LION februar 2018

Page 1

LION

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 7

Februar 2018

Læs mere om NSR Mindeord om Protektor


Det første seminar

PR og kommunikation på elektroniske Team. Her var forskellig platforme og APPs. Det var et spæn-

flere lande parate til at

dende seminar, hvor LCI’s medie- og ningsceremonien og omhandlede The kommunikationschef, Sanjeev Ahuja Forgotten Children from Syria in fra Oak Brook, fortalte om de mange

nye idéer om Lions me

Det første var umiddelbart efter åb-

Norge kom Hilde Strau

Sverige Mattias Öberg,

Turkey og The Forgotten Children

nye tiltag. F.eks. vil der i den kom-

store problemer især Libanon har,

meget omtalte APP, MyLion er også i men kom samtidig også

kom Antti Forsell og en from Syria in Lebanon. Per Krantz og mende tid, blive introduceret en hel Robert Rettby fra Schw Svein Berntsen fortalte og viste bille- ny hjemmeside for lionsclubs.org som tilsammen et stort og m der fra områderne, og uddybede de vil ændre vores tilgang radikalt. Den sant indblik i vores med pga. sin størrelse kontra antallet af

3 REDAKTØRENS KLUMME 4 LEDER 6 LCIF

gang med et større tilsyn, da det viste løsningsmodeller til me

flygtninge. Mange syriske flygtninge

sig ved implementeringen, at den

”dumper” lønningerne i landet, og de

overskred de retningslinjer, som EU

mange indvandrerbørn, sætter skole-

har, med udveksling af data mellem

systemet under et uholdbart pres. Det EU-lande og USA. Omkring juni måer her NSR er med til at gøre en for- ned, vil man have løst det problem. skel. Alia Moussin fra Libanon (gift

En ny APP er også på trapperne,

med ”kommende” IP Salim Moussin)

som vil præsentere LION Magazin på

var rejst den lange vej, for at deltage

en ny måde. Hvert magasin (hvert

Lions.

Deltog man som ledsag

lagt tre programmer for første gik til Norrtälje –

ne shoppe. Dagen efte

gen, kunne man vælge

til Vasamuseet eller AB

Stockholm. Fra Danma

7 INTERNATIONALT

og for at takke for den store hjælpe-

8 MINDEORD

Danmark er også blevet involveret i

Det tredje seminar

tog 128 fra otte forskell

projektet.

Det tredje seminar, var planlagt GLT

Næste år

11 INTERNATIONALT

Det andet seminar

– Global Leadership Team, GMT –

indsats fra de skandinaviske lande.

Global Membership Team og nylig

oprettede GST7 – Global Service 19

Det andet var omhandlende Lions

14 AKTUELT

land) får sin egen APP.

Clubs Intl. strategiplan for udvikling af Team tilsammen GAT – Global Action

ledsagere og 12 delege

NSR i 2019, vil blive afv

Jessheim, lidt nord for G lufthavn i Norge.

19 NATIONALT 20 KLUBSTOF 23 NYE MEDLEMMER

18

LION LION + LION Joe Preston + Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

21

Nr. 3 december . 2014-15

Europaforum i Birmingham

Nyt fra Sigth First & LCIF

Medlemsblad for Lions Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 4 Februar 2015

NSR møde i Danmark Convention på Hawaii

Medlemsblad for Lions Danmark

besøger Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 5 April 2015

ÅRSMØDE I AARHUS

Lions Quest + 25 år i Danmark

Mange andre spændende ting

Læs om de syv kandidater til posten som anden vicepræsident

2

LION Februar 2018

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk


REDAKTØRENS KLUMME Ansvarshavende redaktør/Annoncer Svend Due Mikkelsen Erantisvej 5, 4300 Holbæk Tlf. 88 70 76 10 Mobil. 25 17 01 24 thelion@lions.dk Redaktionsudvalg: PRD Flemming Høj Sørensen prd@lions.dk PRC-A David Munis Zepernick prc.a@lions.dk PRC-B Lasse Borgbjerg prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen prc.c@lions.dk Oversættelse: Helge B. Møller LC Odense Ole Klejs Hansen LC Randers Administration: Lions Danmark Vesterballevej 5, 7000 Fredericia Tlf. 73 70 90 74 lionskontor@lions.dk Tryk: Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk Oplag: 7.000

Hvad går pengene til? Ved den store Landsindsamling, lørdag den 3. februar, på DR1, var det store spørgsmål ofte, ”hvor meget har vi samlet ind?” og efterfulgt af ” hvad går pengene til?”. Gang på gang blev seerne bombarderet med spots og indslag fra flygtningelejre og mange opholdssteder i Afrika. Sultne børn, hjemløse børn, børn uden forældre! Stor armod. Er der noget der trænger ind i folk, er det at se børn der lider! Omkring 90 mill.kr. blev der samlet ind til de 12 humanitære organisationer, som står bag. Det får mig til at tænke; ”kan vi ikke bare gøre det samme i Lions?” Nej, det kan vi ikke – fordi vi ofte glemmer at dokumentere, hvad vores midler går til. Det lykkes mange gange når vi hjælper i lokalområderne, her vil den lokale presse gerne være med. Det hjælper til dels også når vores protektor ”holder hus” på Københavns Rådhus. Men det er stadig kun en lille del af vores donationer m.m. i forhold til udviklingslandene. Hvordan kommer vi længere ud? Mange gode folk i vores organisation, arbejder med det – men det er ”op ad bakke” når vi ikke bruger penge på PR og kommunikation. Alle de førnævnte organisationer, bruger x% af de indsamlede midler til dokumentation. Det giver pote! I gennemsnit ”tjener” de 7,2 mill.kr. hver – blot på denne ene opgave. Kræftens Bekæmpelse kan på deres egen indsamling, samle 35 mill.kr. ind (3.000 frivillige og ca. 27.000 indsamlere). Det kan vi ikke klare, men alle mennesker kender til den frygtelige sygdom! Dokumentation! Vi må bruge vores kanaler, til at dokumentere bedre fra vores hjælpeområder, så som Masanga, Sri Lanka osv. Er der noget som kan få folk til lommerne, er det nød og elendighed, desværre, men det virker…..!

SVEND DUE MIKKELSEN

Ansvarshavende redaktør

Oplag: 7.000

2018 Februar LION

3


LEDER

At have visioner er nødvendigt Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense

NEMLIG! Lions har været de blindes riddere siden Helen Kellers berømte opfordring i 1925 til at bekrige unødvendig blindhed og synslidelser. Det er imidlertid vigtigt at huske, at Keller ikke præsenterede de blinde som eventyrprinsesser, der skulle reddes. Hun ønskede ganske klart, at Lions skulle hjælpe det blinde samfund til at blive en del af det normale samfund. Lions tjener folk, der behøver hjælp og hjælpen ophører, når folk kan selv. Hun sagde: ”Tiden er kommet til at betragte arbejdet for de synsløse som et hele, hvori indgår børnehaver, skoler, biblioteker, værksteder, hjem for gamle blinde og forebyggende indsats som dele af en stor bevægelse med et formål for øje. Nemlig at gøre livet mere værd for blinde overalt.” Hun kunne ikke have forestillet sig, hvor forskellig livet ville forme sig næsten 100 år senere, men som for alle store tænkere, er hendes direktiver stadig relevante. Hvordan kan vi hjælpe de blinde blive rigtig integreret i verden? Hvordan kan vi forebygge og modvirke de forskellige årsager til blindhed? Vi konstruerer hjælpemiddel teknologier, som gør hverdagen mere tilgængelig for de blinde og sørger for, at de bliver mulige for de mennesker, der vil have glæde af dem at erhverve. Har de ikke råd til dem, er de ikke tilgængelige. Der er mange måder at hjælpe på, førerhunde, den hvide stok, mobile apper, inklusive sammenkomster, etc. Vi bruger vort eget sociale netværk og fælles ekspertise til at finde lønsomme områder af videnskab og medicinsk forskning til at investere i. Jeg opfordrer jeres klub til at planlægge et projekt indenfor synet – det kunne være operative indgreb (Grå stær,

Trachoma, diabetesk Retinopathyl) eller genbrug af briller eller anden type i dette område. Dette er hvad vi har gjort. I de sidste 3 og et halvt år, har vi betjent 29 millioner mennesker inden for deres syn og involveret 26 tusinde klubber verden rundt. Medens jeg skriver disse linjer, er jeg i Sydamerika, hvor vi har hjulpet 600.000 mennesker i området flodblindhed (Onchocerciasis). Vi er klar over, at store fremskridt ikke sker, uden at man understøttes af mennesker med visioner på en fast tro på målet. Mennesker, der ser lyset, belyses. Mennesker, der ser i mørke, har visioner. Det kræver mod at fremme nye ideer og til aktivt at søge efter folk, som mangler hjælp og ikke kun vente på, at de finder os. Men Lions har modet. Det er nødvendig med visioner for at skabe ændringer. Og alle Lions – set eller ej - har visioner.

Dr. Naresh Aggarwal Lions Club International President

EXECUTIVE OFFICERS 2017-18

President Naresh Aggarwal, Delhi, India; Immediate Past President Chancellor Robert E. “Bob” Corlew, Milton, Tennessee, United States First Vice President Gudrun Yngvadottir, Gardabaer, Iceland Second Vice President Jung-Yul Choi, Busan City, Korea Third Vice President Judge Haynes H. Townsend, Dalton, Georgia, United States DIRECTORS

Andet års directors: Bruce Beck, Minnesota, United States; Tony Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, Overeen, The Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey Jr., Texas, United States; N. Alan Lundgren, Arizona, United States; Joyce Middleton, Massachusetts, United States; Nicolin Carol Moore, Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhay Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien van Dille, Ronse, Belgium; Jennifer Ware, Michigan, United States; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea. Første års directors: Doo-Hoon Ahn, Seoul, South Korea; Sandro Castellana, Padova, Italy; Hastings E. Chiti, Lusaka, Zambia; William Galligani, Nimes, France; Thomas Gordon, Ontario, Canada; Nicolás Jara Orellana, Quito, Ecuador; Ardie Klemish, Iowa, United States; Alice Chitning Lau, Guangzhou ,China; Connie Lecleir-Meyer, Wisconsin, United States; Virinder Kumar Luthra, Patna, Bihar, India; Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malacca, Malaysia; Don Noland, Missouri, United States; Regina Risken, Giessen, Germany; Yoshio Satoh, Chikuma City, Japan; Patricia Vannett, North Dakota, United States; Gwen White, North Carolina, United States; Nicolas Xinopoulos, Indiana, United States.

4

LION Februar 2018


LEDER

Forårshilsen fra formanden V

interen kunne have været på sit højeste nu, men som tendensen har været de sidste år, har det ikke været sne og frost, der har plaget os mest. Solen kommer højere og højere på himlen. Der bliver flere og flere lyse timer i døgnet, som får os til at se lysere på hverdagen og vi kommer i bedre humør. Disse positive aspekter skal vi forsøge at udnytte bedst muligt i LIONS regi. Vi har nu muligheden for at sætte en slutspurt ind og løfte til de højder, vi er kendte for. Vi skal stå sammen om at lave gode aktiviter, som kan fylde i kassen. Vi kan, hvis vi står skulder ved skulder, få samlet de samme midler, som vi har gjort de seneste år. Vi kan være stolte af, at vi i fællesskab arbejder så hårdt, at vi, år efter år, kan donere mellem 27 og 30 mill. (SUPER FLOT RESULTAT). Der er dog et område, vi skal have i mente, når vi ser på størrelsen af vor årlige donationer. Det er, at vi ikke bliver yngre. Jo mere gul vores dåbsattest bliver, jo færre kræfter har vi og udholdenheden aftager også, så trenden kan godt blive nedadgående. Vi må og skal derfor have nye medlemmer ind i folden. Mange klubber er klar over problemet og arbejder hårdt for sagen og det giver pote. Nogle klubber mener, at det er lige så svært som at bestige Mount Everest, at skaffe nye medlemmer. Jeg vil dog våge den påstand, at alle klubber kan skaffe medlemmer. Der skal dog arbejdes for sagen. Det kan være hårdt, ja nogle gange meget hård, men ingen nye medlemmer, kommer ind af en lukket dør. Vi skal ud og tage kontakt med de mange gode emner, der går rundt derude. Der er ikke kun et glas fuld, nej der er flere spandefulde af emner, som gerne vil være med i jeres fællesskab og vil være med til at yde en indsats i en god sags tjeneste. Det er de færreste, der ikke gerne vil være med til at hjælpe, hvor der er behov for hjælp. I skal ud at spørge dem, om de ikke vil være med i jeres netværksgruppe. Der hvor I har har et godt kammeratligt og socialt sammenhold. Det hjælper ikke at sidde til et klubmøde og remse et utal af personer op, som kunne være gode LIONS for klubben. I skal have åbnet døren og ud til dem - de kommer ikke af sig selv. Vi kan dog ikke tage for givet, at alle siger ja. Der kan desværre være andet, de går op i. Mist derfor ikke modet, hvis der kommer et nej, der er flere muligheder i spanden, og det skal nok lykkes til sidst.

Jeg vil i dette nummer også nævne, at vi i år kan fejre, at LCIF (lions Clubs International Foundation) har 50 års jubilæum. LCIf er Lions ”værktøj” til at få udført aktiviteter i et større omfang, end hvad den enkelte klub selv magter. Tænk på LCIF, som en logisk forlængelse af Lions modellen. Vi er medlem af en klub, fordi vor tjeneste er mere værdifuld, når vi arbejder sammen med andre med samme ønsker og indstillinger. Lions anbefaler LCIF, fordi vore midler rækker længere, når de sammenlægges med andre. Gennem LCIF hjælper vi andre at hjælpe andre. Vi kan og vil yde tjenester, som regeringer og andre samfundsgrupper ikke er i stand til. Som et eksempel som LCIF arbejder med, er bekæmpelsen af mæslinger i Verden gennem vaccinationer. Vi ved, at i gennemsnit dør 335 børn af mæslinger hver dag. 30% af de ramte børn får komplikationer som f.eks. blindhed, høretab eller hjerneskade. Mæslinger er en af de mest smidtsomme sygdomme i Verden. Du/jeres klub kan være med til at hjælpe. For hver 7 kr. (svarende til hvad 1 liter mælk koster) der bliver indbetalt til mæslionge kampagnen, kan et barn blive vaccineret mod mæslinger for livet. Lions og LCIF står ikke alene med ønsket om udryddelse af mæslinger. For hver 7 kr. vi samler ind giver Bill og Melinda Gates Foundation og UK Aid også 7 kr. Det bevirker, at hver gang vi donerer 7 kr., så er du/vi ikke med til at redde 1 barn, nej vi kan redde 2 børn, med den øgede donation. I uge 5 har, der her i Danmark været en landsdækkende kampagne til fordel for udrydelsen af mæslinger. Jeg ved, at mange klubber har bakket rigtig findt op om denne kampagne, og der er indsamlet mange penge. Skulle der, rundt i klubberne, være lidt midler som brænder i lommen, så kunne de måske bruges til støtte for mæslingekampagnen. Det er ikke for sent med indbetalinger. Lions Danmark modtager fortsat gerne penge til dette projekt. Til slut vil jeg ønske alle et godt og aktivt Lions forår. Jimmy Nonbo Guvernørrådsformand

2018 Februar LION

5


LCIF

LCIF og partnere starter med at yde ligestillingsuddannelse i Delhi, Indien Af Ariel Dickson

Kønsbaseret vold og ulighed er en trist virkelighed i mange lande rundt om i verden. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen har anslået 35 % af kvinder over hele verden, oplevet en eller anden form for fysisk eller seksuel vold. Disse handlinger kan give kvinderne smertefulde konsekvenser, både fysisk og psykisk. I mange områder af verden skildes disse kvinder fra deres familier og samfund. Kan ikke finde arbejde, kvinder står tilbage med begrænsede evner til at sørge for sig selv og deres børn. Endvidere opdrages børn, der vokser op i familier med vold, ofte eller senere i livet, vold. For at afslutte denne spiral, må man uddanne og styrke ungdommen fra en tidlig alder til det vigtigt skridt, at overvinde disse hindringer. Lions Clubs International Foundation (LCIF), i samarbejde med Breakthrough Communications PL og Independent Television Service, Inc. (ITVS), har lanceret et nyt initiativ om kønsbaseret voldsforebyggelse i Delhi, Indien. Den indledende træning fandt sted den 10-11 oktober 2017 i forbindelse med International Day of the Girl Child. Projektet fremmer et positivt skoleklima og et sikkert læringsmiljø for alle studerende. LCIF tildelte 100.000 USD i opstarts-finansiering til dette multi-organisatoriske samarbejdsprojekt. Det første pilotprojekt med titlen Dosti Ka Safar (The Friendship Journey) blev bygget ved hjælp af Lions Quest-lektioner og programmering og vil bidrage til at fremme og dyrke større kønsbeføjelser blandt 2.000 unge i New Delhi og omkringliggende regioner. Dettee tilpassede indgreb udnytter lærerledede diskussioner, serielle film og Lions Quest-modellen af “færdighedsøvelse” for at udvide konstruktiv adfærd fra lektionerne til det daglige klasseværelse og samfundet som helhed. 6

LION Februar 2018

“Lions Clubs International Foundation er beæret over at samarbejde med fremsynede pionerer,” sagde kansler Bob Corlew, formand for LCIF. “Dette Lions Quest-projekt vil bringe positiv social forandring og gøre en forskel for tusindvis af kvinder og piger i Delhi-området. Det er et lysende eksempel på de positive evner for ungdomsudvikling Lions Quest har udviklet sig til millioner af unge. “ “Denne læseplan” vil gøre det muligt for unge at identificere sig og få adgang til støttesystemer og ressourcer, der findes i deres omgivelser, adressere og forhindre diskrimination og vold og skabe sikrere rum for dem selv og deres jævnaldrende,” siger Pauline Gomes, Senior Manager at Breakthrough. “Vi er spændte og beærede over at have samarbejdet med andre fremtrædende organisationer for at lancere denne enestående uddannelse,” siger Abhishek Srivastava, Indiens Engagementskoordinator for ITVS. For at nå disse ambitiøse mål uddannede Lions Quest og partnere, lærere fra ni lokale skoler i social og følelsesmæssig læring, samt i at overvinde patriarkalske normer, kønsforebyggelser og stereotyper i den oprindelige kultur. Udover at træne lærere til at gennemføre læseplanen, modtog alle klasseværelser trykte lærebøger, elevblade, videoer og kopier af Priya's Shakti - en berømt grafisk roman om et voldtægtsoffer blev superhelt i en indisk landsby. Tidligere i 2017 underskrev Lions Clubs International et aftalememorandum med UN Women, FN's enhed for ligestilling mellem kvinder og mænd, for at fremme LCIs engagement i FN's mål for bæredygtig udvikling. I mere end 30 år har Lions Quest udviklet og implementeret et omfattende, evidensbaseret socialt og følelsesmæssigt læringsprogram i skolerne over hele verden. Gennem pensumformidling, faglig udvikling og samfundsengagement har mere end 16 millioner unge haft gavn af programmet. Projektet i Indien markerer en ny milepæl i Lions 'service til unge verden over. Det inspirerer en håbefuld fremtid, hvor mænd og kvinder har de samme muligheder, og alle mennesker kan frit leve et sikkert og godt liv.


INTERNATIONAL

Medicin og gaver hjælper isolerede landsbyboere med at fejre ”Media Noche” I de tidlige morgentimer den 30. november bevægede medlemmer af Legazpi City “Host” Lions Club sig i løbet af 30 minutter, gennem den nedslidte, enkeltsporede vej ind til landsbyen Mancao. De havde rejst siden før daggry, idet de havde mødtes hos klubpræsident Noel Estillomo, inden de satte sig i små både og sejlede på tværs af Sula-kanalen. Imellem stabler af kasser med medicinske forsyninger, tøfler, sække af ris, sæbe og gaver mellem sig selv og en læg, tandlæge og to sygeplejersker, som de havde rekrutteret til at ledsage dem, beredte Legazpi Lions sig for den halvanden times sejltur. Beliggende på den nordvestlige kyst af Rapu-Rapu, Albay, i Filippinerne, er Mancao en lille isoleret landsby, beskyttet væk fra de stærke Stillehavs storme af en tyk mangrove skov, der vokser langs den lave strandlinje. Men det er denne utilnærmelige beliggenhed, der gør adgangen til grundlæggende fornødenheder som mad, sæbe og lægehjælp så vanskeligt for indbyggerne i Mancao. “Der er ikke engang et lille offentligt marked, hvor de kan købe ting, de har brug for til deres dagligdag,” siger Lion Jose Briones, der deltog i missionen. I stedet får lokalbefolkningen det, de behøver fra “Sari-sari” - butikkerne - små butikker, der sælger ting

som kager, kiks, olie, petroleumsgas, sodavand og andre små varer, men ingen medicin. Der er heller ingen læger i Mancao, og den lange og dyre søtransport til fastlandet betyder, at mange mennesker ikke får den sundhedspleje, de har brug for. Når man er syg, bruger folk urtemedicin og konsulterer “parahilot” - massører, der praktiserer den filippinske helbredende massage, Hilot. Lions folkene ønskede at sikre, at deres gaver kunne hjælpe folkene i Mancao til at fejre den traditionelt lange filippinske julesæson. Ud over de medicinske forsyninger og andre fornødenheder, bragte de gaver til ”media noche” - midnatsfesten, nytårsaften, der symboliserer deres håb om velstand i det kommende år. I alt gav de gaver som tøfler, sæbe, spaghetti nudler, tomatsauce, brød, 11 pund hvide ris, olie og pølser i dåser. På forskellige stationer, udførte de (sammen med de ledsagende læger) tand- og velværeundersøgelser, herunder diabetes screening, og udleverede medicin i næsten syv timer, før de begav sig på den lange vandretur hjem. På trods af de vanskelige forhold siger Estillomo, at en dags projektet var “En fantastisk og vidunderlig oplevelse.”

2018 Februar LION

7


INTERNATIONALT

8

LION Februar 2018


MINDEORD

Mindeord for Lions Protektor Lions protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, er afgået ved døden den 13. februar. Prins Henrik nåede, efter eget ønske, at komme tilbage til Fredensborg Slot, hvor han senere på dagen udåndede, omkranset af sine kære. I den anledning, udtaler Lions Guvernørrådsformand Jimmy Nonbo følgende: ”Det var med stor sorg, at Lions Danmark den 14. februar 2018, modtog den sørgelige meddelelse om, at vor protektor igennem 42 år Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, stille var sovet ind på Fredensborg Slot den foregående aften. HKH Prins Henrik har gennem årene som protektor ydet et stort arbejde og haft et stort engagement i Lions og det arbejde Lions laver lokalt, nationalt og Internationalt. Han blev orienteret om Lions arbejde via besøg fra de skiftende Guvernørrådsformænd, når de havde foretræde for sekretariatschefen på et af slottene. Det er et stort hul, der skal udfyldes efter bortgangen. HKH Prins Henrik har hvert år med stor lyst og glæde deltaget i Lions Pris uddelingerne rundt om i landet. HKH har altid, ved uddelingerne, sat sig godt ind i projekterne og hvilke personer/organisationer, der stod bag projekterne. Selv på det sidste, hvor kræfterne var ved at slippe op, deltog han i Lions Pris uddelingen på Rådhuset i København i forbindelse med LIONS 100 års jubilæum. Lions Danmark vil komme til at savne vores protektor med hans store engagement, interesse og store viden på mange fronter, hvilket rigtigt kom til udtryk overfor de Lions, som har truffet ham i mere uformelle og afslappet sammenkomster, ved blandt andet banketten efter Lions Pris uddelingen. Her var HKH en helt anden person end under officielle pligter. Ære være Hans Kongelige Højhed Prins Henriks minde”.

Lions Danmark. I de sidste år, frasagde han sig mange protektorater, men bekendtgjorde flere gange i vores kreds, at Lions’s ville han beholde så længe, som overhovedet muligt. En som var på særlig god talefod med Prins Henrik, er tidligere guvernørrådsformand Michael B. Hansen. I kraft af sit hverv som formand, havde han en del at gøre med Prinsen, og var også inviteret med til hans 80 års fødselsdag.

Michael skriver bl.a.: Var Prins Henrik overtroisk? – nej, men fyldt med humor ”Allerede første gang jeg mødte Prins Henrik viste jeg at han var et menneske der var fyldt med humor. Mødet var en ”Prinsefrokost” i 2010, arrangeret af daværende Guvernørrådsformand Kay C. Pedersen. Vi var en lille delegation af Lions medlemmer, der efter overrækkelse af Lions prisen på Amalienborg skulle spise frokost i en restaurant på Østerbro i København. Restauranten var ikke lukket af for andre gæster, og det eneste der forekom lidt utraditionelt, var at der var stillet flere borde sammen til et mindre selskab. Jeg sad ved siden af Prinsen, og inden vi overhovedet var kommet i gang, udtalte han til hele forsamlingen: ”Det går ikke….. vi er 13 til bords!” Så en flot kunstpause hvorefter han fortsatte: ”Gør det noget at jeg inviterer min hustru med ved bordet?” Stor forbløffelse omkring bordet. Hvad kunne eller skulle der nu gøres. Prinsen stak i en mild latter og konstaterede, at der i restauranten hang et maleri af Majestæten, og det blev sirligt placeret for enden af bordet. Nu var vi 14 – og frokosten kunne begynde”. Og forsætter i samme moment: En helt almindelig – ualmindelig frokost

Siden sin ungdom, som ny prins af Danmark, har HKH Prins Henrik været protektor for Lions Danmark. Ganske naturligt for ham, voksede han selv op som barn af et lionsmedlem, hans far André de Laborde de Monpezat var selv aktiv Lion i mange år, i Cahors, og prinsen lagde aldrig skjul på sit engagement og interesse for

”En helt uforglemmelig oplevelse havde jeg og Guvernørrådet 2013-2014 ved Lions Pris overrækkelse på Fredensborg Slot i juni 2014. Jeg modtog Prinsen i Havestuen, og han hviskede mig i øret, at han ikke havde fået sin ”store Lionsmedalje” på. Vi blev hurtig enige om at der ikke var grund til at stå og fedte med det nu, vi viste jo alle godt at han havde den. Efter prisoverrækkelsen

2018 Februar LION

9


MINDEORD

var der frokost i restaurant Skipperhuset ved Fredensborg slot og Esrum sø. Efterhånden som frokosten skred fremad, var det som om stemningen blev højere og højere, og det formelle blev mindre og mindre. Da frokosten var overstået blev der serveret kaffe, og vi fik et fad med små chokolader. Nu siges det jo, at Prinsen er meget glad for mad, og at der næsten intet er som han ikke spiser. Her bliver jeg nød til at indskyde, at det gælder ikke små chokolader med marcipan. Det måtte daværende Distriktsguvernør Niels Nattestad fra Færøerne sande, da han gentagne gange fik stillet disse små marcipanbrød foran sig, efter at Prinsen havde taget en bid og konstateret at de indeholdt marcipan som han ikke var helt vild med. Et par gange under frokosten blev Prinsen i øvrigt hvisket i øret af Kammerherre, Oberst Mogens Christensen, at han havde en aftale lidt senere på eftermiddagen. Men Prinsen var åbenbart i så godt humør, at han bad om, at de ventende fik besked på at han var noget – faktisk meget – forsinket. Frokosten sluttede af med at Prinsen ”tomlede” den hjem til Fredensborg slot, idet hans åbne Buick Centurion Convertible af én eller anden grund ikke ville starte.

10

LION Februar 2018

Jeg vil slutte af med et FARVEL til Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. Det har været en helt fantastisk oplevelse for mig at være så tæt på Kongehuset. Som nyt lionsmedlem hører man, at organisationen i Danmark har (eller nu havde) Prins Henrik som Protektor. Så tror man næsten ikke sine egne øjne og ører, når man nogle år senere nyder hans selskab på absolut tætteste hold, enten ved indvielse af et Lions projekt, en prisoverrækkelse, en fødselsdagsfest eller en Prinsefrokost. Jeg sender min kondolence til Hendes Majestæt Dronningen, til Kronprinseparret, til deres kongelige højheder Prins Joakim og Prinsesse Marie, samt til alle børnebørnene”. Lions Danmark har i anledningen sendt kondolencebrev til kongehuset – og på alle lionsmedlemmers vegne, vil jeg gerne udtrykke vores store sorg over tabet af vore protektor gennem mange år, med et Æret Være Hans Minde. Svend Due Mikkelsen Redaktør LION


INTERNATIONAL

Kan hotelovernatninger løse nogle af verdens udfordringer? Svaret er ja. Mød Christian og virksomheden Goodwings, en danskejet hotelportal med noget hjerte. Hos Goodwings kan du vælge mellem knap 400.000 hoteller til de nøjagtig samme priser som Expedia og hotels.com. Det skyldes nemlig, at de alle har den samme leverandør af hoteller og priser. Forskellen er imidlertid til at få øje på. Andre store hotelog rejseportaler bruger hvert år tilsammen 100 mia. kr. på markedsføring. Hovedsageligt på tv-reklamer og web-annoncer til Facebook og Google. Goodwings bruger 0 kr. I stedet ønsker de at gøre det nemt og gratis for dig at kanalisere lige præcis dé penge til bedre formål og støtte arbejdet for en mere bæredygtig fremtid. Det betyder, at privatpersoner og virksomheder, der rejser med Goodwings, automatisk donerer 5 % af opholdets pris til et godt formål. Uanset hvilken sag du

vælger, støtter du op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Samarbejdet mellem Goodwings og Lions Club Lions Club er én af de NGO’er, du gratis kan støtte, og vores samarbejde med Goodwings gør det muligt at rejse penge til genetableringen af Masanga Hospitalet i Sierra Leone. Hospitalet blev næsten ødelagt i borgerkrigen og det reetablerede hospital fungerer som praktisk uddannelsessted for både læger, community Health Officers, sygeplejersker og sygehjælpere, idet projektet fokuserer på via uddannelse at afhjælpe den alvorlige mangel på kvalificeret sundhedspersonale. Hvis alle 6000 Lions Club-medlemmer booker én hotelovernatning på goodwings.com, kan vi sammen rejse nok penge til finansieringen af hospitalet (dvs. 300.000 kr.).

BLÅ BOG Christian Møller-Holst 

40 år

Stifter af Goodwings.com

 Baggrund som reserveofficer i Livgarden

Cand.merc. i filosofi og økonomi 

Gift med Pia og har to, snart tre, drenge 

HVAD SKAL DU GØRE? For at støtte os, når du booker hotel, skal du blot besøge goodwings.com og indtaste vores unikke Lions Club-kode ved check-out. På check-out-siden, hvor du angiver, hvem der skal bo på værelset, er der et felt, der hedder “Har du en rabatkode”. I dette felt taster du “LIONSDK”, og dermed kan Goodwings sikre, at din donation går til Lions Danmark og Masanga Hospitalet. Husk, når du sammenligner hotelpriser, så husk altid at tjekke, at datoerne er de samme og om begge priser indeholder: • MORGENMAD • SKAT OG AFGIFTER

• MULIGHED FOR AFBESTILLING • SAMME VÆRELSESTYPE

2018 Februar LION

11


INTERNATIONALT

RESUMÉ

INTERNATIONAL STYRELSES MØDE Dubai, UAE / New Delhi, Indien 8.-13. november 2017 CONSTITUTION AND BY-LAW UDVALGET

1. Løft valgmoratoriet i District 321-A3 (Indien) for at give distriktet mulighed for at afholde valg til distriktsguvernør, første vice distrikts guvernør og anden vice distrikts guvernør, der begynder med regeringsåret 2018-2019. 2. Afviste klager indgivet af Lions Club Ghaziabad Senior og Lions Club Shamli Doab i Multiple District 321 (Indien) under proceduren for flere tvistbilæggelsesprocedurer som for tidligt. 3. Godkendt generaldirektøren til at udstede en licens til at bruge navnet “Lions” og Lions Clubs International Emblem til Lions Co-ordination Committee of India Association (LCCIA). 4. Tilladt tidligere medlem, den tidligere distriktsguvernør GilMoo Park, til at deltage i en Lions Club, forudsat at han ikke har lov til at tjene i noget distrikt, flere distrikt eller international lederposition i fremtiden, og hvis Past District Governor Gil-Moo Park engagerer sig i eller støtter indgivelse af retssager med hensyn til Lions relaterede forhold, vil han automatisk blive fjernet fra lionisme og ville ikke være berettiget til fremtidigt medlemskab. 5. Revideret standardformularklubbenes vedtægter i kapitel VII i bestyrelsespolitiske manualer for at være i overensstemmelse med tidligere vedtagne ændringer i forbindelse med godkendelse af Life Members. 6. Revideret standardformularen for flere distriktsregeringer i kapitel VII i bestyrelsespolitikken for at præcisere bestemmelsen. 7. Slettet kapitel XV, afsnit C.13. i bestyrelsens politikhåndbog for sammenhæng med tidligere vedtagne ændringer i forbindelse med nødreserven. 8. Revideret kapitel XV, afsnit C.14. i bestyrelsens policyhåndbog for konsistens med tidligere vedtagne ændringer i forbindelse med valgbarheden til at blive valgt til internationale kontorer. 9. Revideret Neutral Observer Policy i kapitel XV i Board Policy Manual som den vedrører hvem der kan anmode om en neutral observatør. 10. Vedtog en resolution, der skulle indberettes til den internationale konvention fra 2018 om ændring af de internationale vedtægter for at præcisere bestemmelsen vedrørende distriktsguvernørens opgaver. 11. Vedtog en resolution, der skulle indberettes til den internationale konvention fra 2018 om ændring af de internationale love om ændring af antallet af medlemmer af Long Range Planning Committee, i overensstemmelse med de seneste ændringer af den internationale forfatning og vedtægter.

CONVENTION UDVALGET

1. Etablering pr. Dm tillæg til udpegede Medlemmer af Medlemmer af Tilstedeværende Medlemmer, der tjener uden anden godtgørelse, Valg af distriktsguvernører og Districtguvernører valgt Fakultet og hovedkontorpersonale, der deltager i Las Vegas-konventionen. 2. Revideret 2018 Las Vegas Convention Schedule.

12

LION Februar 2018

DISTRIKT OG KLUB SERVICE UDVALG

1. Bevilgede klubberne, der blev påvirket af orkanen Maria fra beskyttelsesstatusen Multiple District 51 (Puerto Rico) gennem 9. april 2018. 2. Godkendte redistrictingsforslag fra Multiple District 20 (New York), Multiple District 105 (Storbritannien og British Isles), Multiple District 410 (Sydafrika), District 322 B (Indien) og District 403 A2 (Vestafrika). Godkendte redistrictingsforslag fra District 316 A (Indien), District 316 H (Indien) og 3232 B (Indien) afhænger af mindst 35 klubber og 1.250 medlemmer i hvert foreslåede nye distrikt, der opnår god status før 31. december 2017. 3. Godkendt yderligere finansiering på $ 147.000 til udvikling og udvidelse af kvinders initiativ, som vil blive lanceret næste regnskabsår.

FINANCE AND HEADQUARTERS UDVALGET

1. Godkendt FY 2017-2018 1. kvartal prognose, hvilket afspejler et underskud. 2. Godkendte ændringer til bestyrelsens politikhåndbog relateret til den generelle rejse- og refusionspolitik.

LEADERSHIP UDVIKLINGSUDVALGET

1. Godkendt pensumplanen, tidsplanen og gruppelederteamet for District Governors-Elect Seminar i 2018.

MARKETING OG KOMMUNIKATIONSUDVALGET

1. Godkendte tre ansøgninger om PR-tilskud, en til Multiple District LB (Brasilien) på $ 6000, en for Single District 50 (Hawaii) på $ 2.500 og en for Single District 415 (Algeria) i mængden af $ 2.500. 2. Modtaget godkendelse fra finans- og hovedkontorets operationskomite for finansiering til støtte for to nye forsamlingsdage i Indien og Republikken Korea med et beløb på 295.400 USD til dækning af de samlede årlige omkostninger til Indien-programmet og det treårige beløb omkostninger til Korea-programmet. 3. Revideret kapitel XIX, officiel protokol til bestyrelsens politikhåndbog for at afspejle den nye Global Action Team (GAT) struktur og en ændring af placeringsordenen for den tidligere rådsformand. 4. Revideret kapitel XIX, afsnit D i bestyrelsens policyhåndbog for at understøtte nye konkurrenceprocedurer. Endvidere udgår i sin helhed kapitel XIX, internationale konkurrenceregler til støtte for nye konkurrenceprocedurer.

MEMBERSHIP DEVELOPMENT UDVALGET

1. Udvidet pilotprogrammet “Welcome Home” til 30. juni 2019. 2. Vedtaget en regel som forbyder en New Club Consultant fra også at tjene på Global Action teamet, der er effektive 1. juli 2018.


INTERNATIONALT 3. Revideret kapitel X, afsnit A.5.a. i bestyrelsens policyhåndbog for at muliggøre mere fleksibilitet ved at tillade en ny klub at anmode om alternative navngivningskonventioner uden at starte med sin lokale kommune. 4. Opdateret Board Policy Manual for at afspejle den tidligere godkendte forhøjelse af adgangsgebyrer fra $ 25 til $ 35 for adgangsgebyrer for både nye og chartermedlemmer. 5. Revideret kapitel XVII, afsnit C.4 i bestyrelsespolitiske manual for at give Leo til lionmedlemmer og studentmedlemmer mulighed for at rapportere data og information via MyLCI ud over papirindlæg. 6. Revideret kapitel X, afsnit A.3 i bestyrelsespolitiske manualer vedrørende timing af chartergebyrer for at give klubber tilstrækkelig tid til at betale for yderligere chartermedlemmer, der er godkendt og tilføjet i de første 90 dage. 7. Ændret kapitel X, afsnit C.3, i bestyrelsespolitikhåndbogen for at gøre det muligt for medlemskabsudviklingsudvalget at godkende klubbprotester via afstemning for at løse protest på en mere tidsmæssig måde.

SERVICE ACTIVITY UDVALGET

1. Tildelt en ekstra 2016-2017 Leos of the Year Award. 2. Ændret området for servicerammeplatformen “Pædiatrisk kræft” til “Childhood Cancer”. 3. Opdateret Leo Multiple District og District Officer kvalifikation og valgproces. 4. Justeret kapitel XXIV, afsnit B.2. i bestyrelsens politikhåndbog for at ændre den internationale aktionsgruppes internationale struktur for at tilføje en tredje næstformand. 5. Revideret kapitel XXII, afsnit A.17 i bestyrelsespolitiske manual for at opdatere Leo Club Program Advisory Panel kvalifikation og nomineringsproces. For mere information om nogen af de ovennævnte beslutninger henvises til LCIs websted på www.lionsclubs.org eller kontakt International Office på 630-571-5466.

Club Delegate Form

Club Delegates for the 2018 International Convention of Lions Clubs can be assigned using one of the options below: •

Log on to MyLCI >>> My Lions Club >>> International Delegates

Submitting this form to LCI headquarters, at the address below.

Confirmation of the Club Delegate assignment will be emailed to the Club Delegate. When the email address of the Club Delegate is not available, the Confirmation will be emailed to the club officer. Club Number: Club Name: Club City:

State:

Country:

Delegate Member Number: Delegate Name: (first middle last) Delegate Email Address: Delegate Preferred Ballot Language: Authorizing Club Officer: (select one)

Club President

Club Secretary

Officer Member Number: Officer Name: (first middle last) Officer Signature: Mail form by May 1, 2018 to: Member Service Center – Lions Clubs International – 300 W. 22nd St. – Oak Brook, IL USA 60523 MemberServiceCenter@lionsclubs.org Phone 1-630-203-3830 Fax 1-630-571-1687 Clubs using this Club Delegate Form to assign their delegates must mail the form to International Headquarters by May 1, 2018. If you are not able to mail the form by May 1, 2018, bring signed form, along with your government issued photo I.D. to the convention site. Clubs using MyLCI must assign their club delegates by June 27, 2018.

2018 Februar LION

13


AKTUELT

NSR 2018

Afholdt på Marholmen i Sverige

I weekenden 19. til 21. januar blev, NSR afviklet på Marholmen, nær Norrtälje i Sverige Tekst og billeder af redaktøren

14

LION Februar 2018


AKTUELT

Marholmen er en ø i Roslagens skærgård, tæt på Norrtälje, med kun en times kørsel fra Stockholm og med direkte forbindelse til Østersøen. Denne naturens oase, er ideel til konferencer, fester og afslappende møder, og var i år valgt til at huse NSR.

NSR, Nordisk Samarbejdsråd, er de nordiske lions plat-

forum, hvor man kan mødes for at tage de nødvendige

form for samarbejde. Dette samarbejde blev grundlagt i

beslutninger om hvordan samarbejdet skal fortsætte,

1957, under navnet Area nr. 10. Fem år senere blev det

samt få en status på hvordan samarbejdet har fungeret.

til NSR, som vi kender det nu. Hvad gik så idéen om et

Rådsmødet består af guvernørrådene i de 5 nordiske

samarbejde ud på? Kort fortalt: ID Herbert Hårshagen

land, samt yderligere et medlem fra hvert land, valgt af

ville opmuntre klubberne i de nordiske lande til, mindst en landets guvernørråd. gang om året, at arrangere et klubmøde med tema knyttet til et af de andre nordiske lande. For at få sat dette i system skulle programmet administreres af de nordiske medlemmer i ”Board of International Relations” (BIR).

Formandskabet Formandskabet går herefter på skift mellem de fem nordiske (skandinaviske) lande og afholdes også på skift i formandskabets land. Derfor var turen i år, kommet til Sverige. Til trods for forskellige opfattelser i vigtige sager, sejrede

De officielle møder er foruden Åbningsceremonien, Council Meeting - hvor alt det officielle bliver gennemgået. Nye tiltag bliver fremlagt og diskuteret og ændringer til gældende bestemmelser, bliver diskuteret og godkendt samt afrapportering af projekter, som er blevet afviklet. Regnskaber bliver fremlagt til godkendelse og det er også her, man vælger de forskellige embedsmænd, som f.eks. NSR Coordinator (der står for planlægning og afvikling af de fælles arrangementer i forbindelse med Convention).

viljen til samarbejde, og i slutningen af tresserne og i

CC Mats Granath var i år formand. Der var i år 18 punk-

disk aktivitet for første gang drøftet. Resultatet blev hjæl-

LionsOffice.

peprojektet ”Bota indiska øgon” (Helbrede indiske øjne).

I år var der tillagt tre seminarer, som alle havde mulighed

Når forskellige grupper beslutter at etablere et samarbej-

for at deltage i.

halvfjerdserne blev det nordiske lionssamarbejde udviklet ter til debat på Council Meeting, som de 51 stemmeberettiget skulle forholde sig til. Det kan man læse mere om på på flere områder. I 1972 blev tanken om en fælles nor-

de om forskellige formål, er det nødvendigt at have et

2018 Februar LION

15


NATIONALT

Fra hovedkontoret i Oak Brook, deltog Saanjeev Ahuja, Lions medie og kommunikationschef, som fortalte om den rivende udvikling pĂĽ det elektroniske omrĂĽde, som Lions er i! 16

LION Februar 2018


AKTUELT

Det første seminar Det første var umiddelbart efter åb-

PR og kommunikation på elektroniske Team. Her var forskellige ledere fra platforme og APPs. Det var et spæn-

dende seminar, hvor LCI’s medie- og ningsceremonien og omhandlede The kommunikationschef, Sanjeev Ahuja Forgotten Children from Syria in fra Oak Brook, fortalte om de mange Turkey og The Forgotten Children

flere lande parate til at introducere nye idéer om Lions medlemskab. Fra Norge kom Hilde Strausheim, fra Sverige Mattias Öberg, fra Finland

nye tiltag. F.eks. vil der i den komkom Antti Forsell og endelig deltog from Syria in Lebanon. Per Krantz og mende tid, blive introduceret en hel Robert Rettby fra Schweiz. De gav Svein Berntsen fortalte og viste bille- ny hjemmeside for lionsclubs.org som tilsammen et stort og meget interesder fra områderne, og uddybede de vil ændre vores tilgang radikalt. Den sant indblik i vores medlemssituation, store problemer især Libanon har,

pga. sin størrelse kontra antallet af flygtninge. Mange syriske flygtninge ”dumper” lønningerne i landet, og de mange indvandrerbørn, sætter skole-

meget omtalte APP, MyLion er også i men kom samtidig også med flere gang med et større tilsyn, da det viste løsningsmodeller til medlemskab af sig ved implementeringen, at den overskred de retningslinjer, som EU har, med udveksling af data mellem

systemet under et uholdbart pres. Det EU-lande og USA. Omkring juni måer her NSR er med til at gøre en for- ned, vil man have løst det problem. skel. Alia Moussin fra Libanon (gift

med ”kommende” IP Salim Moussin) var rejst den lange vej, for at deltage og for at takke for den store hjælpeindsats fra de skandinaviske lande.

En ny APP er også på trapperne, som vil præsentere LION Magazin på en ny måde. Hvert magasin (hvert land) får sin egen APP.

Lions. Deltog man som ledsager, var der lagt tre programmer for udflugter. Den første gik til Norrtälje – hvor man kunne shoppe. Dagen efter, om lørdagen, kunne man vælge mellem en tur til Vasamuseet eller ABBA museet i Stockholm. Fra Danmark var der tre ledsagere og 12 delegerede. I alt del-

Danmark er også blevet involveret i

Det tredje seminar

tog 128 fra otte forskellige lande.

projektet.

Det tredje seminar, var planlagt GLT

Næste år

Det andet seminar

– Global Leadership Team, GMT –

Det andet var omhandlende Lions

oprettede GST – Global Service

Global Membership Team og nylig

Clubs Intl. strategiplan for udvikling af Team tilsammen GAT – Global Action

NSR i 2019, vil blive afviklet i Jessheim, lidt nord for Gardemoen lufthavn i Norge.

2018 Februar LION

17


AKTUELT

Valg af kandidat som 1 2 0 -2 19 0 2 r o t c e ir D l a Internation

muligheden for et få t, te en rv fo d en e er ig Danmark har, tidl ational Director 2019 rn te In l ti at id nd ka en ed at stille m - 2021. medlemmer, s on Li er er at id nd ka de ge Opstillingsberetti istrikts Guvernør i D m so et er ng fu r ha um im der som min 106 Danmark). D M r fo ne er gt æ dt ve t rig Danmark (se i øv res klub fremsender en de at r fo e rg sø al sk ne er Kandidat ernør i det respekuv G de en dd si n de l ti ng lli skriftlig indsti tive distrikt. Distriktsguvernøren af t ge ta od m re væ al sk Indstillingen uar 2018. senest fredag den 23. febr 17/18.

Guvernørrådet MD 106 20

S U D O K U 18

LION Februar 2018


NATIONALT

Josefine tegner freden - og vinder Rønbækskolen i Hinnerup vinder Lions fredsplakat konkurrence for andet år i træk. Josefine Monrad, 5.a på Rønbækskolen har tegnet vinderplakaten i Lions fredsplakat konkurrence. Derfor modtog en meget overrasket Josefine i dag en check på 500 kr. af Lions Danmark samt en check på 1000 kr. til klassens fælleskasse. Overrækkelsen fandt sted på Rønbækskolen ved en lille uformel komsammen med elever fra 5. klasserne. Distriktsguvernør Jens Aksel Thomsen forestod afsløring af vinderen og overrækkelsen af de to checks samt et indrammet, trykt billede af plakaten. Årets tema for konkurrencen er 'Fredens fremtid'. Her har Josefine forstået at synliggøre temaet med enkle midler. Vinderplakaten viser bl.a. nogle af verdens flag og to åbne hænder som symbol på fred mellem mennesker. ' Børn oplever daglige tv-billeder af krig, terror, bombede ruiner og flygtninge. Derfor er ideen med at tegne freden en god måde

til at få børnene til at sætte billeder på deres tanker herom', siger Jens Aksel Thomsen, - 'og vi finder, at Josefine har ramt lige i plet med sine motiver.' Lions klubber i over 75 lande arrangerer nationale konkurrencer for over 350.000 børn mellem 11 og 13 år, hvorefter hvert lands vinderplakat går videre til international konkurrence. Her får vinderen overrakt 5000 US dollars i FN-bygningen i New York på Lions dagen d. 4. marts 2018. Josefines tegning indgår nu i den internationale konkurrence. Lions Hinnerup Dagmars Kilde er lokal arrangør af konkurrencen og blev glædelig overrasket over at få en landsvinder. Klubbens Brita Hørmann var derfor meget stolt, da hun lykønskede Camilla og 5.a. Ulla Bjerregaard, Lions Hinnerup Dagmars Kilde uddelte efter overrækkelsen is og juice, og det skabte glæde hos eleverne.

2018 Februar LION

19


KLUBSTOF

Det går godt for Lions i Haarby Af Peter Elmelund, Lions Haarby Før sommerferien fik vi to nye medlemmer, og i december optog vi tre mere. Antallet af medlemmer i Haarby er nu på 26, hvilket vi kan være stolte af i en by af Haarbys størrelse. Samtidig har de nye medlemmer været med til at sænke gennemsnitsalderen, hvilket jo også er meget positivt.

På billedet ses fra venstre Præsident Helge Kold omgivet af de nye medlemmer og deres sponsorer.

Vi har mange aktiviteter i løbet af året, såsom Loppemarked fire gange om året, Cirkus Arena´s besøg (i år var det 20. gang), kirkekoncert, forskellige foredrag, fyrværkerisalg osv. Vi gør meget for, at alle medlemmer bliver involveret i så mange ting som muligt. Det gør interessen for arbejdet sjovt og interessant og er derfor med til at øge det sociale samvær. Lige nu arbejder vi sammen med virksomheder i Haarby om et hjertestarterprojekt, der bevirker, at vi i dag rundt om i byen har seks hjertestartere, der er disponible 24/7. Næste step bliver uddannelse, førstehjælps kurser og betjening af Hjertestartere. Vi håber med dette tiltag at kunne være med til at redde liv i vores område.

Lions Club Fredericia uddelte d. 22/1 2018 Lions Club Fredericia prisen for 3. gang

Lions Club Fredericia uddelte d. 22/1 2018 Lions Club Fredericia prisen for 3. gang. Prisen blev indstiftet af Lions Club Fredericia´s 50 års jubilæum d 26/1 2016. I 2016 gik prisen til Foreningen Korsærparken i Fredericia, en paraplyorganisation for foreninger i et socialt boligbyggeri med mange beboere af etnisk dansk oprindelse men også mange af anden etnisk oprindelse. I 2017 gik prisen til Sponsorpas i Fredericia, en organisation der forbedrer vilkårene for børn fra svagere stillede hjem, og giver dem økonomisk mulighed for fritidsinteresser. Prisen gik i 2018 til Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia, som laver et fantastik flot stykke socialt arbejde for: socialt udsatte, enlige og hjemløseborgere i Fredericia kommune. Man kan i de lokale medier læse at der nu er over 50 hjemløse i kommunen og at kørerne til varmestuer, familiestøtte og herberger landet over blive længere og længere, dette medfører også øget behov for økonomisk håndsrækning, og derfor besluttede Lions Club Fredericia at støtte økonomisk med donation af Lions Club Fredericia prisen 2018 på kr. 25.000 Det sociale arbejde som Varmestuen i Fredericia ligger helt i tråd med Lions Club`s ånd og motto: WE SERVE – VI HJÆLPER, og det var derfor med stor glæde at Lions Club Fredericia kunne overrække prisen på et besøg på Kirkens Korshærs Varmestue d. 22/1 2018 20

LION Februar 2018

Lions Club Fredericia`s præsident Peter Østergaard Christensen, til venstre overrækker Lions Club Fredericia Prisen 2018 på kr. 25.000 til Kirkens Korshærs Varmestues leder: Bjarne Dahlmann


KLUBSTOF

Lions Lund i Gentofte

Efter veludført gerning får børnene juice og frugt

Plade og begivenheden

40 børn fra Børnehaven Ordrup Asyl hjalp en kold december dag borgmester Hans Toft med at indvie Lions Lund i Ordrup Park ved at afsløre en lille plade, der fortæller, at træerne er en gave fra Lions som et “Centennial Community Legacy Project”. Lions Hellerup har i forbindelse med at Lions International har 100 års jubilæum i år ønsket at lave en markering af mere blivende værdi, og Hans Toft lagde i sin lille tale vægt på at gaven var med til at understrege at Lions også kærer sig om miljø, og håbede at alle besøgene i Ordrup Park vil kunne nyde træerne. Landskabsarkitekt Christina Dreyer-Nielsen fra Gentofte kommune, har stået for projektet, fortæller, at lunden består af 5 hjertetræer, der er indpasset i den eksisterende beplantning og skal være med til at forynge parkens træer for rettidigt at sørge for ny beplantning, som kan tage over, når de gamle træer ikke kan mere.

Børnene hilser på borgmester Hans Toft og får high five

Bent Jespersen, Lions Hellerup og Hans Toft planter

2018 Februar LION

21


KLUBSTOF

Nytårskoncert fejrede to jubilæer for fuldt hus Af Vagn Lauridsen, Lions Ølgod Lørdag den 6. januar holdt Lions Ølgod nytårskoncert med Thomas Eje, Lea Nielsen og Odense Blæserne. I anledning af at det var 10. gang koncerten blev holdt - og Lions 100 års fejring - begyndte koncerten med, at jubilæumsfaklen blev båret ind, hvor den lyste foran scenen under hele koncerten.

22

LION Februar 2018

Inden koncerten serverede Lions et glas boblevand til de over 500 gæster og samtidig donerede klubben 40.000 kroner til mæslingekampagnen. Med god og spændende musik med overraskende indslag, fik publikum en stor oplevelse - og Lions Ølgod stor ære af arrangementet.


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A

Ringsted, Jacob Schmidt Langebæk, Kim Eli Christensen Ilulissat, Kristian Degn Leo Club Næstved, Isabella Askjær Gaarde Lorenze Ishøj, Preben Rachlitz Kok Møn, Jørgen Kjeldsen Qaqortoq, Gitte Silkjær Absalon Roskilde, Linda Thorkildsen Ringsted Knud Lavard, Karsten Hvidesten Trampedach Glostrup, Jeanette Nielsen Glostrup, Erik Dupont Nørre Alslev Helenerne, Lone Nielsen København Østerbro, Peter Martin Sannerud Vallensbæk, Martin Benischek Ringsted Knud Lavard, Niels Bo Larsen Hellerup, Peter Schulz Hellerup, Kjeld Nis Hansen Hellerup, Leon Mogensen Qaqortoq, Helga Kleist

B

Farsø, Tommy Øris Larsen Ringkøbing, Kim Grøn Hansen Kattegat, Jette Madsen Kattegat, Synøve Petersen Herning, Ole Povlsen Fjerritslev Vesterhavsfruerne, Jette Klitgaard Herning, Torben Madsen Herning, Roald Hansen Løgstør Freja, Linda Berg Immersen Løgstør Freja, Joan Just Sørensen Løgstør Freja, Lotte Gosvig Christiansen Salling/Mors Pinen & Plagen, Karen MarieSchmidt Salling/Mors Pinen & Plagen, Bente MarieMøller Rønde, Jan Ryø Rønde, Poul Jessen Aabybro, Lasse Bo Schjøtt Fjerritslev, Finn Grosbøl Andersen Frederikshavn, Karsten Jensen Sydthy, Lars Vestergaard Sydthy, Jan Houe Silkeborg Theodora, Anne Lise Myrhøj Gl. Estrup, Keld Harbo Farsø Thit Jensen, Helle Dinesen Farsø Thit Jensen, Dorthe Sønderbæk Aalborg, Søren Gade Svendsen Farsø Thit Jensen, Karen Marie Bjerrgaard Farsø Thit Jensen, Ulla Magnussen Klarup, Eigil Kaasgaard Grenaa, Keld Overgaard Jensen Løkken, Jørgen Bæk Løkken, Kresten Mølhus Jørgensen Aabybro, Tom Kjeldgaard Randers, Erik Munkholt Sørensen Løkken, Niels Kamp Thuesen Hanstholm, Tom Kristensen Hinnerup Dagmars Kilde, Karin Meisolle Grenaa Olivia, Jeanette Hvidbak Jensen Dronninglund Ingeborg Skeel, Annette Berthelsen Tjele, Ove Berg Ikast, Preben Hedegaard Brande, Kristian Sommer Jacobsen Brande, Lars Oksbjerre Løkken-Vrå Havfruerne, Hanne Bæk Yder Brande, Thomas Månsson Himmelbjerget, Vibeke Nørregaard Skovsgaard

C

Tommerup, Jens Kristian Appe Haarby, Per Storm Hougaard Leo Club Aarhus, Dinah Lin Pedersen Haarby, Jens Johansen Haarby, Bo Pihl Klausen Billund-Grindsted, Bo Kristensen Bramming, Preben Jensen Otterup, Lars Stampe Nielsen Otterup, Ole Sørensen Als Nørherred, Søren Sørensen Vissenbjerg-Aarup, Gert Poulsen Vejen, Niels Christoffersen Vejen, Jens Kurt Jensen Vejen, Troels Hauge Jørgensen Vejen, Niels Dammeyer Beder-Malling, Jørn Kristensen Billund-Grindsted, Finn Jakobsen Solbjerg, Gunnar Hauerslev Brædstrup, Jørgen Sloth Frandsen Bramming, Preben Larsen

2018 Februar LION

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Kære Lions

Det er en glæde for os at invitere dig til den 20. internationale humanitære regatta "Sejl mod stoffer". Den 15. - 22. april 2018 kan du mødes med andre medlemmer ved kysten af det smukke vand i Adriaterhavet og Kornati National Park i Kroatien. Regattaen afvikles den 19. - 22. april 2018 med mulighed for at sejle i yderligere syv dage fra den 15. - 22. april 2018. Lions 20. internationale humanitære regatta er en fundraising begivenhed med det formål at støtte forebyggelse af narkotikamisbrug og rehabiliteringsprogrammer i 126, Kroatien, hvor nogle af midlerne også går til Lions Clubs International Foundations indsats. For mere information om Lions 20. International Humanitarian Regatta, download denne flyer. Klik på følgende link for at se billeder af regattaen, der blev udført i april 2017. Klik her for at tilmelde dig: Tilmeld dig her Vi byder dig velkommen til Kroatien! Med venlige løvehilsener PDG Dražen Melčić Organisationskomité for Lions Regatta 2018 20. Lions Cup, D-126, Kroatien District 126, Kroatien Telefon: +385 (0) 98 387281 (også via Messenger, WhatsApp eller Viber) Email: drazen.melcic@gmail.com www.lions.hr Facebook: www.facebook.com/lionsregattacroatia

Sidste frist for stof til LION nr. 8 :

11. maj 2018


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.