Lions oktober 2015

Page 1

Nr. 2 Oktober 2015

LION Medlemsblad for Lions Danmark

Læs om Holdning & Handling

+ Flere spændende ting

EUROPAFORUM I AUGSBURG


3 REDAKTØRENS KLUMME

8

4 LEDER 6 LCIF 7 SIGHT FIRST 8 INTERNATIONALT 11 AKTUELT 13 NATIONALT 16 KLUBSTOF 23 NAVNLIG NAVNE

12

24 BOGANMELDELSE

LION LION + LION Joe Preston + Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

10

Nr. 3 december . 2014-15

Europaforum i Birmingham

Nyt fra Sigth First & LCIF

Medlemsblad for Lions Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 4 Februar 2015

NSR møde i Danmark Convention på Hawaii

Medlemsblad for Lions Danmark

besøger Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 5 April 2015

ÅRSMØDE I AARHUS

Lions Quest + 25 år i Danmark

Mange andre spændende ting

Læs om de syv kandidater til posten som anden vicepræsident

2

LION Oktober 2015

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk


REDAKTØRENS KLUMME Redaktion: Svend Due Mikkelsen (Ansvarshavende) Erantisvej 5 – 4300 Holbæk Tlf. 25 17 01 24 thelion@lions.dk Redaktionsudvalg: PRD Per Nielsen prd.md@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen prc.a@lions.dk PRC-B Lasse Borgbjerg prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen prc.c@lions.dk PRC-D Per Kjelstrup prc.d@lions.dk Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no Oversættelse: Helge B. Møller, PDG LC Odense Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk Tryk: Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

Konference i Augsburg for LION redaktører Der er 33 godkendte redaktører, fordelt over hele kloden, som udgiver en officiel version af LION Magazine, med støtte fra Oak Brook, vores hovedkontor i Chicago. Til stede i Tyskland var 23, plus tolke og seks embedsfolk fra Oak Brook. Agenda for to dage med deltagelse af hele tre præsidenter, Yamada, Bob Corlew og Joe Preston. Af nyheder kan fortælles, at fra januar, 2018, vil der være en månedlig, elektronisk udgave af bladet og fire gange årligt, en papirudgave som den vi kender nu. I dag modtager Lions Danmark $6 årligt pr. medlem, fra 2018 vil beløbet blive beskåret til $4 pr. medlem/årligt. Som det ser ud nu, vil den elektroniske platform for bladet, blive Wordpress, hvor man vil få udviklet en skabelon som passer til vores krav.

SVEND DUE MIKKELSEN

Ansvarshavende redaktør

Oplag: 7.500

2015 Oktober LION

3


LEDER

Hvo, som intet vover, intet vinder... Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense For ca. 10 år siden var det mig beskåret at besøge det hjem i men. Vi er klare over, at vi ikke er Mother Teresa. Det er OK. Calcutta, hvor Mother Teresa en gang tog hånd om og hjalp de Vi udfører hvad vore talenter tillader os. Vore begrænsninger desperate fattige. Hendes kærlighed til andre havde en voldsom arbejder til vores fordel, de får os til at gå sammen med andre indflydelse, ikke kun på dem hun hjalp, men også som inspiraLions og derved kunne opnå så meget mere end vi kunne alene. tion for andre om at følge hendes eksempel. Mother Teresa var Derfor Lions, vær så meget involveret i klubbens aktiviteter som ikke rig eller magtfuld. Hun havde ikke et kontor. Hun ejede næmuligt. Deltag også i initiativer fra Lions Clubs International. sten ingen ting. Alligevel ændrede hun verden. Sikken en forskel Hjælp til at opfylde de mål, vi i hundredåret har for arbejdet en enkel person med en mission kan gøre. mod sult, for ungdom, ved synssvigt og for miljø. Støt LCIF. Skaf Hendes livsløb var faktisk ironisk – og instruktivt – for Lions. Vi et nyt medlem. Vær sammen med os i kønne Fukuoka, Japan Løver er ikke enlige ulve. Vi tjener i flok. Vi melder os i en klub, næste år til det 99. internationale Convention. Der er meget fordi vi ved, vi kan opnå så meget mere ved at arbejde sammere end styrke i antal, der er muligheden for et være med til at genopbygge et samfund. Det er dejligt, du er Lion. Tusind tak for dine tjenester og din dedikation. Sørg altid for at være en del af den verdensomspændende Lions-familie og deltag aktivt i vore bemærkelsesværdige initiativer. Det er nemt bare at læne sig tilbage og fortsætte som altid. Men nu er det tid, at bliver den Løve, der bevæger sig uden for sine vante cirkler og gør service til en større del af sit liv. Jeg har hørt det sagt ” Livet er enten et stort vovet eventyr eller slet ingen ting”. Lad det blive et eventyr og vær vovet. Vær en Lion!!

Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President. Som eksempel på vovemod og eventyr kan nævnes Richard Plante, Zoneformand i Quebec, Canada, der førte en ekspedition til toppen af Afrikas højeste bjerg Mount Kilimanjaro i Tanzania. Projektet tjente $50.000 til hjælp til et hospital.

Executive Officers 2015-16

President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan; Immediate Past President Joseph Preston, Dewey, Arizona, United States; First Vice President Robert E. Corlew, Milton, Tennessee, United States; Second Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India DIRECTORS

Andet års directors: Svein Ǿystein Berntsen, Hetlevik, Norway; Jorge Andrés Bortolozzi, Coronda, Argentina; Eric R. Carter, Aukland, New Zealand; Charlie Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson, Nevada, United States; Edward Farrington, New Hampshire, United States; Karla N. Harris, Wisconsin, United States; Robert S. Littlefield, Minnesota, United States; Ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori Nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George Th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko Ruissalo, Helsinki, Finland; N. S. Sankar, Chennai, Tamil Nadu, India; A. D. Don Shove, Washington, United States; Kembra L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon, Republic of Korea; Linda L. Tincher, Indiana, United States. Første års directors: Melvin K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birganj, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León, Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan.

4

LION Oktober 2015


LEDER

Den gode historie Vi er nu alle ude i klubberne og på landsplan godt i gang med Lions året 2015/2016 og mange aktiviteter bliver gennemført til glæde for vore svage medborgere lokalt, nationalt og globalt som har brug for en hjælpende hånd. Hvor der er behov, finder du Lions. En hjælpende hånd er blevet rakt ud siden sidste indlæg i Lion via Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp, hvor krigen i Syrien har medført en flygtningestrøm mod Europa samtidigt med, at nabolande til Syrien vakler under det stigende pres af flygtninge fra Syrien. Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp valgte at støtte med 500.000 kr. til syriske flygtningebørn i Libanon. Beløbet blev doneret gennem Lions samarbejdspartner Unicef som har et veletableret hjælpeprogram i Libanon og det har været dejligt at mærke, at information omkring donationen er blevet rundsendt via diverse elektroniske medier og at vi dermed har fået bragt vores budskab ud omkring de umenneskelige forhold som flygtningene lever under. ”Den gode historie” er at vi ikke blot taler, men gør noget og er med til at gøre en forskel. En forskel vi som Lions kan være stolte af.

Medlemssituation:

Det blev et Europa Forum, hvor der blev taget beslutning om, at Lions med øjeblikkelig virkning vil medvirke til at mindske de menneskelige lidelser, der er forbundet med den igangværende flygtningesituation fra Syrien. Lions Clubs Internationale Fundation (LCIF) overfører således med øjeblikkelig virkning et større beløb til brug for dette arbejde. Der nedsættes en arbejdsgruppe i Europa. Der opfordres til, at der tages aktion i Lions Klubberne til at foretage sige noget overfor den situation som mange flygtninge fra Syrien står i med mangel på selv basale ting. Lions Internationale Præsident Dr. Jitsuhiro Yamada besøger Danmark: Lions Internationale Præsident Dr. Jitsuhiro Yamada besøger Danmark den 27-28 oktober 2015 som en del af hans Skandinaviske visit. Dr. Jitsuhiro Yamada vil under besøget blive forevist forskellige Lions projekter og deltage i forskellige virksomhedsbesøg. Der vil blive mulighed for Lions for at møde den Internationale Præsident ved et arrangement den 27. oktober 2015 i Silkeborg. Med venlig hilsen Per Skovbo, Guvernørrådsformand

Festmusik med

Mange organisationer lider i øjeblikket under svigtende medlemstilgang og det samme gør Lions. Det er vigtigt, at vi alle i Lions får fokus på denne situation. Det er ikke alene medlemsudvalget i klubberne som har forpligtigelsen til at finde nye medlemmer. Vi skal hver især forsøge at motivere og engagere hinanden i det fortsat gode humanitære arbejde som vi gerne vil udføre lokalt, nationalt og globalt. Europa Forum 2015: Lions Danmark har været repræsenteret på Europa Forum i Augsburg i Tyskland den 9-11. oktober 2015 under sloganet ” Lions – Sympathy and Friendship”. Et Forum med repræsentation fra de fleste lande i Europa.

Omkring 1.200 Lions fra var samlet for at diskutere:

•.forskellige strategier og nye tiltag til gavn for vore svage medborgere •.......at få ny viden via deltagelse i seminarer •.at oparbejde samarbejdsrelationer med Lions i Europa •.at få inspiration til Lions arbejdet via inspirerende indlæg fra eksempelvis den internationale ledelse i Lions Et Europa Forum hvor Lions Internationale præsident Dr. Jitsuhiro Yamada har kunnet formidle sine visioner ud til Lions via sloganet ” Dignity, Harmony, Humanity”.

Priser fra kr. 8.000,-

www.rbb.dk Kontakt: rbb@rbb.dk | Tlf. 27 14 07 66 2015 Oktober LION

5


LCIF

Kentuckys børn får bedre syn Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense Børn, der skal begynde i skolen, har ofte ikke adgang til øjensundheds resurser, men nu kræver nye programmer – kaldet Head Start – at deres syn kontrolleres senest 45 dage efter at være startet i skolen. Lions i Kentucky håber, det vil være til glæde for 20.000 børn. Lions vil screene børnene fra Kentuckys kulminedistrikt, fra indvandrer landbefolkningen og fra de fattige bydele i byerne. Lions i Kentucky bliver hjulpet af en LCIF bevilling på US$92.312. Screeningen vil blive udført i samarbejde med Kentucky Lions Øjenfond, Louisville Lions club og Kentucky Skolestart Samfund (Head Start Association). Kentucky Lions Øjenfond igangsatte sit KidSight program i 2003. Siden har over 80.000 børn i Kentucky fået deres syn kontrolleret. Skolestart samfundet er et statsligt program, der fremmer skoleparatheden af børn på eller under 5 år ved at udvikle deres sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling. Børn, der indgår i Skolestart programmet, har hjemme i lavindkomst områder. For at komme med må en familie på 4 højst have en årsindkomst US$23.850. Typisk er synsscreening for børn ved skolestart i Kentucky udført af lokale sundheds afdelinger med syns tavler. Disse tavler er egnede til større børn, der ikke har sproglige eller medicinske barrierer. Lions er bekymret over, hvordan man hjælper Børn med udviklingsproblemer. Programdata viser, at 12% af børnene ved skolestart har sådanne problemer, der hindrer almindelig synskontrol og op til 32% har sproglige barrierer. En del af pengene fra LCIF blev brugt til at anskaffe fotoscreening udstyr. Mange Lions klubber bruger sådanne kameras til deres egne kontroller. Kameraerne giver en nøjagtighed på 95% og viser direkte resultaterne. Dette udstyr er god til at opdage nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl, dovent øje og andre forhold, der let kan korrigeres, hvis opdaget tidligt. Lokale Lions besøger Skolestart centrer rundt om i Kentucky for at udfører screening af børn, der ellers ikke ville få det udført. Alle børn, hvor screeningen indikerer et behov for en follow-up behandling, bliver henvist til øjenklinikker eller optikere. Skolestartstab sørger for at finde, sikre og koordinere opfølgende pleje, således at hjælpen ikke slutter med synsscreeningen. Ved et pilotprogram i Vestkentucky i 2011 blev 618 førskolebørn screenet på synet. Femten procent fandt man behøvede briller og 5 % viste sig at have en alvorlig øjen6

LION Oktober 2015

Sygdom. Felicia Elliot, en sygeplejerske og tidligere Skolestart specialist, siger, ”Dette projekt viste sig af stor værdi. Jeg, sammen med forældrene til disse 618 børn, hvis syn blev reddet, er overordentlig taknemmelige over Kentucky Lions Øjenfond, KidSight programmet og alle de vidunderlige frivillige. ” Lions i Kentucky forventer at screene alle Skolestart børn inden udgangen af 2015, hvorefter lokale klubber vil benytte de købte kameraer til lokale screeninger i kirker og dagpleje centrer. Information om hvordan klubber kan søge om en LCIF bevilling fås på lcif.org. US-klubber og distrikter kan besøge KidSightUSA.com for at komme med til screening af børn.

Lions Clubs over hele USA kan, som denne i Distrikt 14T i Pennsylvania, være vært for syns screening af børn.


SIGHT FIRST

LCIF bringer syn og håb i Colorado Af Marie Anne Sliwinski - Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense ”Jeg beklager meget, men du bliver blind. Vi kan ikke gøre noget for at hindre det” For mange mennesker, der får stillet diagnosen – aldersrelateret maculær degeneration (AMD) – udløser denne diagnose frygt, vrede eller forvirring. Hos 80 år gamle Maurine Sanford udløste den trods. ”Jeg vil ikke acceptere, at det sker for mig” udbrød Sandford. Medens Sandfords øjne ser sunde og raske ud, er hendes syn mest uskarpt og mørkt. Hun havde geografisk atropi, et sent stade af den tørre AMD. Da Sandfords gode veninde Mary Duncan, som har et dårligt syn på grund af grøn stær, hørte om Sanfords problemer, anbefalede hun, at Sanford besøgte The Ensight Skills Center for Visual Rehabilitation i Fort Collins, Colorado. Ensight er det eneste statslige godkendte center for svagtseende i Colorado, som tilbyder et komplet antal af tjenester til at hjælpe mennesker med et dårligt syn til at forbedre deres liv, deres uafhængihed og deres selvtillid. Fort Collins Lions Club har været en stor støtte for Ensight, siden klinikken åbnede i 2001. I 2013 gav LCIF en US$200.050 stor bevilling til opstart af et treårigt SightFirst projekt med udbygning af mobile svagtseendes hjælpetjenester over hele Colorado. Som udøvende partner, købte Ensight en kassevogn og udstyrede den med synskontrol instrumenter m.v. I de forløbne to år har denne mobile klinik kørt rundt i alle Colorados landdistrikter og har ydet hjølp til svagtseende, har lært de lokale Lions og samfund om de redskaber og de teknikker,

der er til rådighed for folk med dårligt syn og om bedømmelse og genskabelse af synet. Over 100 frivillige Lions har deltaget i bedømmelserne, har ydet materiel støtte eller har forestået informative foredrag. Over 290 svagtseende patienter har fået træning og opfølgende konsultationer bl.a. ved hjemmebesøg. I de forløbne to år har Sanford regelmæssigt haft møder med hjemmevejleder og synsvejleder, som har hjulpet hende med at finde ud af, hvordan hun bedst muligt udnytter sit tilbageværende syn, bl.a. til at indrette sit hjem til et hjem for en svagtseende. Svagtseende patienter bedømmes samtidig af rådgivere og synskyndige, som udarbejder en personlig handlingsplan samt yder rådgivning ved opfølgende besøg eller telefonopkald. Sanford er taknemmelig overfor alle, der har hjulpet hende undervejs ”Tidligere gik jeg med bøjet hoved omkring uden at ville noget, jeg var bange for at komme til skade. Men takket være Ensight og Lions i Colorado, kan jeg nu gå med rank ryg og fortsætte et nyt kapitel i mit liv” siger hun. Distrikt 6NE’s guvernør Bob Kitchell og Ensight’s bestyrelsesformand Lion Doug Hutchinson tror, at dette SightFirst projekt med succes har nået den trængende del af befolkningen, som både er ved at miste synet og håbet. Hutchison, som er svagtseende, siger ”Jeg er forbavset over, hvordan selv mindre ændringer i livsstil og opførsel kan give store positive resultater i mit daglige liv. Som Lion støtter jeg fuld af stolthed vort initiativ, og vi ser frem til at hjælpe flere mennesker i Colorado.” For oplysning om SightFirst program og bevillinger, se lcif.org.

Melody Bettenhausen fra Ensight viser Maurine Sanford, hvordan man bruger en desktop video til at skrive en check.

2015 Oktober LION

7


INTERNATIONALT

Løverne lægger Augsburg for fødderne Omkring 1200 løver fra 40 lande deltog i sidste uge i Lions Clubs Europa Forum. ”Sympati og Venskab” var motto’et og det blev sat på prøve. Fra torsdag den 8. til søndag den 11. oktober, lagde Augsburg i Tyskland, hus til afholdelsen af det 61. Europa Forum. Planlægning og afholdelse var dygtigt lagt i hænderne på PID Dr. Manfred Westhoff og Katja Segmüller. De har igennem flere år arbejdet ihærdigt hen imod dette forum og havde gjort et kæmpe forarbejde for at få al ting til at falde i hak, hvilket det stort set også gjorde. Fra Danmark havde vi også arbejdet frem imod disse dage og havde delegeret opgaverne ud til de deltagende Lions. I alt kunne vi mønstre 43 deltagere af både medlemmer og ledsagere. Nogle var vindere fra distrikt B andre havde helt for egen regning begivet sig herned for at deltage i dette års Europa Forum. I dette års planlægning, var også inkorporeret møder for YCE, LCIF og IR, derfor bliver delegationen så stor.

8

LION Oktober 2015

Gennemgående kunne man ikke undgå, at nævne og diskutere flygtningesituationen, som involverede de fleste lande, som var repræsenteret. Nogen egentlig resolution kunne man ikke rigtig enes om, da det jo også er et stort politisk emne, men alle var enige om følgende tekst:

Lions i Europa vil yde en humanitær indsats til flygtninge fra Syrien, dette er gældende både for flygtninge som kommer til Europa såvel som flygtninge som opholder sig i nærområderne af den humanitære katastrofe. LCIF (Lions Club International Foundation) har under Europa Forum doneret $ 10.000 til formålet, og der nedsættes en arbejdsgruppe på Europæisk plan.


INTERNATIONALT

Europa Forums kulturelle indslag, Thomas Kuti Musik Konkurrence, var i år dedikeret Klarinetten. Der deltog her i den sidste del af konkurrencen, sytten unge, håbefulde musiktalenter fra hele Europa, som alle håbede på, at vinde hovedpræmien på hele 3.500 € plus 1.000 € ekstra fra Stadtsparkasse Augsburg. Én skilte sig ud fra de andre og løb med den eftertragtede titel og alle pengene, den 21 årige italiener, Andrea Fallico. Senere fremførte han Mozarts Klarinetkoncert i A-dur på smukkeste vis for alle i den store kongressal. Måske får vi også en deltager en gang? Åbningsceremonien bød, foruden de obligatoriske taler og flagceremoni, også på underholdning af unge fra Theatre Augsburg samt en peptalk fra Verena Bentele, flerdobbelt guldvinder ved Special Olympics. Ud over de mange deltagere i de forskellige seminarer, var vi også repræsenteret af talere og mødeledere, bl.a. Jørn Andersen og Per Christensen. Der var mulighed for at møde, og tale med den internationale præsident. Der var de sædvanlige møder mellem GMT/GLT – Leo møder Lions – og selvfølgelig Council møder samt Euro-Africa møder, Special Olympics, m.fl. Hvad man ikke skal glemme, er den store fordel i, at mødes med andre Lions med samme opgaver og interesser som sig selv. Det giver, på sigt, en god ballast i arbejdet. Af sociale tiltag, var det jo nærliggende, når vi nu var i Sydtyskland, at deltage i den såkaldte ”Oktoberfest”. Det foregik i et kæmpetelt, der skulle rumme 1200 deltagere og orkester. Det var en speciel oplevelse. Især for vores oversøiske deltagere. Lørdag aften afsluttedes med gallaaften hvor man kunne lufte sit pæne tøj og mingle med de andre deltagere. Sidste dag bød på opfølgning fra de tidligere møder, og gennemgang af Council agendaen samt et underholdende afslutningsshow med klassisk musik fra lokale ensembler og kunstnere. Referater fra de forskellige møder, vil kunne læses på LionsOffice.

2015 Oktober LION

9


INTERNATIONALT

En “søløve” krydser Atlanterhavet Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense

En historie fra Australien

ribien. Han var den eneste soloroer der fuldførte Talisker Whiskeys Atlantiske Udfordring, hvor han sluttede som nr. 7 foran 5 hold. Som medlem af Rochedale Springwood Lions Club gav Abrahams de 10.000$, han vant, til vanskeligt stillede børn. Han havde håbet at få en større præmie, men de voldsomme søer ødelagde hans satellit udstyr, der skulle bruges til af underrette pressen om hans tur. Abraham er fitness tilhænger, som har verdensrekorden i maskinroning. En million meter (1000 km) på 119 timer. Hans baggrund er rig på søfart og velgørenhed. Hans fjerde oldefar, Owen Cavanough, roede admiral Arthur Phillips i land til den fangekoloni, der senere blev til Sydney, han satte faktisk fødderne på land før admiralen og blev det første medlem af Royal Navy til at lande i Australien. Abraham døbte sin båd RV Owen Cavanough.

Andrew Abrahams blev den hurtigste Australier til at ro alene over Atlanterhavet. Alene til søs i ro væddemål over Atlanten blev Andrew Abraham skyllet overbord fra sin båd. ”Grundlæggende sagde bølgen blot ’Du skal ikke sidde der længere’ og knipsede mig overbord som en bille” mindes han senere. Da han klatrede tilbage på båden, skrabede han benet op ad roret med en hudafskrabning til følge. Den 42-årige australier overlevede den rystende hændelse så vel som de brølende storme med 15 meter høje bølger, hedebølge, manglende søvn, fysisk og mental træthed og bekymrende møder med hajer, på sine 57 dage til søs. Det lykkedes ham at ro 4.590 km fra La Gomera på de kanariske øer til Antigua i Ca-

S U D O K U 10

LION Oktober 2015

Abraham er også grundlægger af cykelløbet Townsville til Cairns, der gennem årene har indsamlet $5 millioner til godgørenhed. Her arbejder han som altmuligmand. Ligesom de andre både i racet, var Owen Cavanoughs 23 fod lang og 6½ fod bred og havde hverken sejl eller motor. En lille kahyt gav begrænset beskyttelse mod elementerne. Roerne i løbet havde ikke tilladelse til at modtage føde, reparationer eller hjælp af nogen slags. Båden, der havde en værdi af $80.000, rummede højteknologisk navigationsudstyr. Men en af de største udfordringer var ensomheden. Besøgende flokke af nysgerrige hvaler hjalp ham med at få tiden til at gå.


AKTUELT

Nyt kursus i Holdning og Handling med stor succes Af Solvejg Kaae Hansen LQCC, Lions Aarhus Règina Siden 1997 har der uden afbrydelser været holdt kurser i “Holdning og Handling” i Lions Quest regi, som zoneaktivitet i Århus. Det har altid været 2½ dags kurser, men i år blev det for første gang udbudt som 2 endagskurser. Kurset “Hvem er du” om hvordan børn vokser op, udvikler sig og modnes sammen med kurset “Dig og de andre” om hvordan vrede, konflikter, vold forebygges og håndteres, og blev gennemført den 10. september med 15 deltagere. Denne gang blev kurset tilbudt en bredere vifte af undervisere, der arbejder med at hjælpe børn og unge med sociale kompetencer.

Konkrete værktøjer med hjem

Det blev en stor succes, for alle deltagere bød ind med deres egne erfaringer, som på mange måder underbyggede materialets hensigt. Det vil sige, at alle deltagere gik fra kurset med en bredere indsigt samt stor glæde over at have haft mulighed for at kunne fordybe sig i noget for dem relevant stof. Ikke mindst seminaristerne var begejstrede da de nu efter fire års teori, fik noget helt konkret materiale, som de kunne gå lige ud og bruge. Instruktøren var igen Frank Sternberg, som nu har været i Aarhus i 16 år samt mange andre steder blandt andet på Færøerne. Kurset bliver nu brugt i over 200 lande. Der arbejdes nu med E-bøger, hvortil alle kursisterne får deres egen kode.

Læs mere på: www.holdningoghandling.dk

Skilte - Bannere - Tryksager - Digitalprint Tekstiltryk - Autoreklamer Storformat print - Reklameartikler

Vi håber, at vi fremover kan nå ud til flere grupper med materialet, så flere kan være med til at give børn og unge gode normer for et godt ungdomsliv. Vi løfter godt i flok! Vittenvej 54, 8382 Hinnerup, 87 57 60 00 w w w. v i t t e n g r a f i s k . d k

2015 Oktober LION

11


AKTUELT

Danske Lions klubber giver ½ million kroner til børn på flugt Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp bevilgede i dag søndag 500.000 kroner, penge som skal hjælpe syriske flygtningebørn i Libanon. Beløbet doneres gennem en af vores samarbejdspartnere, UNICEF, der allerede har et veletableret programarbejde i Libanon.

Danske Lions Klubber Katastrofehjælp Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp får stillet midler til rådighed af de lokale danske Lions klubber til at yde hjælp ved katastrofer og nødsituationer her i landet og i udlandet. Lions Katastrofehjælp har siden etableringen i 1974 i alt doneret 31 millioner kroner.

De syriske børn går rundt på bare fødder i kulde og sne, og sover i iskolde telte om natten. Det er virkeligheden for tusindvis af syriske flygtningebørn i Libanon, hvor vinteren ofte er ekstremt kold og hård og gør mange børn syge med lungebetændelse og andre følge sygdomme. Helt konkret vil Lions donation gå til vintertøj (vinterjakke, varme bukser, vandtætte støvler, strømper, handsker, uldhuer og

12

LION Oktober 2015

varmt undertøj) herudover ligeledes til at opvarme klasseværelser og daginstitutioner hvor de syriske børn får undervisning og møder hinanden. Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp Steen Rummenhoff

Læs mere på lions.dk

Her støtter vi.

Formand er Steen Rummenhoff, Lions Frederikssund, mobil 2139 2998.


NATIONALT

100 aars logo klar til brug Af Flemming Høj Sørensen, 106C's medlem af Lions100aars udvalget. Flere Lions har haft svært ved at finde jubilæumslogoet til download. Hent logoet her LionsOffice > Værktøjer >Marketing værktøjer > Diverse logoer

Vi gentager lidt om brugen:

1. Det erstatter ikke det almindelige Lions logo - det er et supplement f.eks. som en virksomheds garantimærke. 2. Vis 100aars logoet så mange steder som muligt, på bannere, annoncer, plakater, brevpapir…ja, alt udadvendt materiale. 3. Har klubben udenlandske relationer, bruges det engelske naturligvis.

Brug Lions 100aars logoet flittigt, så vi opnår formålet:

Størst mulig synlighed! Det giver flere medlemmer! PS! På midtvejsmøderne vil deltagerne få en kort briefing og status om lions100aars udvalgets arbejde og planer.

Hent internationale jubi-logo på

LionsOffice > Værktøjer >Marketing værktøjer > Lions logoer

2015 Oktober LION

13


NATIONALT

Handicaplejren 2016 Af: Bendt Ole Løike LC Roskilde Centrum

Udvalget er nu startet op omkring handicaplejren 2016.

Lejren bliver i 2016 fra lørdag den 23. juli til søndag den 31. juli. Programmet er endnu ikke helt fastlagt, men de populære aktiviteter som svæveflyvning, tur til København og Roskilde vil naturligvis blive gentaget. Vi arbejder på at gentage skovturen i hestevogn. Derudover forsøger vi at finde nye aktiviteter, som sandsynligvis bliver i lejren, idet det har været et ønske fra deltagerne. Udvalget fra Roskildezonen siger tusind tak til alle der støttede os i 2015 og håber på jeres opbakning til lejren i 2016. En lejr for handicappede er naturligvis dyr at etablere, og vi er derfor meget taknemmelige for alle bidrag, små som store, for uden disse - ingen lejr. Hvis I har spørgsmål til lejren, er I meget velkommen til at ringe eller maile til Bendt Ole Løike, 22 48 78 62, mail: bo.loike@gmail.com I løbet af november måned vil klubbernes præsidenter og YCE udvalgsformænd få invitation til at sende og/eller sponsere deltagere til lejren.

14

LION Oktober 2015

Rapport fra Handicaplejren 2015

Vi kan berette, at vi igen i 2015 havde en rigtig god lejr, det var den 35. handicaplejr arrangeret af Roskildezonen. De handicappede og deres hjælpere har haft en rigtig god oplevelse. I alt var de 23 deltagere samt 2 ledere og 2 i køkkenet. To deltagere plus deres hjælpere måtte i sidste øjeblik melde fra, ligesom en tilmeldt deltager desværre døde en måned før lejren startede. Vi forventer næste år igen at komme op på 30 deltagere. Vi fra Lions klubberne i Roskilde Zonen kan fortælle, at med denne lejr gør Lions virkelig en forskel, de handicappede knytter kontakter som holder ved også efter lejren. Lejren varede 9 dage og var jo desværre ikke begunstiget af lige så godt vejr som sidste år, men alle nød det. Programmet indeholdt følgende: Lørdag eftermiddag mødte alle. Søndag var en hyggelig dag i lejren, hvor man lærte hinanden at kende. Mandag var vi på besøg på Dyrehavsbakken/Korsbæk. Tirsdag en hyggedag i lejren med forskellige spil og samvær. Onsdag en dag i København/Zoologisk have. Torsdag igen en hygge- og afslapningsdag i lejren. Da det ikke havde været mulig at komme op at svæve flyve, gik turen fredag til Ringsted Festival, hvilket var en stor oplevelse for deltagerne, hvoraf mange aldrig havde været til musikfestival. Lørdag var en dag i lejren, sluttende med en festmiddag, hvor de Lions, der havde lyst, kunne deltage. Efter middagen, hvor vi ”gamle” havde trukket os tilbage, var der Karaoke og diskotek til den lyse morgen. Der blev sluttet mange venskaber, og takket være Facebook har alle mulighed for at have forbindelse med hinanden i tiden efter lejren.


NATIONALT

Fornem pris til sygeplejerske fra Lions Kollegiet Af Anne Pallisgaard Rasmussen Foto: Kommunikation og Presse, Socialforvaltningen, Københavns Kommune Merete Dehnfelt fra Lions Kollegiet var både stolt og rørt, da hun trådte op på scenen i DGI byen for at modtage årets Sygeplejerskepris foran øjnene af kollegaer fra Dansk Sygeplejeråds hovedstadskreds. Prisen uddeles årligt for at bidrage til at højne sygeplejefagets omdømme. Merete Dehnfelts mand, yngste datter og far sad på forreste række sammen med kollegaerne Jytte Heltberg og Helene Persson. Det er Jytte Heltberg, der havde indstillet Merete Dehnfelt til prisen. ”Det rørte mig rigtig meget. Et er at modtage en pris af Sygeplejerådet, men at indstillingen til prisen kommer fra en kollega, der har tænkt på mig. Det er jeg meget rørt og beæret over” siger Merete Dehnfelt, som i sin takketale også valgte at dele prisen med kollegaen. Merete Dehnfelt kom til Lions Kollegiet i 2006 fra en stilling som sygeplejerske på Hillerød Sygehus, hvor hun arbejdede på neonatalafdelingen. Det var en stor omvæltning at starte på Lions Kollegiet, men samtidig har det givet flere muligheder for udvikling og nytænkning.

”Jeg har haft indflydelse fra top til bund i forvaltningen igennem mit arbejde med fx CSC Social og sygeplejerskenetværket. Jeg har været engageret i at tale det sundhedsfaglige niveau op i hverdagen for det pædagogiske personale på handicapområdet. Jeg ser sundhed som den klangbund, borgerne skal vokse ud fra for at opnå den optimale livskvalitet. Det er drivkraften i mit arbejde”, slår Merete Dehnfelt fast. Indstillingen fra kollegaerne lægger især vægt på Merete Dehnfelts engagement som underviser og CSC-pioner. Som et led i sin diplomuddannelse udarbejdede hun en refleksionsmodel til social- og sundhedsassistenter. Desuden har hun arbejdet med sygeplejefaglig supervision. Begge har givet SOSUerne nye metoder i arbejdet med de senhjerneskadede borgere på Lions Kollegiet. Senest har Merete Dehnfelt kastet sig over et smerteprojekt, hvor hun vil udarbejde en smertescoringsmodel, sådan at de handicappede beboere ikke lever med uopdagede smerter. Prisen blev overrakt af kredsformand Vibeke Westh d. 10. september i DGI Byen. Efter overrækkelsen fejrede familien og kollegaerne Merete Dehnfelt på Cava Bar i Torvehallerne

2015 Oktober LION

15


KLUBSTOF

Street Art festival i Brande i juli 2015 Af: Henrik Kraglund (sekretær)

En af sommerens helt store turistattraktioner kunne i år opleves i Brande.

”Mobilslaven” er malet af Aziz El Guaraoui, Marokko.

Brande har hidtil været kendt for sine gavlmalerier, som i 1968 for første gang bragte Brande på landkortet, når det gælder kunst. Gavlmalerierne eksisterer fortsat i bedste velgående og renoveres løbende. Derfor var det nærliggende for Lions Brande at videreudvikle konceptet til i år at omfatte gadekunst, også

Ulveungens redning” vandt publikumsprisen. Malet af Vera Bugatti, Italien.

16

LION Oktober 2015

kaldet Street Art. Lions-medlemmerne fik hurtigt en massiv sponsorstøtte fra byens handelsstandsforening, erhvervsvirksomheder og kommunen. Da tallene blev talt sammen var der indsamlet tilstrækkeligt til at dække alle udgifter ind på forhånd. Herefter gik det over de følgende 6 måneder slag i slag med planlægning af festivalen, som fandt sted i weekenden 4.-5. juli 2015, hvor 11 udenlandske kunstnere malede deres kunstværker på byens torv. Hertil kom nogle danske kunstnere, som udsmykkede 2 store gavlpartier med graffiti-kunst. På byens torv blev der konkurreret i 3 kategorier, nemlig kopikunst (kopi af store kunstværker), fri kunst og 3-d-kunst (3-dimensionel), hvor kunstværkerne ser ud, som om de er malet i flere niveauer, selv om de er malet på torvets flade fliser. I weekenden var tilstrømningen massiv, da der blev bragt et indslag i lokal-tv og en kort omtale i TV 2-nyhederne. I forvejen havde mere end 100.000 brugere af Facebook været inde på festivalens hjemmeside og dér fået et indtryk af begivenheden. Regnvejr ville have været katastrofalt for festivalen, men vejrguderne var med Lions Brande. Weekend-vejret var mageløst med trope temperaturer både lørdag og søndag nat. I de følgende mange uger har turi-


KLUBSTOF sterne valfartet til Brande. Men kunstværkerne skal ikke bevares. De er forgængelige og vil blive endeligt fjernet sidst i oktober. Det økonomiske resultat for festivalen er ikke opgjort endnu. De indsamlede penge fra sponsoraterne blev udelukkende anvendt til kunstnerne. Og da der var gratis entre måtte Lions Brande skaffe indtægter på anden vis, nemlig ved salg af mad og drikkevarer. Og det resultat, som det vil ende med, er Lions Brande meget tilfreds med. Kunstværkerne kan fortsat ses i Brande. De kan også ses på You Tube (”street art Brande you Tube”) og på hjemmesiden, som bedst findes ved at google ”Street art Brande”. Lions Brande har allerede besluttet at gentage festivalen den 1. og 2. juli 2016.

Øverst til venstre: ”Abegrotten” er malet af Remko van Schaik, Holland. Øverst til højre: ”På afgrundens rand”. Malet af den Wilfred Berg, Tyskland.

”Overløb fra springvandet” vandt 1.-præmien. Malet af Gregor Wosik, Polen.

”Robert Johnson” er malet af Ruben Poncia, Holland.

2015 Oktober LION

17


KLUBSTOF

Holbæks løver

- samarbejder med byens handelstandsforening Lørdag den 22. august, afholdt Handelstandsforeningen i Holbæk, kræmmermarked på byens torv. I dagens anledning, havde man kontaktet Lions Holbæk, for at få dem til at stå for arrangementet, da de har større erfaring i at planlægge sådanne arrangementer. Holbæks torv er ikke særligt stort og heller ikke særligt anvendeligt til denne slags markeder, så resultatet blev et lille, intimt kræmmermarked med besøg af 17 kræmmere fra byen og dens opland. Vejret var perfekt, og rigtig mange mennesker var på gaden denne dag, og handlen blev da også over alt forventning. I det hele taget, blev det et vellykket tiltag, som man gene fra byens side, vil gentage en anden gang. Holbæk Lions havde selv til dagen, en bod – derud over blev man betalt, for at arrangere kræmmerne.

18

LION Oktober 2015


KLUBSTOF

Klovnefestival 2015 Af: Præsident Jette Kjær Jørgensen Lions Jernløse Ved Lions Club Jernløses jubilæumsreception den 27. februar 2015 donerede klubben kr. 10.000 til Klovnefestivalen 2015, som løb af stablen i Holbæk i uge 35. Donationen, som klovnen ”Njetski” (Michael Højer) modtog, skulle gå til børn og ældre i gl. Jernløse Kommune dvs. at det blev til 3 klovneforestillinger til børn i lokale børneinstitutioner, elever i indskolingen på Engskovskolen, og Plejecentret Åvang med indbydelse til ældre i lokalområdet. Michael Højer fortæller, at igen i år har festivallen fået støtte af store og små virksomheder, foreninger, privatpersoner og Lions Club Jernløse. Dette har været med til at gøre det muligt for os at kunne sige velkommen til klovne fra mange forskellige lande. Han oplyser, at der i år er artister med fra England, Irland, Tyskland, Skotland, Sverige, Kroatien og Danmark. Den 25.august 2015 afvikledes klovneforestilling på Plejecentret Åvang, Hovedgaden Regstrup. Der deltog 7 klovne fra Irland, Sverige, England og Danmark. De underholdte de ældre både på Plejecentret Åvang og de ældre borgere, som plejer at komme på centret, når der er arrangementer. Lions Jernløse donnerede kaffe, kage og lagkage, som det lokale Brugerråd sørgede for at servere. Fra formanden for Brugerrådet, Ingelise Nielsen, har vi modtaget tak for arrangementet, som var en anderledes oplevelse for de ældre.

2015 Oktober LION

19


KLUBSTOF

Nuussup arsatarfia etableret i juni 2015 NUUK får sin første kunststof boldbane Af: Abia Abelsen, Lions Nuuk Primusmortorerne bag projektet, Tønnes ”Kaka” Berthelsen og Claus Nielsen, som havde Polarseafood og Lions økonomiske støtte bag sig og i samarbejde med NBU, som er sammenslutningen af fodbold i Nuuk, fik WGS til at anlægge Nuussuaq Banen fra den 24. – 29. juni, endvidere deltog fodboldspilere fra alle byens fodboldklubber dagligt med de praktiske opgaver. Der blev fundet de nødvendige midler til hele projektet. Nuussuaq er en bydel i Nuuk, Grønlands hovedstad. Bydelen ligger i den nordlige del af Nuuk, og vest og sydvest for Nuuk Lufthavn. (red.) Bygningen af den nye fodboldbane blev tæt overvåget af mange af byens børn som interesseret fulgte med i de daglige fremskridt af bygningen af banen og benyttede enhver lejlighed til at træde ind og afprøve den. Banen har været savnet, må man konstatere efterfølgende, da den nu bliver brugt dagligt. Skolerne benytter den også i deres idrætstimerne, så det har været en stor gevinst for børn og unge i Nuuk.

20

LION Oktober 2015

Bane åbningen den 29. juni i år. Åbningen blev gennemført med taler fra Poul Hansen, formand for Kommuneqarfik Sermersooqs Kulturudvalg og fra Tønnes OK Berthelsen, en af initiativtagerne. Derudover blev der spillet 3 kampe, Kommunen vs Initiativtagere med resultatet 1 – 3, og meget passende med An-


KLUBSSTOF

ders Brøns (Polar Seafood’s direktør) som den første målscorer. Efterfølgende blev der afviklet 2 børnekampe. Disse kampe blev fulgt af rekordmange tilskuer. Efter sidste kamp åbnedes banen for alle og rigtig mange benyttede sig af, at gå, løbe eller bare sidde og hygge på banen. Næste sæson vil Nuussuaq banen få opsat et hegn, ligesom der vil blive opsat lysmaster så at det bliver muligt at benytte banen også om aftenen i august og september, hvor mørket allerede sænker sig. Hegn og lysmaster er finansieret, det eneste der

mangler er at få en entreprenør til at påtage sig opgaven. Det har været svært henover sommeren da alle håndværkere har været kraftigt optaget af andre opgaver. Forventningen er, at vi i fremtiden vil se flere kunstgræsbaner i Nuuk hvilket vil gøre det mere almindeligt for alle, at spille fodbold på græs, hvilket igen vil gøre at fodboldsporten i Nuuk vil udvikle sig markant i de kommende år. Nuussuaq Banen kan så bryste sig af at være startskuddet der har sat denne udvikling i gang. Stor tak Lions Nuuk for at være primusmotor, økonomisk.

2015 Oktober LION

21


KLUBSTOF

Hjemløse fik tag over deres udendørs café Solvejg Kaae Hansen, VP, Lions Aarhus Régina I starten af september donerede Lions Aarhus Régina en pavillon til de hjemløses værested i Århus: Håbets Allé - et projekt, der har til formål at skabe et alternativt byrum og værested, primært for udsatte og sårbare unge. Pavillonen skal udgøre en overdækning af et hjørne af stedets udendørs cafe.

Arkivfoto

-Vi Lions mødte op med gaven i emballagen, så vi kunne samle den på stedet. Men brugsanvisninger kan være lidt drilske, og vi løver med hjælpere måtte have bistand af Svend, stedets leder, og hans folk, udtaler Solvejg Kaa Hansen. - Så der gik helt sport og morskab i samling af pavillonen. Ved fælles hjælp lykkedes det på fornemste vis. Pavillonen blev indviet om aftenen i anledning af Festugens tema Lys – mere lys, hvor Alléen blev lyst op af levende lys, elektrisk lys, bål, fakler osv. Og der blev brug for pavillonen i det danske sommer byggevejr!

1965 - 2015 Lions i Brøndby bliver 50 år v/ Præsident Per Due Vingfelt

Lions i Brøndby kan snart fejre 50 års jubilæum, og det vil de fejre ved at dele 50.000 kroner ud til velgørende formål Den velgørende organisation Lions Club kan 17. september fejre 50 års jubilæum. Det bliver fejret med en reception på rådhuset, hvor foreningen vil uddele 50.000 kroner. Alle modtagerne er ikke fundet endnu, men det vil både være lokale spejderforeninger eller sportsklubber og internationalt nødhjælpsarbejde, der kan få penge. En af modtagerne bliver Lions Clubs Internationale Foundation, der støtter kampen mod mæslinger. De får 7.500 kroner og som med alle andre donationer til den forening fordobler Bill Gates donationen.

Hårdt arbejde og glade mennesker

Lions Club Brøndby er lige nu nede på kun at have syv medlemmer. Det er præsident Per 22

LION Oktober 2015

Vengfelt selvfølgelig ikke tilfreds med, han vil gerne have nogle flere medlemmer. Han synes selv, det giver en masse positive oplevelser at være med i Lions Club. - Jeg har selv været medlem i 37 år. Det er glæden ved at hjælpe andre, der er det bedste for mig. Der er selvfølgelig masser af hårdt arbejde for at samle penge sammen. Men at se smilet på folks ansigt, når de får en tiltrængt gave, det er det hele værd. Det er lige som til jul, når man har købt en julegave til tante Olga, hvor man tænker den her passer lige til hende, og så se hvor glad hun bliver, når hun får gaven, siger han. Igennem årene har Lions Club i Brøndby støttet en masse forskellige projekter. En af dem Per Vengfelt selv er rigtig stolt af er Lionslund i Borgmester Ib Terp Brøndby Strand. - Fotografer Per Due Vengfelt og Jens - Vi kommer stadig dernede, når nogle af beChr. Johansen boerne har fødselsdag, og vi har også inviteret dem til jubilæet, siger han.


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A

Ringsted Knud Lavard, Jesper Hjort Dalgård Petersen Dragør, David Frankel Fuglebjerg, Lars Rask Rønne, Torben Hedemann Petersen Stevns, Hans Henrik Hansen

B

Aars, Thomas Lindschouw Hjørring, Morten Houmann Jensen Rosenholm, Morten Just Jensen Ry, Flemming Joel Skjødt Thisted, Peder Schjødt Pedersen Ulfborg-Vemb, Villi Jensen Søndergaard Tjele, Mikael Boller Hjørring Sct. Catharina, Marianne Harpsø Løkken-Vrå Havfruerne, Helle Glyø Lemvig Lidenlund, Yrsa Yde Møldrup Vølverne, Lis Andersen Møldrup Vølverne, Lissi Nielsen Aars, Mogens Frost Christensen Hasseris, Axel Johansen Hasseris, Jørgen Kronborg Hasseris, Mads Balsby Wilkens Herning, Allan Sejr Rasmussen Bjerringbro, Rasmus Pedersen Aaskov, Poul Erik Nielsen Aalborg Limfjorden, Inger Brøner Aalestrup Marie Louise, Karen Horn Aalestrup Marie Louise, Kirsten Klitgaard Frandsen

C

Faaborg-Broby, Frank Mackeprang Langeland, Gitte Christensen Lystrup, Søren Bry Lystrup, Klaus Falkenberg Nyborg, Bjarne Nikolajsen Varde, Annelise Johnsen Vejen, Martin Beltoft-Olsen Vadehavet, Britta Kviesgaard Horsens Bygholm, Jesper Nielsen Odense, Torben Pedersen Vejle, Preben Nielsen Give, Claus Lykke Jensen Hedensted, Peter Vinkel Børkop, Ole Skødt Madsen Galten-Skovby, Casper Lund Søgaard

LEO

Leo Club Esbjerg, Camilla Andersen

D

Hundested, Lars Frederiksen Hundested, Kim Andersen Hundested, Dan Nielsen Hundested, Michael Hansen Hellerup, Laila Egehoved Søllerød, Michael Zwinge Ilulissat, Andreas Pedersen

Afdøde Medlemmer

LC Rønne, Flemming Anker LC Aabybro, Christian Hoven Nielsen LC Søllerød, John Rose-Hansen LC Klaksvik, Knut Olsen LC Thisted, Finn Vammen Sørensen LC Kerteminde, Harald Bram Knudsen LC Broager-Gråsten, Ole Jørgensen LC Broager-Gråsten, Lorens Sommer Rossen LC Tórshavn, Haldor Christiansen

2015 Oktober LION

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse Nicholas-Henri Jardin Af Ulla Kjær Syddansk Universitetsforlag Vi kender godt navnet, og vi ved også godt, at han var en fransk arkitekt, der virkede i Danmark i 1700-årene. Men så begynder det måske med at knibe lidt. Nicholas-Henri Jardin boede og havde sit virke i Danmark i perioden 1755-1771 og satte et stærkt præg på dansk arkitektur. Jardin blev egentlig hyret til at færdiggøre Frederikskirken, den senere Marmorkirke, men den fik han aldrig færdiggjort. Derimod fik har en kæmpe betydning for arkitekturen i Danmark, ikke mindst fordi han blev Danmarks første professor i arkitektur. Man anser Jardin for at være personen, der introducerede nyklassicismen i Danmark, Harsdorff var bl.a. én af hans elever. Bogen gennemgår Jardins virke i Danmark, først og fremmest hans arbejder for Kongen – Frederik V - og for Moltke både på Amalienborg og på Glorup. Alle de andre betydningsfulde arbejder Jardin nåede i sin tid i Danmark er også nævnt. Se f.eks. en ekstra gang på DSBs hovedkontor næste gang I kommer til Sølvgade, det er nemlig også Jardins værk. Oprindeligt opført som en kaserne og et smukt bygningsværk. Bare tænk, hvordan det kunne se ud, hvis det blev pudset op i en pæn farve. Det er bestemt ikke en bog for nørder udi arkitekturen, man får et spændende indblik i, hvordan beslutninger blev taget i denne periode, hvordan man også dengang var afhængig af bevillinger og ikke mindst, hvor åben man var for nye ideer udefra. Jeg savnede lidt mere viden om Nicholas-Henri Jardin som menneske, men man kommer godt rundt i alle hans væsentligste arbejder mens han var i Danmark. Alt i alt er det en underholdende og velskrevet bog med mange fine illustrationer. 11. oktober 2015 Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Sidste frist for stof til LION nr. 3:

23. november 2015


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.