__MAIN_TEXT__

Page 1

LION Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge Nr 2 2013-14 www.lions.no


Lions er gode venner som hjelper andre Lions dekker behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i over 200 land og geografiske områder med 1,35 millioner medlemmer. I Norge har Lions over 12.000 medlemmer fordelt på 480 klubber, og vi deler alle én felles tanke – samfunnet er hva vi selv gjør det til! Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppene for vårt hjelpearbeid er eldre, barn og ungdom, og funksjonshemmede. Alle pengene vi samler inn går direkte til hjelpeaktivitetene. Den daglige driften dekkes av medlemskontingenten. Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på eldresentre, tar funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer internasjonale leire for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole og innsamlingsaksjonene Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon. Lions hjelper de som trenger det. Det anslås i dag at det er 37 millioner blinde i verden, men med enkle og rimelige tiltak kan man redde synet til 75 prosent av dem. Lions Norge har sammen med Norad finansiert øyehelseprosjekter i Uganda, Malawi og Zambia. I tillegg borer vi brønner og bygger skoler. Lions har også gitt vesentlige økonomiske bidrag etter jordskjelvkatastrofene i Haiti og i Japan. Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og sosialt samvær. I bladet finner du informasjon om noe av det som rører seg i Lions Norge. Vil du vite mer kan du ringe oss på tlf: 23 24 46 30 eller gå til www.lions.no. Der kan du selv finne frem til din nærmeste Lionsklubb. Hjertelig velkommen til Lions Norge!

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri meningsutveksling om saker av allmenn interesse. Lions er

nøytral i politiske og religiøse spørsmål. Arbeide for en høy etisk standard innen • alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode

dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger. • Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. • Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. • Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. • Vise medfølelse med de som lider, å støtte de svake og hjelpe de som trenger det. • Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros; å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker


Internasjonal Presidents

Spalte

Barry J. Palmer, Lions Clubs International President PaLmerS SPaLTe ForoKToBer

Store drømmer leder til gode resultater Da Sydney arrangerte oL i 2000 fikk jeg anledning til å bidra til å organisere de paralympiske leker i australia. Jeg kommer aldri til å glemme åpningen. Noen av deltakerne ikke kunne gå på sine ben så de paraderte stolt rundt banen på sine hender. Ingenting kunne holde tilbake deres levende menneskelige ånd! og det var bare en oppvarming til de fantastiske atletiske prestasjonene vi fikk se når de konkurrerte. Til tross for sine fysiske begrensninger – de løp, hoppet og svømte med utrolig glød, innsats og, ja, overlegne ferdigheter, fart og styrke. Dette året har jeg oppfordret Lions og klubber til å følge drømmen sin. De funksjonshemmede idrettsutøverne lærte meg at vi altfor ofte undervurderer våre evner.Vi holder oss selv tilbake. Historien om de kanadiske klubbenes hytteprosjekt (Les artikkelen

på denne siden) for kronisk syke barn er et eksempel på Lions som drømte stort og har oppnådd stor suksess. Hvorfor ikke du? Du har to valg. Du kan krympe din drøm til å passe til virkeligheten. eller du kan strekke virkeligheten til å passe dine drømmer. Historien om Lions er et vitnesbyrd om det sistnevnte. I nesten et århundre har Lions virkeliggjort drømmer. Drømmer er vår handelsvare. Å gjøre drømmene virkelige er ikke magi. Du må jobbe for det. Formelen er ganske enkel, men idiotsikker. Først fortelle – du må dele drømmen med andre, sette den ut slik at den får leve og puste og samle støtte. Dernest tenke ut hvordan du kan oppnå drømmen. en handlingsplan vil bokstavelig talt tvinge drømmen til å bli virkelig. Gjør dette i dag, i morgen eller denne uken eller senest i

løpet av måneden.Våre lokalsamfunn trenger våre drømmer og vår lidenskap. Vi er hvem vi ønsker å være. La oss ikke være nattdrømmere som våkner opp om morgenen og ikke kan huske sine drømmer. Dagdrømmere er helt våkne. De tenker: Hva om jeg var i stand til å gjøre dette eller prøve dette? De har ikke bare en drøm, de lever drømmen. Å være medlem i Lions er en flott gave i seg selv, en perfekt mulighet til å dele god vilje og omsorg for andre. Så Lions – følg drømmen din!

Barry J. Palmer Din Lions Clubs International President

Klubber samarbeider om leirsted Da Mark Durnford ble distriktsguvernør i 2010 for provinsen Nova Scotia i Canada, ville han lansere et større prosjekt for å styrke Lions’ image og gi et langsiktig bidrag til øya. av David McKay Wilson, LCIF

Prosjektet var ambisiøst: bygging av et leirsted for barn med kroniske sykdommer. Klubbene i Nova Scotia Lions skulle i løpet av syv år samle inn 250.000 dollar. Distriktet hadde ikke hatt noe større prosjekt på lang tid. - Vi trengte noe stort for å få alle om bord, for å overbevise det vanlige medlemmet at dette var det riktige å gjøre. I 2011 ble prosjektet godkjent som

DRØMMEHYTTA: Distriktsguvernør Mark Durnford motiverte til å bygge et leirsted i felleskap.

distriktsprosjekt. Da forelå en samarbeidsavtale med Brigadoon Children’s Camp

Society om finansieringen. Durnford reiste så rundt og snakket om prosjektet i to år for å søke støtte. Å ha en slik stor drøm gjorde det lettere å be om hjelp. Prosjektet genererte masse publisitet i lokal-TV og aviser. 55 av provinsens 70 klubber ble involvert og i 2011 hadde prosjektet fått inn 202,000 dollar inkludert 37.500 dollar fra Lions Club International Foundation. Hytta ble ferdigstilt høsten 2011 med plass til 24 barn. Hytta er på 2.500 kvadratmeter og ligger vakkert til i strandkanten med store vinduer mot sjøen. - Prosjektet setter oss på kartet, sier Durnford. Det hjelper å tenke stort. Stort varer i lang tid, og når vi har nedbetalt er vi fortsatt tilknyttet stedet. Lions forventer å nå sitt mål om 250.000 dollar allerede i 2014.

3


LION LION ns.no Nr 2 2013-14 www.lio sblad for Lions Norge Informa sjons- og medlem

WE SERVE TIL TJENESTE LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Innhold NR 2 6 8 10 12

Sprenger grenser i Tana Nye millioner til meslingekampanjen Fotballproffer kickstarter «Det er mitt valg» Solfylt sommerdrøm for gatebarna

16 Sosiale medier og U-landsarbeid og Håvard På forsiden: Merete Øie ka i Tana. tsu por lses He Lister var på 6. e sid på er bild e fler Se

Spiller på lag med «Mitt Valg» Håndballaget Nordstrand Damer elite vant nettopp 28-18 over Levanger og tok sin første seier i Postenligaen. Damelaget har nettopp inngått en samarbeidsavtale med Lions Club Nordstrand som går ut på at spillerne skal kurses i det holdningsskapende programmet «Det er mitt valg». Deretter skal elitespillerne besøke skoler i nærmiljøet og snakke om blant annet vennskap og respekt. De vil bruke aktiviteter og leker fra DmV for å få frem budskapet sitt. Vi heier på Nordstrand Damer elite og er glade for at dere vil være våre ambassadører! Les også artikkel om et liknende samarbeid med fotballaget Sandnes Ulf på side 10 i dette nummeret.

4

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeidspartner, støttespiller eller ”bare” interessert. Ta gjerne kontakt med oss! Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 – Fax: 23 24 46 39 E-post: post@lions.no Kontonummer: 6038.05.54251 Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Tlf: 23 24 46 32 / Mobil: 92 24 88 28

Materiellfrister for LION 2013-2014 Nr. 3 03.11.2013 Nr. 4 12.01.2014 Nr. 5 02.03.2014 Nr. 6 18.05.2014

Leder

Spalte

Vibeke Aasland, Ansvarlig redaktør LION

Gode ideer sprer seg

artikkelen om Det er mitt valg og fotballaget Sandnes Ulf på side 11 kommer fra redaksjonen i USa. Ikke bare har saken fått stor oppmerksomhet i den internasjonale utgaven av LIoN magazine. artikkelen er sendt til alle LIoN redaktørene som «directed material», dvs artikler som alle må trykke i sine utgaver. Det er første gang jeg har opplevd at en norsk sak har fått så stor oppmerksomhet i Lions internasjonalt. Den norske modellen der kompetente pedagoger samarbeider med frivillige for å «bygge barn» vekker oppsikt og særlig hvordan Lions finansierer arbeidet gjennom Lions Tulipanaksjon. Trodde du sosiale medier bare var et tidsfordriv for skravlepaver med store egoer? På side 16 kan du lese hvordan Silas, som bor i ei jordhytte uten strøm og innlagt vann, i en avsidesliggende landsby i Zimbabwe, kommuniserer med Lions på Hamar. med solcelledrevet PC, mobiltelefon rapporterer han fremdriften for prosjektet på facebook, et prosjekt der bygdas foreldre på dugnad pusser opp barnas skole. Få også med deg den nye spalten, Gautes digitale hjørne på side 23. Du får selv lese hva han vil bruke spalteplassen til!

Annonser Jon Sigurd Vangsøy Tlf: 22 50 08 01 / Mobil: 920 21 209 E-post: vangsoey@online.no Layout Live Høidahl Trykk Nr1 Trykk Grefslie AS http://www.nr1trykkgrefslie.no Internasjonalt styre President Barry J. Palmer, North Maitland, Australia; Immediate Past President Wayne A. Madden, Auburn, Indiana, United States; First Vice President Joseph Preston, Dewey, Arizona, United States; Second Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W. 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA. Internasjonale direktører (1. år) Fabio de Almeida, São Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, California, United States; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Pennsylvania, United States; Byung-Gi Kim, Gwangju, Korea; Esther LaMothe, Michigan, United States; Yves Léveillé, Quebec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Illinois, United States; Michael Edward Molenda, Minnesota, United States; John Pettis, Jr., Massachusetts, United States; Robert Rettby, Neuchatel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Gunma, Japan; Dr. Steven Tremaroli, New York, United States. Internasjonale direktører (2. år) Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Multiple District 300 Taiwan; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, West Virginia, United States; Judith Hankom, Iowa, United States; John A. Harper, Wyoming, United States; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl M. Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Florida, United States; TaeYoung Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Missouri, United States; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Sweden; Dr. Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Virginia, United States; Harvey F. Whitley, North Carolina, United States.


World Medical Center International:

Bli reise og We trygg providepå lifesaving information gi kr til Lionsto 100 give people peace of mind klubben din samtidig.

T IL B U D 290,-

!

i året!

W World orld Medical Card er et medisinsk nødk nødkort ort som inneholder din helseinformasjon k kodet odet på WHOs internasjonale k kodesystem.World odesystem.World Medical Card gir umiddelbar tilgang til din regis registrerte trerte helseinformasjon - hv or som hels hvor helstt i verden. verden. ortet og en w ebprofil får du kortet webprofil I tillegg til k informasjonen din på mobil telefonen, og kan mobiltelefonen, åk. oversette språk. o versette den til 19 spr

Bestiller du W Bestiller World orld Medical Card nå vil din Lions klubb mot motta ta 100 kr førs første te året. Registrer R egistrer deg på www www.lions.wmc-card.no .lions.wmc-card.no Du kan også selge W World orld Medical Card videre for å skaffe inntek inntekter ter til din Lions klubb. F For materiell og mer informasjon gå til www.materiell.lions.wmc-card.no www.materiell.lions.wmc-card.no World Medical Card World For For sstøtte, tøtte, ring +47 55 33 75 75 Internet: www www.wmc-card.no .wmc-card.no P PERSONAL ERSONAL M MEDICAL EDICAL INFO INFO F FOR OR S SAFER AFER T TREATMENT REATMENT

Worldwide W orldwide

5


SPORT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

Deltok på helsesportuka

Sprengte egne grenser Helsesportsuka i Tana ønsker personer med fysisk eller psykisk handikap velkommen til Tana hvert år. Artikkel fra Ringsaker blad Foto: Kåre Rise, Lions Club Brumunddal

I år deltok ni personer fra Hedmark, fem deltakere og fire ledsagere. Her sprenger deltakerne grenser ved å delta i aktiviteter og sosialt samvær.

Aktiv uke

Sommerleiren deltok til sammen 46 personer hvorav en tredjedel var ledsagere. Lions Club Tana-Nesseby er teknisk arrangør. Frammøte er søndag og hjemreisa skjer lørdag. Da har alle fått nye venner, de har bodd to netter i telt, det har vært padling, noen har badet i fjellvann, fisket, de har hatt hesteridning, kjørt hundespann, kastet hestesko, skutt med pil og bue og gevær, og endelig deltatt i boccia. På kvelder svingte de seg på dansegulvet, noen i rullestol og andre med god støtte. For mange var dette nye opplevelser som utløste stor glede!

Deltakere fra Hedmark som ble sponset av Lionsklubbene Vang, Elverum og Rena: Foran fra venstre: Håkon Silkebekken, Britt Lundgård Bekkevold (ledsager), Solvår Schjerpen, Magdalena Liereng (ledsager), Emil Aleksander Bjørnstad og Anne Marie Nemi Mølstad. Bak fra venstre: Hroar Hauge Olsen, Cato Henriksen, (ledsager) og Asbjørn Skogestad (ledsager).

Årets uke var nr. 33 i rekka. Hensikten er å gi deltakerne opplevelsen av å mestre nye aktiviteter og oppleve sosialt fellesskap. Her debuterte noen i skyting, andre i kajakkpadling. Å kunne glede seg over å treffe blinken er viktig for noen, for andre er det moro å kunne delta i fellesskapet og kaste boccia-kula, uten å bli rangert etter treff og poeng. For deltakerne er gleden noe av det viktigste. mange ildsjeler deltar som ledsagere og gode støttespillere.

Frivillige hjelpere

Molly Strøm, (83) er blant initiativtakerne i 1981 og leder fortsatt en daglig trimøkt under «uka».

6

molly Strøm, 83 år og blant initiativtakerne i 1981, leder fortsatt daglig trimøkt fra kl. 9. Hun legger vekt på øvelser som egner seg for alle handikap, slik at alle deltar. På campen i to døgn har hun ansvaret for det stedlige kjøkkenet. Hun gleder seg over framgangen for deltakerne, hun ser positiv utvikling fra søndag til lørdag, både fysisk og sosialt.

Det var 4 H og Lionsklubben som startet uka for å dekke et viktig behov. Bygda er engasjert både i og rundt uka. mange faste hjelpere kommer langveisfra, bor i bobil og bruker gjerne ei uke her til glede for seg selv og deltakerne. Hele familier stiller opp, og enkelte nevnte at barna deres hadde vært med ett år mer enn alderen tilsier! Kommunen stiller seg også positiv med å støtte tiltaket, som virkelig setter Tana på kartet. Kostnadene for ukearrangementet dekkes av klubbene i hele Lions Norge. I tillegg sponser en rekke klubber deler eller hele reisa for deltakere og ledsagere. enkelte betaler reise selv, mens andre får støtte fra kommunalt hold. Det er flere søkere enn det er plass for, men det er muligheter helt frem til søknadsfristen går ut 1. mai, ta kontakt med en Lionsklubb og snakk om saken. Deltakerne reiser hjem beriket etter oppholdet!


Helsesportsuka i Tana 2013 Foto: Cecilie Daniloff.

7


MESLINGER

Nye millioner inn i kampen mot meslinger høy kvalitet for barn i utviklingsland. Lionsklubbene i Norge har i perioden fra 2010 til august i år innbetalt 2 millioner kroner til meslingerkampanjen "one Shot-one Life".

Sosial mobilisering

Lions Clubs og GaVI vil arbeide med helsemyndigheter i utviklingsland for å sikre at barn blir vaksinert mot meslinger og røde hunder. Lions vil spille en sentral rolle i sosial mobilisering ved å jobbe med lokale ledere, koordinere og bidra som frivillige ved vaksinasjons-sentre samt bidra til Pr. meslinger dreper rundt 160.000 mennesker årlig, de fleste er barn under fem år. GaVI gir vaksine mot meslinger og røde hunder i ett og samme stikk. Jenter fra Nepal som nettopp har fått vaksine.

Lions fortsetter arbeidet med å vaksinere verdens barn mot meslinger. I årene frem mot vårt 100-års jubileum i 2017 skal vi samle inn 184 millioner kroner (30 millioner USD). Beløpet blir matchet av den britiske regjeringen og Bill & Melinda Gates Foundation.

Av Vibeke Aasland, redaktør

430 dør hver dag

The GaVI alliance og Lions Clubs International offentliggjorde 8. juli et unikt partnerskap med mål om å å beskytte millioner av barn i verdens fattigste land mot meslinger, en svært smittsom sykdom som dreper anslagsvis 430 mennesker hver dag. Lions - som er verdens største serviceorganisasjon - vil benytte sitt nettverk av 1,35 millioner frivillige til både økonomiske bidrag og hjelp til med gjennomføringen av vaksinering. Partnerskapet er et offentlig-privat samarbeid som har som mål å redde barns liv og beskytte folks helse ved å øke tilgangen til immunisering i verdens fattigste land.

8

Gates og Storbritannia

midlene fra Lions vil bli matchet av Storbritannias "Department for International Development (DFID)" og Bill & melinda Gates Foundation, og det totale til US $ 60 millioner. Kunngjøringen ble gjort på Lions Clubs Internationals 96. årlige verdenskongress i Hamburg, Tyskland.

Norges bidrag

- Lions Norge er glade for å kunne fortsette vårt engasjement i kampen mot meslinger og røde hunder " sier generalsekretær i Lions Norge, Heidi Lill mollestad oppegaard. Gjennom vår felles innsats med GaVI og andre partnere vil vi øke tilgangen til vaksiner av

Freda Mwanza bidrar som frivillig ved vaksinasjonsenteret ved Chimwemwe Clinic i Kitwe, Zambia.

Under GaVI matching Fund vil Storbritannia og Gates Foundation matche bidrag til GaVI fra selskaper, stiftelser, medlemmer, kunder, ansatte og samarbeidspartnere med et mål om å ha US $ 260 millioner for vaksinasjonsprogrammer i 2015. Lions Clubs er det største medlemmet av GaVI matching Fund. en vaksine mot meslinger og røde hunder finansiert av GaVI koster rundt 50 øre per dose. - Vi er takknemlige for fortsatt sjenerøst engasjement av Lions Clubs International og dets medlemmer for å forbedre helsen til verdens fattigste barn, sa Bill Gates Sr, leder av Bill & melinda Gates Foundation. Dette samarbeidet vil hjelpe oss raskt å nå alle barn, uansett hvor de bor, med de vaksiner de trenger. GaVI og Lions Clubs støtter rutinevaksinering og styrker helsesystemer. Innen 2020 forventes det at mer enn 700 millioner barn i 49 land er vaksinert mot meslinger og røde hunder. - Disse ekstra ressursene vil hjelpe land med å nå de 20 millioner barna som ennå ikke har mottatt vaksine mot meslinger, og vil bringe oss nærmere utryddelse av meslinger, sier Dr. Stephen Cochi , seniorrådgiver innen immunisering ved "US Centers for Disease Control and Prevention".


Med inkludering som mål Lions Clubs International Foundation utvider samarbeidet med Special Olympics. av Allie Stryker, LCIF

Da Ben Haack fikk diagnosen “utviklingshemming” i en alder av 16 år ble det tungt å gå på skolen og trening. Det endret seg da han ble med i Special olympics australia for å spille cricket og fotball. - Før Special olympics fant jeg ingen mening i livet mitt, jeg ville egentlig ikke ha et liv. Jeg har blitt mobbet og mishandlet i både skole og på trening... Så fant jeg Special olympics og gjennom programmet har jeg fått et liv. Special olympics har gitt meg og min familie håp, støtte, respekt og mening, forklarte Haack i en tale i juli på Lionskongressen i Hamburg. Tidligere internasjonal president Wing -Kun Tam kunngjorde i Hamburg om utvidelse av «opening eyes» som er Lions Clubs International sitt partnerskapsprogram med Special olympics. Haack har i flere år deltatt i Special olympics og er leder for Special olympics australia. - Lions Clubs har gjort så mye og fortsette å gjøre så mye for utøvere i Special olympics over hele verden ... takk! " sa Haack og fortsatte: - Jeg har sett Lions hjelpe idrettsutøvere, gitt dem briller og en sjanse til å utvikle seg både som idrettsutøver og person. Jeg har sett dem ha det gøy sammen. Det er det viktigste.

Leder for Lions Club International Foundation Wayne Madden deler en idrettsutøvers glede over nye briller på en «Opening-Eyes-screening».

Siden 2001 har mer enn 325.000 utøvere fått øyeundersøkelse og mer enn 100.000 utøvere har fått kvalitetsbriller ved hjelp av de globale leverandørene essilor International og Safilo Group. Partnerskapet skal nå omfatte også lederutvikling, økt helsearbeid og oppsøkende arbeid med familier. målet er full aksept og inkludering av mennesker med utviklingshemning.

www.asp w .aspelund.no .no

Lions J

Loddblok L oddblok ddblokk

Basar asarbøker asar bøker

Kakelo Kak elodd elo dd

21-lodd 21-lo dd

2013 dd

Skraper du fr trekning em et tall er du en av al le gevins med i ttene.

For å b li gevin med i tr t re k ni ste til lott ne må du ngen av bil sen e er in lo n og de 79 Lions’ iet innen 1 de in andre dd me 4. jan n lo loddse dt ua lgere. Adress r 2014 elle all i skrape Overs r en finn feltet ku er du p levere det i Distrik ddet går t ti å baks il iden a l en av arbeid t 104G og prosjekter v lo loddet t i il . . de 6 Lion

Lukelo Lukelo elodd dd

Skrap apelo elodd elo dd m/ eget design lever le ver eres es på bestilling bestilling

RBOK

104 G

T 104G - BUSK ERUD ASKER OG SØ , NORDRE VE R-AUR STFOLD DALL K DA , KO OM MM MU UN NEER R Krr 25

,- pr. lo

Trekkeapparater

Lo L oddringer oddringer

BA S A

Lynlodd Lynlo ynlodd

Tomb Tomb ombolalo olalodd olalo dd

Åre Å re rer

ulelott eri

DISTRIK

sklub

Kontr

ollnum

k benes risesenteren huma nit æ r e e

mer

Din kv itt Må ikk e skrap Innsen ering på in innse es delsesfri ffrrist er ndt lloodd i Li 14. jjaan ons JJu uaarr 20 ............ 2014. ulleeellloootttteer eriri 104 ........ G

Navn:. .... Noter tal

let du sk

............ 2013. ............ ............ rapte fr ............ em her: ............ ............ ............ ............ . ALL E VIN ............ NER E BLI ............ R KONT ........... AKT ET .

lo 0 Til utNr: 1 - 50

Vi ska Vi skap sk aper spennende spennende øy øyeblik ø yeblik eblikk! k! 9


LCIF

Øvelser i «Det er mitt valg» forvandler klasserommet en times tid.

Fotballproffer kickstarter «Det er mitt valg» Idrettslag samler folk på en helt egen måte, og Sandnes er ikke annerledes. Av Christopher Bunch, LCIF Foto: Trond Rekstad, stiftelsen «Det er mitt valg».

Sandnes Ulf er et fotballag i Tippeligaen som dominerer lokale nyheter, fryder lokalbefolkningen og inspirerer unge fans. Sandnes Lions har innsett at fotball kan være mer enn bare

10

et felles tidsfordriv – det kan være en måte å få et positivt ungdomsprogram inn i lokale skoler. Gjennom et innovativt partnerskap tar Lions og Sandnes Ulf programmet «Det er mitt valg» og trening i sosial og emosjonell kompetanse inn i klasserommene. Suksess på banen er ofte et resultat av å være på rett sted til rett tid og litt flaks – og det er nettopp det som skjedde i Sandnes. Sønnen til «Det er mitt valg»-instruktør Trond rekstad spilte for Sandnes Ulfs juniorlag. - Her er det en åpning, tenkte rek-

stad og kontaktet de lokale Lionsklubbene. Sandnes Lions og rekstad fikk et møte med markedssjef i Sandnes Ulf og spurte om laget ville være interessert i å bli «Det er mitt valg»-ambassadører i skolene. Det viste seg at fotballaget hadde vært på utkikk etter en måte å gi noe tilbake til samfunnet, spesielt til barn. Samarbeidet med Lions startet i januar 2012.

Spillere coacher barn

Da Lions ba Sandnes Ulf-spillerne å være am-


bassadører, ble de bedt om noe mer: de ville ha dem til å være forbilder, helter og – viktigst – lærere. Spillerne ble bedt om å undervise en 60-minutters økt for femteklassinger om mobbing, beslutningstaking, å si nei til narkotika og arbeide for å oppnå egne mål. -Sandnes nyter godt av oljen og er en av de rikeste kommunene i Norge, men barna har de samme problemene som overalt ", sier rekstad. Programmet er basert på Det er mitt valg, som er den offisielle norske versjonen av Lions Quest, et LCIF program som har hjulpet 12 millioner studenter i 82 land med å lære viktige sosiale ferdigheter og forebygging av rusmisbruk og vold. For å forberede spillerne til jobben i klasserommet, gjennomførte rekstad en workshop for å få spillerne komfortabel med programmet. Spillerne lærer en strukturert leksjon, men rekstad vil ha dem til å gjøre disse 60 minuttene til deres egne ved å dele sine erfaringer med elevene. - Dere har gjort en rekke valg for å bli elitefotballspillere, sa rekstad til spillerne. Dere er helter for de unge. De ser opp til

dere, så det vi ønsker er at dere formidler disse positive holdningene til femteklassingene. Spillernes historier er varierte, og de har hatt sine utfordringer. Noen droppet ut av skolen. Noen er fra andre land og har måttet tilpasse seg en ny kultur og få nye venner i Norge. alle har ofret noe og tatt tøffe beslutninger for å oppnå suksess på banen. Når elevene hører disse historiene og positive meldinger fra sine helter – de lytter.

om m l i f Se

gge y b n a hvord sial so anse t e p kom

Livslang effekt

- Det betyr så mye for elevene når vi besøker skolen deres, sier spiller Bjørnar Holmvik. Det er flott at vi har en så god læreplan for dem. mange av elevene kommer til klasserommet ikledd himmelblått som er fargen til Sandnes Ulf. I en minneverdig time får femteklassingene møte sine helter og snakke om saker som er viktige for deres liv. elevene

Sandnes Ulf-spiller Edier Frejd hjelper femteklasseelever å bygge sosiale ferdigheter gjennom «Det er mitt valg».

får også billetter til en kamp og på slutten av hver økt signeres autografer – et minne om en magisk time som vil vare livet ut. - Det er viktig at alle mennesker tør å ha meninger, at de tør å ta valg uten å bli flau over det. Hvis vi kan gjøre livet lettere for noen av dem, så blir jeg veldig glad, sier spiller Tommy Høiland. Når Sandnes Ulf-spillere snakker med elevene om å overvinne motgang og oppnå mål, det er mer enn en klisjé. I flere tiår har laget vært henvist til å spille i lavere divisjoner. men i 2012, 100 år etter at klubben ble dannet, fikk Sandnes Ulf opprykk til Tippeligaen. Sandnes Ulf har oppnådd suksess på banen og «Det er mitt valg» har vært med. Spillerne bruker Lions tulipanlogo bak på drakten. en plakat for «Det er mitt valg» står på banen og en kort «Det er mitt valg»-video spilles på storskjerm i pausen. Det sendes også en radiospot for de som ikke kan komme til stadion. Sandnes Ulf -spillerne har i år besøkt 10 skoler, og de har planer om å besøke ytterligere 10 innen utgangen av 2013. Fire av de besøkte skolene har hatt «Det er mitt valg»kurs for lærerne, og to skoler har planlagt kurs i høst. Hvis Lions i Norge får det som vi vil, ville hver skole hatt «Det er mitt valg» på lærerplanen.

Modell for andre

«Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne» er et slagord for Lions Norge. I tillegg til å "bygge" friske unge mennesker, har Lions bygget en modellprogram i Norge . Lions har en årlig tulipanaksjon som i 2012 ga mer enn 10 millioner kroner. 3 millioner kroner går til å finansiere kurs i «Det er mitt valg». Lions har også etablert en flåte på mer enn 50 Lions "piloter" for å introdusere programmet til lokale skoler og Lions rundt om i landet. og det fungerer. I fjor arrangerte Lions nesten 200 kurs i «Det er mitt valg» , og nesten 400 av Norges 447 Lionsklubber har arrangert et kurs siden 2008 . - Programmet forenkler samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Den eneste frivillige organisasjonen i Norge som kan tilby dette er Lions, sier Ivar Tollefsrud, daglig leder for «Det er mitt valg». - Gjennom programmet kan Lions oppnå synlighet, respekt og vekst, og vise at vi ønsker å ta ansvar for neste generasjon Gjennom innsatsen til Lions i Norge og med hjelp av lokale partnere som Sandnes Ulf er neste generasjon bedre rustet for å ta kontroll på sin egen fremtid. Det er mitt valg: www.determittvalg.no

11


DISTRIKTSPROSJEKT 104F

Solfylt sommerdrøm for Årets sommerleir for gatebarn fra Tallinn ble en solfylt opplevelse – i dobbelt forstand. Tekst og bilder: Jens P. Christensen, Leder for PR og informasjon i distrikt 104F

For de tolv jentene fra Peeteli barnehjem ble det sorgløse dager på Østre Bolærne, ytterst i havgapet i Vestfold. ekte sommerglede preget leiren som ga barna trygghet, ro, kjærlighet og ikke minst mestringsfølelse. – Det har vært helt suverent. alle er veldig fornøyde, konstaterer mariann Valla, prosjektleder for den krevende oppgaven i driftige LC Tønsberg Slottsfjellet. Dette var tredje – og siste sommerleir. I alle fall med Slottsfjellet-damene som vertskap. Det store distriktsprosjektet i 104F med renoveringen av Peeteli barnehjemmet

er fullført meget godt resultat. alle som har opplevd på nært hold hva denne Lions-aktiviteten betyr håper at linken til Tallinn og gatebarna ikke må brytes. Det er nærmest utenkelig at de blide, aktive jentene vi møter ute i havgapet kommer fra umenneskelige forhold hjemme i estland. De 12 er plukket ut av ledelsen ved barnehjemmet i samarbeid med Norsk forening for Gatebarn i estland. I skjærgårdsparadiset utenfor Tønsberg har de fått nye klær og gaver som norske barn tar som en selvfølge. og enda viktigere – de opplever trygghet og kjærlighet fra alle voksne rundt seg.

Lek og mestring

mariann Valla og de andre medlemmene i LC Tønsberg Slottsfjellet har sørget for mange spennende aktiviteter og det er fantastisk å se hvordan jentene sprudler av livslyst når de leker, fisker krabber, spiller eller padler.

Stemningen var på topp blant både leirdeltagere, arrangører og Lions-gjester i skjærgårdsidyllen i havgapet.

12

– mestringsfølelse er et viktig stikkord. De skal trives og ha det gøy, men det er også viktig at vi bidrar til å styrke deres mestringsfølelse og gir dem trygghet og masse kjærlighet, sier mariann, som får mange gode, spontane klemmer fra smilende jenter som løper forbi oss. – Disse jentene har opplevd mye vondt som barn ikke burde oppleve. Derfor gjør vi alt vi kan for at de skal få en god opplevelse når de er på denne leiren. men det er ikke bare lek og moro. De går også på skole en time hver dag for å lære seg estisk. – De fleste av barna på barnehjemmet i Peeteli har russisk opphav og de får lite hjelp med lekser. Derfor fungerer også sommerleiren som et viktig moment i integreringsprosessen i hjemlandet, sier hun.

Snille menn

mariann forteller at det er viktig at jentene


gatebarna møter snille menn på leiren. – Vi tenker kanskje ikke over det, men mange av disse barna har et traumatisk forhold til menn. De har kanskje opplevd vold og overgrep. Derfor er det spesielt viktig at de opplever snille menn som vil leke med dem og som gir dem trygghet, sier hun. Da vi var innom var to flotte representanter fra oslofjorden Friluftsråd på

Primus motor for sommerleiren, Mariann Valla, fryder seg over lykke n hun ser i ansiktene på jentene, her på brygga sammen med en som av leirdeltagerne som har fått låne vannkikkert.

besøk i leiren. De fant umiddelbart tonen med jentene, trosset elegant alle språkbarrierer, lærte dem å fiske krabber, tøyset og lekte med dem. og vi er sannelig ikke helt sikre på hvem som hadde det gøyest – jentene eller de to skjærgårdsbarskingene…

Orker ikke mer

Jentene fikk førsteklasses informasjon og opplæring om livet i skjærgården. Jentene fulgte interessert med da de trivelige representanter fra Oslofjordens Friluftsråd fortalte om krabber, fiskehover, redningsvester og annet nytt og spennende.

Go-jenter: Peeteli-jentene knuste mange hjerter. Som da Heidi Lill M. Oppegaard ble stoppet av Marianna som ville vise henne noe hun hadde fått.

Damene i LC Tønsberg Slottsfjellet gjør en strålende jobb med sommerleiren. Det er en stor oppgave og et stort ansvar å sørge for at 12 jenter i alderen 7 til 11 år fra slummen i estland får en positiv opplevelse. Årets sommerleir var den tredje på rad i klubbens hovedregi. Nok en gang ble det en fantastisk opplevelse for både deltagere, vertskap og gjester. men nå orker ikke klubben mer. Det store Peeteli-prosjektet er fullført med bravur og tre sommerdrømmer er blitt virkelighet.

Fisketanken bød på interessante dyr og planter.

13


Font Bernard Condensed - Regular

Youth Camps & Exchange

UNGDOMSUTVEKSLING

Oppdaget verden gjennom Lions i Tyrkia Mitt navn er Carina Marlen Granli og jeg kommer fra Opaker i Akershus. Jeg er 19 år og har denne sommeren vært på Lions ungdomsutveksling i Tyrkia, nærmere bestemt Cecme og Izmir. Jeg husker godt den dagen jeg ble ringt opp av en hyggelig mann fra Lions Club Årnes og ble spurt om jeg ville være med på ungdomsutveksling. Jeg hadde aldri hørt om dette før, og dro sammen med mine foreldre på et informasjonsmøte. Jeg angrer ikke et sekund – denne turen har lært meg så utrolig mye!

engelsk, men sønnen på 13 og dattera på 16 kunne en del, noe som hjalp mye. Dessuten ble vi flinke til å kommunisere rundt engelsken! Det tok rundt tre dager før jeg følte meg ordentlig hjemme hos familien. Jeg lurte på hvordan jeg skulle oppføre meg, hva jeg skulle si – og ikke skulle si. Ironisk nok følte vertsfamilien min det samme, og de behandlet meg altfor godt. Skjemte meg bort gjorde de. et stort pluss var at de var utrolig vestlige av seg. Det gjorde det lettere å være meg selv. Jeg bodde på rom med vertssøsteren min og vi satt oppe nesten hver eneste kveld og snakket masse jentesnakk, vi ble utrolig gode venner.

Tyrkisk hverdag

Spent og nervøs

Jeg reiste heldigvis med ei annen jente på min alder fra Norge, men nervøs – det var jeg virkelig. Det å skulle bo 12 dager hos en helt fremmed familie med annen kultur, andre leveregler, normer og verdier gjorde meg skeptisk. Det var ganske surrealistisk å sette seg i bilen til helt fremmede folk, men vi pratet med en gang vi satte oss. Familien hadde et nydelig sommerhus i ferieparadiset Cesme, men bodde og jobbet 9 måneder av året i Izmir. moren og faren var ikke spesielt gode i

Vi spiste nesten alle måltider hjemme hos familien min, og jeg bare elsker den tyrkiske maten. Det ble mange gå- og sykkelturer rundt i vakre Cesme. Shopping, strender, basarer, svømming, god mat, soving og bøker rapporten til Carina er forkortet. For å lese hele rapporten, se flere bilder fra reisen og lese rapporter fra andre land, gå til våre hjemmesider www.lions.no. Klikk fanen Vårt arbeid/ Ungdomsutveksling. Program for sommeren 2014 blir klart i november etter europaforum.

Ungdommene fra 11 land gikk parade med flagg og orkester i byen Kusadasi. I gatene tok folk bilder og filmet, klappet og vinket. Berntsen på Askøy utenfor Bergen.

14

er stikkord for disse 12 dagene. Jeg fikk også et godt bånd med resten av familien, da vi fikk besøk hver kveld av slektninger. Jeg ble introdusert for venninner av moren, og jeg fikk til og med noen øredobber fra ei som sa hun likte meg så godt. Familien er utrolig viktig for tyrkere. Det var så vakkert å se hvor glade de var i hverandre, og hvor ofte de møttes og pratet. Da jeg skulle si farvel til vertsfamilien min ble det tårer hos begge parter. Jeg hadde blitt så glad i dem, og det føltes rart å dra. Samtidig gledet jeg meg til å møte de andre ungdommene på campen.

11 nasjoner sammen

Vertsfamilien min kjørte meg til et hotell i Izmir hvor jeg traff alle deltagerne på leiren. Vi var 23 ungdommer i alderen 16-23 fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, estland, Tsjekkia, Italia, Tyrkia, Nederland, India, mexico og Kina. Temmelig internasjonal gruppe, men vi alle fant tonen allerede første dag! Vi følte oss ganske frie og reglene var gode og enkle nok til å holde. Det viktigste var at vi var punktlige slik at vi fikk med oss programmet som var lagt opp.Vi bodde på tre forskjellige steder disse 10 dagene.Vi dro til en gresk oldtidsby og var på grillparty hvor vi danset mange tyrkiske danser. en dag tok alle camperne hvert sitt flagg og så gikk vi i et langt tog rundt i byen! Vi hadde til og med orkester så det var ordentlig 17.mai-følelse. I gatene tok folk bilder og filmet, klappet og vinket. Fantastisk følelse. Det var også tid til bading og soling. Siste dagen før vi skulle dra var vi på en båttur i Cesme, og der møtte jeg vertsfamilien min igjen. en perfekt avslutning på turen. Det verste var å dra hjem. Når man sover sammen, spiser, utforsker, ler, gråter og bare er sammen dag og natt blir man fort kjent. Jeg har fått gode venner, lærerike utflukter og et godt innblikk i Tyrkia. Vi lærte hverandres kulturer og fikk en erfaring som absolutt er verdt å ta med videre i livet. Jeg har fortsatt kontakt med vertsfamilien min, og alle vi 23 camperne har laget en egen gruppe på mobilen hvor vi prater med hverandre hver dag. Jeg anbefaler alle å dra på en slik tur. Uansett om det høres skummelt ut, om man ikke er så god i engelsk eller hva enn det måtte være, så er det verdt det. Tusen hjertelig takk til Lions som ga meg denne muligheten!


Han reddet livet mitt Et møte for tretten år siden forandret livet til Asiat Nakimbugwe (22) fra Uganda. Av Christina Hauge, Askøyværingen

asiat Nakimbugwe var ni år gammel da hun møtte askøyværingen Svein Berntsen for første gang. Hun var foreldreløs, og bodde hos tanten sin i slumbyen Kamwookya i hovedstaden Kampala. Han var aktiv i organisasjonen Lions, og var i Uganda på befaring for å se på det veldedige arbeidet som ble gjort der. I Kamwookya bor det 40.000 mennesker på en kvadratkilometer. – Hadde jeg ikke møtt Svein hadde jeg ikke vært der jeg er i dag, han reddet livet mitt, forteller asiat.

Sang i forsamlingshuset

I dag har asiat ett år igjen på journaliststudiet og skal snart gå videre på økonomistudier. målet er å starte for seg selv. Uganda har over 50 prosent arbeidsledighet, og det var ikke stor sannsynlighet for at asiat skulle få gå på universitet. I snart femten år har hun og Svein sendt brev til hverandre. Han har i ettertid vært på besøk hos henne i Kampala, og nå er turen hennes kommet. I sommer bodde hun hos Svein og Hanne Berntsen på Hetlevik. Historien om det spesielle forholdet startet i et forsamlingshus i Kamwookya i 2001. Svein og Lions-delegasjonen ankom slumbyen, og i forsamlingshuset stod en gruppe barn og sang for de fremmøtte Lionsmedlemmene. – Hun var ett hode høyere enn de andre, og egentlig for gammel til å være med på programmet, og skulle ut av skolen. Jeg forelsket

Lions Norges fadderbarn

• Gir skolegang til vanskeligstilte barn i • •

Uganda Fadderskap for et barn koster 3000 kr i året. Konto for Lions fadderbarnordning: 6060.09.54361.

Kontaktperson: Perry Ulla: ulla@online.no

I snart femten år har Asiat og Svein sendt brev til hverandre. Her sitter hun på kjøkkenet hos Svein og Hilde

meg helt i denne lille jenten, forteller Svein. Han dro videre, men da delegasjonen landet i London, spurte han en av de andre hva denne jenten het, og Svein fikk vite at lille asiat var foreldreløs. Innad i Lions-organisasjonen har de et eget fadderprogram. I dag støtter de 300 barn i Uganda. – Jeg tar henne, ropte jeg, forteller Svein. Slikt startet det snart femten år gamle fardatter-forholdet mellom Svein og asiat.

– Dette er datteren min

Siden den gang har Svein hatt nesten 30 fadderbarn, og flere av dem er nå begynt på universitetet. Siden den gang har Svein giftet seg, og for to år siden fikk Hanne Berntsen være med og besøke asiat som hun hadde hørt så mye om. Da hun møtte Svein og hørte om alle fadderbarna hans, fikk hun høre at han hadde et helt spesielt forhold til asiat. – Da vi giftet oss for tre år siden, kalte hun automatisk meg for mamma. Hun kom imot oss og gav oss en stor klem, og da kjente jeg at dette er datteren min, forteller Hanne. For asiat har møtet med Svein forandret livet hennes. – Jeg husker at etter jeg møtte Svein første gang, så tok de meg til et rom der de sa at jeg nå har fått en far. Jeg har alltid drømt

om å ha noen foreldre som elsker meg, og jeg ble så glad. Jeg følte virkelig at jeg hadde fått en far, forteller asiat. Fra tiden hun bodde i slummen har hun dårlige minner. – Vi måtte stå opp veldig tidlig og lete etter mat. Det finnes heller ikke rent vann i Kamwookya. Når det regner blir alt vått inne i huset. etter skolen måtte jeg jobbe, forteller asiat. etter at Svein ble fadderen hennes, eller godfather som det også heter, ble asiat flyttet til en internatskole. Han har også vært med på å finansiere skolegangen hennes.

Blir Lions-sjef

Det var ikke lett å få asiat til askøy, forteller Svein. I fjor ble søknaden avslått, fordi norske myndigheter fryktet at asiat ville stikke av og ikke returnere til Uganda. I år sendte de søknader gjennom Lions utvekslingsprogram, og asiat fikk endelig besøke fadderforeldrene i Norge. Sveins engasjement for arbeidet i afrika er sterkt, men den verdensomspennende organisasjonen gjør veldedig arbeid i alle verdensdeler. Neste høst tiltrer han som internasjonal direktør og dermed medlem i organisasjonens sentralstyre – Det blir gøy. Det skjer så ikke ofte at en nordmann er representert i styret, sier Svein.

15


SKOLER I AFRIKA

Sosiale medier forenkler vårt u-landsarbeid Ny teknologi og sosiale medier gir hjelpearbeid i utviklingsland helt nye dimensjoner. Stadig enklere kommunikasjonsformer kan gi større effektivitet og raskere handling. Det har ikke minst Lionsklubbene i Ringsaker og Hamar erfart med sitt prosjekt for å bygge opp en falleferdig skole nord i Zimbabwe. Av Einar Lyngar, Lions Club Ringsaker

Foreldre på dugnad

Den gang var man avhengig av fast personell som bodde i hovedstaden Harare og fulgte opp prosjektene. Nå har tidene endret seg. Lionsklubben i ringsaker har direkte kontakt med foreldrene via utstyr de har lært opp foreldrene til å bruke. Nå følger man med i dugnadsarbeidet som foreldrene utfører nesten daglig. På den måten får pengene som bevilges fra Norge større verdi, og mottaker utfordres til aktiv innsats, i stedet for å bli en passiv mottaker. Det er også med på å ta vare på skolens nyrestaurerte klasserom i en helt annen grad, og både barn og foreldre får et slags eierforhold til skolen som gjør at de vil ta bedre vare på den. Da skolen i sommer fikk

Det nye klasserommet som Lions satt i stand, ble brukt som valglokale under valget for en måned siden. (Foto: Silas Kabvura)

skiftet 564 knuste ruter, var elevene enige om at knuste ruter skulle være en saga blott. De siste tre månedene er ikke en eneste rute knust. Fembarnsfaren Silas Kabvura er mellomleddet mellom foreldrene i Gwangwava og Lions klubben ringsaker nord, som administrerer prosjektet for de åtte klubbene på Hedmarken.

Foreldrene deltar med liv og lyst i dugnaden. Her koker kvinnene mat til arbeiderne. En nyrestaurert pre school (barnehage) i bakgrunnen.

16

Laptop med solcelle

etter at det ble mulig å få god nok mobildekning i dalen i fjor, har ting forandret seg vesentlig. Silas bor i en jordhytte uten strøm og innlagt vann i en dal uten bilveier, men der folk går på stier mellom små åkerlapper. I april fikk Silas en ny mobiltelefon med kamera og en laptop fra Lionsvennene i ringsaker. Dette

Mødre er i gang med en dugnadsøkt inne på skolen.


utstyret har gjort vei i vellinga, bokstavelig talt. For Silas vet å kunne finne løsninger. Han har anskaffet seg solcellepanel og kan lade både telefoner og laptop med enkle midler. For sammen med lap-topen fikk han et ladesett for solcelle med seg fra Norge. riktignok tar det nesten to døgn å fullade laptopen, men tid har de nok av i Zimbabwe. med hjelp av Lions har Silas også kommet på Facebook, og det har også skoleprosjektet #Gwangwava primary som har fått sin egen side, der Lionsvenner og andre interesserte nå kan følge med i hva som skjer på skolen. med sin telefon kan Silas legge ut bilder og fortelle jevnlig om hva som er blitt gjort. også på Instagram med hashtag #Gwangwava.

Chatter med lionsvenner

I forrige uke fikk klubben beskjed fra Silas at skolen manglet 20 takplater for å få tak over det siste av tre klasserom som er helrestaurert i sommer. Dessuten manglet han maling og endel annet småtteri, slik at foreldrene kunne bli ferdige med fløyen med tre klasserom som har fått nye gulv, vegger og tak. Grunnen til dette skyldtes at da Lions oppdaget at de tre klasserommene til første klasse hadde gulv som fullstendig hadde gått i oppløsning, måtte de ta disse i tillegg. Det gjorde inntrykk da lille Tadiwa (6) gråtende viste et klasserom der pultene ikke kunne brukes fordi det var så mange dype hull. Dermed ble det bestemt at det måtte kjøpes inn noen ekstra cementsekker, så klasserommene kunne fungere. Siden det ble kjøpt mer cement, gikk det på bekostning av takplater. effekten av god og hyppig kommunikasjon på chat med Lionsvenner i ringsaker, gjorde at Silas nå nøyaktig kunne beregne hvor mange takplater som manglet, og hvor mye maling som var nødvendig for å sette i stand de tre rommene som sto igjen. Det var denne beskjeden Silas overbrakte klubben i forrige uke,

og som førte til at foreldrene allerede noen dager senere hadde ferdig takene over klasserommene.

Sparer penger

Sammen med klubben i ringsaker kunne han på Facebook chat diskutere detaljer om hvordan han skulle disponere pengene. regninger fra innkjøpene kan han ta bilde av om det er nødvendig, men han tar også vare på dem i en regnskapsperm han har fått fra Lions. Dermed har Lionsvennene i ringsaker og Hamar garanti for at pengene ikke bare kommer frem, men blir brukt til det de skal. Ikke en eneste krone forsvinner i administrative utgifter. Silas får riktignok dekket sine utgifter, men han er jo endel av prosjektet i den fattige dalen, og slipper dermed å reise til Sør-afrika for å tjene noen ekstra dollar så familier skal kunne

klare seg. Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Dessuten har Silas forhandlet seg frem til gode rabatter på det store byggvaremarkedet, rabatter en hvit i Zimbabwe bare kunne drømme om.

Rask handling

Silas

Den siste finishen hadde vært veldig fint å få ordnet før skolestart i begynnelsen av september, sendte Silas beskjed om. Da prosjektleder asbjørn Sletvold i Lions Club ringsaker Nord fikk denne beskjeden en tirsdag morgen tok han straks kontakt med styret som alt onsdag morgen ga tilsagn om at de kunne sende nedover penger slik at arbeidet kunne fullføres. onsdag ettermiddag drar kasserer Terje Halla til moelv og Western Unionkommisjonæren på Sentralen i moelv og sender pengene til kontaktmann Silas. Samtidig har Silas fått beskjed om at en overføring er klarert med klubben og han pakket sekken. I grålysningen klokka fem om morgenen går han på steinete og ruglete steinstier de sju kilometrene til rushinga, der han tar bussen til hovedstaden Harare. en bussreise på sju timer som han har gjort mange ganger tidligere. med seg har han telefonen der han har fått to passord og en kode som han skal vise når han kommer frem til en kommisjonær som kan utbetale pengene som ble overført fra Norge.

Vi blir mer effektive

Silas studerer utstyr han har fått fra Norge.

Det tok altså ikke mer enn et par dager etter at Silas ga beskjed om at de trengte mer takplater før han kunne ta fatt på den lange reisen til Harare og handle inn det som var nødvendig for å sette i gang skolen. Noen dager senere var taket på plass, og barna kunne ta i bruk de tre nye klasserommene etter vinterferien sin i august. Har man solide kontakter man kan stole på, eller ansetter folk med lokalkunnskap, gir dette oss muligheter til å drive prosjekter til svært lave kostnader. I forhold til en fast stedlig representant som skal ha lønn, kontor og andre utgifter dekket som lett kommer opp i millionklassen, vil et par effektive årlige oppfølgingsbesøk fra Norge koste en brøkdel.

17


SKOLER I AFRIKA

Fortvilet rektor ber om hjelp På barneskolen «Kingenyo Primary» undervises barna ute under trærne, og en fjerdedel av barna er foreldreløse og må bo under svært enkle forhold på skolen. Mange er preget av underernæring, og nå drømmer rektor Joseph Omuga om å bygge en skolehage så barna får mat. Av Einar Lyngar, Lions Club Ringsaker

Situasjonen er høyst dramatisk for mange av de 400 barna på Kingenyo Primary som ligger i ruma nasjonalpark ved Victoriasjøen i Kenya. Dramatisk fordi situasjonen forverrer seg for hvert år, sier en fortvilet rektor.

Engasjert rektor

Det var for to år siden jeg første gang møtte skolestyreren Joseph omuga i den lille fiskerlandsbyen mbita ved Victoriasjøen. Da fant han meg etter en flere timer lang tur på sin motorsykkel. Villig til å ofre sin motorsykkel på elendige stier og veier, fordi han hadde hørt om en hvit mann som hjalp barna på mbita primary. Den hvite mannen var meg, og vel vitende om at de fleste skoler sliter med problemer, hadde jeg ikke lykkes i å finne noen som kunne hjelpe på de to årene som hadde gått.

Mange av klassene har undervising ute under et tre.

18

Skole i fjellsiden

Da Joseph fikk vite at jeg igjen skulle komme til mbita i vår, ville han vise meg skolen. og det forandret mitt syn. For det første ligger skolen utilgjengelig til i utkanten av nasjonalparken ruma. Steinete stier som er utilgjengelig selv for en traktor fører opp til skolen i fjellsiden. Flere av klasserommene var utendørs, og ett klasserom hadde steiner med planker som barna satt på, over et jordgulv. Noen klasserom var sterkt preget av forfall, og i disse bodde 41 foreldreløse barn hele uka. Bak skolen var det laget et ”kjøkken” og her ble det kokt maisgrøt og en gang i blant hakket sukumavika – en slags spinat. rasjonene var små, noe barna var preget av. Foreldre i området gjør så godt de kan for å ta seg av resten av de foreldreløse barna. De fire representantene i FaU hadde til sammen 59 barn med egne og fosterbarn.

Trenger skolehage

- Behovene er mange, men klarer vi å få litt hjelp til å kjøpe inn frø og anlegge en skolehage med gjerde er mye gjort, tror Joseph. en skolehage vi gi mulighet til å selge noe og dekke inn noe av skolepengene, sier den standhaftige skolestyreren. Takket være motorsykkelen er han av og til i landsbyen Sindo der han har tilgang til en datamaskin. - Det er derfor

lett å holde kontakten med meg, sier Joseph som er svært bekymret for barna han har ansvar for. Se Facebooksiden #Kingenyo skole

Bli med på prosjektreise til Victoriasjøen I fiskerlandsbyen Mbita ved Victoriasjøen i Kenya har Lions engasjert seg i et prosjekt der skolebarn sikres skolegang og lærer å holde sult og sykdom på avstand. Nå kan du få bli med til Mbita og møte de glade barna som får hjelp, og ser hva som kan oppnås for relativt beskjedne summer. Prosjektet sto omtalt i forrige nummer av Lions, og det er klubbene i sonen på Toten/Hadeland som i to år har utviklet prosjektet. Turen til mbita er åpen for alle, og planlagt til slutten av januar 2014. Det er begrenset til 14 plasser pga overnattingskapasiteten på den lille safarilodgen til nordmannen odd Bredo Thorkildsen. Foruten å bli kjent med prosjektet i mbita inviteres deltakerne til ruma nasjonalpark der vi besøker en skole der halvparten av elevene er foreldreløse, og mange bor på skolen under kummerlige forhold. Siden turen går gjennom masai mara blir det også muligheter for en safaritur. I Nairobi venter fotballgutten adams og hans venner i mathare, som vil vise hvordan det er å bo i en av verdens største slumområder.Vil du bli med, ta kontakt med einar Lyngar i Lions Club ringsaker Nord: einar@lyngar.no


Mange av klassene har undervising ute under et tre.

Lions gir 150.000 kroner til sultne skolebarn på Haiti - Storsamfunnet glemmer Haiti, sier generalsekretær i Lions Norge, Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Gjenoppbyggingen etter jordskjelvet i 2010 går med museskritt. Fortsatt bor over 350.000 mennesker i leire og nå står befolkningen ovenfor en ny prøvelse – hungersnød. Av Vibeke Aasland, redaktør

Norsk-haitisk

Lions Norge har de siste tre årene bygget 60 solide og jordskjelvsikre boliger for husløse familier, i samarbeid med Lions Haiti. I løpet av prosjektperioden ble Lions godt kjent med hjelpeorganisasjonen «Prosjekt Haiti» som er en norsk-haitisk stiftelse som

arbeider for barn, kvinner og ungdom. organisasjonen driver blant annet barneskolen "Petit Troll" med 120 elever i bydelen Delmas 33 i hovedstaden Port-auPrince. De har også startet en barneskole med 200 elever sør i landet, i landsbyen St. Louis du Sud.

Ett måltid

elvene ved barneskolene kommer fra svært fattige kår. De fleste bor sammen med enslige mødre og flere søsken. For elevene ved skolene er det av uvurderlig verdi å få spise et varmt og næringsrikt måltid hver dag. For foreldrene er det en stor glede og trygghet at de vet at barna i hvert fall er sikret dette ene måltidet fra mandag til og med fredag. De siste årene har skolene hatt svært gode resultater på de nasjonale eksamener for 6. klasse. 100 prosent består eksamen og 80 prosent ligger i toppsjiktet på landsbasis.

Dyrere mat

- etter fjorårets orkaner som ødela avlinger i store deler av landet, med en etterfølgende tørkeperiode i vår, ser man nå tydelige tegn på at flere og flere ikke har tilgang på mat og kan gå flere dager uten nødvendig næring, skriver daglig leder Ingvill Konradsen Ceïde i en søknad til Lions om økonomisk støtte til mat. Pris på mat har i tillegg økt kraftig, noe som gjør situasjonen prekær for majoriteten av befolkningen. For mange av de 120 elevene ved baneskolen "Petit Troll" er maten de spiser på skolen det eneste måltidet de er sikre på å få. Bevilgningen fra Lions Norges katastrofefond er på 150.000 kroner, og skal brukes til å kjøpe inn mat til barna ved de to skolene. • Les mer på hjemmesiden til Prosjekt Haiti: www.prosjekthaiti.org • Les mer om Lionshus på Haiti: http://www.lions.no/Vaart-arbeid/Hus-paaHaiti

19


Guvernørrådslederens

Spalte

Bjørn Skovly, Guvernørrådsleder Lions Norge

Vi er i gang Det blir ofte en lang sommerpause i våre Lions-treff, i alle fall i organiserte former. Det er likevel mange medlemmer og klubber som er sterkt engasjert i aktiviteter gjennom denne perioden. De gangene vi får anledning til å oppleve det sammen med ivrige medlemmer er det alltid en opplevelse. Sammen med Berit fikk jeg noen dager på helsesportuka i Tana. For en opplevelse, og for en fin måte å få nye venner på. Dette var bare fantastisk! Så vet vi altså at det fra nord til sør er mange, mange andre aktiviteter med samme innsats, samme engasjement og samme fornøyde bidragsytere og deltagere. en av våre største utfordringer er å få fortalt det til verden rundt oss.Vi i Lions vet at vi kan se på lions.no og knappen Lions i nyhetene. Jeg skulle bare så gjerne ha fått hele Norge til å lære å kjenne alle de små og store aktivitetene som skjer i Lionsmedlemmenes regi. Vi har fortsatt ikke noe godt system til å samle oversikten over all vår innsats lokalt, na-

sjonalt og internasjonalt. men ut fra de eksakte tallene fra ett distrikt i fjor er det kanskje snakk om 50-talls millioner kroner i pengebidrag, og sikkert like mye i arbeidsinnsats. Det gjør oss til en betydelig aktør innenfor humanitære arbeid som vi kan være veldig stolte av. Guvernørrådet har også vært samlet til sitt første møte, i Bodø.Vi vil vise at Lions er i og for hele Norge. Utenlandsarbeidet vårt ble endelig lagt inn som en del av Lions Norge og blir mer synliggjort. en enstemmig råd ga to personer ansvaret for å legge fram forslaget om norske titler i Lions i Norge. Det var likevel aller mest viktig at et samlet råd ga tydelige signaler om at de vil arbeide sammen til Lions beste på alle måter.Vår jobb er å gjøre vårt beste ut fra ressursene våre til klubbenes og medlemmenes beste. Det betyr å bruke der vi har god avkastning på investerte kroner, og spare der nytteeffekten er mer tvilsom. Slik skal vi stadig bli bedre.

Dessuten er det spennende at jeg nå sitter i Kina og er litt etterskuddsstudent med Lionsansatte og venner på skype daglig. Langt unna, men kanskje mer tilgjengelig enn noen gang. Fantastisk, og viser at det er mulig å være tillitsvalgt i Lions og ha et yrkesliv ved siden av. Det er viktig for at alle skal kunne være med. Takk for all innsats, lykke til med Lionsåret vi nå er i godt i gang med.

Bjørn Skovly Guvernørrådsleder Lions Norge Nå også:

熊猫

Velkommen til Lions kvinnekonferanse 2014 5. og 6. april 2014 braker det løs på Bø Hotell i Telemark. Vi trenger flere kvinner i Lions-arbeidet! Av Solbjørg Kolsrud, leder for «Kvinner i Lions»

«Den mest fremtidsrettede beslutning fattet av Lions International noensinne var å åpne for kvinner.Vi trenger KomPeTaNSe og TaLeNT, et annet perspektiv og annerledes vinklet entusiasme. Kvinner setter seg mål på en måte som menn ikke kan, ikke gjør eller ikke vil», sier internasjonal president Barry J. Palmer i sitt program for 2013-2014. Lions Norges prosjekt «Kvinner i Lions» følger opp dette ved å arrangere Lions kvinnekonferanse 2014. Distrikt 104 F vil stå som arrangør av konferansen som blir den femte i rekken. Hold av helgen, mer informasjon og påmelding kommer senere. Sørg for at din klubb er fremtidsrettet og innbyr til konferansen!

20

Her er noen av jentene i organisasjonskomiteen, fra venstre: Solbjørg Kolsrud fra LC Notodden/Telerosa, May Wenche Hegland fra LC Arendal/Tyholmen, Ina S.Voreland fra LC Grimstad/Perlene, Ågot Ribe fra LC Fevik, Eugenie Horn Enge fra LC Sandefjord/Hjertnes og Mariann Valla fra LC Tønsberg/Slottsfjellet.


Generalsekretærens

Spalte

Av Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Generalsekretær Lions Norge

Til de som trenger det mest Under Lions Clubs Internationals 96-årlige verdenskongress i Hamburg, kunngjorde LCI og The GaVI alliance et unikt partnerskap med mål om å beskytte millioner av barn mot meslinger, en svært smittsom sykdom som dreper anslagsvis 430 mennesker hver dag. Vi kjenner til at meslinger kan forhindres med en sikker og billig vaksine og jeg håper dere alle leser artikkelen på side 8 i dette nummeret av LIoN. Frem til Lions sitt 100 års jubileum i 2017 skal Lionsmedlemmer over hele verden samle inn 183 millioner kroner. Det innsamlede beløpet vil så bli matchet av Bill og melinda Gates Foundation og den britiske regjeringen. Lions Norge har pr 30. august 2013 bidratt med US dollar 32,314.59 til meslingkampanjen. Det var ikke mange tørre øyne å se på den «norske» benken under Verdenskongressen i Hamburg, og undertegnede kunne kjenne på at Lionsmedlemmene var glade og stolte for å kunne fortsette vårt engasjement i kampen mot meslinger som et resultat at nye millioner ble

satt inn i kampen mot meslinger. Når jeg er ute og besøker Lionsklubber får jeg noen ganger spørsmål om forslag til nye klubbaktiviteter. Klubbene ønsker en «ny giv» når det gjelder aktiviteter. Jeg opplever at det kan være (nye) klubbmedlemmer som ønsker å jobbe med andre aktiviteter enn det klubben tradisjonelt har drevet med. med dette innlegget håper jeg at en ide en sådd – hva med et engasjement i klubben mot meslinger? Takk til Lions Club Ås/eika som på høstens første klubbmøte bevilget 10. 000 kroner til bekjempelse av meslinger! Det finnes utallige måter å samle inn penger på og ifølge mitt hode er det ikke så mange som er flinkere til det enn Lionsmedlemmene! Lionskontoret har i den siste tiden samlet inn forslag til klubbaktiviteter og lagt det ut på våre hjemmesider under medlemssider og Idetorget.Ved å gå inn her finner du forslag til utallige klubbaktiviteter og kontaktpunkter i de respektive klubbene som kan fortelle mer om

aktiviteten og de konkrete resultatene. Forslag til Idetorget fikk vi på et klubbesøk hos Lions Club Horten/misteltein og vi håper at dere som ønsker det finner gode forslag til aktiviteter som er bra for deres klubb og som gir gode resultater. Husk å informere pressen om klubbens aktiviteter og resultater – det vil gi oss flere Lionsmedlemmer.

Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Lions Norge

Status for ny fordeling av tippemidler over 600 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Disse midlene har blitt fordelt på grunnlag av hvor store inntekter organisasjonene hadde fra spilleautomater i 2001 − før disse ble forbudt. Første fase i ny fordeling av disse øremerkede midlene ble gjennomført våren 2013. Det ble besluttet vilkår for hvilke organisasjoner som i framtiden skal falle innenfor denne ordningen, samt en overgangsordning. I andre fase vurderes fordelingen mellom organisasjonene som møter de nye vilkårene. regjeringen besluttet i juni 2013 at tre beredskapsorganisasjoner skal sikres en fast andel av de tilgjengelige midlene for å sikre viktige samfunnsoppgaver. Fordeling av resten av midlene er ikke besluttet. Kulturdepartementet vil komme tilbake

til dette i en høring i løpet av høsten. Høringen vil ta utgangspunkt i fordelingsmodellene som

er foreslått i oxford researchs rapport av 15. juni 2013. I overgangsperioden, som vil gjelde i perioden 2014 – 2017, vil organisasjoner som ikke har vært del av ordningen tidligere og som

møter de nye kriteriene fases inn i ordningen. Denne gruppen organisasjoner vil kunne motta udisponerte midler fra potten tiltenkt søknadsberettigede organisasjoner under den gamle ordningen, samt halvparten av overskuddet fra spillet «Nabolaget» som Norsk Tipping vil starte opp i nær framtid.Tilgjengelige midler til denne gruppen organisasjoner vil trolig øke gjennom overgangsperioden etter hvert som spillet Nabolaget genererer mer overskudd. Det kan ikke forventes at det vil være særlig mye midler tilgjengelig ved fordelingen våren 2014. Informasjon om praktiske forhold knyttet til hvordan ”nye” organisasjoner kan bli med i ordningen og hvilken dokumentasjon som kreves vil bli distribuert så snart det rettslige grunnlaget er på plass, sannsynligvis tidlig i 2014.

21


Undersøkelser forebygger Ved å sjekke øynene til barna jevnlig kan man forhindre blindhet. Det er viktig å oppdage sykdommer som trakom og andre synsproblemer på et tidlig stadium for å sikre godt syn. I Senanga i vestre Zambia ble det i sommer utført undersøkelser av alle barna ved syv skoler. Lions aid Norway (LaN)Zambia har utdannet helsepersonell som utførte disse undersøkelsene. LaN har også finansiert utstyr, sørget for medisiner og koordinert transport for øyehelseteamet.

Frivillighetens regjeringserklæring

frivillighetspolitikk må bidra til vekst i

sørge for at frivilligheten sikres forutsigbare og rettferdige vilkår i offentlige støtteordninger og regelverk, uten at det kommer i konflikt med organisasjonenes formål eller egenart.

de frivillige organisasjonene og til en

Regjeringen vil

Frivillighet Norge ønsker en tett dialog med regjeringen om frivillighetspolitikken de neste fire årene. En aktiv

høy frivillig deltakelse i befolkningen. Hele 79 prosent av befolkningen er medlem i en frivillig organisasjon. - Det viser et stort engasjement for frivillig arbeid, noe den nye regjeringen må ta hensyn til, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge. Her er forslaget:

Mer og bedre frivillighet

Frivillighet er en av våre største verdier som samfunn. Frivillige organisasjoner gjør stor innsats, bidrar til samfunnsdeltakelse og er en viktig premissleverandør i utviklingen av samfunnet. mange offentlige institusjoner, bærende ideer, verdier og arbeidsmetoder i samfunnet har røtter i frivillig sektor. et mangfold av uavhengige frivillige organisasjoner er avgjørende for et levende demokrati og for at frivilligheten fortsatt skal fylle rollen som innovatører og som alternativ og supplement til offentlige tjenester. regjeringen skal føre en aktiv frivillighetspolitikk som skal stimulere til vekst i de frivillige organisasjonene og til høy frivillig deltakelse i befolkningen. regjeringen vil

22

• etablere en prinsipperklæring for samspill med de frivillige organisasjonene slik at organisasjonene skal møte de samme holdningene, rutinene, definisjonene og kravene i hele staten • Forenkle dialog og samarbeid mellom staten og organisasjonene, blant annet gjennom å ferdigstille Frivillighetsregisteret og ta det i bruk som forenklingsverktøy i støtteordninger • endre beløpsgrensene for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til 100 000 kr for bedrifter og 20 000 kr for privatpersoner. • etablere en robust ordning som refunderer all moms organisasjonene betaler på innkjøp til den frivillige virksomheten. • Øke andelen driftsstøtte av den totale statsstøtten som ytes til frivillige organisasjoner, og ta organisasjonene med på utformingen av alle nye prosjektstøtteordninger. • Videreutvikle satellittregnskapet for frivillig sektor og etablere et forsknings program for å øke kunnskapen om hva som bidrar til deltakelse, og om effekten av organisasjonenes arbeid i samfunnet.


GaUTeS DIGITaLe HJØrNe

Hvordan bruker du Facebook? Dette er den første i en serie med artikler jeg skal skrive om sosiale medier i Lions. Formatet er ikke helt satt ennå, men jeg ser for meg at innholdet kommer til å være subjektivt og i jeg-form. Litt som en blogg. For å starte, så tenkte jeg derfor at du kunne bli litt kjent med meg. Jeg heter Gaute og er 36 år gammel. Jeg ble far for første gang i april i år og jeg er medlem i Norges eldste klubb, Lions Club Oslo. Jeg har vært medlem i Lions i litt over tre år. På dagtid jobber jeg som løsningsarkitekt hos Steria AS, jeg er ansvarlig redaktør for Mobile Business Magazine og medeier i Nettcoach.no. I denne første artikkelen tenkte jeg å skrive litt om hva Lions allerede gjør i sosiale medier. Sosiale medier kan jo brukes til så mangt. Det kan brukes til å spre et budskap, skape engasjement, møte nye mennesker, knytte kontakt med mennesker du ikke har

Det er mange spennende Lions-relaterte Facebook-sider man kan følge. Vår nye verdenspresident Barry Palmer har sin egen side der han poster daglige oppdateringer.

møtt på mange år, og det kan faktisk også brukes som en lukket kommunikasjonsplattform. Det er vel da naturlig å starte denne spalten med å snakke om Facebook. Visste du at over 2,2 millioner nordmenn er innom Facebook daglig? For oss som driver en veldedig organisasjon er det to områder som er interessante å bruke Facebook til; kommunikasjon utad og kommunikasjon innad. Facebook har to funksjoner for dette; sider og grupper. For kommunikasjon utad er det Facebook-sider som gjelder. En Facebook-side kan med hell brukes til promotering av klubben eller en fast aktivitet. Det er mange spennende Lions-relaterte Facebooksider man kan følge. Vår nye verdenspresident, Barry Palmer, for eksempel har sin egen side der han poster daglige oppdateringer. Det samme har selvfølgelig Lions Clubs International, Leo Clubs og Lions Norge for å nevne noen. Facebook har faktisk blitt den desidert enkleste kanalen å bruke for å holde seg oppdatert på hva Lions gjør der ute i den store verden. Her i Norge er 25 klubber aktive på Facebook såvidt jeg har klart å registrere. De distriktene med flest aktive klubber er distrikt C (fire klubber) og distrikt H (fem klubber). En Facebook-gruppe er annerledes enn en side da den kan brukes til å dele informasjon og diskusjoner med en begrenset gruppe mennesker. De fleste Facebook-grupper er lukkede grupper hvor kun inviterte kan delta, og ofte er det kun inviterte som kan se innholdet. Her i Norge er kanskje den viktigste gruppen “Lions 2014”. Dette er en lukket gruppe der vi kan diskutere og kommunisere uten at omverden følger med. Denne gruppen har idag litt over 500 medlemmer, men kun et fåtall er aktive. Jeg oppfordrer alle til å bli med, diskuter og del gode tanker og ideer. Denne gruppa er ikke lenger relatert til 2014 prosjektet, men til hvordan vi skal bringe Lions her i Norge videre inn i fremtiden. I neste nummer vil jeg fortelle om en hvordan et prosjekt startet som en enkel diskusjon på Twitter flyttet seg til Instagram og Facebook og ble et kjempearrangement der politikere, TV-stjerner og toppledere engasjerte seg for å bygge skoler i Afrika. Alt ble kun arrangert og organisert via sosiale medier.

23


CONVENTION

Reisebrev fra Hamburg

Lotterivinnerne (minus en) og reiseleder Heidi Lill Mollestad Oppegaard utenfor hotellet på veg til av-

Lotterivinnere på verdenskongress Vi var ti heldige og forventningsfulle lotterivinnere med følge som møttes på Kielferja onsdag 3. juli. Reisemål – Lions verdenskongress i Hamburg. Av Melchior Joranger, Lions Club Årvoll

Kongressen ble en uforglemmelig, berikende opplevelse fylt med kameratskap og underholdning. Kanskje det er noe spesielt med oss fra Lions at så mange finner tonen? Det var satt opp et tett og variert program med et tredelt innhold: a) Fellesarrangementer med plenumsmøter, heseblesende show og ikke minst en storslagen og fargerik internasjonal parade, b) sosiale sammenkomster der vi fikk treffe bl.a. styreleder Bjørn Skovli og de påtroppende distriktslederne og c) utflukter med bl.a. rundtur med båt i Hamburgs havn og besøk i Sjømannskirka. Plenumsmøtene ble holdt i en gedigen arena med 16.000 sitteplasser. Det var henimot 25.000 tilreisende, så her var det kamp om plassene. men Bjørn Skovly og kona Berit ordnet plasser til oss norske så vi kunne sitte samlet. alt var svært godt regissert, like fullt en smule amerikansk, med taler og seremonier der alle tenkelige lyd- og lyseffekter ble tatt i bruk. men dette får vi tåle når vi samtidig får se resultatene av det arbeidet organisasjonen yter på verdensbasis.Vi kan alle være stolte av at våre bidrag teller – om de er små eller store. mange bekker små … alt dette er opplevelser vi vil se tilbake på med glede. reisen var godt planlagt fra hovedkontorets side. en særlig takk til Heidi Lill, generalsekretæren, for god ledelse og omsorg.

24

Inger Alise Rognved er omringet av kvinner i nasjonaldrakter. Fra internasjonal bankett for 750 påtroppende distriktsledere rundt om i verden.

Denne gangen ble det kortreist Convention. Til en by spekket med støyende havner, støv, forurensing og masse industri, trodde jeg … Av Jan S. Engh, distriktsleder for D104 J

Der tok jeg grundig feil. Vi kom til en vakker by med et utall grønne lunger – rent, pent og ryddig. Lions International hadde satt sitt tydelige preg med Lionsreklame overalt, hvor enn du snudde deg ble du minnet om hvem som var i byen disse dagene. Dette varmet en Lions-sjel. De første tre dagene var det lederkurs. Hele dagen var vi i kursrommet sammen med resten av påtroppende guvernører fra hele Skandinavia. etter kurset var det selve Convention som sto på programmet. «Up With People» underholdt med forrykende dans, flotte kostymer og sang. Laura Bush og prinsesse Laurentien av Nederland holdt foredrag, og andrea Bocelli sang for oss. Programmet til verdenspresident Barry Palmer, «Follow Your Dream», inneholder muligheter for oss alle. orkester Norden holdt konsert – flott å høre unge, talentfulle mennesker traktere sine instrumenter. Vårt eget arrangement, Hospitality room, med alle skandinaviske land som verter, ble en suksess. ettusenfirehundre Lions besøkte oss denne kvelden.

Det man sitter igjen med av inntrykk er mest av alt hvor overveldende stor denne organisasjonen er og hvor mye hjelp det blir utrettet verden rundt. Når du opplever slikt er det lov å koste på seg aldri så lite stolthet, med bevisstheten om at vi er en del av dette.

Torill Irene Kjønigsen og Jahn Sigridsøn Engh foran løven som er neste års maskot for Convention i Toronto.Vi tenker på en tur dit også!


Terje Høgtun (tv),Tina Jeanette Kronstad og Per Gunnar Nyheim.

Askøys ungdomspris 2013 Ungdomsprisen for 2013 er tildelt Tina Jeanette Kronstad. Prisen er på 10.000 kroner. Av Per Gunnar Nyheim, Lions Club Askøy

Tina Jeanette Kronstad har vært en viktig ressurs ved det kommunale ungdomssenteret “Huset”, som er et tilbud til uorganisert ungdom i kommunen. Tina er god på å se hva den enkelte ungdom trenger, og lager et opplegg i forhold til det. Dette har gitt stolthet og mestring for de ungdommer som hun har hjulpet inn i aktivitet. Det var to sterke kandidater til prisen i år og det har vært vanskelig å velge.Vi har derfor bestemt at vi også vil gi en oppmerksomhet til den andre kandidaten, Sondre Synnevåg på kr 2500.- for hans innsats innen forballmiljøet på askøy.

Ny båt, nye vinnere – men samme leverandører. Lions Club Haugesund har loddet ut båt i år også. Fra venstre, presidenten John Magne Sjovatsen, lykkelige vinnere John Günter og Elise Johanne Heinz samt Hans Svelland som er pådriver, gjenganger og loddselger. Foto: Svein O. Hansen.

Ustoppelig Lions drar på Dette er historien som aldri tar slutt, skrev Haugesund avis i fjor. og jammen skrev de ikke det i år også. Det er 13. gang Lions Club Haugesund lodder ut en båt. og som alltid gir de pengene videre. John Günter Heinz er den heldige vinner i år. – Jeg og kona elise Johanne kjøpte to lodd – for å være greie – og for å støtte Lions, som alltid gir pengene til en god sak, sier skipper Heinz. ekteparet føyer seg inn i rekken av loddkjøpere som kun har vunnet

to grytekluter og en boks pepperkaker på bedehusets basar. Helt fram til nå. Båten skal til Bømlo, der har ekteparet Heinz ei rorbu. og båten, en skjærgårdsjeep, 14,5 fot, med en 15 hesters mercury bakpå, har en totalverdi av 77.000 korner. Den er som alltid levert av Wave Båtsenter til en hyggelig pris. mesteparten av overskuddet fra loddsalget går til «Bry deg» aksjonen som er rettet mot narkotikaproblematikk.

Stord Fitjar hjelper i Spania - Dette prosjektet viser hvor universell Lionsbevegelsen er, og at viljen til å hjelpe dem som trenger det ikke hindres av nasjonale grenser, men demonstrerer vårt motto «We Serve», skriver den spanske utgaven av LIoN i augustnummeret. Nylig var en liten delegasjon på fem-seks personer fra Lions Club Stord-Fitjar, inkludert presidenten i klubben og prosjektleder for emaus-prosjektet, til Costa Blanca nord for å formelt undertegne avtalen mellom den norske og spanske klubben. - Gjennom dette samarbeidet har Lions Club Stord-Fitjar fra oktober 2012 til april 2013 overført, via Lions Club alfaz, 37.000 euro. Lions Club Stord har innvilget ytterligere

30.000 euro som vil bli betalt ut frem til sommeren 2014. Totale bidrag fra Lions Club Stord-Fitjar beløper seg til 500.000 norske kroner eller 67.000 euro til emaus barnehjem i altea, forteller reidar Færgestad fra Lions Club alfaz del Pi. - Dette sikrer barnehjemmet en stabil tilgang på et sunt kosthold, medisiner, drivstoff til biler, toalettartikler som såpe/sjampo, sko, nødvendig klær for årstidene og masse annet, sier han. Til stede under signeringen var medlemmer fra Lions Club Stord-Fitjar og Lions Club alfaz del Pi, samt representanter fra alfaz del Pi kommune og støtteapparatet for emaus.

Her er oppslaget om det norsk-spanske samarbeidet for barnehjemsbarn i den spanske utgaven av LION Magazine, august 2013.

25


ORGANISASJON

Sammanfattning av den internationella styrelsens beslut Hamburg, Tyskland 30 juni - 3 juli 2013 REVISIONSKOMMITTÉN 1. Gick igenom resultaten från granskningen av handläggningen av distriktsguvernörernas reseräkningar vilken genomfördes av Grant Thornton, inga betydande avvikelser upptäcktes. KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 1. avvisade klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 4-L6 (Kalifornien, USa, Distrikt 322-D (Indien) och distrikt 323-C (Indien) och utnämnde följande individer till andra vice distriktsguvernörer i deras respektive distrikt för verksamhetsåret 2013-2014: • Lion John ruiz - Distrikt 4-L6 (Kalifornien, USa) • Lion S.K. Dhar - Distrikt 322-D (Indien) • Lion ashok Gupta - Distrikt 323-C (Indien) 2. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 301-a2 (Filippinerna), förklarade val av andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2013-2014 i distrikt 301-a2 ogiltigt, förklarade vakans på posten andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2013-2014 samt att posten skall tillsättas i enlighet med internationella stadgar och arbetsordning och stadgar och arbetsordning för distrikt. man beslutade att klagomålsärendets registreringsavgift på USD 100 skall återbetalas till den klagande parten. 3. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 301-D1 (Filippinerna), förklarade val av andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2013-2014 i distrikt 301-D1 ogiltigt, förklarade vakans på posten andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2013-2014 samt att posten skall tillsättas i enlighet med internationella stadgar och arbetsordning och stadgar och arbetsordning för distrikt. man beslutade att klagomålsärendets registreringsavgift på USD 100 skall återbetalas till den klagande parten. 4. Godkände klagomålsärende avseende val

26

av andra vice distriktsguvernör i distrikt 308-a2 (malaysia), förklarade val av andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2013-2014 i distrikt 308-a2 ogiltigt, förklarade vakans på posten andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2013-2014 samt att posten skall tillsättas i enlighet med internationella stadgar och arbetsordning och stadgar och arbetsordning för distrikt. man beslutade att klagomålsärendets registreringsavgift på USD 100 skall återbetalas till den klagande parten. 5. Ändrade konfliktlösningsförfarandet för distrikt- och multipeldistrikt i kapitel VII och kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual för att förtydliga när och hur medlare bör utses. KONGRESSKOMMITTÉN 1. Förlängde sista datumet för tidig registrering samt tilldelning av delegations hotell till den sista veckan i januari. KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 1. Utsåg en samordningslion till montenegro för verksamhetsåret 20132014. 2. Godkände en ny tillfällig zon i moldavien. 3. antog en ny policy som kräver att en Certified Guiding Lion tilldelas till klubbar som befinner sig i status quo. 4. Ändrade policybestämmelserna för att göra det möjligt för distriktsguvernörer att begära att en klubb försätts i status quo fram till 90 dagar innan distriktseller riksmötet. 5. Ändrade policybestämmelserna så att klubbar som har ett utestående saldo på USD 10 eller mindre kan anses vara klubbar med fullgjorda skyldigheter förutsatt att övriga krav för fullgjorda skyldigheter har uppfyllts. 6. Förtydligade att revisionsstadgarna för distriktsguvernörer endast täcker kostnaderna för evenemang i multipeldistriktet när evenemanget anordnas av multipeldistriktet. Denna ändring träder ikraft den 1 juli 2014. 7. Ändrade policybestämmelserna så att

förslag gällande ändring av distriktsgränser även måste innehålla en plan avseende medlemstillväxt och ledarutveckling, man beslutade även att förslagen endast kommer att granskas under styrelsesammanträdet i oktober. 8. Ändrade antalet poster i det globala medlemsteamet (GmT) och de globala ledarskapsteamet (GLT) från 40 områdesledare i varje team till 41 områdesledare. KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 1. Godkände att chefen för accounting Deparment får underteckna rutinmässiga dokument beträffande investeringar på vägnar av kommittén för finanser och huvudkontorets verksamhet. 2. Godkände prognosen för fjärde kvartalet 2012-2013, vilken visar ett överskott. 3. Ändrade den internationella styrelsens policymanual så att förslag till styrelsen, som påverkar prognosen, ska granskas tillsammans med kommittén för finanser och huvudkontorets verksamhet. alla förslag skall inkludera: • Beräknade kostnader för det innevarande verksamhetsåret samt två år framåt. • en kort beskrivning om förslagets påverkan på divisionens strategiska initiativ, mål och syften. 4. Godkände slutbudgeten för 2013-2014, vilken visar ett överskott. 5. med anledning av tidpunkterna för styrelsesammanträden 2013-2014 godkändes ett undantag beträffande policymanualens krav om att kommittén för finanser och huvudkontorets verksamhet skall överlämna en ettårsprognos vid styrelsesammanträdet i januari. 6. Godkände en mindre ändring avseende årliga hälsoundersökningar för administrativa tjänstemän och divisionschefer. 7. Godkände att ändra sista datum för insändande av reseräkningar från 120 dagar till 60 dagar, ändringen träder ikraft den 1 juli 2014 för verkställande tjänstemän, internationella direktorer, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer och distriktsguvernörer.


8. resolution 5, från kommittén för finanser och huvudkontorets verksamhet, från den 17 - 21 juni 2012, återkallades helt och ersättes med följande: a. Närmast föregående internationella presidenten och första vice presidenten kan delta i alla area forum. andra vice presidenten kan delta i hans/hennes egna area forum. måltider och boende kommer att ersättas av organisationen och kommer att avräknas gentemot tjänstemannens resebudget. 9. Tog bort kravet på en undertecknad utgiftsräkning för distriktsguvernörer, godkända talaruppdrag och distriktsbudgetar, såvida det inte krävs av lokala lagar och föreskrifter. Denna policy gäller inte alla budgetar så det rekommenderas att tjänstemannen läser igenom gällande policy innan en räkning skickas in. LCIF 1. reviderade allokering av tillgångar inom SightFirst enligt följande: 30% aktier och 70 % räntebärande. 2. Godkände en avsiktsförklaring med Special olympics om att som globala partners stödja utökade aktiviteter. avsiktsförklaringen kommer att sträcka sig över en femårsperiod och innehåller stöd på totalt USD 7,8 miljoner, stödet skall årligen godkännas tillsammans med den årliga budgeten. 3. Förnyade prioriterad status avseende Core 4-anslag till diabetesinformation och kontrollprogram med två år till och med 30 juni 2015. 4. Beviljade ett så kallat blockanslag om USD 200 000,00 till förnyandet av Lions Quest anslag för samarbete i samhället. 5. Beviljade 29 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4 anslag på totalt USD 1 342 203,00. 6. Beviljade ett omfattande katastrofanslag på USD 100 000,00 till mD 321, till de områden som har drabbats av översvämningarna i Himalayaområdet, man utsåg även ledarna i den kommitté som kommer att leda insatsen. 7. Beviljade ett SightFirst-anslag (1634/324a8) på USD 195 328,00. 8. Stoppade med omedelbar verkan alla anslagsansökningar från distrikt 318-B och 323-C. Instruerade båda distrikten att återbetala utestående medel till LCIF senast den 30 september 2013, om medlen inte har betalats detta datum kommer det tillfälliga stoppet att gälla fram till den 31 december 2015. 9. Ändrade LCIF:s verksamhets- och

10. 11.

12.

13.

policymanual för att återspegla ändringarna i LCIF:s styrkommitté avseende att inkludera två allmänna medlemmar, och utöka kommittémedlemmarnas roller och ansvarsområden för att södja LCIF:s struktur för frivilligarbete. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual så att den inkluderar uppdaterade SightFirst policys och kriterier. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual genom att uppdatera bankinformationen i det allmänna bankavsnittet och bankavsnittet för Lions Quest, samt lade till LCIF:s finansiella analytiker som auktoriserad person/undertecknare i båda avsnitten. Ändrade kapitel XVI i den internationella styrelsens policymanual för att återspegla ändringarna i LCIF:s styrkommitté avseende att inkludera två allmänna medlemmar. Ändrade kapitel XVI i den internationella styrelsens policymanual genom att uppdatera stiftelsens bank- och kontoinformation och lade till LCIF:s finanisella analytiker som auktoriserad person/undertecknare.

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 1. Lade till zon- och regionordföranden (där tillämpligt) i det globala ledarskapsteamet på distriktsnivå (GLT-D). KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 1. Beslutade att vid bildandet av en Leo lionklubb måste tio av leo-lionmedlemmarna ha varit leomedlemmar i minst ett år och en dag för att befrias från charteravgiften. Beslutet träder ikraft omedelbart. 2. Uppdaterade den internationella styrelsens policymanual för att återspegla återinförandet av inträdesavgifter för familjemedlemmar samt ändringarna av certifieringsprocessen, detta träder ikraft den 1 juli 2013. 3. Lade till zonordförande som medlemmar i GmT- distriktskoordinatorns team, träder ikraft omedelbart. 4. Uppdaterade ansvarsområden och beskrivningen av medlemsordförandeposten i klubbar för att dra nytta av GmT:s/GLT:s distriktsstruktur, träder ikraft omedelbart. Ändringarna kommer att hjälpa klubbarna att prioritera medlemstillväxt och tillgodose medlemmarnas intressen, de kommer även att skapa ett enat klubbteam som kan leda klubbens insatser. 5. Fastställde att ändringarna i programmet för klubbfilialer kommer att ge klubb-

filialer mer självständighet inom områdena, finansiella medel, avgifter, medlemsinbjudan och närvarokrav. KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 1. Beslutade att LCI kommer att ta hjälp utav ett marknadsföringsföretag inför organisationens 100-årsjubileum. KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 1. Utnämnde mottagare av utmärkelsen Årets Leo 2012-2013. 2. Ändrade texten i den internationella styrelsens policymanual avseende Lions Clubs Internationals program för återvinning av glasögon för att förtydliga att Lions återvinningscenter (LerC) måste följa reglerna i den internationella styrelsens policymanual, inte LerC:s riktlinjer, träder ikraft den 1 juli 2013. 3. Ändrade texten i den internationella styrelsens policymanual avseende utmärkelsen för framstående insatser från "synoch blindvård" till programmets officiella namn "syninformation och hjälpinsatser". 4. Tog bort texten om avgiften för nya leomedlemmar från kapitel XXIII, artikel XI i den internationella styrelsens policymanual, träder ikraft 1 februari 2014. 5. Tog bort texten om avgiften för nya leomedlemmar från kapitel XXIII i den internationella styrelsens policymanual, träder ikraft den 1 februari 2014. 6. Ändrade texten i kapitel XXIII i den internationella styrelsens policymanual så att den anger att fadderklubbar kan beställa varor som bär leoemblemet från LCI:s Club Supplies. 7. Tog bort texten i Kapitel XXIII i den internationella styrelsens policymanual som angav att Lions Clubs Internationals skall tillhandahålla leomedlemskort genom fadderklubben, träder ikraft den 1 februari 2014. 8. Tog bort text från kapitel XXIII i den internationella styrelsens policymanual som handlade om innehållet i paketen till nya leomedlemmar samt paketens pris, träder ikraft den 1 februari 2014. 9. Texten om faktiska fraktkostnader för paket till nya leomedlemmar togs bort från kapitel XXIII i den internationella styrelsens policymanual, träder ikraft den 1 februari 2014. mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s webbplats, www.lionsclubs.org, du kan även kontakta det internationella huvudkontoret på +1-630-571-5466.

27


NORGE RUNDT

Et spennende kultursam

Speideren: Mange fikk bake brød på bålpanna til 1. Høyjord Speidertropp.

- Vi lager STOR kulturdag, sa Lions Club Andebu i fjor sommer da Andebu Sparebank inviterte lag og foreninger i bygda til å komme med forslag til aktiviteter i forbindelse med bankens 150 års markering. Tekst og foto: Tekst og foto: Jan Oddvar Haugerød, Lions Club Andebu

Lions Club andebu fikk frie tøyler og kulturdagen ble valgt til å avslutte bygdas jubileumsuke, lørdag 31. august. - Vi ønsket å sette sammen et program med både lokale og nasjonale artister, sier president i andebu-klubben, Hans asbjørn Fevang. at et av landets beste bluegrass-band, Ila auto, ble valgt, føltes helt naturlig. et av medlemmene i bandet er sønn til en av klubbens medlemmer, og et av de andre bandmedlemmene er fra nabobygda Vivestad. Dermed var den lokale tilknytningen på plass.

Musikk for alle

Lørdag klokken 12.00 dro Ila auto kulturdagen i gang med en times barnekon-

28

Ila Auto: Ila Auto trollbandt publikum med en fantastisk barnekonsert hvor ”Grevling i taket” ble sunget både høyt og lavt.

sert. aldri har vel ”Grevling i taket” blitt sunget lavere enn på den store scenen i andebu den lørdagen. Det ble en svært så trivelig start på den solfylte høstdagen ved andebu ungdomskole. andebus store countrysønn, morten Vestly, som i disse dager slipper sitt tredje album, ankom scenen i tidsriktig transportmiddel – en mustang kabriolet fra 1950-åra. Både morten og de andre i første avdeling av programmet ble introdusert av einar og Tomas, to av bygdas kjempetalenter som vi helt sikkert får se mer til i årene som kommer. Kulturdagen rullet videre med alt fra barnekor og innslag fra Talentiaden, en talentkonkurranse for skoleelver. Speidere og 4H hadde stands med forskjellige aktiviteter. Speider’n hadde to store lavoer og skulle overnatte til søndag. De stekte brød på bålpanne og kokte suppe som de solgte. et svært populært innslag. I pausen mellom de to avdelingene var det veteranbilutstilling med lokale klenodier fra 1950-tallet.Vestfold toraderklubb dro i gang 2. avdeling. Deretter var det et innslag fra Droprevyen. revyen er et rusforebyggende tiltak ved ungdomskolen som Lionsklubben har støttet i flere år, og som aktiviserer svært

Einar og Tomas: Einar og Tomas ledet første delen av arrangementet.To unge gutter vi får se mer til i tiden som kommer.Foto: Ellen Kittilsen Gjersvik.


arbeid i Andebu Talentiaden:Talentfulle ungdommer framførte nummer fra vårens talentkonkurranse.

mange av elevene i 9. klasse gjennom store deler av skoleåret. Bygdas populære danseorkester fra 1960-tallet hadde sin andre opptreden på 45 år, og framførte 60-talls slagere som vekket glade minner hos en stor del av publikum. mellom innslagene var det utdeling av forskjellige priser. ordfører Bjarne Sommerstad delte ut kommunens Frivilligpris og Lionsklubben delte ut klubbens hederspris. Siste pris var bankens talentpris, som ble delt ut av banksjef Børre Grovan.

”En stjerne ble født” Det skrev dansemusikktidsskriftet Jukebox etter at Jørgen Dahl moe opptrådte på dansegallaen som LC andebu arrangerte sammen med Stokke og Sandefjord i januar 2008. Da var Jørgen 11 år gammel. Han sang ”Tomorrow Never Comes” foran 800 publikummere. Da ble det helt stille i salen av beundring. Året etter vant Jørgen mGP jr. I ettertid har Jørgen vært en slags maskot for Lionsklubben. I 2010 var han på scenen igjen da de tre samme Lionsklubbene arrangerte Nm-dans under Nm på ski. Jørgen har også opptrådt på et klubbmøte. Derfor var det naturlig å spørre Jørgen om han ville være med på kulturdagen vår i år. Jørgen sa selvfølgelig ja, og tok publikum med storm. Han er i dag på god vei til å bli en stor artist i Norge.Vi er svært glade for å ha Jørgen med oss på våre store arrangementer, sier Jan oddvar Haugerød i LC andebu.

Morten: Countryartisten Morten Vestly ankom scenen i tidsriktig kjøredoning.

Verdifullt samarbeid

- Det er naturlig å fri til lag og foreninger når vi skal feire vårt 150 års jubileum, sa banksjef Børre Grovan i fjor vår. Lionsklubben grep sjansen da vi mente at dette er en god måte å samarbeid med næringslivet på. Lions er langt på vei blitt en pengeinnsamlingsorganisasjon. Det tror ikke vi i andebu er riktig vei å gå.Vi mener pengemas er en av årsakene til at vi stadig mister medlemmer. Framtida kan ikke være slik at vi bare skal hente penger fra næringslivet ved at de betaler for annonseplass når vi gjennomfører arrangementer av forskjellig slag. Å gå inn i et direkte samarbeid med næringslivet for å gjennomføre et prosjekt eller arrangement sammen, blir et vinn-vinnprosjekt for begge parter. I dette tilfellet fikk både banken og Lionsklubben kjempefin Pr både gjennom medier og lokale informasjonstiltak. andebu Sparebank hadde ansvaret for annonsering og profilering, og tok alle kostnader. Lionsklubben var teknisk arrangør og hadde hele arbeidet med den praktiske gjennomføringen. Klubben hadde nærmere 40 mennesker i

Barnekor: Kodal barnekor i aksjon.

arbeid i løpet av dagen, bl.a. åtte elever fra ungdomskolen. et slikt arrangement krever en stor scene, et stort lydanlegg og teknisk personale til å styre både lyd og lys. andebu Sparebank brukte ca 100.000 kroner denne dagen som gikk til å dekke artisthonorar, og leie scene og lydanlegg. Lionsklubben tjente noen penger til aktivitetskassa gjennom salg av vafler, pølser, kafe og mineralvann. men det viktigste av alt, Lionsklubben i andebu er gjennom denne måte å jobbe på i ferd med å bli integrert som en naturlig del av det som skjer i bygda. Lions Club andebu jobber med flere prosjekter hvor det samarbeides med næringslivet på samme måte.

29


NORGE RUNDT

LION MINTS

Ny pris: kr. 20,- pr. rull i utsalg

Som høydepunkt på jubileumsfesten ble Inger Elise Bergaust hedret med utmerkelsen Melvin Jones Fellowship Award for sitt humanitære arbeid i Lions Norge.

Tjue Lionsdamer i tjue år

Tor Wilhelmsen i Lions Club Randaberg bruker mye tid som frivillig i «Mint-kjelleren».

Lion mints ble første gang solgt til klubber i Norge i 1993. Utsalgsprisen den gang var 10 kroner for en rull mintsdrops. Siden den gang har innkjøpsprisen på minten, valutaendringer, avgifter til staten samt porto/fraktkostnader steget. Dette vises på fortjenesten til mintfondet, som har blitt redusert jevnt og trutt de siste årene. (mintfondet er øremerket internasjonalt arbeid). Fortjenesten til klubbene har også sunket. Distrikt 104e har ansvaret for import, distribusjon og salg av mint i Norge. Distriktsstyret har nå vedtatt å øke utsalgsprisen til kr. 20,- pr. rull i håp om å øke fortjenesten til både klubber og mintfondet.

Nye priser ved innkjøp og fortjeneste til klubbene

De nye innkjøpsprisene til klubbene trer i kraft fra 30. september 2013.

High five!

De 5 mest aktive klubbene målt i antall bestilte kartonger.

Navn på klubb LC Nøtterøy LC Kristiansand LC Bodø LC mo i rana LC Nesøya

30

2012 9 8 7 6 6

2011 (8) (8) (2) (8) (9)

Det er to typer Lion mints å få kjøpt:Vanlig og sukkerfri. Lion mints leveres i kartonger med 48 esker á 12 ruller = 576 ruller (Kan også levere kartonger med 50/50 vanlig/sukkerfri ) Selges for kr. 20,- pr. rull 576 x 20 Klubbens innkjøpspris Til aktivitetskassen:

kr. « kr.

11.520,4.000,7.520,-

Klubbens fortjeneste er da kr. 4.340,- mer sammenliknet med prisene vi har hatt. Vi har fått trykt opp klisterlapper med den nye prisen kr. 20,- som kan klistres på kassene. merkene vil bli sendt til alle klubbene som har kjøpt Lion mints de siste årene.Vi er også i gang med å trykke nye salgsplakater. De blir sendt sammen med bestilling av mintkartonger. Vi håper og tror at de nye prisene gir mer inntekt og vi ønsker lykke til med denne aktiviteten!

Slik bestiller du Lions Mints

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med mintkomiteen i LC randaberg på e-post: mint@lions.no eller fax: 51 41 47 01, telefon: 51 41 70 08 eller mobil: 922 91 175.

Vi er etter hvert blitt enda noen flere. I vårt tjuende år er vi 25 spreke damer i Bærum Verdande. Av Britt Tonby, Lions Club Bærum Verdande

I mai feiret klubben 20 år og jubileet ble markert med fest på Fossekallen restaurant på Lysaker. Bærum Verdande er en ren kvinneklubb, noe de fleste medlemmene synes er en god løsning. men vi har også kontakt med ”gutta” gjennom fellesmøter. Klubben har mange ulike aktiviteter, noen for å få penger i kassen som vi gir videre, mens andre er rene ”gledesstunder”. De siste årene har vi hatt bruktmesse under tittelen ”Gamle fjær”. Salg av gamle gjenstander gir klingende mynt. Søppelplukking gir damene våre en fin skogtur og lønnen går videre til gode formål. Fest, eller ”gledesstund” som vi liker å kalle det, på eiksåsen mS hjem er en fast post hver vår og høst. Nytt av året er et samarbeid med Frelsesarmeen der målet er å rekruttere flere kvinner til ”Jobben”. Hvert år gir vi om lag 40.000 koner til veldedige formål. Når Lions har som mål å øke kvinneandelen av medlemmene betydelig i årene som kommer, blir det spennende å se om både maud i oslo og Verdande i Bærum vil vokse videre. målet er 50/50 fordeling i jubileumsåret 2017 ifølge Lions internasjonale president!


Melvin Jones Fellowship Award (MJF) er Lions høyeste æresbevisning som kan tildeles en person som har vist stor innsats for humanitært arbeid. Utmerkelsen er også en et bidrag til Lions internasjonale hjelpefond, LCIF. En Lionsklubb som ønsker å hedre en person, betaler 1000 USD til fondet. I visse situasjoner kan en såkalt ”Melvin Jones” øremerkes. LCIF bevilger midler til katastrofehjelp og andre hjelpeprosjekter over hele verden. MJF er den økonomiske ryggraden til LCIF – 70 prosent av fondet finansieres med denne ordningen.

Fridtjof Sørensen, Lions Club Nesodden. overrekkes av presiden ola Korsmo

Astrid Resell Nyhaug, LC Oppdal Kjerringrokk. Tildelt på distriktsmøte for 104B på oppdal.

MELVIN JONES FELLOWSHIP

Kjell Havnes, Lions Club Molde. Til høyre president olav Bye.

Einar Endresen, Lions Club Nesodden. overrekkes av president Jess Holmboe-erichsen (th).

Bror Jens Indrevold, Lions Club Nesodden. overrekkes av president rune myklebust (th).

Peder Johansen, Lions Club Svolvær. President Per Strømme til høyre.

Kjell J. Gylland, Lions Club Støren. Tildelt på distriktsmøte for 104B på oppdal.

Trond Mesloe, tidl. LC Oppdal. Tildelt på distriktsmøte for 104B på oppdal.

Georg Christiansen, Lions Club Oslo Sovner. President Tor mørk til høyre.

Jan-Erik Schaug, Lions Club Oslo Stovner. President Tor mørk til høyre.

Knut Fladset og Bjørn Flakne, Lions Club Molde

31


Bli med på Lions’ første

europeiske golfmesterskap Lions skal arrangere 3 ungdomsleire i 2014. Vil din klubb, sone eller distrikt være med? Arrangementet skal være av ca. 3 ukers varighet. En del av arrangementet kan være vertsfamilieopphold, men dette er ikke et krav.

Interesserte klubber/soner/distrikter sender søknad til Guvernørrådet ved MD YCEC Ole Bjørn Andersen på epost: mdyc@lions.no snarest.

Hver leir skal ha plass til 25-30 norske Søknadsfrist 1. oktober 2012. og utenlandske ungdommer i alderen 17-21 år. Lions Norge (MD) finansierer Søknader skal inneholde informasjon Du vil spille på fem flotte golfbaner med både sjø og fjell i nærheten. Finca Cortesin Golf Resort, Atalaya Old, San Roque, Alcaidesa Links og Marbella Club Golf Resort. leirene. om tema, budsjett og organisasjon. Det er Guvernørrådet som avgjør Lions European Golf Championship og Lions Golf Nation Cup vil bli hvilkeavholdt klubber/soner/distrikter som fra 23. til 30. mars 2014 i Costa del Sol i Spania. Alle Lions og venner ønskes velkommen. får avholde leirene. Mer informasjon om påmelding, overnatting, sightseeing og mer, besøk hjemmesiden www.lionsgolf.info

Overskuddet av disse turneringene vil bli donert til Lions Clubs International Foundations arbeid for å eliminere meslinger over hele verden i samarbeid med GAVI Alliance. I tillegg, for hvert deltakende par, vil US $ 1000 bli donert til LCIF som Melvin Jones Fellowship i deres ære. Påmeldingsfristen er 30. oktober 2013. Vi håper å se deg i Spania i mars!

Gode venner som hjelper andre

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lion 2 2013 2014 web  

6 Sprenger grenser i Tana 8 Nye millioner til meslingekampanjen 10 Fotballproffer kickstarter «Det er mitt valg» 12 Solfylt sommerdrøm for g...

Lion 2 2013 2014 web  

6 Sprenger grenser i Tana 8 Nye millioner til meslingekampanjen 10 Fotballproffer kickstarter «Det er mitt valg» 12 Solfylt sommerdrøm for g...

Advertisement