Lions oktober 2013

Page 1

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

LĂŚs tema om Helen Keller

Nr. 2 . 2013/14

lions.dk

Se programmet for Europa Forum 2013

1


2

INDHOLD

We Serve

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 2 . 2013/14

1

lions.dk

Redaktør: Svend Due Mikkelsen (ansvarshavende) Erantisvej 5 - 4300 Holbæk Tlf.: 88 70 76 10 thelion@lions.dk Læs tema om Helen Keller

Redaktionsudvalg: PRD Kurt Poulsen Prd.md@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen Prc.a@lions.dk PRC-B Peter Møller Prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen Prc.c@lions.dk PRC-D Jette Flach Bundgaard Prc.d@lions.dk

Se programmet for Europa Forum 2013

Forsiden er Helen Keller, som temaet i dette blad omhandler

Oversættelser: Helge B. Møller, PDG LC Odense

Læs i dette nummer: International ��������������������������������������������������������������� 3 Guvernørrådsformanden ����������������������������������������� 4 International ��������������������������������������������������������������� 6 Organisation ������������������������������������������������������������� 10 TEMA: Helen Keller ������������������������������������������������ 12 Klubstof ��������������������������������������������������������������������� 16 LEO ���������������������������������������������������������������������������� 21 Navnlig navne ����������������������������������������������������������� 23 Boganmeldelse ��������������������������������������������������������� 24

Læs mere på side

Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no

8

Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk

Layout og Tryk: Vitten Grafisk A/S, Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

LION

Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk

Oplag: 8.000 eksemplarer

LION OKTOBER 2013


INTERNATIONALT

3

Små lån giver store resultater Oversat af Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense

EXECUTIVE OFFICERS 2012-2013

I år opfordrer jeg Lions til at følge deres drømme. Nogle synes måske det er lidt plat. Men for millioner og millioner af mennesker, der lever i fattigdom, er det en anden sag. De drømmer om et bedre liv. De drømmer om en stabil indkomst, om uddannelse til deres børn og om adgang til lægehjælp. I Indien lever næsten 70% af landets 1.3 milliarder mennesker for under 10 kroner om dagen. Mange af os bruger dobbelt eller tre gange så meget på en kop kaffe. Lions i Indien har fundet vejen for disse folk til at opfylde drømmen. De yder små lån, så folk kan starte deres egen forretning. Det virker. Det virker i Indien, og det kan også virke andre steder. Med disse mikrolån kan menneskene løfte sig selv ud af fattigdommen ved deres snørebånd og tjene en løn. Den største skønhed ved mikrofinanciering er, at det er folk, der hjælper sig selv. Det er ikke et kostbart gave program. Ej heller er det at smide penge til folk og så lade den synke eller svømme. I Indien sørger man for træning. Nogle steder danner man små selvhjælpsgrupper, der tilbyder hjælp eller giver råd samt sørger for overholdelse af aftalerne. Disse mekanismer har ført til en fantastisk succes og til et stort udbytte af mikrofinancierings programmerne. Specielt beundrer jeg mikrofinancierings programmerne, fordi principperne bag dem minder mig om dem bag Lions service. Vi smider ikke penge til folk. Vi giver dem synet tilbage, vi gør dem i stand til at hjælpe sig selv. Vi sætter ofte folk i gang, mødes med dem og arbejder sammen med

International President Barry Palmer Immediate Past President Wayne A. Madden First Vice President Joe Preston Second Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada DIRECTORS Andet år: Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Taiwan ; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, Bridgeport, West Virginia, USA; Judith Hankom, Hampton, Iowa, USA;

LION OKTOBER 2013

dem, vi ikke bare skriver en check og dropper den i postkassen. Mikrofinansiering erkender menneskets grundlæggende værdighed og dets universale ambition om at blive bedre og om at kunne forsørge sin familie. Vi er alle i den samme båd; med mikrofinanciering rækker vi vore naboer en åre og giver dem et venligt råd om, hvordan man roer og hvorhen. Og vi hejser et sejl, der hjælper dem med at nå målet. Hvor fører det os hen? Følg din drøm!

Barry J. Palmer Din Lions klubs internationale præsident.

John A. Harper, Cheyenne, Wyoming, USA; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl May Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Miami Gardens, Florida, USA; Dr. Tae-Young Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Auxvasse, Missouri, USA; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Sweden; Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Kilmarnock, Virginia, USA; Harvey F. Whitley, Monroe, North Carolina, USA. Første år: Fabio de Almeida, Sao Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, Whittier, California, USA; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent

Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Bells Vernon, Pennsylvania, USA; Byung-Gi Kim, Gwangju, Republic of Korea; Esther LaMothe, Jackson, Michigan, USA; Yves Léveillé, Québec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong, China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Highland, Illinois, USA; Michael Edward Molenda, Hastings, Minnesota, USA; John Pettis Jr., Merrimac, Massachusetts, USA; Robert Rettby, Neuchâtel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Takasaki, Japan; Dr. Steven Tremaroli, Huntington, New York, USA.


4

GUVERNØRRÅDSFORMANDEN

Alle har faglige færdigheder Af Michael B. Hansen Guvernørrådsformand

I fodboldens verden - på vinderhold - er spillerne kompetente. De kan alle spille fodbold. De er blevet valgt til holdet efter at have haft mulighed for at vise deres færdigheder i et antal kampe, både som gode fodboldspillere generelt, og som gode specialister, f.eks. en god forward. Hvordan er det i Lions - hvem er det der er på vinderholdene - hvem er det, der er spydspidserne i vores organisation? Spydspidserne hos os må være de mange medlemmer der deltager aktivt i vore mangeartede aktiviteter rundt om i landet. Men det er også de medlemmer der “fagligt” engagerer sig i vore forskellige hovedområder, og de medlemmer der altid er parate til at gå det ekstra skridt. Sidst, men ikke mindst er det de medlemmer der er villige til at påtage sig et lederansvar i vores organisation. Dette lederansvar ligger i stor udstrækning hos klubpræsidenterne og hos zoneformændene, og jeg vil på det kraftigste opfordre netop disse to grupper til, aktivt deltager i de uddannelsesprogrammer som er dedikeret til disse områder fra nu og resten af året. Men det er ikke kun her vi skal have fokus. Allerede nu skal vi begynde at tænke på “vore efterfølgere” på klub-, distrikts- og multipelniveau, ud fra den generelle betragtning at vi som udgangspunkt kun besidder funktionerne i organisationen i et år. Europa Forum 2013 Fra den 31. oktober til den 2. november 2013 mødes europæiske Lions til Europa Forum (EF) i Istanbul. Flere medlemmer spørger nok sig selv, hvorfor vi fra Danmark deltager i dette arrangement, og det er faktisk et rigtigt godt spørgsmål. Europa Forum (EF) er det formelle samarbejde mellem Lions i Europa, inklusiv Israel og Tyrkiet. EF har som formål at bringe europæiske Lions sammen for at udveksle ideer og erfaringer, drøfte spørgsmål af fælles interesse og drøfte grundlaget for fælles aktiviteter. Og så kan værtslandet i den grad inspirere til nye aktiviteter og sætte fokus på og have workshops omkring de emner som optager værtslandet. EF blev første gang afholdt i 1953 i Frankrig, og siden har der næsten hvert år været afholdt et forum rundt om i Europa. Danmark

var vært ved et sådant arrangement tilbage i 1970 i København, og 16 år senere i 1986 i Århus. Eftersom projektet omkring afholdelse af et Convention på det seneste årsmøde blev skrinlagt, kunne det måske være en ide at forsøge at afholde en nyt Europa Forum - her mere end 30 år efter at vi sidst var værter.

Medlemsudvikling

Det glæder Guvernørrådet at se, at der endelig er slået hul på etablering af nye klubber, herunder også LEO klubber. Samtidig ser vi også en ganske god tilstrømning af nye medlemmer til vores organisation, men….. desværre har vi også en ikke ubetydelig afgang. For mange år siden var det “moderne” for nogle personer at køre rundt med et klistermærke i bagruden: “Hvornår har du sidst talt med dit barn”. Er det en drøm, eller har jeg virkelig set klistermærket: “Hvornår har du sidst inviteret en bekendt til et Lionsmøde”. Tænk hvor meget lettere det ville være hvis der bare var to mere til at løfte opgaverne i klubberne. Richard Branson, den succesfulde grundlægger af Virgin-imperiet (fly, tog, musikforretninger, telekommunikation, hoteller, rumrejser og meget anden) har skrevet en bog. I bogen skriver han, at personalet i Vir-

LION OKTOBER 2013


GUVERNØRRÅDSFORMANDEN

gin kalder ham Mr. Yes, fordi han aldrig siger nej. Han finder flere grunde til at gøre noget, end til ikke at gøre det. Hans motto er: Vi gør det sgu! Og det er også titlen på bogen. Måske skulle vi læse den bog lidt oftere…! Sammen når vi mere og sammen er vi stærkere Det er vores almene filosofi, men har vi denne filosofi med os i dag?. Støtter vi op om de projekter og aktiviteter som er besluttet i kompetente forsamlinger. Det håber jeg at vi gør, for det er jo det der er grundfilosofien i vores organisation. I praksis betyder det, at vi kan opnå fantastiske resultater af vore projekter og aktiviteter når alle støtter og bidrager. Ideen og tanken har jo vist sig at være rigtig, Lions har udrettet mirakler på mange områder rundt om i verden. Husk på det, når der nu kommer mails om støtte fra Lions Pris, Ungdomsudvekslingsprogrammet, Handicaplejren i Roskilde og så videre. Lions mod misbrug Efter et lille års tid har vores “fyrtårn” indenfor misbrugsområdet - MISBRUGSPORTALEN. DK - endelig fået en fysisk adresse. Den 1. september 2013 kunne misbrugsportalen åbne sine døre og byde velkommen til kontoret. Det er centralt beliggende i København på adressen Overgaden over vandet 8, 1415 København K. Jeg deltog i den officielle åbning, og havde samtidig lejlighed til at veksle ikke så få ord med misbrugsportalens ambassadør “BUBBER”. Jeg nævnte Tulipanaktivi-

LION OKTOBER 2013

5

teten som én af måderne at støtte arbejdet på, og jeg vil derfor opfordre alle klubber, der endnu ikke har denne aktivitet på programmet, at overveje deltagelse i det kommende forår 2014. De klubber der deltager i aktiviteten har stor succes hermed, og sammen kan vi måske gøre det lidt bedre end sidste år. Åbenhed i vores organisation Normalt orienterer medlemmerne sig om organisations virke stort set kun én gang om året, og det er i forbindelse med Årsmødet. Til årsmødet offentliggøres rapporter fra de forskellige fagområder og området der på anden måde er tilknyttet Lions Danmark. Guvernør-grupperne (DG'erne, 1. og 2. VDG'erne) har besluttet, at alle områder der er tilknyttet Lions Danmark, forud for hvert guvernørrådsmøde skal rapportere status for eget område. Denne status uploades på Lions Danmarks KlubIntra (som kun er for medlemmer af Lions Danmark). Jeg vil opfordre medlemmerne til at prøve at se nogle af rapporterne ved at logge på KlubIntra og derefter gå ind på Guvernørrådet og igen ind på Guvernørrådsmøderne. Mit håb er naturligvis, at mange vil gå ind og læse rapporterne, og derigennem blive inspireret til at yde en ekstra indsats indenfor det område som optager én mest.


6

INTERNATIONALT

Forum Programs / Workshops 30 October 2013, Wednesday

Arrivals and Check-ins

31 October 2013, Thursday

Forum Opening

Council Meetings and Other Meetings

Agora During the Day

Get Together’ Party

1 November 2013, Friday

Tematic and Other Meetings

Agora During the Day

Gala Dinner

2 November 2013, Saturday

Council Meetings and Other Meetings

Agora During the Day

Forum Closure

Turkish Night

3 October 2013, Sunday

Post Tours

Check-outs and Departures

For yderligere information, se: http://www.europaforum2013.org/default.asp?bolum=welcome

LION OKTOBER 2013


INTERNATIONALT

Lions deltager i at beskytte millioner mod mæslinger Af Christoffer Bunch Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense

Lions i Kenya står klar til at berolige et barn, der skal vaccineres mod mæslinger.

LION OKTOBER 2013

Der er styrke i at være mange, og også fremgang!

På den 96ende Internationale Convention i Juli i Hamborg bekendtgjorde Lions Clubs internationale Fond (LCIF) og GAVI forbundet et samarbejde om at beskytte mange millioner af børn fra verdens fattigste lande mod mæslinger og røde hunde. ”Som Lions er vi opstemte over at fortsætte vort arbejde i kampen mod mæslinger og røde hunde” sagde LCIF formanden Wayne Madden. ”Gennem samarbejdet med GAVI kan vi sætte fokus at fremme rutinemæssige vaccinationer og styrke sundheds kontrollen for børn i udviklingslandene.” Lions vil også skaffe 30 millioner dollars og benytte sit netværk af frivillige for at fremme adgangen til vacciner gennem GAVI forbundet, et offentligt-privat samarbejde med et formål at redde børns liv og beskytte folks helbred gennem øget adgang til vaccinationer i verdens fattigste lande. Midlerne vil blive lagt sammen med midler fra United Kingdoms udviklingsdepartement og fra Bill og Melinda Gates fond, til i alt 60 millioner dollar. ”Vi er taknemmelige for den fortsatte og generøse støtte fra Lions Clubs International og dets medlemmer til arbejdet med at forbedre helbredet for verdens fattigste børn” siger Bill Gates Sr. formand for Bill & Melinda Gates fond. Siden 1968 har LCIF ydet over 800 millioner dollars til at fremme humanitært arbejde inklusiv mæslinge vaccinations initiativer. Selv om Lions er ekstraordinært gode indsamlere, er deres sande værdi målt i noget meget

7

mere værdifuldt end dollars: Medlemmer. ”At have 1,35millioner medlemmer verden over er en utrolig styrke, fordi det meste af det arbejde, GAVI udfører, sker i udviklingslandene,” siger David Ferreira, direktør for GAVI forbundets finanser. ”Vi behøver hjælp til at motivere mødre og fædre til at lade deres børn vaccinere samt til at sprede oplysningen om, hvor vigtig en vaccination er. At have en partner, der er til stede overalt, og som er så commitet, er ekstraordinært værdifuldt.” Lokale Lions klubber og GAVI vil arbejde sammen med ministerier i udviklingslandene for at sikre, at børn bliver vaccineret mod mæslinger og røde hunde. Lions vil også spille en nøglerolle i det sociale arbejde ved at arbejde sammen med lokale ledere med at koordinere lokal PR og ved at være hjælpere på vaccinationscentrene. Dertil vil de arbejde som ”den offentlige mening” og fremme vaccinationer som offentlig politik. Lions har for nylig deltaget i en GAVI-støttet vaccinationskampagne i Ghana, Nigeria, Senegal og Bangladesh såvel som kampagner i Malawi, Madagascar og Botswana. Lions medhjælp spillede her en vigtig rolle i kampen mod disse dødelige og invaliderende sygdomme. Mæslinger er en yderst smittende lidelse, der dræber anslået 432 mennesker hver dag, hovedsagelig i udviklingslandene, og efterlader mange små børn sårbare overfor alvorlige sygdomme så som lungebetændelse og øjenlidelser. Men mæslinger kan undgås med en sikker, billig vaccine, der koster omkring en dollar pr. dosis. GAVI vaccinerer med et enkelt stik mod både mæslinger og røde hunde. I 2020 forventes det, at 700 millioner børn i 49 lande vil være blevet immune overfor mæslinger og røde hunde gennem GAVIstøttede kampagner. Internationale organisationer så som LCIF, WHO, UNICEF, Røde kors og talløse andre har alle deltaget i denne globale kamp, men succes vil ultimativt opnås på det lokale plan. ”Vi skal have folk på lokalt plan med for at få jobbet afsluttet” siger Matt Hanson, program leder for vaccine leveringer ved Bill og Melinda Gates fond. ”Mæslinger er en sygdom, der hærger i de lokale samfund.” Og det er der, du finder Lions – Lions giver, Lions mobiliserer deres samfund og Lions kæmper for en mere sikker, sundere og lysere fremtid for de børn, der behøver det mest. For mere information og for at donere, gå til www.lcif.org/measles.


8

INTERNATIONALT

LCIF

bevillinger ændrer livsløb

LION OKTOBER 2013


INTERNATIONALT

Af Allie Stryker Oversat af Helge B. Møller, PDG MJF LC Odense

9

I år har studenterne i New York måske et det muligt at afholde to seminarer, hvor 60 ny favoritfag på deres skema, et fag der er lærere lærte at indføre Lions Quest i lavlidt mere specielt end det regulære læsning, indkomst skoler. Dette blev til gavn for cirka skrivning og regning, - at lære om livskunst. 900 elever. Et program fra LCIF, Lions Quest, fokuserer I andre lande og samfund verden over, fra på udvikling af sociale og følelsesmæssige evMexico til Libanon til Japan med flere lande ner, antimobning, hindre hærværk og frafald hjælper Lions Quest i dag over 12 millioner og lære om at hjælpe. Dette program er lavet børn til at blive gode borgere. til at skabe en positiv klimaudvikling og samle I synets verden gav LCIF over US$7,4 milhjem, skole og samfund. lioner til SightFirst bevillinger. Nogle af disse ”Lærere, der bruger programmet, opdager, penge gik til Lions i Maryland, Delaware og at der opstår stærke bånd og positv samhøWashigton DC med US$567.647 til etablering righed i deres klasser, medens eleverne udaf et synsgenskabelses netværk ved John vikler vigtige kundskaber så som at arbejde Hopkins universitetet. FÅ PRINTET DITSvagtsynethed YNDLINGSoptår, sammen, at tage uformelle afgørelser, at løse når synet er alvorligt nedsat og ikke kan blive BILLEDE PÅ linser LÆRRED problemer og at nå sine mål” forklarer Joan genskabt med briller, eller operation. Fretz, medstifter af Long Island Social Forum. Gennem denne bevilling vil der blive udført ”Eleverne vælger herefter at deltage positivt, træning og uddannelse til lokale øjenlæhvilket maximere effekten af undervisninger, optikere og Lions, så mere end 11.700 gen.” svagtseende vil på mulighed for rådgivning EN UNIK GAVE Lions i Distrikt 20-S, New York har fået en og hjælp-lokalt. bevilling på US$ 100.000 fra LCIF til en Lions I Belize sørgede Lions for assistance til folk ELLER DET PERFEKTE MINDE quest indsats, til at få programmet indført i med diabetisk øjensygdom, retinopathy. områdets skoler. Lions vil oprette 21 seminaDenne opstår som resultatet af FÅ øjensygdom PRINTET DIT YNDLINGS rer for at træne 660 lærere, til en indsats for en dårlig behandlet diabetes, sukkersyge, og BILLEDE PÅ LÆRRED 40 x 60 cm 60.000 elever i 13 skoledistrikter. kan føre til total blindhed. En SightFirst bevilDenne bevilling var en af de 26 bevillinger på ling på US$130.699 vil hjælpe Lions med 450,00at Incl. moms i alt US$1,4 millioner, der blev givet i August udbygge den bestående retinopathy scree2013 i samarbejdet mellem SightFirst og ning og behandling på den nationale øjenkliQuest komiteerne. Det er det største beløb nik og dens fem satellit klinikker. Skabt i et nogensinde bevilliget på en gang til Lions partnerskabt med Belize Råd for blinde og Quest, Lions sociale og følesesmæsige udsvagtseende og Sundhedsministeriet i Belize, EN UNIK GAVE dannelsesprogrammer for skolebørn. vil projektet -give træning i screening for retiDIT YNDLINGS BILLEDE ELLER DET PERFEKTE MINDEudstyr Medens programmets virke i New York er etFÅ PRINTET nopathy inclusiv diagnose, bedre 40 x 60 cm m.m. UNIK10.600 GAVE, ELLER TILscreenet DET PERFE godt eksempel på en Lions Quest bevilling, - ENAnslået mennesker vil blive FÅ PRINTET DIT YNDLINGS 450,00 må huskes, at Lions Quest ikke kun benyttes i for sygdommen, og 1650 vil blive behandlet BILLEDE PÅ LÆRRED Incl. moms 60 x 90 cm USA – lærere er blevet uddannet i mere end for sygdommen i løbet af 3 år. FLERE STØRRELSER. PRISER FRA 36 600,00 80 lande. Gennem disse bevillinger m.m., vil Lions og Efter et vellykket pilotprogram i 2007, mod- Incl. moms LCIF skabe en forskel. FÅ PRINTET DIT YNDLINGS BILLEDE PÅ LÆRRED. tog Lions i Zambia en bevilling på US$23.997 Takket en LCIF bevilling vil disse børn i Zam- EN UNIK GAVE, ELLER TIL DET PERFEKTE MINDE. til at indføre Lions Quest for første gang for FÅbia lære social og følelsesmæssige PRINTET DIT YNDLINGSkunnen BILLEDE PÅ alvor. Sammen med lokale fonds gjorde man via UNIK Lions Quest. FLERE STØRRELSER. PRISER FRA 360,KR.PERFEKT 40 x 60 cm DET - EN GAVE, ELLER TIL

- EN UNIK GAVE ELLER DET PERFEKTE MINDE

450,00

60 x 90 cm

FLERE STØRRELSER. PRISER FRA 360,www.vittengrafisk.d FÅ PRINTET DIT YNDLINGS BILLEDE PÅ LÆRRED. 600,00 Incl.ELLER moms - EN UNIK GAVE, TIL DET PERFEKTE MINDE. Incl. moms

- Mere end bare et trykke

FÅ PRINTET DIT YNDLINGS BILLEDE PÅ LÆRRED. - EN UNIKFÅ GAVE, ELLER TILYNDLINGS DET PERFEKTE MINDE. www.vittengrafisk.dk www.vittengrafisk.dk PRINTET DIT BILLEDE PÅ LÆRRED.

FLERE STØRRELSER. FRA 360,KR. - ENPRISER UNIK GAVE, ELLER TIL DET PERFEKTE MINDE. FLERE STØRRELSER. 360,- KR. - Mere endPRISER bare etFRA trykkeri 60 x 90 cm

FLERE STØRRELSER. PRISER FRA 360,- KR.

600,00 TLF. 87576000 - EMAIL: INFO@VITTEN Incl. moms www.vittengrafisk.dk FÅ PRINTET DIT YNDLINGS BILLEDE PÅ LÆRRED. Skilte - FÅ Bannere Tryksager -BILLEDE Digitaltryk - Tekstiltryk PRINTET -DIT YNDLINGS PÅ LÆRRED. TLF. 87576000 EMAIL: - EN UNIK- GAVE, ELLER INFO@VITTENGRAFISK.DK DET PERFEKTE MINDE. Autoreklamer - Lotteriartikler - Reklameartikler - EN UNIK GAVE, ELLER TIL DETTILPERFEKTE MINDE. FLERE STØRRELSER. PRISER FRA 360,- -KR. Storformat print -Billedprint på lærred Skrabelodder Mere end bare et trykkeri

www.vittengrafisk.dk www.vittengrafisk.dk

FLERE STØRRELSER. PRISER FRA 360,- KR. www.vittengrafisk.dk

www.vittengrafisk.dk FÅ PRINTET DIT YNDLINGS BILLEDE PÅ LÆRRED. - Mere end et trykkeri - EN UNIK GAVE, ELLER TIL bare DET PERFEKTE MINDE.

- Mere end bareINFO@VITTENGR et trykkeri www.vittengrafisk.dk TLF. 87576000 EMAIL: www.vittengrafisk.dk - Mere end bare et- FRA trykkeri FLERE STØRRELSER. PRISER 360,- KR. TLF. 87576000 -- Mere EMAIL: INFO@VITTENGRAFISK.DK end bare et trykkeri

TLF. 87576000 - EMAIL: INFO@VITTENGRAFISK.DK

LION OKTOBER 2013

TLF. 87576000 - EMAIL: INFO@VITTENGRAFISK.DK

TLF. 87576000 - www.vittengrafisk.dk EMAIL: INFO@VITTENGRAFISK.DK www.vittengrafisk.dk


10

ORGANISATION

AKTUELT

10

Lionsclub til Lionsclub... - et system, som har vist sig at virke Henning Molin, Lions Club Søllerød mail: molineon@get2net

Danske Lionsklubbers støtte til internationale hjælpeprojekter følger mange veje: helt overordnet gennem LCIF´s kampagner. Her i Norden gennem NSR-projekterne, på skift foreslået og administreret af de nordiske partnere. Mere lokalt af K&H-fonden, oftest i samvirke med mere professionelle NGO-organisationer som f. eks. Læger uden Grænser. Værdifulde indsatser - af betragtelige formater. Men et langt større - og måske derfor vigtigere - engagement for den enkelte lion opnås, hvis projekterne bliver mere klubnære, kan påvirkes og overskues i egen klub, ja måske gennemføres i rent klubregi! Det sætter måske en grænse for projekternes omfang, men at også klubprojekter kan opnå støtte udefra, det har vi i Lions Club Søllerød gode erfaringer med. Vor klubs internationale hjælpeprojekter udsprang af en turistrejse, som for nu 25 år siden gav kontakt til Lions Club Bishal Bazar i Kathmandu/Nepal og Lions Club Hikkaduwa/ Sri Lanka. Sammen har vi siden løbende gennemført en række hjælpeprojekter, nogle af betragtelig størrelse (se mere på soelleroed.lions.dk), andre som mere begrænsede og kortvarige

Mrs.Chandra Kumari Shrestha fik mikrolån gennem Lions Club Dharan Vijayapur/Nepal. akutte hjælpeaktioner. Til de større projekter viste det sig muligt i Nepal at opnå Danidastøtte og både der og i Sri Lanka at få støtte fra LCIF. Vel netop fordi støtte til klubnære projekter synes mere overskuelig og derfor engagerende, har en række andre danske lionsklubber gennem tiden via MINIprojektkataloget vist vore løbende projekter stor interesse - det har vi været meget glade for. Først var det ved at tegne fadderskaber for “Løveungerne” i Sri Lanka (hvor der netop nu er behov for flere nye faddere - mail efter Løveungefolderen) og de seneste år også ved at slutte op om Mikrolånsidéen ved at tegne andelsbeviser i de filialer af Lions Clubs Microloan Foundation, som administreres gennem vor klub (selvom vi lige så gerne - eller hellere - så, at andre klubber selv tog idéen op i eget regi! Mail efter Mikrolånsfolderen, der findes på dansk, engelsk, fransk og portugisisk og send den til jeres samarbejdsklub i et udviklingsland.) Og hvis I ikke allerede har en samarbejdsklub i et af de lande, hvor nøden er stor, så find jer en - det er slet ikke så svært og støtteprojekterne behøver ikke at have uoverskuelig størrelse - nytteværdien af ethvert projekt er stor hos modtagerne. Og at LIONSCLUB TIL LIONSCLUB, er et system der virker og giver tilfredshed hos alle medvirkende, det tør vi godt garantere for efter 25 års erfaring! .

LION OKTOBER 2013


AKTUELT

11

ID Kenneths spalte Oversat fra det svenske LION af redaktøren

At arbejde tæt på vores leder Barry Palmer giver masser af positiv energi. Vidste du at Lions i Calcutta er lige så stor så byen består af tre Lions distrikter? Barry Palmer var på besøg i Calcutta og var fysisk med da en specialist opererede patienter i en strøm som vi ikke kan drømme om og dette på et Lions ejet hospital. Lions i Calcutta ejer og driver 18 sygehuse i bare et af distrikterne. Totalt i Calcutta ejer og driver Lions 58 sygehuse. Lægen fløg ind til Calcutta en gang om måneden og arbejdede en uge i ad gangen på et af sygehusene - gratis. Da Barry Palmer spurgte lægen om han var Lions, fik han svaret - Nej

Kenneth Persson, Nordens repræsentant i Lions Internationale bestyrelse.

- Hvorfor ikke? spurgte Barry og der blev svaret - Ingen har spurgt mig! Vil du være medlem? Ja, det vil jeg meget gerne! Om man aldrig bliver spurgt, har man heller ikke mulighed for at takke - ja. For mig er alle medmennesker med hjertet på rette sted velkomne i vor familie. Må det være speciallægen i Indien, pensionister i Melbourne, studenter i London eller LEO i München. Mand eller kvinde, undom eller pensionister. Alle trækker vi på samme hammel og ingen arbejdsindsats skal vægtes mod nogen andens. Alle gør det så godt de kan. Lad os bare blive flere som kan føle den varme, som fremkommer når vi har gjort en indsats i samfundet!

Dødsfald

LC Vadum, Knud Bjerring LC Fredericia, Ivan Olsen LC Kolding, Hugo Facius LC Frederikssund, Gert Larsen

LION OKTOBER 2013

LC Ringsted Knud Lavard, Palle Vasehus Madsen LC Grenaa, Knud Nis-Hansen LC Skive, Palle Bruus Jensen LC Hanstholm Teutonia, Elna Hedegaard Jeppesen LC Nørre Rangstrup, Ole Toft


12

TEMA

Helen Keller, ”de blindes riddere” LION OKTOBER 2013


TEMA Guvernørrådet besluttede ved lionsårets start, at “vi skulle tilbage til rødderne” angående vores landsomspændende hjælpearbejde - derfor disse artikler om Helen Keller, for at belyse hvor “rødderne” er. Helen Keller blev født den 27. juni i 1880, med perfekt syn og perfekt hørelse. Født i Tuscumbia , Alabama, i USA. Som toårig fik hun Skarlagensfeber som efterlod hende både døv og blind. Helen var et uregerligt barn og irriterede sine forældre. De havde begrænsede muligheder for, hvad de skulle stille op med Helen, da handicap hjælp var uhørt i disse dage. Da Helen nærmede sig sin syvårs fødselsdag, hun fik sin bedste fødselsdagsgave nogensinde, hendes helt egen lærer. Miss Sullivan, delvist blind selv, var kommet til Keller huset fra Perkins School for the Blind på anmodning af Dr. Alexander Graham Bell. De to skulle nu starte på at udvikle et forhold, der ville blive en af de mest betydningsfulde relationer i det 20. århundrede. Da Helen intet sprog havde, begyndte Miss Sullivan at undervise hende. Hun begyndte med fingeren at stave bogstaverne til ord i Helens hånd, startende med ordet dukke, på samme tid som Helen holdt en dukke i den anden hånd. Helen begyndte at forstå, at hvad Miss Sullivan skrev i hendes hånd betød noget, men hun vidste ikke hvad. Det var ikke før, at den betydningsfulde dag, da Miss Sullivan tog Helen ud til havens vandhane og lod vandet løbe ned over Helens ene hånd, på samme tid som hun skrev w, a, t, e, r ind i Helens anden hånd, at lyset gik op for hende. Helen lærte på det tidspunkt, at strømmen af brusende vand var det ord, Miss Sullivan havde stavet i hendes hånd, dvs. vand. Ifølge historien, tog Helen snavs op fra jorden, og forlangte at få stavet ordet i sin hånd. Ved udgangen af denne dag, blev det fortalt, at Helen havde lært 30 ord. Herefter fortsatte hun med at lære alle bogstaverne i alfabetet og derefter som punktskrift.

steder i verden driver Lions stadig skoler, hvor førerhunde og blinde starter et nyt liv sammen. Men Helens læring stoppede aldrig. Annie Sullivan var ved hendes side, indtil sin død i 1936, og fingerstavede bog efter bog i Helens hånd. Helen modtog mange tillidshverv og doktorgrader i sit liv og rejste rundt omkring i verden til 39 lande, hvor hun spredte sit budskab om håb og inspiration. “I har hørt, hvordan man gennem et lille ord fra fingrene af en anden, kan føle en stråle af lys i sjælen til mørket i mit sind, og jeg fandt mig selv, fandt verden. Det er, fordi min lærer lærte mig at bryde gennem den tavshed som holdt mig i et fængsel, så jeg nu er i stand til at arbejde for andre”. I 1971 besluttede the Board of Directors ved Lions Clubs International at erklære den 1. juni som Helen Keller Dag. Lions rundt omkring i verden implementerede synsrelaterede hjælpeprojekter til afholdelse netop denne dag. Helen døde i 1968, i en alder af 88. Helen Keller efterlod en arv af ord og historier, der stadig er relevante i dag. Hendes visdom fokuserede på at fejre, hvad hun havde, og ikke, hvad hun ikke havde: “Så meget er blevet givet til mig at jeg ikke har tid til at tænke over det, som er blevet nægtet”.

FAKTA: Helen Adams Keller

(27. juni 1880 – 1. juni 1968) var en amerikansk forfatter. Da hun var 2 år fik hun skarlagensfeber og blev blind og døv. I april 1887 lærte hun for første gang at ord har en mening.

Med sluserne for læring vidt åben, var Helen og læreren nu uadskillelige.

I 1902 skrev hun sin livshistorie.

I tiårs alderen udtrykte Helen interesse i at lære at tale og blev ofte hørt sige “En dag vil jeg gå på college”. Helen holdt sit ord om at være den første døvblinde person i verden til, at i 1904 erhverve sig en Bachelor of Arts fra Radcliffe College.

I 1925 opfordrede hun Lions til at være “de blindes riddere”.

Helen Keller opfordrede i 1925 Lions til at være “de blindes riddere”. Siden har Lions arbejdet med blindesagen. Der samarbejdes med en række organisationer, blandt andet FN og Dansk Blindesamfund som guvernørrådet har gjort til deres ”mærkesag” igen. De færreste ved det, men faktisk kommer de blindes hvide stok til verden i 1930, fordi et lions-medlem gav sig til at tænke, efter at have set en blind forsøge at krydse en trafikeret gade. Fra 1931 gik Lions for alvor i gang med “markedsføringen”, som mange steder i verden blev til en særlig WHITE CANE-aktivitet. Lions var også i forreste linje med skoler for førerhunde. Flere

LION OKTOBER 2013

13

I 1904 fuldførte hun college.

I 1955 rejste hun rundt i verden og hjalp krigsofre som var blevet blinde. I 1960 skrev hun bogen Light in my Darkness hvor hun argumenterede for Emanuel Swedenborgs teorier. Den 14. september 1964 blev hun tildelt Præsidentens frihedsmedalje af præsident Lyndon B. Johnson


14

TEMA

Helen Keller genfortolket Af John R. Platt

Helen Keller sammen med Anne Sullivan juli 1888

En ny grafisk roman viser forsøg med unge Helen Keller og hendes lærer I 1887 skrev Anne Sullivan historie, da hun rejste til Tuscumbia, Alabama, for at blive Helen Kellers livsledsagende lærer. Deres forhold er dramatiseret i filmen “ The Miracle Worker “ og i utallige bøger og fortællinger gennem årene. Det er en historie, som mange Lions efterhånden kender udenad. Men på mange måder begynder Kellers historie i virkeligheden mere end et årti før hun blev født, da Anne Sullivan, der selv var et halv-blind, analfabet og et surmulende barn, voksede op i et af Massachusetts fattighuse. De oplevelser formede unge Annie, ligesom de havde indflydelse på fortællingen om “Annie Sullivan and Trials of Helen Keller”, en ny ”grafisk roman” om den berømte duo af tegneren Joseph Lambert. Den nye indbundne, flotte bog fortæller sammenflettede historier om livet for Keller og hendes lærer, der starter hurtigt efter de to mødtes, men også tilbageblik på de afgørende øjeblikke i Sullivan barndom. Lambert, en spændende, innovativ tegner og illustrator bruger dristige tegninger, en skarp dialog, og til tider surrealistisk kunst at bringe os dybt inde i kvindernes liv og sind. Romanen, udgivet af Disney / Hyperion i 2012, er tilgængelig fra boghandlere overalt og kan også erhverves fra amazon.com Lambert satte sig oprindeligt for at fokusere på Helen Kellers liv, men jo mere han læste om Anne Sullivan, des mere vidste han, at hun fortjente lige så stor fokus. “Det var Annie, der virkelig forankrede historien for mig,” fortæller den, selvsikre 28-årige kunstner fra sit atelier i White River Junction, Vermont, hvor han bor med sin kone og hund. Lamberts forskning førte ham til dusinvis af bøger skrevet af og om Helen Keller, herunder Kellers indsamlede breve, den berømte Miracle Worker play, og dens mindre kendte efterfølger, 1933 Biografi af Sullivan og avis artikler fra 1880'erne. “Det var først da jeg virkelig lærte om Annies liv, og hvor hun kom fra, før hun mødte Helen, at jeg blev følelsesmæssigt involveret. Jeg kunne da forholde mig til Annie og hendes kamp for at overvinde den identitet, der blev skabt til hende af hendes omstændigheder” siger Lambert. Gøre Anne levende I 1874 blev Anne Sullivan og hendes bror Jimmy overgivet af deres far som var

enkemand, til et fattighus i Tewksbury, Massachusetts. Der, omgivet af døende og døde, blev de tvunget til at finde den smule glæde, de kunne under de omstændigheder. Jimmy døde senere i fattighuset. Unge Annie selv fandt frelse efter hun blev overført til Perkins School for blinde i 1880. Dr. Michael Anagnos, skolens direktør, tog den unge kvinde under sine vinger og vendte hendes vrede til selv-forbedring. Efter hun dimitterede, ville han bede Sullivan bliver Kellers lærer. I modsætning til mange bøger om Keller, bringer den grafiske roman Sullivans mørke og smertefulde fortid i front. “Jeg tror, at en masse mennesker blev overrasket over, at mindst halvdelen af bogen var dedikeret til Annies barndom”, siger Lambert. “Helen bør fejres, fordi hun opnåede så meget, men jeg tror Annie meget af tiden, blev overset”. Han håber læserne vil lægge bogen fra sig og forstå den symbiotiske karakter af deres forhold. “De har begge bidraget til hvad vi ser som Helen, den ikoniske figur, hun blev” siger han. Det giver større sammenhæng også til at belyse Sullivans barndom, hvordan og hvorfor hun kæmper så hårdt for at lykkes med Keller”. Hendes forhold til sin bror er afgørende for, hvordan hun relaterer sig til Helen”, siger han. Deborah Ford, direktør for biblioteket og opsøgende for Junior Library Guild, siger at Lamberts fokus på Annie kommer meget sent. ”Denne bog introducerer aspekter af Sullivan -Keller historien, som vi ikke har fået før,” siger hun. “Helen kæmpede med sine fysiske problemer, men hendes lærer havde også den samme slags fysiske og følelsesmæssige kampe. Sammen udførte de mirakuløse ting”. Tegning og blindhed Annies historie former bogens fortælling, men Lambert siger chancen for at visuelt skildre Helens verden var det første der tiltrak ham ved opgaven. “Jeg vidste, at historien ville præsentere en masse udfordrende visuelle perspektiver”, siger han. “Det fik mig tændt som bladtegner”. Kunstnerens visuelt imponerende tegninger og historier har optrådt i talrige tegneserier og antologier, flere mængder af ”The Best American Comics” og kunsttryk. I 2011 udgav han “Jeg vil bide dig”, en serie af drømmelignende noveller. Lambert bruger de første tre sider af den grafiske roman på at vise os verden, set fra unge Helens synspunkt. Barnet bor i en verden af LION OKTOBER 2013


TEMA

mørke, omgivet af utydelige figurer, hun ikke forstår. Frustrerende, men hun er ikke alene i mørket. Ukendte hænder - senere viste det sig at være Annies - når ud til hende, tvang hende til at gøre opgaver, hun ikke engang kan begynde at forstå. Det er en verden af vrede, smerte og ensomhed. Som bogen skrider frem tager Lambert os længere ind i Kellers hoved. Mens hun lærer bliver de utydelige figurer klarere. Desuden tegnsprog symboler og ord - lært hende af Sullivan - bliver en del af kunsten. Denne narrative enhed viser os, at unge Helen er begyndt at forstå verden omkring sig: at stoffet hun føler på sine hænder er vand, eller at trækonstruktionen under hende er en stol, eller forskellen mellem “små” og “meget lille”. “Det er en effekt, der kun kunne have været opnået gennem det visuelle medie tegneserien”. “Tegneserier kan udtrykke tanker og følelser på måder, der er unikke og mindeværdige” siger Peter Gutierrez, talsmand Joseph Lambert brugte fire år på at tegne den grafiske roman om Helen Keller og Anne Sullivan på grafiske romaner for det nationale råd for lærere i engelsk. “Denne grafiske novelle giver læserne et indblik i Helen Kellers skiftende bevidsthed, inklusive hendes forhold til Sullivan og hendes selvopfattelse og - vel at bemærke den gradvise effekt, hendes uddannelse har på indholdet og kompleksiteten i illustrationerne”. På kun 80 sider, kan den grafiske roman ikke fortælle hele livshistorien om hverken Keller eller Sullivan. Keller er kun 11 år i slutningen af bogen, så vi får ikke hende at se som kandidat fra college, blive politisk aktiv, eller udfordre Lions til at blive riddere af blinde. “Der er bare så meget i begge deres liv”, siger

Lambert. “Helen Keller levede indtil hun var 80. . Du kan gå årti efter årti, og skrive en bog for hver periode”. Kamp og triumf Den grafiske roman er den fjerde i en serie af historiske biografier udgivet af Disney og produceres af personalet, alumner og i nogle tilfælde de studerende ved Center for Cartoon Studies i White River Junction, grundlagt i 2004. Centret er det eneste akkrediterede college-niveau program, helliget helt til tegneserier. Lambert, der har været tegner siden han var barn, blev uddannet fra skolen i 2008 med en kandidatgrad i kunst. Han var og er faktisk stadig underviser der, når skolens grundlægger, tegneren James Sturm, giver ham opgaver. Nu som fuldtids kunstner, siger Lambert, at hans erfaringer på skolen har været med til at definere hans tilgang til romanen. “Jeg har haft en håndfuld virkelig stærke lærer-elev relationer gennem årene. De har absolut præget historien” siger han. Det tog faktisk Lambert fire år at færdiggøre sin grafiske roman, meget længere end planlagt. “Jeg havde virkelig svært ved at få bolden i gang tidligt” siger han. “Jeg måtte rapportere til mine redaktører, som også var mine lærere. Der var dage, hvor jeg måtte gå ind på deres kontor med meget mindre end jeg havde planlagt”. Frustrationen han følte i sig selv endte med at styrke historiefortællingen. “Jeg indså, at jeg havde den samme slags frustration og skuffende følelse, som Annie havde, da hun bare ikke kunne bryde igennem til Helen”, siger han. Det hårde arbejde betalte sig: Bogen landede på “Best of 2012” lister fra School Library Journal, Junior Library Guild og andre grupper. John R. Platt som har skrevet artiklen om Anne Sullivan og Helen Keller er medlem af Boothbay Region Lions Club i Maine.

Lambert bruger dristige tegninger og kortfattet dialog til at fortælle historien.

LION OKTOBER 2013

15


16

KLUBSTOF

Lions Club Valby var synlig under Valby Kulturdage Af Maria Holsko, præsident LC Valby

I weekenden den 30/8 til 1/9 blev der i Valby afholdt Valby Kulturdag. Lions Club Valby var naturligvis med og ” vi fik fint udbytte af vore anstrengelser”, udtaler klubbens præsident Maria Holsko. ” Vejret var ikke helt med os, men vi fik snakket med mange mennesker og der var også gang i salget fra vor bod. Vi solgte popcorn, kaffe, te og kager samt

havde en bogcafe, hvorfra der også var fin afsætning. Efter sådan en weekend var vi alle meget trætte, men også glade fro at der blev tjent en skilling til de mange gode Lions formål. Vi var endvidere så heldige, at catwalken til årets modeopvisning på Valby Langgade gik lige forbi vores bod”.

Fakta: LC København Valby har dansk klub nr.: 121 Int. klub nr.: 20170. Tilhører distrikt 106A, Zone “Hovedstaden” og mødetidspunktet er 3. tirsdag kl. 16.30. Mødestedet er, Valby Kulturhus, Toftegårds Plads, adresse: Valgårdsvej 8, postnummer 2500. Moderklub: Frederiksberg og datterklubber: Herlev, Hvidovre, Næstved, Glostrup. Hjemmeside: valby.lions.dk og klubbens E-mail: valby@lions.dk Gennemsnitsalderen er 55 år

Trippus er et online tilmeldings- og administrationssystem Benyt Trippus til alle typer arrangementer som kongresser, konferencer, møder, messer, grupperejser og events. Hvert arrangement får tilknyttet en individuel tilmeldingsside med eget firmalogo. Få overblik ved at være konstant opdateret. Det er let, enkelt og overskueligt både for deltagerne og for arrangøren. ConferenceCare ApS

Brogårdsvej 22

2820 Gentofte

Tel. +45 45 76 75 00

www.trippusdanmark.dk

info@trippusdanmark.dk

LION OKTOBER 2013


KLUBSTOF

17

En fantastisk aften for en god sag Stort Lions-arrangement på Tørning Mølle gav 30.000 kr. til Julemærkehjemmet Kollund

Støttearrangement: Kulturladen på Tørning Mølle dannede onsdag aften ramme om et stort Lions-arrangement, og de ca. 150 deltagere kunne bagefter tage hjem med både stof til eftertanke og med smil på læben. De fire Lions klubber i Haderslev Kommune stod for arrangementet, og overskuddet gik ubeskåret til Julemærkehjemmet i Kollund. Aftenens program var alsidigt. Viceforstander Jesper Lildholdt fortalte bl.a. om hverdagen på Julemærkehjemmet, de svære udfordringerne, som børnene kæmper med, den lange venteliste for at komme på Julemærkehjemmet og puslespillet for at få økonomien til at hænge sammen.

Thomas Buttenscøn underholder Aftenen sluttede med, at Elsebeth Aalbæk Hansen fra Lions Klub Sophies Kilde takkede for de mange sponsorbidrag til arrangementet samt til de fremmødte, som var med til at støtte initiativet ved at betale 100 kr. i entre.

Tidligere beboere på Julemærkehjemmet, Elisabeth Wagner fra Vojens, gjorde dybt indtryk på publikum, da hun fortalte om sit ophold i Kollund og hvad det havde betydet for hendes selvværd som ung pige og senere som voksen. Inden kaffepausen trådte otte børn fra Julemærkehjemmet lidt forsigtigt og nervøst op på scenen for at synge nogle af deres egne sange fra Julemærkehjemmet. Men efter det første store bifald forsvandt nervøsiteten, og de voksede med opgaven.

Herefter fik børnene fra Julemærkehjemmet overrakt en check på 30.000 kr., som skal gå til en temauge i oktober om mobning.

Herefter stod sanger og sangskriver Thomas Buttenschøn for underholdningen. Han charmerede straks publikum med sit jordnære og glade væsen, sit tillærte sønderjyske og de underfundige kommentarer. Han gav en stribe af sine egne sange, bl.a.«Smukkere end smuk« og »Fantastiske mandag«.

ConferenceCare er et konsulenthus Vi hjælper alle som afholder møder, kurser og konferencer, så de får flere ressourcer og ny inspiration. Det gør vi ved rådgivning, økonomistyring, planlægning og gennemførelse.

ConferenceCare ApS

LION OKTOBER 2013

Brogårdsvej 22

2820 Gentofte

Tel. +45 39 30 38 73

www.conferencecare.dk

info@conferencecare.dk


18

KLUBSTOF

Af Karl-Erik Jørgensen, PR, LC Ry

Lions i Ry, gav ”Familier med kræftramte børn” en sejltur på Himmelbjergsøerne

Foreningen ”Familier med kræftramte børn” var på en herlig sejltur med Hjejleselskabets nyeste og største turbåd M/S Mågen. I det herligste solskin lettede M/S Mågen fra havnepladsen i Silkeborg kl. 10.00 med kurs mod Hotel Julsø med 70 inviterede medlemmer fra foreningen ” Familier med kræftramte børn”.

Undervejs til målet - Hotel Julsø og Himmelbjerget - cruisede Mågen gennem Brassø, Borre Sø og Julsø med udsigt til lokaliteter som Indelukket, De Små Fisk og Brillerne. Kaptajnen havde ikke travlt, og der var rig lejlighed til at nyde naturen hele vejen til anlægsbroen ved Hotel Julsø. Med et par svinkeærinder undervejs, der førte til nogle meget smukke og specielle naturscenerier. Efter frokosten var det tid for de traveglade til at bestige Himmelbjerget og nå op til tårnet og tilbage. Der var sørget for transportmulighed dertil for de få gangbesværede. Kl. 14.30 gik turen tilbage fra Hotel Julsø til havnen i Silkeborg, hvor Mågen atter lagde til kaj kl. 16.00. Turen er kommet i stand med midler fra Lions Club i Ry’s motionsløb den 1. juni, hvor foreningens medlemmer fik ca. 25.000,- kr. af overskuddet, og havde efter eget valg ønsket denne tur. Et godt valg på en god dag.

LION OKTOBER 2013


KLUBSTOF

19

Stor succes ved årets sidste søndagsmarked ved Grevecenteret Af Povl Schøn, LC.Greve

Søndag den 8. september afholdt de tre lionsklubber Greve, Karlslunde og Tune årets sidste søndagsmarked i strålende solskin ved Grevecenteret. Klubberne startede søndagsmarkedet den første søndag i maj måned og har siden hver søndag haft marked. Centeret har stillet en stor parkeringsplads til rådighed for Lions, her kunne kræmmere købe en parkeringsplads. Igennem hele sommeren er der blevet solgt 1.675 stadepladser til kræmmere fra hele Vestegnen og den store parkeringsplads har været udsolgt de fleste søndage. Det er den 14. sæson markedet er blevet afholdt og det sidste marked var et tilløbsstykke. De første kræmmere kom allerede

klokken 2 om natten og klokken 07.00 var alle 142 kræmmerpladser udsolgt. Da markedet åbnede klokken 10.00 var der et mylder af besøgende. I dagens anledning havde klubberne etableret en LIONS bod hvorfra der blev solgt lækre LIONS “kræmmer pølser”. Der blev også solgt drikkevarer, det hele foregik ved scenevognen hvor der var “live” traditionel jazzmusik. Markedet sluttede kl. 14.00 og det var nogle trætte LIONS der ca. 15.30 kunne tage hjem. Klubberne har næsten slået rødder i Greve Midtby Center og gentager markederne i 2014 fra den første søndag i maj.

LION OKTOBER 2013


20

KLUBSTOF

Skagens 600 års købstadsjubilæum Hanne Pilgaard Flyvholm, præsident for LC Anna Ancher Skagen

Det fine altertæppe som dronningen syede de sidste sting på.

Garderhusarerne Lions klub Anna Ancher Skagen har haft nogle dejlige oplevelser i forbindelse med vores 600 års købstadsjubilæum, blandt andet en lang proces med syning af et nyt altertæppe til Skagen Kirke, som kulminerede, da HKH Dronning Margrethe syede de sidste sting. Men vi har også haft fornøjelsen af at servicere de kongelige gardehusarer under deres 4 dages ophold i Skagen i forbindelse med dronningens besøg. Maden blev leveret fra Skagen Kultur & Fritidscenter, og vi sørgede for servering af mad til dejlige sultne soldater/husarer til alle måltider. Der var sørget for hygge i spisestedet… Der blev serveret hjemmebagt kage m.m. (som blev fortæret på rekordtid.. ) En sjov og anderledes aktivitet i Lions - og mange dejlige tilkendegivelser til os. Som nogle ytrede ”det er som at være hjemme hos mor”, og det er jo ”et helt hotelophold…”

Her kunne din annonce være blevet set !!! LION OKTOBER 2013


LEO

21

Markedsføring og projektudvikling for LEO medlemmer Af Søren G. Klingemann, Lions Club Karlslunde, Ung Director og Lars Larsen, Lions Club Ringsted Knud Lavard, LEO koordinator

Emnerne blev vendt og drejet En tradition er ved at få fodfæste. Med en forlænget weekend i uge 38 drager LEO fra hele landet til årets omfattende LEO seminar. I år havde 31 LEO og 4 Lions Chairmen fundet vej til Galten. Vi var dårligt nok ankommet før snakken gik på kryds og tværs. Det er herligt at mødes med LEO fra hele landet og i år kunne vi byde særligt velkommen til Ulli fra Tyskland og Nora fra Ungarn. Lørdag fik vi yderligere besøg af 2 LEO’s fra Tyskland. Der var 2 overordnede hovedpunkter til denne weekend og alle skulle vælge hvilket område de ville arbejde med, LEO klubbernes markedsføring og LEO klubbernes projektudvikling. Marketing var desuden opdelt i 4 undergrupper, LEO facebook, LEO website, LEO materialer, LEO events og promotion. Uden mad og drikke går det jo ikke, så mens der blev snakket og diskuteret blev en lækker pastaret, a’la Alexander, kreeret. Lørdag morgen tog vi fat på dagens program. Det første punkt var et indlæg fra Søren Klingemann der fortalte lidt om Dansk Blinde Samfund Ungdom. Vi har spurgt dem, om vi kan hjælpe dem med noget og de har givet os nogle forslag. DBSU er en organisation for unge under 36 år med et synshandicap. LION OKTOBER 2013

DBSU’s formål er at arbejder for unge synshandicappedes generelle dannelse og livskvalitet, samt at skabe øget integration og inklusion i samfundet. Der var følgende oplæg til aktiviteter: • Rundvisning på fx Nordisk Film, DR, TV2, Carlsberg, Christiansborg, TOMS, Børsen eller Christiania • Besøg på en militærkaserne og en militær træningsbane • Dinner in the DARK Det var emner som vi godt kunne forholde os til og efter en kort dialog blev det besluttet at LEO klubberne på Sjælland tager sig at rundvisningerne og LEO klubberne på Fyn og i Jylland tager emnerne med besøg på en militærkaserne og militær træningsbane samt Dinner in the dark, som vi vil forsøge arrangeret på Århus Kræmmermarked. Herefter var det tid til at tage fat på emnerne, marketing og projektudvikling. Alle fandt hurtigt plads i de forskellige arbejdsgrupper og kun afbrudt af en nærende frokost kom der følgende resultater. LEO facebook offentlige side er nu introduceret. Der er lavet en håndbog til LEO klubberne og klubberne anbefales, at der på hvert klubmøde tales om facebooksiden og indlæg sendes til administratorerne. (læs videre på næste side)


22

LEO almenheden. Anbefale de mange Youth Camp & Exchange students der nu er kommet hjem efter en fantastisk oplevelse, at komme og fortælle om deres oplevelser og varmt anbefale dem at komme med i en LEO klub. Der blev arbejdet med en kreativ brainstorming hvor rigtigt mange emner blev noteret. Lørdag aften afprøvede vi store kinesiske lanterner, der ved hjælp af en brændende spritblok varmede en papirballon op og fløj afsted for vinden. Det så fantastisk ud. Gruppen med projektudvikling fik talt rigtigt meget om motivation og aktiviteter. Hvilke muligheder vi har som LEO medlemmer, hvordan vi kommer derhen hvor tingene rører på sig og hvordan en aktivitet tilrettelægges.

Der var også tid til hygge LEO hjemmeside gruppen, havde til opgave at udarbejde en konkret køreplan for Leo Danmarks nye hjemmeside som bliver offentlig senest den 1. november. Der blev lavet et dokument som bliver sendt ud til alle klubberne og der kommer undervisning over skype. Der blev snakket forside, undersider og brugervenlighed samt navigation igennem siderne. Vi glæder os alle sammen i gruppen til at præsentere den nye hjemmeside for både Leo medlemmer, Lions medlemmer samt resten af Danmark. LEO materiale/marketing gruppen fik lavet et gennemarbejdet oplæg til en ny LEO flyer og der blev talt om et e-postkontor til højtider mv, et sted til at arkivere og hente powerpoints og skabeloner, f.eks. KlubIntra eller en Dropbox. At bestille refleksveste, trøjer og t-shirts samlet og anbefale klubberne at lave en inventarliste, så man kan låne hos hinanden. Derudover oplæg til forskellige ”gadges” som kuglepen, saddelovertræk til cykel med QR kode, lommelygte og taske med logo, en introvideo på Youtube. LEO event og promotion gruppen fik gennemdrøftet mulighederne for at blive mere synlige overfor Lions klubberne og i

Vi er LEO

Al dette blev præsenteret for forsamlingen om søndagen. Der var lidt stille her til formiddag, for lørdag aften blev der festet igennem til de små timer. Guvernørrådsformand Michael B. Hansen var kørt hele vejen til Galten, for at fortælle lidt om det arbejde en guvernørrådsformand laver. Idéer og inspiration kom også på banen, som at lave et webinar for nye LEO’s og deltage på lederseminaret i marts 2014. En ting blev slået fast, jo større synlig jo større mulighed for støtte til LEO arbejdet. LEO Mads B. Larsen blev valgt som ny ILO og alle var enige om, at det var et godt valg. Vi fik også aftalt at LEO Sønderborg vil være hovedkoordinator for næste YCE Camp E. Vi havde som sagt besøg af gæster. Ulli Herrmann som kommer fra Tyskland men bor pt. i Sønderborg, hun har denne kommentar til seminaret: ”The LEO Seminar of the Danish LEOs was my first Danish national event since I moved to Denmark. It was great fun and I feel very welcome in the family of Danish LEOs and Lions. Thank you for the great weekend and all the inspiration, enthusiasm and - of course - the great party” Der bliver også et LEO seminar uge 38 i 2014, hvor vi igen håber at kunne invitere LEO fra andre lande med. Husk derfor allerede nu, at sætte kryds i kalenderen.

Nye Medlemmer i LEO Leo Club København, Anne Justesen Leo Club København, Mette Eliasson Leo Club København, Zenia s. Graff Righolt Leo Club København, Marie Amalie Høst Leo Club København, Ditte Winther Brødreskift Leo Club København, Malene Eliasson Leo Club København, Kasper Klemmensen Leo Club København, Sascha Nrodskov Tost Leo Club Aalborg, Lykke Kirstine Simonsen Leo Club Lolland-Falster, Andreas Grove Vejlstrup Leo Club Lolland-Falster, Mathias Christiansen Leo Club Lolland-Falster, Josephine Gensø Leo Club Lolland-Falster, Laura Kjær Pedersen Leo Club Lolland-Falster, Alexander Juul Jakobsen Leo Club Lolland-Falster, Steffen Jacob Jørgensen Leo Club Lolland-Falster, Erik Nicolai Wede Leo Club Lolland-Falster, Anisette Janosz Johansen Leo Club Lolland-Falster, Sofie Gregersen Leo Club Lolland-Falster, Anne-Sofie Just Hansen Leo Club Lolland-Falster, Mia Hansen

LION OKTOBER 2013


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A

LC Glostrup, Merete Elbo LC Vordingborg, Kristian Jakobsen LC København Østerbro, Niels Persson LC Rønne, Tony Gade LC Ringsted, Jimmy Skovgaard LC Præstø-Fladså, Søren Nielsen LC Skælskør, Allan Holger Buhl Bøgfelt

B

LC Dronninglund, Ole Andersen LC Hvetbo, Jesper Helenius Jensen LC Rønde, Henrik Laage Sørensen LC Vrå, Palle Lind Jensen LC Kjellerup, Allan Dyrbye Kristensen LC Kjellerup, Birthe Ulvmose LC Hanstholm, Jonas Boesen LC Skagen Anna Ancher, Lone Myhlendorph LC Limfjord, Nina Abildgaard LC Limfjord, Pernelle Precht LC Møldrup Vølverne, Aase Christensen LC Møldrup Vølverne, Bente M. Nielsen LC Hjørring Vendia, Flemming Tonni Jensen LC Holstebro, Kasper Bergenhammer Andersen LC Løgstør, Christian Gregersen LC Løgstør, Torben Kristensen LC Randers Gudenå, Karl Lauritsen LC Ry, Knud Mikkelsen LC Viborg, Finn Pedersen LC Hirtshals, Peder Møller LC Aalborg Limfjorden, Charlotte Otte LC Bannerslund Frederikshavn, Claus H. Pedersen LC Himmelbjerget, Bettina Lund LC Struer Kirsten Bang, Winnie Gregersen LC Løgstør Freja, Lone Taudal Petersen LC Sydthy Liden Kirsten, Pia Haaning LC Sydthy Liden Kirsten, Brit Strangholt LC Sydthy Liden Kirsten, Lisbeth Strange Nørgaard LC Salling/Mors Pinen & Plagen, Tove D. Christensen LC Salling/Mors Pinen & Plagen, Kathrine Hermansen

C

LC Aarhus, Juan Antonio Rua Soto LC Hørning, Niels Larsen LC Vejle Munkebjerg, Niels Kristian Skak LC Skjern-Tarm, Lars Rahbæk LC Solbjerg, Henning Pedersen Schaldemose LC Vejen, Poul Rasmussen LC Esbjerg-Grådyb, Jean Jessen LC Esbjerg-Grådyb, Kim Larsen LC Samsø, Jens Peder Pedersen LC Samsø, Preben Bach LC Sønderborg-Alssund, Knud Henning Jensen LC Varde, Ole Noer Pedersen LC Vojens, Klaus Homann LC Billund-Grindsted, Per Melsen LC Esbjerg-Strandby, Peter Rostgaard LC Haarby, Jørgen Ryssel LC Haarby, Carsten Due LC Haarby, Knud Andersen LC Haarby, Dennis Birlø LC Haarby, Bjarne Christiansen LC Vejen Tusindfryd, Dina Stubbe Vejen Tusindfryd, Hanne Aaskov Schultz

LION OKTOBER 2013

LC Hørning Q, Ingelise Palmelund LC Hørning Q, Marianne Falk Hansen LC Hørning Q, Inga Kjærgaard LC Hørning Q, Helle Jørgensen LC Hørning Q, Bente Madsen LC Hørning Q, Birthe Rasmussen LC Hørning Q, Karen Møller Johansen LC Hørning Q, Ann Bendixen LC Hørning Q, Joan Langberg Legind-Hansen LC Hørning Q, Alis Carlsen LC Hørning Q, Else Madsen LC Hørning Q, Lisbeth Kjeldsen LC Hørning Q, Else Andersen LC Hørning Q, Tove Johansen LC Hørning Q, Maria Pedersen LC Hørning Q, Lena Nielsen LC Hørning Q, Kirsten Trap Hansen LC Hørning Q, Brigitte Kirsch Larsen LC Hørning Q, Lone Sproegel LC Hørning Q, Susanne Nielsen LC Hørning Q, Tove Lumbye Nielsen

D LC Hellerup, Birte Amdrup LC Søllerød, Søren Jespersen LC Tindur Skarvanes, Eydvør Dam LC Tindur Skarvanes, Johanna Jancyardottir LC Tindur Skarvanes, Gudmai Midjord LC Tindur Skarvanes, Jakup Martin Sørensen LC Tindur Skarvanes, Brynja Trondesen LC Tindur Skarvanes, Eydfinnur Dam LC Tindur Skarvanes, Ingimar Tór Thomsen LC Tindur Skarvanes, Poul Johan í Stovuni LC Tindur Skarvanes, Elis Poulsen LC Tindur Skarvanes, Marnar Højsted LC Tindur Skarvanes, Trondur Trondesen LC Tindur Skarvanes, Linthon Christiansen LC Tindur Skarvanes, Jonna Poulsen LC Tindur Skarvanes, Solbjørg Thomsen LC Tindur Skarvanes, Høgni Samuelsen LC Tindur Skarvanes, Jógvan J. Olsen LC Tindur Skarvanes, Beinta Højsted LC Tindur Skarvanes, David Phillip Thomsen LC Tindur Skarvanes, Liv Fiona Thomsen LC Tindur Skarvanes, Joanes Johannesen LC Tindur Skarvanes, Oddvør Johannesen LC Tindur Skarvanes, Joen Hendrik Olsen LC Tindur Skarvanes, Calire Fiona Thomsen LC Tindur Skarvanes, Anna Gærdum LC Tindur Skarvanes, Edith Bjarnarson LC Tindur Skarvanes, Elisabeth Myllhamar LC Tindur Skarvanes, Eynar Martin Kjærbo LC Tindur Skarvanes, Rosa Kjærbo LC Tindur Skarvanes, Olajaku Djurhuus LC Tindur Skarvanes, Palli á Lava Olsen LC Tindur Skarvanes, Sunrid Christiansen LC Tindur Skarvanes, Kristian Højsted LC Tindur Skarvanes, Johan Petur í Soylu LC Tindur Skarvanes, Karin í Soylu LC Tindur Skarvanes, Anfinnur í Soylu LC Tindur Skarvanes, Tórgerd Clementsen LC Tindur Skarvanes, Katrin Petersen LC Tindur Skarvanes, Ása Sand Davidsen LC Tindur Skarvanes, Ingunn Eriksdottir LC Tindur Skarvanes, Jonna Højsted LC Tindur Skarvanes, Anita Joensen LC Tindur Skarvanes, Sigrid Winther

LC Tindur Skarvanes, Kristina Petersen LC Tindur Skarvanes, Høgni í Dali LC Tindur Skarvanes, Sunleif Rasmussen LC Tindur Skarvanes, Anna Olsen LC Tindur Skarvanes, Eydbjørg S. Olsen LC Tindur Skarvanes, Ottar Hentze LC Tindur Skarvanes, William Sand Davidsen LC Tindur Skarvanes, Jogvan Jón Petersen LC Tindur Skarvanes, Sanna Nicodemussen LC Tindur Skarvanes, Edvard H. Nicodemussen LC Tindur Skarvanes, Júlianna Joensen LC Tindur Skarvanes, Gunnar Bjarnason LC Tindur Skarvanes, Jacqueline Benzon LC Tindur Skarvanes, Róin Clementsen LC Tindur Skarvanes, Hjørdis H. Jensen LC Tindur Skarvanes, Rannvá í Soylu LC Tindur Skarvanes, Eva úr Dímun LC Tindur Skarvanes, Jón Klæmint Jacobsen LC Tindur Skarvanes, Karin Nordberg LC Tindur Skarvanes, Krist6offur Poulsen LC Tindur Skarvanes, Ebba Stovugard LC Tindur Skarvanes, Snorri F. Stovugard LC Tindur Skarvanes, Kristina Á Reynatúgvi LC Tindur Skarvanes, Pàll À Reynatúgvu LC Tindur Skarvanes, Heini Weihe LC Tindur Skarvanes, Hendrik Egholm LC Tindur Skarvanes, Jónhild Jacobsen LC Tindur Skarvanes, Harry Jensen LC Tindur Skarvanes, Brynhild E. Sørensen LC Tindur Skarvanes, Regin Sørensen LC Tindur Skarvanes, Símun V. Arge LC Tindur Skarvanes, Hans Falkvard Hansen LC Tindur Skarvanes, Sunneva Elisabeth Larsen LC Tindur Skarvanes, Oddmar Selfoss LC Tindur Skarvanes, Astrid Olsen LC Tindur Skarvanes, Virgar Hentze LC Tindur Skarvanes, Sóleyd Klementsen LC Tindur Skarvanes, Poul Klementsen LC Tindur Skarvanes, Gunnvá Magnussen LC Tindur Skarvanes, Bjarki Magnussen LC Tindur Skarvanes, Petrina Nolsøe LC Tindur Skarvanes, Fridi Nolsøe LC Tindur Skarvanes, Annika Olsen LC Tindur Skarvanes, Pól Kjartan Larsen LC Tindur Skarvanes, Marna Skylv Sørensen LC Tindur Skarvanes, Anja Sandoy LC Tindur Skarvanes, Brandur Sandoy LC Tindur Skarvanes, Jacobina Fagradal LC Tindur Skarvanes, Betty Hansen LC Tindur Skarvanes, Jón Sigurdsson LC Tindur Skarvanes, Lis Clementsen LC Tindur Skarvanes, Vilmund Sørensen LC Tindur Skarvanes, Maj-Britt Lydersen LC Tindur Skarvanes, Hans Martin Lydersen LC Tindur Skarvanes, Tóra Jensen LC Tindur Skarvanes, Jogvan Hendrik Jensen LC Tindur Skarvanes, Anna Krog Hentze LC Tindur Skarvanes, Evald Sølvitsson LC Tindur Skarvanes, Finnleif Fagradal LC Ilulissat, Morten Fuglsang Jensen LC Ilulissat, Tommy Bagger LC Sisimiut, Nuka Kristiansen LC Sisimiut, Jacob Sestrup Lundgaard

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse 6. juli Historisk roman om slaget ved Fredericia 1849 Af Ib Søby Muusmann Forlag For en gangs skyld er det ikke krigen i 1864 det drejer sig om, men det nok mest berømte slag i 3-årskrigen 1848-1850. Perioden er nok en af de mest epokegørende i Europæisk historie. I 1840’erne begyndte man at tænke i nationalstater og for Danmarks vedkommende betød det bekymrende signaler fra Slesvig-Holsten. Det førte til krig mellem Danmark og Tyskland, hvor skulle Slesvig-Holsten høre til? Resultatet af den lange krig var et status quo – Danmark beholdt overherredømmet over Slesvig-Holsten. Og det var netop det store slag ved Fredericia den 6. juli 1848, der blev vendepunktet i krigen – det står stadig som en af de helt store sejre i dansk krigshistorie. Men ét er den storpolitiske sammenhæng, hvordan var det for den Ib Søby er tv journalist på dk4 og kendt som enkelte soldat at kæmpe? Det får man et meget kvalificeret bud på kommentator på VM-serien i Speedway siden i denne spændende bog, der kombinerer en grundig research med 2002. I 2008 udgav han den anmelder-roste romanens muligheder. bog “ Speedwayliv”, men Søby har sideløbende Ib Søbys journalistiske baggrund fornægter sig ikke. Selvom dette er skrevet talrige artikler og produceret talrige en debutroman er den usædvanlig godt skrevet, og det er lykkedes sportstransmissioner, både fra idrætsgrene at kombinere en grundig historisk research med Niels Peter Nielsens som sjældent opnår synlighed i mediebilledet historie på en troværdig måde. Sjældent er man kommet så tæt på til seer-magneter som Team Palle boksestævsoldaterne når man følger deres venten på det store slag. Det er lidt ærgerligt, at der er så relativt lidt om selve slaget, men måske har ner med bl.a. den daværende verdensmester det knebet med gode kilder for at gøre det troværdigt. En kærligMikkel Kessler, ligesom han er en ivrig forehedshistorie er der også blevet plads til, men det er slaget, der er det dragsholder. I sine teenageår boede Ib Søby i centrale i bogen. Fredericia og allerede dengang blev kimen lagt Usædvanligt for en roman, men godt for denne bog, er der sidst i til at skabe en roman om byens dramatiske bogen korte biografier om nogle af de vigtigste personer samt en navhistorie. Et længerevarende ophold i Singapore neliste over de danske faldne. for fire år siden gav tid og ro til at påbegynde Er man interesseret i Sønderjyllands historie – eller bare historie i det research-tunge projekt og i sommeren 2013 almindelighed – er dette et godt bud på nogle spændende timer ved udsendte han den historiske kærligheds-krimi, brændeovnen i dette efterår. 6.Juli, der foregår under belejringen og slaget i Anmeldt af: Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Fredericia 1849.

Sidste frist for stof til LION nr.3:

24. november 2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.