Page 1

Aid in Meeting

Matthews herjinger

Minsk-senteret

En reise utenom det vanlige

Lions hjelper familier i Sør-Haiti

Grønt lys for familier med kreft

LION Nr 3 2016–17

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge


Venner som hjelper andre Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 11.000 medlemmer her i Norge – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor!

Følg oss på sosiale medier

facebook.com/Lions Norge

twitter.com/LionsNorge

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt ­engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions Mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbei­ de for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre ­forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri menings­ utveksling om alle saker av allmenn interesse.

2

LION NR 3 2016–17

• Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av ­selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være

usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine ­handlinger. Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det. Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

CORLEWS SPALTE FOR NOVEMBER

Bli med å feire 100-års jubileet TIL NORSK VED: HANS O. REYKDAL

«Jeg feirer meg selv,» skrev den store dikteren Walt Whitman. Lions har gjort mye av dette allerede etter hvert som vårt jubileum i juni nærmer seg. Lions i New England markerte 100-års dagen på en kjempestor resultattavle under Patriots første fotballkamp denne sesongen. Texas Lions arrangerte en bursdagsfest på et hotell, og feiret med en pyntet og dekorert kake, flagg, hornmusikk og 100 ballonger. Blandon Lions Club i Pennsylvania tok imot hundrevis av mennesker til gratis mat, musikk, utlodning og barneleker og sørget også for at folk fikk vite hvem Lions er og hva vi gjør. Alder er en merkelig sak. Vi feirer hver bursdag når vi er unge, ser på bursdager med en viss nøling og svart humor når vi er middelaldrende for deretter å feire bursdager med pomp og prakt igjen når vi oppnår runde tall senere i livet. Slik har det vært og slik bør det være med Lionsklubber også. Vi runder de 100 bare én gang. La oss virkelig sette pris på hvem vi er og hva vi har gjort, og la oss være fullt innstilt på å la publikum bli en del av feiringen også. Vi klarer oss ikke alene, tross alt. Vi er her på grunn av behov i vårt nabolag. La våre naboer bli med oss ​​i vår feiring.

Her er noen lett oppnåelig måter å markere vår bursdag på: La Lionsflagget vaie både på og før 7. juni. Gi spesiell oppmerksomhet til det Lionsmedlem som har vært medlem lengst enten i klubben eller distriktet. Lag et hundre-års banner med «100 logoen» på tvers av banneret og plasser gjerne ansikter av Lions inni 0-en i 100. Vær aktiv på sosiale medier og bruk #Lions100. Gjennomfør et Lionsprosjekt som for eksempel en «100-års» dansemaraton, en konkurranse om å bake den beste bursdagskaken eller distribuer mat til de trengende, og inkluder gjerne en spesiell «Lions 100 år»- godbit. Vær på godfot med ditt nedslagsfelt ved å ha en egen dekorert Lionsbil på et arrangement eller merkedag, donér 100 bøker til biblioteket eller fyll opp 100 ryggsekker for barn, gjerne med en typisk Lionssak i sekken. Inviter nye medlemmer til å være med på en lunsj sammen med lokale ledere, spør 100 potensielle medlemmer om å være med på et hjelpetiltak eller arranger en fest med 1917 eller 2017 som tema. Du trenger ikke å lage alt 100-års materiell. Club Supplies hos Lions Clubs International har 100-års forsyninger så det holder, både til fest, selskap, bannere,

Chancellor Bob Corlew Lions Clubs International President

plakater og flyers. LCI visste selvfølgelig at jubileet kom, og er fullt ut forberedt på å hjelpe deg å feste med stil! Jeg har snakket med mange Lions som er meget begeistret for den kommende 100-års feiringen, og mengder av medlemmer planlegger å komme til Chicago mellom 3. juni og 4. juli til vår enorme 100-års feiring. Den Internasjonale Convention 2017 blir noe helt for seg selv. Har du anledning, så kom å ta del i feiringen. Tross alt, det er deg vi feirer. Lionsmedlemmene er selvfølgelig de som gjør Lionsklubbene til hva de er. Jeg skal virkelig feire selv. Nyt dette spesielle året og takk for alt du gjør for Lions og for dine medmennesker. Chancellor Bob Corlew Lions Clubs International President LION NR 3 2016–17

3


RIDDERRENNET

Anne-Kristin Wadahl er ny daglig leder i foreningen Ridderrennet Etter en lang ansettelsesprosess med mange motiverte og velkvalifiserte søkere, falt valget på Anne-Kristin Wadahl, som tiltrer stillingen 1. februar 2017. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

– Det blir spennende og veldig gøy å møte organisasjons­komiteen, deltakere, ledsagere og frivillige under Ridderuken 2017, sier hun. Anne-Kristin Wadahl er 46 år, utdannet jurist med advokat­bevilling. Hun har tidligere jobbet i forsikringsbransjen, og nå sist som advokat i Byggmester­ forbundet. Dette har gitt erfaring med å planlegge, ha ansvar og bevare overblikk også i travle perioder. Hun har studert og bodd både i England, Italia og USA. Hun har også erfaring som frivillig på større norske vinteridrettsarrangementer og med ulike styreverv. Anne-Kristin Wadahl er vokst opp på gård i Gudbrandsdalen, men bor i dag i Oslo, er gift og har to barn. Hun er glad i å være ute, og liker seg både på fjellet og i marka. Anne-Kristin Wadahl har deltatt flere ganger i både Birkebeineren, Vasaloppet og Marcialonga. Hun beskriver seg selv som engasjert, positiv og glad i fysisk aktivitet. Lions Norge har i mange år støttet foreningen Ridderrennet og er i dag en av hovedsponsorene. – Vi gratulerer hjerteligst og ønsker Anne-Kristin Wadahl velkommen, sier Lill Anita Alver, guvernørråds­leder i Lions Norge. - Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid for å kunne tilby funksjonshemmede i hele landet gode opplevelser gjennom Ridderrennet, Barnas Ridderrenn og andre arrangementer. Vi er stolte av å få være med i dugnadsgjengen som «gjør det umulige mulig»!

4

LION NR 3 2016–17


LION MINTS

Søker ansvarlig klubb for Lion Mints Trenger din klubb en ny inntektsbringende aktivitet? Lions Norge søker nå ny klubb som vil påta seg driftsansvar for Lion Mints i Norge. Denne aktiviteten har frem til i dag vært driftet av Distrikt 104 E (D104E6) og Lions Club Randaberg. Lions Mints er også kalt «Drops mot nød». Det er Lions i Australia som driver aktiviteten på verdensbasis og lokale Lions­ klubber sørger for at de står utplassert på ulike møteplasser

slik som kiosk, apotek, hotelldisk, biblioteker. Dropsene ligger i en profilert boks der kjøper legger på en mynt. Når folk kjøper Lion Mints, støtter man en god sak! Nå trenger Lions Norge en ny klubb og distrikt som ønsker å påta seg ansvaret for drift av aktiviteten i Norge, herunder varekjøp, fortolling, forsikring, salg og markedsføring, logistikk og lagerhold (oppvarmet lager), regnskapsførsel og innbetaling av offentlige utgifter.

Fortjenesten for klubben er 200 kr. per solgte kartong. Overskuddet fordeles med 70 prosent til Mint-fondet i Lions Norge (MD 104)og 30 prosent til distrikt. Mintfondet støtter humanitære prosjekter i utlandet. Lions Norge ønsker å få på plass ny avtale innen 15. desember. Er du interessert, ta kontakt med administrasjonssjef Hroar Thorsen snarest! Epost: hroar.thorsen@lions.no eller mobil: 901 65 787.

LION NR 3 2016–17

5


LION

WE SERVE TIL TJENESTE

Innhold NR 3 8 En reise utenom det vanlige 12 Haiti etter orkanen Matthew 14 Lions’ kreftsenter i Minsk gjenåpnet

Materiellfrister 2016–2017 Nr 4 – 30. januar Nr 5 – 27. mars Nr 6 – 22. mai

18 Gi og få en dag – Lions 100 år 22 Lions Tulipanfond – slik søker du 26 Hvordan forbedre leseferdigheten i Sør-Sudan

Aid in Meeting

Matthews herjinger

En reise utenom det vanlige

Lions hjelper familier i Sør-Haiti

Minsk-senteret gjenåpnet Grønt lys for familier med kreft

LION

30 Hvordan starte nye klubber 33 Lions Norge Rundt Nr 3 2016–17

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge

På forsiden: På skolen Shine Zambia går barn som kommer fra vanskeligstilte familier. Her får elevene gratis lunsj, det eneste daglige måltidet for mange av elevene. Les mer om Aid in Meeting på side 8. Foto: Rebekka Steen.

LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Mobil: 92 24 88 28

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeids­partner, støttespiller eller «bare» interessert. Ta gjerne kontakt med oss!

Annonser Bjørn Alvær, 07 Media Tlf: 482 12 700 E-post: bjorn.alver@07.no

Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 E-post: post@lions.no

6

LION NR 3 2016–17

Layout Mette H. Tønsberg, 07 Media Trykk 07 Media –07.no Internasjonalt styre President Chancellor Robert E. “Bob” Corlew, Milton, Tennessee, United States; Immediate Past President


TEKST

Leder

Digitale LION kommer i mai Nå er det snart 2017, det siste året medlemsbladet LION kommer i seks utgaver. Fra 1. januar 2018 vil økonomisk støtte til den trykte utgaven av LION reduseres fra seks til fire ganger i året. Som kompensasjon vil alle land som utgir en offisiell utgave av LION Magazine få tilgang til en digital publiseringsplattform. På redaktørmøte i Berlin i oktober fikk vi redaktører en introduksjon i verktøyet som i korte trekk konverterer innhold i en PDF til innhold tilpasset web (html), og støtter både video og lyd. Et viktig mål er å forbedre leser­ opplevelsen på mobil og lesebrett. Lions Clubs International

forsikrer at dette er et gratis verktøy, og vi får også support fra reklamehuset RRdonnelley. Digitaliseringen er en del av vår omfattende strategi mot 2020 «LCI Forward» som skal lanseres på Convention i Chicago 2017. Hvert land har fått sin tid for lansering for sin digitale LION. For den norske utgaven er det april/mai som gjelder. Vi får også en app for Digitale Lion, den kommer et par måneder etterpå. Mye nytt, jeg gleder meg til dine tilbakemeldinger når den tid kommer! Nysgjerrig nå? Ta gjerne en titt på den digitale internasjonale utgaven av LION Magazine: http://digital.lionmagazine.org

Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan; First Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India; Second Vice President Gudrun Yngvadottir, Gardabaer, Iceland; Third Vice President Jung-Yul Choi, Busan City, Korea. Internasjonale direktører (2. år) Melvyn K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birgani, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León,

Vibeke Aasland Ansvarlig redaktør LION

Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan. Internasjonale direktører (1. år) Bruce Beck, Minnesota, United States; Tony Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, Overeen, The Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey Jr., Texas, United States; N. Alan Lundgren, Arizona, United States; Joyce Middleton, Massachusetts, United States; Nicolin Carol Moore, Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhay Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien van Dille, Ronse, Belgium; Jennifer Ware, Michigan, United States; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea.

LION NR 3 2016–17

7


AIM

En reise utenom det vanlige Aid in Meeting (AIM) er et bistands- og kulturutvekslingsprogram for medlemmer av Lions Clubs International. AIM sendte i sommer åtte norske studenter fra Trondheim og Bergen for å jobbe fire uker i Lusaka, hovedstaden i Zambia. AV: MARIE LYTOMT NORUM, VISEPRESIDENT LIONS CLUB TRONDHEIM STUDENT.

OM AID IN MEETING 2016 Delegasjon 2016: - Erik Esdaile (leder) - Julie Mørdre (nestleder) - Rebekka Steen - Kristin Eliassen - Maya Isabella Loona - Marie Lytomt Norum - Oda Rostøl Haga Reiseperiode: 1. juni 2016 – 15. juli 2016 Samarbeidsprosjekter: 1. Shine Zambia 2. Apters 3. Action for Children Kontonummer for bidrag: 9001 23 04462 Lenker: Følg AIM på facebook: www. facebook.com/aidinmeeting Les og god og omfattende rapport for AIM 2016 på våre hjemmesider: www.lions.no/aim

8

LION NR 3 2016–17

Dette er det andre året AIM sender en studentdelegasjon til Zambia. Målet vårt har vært å samarbeide med noen av de organisasjonene fjorårets delegasjon besøkte, og hjelpe dem med å utvikle seg på en bærekraftig måte.

Mur rundt skole Hovedprosjektet vårt i år har vært å bygge en sikkerhetsmur rundt skolen Shine Zambia. Dette er en skole som tilbyr et intensivt to-årig program for barn som ikke har hatt mulighet til å gå på offentlig skole, på grunn av vanskeligheter hjemme. Etter at elevene har bestått dette programmet, er de kvalifisert til å begynne i syvende klasse på barneskolen. I tillegg til undervisning, tilbyr skolen lunsj til elevene hver dag. For mange av barna er dette det eneste daglige måltidet de får, og det er derfor et viktig tiltak for deres helse og læringsutbytte. Shine Zambia har ambisjoner om å bli økonomisk uavhengige, men vandalisme på skolens område har vært et stort hinder.

Ikke bare har dette gått på bekostning av skolens vinduer, lekeplass, utstyr, bøker og toaletter, men det har også gjort det umulig for dem å etablere bærekraftige prosjekter. Tidligere hadde skolen en egen grønnsak­ hage og vannpumpe, men på grunn av tyverier og ødeleggelser, måtte skolen gi opp begge prosjektene. Grønnsakåkeren gir elevene mer næringsrik mat, i tillegg til at grønnsakene kan gi skolen viktige salgsinntekter. Forhåpentligvis vil skolen ha mulighet til å nå deres mål om å bli økonomisk uavhengige etter at muren blir satt opp.

Hjelpemidler til funksjons­hemmede Vårt andre prosjekt i Lusaka, var å pusse opp et behandlingsrom for organisasjonen Apters. I Apters er det kun ansatte med egne funksjonsnedsettelser, som lager stoler og apparater av resirkulert papp og papir, til funksjons­nedsatte barn. Apters oppfordrer familiene å betale for apparatene selv, men de tilbyr


AIM

Vi arrangerte mange ulike aktiviteter med barna på Action for Children. Både Oda Rostøl Haga og Eva syntes sekkeløp var veldig gøy! Foto: Kristin Eliassen.

LION NR 3 2016–17

9


AIM

Elevene på Shine Zambia tilbragte mye tid med lesing på skolen bibliotek. Her sammen med Rebekka Steen. Foto: Julie Mørdre.

dem gratis til de aller fattigste. Organisasjonen gir barna et enklere liv, i tillegg til at de bidrar til en viktig holdningskampanje for å redusere den dominerende stigmatiseringen av funksjons­ nedsatte i landet. I Apters har de dessverre lite ressurser til overs, og det har vært et problem at de ikke har hatt midler til å kjøre ut apparatene de har laget til barna i tide. Mange apparater blir stående på lageret deres så lenge, at barna har vokst ut av dem før de får brukt dem. I løpet av oppholdet vårt tilbød vi oss derfor å kjøre ut noen av de apparatene som sto

10

LION NR 3 2016–17

lagret, og vi fikk møte mange av barna som skulle bruke dem.

Undervisning for gatebarn Det tredje samarbeidsprosjektet vårt var med barnehjemmet «Action For Children». Organisasjonen er grunnlagt av Carol McBrady fra USA, som gir gatebarn en ny sjanse i livet. Hun solgte huset sitt i Minnesota, og kjøpte seg et hus som hun bruker som barnehjem i Lusaka. Hennes visjon er at disse barna skal bli en del av en familie, og at de skal føle seg nyttige og verdsatte i det lokale samfunnet. Hun stiller strenge krav til guttene som bor i

huset hennes, og et av kriteriene er at de skal gå på skole. I løpet av oppholdet vårt holdt vi undervisning om seksuell helse, i tillegg til at vi var med på å leke, spille og gjøre lekser med barna. De fire ukene vi jobbet i Zambia, har kanskje vært noen av de mest givende ukene vi har opplevd. Vi er svært takk­ nemlig for at Lions har gitt oss muligheten til å hjelpe disse organisasjonene. I løpet av reisen vår har vi møtt mange virkelig inspirerende mennesker, som vier livene sine til å gi vanskeligstilte barn en bedre hverdag og frem­ tidsmuligheter.


AIM

Maya Isabella Loona leser eventyrhistorier sammen med barna på Action for Children. Foto: Kristin Eliassen.

Årets AIM-delegasjon sammen med leder for Lions Aid Norway Zambia, Nicholas Mutale. F.v.: Rebekka Steen, Kristin Eliassen, Maya Isabella Loona, Marie Lytomt Norum, Erik Esdaile, Julie Mørdre, Oda Rostøl Haga og Aleksander Losnegård. Foto: Joseph J. Piri.

På skolen Shine Zambia, for barn som kommer fra vanskeligstilte familier, får elevene gratis lunsj. Dette er det eneste daglige måltidet for mange av elevene. Foto: Rebekka Steen.

LION NR 3 2016–17

11


Omkring 90 prosent av bygningene i Sør-Haiti ble knust av orkanen Haiti.

KATASTROFE HAITI

Flere hundre familier sør på Haiti får nå god hjelp Tirsdag 5. oktober beveget orkanen Matthew seg over Haiti og rammet spesielt kystlandsbyene i sør. Lions Norges katastrofefond bevilget allerede dagen etter 20.000 USD til nød­hjelp slik at våre samarbeidspartnere kunne iverksette tiltak umiddelbart. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Lions Norges katastrofefond vedtok 12. oktober å gi en tilleggsbevilgning på 30.000 USD. Tilsammen er det bevilget 50.000 USD til rammede etter orkanen Matthew. Pengene er fordelt mellom organisasjonen

12

LION NR 3 2016–17

Prosjekt Haiti, Lions Haiti og et tilleggsfond som skal brukes der behovene er størst.

Prosjekt Haiti NRK rapporterte 8. oktober at nesten 900 mennesker er bekreftet døde og så å si hele den sørlige

delen av Haiti ble knust. I dette området har den norsk-haitiske organisasjonen «Prosjekt Haiti» en skole som vi tidligere har støttet med katastrofemidler. I den første rapporten så vi at taket på skolen var revet bort. Takket være vårt bidrag gikk det


KATASTROFE HAITI

▲ Lions og Leo på Haiti har skaffet og distribuert pakker med mat, vann, medisiner og bygnings­materiale både i hovedstaden og i sør på Haiti. ▲

En gladmelding fra Haiti er at de 60 husene vi bygde etter jord­ skjelvet i 2010 ikke fikk skader etter orkanen Matthew.

kun en uke å få på nytt. I dagene etter orkanen ble det klart at over 7000 hus var ødelagt eller skadet, og over 6000 personer var hus­ løse i landsbyen. Skoler, kirker og helseklinikker ble ødelagt, 3700 grønnsakhager rasert, og nærmere 1000 geiter og griser døde. Infrastruktur er helt ødelagt mange steder og sykehusene mangler kapasitet. Den siste statusrapporten fortalte at 3000 metallplater er bestilt for å reparere husene til 300 familier. Med Lions-midlene er ytterligere 200 sekker med ris, olje, spagetti og melk pakket og distribuert av organisasjonen. – Det vil ta år å bygge opp det som ble ødelagt i løpet av noen få timer, fortalte Luc Edwin Ceide da uværet stilnet. Luc Edwin er både

borgermester i landsbyen Saint Louis du Sud og driver Prosjekt Haiti sammen med sin norske kone, Ingvill Konradsen Ceide. Organiseringen av hjelpe­ arbeidet er blitt lagt merke til. Nasjonale myndigheter har invitert Luc Edwin Ceide om å holde et seminar for andre ordførere om organiseringen av hjelpearbeidet.

Lions Haiti En gladmelding fra Haiti er at «våre» 60 hus som Lions Norge i samarbeid med Lions Haiti bygde i Blanchard, Port au Prince etter jordskjelvkatastrofen i 2010, sto støtt gjennom orkanen. Lions Norge og Lions Haiti sto den gang ganske alene om å prioritere solide hus fremfor midlertidige løsninger. Mange av de husløse

etter orkanen Matthew bodde i små skur som ikke ga noe særlig beskyttelse mot orkanen. Haiti Lions og ungdoms­ organisasjonen Leo fokuserte i første fase på behov i hovedstaden Port au Prince der de distribuerte 550 pakker med mat, medisiner og drikkevann. I tillegg ble det skaffet og distribuert bygningsmateriale for å reparere ødelagte bygninger. Lions Haiti har også hjulpet kommuner i sørlige Haiti, Les Cayes, Camp Perrin and Anse à Veau, med mat og rent vann, medisiner og metallplater for å hjelpe folk til å reparere husene sine. Det siste er spesielt viktig for å unngå teltleirer og at husløse reiser til hovedstaden for å få tak over hodet. LION NR 3 2016–17

13


KREFTSENTER I MINSK

Lions’ kreftsenter i Minsk er gjenåpnet 1. oktober ble en gledens dag for mange. Åpningen av senteret, som heter «Minsk City Family Center on Chebotareva”, fikk et høytidelig og festlig preg, godt hjulpet av strålende vær. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR OG ERIK EVANG, PROSJEKTLEDER

Det var en gledelig stund for mange, både brukerne, lokale myndigheter og frivillige, og ikke minst den norske prosjekt­ gruppen som har jobbet for å realisere visjonen om et rehabiliteringssenter for kreftrammede familier siden 1990-tallet.

Verdens verste kjernekraft­ulykke Da en av reaktorene ved atomkraftverket i Tsjernobyl smeltet i 1986, ble store mengder radio­aktive partikler slynget ut og spredt i omgivelsene og i atmosfæren. 70 prosent av det radioaktive nedfallet havnet i Hviterussland. Hele 23 prosent av landet ble forurenset med radioaktivt nedfall, mot 5 prosent av Ukraina og 1,5 av Russland. Det var spesielt en økning i antall krefttilfeller man fryktet i årene etter ulykken. Verdens helseorganisasjon har fastslått at over 5 000 barn i Ukraina, Hviterussland og Russland har fått kreft i skjoldkjertelen som følge 14

LION NR 3 2016–17

av ulykken, og anslår at mellom 15 000 til 45 000 vil utvikle denne kreftformen de neste tiårene.

Manglet familietilbud Konsekvensene for familiene som rammes av kreft er mange, og skilsmissestatistikken er høy blant disse familiene. Det eneste barne­kreftsykehuset i Europa ligger i Minsk, men de driver ikke med familieterapi. Knut Norgren, som var lege og tidligere distriktsguvernør i Lions, så for rundt 20 år siden behovet for oppfølging og rehabilitering for disse barna og deres familier. På slutten av 1990-tallet tok psykologen Andrei Turovets, som selv var far til et kreftsykt barn, initiativ til å få etablert et slikt tilbud. Turovets ble leder for institusjonen, og etter hvert økte staben med høyt kvalifisert personale. Lokalene derimot, som var dårlig egnet ettersom det ikke var tilbud om overnatting, en stor utfordring for familier med stor avstand til Minsk.

Lions tok initiativ Lions i Hedmark, Oppland og Øvre Romerike (Distrikt 104 K) gikk i 2001-02 inn for å bygge et senter som var bedre tilpasset behovene for kreftrammede familier, og samlet inn midler både lokalt, nasjonalt og gjennom et nordisk samarbeid. Et nesten ferdig bygg ble åpnet i 2011, men allerede mandagen etter ble dørene låst. Flere av kommunens avdelinger (brannvesen, sivilforsvar, teknisk etat, m.fl.) hadde innsigelser mot å tillate bruk av bygget. Pålegg fra en avdeling kunne slå pålegg fra en annen «i hjel». Eksempelvis ble det funnet nye løsninger på rømningsveger flere ganger. Det gikk fire år før det ble bevegelse i sluttarbeidet. – Det har vært noen utfordringer underveis, innrømmer Erik Evang fra Lions Club Kongsvinger som har vært primus motor for prosjektet i over 15 år. Han forsikrer at ingen midler har forsvunnet i korrupsjon, selv om


KREFTSENTER I MINSK

▲ Her er praktbygget som huser familiesenteret Chebotareva. Her får kreftrammede familier i Hviterussland et etterlengtet terapi-tilbud. Foto: Rolf Norgren. ▲

Ved to innganger henger en messingplakett – en på russisk og en på engelsk – som oppsummerer samarbeids­ avtalen mellom kommunen og Lions, og hva senteret skal arbeide med. Foto: Rolf Norgren.

Flere herlige oppvisninger med både dans, sang og rap bidro til å gjøre åpningen av familiesenteret til en skikkelig fest! Foto: Rolf Norgren. ▲

LION NR 3 2016–17

15


KREFTSENTER I MINSK

det var et grovt forsøk i starten av prosjektet.

Festlig åpning – NÅ står bygget klart, og er VELDIG fint satt i stand, forteller Evang. Første etasje er ferdig innredet, inventar til annen etasje er under levering, og teknisk utstyr i bestilling. Innredning av tredje etasje, der klienter m/familie kan bo under behandling ved senteret, blir innredet etter hvert. Barn bidro med å skape en fantastisk stemning på åpningen, med festlig sang og dans. Profesjonelle artister underholdt også med sang og rap. Myndighetene stilte med bl.a. president Lukasjenkos assistent Alexander Yakobson, minister for Labour and Social Projection (likner vårt NAV), Mariana Shchetkina fra kommunens toppledelse,

vår nærmeste samarbeidspartner og leder av kommunens NAV Janna Romanovitch, og regionsjef Denis Ovsiannikov. De utrykte alle stor begeistring for senteret og samarbeidet med Lions. Fra Belarus Lions kom 4-5 medlemmer fra hver klubb. Vår lokalkontakt gjennom hele prosjektperioden, valgt som leder av den kommunale byggekomiteen, og nå igjen soneleder, Viacheslav (Slava) Shcherba, hadde organisert en meget verdig åpning. Det var til og med en lang rød løper fram til hovedinngang og sideinnganger! Fra Lions Clubs International – og Island – møtte vår kommende verdenspresident, nå 2. visepresident, Gudrun Yngvadottir og hennes ledsager Jon Bjarni Thorsteinsson. Finland stilte med sin leder Heiki Hemmilä,

Mange bidragsytere Et av de store bidragene til Minsk-prosjektet, 988 768 kroner kom fra de nordiske landene, Norge inkludert, da prosjektet var et NSRprosjekt i perioden 2005-2007. Klubber i Norge har i tillegg samlet inn 442 709, av dette ga Lions Norge (MD) 250.000. Distrikt 104 K har vært den største bidragsyter med et gjennomsnitt på 200.000 årlig i løpet av 10 år. Minsk kommune har bidratt med 70 prosent av byggekostnadene. Prosjektet har i dag god dekning for avtalt inventar og utstyr som skal kjøpes inn i, dette dekkes av Lions. Slutt­ rapport vil foreligge Riksmøte 2018.

16

LION NR 3 2016–17

Danmark med Knud Løkkegaard. Distriktsguvernør Ole Bjørn Hasli representerte både distrikt 104K (som nå heter 104C3) og Lions Norge. Prosjektgruppa, med leder Erik Evang og Belaruskoordinator Einar Lyngar i spissen, var selvsagt med, sammen med tidligere styremedlem internasjonalt, Jann A. Holtet. Det var også flere andre ledere og medlemmer til stedet. – Vi har fått et vakkert anlegg, praktisk utformet, og bygget ble formelt tatt i bruk allerede mandag 3. oktober, forteller prosjektleder Evang. En del nye spesialister må tilsettes, men de fleste av de dyktige medarbeiderne ved det tidligere senteret har fulgt med over. Det blir spennende å følge utviklingen. Prosjektgruppa har ansvar for at så skjer – i alle fall de første fem årene!

Om Minsk-senteret •

Senteret har kapasitet til 8.000 – 10.000 konsultasjoner årlig.

Det tilbys individuell hjelp, gruppeterapi og familieterapi.

Senteret vektlegger tverrfaglig behandling. Team med miljøterapeuter, sosionomer, ergo­ terapeuter og økonomiske rådgivere jobber sammen for familiene.

Det er 15 psykologer ansatt, og en psykolog har mellom 3 til 5 klienter hver dag.


KREFTSENTER I MINSK

▲ (øverst) Å innvie et bygg med brød og salt er en tradisjonell skikk i Hviterussland. En lokal dansegruppe tilbyr kommende internasjonal president Gudrun Bjørt Yngvadottir en smakebit. Foto: Einar Lyngar.

▲ (øverst) På familiesenteret er det vanlig å jobbe i grupper som en del av terapien. Foto: Rolf Norgren.

▲ (nederst) Her er «regnbueveggen» som hedrer bidragsyterne til Minsk-prosjektet. I det røde feltet står navn på Lions-klubbene i distrikt K som initierte prosjektet. I det orange er de nordiske landene, i de gule, grønne og lyseblå feltene står navn på bidrags­ ytende klubber i hele Norge. I det mørkeblå hedres de som har gitt minnegaver, og i det lilla feltet er det gitt plass til de store summene, gaver på 40.000 100.000 kroner. Foto: Rolf Norgren.

▲ (nederst) I forbindelse med åpningen ble det plantet mange trær rundt senteret. Her er kommende internasjonal president Gudrun B. Yngvadottir og prosjektleder Erik Evang i aksjon.

LION NR 3 2016–17

17


DER DET ER BEHOV

SIDEN 1917

ER DET LIONS

Gi og få en dag Lions 100 år markeres med felles feiring lørdag 17. juni 2017 Lions Norge har fastsatt en felles markeringsdag for Lions Norge i anledning 100 årsjubileet. Dagen er lørdag 17. juni 2017. Under fellesbetegnelsen «Gi og få en dag – Lions 100 år» ønsker man at det arrangeres mange forskjellige aktiviteter hvor Lionsmedlemmer møter mennesker og gir dem en god opplevelse i Lions ånd. Dette kan skape grunnlag for å treffe og verve nye medlemmer. Det er nedsatt en prosjektgruppe som har sett på måter å markere seg. Prosjektgruppa består av: Thore Jan Klever Lions Club Oslo/Bygdøy, Bjørn Andresen Lions Club Oslo/Bryn og Bjørn Zarbell Lions Club Oslo/Bøler Prosjektets visjon er å kunne samle så mange Lionskrefter som mulig i Norge til en felles feiring av Lions 100 årsjubileum for å gjøre Lions mest mulig synlig også

18

LION NR 3 2016–17

på riksplan. Vi mener at gode aktiviteter gir grunnlag for å verve medlemmer. Annen informasjon om Gi og få en dag vil du etter hvert finne på www.lions.no under 100 års­ jubileet og Gi og få en dag – Lions 100 år. Det er laget profileringsartikler som kan brukes på arrangementene. Noen er tilgjengelige i nettbutikken, og flere kommer. Produktutvalget omfatter: telt, beach-flagg, roll-up, banner, klistremerker etc. For å markere dagen kan man for eksempel: • ta medmennesker med spesielle behov ut på tur •

aktiviser eldre

aktivisere unge som trenger støtte

Arrangementer kan være: • nabolagsarrangement •

arrangement for skoler eller barnehager som bruker Mitt Valg.

ta mennesker som sjelden kommer ut med på tur

Type arrangement er ikke det viktigste, overordnet er tanken om at Lionsmedlemmer skal gi av seg selv i møte med mennesker som trenger oppmuntring. Den 17. juni 2017 vil være en utmerket anledning til å være synlig lokalt og kanskje først og fremst i riksdekkende media hvis mulig. Vær stolt av å være Lionsmedlem og del av ditt engasjement med andre! Jubileumsuken er uke 24 2017 – selve dagen er: 17. juni 2017


DER DET ER BEHOV

ER DET LIONS SIDEN 1917

TEKST

LIONS 100 ÅR I 2017

Der det er behov er det Lions Det er positivt å registrere at flere og flere klubber og soner nå har ideer om hvordan de vil markere 100-års jubileet. Mange av disse ideene har også begynt å ta form i praktiske forberedelser. Alle er ikke med på alt, men det er ganske mange som vil gjøre noe. De fleste aktivitetene vi setter i gang kan lett passes inn i ett av de hovedområdene vi jobber mot, eller de kan deles på flere områder. Flere klubber vil bruke de aktivitetene de allerede har i løpet av året, de vil bare bli litt større og kanskje noe mer profilert, for det er ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt. Det viktigste som ligger i bunnen av det vi gjør er å få informasjon om Lions ut i nærmiljøet vårt. Det er herfra vi rekrutterer nye medlemmer, derfor er det viktig å vise den innsatsen hver og en gjør for å bedre livssituasjonen for mange. Det å øke medlemstallet er ett av våre mål. Det er en annen sak som også er viktig. Hvis dere bestemmer dere for å delta med noe, legg ikke aktivitetsnivået høyere enn at dere vet at dere har ressurser og kapasitet til å nå målet deres. Dette skal være en positiv opplevelse, vi vinner ingen ting om vi etter endt innsats er slitne og lei.

Så sett dere et gjennomførbart mål, slik at dere i etterhånd kan si at dere gjorde en god innsats! Men så er det én ting som er viktig for oss alle; det er å registrere i MyLCI hva vi gjør. I Norge ligger vi langt bak ang denne registreringen, og selv om vi vet at mange gjør en flott innsats, kommer det ikke frem og ut til oss. Her ligger andre land langt foran oss. Så husk å registrere! Når det gjelder konkrete prosjekter er E6 ett, bilturen langs hele Norge på E6. Prosjektene Ungdomslosen og E6 dekker mye av Norge. Her er mye i gang når det gjelder planlegging, men det er også mye mer som må på plass. Dette er forøvrig en god anledning for mange klubber til å hive seg på der hvor bil og båt ankommer. Det kommer mye mer om dette og flere prosjekter etter hvert. Det er flere nå som har registrert sin 100-års kontakt i klubbene. De som ikke har valgt noen kontakt ennå, kan gjøre det nå, og sammen kan klubben/sonen finne en aktivitet som passer dere. Alle bekker små........ Lykke til med planleggingen!

Fredrik Knutsen Nasjonal koordinator Lions 100 år

Fredrik Knutsen og Tove Annexstad LION NR 3 2016–17

19


Guvernørrådslederens spalte

Kjære alle Julen står for døren med alle de arrangementer og festligheter det innebærer. Men ikke alle har en god jul. I år er det spesielt hyggelig at vi fikk 500.000 fra Gjensidige­ Stiftelsen til å glede barn som har det litt trangt økonomisk. Flere klubber har levert inn gode aktiviteter til dette formålet! Neste år håper jeg vi får enda mer penger og enda flere klubber som deltar! Vi er et skritt nærmere gode rutiner for internkontroll, bemanning av Lionskontoret og ny organisering av Lions Aid Norway. Gode forslag ble behandlet på guvernørrådsmøtet nå i november. Møtet åpnet med en presentasjon av et nytt, ungt medlem, Irma fra Lions Club Oslo. Hun ga oss mye info og optimisme, men vi må ta til etterretning det hun sa! Dere vil også få møte og høre henne på Riksmøtet på Sundvollen i mai. Nå er endelig kreftsenteret i Minsk gjenåpnet! Det er sikkert mange som har vært involvert i dette prosjektet, men jeg vil rette en spesiell takk til Erik Evang. Han er en ildsjel vi kan være stolte av, både når det gjelder Minsk-prosjektet og Orkester Norden. Lions Club International har signalisert at diabetes seiler opp som en prioritert felles sak internasjonalt. Vi har allerede hatt et veldig bra møte med Diabetesforbundet, de vil komme tilbake med forslag til samarbeid. Som dere sikkert vet samlet vi også i år inn et betydelig beløp til TV-aksjonen og Røde Kors. Vi skal delta på 20

LION NR 3 2016–17

Lionsklubbene betalte inn 180.000 kroner via Lions Norge til årets TV-aksjon og Røde Kors. Generalsekretær Svein Mollekleiv takker Lionsklubbene både for økonomiske bidrag og all den frivillige innsatsen Lions gjør lokalt for å avvikle aksjonen. Oslo Business Forum med stand og synlighet. Dette koster oss ingen ting, BI gutta som arrangerer eventet ville så gjerne ha oss der! BI og andre høgskoler bør bli en viktig arena for Lions. Her kan vi få samarbeid på mange nivåer og i ulike fagområder. Oppi alt det triste som skjedde på Haiti er det fint å se at «våre» hus sto trygt. Vi har bevilget ca. en halv million fra katastrofe­fondet til Haiti. Dette kan du lese mer om i dette nummeret av LION. Brønnprogrammet vårt skaffer rent vann til stadig flere landsbyer i Afrika. Prosjektleder Ole Tråsdal bekrefter at vi nå har bygget 50 brønner i Uganda, 4 brønner i Malawi og 49 brønner i Zambia. 10 nye brønnprosjekter er klare til å starte opp. Vi skal dessuten ta inn 100 fadderbarn i år og Fadderbarnkomiteen har stålkontroll.

Flykningkomiteen gjør en flott jobb i Libanon så følg utviklingen på nett! Jeg kunne sikkert ha nevnt mange flere gode aktiviteter, for dere er så flinke! Våre stiftelser arbeider også veldig bra. Førerhundskolen fyller 50 år i år, så GRATULERER! Mitt Valg oppdateres, blir digitale og det som er presentert hittil ser lovende ut! Vi skal bli best! ☺ Vi har som nevnt mange gode saker vi kan gi vår julegave til! Så jeg oppfordrer dere til å dele etter evne, både av tid og penger! Jeg ønsker alle medlemmer med familier en Riktig God Jul og et Godt Nytt år! Lill Alver Guvernørrådsleder Lions Norge


Lions forebyggende arbeid Vårt nye Lions år har for lengst startet. Vi har nye tillitsvalgte som tiltrer sine nye verv, alle med et ønske om å gjøre en god jobb for organisasjonen. Det samme gjelder undertegnede. Men jeg Dette nye hjelp visjonen til Mitt vet jegervilden trenge av dere alle Valg-kursene våre. Mitt Valg for å kunne fylle den posten skal jeg gi harbarn fått.og unge verktøy til å ta egne valg for å mestre egne liv. I høst er det startet en stor­ «Vi går mot en lengre periode offensiv med Mitt Valg-kursene. I med høydepunkter for Lions september var 39 klubb­kontakter Norge» for forebyggende arbeid (NAK), fra Porsanger i nord til Kristiansand rødE iLIONs sør, med på en fjær kick-off for aksjON Mitt Valg på2015 Gardermoen. Jeg Det går fort mot aksjonstidspunkt opplevde ei intens, lærerik og god så ta kontakt med aktuelle samsamling. Vår nye daglige leder i arbeideneDet lag/foreninger Stiftelsen er mitt valg, som Annica dere mener kangjorde gjøre en en superforskjell Lindén Øygard jobb i forbindelse med møtet. for Lions under aksjonen. Skap Nå planlegges detunder Mitt akhygge for dere selv Valg-samlinger i alle distriktene. sjonen ved å planlegge godt. Da Dette er et tilbud til hvert distrikt er det så mye lettere å gjensom jeg håper de sier ja til. nomføre en god aksjon. Annica vil gi dere en nyttig og god oppdatering om kursene. LIONs tuLIpaNaksjON Som dere skjønner satses det 2015 - 1.000.000 tuLIpaNEr nå kraftig på informasjon ut til alle Jeg ønsker beholde målet for forsom arbeider med kursene våre. rige aksjon - 1 million tulipaner. Vi Mitt Valg er et viktig fyrtårn for klarte det nesten øker Lions, og det er eti 2014. stadigVi økende stadig, noe som også vitner behov for barn og unge å ha om et kreativitet nytenkning ute i verktøy forog å mestre hverdagen. klubbene for å nå sine mål. For å Tulipanene! synliggjøre hvor lite som skal til for atandre vi skal nå målet så snakker Mitt anliggende i dag henger godt sammen med Mitt vi om en økning pr. medlem med Valg-kursene. Dethar er stor hvordan 8 tulipaner. Jeg tro på at kursene finansieres. Penger til dersom vi gjør en god LRF aksjon ålokalt, avholde kurs skaffes gjennom får klubben gevinst i form vår Lionsmedlemmer Tulipanaksjon. Jo flere av flere og mer tulipaner vi selger, jo flere kurs velvillighet hos publikum også kan vi arrangere. Det er et under tulipanaksjonen. klart forbedringspotensiale når det

ta kONtakt mEd dIN skOLE

Gode valg for et bedre samfunn

34 LION Nr 2 2014-15

Høstens tegnekonkurranse er en utmerket GOD grunn til å ta kontakt med skolen. Dersom dere føler at dere mangler komgjelder omsetningen av tulipaner. petanse, har hvert distrikt støtSalget til bedrifter må opp, og det tespillere som dere kan benytte. burde ikke være noe problem å Materiell finnes på Lionskontoret ta kr. 150, eller mer, for den saks dersom det er behov for dette. skyld, for en bukett til nærings­ livet. Tilpass prisen til forholdene høydEpuNktENE står i ditt eget nærområde. I kø 1. januar 2017 må alle Vi har flere gode anledninger til å klubbene ha bestilt tulipaner til gå ut å fortelle om Lions og aksjonen 29. april. Jeg håper markere oss. Lionsåret dere diskuterer hvordan din klubb 2014/2015 eromsetningen allerede omtalt. kan forbedre av tuliMen kan også få feire i 2016. Da panerviog faktisk til en økning! er det nemlig 50 år siden den Tulipanfondet første Lions Røde Fjær aksjonen Jegavholdt vet at ikke alle klubbene ble og satte kursen for arrangerer aksjoner. Mitt Valg-kurs fremtidige I 2017ogkan vi dermed mener at det er ikke noe feire at det er 100 år siden den poeng å samle inn penger på første Lions klubben så dagens tulipandagen. Men ca. 25 % av lys. Lions Tulipanfond går til forskjellig støtte av forebyggende barne- og strENgthEN thE prIdE ungdomsarbeid etter spesielle Dette er slagordet til Joe Preston, retningslinjer. Klubbene kan søke International President 2014 om tilskudd, distriktenes fagsjefer /2015. Sørg for å gjøre det for forebyggende arbeid (NAC) og slagordet til Ditt eget og guvernørene (DG) harslagord søknads­ med det også Din klubbs. Vær skjema og retningslinjer for denne stolte av det vi har gjort, men støtten. enda viktigere gå på nye oppSynlighet gaver med stolthet og glød. Da vil det synesinn atpenger det er moro å skape Å samle er viktig, men det erresultater også vesentlig at Lions gode sammen. Vær et er synlige og at medlemmene stolt Lionsmedlem, og styrk beforteller hvem vi er og hva viog gjør. visstheten innad i klubben, det Bruk gjerne hele uka i forkant vil lyse av klubben – ikke bare av i 29. april, som er tulipandagen i vårt forebyggende arbeid for barn 2017. og unge, men i alle klubbens gjøremål. Lykke til med arbeidet!

Bjørn Zarbel Leder for forebyggende barne- og ungdomsarbeid (MD nAC) Hans Otto Glomsaas Leder for forebyggende arbeid (MD NAC)

Gå inn på www.lions.no, medlemssenter, medlems­ nytt og så vil du se «Bestill tulipaner for Lions Tulipanaksjon 2017».

LION NR 3 2016–17

21


LIONS TULIPANFOND

Slik søker du midler fra Lions Tulipanfond Lions Tulipanfond gir støtte til lokalt rusforebyggende ungdomsarbeid, men det er svært få klubber som søker om disse midlene. Potten er på rundt 600.000 kroner årlig, men de siste årene er det brukt knappe 200 000 kroner. AV: HANS OTTO GLOMSAAS, LEDER FOR FOREBYGGENDE ARBEID

Tulipanfondets størrelse er helt avhengig av inntektene fra Lions Tulipanaksjon som arrangeres årlig siste lørdag i april. Rundt 75 prosent av fondets årlige inntekt benyttes til Mitt Valg-kurs. Av de resterende 25 prosent kan klubbene søke refusjon for aktiviteter og prosjekter som omhandler rusforebyggende arbeid. Her er retningslinjer for å søke om midler fra Lions Tulipanfond, godkjent av Guvernørrådet 22.11.2015. 1 Søknad skal sendes i forkant av aktivitet. 2 Søknad fra klubb til prosjekt eller aktivitet sendes på godkjent skjema til leder for forebyggende arbeid (MD-NAC) med kopi til Lionskontoret og distriktsguvernør (DG). 3 Det er viktig at logoer og tekst som eventuelt skal trykkes på skilt, banner eller klær, må godkjennes av lionskontoret (i dag Vibekes Aasland) i forkant av prosjektet. 4 MD-NAC vurderer om søknaden faller inn under gjeldende kriterier for støtte. 22

LION NR 3 2016–17

5 Hvis søknaden faller inn under reglementet, sender MD-NAC sin tilråding til DG for dennes eventuelle anbefaling og under­ skrift før endelig behandling av MD-NAC. Godkjenning / tildeling skjer to -2- ganger pr. år i forbindelse med guvernørrådsmøtet i november og guvernørrådsmøtet i mai. Søknader kan sendes inn hele tiden. 6 MD-NAC sender søknaden til administrasjonen for godkjenning. 7 Etter at aktiviteten/prosjektet er ferdig, sender klubben regnskap med kvitteringer for kostnadene samt godkjenning av logoer og tekst til MD NAC, som videresender dette til lionskontoret.

Arbeidsutvalget, etter innstilling fra MD-NAC og DG. •

Refusjon: •

50% refusjon på kostnader opp til kr. 30.000,-.

25% refusjon på kostnader over kr. 30.000,-.

Søknader under kr. 5.000,behandles ikke.

Eksempler på tiltak som kan få støtte: •

Rusfrie arrangementer for ungdom i Lions’ regi, der Lions er medarrangør, eller der Lions blir markedsført.

ANT-møte (alkohol-narkotikatobakk) for foreldre og elever der Lions er arrangør.

Dokumenterte reiseutgifter og kostgodtgjørelse til foredragsholder.

Fullmaktstruktur for bevilgninger: •

Søknader opp til og med kr. 20.000,- avgjøres av administrasjonen (generalsekretæren) sammen med MD-NAC. Søknad mellom kr. 20.000,og kr. 100.000,- avgjøres av

Søknad over kr. 100.000,avgjøres av Guvernørrådet etter innstilling fra MD-NAC og DG og behandling i Arbeidsutvalget.


LIONS TULIPANFOND

Lions Tulipanaksjon – slik fordeles inntektene Her er regnestykket hvis man selger en bukett tulipaner for 100 kroner: •

52 kroner går til klubben.

48 kroner går nasjonalt.

Av de nasjonale 48 kronene fordeles pengene slik: •

3,06 kroner til innkjøp av tulipanene ( 2,45 + mva).

0,58 kroner går til fellesutgifter, knyttet til Lions Tulipanfond. Her ligger utgifter til administrasjon, transport av tulipaner og Lions Tulipanpris.

2,36 kroner går videre til Lions Tulipanfond. Klubber som kjøper lokalt betaler 2,50 kroner til Lions Tulipanfond. Snittet er beregnet til 2,4 kr per tulipan.

Hvis vi selger 1 million tulipaner, får Lions Tulipanfond 2,4 kroner pr tulipan som utgjør 2,4 millioner kroner. Inntil 75 prosent kan brukes til kurs i Mitt Valg. (Lions Tulipanfond, betaler automatisk halvparten av kurs­ kostnadene, uten at klubbene behøver å søke om dette). Det gir en pott på 600.000 kroner som klubbene kan søke støtte fra til sine forebyggende barne- og ungdoms­ aktiviteter.

Innkjøp av T-skjorter og drakter med «Nei til narkotika». Prosentvis bidrag til klesplagg der vi er med. Her vil støtte ses i sammenheng med størrelsen på profilering og vurderes etter skjønn.

Utgifter til motivprodukter med tulipanmotivet, som markedsføres av Lions Norge (MD) eller av klubber med slik godkjennelse. Her vil også profilering av «Mitt Valg» sammen med Lions profilering godkjennes.

Utgifter til skilt og plakater på idrettsplasser og -haller. Lions ønsker kontroll på profileringen så her skal mal godkjennes og skal kjøpes inn via Lions Norges avtale­partnere.

Eksempler på tiltak støttet av Lions Tulipanfond To klubber har nylig fått tildelt støtte til sine forebyggende prosjekter for barn og unge. Lions Club Sandefjord/Hjertnes: •

Sandefjord Fotballs Gatelag, der spillerne er nåværende og tidligere rusmisbrukere med Lionslogo på fotballdraktene.

Foreldrenettverket 13+ i samarbeid med LC Sandefjord/Hjertnes og Sandefjord kommunale foreldreutvalg har arrangert foredrag om Ungdom og doping. Foreldrenettverket 13+ har egen facebookgruppe.

Støtte til russen – Bry deg, si nei til narkotika.

Lions Club Sandefjord/ Hjertnes har fått Lions­logoen på fotballdrakta til Sandefjords Fotball Gatelag.

Lions Club Vestre Toten: •

Lionslogo og tulipanlogo på spillerdrakter 11-16 år samt damelaget til Raufoss IL.

Kurs for fotballedere og spillere i Raufoss IL med Trond Rekstad.

Arenareklame

På Raufoss Stadion har Lions Club Toten sørget for to slike meget synlige skilt på det som kalles «TV-siden».

LION NR 3 2016–17

23


LIONS TULIPAN- OG UNGDOMSPRIS

Lions Tulipanpris: Ildsjeler innen forebyggende ungdomsarbeid

Lions Ungdomspris: Unge som gjør en spesiell innsats for andre

Nominer din kandidat! Kjenner du en person eller organisasjon som fortjener en opp­merksomhet for sin innsats for ungdom? Både Lions Tulipanpris og Lions ungdoms­pris er påskjønnelser i form av 50.000 kroner og et prissymbol. Prisene deles ut på Lions Riksmøte i Kirkenes i mai. Mer info om prisene finner du på www.lions.no Kostnaden vedrørende mottagers reise og opphold dekkes av Lions Norges ungdomskonto. I juryen sitter MD-NAC, Generalsekretær som representant fra Informasjonskomiteen samt en representant utnevnt av Guvernørrådet. Tidligere nominerte kandidater som ikke rakk helt opp, kan gjerne nomineres på nytt! Send forslag på de to prisene på e-post innen 1. mars til Hans Otto Glomsås leder for forebyggende ungdomsarbeid (MD NAC). E-post: oglomsaa@online.no

Lions Tulipanpris Lions Tulipanpris skal belønne enkeltpersoner eller organisasjoner som gjør en særlig innsats for barn og unge. Lionsmedlemmer og -klubber har forslags­

24

LION NR 3 2016–17

rett til kandidater som må følge intensjonen bak programmet Det er mitt valg. Kandidatene må støtte de unge bla annet til

Vårt nye Lion startet. Vi ha tiltrer sine ny ønske om å organisasjon gjelder unde vet jeg vil tre for å kunne f har fått.

å ta ansvar

å fatte beslutninger

å kommunisere og arbeide sammen

å bli kjent med seg selv og øke egen selvtillit

å stå sammen mot vold

å sette seg mål

å ta vare på hverandre

Lions Ungdomspris

Lions Ungdomspris skal gis til en ungdom/eller en gruppe ungdommer som gjennom frivillig innsats i sitt lokalsamfunn har gjort en spesiell innsats for sine medmennesker. Prisen kan kun deles ut til ungdom mellom 16 og 21 år. Forslagstiller må vedlegge en fyldig redegjørelse av kandidatens innsats. Pengene som følger prisen skal tilfalle et prosjekt som prisvinneren er tilknyttet eller ønsker å støtte og disponeres i samråd med MDYC og forslagstiller.

«Vi går mot


MELVIN JONES

Gratulerer Melvin Jones Fellows! Her er en oversikt over tildelinger av hedersutmerkelsen Melvin Jones Fellowship i perioden 01.01–30.06.2016. ASKØY Svein Berntsen (progressiv MJF) Hanne Berntsen (progressiv MJF) BEKKESTUA Jostein Myrberg BERGEN/VEST Arne Buanes BODØ/ TVERLANDET Hans Jørgen Dolmen BORRE Einar Myklebust BÆRUM/ VERDANDE Heidi Lill Mollestad Oppegaard BØ Tor Magne Kåsene Arne Martin Prestrud EIKSMARKAHOSLE Joe Taralrud ELVERUM Arild Storberget EVENES Martin Hansen FINNSNES Reidar Nilsen FJALER Svein Brattelid Gudmund Solheim FREDRIKSTAD SORGENFRI Stefan Soos (progressiv MJF) Helle Soos (progressiv MJF) GOL Liv Stølen

GREIPSTAD Ivar Hansen HERADSBYGDA Øystein Alme KOLSÅS John Sleteng LEIRFJORD Jan Kr. Brandth LØRENSKOG Arild Lund (Progressiv MJF)

Lars Stenshagen LØRENSKOG ØST Harald Moen Einar Skogesal Per Woldene NEDRE ROMERIKE Lillian Harvang NESODDEN Tom Alkanger Erling Nordgård NITTEDAL Erik Nordby ODAL Ivar Tovseth OSLO Erik Rekdal OSLO/GREFSEN Jens Gran Harald Rustad OSLO/GRORUD Ole Petter Røgeberg Olav Mølmen OSLO/ HØYBRÅTEN Svein Ivar Svendsen (progressiv MJF) OSLO/RUSTADLAMBERTSETER Per Kristiansen OSLO/RØA Kåre Otto Telle

OSLO/ÅRVOLL Nils Hovde Roald Søfteland OSTERØY Magnus Gjervik Nils Johan Sæle RAKKESTAD Bjørn Bye Odd Kartnes RENNEBU Gunnar Bruheim Klaus Grendal RINGERIKE/ VEIGIN Olaug Elise Elsrud RISSA Kåre Gunnar Malvik SANDNES/ GANDDAL John Hebnes Sigurd Olav Risdal SNARØYAFORNEBU Johan Hauge STAVANGER/ HARALD HÅRFAGRE Iver Ormøy Eyolf Plahte STAVANGER/ ØYANE Atle Kristensen STJØRDAL Gunnar Ingul STORD-FITJAR Torkjel Stana STORHAMAR Tor Otto Fougner STRYN Tore Paulsen TRONDHEIM/ BYÅSEN Stein Ole Eide (progressiv MJF)

TVEDESTRAND Hans Helle ULLENSAKER/ KLØFTA Roald Sakariassen Øistein Storberget VARTEIG

Bjørn Kristiansen

VASSFARET Olaf Søbekkseter ÅS Anders Heen BIDRAGSYTER IKKE KLUBB Rangnar Foss Cecilie Daniloff

Om Melvin Jones Fellowship Melvin Jones Fellowship (MJF) er den høyeste hedersutmerkelsen i Lions. Enkeltpersoner, klubber eller distrikter gis mulighet til å hedre en persons innsats, og samtidig bidra med 1.000 USD til vårt internasjonale hjelpefond, Lions Clubs International Foundation (LCIF). LCIF bevilger årlig mellom 40 og 50 millioner USD til humanitære prosjekter verden over. 75 prosent av inntektene til LCIF kommer fra MJF. Personen som hedres får en egen MJF-nål, plakett og et gratulasjonsbrev. Personer som hedres flere ganger, får en egen nål og blir en Progressiv Melvin Jones Fellow.

LION NR 3 2016–17

25


LCIF

Hvordan forbedre leseferdigheten i Sør-Sudan I krigsherjede Sør-Sudan går kvinner og jenter ofte mange kilometer til brønner for å hente vann. Deretter venter de timevis i lange køer før de bærer en tung krukke tilbake til sine familier. Denne viktige oppgaven overlater lite tid til skole. AV: LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION TIL NORSK VED: HANS O. REYKDAL

Dette presserende daglige behov for å hente vann har hatt katastrofale konsekvenser. Sør-Sudan har den laveste andel kvinner som kan lese i hele verden. Og kanskje ikke overraskende; her finnes også verdens høyeste mødre-dødelighet. Forskning utført av UNICEF viser en klar sammenheng mellom en mors utdannelse og helsen til hennes barn. I Sør-Sudan er det mer sannsynlig at jenter dør av svanger­ skapskomplikasjoner enn det er til å fullføre grunnskolen. Et av ti barn dør før de fyller fem år. 1000 leser ved brønnen Lions og LCIF støtter en kreativ, praktisk løsning på Sør-Sudans leseutfordringer. LCIF tildelte et «Core 4»-stipend til «Literacy at the Well» (LATW) (Leseferdighet ved brønnen ...o.a). Frivillige bruker tiden i kø til å lære kvinner og jenter å lese og skrive. De som lærer dette ved brønnen kan deretter ta lærdommen hjem til 26

LION NR 3 2016–17

sine familier. LATW rekrutterer, lærer opp og ansetter lokale lærere til å lede programmet. Etter at programmet ble etablert i USA, har LATW vært i drift i Nord Bahr el Ghazal i Sør-Sudan siden 2008. LCIFs midler støtter den stadig økende etterspørselen etter leseopplæring i Aweil, den mest befolkede byen i Nord Bahr el Ghazal. LATWs utdanningssenter for kvinner i Aweil gir utdanning til mer enn 1000 kvinner og jenter hver uke. Senteret brukes ikke bare til å lære å lese, skrive og lære engelsk, men også til å lære opp fremtidige instruktører og til å øke lesekunnskapene for samfunnsgrupper som politi og helsearbeidere.

Verdens mest mislykkede stat Utfordringene i Sør-Sudan er enorme. Landet er lokalisert i det østlige Sentral-Afrika, og har blitt beskrevet som «verdens

mest mislykkede stat.» Flere tiår med krig i Sudan har ødelagt områdets infrastruktur. Bare en håndfull av regionene i landet har innlagt vann og strøm. Der er meget få klinikker, skoler eller asfalterte veier. Landet fikk sin uavhengighet i 2011. Sør-Sudans fredsavtale, undertegnet i august 2015 skulle få slutt på landets nyeste borgerkrig som begynte i desember 2013 og drepte titusener. Men avtalen ble aldri fullt implementert, og stadig flere krigs­handlinger fant og finner sted. Disse fryktelige forhold gjør Lions’ innsats enda mer kritisk. Å øke landets lesekyndighet kan føre til økonomisk vekst og fungere som en hjørnesten i oppbyggingen av demokratiet. Familier som kan lese er sunnere, mindre utsatt for undertrykkelse, det er mer sannsynlig at de vil lykkes og de vil være mer i stand til å hjelpe andre i lokalsamfunnet.


LCIF

Programmet «Leseferdighet ved brønnen» (LATW) lærer kvinner og barn å lese mens de venter i lange køer ved lokale brønner. LION NR 3 2016–17

27


JUL I NETTBUTIKKEN

Jul i nettbutikken! Nå har vi fylt på med mange gaveartikler med god kvalitet i Lions Norges nettbutikk. Når du handler hos oss, støtter du Norges beste humanitære serviceorganisasjon! Og du slipper stress og kø i butikken! Klubber kan som alltid få spesiallaget produkter for sin klubb. Her er et utvalg til gode priser:

Crister Berents glass

Hvitvinsglass i 4 pk. Utviklet med smaks­ profiler i glasset. Når du snurrer på glasset vil vinen få ekstra lufting og aromaen blir mer fremtredende.

Rødvinsglass i 4 pk. Utviklet med smaks­ profiler i glasset. Når du snurrer på glasset vil vinen få ekstra lufting og aromaen blir mer fremtredende.

Champagnesglass i 4 pk. Utviklet med smaks­ profiler i glasset. Når du snurrer på glasset vil vinen få ekstra lufting og aromaen blir mer fremtredende.

Kampanjepris fram til jul kr 499,- for 4-pack

Tumbler vannglass i 4 pk. Det unike med tumbleren er at det i tillegg til å være et vannglass, også passer svært godt til vin på terrassen eller til brennevin etter maten. Smaksprofilene løfter frem smaken i all drikke!

Sjokolade Vindusboks med julefigurer i mørk sjokolade Metallboks med vindu i lokket, fylt med biter av velbalansert mørk sjokolade i juleinspirerte former som juletrær, nisser og snømenn. Båndet rundt boksen kan leveres med eget trykk. Inneholder 350 gram sjokolade, produsert ved sjokolade­fabrikken i Borgstena, Sverige. Priser: 1 eske kr. 223,10 Klubbtilbud: 120 ekser kr. 19 182,28

LION NR 3 2016–17

Fyrstikkboks med småpakker Esken åpnes som en fystikkeske og er fylt med svenskproduserte sjokoladebiter fra Borgstena. Innhold: 24 innpakkede sjokoladebiter. Esken kan fås med eget motiv ved bestilling av minst 100 stk Priser: 1 eske kr. 112,Klubbtilbud: 33 esker kr. 3 644,-


JUL I NETTBUTIKKEN

Vanntette sokker

Til-og-fra-lapper Selvklebende til og fra lapper med 9 etiketter pr ark. Selges i bunter a 5 stk. To motiver. Pris kr 75,-

Vanntette sokker med Porelle-membran som gjør de 100% vanntette og pustende. Innerste lag i 40% merinoull, Porelle membran i midterste lag og slitesterk ytterdel med stretch. Høy modell. Kampanje pris fram til jul: Barnesokker kr 238,- (før pris kr 290,-) Voksensokker kr 364,- (før pris kr 420,-)

Julekort, tre ulike motiv

Julekort med vintermotiv i A6 format med høyglanset forside. Leveres i pakker a 10 stk. Pris kr 150,-

Lions Norges nettbutikk finner du her: http://lions.adprofil.no/ LION NR 3 2016–17

29


MEDLEMSVERVING

Hvordan starte en ny klubb Går du med tanker om å starte en ny klubb? Her er det samlet noen erfaringer som du kan tenke gjennom før du går i gang.

Velg type klubb Den tradisjonelle Lionsklubben har medlemmer som er knyttet til et felles geografisk område. Men Lions gir også rom for at medlemmer med andre fellestrekk kan danne en klubb, slik som yrke og utdanning, fritidsinteresser eller alder. • • • • •

Lionsklubb Studentklubb Leo-klubb Klubbfilial Interesseklubb

er ingen nedre grense for antall medlemmer i en filialklubb. En filialklubb er en del av fadderklubben, men har egne møter og aktiviteter. Filialklubben behøver ikke ha eget styre, men det skal som et minimum utpekes eller velges en leder og en nestleder. •

For å danne en ny klubb, trenger du: • •

20 eller flere chartermedlemmer En fadderklubb, sone, distrikts­ styre eller en distriktskomité Komplett chartersøknad og chartermedlemsrapport Distriktguvernørens godkjennelse Passende charteravgift

Tips: Det er 70 % større sjanse for at en klubb driver godt når den har 25 medlemmer eller mer.

Hva trenger du for å starte en klubbfilial? Av og til er det lurt å starte forsiktig. En filialklubb kan være en god løsning på steder der det er vanskelig å få minimum 20 interesserte personer til å starte en selvstendig Lionsklubb. Det 30

LION NR 3 2016–17

Minimum 5 klubbfilial medlemmer Velge filial president, sekretær og kasserer En sponsor klubb og en filial fadder Informere Distriktsguvernøren Fylle ut meldingen til hovedkontoret

Hva skal fadderklubben gjøre? • •

• •

• •

Støtte guiding Lions Sikre at den nye klubben har riktig vei inn i Lions Bidra på Charter-festen Oppmuntre distriktet til deltakelse Støtte klubbens aktiviteter Gi veiledning uten å forstyrre

Steg 1: K artlegg av område med muligheter Det er viktig å velge et område med muligheter for en ny klubb. Før du går i gang er det lurt å tenke gjennom hvilket potensiale et område har: • •

Størrelse på befolkningen Nåværende serviceklubber og lokale organisasjoner

Lokale prosjektmuligheter og fordeler for lokalmiljøet Grupper av mennesker som i dag ikke blir rekruttert av en annen Lionsklubb Unge voksne, kvinner, etniske grupper og andre under­ representerte grupper Plassering i forhold til nærmeste fadderklubb

Steg 2: L ag ditt team Å etablere en ny klubb er noen ganger an langsiktig prosess. En person kan gjøre mye, men om du skaper et godt team vil du øke sannsynligheten for å lykkes. Team-medlemmer skal være: • •

Hardtarbeidende Forpliktet til utviklingen av den nye klubben Lidenskapelig Lions-medlem

Steg 3: G  jennomfør forundersøkelser Dette er et viktig steg. Kontakt samfunnsledere for å diskutere lokale behov. • • •

• •

Kommuneledelsen Handelsforeningens leder Ordfører og andre samfunns­ ledere Skoleledere Tjenestemenn fra politiet, brann­ vesen, helsepersonell, prest, fritidsledere og bedriftsledere


MEDLEMSVERVING

Steg 4: G  jør den nye klubben kjent •

Promoter den nye klubben I lokalmiljøet. Inviter til informasjonsmøte. Identifiser potensielle medlemmer. Utvikle en kampanje som fremhever klubbens mål

Steg 5: R  ekruttering av medlemmer Undersøkelser viser at frivillig arbeid er høyt verdsatt i Norge. De felste blir medlem fordi de kjenner noen som er medlem. Blant de som ikke er medlem i en frivillig organisasjon, er det en gjenganger blant forklaringene: De er ikke blitt spurt.

Steg 6: Informasjonsmøte Et informasjonsmøte er gjerne neste steg når noen har meldt sin interesse for å bli medlem. Her møter man andre interesserte og har mulighet til å spørre. Legg opp til to-veis-kommunikasjon! •

Vær effektiv. Et introduksjonsmøte bør ikke vare mer enn 60 minutter. Førsteinntrykket er alltid viktig for tilliten. Pass på at klærne dine passer for målgruppen. Gi oppmerksomhet til alle. Smil og still spørsmål. Legg vekt på å formidle verdier og mål som gjør det enkelt for de nye å avgjøre: Dette kan jeg stå for. Del ut materiell. Gi reell informasjon om hva de kan forvente og hva Lions forventer av dem. Diskuter behov i lokalsam­ funnet. Forsøk å få til en dialog om mulige prosjekter. Lokale: Sett opp færre stoler enn du forventer. Tilby noen lette forfriskninger. Det er trist å sitte blant mange tomme stoler!

Oppfølging •

• •

Neste dag, send en mail/ takkebrev til alle deltakere og møteinformasjon til de som ikke deltok. Inviter til neste møte/aktivitet Før neste møte/aktivitet, ring til potensielle medlemmer for å få bekreftet deres deltakelse.

• •

Steg 9: C  harteret godkjennes •

Steg 7: O  rganiseringsmøte Nå er tiden inne for å velge styre og planlegge det første prosjektet •

Ønsk velkommen til nye og tidligere deltakere med en oppsummering av siste møte. Forklar charterklubb-søknaden eller filialsøknaden. Hvis alle er enige, foreta valg og kompletter charter­ søknaden. Sett opp dato, tid og sted for neste møte.

• •

Bestem navnet Navn restriksjoner

Når klubben er godkjent, sendes materiale til den nye klubbens guiding Lion. Charteret presenteres under charterfesten. Distrikter som starter ti eller flere nye klubber i et Lionsår må garantere for at de nye klubbene blir støttet for langsiktig vekst.

Steg 10: F ortsett klubb­ utviklingen •

• •

Steg 8: F yll ut søknad for nye klubber

Kontingenter Fyll ut filialklubb-søknaden, hvis det er en filialklubb

Støtt den ny klubben med tett oppfølging Coaching fra guiding Lion Overgang til selvstendighet

20. juni er siste frist for oppstart av nye klubber i inneværende Lionsår LION NR 3 2016–17

31


MEDLEMSVERVING

Ås Nordby verver medlemmer gjennom spørreundersøkelse Vi er ganske gode på rekruttering av nye medlemmer, men ikke alle finner seg til rette i organisasjonen. Det er naturlig, men det gjør at vi må rekruttere enda flere. AV: SVEIN J. LIE, PÅTROPPENDE DISTRIKTSGUVERNØR 104 J (VDG1)

Vi har alle registrert det – medlems­ tallene går nedover, og gjennomsnittsalderen øker – jevnt og trutt. Klubbene har gode metoder for rekruttering av nye medlemmer, men utfordringen er å nå ut til de mange potensielle frivillige som ikke kjenner noen i Lions. Undersøkelser viser at mange gjerne vil bli medlem i en frivillig organisasjon, men er aldri spurt. Det er disse vi ønsker å få inn som medlemmer, i tillegg til de vi får på de metoder vi allerede bruker. Tanken om en markedsunder­ søkelse fikk jeg da jeg deltok på et Advanced Lions Leadership Institute (Alli) i Rovaniemi Finland. En finsk klubb gjorde en undersøkelse i sitt lokalmiljø om kjennskapen til deres klubb. I ettertid tenkte jeg at dette må være den ultimate form for medlemsverving. Da jeg hørte Lions Club Ås/Nordby skulle ha en vervekampanje luftet jeg tanken om 32

LION NR 3 2016–17

metoden. Ulf Oppegård og Fredrik Knutsen utformet et spørreskjema og holdt en markedsundersøkelse/ vervekampanje på storsenteret. Resultat etter to timer var fire nye som gjerne kunne tenke seg å bli medlem. Et fantastisk resultat! Spørreskjemaet kan du bruke som mal og tilpasse til din klubb/ sone. Hvorfor virker dette så bra? For det første får du publikum til å stoppe for en prat om Lions, og du får gitt en god informasjon om hva du står for som Lions. Det er noe du skal være stolt av. Noen tips: Stå ved din lokale spillekiosk så kan du samtidig promotere klubbens grasrot­andel. Ha alltid med deg en pc eller matrikkelen slik at du kan få gitt opplysninger om andre klubber – du vil garantert treffe folk som naturlig hører til andre klubber. Ha kontaktskjema for eventuelt medlemskap på eget ark, det

kan dukke opp tilfeller hvor du ikke ønsker vedkommende som medlem. Står du på et storsenter bør alle klubber i sonen delta med hver sitt skjema. Et siste tips – ha med deg brosjyren Venn av Lions. Ikke alle har tid til å være medlem, men vil gjerne støtte Lions. Har du ett tips om hvordan vi kan verve nye medlemmer? La oss alle få vite det! Kontakt meg for å få tilsendt mal for spørreundersøkelse: Svein J Lie: sjlie@hotmail.com. Markedsundersøkelse – Vær en stolt Lions – Ask One!


LIONS NORGE RUNDT

Tønsberg Lions gir jubileumsgave til «De glemte barna» DER DET ER BEHOV

ER DET LIONS SIDEN 1917

Lions-organisasjonen ble stiftet 17. juli 1917, og har nå klubber over hele verden med til sammen 1,4 millioner medlemmer. Dette jubileet vil neste år bli behørig markert og feiret over hele verden. Lions Club Tønsberg har «tjuvstartet» på feiringen med å gi en jubileumsgave på 100 000 kroner til flyktningbarn fra Syria som holder til i Beqaa-dalen i Libanon. AV: GEIR LUND, PR-KONTAKT I LIONS CLUB TØNSBERG

Krigen i Syria har jaget millioner av mennesker på flukt fra sine hjem og sine jobber. Libanon, et lite land på størrelse med Hedmark fylke, har tatt i mot mellom 1,5 og 2,5 millioner flyktninger. Og krigen i Syria fører til at stadig flere mennesker rømmer fra landet. Flyktningene i Libanon lever under ekstremt vanskelige forhold med mangel på mat, klær, hus, medisiner, jobber og det meste som de var vant til å ha i sitt hjemland Syria. Håpløsheten får lett fotfeste under så utrygge forhold. Lions i Norge har startet et prosjekt, «De glemte barna», for å bygge «Lions Safe Center» i samarbeid med den lokale hjelpeorganisasjonen Beyond. Her blir det bygget solide og varme hus i et lukket og bevoktet område med plass til ca. 200 barn. Barna vil få mat og klær, helsetilsyn, undervisning og tid til lek og idrett. Sentrene vil bli bemannet med 8-10 fagpersoner, utdannede hjelpearbeidere, lærere og helsearbeidere. Det vil også være vaktmannskaper som ser til at områder er beskyttet. Hvert senter vil koste ca. 1 million kroner å bygge, pluss 1 million kroner i årlige driftsutgifter. Det første senteret er så godt som ferdig utbygget, og vil bli tatt i bruk i løpet av oktober måned. På sitt møte 10. oktober vedtok Lions Club Tønsberg å bidra med en tidlig jubileumsgave på 100 000 kroner slik at driften av senteret kan sikres denne vinteren. Og på den måten gi nytt håp til flyktningebarna i Libanon.

Det er nær 1.5 millioner syriske flyktninger i Libanon, og 400 000 barn er uten skolegang.

Vil du støtte prosjektet «De glemte barna»? Gi ditt bidrag til konto 9001 23 04284

LION NR 3 2016–17

33


LIONS NORGE RUNDT

Jevnaker bringer helsetjenester til Ndapula – Jeg må fortsatt klype meg i armen, det føles som en drøm at vi har fått en egen helse­ klinikk i landsbyen. AV: ROBERT NTITIMA, LIONS AID NORWAY ZAMBIA

Før var det skikkelig ille, spesielt for oss kvinner og våre barn, forteller Eness Shakantu(36) som bor i landsbyen Ndapula i Zambia. Tidligere måtte folk i landsbyen gå 20 kilometer til nærmeste helseklinikk for å få behandling. – Takk, takk, LAN og folk i Norge for de fantastiske tingene dere gjør for oss. Dette vil bedre livskvaliteten vår i mange år fremover, sier Shakantu. Eness Shanaktu var en av de første pasientene da Ndapula Health Post åpnet 16. september 2016. Det bor ca 2500 mennesker i landsbyen og området rundt, og er en av de mest avsides­liggende landsbyene i Zambia.

Fra skole til klinikk I Ndapula er det tidligere bygd en barneskole som et samarbeidsprosjekt mellom julekonsertene «Vårres jul», Jevnaker kommune, Lions Club Jevnaker, Lions distrikt 413 (Zambia) og Lions Aid Norway. Da skolen sto ferdig, kom ideen om å bygge en helseklikk for landsbyen. Klinikken ble finansiert av Vårres juli med god støtte fra 34

LION NR 3 2016–17

Jevnaker kommune samt barn og ungdom fra barnehager og skoler i Jevnaker. Prosjektet har resultert i en klinikk, to hus for ansatte, tre toaletter, opplegg for solenergi, vannpumpe og en forbrenningsovn. En motorsykkel­ ambulanse og utstyr/inventar er også med i donasjonen av helseklinikken.

En ny fremtid Den offisielle overleveringen av Ndapula Health Post til Zambias helsemyndigheter ble gjort av ordføreren i Jevnaker kommune, Lars Magnussen den 16. september 2016. Leder for Chongwe District, Mr. Fraser Musonda, representerte regjeringen. «For ikke lenge siden måtte folk her gå 20 – 30 kilometer for helsetjenester. De syke ble stort sett tatt vare på hjemme til de ble verre eller døde. Barn ble født hjemme, ved hjelp av bestemødre eller tradisjonelle fødselshjelpere. Barn vokste opp uten riktig vaksiner, noe som gjorde dem sårbare for sykdom som kan behandles eller forebygges. Alt dette er nå historie, og vi er svært takknemlig

for alle giverne i Norge for denne fantastiske gaven», sa Musonda i sin tale. Jevnaker kommunes ordfører, Lars Magnussen, understreket behovet for bedre tilgang til utdanning og helse. – I tråd med Zambias prioriteringer, er det svært viktig å gi utdanning og god helse for alle. Dette er også vår prioritet i Norge. Utdanning og helse er svært viktig når vi snakker om utvikling, sa ordføreren.

I full drift Ndapula Health Post er nå i full drift, takket være helsedepartementet gjennom Chongwe District Medical Officer (DMO) Dr. Msiska som sørget for at den nye klinikken ble anerkjent. En stab på fire personer er ansatt og medisinsk utstyr ble umiddelbart gjort tilgjengelig på helse­ stasjonen. En stor del av æren skal også Lions Club Jevnaker ha for sine bidrag til aktiviteter for prosjektet samt Lions Club of Chongwe, Zambia som har vært sentrale i overvåking og oppfølging.


LIONS NORGE RUNDT

NY KLINIKK. Den nye helseklinikken «Ndapula Rural Health Post» vil tilby polikliniske og sengeposttjenester samt tjenester for svangerskap, fødsel og spedbarnskontroller.

Kjappe fakta om helse i Zambia (Kilde: UNICEF) •

Kun 50 prosent av hus­holdningene på lands­bygda er innenfor 5 kilometer fra en helse­institusjon, sammenlignet med 99 prosent av husholdningene i urbane områder.

Kunnskap om postnatal omsorg er lav.

Kunnskap om ernæring for spedbarn og små barn er lav.

Sykdommer som kan unngås, bidrar vesentlig til barnedødelighet og sykdommer, blant annet malaria, luftveisinfeksjoner, og diarésykdommer.

70 prosent av befolkningen har usikker tilgang på mat

45 prosent av barn under fem år er kronisk underernært.

Under-5 dødelighet: 119 per 1000 levendefødte

Mødredødelighet: 591 per 100.000 levendefødte

VAKSINE. Eness Shakantu holder sønnen sin med et fast tak når helsesøster setter meslinge­ vaksinen. Nå kan flere som Eness vaksinere barna sine ettersom de har fått helsetjenester lett tilgjengelig.

LION NR 3 2016–17

35


LIONS NORGE RUNDT

Alle deltakere på konferansen er samlet i trappa på Quality Hotel Klubben.

Lionskonferanse med rusforebygging på agendaen Nok en flott konferanse med fokus på kvinner ble avholdt i Tønsberg 22. oktober. Lions­ konferansen ønsker å være en møteplass for inspirasjon, glede og utvikling. Det overordnede mål er å øke kvinneandelen i Lions. AV: HELENE D. STEINDAL, PR-ANSVARLIG DISTRIKT 104D

Konferansen ble innledet med talentfulle dansere fra Heges Jazzballett. Danseskolen har hele 600 elever og er Tønsbergs eldste danseskole, med 36 års erfaring med undervisning og koreografi for barn og ungdom. Vi fikk se noen utdrag fra forestillingen Tornerose som skal vises i slutten av november på Nøtterøy kulturhus. Det var distriktsguvernør Jonny Steindal som dro oss med gjennom Lions historie og hva vi driver med, ispedd litt

av verdens­historien for samme periode. Dette ga oss en stor forståelse av den utviklingen som har vært, fordi det ble satt i et større perspektiv. Flere av deltakerne, som har vært medlem en stund, uttrykte at de aldri har lært så mye om Lions før. Det var en ny måte å se historien på. Torbjørn Nervik d.y. holdt et meget interessant foredrag om prosjektet «Bry deg—si nei til narkotika». Dette er et prosjekt fra Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF),

som Lions i distriktet samarbeider tett med. Torbjørn er seksjonsleder på etterforskning ved Haugesund politistasjon, og har vært aktiv som forebygger med spesiell interesse for narkotika i mer enn 30 år. Det bør vel også nevnes at Torbjørn har vært medlem av Lions Club Haugesund siden 2004. To politibetjenter fra NNPF som jobber med «Bry deg uteliv» i Tønsberg, Petter Eriksen og Mansour Tadayyon var også med på konferansen.

Dansere fra Heges Jazzbalett i Tønsberg bidro med danse­ oppvisning, her fra forestillingen Tornerose.

36

LION NR 3 2016–17


LIONS NORGE RUNDT

Flere engasjerte kvinner i Lions! 1 Kvinner som er medlemmer, skal inspireres til nytt engasjement.

2 Lions må være tydelige tilstede der kvinner som vil opp av godstolen møtes, slik at vi kan bli flere kvinner i Lions.

Jentene møttes på Lions inspirasjonsweekend i fjellet Lionsdamer fra distrikt 104C3 kom sammen til en flott høstweekend på Venabu Fjell­hotell 7.-9. oktober. Arrangementet var åpent også for andre kvinner og vennegrupper. Temaet for samlingen var «Kvinner inn i fremtiden». AV: KARI SMESTAD, DISTRIKTSLEDER FOR «KVINNER I LIONS»

Lions trenger ikke alltid møtes i «lukkede rom». Her var vi sammen med andre kvinner, med fokus på fremtiden. Vi fikk formidlet hva Lions betyr for oss. Vi viste et fellesskap med grunnverdier som binder sammen selv om vi ikke kjente hverandre fra før, og vi kunne formidle bevisstheten om at det gir forsterket mulighet for å bety noe for andre.

Energiboost Som Lions, med logoen vår i tankene, har vi en særskilt oppgave, ikke bare kjenne til fortiden med alt Lions har betydd gjennom 100 år, men også å skue inn i framtida for å se hvilke utfordringer som ligger der. Vi er blitt medlemmer i Lions for å bruke oss selv. Vi vil være den optimistiske, sterke kraft – I TJENESTE – til innsats for andre, i lokalsamfunn og i større sammenheng. Til dette trenger vi ny energi, inspirasjon, stille refleksjon og rekreasjon.

Tro på egen verdi Å være kreativ, mestre stress, se egen verdi, eget potensiale og muligheter, samt å våge nye valg var punkter på programmet. Anne Mette Røsting ga oss tro på at «den feminine kraften er vesentlig for kommende globale utfordringer. Overbevisning om egen verdi er grunnleggende. Vi kan ikke lede andre om vi ikke kan lede oss selv.» Hun ga oss mye å gripe fatt i og gode verktøy for handling.

CLIMBING NEW MOUNTAINS: Vår internasjonale president oppfordrer oss til å bestige nye fjell, ta fatt på nye utfordringer. På Venabygds­fjellet fikk vi gjøre det, helt konkret. Å gå sammen gir mulighet for utviklende samtaler. Hva ønsker vi å bruke Lionsmedlemsskapet til? Hva vil og kan vi bidra med? Hvilke verdier står vi for?

Her er et utdrag fra spørsmålene som ga utgangs­ punkt for gruppesamtaler. Er du interessert i å få hele dokumentet tilsendt, ta kontakt med meg på kari.smestad@gmail.com. •

Hva vet du om Lions?

Hva trenger vi å vite om Lions?

Hvordan skal vi få mer kjennskap og kunnskap?

Hva er kjerneverdiene?

Lojalitet – hva vil det si?

Neste seminar på Venabu: 6.–8. januar. Send meg en mail hvis du vil være med! kari.smestad@gmail.com LION NR 3 2016–17

37


LIONS NORGE RUNDT

Dundersuksess for ny næringslivsmesse i Mysen Lions Club Mysen avholdte 21. og 22. oktober tidenes første Gründer- og næringslivs­ messe i Eidsberghallen i Eidsberg kommune. Hensikten var å synliggjøre det lokale næringsliv og skape en møteplass. AV: RUNE LYSAKER, LIONS CLUB MYSEN

Lionsklubben begynte å jobbe med messa for snart to år siden. Etter et frokostmøte for nærings­ livet arrangert av kommunen, ble undertegnede litt overrasket over hvor lite næringslivet visste om hverandre. Hva vet da «mannen i gata»?

Lite kjent næringsliv Det viste seg at det var langt flere firmaer registrert i vår kommune enn forventet. Hos oss er det kun idrettshallen som er stor

nok for et så stort arrangement. Etter å ha fått avklart disponering av hallen med alle berørte, det vil si kommune, fylkeskommune, videregående skole, ungdoms­ skole, sykkelgrupper, håndball­ klubben, svømmegruppa osv., så begynte vi å jobbe med innhold, samt sponsorer. Arbeidet med å få sponsorer (15 stk) gikk lettere enn forventet – alle var positive til et slikt tiltak. Da vi hadde fått på plass foredragsholdere, sendte vi ut

invitasjon til 150 bedrifter samt opprettet Facebook-side.

Ungt entreprenørskap Det var 49 utstillere til stede på messa og da var det var flere som ikke fikk plass. Det var god variasjon blant dem og i samarbeid med Mysen videregående skole og Ungt Entreprenørskap Østfold stilte også ni ungdomsbedrifter, hvorav en sørget for kafe-driften. Det ble også foredrag av Innovasjon Norge, Gjermund og Vegard Eriksen (opprinnelige Mysengutter som står bak NRK serien Mammon) og Bård Eker. Vi arrangerte også «Mingle-treff» på fredag kveld for utstillerne med nærmere 70 deltakere.

Planlegger ny messe 15 bedrifter bidro som sponsorer, og sørget for at messen og foredragene var gratis for publikum, samt at vi kunne tilby relativt lav kostnad for utstillerne. Vi anslår ca 1000 besøkende, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra både publikum og utstillere, samt at vi fikk synliggjort vår klubb. 38

LION NR 3 2016–17


LIONS NORGE RUNDT

Vi klarte også å oppnå et pent overskudd som vi vil øremerke tiltak for barn og ungdom i Eidsberg Kommune. Selv om det var mye jobb, var dette et en god aktivitet for klubben. Under rigging, gjennomføring og nedrigging var alle våre 26 medlemmer med. Flere har sagt at dette har bidratt til mer samhold og engasjement. Vi håper vi kan gjenta

«Et MEGET BRA opplegg og en stor takk til LIONS MYSEN for initiativ/jobb. Bør følges opp!!!.»

arrangementet om 2-3 år. Vil du vi mer om opplegget, ta kontakt med Rune Lysaker: 917 84 940 eller rlysaker@online.no

Tre mål for messa «Som utstiller og nærings­ drivende ønsker alle hos oss å takke for et helt super-­ profesjonelt opplegg. Lions Mysen har gjort en kjempejobb både før og under arrange­ mentet. Så Lions Mysen har stått for en gjennomføring som står til over 20 i stil!»

Synligjøre næringslivet for innbyggere i Eidsberg Kommune

Skape en «møteplass» for næringsdrivende

Synligjøre Lions Club Mysen og vårt arbeid

LION NR 3 2016–17

39


LIONS NORGE RUNDT

Til tjeneste for flyktninger Som Lionsmedlemmer er det mulig å ta initiativ til nye tiltak for «å støtte de svake og hjelpe de som trenger det», som det står i vår etiske norm. AV: KJELL HUSEBY, LIONS CLUB SANDNES/GANDDAL

I 2013 fikk vårt distrikt besøk av den internasjonale presidenten Wayne Madden. Jeg bet meg merke i en setning fra hans foredrag: «Husk at det ikke kun handler om penger, men like mye om at vi kan bidra med tilgjengelige timer». For er det ikke ofte slik at vi gir midler til andre organisasjoner som har et prosjekt og som får oppmerksomheten? Lions hadde kanskje hatt et sterkere merkenavn hvis vi utførte mer selv.

vår klubb bidrar her. Foreløpig ligger et tusen sekker til tørk som skal selges neste sesong.

Positive pilotprosjekter

Svømmetrening

Vi mottar mange innvandrere i vår kommune, og her er det større behov for timer enn penger. Det er viktig å integrere innvandrere som har fått opphold i kommunen gjennom språktrening, samfunnskunnskap og jobb. Vi har holdt på noen måneder nå og tilbakemeldingene er positive. Vi som er med får også gode opplevelser!

Mange kan ikke svømme og ønsker å lære. Ove Terje fra vår klubb deltar og forteller om høy

Samtalegrupper Studiegrupper på Sandnes Læringssenter trenger også frivillige. Innvandrerne må gjennom et treårig introduksjonsprogram, og de må beherske norsk for å lære andre fag og skaffe seg jobb. I samtalegrupper trenes det også på å skrive norsk.

motivasjon, men at mange har vannskrekk, gjerne etter traumatiske opplevelser i Middelhavet. Ove Terje er tidligere «elitesvømmer» og har mye å lære bort. Målet er «Svømmeknappen» som betyr å kunne svømme 200 meter. Mannegruppen er avholdt et par ganger av oss etter et uttrykt ønske fra Flyktninge­ enheten. Vi prater og spiser et måltid sammen. Vi vurderer også spillkvelder. Neste møte skal avvikles med fotballkampen mellom Sandnes Ulf og Jerv fra Grimstad som ramme.

Ungdomsbedrift Vedproduksjon på Vibemyr er i regi av Bryne Vgs. og er en elevbasert bedrift som produserer ved, selger og styrer virksomheten økonomisk. Formålet er å lære hva som kreves når man skal starte en bedrift. Både norske ungdommer og innvandrere jobber sammen etter skoletid. Det er behov for noen voksne, og to fra 40

LION NR 3 2016–17

Videregående elever og flyktninger jobber sammen om å produsere ved på elevbedriften på Vibemyr.


LIONS NORGE RUNDT

Jul i Ski-skogen gir penger i kassen For medlemmene i Lions Club Ski starter juleforberedelsene i mai, fortsetter i september og ender med fullt trøkk og mobilisering av alle medlemmer søndagen midt i desember. AV: KJELL THOMPSON, LIONS CLUB SKI

Da selges juletrær på rot på klubbens plantefelt i Hebekkskogen i Ski. Folk tar sagen i egen hånd, finner det treet de vil ha og tar det med hjem, eller får det brakt mot en liten avgift. «Årets store juletrehogst» er blitt til folkefest for både store og små. Ungene griller pølser på bål, steker pinnebrød, spiser julegrøt og synger nissesanger til muntre trekkspilltoner. Noen snekrer fuglekasser – gjerne med litt hjelp – eller deltar på natursti med oppgaver som skal løses underveis. De minste får en ridetur på ponni.

Rydder i skogen Det hele startet i 1969 da klubben tegnet kontrakt med Televerket og grunneieren på

Tallaksrud gård. Televerket hadde en radiostasjon i området, og var interessert i å holde vegetasjonen nede rundt master og barduner. I første omgang var oppgaven å rydde skog og kratt. Veden ble delt om i lokalsamfunnet til eldre og enslige som trengte en håndsrekning. Samtidig kunne klubbens medlemmer ta med familien og hente et juletre.

Gode inntekter og opplevelser Da andre inntektskilder begynte å tørke inn, var skogen god å ha. I årenes løp er det plantet flere tusen juletrær, og i dag er juletresalget klubbens viktigste inntektskilde. I fjor solgte Lions Club Ski 170 trær, og samlet

flere hundre fornøyde barn og voksne til førjulsfest i skogen. Med seg hjem hadde de ikke bare selvhogd juletre, men også en god følelse for den lokale Lions-klubben. I tillegg til juletrær og salg fra kiosk, har klubben i mange år hatt en avtale med Østlandets Blad om halv pris på en helsides annonse, der halvparten av siden brukes til rubrikkannonser for lokale næringsdrivende. Også det gir inntekter. Alt i alt ga fjorårets arrangement godt over 100.000 kroner i netto inntekt. Selvsagt håper vi på minst like godt resultat i år. Klubben er allerede i julestemning!

LION NR 3 2016–17

41


LIONS NORGE RUNDT

Eidsvoll Lions har skapt Farmen-feber på Løntjernbråten TV-serien «Farmen» ble høsten 2015 spilt inn på Løntjernbråten i Gullverket i Eidsvoll. Millioner av kroner ble brukt på å gjøre gården klar til TV serien. Hva har så dette med Lions Club Eidsvoll å gjøre? TEKST: AUDUN H. WILBERG. FOTO: TROND JULSRUD OG SVEIN HOLSÆTER.

Stedet eies av Eidsvoll Almenning og er utleid til oss. Og la det være sagt med en gang, aktivitetene rundt Løntjernbråten er blitt den viktigste inntekts­ kilden for klubben. Interessen for stedet, gården, naturen og omgivelsene har eksplodert. 42

LION NR 3 2016–17

Folk står i kø for å se og leie gården. Klubben er TV2 og Farmen evig takknemlig. Hva har vi så gjort for å utnytte mulighetene til å markedsføring og ikke minst tjene penger? Vi kan grovt sett dele inn aktivitetene rundt Løntjernbråten i fire.

Skikafé Vi har hatt kafé i flere år, men oppslutningen og interessen ble vesentlig økt vinteren 2016. Folk strømmet til, og på de mest populære dagene hadde vi 150 - 230 besøkende. Vi selger kaffe,


LIONS NORGE RUNDT

saft, vafler og pølser. Inntektene var på de «beste dagene» mellom 5000 og 8000 kroner.

Teaterstykket «Gull og Gråstein» For rundt 100 år siden ble det drevet gullgraving på dette stedet. Klubben syntes derfor det var naturlig å sette opp et teaterstykke, og sammen med Eidsvoll Amatørteater har vi skapt forestillingen «Gull og Gråstein». Gullgravermiljøet i Gullverket er sentralt i stykket. Men dette medførte også en god del nye utfordringer for oss i klubben. Som ett eksempel lagde vi spesialbygde tribuner for intime forestillinger der publikum og skuespillere kommer tett på hverandre. I tillegg hadde vi matog drikkeservering. Selve forestillingene fant sted den 25. og 26. juni. På disse dagene hadde vi fire forestillinger,

hver med 250 publikummere. I alt over 1000 kom, fulle hus begge dagene! Det ble et unikt og annerledes uteteater. Vi har allerede bestemt at teatersuksessen skal gjentas i 2017 – den 23. 24. og 25. juni.

Utleie av Farmen-gården Selve bygningen har i alt 24 sengeplasser, lys fra solcelle­ anlegg, aggregat for 220 volt strøm, gasskomfyr, vannpost ute (sommer og vinter) og utedo. Opplegget med utleie har også slått til. Vi har leid ut til bedrifter, lag og foreninger, Lionsklubber, skoleklasser, barnehager, speidere, bryllup, konfirmasjonsselskaper, familieselskaper etc. Overnatting ble benyttet av de fleste. Utleieprisene ligger på 3000 kroner for en weekend (to overnattinger), 2000 kroner for et døgn (en overnatting) og 1000 kroner for

dagsleie. Skoleklasser, speidere, barnehager, o.l. får spesialpris. I hele sommer og en god del av høsten var vi fullbooket. Vi har også bestillinger inne for 2017.

Markedsdag Sommeren 2016 ble avsluttet med markedsdag søndag 28. august. Stor oppslutning og god stemning. Her hadde vi alt fra fisking, kanopadling, ridning, bodsalg, presentasjon av forskjellige foreninger, omvisning i gullgruvene, åpent Farmen-hus med omvisning og matservering. Arrangementet gjentas i 2017. Alt i alt må LC Eidsvoll se seg meget godt fornøyd med 2016 og vi storgleder oss til 2017! Følg oss på http://www.løntjernbråten.no og Facebook «Farmen Løntjernbråten»

LION NR 3 2016–17

43


LIONS NORGE RUNDT

Benker for lokalmiljøet Lions Club Lier har en aktivitet som gjør dem veldig synlig i bygda. Det er satt ut i alt 11 benker de to siste årene. De er plassert utfra ulike behov, og særlig der man trenger en pause på turen. Synlighet i seg selv har ikke vært noe hovedkriterium, men derimot utsyn. Eksempler er på dette er benken på Fosskollen. Det er over Fosskolltunnellen der alle på E18 passerer på vei mellom Liertoppen og Drammen. Her er det også en gammel bygdeborg, og benker står utenfor et par kirker. Også lekeparken i Lierbyen har fått sin benk (se bilde). Her kan foreldre ta en pust i bakken mens barna leker. Benkene er ikke festet og kan flyttes etter vær og vind.

Tryggere hverdag med refleks Dagene blir mørkere dag for dag, og det er tid for refleks. Barn og unge er for Lions Club Sandnes/ Ganddal et av flere satsningsområder.150 elever på Ganddal og Sørbø skoler har nå fått refleksvester til å bruke på skoleveien og ellers når de ferdes langs veier på mørke dager. Her er klasse 1C på Sørbø skole som prøver sine nye refleksvester. De har lovet å passe på at andre i familien også finner fram sine refleksvester, refleksbrikker eller refleksbånd. Refleks er bra for alle!

44

LION NR 3 2016–17


LIONS NORGE RUNDT

Vinterleiker som ble høstleiker De fem Lionsklubbene i Levanger, Verdal og Inderøy har gjennom 29 år gitt utviklings­ hemmede en dag hvert år til konkurranser, sosialt samvær, leik og gode naturopplevelser. AV: TRYGVE LULLAU, LIONS CLUB LEVANGER

De første 25 åra ble leikene arrangert på vinterstid. Først i Sandvika ved svenskegrensa i Verdal og seinere ved Skallstuggu som ligger i det populære turområdet Vulu­sjøen i Levanger. Det var mye fint vi kunne finne på av aktiviteter om vinteren, men kaldt og røft vintervær kan gi utfordringer både for arrangører og for deltagere som har vansker med å holde seg varme og komme seg fram.

Nye aktiviteter For fire år siden bestemte vi oss for å skifte til høstleiker, og det har blitt en ubetinget suksess. Nye aktiviteter ble mulig: roing på Vulu­sjøen, bocciaspill, kjøring med ATV, hesteskokasting og snekring av fuglekasser. Høstleikene 2016 ble en opplevelse i strålende solskinn. Innsats og humør var på topp.

Roy Jensvik fra Verdal ble årets pokalmottaker etter 27 års deltakelse på leikene.

Populære artister

Takknemlige Lions-medlemmer

Lions har mange gode innleide krefter (som ønsker å komme igjen år etter år), bl. a. Gullfiskrockerne fra Inderøy med trønderrock-spesialisten Håkon Storø som gjeste­vokalist. Kalle Garli alias Johan Møkkerbakken, gjorde som vanlig sine saker av første klasse.

Årets pokalvinner ble Roy Jensvik fra Verdal som deltok for 27. gang. Slike herlige tilstelninger kommer ikke av seg selv. Mange av Lionsmedlemmene synes denne dagen er den beste de har i løpet av året. Det å hjelpe til på denne måten gir en god følelse. Vi blir glade i de utviklings­

hemmede og det er ikke noe offer å bidra. Jeg vil gi ekstra ros til leder for arrangementet Arne Munkeby som har hatt ei stø hand på forberedelser og gjennomføring. Men sannelig har han også hatt mange positive samarbeidspartnere fra Lions­medlemmer i de fem klubbene!

LION NR 3 2016–17

45


LIONS NORGE RUNDT

Sølvi Nordlund i Lions Club Lørenskog/Fjellhamar fikk litt tid til å snakke om Lions for 140 lærere som deltok på en kortutgave av kurset «Vold og seksuelle overgrep». Vi har mange skjulte skatter i vår aktivitetsportefølje. Vi må bli flinkere til å synliggjøre dem!

Lions og Mitt Valg fikk en viktig rolle under trygghetsuka 140 lærere i Lørenskog ble i uke 44 kurset i temaet «Vold og seksuelle overgrep mot barn». AV: SØLVI NORDLUND, LIONS CLUB LØRENSKOG/FJELLHAMAR OG KJETIL GISKE, LIONS CLUB LØRENSKOG

31. oktober – 4. november arrangerte Lørenskog kommune «Trygghetsuken 2016» for å belyse volds­ problemer som rammer særlig barn, unge, eldre og funksjonshemmede. Et av temaene var vold og overgrep mot barn. Da kommunen var i planleggingsfasen, tok de kontakt med de lokale Lionsklubbene med spørsmål om vi kunne «fylle en ettermiddag, med foredrag eller lignende». Sammen med daglig leder i Det er Mitt Valg, Annica Lindèn Øygard, valgte vi å tilby kommunen et av våre kurs – «Vold og seksuelle overgrep mot barn». Dette ble godt mottatt av arrangørene. Da vi gikk ut med tilbudet, antok vi at det ville melde seg ca. 80 deltagere. Da påmeldingsfristen var ute, hadde vi 140 deltagere, 103 fra barneskolen og 37 fra ungdomsskolen!

46

LION NR 3 2016–17

Kurs for en så stor gruppe var i seg selv en utfordring, men dette taklet seniorinstruktør Trond Rekstad i Mitt Valg med glans. Han la frem temaet på en direkte og engasjerende måte, og han ga deltagerne innblikk i hvordan barn med problemer oppfører seg. Deltagerne fikk også den tilhørende temaboken fra Mitt Valg, og det var gruppearbeid for å bli bedre kjent med undervisningsopplegget. Det ble tre intense timer med godt utbytte! De fire Lionsklubbene i kommunen hadde også en stand for å fortelle om Lions og vårt forebyggende program for skoler og barnehager. Slik fikk Lions en hovedrolle under den populære trygghets­uka, en flott synliggjøring av både Lions og Mitt Valg.


LIONS NORGE RUNDT

Målet er å skape eit godt læringsmiljø Lionsklubbane i Ørsta har sponsa ei rekke gode tiltak dei siste 35 åra, men vi er spesielt stolte av satsinga vi har fått til med Mitt Val. Takka være god hjelp og innsats frå dei tilsette i skule og oppvekstsektoren! AV: SILSETH KRISTIAN OSE, LIONS CLUB ØRSTA

Heilt sidan 1991 har Lions arrangert kurs i Mitt Val for lærarar i grunnskulen i Ørsta. Så godt som alle barnehagetilsette og lærarar i Ørsta har no gjennomført kurset «Mitt Val». I 2016 har over 250 tilsette i oppvekstsektoren i Ørsta kommune vorte kursa i Mitt Val.

Mot mobbing Sist ut var det lærarane ved Ørsta Ungdomsskule som fekk fagleg påfyll av instruktør Trond Rekstad. Utvikling av eit godt læringsmiljø er avhengig av sosial og emosjonell kompetanse. Kampen mot mobbing er ein sentral del av målsettinga med opplegget. – Det skal vere nulltoleranse mot mobbing, det er vi heilt klare på. Men vi prøver å sjå det frå den positive og førebyggande sida. Dersom læringsmiljøet er godt, er det også vanskelegare å mobbe, seier kurshaldarane og kjem med eit døme. – Mobbing er som oftast avhengig av eit publikum. Dersom person A og B mobbar person C, står som oftast personane D, E, F, G og H og ser på. Nøkkelen her er dei som ser på. Om vi klarer å gjere dei bevisste på det sosiale ansvaret sitt og gi dei sosial kompetanse og sjølvtillit til å ikkje berre stå og sjå på, men gripe inn og seie at dette ikkje er greitt, då mistar mobbarane publikummet sitt. Då har vi ein sjanse til å overvinne mobbinga. Tanken er at kunnskapen lærarane fekk med seg laurdag, skal bli teken med inn i klasserommet. Dersom barn og unge har slik kompetanse, har dei også eit grunnlag for å ta gode val, seier Trond Rekstad.

Lionsklubbane i Ørsta representert ved Robert Lorvik, med borna Ane og Andreas VinjevollLorvik, Olaug Winther, Bjarnhild Raknes, foredragshaldar Trond Rekstad, Anne-Lise Masdal, Marianne Hjelle Drabløslid og Inger Petrine Valseth. (Foto: Hjørdis Almelid Vikenes) LION NR 3 2016–17

47


LIONS NORGE RUNDT

Melhus Lions arrangerte kurs for barnehager Lions Club Melhus arrangerte 27. og 28. september kurs i Mitt valg for ansatte i Strandvegen barnehage, samt noen fra Tambartun og Eid barnehager, med tilsammen 29 deltakere. AV: HARALD DANIELSEN, LIONS CLUB MELHUS

Mitt valg og Lions Mitt valg (MV) er et pedagogisk opplegg for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse, der man ønsker å gi barn og unge et verktøy til å ta egne valg for å mestre egne liv. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Programmet er tilpasset Kunnskapsløftet i skolen og gjeldende rammeplan for barnehagen, og er støttet økonomisk av Helsedirektoratet. Kurs og materiell i samband med skolering innen MV er gratis for skolene og barnehagene – Lions dekker utgiftene. Lions finansierer i hovedsak kursene gjennom en årlig, landsomfattende innsamlingsaksjon siste lørdag i april, Lions Tulipanaksjon. I Mehus gir salg av Melhuskalenderen før jul også gode inntekter til disse kursene.

Fokus på sosial kompetanse Liv Fjelle, som er styrer i Strandvegen barnehage, er storfornøyd med opplegget for Mitt valg. – Det er artig å gjøre slikt sammen, og at alle får være med på et kurs som har fokus 48

LION NR 3 2016–17

på barnets beste. I kurset var det lagt vekt på rollespill, hvor blant annet voksne er rollemodeller for barna. Fjelle sier videre at i Strandvegen barnehage er det fokus på sosial kompetanse, og at Mitt valg vil blir brukt som verktøy i dette arbeidet. Sosial kompetanse kan sies å være den egenskapen å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner, og er spesielt viktig knyttet til å forebygge diskriminering og mobbing.

Hele kurset var som en fest Pedagogisk leder i gruppen Marihøna, Merethe Floer Thomassen, sier at hele kurset var som en fest, og spesielt var hun begeistret for kurstittelen Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. – Dette er noe som vil sitte klart for oss i hverdagen sammen med mange korte og lettforståelige utsagn som kom frem under kurset, sier Merethe. Hun sier også at gruppearbeidet med gjennomgang av kursmateriellet sammen med praktiske øvelser og leker, var en effektiv og morsom måte å tilegne seg kursets målsettinger.

Oppfølging MV har også et eget opplegg for å involvere foreldrene. I samarbeid med Lions Club Melhus vil Strandvegen barnehage arrangere et møte for foreldrene i høst. – Foreldre og barnehage skal sammen gi barn den gode barndom, og det krever et tett samarbeid til barnets beste. Opplegget Mitt valg vil være et nyttig og konkret verktøy i dette arbeidet, sier Liv Fjelle til slutt. Innen ett år skal Strand­ vegen barnehages ansatte ha et oppfriskningskurs for Mitt valg, slik at man best mulig får ut­nyttet mulighetene som programmet gir.

Erfaringer Tambartun barnehages ansatte deltok for fire år siden på tilsvarende kurs. Styrer Agnar Ølstørn i barnehagen der sier at erfaringene med bruk av lærdommen fra kurset er meget gode. Ideene fra Mitt valg er jevnlig i bruk, og er et godt verktøy for de ansatte. Det planlegges nå repetisjonskurs for Mitt valg neste år.


LIONS NORGE RUNDT

Styrer i Strandvegen barnehage Liv Fjelle (tv) og Merethe Floer Thomassen med et av barnehagebarna som vil kunne dra nytte av erfaringene fra Lionskurset Mitt Valg.

Deltakerne fra Strandvegen barnehage. Til venstre kursleder Elisabeth Løes og Olav-Magnar Ness, ansvarlig for Mitt valg i Melhus, til høyre.

Alle er med på leken. Dette er gode rollefigurer for barna!

LION NR 3 2016–17

49


LIONS NORGE RUNDT

Festpyntede medlemmer i Lions Club Bergen Bergenhus sammen med sine partnere.

Denne kaken er nesten for pen til å spises! Det lille kunstverket er kreert av Monica Olsen.

Bergen/Bergenhus ga 50-års gaver for 600.000 kroner Lions Club Bergen/Bergenhus feiret sitt 50-års jubileum lørdag 24. september. En høytidelig fest ble arrangert på Fagernes Yacht Club med til sammen ca. 50 gjester. I løpet av kvelden ble det delt ut 600.000 kroner til humanitære og kulturelle formål, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det meste øremerket arbeid blant barn og unge. I forkant var det gitt flere

gaver, som lydbøker og avspillingsutstyr til øyeklinikken på Haukeland sykehus og Blindeforbundets kompetansesenter på Askøy, samt en del utstyr til barneklinikken på Haukeland sykehus. Vi vil nevne en noen av mottakerne av gavesjekker: Lions Førerhundskole 50.000, Helsesportsuka i Tana/Nesseby 50.000, Barnehjemmet i Romania 50.000, Kirkens Bymisjon Bergen

50.000, Hjellestadklinikkens ungdomsavdeling 50.000, Styve Gard 50.000, Slumsøstrene 50.000, Frelsesarmeen 50.000, Lions Julekaravane til Litauen 20.000, og Fyllingsdalen Teater fikk 50.000. I tillegg var det flere gaver til diverse formål. Det ble gitt utrykk for stor takknemlighet fra mottakerne. Foto: Kåre Arvid Vadheim. Tekst: Marwin Hopland.

Verdal Stiklestad jubilerer med fest for demente Lions’ dameklubb i Verdal feirer i år 25 år. I den anledning arrangerte vi i samarbeid med idrettslag og frivillighetssentralen «En dag for demente og kognitivt svake personer og deres pårørende». Festen ble arrangert på den internasjonale Demensdagen onsdag 21. september. Det ble servert innherredssodd med sviskegrøt og kaffe til dessert og det ble en trivelig dag med musikk og dans for rundt 50 innbudte gjester. Et svært vellykket arrangement der alle koste seg!

50

LION NR 3 2016–17


LIONS NORGE RUNDT

Hamar Lions har rundet 60 år Lions Club Hamar ble stiftet 1. november 1955 som klubb nummer 11 i Norge. Lionsklubbene Oslo og Gjøvik deler æren for fadderskapet. Flere av medlemmene har lang fartstid i Lions. Kristian Borud har vært medlem i 56 år, Per Sveen i 46 år, Per Rolf Johnsen i 45 år og Åke Andersson i 42 år. I en tidlig fase var klubben aktiv i utbredelsen av Lionsbevegelsen på det Indre Østlandet. Slektstreet viser klubber som vi direkte eller indirekte er fadder til. Hamar Lions har dessuten vært en foregangs­ klubb for kvinner i Lions. Tre kvinner ble opptatt som medlem i 1992, og klubben var den andre i landet som fikk kvinnelig president. I dag har klubben 15 kvinner og 10 menn som medlemmer. I tillegg til interne aktiviteter og bedriftsbesøk, er klubben med på både Lions Tulipanaksjon og Lions Røde Fjær. I de siste 16 årene har salg av kalendere med lokalhistoriske bilder vært hoved­ aktiviteten, i samarbeid med Storhamar og Vang Lions. Totalt har klubbene delt ut over 2,5 millioner i årene 1999-2014. Vi vil også nevne Hamar Lions’ egen aksjon «Rusken» som hver sommer holder Hamars strandsone «Koigen» ryddig og fri for søppel.

Årnes Lions ga bort 600.000 på 50-årsdagen Lørdag 22. oktober feiret Lions Club Årnes sitt 50 års jubileum med konsert og utdeling av 600.000 kroner til lag og foreninger som jobber med barn og ungdom. Glade mottagere var Nes ski, Nes skianlegg, Framtun/ Auli skolekorps, Jerpestad/Brårud skolekorps, Nes skolekorps, Skogbygda skolekorps, Nes Turlag og Nes turn. Arrangementet var en gave til bygdas innbyggere for den gode støtten vi har fått i alle år. Gratisbilletter var utdelt og festsalen ble fylt opp. Nes Storband, med Stina Stenerud som solist, satt på scenen i Nes Kulturhus under hele markeringen. President Gunnar Aasvangen ønsket velkommen med å filosofere over filosofien bak

Lions som en humanitær organisasjon. Arve Fossum holdt, på sin spesielle måte, et glimrende kåseri om å være medlem. Harald Egner, medlem i Årnes Lions, fortalte om klubbens rike historie. I dag er vi en Lionsklubb som det er moro å være medlem av, og som har stor og god støtte i lokalsamfunnet. Chartermedlemmene Odd

Østmo og Magnar Fremmerlid ble tildelt Melvin Jones Fellowship for sin store innsats for klubben og lokalsamfunnet. Vi i Lions Club Årnes opplevde en kveld fylt av glede, samvær og tilhørighet som ga oss energi til å fortsette det frivillige arbeidet til beste for våre medmennesker.

LION NR 3 2016–17

51


«Gode valg for et bedre samfunn» Vi i Stiftelsen Det er mitt valg takker alle medlemmer i Lions for et fantastisk samarbeid i 2016. Gjennom deres engasjement har over 55.000 barn og unge fått tilgang på MITT VALG! i løpet av året. Nå gleder vi oss til et tett og godt samarbeid i 2017. GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Med vennlig hilsen Annica Lindèn Øygard Daglig leder

Ivar Tollefsrud Rådgiver

Christian H Johansen Styreleder

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lion nr 3 2016 2017  

I dette nummeret av medlemsbladet LION kan du lese om Lions-studentenes anderledes reise til Zambia - Aid in Meeting 2016. Les hvordan Lions...

Lion nr 3 2016 2017  

I dette nummeret av medlemsbladet LION kan du lese om Lions-studentenes anderledes reise til Zambia - Aid in Meeting 2016. Les hvordan Lions...

Advertisement