Yce indstik 2017

Page 1

Lions Youth Camp & Exchange Indtryk fra ind- og udland i sommeren 2017 Indstik i LION nr. 1 2017

Side 2 Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12

Lions medvirker til forståelse blandt folk Er det bare en dag på kontoret En dag i Københavns lufthavn Camp A's velkomsttale Værtsfamilie for Kaja og Yasmeen Velkommen til Texas Udveksling til Australien Lions Camp Georgien Fra Thy til Virginia, USA Reflektioner fra Camp E


Ungdomsudveksling 2017

Lions er med til at skabe og opretholde forståelse blandt verdens folk Af YCED Leo Bang Olesen At unge rejser ud i verden, møder andre kulturer for at skabe forståelse for det der sker omkring os, skal vi være rigtig glade for. Det er alt andet lige, noget der hjælper på at vi alle får en bedre verden. Derfor er det et fantastisk arbejde Lions organisationen udfører, via vores ungdomsudveksling. YE gruppen har igennem året arbejdet med at forberede udsendelse og modtagelse af de unge mennesker og når i læser dette indstik, vil I få et lille indblik i, hvordan de unge har oplevet udvekslingerne. I kan læse om hvordan de mange familier, der har åbnet deres hjem for de unge der kommer til landet i homestay, har givet dem en indføring i Dansk kultur, ligesom vores unge har fået det rundt omkring i verden.

Det store arbejde klubberne og LEO har udført i forbindelse med afholdelse af de 4 ungdomslejre har været med til at bringe de unge sammen til nogle fantastiske dage med gode snakke og forståelse for hinanden. Og alt dette kan kun lade sig gøre fordi langt de fleste klubber i Danmark bakker op om aktiviteten, og derfor skal der lyde en stor tak til Jer alle. YE gruppen er allerede godt i gang igen, med kommende års udvekslinger, og vi glæder os til samarbejdet med klubberne og de unge mennesker der drager ud og som kommer på besøg i det kommende år.

Vil du vide mere om Lions og om Lions Youth Camp & Exchange

lions.dk - yce.lions.dk 2 - August 2017


Ungdomsudveksling 2017

Er det bare endnu en dag på kontoret? Karsten Theil,YCECD YCE-programmet i Lions er internationalt, og hvert eneste år aktiveres et stort maskineri, som arbejder på alle tænkelige niveauer:  i de enkelte Lions-klubber  i distrikterne  på nationalt plan  internationalt i samarbejde mellem alle deltagende lande Lad os kikke nærmere på årets gang i YCE-arbejdet og ansvarsog opgavefordelingen: Hvem skal sendes ud? YCE-året starter allerede i det tidlige efterår, når klubbens YCEudvalg skal opnå bestyrelsens tilslutning til udvekslingen den efterfølgende sommer: hvor mange skal sendes ud? – hvor skal de sendes hen? – skal vi gå efter en særlig målgruppe? – hvad er budgettet? Så snart de spørgsmål er afklaret, begynder YCE-udvalget at udvælge kandidater til udvekslingen og at finde værtsfamilier til de unge, vi skal tage imod fra andre lande. Princippet er ganske enkelt: For hver ung, en klub sender ud, skal den finde en værtsfamilie! Hvilke lande skal vi udveksle med? Koordinationen af YCE-aktiviteterne i Danmark varetages af YCE-gruppen, som er sammensat af en YCE Director (YCED) og en YCE Co-Director (YCECD), begge udpeget af Guvernørrådet, og for hvert af de tre distrikter en YCE Chairman (YCEC) og en YCE Co-Chairman (YCECC), udpeget af distrikterne.

I løbet af efteråret deltager repræsentanter for YCE-gruppen i Europa Forum, hvor de mødes med de YCE-ansvarlige fra de andre lande for at aftale antallet af udvekslinger, og sideløbende indgår YCE-udvalget aftaler via e-mail eller telefon med de lande, der ikke er repræsenteret på Europa Forum. Hvilke ungdomslejre skal vi arrangere? Hvert af de tre distrikter arrangerer normalt en ungdomslejr, som finansieres af bidrag fra klubberne i distriktet, og desuden har Distrikt C i 2017 arrangeret en fællesfinansieret lejr, som styres af Leo Danmark. Beslutning om lejrenes gennemførelse og deres budgetter træffes allerede i løbet af det foregående år, og i løbet af efteråret starter den detaljerede planlægning i samarbejde mellem distrikternes YCEC/YCECC og de udpegede lejrledelser og lejrassistenter. Hvem bliver de heldige? Inden årets udgang sender klubberne ansøgningerne fra ”deres” unge til distriktets YCEC, og efter koordination i YCE-gruppen sendes ansøgningerne videre til de lande, de unge har ønsket at besøge. Nu kommer den lange ventetid indtil slutningen af april, hvor de fleste lande svarer tilbage. Tilsvarende modtager YCE-gruppen ansøgningerne fra de andre lande i begyndelsen af året. De unge fordeles mellem lejrene, fortrinsvis i overensstemmelse med deres egne ønsker, men også med hensyn til køns- og aldersfordeling, og i slutningen af april er puslespillet som regel lagt, og alle har fået besked.

August 2017 - 3


Ungdomsudveksling 2017 Hvad skal vi nu lave? Uha, der er masser af arbejde tilbage! Først og fremmest skal de unge – både dem, der kommer, og dem, der rejser ud – ”parres” med en værtsfamilie. Der skal tages hensyn til køn, til mulige allergier og medicinkrav, til eventuelle særlige diætkrav og muligvis også til særlige religiøse ritualer, og det kan være en tidskrævende og kompliceret opgave at få det hele til at gå op i en højere enhed. Parallelt med det køber klubberne flyvebilletter til de unge, de sender ud, og rejseplanerne sendes til værtslandet via YCE-gruppen. YCE-gruppen modtager også rejseplanerne fra de unge, der kommer hertil, og går i gang med at tilrettelægge modtagelsen i lufthavnen. København er den ”store” ankomstlufthavn, men mange af vores gæster skal videre til jyske lufthavne eller jernbanestationer – og intet må gå galt! Heller ikke lejrledelserne og deres assistenter kan sidde på hænderne: Lejrenes programmer skal finpudses – menuer skal fastlægges med hensyn til allergier og diætkrav – mulige medicinkrav skal noteres og drøftes – sovepladser skal fordeles – ansvarsforsikringer skal tegnes – osv. osv. Endvidere skal vi sørge for, at alle er grundigt informeret om, hvad de går ind til. Distrikterne afholder i løbet af foråret to informationsmøder, ét for de unge, der sendes ud, og deres familier, og ét for værtsfamilierne, som skal tage imod distriktets gæster. Informationsmøde i Distrikt A for de unge, der sendes ud Og selvfølgelig er der også alle de ting, der dukker op ad hoc: store og små spørgsmål, der skal besvares – uforudsete begivenheder som afbud, ændrede rejsetider, pludselig sygdom – har vi nu husket det hele? – osv. Hvornår går det løs? ”Store Rejsedag #1” indtræffer i midten af juli, når alle drager afsted fra lufthavnene med knus og kram og ”god rejse”, og alle de udsendte over hele verden modtages med glade smil og et ”welcome to our country”. Hvis de store linjer i de kommende ugers forløb ikke er på plads på det tidspunkt, er det alt for sent at gøre noget ved det!

4 - August 2017

”Store Rejsedag #2” falder tre-fire uger senere. Den dag fældes der mange tårer i ungdomslejrene over hele verden, når der tages afsked med vennerne, som man er kommet til at kende så godt og holde så meget af. Lige så vemodig, som afskeden var, lige så glædelig er modtagelsen i lufthavnene, når familierne ønsker ”velkommen hjem”. Hvordan sluttes ringen? Så snart alle er vel hjemme igen, starter evalueringen af årets forskellige forløb, og erfaringerne udveksles, dels i YCE-gruppen og dels via Europa Forum med de YCE-ansvarlige i alle de lande, vi samarbejder med. Formålet er selvfølgelig at tage ved lære af de fejl, der naturligvis er blevet begået hist og her, og at gøre alting endnu bedre året efter. Og ringen sluttes samtidig med, at den nye startes. Mange klubber holder et medlemsmøde med YCE som tema i september/ oktober og inviterer ”deres” udsendte med familier til at være med og til at fortælle om oplevelserne, og det er ofte også ved den lejlighed, klubben tager beslutning om sin deltagelse i YCEarbejdet året efter – og det kunne da være, at de unge kunne tænke sig at blive medlem af Leo, og at der blandt familierne er mulige Lions-kandidater? Hvem er det dog, der gider alt det arbejde? Jamen, det er ganske almindelige mennesker, medlemmer af Lions, fordelt over hele verden. Fælles for os er nok, at vi anser YCE-arbejdet for en af hjørnestene i bestræbelserne på at skabe kontakter og venskaber på tværs af landegrænser, sprogforskelle, politiske ståsteder, religion og hudfarve – og der er mange af os! Kortet viser de steder over hele kloden, hvor vi har samarbejdspartnere. I de fleste lande er YCE-arbejdet organiseret på samme måde som her, og den eneste løn, vi får, er de unges forventninger og deres glade smil og glimtene i øjnene, når de kommer hjem og fortæller om deres oplevelser – men den løn er det hele værd! Her finder du vores internationale partnere i YCE-programmet


Ungdomsudveksling 2017

En dag i Københavns Lufthavn Af Lisa Groth-Hansen, YCECOC i A Endelig blev det den 8. juli og dagen, hvor de unge fra de oversøiske lande skulle komme til Danmark. Jeg har taget opgaven i Københavns Lufthavn sammen med min hjælpsomme mand Kim. Vi glæder os. Vi synes begge, at det er utroligt livsbekræftende at Lions arbejder med Ungdomsudveksling. Det er en unik mulighed for at bringe forskellige nationaliteter sammen. Jeg synes at atmosfæren i en lufthavn er meget speciel. Her er hele spektret af følelser tilstede, som intet andet sted. Prøv at tænke på alle de mennesker, som pga. flyvemaskiner får mulighed for at mødes på trods af store afstande – fantastisk. Vi går igennem afgangshallen og selvom det er tidligt, så er der fyldt med glade og opstemte mennesker, som skal ud at rejse. I ankomsthallen er det begrænset hvor mange, som står og venter. Den første som vi skal modtage er en ung pige fra Australien, som skal komme kl. 6.25. Værtsfamiliefaren er også kommet og det helt fra Vordingborg. Vi stiller os op med Lions skilt og kigger efter alle dem der kommer igennem dørene ud til os. Og endelig kommer Brittany, spændt og træt. De næste som kommer er 6 unge fra Thailand og hvis de er trætte, så skjuler de det godt. De har traditionen tro et stort banner med og så skal der tages billeder! I år skal 4 videre med tog til Fyn og Jylland, så Kim hjælper dem med at få købt billetter og her får de et chok. De skal betale ca. 350 kr. for en billet og det er dyrt! De kommer til Københavns Hovedbanegård en time før deres tog kører, så da Kim spurgte om de ville slappe af eller have en hurtig tur hen for at se Tivoli og Rådhuspladsen, kom svaret hurtigt: UD at se! Og så blev der taget billeder. Vi har sikret os et bord hos Starbucks cafeen, der ligger lige ved siden af dørene, hvor de rejsende kommer ud. Her har vi base i ventetiden og det er også kontaktpoint for værtsfamilierne. Dagen går hurtigt, for der er masser at se på og ankomsthallen er det meste af tiden stopfuld. Det en fest at se hvordan folk står og venter og venter, kigger igen og igen på lystavlerne for til sidst at bryde ud i festdans, når deres kære endelig kommer igennem dørene. Se alle taxichaufførerne stå og gabe, mens de tålmodigt venter på deres gæster. De største glædesudbrud i løbet af dagen kommer, når en flok unge udvekslings studerende mødes med deres familier og venner. De har været væk et år. Og det sker løbende denne dag. Det var skønt at se på og også lidt tankevækkende, når man selv har en ung, der vil til udlandet for at studere! Det er sjovt, at stå sammen med værtsfamilierne og spejde efter ”deres” unge. De har forinden udvekslet billeder, men det kan alligevel være svært at genkende hinanden. Heldigvis blev alle forenet og spændingen udløst både hos de unge og familierne. I løbet af dagen fik jeg en masse hyggelig snak med familierne. Mange havde planlagt, at de skulle være turister sammen med de unge og fælles for dem alle var, at de glædede sig til et fremmed pust! Denne lørdag kom der i alt 14 unge til Københavns lufthavn og den sidste kom kl. 18.30. Tak for hyggeligt samvær og jeg håber, at alle får en fantastisk oplevelse. Næste lørdag er Lions igen i lufthavnen, for der kommer alle de europæiske unge og Lisa Groth-Hansen og vores søde hjælpere vil sørge for at alle taget godt imod og forenet med deres værtsfamilier eller sendt videre til værtsfamilier på Fyn eller Jylland. August 2017 - 5


Ungdomsudveksling 2017 Af Susanne Hjort Pedersen, YCEC i A Lørdag d. 15. juli var ligeså spændingsfyldt og interessant som den forrige lørdag. Der skulle ankomme 14 unge fra kl. 8 til kl. 23, vi var der dog allerede kl. 7, for at kunne tage imod hvis nogen af de unge der skulle videre til Jylland, fik forvirret sig ud gennem ankomsthallen i stedet for at gå direkte videre til indenrigsterminalen. Vi fik også hyggelig arbejdsselskab af de svenske YCE´er, Bert og Åse Engström, (som undertegnede også havde mødt ved 100 års jubilæet i København, dejligt at Lions kan mødes mange forskellige steder ) Vi hjalp hinanden i løbet af dagen, og holdt hovedkvarter sammen ved Starbucks. I løbet af dagen blev alle de unge og deres værtsfamilier forenet, og vi kunne glæde os over en god start på deres ophold her i Danmark. Der skal lyde en stor tak til dem der hjalp til i lufthavnen; Villy Vibholt, Jørgen Nygaard, Svend Lysemose, Michael Serop, Sonja Eriksen og Gia Abuladze.

Camp A´s velkomsttale Camp A 2017 havde valgt at lade den lokale præst Tora Herborg Henriksen holde talen og den fortjener at blive trykt - synes jeg. Det var dejligt at høre en tale fra én gæst, som havde noget på hjertet. Susanne

our people, our culture, and lifestyle. It is a more valuable and meaningful experience than seeing a country as a tourist. So, take advantage of this opportunity talk to the Danes you meet here, ask them questions, ask why we do things the way we do them. This way you’ll find a better understanding of what your host country is all about, and perhaps a better idea of what the world is all about -- You will learn about another culture, and the differences and the similarities. You will learn how to communicate better, since you will also need to explain yourself to people who do not know how things are done in in your home country. Sharing who you are and who your people are: Think about what you can share about your own culture and customs. There is so much others can learn from you. I would argue that learning about each other is more important today than ever before.

Welcome to Helsinge. It is great to see so many young men and women here from all around the world. Getting together meeting and befriending cool people from all around the world. I hope you will enjoy the hospitality of our community, that you will be able to learn about our culture, see our nature and get to experience the Danish “Hygge”. Through your host families you have already seen several different family lifestyles and habits, and have seen how varied life can be even in a small community like ours. This is a unique opportunity to experience our country as a local and get to know 6 - August 2017

Through your fellow exchange students, you will learn about many more cultures, and make many more friends. And most importantly you will have someone to talk to, who also thinks that the Danes are acting really strange. Again, when meeting each other ask and answer openly and respectfully. When we open ourselves up to learn about others, You will find that you also learn about yourselves and own country. Who you are from through the eyes of affording exchange student Then a stranger becomes a friend and I become we. To all of you, thank you for being here, welcome, and remember to have fun!


Ungdomsudveksling 2017

Værtsfamilie for Kaja og Yasmeen Af Maria og Peter Bentsen, Blans

I ugens løb har vi bl.a. været på Fuglsang kunstmuseum, kørt i vores hestevogn og været til markedsdag i Maribo, hvor vi lige kiggede ind i Domkirken og ned til Leonora Christines grav, og efter det kørte vi igen i hestevogn igennem Maribos gamle gader. En sejltur til Fejø er det også blevet til, og selvom det blæste en del blev ingen søsyge. Vi kendte ikke rigtig noget til Lions, før vores datter ansøgte om at komme på udvekslingsophold og blev udvalgt. I den forbindelse, sagde vi ja til selv at være værtsfamilie, dels forbi hele konceptet omkring ungdoms udveksling er fantastisk, både for de unge men også for værtsfamilierne, men også for at give noget igen, vi ville dog gerne ”hoste” 2 når nu vores egen datter ikke var hjemme. Vi havde selvfølgelig haft lidt kontakt over de sociale medier, men vi var alligevel meget spændte, da vi stod i lufthavnen og skulle modtage pigerne, som heldigvis ankom med kun få timers mellemrum. Det var Yasmeen fra Israel som ankom først, og ventetiden blev brugt med at snakke med hende, men også andre unge YESér som alle lige skulle melde ankomst til Lions folkene, endvidere købte vi lidt at spise, og i den forbindelse stiftede Yasmeen bekendtskab med det danske rugbrød, men det var vist ikke lige sagen . Da Kaja var ankommet fra Norge kørte vi mod Lolland, og der var rimelig stille på bagsædet af bilen, da de begge tog sig en lur.

Vi var også i København, hvor vi selvfølgelig skulle se Danmarks ”store” turistattraktion - den lille havfrue.Vi kørte herefter ind til centrum og gik på Strøget, hvor pigerne fik lov at gå alene. Kort tid før vi skulle mødes igen ringede Kaja og fortalte ”at hende og Yasmeen var blevet væk fra hinanden” og da vi ikke kunne ringe til Yasmeen fik vi sved på panden, for der var rigtig mange mennesker på Strøget og det virkede lidt som at skulle finde en nål i en høstak… men heldigvis fandt vi hinanden igen efter kort tid. Dagen blev sluttet af på Bakken, hvor de fleste forlystelser blev afprøvet inklusiv den gamle rutchebane med det obligatoriske foto.

Hele to gange i løbet af ugen har vi mødtes med de andre lokale værtsfamilier og deres YESèr, det har været ret spændende, at møde så mange unge fra vidt forskellige lande, og de unge faldt hurtigt i snak og har nydt god af, at lære hinanden at kende inden campen. Lørdag var det så tid til at aflevere de unge i campen i Gribskov.Vi glæder os meget til at se dem alle igen til midtvejsfesten i campen. Vi har haft en rigtig god uge og vil i hvert fald overveje at være værtsfamilie igen.

August 2017 - 7


Ungdomsudveksling 2017

Velkommen til Texas Af Jonas Bach Christiansen, 20 år, Nakskov

Rodeo med: Nicolo, Italien og jeg Trods ladte pistoler i handskerummet og en patriotisme der bringer vores stolthed over Legoklodsen til skamme, så er de skøre amerikanere ikke så skøre endda. Den åbenhed og interessere i sine medborgere, som jeg mødte under mit ophold i Texas, kan jeg genkende til min egen egn, Lolland. Denne tur vil jeg for altid dele og tænke tilbage på. Et så intenst ophold med så mange oplevelser på programmet kan dog være svært at beskrive, men jeg vil altid gøre mit bedste for at komme ud i krogende og dele Lions Club organisationens fantastiske arbejde. Af hjertet tak! Howdy y’all! Jeg er en tilbagevendt dansk viking med en stereotyp, men også overraskende rejse beretning fra den berygtede amerikanske stat, Texas. Først og fremmest fortjener Lions organisation i min by, Nakskov, en kæmpe tak for at sende mig afsted. Denne tur har været alt det jeg havde håbet på, gange med 10! Løverne i Dallas distriktet fortjener ligeså en kæmpe high-five for deres fantastiske arbejde og engagement. Den 25. juni drog jeg til sydstaten, hvor solcreme og aircondition er ligeså basalt som et venligt og åbent sind. Jeg har været så heldig at bo med tre forskellige, men helt fantastiske familier. Min faste værtsfamilie i Dallas var ingen undtagelse. Trods de havde mange ting at se til og at det ikke altid var nemt at finde tid til at få pulsen ned, fandt vi ud af det og var der for hinanden. Som en rigtig familie. Rejsen startede i en forstad til Dallas, men forsatte til Texoma, hvor vi alle 40 campere, fra 23 nationer, for alvor blev rustet sammen. En helt og aldeles uforglemmelig uge, som bød på fantastiske faciliteter og uendelige muligheder for at have det sjovt. Tubing især var en oplevelse i sig selv. (Se billede) Det helt store spørgsmål blev dog hvad det bedste ved turen var… For mit vedkommende var det ikke et specifikt sted eller en oplevelse. Følelsen af at omgås forskellige, imødekommende, unge repræsentanter fra en stor del af verden er næsten ubeskrivelig. Jeg har lært så meget om så mange forskellige lande. Jeg er vendt hjem med en liste over amerikanske slangord og forskellige fraser på forskellige sprog, der er længere end min liste over hvad jeg havde i min bagage. 8 - August 2017


Ungdomsudveksling 2017

Udveksling til Australien Af Sille Schnoor Nielsen 16 år. Udsendt af Lions Grenå til Australien Det har været den mest spændende oplevelse nogensinde, har mødt så mange utrolige mennesker. Rejsen var lidt lang, men det hele værd.

Værtsfamilien: Jeg boede ved en værtsfamilie i tre uger, sammen med en pige fra Finland. Værtsfamilien var fantastisk og de viste, så meget af deres kultur. Det var alt sammen meget overvældende og der var hele tiden nye oplevelser. Vi så landbruget helt tæt på. Vi var på en sukkerfabrik og vi fik lov til at sidde med i maskinen imens de høstede. Vi fik også lov til at besøge en ananasfarm, hvor vi plukkede vores egne ananasser. Vi besøgte borgmesterens kontor og fik en snak med ham. Vi var også på en ”Wild life farm”, hvor vi holdt koalaer, baby krokodiller, slanger og vi fodrede kænguruer. Lisa (den finske pige) og jeg besøgte Whitsunday, Australiens smukkeste strand, bagefter prøvede vi en 360 graders Jet-boat. Vi oplevede også den australske kultur helt tæt på. Vi blev inviteret ind i flere folks hjem, med smil og åbne arme. Vi besøgte en lokal skole, og børnehave. Jeg er så taknemlig over den oplevelse jeg har fået. Jeg håber at jeg altid vil have noget kontakt med min værtsfamilie. Har allerede aftalt med pigen fra Finland, at hun skal komme og besøge mig i Danmark til oktober, (jeg skal også besøge hende). Hun er helt klart en ven for livet!

Campen: Campen var alt hvad jeg havde forventet og MEGET mere, den var helt utrolig. Der var så mange dejlige mennesker og aktiviteterne var formidable. Vi Surfede, Stand up paddelboardede, Bodyboardning, High ropes, Caving, Rock climing, Flying fox, Giant swing, Dragon boat, Raft building, Archery, Dodge ball, Canoing og Lazer-game. Vi gik også tur på et bjerg, hvor vi svømmede i et vandhul. Vi havde en hyggelig talentaften, hvor vi optrådte for hinanden. Vi så også aboriginal dans. Den sidste dag var vi i ”Australia zoo”. Camp faciliteterne var rigtig gode og personerne endnu bedre. Det var meget interessant at lære om andre kulturer. Jeg tror at udvekslingsturer som denne, hjælper til at mindske fordomme om andre lande og kulturer. Der var unge fra 21 lande på campen.

August 2017 - 9


Ungdomsudveksling 2017

Lions Camp Georgien 2017 Af Maria Gedsted Christensen, Udsendt til Tbilisi, Georgien af Lions Club Aalestrup

I skrivende stund befinder jeg mig på Lions camp i Georgien. I baggrunden lyder polsk rap fra en brasiliansk højtaler overdøvet af grinede, engelsktalende, solbrune mennesker, der alle har deres unikke accent. For få timer siden nød jeg synet af de ikkeskandinaviske deltageres ansigter, da de for første gang blev udsat for finsk salmiaklakrids. Selv er jeg blevet udfordret med en række interessante snacks fra hele verdenen. Tidligere på campen præsenterede alle deltagerne deres landes varemærker- ansigtet på den amerikanske deltager, da hun hørte om det danske uddannelsessystem og SU, er uforglemmeligt. Det er tydeligt, at de forskellige nationaliteter er opvokset med vidt forskellige livsfilosofier og det tror jeg, at vi, der er født og opvokset i lille Danmark, har gavn af at tage til os. Campen bestod af en god blanding imellem kvalitetstid med de andre deltagere og aktiviteter rundt omkring i landet. Georgien har en rig historie bag sig, hvilket betyder, at landet kan byde på spændende, gamle seværdigheder. I løbet af campen har vi vandret i gamle slotte, undersøgt historiske grotter og hiket i Georgiens smukke, uberørte natur. Dagene var fyldt med krævende aktiviteter, hvorfor aftenerne blev brugt på hyggelige stunder med dans, musik, badning i vores hjemmelavede icepool eller kortspil og snackspisning.

10 - August 2017

Efter nogle travle dage på campen drog vi unge mennesker ud til vores respektive værtsfamilier. Min værtsfamilie boede i en skøn lejlighed i Georgiens hovedstad, Tbilisi. Dog ejede de også et smukt hus i bjergene, hvor vi tilbragte de fleste nætter- gudskelov for det, eftersom temperaturen var mere barmhjertig der. Min tid ved værtsfamilien blev hovedsageligt tilbragt med min 16-årige værtssøster, hendes veninde og en finsk udvekslingsstudent. Vi spiste traditionel georgisk mad i store mængder- i dette indgår kilovis af ost i alle skikkelser. Alle dage var fyldt op med seværdigheder i og omkring Tbilisi. Tbilisi er en smuk by og folket bærer præg af en stor gæstfrihed og tolerance. Den store gæstfrihed skinnede tydeligt igennem under måltiderne hos værtsfamilien, hvor det ikke var tilladt for mig at hjælpe til med klargøring eller oprydning. Min værtsmor snakkede ikke engelsk, men denne barriere blev overkommet med en oversættelsesapp, hvilken vi morede os gevaldigt med. Under mit ophold hos værtsfamilien mødte jeg også en række af de andre deltagere fra campen, hvilket bragte stor glæde. På den sidste dag mødtes deltagerne til fællesspisning, hvorefter vi sagde et tårevædet farvel. Man formår at gro overraskende tæt på mennesker, når man får så mange unikke minder med dem. En stor tak skal lyde til Lions Club Aalestrup for at give mig denne fantastiske oplevelse. Campen har givet mig venskaber for livet, et større gåpåmod og ikke mindst en større viden og åbenhed omkring andre kulturer, hvilken jeg vil bære med mig resten af livet. Tak til alle de frivillige ildsjæle, der gør et stort arbejde for os unge mennesker; vi værdsætter det!


Ungdomsudveksling 2017

Fra Thy til Virginia, USA Af Emma Gregersen Udsendt af Thylandia Lions Club til Virginia, USA Først vil jeg gerne starte med, at takke Thylandia Lions Club for, at give mig muligheden for at komme til USA og prøve at leve i en anden kultur. Det har været en oplevelse for livet! Da jeg ankom i lufthavnen i USA, stod min værtsfamilie klar til at hente mig. Jeg var lidt nervøs for de akavede øjeblikke der nok ville komme i starten, men vi havde IKKE et akavet øjeblik overhovedet, så jeg følte mig hurtigt som en del af familien. Dog havde de også en dårlig nyhed da jeg kom, nemlig at min værtssøsters fly var blevet forsinket 5 timer. Men det var intet problem og vi fik hurtigt tiden til at gå!

geligt og de var meget interesserede i at høre om vores kulturer. De første 2 uger hos min værtsfamilie gik vildt hurtigt og vi var ude og se noget nyt hver dag! Vi var på museer (ikke den kedelige slags, men museer der henvender sig til unge mennesker og børn også), vi var på Virginia Beach og wouw! Jeg har aldrig forestillet mig så lækker en strand før, det var fantastisk!

Dagen efter vi ankom, var det fars dag, så da vi kom hjem fra kirke begyndte min værtsmor at lave frokost/aftensmad inden min værtsfars børn og barnebarn kom på besøg, det var vildt hyg-

Efter de 2 uger kom tiden hvor vi skulle på camp, vi startede ud med 4 dage i Washington DC, hvor vi boede i hytter i Blue Ridge Mountain. Den sidste dag i Washington ”flød” vi i baderinge ned af Shenandoah River og derefter var ALLES ben solbrændte foran, ha, ha. Så kørte vi tilbage til Virginia hvor vi boede på et College. Næsten hver gang vi skulle have frokost på campen, var det en Lions Club der stod for frokosten. Alt i alt så har jeg haft en FANTASTISK tur og fået venner for livet i 16 forskellige lande samt fået mig en bonus familie i USA, hvor deres dør altid står åben og som jeg elsker og savner hver dag!

August 2017 - 11


Ungdomsudveksling 2017

Reflektioner fra Camp E 2017 Skrevet af Morten Uldal LEO Club Århus.

Billedet er fra Sankt Hans.

I år var det syvende gang at LEO Danmark planlagde og afholdt E-lejren. Men i år var det en lidt anderledes lejr end normalt. En af grundende til, at lejren var forskellig fra de andre år, var at vi havde skiftet lokation fra Ådalens efterskole i Hørning til Frøslevlejerens efterskole i Padborg. Grunden til at vi flyttede lejren fra vores vante sted, var for at kunne lave noget med den tyske lejr i 111N. Til min store ærgrelse kom det desværre ikke til at ske, men det er jo sådan det kan gå når man laver projekter. På trods af det mindre tilbageslag, blev det alligevel en god lejr. Der er især en dag som jeg gerne vil fremhæve, fordi det var en ny ting vi prøvede i år og fordi jeg blev positivt overrasket over hvordan det gik. Dagen jeg snakker om er Service Day som den blev kaldt. Ideen med Service Day er at give YESerne et indblik i det humanitære arbejde som vi laver i LEO og Lions. Det er ikke en dag vi har haft før, men det er helt sikkert en dag som er kommet for at blive. Programmet for dagen var, at vi havde lavet en aftale med Julemærkehjemmet Fjordmarken. De kom og så havde vi lavet en række aktiviteter de kunne deltage i, men først var der nogle navnelege, for at alle kunne lære hinanden at kende. Der hvor YESerne kommer ind i billedet er, at de hver fik en eller to børn som de skulle tage sig af, hvilket gik over alt forventning, både i forhold til hvor gode YESerne var til at tage sig af de her børn, men også hvor gode børene var til at deltage i aktiviteterne, når man tænker på at de kun lige havde mødt YESerne. Til andre, som skal planlægge lejre kan jeg varmt anbefale at lave en dag, hvor YESerne er med til at lave humanitært arbejde.

Her til sidst vil jeg gerne takke de Lions klubber og nogle bestemte Lions medlemmer som har været med til at gøre dette års lejr til en succes. De klubber som der er tale om er LC Vadehavet for hjælp med vores tur til Ribe og Manø, LC Bov for at hjælpe med at hente YESere i lufthavnen og LC Als for hjælp med turen til Danfoss Universe. Lions medlemmer som også skal takkes er Gunnar Weber fra LC Tinglev for hans hjælp med sponsorater af brød til lejrene og Willi Nielsen fra LC Bov for hans hjælp med organisering af transport samt anskaffelse af materialer til mange forskellige aktiviteter dagen igennem og for at skaffe en julemand til vores traditions dag. Mange tak for hjælpen alle sammen.

Billedet er fra Service Day.

12 - August 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.