Lithuanian Shorts 2017-2018

Page 1

2 0 1 7 2 0 1 82 0 1 7 2 0 1 8S T F T E

AV E S IME OR HE XITS AV E S TIME FOR THE COME B AC KLITHUANIAN SHORTS 2017-- 2018 ANIMATION AFTER DEATH, BEFORE HELL / PO MIRTIES, PRIEŠ PRAGARĄ 18 LAST STOP IS THE MOON / PASKUTINĖ STOTELĖ MĖNULIS 20 MR. NIGHT HAS A DAY OFF / PONO NAKTIES LAISVADIENIS 22 MY BIRTH / GIMIMAS 24 RUNNING LIGHTS / KAUKAI 26 SNOW SHELTER / SNIEGO PASTOGĖ 28 THE JUGGLER / ŽONGLIERIUS 30 THE LITTLE BOAT / LAIVELIS 32 FICTION BY THE POOL / PIRTIS 36 CAUCASUS / KAUKAZAS 38 ELECTRIC SHEEP DON’T LET ME SLEEP / ELEKTRINĖS AVYS, NELEISKIT MAN MIEGOT 40 GOLDEN MINUTES / AUKSINĖS MINUTĖS 42 LAST DAY OF SCHOOL / PASKUTINIS SKAMBUTIS 44 MOBIUS BOND / MOBIJAUS JUOSTA 46 ROOMMATES / KAMBARIOKAI 48 SIGIS / SIGIS 50 SNAKE / GYVATĖ 52 SYNDROMES OF MIMICRY / MIMIKRIJA IR JOS SINDROMAI 54 THE LAST DAY / PASKUTINĖ DIENA 56 THE MOTHER’S DAY / MOTINOS DIENA 58 THE SNIPER / SNAIPERIS 60 WATCHKEEPING / BUDĖJIMAS 62 WHERE THINGS, WHERE PEOPLE DISAPPEAR / KUR DINGSTA DAIKTAI, KUR DINGSTA ŽMONĖS 64 YANA / YANA 66


DOCUMENTARY BEFORE NOW / TADA 70 REMEMBER, THOU ART CLAY / ATMINK, IŠ MOLIO ESI 72 THE DAYTIME IS NOT FOR ME / DIENA MAN NE 74 TOO GOOD FOR HOLLYWOOD / HOLIVUDAS PASIŪLĖ PER MAŽAI 76 COMING SOON MILKSHAKE BAR / PIENO BARAS 80 NEST. A MOVIE ABOUT TWO PEOPLE AND TWO BIRDS / LIZDAS. FILMAS APIE DU ŽMONES IR DU PAUKŠČIUS 82 THE OLD MAN / SENIS 84


LITHUANIAN SHORTS 2017--2018 DIRECTORS AKVILĖ ŽILIONYTĖ 74 ANASTASIJA PIROŽENKO 54 BIRUTĖ SODEIKAITĖ 20 DAVID HEINEMANN 72 EGLĖ MAMENIŠKYTĖ 24 ELENA ROŽUKAITĖ 84 ELVINA NEVARDAUSKAITĖ 72 EMILIJA RIVIERE 46 GABRIELĖ URBONAITĖ 44 GEDIMINAS ŠIAULYS 26 GIEDRĖ NARUŠYTĖ BOOTS 32 IGNAS MEILŪNAS 22 JORĖ JANAVIČIŪTĖ 64 JUSTAS RAMANAUSKAS 60 KAMILĖ MILAŠIŪTĖ 58 KAROLIS KAUPINIS 62 KLAUDIJA MATVEJEVAITĖ 56 LAURYNAS BAREIŠA 36, 38 MIGLĖ KRIŽINAUSKAITĖ-BERNOTIENĖ 70 RIČARDAS MATAČIUS 82 RIMANTAS OIČENKA 76 ROBERTAS NEVECKA 28 SAULĖ BLIUVAITĖ 66 SKIRMANTA JAKAITĖ 30 TITAS LAUCIUS 48, 52 TOMAS GVOZDAS 50 TOMAS RAMANAUSKAS 18 URTĖ OETTINGER 80 VILIUS SURVILA 40


LITHUANIAN SHORTS 2017-- 2018 PRODUCTION COMPANIES AFTERSCHOOL 36, 38, 48, 52 ART SHOT 18, 20, 30, 80 ARTBOX 60 AUDIOVISUAL ARTS INDUSTRY INCUBATOR (AMII) 70 BALTIC PRODUCTIONS 42 BROKEN ISLAND FILMS 72 ERA FILM 32 FILM JAM 50 INCUBUS FILMS 82 LITHUANIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE 48, 52, 56, 64, 66, 74, 84 MENO AVILYS 28 M-FILMS 58, 62 PETPUNK 26 PILOU FILMS 44 STUDIJA KINEMA 76 TREMORA 44, 46 VIKTORIA FILMS 42 VILNIUS ACADEMY OF ARTS 24 VILNIUS COLLEGE OF TECHNOLOGIES AND DESIGN 40

10


Lithuanian Shorts 2017--2018 katalogas suteikia galimybę pažvelgti, kaip įvairiai trumpo metro formatą pasitelkė Lietuvos kino kūrėjai savo mintims ir vizijoms atskleisti. Tai ir pasaulinį pripažinimą pelnę menininkai, ir nauji vardai bei talentai. Daugelis režisūros studijas baigė Lietuvoje, kiti mokėsi užsienyje, o dalis jų į kiną pasuko iš visai kitų sričių. Tradiciškai kataloge pateikiami animaciniai, vaidybiniai ir dokumentiniai filmai. Džiugu, kad šeštasis trumpametražių filmų katalogas yra pats gausiausias, jame -- virš 30 naujausių lietuvių kūrėjų darbų. Saviti, drąsūs, mistiški, nuotaikingi, ambicingi filmai nagrinėja šiuolaikinės visuomenės socialines ir politines problemas, reaguoja į besikeičiančio pasaulio iššūkius, bando atsakyti į klausimus kas ” mes esame?“ ir kur link žen” giame?“ Kino kūrėjai įkvėpimo semiasi tiek iš aukštosios, tiek iš populiariosios kultūrų, siekia paneigti įsigalėjusius stereotipus ir nuostatas, juokauja, išbando žiūrovo budrumą. Pasakojamos kasdienės ir neįprastos istorijos dažniausiai kalba itin universaliomis temomis. Sidabrinę gervę pelnęs, Kino pavasario žiūroviškiausiu pripažintas, daugiau nei penkiasdešimt

Welcome to Lithuanian Shorts 2017--2018! This is your chance to look at the myriad of ways Lithuanian filmmakers have utilized the short film format to express their ideas. Some of them are world-renowned artists and some are new talents. Most of them studied filmmaking in Lithuania, others studied abroad, and a part of them came to cinema from different fields altogether. As usual, the catalogue presents animation, fiction and documentary films. We are happy to say that the sixth short film catalogue is the largest so far, with over 30 works made in 2017--2018. Original, bold, mysterious, fun, and ambitious films deal with the social and political issues of modern society, react to the challenges of the changing world, try to answer the questions “who are we?” and “where are we headed to?” Drawing inspiration from both pop and high culture, they seek to bust old stereotypes and prejudices, make jokes, test the audience’s alertness. Their stories, ordinary and not, usually speak of highly universal subjects. One of the most successful Lithuanian short films from the last year is Running Lights by Gediminas Šiaulys. The winner


kino festivalių aplankęs režisieriaus Gedimino Šiaulio animacinis filmas Kaukai -- vienas sėkmingiausių praėjusių metų lietuviškų trumpametražių filmų. Nepaprastai vizuali istorija pasakoja apie nenutrūkstamą gyvybės pradžios ir pabaigos stebuklą. Panašias temas, tik visiškai kitu stiliumi ir prieiga, analizuoja daugelis katalogo animacinių filmų -- Tomo Ramanausko debiutas Po mirties, prieš pragarą, Birutės Sodeikaitės Paskutinė stotelė -- Mėnulis, Roberto Neveckos Sniego pastogė, Skirmantos Jakaitės Žonglierius, Giedrės Narušytės Boots Laivelis, Eglės Mameniškytės Gimimas ir daugiau nei pusšimtyje kino festivalių žiūrovus džiuginęs Igno Meilūno Pono Nakties laisvadienis. Visi katalogo režisieriai ieško savitos kinematografinės kalbos, ne vieną jų jau galima atpažinti iš išskirtinio braižo. Savo akies aštrumą pasitikrinti galėsite žiūrėdami į Lauryno Bareišos ir Tito Lauciaus kūrybą -- šiais metais menininkai pristato po du trumpuosius filmus. Pirtis, pristatytas Venecijos kino festivalyje, ir Kaukazas -- kasdienės istorijos, itin realistiški personažai ir dėmesys detalėms Lauryno Bareišos režisūroje. Ironiškas žvilgsnis ir puikūs scenarijai atsiskleidžia Tito Lauciaus Kambariokuose ir Gyvatėje. Prasmės paieškos, santykis su pasauliu, susidūrimas su proble12

of the Silver Crane (Sidabrinė gervė) prize, Kino Pavasaris Audience Choice Award, the film has visited more than 50 film festivals all around the world. It’s an incredibly visual story of a never-ending cycle of life and death. Similar topics, yet completely different styles and approaches can be found in most of the catalogue’s animation films: After Death, Before Hell by Tomas Ramanauskas, Last Stop Is the Moon by Birutė Sodeikaitė, Snow Shelter by Robertas Nevecka, The Juggler by Skirmantė Jakaitė, The Little Boat by Giedrė Narušytė Boots, My Birth by Eglė Mameniškytė, and Mr. Night Has a Day Off by Ignas Meilūnas. Every director in the catalogue is in search of an original cinematic language. A number of them already have a distinctive style. To test the sharpness of your eyes, make sure you watch the films of Laurynas Bareiša and Titas Laucius, each of whom has two new films this year. Bareiša’s By The Pool, presented at the Venice Film Festival, and Caucasus are everyday stories with highly believable characters and great attention to detail. Titas Laucius’ Roomates and Snake are exceptional for their irony and great writing. Fiction films by the young authors are all about searching for meaning, relationship with the world, facing the problems.


momis -- jaunosios kartos kūrėjų vaidybinių filmų centre. Kataloge išvysite šiemet Sidabrinę gervę laimėjusios Kamilės Milašiūtės (Motinos diena), Karolio Kaupinio (Budėjimas), Gabrielės Urbonaitės (Paskutinis skambutis), Saulės Bliuvaitės (Yana), Tomo Gvozdo (Sigis), Justo Ramanausko (Snaiperis), Jorės Janavičiūtės (Kur dingsta daiktai, kur dingsta žmonės), Emilijos Rivière (Mobijaus juosta) ir debiutuojančių Klaudijos Matvejevaitės (Paskutinė diena) bei Sauliaus Baradinsko (Auksinės minutės) vaidybinius filmus. Režisieriai Anastasija Piroženko (Mimikrija ir jos sindromai) ir Vilius Survila (Elektrinės avys, neleiskit man miegot) pristato drąsius eksperimentinius filmus. Dokumentika jautriai ir pagarbiai fiksuoja trumpas žmonių gyvenimo atkarpas: dialogą tarp sesių (Diena man ne, rež. Akvilė Žilionytė), mamos ir dukros (Tada, rež. Miglė Križinauskaitė-Bernotienė), vieną kino mylėtojo dieną (Holivudas pasiūlė per mažai, rež. Rimantas Oičenka), seniausio plytų fabriko darbą (Atmink, iš molio esi, rež. Elvina Nevardauskaitė, Davidas Heinemannas). Trumpai -- kviečiame atrasti žingeidų, originalų, perspektyvų, įkvepiantį trumpametražį kiną kataloge Lithuanian Shorts 2017-2018.

Presented in the catalogue are this year’s Silver Crane winner The Mother’s Day by Kamilė Milašiūtė, Watchkeeping by Karolis Kaupinis, Last Day of School by Gabrielė Urbonaitė, Yana by Saulė Bliuvaitė, Sigis by Tomas Gvozdas, The Sniper by Justas Ramanauskas, Where Things, Where People Disappear by Jorė Janavičiūtė, Mobius Bond by Emilija Rivière, as well as debut films by Klaudija Matvejevaitė (The Last Day) and Saulius Baradinskas (Golden Minutes). Directors Anastasija Piroženko (Syndromes of Mimicry) and Vilius Survila (Electric Sheep Don’t Let Me Sleep) present their valiant experimental films. Snippets of people’s lives are carefully and ethically captured in documentary films: a dialogue between sisters (The Daytime Is Not For Me, dir. Akvilė Žilionytė), mother and daughter (Before Now, dir. Miglė Križinauskaitė-Bernotienė), one day in film lover’s life (Too Good For Hollywood, dir. Rimantas Oičenka), operation of an oldest brick factory (Remember, Thou Art Clay, dir. Elvina Nevardauskaitė, David Heinemann). To put it short, check out the curious, original, promising and inspiring short films in the Lithuanian Shorts 2017-- 2018 catalogue.


14


S H O RT S

,ANIMATION


PO MIRTIES, PRIEŠ PRAGARĄ

2017 animation / animacinis colour / spalvotas English / anglų kalba Lithuanian subtitles / lietuviški subtitrai Lithuania / Lietuva

Tikrais įvykiais paremta tragikomiška istorija apie apgailėtiną banditą, kuris savo gyvenimą pradeda tik miręs.

A true story of the most unfortunate criminal ever to walk the Earth, who starts living his life only after he dies.

10' 18


Tomas Ramanauskas visą savo gyvenimą užsiima kūrybine veikla: jis yra knygos apie kūrybiškumą Žmogus, kuris žinojo viską“ autorius; jaunimo ” žurnalo Pravda“ redaktorius ir leidėjas; MTV ” ” Baltic“ kūrybos vadovas; DJ ir muzikos prodiuseris; vienas iš kino teatro Pasaka“ įkūrėjų; idėjų ” agentūros New!“ kūrybos direktorius bei vienas ” įkūrėjų. Po mirties, prieš pragarą“ -- debiutinis ” Tomo filmas.

Tomas Ramanauskas spent his whole life in the creative fields: he is a publisher of a book about creative inspirations “Man Who Knew It All”; an editor and publisher of a youth magazine “Pravda”; creative director of MTV Baltic; DJ and music producer; a co-founder of art-house cinema theatre “Pasaka”; a creative director and cofounder of an ideas agency “New!”. “After Death, Before Hell” is Tomas’ debut film.

Director / Režisierius Tomas Ramanauaskas Script / Scenarijus Tomas Ramanauskas Editing / Montažas Skirmanta Jakaitė, Tomas Ramanauskas Sound designers / Garso režisieriai Manfredas Bajelis, Vytautas Rasimavičius Composers / Kompozitoriai Manfredas Bajelis, Vytautas Rasimavičius

Filmography / Filmografija — After Death, Before Hell / Po mirties, prieš pragarą (2017, short animation / trumpametražis animacinis)

Voice by / Įgarsino Glenn Wrage Producer / Prodiuserė Agnė Adomėnė Production company / Gamybos kompanija Art shot (LT) Contacts / Kontaktai Agnė Adomėnė agne@artshot.lt


PASKUTINĖ STOTELĖ MĖNULIS

2017 animation /animacinis colour / spalvotas English / anglų kalba Lithuanian subtitles / lietuviški subtitrai Poland, Lithuania / Lenkija, Lietuva

Istorija apie mergaitę, kuri savo vaizduotėje bando susitaikyti su ją užklupusia liga. Mergaitės fantazijose heroję bei ligą įkūnijantys Vienaragis ir Liūtas keliauja per skirtingas ligos priėmimo stadijas.

A story of a girl who is trying to deal with her illness. Imagining the illness as a Lion and herself as a Unicorn she goes through the different stages of acceptance.

9' 20


Birutė Sodeikaitė -- lėlių animacijos režisierė, lėlių bei scenografijos dailininkė, animatorė. Mokslus baigė Bornmuto universitete, Didžiojoje Britanijoje. Darbo patirties įgijo didžiosiose Europos lėlių animacijos studijose -- Aardman“ ” (Didžioji Britanija), Nukufilm“ (Estija), Se-Ma” ” For“ (Lenkija). Paskutinė stotelė -- Mėnulis“ ” -- debiutinis režisierės filmas. Šiuo metu ji kuria naują lėlinės animacijos filmą Elena“. ”

Birutė Sodeikaitė - puppet animation director, puppet and scenography artist, animator. She is an alumni of The Arts University Bournemouth (UK) with the animation practice at the greatest puppet animation studios in Europe: Aardman (UK), Nukufilm (Estonia), Se-Ma-For (Poland). “Last Stop Is the Moon” is her debut film as a director. Currently she is developing her second short puppet animation film “Elena”.

Director / Režisierė Birutė Sodeikaitė Cinematography / Operatorius Emil Kalus Script / Scenarijus Birutė Sodeikaitė, Elžbieta Chowaniec, Anna Stanˊ ko, Monika Framczak-Zmarz, Mateusz Moczulski Editing / Montažas Mikas Žukauskas Sound designer / Garso režisierė Monika Kosmauskaitė Composer / Kompozitorius Ramūnas Motiekaitis

Filmography / Filmografija — When the Tree Grows / Kai auga medis (2013, puppet animation / lėlinė animacija, graduation film / studijų baigiamasis darbas) — Last Stop Is the Moon / Paskutinė stotelė – Mėnulis (2017, short animation / trumpametražis animacinis)

Voice by / Įgarsino Birutė Sodeikaitė Producers / Prodiuseriai Justyna Rucinˊska, Wojtek Leszczynˊ ski, Anna Mroczek, Agnė Adomėnė Production companies / Gamybos kompanijos Likaon (PL), Art shot (LT) Contacts / Kontaktai Agnė Adomėnė agne@artshot.lt


PONO NAKTIES LAISVADIENIS

2017 animation / animacinis colour / spalvotas no dialogue / be dialogo Lithuania / Lietuva

Išėjęs pasivaikščioti saulėtą vasaros dieną, ponas Naktis liko nemaloniai nustebintas. Viskas aplinkui šviesu ir ryšku, o jis prie to nepratęs.

Why is the night changing the day? When you don’t like something, you change it.

2' 22


Ignas Meilūnas gimė 1985 m. Vilniuje. Nuo 2010-ųjų dirbo 3D ir stop kadro animatoriumi. Jo debiutinis animacinis / vaidybinis filmas Miškas“ (2015) buvo apdovanotas Sidabrine ” ” gerve“ kaip geriausias 2015 m. lietuviškas animacinis filmas. Šiuo metu Ignas dirba animacijos režisieriumi ir animatoriumi.

Ignas Meilūnas was bron in 1985 in Vilnius, Lithuania. Since 2010 worked as 3D and stop- motion animator for films, games and TV adds. Debut short animation / fiction film “Woods” (2015) won Lithuanian Film Academy award for best animation film of the year 2015. Now he works as freelance animation director and animator.

Director / Režisierius Ignas Meilūnas Cinematography / Operatorius Ignas Meilūnas Script / Scenarijus Ignas Meilūnas Editing / Montažas Ignas Meilūnas

Filmography / Filmografija — Woods / Miškas (2015, short animated fiction / trumpametražis animuotas vaidybinis) — Mr. Night Has a Day Off / Pono Nakties laisvadienis (2017, short animation / trumpametražis animacinis)

Sound designer / Garso režisierius Kipras Dominas Composer / Kompozitorius Marius Meilūnas Producer / Prodiuseris Ignas Meilūnas Contacts / Kontaktai Ignas Meilūnas ignas.meilunas@gmail.com


GIMIMAS

2017 animation / animacinis colour / spalvotas no dialogue / be dialogo Lithuania / Lietuva

Gimimas“ -- tai filmas apie miško, “My Birth” is a confrontation with ”jo tankmės ir visko, kas slepiasi the fear of nocturnal forests, its joje, baimę. To, kas nematoma, dwellers and deep darkness. tačiau stipriai juntama.

3' 24


Eglė Mameniškytė (g. 1996) 2014 m. baigė Skalvijos“ kino akademiją; nuo 2015 m. studi” juoja animaciją Vilniaus dailės akademijoje.

Lithuanian born director, animator and illustrator Eglė Mameniškytė finished Skalvija Film Academy in 2014, where she started to make short films. Since 2015 she is studying animation in Vilnius Academy of Arts.

Director / Režisierė Eglė Mameniškytė Cinematography / Operatorius Klementas Leonas Davidavičius Script / Scenarijus Eglė Mameniškytė Editing / Montažas Eglė Mameniškytė Sound designer / Garso režisierė Dominyka Adomaitytė

Filmography / Filmografija — My Birth / Gimimas (2017, short animation / trumpametražis animacinis)

Composer / Kompozitorė Dominyka Adomaitytė Producer / Prodiuserė Eglė Mameniškytė Production company / Gamybos kompanija Vilnius Academy of Arts (LT) Contacts / Kontaktai Eglė Mameniškytė sleepy.egle@gmail.com


KAUKAI

2017 animation / animacinis colour / spalvotas no dialogue / be dialogo Lithuania, India, Finland / Lietuva, Indija, Suomija

Tai istorija apie niekada nenutrūkstantį gyvybės stebuklą. Nelaiminga kiškio žūtis tampa nepaprastu išgyvenimu jį radusiems ir smėlio dėžėje palaidojusiems vaikams. Jo gyvybė pasibaigia ištirpdama aplinkoje ir įsikūnydama naujai užgimstančiuose augaluose ir sutvėrimuose.

The unfortunate death of a wild rabbit turns into a remarkable experience for children who find his body and bury it in a sand box. Dozens of magical creatures start leaving him and merge with nature.

11' 26


Gediminas Šiaulys yra ne tik animacinių filmų režisierius bei vizualaus turinio kūrėjas, jis -vienas iš PetPunk“ studijos įkūrėjų. Daugiau” sia dėmesio režisierius skiria animacijai, apčiuopiamam menui bei įvairiems eksperimentams šiose srityse. Tai lemia autentiškumą jo kūrinių, kurie yra ir vizualiai bei estetiškai išskirtiniai, ir labai subtilūs. Animacinis filmas Kaukai“ apkeliavo daugybę kino festivalių ” visame pasaulyje, o 2017 m. buvo apdovanotas Sidabrine gerve“ kaip geriausias lietuviškas ” animacinis filmas.

Gediminas Šiaulys is an animation director, visual artist and a co- founder of a studio PetPunk (Vilnius, Lithuania). The artist’s primary areas of interest lie in animation, tactile crafts and various experiments within these fields. This leads to authentic work that is visually and aesthetically challenging, yet peculiarly subtle. His animation “Running Lights” won Lithuanian Film Academy award for best animation film of the year 2017. The film was screened and awarded at many international film festivals.

Director / Režisierius Gediminas Šiaulys Script / Scenarijus Gediminas Šiaulys, Andrius Kirvela Editing / Montažas Gediminas Šiaulys Sound designers / Garso režisieriai „Fusedmarc“, Eglė Sirvydytė, Jurga Šeduikytė, „Mixtape Club“ Composers / Kompozitoriai „Fusedmarc“, Eglė Sirvydytė,

Filmography / Filmografija — Giant / Milžinas (2007, short animation / trumpametražis animacinis) — The Magnificent Town of Vilnius / Didingas miestas Vilnius (2008, short / trumpametražis) — Woos / Woos (2008, short animation / trumpametražis animacinis) — Legends / Legendos (2009, short animation / trumpametražis animacinis) — Concerned Kittens / Susirūpinę kačiukai (2012, animated mini-series / animacinis mini serialas) — Climate Change - Negotiations / Klimato kaita - derybos (2012, short animation / trumpametražis animacinis) — Running Lights / Kaukai (2017, short animation / trumpametražis animacinis)

Jurga Šeduikytė, „Mixtape Club“ Voice by / Įgarsino Jurga Šeduikytė, Ursula Šiaulytė, Adas Bareikis Producer / Prodiuserė Miglė Pelakauskė Production company / Gamybos kompanija PetPunk (LT) Contacts / Kontaktai Miglė Pelakauskė migle@petpunk.com


SNIEGO PASTOGĖ

2018 animation / animacinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Atšiauri žiema karo suniokotame šių dienų Vilniuje. Po sprogimų praėjo keleri metai, miestas pamažu atstatomas. Trisdešimtmetis Kostas gyvena apleistame bute kartu su būriu nepažįstamųjų. Jis grumiasi ir dėl išgyvenimo, ir dėl truputėlio komforto šioje niūrioje aplinkoje. Vieną naktį Kostas vos nesudegina buto norėdamas pamiegoti šilčiau. Kambariokai pradeda jo nekęsti, todėl Kostas turi susirasti kitą pastogę.

Freezing winter in a war devastated nowadays Vilnius. Several years passed after destruction, the city slowly rebuilds. A thirtyyear-old guy is living in a squatted apartment with a group of strangers. He struggles to survive and also to find a little more comfort in this rough setting. One night he nearly burns the flat down wanting to sleep warmer. His roommates start hating him, so the guy has to find another shelter.

17'

28


Robertas Nevecka (g. 1984) piešti pradėjo dar vaikystėje. Jis studijavo informatiką, tačiau perstojo į vaizdo režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Studijų metais rašė scenarijus, režisavo roko operas, kūrė joms scenografiją. Robertas yra grafikos dizaineris, iliustratorius, animatorius, kuria trumpametražius filmus, muzikinius klipus, koncertų vizualizacijas.

Robertas Nevecka (b. 1984) is a self-taught animator and illustrator. Robertas has a BA degree in film directing from Lithuanian Academy of Music and Theatre. He worked with a number of local and international animation projects (for brands such as MTV, Rykodisc, Lionsgate, Deviantart, etc.). His live-action short films had success in film festivals. “Snow Shelter” is his first animated short film.

Director / Režisierius Robertas Nevecka Cinematography / Operatorius Vytautas Plukas Script / Scenarijus Robertas Nevecka Editing / Montažas Robertas Nevecka Sound designer / Garso režisierius Julius Grigelionis Composer / Kompozitorius Domas Strupinskas Cast / Pagrindiniai aktoriai Justas Tertelis, Juozas Budraitis

Filmography / Filmografija — Kuleshovas / Kulešovas (2007, short experimental / trumpametražis eksperimentinis) — A Film about Filming Horses / Filmas apie filmą apie arklius (2011, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Street Artist / Gatvės artistas (2011, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Curonian Twitch / Kuršių trūkčiojimai (2012, short fiction / trumpametražis vaidybinis) —The Bandit / Banditas (2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Bomb / Bomba (2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Jungle / Džiunglės (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Snow Shelter / Sniego pastogė (2018, short animation / trumpametražis animacinis)

Producer / Prodiuserė Giedrė Burokaitė Production company / Gamybos kompanija Meno avilys (LT) Contacts / Kontaktai Giedrė Burokaitė giedre@menoavilys.org


ŽONGLIERIUS

2018 animation / animacinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Nesibaigiančioje dulkių audroje stovi aukštas namas. Jame gyvena žonglierius vardu Albertas. Mėgstamiausias jo užsiėmimas -žongliruoti trupiniais, dulkelėmis, labai mažais dalykėliais, sunkiai pastebimais ir beveik nejuntamais. Tuomet -- ir tik tuomet -- jis girdi negirdimus kosmoso garsus ir jaučia, jog pats yra kažko dalis.

We live in the same house, but in different apartments, jobs, situations, beliefs, visions; each one in our own compartment, fooling ourselves that the world is one and that it exists. Although sometimes it seems that the incomprehensible thread has almost been caught, and I am on a verge of understanding.

10' 30


Skirmanta Jakaitė (g. 1969) -- Vilniaus dailės akademijoje animacijos studijas baigusi Lietuvos režisierė ir animatorė. Žonglierius“ bus ” trečiasis jos režisuotas filmas. Ankstesni filmai taip pat buvo sukurti naudojant 2D animacijos techniką. Baigiamasis Skirmantos darbas Galim ” susitikti, galim nesusitikti“ buvo parodytas daugelyje pripažintų tarptautinių kino festivalių, tokių kaip Otavos tarpautinis kino festivalis (Kanada), Hirošimos tarptautinis animacijos festivalis (Japonija), Klermono-Ferano tarptautinis trumpametražių filmų festivalis (Prancūzija), Melburno tarptautinis animacijos festivalis (Australija). Jos debiutinis filmas Neeuklidinė ” geomterija“ (režisuotas kartu su Solveiga Masteikaite) buvo apdovanotas pasaulinės žiuri prizu 60-jame Oberhauzeno trumpametražių filmų festivalyje ir laimėjo specialų tarptautinės žiuri prizą Hirošimos animacijos festivalyje. Taip pat pelnė Sidabrinę gervę“ kaip geriausias 2014 m. ” lietuviškas animacinis filmas.

Skirmanta Jakaitė (b. 1969) is a director and animator with BA in Animation at Vilnius Academy of Art and experience in animation production since 1989. “The Juggler” will be her third directed short animated film. Her previous films were also made using the technique of 2D drawn animation. Skirmanta’s graduation film “We May Meet, We May Not” was screened at many acclaimed international film festivals including Ottawa International Animation Festival, Hiroshima International Animation Festival, Clermont-Ferrand International Short Film Festival, Stuttgart Festival of Animated Film, Melbourne International Animation Festival. Her debut film “NonEuclidean Geometry” (co-directed with Solveiga Masteikaitė) was awarded with Ecumenical Jury Prize at 60th Short Film Festival Oberhausen and received Special International Jury Prize at Hiroshima International Animation Festival as well as The Lithuanian Film Academy award for The Best Lithuanian Animation Film of 2014.

Director / Režisierė Skirmanta Jakaitė Script / Scenarijus Skirmanta Jakaitė Editing / Montažas Skirmanta Jakaitė

Filmography / Filmografija — We May Meet, We May Not / Galim susitikti, galim nesusitikti (2011, short animation / trumpametražis animacinis) — Non-Euclidean Geometry / Neeuklidinė geometrija (2013, short animation / trumpametražis animacinis) — The Juggler / Žonglierius (2018, short animation / trumpametražis animacinis)

Producer / Prodiuserė Agnė Adomėnė Production company / Gamybos kompanija Art shot (LT) Contacts / Kontaktai Agnė Adomėnė agne@artshot.lt


LAIVELIS

2017 animation / animacinis colour / spalvotas no dialogue / be dialogo Belgium, Lithuania / Belgija, Lietuva

Nemiegaliams, kurie nemėgsta užmigti. Lopšinė Laivelis“ juos ” saldžiai užliūliuos ir privers nusižiovauti, o tada nuplukdys į sapnų jūrą... Filme-lopšinėje gyvas vaizdas susilieja su animacija. Autorė nupiešė tik keistuolius jūreivius. Visas sapno dekoracijas bei atributus nupiešė, nuspalvino ir suklijavo 6-- 8 metų vaikai, filmo autorės mokiniai dailės mokykloje.

A lullaby is for all sleepers, but especially for non-sleepers who do not like to sleep or to take a nap. A lullaby will make children yawn and fall asleep. “The Little Boat” brings them to the ocean of dreams... The whole dream atmosphere is created by children’ drawings and craftwork. The Lullaby is based on the poem “The Little Boat” by Daniil Charms.

32

3'


Giedrė Narušytė Boots -- scenografė, kuria spektaklius, audiovizualinį meną, yra animacijos režisierė ir animatorė. 1995 m. ji baigė scenografijos specialybę Vilniaus dailės akademijoje ir išvyko į Belgiją, kur studijavo Gento Karališkoje dailės akademijoje. 2013 m. ji pradėjo studijuoti animaciją Gento Aukštojoje menų mokykloje. Animacija jai yra iššūkis savo vizualinių ir tarpdisciplininių menų patirtį konvertuoti į kino kalbą.

Giedrė Narušytė Boots is a scenographer, theatre director, audio-visual artist, animation director and animator. In 1995 she graduated in Scenography at Vilnius Academy of Arts, Lithuania, and moved to Belgium, where she continued her studies at KASK Ghent (Royal Academy of Fine Arts). In 2013 she started studying animation film at the School of Arts in Ghent. Animation is a great challenge to convert her experience in visual and interdisciplinary arts into film language.

Director / Režisierė Giedrė Narušytė Boots Cinematography / Operatorė Rasa Miškinytė Script / Scenarijus Giedrė Narušytė Boots, Rasa Miškinytė Editing / Montažas Giedrė Narušytė Boots Sound designer / Garso režisierė Giedrė Narušytė Boots

— Synopsis of Love / Meilės santrauka (2014, short animation / trumpametražis animacinis) — Famous x Anonymous / Įžymus x anonimiškas (2015, short animation / trumpametražis animacinis) — Sinterklaas kapoentje / Santa Klauso vaikis (2015, short animation / trumpametražis animacinis) — Sausage / Dešrelė (2015, short animation / trumpametražis animacinis) — Campo Santo / Campo Santo (2015, short animation / trumpametražis animacinis) — Jelen dolgo spi / Elnias miega ilgai (2015, audiovisual composition / audiovizualinė kompozicija) — Cold Springs / Šalti šaltiniai (2015, short animation / trumpametražis animacinis) —Blauwbaard / Mėlynbarzdis (2016, short animation / trumpametražis animacinis) — The Little Boat / Laivelis (2017, short animation / trumpametražis animacinis)

Composer / Kompozitorė Céline Ottenburgh Producer / Prodiuserė Rasa Miškinytė Production companies / Gamybos kompanijos School of Arts Gent KASK (BE), Era Film (LT) Contacts / Kontaktai Rasa Miškinytė rasa@erafilm.lt

Filmography / Filmografija — Hidden / Uždengtas (2014, short animation / trumpametražis animacinis)


34


FICTION


2017 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania/Lietuva

PIRTIS

Grupė paauglių vakarėliui išsinuomoja namą su pirtimi. Iš pirmo žvilgsnio tai tiesiog įprastas paauglių vakarėlis: jie geria, šoka, vemia, rūko, aiškinasi tarpusavio santykius, kol galiausiai paryčiais visi išsiskirsto namo. Ryte patalpų sutvarkyti atėję šeimininkai pirtyje randa ką tik pabudusią Indrę, kuri ieško ištrūkusios savo suplėšytų kelnių sagos.

36

A group of teenagers rent the house with a sauna for a party. Everybody is having a good time: dancing, singing, drinking, talking until the party ends and everybody leaves. Later in the morning, the housekeepers come to clean the place but they find Indre who is searching for a button of her ripped up trousers.

16'


Laurynas Bareiša (g. 1988) Vilniaus universitete įgijo matematikos bakalauro diplomą, vėliau studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vaizdo operatoriaus specialybę. 2016 m. jis baigė vaizdo režisūros magistrantūros studijas. Jo pirmasis trumpametražis filmas Dembava“ 2015 m. ” buvo nominuotas Sidabrinei gervei“ kaip geriau” sias studento darbas, bei įtrauktas į 2014 m. Ci” neuropa“ sudarytą Europos šalių tumpametražių filmų penketuką. Antrasis trumpametražis filmas Kupranugaris“ buvo rodytas San Sebastiano, ” Triesto ir kituose Europos kino festivaliuose. Vaidybinio filmo Pirtis“ pasaulinė premjera įvyko ” Venecijos kino festivalyje.

Laurynas Bareiša (b. 1988) holds a bachelor’s degree in both applied mathematics from Vilnius University and cinematography from Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2016 he finished his studies for a master’s degree in film directing. His first short film “Dembava” was nominated for National Film Award as the Best student film in 2015 and was amongst the Cineuropa Top 5 European Shorts of 2014. The second short film “The Camel” had a world premiere at the San Sebastian Film Festival and the third short film “By the Pool” had its world premiere at the Venice Film Festival.

Director / Režisierius Laurynas Bareiša Cinematography / Operatorius Narvydas Naujalis Script / Scenarijus Laurynas Bareiša Editing / Montažas Laurynas Bareiša Sound editor / Garso režisierius Julius Grigelionis Cast / Pagrindiniai aktoriai Karolina Kildaitė,

Filmography / Filmografija —Dembava / Dembava (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Camel / Kupranugaris (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — By the Pool / Pirtis (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Caucasus / Kaukazas (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Kamilė Maksvitytė, Danas Kavaliauskas, Mantas Šalkauskas, Jolanta Dapkūnaitė, Paulius Markevičius Producer / Prodiuserė Klementina Remeikaitė Production company / Gamybos kompanija Afterschool (LT) Contacts / Kontaktai Klementina Remeikaitė k.remeikaite@gmail.com


KAUKAZAS

2018 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Užsienyje gyvenanti Teklė kartu su savo devynmete dukra Ema grįžta į gimtąją Karmėlavą aplankyti mamos Dalios. Išėjusi pavedžioti šuns, Ema kurį laiką negrįžta. Dalia įsitikinusi, kad anūkei galėjo kažkas nutikti, todėl ji nedelsdama pradeda paiešką.

Teklė with her nine-year-old daughter Ema comes back from abroad to visit Dalia, Teklė’s mother. Ema goes outside to walk her grandmothers’ dog. Immediately, after discovering that Ema went outside alone, Dalia starts searching for her. Dalia fears that something terrible might have happened to her granddaughter.

38

14'


Laurynas Bareiša (g. 1988) Vilniaus universitete įgijo matematikos bakalauro diplomą, vėliau studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vaizdo operatoriaus specialybę. 2016 m. jis baigė vaizdo režisūros magistrantūros studijas. Jo pirmasis trumpametražis filmas Dembava“ ” 2015 m. buvo nominuotas Sidabrinei gervei“ ” kaip geriausias studento darbas, bei įtrauktas į 2014 m. Cineuropa“ sudarytą Europos šalių ” tumpametražių filmų penketuką. Antrasis trumpametražis filmas Kupranugaris“ buvo ” rodytas San Sebastiano, Triesto ir kituose Europos kino festivaliuose. Vaidybinio filmo Pirtis“ pasaulinė premjera įvyko Venecijos kino ” festivalyje.

Laurynas Bareiša (b. 1988) holds a bachelor’s degree in both applied mathematics from Vilnius University and cinematography from Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2016 he finished his studies for a master’s degree in film directing. His first short film “Dembava” was nominated for National Film Award as the Best student film in 2015 and was amongst the Cineuropa Top 5 European Shorts of 2014. The second short film “The Camel” had a world premiere at the San Sebastian Film Festival and the third short film “By the Pool” had its world premiere at the Venice Film Festival.

Director / Režisierius Laurynas Bareiša Cinematography / Operatorius Narvydas Naujalis Script / Scenarijus Laurynas Bareiša, Teklė Kavtaradzė Editing / Montažas Laurynas Bareiša Sound editor / Garso režisierius Julius Grigelionis

Filmography / Filmografija — Dembava / Dembava (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Camel / Kupranugaris (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — By the Pool / Pirtis (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Caucasus / Kaukazas (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Cast / Pagrindinės aktorės Vilija GrigaitytėKlėmanienė, Teklė Kavtaradzė Producer / Prodiuserė Klementina Remeikaitė Production company / Gamybos kompanija Afterschool (LT) Contacts / Kontaktai Klementina Remeikaitė k.remeikaite@gmail.com


ELEKTRINĖS AVYS, NELEISKIT MAN MIEGOT

2017 experimental / eksperimentinis colour / spalvotas Lithuanian, English, French, Polish / lietuvių, anglų, prancūzų, lenkų kalbos English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Virtualios ir kasdienės egzistencijos sankirtų stebėjimas. Ir daugybė pabėgimo nuo tikrovės būdų.

A contemplation on the merging worlds of digital and physical existence. And the many ways to escape our daily lives.

40

9'


Vilius Survila gimė 1994 m. Vilniuje. 2016 m. baigė multimedijos dizaino studijas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje.

Director / Režisierius Vilius Survila Cinematography / Operatoriai Vilius Survila, Viktoras Bušinskis Script / Scenarijus Vilius Survila Editing / Montažas Vilius Survila Composer / Kompozitorius Jonas Litvinas Cast / Pagrindiniai aktoriai Karolis Vilkas, Laurynas Jurgelis, Jonas Braškys,

Vilius Survila was born in 1994 in Vilnius. He graduated from Vilnius College of Technologies and Design with a bachelor degree in multimedia design in 2016.

Viktorija Žukauskaitė, Filmography / Filmografija Gailė Butvilaitė, — Electric Sheep Don’t Let Me Sleep / Elektrinės Martynas Ališauskas, avys, neleiskit man miegot (2017, short experimental / Augustė Pociutė, trumpametražis eksperimentinis) Oskar Wygonowski, Taura Kvietinskaitė Producer / Prodiuseris Dovydas Subičius Production company / Gamybos kompanija Vilnius College of Technologies and Design (LT) Contacts / Kontaktai Vilius Survila vilius.sur@gmail.com


AUKSINĖS MINUTĖS

2018 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Tai istorija apie vidutinio amžiaus vyrą Liudą, kurį nuo savižudybės išgelbsti širdies smūgis. Kol jo kūnas be gyvybės ženklų guli vidury gatvės, aplinkui jį vyksta kasdienis gyvenimas. Niekas, netgi pralekiantis greitosios pagalbos automobilis, nepastebi Liudo, kurio auksinės minutės“ ” po truputį senka.

It’s a story of a middle age man who decides to kill himself but is rescued by a heart attack. As Liudas is laying on the ground without any signs of life, the street around him is lively as usual. Nobody, including an ambulance driving by, pay attention to Liudas, whose Golden Minutes are ticking away.

42

13'


Saulius Baradinskas 2013 m. baigė architektūros bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Studijuodamas, 2011 m. pradėjo projektą Vilnius Temperature“, kurio metu nufilmavo ” virš septyniasdešimt atlikėjų iš visos Europos. Projekte dalyvavo tokios grupės kaip Gus Gus“, ” Sunsay“, Casiokids“ ir t. t. Baigęs studijas ” ” pradėjo kurti muzikinius klipus, kurie sulaukė pripažinimo Baltijos šalyse. Auksinės minutės“ ” yra Sauliaus debiutinis trumpametražis filmas.

Saulius Baradinskas has a bachelor degree in Architecture, in 2013 graduated from Vilnius Academy of Arts. During the studies in 2011 he started a Lithuanian web-based music videos project called Vilnius Temperature“ - filming first ” audiovisual documentaries of various musicians from Lithuania and Europe. During 4 years of activity he made over 70 live music videos from 16 different countries including artists such as Gus Gus, Sunsay and Casiokids. After studies Saulius directed music videos that got recognition in Baltic States. “Golden Minutes” is his debut short film.

Director / Režisierius Saulius Baradinskas Cinematography / Operatorius Vytautas Katkus Script / Scenarijus Saulius Baradinskas, Titas Laucius Cast / Pagrindiniai aktoriai Billy Boyd, Darius Auželis, Kristina Kazlauskaitė, Arnoldas Augustaitis

Filmography / Filmografija — Golden Minutes / Auksinės minutės (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Producers / Prodiuseriai Viktorija Seniut, Martynas Mickėnas Production companies / Gamybos kompanijos Viktoria Films (LT), Baltic Productions (LT) Contacts / Kontaktai Viktorija Seniut info@viktoriafilms.com


PASKUTINIS SKAMBUTIS

2018 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Paskutinio skambučio rytą Edgaras sutinka vežti kontrabandines cigaretes iš Baltarusijos paskutinį kartą.

On the last day of school, Edgaras agrees to go on an illegal cigarette run to Belarus one last time.

44

15'


Gabrielė Urbonaitė yra scenaristė ir režisierė, gyvenanti tarp Lietuvos ir JAV. Jos trumpametražis filmas Plaukikė“ laimėjo ” Sidabrinę gervę“ 2013 m. kaip geriausias ” trumpametražis filmas. Gabrielė dalyvavo Ber” linale Talents“ kūrybinėse dirbtuvėse, Odensės talentų stovykloje Danijoje ir Reikjaviko kino festivalio talentų dirbtuvėse. Šiuo metu Gabrielė studijuoja kino scenarijų rašymo ir režisūros magistro programoje Kolumbijos universitete Niujorke.

Gabrielė Urbonaitė is a writer and director based in between Lithuania and the U.S. Her short film “The Swimmer” won National Lithuanian Film Award for Best Short in 2013. Gabrielė was selected to Berlinale Talents, Odense Talent Camp and Reykjavik Talent Lab. She is currently pursuing a Master’s degree in filmmaking at Columbia University in New York City.

Director / Režisierė Gabrielė Urbonaitė Cinematography / Operatorius Saulius Lukoševičius Script / Scenarijus Gabrielė Urbonaitė Editing / Montažas Gabrielė Urbonaitė Sound designers / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė Composer / Kompozitorius Snorre Bergerud

Filmography / Filmografija — Buttons and Pigeons / Sagos ir balandžiai (2009, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — The Swimmer / Plaukikė (2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Goodbye / Atsisveikinimas (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Back / Namo (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Last Day of School / Paskutinis skambutis (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Cast / Pagrindiniai aktoriai Lukas Auksoraitis, Šarūnas Zenkevičius, Karolina Kildaitė Producers / Prodiuseriai Ieva Norvilienė, Justinas Piliponis Production companies / Gamybos kompanijos Tremora (LT), Pilou Films (LT) Contacts / Kontaktai Gabrielė Urbonaitė gabriele@vilma.cc


MOBIJAUS JUOSTA

2017 fiction / vaidybinis colour / spalvotas English / anglų kalba Lituanian subtitles / lietuviški subtitrai Lithuania / Lietuva

Netolimos ateities Rytų Europos mieste mergina pradeda savo kūne jausti neįprastus simptomus, liudijančius apie Visatos formą. Ji tampa vieninteliu įrodymu, tačiau kažkas pradeda po truputį gesinti jos gyvybę.

In the near-future Eastern European town, a girl gradually starts experiencing strange body symptoms, becoming the only evidence for the topology of the Universe.

46

15'


Emilija Riviėre -- lietuvių kino režisierė. Profesinį išsilavinimą kino srityje įgijo Niujorko universiteto Kūrybinių ir vaizduojamųjų menų mokykloje, kur 2013 m. baigė scenaristų, o 2014 m. -- kino režisierių kursus. 2016 m. ji baigė menų bakalauro programos kursus Niujorko kino akademijoje.

Emilija Riviėre is a Lithuanian film director. She gained professional education at School of Creative and Performing Arts SOCAPA by New York University, where she graduated from intensive screenwriting courses in 2013, and intensive directing courses in 2014. She also graduated from directing courses at New York Film Academy in 2016.

Director / Režisierė Emilija Rivière Cinematography / Operatorius Narvydas Naujalis Script / Scenarijus Emilija Rivière Editing / Montažas Darius Šilėnas Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė

Filmography / Filmografija — The Other Way (2012, music video / muzikinis vaizdo klipas) — In Watermelon Sugar (2013, music video / muzikinis vaizdo klipas) — Le Collectionneur (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Mobius Bond / Mobijaus juosta (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Cast / Pagrindiniai aktoriai Aewia Huillet, Donatas Stakėnas Producers / Prodiuseriai Ramūnas Povilanskas, Elena Rožukaitė, Ieva Norvilienė Production company / Gamybos kompanija Tremora (LT) Contacts / Kontaktai Elena Rožukaitė elena.rozukaite@yahoo.fr


KAMBARIOKAI

2017 fiction / vaidybinis colour / spalvotas no dialogue / be dialogo Lithuania / Lietuva

Rami naktis ligoninės palatoje pavirsta nesibaigiančiu košmaru, kai į komos būseną paniręs pacientas staiga pradeda knarkti. Norėdami išlaikyti sveiką protą, kiti palatoje esantys ligoniai sugalvoja būdą kaip savo kambarioką nutildyti.

A calm night in a hospital’s ward turns into the endless nightmare when patient, who is in coma, suddenly starts to snore. The other “roommates” must unite themselves or just accept eternal purgatory of this unbearable symphony of sounds.

48

8'


Titas Laucius (g. 1993) 2011 m. įstojo į kino dramaturgijos specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nuo 2014 m. aktyviai bendradarbiauja su vaidybinio ir dokumentinio kino kūrėjais. Šiuo metu akademijoje tęsia vaizdo režisūros magistro studijas. Tito pirmasis trumpametražis filmas Kambariokai“ buvo atrinktas į tarptautinį ” trumpametražių filmų festivalį FEST Portugalijoje.

Titas Laucius (b. 1993) is an independent screenwriter and director from Vilnius, Lithuania. He is known for his collaboration between Lithuanian documentary filmmakers either fiction-film directors. In 2016 Titas has started his Master studies in film directing at Lithuanian Academy of Music and Theatre. His first short film “Roommates” was screened in Portugal, FEST New directors New films festival.

Director / Režisierius Titas Laucius Cinematography / Operatorius Vytautas Katkus Script / Scenarijus Titas Laucius Editing / Montažas Titas Laucius Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė Composer / Kompozitorius Titas Laucius

Filmography / Filmografija — Roommates / Kambariokai (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Trainer / Dresuotojas (2017, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Snake / Gyvatė (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Cast / Pagrindiniai aktoriai Danas Kamarauskas, Artūras Dubaka, Rimantas Šavelis Producer / Prodiuserė Klementina Remeikaitė Production companies / Gamybos kompanijos Afterschool (LT), Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Klementina Remeikaitė k.remeikaite@gmail.com


SIGIS

2017 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Tai istorija apie priemiesčio kepyklėlės kepėją Sigį, kuris labai norėjo pokyčių savo gyvenime. Sigis manė, kad tai nutiks tik tada, kai jis paleis savo kalbančią žuvytę į laisvę. Šis jo noras visiškai absurdiškomis aplinkybėmis jam atvėrė stebuklingą portalą, kuriuo jis persikėlė į Ispaniją. Ten jis atrado išsvajotų pokyčių, tačiau visai ne tokių, kokius įsivaizdavo.

It’s a story about Sigis -- a baker from the suburbs, who really wanted to change something in his life. He thought that it will happen only after he sets his talking fish free. His wish, in totally ridiculous circumstances, opened a magical portal for him, which transposed him to Spain. There he found those changes he was longing for, which unfortunately appeared to be slightly different from what he expected.

50

20'


Tomas Gvozdas, studijuodamas politikos mokslus ir teisę, susapnavo, kad jam reikia grįžti prie savo pirmosios meilės -- kino. 2016 m. Tomas baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, o kinas ir toliau yra neatsiejama jo gyvenimo dalis. Studijų metais jis sukūrė du trumpo metro vaidybinius filmus Šoferis“ ir Sigis“. Šiuo metu Tomas ” ” dirba asistuojančiu režisieriumi kino ir reklamos aikštelėse.

While studying law and politics, Tomas Gvozdas had a dream about coming back to his first love, which is cinema. Tomas successfully finished his studies at Lithuanian Academy of Music and Theatre in 2016 and cinema is still a vital part of his life. While being a student, Tomas made two short fiction films “Deliveryman” and “Sigis”. Currently he works as a first AD both on commercial and movie sets.

Director / Režisierius Tomas Gvozdas Cinematography / Operatorius Mindaugas Docaitis Script / Scenarijus Irena Kunevičiūtė, Tomas Gvozdas Editing / Montažas Ričardas Matačius Sound designer / Garso režisierius Mindaugas Šmėga Composer / Kompozitorė Justina Šikšnelytė

Filmography / Filmografija — Delivery Man / Šoferis (2015, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Sigis / Sigis (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Cast / Pagrindiniai aktoriai Jurgis Marčėnas, Rytis Saladžius, Giedrė Giedraitytė, Aleksandras Sezeman Producers / Prodiuseriai Laura Ūsaitė, Aivaras Šidla Production company / Gamybos kompanija Film Jam (LT) Contacts / Kontaktai Laura Ūsaitė laura@filmjam.eu


GYVATĖ

2017 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Po penkerių metų draugystės Eimantas ir Miglė pagaliau nusprendžia apsigyventi kartu. Tačiau vieną dieną Eimantas klozete pastebi gyvatę. Nors viskas pasibaigia laimingai, atmosfera tarp Eimanto ir Miglės pasikeičia. Baimė, jog naujuose namuose įsikūrė roplys, po truputį virsta paranoja ir didžiausiu poros santykių išbandymu.

Eimantas and Miglė is a young couple, who finally decides to move in together. One day, while Eimantas is taking a shower, he notices a snake in the toilet. While this confrontation ends without any casualties, the atmosphere between the couple changes when the fear of a reptile at their house slowly turns into the real paranoia. The quest of finding the snake turns out to be a real test to their relationship.

52

17'


Titas Laucius (g. 1993) 2011 m. įstojo į kino dramaturgijos specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nuo 2014 m. aktyviai bendradarbiauja su vaidybinio ir dokumentinio kino kūrėjais. Šiuo metu akademijoje tęsia vaizdo režisūros magistro studijas. Tito pirmasis trumpametražis filmas Kambariokai“ buvo ” atrinktas į tarptautinį trumpametražių filmų festivalį FEST Portugalijoje.

Titas Laucius (b. 1993) is an independent screenwriter and director from Vilnius, Lithuania. He is known for his collaboration between Lithuanian documentary filmmakers either fiction-film directors. In 2016 Titas has started his Master studies in film directing at Lithuanian Academy of Music and Theatre. His first short film “Roommates” was screened in Portugal, FEST New directors New films festival.

Director / Režisierius Titas Laucius Cinematography / Operatorius Laurynas Bareiša Script / Scenarijus Titas Laucius Editing / Montažas Titas Laucius Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė Composer / Kompozitorius Titas Laucius

Filmography / Filmografija — Roommates / Kambariokai (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Trainer / Dresuotojas (2017, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — Snake / Gyvatė (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Cast / Pagrindiniai aktoriai Gelminė Glemžaitė, Valentinas Novopolskis Producer / Prodiuserė Klementina Remeikaitė Production companies / Gamybos kompanijos Afterschool (LT), Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Klementina Remeikaitė k.remeikaite@gmail.com


MIMIKRIJA IR JOS SINDROMAI

2017 experimental / eksperimentinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania, Netherlands / Lietuva, Nyderlandai

Žlugus Sovietų Sąjungai, Lietuva pradėjo sparčiai vakarėti. Naujai susiformavusi visuomenė mėgino suprasti ir įsisavinti vakarietiškus konceptus bei gyvenimo būdą. A. Piroženko filmas atskleidžia disonansą tarp viešai demonstruojamo europietiškumo bei kasdienio gyvenimo provincializmo ir banalumo.

Like most of the former Eastern Bloc countries, Lithuania is going through a process of Westernization. Anastasija Piroženko draws a film-satire of this voluntary self-colonization, sometimes leading to tragicomical "syndromes of mimicry".

54

18'


Anastasija Piroženko (g. 1988 m.) -- vaizdo menininkė ir kino režisierė, šiuo metu gyvenanti ir kurianti Amsterdame. Studijavo Vilniaus dailės akademijoje, vėliau išvyko į Nyderlandus, kur įgijo filmo magistrantūros laipsnį. Anastasijos meninės dokumentikos filmai balansuoja tarp realumo ir fikcijos. Tai atmosferiškos kasdienybės bei banalumo novelės, kuriose atsiskleidžia asmeninė herojų erdvė.

Anastasija Piroženko (b. 1988) is an audio-visual artist and filmmaker currently based in Amsterdam. Her practice spans documentary filmmaking and fiction, video installations, and photography. Her films have been screened at several international film festivals, including Visions du Réel International Film Festival (2017), Montreal International Documentary Film Festival (2017), Vilnius International Film Festival (2013) etc.

Director / Režisierė Anastasija Piroženko Cinematography / Operatorius Edgaras Kordiukovas Script / Scenarijus Anastasija Piroženko Editing / Montažas Stella van Voorst van Beest Sound designer / Garso režisierius Ronnie van der Veer Composer / Kompozitorius Matteo Canetta

Filmography / Filmografija — Temporarily / Laikinai (2011, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — God’s Eaters / Dievo valgytojai (2013, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — 24/24 (2015, short experimental / trumpametražis eksperimentinis) — Syndromes of Mimicry / Mimikrija ir jos sindromai (2017, short experimental / trumpametražis eksperimentinis)

Cast / Pagrindiniai aktoriai Dainius Juzva, Darius Saženis, Toye Samson Abiodun, Rimas Morkūnas, Laima Užurkaitė, Denis Senin, Aleksandras Aniukštis, Eugenija Stakėnienė Producer / Prodiuserė Anastasija Piroženko Contacts / Kontaktai Anastasija Piroženko anastasija@pirozenko.com


PASKUTINĖ DIENA

2017 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian, Russian / lietuvių, rusų kalbos English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Kaip jaustumeisi, jei žinotum tikslią savo mirties datą? Ateina laikas, kai kiekvienas gali ją sužinoti. Sename name Vilniuje gyvena Beloglazovų šeima -Kolia, Lena, jų dukra Sonia ir paauglys sūnus Igoris. Šiandien yra diena, kai keturiolikmetis Igoris turi mirti. Kiekvienas šeimos narys tai žino ir savaip bando tvarkytis su slegiančiu laukimu.

How would you feel if you knew your exact date of death? A time comes when every person in the world can find it out. Beloglazov family -- Kolia, Lena, their daughter Sonia and teenage son Igor live in an old house in Vilnius. Today is the day when fourteenyear-old Igor must die. All family members know that and in their own way are trying to deal with this burdensome waiting.

56

24'


Klaudija Matvejevaitė gimė 1995 m. Vilniuje. 2002--2014 m. mokėsi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje grafikos specialybės. Nuo 2014 m. mokosi vaizdo režisūros Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Režisuoja filmus ir TV laidas, dirba kastingo režisiere.

Klaudija Matvejevaitė was born in Vilnius, 1995. 2002-2014 studied graphic arts at the National M. K. Čiurlionis School of Arts. Since 2014 is studying filmmaking at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. Currently works as director and casting director in film and television.

Director / Režisierė Klaudija Matvejevaitė Cinematography / Operatorė Odeta Riškutė Script / Scenarijus Klaudija Matvejevaitė Editing / Montažas Urtė Aškelovičiūtė, Klaudija Matvejevaitė Sound designer / Garso režisierius Paulius Ivanauskas

Filmography / Filmografija — The Last Day / Paskutinė diena (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Cast / Pagrindiniai aktoriai Inga Maškarina, Vidmantas Fijalkauskas, Kasparas Varanavičius, Roberta Sirgedaitė Producers / Prodiuserės Veronika Cicėnaitė, Urtė Aškelovičiūtė Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Urtė Aškelovičiūtė urte.askeloviciute@ gmail.com

Based on Jaroslav Melnik book “The Last Day” (2004) / Paremta Jaroslovo Melniko apysakų ir apsakymų rinkiniu Rojalio kambarys” (2004) ”


MOTINOS DIENA

2017 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian / Lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Artėjant motinos dienai, 16-metis Nerka tradiciškai su draugais ruošiasi eiti vogti gėlių savo mamoms. Tačiau šį kartą viskas kitaip -- jau metai, kaip Nerkos mama prarado teisę auginti savo sūnų ir dingo be žinios. Nepaisant to, vaikinas pasiryžta ją surasti. Ši kelionė atskleidžia netikėtą tiesą -- panašu, jog Nerkos mama yra pradėjusi naują gyvenimo etapą ir nebenori grįžti namo.

The celebration of Mother's Day is getting closer. Like every year 16-year-old Nerka and his friends are planning of stealing flowers to their mothers. Little do his friends know, this year is different for Nerka. He hasn't seen his mother for a year, so he decides to find her.

58

13'


Kamilė Milašiūtė 2014 m. baigė vaizdo režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jos trumpametražis vaidybinis filmas After ” Rave“ sudalyvavo daugelyje festivalių, kurių sąraše -- ir tarptautinis San Sebastiano kino festivalis.

Kamilė Milašiūtė graduated from Directing at the Lithuanian Academy of Music and Theatre on 2014. Her short fiction film “After Rave” participated in many film festivals, including San Sebastian.

Director / Režisierė Kamilė Milašiūtė Cinematography / Operatorius Narvydas Naujalis Script / Scenarijus Teklė Kavtaradzė, Kamilė Milašiūtė Editing / Montažas Laurynas Bareiša Sound designer / Garso režisierius Ignas Mateika

Filmography / Filmografija — After Rave / After Rave (2015, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Mother’s Day / Motinos diena (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Cast / Pagrindiniai aktoriai Rokas Tarulis, Gabija Jaraminaitė, Eldaras Gasymov Producers / Prodiuserės Marija Fridonovaitė, Marija Razgutė Production company / Gamybos kompanija m-films (LT) Contacts / Kontaktai Marija Fridonovaitė fridonovaite@gmail.com


SNAIPERIS

2018 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Tai kriminalinė komedija, pasakojanti apie samdomą žudiką, kuris labiausiai už viską pasaulyje nori atsiriboti nuo žmonių. Jis keliauja po nežinomas vietas atlikinėdamas vieną darbelį po kito, siekdamas užsidirbti pakankamai pinigų, kad vieną dieną galiausiai galėtų viską mesti ir nuo visko pabėgti. Regis, jam liko atlikti paskutinę užduotį, kai staiga... Netikėtas susitikimas viską apverčia aukštyn kojomis. Ar tai, ko jis siekė visą gyvenimą, tikrai yra tai, ko jis nori?

It is a criminal comedy about a hitman whose only wish is to run away from everything and everyone. He is travelling around, finishing one job after another, trying to save enough money to one day finally leave everything behind. It seems like there’s only one job left to get over with, when suddenly -- An unexpected encounter turns everything upside down. Is he really sure that what he’s been pursuing his whole life, really is what he wants?

60

13'


Justas Ramanauskas 2013 m. baigė kino gamybos bakalauro studijas Glosteršyro universitete (Jungtinė Karalystė). Baigęs studijas, J. Ramanauskas režisavo daug reklaminių ir muzikinių vaizdo klipų, kurie buvo atrinkti į tarptautinius muzikinių klipų festivalius bei pelnė apdovanojimus. Snaiperis“ yra pirmasis ” režisieriaus trumpametražis filmas po studijų baigimo.

Director / Režisierius Justas Ramanauskas Cinematography / Operatorius Julius Sičiūnas Script / Scenarijus Justas Ramanauskas, James Phillip Gould-Bourn Editing / Montažas Jonė Zakaraitė Composer / Kompozitorius Viktoras Vaupšas

Justas Ramanauskas has graduated the University of Gloucestershire (UK) in 2013, with the BA degree in Film Production. Since graduation, Justas Ramanauskas has directed numerous video commercials as well as music videos that have been selected for international festivals and received awards. “The Sniper” is his first short film since graduation.

Cast / Pagrindiniai aktoriai Filmography / Filmografija Vytautas Kaniušonis, — Sally (2012, short fiction / trumpametražis Gerda Butkutė vaidybinis, student / studentiškas) — My Fiancée Is a Zombie! / Mi Promedita Es Una Zombi! Producers / Prodiuseriai (2013, short fiction / trumpametražis Medeina Birgilaitė, vaidybinis, student / studentiškas) Kęstutis Drazdauskas — The Sniper / Snaiperis Production company / (2018, short fiction / vaidybinis trumpametražis) Gamybos kompanija Artbox (LT) Contacts / Kontaktai Medeina Birgilaitė medeina.birgilaite@gmail.com


BUDĖJIMAS

2017 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania, Belgium / Lietuva, Belgija

Karštą vasaros vakarą tėvas ir sūnus stengiasi palengvinti paskutiniąsias mamos valandas ligoninėje. Vyrai imasi bet ko, kad tik netektų pripažinti, jog nebeįmanoma padaryti nieko.

On a hot summer evening, a father and son try to make mother feel comfortable during her final hours at the hospital. The two men do everything they can to avoid admitting it is impossible to do anything more.

62

15'


Karolis Kaupinis gimė 1987 m. Vilniuje, baigė lyginamosios politikos magistrantūros studijas Vilniaus universitete. Po studijų pradėjo dirbti žurnalistu ir laidos, skirtos užsienio politikos apžvalgai, vedėju Lietuvos nacionalinio transliuotojo kanale. Pirmasis Karolio Kaupinio trumpametražis filmas Triukšmadarys“ buvo ” atrinktas į Lokarno tarptautinio kino festivalio konkursinę programą bei laimėjo Sidabrinės ” gervės“ apdovanojimą kaip geriausias 2015 m. trumpametražis filmas. Šiuo metu režisierius kuria savo debiutinį ilgametražį vaidybinį filmą.

Karolis Kaupinis was born in 1987, Vilnius, Lithuania. In 2012 graduated from Vilnius University with a MA in Comparative Politics. Since the end of his studies Kaupinis has been working a presenter and editor of a weekly show devoted for current political affairs in Lithuanian National TV. His first short fiction film “The Noisemaker” was selected to Locarno International Film Festival and won a Lithuanian Film Academy award for the best short film of 2015. Karolis is currently developing his debut feature film.

Director / Režisierius Karolis Kaupinis Cinematography / Operatorius Simonas Glinskis Script / Scenarijus Karolis Kaupinis Editing / Montažas Ieva Veiverytė Sound designer / Garso režisierius Julius Grigelionis

Filmography / Filmografija — The Noisemaker / Triukšmadarys (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Watchkeeping / Budėjimas (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Cast / Pagrindiniai aktoriai Darius Meškauskas, Donatas Želvys Producers / Prodiuseriai Marija Razgutė (LT), Wim Vanacker (BE) Production companies / Gamybos kompanijos m-films (LT), Sireal Films (BE) Contacts / Kontaktai Marija Razgutė marija@m-films.lt


KUR DINGSTA DAIKTAI, KUR DINGSTA ŽMONĖS

2017 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Domas yra kleptomanas. Jis dirba sporto klube. Vieną dieną jis neatsilaiko ir apvagia jauną gydytoją Simoną. Ji ieško savo daiktų, prašo Domo pagalbos. Jam labai gėda, tačiau jis negali prisipažinti. Domas pasisiūlo Simoną pavežti namo. Jie leidžiasi į kelionę per naktinį miestą.

Domas is a kleptomaniac. He works in the sports club. One day he steals a bag from a young doctor Simona. She asks his help to find her things. Domas feels ashamed, but he cannot confess. He offers her a ride home. Together they go on a journey through the night in the city.

64

22'


Jorė Janavičiūtė (g. 1991) 2014 m. baigė žurnalistikos bakalauro studijas Vilniaus universitete, vėliau tęsė mokslus Europos kino koledže Danijoje. Šiuo metu studijuoja vaizdo režisūros magistrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Jorė Janavičiūtė was born 1991. Graduated BA in Journalism in Vilnius University and Film Production (Diploma) course in European Film College in Denmark. Film Directing MA student in Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Director / Režisierė Jorė Janavičiūtė Cinematography / Operatorius Zbigniev Bartoševič Script / Scenarijus Jorė Janavičiūtė, Anelė Kerpauskaitė Editing / Montažas Urtė Aškelovičiūtė Sound designers / Garso režisieriai Paulius Ivanauskas, Kazimieras Čejauskas

Filmography / Filmografija — Small Time Giants. The Homesickness / Small Time Giants. Namų ilgesys (2015, short documentary / trumpametražis dokumentinis) — How to Make Kids / Kaip daromi vaikai (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — 3/Less Than Three / 3/Mažiau nei trys (2017, short documentary / trumpametražis dokumentins) — Where Things, Where People Disappear / Kur dingsta daiktai, kur dingsta žmonės (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Composers / Kompozitoriai „Arklio galia“, Remigijus Rančys, Povilas Čepulis Cast / Pagrindiniai aktoriai Justina Nemanytė, Laurynas Jurgelis Producer / Prodiuserė Jorė Janavičiūtė Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Jorė Janavičiūtė jore.janaviciute@gmail.com


YANA

2017 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Pagrindinė filmo veikėja Yana gyvena lengvabūdišką gyvenimą, kurį skiria vien savo malonumui. Tačiau viskas pasikeičia, kuomet ji permiega su savo sesers vyru ir susiduria su pasekmėmis.

Yana is a young woman, whose life is dedicated to having fun. However, the party comes to an end when she has sex with her sister’s husband and has to face a chain of consequences.

66

30'


Saulė Bliuvaitė gimė 1994 m. Kaune. Dar mokydamasi mokykloje, Saulė pradėjo dirbti fotografe Vilniaus naktiniuose klubuose. Po mokyklos baigimo metus studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete, o 2014 m. įstojo į kino režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Saulė Bliuvaitė was born in 1994 in Kaunas. She started to work as a photographer in various nightclubs in Vilnius. After graduating from school she studied journalism for one year in Vilnius University. She started film directing studies in Lithuanian Academy of Music and Theatre in 2014.

Director / Režisierė Saulė Bliuvaitė Cinematography / Operatorius Linas Žiūra Script / Scenarijus Saulė Bliuvaitė Editing / Montažas Saulė Bliuvaitė, Ignė Narbutaitė Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė

Filmography / Filmografija — Without Letters – Heritage / Without Letters – Heritage (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Life Is Beautiful and Neverending / Gyvenimas yra gražus ir niekada nesibaigia (2016, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Yana / Yana (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Composers / Kompozitoriai Domas Strupinskas, Ernestas Kaušylas Cast / Pagrindinė aktorė Justina Nemanytė Producer / Prodiuseris Vitalijus Gylys Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Vitalijus Gylys vitalijus.gylys@gmail.com


68


DOCUMENTARY


Be fore Now TADA

2017 documentary / dokumentinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Filmas pasakoja nuoširdžią, paprastą, bet taip pat egzistencines mintis keliančią istoriją. Šis dokumentinis filmas -- tai mamos ir jos ketverių metų dukros dialogas. Filme rodoma jųdviejų kelionė, kurios tikslas -- pamatyti kosmosą -- vietą, iš kurios mergaitė atsirado mamos pilve.

The film is sincere, simple, but at the same time existential thoughts causing story. This is mother’s and her four-year-old daughter’s dialogue. The film shows their journey, which goal is to see The Cosmos, place from where the girl came into her mother’s abdomen.

70

7'


Miglė Križinauskaitė-Bernotienė (g. 1987) -audiovizualiųjų menų kūrėja, trumpametražių vaidybinių, animacinių ir dokumentinių filmų režisierė, šiuo metu gyvenanti ir kurianti Utenoje. Miglė taip pat yra kino namų Taurapi” lis“, erdvės, kurioje rodomi kino filmai, vykdoma įvairi kino edukacinė veikla, vyksta kino filmų gamyba, įkūrėja. Tada“ -- debiutinis Miglės ” Križinauskaitės-Bernotienės dokumentinis filmas.

Miglė Križinauskaitė-Bernotienė (b. 1987) is an audio-visual artist, creator of short fiction, animation and documentary films, who is currently based in Utena (Lithuania). She also is founder of cinema theater TAURAPILIS, space for showing, producing films, for cinema activities and education programs of cinema industry. “Before now” is her debut film as documentary director.

Director / Režisierė Miglė KrižinauskaitėBernotienė Cinematography / Operatorius Jurgis Eidikis Script / Scenarijus Miglė KrižinauskaitėBernotienė Editing / Montažas Jurgis Eidikis Sound design / Garso režisierius Tomas Stonys

Filmography / Filmografija — Gile’s Journey / Gilės kelionė (2016, short animation / trumpametražis animacinis) — Before Now / Tada (2017, short ducumentary / trumpametražis dokumentinis)

Composer / Kompozitorius Tomas Stonys Producer / Prodiuserė Jūratė Šepetytė Production company / Gamybos kompanija Audiovisual Arts Industry Incubator (AMII) (LT) Contacts / Kontaktai Miglė KrižinauskaitėBernotienė migle@kinonamai.lt


ATMINK, IŠ MOLIO ESI

2017 documentary / dokumentinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania, United Kingdom / Lietuva, Jungtinė Karalystė

Seniausia Lietuvos gamykla įkvepia gyvybės naujai darbininkų kartai ir jų gaminamoms molinėms plytoms. Erdvės, jų tekstūros ir garsai perkelia į neapibrėžtą, mistišką dimensiją. Nykstanti gamykla ir sizifiškas darbas joje primena apie mūsų pačių mirtingumą. Iš molio kilęs, dulke pavirsi.

Lithuania’s oldest factory breathes life into the next generation of workers and the clay bricks they toil to produce. The spaces, their textures and sounds, transport us to an uncertain, mysterious dimension. The decrepit factory, the Sisyphean labour it extracts, presents us with our own mortality. Like bricks we are but clay.

72

9'


Baigusi filmų studijas Londone, Midlsekso universitete, Elvina Nevardauskaitė specializuojasi kinematografijoje ir režisūroje. Davidas Heinemannas, įgijęs magistro laipsnį Kolumbijos universitete, dabar gyvena Londone, režisuoja ir dirba filmų garso dizaineriu. Elvina ir Davidas yra kūrybinė komanda -- kartu režisuoja dokumentinius ir vaidybinius filmus. 2015 m. jie įkūrė filmų gamybos kompaniją Broken Island Films“, kurios ” padaliniai yra Londone ir Vilniuje. Pirmojo jų filmo Atmink, iš molio esi“ premjera įvyko Londono ” tarptautiniame trumpametražių filmų festivalyje. Filmas taip pat buvo rodytas Vilniaus tarptautiniame kino festivalyje bei DocAviv“ Izraelyje. ” Karlovi Varų filmų festivalyje (Čekija) pristatė savo naują dokumentinį filmą Atskirti balsai“. ” Directors / Režisieriai Elvina Nevardauskaitė, David Heinemann Cinematography / Operatorė Elvina Nevardauskaitė Script / Scenarijus Elvina Nevardauskaitė, David Heinemann Editing / Montažo režisieriai Elvina Nevardauskaitė, David Heinemann

Lithuanian born Elvina Nevardauskaitė is a graduate of the Film programme at Middlesex University in London, she specializes in cinematography and directing. David Heinemann graduated from Columbia University’s MFA in Filmmaking. Now based in London, he specializes in sound design and directing. They work as a creative duo, codirecting fiction films and documentaries. In 2015 they founded “Broken Island Films”, a production company with branches in London and Vilnius. Their first film together, the documentary “Remember, Thou Art Clay”, premiered at the London Short Film Festival, was also screened at the Vilnius International Film Festival and DocAviv. Same year they pitched documentary film “Voices Apart” at Karlovy Vary Film festival.

Sound design / Filmography / Filmografija Garso režisierius — Remember, Thou Art Clay / Atmink, iš molio esi David Heinemann (2017, short documentary / Producers / Prodiuseriai trumpametražis dokumentinis) Elvina Nevardauskaitė, — Voices Apart / Atskirti balsai, (2018, feature length David Heinemann documentary / ilgametražis dokumentinis) Production company / — Eglė (2018, short fiction / Gamybos kompanija trumpametražis vaidybinis) Broken Island Films (UK/LT) Contacts / Kontaktai Elvina Nevardauskaitė elvina@brokenislandfilms.com


DIENA MAN NE

2017 documentary / dokumentinis colour / spalvotas Lithuanian, Romany / lietuvių, romų kalbos English, Lithuanian subtitles / angliški, lietuviški subtitrai Lithuania / Lietuva

Filme Diena man ne“ -- viena ilga žiemos” naktis Kirtimų tabore su seserimis Liuba ir Zita. Diena ” man ne. Man -- naktis. Naktį man patinka mano namai ir mano gyvenimas“, -- sako viena iš seserų.

During the night, people in the largest Romany settlement in Lithuania don’t sleep. They go out into the streets, talk, dance or stay at home and try to solve their problems. Two sisters, Zita and Liuba, have lived in this settlement their entire lives. “The daytime is not for me, for me it’s night. At night I like my home and my life,“ -says one of the sisters. This film tells the story of a long winter night in their home.

74

19'


Akvilė Žilionytė (g. 1987) Vilniaus pedagoginiame universitete 2009 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Akvilė yra tarptautinių kino kursų Eurodoc“ 2015-ųjų absolventė, o nuo ” 2016 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijuoja vaizdo režisūros magistrantūroje. 2012 m. drauge su Kęstučiu Navaku išleido esėlaiškių knygą Visi laiškai -- žirafos“. 2015 m. -- knygą ” Duokit fraką“. Nuo 2014 m. prodiusuoja filmus ir ” yra įvairių tarpdisciplininių projektų dalyvė.

Akvilė Žilionytė was born in 1987, in Lithuania. Akvilė is a graduate of EURODOC 2015 and she holds a BA in Lithuanian philology from the Lithuanian University of Educational Sciences. She is currently studying a Master’s degree in Film directing at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. She is an essayist and a prosaist who published two books. Akvilė collaborates with different artists and is engaged in audiovisual projects.

Director / Režisierė Akvilė Žilionytė Cinematography / Operatorius Vytautas Gradeckas Editing / Montažo režisierius Vytautas Gradeckas Producer / Prodiuserė Akvilė Žilionytė

Filmography / Filmografija — Trivium (2017, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Daytime Is Not for Me / Diena man ne (2017, short documentary / trumpametražis dokumentinis)

Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Akvilė Žilionytė akvilezilionyte@gmail.com


HOLIVUDAS PASIŪLĖ PER MAŽAI

2017 documentary / dokumentinis colour / spalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Valdemaras Isoda sėdo ant ” penkerių. kino adatos“ būdamas Priklausomybė liko visam gyvenimui. Jis ne režisierius, ne scenarijų autorius, ne kino kritikas. Jis -- žmogus, kuriam Holivudas pasiūlė per mažai.

Valdemaras Isoda got hooked on cinema since five. This addiction never went away. He is not a film director, he is not a screenwriter, nor a critic. He is a man who had been too good for Hollywood.

76

26'


Rimantas Oičenka gimė 1987 m. Jurbarke. Nuo 2013 m. dirba Vilniaus tarptautiniame kino festivalyje Kino pavasaris“, nuo 2016 m. -- ir kino ” studijoje Studija Kinema“ režisieriaus Šarūno ” Barto asistentu.

Rimantas Oičenka was born in 1987 in Jurbarkas, Lithuania. He has been working at Vilnius International Film Festival “Kino pavasaris” since 2013. He has also been working as an assistant to the Lithuanian director Šarūnas Bartas in a film studio “Studio Kinema” since 2016.

Director / Režisierius Rimantas Oičenka Cinematography / Operatoriai Rimantas Oičenka, Romanas Muravjovas Script / Scenarijus Rimantas Oičenka, Romanas Muravjovas Editing / Montažo režisieriai Rimantas Oičenka, Mikas Žukauskas

Filmography / Filmografija — Too Good for Hollywood / Holivudas pasiūlė per mažai (2017, short documentary / trumpametražis dokumentinis)

Sound design / Garso režisierius Jonas Jocys Composer / Kompozitorius Gediminas Jakubka Producers / Prodiuseriai Jurga Dikčiuvienė, Rimantas Oičenka Production company / Gamybos kompanija Studija Kinema (LT) Contacts / Kontaktai Rimantas Oičenka oosikas@gmail.comCOMING SOON


PIENO BARAS

2019 animated series / animacinis serialas colour / spalvotas English, Lithuanian / anglų, lietuvių kalba Lithuanian / Lietuva

Meškinas Mikas gyvena su nuolatos dirbančia mama Rita ir niekada nėra matęs savo tėčio. Kasdien po pamokų Mikas ir jo geriausi draugai -- guvi voverė Sonata ir pesimistas katinas Gabrielius -- susitinka Pieno bare. Vieną dieną draugai ten netikėtai atranda nuotrauką, kurioje -- į Miką be galo panašus meškinas čempionas. Galbūt tai Miko tėtis?

Mikas the Bear lives with his workaholic mom Rita and has never seen his dad. Every day after school Mikas and his best friends -- the energetic squirrel Sonata and the pessimistic cat Gabriel -- meet at the Milkshake Bar. One day the friends unexpectedly find a photo of a bun-eating champion bear who looks an awful lot like Mikas. Could he be Mikas‘ dad?

80

10'


Urtė Oettinger -- Lietuvos animacinio kino režisierė, animatorė, dailininkė ir dėstytoja. 2010 m. ji baigė Estijos meno akademiją, pristačiusi ant stiklo pieštą animacinį filmą Giesmių giesmė“. ” Urtės debiutinis filmas Nepriklausomybės ” diena“ (2012), kaip ir lėlinės animacijos filmas Nuopuolis“ (2016), buvo apdovanoti Sidabrine ” ” gerve“ kaip geriausi lietuviški animaciniai filmai. Urtė savo kūryboje eksperimentuoja su įvairiomis animacijos technikomis ir stiliais, tokiais kaip sustabdytas kadras (stop-motion), rotoskopija, ranka piešta ir tapyta animacija. Urtė yra Lietuvos kino akademijos bei Danijos animacijos sąjungos narė. Šiuo metu gyvena ir dirba Arhuse, Danijoje.

Urtė Oettinger is a Lithuanian animation film director, animator, painter and lecturer. She graduated from the Estonian Academy of Arts with her paint-on-glass animation film “Song of Songs” (2010). Urtė’s debut film “Independence Day” (2012) was awarded as the best Lithuanian animation film of the year, as was her recent Lithuanian-Danish puppet film “Ragnarok” (2016). In her creative work Urtė experiments with different animation techniques and styles, including stop motion, rotoscoping, hand drawn and painted animation. Urtė is a member of the Lithuanian Film Academy and the Danish Animation Union. At the moment she lives and works in Aarhus, Denmark.

Director / Režisierė Urtė Oettinger Script / Scenarijus Urtė Oettinger, Marija Kavtaradzė, Agnė Adomėnė Producer / Prodiuserė Agnė Adomėnė

Filmography / Filmografija — Song of Songs / Giesmių giesmė (2000, short animation / trumpametražis animacinis) — Independence Day / Nepriklausomybės diena (2012, shot animation / trumpametražis animacinis) — Ragnarok / Nuopuolis (2017, short animation / trumpametražis animacinis) — Milkshake Bar / Pieno baras (2018, animated miniseries / animacinis mini-serialas)

Production company / Gamybos kompanija Art shot (LT) Contacts / Kontaktai Agnė Adomėnė agne@artshot.lt


LIZDAS. FILMAS APIE DU ŽMONES IR DU PAUKŠČIUS

2018 documentary / dokumentinis black&white / nespalvotas Lithuanian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Kai du krankliai neteko namų, juos priglaudė dviejų aktorių šeima. Globotiniams suteikti žmogiški vardai (Bronius ir Aura), kartu pusryčiauta ir dalintasi meile, menininkų porai jie tapo vaikais. Tačiau, vedami instinkto, išmokę skristi šie vaikai namo nebesugrįžo. Aleksą ir Aušrą kamuoja ilgesys, klausimas kodėl?“, bet jie ir toliau gyvena”savame lizde“ ” iešlaukdami, kol kas nors nutūps kodamas prieglobsčio.

When two birds lost their nest, they found a new one at two Actors home. They were given human names (Bronius and Aura), there were shared breakfast and lots of love, for this family they became as "children". But these children learned how to fly and never came back home. Aleksas and Aušra is still wondering "why?" but they continue to live in their own "nest" waiting for someone new to find itself in a search of a home.

82

15'


Ričardas Matačius (g. 1982) įgijo kino režisieriaus specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Ričardas režisuoja muzikinius klipus, reklamas bei trumpametražius filmus. Vaidybinis filmas Rūsys“ (2014) -- režisieriaus debiutinis ” ilgo metro filmas. Ričardas taip pat dirba montažo režisieriumi: žinomiausi montuoti filmai -Duburys“ (2009), Miegančių drugelių tvirtovė“ ” ” (2012), Gegučių vaikai“ (2013), Edeno sodas“ ” ” (2015).

Ričardas Matačius (b. 1982) graduated from Lithuanian Academy of Music and Theater as a film director. He works as a director for music videos, commercials and short films. His debut feature film is “The Cellar” (2014). Ričardas is also an editor of Lithuanian films “Vortex” (2009), “The Fortress Of Sleeping Butterflies” (2012), “Cuckoos Children” (2013), “The Garden of Eden” (2015).

Director / Režisierius Ričardas Matačius Cinematography / Operatorius Adomas Jablonskis Script / Scenarijus Ričardas Matačius Editing / Montažas Ričardas Matačius Sound designer / Garso režisierė Iveta Macevičiūtė

Filmography / Filmografija — Hay / Šienas (2004, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Wolf / Vilkas (2005, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — Hades / Hadas (2006, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Cellar / Rūsys (2014, feature film / ilgametražis vaidybinis) — Nest. A Movie about Two People and Two Birds / Lizdas. Filmas apie du žmones ir du paukščius (2018, short documentary / trumpametražis dokumentinis)

Composer / Kompozitorius Martynas Bialobžeskis Producer / Prodiuserė Urtė Aškelovičiūtė Production company / Gamybos kompanija Incubus Films (LT) Contacts / Kontaktai Urtė Aškelovičiūtė urte.askeloviciute @gmail.com


SENIS

2018 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithianian / lietuvių kalba English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Vaiva svajoja išvažiuoti gyventi į Ispaniją pas mylimąjį, bet prieš tai turi užsidirbti pinigų gyvenimo pradžiai svetimoje šalyje. Ji pradeda dirbti neįgalaus vyro slauge atokiame Lietuvos vienkiemyje. Laikas čia bėga lėtai, o mylimasis vis nekelia ragelio.

Young girl Vaiva has a dream to live in Spain with her Spanish boyfriend. Before leaving for the foreign country, she needs to save up some money for her new start and begins working as a nurse for an immobile man in a remote village of Lithuania. Time passes by slowly here, and the Spanish lover doesn’t pick up the phone for days.

84

25'


Elena Rožukaitė, 2012 m. baigusi filosofijos studijas Vilniaus universitete, pradėjo mokytis kino režisūros Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tuo pat metu ji pradėjo dirbti kino ir reklamos gamyboje, prodiusuoti jaunus kino kūrėjus. Šiuo metu Elena rašo scenarijų savo diplominiam darbui.

After graduating from Vilnius University with BA in philosophy, Elena Rožukaitė started film directing studies in Lithuanian Academy of Music and Theater in 2012. Simultaneously, she started working in production of film and commercials, as well as producing young filmmakers. At the moment, she is writing the script for her diploma film.

Director / Režisierė Elena Rožukaitė Cinematography / Operatorius Jonas Rūkas Script / Scenarijus Elena Rožukaitė Editing / Montažas Elena Rožukaitė Sound designer / Garso režisierius Mindaugas Šmėga

Filmography / Filmografija — A Gift / Dovana (2014, short fiction / trumpametražis vaidybinis) — The Old Man / Senis (2018, short fiction / trumpametražis vaidybinis)

Cast / Pagrindiniai aktoriai Severina Špakovska, Algirdas Latėnas Producers / Prodiuseriai Elena Rožukaitė, Jonas Rūkas Production company / Gamybos kompanija Lithuanian Academy of Music and Theatre (LT) Contacts / Kontaktai Elena Rožukaitė elena.rozukaite@yahoo.fr


Head of LITHUANIAN SHORTS / LITHUANIAN SHORTS vadovė Rimantė Daugėlaitė-Cegelskienė info@filmshorts.lt Managing Director / Vykdančioji vadovė Marija Razgutė marija@filmshorts.lt Project Coordinator / Projekto koordinatorė Gabrielė Cegialytė office@filmshorts.lt Editor / Redaktorė Gintarė Obelenė gintare.obelene@gmail.com Graphic Design / Grafinis dizainas Indrė Klimaitė www.klimaiteklimaite.com Film Preview Mastering / Filmų paruošimas peržiūrai Madstone www.madstone.eu Supported by / Katalogo leidybą remia Lithuanian Film Centre

Printing House / Spaustuvė www.kopa.lt


LITHUANIAN SHORTS

LITHUANIAN SHORT FILM AGENCY MENŲ SPAUSTUVĖ, ŠILTADARŽIO STR. 6 01124, VILNIUS LITHUANIA OFFICE@FILMSHORTS.LT +370 601 078 02 WWW.LITHUANIANSHORTS.COM


The publication is based on the information provided by the filmmakers. All rights reserved. Not for commercial use. Not for sale. The vimeo link contains a preview compilation of selected short films accompanying the Lithuanian Shorts 2017-2018 catalogue. The purpose of the compilation is to supply additional visual information to the printed material and improve a service provided to all those involved in the film industry, including film institutes, buyers, distributors, festival scouts and programme curators.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.