Lithuanian Shorts 2016-2017

Page 1

2 0 16 2 0 1 7


2


2 0 16 2 0 1 7SAVES TIME FOR SINGING IN A CHOIRSAVES TIME FOR BEING BOREDSAVE S TI M E FO R WI N TE R S LE E PLITHUANIAN SHORTS 2016 - 2017 ANIMATION AFTER DEATH, BEFORE HELL / PO MIRTIES, PRIEŠ PRAGARĄ 18 BLUEBEARD / MĖLYNBARZDIS 20 JUNCTION / VIRSMAS 22 RAGNAROK / NUOPUOLIS 24 FICTION 8 MINUTES / 8 MINUTĖS 28 ALL IS NATURE / VISKAS YRA GAMTA 30 BACK / NAMO 32 EVERYBODY'S MISSING PRANAS IVANAUSKAS / VISI PASIILGO PRANO IVANAUSKO 34 LIFE IS BEAUTIFUL AND NEVERENDING / GYVENIMAS YRA GRAŽUS IR NIEKADA NESIBAIGIA 36 SHARUNAS BARTAS: WHERE AM I NOW / ŠARŪNAS BARTAS: KUR AŠ ESU ŠIANDIEN 38 THE CAMEL / KUPRANUGARIS 40 THE MOTHER‘S DAY / MOTINOS DIENA 42 THE ROOTS ARE BITTER / ŠAKNYS KARČIOS 44 WATCHKEEPING / BUDĖJIMAS 46 DOCUMENTARY DEAD EARS / ŠALTOS AUSYS 50 I‘M NOT FROM HERE / AŠ ČIA TIK SVEČIAS 52 COMING SOON LAST STOP IS THE MOON / PASKUTINĖ STOTELĖ -- MĖNULIS 56 THE BOY WHO NEVER CUT HIS HAIR / BERNIUKAS, KURIS NIEKADA NESIKIRPO PLAUKŲ 58 TOO GOOD FOR HOLLYWOOD / HOLIVUDAS PASIŪLĖ PER MAŽAI 60


LITHUANIAN SHORTS 2016 - 2017

DIRECTORS

MAITE ALBERDI 52 VYGANTAS BACHMANCKIJ 34 LAURYNAS BAREIŠA 40 ŠARŪNAS BARTAS 38 SAULĖ BLIUVAITĖ 36 JURGA DIKČIUVIENĖ 38 EITVYDAS DOŠKUS 38 NATHAN JUREVICIUS 22 KAROLIS KAUPINIS 46 GERDA KRUTAJA 30 JURGIS MATULEVIČIUS 38 LINAS MIKUTA 50 KAMILĖ MILAŠIŪTĖ 42 GIEDRĖ NARUŠYTĖ BOOTS 20 JOHAN OETTINGER 24 URTĖ OETTINGER 24 RIMANTAS OIČENKA 60 DOMAS PETRONIS 44 TOMAS RAMANAUSKAS 18 BIRUTĖ SODEIKAITĖ 56 GINTARĖ SOKELYTĖ 38 DOVILĖ ŠARUTYTĖ 28 TOMAS TAMOŠAITIS 58 GABRIELĖ URBONAITĖ 32 GIEDRĖ ŽICKYTĖ 52 JURGIS ŽYMANČIUS 38

12


Koks yra šiuolaikinis lietuviškas trumpametražis kinas? Tam, kad atsakytume į šį klausimą, reikėtų leistis į komplikuotą apibrėžimų pasaulį. Pirma, suprasti, kas yra šiuolaikinis“? Tada įvardinti, ką ”reiškia lietuviškas“? Ir galiausiai atsakyti” į klausimą -- kas yra tas trumpo metro kinas“ bei kinas“ ”apskritai? ” Klausimai sudėtingi, o rasti vieną atsakymą šiandien neįmanoma. Realybė ir kinas keičiasi greičiau, nei sugalvojami terminai, ir yra įdomesni, nei siekis juos įsprausti į patogius sąvokų stalčiukus“. ” -- kintančią, išsprūsBūtent tokią tančią ir nepaaiškinamą, todėl tik dar įdomesnę -- tikrovę fiksuoja ir kataloge pristatomi lietuvių kino režisieriai. Kas jie tokie? 2016-aisiais trumpą metrą, kaip idealią formą perteikti savo mintims, vizijoms ir pasaulėžiūrai, rinkosi labai įvairūs lietuvių kūrėjai. Kataloge rasite debiutantų ir pasaulinį pripažinimą jau pelniusių menininkų darbų. Šalia kino režisūros studijas baigusių autorių filmų -- verti dėmesio kūriniai žmonių, kuriuos kinas atviliojo iš reklamos ar politikos mokslų. Vaidybiniai filmai, dokumentika, animacija -- žanrai nesikeitė ir šiais metais. Tačiau ne žanro

What does contemporary Lithuanian short film scene look like? To answer this question, one has to delve into a complicated world of definitions. First of all, to understand what “contemporary” is. Next, to define “Lithuanian”. Finally, to answer the question what “short film scene” and “cinema” as a whole are. These are difficult questions that are impossible to answer definitively these days. Reality and cinema are changing faster than we come up with terminology. They are more exciting than our attempts to box them into convenient concepts. And that is precisely the reality -- ever morphing, evasive, inexplicable, and, therefore, even more interesting -that is depicted by the Lithuanian filmmakers presented in this catalogue. Who are they? In 2016, short film has proved ideal to express one's ideas, visions and worldview for a very diverse group of artists. Here you are going to find both newcomers and internationally acclaimed directors, filmmakers by profession and ones that were drawn to cinema from advertising or political sciences. Fiction, documentary, animation -- no changes in genres this


rėmas kine vertingiausias, bet tai, kuo jis užpildomas. Kokias temas ir kino kalbą autoriai renkasi. Kaip žvelgia į pasaulį, aplinkinius, save. Šarūnas Bartas, kine sukūręs ne vieną įsimintiną portretą, šį kartą kamerą atsuko į save ir lakoniškai, kaip jam ir būdinga, papasakojo apie savo kūrybinį kelią, jį lydėjusius jausmus, išgyvenimus, ateitį ( Šarūnas Bartas: ” kur aš esu šiandien“). Filmą būtina pamatyti ištikimiems autoriaus gerbėjams. Atmintį praradusios moters iš Čilės portretą dokumentiniame filme Aš čia tik svečias“ kartu su ” Maite Alberdi sukūrė režisiere Giedrė Žickytė. Įspūdingą filmo kelionę po tarptautinius festivalius metų pabaigoje vainikavo Europos kino akademijos nominacija geriausio trumpametražio filmo kategorijoje. Prizus svarbiuose kino festivaliuose rinko ir Lino Mikutos Šal” tos ausys“ -- dokumentinė istorija apie tėvą ir kurčnebylį sūnų, bandančius sugyventi ir išgyventi nuo civilizacijos nutolusiame kaime. Tėvas ir sūnus tapo ir Karolio Kaupinio antrojo trumpametražio vaidybinio filmo Budėjimas“ per” sonažais, kurių taupūs pokalbiai slepia kai ką daugiau“. ” (jaunų) žmonių pasaulė Apie jautą, požiūrį į tikrovę ir santykius su aplinkiniais pasakoja jaunosios kūrėjos Saulė Bliuvaitė ( Gy” venimas yra gražus ir niekada

year. However, it is not genre frames that a film is about; it is what they are filled with. It is about the choice of topics and the cinematic language. It is about the outlook on the world, the people, the self. Sarunas Bartas, having created a number of memorable film portraits, pointed his camera at himself this time, and, in his trademark short-spoken manner, told us about his career path, the feelings he had, experiences, and his future (“Sharunas Bartas: Where Am I Now”). A must-see for his loyal fans. Giedre Zickyte, together with Maite Alberdi, created a documentary portrait of a woman who has lost her memory, “I'm Not From Here”. The film has had an impressive tour across the international short film festivals and ended up with a best short film nomination by the European Film Academy. Linas Mikuta's documentary “Cold Ears” is another film that has collected its share of prizes at festivals. It is a story of a father and his deaf son trying to get along and survive in a village far away from civilization. Father and son are also the protagonists of Karolis Kaupinis' second short fiction film “Watchkeeping”. Their laconic conversations hide “something much more”. Saule Bliuvaite (“Life Is Beautiful And Neverending”), Gabriele

14


nesibaigia“), Gabrielė Urbonaitė ( Namo“), Kamilė Milašiūtė ” ( Motinos diena“) ir Dovilė Šaru” tytė ( 8 minutės“). ” Komiškai ir ironiškai į dažnai beprotišką pasaulį žvelgia savitą stilių jau antrajame filme plėtojantis Laurynas Bareiša ( Kupra” ( Šanugaris“), Domas Petronis ” knys karčios“), Gerda Krutaja ( Viskas yra gamta“) ir Vygantas ” Bachmackij ( Visi pasiilgo Prano Ivanausko“). ”Dviejuose pastaruosiuose kūriniuose netrūksta apokaliptinių nuojautų ir nuotaikų. Gyvenimo, laimės, lemties ir mirties klausimus savaip sprendžia animaciniai filmai: Tomo Ramanausko Po mirties, prieš ” pragarą“, Nathano Jureviciaus Virsmas“, Urtės Oettinger ir ”Johano Oettinger Nuopuolis“. Jie dar kartą įrodo,” kad gebėjimu prisiliesti prie amžinai aktualių temų animacija atsistoja greta vaidybinio ir dokumentinio kino. Ir visgi -- jeigu reikėtų būtinai apibūdinti, koks tas lietuviškas trumametražis kinas šiandien, tinkamiausias jam žodis būtų -ambicingas“. O kur yra ambicija, ”ten visada atsiras įdomių ieškojimų ir originalių atradimų. Atradimų linkime ir tiems, kurie atsivers naują Lithuanian Shorts 2016-2017 katalogą.

Urbonaite (“Back”), Kamile Milasiūte (“Mother's Day”) and Dovile Sarutyte (“8 minutes”) all tell stories about (young) people's worldview, attitudes towards reality and relationships with people around them. Laurynas Bareisa (“The Camel”), Domas Petronis (“The Roots Are Bitter”), Gerda Krutaja (“All Is Nature”) and Vygantas Bachmackij (Everybody’s Missing Pranas Ivanauskas) demonstrate a comic and ironic looks at the often crazy world. The two latter films contain a large dose of apocalyptic sense and mood. Animation films by Tomas Ramanauskas (“After Death, Before Hell”), Nathan Jurevicius (“Junction”), Urte Oettinger and Johan Oettinger (“Ragnarok”) deal with questions of life, happiness and death in original ways. Once again they prove that animation belongs right next to fiction and documentary cinema in its ability to touch upon forevertopical themes. To sum up, if we were forced to describe the contemporary Lithuanian short film scene, the word “ambitious” would be the best fit. And where is ambition, there will always be interesting seekings and original discoveries. And that is what we wish to those who are about to open the new Lithuanian Shorts 2016-2017 catalogue.


16


S H O RT S’ANIMATION


A D B H

F E E E

T E R A T H , F O R E L L

PO MIRTIES, PRIEŠ PRAGARĄ

2016 • animation/animacinis • colour/spalvotas• English language/anglų kalba Lithuania/Lietuva

20


Tikrais įvykiais paremta tragikomiška istorija apie apgailėtiną banditą, kuris savo gyvenimą pradeda tik miręs.

A true story of the most unfortunate criminal ever to walk the Earth, who starts living his life only after he dies.

1 0 ’ Tomas Ramanauskas visą savo gyvenimą praleido kūrybinėse veiklose: - knygos apie kūrybiškumą Žmogus, kuris ” žinojo viską“ autorius; - jaunimo žurnalo Pravda“ redaktorius ir ” leidėjas; - MTV Baltic kūrybos vadovas; - DJ ir muzikos prodiuseris; - kino teatro Pasaka“ bendrakūrėjas; ” - idėjų agentūros New!“ kūrybos direktorius ” bei bendrakūrėjas.

Tomas Ramanauskas spent his whole life in the creative fields: - publisher of a book about creative inspirations “Man Who Knew It All”; - an editor and publisher of a youth magazine “Pravda”; - creative director of MTV Baltic; - DJ and music producer; - a co-founder of art-house cinema theatre “Pasaka”; - a creative director and co-founder of an ideas agency “New!” .

Director/Režisierius Tomas Ramanauskas Script/Scenarijus Tomas Ramanauskas Editing/Montažas Skirmanta Jakaitė, Tomas Ramanauskas Sound designer/ Garso režisierius Vytautas Rasimavičius Composers/ Kompozitoriai Manfredas Bajelis, Vytautas Rasimavičius

Filmography/Filmografija — After Death, Before Hell/Po mirties, prieš pragarą (2016, short animation/trumpametražis animacinis, debut film/debiutinis filmas)

Voice by/Įgarsino Glenn Wrage Producer/Prodiuserė Agnė Adomėnė Production company/ Gamybos kompanija „Art shot“ Contacts/Kontaktai Agnė Adomėnė agne@artshot.lt


B L U E B E A R D

MĖLYNBARZDIS

2016 • animation/animacinis • colour/spalvotas • No dialogue/be dialogo • Belgium, Lithuania/Belgija, Lietuva

22


Sakoma, kad kažkur vienuolyno labirintuose yra saugomas barzdos kuokštas. Ir dar sakoma, kad ta barzda yra mėlyna. Kodėl ji taip slepiama? Ar gali būti, kad tai Mėlynbarzdžio liekana? To, kariam moterys negalėjo atsispirti, bet kurias jis nužudė? O gal Mėlynbarzdis visai ne vyras?..

It seems that there is a piece of beard kept safely in a dark labyrinth of a monastery. The beard is blue, sky-blue to be exact. Why must it remain hidden? Is it a remnant of Bluebeard, the wifemurderer with the great power of attraction? Is it still dangerous? Or attractive? What kind of secret is locked behind the door?

Giedrė Narušytė Boots yra scenografė, kuria spektaklius, audiovizualinį meną, yra animacijos režisierė ir animatorė. 1995m. ji baigė scenografijos specialybę Vilniaus dailės akademijoje ir išvyko į Belgiją, kur studijavo Gento Karališkoje dailės akademijoje. Savo instaliacijas ji eksponavo parodose: ‘Wisselstukken '94’ Multimedijos Projektai Amsterdame; 'Asile pour inadaptés' Charleville-Mézières Prancūzijoje; ‘KITSCH &’ Gento miesto šventėje; projekte ‘Op weg’ su ekspozicijomis keturiuose Belgijos miestuose. 2013m. ji pradėjo studijuoti animaciją Gento Aukštojoje menų mokykloje. Animacija yra jai iššūkis savo patirtį vizualiniuose ir tarpdisciplininiuose menuose konvertuoti į kino kalbą.

Giedrė Narušytė Boots is a scenographer, theatre maker, audio-visual artist, animation director and animator. In 1995 she graduated in Scenography at Vilnius Academy of Arts, Lithuania and moved to Belgium, where she continued her studies at KASK Ghent (Royal Academy of Fine Arts). She made installation art and exhibited her works in: ‘Wisselstukken '94’ Multimedia Projects in Amsterdam; 'Asile pour inadaptés' in CharlevilleMézières, France; ‘KITSCH &’ Gentse Feesten in Ghent; project ‘Op weg’ with four exhibitions in different towns in Belgium. In 2013 she started studying animation film at the School of Arts in Ghent. Animation is a great challenge to convert her experience in visual and interdisciplinary arts into film language.

4 ’

Director/Režisierė Giedrė Narušytė Boots Script/Scenarijus Giedrė Narušytė Boots Editing/Montažas Giedrė Narušytė Boots Sound designer/ Garso režisierius Giedrė Narušytė Boots Cast/Aktoriai Marjan Loman, Carolina van Eps, voice- An Lucia

Producer/Prodiuserė Rasa Miškinytė Production company/ Gamybos kompanija „KASK Gent“ (BE) „ERA FILM“ (LT) Contacts/Kontaktai Rasa Miškinytė rasa@erafilm.lt

Filmography/Filmografija — Hidden/Uždengtas (2013, short animation/trumpametražis animacinis) — Synopsis of Love/Meilės santrauka (2014, short animation/trumpametražis animacinis) — Famous x Anonymous/Įžymus x anonimiškas (2015, short animation/trumpametražis animacinis) — Sinterklaas kapoentje/Santa Klauso vaikis (2015, short fiction/trumpametražis vaidybinis) — Sausage/Dešrelė (2015, short animation/trumpametražis animacinis) — Campo Santo (2015, short animatimated documentary/ trumpametražė animuota dokumentika) — Jelen dolgo spi/Elnias miega ilgai (2015, short audiovisual composition/trumpo metro audiovizualinė kompozicija) — Cold Springs/Šalti šaltiniai (2015, short animation/trumpametražis animacinis) — Blauwbaard/Mėlynbarzdis (2016, short animation/trumpametražis animacinis)


VIRSMAS

2016 • animation/animacinis • colour/spalvotas • English language/anglų kalba • Lithuania, Canada, Australia/ Lietuva, Kanada, Australija

24


Trumpas animacinis filmas, paremtas Nathano Jureviciaus grafine novele tuo pačiu pavadinimu. Iš kartos į kartą paslaptingos būtybės gamino molinius žetonus, kurie geba pakeisti vėjus ir genties veidus. Ateina mėnuo, kai pačiam jauniausiam tenka kopti dešimt tūkstančių žingsnių į rytų kalną. Jo žygis turi apgaubti miestą pokyčių vėjais. Spalvingas, novatoriškas animacinis filmas įtraukia į kelionę po magišką pasaulį.

Short animation movie, based on award winning graphic novel by Nathan Jurevicius. For generations the Face Changers have made the clay tokens that alter the winds and faces of their kin. This month the youngest is tasked to take the ten thousand footsteps to the top of the east mountain and engulf the town in the winds of change. Innovative, colorful animation invites to travel into magical world.

Nathan Jurevicius yra lietuvių kilmės iliustratorius ir animacijos kūrėjas, gyvenantis ir kuriantis Kanadoje. Įvairialypis jo darbų profilis ir tarpdiscipliniškumas lėmė pasaulinį pripažinimą skirtingose kūrybos srityse, o meniniai ir komerciniai darbai plačiai pristatyti gausybėje publikacijų ir galerijų. N. Jurevicius -- vienas pirmųjų pasaulyje vinilinių žaislų kūrėjų, per karjerą pristatė daugiau nei 100 skirtingų personažų. Didžiausio pripažinimo sulaukė 2001 metais sukurta Scary Girl“. Ši istorija, išleista ” komiksų knygose, tapo ypatingai sėkmingu kūrėjo prekės ženklu.

Nathan Jurevicius has worked as an illustrator and artist for many international companies and publications. His most acclaimed project to date is “Scarygirl”. In 2004 Oscar-winning producer Sophie Byrne of Passion Pictures optioned Scarygirl and now it is being developed for an animated feature film. The graphic novel “Scarygirl” has been awarded by many prestigious awards including the 2009 Aurealis Award for Best Illustrated Book/Graphic Novel, the 2010 CBCA Notable picture book list, etc.

Director/Režisierius Nathan Jurevicius Script/Scenarijus Nathan Jurevicius Editing/Montažas Luke Jurevicius Sound designer/ Garso režisierius Luke Jurevicius Composer/Kompozitorius Luke Jurevicius Animation/Animatorius Donnie Anderson

Filmography / Filmografija — Orpheus and the Underworld/Orfėjas ir požemio karalystė (2004, short/trumpametražis) — Spear/Ietis (2007, short/trumpametražis) — Scarygirl (2009, short/trumpametražis) — Ziptronik Megablast (2013, short/trumpametražis) — Peleda (2013, short/trumpametražis) — Junction/Virsmas (2016, short/trumpametražis)

7 ’

Voice by/Įgarsino Jill Watson Producers/Prodiuseriai Miglė Pelakauskė, Vitalijus Žukas Production companies/ Gamybos kompanijos „OKTA studio“, „PetPunk“ Contacts/Kontaktai Miglė Pelakauskė migle@petpunk.com


NUOPUOLIS

2016 • animation/animacinis • colour/spalvotas • English language/anglų kalba • Lithuania, Denmark/Lietuva, Danija

26


The storm is coming. The Eagle is captured by the spirit of the doom. A bullet is fired to the eagle’s fatal battle.

Audra artinasi. Erelis sučiuptas tamsos dvasios. Į lemtingą dvikovą paleista kulka.

8’ Urtė Oettinger kūrybinėje veikloje eksperimentuoja skirtingomis animacijos technikomis, tokiomis kaip sustabdyto kadro, rotoskopija, pieštinė bei tapyta animacija. Filmas Nuopuolis” yra ” režisierės debiutas lėlinės animacijos technika.

Urtė Oettinger in her creative work experiments a lot with a different animation techniques, including stop motion, rotoscoping, hand drawn and painted animation. “Downfall” is Urtė's debut in puppet animation.

Johan Oettinger specializuojasi lėlinėje sustabdyto kadro animacijoje. Jo pirmas profesionalus filmas Septynios minutės Varšuvos ” gete” buvo parodytas daugelyje festivalių ir gausiai apdovanotas tokiuose festivaliuose kaip Tarptautinis Annecy animacinių filmų festivalis Prancūzijoje.

Johan Oettinger specializes in a stop-motion puppet animation. His first professional film “Seven Minutes in the Warsaw Ghetto” has been shown at many festivals and was plenty awarded, including The Special Mention at Annecy IAFF, France and The Kingbonn Award, at CSFF in China.

Directors/Režisieriai Urtė Oettinger, Johan Oettinger Cinematography/ Operatorius Johan Oettinger Script/Scenarijus Urtė Oettinger, Johan Oettinger Editing/Montažas Johan Oettinger Sound designer/ Garso režisierius Nicolas Vetterli Composer/Kompozitorius Nicolas Vetterli

Filmography / Filmografija Urtė Oettinger — Independence Day/Nepriklausomybės diena (2012, hand-drawn animation/animacija) — Song Of Songs/Giesmių giesmė (2010, painted animation/animacija) — Ragnarok/Nuopuolis (2016, short animation/trumpametražė animacija)

Producers/Prodiuseriai Agnė Adomėnė, Johan Oettinger Production companies/ Gamybos kompanijos „Art shot“ (LT), „WiredFly“ (DK) Contacts/Kontaktai Agnė Adomėnė agne@artshot.lt

Johan Oettinger — Walk With Me/Eik su manim (2014, live action and animation/vaidybinis ir animacinis) — Seven Minutes In The Warsaw Ghetto/Septynios minutės Varšuvos gete (2012, puppet animation/ lėlinė animacija) — Ragnarok/Nuopuolis (2016, short animation/ trumpametražė animacija)


28


FICTION


8 MINUTES

8 MINUTĖS

2016 • fiction/vaidybinis • colour/spalvotas • English subtitles/angliški subtitrai • Lithuania/Lietuva

30


Tai istorija apie pabėgimą. Troškimą atsipalaiduoti ir išskristi į kitas erdves. Visa tai trunka nei daugiau, nei mažiau - lygiai aštuonias minutes. Nes ilgesniam soliariumo seansui filmo herojei šįkart paprasčiausiai neužteko pinigų. Ir vos dirbtinės saulės lempos išsijungs, jai vėl teks grįžti ten, iš kur ji desperatiškai troško pabėgti. Pirmiausiai į lėkštoką ne paties prabangiausio soliariumo buitį, o tada tiesiai į šlapdribą, automobilių kamščių stresą, galiausiai - atgal į kasdienybę. Mažytė apgaulė baigėsi. Bet tik iki kito karto, kai ji ir vėl pasiduos silpnumo akimirkai bent aštuonioms minutėms pabėgti nuo realybės.

It is a story about a woman with a desperate desire to escape reality and fly away. But she will have only eight minutes, that’s all she could afford. And on a very moment when artificial sun lamp turns off, she would have to go back to reality. First to cheap sunbed, then to everyday life with sleet, traffic jams and stress - ultimately back into the daily routine. The tiny vacation is over. But only until the next time, when she again will fall for a moment of weakness.

Dovilė Šarutytė gimė 1986 m. Lietuvoje. 2009 m. baigė TV ir kino režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Po studijų dirbo televizijoje, edukaciniuose kino sklaidos projektuose. Paskutinius kelerius metus režisavo reklaminius klipus.

Dovilė Šarutytė was born in 1986, in Vilnius. In 2009 she got a film and television directing degree in Lithuanian Academy of Music and Theatre. Since then she has been working as a director in television, participated in various educational projects. In the past few years Dovilė was mainly working as director in commercials.

Director/Režisierė Dovilė Šarutytė Cinematography/ Operatorius Eitvydas Doškus Script/Scenarijus Dovilė Šarutytė Editing/Montažas Paulius Zavadskis Sound editor/ Garso režisierius Saulius Urbonavičius

Filmography/Filmografija — Not Lucky Today/Nesiseka šiandien (2010, short fiction/trumpametražis vaidybinis) — I Know You/Aš tave žinau (2009, short fiction/trumpametražis vaidybinis) — Awful Dream/Bjaurus sapnas (2008, short fiction/trumpametražis vaidybinis) — „VLD-N11“ (2008, short fiction/trumpametražis vaidybinis) — 8 minutes/8 minutės (2016, short fiction/trumpametražis vaidybinis)

12’

Composer/ Kompozitorius Vytautas Rasimavičius Cast/Pagrindinės aktorės Gabrielė Tuminaitė Edita Gončarova Producer/Prodiuserė Migla Butkutė Production company/ Gamybos kompanija „Nonsense tv“ Contacts/Kontaktai Migla Butkutė migla@nonsense.tv


VISKAS YRA GAMTA

2016 • fiction/vaidybinis • colour/spalvotas • English subtitles/anglišku subtitrai • Lithuania/Lietuva

32


Vyresnis, pliktelėjęs, ne per daug bendraujantis - vienas iš tų tipų viename iš tų Rytų Europos miestų. Nieko labai ypatingo. Bet žmonai staiga jis pradeda kelti įtarimų. Keltų gal net ir kaimynams, tik jie nelabai pastebi: neįpratę žiūrėti taip toli, taip giliai. Įpratę žiūrėti televiziją. O jis, panašu, turi slaptą planą prieš gamtą. Bent tą, apie kurią transliuoja masinės informacijos priemonės ir ekopakuotės. Tą, kurią įsisvajoję mes.

Elderly, bald, reserved - one of those characters in one of those Eastern European towns. Nothing too peculiar about him. But one day, his wife becomes suspicious. Perhaps the neighbors would notice it too. Were they not permanently glued to their TV screens, they would notice the outcomes of his secret plan - a personal mission against Nature. In fact, precisely the kind of Nature advertised on TV and eco-packages. The Nature of everybody's dreams.

Gerda Krutaja gimė 1988 m. Mindaugių kaime. 2012 m. Midlsekso universitete Anglijoje baigė filmų, video ir interaktyviųjų menų studijas. Po studijų grįžusi į Lietuvą Gerda tris metus dirbo Šarūno Barto kino studijoje Studija Kinema”, ” taip pat kūrė eksperimentinius meninius video bei fotografijos darbus. Viskas yra gamta” -” Gerdos režisūrinis debiutas, gimęs 2014 m. iš diskusijų su artimais draugais apie tai, ar gamta turi ribas.

Gerda Krutaja was born in 1988 in a small village called Mindaugiai. In 2012, Gerda graduated from Middlesex university in London with a bachelor’s degree in Film, Video and Interactive Arts. She worked for Sarunas Bartas film studio “Studija Kinema” for 3 years, and carried out her own experimental video and photography projects alongside. “All Is Nature” is Gerda’s directorial debut. Its concept was sparked back in 2014 after long conversations with friends about whether nature is bounded.

Director/Režisierė Gerda Krutaja Cinematography/ Operatorius Eitvydas Doškus Script/Scenarijus Dangiras Bugas Editing/Montažas Ieva Veiverytė Gintarė Sokelytė Sound editor/ Garso režisierius Sigitas Motoras

Filmography/Filmografija — All Is Nature/Viskas yra gamta (2016, fiction/vaidybinis)

20 ’

Cast/Pagrindiniai aktoriai Vytautas Anužis Gražina Baikštytė Producers/Prodiuseriai Jurga Dikčiuvienė Yarda Krampol Production company/ Gamybos kompanija „Studija Kinema“ Contacts/Kontaktai Jurga Dikčiuvienė studija@kinema.lt


NAMO

2016 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas English subtitles/angliški subtitrai • USA, Lithuania/JAV, Lietuva

34


Ieva, 22 metų aktorė, grįžta į gimtąjį Vilnių iš Los Andželo. Per pirmąsias dvylika valandų namuose Ieva susiduria su tuo, kaip jos namai -- žmonės ir pats miestas -- pasikeitė. Jos draugai ir net mama įsivaizduoja Ievą kaip sėkmingą aktorę, o Ameriką -- kaip galimybių šalį. Tik savo buvusiam vaikinui Tadui Ieva atskleidžia, kad jos lūkesčiai neatitiko realybės, kad ji jaučiasi pasimetusi ir netikra dėl ateities. Kad atkurtų ryšį su žmonėmis ir miestu, Ieva turi priimti faktą, kad niekas, įskaitant ir ją pačią, nestovi vietoje.

Ieva, 22, comes back to her hometown Vilnius, Lithuania, after four years in Hollywood. During her first twelve hours at home, Ieva sees her mom and friends who project their false expectations on her, picturing Ieva as a successful actress and America as the land of opportunity. Ieva only reveals her doubts about her future to her ex-boyfriend Tadas. In order to reconnect with the people and the city Ieva has to accept the fact that nothing stays the same.

Gabrielė Urbonaitė gimė Vilniuje, 1993 m. 2009-2010 m. gyveno Kembridže, Masačiusetse, kur įgavo naujos patirties būdama M. Gondry filmavimo aikštelėje. 2011 m. baigusi Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnaziją, metus gyveno Paryžiuje, kur Sorbonos universitete studijavo filosofiją ir atliko praktiką filmų kūrėjo Eyal Sivan’o gamybos kompanijoje. 2012 m. Gabrielė dalyvavo Berlinale Talent Campus“. Nuo 2012 m. ” rudens ji studijuoja kino gamybą Emersono Koledže, Bostone, JAV.

Gabrielė Urbonaitė was born in Vilnius, 1993. She started making short films at the age of fourteen. In 2012, she participated at Berlinale Talents. Since Fall 2013, Gabrielė has been living and studying Film Production at Emerson College, Boston, MA. In 2013, she became a member of the Lithuanian Film Academy (LiKA).

Director/Režisierė Gabrielė Urbonaitė Cinematography/ Operatorius Pal Ulvik Rokseth Script/Scenarijus Gabrielė Urbonaitė Editing/Montažas Gabrielė Urbonaitė Sound designer/ Garso režisierius Jonas Jocys

Filmography/Filmografija — Swimmer/Plaukikė (2013, short fiction/ trumpametražis vaidybinis) — Goodbye/Atsisveikinimas (2014, short fiction/ trumpametražis vaidybinis) — Broken Soil (2014, short documentary/ trumpametražis dokumentinis) — Back/Namo (2016, short fiction/trumpametražis vaidybinis)

20 ’

Composer/ Kompozitorius Snorre Bergerud Cast/Pagrindinė aktorė Severija Bielskytė Producers/Prodiuseriai Ieva Bužinskaitė, Jonas Špokas Production company/ Gamybos kompanija „Apricot films” Contacts/Kontaktai Ieva Bužinskaitė ieva@apricotfilms.lt


VISI PASIILGO PRANO IVANAUSKO

2016| fiction/vaidybinis | colour/spalvotas English subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva

36


Eglė po ilgo laiko grįžta namo į tėvo laiduotuves, tuo metu pasaulis balansuoja ant karo ribos. Tai yra istorija apie mažą šeimos pasaulį, egzistuojantį dideliame globaliame pasaulyje.

After a long time Eglė returned home to her father's funeral. At the same time the world is teetering on the brink of the war. This is a story about a small world of the family, which exists in a large global world.

16’ Vygantas Bachmackij gimė 1986, Sibire, Krasnojarske. Baigė Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnaziją, metus mokėsi teologiją, vėliau 4 metus mokėsi teisę Vilniaus universitete. Dirbo dizainėrės Julia Janus atstovu Rytų rinkose (Kijevas, Baku). Vėliau įkūrė foto produkcijos įmonę RedSquare pictures“. 2016 m. baigė ” vaizdo režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Vygantas Bachmackij was born in 1986, in Siberia, Krasnoyarsk Krai. He graduated from Vytautas Magnus university Rasa gymnasium and studied theology for a year. After that he studied law at Vilnius University for four years. Also, he worked for designer Julia Janus as a representative for Eastern markets (Kiev, Baku). Later on he started his own photo production company “RedSquare pictures”. 2016 he graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre film directing course.

Director/Režisierius Vygantas Bachmackij Cinematography/ Operatorius Vytautas Katkus Script/Scenarijus Vygantas Bachmackij Editing/Montažas Vygantas Bachmackij Sound designer/ Garso režisierė Gabrielė Griciūtė Composer/Kompozitorė Gabrielė Griciūtė

Filmography / Filmografija — The Lovely Savages/Laukiniai (2015, short documentary/trumpametražis dokumentinis) — Kids/Vaikai (2015, short fiction/trumpametražis vaidybinis) — Everybody's Missing Pranas Ivanauskas/ Visi pasiilgo Prano Ivanausko (2016, short fiction/ trumpametražis vaidybinis)

Cast/Pagrindiniai aktoriai Vygandas Vadeiša, Viktoria Žukauskaitė, Vesta Grabštaitė Producer/Prodiuserė Elena Rožukaitė Production company/ Gamybos kompanija LMTA Contacts/Kontaktai Elena Rožukaitė elena.rozukaite@yahoo.fr


LIFE IS BEAUTIFUL AND NEVERENDING

GYVENIMAS YRA GRAŽUS IR NIEKADA NESIBAIGIA

2016 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas • English subtitles/angliški subtitrai • Lithuania/Lietuva

38


Dviejų merginų narkotikų paieškos naktiniame Vilniuje atveria nesusikalbėjimo ir apatijos kupiną miesto gyvenimą.

Two girls are trying to get drugs in late-hour Vilnius while their adventures open up woeful city’s nightlife, full of apathy and failed communication.

19 ’ Saulė Bliuvaitė gimė 1994 m. Kaune. Dar būdama mokykloje, Saulė pradėjo dirbti fotografe įvairiuose Vilniaus naktiniuose klubuose. 2013 m. metus studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete, o 2014 m. įstojo į kino režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Filmo idėja gimė iš daugelio istorijų ir vaizdų, įamžintų dirbant vakarėlių fotografe. Filme panaudota keletas dokumentinių kadrų, nufilmuotų Vilniaus naktiniuose klubuose per pastaruosius trejus metus.

Saulė Bliuvaitė was born in 1994 in Kaunas. Still at school she started to work as a photographer in various nightclubs in Vilnius. After finishing school, she studied journalism in Vilnius University for one year and then, in 2014, she started film directing studies in Lithuanian Academy of Music and Theatre. The film was born out of many stories and photographs taken, while working as a party photographer. Some film footage contains material filmed during that period in all kinds of different Vilnius nightclubs.

Director/Režisierė Saulė Bliuvaitė Cinematography/ Operatorius Linas Žiūra Script/Scenarijus Saulė Bliuvaitė Editing/Montažas Ignė Narbutaitė Sound designers/ Garso režisieriai Pranciškus Brazdžiūnas, Rokas Dobilas Cast/Pagrindiniai aktoriai Justina Nemanytė Eglė Ancevičiūtė

Filmography/Filmografija — Without Letters – Heritage (2016, short fiction/trumpametražis vaidybinis) — Life Is Beautiful And Neverending/ Gyvenimas yra gražus ir niekada nesibaigia (2016, short fiction/trumpametražis vaidybinis)

Producer/Prodiuserė Ona Kotryna Dikavičiūtė Production company/ Gamybos kompanija LMTA Contacts/Kontaktai Ona Kotryna Dikavičiūtė ona.dikaviciute@gmail.com


S HA R U NA S BA R TA S : WH E R E A M I N O W

ŠARŪNAS BARTAS: KUR AŠ ESU ŠIANDIEN

2016 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | English subtitles/angliški subtitrai • Lithuania, France/Lietuva, Prancūzija

40


Trumpametražiame filme Šarūnas Bartas: kur aš ”esu šiandien“ režisierius į šį klausimą atsako retrospektyviai ir kartu žvelgdamas į ateitį. Kūrybos ir gyvenimo prasmės apmąstymai šiame filme susilieja taip pat, kaip ir autoportreto bei portreto žanrai. Lakoniška kalba režisierius Šarūnas Bartas perteikia savo kaip kūrėjo esmines mintis ir idėjas, o svarbiausia - jausmus ir potyrius. Šis filmas sukurtas specialiai Paryžiaus Pompidou modernaus meno centro prašymu ir parodytas ten pat vykusioje režisieriaus Šarūno Barto retrospektyvoje.

In the short film “Sharunas Bartas: Where Am I Now” director looks for an answer to the question retrospectively and with a perspective towards the future. Reflections on meaning of life and cinema blends in as do auto portrait and portrait genres. In laconic manner director Sharunas Bartas gives quintessence of his thoughts and ideas, more importantly, his feelings and experiences. The film was initiated by Pompidou Art Centre, which recently organized Retrospective of Sharunas Bartas.

Šarūnas Bartas (g. 1964 m.) - vienas ryškiausių, žinomiausių pasaulyje lietuvių kino režisierių. 1986-1991 m. studijavo Kinematografijos institute Maskvoje. 1989 m. įkūrė pirmąją Lietuvoje nepriklausomą kino studiją Kinema“. ”

Šarūnas Bartas (born in 1964) is one of the most prominent Lithuanian film directors internationally from the late 20th century. Entered the film school VGIK in Moscow in 1986 and graduated in 1991, Irakli Kvirikadze master class. Founded the film studio “Kinema” - the first independant film studio in Lithuania in 1989.

20’

Directors/Režisieriai Šarūnas Bartas, Jurga Dikčiuvienė, Eitvydas Doškus, Gintarė Sokelytė, Jurgis Matulevičius, Jurgis Žymančius Cinematography/ Operatorius Eitvydas Doškus Editing/Montažas Gintarė Sokelytė

Music/Muzika Agnė Matulevičiūtė Producer/Prodiuserė Jurga Dikčiuvienė Production company/ Gamybos kompanija „Studija Kinema“ Contacts/Kontaktai Jurga Dikčiuvienė studija@kinema.lt

Filmography/Filmografija — Tofolarija/ Tofolarija (1986 m., documentary/dokumentinis) — In The memory of A Day Gone By/Praėjusios dienos atminimui (1990, documentary/dokumentinis) — Three Days/Trys dienos (1991, feature/pilnametražis) — The Corridor/Koridorius (1995, feature/pilnametražis) — Few of Us/Mūsų nedaug (1996, feature/pilnametražis) — The House/Namai (1997, feature/pilnametražis) — Freedom/Laisvė (2000, feature/pilnametražis) — Children loose nothing/Nieko nepraranda vaikai (2004, short video/trumpas video) — Seven Invisible Men/Septyni nematomi žmonės (2005, feature/pilnametražis) — Eastern Drift/ Eurazijos aborigenas (2010, feature/pilnametražis) — Peace to Us in Our Dreams/Ramybė Mūsų Sapnuose (2015 m., feature/pilnametražis) — Sharunas Bartas: Where Am I Now/ Šarūnas Bartas: Kur Aš Esu Šiandien (2016 m., short fiction/trumpametražis vaidybinis)


T H E C A M E L

KUPRANUGARIS

2016 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas• English subtitles/angliški subtitrai • Lithuania/Lietuva

42


Vietiniame zoologijos sode miršta kupranugaris. Du zoologijos sodo prižiūrėtojai, Paulius ir Indrė, randa mirusį gyvūną aptvare ir nori jį tinkamai palaidoti. Tačiau paaiškėja, jog tai kur kas sunkesnė užduotis, nei jie įsivaizdavo.

A camel dies in the local zoo. Paulius and Indre - two caretakers discover it and try to dispose of the dead animal. But it turns out to be a much harder task than they imagined.

Laurynas Bareiša (g.1988 m.) Vilniaus universitete įgijo matematikos bakalauro diplomą, vėliau studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vaizdo operatoriaus specialybę. 2016 m. jis baigė vaizdo režisūros magistrantūros studijas. Pirmas trumpametražis filmas Dembava“ ” buvo nominuotas 2015-ųjų metų nacionaliniam Sidabrinės gervės“ apdovanojimui kaip geriau” sias studentiškas darbas.

Laurynas Bareiša (b.1988) holds a bachelor’s degree in both applied mathematics from Vilnius University and in cinematography from Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2016 he finished his studies for a master’s degree in film directing. His first short film “Dembava” was nominated for National Film Award as the Best student film in 2015.

Director/Režisierius Laurynas Bareiša Cinematography/ Operatoriai Martynas Norvaišas Vytautas Katkus Script/Scenarijus Laurynas Bareiša Editing/Montažas Laurynas Bareiša Sound designer/ Garso režisierė Iveta Macevičiutė

Filmography/Filmografija — Dembava/Dembava (2014, short fiction/ trumpametražis vaidybinis) — The Camel/Kupranugaris (2016, short fiction/ trumpametražis vaidybinis)

14 ’

Cast/Pagrindiniai aktoriai Paulius Markevičius Indrė Patkauskaitė Producer/Prodiuserė Klementina Remeikaitė Production company/ Gamybos kompanija „Afterschool” Contacts/Kontaktai Klementina Remeikaitė k.remeikaite@gmail.com


THE MOTHER'S DAY

MOTINOS DIENA

2016 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas • English subtitles/angliški subtitrai • Lithuania/Lietuva

44


Artėjant motinos dienai, 16-metis Nerka tradiciškai su draugais ruošiasi eiti vogti gėlių savo mamoms. Tačiau šį kartą viskas kitaip - jau metai, kaip Nerkos mama prarado teisę auginti savo sūnų ir dingo be žinios. Nepaisant to, vaikinas pasiryžtą ją surasti. Ši kelionė atskleidžia netikėtą tiesą -- panašu, jog Nerkos mama yra pradėjusi naują gyvenimo etapą ir nebenori grįžti namo.

On mother's day, 16-year-old Nerka, with his other friends from lower class families, have a tradition to steal flowers to give to their mothers. Even though this year is different for Nerka, as his mother has lost her legal rights to take care of him and lives somewhere else, he is still determined to greet her, sure that the situation is not her fault. However, the journey to find his mother reveals a different truth -- his mother willingly gave up her rights to take care of him and has already begun a “new life”.

Kamilė Milašiūtė baigė vaizdo režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jos trumpametražis filmas After Rave“ sudalyvavo ” daugelyje festivalių, kurių sąraše -- ir tarptautinis San Sebastiano kino festivalis.

Kamilė Milašiūtė graduated from Directing at the Lithuanian Academy of Music and Theatre -- her short film “After Rave” participated in many film festivals, including San Sebastian.

Director/Režisierė Kamilė Milašiūtė Cinematography/ Operatorius Narvydas Naujalis Script/Scenarijus Teklė Kavtaradzė, Kamilė Milašiūtė Editing/Montažas Laurynas Bareiša Sound designer/ Garso režisierius Ignas Mateika

Filmography / Filmografija — After Rave/After Rave (2015, short fiction/trumpametražis vaidybinis) — The Mother’s Day/Motinos diena (2016, short fiction/trumpametražis vaidybinis)

15’

Cast/Pagrindiniai aktoriai Rokas Tarulis, Eldaras Gasymov, Gabija Jaraminaitė Producer/Prodiuserė Marija Fridinovaitė Production company/ Gamybos kompanija „m-films“ Contacts/Kontaktai Marija Fridonovaitė fridinovaite@gmail.com


THE ROOTS AR E BITTER

ŠAKNYS KARČIOS

2016 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas• English subtitles/angliški subtitrai • Lithuania/Lietuva

46


Filmas pasakoja apie porą, bandančią susilaukti vaiko, deja, Vytas -- nevaisingas. Ieškodami sprendimo, jie išbando vis keistesnius metodus. Filme analizuojami poros santykiai, kurių fone Vytas kvestionuoja savo vyriškumą.

A desperate couple tries to conceive a baby, unfortunately, Vytas is infertile. They look for a solution and get creative in the process, trying out weirder and weirder methods. This situation slowly forces Vytas to question his masculinity. The story reflects relationship problems of a messed up couple.

Domas Petronis gimė 1992 m. Vilniuje. Baigęs Vilniaus Užupio gimnaziją, išvažiavo studijuoti į Berlyno laisvąjį universitetą. Dvejus metus pasimokęs kinotyros ir medijų mokslo, studijas nutraukė ir grįžo į Lietuvą. 2012 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pradėjo studijuoti vaizdo režisūrą, kurią baigė 2016 m. Šiuo metu jis dirba kaip filmų ir reklamų režisierius ir montuotojas.

Domas Petronis was born in Vilnius, 1992. He graduated from Vilnius Užupis Gymnasium and went to study in Berlin. After two years of Film and Media studies at Freie University Berlin, he quit and got back to Vilnius to study film directing at Lithuanian Academy of Music and Theatre. Currently Domas works in film and advertising field as a director and editor.

17 ’

Director/Režisierius Domas Petronis Cinematography/ Operatorius Zbigniev Bartoševič Script/Scenarijus Domas Petronis Editing/Montažas Domas Petronis Sound designers/ Garso režisieriai Gabrielė Griciūtė, Neringa Raudoniūtė

Cast/Pagrindiniai aktoriai Filmography/Filmografija Giedrius Kiela, — Gagarin (2013, short documentary/ Justina Nemanytė, trumpametražis dokumentinis) Darius Meškauskas, — Doggone/Sobaka Saulius Čiučelis (2015, short fiction/trumpametražis vaidybinis) Producers/Prodiuseriai — Polar Party/Poliarinis vakarėlis Giedrė Burokaitė, (2015, short fiction/trumpametražis vaidybinis) Paulius Michalovskis — Pants on Fire Production company/ (2015, short fiction/trumpametražis vaidybinis) Gamybos kompanija — The Roots Are Bitter/Šaknys karčios LMTA (2016, short fiction/trumpametražis vaidybinis) Contacts/Kontaktai Giedrė Burokaitė giedrei.burokaitei@gmail.com


BUDÄ–JIMAS

2017 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | English subtitles/angliĹĄki subtitrai Lithuania, Belgium/Lietuva, Belgija

48


Karštą vasaros vakarą tėvas ir sūnus stengiasi palengvinti paskutiniąsias mamos valandas ligoninėje. Vyrai imasi bet ko, kad tik netektų pripažinti, kad nebeįmanoma padaryti nieko.

On a hot summer evening, a father and son try to make mother feel comfortable during her final hours at the hospital. The two men do everything they can to avoid admitting it is impossible to do anything more.

15 ’ Karolis Kaupinis gimė 1987 m. Vilniuje, baigė Lyginamosios politikos magistrantūros studijas Vilniaus universitete. Po studijų pradėjo dirbti žurnalistu bei laidos, skirtos užsienio politikos apžvalgai, vedėju Lietuvos nacionalinio transliuotojo kanale. Pirmasis Karolio Kaupinio trumpametražis filmas Triukšmadarys“ ” buvo atrinktas į Locarno kino festivalį, Pardi ” di domani“ konkursinę programą, be to, 2015 m. pelnė nacionalinį Sidabrinės gervės“ ” apdovanojimą kaip geriausias trumpametražis vaidybinis filmas. Šis filmas itin sėkmingai keliauja po kino festivalius iki šiol.

Karolis Kaupinis was born in 1987, Vilnius, Lithuania. In 2012 graduated from Vilnius University with an MA in Comparative Politics. Since the end of his studies Kaupinis has been working a presenter and editor of a weekly show devoted for current political affairs in Lithuanian National TV. His first short fiction film “The Noisemaker” was selected to Pardi Di Domani competition in Locarno film festival, moreover, it won National Film Award “Silver Crane” as the Best short fiction film in 2015. “The Noisemaker” has been traveling successfully around film festivals ever since.

Director/Režisierius Karolis Kaupinis Cinematography/ Operatorius Simonas Glinskis Script/Scenarijus Karolis Kaupinis Editing/Montažas Ieva Veiverytė Sound designer/ Garso režisierius Julius Grigelionis

Filmography/Filmografija — The Noisemaker/Triukšmadarys, 2014, short fiction/trumpametražis vaidybinis —Watchkeeping/Budėjimas (2016, short fiction/ trumpametražis vaidybinis)

Cast/Pagrindiniai aktoriai Darius Meškauskas, Donatas Želvys Producer/Prodiuserė Marija Razgutė Production company/ Gamybos kompanija „m-films“ Contacts/Kontaktai Marija Razgutė marija@m-films.lt


50


DOCUMENTARY


ŠALTOS AUSYS

2016 | documentary/dokumentinis | colour/spalvotas • • English subtitles/angliški subtitrai • Lithuania/Lietuva

52


Du vyrai -- tėvas bei jo kurčnebylys sūnus gyvena vienkiemyje, praktiškai atskirti nuo civilizacijos. Dalindamiesi tuo pačiu stogu, tomis pačiomis problemomis ir vargais, vyrai visgi išlieka labai tolimi vienas kitam. Jų pasaulio pajautimai tokie skirtingi, jog visi bandymai susikalbėti virsta konfliktu arba mažų mažiausiai nesusipratimu. Tėvas laiko sūnų nenormaliu nesubrendėliu, o sūnus tėvą -- nejautriu chamu. Ar įmanoma šiems, regis, patiems artimiausiems žmonėms rasti kelią vienam į kitą?

Two men, an aged farmer and his deaf-mute son, live in a remote area, isolated from civilization. Though sharing the same roof, problems and sorrows, they remain very distant from one another. Their attempts at conversation turn to misunderstanding if not conflict. Father thinks his son is abnormal and childish. Son sees his father as insensitive and crude. Can the two men find their way into understanding one another?

Linas Mikuta gimė 1980 metais Klaipėdoje. 2003 metais baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, teatro režisūros specialybę. 20052008 metais dirbo režisieriaus asistentu Lietuvos operos ir baleto teatre. 2006 metais Linas Mikuta stažavosi Oper Frankfurt” teatre, Vokietijoje, ” dirbo Tel Aviv --Yafo Operos teatre statant La ” forza del destino“, 2008. Nuo 2009-ųjų metų Linas Mikuta pradėjo dirbti su kino projektais.

Linas Mikuta (b.1980) -- film and theatre director. He was graduated as a Theatre Director at the Lithuanian Academy of Music and Theatre in 2003. In 2015 he finished his Master studies as Film Director at the LMTA. During past three years Linas Mikuta made 4 documentaries and participated in many festivals in Lithuania and abroad (including festivals as Leipzig DOK, Krakow IFF, Vilnius IFF, Astra FF, Yerevan IFF “Golden Apricot”, SCANORAMA, Tartu anthropological film festival “World film” etc.)

Director/Režisierius Linas Mikuta Cinematography/ Operatorė Kristina Sereikaitė Script/Scenarijus Linas Mikuta Editing/Montažas Linas Mikuta, Kristina Sereikaitė Sound design/ Garso režisierius Saulius Urbanavičius

Filmography/Filmografija — Dzukija’s Bull/Dzūkijos Jautis (2013, documentary/dokumentinis) — Dinner/Pietūs Lipovkėje (2013, documentary/dokumentinis) — Fellow Travelers/Pakeleiviai (2015, documentary/dokumentinis) — Last Supper For Two/Paskutinė vakarienė dviems (2016, short fiction/trumpametražis vaidybinis) — Dead Ears/Šaltos ausys (2016, documentary/dokumentinis)

42’

Composers/ Kompozitoriai Povilas Vaitkevičius, Benas Šarka Producer/Prodiuserė Jurga Gluskinienė Production company/ Gamybos kompanija „Monoklis“ Contacts/Kontaktai Jurga Gluskinienė jurga@monoklis.lt


AŠ ČIA TIK SVEČIAS

2016 • documentary/dokumentinis • colour/spalvotas • English subtitles/angliški subtitrai Chile, Lithuania/Čilė, Lietuva

54


Diena iš dienos, sena moteris prisimena savo jaunystės Ispanijos Baskų kraštą -- tačiau pamiršta, kad yra siunčiama į senelių namus Čilėje.

Day after day, an elderly woman recalls the Spanish Basque country of her youth -- while forgetting she is consigned to a retirement home in Chile.

26 ’

Giedrė Žickytė -- režisierė, prodiuserė, Europos ir Lietuvos kino akademijų, Europos dokumentikos tinklo narė, Berlinalės Talentų stovyklos ir EURODOC absolventė, dokumentinius filmus kurianti nuo 2009-ųjų. Jos darbai dalyvavo ir buvo apdovanoti daugelyje tarptautinių kino festivalių, įskaitant IDFA Nyderlanduose. Jos pilno metro dokumentinis filmas Meistras ir Tatjana“ laimėjo ” apdovanojimus už geriausią režisieriaus darbą, geriausią dokumentinį filmą, geriausią operatoriaus darbą ir geriausią montažą 2015 m. Lietuvos kino ir televizijos kino apdovanojimuose Sidabrinė gervė“. ” Maite Alberdi, baigė kino ir estetikos mokslus Čilės katalikiškajame universitete. 2011 m. jos pirmas pilnametražis filmas Gelbėtojas“ ” debiutavo IDFA festivalyje. Jos Arbatos laikas“ ” pelnė tarptautinį pripažinimą ir buvo apdovanotas IDFA festivalyje, Majamio tarptautiniame kino festivalyje, EIDF-EBS festivalyje Korėjoje, Barselonos festivalyje Ispanijoje ir kitur. M. Alberdi taip pat dėsto dokumentinio kino kūrimo dirbtuvėse, yra knygos Dokumentinio kino teori” jos Čilėje: 1957-1973“ bendraautorė.

Director/Režisierės Maite Alberdi Giedrė Žickytė Cinematography/ Operatorius Pablo Valdes Script/Scenarijus Maite Alberdi Giedrė Žickytė Editing/ Montažo režisierius Juan Eduardo Murillo Sound design/ Garso režisierius Borris Herrera Producers/Prodiuseriai

Giedrė Žickytė is a Lithuanian director and producer, a member of European Film Academy, European Documentary Network, Lithuanian Film Academy, alumni of Berlinale Talent Campus and EURODOC, working in the international documentary film market since 2009. Her films have been screened and awarded at many international film festivals including IDFA. Her feature documentary Master and Tatyana won Best Director, Best Documentary, Best Camera and Best Editing awards at Lithuanian National Film Awards Silver Crane in 2015. Maite Alberdi studied Film and Aesthetics at Universidad Católica de Chile. In 2011 she premiered at IDFA her first and noted feature film The Lifeguard. Through Micromundo, her production company, she directed the film Tea Time, which has was internationally acclaimed and received multiple awards: Best Female-Directed Documentary at IDFA, Best Documentary Award at Miami International Film Festival, EIDF-EBS Korea, DocsBarcelona, FICCI Cartagena, FICG Guadalajara, SANFIC Santiago. She also teaches in a documentary filmmaking workshop’s, and is a co-writer of a book called Documentary Film Theories in Chile: 1957-1973.

Filmography/Filmografija Giedrė Žickytė — Bar/Baras (2009, documentary/dokumentinis) — Paskui saulę ir ožkas (2011, short documentary/ trumpametražis dokumentinis) — How We Played the Revolution/ Kaip mes žaidėme revoliuciją (2011, full-length documentary/ilgametražis dokumentinis) — Master and Tatyana/Meistras ir Tatjana (2014, documentary/dokumentinis) — I‘m Not From Here/Čia aš tik svečias (2016, short documentary/trumpametražis dokumentinis)

Patricio Gajardo Maite Alberdi Giedrė Žickytė Production company/ Gamybos kompanija „Micromundo „Producciones“ (Chile), „Moonmakers“ (LT) Contacts/Kontaktai Maite Alberdi Patricio Gajardo — Las Peluqueras (2008, short/trumpametražis) pato.r.gajardo@gmail.com — El Salvavidas (2011, full-lenght documentary/ ilgametražis dokumentinis) — La Once (2014, full-lenght documentary/ ilgametražis dokumentinis) — I‘m Not From Here/Aš čia tik svečias (2016, short documentary/trumpametražis dokumentinis)COMING SOON


PASKUTINĖ STOTELĖ MĖNULIS

2017 • animation/animacinis • colour/spalvotas• English language/anglų kalba • Poland, Lithuania/Lenkija, Lietuva

58


Spalvotame vaiko vaizduotės sukurtame pasaulyje gyvena du magiški personažai - Vienaragis ir Liūtas. Vienaragis - tai emocinis, dvasinis pradas, širdis. Liūtas tai logika, racionalumas, protas. Vienaragiui reikalingas Liūtas, kad padėtų geriau suprasti pasaulį, o Liūtui reikalingas Vienaragis, kad gebėtų jį jausti. Tačiau laikui bėgant gyvybiškai svarbi pusiausvyra pradeda irti.

In a picturesque world of a child’s imagination, there are two magic characters - Unicorn and Lion. Unicorn is an emotional, spiritual origin, the heart. Lion stands for logic, rationality, mind. Unicorn needs Lion to better understand the world, Lion needs Unicorn - to feel it. But as the time goes by, the essential equilibrium starts to perish.

Birutė Sodeikaitė -- lėlių animacijos režisierė, lėlių bei scenografijos dailininkė, animatorė. Mokslus baigė Bournemouth meno akademijoje, Didžiojoje Britanijoje. Darbo patirties įgijo didžiosiose Europos lėlių animacijos studijose (Aardman, Didžioji Britanija, Nukufilm, Estija, Se-Ma-For, Lenkija). Paskutinė stotelė ” -- Mėnulis” -- debiutinis režisierės filmas.

Birutė Sodeikaitė -- puppet animation director, puppet and scenography artist, animator. An alumni of The Arts University Bournemouth, UK. With the animation practice at the greatest puppet animation studios in Europe (Aardman, UK, Nukufilm, Estonia, Se-Ma-For, Poland). “Last Stop Is The Moon” is her debut film as a puppet director.

Director/Režisierė Birutė Sodeikaitė Script/Scenarijus Birutė Sodeikaitė, Elžbieta Chowaniec, Anna Stanko, Monika Framczak-Zmarz, Mateusz Moczulski Cinematography/ Operatorius Piotr Matysiak Editing/Montažas Birutė Sodeikaitė

Filmography/Filmografija — When The Tree Grows/Kai auga medis (2013, puppet animation/lėlių animacija, graduation film/ studijų baigiamasis filmas)

10 ’

Producers/Prodiuseriai Justyna Rucinska , Wojtek Leszczynski, Anna Mroczek, Agnė Adomėnė Production company/ Gamybos kompanija „Likaon“ (PL) „Art shot“ (LT) Contacts/Kontaktai Agnė Adomėnė agne@artshot.lt


BERNIUKAS, KURIS NIEKADA NESIKIRPO PLAUKŲ

2016 • animation/animacinis • colour/spalvotas • English subtitles/angliški subtitrai • Lithuania/Lietuva

60


Septynmetis Timas galvoja, kad prisimena savo gyvenimą prieš jam gimstant, kuriame sutiko savo vienintelį draugą Mėlynąjį Katiną. Timas niekada nesikirpo plaukų, nes įsivaizduoja, kad Katinas gyvena juose. Kiti vaikai šaiposi iš Timo, todėl jis daugiausiai laiko praleidžia užsidaręs spintoje savo kambaryje. Tačiau vieną dieną Timo mama sulaukia paslaptingo skambučio ir Timui tenka išlipti iš spintos.

7-year-old Tim remembers his past life. He has never cut his hair because he is convinced that his only friend Blue Cat still lives in his locks. Other children bully him for looking different. Tim hides inside a big wardrobe in his room. One day Tim’s mother receives a mysterious call and Tim is forced to step outside his wardrobe.

Tomas Tamošaitis gimė 1980 metais. Baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, o vėliau tęsė studijas Europos kino koledže Danijoje (Ebeltoft), Lenkijoje režisieriaus A. Vaidos kino mokyklos Dokumentinio kino meistriškumo klasėje, vadovaujamoje garsių Lenkijos dokumentinio kino kūrėjų M. Lozinskio ir J. Blawuto. Buvo Berlyno kino festivalio Talentų stovyklos dalyviu. Produkcijos kompanijos JONI ART“ bendrasavininkas, ” dirbantis su įvairiais dokumentiniais, animaciniais ir kino projektais.

Tomas Tamošaitis was born in 1980. He gained Film Education in the Theatre and Film Department of the Lithuanian Academy of Music and Theater, then continued his studies at the European Film College in Denmark and at Andrzej Wajda Master School of Film Directing in Poland. Tomas is a co-owner of the “JONI ART” production company. He is also the author of film and culture related reviews for journals and newspapers.

Director/Režisierius Tomas Tamošaitis Animator/Animatorė Rasa Joni Script/Scenarijus Tomas Tamošaitis, Olga Voytenko Sound/Muzika Jonas Jurkūnas

Filmography/Filmografija — Quartet/Kvartetas (2004, short fiction/ trumpametražis vaidybinis) — More Strange Return/More Strange Return (2004, short documentary/trumpametražis dokumentinis) — A Journey/Kelionė (2008, short documentary/ trumpametražis dokumentinis) — Spanish for Adults/Ispanų suaugusiems (2008, short documentary/trumpametražis dokumentinis) — 10 Lessons in Tolerance/10 tolerancijos pamokų (2011, mini-series/mini-serialas) — Lithuanian Children's Book Illustrators/ Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai (2012, TV kini series/TV mini-serialas, 2012)

1 2 ’

Producer/Prodiuseris Tomas Tamošaitis Production company/ Gamybos kompanija „Joni Art” Contacts/Kontaktai Tomas Tamošaitis tomastamos@yahoo.es


HOLIVUDAS PASIŪLĖ PER MAŽAI

2017 • documentary/dokumentinis • colour/spalvotas• English subtitles/angliški subtitrai • Lithuania/Lietuva

62


Valdemaras Isoda sėdo ant kino adatos būdamas penkerių. Priklausomybė liko visam gyvenimui. Jis ne režisierius, ne scenarijų autorius, ne kritikas. Jis -- žmogus, kuriam Holivudas pasiūlė per mažai.

Valdemaras Isoda got hooked on cinema when he was five. This addiction never went away. He is not a film director, he is not a screenwriter, nor a critic. He is a man who had been too good for Hollywood.

29’ Rimantas Oičenka gimė 1987 m. Jurbarke. Nuo 2013 m. dirba Vilniaus tarptautiniame kino festivalyje Kino pavasaris“, nuo 2016 m. ir kino ” studijoje Studija Kinema“ režisieriaus Šarūno ” Barto asistentu.

Director/Režisierius Rimantas Oičenka Cinematography/ Operatoriai Rimantas Oičenka, Romanas Muravjovas Script/Scenarijus Rimantas Oičenka, Romanas Muravjovas Editing/Montažas Rimantas Oičenka, Mikas Žukauskas Sound designer/ Garso režisierius Gediminas Jakubka

Composer/Kompozitorius Gediminas Jakubka Producers/Prodiuseriai Jurga Dikčiuvienė, Rimantas Oičenka Production company/ Gamybos kompanija „Studija Kinema“ Contacts/Kontaktai Jurga Dikčiuvienė studija@kinema.lt

Rimantas Oičenka was born in 1987 in Jurbarkas, Lithuania. From 2013 works for Vilnius International Film Festival “Kino pavasaris”, from 2016 also works in “Studio Kinema” as an assistant to director Sharunas Bartas.


Managing Director / Projekto vadovė Rimantė Daugėlaitė-Cegelskienė info@filmshorts.lt Project Coordinator / Projekto koordinatorė Marija Razgutė marija@filmshorts.lt Assistant / Asistentė Gabrielė Cegialytė office@filmshorts.lt

Graphic Design / Grafinis dizainas Indrė Klimaitė www.ilegal.nl Film mastering / Filmų paruošimas Madstone, www.madstone.eu Supported by / Katalogo leidybą remia Lithuanian Film Centre

Printing House / Spaustuvė www.kopa.lt


LITHUANIAN SHORTS

LITHUANIAN SHORT FILM AGENCY MENŲ SPAUSTUVĖ, ŠILTADARŽIO STR. 6 01124, VILNIUS LITHUANIA OFFICE@FILMSHORTS.LT +370 601 07802, +370 628 35040 WWW.LITHUANIANSHORTS.COM


All rights reserved. Not for commercial use. Not for sale. The USB is reserved for preview purposes only. The USB is a preview compilation of selected short films accompanying the Lithuanian Shorts 2016-2017 catalogue. The purpose of the USB is supply additional visual information to the printed material and improve a service provided to all those involved in the film industry, including film institutes, buyers, distributors, festival scouts and programme curators.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.