Lions februar 2017

Page 1

LION

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 4 Februar 2017

Faklerne ankommer til Hirtshals


3 REDAKTØRENS KLUMME 4 LEDER 6 LCIF 7 INTERNATIONALT

9

12 AKTUELT 20 KLUBSTOF

19

23 NAVNLIG NAVNE 24 LIONS EMBLEMET

15

LION LION + LION Joe Preston + Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

16

Nr. 3 december . 2014-15

Europaforum i Birmingham

Nyt fra Sigth First & LCIF

Medlemsblad for Lions Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 4 Februar 2015

NSR møde i Danmark Convention på Hawaii

Medlemsblad for Lions Danmark

besøger Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 5 April 2015

ÅRSMØDE I AARHUS

Lions Quest + 25 år i Danmark

Mange andre spændende ting

Læs om de syv kandidater til posten som anden vicepræsident

2

LION Februar 2017

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk


REDAKTØRENS KLUMME Annoncer: Svend Due Mikkelsen (Ansvarshavende redaktør) Erantisvej 5 4300 Holbæk Tlf. 88 70 76 10 Mobil 25 17 01 24 thelion@lions.dk

2. Indhold & klumme Anslag: 552 Billeder: 2

Redaktionsudvalg: PRD Flemming Høj Sørensen prd@lions.dk PRC-A David Munis Zepernick prc.a@lions.dk PRC-B Lasse Borgbjerg prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen prc.c@lions.dk Oversættelse: Helge B. Møller LC Odense Ole Klejs Hansen LC Randers Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk Tryk: Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

STATISTIK

Statistik er en god ting, i den rette sammenhæng. Statistik kan også bruges vejledende og vildledende, alt afhængig af hvordan den udformes. LION udkommer seks gange om året, og bliver distribueret til alle 6.221 medlemmer plus 58 abonnenter, så redaktøren antager, at mindst 6.279 læser bladet når det udkommer. Siden februar 2013, er det også udgivet på digital platform, issuu, seks gange årligt. Her er der tilmeldt 9 følgere og bladene er blevet åbnet 9.328 gange. Dermed ikke sagt, desværre, at 9.328 har læst dem. Der er kommet 47.452 impressions (indtryk) – der er 4 (FIRE) der har ”liked” det og der har været 63 delinger! Er bladet en succes? Det er svært at vurdere ud fra disse mange tal. Et af Danmarks mest læI forrige nummer af LION, opfordrede ste nyhedsmedier på nettet er, Lokalavisen.dk – der er under Politikens Lokalaviser. Opskriften på succes, ifølge avisens redaktør, Kim Belmark, er: ”Vi er kompromisløse i vores jagt påtil bladet med stof til et 100års indstik klik, men vi træder ikke over lig”! Kim Belmark fortsætter: ”Det er ikke nogen hemmelighed jo for lidt at lave et indstik på. for journalister, at 112 sælger bedst. Sex er også godt. Kan man kombinere sex og 112, for eksempel voldtægt og voldtægtsforsøg, så er det godt.” Jeg opfordrer derfor igen klubbernes m LION’s redaktør har dog ikke tænkt sig at gå denne vej i stræben på ”klik og likes” – men fortscrapbogen frem eller hvor man nu ha sætter noget så traditionelt og sobert, som en god reportage med billeder til fra vores mange af Lions Intl. og se tilbag tiltag og med opfordringer til medlemmerne om, fortsatmedlemskab at sende materiale ind til artikler o.lign.

Med venlig hilsen

(Referater fra Journalisten)

Svend Due Mikkelsen SVEND DUE MIKKELSEN Ansvarshavende redaktør Ansvarshavende redaktør Oplag: 7.000

2017 Februar LION

3


LEDER

Nye Mål i vort Andet Århundrede Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense Da jeg var yngre i 1960-erne blæste forandringens vinde. Ja, forandringens vinde blæser altid. ”Forandring er livets lov. De, som kun ser på fortiden eller nutiden, taber fremtiden” sagde Præsident John F. Kennedy. Vi må altså styre den uundgåelige forandring. ”Forandring med Mål” er den måde, vi ønsker at styre det på. Vi må forandre verden på en positiv måde. Lions Clubs International forandres med et mål. Vi går fremad fra en ny service platform. Vor fortid er stadig gyldig, vi hjælper de blinde, vi understøtter de unge, vi gør de mange ting, som vore klubber udfører. Samtidig med vi fokuserer på synet, vil vi nu kontrollere diabetes, sukkersyge, angribe børnecancer, beskytte miljøet og begrænse sult. Disse fem områder udgør vort globale mål. Vort arbejde mod diabetes vil blive vægtet. Diabetes er en hurtigt voksende plage både i udviklede og uudviklede lande. Lions vil øge opmærksomheden, udvide kontrollen og øge behandlingsprogrammerne.

Et fælles område for det hele vil være arbejdet for de unge, især børnecancer. Overlevelse er i nogle nationer så lav som 10%. Vi har valgt vore mål efter megen omtanke og rådslagning med Lions og Leos. Vi er sikre på, at vore nye globale målområder stemmer overens med interesser og muligheder hos Lions og Leos. Vort mål er at betjene 200 millioner mennesker årligt fra 2021. Det er en ambitiøs plan: Det tredobler vor nuværende humanitære indsats. Men vi ved, at vi tidligere, når Lions er stillet et mål, er strømmet forbi det. Verden er i hurtig forandring. Lions vil hjælpe denne forandring på vej med en fornyet, genfokuseret deltagelse for service af verdens behov. Vor service i vort andet århundrede vil stærkt udvide vore mål og rækkevidde og sikre, at Lions forbliver den største blandt alle verdens servicegrupper.

Også miljøbeskyttelse vil vi lægge vægt på, det har stor betydning for yngre Lions og Leos. Vi vil skaffe rent vand og ren luft, bedre kloakering og mere passive energikilder.

Chancellor Bob Corlew Lions Clubs International President

Med hensyn til synet vil vi, samtidig med vi hjælper de blinde og fortsat opretter synsklinikker, hjælpe dem, der har nedsat syn. Vi vil øge vore synskontrol af børn og afsætte flere midler til arbejdet mod macular degeneration, diabetisk synsnedsættelse og glaucom, grøn stær.

EXECUTIVE OFFICERS 2016-17

President Robert “Bob” E. Corlew, Milton, Tennessee, USA Immediate Past President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo, Gifu, Japan First Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India. Second Vice President Gudrun Bjort Yngvadottir, Gardabaer, Iceland Third Vice President Jung-Yul Choi, Pusan, Republic of Korea DIRECTORS

Andet års directors: Melvin K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birganj, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León, Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan. Første års directors: Bruce Beck, Palisade, Minnesota, USA; Tony Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, Brasília, Brasil; Markus Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, Overveen, the Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey, Jr., Hilltop Lakes, Texas, USA; N. Alan Lundgren, Scottsdale, Arizona, USA; Joyce Middleton, Bridgewater, Massachusetts, USA; Nicolin Carol Moore, Arima, Trinadad and Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhey Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien Van Dille, Ronse, Belgium; Jennifer Ware, Rapid River, Michigan, USA; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea.

4

LION Februar 2017


LEDER

GODE AMBASSADØRER Kære Lions Dette Lionsår indeholder en mængde store planlagte aktiviteter og begivenheder – særligt på grund af 100-års jubilæet. Et af disse var, da den ene af de tre Lions producerede fakler ankom fra Færøerne til Hirtshals. Faklen blev foreviget sammen med de to øvrige fakler og der var stor ”gensynsglæde” fornemmede man. Flammen på faklerne stod fint og nikkede stolt til hinanden. Begivenheden skete lørdag den 4. februar 2017, hvor forventningsfulde Lions var mødt op i havneterminalen i Hirtshals. Sammen med faklen kom også 5 Lions personer fra Færøerne. De havde taget færgen fra selskabet Smyril Line. En sejlads, der varede 36 timer (altså kun den ene vej). Sejlturen blev tilbagelagt i store bølger og ikke helt stabilt vejr hele vejen – det var altså tale om en sejlads for rigtige søfolk. Det jeg vil anføre med dette er, at en sådan indsats giver genlyd. Man viser, at man vil noget ekstra med vores organisation og vil bruge den tid, det kræver. Sådanne personer, som der findes mange af i vores organisation, er gode ambassadører. Ambassadører som vi altid har brug for at værne om.

Hvad kan vi som Lions gøre? Vi kan gøre rigtig meget. Kunne det ikke være interessant i fremtiden at anvende f.eks. Mikkel Hansen (håndboldspiller) som er kendt indenfor bekæmpelse af mobning. Tilsvarende er Peter Mygind (skuespiller). Vi begynder at arbejde mere og mere indenfor diabetes og bekæmpelse af kræft. Kunne vi ikke finde en eller flere personer, som kunne være med til at eksponere de gode værdier vi alle er enige om at vores organisation besidder? Enkelte vil må ske anføre, at vi har vores protektor som ambassadør for vores organisation. Det er ganske rigtig – og det er vi også glade for. Vi ser typisk vores protektor optræde i forbindelse med uddeling af årets Lions Pris. I dette lionsår forventer vi dog også, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik deltager i den planlagte og store begivenhed den 7. juni 2017, hvor vi fejrer 100-års fødselsdagen på Københavns Rådhus. Men, at vi har en protektor udelader jo ikke, at vi også kan have flere eksterne ambassadører. Ambassadører, der sammen med os medlemmer, vil synliggøre Lions i Danmark. Venlig hilsen John Jagd Guvernørrådsformand for Lions Danmark MD 106 (2016-2017) (Danmark – Grønland – Færøerne)

Færingernes ambassadør rolle blev endvidere styrket af, at de i forbindelse med arrangementet har haft et meget fint samarbejde med Lions klubben fra Hirtshals. Det er sådanne begivenheder, der gør, at vi med ro i sindet kan sige, at det går godt i vores organisation. Som anført er det væsentligt, at vi har gode ambassadører – ikke kun internt, men også eksternt. Jeg er vidende om, at der i vores organisation findes klubber, der har gode eksterne ambassadører tilknyttet for bedre at kunne vise og eksponere de mange gode aktiviteter og donationer, der ydes og gives. Spørgsmålet er blot, om vi i højere grad skal arbejde på at få flere af sådanne eksterne ambassadører. Det er noget, der kan ske på både landsplan, distriktsplan samt på klubplan. Andre humanitære organisationer og foreninger i Danmark bruger rent faktisk (ganske aktivt) ambassadør i deres markedsføring. Jeg kan her f.eks. nævne Julemærkehjemmet, der har Ole Henriksen (hudspecialist), Stig Rossen (sanger) og Chris MacDonald (sundhedsekspert) blandt sine ambassadører.

2017 Februar LION

5


LCIF

Kampen mod fattigdom er grænseoverskridende Af Cassandra Rotolo Oversat af Helge Møller, PDF, MJF LC Odense

Skønt Indien har en af de hurtigst voksende økonomier i verden, mangler anslået 50% af indere tag over hovedet. En overvældende majoritet af befolkningen har ikke adgang til nødvendig kloakering eller til videregående uddannelse. Lions i Irland er gået sammen med Lions i Indien for at hjælpe de fattige i landområderne med at hjælpe sig selv. Lions i Distrikt 106I i Irland er gået sammen med Arni Silk City Lions fra Distrikt 324 A4 i Indien for at hjælpe kvinderne bryde fattigdommens cirkel. Sammen har de modtaget US$50.000 fra Lions Clubs International Foundation (LCIF) til at finansiere et micro program for enlige og enker, der er mødre. LCIF er overbevist om, at micro låneprogrammer fremmer den økonomiske velfærd for dem, som lever på eller under fattigdomsgrænsen og er ulærte og mangler kapital, men som ønsker et bedre liv. Lions samarbejder med Nandri, et nonprofit firma i Irland, og Child Aid Trust (CAT) i Indien for at skaffe microlån til enlige mødre. De fleste kvinder, der deltager i CAT programmer, er analfabeter og hjælper deres familie ved fysisk arbejde. De er medlem af Dalit kasten, den socialt laveste kaste i Indien. Kvinderne har ikke adgang til kredit eller lånemuligheder. Kvinderne får hver et lån på Rupies 25.000 (Ca. dkr 3000), som de betaler tilbage i 25 månedlige rater til en rente på 1% pa. Nogle kvinder vælger for deres lån at købe en ko, hvis mælk de frem6

LION Februar 2017

over kan sælge. Nogle vælger at købe en symaskine, så de kan få blivende arbejde som syersker. Andre åbner små forretninger og sælger snacks og kolde drikke i deres byer. Alle disse muligheder gør kvinderne mere uafhængige, og de kan bedre uddanne sig og føde sig selv og deres familie. Lions deltager i alle processens trin, lige fra bedømmelse af ansøgninger til udlevering af check. Lions fra begge lande deltager i et rådgivende udvalg, laver finansielle oversigter, organiserer PR arrangementer og hjælper giverne med budgetter. Lourdu Mary, en fattig enke i landsbyen Morenam, modtog et microlån. Hun bor med sine to børn i en lille hytte uden el eller kloakering. Hun arbejder som daglejer i markerne. Hun brugte sit lån til at købe en ko. Hun sælger koens mælk og køber mad og møg (brændsel) for pengene til hjælp til opfyldelse af familiens grundlæggende behov. Siden det første microlån blev givet i 2014 er der startet projekter fem steder: Indien, Sri Lanka, Nepal, Irland og Kenya på i alt US$475.000 (3,3 millioner kr.). Over 1200 lån er givet. Mere information om microlån kan fås på LCIFs hjemmeside lcif. org. Microlån er en valgmulighed for kvinder til at bryde fattigdommens cirkel og hjælpe deres familier.


INTERNATIONALT

Få din egen Lions Clubs hundredårs erindringsmønt, begrænset antal. I fejringen af 100 års hjælpearbejde udgiver Lions Clubs International i samarbejde med USA’s Mønt et begrænset antal af en udsøgt sølvdollarmønt. Køb din egen mønt nu i Lions Danmarks supply butik, fra Lions Club Supplies (USA) eller fra United States Mint. Mønten viser på forsiden lions stifter Melvin Jones og Lions Clubs logo. På bagsiden ses en løvefamilie med en globe som baggrund. Erindringsmønten er fyldt med historiske symboler på Lions arbejde gennem de første hundrede år. Hver mønt er pakket i gaveæske og der medfølger et certifikat på møntens ægthed. En smukt præget mønt – Mange ædle formål. Du kan kun bestille dette Lions samlerobjekt i begrænset tid og derved støtte LCIF’s (Lions International Hjælpefonds) hjælpearbejde, som ændrer livet for masser af mennesker. For hver solgt mønt går 10 US$ (ca. 70 kr.) til LCIF. Salget af mønten kan derved give 4 mill. US$ (op mod 30 mill. kr.) til forbedring af nødlidende menneskers tilværelse gennem LCIF’s projekter på hele kloden. Disse samlermønter er fine gaver til familie og venner, men også en perfekt måde at vise klubbens værdsættelse af medlemmer der har ydet en særlig indsats. Begrænset antal Lions Clubs hundredårsmønt kan købes efter først til mølle princippet. Når de er udsolgt, vil der ikke blive præget flere. Erindringsmønten sælges kun i kalenderåret 2017. De kan købes fra Lions Danmarks supply butik (på LionsOffice), fra Lions Club Supplies i USA eller fra United States Mint. Vær med i fejringen Hjælp os med at få solgt samtlige Lions erindringsmønter og få skaffet det størst mulige bidrag til LCIF. Del oplysning om erindringsmønten på sociale medier med hashtagget #Lions100. Download løbesedlen og PowerPoint præsentationen og skab interesse hos klubbens medlemmer for at eje dette smukke samlerobjekt. 2017 Februar LION

7


INTERNATIONALT

AUSTRALIEN

En god tid for en Dickens-efterkommer Oversat af Ole Klejs Hansen Den boghandel, som drives af Glenside Lions Club, anses at være den bedste brugtbogshandel i South Australia. Den har også en anden god historie at fortælle: En af de frivillige medarbejdere er efterkommer af Charles Dickens. Jacquie Holdich arbejder frivilligt, fordi hun er en flittig læser, og fordi hun ønsker at hjælpe i sit lokalsamfund. Men da hun pakkede kasser med donerede bøger ud og fandt nogle sjældne Dickens-bøger, som ikke trykkes mere, blev hun en slags Dickensekspert og en efterspurgt foredragsholder. Fire led tilbage var en Holdich’s slægtninge kusine til Dickens. De havde samme bedstefar, Charles Barrow, hvis datter, Elizabeth, blev gift med Dickens far. Holdich vidste godt hun var i slægt med forfatteren, men sidste år fandt hun de præcise oplysninger om slægtskabet på Ancestry.com. ”Jeg syntes det var spændende, og fortalte det til alle i boghandelen,” siger hun. ”Det er jo ikke alle, der har en slægtning begravet i Westminster Abbey.”

Holdich har før læst Dickens, men fordyber sig nu i hans samlede romaner, som hun har skaffet sig. Hendes interesse for forfatteren blev endnu større, da hun i brugtbogshandelen faldt over bogen ”En historie om to Brødre: Charles Dickens sønner i Australien.” Holdich skrev så en avisartikel i seks afsnit om Edvard Dickens liv i Australien, hvorefter hun blev inviteret til at holde foredrag på en international kongres i Sydney om Dickens og efterfølgende ved et møde for lærere og bibliotekarer i Adelaide. ”Det er en helt ny udvikling i mit liv,” siger hun. Lions og frivillige bemander boghandelen, som ligger lige ved en smuk park ned mod en bugt. Den giver et årligt overskud på mere end 100.000 australske dollars (en halv million danske kroner). Holdich arbejder i den store afdeling for børnebøger. ”Det er godt at vide, at mange lokale hjælpeorganisationer får glæde af overskuddet,” siger hun om butikkens succes.

Jacqui Holdich’s viden om hendes slægtning, Charles Dickens, er blevet større efter at hun begyndte som frivillig medarbejder i Lions Boghandel.

8

LION Februar 2017


INTERNATIONALT

skotland

Ingen rekord, men den friturestegte chokolade smagte godt Oversat af Ole Klejs Hansen I Amerika handler det om, hvor mange hotdogs man kan fortære på én gang på Coney Island. I Skotland lavede man en anderledes ædekonkurrence, da beboerne i den lille kystby Stonehaven gnaskede friturestegte chokoladebar i sig og skyllede dem ned med en berømt skotsk læskedrik. Konkurrencen var ikke om hvor mange chokoladestykker en person kunne indtage, men om hvor mange personer der deltog samtidigt i fråserierne. Der var 53 deltagere, og nogle af dem tog ekstra for sig. ”Jeg spiste selv tre,” siger lion Mike Hopkins. ”De er meget lette at spise. De er bløde, og de smelter i munden på dig efter at de er blevet stegt i pandekagedej.” Stonehaven & District Lions Club afholdt ædekonkurrencen som en del af dens årlige Feein’ Market, som er en byfest med underholdning, mad og massevis af boder med kunsthåndværk, tøj, smykker, bøger m.v. Mars chokoladebar med nødder har længe været en favorit på en af byens restauranter, Carron, og dertil drikker man Irn Bru, som spøgefuldt kaldes Skotlands anden nationaldrik.

Lions ville gerne sætte en verdensrekord med deres ”Godbid og en Bru” aktivitet. Men Guinness Rekordbog afviste forsøget. ”Det er vi lidt skuffede over, når man nu ved at en af rekorderne er en person, der ser fjernsyn uafbrudt i 94 timer,” sagde Hopkins til den lokale avis. ”Vi fik at vide at vores rekord ikke er en færdighed, og jeg kan slet ikke forstå at det at se fjernsyn kan være en færdighed.” Feein’ Market går flere hundrede år tilbage til dengang, bønderne samledes i byens centrum for at tilbyde deres arbejde og færdigheder, - en slags mobilt jobcenter. Det moderne marked startede i 1973, og lions overtog det det så for 16 år siden. Ædekonkurrencen samlede mere end 400 tilskuere. ”Der var en virkelig god stemning. Vi havde en rigtig god dag,” siger Hopkins.

Friturestegt chokolade og skotsk læskedrik skaber glade markedsgæster.

2017 Februar LION

9


INTERNATIONALT

indien

En Indisk succeshistorie Af: Poul Henning Sekretær Lions Rønde Reiths Midt i september måned i år, alt imens varmen bragede ned over Danmark, fik jeg besøg af den Indiske skoleleder Sundar Gahndi. Sundar morede sig noget over, at vi danskere betegnede varmen i september som “Indien summer”. Han forsikrede at sommer i Indien er noget helt andet. Sundar havde været skoleleder på et skolehjem støttet af Danmission i delstaten Tamil Nadu i det sydlige Indien. Ved en rundrejse i delstaten omkring jul og nytår 2012-13 traf jeg Sundar gennem fælles bekendte. Sundar gjorde et stærkt indtryk på mig, for sjældent har jeg mødt et så uselvisk menneske, der i den grad brænder for, at hjælpe den fattigste del af befolkningen. Sundar var tidligere på året gået på pension fra skolehjemmet, men havde nu startet sit eget projekt op DIORDET, hvor de dels underviser børn og unge udover den obligatoriske skolegang, dels underviser kvinder på et sykursus, således at de er i stand til at få arbejde på tekstilfabrikkerne, og derved brødføde familien. Dette projekt får ingen statsstøtte, og Sundar havde derfor været nødt til betale af egne opsparede midler, ligesom han havde lånt penge af familien og venner. Det var med disse kendsgerninger, at han var på tur i Danmark og Tyskland, for at rejse midler til skoleprojektet.

10

LION Februar 2017

Jeg introducerede Sundar for Lions Røndes præsident Mogens Frederiksen, som var positiv overfor en donation. På oktober mødet behandledes ansøgningen fra Sundar. Midlerne kr 10.000,- skulle bruges til at starte et sykursus med leje af lokaler og indkøb af symaskiner. En dansk kvinde Lene Bak bosiddende i delstatens hovedby Chennai var behjælpelig med at kanalisere pengene til rette sted. Lene Bak var derfor inviteret til indvielsen af det nye center, og har en uge efter sendt denne rapport, som jeg indsætter i denne artikel.


INTERNATIONALT

Kære Poul Henning! training center”, som LIONS har været med Den 16/11 havde jeg fornøjelsen af at være med til at indvie det nyt “Skill finansiere. Jeg sender på vegne af Sundar den dybeste tak.

til at

oversætte denne form for uddannelse til danske forEt “Skill training center” er en slags teknisk skole, hvis man skal prøve at kan unge kvinder tage en uddannelse som syerske. hold. Her ønsker man at give unge en praktisk uddannelse. I dette tilfælde Når de 6 måneder er gået, skal de til en eksamen, Uddannelsen tager 6 måneder, og der kan være 10 kursister på hvert hold. i Indien. På den måde får de et eksamensbevis, som er en statslig anerkendt eksamen, som de tager på lige fod med andre som de kan gøre brug af, og som er anerkendt uden for selve projektet. større nærliggende by er der en fabrik, som mangler Sundar har bevidst valgt den lille landsby, som systuen skulle ligge i. I en r har busser til ansatte som henter og bringer syersker. Det er meget almindeligt her i Tamil Nadu at virksomheder og fabrikke en sender netop en bus ud i den landsby, hvor personalet. Sådan er det også hos Vestas, hvor min mand er ansat. Fabrikk Sundar siger, at pigerne, hvis de ønsker det, vil være syskolen er placeret, hvilket er begrundelsen for placeringen af centeret. så godt som sikret et job bagefter. svarer til 500 danske kr. Det lyder ikke af meget, og å fabrikken vil pigerne kunne tjene en månedsløn på 5000 rupies, som fornuftig løn, især ude i landsbyerne. Hvis de skulle de bliver bestemt heller ikke millionærer, men det er faktisk en ganske arbejde i marken, ville de måske kun tjene det halve. uddannelsen, dvs ca 10 kr om måneden. Pengene Uddannelsen er næsten gratis for pigerne. De skal betale 600 rupies for hele r er mindre. Det skaber en form for forpligtelse. betales fra starten, således at risikoen for at de springer fra efter få månede via jeres penge er lejet til projektet. Der er indkøbt Selve syskolens lokaler er rigtig flotte. Det er et helt nybygget hus, som min mormor havde. Alt var nymalet og fint, da vi 10 helt nye symaskiner. Og de er nye, selvom modellen er magen til den besøgte stedet. Så det er nogle flotte rammer. med kortsigtet “her og nu - hjælp”, men hvor man Jeg har stor respekt for disse projekter, hvor man ikke bare sætter ind erment, som det kaldes. Netop i landsbyerne har tænkt på fremtiden, og hvor der investeres i kvinders uddannelse. Empow og det på den offentlige skole, hvis kvalitet er meget opnår mange ikke mere end, hvad der svarer til en 10. klasses eksamen, med sin flotte donornation har være med til at svingende. Så jeg håber at du, Poul Henning, vil lade det gå videre, at LIONS støtte et rigtig vigtigt projekt, blandt de fattige i Indien. formelt og festligt, som det nu en gang gør og Jeg sender nogle billeder fra selve indvielsen. Det foregik alt sammen meget som har arbejdet næsten 30 år med uddannelse og bør her i Indien. Centeret er opkaldt efter en dansk missionær Else Krogh, jer er dansk støttet, blev det opkaldt efter en sundhed blandt den fattige befolkning på landet. I kraft af, at projektet gennem t, men æren er jeres :) dansker. Og bare fordi jeg er dansker, synes Sundar, at jeg skulle åbne centere Den traditionelle olielampe blev tændt, og der blev Der var arrangeret indmarch med trommer hen af gaden til centeret. ske gaver. Vi fik overrakt blomsterkæder og tørklæholdt en helt masse taler. Der var overrækkelse af gaver, de fleste symbol inde skulle komme her til Indien, så er jeg sikkert der, som æresgæster, det var meget overvældende. Hvis nogen af jer nogens på, at I vil få den samme behandling. Hvis I ønsker at høre nærmere, så er I velkomne til at kontakte mig. De bedste hilsner fra Lene Bak Der gik præcis en måned fra Lions Rønde bevilligede pengene til sycentret kunne åbne, det må betegnes som super hurtigt, og det er hjælp med et langsigtet mål. Derfor overskriften “En Indisk succeshistorie” - Personlig føler jeg stolthed over, at være Lions, når et sådant projekt lykkes.

2017 Februar LION

11


AKTUELT

Årets NSR i Reykjavik Det er sent lørdag aften den 21. januar i Reykjavik. Jeg står på mit værelse på hotellet og kigger ud af vinduet. Det er mørkt og det regner. En ensom bil drejer ud fra parkeringspladsen, måske på vej hjem. Jeg skutter mig lidt og spoler langsomt hjernen tilbage på de sidste fire dage. Det er gået hurtigt fra vi landede i lufthavnen i Keflavik. Lige fra besøg i Den Blå Lagune, rundtur i The Golden Circle til dagene med møder og sammenkomster, og nu, er det hele slut! Jeg har mødt mange spændende mennesker. Både lions og andre ”udefra kommende”. En rigtig præsident og en 100-årig dame. Jeg har hørt spændende- og interessante indlæg og historier. Alt sammen i den gode NSR ånd, som vi i norden kan være stolte af. Hvor på kloden, finder vi fem forskellige befolkninger med så meget til fælles – det er forbilledligt og ånden bag al Lions arbejde. I år bestod delegationen fra Danmark af 21 lions og ledsagere, som sammen havde valgt at flyve højt mod nord for at deltage i Nordisk Samarbejdsråds møder. Som gæster deltog medlemmer fra Estland og Tyskland. Som tidligere nævnt, var det besluttet at rejse op en dag tidligere, for på egen regning, at opleve nogle af Islands seværdigheder. Normalt kommer man frem, deltager

12

LION Februar 2017

i møderne for så at rejse hjem igen, uden at have oplevet andet end naturen fra et busvindue. Her fik vi set Gullfoss, det spektakulære vandfald, en rigtig geyser, et gammelt uldvæveri samt mange souvenirbutikker. Vi gik i landskaber fra filmserien Games of Thrones – vi oplevede hvordan man i vikingetiden havde taget livet af ”utilpassede kvinder” ved at drukne dem i floder etc. Historier er der mange af på Island. Fredag morgen, den 20. januar, startede NSR med to møder klokken otte. Det var IR-seminar med deltagelse af flere fra vores gruppe. På agendaen stod, Erasmus+ (et EU-projekt) - Nordplus Junior (en lokal pendant) og et indlæg fra Islands Universitet. Mange unge i EU-landene bruger Erasmus+ i forbindelse med kultur og uddannelse og projektet blev også diskuteret på det sidste Europa Forum i Sofia. På den anden side af gangen, indledtes NSR-AUC mødet. Herefter gik det som perler på en snor. CC board meeting – åbnings ceremoni i Neskirkja, som lå umiddelbart over for hotellet, med deltagelse og tale af den islandske præsident, Guðni T. Jóhannesson og efterfølgende leverede medlemmer af Orkester Norden, Quinteto No. 4 en Sol menor af Mozart. Dernæst stod Eva Persson for et seminar om Women in Lions. Et andet indlæg, drejede sig om børn i nød, Children in


AKTUELT Need og Barbara Grewe fra Tyskland, havde fuldstændigt styr på 100års jubilæet. Gerner Jacobsen, 100års koordinator, fortalte om vores planer med faklerne og hvordan vi agtede at fejre jubilæet i Danmark. CC – board meeting kom bl.a. ind på et forslag, om at alle de nordiske lande, kun skulle udsende én redaktør til Convention, EF etc. som så skulle tilbagerapportere til alle og eksempelvis lægge billeder i en fælles ”sky”, for at dele (spare) omkostningerne derved. Dette kunne der dog ikke blive enighed om. Økonomien i NSR blev også behandlet og placering af fremtidige NSR blev diskuteret. Et forslag gik på at lægge NSR sammen med EF (som eventuelt skulle forlænges med en dag) – en gruppe skal kigge nærmere på afholdelse af NSR i fremtiden. Lørdags møderne begyndte også klokken otte. De forskellige lande afholdt deres møder i hver sit lokale hvorefter man samledes og hørte på Theme of the Year. PID (past international director) Svein Berntsen holdt et langt og spændende indlæg, hvor han kom ind på udviklingen af Lions, samt oprettelse af en ”service director”, som en slags facilitator mellem GLTD og GMTD. Dette vil der nok blive yderligere informeret om. En øget digitalisering af Lions og LION blev også fremlagt og stor fokus blev rettet på

My LCI - platformen. Efterfølgende skulle grupperne igen diskutere temaet og aflevere en form for rapport derom. Lørdagens sidste punkt var NSR Council Meeting – som dog blev lidt forstyrret af Second Vice President Gudrun Bjort Yngvadottir, som overraskede alle med en gæst, den 100-årige Asta Sigmunsdóttir, som stadig var aktiv Lions medlem og samtidig chartermedlem. Gudrun havde også hilsen med til alle de lions, som fyldte 100 år i jubilæumsåret, 11 i alt i Skandinavien – heriblandt vores egen Enevold Vestergaard fra Lions i Varde. Alle blev hyldet med et diplom og en nål, af vores internationale præsident Bob Corlew, via Gudrun. En fin måde at fejre de berørte medlemmer på og en fin måde at skyde jubilæumsåret i gang på. Når lions fra Skandinavien mødes, så sker det i dejligt uformelle henseender og med al den kendte form for ”hygge”. Fredag aften afholdtes den klassiske ”Get-together” aften. Casual beklædning og underholdning fra lionsmedlemmer. Sådan kender vi det. Gallaaften var også i nordiske rammer, med underholdning og dans til midnat. CC, council chairman, Arni Hjaltason var til stor overraskelse, også orkesterleder, med speciale i Kim Larsen sange – så der blev sunget og danset med, for fuld kraft.

2017 Februar LION

13


AKTUELT

ÅRSMØDE 2020 Kære Lions de næste tre Årsaf n se el ld ho af at , ed m t Mange er bekend de sted sålefin l vi og gt la an pl er on ti sa møder i vores organi øbenhavn, i 2018 i K i t ld ho af e iv bl l vi 17 20 des: Årsmødet rg. Horsens og i 2019 i Sønderbo over at stå for are nk tæ og gå nu de re le al Skulle jeres klub i 2020, vil jeg ) ub kl n de an en ed m en m m rangementet (evt. sa tilsagn herom. s re je ig m e nd se at l ti r je re gerne opford ns.dk Dette kan ske til grf.md@lio mende årsmøde, vil m ko t de på s ge ta al sk en Da beslutning st 1. april 2017. ne se n ag ls ti s re je få at t fin det være John Jagd Guvernørrådsformand 6 (2016-2017) 10 D M k ar m an D ns io L r fo røerne) (Danmark – Grønland – Fæ

S U D O K U 14

LION Februar 2017


AKTUELT

En legende stopper på Lions Landskontor i Hillerød Af: John Jagd Guvernørråsdformand for Lions Danmark MD 106 (2016-2017) (Danmark – Grønland – Færøerne)

Som bekendt valgte Annette Aagaard-Hansen før Årsmødet i Silkeborg i juni måned 2016 at informere om, at hun fra og med ultimo februar 2017 havde lyst til at nyde tilværelsen med familien og dyrke sine egne interesser. Det var naturligvis en både vemodig information, men samtidig også en glædelig nyhed. Det vemodige består i, at Landskontoret i Hillerød i mange henseender har været symbolsk med Annette og de gøremål, der nu engang hører under et Landskontor af en velgørenheds-organisation. Den glædelige nyhed består i, at Annette nu vil have mulighed for at nyde sin pension i det omfang, der nu engang passer ind i hendes tid, tempo og sted. Vi fejrede Annettes 30-års Lions jubilæum den 1. september 2016. Annette har siden starten på sin ansættelse i 1986 i mange henseender sat sit store præg på, hvad vores organisationen har udviklet sig til, og som den fremstår i dag. Derfor var det også fortjent, at Annette i Lionsåret 1993-1994 fik overrakt en MJF af daværende Guvernørråd. Annette startede sin ansættelse hos Lions, da P-posten blev udsendt hver måned til alle klubber og embedsmænd. Det var et stort arbejde, at pakke P-posten og tage kopier til hver enkelt enhed. Dette arbejde er dog med årene blevet noget nemmere. Der er i stedet kommet nye opgaver til, som også er blevet løst med stor akkuratesse.

Annette vil blive savnet over hele Danmark i vores organisation, i de nordiske lande samt i USA. Alle kender hende som en kapacitet på vores Landskontor, og der bliver derfor tale om et ikke uvæsentligt tab for vores organisation. Der er ikke en klub i Danmark, der ikke kende Annette for hendes altid venlige og hjælpsomme måde at klare tingene på. Mange klubber og medlemmer kunne måske godt selv finde svaret på en række Lions relaterede forhold, men det var bare nemmere at ringe til kontoret, hvor der altid har været et venligt svar og en forklaring. Mange har betragtet Annette som et ”omvandrende leksikon”. Der er fundet en erstatning for Annette, men det tager tid at komme ind i alle forhold, så derfor må svar tiden forventes at blive en lille smule længere, end hvad vi ellers har været vant til; men sådan er det med forandringer. Annette stopper ved udgangen af februar måned 2017. Guvernørrådet har besluttet at holde en afskeds-reception for Annette. Denne finder sted den 28. februar 2017 i Lions Park, Hillerød. Information herom fremgår af særlig indkaldelse på LionsOffice. Guvernørrådet ønsker med denne artikel alt det bedste for Annette i fremtiden.

2017 Februar LION

15


16

LION Februar 2017


AKTUELT

Faklen kommer til Hirtshals ombord på Smyril Lines store skib Norröna Lørdag den 4. februar, en diset og regnfuld dag, ankom 100års faklen til Hirtshals fra Færøerne. Ombord på Smyril Lines store skib, Norröna, var den blevet fragtet hele vejen fra Thorshavn, sammen med fem gæve lionsfolk, Høgni Mikkelsen, Harley Joensen, som havde taget sin mor og far med. I Hirtshals havde klubben gjort et stort arbejde ud af festligholdelsen af ceremonien, under kyndig overvågning af Mogens Mortensen, den lokale 100års koordinator. 64 deltagere, heriblandt borgmesteren fra Hjørring Kommune, Niels Arne Boelt og frue, var inviteret, og alle mødte op for at modtage faklen. Faklen, som ankom fra Færøerne, er én af tre, og er den, som er mærket distrikt A. Den er udført af messing af Alex Henriksen, fra teknisk skole i Roskilde. De to andre, udført i kobber og er mærket henholdsvis distrikt B og C. De var fragtet hele vejen til Hirtshals af Gerner Jacobsen, 100års koordinatoren, for nu at blive forenet med distrikt A’s. Ombord på skibet, var der arrangeret modtagelse og opstart af faklernes vej igennem Danmark. Skibets kaptajn Henrik Hammer bød velkommen ombord, hvorefter Høgni Mikkelsen og Harley Joensen, var værterne, som bandt ceremonien sammen. Til at

modtage de tre fakler, var distriktsguvernør Jørn Due fra A, Karl Jakobsen fra B og Lisbeth Andreasen fra distrikt C. Der blev holdt mange taler, dels for at markere vigtigheden af sammenholdet i vores multipeldistrikt og dels omkring Lions 100års jubilæum her i 2017. Borgmester Niels Arne Boelt kom også i sin tale, ind på samarbejdet mellem kommunen og lions, specielt Lions Hirtshals, som igennem de over 32 år, havde gjort et stort arbejde i lokalområdet. Gaver var medbragt og blev behørigt udvekslet. Formand for guvernørrådet, John Jagd, takkede i sin tale, både medlemmerne i Hirtshals og de tilrejsende fra Færøerne, for den store opbakning til fejringen af 100års jubilæet, og kunne også fortælle, at faklerne allerede var booket til mange arrangementer i det kommende år. Ved Convention i Chicago til sommer, skal faklerne også indgå i arrangementet på én eller anden måde. Efter det officielle program var overstået, var der mulighed for at inspicere ”broen”, og efterfølgende var der arrangeret frokost ombord. En god og festlig oplevelse for de mange deltagere. Klokken tre samme eftermiddag, forlod Norröna igen Hirtshals, med kurs mod Thorshavn.

2017 Februar LION

17


AKTUELT

Donationen til Dansk Blindesamfund kursusejendom Fuglsangcenteret i Fredericia Af: Peter Voss Hansen AKTD 2016 - 2017

Onsdag den 14. december 2016 besøgte DG Karl Jakobsen, GRK Axel Gorrsen og undertegnede Dansk Blindesamfund kursusejendom Fuglsangcenteret i Fredericia. Årsagen til besøg var, at gruppen skulle overbringe den sidste donation i rækken af donationer til Dansk Blindesamfund. Målet for den sidste indsamling var 105.000 kr. Klubberne kom op på i alt 77.500 kr., som skal gå til installation af et nyindkøbt teleslyngeanlæg. Et anlæg som er særdeles væsentligt for mennesker, der er svagtseende eller blinde. Repræsentanterne fra Dansk Blindesamfund udtrykte stor taknemlighed for donationen. På billedet ses DG Karl Jakobsen overrække donationen til næstformand i Dansk

Blindesamfund John Heilbrunn. Donationerne er som sagt den foreløbig sidste donation i en række, hvilket betyder at vi meget stærkt nærmer os en lille million i løbet af de senere år. GRK Axel Gorrsen overakte ved samme lejlighed en Lions skilt til markering af Lions donation i forbindelse med Børneuniverset. Skiltet overrækkes til direktør Mogens Sandahl. Lions har i mange år været en vigtig faktor på verdensplan, men også nationalt i forbindelse med blindesagen. Jeg vil benytte lejligheden her til at takke klubberne for deres engagement omkring indsamlingerne.

Skiltet overrækkes til direktør Mogens Sandahl

DG Karl Jakobsen overrækker donationen til næstformand i Dansk Blindesamfund John Heilbrunn

18

LION Februar 2017


AKTUELT

Håndtryk som symbol for fred Hinnerup pige vinder Lions Fredsplakat konkurrence 2016-17. Camilla Wiencke, 5.c på Rønbækskolen i Hinnerup har tegnet den vindende plakat. Derfor modtog Camilla i fredags en check på 500 kr. af Lions Danmark samt en check på 1000 kr. til klassens fælleskasse. Overrækkelsen fandt sted på Rønbækskolen i fredags ved en lille uformel komsammen med elever fra 5. klasser. Guvernørrådsformand for Lions Danmark John Jagd forestod afsløring af vinderen og overrækkelsen af de 1.000 kr. til klassen. Årets tema for plakaten er 'Fejring af fred'. Her har Camilla forstået at synliggøre temaet med enkle midler. Vinderplakaten viser bl.a. to svaner og et håndtryk som symbol på fred mellem mennesker. - 'Børn oplever i dag en verden med daglige tv-billeder af terror, bombede ruiner og flygtninge. Derfor synes vi, at ideen med en fredsplakat er en god måde til at få børnene til at sætte billeder på deres tanker herom', siger John Jagd, - 'og vi finder, at Camilla har ramt lige i plet med sin tegning'. Lions klubber i over 75 lande arrangerer nationale konkurrencer for over 350.000 børn mellem 11 og 13 år, hvorefter hvert lands vinderplakat går videre til international konkurrence. Her får vinderen overrakt 500 US dollars i FN-bygningen i New York på Lions dagen d. 4. marts 2017. Distriktets guvernør i Lions Karl Jakobsen overrakte Camilla de 500 kr. og et indrammet, trykt billede af plakaten til Camilla samt trykte udgaver til klassen opslagsvæg. Under overrækkelsen spurgte John Jagd eleverne om, hvor meget de troede, at Lions uddelte til humanitære formål hvert år. Enkelte gættede på én mio, en på halvanden mio. kroner, men da John Jagd afslørede, at svaret er 27 mio. kroner, måbede eleverne.

Distriktsguvernør Karl Jacobsen med den vindende plakat og prismodtageren med den store check Lions Hinnerup Dagmars Kilde er lokal arrangør af konkurrencen og blev glædelig overrasket over at få en landsvinder. Præsidenten Brita Hørmann var derfor meget stolt, da hun lykønskede Camilla og 5.c, og hun roste det gode samspil med Rønbækskolen. Lions Hinnerup Dagmars Kilde arrangerede efter overrækkelsen lidt godt til ganen, og det skabte glæde hos 5.c efter en hård skoleuge.

5. C Rønbækskolen. Lærerne Marie Fjendbo Jørgensen Casper Andersen samt Camilla Wiencke

2017 Februar LION

19


KLUBSTOF

Lions i det smukke Odsherred Af: Knud Hansen, PDG, PCC, PRC

Lions Club Odsherred, i det såkaldte “udkantsdanmark”, men samtidig placeret i centrum af Odsherred, og med mottoet: Besøg det skønne Odsherred, hele Danmark i en håndevending. Klubben har trods sin lidenhed været aktiv gennem nu 45 år. Efter en start på 29 medlemmer gik vi efter nogle år ned på 12. Det skyldtes fraflytning, alder, problemer i klubben. Vi er nu 22 m/k med en ret høj gennemsnitsalder. Aktivitetsniveauet fejler dog ikke noget, og vi har gennem årene lavet alle de aktiviteter, som også andre klubber gør, med god hjælp fra vores bedre halvdele. Vi var unge dengang, havde energien, og en del var håndværkere, så ideen om at bygge et stort sommerhus dukkede frem. Vi købte en grund, som vi kunne dele. Alt blev udført med håndkraft af medlemmerne selv, lige fra grundudgravning til støbning med blandemaskine, opstilling af hus, el - vand og kloak. Det var et kæmpe arbejde, så der gik mange aftener og weekender, men der manglede aldrig arbejdskraft. Det gav et mægtigt sammenhold. Huset blev solgt. Vanføreforeningen havde en afdeling i vores område, og vi tog kontakt til dem. Hvis de var interesseret i et samarbejde, ville vi bygge et stort, handikapvenligt sommerhus på den anden grund. Det skulle overdrages til forældrekredsen med handikappede børn, til billig udlejning. Vi betalte grund og byggemodning. De leverede og betalte materialerne, og vi lavede alle entrepriser. Det blev et rigtig godt samarbejde gennem mange år til stor glæde for brugerne.

vende. Samtidig har vi kunnet leje et tidligere autoværksted på 775 kvadratmeter på en god placering på Algade i Nykøbing. Det betyder, at vi indenfor de sidste 12 måneder har kunnet uddele/ give tilsagn om donationer på cirka kroner 500.000 fordelt på 18 modtagere. Det er vi meget stolte over. Folkeskolen i Nr. Asmindrup blev af kommunen besluttet nedlagt i 2008 og lukkede i 2010. Det gav mange protester, og en flok ildsjæle begyndte at arbejde med planer for en friskole. Det lykkedes i lejede pavilloner allerede i 2010. Nu er det lykkedes for dem at købe den oprindelige skole, og i januar var vores præsident og jeg, med til første skoledag i de nye bygninger. Det skyldtes, at vi havde doneret 100.000 kroner. For at blive godkendt af myndighederne skulle kemi og fysik optimeres, og vores bidrag var en del af dette. Det var fantastisk at være med, og se den entusiasme som både forældre og lærere havde udvist, idet mange ting, blandt andet maling af lokaler var lavet af frivillige. Det var lige i lions ånd. To af vores idrætshaller er brændt! I forbindelse med genopbygning har vi givet tilsagn om 100.000 kroner til hver af dem, men til øremærkede indkøb.

Et af de sommerhuse vi byggede For nogle år siden samlede de deres aktiviteter i Nordjylland, og huset stod tomt. En servitut betød, at begge parter skulle være enige om salg, og fortjenesten skulle deles. Der blev stor uenighed om hvordan fordelingsnøglen var. Det tog otte år. Det lykkedes os til sidst at købe dem ud. Efter nogen oprydning inde og ude, fik vi solgt det med en god fortjeneste. Derudover kører vi vores loppemarked 18 gange om året. Alle ved, hvad det betyder at arbejde med kørsel, sortering og afholdelse af markederne. Vi er heldige, at vi kan have en lille container på kommunens genbrugsplads. Den skal om sommeren tømmes flere gange om dagen, hvilket er skønt, men kræ20

LION Februar 2017

Højby Hallen brænder Vi har også et fint samarbejde med områdets otte præster. Vi sponserer julekurve, men for at modtagerne kan være anonyme overfor os, leverer vi kurvene til præsterne, ud fra deres ønske om antal, og de deler dem ud. I december blev det til hele 93 kurve. Stor tilfredshed med denne aktivitet. Enkelte andre: Lionskollegiet 25.000 kroner, skaterbane i Nykøbing 30.000 kroner, gældsrådgivning 10.000 kroner, Nykøbing idrætsforening 25.000 kroner, ungdomslejr 10.000 kroner, 6 internationale projekter 45.000 kroner.


KLUBSTOF

10.000 tak fra Lions til Ry Hallen Af: Lions Club Ry K.E. Jørgensen

Lions Club i Ry har startet det nye år med at en donation til byens nye midtpunkt Ry Hallen. Lions har givet Ry Hallen 10.000 kr. til arbejdet med de unge. ”Vi har set en helt fantastisk opblomstring og livsglæde for alle generationer og i en bemærkelsesværdig grad de unge ” udtalte Lions præsident Bent Dyrby ved overrækkelse af donationen, og fortsatte ” det et arbejde der er gjort og udføres nu, har gjort Ry Hallen til et midtpunkt, både hvad angår at samle generationer omkring mange interesser, men også at samle byen Ry” sluttede Bent Dyrby af ved overrækkelse af det kontante beløb.

Lions Club Ry har selv stor glæde af Ry Hallen til sine aktiviteter, hvor julebanko og Lions-løbet har stor glæde af samarbejdet. Lions holder også sine klubmøder i Ry Hallen, hvilket jo er et godt bevis på, at Ry Hallen er blevet et ”aktiviteternes fælleshus”.

2017 Februar LION

21


KLUBSTOF

Lions Suså har uddelt

400.000 kroner

i anledning af 40 års jubilæum. Af: Henrik Nielsen, klubbens PR ansvarlig

Aktivitets- og Medborgerhuset Kroen i Glumsø dannede rammen for Susåløvernes jubilæumsreception lørdag den 3. december, hvor årets sidste 18 donationer i jubilæumsåret blev uddelt.

Fakta oplysninger:

400.000,- kr. uddelt i 2016. Heraf: • 294.220,- kr. til lokale formål • 105.780,- kr. til nationale og internationale formål.

Det blev en dejlig eftermiddag på Kroen i Glumsø, hvor Lions Suså havde fornøjelsen at uddele jubilæums-donationer til 18 forskellige foreninger og organisationer mv. Donationerne giver de enkelte modtagere mulighed for at igangsætte forskellige tiltag som der måske ellers ikke ville have været råd til, udtaler Peter Rønholt, præsident for Lions klubben. Borgmester Carsten Rasmussen gæstede de jubilerende Susåløver. Han ønskede klubben tillykke med jubilæet på vegne af hele Byrådet. Herudover påpegede han den vigtige frivillige indsats

Borgmester Carsten Rasmussen ønsker tillykke

22

LION Februar 2017

Lions Suså og andre frivillige organisationer udfører til gavn for medmennesker lokalt, nationalt og internationalt. Samfundet skylder de frivillige en stor tak, sluttede borgmesteren.

På jubilæumsdagen blev der uddelt 18 donationer med en samlet værdi på 137.500,- kr. Frem til jubilæumsdagen har Susåløverne samlet uddelt 262.500,- kr. For jubilæumsåret 2016 som helhed har Lions Suså doneret 400.000 kroner. Vi vil gerne takke alle, der har været med til, at støtte op omkring vores aktiviteter, og dermed gjort det muligt for os at donere alle disse penge til forskellige velgørende formål, udtaler Henrik Nielsen, klubbens PR-ansvarlige.

Et udsnit af de mange donationsmodtagere. Bl.a. ses formanden for Danske Lions Katastrofe og Hjælpefond.


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A Lions Nuuk, Kirsten Amalie Lynge Lions Nuuk, Lise Mørup Dalsgaard Lions Slagelse Daisy, Dorthe Norton Seistrup Lions Hillerød, Jens Levring Lions Møn, Michael Larsen Lions Absalon Roskilde, Heidi Lund Andersen Lions Nakskov, Svend Raahauge Lions Sorø, Hans Beck Lions Maribo, Brian Wede Andersen Lions Ramsø, Kjeld Corfitz Severinsen Lions Østbornholm, Jytte Engedahl Hansen Lions Ramsø, Knud-Erik Skou Knudsen Lions Ramsø, Egon Christensen Lions Svinninge, Karsten Sørensen Lions Kalundborg, Hans-Henrik Nielsen Lions Rønne, Bruno Klithammer Lions Slagelse, Poul Højer Wraae Lions Tórshavn, Karl Leonsson Lions Slagelse, Søren Johansen Lions Slagelse, Boris Holm Lions Tórshavn, Súni Falkvard Selfoss Lions Qaqortoq, Brian Juhl Lions Sakskøbing, Morten Petersen Lions Høng, Klaus Øberg Lions Høng, Jens Wittrock Lions Haslev, Sabina Trabjerg

B

Lions Vinderup Victoria, Astrid Toxvig Hansen Lions Norddjurs Svanerne , Marianne Andersen Lions Vinderup Victoria, Eva Lund Nielsen Lions Brande, Hans Peter Thomsen Lions Aulum, Jan Bilberg Lions Fjerritslev Vesterhavsfruerne, Jette Lions Lynge Kristensen Lions Silkeborg, Paul Linneberg Lions Norddjurs Svanerne, Lone Rasmussen Lions Hadsten, Ole Koue Christensen Lions Ringkøbing, Jan Theodor Hykkelberg Lions Pandrup, Charlotte Thorsager Kronborg Lions Løkken, Thomas Fisker Lions Gug, Brian Harbo

Lions Holstebro, Jon Anders Jørgensen Lions Viborg, Gregers Johansen Lions Brønderslev Brunhilde, Liljan Nørgaard Jensen Lions Nibe, Morten Nyrup Leo Club Aalborg, Camilla Frederikke Andersen Lions Aars, Ranganathan Kandasamy Lions Trehøje Lyngtotter, Anne Marie Nygaard Stausbøll Lions Viborg Borgvold, Velauthan Thirumavalavan Lions Norddjurs Svanerne, Aase Juel Sørensen Lions Vinderup, Svend Sørensen Schwencke Lions Limfjord, Jette Pedersen Lions Trehøje Vest, Dennis Farskov Lions Silkeborg Theodora, Birgitte Palka Lions Silkeborg Theodora, Bente Astrup Lions Silkeborg Theodora, Helle Sørup Knudsen Lions Limfjord, Inga Hedevang Lions Silkeborg Theodora, Jette Krarup Lions Silkeborg Theodora, Liselotte Balle Lunen Lions Silkeborg Theodora, Ghita Tollund Lions Sydthy, Carsten Laursen Lions Sydthy, Niels Høy Lions Sydthy, Kresten Borggaard Lions Aulum, Jan Vestergaard Lions Aulum, Søren Busch Kristensen Lions Hirtshals, Charlotte Jeppesen Lions Thylandia Thisted, Janni Jensen Lions Viborg, Peter Jakobsen Lions Thylandia Thisted, Lisbeth Dyrhav Jensen Lions Nørresundby, Allan Winther Larsen Lions Vildbjerg, Ori Bar Lions Aalborg Limfjorden, Berit Liltorp Lions Hinnerup, Jan Labich Lions Salling/Mors Pinen & Plagen, Elin Hededam Jensen Lions Thylandia Thisted, Jette K. Larsen Lions Møldrup Vølverne, Jytte Marie Larsen Lions Hasseris, Keld Jakobsen Lions Skagen, Jørgen Mikael Jensen Lions Skagen, Jacob Jeppesen Lions Hasseris, Lars Søndergaard Lions Hanstholm, Søren Thoft Larsen

C

Lions Vojens, Henrik Jul Hansen Lions Kerteminde, Annette Langhoff Lions Vejlby Risskov, Børge Jakobsen Lions Beder-Malling, Johannes Jensen Lions Beder-Malling, Casper Nørgård Lions Gram, Ernst Brink Lions Vejle Thyra, Elisabeth Brunstrøm Lions Langeland, Gitte Dirksen Lions Langeland, Poul-Egon Jørgensen Lions Esbjerg-Grådyb, Niels Christensen Lions Søndersø, Mikal Larsen Lions Hedensted, Michael Hestbech Lions Galten-Skovby, Thomas Sørensen Lions Bov, Søren Pedersen Lions Galten-Skovby, Michael Øulee Lions Brørup, Poul Erik Kjeldsen Lions Hørning Q, Anne Helle Lundsgaard Lions Esbjerg-Strandby, Hans Kristian Jensen Lions Vejle, Kåre Langlet Lions Als, Bodil Møller Lions Haderslev Sophies Kilde, Ella Skjellerup Lions Tommerup, Erik Abildgaard Frederiksen

2017 Februar LION

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Lions emblemet Oversat af Ole Klejs Hansen Billedtekst: Lionsemblemet, som vi kender det, kan dateres tilbage til 1920, da Maurice Blink, som var professionel kunstner og chartermedlem i den første lionsklub, skabte det oprindelige design. Hvorfor er Lions skattede emblem så genkendeligt og nemt at huske? En grund er, at der er lions næsten overalt på kloden, og at de er stolte af at bære emblemet og stolte af at vise og bruge mærket på næsten alt muligt. Emblemet vækker genklang fordi det vækker associationer til vores opfattelse af løven som sådan – styrke, mod, handling og troskab. Da Lions Clubs International blev dannet i 1917 viste lions både deres stolthed og deres humor, da de skabte det første lionsemblem. Stoltheden viste sig ved at emblemet blev baseret på et berømt maleri af den franske 1800-tals maler Rosa Bonheur, som viser en prægtig løve, hvilende i naturen. Maleriets titel var ”Old Monarch” (Gamle Monark), og det blev så kælenavnet for de første medlemmer og klubber i Lions. Humoren var et ordspil i det første emblem. Det viste en løve, som i gabet holdt en kølle dekoreret med ordet ”International”. Det morsomme ligger i at det engelske ord ”club” både kan betyde kølle og klub. Ordspil på ”lions”, ”club” og ”international”. I 1919 bad Lions sine medlemmer om forslag til et mere forfinet logo. Oversvømmet af forslag fra lions, kunstnere som amatører, besluttede man ved Lions International Convention i 1919 i Chicago at nedsætte et udvalg, som skulle finde frem til et egnet professionelt logo. Udvalget henvendte sig til Maurice Blink, som var professionel kunstner og chartermedlem i den første lionsklub. Han tegnede en skitse af en cirkel med et ”L” i midten og to profiler af løver, som kigger ud i hver sin retning. Den internationale bestyrelse godkendte designet i april 1920. Melvin Jones forklarede betydningen sådan: ”Emblemet viser en lion som ser tilbage med stolthed og fremad med selvtillid, og som ser i alle retninger for at yde hjælp.” I de første farvelagte udgaver af Blinks design var de to løver ret naturtro med bølgende mørkebrune manker, skinnende øjne og voldsomme, skarpe hvide tænder. Med årene blev løverne gjort mindre vilde efterhånden som logoet blev standardiseret, så det kunne anvendes globalt. Den ny opfriskede og opdaterede udgave af logoet fra lige efter årtusindskiftet vil sandsynligvis blive brugt i mange årtier fremover. Og hvorfor ikke? Det fungerer jo!

Sidste frist for stof til LION nr. 5 :

7. april 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.