Lion nr 1 2013

Page 1

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

Læs om Barry Palmer som ny præsident for Lions

Nr. 1 . 2013/14

lions.dk

Indstik fra ungdomslejrene

1


2

INDHOLD

We Serve

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 1 . 2013/14

1

lions.dk

Redaktør: Svend Due Mikkelsen (ansvarshavende) Erantisvej 5 - 4300 Holbæk Tlf.: 88 70 76 10 thelion@lions.dk Læs om Barry Palmer som ny præsident for Lions

Redaktionsudvalg: PRD Kurt Poulsen Prd.md@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen Prc.a@lions.dk PRC-B Peter Møller Prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen Prc.c@lions.dk PRC-D Jette Flach Bundgaard Prc.d@lions.dk

Indstik fra ungdomslejrene

Læs i dette nummer: International ��������������������������������������������������������������� 3 Guvernørrådsformanden ����������������������������������������� 4 International ��������������������������������������������������������������� 6 Aktuelt ������������������������������������������������������������������������� 8 Organisation ������������������������������������������������������������� 14 Klubstof ��������������������������������������������������������������������� 18 Navnlig navne ����������������������������������������������������������� 23 Boganmeldelse ��������������������������������������������������������� 24

Forsiden er fra åbningshøjtideligheden ved Convention i Hamborg. På scenen optræder ”Up With People”.

Oversættelser: Helge B. Møller, PDG LC Odense

Læs mere på side

Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no

8

Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk

Layout og Tryk: Vitten Grafisk A/S, Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

LION

Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk

Oplag: 8.000 eksemplarer

LION AUGUST 2013


INTERNATIONALT

3

Store drømme fører til god service Oversat af Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense

EXECUTIVE OFFICERS 2012-2013

Lige bag det beskedne hjem i Australien, hvor jeg voksede op, var bushen, hvor kænguroer, wallabier og latterfugle herskede blandt gummitræer og acacier. Min far, Jack, var en bogholder, der hver morgen tog det samme tog på arbejde, siddende på det samme sæde. Jeg blev opdraget til at blive uldspecialist, bedømmer af uld. Men jeg drømte om at gøre noget mere betydende. Det resulterede i, at jeg til sidst gik ind i ejendomshandel og opbyggede et firma. Også som Lion drømte jeg om at gøre noget mere betydende. Så da en ung australsk kvinde fortalte min klub om et børnehjem i Indien, hvor hun arbejdede, dykkede jeg og klubben lige ind. Forældrene til mange af børnene var blevet dræbt af oprørere. Vi hjalp dem til bedre boliger, og mange af dem trivedes i deres skole. I mange år havde jeg en anden drøm, som jeg holdt for mig selv. Jeg havde set Lions bemærkelsesværdige evne til at ændre livsbaner, og jeg ønskede fuldt ud at give mig selv til Lions. Denne drøm blev til virkelighed for få år siden, da det gik op for mig, at man opstillede mig til valg til international præsident. Lions, følg jeres drømme! De vil ikke føre jer på afveje. Næsten alle store bedrifter er begyndt som en vildt ambitiøs drøm, det være sig at lande en mand på månen, løbe en mile på 4 minutter eller at binde den hele jord sammen via computere. Lyt til dit hjerte. Modvirk aldrig store ideer, når deres tid er kommet. For mig er drømme ikke visioner som kommer, når man sover, men planer, der holder dig vågen.

International President Barry Palmer Immediate Past President Wayne A. Madden First Vice President Joe Preston Second Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada DIRECTORS Andet år: Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Taiwan ; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, Bridgeport, West Virginia, USA; Judith Hankom, Hampton, Iowa, USA;

LION AUGUST 2013

Bemærk din drøm og arbejd på at gøre den virkelig. Du må selv finde ud af, hvad din drøm er. Plant frøet og lad det gro. Få inspiration og vejledning fra andre klubber og fra Lions Clubs International. Som jeg kan lide at sige, - bed mig ikke sigte efter stjernerne, når der er fodspor på månen Anne og jeg ser frem til, at I følger jeres drømme i 2013-14. Held og lykke, lykke på rejsen – stor og god service er det uundgåelige resultat af at følge sine drømme.

Barry J Palmer Jeres Lions Clubs Internationale Præsident

John A. Harper, Cheyenne, Wyoming, USA; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl May Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Miami Gardens, Florida, USA; Dr. Tae-Young Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Auxvasse, Missouri, USA; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Sweden; Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Kilmarnock, Virginia, USA; Harvey F. Whitley, Monroe, North Carolina, USA. Første år: Fabio de Almeida, Sao Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, Whittier, California, USA; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent

Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Bells Vernon, Pennsylvania, USA; Byung-Gi Kim, Gwangju, Republic of Korea; Esther LaMothe, Jackson, Michigan, USA; Yves Léveillé, Québec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong, China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Highland, Illinois, USA; Michael Edward Molenda, Hastings, Minnesota, USA; John Pettis Jr., Merrimac, Massachusetts, USA; Robert Rettby, Neuchâtel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Takasaki, Japan; Dr. Steven Tremaroli, Huntington, New York, USA.


4

GUVERNØRRÅDSFORMANDEN

Nyt år - nyt hold Af Michael B. Hansen Guvernørrådsformand

Som det jo sker hvert eneste år, skiftede vi pr. 1. juli 2013 ledelse i Lions Danmark. Det nye hold på banen som blev præsenteret på Årsmødet i Randers er Distriktsguvernør John Jagd fra LC Ringsted, Distriktsguvernør Steen Madsen fra LC Randers, Niels Ebbesen, Distriktsguvernør Axel Gorrsen fra LC SkjernTarm og Distriktsguvernør Niels Nattestad fra LC Tórshavn. Vi har, siden februar måned 2012 arbejdet intenst sammen omkring tilrettelæggelsen af lionsåret 2013-2014, og vi håber at nogle af de tiltag som du vil opleve i månederne fremover falder i “god jord”. Forandring Den verden vi lever i er under konstant forandring. Det gælder ikke mindst i de egne af verden hvor både menneskelig og økonomisk overskud kan være begrænset, endog meget begrænset. Vi er derfor også i Lions konstant under pres til at gøre tingene anderledes og på nye måder. Det gælder ikke kun i relation til de Lions aktiviteter der gennemføres og de donationer der ydes, men i særdeleshed til alt det øvrige lionsarbejde der udføres. I disse år står vi i Lions overfor mange udfordringer som kræver forandringsvillighed og beredthed. Disse forandringer vil vi gerne være med til at gennemføre, hvilket blandt andet vil ske ved at vi bibeholder alt det gode vi har, samt at der vil ske forandring for fornyelse der hvor det måtte være hensigtsmæssigt. Sker det ikke, bevæger Lions i MD 106 (Danmark, Færøerne og Grønland) sig i en forkert retning. I relation til forandring er det således, at den organisation der ikke er under forandring (udvikling) er under afvikling. I den forbindelse har Guvernørrådet besluttet sig for, at vi vil koncentrere os om de lionsopgaver, der startede hele Lions organisationen blandt andet ved fokus på handicappede. Vi vil værne om de værdier som Lions står for, samtidig med at vi gerne vil forbedre de ting der giver mening. I Lionsåret 2013-2014 vil fokus på handicappede primært være rettet mod de synshandicappede. Endvidere vil vi arbejde på, sammen med 1. og 2. viceguvernørgruppen, at få forankret en overordnet plan for det lionsarbejde der måtte komme i fremtiden.

Forenkling I en organisation for Lions, der konstant er under forandring, vil der kunne forekomme situationer og forhold der opfattes som besværlige, og situationer og forhold der ikke er særligt gennemskuelige og/eller direkte modstridende. Vi vil i Lions året 2013-2014 være med til at sikre forenklinger på en række områder i Lions MD 106, blandt andet en slankere struktur på MD-niveau, samt ikke mindst at sikre vidensdeling distrikterne imellem. I forbindelse med vore ønsker om forenkling er vi dog klar over, at der kan være begrænsninger i relation til de internationale love og vedtægter. Hvad kan du gøre for LIONS? Tidligere var spørgsmålet måske omvendt: “Hvad kan Lions gør for mig….?” I dag handler det om engagement; det handler om hvad du er villig til at bidrage med! Hvis du spørger en fodboldspiller på vej til kampen: “Har du tænkt dig at yde dit bedste i dag?” vil du formentlig få et svar i stil med: “Hvad mener du med det? Selvfølgelig vil jeg yde mit bedste”. Spilleren vil måske oven i købet tilføje: “Tror du overhovedet jeg ville spille fodbold, hvis ikke jeg var indstillet på at yde mit bedste i hver eneste kamp?! Kampen

LION AUGUST 2013


GUVERNØRRÅDSFORMANDEN

i dag kræver et særligt engagement fra alle, for vi rykker ned hvis vi ikke vinder i dag.” Svaret ville måske være anderledes hvis du spurgte et medlem på vej til et klubmøde: “Har du tænkt dig at yde det bedste i dag?” Svaret kunne eventuelt lyde: “Det er lidt svært for mig at være engageret når vi ikke rigtig ved i hvilken retning vi skal, og at vi næsten ingen informationer får fra ledelsen.” Derfor vil jeg bede dig om at tænke over hvad du kan gøre for Lions! Vi er et TEAM… …og vi er en del af verdens største private humanitære service- og hjælpeorganisation. Vi er i MD 106 lidt over 300 klubber, der alle arbejder efter sammen mål og samme vision. Selvom vi er uafhængige klubber, er vi ikke konkurrenter til hinanden, hverken på klub-, zone- eller på distriktsniveau. Vi skal, helt overordnet, have nogle fælles pejlemærker, fyrtårne eller projekter som vi i alle klubber er fælles om, og som vi alle arbejder med eller bidrager til. Når vi alle er med har vi et fællesskab, og når vi har et fællesskab er vi stærke. Guvernørrådet vil derfor i det kommende år opfordre alle klubber (Lions og LEO klubber) i MD 106 til at arbejde med, eller støtte projekter omkring synshandicappethed. Guvernørrådet ser gerne, at der på valgstederne ved kommunevalget i november 2013 er indsamlingsmuligheder for briller, som igen kan bringes i anvendelse andre steder i verden. Vi er verdens største private humanitære service- og hjælpeorganisation, og det skal vi turde vise. Helen Keller sagde engang: “There is one thing worse than having no sight - it is having no vision” Ungdomsarbejdet under én hat De 4 Distriktsguvernører har besluttet at samle alt ungdomsarbejdet under et område; YCE & UNG, og med kun 1 Director mod tidligere 3 Directorer. Ungdomslejrene i distrikterne er afviklet, og vi håber alle, at alle involverede har haft en god oplevelse. Ungdomsudvekslingen er en af hjørnestenene i lionsarbejdet og vi har alle en forpligtigelse til at sikre at disse lejre fortsat gennemføres. Man kan naturligvis altid drøfte om vi afvikler lejrene på den rigtige måde, nemlig at afholde lejrene i de 4 distrikter uafhængigt af hinanden, eller om der i fremtiden er en LION AUGUST 2013

5

anden og anderledes mere enkel måde at afvikle lejre med omkring 150 deltagere. Kunne vi afvikle én samlet lejr - i lighed med idrættens Landsstævne - men gøre det hvert år? Kunne lejren skiftes til at blive afviklet i de 4 distrikter, eller skulle man byde ind på lejren i lighed med afvikling af et årsmøde? Guvernørrådet har som en målsætning, at mindst 50% af landets klubber aktivt deltager i ungdomsarbejdet. Det kan gøres ved at klubben selv udsender en eller flere unge, eller ved helt enkelt at støtte lejrene økonomisk. Den dag støtten til ungdomslejrene ophører, er lejrene afviklet for Danmarks vedkommende. Annoncering i LION Det glæder mig at konstatere, at der nu er sat skub i annonceringen i vores medlemsblad. Med vores medlemsantal på omkring 7.000 medlemmer er LION måske ikke virksomhedernes første valg af medie, og derfor synes jeg, at vi skal tage godt imod de annoncører der vælger os. Måske skal vi i fremtiden overveje mere interaktive annoncer på vore forskellige platforme.


6

INTERNATIONALT

Barry J. Palmer vores nye præsident Følg din drøm “Hvis du kan drømme det, kan du gøre det” - Walt Disney

Martin Luther King sagde ikke: “Jeg har et mål,” eller “Jeg har til hensigt.” De mest magtfulde ord i hans berømte tale var “I have a dream”. En drøm omfavner vores mest skattede længsler. Det rummer selve vores identitet. Vi føler det ofte ikke selv, opfyldt som menneskelige væsener, indtil vi realiserer vores drømme. Den innovative og talentfulde danske arkitekt Jørn Utzon havde en drøm - at opbygge en struktur der ville blive berømt, ikke kun for sin æstetiske design, men også for at ville definere sine omgivelser, som trodser principperne for moderne arkitektur. I 1957 fik han sin chance. Hans design til Sydney Opera House blev valgt ud fra over 200 udkast. Der var mange “mon det kan lade sig gøre” -sigere, og flere end et par berømte arkitekter, som sagde det ikke kunne lade sig udføre. Arbejdet begyndte for alvor marts 1959. Gennem både forsøg og modgang, begyndte operahusets skal at tage form. Endelig efter 14 år, åbnede operahuset for offentligheden i 1973. I dag står det som et verdensomspændende symbol for Sydney, og Utzons drøm lever videre som både et arkitektonisk vidunder og et perfekt eksempel på, ” hvis du kan drømme det, kan du nå det.”

Vi har alle håb og drømme. Vi går alle igennem tidspunkter i vores liv, hvor vi kommer op med ideer, ting som vi gerne vil udrette i de kommende år. Det er en naturlig menneskelig tilbøjelighed have et ideal, vi gerne vil opfylde vores fremtid. Alle bør have en drøm - en vision - et mål, noget lige så unikt som vores eget DNA. Udfordringen er virkelig dobbelt: først identificere din drøm, og derefter arbejde på at udføre den, for der er intet mere nedslående, end en drøm som ikke går i opfyldelse. Det er aldrig for sent at finde din drøm. Har du fundet din?

“A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality” - John Lennon

Fra Outback til ude i verden - 2013-14 Internationale Præsident Barry J. Palmer er en del Outback*, en del Sydney og en hel del Aussie. “Jeg er stolt af at være australier, især på grund af vores kultur,” siger han. “Vi er meget afslappede, meget laid back, eftergivende og venlige.” Lions '97. internationale præsident blev født i midten af Anden Verdenskrig i Hornsby i udkanten af Sydney. Bushen var præsident Palmers baghave. Wallabies hoppede rundt nær hans hjem. Unge Palmer var et af tre børn. Hans far, Jack, var revisor. Sylvia hans mor, var hjemmegående. Barry spillede fodboldkampe tre gange om ugen. “Jeg elsker holdspillets ånd. Jeg kan også godt lide den færdighed man opnår ved det. Det er hurtigt, det er åbent,” siger han. Palmers hensigt var at arbejde i uld-industrien. Han gik derfor på en landbrugs high school og fik arbejde i bushen og i uldindustrien. Han nød udendørs arbejdet. “Jeg synes det er vigtigt at være i harmoni med naturen. Bare sidde i bushen et stykke tid og lytte til, hvad der foregår, og observere dyr, fugle og firben.” Men uld industrien svandt ind, så han fandt et job i en bank. Sjove ting om bank business - “du ser, hvordan penge bliver til. Jeg mødtes med alle de kunder, der kører deres egne virksomheder LION AUGUST 2013


INTERNATIONALT

og gør det ganske godt. Så jeg besluttede, at hvis jeg arbejdede lige så hårdt for mig selv, som jeg gjorde for banken ville jeg nok tjene en masse penge, “siger præsident Palmer. Han begyndte derefter at købe virksomheder, forbedre dem og sælge dem igen. Så gik han ind i ejendoms handel. Barry nød at mødes med andre mennesker, både boligkøbere og medarbejdere. “Hjælpe andre mennesker er noget, jeg har gjort de sidste 30 år, om det er en klient eller ansat,” siger han. Unge Palmer mødte Anne, da hun var 15 og han var 19. Begge stille og reserverede, voksede de op og modnedes sammen som et par. “Ja, vi klarede det godt. Jeg kan ikke sætte en finger på en bestemt ting. Det var bare en stor glæde at vokse op og dele mit liv med hende, “siger han. Barry og Anne Palmer har tre børn og otte børnebørn. Han spiller fodbold med de yngre. “Anne var desperat opsat på at blive bedstemor. Men hvis nogen kalder mig bedstefar, er jeg ved at blive gammel. Så de kalder mig farfar, “siger han. Det er en verden af Lions, som vil tage deres tid det næste år. “Se på projekterne og de mange forskellige ting, vi gør rundt omkring i verden,” siger Palmer. “Det, jeg har set hidtil, blæser mig omkuld, over hvad vi kan opnå sammen.” I anerkendelse af hans mange gøremål, har præsident Palmer modtaget mange priser, herunder 100% Club President Award, 100% Ambassador Award, seks Internationale præsidenters medaljer og ambassadør Good Will Award, den højeste ære Lions skænker sine medlemmer. Han er også en progressiv Melvin Jones Fellow. Udover sine Lions aktiviteter er præsident Palmer modtager af en australsk medalje udstedt af den australske regering, den australske Childhood Cancer Research Award og Spastisk Centre of NSW Award. Han var Frivillig Pioner ved OL i Sydney og medlem af den New South Wales Paralympiske Komité. Barry Palmer vil det kommende år som præsident, først og fremmest fokusere på følgende program: Ansvar. Service er mere end en drøm, det er vores identitet. LION AUGUST 2013

7

• Global Service Action - Bliv involveret i vores service-initiativer året rundt, som påvirker unge, visioner, sult og miljø. • Tree Planting - Plant et træ og forbedre vores miljø. • Reading Action Program - Gør læsning og læsefærdigheder et fokus i dit lokalområde og dele drømmen om uddannelse. Horisont. Flere medlemmer betyder mere service og tilfredse medlemmer fører til aktive og engagerede klubber. Her er vigtige ressourcer til udvikling og styrke din klub: • Just Ask! - Denne nye medlems rekrutterings guide vil gøre din klub parat til at invitere nye medlemmer og være forberedt på succesen, når du gør det. • Membership Satisfaction Guide - Lær hvordan du kan beholde medlemmerne glade og vende tilbage. • Club Excellence Process - Får din klub til at udfører opgaver på højeste niveau gennem den interaktive CEP workshop. Fås nu i to versioner - CEP Pro og CEP Lite. • Start a new club - Du kan give andre mulighed for at gøre en reel forskel ved at starte en ny klub i dit eget samfund. Anerkendelse. Lions gør en forskel og fortjener anerkendelse for deres resultater. Her er et kig på nogle af de måder, du kan tjene det: • Club Medlemskab Awards - Find ud af, hvordan din klub og medlemmerne kan optjene awards for at invitere nye- og fastholde medlemmerne. • Excellence Awards - Find ud af, hvordan din klub eller distriktet kan kvalificere sig til pins og patches, der påskønner dine præstationer. • Presidential Award for Zone and Region Chairpersons - Zone og region formænd kan optjene en særlig præsident pin hvert kvartal som anerkendelse af deres lederskab. • Dream Achiever Awards - District guvernører kan optjene en one-of-a-kind pin og en Presidential Medal, når de opnår ekstraordinære medlems resultater. Yderligere ressourcer: • Lederudvikling • District Resource Center *) Outback er en betegnelse benyttet om australske regioner, som ligger langt væk fra civilisation.


8

AKTUELT

Convention

LION AUGUST 2013


i Hamburg Tekst og billeder: Redaktøren

Oprindeligt er Lions Convention den årlige kongres, hvor alle de folkevalgte embedsmænd for styrelsen m.v. bliver valgt, men med årene har Convention også udviklet sig til et spektakulært show med internationalt optræden og mange events. Lions 96. Convention i Hamburg var ingen undtagelse. Omkring 23.000 lionsfolk var tilmeldt i år og de tyske lionsmedlemmer med Barbara Grewe i spidsen, havde virkelig anstrengt sig for at vise omverden, at man er i stand til at måle sig med tidligere lignende arrangementer. Hamburg er en skøn metropol beliggende midt imellem floden Elben og den skønne Alster sø. Heldigvis viste vejret sig fra sin gode side med sol og varme, så mange benyttede sig af byens pulserende forretningsliv og mange seværdigheder. Bemærkes skal det, at Hamburg med sine over 5 mill. indbyggere er lige så stor som Danmark, men de mange lionsfolk i deres spraglede beklædning, var absolut til at få øje på blandt de lokale. Glemmes skal det heller ikke, at en gennemsnitsberegning har vist, at hver deltager lægger ca. 2.600$ i byens mange kasser ved et sådant arrangement! Så i sidste ende bliver det en rigtig god forretning for værtsbyen. I år havde man som hovedtaler indbudt, USA’s tidligere førstedame, Laura Bush. Med sjælden intimitet og oprigtighed, fortalte hun om sit liv i en af USAs mest fremtrædende politiske familier, samt hendes dybe længsel efter børn og hendes mands beslutning om at opgive at drikke. I 2001 flyttede hun ind i Det Hvide Hus. Hun oplever sin mands usikkerhed i de rystende dage og uger efter 9/11, hvor larm fra jetfly gav genlyd i huset og hvordan sikkerheden til sidst sendte familien til et underjordisk husly. Det var en tid, som også ændrede hendes rolle. Som en af de første amerikanske embedsmænd besøgte hun det krigshærgede Afghanistan, hun nåede ud til sygdoms-ramte afrikanske nationer og var en utrættelig fortaler for kvinder i Mellemøsten og systemkritikere i Burma. Hun startede programmer til at få børnene ud af bander og for at stoppe vold i byerne. Hun løftede også sløret for sine offentlige triumfer og personlige trængsler og historien om det virkelige liv inde i Det Hvide Hus. Laura Bushs medfølelse, hendes sans for humor, hendes ynde, og hendes ualmindelige

LION AUGUST 2013

AKTUELT

9

villighed til at blotte sit hjerte, gjorde hendes tale nærværende og smuk. Et andet højdepunkt var præsentation af Lions humanitære Award 2013, den højeste ære Lions International giver, i år til den internationale superstjerne, tenoren Andrea Bocelli, grundlægger af Andrea Bocelli Foundation. Tildelingen omfatter et tilskud på 250.000$ fra Lions Clubs International Foundation til fortsat humanitære aktiviteter. Tidligere modtagere omfatter den tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter og Mother Teresa. Andrea Bocelli kvitterede med et par sange fra sit store repertoire, til stor jubel, ikke mindst fra det kvindelige publikum.

Ud over de to, var en anden kendt indlægsholder også på plenarmødet, nemlig den smukke hollandske prinsesse Laurentien som til Lions og de mange gæster, fortalte om læsefærdigheder, en sag hun længe har følt sig forpligtet til at støtte. Læs videre på næste side


10

AKTUELT

Wing Kun-Tam, formand for LCIF, havde et langt og uddybende indlæg – hvor han gjorde rede for alle de forskellige projekter man i årets løb havde støttet. Også samarbejdet med Gates Foundation om mæslingeprojektet fremhævede han. Det var tydeligt at Wing Kun-Tam stadig nyder stor popularitet hos de mange lionsmedlemmer som var til stede. Indsættelsen af dette lionsårs præsident, Barry Palmer, blev også fulgt med stor interesse fra de mange tilskuere. Spændende var det at høre om hans liv og lionstilværelse. Hans motto er ”Follow Your Dream” (Følg din Drøm), er oprindeligt er udsprunget fra den danske arkitekt Jørgen Utzon, som netop fulgte sin drøm om at bygge det mest kendte og meget anderledes bygningsværk i verden, operahuset i Sydney. Palmer fortalte hvordan det havde inspireret ham til sit slogan. Barry Palmer er oprindelig direktør i et ejendomsmæglerfirma. Han er medlem af Hornsby Lions Club siden 1976, og har haft mange jobs i Lions, herunder klubbens præsident, zone formand, kabinetssekretær,

kasserer og distrikt guvernør. Han har siddet i talrige udvalg, og som formand for udvalget for 2010-Lions Clubs International Convention i Sydney, Australien. Præsident Palmer og hans kone Anne, som også er Lion og Melvin Jones Fellow, har tre børn og otte børnebørn. Til at ”varme op” de tre dage plenarmøderne varede, var der indlagt forskellig former for underholdning. Der var optræden af f.eks. det internationale ungdomsensemble ”Up With People”, et lokalt Beatles cover band og forskellige sangere og grupper som mest gjorde det i et historisk perspektiv, med sange fra Flower Power og Hippie tiden. Det hele professionelt styret af showmasteren som efterhånden har en del erfaring fra tidligere Conventions. For alle de danske lions var der flere forskellige arrangementer at deltage i. Først var der vores Nordiske Get Together. Så var der naturligvis paraden, hvis man ønskede det, og den nordiske Hospitality aften var også en udmærket måde at møde lionsmedlemmer,

LION AUGUST 2013


AKTUELT

11

Fakta:

• Årets Conventio n var det 96. i rækk en. Næste år er i To hvor hovedtaleren ronto, er HKH Kronprinse sse Mary. • I 2017 afholdes C onvention numme r 100 i Chicago hvo blev grundlagt. r Lions • Der deltog 140 d anskere i Hamburg i år. Fire par var vi fra vores Conventi ndere onlotteri. • I alt var der regist reret ca. 23.000 d eltagere fra omkrin lande. g 200 • 18.000 lions fra over 120 lande de ltog i den store par • Lions har i dag o ade. ver 1.35 mill. med le m m e r i mere end 46.00 klubber fordelt i 2 0 07 lande over hele kloden.

fra mange andre nationer, på. På grund af den ekstraordinære store deltagelse fra de nordiske lande, var man dog i år, nødt til at opkræve et beløb for at kunne være med. ”Gratis” var det dog for vore nye distriktsguvernører at deltage på den tre dages skoledel, som startede allerede den 2. juli, naturligvis havde de dog indbetalt registreringsbeløbet som alle andre deltagere. DG’erne fra de nordiske lande (uden Finland), havde her mulighed for at samarbejde omkring mål og ideer for det kommende år under ledelse af kompetente, tidligere ID, Bruno Ahlquist fra Sverige.

LION AUGUST 2013

Man skal heller ikke glemme den store udstillingsmesse, hvor mange forretninger og forskellige lionsfolk, solgte souvenir og andet Lions merchandise. Her var også mulighed for at komme i kontakt med de mange forskellige lionskontorer, som hver især havde opstillet stande. Her kunne man også få en synstest og ikke mindst, noget at spise. Rigtigt mange benyttede sig også af boderne med pins. Det var muligt at handle eller bytte pins til den store guldmedalje.


12

AKTUELT

En sommerdag på Gråsten Slot Tekst og billeder: Redaktøren

LION’s udsendte medarbejder modtog en invitation fra kongehusets pressetjeneste til at deltage i den årlige fotosession på Gråsten Slot. Det kan man ikke sige nej til, så det var med spænding og åbent sind, jeg fredag morgen den 26. juli drog afsted. Jeg var ikke alene – der var inviteret 60 presse- og mediafolk fra hele verden til Gråsten Slot. Der var kinesere, australiere, tyskere, nordmænd og svenskere – ja selv fra England var der mødt pressefolk op. Efter et større sikkerhedscheck, blev alle pressefolkene gelejdet ind i slotsparken gennem en lille gitterlåge. Fotograferingen skulle i år foregå ved Det Lille Thehus i den nordvestlige del af parken, hvor der var trukket snore rundt, for at markere hvor vi måtte stå. ”Gå stille rundt og træd ikke i rosenbedet” lød ordren fra kongehusets presse ansvarlige, Christian Meyer. Mens vi ventede på ”det store øjeblik”, var der rig mulighed for at iagttage den smukke park. Solen tittede igennem disen og der hvilede en magisk ro og stilhed over området og jeg forstod hvorfor Dronning Ingrid var så betaget af sin have med de små idylliske søer og fantastiske farvesammensætninger i de mange blomsterbede. Da slottets ur slog ti, kunne vi se den kongelige familie komme spadserende op ad stien mod thehuset. Prinsgemalen havde valgt at køre i en lille golfvogn sammen med dronningen. Prins Christian og prinsesse Isabella trak deres yngre søskende i en lille trækvogn. Foruden kongeparret, kronprinsparret og deres børn, prins Joakim og prinsesse Marie med

børn, var der repræsentanter fra Berleburg, og fra det græske kongehus deltog dronning Anne-Marie. Alle var klædt i afslappet sommertøj, og stemningen var ligeledes afslappet da man satte sig på bænke og stole i haven og ellers stillede velvilligt op for verdenspressen. Det lød næsten som om tredje verdenskrig var brudt ud, da fotograferne trykkede løs på deres kameraer. Maskingeværsalver i ”korte byger”. Efter en stund hvor de mindste også tog gyngerne til brug, var det hele overstået igen. Den kongelige familie forlod langsomt thehaven og begav sig sludrende og leende tilbage til slottet. Fotograferne pakkede deres grej sammen og forlod parken samme vej som vi kom ind. I bilerne på parkeringspladsen udenfor, var mange af fotograferne og journalisterne allerede i gang med at sende billeder og stof til deres redaktioner rundt omkring i verden. LION’s udsendte hastede hjem mod Holbæk hvor jeg havde en aftale med det lokale dagblad som efterfølgende dag bragte en artikel og billede om LION og fotoseancen.

LION AUGUST 2013


AKTUELT

13

168.000 børn vaccineret mod mæslinger Pressemeddelse

Næsten 1 mill. kr. doneret til at udrydde mæslinger hos børn i fattige lande

Lions kampagnen i Danmark. Indsamlingen, herunder salg af pins, der koster 25 kr. (= 4 vaccinationer), fortsætter året ud. På www. lions.dk kan du læse mere.

Siden efteråret 2012 har Lions i Danmark været med i den verdensomspændende kampagne med titlen “One Shot, One Life”, hvor formålet er at bekæmpe mæslinger hos børn. Selv et lille beløb giver stor virkning: Blot én vaccination, der koster 1 USD eller knap 6 kr., gør et barn immunt over for mæslinger. Det er målet, at sygdommen skal være udryddet på verdensplan i 2020.

Mæslinger er en ekstremt smitsom sygdom, der forårsager følgeskader som tab af hørelse, synsnedsættelse og hjerneskader. Faktisk dør 450 børn hver dag af sygdommen. Venter på det lille prik

I Danmark har Lions klubberne indtil nu indsamlet godt 659.000 kr. Med det beløb der kommer fra Bill & Melinda Gates Foundation er vi oppe på 988.000 kr., hvilket svarer til knap 168.000 vaccinationer, eller reddede liv om man vil. I 2010 gav Bill & Melinda Gates Foundation nemlig Lions en udfordring, som gjorde det muligt for Lions på verdensplan at indlede initiativet med udryddelsen af mæslinger. For hver 2 USD Lions indsamler, giver fonden 1 USD oveni. Lions i Danmark havde sat sig et mål om her til sommer at nå, hvad der svarer til 60.000 USD, men vi er nået langt højere, nemlig hvad der svarer til 113.000 USD. ”Og det ser ud til at danskerne virkelige har taget emnet mæslinger til sig, når vi ser den store interesse, man har udvist. Det har overrasket os, men lover for et godt resultat” - siger Jens Chr. Johansen, der er tovholder på

Vitten Grafisk A/S Tlf. 87 57 60 00

Skilte Tryksager Tekstiltryk Bannere Storformat print Vinduesreklamer Reklameartikler Autoreklamer Lotteriartikler

vittengrafisk.dk - info@vittengrafisk.dk

LION AUGUST 2013

Et livreddende lille stik


14

ORGANISATIONEN

Ny GMT leder i norden Past International Director Jørn Andersen fra LC Haderslev er af Verdenspræsident Barry Palmer og Den Internationale Bestyrelse blevet udpeget til at varetage jobbet som Global Membership Team (GMT) leder for de 5 nordiske lande samt Estland. Denne post

har de seneste 5 år været i hænderne på PID Jon Bjarni Thorsteinsson fra Island. Medlemsarbejdet vil også i de kommende år være i fokus, da mange lande pt. oplever medlemstilbagegang. I MD 106 Danmark skal Jørn Andersen arbejde tæt sammen med GMT Director Flemming Espelund Nielsen fra LC Galten-Skovby. GMT området vil ikke have indflydelse på Jørn Andersen’s andre internationale opgaver for Lions organisationen, i hvert fald ikke negativt. Men i positiv betydning kan det bruges i forbindelse med posterne som Europæisk Lions Quest Koordinator, medlem af Lions Quest Advisory Committee (en slags verdensbestyrelse for Lions Quest), dansk repræsentant i NSR-arbejdsudvalget samt ansvarlig for lionsudviklingen i lande som Georgien og Azerbaidan.

Jørn Andersen ved en tidligere lejlighed. Billedet stammer fra Københavns Rådhus i 2010

Trippus er et online tilmeldings- og administrationssystem Benyt Trippus til alle typer arrangementer som kongresser, konferencer, møder, messer, grupperejser og events. Hvert arrangement får tilknyttet en individuel tilmeldingsside med eget firmalogo. Få overblik ved at være konstant opdateret. Det er let, enkelt og overskueligt både for deltagerne og for arrangøren. ConferenceCare ApS

Brogårdsvej 22

2820 Gentofte

Tel. +45 45 76 75 00

www.trippusdanmark.dk

info@trippusdanmark.dk

LION AUGUST 2013


ORGANISATIONEN

15

Nyt Fra K & H Fonden Af Steen Rummenhoff, fmd. Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp

Nyt bestyrelsesmedlem Inge Birch Dinesen, LC Møldrup Vølverne valgt til nyt bestyrelsesmedlem på Distriktsmødet i 106B. Der skal samtidig lyde en tak til Tinna Christensen for arbejdet gennem de sidste 2 år. På Årsmødet i Randers havde K & H Fonden fremsat følgende 3 forslag til afstemning: *Katastrofe- & Hjælpefonden Fonden`s navn ændres til ”Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp”. Baggrunden for dette forslag er, at Katastrofe- og Hjælpe Fonden aldrig har været en fond og været registreret i Fondsregisteret. *For at kunne stille op til formandsposten, skal kandidaten være eller have været medlem af bestyrelsen.

Fonden har ønsket at formanden har erfaring med dennes arbejde fra nuværende eller tidligere virke i bestyrelsen. *Statutter ændres til vedtægter. Dette er en følgevirkning af de to første forslag. Alle tre forslag blev efterfølgende vedtaget. Det skal understreges, at der ikke er ændret ved K & H Fondens oprindelige formål, ”at yde hjælp ved katastrofer eller andre større nødsituationer her i landet eller i udlandet”. Desuden ydes der fortsat hjælp til den efterfølgende genopbygning. I det forløbne lionsår har 72% af klubberne støttet Fondens arbejde og indbetalt kr. 951.000 hvilket er meget flot. Vi ser frem til et fortsat samarbejde. Haiti Genopbygningen er efter 2½ år er endnu ikke kommet i gang og bestyrelsen har derfor valgt at trække vores tilsagn på kr. 550.000 tilbage. Skulle byggeriet efterfølgende blive gennemført er vi indstillet på at stille midlerne til rådighed igen.

Arkivfoto

ConferenceCare er et konsulenthus Vi hjælper alle som afholder møder, kurser og konferencer, så de får flere ressourcer og ny inspiration. Det gør vi ved rådgivning, økonomistyring, planlægning og gennemførelse.

ConferenceCare ApS

LION AUGUST 2013

Brogårdsvej 22

2820 Gentofte

Tel. +45 39 30 38 73

www.conferencecare.dk

info@conferencecare.dk


16

ORGANISATIONEN

I hælene på en PID Af IRD Bent Jespersen, PCC

I starten af juni havde jeg lejlighed til at følge PID Jørn Andersens arbejde med udviklingen/etableringen af klubber i Georgien. De senere år har Jørn af den internationale bestyrelse haft som opgave at sikre udviklingen i Georgien. Et par gange om året tager han derfor turen fra Danmark til Georgien. Af uransalige grunde har de flest flyselskaber valgt afgange til Tbilisi – hovedstaden i Georgien – med ankomst omkring kl. 04:00 om morgenen. Fordelen er at man får første nat på hotellet til ½ pris. Men meget søvn blev det ikke til, før det første møde var arrangeret. Præsidenten og et par medlemmer mere fra LC Tbilisi, der er den ældste klub og som har sine rødder tilbage i 2006 var mødt op vor vort hotel for at briefe os om klubben og dens udvikling og de tiltag, der var i gang. Eftermiddagen var helliget besøg på nogle af de aktiviteter som klubben er engageret i. Et af disse er et børnehjem i Dusheti, hvor en række retarderede mennesker har deres dagligdag. Sidste forår havde vi besøg af PIP Sid Scruggs på vort årsmøde i Sorø. Ugen forinden havde Sid været med Jørn i Georgien og også besøgt stedet. Et af problemerne var rent drikkevand og på stedet havde som formand for LCIF bevilget USD 10.000 til etablering af en brønd. Vi kunne nu ved selvsyn konstatere virkningen af denne donation. Brønden var boret og det rene drikkevand ført frem til køkkenet. Glæden og livsmod hos personer, der har det vanskeligt, er ubeskrivelig, når der kommer besøg. Alle

ville hilse og tale og sproglige vanskeligheder må klares med tegnsprog. Fra ledelsens side var næste ønske en elevator. Hjemmet er i 3 etager og besværet med at få de værst handicappede bragt til 2. sal uløseligt, for ikke at tale om de praktiske ting. Med velvillig bistand fra LCIF er der måske håb om, at denne opgave også kan løses. Ellers kan det være en dansk klub ser muligheder for at være med til at gøre en forskel. Næste dag var helliget møder omkring Lions Quest, som for øjeblikket er det fælles nordiske NSR projekt. Jørn er på vegne at de nordiske lions også øjne og ører i dette projekt. Endelig var der lejlighed til at høre lidt om fremtidige ønsker og planer for projekter, som klubben gerne vil engagere sig i. Den efterfølgende dag var aftalt afhentning tidlig om morgenen for transport til Kutaisi – ikke nogen uoverkommelig strækning – 225 kilometer, men vejenes beskaffenhed og bjerge har givet Jørn den erfaring af 4 timer er minimum uagtet en del er udlagt som motorvej. Dagen startede med det værst tænkelige. Vor chauffør var kørt i stykker og måtte på værksted inden afgang, der derfor blev forsinket med 2½ time. Ikke lige noget der passede en travl mand, der have møder linet op i kalenderen med minutters præcision. Men sådan blev det. Velankomne i Kutaisi blev vi mødt at P fra klubben i Kutaisi. Jørn havde varslet mig om, at det var en yngre dame. Men så ung havde jeg nu ikke forestillet mig. Men hun og hen-

LION AUGUST 2013


ORGANISATIONEN

Fakta:

Georgien var en d el af Sovjetunionen indtil 1991. Republikken har et indbyggertal på ca . 4.7 mill. og er en tr edjedel større end Danmark. Hovedstaden hedd er Tbilisi og har 1 ¼ mill. indbyggere.

des datter på 4 år tog imod, og historien om hendes optagelse i Lions er værd lige at dvæle ved. Hun var fraværende på charteraftenen og forklaringen var, at hun aftenen før havde født en datter. Jørn der forestod chartringen foreslog at optagelsen så blev henlagt til barselsgangen. Som sagt så gjort. Så på mit spørgsmål om hvor længe hun havde været medlem af Lions var svaret simpelt, lige så mange år som min datter er gammel. Efter velkomst gik første stop til den Campus Lions Club der var charteret under Jørn sidste besøg. Mere end 20 medlemmer var mødt frem for at berette, fortælle og spørge. De havde gennemført deres første aktiviteter, blandt andet et arrangement med amatør musikere og sangere med entreindtægt som overskud. De var begejstrede og stolte over deres medlemskab af en international organisation og puslede med tanker om at etablere endnu en Campus Lions Club i området eller i Tbilisi. Senere på eftermiddagen kørte vi til Tskaltubo, hvor der ved sidste besøg var lagt kimen

LION AUGUST 2013

til en ny klub. Og den var nu en realitet. 20 nye medlemmer var samlet i en lille 2 værelses lejlighed. Klubben blev stiftet ved vort besøg, fornødne anmeldelser til USA underskrevet og registreringsafgift er nu betalt, så når Jørn om ½ års tid igen er i Georgien forestår en chartring, Den kommende charter-P berettede i øvrigt om, at hun havde talt med en kusine i Ashaltsike, 200 kilometer væk på den anden side af bjergene om hendes nye engagement med Lions. Kusinen var synligt imponeret og havde straks sagt, at ”sådan en må vi også have i vor by”. Så endnu et lille frø er måske sået. Næste dag var helliget et besøg i Batumi. 140 kilometer ud vest på ned langs kysten til Sortehavet og man står i noget, der kunne minde om Las Vegas. Tæt på grænsen til Tyrkiet og ferieparadis for nogle af de mange turister fra de omkringliggende lande skyder nye hoteller om som paddehatte. Man fornemmer en byggeaktivitet uden lige. Tilbage i tid var der egentlig etableret en Lions Club her., men desværre var medlemmerne ikke det rigtige potentiale Gennem dansk-georgisk venskabsforening var nu etableret kontakt til yngre dame i Kulturministeriet. Hun tog velvilligt mod os, kendte dagsorden for vores besøg og også Danmark. Kunne få

17

danske gloser og berettede om ophold på Rødding Højskole. Hun tog opgaven med at samle en ny gruppe med et andet og mere realistisk forhold til det at yde humanitært arbejde. Og Jørn skal nu følge op, således at der ved hans næste besøg forhåbentlig kan ske stiftelse af en ny klub og måske i bedste fald endog chartring. Lørdag var vi efter overnatning i Kutaisi tilbage i Tbilisi. Trafikkulturen i Georgien lader noget tilbage at ønske. Om de alle er uddannede jagerpiloter ved jeg ikke, men de kører sådan. Overhaling uden nødvendigt overblik er ikke ualmindelig, men der er trods alt en gensidig forståelse eller respekt for, ”hov kom du der”. I den kuriøse afdeling skal jeg ikke uddybe den punktering vi havde og problemer med at finde værksted og rette dæktype. En aftale med en ung pige i Tbilisi, der skal sikre etablering af en ny lions club blev desværre ikke til noget, idet hun af personlige grunde havde måttet rejse fra byen inden for ankomst. Forbindelse er sikret via mail og etablering af en ny klub i Tbilisi ikke urealistisk. Når fly lander sent om natten, så afgår de også sent om natten. Efter et par timers søvn tilbage til lufthavnen, afgang kl. 05:00, ankomst til København via Warszawa kl. 09:00, mange oplevelser rigere og med respekt for det store arbejde der udføres for at sikre en udvikling i et af Lions nye områder. Det er hårdt arbejde og små skridt men det går fremad.


18

KLUBSTOF

Strandby Fiskefestival 2013 blev en stor succes Foto: Steen Larsen

Årets åbningstaler Karsten ”Kortbuks”Hansen

Spændene program, godt vejr og mange glade besøgende gav Lions Club Bannerslund en større omsætning.

Der var stor aktivitet og mange besøgende til årets Fiskefestival i Strandby lørdag den 15. juni 2013, fortæller Kurt Berg Larsen, Præsident for Lions Club Bannerslund. Vi betragter resultatet som en succes og siger tak til alle der har støttet os i arbejdet med Fiskefestivalen. Præcis kl. 11:00 ankom åbningstaleren Karsten ”Kortbuks” Hansen i sin Volvo 210 fra 1962 med Frode i bagagerummet. Karsten fortalte levende eventyret ”Fiskeren og hans Kone” af Brødrene Grimm. Karsten sluttede sin tale med at opfordre os alle til at spise mere fisk. Lions Club Bannerslund uddelte et sponsorat til Henriette Olsen. Henriette Olsen skal på en rejse til Brasilien. Lions arrangerer disse rejser for unge fra mange lande/kulturer/ folkeslag. De unge bor i første omgang i en lejr, hvor de har mulighed for at lære af hinanden. I forbindelse med ophold hos en værtsfamilie får Henriette Olsen tillige mulighed for at være aktiv deltager i en fremmed kultur og i families daglige rutiner. Vejret viste sig fra den gode side og der var hygge på kajen, hvor All Workers Brass Band underholdt. Toastmaster Hans Ulrik Vadmann holdt alle de besøgende orienteret om dagens forskellige aktiviteter. Frederikshavns Brandvæsen var rykket ud med en brandbil og en stigevogn, her var der mange som fik sig en tur i højden. Ved bogbussen fra Frederikshavns Bibliotek var det muligt at købe kasserede bøger. Hans Ulrik Vadmann fra Lions overrækker donationen til Henriette Olesen fra SEIF

LION AUGUST 2013


KLUBSTOF

Søværnet var repræsenteret ved patruljefartøjet NYMFEN. Tæt ved 500 gæster var ombord til åbent skib. NYMFEN tilbød en tur i gummibåd til de gæster som havde mod på en hurtig tur tæt på vandet. I auktionshallen var der mulighed for at køber friske fiskevarer, fastfood, tørfisk, fiskeplatte og drikkevarer. En gruppe af dagplejemødre fra lokalområdet havde kaffe på kanden og dejligt hjemmebagt brød. SEIF havde et flot tombola med mange gevinster. Rørebassinet fra Nordsøen Oceanarium var godt besøgt af såvel børn som voksne. Her var der muligt at holde en levende fisk og røre ved en krabbe. Lotte Kiærskou, tidligere håndboldspiller

19

afslørede årets ankermand og gav en god begrundelse for valget af Erik Bang. The Irish Waterfalls underholdt de glade gæster med Irsk folkemusik. Henrik, Jens A og Henning spillede på harmonika og vaskebræt. I den udsendte Fiskefestival avis havde besøgende mulighed for at deltage i lodtrækning om billetter til Musicalen FREGATTEN JYLLAND. Fra Uggerhøj Biler blev der demonstreret jetski, med mulighed for at få en prøvetur som passagerer. Fiskefestivalen blev afsluttet kl. 16:00 med et på gensyn til næste år. Stemningsbillede fra årets Fiksefestival 2013

Stemningsbillede af festpladsen set fra brandstigen Frederikshavn Brandvæsen

LION AUGUST 2013


20

KLUBSTOF

Begivenhedsrigt år for Lions Club Løkken Af Jørgen Ørum, Præsident

I de tidlige forårsmåneder var aktivitetsniveauet stærkt øget blandt de 34 medlemmer i Lions Løkken. Klubben havde den 27. marts 20 års jubilæum og i weekenden op til påske, holdt klubben Forårs- og Salgsmesse i Løkken Hallen.

Jubilæet blev fejret med en reception i Sognegården i Løkken, hvor mange af byens borgere og modtagere af donationer gennem tiderne var mødt op, et godt tegn på at de mange donationer er blevet positivt modtaget i Lokalsamfundet. Der er uddelt ca. 40.000 kr. i gennemsnit om året, siden klubben blev oprettet i 1993. Besøget var meget overvældende, og blandt de besøgende var også klubbens moderklub Brønderslev, venskabsklubben Lillesand i Norge og Lions Hjørring. Ved receptionen blev der uddelt større jubilæumsdonationer til den lokale børnehave, ældrecentret, Borger- og Haandværkerforeningen og en del mindre donationer til andre humanitære formål, i alt for ca. 90.000 kr. Om aftenen blev jubilæet fejret på festligste vis på Løkkens Vei Kro. Vor moderklubs præsident fra Brønderslev Michael Wagner holdt tale for ”barnet”, Lillesand talte om det

gode venskab med besøg hos hinanden og Jens Aage Justesen LC Løkken holdt en flot festtale. En god og hyggelig aften med mad i absolut topklasse, og danset blev der. Forårs-og Salgsmessen hvor der var godt 50 udstillere, blev i de to dage den varede, besøgt af godt 5.000 gæster. De mange udstillere var særdeles tilfreds med arrangementet og de mange gæster der besøgte standene. Udstillerne er efterfølgende blevet kontaktet og mange har tilkendegivet at de også gerne vil deltage på messen i 2015. Overskuddet fra messen er en vigtig brik i de mange donationer der gives, så det hele er sliddet værd. Messen lukkede søndag klokken 17, og ved 21-tiden kunne 34 trætte og glade lionsmedlemmer slutte messen af med en pariserbøf eller et stjerneskud og en enkelt pilsner, i forvisning om at alt klappede. Sommerafslutningen var i år meget utraditionel, idet deltagerne i små fly, fra Sindal Flyveplads, blev fløjet til Læsø, hvor der stod el-biler klar til at fragte alle rundt til øens seværdigheder, hjemturen foregik med færge, og sidste del med tog fra Frederikshavn til Hjørring. Noget usædvanligt på samme dag både flyve, køre med el-bil, sejle med færge og køre i tog – så har vi også prøvet det.

LION AUGUST 2013


KLUBSTOF

21

De gamle biler trak folk af huse! Af Erik Krogh PR-koordinator Lions Club Broager-Gråsten

Løbet tiltrækker mange mennesker og stemningen var i top “Selv om vejret ikke var med os kom der alligevel over 900 køretøjer til Oldtimerløbet 2013”, fortæller PR-koordinator Erik Krogh fra Lions Club Broager-Gråsten.

En af de gamle Fordbiler fra optoget

Det var 23. gang at klubben arrangerede det traditionsrige Oldtimerløb og alle medlemmer p.t. 25 plus ca. 100 frivillige hjælpere stod klar til at modtage alle de flotte og skinnende køretøjer. Det var biler, lastbiler, motorcykler, knallerter og traktorer alle med hver deres historie!

Den ældste bil var en Ford fra 1929 og af de yngste var Citroen 2Cv6 fra 1982, blandt motorcyklerne var der en Nimbus fra 1939. Det er et flot skue når man ankommer til ringrider-pladsen i Gråsten og trods dagsregn havde vi alligevel ca. 2000 gæster på pladsen. Vi har deltagere fra hele landet samt Tyskland, Norge og Sverige og der er altid en herlig stemning på pladsen. De mange forskellige køretøjer bliv studeret og vurderet af et kompetent dommer-team, som finder frem til de flotteste biler, motorcykler og knallerter. Oldtimerløbet er med årene vokset til være ”Danmarks største træf på hjul” når vi nu årligt samler ca. 1000 veterankøretøjer i Gråsten, og i starten af det nye år, går vi i gang planlægningen Oldtimerløbet 2014 som altid foregår sidste lørdag i maj slutter Erik Krogh. .

LION AUGUST 2013


Kathmandu Bishal Bazar og andre Lions Clubb

22

Lions Club Søllerød støtter de fattige i Nepal med ca. 6 million

Af: Christian Eifer Præsident Lions Club Søllerød KLUBSTOF

Særligt gjaldt vores besøg skolen i Rudrabari b Skolen blev oprindeligt indviet i 1993 for midle 25.000 touch” dkr. Der var god brug for Lions værdier ”We Serve”kostede og ”Healing m.v., da vi i oktober Skolen trænger nu til renovering og for udvidelse på en 10 dages rejse besøgte Nepal med en delegation fra Lions Club Søllerød at følgi

LC Søllerød støtter de fattige i eksisterende og fremtidige støtte projekter ved Lions Club Kathmandu Bishal Bazar. Nepal ca.Convention 6 millioner Vi mødtes i øvrigt igen på den med nyligt afholdte i Hamborg. kr.

Der var god brug for Lions værdier ”We Seraf 575.000 kr. ankommet og fordelt mellem ve” og ”Healing touch” m.v., da vi i oktober Lions Club Kathmandu Bishal Bazar og andre Inden vort besøg sidste var en container med computere, instrumenter til måling af øjne og bril Af: Christian Eifer Præsident år på en 10 dages rejse besøgte Nepal Lions Clubbers lægecentre og uddannelsesLions Club Søllerød kørestole og briller samlet afSøllerød 575.000 kr.centre. ankommet og fordelt mellem Lions medtil en en delegation fra værdi Lions Club for at følge op på eksisterende og fremtidige Kathmandu Bishal Bazar og andre Lions Clubbers lægecentre og uddannelsescentre. støtte projekter ved Lions Club Kathmandu Særligt gjaldt vores besøg skolen i RudraBishal Bazar. bari beliggende oppe i bjergene i det østlige Vi mødtes i øvrigt igen på den nyligt afholdte Nepal. oppe i bjergene i det østlige Ne Særligt gjaldt vores besøg skolen i Rudrabari beliggende Convention i Hamborg. Skolen blev oprindeligt indviet i 1993 for Skolen blev oprindeligt indviet i 1993 for midler doneret af JL – Fonden. Skolen er til 10 midler doneret af JL – Fonden. Skolen er til kostede 25.000 dkr. Inden vort besøg var en container med com100 elever og kostede 25.000 dkr. putere, instrumenter til måling af øjne og Skolen til trænger nu til renovering Skolen trænger nu til renovering og udvidelse i henhold fastlagt budget. og udvidelse briller, kørestole og briller til en samlet værdi i henhold til fastlagt budget.

Ny Clubaktivitet – der ikke kan undgå at give penge i kassen!

KUN kr.

Lille lækkert hæfte i format A6 med juleevangeliet og 13 af de mest populære julesalmer.

Her kunne din annonce være blevet set !!!

1,98/stk. + porto

Brug dem ved clubbens juleaktiviteter Sælg den for det dobbelte til områdets firmaer, der er masser af plads på bagsiden til clubbens eller firmaets reklame. Bestil en prøve, den er gratis ell. min. 250 stk på bej@sejlerens.com

Lions Club Odense, Hans Christian Andersen 0% til administration – det er Lions... LIONS.ann.salmehæfte.indd 1

17/07/13 15.01

LION AUGUST 2013


LEO

Nye Medlemmer A

LC Glostrup, Peter Knub LC Hvidovre, René Tommy Langhorn LC Ishøj, Brian Enggaard LC Langebæk, John Jensen LC Næstved, Simon Marquardsen LC Taastrup, Tonny Madsen

B

LC Fjerritslev, Jan Møller Nielsen LC Grenaa, Henrik Møller LC Hadsten, Allan Engelbrecht LC Hals, Ole Madsen LC Hanstholm, Kenneth Andersen LC Hanstholm, Jimmi Guldhammer LC Hinnerup Dagmars Kilde, Birgit Kirkensgaard Hansen LC Klarup, Orla Ulstrup Jensen LC Løkken-Vrå Havfruerne, Jette Duus Christensen LC Løkken-Vrå Havfruerne, Hanne Frøstrup LC Løkken-Vrå Havfruerne, Birgitte Westergaard Hansen LC Mariager, Hanne Spagner Jacobsen LC Møldrup, Bjarne Kristensen LC Skagen Anna Ancher, Vivian Kirkedal Nielsen LC Skive, Ejvind Møller LC Struer Kirsten Bang, Birgit Brændgaard LC Struer Kirsten Bang, Elin Bødker LC Struer Kirsten Bang, Alice Frederiksen LC Struer Kirsten Bang, Pia Larsson LC Struer Kirsten Bang, Inger Lundsberg LC Struer Kirsten Bang, Helle Rønnest LC Struer Kirsten Bang, Kirsten Thorhave LC Struer Kirsten Bang, Connie Vestergaard LC Viborg, Poul Friedrich LC Aalborg Mariendal, Anders Jespersgaard LC Aalborg Mariendal, Morten Sørensen LC Aalborg Mariendal, Flemming P. Thomassen

Dødsfald

LC Glostrup, Flemming Elbo LC Hanstholm, Thomas Johansen LC Himmelbjerget, Bente Konggaard Andersen

LION AUGUST 2013

C

LC Kolding, Nikolaj Johnsen LC Langeland, Kim Boisen LC Vejle Munkebjerg, Bjarne Eg

D

LC Allerød, Ib Thorbjørn Rasmussen LC Helsingør, Niels Sørensen LC Nuuk, Dan Jeppson LC Nuuk, Allan Olsen

Leo Club

Leo Club Aalborg, Anders Bloksgaard Poulsen Leo Club Sønderborg, Leo Sigurd Græns Leo Club Sønderborg, Michael Iversen

LC Hjørring, Søren Kærholm Jensen LC København, Peter Grut

23


Magasinpost SMP Id-nr. 42292

Boganmeldelse Martin Hammerich – kunst og dannelse i Guldalderen

Er man interesseret i Guldalderen så kan man ikke komme uden om denne bog. Det er et stort og rigt illustreret værk skrevet af en perlerække af historikere, kunsthistorikere og litterater. En af de ting bogen i anmeldelser er blevet kritiseret for er også dens styrke. Åndseliten i Guldalderen var på mange leder indspist – faktisk var mange af dem endog i familie med hinanden. Dette dækker det indledende kapitel, og har man mod på at få styr på alle navnene – og der er mange – så bliver det rigtigt sjovt, for så får man en helt anden forståelse for tiden. Et andet kapitel fortæller om Hammerichs skoleliv, han var bestyrer af Borgerdydskolen på Christianshavn i 25 år og satte væsentlige spor indenfor udvikling af skolevæsnet. Flere kapitler har Iselingen som centrum – herregården ved Vordingborg. Gennem sit ægteskab med Anna Mathea Aagaard blev Iselingen (efter svigerfaderens død) deres hjem på landet, hvor de fik besøg af mange af tidens store personligheder – ikke mindst Skovgaard, der har sit helt eget kapitel. Hvem kender ikke det fantastiske billede ”Bøgeskov i maj”, men vidste I, at det var Hammerich, der havde foreslået netop det motiv? Hammerichs opvækst, uddannelse og liv er indbegrebet af, hvad man som et dannet menneske skulle gøre i tiden. Læs bogen og nyd den – og tænk måske over, hvad man engang vil skrive om vores tid, hvor almen dannelse er blevet så ualmindelig. Anmeldt af Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig, August 2013

Sidste frist for stof til LION nr.2:

28. september 2013

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Redigeret af Jesper Brandt Andersen Forlaget Vandkunsten


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.