__MAIN_TEXT__

Page 1

PRIS PR RIS K KR KR. R. 3 39 39,00 9,00 00

FORÅ FO FORÅR RÅR R 2011 1

Få styr y på p din eksamensangst g

t l e H og Givende GLA ny ret – god forskning d e b r o f l i Nu kan mænd forbedre t 0 1 sædkvaliteten med Q en pille! p DK Kan dit kosttilskud overhovedet optages?

Er mobilstråling sundhedsskadeligt?


Leder

Hurra for de dygtige kirurger! Grunden til, at det denne gang er mig, som skriver lederen, er, at Marianne blev kørt ned af en bil for en lille uge siden. Marianne har det godt efter omstændighederne, men hun kom alvorligt til skade med sit højre ben og højre side af bækkenet. Hun er blevet opereret 3 gange, det er gået godt, og der er god fremgang. Heldigvis skete der ikke noget med Mariannes indre organer, ryg eller hoved. Ingen tvivl om, at Marianne var meget heldig, sagens alvor taget i betragtning, og hun er meget taknemlig for, at de dygtige kirurger hurtigt kunne få hende på operationsbordet og få hendes knogler sat sammen efter alle kunstens regler. Ellers havde hun ikke været her i dag, som hun selv udtrykte det. Lad os glæde os over, at Marianne lever i bedste velgående og fejre det sammen med forårets komme. I forbindelse med denne chokerende hændelse vil jeg slå et slag for brobygningen mellem det etablerede og det alternative sundhedssystem. Ved operationer og indlæggelse som det Marianne oplever i disse dage, er det vigtigt at regenerere hurtigst muligt. Til det er der brug for en rigtig god og fuldnærende kost af absolut bedste kvalitet, og der er brug for kosttilskud med høj optagelighed. Ligeledes 'hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

er det nødvendigt med kalk, magnesium, zink og D-vitamin til hurtig opheling af knoglerne og til heling af operationssår. Det er også en rigtig god idé at styrke immunforsvaret, så risikoen for infektioner nedsættes. Det kan gøres med urtemedicin, som for eksempel echinacea. Samtidig bør sukkerindtaget begrænses, da det virker hæmmende på immunsystemet. Tarmfloraen og leveren kan også have brug for hjælp til at komme sig efter behandling med antibiotika og smertestillende medicin og narkose. Det kan gøres med leverrensende urter og store mængder C-vitamin til afgiftning. I lyset af de voldsomme ting, der sker i verden i dag, synes disse ”problemer” små, men det er meget vigtigt at blive ved med at kæmpe for folkesundheden og helst i forebyggelsens navn. Så sent som i dag hørte jeg, at det er almindelig praksis, at kommunerne presser folk til at tage lykkepiller, for at de kan blive ved med at få dagpenge - det er jo helt og aldeles uhørt og uacceptabelt! Er vi virkelig, som samfund, blevet så fattige på penge og andre tilbud, at det skulle være nødvendigt? Og i lyset af, at lykkepiller kun virker en lille smule bedre end placebo, så er det jo endnu mere grotesk

og viser, at der virkelig er noget at kæmpe for. I denne forårsudgave af sund-forskning.dk er der en række spændende artikler, hvor du bl.a. kan læse om optagelighed af kosttilskud, behandling af arvæv, styrkelse af tarmfloraen, behandling af høfeber og meget meget mere. Marianne, vi glæder os til at se dig på banen igen, og jeg er helt sikker på, at den næste leder i sund-forskning.dk bliver skrevet af dig. Vi har hårdt brug for ildsjæle som dig, så vi kan få et sundere Danmark.

af

Henrik Dilling psykoterapeut, SQ-coach biopat-og naturopath ^[dh_a$Z_bb_d]6ikdZ#\ehiad_d]$Za


Side 2

B[Z[h

Side 4

;hceX_bijhb_d] ikdZ^[Zi#iaWZ[b_]5

Side 10

H_aa[=eZj^`³bf0 ;jWh[h_aa[XWh[[jWh

Side 12

IfejÅ8_ej_b]³d][b_]^[Z

Side 14

?aa[ahWlecl_Z[diaWX[b_] Zeakc[djWj_ed

Side 16

H_aa[7][hij[Z0>´\[X[h

Side 18

IfejÅ<ehh

Side 20

<ijohfZ_d[aiWc[diWd]ij

Side 22

=_l[dZ[=B7Å]eZ\ehiad_d]

Side 26

IfejÅ>`³bfj_bic[hj[h[h^`³bf j_bb_lialWb_j[j[d

Side 28

AWdZ_jaeijj_biakZel[h^el[Z[j efjW][i5

Side 29

>lehZWdl³b][hcWdÓia[eb_[5

Side 30

DWjkhb_]^`³bfj_b^³l[Z[X[d" h[adkZ[he]^³ceh_Z[h

Side 32

>[dh_a:_bb_d]0<ehhijh³j^[Z Å[dcoj[5

Side 34

DkaWdc³dZ\ehX[Zh[ i³ZalWb_j[j[dc[Z[df_bb[

Side 40

CW]d[i_kcaWdcia[\eh[Xo]][ ikaa[hio][

Side 42

:[j^ec´efWj_ia[^`´hd[0 :[jab´h

Side 44

IfejÅD³ij[diecc[h"d³ij[d

Side 46

:ƒjXb_l[hZ_dcWl[]bWZ\eh

Side 48

>[bb[=hkdZW^be]B_d_i^WFWbc0 IkdZIa´d^[ZÅ7ff[bi_d^kZ

Side 50

>Wdd[>³ikc0 El[hifh_d]i^WdZb_d][h

Side 52

?h[d[>W][0;dZ[b_]j`Wj_b Wdj_en_ZWdj[h

Side 54

Do[\\[aj_lDWjkh^[bXh[Z[bi[

Side 56

HkdZjec8ehZ[j c[ZB_iX[j^e]9Wheb_d[

Side 58

<_jc[Z:[b\ie]:_ed

Side 61

JehkddBWaiW\eii0El[hl³]j_]5 B[fj_d"Z[dedZ[iakha

Side 62

Ç7AJ?LÈG'&

Side 65

Ab³Z[hiaWX[h\eba$$$

Side 66

HkXh_aWddedY[hfX[^WdZb[h[

Side 67

<_dZhkdZjf^[bi[^obZ[hd[ e]:[jikh[efij´Z

Indhold

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&(


Er mobilstråling sundhedsskadelig? I disse år eksploderer brugen af trådløse teknologier baseret på mobilstråling. Ny forskning viser, at mobilstråling kan føre til mistrivsel og sygdom. Verden over advarer førende eksperter om, at mobilstråling udgør en sundhedstrussel, vi skal tage yderst alvorligt. Der er allerede mange lande, som har taget forskellige forholdsregler, mens danske myndigheder ikke reagerer. Danske medier fortæller stort set ikke om de nye alarmerende forskningsresultater. I denne artikel får du en indføring i emnet og råd om, hvad du kan gøre for selv at begrænse den mobilstråling, du udsættes for. AF THOMAS GRØNBORG INFO@HELBREDSSIKKER-TELEKOMMUNIKATION.DK

)hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&


Fakta

Mobilstråling (mikrobølger) bruges som radiosignaler i mange apparater: Mobiltelefoner, tablets, trådløst internet, mobilmaster, trådløse fastnettelefoner, trådløse headsets, trådløse printere, trådløse musikanlæg, trådløs aflæsning af vand-, el- og varmeforbrug, samt Nintendo DS og trådløse babyalarmer etc.

Mobilstråling går igennem mure og vinduer. Derfor rammes vi hele tiden - både udendørs og indendørs - af mobilstråling fra alle de trådløse sendere, der er omkring os. Når mobilstråler rammer kroppen, trænger de ind i den. Omfattende forskning peger på, at mobilstråling kan forårsage: Stress, hovedpine, koncentrationsbesvær, adfærdsforstyrrelser, træthed, søvnproblemer, tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser, hudirritationer, svækket immunsystem, nedsat fertilitet, celle- og DNA-skader og kræft. Forskningen viser, at fostre, børn og unge er særligt sårbare. Flere og flere mennesker bliver i øvrigt hy-

persensitive og reagerer på selv meget svag mobilstråling. Førende eksperter advarer

En lang række eksperter i international klasse advarer om, at mobilstråling udgør en stigende sundhedstrussel. En af dem er den svenske professor Olle Johansson fra Karolinska Instituttet, der har rådgivet på statsligt niveau i mange lande om sundhedsrisici ved mobilstråling. Olle Johansson mener, at det er på høje tid, at vi træder på bremsen i forhold til den eksplosive udbredelse af trådløse apparater, der udsender mobilstråling. For der findes hundredvis af peer reviewede

videnskabelige studier, der peger på, at mobilstråling har biologisk forstyrrende og helbredsskadelige effekter. Især tegner der sig et stærkt øget risikobillede, hvis man ser på de forskningsresultater, der er kommet inden for de seneste 3 år, siger Olle Johansson. Han mener samtidig, at teleindustrien og forskellige andre aktører ofte prøver at så tvivl om, hvorvidt mobilstråling udgør et problem, ved fx at henvise til andre forskningsstudier, hvor man ikke har fundet en effekt. Men sådan fungerer professionel risikoanalyse ikke. Forskning, der viser en risiko, kan kun afvises, hvis man

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&*


Udpluk af forskningsresultater 2011: Alarmerende udmeldinger fra vi-

2010: Lennart Hardell publicerer et nyt

denskabeligt panel med 7 forskere fra USA, Sverige, Israel, Grækenland og Rusland. I en videnskabelig publikation advarer forskerne direkte mod mobilstråling på baggrund af evidens for sundhedsskadelige virkninger. De appellerer til regeringer i hele verden om at tage drastiske forebyggende skridt. Forskerne fremhæver blandt andet dette: t Folkesundheden er truet: Der er brug for nye grænseværdier for mobilstråling. De eksisterende grænseværdier for mobilstråling er mindst 50.000 60.000 gange for høje. Forskerne har fundet evidens for mange sundhedsskadelige virkninger meget langt under grænseværdierne, fx kognitive skader, svækket immunforsvar og kræft. Forskerne anbefaler en ny grænseværdi på maksimum 0,00017 W/m2. (Mange landes grænseværdier for eksponering af hele kroppen er på 9 til 10 W/m2). t Råd vedrørende trådløse apparater: Mobiltelefoner bør holdes væk fra hoved og krop, og der bør bruges headsets med ledning. Trådløse fastnettelefoner og trådløst internet (Wi-Fi) etc. bør erstattes med ledningsforbindelser, især på skoler. t Særligt sårbare grupper: Gravide kvinder (fostre) og børn er særligt sårbare i forhold til mobilstrålings sundhedsskadelige virkninger. De rådes kraftigt til ikke at benytte mobiltelefoner – eller at være i nærheden af mobiltelefoner og andre trådløse enheder. t Frizoner: Befolkningen, og specielt sårbare grupper, bør have adgang til offentlige steder og transport, hvor de ikke udsættes for sundhedsskadelig bestråling.

studie, der bekræfter, at mobiltelefoni forøger risikoen for kræft i hovedet, især efter mere end 2000 timers brug.

Hele publikationen kan læses her: http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268443

http://jco.ascopubs.org/content/27/33/5565.abstract

Mobiltelefoni og øget hjernekræft 2009: En svensk undersøgelse lavet af den

internationalt ankerkendte forsker og professor Lennart Hardell viser, at risikoen for kræft i hovedet øges med 520 % for de mobilbrugere, der begynder, før de er fyldt 20 år. For mobilbrugere, der begynder, efter de er fyldt 20 år, er den forøgede risiko på 270 %. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19513546

+hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20551697

2010: I foråret 2010 kom resultaterne af

INTERPHONE: et tværnationalt forskningsprojekt om mobiltelefoni og kræftrisici i regi af WHO (IARC) og medfinansieret af teleindustrien. Publiceringen var 4 år forsinket på grund af strid mellem forskergrupperne om udlægningen af data. I konklusionen skrev man så, at studiet ikke fandt en forbindelse mellem mobiltelefoni og øget hjernekræft. Men forskningslederen Elizabeth Cardis gik imidlertid ud og sagde, at fundene i INTERPHONE er bekymrende. Data viste blandt andet, at der er en 40 % forøget risiko for hjernekræft, hvis man taler i mobiltelefon i mere end 1640 timer. Gemt af vejen i appendiks 2 viser data, at der er 68 % forøget risiko for hjernekræft ved 2-4 års mobilbrug, og 118 % ved mere end 10 års mobilbrug. INTERPHONE er i øvrigt blevet kritiseret af andre forskere for, at de benyttede metoder uundgåeligt ville føre til, at risikoen ville forekomme mindre. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483835 http://www.magdahavas.com/2010/05/20/lessonsfrom-the-interphone-study/ http://www.powerwatch.org.uk/news/20110128_cardis_sadetzki.asp

2009: I en videnskabelig metaanalyse, la-

vet af Seung-Kwon et al, blev en lang række undersøgelser af mobiltelefoni og kræftrisici gennemgået. Konklusionen var, at der samlet set er en forøget kræftrisiko ved mobiltelefoni. I metaanalysen blev det i øvrigt konkluderet, at forskningen fra Lennart Hardells side kvalitativt ligger i toppen af forskningen på området.

Mobilstråling udløser stresshormoner 2010: En undersøgelse har påvist, at mæng-

den af stresshormonet kortisol øges hos personer, der udsættes for mobilstråling. http://tinyurl.com/2c4r2j4

Søvnproblemer og adfærdsforstyrrelser hos unge mobilbrugere 2008: Undersøgelser viser, at unge, der

taler i mobiltelefon mere end 15 gange om dagen og sender mere end 15 sms’er, sover

mindre og dårligere, end hvis forbruget er under 5 opkald og 5 SMS’er. De har desuden større tilbøjelighed til at udvikle stress, rastløshed, emotionelle forstyrrelser og ADHD. http://living.oneindia.in/health/child-nutrition/2008/ mobile-phone-addiction-kids-health-110608.html

Fostre sårbare i forhold til mobilstråling 2010 / 2008: Undersøgelser viser, at

gravide kvinder, der bruger mobiltelefon blot et par gange om dagen, har 40-54 % større risiko for at føde børn, der får adfærdsproblemer. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962 http://www.businessweek.com/lifestyle/content/ healthday/647044.html

2004: Fostre og nyfødtes hjerterytme

m.m. ændres efter 10 minutters mobilstråling. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/18246230?dop=abstract


finder afgørende fejl i metode eller konklusion. Eller hvis flere helt præcise replikationer af studiet viser andre resultater. Dette er meget sjældent. Det, at der findes forskellige studier, der ikke viser en effekt, ”frikender” altså ikke mobilstråling. Desuden påpeger Olle Johansson, at meget af den forskning, der ikke finder biologisk forstyrrende effekter ved mobilstråling, er finansieret af teleindustrien, og at denne forskning beviseligt er meget tendentiøs i retning af, at resultatet bliver ”ingen eller lille risiko”. Præventive skridt i andre lande

I udlandet er der mange steder meget de-

bat om mobilstråling, og der tages i disse år forskellige præventive skridt fra regeringer og myndigheders side. Herunder er der et lille udpluk af de tiltag, der rundt om i verden tages af sundhedshensyn: t 2010: Frankrig forbyder ved lov mobiltelefoner i landets skoler (grund- og mellemskole). t 2010: Israelske myndigheder fraråder brug af trådløse fastnettelefoner. t 2010: Australske myndigheder råder børn til kun at bruge mobiltelefoner til SMS. t 2007: Tyske myndigheder fraråder brug af trådløse fastnettelefoner og trådløse

internetroutere (WiFi). t 2007: Taiwan fjerner alle mobilmaster på, eller i nærheden af, skoler. I Rusland fraråder sundhedsmyndighederne i øvrigt, at børn op til 16 år, gravide og personer med epilepsi bruger mobiltelefon. Desuden har blandt andre Kina, Italien, Schweiz og Rusland samt en række byer fastsat forholdsvis lave grænseværdier for intensiteten af mobilstråling. Danske myndigheder reagerer ikke

Danske myndigheder har ikke taget præventive skridt i forhold til at

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&,


Sundhedsstyrelsen siger ja til interview, men bakker ud

Efter en længere udveksling lovede Sundhedsstyrelsen et interview med specialkonsulent Niss Skov Nielsen. Efterfølgende blev spørgsmålene fremsendt skriftligt. Niss Skov Nielsen ønskede så, at de skulle besvares af deres eksterne konsulent Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse. Artiklens skribent svarede, at dette var ok under forudsætning af, at konsulenten ville udtale sig på vegne af Sundhedsstyrelsen. Christoffer Johansen blev herefter interviewet. Han pointerede imidlertid, at han ikke ville udtale sig på vegne af Sundhedsstyrelsen, men blot som konsulent. Niss Skov Nielsen blev derfor igen kontaktet pr. mail med henblik på en gennemførelse af det lovede interview. Niss Skov Nielsen svarede så skriftligt på 2 ud af 11 spørgsmål. Da der var uklarheder i de to besvarelser og Sundhedsstyrelsen ikke besvarede alle spørgsmål, bad skribenten om en uddybning og det lovede interview. Sundhedsstyrelsen afviste dette. forbygge helbredsskader fra mobilstråling. Tværtimod er vi blandt de lande i verden, der har de højeste grænseværdier for mobilstråling. Desuden reagerer Sundhedsstyrelsen ikke på de mange alarmerende videnskabelige forskningsresultater, der kommer flere og flere af. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man i 2011 fortsat læse følgende: ”Den foreliggende viden om radiobølger fra mobiltelefoner og sundhed giver ikke anledning til advarsler mod at bruge mobiltelefoner.” Perspektivering: På nedenstående site er der referencer til ca. 300 forskningsresul-hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

tater, der viser, at mobilstråling har mange forskellige biologisk forstyrrende effekter og helbredsskadelige virkninger (http:// powerwatch.org.uk/science/studies.asp). Om mobilmaster og mulige sundhedsrisici siger Sundhedsstyrelsen dette: “Sundhedsstyrelsen forventer på det nuværende vidensgrundlag som udgangspunkt ikke, at korrekt opsatte antenner til mobilkommunikation giver befolkningen helbredsmæssige gener.” Perspektivering: I 2010 blev der publiceret en videnskabelig gennemgang af de mobilmastestudier, der er offentliggjort i det ansete PubMed.

Resultatet viste, at 8 ud af 10 undersøgelser dokumenterer forøgede tilfælde af neurologiske symptomer eller kræft hos mennesker, der bor inden for en radius af 500 meter fra mobilmaster (http:// www.ijoeh.com/index.php/ijoeh/article/ view/1309). Under udarbejdelsen af denne artikel blev Sundhedsstyrelsen uden held spurgt om et interview. Det har derfor ikke været muligt at få svar på, hvorfor de hundredvis af peer reviewede undersøgelser, der peger på, at mobilstråling kan medføre en øget risiko for helbredsgener ikke regnes med


Generelle råd om mobilstråling

t Minimer brugen af mobiltelefoner og trådløse apparater/funktioner - og sluk for dem, når de ikke bruges (de fleste apparater stråler også på stand by). Brug ledningsforbindelser i stedet for. t Hold størst mulig afstand til trådløse kilder såsom mobiltelefoner, trådløse telefoners basestationer og WiFi-routere etc.: Det mindsker strålingsintensiteten betydeligt. t Vis hensyn: Brug ikke trådløse apparater, der udsender mobilstråling, i nærheden af andre mennesker - specielt ikke gravide, børn og svækkede personer. Særlige råd vedrørende mobiltelefoner, tablets og trådløst bredbånd

t Benyt kun mobiltelefoner til få korte opkald (fx maksimum 2 minutter) og brug headset med ledning, eller aktiver telefonens højtaler. Brug mobiltelefoner, der stråler mindre, dvs. har lav SAR-værdi. t Brug ikke mobiltelefoner, tablets og trådløst bredbånd, hvis der er dårlig dækning. Sendeenhederne vil skrue op for sendestyrken for at få kontakt med mobilmasterne. t Sluk mobiltelefoner, tablets og trådløst bredbånd under transport. Ellers vil sendeenhederne ofte skulle forbinde sig med en anden mobilmast, hvorved de stråler på maksimal styrke. Særlige råd vedrørende gravide, børn og unge

til ”den foreliggende viden” hos Sundhedsstyrelsen. Hvad kan du gøre?

På baggrund af den alarmerende forskning er det sund fornuft at bruge trådløse teknologier med omtanke. Ellers kommer vi måske til at betale en høj sundhedsmæssig pris for den eskalerende brug af trådløse teknologier i private hjem, i daginstitutioner, på skoler og arbejdspladser og i det offentlige rum. Mange forskningsresultater viser nemlig, at jo mere man udsættes for mobilstråling, og jo kraftigere strålingen er, desto større er risikoen for nedsat trivsel og sundhedsskader.

Den gode nyhed er imidlertid, at mobilstrålingen ikke er lige kraftig overalt. Jo tættere man er på senderen, jo stærkere er strålingen. Så ved at holde afstand til de trådløse sendere, bestråles man mindre. Et stigende antal mennesker afskærmer deres hjem, fordi de har gener af mobilstråling eller for at forebygge gener. Dette kan gøres med særlige malinger, metalnet og stof med indvævede metaltråde, der stopper strålingen. Nogle mennesker bruger også afskærmende tøj eller flytter til områder med lav stråling. Yderligere information kan fås hos Rådet for Helbredssikker Telekommunikation: www.helbredssikker-telekommunikation.dk

t Gravide bør skåne fosteret for mobilstråling ved at minimere eller helt undgå brugen af mobiltelefoner, tablets og trådløst internet etc. Gravide kan også bære afskærmende tekstiler rundt om maven, så mobilstrålingen reduceres. t Man kan spænde et afskærmende net ud over barnevognen. Afskærmende sengehimmel fås også. Undgå trådløse babyalarmer. Hvis trådløs babyalarm ikke kan undværes, brug da modeller, der kun sender, når der kommer lyd fra barnet. t Minimer børn og unges brug af mobiltelefoner og andre trådløse apparater, der udsender mobilstråling. Hvis de skal have en mobiltelefon, så lad dem kun bruge den til SMS og nødopkald. hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&.


Et ar er ikke bare et ar Det handler om andet end skønhed, når behandlere anbefaler at få minimeret arvævsdannelse snit. Nervetrådene skal ligesom huden vokse sammen igen.

af

Rikke Godthjælp Akupunktør, zoneterapeut, posturolog og auriculomediciner Tlf: 25 11 45 41 h_aa[$]eZj^`W[bf6ikdZ#\ehiad_d]$Za

De fleste ved, at nye ar skal holdes væk fra solen for at blive pæne, men vidste du også, at det er en rigtig god ide at behandle dine ar efter fx en operation? Ar skal gerne være fine tynde linjer, der er svære at få øje på. Er de hævede, røde og ømme, kan det give terapiforhindringer. Især ar på tværs af kroppen, som fx ved kejsersnit, kan give problemer, og selv små ar kan lave ballade sidenhen. Huden fungerer som signalmast for hjernen

Det er vigtigt at tage sine ar alvorligt efter operationer eller andre uheld, hvor hud eller det indre væv er kommet til skade. Vores hud er en stor informationskilde: Huden informerer hjernen om bl.a. tryk og temperaturer, men også om, hvorledes vi bevæger os i rummet. Det er vigtigt, at huden sender de rette informationer til hjernen, så de rette beskeder bliver sendt til vores muskler. Det giver dem mulighed for at arbejde så hensigtsmæssigt som muligt og giver os en god kropsholdning. Hvis ikke vores holdning er god og afbalanceret, kan det bl.a. give smerter i form af slidgigt, løbeskader, spændingshovedpine eller spændinger i hele kroppen. De dybe ar, og de ar der går på tværs af kroppen, giver oftest flest problemer. Vores nervetråde løber i hovedtræk på langs i kroppen, så de bliver skåret over ved dybe Fakta

God ardannelse kan bl.a. skabes med akupunktur, zoneterapi, kinesio-taping, homøopati og auriculoterapi. &%hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

Du kan gøre det samme med sølvpapir. Det lyder måske helt skørt, men det virker! På både gamle og nye ar, der ikke Behandling af ar er pæne, kan man med fordel bruge metoNår først huden er lægt, kan du begynde den, som især virker på bulnede og grimt med at oliere og massere. sammenvoksede ar. Brug evt. stærke E-vitaminkapsler, prik Det tager 3-6 måneder, inden du opet lille hul i toppen, når et pænt resultat. smør olien på arret, Gør området omIndre ar fx efter en og masser på tværs kring arret fugtigt operation kan man behandle med vand, og læg af arret med fingerbl.a. med homøopati. spidserne uden at sølvpapir, så det mase. Gør det en til dækker arret plus to gange om dagen, indtil arret er pænt. 2-4 cm yderligere, og lad det sidde i ca. Olien nærer og blødgør huden, og mas- 30 minutter. Gentag 1-2 gange om dagen, sagen styrker nervernes evne til at vokse fx om aftenen, når du sidder og læser eller ser tv. sammen igen.


Styrk kroppens funktioner... Berthelsen vitaminer og mineraler har gennem mere end 30 år været forbrugernes foretrukne kosttilskud og naturlige valg. Kroppen kan ikke selv producere de livsvigtige mineraler, som derfor skal tilføres via kost og kosttilskud. Produkterne styrker og vedligeholder kroppens funktioner – et godt tilskud til et sundt liv.

Alsidig kombination af livsvigtige mineraler til seniorer. Styrker og vedligeholder kroppens funktioner.

Kombination af 12 organiske mineraler. Styrker bl.a. muskler, hjertemuskel, immunsystem, energiniveau, nervesystem, tænder, knogler og syn.

C-vitamin styrker immunforsvar, nervesystem, tænder, knogler, hud og blodårer.

Stærk kombination af B-vitaminer: Styrker hår, hud, slimhinder, nervesystem, mentalt præstationsniveau og hormonsystem.

Stærk kombination af alle 8 B-vitaminer med ekstra vægt på folsyre. Anbefales før og under graviditet.

Optimal kombination af Omega 3-6-9 fedtsyrer med A-D-E-vitamin. Sunde umættede fedtsyrer i form af fiskeolie, tidselolie, kæmpenatlysolie og hørfrøolie.

Berthelsens Vitaminer og Mineraler fås i helsekostbutikker, hos Matas, på udvalgte apoteker, Føtex, Bilka samt på www.dkpharma.dk

Vink farvel til hedeturene Drømmer du om stadig at leve et aktivt liv, også selvom du er kommet i overgangsalderen? At have en hverdag som før – uden at være generet af blussende kinder, hedeture, svedeture og dårlig søvn? Så er Bidro til kvinder måske løsningen for dig! Bidro til kvinder er specielt rettet mod kvinder i overgangsalderen og er et 100 procent naturligt kosttilskud. Hovedingrediensen i Bidro til kvinder er gelé royal, som er det naturlige stof, som dronningebier lever og vokser sig stærke af. Kombineret med soja og salvie, som også har vist sig at være en hjælp for mange kvinder i overgangsalderen, er Bidro til kvinder målrettet de gener, der ofte rammer kvinder i forbindelse med overgangsalderen. Køb Bidro til kvinder hos Matas, i helsekostforretninger og på apoteket og få et sundt tilskud, der hjælper dig med at skabe balance i hverdagen. Produkterne kan købes hos Matas, Apoteket og helsekostforretninger. For mere information om produkterne kontakt:

Bidro ApS på tlf.: 70 25 08 07 eller på www.bidro.dk hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&&&


Spot on

Biotilgængelig Spot på biotilgængelighed. Vi må og skal kunne forlange, at producenterne gør alt for at dokumentere, at et kosttilskud kan optages i kroppen, så de aktive stoffer kan virke efter hensigten. Sund-forskning.dk åbner nu ballet for dokumentationen, og firmaerne er parate til at bevise overfor dig og mig, at de hører til blandt eliten.

Pidolater som bærer af magnesium + Pidolater er kendt for, at de har en god optagelighed i kroppen i lighed med andre organiske kilder, som fx aminosyrekelater. Men pidolater har den ekstra dimension, at de, udover at hjælpe mineralet ind i kroppen, også har en vis effekt på cellernes energiproduktion. Pidolater kan ydermere skabe en vis antioxidant effekt, så cellerne bliver beskyttet mod de frie iltradikaler, som dannes af celler, når de arbejder. Alt det kommer kroppen til gode, og sammen med magnesium, som bør tilføres dagligt, får du skabt hjælp til dine muskler og dit nervesystem. Magnesium kan berolige et overspændt nervesystem, overspændte muskler, virke beroligende på hjertemusklen og alle vores andre muskler, som bør finde hvile, når vi ikke bruger dem aktivt. Magnesium +300 fra Biosym, indeholder 300 mg magnesium, og to tabletter før sengetid er en passende dosis.

Nyhed på det danske marked! Helt ny letoptagelig Q10 Vælg din Rolls Royce i selentilskud En overgang havde kosttilskud-industrien stort fokus på en organisk selenkilde, der hedder l-selenomethionin, som havde god optagelighed i kroppen. Man har senere erfaret, at det ikke blot er denne ene selenkilde, som er virksom, men at der faktisk findes en række forskellige organiske selenkilder – akkurat som den brede vifte af selentyper, man får fra en varieret kost med grøntsager, fuldkorn, nødder og kød. Den danske virksomhed Pharma Nord var først til at introducere en særlig ”selengær” (SelenoPrecise®) bestående af op imod 30 forskellige organiske selenkilder. Optagelighedsstudier af selengæren har vist, at ikke mindre end 88,7 % af selenindholdet bliver i kroppen. &'hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

De millioner af mennesker, som i mange år har taget et dagligt tilskud af stoffet coenzym Q10 for at få mere energi og forbedre energi-afhængige kropsfunktioner som for eksempel hjertets pumpemekanisme, har anvendt en form af stoffet, der skal aktiveres først. Den form af Q10 kaldes for ubiqinon. Nu er det imidlertid lykkedes at få den allerede aktiverede form af stoffet indkapslet. Fordelen ved at tage ”aktiv” Q10 er, at stoffet ikke først skal omdannes i kroppen, men kan virke direkte. ”Aktiv” Q10 – eller ubiqinol, som det hedder, er især nyttigt for de personer, som på grund af kronisk sygdom eller høj alder har svært ved at omdanne Q10 fra den ene form til den anden. Man har tilmed observeret, hvordan folk, som ellers ikke har haft nævneværdig nytte af at tage ubiqinon, kan opnå den ønskede effekt, hvis de skifter til ubiqinol i stedet.


Spot on

hed Sådan gør man sædceller bedre til at svømme En sædcelle indeholder som enhver celle DNA. Hvis der sker oxidative skader på sædcellens DNA, opstår noget, som hedder ”DNA-fragmentation”. Dette kan føre til misdannelser af sædcellen (deformiteter), som forringer dens svømmeevne. Selen har en række funktioner i kroppen, blandt andet at beskytte lipider og DNA mod oxidationsskader. EFSA (European Food Safety Authority) har officielt anerkendt denne sammenhæng. Læs meget mere i den store artikel s. 34: ’Nyt håb for barnløse: Nu kan mænd forbedre sædkvaliteten med en pille’.

Ester C – nyt design men stadig den kendte At Ester C kan optages hurtigere og virker over 24 timer til forskel fra almindelig ascorbinsyre, skyldes bindingen til Lthreonat. En døråbner, som aktiverer C-vitamin molekylerne. Forskerne bag Ester C kan dokumentere, at C-vitaminet optages dobbelt så hurtigt som almindelig ascorbinsyre, og bindingen til L-threonat er også årsagen til, at C-vitaminet får mulighed for at virke i op til 24 timer og ikke bare bliver skyllet ud af kroppen igen. Det er en stor fordel for immunsystemet, hvor C-vitaminet lettere kan nå ind i de hvide blodlegemer, men også for fx bindevæv, som har brug for at blive opstrammet eller helet op efter operation. Til daglig er en tablet (500 mg) nok i forebyggende øjemed, mens 3-5 gram C-vitamin kan være nødvendig ved akutte problemer.

Fiskeolie forebygger allergi - biotilgængelighed gennem moderkagen En daglig håndfuld kapsler med fiskeolie af typen frie fedtsyrer i forbindelse med graviditeten ser ud til at være en rigtig god måde for mødre at beskytte deres nyfødte mod allergi og eksem på, viser resultaterne af en ny undersøgelse. Blandt børn, hvis mødre havde taget præparatet Bio-Marin fra uge 25 af graviditeten og frem til tredje eller fjerde måned efter fødslen, var forekomsten af fødevareallergi og allergi-relateret eksem henholdsvis 2 % og 8 %. Hos babyer af mødre, der ikke tog fiskeolien, udviklede 15 % fødevareallergi, og 24 % fik eksem. Der er tale om en markant risiko-reduktion. I alt 145 kvinder medvirkede i forsøget, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Acta Pædiatrica. Kvinderne blev inddelt i hold, der enten fik 2,7 gram omega-3 fedtsyrer dagligt eller identiske ”snydekapsler” med sojaolie. Bio-Marin fra Pharma Nord indeholder de frie fedtsyrer.

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&&(


AF BIRGIT BRUNSTED

Ikke krav om videnska Hvis en behandler kan dokumentere, hvordan han er nået frem til sine resultater, må de publiceres på hjemmesider, i artikler og pjecer uden at komme i strid med lovgivningen, fremgår det af en Landsretsdom, der vil få stor betydning for alternative behandlere Mange seriøse alternative behandlere har problemet: Kan de skrive om deres resultater på hjemmesiden og i brochurer, artikler og lignende, eller får de problemer med Sundhedsstyrelsen, som akupunktør John Boel, der blev meldt til politiet? Striden står om begrebet dokumentation. Sundhedsstyrelsen krævede videnskabelig dokumentation for påstande om behandlingsresultater, og at resultaterne skulle have været offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift. Noget, meget få alternative behandlere kan leve op til. På hjemmesiden for John Boel’s klinik Acunova var der beskrevet en række pro&)hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

jekter på en måde, som Sundhedsstyrelsen mente, var i strid med markedsføringsloven. Det fremgik også, at nogle patienter var blevet helbredt for alvorlige øjenlidelser som AMD, tidligere kaldet øjenforkalkning, og endda at enkelte blinde havde fået synet igen. Sundhedsstyrelsen krævede dokumentation og hævdede, at en patienthistorie ikke kan stå alene, men skal bekræftes for eksempel af den pågældende patients lægejournal. Desuden kunne man læse, at eliteroeren Mette Bloch og cykelrytter Bjarne Riis var blevet behandlet på klinikken med spektakulære resultater, hvilket de i

øvrigt gentog offentligt i en række aviser og ugeblade. Skrappere og skrappere

”Jeg havde skrevet om nogle af vore behandlinger på vores hjemmeside og citeret fra avisartikler,” siger John Boel, ”men Sundhedsstyrelsen krævede ændringer i teksten, og jeg rettede ind flere gange. Men styrelsens krav blev skrappere og skrappere, og til sidst var det umuligt at fortælle, hvad klinikken kunne tilbyde.” Det endte med, at Sundhedsstyrelsen meldte John Boel til politiet for overtrædelse af markedsføringsloven. Efter tre år


belig dokumentation kom sagen for retten i Herning i 2010 - og John Boel tabte. Men så blev det ham alligevel for meget, og John Boel ankede sagen til Landsretten. Dommen faldt december 2010, og John Boel er stort set tilfreds med udfaldet. Han betegner dommen som ’en trekvart sejr’: ”Vi kan sagtens leve med Landsrettens dom,” siger han, ”det vigtige er, at Landsretten fejer Sundhedsstyrelsens argumenter til side, og siger, at vi ikke skal levere videnskabelig dokumentation, for hvad vi skriver, men kun dokumentere, hvordan vi et nået frem til resultaterne. Det er altså tilstrækkeligt, at vi beskriver, hvordan vi tester.” Anklageren har bevisbyrden

”Det skal selvfølgelig være rigtigt, hvad man påstår, men min forsvarer understre-

gede, at det ikke er mig, men anklageren, der skal bevise, at det er løgn, hvad jeg har skrevet. Ellers er det omvendt bevisførelse,” siger John Boel. I øvrigt fastslår Landsretten i dommen, at lov om markedsføring af sundhedsydelser ikke stiller krav om videnskabelig dokumentation. Det understreges også, at en hjemmeside for et kursus ikke hører under markedsføringsloven, og det samme gælder bøger, der er lagt ud på nettet. Med hensyn til dokumentation for udsagnene om Mette Bloch og Bjarne Riis og andre kendte personer, kan behandleren frit skrive om dem, hvis han kan dokumentere, at de pågældende er indforståede. Men ved generelle påstande kræver Sundhedsstyrelsen dokumentation. John Boel siger da også: ”Jeg kunne

da sagtens få Mette Bloch og Bjarne Riis til at skrive under på, at jeg bruger deres historie, men det må være nok dokumentation, at de selv har skrevet om det.” Han oplever dommen som principiel hvilket han mener bekræftes af, at Landsretten bestemte, at staten skulle betale sagsomkostningerne. John Boel mente oprindeligt, at sagen drejede sig om hans ytringsfrihed, mere end om markedsføringsloven, men siger i dag: ”Jeg har ikke haft den tilgang, for jeg har været vant til, at når man siger noget, så passer det. Men nu er jeg begyndt at tænke på en anden måde, og jeg er enig i, at det er ret og rimeligt, at man kan dokumentere sine påstande,” siger han og slutter: ”Jeg er en glad mand - og ikke kun på egne vegne, men på hele branchens.” hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&&*


Høfeber! Høfeber kan med succes behandles med naturlægemidler, homøopati og kosttilskud, som udover den åbenlyse virkning også giver øget energi og overskud i hverdagen.

af

Rikke Agersted Shamanistisk healer, biopat og phytoterapeut Iah_lj_bh_aa[$W][hij[Z6ikdZ#\ehiad_d]$Za

Kroniske eller tilbagevendende symptomer, der minder om kraftig forkølelse med snue, tyndt, vandigt udflåd, kløe, nysen og tæthed i næsen samt kløe i øjnene, er karakteristisk for høfeber. Det er en allergisk reaktion i slimhinderne i de øvre luftveje og kan skyldes pollen, skimmelsvamp, dyrehår, husstøvmider og fødevarer. Høfeber er et symptom på en ubalance i immunforsvaret, hvor der udløses histamin fra mastcellerne i slimhinden, når den kommer i kontakt med et allergen, som kan være dyrehår, græspollen e.l. Det er trættende for kroppens immunforsvar at være overaktivt hele tiden, og et øget overskud er derfor en sidegevinst i behandling af høfeber. &+hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

Nyrerne vigtige

Krydsreaktioner

Ifølge Rudolf Steiner har nyrer, binyrer og blære forbindelse til næsen og de øvre luftveje. En succesfuld behandling af høfeber vil derfor også involvere disse organer, hvilket det homøopatiske middel Høron tilgodeser. Det har hjulpet mange med at blive næsten eller helt symptomfri. Pollinosan er et tilsvarende homøopatisk præparat med gode erfaringer bag sig.

Udover den åbenlyse behandling af høfeberen er det vigtigt at undgå krydsreaktioner, som skyldes, at pollen og en række fødevarer kan ligne hinanden så meget i deres opbygning, at kroppens immunforsvar ikke kan skelne og derfor reagerer uanset hvad. Udelukkelse af de fødevarer, der trigger immunsystemet, bør derfor indgå i behandlingen tillige med en sund, nærende kost, som kan styrke kroppen og derved indirekte hjælpe immunsystemet.

Forebyggelse

Er høfeberen årstidsbestemt som ved pollenallergi, kan man med fordel forebygge i god tid inden sæsonen træder i kraft. Det er langt lettere for kroppen at regenerere i den periode, hvor immunforsvaret ikke er i alarmberedskab hele tiden, og her kan midlerne Oralmat og SensiStop anbefales. Oralmat er lavet på pollen fra rajgræs og påvirker immunforsvaret i positiv retning ved at øge IgE antistofmængden i kroppen. SensiStop understøtter ligeledes immunforsvarets eget arbejde og resulterer i en større produktion af IgE, IgG og IgA antistoffer.

www.allergi.dk, som er Astma og Allergiforbundets hjemmeside, kan fortælle hvilke fødevarer, som fx pollen kan skabe krydsallergi med. Akupunktur har også vist sig at være et effektivt redskab, især hvis man går i gang med behandlingen inden pollensæsonen. www.aku-net.dk henviser til nærmeste behandler.

Antistoffer

t IgA findes i kroppens slimhinder og hindrer en kolonisering af smitsomme stoffer. t IgG kan binde sig til patogene stoffer som virus, bakterier og svampe. t IgE binder sig til allergener og sørger for histaminfrigivelsen fra mastcellerne.


An

tilbyder løsninger til dig, der har fokus pĂĽ sundhed. Har du et budskab, du gerne vil ud med, men har svĂŚrt ved at formulere? Tumler du med en idĂŠ til et personligt nyhedsbrev til din butik eller din klinik? Eller mĂĽske oven i købet til dit eget magasin? Elsker du at skrive, men mangler en, der kan hjĂŚlpe dig med at fĂĽ gjort det skrevne fĂŚrdig? Skal du haâ&#x20AC;&#x2122; skrevet en pressemeddelelse, som skal vĂŚre lidt anderledes? GĂĽr du rundt med en forfatter i maven, som blot skal gylpes op og sĂŚttes i omdrejninger? Eller mangler du layoutere, som kan skabe opmĂŚrksomhed med kreativ grafik og herlige, muntre, alvorlige eller sunde fotos?

D THOUSE media group rummer en stribe kompetente eksperter, som gerne vil hjĂŚlpe og sparre med dig om nye ideer, uden at det koster dig en bondegĂĽrdâ&#x20AC;Śs

e nc no

D THOUSE media group er und Alt hat! en

Vi er skribenter, forbrugerjournalister, videnskabsjournalister, tekstforfattere, graďŹ kere, layoutere â&#x20AC;&#x201C; og vi er isĂŚr stĂŚrke indenfor omrĂĽderne helse, sundhed og velvĂŚre. Flere af os er uddannede enten indenfor det etablerede sundhedssystem eller som sĂĽkaldte alternative behandlere. Vi har allerede udgivet en stribe bøger, hĂŚfter, forskningsresultater og er gruppen bag magasinerne sund-forskning.dk og FRISK! Vi elsker at grave et spadestik dybere. Vi elsker den sunde ytringsfrihed. Vi elsker at fĂĽ budskaber ud pĂĽ vores helt egen mĂĽde. Vi elsker at se sunde budskaber skabe vĂŚkst.

Kontakt info@DOTHOUSEmediagroup.dk

'lSEVOPL VEBGEFUEVTQJTFS Ă&#x2DC;ger optageligheden af vitamin C, E og B12. %FUUFTFTWFE BUEFSFSFO TUÂ?SSFNÂ&#x153;OHEFBGWJUBNJ OFSOFJCMPEFUJUJNFSFGUFS JOEUBHFMTFO JGPSIPMEUJMIWJT WJUBNJOFSOFWBSUBHFUTBN NFONFEWBOE

,Â?CFTIPT.BUBT )FMTFLPTUPH"QPUFLFS

Bidrager til en bedre udnyttelse af proteinerne i føden. 7FEBUOPSNBMJTFSFGPSIPMEFU NFMMFNCBLUFSJFSPHTWBNQF

Normaliserer den naturlige fordøjelse og stabiliserer løs eller trĂŚg mave /lSNBWFOJLLFGVOHFSFSIFMU TPNEFO QMFKFS GFLTWFEBUNBOPQMFWFSIZQQJ HFSFFMMFSVSFHFMNÂ&#x153;TTJHFBGGÂ?SJOHFS LBO "MPF7FSBIKÂ&#x153;MQFUJMNFEBUOPSNBMJTFSF GPSEÂ?KFMTFTTZTUFNFU

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&&, "-0&7&3"(3061"14Âź888"7*7*3%,Âź5-' 


D D-vitamin er ikke kun til vinteren ik

Spot on

Kom Kommer du ikke ud i solen hver dag, eller er du indhyllet eller indsmurt i i solcreme, bør du spise D-vitaminer året rundt. Spis de letoptagelige og stærke D-vitaminer, D-pearls med Spi 38 mcg m pr. kapsel året rundt. Er manglerne allerede opstået, bør du spise tre kapsler pr. dag i min. tre måneder, før du igen får tjekket din D-vitamin status.

Echinacea spray Du kan hjælpe dine slimhinder og lade dem slippe for, at virus og bakterier får for travlt med at formere sig, ved dagligt at styrke det lokale immunforsvar med Echinacea spray. Den lille sprays aktive stoffer skaber hurtigt en barriere, så bakterier og vira ikke bliver lukket ind over slimhinden og ind i resten af kroppen. I samme serie fra Bioforce finder du i øvrigt sugetabletter, som er rigtig dejlige, hvis en forårssnue er på vej. Tag den i opløbet!

For

Forskn ing og e rfaring er

Garcin mod allergi gi I et forsøg viste et forsøg en signifikant hjælp med blot ot fire kapsler Garcin om dagen en i forebyggelsen af høfeber. I forsøget indgik klienter, som m havde haft høfeber gennem m flere år. Du kan læse meget mere om Garcin i en pdf, som du kan finde på www.sund-forskning.dk

Allicin

mod ba k svampe terier, o parasit g ter

AF MARIANNE PALM

Når det anslås, at 1,2 millioner danskere lider af høfeber, som ikke kun er betegnelsen for den allergi, som opstår ved græs og hø, men også dækker over alle andre allergener, som påvirker luftvejene, skulle man tro, at mange flere ville dykke ned under overfladen, grave et spadestik dybere og spørge: hvorfor? Hvorfor er så mange mennesker påvirket af den ellers smukke og harmløse natur? Hvorfor skal så mange gøres afhængig af medicin fra det tidlige forår, hele sommeren, ja hele året, hvis det fx er støvallergi, som påvirker næsen, halsens eller bronkiernes slimhinder? Så de

Af Marian naturop ne Palm, ath biopat og ibm, phytoter apeut

Membrasin styrker sarte og ømfindtlige slimhinder! Membrasin indeholder et dokumenteret og specielt udviklet ekstrakt af havtornbær, SBA 24 med et indhold af Omega-3, 6, 7 og 9 fedtsyrer. Membrasin kan med fordel anvendes af alle, som ønsker hjælp til sarte og ømfindtlige slimhinder. Alle kroppens slimhinder kan gennem livet være udsatte, som fx ved overgangsalderen, men slimhinder skal også styrkes, når der er luftvejsallergier eller specifikke sygdomme som fx Sjøgrens syndrom. &-hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

Akupunktur mod allergi 5237 patienter med høfeber har deltaget i et forsøg med akupunktur. 487 af disse blev udtaget til et ekstra forsøg, hvor man tilfældigt udvalgte, hvem der måtte få op til 15 akupunkturbehandlinger over tre måneder, og hvem der måtte nøjes med almindelig høfebermedicin. Baseret på spørgeskemaer og andre ordinære tests til måling af allergi så man en signifikant forskel på dem, der fik akupunktur, og hvem der ikke fik. Vil du vide mere om akupunktur, kan du finde information hos Praktiserende Akupunktører på www. aku-net.dk


Den allerstærkeste gele royale

Spot on

Hop frisk ind i forår og sommer med Bidros helt nye ampuller med honning og gele royale. Et knæk i hver ende, og du suger indholdet ud, som er du bien på jagt efter nektar. Nyd virkningen af glasampullen med ikke mindre end 5000 mg honning og 1500 mg gele royale. Her får du syv-otte gange mere gele royale end i de almindelige kapsler. Honning er kendt for sin fine desinficerende effekt. Og så smager det godt!

år

trækker sig sammen og danner histaminer for at undgå en spredning ind i kroppen? Mange af de kosttilskud, som findes på helsehylderne, tager netop det spring ind i slimhinderne, hvor de forsøger at gøre dem stærkere, så de reagerer mindre på de irritationer eller potentielle allergener, vi ikke kan undgå. Der er alt mulig grund til at kigge på arvelighed, og der er al mulig grund til at få hjælp fra lægen, hvis sammentrækningerne fra bronkier eller svælg og hals er af astmatisk karakter. Men der er også al mulig grund til at skabe de bedste betingelser for slimhinderne, som rettelig burde være en solid barriere mod de fremmede indtrængere.

Et naturligt alternativ til antihistaminer Det er rigtig træls at blive afhængig af måske træthedsskabende antihistaminer, når der nu findes et virksomt alternativ. Luffeel, et tysk homøopatisk middel, er blevet sammenlignet med almindelige antihistaminer baseret på natriumkromoglikat, og allerede i den første uges behandling gav Luffeel en tydelig forbedring. Efter de 42 dages behandling, som forsøget var på, var der sket en tydelig mindskelse af symptomerne, og livskvaliteten steg. Vel at mærke uden bivirkninger.

Hjælp til selvhjælp med Phytomin 4 Styrk dine slimhinder med vitaminer og mineraler i lidt større doser, hvor især A-, B- og Cvitaminer er vigtige, men brug også urter fra naturens skatkammer, som på hver deres måde styrker luftvejene. Et godt bud på et sammensat produkt er Phytomin 4, som ikke virker direkte antiallergisk, men styrker og støtter slimhinderne i deres arbejde. 30 dråber tre gange daglig i et par måneder, sammen med fx to Omnimin/Omnivegan (sidstnævnte for veganere og vegetarer), ekstra C-vitaminer (gerne 1 gram daglig). Suppler gerne med Total B, Multi-B eller et andet stærkt B-vitamin produkt, hvor B5, 200 mg, kan fungere som et naturligt antihistamin. hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&&.


Få styr på din eksamensangst! Skal du til eksamen, og er du ved at gå til af angst, så drop bøgerne for en kort stund, og læs med her. For jo hurtigere du forstår, hvad der egentlig sker i din krop, og jo hurtigere du bruger de øvrige metoder, jo hurtigere virker støtteterapien i de urolige måneder. AF MARIANNE PALM

De fleste studerende er lidt nervøse for en eksamen, og det er faktisk bare positivt. For en smule nervøsitet får vores binyrer til at producere lidt ekstra adrenalin, som gør os årvågne og fokuserede. Problemerne opstår, når angsten overtager, og den sorte klap går ned. Men angsten kan tøjles med forskellige metoder, og det ser ud til, at blot man ved, hvad der sker i hjerne og krop, så er man nået et godt skridt på vejen til at lade fornuften råde frem for nervøsiteten. Når den sorte klap går ned

Når angsten opstår, sker der et informations-overflow i bevidstheden. Bevidstheden får simpelthen så travlt med at analysere alle de faresignaler, den får, at man bliver helt paralyseret. I naturen kan det '%hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

være klogt at lade sig paralysere: Du står helt stille, så du ikke bliver set af et rovdyr. Det er det samme, der sker før og under eksamen. Din underbevidsthed mener simpelthen, at du er i fare, og derfor lukkes der ned for al viden. Men den er der stadig! Den er blot forsvundet bag angsten…

angst, som gør, at du ikke kan finde rundt i bøgerne eller får lyst til at blive kioskejer i stedet for ingeniør? Måske presser du også dig selv alt for hårdt og læser mere end godt er. Du får måske mindre søvn, sover uroligt og glemmer at spise sundt, fordi bøgerne og angsten fylder, og du overhører kroppens signaler. Det kan der gøres noget ved.

At få angsten til at lægge sig i læseferien

Gode tips i læseferien

Angst før eksamen kan gøre det svært at forberede sig ordentligt. Man kan miste fokus, og du kan endog få tanker om at afbryde studiet og måske bilde dig selv ind, at det er det helt forkerte studie, du har valgt. Men det kan såmænd bare være en side af angsten, som bliver ommøbleret til en tilsyneladende rationel beslutning. Så vær bevidst om dine motiver. Er det

Få motion! De beroligende og humørfremmende signalstoffer hjælper dig til at blive mere konstruktiv og jager angsten på porten. Energi til motionen finder du gennem grønsager, frugter, groft korn og kød i moderate mængder - og gerne mange små måltider om dagen. Husk at drikke to til tre liter vand daglig, og hvis du er rigtig sød mod dig selv, så dropper du øl, vin og alkohol i hele perioden. For selvom


du er ung og måske ikke opdager de fysiske symptomer på tømmermænd, så kan din hjerne, dine binyrer og din lever godt mærke en forskel. Sammen med den sundere kost – gør det så godt, du nu kan på en SU! – kan du få stor glæde af Chisan og Arctic Root. Begge produkter er fra Anjo, og i begge finder du nogle af de bedst forskede urter til at modvirke stress, nervøsitet og lettere nedtrykthed, fordi urterne netop påvirker både binyrer, nervesystem og hjerne. Chisan indeholder tre urter: Schisandra chinensis, Russisk rod og Rosenrod. Fælles for dem alle er, at de virker styrkende på binyrerne, så din krop bliver mindre påvirket af stress. Det kan på den lange bane betyde, at du ikke får kroniske problemer med stress og relaterede sygdomme, som fx depressioner, overvægt, inflammationer m.m. - men lige her og nu gør det dig mere klar og tydelig, mere fokuseret og i bedre humør. Du får mere energi, dog uden at blive sådan lidt speedet, som man kan blive af koffein, guarana og ginseng. Tag en ”snaps” morgen og frokost i hele eksamensperioden. Det kan være en ide at tage ekstra rosenrod, som du får fra Arctic Root. Ved at

bruge et originalt produkt, sikrer du et ensartet produkt, og at produktet stemmer overens med den forskning, der netop er på rosenrod. Du kan sagtens kombinere Chisan og Arctic Root i denne højspændte periode. Spis to tabletter Arctic Root morgen, og to til frokost. Begge produkter har i øvrigt en vidunderlig evne til at få en overkogt hjerne til at falde til ro.

En SU er måske hverken til de store tilskud eller hjælp fra en behandler, men lad hatten gå rundt i familien. De vil sikkert gerne bidrage til det gode formål. Spændinger, nervøsitet, tics og dårlig søvn kan i øvrigt forbedres med 600 mg magnesium før sengetid. En billigere, men måske mindre effektiv, mulighed er en dråbe lavendelolie på hovedpuden. Men et mere varigt og sikkert resultat, opnår du med det nervestyrkende og muskelbefordrende magnesium. Om morgenen kan du med sindsro sup-

plere din (sunde) morgenmad med et samlet tilskud af vitaminer. Tankefeltterapi, 6,25 min på YouTube

Der har i en årrække været fokus på tankefeltterapi - en metode, som kan skabe ro i sindet, fjerne angst og give energi. Hvis du er svært ramt, så få fat i en coach eller psykolog, som kan tankefeltterapi eller EMDR. Hvis du kun har milde symptomer, kan du hjælpe dig selv. Det er såmænd nøjagtig 6,25 minutter på You Tube: http:// www.youtube.com/watch?v=pkU1uY75U 2Q&feature=fvst En vidunderlig gennemgang af tankefelt med lidt udvidet punkter og øjenøvelser, som kan gøre dit sind klar til eksamen. Du kan gøre det hver morgen eller flere gange om dagen. Det virker måske skørt på dig, men det er jo lige meget. Din hjerne, din lærer og censor vil elske dig for det. På selve dagen

Stå tidligt op, giv dig tid til motionen, spis sundt, som du plejer, lav din tankefeltterapi, spis dine vitaminer og dine urteprodukter. Så er du godt på vej til det grønne bord. Og godt på vej resten af livet.

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&'&


af

Rikke Agersted Shamanistisk healer, biopat og phytoterapeut

Givende

GLA â&#x20AC;&#x201C; god forskning Iah_lj_bh_aa[$W][hij[Z6ikdZ#\ehiad_d]$Za

''hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&


Omega-6 fedtsyren gamma-linolensyre, GLA, har antiinflammatoriske egenskaber, men indgår samtidig også i dannelsen af arachidonsyre, AA, som kan forårsage inflammatoriske processer i kroppen. Forskning har vist, at kombinationen af GLA med andre fedtsyrer kan forebygge de skadelige processer. Kroppen har brug for fedtsyrer for at kunne fungere. Der findes mange slags, der hver især har deres helt specifikke virkemåder, og som på celleplan indgår i komplicerede processer. Fedtsyrerne kan kroppen selv danne ud fra de næringsstoffer, der er til rådighed. Der findes dog to fedtsyrer, som den ikke selv kan danne og derfor skal have tilført gennem kosten. De kaldes essentielle fedtsyrer, EFA. Det drejer sig om omega-6 fedtsyren Linolsyre, LA, og omega-3 fedtsyren Alfa-linolensyre, ALA. Ud fra disse fedtsyrer kan kroppen selv danne andre fedtsyrer. LA er blandt andet forstadie til GLA og AA. ALA kan bl.a. omdannes til EPA og DHA, der begge findes i fiskeolier. Normalt sker der en naturlig omdan-

nelse af de essentielle fedtsyrer til de videre stadier i fedtsyreprocessen. Der kan dog være forskellige grunde til, at disse processer ikke kan forløbe normalt, og derfor kan tilskud af fx GLA, EPA og DHA have sin berettigelse for at hjælpe kroppens biokemi. I den vestlige verden, hvor en stor del af føden udgøres af raffinerede og stærkt behandlede fødevarer, opstår der hos mange en ubalance mellem de enkelte fedtsyrer. Fx indeholder vestlig kost overordnet set langt mere omega-6 end omega-3. Arachidonsyre er et vigtigt fedtstof, som findes i kød, men som i store mængder kan have uhensigtsmæssige bivirkninger. Det betyder dog ikke, at arachidonsyre er usund i sig selv og ej heller, at omega-6 fedtsyrer grundlæggende er usunde, som mange

desværre har fået opfattelsen af. Det er balancen mellem de enkelte fedtstoffer, der sammen med en masse andre faktorer i kroppen afgør, om indtaget er hensigtsmæssigt eller ej. De vigtige enzymer

Fedtsyrestofskiftet er afhængigt af forskellige enzymer. Omdannelsen af linolsyre, LA, til gamma-linolensyre, GLA, sker ved hjælp af enzymet delta-6-desaturase, D6D. Mængden af dette enzym falder med alderen, men er også mindsket ved forskellige sygdomstilstande som diabetes, eksem, psoriasis, ledbetændelse/gigt og forhøjet blodtryk. I praksis betyder det, at når D6D niveauet falder, har kroppen svært ved at danne nok GLA, selvom der

Fedtsyresyntesen ;ZYihngZhnciZhZc DbZ\V"([ZYihngZg

DbZ\V"+[ZYihngZg

 =³g[g³ GVeh

ALA Alfa-linolensyre

LA Linolsyre

BV_h Hdah^``Z

6-desaturase Stearidonsyre

6[]²c\^\V[/8"!7("!7+"k^iVb^c!B\!Oc =²bbZhV[/VaYZg!Va`d]da!igVch[ZYi! Y^VWZiZh

Eicosatetraensyre

;^h`

EPA Eicosapentaensyre

Antiinflammatorisk

Antiinflammatorisk

Docosapentaensyre 6-desaturase ;^h`

DHA Docosahexaensyre

Docosanoider

Proinflammatorisk

GLA Gamma-linolensyre

A²\Z]_ja`gdcZ @²beZcVianh

BdYZgb²a` DGLA Dihomo- - linolensyre

AA Arakidonsyre

6c^bVah`[ZYi

™ 9Z&%%ZhhZci^ZaaZ6A6d\A6Wa^kZg[dga²c\ZiZaaZg \_dgibZgZjb²iiZYZ[dg]kZgiig^ccZYVY# ™ :conbZi +"YZhVijgVhZ WZcniiZhi^adbYVccZahZcV[ W€YZYZ`dgiZDbZ\V"(d\"+!hVbii^aYVccZahZcV[ 9=6#9ZiZgYZg[dgk^\i^\ibZYWVaVcXZbZaaZb DbZ\V"(d\"+^`dhiZc!YVZi]³_i^cYiV\V[DbZ\V"+ `VcbZY[³gZcZYhViDbZ\V"([ZYihngZhnciZhZ# ™ ;dga²c\ZahZgi^a:E6!9=6d\66ZgWZ\g²chZi^ bZccZh`Zg#9Zg[dgVchZhY^hhZd\h€[dgZhhZci^ZaaZ# hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&'(


er rigeligt med LA tilstede i kroppen. Det kræver derfor lidt ekstra opmærksomhed at sikre kroppen nok GLA direkte fra kosten eller gennem tilskud. Faktorer som kost, forurening, medicin og motionsvaner er alt sammen med til at påvirke biokemien i kroppen og kan dermed have mere eller mindre direkte indflydelse på enzymprocesserne.

Paradokset

GLA omdannes videre i kroppen til dihomo-gamma-linolensyre, DGLA, ved hjælp af enzymet elongase. DGLA indlemmes i cellemembranerne, hvorfra det kan omdannes til forskellige stoffer, der alle er anti-inflammatoriske. Det ene af disse stoffer er arachidonsyre, AA. Fakta

Da man i 1923 opdagede, hvor vigtige de essentielle fedtsyrer var, blev de karakteriseret som vitamin F. Man har senere fundet ud af, at de i stedet tilhører fedtsyregruppen.

Arachidonsyre er i sig selv anti-inflammatorisk, men dets stofskifteprodukter er inflammatoriske. Balancen mellem DGLA og arachidonsyre i den enkelte celle er afgørende for, om der dannes inflammatoriske eller anti-inflammatoriske stoffer. Dette er helt enkelt GLA-paradokset. Omega-3 fedtsyren EPA konkurrerer desuden med AA i nogle af stofskifteprocesserne, da de begge danner grundlag for eikosanoid-dannende enzymer. Eikosanoider er en form for vævshormoner, der kort fortalt kan have positive immunstimulerende egenskaber eller uhensigtsmæssige immunhæmmende egenskaber. EPA’s betydning

Forskere har været bekymrede for, om rene GLA-tilskud på lang sigt ville resultere i en ophobning af arachidonsyre i kroppen med deraf følgende immunhæmmende og inflammatoriske reaktioner til følge. Nogle studier viste nemlig, at blodserumets AA niveau i kroppen steg hos personer, der indtog ren GLA over en længere

periode. Et forhøjet AA blodserum indikerer et forhøjet niveau af de inflammatoriske reaktioner i kroppen. Det har derfor været interessant at undersøge, hvordan de naturlige anti-inflammatoriske processer i kroppen kunne styrkes på en sundhedsfremmende måde. Det lader til at omega-3 fedtsyren EPA er vigtig i denne sammenhæng, da fedtsyren svækker DGLA’s omdannelse til arachidonsyre. Hvis EPA gives samtidig med GLA, hæmmes de inflammatoriske processer samtidig med, at DGLA’s anti-inflammatoriske processer forløber uhindret. Det kan direkte ses i blodserumniveauet, hvor tilskud givet samtidig af EPA og GLA sænker AA blodserumniveauet. GLA mangel

Ifølge den nu afdøde forsker D.F. Horrobin er eksem kroppens første tegn på mangel af essentielle fedtsyrer. GLA hjælper huden med at holde på væsken, og er den i underskud, kan kløe, udslet og skællende hud være nogle af de symp-

GLA findes i følgende planter og fødevarer:

t kæmpenatlys t hjulkronefrø t solbærkerner t hampefrø t spirulina t modermælk

')hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&


tomer, der viser sig. GLA tilskud kan derfor være et vigtigt valg ved forskellige hudsygdomme som psoriasis, Sjögren’s syndrom, børneeksem og atopisk eksem. Fedtsyren har desuden vist sig at have en god effekt på gigt, diabetes, hjertekredsløbssygdomme, PMS og klimakterielle problemer. Gamma-linolensyre kan danne et lithiumsalt ved navn lithium gammalinolenat, Li-GLA. Saltet undersøges i øjeblikket videnskabeligt, da testresultater in vitro (reagensglas e.l.) indikerer, at det kan ødelægge HIV smittede T-leukocytter (hvide blodlegemer). Måske en banebrydende opdagelse, men desværre ikke helt uden bivirkninger, da Li-GLA giver mavetarmproblemer, træthed, hovedpine, nedsættelse af hæmoglobin-niveauet og blod i urinen, hæmaturi. Dræber cancerceller

En anden stor opdagelse omkring GLA’s helbredende virkninger blev offentliggjort i 2005. Forskere på det amerikanske

LA, forstadiet til GLA, findes bl.a. i følgende fødevarer:

t tidselolie t solsikkekerner t hvedekim t soyabønner t jordnødder t hørfrø og majs

NorthShore University HealthSystem Research Institute havde spændende forskningsresultater, der viste, at GLA kunne hæmme et bestemt protein, HER-2/neu, som er meget aktivt i en særlig aggressiv form for bryst-, ovarie- og mave-tarmcancer. Traditionelt behandles de aggressive kræftformer med medicinen Herceptin, som blokerer dannelsen af HER-2/neu. Laboratorieforsøgene viste, at GLA-tilskud, der tages samtidig med Herceptin, øger lægemidlets virkning 30-40 gange. Fedtsyren virker dermed indirekte hæmmende på væksten af cancercellerne, dog uden at påvirke raske celler.

LA og GLA er vigtige næringsstoffer, som indgår i udviklingen af thymus (brisselen) og reguleringen af T-lymfocytterne, som er en del af immunforsvaret. En undersøgelse (“Decreased thymus size in formula-fed infants compared with breast-fed infants” af H. Hasselbalch et al. 1996) påviste, at thymus var markant mindre hos børn i firemåneders alderen, som var opfostret med modermælkserstatning, end hos de børn, der blev ammet uagtet barnets køn, størrelse, længde og eventuelle sygdomshistorie. Thymus blev både målt ved børnenes fødsel, og da de var fire måneder gamle. Vidste du

Spædbørn

GLA-rige kilder er alle fra planteriget, lige med en enkelt undtagelse – nemlig modermælk. Undersøgelser af modermælken hos kvinder, hvis børn led af eksem, viste et meget lavt GLA indhold i mælken. I de tilfælde, hvor mødrene selv led af eksem eller allergi, var GLA indholdet endnu lavere.

Er man ikke i stand til at amme sit barn, kan man tilsætte ren GLA til modermælkserstatningen fordelt over dagen, så barnets immunsystem styrkes, og de inflammatoriske processer forebygges. Vælg om muligt en DHA-rig modermælkserstatning, eller tilsæt også DHA. Modermælk indeholder rent faktisk mere DGLA end GLA.

Fakta

GLA tilskud kan tages som et rent tilskud, eventuelt sammen med en naturlig, stabil fiskeolie. Det kan også tages i et kombinationspræparat med EPA. Et af de mest kendte GLA produkter på helsehylderne er EPA-GLA +, der ligesom fedtsyreprodukterne i artiklen ”Ustabil fiskeolie kan skade helbredet” i sidste nummer af sund-forskning. dk indeholder en stabil fiskeolie. EPA-GLA + liquid er udviklet til dem, der ikke er glade for at spise kapsler.

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&'*


Spot on Rettelse Der havde desværre sneget sig en fejl ind i det første afsnit af artiklen ”Ustabil fiskeolie skader helbredet” i sidste nummer af sund-forskning. dk. Der var desværre blevet byttet rundt på beskrivelsen af forholdet mellem omega-3 og omega 6 i forhold til EPA og DHA. Vi beklager fejlen og bringer her første afsnit igen med ændringen markeret i fed skrift: Kulturelle fedtsyreændringer

Menneskets indtag af fedtsyrer har ændret sig markant gennem tiden, og da mange af de sygdomme, vi kender i dag, rent faktisk responderer positivt på indtag af fiskeolie, er det ikke uvæsentligt at kigge lidt på, hvordan kostens indhold af omega-3-fedtsyrer har udviklet sig. Eikosapentaensyre, EPA, og dokosahexaensyre, DHA, er begge omega-3-fedtsyrer. De er antiinflammatoriske, vigtige for hjernens funktion og har det til fælles, at de skal tilføres gennem kosten. DHA er en strukturel fedtsyre, der indgår som byggesten i nervecellerne. Den er meget vigtig for hjernens og øjets normale funktion. EPA er en funktionel fedtsyre, der er vigtig for kommunikationen mellem cellerne. Den har betydning for hukommelsen og er med til at beskytte DHA i cellemembranen. I de tidligere jæger- og samlersamfund var indtaget af omega-6 og omega-3 1:1. Under jordbrugsrevolutionen forblev indtaget nogenlunde uændret, men med den industrielle revolution ændrede fedtsyreindtaget sig markant, og i Vesten i dag får vi mellem 10 – 20 gange mere omega-6 end omega-3. Eksperterne mener, at det ideelle forhold ville være 2-4 omega-6 til 1 omega-3. Rikke Agersted

'+hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

Hjælp til smerter er hjælp til livskvaliteten - måske du kan finde lindring her?

Topplacering til Pharma Nords glucosamin-præparat Den hollandske forbrugerorganisation (Consumentenbond) har foretaget en sammenligning af 26 glucosamin-præparater på det hollandske marked og givet det højeste antal points til Pharma Nords præparat (Bio-Glucosamine Forte). På en skala fra 1 til 10 (hvor 10 er det bedste) fik præparatet 9,9 og klarede sig dermed bedst af samtlige præparater i testen. På trods af den gode placering er prisen pr. dagsdosis for Bio-Glucosamine Forte væsenligt lavere end for det dyreste præparat, som kun scorede 5,7 points i testen.

Perskindol – et produkt med flere egenskaber Ønsker du hurtig lindring til ømme og smertende muskler og led, kan Perskindol hjælpe. En kombination af pebermynteolie og isopropyl alkohol, sørger for, at der til at begynde med opstår en kuldefornemmelse, der et øjeblik efter afløses af en varme, som bl.a. får de andre æteriske olier til at virke smertelindrende i området. Alle de æteriske olier er gennem tiderne og mange kulturer blevet kendt for netop denne effekt, men har også andre egenskaber: rosmarinolie og fyrretræ virker kredsløbsstimulerende. Citron, bergamot og lavendel virker beroligende på overspændte muskler, og det er netop musklernes alt for langvarige sammentrækninger, der skaber langt de fleste kroniske smerter. Du kan sagtens kombinere Perskindol med alle mulige andre behandlinger, og det gælder både til de akutte, - så tag den med i sportstasken – og de mere kroniske, så smør dig fx hver aften på det ømme og smertefulde område.


Gratis hæfte om forskning i slidgigt

Spot on

Styr på smerter og ukrudt

Har du slidgigt med smerter i knæ, hofter, fingre eller i andre led, så prøv med Avosol. Kombinationen af avokadoekstrakt og sojaekstrakt er grundigt undersøgt, t, og erfaringerne strømmer mer ind til de mange behandlere, andlere, som har fået øje på produktet. Blot to kapsler sler om dagen er nok. På www. sund-forskning.dk kan du downloade et hæfte, æfte, som beskriver forskninningen i et letforståeligt eligt sprog.

Avoka d – et si o/soja (ASU kkert ) mod s middel lidgigt

&

Den kryber, så vi kan gå Den kryber hen ad jorden, men kan ellers holde os opretstående – og gående. Djævlekloen er en plante, som på jordoverfladen er en krybende to meter lang plante med rødlige, tragtformede blomster. Men roden, som anvendes i naturmedicinen, går omkring to meter ned i jorden med vandrette udløbere med rodknolde på. Fra Kalahariørkenen og de namibiske sletter i det sydvestlige Afrika har vi fået en ganske effektiv plante, som kan hjælpe bl.a. på dårlig ryg. 118 patienter fik gennem seks måneder et ekstrakt svarende til 6 gram tørret rod. Efter fire uger var 9 patienter ud af 51 smertefri, og den tendens holdt sig gennem hele studiet, dog ikke for placebogruppen, som fik snydepiller. Det hjalp heller ikke på iskiassmerter. Du finder en god portion djævleklo i Phytomin 9 fra Biosym.

Magnetterapi fra LLDiamant Vi beklager, at der i sidste nummer var en fejl i adressen til hjemmesiden, hvor du kan købe magnetarmbånd til både mennesker og dyr. Den korrekte adresse er www.ll-diamant.dk

YES! Det er forår, det er havetid, der skal graves, plukkes, bukkes, ases og mases. Helt afhængig af, hvilken type haveejer du er – og helt afhængig af, hvad du har fået gjort i de forgangne år, så kan du måske udover glæden ved resultatet se frem til smerter i ryg, ben, arme og skuldre. En hel flok muskler og led, som pludselig bliver vækket til live efter en lang vinter. Du kan lindre dine problemer med gelen fra Bioforce, som med sit indhold af Guldblomme (Arnica montana) kan lindre nemt og hurtigt. Er lin dine sme smerter af mere kronisk natur, kan du kombinere med Total Gurkedol Gurkedo fra samme firma. Ekstrakt af gurkemeje og ingefær er kendt for deres smertestillende effekt, især fordi de to droger effek hjælper på inflammationer. hjælp Produktet virker dog ikke Prod med det samme, men i løbet af en måneds tid og er derfor bedst til kroniske problemer. beds Husk, at zoneterapi, masH sage, kraniosakral terapi, kisage ropraktik eller akupunktur ropr alle er velkendte metoder til akutte og kroniske smerter. akut

Støttestrømper med indbygget hjælp – en nyhed i Danmark Har du trætte, ømme ben, som hver dag bliver tvunget til at bære dig i mange timer ad gangen? Et stillestående job eller dårligt kredsløb, som let opstår med alderen? Prøv de nye kompressionsstrømper, hvor der i stoffet er indvævet et biokeramisk materiale, der er i stand til at skabe infrarød energi via din kropsvarme. Den infrarøde energi sendes ind i kroppen og kan skabe balance i ben, fødder og knæ. Almindelige støttestrømper er mest kendte for deres effekt på dårligt kredsløb, hvor benene hæver, når blodet ikke løber korrekt tilbage ilbage til hjertet, men prøv kompressionssionsstrømperne fra Stability, som udover at skabe et bedre blodomløb mløb kan give mere energi, reducere cere syreophobninger og lindre smermerter, som kan opstå på grund af gigt eller andre inflammationer er i benene. Metoden virker på heste – så hvorfor ikke også på mennesker? r? Strømperne koster kun un kr.299,- og fås i både hvide og sorte. Læs mere på www.stabi-lity-danmark.dk. Kan bestilless via din helsekostbutik. hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&',


Kan dit kosttilskud overhovedet optages?

Når du køber kosttilskud til den halve pris, er det nærliggende at tro, at du har gjort et scoop. I virkeligheden spilder du dine penge, for de billige præparater optages ofte ikke særlig godt i kroppen. Hvorfor skulle jeg betale op imod en krone pr. selen-tablet, når jeg kan få en, der koster halvt så meget? De fleste prisbevidste forbrugere vil da stille sig selv det spørgsmål og gå efter det billige præparat, men hvad de ikke ved er, at det, der virker som et scoop, ender med at være totalt spild af penge. Forvirret?

Forklaringen er enkel: Der er en årsag til, at nogle kosttilskud er billige, og an'-hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

dre ligger i den dyre ende af skalaen. Det handler ikke bare om design og emballage, men i høj grad om de råvarer, der bliver anvendt. Tager vi afsæt i selen, er det sådan, at uorganisk selen (som oftest findes i de billige selen-præparater) er langt billigere at fremstille end organisk selen, der er den selen-type, man finder i de gode selen-præparater. Ikke nok med, at de uorganiske selenformer er billigere at fremstille, de har som regel også betydeligt ringere optagelighed i kroppen. Det

ser man blandt andet ved, at uorganisk selen har sværere ved at blive indsluset i de forskellige selen-afhængige proteiner i organismen. Dansk førerposition

Selv med organiske selen-råvarer kan der være forskel. En overgang havde kosttilskud-industrien stort fokus på en organisk selenkilde, der hedder l-selenomethionin, som havde god optagelighed i kroppen. Man har senere erfaret, at det ikke blot


AF BJØRN FALCK MADSEN

er denne ene selenkilde, som er virksom, men at der faktisk findes en række forskellige organiske selenkilder – akkkurat som den brede vifte af selentyper, man får fra en varieret kost med grøntsager, fuldkorn, nødder og kød. Den danske virksomhed Pharma Nord var først til at introducere en særlig ”selengær” (SelenoPrecise®) bestående af op imod 30 forskellige organiske selenkilder. Optagelighedstudier af selengæren har vist, at ikke mindre end 88,7 % af selenindholdet bliver i kroppen. Det er en højere optagelighed, end nogen anden har kunnet dokumentere med et selenpræparat. Velegnet til forskning

Det er ikke kun den høje optagelighed, som gør netop denne selengær særlig velegnet til videnskabelige undersøgelser. En anden faktor, som i høj grad gør den forsknings-egnet, er, at selengæren er ”stabil”. Det betyder, at indholdet af eksempel l-selenomethionin foruden at være højt er ekstremt ensartet, hvilket indebærer, at man kan producere ensartede resultateter i studier. Det vil man aldrig kunne opnå med et selenpræparat, der foruden at have ringe optagelighed har varierende indhold af selenkilderne, så virkningen af en tablet i princippet kan afvige fuldstændig fra virkningen af en anden – selvom de stammer fra samme pakke. Spørg efter den dokumentation

I virkeligheden er det ret enkelt. Vil du som forbruger have et præparat, der virker, må du indstille dig på at betale en vis pris for det. At et kosttilskud er dyrt er imidlertid ingen garanti for, at det er virksomt. Derfor skal du altid bede om dokumentation, hvis du vil føle dig på sikker grund. Du kan spørge i butikken, hvor du køber det, og er de ikke i stand til at hjælpe dig, kan du kontakte producenten og bede om at få tilsendt dokumentationen. Enhver producent, der kan stå inde for sit produkt eller sine produkter, skal kunne fremlægge sådan en kvalitets-dokumentation, og du skal som forbruger frit kunne bede om det.

Hvordan vælger man fiskeolie? Fiskeolie reducerer triglycerider i blodet. AF BJØRN FALCK MADSEN

Fra tid til anden kan man se produktsammenligninger, hvor forskellige fiskeolie-præparater holdes op imod hinanden. Ofte er vinderen den, som giver mest fiskeolie for færrest penge – altså en ren literprisbetragtning. Vigtige kvalitetsparametre som oxidationstal og oliens renhed i øvrigt bliver ofte slet ikke belyst, og de har ellers stor relevans for fiskeoliens egnethed som fødevare. Men hvor meget er en sådan sammenligning i øvrigt værd, når alt kommer til alt? Folk vælger jo som regel at tage fiskeolie som en erstatning for, eller supplement til, frisk fisk, og så er det jo meget mere nærliggende at se på, hvordan fiskeolien klarer sig, når den sammenlignes med den ægte vare. Kapsler eller frisk fisk?

Pharma Nord bad en gruppe finske forskere om at foretage en sådan test med præparatet Bio-Marin. Man inddelte nogle forsøgspersoner i tre hold: en gruppe fik fiskeoliekapslerne (EPA + DHA), en anden gruppe fik tilskud af DHA alene, og den tredie skulle spise et fiskemåltid 4-5 gange om ugen i hele forsøgsperioden, som strakte sig over 14 uger. Sænkede triglyceriderne

Forskerne målte alle deltagernes triglycerid-indhold i blodet før og efter forsøget for at se, hvordan de respektive behandlinger virkede. Det viste sig, at der skete en betydelig reduktion af triglyceridtallet i såvel fiskeolie-gruppen som hos dem, der spiste frisk fisk. Selv hos dem, der fik ren DHA, skete der en triglycerid-reduktion. Ud fra denne test kunne man konkludere, at Bio-Marin var akkurat lige så effektivt som friskfanget fisk, når det gælder sænkning af triglyceridniveauet. Kilde: Eur J Clin Nutr. 1996 Nov;50(11):765-71.

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&'.


AF MARIANNE PALM

Naturlig hjælp til hævede ben, åreknuder og hæmorider Problemer med venekredsløbet kommer ofte til udtryk i form af hævede ben, åreknuder og hæmorider. Et aktivt stof i kastanje, aescin, har vist sig meget effektiv til opstramning af venekredsløbet. Kastanjer er som regel noget vi forbinder med en hyggestund med ungerne om efteråret, når der skal påmonteres tændstikben. Og interessant nok hænger kastanjer og ben meget bedre sammen, end man umiddelbart forestiller sig. Kastanjer har nemlig vist sig at have en god virkning på venekredsløbet i benene. Naturlægemidlet Aesculaforce Forte er udvundet af friske, vildtvoksende hestekastanjer. Frøene indeholder bl.a. flavonoider og en kompleks blanding af saponiner, der benævnes aescin. Det er i denne blanding, man finder stofferne, der udgør virkningen på venekredsløbet. En virkning, der endda er veldokumenteret. Kliniske studier

En gennemgang af 5 studier fra 2006 viser, at Aesculaforce Forte virker godt på kronisk veneinsufficiens (utilstrækkelig venefunktion). De forbedrede symptomer inkluderede reduktion i hævelser, kløe, (%hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

tyngdefølelse og uro i benene. Produktet blev bedømt som værende sikkert, veltolereret og med god accept fra patienterne. Et Cochran review evaluerede resultaterne fra et antal velfunderede, kliniske, placebo kontrollerede studier af effekt og sikkerhed af oral indtagelse af hestekastanje. Det overordnede resultat tyder på, at der sker en bedring i symptomerne ved kronisk veneinsufficiens. En meta-analyse af fire studier pegede på en signifikant (betydelig) reduktion af symptomerne i den gruppe patienter, som fik hestekastanje, sammenlignet med placebo. Et studie udført på 87 kvinder med milde til moderate symptomer på utilstrækkelig venefunktion i benene viste, at symptomforbedringen steg, jo længere tid man indtog præparatet. Både læger og patienter anså effekten for at være enten ”god” eller ”meget god”, og 81 % af deltagerne ønskede at fortsætte behandlingen.


Aesculaforce Forte

– det eneste registrerede naturlægemiddel til venekredsløbet i Danmark t Naturlægemiddel til lindring af hævelser, tyngdefølelse, kløe, nattekramper og uro i benene t Har en karsammentrækkende effekt og modvirker væskeudtrædninger t Kan anbefales til folk med tendens til hæmorroider t Velegnet til folk med blå og fremhævede blodårer i benene t Virker især på venesystemet t Hestekastanjen styrker de fineste blodårer (kapillærerne) og karvæggene t Slappe og udvidede blodårer bliver strammet op 1 tablet Aesculaforce Forte indeholder: 157,5 - 225 mg ekstrakt af almindelig hestekastanjefrø standardiseret til et indhold på 50 mg aescin. Dosering: 2 tabletter dagligt.

Hvor længe varer det før det virker?

Supplerende middel ved krampe i benene: Total Magoxid

Da aescin stille og roligt opbygger den gode virkning, må man forvente at tage det nogle uger før den fulde effekt mærkes. Mange oplever dog en forbedring allerede indenfor de første 2-4 uger. Aesculaforce Forte kan udmærket bruges i længere perioder.

Magnesium spiller en vigtig rolle ved nerveimpulstransmission til muskler og ved hjertets impulsledning. Derfor kan magnesiummangel til tider være årsagen til bl.a. kramper i benene. Andre indikationer på magnesiummangel kan være: neurale forstyrrelser, som for eksempel rysten, muskelsvaghed, kramper og mentale forstyrrelser, men også nedsat appetit, kvalme og træthed.

Aesculaforce - også som gel

Aesculaforce fås også som Gel og kan fint bruges i kombination med Aesculaforce Forte. Aesculaforce Gel:

t Anvendes direkte på benet, hvor man har problemer t God til akut brug, fx på rejser t Let at bruge, fordeles nemt t Tunge og trætte ben t Afhjælper følelsen af stagnation t Dufter neutralt, ingen tilsatte duftstoffer, hverken kunstige eller naturlige t NB! Særligt god til gravide Påsmøres 2 gange dagligt på de udsatte steder og indgnides blidt

Hvor findes magnesium i kosten?

Magnesium findes overalt i kosten, men følgende produkter er specielt rige på magnesium: Især bladgrønsager og mandler, mens de primære kilder i kosten er kornprodukter, mælk og grønsager. Overdosering med magnesium er sjælden, da et eventuelt overskud af magnesium i kroppen udskilles via nyrerne. Så hvis du vil sikre dig at få tilstrækkelig med magnesium, kan du med fordel tage et tilskud, som dækker dig ind hver dag. Det kunne fx være Total Magoxid fra BiOrto, som er sammensat efter nyeste forskning og både er fri for tilsætnings- og farvestoffer samt animalske ingredienser.

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&(&


Helhedsterapi

Forårstræthed – en myte? Vintergækker, viol og krokus titter frem, og safterne stiger i træer og buske, solen begynder at varme, og lysten til at gribe dagen øges. Men desværre ikke for alle – nogen bliver meget trætte.

af

Henrik Dilling psykoterapeut, SQ-coach biopat-og naturopath ^[dh_a$Z_bb_d]6ikdZ#\ehiad_d]$Za

er nok, for optageligheden er meget høj. Produktet giver stort set ingen mavegener, og så er det vegetabilsk. Hvad du kan gøre for at få mere energi til at nyde foråret

I gamle dage, hvilket vil sige før 2. verdenskrig, var det ikke ualmindeligt, at kosten sidst på vinteren var ensidig og noget fattig på næringsstoffer, men det behøver jo ikke være tilfældet længere. Alligevel mangler mange danskere vitaminer og mineraler. Der er typisk tale om, at D-vitamin er i underskud, men også jerndepoterne kan være nede, ligesom der kan være behov for at tilføre andre næringsstoffer. Kosten indeholder for få næringsstoffer

Den gennemsnitlige danske kost giver kun omkring 3 mikrogram D-vitamin dagligt, det reelle og optimale behov er minimum 100 mikrogram dagligt. Derfor er der behov for specifikke tilskud, specielt ('hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

fra september til midt i maj måned, hvor danskerne stort set ikke får sol. De konventionelle grøntsager, salat og lignende, har også et for lavt indhold af næringsstoffer, hvorimod de økologisk dyrkede indeholder flere af de nødvendige vitaminer og mineraler. For en del af danskerne, der er forårstrætte, kan årsagen findes i for små jerndepoter. Træthed er et meget typisk symptom på jernmangel, fordi det manglende jern skulle have været brugt til at opbygge røde blodlegemer, der er ansvarlige for den vigtige transport af ilt til cellerne. Hvis du mistænker, at din træthed skyldes jernmangel, bør du få det tjekket hos lægen. Hvis du har brug for jerntilskud, så vælg et produkt som AminoJern, 20 mg

Sørg for at få daglige tilskud af alle vitaminerne og mineralerne, samt de vigtige fedtsyrer. Læg vægt på tilskud af D-vitamin, (100 mikrogram dgl.) særligt fra september til medio maj. Ved jernmangel indtages 20 mg letoptagelig jern i en periode på fx 2 måneder. Indtag en let og blodsukkerstabiliserende kost, så du får både kulhydrater, protein og fedtstoffer til alle måltider. Spis gerne 5-6 mindre måltider dagligt. Sørg for, at der er mørkt der, hvor du sover, så du får din søvn. Kom ud i naturen for at få frisk luft, motion og sollys. Få ryddet op og renset ud, både i krop, sind og i skabe og skuffer. Tjek, om der noget, som du bruger for megen psykisk energi på, og få det bearbejdet. Få gjort alt det, som du ikke fik gjort i løbet af vinteren, og få frigjort energi til alle dine gøremål og ikke mindst til at nyde foråret, blomsterne og solen. AminoJern

t Bedre optagelse t Færre mavegener t Vegetabilsk produkt, der kan indtages af alle


Bio-Strath Styrker Styrker modstandskraften modstandskraften hos hos både både hos hos børn børn og og voksne voksne Styrker organismen, aktiverer Styrker organismen, aktiverer kropsfunktionerne og fremmer kropsfunktionerne og fremmer organismens evne til at oporganismens evne til at optage næringsstofferne i kosten. tage næringsstofferne i kosten. Indeholder 61 naturlige vitamiIndeholder 61 naturlige vitaminer, mineraler, spormineraler, ner, mineraler, spormineraler, aminosyrer m.v. aminosyrer m.v. Fås som dråber, eliksir og tabFås som dråber, eliksir og tabletter. letter. Forhandles hos Matas, apotek og helsekostforretninger Forhandles hos- Matas, apotek helsekostforretninger Yderligere info: Anjo Tlf. 3819 1889og- anjo@anjo.dk -www.anjo.dk Yderligere info: Anjo - Tlf. 3819 1889 - anjo@anjo.dk -www.anjo.dk

Kosttilskud Kosttilskud Kosttilskud---Flydende Flydende Flydendehvidløg hvidløg hvidløg Kosttilskud - Flydende hvidløg

----et et etgodt godt godtvalg valg valg et godt valg

eererr BBiBddidirrdraaragguageungurndndtdtt t l-ll-itltiilieelettetsstsusndo tB r r e e e tiololoe t t t llelessesteseeaeaurauouroloK K K Ko nnniinvvivievau

Hvidløgsekstrakt Hvidløgsekstrakt Hvidløgsekstrakt–––helt helt heltuden uden udenlugt lugt lugtog og ogsmag smag smag Hvidløgsekstrakt – helt uden lugt og smag Kyolic Kyolic Kyolic ererer etetet rent rent rent naturprodukt. naturprodukt. naturprodukt. Hvidløgene Hvidløgene Hvidløgene som som som anvendes anvendes anvendes tiltiltil Kyolic, Kyolic, Kyolic, ererer dyrket dyrket dyrket uden uden uden brug brug brug Kyolic er et rent naturprodukt. Hvidløgene someffektive anvendes til Kyolic, er dyrket uden brug afafaf sprøjtemidler. sprøjtemidler. sprøjtemidler. Flydende Flydende Flydende Kyolic Kyolic Kyolic ererer den den den mest mest mest effektive effektive form form form for for for Kyolic, Kyolic, Kyolic, idet idet idet kroppen kroppen kroppen letlet let afoptager sprøjtemidler. Flydende Kyolic den mest effektive form for Kyolic,Kyolic idet kroppen let optager optager det det det flydende flydende flydende ekstrakt ekstrakt ekstrakt - -som -er som som efter efter efter den den den specielle specielle specielle 20 20 20 måneders måneders måneders Kyolic Kyolic lagring lagring lagring er erer optager det flydende ekstrakt - som efter specielle 20 måneders Kyolic lagring er uden uden uden lugt lugt lugt ogog og smag smag smag fra fra fra dede de aktive aktive aktive stoffer stoffer stoffer i ihvidløget. iden hvidløget. hvidløget. uden lugt og smag fra de aktive stoffer i hvidløget. Flydende Flydende Flydende Kyolic Kyolic Kyolic anbefales anbefales anbefales afafaf behandlere behandlere behandlere for for for dens dens dens hurtige hurtige hurtige ogog og effektive effektive effektive optagelse optagelse optagelse i ikroppen. ikroppen. kroppen. Flydende Kyolic anbefales af behandlere for dens hurtige og effektive optagelse i kroppen. Dosis Dosis Dosis ererer 11ml, 1ml, ml, svarende svarende svarende tiltiltil 30 30 30 dråber, dråber, dråber, 1-2 1-2 1-2 gange gange gange daglig daglig daglig i juice i ijuice juice eller eller eller vand vand vand tiltiltil måltidet. måltidet. måltidet. Dosis er 1 ml, svarende til 30 dråber, 1-2 gange daglig i juice eller vand til måltidet. Info: Info: Info: Tlf. Tlf. Tlf. 868686 292929 292929 555555 · www.maxipharma.dk · ·www.maxipharma.dk www.maxipharma.dk

Kyolic Kyolic Kyolic ererdet erdet det naturlige naturlige naturlige kosttilskud kosttilskud kosttilskud Kyolic erholder detdig naturlige kosttilskud som som som holder holder dig dig påpåpå toppen. toppen. toppen. som holder dig på toppen. Kyolic Kyolic Kyolic har har har mange mange mange gode gode gode fysiologiske fysiologiske fysiologiske Kyolic har mange gode fysiologiske egenskaber. egenskaber. egenskaber. egenskaber. Særligt Særligt Særligt opretholder opretholder opretholder Kyolic Kyolic Kyolic etetnormalt etnormalt normalt Særligt opretholder Kyolic et normalt kolesterolniveau kolesterolniveau kolesterolniveau ogogog bidrager bidrager bidrager tiltilet tiletet kolesterolniveau og bidrager til et normalt normalt normalt kredsløb. kredsløb. kredsløb. normalt kredsløb. Derfor Derfor Derfor ererKyolic erKyolic Kyolic enenen naturlig naturlig naturlig del del del afafen afenen Derfor erlivsstil. Kyolic en naturlig del af en sund sund sund livsstil. livsstil. sund livsstil. Kyolic Kyolic Kyolic ererlagret erlagret lagret hvidløgs hvidløgs hvidløgs ekstrakt ekstrakt ekstrakt afafaf Kyolic er lagret hvidløgs ekstrakt af meget meget meget høj høj høj kvalitet. kvalitet. kvalitet. Helt Helt Helt fri frifri forfor for sprøjtesprøjtesprøjtemeget høj kvalitet. Helt frismag. for sprøjtemidler uden lugt midler midler og ogog uden uden lugt lugt og ogog smag. smag. midler og uden lugt og smag. Kyolic Kyolic Kyolic fås fås fås påpå på apotek, apotek, apotek, hos hos hos matas matas matas Kyolic fås på apotek, hos matas og og og i helsekostbutikker. i ihelsekostbutikker. helsekostbutikker. og i helsekostbutikker.

Kyolic Kyolic Kyolic fåsfås fås også også også som som som tabletter tabletter tabletter ogogkapsler: ogkapsler: kapsler: Kyolic fås også som tabletter og kapsler:

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&((


()hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&


Nyt håb for barnløse:

Nu kan mænd forbedre sædkvaliteten med en pille En naturlig og forbavsende virksom behandling mod infertilitet hos mænd har set dagens lys. AF BJØRN FALCK MADSEN

Mænd, som ikke kan få børn, har nu mulighed for at tage en pille, der øger deres chancer for at føre slægten videre. Det er stoffet selen, som tilsyneladende kan forbedre sædkvaliteten ved blandt andet at forbedre sædcellernes evne til at svømme (motilitet). Det er ikke, som mange tror, antallet af sædceller, der er afgørende for, om manden kan befrugte ægget eller ej. Derimod er det kritiske spørgsmål, hvor sunde og Sådan gør man sædceller bedre til at svømme

En sædcelle indeholder som enhver celle DNA. Hvis der sker oxidative skader på sædcellens DNA, opstår noget, som hedder ”DNA-fragmentation”. Dette kan føre til misdannelser af sædcellen (deformiteter), som forringer dens svømmeevne. Selen har en række funktioner i kroppen, blandt andet at beskytte lipider og DNA mod oxidationsskader. EFSA (European Food Safety Authority) har officielt anerkendt denne sammenhæng.

raske de sædceller er, som deltager i det store kapløb. Skotsk forskning

Allerede i slutningen af 1990’erne påviste skotske forskere, at selentilskud (de anvendte præparatet Bio-Selen + Zink) var i stand til at forbedre sædcellers motilitet (bevægelighed) hos barnløse mænd. En undersøgelse offentligjort i British Journal of Urology viste, at 56 % af de mænd, som fik selen-tilskud, havde positiv effekt af behandlingen, hvilket forskerne kunne se på deres sædcellers motilitet. En ny pille

Det er med afsæt i denne forskning, at en ny pille (B-Daddy) snart vil kunne fås i handelen. Pillen indeholder foruden selen stoffet coenzym Q10, som ligeledes ser ud til at have en vigtig rolle for sædceller, da en sædcelle bruger enorme mængder af energi til sin fremdrift. For at kunne producere den energi, kræver det coenzym Q10, som foruden at være energi-katalysator har en vigtig funktion som antioxidant, der kan beskytte celler. Kilde: “British journal of urology.” Br J Urol. 1998 Jul;82(1):76-80.

Derfor er zink-gluconat bedst

BBC bragte den 16. februar en nyhedsbulletin om zink som et effektivt middel mod forkølelse. Denne nyhed er understøttet af sammenlagt 15 videnskabelige undersøgelser med over 1.300 deltagere, som er blevet offentliggjort i tidens løb. Mange af disse undersøgelser, som ser nærmere på zinks virkning mod forkølelser og infektioner, er lavet med zinkgluconat, som er en form af zink, der har særlig god optagelighed i kroppen. En undersøgelse, som går under navnet ”The Cleveland Study”, viste, hvordan en gruppe ansatte ved The Cleveland Clinic i Ohio effektivt halverede varigheden af deres forkølelse ved at tage sugetabletter med zink-gluconat. En interessant detalje ved undersøgelsen var, at en del af de medvirkende klagede over en dårlig bismag af tabletterne. En af de ting, der netop er kendetegnende for zink-mangel er, at man kan smage mineralet. Det kan man til gengæld ikke, når ens zink-lagre er mættede. Kilde: “Annals of internal medicine.” Ann Intern Med. 1996 Jul 15;125(2):81-8.

ÒhjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&(*


Hvad er zink godt for?

Zink er et vigtigt stof af mange årsager, blandt andet fordi det t Indgår i normal DNA-syntese og celledeling t Medvirker til et normalt fungerende immunforsvar t Medvirker til normal erkendelses- og indlæringsevne t Indgår i en normal fertilitet og reproduktionsevne t Indgår i et normalt fedtsyrestofskifte t Indgår i en normal syre-base-balance t Nødvendig for et normalt A-vitaminstofskifte t Bidrager til at vedligeholde hår, negle, knogler og hud t Indgår i en normal dannelse af proteiner i kroppen t Bidrager til normalt niveau af testosteron i kroppen t Indgår i vedligeholdelsen af et normalt kulhydratstofskifte t Er vigtig for en normal synsevne t Medvirker til at beskytte kroppens celler mod oxidative skader

Zink som piller eller sugetabletter

Kosttilskud skal på ingen måde være en erstatning for en sund og varieret kost. Det kan ikke siges ofte nok. Til gengæld har undersøgelser vist, at det ofte er folk, der i forvejen lever sundt, som tager tilskud af forskellige næringsstoffer. Når det gælder zink, kan man vælge forskellige former. Et præparat som BioZink indeholder 15 mg organisk bundet zink (zink bundet til gluconat), som optages let i kroppen og hjælper med at holde zink-niveauet på et tilstrækkeligt højt niveau. En anden mulighed er at tage zink i form af sugetabletter som Influ-Zink, som foruden letoptagelig zink-gluconat indeholder C-vitamin, der har en vigtig rolle i immunforsvaret.

Q10’s ”Formel 1”

Stoffet coenzym Q10 – eller Q10, som de fleste nøjes med at kalde det – har fået ganske meget spalteplads i de senere år. Et af de områder, hvor Q10 især har vist at have en betydningsfuld rolle, er indenfor hjerteforskningen. Studier viser, at personer med hjertesvigt mangler Q10 i hjertemuskulaturens celler, og man anvender da også Q10 som supplerende behandling af netop dette problem. Forskningsmæssigt ligger Danmark i front med blandt andet en stor international undersøgelse af Q10’s effekt på kronisk hjertesvigt. Omkring 500 patienter, rekrutteret fra forskellige behandlingscentre i verden, medvirker i denne dobbelt-blinde, placebo-kontrollerede undersøgelse, som forventes at være afsluttet indenfor de nærmeste år. Den Q10-formel, der anvendes, er udviklet af Pharma Nord i samarbejde med nogle af verdens førende eksperter indenfor Q10 og optagelighed. Den består af naturlig, krops-identisk Q10 (gær-baseret), som er opløst i en vegetabilsk olieblanding. For at maksimere optageligheden har denne olieblanding gennemgået en særlig varmebehandling, som bevirker, at Q10-råvaren kan opløses fuldstændig ved almindelig kropstemperatur. Derved kan det aktive stof trænge igennem tarmvæggen og ind i blodbanen. (+hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&


Annonce

Annonce

- AT VÅGNE OP OM NATTEN GJORDE MIG ULYKKELIG OG TRÆT!

Nu får Alice en dybere og mere afslappet søvn, og vågner veludhvilet og fuld af energi, takket være de naturlige Melissa™ tabletter. $OLFH YDU SODJHW DI HW GnUOLJW V¡YQP¡QVWHU +XQ YnJQHGH RP QDWWHQ RJ NXQQH LNNH IDOGH L V¡YQ LJHQ  µ-HJ On RJ YHQGWH RJ GUHMHGH PLJ KHOH QDWWHQ 7DQNHU RJ EHN\PULQJHU N¡UWH UXQGW L KRYHGHW Sn PLJ 'HW YDU EnGH VWUHVVHQGHRJKROGWPLJYnJHQµ 'HW YDU HIWHUKnQGHQ VM OGHQW DW MHJ YnJQHGH RJ YDU IULVN RJ YHOXGKYLOHW -HJ HQGWH PHG DW Y UH WU W L O¡EHW DI GDJHQ RJ RP HIWHUPLGGDJHQ VSLVWH MHJ WLW FKRNRODGH RJ DQGUH V¡GH VDJHU VLPSHOWKHQIRUDWKROGHHQHUJLHQRSSH -HJKDYGHGHUIRUWLOVLGVWRJVnVY UWYHG DWSDVVHPLWW¡M

Jeg prøvede Melissa™ , YHQWHY UHOVHW KRV PLQ O JH O VWH MHJ HQ DUWLNHO RP 0HOLVVD L HW EODG 'HW YDU HW Q\W SURGXNW VRP LQGHKROGW SODQWHVXEVWDQVHU VRP KM OSHU PHG DW VODSSH DI RJ JLYHU HQ UROLJ V¡YQ KHOH QDWWHQ-HJN¡EWHHQ VNHKRV0DWDVGD MHJI¡OWHDWMHJLNNHKDYGHQRJHWDIWDEH

Glad igen 0HOLVVD KMDOS PLJ YLUNHOLJ 1X VRYHU MHJVRPHQGU¡PRJMHJYnJQHUIULVNRJ

YHOXGKYLOHW -HJ KDU LNNH VRYHW Vn JRGW VLGHQMHJYDUEDUQ,O¡EHWDIGDJHQI¡OHU MHJPLJIXOGDIHQHUJLRJMHJHURJVnKROGW RSPHGDWVSLVHDOOHGHV¡GHVDJHU²MHJ I¡OHUPLJVLPSHOWKHQLNNHVOLNNHQPHUH (IWHU HQ XJH PHG 0HOLVVD WDEOHWWHUQH JLNGHWRSIRUPLJKYRUYLJWLJWV¡YQHU IRU KHOH PLW YHOEHÀQGHQGH RJ JO GHQ YHGOLYHW

Hvorfor er Melissa så populær 4LSPZZHLYL[UH[\YSPN[WYVK\R[MYH :]LYPNLIHZLYL[WrKLU`LZ[L\U KLYZ¥NLSZLYHMO]VYKHUWSHU[LLRZ [YHR[LYRHUIY\NLZ[PSH[ILYVSPNLKP[ ZPUKVNRYVW7YVK\R[L[RVTIPULYLY ]P[HTPULYTPULYHSLYVNZWLJPÄRRL \Y[LLRZ[YHR[LYKLYLYISL]L[HU ]LUK[PrYO\UKYLKLYP:RHUKPUH]PLU +LUH[\YSPNL[HISL[[LYMYLTTLYLU NVKT\ZRLSHMZSHWUPUNZVTRHU TPUKZRLZ[YLZZVNMrKPN[PSH[M¥SL KPNRSHY[PSZ¥]ULU+LYLYPUNLU IP]PYRUPUNLY4LSPZZH]PYRLYPRRL ZS¥]LUKLLSSLY]HULKHUULUKL+L[ LYZPTWLS[OLUUH[\YLUKLYN¥Y HYILQKL[

Fakta om søvn +HUZRLYLZV]LYTPUKYLLUK[PTLYO]LYUH[VN KL[LYPRRL[PSZ[Y¤RRLSPN[PM¥SNLLRZWLY[LY,UNVK UH[[LZ¥]UZRHS]¤YLTLSSLT [PTLY([Nr[PKSPN[ PZLUNTLKKLILKZ[LPU[LU[PVULYRHU]¤YLSPNL TLNL[O]PZK\PRRLZV]LYNVK[

,UNVKUH[[LZ¥]ULYPRRLR\UNVK[ MVYKP[]LSILÄUKLUKL+P[Z¥]U T¥UZ[LYLYVNZr]PN[PN[MVYKPU HWWL[P[VNPZPKZ[LLUKLKPU]¤N[

Sammenhæng mellem søvn og vægt 

4LUULZRLYKLYZV]LYMVYSPK[ OHY[PSI¥QLSPNOLK[PSH[]¤YL TPUKYLVWT¤YRZVTTL]¤YL PYYP[HISLVNOH]LYPUNLYLOLS IYLKZ[PSZ[HUKTLK[LUKLUZ[PS V]LY]¤N[ 3HUN[PKZZ[\KPLY]PZLYH[KLHM VZKLYZV]LYMVYKrYSPN[VM[L [HNLYWrP]¤N[TLK¥NL[YPZPRV MVYH[\K]PRSLMLKTL,[Z[HKPN[ Z[PNLUKLHU[HSZ[\KPLYWLNLY WrLUZHTTLUO¤UNTLSSLT KrYSPNZ¥]UVNV]LY]¤N[ /]PZK\MVYZ¥NLYH[NrULK P]¤N[LYKL[KLYMVYLU UH[\YSPNRVURS\ZPVUH[ Z¥YNLMVYH[MrLUNVK VNYVSPNUH[[LZ¥]U

0HOLVVDInVLWRSDNNHVW¡UUHOVHUL0DWDV +HOVDPRJDQGUHKHOVHEXWLNNHU'LWDSRWHN NDQRJVnEHVWLOOHGHPKMHPWLOGLJ )RU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQULQJWLO1HZ1RU GLF·VNXQGHVHUYLFHSnWHOHIRQ (OOHUEHV¡JZZZQHZQRUGLFGN hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&(,


Ny effektiv Naturhelbredelse - endelig er den her – i to bind, opdateret, og til en helt ny pris! ”Ny effektiv Naturhelbredelse” er den væsentligt udvidede og opdaterede udgave af den længe udsolgte ”Effektiv Naturhelbredelse”, der har været savnet på markedet i en årrække. Ligesom sin forgænger indeholder den en detaljeret fremlæggelse af principperne for orthomolekylær forebyggelse og sygdomsbehandling samt en omhyggelig gennemgang af de substanser, der bruges i denne form for terapi – mineraler, vitaminer, flerumættede fedtsyrer, visse enzymer, aminosyrer og andre terapeutiske nutrienter samt yderligere indgående omtale af en lang række lægeurter

(-hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

og andre plantesubstanser, der bruges i forebyggelse og sygdomsbehandling. Alternativ analyse af sygdomsgrupper, som hjertekar-lidelser, gigt, cancer, fibromyalgi, mentale lidelser og andet, fremlægges sammen med behandlingsforslag. Til sidst følger enkelte artikler om aktuelle helse- og miljøproblemer. Fyldige litteraturreferencer følger hele materialet, der også er udstyret med et omfattende stikordsregister. De to bøger er et væsentlig bidrag til alle, som gerne vil have både en grundlæggende og uddybende viden om naturhelbredelse og til alle alternative og komple-

mentære behandlere, som arbejder med ernæringen i alle dens aspekter. Opslagsværket er absolut uundværligt i undervisningen på alle landets skoler i alternative og komplementære behandlingsmetoder. To bind i paperback, ”Ny effektiv Naturhelbredelse” af Erik Kirchheiner - kr. 250 + porto. Bestil til dine venner, kolleger, til naboerne eller et klassesæt, ring og hør, hvor meget I kan spare! Send din bestilling til DOTHOUSE media group, Vesterbrogade 112C, 1.sal, 1720 Kbh. V eller til info@ sund-forskning.dk, tlf.:22 79 44 14 Husk at oplyse navn, adresse og telefonnummer ved bestilling. Beløbet skal indbetales på reg. nr.3117, konto 3117403491


Til Tilømme ømmeled ledog ogmuskler muskler Virker Virkerpræcis præcisdér dér- -hvor hvordu duhar harbrug brugfor fordet det

Har Hardu duproblemer problemermed medømme ømmeknæ, knæ,albue, albue, skulder, skulder,nakke, nakke,hofte, hofte,ryg rygm.v. m.v. Glucosol Glucosol creme cremevirker virkerpræcis præcisdér dér- -hvor hvordu duhar harbehov behov for fordet detog oggiver giverdig digstørre størresmidighed smidighedog ogbebevægelighed vægelighed- -samt samtøget øgetvelvære. velvære.

Fås Fås hos hos Matas, Matas, helsekostforretninger helsekostforretninger ogog apoteket apoteket ANJO ANJO - tlf. - tlf. 38191889 38191889 - www.anjo.dk. - www.anjo.dk. hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&(.


Ny forskning:

Magnesium kan måske forebygge sukkersyge Tyske forskere har offentliggjort ny forskning, der afslører, at tilskud af magnesium kan mindske risikoen for diabetes ved at forbedre kroppens insulinfølsomhed.

AF BJØRN FALCK MADSEN

De stigende problemer med overvægt har ført til en nærmest eksplosiv vækst i forekomsten af type-2 diabetes, som er en af følgevirkningerne af fedme, men ny forskning fra Tyskland peger på magnesium som en mulig kilde til beskyttelse. Da forskere fra Justus-Liebig Universitetet i Giessen gav daglige magnesium-tilskud eller identiske snydepiller (placebo) til en gruppe overvægtige personer i et halvt år, opnåede forsøgspersonerne i magnesiumgruppen en forbedring af to ud af tre markører for insulinfølsomhed sammenlignet med dem i placebogruppen. Samtidig forbedrede magnesium-tilskuddet deres fastende blodsukker med 7 %, skriver forskerne. Deres forsøg er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Diabetes, Obesity, and Metabolism. ”Resultaterne af dette forsøg er tydeligt bevis på, at magnesium-tilskud forbedrer insulinresistens hos overvægtige, insulinresistente forsøgspersoner,” skrev forskerne blandt andet. )%hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

Flere virkningsmekanismer

Forsøget blev udført på 52 personer. Der blev anvendt en dosis på 365 mg magnesium pr. dag. Udover en signifikant forbedring af to ud af tre markører for insulinfølsomhed observerede forskerne en tendens til forbedring af blodtrykket hos dem, der fik magnesium, sammenlignet med placebogruppen. Dette var dog ikke statistisk signifikant, forlyder det. Der er tilsyneladende flere virkningsmekanismer, skriver forskerne, og fremhæver blandt andet magnesiums direkte indvirkning på insulin-receptorerne samt relaterede signalprocesser, øget enzym-aktivitet i forbindelse med glucose-stofskiftet, forebyggelse af intra-cellulær calciumoverbelastning (som menes at have have en negativ effekt på insulinfølsomhed) samt endelig en antiinflammatorisk virkning med positiv indvirkning på insulinresistens. Kilde: Diabetes, Obesity and Metabolism, februar 2011

Får du nok magnesium?

Nogle af de gode kilder til magnesium er bladgrønt (spinat m.v.), kød, stivelse, fuldkorn, nødder og mælk, så hvis man skal gøre sig håb om at få de anbefalede 375 mg dagligt, er disse fødevarer nødvendige at inkludere i sin kostplan. For at være på den sikre side kan man tage et tilskud som Bio-Magnesium, som indeholder 200 mg magnesium pr. tablet. For at give den højest mulige optagelighed er præparatet sammensat af både organiske og uorganiske magnesiumkilder (magnesiumkarbonat, magnesiumhydroxid og magnesiumacetat).


rs Ku

rs Ku

er

er

Vil du blive klogere på dig selv? Eller på urter? Endagskurser for dig, som vil blive bedre til at kommunikere, få det bedre med dig selv og blive bedre til at sætte mål og udleve dine drømme. Endagskurset koster kr. 400,- og afholdes, når der er i alt ti deltagere. Holdes på hverdage. Vil du på kompetencegivende kursus over fire dage?

Skolen for psykoterapi og SQcoaching House of Awareness Nyt hold til den 2 årige uddannelse starter 1. september 2011. Skolens grundlægger Henrik Dilling har gennem 30 år arbejdet med biopati, helhedsforståelse, psykoterapi og SQ coaching.

Kurset er for dig, som er behandler eller gerne vil være det. Kurset er en forudsætning for at blive biopat og naturopath i biologisk medicin. Kurset afholdes til foråret, og når der er mindst 12 deltagere. Måske du vil blive din egen mester ud i urter?

Kompendier, to weekendkurser, opgaver og eksamen. Kurset afholdes, når der er mindst 12 deltagere. Kurset er åbent for alle, som er interesserede i medicinske planter. Ring eller skriv efter priser og g nærmere detaljer: Tlf.: 22 79 44 14 ellerr skriv til marianne.palm@sund-forskning.dk ing.dk Alle kurser foregår i København. avn. Underviser: Marianne Palm, biopat, naturopath ibm m.m. og redaktør ktør af sund-forskning.dk

Øvrige lærere på skolen er gestaltterapeut Mads Christensen og coach Annika Dilling. Sommerkursus for alle i uge 26 - 2011. Fra 27. juni til og med 3. juli. Hold 1, som startede i efteråret 2010 med 9 elever, arbejder under direkte supervision på sommerkurset, som er åbent for alle. Vi arbejder med rebirthing, collageterapi, meditation, gestaltterapi og SQ træning. (SQ står for spirituel intelligens) Kontakt Henrik på tlf. 28 26 03 98 eller skriv til henrik.dilling@sund-forskning.dk. Du kan også læse mere på www.houseofawareness.dk

Bliv uddannet som psykoterapeut, SQ coach, tankefeltcoach, i rebirthing og i kreativ terapi. En kombination, som glæder krop, sind og ånd. hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&)&


Det homøopatiske hjørne

Det klør!!! Stor fremtid for den kortisonfri eksemsalve – Fidesan Allergiske sygdomme er tiltaget i et eksplosivt omfang i de sidste 10 år. Hvert 3.4. barn i den vestlige verdens industrilande lider af allergi. Man anslår antallet af allergikere i Tyskland til ca. 30 millioner. En undersøgelse i Bayern viste, at 1/3 af de 5-6-årige børn, der begyndte i skolen, havde allergiske reaktioner. De allergiske hudsygdomme - neurodermitis - udgør en betydelig del heraf og er en sygdom, som den traditionelle medicin ikke kan behandle tilfredsstillende i det lange løb. 5-10 % af Tysklands befolkning lider af neurodermitis, de fleste i let grad. Neurodermitis har primært tre årsager: t Arv t Allergi t Miljøfaktorer, som ikke er nærmere kendt, men frem for alt luftforurening, kan være den akut udløsende faktor. Hovedsymptomet er den uophørlige kløe, der kan medføre en endog særdeles stærk psykisk belastning. Ifølge den moderne homøopati er eksem kroppens forsøg på at bringe noget sygdomsudløsende ud af organismen. Hvis disse affaldsstoffer bliver i huden, kommer der ofte en lokal betændelsesreaktion. Patienten lider betydeligt herunder og forventer naturligvis en hurtig lindring. Anvendelse af en kortisonholdig (binyrebark) salve fører som regel til en formindskelse af hudsymptomerne. Men da denne terapi blokerer for en naturlig afgiftningsvej, kan denne metode kun tolereres i høj)'hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&


Det homøopatiske hjørne

Af heilpraktiker Thomas

akutte tilfælde og i et begrænset tidsrum. Blokering af udskillelsesventilen tvinger kroppen til at søge andre afgiftningsmekanismer, og meget ofte må bronkialslimhinden tjene som erstatning. Skiftet mellem neurodermitis og astma er en sammenhæng, man har kendt til længe. Behandling af neurodermitis udelukkende med blokerende metoder fører næsten konsekvent til, at der optræder astma. Netop hos børn ønsker man en terapi, der ikke blokerer den naturlige udskillelse og reaktionsevne. Et andet vigtigt argument mod kortikosteroider er deres bivirkninger, frem for alt ved kroniske sygdomme. Udover gener for immunforsvaret, fx forhøjelse af infektionsrisikoen, kan der forekomme allergiske hudreaktioner ved den lokale anvendelse og ved længere tids anvendelse: t Hudatrofi (afglatning og rynkedannelse) t Teleangiektaser (udvidelse af de små kar i huden) t Striae (furer, striber) t Steroidakne t Perioral dermatitis (hudbetændelse omkring munden)

vering af arachidonsyrekaskaden. Denne kaskade tjener som substrat for forskellige enzymatiske reaktioner, fx for fremstilling af prostaglandiner og leukotriner, som er vigtige betændelsesformidlere. Cardiospermum har netop på dette punkt en regulerende, men ikke blokerende virkning. Derved sker der en normalisering af en overstrømmende betændelsesreaktion, uden at afgiftningsprocessen bliver blokeret. Cardiospermum halicacabum er en meget frodig urteagtig slyngplante, som er vidt udbredt i Indien, Afrika og Sydamerika. Den tilhører sæbetræs-familien (Sapindaceae). Dens frugter indeholder saponiner, som skummer i vand. Derfor anvendes den også i troperne til vask som sæbe. Der findes omkring 1.200 forskellige arter. Cardiospermum halicacabum har sortbrune frø på størrelse med peberkorn, som

Kjærsgaard

har en hjerteformet hvid flade. Deraf navnet Cardiospermum (hjerteært). Betegnelsen halicacabum kommer fra græsk og betyder saltkar og hentyder til formen på bælgen omkring kornene. FIDESAN er et homøopatisk salvepræparat med Cardiospermum halicacabum og over 40 års anvendelseserfaring. Fidesan salve anvendes ved: t Eksemer af enhver art t Primært ved neurodermitis konstitutionalis t Urtikaria (nældefeber) t Eksem, fx også lægemiddeleksem eller eksem efter insektstik t Dermatoser (hudlidelser) efter ultraviolet bestråling, fx dermatitis solaris, men også såkaldt soleksem For nærmere information: BioVita A/S, tel.: 76 26 07 66.

Ved undertrykkelse af såvel patologiske som fysiologiske reaktioner sker der ofte en forværring af hudens tilstand. Derfor er den bedste løsning at bruge et homøopatisk salvepræparat netop ved langtidsterapi og frem for alt hos børn. Planten Cardiospermum halicacabum har såvel betændelseshæmmende som kløestillende egenskaber. Den indeholder phytosteroler, som har en stabiliserende effekt på cellemembranerne, der forhindrer en indstrømning af calcium i det intercellulære rum og dermed en forhøjet aktihjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&)(


Næsten sommer, næsten, og hoste! Du er ikke alene om at glæde dig over forår og sommer. Og heller ikke alene om at hoste, selvom det er blevet meget varmere i vejret. Prøv med de slimløsnende og slimdrivende urter i Bronikyl. Kamille virker lidt desinficerende, men allermest beroligende på bronkierne, roden af lægestokrose fjerner slim, og solbær indeholder lidt antioxidanter, men er allermest tilsat for at give de stærke urter en bedre smag.

Næsten sommer, næsten For femte år i træk, er Bio-C.L.A.+T blevet tildelt prisen for “Bedste fedtforbrænder” i Polen Polske farmaceuter synes at være enige om, hvad de anbefaler de kunder, der har problemer med vægten eller med deres figur i almindelighed: For femte år i træk har det danskudviklede produkt Bio-C.L.A.+T vundet en præmie i en årlig forhandler-undersøgelse arrangeret af Magasinet Świat Farmacji. Faktisk vandt Bio-C.L.A.+T hele to priser i år, da det var højest rangerende produkt i to kategorier: “Bedste fedtforbrændende Produkt “ og “Best Anti-Cellulite produkt “. Hvert år sender Świat Farmacji et spørgeskema ud til apoteker over hele Polen, hvori de spørger, hvilke produkter, de er mest tilbøjelige til at anbefale til specifikke formål. Tilsyneladende er Bio-C.L.A.+T det præparat, som de fleste apoteker finde nyttigt og velegnet til at øge kroppens fedtforbrænding. Bio-C.L.A.+T indeholder konjugeret linolsyre (CLA) og grøn te-ekstrakt (GTE) i bløde gelatinekapsler. Sammen med regelmæssig motion, fremskynder denne formel kroppens fedtforbrænding og hjælper med at opbygge muskelmasse. ))hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&


Italienske cykelrytteres gave til bedsteforældrene Det var egentlig sportsfolkene i Italien som først fik øje på det spændende fænomen – at man gennem påvirkning af kroppens egenproduktion af infrarødt lys kan blive bedre til at holde balancen og i det hele taget få mere styrke til sine sportspræstationer. Balancen som cykelrytter eller balancen på dansegulvet eller i alle mulige andre sportsgrene kan være vigtig, for gennem velfungerende muskler og et nervesystem i tip-top form, kan man koncentrere sig om at blive bedre til sin sportsgren fremfor at skulle bruge energi på kroppens umiddelbare behov for at stabilisere sig. Hjælpen var umiddelbar her og nu, og når det kunne hjælpe på sportsfolk, hvordan ville det så være for bedstemor og bedstefar, som måske led af svimmelhed eller var bange for at falde, fordi balancen var røget sig en tur med alderen? I dag er det i høj grad den ældre generation, som har taget stability armbåndet til sig, og der er samlet masser af erfaringer blandt brugerne. Erfaringer som handler om meget andet end lige svimmelhed og balance. Styrke, ro og udholdenhed hører til blandt nøgleordene for det fine Stability armbånd. Det er helt uden bivirkninger – men husk at gå til lægen, hvis du er i tvivl om, hvad du fejler. Ikke at komme af sted i tide er i høj grad en bivirkning….

Garcin spray G Sv Svømmehaller, strandture, fugtige fødder i plasticsko. Det er tig guf for svampe mellem tæerne, gu som heldigvis kan fjernes med so Garcin Spray, blot et pust et par G gange om dagen. Tør fødder og ga tæer grundigt og lad især de aktæ tive stoffer fra hvidløgssprayet tiv virke i løbet af natten. Og bare vi rolig, det lugter mindre slemt ro end en svamp, der blot får lov en at gro.

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&)*


Dét bliver din MAVE glad for

En mave ude af balance kan komme tilbage på et velfungerende niveau, når man indtager ostevalle, en schweizisk fordøjelsesspecialitet. Herhjemme er det igennem en årrække kommet danske maver til hjælp i form af Valleforce Alpedrik. Og nu i en ny og forbedret udgave. Anvendelsen af ostevalle kan føres helt tilbage til Hippokrates (ca. 460 til 370 før Kristi fødsel), som anvendte det til regulering af fordøjelsen, slankekure, udrensning, stofskiftesygdomme og hudlidelser. I dag ved man desuden, at det på en skånsom måde hindrer skadelige svampe og bakterier i at klæbe sig til tarmvæggene og nedsætter dermed risikoen for infektioner og sygdomme i tarmafsnittet. Det skaber en markant følelse af velvære i fordøjelsessystemet og sikrer, at man kan yde )+hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

sit bedste hver dag. For som et gammelt kinesisk ordsprog rigtigt siger: “Nøglen til et godt helbred ligger i fordøjelsen”. Forbedret udgave: Mere L+ mælkesyre og mildere smag

Indholdet af L+ mælkesyre i Valleforce er højere end andre sammenlignelige fødevarer, eksempelvis yoghurt. L+ mælkesyre er ekstremt udbredt og forekommer i alle levende livsformer. Den anses i dag som en nøglebestanddel

i kroppens stofskiftefunktion. Man ved, at den understøtter kroppens naturlige tarmbakterieflora, forbedrer laktosetolerance, forbedrer optagelsen af mineraler i tyndtarmen, stimulerer produktionen af fordøjelsesvæsker, understøtter tarmens motoriske og fysiologiske bevægelser og kan reducere kolesterolniveauet. På trods af Valleforces udtalte gode virkninger, har udfordringen altid ligget lidt i at “få det ned”, da smagen tidligere var forholdsvis syrlig og eddikeagtig. Man


AF MARIANNE PALM

NYHED i Danmark: Frugt & Fibre - mod træg mave og forstoppelse og uden vanedannelse

Har du rengjort din tarm i dag?

Får vi snavs på hænderne, vasker vi dem. Vi børster vores tænder og tager bad dagligt. Men husker vi også at rengøre og udrense vores tarmsystem, som konstant er i kontakt med affaldsstoffer? Valleforce er et skånsomt “indre rengøringsmiddel”.

Ny og forbedret Valleforce

Valleforce fremstilles af ren ostevalle koncentrat fra 100 % økologisk komælk fra schweiziske alpekøer, som græsser højt oppe i de grønne alpers rene og uspolerede natur. Det færdige produkt er så grundigt filtreret, at det hverken indeholder mælkefedt, -proteiner eller laktose (kan derfor tåles af mælkeallergikere). Det unikke høje indhold af L+ mælkesyre sikres ved hjælp af fermentering med den patenterede bakteriestamme Lactobacillus casei Alpinus.

Den mest effektive behandling til forstoppelse og træg mave er en kombination af: Fibre, der hjælper afføringen hurtigere igennem, stoffer, der stimulerer peristaltikken (tarmens bevægelighed) og stoffer, som tilbageholder væske i tarmen og dermed blødgør konsistensen. Frugt & Fibre kan som det eneste middel på det danske marked kombinere alle disse ting på én og samme gang. Frugt & Fibre - naturligt, skånsomt og effektivt

Frugt & Fibre er velsmagende, 100 % naturligt og baseret på frugter med både højt fiberindhold og peristaltiske/osmostiske egenskaber. Sådan virker de enkelte ingredienser: Effekt

Ingrediens

Mere afføringsvol. samt kortere transittid Fibre Blødgør afføringen (osmose) Figen, daddel, hvedesirup, rabarber, tamarind Påvirkning af tarmvæg og peristaltikken Rabarber Smører tarmen, så afføringen glider lettere Tamarindfrugt Forstoppelse er meget udbredt og kendetegnet ved hård afføring, som er vanskelig at komme af med, eller som kommer med flere dages mellemrum. Symptomerne er ofte smerte eller blødning i forbindelse med afføring, en fornemmelse af, at man stadig er trængende efter man har haft afføring, en følelse af oppustethed, og/eller man har mavesmerter. Forstoppelse opstår ofte, hvis man indtager for lidt væske, får for lidt fibre i kosten eller som følgevirkning ved brug af medicin. Manglende motion kan også medføre og/eller forværre forstoppelse. I de fleste tilfælde er forstoppelse uskadelig, men det kan være et symptom på en anden tilgrundliggende sygdom. Det er derfor nødvendigt at kontakte sin læge, hvis problemet fortsætter over længere tid. Frugt & Fibre er pakket og doseret enkeltvis i 12 små praktiske terninger, der samtidig gør det let at have med på farten. Terningen er blød, tygges nemt og smager i retning af figenpålæg. Anvendelse

har derfor gennem lang tid forsøgt at finde en løsning, uden at det går ud over virkningen - og det er nu lykkes. Ved hjælp af en specialudviklet teknik er det lykkes at mildne smagen markant, så den smager hen ad mild kærnemælk. Er man ikke så vild med smagen af kærnemælk, kan man fortsat få Valleforces gode virkning ved at tilsætte lidt frugtsaft eller juice.

Dagsdosis fra ½ til 2 terninger, normalt 1 stk. Tag en terning med et stort glas vand om aftenen inden sengetid. Effekt

Effekt opnås indenfor 6-8 timer. Bedste resultat opnåes ved at drikke 1,5 l vand i løbet af dagen. Fr Frugt & Fibre virker hurtigt, skånsomt og effektivt - uden skå at være vanedannende.

Hollandsk pilotprojekt 2010

Virkningen er også blevet markant bedre, hvilket et hollandsk pilotprojekt tydeligt viser. Resultatet viser bl.a., at 41 % af dem, der i forvejen bruger Valleforce, vurderer den nye version til at være mere effektiv. 40 % føler, den virker hurtigere. 56 % foretrækker smagen på den nye version. hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&),


Sund Skønhed

AF LINISHA PALM

Appelsinhud

Om du er tyk eller tynd – appelsinhud kan sagtens blive din følgesvend, hvis kredsløb, bindevæv og hud ikke holder sammen på det hele. Appelsinhud opstår typisk på lår og balder, og hvorfor det egentlig opstår, er der flere meninger om.

hvad man kan gøre. Men kvinder i alle aldre har dog gjort sig nogle erfaringer… Opstrammende og blødgørende hjælp

Det er dog et faktum, at: t Vi kan få det i alle aldre, men det bliver Træning af det lokale kredsløb kan ske måske nok mest tydeligt, når vi helt na- med motion, som aktiverer de belastede turligt tager på med alderen. områder. Løb, dans, svøm, mulighederne t Det er styrken i bindevævet, som er med er mange, og det behøver ikke at være ketil at bestemme, om vi får appelsinhud, deligt. Vejer du for meget, kan du også altså små fedtdepoter, som får lov at minimere fedtdepoterne i området. Men stritte ud mellem bindevævsstrøgene og et vægttab uden styrke fra motion afhjælgive den karakteper sandsynligvis ristiske noprede ikke problemet. Den spanske pebers og bulende hud. Husk, vi har brug egenskaber har i mere end t Der er nok en for et fedtlag til at 2000 år været kendt for sin god portion arvehjælpe os gennem masse som afgør, evne til at stimulere kredsløbet graviditet, amning om du er mere elog andre hormonbeog fjerne ødemer. ler mindre ramt lastende situationer! af appelsinhud. Massage morgen og aften med lotions, t Måske kan du ikke helt fjerne proble- som kan stimulere det lokale kredsløb og met, men hvorfor ikke forsøge at mini- måske også virke lettere opstrammende på mere det? bindevævet. Som en herlig sidegevinst får du en meget blødere hud. Når man ikke helt kender årsagerne, opAnjo Anticellulitis Lotion er et godt bud. står der også meget let delte meninger om, Med sit indhold af spansk peber kan kreds)-hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

løbet stimuleres, og ødemer og andre ophobninger fjernes. Sammen med de øvrige ingredienser, citron, musetorn, hvid ingefær fra Hawaii, guarana og gulerod, får det lokale område en mulighed for et eliminere væskeophobninger og bortlede fedtceller. Anjos lotion indeholder desuden en stor portion GLA fra abrikoskerneolie, som ikke kun skaber en sund hud, men også hjælper med at få de aktive stoffer bragt ind til alle celler. Fakta

Spis masser af grønsager og frugt, hvis du vil pleje dit bindevæv og din hud. Her finder du vitaminer, mineraler og sporstoffer og masser af de såkaldte sekundære plantestoffer, som sammen sørger for, at hver eneste celle får optimale betingelser og hjælper dig til en smuk fast hud og et velfungerende kredsløb og bindevæv. Suppler gerne med C-vitaminer til dit bindevæv. Har dit kredsløb brug for ekstra hjælp, er ekstrakter med Ginkgo biloba, fx Anjo GB8, en mulighed.


Sund Skønhed Fakta af

af

Skønhed og innovation

Kosmetolog

Helle Grundahl

Linisha Palm

b_d_i^W$fWbc6ikdZ#\ehiad_d]$Za

^[bb[$]hkdZW^b6ikdZ#\ehiad_d]$Za

Alle gode vintercremer skal være oliebaseret, så de nærer og beskytter huden - vandbaseret cremer udtørrer huden og kan give karsprængninger. Husk at købe dine produkter uden parfume, som ellers kan give pletter på huden, hvis de udsættes for solens UV-stråler.

Karsprængninger kan fjernes

Cellulite eller cellulitis?

Efter en hård vinter er der mange, der får karsprængninger. De ses ofte i ansigtet på grund af forkert beskyttelse i den bidende kulde. Det er naturligvis bedre at forebygge med en ordentlig vinter creme, som er baseret på gode olier, der nærer og samtidig beskytter den sarte hud. Men er skaden sket, kan de små sprængninger fjernes med elektrokosmetik. Det giver ingen ar. Find en Alternativ Kosmetolog i dit område. - Helle

Anjo spurgte Lægemiddelstyrelsen og Dansk Sprognævn for mange år siden, hvad der var korrekt, da nogen mente, at brugen af cellulitis i navnet på deres lotion var forkert. Lægemiddelstyrelsen svarede, at man kunne bruge begge ord, da begge i almindelighed forbindes med appelsinhud. Den korrekte betegnelse for appelsinhud er hverken cellulite eller cellulitis, men pnue d’orange. - Linisha

Drik te med tæerne Kom i himlen med beroligende urtete! Trænger du til at forkæle dig selv eller din kæreste, så find viskestykkerne frem eller endnu bedre dine gamle stofbleer. Du koger teen og tilsætter de beroligende urter. Brug gerne lavendel, rose, melisse eller kamille. Lad urterne trække, og dyp bleerne i det nykogte vand, og læg dem i to poser. Fødderne placeres i poserne med de varme urteomslag viklet om. For at holde på varmen, kan du bruge to håndklæder. Find din yndlingsbog frem, og hvil dig i 20 minutter. - Helle

Vind en ansigtsbehandling i Solrød Strand! Helle Grundahls klinik, som oser af hygge, tilbyder ansigtsbehandlinger. Du kan vinde en ”Heal-up”, som udover en ansigtsanalyse består af en Bio Enzym Peeling, der er skabt af alger, klorofyl, ananas og papaya og en efterfølgende maske, hvor bl.a. lindetræ, salvie, aloe vera, melisse og padderokke indgår. Behandlingen afsluttes med en dybderens, en ansigtsmassage og plukning af bryn, hvis du ønsker det. Præmien har en værdi af 675,Svar på spørgsmålet: Hvor ligger klinikken, Pure Organic?. Send svaret til helle.grundahl@sund-forskning.dk senest d.1. juni, hvor der trækkes lod blandt de korrekte svar. Vinderen får direkte besked. hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&).


Den psykologiske ologiske vinkel

Overspringshandlinger Nu SKAL jeg have læst fysik, ringet til faster Oda, lavet en ansøgning, skrevet artiklen...

af

Hanne Hæsum Aut. cand. psych. EMDR terapeut www.emdr.dk

^Wdd[$^W[ikc6ikdZ#\ehiad_d]$Za

Sjældent føler vi os mere splittede - som to modsatrettede personer indeni - som når vi skal løse en opgave, vi prøver at udskyde igen og igen. Én del af mig vil færdiggøre opgaven, mens den anden del lokker med hyggelige småsysler: Kom nuu! Gulvet skal jo også vaskes? Du TRÆNGER til en slapper, til sjov. Lokkeren har faktisk et godt trumfkort: Iflg. Goleman belønner hjernen os med behagelige endorfiner, når den undgår noget ubehageligt - når vi laver en overspringshandling. Hvorfor overspringshandlinger?

Men hvorfor finder kampen sted? Hvorfor får jeg dog ikke bare tingene gjort? En udskudt opgave dræner mig på sigt for energi, belaster mit selvværd, koster mig *%hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

måske penge. NÅR jeg så endelig HAR fået løst opgaven, føles det dejligt befriende, og var ofte lettere, end jeg havde forestillet mig. En grund til overspringshandlinger kan være, at jeg træt reagerer på mine egne eller andres urealistiske forventninger til, hvad jeg kan nå, eller til hvor godt det kan blive. Oftest handler overspring dog om, at jeg prøver at undgå at lave noget, som jeg bør lave, men som er forbundet med ubehag - ængstelse, vrede, tristhed, skam osv. Iflg. psykologen Robin Shapiro handler vores overspringshandlinger og undvigende adfærd om ’affekt-tolerance’ - om hvorvidt vi kan udholde følelsesmæssige påvirkninger. Jo mere angst jeg er, jo mere vil jeg blive følelsesmæssigt påvirket, og jo mere vil jeg udvise undvigende adfærd gøre overspring. Og jo større vil jeg opleve belønning ved overspringshandlingen i form af, at jeg føler mig godt tilpas.

Modvilje eller angst for bestemte handlinger kan imidlertid være for stor til, at personen kan klare det uden hjælp. Overspringshandlinger er et hyppigt tema hos psykologer. Shapiro, psykologen, hvis tanker om overspringshandlinger ligger til grund for en del af denne artikel, har med succes anvendt EMDR i behandlingen.

Få bugt med overspringene

Se mere om teknikken på www.EMDR.dk

Lav en liste over dine mest brugte overspring (maile, spise, TV) Hvad får dig til at lave overspring? Er du i gang med et overspring, spørg da dig selv: Hvad prøver du at undgå? Læg

mærke til dine følelser (angst, vrede, skam, tristhed m.m.). Dvæl lidt ved det. Gennemfør handlingen, du vil undgå, i fantasien - eller i virkeligheden. Måske i kort tid i første omgang. Beløn dig selv, når du har udført noget af det, du prøvede at undgå. Vejen frem er, at jeg 1) kan MÆRKE mit ubehag ved opgaven, og 2) arbejder på at UDHOLDE følelserne og alligevel får tingene gjort. Jo mere jeg faktisk får gjort, jo mindre godt har jeg det med overspring.

Litteratur Robin Shapiro, Procrastination. Traumatherapy oktober 2008 http://traumatherapy.typepad.com/trauma_attachment_therapy/procrastination/


sning: For yderligere oply ll#Vkd\Za#Y` Ia[#-,,%-,*%™l Vh! ;dg]VcYaZhV[BVi d\VediZ`Zg ]ZahZ`dhiWji^``Zg

Echinaforce®

˜DETORIGINALEZcf_¨`Y`gYga]XXY` ˜cjYf50 ÅRS SUCCESaYXVY_§adY`gYUZZcf_¨`Y`gY 9W\]bUZcfWY®CfU`YXfVYfiXhf§_UZdifdifgc`\Uh"@§gca\m[[Y`][h]bX`§[ggYX`Yb"=bX]_Uh]cbYf.BUhif`§[Ya]XXY`h]``]bXf]b[UZ`YhhYfYZcf_¨`Y`gYggmadhcaYf"Ghmf_Yf_fcddYbg]aaibZcfgjUfc[¨[YfXYfjYX acXghUbXg_fUZhYbcjYfZcfZcf_¨`Y`gY"8cgYf]b[.Jc_gbY.'$XfVYf]Yh[`UgjUbX'!)[Ub[YXU[`][h]\¨^gh,i[Yf"A_ibYZhYfUZhU`YaYX`§[YUbjYbXYgh]`[fUj]XY UaaYbXYY``YfV¨fbibXYf%&f"G§f`][Y UXjUfg`Yf.6¨f]__YVfi[YggUaaYb\§b[YbXY]aYfYYbX,i[Yf"?cbhU_h`§[YjYXZcfj§ff]b[UZgmadhcaYfY``Yf\¨^ZYVYf"5``Yf[]g_YdUh]YbhYfg_U`_cbhU_hY`§[Yb]bXYbVfi["Df§dUfUhYh]bXY\c`XYf Yh\Ubc`*)Jc`"c[aXYfZcf]__YUbjYbXYg\j]gXiYf]VY\UbX`]b[aYX5bhUVigY``YfaYhfcb]XUnc`aYX]W]bacXgjUadY]bZY_h]cb"8YfYf]b[Yb_YbXg_UVh]` caZcfg][h][\YXV¨fiXj]gYgjYXbYXgUh `YjYf!Y``YfbmfYZib_h]cbY``YfUbXYbg§f`][gm[Xca"?cbhfU]bX]_Uh]cbYf.CjYfZ¨`gca\YXcjYfZcfd`UbhYfUZ_ifjV`caghZUa]`]YbZ"Y_g"_fmgUbhYaiaY``YfVmb_Y"HiVYf_i`cgY `Yi_§a] V]bXYj§jggm[XcaaY c[UbXfYUihc]aaibYgm[XcaaY"8]ggYa]bYfYhg_`YfcgY"<=J!]bZY_h]cb UbXYbbYXgUhZib_h]cbY``YfibXYfhfm__Y`gYUZ_bc[`YaUfjYb"Gm[XcaaYfY`UhYfYhh]`\j]XYV`cX`Y[YaYf"6]j]f_b]b[Yf.G^§`XYb¶aY[Yh g^§`XYb.CjYfZ¨`gca\YXgfYU_h]cbYf]ZcfaUZiXg`§h _`¨Y \§jY`gYf]Ubg][hYh jY^fhf§_b]b[gVYgj§f UghaUc[UbUZm`U_h]g_g\cW_ gj]aaY`\YXc[`UjhV`cXhfm_"<mdd][\YXi_YbXh.AUb[Y`d\j]XYV`cX`Y[Y! aYf_UbZcfY_caaYjYXVfi[cjYfaYfYYbX,i[Yf":cf_cfhYhdfcXi_h]bZcfaUh]cbYfVUgYfYhddfcXi_hfYgiaXUhYfYh%*"bcjYaVYf&$$- gca_UbfY_j]fYfYg\cg6]cZcfWY8UbaUf_5Gdh`Z",++$,+)$"

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&*&


Endeligt ja til antioxidanter! Der har været sået rigtig meget tvivl om, hvorvidt antioxidanter har den effekt, som man i årtier har ment, de har. Nu har forskerne sat et punktum for den diskussion. Uanset, hvordan man vender og drejer forskningsrapporterne, så er antioxidanter en vigtig nøgle til vores sundhed.

af

Irene Hage læge

Iah_lj_b_h[d[$^W][6ikdZ#\ehiad_d]$Za

Et hold af internationale antioxidant-forskere har for nylig re-analyseret data fra 66 store kliniske studier og fandt, at i 36 % af studierne var det positivt for kroppen at tage antioxidanter. I 60 % var der ingen effekt, mens der kun var 4 % med et negativt udfald. Det er lige omvendt af, hvad man ellers har sagt om antioxidanter i Danmark. Vi har i årevis fået at vide, at det er farligt med antioxidanter, men efter en nøjere gennemgang af mange større undersøgelser vedr. antioxidanter har forskere set, at det gavner. Men hvad betyder antioxidanter og frie radikaler for vores helbred? Vi skal spise frugt og grønt, fordi de indeholder mange antioxidanter og kan forebygge mange forskellige sygdomme. Vi ved også, at for hvert sug af en cigaret dannes der flere tusinder af frie radikaler, og vi skader vores lunger og hjerte-kredsløbssystem. Men hvad betyder begreberne? Frie radikaler

Et frit radikal er et energifyldt, men meget ustabil iltatom, som har en elektrisk ladning. Det gør, at det hele tiden er på jagt efter et andet molekyle for at binde sig til det og dermed ikke have en elektrisk ladning længere. Frie radikaler binder sig til andre molekyler meget hurtigt og virker destruktivt. Det kan afstedkomme mange sygdomme som kræft, gigt og åreforkalkning. *'hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

Et æble bliver brunt, når det skæres over og bliver iltet. Olie bliver harsk, hvis det står ude for længe, mens noget der er vakuumpakket nærmest kan holde sig i al evighed. Hvorfor? Iltning danner frie radikaler, som rigtig nok er nødvendige for mange livsprocesser (vi bruger dem fx i vores immunsystem til at dræbe virus og bakterier) men når der er for mange frie radikaler og de forkerte steder, gør de skade. Her er det, at antioxidanter spiller en vigtig rolle. Vi danner selv frie radikaler, men når vi får for mange af dem, er det sygdomsfremkaldende. Forurening, cigaretrygning, stærkt sollys, kemikalier, radioaktiv stråling, forkert behandlet mad, tungmetaller som kviksølv og bly, for meget jern i kroppen er blot nogle af mange eksempler, der kan medføre et overskud af frie radikaler i kroppen. Antioxidanter

For at beskytte os selv har vi antioxidanter. Antioxidanter er næringsstofmolekyler, som er i stand til at binde sig til et frit radikal, uden selv at gå til grunde

og derved opsamle de frie radikaler, så de dermed ikke går hen og binder sig til andre molekyler. Planter, dyr og mennesker er fra naturens side udstyret med mange forskellige antioxidanter. Nogle danner vi selv, og nogle får vi udefra. Nogle af de mest kendte antioxidanter er C-vitamin, E-vitamin og Betacaroten. Der findes tusindvis af forskellige antioxidanter, som virker på forskellige områder. For at de virker bedst, har de brug for hinanden - antioxidantbeskyttelsen involverer en kædereaktion, som involverer, at et bredt sortiment er til stede. Vi kan nok ikke undgå at blive ældre eller at forhindre alle slags sygdomme med antioxidanter, men vi kan sammen med motion, rent vand og ren luft forebygge og have et langt bedre liv, når vi indtager tilstrækkelig med antioxidanter. Fakta

Læs også Irene Hages artikel om antioxidanter i forrige nummer af sundforskning.dk. Eller læs artiklen på www.sund-forskning.dk


NYHED

Omni 60 tabletter

Multivitamin-Mineral n-Mineral Biosym lancerer nu det første multivitaminpræparat i Skandinavien, der er certificeret af ”The Vegan Society”. Den er rent vegetabilsk og fri for animalske ingredienser og nok så væsentligt: Vi har fuld dokumentation og sporbarhed på alle ingredienser.

Fås i Matas og Helsekostbutikker Kompromisløs kvalitet fra Biosym! Læs mere på www.biosym.dk

Prøv også vores nye OmniX og den nye OmniMINI, som begge er certificerede af the Vegetarian Society i London.

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&*(


Spot on

Rundt om Bordet EFSA anerkender chroms virkning på blodsukkeret EU’s videnskabelige fødevaresikkerheds-organ EFSA, som bl.a. vurderer sikkerheden ved kosttilskud, finder nu, at dokumentationen for, at krom medvirker til at opretholde et normalt blodsukkerniveau er så stærk, at de anbefaler EU-kommissionen det som en lovlig anprisning på kosttilskud, der indeholder tilstrækkeligt krom. EFSA finder det nu tilstrækkeligt videnskabeligt begrundet, at ”Krom indgår i et normalt stofskifte” og at ”krom bidrager til at opretholde et normalt blodsukkerniveau i kroppen”. Mineralet krom, som indgår i Pharma Nords Bio-Chrom, fungerer som et hjælpestof til hormonet insulin, som sørger for, at kroppens celler får de nødvendige sukkerstoffer, og et normalt blodsukker er vigtig, når dagligdagen skal fungere.

Ældre mangler ofte proteiner Overlæge, dr. med. Henning Skjoldborg har gennem mange år forsket og påvist, at et tilskud af et optimalt sammensat protein, Protabs, som er nemme tabletter at sluge, øger appetitten, giver øget vægt og skaber overskud til aktivitet. Til forskel fra andre proteinsammensætninger virker de ikke belastende på nyrerne, og sammensætningen kan bruges til alle småtspisende. Sørg selvfølgelig for grønsager, fuldkorn og frugt evt. i koncentreret form med hjælp fra en saftpresser eller blender, hvis de rå grønsager lige er en tand for meget.

*)hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

Spis dit kolesterol og blodsukker ned og forebyg diabetes! Guarmin, et granulat baseret på guar guar, holder på både sukker og kolesterol, så der ikke optages så meget i kroppen og er sammen med rigtig kost og motion med til bekæmpe risikoen for at pådrage sig livsstilssygdomme. At Guarmin forbliver i tarmen uden at blive optaget gennem tarmslimhinden og passere over i blodbanen til andre organer, gør Guarmin til et meget sikkert produkt og er da også godkendt som naturlægemiddel, fordi producenten overfor lægemiddelstyrelsen har bevist, at produktet rent faktisk virker. Som granulat er det let at anvende på lidt youghurt eller røre det op i vand.


Spot on

Galdesten og nyresten kan måske opløses af urter Resium bruges oftest i forbindelse med nyre- og galdesten, og i mere end 80 år har det spanske naturmiddel hjulpet utallige mennesker, der ellers kun kunne blive hjulpet af kirurgiske indgreb eller som i dag af mere moderne behandlingsmetoder på hospitalet. Man har egentlig aldrig klarlagt, hvorfor lige netop denne sammensætning af urter har så specifik en effekt, men 80 år på helsehylderne i adskillige lande taler sit eget sprog.

GLA mangel Magnesium mod insulinresistens De stigende problemer med overvægt har ført til en nærmest eksplosiv vækst i forekomsten af type-2 diabetes, som er en af følgevirkningerne af fedme, men ny forskning fra Tyskland peger på magnesium som en mulig kilde til beskyttelse. Da forskere fra Justus-Liebig Universitetet i Giessen gav daglige magnesium-tilskud eller identiske snydepiller (placebo) til en gruppe overvægtige personer i et halvt år, opnåede forsøgspersonerne i magnesium-gruppen en forbedring af to ud af tre markører for insulinfølsomhed sammenlignet med dem i placebogruppen. Samtidig forbedrede magnesiumtilskuddet det fastende blodsukker med 7 %, skriver forskerne. Deres forsøg er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Diabetes, Obesity, and Metabolism. I forsøget blev der brug 365 mg magnesium dagligt i seks måneder og BioMagnesium fra Pharma Nord er et bud på et letoptageligt produkt.

Ifølge den nu afdøde forsker D.F. Horrobin er eksem kroppens første tegn på mangel af essentielle fedtsyrer. GLA hjælper huden med at holde på væsken og er den i underskud, kan kløe, udslet og skællende hud være nogle af de symptomer, der viser sig. GLA tilskud kan d derfor være et vigtigt valg ved forskellige hudsygdomme som psoriasis, Sjögren’s syndrom, børneeksem og atopisk eksem. Fedtsyren har desuden vist sig at have en god effekt på gigt, diabetes hjerte-kredsløbssygdomme, PMS og klimakterielle problemer. Du finder en god portion GLA fra hjulkrone i kapslerne EPA-GLA+ (Biosym) som også indeholder en god stabil fiskeolie. Du kan læse meget mere i Rikke Agersteds ds artikel andet sted i magasinet. Er du ikke til kapsler men hellere til aktive stoffer i din mad: Hurtig hvidkålssalat til 1 person 100 g. øko. hvidkål finthakket. 1 mellem gulerod skrællet og hakket fint. ¼ rød peberfrugt i tern. Saften af en lime. 2 spsk EPA-GLA + liquid. quid. Bland grønsagerne med saften af limefrugten n og olien.

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&& GuG' Gu ' '%&& %&& &  ** **


Rundt om Bordet

af

Caroline Fibæk Naturopath ibm og madskribent Iah_lj_bYWheb_d[$Ó[XW[a6ikdZ#\ehiad_d]$Za

Chokolade – Gudernes føde Chokolade gør dig lykkelig! Mange kvinder er sikkert enige, og forskningen bakker op om dine chokoladelyster. Men det skal være den rå slags. Og ja, Cacao theobroma, det botaniske navn for kakao, betyder faktisk Gudernes føde. Her har du et af mine bedste kakaokosttilskud – hvem sagde, det var kedeligt at være sund? Chokolade mousse &VkdXVYd *YVYaZg!\ZgcZBZY_dja (heh`#g€`V`VdejakZg :ki#a^YikVcYZaaZgbVcYZab²a`

Blend det hele sammen til en mousse, og server med masser af frisk frugt. Opskriften er fra Raw Food Kuren. Du kan se mere om den på www.carolinefibaek.dk

Antioxidantbombe mod hjertekredsløbssygdomme

Antioxidanters styrke måles i ORAC-værdi (Oxygen Radical Absorbance Capacity). Den højeste værdi af alle fødevarer er målt i rå kakao – nemlig 28.000 ORAC

pr. 100 g rå kakao. Scoren for en konventionel mørk chokolade er 13.120. Undersøgelser viser sammenhæng mellem indtag af kakao og øget hjerte-kar-sundhed.

god bog eller er helt opslugte af et projekt. PEA er fundet i højere niveauer i hjernen af glade mennesker. Kakao indeholder op til 2,2 procent PEA.

Kakao stimulerer hjernen

Theobromin – den nye kaffe

Kakao indeholder aminosyren tryptofan, som er nødvendig for dannelse af serotonin, der modvirker depression. Kakao indeholder også neurotransmitteren dopamin, som indgår i hjernens ”belønningssystem”. Alkaloidet PEA i kakao hjælper med at fremme mental årvågenhed og evnen til at koncentrere sig. Man ved, at PEA i kakao øger aktiviteten af neurotransmittere i visse områder af hjernen, der styrer evnen til at fokusere og være opmærksom. Forhøjede PEA-niveauer forekommer naturligt, når vi bliver betaget af en film, en

Kakao øger energiniveauet, da det indeholder to stimulerende stoffer - en betydelig mængde af theobromin og en lille mængde koffein. Theobromin (1-2 % af kakaobønnen) stimulerer centralnervesystemet, hjælper hjertemusklen og udvider blodkar. Sammenlignet med koffein er theobromin grundlaget for omkring en fjerdedel af den stimulerende effekt. Til gengæld påvirker theobromin ikke blodsukkeret, ligesom koffein. Tværtimod indikerer studier, at theobromin øger cellernes sensitivitet for insulin og dermed stabiliserer blodsukkeret.

En sund smagsforstærker Vi ved godt, at vi spiser for meget salt. Vi gør det, fordi vi har oparbejdet en dårlig vane, men vi gør det såmænd også fordi, salt fungerer som en af de bedste smagsforstærkere. Dårlige vaner kræver lidt viljestyrke, mens den smagsforstærkende effekt kan skabes med sunde urter fra Herbamare urtesalt. En rigtig gammel opskrift med tørrede droger, skabt af Alfred Vogel, har fået de fleste saltelskende til at nikke anerkendende ved middagsbordet. Så prøv det! Dine celler, dit kredsløb, din hjerne og din læge og din behandler vil elske dig for at drosle ned på brugen af det almindelige salt og i stedet anvende Herbamare urtesalt og Herbamare Spicy urtesalt, som udover 24 specielt udvalgte urter indeholder en meget fin havsalt og kelp, så du stadig får tilført en tilpas mængde jod. Marianne Palm *+hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&


Rundt om Bordet

Linser – en gudespise for vegetarer

af

Lisbeth Tordendahl Biopat, phytoterapeut og kostkonsulent Iah_lj_bb_iX[j^$jehZ[dZW^b6ikdZ#\ehiad_d]$Za

Linser er nemme at tilberede, de er velsmagende og så er de fulde af proteiner. Supersunde er de med gode proteiner, masser af kostfibre, et væld af vitaminer, mineraler og gavnlige plantestoffer med forebyggende egenskaber i forhold til hjerte-kar-sygdomme, hormonproblemer og forskellige kræfttyper. Mættende, blodsukkerstabiliserende, klimavenlige, billige - og ikke mindst: de kan blive til skøn velsmagende mad. Det er bælgfrugter, det handler om, heriblandt linser. Linser findes i mange forskellige sorter, der kommer fra både Indien, Mellemøsten og Frankrig. De grønne linser er en af de tidligst dyrkede afgrøder. De har været dyrket i området omkring Le Puy i Frankrig i mere end 2000 år, men de første beretninger om dem er fundet i Mellemøsten, hvor man dyrkede linser 8000 år f. Kr. Engang var de fattigmandsspise, men i dag er de blågrønne puylinser en af Frankrigs fineste delikatesser. Linser, der både fås hele og flækkede, er hurtigere at lave end andre tørrede bælgfrugter, og de behøver ingen iblødsætning. Brug dem i supper, tykke sovse, postejer, deller, salater. Kog dem ordentligt, og giv dem gerne selskab af syrlige, salte, stærke ingredienser og/eller krydderurter. Ifølge asiatisk tradition er linser gavnlige for hjerte og cirkulation, de stimulerer binyresystemet, øger nyrevitaliteten, er vanddrivende - og deres varmenatur er neutral.

til frokost eller aftensmad, suppleret med grøntsager og evt. brød eller korn. Den er også super i en buffet. Ejna^chZg(Ya :ki#@dbWjiVc\Zchig^WZe€+"-Xb =VkhVai ih`# ¢WaZg\ZgcZg³Y`^cYZYZ(Yah`€gcZ Hb€cdceVgZ^aaZbZ\Zihb€`VeZgh( heh`# :`higV_db[gjda^kZcda^Z'heh`# 7VahVb^XdZYY^`Z(heh`# :ki#hi^a``VeZgh

Efterse linserne for sten, skyl dem i en sigte, og kom dem i en gryde dækket med

vand. Bring i kog, og hæld alt i en sigte, så vandet løber fra. Kom linserne tilbage i gryden, dæk med nyt vand, og kog evt. med kombu ca. 35 minutter, til de er møre, men ikke udkogte. Sørg for, at linserne konstant er dækket af vand under kogningen. Sluk, tilsæt salt, og lad det trække 5 minutter, hvorefter vandet hældes fra, og kombu fjernes. Kombuen kan fx skæres i tern og bruges i en suppe. Skær æble i små tern, når linserne næsten er færdigkogt. Kom linserne i en skål, vend olie, balsamico, æbler og kapers i. Server evt. pyntet med stilkkapers. 5-6 portioner.

1½ dl kogte linser (ca. 100g) giver 11 g protein.

Linse-æble-salat med kapers 

Selv mange af dem, der ikke er særlig glade for linser, bliver overrasket og kan lide denne kombination. Salaten er skøn, både varm og kold. Brug den som proteinret hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&*,


Fit med

Delfs og Dion Body Balance Pilates Instruktør uddannelse En dejlig livsbekræftende uddannelse. Bliv Body Balance® Pilates instruktør over 1 eller 2 år. Træningssystemet Body Balance® Pilates har mange elementer fra Pilates, som Bettinna Delfs i 1982 tog med hjem fra sit studieophold i USA, men også fra hendes mange andre uddannelser inden for krop og sind. Body Balance Pilates uddannelsen er en meget helhedsorienteret og bred uddannelse.

Store muskler af små vægte – ny forskning skaber nye træningsmuligheder

Et helhedsorienteret menneskesyn Krop, sind og kost er forbundet. Vi kan ikke bevæge os på det ene plan uden, at det straks påvirker de andre planer - positivt eller negativt. Det vidunderlige er, at det slet ikke er så svært at komme ind i en sund selvforstærkende cirkel. Når først du sætter ind på alle planer, opnår du hurtigt resultater, der hjælper dig til en mere livsbekræftende livsstil. Mange mennesker går rundt og er mellemtilfredse og ofte trætte, kan man være tilfreds med det? Er det muligt at have overskud, være vital og tilfreds i din hverdag? Ja, du kan altid få det bedre med en lille indsats. Selvfølgelig har vi som mennesker perioder i livet, hvor kriser og tab skal plejes, hvor man skal give sig selv lov til at leve krisen igennem og acceptere det, der er. Når tid er, skal vi så også tillade os selv at komme videre, lade krisen bag os, hvis vi ønsker det bedste for os selv. Bettinna *-hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

Canadiske forskere har opdaget, at store muskler ikke altid bygges op af hård træning med tunge vægte, som man hidtil har antaget. Ifølge forskerne kan det samme ske med små vægte, simpelthen fordi den proteinsyntese, som bestemmer musklernes størrelse, lige så nemt kan foregå, hvis man pumper sig træt med mange gentagelser med små vægte. Man skal blive ved, indtil man er træt - og gerne 25 gentagelser af løftet. Undersøgelsen blev foretaget på 15 normalvægtige mænd, hvor nogen trænede med tunge vægte, andre med de lette. Faktisk viste målingen, at der var en bedre proteinopbygning med de lette vægte frem for de tunge. Undersøgelsen er ikke kun vigtig for dig, som er vant til at træne og nu kan omlægge din træning. Den nye undersøgelse kan også hjælpe de mange, unge som ældre, som måske skal komme sig efter sygdom og nu også kan se frem til en muskuløs krop. Dion Knudsen

Proteiner findes i kød, fisk, æg, mælkeprodukter og grøntsager, især i bælgfrugter. Kulhydrater, som giver energi, findes i ris, kartofler, pasta, brød, frugt samt alle produkter tilsat sukker. Fedt, som kroppen også behøver, findes i olier, smør samt i fedt fra kød og mælkeprodukter. Vælg mest af de flerumættede fedtstoffer fra planteolier og fisk.


Bettinna Delfs

Dion Knudsen

Pilatesinstruktør, afspændingspædagog og smerteterapeut

biopat og naturopath, zoneterapeut og fitnessinstruktør

Iah_lj_bX[jj_ddW$Z[b\i6ikdZ#\ehiad_d]$Za

Iah_lj_bZ_ed$adkZi[d6ikdZ#\ehiad_d]$Za

Forebyggelse af museskader Invester i en Handmaster plus, nem at have med sig, og du kan træne overalt. Simpel lille og diskret håndtræner, som træner fingrenes strække- og bøjemuskler. I en enkelt øvelse bliver alle håndens 18 muskler brugt. Man klemmer sammen i 1 sekund og giver slip i 1 sekund – øvelsen gentages, indtil du bliver træt i hånden. Kan trænes et par gange i løbet af dagen. Perfekt til aflastende håndtræning for børn og voksne, og hvis du sidder meget ved computer. Pris ca. 100 kr., www.handmasterplus.com Akupunktur og inflammationshæmmende urter kan også aflaste ved museskader.

Energi til træningen? Mulighederne er mange, og prøv fx Chisan eller Omnivital, hvis du mangler energi. Energi til vægttabet? Prøv CLA+T, som både kan danne fedt om til muskler, fremme stofskiftet i cellerne og skabe energi til træning.

Foryngende og slankende muligheder for dig i overgangsalderen Jeg er 53 år, dyrker meget motion - og jeg har aldrig haft problemer med vægten, før jeg kom i overgangsalderen som 48-årig. Jeg tog næsten 4 kg på natten over. Min flade mave fik buler, på trods af jeg spiser sundt, dagligt cykler 15 km og dyrker styrketræning to gange om ugen. Jeg er meget interesseret i de opskrifter med foryngende og udrensende effekt, jeg for nylig læste om i et blad, jeg nu har smidt væk, hvor du også anbefalede nogle øvelser, som virkede meget slankende. Jeg kan ikke huske hvilket blad, men nu er du jo at finde her i sund-forskning.dk Kærlig hilsen Maja Kære Maja Din kombination af styrke og pulstræning er den bedste træningskombination i forhold til vægttab, så forsæt endelig med det. Undgå alle lette kulhydrater i tre måneder især kartofler, brød, ris og pasta. Spis i stedet rodfrugter. Du kan rekvirere opskrifter på mail@livingacademy.com, som vil sætte endnu mere gang i dit vægttab. Derudover vil jeg anbefale dig to gange dagligt at lave ”Body Breezers” i ti minutter, øvelserne fremmer udrensning og virker ekstremt slankende. Du kan se øvelserne på www.livingacademy.com eller købe min DVD ”Det Rene Liv”. Kærlig hilsen Bettinna Delfs hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&*.


Fisk er ikke bare fisk... eye q – en anderledes fiskeolie til hele familien Balance Plus - naturlig hjælp til en naturlig overgang!

Nej tak til humørsvingninger, hedeture og søvnløse nætter? Balance Plus er et naturligt pollenprodukt, tilsat vigtige vitaminer, som reducerer gener i forbindelse med overgangsalderen.

Der er stor forskel på indholdet af fedtsyrer i forskellige fisk, samt om fedtsyrerne er mættede, enkeltumættede eller flerumættede. eye q har et naturligt højere indhold af den flerumættede omega-3 fedtsyre EPA i forhold til DHA, en anden flerumættet omega-3 fedtsyre. Tilsat omega-6 fedtsyren GLA fra kæmpenatlysolie. Flerumættede fedtsyrer har stor ernæringsmæssig værdi og findes i alle celler. eye q er udvundet af sardiner og ansjoser. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost og en sund livsstil.

Findes i varianterne: eye q chews, tyggekapsler med jordbærsmag eye q kapsler, små og synkevenlige

eye q flydende mikstur med frisk citrussmag

Forhandles hos Matas og i Helsekostbutikker.

Vejl. udsalgspris, kr. 169,For yderligere information: Medica Clinical Nord

+%hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&& Tlf. 4611 6669 - www. medicanord.dk

Yderligere information: Novasel EU: 63230002, www.novasel.dk


Forunderlige verden forunderlige biokemi

Overvægtig? Leptin, den onde skurk med nedadgående spiral Leptin kan være en af de vigtigste nøgler til at forstå, hvorfor børn bliver overvægtige, og hvorfor både børn og voksne har svært ved at tabe sig, hvis først det er gået galt.

af

Torunn Laksafoss cand. scient. biokemi, naturopath ibm

jehkdd$bWaiW\eii6ikdZ#\ehiad_d]$Za

Leptin er et hormon, der primært produceres i vores fedtceller. Funktionen er bl.a. at regulere vores sult. Er du normalvægtig, vil et måltid øge udskillelsen af leptin og frembringe en mæthedsfølelse. Har du indtaget mere fedt, end du plejer, sørger kroppen for, at niveauet af leptin nedsætter din sultfølelse. Leptin giver kroppen en mulighed for at være selvregulerende i forhold til indtag af mad. Desværre ser det ud til, at vi ikke beva-

rer den selvregulerende virkning af leptin, hvis vi tager på i vægt. Vejer vi for meget og har for meget fedtvæv, vil vi også danne mere leptin. Der er for så vidt også masser af hormonet i blodet, men virkningen er ikke særlig god. På samme måde som for insulin, kan vi blive resistente over for leptin. Det betyder i praksis, at vi skal spise rigtig meget mad for at føle os mætte. Konsekvensen er en øget risiko for overvægt - denne er lig med endnu flere fedtceller og endnu mere leptin og stadig uden regulerende effekt. En ond cirkel, der er svær at bryde. Hvad sker der hos overvægtige børn?

Forskningsresultater har vist tendenser til, at leptin spiller en rolle ved for tidlig pubertet. Årsagen kan være, at kroppen har tilstrækkeligt overskud af fedt til at begynde reproduktion, hvorefter puberteten sættes i gang. Det er dog endnu ikke fastlagt, om det alene er overvægt lige før puberteten,

der gør sig gældende, eller om det måske nærmere drejer sig om overvægt for fx 5-årige. Hvad kan der gøres?

t Først og fremmest skal blodsukkeret stabiliseres. Fjern alt det hvide sukker, synligt og skjult. Minimer indtag af kornprodukter, og vælg kun de grove typer. t Kostmæssigt skal der lægges vægt på at få proteiner til alle tre hovedmåltider, men også gerne til mellemmåltiderne. Proteinerne er med til at opbygge dine muskler, og det er disse, der skal hjælpe dig med at forbrænde mere fedt. Vælg gerne fisk, også de mere fede typer. t Vælg dit fedtindtag med omhu. Væk med så meget animalsk fedt som muligt. Vælg magert kød, og brug i stedet vegetabilske olier som olivenolie, nøddeolie, kokosfedt eller avocadoolie. Dermed får du bygget sundt fedt ind i kroppen. t Du skal sørge for at spise frugt og grønt, gerne sæsonens danske grøntsager. t Reducer antal kalorier til lidt under det daglige kaloriebehov, og sørg for, at din motion bliver til mere end kun 30 minutter om dagen. t Din søvn skal du værne om, da stress og mangel på hvile er en medvirkende faktor til overvægt. Optimalt skal du sove 7-8 timer hvert døgn. Kilder: Changes in weight loss, body composition and cardiovascular disease risk after altering macronutrient distributions during a regular exercise program in obese women, Nutr J. 2010; 9: 59. No Kiss1ng by leptin during puberty?, J Clin Invest. 2011; 121(1):34–36. Leptin: a review of its peripheral actions and interactions, International Journal of Obesity (2002) 26, 1407 – 1433

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&+&


Kendt energistof i ny, potent form:

“AKTIV”

+'hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&


AF BJØRN FALCK MADSEN

Q10

Hidtil har det energiforøgende stof coenzym Q10 udelukkende været tilgængeligt i en form, som kroppen skal omdanne, før virkningen opstår. Nu findes Q10 imidlertid i en ny form, som kaldes “aktiv” Q10. Det giver helt nye muligheder indenfor forebyggelse og behandling. De millioner af mennesker, som i mange år har taget et dagligt tilskud af stoffet coenzym Q10 for at få mere energi og forbedre energi-afhængige kropsfunktioner som for eksempel hjertets pumpemekanisme, har anvendt en form af stoffet, der skal aktiveres først. Den form af Q10 kaldes for ubiqinon. Nu er det imidlertid lykkedes at få den allerede aktiverede form af stoffet indkapslet. Fordelen ved at tage ”aktiv” Q10 er, at stoffet ikke først skal omdannes i kroppen, men kan virke direkte. ”Aktiv” Q10 – eller ubiqinol, som det hedder, er især nyttigt for de personer, som på grund af kronisk sygdom eller høj alder har svært ved at omdanne Q10 fra den ene form til den anden. Man har tilmed observeret, hvordan folk, som ellers ikke har haft nævneværdig nytte af at tage ubiqinon, kan opnå den ønskede effekt, hvis de skifter til ubiqinol istedet.

kulhydrater og fedt til energi. Kroppens energiproduktion finder sted i de såkaldte mitokondrier, som findes i hobetal i stort set alle kroppens celler. Begge former for Q10 – altså ubiqinon og ubiqinol er sådan set vigtige. Både som antioxidant og som aktør i cellernes energiproduktion, men der er afgørende forskelle, der gør ubiqinol overlegent. Antioxidant-virkningen af Q10 i kroppen afspejles i, hvor stor en andel af den

samlede mængde Q10 der findes i form af ubiqinol. Med andre ord, hvis der er et tilstrækkeligt højt niveau af Q10 i kroppen, men kun lidt af det er ubiqinol, så er det et tegn på, at kroppen er udsat for oxidativ stress. Hvad er oxidativ stress?

Med oxidativ stress menes en skadelig reaktion, hvor mængden af sundhedsskadelige, frie radi-Hvor findes Q10?

Q10 findes i alle kroppens celler og spiller to vigtige roller i kroppen, nemlig i energiproduktionen og som antioxidant. Omkring 40-50 % af kroppens Q10 befinder sig i cellens energiproducerende mitokondrier. Resten befinder sig i cellemembraner, i cellekerner og cellevæske m.v. Der er ekstra meget Q10 i de væv, som har særligt høje energikrav, specielt hjertet, leveren, nyrerne og bevægeapparatets muskler. Hvad gør Q10?

Q10 er en vigtig co-faktor for de enzymer, der omdanner blandt andet protein, hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&+(


kaler overstiger kroppens antioxidant-kapacitet. Oxidativ stress kan blandt andet forårsages af: t inflammation i kroppen t nedsat blodforsyning t vedvarende emotionel stress t udmattende fysisk anstrengelse t tungmetaller t radioaktiv stråling, UV-stråling, ultralyd, vibrationer t medicin t rygning t bedøvelsesmidler, pesticider, organiske opløsningsmidler, miljøgifte, ozon. Hvorfor ubiqinol som tilskud?

De fleste mennesker er i stand til at optage tilskud af Q10 i oxideret form som ubiqinon, men der er undtagelser. Det gælder blandt andet ældre mennesker, personer med forskellige sygdomme som leversygdom, bugspytkirtelsygdom (diabetes), irritabel tyktarm, Crohns syge og Colitis ulcerosa og andre lidelser med nedsat fordøjelse, samt patienter, der har gennemgået kirurgi i fordøjelseskanalen. For disse individer er Q10 som ubiqinol langt lettere at optage. I nogle tilfælde vil ubiqinol være den eneste brugbare form for Q10tilskud. En af de faktorer, der begrænser optagelsen, er, at Q10 skal reduceres i tarmcellerne for at kunne blive optaget. Alene dette udgør en begrænsende faktor for optagelse af Q10 i kroppen. Overlegen optageliglighed

Med et tilskud af coenzym Q10 i form +)hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

af ubiqinol undgås behovet for denne reduceringsproces i kroppen. Det forklarer også, hvorfor ubiqinol har en langt højere biotilgængelighed. Undersøgelser, hvor man sammenholder forskellige Q10-former med blodets Q10-indhold, viser, at biotilgængeligheden (altså optagelsen) af ubiqinol er adskillige gange højere, end det er tilfældet med ubiqinon. Hvad er det særlige ved Bioaktiv Q10?

Ubiqinol er yderst følsomt over for virkningen af luft og lys. Derfor indeholder Bioaktiv Q10 fra Pharma Nord ubiqinol i stabiliseret form. Ved hjælp af specielt udviklet lys- og lufttæt emballage forhindres oxidation i en unik, patenteret proces. Pharma Nord er derfor i stand til at sikre et stabilt og potent produkt i hele dets anførte holdbarhedsperiode.

almindelig Q10 (afhængig af kroppens konverteringsevne). En anden interessant forskel på almindelig og aktivt Q10 er, at kurven for blodets indhold af Q10 flader ud, når man tager stigende doser af almindelig Q10, men fortsætter med at stige med fortsatte doser af aktiv Q10. Ved alle typer af Q10 er det bedst at tage det sammen med et måltid, da Q10 er et fedtopløseligt stof. Med stigende alder bliver man dårligere til at opretholde det optimale Q10niveau i kroppen. Det bliver for alvor aktuelt fra omkring 35-års alderen. Desuden reduceres kroppens Q10-niveau af eksempelvis alkoholindtagelse, rygning, ved fysisk anstrengelse, ved sygdom som tidligere nævnt - og ikke mindst ved indtagelse af kolesterolsænkende medicin af statin-typen. Tilskud af aktiv Q10 kan hjælpe med at bevare det optimale niveau af coenzym Q10 i kroppen.

Farmaceutisk standard

Bioaktiv Q10 er fremstillet efter farmaceutisk standard. Det er en garanti for produktets kvalitet, sikkerhed og virkning. Det er garanteret nanoteknologi-fri. Verdenssundhedsorganisationen, EuropaKommissionen og miljøorganisationer har alle givet udtryk for forsigtighed omkring anvendelsen af nanoteknologi til fødevarer. Hvor meget Bioaktiv Q10 skal jeg tage?

Den anbefalede dosis Bioaktiv Q10 er 50 mg 1-2 gange dagligt. Denne dosis vil som et minimum modsvare 150-300 mg

Er der bivirkninger ved Bioaktiv Q10?

Aktivt Q10 tolereres godt i kroppen, og der er ikke rapporteret om alvorlige bivirkninger selv efter langt tids brug. Der er ingen kendte toksiske virkninger, og coenzym Q10 kan ikke overdoseres. Coenzym Q10 anbefales ikke til gravide eller ammende kvinder. Dette skyldes udelukkende, at bivirkninger hos denne gruppe ikke er undersøgt specifikt. Sikkerheden af ubiqinol er påvist i en klinisk undersøgelse skrevet af Hosoe et al (2007): Study on the safety and bioavailability of ubiqinol after single and 4-week multiple oral administration to healthy volunteers. Regul Toxicol Pharmacol; 47(1): 19-28.


Liiige et sekund

Klæder skaber folk…

…og kommunikation skaber omsætning! Altså god og gennemtænkt kommunikation!

af

Maiken Buchwald Journalist Iah_lj_bc[ZceZif_b6cW_a[dXkY^mWbZ$Za

For nylig deltog jeg i et seminar, som bl.a. handlede om, hvorfor vi som forbrugere vælger en virksomhed (det kunne fx være en behandler) eller en vare (det kunne f.eks. være en behandling) – fremfor en anden. Svaret er, at hvis to virksomheder er helt ens og tilbyder helt den samme vare, så snupper vi selvfølgelig den billigste. Men herudover viser undersøgelser, at

vi foretrækker at købe af folk, vi oplever som kompetente, troværdige, sympatiske og unikke – og vi betaler uden vrøvl prisen for deres ydelser, fordi vi tror på, at netop deres behandling virker for os. Ved du, hvilke af dine kompetencer og ydelser, der er mest unikke – og hvem der har behov for lige præcis dem? Dvs. kender du din kerneydelse og din kernemålgruppe? Brochurer, hjemmesider og nyhedsbreve er tre vigtige „udstillingsvinduer”. Jo færre og mere unikke varer du præsenterer her – jo flere af dine kernekunder vil blive fristet til at kigge indenfor i din „butik”! Hvordan bruger du dine vinduer? Plastrer du dem til med „varer” eller vælger du at sætte projektør på de unikke (den ene kunne jo være dig selv)… Og hvordan med teksten? Står det vigtigste først, er

den kreativt tænkt og veloplagt skrevet? Savner du kunder i butikken? Måske skyldes det, at dit informationsmateriale trænger til at blive revideret! Hent inspiration på www.skrivebloggen.dk. Studér konkurrenternes hjemmesider – hvad frister dig til at købe? Bed kunder og kolleger give dig fedback på dit materiale. Tænk professionelt – måske vil en webdesigner, en skrivecoach, en layouter, et trykkeri gøre dit materiale mere troværdigt – og skaffe dig flere kunder og højere honorarer!

– mød mig både her, på medmodspil@maikenbuchwald.dk eller på www.medmodspil.dk hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&+*


Rubrikannoncer TENNA HANSEN Konsulent/naturopath ibm Strategisk rådgivning, P.R. markedsføring www.tennahansen.com mail: t.hansen@live.dk

LOTTE SVANE LARSEN Bioresonans terapeut, e-Lybra Naturopath i biologisk medicin / Biopat Mobil: 2539 0785 lotte.svane@larsen.dk Skindergade 28 A, 1. sal, 1159 Kbh. K Vesterbrogade 112 C, 1. sal, 1620 Kbh. V Energi, balance, sundhed

AT SKRIVE GODT ER INGEN KUNST... ...det er et håndværk, der kan læres! Tjek vores skrivekurser på www.skrivebloggen.dk skrivebloggen.dk

Biopat, phytoterapeut og shamanistisk healer Rikke Agersted Himmelev Bygade 56A 4000 Roskilde Tel: 28 18 70 44 www.helseklinikken-agersted.dk Behandling / healing af krop, sind og ånd

Torunn Laksafoss

ANNONCER

i sund-forskning.dk mail: tenna.hansen@sund-forskning.dk

H. C. Ørsteds Vej 14, 4690 Haslev Mobil: 22 53 27 88 www.likam.dk, torunn@likam.dk Cand. C Scient. i biokemi, naturopather, ABR træner ABR, handicappede børn og voksne, naturopati.

Skolen for Psykoterapi og SQ Coaching. v/Henrik Dilling Ahlgade 55,3. 4300 Holbæk Mobil: 28 26 03 98 henrik@dilling.info www.houseofawareness.dk 2 årig uddannelse Eksistentiel psykoterapi, Rebirthing, Tanke Felt Coaching, SQ-coaching og bevidsthedstræning.

Moderne behandlings-og sundhedshus søger terapeuter Midt i hjertet af København finder du AliusVita, der tilbyder professionel alternativ behandling, konsultation og inspirerende sundhedsaktiviteter. Vi søger terapeuter der vil lægge hjerte i et center der arbejder tværfagligt. AliusVita tilbyder samtidig faciliteter såsom lokaler, supervision & markedsføring. Kontakt: Jannich Schaking Hansen Tlf: 29 93 80 99 www.aliusvita.com

Aut. cand. psych, EMDR practitioner og -consultant Hanne Hæsum Burmeistergade 14 1429 København K Tlf.: +45 31163680 hanne.haesum@gmail.com

Børn og voksne, angst, traumer og krise ++hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

Psykoterapi, Vejledning, Coaching og Healing. For voksne og unge, singler og par. Medlem af Psykoterapeutforeningen. Venlige hilsner Psykoterapeut og Reiki-healer. Kit Gervang. www.kit-terapeut.dk

Målrettet Journalistik v/Lilla Loft Lilla Loft, Ahlmanns Alle 9, 2900 Hellerup Mobil: 29 90 17 91 E-mail: lilla.loft@mail.dk Hudpleje og kosmetik – har du produktet og brug for at blive mere synlig? Pressemeddelelsen, baggrundshistorien, pressemødet… Ring til mig, og lad os i fællesskab få lavet den helt rigtige pakke med den helt rigtige vinkel.

For næsten ingen penge... Så længe der er finanskrise... Bliv Biopat&Naturopath Før min. 65.000 Nu 25.000 minus en krone! Marianne Palm info@sund-forskning.dk

HAR DU KUNDER NOK? Ellers trænger din kommunikation måske til et eftersyn. Hvad virker, hvad virker ikke... Og hvad kan du gøre i stedet? I maj og juni får du 30% læserrabat på Medmodspils kommunikationspakke. Mere på www.medmodspil.dk

Marianne Palm Biopat, Naturopath ibm og phytoterapeut Vesterbrogade 112 C, 1620 Kbh.V tlf. 22 79 44 14 marianne.palm@sund-forskning.dk Fuld analyse med vitaminer, mineraler, fedtsyrer, organubalancer m.m. Ufanatisk kostvejledning, individuelt tilpasset

Sclerose? Tag på en sjov og udbytterig ferie til Lesbos Læs mere på www.sietam.dk om rejser for mennesker med sclerose eller kontakt Kirsten Sietam på tlf. 2466 2944

Naturopath i Biologisk Medicin Raw food foredrag og workshops Aldrig mere syg - bliv din egen naturlæge Naturlig fertilitet - spis dig gravid Konsultation, foredrag, workshops www.carolinefibaek.dk T: 222 55 111 M: caroline@carolinefibaek.dk

Vil du blive klogere på dig selv? Eller på urter? Endagskurser og flere dages kurser Ring eller skriv efter mere information Marianne Palm, tlf.: 22 79 44 14 marianne.palm@sund-forskning.dk

Biopat/naturopath, psykoterapeut, Tanke Felt Terapeut og SQ coach

Henrik Dilling Amtmandsvej 1,1. 4300 Holbæk Mobil: 28 26 03 98 henrik@dilling.info www.houseofawareness.dk Sundhed, trivsel, bevidsthed, afklaring, kurser og uddannelse


Find rundt på helsehylderne Forhandlerliste hvor du kan få mere at vide Aloe Vera Group, tlf. 39 69 08 14, www.aloevera.dk Anjo, tlf. 38 19 18 89, www.anjo.dk Bidro, tlf. 40 18 18 64, www.bidro.dk Bioforce, tlf. 87 70 87 70, www.bioforce.dk Biosym, tlf. 97 25 20 15, www.biosym.dk Bio Vita, tlf. 76 26 07 66, www.biovita.dk Hulahopring, www.fitnessconsulting.dk Longo Vital, Cederroth, tlf. 43 66 40 00, www.cederroth.dk dfi, tlf. 44 86 05 50, www.dkpharma.dk Human Balance, tlf. 70 25 55 66, www.human-balance.dk

LL Diamant, tlf. 31 15 07 55, www.lldiamant.dk Maxipharma, tlf.86 29 29 55, www.maxipharma.dk New Nordic, tlf. 46 33 76 00, www.newnordic.dk Novasel, tlf. 63 23 00 02, www.novasel.dk Pharma Nord, tlf. 75 85 74 00, www.pharmanord.dk Medica Nord, tlf. 46 11 66 69, www.medicanord.dk NatureSource, tlf.70 23 44 20, www.naturesource.dk Juhldahl, Pharma Scandia, tlf. 35 43 85 85, www.pharma-scandia.dk Stability, tlf.51 62 15 54, www.stability-danmark.dk Tøser i terræn, Orienteringsløb for alle, tlf. 22 46 40 64, www.toeser-i-terraen.dk

Det sure opstød

Man skal ikke være så sur! Sådan sagde en tidligere statsminister for nogle år siden, og der er i høj grad gode grunde til ikke at være sur. Man kan jo være sur på flere måder, både fysisk og psykisk. Et surt miljø i kroppen er lig med større risiko for inflammation (betændelse) og dermed for smertetilstande i led, sener og muskler. Hvis man skal have en tydelig måling af organismens PH, altså surhedsgrad, så skal man måle på urin, spyt, hud og blod. Det er altså ret omfattende, hvis det skal være præcist. Det er langt nemmere at ændre på kost og stimulansvaner. Skær ned på forbruget af sukker, brød, kaffe, alkohol og animalske produkter, og spis masser af friske økologiske grøntsager og frisk frugt. Husk også at drikke rigeligt med vand, og

sørg for frisk luft og motion. Resultatet vil være, at du bliver gladere, og det bliver meget lettere at overskue hverdagen og livets udfordringer. I øvrigt er det jo slet ikke en følelse at være sur – bag den så-

AF HENRIK DILLING

Abonner på sund-forskning.dk Køb dit blad i din lokale helsekostbutik. Eller få seks numre lige til døren for 192,- kr. Reg.nr.: 3117 konto: 3117403491

Tilmeld dig på www.sund-forskning.dk Tlf.: 22 79 03 15 Mail: abonnement@sund-forskning.dk

sund-forskning.dk 7DIL7HI>7L;D:;9>;<H;:7AJ¤H Marianne Palm, Medlem af DJ

B7OEKJ Michael Hernvig

kaldte surhed er vreden og sorgen. Så hvis nogen i din nærhed er sur, så spørg hvad vedkommende er vred over eller ked af. Når følelserne bliver anerkendt, så er de meget nemmere at have med at gøre, og så er det også nemmere at nyde foråret i en god stemning!

JHOA Datagraf

e-mail: info@sund-forskning.dk <EJE Colourbox, Kevin Broadbery, Michael Hernvig, Istock m.fl.

EFB7= 55.000

Informationerne fra sund-forskning.dk må ikke bruges til selvbehandling. Alle artikler er skrevet af Marianne Palm medmindre andet er anført. Bladet udkommer cirka første uge i alle lige måneder. Kildereferencer m.m., skriv til redaktionen.

hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&+,


Super Bio-Qinon Q10 – med høj optagelighed

Det er aldrig for sent at få...

MERE ENERGI! Oplever du energiløshed og træthed? Så kan det være en fordel at forsyne kroppen med ekstra Q10. Normalt producerer kroppen nok Q10 til at dække cellernes behov, men under særlige omstændigheder som f.eks. sygdom kan kroppens egenproduktion af Q10 blive utilstrækkelig. Super Bio-Qinon Q10 indeholder en unik blanding af vegetabilsk olie og coenzym Q10, der giver en god og dokumenteret optagelighed. Super Bio-Qinon Q10 findes i to størrelser: 60 kaps. og 150 kaps. Findes også som kosttilskud med 100 mg pr. kapsel: Bio-Quinone Q10 GOLD 100 mg

DK_Q10_Ad_Sund_Forskning_0311_210x297

Pharma Nord er blandt Europas førende producenter af forebyggende lægemidler og kosttilskud, som i dag sælges i mere end 45 lande verden over. I Danmark kan produkterne kun købes i helsekostforretninger, hos Matas og på apoteket. Bio-Qinon Q10 30 mg Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af coenzym Q10 mangel.1 kapsel indeholder 30 mg ubidecarenon (coenzym Q10). Dosering: Voksne, 1 kapsel dagligt i forbindelse med et måltid. Bør ikke anvendes af børn under 2 år uden lægens anvisning. Bør kun anvendes af gravide og ammende i samråd med læge. Q10 kan hæmme

blodets evne til at størkne og bør derfor ikke indtages af folk i blodfortyndende behandling, medmindre det er i samråd med læge. Forsigtighed tilrådes ved nedsat nyre og lever-funktion. Bivirkninger: I sjældne tilfælde er der rapporteret hovedpine, svimmelhed og fordøjelsesbesvær. I endnu sjældnere tilfælde er der rapporteret hudirritation. Læs indlægssedlen omhyggeligt.

GRATIS HELSENYT

Navn

Tilmeld dig Pharma Nords Helsenyt – information om sundhed og velvære samt aktuelle tilbud fra Pharma Nord.

Postnr.

Nyhedsbrevet sendes via email eller pr. brev. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet.

Jeg bruger følgende af jeres produkter nu:

Adresse By

Email

Alder

Spar portoen: tilmeld dig online på www.pharmanord.dk – eller send kuponen til Pharma Nord, Sadelmagervej 30-32, 7100 Vejle. +-hjcY"[dgh`c^c\#Y`";DGuG'%&&

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning.dk forår 2011  

sund-forskning.dk forår 2011

sund-forskning.dk forår 2011  

sund-forskning.dk forår 2011

Profile for linisha
Advertisement