Lions Clubs International MD 104 Norway

Lions Clubs International MD 104 Norway

Oslo, Norway

Lions er en internasjonal frivillig humanitær organisasjon. På verdensbasis har vi 1.4 medlemmer i over 200 land, og rundt 11.000 medlemmer i 440 klubber rundt om i Norge. Våre medlemmer er forskjellige, men vi deler en forståelse: Samfunnet er hva vi gjør det til! Vi deler en felles etisk norm der kjerneverdiene ærlighet, lojalitet, vennskap og engasjement er sentrale. Lions er opptatt av at innsamlede midler skal gå til hjelpeprosjekter, og drifter derfor organisasjonen med medlemskontingent. Våre mest kjente aktiviteter er barne- og ungdomsprosjektet MItt Valg, øyehelse i Afrika, Lions Førerhundskole og mobiltetssenter samt innsamlingsaksjonene Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon.

www.lions.no