Lions oktober 2014

Page 1

LION Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 2 oktober . 2014-15

Nyt fra Oak Brook Jørgen Bagger en spændende person

+ Mange andre spændende ting

LEO

i stærk fremgang


Venner som hjælper andre EMNE

Lions er en frivillig medlemsbaseret serviceorganisation som er repræsenteret i 205 lande og geografiske områder. I Danmark er vi ca. 7.000 medlemmer fordelt på 322 klubber. Vi i Lions ønsker at bidrage til at hverdagen bliver lidt lettere for de som har det vanskeligt. De mest centrale målgrupper for vort hjælpearbejde er ældre, børn og ungdom, og funktionshæmmede. Alle som ønsker at gøre en frivillig indsats i tråd med Lions etiske norm og mål, er velkommen som medlemmer. Alle de penge vi tjener på messer, loppemarkeder, koncerter, kalendersalg, modeopvisninger - alt går tilbage til hjælpeaktiviteter. Drift af organisationen dækkes af medlemskontingentet. Nogle gange hjælper det godt at være tilstede og vise at man interesserer sig. Vi arrangerer fester og skaber liv på ældrecentrene tager funktionshæmmede med på udflugter, arrangerer internationale lejre for ungdommen, arbejder med langsigtede programmer mod mobning og narkotikamisbrug - for kun at nævne nogle ting.

Glæden at hjælpe andre giver en ubetalelig følelse, derfor er vort motto - We Serve (Til Tjeneste). Følg os på sociale medier facebook.com/Lions.Danmark

Lions - Meningsfyldt fritid for engagerede mennesker LIONS MÅL

LIONS ETISKE NORM

Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid.

At skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk. At fremme principperne om redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab. At være aktiv interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd. At forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse. At danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse, dog således, at klubbens medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelse. At anspore medlemmerne til at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at anspore til dygtighed og initiativ og at fremme høj etik i handel, liberale erhverv, i offentlig og privat virksomhed. At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker.

• • • •

2

LION oktober 2014

Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig en passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele. Køb ikke din fremgang på andres bekostning. Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv. Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig. Gør venskab til et mål – ikke til et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester. Opfyld dine medborgerlige forpligtigelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning. Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte. Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.


EMNE

Lions Clubs International

Vores Historie 1917:

Begyndelsen Erhvervsmanden Melvin Jones fra Chicago stillede et simpelt, men verdens‐ omsiggribende spørgsmål ‐

1920:

Går Internationalt Blot tre år efter vores grundlæggelse, blev Lions international, da vi etablerede den første klub i

hvad hvis folk bruger deres talenter til at arbejde og forbedre deres samfund? Knap 100 år senere, er Lions Clubs International ver‐ dens største humanitære service organisation, med mere end 1.360.000 medlemmer i flere end 46.000 klubber og utallige historier om Lions virke på samme enkle idé: Lad os forbedre vores lokalsamfund.

Canada. Mexico fulgte i 1927 og i 1950'erne og 60'erne accelererede den internationale vækst med nye klubber i Europa, Asien og Afrika.

1925:

Udryddelse af Blindhed Helen Keller deltog i Lions Clubs International Convention i Cedar Point, Ohio, USA, og opfor‐ drede Lions til at blive "De blindes riddere i korstog mod mørket." Siden da har vi arbejdet utrætteligt for at hjælpe blinde og svagt‐ seende.

1945:

Forenede Nationer Idealet om en international organisation, er eksemplificeret ved vores varige forhold til FN. Vi var

1957:

Organisering af programmet for unge I slutningen af 1950'erne, skabte vi Leo programmet for at give de unge i

en af de første ikke‐statslige organisationer der opfordredes til at medvirke i udarbejdelsen af De Forenede Nationers pagt og har støttet arbejdet i FN lige siden.

verdenen, mulighed for personlig udvikling gennem frivilligt arbejde. Der er cirka 160.000 Leos og 6.400 Leo klubber i mere end 140 lande og geografiske områder i hele verden.

1968:

Etablering af vores Organisation Lions Clubs International Foundation (LCIF) hjælper Lions med globale og store lokale humanitære projekter. Gennem vores Foundation, har Lions modtaget mere end 826 millioner dollars i tilskud til at bidrage med at opfylde behovene i deres lokale og globale samfund.

1990:

Lancering af SightFirst Gennem LCIF har Lions genoprettet synet og forebygget blindhed på verdensplan med Sight‐ First programmet. Siden lanceringen i 1990, har Lions rejst mere end 415 millioner dollar til dette initiativ. SightFirst henvender sig hyppigst mod årsager til blindhed: svagtseende, trachom, flodblindhed, børne‐blindhed, diabetisk retinopati og glaukom (grøn stær).

I dag:

Udvidelse af vores rækkevidde Lions Clubs International har påvirket livet for millioner af mennesker over hele ver‐

den. Gennem vores hovedprojekter, er vi i stand til at hjælpe på følgende områder: synet, sundhed, ungdom, ældre, miljø og kata‐ strofehjælp. Vi arbejder i mere end 200 lande og geografiske områder i hele verden.

Eksempler: • • • •

Gennem vores ungdomsprogrammer har vi i sidste år involveret 822.112 unge mennesker og brugt 646.193 timer derpå. Gennem vores synskampagner har vi også sidste år hjulpet 1.109.803 mennesker og brugt 394.523 timer på det. Med hjælp til hungersramte, har vi hjulpet 2.008.243 mennesker alene i år og brugt 511.230 timer på det. På miljøområdet har vi gennem vores kampagner arbejdet i alt 405.000 timer i sidste klubår.

Københavnsvej 19 | 3400 Hillerød | DK-Danmark | Telefon 48 25 56 34 | Email lionskontor@lions.dk lions.dk 2014 oktober| LION 3


INDHOLD

5 REDAKTØRENS KLUMME 6 LEDER 8 INTERNATIONALT

9

10 AKTUELT 13 ORGANISATION 14 TEMA 17 NSR 18 KLUBSTOF 21 LEO 23 NAVNLIG NAVNE

11

24 BOGANMELDELSE

LION LION AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

13

Nr. 6 . 2013/14

1

lions.dk

Medlemsblad for Lions Danmark

Convention Se indslag fra Toronto

HKH Prinsgemalen fylder 80 år

Spændende nyt om LCIF

Sommerlejrene Stort indstik om YCE

+

Mange andre spændende ting

Nr. 1 august . 2014-15 lions.dk

LION Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 2 oktober . 2014-15

Nyt fra Oak Brook Jørgen Bagger en spændende person

+ Mange andre spændende ting

LEO

i stærk fremgang

4

LION oktober 2014

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk


REDAKTØRENS KLUMME Redaktion: Svend Due Mikkelsen (Ansvarshavende) Erantisvej 5 – 4300 Holbæk Tlf. 25 17 01 24 thelion@lions.dk Redaktionsudvalg: PRD Flemming Høj Sørensen Prd.md@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen Prc.a@lions.dk PRC-B Jørgen Kjelstrup Prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen Prc.c@lions.dk PRC-D Per Kjestrup Prc.d@lions.dk Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no Oversættelse: Helge B. Møller, PDG LC Odense

Facebook kan som mange andre sociale medier bruges til mange ting. Både privat og erhvervsmæssigt. FaceBook kan bruges til at dele sjove, personlige, bevægende, ja stort set alt. F.eks. brugte LC Holbæk FaceBook i en kampagne for at nå ud til potentielle kunder i nærområdet, ved et stort plantesalg. For kun 30 kr. nåede vi 2409 mennesker omkring os!!!

Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk

Læs her hvad en tilfældig bruger ”slog op” på sin FaceBookside en gang i september……………

Tryk: Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

“Hej, hvor skal du hen?!” Jeg svarer “København”, og han forsætter: “jeg har lige været i Randers og jeg skal af i Ringsted, min far bor i Randers, min mor bor i Ringsted, jeg bor mest hos min mor, jeg har ik’ set min far i et år. Men i går var jeg i Legoland, og i dag har vi været ude at fiske... osv” - han har fortalt om hans fars biler der kan køre 250 km/t. og om alle hans papsøskende i Jylland og på Sjælland... Ja og at han vil være maler når han bliver stor (ligesom sin far), at hans far har været Danmarks bedste maler, og at han går i 7. klasse, men skulle ha’ gået i 8., men at han valgte et år mere i børnehaven... På perronen i Ringsted bliver han mødt af pap-lillebror der over-kysser ham og er den gladeste for at pap-storebror er tilbage.. Jeg forstår godt pap-lillebror... Hurra for søde, venlige og åbne børn der tør tale med fremmede.

FaceBook 14/9 2014 Står på toget i Nyborg, går ind i kupéen og da jeg finder en ledig plads, bliver jeg mødt af en drengestemme der endnu ikke er gået i overgang!

Og TAK FOR LÅN AF iPhone oplader til min Tog-ven fra 7. klasse! Vi har snakket hele vejen, -bare fordi han var åben, og det var hyg'li! HE MADE MY DAY!!

SVEND DUE MIKKELSEN Oplag: 8.000

Ansvarshavende redaktør

2014 oktober LION

5


LEDER

Stolthed kommer først Oversat af: Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense Da jeg var i Afrika, så jeg et syn, jeg aldrig vil glemme. Ude på savannen mødte jeg to løver og hanløven brølede. Det var ikke en beskeden, lidt ydmyg brølen, men en voldsom tordende hilsen. Han så os lige i øjnene og brølede otte, ni gange til. Han brølede med stor overbevisning. Det er det, vi som Lions skal huske. Vi skal brøle med overbevisning. Vi skal sætte vore fodspor overalt i samfundet. Et brøl, der ikke virker overbevisende, er kun en høj støj. Til tider sælger vi Lions os selv alt for billigt, og vi fatter ikke, hvor meget vi kan opnå. Lad dig ikke nøje med middel pris som Lion eller som klub. Nelson Mandela sagde herom: ”Man finder ingen lidenskab ved at optræde beskedent for et liv ringere end det, man har mulighed for at opnå.” Min temasang, som jeg selv har skrevet, understreger vigtigheden af stolthed og at brøle med overbevisning. Dig down deep, let it go, and ROAR like a Lion, Tell the whole world, we’ll never stop trying’ We are the Lions Club, we can’t be denied, no, no, no, So dig down deep, and strengthen the Pride.

Her er nøglen: Find den rolle i klubben, der passer dig bedst. Og find så et projekt til klubben, som vil tjene dit samfund. Fodboldstjernen Mia Hamm forstod, at motivation primært skabes af affektion og samhørighed. ”Hvis du ikke elsker det du laver, vil du ikke lave det med overbevisning og lidenskab”, sagde hun. Det betyder ikke, du skal opfinde hjulet. Snak med Lions i andre klubber. Læs The LION altid og omhyggeligt og klik ind på LCIs hjemmeside. Tips og råd er der mange af. Eller brug Byg en Bedre Klub metoden, som jeg har skabt. Den er enkel, og bygget op i fire trin: - Betragt klubben, - Opstil realistiske, enkle mål, - Lav en plan, - Før derefter planen ud i livet. Dette lyder som almindelig sund fornuft, og det er også, hvad det er. Men sund fornuft siger os også, vi må prøve nye veje og lave forbedringer. For at styrke stoltheden må du gå fremad efter en plan. Brøl med overbevisning, før du springer frem, men husk at springe. Succes i service har man, når man viser sin stolthed og kender sine muligheder. Forfatteren Henry David Thoreau sammenfattede det i ordene ”Når en går tillidsfuldt frem i samme retning som sine drømme, og formår at leve det liv, man ønsker, så vil man mødes af succes uventet i en almindelig hverdag.”

Joe Preston Lions Clubs International President Et tips: Hør Joe Preston synge sangen på Lionmagazine.org

Executive Officers 2014-15

International President: Joseph “Joe” Preston Immediate Past President: Barry Palmer First Vice President: Dr. Jitsuhiro Yamada Second Vice President: Bob Corlew DIRECTORS

Andet år: Fabio de Almeida, Sao Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, Whittier, California, USA; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Bells Vernon, Pennsylvania, USA; Byung-Gi Kim, Gwangju, Republic of Korea; Esther LaMothe, Jackson, Michigan, USA; Yves Léveillé, Québec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong, China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Highland, Illinois, USA; Michael Edward Molenda, Hastings, Minnesota, USA; John Pettis Jr., Merrimac, Massachusetts, USA; Robert Rettby, Neuchâtel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Takasaki, Japan; Dr. Steven Tremaroli, Huntington, New York, USA. Første år: Svein Ǿystein Berntsen, Hetlevik, Norway; Jorge Andrés Bortolozzi, Coronda, Argentina; Eric R. Carter, Aukland, New Zealand; Charlie Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson, Nevada, United States; Edward Farrington, New Hampshire, United States; Karla N. Harris, Wisconsin, United States; Robert S. Littlefield, Minnesota, United States; Ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori Nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George Th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko Ruissalo, Helsinki, Finland; N. S. Sankar, Chennai, Tamil Nadu, India; A. D. Don Shove, Washington, United States; Kembra L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon, Republic of Korea; Linda L. Tincher, Indiana, United States.

6

LION oktober 2014


LEDER

Ingen Lions uden klubber Af Benny Nissen Raun, Guvernørrådsformand

Vi er allerede godt henne i efteråret og de forestående Lions midtvejsmøder vidner om, at vi allerede med stor hast er ved at være halvvejs gennem dette Lions funktionsår. Dét må på ingen måde få os til at læne os tilbage. Der er masser af udfordringer og opgaver, der skal løses: Aktiviteter og donationer skal afvikles, medlemmer og deres trivsel skal plejes, fastholdes og styrkes og nye medlemmer tilvejebringes. Alt dette foregår i klubberne, ude ved græsrødderne, som er fundamentet for hele den Lions organisation, som vi er en del af - og kan være stolte af. Alle vi andre, zoneformænd især, embedsfolk på alle niveauer i kabinetter og i guvernørrådet samt de valgte guvernører og viceguvernører er stolte af at kunne støtte og servicere vores Lions organisation, hvor det hele er baseret på: Ingen Lions uden klubber.

Et fornemt resultat

Det er i klubberne resultaterne måles. Derfor er det med stor stolthed, at jeg konstaterer, at de samlede donationsbeløb fra alle danske lionsklubber beløber sig til mere end 26 mio. danske kroner om året. Hovedparten af disse beløb doneres lokalt til mange forskellige humanitære formål i de lokalsamfund, som klubberne er en del af. Det er også lokalsamfundene, der er de største bidragydere til Lions mange forskellige aktiviteter, som omfatter alt, f.eks. fra skrabelotteri til kræmmermarkeder, fra salg af gløgg og vafler på torvet til friluftskoncerter, fra julebasar til modeshow og motionsarrangementer. Intet er for stort og intet for småt for en Lions klub, når blot det bidrager humanitært.

Vi gør en forskel …

Nationalt og internationalt kan vi være stolte af vore Lions donationer til projekter, der også dér er med til at gøre en forskel for folk i nød. Om det f.eks. er til bekæmpelse af blindhed og hjælp til synshæmmede, udryddelse af mæslinger, hjælp til naturkatastrofer, misbrugsbekæmpelse eller den årlige uddeling af Lions Pris til et samfundsnyttigt formål til gavn for mennesker, kan vi altid med stolthed tilføje:

… og kan være stolte

Jeg er stolt af at være med i en organisation, hvor så mange tusinde frivillige kvinder og mænd i Danmark er med til at gøre en forskel. Jeg er stolt af at være en del af verdens største frivillige humanitære hjælpeorganisation, Lions Clubs International, med 1,35 mio. medlemmer i 209 lande. Med vor internationale præsident Joe Preston's slogan: Strengthen the Pride (styrk stoltheden) vil jeg slutte med, at vi alle skal være stolte over at være Lions - og med forankring af denne stolthed skal Lions styrkes.

0 % til administration det er Lions En af vores styrker er, at al administration i Lions, møder, måltider, transport osv. betales af medlemmerne selv, bl.a. gennem vores kontingent. Hver eneste krone af donationsmidlerne går 100 % til humanitære formål.

2014 oktober LION

7


INTERNATIONALT

At fiske efter penge Oversat af Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense

Lion John Petersen arbejder på fiskeauktionen for at skaffe midler til køb af røntgenapparater. Whitianga på Ny Zealand er normalt en ferieby med 4000 indbyggere, der modtager op til 40.000 besøgende i turistsæsonen. De besøgende kommer på grund af de dejlige strande, flotte solnedgange og mest af alt for muligheden for dybhavsfiskeri. Men byens afsides beliggenhed og simple livsstil, som gør den tiltrækkende, betyder også, at følgerne af de uundgåelige skader og uheld bliver mere generende end nødvendige. Derfor startede Lions en indsamling, så man kunne købe et røntgenapparat. På under et halvt år havde man US$230.000, der rakte både til apparatet, til alle de tilhørende digitale instrumenter og en bygning til at huse det, samt første års drift. Byrådet anslår, at antallet af ambulancekørsler til hospitalet i Hamilton 2½ time væk eller til Thames, en time væk, vil blive reduceret med mindst 12 om ugen. Den 35 medlemmer store klub forvandlede byen til en pengemaskine. Købmanden bad kunderne, når de betalte, om at give en dol-

8

LION oktober 2014

lar, børn solgte småkager. Bugtens golfklub gav 1000 $, og kaptajnen på en glasbundsbåd gav hele indtægten fra en udsolgt sejltur. Lionesserne afholdt et quilt-show. Og Lions? De tænkte på byens hoved attraktion, klubben afholdt en fiskeauktion. De overtalte mange af deltagerne i en haj fiskekonkurrence til at give alle de fangede blå merlins, kongefisk og snappers til auktionen. Klubben var på en mission, lige så bogstaveligt som et af de nyeste medlemmer, en amerikaner. En pensioneret advokat fra Salt Lake City, Richard Gordon, var kommet til Whitianga som mormon missionær. Efter kort tid blev han Lion. Han havde bemærket den indflydelse klubben havde på byen ”Dette er en lille by, og jeg har aldrig oplevet en by stå sådan sammen for at støtte et projekt som dette, den klub vil jeg være medlem af, sagde han.”.


INTERNATIONALT

KidSight USA er lanceret for at redde børns syn Af Eric Margules Foto af Daniel Morris For mange børn i USA med syns problemer, er problemerne ikke diagnosticeret førend de opdager det i skolen og får problemer med at lære, og da, kan det være for sent. Undersøgelser viser, at medmindre problemerne med synet korrigeres tidligt, risikerer de at blive permanente efter syvårs alderen. Det er derfor, Lions KidSight USA blev dannet. KidSight USA er en ny koalition, der samler programmer og Lions i hele USA til at screene synet på børn mellem 6 måneder og 6 år. Lions har allerede screenet mere end en halv million børn om året ved hjælp af statslige og lokale programmer, så KidSight USA sigter mod at udvide denne succes ved at støtte udviklingen af nye programmer for også at nå tyndt befolkede områder i USA. “Synet påvirker et barns evne til at se verden, men det påvirker også et barns evne til at lære,” siger Dr. Ed Cordes, en optometrist og formanden for Lions KidSight USA. “Eksperter siger, at op til 80 procent af læring er visuel, så vi er nødt til at screene alle børn for at identificere eventuelle syns problemer, der kan komme i vejen for læring, og vi er nødt til at screene børn tidligt for at identificere problemer med synet, mens de stadig kan korrigeres. “ KidSight USA har etableret tre niveauer af prøve screeningsprogrammer designet til at imødekomme behovene hos alle klubber og distrikter. Fra grundlæggende flerstats planer og programmer,

der spænder over flere distrikter, kan disse udvikle sig over tid til at opfylde behovene i de enkelte klubber og samfund. Erfarne Lions og screeningspersonale vil samarbejde med nye klubber og distrikter for at hjælpe med at få deres screeningsprogrammer op at køre. Alle amerikanske Lions opfordres til at deltage i initiativet. “KidSight USA er et vigtigt nationalt initiativ, der vil hjælpe familier og beskytte sundheden for deres børn,” siger International præsident Joe Preston. “Det bygger på vores stolte historie om bevarelse af synet og vores tro på, at alle børn fortjener at se verden klart. Med hjælp fra Lions, håber vi de vil opnå dette. “ At bidrage og til at støtte nye screeningsprogrammer ydes finansiering på op til USD 100.000 for kvalificerede service-aktiviteter gennem Lions Clubs International Foundation, som allerede har givet mere end US $ 2 millioner til at udvikle børnenes øjen-screeningsprogrammer. Fabrikanterne af screenings udstyr, Plusoptix og Welch Allyn, har også indgået et samarbejde med KidSight USA for at yde finansiel støtte til udviklingen af programmet. Det tager kun et par minutters træning for lionsmedlemmer eller andre frivillige, at lære at screene børns syn. Ethvert barn fortjener at lære og se verden klart. Der er anslået 4 millioner børn, der vil kræve professionel opfølgende behandling efter deres screeninger, og det er nemt at se, at behovet er reel.

Ved blot at trykke på et par knapper, hjælpe Lions med at redde synet af børn i deres lokalsamfund.

2014 oktober LION

9


AKTUELT

I-Cane Foundation har været i gang siden 2004 og har som sit vigtigste mål: “At udvikle og tilbyde et overkommeligt, intelligent styringssystem for blinde og svagtseende, hvor moderne IKT-applikationer giver en høj værditilvækst. Blinde og svagsynede børn skal også kunne drage fordel af systemet. Gennem dette system, vil deltagelse af blinde og svagsynede i samfundet øge deres mobilitet. Hertil kommer, at projektet skaber spin-off muligheder for andre brugergrupper samt videnoverførsel for hurtig innovation inden for hjælpemidler for blinde og svagsynede. “ I-Cane Foundation fokuserer på at opretholde kontakten med sin målgruppe af blinde og svagtseende og deres repræsentanter. Andre opgaver for Foundation er, at opnå finansiering, donationer og finansielle midler til at realisere sine mål. Disse midler vil blive brugt af Fonden til forskning og udvikling af systemet af den intelligente stok. Gennem I-Cane Foundation, er der afsat betydelige beløb til rådighed for udvikling af intelligente stokke i de seneste år. Fra de tidlige dage har I-Cane-initiativet været drevet af socialt iværksætteri. At kombinere forretningsmæssige værdier med civilt engagement og en omsorgsfuld holdning overfor samfundet er karakteristisk for I-Cane tilgangen. I I-Canes ledelse og blandt de nuværende aktionærer er det de mange års erfaring inden for mikroelektronik, forretningsudvikling, innovation, økonomi,

ledelse og levering som er blevet kombineret. I-Cane-initiativet støttes desuden af både I-Cane Foundation, som fortsætter med at støtte initiativet og af I-Canes rådgivende råd. Inden for strukturen af I-Canes organisation er to juridiske enheder relevante: • I-Cane social teknologi BV • I-Cane Foundation I-Canes organisationsstruktur blev etableret med støtte fra finansielle og juridiske eksperter til at realisere virksomhedernes sociale ansvar og optimalt at realisere de socialt drevne mål for målgruppen af blinde og svagtseende. I-Cane-initiativet støttes desuden af et enestående rådgivende råd under forsæde af professor Emile Aarts, vice præsident for forskning Royal Philips NV.

S U D U K O 10

LION oktober 2014


AKTUELT

Flot debut til intelligent blindestok Tidligere borgmester Thorkild Simonsen overrakte på vegne af Lions Danmark og Århus Kræmmermarked en I-Cane blindestok til de 2 første danske brugere. Traditionen tro gør Lions klubberne i Danmark en stor indsats for de blinde. Historisk var Lions også stærkt involveret i udviklingen af den snart 100 årige hvide stok samt uddannelse af førerhunde. De to blinde fra Århus, Ole Brun Jensen og Karen Koch Rasmussen, fik sidste søndag i august hver overrakt en I-Cane, en nyudviklet intelligent blindestok baseret på nyeste navigations- og app-teknologi. Efter et par timers kort træning kunne de to gå på gågaden i Århus og demonstrere, hvordan den nye blindestok virker. De to blinde testpersoner var stærkt interesserede i I-Cane og dens mange nye funktioner. Som Ole Brun Jensen udtalte til TVAvisen: - Det er en blindestok med perspektiver i! I modsætning til den traditionelle hvide stok, kan I-Cane også advare om forhindringer i bryst- og hovedhøjde f.eks. et skilt, stativ eller en bils læsserampe. På den måde får den blinde meget større frihed til mobilitet. Desuden kan den blinde ”gemme” sine ruter f.eks. ned til supermarke-

det eller bussen. Endelig kan den blinde bruge sin hørelse 100 pct., hvilket er altafgørende for blinde i trafikken i dag. Det var første gang I-Cane blev præsenteret for dansk publikum. Med Thorkild Simonsens overrækkelse donerede Århus Kræmmermarked i går 100.000 kr. af årets overskud til at få yderligere 4-5 I-Cane blindestokke til Danmark. I Lions har Peter Voss Hansen været bindeleddet til den hollandske non-profit organisation I-Cane, som udvikler hjælpemidler til handicappede. Peter Voss Hansen glæder sig: - Efter 10 års udviklingsarbejde i Holland har stokken nu nået et punkt, hvor man med fordel kan udnytte de nye muligheder i GPS og I-Phone teknologierne. Det arbejde har vi i Lions Danmark fulgt tæt hele vejen, og vi glæder os over, at vi med donationen fra Århus Kræmmermarked har fået den introduceret i Danmark i tæt samarbejde med Dansk Blindesamfund. - I alt beskedenhed er vi også lidt stolte over, at Lions endnu en gang kan være med til at skabe et kvantespring i hjælpemidler til blinde og stærkt synshandicappede - også i Danmark, slutter Peter Voss Hansen.

Thorkild Simonsen overrækker I-Cane og takker Lions for initiativet

Roland van Grinsven instruerer og træner

To glade modtagere af I-Cane

2014 oktober LION

11


AKTUELT

Sankt Lukas Stiftelsen åbner nu Danmarks første børnehospice i samarbejde med Lions Projektet startede som forslag til et fællesprojekt mellem distrikterne A og D som led i den kommende sammenlægning. På Guvernørrådsmødet den 30. august drøftedes muligheden for at gøre det til et landsdækkende projekt ikke mindst i lyset af, at der vil blive visiteret børn fra hele landet til stedet. Lions vil fuldt ud blive krediteret vor donation. Da der ikke var modstand mod dette, henvender vi os derfor nu til alle klubber, idet den enkelte klub naturligvis selv beslutter eventuel donation. Sankt Lucas Stiftelsen i Hellerup er en selvejende institution, der vil etablere Danmarks første børnehospice, da der i Danmark mangler et sådant tilbud til uhelbredeligt syge børn og deres forældre.

Sankt Lukas har mange års erfaring med voksenhospice og stod bag oprettelsen af Danmarks første hospice for voksne i 1992. Derfor vil man i 2015 åbne Danmarks første Børnehospice, der i første omgang indrettes i eksisterende lokaler. Planen er senere at flytte til helt ny bygning, der bliver bygget til at være børnehospice, og hvor den indretning Lions donerer, flyttes med. Der åbnes i første omgang med 4 sengepladser. Men da børn skal have forældre med, vil der være tale om flerstue afdelinger. Typisk vil det – sammenlignet med erfaringer fra udlandet – kræve at der er plads til 15 personer. Indretning med inventar, legetøj og behandlingsudstyr vil andrage kr. 175.000 per sengestue. Klubberne i Hellerup og Gladsaxe har i fællesskab i første om-

LCIF bevillinger ændrer liv Af: Eric Margules  Oversat af Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense

Skolebørn i den afsides liggende landsby Kyon i Burkino Faso presser sig ind i en etrums hytte der huser alle klasserne i landsbyens skole. Stigningen i elevantallet har belastet husets kapacitet til det yderste, ja nogle klasser må endda få undervisning udendørs. Dette står foran en ændring takket være Lions i distrikt 403 A1, der vil bygge et nyt skolehus med alle faciliteter til at modtage alle de nye elever og også takket være en hjælp på US$34.000 fra Lions Clubs International Foundation (LCIF). Det nye skolehus, der vil bestå af 3 klasseværelser, et lærerkontor og et magasinrum, er tegnet og konstrueret lokalt med hjælp fra Lions Amitie landsbyer. En særlig bygning til toiletter vil også blive bygget lokalt til hjælp for eleverne. Takket være Lions indsats og standard bevillingen fra LCIF, vil anslået 150 flere børn for første gang kunne gå i skole hvert år i et sikkert og komfortabelt miljø. Lions aktiviteter i Burkino Faso er et eksempel på, hvordan LCIFs indsats for at bedre livet for en sårbar befolkning overalt i verden, formålet for LCIFs bevillinger er uafhængig af geografien og forholdene. Med over 70 bevillinger på tilsammen mere end US$ 3 millioner givet af bestyrelsen i løbet af juli måned ser man, at Lions kender mange veje til at øve indflydelse på samfundene. Nødhjælps arbejde, som skal udføres efter en kategori 5 cyklon i Tonga i januar, viser en anden måde, hvordan LCIF ændrer liv. Efter at den tropiske cyklon IAN ramte Tongas Ha’apai øer, erklærede man øerne for katastrofeområde. Næsten 1200 bygninger rundt på øerne blev beskadiget og over 2000 blev hjemløse. El-ledninger og andet elek12

LION oktober 2014


ORGANISATION

gang ydet kr. 150.000, men vi har erfaret at flere klubber er interesserede i at være med. Målet er kr. 700.000,- således at Lions kan stå for hele indretningen. Vi har forhåndsorienteret os hos LCIF (Lions Clubs International Foundation), der ikke er afvisende over for eventuelt også at støtte dette projekt. ”Er man interesseret i at høre nærmere om projektet eller kunne tænke sig at støtte økonomisk, er man velkommen til at kontakte mig” - udtaler Bent Jespersen, præsident for Lions Club i Hellerup.

Billede lånt fra Sankt Lukas Stiftelsens hjemmeside

trisk udstyr lå i ruiner. Og et beskadiget vandsystem gjorde, at de fleste af Ha’apais indbyggere var uden drikkevand. Lige efter katastrofen gik de lokale Lions i gang med hjælp med indsamling af midler til at købe og installere 3 nye 10.000 liter vandtanke til at erstatte dem, der blev ødelagt af stormen. Byggeplanerne omfatter afskærmning af de nye tanke mod fremtidige orkaner. Med en hjælp på US$15.000 fra LCIF forventer de lokale Lions, at man snart er færdig med installationen. Siden sin start i 1968 har LCIF været aktiv inden for syn, derfor var det ingen overraskelse, da LCIF gav en bevilling på US$75.000 til brug ved udbygningen af synshjælpecentret i Casablanca, Marocco, der alene hjælper fattige uden forsikring. Bevillingen gør det muligt for den Lions-styrede klinik at købe nødvendigt udstyr til at diagnosticere og behandle diabetisk nethindeløsning, et fremskridt, der er meget stort behov for i Marocco, hvor der bor anslået 600.000 mennesker, som vil få nethindeløsning i deres levetid. Lions forventer, at over 2500 patienter vil blive behandlet for diabetisk nethindeløsning på klinikken. Med disse bevillinger og mange flere givet i dette år, er det nemt at se den virkning Lions og LCIF er årsag til rundt i verden.

2014 oktober LION

13


TEMA

JØRGEN BAGGER En spændende personlighed og “Still Going Strong” Af: Red

N

år man, siden man var 15 år, altså i 77 år, har ført dagbog og i øvrigt hvert år laver en bog med “kun” ca. 200 fotos fra sine egne oplevelser og årets vigtigste begivenheder, har man check på tilværelsen. Det gælder filmmanden Jørgen Bagger, der har haft en spændende karriere med en lang række betydningsfulde opgaver og fortsat har mange ansvarsfulde hverv. Jørgen Bagger fyldte 92 år den 30. juni og i april næste år, kan han fejre 50 års jubilæum som medlem af Lions Club København..

rite Viby, Malene Schwartz, Ulf Pilgård, Fussy og Poul Reumert. Alle i arbejdet med film til en omfattende produktion over en 60 årig periode hvor Jørgen Bagger var ansvarlig for bl.a. mange betydningsfulde salgs-, informations- og undervisningsfilm samt reklamefilm for nogle af landets største og vigtigste virksomheder bl.a., Carlsberg, Tuborg, Falck, SAS, landbruget og Industrirådet. I en periode agerede han også som teknisk koordinator på det elskede TV program HOPLA, sammen med navnkundige Otto Leisner.

Det hele startede pa Nordisk Films Kompagni, hvor Jørgen Otto Bagger, som han er døbt, blev uddannet som instruktør i spillefilms branchen. Efter sin soldatertjeneste, hvor han skaffede Erik Balling ind i jobbet på Nordisk Film, startede han Forsvarets Filmtjeneste. Derefter blev han af dir. Holger Brøndum kaldt tilbage til det, der blev til Nordisk Tegnefilm A/S. Senere engagerede Gutenberghus ham som chef for reklamefilmproduktionen på Bellevue, hvorefter han i 34 år var selvstændig og skabte A/S Jørgen Bagger filmproduktion med hrs. Jon Palle Buhl, som formand.

Med baggrund i Jørgen Baggers energi og interesse for mennesker og samfund, har han igennem årene været stærkt engageret i bl.a. ungdomsarbejdet på Frederiksberg, oprindeligt KFUM, hvor han blev æresmedlem efter 50 år, og i 11 år var Jørgen Bagger desuden præsident i Danmark for IAA (International Advertising Association) og ligeledes var han i 11 år med i den internationale bestyrelse for IAA.

Med kontakt til mange fremtrædende personer indenfor teater og film, fik Jørgen Bagger stor indflydelse på kortfilm og reklamefilm. Som samarbejdspartnere, -inspiratorer, medvirkende og også ”leverandører” af stemmer eller musik til film, kan i flæng nævnes Bodil Ibsen, Bent Fabricius Bjerre, Palle Huld, Margue14

LION oktober 2014

I Lions Club København, landets første Lions klub, hvor Bagger har været præsident i 3 perioder i alt 7 år, har han stået for etableringen af LIONS HUSET (en ejendom med 32 lejligheder, hvor der snart vil blive bygget flere nye handicapboliger til de i forvejen eksisterende 5). Jørgen Bagger er fortsat formand for klubbens ejendomsudvalg og i øvrigt medlem af bestyrelsen og var for nylig med til indvielse af endnu en lejlighed, hvor også HKH Prinsgemalen deltog. For et par år siden, deltog han også i fejrin-


Foto: Svend Due Mikkelsen

TEMA

2014 oktober LION

15


EMNE

gen af 50 ars jubilæet i Lions Club Cahors i Frankrig medbringende en personlig hilsen fra HKH Prinsgemalen. Prins Henriks far har været medlem der, og Jørgen Bagger har været bindeledet mellem det danske kongehus og Lions Club Cahors. Prinsgemalen er som bekendt protektor for lionsklubberne i Danmark.

Jørgen Bagger i munter samtale med en yngre Prins Henrik og daværende distriktsguvernør, Schwartz Nielsen. Den elskede Walt Disney tegning af Mickey og Pluto. Jørgen Bagger viser en lille del af sin store Lions samling frem. Her er Jørgen Bagger fanget i sin ”hule” hvor han dagligt redigerer og akiverer sine memoirer.

Fra sin pure ungdom har Jørgen Bagger været meget aktiv og engageret. Det gjaldt også i krigsårerne, hvor han var med i en hospitalsgruppe på Østerbro Apotek med øvelser på loftet på Christiansborg. Ved deres diamant bryllup i 2011 fik Jørgen Bagger lejlighed til overfor en samlet kreds af venner, på en fin måde at takke sin kone Lise Bagger, der med stor interesse havde fulgt ham i alle årene. Hun døde desværre to dage efter. Jørgen Bagger kan se tilbage på en produktion af ikke mindre end 803 film, videoer og AV produktioner, hvoraf 52 har opnået internationale priser. Han er æresmedlem af FSU (Frederiksberg Sogns Ungdomsafdeling) og af International Advertising Association og har fået en af Lions højeste udmærkelser, Melvin Jones Fellow med diamant (Progressive Melwin Jones Fellow). Denne sommer deltog han også i det Internationale Convention i Toronto, hvor han sammen med sin klubkammerat og rejsepartner Hans Ulrik Paulsen, tilføjede mange fine oplevelser til sit i øvrigt spændende liv. Når man besøger Jørgen Bagger i hans hus i Virum, fornemmer man straks, at det er et hus med masser af fortællinger. Det største problem for Jørgen Bagger er tiden! Der findes ikke nok tid i hverdagen til alt det han stadig gerne vil. Når han først begynder at fortælle og udbreder sin viden om film og kulturpersonligheder, kan han fortsætte i en uendelighed. Kedeligt bliver det aldrig. Han sætter også stor pris på kunst og især malerier. Et billede som har en særlig plads i hans hjerte,

16

LION oktober 2014

er en originaltegning fra hans daværende ven Walt Disney, af en tidlig Mickey Mouse og Pluto. Jørgen Bagger har en datter og en søn og 5 børnebørn og nyder i dag som fortalt sit otium fra villaen i Virum.


Anslag: 949 Billeder: 4

NSR

NSR MØDE 2015 HOTEL SCANDIC EREMITAGE KGS. LYNGBY, COPENHAGEN

NSR MØDE 2015 Hotel Scandic Eremitage, Kgs. Lyngby, Copenhagen

Benny Nissen Raun, for guvernørrådet Bent præsident for den a Benny Nissen Raun, Som formand Rådets formand for MD 106og har JegJespersen sammen med den arformand for guverrangerende klubs præsident, fornøjelsen af at byde velkommen nørrådet Som og Bent til alle Lions og gæster. Vi glæder os til at med se Jerden i Danmark til nog- klub Rådets formand for MD 106 har Jeg sammen arrangerende Jespersenvelkommen præsident til le fornøjelige dage, hvor vi kan mødes, udveksle ideer, og ogsåtil nogle alle Lions og gæster. Vi glæder os til at se Jer i Danmark for den arrangerende udføre gode beslutninger. Vi har sigtet mod en balance i indhold, udveksle ideer, og også udføre gode beslutninger. Vi har sigtet mod en balance klub, Hellerup. pris og beliggenhed, som vi håber I alle vil synes om..

håber I alle vil synes om..

16. – 18. JANUAR 2015 Foreløbigt Program

16. – 18. JANUAR 2015 Foreløbigt Program

Fredag 16. januar 2015

• Frokost • Åbnings ceremoni • Seminarer - IR, GMT, GLT • Nordic CC Meeting • Get-together

Lørdag 17. januar 2015 • Årets tema • Diskussion • Frokost • Council Meeting • Galla middag

Søndag 18. januar 2015

• • • • • •

Fredag 16. januar 2015 Frokost Åbnings ceremoni Seminarer - IR, GMT, GLT Nordic CC Meeting Get-together

• • • • • •

Lørdag 17. januar 2015 Årets tema Diskussion Frokost Council Meeting Galla middag

• • •

Søndag 18. januar 2015 DG-elect træning Møde for respektive MD’s guvernører

Udflugt for ledsagere til Louisiana, Museum of Modern Art om lørdagen inkl. fr

• DG-elect træning • Møde for respektive MD’s guvernører Udflugt for ledsagere til Louisiana, Museum of Modern Art om lørdagen inkl. frokost

2014 oktober LION

17


KLUBSTOF

KOM OG TØM EN PLANTESKOLE for masser af stauder, som f.eks. lavendler, solhat, høstanemoner samt masser af græsarter m.m.

I Holbæk er løverne glade. Et klubmedlem blev kontaktet af et advokatfirma i København der var kurator i et konkursbo i Holbæk. En stor planteskole skulle tømmes og alle planterne sælges i løbet to weekender. Det blev efterfølgende til tre. Om vi var klar til at står for det? Vi var mere end klar. Det krævede ikke megen korrespondance medlemmerne imellem førend der var underskrevet en aftale og planlægningen gik i gang. To weekender, lørdag/søndag fra klokken 10:00 – 16:00 var der åbent for salg og efter en hektisk annonceringskampagne bl.a. med stor hjælp fra FaceBook, var vi meget spændt på at se fremmødet. Kunderne strømmede til. Bilerne holdt i kø for at komme ind på pladsen og en overgang stod folk i lange rækker og ventede på at komme til at betale. Heldigvis var vi udstyret med en dankort terminal og omkring 10% af om-

Skilte - Bannere - Tryksager - Digitalprint Tekstiltryk - Autoreklamer Storformat print - Reklameartikler

Vittenvej 54, 8382 Hinnerup, 87 57 60 00 w w w. v i t t e n g r a f i s k . d k

18

LION oktober 2014

sætningen blev også omsat ved hjælp af denne terminal. Vi havde to mand på vejen til at styre trafikken. De kommunikerede med P-vagterne inde på pladsen via walkie-talkies og foruden dankortterminalen havde vi to kontant-kasser åben. Til at hjælpe med optællingen, var tre-fire lions hele tiden beskæftiget samt tre-fire andre som gik til hånde i marken. Alene den første weekend kom der over tusinde kunder og travlheden var overvældende, ligesom vejret også var med os. Vores klub havde længe ledt efter en aktivitet som kunne samle os på en mere social måde end blot vores møder – så denne fantastiske mulighed, samt en økonomisk håndsrækning af en anseelig størrelse, var lige hvad vi havde brug for. Da den sidste kunde havde forladt pladsen, var der tid til at evaluere hele aktiviteten hjemme privat hos et af medlemmerne. Stor succes var alle enig om.


KLUBSTOF

LIONS RAMSØ PÅ ROSKILDE FESTIVAL Lions hilsen Flemming Fischer/ Jørgen Vollbrecht Lions Ramsø • Endvidere har vi en som tager sig af catering, da vi leverer mad (sportsboller) til de frivillige. Disse er meget friske, da de bliver tilberedt og leveret hver formiddag.

Roskilde Festival er en årlig begivenhed, også for Lions Ramsø. Vi er en del af de mange frivillige organisationer, som via frivilligt arbejde på festivalen skaffer penge til deres arbejde. Der arbejder ca. 30.000 frivillige på Roskilde Festival. Vores arbejde på festivalen foregår på Roskilde Station, hvor vi sælger billetter til festival toget, som kører mellem Roskilde station og festival pladsen. Endvidere varetager vi opgaven med at guide festivalgæsterne på stationen, enten til bus, tog eller gående til festivalpladsen, eller hvor de nu skal hen. Det er en stor opgave, som kræver god planlægning og mange frivillige, da vi er på stationen fra festivalens start og til den slutter 8 dage efter. Dog er vi fritaget for at være der hele natten, hvor festivalgæsterne alligevel ”sover” eller fester igennem på pladsen. Planlægning af aktiviteten starter allerede i december året før og slutter i oktober, med en evaluering sammen med vores ledelsesgruppe under Roskilde Festival. • Vi har nedsat et udvalg på 6 løver

Arkivfoto: Roskilde by night som har forskellige ansvarsområder. • Der er selvfølgelig en formand som har det forkromede overblik. • Derudover har vi en der tager sig af de ca. 60 frivillige, der hver skal have 4 vagter á 8 timer, hvilket er et krav fra festivalen. • De frivillige kommer via et opslag som vi har lagt ind på Roskilde Festival hjemmeside. • I forbindelse med hvervningen af de frivillige, sendes og modtages ca. 800 mails udover de telefonsamtaler der er. • 2 medlemmer tager sig af informationsmøderne for de frivillige og Lionsfolk. • En tager sig af logistikken, da der skal etableres en base på stationen, opsættes afspærring på perronen, samt leveres forsyninger i form af mad og drikke (i år lidt over 900 ½ liters flasker vand).

Ud over de udefrakommende frivillige, arbejder alle klubbens medlemmer og mange af deres “fruer”, med på aktiviteten som vagtledere og pengetællere. I alt er vi små 100 personer der deltager i aktiviteten i løbet af festivalen. Hvad får vi så ud af det. Udover en god sjat penge som går til Lions arbejdet, får vi også en masse oplevelser. Vi er sammen med de unge mennesker, som ønsker at arbejde på festivalen for at få billetten til en uges fest og farver. Vi møder festivalgæsterne, hvilket somme tider kan være en udfordring, men det klares med et smil. For 99,99 % vedkommende er alle positive, da de kun er kommet for at få en god oplevelse. Aktiviteten betyder meget arbejde for hele klubben, men det er med til at give et sammenhold, da alle stiller op, uanset om man har rundet pensionsalderen eller stadig er aktiv på arbejdsmarkedet.

LIONS BILEN SOM BLIKFANG I SKOVLUNDE Af: Ole Rubach, Præsident Lions Skovlunde Indsamling af midler til etablering af børnehospice Lørdag den 6. september holdt Skovlunde Centerforening sit efterårssalg med mange gode tilbud og god underholdning for såvel børn som voksne. Lions Skovlunde benyttede lejligheden til at vise flaget. Vi stillede op med vores vanlige tombola og salg af øl og sodavand. Vi havde lånt Lions bilen og brugte dem som blikfang, hvilket gav mange gode dialoger med de forbipasserende. Samtidig har Lions Skovlunde lavet et skrabe lotteri, hvor vi har besluttet at hele overskuddet går til etablering af Børne Hospice på Sct. Lukas stiftelsen. På dagen blev der solgt lodder for mere end 6.000 kr. Ideen med skrabe lotteriet fik vi fra Lions Kalundborg, der beredvilligt har hjulpet os. ”Vi står naturligvis også til rådighed for andre klubber, der vil afprøve denne aktivitet” udtaler Ole Rubach.

Ole Rubach som sælger

2014 oktober LION

19


KLUBSTOF

LIONS CLUB AARS UDDELER ½ MILLION i anledning af 50 års jubilæet Største samlede beløb til uddeling nogensinde i klubbens 50 årige historie Lions Club Aars afholder 50 års Jubilæum i år, og med et kendt reklameslogan kan man roligt sige ”det skal fejres…” Derfor har Lions Club Aars også lagt op til noget af en festdag, når 50 års Jubilæet fejres ved en reception fredag den 17. oktober – en reception, hvor klubben har inviteret repræsentanter for de i alt 11 donationsmodtagere, som tilsammen denne dag vil få overrakt ikke mindre end 1/2 Million kroner. Fejringen af 50 års Jubilæet afsluttes med en aftenfest for klubbens medlemmer og ledsagere m.fl. samme dag på Aars Hotel, hvor der helt sikkert vil blive snakket om mange af de sjove timer, klubbens medlemmer har haft i de mange år. ”Det bliver en festlig dag på alle måder, og vi glæder os rigtig meget til at uddele nogle af de mange penge, vi har samlet ind i forbindelse med vore aktiviteter, der spænder over mange ting fra eksempelvis Blomsteraktivitet med salg af blomster til virksomheder, salg af bogen ”Barn af Himmerland” til ikke mindst vores helt store og mest indtægtsgivende aktivitet, Loppemarkedet der afholdes hvert forår og nu også efterhånden nogle gange om efteråret.” udtaler Niels Lunden, der er præsident i Lions Club Aars her i Jubilæumsåret. Donationsmodtagerne ved 50 års Jubilæumsreceptionen den 17. oktober spænder vidt og der bliver både givet til en række helt lokale modtagere, og til formål som måske ikke lige umiddelbart er helt lokale, men som alligevel kommer lokale personer til glæde og gavn på den ene eller den anden måde. Efter forslag fra klubbens medlemmer og indstilling fra klubbens Jubilæumsudvalg, har Lions Club Aars besluttet at donere de 500.000 kroner ved Jubilæumsreceptionen til 11 forskellige modtagere 20

LION oktober 2014

Medlemmerne viser deres nye veste ved en tidligere lejlighed

bl.a. Julemærkehjemmet i Hobro, et efterskoleophold for svagtseende dreng i Aars samt til De danske Hospitalsklovne På trods af, at Lions Club Aars her i oktober uddeler 1/2 Million kroner er det ikke det eneste, klubben har uddelt eller kommer til at uddele i år. Siden nytår er det blevet til adskillige mindre og større donationer i lokalområdet og inden året rinder ud, vil der være bevilget endnu flere penge til gode formål fra Lions Club Aars, der på den måde er med til at støtte mange, mange personer, foreninger og institutioner, der har brug for støtte og en hjælpende hånd.

”Som tidligere nævnt er midlerne til donationerne der uddeles den 17. oktober og årets øvrige donationer især indsamlet i forbindelse med klubbens største aktivitet, Loppemarkedet, der afholdes hvert forår og hvor klubben i de senere år har sat nye rekorder i omsætningen fra år til år. Således blev der ved dette års Loppemarked i april måned omsat for ikke mindre end 420.000 kr. på de 11 åbningstimer – så selvom det kræver en stor indsats fra klubbens medlemmer, ledsagere og andre hjælpere, er det bagefter en fornøjelse at vi igen i år kan uddele rigtig mange penge til forskellige gode formål” slutter Niels Lunden fra Lions Club Aars.


LEO

Der gøres klar til chartringen.” Gæsterne” er nummer tre fra venstre, Eilif Schlotfeldt og til højre Hans Vernerbo

Så skete det igen Af: Hans Vernerbo, LEO-Advisor LC Greve Så skete det igen. Lions Club Greve nedkom med en ”lille ny” nemlig en Leo Club. Ved en lille uformel sammenkomst på Aktivitetscenter Olsbækken, blev Greve Leo Club chartret med 12 friske unge mennesker. Alt gik efter planen og der var også store overraskelser. De unge Leo’er blev rigtig klædt på til de opgaver - som de næsten ikke kan vente med at komme i gang med - de fik en rigtig dejlig sweatshirt med tryk. Nu er der ingen tvivl om hvem de er, og hvor de kommer fra. Derudover var der de obligatoriske gaver fra Lions (zoner – kabinet – og Lions DK). Charterbrevet blev underskrevet, og diverse nåle og pins udleveret. Alt lige efter bogen. Greve kommune havde sendt formanden for kultur og fritid - Anne Marie Lyduch som holdt en pæn tale. Derudover var der taler fra DG – LeoD – LeoC – ZF og Leo’s egen John. Vor toastmaster Eilif Schlotfeldt styrede det hele med rolig hånd. De største overraskelser var nok det fremmøde der kom fra andre Leo klubber. Der var medlemmer fra Ålborg – Esbjerg – Odense og Lolland Falster. Sikke en overraskelse. Derefter gik vi over til en dejlig buffet, som vore Lions piger havde fremstillet til dagen. De unge stod for hjemmebagte kager – ikke et øje var tørt.

Da klokken var ca. 22.30 kunne vi ”gamle” ikke klare mere. De unge hyggede sig fantastisk, og var vist nok ikke klar til at gå hjem endnu, men hvad der derefter skete står hen i det uvisse.

Nu håber vi alle, at det snart er os der skal til charterfest i en ny Leo klub. Ringsted og Næstved ”spøger lidt i kulissen”. Held og lykke – det er en stor oplevelse, at være en del af.

Besøg af LEO’s udefra

2014 oktober LION

21


LEO

Årets LEO Seminar i september 2014 Af: LEOCC Lars Larsen LC Knud Lavard og LEOD Søren Klingemann LC Karlslunde Det er altid en fornøjelse at være sammen med LEO medlemmer og denne gang var det til det årligt tilbagevendende LEO seminar uge 38, der blev afholdt i spejderhytten Port Arthur ved Tommerup på Fyn. Vi var godt 46 deltagere. Vi mødtes fredag eftermiddag

Lørdag startede med morgenmad og kl. 9.00 gik selve seminaret i gang. Alexander Bergstrøm bød velkommen og herefter tog Mette K. Andersen (LEO Århus) over. Mette fortalte om hvor vigtigt det var LEO begynde at bruge LionsOffice og det kan vi jo kun nikke til. Der blev lavet en kort gennemgang af hvordan LionsOffice er opbygget og hvordan hver klub bedst bruger KlubIntra. Det blev fastslået, at referater fra klubmøder skal lægges op på KlubIntra og hvis nogen var i tvivl om hvordan LionsOffice bruges, er de velkomne til at kontakte Mette. Så kom distriktsguvernør Lasse Borgbjerg fra distrikt B der er guvernørrådets LEO observatør på banen. Lasse fortalte om glæden ved at se, hvordan LEO vokser i Danmark. På bare 2 år er der nu mere end dobbelt så mange LEO medlemmer og vi kunne allerede om få dage sige velkommen til nok en LEO klub. Leo Club Greve. Lasse slog fast, at i hele Danmark var der gang i leoarbejdet og at alle distrikterne

havde fokus på at etablere flere leoklubber. Herefter var det Andres og Birgitte der fortalte om deres oplevelse med LEF (LEO EuropaForum). Mødet blev afholdt i Istanbul i Tyrkiet. Rigtigt mange billeder fra turen for over skærmen. De fortalte også hvorfor man kunne deltage i LEF som giver en oplevelse for livet og hvor man knytter livslange venskaber. Der var 223 deltagere på året LEF. Næste års LEF foregår i Tyskland. Herefter gik LEO’erne ud i de 8 forskellige Workshops. Internationalt Vi vil prøve at iværksætte et nationalt/internationalt samarbejde med andre LEO klubber. Der skal findes ildsjæle som vil stå for det. Derudover skal der stemmes om en ny LEO der vil påtage sig rollen som ILO (International Liasion Officer). LEO samarbejde Der skal laves et nationalt LEO-udvalg bestående at et medlem for hver LEO klub. Dette udvalg vælger en formand. Udvalget laves for at forbedre kommunikationen mellem leoklubberne og mellem LEO/LIONS. Der ønskes mere gang i mentorrollen mellem LEO og Lions. Der ønskes mere kommunikation med Lions for at få bedre relationer med det formål, at bruge hinanden bedre. PR Der blev talt om mange kreative ideer og hvordan vi bedst bruger de sociale medier. Der skal flere billeder på nettet. Der

blev skrevet en artikel til DG nyt om seminaret. Denne artikel kommer i alle DG nyt i næste udgave. LEO arrangeret YCE Camp Der blev talt meget om overdragelse af Camp E til andre leoklubber. Tidligere leoklubber, der har stået for afholdelse af Camp E, står til rådighed for råd og vejledning. Facebook og hjemmeside Hvad skal facebook og hjemmeside bruges til? Hjemmesiden skal laves helt færdig, så den passer sig selv. Nyheder slås op på Facebook, da det er nemmest at håndtere for leoklubberne. Her rammes samtidig den største målgruppe. Præsentationer Hvordan får man fat på Youth Exchange Students så de kan blive leomedlem? Hvordan findes nye medlemmer via sociale netværker og på skoler? Skal der laves en præsentationsvideo? Skal der laves en skabelon til hvordan en klubaften arrangeres for nye medlemmer, som de forskellige leoklubber kan benytte? Seminar Talte om hvad formål med seminar var og hvor skal det holdes. Der laves et samarbejde mellem LEO Århus og Odense, da der blev talt om at Odense var en god beliggenhed for et seminar. Formål med seminar kunne være at gå lidt væk fra workshops og få lidt mere aktivitet. Der kunne evt. arbejdes på at få fremtidige samarbejdsvirksomheder til at holde foredrag. Nationalt projekt Der planlægges en LEO vandring langs hærvejen med start juli 2015 og hertil vil vi nok søge Lions om støtte. Penge som indsamles skal gå til nyt børnehospice i København. Det er vigtigt, at vi får alle leoklubberne med og lionsklubberne inviteres også med. Husk allerede nu at reservere weekenden i uge 38 til næste års seminar.

22

LION oktober 2014


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A LC Stevns, Karl Erik Hansen LC Nørre Alslev, Klaus Raahauge

B

LC Møldrup, Henning Rytter LC Sæby, Anders Peter Jessing LC Limfjord, Annelise Lavrsen LC Møldrup Vølverne, Lene Braskø LC Møldrup Vølverne, Frida Frøslev LC Holstebro Karoline, Greta Poulsen LC Rosenholm, Benny Kristoffersen LC Ulfborg-Vemb, Lars Pedersen LC Ulfborg-Vemb, Kaj Jeppesen LC Ry, Mark Dam LC Hammer Bakker, Dan Jensen LC Hammer Bakker, Per Holmgaard LC Ikast, Jens Junker LC Morsø, Flemming Bæk LC Morsø, Svend Erik Jørgensen

C

LC Vejle, Knud Erik Laursen LC Billund-Grindsted, Amal Anov LC Juelsminde, Kim Erfurt LC Aarhus-Viby, Jens Henrik Lind

D

LC Dragsholm, Jens Lundgaard

Afdøde Medlemmer LC Herning, Henning Svendsen LC Faaborg-Broby, Erik Steiner LC Sønderborg, Erik Ludwigsen LC Vejen, Per Helleberg Sørensen LC Tølløse, Torkild Lundgaard

2014 oktober LION

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse Grænsesind Af Otto Didrik Schack Gyldendal 1970 Vi bryder med traditionerne og anmelder en gammel bog. Det er 150 året for 1864 kampene ved Dybbøl og 100 året for første verdenskrigs begyndelse, hvor mange sønderjyder måtte gå i tysk krigstjeneste. Hvordan mon det har været at være dansk sindet i grænselandet? Ja, det kan man få et spændende indblik i hvis man læser bogen ”Grænsesind” af Otto Didrik Schack. Han blev født i 1882 – altså som tysker - men var allerede før krigsudbruddet i 1914 en af de førende dansk sindede skikkelser i grænselandet. Det spændende er den balance han formåede at holde. I en grænseegn må man leve side om side med hinanden og, hvis man er alt for skarp i kanterne, vil man ikke trives – det skal fungere, og det lykkedes til fulde for Otto Didrik Schack. For vores læsere er der også en nøgtern og alligevel underholdende beskrivelse af livet på Schackenborg. Det er ikke en bog med mange anekdoter, men der er nogle hyggelige beskrivelser fra dagligdagen. Men mest af alt er det et spændende tidsbillede – både hvad angår livet som dansk sindet tysker og for godsejerlivet på et af de mest markante godser i Sønderjylland Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig, 13. oktober 2014 Denne bog samt andre antikvariske bøger kan bestilles på denne glimrende hjemmeside:

http://www.antikvariat.net/ De har endvidere en søgefunktion, som de kalder ”WANTS” – hvor man kan efterlyse en bog man søger. Det er jo et stort arbejde for antikvariaterne at taste alle deres bøger ind, derfor kan man her være heldig, at finde en længe ønsket bog, der blot endnu ikke er registreret i databasen.

Sidste frist for stof til LION nr. 3:

24. november 2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.