__MAIN_TEXT__

Page 1

Camp Imagine Peace

Møtte dem som gir

Ungdom i symfoni

Ny giv for internasjonal ungdomsutveksling med fred som tema

Opplevelsene sto i kø på Lions’ sommerleir for funksjonshemmede

Kjærlighet til musikk forener nordisk ungdom i Orkester Norden

LION Nr 2 2015–16

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge


Venner som hjelper andre Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 11.200 medlemmer her i Norge – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor!

Følg oss på sosiale medier

facebook.com/Lions Norge

twitter.com/LionsNorge

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt ­engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions Mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbei­ de for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre ­forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri menings­ utveksling om alle saker av allmenn interesse.

2

LION NR 2 2015–16

• Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av ­selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang å andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være

usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine ­handlinger. Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det. Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

YAMADAS SPALTE FOR OKTOBER

Ta en sjans – gi dristigheten en klem NORSK OVERSETTELSE: HANS O. REYKDAL

For nesten et tiår siden hadde jeg gleden av å besøke et hjem i Calcutta, India, hvor Mor Teresa en gang bodde og tok seg av de mange veldig fattige i området. Hennes kjærlighet til andre hadde en enorm innvirkning, ikke bare på dem hun hjalp: hun inspirerte mange til å følge hennes eksem­ pel. Mor Teresa var hverken rik eller mektig. Hun hadde ikke noe kontor. Hun kunne ikke skryte av å ha en hær. Hun eide nesten ingenting. Likevel forandret hun verden. Hvilken forskjell én per­ son som har et kall kan gjøre! Hennes liv er faktisk ganske ironisk – og lærerikt – for Lions. Vi i Lions er ikke ensomme ulver. Vi jobber sammen. Vi blir med i en klubb fordi vi innser at vi kan oppnå så mye mer ved nettopp å jobbe sammen. Vi innser at vi ikke er Mor Teresa. Det er greit. Vi gjør det vi kan med våre egne talenter. Våre begrensninger kan faktisk være til vår fordel, fordi ved å bli med andre Lions vi kan oppnå så mye mer enn vi kan på egen hånd. Så, kjære Lions, vær involvert i klubben din så mye du kan. Ta

del i de initiativ som kommer fra Lions Clubs International også. Bidra til å oppfylle hundreårs­ målene knyttet til sult, ungdom, syn og miljø. Støtt LCIF. Rekrutter et nytt medlem. Bli med oss ​​til vakre Fukuoka, Japan, neste år til den 99. Internationale Convention. Det er mye styrke i antall: det er en anledning til å gjenoppbygge samfunnet. Det er flott at du er en løve. Takk for at du er med og for ditt engasjement. Og du skal alltid strebe etter å være en del av det verdensomspennende Lions­ samfunnet og fullt ut støtte våre mange bemerkelsesverdige og spennende tiltak. Det er så lett å lene seg tilbake og bare gjøre det en alltid har gjort. Men nå er tiden inne for å gå utenfor din komfortsone og gjør tjenester til en større del av ditt liv. Jeg har hørt det sagt: «Livet er enten et dristig eventyr eller ingenting i det hele tatt.» Så vær eventyrlysten og dristig. Vær en Lion. Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President

Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President

Som et eksempel på dristighet og teamarbeid ledet Richard Plante, soneleder og tidligere president i La Sarre Lions Club i Quebec, Canada, en ekspedisjon som nådde toppen av det 3962 meter høye fjellet Mount Kilimanjaro i Tanzania. Prosjektet innbrakte USD 50.000 til et sykehus.

LION NR 2 2015–16

3


KATASTROFEFONDET

500.000 til legehjelp for syriske flyktninger I fjellene nord i Libanon lever tusenvis av syriske flyktningbarn med alvorlige krigsskader, uten tilgang til lege. Lions Norges katastrofefond vedtok 29. august å bevilge 500.000 kroner til et nytt prosjekt. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Lions i Norge og Libanon har nå gjennomført fire hjelpeaksjoner for de syrsike flykningene i Libanon. I fjor høst startet norske Lionsklubber å samle inn varme barneklær. Givergleden overgikk alle forvent­ ninger, og til sammen 14 fulle lastebiler med norsk vintertøy av beste kvalitet rullet inn i flyktningleirene i Bequaadalen tidlig i januar. Titusener av flykninger var da hardt rammet av vinterstormen Zina. Noen steder var det flere meter med snø, og flykningene hutret i sommertøy. Overalt så man barn gå bar­ bent i snøen. Fire av lastebilene klarte å nå frem til flykninge­leiren i Arsal som IS prøver å ta kontroll over og som bombes av syriske krigsfly. Dette er en leir som ingen andre hjelpeorganisasjoner tør reise til. De tidligere aksjonene har vært ledet av Einar Lyngar fra Lions Club Ringsaker som på egen reg­ ning har planlagt og gjennomføre aksjonen sammen med Lions i Libanon. På sine reiser til flyktninge­ leirene så han at flykningene ikke bare led på grunn av kulden, mange barn var hardt skadet og de får ikke medisinsk hjelp. Krig rammer alltid barna hardest. Mange av de som har overlevd krigshandlinger, terrorangrep og bomber har alvorlige skuddskader, fått avrevet armer og ben, skadet syn osv. Nå vil han gjøre noe for å bedre deres situasjon. De norsk-libanesiske hjelpeaksjonene har fått stor oppmerksomhet, også internasjonalt. Flere Lions-land signaliserer nå at de vil støtte opp om den nye aksjonen.

Gi ditt bidrag Støtt aksjonen med ditt bidrag til Lions katastrofe­ fond og merk innbetalingen med «Syria» og «navn på klubb». Konto: 9001 23 04403 4

LION NR 2 2015–16

– Dette klarer vi! Fra venstre leder for utenlands­ arbeid Nils Ørum, prosjektleder Einar Lyngar og guvernørrådsleder i Lions Norge, Kay Arne Sørensen.

Få skattefradrag: Du kan føre gaven som fradrag på selvangivelsen ved beløp fra 500,kroner og inntil 12.000,- kroner. Husk da å oppgi ditt personnummer på innbetalingen. Bedrifter oppgir organisasjons­nummer. Kontakt: For spørsmål om prosjektet: Prosjektleder Einar Lyngar, e-post: einar@lyngar.no Fagsjef utland Nils Ørum, e-post: nilsor@altiboxmail.no


Lions fikk en fin plass på Frivillighet Norges stand på fredag 14. august under Arendalsuka. Dette er en arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunnsog næringsliv møter hverandre og folk. Lions bemannet standen med generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard, distriktsguvernør Yngve Lindgaard-Berntsen og lokale medlemmer. Vårt budskap var en appell til lokalpolitikere om økt samhandling mellom kommunene og frivillig­heten. Bildet viser Høyres Jan Tore Sanner med Lions general­sekretær Heidi Lill Mollestad Oppegård og distrikts­ guvernør Ynge Lindgaard-Bentsen. General­sekretærens kommentar etter fredagen var: Dette er så gøy at neste år tar vi hele uka!

NY KLUBBAKTIVITET MED STORT INNTEKTSPOTENSIAL! LANGTIDSVIRKENDE, NORSKPODUSERT NATURGJØDSEL TIL HELE HAGEN OG PLENEN. Sele Garden-sekkene har blitt solgt av Lions-klubber i Rogaland i flere år. Resultatene har vært svært oppløftende, både for kjøperne av produktet som får en friskere og grønnere hage, og for de lokale klubbene som via god fortjenste får hjulpet enda flere. Nå får endelig Lions-klubber i hele landet samme mulighet!

Et frodig samarbeid mellom:

LES MER OM MULIGHETENE PÅ: www.lions.no/medlemssenter/markedsplassen

& LION NR 2 2015–16

5


LION

WE SERVE TIL TJENESTE

Innhold NR 1 8 Mystisk rolle for NGO’er 10 Min utveksling til Tyrkia 12 Camp Imagine Peace 14 Å få oppleve dem som gir

Materiellfrister 2015–2016 Nr 3 – 02. november Nr 4 – 11. januar Nr 5 – 26. februar Nr 6 – 26. mai

18 Nordisk ungdom i symfoni 34 Bedre syn for barn i Kentucky 36 Bistandskonferansen «Africa Wants Jobs»

Camp Imagine Peace

Møtte dem som gir

Ungdom i symfoni

Ny giv for internasjonal ungdomsutveksling med fred som tema

Opplevelsene sto i kø på Lions’ sommerleir for funksjonshemmede

Kjærlighet til musikk forener nordisk ungdom i Orkester Norden

LION

39 Lions fagdager 2015 Nr 2 2015–16

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge

På forsiden: Guvernørråds­ leder Kay Arne Sørensen besøkte i august Helsesports­ uka i Tana. Der fant han raskt tonen med Patrik Lassen Aas fra Slattum.

LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Mobil: 92 24 88 28

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeids­partner, støttespiller eller «bare» interessert. Ta gjerne kontakt med oss!

Annonser Bjørn Alvær, 07 Media Tlf: 482 12 700 E-post: bjorn.alver@07.no

Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 E-post: post@lions.no

6

LION NR 1 2015–16

Layout Mette H. Tønsberg, 07 Media Trykk 07 Media –07.no Internasjonalt styre President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifuken, Japan; Immediate Past President Joseph Preston,


Leder

Hjelp flykninger, også der du bor Flykningene som kommer til norske bygder trenger – og fortjener – en varm velkomst. Her kan alle medlemmer i Lions bidra, og organisasjonen Ung Norge søker nå samarbeid med din klubb. Ung Norge jobber til daglig med å gi barnevernsbarn en bedre hverdag, og nå ønsker de å bidra til å gi unge flytninger en god start i Norge. Ung Norge har fått ubegrenset med nytt tøy fra Varner-gruppen og Line of Oslo til unge asylsøkere, og vår oppfordring til Lionsklubbene er at dere kontakter det lokale asylmottaket og får kartlagt hva hvert mottak trenger av tøy. Snart får klubbene en e-post om dette med et registreringsskjema dere kan ta med til mottaket.

Ung Norge pakker og sender til de respektive asylmottak. Vi er dessuten godt i gang med vår femte aksjon for syriske flykninger i Libanon. Prosjektleder er som tidligere Einar Lyngar fra Lions Club Ringsaker som i skrivende stund har reist, på egen regn­ ing, til Libanon. Sammen med lokale Lions, en organisasjon for funksjonshemmede samt leger, kartlegges behovet for medisinsk hjelp til skadde barn som nå bor i Libanons mange flykninge­ leire, uten medisinsk hjelp. Flere Lionsland har meldt sin interesse for å jobbe sammen med oss om dette prosjektet, så følg med på lions.no og Lions Norge på Facebook: www.facebook.com/lionsnorge

Dewey, Arizona, United States; First Vice President Robert E. Corlew, Milton, Tennessee, United States; Second Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA. Internasjonale direktører (1. år) Svein Øystein Berntsen, Hetlevik, Norway; Jorge Andrés Bortolozzi, Coronda, Argentina; Eric R. Carter, Aukland, New Zealand; Charlie Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson, Nevada, United States; Edward Farrington, New Hampshire, United States; Karla N. Harris, Wisconsin, United States; Robert S. Littlefield, Minnesota, United States; Ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori Nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George Th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko Ruissalo, Helsinki, Finland; N. S. Sankar, Chennai, Tamil Nadu, India; A. D. Don Shove, Washington, United States; Kembra

Vibeke Aasland Ansvarlig redaktør LION

L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon, Republic of Korea; Linda L. Tincher, Indiana, United States. Internasjonale direktører (2. år) Melvin K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birganj, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León, Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan. LION NR 1 2 2015–16

7


KOMMENTAR

Kommentar til stortingsmelding 35 (2014–2015): «Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet.»

Humanitære organisasjoners mystiske rolle innen bistand og næringsutvikling AV: INGEBRIGT MOLLAN, UTENLANDSSJEF I LIONS NORGE

Stortingsmeldingen kom ut i juni i år og det var knyttet en viss spenning til hva den ville si om Regjeringens strategi fram­over. Lions Norge har i mange år samar­ beidet med NORAD om øyehelse­ prosjekter i tre land i Afrika, og de planlegges og utføres av Lions Aid Norway. For oss som er en organ­ isasjon innen det sivile samfunn var det interessant å se hvordan vi kan spille en rolle innenfor økt satsning på næringsutvikling. Meldingen peker på at målet med utviklingspolitikken må være slik at mennesker får mulighet til å arbeide seg varig ut av fattigdom. Selv om veksten har økt i mange afrikanske land, kan målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 være uoppnåelig dersom ikke også inntektsfordelingen blir jevnere. Iflg. Verdensbanken er tilgang på jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser den sterkeste drivkraften i bekjempelse av fattig­ dom. Verdiskaping i privat sektor danner grunnlaget for skatte­ inntekter. Ni av ti arbeids­plasser i utviklingsland er i det private. Privat sektor er selve lokomotivet for å minske bistands­avhengighet. Bistand er i dag langt mindre viktig for utviklingen av fattige land enn tidligere. I 1990 utgjorde 8

LION NR 2 2015–16

bistand 63 % av alle kapitalstrøm­ mer til lav- og lavere mellom­ inntektsland. I 2013 var andelen 21 %. En særdeles gledelig utvikling. Støtte til næringsut­ vikling utgjør en viktig del av norsk bistand. Finasiering til områder med størst relevans for næringsutvikling utgjorde i 2014, totalt 3,6 mrd. kroner. Forhold som er særlig viktige for næringsutvikling er slike ting som styresett, ressursforvaltning og grunnleggende infrastruktur. Dette er viktige nasjonale ramme­ vilkår for næringslivet, men i mange utviklingsland utgjør disse store utfordringer. Ikke minst gjelder dette for små aktører i uformell sektor. Meldingen peker på at de seks fokusland som Norge har valgt også bør prioriteres når det gjelder satsningen på nærings­ utvikling. Av disse seks finner vi fire i Afrika, nemlig Etiopia, Mozambik, Malawi og Tanzania. Det presiseres i meldingen at land som har et genuint ønske om å legge til rette for nærings­ utvikling, må prioriteres. Det kan landene gjøre ved å bidra til gode rammevilkår. Uten en slik vilje fra landene selv, er det lite sannsynlig at bistand vil gi varige resultater som står i forhold til innsatsen.

Ingebrigt Mollan, utenlandssjef

Regjeringen har valgt ut fem sektorer i det næringsrettede samarbeidet: energi, IKT, land­ bruk, fisk/marine ressurser og maritim sektor. De vil prioritere tildeling av midler til tiltak innenfor disse fem. Det kan imidlertid også gis støtte til prosjekter innen andre sektorer. Prosjekter som er prioritert fra utviklingslandenes side vil ha størst sjanse for midler. Det er viktig at utenriksstas­ jonene, Innovasjon Norge og næringsaktører samarbeider tett om identifisering av muligheter for norsk innsats.


KOMMENTAR

Regjeringen ønsker å samarbeide med næringslivsaktører, særlig der hvor det er snakk om store norske investeringer. Når det gjelder organisasjonene innen det sivile samfunn sier meldingen at disse har en viktig rolle. Det pekes på at sivilsamfunnsaktørene ofte har inngående kjennskap til lokalsam­ funn, både på landsbygda og i byene, at de har nettverk, lokal forankring og godt omdømme. Men meldingen sier ikke noe om hvordan organisasjonene kunne gå sammen om større oppgaver og følgelig få gjort mye mere enn når de bare opererer enkeltvis i mindre prosjekter. De fleste norske NGO’er er små og kan bare i liten grad inngå avtaler om større lang­ varige prosjekter.

Meldingen sier at sivilsamfunns­­ aktører kan gjøre en viktig jobb med å holde offentlige myndig­ heter og næringslivsaktører ansvarlig for sine handlinger. Det sies videre at «Regjeringen ønsker å bidra til større åpenhet og vil styrke samarbeidet med organisasjoner som har denne «vaktbikkjerollen» både nasjonalt og internasjonalt.» Det er ikke helt lett å skjønne hva det menes med dette, og om det skulle være en prioritert oppgave for NGO’ene. Sett fra en NGO som vår, Lions Aid Norway, gir ikke meldingen særlig mange svar på hvordan Regjeringen ser for seg sivilsam­ funnaktørenes rolle innenfor økt satsning på næringsutvikling. Kanskje vil en få noen svar når en

Illustrasjon for St.melding 35 (2014–2015): Sammen om job­ ben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet. Tegnet av Bjørn Sæthren, 07 Media AS. ser hvordan prosjekter som søker støtte fra NORAD vil bli prioritert framover.

Hjelp krigsskadde flyktningbarn I fjellene nord i Libanon lever tusenvis av syriske flyktningbarn med alvorlige krigsskader, uten tilgang til lege. Nå skal vi i gang med vår femte aksjon for de syriske flykningene i Bequaadalen i Libanon. Støtt aksjonen med ditt bidrag til katastrofefondet og merk innbetalingen med «Syria» og «navn på klubb». 9001 23 04403 Få skattefradrag Du kan føre gaven som fradrag på selvangivelsen ved beløp fra 500,– kroner og inntil 12.000,– kroner. Husk å oppgi ditt personnummer på innbetalingen. Bedrifter oppgir organisasjonsnummer. LION NR 2 2015–16

9


UNGDOMSUTVEKSLING

Min utveksling til Tyrkia I august var jeg på Lionsleir i Tyrkia. Først bodde jeg sammen med en tyrkisk familie, deretter møtte jeg ungdom fra alle verdenshjørner på en ungdomscamp. Nå vil jeg dele med dere hvordan jeg opplevde disse tre, fantastiske ukene. Jeg heter Kristoffer Kvannli og kommer fra Tyristrand i Buskerud. Det hele startet med at jeg fikk en telefon av min mor som sa at jeg fikk muligheten til å dra til Tyrkia. Jeg likte ideen, men synes tre uker virket veldig lenge. Jeg tok veldig feil! På flyplassen Atatürk Airport i Istanbul ble jeg møtt av min cam­ pleder Chala, som viste meg til min vertsfamilie. Jeg ble møtt av en smørblid 16 år gammel gutt og

Busstur! 10

LION NR 2 2015–16

hans mor. Så begynte den første opplevelsen i Istanbul, nemlig den offentlige transporten. Etter 3 timer med ståplass på busser, tog og underbanen kom vi omsider frem til leiligheten hvor vertsfamilien bodde. De serverte meg tyrkisk mat som til min store overraskelse smakte svært godt. Gutten på 16 år, Ugur, var den eneste som snakket engelsk i familien, så det å kommunisere ble vanskelig uten han, men alt gikk som regel veldig bra. Uken hos vertsfamilien var full av opplevelser og inntrykk. Hver dag dro jeg og Ugur ut med en attraksjon i sikte slik som Grand Bazar og moskeer. Vi tok under­ grunnen på kryss og tvers av den europeisk-asiatiske grensen, busser hit og dit. Jeg føler at jeg virkelig fikk sett hvordan Istanbul er. Det er varmt, folk selger vann overalt, kaotisk trafikk, kebab på hvert hjørne. Denne uken hos vertsfamilien var kjempebra og noe jeg aldri vil glemme, men så kom den beste delen av turen, selve campen. Jeg ble møtt av 22 ukjente ansikter. Alle kunne engelsk, så det å forstå hverandre var ikke noe problem. Det var rart å hilse på alle med en gang, fordi hver samtale var så lik. Man sa hvor man var fra, at man hadde hatt

det så bra hos sin vertsfamilie og så lo vi av det varme været. Det var så godt å møte så mange nye ungdommer på min alder, og det tok ikke lang tid før vi kom svært godt overens. Det obliga­ toriske gruppebildet ble tatt før vi satte oss på en buss på vei mot internat. Jeg fikk dele rom med 18 årige Ricardo fra Portugal. At jeg kunne møte en person jeg kom så godt overens med i Tyrkia hadde jeg aldri trodd. I uken hos vertsfamilien skulle vi se Istanbul. På campen skulle vi fokusere på å gjøre noe, så mye som mulig. Å fortelle om alle aktivitetene ville tatt en evighet, men jeg kan si at jeg har lagd min egen kebab, vært på tivoli, besøkt Istanbuls tekniske museum, lagd leker til fattige barn for så å spille fotball med dem, vært på akvar­ ium, dratt på en øy og dykket, spist på mange fine restauranter og min favoritt – å spille kort med ungdommene fra campen. De tre ukene jeg trodde skulle bli lange var over på et blunk. De to ukene på campen er noen av de beste noensinne, og jeg vil aldri glemme dem. Å ta farvel den 22.august var tungt, men vi holder fortsatt kontakten. SÅ – jeg må bare få takke Lions Club Tyristrand og Lions Norge for tre helt uforglem­ melige uker!


UNGDOMSUTVEKSLING

▲ Vi tenner fredslykter ▲

Istanbul har mange fantastiske moskeer

Vi hadde noen kreative øvelser også!

LION NR 2 2015–16

11


UNGDOMSUTVEKSLING

Camp Imagine Peace 2015 «Peace, culture and environment» er tema for ungdomsleiren i distrikt J. Det ble innført etter de grufulle hendelsene som har berørt så mange unge etter 22. juli 2011. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Denne ungdomsleiren i distrikt J har vært arrangert årlig de siste tre årene. Det er plass til 30 deltagerne i alder­ en 18 – 21 år og det er et krav at man er interessert i temaet og snakker engelsk. Årets leir ble arrangert fra 12. juli til 2. august. Den første uka har ungdommene tilbragt sammen med vertsfamilier i Østfold. Campen etterpå ble holdt på Vestby folkehøyskole.

Programmet har bestått av syv dager med utflukter. Målet med aktivitetene er å gi deltagerne mulighet til reflektere over fred fra ulike perspektiver. De har besøkt kjente kultur- og historisk steder, slik som Slottet, Oscarsborg og Vigelandsparken. Det er også et mål at deltagerne opplever en positiv personlig utvikling og får en dypere forståelse av

Nydelig gjeng samlet på basen ved Vestby folkehøyskole 12

LION NR 2 2015–16


UNGDOMSUTVEKSLING

fredsarbeid. Leirleder i år var YCEC Stefan T. Soos fra Lions Club Fredrikstad Sorgenfri.

So great! Miriam (18) fra Georgia forteller i etterkant at hun har fått mange gode venner fra hele verden, og spesielt i Norge. Leirledelsen var hyggelige, og litt strenge når det var nødvendig. – The food was great, and the camp building was very beautiful and comfortable. Leirledelsen har lagt ned forbud mot internett. Hva, ungdom uten internett? Grunnen er enkel –de unge skal snakke sammen, ikke trykke på skjermer. Miriam var nok ikke den eneste som ble lettere panisk da hun måtte legge fra seg mobilen: – When I came to the camp, I thought the lack of internet would be the biggest problem, but now I think it was a great idea. The activities were fun; they helped us participants to grow closer. I’m very thankful for everything done for me and for everyone. It was great to get to know the culture of Norway.

Årets høydare Både voksne og barn i familien Soos er involvert i leiren, og distriktsguvernør Helle Soos har vært med fra starten, den gang som distriktets YCE. – Vi som har jobbet med campen har lært mye. Programmet justeres etter tilbakemeldinger fra de unge, og neste år er Einar Lyngar invitert for å fortelle om hvordan Lions hjelper folk i krise. Campen har også fått til et samarbeid med en som mistet barnet sitt på Utøya. Hun vil fortelle om hvordan nordmenn generelt takler terror. Så campene blir bedre og bedre, forsikrer Helle. Alle i distriktet har støttet opp om leiren, og dette knytter klubbene sammen. Hver sone har hatt en egen dag hvor de stiller opp, og Lions Club Fredrikstad Sorgenfri har hatt vakter på folkehøyskolen. Camp Imagine Peace har god hjelp fra alle som stiller opp som vertsfamilie, både Lionsfolk og ikke-Lions. Budsjettet er på 300.000 kroner og det ser ut til å holde. – Vi takker alle klubbene i Norge for at de har betalt inn til ungdomskontoen så vi får mulighet for å avholde denne campen årlig, sier Helle. – Dette er årets høydepunkt for oss som er tett på!

Fantastiske Vigelandsparken i Oslo.

Wolfgang fra Tyskland og Miriam fra Georgia på besøk i Eidsvollsbygningen. LION NR 2 2015–16

13


HELSESPORTSUKA I TANA

Det tradisjonelle gruppebildet tatt utenfor Landbrukshøyskolen i Tana som er basen for Helsesportsuka.

Å få oppleve dem som gir – Det var ikke vi som ga noe til leirdeltagerne. Jeg følte så sterkt at det var vi som fikk noe, sa vår internasjonale direktør Svein Berntsen da han skulle oppsummere sine inntrykk fra årets «Helsesportsuka i Tana». AV: KAY ARNE SØRENSEN, GUVERNØRRÅDSLEDER ALLE BILDER: HAAKON

14

LION NR 2 2015–16


HELSESPORTSUKA I TANA

Om Helsesportsuka i Tana Helsesportsuka har som mål å samle funksjonshemmede fra hele landet til helsefremmende aktiviteter – på alle plan – i et spesielt miljø. Arrangeres årlig i uke 32 (august). Alder: minimum 14 år. Utgifter innenfor programmet dekkes av arrangør. Reise og lommepenger må deltagerne og ledsagerne finansiere, men det er vanlig at Lionsklubber og kommunen sponser dette. Eksempler på aktiviteter er ridning, fisking, padling med kano og kajakk, sykling, skyting med miniatyr- og luftgevær og bueskyting, fjelltur med over­ natting, med fisketur og masse sosialt samvær! Søknadsfrist: 1. mai. Mer informasjon om Helse­ sports­uka i Tana finner under «Vårt arbeid» på www.lions.no Jadda! Gunnar Stangeland fra Klepp på Jæren treffer blink, stående bak er ledsager fra Tana kommune Trond Arve Bauman.

2. august reiste jeg på samme fly som flere av deltagerne. På flyplas­ sen i Kirkenes ble vi møtt av en representant fra arrangørklubben Tana Nesseby, og en fantastisk informativ og kunnskapsrik busssjåfør. På bussen møtte vi både kjente og ukjente, og skravla gikk mellom alle. Den gode tonen var allerede på plass, så konklusjonen på vei til den russiske grense var klar….dette blir moro.

Da vi ankom basen for Tanaleiren, landbrukshøyskolen i Tana, fikk nærmere 90 personer, delt­ agere, ledsagere og frivillige Lions tildelt egne, flotte rom. Kvelden ble avsluttet med middag, offisiell åpning med både ordfører og gjester til stede. Mandagen kommer med gråvær og en temperatur som krever at alle de varme klærne blir tatt på. Her er det likevel

ingen sure miner. Gruppen blir delt i tre; noen skal ri på hest, andre skal kjøre hest og vogn, og en gruppe fikk være med på en fartsfylt tur med hundespann. Leiren har også en skytebane der vi fikk prøve både gevær og pil og bue. Sist, men ikke minst, fikk vi på oss redningsvester og klatret opp i kanoene. Her ble mestringsfølelsen virkelig satt på prøve. Jeg gjenopplevde gode LION NR 2 2015–16

15


HELSESPORTSUKA I TANA

▲ Hundekjøring er alltid populært!

▲ Asbjørn Andersen i Lions Club Porsanger på tur med mangeårig medhjelper/arrangør Cecilie Daniloff fra Alta med sønnen Henrik. ▲

Det kan bli trangt og koselig om saligheten i badestampen som Lions Club Tana Nesseby har bygd på Harrevann. Her er den ene av tre grupper som under­ holder på fredagskvelden. ▲

minner fra da min far med MS og rullestolbruker mestret de samme «olympiske øvelser». På ettermiddagen gikk turen til fjells. På bredden av idylliske Harrevann har Lionsklubben bygd opp et fantastisk leirsted med nytt toalettanlegg, badestamp, lavvoer og ikke minst store telt hvor vi alle ble innlosjert. Fisketuren om 16

LION NR 2 2015–16

kvelden glemmer jeg aldri, en utrolig fangst av ørret ble behørig grillet på leirbål av deltagerne. Og med alt regnværet som kom ble natten ble både minnerik og våt. Om kvelden var det låvedans, et arrangement som bare må oppleves. Ungdom i alle aldre, og til og med en internasjonal direk­ tør fikk svingt seg i dansen med

skjønne og levende leirdeltagere, til beins og i rullestol. Siste dag ble en tur til Finland, et godt alternativ til fisketur, garn­ trekking og tre stasjoner rundt vannet. Jeg måtte dessverre takke for meg etter to flotte og minnerike døgn. Men da over­ tok internasjonal direktør Svein stafett-pinnen.


HELSESPORTSUKA I TANA

Gunnar Stangeland fra Klepp føler seg trygg høyt der oppe når Nina Margrethe Balto Hansen fra Tana har bakkekontroll. Låvedans

Fornøyd vertskap og gjest: Fra venstre; ukessjef Arne Henry Banne, internasjonal direktør Svein Ø. Berntsen, distriktsguvernør Rolf H. Stave og president Oddvar Betten. ▲ – Jeg fikk et par døgn med den herlige gjengen et par dager, fra 4 til 6 august, forteller Svein. Han fikk strålende godt vær, men (heldigvis) så kaldt at myggen ikke plagde søringene nevneverdig. – Jeg ble både imponert og rørt over møtet med deltagerne og et fantastisk og entusiastisk mann­ skap av Lionsmedlemmer som år

etter år driver uka. Han bekrefter at støtten fra norske Lionsklubber har gått til et livskraftig prosjekt, hvor man nå gradvis har fått bygget opp en leir som både tjener dette formålet, og som er et aktivum for flere positive tiltak i regionen. På årets Convention i Honolulu fikk vi høre styreleder for Special Olympics, Timothy Schriver. Hans

engasjerende tale beskriver bedre enn noe annet det jeg opplevde sammen med leirdeltagerne i Tana: FULLY ALIVE! På Tanaleiren er det godt å være Lions. Jeg oppfordrer alle som kan til å støtte og besøke Tanaleiren. Lionshilsen fra ID Svein Berntsen og GRL Kay Arne Sørensen LION NR 2 2015–16

17


ORKESTER NORDEN

Unge nordiske musikere i symfoni Ungdomsorkesteret Orkester Norden støttes i dag av Lions over hele Norden. Hvordan starte det hele? AV: ERIK EVANG, LIONS NORGES ORKESTER NORDEN-KONTAKT

Orkester Norden er et tilbud til unge nordiske og baltiske musikk­ studenter om å kunne møtes for trene og få erfaring med spill på symfoniorkesternivå, og for å skape et fellesskap dem i mellom. I de senere år har også ungdom fra andre land, som Kasakhstan, fått plass, men da som studenter ved en nordisk høgskole eller universitet.

Ny satsing på ungdom I 1986-87 var Sten Åkestam fra Lions Club Stockholm Globen vår verdenspresident. Som avslut­ ning på hans år ble holdt et stor narko-seminar i Stockholm, der bl.a. Lions Quest-programmet ble presentert. (Vårt senere norske «Det er mitt valg», nå «Mitt valg».) Seminaret gikk med overskudd. Dette la økonomisk grunnlag til et nytt tilbud for nordisk ungdom, noe som næret tankene om å bruke musikk til å forene nordisk ungdom. 18

LION NR 2 2015–16

Tidligere guvernørrådsleder i Sverige, som på denne tiden var sekretær for Lions Nordiske Samråd (NSR), Lennart Fridèn, fikk i oppdrag å lansere et nytt ungdomsprosjekt med grunnlag i dette overskuddet. Han lanserte ideen om et ORKESTER NORDEN, et klassisk symfoni­ orkester av høyeste kvalitet for ungdom mellom 15 og 25 år. Ideen om et ORKESTER NORDEN (ON) var født!

Foreningen Norden og Lions Til møtet i Lions nordiske sam­ arbeidsråd (NSR) i Bergen i 1989, ble forslaget om å etablere et ON lagt fram. Det vakte stor begeistring, men også bekymring. Budsjettet ville bli alt for stort til at Lions alene kunne ta et slikt ans­ var. NSR neste år i Kolding kunne ikke behandle forslaget på nytt, men i Åbo 1991 ble forslaget igjen lagt fram. (Det ble en annerledes

week-end, særlig for den norske delegasjonen, for vår kjære kong Olav døde få dager forut.) Under møtet oppsto en spesiell situasjon: Distrikts­ guvernør Erik Evang fra Lions Club Kongsvinger satt da i styret for Foreningen Norden Norge (senere ble han nestleder). Han fremmet forslag om at en måtte søke et samarbeid med Föreningarna Nordens Förbund. (FNF) (Overbygningen for de nasjonale nordenforeningene). Gjennom disse ville en kunne få direkte kontakt til besluttende organ innenfor Nordisk Råd og deres kulturbudsjetter. Det viste seg da at Fridén var nestleder i Föreningen Norden Sverige, og tidligere statsminister Thorbjørn Fälldin var leder! I Norge var Riksrevisor, tidligere statsråd og samarbeidsminister Bjarne Mørk-Eidem, leder av Foreningen Norden Norge.


ORKESTER NORDEN

I 2013 spilte Orkester Norden for Lions verdenskongress i Hamburg.

Fälldins og Mørk-Eidems posisjoner ville opplagt bidra til positiv kontakt overfor Nordisk Råd. Det ble besluttet å invitere Nordenforeningene til samarbeid om prosjektet, og at Lions de første tre årene skulle garantere for stipend på SEK 5.000 til hver student. Dvs. om eksempelvis Norge fikk med 15 studenter, var vår garanti 75.000 SEK. I tillegg oppfordret hvert land sine klubber som fikk med en ungdom fra sitt miljø, til å yte stipend for reiseutgifter etc. Invitasjonen ble positivt tatt i mot hos nordenforeningene, og de var spesielt aktive ved lokale arrange­ ment, og overfor Nordisk Råd.

Nordisk Råds Kulturfond Dette «åpnet også døren» for støtte fra Nordisk Råds Kulturfond for de første tre årene med SEK 750.000 for hvert år. Fra og med fjerde år ble studentstipendene

satt til SEK 3.000, men nå måtte studenten sjøl søke «egen klubb» om støtten. De fleste fikk, og noen klubber fikk en slik søknad fra samme ungdom opp til tre år, men de fulgte positivt opp. Ungdom som ikke fikk støtte, eller som ikke hadde klubb i sitt nærmiljø, ble støttet av sitt nasjonale guvernørråd. I dag har alle de nordiske landene enten etablert et eget stipendfond eller, som Lions Norge, bakt støtten inn i sin Ungdomskonto. Dermed fordeles stipendstøtten på alle Lions, ikke bare den lokale klubb der studenten kommer fra. Avhengig av hvor mange som blir tatt ut, kan denne andelen utgjøre mellom NOK 5 til 10 av bidraget til Lions ungdomskonto pr. medlem. Etter tre år begynte det å «knipe» med støtten fra Nordisk Råds Kulturfond. Regelverket tilsa bare tre års støtte til prosjekt.

Hederspresidium I mellomtiden var oppnevnt et «Hederspresidium» for Orkes­ teret, som besto av tidligere president Vigdis Finnbogadottir, de tidligere statsministrene Odvar Nordli, Anker Jørgensen og Thorbjörn Fälldin samt tidligere president i Finlands Riksdag, Hetemäki-Olander. Det skal ikke legges skjul på at dette nettverket har vært til stor hjelp overfor Nordisk Råds Kulturfond og at orkesteret fortsatt fikk bevilgninger derfra. I dag kan vi vel ha grunn til å si at ON er blitt en «institusjon» på kulturfondets budsjett, om vi vel ikke har fått dette formelt bekreftet. Støtten har dessuten økt til om lag 1 million DKK, ett år endog 1,5 millioner.

Uttak og øvingssteder Svenska Rikskonserter (SR) hadde ansvaret for ON de første 15 årene. Utlysning av søknads­ LION NR 2 2015–16

19


ORKESTER NORDEN

frister etc. ble gjort på forskjellig måte, og de første årene tok også lokale Lionsklubber aktivt del i rekrutteringen. Prøvespill ble organisert på ulike vis, men skapte veldig mye arbeid, og ga heller store kostnader. I dag kommer nok de fleste søkerne fra høgskoler / universitet, for søkerne holder et så høyt nivå at en dyktig lokal «amatør» ikke når opp. Dette skyldes nok også at søkerne har blitt litt eldre. Nå er det prøvespilling på de ulike høgskolene og universitetene i Norden, og video-opptak blir vurdert av en jury. Under samlin­ gene har stort sett seminaret og

repetisjonsperioden gått over 10 dager, og er samtidig et poeng­ givende høgskolekurs. De første årene var husrom, trening og samspill forlagt til Ingesund Musikhögskola i Arvika. Første konserten foregikk i et kjempetelt med om lag 1.000 tilhørere! Senere ble Siljan, Malmö og til sist Kristiansand samlings­ steder, før ON de siste to årene har holdt til i Aalborg. Planen er at ansvaret flytter fra land til land etter 5 år. Helt fra starten har det vært en ansatt daglig leder i del­stilling, og de siste 3-4 månedene før sam­ ling styrkes sekretariatet gjerne med én til to medarbeidere.

Under ledelse av SR møttes de nasjonale kontaktpersoner en gang i året, mens NSR sin kontaktperson gjerne deltok i flere planleggingsmøter.

Dirigenter av verdensklasse Hvert år har det vært svært dyktige dirigenter som har ledet ON. Det startet med Esa Pekka Salonen. Deretter Susanna Mälki, Okko Kamu, Mark Wiggleswoorth, Vailij Petrenko, Petri Sakari, Roy Goodman, Jorma Panula, Leif Segerstam, Paavo Järvi, Tuomas Olilla, En Shao, Stefan Solyom og Rolf Gupta (6 år). De første to årene i

Fornøyde unge fiolinister etter konserten for Lions verdenskongress i 2013. Her sammen med fortsatt like begeistrede veteraner, Lennart Fridén (th) og undertegnede, Erik Evang. 20

LION NR 2 2015–16


ORKESTER NORDEN

Aalborg har Thomas Søndergaard og Joseph Svendsen ledet orkesteret. Å ha sittet under disse kapasitetenes ledelse, sammen med instrumenttrening ledet av de fremste kapasiteter i Norden, er en verdifull ballast å ta med seg videre. Svært få prosjekt kan tilby ungdommen en slik kjært tiltrengt orkestererfaring og opplevelsen av å holde konsert i noen av Europas fremste konsertsaler.

Turneer I tillegg til større og mindre kon­ serter på øvingsstedet, har en hvert år forsøkt å lage en turné

med besøk til noen av de nord­ iske landene. Tross lang veg har en også nådd Island! Ett år ble orkesteret invitert til turné i Kina, der utgiftene og instrumentleie ble dekket av kultur­ ministeren! Andre store oppdrag har vært spill under Europaforum i 1994, under Nordisk Råds utde­ ling av den nordiske musikkprisen (tre ganger), under Nordisk Råd sitt 50 års jubileum i 2002, under markeringen av 100 års – dagen for Dag Hammarskjölds fødsel 2005, og sist, men ikke minst under åpningen av de nordiske ambassadene i Berlin i 1999, med 2.200 tilhørere! Ungdoms­ orkesteret høstet positiv omtale

i pressen – med «krigstyper»! – mens det visstnok falt «fornær­ mede» uttalelser fra de profes­ jonelle symfoniorkestrene som ikke ble valgt. Nevnes skal også deres innsats ett år under utdeling av Nordisk Råds Musikkpris I Stockholm. Blåsalen var stappfull (om lag 1.000) – utenfor sto minst like mange for å lytte til konserten via høyttalere. OG – etter bare to – 2 – dagers samspilltrening på et veldig vanskelig stykke, gjennomførte de en konsert til enorm begeistring hos publikum. Best av alt: I dag er orkesterets kvalitativt enda bedre! I Lions øyne var kanskje deltakelsen under Lions

Rolf Gupta var dirigent for Orkester Norden i seks år, i årene da orkesteret hadde base i Kristiansand.

LION NR 2 2015–16

21


ORKESTER NORDEN

Internasjonale Convention i Hamburg i 2013 en av de høyeste honorære opplevelsene for orkesteret, som sådan.

Økonomi og deltakelse Formelle tall for tilskudd skriver seg tilbake til overgangen 2011-12. Da hadde omsetningen når det gjelder bidrag passert om lag 42.5 millioner i SEK. Av dette hadde Nordisk Råd bidratt med ca. 23 mill., Nordiska Investeringsbanken 5.5 mill, Lionsstipend ca. 4 mill og Svenska Rikskonserter ca. 9 mill. Siden den tid har støtten fra Nordisk Råd fortsatt med ca. 1 mill. DKK pr. år, ca. 800.000 fra Lions, + ekstraordinært ca. NOK 300.000 for deltakelsen under Convention. Nytt Nordisk Kultur­ fond, samt Kavlifondet har også gitt støtte. Da Danmark overtok ansvaret kunne samtidig Lions i Aalborg­ regionen tilkjennegi at der sto et stort kulturfond rede til å gi betydelig årlig støtte. Dette lover godt for videreføringen. Deltakerne har pr. 2013 fordelt seg slik: Sverige: 475, Norge 278, Danmark 226, Finland 380 og Island 160. (Etter folketallet skulle de hatt ca. 22-23 (!), men det er kvalitet på søkerne som bestem­ mer opptaket). Fra Baltikum – som Nordisk Råd dekker utgiftene for med 100 prosent – deltok 88, og fra andre land 33. Samlet utgjør dette 1650 ungdommer, og pr. sommeren 2015 har dette økt til godt 1800! Norge har hatt fra 8 til 22 deltakere med hvert år.

De unges evaluering Svenske Rikskonserter fikk gjennomført en musikkfaglig evaluering for perioden 199522

LION NR 2 2015–16

Guro Kleven Hagen er 21 år, spiller fiolin og har allerede en imponerende merittliste. Sommeren 2015 var hun solist for Orkester Norden. Foto: Cathrine Dokken. 2004 som var meget positiv. Etter denne perioden ble også sendt et spørreskjema til studentene. 482 svarte, dvs. om lag 50 prosent. Hele 85 prosent av disse spilte fortsatt i et orkester, 17 prosent var solister!

34 prosent var frilansere. Hele 79 prosent svarer at ON har hatt stor betydning for deres musikalske utvikling, og 75 prosent har fortsatt kontakt med øvrige musikere! Flere har fått ledende roller, med fast


ORKESTER NORDEN

engasjement i profesjonelle orkes­ tre, bl.a. som konsertmestere. En ny evaluering er under oppfølging, men én sak synes avklart: ON er den største «ungdomsleiren» Lions i Norden er medarrangør i – hver sommer!

Sterke navn Vi har selvsagt hatt med norske instruktører – hele tiden. Arve Tellefsen skulle vært solist under en konsert i Oslo Universitet, men ble syk. Atle Sponberg var både solist og instruktør i Kristiansand, og dels også Henning Kraggerud. I år var Guro Kleven Hagen solist under turneen ut fra Aalborg. For alle var instrumentet fiolin. I samtale med Kleven Hagen gir hun en begeistret omtale av orkesteret, og av de enkeltes musikalske kvaliteter. De evnet å ta lærdom veldig kjapt, og presentere nytt stoff på en kvalitativ flott måte. ON har gjestet Norge flere ganger. Oslo (Konserthuset og Universitetets Aula), Lillehammer (Maihaugen), Tønsberg, Kongsvinger og selvsagt hvert år i Kristiansand under de seks årene der. Turné med Hurtigruta, tur-retur Kirkenes, ble også en spesiell opplevelse. Der ble det småkonserter underveis, og hver dag på Hurtigruta. Alle gangene har Lions og medlemmer av Foreningen Nordens lokallag sørget for omsorg og pleie, husrom, lunsj m.m.

Juridisk organisasjon Så lenge SR var arrangør­ ansvarlig, var de en naturlig juridisk organisasjon. Under tiden i Kristiansand økte behovet for

å opprette en slik organisasjon. Universitetet i Agder (UiA), Kristiansand kommune og Agderfylkene støttet dette. UiA sa seg villig til å føre regnskap og sikret «kassakreditt», men fant det vanskelig å være juridisk ansvarlig. Lions Norge fant det også problematisk. I løpet av 2012 ble utarbeidet forslag til vedtekter for en «FORENINGEN ORKESTER NORDEN». Forslag til styremed­ lemmer ble fremmet, og hele saken ble så sendt til godkjenning i aktuelle samarbeidende organ, bl.a NSR og Foreningen Nordens Foreninger (FNF). De musikk­ faglige organisasjonene som deltar behandlet også forslaget. ALLE gjorde positive ved­ tak. NSR gjorde det under sitt rådsmøte i januar 2013. I styret sitter i dag én fra NSR (tidligere var dette Fridén, som nå ba seg fritatt, og PID Per K. Christensen fra Lions Club Gug (Aalborg) ble ny kontakt). FNF valgte til sin generalsekretær, mens leder er Toke Kristensen, Danmark, leder av Musik & Ungdom. Alle land har hver sin kon­ taktperson. Fra 1992-93 har Sverige og Norge hatt de samme personer, Lennart Fridén og Erik Evang. I de øvrige land har dette skiftet etter noen år.

ca. 2 uker. Siste uke er avsatt til turné, men trolig ikke over de store avstander. For i 2017 ferier Lions 100 år, og i forbindelse med jubileet er det lansert en plan om en større turne til alle de nordiske hovedstedene. Så – spennende muligheter venter fortsatt for våre nordiske og baltiske ungdommer!

Vil du støtte Orkester Norden? Lions ungdomskonto: 9001 23 04403 Mer info på www.orkesternorden.com Følg Orkester Norden på Facebook: https://www.facebook.com/ nordicyouthorchestra Få et blikk fra innsiden av ungdomsorkesteret gjennom denne videoen, laget av en av deltagerne ved ON 2015.

ON 2016 – og 2017 Planene for neste år er ikke helt klare, men rutinene har vært de samme i mange år. Utlysning om mulighet til å kunne delta i orkes­ teret neste sommer kommer tidlig i vinter, og vurdering av søkerne skjer i februar. Aalborg blir base for samlingen også for 2016, med samme ramme som i år, dvs. LION NR 2 2015–16

23


Guvernørrådslederens spalte

Den tøffe hverdagen «Den tøffe hverdagen» står det skrevet i Mitt Valg sin brosjyre. Mitt Valg er vårt program. Det eies av stiftelsen «Det er mitt valg» som igjen er en del av Lions Norge. Mitt Valg er et program vi Lions er stolte av og det blir spennende å følge dette i årene fremover etter at ny og frisk kapital er lagt inn etter vår «Røde Fjær aksjon». Lions over hele verden ønsker å hjelpe den store flyktningstrøm­ men som kommer til Europa. I forbindelse med vår bistand- og fagkonferanse bevilget Lions Norges katastrofefond 500.000 kroner til et nytt prosjekt for syriske flyktningbarn i Libanon. Einar Lyngar fra Lions Club Ring­ saker ga en flott gjennomgang av vinterens prosjekt med å samle inn vintertøy og levere dem i ulike flyktningleire nord i Libanon. Det var hans fjerde aksjon, og han kunne presentere gode resulta­ ter, en sterk handlekraft og hvor mye vi sammen kan få til med få midler når vi gjør ting riktig. Vi har stor tro på at den nye bevilg­ ningen vil styrke nok en effektiv aksjon som vil komme mange nødlidende mennesker til gode. Mediene viser daglig hvordan flyktningene kjemper seg til Europa, en flukt fra ruiner, anarki, vold, sult og annen nød. Vi ser samtidig et stort engasjement, for eksempel de norske medisin­ studenter i Budapest som legger bøkene på hylla for noen dager, og via Facebook samler inn 24

LION NR 2 2015–16

midler til å hjelpe. Vi ser norske kommuner åpne dørene til nye innbyggere. Mitt spørsmål, eller kommentar, i denne sammen­ hengen blir: Vi må ikke glemme de som ikke har ressurser til å komme hit. Hva kan nordiske Lions gjøre for dem? Lions fredsplakatkonkurranse er en årlig, internasjonal tegne­ konkurranse for barn mellom 11 og 13 år. Målet er å oppmuntre til refleksjon og kreativitet rundt fredstanken, og passer fint for markeringen av FN-dagen 24. oktober. Tema hvert år handler alltid om fred, og hva kan ikke være bedre enn at barn dette året har fokus på temaet «Del fred» (Share Peace). Tok du utfordringen min fra forrige Lionsblad – «Spør 1»? Lionsåret har akkurat startet, og vi har hatt våre første Lionsmøter, vår første aktivitet, videresendt distriktsguvernørs månedsbrev og lagt mye arbeid i alle de flotte «Løve-blader» som jeg mottar. Utfordringen fremover nå vil bli hvordan dere bruker all denne energi vi legger ned innad i klub­ ben i å «spørre 1». Vi har så mye å være stolte av i Lions Norge. Klubbene, sonen og distriktene gjør et fantastisk arbeid, noe som synliggjøres lokalt. «Lions Norge Rundt» ønsker å bidra slik at flere kan ta del i alt det gode vi gjør. Mitt ønske er derfor at dere inviterer naboklubbene til deres neste aktivitet. Ønsker dere lykke til med høstens aktiviteter.

Kay Arne Sørensen Guvernørrådsleder Lions Norge


Generalsekretærens spalte

Lions Røde Fjær fyller 50 år i 2016 Hold av 10. april 2016 til å være med på denne markeringen. Det er nå snart 50 år siden 3000 Lionsmedlemmer samlet inn åtte millioner kroner til byggingen av Beitostølen Helsesportssenter. Ja, i 2016 er det 50 år siden vår aller første Lions Røde Fjær Aksjon. De første innsamlede midlene gikk som kjent til Beito­ stølen Helsesportsenter. Det skal vi være stolte av! Søndag den 10. april 2016 skal vi i samarbeid med Ridder­ rennet og Beitostølen Helsesport­ senter arrangere en konferanse for å markere denne begiven­ heten. Alle detaljer er ennå ikke på plass men vi vet at Barneombudet med en seniorrådgiver har takket ja til å delta på konferansen. I etterkant av konferansen vil det bli anledning til en omvisning på fantastiske Beitostølen Helsesportsenter. Vi håper mange av dere ønsker å delta på denne mark­ eringen. Ridderrennet arrangeres lørdag den 9. april og vi oppfor­ drer med dette våre medlemmer til å delta på begge arrangement­ ene om mulig.

Årets guvernørråd stiller opp! Håper du gjør det samme!! Påmelding til 50 års markeringen for Lions Røde Fjær vil skje via våre hjemmesider. Følg med! Lions Norge inngikk 2. sep­ tember då en sponsoravtale med Barnas Ridderuke. Lions har fra 2014 vært hovedsponsor for Ridderrennet. Lions­ klubbene i Norge har de siste årene bidratt med over 600.000 kroner årlig til Ridderrennet. Barnas Ridderuke (BRU) arrangeres på Beitostølen 17.–23. jan­ uar 2016. Da vil Lions logo pryde startnumre, målbue og profilering i gater og på arena, i tillegg vurderer Lions Norge å dele ut et stipend. Vi oppfordrer alle til å komme til Beitostølen på fredagen for å heie på barna, da arrangeres nemlig Barnas eget Ridderrenn. Hovedleder Erik Lindh i Bar­ nas Ridderuke kommer gjerne på klubbesøk for å fortelle Barnas Ridderuke. Ta direkte kontakt med Erik på mobil 900 29 292.

Heidi Lill Mollestad Oppegaard Generalsekretær Lions Norge

Besøker Norge og Harald V Vår verdenspresident Dr. Jitsuhiro Yamada kommer til Norge 6-10.november. H.M. Kongen tar ham imot i audiens 9. november. Verdenspresidenten vil denne gang treffe Lions i Oslo og Akershus (D 104 H). Invitasjon kommer!

LION NR 2 2015–16

25


Lions forebyggende arbeid Vårt nye Lions år har for lengst startet. Vi har nye tillitsvalgte som tiltrer sine nye verv, alle med et ønske om å gjøre en god jobb for Kjære Lions venner…. organisasjonen. Det samme Et nytt år ligger foran oss ogjeg gjelder undertegnede. Men som en start på dette så har vet jeg vil trenge hjelp av derealle alle fagsjefene NAden feltet hatt en for å kunnepå fylle posten jeg fagsamling. Målet mitt var å legge har fått. føringer fremover mot 2018 slik at vi skal ha få, men definerte mål vi «Vi går mot en lengre periode jobber mot. med høydepunkter for Lions Norge» Vi har mange tanker i hodet nå men vi fikk samlet en del tråder LIONs som jeg rødE ønsker fjær dele med dere.

ta kONtakt mEd dIN skOLE

Fra MD-Nac’s munn

aksjON 2015

Det går motog aksjonstidspunkt Hva gjørfort vi bra, hvor har vi så ta kontakt med aktuelle samforbedringspotensiale tulipan­ arbeidene lag/foreninger som aksjonen: dere mener kan gjøre en forskjell • Vi er jevnt over synlige på for Lions under aksjonen. Skap stand. Men det er en klar hygge for dere selv under akoppfatning av at flere steder sjonen vedtiden å planlegge godt. Da kunne blitt brukt bedre. er det så mye lettere å gjenDet er mer enn bare tulinomføre en som god aksjon. pansalg gjelder. Vi har et budskap og vi kan bruke

LIONs tidentuLIpaNaksjON til å verve medlemmer. 2015 - 1.000.000 tuLIpaNEr

Mitt Valg: Vi er verdens­ Jeg ønsker beholde målet for formestere i antall kurs pr. innrige aksjon - 1 million tulipaner. Vi bygger om vi sammenligner klarte nesten ossdet med andrei 2014. land. Vi Vi øker kan stadig, noe som også vitner om helt klart jobbe bedre med kreativitet og barnehager. nytenkning ute skoler og En idel klubbene for å nå sine For å av de klubbene sommål. jobber synliggjøre hvor liteøker som også skal til best med dette for sitt at vimedlemsantall skal nå målet så ogsnakker får inn yngre krefter. pr. medlem med vi om en økning 8 tulipaner. Jeg har stor tro på at dersom vi gjør en god LRF aksjon lokalt, får klubben gevinst i form av flere medlemmer og mer velvillighet hos publikum også under tulipanaksjonen.

34 LION Nr 2 2014-15 26 LION NR 2 2015–16

Høstens tegnekonkurranse er en utmerket GOD grunn til å ta kontakt med skolen. Dersom dere føler at dere mangler kompetanse, har hvert distrikt støttespillere som dere kan benytte. Materiell finnes på Lionskontoret dersom det er behov for dette.

høydEpuNktENE står I• kø Tegnekonkurransen: Vidar

Vi har flere gode til å Waaden holdtanledninger et timeslangt gå ut å fortelle omerLions og innlegg så nå alle godt markere Lionsåret drilletoss. i hvordan man bør 2014/2015 er allerede jobbe med dette. I omtalt. tillegg til Men vi kan feire i 2016. Da NAC harogså soneleder et særskiltnemlig ansvar50for informere er det år åsiden den klubbene godt.Fjær MYEaksjonen info første Lions Røde tilflyte og ble skal avholdt og presidentene satte kursen for det betyr av NAC MÅ få tid fremtidige aksjoner. I 2017 kan vi feireavatDG detpå er rådsmøter. 100 år sidenBruk den nettsidene – de ersågode og første Lions klubben dagens informative. lys. • Kommer all post / mail frem til fagsjefene?thE Vi tror at det strENgthEN prIdE ikke er tilfelle. ALLE Dette er«støtt» slagordet til Joe Preston, klubber oppfordres til å innInternational President 2014 rapportere sinedet fagsjefer /2015. Sørg foralle å gjøre med e postadresser som og er slagordet til Ditt eget slagord gjeldende. med det også Din klubbs. Vær stolte av Ole det Tamlag vi har gjort, men • NAC og NAC enda viktigere gå på nye oppSolveig Johansen holdt begge egne gaver medinnlegg stolthetfra ogderes glød. Da vil og delte suksess­ detdistrikter synes at det er moro å skape historier medsammen. oss. gode resultater Vær et stolt Lionsmedlem, og styrk bevisstheten innad i klubben, og det vil lyse av klubben – ikke bare i vårt forebyggende arbeid for barn og unge, men i alle klubbens gjøremål.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) var representert med formann for NNPF Haugalandet. Et gnistrende foredrag om hvordan de jobber med BRY DEG RUSS prosjektet. Utrolig mange aspekter som ikke underBjørn Zarbel tegnede hadde tenkt på. Leder for forebyggende barne- og Lions og NNPF bør absolutt ungdomsarbeid (MD nAC) fortsette dette gode samarbeidet. NB: Det vil komme føringer for hvordan dette samarbeidet skal ta form slik at ikke det inngås avtaler der man ikke helt klarer å innfri.


TULIPANFONDET 1: MD NAC har laget nye vedtekter som vil tre i kraft så snart de er godkjent med små endringer. Dette er klarere linjer både overfor klubber, soner og også en rettesnor for SL og DG. En korrekt utfylt søknad er første bud sammen med et godt formål. TULIPANFONDET 2: Hva fyller opp tulipanfondet hvert år? Det synes som om ikke det er like klart for alle klubbene. Årets tulipanaksjon ga også svar på dette. Det er lenge siden vi tok ut så lite tulipaner og DET gjør at tulipanfondet heller ikke kan dele ut like mye midler til prosjekter det søkes på. Inntil 75% av tulipanfondet brukes til sponsing av Mitt Valg kurs. Vi håper alle at klubbene bestreber seg på å få bestillingene opp igjen på et nivå som er høyere enn 2014 tallene. NYE DISTRIKTER: En klar utfordring, spesielt i vest. Fungerer piloter som de skal? NAC mååå dra mer veksel på soneledere der distansen er for stor. DG pålegges ansvar for å få dette til å fungere.

Det Røde Eplet -: Mange ble kjent med kortversjonen av dette på Riksmøtet og vi jobber videre med den pakken. Det må litt dialog med aktuelle visningssteder i forkant for det er streke scener

Storby møter: MD NAC luftet tanken om å ha «stormøter» i de større byene eller i nær tilknytning til disse. MD NAC sjekker budsjett for om mulig å få til 2-3 slike samlinger pr. halvår.

Bjørn Zarbell Leder for forebyggende arbeid (MD NAC)

Den første milepelen vi nå kommer til er tegnekonkurransen. Sørg for god kontakt med skolene, at materiell er bestilt og på de rette hender. Meld også inn skoler som er aktuelle for forskningsprosjektet. Alle NAC’er kan noe om dette nå, men det viktige er at dere alle sender klubbvis de aktuelle skolene til Ivar Tollefsrud på Lions­kontoret.

LION NR 2 2015–16

27


INTERNASJONALT HJELPEARBEID

Oppsummering etter Bistandskonferansen Bistandskonferansen ble holdet som planlagt 28. juli ombord på DFDS Seaways Pearl ved kai i Oslo. Fremmøtet var meget bra og vel 80 hadde ankommet da det startet. Tema for konferansen var hvordan norske organisasjoner kunne delta mere aktivt i pros­ jekter som er bærekraftige og i tillegg skape nødvendige arbeid­ splasser i de land en opererer. Stortingsmelding nr. 35 som kom ut i juni var bakteppet for det hele. Innlederne fra UD, NORAD, Norfund, Norges Vel og vår landdirektør i Zambia, Nicholas Mutale, var rimelig samstemte i at en endring fra ren bistand til prosjekter som kunne gå med egen hjelp etter en oppstart og i tillegg skapte arbeidsplasser, var veien å gå. Lions Aid Norway (LAN) vil gjøre et forsøk nå i høst på å få i gang et prosjekt i Zambia som har som mål å skaffe billig strøm til husholdninger på landsbygda ved hjelp av solcellepaneler. Det er da snakk om strøm nok til et par lyspærer og lading av mobiltelfoner. Et biresultat

28

LION NR 2 2015–16

av dette er at en får redusert bruken av parafin som både er dyrt og helseskadelig. Og barn gis mulighet til å kunne gjøre skolearbeid hjemme etter mør­ kets frembrudd. Slik situasjonen er i landet nå vil det ta svært lang tid før strøm fra det nasjonale lysnettet blir tilgjengelig for de på landsbygda. Dette har både med utbyggingshastighet å gjøre og ikke minst fattige folks evne og prioriteringer til å betale for strøm. Hovedprosjektet øyehelse vil det søkes om som tidligere, både for Zambia, 3 år og Malawi, 1 år (der fases det ut nå etter 10 års virksomhet). Det er et klart ønske fra et land som Zambia at støtte til virksomhet som skaper produksjon, arbeid og følgelig skatteinntekter er løsningen både på kort og lang sikt. Selv om øyehelse fortsatt vil være hovedprosjektet i Zambia noen år framover, er det viktig å prøve ut nye ting som etterhvert kanskje kan erstatte det prosjektet. Målet må være at landet selv gis mulighet til arbeide seg ut av fattigdom og derved ta hånd om også helseservice til sine innbyg­ gere, slik øyehelse er en del av.

Ingebrigt Mollan, utenlandssjef


Lions internasjonalt Lions, så forskjellige, men samtidig så like Min korte reise hittil, i vår inter­ nasjonale Lionsverden, har gjort meg enda stoltere over å være en av 1,4 millioner Lionsmedlemmer, og ikke minst veldig kry over å være en norsk løve. Å være med på beslutninger, og å komme nær globale rap­ porter om det vi faktisk gjør på det humanitære området, gir grunn til ydmykhet og takknemlighet. Bare til LCIF ble det i fjor sam­ let inn 250 millioner kroner. Tenk hvor mye hjelp vi gir til nødstilte medmennesker gjennom LCIF. Og dette beløpet er egentlig bare en mindre del av alt vi gjør. Inn­ sats direkte fra klubber, distrikt og multippeldistrikt til hjelpetiltak, er samlet sett mange ganger større enn LCIFs tall. I tillegg flerdobles vår innsats ved partnere som Bill Gates, Navi og f.eks gjennom vårt eget NORAD. Vi snakker om mange milli­ arder bistandskroner pr år fra Lions globalt. Vi gjør forskjell. Den aller største verdien ligger likevel etter min mening ikke i pengene, men i alle timene, all omtanken, alle hendene til 1,4 millioner medlemmer rundt hele kloden, som har dette ene til felles: Vi bryr oss og vi bruker av vår tid til å hjelpe medmennesker som trenger oss. I det nære og personlige, og ved å avhjelpe store internasjonale menneskelige lidelser.

Jeg blir stolt når gode Lions­ venner som Einar Lyngar aktivt organiserer hjelp til Syriakrisen, når Bjørn Skovly reiser land og strand og samler inn penger til moskitonett, reiser til Uganda, bor meget enkelt blant befolkningen i Kampala i flere måneder og deler ut nett, eller når damene i min egen klubb bygger sansestue for beboerne på aldersheimen og innvier denne med et hei­ dundrende kaffeslabberas. Men jeg blir ikke mindre stolt av at vi som verdens største humanitære serviceorganisasjon kan påvirke gjennom FN, snakke gjennom internasjonale fora og ta de store løft som bare en internasjonal struktur kan gjøre. Alt dette er Lionsarbeid, det ene er avhengig av, og forutsetter det andre. Vi er ulike på mange måter, med store kulturelle forskjeller og mye kan virke fremmed for oss. Det viktige er at kjernen er lik: We serve! Jeg sitter ofte til bords med Lions fra mange land og kulturer. Det slår meg hver eneste gang. Grunnholdningen til å hjelpe er den samme. Til slutt, la oss bli flere. La 2015 bli et år hvor vi ikke taper med­ lemmer. Spør minst en! Det starter hjemme. Og gi mer til LCIF!

Svein Berntsen Internasjonal direktør

Lionshilsen fra Svein Berntsen, ID.

LION NR 2 2015–16

29


BOARD EXECUTIVE SUMMARY

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER

DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Honolulu, Hawaii, USA 21.–25. juni 2015 REVISIONKOMMITTÉN 1. Granskade revisions­planerings­ informationen för revisionen av den finansiella redovisningen för LCI och LCIF, som presen­ terades av representanter från Crowe Horwath, LLP. 2. Granskade promemorian med en genomgång av serviceorgan­ isationens rapport för Paylocity, revisionen av Donor Services och en promemorian med nya procedurer för uppsägningen av tillfälligt anställda.

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 1. Avslog klagomålsärendet avseende val av andra vice dis­ triktsguvernör i distrikt 108-LA (Italien), Distrikt 308-A1 (Singa­ pore) och distrikt 322-E (Indien) och utnämnde följande individer till andra vice distriktsguvernörer i deras respektive distrikt för verksamhetsåret 2015-2016: a. Lion Fabrizio Ungaretti – distrikt 108-LA (Italien) b. Lion Jerrick Tay – distrikt 308-A1 (Singapore) c. Lion Veena Gupta – distrikt 322-E (Indien) 2. Godkände ett klagomåls­ärende avseende val av andra vice dis­ triktsguvernör i distrikt 324-A8 30

LION NR 2 2015–16

(Indien), förklarade val av andra vice distriktsguvernör för verk­ samhetsåret 2015-2016 i dis­ trikt 324-A8 ogiltigt, deklarerade vakans för posten andra vice distriktsguvernör för verksam­ hetsåret 2015-2016, samt att posten skall tillsättas i enlighet med internationella stadgar och arbetsordning och distriktets stadgar och arbetsordning. Det beslöts att klagomålsärendets registrerings­avgift på USD 350 skall återbetalas till de klagande parterna. 3. Censurerade distrikts­guvernör V.S.B Sunder för hans icke-lio­ naktiga uppförande och gjorde så att han inte kvalificerar för en excellens­utmärkelse till distrikts­ guvernörens team. Avslog dispyten som registrerades i distrikt 324-A1 (Indien), under proceduren för klagomål rörande stadgarna, relaterad till att distriktsvalet för verksamhetsåret 2015–2016 skulle vara ogiltigt. 4. Avsatte distriktsguvernör S. Arumguam från posten som distriktsguvernör i distrikt 324-B4 (Indien) för att han inte följer internationella stadgar och arbetsordning och inte heller den internationella styrelsens regler. Förklarade att S. Arumugam i framtiden inte skall erkännas som tidigare distriktsguvernör av Lions Clubs International, ej hel­

ler av någon klubb eller distrikt samt att han heller ej skall vara berättigad till några rättigheter för denna titel. 5. Förklarade medlarens rapport som registrerades i distrikt 324B4 (Indien) som oförenlig med de internationella stadgarna och arbetsordningen och distrikt 324B4:s stadgar och arbetsordning och därmed ogiltig. Bekräftade valen av distriktsguvernör, första vice distriktsguvernör och andra vice distrikts­guvernör som hölls den 26 april 2015 för verksam­ hetsåret 2015–2016. 6. Förklarade medlarnas beslut att deklarera valet av andra vice distriktsguvernör i distrikt 301-D2 (Filippinerna) som ogiltigt och oförenligt med de internationella stadgarna och arbetsordningen, samt styrels­ ens regler och därmed ogiltigt. Rekommenderade att ja/ nej-röstsedeln i normalstadgar och arbetsordning för distrikt används av distrikt 301-D2 för valen 2015–2016. Förklarade att medlarnas beslut angående avlägsnandet av svarande oförenligt med de internationella stadgarna och arbetsordnin­ gen, samt styrelsens policy och därmed ogiltigt. Godkände medlarnas beslut att svarande bröt mot multipeldistriktets stadgar och arbetsordning.


BOARD EXECUTIVE SUMMARY 7. Reviderade definitionen av gott anseende i kapitel XV i styrels­ ens policymanual till att förbjuda medlemskap för individer som har blivit dömda för brott som visar moraliskt fördärv. 8. Reviderade den hemliga röstsedelprocessen i kapitel III i styrelsens policymanual till att tillåta att processen initieras av mötesledaren. 9. Reviderade reglerna för avstäng­ ande av en distrikts­guvernör i kapitel XV i styrelsens policyman­ ual för att avlägsna redundans i policyn och ändra antalet klubbar som krävs för att begära en granskning enligt denna policy. 10. Reviderade normalstadgar och arbetsordning i kapitel VII i styrelsens policymanual för att korrigera ett typografiskt fel och uppdatera interna referenser. 11. Etablerade en ny policy för neutral observatör som träder i kraft 1 juli 2016 i kapitel XV i styrelsens policymanual.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTSOCH KLUBBTJÄNSTER 1. Utnämnde föregående distrikts­ guvernör Michael Bierwagen till koordinerande lionmedlem för distrikt 123 (Ryska federationen) för verksamhetsåret 2015–2016, föregående distriktsguvernör Mirela Grigorovici som koordin­ erande lionmedlem för Serbien den 11 oktober 2015 för de återstående månaderna i verk­ samhetsåret, och föregående internationella direktören Kalle Elster till medkoordinerande lionmedlem för Lettland och att hjälpa föregående distriktsgu­ vernör Fabian Ruesch under verksamhetsåret 2015–2016. 2. Ändrade ansökan om DG-teamets excellens­ utmärkelse till att kräva att distrikten också följer stiftelsens

3.

4.

5.

6.

stadgar, arbetsordning och policy, utöver att uppfylla kraven för utmärkelsen. Reviderade kapitel V i styrels­ ens policymanual till att placera mindre betoning på strikt deltagande i klubbmöten och större betoning på meningsfullt engagemang i klubbaktiviteter. Reviderade kapitel VII bilaga B i styrelsens policymanual till att placera mindre betoning på strikt deltagande i klubb­ möten och större betoning på meningsfullt engagemang i klubbaktiviteter. Ändrade kapitel IX i styrelsens policymanual till att tillåta en koordinerande lionmedlem att utnämnas när ett potentiellt nytt lionland identifieras i stället för att vänta på att två klubbar bildas. Utförde en mindre ändring för att korrigera ett referensfel i kapitel IX, paragraf O.2.d. så att det hän­ visade till de rätta paragraferna.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 1. Godkände prognosen för fjärde kvartalet 2015, vilken visar ett underskott. 2. Godkände den slutliga bud­ geten för 2016 med ett under­ skott på 2 842 672 USD. 3. Godkände ändringen av Pensionsplanen för anställda på International Association of Lions Clubs (planen) för att erbjuda uppsagda anställda som har investerat i planen en möjlighet att ta ut hela pen­ sionen som en klumpsumma under kalenderåret 2015. 4. Godkände en ändring av styrels­ ens policy från och med 1 juli 2015 som kräver att distrikts­ guvernörer måste få godkän­ nande från Travel Deparment innan biljetterna utställs om

priset för biljetterna överstiger 1 000 USD. Flygpriser under 1 000 USD bör bokas med lägsta logiska standardpris eller rabatterat pris i tillåten reseklass vid tiden för resan. 5. Godkände en ändring av sty­ relsens policy från och med 1 juli 2015 till att ge kvalificerade föregående internationella direk­ törer en minimibudget på 1 200 USD/år.

LEDARSKAPSKOMMITTÉN 1. Godkände en policy som gör det möjligt för den interna­ tionella presidenten att fylla lediga poster för GMT- och GLT-koordinator på multipel­ distrikts-, enstaka distrikts och deldistriktsnivå, när dessa lediga poster är ett resultat av den utnämnande kommitténs oförmåga att nå konsensus om en lämplig utnämning. 2. Godkände en policy som förbjuder certifierade kandidater för en internationell post att tjäna som GMT internationell koordinator, GLT internationell koordinator, internationell koor­ dinator för familjer och kvinnor, GMT eller GKT konstitutionell områdesledare, GMT eller GLT områdesledare och GMT eller GLT speciella områdesrådgivare.

LCIF 1. Godkände rapporten från LCIF:s finanskommitté 2. Ändrade artiklarna i Lions Clubs International Foundations bolagsstadgar till att återge det ändrade LCIF förtroenderådets struktur. 3. Tog bort kapitel XVI i styrelsens policymanual på grund av dess redundans för LCIF:s verksam­ hets- och policy­manual. 4. Ändrade Lions Clubs Interna­ tional Foundations verksamhetsLION NR 2 2015–16

31


BOARD EXECUTIVE SUMMARY och policy­manual till att återge det reviderade LCIF förtroende­ rådets struktur och andra nödvändiga små ändringar. 5. Godkände de röstberättigade medlemmarna för 2015–2016 för Lions Clubs International Foundations förtroenderåd. 6. Höjde budgeten för humanitära anslag för nuvarande verksam­ hetsår med ytterligare USD 3,5 miljoner. 7. Beviljade 54 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett belopp på totalt 3 071 671 USD. 8. Bordlade ett anslag. 9. Förlängde Core 4-anslagens prioritetsstatus för Lions Quest till 30 juni 2018 och Core 4-anslagens prioritets­status för LCIF:s diabetes­information och kontroll­program till 30 juni 2017. 10. Beviljade ett Core 4 handikapp­ anslag på 750 000 USD, vilket representerar budgeten för partnerprogrammet mellan Lions och Special Olympics i Brasilien, vilket arbetar för att inkludera alla. 11. Beviljade förnyelse av Lions Quests anslag för samarbete i samhället på 200 000 USD. 12. Beviljade 125 000 USD i anslag för en utvärdering av Lions Quest i Finland. 13. Beviljade ett anslag på 5 000 USD för ett gemensamt LCIF/ MD 111-projekt för nedsatt syn i Kuba.

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTS­ PLANERING 1. Godkände bildandet av en kommitté på upp till 10 medlem­ mar, för insatser för familjer och kvinnor 2015–2016, som ska utnämnas av vicepresident Dr. Jitsuhiro Yamada och registreras hos LCI:s verkställande kom­ mitté vid mötet i augusti 2015. 32

LION NR 2 2015–16

MEDLEMSUTVECKLINGS­ KOMMITTÉN 1. Beviljande bildandet av Lions klubbfilialer i Kuba och Myanmar, om detta får godkännande från lämpliga myndigheter i varje land. 2. Godkände en arbetsgrupp med lionmedlemmar och/eller leomedlemmar för arbete med medlemsutvecklingskommittén och personal för att utforska koncept och strategier för att involvera «tillfällig volontärverk­ samhet» i Lionandan. 3. Beviljade ett beslut att lägga till nya policyändringar till policy­ handboken, inklusive handlägg­ ningsavgiften på 100 USD som påförs alla charteransökningar som inte godkänns av LCI, och kräver förskottsbetalning på 30 USD för att lägga till ytterligare chartermedlemmar. 4. Beviljade en policy där alla distrikt som Lions Clubs International har identifierat en felansökan för studentmedlem­ skapsprogrammet i, och vars totala medlemskap består av mer än 5 % studentmedlem­ skap, placeras alla universitet­ sklubbar i detta distrikt och alla traditionella klubbar i distriktet med 25 % eller mer student­ medlemmar, i status quo, omedelbart efter 45 dagar från när de fått kommunikation om denna granskning. 5. Beviljande MD60 status för det konstitutionella området I från 1 juli 2015. 6. Beviljade styrelsens policy­ ändringar där mindre betoning placeras på kravet på strikt mötesdeltagande, vilket tillåter flexiblare deltagande i klubb­ aktiviteter.

PR-KOMMITTÉN 1. Minskade antalet tryckta utgåvor till fyra per år för alla

officiella utgåvor av tidningen LION från januari 2018. 2. Eliminerade Order of the Lion-medaljen. 3. Ersatte nuvarande utmärkel­ sedel i kapitel XX i styrelsens policymanual med bevisföremål A för PR-rapporten.

KOMMITÉN FÖR SERVICE­ AKTIVITETER 1. Valde årets leomedlemmar för 2014–2015. 2. Beviljade en ändring av styrels­ ens policymanual som flyttar ungdomsprogram som inte är Leo-relaterade från kapitel XXIII till kapitel I. 3. Beviljade en ändring av styrels­ ens policymanual kapitel XXIII som tar bort gammal informa­ tion om syftet med ungdom­ sprogramavdelningen. 4. Beviljade en ändring av styrels­ ens policymanual kapitel XXIII som ändrar namnet på kapitlets titel från «Ungdomsprogram» till «Leoklubbprogram» för att återge nuvarande struktur. 5. Beviljade en ändring av styrels­ ens policymanual kapitel I som ändrar alla variationer av «Ung­ domsprogramavdelningen» till «Serviceaktivitetsdivisionen» för att återge nuvarande struktur. 6. Beviljade en ändring av styrels­ ens policymanual kapitel XXIII som ändrar alla variationer av «Ungdomsprogramavdelnin­ gen» till «Leoklubbens pro­ gramavdelning» för att återge nuvarande struktur. Mer information om alla ovan­ stående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s webbplats www.lions­ clubs.org eller kontakta interna­ tionella huvudkontoret på +1-630571-5466.


RIDDERRENNET

Lions hovedsponsor for Barnas Ridderuke Barnas Ridderruke er en vinteraktivitetsuke for barn med funksjonsnedsettelser i alderen 10–16 år. Kjenner du noen som kunne tenke seg å delta? Tips dem om Barnas Ridderuke! AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Lions Norge inngikk 2. september en sponsoravtale med Barnas Ridderuke. Lions har fra 2014 vært en av hovedsponsorene for Ridder­rennet. Lionsklubbene i Norge har de siste årene bidratt med over 600.000 kroner årlig til Ridderrennet. Barnas Ridderuke (BRU) arrang­eres på Beitostølen 17.–23. januar 2016. Da vil Lions logo pryde startnumre, målbue og profilering i gater og på arena. Lions Norge vurderer også å dele ut et eller to stipend. Vi oppfordrer alle til å komme til Beitostølen på fredagen for å heie på barna, da det nemlig er et eget Barnas Ridderrenn.

Om Barnas Ridderuke Målet med uka er å lære barna grunnleggende skiferdighet gjen­ nom allsidig, tilpasset og tilret­ telagt trening og leik med ski. Arrangementet gjennomføres som et samarbeid mellom fore­ ningen Ridderrennet, Beitostølen Helsesportsenter og en egen arrangørgruppe. Studenter rekrut­ teres som ledsagere, og disse bor sammen med deltagerne (2

studenter og 3 deltagere) i egne boenheter i en «hyttelandsby». Det gjennomføres to daglige ski-økter, hvor barn og studenter fordeles i grupper på bakgrunn av ledsager-/oppfølgingsbehov. BRU avsluttes med et Barnas Ridder­ renn, hvor barna selv kan velge den distansen de vil gå; 2, 4 eller 8 km. Selve rennet er også åpent for tidligere års deltagere, og for kandidater som ikke fikk plass på uka. I forbindelse med Barnas Ridderrenn deltar også elever i tilsvarende alder fra en nærlig­ gende skole som ledsagere, som et ledd i å presentere idrett for funksjonshemmede i skolen.

Søknadsskjema til Barnas Ridderuke, se hjemmesiden til Beitostølen Helsesportsenter: http://www.bhss. no/barnas-ridderuke.aspx

Hovedleder Erik Lindh i Barnas Ridderuke kommer gjerne på klubbesøk! Ta kontakt på mobil 900 29 292

BRU er lagt tidlig på året, i uke 3, for at deltagerne skal kunne nyttiggjøre seg sine ervervede ferdigheter på hjemstedet resten av vinteren.

Se video fra Ridderruka:

LION NR 2 2015–16

33


LCIF

Barn i Kentucky får bedre syn Spørsmål om LCIF? For bidrag til LCIF kan du benytte vår norske LCIFkonto: 9001.23.04438 Morten Singsaas er Lions Norges koordinator for LCIF. Har du spørsmål eller ønsker å søke om midler fra LCIF, ta kontakt med Morten på e-post: mosi@online.no eller telefon: 900 55 001.

Alle barn i alle «Head Start» programmer i Kentucky – dette er den nye målgruppen for KidSight- programmet i Kentucky, USA. AV: CASSANDRA BANNON, LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION TIL NORSK VED: HANS O. REYKDAL

Barn i Head Start har ofte ikke tilgang til øyehelsetjenester. Like­ vel krever Head Start at alle barn får en synsundersøkelse innen 45 dager etter at de er meldt inn i programmet.

Undersøker vanskeligstilte

Morten Singsaas, LCIFkoordinator Lions Norge

34

LION NR 2 2015–16

Lions i Kentucky håper utvidelsen av programmet vil oppfylle dette kravet for nye 20.000 barn. Lions vil tilby undersøkelse til barn som bor i Kentuckys kullgruvesamfunn, til in­ nvandrerfamilier som jobber i land­ bruket og til de som bor i de fattige indre byområder. Lions i Kentucky får hjelp fra LCIF Standard stipend på USD 92,312. Undersøkelsene vil bli gjennomført i samarbeid med Kentucky Lions’ øyehelsefond, Louisville Lions Club og Kentucky Head Start Association.

Kentucky Lions’ øyehelsefond ble opprettet gjennom et Kid­ Sight-program i 2003. Siden da har programmet gjennomført øye­ helseundersøkelser på mer enn 80.000 barn over hele Kentucky. Head Start er et statlig program som fremmer skolens muligheter til å ta seg av barn under fem år ved å styrke deres sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling. Barn som deltar i Head Start- programmer bor i hushold­ ninger med lav inntekt; en familie på fires årlige inntekt kan ikke overstige USD 23 850.

Kamera oppdager feil Vanligvis blir øyeundersøkelsene for Head Start-barn i Kentucky utført av lokale helsestasjoner. De lokale Lions bekymret for


LCIF

Lions klubber over hele USA, som den i District 14 T i Pennsylvania, gjennomfører øyehelse­ undersøkelser på barn.

nøyaktigheten i undersøkelsene av spedbarn og barn med ut­ viklingshemming. Ifølge innsam­ lede data har 12 prosent av Head Start-barn funksjonshemninger som gjør at man ikke oppdager synsfeil ved tradisjonelle un­ dersøkelser og opptil 32 prosent har språkbarrierer. Mye av tilskuddsmidlene ble brukt til å kjøpe utstyr som bruker kamera. Mange Lionsk­ lubber bruker disse kameraene til å gjennomføre undersøkelser ved oppsøkende virksomhet. Kameraene har en 95 prosents nøyaktighetsrate og gir umiddel­ bare resultater. Disse enhetene er nyttige for å avdekke nærsynthet, langsynthet, astigmatisme og andre forhold som lett kan korrig­ eres, dersom de oppdages tidlig.

Lokale Lions besøker Head Start-sentra over hele Ken­ tucky og undersøker barn som ellers ikke ville bli tilbudt slik undersøkelse. Alle barn hvor undersøkelsen indikerer et behov for oppfølging, blir henvist til øyehelsepersonell. Head Startansatte sørger så for oppfølging, slik at bistanden ikke avsluttes med selve øyeundersøkelsen.

Redder syn Under et pilotprogram i Vest-Ken­ tucky i 2011 mottok 618 Head Start-førskolebarn øyeun­ dersøkelse. 15 prosent hadde behov for spesialtilpassede briller og fem prosent hadde en alvorlig øyesykdom. Felicia Elliot, sykepleier og tidligere Head Start-spesialist, sier: - Dette

pilotprogrammet viste seg å være av stor verdi. Jeg, sammen med foreldrene til alle barna som fikk reddet synet, er svært takknem­ lige for Kentucky Lions’ øyefond, KidSight-programmet og alle de fantastiske frivillige. Lions i Kentucky har som mål å undersøke alle Head Start-barn i staten innen utgangen av 2015, og lokale klubber vil bruke kam­ eraene i undersøkelser i kirker, helsestasjoner og barnehager. Informasjon om hvordan klub­ bene kan søke om LCIF Standard stipend finnes på lcif.org.

LION NR 2 2015–16

35


BISTANDSKONFERANSEN

Bistandskonferansen «Africa Wants Jobs»:

Mye å tygge på for Lions Lions første åpne bistandskonferanse startet som planlagt fredag 28. august 2015 ombord på DFDS Pearl Seaways. Over 80 personer var til stede i auditoriet da konferansen ble åpnet klokken 12.00 av generalsekretær i Lions Norge, Heidi Lill Mollestad Oppegaard. AV: INGEBRIGT MOLLAN, UTENLANDSSJEF LIONS NORGE 04. SEPTEMBER 2015

Av inviterte innledere var det kun Wenche Fone fra Kirkens Nødh­ jelp som hadde meldt forfall pga. sykdom. De øvrige fem innlederne var Anniken Esbensen, UD, Ivar Evensmo, NORAD, Peter Molthe, Norfund, Reinaart Pretorius, Norges Vel og Nicholas Mutale, Lions Aid Zambia, i denne rek­ kefølge. Av hensyn til våre uten­ landske gjester, Helen Simensen fra Balikuddembe, Uganda, og Nicholas Mutale, LAN Zambia, ble konferansen holdt på engelsk.

Stortingsmelding 35 Møteleder var distriktsleder for utenlandsarbeid (IRC 104 H), Jon Hanssen. Bakteppet for konfer­ ansen var Stortingsmelding nr 35 som kom ut i juni i år, tittel «Sam­ men om jobben, næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet». (Les vår kommentar på side 33 i dette nummeret). Vårt fokus var hvordan norske NGOer kunne 36

LION NR 2 2015–16

bidra til dette. Hvordan skulle Lions Aid Norge (LAN) som en forholdsvis liten NGO orientere seg etter nye signaler og ny strategi.

Utenriksdepartementet Anniken Esbensen presiserte at St.meldingen var helt ny og at en følgelig var helt i starten av hvordan NGOene ville plan­ legge sine prosjekter framover. Hun redegjorde for de viktigste endringene med reduksjon i antall land, fokusland og hvilke områder det ville bli satset på framover. Esbensen la vekt på at bistandslandene i større grad må få rammevilkår slik at de kan ar­ beide seg ut av fattigdommen, og i mindre grad få direkte bistand.

Norad Ivar Evensmo fra NORAD orient­ erte om hvordan de 260 ansatte i NORAD skal iverksette den politikk som Regjeringen ved UD har

besluttet. Avdeling for Sivilt Sam­ funn (SivSa) har ansvaret for å vur­ dere, godkjenne/avslå de prosjekt som NGOene fremmer hvert år. Videre sa han en del om samhan­ dlingen dette gir og rutinene med rapportering og oppfølging. Det er ingen eksakte begrensninger på hvor mange år et prosjekt kan pågå. Dog gav han uttrykk for at LANs øyehelseprosjekt i Uganda på 20 år varte uvanlig lenge.

Norfund Norfund som var representert ved Peter Molthe, er etablert for å ta seg av de noe tyngre og større prosjektene som Regjeringen/ UD bestemmer seg for. Energi, herunder vannkraftprosjekter, kommer inn her. Hans innføring i hvordan Norfund arbeider var ny­ ttig for å kunne sammenligne det med NGOenes ofte små prosjek­ ter. I sum ser en hvordan Norfund og NGOene utfyller hverandre i


BISTANDSKONFERANSEN

forhold til de behov som finnes og som bistandslandene ber om støtte til.

Norges Vel Reinaart Pretorius fra Norges Vel gav en orientering om hvordan de jobber i afrikanske bistandsland som Madagaskar, Mozambik og Tanzania. Mange næringsprosjek­ ter er rettet mot landbruket, slik som fiskeoppdrett, risproduksjon og cashewnøtter. Den «røde tråd» i deres prosjekter er å få kontroll over verdikjeden fra dyrkingen av råstoffet gjennom foredlingspros­ sessen og fram til markedsferdig produkt, så effektivt som mulig. Færrest mulig fordyrende mellom­ ledd gir størst mulig avkastning til de som produserer råstoffet.

LAN Zambia Innledningene ble avsluttet med vår egen landansvarlige i Zambia for øyehelseprosjektet, Nicholas Mutale. Han har det overordnede ansvaret også for øyehelsepros­ jektet i Malawi i tillegg til side­ prosjektene i Zambia, brønner, skolebygg, etc. Nicholas gav en orientering om hvordan øyehelse­ prosjektene er bygget opp og drives. Han gav også et innblikk i hvilke utfordringer en møter. Nicholas viste også fram eksem­ pler på statistikk som klart viste meget gode resultater. Dette både mht antall behandlede pasienter og ikke minst antallet helsearbeidere som har bedret sin kompetanse gjennom kursing og videreutdanning. Han orienterte også om tidsrammen for pros­ jektet i Malawi og Zambia, hvor

førstnevnte land fases ut neste år i 2016. I Zambia er det planlagt at prosjektet videreføres i nye 3 år, 2016-2018.

Paneldebatt Etter innledningene og en pause, ble det så ordnet til for panel­ debatt. Møteleder ville ha fokus på hvordan bærekraftighet blir et mål i all næringsutvikling. Slik en har sett det nå noen år, med en nedgang i direkte bistand og større interesse for investeringer, vil produksjon og arbeidsplasser være viktige elementer. Alle innledere var innom det med jobbskaping og den store arbeidsledigheten i mange bistandsland. Det ble av flere også understreket at det er i privat sektor det meste av produksjon og jobber på skapes. Da må også

det enkelte lands myndigheter lage rammevilkår som gjør det attraktivt for investorer, små og store. Da vil en også i langt større grad enn i dag kunne få inntekter til landet gjennom det vanlig skattog avgiftssystemet, noe som igjen ville kunne bidra til bedre helseser­ vice f.eks. for befolkningen. Denne bistandskonferansen var antagelig en «øyeåpner» for Lionsmedlemmene og da med St.melding 35 som «bakteppe». Siden øyehelseprosjektene i alle våre tre land, Uganda, Malawi og Zambia, har hatt en klar «buds­ jettstøtte» profil vil også LAN måtte ta de nye signaler inn. Vi er derfor nå kommet til at parallelt med øye­ helse i Zambia så må vi starte med nye ting, dersom landet skal være det eneste landet Lions Norge vil støtte med prosjekt(er) framover.

Anniken Esbensen fra UD presenterte Stortingsmelding 35, «Sammen om jobben, næringsutvikling innenfor utviklings­ samarbeidet». Les også Lions’ kommentar til stortings­ meldingen på side 8. LION NR 2 2015–16

37


VI STØTTER

VI SKAL VOKTE REGNSKOGEN blimed.no

Gi ditt bidrag til NRK TV-aksjonen gjennom Lions sentralt Årets TV-aksjonen arrangeres 18. oktober 2015 og pengene går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen. For å synliggjøre Lions økonomiske bidrag til aksjo­ nen, ber Lionskontoret om at klubber og medlem­ mer å innbetale bidrag til aksjonen til kontonummer 9001.23.04489 innen onsdag den 14. oktober 2015. Merk innbetalingen med navn på klubb. Lions­ kontoret tar det fulle ansvar for å overføre pengene til rette vedkommende og vi har startet arbeidet med å prøve å få oppmerksomhet rundt dette.

Dette er årets TV-aksjon Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. For de 260 millioner menneskene som bor i regnskogen og lever av ressursene der, er konsekvensene umiddelbare og dramatiske: De mister hjemmet sitt. Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Siden andre verdenskrig er regnskogen halvert. Fortsatt hugges regnskogen ned i hurtig tempo. Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden. Å redde verdens regnskoger er avgjørende for å 38

LION NR 2 2015–16

redusere naturkatastrofer, global oppvarming og fattigdom. Ved å bevare regnskogen bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50–80 prosent av klodens plante- og dyrearter. Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regn­ skogen for vår felles framtid og for menneskene som har regnskogen som sitt hjem. Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, der står skogen. Derfor samarbeider Regnskogfondet tett med menneskene som bor i regnskogen om rettighetsopplæring, advokatbistand, utvikling av alternative inntektsveier og hjelp til skogovervåking. Organisasjonen jobber samtidig for nødvendige endringer fra myndigheter i regnskogland, inter­ nasjonale organer som FN og Verdensbanken, og private selskaper og industrier. Regnskogfondet ble grunnlagt i 1989 og er i dag en av verdens ledende organisasjoner innen regnskogbevaring. De jobber i nært samarbeid med over 70 lokale og nasjonale organisasjoner i elleve regnskogland. Gi ditt bidrag til konto: 9001.23.04489 (Lions TV-Aksjon konto)


LIONS FAGDAGER

Fagkonferansen 2015 Lions Norge arrangerte en felles samling for distriktenes fagsjefer samt hele landets soneledere 28–29. august 2015. Møtet ble holdt ombord på DFDS Seaways Pearl, Oslo–København–Oslo.

Internasjonalt arbeid (IR) REFERENT: INGEBRIGT MOLLAN

Nasjonal leder for internasjonalt arbeid (MD-IRC), Nils Ørum, innledet med en kort orientering om hva IR arbeidet består i. Et viktig punkt for året som kommer er å få etablert en IR katalog med oversikt over våre prosjekter. Utenlandssjef Ingebrigt Mollan tok en gjennomgang av budsjett vedr. øyehelseprosjektene i Malawi og Zambia. Jon Hanssen, som både er IRC i sitt distrikt og også med­ lem i Komiteen for Internasjonalt arbeid, gjorde kort rede for møter med NORAD, Norfund, Kirkens Nødhjelp og Norges Vel, for å nevne noen her. Et godt nettverk er viktig for arbeidet Lions Norge gjør i andre land. Vår landdirektør i Zambia, Nicholas Mutale orienterte om situasjonen i sitt land. Zambia blir hovedsamarbeidsland både for øyehelse og kanskje også et nytt prosjekt.

IRC i Distrikt A, Evy Einarsen fortalte om samarbeidet mellom Lions i Distrikt A og fattige i Murmansk. Evy slo fast at Lions ikke må være redd for å bidra også via andre frivillige organisa­ sjoner. Hun nevnte spesielt Røde Kors i Finnmark og også Røde Kors på mottakersiden. Komiteen for internasjonalt arbeid har et års tid utredet flere muligheter for nytt pilotprosjekt, blant annet energi, skog, sement­ blokk-produksjon og cashewnut. Nå har vi endt opp med å forsøke et prosjekt med solcellepaneler i småskala størrelse, til hjelp for husholdninger på landsbygda. Det ble presisert at pilotprosjektet må holde de økonomiske rammer Riksmøtet godkjente i Kirkenes i mai, maks NOK 120,000. Det engelske navnet på prosjektet er «Market based electricity supply platform for rural households». Helle Soos har overtatt etter Perry Ulla som ansvarlig for fadderbarn, og hun orienterte

om vår fadderbarnordning i Uganda. Det er flere utfordringer vedr. fadderbarn, ikke minst å gi barn med gode anlegg muligheter til høyere utdanning. Det ble også tid til en ori­ entering av student Amalie fra NTNU, Trondheim, om AIM (Aid in meeting) sin virksomhet i Uganda og Zambia. Ole Romslo Traasdahl ori­ enterte om brønnprosjektene i Uganda og Zambia. Det kan ikke presiseres nok at bekjempelse av trakom er nært knyttet til tilgan­ gen på rent vann, les: grunnvann. Brønner vil fortsatt være en høyt prioritert oppgave for Lions­ klubber i Norge, og Ole vil holde oversikt og arrangere besøksrei­ ser når klubber og medlemmer ber om det. Einar Lyngar gav til slutt et innblikk i den syriske flyktninge­ situasjonen i Libanon. Einar holdt en særdeles god orientering om samme tema i plenum senere samme kveld.

LION NR 2 2015–16

39


LIONS FAGDAGER

Deretter rundet Nils, som MD-IRC, av dagen som hadde vært rimelig hektisk. Vi håper at en kort orientering som denne er nyttig for IR-interesserte med­ lemmer som ikke kunne delta på fagkonferansen. Det er nå viktig at IRCene videreformidler informa­ sjonen til sine distrikter og soner.

Forebyggende barneog ungdomsarbeid (NA) Det foreligger ikke eget referat, se spalten til MD NAC side 26.

PR og IT REFERENT: VIBEKE AASLAND

Fagopplæringen for PRC og ITC ble holdt samlet og med mye fokus på hjemmesider. Opplæringen startet med at Christian Myrstad, som drifter våre hjemmesider og medlems­ register gjennom sitt firma D-Fox, orienterte om hvordan systemet henger sammen og driftssikker­ het. Det ble mange spørsmål til Christian! Vi gikk også gjennom prinsippene for rettigheter til både publisering og redigering av medlemsinformasjon. Vi gikk kort gjennom struktur på hjemme­ siden, og alle fikk se hvor bruker­ veiledningen ligger. Vi gikk også gjennom hvordan e-postsystemet fungerer. Vibeke Aasland som jobber på Lionskontoret med blant annet

40

LION NR 2 2015–16

PR, viste en ny presentasjon av Lions som er et ledd i vår merkevarebygging. Vi gikk også gjennom et eksempel på hvor­ dan klubbene kan lage profilert informasjonsmateriell gjennom D-Fox (blir lansert senere i høst). Prosjektet Lions Norge Rundt ble presentert i plenum freda­ gen, og at første steg, en felles aktivitetskalender for hele landet, ble diskutert. Brukervennlighet må være et viktig kriterie etter­ som klubbene selv skal kunne legge inn sine aktiviteter. En slik oversikt vil gi både publikum og Lions bedre kunnskap om hva Lions tilbyr av aktiviteter lokalt. Vi diskuterte også hvordan presse­ rapporter fra O-point kan brukes av PRC ovenfor klubbene. Det er viktig med tilbakemelding til klub­ ber som har gjort en god jobb. Rapportene er en god kilde for lokale PR-seminarer/opplærings­ møter, og større lokale oppslag bør følges opp med leserinnlegg. Vår giverplattform minaksjon. lions.no/ ble presentert. Borgar Aasterud., som jobber med vedlikehold av registeret samt brukerstøtte, gikk gjennom viktige punkter vedrørende redigering av medlemsinformasjon. Det er viktig at alle klubber oppdaterer det norske registeret, og ikke i det internasjonale, MY LCI. Endringer går fra det norske til det internasjo­ nale, men ikke andre veien. Asbjørn Larsen fra LC Risør er nyutnevnt nasjonal leder for IT (MD ITC). Han forklarte hvordan

distriktene kan opprette påmel­ dingsskjema på lions.no. PRC i J, Fredrik Knutsen, holdt en workshop om hvordan vi kan få medlemmer og klubber til å bruke IT-plattformen vår mer aktivt. Han konsentrerte seg om hvordan vi kan dele informasjon som ligger på hjemmesiden på både våre private og klubbers facebooksider for å spre infor­ masjon om Lions gjennom eget nettverk. Det er viktig å holde fokus på at det til syvende og sist er medlemmene som verver medlemmer! På slutten av dagen snakket generalsekretær Heidi Lill om betydningen av nettverksarbeid, og eksemplifiserte med det gode samarbeidet med Ridderennet. Hun snakket også om Lions Røde Fjær som «fyller» 50 år i 2016, og inviterte til en markering på Beito­ stølen. Hun oppfordret dessuten PRC om å være mer aktive mht pressen lokalt, blant annet ved å skrive leserinnlegg. Til slutt fikk alle møte årets guvernørrådsleder Kay Arne og påtroppende Lill. Etter fagsjefmøtet er det laget en liste over ønskede utbedringer av medlemsregister/hjemmesider som vil bli presentert for arbeids­ utvalget.


LIONS FAGDAGER

Lederutvikling (GLT) sonelederopplæring og medlemsarbeid (GMT) REFERENT: HROAR THORSEN.

Det ble holdt en felles samling for soneleder, GMT(medlemsar­ beid) og GLT (lederutvikling). Rolf Norgren hadde sonelederopp­ læringen, Hroar Thorsen tok seg av GLT og Christian H. Johansen snakket om GMT. Det var ca. 50 deltagere, i tillegg var leder for GLT i Norden og Estland, Hilde Straumsheim, invitert. Programmet var lagt opp for å synliggjøre soneleders rolle, spesielt innenfor disse to fag­ områdene. Samlingen startet på fredag med en fin gjennomgang av Hilde Straumsheim om inter­ nasjonale mål på disse fagområ­ dene og som fremheves som de viktigste innsatsområdene internt i Lions Clubs Internasjonal.  Lørdagen begynte med at MD GMT Christian Johansen orien­ terte om soneleders oppgaver innenfor medlem- og klubbar­ beidet. Han satte fokus på hvilke mål som er vedtatt i nasjonal handlingsplan. Målene er «å øke kvinneandelen i Lions Norge, etablere nye klubber og holde medlemsnivået». Spørsmålet ble hvem har ansvaret og hvordan skal dette gjøres. Mange distrik­ ter er ikke konkrete nok og har ingen operasjonell plan. Det ble enighet om at følgende punkter var viktige å ha fokus på: Aktivi­

teter, klubb – medlemsutvikling, PR og synlighet og Lionsrelatert opplæring. Vi må gjøre klubbene forberedt på hva som må gjøres for å ta imot nye medlemmer, hva ønsker klubbene, hvilke mål set­ tes og hvordan skal vi komme dit. Oppgaver som også soneleder må være forberedt på å assistere klubbene med. Dette kan gjøres med å lage rekrutteringsplaner i samarbeid med klubber og hjelpe med implementeringen. Nye medlemmene skal inkluderes på en god måte i klubben. Denne delen ble avsluttet med at Solveig Sandodd Johansen ga en status på prosjektet «Flere Kvinner i Lions». Et viktig mål er å øke antall kvinner i Lions Norge og oppmuntre dem til å ta leder­ posisjoner. Det naturlige målet er 50 prosent. Rolf Norgren overtok så sce­ nen med soneleders oppgaver og soneleders plass i linjen. Sone­ leder er en av de aller viktigste posisjonene vi har, det er denne som jobber nærmest klubben og på mange måter blir klubbe­ nes nærmeste rådgiver. Det ble gjennomført gruppeoppgaver omhandlende hvordan soneleder kunne utøve sin rolle i sonen. Oppgaven resulterte i gode diskusjoner og en engasjert sal. Fokuset ble så flyttet over til hvilke arenaer soneleder jobber på, hvordan man skal forberede seg til disse samt hvilke virkemidler som soneleder har. Til slutt gikk man gjennom hvor på hjemmesi­

den soneleder finner sin verktøy­ kasse og hva denne inneholder. Etter lunsj var det GLT- og sonelederarbeidet som var i fokus, her ble det lagt vekt på hvordan opplæringen av de tillits­ valgte er utformet og hensikten. Presidentene skal nå tilbys LLLI kurs, dette arrangeres som et samarbeid mellom sone, distrikt og MD. Kursene skal gjennom­ føres lokalt med en instruktør fra GLT-systemet slik at man har samme utgangspunkt for alle kur­ sene. Det er utviklet helt nye kurs for kasserer og sekretær, disse blir prøvd ut i starten av Lionsåret og vil bli tilbudt distrikter og soner så fort som mulig. Man hadde så en seanse som ble vinklet mot det å presentere Lions og vårt arbeid på 10 minutter, dette er ofte den tiden soneleder har til rådighet på et klubbmøte. GLT opplegget ble avsluttet med en gruppeoppgave som gikk ut på å lage en presentasjon, oppgaven var tung og krevende. Denne kom nok noe sent på dagen men gruppene løste den med glans. Totalt sett kan man se på dette som en vellykket samling selv om den ble veldig kompakt og noe avkortet mot slutten, tilbakemel­ dingene var veldig gode og dette er nok en form som man bør vurdere i fremtiden også. Kursle­ derne vil takke for meget enga­ sjerte tillitsvalgte som gjorde dette til en flott begivenhet.

LION NR 2 2015–16

41


LIONS FAGDAGER

Ungdomsutveksling (YCEC) REFERENT: TOVE ANNEXSTAD

I begynnelsen av møtet gikk vi gjennom erfaringer med årets to leire. Arrangør av leiren i A-distrik­ tet er godt fornøyd og alt gikk bra. Litt dyr leir, men distriktet hadde noen midler selv. Mye reising og høy standard, men overnatting på skoler og herberger. Leiren i J-distriktet gikk også greit, de bodde på Follo Folkehøyskole. Vertsfamilieopplegget fungerer. Tove gikk igjennom hele prosedyren og rutiner for søknad­ sprosessen, og dokumentene er sendt til alle deltakerne i etterkant. Nytt av året er at det ikke blir reservasjoner. Distriktets YCEC mottar navn og ønsket destinas­ jon fra klubben og meddeler dette til hhv Tove og Stefan. Man MÅ være flink til å purre på klubber og studenter dersom de er sent ute med informasjon, skjema, m.m. Tove sender ut

forslag til registreringsskjema for søknader, PowerPoint- presentas­ jonen, samt en generell huskeliste til alle YCE’er. Etter Europa Forum blir søknad for 2016 lagt ut. YCEC må sørge for at rei­ sebrevene kommer inn før 1. september, og sjekke at ungdom­ men har booket møte med klubb/ klubber som takk for reisen. Foreløpig har vi bare en camp i Norge i 2016, hvilket er kritisk. Vi håper å få en leir til på plass så raskt som mulig. Det er også mulig at to distrikt kan jobbe sammen, eller at alle sonene i et distrikt deler på ansvaret. Det ble også luftet en mulighet for en camp i nord, et samarbeid mellom Norge og Sverige. Stadig synkende interesse for ungdomsutveksling i Lions Norge (klubbene), gjør det utfordrende å arrangere leirer i Norge. En komite har jobbet med denne saken, og rapport ble fremlagt på RM. Det oppfordres til å ha en samfunns­ rettet vinkling på campen og

Et pust i bakken på langtur 17. juni, på hennes 20 års dag, kom Invild Stavern en snartur innom Tråastølen, ei stor hytte på Hardangervidda som Lions i Bergensområdet har benyttet seg av i mange år. Ingvild går Norge på langs, hadde gått fra Lindesnes og regner med å komme til Nordkapp i slutten på september. Hun takket for gjestfriheten og kaffen i hytteboka!

42

LION NR 2 2015–16

et opplegg som kan gjentas. Det har vist seg at en proaktiv holdning overfor klubbenes YEK gir uttelling i arbeidet med å få studenter til utreise. Det vil bli jobbet raskt med å få en norsk camp til på bena. Det ble presentert to julekara­ vaner til Øst-Europa. Begge går til Litauen. Karavanen i B-Distriktet går til Jurbarkas og i E-Distrik­ tet reiser man til Marijampole. Fellesnevneren for begge er at mottakerne er vanskeligstilte familier etter råd fra det lokale sosialkontoret. Vi fikk også en orientering om løvelekene og Aid in Meeting (AIM). Camp Fjalir tas ut av YE-programmet, og ledes av en egen gruppe på linje med Tana-leiren. Seminaret ble avsluttet ca kl. 1600. Forhåpentligvis fikk alle det påfyllet som trengtes for å få en god sesong med ungdomsarbeid generelt, og utvekslingen spesielt.


LIONS NORGE RUNDT

Ungdom fra Litauen besøker Vestlandet Lions Club Sotra har i sommer hatt besøk av ungdom fra Litauen. Klubben bidrar til drift og vedlikehold av et barnehjem i Marijampole i samarbeid med Lions der, og sammen med de andre klubbene i vår sone. AV: JARLE SÆLENSMINDE, LIONS CLUB SOTRA

Før jul var medlemmer og ung­ dom fra vårt distrikt på besøk i Litauen. Nå kom ungdom derfra på gjenvisitt. De har bodd hos vertsfamilier, og fått se og oppleve Bergen. En av dagene var her på Sotra. Først var det omvisning på Fjell fest­ ning, og deretter møttes norsk og litauisk ungdom i Forlandsvågen. Der ble det fisketur i småbåter (med god fangst av makrell og

småsei), grilling av fisk og annet godt (med Normann Lillebø som sjefsgriller), kanopadling og kajakk­padling mellom holmer og skjær. Det ble en fin dag med store opplevelser for folk som knapt har fisket eller vært i båt før. De neste dagene gikk turen til Tråastølen på Hardangervidda, Eidfjord og Voss. Vi gleder oss til å treffe disse flotte ungdommene igjen! LION NR 2 2015–16

43


Velkommen nye medlemmer

Nye medlemmer 04. juni – 10. september 2015

44

Nye medlemmer i perioden: 94 Nye medlemmer kvinner: 31 (33 %) Nye medlemmer menn: 63 (67 %) Antall medlemmer per 10.9: 10 938

5 største klubber 10.09.2015: •

Stord-Fitjar 76

Austevoll 55

Skudeneshavn 51

Oslo/Nordstrand 49

Kristiansand/Tveit/ Porsanger og Rakkestad

Asker/Røyrin Gerd Stenrud Jorun Asperheim Else Kleppe Askøy Linda V. Brynjulfsen Rita Gjerde Bergen/Løvstakken Unn Fjelli Bergen/Student Karen Yang Una Frimmanslund Natalie Hveem Bodø Bodin Børge A. Einvik Borg Lise Berit Pettersen Kari Aasgaard Borre Trond Pedersen Brevik Dag S. Johnsen Bærum Vest Sverre Holmen Bærums Verk Eyvind S. Menne Drøbak Nina Herud Arvid V. Jakobsen Finnsnes Bjørn P. Lauransen Fjaler Svein Valvik Flakstad-Moskenes Hans Trodal

LION NR 2 2015–16

47

Flekkefjord Jan Harald Jakobsen Flesberg Jarle Weseth Grimstad Magne Mikal Våge Hole Morten Huseby Holmestrand Olav Kilane Karmøy Vest Torvald Hovland Henning Stueland Klepp Helge Hundeide Kristiansand/Tveit Kjetil Brekke Levanger Hans Vist Lofoten Idar Johannessen Luster Anders Aasestøl Modum/Marisko Nina Elin J. Kolberg Nannestad Torhild Felde Berg Narvik Lasse Robertsen Nesbyen Sigve J. Aasen Nome Børre A. Krogsrud Rolf Henriksen

Nordkapp Tor Harald Mikkola Norge Cyber Erik Espolin Storo Notodden Arvid Løver Odda Morgan Vikne Oppegård Aage T. Eylertsen Oslo/Grorud Tone W. Johansson Oslo/Hauketo Vera K. Østenheden Oslo/Høybråten Marius Fjeld Oslo/Lilleaker Terje Boasson Oslo/Slemdal Tore T. Samuelsen Tom Aage Lie Oslo/Stovner Anne Lise Bekkevold Ringebu-Fåvang Bjørg Lavik Ringerike/Veigin Gunn L. H. Bredal Ringsaker Nord Bjørn Olav Sveinhaug Rykkinn Lars Oswald Nordlie Sandnes/Riska Jarle Dalane Jarle Rognstad Odd Magne Aadnøy Sandnessjøen Sigrid M. Herset Skien Aud Mary D. Thuve Skjeberg Bjarne H. Jacobsen Helge M. Komperød Skånevik Paul Ove Nordbø Sogndal Sveinung Brude Sotra Alf Hopland Valvik Stavanger/Øyane Helge Tjørhom

Strømmen John Brox Leif Hagen Svolvær Jan-Erik Fredriksen Sør-Fron Vebjørg Lien Erik Otto Lund Nils Oddvar Hagen Sørum Svein Engen Tjøme Egil Thiis Tromøy Yngve Sporstøl Folke Haugland Tynset Alf Enget Tysvær Torbjørn Berge Kjetil Alvheim Ullensaker/Kløfta Knut J. Syvertsen Ulstein-Hareid Ann Kristin Sætre Perdis Holstad Arnhild Warholm Ulvik Svein Hansen Valdres Margit S. Bratvold Inger Å. Hovengen Voss Kåre Dagestad Terje Opheim Våler Hans Gjersøe Ådal Arvid Hagen Ålesund/Rundskue Laila M. Blindheim Årnes Erik Hagen Harald Aarhus Åsnes Emil Rundberget


LIONS NORGE RUNDT

Paviljongen er ferdig! Helsetunet i Løten har lenge ønsket seg en paviljong ute i hagen, men pengene strakk ikke til. Derfor stod Lions Club Løten på stand og samlet inn penger før jul 2013. Løtensokningene gav rikelig, og sammen med støtte fra bl.a. Sparebanken og andre givere, gikk finansieringen i orden. Paviljongen ble bygget og innredet. Det ble en stor dag onsdag 24.juni

2015 da paviljongen ble åpnet med mange gjester til stede. Ikke minst Helsetunets beboere og ansatte gleder seg over dette bygget som de nå kan bruke som mål for en tur, til familiebesøk, eller til en stille stund. Klubbens gave ved åpningen var ni flotte fargebilder fra kjent og kjær natur i bygda. Takk til alle som har bidratt!

Velkommen til Lions Kjeld Malde fra Lions Club Grimstad bor deler av året i Frankrike og har da deltatt på møte med Lions Club Le Cannet. De har eget lokale og bildet viser en plakat i vinduet som ønsket nye medlemmer velkommen. Samme plakat sto på en reklameposter langs utfartsveien fra Cannes.

LION NR 2 2015–16

45


LIONS NORGE RUNDT

Fra venstre; Lions’ landssjef i Zambia Nicholas Mutale, president i Lions Club Heggedal Jan-Erik Ruud, medlem av Lions Asker Sven O. Hegstad, sekretær Tove Annexstad i Lions Club Asker/Røyrin og HansErik Grimsrud, soneleder for Asker-klubbene.

Går sammen om brønnprosjekt i Zambia Lionsklubbene i Asker har bevilget 225 000 kroner til brønnprosjektet vårt i Zambia. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Lions Norges øyehelseprosjekt i Zambia har som mål å bekjempe unødvendig blindhet. Det innebærer investeringer i infrastruktur slik som øyeklinikker og mobile klinikker, utdannelse av helsepersonell og folke­opplysning. Prosjektet startet opp i 2011 og har i løpet av fire år gitt en million mennesker i den vestre delen av Zambia tilgang til gratis øyehelsetjenester og tusenvis har allerede fått behandling. Det er et enormt behov for rent drikkevann i Zambia. Tilgang til rent vann er en forutsetning for å kunne forebygge mot en rekke type sykdommer, også øyesykdommen Trakom, en svært smertefull infeksjon som kan føre til blindhet. Med god hygiene unngår man dette. Oppgaven med å hente vann blir gjerne pålagt jentene, og mange barn bruker mye tid og krefter på dette ettersom vannkilden ofte ligger flere kilometer fra landsbyen. Når en landsby får en brønn, ser man at flere jenter møter opp på skolen og kvinner får mer tid til inntektsbringende arbeid. Arbeid og utstyr som trengs for å opprette en brønn koster 50.000 kroner. – Dette er det største prosjektet Lions-klubbene i Asker kommune har gjennomført i fellesskap. Det 46

LION NR 2 2015–16

ligger vesentlige effektivitetsgevinster i å samarbeide om slike internasjonale prosjekt, og vi ønsker å stimulere til dette, sier Sven O. Hegstad, medlem Lions Asker og leder for innsamlingsprosjektet. Pengene ble nylig overrakt Nicholas Mutale, Lions’ lands­sjef i Zambia. Han organiserer brøn­ nbyggingen lokalt. Disse Lions-klubbene har hver bevilget 25.000 kroner: Asker, Nesbru, Billingstad/ Hvalstad, Borgen, Nesøya, Heggedal og Asker/ Røyrin. I tillegg har en privatperson gitt 50.000 kroner. Lions Club Blakstad tilhører samme sone, men kunne ikke bidra til dette prosjektet ettersom de har et eget prosjekt i Etiopia. Brønnene forventes ferdigstilt i løpet av 2016.

Vil du kjøpe en brønn i Zambia? Alle kan gi rent vann til en landsby gjennom Lions. En brønn koster ca 50.000 NOK. Ta kontakt med Ole Ramslo Traasdahl: ole.traa@gmail.com


LIONS NORGE RUNDT

Fra Zambia til bygda med mye hjertevarme: – Tusen takk, Jevnaker På kvelden 1. september var det julekonsert i Jevnaker kirke. «Vårres jul» ville gi en velklingende smakebit av sitt prosjekt. TEKST OG FOTO: BEATE KOLD HANSEN, RINGERIKES BLAD

I 2009 startet Stian André Roos og John Magne Trulsen «Vårres jul». All inntekt fra julekonserter i Jevnaker kirke skulle gå til veldedighet. I 2012 fikk de et eget prosjekt. De har fått bygget lærerboliger og skole i et tildelt område i Zambia. – Nå skal vi bygge en helsestasjon vegg i vegg med Ndapula Jevnaker School. Helseposten vil komme til nytte for nærmere 2500 mennesker, forteller Trulsen. Han og Roos er stolte over det de har fått til så langt, men de vil ikke ta all æren selv: – Dette er dugnad. Vi har med oss hele bygda. Vi tror det er et godt prosjekt fordi alle stiller gratis, ikke en krone går til administrasjon og vi har vært der – reiste for egne midler – og sett selv at det blir bra.

Kjetil Roos Bjerke, Børge Myhre, Heidi Andersson Solheim, Stine Bredesen Øye, John Magne Trulsen og Stian André Ross leverte julestemning i september i Jevnaker kirke. De ønsket å gi vår landdirektør i Zambia en smakebit av hva «Vårres jul» gjør for å samle inn penger til prosjekter i landsbyen Ndapula.

Imponert og takknemlig Nicholas Mutale tok over som Lions Aid Norways landdirektør i Zambia etter Jan Erik Larsen fra Jevnaker. Han fortalte om prosjektene i Ndapula i Zambia. – Tre lærere har blitt ansatt, kvaliteten på læring har blitt mye bedre og myndighetene betaler for drift av skolen. Læring er veien ut av fattigdom. I den zambiske kultur har jentene som regel dårlige utdanningsmuligheter, men de fleste av de 218 elevene på Ndapula Jevnaker School er jenter. Mutale uttrykte stor takknemlighet for engasjementet. Etter konserten innrømmer en smilende zambier at sangene var lite kjent for ham. – Men det var hjertevarmende. Det er veldig motiverende å se at noen går en ekstra mil for andre.

Nicholas Mutale fra Zambia var på besøk i Jevnaker i fire dager. «Vårres jul» inviterte til mini-julekonsert. LION NR 2 2015–16

47


LIONS NORGE RUNDT

Vennskap over grenser 40 års vennskap mellom Lions Club Laubach i Tyskland og Lions Club Rakkestad ble i juni behørig feiret i Barockstadt Dresden – Tysklands vakreste by. TEKST OG FOTO: BÅRD FILTVEDT, LIONS CLUB RAKKESTAD

Den 11. juni satte 37 medlemmer og ektefeller fra Lions Club Rakkestad kursen mot Tyskland for å feire 40 års vennskap med Lions Club Laubach. Et grundig forarbeid og planlagt arbeid var gjort av våre venner i Tyskland. Slike vennskapsbesøk blir gjort annen hver gang i Tyskland og Norge. Siste gang var vi i Oslo og på Hvaler. Denne vennskapspakten startet ved en tilfeld­ ighet. Rakstingen Nils Turvold, chartermedlem i LC Rakkestad, bodde den gang med sin familie i Tyskland og kom i kontakt med Fritz Rossbach fra LC Laubach. Dermed var det gjort! Det ble Bjørn Bye og flere fra Rakkestad-klubben som tok samar­ beidet videre med LC Laubach med Hans Lux og Dieter Wenk. Laubach-Rakkestad var de første vennskaps­ klubbene mellom Norge og Tyskland etter krigen.

Utmerkelser gikk til veteranene Bjørn Bye, Dieter Wenk og Fritz Rossbach som sto bak ideen om vennskapssamarbeidet. 48

LION NR 2 2015–16

En spesiell begivenhet, bare 30 år etter… Det er bygd flere sterke personlige relasjoner og klubbene besøker hverandre med jevne mellomrom. Dette var en privat tur. Alle medlemmene betalte selv for sitt opphold og program. Våre tyske venner hadde planlagt det hele med største presisjon. Første dagen kjørte vi gjennom Dresden til elva Elbe. Der kjørte vi dampbåt til slott Pillnitz der vi fikk en guidet omvisning i den berømte slottshagen. Så ble det busstur til Königstein festning før vi reiste til det saksiske Sveits og Bastei. Et spesielt område med flatt landskap og høye, bratte fjell. Den andre dagen ble vi guidet gjennom barokk-gamlebyen Dresden. Høydepunktet var orgelkonsert og kirkevandring i Frauenkirchen som fremstår som utrolig flott etter gjenoppbyggingen (ferdig 2005) etter bombingen i 1945. Det hele ble avsluttet med festmiddag og jubileumsfeiring i Barocksaal Italienisches Dörfchens i Dresden med utmerkelser og taler fra begge klubber. Vi er så heldige at vi fortsatt har aktive medlem­ mer som var sentrale den gang vennskapspakten ble inngått, og de kan fortelle mye om det gode for­ holdet gjennom 40 år. Bjørn Bye fra LC Rakkestad og Dieter Wenk og Fritz Rossbach fra LC Laubach deltok på feiringen. De fikk alle tre sine behørige oppmerksomheter. I forbindelse med jubileet ble det besluttet å gi en felles gave fra klubbene på 40 000 kroner til Orienthelfer som gir humanitær hjelp til rammede av konflikten i Syria. Orienthelfer er en non-profit organ­ isasjon med frivillige og hvor alle innsamlede midler går direkte til de som trenger det.


LIONS NORGE RUNDT

▲ Medlemmer i begge klubbene er samlet ▲

Bastei er en klippeformasjon ved Elben mellom Rathen og Wehlen i den tyske delstaten Sachsen. Nydelig utsikt! Begge klubbers presidenter: Nezaket Polat i LC Laubach og Thomas S Karlsen i LC Rakkestad. ▲

LION NR 2 2015–16

49


LIONS NORGE RUNDT

Gave til Fontenehuset Hønefoss Lions Club Ringerike har valgt å gi kr. 5.000,– av sitt overskudd til Fontenehuset Hønefoss. AV: LISBET PALERUD, SEKRETÆR LIONS CLUB RINGERIKE

Fontenehuset Hønefoss er et lavterskeltilbud innenfor psykisk helse. Fontenehus og modellen som sådan har sin opprinnelse fra USA helt tilbake til 1949, og eksist­ erer i dag over hele verden. I Norge er det i dag åtte slike Fontenehus. (www.fontenehuset.com) Vi vet at Fontenehuset Hønefoss gjør en stor forskjell i hverdagen for den enkelte som benytter seg av dette tilbudet, og vi i Lions Club Ringerike har hatt gleden av å følge senteret på nært hold i mange år. Dette er

50

LION NR 2 2015–16

et sted man kan komme frivillig hvis man sliter psykisk. Vi har sett den utviklingen de har hatt siden oppstarten i 2013 hvor mange av medlemmene (deltagerne) har fått seg jobb, gjenopptatt og fullført studier, og utfører ansvarsfulle oppgaver på huset. Et sted den enkelte føler mestring. Vi damene i Lions Club Ringerike har vært så heldige at vi de to siste årene har fått låne Fontenehuset Hønefoss til vårt årlige førjulssalg av kaker. Dette er en god inntektskilde

for klubben og vi ønsker derfor å takke Fontenehuset for at vi får lov til å låne deres lokaler midt i hjertet av Hønefoss. Takk for flott omvisning på huset, deilig lunsj og en hyggelig prat. Vi vet pengene kommer godt med til et ellers stramt budsjett. De ansatte ved Fontenehuset takker for gaven fra Lions. Fra venstre Martine Høy Berg, Turid Moe Bækkevold (Lions), Annlaug Nielsen, Torgunn Hølen (Lions) og Anita Ulvseth.


LIONS NORGE RUNDT

Foredrag om rus for 8. klasse på Flekkefjord Ungdomsskole. Lions Club Flekkefjord hadde hanket inn politioverbetjent/politispesialist Henrik Birkeland fra Sira om å holde foredrag om narkotikamisbruk siste skoledagen i april. TEKST: EDVARD NYGÅRD, LIONS CLUB FLEKKEFJORD FOTO: JAN EIVIND MOI, LIONS CLUB FLEKKEFJORD

President Jan Eivind Moi åpnet samlingen med å fortelle litt om hva Lions står for og hvilken hjelp vi utfører for unge og eldre både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det ble spesielt lagt vekt på at Lions Norge nettopp hadde sendt 500 000 kroner til katastrofeområdet i Nepal. Lions Club Flekkefjord har hatt gleden med å samarbeide med Henrik Birkeland i mange sammen­hengene år. Han vet hva han snakker om når narkotika står på agendaen, etter over 25 år i bransjen. Over 100 ungdomsskoleelever fikk et innholdsrikt foredrag om hva narkotiske stoffer kan føre til. Elevene satt stille, lydhøre med åpne øyne og fulgte konsentrert med på hva Birkeland kunne fortelle om sine erfaringer. Han fortalte om hva slags stoffer som var klassifisert som narkotika, hvilke kriterier som hviler på en narkoman og om lovbestemmelser som omfattes av narkotikaen. Birkeland var også inne på hvordan rus påvirket hjerneaktiviteten, stemmeleiet, sanseoppfatning og læreevne. Forskning viser at bruk av alkohol og narkotika bør sees i sammenheng, blant annet fordi tidlig alkoholdebut øker risikoen for misbruk. Han snakket om hva som skjer dersom det kommer til en politiaksjon på fester hvor det brukes hasj eller andre narkotiske stoffer. Konsekvensen her er mange negative utfall. Han var opptatt av at man må gjøre noe med det en ser, og at det er ikke tysting når en sier fra. Det kan være til hjelp for den det gjelder.

Henrik Birkelands foredrag hadde et lyttende og våkent publikum. Det viser at 69 prosent prøver narkotiske stoffer for første gang av nysgjerrighet, 11 prosent skyldes press fra andre, 8 prosent på grunn av familie­ problemer og 5 prosent av personlige problemer. Birkeland oppfordret alle til å ta et riktig valg. IKKE PRØV FØRSTE GANG. Vi i Lions Club Flekkefjord må bare berømme elevene for sitt engasjement og for alle de kloke spørsmålene til Henrik Birkeland. Tilslutt spanderte Lions pizza og drikke på alle elevene, og det falt i god jord!

LION NR 2 2015–16

51


Elektrisk glede Lions Club Totn har hatt g책ende et lotteri p책 en elektrisk sykkel som ble trukket i mai. Den heldige vinner var Eivind Fladby Karterud fra Skedsmo. Dette ble en innbringende inntekt for klubben som g책r ut igjen til gode form책l. Bildet viser den glade vinneren med sykkelen.

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lion nr 2 2015 2016  

I dette nummeret av LION kan du lese utenlandssjefens kommentar til Stortingsmelding 35 og hvordan det gikk med vår første bistanskonferanse...

Lion nr 2 2015 2016  

I dette nummeret av LION kan du lese utenlandssjefens kommentar til Stortingsmelding 35 og hvordan det gikk med vår første bistanskonferanse...

Advertisement