Lions oktober 2017

Page 1

LION

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 3

Nyt fra Sri Lanka

Oktober 2017


3 REDAKTØRENS KLUMME

6

4 LEDER 6 LCIF 7 INTERNATIONALT 9 AKTUELT

8

15 NATIONALT 17 KLUBSTOF

23

23 LEO

LION LION + LION Joe Preston + Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

Nr. 3 december . 2014-15

Europaforum i Birmingham

Nyt fra Sigth First & LCIF

Medlemsblad for Lions Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 4 Februar 2015

NSR møde i Danmark Convention på Hawaii

Medlemsblad for Lions Danmark

besøger Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 5 April 2015

ÅRSMØDE I AARHUS

Lions Quest + 25 år i Danmark

Mange andre spændende ting

Læs om de syv kandidater til posten som anden vicepræsident

2

LION Oktober 2017

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk


REDAKTØRENS KLUMME Ansvarshavende redaktør/Annoncer Svend Due Mikkelsen Erantisvej 5, 4300 Holbæk Tlf. 88 70 76 10 Mobil. 25 17 01 24 thelion@lions.dk Redaktionsudvalg: PRD Flemming Høj Sørensen prd@lions.dk PRC-A Jørgen Ploug prc.a@lions.dk PRC-B Lasse Borgbjerg prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen prc.c@lions.dk Oversættelse: Helge B. Møller LC Odense Ole Klejs Hansen LC Randers Administration: Lions Danmark Vesterballevej 5, 7000 Fredericia Tlf. 73 70 90 74 lionskontor@lions.dk Tryk: Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk Oplag: 7.000

Styrken af ”Vi” Ved IP Naresh Aggarwals besøg, gjorde han meget ud af, at fortælle om sit slogan, Namaste og betydningen af We Serve – hvor han især lagde vægt på ordet We (Vi). Vi - er styrken i Lions – opbygget gennem 100 år. Vi - står sammen i hjælpen til dem, der trænger. Det er udlægget fra ham selv, og hvilket han flere gange pointerede overfor de tilstedeværende. Han bad indtrængende folk om at læse sit program og målsætninger, bragt i LION juni, som et indstik i bladet. Opfordringen er hermed givet videre

SVEND DUE MIKKELSEN Oplag: 7.000

Ansvarshavende redaktør

2017 Oktober LION

3


LEDER

Vi behøver Lionsarbejde fra alle Lions Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense Har du nogensinde været på en stor ferie, hvor du foretog dig meget og så en masse? Når du kommer hjem efter ferien, vil du meget gerne fortælle familie og venner om det. Men det er svært ikke kun at fortælle de nøgne facts men også at fortælle, hvor påvirket du var, ja næsten føltes som et andet menneske. Ord kan ikke rumme, hvad du oplevede, og hvor fantastisk alt har været. Samme utilstrækkelighed i ordene føler jeg lige nu. Jeg ønsker at fortælle jer om hundredårs convention, og hvor fantastisk den var. Men du må have været med for at forstå det. Det var et selskab, en fest, en samling af lions fra Alabama til Zimbabwe. Det er det største du har med hjem, at lære, hvor universel Lionstanken er. Vi er næsten alle vegne, og for en uge er vi alle samme sted. Tro mig, det er berusende blot at spadsere gennem hallen eller gå ind i en elevator og finde sig selv omgivet af Lions fra hele verden. Og det fantastiske at fremmede meget hurtigt bliver venner. Fællesskabet i service, som vi deler, muliggør, at Lions ser bort fra forskelle i kulturer, vaner og i sprog, og danner et evigt kammeratskab. Lions, der deltager i en convention, finder også bekræftelse. Det er godt at være Lion. Det gør godt at være en del af en verdensomspændende sammenslutning, der arbejder på at gøre verden bedre. Det gør godt at have en rolle i arbejdet med at udrydde blindhed, skaffe mad til de sultne og til at forbedre miljøet.

I Chicago fejrede vi 100 års service og planlagde vor kurs for de næste få år. Vi vil yde vor sædvanlige service med hensyn til synet, men vi vil også fokusere på sult, miljøet, børnecancer og diabetes. Hvad du yder, stort eller småt, er værdsat. Mere vigtigt er, det er behøvet! Vi takker dig for at være aktiv over for We Serve. Tak for at deltage i møder, tak for at bage pandekager og samle briller. Alt hvad du udfører som en Lions, er værdifuldt. Som Mother Teresa sagde: ”Jeg kan udføre ting, du ikke kan. Du kan udføre ting, jeg ikke kan. Sammen kan vi udføre store ting.” Derfor, hvis du ikke kunne deltage i Chicago, må jeg understrege og bekræfte: Hvad du udfører som en Lion. Sammen, ”We Serve” over 100 millioner mennesker hvert år. Selv om dette antal er overraskende, vil jeg lægge fokus på et andet antal. I dette år er det mit største ønske, at hver og en af vore 1,4 millioner Lions vil ”Serve”. Vi behøver noget Lionsarbejde fra hver og en Lion

Naresh Aggarwal Præsident Lions Intl.

EXECUTIVE OFFICERS 2017-18

President Naresh Aggarwal, Delhi, India; Immediate Past President Chancellor Robert E. “Bob” Corlew, Milton, Tennessee, United States First Vice President Gudrun Yngvadottir, Gardabaer, Iceland Second Vice President Jung-Yul Choi, Busan City, Korea Third Vice President Judge Haynes H. Townsend, Dalton, Georgia, United States DIRECTORS

Andet års directors: Bruce Beck, Minnesota, United States; Tony Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, Overeen, The Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey Jr., Texas, United States; N. Alan Lundgren, Arizona, United States; Joyce Middleton, Massachusetts, United States; Nicolin Carol Moore, Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhay Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien van Dille, Ronse, Belgium; Jennifer Ware, Michigan, United States; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea. Første års directors: Doo-Hoon Ahn, Seoul, South Korea; Sandro Castellana, Padova, Italy; Hastings E. Chiti, Lusaka, Zambia; William Galligani, Nimes, France; Thomas Gordon, Ontario, Canada; Nicolás Jara Orellana, Quito, Ecuador; Ardie Klemish, Iowa, United States; Alice Chitning Lau, Guangzhou ,China; Connie Lecleir-Meyer, Wisconsin, United States; Virinder Kumar Luthra, Patna, Bihar, India; Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malacca, Malaysia; Don Noland, Missouri, United States; Regina Risken, Giessen, Germany; Yoshio Satoh, Chikuma City, Japan; Patricia Vannett, North Dakota, United States; Gwen White, North Carolina, United States; Nicolas Xinopoulos, Indiana, United States.

4

LION Oktober 2017


LEDER

Nyt fra Guvernørrådsformanden Kære Lions, det glæder mig meget, at vi her i løbet af det første kvartal, er kommet godt igang med Lionsåret. Mine erfaringer siger mig, at der rundt i klubberne bliver arbejdet hårdt med gode og sunde aktiviteter, som er med til at skaffe midler til at hjælpe humanitært både i jeres lokale områder, på landsplan og International. Det er med ”tommel op”, når der berettes om den iderigdom klubberne har til at finde gode og indtægtsgivende aktiviteter. I klubberne ser I mulighederne i stedet for begrænsningerne og det er med til at skabe en enorm ”buket af aktiviteter”, som alle kan bruge og have nytte af. STOR TAK for det. På medlemssiden bliver der også arbejdet på højtryk for at skaffe nye medlemmer til klubberne, da der skal skaffes nye, til erstatning for dem som desværre forlader os. Min erfaring er, at mange af de klubber som har fremgang i medlemstallet har fundet ”nøglen” til skabet med de de gode ideer og mulighed for fremgang. De ved godt, at ikke alle er lige gode til, at tage kontakt til potentielle Lions emner for deres klub, men i de fleste klubber, er der stor mulighed for, der er en eller to personer, som kan påtage sig denne opgave, at invitere gode emner ind til prøve møder i klubben. Hermed er deres arbejde dog ikke slut. De er trods alt det kommende nye medlems første kontakt, men selve introduktion til klubben gøres best gennem en MENTOR. Mange vil nok spørge, hvad er en mentor. En mentor er person med mange års erfaring som lions, er imødekommende, kan og vil hjælpe det kommende medlem igennem alt det nye, der skal læres om lions organisation. Der er meget at lære og sætte sig ind i for nye medlemmer. Hvis der ikke ydes den rette imødekommenhed og hjælp, så kan for nøjelsen blive kort for klubben, med at de har fået optaget et nyt medlem. Hvis de nye medlemmer ikke bliver inddraget i klubbens arbejde, bliver hørt og lyttet til, så smutter interessen ret snart, og der findes nye græsgange. Så ved vi jo alle, hvad det betyder: ”Det er en ommer”. Derfor er det vigtigt, at hjælpe de nye medlemmer og få dem integreret i klubarbejdet hurtigst muligt, så de føler medansvar. Hvad har Guvernørrådet så beskæftiget sig med med hen over sommeren og det begyndende efterår. Guvernørrådet har bl.a. arbejdet på højtryk, for at finde ud af om vi som Lionsmedlem, pårørende og hjælpere er dækket ved en arbejdsskade i Lions regi. Efter diverse kontakter til Arbejdsmarkedes Erhvervssikring, gennemgang af love, paragrafffer og tidligere retssager med vores juridiske rådgiver, som er partner i et af de store advokatfimaer i landet, samt forsikrings teknisk bistand fra kompetente forsikringsfaglige konsulenter, måtte vi ud fra det fremkomne materiale konstatere, at Lionsklubberne i mange tildfælde ville stå i en situation med uoverskuelige økonomiske konsekvenser, hvis de blev idømt, at skulle betale en erstatning. Det fremlagte materiale viste, at mange klubber har aktiviteter, hvor der foreligger et tjenesteforhold eller tjenestelignende forhold, hvor medlemmerne via en instruks bliver sat til at udføre et arbejde,

som ligger uden for det, der forventes af medlemmet i kraft af et lionsmedlemsskab. Konklusionen blev, at der tegnes arbejdsskadeforsikring for alle lionsmedlemmer d.v.s. for skade hidrørende fra udførelse af et arbejde og som karaktieriseres som arbejdsskade. Under denne kategori forsikres også medlemmers nærmeste, herunder ægtefæller, kærester og børn samt frivillige uden for Lions, der har påtaget sig, at medvirke til en aktivitet. Tegningen af forsikringen blev straks sat i værk, inden et uheld. Forsikringens ikrafttrædelsesdato er den 8. september 2017, og vil på årsbasis koste hvert medlem kr. 38,- , som vil blive opkrævet på en særskilt faktura fra de 3 distrikter. Der har også været arbejdet meget med planlæningen og deltagelsen i Europa Forum i Montreux. Dette Europa Forum var super tilrettelagt med mange interessante og lærerige indlæg fra hele Europa. Der var mange indlæg, som gav ideer til eftetanke og ideer, vi kunne tage med hjem og arbjde videre med på en positiv måde. Rapporter fra møderne kan læses på KlubIntra under Lions Danmark/Europa Forum/2017 Montrex. Jeg håber mange med interesse vil læse rapporterne. Som de fleste sikkert ved, har Lions Internationale President Dr. Naresh Aggerwal besøgt de danske Lions i dagene fra den 4. – 7. oktober. Han var bl.a. ude at besøge Novo Nordisk, hvor der bev orienteret om produktionen og behandlingen af diabetes patienter. Han var på besøg hos Dr. Peter Bo Jørgensen, hvor Peter Bo Jørgensen orienterede om hans opstart og grundlæggelse af Masanga Hospitalet i Sierra Leone støttet af Lions. Han besøgte Ballerup Rådhus, hvor Borgmesteren orienterede om Ballerup Kommune og deres udviklingsarbejde. Mr. Aggerwal besøgte også børne hospice Sct. Lucas Stiftelsen inden han på Lukas Stiftelsen tog imod ca. 80 Lions, som var mødt op for at høre om Lions og Mr. Aggerwals ideer og tanker for fremtiden. Det var et meget interessant indlæg. Yderligere om besøget kan læses andet steds i bladet. På Guvernørrådet og egne vegne vil jeg ønske alle et godt efterår Jimmy Nonbo Guvernørrådsformand MD 106

2017 Oktober LION

5


LCIF

Lions og Handicap Olympiaden går sammen om Strand Legene i Brasilien Af Jamie Konigsfeld Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense.

Hvis du havde gået en tur på sandstrandene i Brasilien i november sidste år, var du blevet vidne til en fest. Handicap olympiaden (Special Olympics), en ny olympiademodel, der finder sted ved kysten, var afholdt på Santos Stranden i Sáo Paulo, Brasiliens største by. Sammen med 130 Lions og 30 Leos kappedes 320 handicappede om guldmedaljer. Fejrende både forskelle og fællesskaber, er Strand Legene en del af Handicap Olympiadernes forenede sports program. Forenet Sport, fremmer fællesskab gennem holdsport jorden rundt. Konkurrencerne omfatter deltagere både med og uden intellektuelt handicap. Ved at spille sammen og konkurrerer, får atleter med forskellige baggrunde bedre mulighed i at forstå hinanden. Strand Legene begyndte med en rørende ceremoni. Delegationerne marcherede ind, medlemmer fra Handicap Olympiaderne, Brasilien, Lions og lokale myndigheder holdt inspirerende taler, og selvfølgelig deltog atleter med et fakkelløb. Konkurrenter og dommere aflagde en ed, og publikum nød god musik og kulturelle optrædener. Flagene fra Handicap Olympiaderne og fra Lions vajede stolt midt i det hele. I de næste tre dage havde atleterne rådighed over stranden, hvor de konkurrerede i petanque, strand fodbold, svømning, strand volley og andre sportsgrene. Lions og Leos dannede par

To atleter fra Strand Legene i Brasilien nyder et fælles øjeblik i Kammeratskab. 6

LION Oktober 2017

med handicappede i alle sportsgrene. Andre Leos meldte sig frivilligt til Strand Legene. Leo Pedro Almeida da Silva fra Itanhaèm, Brasilien, der hjalp atleterne med at forblive hydrerede, nød at betragte de stolte atleter. ”Det bedste ved denne turnering er at se atleter med forskellige handicap konkurrere” siger han. ”Det er fantastik at se, hvor glade og stolte de er, når de modtager deres medaljer”. Skabt af Lions Kester Edwards og Christian Guiralt, medlemmer af Handicap Olympiadernes Internationale Team, har Strand Legene (Beach Games) i Brasilien vist sig som en stor succes. Succesen udbygges nu i regioner verden rundt, hvor legene bliver en del af opgaven: Inklusion. En facet af samarbejdet mellem Handicap Olympiaderne og Lions Clubs International. Opgave: Inklusion fremmer Inklusion gennem sport og service. Andre sportsgrene, som man kan tænke sig inkluderet i fremtiden er kajakroning, sejling og triatlon. De sportsgrene, man tilbyder vil afhænge af stedet, hvor legene finder sted. Er en sportsgren meget populær et sted, kan denne gren medtages der på stranden. Hold øjnene åbne for fremtidige Strand Lege i jeres område. LCI og Handicap Olympiaderne International har et stærkt fællesskab, som overalt giver en positiv fremtid for folk med intellektuelle handicap, og det bliver kun stærkere.


INTERNATIONAL

Editors Conference in Prague Tekst og billeder: Redaktøren Fra søndag aften, den 1. oktober til onsdag morgen, 4. oktober, var 25 redaktører fra lige så mange Lions lande, samlet i Prag, til den årlige redaktør konference. De sidste tre år, har der været afholdt disse møder, for at forberede nye tiltag på LION området. Især drejer det sig om, de nye elektroniske udgaver men også rent redaktionelt, er der nye tiltag. Tilstede var også fire fra PRkommunikations divisionen i Oak Brook samt tre personer fra forskellige firmaer og en håndfuld tolke.

Vi har som sagt været i gang nogle år med at forberede de elektroniske udgaver, og fra januar i år, er der hver måned blevet udgivet et antal blade fra forskellige lande. Det elektroniske blad skal laves som en papirudgave, men i en specielt HI RES pdf version, som skal redigeres så den passer til det digitale medie, som læser filerne og transformerer dem til det rette format. Danmark skulle udkomme med sit første nummer i juli, umiddelbart efter convention, og alt gik glat med overførslen til firmaet i USA, men, så skete der imidlertid ikke mere. Intet blad blev udgivet, ingen filer kunne findes. Efter en lang og håbløs kamp, kunne jeg her på konferencen i Prag, face to face med udgiverne, prøve at starte forfra! Nye filer er nu overført (via ftp-server) til firmaet dsg (rrdonnelly), så må vi vente og se hvad som sker. Der ligger en test-version på: http://www.lions.dk/lions-magasin men den er en del mangelfuld.

I min optik, er det ikke de store fremskridt for digitale magasiner vi vil opleve. Magasiner egner sig bedre til papir hvorimod nyheder skal læses på tablets, smartphones etc. Noget af det nye er, at hvert blad (nation) vil få sin egen APP. Både for IOS og Android. Her vil man altid få vist, det sidste, nye elektroniske magasin. Som før skrevet, vil der fra januar 2018 udkomme fire papir blade og fire digitale. Det vil sige en øgning på to udgaver om året.

2017 Oktober LION

7


INTERNATIONALT

Lions Katastrofehjælp yder 250.000 kroner til børnene i Caribien Lions Katastrofehjælp Steen Rummenhoff Formand

Lions Katastrofehjælp yder hjælpen via UNICEF, der allerede var på stedet. Det er utroligt vigtigt, da tusindvis af børn i Caribien stod med et akut behov for vand, mad og beskyttelse efter orkanen Irmas voldsomme hærgen. Veje, huse, broer, hospitaler og skoler blev jævnet med jorden på flere caribiske øer. I øsamfundet Barbuda blev 90 procent af bygningerne ødelagte. Også på Anguilla var mange huse ødelagte og de fleste skoler ubrugelige. UNICEF var i fuld gang med at uddele nødhjælp, men behovet voksede, efterhånden som der kom totalt overblik over skadernes omfang. Lions Katastrofehjælp valgte derfor at støtte med 250.000 kroner. ”Det gjorde vi, fordi der var et akut behov for nødhjælp til øsamfundet, hvor hele infrastrukturen var ødelagt. Vi ved, at der skal hurtig hjælp frem for at sikre, at befolkning ikke rammes dobbelt af både ødelæggelser og epidemier”, siger næstformand i Lions Katastrofehjælp, Frank Stjerne. -”Og ved at yde hjælpen via UNICEF får vi en hurtig indsats, der er altafgørende for, at børnene overlever og får de bedste betingelser for at komme videre”. UNICEF uddelte tæpper, telte og hygiejneartikler til familier, der havde mistet deres hjem, og sørgede for, at der var skolematerialer, så børnene kunne fortsætte et minimum af skolegang. Skoleåret var lige startet, og erfaringen viser, at hvis børnene først kommer bagud, fordi de ikke længere har adgang til undervisning, er det meget svært at få dem tilbage i skole igen.

8

LION Oktober 2017

UNICEF har samtidig medarbejdere i alle berørte lande, der er særligt uddannede i at give psykosocial hjælp, som sikrer, at de mest udsatte børn får bearbejdet de voldsomme oplevelser. Lions Katastrofehjælp har længe været en af UNICEFs gode samarbejdspartnere og har før støttet UNICEFs indsamling til blandt andre ofrene for jordskælvet i Nepal.


AKTUELT

Det fællesnordiske Lions samarbejde (NSR) Af PCC Benny Nissen Raun, LC Karup, MD 106's repræsentant i Arbejdsudvalget NSR-AU

Det nordiske Lions samarbejde omfatter de fem nordiske multipeldistrikter (MD), men i virkeligheden er det i alt otte nordiske lande, der er repræsenteret i dette samarbejde: MD 101 Sverige, 104 Norge, 106 Danmark, Grønland og Færøerne, 107 Finland og Ålandsøerne, og 109 Island. Det formelle Lions samarbejde er nedfældet i de fælles godkendte vedtægter for Nordisk Samarbejdsråd (NSR).

Vedtægtsgrundlaget

De tidligere NSR Arbejdsrutiner og Arbejdsordning m.v. fra 2011 blev helt erstattet af nye vedtægter, godkendt på NSR 2015 i Kgs. Lyngby. De gældende vedtægter består af NSR Constitution, NSR By-Laws samt to bilag, Appendix 1 og 2, der alle findes tilgængelige på LionsOffice KlubIntra under Lions Danmark -> NSR.

Formålet med NSR

NSR har som målsætning at forstærke og udvikle Lions og den nordiske samhørighed inden for sit virkefelt, at samarbejde i den internationale Lions organisation og at bistå, hvor der er behov for hjælp gennem fælles aktiviteter. En af strategierne i NSR arbejde er at repræsentere de nordiske lande som en fælles

gruppe på de internationale Lions møder, Convention (verdensgeneralforsamlingen), Europa Forum m.fl. Et af de mest synlige tegn er den fælles nordiske flagparade under det internationale Lions Convention.

Det årlige NSR møde

Den højeste myndighed i NSR er Rådsmødet, der afholdes hvert år i januar i ét af de fem multipeldistrikter på skift. Rådsmødet er blot en del af det samlede program for NSR, der typisk foregår hen over en forlænget weekend, fredag - søndag med et varieret udbud af seminarer, møder, temaer og workshops. Der er også mulighed for på NSR at mødes socialt, oprette netværk og knytte nye venskaber. Næste gang, vi i vores Lions område får fornøjelsen at afholde NSR, bliver i 2020. Alle Lions har ret til at deltage i NSR.

Den overordnede struktur i NSR

I perioden mellem de årlige rådsmøder (NSR Council Meeting) i januar, holder de 5 nordiske guvernørrådsformænd typisk 4 bestyrelsesmøder, de såkaldte CC Board Meetings. Det første i forbindelse med Convention, det næste under Europa Forum og

2017 Oktober LION

9


AKTUELT

derpå et møde i november/december - i København - for bl.a. at få den endelige dagsorden, regnskab og budget til rådsmødet på plads. Dagen før rådsmødet i januar afholder den nordiske CCgruppe deres fjerde og sidste bestyrelsesmøde i klubåret.

Arbejdsstrukturen i NSR

Rådsmødet og CC bestyrelsen har til daglig hjælp af en NSR koordinator og et antal udvalg. Koordinatoren, der udpeges på skift for en toårig periode, forestår alt det praktiske vedrørende den nordiske fælles deltagelse på Convention. Senest har det været danske PCC Bent Jespersen. De faste udvalg udgøres p.t. af Arbejdsudvalget (AU), Udvalget Internationale Relationer (IR) og Udvalget Medlemmer/Lederskab (GMT/GLT). Derudover kan der oprettes yderligere udvalg efter behov. Deltagerne i disse udvalg er typisk de nordiske landes direktorer (fagansvarlige) inden for respektive fagområder. De 5 repræsentanter i AU udpeges eller vælges af respektive lande for en 5-årig periode.

Hvad laver NSR-AU?

Arbejdsudvalget er NSR's rådgivende og sagsforberedende organ. Med erfaring i NSR samarbejdet og grundlæggende viden om NSR støtter AU den hvert år skiftende nordiske CC-gruppe. Formand for AU er altid fra det land, der har formandskabet for NSR og præsiderer på det årlige rådsmøde. I indeværende år er det svenske PCC Jan Lofjärd. AU-repræsentanten, der har næste års formandskab i NSR varetager sekretæropgaven - det er i år norske PCC Tove Gulliksrud. Derudover repræsenteres AU i år af finske PID Tapani Rahko, islandske Hrund Hjaltadóttir samt undertegnede fra Danmark. Endvidere er tilknyttet, men ikke med i AU, NSR kasserer, der i den kommende årrække er fra Finland og varetages af PCC Jari Rytkönen.

etableringsperioden. MD106's bidrag udgør ca. 17% der skaffes gennem bidrag fra klubberne. Eksempler på NSR-projekter er det danske projekt Øjenklinikken i Tbilisi, Georgien, det finske Solar Cookers (solkøkkener) i Afrika, og senest dobbeltprojektet, dels fra Norge, dels fra Sverige med etablering af Safe Centers for syriske flygtningebørn, “Forgotten Children” i h.h.v. Libanon og Tyrkiet.

Det kommende NSR 19.-20. jan. 2018 i Sverige

Forberedelserne til NSR i Norrtälje på Marholmen ca. 75 km fra det centrale Stockholm er allerede i fuld gang. Der planlægges på et varieret program med noget for enhver Lion og også for ledsagerne. Forslaget til årets tema er “Lions Forward in the Digital world”. På bestyrelsesmødet i Chicago besluttede de nordiske CC'er, at “We cannot put content against expense” - med andre ord, det skal være indholdet og ikke økonomien der er bestemmende. Det er derfor vigtigt, at vi gør NSR aktivt, interessant og relevant for Lions på alle niveauer og dermed opmuntrer dem til at deltage i NSR. Det endelige program vil sammen med anden information om NSR 2018 senere være at finde på linket http:// nsr.lions.se/index.htm

Afslutning

Det nordiske samarbejde fungerer. Der er fælles projekter i gang. Med hensyn til engagement og deltagelse i NSR udvikles der hen over året for at få mere indhold for det “medlemskontingent”, der indbetales til den fælles administration af NSR - p.t. ca. 4 kroner om året pr. medlem. Som dansk repræsentant i NSR-AU stiller jeg mig hermed til rådighed med yderligere uddybning for medlemmerne.

Aktuelle opgaver i det fællesnordiske samarbejde

Det samarbejde, der fylder mest p.t. er de fællesnordiske IRprojekter. Det vil i dette generelle indlæg blive for omfattende at komme ind på disse i detaljer, men kort handler det om, at de nordiske lande byder ind med forslag til et projekt, som behandles af IR-Udvalget og endelig besluttes af den nordiske CC-gruppe og NSR-rådsmødet. Projekterne, der støttes af alle nordiske lande i forhold til antal medlemmer, er to-årige, hvad angår betalingsperioden, men strækker sig typisk over flere år, hvad angår 10

LION Oktober 2017

Det officielle logo, som det ser ud i år med svensk topflag, da det er Sverige der p.t. er formand for NSR


Nordisk Samarbejds Råd skal afholdes i Danmark i 2020 Nordisk Samarbejds Råd (NSR) er Nordens mulighed for at stå sammen, både som lionslande og som fagområder. At trække et internationalt møde til sit lokalområde er både spændende og arbejdskrævende. Det giver masser af oplevelser og arbejdet er med til at styrke klubben. Nordisk Samarbejds Råd afholdes den 17. - 18. januar 2020. Der er nogle krav til arrangøren i forhold til arrangement og sted, som er: Skal kunne nås med max. 1 times transport fly/tog/båd/bil fra en international lufhavn (dvs. Kastrup, Billund og Aalborg) Overnatning og mødefaciliteter skal være samme sted Skal have ca. 100 dobbeltværelser og 30 enkeltværelser Skal have en mødesal til Rådsmødet med plads til ca. 200 mennesker Skal have 5-7 mindre mødelokaler til parallelle møder Skal have restaurantfaciliteter dels til en get-together aften og dels en gallaaften med plads til ca. 300 mennesker Send ansøgning til Jimmy Nonbo, Guvernørrådsformand, grf.md@lions.dk senest den 1. februar 2018.

2017 Oktober LION

11


AKTUELT

Lions internationale præsident besøgte Danmark Billeder og tekst: Redaktøren

O

nsdag den 4. oktober, landede Naresh Aggarwal i Københavns Lufthavn. Grundet hustruens fødselsdag, kom han alene og blev behørigt indkvarteret på Tivoli Hotellet. Der var set frem til hans ankomst – det er altid spændende; hvordan er han, den nye IP? Aggarwal kommer fra Delhi, Indien og han bringer med sig, den indiske kultur. Den afslappede type, med store visioner og åbent sind! Der var som vanligt lagt et stramt program for, hvad der et must at se og besøge. Distriktsguvernør Ole Rubach, stod i år for arrangementet, og da fokus jo nu er diabetes, havde Ole naturligt valgt at starte besøget på Novo Nordisk i Bagsværd. Uheldigvis, var der ikke adgang for pressen, men jeg har efterfølgende fået oplyst, at besøget var meget tilfredsstillende og befordrende for et eventuelt samarbejde mellem Lions Intl. og Novo.

På besøg hos Peter Bo Jørgensen 12

LION Oktober 2017

Herfra gik turen til Taastrup, hvor besøget gjaldt overlæge, Peter Bo Jørgensen. De som kender til Masanga projektet i Sierra Leone, ved naturligvis hvem Peter Bo Jørgensen er. Han er ophavsmanden til Masanga DK, og er initiativtager bag Masanga projektet, som genopbygger et hospital i byen Masanga, og laver virksomheder og uddanner lokalbefolkningen. Her igennem skabes vækst, udvikling og bæredygtig sundhed. Peter Bo Jørgensen fortalte, på sin sædvanlige levende måde, hvordan projektet var kommet i stand og hvordan det fungerede med mange kuriøse eksempler. Efterfølgende fik han overrakt en fin lille glas skulptur af Aggarwal, som satte stor pris på hans arbejde. Bent Jespersen IRD, havde ved et hurtigt benarbejde, fundet ud af, at World Diabetes Foundation var beliggende i Gentofte, hvorfor han så en mulighed i et hurtigt besøg.


AKTUELT

Aggarwal hilser på Peter bo Jørgensen

Erling Ingwordsen modtager præsidentens Appreciation Certificate

Som sagt, så gjort! Der blev checket ind hos WDF, hvor den administrerende direktør, Anders Dejgaard og direktør Benita Bertram tog imod. Det blev et forrygende møde. Det viste sig, at præsident Aggarwal kendte Benita Bertram i forvejen, og faktisk havde en slags aftale med hende, så mødet var en succes fra start. Efter at have udvekslet erfaringer og ønsker, blev der lynhurtigt indgået en aftale mellem WDF og Lions Intl. som bl.a. medførte en invitation til Lions Boardmeeting i Dubai den 8. til 11. november. Mødet sluttede med, at Aggarwal tilbød begge direktører, et medlemskab af Lions, hvilket de begge sagde tak til. Spændende hvad det kan udvikle sig til. Om aftenen var der officiel middag i København. Næste dag, fredag den 6. oktober, mødtes IP Naresh Aggarwal med de tre guvernører og deres formand, i Lions Skovlundes lo-

Præsidenten udveksler gaver med Ballerups borgmester Jesper Würtzen

kaler. Her gjaldt samtalen, ”rigets tilstand” – IP’s målsætning etc. Et helt igennem privat arrangement, som hører til på agendaen. Dernæst gik turen til Ballerup Rådhus, hvor borgmester Jesper Würtsen, (S) tog imod. En hurtig rundtur på rådhuset, hvorefter borgmesteren i byrådssalen, fortalte om Ballerup kommune og i det hele taget, hvordan kommuner og regioner fungerer i Danmark. En rigtig interessant gennemgang, som også vi ”indfødte” kunne nyde godt af. Borgmester Jesper Würtsen blev også spurgt om, han ville være medlem af Lions, hvilket han straks accepterede med applaus fra de tilstedeværende. Borgmesteren fik overrakt en ”fredsplakat Plaquette” samt et fint slips og en bog, som minde af besøget. En dejlig frokost blev nydt på rådhuset, hvor man sludrede om løst og fast med hinanden. Fra rådhuset i Ballerup, gik turen videre til Sct. Lukas Stiftel-

På besøg på Lukashusets Børnehospice

Midt i junglen i Sierra Leone i Vestafrika ligger Masanga Hospitalet. Masanga Leprosy Hospital, som det tidligere hed, fordi det behandlede spedalske patienter, ligger midt inde i Sierra Leone. Det var et meget velfungerende sygehus med en holistisk tilgang til behandling af spedalske, drevet af Adventistbevægelsen fra 1964 og frem til 1997. Hospitalet lukkede pga. den voldsomme borgerkrig som hærgede landet fra 1991 til 2002. Den danske speciallæge Peter Bo Jørgensen stiftede i 2005 foreningen Masangas Venner, nu Masanga DK, der har til formål at rehabilitere og drive hospitalet. Gennem en 10-årig (20) periode skal foreningen genoprette hospitalet, så det igen kan fungere og tilbyde lokalbefolkningen helt basale og livsnødvendige sundhedsydelser.

2017 Oktober LION

13


AKTUELT

sen, hvor der skulle drikkes eftermiddagskaffe og et interessant foredrag af overlæge Jens Christian Holm, kendt fra TV serien, Generation XL, ventede. Han ønskede at fortælle Lions om, sit arbejde med overvægtige børn – fortælle om de forskningsresultater der lå bag og hvad hans ønsker var for fremtiden. Han så et potentielt samarbejde med Lions Intl, som kunne blive globalt, til fordel for alle. Aggarwal var også her meget interesseret, og inviterede Holm til Mumbai i november, for at holde foredrag. Søren Bønløkke, direktør for Sankt Lukas Stiftelsen, fortalte herefter om idéen med Stiftelsen. Også en spændende indføring i et helt andet element. Derefter var der mulighed for, at en lille del af skaren, kunne bese Lukashusets børnehospice, som Lions har en stor andel i opstarten af, i oktober 2015. Dagen sluttede med åbent hus-arrangement, hvor alle danske Lions kunne komme og høre IP’s målsætning og stille spørgsmål. Godt 80 personer havde fundet vej, og spørgelysten var også tilstede. Præsident Aggarwal var hele tide nærværende og ivrig

efter at svare på de mange spørgsmål. Et spørgsmål fra en ung pige lød: Hvad gør Lions for den globale opvarmning? Aggarwal svarede forundret, at Lions lige for nylig på vores Convention i Chicago, havde haft key-note speaker, tidligere generalsekretær for FN, Ban Ki-moon til at fortælle om netop den udvikling af klimaet. Herefter spurgte han den unge pige om hun var Leomedlem, hvortil hun svarede, at hun kun var 14 år – stort bifald fra salen! Til sidst takkede guvernørrådsformanden mange gange Præsidenten for at komme på besøg – og fortalte ham, at vi havde haft nogle gode- og indbringende dage sammen. Guvernørrådet havde som gave købt en bog om Danmark og den kendte Kay Bojesen træabe, et rigtigt dansk designikon. Næste morgen forlod Naresh Aggarwal Danmark, med kurs mod et nyt Lions land og nye oplevelser og indtryk. Se billeder fra IP-besøget: http://lions.due-mikkelsen.dk

Øverst tv: Naresh flankeret af direktør Anders Dejgaard og direktør Benita Bertram, World Diabetes Foundation Øverst th: Overlæge Jens Christian Holm, Holbæk sygehus, fortæller om sit projekt med overvægtige børn. Neders: Der lyttes og kommenteres.

Drevet af en vision for at lindre menneskelige lidelser, relateret til diabetes blandt de der er dårligst til at modstå sygdommens byrde, blev World Diabetes Foundation skabt i 2002 gennem et generøst tilskud fra Novo Nordisk A / S. Verdensdiabetesfonden blev oprettet som et selvstændigt og non-profit fundament underlagt fondsloven. Mere end et årti senere er fonden vokset til et førende internationalt finansieringsorgan, der støtter græsrodsinitiativer inden for forebyggelse og pleje af diabetes.

14

LION Oktober 2017


NATIONALT

To sider af samme sag Faklerne er hjemme igen Lions Danmarks 100 årskoordinator Gerner Jacobsen Kære Lions - Faklerne er hjemme igen efter en lang og forgæves rejse rundt i USA og over Atlanten uden at have været præsenteret ved Convention i Chicago som planlagt. Øv. 100aarsudvalget har bedt vor transportør om at give sin version af hændelsesforløbet og denne redegørelse kan I læse i forbindelse med dette indlæg. Vi havde i 100aarsudvalget valgt at lade faklerne være tilstede ved Sankt Hans fejringer fredag den 23. juni i Danmark, idet vi fra pakke.dk, som er en skandinavisk underafdeling af UPS, som er verdens førende fragtoperatør, som også benyttes af LCI, havde fået oplyst, at såfremt vi sendte faklerne Ekspres, ville de være fremme i Chicago på to dage. Planmæssigt ville faklerne være fremme på vores hotel onsdag den 28. juni, når vi afsendte dem den 26. juni. Dette var tids nok til at blive præsenteret i paraden, som skulle finde sted lørdag den 1. juli. Vi afsendte faklerne mandag den 26. juni med UPS-karakteristiske brune biler. Forsendelse bestod af to pakker. Dels en pakke med faklerne og dels en pakke med et banner, som viste faklerne. Vi fik opgivet et tracking nummer og kunne straks følge forsendelsen, hvis rute gik over Stürup og videre til Køln, Louisville i Kentucky. Her stoppede vores forsendelse så! Da jeg selv skulle præsentere fakkelprojektet på Convention, som var valgt til at repræsentere Europa, ville jeg ankomme til hotellet tirsdag den 27. juni sent om aftenen. Vel ankommet til min destination, Hotel Swissotel, Chicago kunne jeg fra onsdag den 28. juni konstatere, at forsendelsen allerede var tilbageholdt af de amerikanske myndigheder for nærmere inspektion. På vores hotel var der en UPS-afdeling bemandet med en manager og 3-4 medarbejdere og personalet gjorde alt for at hjælpe med at få forsendelsen ud af ”kløerne” på de amerikanske myndigheder. Manageren Pamela oplyste, at vores forsendelse muligvis blev tilbageholdt for nærmere undersøgelser af våben, narkotika og evt. smugling af kunstgenstande. Undertegnede rykkede sammen med lederen af den lokale UPSafdeling dagligt myndighederne for nyt om vore fakler. Der var total tavshed. Vi nærmede os hastigt weekenden og forberedelsen til 4. juli, hvor hele USA tilsyneladende går i ” sleep mode”. Der var ingen response ved henvendelse til de amerikanske myndigheder. Da det stod klart, at faklerne ikke ville nå frem til paraden, måtte vi iværksætte plan B. Jeg fik fremstillet et farvestrålende papirbanner af faklerne i størrelse 400 X70 cm i farver, dette var en kopi af det banner, som befandt sig i pakke nr. 2 i forsendelsen i et lagerlokale i Louisville i Kentucky. Den 5. juli sluttede mit ophold i Chicago. Om formiddagen havde jeg et møde med manageren for UPS-afdelingen på hotellet,

Fra: Casper Marc Vang sted [mailto:cmv@pa kke.dk] Sendt: 27. september 2017 13:33 Til: Gerner Jacobsen <gerner.jacobsen@st atsautoriseret.dk> Emne: SV: Pakke.dk Ordre 512821 Hej Gerner, Det kan jeg sagtens

forstå. Hermed følge r en opsummering i korte træk af det uheld ige forløb pakken har Pakken blev forsinket været igennem: ved import til USA, kede pakken i ca. en da FDA eller landb uge, og den kom derfo r for sent frem til mess rugsministeriet i USA tog pakken ud Efterfølgende blev til kontrol. Dette forsin en. pakke n afvist ved levering til Efter aftale med Gern Swissotel i USA, da er og UPS fik vi der var toldafgifter et problem ved ekspo at betale ifm. leveri rt ud af USA, da den omvendt pakken, som stadig befandt ng. derfor krævede en sig hos UPS, til en udfyldt eksportdeklaratiotoldmæssigt angivne værdi for forsendels returforsendelse hjem kunne agere som afsen til Danmark. Kort efter en overskred et græn n. Denne kunne ikke der sebel udarb opstod for øb ejdes da den reelle denne forsendelse. Sagens kompleksit ”afsender” ikke læng jf. de amerikanske udførselsregler, som et på nuværende tidspu ere befandt sig i USA forsendelsesnumre nkt havde skabt intern og ”Swissotel” ikke for denne forvirring hos UPS Efter at have lagt pres forsendelse af to pakker, hvilket blot i USA, som på mærk gjord på UPS i flere uger værdig vis fik opret sen i Danmark, men om at få forsendels e forvirringen større. tet en lang række nye leverede en hjem til Danmark Efter nogen korrespondden anden pakke til Swissotel i USA, formåede UPS at sende grundet nævnte forvir ance med Pamela den ene pakke tilbag Pakken kom retur ring. fra Swissotel, USA e til Gerner Jacobfik Pamela identificere ring hos Gerner Jacob til Pamela, Swissotel igen pga. fejl t denn e pakke i toldin sen d. 18/9. og sendt afsted mod formationerne. Dette Danmark jf. aftale. blev hurtigt rettet og pakken sendt afsted Jeg håber dette giver igen med endelig levetilfredsstillende indsig t i forløbet. Hav en rigtig god dag. Med venlig hilsen /

Best regards

Casper Marc Vangste PAKKE.DK | BILLIG d TPAKET.SE | BILLIG BLOMSTERBAKKEN PAKKE.NO 2 | DK-9380 VESTBJE RG E: CMV@PAKKE.DK | OFFICE +45 70 201 401

Redegørelsen fra PAKKE.DK

som oplyste, at UPS havde fået frigivet forsendelsen, som ville ankomme til hotellet samme dag om eftermiddagen. Jeg aftalte derfor, at forsendelsen skulle returneres til afsenderen, hvilket efter det oplyste var helt uproblematisk. 2. august modtog jeg pakke 2, altså banneret, men faklerne var ikke returneret. Pakken med faklerne havde efter hånden får tilføjet adskillige tracking numre og jeg har personligt registreret 8 forskellige numre. I august og september indtil faklerne var ankommet, har jeg dagligt fulgt pakkens rejse frem og tilbage mellem Chicago og Louisville i Kentucky. Endelig den 18. september 2017 havde jeg pakken med faklerne i hånden. Jeg var spændt på i hvilken tilstand indholdet var. Faklerne var emballeret i en af transportkasserne af træ og endvidere var trækassen lagt i en flyttekasse og yderst var der viklet adskillige lag af plast boblepapir. Alle hulrum var fyldt op med magasiner, blade om Danmark og forsendelse var omviklet plasticfolie. Ved ankomsten kunne jeg konstatere, at pakken var opbrudt af de amerikanske myndigheder og indholdet af blade og magasiner var delvist ødelagt. Faklerne var næste intakte idet dog bladene i toppen af faklerne havde får nogle stød, men det kan rettes ud på fakkelværkstedet. Nu er faklerne igen på dansk grund og udlånes som tidligere. C- faklen blev vist frem for IP Naresh Aggarwal, da han besøgte Lukas Huset dem 6. oktober. Gerner Jacobsen og Naresh Aggarwal

2017 Oktober LION

15


NATIONALT

16

LION Oktober 2017


KLUBSTOF

Lions Sct. Catharina Hjørring

har igen afholdt sin traditionsrige kvindemotion Af Susanne Thomsen Trods start I regnvejr, var der omkring 85 der mødte op, gik eller løb en tur i den dejlige efterårs natur i og omkring Hjørring Bjerge. Efter løbet var der stort ta’ selv kaffebord, med Lions pigernes hjemmebag, vand og frugt. Der bliver hygget efter turen og der bliver udtrukket vindere, ikke hvem der er hurtigst, men på tilmeldingsblanketterne, her er det nemlig ikke om at komme først, men at få lidt motion og samtidig støtte et godt formål. Præmierne er venligst skænket af byens handlende, 1. Præmien var et gavekort til et sæt løbetøj til Intersport. HELE overskuddet, går ubeskåret til De brystopererede i Hjørring, her er der brug for pengene, de bruges til diverse arrangementer for kvinder, der er eller har været ramt af brystkræft.

Lions Club Skjern-Tarm, har afholdt en 100 års jubilæumskoncert i en fyldt Tarm kirke Erling Søndergaard Sekretær Skjern-Tarm Lions Lions Club Skjern Tarm, har fornyeligt afholdt en 100 års jubilæumskoncert i en fyldt Tarm Kirke, med Stig Rossen og 300 tilhører. I Skjern-Tarm Ugeblad tirsdag den 26. september 2017, var der medbragt en ”læseranmeldelse Af Stig Rossens koncert i Tarm Kirke” skrevet af en meget begejstret tilhører Anni Bernhard, Borris. Jeg synes at beskrivelsen, som også giver udtryk for det gode og yderst nødvendige arbejde som Lions i Danmark, hvert år udfører, men selvfølgelig også om en meget vellykket og god kirke Koncert med Stig Rossen. Jeg har fået lov af Anni Bernhard om at måtte sende indlægget til Lions Danmark, da jeg synes Den giver os alle inden for Lions roser.

2017 Oktober LION

17


KLUBSTOF

Lionshæftet i Esbjerg Kommune er 10 år Hæftet har i alt udbetalt 2.638.955 kroner Med løve hilsen LC Esbjerg / Bramming Niels Jørgen Ejsing I 2007 tog de 3 Lionsklubber i Esbjerg initiativet til, at Lions klubberne i Bramming, Ribe og Esbjerg skulle gå i samarbejde om et kuponhæfte. Projektets formål var og er at skaffe penge til socialt dårligt stillede, at give ungdomsforeninger en økonomisk håndsretning til aktiviteter, som der ellers ikke vil være mulighed for at gennemføre, og hjælpe nystartede projekter der indeholder socialt tilsnit. Igennem de forløbne 10 år har LC klubberne i Esbjerg Kommune arbejdet tæt sammen om denne aktivitet, hvilket har givet et godt sammenhold klubberne imellem og nogle rigtig gode økonomiske resultater, hvoraf skal nævnes syv projekter, som vi er rigtig stolte af: Hjælp til etablering en legeplads i Vognsbølparken i Esbjerg. Indkøb af 4 hjertestartere plus undervisning i samme til 4 x 6 personer. Indkøb af GPS-sendere til hjemmeboende med sygdommen Alzheimer.

Tur til Legoland for enlige mødre med børn (ca. 45 personer). Støtte til Freia Centeret, som er en organisation, som hjælper børn, son har været seksuelt misbrugte. Hjælp til Kirkens Korshærs Varmestue i Esbjerg og Hjælp til Natteravnenes arbejde i Bramming, Esbjerg og Ribe. Her ud over har der hvert år i gennemsnit været ca. 74.000 kroner til fordeling mellem de deltagende LC klubber, som klubberne disponerede og fordelte efter egne ansøgninger. Til at sælge hæfterne har vi haft sportsforeningers ungdomsafdelinger og spejderorganisationer, som på denne måde har tjent nogle penge til nogle af deres egne aktiviteter som ellers ville have svært ved at blive gennemført Vi har mødt stor velvilje og forståelse hos de lokale forretningsdrivende og andre erhvervsvirksomheder for projektet, hvilket har haft stor betydning for de gode resultater. Det beløb, som der samlet er udbetalt, fordeler sig som nedenfor anført:

FASTE DONATIONER ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 715.400 KRONER. DONATIONER SOM LC - KLUBBERNE BESTEMMER �������������������������������������������������������������������� 736.458 KRONER. SALGSPROVISIONER TIL KLUBBER SOM HAR SOLGT HÆFTER ���������������������������������������������������� 859.497 KRONER. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2.311.355 KRONER. + LOTTERIGEVINSTER FOR (BELØBET ER INCL. GAVEAFGIFT) ����������������������������������������������������� 327.600 KRONER. I ALT HAR LIONSHÆFTER I PERIODEN UDBETALT �������������������������������������������������������������������� 2.638.955 KRONER.

S U D O K U 18

LION Oktober 2017


KLUBSTOF

Veteraner på besøg hos Lions Langebæk PR ansvarlige Niels Søbjerg Det var en mild aften, onsdag den 30. august. Lions i Langebæk havde inviteret Veteran Café Vordingborg til grill aften, og vi fra Lions havde gjort noget ud af at gøre denne aften til noget helt specielt for de veteraner, der var mødt frem, så de kunne få en aften i kammeraters selskab og finde ro. Arrangementet begyndte med en kort velkomsttale af Jens A. Nielsen, præsident for Lions Club Langebæk. Derefter blev arrangementet “skudt” i gang med grillmad, levende musik leveret af Næstved Symfonietta Brass ensemble, efterfulgt af hjemmebag og kaffe. Formanden for Veteran Café Vordingborg, Henning Ø. Nielsen var imponeret over Lions-medlemmernes engagement og ud-

talte: ” Vi skulle egentlige bare hygge os og nyde arrangementet, mens værterne sørgede for at alle havde en god aften. Det at komme lidt ud af vores egne faste rammer betyder meget for en udfordret veteran, og at det kan ske på denne dejlige rolige facon, er en stor hjælp.” Aftenen sluttede på bedste vis med honnør for flaget, og to blæsere, der leverede retræten, mens flaget blev taget ned af to veteraner. Fra Veterancafeen i Vordingborg blev flg. udtalt: Der skal der lyde en stor tak for arrangementet – og hvis Lions Club har lyst, så skal de være velkomne til at kigge forbi i veterancafeen, når vi mødes om onsdagen.

2017 Oktober LION

19


KLUBSTOF

Lions Møn fejrer 50 års jubilæum Af Søren Hansen, sekretær Lions Møn blev chartret den 9. september 1967 med Lions Næstved som moderklub. Dengang var der 17 medlemmer, og her i jubilæumsåret har klubben 25 medlemmer. Den 9. september 2017 var det derfor præcis 50 år siden Lions Møn blev chartret, og denne begivenhed blev fejret på behørig vis med en reception på Residens Møen med mange gæster fra lokalsamfundet og fra naboklubberne. Lions Møn markerede også begivenheden ved at uddele en række donationer til lokale, nationale og internationale formål. I alt uddelte Lions Møn 382.500 kr. i jubilæumsdonationer til 15 forskellige foreninger og institutioner. Langt den største del af donationerne gik til lokale formål, og knap 10 pct. gik til nationale og internationale formål. Lions Møn lægger stor vægt på at støtte lokalt, idet det er fra den lokale befolkning og det lokale erhvervsliv at klubben får den store og nødvendige opbakning til aktiviteter og arrangementer. Jubilæumsdagen sluttede med en dejlig fest for klubbens medlemmer og lionesser på Hotel Præstekilde.

Glade donationsmodtagere

Nye Medlemmer A

Liljan Tórshavn, Tonny Jacobsen Liljan Tórshavn, Gunn Reginsdóttir Hermansen Dragsholm, Bent Holst Nielsen Tórshavn, Petur Petersen Tornved, Bjørn H. Petersen Absalon Roskilde, Ina Kruse Pedersen Høng, Kim Theodor Valentin

20

LION Oktober 2017

B

Hirtshals, Mette Jensen Hirtshals, Annie Jellesmark Hirtshals, Jens Moltsen Svenstrup, Poul O. Jørgensen Karup, Torben Jakobsen Hals Sophie Hedvig, Hanne Andersen Hals Sophie Hedvig, Lene Gregersen Aalborg Limfjorden, Annette Falsig Møldrup Vølverne, Majbritt Christensen Leo Club Aalborg, Nicole Overmars Leo Club Aalborg, Birgitte Egeskov Jensen Aalborg Limfjorden, Lene Thorhauge Hjørring Sct. Catharina, Solveig Frie Kristensen Hals Sophie Hedvig, Gitte Snebang Aalborg, Jørgen Schytz

C

Videbæk, John Lindekilde Aabenraa, Jan Hvid Meinfeldt Aarhus Sct. Clemens, Steen Carl Saabye Tommerup, Thomas Kristian Poulsen Løgumkloster, Stephan Scheelke Galten-Skovby Kaare Egelund Schmidt


KLUBSTOF

REGNKATASTROFEN I JUNI RAMTE ”LØVEUNGERNES” HJEMEGN I SRI LANKA Af Henning Molin Lions Søllerød Et nødråb fra vor mangeårige venskabsklub Lions Club Hikkaduwa kom efter den voldsomme monsunregnskatastrofe i klubbens bagland, hvor mange af de sponsorerede ”Løveunger” har deres hjem. Omfattende jordskred har begravet 40-50 personer levende og foreløbig er i alt op mod 200 døde, 180 savnes og 4-500 boliger er total ødelagt. Over 600 familier er efterladt i utilgængelige områder - men helt op imod 400.000 blev på en eller anden måde påvirket af de voldsomme oversvømmelser.

børnenes fortsatte skolegang ved uddeling af skoleudstyr og beklædning til 710 elever gennem 5 skoler (hvoraf en forTamilbørn) og et Buddisttempel. Slutrapport og regnskab kan ses på vor hjemmeside. Tegning af fadderskaber for Løveunger i Sri Lanka er Lions Søllerøds ældste internationale hjælpeprojekt.

”Hvor der er behov, der finder du Lions”, og Lions Søllerød havde heldigvis 25.000 kr. i kassen til akut hjælp, Lions Gladsaxe bidrog med 10.000 kr., Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp bevilgede på 2 dage yderligere 100.000 kr., 2 tyske venskabsklubber bidrog med omkring 30.000 og Lions Club Hikkaduwa med knap 13.000 kr.

Og takket være den omfattende opbakning også i 2016 fra 43 danske Lions klubber og 15 privatpersoner med tilknytning til Lions, kunne vi i foråret 2017 overføre 152.900 kr. til de 114 skoleelever og 11 universitetsstuderende, der for tiden finansieres via Lions Søllerød. Siden 1989 er der gennem dette projekt ydet støtte til i alt 295 Løveunger med et samlet beløb på 2.349.057 kroner!

Myndighederne tog hurtigt hånd om den omfattende retablering af boliger og infrastruktur, mens Lions Club Hikkaduwa varetog umiddelbar uddeling af frysetørrede levnedsmidler og nyt køkkenudstyr og derefter besluttede at sikre områdernes sundhedstilstand i de ramte områder ved gennemførelse af 2 omfattende ”Medical Camps” - hver for knap 500 beboere - og på at bevare

Men behovet er stadig stort og vi opfordrer derfor Lionsvenner landet over til at markere Lions 100 års jubilæum ved at tegne et fadderskab - det gøres nemmest gennem MINIprojektkataloget 2017 - men du kan læse mere om projektet og finde vor Løveungefolder på Lions Søllerøds hjemmeside http://soelleroed.lions. dk/

2017 Oktober LION

21


KLUBSTOF

”Børnene i Skoven” f/ Lions Vinderup Peter Voss Hansen

Lions i Vinderup dukker op i lokalsamfundet på mange måder. Vi sælger således lodsedler, kalendere og sennep omkring juletid. I forårstiden sælger vi gødning. Alt sammen aktiviteter, der skal være med til at samle midler ind til velgørenhed. Man kan så spørge: Hvad går de indsamlede penge til? I den forbindelse vil jeg her fortælle om et projekt, Lions i Vinderup har været med til at støtte. Projektet hedder ”Children of the Forest” eller ”Børnene i skoven”. I grænseområdet mellem Myanmar (Burma) og Thailand lever stammefolkene: Mon & Karen. Deres børn bliver tit født ude i junglen og ikke på et sygehus. Så de kan ikke bevise at de er født i Thailand. Så Burma siger:” Dem vil vi ikke have noget at gøre med, og det samme siger Thailand”. På den måde bliver børnene så at sige statsløse eller ikke eksisterende på papiret, hvilket igen medfører at børnene ikke får nogen skolegang eller adgang til hospitaler og sundheds programmer. Resultatet er ofte, at børnene kan sælges som børneslaver og til prostitution. Hvad kan Lions i Vinderup gøre i den forbindelse? Jo, vi har været med til at støtte ”Children of the Forest”, således børnene kan få

22

LION Oktober 2017

skolegang og på den måde få kendskab til det thailandske sprog. En forudsætning for, at de kan komme ind under det Thailandske skolesystem. Dette medfører igen, at børnene kan få thailandsk ID. Børnene er ikke længere statsløse, men bliver betragtet som mennesker, der kan få del i de goder, der er, på lige fod med andre. Ud over skolegang handler det om adgang til sundhedssystemet. Projektet er kommet i stand på baggrund af, at Hans og Inger Hykkelbjerg fra Vinderup, har en datter Karin, som har været bosat i Bangkok i en årrække. Karin har været engageret i projektet i Thailand, som på den måde er kommet til Lions kundskab. Meget konkrete ønsker her og nu er ting som: Et 12V batterisystem til lys på skolen og skolehjemmet, medicinsk udstyr i bred almindelighed, digitale termometre, mini sterilisationsudstyr. Ris til børn. Diesel til skolebus. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel. Sortering af en donation fra universitetsstuderende Bangkok. Skovbørn, Sangkhlaburi


LEO

LEO seminar 2017 Skrevet af Morten Uldal, LEO Aarhus.

I weekenden i uge 38 (22-24 september) blev der igen i år afhold LEO seminar, hvor 40 LEOs fra hele landet deltog. Seminaret blev i år afholdt i hytten Middelgrunden på Fyn. Programmet for seminaret var som følger; fredag var der løbende ankomst med tid til at sidde om hygge med de andre LEOs end dem fra ens egen klub. Lørdag d. 23. september var der fem workshops, fra YES til LEO, hjemmeside, seminar, nationale projekter og PR. Hver LEO som deltog i seminaret, havde ved tilmeldingen, skrevet hvilken workshop de ville på. Efter workshops var der frokost og det årlige LEO landsmøde, hvad der blandt andet blev gennemgået hvad der blev snakket om i de forskellige workshops.

Da årsmødet var slut var det tid til at NaLU (Nationalt LEO Udvalg) kunne holde møde, og de andre havde tid til at gå en tur til stranden, inden der skulle pyntes op til fest om aftenen. Søndag d 24 september stod på oprydning og rengøring. Alt i alt har det igen i år været et helt vildt godt seminar, hvor der både blev lavet seriøse ting men, hvor der også var tid til at have det sjovt. Det er efter sådan en weekend, at man virkelig kan mærke det som vi kalder LEO spirit, som giver en fornyet energi til at gå ud i verden og hjælpe andre. Til sidst skal der lyde en stor tak til seminarudvalget for en rigtig god weekend, jeg kommer helt sikkert igen.

2017 Oktober LION

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Kære Golf Venner

Program: Se venligst www.lionsgolf.info

E�er en meget succesfuld Lions Golf World Cup & EM i 2016 vil vi have LIONS GOLF WORLD CUP & EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2018 sponsoreret af Mijas, fra 25. marts �l 1. april 2018 i det sydlige Spanien.

7 NATTPAKNING: (25. marts - 1. april 2018) 7 x Overnatning med morgenmad - 5 x Halvpension (middag) 2 x Gala - 4 x Græne gebyrer med buggy deling - 2 x Udflugter - Turnering med fremragende præmier.

Stedet for denne pres�gefyldte Gol�egivenhed: Mijas Golf & Hotel Tamisa Golf (tæt på Malaga)

Pakkepris: Dobbeltværelse: € 1595 pr. Person (p.p.)

Ved hur�g reserva�on: € 1.435 p.p. senest 30. september 2017 vil du spare penge. Europæiske deltagere kan spille to konkurrencer på samme �d, Lions Golf World Cup og European Championship 2018. Du kan vinde fremragende præmier som eksklusive Bucherer ure, Kontakt: Dr. Volker Bernhardt charity@drgolf.info hotel kuponer og meget mere. Tlf .: (0034) 630794369 www.lionsgolf.info �vers����et g�r �l ����

Sidste frist for stof til LION nr. 4 :

3. november 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.