__MAIN_TEXT__

Page 1

LION Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge Nr 4 2013-14 www.lions.no


Lions er gode venner som hjelper andre Lions dekker behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i over 200 land og geografiske områder med 1,35 millioner medlemmer. I Norge har Lions over 12.000 medlemmer fordelt på 480 klubber, og vi deler alle én felles tanke – samfunnet er hva vi selv gjør det til! Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppene for vårt hjelpearbeid er eldre, barn og ungdom, og funksjonshemmede. Alle pengene vi samler inn går direkte til hjelpeaktivitetene. Den daglige driften dekkes av medlemskontingenten. Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på eldresentre, tar funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer internasjonale leire for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole og innsamlingsaksjonene Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon. Lions hjelper de som trenger det. Det anslås i dag at det er 37 millioner blinde i verden, men med enkle og rimelige tiltak kan man redde synet til 75 prosent av dem. Lions Norge har sammen med Norad finansiert øyehelseprosjekter i Uganda, Malawi og Zambia. I tillegg borer vi brønner og bygger skoler. Lions har også gitt vesentlige økonomiske bidrag etter jordskjelvkatastrofene i Haiti og i Japan. Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og sosialt samvær. I bladet finner du informasjon om noe av det som rører seg i Lions Norge. Vil du vite mer kan du ringe oss på tlf: 23 24 46 30 eller gå til www.lions.no. Der kan du selv finne frem til din nærmeste Lionsklubb. Hjertelig velkommen til Lions Norge!

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri meningsutveksling om saker av allmenn interesse. Lions er

nøytral i politiske og religiøse spørsmål. Arbeide for en høy etisk standard innen • alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode

dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger. • Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. • Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. • Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. • Vise medfølelse med de som lider, å støtte de svake og hjelpe de som trenger det. • Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros; å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker


Internasjonal Presidents

Spalte

Barry J. Palmer, Lions Clubs International President

PALMERS SPALTE FOR JANUAR

Vær hilset USAs tidligere president, en stolt Lion! Hvor sterke er vi når vi hjelper sammen? «Individuelt er vi en dråpe. Sammen er vi et hav, skrev en japansk poet. «Hemmeligheten er å samles om å gå løs på problemet, ikke på hverandre»" sa en amerikansk forretningsmann. «Alene kan vi gjøre så lite, sammen kan vi gjøre så mye», insisterte den store Helen Keller. I den amerikanske utgaven av LION (les den på hjemmesidene) kan du lese et intervju med USAs tidligere president Jimmy Carter der han forklarer oss i egne ord hvor mektig et partnerskap kan være. The Carter Center og Lions har reddet synet av millioner av mennesker. Som medlem i Lions forstår tidligere president Carter verdien av å hjelpe sammen. Vi er stolte av hans re-

sultater, stolte av ham som en kamerat i Lions og stolt over å arbeide side-om-side med the Carter Center for å forebygge og eliminere blindhet. Lionsklubbene er et typisk eksempel på samarbeid og partnerskap. Det er lett å skrive en sjekk. Men for å oppnå varig endring kreves det å slå seg sammen med likesinnede mennesker for å kunne slå ned barrierer for muligheter og selvrealisering. Drømmer betyr lite og utgjør ingenting hvis vi holder dem for oss selv og prøver å oppnå dem alle på egen hånd. For å følge din drøm er det nødvendig å velge veien gjennom teamarbeid og samarbeid. Dine klubber er drømmefabrikker. Du drømmer det , og de andre i Lions kan oppnå det.

Alle som har utrettet store ting innser at familie, venner eller mentorer banet vei. Vi Lions har hverandre. Vi må lene oss på hverandre for å rekruttere og beholde medlemmer, særlig kvinner, hjelpe de trengende gjennom mikrofinans og andre midler og øke vår synlighet gjennom sosiale medier. Husk at enhver stor drøm begynner med en drømmer som har tålmodighet, lidenskap og en preferanse for samarbeid.

Barry J. Palmer Din Lions Clubs International President

PALMERS SPALTE FOR FEBRUAR

Den frivillige familien

Colebrook er navnet på et sammensveiset tettsted i Conneticut i USA med på 1500 innbyggere. Der har de lav kriminalitet, høyt rangerte offentlige skoler og en Lionsklubb som drømmer om flere medlemmer og flere aktiviteter. Medlemmene møttes nylig på en ungdomsleir for å plotte sin fremtid. De kastet rundt en masse gode ideer. «Det folk blir motivert av, er barna». «Klubben må dra nytte av merkevaren til Lions». «Folk må oppfatte klubben som en velsmurt maskin». På slutten av dagen hadde medlemmene etablert nye komiteer for medlemsverving, kommunikasjon og agenda, samt et fornyet mål om å skape vekst i klubben. Lions – hva er din drøm for din klubb? Hvilke programmer og prosjekter vil tiltrekke seg medlemmer i alle aldre og begge kjønn? April er måneden for familie og venner

for Lions. Inviter familie og venner til å lære, hjelpe og feire med din klubb. Organiser et prosjekt som f.eks. treplanting eller bokmarked, inviter til et åpent hus eller arranger en piknik. Bli en del av arrangementet «Lions World Lunch Relay 4. april! Planlegg en lunsj den dagen som en måte å koble din familie og venner med familie og venner av Lions over hele verden. Registrer ditt arrangement med Lions Clubs International og delta i konkurranser om flest deltakerne, beste tema og den største mat -stasjonen. Påmeldingsskjema og mer informasjon finnes på www.lionsclubs.org. Å være frivillig sammen med familien er enormt givende. Studier viser at som frivillig overføres verdier til barna, man hjelper barna å velge sin sti i livet og å utvikle nye ferdigheter, frivillighet styrker mel-

lommenneskelig kommunikasjon og problemløsende evner. Husk at familiemedlemmer kan få en spesiell rabatt på kontingenten når man er medlem i samme klubb. Gjennom året må klubber forbedre evnen til å tiltrekke seg og beholde medlemmer. Vår egen forskning har vist at Lions forblir Lions fordi de har glede av opplevelsen. De liker aktivitetene til klubben og føler seg komfortabel i miljøet. Ikke vent! Sett deg et mål for medlemsarbeidet og lag en handlingsplan som fungerer for din klubb. Brølet du hører vil være klubben sitt!

Barry J. Palmer Din Lions Clubs International President

3


LION LION ns.no Nr 4 2013-14 www.lio sblad for Lions Norge Informa sjons- og medlem

WE SERVE TIL TJENESTE LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Innhold NR 4 5 8 10 14

Det er mitt valg og mobbing Den fineste tegningen Klovneri for helsa Aksjon for syriske flyktninger

16 Grå stær i Zambia

Lions Club Billingstad-Hvalstad selger produkter med Lions’ logo og tulipanmotivet på vegne av Lions Norge. Tshorter, buffer, capser, takkekort, brosjyrer, roll-ups, beachflagg m. m – her får du det du trenger til Lionsdagen. Produktene kan bestilles hele året, men for garantert levering før aksjonen er tidsfristen 1. mars. Bestillingsskjema ligger på Lions Club Billingstad-Hvalstad sin side på lions.no. Du finner den lettest ved å skrive «motivprodukter» i søkeboksen.

4

Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 – Fax: 23 24 46 39 E-post: post@lions.no Kontonummer: 6038.05.54251 Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Tlf: 23 24 46 32 / Mobil: 92 24 88 28

dquist fra På forsiden: Nora Lan til en sjanse til seg net Horten har teg k. Les mer å vinne en tur til New Yor rranse på nku tko aka spl om Lions fred side 8.

Bestill motivprodukter for Lions Tulipanaksjon 2014

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeidspartner, støttespiller eller ”bare” interessert. Ta gjerne kontakt med oss!

Annonser Jon Sigurd Vangsøy Tlf: 22 50 08 01 / Mobil: 920 21 209 E-post: vangsoey@online.no Layout Live Høidahl

Materiellfrister for LION 2013-2014 Nr. 5 02.03.2014 Nr. 6 18.05.2014

Leder

Spalte

Vibeke Aasland, Ansvarlig redaktør LION

En god start

Vi står foran en nasjonal dugnad som vil gi tusenvis av barn en tryggere hverdag, en bedre klassemiljø, mer selvtillit og mer kunnskap om det å kommunisere, både med jevnaldrende og med voksne. Overalt er mobbing på agendaen. Mobbing er bare et av flere problemer en klasse kan ha. Vi skal nå frem til tusener av lærere og foreldre med kunnskap og forståelse om hvor viktig det er å forebygge mot problematferd. Det er mitt valg er verktøyet, vi skal ut og gi lærere, idrettslag og bedrifter mulighet til å ta det i bruk. LION vil i hvert blad ha artikler om disse temaene. I tillegg til alle de andre aktivitetene Lions gjør for å hjelpe andre. Heia Lions Røde Fjær! Heia Det er mitt valg! Heia Lions!

Trykk Nr1 Trykk Grefslie AS http://www.nr1trykkgrefslie.no Internasjonalt styre President Barry J. Palmer, North Maitland, Australia; Immediate Past President Wayne A. Madden, Auburn, Indiana, United States; First Vice President Joseph Preston, Dewey, Arizona, United States; Second Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W. 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA. Internasjonale direktører (1. år) Fabio de Almeida, São Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, California, United States; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Pennsylvania, United States; Byung-Gi Kim, Gwangju, Korea; Esther LaMothe, Michigan, United States; Yves Léveillé, Quebec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Illinois, United States; Michael Edward Molenda, Minnesota, United States; John Pettis, Jr., Massachusetts, United States; Robert Rettby, Neuchatel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Gunma, Japan; Dr. Steven Tremaroli, New York, United States. Internasjonale direktører (2. år) Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Multiple District 300 Taiwan; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, West Virginia, United States; Judith Hankom, Iowa, United States; John A. Harper, Wyoming, United States; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl M. Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Florida, United States; TaeYoung Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Missouri, United States; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Sweden; Dr. Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Virginia, United States; Harvey F. Whitley, North Carolina, United States.


Se videomagasinet Lions Quarterly I januarutgaven av videomagasinet Lions Quarterly får du en gløtt inn i Lionsaktiviteter fra hele verden. Se blant annet hva Lions gjorde da tyfonen Haiyan rammet Fillipinene. Lær hvordan Lions over hele verden jobber mot mobbing, og hvordan vi planter trær og gress for å få tilbake et grønt landskap på Island. Se videomagasinet på mobil eller nettbrett ved å skanne Qr koden her, eller se det på våre hjemmesider lions.no.

Søk Extramidler gjennom Lions Norge

Reiser med Islandspesialisten 2UNDREISERMEDGUIDEs6ANDRETURERs3YKKELFERIE 2IDEFERIEs!KTIVFERIEVED-YVATNs"ILFERIEs&R’YENE

Frivillige organisasjoner som jobber med formål innen helse og rehabilitering kan søke om midler til prosjekter gjennom Lions Norge. Søknadsfristen til Lions Norge er 1. juni. ExtraStiftelsen består av 28 frivillige organisasjoner som eier og fordeler overskuddet fra TV-spillet Extra. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter. Lions Norge er en godkjent søkerorganisasjon. Vi formidler søknader på vegne av både Lionsklubber og andre aktører. For å kunne håndtere en relativt komplisert søknadsprosess må vi motta søknadene i tidsrommet 1. april − 1. juni. Ekstrastiftelsens søknadsfrist er 15. juni hvert år. Informasjon om søknadsprosedyre finner du på www.extrastiftelsen.no. Send søknad til Lions Norge, Ensjøveien 18, 0661 Oslo eller på e-post til post@lions.no. Kontaktperson: Vibeke Aasland. Telefon: 23 24 46 32. Epost: vibeke.aasland@lions.no

Rundreiser med guide: Islands Perler 19. - 27. Juni og 13. - 18. Juli 2014 Pris fra kr 14.980,-

Island spesialisten

'UIDETTURP»&R’YENE 14. - 18. August 2014 Pris fra kr 12.980,-

...med hjerte for Island!

www.islandspesialisten.no E-post: reise@islandspesialisten.no Tlf: 69 01 78 80

5


BARN OG UNGE

”Det er mitt valg”

og mobbing

Forebygging har en sentral plass i undervisningsprogrammet ”Det er mitt valg”, og forebygging av mobbing blir særlig vektlagt. Elever og lærere ved Ganddal skole i Sandnes er enige om at dette virker. Av Trond Rekstad, instruktør Det er mitt valg

Ganddal skole i Sandnes har valgt ”Det er mitt valg” som verktøy i skolens arbeid med å utvikle gode sosiale ferdigheter hos elevene og forebygge mobbing på skolen. - Det er viktig å være gode venner, og i klassen vår prøver vi å være det, sier Anna. Anna går i 6. klasse på Ganddal skole i Sandnes, en skole som bruker ”Det er mitt valg” som verktøy for å skape gode relasjoner blant elever og voksne på skolen. - Vi leker og snakker sammen, alle i hele

klassen, fortsetter Anna, mens klassekamerat Steffen nikker bekreftende.

Fokus på forebygging

Kontaktlærer, Torstein Obrestad Meling, forteller at ved Ganddal skole legger de vekt på å utvikle samhandlingsferdigheter blant elevene. - Vi velger å ha en positiv tilnærming til dette med klassemiljøutvikling og har derfor en handlingsplan for et godt skolemiljø, forteller han.

Anna og Steffen går i 6. klasse på Ganddal skole i Sandnes, en skole som bruker ”Det er mitt valg” som verktøy for å skape gode relasjoner.

6


Nytt om Lions Røde Fjær 2015 Lions Røde Fjær 2015 finner sted i uke 6 med søndag 8. februar som selve aksjonsdagen, men allerede nå er det mulig å støtte aksjonen ved å gi kr. 200,- via givertelefon på 820 44 014 eller ved å bruke kontonummer 6060 05 23077. «Det er mitt valg» gir lærere et verktøy i sitt forebyggende arbeid mot mobbing og annen problematferd.

Mobbing er noe skolen tar svært alvorlig, og har utarbeidet klare rutiner på hvordan man skal handle hvis uønskede situasjoner dukker opp. - Men hovedfokuset mitt ligger på det forebyggende arbeidet, og der er bruken av ”Det er mitt valg” viktig. Gjennom leksjoner og lekbaserte aktiviteter bygges gode relasjoner mellom elevene og styrker samholdet i elevgruppen, og på den måten kan vi forebygge mobbing. Anna og Steffen er enige. Steffen legger til: Når vi gjør ting sammen blir det lettere å være sammen. Da blir det ingen mobbing!

Fristet til å plage

Professor Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger uttaler i et intervju med Gudrun Vinsrygg at siden det ble satt søkelys på mobbing på 1970tallet, har forskere funnet ut mye om både omfang og årsaksforhold. 30-40 000 barn eller unge plager andre regelmessig, og Roland forteller at plaging har sine fristelser. Den ene fristelsen er å kjenne makt over mobbeofferet, og et gjennomsnitt av disse er gjerne litt sårbare barn og unge. De tar til tårene lettere enn andre, viser gjerne redsel, og de forsøker ofte å skjule seg. Dette gir plagerne det de vil ha; tegn på avmakt. For det er ofrenes avmakt som gir mobberne den etterlengtede makten. Og for noen, særlig noen gutter, er en slik maktfølelse veldig viktig. Den andre fristelsen er en sterk følelse av tilhørighet og intimitet; når to eller flere sammen viser at de ikke liker en tredjeperson.

Ansattes ansvar

På Ganddal skole er Torstein Obrestad Meling ferdig med undervisningstimen og pakker vekk bøkene. - Årsakene til mobbing er komplekse og ulike fra barn til barn, sier han og forsetter: - Opplæringsloven er klar og tydelig på at mobbing ikke skal tolereres, og det gir oss an-

satte et klart ansvar. Hvis vi som jobber i skolen, ser eller hører om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger skal vi undersøke saken og om mulig gripe direkte inn. Meling forteller videre at på enkelte alderstrinn er det om å gjøre å ha de ”riktige” merkeklærne, og bli godtatt og likt av alle de andre. Den som ikke har ”det riktige” kan fort bli mobbeoffer. Det kan også være karakteristiske kjennetegn mobberne tar utgangspunkt i, som briller, tannregulering eller overvekt for eksempel. - For å stå i mot kreves det et godt selvbilde og en positiv selvoppfatning, sier Meling og avslutter med å legge til: - Når vi arbeider med ”Det er mitt valg” trener vi også disse egenskapene hos elevene.

Lions Røde Fjær 2015 og LION

I forbindelse med innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær 2015 setter LION i år fokus på undervisningsprogrammet ”Det er mitt valg” gjennom en serie temaartikler. I denne utgaven står mobbing i fokus, og i neste utgave kan du lese mer om ”Det er mitt valg” og rusmisbruk.

KORREKSJON – Lions Røde Fjær I LION nr 3 var det en feil i leserinnlegget fra LC Andebu, det sto: «Vi (i LC Andebu) har samme oppfatning som Lions Club Grimstad gir uttrykk for i sitt innlegg i Løvenytt for august...» Det riktige skal være: «Vi (i LC Andebu) har samme oppfatning som vedkommende fra Grimstad gir uttrykk for i sitt innlegg i Løvenytt for august, at valget av Det er Mitt Valg kan ikke være i tråd med Lions etiske retningslinjer, fordi vi kan ikke gå ut og samle inn penger til oss selv.» Redaksjonen beklage en denne “glipp” i korrekturen. Hans Ivar Stormo, President LC Grimstad

Vellykket kick-off 27. januar - 2. februar var det intern kick-off uke for Lions Røde Fjær 2015 med blant annet lansering av nettsiden www.lrf.no, avspark for idékonkurransen og en nasjonal kick-off samling for representanter fra samtlige Lions-distrikter. Uken var svært vellykket, og jeg takker dere alle for en super innsats.

Idékonkurransen Forslagene som kom inn til idékonkurransen, ble presentert og stemt over på kick-off samlingen. I løpet av kort tid vil dere få tilsendt en oversikt over finaleforslagene som klubbene skal stemme over, samt informasjon om avstemming. Husk at de tre forslagene som får flest stemmer, skal gjennomføres i tilknytting til LRF2015.

Hvem er ansvarlig for Lions Røde Fjær 2015 i ditt distrikt? Nesten alle distrikter har nå en LRF2015-ansvarlig, og disse er som følger: May-Rosel Olsen (A), Kjell J. Gylland (B), Per Olav Bjerkesmoen (C), Ola Martin Rongved (D), Thorbjørn Thomassen (E), Jens Petter Christensen (F), Borgar Aasterud (G), Øivind Martinsen (H), Roar Eng (J) og Kjell Børresen (K). Ta gjerne kontakt med distriktsansvarlig i ditt distrikt hvis det er noe du lurer på eller noe du ønsker å formidle. Invitér oss til årets distriktsmøte Ta kontakt med undertegnede hvis distriktet ønsker en presentasjon av Lions Røde Fjær 2015 på årets distriktsmøte. Vi vil svært gjerne komme på besøk for å fortelle om aksjonen, svare på spørsmål og ta i mot innspill.

Jeg gleder meg til å treffe dere! Lise Gulbransen Leder Lions Røde Fjær 2015

7


BARN OG UNGE

Lions internasjonale fredsplakatkonkurranse 2013 – «Vår verden – vår fremtid»

NORA

Pengene går til hele 7. Klassetrinnet og blir trolig brukt til delfinansiering av en skoletur. Lions fredsplakatkonkurranse er et bevisstgjørende program for å fremme kreativitet og fredstanken hos barn og unge. Den arrangeres hver høst for barn mellom 11 og 13 år og det anslås at rundt 450.000 tegninger laget skolebarn over hele kloden deltar hvert år. I Norge er det ca 200 skoler som deltar. Det er nytt tema hvert år, og årets tema var « Vår verden – vår fremtid ».

Malala er med

OPPMERKSOMHET: Reportere fra lokalavisen Gjengangeren og TV Vestfold var også til stede. Innslaget på TV Vestfold samme kveld kan du se på lions.no. Eller du kan skanne QR-koden på denne siden med mobiltelefonen din.

Nora Landquist fra Horten har nå sjansen til å vinne en tur til New York. Hennes tegning er kåret som landets beste og deltar i den internasjonale finalen. Av Vibeke Aasland, redaktør Foto: Kjell Langballe, Lions Club Borre

8

Jubelen sto i taket i gymsalen til Sentrum skole i Horten 9 januar. Da fikk Nora Landquist overrakt en sjekk på 5.000 kroner og blomster fra generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Til stede var alle elevene i skolens tre syvendeklasser, skolens undervisningsinspektør og noen lærere, representanter fra Hortens tre Lionsklubber og varaordfører i Horten kommune.

Tegningen til Nora er laget som en collage av fredssymboler. Juryen har også i år bestått av Jorun Holtem, Torveig Storrø og Brede Haave, og de var alle enige om at Noras tegning utmerket seg. - Hun har tolket temaet på en fin måte, og hun har fått med seg mye i tegningen. Den kan forstås av barn over hele verden og er meget godt teknisk utført, begrunner juryen. Juryen var enig om at Noras tegning utmerket seg. - Hun har tolket temaet på en fin måte, og har fått med mye i tegningen. Den er også teknisk godt utført, begrunner juryen. Nederst i høyre hjørne er det en tegning av den pakistanske jenta Malala som ble skutt fordi hun kjempet om retten til å gå på skole. Over henne er det en isbjørn som kjemper for å holde seg på et smeltende isflak. Til venstre er det ulike flagg og i midten snurrer jordkloden. Til venstre for denne ser vi to hender som holder hverandre inne i et hjerte av blomster, og nederst en pistol der roser kommer ut av munningen. - Det er viktig at vi er glade i hverandre og klare å samarbeide. Da blir det lettere å få til fred, sier den reflekterte Horten-jenta.

Mange vinnere

Lokalt arrangeres kåringer på klasse-, skoleog distriktsplan, og tegningene stilles ut på biblioteker, kjøpesentre, på messer, konserter og andre arrangementer. I den nasjonale kåringen deltar vinnertegningene fra hvert av Lions’ ti distrikter. Den norske vinneren får 5.000 kroner som brukes på noe hyggelig for hele klassen. Det er tre Lionsklubbene i Horten


jeg tegningen til Nora virkelig klarer å få frem. Tegningen til Nora er nå altså en av 100 som deltar i verdensfinalen. Av disse plukkes det ut 24 tegninger som blir premiert. Vinneren får 2500 USD og en tur til New York sammen med to voksne der de deltar på Lions dag med FN i februar. – Det hadde vært utrolig spennende å komme til New York, avslutter 12-åringen som ønsker å bli profesjonell tegner når hun blir stor.

Bli med – start før sommeren

ViNNERTEGNING: Fredstegningen til Nora Landquist innholder fredssymboler som folk fra hele verden kan forstå. På våre hjemmesider kan du se vinnertegninger fra alle 10 distrikter.

kommune – Lions Club Borre, Lions Club Horten og Lions Club Horten Misteltein – og de har i 11 år hatt tegnekonkurransen som felles prosjekt. Presidenten i Lions Club Horten, Henrik Støldal er tidligere rektor ved sentrum skole, og har vært

primus motor for sonens arbeid med konkurransen. – Jeg er veldig stolt over at vinneren er fra byen vår, sier Støldal. Bjørn Sjøvolll fra Lions Club Borre legger til: - Et av målene med denne konkurransen er at vi skal tenke lenger enn oss selv. Det synes

For å avtale med skolen om et samarbeid, bør Lions ta kontakt allerede før sommeren, det er da skolen planlegger høstens aktiviteter. Materiell finner du på medlemssider på lions.no. Har du sprøsmål, ta kontakt med Skann koordinator Vidar k o d e n Waaden på og se f TV-report lott telefon: 67 90 28 asje 04, mobil: 926 33 457 eller e-post: viwaa@online.no

fra utdeli n

gen!

STOLTE ELEVER: - Nora har alltid vært flink til å tegne.Vi er kjempestolte av henne, sier 7. klassevennene på Sentrum skole.

9


BARN OG UNGE

Klovneri for helsa

Syke barn mister ofte appetitten, men i dag gled maten ned på høykant. Foto: Gave fra mor.

Stiftelsen Helseklovner i Bergen har et 3-årig prosjekt, «Klovn og smertelindring» som fikk midler fra ExtraStiftelsen etter å ha søkt gjennom Lions Norge. Av Siv Øvsthus, prosjektleder «Klovn og smertelindring»

Prosjektet ser på effekten av klovner i situasjoner der smerte er sentralt, og effekten av å ha klovn i miljøet. Nå er prosjektet inne i sitt siste år.

Klovn på sykehuset

Stiftelsen Helseklovner er en ideell organisasjon i Bergen og driver på Vestlandet. Den består i dag av fem klovner med høy utdanning og tilleggskompetanse innen helse og kommunikasjon. I fjor fikk organisasjonen prisen «Rampeløkten» for innsatsen i Bergen By for syke barn og eldre. Stiftelsen er 100 prosent avhengig av økonomiske bidrag for begge arbeidsfelt – helse-

10

klovn for barn og helseklovn for eldre (demente, kalt Seniorprosjekt). Sammen med GC Rieber Fondene og Grieg Foundation sørget Barneprogrammet i Bergen (Haukeland Sykehus) i 2011 for finansiering av 2 1/2 besøksdager ukentlig. Avtalen gjelder foreløpig frem til sept. 2014, og for å fortsette trenger stiftelsen faste langsiktige bidragsytere. Vi jobber primært på Haukeland sykehus, og både barnekirurgen og barneklinikken behandler barn som er aktuelle for våre tjenester.Vi har også et samarbeid med konsultasjonstjenesten psykiatri, og med seksjon for smertebehandling og palliasjon. Disse to instansene har kompetanse vi kan bruke når vi skal undersøke tema smerte og klovn. Når man samarbeider med en annen profesjon, får man et nytt perspektiv.Vi utvider kunnskap og forståelse sammen, og jeg får tilbakemeldinger om at alle har utbytte av prosjektet. Klovnene bidrar med gode ideer til kommunikasjon og lek, og de gir oss kunnskap som er uvurderlig for å få gitt rette dose klovnemedisin.

Barn og smerte

For å jobbe med traumatiserte barn må man være profesjonell, ellers kan man skape farlige situasjoner. Det er viktig å ha god kontakt i miljøet med andre ansatte. For å ha kunst-

Klovner og smertelindring

• 3-årig prosjekt ved Haukeland sykehus drevet av Stiftelsen Helseklovner

• Budsjett 2013: 800.000 2014: 900.000

• Helseklovnene drives av gaver/donasjoner

• Behov for faste langsiktige bidragsytere • Besøker sykehuset 3 ganger per uke

• Ca. 15-20 barn får besøk hver gang

• 2-3 avdelinger pr besøk

• Holder kurs/foredrag for helsepersonell og studenter, foreldremøter, gjennomfører undersøkelser og evalueringer


nerisk bagasje som gir en valør og kvalitet til kunsten vår, må vi øve også på dette. Grundig. Ellers har vi ikke redskapene våre i orden. Dette er et stort løft å få til og det har vi ikke fått til uten støtten fra Lions og Extrastiftelsen. Hverdagen med barna og vår profesjon er god match.Vi skal gi dem en fristund fra sykdom, og vi må finne den rette inngangsporten til det enkelte barn. Det betyr at vi må være overbevisende, ellers er smerten mer overbevisende enn vi er. Det nytter ikke med leketanter. Det er nødvendig å forske på barns ulike aldersbetingede humorsans. Det er nødvendig å lære typiske kommunikasjonsmåter ved ulike sykdommer.Vi har for eksempel en turnuslege med oss som heter "Jostein Bever". Han er laget av i papp i voksen størrelse, som en utstillingsfigur. Han tar vi med oss på runden og synger Justin Bieber sanger. De store jentene ler veldig av denne spøken. Allerede nå merker vi at vår status øker. Flere melder at de vil støtte oss, og vi har med oss de øverste lederne på sykehuset, hvilket har resultert i økte midler og økt aktivitet. Helseklovnene i Oslo har jo økt sin aktivitet enormt, men vi har tenkt å bli større vi også! Behovet er like stort på Vestlandet som på Østlandet.

Bred kompetanse

I tillegg til arbeidet med barna, holder vi foredrag. I år har vi et prosjekt der legestudenter skal følge oss, og en oppgave om temaet klovn og smertelindring skal ferdigstilles i 2014.Vi holder også kurs og foredrag for leger.Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte som mener vi er spesielt effektive i situasjoner der barn gråter grunnet smertefull behandling – eller i forkant for å være en støtte til barnet og dermed gi ro og trygghet. Leger har bedt om informasjon om hvordan de kan bruke klovnene. Studenter ved palliativ avdeling spør om vi kan se på hvordan håndtere vanskelige spørsmål og tabuer med dem.Vi har nok brutt opp noen tabu-dører siden vi kom til sykehuset. Meget forsiktig og sakte – men effektivt.Vi vil ha mer aktivitet og vi vil lære mer.Vi ønsker å møte gode psykologer og andre fagfolk, og ansatte ønsker å få kurs og foredrag i humor og helse av klovnene. Der porter var stengte før, åpner det seg luker. Og vi kryper inn! Vi gir foreldre vårt telefonnummer, slik at de kan ringe oss når de kommer inn på avdelingen igjen med et kronisk sykt barn. Av dette fikk vi bedre kontakt med lungeavdelingen som vi etterhvert har hatt best samarbeid med.Vi har også vært på nevrologisk avdeling. På intensiven kan de tilkalle oss når de har et barn som det passer å besøke eller som ønsker transport tilbake til Barneklinikken. Vanligvis er helsetjenester knyttet til avdelinger, til og med portørene må gjennom papir-

Arbeidsdagen blir ikke helt det samme med en klovn på avdelingen. Sykepleier Eviann Amengual på barneklinikken og klovnen Siv Østhus: Foto: Legestudent Ingrid Neteland.

arbeid når de skal følge noen fra et hus til et annet. Nå virker det som om ansatte lettere husker at vi hjelper barn på tvers av avdelinger. Nå er Barneprogrammet i Bergen opprettet for å være en kanal mellom sykehuset og klovnene, slik at vi enklere kan følge barna – fly med dem fra post til post!

Flinkere klovner

Ved å improvisere rundt siste tidens gode ideer kan vi gå enda lenger med et morsomt poeng, en poetisk situasjon, et konsept.Vi vet mer om hvorfor vi gjør som vi gjør.Vi har sett på hvordan vi er, studert hverandre og lært av vår lærer Anne-Marie Møller som er hovedklovn i Stockholms store organisasjon «Glâdjeverkstan». Økt kunnskap og erfaring reduserer risikoen for å feilvurdere pasienter og pårørende, og sikrer kvaliteten på kommunikasjonen. Og klovnene blir «hel ved”.Vi må trenes opp og det tar tid, vi har kvalitetskrav og etiske koder. Klovnene er levende materiale.Vi har en sterkt varierende og foranderlig hverdag. Faktisk improviserer vi hele tiden. Men det er også slik at miljøet endres etter at klovnene har vært der. Skal barnet bevege på den syke armen, kan klovnene finne opp en morsom lek som gjør at barnet gjør øvelsen uten å tenke at

det er ”jobb”. En gutt MÅ ut av rullestolen sin, men tør ikke – vi lokker han ut på gulvet. En gutt skal drikke, men orker ikke – vi lager drikkekonkurranse og gutten vinner. Ei jente vil ikke veies – vi hopper rundt på imaginære vekter og er inkompetente – jenta viser oss til slutt hvordan man gjør det. ”Der sparte du meg for en halvtime” sa legen en gang og takket for hjelpen. En gutt var sint etter sprøyten, og knep en sykepleier i armen.Vi fant frem plysjhammere og lot han ”kjeppjage” de vatterte klovnene til han fikk ut all negative følelser.Tilbake stod gutten blid og snill.

Klovner i kamp

På facebook deler foreldre opplevelser om hvordan hverdagen på sykehuset er og om effekten av vårt arbeid.Vi opplever at enkelte synes deler av vårt arbeid er lett å legge vekk, men ingen får frem pioneryrker ved å være stille. Også psykologene må kjempe for sine stillinger og være synlige i systemet, ingenting kommer gratis i dag. Derfor er vi utrolig takknemlige for å få lov å undersøke vår egen situasjon, og vi håper på fortsatt støtte frem til oppsummeringen av prosjektet våren 2015. …At dører skal opna seg, at kjeldor skal springa… sier Olav H. Hauge. Den draumen har vi og. Og Lions er nå med å skape dører på sykehuset!

11


KVINNER I LIONS

Kvinner vil hjelpe kvinner En tom sokkeskuff skaper ingen krise i tropiske Hawaii. Å få seg en utdanning er heller ikke noe problem. Men det er det i Afghanistan. av Marsha Mercer, Lions Clubs International Foundation

Christine Nguyen går på high school i Honolulu. Hun har knapt fylt 17 og har allerede deltatt i en internasjonal hjelpeinnsats for å gjøre livet litt lysere for skolejenter i Afghanistan, et av verdens tøffeste steder for jenter å få seg en utdannelse. Nguyen er president i jenteklubben «Sacred Hearts Academy Leo Club» i Honolulu, som sammen med to andre Leo-klubber har samlet inn og sendt ryggsekker, skolemateriell, ballonger og sokker til afghanske jenter. Kampanjen «Socks for Sisters» startet etter

at medlemmene fikk vite at skolene i Afghanistan ikke har oppvarming.

Konkrete og kreative

«Socks for Sisters» er bare et av mange hjelpeprosjekter der kvinner og jenter i Lions og Leo gjør en forskjell i livene til andre kvinner og jenter. Når kvinner lager prosjekter har de en tendens til å være konkrete og personlige. Kvinner jobber vanligvis en-til- en eller i små grupper. Et annet kjennetegn ved jenters prosjekter er kreativ finansiering. - En av de tingene vi prøver ikke å gjøre er å skrive sjekker, sier Diane Wehby, tidligere president i Thornapple Valley Lions Club i Michigan. - Vi sier heller: «Hvordan kan vi hjelpe deg?» - Mange av mine venner hadde en stor interesse i å hjelpe kvinner og barn, sier hun. Samtidig prøvde Lionsklubben å skaffe flere medlemmer. Da gikk det opp et lys: Hva med en egen jenteklubb? Like etter startet en

filialklubb der alle prosjektene er rettet mot kvinner og barn. Medlemmene møtes rett etter jobb, og noen tar med barna. - Hvis en baby gråter, er det OK, sier Wehby. - Vår spesialitet, sier Wehby er at vi gjør hva vi kan med lite eller ingen penger. Et eksempel er babyfester for krisesentre. De sørger for forfriskninger og inviterte venner og familie til å ta med gaver til babyen. En slik kveld med moro henter gjerne inn gaver til en verdi av 2000 dollar.

Mentorer for unge jenter

Carol Shipley er president i Modesto 500 Lions Club i California. Hun vet fra sin daglige jobb som statsadvokat at mentoring kan være et viktig verktøy for å hjelpe barn til å fortsette på skolen og holde seg borte fra trøbbel. Dette er det sjette året hun og andre Lions har veiledet fjerdeklassinger på den lokale barneskolen. Lions arbeider entil-en for å utvikle leseferdigheter. Barn som har en voksen mentor føler at de blir sett og tatt på alvor, selv om det er bare en halv time to ganger i uken. Det kan være det løftet de trenger for å innse at de kan lykkes. - Jenter blir rekruttert inn i prostitusjon i alderen 11 og 14. Det er helt vilt akkurat nå, forteller Shipley. Forskning viser at når et barn har et godt forhold til en omsorgsfull voksen utenfor familien, hjelper det barnet å bli mer reflektert og fleksibel, og se nye muligheter. De voksne mentorene drar nytte av relasjonen fordi de ofte kobles til personer utenfor sitt sosiale nettverk og bli mer oppmerksom på problemer i samfunnet.

Stipend mot mobbing

På Hawai blir jenter i Lions oppstemte av å samle inn sokker til jenter i Afganistan. Fra venstre Samantha Fukushima (tv) fra La Pietra Leo Club, Leo-rådgiver Teresa Bryan av Kamehameha Lions Club og Christine Nguyen of the Sacred Hearts Leo Club. Foto:Whitney Miyahira

12

De tre Leoklubbene på Hawai har et annet spennende prosjekt. Da tilfeller av mobbing kom frem i lyset, og en jente på ungdomsskolen begikk selvmord, oversvømmet lokale tenåringer Facebook med kondolanser. Medlemmene i Leoklubbene ønsket å gjøre noe for å bekjempe mobbing, men hva? De bestemte seg for å opprette et stipend og en anti-mobbe-dans med tegn som bar meldinger som «Keep Calm» og «Si nei til mobbing!» Søkere på stipendet på 1000 dollar skulle skrive et essay om hvordan de bekjemper mobbing på sin skole. - Vi prøver å nå frem til ungdoms bevissthet om mobbing på en måte som appellerer til dem, sier den 17 år gamle Leo-jenta.


Scorer stort på skolene

A-lagsspiller og toppskårer i Postligaen, Nerma Pandza forklarer elevene på Klemetsrud skole en av lekene. Bak til venstre Malaika og Hana. Foto: Arild Jacobsen, Nordstrands Blad.

Håndballaget Nordstrand Damer Elite fronter Det er MITT VALG på Nordstrand, og er selv veldig fornøyd med å få bygge opp under holdninger, selvtillit, vennskap og samarbeid. Tore Lynau, Lions Club Oslo Nordstrand

Lagkaptein Lillann Eeg Kjærnsmo har tatt sine valg og leder Nordstrand Damer Elite i kvinnehåndballens Norgeselite.

- Dette er verdier som betyr mye for oss, og kan være like viktige i en klasse som på et lag, sier Henriette Svenningsen A-lagsspiller i NIF. Håndballdamene har nå vikariert for lærere i 11 femteklasser og fortalt 300 elever om egne valg og viktigheten av å inkludere hverandre. Kontakten er veldig god med elevene, som selv er flinke til å bidra og reflektere. Supre tilbakemeldinger fra elever og lærere. Slikt løfter også hverdagen til noen av Norges beste håndballdamer. Det er MITT VALG skaper gode miljøer for læring og utvikling!

Autografkort var en veldig populær avslutning på timen. Her signerer Thea Grønnevik på Ljan skole.

Stor glede i 5. klasse på Kastellet skole. Bak står A-lagsspillerne Kathrine Sæthre, Susann Nybø, Mette Leipart og Tonje Roth Berglie.

13


’’

KATASTROFEHJELP

Libanons statsminister hjalp norsk Lions-aksjon

’’

Hun løp etter bilen da vi kjørte og banket på ruten vår. Det er tøft å oppleve mennesker som ufrivillig og plutselig har fått livet snudd opp-ned, som tiggere, uten særlig håp for fremtiden.

Einar Lyngar deler ut sjokolade og ernæringskjeks

Lions katastrofefond bevilget 100.000 kroner for å få gjennomført en hasteaksjon siste uken før jul. Pengene ble brukt til å skaffe varmt tøy til syriske flyktninger som gikk barbente i sommersko i snøen i flyktningeleiren Arsal. Av Vibeke Aasland, redaktør

I samarbeid med Lions i Libanon fikk flere tusen barn varmt tøy og sko mens kalde vinder og snø enda lå rundt teltene og plastikkhusene til hutrende flyktninger. Lions var den første utenlandske NGO som fikk frem hjelp, og TV stasjonen al Jazeera brakte nyhetene om den raske reaksjonen fra Norge verden rundt samme kveld. Først etter at aksjonen var gjennomført ble det kjent at Libanons statsminister Salam hadde gitt beskjed til den libaneiske hæren om å slippe Lionskonvoien gjennom de mange checkpoints i Bekaa-dalen.

Opp av sofaen

Det var også al Jazeera som var den indirekte

14

årsaken til aksjonen. Lørdag 14. ble det sendt en rystende reportasje fra flyktningeleiren Arsal som ligger nord i Libanon, på grensa til Syria. Fjernsynsbildene av barna som gikk barbente i snøen og frøs i sommerklær fikk Einar Lyngar i Lions Club Ringsaker bokstavelig talt til å sprette opp av sofaen. Han tok straks kontakt med sin libanesiske Lionsvenn Ghassan Kabbara på Facebook for å høre hva Lions i Libanon kunne gjøre for å hjelpe disse barna. Etter det skjedde ting fort. Kabbara tok kontakt med distriktets guvernør Wajih Akkari som forsikret at de selvsagt ville delta, men at de hadde brukt opp alt på sin katastrofekonto. Kunne norske Lions bidra, lovet han å stille med en lokale katastrofegruppe for å gjennomføre en rask aksjon. Lyngar tok så kontakt med assisterende guvernørrådseder Tor G. Hovde som ble orientert om mulighetene. Han fikk raskt på plass et gyldig styrevedtak og ringte Lyngar søndag morgen og fortalte at 100. 000 kroner var bevilget til innkjøp av varme klær og sko til barna.

Nå hastet det

Hele søndagen var det hektisk aktivitet i Beirut med å forberede innkjøp. - Vi nord-

menn vet at når barna fryser i ekstrem kulde og ikke har klær, da haster det, forklarer Lyngar. I tillegg til penger ba libanesiske lions om Lions Norge kunne bistå med aksjonen, og det tok ikke lang tid før Lyngar hadde billett i hånda og reiste til Beirut for egen regning. Det viste seg å være vanskelig å få tak i rene ullklær som vi nordmenn bruker i kulde, og et Lionsmedlem tilbød å sponse ulltøy som ble tatt med på flyet nedover. I løpet av søndagen pakket libanesisk lions sekker

FAKTA: • • • • • • • • • • •

3340 gensere 2000 sokker 2000 sjal 6500 sjokolader og ernæringskjeks + ullbabytøy for 250 barn fra Norge Stor mediadekning i libanesisk presse og TV Al Jazeera laget TV innslag samme dag NRK fulgte aksjonen direkte fra Arsal GD hadde laget blogg som fulgte aksjonen på nett 885.000 kroner til syriske flyktninger I Libanon. 1.673.685 kroner til Filippinene


med bomullsgensere, sokker og sjal til kvinnene. Dessuten tilbød en sjokoladefabrikk svært rimelige ernæringskjeks og sjokolader siden det var jul, og barna trengte litt oppmuntring. Dessverre var det umulig å skaffe vintersko i Libanon, men dette blir fulgt opp så snart som mulig fra Lions i Libanon.

Fritt leide

Det var et profesjonelt apparat som møtte Lyngar da han kom til Beirut dagen etter. Men spenningen var til å ta og føle på, forteller Lyngar. To terroraksjoner dagen før hadde drept fem militære på en checkpoint, og en israelsk soldat var drept på grensa til Libanon samme dag. Libaneserne var spent på om situasjonen kunne utvikle seg, og Lions fikk derfor beskjed om å vente noen dager med aksjonen. Lyngar var likevel fast bestemt på å komme til grenseområdet der flyktningene opplevde ekstrem kulde så snart som mulig. Det han ikke visste før etter at aksjonen var gjennomført, var at Marwa Akkari, (kona til distriktsguvernøren) var statsministerens nærmeste medarbeider. Den libanesiske hæren fikk beskjed av statsministeren om å la hjelpetransporten passere uhindret gjennom de mange checkpoints i Bekaa-dalen. En dal der Hezbollah har fullt herredømme og hvor det kryr av al Qaida celler som er ute etter å kidnappe vestlige som kommer til dalen. Statsministeren var så nervøs for aksjonen, at han ringte Marwa flere ganger da vi kjørte gjennom Bekaa denne dagen, for å forsikre seg at alt gikk greit, forteller Lyngar.

Desperate flyktninger

Det var fryktelige scener som møtte Lyngar da han kom til Arsal flyktningeleir. 90 tusen flytninger som levde under umenneskelige

’’

’’

Barn som sto i kø for å få en sjokolade kom løpende da de hørte at det var sokker å få.

forhold, nærmest kastet seg over lastebilen fra Lions da vi stoppet, forteller Lyngar. Ryktet om at vi hadde med oss varme klær gikk fort, og folk kom løpende fra alle kanter. Arsal er et område der flyktningene bor spredt, enten i telt eller garasjer og uthus som kan brukes som midlertidige boliger.

Denne jenta på fire år måtte bæres fordi hun ikke hadde verken sko eller sokker.

Leiransvarlig tok oss først med til et område med flyktninger som var nylig ankommet, og som ikke hadde blitt registrert enda. To mødre med til sammen ti barn ble funnet sittende under et tre ved grensa, bare en time før vi ankom Arsal, forteller Lyngar. Utmattet, sultne og med en bærepose med alle sine eiendeler. Disse var de første til å få varmt tøy til barna, samt en eske med ernæringskjeks. Lyngar forteller også om en jente på fire år som ble båret rundt. Hun hadde verken sko eller sokker og bena var knallrøde.Ved ankelen var hun blålilla. Folk skiftet på om å bære henne. Lyngar tok henne til side og fant frem ullundertøy og vintersko som foreldre i Borgen barnehage i Moelv hadde samlet sammen lynraskt rett før Lyngars avreise. - Både jenta, moren og Lyngar gråt så tårene trillet da hun kunne settes ned på bakken i snøen med sko på bena, sier Lyngar.

Livet opp-ned

Denne episoden og mange andre som skjedde i Arsal den dagen viste hvor viktig det er å komme raskt frem med hjelp. Da Lyngar tok frem en bærepose med varme norske ullsokker, opplevde han at barn som sto i kø for å få en sjokolade kom løpende da de hørte at det var sokker å få. Smågutter sto med rennende neser og bønnfalt om å få et par sokker. – Da jeg fant frem babytøy som bodier i ull med luer og sokker sto mødrene og dyttet de små nesten i ansiktet mitt for å vise at de trengte varme klær. Og det var ikke få. Heldigvis hadde jeg med nok til alle, for dette er små lette plagg. Men et lag ull betyr mye for de minste som nå bare var pakket inn i ulltepper. Da lastebilen kom til hovedlageret med resten av lasten kom en ung mor med bedende blikk og sin 20 dager gamle baby som lå naken inntullet i et sjal. Lyngar forteller at han lette og fant frem noe som kunne brukes, og den unge moren var helt fra seg. Hun løp etter bilen da vi kjørte og banket på ruten vår. Om det var for å takke eller be om mer vet jeg ikke. Det er tøft å oppleve mennesker som ufrivillig og plutselig har fått livet snudd opp-ned, som tiggere, uten særlig håp for fremtiden. Krigen i Syria rammer hardt, og det er barna som rammes hardest.

Hjelpen smitter

I flyktningeleiren Arsal mangler de syriske flyktningene det meste. Barna går rundt i snø og kuldegrader kun iført sommerklær og sandaler.

Den norske spontanaksjonen og det gode samarbeidet med Lions i Libanon har allerede fått en smitteeffekt. Både svensk og engelsk Lions har meldt seg på, og de libanesiske vennene i Lions er klar for flere turer for å hjelpe. - Sammen er vi sterke, sa den gode lionsvennen Ghassan Kabbara til Lyngar. En venn som Lyngar før aksjonen bare kjente fra Facebook, men som han nå vet er en Lions som stiller opp, og som han kan stole på.

15


LIONS AID NORWAY ZAMBIA

Kashweka fikk sannsynligvis aldri ha kunnet gjennomføre min drøm!

Den grå skyggen

Grå stær (katarakt) rammer øyets linse som fordunkles med påfølgende synstap. På en pasient med langt fremskreden katarakt kan en ofte skimte en grå skygge bak pupillen – noe som har gitt sykdommen navnet grå stær. «Stær» er avledet av det tyske ordet starren – stirre. En med betydelige synsproblemer får ofte et stirrende blikk.Ved en operasjon kan den defekte linsen erstattes av et linseimplantat. Forekomsten av grå stær øker med alderen både i industriland og i utviklingsland. Etter fylte 40 år dobles forekomsten hvert tiår, slik at så å si alle 90-åringer er berørt. Noen blir født med tilstanden, og man ser økt forekomst etter øyeskader, betennelser og andre øyesykdommer. Andre årsaker for utvikling av grå stær er sigarettrøyking og mye ultrafiolett lys. VIL BLI LÆRER: Kashweka Mbangu (tv) hadde grå stær i flere år, men fikk operasjon og synet tilbake da «vår» klinikk i Zambia åpnet i fjor. Hun er en av de flinkeste elevene i sin klasse og drømmen er å bli lærer.Til høyre sitter bestevenninnen Charity Mundia. Foto: Nyambe Malumo.

Øyesykdommen «grå stær» forårsaker 51 prosent av verdens blindhet. Det tilsvarer ca. 20 millioner mennesker i henhold til tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Lions i Norge har siden 2011 utført 1278 grå stær-operasjoner i Zambia.

Av Robert Ntitima, Lions Aid Norway Zambia. Oversatt av redaktør.

Kashweka Mbangu ble foreldreløs da hun var bare to måneder gammel. I dag er hun 13 år og bor hos sine besteforeldre i Mongu i vestre Zambia. Synet til Kasweka begynte å bli uklart allerede i syvårsalderen.Ved sykehuset i Mongu kunne ikke legene den gang operere

16

pasienter med grå stær, og hun ble henvist til et sykehus som ligger 600 kilometer fra Mongu. Familien hadde ikke råd til å betale verken reisen eller operasjonen, og Kashweka fikk ingen medisinsk hjelp. Det medførte at hun gradvis mistet synet og da hun fylte ti år var hun helt blind. Den flinkeste eleven i klassen fikk stadig dårligere karakterer og lærerne var svært bekymret for Kashweka. Da sykehuset i Mongu åpnet den nye Lions-sponsede øyeavdelingen i april i fjor, tok en av hennes lærere kontakt med familien og oppfordret dem til å ta med jenta til klinikken en gang til. Med synet tilbake har Kashweka fått et helt nytt liv og ser positivt på sin egen fremtid: - Jeg ønsker å fullføre utdannelsen min, og jeg håper å bli lærer en dag. Det vil gjøre meg i stand til å tjene til livets opphold og det gir en mulighet til å dele kunnskap med andre. Uten grå stær-operasjonen ville jeg

Barneblindhet i Zambia

Også i Zambia er grå stær den viktigste årsaken til blindhet hos både voksne og barn. I følge helsedepartementets strategi for øyehelse er barneblindhet anslått til 0,9 prosent, og 24.000 barn trenger briller for å korrigere brytningsfeil. Blant de viktigste årsakene til blindhet står grå stær for 50 prosent mens trakom forårsaker 21 prosent. Andre årsaker er glaukom (15 prosent) og uklarheter i hornhinnen (12 prosent). Det er en rekke faktorer som truer synet. Hovedutfordringen for Zambias helsemyndigheter er at landet har begrensede fasiliteter og kompetanse blant helsepersonell og kan derfor ikke tilby befolkningen et godt øyehelsetilbud. En fersk landrapport avslørte at kun 76 av landets 1564 helseinstitusjoner tilbyr øyehelsetjenester. 39 prosent av institusjoner som tilbyr øyehelsetjenester eies av staten, 24 prosent er eid av ikke-statlige organisasjoner (NGO) og 37 prosent er private. Zambia har 12 millioner innbyggere, men bare 18 øyeleger, åtte katarakt-kirurger og 19 optikere. Dette tilsvarer 1 øyelege for hver 725.000 zambier. Til sammenlikning er det i Norge 1 øyelege per 1000 innbyggere.


synet tilbake Lions Norge i Zambia

Dette er bakgrunnen for at Lions Norge og Norad har samarbeidet med helsedepartementet i Zambia siden 2010. Midlene går til å gjennomføre «National Eye Health Strategic Plan». Et av de viktigste tiltakene har vært å bygge en øyeavdeling ved Lewanika General Hospital i Western Province. Den ble ferdigstilt i april 2013. Lions har også finansiert operasjonsutstyr og dekket reiseutgifter for gjennomføring av grå stær-operasjoner i utkantstrøk. Totalt er 1276 operasjoner av grå stær utført i Western Province siden 2011.

Lions Aid Norway (LAN)

Ingebright Mollan

• Lions Aid Norway har drevet øyehelseprosjekter i Afrika siden 1993.Vi bygger avdelinger ved sykehus og poliklinikker i utkantstrøk som etter en tid overtas av myndighetene i landet. I tillegg finansieres mobile enheter (eyecamps) og utdanning av helsepersonell samt folkeopplysning.

• I Uganda er det bygd 5 øyeavdelinger og 6 klinikker, i Malawi 2 øyeavdelinger og en poliklinikk. I Zambia står en øyeavdeling ferdig, og her kommer en avdeling til samt en poliklinikk.

• Totalt er 60.000 operasjoner utført ved «våre» institusjoner i Afrika. 1,2 millioner pasienter er behandlet og vi har finansiert en massemedisineringskampanje mot trakom.

• I tillegg til klinikkene, vil LAN Zambia støtte helsedepartementet i Zambia i å utføre minst 600 grå stær-operasjoner i Vest- og sentral- provinsen gjennom (outreach) operasjonsutstyr og logistisk støtte.

Lions Aid Norway informasjon av Ingebrigt Mollan, LC xxxx

Kjære Lions medlemmer. Vi er kommet til et nytt år, og med det har også undertegnede startet som leder av Lions Aid Norway, forkortet LAN. Jeg håper jeg kan bli en nyttig medspiller i Lions hva bistandsprosjekter angår. Når engasjementet i Uganda nå er avsluttet ved årsskiftet etter mer enn 18 år, er det øyehelseprosjektene i Malawi og Zambia som direkte sorterer under LAN. I tillegg er det en del klubber som har sine egne prosjekter, særlig i Afrika, og som driver disse selv. Etter mange års arbeid i Afrika i for-

skjellige jobber, har jeg rimelig klare synspunkter på utfordringene prosjektarbeid på dette kontinentet innebærer. Jeg vil dele dette med dere med basis i det LAN arbeidet som nå foregår i de to før nevnte land. Og kanskje også si litt om de erfaringene arbeidet i Uganda har gitt oss. Og som vi kan bygge videre på. Jeg håper også mange vil bruke anledningen ovenfor en ny LAN leder til å komme med egne forslag og meninger om dette viktige Lions arbeidet. Og ikke minst håper jeg mange fortsatt vil arbeide med direkte klubbistand i beste Lions ånd i forhold til medmennesker som trenger det mest.

17


LCIF

Lions fortsetter å hjelpe Haiti I en verden der katastrofer står i kø, kan minnet om et jordskjelv som skjedde for fire år siden virke fjernt og falmet. Men det er en annen historie for dem i katastrofeområdet. av Allie Stryker, Lions Clubs International Foundation

Noen av de som mistet hjemmene sine i Haiti, ødelagt av skjelvet i januar 2010, bor fortsatt i telt. Men takket være et initiativ fra Lions Clubs International Foundation (LCIF), Lions Tyskland, Lions Haiti og HJELP, en tysk hjelpeorganisasjon har 600 haitiske familier kunnet flytte fra teltbyer til midlertidige boliger. LCIF, HJELP og ECHO (EUs humanitære hjelpeorganisasjon) bygger også permanente hjem og latriner for familier i nød. (Lions Norge har hatt et eget byggeprosjekt der vi med inn-

samlede midler har bygd 60 permanente hus). Med bidrag fra Lionsklubber, distrikter og enkeltpersoner er seks millioner dollar donert til LCIF for hjelpearbeidet i Haiti. Lions har hjulpet folk å gjenvinne en følelse av normalitet. En viktig partner har vært HJELP, som gir katastrofehjelp og oppfordrer lokalsamfunn til å ta ansvar for de forbedringene som trengs. De tre personene profilerte her er blant de mange tusener som Lions og LCIF har hjulpet i Haiti. LCIF hjelper også Lions med katastrofehjelp over hele verden, fra Filippinene til Japan, India og ellers der hvor hjelp er nødvendig.Vil du bidra til LCIFs katastrofefond, kan du gå www.lcif.org/donate. Takk for din støtte.

Guirlande Jean-Baptiste

På grunn av jordskjelvet mistet Jean-Baptiste (37) jobben, og måtte flytte til teltleiren Cos-

Guirlande Jean-Baptiste er svært takknemlig for sitt midlertidige hjem der hun og hennes to tenåringsbarn har privatliv og ly mot vær og vind.

pic med sine to barn. Det var vanskelig å finne arbeid, men hun fant til slutt en jobb som renholder for en frivillig organisasjon. - Dette betyr mye for meg, sier Jean-Baptiste, som flyttet inn i sitt nye hus for et år siden. - Jeg har ikke midler til å bygge et hus og forholdene i leiren var ikke bra. Det var forferdelig å leve der med to tenåringer, særlig i

Elveblindhet i Kamerun: Veien videre Hun er snart 80 år og har vært blind i mer enn 25 år. Likevel deltok enken Claire Ngon Mongo på et møte om elveblindhet en regnfull morgen i oktober

behandling for elveblindhet var tilgjengelig i hennes område. Selv om Mongo ikke kan bli helbredet, kan den yngre generasjon i Kamerun ha håp om en fremtid uten elveblindhet. Nå vet nesten alle 120.000 innbyggerne i

Edea om «Onchocerciasis Control Program», et SightFirst prosjekt som er finansiert av Lions Clubs International Foundation (LCIF) siden 1995. I Kamerun kontrolleres onchocerciasis gjennom medisinering. Fire andre ikke-statlige ut-

av Mohama Tchatagba, Lions Clubs International Foundation

Mongo bor i Edea, en kystby i Kamerun som ligger oppstrøms den strie elven Sanaga. Som andre byer som ligger ved elvebredden, unnslipper ikke folk i Edea å bli bitt av svarte fluer. Parasitten som forårsaker elveblindhet overføres gjennom denne lille sorte fluen. Elveblindhet, eller Onchocerciasis, forårsaker ekstrem kløe og endringer i vevet. Skader på vevet kan føre til nedsatt syn eller irreversibel blindhet. Mongo er helt blind, og kroppen hennes viser tegn på «leopardhud» et permanent merke etter sykdommen. Hun ble blind før

18

Klimaet langs elven Sanaga i Kamerun er perfekt for den sorte flue som forårsaker elveblindhet.


orkansesongen og gjennom de forferdelige stormene i fjor, inkludert orkanene Isak og Sandy. Jeg vet ikke hvordan jeg skal takke dere.

Louis Amalia

Louis Amalia er 80 år og flyttet inn i et hus i november 2012 etter å ha bodd i teltleiren Franck Hector. - Før jordskjelvet solgte jeg såpe og kjeks som levebrød. Selv i leiren fortsatte jeg med denne aktiviteten, men det var vanskelig fordi mitt lager ble ødelagt av jordskjelvet, sier Amalia, som elsker intimiteten i huset sitt. - I leiren du var aldri alene, bortsett fra inne i det lille, mørke teltet. Med alderen trenger du tid for deg selv, et rolig sted hvor du kan hvile.

Jean Felix Rosélie

Rosélie er 48 år og flyttet til teltleiren Cospic med sine fire barn etter jordskjelvet. I tre år bodde de i et telt som var for lite, for varmt og som ga lite beskyttelse. Rosélie skaffet familien inntekter ved å selge brukte klær. Hennes familie flyttet inn i et hus i november 2012. - For ett år siden døde min mann og jeg var alene med mine fire barn. Det er veldig vanskelig for meg å bære alle bekymringer for fremtiden for mine barn på egne skuldre, sier hun. - Jeg var veldig fornøyd med å gå inn i det nye huset. Luften passerer gjennom vinduene, og vi har endelig et privatliv. Jeg har sluttet å selge klær og nå selger jeg kalde drikker og omeletter fra huset mitt. viklingsorganisasjoner bistår også med kontroll og behandling av elveblindhet i Kameru. Prosjektet medisinerer også mot elefantsyke, en sykdom som overføres av mygg. Takket være Lions og LCIF som har støttet distribusjonen av Mectizan ™ (donert av Merck), har frekvensen av forekomsten onchocerciasis falt drastisk i enkelte regioner som omfattes av programmet 1995-2012. I seks regioner i Kamerun har utbredelsen av sykdommen falt fra 90 prosent i 1987 til 20 prosent i 2013. Den imponerende reduksjonen i elveblindhet er resultatet etter en massedistribusjon av mer enn 36 millioner doser av Mectizan ™ til mer enn 5,8 millioner mennesker i løpet av årene. Men 20 prosent av befolkningen i endemiske områder er fortsatt truet av blindhet på grunn av onchocerciasis . Gjennom finansiering fra Lions under Campaign SightFirst II, har LCIF mulighet til å støtte lokale Lions med synsbevarende tiltak. Lions vil fortsette å være involvert i planlegging, overvåking, bevisstgjøring og mobiliseringskampanjer, samt advokatvirksomhet for å fremme betydningen av forebygging mot onchocerciasis i Kamerun.

I Barangay Liong etablerte Lions en utdelingssentral i veikanten ettersom fordi tyfonen hadde ødelagt infrastruktur og bygninger i landsbyen.

Hjelpen etter tyfonen Haiyan av Allie Stryker, Lions Clubs International Foundation

Overlevende forteller at hvis du ikke var der da tyfonen Haiyan rammet Filippinene, vil det være nesten umulig å forstå frykten, følelsen av hjelpeløshet og fortvilelse som fulgte. I ettertid er det vanskelig å tro at noen kunne overleve en storm av slik kraft. Situasjonen er dyster og hjerteskjærende, spesielt i Tacloban. – Ingen bygninger som har tak her – skoler, kirker, kjøpesentre, offentlige bygninger – byen har mistet nesten alt, sier Em L. Ang, leder for Lions Filippinene. Tyfonen Haiyan sies å være den sterkeste storm som noensinne har truffet land. Lions Clubs International Foundation (LCIF) gjorde 130.000 USD tilgjengelig for filippinske Lions for umiddelbar hjelp. Dette

beløpet økte raskt til 500.000 USD gjennom donasjoner fra Lions i nabolandene og resten av verden. Innen en måned hadde LCIF passert 1 million USD i donasjoner til katastrofeofre inkludert forsendelse av telt, vannrenseapparater og -kanner. Norske Lions har bidratt med over 1, 6 millioner kroner. - På kort sikt trenger folk primært mat, vann og medisinsk utstyr. De vil trenge hjelp til opprydding, gjenoppbygging og ombygging. Og Lions vil være der sammen med dem hele veien, sier Ang. Filippinene har 12.600 Lionsmedlemmer i 380 Lions klubber. Fire klubber er i hovedstaden i Cebu i den hardest rammede provinsen, og man er i den hardest rammede byen Tacloban City. Umiddelbart etter at stormen over, startet Lions opp hjelpetiltak.

19


Guvernørrådslederens

Spalte

Bjørn Skovly, Guvernørrådsleder Lions Norge

En forandringenes tid De fleste av medlemmene i Lions kan på ulike måter snakke om de "gode, gamle dager". De var kanskje ikke like gode alltid, men tida er et godt viskelær på de mindre gode opplevelsene. Noe av det som preget ukene og årene den gang var stabilitet, ting endret seg ikke over natta. Så kan vi humrende minnes den gang Stortinget med knapt flertall kom fram til at det skulle bli lov med farger på TV-en, og de første mobiltelefonene knapt var flyttbare. Nå lever vi til de grader i forandringenes tid. Ingenting kan lenger være som i går, og ny teknologi, nye arbeidsformer og nytt tempo har satt helt andre rammer for våre liv. Folk lever lengre, og har kapasitet til å bidra til samfunnets beste i mange flere år inn i alderdommen enn før. Samtidig stiller de helt andre krav enn før til sine tilbud, også i Lions. Noe av det som lettest kommer feil ut i samtaler om fornyelse i Lions er ordlegging som slår fast at medlemmene våre er for gamle. Selvfølgelig er de ikke det. Det er hva du får ut av

ditt Lions-medlemskap og hva du kan bidra med, som gjør deg og alle andre til verdifulle medlemmer. Er det noe jeg har opplevd på mine mange klubbesøk, er det at det ofte er helt andre parametere enn alder som er avgjørende i så måte. Det som kan bli vanskeligere for oss som har levd en stund, kan være evnen til å takle stadige forandringer. Men det må vi for å kunne utvikle Lions videre, i klubben, distriktet og nasjonalt, ja internasjonalt også. Som tillitsvalgt er det en av våre viktigste oppgaver å legge til rette for det. Derfor blir det også i år et viktig tema på vårt Riksmøte. Hva forandringene består i? For eksempel hvordan vi legger til rette for og gjennomfører våre møter slik at medlemmer kan delta og ha utbytte av dem. Kanskje helt nye klubbformater for nye medlemmer med andre krav. Det viktigste er jo at de føler Lions etiske norm er riktig for seg, og at de vil bidra til at andre får det bedre. Om de møtes på nettet eller klubbhuset blir underordnet.

Generalsekretærens

Det kan være måten vi organiserer oss på i distrikt og nasjonalt. Det viktige er at vi får mest mulig utvikling og service til medlemmene ut av hver medlemskrone vi får inn. Nesten alle organiserte tilbud sliter med sine medlemstall, også Lions. Da blir dette ekstra viktig. Men viktigst av alt er det å slå fast en gang for alle: Ingen medlemmer blir noen gang for gamle for innsats i Lions. Og JA, vi i Lions skal være gode på forandring. Det er det eneste alternativet vi har for en god fremtid for verdens største humanitære organisasjon. Det skal vi vise når vi samles i Oslo senere i år.

Bjørn Skovly Guvernørrådsleder Lions Norge Nå også:

Spalte

Av Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Generalsekretær Lions Norge

Barn i Norge Å fordype seg i tema for årsrapporten «Barn i Norge 2013, barnefattigdom og utenforskap», utgitt av organisasjonen Voksne for barn, har virkelig vært interessant. Arbeid for at barn skal ha en trygg oppvekst og god psykisk helse er alltid berikende og føles meningsfullt også i et av verdens beste land å bo i, Norge. Det kan være mange årsaker til at fattigdom ikke ble et valgkamptema i 2013. I Lions Norge har våre senere guvernørrådsledere satt «barn og ungdom» øverst på sine handlingsplaner. Det er jeg stolt av. «Å være fattig i Norge handler ikke om å sammenligne seg med de rikeste barna, men å

20

mangle det vanlige barn har» skriver Elin Herikstad i den foran nevnte rapporten. Lions Norge var så heldige å få en pengegave på 10 millioner kroner for en tid tilbake. Giver ønsket at pengene skal brukes på vanskeligstilte barn og unge i Bærum. – Som sagt så gjort.Vi får tilbakemeldinger på at flere unge får mulighet til å delta i de samme fritidsaktivitetene som andre. Rapporten viser videre at det er små marginer for at barn og spesielt ungdom faller ut av vennegjengen.Videre viser rapporten at utenforskapet påvirker de unges utdanningsløp, deres yrkesvalg og helse.Vi har et nytt år – 2014 - foran oss. Hver og en av oss kan bidra med gode opplevelser

som redskap i kampen mot barnefattigdom «Elle melle, deg fortelle, skipet går, ut i år, snipp snapp snute, du er ute». Det er ikke slike regler som synges i skolegården nå for tiden, men likevel…

Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Lions Norge


Sammanfattning av den internationella styrelsens beslut Port Douglas, Australien 6-10 Oktober 2013 REVISIONSKOMMITTÉN 1.

Godkände bokslutshandlingarna för Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation, för verksamhetsåret som avslutades den 30 juni 2013.

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING

1. 2.

3. 4. 5.

Granskade två konflikter i distrikt 317-E (Indien). Reviderade kapitel XV, stycke L.2. i den internationella styrelsens policymanual så att det överensstämmer med övriga bestämmelser i den internationella styrelsens policymanual. Reviderade kapitel VII, bilaga E, i den internationella styrelsens policymanual för att uppdatera internt innehåll. Reviderade kapitel XV, stycke A.1.c. i den internationella styrelsens policymanual avseende varumärkesregistreringar. Reviderade reglerna för konfliktlösning i lionklubb i kapitel VII, bilaga B, i den internationella styrelsens policymanual så att distriktsguvernörens team (distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och andra vice distriktsguvernören) kan granska invändningar avseende val av medlare och, med en majoritet av rösterna, utse en annan medlare i de fall det finns god grund till invändningarna.

3.

4.

LCIF 1.

2.

3.

KONGRESSKOMMITTÉN 1.

Fastställde dagersättning för utnämnda medlemmar i delegatkommittén, som hjälper till utan annan ersättning, DG Elect, DG Elect gruppledare och det internationella huvudkontorets personal som kommer att delta i kongressen i Toronto.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 1.

2.

3.

Utsåg lionmedlemmar som kommer att fungera som samordningslions i Somalia och Sydsydan för de återstående månaderna av verksamhetsåret 2013-2014. Godkände förslag gällande ändring av distriktsgränser som skickats in av distrikt 1-B och distrikt 1-K (Illinois), multipeldistrikt 31 (North Carolina), multipeldistrikt 17 (Kansas), distrikt 403 B (Afrika) och distrikt 404 B (Nigeria). Ändrade kapitel IX i den internationella styrelsens policymanual för att omfatta regionordförande (om tillämpligt) och zonordförande som medlemmar i distriktets GMT och GLT.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 1.

2.

Godkände prognosen för första kvartalet 2013-2014, vilken visar ett överskott. Reviderade kapitel XXII talaruppdrag, rese-

bestämmelser och ersättning, stycke B.3. för att ändra bestämmelserna om forumets kontaktperson enligt följande: Om det inte finns en förstaårsdirektor från det konstitutionella området i vilket forumet kommer att genomföras, kan den internationella presidenten utse en tidigare internationell direktor från det konstitutionella området i vilket forumet kommer att genomföras. Reviderade kapitel XXII talaruppdrag, resebestämmelser och ersättning, stycke E.1.a och kapitel IX Distriktstjänstemän och Distriktsorganisationer, stycke C.2.c. för att inkludera en tabell som visar sista datum för att skicka in reseräkningar. Godkände att tidigare internationella direktorn Octavio A. Botello Fernandez avförs som fiscal agent.

4.

5. 6. 7. 8. 9.

Reviderade investeringspolicyn genom att höja gränsen för inhemska aktieplaceringar i amerikanska depåbevis och utländska värdepapper till 50 %. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual så att den omfattar kriterierna för LCIF:s insamlingsutmärkelser till distriktsguvernörer. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual för att inkludera ändringarna i kriterierna för standardanslag enligt följande: fastställa ett minimumbelopp för anslagsansökningar om USD 7 500, och lägga till text för att förtydliga finansieringen av projekt i utvecklingsstadiet. Beviljade ett Core 4 handikappanslag på USD 1 321 400 vilket representerar budgeten 2014 för Lions Special Olympics program, som arbetar med att skapa acceptans i samhället. Beviljade ett kontrakt på USD 777 370 till Quarasan, för revisionen av Lions Quests kursplan. Utsåg Dr. William McLaughlin som röstberättigad medlem i SightFirsts rådgivande kommitté. Beviljade 51 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4 anslag på totalt USD 2 443 541. Bordlade två ansökningar och nekade en ansökan. Begärde att distrikt 321-C2 på ett mer tillfredsställande sätt försöker lösa problemen relaterade till anslag 10907/321-C2 eller återbetalar anslagsmedlen på USD 50 000 till LCIF den 31 december 2013 eller tidigare.

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 1.

Godkände den föreslagna kursplanen och programmet för första vicedistriktsguvernörer / DG Elect i Toronto, Ontario, Kanada 2014.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 1. Godkände att zonutmaningen i Afrika implementeras för att stödja bildandet av fler nya klubbar i länder med mindre än fyra klubbar, utmaningen träder i kraft omedelbart. 2. Godkände Japans pilotprogram för att uppmuntra tillväxten av familjemedlemskap i Japans lionklubbar, programmet träder ikraft omedelbart. 3. Godkände pilotprogrammet för amerikanska stridsveteraner, programmet träder i kraft omedelbart och kommer att implementeras under en period på två år. 4. Reviderade kapitel X i den internationella styrelsens policymanual avseende ett multipeldistrikts ansökan om att byta konstitutionellt område. Policyn ändrades för att tillgodose nuvarande traditioner och normer. 5. Reviderade den internationella styrelsens policy avseende att tillförsäkra livskraftiga nya klubbar. Policyn reviderades så att GMT områdesledaren kan utfärda det andra godkännandet för charteransökningar som överskrider 10 eller fler klubbar inom ett distrikt. 6. Reviderade policyn för att återge korrekt titel för klubbfilialens klubbtjänstemän. 7. Beslutade att titeln medlemskapsdirektor ska ändras till medlemsordförande. KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 1. Beslutade att anslagsansökningar från multipeldistrikt/enkeldistrikt, där man anhåller om medel till banderollannonering på internet, kommer att ges företräde med början verksamhetsåret 2014-15. 2. Beslutade att överskottsmedlen från tidningen THE LION kan användas till andra syften än att förbättra tidningen, under förutsättning att utbetalningarna i förväg godkänns av den första verkställande administratören. 3. Förtydligade att punkt 24 i rangordningen omfattar LCIF-koordinatorer. KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 1. Utsåg Leo Evan Jenkins som mottagare av utmärkelsen Årets leo 2012-2013. 2. Utsåg medlemmar och suppleanter till leoklubbprogrammets rådgivande kommitté för ämbetsperioden november 2013-oktober 2015. 3. Modifierade den internationella styrelsens policymanual för att minska antal namnteckningar som krävs för att nominera någon till utmärkelsen Årets Leo. Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s webbplats, www.lionsclubs.org, du kan även kontakta det internationella huvudkontoret på +1-630-5715466.

21


Sten Åkestam (1924 – 2013) 18. desember 2013 kom en melding som fikk Lions over hele verden til å stoppe opp i sorg: Tidligere internasjonal president i Lions Clubs International, Sten Åkestam, var død. En kjempe i Lionsverdenen er borte. Sten ble medlem i Lions i 1956. Han hadde yrkesbakgrunn som næringslivsleder, der han også hadde arbeidet med internasjonale saker. Han hadde bygget opp et stort nettverk og han så styrken i samarbeid, nasjonalt og internasjonalt. For en organisasjon som Lions Clubs International, som har som mål å «gi hjelp i lokalsamfunnet, yte humanitær bistand, og å arbeide for fred og internasjonal forståelse» er samarbeid over geografiske og politiske grenser nødvendig. Sten ble raskt trukket inn i nasjonal virksomhet, og allerede i 1961 ble han distriktguvernør. Denne posisjonen ga ham mulighet til å utvikle Lions arbeid i Sverige, og i samarbeid med andre humanitære organisasjoner fikk han gjennomført flere hjelpeprosjekter. «Lions røde fjær» kjenner vi godt i Norge. Sten var en av initiativtagerne til dette store og suksessfulle innsamlingsopplegget. I samarbeid med Lennart Hyland i Sveriges radio, fant den første Røde fjær aksjon sted i Sverige i 1965. Lions Norge adopterte umiddelbart denne prosjektidéen, og gjennomførte sin Røde fjær aksjon i 1966. Senere har det vært flere slike aktiviteter både i Sverige og Norge og i de andre nordiske land. Røde fjær aksjonene er kanskje den nasjonale aktivitet som har gitt mest penger til landenes aktivitetskasser. Sten ble valgt inn i Lions Clubs Internationals styre i 1977, og var Internasjonal Direktør i 1997-99. Dette ga ham en ny plattform for å arbeide med å videreutvikle Lions organisasjon og å initiere nye innsatsområder. I USA fikk han kontakt med Quest Foundation, som hadde utviklet et undervisningsprogram som skulle være et verktøy for skolene i arbeidet med å gi elevene holdninger slik at de kunne gjøre gode valg i livet, si nei til narkotika og redusere mobbing. Sten var pådriver for å få Lions til å gå inn i dette programmet, som fikk navnet Lions Quest. I dag er opplegget tatt i bruk over hele verden. I 1983 ble Sten valgt som 3. Internasjonale visepresident i Lions Clubs International, og i 1986 ble han organisasjonens 70ende Internasjonale President. Det var altså i hans presidentår det historiske vedtak om å åpne organisasjonen for kvinner ble gjort på Convention i Taipei, Taiwan, i 1987. Sten engasjerte seg sterkt for å få dette forslaget gjennom. Sten var alltid aktiv i arbeidet med og for ungdom. Han var engasjert i Lions internasjonale ungdomsutveksling og han var med i utvikling av Lions ungdomsprogram, LEO. «Give Quality to Life» var Stens motto under hele hans lionsliv. Det har inspirert Lions over hele verden til å stille opp for å hjelpe mennesker i nød, uavhengig av hvor nøden befinner seg, om den er lokal eller i en fjern verdensdel. Sten hadde en unik evne til å få forskjellige mennesker sammen for å arbeide for et felles mål. Han har vært en inspirator og mentor for mange. Han har vært med på å forme organisasjonen, han trodde på forandringer og han så at forandringer var nødvendig for å få en tidstilpasset organisasjon og arbeidsform. Men det var én ting som han aldri ville forandre: Lions forpliktelse til å hjelpe andre.

Sten, vi minnes deg med takknemlighet! Jan A. Holtet Tidligere Internasjonal Direktør

22


GAUTES DIGITALE HJØRNE

Ta bilder og tagg dem! Smarttelefoner har for lengst passert PC-salget, og sommeren 2013 kunne elektronikkbransjen for første gang rapportere at også nettbrettsalget har passert PC salget. Det er altså bare et tidsspørsmål før det er mest sannsynlig at folk aksesserer informasjon på internett med en mobil eller et nettbrett fremfor en tradisjonell PC. For enkelte medier er dette allerede en realitet. Allerede gjøres det flere Google-søk på mobil

enn på PC og Facebook-brukere logger seg oftere inn på mobilen enn på en PC. 46 prosent av brukere av sosiale medier sier de bruker sin smarttelefon for å få tilgang til sosiale medier. De fleste av oss som ble digitale for 15 år siden er i dag mobile i vårt tankesett eller arbeidsform. Vi har også en oppvoksende generasjon som på ingen måte er bundet til en PC-skjerm. Min generasjon ønsker mobile løsninger – den oppvoksende generasjonen forventer det. Dette må vi i Lions ta innover oss. Vi må være synlige på mobile flater. Nettsidene til Lions Norge er ikke mobilvennlige, heldigvis er Det er Mitt Valg sine nettsider det, og det skal Røde Fjær sine nettsider bli ifølge ryktene. Men utenom det er det viktig at vi i Lions er synlige på sosiale medier, det er den letteste måten Lions kan bli synlige på mobil flate. Den enkleste måten å ha en omforent tilnærming til sosiale medier er å enes om en hashtag vi bruker på tvers av sosiale medier som Twitter, Instagram og Facebook. Dette kalles ofte å “tagge” et bilde. Hva er en hashtag tenker du sikker nå? Hashtags er blitt et viktig begrep de siste årene. Det dukket først opp på Twitter som en måte å ha diskusjonstråder på, siden har det blitt vanlig på Instagram og Facebook også. Man bruker enkelt og greit #-tegnet foran et ord, også kan man søke på det for å få alle relevante postinger rundt temaet. For eksempel #kjoleforskole som jeg skrev om i forrige nummer. Hva med #lionsnorge, #mittvalg og #rødefjær? Instagram er en bilde-delingstjeneste hvor du kan dele bilder og video tatt med mobiltelefonen din. Det geniale med Instagram, er at de støtter hashtags og integrerer med de fleste andre sosiale medier. Det betyr at du kan ta et bilde med Instagram, tagge det med #lionsnorge for eksempel og automatisk dele det på både Instagram, Facebook og Twitter. LEO-klubbene rundt omring i verden er flinke til å ta bilder og tagge dem med #lionseverywhere. Du kan se ett eksempel på hvordan utnytte dette på http://servicekontor.no/instagram.

23


RIKSMØTE 2014

Velkommen til Riksmøte i Oslo! etasje med utsikt over Oslofjorden. På toppen er 34 Restaurant og SkyBar stedet for en utsikt over Oslo by night.

Når Lions Riksmøte avholdes i Oslo 30. og 31. mai 2014 er det 15 år siden riksmøtet ble avholdt i Oslo.

Programmet

Av Jan Storo, komiteleder og president i Lions Club Oslo Grefsen

Det er Lions Club Oslo Grefsen som er arrangør. Klubben er en av Oslos eldste og ble stiftet 21. april 1960 av Lions Club Oslo.Vi er stolte over å få være ansvarlige for et så stort arrangement som riksmøtet.

Om Oslo

Siden riksmøtet i 1999 har Oslo utviklet seg til å bli en internasjonal storby med de fasiliteter og severdigheter dette medfører. Byen har fått et yrende restaurant og natteliv, som ikke står tilbake for noen av de andre nordiske hovedsteder. Av turistattraksjoner nevnes Oslos nye Opera som åpnet i 2008, nye Holmenkollbakken ble åpnet i 2010 og Aker Brygge med Astrup Fearnley museet (norsk og internasjonal samtidskunst) er under stadig utvikling.

Jan Storo er leder for riksmøtekomiteen og er årets president i Lions Club Oslo Grefsen.

Hotellet

Møtet vil bli holdt i Radisson Blu Plaza Hotel som er Norges største hotell og Oslos høyeste bygning.Vi håper du kan nyte noen av hotellets fasiliteter under oppholdet. Ta heisen til 33. etasje, følg trappene videre for å ta en svømmetur i bassenget, nyt badstue eller ta en treningsøkt på hotellets øverste

Riksmøteprogrammet vil følge tradisjonelt mønster med åpning på fredag 30. mai, med påfølgende riksmøteforhandlinger og «Get Together» arrangement om kvelden. På lørdag 31. mai starter forhandlinger om morgenen samtidig som det vil bli arrangert ledsagerturer. Rundt lunsj tider vil det bli holdt 2 seminar hvoretter forhandlinger fortsetter. Som avslutning på møtet vil det bli arrangert bankett i Sonja Henie salen.

Ledsagerturer

Det blir arrangert to ledsagerturer. BYVANDRING MED GUIDE: Fra hotellet går vi til Oslo Sentralstasjon, Operaen, Akershus festningsområde med Kvadraturen (gamle Oslo). Det blir omvisning i Oslo rådhus etterfulgt av tur til Aker Bygge/Tjuvholmen (nye Oslo). Turen avsluttes i Frimurerlosjen hvor det serveres lunsj.

Ledsagertur «byvandring med guide» tar deg gjennom spennende bystrøk, også Tjuvholmen – et område ved sjøen med leiligheter, kontorer, restauranter og museer.

Ledsagertur «Busstur med guide» har flere stopp, og et av dem er den vakre Vigelandsparken.

24

Plaza har moderne og romslige møtelokaler.


BUSSTUR MED GUIDE: Fra hotellet blir det en ca. 3 timers Panoramatur med buss gjennom Oslo sentrum med fotostopp ved Operaen, besøk i Vigelandsparken og fotostopp på Holmenkollen. Bussturen avsluttes med lunsj i Frimurerlosjen.

Påmelding

Påmelding til møtet vil i år foregå elektronisk. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut på Lions hjemmesider så snart seminarene er bestemt av Guvernørrådet. Informasjon vil bli sendt til klubbene. Når registrering av deltaker, overnattinger og arrangementer er gjort, vil betaling foregå med bankkort/kredittkort online. Kvittering vil sendes automatisk.

Påmelding snarest etter tilgang til påmeldingsskjemaet og senest 31. mars 2014.

Reise til Oslo

Valg av transportmuligheter til Oslo skulle ikke by på problemer. Tog, fly og buss har nær tilknytning til hotellet. Det er gangavstand fra Oslo Sentralstasjon og Bussterminalen. Flybussen fra Oslo Lufthavn stanser ved hotellet. For de som kommer med privatbil har hotellet egen garasje (kr. 375,- per døgn). Det er forøvrig mange parkeringshus i nærheten av hotellet som har tilsvarende døgnpriser. Lion Club Oslo/Grefsen ønsker alle hjertelig velkommen til Oslo!

Innkalling til riksmøte I henhold til LOV FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, Kapittel IX ”Riksmøtet”, § 16.5 skal ”Innkalling til riksmøtet med dagsorden, beretninger, regnskap, innkomne forslag og budsjettforslag sendes klubbene senest 45 dager før riksmøtet.” Det innkalles derfor til det 62. RIKSMØTE som avholdes fredag 30. og lørdag 31. mai 2014 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Klubbenes delegater

Antall delegater til Riksmøtet avhenger av medlemstallet i klubben: • Klubber med 14 medlemmer eller færre har rett til 1 delegat. • Klubber med fra 15 til og med 24 medlemmer har rett til 2 delegater. • Klubber med fra 25 til og med 34 medlemmer har rett til 3 delegater. • Klubber med fra 35 til og med 44 medlemmer har rett til 4 delegater. • Klubber med fra 45 til og med 54 medlemmer har rett til 5 delegater. • Klubber med fra 55 til og med 64 medlemmer har rett til 6 delegater, osv.

Delegatenes stemmerett

Tidligere medlemmer i Det internasjonale styret, guvernørrådsleder, assisterende guvernørrådsleder og de 10 distriktsguvernørene har full delegatstatus i tillegg til sin klubbs kvote. Det er en betingelse for å ha stemmerett at delegatenes klubber er à jour med sine økonomiske forpliktelser til hovedkontoret i Oak Brook, Lionskontoret i Oslo og til eget distrikt pr. 1. april 2014. Alle fremmøtte, godkjente delegater har én stemme i alle voteringer. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt.Ved alle personvalg skal det foreligge en innstilling fra multippeldistriktets valgkomité.

Reisefordeling

Plaza er fortsatt et landemerke i Oslo.

Det er også utarbeidet retningslinjer for reisefordeling ved riksmøter. Disse retningslinjene er å finne i ARBEIDSORDNING FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, kapittel V, § 17. Det blir utarbeidet en egen reiseregning for Riksmøtet, der én delegat fra hver klubb inngår. Vel møtt til det 62. Riksmøte i Oslo!

25


NORGE RUNDT

Bli med på Lions kvinnekonferanse! Bø Hotell – Bø i Telemark, 5 -6 april 2014

– en møteplass med fokus på inspirasjon, glede og utvikling Det er 5. gang vi arrangerer kvinnekonferanse i distrikt 104 F. Denne gangen inviterer vi alle i Lions Norge. Det ville glede oss om nettopp du og kvinner fra din klubb kommer med verdifulle bidrag i det videre arbeidet med å legge til rette for flere kvinner i Lions.Vi trenger deg for å hjelpe flere mennesker som trenger oss. Ta gjerne med en venn som ikke er medlem! Randi J. Hammerstrøm fra Røde Kost i Oslo er hovedtaler, og fra egne rekker kommer tidligere distriktsguvernør Alexander Grønvold. Det blir også tid til gruppearbeid. Man kan delta kun på dagen, men bli gjerne på middag! Det blir underholdning og utlodning med fine premier. Alle inntekter går til prosjektet «Children Burn Care». Det kommer til å bli gøy utover kvelden!

Påmelding Konferansen betales i resepsjonen ved oppholdets slutt. Meld deg på ved å sende e-post til solbj-k@online.no eller ring Solbjørg 415 08946. Frist for påmelding er 8. mars 2014. Priser Dagpakke inkl. lunsj .................................................................485,Dag pakke inkl. lunsj og 3-retters middag (485+385) .....875,Overnatting lør-søn dobbelt rom- pakke*........................1245,Overnatting lør-søn enkelt rom – pakke* .......................1445,* Pakke: I prisen for de som overnatter inngår følgende: • • • •

Kaffe og rundstykker ved ankomst Møtesal med frukt og isvann Grupperom etter behov Nødvendig teknisk utstyr

Jentene i arrangementskomiteen håper jenter fra hele landet vil komme til en inspirasjonshelg i Bø 5.-6. april.

26

• • • •

Stort lunsj bord Aperitiff i hallen før festmiddag 3-retters middag i eget lokale Overnatting med frokost / brunsj


Lions Club Trondheim Student er i gang Lions Club Trondheim Byåsen har arrangert charterfest for nyopprettede Lions Student Trondheim på Hasselbakken i Trondheim. Det er Lions Byåsen som er faddere for studentklubben.

Møtedeltagere på det aller første Lionsmøtet 7. januar 2014. 1.rekke fra venstre: Distriktets leder for medlemsarbeid Ragnvald Johnsen, distriktsguvernør Svein Fandal, og visepresident Torbjørn Alstad. 2.rekke: Karoline Traasdahl, Astrid Vagnildhaug (president), Kristina Brend og Nina Svorkås.3.rekke:Terje Svorkmo, Ellen Boustedt, Ingvild Gisnås, Jan Ola Furuhovde, Ingrid Meland Cappelen og Erik Stubø.

Fest for de eldre En lørdag før jul arrangerte Lions Club Sandnes Riska fest for de eldre i bydelen på Riska Bo og Aktivitetssenter for 6 gang. Medlemmene henter og bringer rundt i bygda for de som har behov for det. Det er mye sang og musikk, samt mat og drikke, og selvsagt gratis lodd, og alle er vinnere. Underholdningen i år var Lucia opptog, med jenter og en gutt fra musikkonservatoriet i Stavanger.

Samarbeider med næringslivet

Ny klubb i Steinkjer er en realitet Tirsdag 7. januar var medlemmene i Lions Club Steinkjer samlet til stiftelsesmøte. Klubben er åpen for både damer og menn. Av Bjarne Arnøy, Lions Club Steinkjer

Tilstede på det første møtet var distriktsguvernør Svein Fandal som åpnet med å ønske til lykke med det nye tilskuddet blant klubbene i distriktet. Han overrakte klubben en signert bordfane som et velkomstbevis fra distriktet. Distriktets medlemsansvarlige Ragnvald Johnsen fra Orkdal og distriktets opplæringsansvarlige Jarle Kirkeberg fra Malm, ledet første del av møtet, og orienterte om Lions sitt virke i inn- og utland. Det ble avholdt valg, og

undertegnede ble valgt som Lions Club Steinkjers charter-president. Medlemmene ser frem til å jobbe aktivt med å samle inn penger for å gi videre til de som trenger det. Det er mitt valg er et Lions-program som klubben på sikt ønsker at Steinkjer kommune også skal bli med på. Medlemmene ønsker også at «Det lille Ridderrennet» blir et viktig prosjekt. Denne aktivitetsdagen for barn med utviklingshemming var i mange år et fyrtårn i Steinkjer. Tusen takk takket for all den velvilje som har blitt vist fra alle hold. Vi vil gjerne ha flere medlemmer enn de 31 som til nå er medlemmer. Skal man dømme etter alle smil og fornøyde fjes blir det en fin tid framover for medlemmene! Det er en oppglødd gjeng som er i gang med den nye klubben sin!

Mange klubber tjener penger på å lage og selge kalendre. I Andebu samarbeider klubben med Gjensidige. Forsikringsselskapet betaler nesten alle produksjonskostnadene, og Lionsklubben tar inntektene. Klubben håper at kalenderen vil gi omtrent 50.000 kroner i aktivitetskassa.

Naboklubben Malm har passet på Steinkjerkista de siste årene. Bjarne Arnøy, Morten Johansen og Kjetil Lysholm sørget for å ta den hjem til Steinkjer igjen.

27


NORGE RUNDT

Lions får kommunens frivillighetspris «Frivillighetsprisen 2013» i Ullensaker ble delt ut under julemarkedet 1. desember på Herredshuset på Jessheim. - Dere er hverdagshelter. Det arbeidet Lions gjør for de unge i vår kommune er viktigere enn noen gang. Vi leser om ungdommer som glir ut av skolen og som trenger ekstra hjelp. Dere brenner for å hjelpe andre, og det synes i Ullensaker, sa ordfører Harald Espelund under seremonien.

President Leif H. Bakkeli i Lions Club Ullensaker/Jessheim (tv) og visepresident Jørn Tufte i Lions Club Ullensaker Kløfta (t.h) som tok imot prisen på vegne av sine klubber. Ordfører Espelund i midten.

Seniorkonsert i Grieghallen Foto Bjørn Reidar Olsson,

Sand i gangen forebygger brudd

Dragefjellets Musikkorps Bergen har sammen med Lions invitert våre seniorer til en årlig gratiskonsert i Grieghallens foajé de siste tre årene. Korpset sørger for innhold, mens Lions inviterer og stiller opp for transport til eldre. I tillegg har Lions bidratt med økonomisk støtte. Mellom 200 og 350 deltagere kommer, og tilbakemeldingene er svært positive, og det gode samarbeidet i klubbene gjør at Lions kan påta seg oppgaver som blir for store for den enkelte klubb.

Bøker trygt under tak Lions Club Austevoll kjører ut strøsand i bøtter til eldre og uføre i Austevoll. Dette er et samarbeid mellom Austevoll kommune, XL bygg Austevoll og Lions. Hver vinter er det dessverre mange av våre eldre og uføre som sklir og skader seg på isen. Statistikken sier at de fleste lårhalsbrudd hos eldre skjer like utenfor egen inngangsdør. Dette vil Lions Club Austevoll gjøre noe med. I samarbeid med kommune og byggevarehuset XL-bygg er det kjøpt inn 200 bøtter med strøsand som deles ut gratis. Bøttene kan oppbevares i yttergangen slik at man enkelt kan strø foran seg på tur ut.

28

Bokmarkedet til Lions Club Tønsberg har fått tak over hodet i Svein Foyns Bedehus etter mange år utendørs. Fredag og lørdag 15. og 16. november kom ca. 300-400 leseglade innom og la fra seg ca. 10.000 kroner. Folk i området som vil gi bort bøker for å støtte en god sak, kan kontakte Lions, og medlemmer kommer og henter. På lageret blir bøkene vurdert og sortert før de settes i plastkasser for enkel transport til salgslokalet. Med mer enn 100 kasser og 3.000 bøker blir det mange tunge løft og mye moro. Her trår alle medlemmene til. Peisestuen var innredet til en hyggelig kafè med kaffe, vafler og peiskos til alle.


Kjemperesultat for Julegryta Søgnefolk benyttet virkelig anledningen til å støtte Frelsesarmeen i førjulstria. Totalt ble det lagt 63.456 kroner i julegryta i Søgne, det er nesten en fordobling fra i fjor. Frelsesarmeen har ikke selv kapasistet til å bemanne en egen gryte i bygda som har Kristiansand som nærmeste by. Lions står derfor for alt det praktiske og bemanningen av gryta. Det innsamlede beløp går i sin helhet til Frelsesarmeen. Karene i Søgne Lions står 1-2 vakter i løpet av adventstiden, og har bare godord å si om dugnaden.

Magisk stemning i Groruddalen Lions Club Oslo Maud arrangerte "Hjertefred" på Hølaløkka i Groruddalen i Oslo i forbindelse med allehelgensdag, søndag, 3. november 2013. Et flott arrangement for å minnes våre kjære som har gått bort. Mange kjente artister og barnekorstilte opp gratis, 500 fakler lyste i mørket og stemningen var magisk. Tilslutt ble røde hjerteballonger sluppet opp mot himmelen. Dette var andre gang klubben arranger dette, og får kun gode tilbakemeldinger.

Full klaff for lokalbok

Gave til Stine Sofie Senteret på Fevik

Lions Club Fredrikstad har gitt ut sin tredje utgave av lokale bilder med tekst i bokform. Salget av ”Fredrikstad i forandring 1945 -2013” tok skikkelig av under julesalget. Et salg på 600-700 eks. regnes som bra for lokalbøker, med i Fredrikstad har folket kjøpt nærmere 2.700 eksemplarer av et opplag på 3000. Klubben måtte i all hast få trykket 1000 nye eksemplarer for å ha nok til julesalget. Det betyr i underkant av 600.000 kroner til gode formål i Fredrikstad. Det er bare trykk som er utgift. Alle andre har jobbet gratis. Konseptet med bilder før og nå som viser endringer i bybildet, har falt i smak i alle årsklasser. Vi blir bomsikkert utsolgt for denne boken som for de to tidligere utgaver av Lions-bøker med lokale bilder, sier prosjektleder Teddy Madsen i LC Fredrikstad.

Stine Sofie Senteret skal bygges i flotte naturomgivelser i nærheten av den populære badestranda på Storesand ved Fevik, og er planlagt ferdig i 2015. Senteret skal være et kurssenter for voldsutsatte barn, deres omsorgspersoner og søsken. President Hans Stormo og kasserer Kirsten Skalleberg i Grimstad Lions Club overrekker her en gavesjekk på 50.000 kroner til det nye senteret.

29


NORGE RUNDT

Lions club Askim gjennom 50 År I november feiret Lions Club Askim sitt 50 års jubileum. Et av høydepunktene under festmiddagen var da gratulasjonstelegrammet fra Lions høye beskytter og æresmedlem, HMK Harald, ble lest opp. av Gunnar Kigen, Lions Club Askim

Klubbens første inntektsbringede aktivitet var en julematine i Askim Kinoteater, men publikum sviktet og det økonomiske resultatet ble magert. Det neste som skulle gi oss penger i aktivitetskassen var planting av juletrær. Selve plantingen gikk med liv og lyst, men i løpet av vinteren gjorte musa ende på hver eneste plante. I 1965 gav Røde Kors klubben enerett på salg av chips og popcorn på Momarkedet, og dermed var ”gullegget” lagt. Dette ble starten på vår årlige hovedaktivitet fram til 2011 da Momarkedet ble avviklet. Momarkedet har i løpet av disse årene gitt en netto omsetning på ca. 4 millioner kroner hvorav 1,6 millioner har gått uavkortet til klubbens aktivitetskasse, resten har tilfalt Røde Kors.

tivitet. Totalt har de inntektsbringende aktivitetene i løpet av 50 år innbrakt over 3 millioner kroner til aktivitetskassen.

Gode inntekter

Formålene

1967 gikk det et større ras i Trøgstad som krevde menneskeliv og det ble store materielle ødeleggelser. LC Askim organiserte umiddelbart en innsamlingsaksjon til de rasrammede. Det kom inn bidrag fra praktisk talt hele landet. I 1968 arrangerte klubben for første gang mannekengoppvisning som ble gjentatt hvert andre år fram til 1984. Inntektene gikk alltid til et forhåndsbestemt veldedig formål. I 1977 startet klubben opp en ny aktivitet – 20-kilos plastsekker med ”Ballast/strøsingel” ble solgt via distriktets bensinstasjoner. Bra for bilistene på glatt føre, og bra for aktivitetskassa. I 1991 startet klubben en ny og meget inntektsbringende aktivitet. «Askim-platten» er en serie på fem platter med motiv fra lokal industri, tegnet av en lokal kunstner og produsert i 250 nummererte eksemplarer pr. platte. I 2000 ble serien supplert med nok en platte. I 2001 startet klubben å same inn brukte juletrær. Trærne ble kuttet til flis og brukt som underlag i lysløypa. I 2004 startet klubben salg av ”Lions julekonfekt”. Dette er for tiden vår viktigste inntektsbringende ak-

30

Dementavdelingen på ”Løkentunet” ble tildelt LC Askims 50-års jubileumsgave. Fra venstre: president Astrid Paulsen, Gunnar Kigen, Kjell Nylén og Stein Hokholt.

1,5 millioner kroner er brukt til lokale aktiviteter. Et tilsvarende beløp er brukt til nasjonale og internasjonale formål. I 1964 gav klubben sitt første bidrag på 500 kroner til prosjektet «Tibetanerbarna». Som nystiftet klubb var det dårlig med penger i aktivitetskassa, så pengene fikk vi låne av LC Sarpsborg! Lions Club Askim fikk på et tidlig tidspunkt fem fadderbarn i SOS barnebyer i Uruguay. Flere TV-apparater er gitt til enslige og eldresentre, og klubben begynte tidlig å arrangere hyggeaften for eldre. I forbindelse med klubbens 25-års jubileum fikk ungdomsskolene i Askim en undervisningspakke som var forløper til dagens ”Det er mitt valg”, verdi et femsifret beløp. Narkotika har vært og er fortsatt et stort problem blant unge i Askim. Askim kommune satte ned en arbeidsgruppe, hvor to av våre medlemmer deltok. Resultatet ble Natteravnene med et av våre medlemmer som første sjef. Første vakt var 17. oktober 1997 og siden har dette vært et fast innslag i Askims gater hver fredag og lørdag natt. På medlemsmøtet i november 1999 ble

det besluttet å gi en bil i gave til Askim Frivillighetssentral. En Opel Sintra ble overlevert 5. februar 2000 ved en høytidelig tilstelning. Dette er det største prosjektet klubben har gjennomført til nå, noe vi er meget stolte av. Ellers har klubben gitt økonomisk støtte til lokale ungdomsklubber, musikkorps, pensjonistforeninger, handicapridning og til enkeltpersoner. Klubben har deltatt aktivt i sonen med å arrangere internasjonale ungdomsleire. «Hånd i hånd” er en årlig aktivitet hvor alle klubbene i Indre Østfold inviterer personer med bistandsbehov til en vinteraktivitetsdag. I desember 2003 fikk Lions Club Askim årets Frivillighetspris.

Hva med framtiden?

En Lions klubb kan bare fungere meningsfullt når den har god kontakt i lokalmiljøet. Lions Club Askim har opparbeidet seg en slik støtte. Klubben er imidlertid inne i et generasjonsskifte, og klubbens framtid er helt avhengig av flere aktive og engasjerte medlemmer. Vår målsetting er derfor at klubben skal vokse i medlemstall og aktiviteter, slik at vi de neste 50 årene fortsatt kan hjelpe de som trenger det lokalt, nasjonalt og internasjonalt.


Melvin Jones Fellowship Award (MJF) er Lions høyeste æresbevisning som kan tildeles en person som har vist stor innsats for humanitært arbeid. Utmerkelsen er også en et bidrag til Lions internasjonale hjelpefond, LCIF. En Lionsklubb som ønsker å hedre en person, betaler 1000 USD til fondet. I visse situasjoner kan en såkalt ”Melvin Jones” øremerkes. LCIF bevilger midler til katastrofehjelp og andre hjelpeprosjekter over hele verden. MJF er den økonomiske ryggraden til LCIF – 70 prosent av fondet finansieres med denne ordningen.

Jan Tørudbakken, Lions Club Nes i Hedmark. Fra venstre Signes Knutsen, Randi og Jan Tørudbakken og Heidi Lill Mollestad Oppegård.

John Sture, Lions Club Sotra. Til venste president Jarle Sælensminde.

Tom Thoresen, Lions Club Oslo Hauketo. Til venstre, John Sandberg.

Else (Pus) Gravning, Lions Club Sotra. Til høyre, president Voss Øyvind Bekkehes

MELVIN JONES FELLOWSHIP

Nils Oddvar Hole, Lions Club Nesset. Flankert av distriktsguvernør Per Olav «PO» Bjerkesmoen til høyre og Ivar Tollefsrud.

Per Hveberg, Lions Club Grue.

Stein Ole Eide, Lions Club Trondheim Byåsen. Distriktsguvernør Torbjørn Alstad til venstre.

Harry Bråten, Lions Club Oslo Nordstrand. Til høyre president Tore Lynau.

Helge Wiig (til høyre) og Arnt Evald Gabrielsen, Lions Club Mandal.

Odd Kåre Linnestad (tv) og Kjell Wallenborg (th), Lions Club Asker. I midten president Lars Windju.

Morten Reksen, Lions Club Ringsaker. Til høyre Arve Fossum.

31


LIONS RØDE FJÆR 2. - 8. FEBRUAR 2015

Lions skal arrangere 3 ungdomsleire i 2014. Vil din klubb, sone eller distrikt være med?

Det er bedre åInteresserte byggeklubber/soner/distrikter barn sender søknad til Guvernørrådet ved enn å reparere voksne! MD YCEC Ole Bjørn Andersen på epost: mdyc@lions.no snarest. Støtt Lions Røde Fjær 2015 Hver leir skal ha plass til 25-30 norske Søknadsfrist 1. oktober 2012. med kr. i200 og utenlandske ungdommer alderenpå givertelefon:

Arrangementet skal være av ca. 3 ukers varighet. En del av arrangementet kan være vertsfamilieopphold, men dette er ikke et krav.

17-21 år. Lions Norge (MD) finansierer Søknader skal inneholde informasjon leirene. om tema, budsjett og organisasjon.

820 44 014

Det er Guvernørrådet som avgjør hvilke klubber/soner/distrikter som får avholde leirene.

Lions Røde Fjær 2015, Ensjøveien 18, 0661 Oslo, Telefon: 23 24 46 30, E-post: post@lions.no íInternett: www.lrf.no íBankkonto: 6060 05 23077

Gode venner som hjelper andre

Følg/lik Lions Røde Fjær 2015: www.facebook.com/LionsRedFeather í www.twitter.com/LionsRedFeather í www.instagram.com/lionsredfeather

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lion 4 web  

LION er medlemsbladet for Lions Norge. Hovedsakene i dette nummeret er "Det er mitt valg" og mobbing, den fineste tegningen, klovneri for he...

Lion 4 web  

LION er medlemsbladet for Lions Norge. Hovedsakene i dette nummeret er "Det er mitt valg" og mobbing, den fineste tegningen, klovneri for he...

Advertisement