Lions april 2014

Page 1

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

Læs om IP’s besøg i Danmark og Færøerne

Nr. 5 . 2013/14

lions.dk

Stort indstik om Årsmødet i Hurup

1


2

INDHOLD

We Serve

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 5 . 2013/14

1

lions.dk

Redaktør: Svend Due Mikkelsen (ansvarshavende) Erantisvej 5 - 4300 Holbæk Tlf.: 88 70 76 10 thelion@lions.dk

Redaktionsudvalg: Redaktionsudvalg: PRD Kurt Poulsen Prd.md@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen Prc.a@lions.dk PRC-B Peter Møller Prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen Prc.c@lions.dk PRC-D Jette Flach Bundgaard Prc.d@lions.dk

Læs om IP’s besøg i Danmark og Færøerne

Stort indstik om Årsmødet i Hurup

Forsiden: Barry Palmer og hustru Anne poserer for fotografen på havnen i Thorshavn

Oversættelser: Helge B. Møller, PDG LC Odense

Læs i dette nummer: International ��������������������������������������������������������������� 3 Guvernørrådsformanden ����������������������������������������� 4 International ��������������������������������������������������������������� 5 Aktuelt ����������������������������������������������������������������������� 10 Organisation ������������������������������������������������������������� 15 Tema ��������������������������������������������������������������������������� 16 Klubstof ��������������������������������������������������������������������� 18 LEO ���������������������������������������������������������������������������� 22 Navnlig navne ����������������������������������������������������������� 23 Boganmeldelse ��������������������������������������������������������� 24

Læs mere på side

Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no

10

Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk

Layout og Tryk: Vitten Grafisk A/S, Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

LION

Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk

Oplag: 8.000 eksemplarer

LION APRIL 2014


INTERNATIONALT

3

Drøm det, gør det så! Oversat af Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense

EXECUTIVE OFFICERS 2013-2014

Erik Weihenmayer ser ud som naboens dreng. Han har et tiltalende ansigt, strittende hår og har nemt til smil. Men der brænder en ild inden i ham: Han flytter ikke bjerge, men han bestiger dem. Han har besteget de højeste tinder på alle syv kontinenter selv det kæmpemæssige Mount Everest. Han var faktisk det første blinde menneske på Everests tinde. Men det bedste ved Erik er, han deler sine præstationer med andre. Han arbejder med blinde skiløbere, sårede veteraner og misbrugte børn, lærer dem at overkomme forhindringer og at få selvagtelse og tiltro til sig selv gennem store eller vovede tiltag. I dette nummer ser vi på de bemærkelsesværdige liv for flere blinde mennesker. Deres handicap kendetegner dem ikke. Hvad kendetegner dem er deres mod, vedholdenhed og evner, og deres stædighed i at ville følge deres drømme. Jeg har i år opfordret Lions til at følge og opfylde deres drømme. Vi kan gøre dette i højere grad, end vi er klar over. Vi kan tjene samfundet langt mere bemærkelsesværdigt og dejligt, end vi gør. Jeg har selv set det på mine rejser. På ufattelig vis og kreative måder understøtter vi de blinde, skaffer mad til de sultne og hjælper ofre for katastrofer. Anne og jeg har fået en stor gave i år, vi har med vore egne øjne set omfanget og kvaliteten af Lions. Jeg ved, at næsten alle Lions tjener beundringsværdigt, giver af deres tid og deres talenter. Jeg værdsætter og respekterer jeres arbejde. Men måske klatrer I op på en bakke, når I kunne bestige et bjerg eller to. Stræb efter toppen. Følg jeres drømme op i skyerne og endnu højere, der hvor solen skinner med godhed og lys, og Lions ændrer liv for bestandigt.

International President Barry Palmer Immediate Past President Wayne A. Madden First Vice President Joe Preston Second Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada DIRECTORS Andet år: Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Taiwan ; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, Bridgeport, West Virginia, USA; Judith Hankom, Hampton, Iowa, USA;

LION APRIL 2014

Barry J. Palmer Jeres Lions Clubs Internationale President

John A. Harper, Cheyenne, Wyoming, USA; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl May Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Miami Gardens, Florida, USA; Dr. Tae-Young Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Auxvasse, Missouri, USA; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Sweden; Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Kilmarnock, Virginia, USA; Harvey F. Whitley, Monroe, North Carolina, USA. Første år: Fabio de Almeida, Sao Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, Whittier, California, USA; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent

Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Bells Vernon, Pennsylvania, USA; Byung-Gi Kim, Gwangju, Republic of Korea; Esther LaMothe, Jackson, Michigan, USA; Yves Léveillé, Québec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong, China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Highland, Illinois, USA; Michael Edward Molenda, Hastings, Minnesota, USA; John Pettis Jr., Merrimac, Massachusetts, USA; Robert Rettby, Neuchâtel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Takasaki, Japan; Dr. Steven Tremaroli, Huntington, New York, USA.


4

GUVERNØRRÅDSFORMANDEN

Overskrift Af Michael B. Hansen Guvernørrådsformand

Ud over at have gode generelle boldfærdigheder, må hver en fodboldspiller også have nogle specielle færdigheder. Fodboldholdet har brug for nogle få spillere, der er specialister når det gælder: hjørnespark, frispark, indkast, straffespark eller lignende. Den enkelte spillers specielle færdigheder supplerer de andre spilleres specielle færdigheder til en helhed. Alle spillerne, det vil sige hele holdet, besidder tilsammen alle de færdigheder der skal til for at angribe og forsvare. Spillernes evne til at supplere hinanden (komplementaritet) sammen med deres almene fodboldkunnen og færdigheder, skaber et hold der besidder den totale kompetence der skal til for at vinde en kamp. Fodboldholdet er et “helt” hold. Det er sammensat af spillere der komplementerer hinanden. Fodboldholdet har komplementære færdigheder. I ethvert team er den en fordel at have mennesker med komplementære færdigheder og forudsætninger. Et enkelt teammedlem besidder normalt ikke alle de generelle og specielle færdigheder der skal til for at skabe tilfredsstillende teamresultater. Ægte teams er sammensat af mennesker med komplementære færdigheder: Mennesker der kan producere, mennesker der kan administrere, mennesker der kan forny og mennesker der kan integrere (få alle til at arbejde sammen og trække i samme retning). Alt dette kender vi fra sportens verden og fra vores arbejdsliv. Men tænker vi også på dette når vi i Lions sammensætter en klubbestyrelse, et kabinet i distriktet og et Guvernørråd?

Generalforsamling i klubberne!

Allerede nu er der gang i generalforsamlingerne i landets mange klubber. Der skiftes pladser, gamle bestyrelsesmedlemmer forlader posterne og nye kommer til.

Hvis du ikke fortsætter i bestyrelsen skal du ikke være ked af det. Det er givetvis ikke et udtryk for at dine kvalifikationer fejler noget, men måske blot et udtryk for at give andre muligheden for at prøve kræfter med opgaverne. Således vil det også være i de 4 distrikters kabinetter, og således vil det også være når vi på Årsmødet i Hurup den 1q4. juni 2014 får præsenteret det kommende guvernørråd.

Den internationale præsidents besøg.

Som det fremgår andetsteds i dette blad, har den internationale præsident Barry J. Palmer og hans hustru Anne været på besøg på Færøerne og i Danmark, nærmere bestemt i Tórshavn og i Sønderborg. Vi er meget glade for at præsidenten aflagde os et besøg, også selvom tidspunktet ligger så tæt på årets afslutning som det nu er tilfældet. Men det gør måske ikke så meget alligevel. Næste år vil Barry J. Palmer sidde som formand for LCIF, og her vil vi fortsat

LION APRIL 2014


INTERNATIONALT

have en direkte forbindelse med ham, når vi igen søger midler – eller ”GRANTS” som det hedder, til nogle af de projekter vi gerne vil have økonomisk hjælp til fra USA. Barry Palmer og Anne sagde kort før de tog af sted videre ud i den store verden, at det havde været et rigtigt dejligt besøg, ikke mindst på Færøerne, som på mange måder ligner Australien, blot i noget mindre skala.

5

Indtil da ønsker jeg alle et rigtigt godt forår - husk nu at lægge frø og løg i haven - og se resultatet senere…! Med venlig hilsen Michael B. Hansen Landsformand for Lions i Danmark, Færøerne og Grønland.

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til alle de Lionsmedlemmer der på den ene eller på den anden måde har medvirket til at gøre besøget meget interessant og oplevelsesrigt for den internationale præsident for Lions.

Foreløbig dagsorden og rapporter til Årsmødet

I dette nummer af LION vil der være et indstik med en foreløbig dagsorden. Indstikket vil samtidig indeholde rapporterne fra de forskellige områder som vi arbejder med. Jeg vil gerne be' dig om at bruge 15-20 minutter på at gennemlæse disse rapporter, således at du er opdateret på aktiviteterne indenfor de forskellige områder. Inden længe mødes vi igen - denne gang i Hurup.

Clubbannere

FLAG VIMPLER BANNERE Det er os med LIONS - bannerne! FANER kvalitet - mange muligheder. God REKLAMEFLAG SKILTE SERIGRAFI BRODERING & TEXTILTRYK BILREKLAMER DIGITAL PRINT Sjællandsgade 22 - 6400 Sønderborg SOLFILM Tlf. 74 42 00 19 - Fax 74 42 00 93 GRAVERING E-mail: dybboel-flag-skilte@adr.dk

FLAG

LIONS.DK LION APRIL 2014

SKILTE


6

AKTUELT

Kendte Stjerner Af Katya Cengel

Ingen syn, intet problem - Sjælens triumf

Oversat og afkortet af Helge Møller, PDG, MJF, LC Odense

De sande visionære

Bocelli siger, at de hindringer han har overvundet inspirerer andre.

Andrea Bocelli

For mange begavede personer har det at være blind ikke været en hindring til at blive stjerne på sit felt til glæde for andre og til at opnå hårdt tjent viden om, hvad der forbinder alle menneskene.

”Hvad man får og hvad der tages fra en står skrevet i Himlens bog” hævder Andrea Bocelli.

Han kan lide at omtale sin livsstil som ”tjenende” og som eksempel på, hvordan man overvinder vanskeligheder. ”Hvad jeg prøver hver eneste dag er at falde og rejse mig tusinde gange” sagde han til Ability magasinet. Han blev født i Toscana i Italien og voksede op på en gård omringet af vinmarker. Han begyndte at spille klaver som 6-årig, hvortil senere kom fløjte og saxofon og til sidst hans pragtfulde stemme. Selv om han led af glaucon, kunne han se, om end dårligt, lige til han som 12 årig, blev ramt af en fodbold i ansigtet, og hans verden blev med et helt mørk Det arbejde Lions gør for blinde og svagtseende, det være i forskning, forebyggelse og hjælp, er af stor betydning, siger Bocelli. Hans mål med Andrea Bocelli Fonden er at hjælpe blinde mennesker tilbage til et normalt liv ved at lære dem at overvinde deres handikap. Lions fremmede fondens arbejde sidste sommer, da man ved Convention i Hamburg tildelte den vor humanitære pris på 250.000 US dollar. Hans private liv har været indholdsrigt. Han studerede jura og have kortvarigt en advokatpraksis. Han giftede sig, fik 2 sønner, blev skilt og fik siden en datter i et andet forhold. Og så synger han, han synger de store arier blandet med populær musik kendt fra hans plader. I 1999 optrådte han i Den Glade Enke sammen med New York Philharmonikerne, og i 2011 sang han på Metropolitan Operaen. At synge er for mig et sødt privilegium, en medicin, en måde at bringe lys og lethed ind i livet, siger han.

Hvad der blev taget fra ham var hans syn, da han var 12 år. Hvad blev givet ham var hans stemme, der er så ekstraordinær, at Celine Dion sammenlignede den med guds stemme, hvis han altså gav sig af med at synge. 55 år gammel har han både en stjerne på den kendte Hollywood Walk of Fame og en omtale i Guinness verdens rekorder for samtidig at have både første, anden og tredjepladsen i USA klassiske musikverden. Han har sunget for paven, ved Ground Zero, modtaget talrige priser og ærefulde omtaler, stående bifald i over 20 minutter. Hans stemme er så fantastisk, at man ofte beskriver den som et selvstændigt væsen, som om den eksisterede separat fra manden. LION APRIL 2014


INTERNATIONALT

Altid beredt til at tage en udfordring op, deltager Weihenmayer i et eventyrligt væddeløb.

LION APRIL 2014

Erik Weihenmayer

Da han mistede synet som 13-årig, var hans største frygt ikke det at blive blind, men at han ville gå glip af et godt liv. Han forestillede sig, at han ville blive skubbet til side, spisende nudler i mørket, og samtidig give afkald på oplevelser og venskaber. ”Det er der ingen, der ønsker” siger Weihenmayer, som i dag er en 45-årig eventyrer, der bor i Golden, Colorado. ”Men blinde mennesker bliver ofte afsporet, og det er så deres liv”. Men det er sandelig ikke blevet tilfældet for Weihenmayer. I 2001 blev Weihenmayer den første blinde person, der nåede toppen af Mount Everest. Han har besteget de højeste tinder på hver af de syn kontinenter, har deltaget i Primal Quest, kendt som det mest besværlige væddeløb i verden og var vinderen i ABC udsendelsen Mission Impossible, et løb hen over Marokkos uvejsomme terræn Som tidligere skolelærer har Erik ført blinde børn og sårede veteraner på vovefulde ekspeditioner, og han træner i øjeblikket til at sejle i kajak gennem Grand Canyon. Han skylder sine succeser, hans resultater, som har reddet ham fra at blive et indelukket menneske, ikke så meget hans egen vilje som alle dem, der han stået ham bi og hjulpet ham. ”Jeg havde et godt hold. Jeg havde en god familie – den var mit hold” erklærer Weihenmayer. ”Han har hele livet haft en drøm, at alt er muligt for en blind, man skal bare tænke alt godt igennem og bestemme, hvordan sagen gribes an” siger hans far.

7

Da man sagde til Weihenmayer, at det var for farligt for en blind at klatre på is, når man ikke kunne se isen, lærte han sig selv, hvordan isen genlød, når man slog på den, om den var god eller usikker. Weihenmayer er klar over, at det ikke er alle beskåret at have familie og venner så hjælpsomme som han. Han prøver derfor gennem organisationen No Barriers at skabe holdfølelse for grupper så forskellige som sårede veteraner og forladte børn, så de også kan bestige bjerge. Han har lige arbejdet med en dreng, der ved fødslen blev efterladt i en skraldespand. Hans egne udfordringer blegnede i forhold til drengens. ”Jeg tror, det er den største mangel i livet, når du er født og fra dag et ser verden som indersiden af en skraldespand” siger han. ”Du har ikke tillid til verden, du tror ikke på verden og du tror ikke på det gode i menneskene, du tror ikke på, at du kan ændre noget.” Det er et meget, meget større handikap en det at være blind.

Sabriye Temberken

Hånden var lille og snavset. Men den tog fat i Sabriye Temberkens egen og ledte hende derhen, hvor ingen anden i Mumbai, Indien, ville, til den adresse hun skulle finde men ikke kunne se. Drengen ventede, til hun kom ud igen. Han var et gadebarn. Han kune hverken læse eller skrive, men han havde lært sig selv perfekt engelsk ved at lytte til en lille radio, som en turist havde givet ham. Bag efter forsøgte Temberken også at give ham en gave for at takke ham. Men han nægtede at modtage noget fra den blinde kvinde, ”du er en af os” sagde han. Det var ikke første gang, at et gadebarn i et udviklingsland havde hjulpet Timberken. Og det var ikke første gang et gadebarn havde nægtet at modtage betaling. ”Det var rigtigt sødt” mindes Temberken, en af denne verden fremmeste blinde humanister. Hun bor nu i Sydindien. Gadebørn føler samhørighed med hende på grund af deres egen marginalisering:” Om ikke at være i samfundets centrer, det er faktisk et dejlig form for samhørighed” siger hun. Temberken, 43 år gammel, har en evne til at sætte tingene på hovedet. Hvor andre finder det vanskeligt at rejse i ulandene – ingen fodgængerovergange, intet fortov, ingen vejskilte, lægger hun mærke til, hvor nemt det er at komme i kontakt med andre samt mængden af usynlige indikatorer så som lugte. ”Til tider lugter der som på et offentligt toilet” siger hun ”men til andre tider lugter


8

INTERNATIONALT

Temberken er en af verdens fremmeste humanister.

der af et tempel. Der lugter af røgelse. Der kan lugte af en mængde blomster givet som offergaver. Dette er hvad gør hele setuppet så rigt.” Temberken var 12, da en øjensygdom gjorde hende blind. Hun var 22, da hun dannede et Tibetansk skriftsprog for blinde og 26 da hun rejste alene til Tibet. Hendes handikap får hende ikke til at miste modet, tværtimod, det fylder hende med energi. Da hun bemærkede, at blinde ikke kunne studere tibetansk, skabte hun et Braille skriftsprog i tibetansk, der nu er landets officielle skriftsprog for blinde. Det tog hende 2 uger at lave det. Senere da humanitære organisationer i Tyskland, hendes hjemland, fortalte hende, at hun ikke var egnet til at arbejde i udvik-

lingslande, dannede hun sin egen organisation. ”Det er altid godt at blive tvunget til at finde nye veje” siger hun, ”Jeg får til tider medlidenhed med mennesker, der ikke kan se det”. Det er dejligt at arbejde sammen med et menneske, hvis tanker ikke er begrænset af ”hegn”, siger Paul Kronenberg, hende partner i en e-mail. Det skaber en god grobund for nye løsninger hurtigt og effektivt. Temberken opfatter sin blindhed som en belønning. Den fremmer hendes koncentration og kommunikation, hendes evne til at løse problemer. ”Blindhed giver en anden livsholdning” siger hun. ”Og fra min side er jeg meget, meget taknemmelig over alt, hvad der er hændt mig.” Det er den besked, hun ønsker, at den seende verden vil forstå, inklusive Lions. Fra begyndelsen er hun blevet finansielt hjulpet i sit arbejde af Lions klubber, og hun er taknemmelig for alt som de har gjort. Men Temberken, direkte som vanligt, har et lille råd vedrørende programmet SightFirst. ”SightFirst er en vidunderlig aktivitet. Men de blinde er ikke dem, der er nederst. Men vi bør aldrig glemme de blinde”, siger hun. Hun beundrer og respekterer Lions, der har understøttet hende igen og igen.

Skilte - Bannere - Tryksager - Digitalprint Tekstiltryk - Autoreklamer Storformat print - Reklameartikler

Her kunne din annonce være blevet set !!!

Vittenvej 54, 8382 Hinnerup, 87 57 60 00 w w w. v i t t e n g r a f i s k . d k

LION APRIL 2014


INTERNATIONALT

9

LCI COPY

(Mail to LCI before June 1, 2014)

Lions Clubs International Convention – 2014 Toronto, Ontario, Canada Club Identification Number:

District:

Club Name:

Number of allowable delegates: Members:

Address:

See reverse side for the allowable delegate table. Please select one:

DELEGATE

OR

ALTERNATE DELEGATE

Print Name: ___________________________________ Signature: ________________________________ The undersigned hereby authorizes that the above named person is an active member and a duly selected Delegate/Alternate Delegate of said Lions Club to the stated Convention of The International Association of Lions Clubs. _____________________________________________________ Signature of Club Officer (Club President, Secretary or Treasurer) Mail the above to LCI (Club Officer & Record Admin.) before June 1, 2014. After that date, bring it to the convention. Lions Clubs International • 300 W 22nd Street • Oak Brook, IL 60523-8842 USA

EN

DELEGATE/ALTERNATE DELEGATE COPY (Bring this copy to the Convention)

Lions Clubs International Convention – 2014 Toronto, Ontario, Canada Club Identification Number:

District:

Club Name:

Number of allowable delegates: Members: LCI stamp for Alternate Delegate certification

Address:

See reverse side for the allowable delegate table. Please select one:

DELEGATE

OR

ALTERNATE DELEGATE

Print Name: ___________________________________ Signature: ________________________________ The undersigned hereby authorizes that the above named person is an active member and a duly selected Delegate/Alternate Delegate of said Lions Club to the stated Convention of The International Association of Lions Clubs. _____________________________________________________ Signature of Club Officer (Club President, Secretary or Treasurer) LION APRIL 2014

2014 Cred-100.EN


10

AKTUELT

Billeder og tekst: RED

”The Eagle has Landed” LION APRIL 2014


AKTUELT

– denne gang gjaldt det besøg i Distrikt 106. De som er Facebookvenner med Barry Palmer, kender hans udtryk ”The Eagle has Landed”, når han rejser til det ene eller andet arrangement. Første del af Internationale Præsident Barry Palmer og hustru Annes besøg, var planlagt til Færøerne hvor et historisk øjeblik oprandt, da de satte benene på den Færøske muld eller klippegrund. De havde netop forladt Estland, hvor de havde opholdt sig i nogle dage. Forinden havde de besøgt Island og fortalte, at de faktisk havde forladt Australien den 28. december sidste år, og havde lige været hjemme i deres nyindkøbte hus i Sydney, nogle få dage. De regnede med at være på farten indtil slutningen af Convention i Toronto, altså i juli måned, og rejste til stadighed rundt med 4-6 store kufferter m.m. Distriktsguvernør Niels Nattestad fra Thorshavn, havde inviteret præsidenten til at besøge Færøerne, da der aldrig før havde været en International Præsident på besøg, Barry Palmer og Anne var derfor også meget spændt på, hvad de nu skulle opleve, og oplevelser blev der budt på! Tidligt første morgen var der interview i den lokale radio og efter lidt morgenmad på hotellet, gik turen så først til National Museet hvor arkæolog Simon Arge fortalte Færøernes historie. Næste besøg var hos den Færøske Lagmand, Kaj Leo Holm Johannesen, men inden, nåede vi også at besøge Nordens

LION APRIL 2014

11

Hus, som præsidentparret fandt meget interessant og som et fint bygningsværk. Lagmanden fortalte under frokosten, om den politiske sammensætning, tilhørsforholdet til Danmark og udviklingsmulighederne vedrørende olieboringer som skal finde sted i fremtiden. Infrastrukturen og nye tunneller blev også beskrevet af Lagmanden. Herefter gik turen til det Færøske National Galleri, hvor direktøren forestod en spændende rundvisning i det smukke hus med de mange fantastiske nationale udstillere. Helt unikt var Tróndur Paturssons rum med spejle i gulv og loft og hans karakteristiske blå glasmotiver på væggene. Når man stod i rummet, fornemmede man, at der var 750 meter ned og op…! Efterfølgende havde borgmesteren i Thorshavn inviteret til kaffe sammen med byrådsdirektionen. Borgmester Heðin Mortensen, lionsmedlem i 40 år, var også glad for at det var muligt for Barry Palmer at besøge Færøerne og Thorshavn – gaver og bannere blev efter traditionen naturligvis også her udvekslet. Så var der indkaldt til møde, Meet the President – hvor der efter en introduktion fra Barry Palmer, blev mulighed for at stille spørgsmål vedrørende emner i organisationen. Dagen sluttede sent, efter en traditionel Færøsk middag med mange lokale specialiteter, underholdning og uddeling af gaver og diplomer m.m. Næste dag var afrejse dag med et hurtigt frokostbesøg hos viceborgmesteren i Vágar og Suni Jacobsen. Der var også lige tid til at besøge den lille bygd, Gásadal, som indtil for


12

AKTUELT

få år siden havde ligget helt isoleret, men nu havde fået en tunnelforbindelse. Næste stop på Palmers rute var, Sønderborg – hvor distriktsguvernør Axel Gorrsen 106C, var vært. Der var også her gjort megen umage for at opholdet skulle blive så afslappet og alligevel så interessant, at præsidentparret ikke lige med det samme ville glemme det. Det første besøg gjaldt her borgmester i Sønderborg, Erik Lauritzen som tog imod på rådhuset. Alle deltagere blev informeret om kommunen og også om de store virksomheder som prægede den. IP Barry Palmer takkede borgmesteren for hans gæstfrihed med en plaquette om Peace Poster konkurrencen, som er meget populær i mange lionslande.

På vej ud var der mulighed for at betragte de smukke lokaler med de mange malerier og gamle, specielle PH-lamper. Så var der kaldt til krig! Dybbøl banke uden for Sønderborg skulle besøges – især nok fordi, det i år er 150 års dagen for det berømte slag. Vejret viste sig fra sin smukkeste side, høj sol og varme. Der var gjort megen umage for, at indvie præsidentparret i krigen og dens mange facetter, som især os danskere nok aldrig glemmer. Barry Palmer var meget interesseret i de forskellige historier og de typiske våben fra perioden omkring 1864, men kunne ikke forstå at vi fejrede et nederlag på denne storslåede måde. ”Det kunne man aldrig finde på i Australien” fortalte han. Efter frokosten gik turen nu ned til Rendbjerghjemmet, hvor der var en guidet rundvisning i alle afdelinger. Aflastningshjemmet Rendbjerg er en selvejende institution, som har driftsaftale med Sønderborg kommune med forpligtelse til at optage brugere fra hele Region Syddanmark. Aflastningshjemmet er oprettet i et samarbejde med Evnesvages Vel og de tidligere Alssund-kommuner. Aflastningshjemmet Rendbjerg (Slottet) er også et ferie- og aflastningshjem for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn og voksne. Det var i sin tid Lions som startede hjemmet og er også i dag én af flere hovedsponsorer til mange forskellige ting og udstyr. Forstander Niels Ole Bennedsen kunne også oplyse om det store tilskud, man havde fået fra LCIF – og havde også et ønske om, at få etableret en elevator til 2. sal – fortalte han med et blik til Barry Palmer, som jo efter sommerferien bliver LCIF formand. Dagen sluttede som så mange gange på Pal-

LION APRIL 2014


AKTUELT

mers rejse, med en middag, hvor alle danske lions var inviteret. Her fik man mulighed for at få et indblik i præsidentens tanker og ideer omkring Lions Intl. og Lions Danmarks ageren i samme sfære. Palmer talte meget åbent og indtrængende til medlemmerne, roste og fremhævede Leo medlemmerne i verden – og også her, fortalte han om sin vision, ”I have a Dream” - hvordan Martin Luther King og især vores egen, Jørgen Utzon havde inspireret ham. En spændende historie og et spændende menneske. Solvejg Kaae Hansen fra Århus Regina og PID Jørn Andersen fik overrakt Præsidentens Medalje og Aleksander Bergstrøm fra Leo Club Århus Nord fik overrakt en Leadership Award. Erik Jørgensen modtog Præsidentens Certificate of Appreciation for sit arbejde for organisationen.

LION APRIL 2014

13

Den sidste dag for opholdet i Danmark inden turen gik videre til Beirut, Libanon, blev brugt til forskellige møder. Der var planlagt møde med distriktsguvernørerne og deres formand, der var også indkaldt til møde mellem kvindelige lions samt møde med LCIF – GLT – GMT. Det var en hektisk periode fra søndag den 13. april til torsdag den 17. april – især for præsidentparret Barry Palmer og hans hustru Anne – som også udtrykte en stor tak til de involverede for et, trods alt, afslappet møde mellem dem og lionsmedlemmerne på Færøerne og i Danmark. Et sidste ønske havde han dog, nemlig at besøge Grønland – men det bliver i hvert fald ikke førend næste år – om han så orkede det til den tid, som han udtrykte.


Aktivitetens formål er at skabe betingelser for, at unge afstår fra

AKTUELT

Lionsklubber over hele landet prioriterer aktiviteten “MED LIONS - MOD MISBRUG” højt, da den harmonerer med Lions-organisationens formål, nemlig at yde en indsats i det frivillige, sociale arbejde på et humanitært grundlag.

14

Lions-klubberne i kamp mod alkohol og narko med tulipaner

MED LIONS - MOD MISBRUG har gennem en årrække været kendetegnet ved en massiv bekæmpelses- og forebyggelsesindsats mod misbrug. Indsatsen er såvel af praktisk art som af økonomisk art.

MED LIONS - MOD MISBRUG

Af Jørgen Ploug, Lions Club Dragør

Så er årets tulipaner delt ud af de mange lionsklubber i Danmark og på Færøerne. Salget i år har været endnu bedre end tidligere – og der blev solgt rigtig mange tulipaner og overskuddet bliver forventet større end sidste år.

Lions klubberne over hele landet vil derfor takke de mange forretningsdrivende og firmaer for den støtte de har givet og for den

med

venlige modtagelse Lions-medlemmerne har fået ved aflevering af blomsterne.

Projektet tulipaner mod misbrug er et landsdækkende Lions-projekt, men de indsamlede penge bliver brugt lokalt til bl.a. sommerferieaktiviteter for børn og unge, sidste skoledag, elevforedrag i samarbejde med kommunerne og SSP – social, skole, politi.

Lions

MOD MISBRUG

Vitten Grafisk A/S 87 57 60 00

LION APRIL 2014


ORGANISATION

15

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp Af Steen Rummenhoff, formand Foto: Charlotte Heikendorf

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp donerer kr. 100.000 til bekæmpelse af ebola i Sierra Leone. Donationen formidles via Lions Klubberne i Distrikt 106A der har kontakten og varetages af læge Peter Bo Jørgensen på Masanga Leprosy Hospital, der ligger midt i Sierra Leone. Hospitalet er gennem en årrække støttet af danske Lions Klubber. Epidemien kommer fra nabolandet, Guinea, der ikke ligger langt fra Masanga. Der er stor trafik over grænserne, og i alle årene har der været mange patienter fra Guinea på hospitalet i Masanga, der derfor er særligt udsat for smittefare. Hjælp til sikkerhedsudstyr og uddannelse I øjeblikket arbejdes der med at skaffe det fornødne sikkerhedsudstyr. Udstyret skal bruges til at beskytte personale og sikre en forsvarlig isolation samt til at beskytte og værne de øvrige indlagte patienter. Det drejer sig primært om sikkerhedskitler/plastik forklæder, gummistøvler og -handsker og lignende. En af afdelingerne vil blive omdannet til isolationsafdeling, med slusetilgang, omklædningsrum og mulighed for at skaffe sig af med afføring, opkast, væske m.m. fra patienter med suspekte symptomer. Alle hospitaler i landet har en forpligtigelse til at tage imod ebolaramte patienter, men det

LION APRIL 2014

kan ikke lade sig gøre på grund af manglende uddannelse og udstyr. Lægerne i Masanga er derfor ved at iværksætte undervisning af personale og etablere en isolationsafdeling samt øvrige nødvendige foranstaltninger for, at man kan tage imod patienterne på forsvarlig vis.

Baggrunden alvorlig

Et udbrud af ebola i Guinea med mulighed for spredning til Sierra Leone og i særdeleshed til området omkring Masanga, finder sted netop nu. Status er, at der har været 120 ebola tilfælde i Guinea, hvoraf 80 mennesker er døde. Der har været 2 bekræftede tilfælde af ebola i Liberia, men indtil videre er der ingen bekræftede tilfælde i Sierra Leone, dog er der et par suspekte tilfælde, som i øjeblikket er under mistanke for ebola. Der er nu skærpet opmærksomhed i landet og stor bevågenhed fra officiel side. Ebola i Guinea i Vestafrika kan meget vel være spredt til Sierra Leone. Derfor ønsker man at være godt forberedt, således at man kan håndtere en krisesituation og beskytte medarbejdere og udsendte læger samt behandle de indlagte patienter. I forhold til de frivillige er det besluttet, at der ikke sendes nye frivillige af sted til Masanga, før det er sikkert, og situationen er under kontrol.


16

TEMA

LION APRIL 2014


Færøerne TEMA

Højt mod nord og midt i Atlanterhavet ligger Færøerne. Færøerne består af 18 øer af vulkansk oprindelse. Den første bosættelse på øerne man kender til, fandt sted, da irske munke slog sig ned omkring år 625. De gav højt sandsynligt øerne deres navn. Øernes egentlige befolkning stammer fra en blanding af keltiske og norske bosættere. Befolkningen betegnes i dag som færinger, og befolkningstallet er knapt 50.000, hvoraf ca. 19.800 bor i Tórshavn kommune. Færingerne taler det vestnordiske sprog færøsk, som stammer fra det gamle nordiske sprog, norrønt sprog, og som er det mindste af de germanske sprog. Foruden færøsk er dansk det officielle sprog men bruges ikke af færingerne som dagligt talesprog. Færøerne er en delvis selvstyrende del af Rigsfællesskabet med Danmark ifølge Lov om Færøernes Hjemmestyre fra 1948 og udøver det parlamentariske selvstyre i et af verdens ældste parlamenter, Lagtinget. Øerne vælger to repræsentanter til det danske Folketing, og de har valgt ikke at være medlem af EU. Administrativt er øerne opdelt i 6 sysler og 30 kommuner. Øernes klima er præget af beliggenheden i Golfstrømmen, der medvirker til at give milde vintre og kølige somre. Skydannelser omkring de høje fjelde, tåge og regn er hyppigt forekommende. ”Først i historien placerede Gud Færøerne midt i Atlanterhavet. Siden blev han så glad for øerne, at han syntes de skulle vaskes hver dag!” Det skulle være grunden til den megen regn. Fiskeri er hovederhverv på øerne, mens fåreavlen, der frem til 1800-tallet var hovederhvervet, nu har ringe kommerciel betydning, omend den stadigvæk har stor kulturel og social betydning. Fangst af flokke af grindehvaler, hvor selve drabet sker på særlig godkendte strande ved fjorde eller vige på øerne, er en særlig færøsk specialitet og tradition. Lions har været aktiv på Færøerne siden 1966 da LC Thorshavn blev chartret af LC Kgs. Lyngby. I dag er der 7 klubber; Eysturoy, Klaksvik, Liljan Tórshavn, Suduroy, Tindur Skarvanes, Tórshavn og Vagar med i alt 252 medlemmer. Færøerne har hidtil været én zone med egen zoneformand og i år er det også første gang en færing, LION APRIL 2014

17

Niels Nattestad fra LC Thorshavn, som er distriktsguvernør for distrikt 106D. Færingerne er et stolt- og gæstfrit folk med mange traditioner som de villigt deler med gæster fra mange dele af verden som efterhånden har fået øjnene op for den storslåede natur og de mange udfordringer, især også kulinariske, som findes rundt omkring på øerne. Færingerne elsker også at samles og feste, og de er gode til det. Mange af os nede fra ”syddanmark” har nydt godt af det, når vi enten som gæster eller deltagere i møder o. lign. har besøgt Færøerne. Sidst her i forbindelse med kabinetsmødet i Thorshavn, hvor borgmester Hedin Mortensen, mangeårigt medlem af Lions, storsindet stillede byrådssalen til rådighed for mødet og efterfølgende inviterede til middag på det nærliggende hotel. Stor var gensynsglæden også for mig, da jeg sammen med alle deltagerne fra kabinetsmødet var på tur rundt på øerne og nåede til Eysturoy, og mødte de lokale lionsmedlemmer i deres nye klubhus, for kokken som havde fremstillet frokosten til os, var min gamle ven Poul Rustin, som jeg mødte første gang i Tyrkiet ved et Europaforum for 15 år siden. Lions på Færøerne deltager på lige fod med andre lionsklubber i multipeldistriktet med donationer m.m. til de nationale- og internationale aktiviteter, og de er rigtig gode til at samle ind og støtte lokale forhold også. Som borgmester Hedin Mortensen udtrykte overfor mig, er lions-sammenholdet blevet meget udbygget og forankret gennem det sidste år, mellem lions på Færøerne og i resten af distriktet, på grund af Niels Nattestads engagement som guvernør. Søndag den 13. april, lander International President Barry Palmer og frue i Vagar lufthavn for eksklusivt at besøge de færøske lionsmedlemmer. Mere herom i en anden artikel i bladet. Man kan komme til Færøerne enten via skib eller fly. Der findes både et lokalt rederi og flyselskab med adresse på Færøerne. Det kunne førhen være problematisk at flyve til Vagar (lufthavnen), da landingsbanen var meget kort og kun specialbyggede fly kunne lande der. Nu er banen forlænget, og man benytter trygt de nyeste Airbus fly fra Atlantic Airways.


18

KLUBSTOF

Kvindemesse i Sil

Lions Club Silkeborg Theodora har netop afholdt sin 5. kvindemesse. LC Silkeborg Theodora har netop afholdt sin 5. kvindemesse. Også denne gang var det en stor succes, selv om antallet af besøgende var faldet i forhold til forrige år. Messen afholdes en søndag i marts og hele JYSK Musik- og Teaterhus inddrages til messen. Der er udstillere både i ”Store Sal” og ”Lille sal”, i foyeren, på scenen, ind indgangshallen, i kælderen ved garderoben, ja selv Papirmuseet på 1. sal inddrages. Det er et større arbejde at stable en sådan messe på benene, og et ”Kvindemesseudvalg” bestående af en gruppe Lions Theodora-kvinder starter allerede i slutningen af august med at brainstorme: Hvad skal være næste messes tema,

hvem kan foreslås som foredragsholder og kan vedkommende bookes den pågældende dag, hvem er hot og hvem er not, hvad bliver næste forårs modefarver (bruges til plakater, flyers, annoncer m.v.), hvad skal overskuddet bruges til? Dette sidste hænger ofte sammen med temaet for messen. Ja, der er mange ting der skal besluttes før end man for alvor kan gå i gang. Så skal man til at kontakte udstillere – heldigvis er der mange, som allerede under messen reserverer stand til næste års messe. Der skal trykkes annoncemateriale til udstillere og der skal skaffes sponsorer til hel eller delvis dækning af foredragsholderhonorar. Alt dette skulle helst være på plads omkring årsskiftet, for så er det tid til de mere praktiske opgaver, såsom annoncering og fremskaffelse af sponsorgaver til den tombola, som afholdes i forbindelse med messen. Her må man sige at de forretningsdrivende i Silkeborg er yderst venlige med hensyn til gaver til tombolaen – det er nogle vældig fine gaver, der kan vindes, og tombolaen er da også en vældig succes. Temaet i år var ”Kvindeliv med kant” og dette års overskud er bestemt til at gå til oprettelse af en lokalforening af ”Hjælp voldsofre” samt til etablering af en afdeLION APRIL 2014


KLUBSTOF

19

lkeborg

ling til støtte til børn og unge af alkoholiserede forældre. Der findes kun en afdeling i Århus (under Blå Kors), og den dækker hele Midtjylland og Djursland. Og der er et stort behov for yderligere afdelinger. Som foredragsholder var inviteret Sarah Kruse fra foreningen ”Hjælp voldsofre”, som fortalte en barsk historie om hvordan hun var blevet overfaldet, voldtaget og berøvet, og bagefter havde stået alene med bearbejdelsen af den frygtelige oplevelse. Først efter lang tid alene var hun kommet i kontakt med foreningen ”Hjælp voldsofre” og der havde hun endelig fået hjælp og støtte til at komme videre. Sarah er nu selv gået ind i foreningen som p.t. har lokalafdelinger i Aalborg og Randers, og det er således planen at lave en lokalafdeling i Silkeborg. Som modvægt til denne tragiske beretning var Annette Heick inviteret til at fortælle om humoren og latteren som en af de vigtigste ingredienser til at klare livets rutsjebane. Det gjorde hun med sang og smil og små beretninger fra hendes liv,

LION APRIL 2014

som mor, som journalist på Se&Hør og som datter af folkekære forældre. Der var noget som tydede på at Annette har en fast lille klike som følger hende på hendes optrædender, for kvindemessen har aldrig haft så mange mandlige gæster (der var vist 6-7 stykker!). Som sædvanligt afholdes der også i forbindelse med kvindemessen en modeopvisning, hvor udstillerne viste tøj, sko, hårstyling og make-up m.m. Alle LC Silkeborg Theodoras medlemmer medvirker denne dag ved fordeling af udstillerstande, pasning af indgangen, kontrol af billetter, bespisning af udstillerne (morgen, frokost og eftermiddagskaffe), pasning af tombola-boden, servicering af udstillerne, afvikling af modeopvisning og meget, meget andet. Og afslutningsvis er der oprydning og evaluering af hele dagen. Så det er en flok trætte Theodoradamer, som vender hjem efter sådan en dag. JYSK Musik- og Teaterhus er allerede booket til næste års messe og så må vi spændt vente på hvad dette års Kvindemesseudvalg finder frem til. Dette års kvindemesse har givet et overskud på ca. 110.000,- kr., så det er en pæn portion penge, der kan tildeles de 2 ovennævnte organisationer.


20

KLUBSTOF

Lions Club Haarby i fin form Lions Club Haarby fejrede 25 års jubilæum i februar med uddeling af 250.000 kr. til gode formål. Lions Club Haarby er i jubilæumsåret i fin form. Det kan man bl.a. se på, at klubben i dette lionsår har modtaget 4 nye medlemmer samt et tidligere medlem, der nu er vendt tilbage efter nogle års pause. I dag tæller Lions Club Haarby 26 medlemmer, som for en mindre klub må siges at være rigtig godt. Lions Club Haarby er en meget vigtig del af byen, og har været meget aktiv for, at Haarby skal være en dynamisk by. Klubben har gode pengegivende aktiviteter, såsom loppemarkeder 4 gange om året, besøg af Cirkus Arena hvert år og salg af nytårsfyrværkeri.

Jubilæumsdagen startede med kransenedlæggelse for 3 Lions-kammerater, der døde som aktive medlemmer i Lions Club Haarby. Efterfølgende blev der afholdt reception i Lions Club Haarby´s lokale, Mødestedet, hvor man overrakte donationer for kr. 250,000,- til lokale foreninger og institutioner bl.a. fik Dreslette forsamlingshus 30.000 kr. til renovering, børnehaven i Jordløse kr. 16.400 til gyngestativ, familienetværket i Haarby kr. 10.000 til udflugt og mange flere fik donationer - næsten 20 modtagere i alt. Der afsluttedes med en meget hyggelig aften for medlemmer med ledsagere.

LIONS ØNSKER GOD SOMMER

S U D O K U LION APRIL 2014


KLUBSTOF

Af Frits Hansen, Lions Club Høng

LION APRIL 2014

21

Lions Club Høng har startet samarbejde med venskabsklub i Katmandu Vi har indledt samarbejde med vores venskabsklub, Lions Club Gliese Katmandu i, og har allerede støttet 2 projekter med stor succes. Vi har støttet klubben ved opførelse af en ny bro som lokalbefolkningen benytter som transportvej ud til nogle landbrugsområder de dyrker.

Vi har også støttet deres projekt hvor de donorer madvarer til nogle af de mange gadebørn der lever i Katmandus gader. Vi har oplevet meget stort arrangement og hurtighed med klubbens projekter og vi føler at vores bidrag gør stor nytte hos denne fattige befolkning.


22

LEO

Ny LEO klub i Odense Af Axel Gorrsen, DG

Der er rigtig kommet gang i at etablere nye LEO klubber - klubber for unge mellem 16 og 30 år. Chartring af LEO Odense sker knap en måned efter, at LEO Club Esbjerg blev chartret, og flere er på vej over hele landet. “Det er næsten helt urealistisk”, siger Axel Gorrsen. ”2 nye LEO klubber i vores distrikt inden for er par måneder, hvad kan det ikke blive til i hele 2014! Her skal lyde et stort til lykke til den nye LEO klub i Odense - vi ønsker, at den må få god vind fremover”. Lørdag den 23. februar blev LEO Club Odense chartret, og sikke en fest! Stor dag med mange gode taler, mange besøgende (både LEO's og Lions) og velassorteret forplejning. Derefter var der fest for LEO'erne - også et brag af en aften. Klubben er allerede godt i gang. Der holdes møde én gang om måneden, d. 2. mandag hver måned, i Ungdomshuset i Nørregade, Odense.

Axel Gorrsen, DG

Nye LEO Medlemmer Leo Club Odense, Aske Ryskov Kjær Leo Club Odense, Sara Højbjerg Miller Leo Club Odense, Pernille Winther Thrane Leo Club Odense, Nikolaj Thuelund Larsen Leo Club Odense, Annika Lea Scheller Leo Club Odense, Daniel Vedel Scavenius Sonne-Schmidt Leo Club Odense, Helene Vedel Scavenius Sonne-Schmidt

Dødsfald

LC Dragør, Helge Nygaard LC Ishøj, Arne Nyhuus LC Aars, Volmer Rold LC Kolding, Torsten Sørensen

Leo Club Odense, Lasse Toftegaard Pedersen Leo Club Odense, Christian Kjærgård Jensen Leo Club Odense, Elexander Nytofte Markussen Leo Club Odense, Trine Sylvest Christensen

LC Rebild, Leif Blindbæk LC Helsingør, Henning Andersen LC Suduroy, Sveinbjørn Dánjalsson

LION APRIL 2014


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A

LC Korsør, Morten Larsen LC Korsør, Peter Hjorth Nielsen LC Korsør, Finn Laursen LC Korsør, Johnny Sjøgreen LC Nykøbing, Flemming Beck LC Sakskøbing, Michael Majholt LC Ringsted Knud Lavard, Michael Iversen LC Ramsø, Charlie Laqurent Chark LC Nørre Alslev Helenerne, Lisbeth Villebæk LC København, Lisbet Dyrehøj LC Kastrup-Tårnby, Mark Nielsen LC Maribo, Erik Rasmussen LC Maribo, Michael Trier Hansen LC Vallensbæk, Peter Friis-Mikkelsen LC Langebæk, Jens A. Nielsen LC Nysted, Bo Christensen

B

LC Aalborg, Kristian Ishøy LC Aabybro, Morten Fidel LC Aabybro, Jesper Agesen LC Grenaa, Bo Lindballe LC Grenaa, Finn Nørskov Mikkelsen LC Herning, Børge Møller Fransen LC Holstebro, Christian West Andersen LC Lindholm, Kim Andersen LC Sæby, Allan Olsen LC Svenstrup, Lasse Jensen LC Svenstrup, Peter Lüchow LC Hals, Anders Pedersen LC Mariager, Jens Erik Kristensen LC Mariager, Hanne Kristensen LC Tjele, Simon L. K-Thomsen LC Fjends, Henrik Jakobsen LC Fjends, Kaj Kjær Kristensen LC Brovst Vor Frue Kilde, Charlotte Green Bro LC Nibe Guldgåsen, Sanne Sommersang LC Nibe Guldgåsen, Bettina V. Svendsen LC Nibe Guldgåsen, Tea Langgaard LC Salling/Mors Pinen & Plagen, Sussi Ottesen LC Limfjord, Poula Lynggaard LC Brønderslev, Henrik Ladegaard LC Hjørring, Mogens Kunø LC Hjørring, Vendia John Nielsen LC Randers Niels Ebbesen, Chris Callisen LC Vadum, Bo Møller LC Vinderup, Flemming Bjerregaard Johansen LC Vinderup, Hans Jørgen Nørgaard Jensen LC Fjerritslev, Henrik Jensen LC Fjerritslev, Benny Holst LC Fjerritslev, Thorkild Verwohlt LC Hvorslev, Peter Blæsberg LC Brønderslev, Brunhilde Lone Kristiansen LC Hjørring Sct. Catharina, Anna-Marie Gaarden LC Silkeborg Theodora, Karen Christoffersen LC Silkeborg Theodora, Anni Rudbeck LC Silkeborg Theodora, Inge Iversen LC Nibe Guldgåsen, Anette Hornskov Jakobsen LC Nibe Guldgåsen, Helle Kolding LC Dronninglund Ingeborg Skeel, Helle Birk LC Limfjord, Birgitte Fruergaard LC Limfjord, Jette Levisen

LION APRIL 2014

C

LC Tommerup, Paw B. Pedersen LC Århus Régina, Kirsten Poulsen LC Odense Svanen, Bodil Inge Kristensen LC Skanderborg Slot, Bo Zacher Nielsen LC Vejen Tusindfryd, Charlotte Steenskov LC Kerteminde, Steen Hjorth LC Svendborg, Ann-Merry Møller LC Varde, Steen Lerche Hansen LC Broager-Gråsten, Ole Jørgensen LC Midtfyn-Ringe, Jan Kristiansen LC Børkop, Erik Grønfeldt LC Børkop, Bo Steendahl LC Tørring-Uldum, Claus Broch Hansen

D

LC Jyllinge, Benny Johan Hansen LC Suduroy, Niels Petur Nolsøe LC Frederikssund, Christian Lorentzen LC Herlev, Carsten Kjeldsen LC Stenløse Veksø, Charlotte Frandsen LC Stenløse Veksø, Berit Dahl Poulsen LC Skævinge, Kim Royhman LC Eysturoy, Jan Thomsen LC Klaksvik, Tummas J. Lervig LC Vagar, Leif Hovgaard LC Nuuk, Lasse Bøgeskov Mousten LC Ilulissat, Mads Andersen

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse Carls Odyssé Af Jørn Laursen Forlaget Mellemgaard Denne gang er det en samtids roman vi anmelder. Hovedpersonen er Carl, en mand med kone og børn prestigefyldt job passende bosiddende nord for København. Der mangler ikke noget. Og dog! Carl kommer til et punkt, hvor han synes det vigtigste mangler nemlig indhold i tilværelsen. Han har prøvet at få sin familie, især hustruen, til at forstå ham, men uden held. Og da vi møder ham er han lige begyndt på sit nye liv, han har nemlig besluttet sig for at blive skilt. Familien har han sørget for, de kan blive boende og økonomisk kan de fortsætte det liv de gerne vil have, men han vil bare ikke være med mere. Odysséen foregår for det meste ombord på hans båd, hvor han sejler rundt i Danmark – én type odyssé – men i løbet af bogen får vi et indblik i hans livs odyssé. Den periode af hans liv, hvor han arbejder på at ændre måden han lever på og give sit liv mere mening. Krydderiet er en forelskelse i en meget yngre kvinde, som dukker op og tager med på sejlturen. Nu står han i en situation, hvor han ikke bare kan ”sejle i sin egen sø”, men bliver afhængig af at tilpasse sig omstændighederne – og de ændrer sig hele tiden. Den store krise leveres i forbindelse med at Carl accepterer at blive udsendt til Afrika, hvor han bliver udsat for et dramatisk overfald, der næsten kommer til at koste ham livet. Denne oplevelse giver han indsigt, der hjælper ham til at komme videre. Det er en eftertænksom bog, velskrevet med en let pen. Der er adskillige fine formuleringer, og gode dybsindige bemærkninger, der bliver leveret let og elegant. Forfatterens baggrund er psykolog og det fornægter sig ikke, mon ikke han har oplevet denne type person mere end én gang. Forelskelsen og den store krise er elementer, der får historien til at komme videre med de pointer forfatteren gerne vil have frem, og de er ikke så banale, som man kunne foranlediges til at tro. Roman som helhed fungerer godt og emnet er eviggyldigt – hvad vil man med sit liv? Carl er en af dem, der har behov for at kunne se tilbage på sit liv og føle, at han har været et ”ordentligt menneske”. Carls Odyssé er historien om en mand, som synes han var på afveje og gør noget ved det. Altid et læseværdigt emne og i denne version særdeles velskrevet. 31. marts, 2014 Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Sidste frist for stof til LION nr. 6:

13. juni 2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.