Lions december 2016

Page 1

LION

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 3 December 2016

Indkaldelse til årsmøde 2017


3 REDAKTØRENS KLUMME

7

4 LEDER 7 LCIF 8 SIGHT FIRST

8

9 INTERNATIONALT 12 AKTUELT 17 NATIONALT

13

18 KLUBSTOF 23 NAVNLIG NAVNE

14

24 BOGANMELDELSE

LION LION + LION Joe Preston + Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

Nr. 3 december . 2014-15

Europaforum i Birmingham

Nyt fra Sigth First & LCIF

Medlemsblad for Lions Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 4 Februar 2015

NSR møde i Danmark Convention på Hawaii

Medlemsblad for Lions Danmark

besøger Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 5 April 2015

ÅRSMØDE I AARHUS

Lions Quest + 25 år i Danmark

Mange andre spændende ting

Læs om de syv kandidater til posten som anden vicepræsident

2

LION December 2016

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk


REDAKTØRENS KLUMME Annoncer: Svend Due Mikkelsen (Ansvarshavende redaktør) Erantisvej 5 4300 Holbæk Tlf. 88 70 76 10 Mobil 25 17 01 24 thelion@lions.dk

2. Indhold & klumme Anslag: 552 Billeder: 2

Redaktionsudvalg: PRD Flemming Høj Sørensen prd@lions.dk PRC-A David Munis Zepernick prc.a@lions.dk PRC-B Lasse Borgbjerg prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen prc.c@lions.dk Oversættelse: Helge B. Møller LC Odense Ole Klejs Hansen LC Randers Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk Tryk: Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

I forrige nummer af LION, opfordrede med stof til et 100års I forrige nummer af LION, opfordrede jeg alle læsere til at indsende materiale ellerindstik at kon- til bladet takte mig, med stof til et 100års indstik til bladet. Ét medlem reagerede og sendte mig jo for lidt at lave et indstiknoget på. brugbart, men, det er jo for lidt at lave et indstik på.

Jeg opfordrer derfor igen klubbernes m

Jeg opfordrer derfor igen klubbernes medlemmer til at kigge i skuffer og gemmer, at finde scrapbogen frem eller til hvor man nu ha scrapbogen frem eller hvor man nu har gemt sine udklip, så vi kan vise hinanden eksempler medlemskab af Lions Intl. og se tilbag på 66 års medlemskab af Lions Intl. og se tilbage på en herlig tid.

Med venlig hilsen Med venlig hilsen

Svend Due Mikkelsen SVEND DUE MIKKELSEN Ansvarshavende redaktør Ansvarshavende redaktør Oplag: 7.000

2016 December LION

3


LEDER

Vær med til århundredets selskab Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense ”Jeg fejrer mig selv” skrev den store poet Walt Whitman. Lions har foretaget en masse af dette, nu hvor vor hundredårsdag til juni nærmer sig. Lions i New England hyldede vort jubilæum på resultattavlen ved den første fodboldkamp i sæsonens Patriot turnering. Lions i Texas holdt en fødselsdagsreception på et hotel med dekorerede kager, flag, horn og 100 balloner. Blandon Lions Club i Pennsylvania bød hundrede af mennesker på gratis mad, musik, andespil og børnelege og benyttede lejligheden til at fortælle folk, hvem Lions er, og hvad vi udretter. Alder er noget mærkeligt noget. Vi fejrer alle fødselsdage, når vi er unge, når vi er middelaldrene er vi tøvende og fejrer med sort humor for så at tage festklæderne på igen, når vi i en sen alder møder en af vore milesten. Sådan er det også med Lions, og det er, som det skal være. Vi bliver kun 100 år en gang. Lad os værdsætte, hvem vi er, og hvad vi har udrettet, og lad os sikre os, at almenheden bliver delagtig i vore festligheder. Vi er ikke alene stående, trods alt. Vi er til, fordi vore ”naboer” har behov. Lad vore naboer deltage i vore festligheder. Her er nogle let opnåelige metoder at fejre vor fødselsdag på: Flag med LIONS-flaget den 7. juni. Fejr den Lions i jeres klub eller distrikt, der har været Lions længst. Lav et hundredårs banner med ”100” tværs over og med Lions ansigter i O. Og sikrer Jer, at jeres anstrengelser kommer i alle medier og brug #Lions100Arranger en serviceaktivitet så som en Centenniel maraton dans, en fødselsdags bage konkurrence eller en uddeling af måltider til trængende inklusiv en særlig Lions hundredårs dessert. Arranger med jeres samfund en gave på 100 fyldte rygsække

til børn, spejdere eller handikappede og husk at lægge en LIONS ting i hver sæk. Inviter kommende nye medlemmer til en festfrokost sammen med byens ledere eller hold en fest med 1917 eller 2017 som tema. I behøver ikke at lave jeres eget hundredårs materiel. Club Supplies hos LionsClubs International har mange hundredårs materialer, flag, plakater og flyveblade. LCI var forberedt på, at mærkedagen kom og ønsker at hjælpe med at fejre den med stil. Jeg har talt med mange Lions ivrige om hundredeåret, og utallige medlemmer planlægger at komme til Chicago den 3 juni til 5 juni til vores kæmpe hundredårs Convention. Please, vær med i festlighederne. Når det kommer til stykket, er det er dig, vi fejrer. Lions gør Lionsklubberne til det, de er. Jeg fester sandelig for mig selv. Nyd dette særlige år og tak til jer alle for jeres service.

Kansler Bob Corlew Lions Clubs International Præsidents.

EXECUTIVE OFFICERS 2016-17

President Robert “Bob” E. Corlew, Milton, Tennessee, USA Immediate Past President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo, Gifu, Japan First Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India. Second Vice President Gudrun Bjort Yngvadottir, Gardabaer, Iceland Third Vice President Jung-Yul Choi, Pusan, Republic of Korea DIRECTORS

Andet års directors: Melvin K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birganj, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León, Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan. Første års directors: Bruce Beck, Palisade, Minnesota, USA; Tony Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, Brasília, Brasil; Markus Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, Overveen, the Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey, Jr., Hilltop Lakes, Texas, USA; N. Alan Lundgren, Scottsdale, Arizona, USA; Joyce Middleton, Bridgewater, Massachusetts, USA; Nicolin Carol Moore, Arima, Trinadad and Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhey Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien Van Dille, Ronse, Belgium; Jennifer Ware, Rapid River, Michigan, USA; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea.

4

LION December 2016


LEDER

HVILKEN LIONSKLKUB ER DU MEDLEM AF? Dette spørgsmål kan i mange henseender være relevant og kan optræde i flere betydninger og sammenhænge. For det første kan spørgsmålet være relevant, hvis to Lions medlemmer møder hinanden til et lions arrangement og der udveksles information om, hvilken lionsklub den enkelte kommer fra. Hvilken type af klub er der tale om, hvilke aktiviteter og donationer ydes der etc. etc. Jeg oplever ret så ofte, at der hersker en stor entusiasme i forbindelse med at berette om disse forhold. En ikke ubetydelig fordel er, at det kan danne grobund for inspiration til evt. nytænkning. Dernæst kan spørgsmålet være relevant i en konkret lionsklub, hvor der ønskes en stillingtagen til og vurdering af, hvordan ens egen klub reelt fungerer. I den forbindelse har der over de seneste par år været ført en informationskampagne om Lions værdisæt. Senest har dette være drøftet i tilknytning til enkelte af Distrikternes Midtvejsmøder. Lions værdisæt på klubniveau handler om at få fastslået efter hvilke normer og værdisæt klubben kører. Der er i alt fem områder der indgår heri. Disse er: ”Hvordan tænker vi ledelse i Lions”, ”Mangfoldighed og rummelighed”, ”Synliggøre historien om Lions”, ”Det skal opleves at være værdiskabende at være Lions” samt ”Åbenhed, transparens og vidensdeling”. Mangler I som klub fortsat viden og indsigt i disse emner, kan jeg foreslå, at I tager kontakt til jeres Distriktsguvernør. Endelig kan spørgsmålet være relevant i relation til det forhold, at du møder en person, og gerne vil fortælle vedkommende om Lions. Spørgsmålet kan måske opfattes lidt provokerende, men er ikke ment som sådan. Da du måske ikke har kendskab til, hvorvidt vedkommende er medlem af vores organisation, stiller du blot spørgsmålet til vedkommende: ”Hvilken Lionskub er du medlem af?” Formålet med at stille spørgsmålet er ment som et spørgsmål i en række af flere forhold, hvor det giver mulighed for opfølgning. Det interessante ved det stillede spørgsmål er, at der ikke kan svares hverken ”ja” eller ”nej”. Hvis det første spørgsmål derimod havde været ”Er du medlem af en lionsklub” vil vedkommende kunne svare ”ja” eller ”nej” og særligt, hvis der svares ”nej” kan det måske for enkelte være vanskeligt at komme videre med et opfølgningsspørgsmål om, hvorfor dette ikke er tilfældet. Jeg har indenfor de seneste par måneder været vidende om, at to personer, der har fået stillet spørgsmålet ”Hvilken lionsklub er du medlem af?” efterfølgende spurgte ”Hvad er lions?” og dermed er den første barriere brudt – vedkommende har vist interesse. Det er den filosofi, der ligger bag det, vi indenfor Lions har nævnt ”Just ask” – bare spørg. Det interessante i den forbindelse har været, at disse to personer begge er blevet medlemmer, og de har begge - uafhængig af hinanden - har svaret, at de er glade for at være blevet medlem. Det ”interessante” har været, at der ikke har været nogen, der tidligere havde spurgt dem, om de kunne have interesse i at være medlem af vores organisation.

Indenfor vores Lions organisation findes der en pjece, der netop hedder ”Just ask”. Denne pjece omtaler primært, hvad vi kan gøre for at rekruttere nye medlemmer. Vi får dog ikke medlemmer bare ved at stille et par spørgsmål – men det er klart, at det er åbningen. Klubberne skal være klar og have en klar plan for, hvordan denne skal udmøntes i praksis. Det er her, at pjecen ”Just ask” kan være en hjælp. Gå ind på www.lionsclubs.org og søg efter Just Ask (til højre på siden), så skal I bare se. Vi som Lions skal ikke være bange for at stille spørgsmål – hverken om vores deltagelse, vores klub, vores organisation m.m. Vi skal være de bedste ambassadører til at kunne forklare andre om fortræffeligheden i vores organisation, og hvad det er vi udfører af velgørenhedsarbejde. Det er væsentligt, at vi er gode ambassadører og ikke er bange for at berette om vores organisation. Dette betyder med andre ord, at positiv indstilling avler positiv indstilling. På verdensplan er vi pt. over 1,4 mio. medlemmer. Det er ganske godt. Et medlemstal der stiger uge for uge. I MD 106 (Danmark, Grønland og Færøerne) ser det ud til at den store nettoafgang, der tidligere har været, er bremset op. Vi har dog fortsat en indsats at gøre. Et af de forhold, hvor vi kan og skal gøre det bedre er indenfor donationsområdet. Vi skal være meget bedre til at fortælle omverdenen, hvad det konkret er vi donerer til. Det være sig lokalt, nationalt og internationalt. Da tiden på kalenderåret snart er ved at rinde ud, vil jeg hermed gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår indenfor vores Lions organisation. Venlig hilsen John Jagd Guvernørrådsformand for Lions Danmark MD 106 (2016-2017) (Danmark – Grønland – Færøerne)

2016 December LION

5


INDKALDELS E

Lions Danmark Distriktsmøder og Årsmøde 2017 I henhold til vedtægterne i Lions Clubs International, MD 106 Danmark, Færøerne og Grønland, indkaldes hermed til: Distriktsmøder 2017 Lørdag den 29. april 2017 Distrikt 106A Køge Handelsskole – Hovedafdeling, Lyngvej 19, 4600 Køge Distrikt 106B Lundbæk Landbrugsskole, Halkærvej 3, Lundbæk, 9240 Nibe Distrikt 106C Business College Syd, Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg Indkaldelse med dagsorden, udsendes direkte til klubberne. Årsmøde 2017 Lørdag den 10. juni 2017 Rigshospitalet, Auditorie, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Indkaldelse med endelig dagsorden, udsendes direkte til klubberne. ”Bastebjerg”, den 18. november 2016 Jørn Due, DG-A

Karl Jakobsen, DG-B

Lisbeth Andreasen, DG-C

John Jagd, GRF MD 106 6

LION December 2016


Projektet ”Lær at læse ved Brønden” giver kvinder og børn undervisning i at læse, medens de venter i lange køer ved de lokale brønde.

LCIF

Flere lærer at læse i Sydsudan Oversat af Ole Klejs Hansen I det krigshærgede Sydsudan må piger og kvinder tit gå flere kilometer for at komme til en brønd. Så venter de der i lange køer i timevis, før de kan få fyldt de tunge vandbeholdere og bære hjem til deres familier. Denne livsvigtige opgave efterlader kun lidt tid til at gå i skole. Den presserende daglige opgave med at hente vand har alvorlige konsekvenser. Kvinderne i Sydsudan har den højeste andel analfabeter i hele verden. Ikke overraskende har de også verdens højeste andel af død i barselseng. Undersøgelser foretaget af UNICEF viser, at der er stor sammenhæng mellem mødrenes uddannelsesniveau og deres børns sundhed. I Sydsudan er det mere sandsynligt, at piger dør af komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel, end at de gennemfører den grundlæggende skolegang. Et barn ud af ti dør inden 5 års alderen. Lions og LCIF støtter en kreativ og praktisk løsning til at lære flere at læse. LCIF gav en såkaldt Core 4 bevilling til projekt ”Lær at læse ved Brønden” (Literacy at the Well). Projektet udnytter den tid, hvor piger og kvinder står i kø, til at lære dem at læse og skrive. Det, de har lært ved brønden, kan de så tage med hjem og lære familien. Projektet ansætter og uddanner lokale lærere til at stå for programmet. ”Lær at læse ved Brønden” blev startet op fra USA og har arbejdet i det nordlige Bahr el Ghazal i Sydsudan siden 2008. LCIF-midlerne understøtter det stadigt stigende behov for læsetræning i Aweil, som er den tættest beboede by i området.

Projektets center i Aweil sikrer undervisning til mere end 1.000 kvinder og piger hver uge. Centeret underviser ikke alene i læsning, skrivning og engelsk. De uddanner også lærere, som kan give læsetræning til offentligt ansatte som f.eks. politibetjente og sundhedspersonale. Udfordringerne i Sydsudan er kolossale. Landet ligger i det østlige Centralafrika og er blevet beskrevet som verdens mest mislykkede land. Årtiers krig i Sudan ødelagde landets infrastruktur. Kun nogle få områder har rindende vand, elektricitet, sundhedsvæsen, skoler og asfalterede veje. Landet blev selvstændigt i 2011. En fredsaftale i Sydsudan blev underskrevet i august 2015 og skulle afslutte landets seneste borgerkrig, som begyndte i december 2013 og kostede titusindvis livet. Men aftalen blev aldrig fuldt implementeret, og kampe fortsatte efter underskrivelsen. Med de elendige forhold bliver Lions indsats endnu mere afgørende. Det at give en større del af befolkningen evnen til at læse, kan medvirke til økonomisk vækst og danne en grundsten for udviklingen af demokrati. Familier, der kan læse, er sundere og mindre udsatte for afpresning. De har bedre muligheder for egen familie og for at hjælpe andre familier i lokalsamfundet. Projektet ”Lær at læse ved Brønden” giver kvinder og børn undervisning i at læse, medens de venter i lange køer ved de lokale brønde.

2016 December LION

7


SIGHT FIRST

Kære Lions, På vegne af fire Krakows Lions klubber, vil vi gerne invitere alle blinde og synshandicappede vokalister, til at deltage i vores 3. Lions Verden Sang Festival for blinde, “Lyde fra Hjertet”, der finder sted i Krakow (Polen), 16. - 18. november 2017. I overensstemmelse med SightFirst programmet, har Krakow Lions Clubs startet Lions Verden Sang Festival for blinde. Vores mål er at fremme kendskabet til de vanskeligheder og behov hos personer med synshandicap. I tidligere udgaver, er sangere fra 13 lande blev støttet af 50 Lions klubber! Vi ønsker at skabe en unik mulighed for synshandicappede kunstnere, til at vise deres talenter og forbedre deres karrierer. Vi opfordrer alle Lions klubber til, at hjælpe blinde kunstnere med at skabe unikke sange for Festivalen og at støtte under konkurrencen. Det er ikke meget. Alle os kunne gøre blinde kunstnerens drømme til virkelighed! Vi håber, at vi igen kan være vært for vokalister fra hele verden i 3. udgave af Lions Verden Sang Festival for blinde, ”Sounds from the Heart”, Lyde fra Hjertet. For flere detaljer, skriv på festival2017@lionsfestival.org Websted: http://lionsfestival.org/en/ Facebook: https://www.facebook.com/2ndLionsWorldSongFestivalFo rTheBlind/

8

LION December 2016


INTERNATIONALT

Læger uden Grænsers indsats på Haiti

Hjælpen til den hårdt prøvede befolkning på Haiti er mange steder svær at få frem. Især i Hjælpen til den hårdt prøvede befolkning på Haiti er mang bjergområderne, hvor der bor ca. 10.000 familier (70.000 mennesker), er det kun muligt at nå f med helikopter eller til fods.bjergområderne, hvor der bor ca. 10.000 familier (70.000 m

med helikopter eller til fods.

Der vil være et stort behov for en humanitær medicinsk indsats på Haiti længe. Derfor får donationen fra Lions stor betydning for nogle af de behov mest udsatte og voksne, og det gør,ind at Der vil være et stort for enbørn humanitær medicinsk Læger uden Grænser kan rykke ud til de mennesker, der har mest behov hjælp. donationen fra Lions stor betydning forfor nogle af de mest ud Arbejdet kan løbende følgesLæger på www.msf.dk. uden Grænser kan rykke ud til de mennesker, der ha

Mange områder langs kysten i den sydlige del af Haiti samt bjergområderne er blevet meget hårdt ramt af orkanen, der ramte landet den 3. og 4. oktober. Orkanen Matthew – som var en kategori 4 – med vindstød på op til 235 km/t ramte øen og skabte massive skader og oversvømmelser, så store dele af befolkningen stod tilbage uden et hjem. Tusinder er stadig hårdt ramt. De mangler tag over hovedet, mad og rent drikkevand. Nogle øde egne i bjergene er stadig afskåret fra omverdenen. Adgang til vand, tag over hovedet og lægehjælp er de mest kritiske behov. Der er områder, hvor der allerede inden orkanen manglede ordentlige vand- og sanitetsforhold, og sundhedssystemet haltede voldsomt. Inden for 24 timer efter orkanen ramte Haiti, begyndte Læger uden Grænser at behandle sårede, støtte medicinske faciliteter og organisere uddeling af rent vand. Da antallet af kolera-tilfælde steg, gik Læger uden Grænser hurtigt i gang med at behandling de smittede og opsætte faciliteter til dette. Kolera brød første gang ud på Haiti i oktober 2010, hvor en epidemi hurtigt spredte sig blandt den sårbare og udsatte befolkning. Udbruddet berørte 780.000 mennesker og kostede 9.200 liv. Læger uden Grænser behandlede en stor andel af alle disse patienter. Den første indsats på Haiti bestod i at behandle sårede og uddele nødhjælps-kit og samtidig få overblik over behovet for hjælp. Desuden bestod den første indsats i at støtte St. Antoine Hospital i Jeremie og sende personale ud med mobilklinikker ud til øde egne for at behandle sårede. Disse aktiviteter foregår stadig. Indtil videre er 2.500 patienter i 27 byer behandlet. Læger uden Grænser har bygget et kolera behandlingscenter i Port-à-Piment, da antallet af smittede med kolera er steget kraftigt, og der er stor risiko for en epidemi, hvis der ikke handles hurtigt. Indtil 27. oktober var 229 patienter, der var under mistanke om smitte, blevet behandlet. Derudover uddeler Læger uden Grænser træning, vand og sanitet til syv andre kolera behandlingscentre, uddelt 900.000 aquatabs og øget aktiviteter, der overvåger udviklingen af kolera-tilfælde. Indsatsen på Haiti består også i at støtte sundhedsfaciliteter med at dække basale medicinske behov i de hårdest ramte områder.

Arbejdet kan løbendeLæger følges på Grænser www.msf.dk. uden står også for at

udsende mobilklinikker i fjerntliggende områder, hvor ingen andre aktører er til stede (kan kun nås med helikopter eller båd). Medicinske forsyninger og non-food items er blevet uddelt til sundhedsfaciliteter og kolera behandlingscentre. Når der er behov for, at patienter skal overføres fra en klinik til et hospital, sørges også for transport med helikopter, da det er eneste transportmulighed pga. ødelagte veje. En anden vigtig del af katastrofe-indsatsen er uddeling af hygiejne-kits, køkken-kits, telte, vandbeholdere og basale bygge-kits. I den sydlige del af Haiti har 1.400 familier modtaget telte. Hjælpen til den hårdt prøvede befolkning på Haiti er mange steder svær at få frem. Især i bjergområderne, hvor der bor ca. 10.000 familier (70.000 mennesker), er det kun muligt at nå frem med helikopter eller til fods. Der vil være et stort behov for en humanitær medicinsk indsats på Haiti længe. Derfor får donationen fra Lions stor betydning for nogle af de mest udsatte børn og voksne, og det gør, at Læger uden Grænser kan rykke ud til de mennesker, der har mest behov for hjælp. Arbejdet kan løbende følges på www.msf.dk.

2016 December LION

9


INTERNATIONALT

Europaforum 2016 10

LION December 2016


INTERNATIONALT

I år, var turen for at afholde Europaforum, nået til Bulgarien, nærmere betegnet, Sofia. Sofia (også Sofija) er hovedstad og største by i Bulgarien og har 1,2 mio. indbyggere, hvilket gør den til landets største by. Sofia ligger i den vestlige del af landet ved foden af bjergkæden Vitosha og er det administrative, kulturelle, økonomiske og uddannelsesmæssige center i landet. Byen er en af de ældste hovedstæder i Europa og kan datere sin historie tilbage til det 8. århundrede f.Kr. hvor den blev grundlagt af trakiske bosættere. Lions i Bulgarien har i flere år, arbejdet frem mod denne dag. Det kunne rent økonomisk være en stor mundfuld for det rela-

tive nye Lions land, men man havde entreret med flere andre af de ”gamle” lande, og fået økonomisk støtte og garanti fra både Tyskland, Holland og Finland, som gjorde det muligt at etablere dette forum. Fra Danmark deltog 23 lions og 12 ledsagere i det 3-dages store arrangement. Nogle havde dog for egen regning, valgt at tilbringe nogle flere dage i landet, da der var rigelig muligheder for at opleve det gamle Bulgarien. Især byen Plovdiv, med sin historiske gamle bydel, var et besøg værd.

Programmet var stort set, som det plejer at være, dog med et øget fokus på flygtningesituationen i Europa.

• Social & Agora • Translated Main Meetings • International Relations.Mediterranean, Euro-Africa, Euro-Asia, UNO, EU Parliament, UN-EU and Lions…, etc • Archives.Service & humanitarian projects, fundraisers, LCIF, etc. • Membership - Leadership.Certified Guiding Lions, etc • Youth & YEC • Thomas Kuti Contest (Music Contest) • Young Ambassadors (Attention: Special & appropriate rooms to be organized) • Leo - Lions •.Thematic meetings, including PR & Communication Supervisory Committee, Host Orientation, Presenters and Moderators Orientation, IT Committee, Lions on Internet, General Secretaries, LION Magazine editors, Speakers' Corner, etc At the Istanbul Forum 2013, an Emergency resolution was passed which stated: All future Europa Fora are recommended to have the minimum of 2 workshops on the topic of Leo/Lion Cooperation.

2016 December LION

11


INTERNATIONALT

Ud over dette program, var der også nogle mere sociale scenarier. Der var indledningsvis et besøg hos Sofia’s borgmester Boyko Borisov på byens rådhus, samt et Get Together party efter åbningsceremonien og en gallafest om lørdagen. Derudover, var der også mulighed for, at mødes internt i gruppen. Mødedagene startede med en briefing af guvernørrådsformanden – som også udstak retningslinjer for, hvem som deltog hvor etc. Dette var en vigtig del, da alle møder skulle dækkes og rapporter skulle skrives. Disse rapporter kan nu læses på LionsOffice. Det Nationale Kulturpalads, beliggende midt i byen, var med sit imposante look en interessant arbejdsplads de næste dage. Bygningen var så stor, at man ikke kunne finde rundt i den. Samtidig bar den præg af, at være opført i den kommunistiske periode, med underjordiske tunneller til både regeringsbygning og lufthavn! Nogle af møderne blev simpelthen aflyst, fordi der ved mødestart ikke var dukket deltagere op! Årsagen var, som før omtalt, at man ikke kunne finde logikken i infrastrukturen i det slotslignende kulturcenter. Som tidligere nævnt, var der også øget opmærksomhed omkring flygtningesituationen i Europa. Her vakte især indlæg fra Norge og Sverige opmærksomhed, med projektet ”Forgotten Children”, flygtningebørnene i Libanon. Et projekt Danmark også har tilslut-

12

LION December 2016

tet sig, og i store træk, går ud på at bygge skolefaciliteter til de mange børn, som lever en kummerlig tilværelse i teltlejrene i Bekaa-dalen i Libanon. Traditionelt har også YCE-folkene travlt på EF, således også denne gang! Susanne Hjort Pedersen og Søren Klingemann, var i gang fra morgenstunden med at finde lejre til vores YES’ere og sælge vores egne lejre til interesserede fra de andre lande. Altid et besøg værd når der forhandles. Young Ambassadors havde i år ingen dansk deltagelse. Det er lidt svært, at motivere unge mennesker i Danmark til noget, som det offentlige i forvejen tager hånd om. Anderledes med Thomas Kuti, musik konkurrencen. Her var vi repræsenteret med, Vera Pantich, som er en meget dygtig og erfaren violinist. Desværre nåede hun ikke finalen. Vinder blev i stedet, Antony Fournier fra Schweiz. Førsteprisen er på 3.500€ Ved siden af de officielle møder, er der også muligheder for at benytte sig af udstillingsstande. Her har man mulighed for at promovere sig, eller sit budskab eller rent kommercielt hvis man har lyst til det. Der plejer også at indgå forskellige kulinariske smagsprøver, som mange holder af. Der er dog en tendens til, at disse tiltag bliver færre og færre for hver gang. Ærgerligt, for det er et anderledes, farverigt element i EF, end de forskellige møder etc. Søndag den 30. oktober, var det retur til Danmark for de flestes vedkommende. Hjemme ventede renskrivning af rapporter etc.


AKTUELT

Hvad sker der med vores indsamlede briller? Kører man til det sydlige Danmark, nærmere betegnet Nykøbing Falster og over broen ved Guldborgsund rammer man Lolland omend det stadig er Nykøbing - og straks er der en stor bygning på højre hånd, der rummer MultiCenter Syd. MultiCenter Syd er en produktionsskole, der er et praktisk uddannelsestilbud baseret på værkstedundervisning. Her kan de unge prøve dig selv af i forskellige fagområder. Mens de arbejder, kan de tænke over vejen frem i livet. Et af hovedformålene med at gå på MultiCenter Syd er, at deltagerne tilegner dig egenskaber, værdier og holdninger, som de kan bruge i dit videre forløb i tilværelsen. Det drejer sig i bund og grund om den personlige udvikling og forberedelse frem mod et uddannelsesforløb eller start på arbejdsmarkedet. Dette sker i et intenst miljø, hvor der arbejdes med praktiske, kreative og boglige udfoldelser igennem en lang række spændende produktioner, projekter og opgaver. Et af de mange projekter, er briller. Derfor har Lions gennem mange år samarbejdet med skolen, der modtager de indsamlede briller. Eleverne sorterer briller, renser disse og måler dem op. De markeres med styrke og pakkes i kasser med 50 briller af samme styrke. Er brillerne kassable tages glas ud ligesom stel sorteres i metaller og plastik, hvorefter det hele sendes til genbrug. Når de defekte briller er sorteret fra ender man op med ca. 30.000 par briller årligt, der får et nyt liv ude i verden. Brillerne er det mest oplagte for Lions, men klubber har også kunne bidrage med brugt hospitalsudstyr i form af senge, apparatur af forskellig slags osv. Det har distrikt A's projekt i Masanga blandt andet nydt godt af. Produktionsskolen har gennem 30 års arbejde med internationale opgaver oparbejdet store kompetencer inden for forsendelse og logistik. Hovedparten af brillerne sendes ad sø- eller luftvej til U-lande. Specielt Afrika og Latinamerika er på modtagerlisten, idet væsentlige dele af transportomkostninger her kan dækkes af offentlige midler. 15-20, 40 fods containere forlader hvert år Lolland for at blive fragtet ud i den store verden. I hovedparten af disse er der briller, indsamlet blandt andet gennem Lions.

FAKTA BOKS Har klubben ikke egne projekter, hvortil der kan sendes briller, kan disse altid sendes til Lions Brilleindsamling, MultiCenter Syd, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. Ved større portioner kan der på Sjælland, eventuelt aftales afhentning. Kontakt IRD om dette. Skal klubben bruge briller til eget projekt kan IRD kontaktes, idet der kan aftales med MultiCenter Syd om hvordan dette kan håndteres. Er der tale om Udviklingslande kan der muligvis søges støtte til forsendelse. I andre tilfælde må klubben selv kunne finansiere forsendelsen. Har klubben spørgsmål om muligheder for at komme af med andet udstyr, så kontakt også IRD.

2016 December LION

13


AKTUELT

Faklens forunderlige vej til Færøerne. Skrevet af Høgni B.Mikkelsen – Lions Tórshavn d.20.nov.2016 / Foto: Michael B. Hansen Onsdag morgen den 9. november, ankom jeg i frost og snevejr fra Tórshavn, Færøerne, til Lions kontoret i Hillerød, hvor jeg blev mødt af Gerner Jacobsen, 100 års kordinator og Lisbet fra kontoret. Gerner Jacobsen fortalte om faklen. Den er nu blevet pakket i sin rejsekasse og er klar til at drage på den lange vej til Færøerne. Faklen vil ligge i min bil på hele turen fra Hillerød til Færøerne. Færgeturen med “Norrøna“ fra Hirtshals til Tórshavn varer 39 timer. Færgen ankom mandag den 14. november til Tórshavn, hvor Zoneformanden Harley Joensen fra Lions klub Østerø modtog Faklen. Lørdag den 19. November fejrede Lions klub Tórshavn 50 års jubilæet.

Om formiddagen kl. 10.00 blev der afholdt et kort klubmøde, hvor både GRF og DG havde deres indlæg om Lions og hvad der rørte sig i distriktet m.m. Klubben fik samtidig optaget 2 nye medlemmer og der er nu 53 medlemmer i Lions Tórshavn. Zoneformanden vil sammen med DG – Jørn Due, deltage i indvidelse af de nye lions klublokaler i Mullers Pakhus på selve 50 års stiftelsesdagen hos LC Tórshavn den 19. nov. kl.14:00 hvor først DG afleverer faklen til zoneformanden med kort indlæg og siden kommer zoneformanden og afleverer faklen til præsidenten i lions Tórshavn, Gunnar Streymoy, som efter en lille modtagelsestale giver den videre til Marni Abrahamsen, som er 100 års koordinator hos LC-Tórshavn. Derefter holdt borgmesteren i Tórshavn, Heðin Mortensen, som også er Lions medlem (1974) i Lions-Tórshavn tale. Han fortalte om de nye lokaler som Lions Tórshavn lejer af Tórshavn Kommune. Det var en selvfølge, at det blev Mullers Pakkhus, fordi det var Lions, som tog initiativet til at gøre Mullers Pakhus i stand. Ideen opstod, da Heini Olsen & Andras Andreassen som ældre 14

LION December 2016

lions medlemmer syntes, at lions evt. kunne indrette bygningen til sømuseum, og straks var den gamle byarkitekt Gunnar Hoydal med på iden. Efter at vi var gået igang og alt var tømt, med hjælp fra unge mennesker fra Thorshavn, blev arbejdet stoppet, da kommunen nu så andre værdier i bygningen. Lions fik et pengebeløb tilbage for det arbejde de havde udført. Forhenværende DG, som den første i Lions Færøernes historie, Niels Nattestad holdt en tale om at være lions m.m. Det skal bemærkes, at dagbladet Sosalurin, hvad et stort indlæg med interview med Niels og Oddvá Nattestad om at være lions medlemmer i 30 år, en særdeles god artikel. Efter et kort musikindlæg kom højdepunktet, som var bogen fra historieudvalget, der havde samlet meget materiale om Lionsklub Torshavn fra starten og frem til dagen i dag. Bogudvalget med en særdeles aktiv udvalgsformand Poul Geert Hansen, præsenterede professionelt bogen for forsamlingen. Der blev vist både ældre billeder, samt nogle lydstykker af taler som blev holdt i forbindelse med chartringen af Lionsklub Tórshavn i 1966, og som nu er udgivet i forbindelse med jubilæet. Bogen blev derefter uddelt til alle lions medlemmerne i Tórshavn, samt andre som kunne købe den for 50 kr. Bogen er fyldt med mange billeder & tekster m.m. Derefter blev der uddelt i alt 13 donationer for i alt kr. 305.000,i forbindelse med 50 års jubilæet. Da dette var færdigt, fik de fremmødte mulighed for at se de nye klublokaler, som endnu ikke er helt færdige, men som man allerede nu kunne danne sig et indtryk af. Lokalerne bliver nok efter planen færdige til februar/marts 2017. Der mangler at blive etableret diverse flugtveje m.m, således at bygningen kan blive godkendt til større forsamlinger. ..................................


AKTUELT Senere på dagen blev Faklen opstillet i festlokalerne hos “ Dansifrøi”, hvor 50 år jubilæfesten blev afholdt. Der var deltagelse fra alle klubber på Færøerne, omkring 165 gæster, hvoraf 10 var fra Lions Danmark. Lionsklub Tórshavn fik mange flotte gaver, i særdeleshed mange malerier, som Lions klub Østerø (Johan Petersen) fortalte om hvad motivet var. Fra Lions Vagar holdt (Finnbogi Niclasen) en tale og gav forklaring om motivet, som viste dels stenhuset ved Sørvågs/leitisvand, som Lions Vagar havde givet støtte til. Disse malerier, som nu skal ophænges i de nye klublokaler, samt et ur af færøsk granit/basalt, som var lavet med Lions bomærket som baggrund. Jeg (Høgni Mikkelsen) havde som 30 års medlem tænkt meget på, at give lions-kammeraterne en fællesgave, og efter længere tids arbejde og med hjælp fra to andre lionsmedlemmer (Poul Geert & Dánjal Samuelsen), er der lykkes mig at få udført en billederamme i LED af samtlige 51 medlemmer i lions Tórshavn frem til 50 års jubilæumsdagen, samt en kopi af char-

terbrevet. Da tiden til min tale omkring gaven var kort, nævnte jeg i korte træk, hvordan vi som lionsklub havde flyttet og lejet lokaler omkring i Torshavn og jeg så en stor fremtid i de nye lokaler som vi snart skulle tage i brug. DG uddelte tre awards efter indstilling fra klubben til de 3 lions medlemmer (Mads, Niels & Mortan) som havde arbejdet hårdt og til sidst fik Lions Prisen 2016 til Færøerne. Præsident Gunnar Streymoy uddelte to awards, en til (Poul Geert) for hans store formandsarbejde omkring lions bogen, og til Rasmus for sit ihærdige arbejde omkring ordblinde-kulturen på Færøerne. Han har sat skub i myndighederne, så de elever, som har problemer, nu får hjælp og undervisning. Den sidste award som presidenten uddelte, var en stjerne award og det var til Heini for hans store hjælp i forbindelse med ungdómslejren 2016, som blev afviklet på højskolen i Thorshavn sidste sommer. Efter middagen blev der danset færødans. Dansen varede det meste af natten, men klokken fire om morgenen, var der ikke flere kræfter tilbage i os, og flere af de ældre var allerede taget hjem efter morgensuppen. Alle deltagere var enige om, at det var en god jubilæumsfest.

2016 December LION

15


NATIONALT

Convention lotteriet På det andet guvernørrådsmøde i Middelfart, den 12. november, udtrak lykkens gudinde, distriktsguvernør Lisbeth Andreasen sammen med næste års guvernørrådsformand Jimmy Nonbo, de tre vindere til Convention 2017 i Chicago.

Vinderne fordelte sig således: 1. LC Herning Uldjyden, 106B 2. LC Kerteminde, 106C 3. LC Morsø, 106B

De heldige vindere er blevet kontaktet af guvernørrådet.

Deltag i festlighederne ved Lions 100års jubilæum i Chicago - i tiden fra den 30. juni - 4. juli 2017 16

LION December 2016


NATIONALT

Vær med til at plante et levende symbol for Lions

Giv en tusse til Lions Lund... I anledning af Lions 100 års jubilæum vil Lions Danmark gerne sætte et levende symbol for Lions for fremtiden. Vi planter tre lunde med hver 1000 træer på Sjælland, Fyn og i Jylland. Et af fokusområderne under jubilæet er netop Miljø. Derfor har Lions Danmark foreslået dette projekt, der vil stå som et vartegn for Lions mange år frem i tiden og spare på vores CO2 udledning. En Lions lund pr. distrikt På Sjælland planlægges lunden mellem Ringsted og Slagelse, på Fyn ved Odense og i Jylland ved Hals. Hver lund vil koste ca. 30.000 kr. til køb af planter, hegn og plantning. Arealer er allerede sponseret. Rent praktisk indhegnes de 1000 træer, så råvildt ikke æder planterne. Ved indgangen opsætter vi en plade med Lions tekst/logo, så gæster kan se, hvem der står bag.

Indvielserne er planlagt til at finde sted i maj måned. Alle Lions medlemmer, presse og lokale gæster inviteres. Lions jubilæumsfakkel indgår som et indslag. Din klub kan støtte Lions Lund ved at indbetale beløb på 3543 – 3543 435 031 mærket projekt og klubnavn. Man er selvfølgelig også velkommen til at give mindre/større beløb. På forhånd tak for jeres medvirken til at synliggøre Lions. Husk, mange træer bliver 100 år!

2016 December LION

17


KLUBSTOF

Brædstrup cykler mod misbrug Af Ole Schultz, Lions Brædstrup

Lions Club Brædstrup kunne glæde sig over et godt forløb af cykelløbet under musik i Gaden igen i år. Lige fra starten lørdag kl.10.00 var alle 6 spinnings cykler besat og selvom der på forhånd var lavet en timeplan frem til kl. 14.00, var der stort set hele dagen folk, der ventede på at komme op på en af spinning cyklerne, som var udlånt af Brædstrup Fitness Center. Mange kendte med Det var både kendte folk fra politiske partier som f.eks. Jørgen Korshøj og Jens Pedersen fra Venstre og Ellen Schmidt, Henrik Dam Kristensen og Bo Skov Johansen fra Socialdemokraterne, men også Brædstrup Cykelklub havde flere af deres bedste ryttere i gang, ligesom der var flere fra det lokale foreningsliv og helt private personer, som gerne ville give et bidrag til en god sag. De fleste ryttere havde været ude og tegne sponsorkontrakter, men også før og under løbet blev der tegnet mange kontrakter af Lions medlemmer, ja der var endda også folk der uopfordret kom og bad om en sponsorkontrakt. Tak for stor opbakning

18

LION December 2016

Så Lions Club Brædstrup tror på, at når alle kontrakter kommer retur vil det indkørte beløb blive højere end sidste år, hvor der blev cyklet kr. 22.000,- ind, også fordi det samlede antal km de 6 cykler kørte ind sidste år var 650 km, men i år er det samlede antal kørte km 770, så Lions Club Brædstrup siger tusind tak til alle ryttere og sponsorer for en fantastisk opbakning. Det fulde indkørte beløb vil ubeskåret blive uddelt Af Lions Club Brædstrup til forebyggelse af misbrug.


KLUBSTOF

STOR DAG FOR LIONS FAABORG - BROBY 50 ÅR's JUBILÆUM Af: PR. Lars Rossen

Lørdag den 5. november 2016 kunne LI0N CLUB FAABORG - BROBY fejre deres 50 års jubilæum.

Der blev holdt lykønskningstaler af følgende:

Festen startede med, at “løverne” havde inviteret til gratis filmforestilling den 4. november i den netop ny-indviede “Helios” biograf. Filmen der blev vist, var SOMMER I TYROL, som netop blev vist for første gang for 50 år siden. Selve jubilæet blev holdt i den smukke byrådssal, som velvilligt var stillet til rådighed af kommunen. Ca. 80 indbudte gæster blev budt velkommen af Præsident Arne Pløger og visepræsident Keld Astrup, som kort fortalte hvad Lions er, og hvad Lions står for, og hvorledes vi skaffer de mange penge, der ubeskåret bliver givet til humanitære formål, det være sig ved afholdelse af bl.a. julelotteri, salg af fyrværkeri, m.m. I forbindelse med en let anretning blev der: af Lions – Broby, UDDELT OVER 100.000 kroner, som blev fordelt til frivillige i Faaborg - Broby området, der har ydet en særlig indsats. Donationerne blev fordelt til følgende: •............... Hospice Sydfyn (Støtteforeningen) •..........................................Fru Hansens stue. •........................... Demens cafeen i Hillerslev. •................................... Ove Andersen, Broby. •.................................. Ole Worregård, Broby. •...................................... Jørgen Brink, Broby. •............................. Michael Jungfeldt, Horne. •................................... Havnestuen, Faaborg. •............................................. Huset, Faaborg. •............................................ Faaborg Miniby. •......................... FDF. Tamburkorps, Faaborg. •..................................... “ Hold Faaborg ren”. •................................ Natteravnene, Faaborg. •............................Erland Christensen, Broby. Repræsentanterne som modtog donationerne, takkede for de modtagne beløb.

Guvernørrådsformand for Lions Danmark John Jagd. Præsidenten fra Lions Kerteminde Niels Foged Ernsten. Vice borgmester Anne Møllegaard Mortensen Christiane, venskabsklubben Kappein, Tyskland. M.fl.

Faaborg - Broby Lions modtog gaver fra vores moderklub i Svendborg, Lions i Glamsbjerg, venskabsklubben Breivik Norge, Lions Hårby, LC Kappein, Tyskland. Faaborg Midtfyn kommune, Lion distrikt 106 C Fyn. Gaver fra Jørgen Rasmussen, Kurt Kløverpris samt politikeren Erling Bonnesen. Generelt en fantastisk vellykket 50 års jubilæumsdag for Faaborg Broby “løverne” hvor den generelle ros var “godt gået” af så lille en klub, (16 medlemmer) som har løftet så stor en opgave, men det er “glæden ved at hjælpe andre” som driver klubben, så der kan leves op til vores fælles slogan “we serve” eller: VI HJÆLPER! Dagen sluttede med spisning og underholdning med bl.a. sangerinden Lise Nees og dans med vore “Løvinder”, på Det Hvide Pakhus i Faaborg.

Gruppebillede af klubbens medlemmer i byrådssalen

Overrækkelse af donationer

2016 December LION

19


KLUBSTOF

BONEVOKS KAN GØRE EN FORSKEL!! Lions-penge på vej til Zimbabwe. Af: Lions Kerteminde, Steen Hjorth, PR-ansvarlig Marianne Horn, der er bosat i Kerteminde, fik ved det seneste møde i den lokale Lions klub overrakt en donation på 10.000 kr., som hun vil bruge til at støtte et handicapcenter i Epworth lidt uden for Zimbabwes hovedstad Harare. Centret gør det muligt for mødre med handicappede børn at lære at træne med dem, at få dem tjekket regelmæssigt og udveksle erfaringer og opmuntre hinanden. Mødrene er også aktive i bestræbelserne for at samle penge til centret og er således et godt eksempel på, at fattige og underprivilegerede selv kan gøre noget for at hjælpe deres børn og dem selv. Marianne Horn er kommet på centret i Epworth siden 2010 og overbeviste allerede dengang Lions Kerteminde om, at selv mindre bidrag kan være med til at gøre en forskel for de involverede kvinder. Siden 2010 er Marianne Horn ofte rejst til Zimbabwe medbringende en check fra Lions Kerteminde. Midlerne går oftest til kvinderne og første donation blev brugt til indkøb af et par symaskiner, hvorpå kvinderne kunne sy dukker, der kunne sælges på det lokale marked. Senere donationer er brugt til at starte en kyllingeproduktion og kvinderne har startet et salg af kyllinger - og til en produktion af jordnøddesmør, som udgør et væsentligt proteintilskud til børnene. Årets donation skal bruges til at starte en produktion af bonevoks, som bruges til gulvbelægning i de lokale huse. Målet med denne produktion er, at kvinderne kan skaffe midler til at sikre deres børns skolegang. PLAN, som er en af verdens største humanitære organisationer med fokus på børn, støtter også projektet i Epworth, og har i den forbindelse bygget en skole i handicapcentret. Børnenes mødre skal derfor skaffe midler til bøger og til en produktion af skoleuniformer. Netop skoleuniformerne er et vigtigt

20

LION December 2016

signal om, at børnene er på vej ud af fattigdom - og på vej mod et liv med flere muligheder. På Kertemindeklubbens første møde i november fortalte Marianne Horn om projektet og fik donationen overrakt af klubbens præsident Kurt Poulsen, som samtidig gav udtryk for at donationen også var en påskønnelse af det personlige engagement, som Marianne Horn udviser ved selv at være med til at sikre, at pengene kommer direkte til kvinderne - uden fordyrende administrative mellemled. 'Helt i Lions' ånd', lyder det fra Kurt Poulsen. 'Det er nemlig vigtigt for Lions at vores støtte kommer direkte til modtagerne - og 0% til administration!' Marianne Horn sluttede sin præsentation af med at takke for donationen - og for at medlemmerne af Lions Kerteminde bruger tid på at skaffe midler, som kan være med til at gøre en forskel for modtagerne. Til højre: Marianne Horn får overrakt donationen af Lions Præsident Kurt Poulsen Til venstre: Marianne Horn overrækker en tidligere donation direkte til kvinderne i Zimbabwe.


KLUBSTOF

” Fuck - jeg har banko ” Den nye generation er på plads til Lions Julebanko i Ry PR ansvarlig: Karl – Erik Jørgensen

Lions julebanko med rekorddeltagelse i ny spillehal

Mere end 600 spilleglade og forventningsfulde gæster fyldte Ry Hallen i søndags til Lions 45. julebanko. Publikum kom i god tid, for man skulle have den rigtige plads. Der var stor nysgerrighed til, hvad det nu var for noget med at flytte bankospillet ind i en ”ny hal”, når nu man havde spillet 44 år i den ”gamle hal”. Forandringer blev modtaget med stor begejstring, da den nye lyse hal var helt perfekt, og samtidig gav den ekstra plads, som det krævede med rekord publikumsdeltagelse på mere end 600 deltagere.

”Fuck – jeg har banko” var et af de særdeles markante banko-råb fra en ny teenageårgang som nu glædeligt deltager. Der fik mange smil frem med de nye banko udtryk. Der var også intens stemning i luften, når der lige manglede et enkelt nummer for at man havde vundet f.eks. en bærbar computer eller et af de mange store gavekort på 1000 kr. og 2000 kr.

Flotte præmier for mere end 50.000,- kr.

Byens handlende og områdets erhvervsliv støttede igen massivt op om dagen med flotte præmier. Kvickly Ry gav gavekort for i alt 5.000,- kr., der var 2 bærbare computere fra DCC i Hinnerup og et gavekort på 2.000 kr. fra Siggaard Biler til nye vinterdæk og der var Rokkefår og mange andre gode og brugbare ting. Der var med de mange sidegevinster og bordoverraskelser med en æske chokolade til hele bordet (3 borde). Det var mange glade mennesker med en gevinst i hånden og en god og festlig oplevelse denne søndag eftermiddag.

Flot overskud på mere end 55.0000,- kr. til julevelgørenhed

Banko ”generationsskifte” ved julebanko

Der var flere generationer end nogens sinde, og det var i alle aldre som fandt sammen om at starte julen med at tage til Lions Julebanko, hvor stemningen var i top lige fra starten.

Det foreløbige resultat viser et overskud på mere end 55.000,kr., som bl.a. skal bruges til julevelgørenhed. Lions Club vil igen i år uddele julepakker til borgere som trænger til en opmuntring, og de enkelte kan selv søge og bekendte kan også søge. Overskuddet vil også blive brugt til familier der ikke har råd til at komme på ferie, her vil Lions gerne hjælpe, så børnefamilierne kommer til sol og strand sammen med andre. Der vil også blive mulighed for at støtte andre gode lokale formål.

2016 December LION

21


KLUBSTOF

SpotOn på misbrug Af Poul-Erik Vestergaard, Lions Odder.

Lions Odder afviklede for 3. gang, SpotOn arrangement på Odder Gymnasium, hvor der deltog ca. 275 unge mennesker. Deltagerne var elever på Odder Produktionsskole, 10. klassecentret, E-team, EUX elever samt 1 g. på Odder Gymnasium. Det er et arrangement, som vi i Lions Odder tog initiativ til for 3 år siden, hvor vi kontaktede Odder Kommunes Misbrugscenter og deres SSP-konsulent for at tilbyde vores assistance - økonomisk og praktisk, med baggrund i et af Lions indsatsområder: at bekæmpe misbrug. 3. gang også en stor succes. Big Fies Big Band indledte med musikalsk underholdning, der var velkomst ved borgmester Uffe Jensen, og rektor Lars Blume orienterede om dagens praktiske oplysninger om workshops m.v. Silas Holst - et mobbeoffer Til arrangementerne skal der være en kendis. I år var det Silas Holst, der holdt et fælles oplæg om mobning, som han selv har haft tæt inde på livet. Silas´s meget personlige foredrag tager afsæt i hans egne oplevelser med mobning, hvor han dels fortæller sin egen historie og dels giver konstruktive bud på, hvordan vi kan forebygge, bearbejde og handle i forhold til mobning Genopbygge selvværd Den altid smilende og karismatiske Silas Holst fortalte bl.a. om:

Øverst til højre: Big Fies Big Band Midten til højre: Alle deltagerne Nederst til højre: Borgmester Uffe Jensen Til venstre: Silas Holst 22

LION December 2016

Hvordan mobningen helt fra starten af skoletiden og op gennem ungdommen har påvirket ham. Hvordan mørke og dystre tanker påvirker ham den dag i dag. Hvilke redskaber han selv har brugt for at komme gennem den svære tid Hvad det krævede at genopbygge eget selvværd. Gode råd til, hvordan man klarer sig i tiden med sociale medier, hvor mobning ikke kun foregår i skoletiden. Oveni en utrolig spændende dag kan vi glæde os over, at Lions Odder endnu engang er meget synlige i lokalområdet. Og at vi har fået 275 unge til at tænke over misbrug, mobning og meget mere.


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A B Lions Gribskov, Oddny Hammer Lions Gribskov, Jette Steinicke Clausen Lions Eysturoy, Pætur Rasmussen Lions Nuuk, Søren Frederiksen Lions Fuglebjerg, Peter Bendix Lions Fuglebjerg, Peter Christensen Lions Nakskov, Jan Sørensen Lions Slagelse Daisy, Lise Lundsgaard Jensen Lions Nørre Alslev, Søren Bengtson Lions Absalon Roskilde, Lars Mathiesen Lions Ilulissat, Erik Sivertsen Lions Ilulissat, Valdemar Thomsen Lions Leo Club Næstved, Ulla Hazem Lions Hvidovre, Ernst Bøje Sandgaard Lions Eysturoy, Adrian Dalsá Lions Ilulissat, Torkil Olsen Lions Næstved, Tom Petersen Lions Ringsted Knud Lavard, Jens Chr. Hansen Lions Hvidovre, Pia Holleufer Lions Hvidovre, Tine Klein Eriksson Lions Hvidovre, Johan Eriksson Lions Tórshavn, Kim Petersen Lions Tórshavn, Jonhard Klettheyggj

Lions Gug, Ann Skovbo Lions Gug, Karsten Rostved Lions Norddjurs Svanerne , Kirsten Møller-Hansen Lions Himmelbjerget, Elsebeth Persson Lions Skødstrup, Niels Elmer Jørgensen Lions Mols, Knud Meulengrath Lions Vrå, Dennis Kjær Hansen Lions Møldrup, Poul Johannesen Lions Ry, Torben Lundgaard Mikkelsen Lions Ringkøbing, Harald Hagde Lions Ringkøbing, Karl Hansen Lions Skive, Klaus Lykke Lions Thisted, Lars Ballebye Jensen Lions Thisted, Carsten Pedersen Lions Rold Skov Rebild, Edel Pedersen Lions Hvorslev, Ebbe Kjær Madsen Lions Limfjord, Agna Thinggaard Leo Club Grenaa, Carl Emil Frickmann Lions Sydthy Liden Kirsten, Hanne Charlotte Ifversen Lions Hobro, Kjeld B. Kristensen Lions Hobro, Ulrik Rosendahl Lions Hobro, Jens Jørgensen Hald Lions Sydthy Liden Kirsten, Conny Høy Lions Arden, Erik Møller Andersen Lions Karup, Morten Hagelskjær Nielsen Lions Aalborg Limfjorden, Sonja Fahlberg Offersen Lions Lemvig, Bent Chr. Larsen Lions Aars, Benny Palm Lions Fjerritslev, Jeppe Storvang Lions Randers Malvina, Lene Pagter Lions Hanstholm, Claus Bisgaard Skovmose

C

Lions Samsø, Brian Kjær Lions Brædstrup, Lars Kjær Christensen Lions Samsø, Joachim Macholm Lions Beder-Malling, Kenneth Bojsen Lions Beder-Malling, Christian Pedersen Lions Assens, Jørgen Bolvig Hansen Lions Middelfart, Solveig Wahlgreen Lions Vejle Thyra, Karen Margrethe Berthel Lions Vejle Thyra, Vivian Schubert Christensen Lions Billund-Grindsted, Preben Graversen Lions Broager-Gråsten, Stig Veng Lions Fredericia, Henrik Pedersen Lions Rødekro, Christian Høgh Lions Fredericia, Pia Gerdes Sørensen Lions Tørring-Uldum, Bent Rasmussen Lions Lunderskov-Vamdrup, Kim Sandholdt Lions Als Nørherred, Jens Lund Lions Tinglev, Peter Andersen Lions Kolding, Rajinder Pal Singh Lions Tommerup, Lars Voldsgaard Lions Bramming, Michael Lind Lions Lunderskov-Vamdrup, Frank Møller

S U D O K U 2016 December LION

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse Fra mig til dej Af Asger Juul-Lassen www.kkob.dk - 100 sider Pris kr. 259,Den Store Bagedyst er lige overstået og har man lyst til at give sig i kast med såkaldt ”bløddej” er her et bud på en bagebog med fokus på brød, boller, madbrød og bløddejskager så som snegle, brunsvigere og horn. Af udformning er bogen med spiralryg, hvilket er ganske praktisk, bogen lukker dermed ikke når man er midt i en opskrift og har mel på hænderne. Den kommer endog i et plastomslag, hvilket betyder, at man bare kan have den åben og bagefter tørre evt. snavs af. ”Diverse” sektionen er bagerst i bogen –det er en god ide, at se på dette først. Ikke mindst side 90, hvor grunddejen, der refereres til igennem hele bogen, er nævnt. I denne forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at det er et forhåndseksemplar Redaktionen har modtaget. Da det formodentligt ikke er den helt færdige version af bogen er nogle af kommentarerne forhåbentlig overflødige i den endelige udgave. Bl.a. håber jeg, at opsætningen af bogen bliver lidt mere overskuelig. Ikke bare en bedre markering af, at grunddejen er den, der bliver brugt i hele bogen, men også fordelingen af opskrifterne. De glider over i hinanden på samme side, dette kunne markeres lidt mere overskueligt. Endvidere ser teksten lidt mast ud, den står ganske kompakt. En rigtig god ting er, at man har gjort plads til notater - dette er er super ide. Og billederne skal også roses, selvom de ikke er de store stylede opsætninger, som man er vant til i de traditionelle bagebøger og ugeblade, giver de et godt overblik over, hvordan man skal gøre trin for trin. Man får mod på at prøve at bage – også selvom man ikke til daglig er den store bagedyst mester. Jeg tror mit første forsøg skal være snegle. 20. november 2016 Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Sidste frist for stof til LION nr. 4 :

3. februar 2017