdžiai, Lithuanian Shorts komanda

couples in documentaries Nest. A Movie About Two People And Two Birds by Ričardas Matačius and Two Of Us by Elena Kairytė. Several filmmakers have based their works on their personal experiences, searching for themselves, asking how they’ve become who they are. Jokūbas Lapinskas examines his own relationship with his brother in The Ship; Dagnė Gumbrevičiūtė dedicates her film Still Water to her drowned father; flutist and film director Vytautas Oškinis offers an introduction to his musician friend in a documentary Fierce Gods. Nida Starkevičiūtė’s There Will Be More Springs To Come is the result of a five-year-long process of filming strawberry cultivation and Akvilė Žilionytė’s Windows is an observation of 215 neighbours’ windows before her moving out of the building. Both of these films were presented at the Jihlava International Documentary Film Festival. We hope that the films presented in this catalog will spur you to keep an eye for the future works by these talented filmmakers. Sincerely, Lithuanian Shorts team


14


S H O RT S

,ANIMATION


MATILDA Tai istorija apie mergaitę, kuri troško būti pati protingiausia pasaulyje. Kai visi išmokti dalykai nebetilpo jai į galvą, mama nupirko atsarginę. Dvi galvos — tikrai geriau nei viena. Tačiau greitai Matildai tapo nebeaišku, kurią galvą kada nešioti, o galiausiai atsarginė galva kažkur dingo. Nežinia, ką būtų reikėję daryti, jei ne per langą įskridęs kiemo vaikų nuspirtas kamuolys. Kamuolys, kuris Matildą pakeitė visam laikui.

This is a story about a girl who wanted to be the smartest person in the world. When all the things she had learned could no longer fit in one head, her mother bought her a backup one. Two heads are better than one, right? But the girl soon became confused which head should she wear at what time, and shortly lost the second one. It is uncertain what would have happened if not for a ball that accidentally flew in through her window — a ball that changed Matilda forever.

Ignas Meilūnas (g. 1985 m.) 2008 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, inžinerinės informatikos specialybę. Po studijų baigimo dirbo su O. Koršunovo ir G. Varno teatrų trupėmis garso dizaineriu ir video projekcijų operatoriumi. Nuo 2011 m. pradėjo dirbti laisvai samdomu 3D ir stop-kadro animatoriumi bei režisieriumi. Igno debiutinis animacinis / vaidybinis filmas „Miškas“ buvo apdovanotas „Sidabrine gerve“ kaip geriausias 2015 m. lietuviškas animacinis filmas.

Ignas Meilūnas (b. 1985) graduated from Vilnius Gediminas Technical University with BA in Computer Engineering in 2008. He has worked with O. Koršunovas and G. Varnas’ theater troupes as a sound designer and video projection operator. Since 2011, Ignas started working as a freelance 3D and stop-motion animator and director. His debut short animation/fiction film ‘Woods’ has won the Lithuanian Film Academy Award for Best Animation of 2015.

18


MATILDA

To be released / Išleidimo data: 2019 fall / ruduo animation / animacinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Ignas Meilūnas DOP / Operatorius Simonas Glinskis Script / Scenarijus Ignas Meilūnas Dangiras Bugas Editing / Montažas Ignas Meilūnas Sound designer / Garso režisierius Julius Grigelionis Composer / Kompozitorius Rytis Koreniukas Production designer / Dailininkas Antanas Dubra

Voice by / Įgarsino Rusnė Savickaitė Karolina Leciūtė Dovilė Šarutytė Rytis Saladžius Producers / Prodiuseriai Marija Razgutė Ignas Meilūnas Production company / Gamybos kompanija M-Films (LT) Contacts / Kontaktai Marija Razgutė marija@m-films.lt

12' absurd comedy for family stop-motion kids puppets

Filmography / Filmografija — Woods / Miškas (2015, short animation / trumpametražis animacinis) — Mr. Night Has A Day Off / Pono Nakties laisvadienis (2016 , short animation / trumpametražis animacinis) — Matilda / Matilda (2019, short animation / trumpametražis animacinis)


MILK SHAK E BAR Kasdien po pamokų Mikas ir jo geriausi draugai voverė Sonata ir katinas Gabrielius susitinka Pieno bare. Vieną dieną draugai bare netikėtai atranda nuotrauką, kurioje — į Miką be galo panašus meškinas, bandelių valgymo čempionas. Galbūt tai Miko tėtis? Kad tai išsiaiškintų, draugai ima organizuoti Pieno baro čempionatą, taip tikėdamiesi surasti legendinį čempioną, o galbūt net tėtį… „Pieno baras“ yra nuotaikingas animacinis filmas visai šeimai apie nuoširdumą ir tikrus draugus, kurie tampa šeimos dalimi.

Every day after school, Mikas and his best friends — squirrel Sonata and cat Gabriel — meet at the Milkshake Bar. One day, the friends unexpectedly come across a photo of a bun-eating champion bear who looks an awful lot like Mikas. Perhaps that’s Mikas’ dad? The friends begin organizing The Great Milkshake Bar Championship in hopes of finding the legendary champion — and probably even Mikas’ dad… This is an animated story about modern families and the challenges they experience.

Urtė Oettinger — Lietuvos animacinio kino režisierė, animatorė, dailininkė ir dėstytoja. 2010 m. baigė Estijos meno akademija, pristačiusi savo baigiamąjį animacinį filmą „Giesmių giesmė“. Urtės debiutinis filmas „Nepriklausomybės diena“ (2012) ir lėlinė animacija „Nuopuolis“ (2016) buvo apdovanoti kaip geriausi lietuviški animaciniai filmai. Urtė savo kūryboje eksperimentuoja su įvairiomis animacijos technikomis ir stiliais, tokiais kaip sustabdytas kadras (stop-motion), rotoskopija, ranka piešta ir tapyta animacija. Urtė yra Lietuvos kino akademijos bei Danijos animacijos sąjungos narė. Šiuo metu gyvena ir dirba Arhuse, Danijoje.

Urtė Oettinger is a Lithuanian animation film director, animator, painter, and lecturer. She graduated from the Estonian Academy of Arts with her animation film ‘Song of Songs’ (2010). Urtė’s debut short film ‘Independence Day’ (2012) and a Lithuanian-Danish puppet film ‘Ragnarok’ (2016) were named the best Lithuanian animation films. In her creative work, Urtė experiments with different animation techniques and styles, including stop motion, rotoscoping, hand drawn and painted animation. Urtė is a member of the Lithuanian Film Academy and the Danish Animation Union. At the moment, she lives and works in Aarhus, Denmark.

20


PIENO BARAS

To be released / Išleidimo data: 2019 December / gruodis animated series / animacinis serialas color / spalvotas Lithuanian, English / lietuvių, anglų kalbos Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Urtė Oettinger Script / Scenarijus Urtė Oettinger Marija Kavtaradzė Agnė Adomėnė Production designer / Dailininkė Urtė Oettinger Producer / Prodiuserė Agnė Adomėnė Production company / Gamybos kompanija Art Shot (LT) Contacts / Kontaktai Agnė Adomėnė agne@artshot.lt

12' family friendship series for kids

Filmography / Filmografija — Song of Songs / Giesmių giesmė (2000, short animation / trumpametražis animacinis) — Independence Day / Nepriklausomybės diena (2012, short animation / trumpametražis animacinis) — Ragnarok / Nuopuolis (2017, short animation / trumpametražis animacinis) — Milkshake Bar / Pieno baras (2019/2020, animated miniseries / animacinis mini-serialas)


SNOW S H E LT E R Atšiauri žiema karo suniokotame šių dienų Vilniuje. Po sprogimų praėjo keleri metai, miestas pamažu atstatomas. Trisdešimtmetis Kostas gyvena apleistame bute kartu su būriu nepažįstamųjų. Jis grumiasi ir dėl išgyvenimo, ir dėl truputėlio komforto šioje niūrioje aplinkoje. Vieną naktį Kostas vos nesudegina buto norėdamas pamiegoti šilčiau. Kambariokai pradeda jo nekęsti, todėl Kostas turi susirasti kitą pastogę.

Freezing winter in today’s Vilnius that was devastated by war. Several years have passed after the explosions, and the city is being slowly rebuilt. A thirty-year-old Kostas is living in a squatted apartment with a group of strangers. He struggles to survive and find more comfort. One night he nearly burns the flat down in order to sleep warm. His roommates start hating him, so the guy has to find another shelter.

Robertas Nevecka (g. 1984 m.) studijavo informatiką, tačiau perstojo į vaizdo režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Studijų metais rašė scenarijus, režisavo roko operas, kūrė joms scenografiją. Robertas yra grafikos dizaineris, iliustratorius, animatorius, kuria trumpametražius filmus, muzikinius klipus, koncertų vizualizacijas. „Sniego pastogė“ yra jo pirmasis animacinis trumpametražis filmas.

Robertas Nevecka (b. 1984) has a BA in Film Directing from Lithuanian Academy of Music and Theatre. He worked with a number of local and international animation projects (for brands such as MTV, Rykodisc, Lionsgate, Deviantart, etc.). His live-action short films had success in film festivals. Robertas is a self-taught animator and illustrator, ‘Snow Shelter’ is his first animated short film.

22


SNIEGO PASTOGĖ

To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris animation / animacinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtaitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Robertas Nevecka DOP / Operatorius Vytautas Plukas Script / Scenarijus Robertas Nevecka Editing / Montažas Robertas Nevecka Sound designer / Garso režisierius Julius Grigelionis Composer / Kompozitorius Domas Strupinskas Animators / Animatoriai Robertas Nevecka Pijus Balkaitis Pijus Čeikauskas

17'

Production designer / Dailininkas Gediminas Skyrius Cast / Pagrindiniai aktoriai Justas Tertelis Juozas Budraitis Judita Urnikytė Producer / Prodiuserė Giedrė Burokaitė Production company / Gamybos kompanija Meno avilys (LT) Contacts / Kontaktai Giedrė Burokaitė burokaite.giedre @gmail.com

post-apocalyptic dystopia anti-hero survival for adults

Filmography / Filmografija — Kuleshovas / Kulešovas (2007, short experimental / trumpametražis eksperimentinis) — A Film About Filming Horses / Filmas apie filmą apie arklius (2011, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Street Artist / Gatvės artistas (2011, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Curonian Twitch / Kuršių trūkčiojimai (2012, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Bandit / Banditas (2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Bomb / Bomba (2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Jungle / Džiunglės (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Snow Shelter / Sniego pastogė (2019, short animation / trumpametražis animacinis)


THE JUGGLER Mes gyvename tame pačiame name, bet skirtinguose butuose, darbuose, situacijose, įsitikinimuose, vizijose, kiekvienas savo asmeniniame kupė, apgaudinėdami save, kad pasaulis yra vienas ir kad jis egzistuoja. Šis filmas - apie kitą gyvenimo pusę - bauginančią, nežinomą pusę, kurios mes niekada iki galo neapčiuopiame, bet žinome, kad ji yra kažkur šalia, labai arti.

We live in the same house, but in different apartments, jobs, situations, beliefs, visions; each one in our own compartment, fooling ourselves that the world is one, and that it exists. Although sometimes it seems that the incomprehensible thread has almost been caught, and I am on a verge of understanding.

Skirmanta Jakaitė (g. 1969 m.) — Vilniaus dailės akademijoje animacijos studijas baigusi Lietuvos režisierė ir animatorė. Jos trumpametražiai filmai kuriami naudojant 2D animacijos techniką. Baigiamasis Skirmantos darbas „Galim susitikti, galim nesusitikti“ buvo parodytas daugelyje pripažintų tarptautinių kino festivalių, kaip Otavos, Hirošimos, Klermono-Ferano, Melburno ir kituose. Filmas „Neeuklidinė geometrija“ (režisuotas kartu su Solveiga Masteikaite) buvo apdovanotas pasaulinės žiuri prizu 60-jame Oberhauzeno trumpametražių filmų festivalyje ir laimėjo specialų tarptautinės žiuri prizą Hirošimos animacijos festivalyje. Šis filmas taip pat pelnė „Sidabrinę gervę“ kaip geriausias 2014 m. lietuviškas animacinis filmas.

Skirmanta Jakaitė (b. 1969) is a director and animator with a BA in Animation from Vilnius Academy of Arts. She makes her films using the techniques of 2D drawn animation. Skirmanta’s graduation film ‘We May Meet, We May Not’ was screened at many acclaimed international film festivals including Ottawa, Hiroshima, ClermontFerrand, Stuttgart, Melbourne, and others. Her film ‘Non-Euclidean Geometry’ (co-directed with Solveiga Masteikaitė) was awarded the Ecumenical Jury Prize at the 60th Short Film Festival Oberhausen, and has received a Special International Jury Prize at the Hiroshima International Animation Festival as well as the Lithuanian Film Academy award for the Best Lithuanian Animation Film of 2014.

24


ŽONGLIERIUS World premiere / Pasaulinė premjera: 2018 10 31 International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film "DOK Leipzig" (Germany) animation / animacinis color / spalvotas Lithuanian, English, French / lietuvių, anglų, prancūzų kalbos English subtitles / angliški subtitrai Lithuania, France / Lietuva, Prancūzija Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Skirmanta Jakaitė Script / Scenarijus Skirmanta Jakaitė Editing / Montažas Skirmanta Jakaitė Sound designer / Garso režisierius David Vincent Composer / Kompozitorius Biosphere Producers / Prodiuserės Agnė Adomėnė Delphine Schmit

Production companies / Gamybos kompanijos Art Shot (LT) Tripode Productions (FR) Perspective Films (FR) Contacts / Kontaktai Agnė Adomėnė agne@artshot.lt

11' non-narrative poetic symbolistic for adults

Filmography / Filmografija — We May Meet, We May Not / Galim susitikti, galim nesusitikti (2011, short animation / trumpametražis animacinis) —Non-Euclidean Geometry / Neeuklidinė geometrija (2013, short animation / trumpametražis animacinis) — The Juggler / Žonglierius (2018, short animation / trumpametražis animacinis)


TRAIL OF ANGELS Trumpametražis animacinis 360 laipsnių virtualios realybės (VR) filmas „Angelų takais“ pakvies žiūrovą pakeliauti po magišką Anapusinį pasaulį, sukurtą M.K.Čiurlionio paveikslų motyvais ir skambant autoriaus muzikai. Pradėjęs kelionę kaip žmogus, žiūrovas greitai supras, kad yra angelas, tyrinėjantis gyvenimo, mirties ir susiliejimo su Visata būsenas.

‘Trail Of Angels’ is an immersive VR animation which invites the viewer to explore a mysterious Afterlife World based on one of the most outstanding Lithuanian creator - M.K.Čiurlionis - paintings and music, observing and interacting with the surrounding during visually stunning day-night cycles. The surrounding reacts to viewer’s glance, bringing it closer towards the original looks of the paintings. Starting a journey as a human being, the viewer soon realizes that he’s an Angel who contemplates the states of Life, Death and mergence with the Universe.

Kristina Buožytė — dviejų apdovanojimus pelniusių pilnametražių vaidybinių filmų „Kolekcionierė“ ir „Aurora“ režisierė. Filmai laimėjo 30 apdovanojimų tarptautiniuose kino festivaliuose. „Aurora“ (2012) laimėjo 24 prizus: Méliès d’Or apdovanojimą kaip geriausias 2012 m. Europos fantastinis filmas; Fantastic Fest (JAV) susižėrė 4 prizus (geriausias filmas, režisūra, scenarijus, aktorės vaidmuo); 47-ajame Karlovy Vary tarptautiniame kino festivalyje gavo specialųjį prizą. 2014 m. Kristina režisavo ir prodiusavo trumpą segmentą amerikiečių siaubo antologijai „ABC‘s of Death 2“. Šiuo metu Kristina vysto pilnametražius kino ir XR projektus.

Kristina Buožytė is a Lithuanian director who created two award-winning features — ‘Collectress’ and ‘Vanishing Waves“, both films won 30 prizes in international film festivals. ‘Vanishing Waves’ (2012) won 24 prizes: Méliès d’Or Award as the Best European Fantastic Film in 2012; 4 prizes in Fantastic Fest (USA) as the best movie, director, script and actress (Jurga Jutaitė); Special Mention in 47th Karlovy Vary International Film Festival. In 2014, Kristina co-directed and co-produced short segment for American horror anthology ‘ABC’s of Death 2’. Currently Kristina is developing feature films and XR projects.

26


ANGELŲ TAKAIS

20'

World premiere / Pasaulinė premjera: 2018 08 30 Venice International Film Festival (Italy) VR animation / VR animacinis color / spalvotas no dialogue / be dialogų Lithuania, Belarus / Lietuva, Baltarusija

Director / Režisierė Kristina Buožytė Script / Scenarijus Kristina Buožytė Sound designer / Garso režisierius Vytis Puronas Composers / Kompozitoriai M.K.Čiurlionis Mindaugas Urbaitis Production designer / Dailininkas Andrew Andreyuk Producers / Prodiuseriai Vitalijus Žukas Kristina Buožytė Aleksander Podgorny

Production companies / Gamybos kompanijos Okta (LT) Natrix Natrix (LT) Asterman (BY) Contacts / Kontaktai Vitalijus Žukas vitalijus.zhukas@gmail.com

interactive VR art classical music abstract

Filmography / Filmografija — Collectress / Kolekcionierė (2008, full length fiction / ilgametražis vaidybinis) — Vanishing Waves / Aurora (2012, full length fiction / ilgametražis vaidybinis) — Knell / Knell (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Trail Of Angels / Angelų takais (2018, short VR animation / trumpametražis VR animacinis)


WINTER IN THE RAINFOREST Atogrąžų miškuose tarp sodrios gamtos galima aptikti trapius porceliano gyvūnus. Keisti akmens baltumo sutvėrimai gimsta laukinės upės verpetuose, paukščiai žmonių kojomis medžioja skraidančias žuvis, nuodingi vorai savo pinklėmis gaudo miniatiūrines šokėjas… Tai– siurrealistinis pasaulis, apgyvendintas niekada anksčiau nematytais padarais. Natūralioje gamtoje nufilmuoti vaizdai bei šviesos kaita kuria keistą bėgančio laiko bei judančių personažų kompoziciją. Tropikų gamta, porceliano personažai bei šiaurietiška muzika kuria nerealų pasaulį, kurį stebint apima jausmas, kad matai kažką nežinomo, bet tuo pačiu pažįstamo.

In a rainforest amidst lush nature, fragile porcelain animals live. Strange white stony creatures are born in wild river streams, birds with feet like human fingers hunt for flying fish, vicious spiders catch miniature dancers into their traps… This is a surreal world inhabited by creatures never seen before. As the film is shot in nature, the changes of light create a strange shift between the passing of time and the movement of the characters. Tropical nature, ceramic creatures, and Nordic music form a surreal world creates a bizarre sensation of seeing something unknown but familiar at the same time.

Anu-Laura Tuttelberg 2013 m. Estijos dailės akademijoje įgijo animacijos studijų magistrės laipsnį. Jos baigiamasis filmas „Fly Mill“ (Kärbeste veski, 2012) aplankė daugiau nei šimtą festivalių visame pasaulyje ir laimėjo daugybę apdovanojimų. Jos pirmojo trumpametražio animacinio filmo po studijų — „The Other Side Of The Woods“, premjera įvyko 2014 m. tarptautiniame animacijos festivalyje „Annecy“. Filmas yra laimėjęs tris pirmosios vietos premijas ir geriausio debiutinio filmo apdovanojimą.

Anu-Laura Tuttelberg received her MA in Animation at Estonian Academy of Arts in 2013. Her graduation film, a short puppet animation ‘Fly Mill’ (Kärbeste veski, 2012), was screened in more than a hundred festivals around the world, winning numerous awards. Her first film after graduation, a short animation ‘On The Other Side Of The Woods’ (Teisel pool metsa) premiered at Annecy International Animation Festival in 2014. It has won three first place prizes and the Best Debut prize at festivals so far.

28


ŽIEMA ATROGRĄŽŲ MIŠKE

To be released / Išleidimo data: 2019 first half / pirmas pusmetis animation / animacinis color / spalvotas no dialogue / be dialogų Estonia, Mexico, Lithuania / Estija, Meksika, Lietuva

Director / Režisierė Anu-Laura Tuttelberg DOP / Operatorius Rodrigo Pérez Alcocer Script / Scenarijus Anu-Laura Tuttelberg Editing / Montažas Silvija Vilkaitė Sound designer / Garso režisierė Olga Bulygo Production designer / Dailininkė Anu-Laura Tuttelberg Composer / Kompozitorė Maarja Nuut

Producers / Prodiuseriai Andres Mänd Daniel Irabien Peniche Agnė Adomėnė Production companies / Gamybos kompanijos Nukufilm (EE) Estudio Carabás (MEX) Art Shot (LT) Contacts / Kontaktai Agnė Adomėnė agne@artshot.lt

7' non-narrative poetic symbolistic puppets nature for adults

Filmography / Filmografija — Fly Mill / Kärbeste veski (2012, short animation / trumpametražis animacinis) — On The Other Side Of The Woods / Teisel pool metsa (2014, short animation / trumpametražis animacinis) — Winter in the Rainforest / Talv Vihmametsas / Žiema atogrąžų miške (2019, short animation / trumpametražis animacinis)


30


FICTION


ABANDONED

Alanas neseniai pradėjo dirbti naktiniu sargu ligoninėje. Vieną naktį atėjusi moteris palieka savo vaiką gyvybės langelyje. Moteris sužeista nusvirduliuoja tolyn. Alanas visa tai stebi ir nuseka ją į tamsą. Kitą dieną Alanas sutinka budinčią seselę, besirūpinančią paliktu vaiku. Alanas turi daug neatsakytų klausimų.

Alanas has just started his job as a night guard at a hospital. One night, a woman comes in and leaves her child in a baby safe haven box. She slowly limps away into the night. Alanas, having observed that, follows her into the dark outdoors. The next day, Alanas meets a nurse who is taking care of the child, and he has many unanswered questions.

Klementas Davidavičius (g. 1996 m.) 2014 m. baigė Skalvijos kino akademiją. 2015 m. studijavo dramaturgiją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, o po metų perstojo į vaizdo režisūros studijas.

Klementas Davidavičius (b. 1996) graduated from Skalvija Film Academy in 2014. In 2015, he studied Screenwriting for a year before switching to study Film Directing at Lithuanian Academy of Music and Theatre.

32


PALIKTAS

To be released / Išleidimo data: 2019 first half / pirmas pusmetis fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Klementas Davidavičius DOP / Operatorius Rokas Šydeikis Script / Scenarijus Klementas Davidavičius Eva Sinicaitė Editing / Montažas Klementas Davidavičius Sound designer / Garso režisierius Tomas Stonys Composer / Kompozitorius Eivinas Butkus Production designer / Dailininkas Julius Visakavičius

Cast / Pagrindiniai aktoriai Donatas Želvys Regina Arbačiauskaitė Miglė Polikevičiūtė Producer / Prodiuserė Saulė Gerikaitė Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Klementas Davidavičius klementas@gmail.com

11' drama suspense psychological debut student film

Filmography / Filmografija — Abandoned / Paliktas (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


ADAMAH Be Ievos, gundančios nusidėti, Adomų gyvenimas Edene rodosi begalinis. Bet ar tai rojus, galutinis žmonijos siekis? Kažkur giliai ties Dievo nepaliestu šonkauliu slypi pilnatvės paieškos.

With no Eve to tempt Adams into sin, their life in Eden sees no end. But is it a paradise, an ultimate dream of the humankind coming true? Deep down, where the intact rib lies, there is an unspoken wish for entirety.

Tadas Šlajus (g. 1991 m.) — kino ir tarpdisciplininio meno kūrėjas. 2016 m. baigė fotografijos ir medijos meno bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje. 2018 m. baigė vaizdo režisūros magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Tadas Šlajus (b. 1991) is a Lithuanian filmmaker and interdisciplinary artist. In 2016, he obtained a Bachelor in Photography and Media Arts from Vilnius Academy of Arts. In 2018, he majored in Film Directing at Lithuanian Academy of Music and Theatre.

34


ADAMAH

To be released / Išleidimo data: 2019 first half / pirmas pusmetis fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Tadas Šlajus DOP / Operatorius Nojus Drąsutis Script / Scenarijus Monika Šiliūnaitė Tadas Šlajus Editing / Montažas Tadas Šlajus Sound designer / Garso režisieriai Tomas Stonys Kipras Čėsna Composer / Kompozitorius Raimundas Eimontas Production designer / Dailininkė

28'

Monika Šiliūnaitė Cast / Pagrindiniai aktoriai Marius Povilas Elijas Martynenko Mindaugas Ancevičius Denisas Kolomyckis Algimantas Mikutėnas Producer / Prodiuseriai Laura Vrubliauskaitė Nojus Drąsutis Kotryna Briedytė Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Nojus Drąsutis nojusdra@gmail.com

non-narrative poetic experimental atmospheric fantasy symbolistic student film

Filmography / Filmografija — Why So Far / Ko tu taip toli (2016, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Stage / Aikštelė (2016, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Ground / Žemė (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Chicken Has Two Legs / Višta turi dvi kojas (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) —Babel / Babelis (2017, short experimental / trumpametražis eksperimentinis) — Adamah / Adamah (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


B E N E AT H THE POWDER Vakaras. Darbai restorano virtuvėje beveik baigti. Konditeris Deividas sandėliuke pardavinėja narkotikus. Tuo tarpu virtuvėje jo laukianti mažoji sesutė Algimantė paslapčia ragauja saldumynus. Vienai saldumynai, kitam kokainas, nepaisant to, abu atsiduria tam pačiam vakarėly.

Late evening. Last works at a restaurant kitchen. Meanwhile at the pantry, confectioner Deividas is selling drugs. At the same time, while waiting for him, his little sister Algimantė secretly tastes sweets. One because of sugar, the other one for cocaine, but they both end up at the same party.

Ieva Morkūnaitė 2014 m. baigė Skalvijos kino akademijos vaidybinio kino kursą, o 2018 m.— vaizdo režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Studijuodama Ieva sukūrė keletą vaidybinių trumpametražių filmų.

Ieva Morkūnaitė graduated from Skalvija Film Academy in 2014. She finished her studies at Lithuanian Academy of Music and Theatre in 2018 with a BA in Film Directing. During her studies, Ieva made several short fiction films.

36


PO PUDROS SLUOKSNIU To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Ieva Morkūnaitė DOP / Operatorius Jevgenij Tichonov Script / Scenarijus Ieva Morkūnaitė Editing / Montažas Ieva Morkūnaitė Sound designer / Garso režisierius Arnas Jasalinis Composer / Kompozitorius Paulius Večeris Production designer / Dailininkas Domas Mykolas Malinauskas

12'

Cast / Pagrindiniai aktoriai Rusnė Jakimavičiūtė Edvinas Kopcevas Igoris Zaripovas Paulina Taujanskaitė Valentinas Krulikovskis Producer / Prodiuserė Laura Vrubliauskaitė Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Laura Vrubliauskaitė vrubliauskaite.laura @gmail.com

drama youth drugs student film

Filmography / Filmografija — Rabbit & Fox / Lapė ir kiškis (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — If Only For One Night / Bet tik šiąnakt (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Charon’s Day / Charono diena (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) —Beneath The Powder / Po pudros sluoksniu (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


BORDER Vidutinio amžiaus vyras Dima desperatiškai bando pabėgti nuo neįvardijamų persekiotojų. Sprukdamas jis pavogia transporterį, kurio gale jam nematant atsiduria jauna apsvaigus prostitutė Nastia. Kai jiedu pirmą kartą pamato vienas kitą, Nastia bet kokia kaina siekia pabėgti nuo Dimos, bet jis ją jėga priverčia važiuoti kartu su juo nežinomais keliais. Nastia greitai supranta, kad Dima tikrai nėra tas žmogus, kuriuo jį pirma palaikė, tuo tarpu pradeda aiškėti ir tikrieji Dimos ketinimai.

A middle-aged man Dima desperately tries to escape from unidentified pursuers. In order to escape, he is ready to do everything. Dima steals an old van, and doesn’t notice a young prostitute Nastia, who’s drugged out and sleeping in the back. When they see each other for the first time, Nastia tries to run away from Dima, but he forces her to go with him on this obscure trip. Nastia eventually sees that Dima is not the man who she thought he is, meanwhile Dima's true intentions become clearer.

Silvestras Polinauskas (g. 1990 m.) dvejus metus mokėsi filosofijos Vilniaus universitete. Metęs studijas, išvyko į Mančesterį dirbti įvairių atsitiktinių darbų. Po dviejų metų grįžo į Lietuvą ir įstojo į kino režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2018 m. baigė bakalauro studijas, o dabar dirba kino srityje ir rašo scenarijų ilgametražiam filmui.

Silvestras Polinauskas (b. 1990) studied philosophy for two years at Vilnius University. After leaving the studies, he went to Manchester to work and two years later, Silvestras came back to Vilnius to study Film Directing at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2018, he graduated with a BA. Now, he works in the film industry and is writing the script of his debut feature film.

38


SIENA

To be released / Išleidimo data: 2019 first half / pirmas pusmetis fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian, Russian / lietuvių, rusų kalbos English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Silvestras Polinauskas DOP / Operatorius Linas Žiūra Script / Scenarijus Silvestras Polinauskas Editing / Montažas Silvestras Polinauskas Sound designer / Garso režisierius Jonas Jocys Composer / Kompozitorius Jonas Jocys Cast / Pagrindiniai aktoriai Valentin Kirejev Lėna Orlova

30'

Producers / Prodiuseriai Silvestras Polinauskas Linas Žiūra Aneta Bublytė Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Aneta Bublytė aneta.bublyte@gmail.com

thriller crime road film student film

Filmography / Filmografija —Bridge / Tiltas (2015, short fiction / trumpametražis vaidybinis) —This Is Danas / Čia buvo Danas (2017, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Das Auto (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) —Border / Siena (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


BUFFET Naujųjų metų išvakarėse jaukiai pasėdėti ir paminėti praėjusius metus susirenka mokyklos bufeto darbuotojos. Šventinę atmosferą senbuvėms gadina tik vienas dalykas — neseniai prie kolektyvo prisijungusi maisto technologė Lina. „Bufetas“ — filmas apie jauno žmogaus kovą, kuris stengiasi atstovauti save ir savo principus sustabarėjusioje hierarchinėje sistemoje.

On New Year’s Eve, a group of female colleagues gathers around a table to celebrate the end of a year. While sharing their stories over a glass of wine, the women feel irritated by the presence of their new colleague, food technologist Lina. "Buffet" depicts the personal struggles that people endure whilst trying to become part of traditional, hierarchical work environment.

Laura Aliukonytė 2018 metais baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vaizdo operatorės bakalauro studijų programą. Šiuo metu akademijoje Laura tęsia vaizdo operatorės magistro studijas.

Laura Aliukonytė graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre in 2018 with a BA in Cinematography. She is currently doing her MA in Cinematography at the same academy.

Akvilė Gelažiūtė 2013 m. baigė vaizdo režisūros bakalaurą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2015 m. apsigynė vaizdo režisūros magistrą.

40

Akvilė Gelažiūtė graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre in 2013 with a BA in Film Directing. In 2015, she received her MA in Film Directing at the academy.


BUFETAS

To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierės Laura Aliukonytė Akvilė Gelažiūtė DOP / Operatorė Laura Aliukonytė Script / Scenarijus Laura Aliukonytė Akvilė Gelažiūtė Editing / Montažas Darius Šilėnas Sound designer / Garso režisierius Kazimieras Čejauskas Production designer / Dailininkė Rūta Lečaitė

Cast / Pagrindiniai aktoriai Augustė Pociūtė Dalia Vilija Smalskienė Producer / Prodiuserė Andrėja Čebatavičiūtė Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Andrėja Čebatavičiūtė ce.andreja@gmail.com

7' drama female leads debut student film

Filmography / Filmografija Laura Aliukonytė —Buffet / Bufetas (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis) Akvilė Gelažiūtė — The Best Of The Department / Geriausias skyriuj (2012, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — There Was No Holy Mary / Marijos nebuvo (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Deminas: Two Towers / Deminas: dvi tvirtovės (2015, documentary / dokumentinis) —Buffet / Bufetas (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


C AUC ASUS Užsienyje gyvenanti Teklė kartu su savo devynmete dukra Ema grįžta į gimtąją Karmėlavą aplankyti mamos Dalios. Išėjusi pavedžioti šuns, Ema kurį laiką negrįžta. Dalia įsitikinusi, kad anūkei galėjo kažkas nutikti, todėl ji nedelsdama pradeda paiešką.

Teklė, along with her nine-yearold daughter Ema, comes back from abroad to visit Dalia, her mother. Ema goes outside to walk her grandmothers’ dog. Immediately, after discovering that Ema went outside alone, Dalia starts searching for her. Dalia fears that something terrible might have happened to her granddaughter.

Laurynas Bareiša (g. 1988 m.) Vilniaus universitete įgijo matematikos bakalauro diplomą, vėliau studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vaizdo operatoriaus specialybę. 2016 m. jis baigė vaizdo režisūros magistrantūros studijas. Lauryno pirmasis trumpametražis filmas „Dembava“ 2015 m. buvo nominuotas „Sidabrinei gervei“ kaip geriausias studento darbas bei įtrauktas į 2014 m. „Cineuropa“ sudarytą Europos šalių trumpametražių filmų penketuką. Jo trumpametražiai vaidybiniai filmai buvo parodyti daugelyje prestižinių kino festivalių: „Kupranugaris“ dalyvavo San Sebastiano, Triesto ir kituose Europos kino festivaliuose, filmo „Pirtis“ pasaulinė premjera įvyko Venecijos kino festivalyje, o naujausio filmo „Kaukazas“ pasaulinė premjera vyko Lokarno tarptautiniame kino festivalyje.

Laurynas Bareiša (b. 1988) holds a bachelor’s degree in both Applied Mathematics from Vilnius University and Cinematography from Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2016, he finished his studies for a master’s degree in Film Directing. His first short film ‘Dembava’ was nominated for the National Film Award as the best student film of 2015, and was amongst the Cineuropa Top 5 European Shorts of 2014. Laurynas' short films were screened at prestigious film festivals: ‘The Camel’ had a world premiere at the San Sebastian Film Festival, ‘By The Pool’ had its world premiere at the Venice Film Festival, whereas his newest short fiction film "Caucasus" had a word premiere at Locarno Film Festival.

42


KAUKAZAS

World premiere / Pasaulinė premjera: 2018 08 07 Locarno Film Festival (Switzerland) fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Laurynas Bareiša DOP / Operatorius Narvydas Naujalis Script / Scenarijus Laurynas Bareiša Teklė Kavtaradzė Editing / Montažas Laurynas Bareiša Sound designer / Garso režisierius Julius Grigelionis Cast / Pagrindiniai aktoriai Vilija GrigaitytėKlėmanienė Teklė Kavtaradzė Laura Sofia BuzaitėPereira

Producer / Prodiuserė Klementina Remeikaitė Production company / Gamybos kompanija Afterschool (LT) Contacts / Kontaktai Klementina Remeikaitė klementina@aftschool.lt

14' drama small city life family relationship

Filmography / Filmografija —Dembava / Dembava (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Camel / Kupranugaris (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) —By The Pool / Pirtis (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) —Caucasus / Kaukazas (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


F A M I LY UNIT Eimantas su Migle draugauja dar tik keletą mėnesių. Kadangi Miglės senelis vienas gyvena kelių kambarių bute, Miglės tėvai nusprendžia, kad senelis galiausiai kraustysis gyventi pas juos. Norėdamas įtikti merginai, Eimantas atvyksta padėti Miglės šeimai kartu iškraustyti senelį ir kartu susipažinti su merginos tėvais. Tačiau ne visi šeimos nariai yra patenkinti Miglės vaikino buvimu.

Eimantas and Migle have been together for only a couple of months. Migle’s grandfather has been living in an apartment that is too big for him. That’s why Migle’s parents decide that he is finally going to live with them. In order to please his girlfriend, Eimantas comes to the grandfather’s home to help Migle’s family move all the furniture. But not every family member is happy about the presence of Eimantas.

Titas Laucius (g. 1993 m.) baigė kino dramaturgijos bakalauro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2018 m. akademijoje baigė vaizdo režisūros magistro studijas. Tito trumpametražis filmas „Kambariokai“ 2017 m. buvo atrinktas į tarptautinį trumpametražių filmų festivalį „FEST — New Directors, New Films“ Portugalijoje. Jo antrasis filmas „Gyvatė“ buvo rodytas šiame festivalyje 2018 m. ir laimėjo CinEurope žiūrovų simpatijų prizą. Su šiuo filmu dalyvaudamas Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ studentų programoje, Titas laimėjo perspektyviausio režisieriaus apdovanojimą.

Titas Laucius (b. 1993) received his BA in Screenwriting at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2018, he graduated from the academy with a MA in Film Directing. His debut short film ‘Roommates’ was selected to the ‘FEST — New Directors, New Films’ competition program in 2017. His second short film ‘Snake’ won the CinEurope Audience Award for best short film at ‘FEST — New Directors, New Films’ in 2018. While participating at the Vilnius International Film Festival ‘Kino Pavasaris’ with his film ‘Snake’, Titas was named the most promising director in the students’ competition program.

44


ŠEIMA

To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Titas Laucius DOP / Operatorius Zbigniev Bartoševič Script / Scenarijus Titas Laucius Editing / Montažas Darius Šilėnas Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė Composers / Kompozitoriai Titas Laucius Vilius Verbus Production designer / Dailininkė Justė Vazgytė

21'

Cast / Pagrindiniai aktoriai Arūnas Sakalauskas Dainius Gavenonis Vidas Petkevičius Andrius Alešiūnas Aistė Zabotkaitė Aldona Vilutytė Rasa Samuolytė Mantas Šalkauskas Rapolas Šlevas Producer / Prodiuserė Klementina Remeikaitė Production companies / Gamybos kompanijos Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Afterschool (LT)

drama small city life family relationship

Filmography / Filmografija —Roommates / Kambariokai (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Snake / Gyvatė (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Family Unit / Šeima (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Contacts / Kontaktai Klementina Remeikaitė klementina@aftschool.lt


GARDENS Tai istorija apie atšalusius tėvo ir sūnaus santykius, kurie galutinai pražūsta abejingumo sūkuryje.

It is a story about a cold relationship between father and son. Their bond, surrounded by indifference, dies completely.

Vytautas Katkus 2014 m. pabaigė operatoriaus studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2016 m. yra Lietuvos operatorių asociacijos narys. Trumpametražis filmas „Sodai“ yra Vytauto debiutinis filmas.

Vytautas Katkus graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre with BA in Cinematography in 2014. Since 2016 he is a member of Lithuanian Association of Cinematographers. ‘Gardens’ is his debut short film.

46


SODAI

To be released / Išleidimo data: 2019 fall / ruduo fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Vytautas Katkus DOP / Operatorius Vytautas Katkus Script / Scenarijus Vytautas Katkus Production designer / Dailininkė Justė Vazgytė Cast / Pagrindiniai aktoriai Arvydas Dapšys Vygantas Bachmackij Jelena Juščenko Producer / Prodiuserė Viktorija Seniut Production company / Gamybos kompanija Viktoria Films (LT)

Contacts / Kontaktai Viktorija Seniut info@viktoriafilms.com

12' drama family relationship 16mm debut

Filmography / Filmografija —Gardens / Sodai (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


GOLDEN MINUTES Tai istorija apie vidutinio amžiaus vyrą Liudą, kurį nuo savižudybės išgelbsti širdies smūgis. Kol jo kūnas be gyvybės ženklų guli vidury gatvės, aplinkui jį vyksta kasdienis gyvenimas. Niekas, netgi pralekiantis greitosios pagalbos automobilis, nepastebi Liudo, kurio „auksinės minutės“ po truputį senka.

It’s a story of a middle-aged man who decides to kill himself but is rescued by a heart attack. As Liudas is laying on the ground without any signs of life, the street around him is lively as usual. Nobody including an ambulance driving by pays any attention to Liudas, whose ‘golden minutes’ are ticking away.

Saulius Baradinskas (g. 1990 m.) 2013 m. baigė architektūros bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Studijuodamas, 2011 m. pradėjo projektą „Vilnius Temperature“, kurio metu nufilmavo virš septyniasdešimt atlikėjų iš visos Europos. Projekte dalyvavo tokios grupės kaip „Gus Gus“, „Sunsay“, „Casiokids“ ir t. t. Baigęs studijas pradėjo kurti muzikinius klipus, kurie sulaukė pripažinimo Baltijos šalyse. „Auksinės minutės“ yra Sauliaus debiutinis trumpametražis filmas.

Saulius Baradinskas (b. 1990) graduated from Vilnius Academy of Arts in 2013 with a bachelor’s degree in Architecture. In 2011 he started a Lithuanian web-based music videos project called ‘Vilnius Temperature’, where he filmed audiovisual documentaries of various musicians from Lithuania and Europe. During the four years of activity, he made over 70 live music videos from 16 different countries, including artists such as Gus Gus, Sunsay, and Casiokids. After the studies, Saulius directed music videos that received recognition in the Baltic States. ‘Golden Minutes’ is his debut short film.

48


AUKSINĖS MINUTĖS To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Saulius Baradinskas DOP / Operatorius Vytautas Katkus Script / Scenarijus Saulius Baradinskas Titas Laucius Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė Composer / Kompozitorius Rob Meyer Production designer / Dailininkas Stanislovas Marmokas Cast / Pagrindiniai aktoriai Billy Boyd

Salvijus Trepulis Kęstutis Cicėnas Vainius Sodeika Producer / Prodiuseriai Viktorija Seniut Martynas Mickėnas Production company / Gamybos kompanijos Viktoria Films (LT) Baltic Productions (LT) Contacts / Kontaktai Viktorija Seniut info@viktoriafilms.com

10' drama one shot mental health 16mm debut

Filmography / Filmografija — Grąžinti nepriklausomybę (2018, full length fiction / ilgametražis vaidybinis) — Golden Minutes / Auksinės minutės (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


L A S T D AY OF SCHOOL Paskutinio skambučio rytą Edgaras sutinka vežti kontrabandines cigaretes iš Baltarusijos paskutinį kartą.

On the last day of school, Edgaras agrees to go on an illegal cigarette run to Belarus one last time.

Gabrielė Urbonaitė yra scenaristė ir režisierė, gyvenanti tarp Lietuvos ir JAV. Jos trumpametražis filmas „Plaukikė“ laimėjo „Sidabrinę gervę“ 2013 m. kaip geriausias trumpametražis filmas. Gabrielė dalyvavo „Berlinale Talents“ kūrybinėse dirbtuvėse, Odensės talentų stovykloje Danijoje ir Reikjaviko kino festivalio talentų dirbtuvėse. Šiuo metu Gabrielė studijuoja kino scenarijų rašymo ir režisūros magistro programoje Kolumbijos universitete Niujorke.

Gabrielė Urbonaitė is a writer and director based in between Lithuania and the US. Her short film ‘The Swimmer’ won the National Lithuanian Film Award for best short film in 2013. Gabrielė was selected for Berlinale Talents, Odense Talent Camp, and Reykjavik Talent Lab. She is currently pursuing a master’s degree in Filmmaking at Columbia University in New York City.

50


PASKUTINIS SKAMBUTIS

15'

World premiere / Pasaulinė premjera: 2018 09 International Drama Short Film Festival (Greece) fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Gabrielė Urbonaitė DOP / Operatorius Saulius Lukoševičius Script / Scenarijus Gabrielė Urbonaitė Tomas Vengris Editing / Montažas Gabrielė Urbonaitė Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė Composer / Kompozitorius Snorre Bergerud Production designer / Dailininkė Justė Urbonavičiūtė

Cast / Pagrindiniai aktoriai Lukas Auksoraitis Šarūnas Zenkevičius Karolina Kildaitė Producers / Prodiuseriai Ieva Norvilienė Justinas Piliponis Production company / Gamybos kompanijos Tremora (LT) Pilou Films (LT) Contacts / Kontaktai Gabrielė Urbonaitė gabriele@ vilma.cc

crime drama coming of age youth school relationship student film

Filmography / Filmografija — Buttons and Pigeons / Sagos ir balandžiai (2009, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — The Swimmer / Plaukikė (2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Goodbye / Atsisveikinimas (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Back / Namo (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Last Day Of School / Paskutinis skambutis (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


LOVE THIEF Pamokų metu Monika nusprendžia įsilaužti į bendraklasio Ernesto namą. Jam nežinant ji liečia ir glamonėja jo daiktus, guli jo lovoje. Išeidama palieka savo ženklą, o mainais iš jo kambario išsineša šį bei tą paprasto ir nereikšmingo, ko jis niekada nepastebėtų. Taip Monika išgyvena savo pirmąją meilę.

During school time, Monika breaks into her classmate’s house. Without him knowing, she touches and caresses his belongings, lays on his bed. Monika leaves her sign in his room before exiting, and takes away something simple and insignificant in return. Something he would never notice. That is how Monika experiences her first love.

Danielius Minkevičius (g. 1993 m.) baigęs mokyklą ilgą laiką tranzavo po Europą, savo patirtis aprašinėjo bloge. Danielius pradėjo kurti trumpametražius dokumentinius filmus, taip pat dirbo žurnalistu ir fotografu tinklaraštyje ManoFestivalis.lt. Grįžęs į Lietuvą, įstojo į kino dramaturgiją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Po metų perėjo į toje pačioje akademijoje renkamą vaizdo režisūros kursą, kur studijuoja iki šiol.

After highschool, Danielius Minkevičius (b. 1993) was traveling around the world, hitchhiking, writing stories for a blog. He started making documentary films and working as a journalist and photographer at Manofestivalis.lt. He began studies of Screenwriting at the Lithuanian Academy of Music and Theatre, and switched to Film Directing after the first year.

52


MEILĖS VAGIS

To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Danielius Minkevičius DOP / Operatoriai Jurgis Eidikis Danielius Minkevičius Script / Scenarijus Kristina Abromaitytė Danielius Minkevičius Editing / Montažas Ieva Morkūnaitė Sound designer / Garso režisierius Matas Šablauskis Composer / Kompozitorius Matas Šablauskis Cast / Pagrindinė aktorė Fausta Semionavaitė

23'

Producers / Prodiuseriai Silvija Kalinauskaitė Danielius Minkevičius Kristina Abromaitytė Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Silvija Kalinauskaitė silvija.kalinauskaite1 @gmail.com

drama coming of age romance student film

Filmography / Filmografija — Dormitory / Bar(d)akas (2015, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Mistery / Misterija (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Documentary Of Fiction / Dokumentika iš fikcijos (2018, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Love Thief / Meilės vagis (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


ON TIME Julei 27-eri metai. Ji visur vėluoja. Ji ketina tapti teisėja, tačiau vėlavimas jai labai trukdo. Julė pradeda lankyti vairavimo pamokas, kurios jai turėtų padėti nustoti vėluoti. Čia ji sutinka vairavimo instruktorių Artūrą ir jos problemos priežastys ima aiškėti.

Julė is 27. She is always late. She is about to become a judge, but the fact that she is indeed always late gets in the way. She starts going to driving lessons that should help to solve her problem. Julė meets a driving instructor Artūras, and the cause of her problem starts to show.

Jorė Janavičiūtė (g. 1991 m.) 2014 m. baigė žurnalistikos bakalauro studijas Vilniaus universitete. 2014-2015 m. mokėsi Europos kino koledže Danijoje, o 2018 m. baigė vaizdo režisūros magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jos trumpametražis filmas „Kur dingsta daiktai, kur dingsta žmonės“ (2017) rodytas keliolikoje Europos kino festivalių, pelnė „Young Director Award“ sidabrinį prizą Europos kino mokyklų kategorijoje. Jorė šiuo metu dirba kino, TV filmų ir reklamų aktorių atrankoje, režisuoja reklamas, vysto naujus kino projektus.

Jorė Janavičiūtė (b. 1991) has a BA in Journalism from Vilnius University (2014), has completed a Film Production course in European Film College in Denmark (2015) and holds a Film Directing MA from Lithuanian Academy of Music and Theatre (2018). Her short film ‘Where Things, Where People Disappear’ (2017) has been screened in various festivals around Europe and won the Silver Screen award ‘Young Director Award’ in Film School (Europe) category. Jorė currently is developing new film projects, directing commercials as well as working in casting on film, TV and commercial productions.

54


LAIKU

To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian, English / lietuvių, anglų kalbos English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Jorė Janavičiūtė DOP / Operatorius Zbigniev Bartoševič Script / Scenarijus Jorė Janavičiūtė Editing / Montažas Aistė Kalčytė Jorė Janavičiūtė Sound designer / Garso režisieriai Domas Morkūnas Ignas Mateika Kipras Čėsna Vilius Erminas Production designer / Dailininkė Evelina Dapkutė

18'

Cast / Pagrindiniai aktoriai Milda Noreikaitė Vygandas Vadeiša Rapolas Šlevas Producer / Prodiuserė Ona Kotryna Dikavičiūtė Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Jorė Janavičiūtė jore.janaviciute @gmail.com

drama comedy female lead adulthood student film

Filmography / Filmografija — Where Things, Where People Disappear / Kur dingsta daiktai, kur dingsta žmonės (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — On Time / Laiku (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


OUT LIKE A LIGHT Nuvirtęs medis ant miško keliuko sutrukdo santykių aklavietėje esančiai šeimai tęsti kelionę pas gimines. Netikėtai pasirodžiusi keistos išvaizdos moteris paprašo ją pavėžėti link namų. Vos tik jai įsėdus į mašiną, ima kilti įtampa. Fantasmagoriška kelionė atskleidžia šeimos skaudulius, skyla kaukės ir veikėjai pademonstruoja savo nepagarbą bei nepakantumą vienas kitam. Tik atsidūrę nenuspėjamos gamtos apsupty, šeimos nariai turi galimybę pamatyti vienas kitą kitaip.

A fallen tree interrupts a not so peaceful family trip to see their relatives. A strange looking woman pops out of nowhere and shakes up family's existential foundation. A phantasmagoric trip reveals family’s issues and tension, their true faces are shown when disrespect and intolerance come forth. In unusual circumstances in an unpredictable nature, family has a chance to assess each other in a new light.

Laura Tamošiūnaitė-Šakalienė (g. 1981 m.) 2004 m. studijavo garso ir vaizdo gamybą bei prodiusavimo pagrindus Paryžiuje, dirbo dokumentinių filmų ir TV serijų gamybos kompanijoje. 2012 m. tapo tarptautinės Europos magistro programos prodiuseriams „Mega Plus“ Media Business School absolvente. Aštuonerius metus dirbo audiovizualinių projektų prodiusere. 2018 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė vaizdo režisūros magistrantūrą.

Laura Tamošiūnaitė-Šakalienė (b. 1981) studied audiovisual production and the basics of production in Paris in 2004, while working in the production of documentary films and TV series. In 2012, she became a graduate of Mega Plus Media Business School International Master’s program for producers in Europe. For eight years, she has worked as a producer of audiovisual projects. In 2018, she got her MA in Film Directing from Lithuanian Academy of Music and Theatre.

56


LAIMEI EINANT, UŽMIGĘS BUVAU To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Laura TamošiūnaitėŠakalienė DOP / Operatorius Julius Sičiūnas Script / Scenarijus Artūras Voiničius Editing / Montažas Balys Kumža Sound designer / Garso režisierius Paulius Bučius Composer / Kompozitorius Audrius Šiurys Production designer / Dailininkas Evelina Dapkutė

20'

Cast / Pagrindiniai aktoriai Diana AnevičiūtėValiušaitienė Aušra PukelytėKazanavičienė Ridas Jasiulionis Roberta Sirgedaitė Deividas Breivė Producer / Prodiuserė Giedrė Burokaitė Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Giedrė Burokaitė burokaite.giedre @gmail.com

drama mystery road film family relationship nature folklore student film

Filmography / Filmografija — Rhythm Of The Nights / Ritme nakties (2016, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Woman And Time Passing By / Moteris ir slenkantis laikas (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Visiting God / Svečiuose pas Dievą (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — A Dream Of The Sleeping Bull / Miegančio jaučio sapnas (2017, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — The Sermon / Pamokslas (2017, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Out Like A Light / Laimei einant, užmigęs buvau (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


PANSPERMIA

Palikti amžinybėje, vyras ir moteris blaškomi po visatą, kur persipina erdvė ir laikas. Išlaisvinti nuo pasaulio sąlygotumo ir apribojimų, jie tarpsta vieniši, priklausomi nuo vizijų ir prisiminimų, vis dar suvaržyti savo žmogiškumo.

Abandoned in the eternity, a man and a woman are wandering through the intertwined spacetime. Here, in the universe, liberated from the world’s restrictions, they are floating lonely, still strained by their visions and memories.

Mindaugas Docaitis (g. 1988 m.) 2016 m. baigė vaizdo operatoriaus bakalauro studijas, o 2018 m.— vaizdo režisūros magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Mindaugas Docaitis (b. 1988) obtained a BA in Cinematography in 2016, and majored in Film Directing in 2018 at Lithuanian Academy of Music and Theatre.

58


PANSPERMIJA

National premiere / Nacionalinė premjera: 2018 11 17 European Film Forum ‘Scanorama’ (Lithuania) fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Mindaugas Docaitis DOP / Operatorius Jevgenij Tichonov Script / Scenarijus Mindaugas Docaitis Editing / Montažas Mindaugas Docaitis Sound designer / Garso režisierius Artur Jelin Production designer / Dailininkas Martynas Duškinas Cast / Pagrindiniai aktoriai Judita Urnikytė Džiugas Gvozdzinskas Raimundas Eimontas

26'

Producer / Prodiuseris Mindaugas Docaitis Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Mindaugas Docaitis m.docaitis@gmail.com

thriller sci-fi nature poetic space student film

Filmography / Filmografija — Ten Square Meters / Dešimt kvadratinių metrų (2017, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Panspermia / Panspermija (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


QUARTZ Žiema tarybinės Lietuvos mokykloje. Mokyklos valdžia įveda reguliarius kvarcinės lempos seansus, kad vaikai gautų trūkstamą vitamino D kiekį. Tačiau šeštokui Jokūbui vitaminas D nerūpi; jam rūpi jo klasiokė, kuri į jį nekreipia dėmesio. Pirmojo kvarcinės lempos seanso metu berniukas ryžtasi pažeisti taisykles tam, kad sužavėtų savo simpatiją.

Soviet Lithuania. Winter at school. The authorities introduce regular quartz lamp sessions so that children could get more vitamin D. But for a sixth-grader Jokūbas, vitamin D is not important, he cares about a cool classmate, sadly this is a one-sided feeling. During the first quartz lamp session, the boy bravely violates the rules in order to impress his crush.

Odeta Riškutė (g. 1993 m.) yra jaunoji kino operatorė. 2012 metais baigė City of Westimster koledžą Londone. 2018 metais baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, vaizdo operatorės bakalaurą. 9-uose Lietuvos kino operatorių asociacijos apdovanojimuose ,,Ąžuolas“ laimėjo „Gilės“ apdovanojimą už metų geriausią jaunojo operatoriaus darbą lietuviškame kine. „Kvarcas“ yra Odetos režisūrinis debiutas.

Odeta Riškutė (b. 1993) is a young cinematographer. In 2012, she graduated from Westminster College. In 2018, Odeta graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre with a BA in Cinematography. During the 9th edition of Lithuanian Cinematography Awards, she was named the best young Lithuanian cinematographer of the year. ‘Quartz’ is Odeta’s directorial debut.

Klaudija Matvejevaitė (g. 1995 m.) 20022014 m. mokėsi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje grafikos specialybės. Jos pirmasis trumpametražis filmas „Paskutinė diena“ laimėjo pagrindinius Šiaurės šalių forumo „Scanorama“ prizus bei pelnė „Sidabrinės gervės“ kiaušinį kaip geriausias 2018 m. studentiškas filmas. 2018 m. baigė vaizdo režisūros bakalaurą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Klaudija šiuo metu režisuoja filmus ir TV laidas, dirba kastingo režisiere. 60

Klaudija Matvejevaitė (b. 1995) studied Graphic Arts at the National M. K. Čiurlionis School of Arts in 2002-2014. Her first short film ‘The Last Day’ won numerous Lithuanian film festival awards, including European Film Forum ‘Scanorama’ in 2017. It was also awarded by Lithuanian Film Academy as the best student film of 2018. In 2018, she graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre with a BA in Film Directing. She currently works as director and casting director in film and television.


KVARCAS

To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Directors / Režisierės Odeta Riškutė Klaudija Matvejevaitė DOP / Operatorė Odeta Riškutė Script / Scenarijus Odeta Riškutė Klaudija Matvejevaitė Editing / Montažas Darius Šilėnas Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė Composer / Kompozitorius Teisutis Makačinas Cast / Pagrindiniai aktoriai Unė Sauliutė

Pijus Vansevičius Producer / Prodiuserė Urtė Aškelovičiūtė Production companies / Gamybos kompanijos Baltic Productions (LT) Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Urtė Aškelovičiūtė urte.askeloviciute @gmail.com

5' drama coming of age romance school kids bullying student film debut

Filmography / Filmografija Odeta Riškutė — Quartz / Kvarcas (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis) Klaudija Matvejevaitė — The Last Day / Paskutinė diena (2017, short fiction / trumpametražis dokumentinis) — When You Cross The River / Kai perplauksi upę (2018, short fiction / trumpametražis dokumentinis) — Quartz / Kvarcas (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


STILL WAT E R Jaunai porai atvykus prie apleisto ežero paaiškėja, jog ši vieta kupina moters vaikystės prisiminimų. Moteriai bandant naujai prisijaukinti vandenį, kuriame kadaise nuskendo jos tėvas, jos draugas patenka į realią grėsmę.

A young couple comes to a remote lake. Apparently, this place is full of unforgettable memories from the woman's childhood. While she tries to approach the water that drowned her father, her partner finds himself in actual danger.

Dagnė Gumbrevičiūtė 2018 m. Vilniaus dailės akademijoje apsigynė kino ir medijų scenografijos magistro laipsnį. Studijuodama įgijo patirties skirtingose kino gamybos srityse, nuo filmo dailės iki režisūros ir prodiusavimo. Iki šiol sukurti keli trumpo metro eksperimentiniai ir vaidybiniai filmai, tačiau „Stovintis vanduo“ yra profesionalus režisierės debiutas.

Dagnė Gumbrevičiūtė got her MA degree in Stage Design for Cinema and Media from Vilnius Academy of Arts in 2018. During her studies, she had worked in different film production departments, from set designer to film director and producer. She made several amateur short experimental and fiction films, ‘Still Water’ is her professional director’s debut.

62


STOVINTIS VANDUO

World premiere / Pasaulinė premjera: 2018 09 14 Beijing International Short Film Festival (China) fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Dagnė Gumbrevičiūtė DOP / Operatorius Zbigniev Bartoševič Script / Scenarijus Dagnė Gumbrevičiūtė Editing / Montažas Dagnė Gumbrevičiūtė Sound designer / Garso režisierė Augustė Vickūnaitė Composer / Kompozitorė Augustė Vickūnaitė Production designer / Dailininkė Urtė Rimkevičiūtė

17'

Cast / Pagrindiniai aktoriai Emilija LatėnaitėBeliauskienė Ainis Storpirštis Arvydas Stakulis Tadas Matukas Producers / Prodiuserės Dagnė Gumbrevičiūtė Vaiva Martišauskaitė Production company / Gamybos kompanija Vilnius Academy of Arts (LT) Contacts / Kontaktai Dagnė Gumbrevičiūtė dgumbreviciute @gmail.com

drama nature psychological debut student film

Filmography / Filmografija — Still Water / Stovintis vanduo (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


THE CONTEST Dviejų vaikų motinai Silvijai tai — pirmos Kalėdos po skyrybų su jos vaikų tėvu. Besirenkant prie Kūčių vakarienės stalo, Silvija paskelbia vaikams, jog ateis svečias — naujasis jos vaikinas. Nors ir nemaloniai nustebinti nepažįstamo vyro atvykimu, vaikai stengiasi taikiai priimti pokyčius mamos gyvenime. Vis dėlto, vakaro eigoje pradeda aiškėti, jog Silvijos ,,nauja pradžia“ yra tik liūdesio ir vienatvės maskuotė.

It’s the first Christmas without her husband for a recently divorced Silvija. When her two grown up children gather for a Christmas Eve dinner, she announces that her new boyfriend will join them. Although greeting a strange man is not very pleasant, the children try to accept these changes in their mother’s life. However, her children come to realize that Silvija’s ‘new beginning’ is just a mask for loneliness.

Saulė Bliuvaitė 2013-2014 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete. Nuo 2013 m. dirbo fotografe įvairiuose muzikiniuose renginiuose, festivaliuose. 2018 m. baigė vaizdo režisūros bakalauro studijų programą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Studijų metu sukurtus trumpametražius filmus „Gyvenimas yra gražus ir niekada nesibaigia“ ir „Yana“ Saulė pristatė Lietuvos ir užsienio festivaliuose. „Konkursas“ yra Saulės baigiamasis filmas akademijoje. 2016 m. tarptautinių kūrybinių dirbtuvių Nidoje „Vasaros Media Studija“ metu Saulės sukurtas šokio filmas „At Least I Am Not Alone“ komisijos ir publikos išrinktas geriausiu filmu, o Saulė — geriausia režisiere. Saulė yra lietuviško pilnametražio filmo ,,Izaokas“ (rež. Jurgis Matulevičius, 2018) scenarijaus bendraautorė.

Saulė Bliuvaitė studied journalism in 2013-2014 at Vilnius University. In 2013, she started working as a photographer in various musical events and festivals. In 2018, Saulė graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre with a BA in Film Directing. During her studies, she directed several short films: ‘Life Is Beautiful And Neverending’ and ‘Yana’, which she presented in various film festivals, and her graduation film - ‘The Contest’. In 2016, during the international workshop ‘Summer Media Studio’, both the committee of professionals and the audience selected Saulė’s dance film ‘At Least I Am Not Alone’ as the best movie, while Saulė was named best director. Saulė Bliuvaitė is a co-writer of ‘Isaac’ (2018), a Lithuanian feature film by director Jurgis Matulevičius.

64


KONKURSAS

To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Saulė Bliuvaitė DOP / Operatorius Vytautas Plukas Script / Scenarijus Saulė Bliuvaitė Editing / Montažas Saulė Bliuvaitė Ignė Narbutaitė Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė Composer / Kompozitorė Agnė Matulevičiūtė Production designer / Dailininkė Justė Vazgytė

26'

Cast / Pagrindiniai aktoriai Airida Gintautaitė Jovita Jankelaitytė Mantas Zemleckas Gediminas Rimeika Producers / Prodiuseriai Giedrė Burokaitė Kipras Garla Production companies / Gamybos kompanijos Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Kinetografai (LT) Contacts / Kontaktai Giedrė Burokaitė burokaite.giedre @gmail.com

drama family relationship social media student film

Filmography / Filmografija — Life Is Beautiful And Neverending / Gyvenimas yra gražus ir niekada nesibaigia (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Yana / Yana (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — At Least I Am Not Alone (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Contest / Konkursas (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


THE OLD MAN Vaiva svajoja išvažiuoti gyventi į Ispaniją pas mylimąjį, bet prieš tai turi užsidirbti pinigų gyvenimo pradžiai svetimoje šalyje. Ji pradeda dirbti neįgalaus vyro slauge atokiame Lietuvos vienkiemyje. Laikas čia bėga lėtai, o mylimasis vis nekelia ragelio.

Vaiva has a dream to live in Spain with her Spanish boyfriend, but she needs to save up some money for a new start, and begins working as a nurse for a disabled man in a remote village of Lithuania. Time passes by slowly here, and the Spanish lover doesn’t pick up the phone for days.

Elena Rožukaitė, 2012 m. baigusi filosofijos studijas Vilniaus universitete, pradėjo mokytis kino režisūros Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tuo pat metu ji pradėjo dirbti kino ir reklamos gamyboje, prodiusuoti jaunus kino kūrėjus. Šiuo metu Elena rašo scenarijų savo diplominiam darbui.

Elena Rožukaitė started her film directing studies at the Lithuanian Academy of Music and Theatre in 2012, after graduating from Vilnius University with a BA in Philosophy. Simultaneously, she started working in production of film and commercials, as well as producing young filmmakers. Now, she is writing the script for her graduation film.

66


SENIS

To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Elena Rožukaitė DOP / Operatorius Jonas Rūkas Script / Scenarijus Elena Rožukaitė Mantas Rimkus Editing / Montažas Elena Rožukaitė Ignė Narbutaitė Sound designer / Garso režisierius Mindaugas Šmėga Production designer / Dailininkė Neli Ivančik Cast / Pagrindiniai aktoriai Severina Špakovska

28'

Algirdas Latėnas Producers / Prodiuseriai Roberta Benevičiūtė Elena Rožukaitė Jonas Rūkas Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Elena Rožukaitė elena.rozukaite@yahoo.fr

drama poetic debut student film

Filmography / Filmografija — The Old Man / Senis (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


THE SHIP Po artimųjų netekties du broliai stengiasi išgyventi nykstančiame šeimos name. Nepriteklius, nesugebėjimas susitaikyti su praeitimi ir savarankiškai judėti pirmyn tampa iššūkiais jų broliškai meilei.

After the death of their relatives, two brothers are trying to survive in a decaying family house. Deprivation and inability to make peace with the past becomes a test for their brotherly love.

Jokūbas Lapinskas (g. 1994 m.) 2012-2014 m. studijavo fotografiją ir medijos meną Vilniaus dailės akademijoje. 2018 m. baigė vaizdo režisūros bakalauro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Jokūbas Lapinskas (b. 1994) studied Photography and Media Arts at Vilnius Academy of Arts in 2012-2014. In 2018, he graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre with a bachelor’s degree in Film Directing.

68


LAIVAS

24'

National premiere / Nacionalinė premjera: 2018 11 17 European Film Forum ‘Scanorama’ (Lithuania) fiction / vaidybinis black and white / nespalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Jokūbas Lapinskas DOP / Operatorius Ugnius Tuleikis Script / Scenarijus Jokūbas Lapinskas Editing / Montažas Jokūbas Lapinskas Sound designer / Garso režisierius Adomas Koreniukas Composer / Kompozitorius Džiugas Gvozdinskas Production designer / Dailininkas Jokūbas Lapinskas.

Cast / Pagrindiniai aktoriai Džiugas Gvozdzinskas Mantas Zemleckas Producers / Prodiuseriai Giedrė Nalivaikaitė Jokūbas Lapinskas Production company / Gamybos komanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Aneta Bublytė (distributor) aneta.bublyte@gmail.com

psychological drama siblings relationship student film debut

Filmography / Filmografija — The Ship / Laivas (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


THE SNIPER Tai - kriminalinė komedija, pasakojanti apie samdomą žudiką, kuris labiausiai už viską pasaulyje nori atsiriboti nuo žmonių. Jis keliauja po nežinomas vietas, atlikinėdamas vieną darbelį po kito, siekdamas užsidirbti pakankamai pinigų, kad vieną dieną galiausiai galėtų viską mesti ir pabėgti. Regis, jam liko atlikti paskutinę užduotį, kai netikėtas susitikimas viską apverčia aukštyn kojomis. Ar tai, ko jis siekė visą gyvenimą, tikrai yra tai, ko jis nori?

This is a criminal comedy about a hitman, whose only wish is to run away from everything. He’s travelling around, finishing one job after another, trying to save enough money to one day finally leave all this behind. It seems like there is only one job left to get over with, when suddenly an unexpected encounter turns everything upside down. Is he sure that the things he has been pursuing his whole life are what he wants?

Justas Ramanauskas 2013 m. baigė kino gamybos bakalauro studijas Glosteršyro universitete (Jungtinė Karalystė). Baigęs studijas, Justas režisavo daug reklaminių ir muzikinių vaizdo klipų, kurie buvo atrinkti į tarptautinius muzikinių klipų festivalius bei pelnė apdovanojimus. „Snaiperis“ yra pirmasis režisieriaus trumpametražis filmas po studijų baigimo.

Justas Ramanauskas graduated from University of Gloucestershire (UK) in 2013, with a BA degree in Film Production. Since graduation, Justas has directed numerous video commercials as well as music videos that have been selected for international festivals and received awards. ‘The Sniper’ is his first short film since graduation.

70


SNAIPERIS

To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Justas Ramanauskas DOP / Operatorius Julius Sičiūnas Script / Scenarijus Justas Ramanauskas James Phillip Gould-Bourn Editing / Montažas Jonė Zakaraitė Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė Composer / Kompozitoriai Viktoras Vaupšas Vytautas Rasimavičius

13' crime thriller dark comedy debut

Production designer / Filmography / Filmografija Dailininkė — Sally / Sally Neringa Baciuškaitė (2012, short fiction / trumpametražis vaidybinis) Cast / Pagrindiniai aktoriai — My Fiancée Is A Zombie! / Mi Promedita Es Una Zombi! Vytautas Kaniušonis (2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis) Gerda Butkutė — The Sniper / Snaiperis Producers / Prodiuseriai (2019, short fiction / vaidybinis trumpametražis) Medeina Birgilaitė Kęstutis Drazdauskas Production company / Gamybos komanija Artbox (LT) Contacts / Kontaktai Medeina Birgilaitė medeina.birgilaite@gmail.com


THROUGH THE FIELDS Mama ir dvi suaugusios dukros atvažiuoja į sodybą praleisti ilgai planuoto paskutinio vasaros savaitgalio. Vos atvykus tarp moterų įsiplieskia nesibaigiantys konfliktai, kurie priverčia jas iš arčiau pažvelgti į save ir nuoširdžiai apsvarstyti jų tarpusavio ryšį, kuris trukdo joms atsiriboti ir gyventi savarankiškai.

Three women — a mother and two daughters — decide to spend the last summer weekend together in a remote village. As soon as they leave the city, one conflict starts following another, forcing them to confront themselves, and to accept this bond for what it truly is.

Kamilė Milašiūtė (g. 1990 m.) baigė bakalauro ir magistro laipsnio vaizdo režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Kamilės filmas „Motinos diena“ buvo apdovanotas „Sidabrine gerve“ kaip geriausias 2017 m. trumpametražis filmas bei pristatytas prestižiniame Klermono-Ferano tarptautiniame trumpametražių filmų festivalyje.

Kamilė Milašiūtė (b. 1990) graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre, where she received both BA and MA in Film Directing. Her film ‘The Mother's Day’ has international premiere at Clermont-Ferrand International Short Film Festival (2018), and received the National Film Academy Award ‘Silver Crane“ for the best short of 2017.

72


LAUKAIS

To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Kamilė Milašiūtė DOP / Operatorius Narvydas Naujalis Script / Scenarijus Kamilė Milašiūtė Marija Kavtaradzė Editing / Montažas Laurynas Bareiša Sound designer / Garso režisierė Lina Semaškaitė Composer / Kompozitoriai Lina Semaškaitė Dominykas Digimas

15'

Production designer / Dailininkė Sigita Šimkūnaitė Cast / Pagrindiniai aktoriai Nelė Savičenko Ugnė Šiaučiūnaitė Indrė Patkauskaitė Producers / Prodiuserės Marija Fridinovaitė Viktorija Seniut Production company / Gamybos kompanija Viktoria Films (LT) Contacts / Kontaktai Marija Fridinovaitė fridinovaite@gmail.com

drama female leads family relationship

Filmography / Filmografija — After Rave (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Mother’s Day / Motinos diena (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — When Children Come Home / Nacionalinės premijos laureatų vaikai (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Through The Fields / Laukais (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


UNBURIED Paslaptingai mirus benamiui tėvui, teatro vadovė Eglė pradeda girdėti balsus, kurie pranašauja apie grėsmingą įtūžusio tėvo sugrįžimą. Išsigandusi Eglė įkalba savo draugę aktorę jai padėti — atlikti Eglės įsivaizduojamą vaidmenį ir padėti jai pasinerti giliau į ramybės neduodančius prisiminimus.

When her homeless father suddenly dies, high-flying artistic director Eglė begins to hear voices that prophesy his violent return. Fearing for her life, Eglė solicits the help of an actress friend, and through role-play and ritual, they are drawn deeper and deeper into the torments of Eglė’s past.

Elvina Nevardauskaitė baigė filmų studijas Londone, Middlesex universitete, ji specializuojasi kinematografijoje ir režisūroje. David Heinemann, įgijęs magistro laipsnį Kolumbijos universitete, šiuo metu gyvena Londone, režisuoja ir dirba filmų garso dizaineriu. Elvina ir David dirba kaip kūrybinė komanda — kartu režisuoja dokumentinius ir vaidybinius filmus. 2015 m. jie įkūrė filmų gamybos kompaniją „Broken Island Films“, kurios padaliniai yra Londone ir Vilniuje. Pirmojo jų filmo „Atmink, iš molio esi“ premjera įvyko Londono tarptautiniame trumpametražių filmų festivalyje 2017 m., filmas taip pat buvo rodytas Vilniaus, Izraelio, Tamperės ir kituose kino festivaliuose. 2017 m. Karlovy Vary tarptautiniame kino festivalyje buvo pristatytas dokumentinio filmo „Atskirti balsai“ projektas. „Nepalaidotas“ yra trečiasis Elvinos ir David bendras filmas.

Elvina Nevardauskaitė is a graduate of the Film program at Middlesex University in London, specializing in cinematography and directing. David Heinemann graduated from Columbia University’s MFA in Filmmaking. Now based in London, he specializes in sound design and directing. They work as a creative duo, co-directing fiction films and documentaries. In 2015, they founded ‘Broken Island Films’, a production company with branches in London and Vilnius. Their first film together, the documentary ‘Remember, thou art clay’, premiered at the London Short Film Festival, and was also screened at festivals in Vilnius, Israel, Tampere, and other cities. In 2017, they pitched a documentary film ‘Voices Apart’ at Karlovy Vary Film Festival. ‘Unburied’ is their third film together.

74


NEPALAIDOTAS National premiere / Nacionalinė premjera: 2018 03 Vilnius International Film Festival ‘Kino Pavasaris’ (Lithuania) fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania, United Kingdom / Lietuva, Jungtinė Karalystė

Director / Režisieriai Elvina Nevardauskaitė David Heinemann DOP / Operatorė Elvina Nevardauskaitė Script / Scenarijus David Heinemann Editing / Montažas Elvina Nevardauskaitė Sound designer / Garso režisierius Elvina Nevardauskaitė David Heinemann Composer / Kompozitorius Andrea Boccadoro

26' drama mystery female friendship suspense psychosis hearing voices child abuse

Production designers / Filmography / Filmografija Dailininkai — Remember, thou art clay / Atmink, iš molio esi Lina Židonytė (2017, short documentary / trumpametražis dokumentinis) Naubertas Jasinskas — Unburied / Nepalaidotas Cast / Pagrindiniai aktoriai (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis) Severija Janušauskaitė — Voices Apart / Atskirti balsai Vilma Raubaitė (2019, short documentary / trumpametražis dokumentinis) Rimantas Bagdzevičius Jonas Vaitkus Producers / Prodiuseriai Elvina Nevardauskaitė David Heinemann Production comapny / Gamybos kompanija Broken Island Films (UK/LT) Contacts / Kontaktai Elvina Nevardauskaitė elvina@brokenislandfilms.com


WHEN CHILDREN COME HOME Ieva ir jos brolis Kasparas negali įeiti į namus. Jų mama, užsirakinusi iš vidaus, į skambučius neatsako ir į beldimą nereaguoja. Atvykus vyriausiajai sesei Dovilei, pasidaro aišku, jog kitos išeities nėra, tik laukti ir tikėtis, jog mamai viskas bus gerai.

Ieva and Kasparas, sister and brother, are locked out of their home. Their mother has shut the door from the inside and is out of reach. The older sister Dovilė is their last hope, but even with her being there, there’s nothing they can do but wait.

Kamilė Milašiūtė (g. 1990 m.) baigė bakalauro ir magistro laipsnio vaizdo režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Kamilės filmas „Motinos diena“ buvo apdovanotas „Sidabrine gerve“ kaip geriausias 2017 m. trumpametražis filmasbei pristatytas prestižiniame Klermono-Ferano tarptautiniame trumpametražių filmų festivalyje.

Kamilė Milašiūtė (b. 1990) graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre, where she received both BA and MA in Film Directing. Her film ‘The Mother's Day’ has international premiere at Clermont-Ferrand International Short Film Festival (2018), and received the National Film Academy Award ‘Silver Crane“ for the best short of 2017.

76


NACIONALINĖS PREMIJOS LAUREATŲ VAIKAI To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Kamilė Milašiūtė DOP / Operatorius Vytautas Katkus Script / Scenarijus Marija Kavtaradzė Editing / Montažas Laurynas Bareiša Sound designer / Garso režisierė Lina Semaškaitė Composer / Kompozitorius Dominykas Digimas Production designer / Dailininkė Giedrė Valeišaitė

12'

Cast / Pagrindiniai aktoriai Laura Marija Rinkevičiūtė Kasparas Varanavičius Gelminė Glemžaitė Producer / Prodiuserė Marija Fridinovaitė Contacts / Kontaktai Marija Fridinovaitė fridinovaite@gmail.com

drama siblings relationship youth

Filmography / Filmografija — After Rave (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Mother’s Day / Motinos diena (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — When Children Come Home / Nacionalinės premijos laureatų vaikai (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Through the Fields / Laukais (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


WHEN THE LIGHTS GO OUT Pirmą dieną naujoje mokykloje tylus ir nedrąsus paauglys Mantas patiria žiaurias bendraklasių patyčias bei fizinį smurtą. Tai išslaisvina jo vidinį monstrą, kuris pradeda žudyti Manto skriaudėjus. Tačiau mirštant vienam vaikui po kito, Mantas supranta, jog jo kerštas atsisuka prieš jį patį.

After getting bullied into getting naked and dancing in front of the camera, on his very first day in a new school, a quiet teenage boy Mantas unleashes his guardian demon, who will not stop until it kills every single one of his bullies. As Mantas’ demon chases his bullies through the school, Mantas starts to feel the price of his own revenge.

Jonas Trukanas (g. 1990 m.) yra kino ir reklamų režisierius, studijavęs kino režisūrą Farnemo kūrybinių menų universitete, Didžiojoje Britanijoje. Jonas 2013 ir 2017 metais tapo Berlinalės talentų alumnu, taip pat yra dalyvavęs įvairiuose kino forumuose, scenarijaus rašymo dirbtuvėse. Jono Trukano tumpametražiai filmai yra rodyti daugelyje pasaulio šalių.

Jonas Trukanas (b. 1990) is a film and commercials director. He studied Film Directing at University for the Creative Arts in Farnham, UK. He is a two-time Berlinale Talent Campus alumni (2013 and 2017) and has been participating in numerous forums and screenwriting workshops. His short films have been screened all around the globe.

78


UŽGESUS ŠVIESOMS To be released / Išleidimo data: 2019 February / vasaris fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Jonas Trukanas DOP / Operatorius Simonas Glinskis Script / Scenarijus Jonas Trukanas Edvardas Mikalauskas Editing / Montažas Dominykas Kilčiauskas Sound designer / Garso režisieriai Viktoras Vaupšas Vytas Rasimavičius Animator / Animatorius Giedrius Svirskis Composers / Kompozitoriai Victor Vaupas Vytas Rasimavicius

13'

Production designer / Dailininkas Paulius Jurevičius Cast / Pagrindiniai aktoriai Nojus Stankevičius Mija Di Marco Ainius Marazas Titas Rukas Nojus Vainonis Producers / Prodiuserė Gabija Siurbytė Rūta Petronytė Production company / Gamybos kompanija Dansu films (LT) Contacts / Kontaktai Rūta Petronytė ruta@dansu.eu

horror sci-fi teenager bullying school coming of age

Filmography / Filmografija — Arrows In The Dark / Strėlės tamsoje (2009, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Booksmuggler / Knygnešys (2011, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Behind The Big Top / Už cirko palapinės (2012, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Radviliad / Radviliada (2014, full length documentary / ilgametražis dokumentinis) — Ghost I Don't Remember / Vaiduoklis, kurio neprisimenu (2015, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Trolleybus-Man / Žmogus Vielabraukis (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — When The Lights Go Out / Užgesus šviesoms (2019, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


WHEN YOU CROSS THE RIVER 1990-ųjų pavasaris. Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje — ekonominė blokada. Ukrainietis studentas Tarasas atvyksta į mažą Lietuvos miestelį, kur dideliame name gyvena jo mylimoji Regina. Netikėtas svečio pasirodymas tik dar labiau suaštrina merginos šeimoje tvyrančią įtampą. Regina turi priimti sprendimą — likti klijuoti byrančios tėvų santuokos ar keliauti kurti savo gyvenimo su Tarasu.

The spring of 1990. A newly independent Lithuania experiences an economic blockade. Ukrainian student Tarasas arrives to a small town, where Regina, a girl whom he secretly loves, lives in a big house. However, the unexpected guest only causes more tension in Regina's family house. She has to make a big decision: stay and help her parents with their marriage, or follow her future life with Tarasas.

Klaudija Matvejevaitė (g. 1995 m.) 20022014 m. mokėsi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje grafikos specialybės. Jos pirmasis trumpametražis filmas „Paskutinė diena“ laimėjo pagrindinius Šiaurės šalių forumo „Scanorama“ prizus bei pelnė „Sidabrinės gervės“ kiaušinį kaip geriausias 2018 m. studentiškas filmas. 2018 m. baigė vaizdo režisūros bakalaurą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Klaudijos antrasis filmas „Kai perplauksi upę“ taip pat laimėjo Šiaurės šalių forumo „Scanorama“ prizą kaip geriausias lietuviškas trumpametražis filmas. Klaudija šiuo metu režisuoja filmus ir TV laidas, dirba kastingo režisiere.

Klaudija Matvejevaitė (b. 1995) studied Graphic Arts at the National M. K. Čiurlionis School of Arts in 2002-2014. Her first short film ‘The Last Day’ won numerous Lithuanian film festival awards, including European Film Forum ‘Scanorama’ in 2017. It was also awarded by Lithuanian Film Academy as the best student film of 2018. In 2018, she graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre with a BA in Film Directing. Her graduation film ‘When You Cross The River’ was awarded as the best Lithuanian short film at the European Film Forum ‘Scanorama’ in 2018. She currently works as director and casting director in film and television.

80


KAI PERPLAUKSI UPĘ

30'

National premiere / Nacionalinė premjera: 2018 11 17 European Film Forum ‘Scanorama’ (Lithuania) fiction / vaidybinis color / spalvotas Lithuanian, Russian / lietuvių, rusų kalbos English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Klaudija Matvejevaitė DOP / Operatorė Odeta Riškutė Script / Scenarijus Klaudija Matvejevaitė Anelė Kerpauskaitė Editing / Montažas Klaudija Matvejevaitė Sound designer / Garso režisierius Vytautas Valiūnas Cast / Pagrindiniai aktoriai Augustė Šimulynaitė Aleksandr Železnov Ilona Balsytė Evaldas Jaras

Producers / Prodiuserės Urtė Ašeklovičiūtė Andrėja Čebatavičiūtė Production companies / Gamybos kompanijos Baltic Productions (LT) Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Urtė Aškelovičiūtė urte.askeloviciute @gmail.com

drama coming of age family relationships romance 1990's student film

Filmography / Filmografija — The Last Day / Paskutinė diena (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — When You Cross The River / Kai perplauksi upę (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Quartz / Kvarcas (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)


82


DOCUMENTARY


A NORDIC S K AT E R „Čiuožėjas“ - pirmasis pasaulyje trumpametražis filmas apie šiaurietiško čiuožinėjimo sportą. Filmo herojus - fotografas Per Sollerman, kuris jau dešimt metų čiuožinėja ant užšalusių ežerų bei fjordų. Jis pasakoja, kaip šis nežinomas sportas tapo didele dalim jo gyvenimo. „Mūsų kraujyje yra įaugęs troškimas būti gamtoje“ - teigia Per, kuris naudoja kiekvieną savo juslę, kad galėtų saugiai čiuožinėti ant plono ledo.

‘A Nordic Skater’ is a very first film about this little known sport. It features Per Sollerman, a photographer who has been skating on frozen lakes and fjords for the past 10 years. During 6 captivating minutes, the viewer is transported to the region of Oslo to have a peek at a story of a man who uses every sense he has to travel on thin ice. Per tells the story of how the little known sport of nordic skating came to play a big part in his life. “It is rooted deep in our bones that we need to be out in the nature,’ he says.

Paulius Neverbickas yra savamokslis režisierius, baigęs Mediologijos bakalauro studijas Aalborgo Universitete Kopenhagoje. Per penkerius karjeros metus Paulius dirbo su įvariomis kompanijomis iš viso pasaulio, pasakodamas jų istorijas vizualiai. Savo darbų pagalba jis stengiasi įkvėpti žiūrovus aktyviai keliauti, tyrinėti ir džiaugtis gamtos grožiu. Filmas „Čiuožėjas“ - Pauliaus debiutinis trumpametražis dokumentinis filmas.

Paulius Neverbickas is a self-taught filmmaker with Medialogy studies background gained in Aalborg University Copenhagen. During five years of his career he worked for various brands around the world telling their stories visually. Paulius Neverbickas with his works always tries to inspire people to travel actively, explore and enjoy the beauty of our nature. ‘A Nordic Skater’ is Paulius’ debut short documentary film.

84


ČIUOŽĖJAS

Festival premiere / Festivalinė premjera: 2018 10 26 Milano Montagna Film Festival (Italy) documentary / dokumentinis color / spalvotas English / anglų kalba Lithuania, Norway / Lietuva, Norvegija

Director / Režisierius Paulius Neverbickas DOP / Operatorius Paulius Neverbickas Script / Scenarijus Paulius Neverbickas Editing / Montažas Paulius Neverbickas Sound designer / Garso režisierius Luca Nioi Composer / Kompozitorius Luca Nioi Producer / Prodiuseris Paulius Neverbickas

Contacts / Kontaktai Paulius Neverbickas paulius.neverbickas @gmail.com

5' sport nature Nordic debut

Filmography / Filmografija — A Nordic Skater / Čiuožėjas (2018, short documentary / trumpametražis dokumentinis)


A PIECE FOR TWO HANDS Filme rodomi 23 prisiminimai — tai sukurti arba tikri prisiminimai, priklausantys realiems žmonėms. Filmo personažai kalbasi tarpusavyje ir su savimi. „Aš prisimenu, kai pirmąsyk bučiavausi su žmogumi, kurio lūpos buvo tokios pat didelės kaip mano: jausmas buvo toks, lyg sutiktum kažką, kas būtų perskaitęs visas tavo mėgstamiausias knygas“, - filme sako personažas.

“I remember the first time I kissed someone whose lips were as big as mine. The feeling was very intense, like meeting someone who had read all my favorite books”, a person from the film recalls. The film unfolds through 23 real or fictional memory fragments told by a man and woman in conversation with each other and with themselves.

Akvilė Žilionytė (g. 1987 m.) 2009 metais baigė lietuvių kalbos ir literatūros bakalauro studijas Lietuvos edukologijos universitete, o 2018 m. — vaizdo režisūros magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Išleido dvi knygas: „Visi laiškai — žirafos“ ir „Duokit fraką“. Jos pirmasis trumpametražis filmas „Diena man ne“ rodytas Hamburgo, Vienos, Tiranos, Vilniaus, Rygos, Berlyno, Stambulo ir kituose tarptautiniuose filmų festivaliuose. Antrojo Akvilės filmo „Pjesė dviem rankoms“ premjera įvyko Makao tarptautiniame kino festivalyje „Sound & Image Challenge“, o naujausias filmas „Langai“ pirmą kartą parodytas Jihlavos tarptautiniame dokumentinių filmų festivalyje.

Akvilė Žilionytė (b. 1987) studied Linguistics and Literature at Lithuanian University of Educational Sciences. She has published two books. In 2018, Akvilė got her MA in Film Directing at Lithuanian Academy of Music and Theatre. Her first short documentary ‘The Daytime Is Not For Me’ premiered at Hamburg Short Film Festival 2018, and was screened in Vienna, Tirana, Vilnius, Riga, Berlin, Istanbul and other international film festivals. Her second short documentary ‘A Piece For Two Hands’ had its world premiere at the ‘Sound & Image Challenge’ International Film Festival 2018 in Macau. Akvilė’s newest documentary film ‘Windows’ premiered at the Jihlava International Documentary Film Festival.

86


PJESĖ DVIEM RANKOMS

20'

World premiere / Pasaulinė premjera: 2018 12 06 ‘Sound & Image Challenge’ International Film Festival (Macau) documentary/fiction / dokumentinis/vaidybinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Akvilė Žilionytė DOP / Operatorius Vytautas Gradeckas Script / Scenarijus Akvilė Žilionytė Editing / Montažas Vytautas Gradeckas Cast / Pagrindiniai aktoriai Marius Povilas Elijas Martynenko Jevgenija Karpikova Producer / Prodiuserė Akvilė Žilionytė Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT)

Contacts / Kontaktai Akvilė Žilionytė akvilezilionyte @gmail.com

hybrid student film

Filmography / Filmografija — The Daytime Is Not For Me / Diena man ne (2017, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — A Piece For Two Hands / Pjesė dviem rankoms (2018, short documentary/fiction / trumpametražis dokumentinis/vaidybinis) — Windows / Langai (2018, short documentary / trumpametražis dokumentinis)


FIERCE GODS Filmo herojus — obojininkas Linas. Vienos dienos siužete žiūrovas supažindinamas su jo kasdienybe, istorija ir pasaulėjauta. Kontrastas tarp sunkios vaikystės Naujininkų rajone atsiminimų ir orkestro muzikanto darbo rutinos atskleidžia jautraus, šviesaus ir nepalūžusio žmogaus portretą. Filme skambanti W. A. Mocarto operos „Idomeneo“ muzika ir spektaklio repeticijų vaizdai tarytum liudija kitokio — idealistinio ir mitologinio — pasaulio buvimą, dėl kurio verta stengtis ir kautis.

The film focuses on oboe player Linas. By spending one day with him, we get to know his daily routines, his life story, and his worldview. The contrast between memories of growing up in a rough neighborhood of Naujininkai in Vilnius and working as an orchestra musician uncovers a portrait of a sensible, bright, and unbroken person. W. A. Mozart’s music from ‘Idomeneo’, along with images from rehearsals, hint to an idealistic, even mythological world that’s worth fighting for.

Vytautas Oškinis (b. 1991 m.) mokėsi nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje groti fleita. Mokslus tęsė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kurioje 2016 m. baigė magistrantūros studijas. 2018 m. akademijoje įstojo į kino režisūros studijas.

Vytautas Oškinis (b. 1991) played the flute as his primary subject at the National M. K. Čiurlionis School of Arts. Vytautas continued flute studies at Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2018, Vytautas was invited to study Film Directing there.

88


NUOŽMŪS DIEVAI National premiere / Nacionalinė premjera: 2018 11 17 European Film Forum ‘Scanorama’ (Lithuania) documentary / dokumentinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Vytautas Oškinis DOP / Operatorius Povilas Baltinas Script / Scenarijus Vytautas Oškinis Editing / Montažas Vytautas Oškinis Povilas Baltinas Sound designer / Garso režisierius Povilas Baltinas Contacts / Kontaktai Vytautas Oškinis oskinis.v@gmail.com

17' musician opera portrait debut student film

Filmography / Filmografija — Fierce Gods / Nuožmūs dievai (2018, short documentary / trumpametražis dokumentinis)


NEST. A MOVIE ABOUT TWO PEOPLE AND TWO BIRDS Kai du krankliai neteko namų, juos priglaudė dviejų aktorių šeima. Globotiniams suteikti žmogiški vardai (Bronius ir Aura), kartu pusryčiauta ir dalintasi meile, menininkų porai jie tapo vaikais. Tačiau, vedami instinkto, išmokę skristi šie vaikai namo nebesugrįžo. Aleksą ir Aušrą kamuoja ilgesys, klausimas „kodėl?“, bet jie ir toliau gyvena savame „lizde“ laukdami, kol kas nors nutūps ieškodamas prieglobsčio.

When two birds lost their nest, two actors gave them a home. The birds were given human names (Bronius and Aura), there were shared breakfasts and lots of love, and they became like kids for this family of two artists. But these children learned to fly, and never came back home. Aleksas and Aušra are still wondering “why?” but they continue living in their own ‘nest’, waiting for someone new looking for a home.

Ričardas Matačius (g. 1982 m.) įgijo kino režisieriaus specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Ričardas režisuoja muzikinius klipus, reklamas bei trumpametražius filmus. Vaidybinis filmas „Rūsys“ (2014) — režisieriaus debiutinis ilgo metro filmas. Ričardas taip pat dirba montažo režisieriumi: žinomiausi montuoti filmai — „Duburys“ (2009), „Miegančių drugelių tvirtovė“ (2012), „Gegučių vaikai“ (2013), „Edeno sodas“ (2015).

Ričardas Matačius (b. 1982) graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre as a film director. He works as a director for music videos, commercials, and short films. His debut feature film is ‘The Cellar’ (2014). Ričardas is also an editor of Lithuanian films ‘Vortex’ (2009), ‘The Fortress Of Sleeping Butterflies’ (2012), ‘Cuckoos Children’ (2013) and ‘The Garden Of Eden’ (2015).

90


LIZDAS. FILMAS APIE DU ŽMONES IR DU PAUKŠČIUS

15'

World premiere / Pasaulinė premjera: 2018 11 24 International Short Film and Animation Festival PÖFF Shorts (Estonia) documentary / dokumentinis black and white / nespalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius Ričardas Matačius DOP / Operatorius Adomas Jablonskis Script / Scenarijus Ričardas Matačius Editing / Montažas Ričardas Matačius Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė Composer / Kompozitorius Martynas Bialobžeskis Producer / Prodiuserė Urtė Aškelovičiūtė

Production company / Gamybos kompanija Incubus Films (LT) Contacts / Kontaktai Urtė Aškelovičiūtė urte.askeloviciute @gmail.com

humans and animals family relationship

Filmography / Filmografija — Hay / Šienas (2004, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Wolf / Vilkas (2005, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Hades / Hadas (2006, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Cellar / Rūsys (2014, full length fiction / ilgametražis vaidybinis) — Nest. A Movie About Two People And Two Birds / Lizdas. Filmas apie du žmones ir du paukščius (2018, short documentary / trumpametražis dokumentinis)


THERE WILL BE MORE SPRINGS TO COME Filme pasakojama apie žmogaus laikinumą šioje žemėje, savęs ieškojimą, pasimetimą ir laiko kaitą. Egzistencijos būtis čia atskleidžiama per braškių auginimą. Daugiau nei penkerius metus filmuotoje medžiagoje gvildenama šalies politinė ir ekonominė situacija.

The film revolves around the temporariness of human life on Earth, around the search for identity, confusion, and changing time. The real existence is revealed through strawberry cultivation. The video material, the shooting of which took five years, considers political and economic issues of the country.

Neringa Starkevičiūtė (g. 1992 m.) 2016 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo vaizdo operatorės specialybę, o 2018 m. baigė vaizdo režisūros bakalauro studijas. Dokumentinis filmas ,,Pavasarių dar bus“ yra Neringos baigiamasis studijų darbas. Neringa nuo 2011 m. dirbo „Televizijos komunikacijos“ vaizdo montažo režisiere, o nuo 2018 m. — LRT plius TV laidos ,,Kultūros diena“ režisierė.

Neringa Starkevičiūtė (b. 1992) has obtained a graduate diploma of Cinematography in 2016, and got her BA in Film Directing in 2018 at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. The short documentary film ‘There Will Be More Springs’ is her graduation film. Since 2011, she worked at the company ‘Televizijos komunikacijos’ as a video editing director, and from 2018 she has been working as a TV show director at the national television.

92


PAVASARIŲ DAR BUS

27'

World premiere / Pasaulinė premjera: 2018 10 28 Ji.hlava International Documentary Film Festival (Czech Republic) documentary / dokumentinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Neringa Starkevičiūtė DOP / Operatorė Neringa Starkevičiūtė Script / Scenarijus Neringa Starkevičiūtė Editing / Montažas Neringa Starkevičiūtė Sound designer / Garso režisierė Brigita Jakonytė Composer / Kompozitorius Kristijonas Ribaitis Producer / Prodiuserė Neringa Starkevičiūtė

Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Neringa Starkevičiūtė neringalaf@gmail.com

existence agriculture financial changes student film

Filmography / Filmografija — Restoration Of The Monument Of The Convention Of Tauroggen / Tauragės konvencijos paminklo atstatymas (2012, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — In The Secret Of Gaure / Gaurės paslapty (2012, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Around The World / Aplink pasaulį (2016, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Tragedy Of Irka / Irkos tragedija (2017, short fiction based on a novel by Š. Ragana ‘Tragedy of Irka’ / trumpametražis vaidybinis filmas pagal Š .Raganos novelę „Irkos tragedija”) — There Will Be More Springs To Come / Pavasarių dar bus (2018, short documentary / trumpametražis dokumentinis)


TWO OF US Menininkų poros gyvenime keitėsi vietos, darbai, užmojai. Jiedu konkuravo, mylėjo ir nekentė, padėjo vienas kitam kurti, vėliau pavydėjo pasiektų rezultatų. Gimtajame Panevėžyje apsupti pramonės ir statybų triukšmų, Algimantas tapo Jūratės portretą ir jiedu ginčijasi dėl praeities ir dabarties, o tame ginče skleidžiasi jų santykis. Tai – netobulos meilės istorija, kurios centre — du menininkai, pasitinkantys savo gyvenimo saulėlydį.

In the life of a married couple, in which both are artists, the living spaces, works, and ambitions have changed over the years. They were competing, loving, hating, later being envious of each other’s results. Surrounded by industrial noise and thoughts about their relationship, Algimantas tries to paint Jūrates portrait for the first time in their marriage. It is an imperfect love story, in the center of which are two artists who meet the sunset of their lives.

Elena Kairytė 2013 m. baigė aukštuosius Maskvos režisūros ir scenaristų kursus, vaidybinio kino režisūros specialybę. 2018 m. įstojo studijuoti vaizdo režisūros magistro studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Aktyviai dirba su skirtingais kino projektais, šiuo metu filmuoją pirmą pilnametražį dokumentinį filmą.

Elena Kairytė graduated the High Courses of Scriptwriters and Film Directors in Moscow, in 2013, with the specialty of Film Directing. In 2018, she started her MA studies in Film Directing at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. Elena is currently working on her first full-length documentary.

94


MUDU ABUDU

To be released / Išleidimo data: 2019 spring / pavasaris documentary / dokumentinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Elena Kairytė DOP / Operatorius Vytautas Plukas Script / Scenarijus Elena Kairytė Editing / Montažas Silvija Vilkaitė Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė Producer / Prodiuserė Rūta Jekentaitė Production company / Gamybos kompanija Baltic Productions (LT)

12' romance artists relationship

Contacts / Kontaktai Filmography / Filmografija Rūta Jekentaitė — My Beloved Grandfather And Grandmother / ruta@strictlyproduction.com Mano mieli senelis ir senelė (2013, short film documentary / trumpametražis dokumentinis) — Veni Vidi Vici (2013, short-cut feature film / trumpametražis vaidybinis filmas) — Two Of Us / Mudu abudu (2019, short documentary / trumpametražis dokumentinis)


WINDOWS Per pastaruosius septynerius metus gyvenau penkiose šalyse, septyniuose miestuose, šešiolikoje namų. Šiandien turiu tris dienas išsikraustyti iš savo šešioliktų namų, pakuoju daiktus ir pro savąjį langą matau 215 langų. Languose — poros, vienišiai, mes, jie ir jūs. Vieni miega, vaikščioja, skaito, kiti įsikrausto ir išsikrausto. Filmuoju juos tam, kad nepamirščiau.

In the last seven years, I lived in five countries, seven cities, and 16 houses. Now, I have three days to pack my things and leave my 16th home, seeing 215 windows from my room. Through these windows, I see immigrants, couples, everyone. Some read, play, sleep, learn to walk the balance beam, come in, go out. I am filming them to not forget them.

Akvilė Žilionytė (g. 1987 m.) 2009 metais baigė lietuvių kalbos ir literatūros bakalauro studijas Lietuvos edukologijos universitete, o 2018 m. — vaizdo režisūros magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Išleido dvi knygas: „Visi laiškai — žirafos“ ir „Duokit fraką“. Jos pirmasis trumpametražis filmas „Diena man ne“ rodytas Hamburgo, Vienos, Tiranos, Vilniaus, Rygos, Berlyno, Stambulo ir kituose tarptautiniuose filmų festivaliuose. Antrojo Akvilės filmo „Pjesė dviem rankoms“ premjera įvyko Makao tarptautiniame kino festivalyje „Sound & Image Challenge“, o naujausias filmas „Langai“ pirmą kartą parodytas Jihlavos tarptautiniame dokumentinių filmų festivalyje.

Akvilė Žilionytė (b. 1987) studied Linguistics and Literature at Lithuanian University of Educational Sciences. She has published two books. In 2018, Akvilė got her MA in Film Directing at Lithuanian Academy of Music and Theatre. Her first short documentary ‘The Daytime Is Not For Me’ premiered at Hamburg Short Film Festival 2018, and was screened in Vienna, Tirana, Vilnius, Riga, Berlin, Istanbul and other international film festivals. Her second short documentary ‘A Piece For Two Hands’ had its world premiere at the ‘Sound & Image Challenge’ International Film Festival 2018 in Macau. Akvilė’s newest documentary film ‘Windows’ premiered at the Ji.hlava International Documentary Film Festival.

96


LANGAI

World premiere / Pasaulinė premjera: 2018 10 27 Ji.hlava International Documentary Film Festival (Czech Republic) documentary / dokumentinis color / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė Akvilė Žilionytė DOP / Operatorius Vytautas Gradeckas Script / Scenarijus Akvilė Žilionytė Christopher Thomson Editing / Montažas Vytautas Gradeckas Voice by / Įgarsino Severija Janušauskaitė Marius Povilas Elijas Martynenko Producer / Prodiuserė Akvilė Žilionytė

Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Akvilė Žilionytė akvilezilionyte @gmail.com

21' hybrid poetic student film

Filmography / Filmografija — The Daytime Is Not For Me / Diena man ne (2017, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — A Piece For Two Hands / Pjesė dviem rankoms (2018, short documentary/fiction / trumpametražis dokumentinis/vaidybinis) — Windows / Langai (2018, short documentary / trumpametražis dokumentinis)


LITHUANIAN EVENTS FOR SHORT FILMS Vilnius International Film Festival ‘Kino Pavasaris’ / Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ 2019 March 21 - April 4 / kovo 21 - balandžio 4 vida@kinopavasaris.lt www.kinopavasaris.lt Animation and Videogames Festival ‘BLON’ / Animacijos ir video žaidimų festivalis „BLON“ 2019 April / balandis laura@blon.lt www.blon.lt International Film Festival ‘Baltijos banga’ / Tarptautinis kino festivalis „Baltijos banga“ 2019 August / rugpjūtis info@baltijosbanga.lt www.baltijosbanga.lt

International Vilnius Film Festival for Children and Youth / Tarptautinis Vilniaus vaikų ir jaunimo filmų festivalis 2019 October / spalis lina.uzkuraityte@gmail.com www.kidsfestival.lt Kaunas International Film Festival / Tarptautinis Kauno kino festivalis 2019 October - November / spalis - lapkritis info@kinofestivalis.lt www.kinofestivalis.lt International Animation Film Festival ‘Tindirindis’ / Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis“ 2019 November / lapkritis tindirindis_festival@yahoo.com www.tindirindis.lt European Film Forum ‘Scanorama’ / Europos šalių kino forumas „Scanorama“ 2019 November / lapkritis info@kino.lt www.scanorama.lt

Go Debut European Film Festival / Europos kino festivalis „Go Debut“

International Women Film Festival ‘ŠERŠĖLIAFAM’ / Tarptautinis moterų filmų festivalis „ŠERŠĖLIAFAM“

2019 September / rugsėjis program@godebutfest.lt www.godebutfest.lt

2019 February / vasaris serseliafam@kinopasaka.lt www.serseliafam.wordpress.com

Short Film Project Event ‘Baltic Pitching Forum’/ Baltijos šalių trumpametražių filmų projektų pristatymo forumas „Baltic Pitching Forum“

Lithuanian International Short Film Day / Tarptautinė trumpametražių filmų diena Lietuvoje

2019 October 11-12 / spalio 11-12 bpf@filmshorts.lt www.bpf.lt

2019 December 21 / gruodžio 21 office@filmshorts.lt www.lithuanianshorts.com

International Human Rights Documentary Film Festival ‘Inconvenient Films’ / Tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“

Vilnius International Short Film Festival / Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis

2019 October / spalis gediminas@nepatoguskinas.lt www.nepatoguskinas.lt

2020 January 18-20 / sausio 18-20 office@filmshorts.lt www.filmshorts.lt


LITHUANIAN FILM SCHOOLS Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija migle.levickiene@lmta.lt jurga.gluskiniene@lmta.lt www.lmta.lt Vilnius Academy of Arts / Vilniaus dailÄ—s akademija studijos@vda.lt www.vda.lt


Head of LITHUANIAN SHORTS / LITHUANIAN SHORTS vadovė Rimantė Daugėlaitė-Cegelskienė info@filmshorts.lt Managing Director / Vykdančioji vadovė Marija Razgutė marija@filmshorts.lt Project Coordinator / Projekto koordinatorė Gabrielė Cegialytė office@filmshorts.lt Graphic Design / Grafinis dizainas Indrė Klimaitė www.klimaiteklimaite.com Supported by / Katalogo leidybą remia Lithuanian Film Centre www.lkc.lt

Printing House / Spaustuvė www.petroofsetas.lt


LITHUANIAN SHORTS

LITHUANIAN SHORT FILM AGENCY MENŲ SPAUSTUVĖ, ŠILTADARŽIO STR. 6 01124, VILNIUS LITHUANIA OFFICE@FILMSHORTS.LT +370 601 078 02 WWW.LITHUANIANSHORTS.COM


The publication is based on the information provided by the filmmakers. All rights reserved. Not for commercial use. Not for sale. The vimeo link contains a preview compilation of selected short films accompanying the Lithuanian Shorts 2018-2019 catalogue. The purpose of the compilation is to supply additional visual information to the printed material and improve a service provided to all those involved in the film industry, including film institutes, buyers, distributors, festival scouts and programme curators.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.