sund-forskning april 2022

Page 96

berøring KROP

som metode

AF TRINE DUPONT OG JØRN UHRENHOLT

Berøring er afgørende for vores sundhed. Samtidig er der kun lidt seriøs og fokuseret forskning om berø­ ring. I en artikel, der gennemgik forskningen i emnet, formidles det overraskende resultat, at der er et fald i opmærksomhedsfravær hos autister alene på grund af, at forældrene gav deres børn 15 minutters nakke-/ skuldermassage før sengetid (= et fald fra 62 til 51 pct. efter en måneds massage).

96

//

Gad vide, om vi kan iagttage lignende effekter hos børn med ADD/ADHD? Og gad vide, hvordan al­ mindelige børn og voksne mennesker ville reage­ re på at få en 15 minutters nakke-/skuldermassage hver aften før sengetid i en måned? I vores arbejde med psykoterapi og massage har vi længe været nysgerrige på berøring. Vi erfarer igen og igen, at der er et stort potentiale i at arbej­ de med et uroligt nervesystem gennem berøring.