Lions februar 2015

Page 1

LION Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 4 Februar 2015

NSR møde i Danmark Convention på Hawaii

+ Mange andre spændende ting

Lions Quest 25 år i Danmark


INDHOLD

28 3 REDAKTØRENS KLUMME 4 LEDER 6 LCIF 11 INTERNATIONALT NSR 13 NATIONALT 14 INTERNATIONALT 18 AKTUELT 20 KLUBSTOF

23

23 NAVNLIG NAVNE

11

24 KLUBSTOF

LION LION LION + + Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

Convention Se indslag fra Toronto

Sommerlejrene Stort indstik om YCE

Nr. 1 august . 2014-15 lions.dk

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 2 oktober . 2014-15

Nyt fra Oak Brook

Jørgen Bagger en spændende person

Medlemsblad for Lions Danmark

Mange andre spændende ting

Mange andre spændende ting

Nr. 3 december . 2014-15

Europaforum i Birmingham

Nyt fra Sigth First & LCIF

LEO

i stærk fremgang

+ Mange andre spændende ting

Joe Preston besøger Danmark

2

LION februar 2015

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk


REDAKTØRENS KLUMME Redaktion: Svend Due Mikkelsen (Ansvarshavende) Erantisvej 5 – 4300 Holbæk Tlf. 25 17 01 24 thelion@lions.dk Redaktionsudvalg: PRD Flemming Høj Sørensen Prd.md@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen Prc.a@lions.dk PRC-B Jørgen Kielstrup Prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen Prc.c@lions.dk PRC-D Per Kjelstrup Prc.d@lions.dk Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no Oversættelse: Helge B. Møller, PDG LC Odense Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk Tryk: Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

Synlighed og genkendelse er en dyd! I den evige jagt på at optimere bladet, har jeg flere gange forsøgt at få Oak Brook til at godkende mine forslag, dog uden synderligt held. Men her ved nytårsskiftet, ser jeg pludselig, at nu har man grebet bolden og ændret den amerikanske udgaves forside, så lay-outet nu ligner vores! Stor begejstring på den lille redaktion. Det er da rart at man kan påvirke ”storebror”. Brug af lions logo og symboler, grafisk lay-ot på blad og brevpapir samt på diverse foldere er normalt underlagt regler fra PR og kommunikations afdelingen i Oak Brook. Alligevel er det kun omkring 3/4 som retter sig efter dette. Mange af bladene bruger deres eget lay-out og andre bruger noget som slet ikke kan genkendes i dag

SVEND DUE MIKKELSEN

Ansvarshavende redaktør

Oplag: 8.000

2015 februar LION

3


LEDER

Hjælp Lions med at hjælpe andre: Støt LCIF Oversat af: Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense Joni og jeg er begge Lions, men vi er også forældre. Det var derfor meget glædeligt for os, da vi besøgte en børneskole i Nairobi, Kenya, og så, at mere end 300 skønne ungers syn blev kontrolleret. Joni og jeg havde det privilegium at få lov til give briller til de børn, der behøvede det. Jeg ved ikke hvem der smilede bredest – børnene eller os. Du kan også smile – med stolthed – fordi undersøgelserne blev gjort mulige af LCIF. Og LCIF’s bemærkelsesværdige service er gjort muligt af Lions som Jer. Jeg var lige ved ikke, at ville fortælle jer om projektet i Kenya. Måske opfatter du det forkert. Kenya er sikkert langt væk fra,

hvor du bor. Du tænker måske: ”Det er meget godt at LCIF hjælper mennesker i udviklingslandene”, men jeg er stolt over, at Lions gennem LCIF også hjælper fattige mennesker i vort eget land. Ved hjælp af midler fra LCIF genskabes syn. Børn beskyttes mod mæslinger, og man hjælper ofre for naturkatastrofer tilbage på fode og meget mere. Vort fond hjælper også millioner af mennesker i udviklede lande. Det er måske aktivt i dit eget samfund eller i et samfund tæt på dig. Blot som et par eksempler, gav LCIF for nylig US$100.000 til Lions i Colorado til køb af udstyr til Rocky Mountain Lions Eye Institute, US$75.000 til Lions i Ohio til udstyr til en legeplads for handikappede børn og US$100.000 til Lions i Toronto i Canada til køb af udstyr til et Lions syns center. LCIF er Lions ”Værktøj” til at få udført aktiviteter på en større skala, end hvad den enkelte klub magter alene. Tænk på LCIF som en logisk forlængelse af Lions modellen. Vi er medlem af en klub, fordi vor tjeneste er mere værdfuld, når vi arbejder sammen med andre med samme ønsker og indstillinger. Vi anbefaler LCIF, fordi vore midler rækker længere, når de sammenlægges med andre. Gennem LCIF hjælper vi andre, at hjælpe andre. Vi kan og vil yde tjenester, som regeringer og andre samfundsgrupper ikke er i stand til. Gør mig den tjeneste at bruge et par minutter på at læse hele historien om LCIF i dette blad. Hvis du på nogen måde tvivler på værdien af dit medlemskab af Lions eller ikke helt fatter omfanget eller rækkevidden af Lions tjenester, så vil denne historie øge din stolthed over at være Lion. En helt sikker måde til at øge din stolthed er af forstå, hvem vi er, og hvad vi yder. Joe Preston Lions Clubs Præsident.

Internationale

Executive Officers 2014-15

International President: Joseph “Joe” Preston Immediate Past President: Barry Palmer First Vice President: Dr. Jitsuhiro Yamada Second Vice President: Bob Corlew DIRECTORS

Andet år: Fabio de Almeida, Sao Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, Whittier, California, USA; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Bells Vernon, Pennsylvania, USA; Byung-Gi Kim, Gwangju, Republic of Korea; Esther LaMothe, Jackson, Michigan, USA; Yves Léveillé, Québec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong, China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Highland, Illinois, USA; Michael Edward Molenda, Hastings, Minnesota, USA; John Pettis Jr., Merrimac, Massachusetts, USA; Robert Rettby, Neuchâtel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Takasaki, Japan; Dr. Steven Tremaroli, Huntington, New York, USA. Første år: Svein Ǿystein Berntsen, Hetlevik, Norway; Jorge Andrés Bortolozzi, Coronda, Argentina; Eric R. Carter, Aukland, New Zealand; Charlie Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson, Nevada, United States; Edward Farrington, New Hampshire, United States; Karla N. Harris, Wisconsin, United States; Robert S. Littlefield, Minnesota, United States; Ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori Nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George Th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko Ruissalo, Helsinki, Finland; N. S. Sankar, Chennai, Tamil Nadu, India; A. D. Don Shove, Washington, United States; Kembra L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon, Republic of Korea; Linda L. Tincher, Indiana, United States.

4

LION februar 2015


LEDER

Slutspurten sættes i gang Af Benny Nissen Raun, Guvernørrådsformand

Vinteren er på sit højeste og solen står lavt i horisonten. Vi nyder hver eneste dag, hvor det bliver stadig lysere. Det er nu, vi på alle niveauer i vores Lions organisation sætter gang i slutspurten. Forberedelser og gennemførelse af klubårets sidste kabinetsmøde i distrikterne og det efterfølgende guvernørrådsmøde. Heri ligger dels status og opfølgning på mange opgaver, der er sat i gang i årets løb, dels oplæg til de kommende distriktsmøder og klubårets afslutning med årsmødet i Aarhus.

Kontinuitet og “den røde tråd”

For to år siden mødtes daværende 1. Vicedistriktsguvernør- og 2. Vicedistriktsguvernør-gruppe til det første koordinationsmøde, hvor der blev givet håndslag på at følge hovedfokusområderne fra år til år for at undgå alt for store kursændringer, hver gang et nyt hold tog over. Samtidig blev det aftalt, at beslutninger i ét funktionsår, der kunne have indflydelse på næste funktionsår, ville være helt naturlige at forelægge for det næste hold, som dermed blev taget med på råd. Dette har nu fungeret et stykke tid. Det er derfor med stor glæde, at vi for tredje gang - og tredje år i træk - ser en indkaldelse til et sådant koordinationsmøde, hvor kontinuiteten og “den røde tråd” klarlægges og aftales fra år til år.

Lions Værdisæt

I længere tid har der været talt om Lions strukturplan. Det oprindelige arbejde med, hvor skal Lions være om 5 år, blev sat i gang for ca. 1½ år siden og der har været arbejdet undervejs på flere oplæg til at komme videre. På guvernørrådsmødet november 2014 kom vi til den erkendelse, at et forslag til en Lions strukturplan ikke kan færdiggøres, før der foreligger et værdisæt for Lions Danmark. En arbejdsgruppe er i gang med at formulere forslag til et værdisæt, der vil komme til debat på såvel kabinetssom på guvernørrådsmøde.

Nordisk Samarbejdsråd (NSR) 2015

Hvert 5. år har Lions Multipeldistrikt 106 (Danmark, Færøerne og Grønland) fornøjelsen af at være formand for alle de nordiske lande. Dette udmønter sig i formandskabet, dels for selve Rådet som i år bliver varetaget af tidligere medlem af Lions internationale Bestyrelse PID Jørn Andersen, dels for den nordiske guvernørrådsformandsbestyrelse, i år varetaget af undertegnede, dels i de nordiske faggrupper hhv. Internationale Relationer, Medlemsområdet og Uddannelsesområdet, vare-

taget af respektive fagansvarlige directorer fra Guvernørrådet. Der var en god stemning under hele NSR 2015, der blev afviklet i Kgs. Lyngby i faciliteter, godt tilrettelagt af Lions Club Hellerup. Alle de positive tilbagemeldinger fra deltagerne vidner om, at der skal rettes en stor tak til alle involverede for at gøre dette års NSR til en succes. Af artikler andetsteds i dette nummer af LION erfares mere om deltagelsen i og erfaringerne fra NSR 2015.

Slutspurten

Jeg begyndte mit indlæg med at nævne slutspurten. Det handler bl.a. også om at sætte “alle sejl” til for at øge medlemsnettotilgangen, den tilgang der skal være med til at sikre Lions fortsatte eksistens - også på vore breddegrader. Der er brug for os alle som græsrødder. Unge og ældre, erhvervsaktive og pensionister, kvinder og mænd, kort sagt alle der har tid og ressourcer til rådighed for godt socialt samvær og en indsats, hvor Lions sammen virkelig kan gøre en forskel for det samfund, vi er en del af - både lokalt, nationalt og internationalt. Hvad med at forsøge sig i en ny netværksklub eller i en cyberklub? Det er lokalt i klubberne, det sker: ASK 1 - spørg én, to, tre eller fem! Men glem ikke at inspirere dem til at blive. Rigtig godt forår til jer alle - og god Lions arbejdslyst

2015 februar LION

5


LEDER

LCIF formand Madden trøster et lille barn

6

LION februar 2015


LCIF

Gennem LCIF hjælper Lions hver eneste dag og på mange måder Af Cassandra Bannon Oversat af Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense

Forord:

Som formand for lions Clubs International Foundation (LCIF) har jeg den glæde at præsentere jeg for nogle af højdepunkterne i fondets arbejde i 2013-2014. Denne rapport vil give glimt af de bedrifter og de liv vi har berørt gennem jeres venlighed og medfølelse. Jeg ser frem til at fejre endnu flere succeshistorier sammen med jer på den kommende internationale Convention i Honolulu. Stort til lykke til PIP Wayne Madden for et succesfuldt år som past LCIF præsident, og til jer Lions for jeres støtte til LCIF. Barry J. Palmer LCIF formand, IPIP. Tak til alle jer som støttede LCIF i det forløbne år. I en verden med megen humanitær hjælp, gør jeres gave alligevel en stor forskel i millioners liv. Som formand for LCIF har jeg på første hånd set de indtryk vi gør, det er glædeligt. Jeg har set samfund rundt om på jorden, styrket af vor indsats. Jeg har set smilene på ansigterne af de mennesker, vi har berørt. Disse ansigter vil altid være i mine minder og fortælle mig, hvad Lions og LCIF har opnået. Vi skaffede livredderne mæslingevaccine til steder som Bangladesh, Botswana og Uganda. Vi gav nødvendige forsyninger og håb til Philippinerne efter de store ødelæggelser forårsaget af tyfonen Haiyan. Vi lærte skoleelever rundt om på kloden, at træffe de rigtige valg og at føre et sundere liv gennem Lions Quest. Vi reddede synet for millioner af mennesker gennem SightFirst, der førte mænd og kvinder tilbage til lyset, sådan som Helen Keller opfordrede os til af gøre. Jeg er meget taknemmelig over alt det, vi har nået.

millioner af udsatte børn mod mæslinger gennem vort partnerskab med Gavi, Vaccine Alliancen, og vi tager store skridt mod vort mål, US$30 millioner til kampen mod mæslinger. Men intet af dette ville have været muligt uden jer. Sammen skaber vi virkelig ”En Verden Af Service”. Når du læser denne rapport vil I lære om nogle af de liv, vi har berørt og se den enorme indflydelse, vi har haft sammen. Jeg håber, I vil huske, at ingen af disse rørende historier ville have været mulige uden vor vedvarende støtte. Wayne A. Madden 2013-14 LCIF formand, PIP

At redde synet

Lions redder syn på mange måder. LCIF støtter deres indsats gennem programmer som SightFirst, som hjælper Lions med at opbygge omfattende syns kontrol systemer i udviklingslande til forebyggelse af blindhed og synstab, ligesom man hjælper de som er blinde eller svagtseende. Et par almindelige briller kan bringe et stort smil frem på et barns ansigt. At kunne se klart hjælper et barn til at læse bedre, deltage i sport og så mange flere ting. LCIF og Johnsom & Johnson Vision

Vort samarbejde med andre gør det muligt for os at øge vort område og hjælpe flere mennesker. Sammen med Cartercentret har vi hjulpet med at eliminere flodblindhed i Columbia og at øge vort SightFirst initiativ i kampen mod unødvendig blindhed i Etiopien, Mali, Niger og Uganda. Takket været vort samarbejde med Sight for Kids med Johnson & Johnson Vision Care Co, har vi kontrolleret over 20 millioner børns syn og udvidet vor indsats ud over Asien til Tyrkiet og Kenya. Lions Quest modtog en gave på US$300.000 fra NoVo fondet til at øge indsatsen for social og emotionel lærdom for at imødegå de skiftende behov fra vore studenter og skoler. Vi vaccinerer

På grund af Lions hjælpen bliver en ung pige i Tibet undersøgt for trachoma, en af de førende årsager til blindhed.

2015 februar LION

7


LCIF

Care Co (JJVCC) har i samarbejde hjulpet millioner af børn til, at se tydeligt og bringe smil frem på deres ansigter gennem vores Sight for Kids partnerskab. Dette startede i Asien og blev ledet af lokale Lions, JJVCC-ansatte og lokale partnere. Sight for Kids ansætter i udviklingslandene øjenpleje professionelle til at uddanne lærere til at foretage synsprøver på skolerne og til at oplære børnene i almindelig synshygiejne. Hvis nødvendigt bliver barnet henvist til lokale øjenplejeklinikker for yderligere undersøgelser. Briller og følgende kontroller, er helt gratis. LCIF og JJVCC har nu udvidet deres Sight for Kids samarbejde til Kenya og Tyrkiet. Dette er de to første lande i Afrika og Europa der hjælpes af Sight for Kids. Gennem dette program er over 20 millioner børn i udviklingslandene i Asien og Stillehavet blevet hjulpet. Behovet for adgang til synskontrol og synsservice for børn er globalt. Gennem indsatsen i Kenya og Tyrkiet vil mange flere børn blive hjulpet.

At hjælpe ungdommen

LCIF’s Lions Quest program lærer personligheds dannelse, forebyggelse af mobning, kendskab om narko og hjælpsomhed til børn og unge fra børnehaven til 3.g. Det Amerikanske Institut for Bedømmelse lavede i 2013 en uafhængig bedømmelse af Lions Quest programmet. Over 1000

Unge blev spurgt inden for alle tre områder – Opvækst, B-5. Kl; Halvvoksen, 6.-8. Kl.; Handling 9.-12. Kl.. Elever på alle klassetrin viste bedre social evaluering. Undersøgelsen viste også en reduktion af forstyrrende og skadelig opførsel. Denne undersøgelse viste ikke alene, hvor effektiv Lions Quest er, men den placerede LCIF og Lions i front af læring af god opførsel. Lions påser at Lions Quest udvikles under kontrol, der sikrer, at elever og lærere får de bedste betingelser for indlæring og vækst.

Kampen mod Mæslinger

Lions skaffer finansiel og frivillig støtte til at reducere mæslingedødsfald overalt på jorden ved at skaffe vaccine til de steder, hvor der er størst behov. Gennem Et Skud, Et Liv-initiativet, spiller Lions en stigende central rolle i den internationale kamp mod mæslinger. I 2013 gik Lions i partnerskab med Gavi, Vaccine Alliance, for at beskytte millioner af børn, der hvor vaccine er mest savnet. Over 100 millioner børn bliver vaccineret af partnerskabet. Lions har sat sig for, at skaffe 30 millioner US$ før 2017 til at skaffe vaccine gennem Gavi. Midlerne vil blive fordoblet af De forenede Kongedømmers Department for udvikling og Bill & Melinda Gates Fond, så der i alt vil være 60 millioner US$ til rådighed som vil være grundlaget for at mobilisere befolkningerne i vaccinations kampagner.

Tyfonen på Philippinerne. Der uddeles nødrationer til ofrene

8

LION februar 2015


LCIF

Da vi fejrede Verdens Immuniserings uge 24-30. april 2014 udbød LCIF en 30-dages udfordring på, at man skulle skaffe 1 million US$ til Et Skud, Et Liv: Lions Mæslinge Initiativ. Mæslinge gaver til LCIF i det tidsrum blev doblet op af Lions familien Abhey og PDG Aruna Oswal fra New Delhi op til US$ 500.000. Lions overskred målet til i alt US$1.3 million til kampen mod mæslinger.

At yde katastrofehjælp

LCIF’s katastrofe nødhjælps program giver finansiel hjælp til Lions, der yder en umiddelbar indsats i en katastrofe situation. Store katastrofe bevillinger er en øjeblikkelig kæmpe hjælp i sådanne situationer. I November 2013 ramte tyfonen Hayan sydøst Asien, med voldsomme ødelæggelser på Philippinerne til følge. Man mener at tyfonen var den kraftigste, der nogen sinde har ramt et land. Hele landsbyer blev ødelagte og millioner af mennesker i området blev berørt, mange af dem blev hjemløse. LCIF ydede øjeblikkelig 100.000 US$ som en omgående stor nødbevilling efterfulgt af 30.000 US$ til omgående behov. Målrettede gaver fra Lions over hele jorden strømmede ind og oversteg langt en million US$ i tyfonens kølvand.

At hjælpe lokale samfund

Gennem sine humanitære bevillinger støtter LCIF Lions indsats til at forbedre vitale offentlige service institutioner og programmer

i deres lokale områder. F.eks. gjorde en bevilling på 5000 US$ det muligt for LC Portland, Oregon at skaffe udstyr til en synsklinik, som man sammen med tre Lions klubber i Peru oprettede i Peru. Sammen organiserede de sundheds markeder, foretog høre-og synsprøver og fordelte over 250 par briller til folk i området. Portland Lions oplærte også 6 lokale Lions i at bruge autorefractoren (computerstyret apparat til undersøgelser af øjnene), der indgik i udstyret, så de lokale Lions kunne forsætte kontrolarbejdet.

Den finansielle situation

I Lionsåret 2013-2014 donerede Lions, deres partnere og venner 43,9 millioner US$ til LCIF, der gav 538 bevillinger på i alt US$46.021.590. Man kan se resten af fondets finanseringer på: leif.org/resources/EN/pdfs/leif/financial_statement.pdf. Vi siger tak for jeres tiltro til LCIF.

Bevillinger i 2013-14: Synsbevarende Mæslingebekæmpelse Katastrofehjælp Ungdomsarbejde Forbedret samfund

$ 13.087.642 $ 7-595.573 $ 1.276.000 $ 1.982.539 $ 22.079.836

LCIF samlede årsrapport kan findes på lcif.org

En Lion i Nepal vaccinerer skolebørn. 2015 februar LION

9


LCIF

Fjerntliggende landsbyboere hjælpes i Ecuador Lionsfolk i Quito, hovedstaden i Ecuador, rejste 26 kilometer ad smalle bjergveje for at yde, ikke blot sundhedspleje til landsbyboere, men også tilbyde lægekontrol for at forebygge forskellige former for sygdom. Ti medlemmer af Lions klub Quito Colonial, bl.a. fire læger og tre sundhedspersonaler tilbragte en dag i Pintag for at hjælpe de fattige indbyggere med, medicin og information. Mere end 150 voksne og børn blev behandlet på byens skole.

10

LION februar 2015

“Deltagerne var meget interesserede. Der var mange spørgsmål og kommentarer. Disse aktiviteter fylder vores hjerte og hjælper os med at vokse som mennesker og blive bedre lions”, fortalte en løve det spansksprogede LION Magazine. Sundhedspersonale mødes med beboerne i Pintag, Ecuador.


INTERNATIONALT

NSR 2015 i Danmark Lions Club Hellerup som arrangør af dette års Nordisk Samarbejdsråds møde i Lyngby. I dagene fra fredag den 16. januar til søndag den 18. januar, blev NSR afviklet i Lyngby, Danmark, på Scandic Hotel. Tilrettelæggelsen og afvikling stod Lions klubben i Hellerup for, godt ledet af Bent Jespersen, IRD. 165 personer med relationer til Lions i Norden, deltog i de tre dage arrangementet varede og alle fik fuld valuta for pengene. Alt fungerede efter planen og de sociale arrangementer forløb også til alles tilfredshed. Jeg hørte mange som efterfølgende udtrykte, at det havde været alletiders gode NSR. Fredagen var ankomstdag og først efter frokosten startede åbningsceremonien med sædvanlig flagpræsentation, underholdning og velkomst af borgmester Hans Toft, Gentofte kommune. Derefter afholdtes CC Board Meeting, GMT seminar, GLT seminar og IR seminar. Deltagerne havde læst hjemmefra og mødelederne var alle godt forberedte, hvilket altid gør møderne mere dynamiske. Om aftenen var der arrangeret et Get-Together party i loungen med hotellets buffet og diner musik.

Efterfølgende blev de fem forskellige lande bedt om, at komme med et oplæg til en medie-kampagne til stats TV. Her var der mange forskellige og inspirerende oplæg, men især et skilte sig ud fra de andre, nemlig Finlands bud på julehjælp til mindrebemidlede, fremført med stor indlevelse af generalsekretær, Maarit Kuikka. Efterfølgende var det igen tid for seminarer, bl.a. Woman in Lions, ID rapport og NSR Council Meeting under ledelse af PID Jørn Andersen. Budgetter og regnskab for NSR blev også fremlagt og diskuteret. Sideløbende med disse arrangementer, kørte også VDG- undervisning ved Hilde Strausheim fra Norge. Dagen sluttede med Nordisk Aften, hvor det også var muligt at pleje danse-genet.

Lørdag startede tidligt med forskellige småmøder hvorefter hovedtaleren Jan Olesen, indehaver af OLESEN IDE&TXT. Han gav sit bud på: Formulering af behov, mål og succeskriterier Konkurrent- og markedsindsigt Målgruppeundersøgelse Strategiudvikling Kreative koncepter og ideer Mediamuligheder Idekatalog Tekst SEO Søgeordsoptimering

Søndag var igen undervisning for VDG’ere og møder ad hoc og ellers afrejse for alle. Næste års NSR finder sted i den nordfinske by, Rovaniemi, nord for polarcirklen. Det blev fortalt, at der altid er ekstremt koldt på denne årstid, så alle deltagere må være velekviperede hjemmefra.

2015 februar LION

11


INTERNATIONALT

Nyt NSR logo Af: Benny Nissen Raun, Lions Club Karup, Guvernørrådsformand I rigtig mange år har Vikingeskibet med de 5 nordiske flag været symbolet for det nordiske Lions samarbejde - og hvert år skifter topflaget til det nordiske land, der har værtskabet. Sidste år det norske, i år det danske og til næste år det finske flag. Derefter det islandske og det svenske flag i en 5 års cyklus.

Lions på Færøerne har 2013-2014 bidraget med en distriktsguvernør fra Lions Club Tórshavn, der deltog i Convention 2013 i Hamburg. Det følgende år 2014 deltog ud over vinderparret fra Lions Club Eysturoy flere færøske Lions i Convention i Toronto, Canada.

Flere har spurgt, hvorfor der kun er fem nordiske flag? I virkeligheden er der 8 nordiske flag, da der i Norden indgår tre autonome eller selvstyrende lande, nemlig den finsk selvstyrende øgruppe Ålandsøerne og de to lande i Det danske Rigsfællesskab Færøerne og Grønland.

Forslaget om at ændre NSR logo til at omfatte alle 8 nordiske flag kom op på Det nordiske “Council Chairperson Board Meeting” 3. juli 2014 i Toronto. Det nordiske NSR Arbejdsudvalg (AUgruppen) arbejdede med forskellige løsningsforslag, som blev forelagt på de følgende “Board” møder i Birmingham 30. oktober og på Københavnermødet 12. december 2014, hvor det nye NSR logo blev godkendt.

Hvert år til Lions Internationale Convention gennemføres to ceremonier, hvor alle 8 nordiske flag er flot repræsenteret. Den ene ceremoni er Convention paraden, hvor den nordiske lionsgruppe repræsenterer sig som “Lions of Scandinavia” med alle 8 nordiske flag - endda 5 af hver. Det er et utroligt smukt syn hvert år at se 40 nordiske faner blive ført gennem Lions Convention værtsbyen.

Allerede på NSR 2015 i Kgs. Lyngby blev det nye logo taget i anvendelse og vil fremover blive brugt som symbol på det nordiske Lions samarbejde i alle 8 nordiske lande.

Den anden ceremoni udføres under selve Convention, hvor samtlige Lions landes nationalflag bæres ind. Det gør indtryk på deltagerne, når 210 forskellige flag præsenteres under den næsten 2 timer lange “International Flag Ceremony”. Især gør det indtryk, når der er deltagere fra Rigsfællesskabet og de ser deres eget nationalflag blive ført ind og præsenteret.

S U D U K O 12

LION februar 2015


NATIONALT

Lions100aar, 100 ideer, 100 slogans Af: Gerner Jacobsen, LC København Valby I 2017 fejrer Lions Club International (LCI) 100 års jubilæum. Det er derfor LCI' s ønske, at vi globalt skal hjælpe 100 millioner mennesker fra 2014-2018. Som det fremgår af nyhedsbreve og Lions Office er der nu nedsat et udvalg, der skal stå for Lions100aaar i Danmark. Udvalget holdt første møde sidst i januar og begynGerner Jacobsen der nu for alvor at arbejde med denne store event. På udvalgets første møde blev det udtrykt som et ønske, at hele LIONS Danmark, men især klubberne skal være de bærende kræfter i arrangementerne og dermed være dem, som får mest ud af det f.eks. på PR-siden.

Tankerne bag

LCI, som er den egentlige årsag til 100 års jubilæet, har udviklet jubilæumsevent dækkende 4 år - fra 2014 til 2018. LCI har udpeget 4 fokusområder i kampagneperioden: Ungdom - august, Syn - oktober, Sult – december og januar og Miljø – april. På hjulet kan du se årets gang med de 4 temaer:

Lions 100 års logo - på dansk

Der er udarbejdet et flot grafisk logo, som skal bruges flittigt i de næste 4 år, men teksten står på engelsk. Udvalget har ønsket en dansk tekstet udgave, der skal flugte med den engelske. Hvordan udtrykker vi det?

KONKURRENCE

Lions100aars slogan på dansk Kom med dit forslag til, hvad vi skal skrive i det danske logo. Dit forslag skal naturligvis tage udgangspunkt i det engelske indhold og tanker. Du må indsende max. 3 forslag. Udvalget vil så sammen med PR-kyndig udvælge det bedste slogan. 1. præmien - en middag for to på lokal restaurant, værdi 1000 kr. 2. præmien - en god bog 3. præmien - 2 biografbilletter Forslagene indsendes på mail: lions100aar@gmail.com senest 10. marts 2015. Skriv slogan i overskrift. Husk at skrive navn og klub på din mail.

100 ideer til Lions100aar aktiviteter

Med de 4 temaer: sult, syn, ungdom og miljø skal vi hele vejen rundt finde på gode ideer til klubaktiviteter, der synliggør jubilæet. Skal vi give hjemløse frokost, lave en mæslingeaktivitet (blindhed), et skrabelod, kendis på banen eller? Ja, forslagene kan være mange. Forslagene må gerne kombinere de 4 områder.

KONKURRENCE

100 ideer til Lions100aar idébank Hvad skal vi foreslå af events på alle niveauer i Lions, klub, zone, distrikt, GR? Kom med forslag til Lions100aar events, så vi kan opstille en idébank med mulige klubaktiviteter. Alle kan så bruge idébanken til at udvælge Lions100aar aktivitet i f.eks. deres klub. Du kan selv være forslagsstiller, eller I kan indstille forslag som klub. Dit forslag skal naturligvis tage udgangspunkt i de 4 indsatsområder. Der må indsendes max. 3 forslag. Udvalget vil så udvælge det bedste forslag. Selv om dit forslag er et, som din egen klub vil benytte, så kan det jo fint anvendes i anden klub også. 1. præmien - 6 flasker vin 2. præmien - en æske chokolade 3. præmien - 2 biografbilletter Forslagene indsendes på mail: lions100aar@gmail.com senest 10. marts 2015. Skriv idé i overskrift. Husk at skrive navn og klub på din mail.

#lions100aar

Hvorfor “lions100aar” som søgeord? På nettet og de sociale medier bruger man ofte et hashtag (#) foran et søgeord. Formålet med anbringelse af tegnet, er at meddelelsen, teksten, emnet eller siden - bliver kategoriseret/grupperet i henhold til hashtagget. Nyeste eksempler: #DRgrandprix, #ægtefans. Vi ville gerne have haft noget med LionsDK, men det er optaget af en sportsklub i USA og #LionsDanmark findes allerede. Vi glæder os til at se mange ideer i mailboksen.

2015 februar LION

13


INTERNATIONALT

Honolulu

Hawaii's Samlingssted Af Sara Benson

14

LION februar 2015


INTERNATIONALT

L

ige siden de gamle polynesiske dobbeltskrogede kanoer og 19. århundredes hvalfangst skibe sejlede, har Honolulu været en skillevej mellem øst og vest, indbydende for rejsende fra hele verden. Hawaiis ånd Aloha - et ord, der kan betyde, bl.a. fred og kærlighed - er en livsstil for de forskellige mennesker, der bor her. Aloha omfatter også alle besøgende til Hawaii-øerne. Alt dette gør Honolulu til et perfekt sted for det kommende 98. internationale Lions Convention, som vil blive afholdt i Oahu’s hovedstad 26. – 30. juni. Vulkanpletterne midt i Stillehavet, Hawaii-øerne, er de mest afsidesliggende steder på kloden. Med det nærmeste kontinent mere end 3863 km væk, virker Honolulu som fra en hel anden verden. Det er enten USA’s vestligste hovedstad eller den østligste by i Asien, afhængigt af hvordan man ser på det. Historisk hjemsted for Hawaii kongerne og stadig fungerende som havneby. Nede ved havnefronten ses i dag, krydstogtskibe til kaj ved siden af fiskerflåder, der leverer alt godt fra havet til et af Stillehavets livligste fiskemarkeder. Lidt inde i landet, rasler palmerne over byens gader under de afkølende passatvindes salte strøg. Ikke langt fra downtown ligger de verdensberømte hvide sandstrande ved Waikiki, hvor hula dansere svajer og musik af ukuleler og hawaiiguitarer spiller. Honolulu kan være en travl, moderne hovedstad, men det er med en tilbagelænet, tropiske attitude. Et besøg her føles mere som at tilbringe tiden i en lille by, selv når du slentrer rundt blandt skyskrabere. Selvom det er Hawaiis største by, er Honolulu ikke engang i top 50 af amerikanske byer, befolkningsmæssigt. Her færdes erhvervsledere og politikere i de karakteristiske hawaiiskjorter til arbejdet, og naboerne hilser ofte ved navn på hinanden, når de mødes på fortovene. Tempoet i hverdagen er ”tilbagelænet”, og alt har en tendens til at køre på “øen tid” hvilket betyder, at de altid er lidt forsinket, men det gør sjældent noget. Når man ankommer, er det bare at gøre som det populære slogan rådgiver: “Slow Down, eller Hang Loose dette er ikke fastlandet!” Polynesiske søfarende, rejsende europæere og amerikanske skibsførere, protestantiske missionærer og købmænd samt asiatiske og europæiske indvandrer, har alle arbejdet som plantagearbejdere. Hawaii opretholder en særskilt følelse af identitet fra resten af USA, men det er ikke til at sige, at alle, der besøger øerne vil føle sig som outsidere - tværtimod, da det indfødte Hawaii ordsprog siger, “Vi er alle i samme kano.” Omsat til praksis, den gamle visdom gør Hawaii til et overraskende harmonisk, multikulturelt sted. På tværs af øerne, vil man finde en ånd af fællesskab og en begejstring for at gøre offentligt goder, der matcher Lions'egen etik og internationale

Honolulu must-see, seværdigheder Bishop Museum

1525 Bernice Street; bishopmuseum.org Honolulus førsterangs naturhistoriske museum det bedste sted, at opleve gamle hawaiianske traditioner. Bliv imponeret af indviklede fjer kapper, udskåret træ spyd og surfbrætter, der engang tilhørte kongelige. I oldtiden, fik kun kongelige lov til at surfe. Gaveshoppen sælger udsøgt hawaiiansk kunst og kunsthåndværk.

Iolani Palace

364 South King Street; iolanipalace.org Bygget kun to årtier, før Hawaiis monarki blev styrtet, denne bygning symboliserede øernes suverænitet. Reserver billetter et par dage i forvejen for en guidet tur i det smukt restaurerede kongelige palads. Hver fredag ved middagstid giver det kongelige Hawaiian Band gratis koncerter på plænen.

Waikiki Akvarium

2777 Kalakaua Avenue; waikikiaquarium.org Kør til University of Hawaii, dette pintstørrelse, pædagogiske akvarium kaldes med rette et “vindue til havet.” Farverige koraller og revfisk, glødende gelé, grønne havskildpadder og truede Hawaiian munkesæler er blandt de havdyr, du vil møde her. Billedtekst: Waikiki Akvarium bringer havet til folk.

Honolulu Museum of Art

900 South Beretania Street; honolulumuseum.org På østlige kant af downtown, findes dette fine kunstmuseum på et roligt sted, hvor luftige gallerier omringet af springvand. Den asiatiske kunstsamling er især bemærkelsesværdigt.

De hvide sandstrande ved Waikiki tiltrækker soldyrkere fra hele verden.

2015 februar LION 15


INTERNATIONALT

tjenester. Med et bekvemt offentligt bus system, der vil transportere dig rundt, næsten hvor som helst du ønsker at gå i byen eller shoppe omkring på øen, er Honolulu også en let ”spadser bar” by. Start din udforskning i hovedstadens centrum, hvor du vil finde USA’s eneste kongelige palads og andre iøjnefaldende historiske bygninger, herunder missionærhjem, der stammer fra New England omkring Kap Horn og en imponerende koral-stenkirke. Mange udsmykkede bygninger stammer fra det 19. århundrede, hvor Hawaii blev forvandlet fra et polynesisk ørige til et amerikansk territorium. En kort gåtur fra downtown, Chinatown er et must. Offentlige markeder og hole-in-the-wall noodle, huse venter. Chinatown, når byens red-light distrikt, i tidligere århundreder for svir af sejlere, er blevet ramt af en bølge af revitalisering. Kunstgallerier, antikvitetsforretninger, fashionable butikker, kreative restauranter, summende barer og natklubber, alle dukker op her. En anden nem gåtur fra downtown tager dig til Honolulu havn. Kør gratis i elevator til udsigtsplatformen på 10. etage i art deco Aloha Tower og få en flot udsigt over havnefronten, fra Waikiki Beach over til det dybe, blå Pearl Harbor og videre. Honolulu’s solrige legeplads er Waikiki Beach. Turister er dukket op på denne idylliske strand fra gamle dage, selv før de store dampskibs rejser til Hawaii fandt sted. I tidligere dage, var Waikiki (et navn, der betyder “sprøjtende vand”) en oase for Hawaiis kongelige. I dag er det en ferie destination for millioner af men-

En entertainer udfører hula i Honolulu. 16

LION februar 2015

nesker fra hele verden. Det er fortryllende at tilbringe et par timer liggende i sandet, hvor palmer rasler over hovedet, mens du beundrer panoramaudsigten over det fantastiske Diamond Head, med det flimrende lys i havet. Surf instruktører, den moderne inkarnation af Waikiki’s berømte beach boys, give lektioner lige på stranden foran dig. Kravl ombord på en traditionel hawaiiansk outrigger kano for senere at blive kastet rundt i bølgerne, for derefter at betale din billet til at se en lei-draperet statue af surfing legende og olympiske Duke Kahanamoku. Efter mørkets frembrud, er Waikiki lige så underholdende. Når solen dykker under horisonten, bliver tiki fakler tændt og konkylie horn dramatisk blæst, signaler til at det udendørs hula show er ved at begynde. På tirsdage, torsdage og lørdage aftener, udfører lokale hula skoler gamle og moderne danse ved stranden, ledsaget af traditionelle Hawaii musikinstrumenter som centnergræskar rangler. Hæng med rundt bagefter og få en chance til at mødes og tage billeder af de optrædende. Waikiki’s beachfront hoteller har også deres egne udendørs barer og tilbyder gratis musik natten igennem, og nogle gange, også hula dans. Den Halekulani elskværdig House Without a Key lounge, opkaldt efter en roman om Honolulu kriminalbetjent, Charlie Chan, tilbyder en æresfrygtindgydende havudsigt ved solnedgang med solo hula dans med yndefulde tidligere Miss Hawaii piger og festspil vindere. Halekulani er også det bedste sted at prøve Hawaii’s berømte tropisk cocktail, en mai tai (rom blandet med orgeat sirup og citrussaft).


INTERNATIONALT

Uanset hvordan du vælger at bruge din fritid i Honolulu, enten i byen eller ved stranden, er der masser af steder at spise. Hovedstaden gør alt for at tilgodese Hawaii’s regionale køkken med indfødte stjerne kokke, herunder Alan Wong og Dave Kodama. Måske er intet måltid mere ikonisk end Hawaiis blandet-tallerken frokost, hvilket afspejler øernes varierede etniske arv. Masser af ris og overdænget med en bunke makaroni salat ved siden af koreansk kalbi, korte ribben, filippinsk svinekød adobo, japansk mochiko stegt kylling eller hawaiiansk kalua gris. En anden lokal ret, der er værd at prøve er poke (udtales “POH-kay”): hakkede rå fisk (populært, ahi tun) marinerede med et væld af varianter, ofte sojasauce, sesamolie, ingefær, løg, tang og chili peber. For en sød tand, kan man prøve smagfulde kinesiske “crack frø”, som tørres, konserveret frugt, der er skiftevis sød, sur og salt. Efter en dag på stranden, er det godt at line op for is, der består af en fluffy kegle is overhældt af en regnbue af sød sirup, med en valgfri kugle af macadamia nødde-is nedenunder. Du må heller ikke gå glip af muligheden for at besøge Honolulu - ikke kun for sin uimodståelige naturlige skønhed og dens dybt rodfæstede Hawaii kultur, men også for at opleve de simple glæder i hverdagen på øerne. Der er ingen andre steder i verden, der er ligesom Hawaii, og Honolulu er klar til at byde velkommen til Lions' Convention. I mellemtiden, hvis vinteren giver dig kuldegysninger, må du drømme om Hawaiis strande, dets kalua og

kalbi og Aloha ånd. Den i Californien-boende rejseforfatter, Sara Benson har skrevet om Hawaii-øerne i mere end et årti. Hun har boet og arbejdet på alle de vigtigste øer, men det er de livlige gader i Honolulu, som kalder hende tilbage.

Rejemad, lastbiler og skrabe-is er populære blandt turister.

Korte udflugter omkring på Oahu: Pearl Harbor

1 Arizona Memorial Place; pearlharborhistoricsites.org Hvis du kun tager en dags tur fra Honolulu, besøg det til historiske Pearl Harbor, en 40-minutters bustur vest for centrum. En bådtur til gribende USS Arizona Memorial, det sidste hvilested for mere end 1.100 marinere, der døde i Japans overraskelsesangreb den 7. december 1941, er et must-do. Billetter kan købes tidligt om morgenen. I nærheden, USS Bowfin er en ægte WWII-æra ubåd, som du kan klatre rundt inde i. Videre til Ford Island, som nås via en shuttle-bus, kan du gå rundt på de store dæk på slagskibet Missouri, hvor Japan ceremonielt i slutningen af Anden Verdenskrig overgav sig, og stirre op på de restaurerede fly, der hænger inde i Pacific Aviation Museum. Planlæg at bruge hele dagen, hvis du ønsker at besøge de fleste af disse seværdigheder. Pearl Harbor er en mustsee destination.

Diamond Head State Monument

Diamond Head Road; hawaiistateparks.org En filmisk kulisse for Waikiki Beach, denne uddøde vulkanske hårde kegle giver 360-graders udsigt fra toppen. Den 1,5-mile tur, ad vandresti til toppen er gennemførligt for alle aldre; bare være forberedt på varme sol, vind og stejle trapper.

Hanauma Bay Nature Preserve

100 Hanauma Bay Road; honolulu.gov Intet andet sted på Oahu kan du snorkle med sådan en enorm mangfoldighed af tropiske fisk. Denne mousserende akvamarin bugt (lukket tirsdage) er 10 miles øst for Waikiki, og nås nemt via bus. Snorkel udstyr kan lejes på stranden.

Polynesian Cultural Center & Circle Island Tour

55-370 Kamehameha Highway, Laie; polynesia.com Hvis du ønsker at se mere af Oahu, men kun har en dag til overs, tage en bus rundtur på øen. Stop omfatter udsigtspunkterne, North Shore legendariske surf strande og det folkelige, uddannelsesmæssige polynesiske Cultural Center.

2015 februar LION

17


AKTUELT

LCI COPY

(Mail to LCI before May 1, 2015)

Lions Clubs International Convention – 2015 Honolulu, Hawaii, USA Club Identification Number:

District:

Club Name:

Number of allowable delegates: Members:

Address:

See previous page for the allowable delegate table. Please select one:

DELEGATE

OR

ALTERNATE DELEGATE

Print Name: ___________________________________ Signature: ________________________________ The undersigned hereby authorizes that the above named person is an active member and a duly selected Delegate/Alternate Delegate of said Lions Club to the stated Convention of The International Association of Lions Clubs. _____________________________________________________ Signature of Club Officer Mail the above to LCI (Member Service Center) before May 1, 2015. After that date, bring it to the convention. nd Lions Clubs International • 300 W 22 Street • Oak Brook, IL 60523-8842 USA

EN

(Bring this copy to the Convention)

Lions Clubs International Convention – 2015 Honolulu, Hawaii, USA Club Identification Number:

District:

Club Name:

Number of allowable delegates: Members: LCI stamp for Alternate Delegate certification

Address:

See previous page for the allowable delegate table. Please select one:

DELEGATE

OR

ALTERNATE DELEGATE

Print Name: ___________________________________ Signature: ________________________________ The undersigned hereby authorizes that the above named person is an active member and a duly selected Delegate/Alternate Delegate of said Lions Club to the stated Convention of The International Association of Lions Clubs. _____________________________________________________ Signature of Club Officer 2015 Cred-100.EN-REV

18

LION februar 2015


AKTUELT

Fred, kærlighed og forståelse - Lions Nibe er kommet på landkortet Af: Jens Aksel Thomsen, Landskoordinator

11- årige Milla Øvad Bjerg fra Sebber skole er klar i mælet når hun skal vise hvorledes dette tema skal fortolkes.

Den endelige vinder meddeles senere i februar – vi venter med spænding. Milla og hendes klasse blev belønnet af Lions Danmark hvilket skete ved en lille højtidelighed på Sebber Skole torsdag den 29. januar kl. Vi havde fået fremstillet en kopi af Millas plakat, som hun fik overrakt af 2. VDG Karl Jakobsen sammen med præmien på Kr. 500,-. Den største overraskelse kom da GRF Benny Nissen Raun gik ”på” og bad Milla om atter engang komme op, Benny ville overrække Milla og hendes klasse præmien på Kr. 1000,- fordi hendes plakat havde vundet landskonkurrencen. Det var glade klassekammerater, der sammen med Milla kunne nyde flødeboller og sodavand efter præmieoverrækkelsen.

Vinderplakaten Over hele verden har over 300.000 børn mellem 11 og 13 år givet deres opfattelse af fred, kærlighed og forståelse ved at tegne en plakat der illustrere emnet. I Danmark har flere skoleklasser deltaget således også Sebber Skoles 5'te klasse og Milla Øvad Bjergs plakat blev valgt som den bedste fra skolen og sendt videre til konkurrence med de plakater, der er tegnet af andre børn i Danmark. Millas plakat blev herefter valgt som den danske vinder plakat, der tydeligt fortæller om hvorledes årets tema skal fortolkes og plakaten er nu sendt til Lions Clubs International i USA hvor den deltager i konkurrencen for at vinde den samlede konkurrence.

Peter Voss Hansen, Jens Axel Thomsen og Guvernørrådsformand Benny Nissen Raun flankerer vinderen samt repræsentanter for skolen

Skilte - Bannere - Tryksager - Digitalprint Tekstiltryk - Autoreklamer Storformat print - Reklameartikler

Vittenvej 54, 8382 Hinnerup, 87 57 60 00

Forventningsfulde skolebørn

w w w. v i t t e n g r a f i s k . d k

2015 februar LION

19


AKTUELT / KLUBSTOF

Årets Eventyr Af: Søren Klingemann, LC Karlslunde

Gevinster og varer til spil, tombola og bingo, til loppemarked m.m. En af de store internationale supermarkedskæder har besluttet, at Lions i Danmark skal have deres vareprøver uden nogen form for modydelse. LC Karlslunde blev i januar sidste år kontaktet af det danske indkøbskontor. Det var en noget overraskende samtale, som i klippet version var noget i stil med: ”Kære Søren, du er i Lions, ikke? Du er i Lions Club Karlslunde? Ja det er mig. Kunne du være interesseret i at hente vores vareprøver. Vi har besluttet, at Lions skal tilbydes at få vores mange vareprøver og der er ikke nogen form for reklame eller modydelse og vi skal ikke have vores navn nævnt. Jamen skal jeg registrere en værdi. Nej det skal du ikke, der vil ikke være nogen form for regnskab eller økonomisk mellemværende. Det er en foræring og du skal selv hente varerne. Koncernen tror fuldt og fast på, at Lions organisationen er den rigtige kilde til at få noget ud af overdragelsen --- Kig forbi og se hvad vi har. Ok jeg kigger ud til jer på torsdag.” Firmaet, ALDI Danmark, der har det centrale danske indkøbskontor i Albertslund, blev besøgt. På det følgende klubmøde blev emnet diskuteret grundigt igennem og LC Karlslunde besluttede, at sige JA TAK.

Sådan startede årets eventyr.

Varerne blev hentet, sorteret, prissat og lagt i flyttekasser klar til at blive

solgt på Sydkystens absolut største loppe- og kræmmermarked SØNDAGSMARKED ved Greve Midtby Center, som afholdes søndag efter søndag fra maj til midt september, nu for 16. sæson. Det gik strygende sommeren igennem, på 8 markedsdage omsatte vi for tæt ved 40.000 kr. Som du nok bemærker ude i supermarkederne, så kommer der flere og flere non-food artikler og derfor får vi flere og flere vareprøver og det betyder, at vi efterlyser nogle aftagere. Vi kan simpelthen ikke nå at sælge varerne. Alle varer er nye og det er et meget alsidigt sortiment. Sidst vi hentede var der varer i 8 indkøbsvogne, plus det løse. Se billede.

Få del i eventyret

1. Du henter alle varerne en eller flere måneder i træk i Albertslund og sorterer og prissætter selv. Varerne fylder en til to stations car. LC Karlslunde styrer og koordinerer afhentningen og for denne ydelse betaler du 500 kr. i royalty til LC Karlslunde. 2. Du henter eller får leveret minimum 4 flyttekasser med et bredt sorteret sortiment. Din pris er 600 kr. og herefter 100 kr. pr. kasse. Ønskes varerne leveret tillægges transportudgifter. Varerne kan være prismærket, hvis du ønsker det og er således klar til salg på et loppemarked. Prismærkning vil være butikspris med en rabat på ca. 20-70 %. Varernes loppemarkedspris vil i gennemsnit være ca. 800 – 1.400 kr. pr. kasse

Giv os et ring og hør nærmere.

50 års jubilæum i Lions Club Assens Den 6. februar 2015 fejrede Lions Club Assens 50 års jubilæum. For Lions Club Assens Bent L. Sørensen, Sekretær Onsdag den 4. februar var klubben arrangør af en jubilæumskoncert i Vor Frue Kirke i Assens. De optrædende ved koncerten var trompetist Per Nielsen, violinist Alexandru Radu og pianist Carl Ulrik Munk-Andersen samt det lokale kirkedrengekor Syngedrengene. En stor del af overskuddet ved koncerten blev doneret til H.C. Andersen Børnehospital i Odense til aktiviteter for indlagte børn. Fredag den 6. februar blev der afholdt reception i klubbens lokaler i Korsvangcenteret i Assens. Blandt de fremmødte var bl.a. distriktguvernør Peder Hundebøl, borgmester Søren Steen Andersen, zoneformand Liselotte Døstrup Christensen og repræsentanter fra en del af Fynzonens 20

LION februar 2015

klubber. Men der var også deltagelse af repræsentanter for foreninger samt enkeltpersoner fra byen. Sædvanen tro blev der uddelt donationer til forskellige formål herunder bl.a. I-cane projektet, H. C. Andersen Børnehospital, 2 spejdergrupper i gl. Assens kommune, 3 ildsjæle i gl. Assens kommune, HERI Landsbyhospitalet i Tanzania og til en deltager i handicaplejren Osted Fri- og Efterskole. Donationer på ialt 80.000 kr. Klubben benyttede den særlige lejlighed til at uddele 2 stk. Melwin Jones Fellowship til henholdsvis et tidligere og et nuværende klubmedlem. Lørdag den 7. februar blev så dagen, hvor klubbens medlemmer og vore lionesser havde lejlighed til at fejre jubilæet ved en intern fest som afslutning på en fantastisk uge.


KLUBSTOF

SMUK oplevelse - SMUK nytårskoncert 2015 Af: Jens Chr. Johansen, LC København Østerbro - Fotograf: Jørgen Kølle SMUK – Slesvigske Musikkorps, gæstede København for 8. gang med deres humørfyldte musikalske show, hvor der var guf for øregangene og motion af lattermusklerne. Stående applaus til hver koncert, er hvad musikerne i SMUK har været vidne til ved deres nytårskoncerter med Maria Lucia og Jesper Lundgaard og var ingen undtagelse i København. Den flotte musik, solisternes fantastiske stemmer og ikke mindst Jesper Lundgaards uforlignelige humor falder i publikums smag. Kommentarer som “den mest helstøbte nytårskoncert til dato” lyder op til musikerne efter koncerten. Klubben glæder sig allerede til næste år, at præsentere Forsvarets Musikalske ambassadører der også gerne deltager i nytårsløjerne med et varieret og underholdende program.

Udsalg med knald i Vores Klub, Fåborg - Broby, har for første gang prøvet noget nyt for os, at arrangere salg af nytårs krudt, for på den måde at se, om der her var en mulighed for at tjene nogle penge ind til velgørende formål. Med venlig hilsen Lars Rossen I forvejen havde vi været i forbindelse med vores venner fra Hårby Lions klub, som lå inde med en del erfaring, idet man i en år række havde haft succes med krudtsalg. Med brug af deres erfaringer, vovede vi pelsen, og startede op med salget i vor by Fåborg, som foregik fra Telemarken 2. Det var med en hvis spænding vi gik i gang med projektet, for hvordan skulle det gå? Der skulle først skaffes diverse tilladelser fra myndighederne, videre skulle der skaffes container til opbevaring af krudtet,

området skulle være forsvarligt indhegnet, og sikkerheden med hensyn til afstande skulle overholdes, specielle låse, ildslukkere m.m. skulle anskaffes, og ikke mindst skulle der indkøbes diverse raketter, bordbomber, hatte og sikkerhedsbriller. Men vigtigst af alt skulle det hele godkendes, om nu også alt var indrettet efter lovens krav. Der blev fremstillet en speciel avis med annoncer og der blev opsat store reklameskilte og bannere på strategiske steder rundt omkring i byen. Da alt det var på plads, var vi klar til at gå i gang med salget, som blev holdt over 5 dage i slutningen af december måned. Alle medlemmer inkl.” løvinder” blev involveret i salget, og vi må sige, at det gik over al forventning. Vi fik et kanon salg. I dag, hvor regnskabet er opgjort må vi sig at det blev til succes for vor klub, og vi har besluttet, at vi vil gentage det igen.

Har du lyst til at høre mere om den intelligente Blindestok - kontakt Peter Voss Hansen på tlf. 97 44 30 42 eller direkte til:

I-Cane Social Technologies

Rosmolenstraat 2 6131 HX Sittard The Netherlands E: info@i-cane.org T: +31 (0)46-85 093 85

2015 februar LION

21


KLUBSTOF

Livsstilsmesse & Julemarked i Nørre Alslev Lionsfolkene havde håbet på over 1000 besøgende. Det nåede man ikke op på, men alle syntes alligevel at det havde været en succes. Indtægterne var godt 54.000 kroner, og overskuddet forventes at blive på ca. halvdelen. For stadeholderne var det en barsk omgang at stå i over 8 timer i en hal, hvor temperaturen lå omkring 0 grader. Alligevel holdt de tappert ud, og mange solgte rigtigt godt. Der lød fra mange sider en opfordring til lionsfolkene om at gentage det til næste år, og alle tilkendegav at de gerne ville spørges igen. På entrebilletten blev der hver time udtrukket en gevinst, og der var gratis godteposer sponsoreret af den lokale Dagligbrugs til alle børn under 12 år. I konkurrencen for børn om at lave julepynt til juletræet vandt den 7-årige Tilde Kok. Hun fik overbragt en ekstra julegave. Der er 2 Lions Klubber i Nørre Alslev, mandeklubben, Lions Club Nørre Alslev og Lions Club Helenerne, som er en dameklub. Klubberne er fælles om et hus, LionsHuset og holder nogle fælles arrangementer. Men overordnet organiserer klubberne sig vidt forskelligt med hver sine aktiviteter. I år gik klubberne sammen om det hidtil største arrangement. I en ridehal på godt 1700 kvm. På godset Vilhelmsdal ved Guldborg, var der 37 stadeholdere, hvor der blev tilbudt mange forskellige varer alt fra nips til autotilbehør enten nyt eller genbrug. Lions havde opstillet en cafe på ca. 300 kvm. Hvor der på stedet blev bagt ca.1200 æbleskiver og solgt gløgg. Lions havde endvidere en bod med hjemmelavede juledekorationen og adventskranse.

Ejerne på Vilhelmsdal, Louise og Henrik fik eksponeret deres hesteopdræt og ridehal ret godt, og de har allerede lovet Lions, at stille ridehallen til rådighed igen til næste år. Der skal nu evalueres på hele forløbet, og stadeholdernes ris og ros vil blive bearbejdet, så de forbedringer, der er mulige at lave vil blive lavet.

Humanitær fodbold med borgmesteren Lions klubberne i Ry har afholdt deres årlige Nytårsmatine med 50 deltagere. Aftenen blev med musikalsk underholdning af den lokale harmonikaspiller Lissi Andersen, der kædede aftenen godt sammen med fællessang. Traditionen tro var borgmester Jørgen Gårde aftenens taler, hvor ”rigets tilstand” blev forelagt forsamlingen, og hvor der i kommunen generelt er meget positivt. Lions tradition med at gæstetalere skal have en vingave for ulejligheden blev brudt, borgmesteren fik 5 fodbolde for sin ulejlighed Der blev spillet lidt holdningsmæssigt fodbold, og ende på det blev, at borgmesteren donerede sin fodboldgave til Folkekirkens Nødhjælps Afrika projekt for sporten og unge.

Du giver ikke kun en fodbold til et fattigt barn, men også:

•.Mulighed for at skabe et fællesskab for den lokale ungdom •.Mulighed for at sikre samhørighed og fælles engagement mellem børn og unge •.Mulighed for at give udsatte børn og unge et afbræk fra en hård hverdag 22

LION februar 2015


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A

LC Næstved, Michael Serop LC Skælskør, Henrik Bøtkjær LC Nørre Alslev, Benjamin Rasmussen LC Sakskøbing, Keld Jørgensen LC Vallensbæk, Ole Lønborg LC Suså, Benny Lillelund LC Køge, Peer Kristjansen LC Ringsted, Kim Huscher LC Ringsted, Jan Jensen LC Sorø, Jesper Benthien Jensen

B

LC Aars, Kurt Tollerup Nielsen LC Herning, Peter Dalsgaard LC Hjørring, Jesper Nordberg LC Skagen, Ivan Bengtsen LC Silkeborg, Poul Thorsen LC Struer, Gert Yde Jakobsen LC Ry, Kim Vestergaard Petersen LC Kjellerup, Anni Hørup Domino LC Hinnerup, Mogens Alenbæk Rasmussen LC Hinnerup, Jens Glavind LC Mols, Egon Madsen LC Karup, Allan Hjorth LC Hanstholm Teutonia, Dorte Juul Oddershede LC Hanstholm Teutonia, Birgitte Ryltoft Vang LC Løkken, Benny Palmer Christensen LC Viborg Borgvold, Betty Tersgov Jensen LC Viborg Borgvold, Birtha Thorsager LC Holstebro Karoline, Dorte Biehl LC Løgstør Freja, Malene Jakobsen LC Løkken-Vrå Havfruerne, Lene Nielsen LC Løkken-Vrå Havfruerne, Vivi Hedemann LC Løkken-Vrå Havfruerne, Susanne Larsen LC Møldrup Vølverne, Lisbeth Cassøe LC Norddjurs Svanerne, Anna Katrine Lauwersen LC Norddjurs Svanerne, Erna Andersen LC Norddjurs Svanerne, Hanne Byriel LC Norddjurs Svanerne, Dorthe Ertbjerg Hornbek LC Aalborg Mariendal, Erik Nørgaard-Pedersen LC Brønderslev, Christian Brønden LC Holstebro, Anders Jørgensen LC Nibe, Gert Kristensen LC Nibe, Søren Borup LC Himmelbjerget, Gunhild Næsborg LC Aars - Aarstidens Kvinder, Jonna Dahl Sørensen LC Aars - Aarstidens Kvinder, Inger Nørhave Lunden LC Aalestrup, Ove Thomsen LC Aalestrup, Aage Jensen LC Frederikshavn, Claus Hafsjold Andersen LC Hasseris, Thomas Schultz LC Hasseris, Claus Algren LC Hasseris, Carsten Hansen LC Hasseris, Jacob Michaelsen LC Hanbo-Brovst Jan Kevin Poulsen

LC Hanbo-Brovst, Tonny Norre Mikkelsen LC Hanbo-Brovst, Peter Korsbæk LC Gug, Daniel Bernhard-Thams LC Gug, Bo Ingerslev Pedersen LC Gug, Morten Myrhøj Kristensen LC Holstebro, Jesper Møller LC Løgstør, Gert Jensen LC Skagen, Michael Levin LC Svenstrup, Michael Rye Christensen LC Hinnerup, Thor Kleif LC Fjerritslev, Tage Leegaard LC Jydske Aas Sæby, Kim Valdemar Wolff-Nielsen LC Møldrup, Leo Vammen LC Bannerslund Frederikshavn, Kristian Ekdahl Nielsen LC Brønderslev Brunhilde, Aase Pedersen LC Himmelbjerget, Hanne Ottosen LC Holstebro Karoline, Karen Fogh LC Farsø Thit Jensen, Susanne Søby Nielsen LC Farsø Thit Jensen, Helle Holm LC Limfjord, Else Marie Østergaard LC Hammer Bakker,Hammerpigerne, Else Marie Pedersen LC Norddjurs Svanerne, Vibeke Binnerup

C

LC Vejle Munkebjerg, Torben Vinther LC Odder, Mikael Sivertsen LC Bramdrupdam, Ruben de Thurah LC Tinglev, Thomas Brogaard Grisell LC Esbjerg-Strandby, Jørgen Gram LC Århus Régina, Jytte Müller LC Nørre Rangstrup, Jørn Ebbesen LC Hørning, Lars Christian Jensen LC Hørning, Jan Høgholm LC Horsens Bygholm, Torben Nederby LC Rødding, Lillian Fredensborg Jønsson LC Varde, Madleine Kreilgaard LC Varde, Margot Hviid LC Varde, Alice Lauridsen LC Varde, Jane Laulund LC Varde, Heidi Bundgaard LC Varde, Elin Ladefoged LC Varde, Charlotte Ladegaard Andersen LC Varde, Helene Kragh LC Tommerup, Jørgen Rasmussen LC Tommerup, Arne Hansen LC Nørre Rangstrup, Henning Skøtt Petersen LC Nørre Rangstrup, Allan Beining LC Nørre Rangstrup, Tage Christensen LC Nørre Rangstrup, Flemming Nørgaard Andersen LC Hørning Q, Anne Rimpler LC Århus Sct. Clemens, Anders Poulsen LC Esbjerg-Grådyb, Tommy Jensen LC Esbjerg-Grådyb, Stefan Jull LC Haderslev, Geert Eriksen LC Middelfart, Torben Lærche LC Middelfart, Ole Juul Skov

Afdøde Medlemmer

LC Viborg, Verner Andreasen LC Møn, Erik Frandsen LC Vallensbæk, Søren Sørensen LC Skagen, Birger Nordmann LC Nibe, Jens Hilbert Larsen

LC Sønderborg, Per Beierholm LC Varde, Ann Levsen LC Broager-Gråsten, Tom Strandholdt LC Otterup, Kurt Larsen LC Otterup, Torben Morielle LC Otterup, Karsten Allesø Sørensen LC Tinglev, Kim Thomsen LC Ølgod, Jørn Gravesen LC Ølgod, Jens Hedeager LC Beder-Malling, Lars Hundsdal LC Beder-Malling, Torben M. Andersen LC Vejen, Peter Lysgaard LC Løgumkloster, Hans Christian Gassner LC Løgumkloster, Jan Drøhse LC Skanderborg Slot, Michael Myrtue LC Als, Marianne Krarup

D

LC Holbæk, Lis Aunfelt LC Lejre, Kirsten Mouritsen LC Suduroy, Erolf Olsen LC Suduroy, Bjarki Berg LC Hellerup, Michael Lindegaard LC Frederikssund, Kresten Larsen LC Hillerød, Finn Kvist-Hansen LC Høng, Jens Lillebro Feddersen LC Ilulissat, Niels Petersen LC Gribskov, Esben Kaspersen LC Gribskov, Jan Serup LC Gribskov, Marianne Villumsen LC Gribskov, Gitte Hove LC Kalundborg, Flemming Larsen LC Kalundborg, Niels Erik Dandanell LC Slangerup, Finn Weidekamp LC Dianalund, Mette Skjoldan LC Dianalund, Lene Kring LC Tølløse, Mads Zachodnik

LEO

Leo Club Esbjerg, Majbrit Glistrup Jepsen Leo Club Odense, Lærke Lisa Segeberg Christensen Leo Club Lolland-Falster, Kennet Plaag Rasmussen Leo Club Lolland-Falster, Laura Jensen Leo Club Esbjerg, Julie Poulsen Leo Club Århus Nord, Anders Ovesen Leo Club Århus Nord, Malene Rodtborg Lauritzen

LC Randers Niels Ebbesen, Flemming Ellgaard Laursen LC Farsø, Rudolf Stougaard LC Broager-Gråsten, Jørgen.....Hohwü-Christensen LC Tinglev, Kaj Arnoldsen LC Gladsaxe, OleN Gabrielsen

2015 februar LION 23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse 896 år - Tempelriddernes hemmelige plan af Erling Haagensen Forlaget Lemuel Books 2014 Har man lyst til at få genopfrisket sin viden om Middelalderens Europa og samtidig blive provokeret til at se alting fra en helt ny vinkel, så er denne bog et godt bud. Første halvdel af bogen er en tour de force af Europas historie i 11 + 12 + 1300 tallet. Mest den mellemøstlige og sydeuropæiske, men med tråde geografisk videre i Europa. Vi husker alle historien om Robin Hood, hvor Richard Løvehjerte, som var på korstog, havde en vigtig birolle. Tempelridderne var også korstogsfarere. De stammede alle fra de Burgundiske adelsslægter og havde en helt særlig disciplin. De var typisk særdeles veluddannede, de havde et meget stærkt netværk, de var ikke kun velhavende, de rådede over stærke militære styrker. De steder, hvor de regerede, var der fokus på religiøs tolerance. Jøder, muslimer og kristne levede sammen i fred med gensidig respekt for hinandens tro. Deres endeligt – tilsyneladende – kom i 1314, hvor den katolske kirke dræbte ordenens stormester og forbød ordenen. Tempelridderne var simpelthen blevet en trussel for den katolske kirke, som var blevet mere missionerende og krigerisk og ville bekæmpe andre trosretninger. Efter dette stoppede Tempelridderordenen formelt. Men mange af de overlevende søgte til Portugal, hvor de koncentrerede sig om at dygtiggøre sig. De var bevidste om, at de gamle grækere havde en enorm viden, og de vidste, at muslimerne havde oversat store dele af de gamle græske værker til arabisk. Nu blev det studeret igen. Bl.a. var der en stor interesse for at udforske nye søveje ved hjælp af bl.a. astronomi. Man havde på dét tidspunkt kun én vej til Indien - over land østpå. Men man vidste også, at araberne kunne sejle til Indien fra Afrikas østkyst og forestillede sig, at hvis man kunne sejle langt nok syd på den vestlige side af Afrika, så kunne man nok komme neden om Afrika og hen på østkysten og tage arabernes sejlrute til Indien. Endvidere vidste man, at jorden var rund og man ville også gerne undersøge om det var muligt at komme rundt ”den anden” vej til Indien. Og nu kommer vi til den anden del af bogen. Her bliver udfoldet en teori om, at Tempelridderne byggede rundkirkerne på Bornholm, dels som kirker, men mest som astronomiske observatorier og målestationer. En meget grundig beskrivelse, som støtter denne teori, rulles op og her kommer vi til kernen i bogen. Formålet skulle være at måle præcis, hvilken runding jorden har – dermed ville man kunne regne sig frem til, hvor langt der kunne være til Indien. Her kommer vi til en af bogens væsentligste pointer: Er noget forkert fordi man ikke har samtidig dokumentation for det, eller kan det være rigtigt, hvis man kan give en særdeles logisk forklaring og begrunde det med observationer? En lang række logiske påstande præsenteres og bygges op af observationer. Vi ved ikke om det er rigtigt, men det er velskrevet og velargumenteret. Med andre ord – her har vi en bog, der udfordrer vores viden. Det der kan dokumenteres, præsenteres fra en ny vinkel og nye muligheder opstår. Læs denne bog og lad dig udfordre – du vil ikke blive skuffet.

18. januar 2015 Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Sidste frist for stof til LION nr. 5:

13. april 2015


TEMA

Lions Quest / Holdning & Handling 25 år i Danmark Dette lille jubilæumsskrift er både tænkt som et historisk tilbageblik og en appetitvækker til dem, der endnu ikke har beskæftiget sig så meget med Lions Quest / Holdning & Handling. Samlet og redigeret af Niels Erik Mortensen, PDG.

God fornøjelse!

Hvordan begyndte aktiviteten egentlig? Et par hurtige spørgsmål til PID Jørn Andersen, LC Haderslev initiativtageren til Lions Quest i Danmark Af Niels Erik Mortensen, LC Hørning Administrator Lions Quest Danmark Jørn, du er netop kommet hjem fra Venedig, hvor der blev afholdt Lions Quest European Meeting 2015 – du var medarrangør – en af utallige opgaver inden for Lions Quest – men hvordan begyndte det egentlig for 25 år siden? Jeg hørte første gang om Lions Quest, da jeg skulle være Distriktsguvernør i juli 1987 på Convention i Taiwan. Efterfølgende talte jeg med vore svenske venner, som lige havde startet LQ op, og da jeg så blev Guvernørrådsformand i 1988-89, foreslog jeg mit Guvernørråd at prøve aktiviteten i Danmark. De sagde heldigvis ja tak, så du har vel ret i, at vi har 25 års jubilæum i Danmark. Lions Quest – hvordan er det opstået? Historien er, at en ung mand ved navn Rich Little havde været ude for en alvorlig trafikulykke, som følge af alkoholmisbrug.

Med den tid han fik til rådighed, undersøgte han om andre unge i USA havde brug for hjælp i undervisningen. Han interviewede ca. 2.000. På det grundlag lykkedes det ham at skabe programmet Quest International ved hjælp af en hovedsponsor, Kellogs Foundation. Med i udviklingen var pædagoger, psykologer m.fl. Programmet blev i 2002 købt af Lions Clubs International Foundation (LCIF) – ejerskabet er 100 %. Lions Quest programmet kom som nævnt til Danmark i 1989. Hvor mange og hvilke bruger Lions Quest? På verdensplan har mere end 13 millioner unge, 550.000 lærere og pædagoger i 90 lande stiftet bekendtskab med programmet. Målsætningen er, at antallet af lande når op på 100 ved Lions Internationals 100 års jubilæum i 2017. I Danmark har ca. 6.000 kursister på mere end 250 kurser, lært at bruge undervisningsmaterialet. Det har fortrinsvis været skoleledere, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i den offentlige skole samt privatskoler. Men også en del SSP-medarbejdere har med stort udbytte deltaget. 25 år – du må da have oplevet en masse? Jeg har haft den glæde at være involveret i LQ gennem hele historien og nu også i mange år på internationalt plan. Jeg er også lige nu medlem af det højeste organ overhovedet i LQ, nemlig Lions Quest Advisory Committee, en slags international bestyrelse for LQ, men under LCIF’s vinger. Jeg sidder der som den eneste Lionsrepræsentant for Europa. ... Ja, der kan fortælles rigtig mange historier om denne aktivitet (se følgende sider. Red.), og jeg er enig i at et jubilæum vil være en rigtig god anledning – for i de kommende år handler det mere end nogensinde om at fastholde og udvide Lions-klubbernes engagement i LQ, ellers overlever den ikke på sigt.

Jørn Andersen i samtale med verdenspræsidenten 1986-87, Steen A. Åkestam, Sverige, der ligeledes var meget optaget af Lions Quest både i Sverige og på verdensplan.

2015 februar LION

1


TEMA

Lions Quest i starten Af Erik Lundgaard, PDG LC Vejen Administrator fra 1995 til 2009 Lions Quest Danmark har fra starten været en selvejende institution. I det første referat står der, at det første bestyrelsesmøde i Lions Quest Danmark var den 11. september 1992 på Globetrotter Hotel i København. Vedtægterne var forinden godkendt og underskrevet af daværende Guvernørråd den 6. oktober 1991. Jørn Andersen fra LC Haderslev var igangsætter og den første formand, LQD. I årene 1993-1994 talte man en del omkring synliggørelsen af Lions Quest uden for Lions-organisationen. Man berørte begrebet at afprøve sponsorstrategi. Der var dengang otte personer i bestyrelsen, inden for denne gruppe var der også ønske om at der skulle være medlemmer uden for Lions, eks. fra lærerorganisationer, SSP og medlemmer med anden skolefaglig baggrund. I 1995 var der to instruktører, Inger Sørensen og Carlo Finderup. En ny instruktør fra Sorø Frank Sternberg blev ansat. Udvælgelse og uddannelsen og ny instruktør var lidt kompliceret. Frank blev udlært, og skulle bestå en eksamen med en amerikansk censor, som ikke forstod det danske sprog. Han noterede sig sikkert på mimik, optræden og anden attitude. Lions Quest Danmark var etableret på Lions Danmark hovedkontor i Hillerød. Ved min tiltrædelse i november 1995, flyttede det hele til min private adresse. Arbejdet var ved at få et vist omfang, så det var meget praktisk. Den første store investering var en brugt kopimaskine, vi købte en brugt maskine fra en bank i Vestjylland. Den var så stor og tung, at der måtte to stærke mænd til at bære den ind. Men den gjorde det ganske godt i de første år. Lions Quest Danmark har altid haft det grundsynspunkt, at vi skulle kunne klare økonomien ved indtægter fra kurser. Vi ville på ingen måde have så mange udgifter i forhold til indtægter, at Lions-klubber skulle betale. Et eksempel på at spare blev det, at vi afprøvede at få et Lions medlem til at oversætte en svensk lærebog til dansk. Det var måske fint oversat, men det pædagogiske og selve sproget for en underviser var ikke godt nok. Selv ved mindre indkøb kontaktede administrator formanden for Lions Quest Danmark for at få OK til indkøbet.

11

LION februar 2015

Kurserne var i starten med overnatning for kursisterne, altid 2½ dags kurser. Der var en del kurser på Vingsted kursuscenter, men byer som Ringsted, Slagelse, Rødbyhavn og Haslev var også kursussteder i starten. Kurserne rundt i landet var i mange år meget stabil, byer som Ringsted og Århus var de mest dynamiske med at lave kurser, ganske enkelt, fordi der på daværende tidspunkt var engagerede lions-folk, som brændte for Lions Quest. Der har altid været gode bestyrelsesmøder, hvor man var særdeles god til at drøfte de store rammer og fremtiden, med fornuftige beslutninger. Arbejdsgruppen gik naturligvis mere i de funktionelle detaljer, eksempelvis materialer, metodikker og selve kurserne. Igennem de første år har der været en meget stabil udvikling. Det nyeste gennemgribende tiltag var i 2003, hvor vi via en kontakt til OCC i Aalborg fik et bud på nyt navn for Lions Quest. Man havde analyseret navnet Lions Quest, det er ikke forbundet til noget som helst og Quest er i forhold til indholdet af materialer, hensigten, målet osv. helt uden sammenhæng. Det var deres opfattelse, at forbindelsen til Lions ikke er nogen katastrofe, idet Lions er meget anerkendt, og uden dårligt ry. Deres forslag var, at vi skal nedprioritere ejerskabet. De havde valgt ikke at stille forslag til nyt navn, men anvende helt andre indgangsvinkler. Deres forslag var herefter, at hovedoverskriften til vores budskab og materiale skulle være Holdning & Handling. Dette nye tiltag blev gennemført i foråret 2004, uden problemer. Min konklusion på Lions Quest Danmark og Holding & Handling er, at det er en meget stabil, bundsolid og meget nyttig del af Lions Danmarks virke.


TEMA

Mine oplevelser med Lions Quest Af Helle Drastrup, LC Hellerup tidl. lærer på Tranegårdsskolen

Jeg kombinerede antimobbe-programmet med min undervisning som klasselærer i de små klasser, og desuden kunne jeg bruge nogle af øvelserne i min engelskundervisning i de ældste klasser, hvor al tale naturligvis foregik på engelsk.

Et par eksempler

I de små klasser indførte vi den skik, at ved fødselsdage fik fødselaren en positiv sætning fra hver klassekammerat – fødselsdagsbarnet voksede mange centimeter under denne seance og fik røde kinder af bare glæde. Min skole fik besøg af Lions internationale præsident, Frank Moore III, som blev sat på arbejde med at ”styre” en af grupperne i en 9. klasse, hvor vi talte om vigtige familieværdier. Vibeke Jacobi var præsident i vores klub på den tid og deltog også i verdenspræsidentens besøg på min skole.

Well done! – Mads og Frank giver hånd, mens andre børn og Helle ser til.

Timen sluttede med plenum, hvor grupperne fremlagde deres resultater skrevet på fine plancher – alt på engelsk. Alle var meget begejstrede for denne oplevelse.

For en hel del år siden deltog jeg i et kursus, hvor jeg blev præsenteret for Lions Quest, hvilket fik følger…… For det første blev jeg kort efter medlem af Lions Hellerup, da jeg gerne vil hjælpe andre og godt kan lide princippet – en krone ind er en krone ud!

Det var i øvrigt en rigtig sjov tid! Verdenspræsidenten var tidligere lærer, så han nød at spille en rolle som gruppeformand. Disse eksempler er bare to af en lang række positive og givende opgaver initieret af Lions Quest, som jeg helt bestemt kan anbefale på det varmeste.

For det andet fik jeg et vigtigt arbejdsredskab i min egenskab af at være lærer i folkeskolen med fagene dansk og engelsk.

Bestyrelsen Lions Quest Danmar k er en selvejende inst itution med egne vedtægter og bestyrelse. Bestyrelsen pr. 1. juli 2014 består af i alt 8 personer: Formand (udpeget af Guvernørrådet): Torben Høyer Jørgen sen, LC Hjørring Ven dia 4 udpegede lions-med lemmer fra distriktern e: LQC-A Torben Weis s, LC Tune LQC-B Peter Voss H ansen, LC Vinderup LQC-C Niels Daubjer g, LC Tinglev LQC-D Niels Nattest ad, LC Tórshavn 1 skoleleder vacant 1 SSP (Skole, Social og Politi): Viceungdomsskoleled er Tommy Mogensen, Brovst 1 fra Skole & Foræld re: Formand Mette With Hagensen, Varde

2015 februar LION

111


TEMA

Et tilbageblik Af Vibeke Jacobi, LC Lejre

Måske er alle lions ikke klar over, at posten som Lions Quest ansvarlig er lidt af en blækspruttefunktion. Som chairman i kabinettet havde jeg ansvaret for kontakt til klubber, til de andre distrikters Lions Quest ansvarlige, til kursusinstruktørerne og til de kursister, der deltog i kurserne. Endvidere var jeg ansvarlig for de praktiske forhold i forbindelse med kurserne.

I perioden 1995 til 2004 var jeg på forskellige niveauer ansvarlig for Lions Quest, nu Holdning og Handling. Først i min daværende klub, LC Hellerup, senere i Kabinet 106D og i Guvernørrådet. Jeg husker perioden som meget udfordrende og krævende. Der var stor forskel på interessen og opbakningen til materialet i de fire distrikter, men alle chairmen gjorde en stor indsats i deres ansvarsområde. I mange år kørte jeg Sjælland tynd med Krakkortet inden for rækkevidde for at overbevise klubberne om, at Lions Quest var et fremragende undervisningsmateriale, der på bedste vis afspejlede de værdier, vi i Lions stod for. Der er jo tale om almene menneskelige værdier, som langt de fleste kan gå ind for. Et tilbagevendende argument mod materialet var, at det var for ”amerikansk”, og at betegnelsen Lions Quest virkede ”udansk”. I dag er materialet tilpasset danske forhold og betegnelsen er for længst ændret til Holdning og Handling.

Formænd

I min tid i Guvernørrådet var jeg født formand for Lions Quest bestyrelsen med ansvar for møder og koordinering på landsplan. Desuden lå der jo en stor opgave i at udvikle og forny aktiviteten løbende. Erik Lundgaard, LC Vejen, som i min tid var administrator af Lions Quest materialerne og fungerede som sekretær ved bestyrelsesmøderne, var en uvurderlig samarbejdspartner. Erik havde styr på alt og var altid parat til at hjælpe. Han fortjener en stor tak. En stor tak fortjener også Jørn Andersen, LC Haderslev. Jørn har i alle årene været ildsjælen bag Lions Quest, og altid har Jørn Andersen været engageret og aktiv i denne lions-aktivitet. Altid har han været positiv, hjælpsom og inspirerende. Når jeg tænker tilbage på de ni år, jeg arbejdede med Lions Quest, er den dominerende følelse en stor glæde over at være betroet ansvaret for denne aktivitet. Jeg har haft så mange positive oplevelser, mødt så mange engagerede mennesker, oplevet deltagernes begejstring i forbindelse med Lions Quest kurserne, og sidst, men ikke mindst, været stolt over at stå som repræsentant for et undervisningsmateriale af meget høj kvalitet.

1991-1997 erslev ������������������� ad H C L , ID P -2000 Jørn Andersen, .......... ������� 1997 g. or ib V C L , G PD 2000-2002 Preben Andersen, p �������������������������������� ru le el H 5 C Vendia � 2002-200 Vibeke Jacobi, L g in rr jø H C L , G n, PD -2007 Jens Ole Jørgense ............. ������� 2005 ... . r. sø or K C L , G endia � 2007-2011 V Aage Hansen, PD g in rr jø H C L , n, PDG 2011-2012 Jens Ole Jørgense ������������������������������ ev gl in T LC 2012Niels Daubjerg, jørring Vendia ����������� H C L n, se en rg Torben Høyer Jø

1111

LION februar 2015


TEMA

Pilotprojekt i Aarhus Kommune Af Solvejg Kaae Hansen LC Aarhus Régina LQC-C 1999-2011, LQCC-C 2011-2015 Den 28. februar 1996 blev der afholdt et informationsmøde i lærerværelset på Risskov Skole. Skoleledere, SSP og skolelægen fra Aarhus kommunes skoler var inviteret. Der var i alt 52 personer. Jeg var arrangør af dette informationsmøde. Bo Nordby, LC Aarhus Marselisborg, var ordstyrer og Aage Block, LC Aarhus Sct. Clemens, var referent. Deltagere var Lions Quest instruktør Inger Sørensen, en lærer fra Haderslev og selvfølgelig PDG Jørn Andersen fra LC Haderslev, som dengang var formand for Lions Quest Danmarks bestyrelse. Jørn Andersen fortalte om de tilfældigheder, der gav ham kendskab til Lions Quest. Det første kursus blev afholdt i 1988 i Nyborg med tilskud fra Undervisningsministeriet på 30.000 kroner. Materialet var svensk og blev først oversat herfra til dansk i 1990. I Lions Quest bestyrelse sidder repræsentanter fra Skole og Samfund og SSP. Kun instruktørene er aflønnet. Aftalen blev at ti SSP’er (skole, social og politi) gerne ville afprøve materialet. Det blev et 2-dags kursus i Vingsted i november 1996 med i alt 23 kursister. Administrator Erik Lundgaard, LC Vejen var kursusleder. Tilbagemeldingen var, at alle SSP’erne var enige om at det var et rigtig godt materiale med netop de sociale kompetencer. De syntes materialet var lidt for amerikansk, men de ville gerne være med til at fordanske det og sådan blev det!! Lions klubberne samt Leo Club Århus Nord i Zone Nord med ZF Helmer Støvring i spidsen sørgede for på et møde den 23. april 1996, og at der blev indgået en aftale mellem klubberne omkring fælles LQ-aktivitet. Det var klubberne: Aarhus, Aarhus Marselisborg, Aarhus Régina, Beder-Malling, Hjortshøj-Egå, Lystrup, Aarhus Sct. Clemens, Aarhus Brabrand, Viby J. samt Kolt-Hasselager. Herefter blev et zoneprojekt etableret. Mødet med Skoleforvaltningen den 7. januar 1997 med Bo Nordby, Solvejg Kaae Hansen, Knud Bülow, Rune Meyer og Lone Abildgaard førte til, at Lions Quest var nu godkendt i Aarhus Kommune. Skoleforvaltningen anbefalede kurset så meget, at de satte det i kursuskataloget. Det blev besluttet at Zone Nord ville tilbyde et kursus hvert år i uge 36 – og det har kørt sådan siden!! Alle efterfølgende år har jeg været arrangør og kursusleder på kurserne i Aarhus.

Solvejg Kaae Hansen og instruktør Frank Sternberg ved kursus i Århus.

Instruktører Lions Quest Danmar k har p.t. tre erfarne instruktører: Ingeborg Friis, Gråsten, Frank Sternberg, Sorø og Knud-Erik Gissel, p.t. Norge samt to under uddannelse: Dorthe Kock Ahrenki el og Gitte Lauridsen, begge Silkeborg.

2015 februar LION

V


TEMA

Året 2014 - et skelsættende år Det største var selvfølgelig 25 års jubilæet for starten på Lions Quest / Holdning og Handling’s afholdelse af det første kursus i Danmark

Bestyrelsen er sikker på, at den har udvist rettidig omhu ved at overgå til den digitale verden. Der skal nu blot afholdes nogle kurser, så det nye digitale koncept kan blive fuldt og helt integreret.

Af Torben Høyer Jørgensen Formand for Lions Quest Danmark

Endnu en vigtig ting tog sin begyndelse i år 2014

Desværre har det ikke været muligt at finde en eksakt dato på starten og af den grund blev jubilæet ikke fejret, men blot markeret med en ekstra kop kaffe i bestyrelsen. I stedet dette særtillæg i LION. Det er nok ikke alle, der er bekendt med, at Holdning og Handling er hjemmehørende i en Selvejende Institution med særlig tilknytning til Lions Danmark. Institutionen driver kursusvirksomhed og er i den forbindelse momsregistreret ligesom institutionen er arbejdsgiver for tilknyttede kursusinstruktører og i den forbindelse forestår skattetræk og skatteindbetaling ved lønudbetaling. Bl.a. derfor ligger Holdning og Handling i en Selvejende Institution med egen bestyrelse. Efter 25 år er det godt at kigge over skulderen og se, om det nu er gået, som det skulle eller om, der var nogle ting som kunne gøres anderledes. Ved den manøvre faldt blikket på de for institutionen gældende vedtægter. I forbindelse med guvernørrådet for 2013-14 lancering af forenkling i Lions organisationen, skulle der foretages nogle sproglige ændringer i vedtægterne, og da det arbejde blev indledt, blev det besluttet at endevende hele regelsættet og bygge nogle nye regler op, der mere ville afspejle arbejdet i Holdning og Handling i vores tid og ligeledes være både tidssvarende og fremtidsorienteret. Det nye regelsæt blev godkendt i guvernørrådet og trådte i kraft pr. 1. juli 2014. En anden vigtig ting der skete i 2014 var, efter et længere tilløb, blev kursusmaterialet digitaliseret. Det var en stor beslutning og en stor mundfuld, men de yngre kursister meddelte via evalueringsskemaerne, at de gerne så tingene digitaliseret. Efter flere debatter for og imod i bestyrelsen, blev det endelig bestemt, at digitaliseringen skulle ske. Dette arbejde blev så afsluttet i 2014 og afprøvet på flere kurser. Der var selvsagt nogle begynderfejl og enkelte mangler, som for manges vedkommende skyldtes uvidenhed omkring teknik, men fejlene blev rettet og tingene kom til at fungere. Dog er vi ikke helt gået bort fra papirudgaven, idet vi har bibeholdt et klassesæt, som kommer rundt på kurserne. Det skyldes, at kursisterne gerne vil have mapperne at blade i under selve kurset, så de bedre kan følge instruktøren i dennes undervisning. V1

LION februar 2015

Igen efter et tilløb på ca. et års tid blev opgaven med at oversætte kursusmaterialet til færøsk skudt i gang. Heldigvis kunne Oak Brook se fornuften i projektet og godkendte en ansøgning om økonomisk støtte til projektet. Det er forventeligt, at oversættelsesarbejdet er afsluttet i starten af 2015, således de fremtidige kurser på Færøerne kan foregå på deres eget sprog. Et godt incitament for at afholde og få folk på Færøerne til at komme på kursus. Som i mange andre sammenhænge, vil noget der importeres fra USA til brug i et andet land selvsagt virke meget ”amerikaniseret” med mindre man straks foretager en komplet omskrivning af det pågældende materiale. I Holdning og Handling har kursusmaterialet jævnligt været revideret og små ændringer foretaget, men til stadighed skal undervisningsmaterialet hele tiden være opdateret og f.eks. billedmateriale kan ikke tåle at blive ret gamle, før de virker forkerte. Da kursusmaterialet for mellemgruppen (7.-9. skoleår) stod for at skulle revideres, blev der truffet den modige beslutning helt at få materialet nyskrevet, således det helt passede til danske forhold. Dog blev det over for forfatterne betinget, at selve nerven og ånden i det oprindelige materiale stadig skulle være til stede, ellers var der frit slag. Resultatet blev et aldeles fremragende materiale, som virkelig var anderledes i forhold til det tidligere, men vigtigt var, at der var rigtig megen nytænkning med i forhold til de problemstillinger, materialet omfatter ligesom nye løsningsmodeller var tilført. Det ville være ønskeligt, at der ville ske en omskrivning af resten af kursusmaterialet inden for en kort årrække. Mange steder lider hjemmesider af, at de ikke bliver ført a jour. Det har også knebet med hjemmesiden for Holdning og Handling, men i år 2014 blev der lavet en hel ny hjemmeside, som er både seværdig og brugervenlig. Ikke mindst er den let tilgængelig for opdateringer, rettelser m.m. Det er et gode, idet der hurtigt og nemt kan foretages ændringer, rettelser og tilføjelser når behovet er der. Som et sidste væsentligt punkt for institutionen i året 2014 skal nævnes, at den vedtagne og igangværende skolereform ikke har gjort det nemmere at drive kursusvirksomhed, specielt rettet mod folkeskolen. Skolerne har slet ikke tid for nuværende til at høre på og sætte sig ind i, hvad et Holdning og Handling kursus er for en størrelse, og hvilken gavn skolen kunne have af at sende nogle lærer af sted. Lærerne har ligeledes nok at se til med hensyn til implementering af reformens nye tiltag og undervisningsmåder. Så p.t. er det op ad bakke med hensyn til oprettelse af kurser.


TEMA

Vi skal derfor tænke anderledes, end vi plejer, og heldigvis har vi fået adgang til to seminarier i landet, hvor kurserne tilbydes 4. årgang af læreruddannelsen og sidste årgang af pædagoguddannelsen. Kurserne er blevet fantastisk godt modtaget og det er vores håb, at vi kan åbne dørene til resten af landets seminarier. Det sker ikke hen over én nat. Det er et stort arbejde der skal udføres. Generelt ville det være dejligt, hvis flere klubber i landet ville være behjælpelig med at få tilrettelagt kurser. Der er brug for at klæde lærerne på og give dem nogle værktøjer, så de er bedre rustet til at modstå og løse de problemer de møder i deres arbejde med vores børn. Det er vigtigt at børnene lærer noget om pli og god opførsel samt lære hvordan man er og bliver en god kammerat.

– hvordan børn hjælpes til at udvikle forudsætninger for at fungere i forskellige sammenhænge U NDERV ISNINGSM ATER I A LE FOR 0.-3. K L A SSE

Bestyrelsen i Holdning og Handling er ikke i tvivl om, at de udbudte kurser er velegnede og gode til løsning af ovenstående problematikker. Vi ved jo godt der bliver udbudt mange andre kurser der ligner vores, men vi ved at vores kurser kan bruges direkte og det bliver sagt til stadighed af de kursister, som har været på et af vores kurser. For et par år siden blev vi afæsket et svar på, om Holdning og Handling også eksisterede om 5 og 10 år. Bestyrelsen var ikke i tvivl. Ja, der er også kursusvirksomhed i Holdning og Handling i årene fremover. Så her i 2015 tager vi fat på et nyt spændende år og får forhåbentlig etableret mange kurser rundt omkring i landet.

– hvordan børn vokser op udvikler sig og modnes U NDERV ISNINGSM ATER I A LE FOR 4.-6. K L A SSE

Administrator / Sekre

tær

Erik Lundgaard, PD G, LC Vejen ��������������������� 19 Lennart Siesing, LC Esbjerg-Grådyb ����������������� 95-2009 2009-2011 Flemming Nielsen, PD G, LC Galten-Skovby ���� 2011-2011 Niels Erik Mortensen , PDG ,LC Hørning ���������������� 2011-

– hvordan vrede, konflikter og vold forebygges og håndteres U NDERV ISNINGSM ATER I A LE FOR 7.-9. K L A SSE

Samtidig med overgangen til e-bøger blev lay-outet også justeret – her ses de nye forsider af bøgerne.

2015 februar LION

V11


TEMA

LCIF-støtte Lions Quest Danmark fik fra LCIF i 2013 en Core 4 Grant på ca. 500.000 kr. Hvad er de mange penge brugt til – eller skal bruges til? Af Niels Daubjerg, LQC 106C, LC Tinglev I oktober 2013 fik LQ Danmark en Core 4 Grant fra LCIF på ca. 0,5 mil. Denne store bevilling skal bruges til en revision og digitalisering af vore undervisningsmaterialer og en efterfølgende oversættelse til færøsk.

skoleforløbet blev gennemgået. Vi vil i fremtiden tilrettelægge flere og flere af vore kurser over én dag målrettet undervisere i hver af deres primære arbejdsområde i skolen. Hovedmålet med revision/nyskrivning af store dele af vores undervisningsmaterialer og digitaliseringen af alt dette er selvfølgelig, at få endnu flere skoler med som LQ-skoler, hvor lærere på disse skoler har gennemgået Holdning og Handling-undervisningskonceptet og blevet tændt for at komme i gang med brugen af materialet. I øjeblikket er man på Færøerne i fuld gang med en oversættelse af alt det danske materiale, som herefter skal digitaliseres. Det skal gerne være klar til nogle Holdning og Handling kurser i maj måned i år.

Sammen med bevillingen og det arbejde, der allerede er udført i 2014, håber vi, at det kan være med til, at vi kan fastholde det store antal kurser for lærere og pædagoger i Vestdanmark, mens vi gerne skal have øget antallet af kurser i Østdanmark i de kommende år. Vi blev i 2014 færdig med at revidere vores materialer, så de nye undervisningsmetoder og forskningsresultater bl.a. omkring emner som digitale fællesskaber, etik og farer på nettet indgår i materialet for mellemgruppen (4.-6. klasse). Bogen for de ældste elever er nyskrevet med det nyeste omkring konfliktforståelse og håndtering af konflikter. Desuden er emner som mediation, mægling hvor eleverne selv er mægler, drenge og piger konflikter og udvikling af positive fællesskaber med i den nye bog. Mere og mere undervisningsmateriale, som skolerne bruger, er publiceret i digital form og flere og flere elever har deres personlige computer eller iPad, og klasselokalerne er udstyret med smartboards. Vi er nødt til at matche den nye måde at arbejde på både ud fra et undervisningsmæssigt og økonomisk perspektiv. Det er meget billigere og lettere at revidere materialet, og det kan desuden suppleres med video- og taleklip. Den enkelte lærer har også bedre muligheder for at tilpasse materialet netop til sin egen klasse. Derfor blev 2014 også det år, hvor det reviderede materiale blev digitaliseret til interaktive bøger (e-books/i-books). Vi håber, at det vil være med til, at der bliver en større efterspørgsel efter vore kurser, og at flere skoler derfor vil benytte det. Desuden vil Lions-klubberne, som sponserer kurserne, også kunne mærke de store ændringer, bl.a. ved at udgifterne til kurserne er reduceret. Samtidig har vi ændret vores tilrettelæggelse af kurserne, således at de bedre matcher den opdeling i faser, som de danske skoler nu i hovedparten arbejder efter. Tidligere blev hovedvægten af vore kurser udbudt som 3-dages kurser, hvor materialet for hele V111

LION februar 2015

Vil du vide mere.... Læs vor hjemmeside:

www.holdningoghand

ling.dk

Læs Lionsoffice unde

r fagområder Lions Qu

est

Læs Klubintra / Fago mråder / Lions Quest / Drejebog – om at oprette og ge nnemføre et kursus i br ug en af vort undervisningsmateriale . Eller kontakt: Lions Quest Danmar k Niels Erik Mortensen Skovsgårdsvej 15, 83 62 Hørning Tlf. 8657 2440 / 2042 9144 quest@lions.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.