Page 1

Ny forskning i probiotiske bakterier ˚ ˚ ˚ Fore

om ˚ ˚ ˚ dr

gu

o

STORT TEMA: Forebyg metabolisk syndrom og få det bedre med din diabetes

etabolisk s yn gm y b

ndg

å di a b et e

s2

Kvinde - kender du egentlig din krop?

P AUSE

Aloe vera rimer på sol! Smør kroppen indeog udefra

Nyd solen på den sunde måde Når hovedbunden plager dig

Tit tissetrængende - trykker alderen ... også på blæren?

Danish Science & Health Awards - se alle vinderne!

Mand - husk din magnesium!

Nyt! Markant lavere risiko for hjerte-kar-sygdomme

Opnå varigt vægttab med ny spisemetode

Stærkt nyt til et svagt syn! B

C-vitamin er limen til din krop Juni/Juli 2018 Pris DKK 59,00

Bevar fokus, hukommelse og en sund hjerne med B-vitaminer


UDDAN DIG TIL

BIOPAT & NATUROPATH ibm En biopat & naturopath ibm uddannet fra Institut for Biologisk Medicin er en komplementær behandler og rådgiver, som i samarbejde med klienten danner sig et overblik over, hvilke belastende faktorer der evt. kan påvirke kroppens evne til at bevare eller opnå en så god sundhedstilstand som muligt. Det handler om at bringe kroppen i balance på naturlig vis.

NYT!

- Uddannelsen kommer nu til Christiansfeld. Læs mere på side 110.

Gennem klasseundervisning, webinarer, gruppearbejde, Facebook, konferencer, kompendier, bøger og studieanvisninger - og sammen med kompetente lærere får du unik undervisning i: • Biopatiens grundprincipper og meridianlære • Ernæringsterapi herunder specialviden om vitaminer, mineraler, fedtsyrer og kostplaner • Phytoterapi, homøopati, lægemiddellære og kvalitetssikring • Immun- og symbioseterapi • Komplementær strategi og functional medicine • Muskel- og fascielære • Klientpsykologi • Øreakupunktur • Diagnoseterapi • Praktikforløb

Vi er stolte af, at vores uddannede biopater og naturopather ibm i høj grad bliver ansat som konsulenter i firmaer, som undervisere, på institutioner og bliver klædt på til at være selvstændige behandlere.

NYT!

Læs anatomi, fysiologi og sygdomslære direkte i forbindelse med din biopat-/naturopathuddannelse. Gør det både i Ry og Valby!


STUDIESTART FLERE GANGE OM ÅRET! Næste studiestart er: VALBY: d. 23. - 24. august 2018 RY: d. 8. - 9. september 2018 CHRISTIANSFELD: sensommeren 2018 ODENSE: Enkeltfag 25. - 26. august 2018 Altid kl. 10-17 Se alle datoer på hjemmesiden www.biologisk-medicin.dk.

Følg Institut for Biologisk Medicin på Facebook.

DU BLIVER UDDANNET I ALLE ORGANSYSTEMER

• Hormonsystemet • Nervesystemet • Immunforsvaret • Luftveje • Fordøjelsen • Urinveje • Muskel- og knoglesystemet • Sanseorganerne • Kredsløbet • Huden

NYT!

IfBM kommer til Christiansfeld - læs mere på side 110.

Du får al den undervisning, der skal til for at blive blandt de bedste behandlere i Danmark blandt andet gennem masser af faglig undervisning, cases, praktikdage med klienter og tæt kontakt med underviserne. Se alle fagene og opbygningen af uddannelsen på vores hjemmeside. Uddan dig til biopat/naturopath ibm via bruttolønsordningen - læs mere på vores hjemmesiden.

PRISER Prisen for biopat-/naturopathuddannelsen er: kr. 59.749 (uden anatomi, fysiologi og sygdomslære) kr. 70.749 (med anatomi, fysiologi og sygdomslære) Mulighed for gode rabatter! Du kan vælge at afbetale med kr. 1000 pr. måned. Kontakt os og hør nærmere.

ER DU INTERESSERET? Kontakt os på info@biologisk-medicin.dk eller 22 79 44 14. Læs meget mere på www.biologisk-medicin.dk.

Følg os på Facebook


INDHOLD

66

68

Viden og 10 videnskab

18

10 Bønner hjælper mod overvægt og diabetes

40 Nye og veldokumenterede stammer fra fire probiotiske bakterier

14 Brug de sunde bælgfrugter i din sommermad

46 Det vigtige stof, der “limer” dig sammen

18 Stop diabetes og dødsfald, før diabetes og dødsfald stopper dig

49 Spørg eksperterne

22 Støtteterapi på vejen - og lang tid før det er for sent 26 Stå skarpt med urter 28 Jord i hovedet er måske ikke så dumt endda

32

30 Instrumentaliseret spisning - en vej til varigt vægttab 32 Svensk undersøgelse giver masser af håb til de ældre

54 Det homøopatiske hjørne 57 Derfor virker coenzym Q10 mod arvelig nervesygdom 58 Original Muslingeolie har netop vundet en særlig pris 60 Og prisen går til ... 64 Pas på din lever 66 Hey mand - er du tissetrængende?

34 Epigenetik styrer cellernes DNA

68 Ma(nd)gnesium 70 Vær klog - husk dine B-vitaminer

64

36 SPOT PÅ METABOLISK SYNDROM, VÆGTPROBLEMER OG DIABETES 2

72 Støtte til dit svage syn 74 Døjer du med fordøjelsen?

sund-forskning ANSVARSHAVENDE CHEFREDAKTØR Marianne Palm, Medlem af DJ og Danske Medier

KONTAKT REDAKTIONEN info@sund-forskning.dk Carl Jacobsens Vej, opgang 20, 2. sal, 2500 Valby

FOTO I DETTE MAGASIN Cophia Niirvana, Shutterstock

LAYOUT Gitte Hammer

TRYK PrintConnect Aps

OPLAG 50.000

ANNONCESALG info@sund-forskning.dk

Informationerne fra sund-forskning må ikke bruges til selvbehandling. Bladet udkommer cirka første uge i alle lige måneder. Kildereferencer m.m., skriv til redaktionen.

4 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


INDHOLD

84 86

77 Mad

PAUSE

76 Boost lækkerhedshormonet

84 Får et foster sin mors solfiltre i vuggegave?

77 Sund mad på SU

86 Derfor virker slankekuren ikke

79 SPOT PÅ ENERGI TIL LIVETS UDFORDRINGER

91 Fiskeolietilskud styrker syn og psyke hos børn

81 SPOT PÅ ALT MULIGT GODT TIL MAVEN

92 At blive og være mindfulness-instruktør

82 SPOT PÅ SUNDHED I ALLE ALDRE

98

94 Hvad rimer på sol? 97 Plej din hovedbund, hvis den plager dig 98 Stress af før ferien og forbered dig på feriemave

103

103 Populært energipræparat beskytter mod hjerteskade 105 Kom ud af skyggen, og nyd solen 106 Kvinde, kender du din krop! 108 Havets muntre blomster 112 SPOT PÅ SOMMER - JEG ER SÅ KLAR! 114 SPOT PÅ MÆND OG KVINDER - HJÆLP KROPPEN ÅRET RUNDT

klub-sund forskning

108

- vi tager bladet fra munden

klub-sund er gået i luften! Meld dig ind på www.klub-sund.dk, og læs mere - vi glæder os til at få dig med i klubben!

Vil du have magasinet sund-forskning direkte i din postkasse? Så meld dig ind i klub-sund - her får du magasinet leveret seks gange årligt og får mange andre skønne medlemsfordele. Det koster kun kr. 90,- om året. Se mere på www.klub-sund.dk.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 5


GLYC GLYC SHARP SHARP ®®

FORFOR KONCENTRATION KONCENTRATION OG OG FOKUS FOKUS I ENI EN STRESSET STRESSET HVERDAG HVERDAG GLYCGLYC SHARP SHARP er eterspecialudviklet et specialudviklet svenskfremstillet svenskfremstillet kosttilskud, kosttilskud, somsom hjælper hjælper dig med dig med ® ® SHARP SHARP anbefales anbefales til alle, til alle, at bibeholde at bibeholde mentalt mentalt fokusfokus og en ogpositiv en positiv indstilling. indstilling. GLYCGLYC ® ® SHARP SHARP somsom vil bevare vil bevare fokusfokus på arbejdet, på arbejdet, i hverdagen i hverdagen og i og stressede i stressede situationer. situationer. GLYCGLYC kan kan anvendes anvendes kontinuerligt kontinuerligt somsom et dagligt et dagligt tilskud, tilskud, ellereller i perioder i perioder medmed et øget et øget behov. behov. ®

®

HVEM HVEM ER KUNDEN? ER KUNDEN? GLYC® GLYC® SHARP SHARP anbefales anbefales til personer til personer i allei aldre alle aldre - Til studerende - Til studerende i eksamensperioden, i eksamensperioden, til til mormor, mormor, som som gernegerne vil være vil være energisk, energisk, når hun når er hunsammen er sammen med med børnebørnene, børnebørnene, til forældre, til forældre, som som har mange har mange boldebolde i luften i luften og tilog dig, til som dig, som vil vise vil chefen vise chefen hvorfor hvorfor du skal du have skal have en lønforhøjelse. en lønforhøjelse.

SHARP SHARP : : Målgruppe Målgruppe for GLYC for GLYC ®

®

Svært Svært at koncentrere at koncentrere sig ogsig holde og holde fokusfokus Svært Svært at prioritere/sortere at prioritere/sortere indtryk indtryk Vil støtte Vil støtte indlæringsprocessen indlæringsprocessen og hukommelsen og hukommelsen Fysisk Fysisk og mental og mental træthed træthed Glemsom Glemsom

DOSERING DOSERING

2 tabletter 2 tabletter dagligt. dagligt. De første De første 2–6 uger 2–6 uger kan man kan man øge indtagelsen øge indtagelsen til 4 tabletter til 4 tabletter dagligt, dagligt, indtilindtil der opnås der opnås et resultat. et resultat. Tabletten Tabletten kan sluges kan sluges hel, hel, delesdeles eller eller knuses. knuses. Fra 12 Fraår.12 år.

+ + Svært Svært at tage at beslutninger tage beslutninger + Udfører Udfører mangemange ting på ting samme på samme tid - Multitasking tid - Multitasking + Taber Taber den røde den tråd røde tråd LettilLet stress til stress + Manglende Manglende sexlyst sexlyst + + PAKNINGSSTØRRELSER PAKNINGSSTØRRELSER

USP´er/Salgsargumenter USP´er/Salgsargumenter + INDLÆRING + INDLÆRING - Styrker - Styrker indlæringsevnen indlæringsevnen PROBLEMLØSNING + PROBLEMLØSNING - Skaber - Skaber en positiv en positiv indstilling indstilling ved problemløsning ved problemløsning MENTAL + MENTAL BALANCE BALANCE - Bevarer - Bevarer en mental en mental og følelsesmæssig og følelsesmæssig balance balance FRISK + FRISK - Mindsker - Mindsker træthed træthed og udmattelse og udmattelse STRESSTILPASNING + STRESSTILPASNING - Hjælper - Hjælper kroppen kroppen med med at tilpasse at tilpasse sig tilsigstress til stress SEXLYST+ SEXLYSTOpretholder Opretholder en normal en normal sexlyst sexlyst FOKUS FOKUS - Styrker - Styrker koncentrationen koncentrationen og giver og giver fokusfokus

® ® GLYCGLYC SHARP SHARP 60 tabletter 60 tabletter

09 09 EAN 73940671006 EAN 73940671006

6 NØJE 6 NØJE UDVALGTE UDVALGTE INGREDIENSER INGREDIENSER TIL KONCENTRATION TIL KONCENTRATION OG FOKUS OG FOKUS I ENISTRESSET EN STRESSET HVERDAG HVERDAG ® ® GLYCGLYC SHARP SHARP indeholder indeholder eksklusivt eksklusivt saffronekstrakt, saffronekstrakt, grøngrøn te, magnesium, te, magnesium, B12-vitamin B12-vitamin og enoghøj enkoncentration høj koncentration af adaptogenerne af adaptogenerne Rosenrod Rosenrod og Schisandra, og Schisandra, som som

påvirker påvirker den mentale den mentale og fysiske og fysiske præstationsevne. præstationsevne.

ROSENROD ROSENROD til mental til mental og kognitiv og kognitiv præstationsevne præstationsevne RosenRod RosenRod bidrager bidrager til at til opretholde at opretholde den mentale den mentale og kogog kognitivenitive præstationsevne. præstationsevne. Kognition Kognition er mentale er mentale processer, processer, såsom såsom opmærksomhed, opmærksomhed, hukommelse hukommelse og problemløsning. og problemløsning.

GrønGrøn te forbedrer te forbedrer koncentration koncentration og indlæring og indlæring Indeholder Indeholder stofferne stofferne EGCGEGCG (antioxidant) (antioxidant) og L-theanin og L-theanin (aminosyre) (aminosyre) med med egenskaber, egenskaber, der forbedrer der forbedrer hukommelshukommelsen, indlæring en, indlæring og reducerer og reducerer stress. stress.

SCHISANDRA SCHISANDRA øgerøger evnen evnen til attil håndtere at håndtere stressstress Schisandra Schisandra bidrager bidrager til at til øge at evnen øge evnen til bedre til bedre at tilpasse at tilpasse sig tilsig stress. til stress. Schisandra Schisandra forbedrer forbedrer hukommelsen, hukommelsen, fokusfokus og koncentration. og koncentration. Det erDet også er også et adaptogen, et adaptogen, som kan som kan reducere reducere træthed, træthed, især især fysiskfysisk træthed. træthed.

SAFFRAN SAFFRAN opretholder opretholder en positiv en positiv sindstilstand sindstilstand og enognormal en normal sexlyst sexlyst C Saffranekstrakt Saffranekstrakt indeholder indeholder to vigtige to vigtige stoffer, stoffer, safranal safranal og crocin. og crocin. M Safranal Safranal øger mængden øger mængden af biologisk af biologisk aktivtaktivt serotonin serotonin i hjernen, i hjernen, hvilkethvilket Y påvirker påvirker stemningslejet. stemningslejet. CrocinCrocin beskytter beskytter nervesystemet nervesystemet mod neurolomod neurologiske giske skader, skader, og fungerer og fungerer som etsom ”Neuralt et ”Neuralt beskyttende beskyttende middel” middel”

B6-VITAMIN B6-VITAMIN reducerer reducerer træthed træthed og udmattelse og udmattelse B6-vitamin B6-vitamin hjælper hjælper med med at reducere at reducere træthed træthed og og udmattelse, udmattelse, og bidrager og bidrager til entilnormal en normal normal normal proteinproteinog og glykogenomsætning. glykogenomsætning. B6-vitamin B6-vitamin bidrager bidrager også også til immuntil immunsystemets systemets normale normale funktion, funktion, og tilog at til regulere at regulere hormonakhormonaktiviteten. tiviteten. B6-vitamin B6-vitamin øger øger magnesiumoptagelsen. magnesiumoptagelsen.

Innehåll Innehåll te extrakt GröntGrönt te extrakt (4:1)(4:1) Rosenrot extrakt Rosenrot extrakt Schisandra extrakt Schisandra extrakt Magnesium Magnesium Saffran extrakt Saffran extrakt

2tabl/dag 2tabl/dag 4tabl/dag 4tabl/dag 50 mg 100 mg 50 mg 100 mg 300 mg 600 mg 600 mg 300 mg 300 mg 600 mg 600 mg 300 mg 110 mg 220 mg 220 mg 110 mg 15 mg 30 mg 15 mg 30 mg

%DRI* %DRI* ** ** ** ** ** ** 30/60 30/60 ** **

varavvarav safranal safranal

0,3 mg 0,3 mg

0,6 mg 0,6 mg

** **

Vitamin Vitamin B6 B6

2 mg2 mg

4 mg4 mg

43/286 43/286

MAGNESIUM MAGNESIUM er vigtigt er vigtigt for hjernens for hjernens normale normale funk-funktioner tioner Magnesium Magnesium bidrager bidrager til at til reducere at reducere træthed træthed og og udmattelse. udmattelse. Magnesium Magnesium er vigtigt er vigtigt for hjernens for hjernens normale normale funktioner. funktioner.

Sælges Sælges og markedsføres og markedsføres af: af: Octean Octean AB AB Tel +46 Tel +46 (0) 10-703 (0) 10-703 68 00 68 00 NorraNorra Torggatan Torggatan 15 15octean.se octean.se 434 434 30 Kungsbacka 30 Kungsbacka info@octean.se info@octean.se Senast Senast reviderad reviderad 2017-06-01 2017-06-01

KunKun til forhandlere til forhandlere

Senest Senest ændret ændret 20170601 20170601

CM

MY

CY

CMY

K


etabolisk s yn gm y b

˚ ˚ ˚ Fore

om ˚ ˚ ˚ dr

LEDER

o

gu

ndg

å di a b et e

s2

Bønner (mest dem vi spiser) og støtteterapi hjælper!

Her lige før deadline fik jeg en skide(balle) af en god veninde, jeg har lært at kende i Amputationsforeningen. Lisbeth er dobbelt underbensamputeret, slank og ser rigtig godt ud. Jeg, en etbenet og alt for tyk, skulle på dansegulvet, og det, jeg gik mest op i, var fotografernes fokus på min bagdel, eller rettere sagt, - hold jer væk fra den! Så trådte Lisbeth i karakter: ”Nu må du da holde op med at have fokus på den bagdel, det er slet ikke det, folk kigger på! De kigger på din flotte holdning og dit glade udtryk, de kigger på din dans. Så hold dog op!” Tak Lisbeth for opsangen, og nu kommer vi så til det alvorlige: Selvværd og selvtillid sidder altså ikke nede i kroppen. Den sidder i den tænkte tanke og i ordene, der kommer ud i skrift og tale. Derfor er sommermagasinet også dedikeret til alle os, der hele tiden generer os selv med vores størrelse, vores til tider besværlige sind (læs dårlig ernæring og svingende blodsukker) og til ikke mindst at forebygge, at det hele bliver meget værre, og at Digestif_Aloe Vera_Juni2018_v3.pdf 1 01/05/2018 09.43 den store bagdel sammen med den store vom bliver til metabolisk

syndrom og senere hen diabetes 2. Temaet handler om at kigge på hinanden og tænke: Når nu hele min forkromede familie får for meget på sidebenene, når de bliver 40+, så skal jeg måske som 20+ gøre noget radikalt. For eksempel at spise bønner og opsige nogle af slagsen til gen-guden, mens jeg tager mig en tur på dansegulvet. Vi kan godt, hvis vi ellers behersker kontrol over madvaner, gener og biologiske ure, gøre en masse selv. Velbekomme. Bønner og støtteterapi hjælper. Tak Lisbeth. Læs hele det store tema fra A-Z. Når du har fundet symbolet, har du også fundet alle artiklerne om metabolisk syndrom og diabetes 2. PS: Artiklerne handler også om dit blodsukker, efter du har fået diabetes 2!

Marianne Palm, juni 2018.

Økologisk Aloe Vera Juice Et ayurvedisk kosttilskud Pukka Aloe Vera Juice er lavet af den indre bladgel fra udvalgte, modne økologiske Aloe Vera-blade. Juicen er koldpresset, ufiltreret og konserveret med 0,2% naturlig citronsyre. Pukka Aloe Vera Juice har et garanteret indhold på 1000mg aloeverose polysakkarider per liter. Kan nydes i flydende form og frysetørret i kapsler. Læs vejledning før brug.

pukkaherbs.dk

Økologiske kosttilskud

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 7


Find en biopat/naturopath i biologisk medicin eller en phytoterapeut lige her! Du kan få opstillet en individuel plan, som passer til dine behov hos en af følgende behandlere: SJÆLLAND

FYN

1366 København K Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, Josephine Larsen, 21221885, mail@josephinelarsen.dk, www.josephinelarsen.dk

5610 Assens Naturopath/Biopat Tine Uhrup Hassig, 28891048, eb@zonegaarden.dk, www.zonegaarden.dk

2000 Frederiksberg Phytoterapeut, Lili Denta, 24646964, lili@denta.dk

JYLLAND

2000 Frederiksberg Naturopath/Biopat, Carina S. Irgens-Tabur, 26114303, carina@bodywise.dk, www.bodywise.dk

6000 Kolding Naturopath/Biopat, Dorthe Bjørkvig, 60139209, helseklinikkenmalou@gmail.com, www.helseklinikkenmalou.dk

2100 København Ø Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, Manja Jurkowsky, 40543128, kontaktmanja@gmail.com, www.manjas-sundhedsklinik.dk 2200 København N Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, Lisbeth Tordendahl, 30103010, lisbeth@tordendahl.dk, www.lisbethtordendahl.dk 2300 København S Naturopath/Biopat, Dorrit Herwagen, 40821037, dorrit@herwagen.dk, www.naturopath-ibm-og-biopat.dk

6091 Bjert Phytoterapeut, Dorte Ulrikke Nørgaard, 42601507, dorte@ulrikke.dk, www.ulrikke.dk 6330 Padborg Phytoterapeut, Marianne Schmidt, 40631950, info@mas-sage.dk, www.mas-sage.dk 6560 Sommersted Naturopath/Biopat, Hella Carstens, 25667561, hella.carstens@live.dk, www.hellacarstens.dk 7100 Vejle Naturopath/Biopat, Mia Sørensen, 20126203, sundfokus@gmail.com, www.sundfokus.dk

2500 Valby Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, Marianne Palm, 50937040

8000 Århus C Naturopath/Biopat, Dinna Trehøje 60176279, dinna.trehoeje@hotmail.com, www.dinnatrehoeje.dk

2500 Valby Naturopath/Biopat, Torunn Laksafoss, 22532788, torunn@likam.dk, www.likam.dk

8000 Århus C Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, Frede Damgaard, 86114042, frede.damgaard@gmail.com, www.frededamgaard.dk

2500 Valby Naturopath/biopat, Ann-Britt Larsen, 29922363, annbrittlarsen@jubii.dk, www.kropogzone.dk

8200 Århus N Naturopath/Biopat, Tine Krejsager, 20668614, naturopath-tine.krejsager@outlook.dk, www.tkquality.dk

2720 Vanløse Naturopath/Biopat, Henrik Dilling, 28260398, henrik@dilling.info, www.houseofawareness.dk

8240 Risskov Naturopath/Biopat, Kranio Sakral Terapeut, Gitte Dahm, 42431945, mail@gida.dk, www.gida.dk

2730 Herlev Naturopath/Biopat, Laila Edsberg, 26277078, hej@herlevhelsezone.dk, www.Herlevhelsezone.dk

8250 Egå Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, Rikke Goerlich goerlich@urteskolen.com

2730 Herlev Naturopath/Biopat, Mathilda Mortensen, 26808010, hej@mathildam.dk, www.mathildam.dk

8362 Hørning Naturopath/Biopat/phytoterapeut, Sofia Kristoffersen, 29603323, sofia@by-sofia.dk, www.by-sofia.dk

2750 Ballerup Naturopath/Biopat, Kit Breitenstein, 29839840, KitBreitenstein@gmail.com, www.Kit-Breitenstein.com

8654 Bryrup Naturopath/Biopat, Anja Ballegaard, 30337240, kontakt@anjaballegaard.dk, www.anjaballegaard.dk

2970 Hørsholm Naturopath/Biopat, Anne Loua Esbjørn, 22957573, anneloua@gmail.com, www.abundantearth.dk

8721 Daugaard Naturopath/Biopat, Anette Ahrendsen 60880793, vitalkrop@gmail.com, www.vitalkrop.dk

2970 Hørsholm Naturopath/Biopat, Tina Klint, 20333794, tina@releaseterapi.dk, www.releaseterapi.dk

9000 Ålborg Naturopath/Biopat, Mette Durup Bech, 26624859, durup.bech@mail.dk, www.nordjyskbiopat.dk

3450 Allerød Allerød Naturopath/Biopat, Gitte Damgaard 40121702, gitte@dengyldnezone.dk, www.dengyldnezone.dk

9000 Ålborg Naturopath/Biopat, Gitte Johansen, 27626425, mail@clinicnabita.dk, www.clinicnabita.dk

4291 Ruds-Vedby Naturopath/Biopat, Jette Straagaard, 40886259, jette@straa.dk, www.jettes.dk

9000 Ålborg Phytoterapeut, Lene Andersen, 30119577, lene@urteliv.dk, www.urteliv.dk

4300 Holbæk Naturopath/Biopat, Rikke Petersen, 28966796, hej@rikkepetersen.dk, www.rikkepetersen.dk

9240 Nibe Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, Susanne Genet, 24374545, sg@foodjoy.dk, www.foodjoy.dk

4400 Kalundborg Naturopath/Biopat Katharina Timm 30290668, katharina_t@msn.com

9760 Vrå Phytoterapeut, Inge Kellermann 30111377, info@helsemail.dk, www.helsemail.dk

4440 Mørkøv Naturopath/Biopat, Lone Holmen, 50474641, fjaellebro@mail.dk, www.fjaellebrobiopati.dk

9800 Hjørring Naturopath/Biopat Anne Mette Thrige Sindal, 99248345, romulus@skallerup.dk, www.skallerup.dk

4500 Nykøbing Sj. Naturopath/Biopat, Anja Fryd Eggertsen, 20614610, anja.biopat@outlook.dk, www.vejenfrem.net 4600 Køge Naturopath/Biopat, Caroline Fibæk, hej@carolinefibaek.dk, www.carolinefibaek.dk 4700 Næstved Naturopath/Biopat/Phytoterapeut, Helle Hoff Kunze, 22870211, helle@kunze.dk, www.hoff-kunze.dk 8 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

Læs mere om biopati /naturopati og phytoterapi på www.biopat.dk


VIDEN OG VIDENSKAB

sund-forskning - en glad sjĂŚl har brug for en sund krop 9


VIDEN OG VIDENSKAB

Bønner hjælper mod overvægt og diabetes Kan man stabilisere sit blodsukker via den mad, man spiser og endog forebygge, at det kommer så vidt, at man overhovedet får sukkersyge? Ja, siger de to skribenter bag en svensk bog, som tager os med på deres eventyrlige rejse gennem tarme og et helt særligt madunivers. Et univers, som tydeligt viser, at det ikke kun handler om at få insulin som medicin, men simpelthen om at få de lange tarme og blodsukkeret til at arte sig gennem mere fedt – og decilitervis af bønner.

Kombiner bønner med LCHF, som bl.a. www.madbanditten.dk beskriver. Låt Bönor förändra ditt liv er skrevet af Lars-Erik Litsfeldt og Patrik Olsson, som har henholdsvis type 2 og type 1 diabetes. Efter Patrik blev blind på grund af sin diabetes, begyndte han at praktisere LCHF for at undgå flere skader på kroppen ved at stabilisere sit blodsukker. Blodsukkeret blev også bedre, men at han fik så overraskende bedre resultater ved at spise præ- og probiotika (bakteriemad og mælkesyrebakterier), havde han ikke ventet. Han begyndte at få mavemuskler (!), og der var endog dage, hvor han kunne klare sig helt uden insulin. Lars-Erik Litsfelt er kendt for sine mange bøger om LCHF. Den kan købes her: https://www.adlibris.com/se/bok/lat-bonor-forandra-ditt-liv-9789188429285. Eller som lydbog på saxo.com.

10 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


etabolisk s m yn g y b

VIDEN OG VIDENSKAB

˚ ˚ ˚ Fore

om ˚ ˚ ˚ dr

Svensk smørrebrød med og uden bønner 9 8

ndg

å di a b et e

s2

Af Marianne Palm

Jeg kan ikke gengive hele bogen her, men jeg kan fremvise dens grafer, som bare ikke er til at tage fejl af. Når en diabetiker spiser, vil der ske en stigning i blodsukkeret i 15 minutter efter måltidet frem til ca. 90 minutter efter, hvorefter det vil falde igen. Det sker sådan set for os alle sammen, men for en diabetiker - eller hvis du lider af metabolisk syndrom - eller lider af svingende blodsukker (!), vil det betyde en rutsjetur for blodsukkeret, som kan skabe forhøjet sukkerindhold i blodet. Det sker, fordi bugspytkirtlen ikke kan nå at få insulin nok ud til cellevæggene, hvor det skal fungere som døråbner for sukkeret. Eller at kroppen simpelthen ophører med at danne nok insulin, fordi bugspytkirtlen har været på overarbejde gennem et langt liv eller et liv med alt for mange hurtige kulhydrater. Det forhøjede blodsukker kan uden behandling, og over længere tid, forårsage en stribe af skader, herunder skader på blodkarvægge, så kredsløbssygdomme opstår (fx amputation), eller i svenske Patriks tilfælde: blindhed.

6 5

med bønner

4

uden bønner

3 2 1 0

0 min

15

30

60

90

120

180

Grafer ind her.

200 gram svinekotelet, 250 gram kartofler, svampesovs

9 8 7 mmol/L

o

gu

mmol/L

7

6 5

med bønner

4

uden bønner

3 2 1 0

0 min

15

30

60

90

120

180

Kinamad, kylling, ananas, sød sovs, lidt ris 9 8

Diabetes 1 og diabetes 2 har skrevet en bog

At undgå for store udsving En af de vigtigste ting, en diabetiker kan gøre, er at sørge for, at der ikke opstår for mange blodsukkerudsving i løbet af dagen, og derfor vil den kloge diabetiker også måle sit blodsukker mange gange om dagen for at holde øje med, om der er nogle forholdsregler, der skal tages. Det kan handle om at tage mindre insulin. Eller mere insulin - eller at stabilisere sit blodsukker! Og det var så lige der, at Patrik opdagede, at bønner kunne gøre en forskel! Han lokkede en flok diabetikere til at afprøve teorien - og ganske rigtigt: Blodsukkeret ophørte med at lave store udsving, når man spiste ½ dl bønner før måltidet, og ½ dl bønner inde midt i måltidet.

mmol/L

6 5

med bønner

4

uden bønner

3 2 1 0

0 min

15

30

60

90

120

180

Smørrebrød -l Patrik, type 1 diabetes, brød og ost 9 8 7 mmol/L

I jagten på at finde nogle løsninger til at forebygge diabetes 2 stødte jeg på en svensk bog om bønner, skrevet af en læge og en blind - begge diabetikere - og derfor med særlig interesse i emnet.

7

6 5

med bønner

4

uden bønner

3 2 1 0

0 min

15

30

60

90

120

180 Fortsættes

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 11


VIDEN OG VIDENSKAB Kulhydrater er navnet på en stor familie For at forstå hvad der egentlig sker, skal der kigges på de forskellige næringsstoffer og især på kulhydrater. Sukker, stivelse og fibre hører med i familien af kulhydrater. Med andre ord har vi mange slags sukker til rådighed, og heriblandt druesukker, som også kaldes glukose, og som er det stof, diabetikere måler via et lille prik i fingeren. Et højt blodsukker indebærer dermed et højt indhold af glukose i blodet. Der findes fx også galaktose, som findes i mælkeprodukter, og i det hele taget indgår kulhydrater som en bestanddel af de fleste fødevarer. En anden sukkerart kaldes fruktose. Den findes, som navnet antyder, i frugt og er sødere i smagen end glukose. Sukkermolekyler kan sidde sammen i mere eller mindre store dele. Galaktose sammen med glukose danner laktose (mælkesukker). Hvis vi tænker, at vi vil sætte glukose sammen med fruktose, får vi sakkarose. Det er faktisk den type, de fleste tænker på, når de siger ”sukker”, altså det almindelige hvide eller brune sukker, vi køber og hælder i mad, sodavand og kager. Hvis en ikke komplet glukose bliver koblet til en anden glukose, bliver det til maltose. Det ser man fx i kornprodukter (alle slags korn, ris og pasta). Når et enzym indsætter et vandmolekyle i bindingen, deles den til to fuldværdige glukosemolekyler, og det er, hvad der sker, når maltose ankommer til tyndtarmen. Maltose er derfor den rene dynamit til at forhøje dit blodsukker. Øl indeholder ekstreme mængder af maltsukker! Sakkarose fortjener lidt mere forklaring. Den består af, som du måske har læst ovenfor, af lige dele fruktose og glukose. Glukose forhøjer blodsukkeret og sørger dermed for, at den sunde krop får et brusebad med insulin. Fruktose derimod forhøjer ikke det blodsukker, man måler med sin blodsukkermåler i fingeren. Det sukker forsvinder ned i leveren, hvor det forvandles til glykogen, som det kaldes, når det ligger på lager i leveren. Det kan anvendes i tilfælde af, at man får brug for et pludseligt energikick. Det er rigtig godt at have dette depot, hvis man pludselig skal løbe efter bussen eller spæne væk fra en (vred) bjørn. Problemet er, at når der spises for meget fruktose, kan der opstå fedtlever, som man ellers mest hører om hos alkoholikere. Fruktose, som ikke mellemlagres som glykogen, bliver let til fedt, og hvis det ikke behøves ude i kroppen, så lagres det mere eller mindre permanent i leveren. Har du spist meget sukker gennem livet, kan der opstå forandringer i leveren. Det kan give anledning til spørgsmål fra lægen om, hvorvidt du har et alkoholproblem … Og derfor kommer vi nu til stivelsen Stivelse er jo ikke sukker, så derfor burde den være nyttig for kroppen og slet ikke skadelig som sukker? Hmm. Stivelse består af glukosemolekyler, som sidder sammen i forskellige formationer. De fungerer næsten som en trojansk ”ernæringshest”, som gelejder sig ned i maven uden at vække mistanke. Men en rugkiks, der smager som en masonitplade, kan vel ikke være unyttig? Den, som spiser en rugkiks, kan klappe sig selv på skulderen og sige: ”Se hvor sundt jeg spiser”?

12 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

Desværre. Når stivelsen forklædt som rugkiks kommer ind i kroppen, afmonteres den hurtigt og bliver til glukosemolekyler. Og så stiger blodsukkeret. Og uanset hvor sundt et stykke fuldkornsbrød end smager, så bliver det altså til glukose. ”Jamen, jeg har jo altid fået at vide, at fuldkorn er sundt, og nu siger du, at det forhøjer mit blodsukker?!” Stivelse findes der meget af i kornprodukter, men også i underjordiske grøntsager som fx rødbeder og kartofler. Og ja, der er dejligt med mineraler og vitaminer og andre mikronæringsstoffer i korn og fuldkornsris. Men desværre også for meget stivelse, især for mennesker med tendens til overvægt, metabolisk syndrom, risiko for sukkersyge eller allerede konstateret diabetes.

Alle bønner, undtagen de store hvide bønner, indeholder gode mængder af resistent stivelse.

Heldigvis findes der også resistent stivelse! Vi har alle ca. et til to kilo bakterier især i tyktarmen, som hjælper med at nedbryde vores mad, danne fx B-12 og i det hele taget sørge for, at der ikke kan trænge fjendtlige komponenter over i blodbanen. Resistent stivelse er en type af fibre, som fodrer vores venner i tarmen med fibre, som ikke kobler sig til glukosemolekyler, og dermed undgår man, at blodsukkeret bliver forhøjet, som det er tilfældet for diabetikere. I stedet for som almindelig stivelse at forhøje blodsukkeret forbliver fibrene i tarmen og fortsætter intakte gennem hele fordøjelseskanalen. Resultatet er, at andre typer stivelse og sukkerstoffer ikke længere skaber så stor ravage i blodbanerne, med andre ord stabiliserer de fleste typer af bønner blodsukkeret, så der ikke længere opstår de store blodsukkerudsving, som på sigt kan give en masse skader på kroppen. De fleste bønner har denne effekt, og især kidneybønner inde-


VIDEN OG VIDENSKAB holder 35 % resistent stivelse. Og det er jo rigtig gode nyheder for dig, der kan lide chili con carne. Der findes heldigvis 100 andre måder at bruge bønner på, og alle indeholder resistent stivelse undtagen de store hvide hestebønner. En kold kartoffel Kartofler har været dømt ude af mange diæter, da de indeholder store mængder stivelse, og nu ved du, at det er det samme som sukker. Heldigvis er der gjort nogle meget interessante iagttagelser: Afkøler du dine kartofler, bliver den almindelige stivelse omdannet til resistent stivelse, og selv om du opvarmer kartoflen igen, vil der fortsat være resistent stivelse til stede - endda mere! Så pludselig bliver det rigtig interessant for både dig, der vil tabe sig, og dig, der vil undgå diabetes, især diabetes 2: Du kan spise kold kartoffelsalat med god samvittighed, og du kan ovenikøbet spise stegte kartofler, hvis blot de har været afkølet først.

Alle, der føler, de har problemer med blodsukkeret, har glæde af at spise resistent stivelse. Som de to herrer skriver i deres bog: En ven til Patrik var normalvægtig og prøvede også at ændre spisevaner. Han tabte sig ikke, men han fik mavemuskler.

Stop insulinbrusebad, og bevar blodsukkeret stabilt At stabilisere sit blodsukker, så kroppen ikke konstant skal udmattes af sukker i alle mulige variationer, er vigtigt for alle, der gerne vil tabe sig eller stabilisere sin kropsvægt. Det er også vigtigt for dig, som har tendens til såkaldt metabolisk syndrom, som er kendetegnet ved overvægt, forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk og øget insulinresistens - som kort fortalt er en nedsat evne til at reagere normalt på sukker.

Forfatterne af bogen spiser efter LCHF, men fik ekstra gevinster ved at tilføre bønner.

Præbiotika, altså mad til vores tarmbakterier, er også vigtig for alle andre end overvægtige og diabetikere. De er vigtige, fordi der dannes smørsyre (ja, det hedder det), og smørsyre kan være en støtteterapi mod vidt forskellige sygdomme som fx: • Alle typer af inflammationer, fx gigt og andre bindevævssygdomme • Øger mæthedsfornemmelsen • Mindsker problemer med ”utæt tarm” • Ser ud til at mindske risikoen for endetarmscancer hos kødspisere • Neutraliserer uønskede bakterier som fx visse E.coli-bakterier • Øger kroppens optag af magnesium

Det du også kan gøre: Sørg for mange små måltider, eller spis nok til tre store hovedmåltider. Spis på bestemte tidspunkter hver dag. Forskning tyder på, at de personer, der får indført nogle meget faste rutiner, har lettest ved at holde vægten, også selv om der tidligere har været store problemer med for mange kilo på sidebenene. Spis gerne en multivitamin-/mineraltablet, og suppler med chromtilskud, hvis du har stor trang til søde ting. Følg en Low Carb High Fat kur (LCHF), og forebyg derigennem insulinfølsomhed og svingende blodsukker. Tag en ernæringsterapeut/biopat/naturopath ibm/kostvejleder med på råd. Sørg for supergode fedtstoffer, som du får fra gode planteolier og olier fyldt med omega-3, fx fiskeolier, og omega-3 fra alger. Undgå selvfølgelig sukker og alkohol i hverdagen. Hvis du får lyst, så spis bønner til.

Alle bønner undtagen hvide bønner er velegnede. Kuren for diabetikerne og de overvægtige i bogen: ½ dl bønner før måltidet (fx i en salat) og en ½ dl undervejs i måltidet. Du kan også anvende surkål, mælkesyregærede grøntsager (men de må ikke være pasteuriserede, lav din egen sauerkraut). Se Lisbeth Tordendahls opskrifter på de følgende sider. Fortsættes

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 13


VIDEN OG VIDENSKAB

Brug de sunde bælgfrugter i din sommermad Der er ualmindeligt mange lækre måder, du kan bruge bælgfrugter på i sommerens måltider. De kan selvfølgelig komme i alskens salater: de grønne, de grove, de lette, de rustikke, ris- og pastasalaterne, måltidssalaterne, dem til frokost og dem til aftensmad. Salaterne bliver mere mættende, og det er dejlig nemt og hurtigt, når du har en portion kogte bønner klar. Af Lisbeth Tordendahl

Prøv at tilføje kogte kidneybønner, sorte bønner, kikærter eller nogle af alle de andre slags til de salater, du plejer at lave, som normalt ikke har bønner i. Det fungerer ofte overraskende godt. Lad gerne bønnerne marinere i en god dressing først, se nedenfor. Kom bønner i sommerens supper, blend dem i dips til grøntsager og chips, i sovse, postejer og deller, og lav hummus og pålæg i alverdens udgaver. Bønner kan sågar bruges i snackkugler og andre søde lækkerier.

Her får du nogle opskrifter fra min bog ”Grønne proteiner – sundhed & nydelse”, der er blevet en klassiker. Besøg også min blog, lisbethtordendahl.dk/sunde-opskrifter, og find mange flere opskrifter, brug søgefeltet, hvis du leder efter noget med Fortsættes en bestemt ingrediens.

˚ ˚ ˚ Fore

om ˚ ˚ ˚ dr

etabolisk s m yn g by

o

gu

14 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

ndg

å dia

s b et e

2


VIDEN OG VIDENSKAB

Danmarks eneste Q10-produkt til forebyggelse og behandling af coenzym Q10-mangel Bio-Qinon Q10 – det originale Q10-produkt, med en helt unik kombination af Coenzym Q10 og vegetabilsk olie, som giver en høj og dokumenteret optagelighed. Pharma Nords Q10-produkter er dansk produceret, og har været anvendt i mere end 100 internationale, videnskabelige undersøgelser.

Bio-Qinon Q10 var det første Q10-produkt på det danske marked og er i dag det eneste produkt til forebyggelse og behandling af mangel på det livsvigtige stof coenzym Q10. Q10 er et livsvigtigt, vitaminlignende stof, der indgår i cellernes energiproduktion. Q10 medvirker aktivt ved omdannelsen af næringsstoffer til ATP (adenosintrifosfat), som lagrer energien i kemisk form.

Når cellen behøver energi, spaltes ATPmolekylet, og den oplagrede energi frigives. Hele processen finder sted i cellernes mitokondrier. Især muskelceller har behov for store energimængder, og derfor indeholder muskler væsentligt flere mitokondrier end andre celletyper. Hjertemusklen er et godt eksempel på kropsvæv, hvor cellerne indeholder mange mitokondrier, fordi energibehovet er stort.

Bio-Qinon Q10 30 mg. Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af coenzym Q10-mangel.1 kapsel indeholder 30 mg ubidecarenon (coenzym Q10). Dosering: Voksne, 1 kapsel dagligt i forbindelse med et måltid. Bør ikke anvendes af børn under 2 år uden lægens anvisning. Bør kun anvendes af gravide og ammende i samråd med læge. Q10 kan hæmme blodets evne til at størkne og bør derfor ikke indtages af folk i blodfortyndende behandling, medmindre det er i samråd med læge. Forsigtighed tilrådes ved nedsat nyre-og leverfunktion. Bivirkninger: I sjældne tilfælde er der rapporteret hovedpine, svimmelhed og fordøjelsesbesvær. I endnu sjældnere tilfælde er der rapporteret hudirritation. Vejl. udsalgspris Bio-Qinon Q10 30 mg kr. 199,00 (60 stk.) og kr. 359,00 (150 stk.). Læs indlægssedlen omhyggeligt.

- også som kosttilskud:

Læs mere om Bio-Qinon Q10 og tilmeld dig Pharma Nords Helsenyt på www.pharmanord.dk DK_Q10_AD_SundForskning_210x297_0118

Bio-Quinone Aktivt Q10 Gold Kosttilskud med 100 mg coenzym Q10 og 1,4 mg riboflavin (vitamin B2)

Bio-Active Uniqinol Kosttilskud med 50 mg coenzym Q10 i form af ubiqinol

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 15


VIDEN OG VIDENSKAB

Puylinser i sød dijondressing • 1 ½ spsk. dijonsennep • 3 spsk. ekstra jomfruolivenolie • ½ dl æblejuice/most • 3 dl puylinser (belugalinser kan bruges i stedet) • 2 laurbærblade • Friske løvstikke (kan erstattes af purløg) • ¾ tsk. salt Sådan gør du: Efterse linserne for småsten, skyl dem, og kom dem i en gryde, og dæk med vand. Bring i kog, hæld alt i en sigte, så vandet løber fra. Kom linserne tilbage i gryden, dæk med nyt vand, og kog med laurbærblade ca. 20 minutter. Lav imens dressingen: Rør olie i senneppen lidt ad gangen, så det ikke skiller. Bland juice i til sidst. Når linserne har kogt 20 minutter, kommes salt ved, og lad dem koge videre 5-10 minutter, til de er møre, men ikke udkogte. Herefter hældes vandet fra, og linserne afdryppes. Kom linserne i en skål, hæld dressingen ved straks, bland rundt, og smag til med finthakkede løvstikke efter smag.

Kold kikærtesuppe med mynte • 2 mellemstore løg • 2 spsk. ekstra jomfruolivenolie • 1 mellemstor agurk • 240 g / 3 ½ dl kogte kikærter • Kikærtekogevand eller vand • Salt • Frisk mynte • Citronbåde Sådan gør du: Skær løg i tern. Varm olien i en gryde, og sautér løgene 1-2 minutter. Hæld 2 dl vand ved, og kog 10 minutter under låg. Hæld i en skål, og køl til lunkent. Riv lidt af agurken groft til pynt på suppen, og blend så kikærter og resten af agurken med løg og kogevæden og ekstra kikærtevand/vand til ønsket tykkelse. Blend mynte i efter smag, og smag til med salt. Servér med citronbåde, så hver enkelt kan dryppe citron i efter smag. Giv gerne godt brød til.

Marinerede bønner En af de skønneste måder at spise bønner på er, når de er marineret i en smagfuld dressing. De er super som del af en frokost eller et aftensmåltid og indgår perfekt i buffeter. Og så kan de laves i god tid - ja, fint dage før servering de holder sig godt i køleskab. Tag dem dog gerne ud inden servering, så de ikke er så kolde, når de spises - så smager de nemlig meget bedre. Kommes marinaden på, mens bønnerne endnu er varme, suger de mest smag til sig. Brug løs af alle sommerens dejlige krydderurter, fx masser af dild med en god olie-eddikedressing. Der er så mange gode kombinationsmuligheder, her kommer et par forslag: Citronmarinade: • 3 spsk. ekstra jomfruolivenolie • 3 spsk. revet citronskal • 3 spsk. citronsaft • 1 tsk. urtesalt • Evt. 2 store håndfulde bred persille • Ca. 6 dl kogte bønner Sådan gør du: Rør marinaden sammen, hak persille fint, og bland det med bønnerne. Hvidløgsmarinade: • 3 spsk. citronsaft • ca. 2 spsk. shoyu/tamari • 2 spsk. ekstra jomfruolivenolie • 1 stort fed presset hvidløg • Friskkværnet peber • Koriander, basilikum, persille • Ca. 6 dl kogte bønner Sådan gør du: Bland marinaden (brug gerne mere hvidløg, hvis du kan lide det), og lad helst bønnerne trække heri mindst en time før servering. Tilsæt lidt friske urter efter smag.

16 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


VIDEN OG VIDENSKAB

Refritos i madpandekager • 480 g/7 dl kogte røde kidneybønner • Evt. kombutang, hvis bønnerne er hjemmekogt med det i • 2 store fed hvidløg • ½-1 frisk rød chili (eller lidt stødt cayennepeber) • 2 mellemløg • 2 spsk. kokosolie eller ekstra jomfruolivenolie • ¾-1 dl vand • 1 tsk. tørret oregano • Salt • Friskkværnet peber • Evt. røget sød paprika • ¾-1 rød peberfrugt • Avokado • 4 stk. madpandekager (dem du kan lide) Sådan gør du: Hak hvidløg fint. Fjern alle kerner fra chilien, og hak det røde fint, skær løg i tern. Varm olien i en gryde, og sautér hvidløg 20-30 sekunder. Kom løg og chili ved, og sautér 3-4 minutter. Sluk for varmen, og kom bønner, evt. kombu og oregano ved. Mos bønnerne grundigt med en kartoffel- moser, og bland det hele. Smag til med salt og peber og evt. en smule røget paprika. Skær rød peber i tern, og bland i bønnerne. Servér refritos varm eller lun i madpandekagerne sammen med skiver af avokado. Giv gerne en god grøn salat til, eller rul salatblade med i pandekagerne.

Kikærter med pebre • 240 g/3½ dl kogte kikærter • 3 stk. store fuldmodne tomater • ½ stk. rødløg • 1 håndfuld frisk basilikum • 1 håndfuld bredbladet persille • 3-4 store stilke frisk koriander • Rød chilipeber • 1 spsk. citronsaft • 2 spsk. ekstra jomfruolivenolie • Urtehavsalt • Peber Sådan gør du: Tomater, løg og urter hakkes meget fint. Bland citronsaft og olie i og finthakket chili, salt og peber efter smag. Bland med afdryppede kikærter.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 17


VIDEN OG VIDENSKAB

˚ ˚ ˚ Fore

om ˚ ˚ ˚ dr

etabolisk s m yn g by

o

gu

18 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

ndg

å dia

s e t e b

2


VIDEN OG VIDENSKAB

Stop diabetes og dødsfald, før diabetes og dødsfald stopper dig Store og alvorlige ord i en lang overskrift, men det er også de ærlige ord på væggen - og vægten: I de vestlige lande og andre lande, der efterligner os, er der en sundhedsrisiko, der overskygger næsten alt andet. Det kaldes det metaboliske syndrom, det slår os ned og ihjel. Sådan stille og roligt. Dominobrikkerne bliver samlet gennem et langt liv. Og et tilsyneladende fnug af et problem kan sætte dem alle i bevægelse, indtil de ligger ned. Af Marianne Palm

Vi opdager det ikke altid, før vi står midt i miseren: Vi tager på, vi får konstateret forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk, og desværre kommer det hele snigende, så man næsten ikke opdager, at vi er blevet ofre for det metaboliske syndrom. At det er et syndrom, hentyder til, at det er en hel række af dominobrikker, der vælter i kroppen og ikke blot en enkelt brik, der skal ændres lidt på. Det metaboliske syndrom er kendetegnet ved: • Overvægt • Insulinresistens (forklaring følger) • Forhøjet kolesterol • Forhøjet blodtryk Tre af problemerne er lette selv at få øje på eller at få målt hos lægen, værre er det med den såkaldte insulinresistens, som først kan måles i blodprøver, når symptomerne har sat sig til et problem. Men du kan opdage dem mange år før, hvis du ikke lader hånt om symptomerne. Symptomerne, som er mangeartede, kan dog også handle om andet end insulinresistens, så gå til læge eller andre fagpersoner, der kan guide dig. Kort fortalt handler det om, at vores kroppe af mange forskellige årsager ikke længere reagerer almindeligt på sukker (kulhydrater) i alle mulige afskygninger. Bugspytkirtlen danner den insulin, der er brug for, men kroppens celler får det sværere og sværere med at reagere på sukker. Det ender med, at den ikke længere er i stand til at lukke sukkeret ind i cellerne. Det svarer til at have den korrekte nøgle, men en lås, der ikke virker. Låsen er i det her tilfælde en celle og dens cellemembran, som ikke længere reagerer, fordi den ikke får tilført de grundlæggende stoffer, den

skal bruge for at være velfungerende. Og måske fordi forskellige gener fra vores forfædre blander sig. Af grundlæggende stoffer kender man i dag til vigtigheden af de rette fedtsyrer, man kender til chrom og magnesium samt en stribe af madvarer og urter, men der er stadig dele af låsemekanismen, man ikke har forstået og hele svaret på det metaboliske syndrom ligger ikke i blot at ændre spise- og motionsvaner og at få kolesterol- og blodtrykssænkende medicin. Der skal arbejdes helt grundlæggende med hele kroppens ve og vel – og det skal helst være, før symptomerne har meldt deres indtog. Nedenfor kan du finde nogle af dominobrikkerne, men ikke dem alle, for vi kender ikke det fulde billede endnu. Genetikken spiller en rolle At der er nogle genetiske forhold, der gør sig gældende, er ingen i tvivl om længere. Hvor nogle familier kan skovle grillmad, chips og flødeskum ned i deres åbenbart velfungerende tarmsystem, sådan helt hæmningsløst, kan andre familier det ikke. Med andre ord er der ingen grund til at pege fingre ad hinanden. Familiens historik handler ikke om social slagside, slaphed og mindre intelligente familiemedlemmer, det handler i høj grad om, hvordan cellerne formår at reagere på de kendsgerninger, de bliver udsat for. Det hele begynder som regel meget tidligere … De første symptomer er ikke diabetes! De første symptomer er mangeartede og bør tages meget mere alvorligt. Og ja, de starter ofte mange år før, man får konstateret diabetes 2. Fortsættes

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 19


VIDEN OG VIDENSKAB Her er blot nogle af advarselssignalerne Ustabilt blodsukker, træthed, svingende humør, pludselige anfald af sukker- og madtrang, vægt der går op og ned, mest op, hormoner, der driller lige fra 30-årsalderen, trang til alkohol og smøger, trang til at løbe fra det hele. Og meget lille trang til at motionere, fordi kroppen er flad for energi. Og en af følgesvendene er stress. Ikke nødvendigvis den stress, der mest mærkes i hjernen, men den stressbelastning hele kroppen udsættes for, når vi spiser for meget junk, sukker, for meget alkohol, ikke får motioneret. Ja, alle de ting, som vi egentlig godt ved, vi bør gøre. Måske ligger nøgle og lås lige her Et af de helt store problemer, som ikke er beskrevet særlig tydeligt, er problemet med stress og som ovenfor nævnt ikke blot defineret som en hjerne, der er holdt op med at fungere, som den plejer. Stress skal binyrerne sammen med hjernen og det øvrige hormonsystem håndtere, og i nogle familier bliver stress til vægttab, hos andre bliver det til vægtforøgelse, især den meget synlige af slagsen, som breder sig hen over bugen. Her er det især kortisol, som dannes af binyrerne, der sammen med adrenalin og noradrenalin bliver sat på prøve. De tre ting i forening kan skabe den allerstørste ravage, og metabolisk syndrom kan blive en følgesvend, for de tre hormoner skal regulere vores kroppe, så vi sover om natten, holder os vågne om dagen og er i balance så meget som muligt. Og måske er det lige netop her, kimen til vestens allerstørste problem ligger. Det metaboliske syndrom forsvinder først fra europakortet, når vi har lært at håndtere travlhed, følelser, energi, traumer og alt det andet, der kan plage det moderne menneske.

Ordet stress dækker over mange tilstande Fra det engelske sprog har vi stressors, på dansk kaldes de stressorer, og i biopatien/naturopatien kalder vi det belastende faktorer. Det er alt sammen betegnelser for de påvirkninger, kroppen bliver udsat for. For meget sol er en stressor, for lidt er det samme. For meget sukker er en stressor, for lidt ditto. En sur chef en enkelt dag er en lille stressor, en sur chef året rundt er en stor. Der er et hav af belastende faktorer, og vi har vel at mærke brug for dem alle til at udvikle sig, der skal bare ikke være en overflod på én gang. Nogle af dem er meget tydelige – vi er ikke i tvivl om, at de udgør en belastning. Så er der de små og mere usynlige. Hvordan vi kryber sammen sådan bare en lille smule, hvis vi bliver udsat for uretfærdighed. Hvordan vi lukker af, lidt eller meget, hvis der er en følelse af irritation, vrede, ked-af-hed, mismod eller andre følelser, vi ikke lige kan håndtere her og nu. Så stress kan være meget synlige faktorer (og stress kan forveksles med travlhed), og stress kan være meget usynlige problematikker, som vi hober op og vælter ned i kroppen. Måske lige ned til en tarmkatar eller nogle fedtceller, der står parat til at være bufferen i dit liv. Lige ned til nogle binyrer, som gang på gang sammen med resten af kroppen har forsøgt verdens bedste overlevelsesstrategi, og det gør den såmænd stadig. For umiddelbart er det sundt nok med nogle fedtceller, man kan ophobe sin stress i. Når bare det er i rimelig mængde. Og hermed får man åbnet for et balkort, hvor det bliver dans med Djævelen og andre uhyrligheder; det er her, dominobrikkerne gør sig klar på scenen, hvor de stiller sig op på række efter række og venter på det sidste og afgørende signal. I nogle dominorækker er det en pegefinger fra en sur ægtemand, i andre rækker er det den kvælende fornemmelse af ikke længere at kunne være i egen krop, og i andre rækker af brikker kan det være ferien med alt for meget sukker og alkohol. Netop derfor kan ingen læge og ingen forsker udpege én synder, ét sted at sætte ind. Ingen fitnesstræner kan pege fingre ad bugfedtet og sige, at det blot skal trænes væk, og ingen kan bare blive vegetar (hvis det ellers kunne være en løsning). For tænk, hvis det er frugt og grøntsager med særlig sammensætning af kulhydrater, du ikke kan tåle. Ovenfor er blot nogle ganske få belastende faktorer nævnt, der er mange flere, og de kan hver især fylde en hel bog eller et helt liv for den, der gerne vil forske i det.

20 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


VIDEN OG VIDENSKAB I biopatien/naturopatien deler vi disse belastende faktorer op i nogle kasser for at bevare overblikket Fysiske faktorer - fx brækkede ben og andre fysiske skader på kroppen. Biokemiske - mangler og forgiftninger Mikrobiologiske - vores forhold til den store mikroflora på og i kroppen

Genetiske - hvad har du med dig af gode og mindre gode gener?

73 mg

Terapi, meditation, lange gåture? Rynker du på næsen af terapi, så prøv det alligevel. Du kunne gå hen og blive overrasket.

Nahrungsergänz

Bioflavonoiden a På de næste mange sider vrimler det med tips til et velfungerende Zutaten: blodsukker, et energirigt liv og forebyggelse af både metabolisk Glycerinhaltiger* E % NRV % VNR syndrom og diabetes 2. und -schalen* (84 (***)

91 % (**)

(***) kein Referenzwert vorhanden (***) pas de valeur de référence (***) no reference value

OHNE tierische Zutaten SANS ingrédients d´origine animale WITHOUT animal ingredients

den u t e l stil lie* frem lmeoDE-ÖKO-005 pa Non-EU Agriculture GSE Vertrieb GmbH DE-66130 Saarbrücken www.gse-vertrieb.de

Antioxidationsmitt

* aus biologischem Das verwendete Gl hergestellt!

CitroPlus 800

(**) Prozentsatz der Referenzmenge nach VO(EG) 1169/2011, NRV = Nutrient Reference Value (**) pourcentage des apports de référence selon le Règlement (UE) N° 1169/2011, VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence (**) percentage of reference quantity according to Regulation (EU) N° 1169/2011, NRV = Nutrient Reference Value

100 %

COMPOSITION ORIGINALE AVEC GLYCERINE BIOLOGIQUE

800 MG BIOFLAVONOIDES

Der er utallige symptomer,mit Nahrungsergänzungsmittel Bioflavonoiden der Grapefruit som kan pege hen mod aus metabolisk syndrom, hvorNährstoff vejen førerTagesmenge videre til Nutriment Dose journalière diabetes, kredsløbsproblemer Nutrient Daily dose eller andre sygdomme, Bioflavonoide 19,5 mg

15

Drop skyldfølelsen, styr skuden på ret kurs Lad være med at få skyldfølelser - dem kan du ikke bruge til så meget, for det er også den genetiske arv, der driller. Gør alt for at sejle uden om generne ved at forebygge, hvis du kan se, at familien har metabolisk syndrom. Og gør noget aktivt for at vende skuden den rette vej, hvis stress, insulinresistens eller andre faktorer har overrumplet dig.

Mentale/sociale/spirituelle - hvordan har du det med dig selv?

Bioflavonoïdes Bioflavonoids Vitamin C Vitamine C Vitamin C

Den usynlige dræber? 10 til 15 % af alle voksne i den vestlige verden har det metaboliske syndrom. Dvs. hver sjette til syvende dansker har metabolisk syndrom. Og det er ofte, uden at de selv ved det. Er du det mindste i tvivl, bør du gå til lægen. Ved en tidlig aktiv egenindsats kan du nemlig stadig forhindre de mange alvorlige sygdomme, der kan opstå af syndromet. Men ikke via en pille. Ikke kun via motion. Men ved at reducere så mange belastende faktorer som muligt og i øvrigt gøre dit til at skabe så god en regulering af hele kroppen, så du har noget at stå i mod med. Så du kan være den bedste udgave af dig selv så mange af døgnets timer som muligt, så ingen sure chefer eller sure kvindfolk kan nå dig. Så der er overskud til at sige fra og til at lave den gode mad.

800 mgmit Bioflavono Nahrungsergänzungsmittel Bioflavonoiden aus der Grapefruit

Nährstoff Nutriment Nutrient

®

Verzehrempfehlun Tagesmenge % NRV journalière % VNR 3Dose x 15 Daily doseTropfen (15 mit genügend (***) Flüs 19,5 mg

Bioflavonoide Bioflavonoïdes Bioflavonoids Vitamin C Vitamine C Vitamin C

Rent økologisk CitroPlus 800 ®

Vor73 Gebrauch schü mg 91 % ( Nach Anbruch inn verzehren

(**) Prozentsatz der Referenzmenge nach VO(EG) 1169/2011, NRV = Nutrient Reference Valu (**) pourcentage des apports de référence selon le Règlement (UE) N° 1169/2011, VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence (**) percentage of reference quantity according to Regulation (EU) N° 1169/2011, NRV = Nutrient Reference Value

Die angegebene em Verzehrmenge dar Nahrungsergänzun Ersatz für eine aus (***) kein Referenzwert vorhanden (***) pas de valeur dereiche référenceErnährung v (***) no reference value der Reichweite von

grapefrugtkerne ekstrakt

Grapefruit-Kern-Extrakt Extrait de Pépins de Pamplemousse Grapefruit Seed Extract

100 %

OHNE tierische Zutaten SANS ingrédients d´origine anim WITHOUT animal ingredients

CitroPlu

Grapefruit-Kern

DE-ÖKO-005 Non-EU Agriculture

Nahrungsergänzungsmittel mit Bioflavonoiden aus der Grapefruit Complément alimentaire avec bioflavonoïdes de pamplemousse

Mindestens haltba A consommer ava Best before: Los Nr.: N° de Lot: Batch No.:

GSE Vertrieb GmbH DE-66130 Saarbrücken www.gse-vertrieb.de

50 ml

* 800 mg à 10

GSE Vertrieb GmbH DE-66130 Saarbrüc www.gse-vertrieb.d - en glad sjæl har brugforhandeler for en sund krop 21 www.biovita.dk - Kontakt Tlf:sund-forskning 76 26 07 66 for nærmeste

Food supplement with

*


VIDEN OG VIDENSKAB

Støtteterapi på vejen – og lang tid før det er for sent … Når firmaer udvikler produkter, når produktudviklere arbejder sammen med forskere, og alle er interesserede i at finde naturlige løsninger til et eller flere problemer, så går der en hel kædereaktion i gang. De kigger sig rundt i den store verden for at se, hvordan forskellige folkeslag håndterer forskellige sygdomme eller afhjælper trælse tilstande, der måske endnu ikke har fået et navn. Her er nogle af de produkter, Natur-Drogeriet er stødt ind i, i deres søgen efter effektive løsninger til danskernes behov. Af Marianne Palm

Der er udviklet en hel stribe af produkter, der kan hjælpe dig til at afværge både opstart og udvikling af metabolisk syndrom. Ingen af produkterne kan stå alene uden gode, sunde kostvaner, men de kan hver især hjælpe dig til at få overskud til at leve sundere. Det kalder vi her på redaktionen en god støtteterapi på vejen … Konjakroden er et vægtværktøj, som tager sulten Konjakroden er en hjælp og en støtte til den rygrad og vedholdenhed, der kræves for at gennemføre et vægttab, hvis det vel at mærke er, fordi du spiser for meget, at du tager på. For vægtforøgelse kan grotesk nok også skyldes for lidt mad. For 25 kr. kan du i en uge på www.madlog.dk konstatere, om du spiser nok. De fleste voksne skal have 2000-2500 kcal, hvis man dyrker lidt motion. Mange flere kalorier, hvis du dyrker meget motion. Men sjældent færre end de 2000 kcal, for så opretholder du ikke kroppens organers evne til at hjælpe dig.

lejlighed, hvis kolesteroltallet vel at mærke er for højt og er blevet forhøjet af forkert mad. Sørg for rigeligt med vand sammen med tabletterne, og føl dig mæt frem for sulten. Der er ikke tale om højere ”atomfysik” , men en simpel konstatering af, at hvis maven er fyldt af noget i forvejen, så er det lettere at spise mindre. Samtidig er der undersøgelser, som har vist, at kroppen bedre regulerer blodsukkeret, så man ikke bliver sliksyg som ellers, når man indtager fibrene glucomannan, som er i konjakroden.

Artiklen er en del af et større tema om at forebygge diabetes, gøre noget ved vægten, give slip på sukkertrangen og blive et mere afbalanceret menneske.

Kanelbark med insulinlignende egenskaber Kroppens evne til at reagere på insulin forbedres med det rette kanelbarkekstrakt, og dermed normaliseres blodsukkerniveauet. Reagensglasforsøg viser, at stoffer fra kanelbark, som du bl.a. finder i Insu Complex, ikke blot stimulerer insulinreceptorerne, men også hæmmer det enzym, som deaktiverer dem. Det gør, at receptorernes evne til at udnytte glukosen forbedres betydeligt. Med andre ord, regulerer kanelbarkekstrakt cellens evne til at reagere naturligt og sundt på insulinet.

Roden indeholder fibre, der kan opsuge vand, der svarer til mange hundrede gange dens egen vægt. Du vil føle dig mæt frem for sulten, og du hjælper i øvrigt også dit kolesteroltal ved samme 22 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

Plantage på Sri Lanka med ægte kanel Amorphophallus konjac - konjakrod


VIDEN OG VIDENSKAB Glucomannan til dig, der måske aldrig føler dig mæt og derfor overspiser. Insu-complex til dig, der gerne vil hjælpe dit blodsukker, inden det hele bliver til diabetes 2, og spormineraler, der kan vække den lille celle, så den bliver bare lidt mere modtagelig over for de gode næringsstoffer, der skal hjælpe den med ikke kun at overleve, men forblive sund.

Et studie på diabetikere I 2003 offentliggjorde man resultaterne af det første kliniske forsøg på mennesker. I det placebokontrollerede forsøg fik forsøgspersonerne, som alle var diabetikere, min. 1.000 mg cinnamon-bark (svarende til en Insu Complex kapsel) pr. dag i seks uger. Man kunne konstatere en forbedring i det fastende blodsukkerniveau (18-29 %), triglyceridindholdet i blodet (23- 30 %), LDL-kolesteroltallet (7-27 %) og det samlede kolesteroltal (12-26 %). Man kan øge effektiviteten ved at tage en tablet tre gange dagligt.

Og en flok B-vitaminer med urter, der højner din evne til at imødegå stress. Det er ikke lige meget, hvilken kanel du spiser. For det første skal den være fra Sri Lanka, så du får mindst muligt indhold af coumarin, et aktivt stof, som kan skabe problemer, hvis man har leversygdomme. Det problem kommer du helt uden om, hvis det er kanelen fra Sri Lanka. Dernæst kan det være vigtigt at kigge på de øvrige aktive stoffer, og det har forskerne bag Insu Complex gjort, I dag er produktet blevet endnu bedre med chrom til blodsukkeret og bukkehorn, der understøtter kanelens virkning og dæmper for højt kolesterol. (dem kan du læse mere om på www.sund-forskning.dk).

˚ ˚ ˚ Fore

om ˚ ˚ ˚ dr

o

ndg

å dia

s e t e b

B-vitaminer og styrkende urter Hvis du gennem artiklerne her på siderne har opdaget, at ja, du har måske et par organer og et nervesystem, der alle sitrer af stress, kan du hæve kroppens stresstærskel med adaptogene (styrkende) urter. Ved at kombinere B-vitaminer og de fire styrkende urter, Astragel, Schisandra, Russisk rod og rosenrodsekstrakt får du en cocktail af næringsstoffer, der kan: - hjælpe dig til at nedbryde din mad mere korrekt, så kroppens celler kan udnytte virkningerne fra B-vitaminerne. B-vitaminer har mange forskellige funktioner, bl.a. at sørge for at nedbryde fedt, protein og kulhydrater, så du lettere udnytter og optager din mad korrekt. Det kan være en god støtte især ved fordøjelsesproblemer og overvægt. Enkelte får dog mere appetit af B-vitaminer, og så er det jo et no-go, hvis du i forvejen spiser for meget. B-vitaminerne skal hjælpe med fx at omsætte proteiner til aminosyrer, som bl.a. din hjerne har brug for til at danne henholdsvis melatonin til natten og serotonin til dagen. Begge hormoner vil dermed blive afbalanceret og reguleret, og det er også serotonin, der kan skabe den følelse af glæde og mæthed, der gør, at du ikke spiser mere, end godt er.

etabolisk s m yn g by

gu

Astragalus membranaceus

2

De fire urter, som alle hjælper dig til bedre at kunne tåle den stress, du og din krop udsættes for, er kendt fra alle verdenshjørner for deres effekt på kroppens organsystemer. Ved at regulere og afbalancere så vigtige organsystemer som lever, nervesystem, hormonsystem og immunforsvar, får du en cocktail i tabletform, som kun kan gøre det lettere at få energi til at motionere, få overskud til at spise sundere og ikke mindst styrke kroppen, så stressfaktorer får lov til at belaste mere, end godt er. For belastninger gennem livet kan vi ikke undgå, og det skal vi heller ikke. Det er gennem en vis mængde af belastende faktorer, de såkaldte stressorer, vi udvikler vores organsystemer og os selv. Fortsættes

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 23


VIDEN OG VIDENSKAB Bestemmer du over din krop eller kroppen over dig? Når vi spiser, kan de fleste godt visualisere, hvordan en flødebolle bliver omdannet til sukker – og ja, sukker. Vi kan også godt mærke, at en sodavand kan få vores blodsukker ud på en rutsjetur, og en time efter er der trang til endnu mere sødt. Det er blodsukkeret, der er på spil, og i kølvandet på problemet er der ofte humørsvingninger, træthedsanfald, aggressioner og trang til en tudetur midt på Strøget for derefter at fare hen til den nærmeste sukkerbiks. Hvis du lige vender blikket indad og kigger på, hvad du har spist i løbet af dagen, kan du godt få øje på, at du har spist en tand for usundt, sprunget et måltid over, og måske kan du godt mærke, at det nu er din krop, der bestemmer over dig, og ikke dig, der bestemmer over din krop?

Start her: 1. Gå på madlog.dk, og tjek, om du spiser for meget eller for lidt. 2.

Samme sted kan du se, om du spiser alt for meget fedt, og du får øje på, om det er det usunde fedt. Eller du spiser alt for mange af de hurtige kulhydrater. Og så videre. Det kræver lidt af dig, men det er din krop og dig, det handler om, så giv dig god tid.

3.

Kom i gang - uanset kosttrend - med mange små måltider, så dit blodsukker bliver stabilt, din energi bliver uden store negative udsving, og spring ikke et måltid over. Ever and never.

4. Få hjælp fra støtteterapien på disse temasider, så du får energi til at motionere. 5.

Få målt dine tal hos lægen med jævne mellemrum, og tag målebåndet rundt om maven. Hold dig under 100 cm rundt om livet. Drop sukker og alkohol i hverdagen.

6. Sørg for gode fedtstoffer fra planteolier og omega 3-fedtsyrer fra visse planteolier, fisk og alger. 7. Dyrk sjov motion, gør det tit, og dyrk alt lige fra havearbejde til havbade.

Tilstanden kan du regulere med de mange tips i artiklerne om bønner, om mad, om fibre (glucomannan) og om B-vitaminerne ovenfor. Men du bør også tilføre nogle vitaminer og mineraler, der hjælper den enkelte celle med at blive modtagelig for de næringsstoffer, du trods alt fik spist. Forhåbentlig. Hvis du egentlig godt ved, at du mangler vitaminer og mineraler, fordi du ikke får spist særlig sundt, så optimer tilstanden i et par måneder med et blandet vitamin- og mineralprodukt. Hænger du med mulen af træthed, er Maximum, som også indeholder ginseng, et godt bud på en almindelig tablet med særligt energigivende egenskaber. Ginseng kan for nogle være lige lovlig energifyldt, men så findes der mange andre på helsehylderne. På den længere bane skal du selvfølgelig spise sundt, og hvad er så det i disse spiseforstyrrede tider, hvor du uophørligt skal forholde dig til nye kosttrends? Det er at bruge sin sunde fornuft. Punktum. 24 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

8.

Sørg for at smile hver dag. Gør noget ved din situation. Det kræver overskud, og det får du gennem artiklerne her. Svingende blodsukker er et no-go, når din situation skal optimeres. Og som du sikkert har opdaget et no-go på den lange bane, hvor dominobrikkerne stiller sig i kø for at vælte.


VIDEN OG VIDENSKAB Når mineraler kan skabe sunde celler Forudsætningen for, at alle dine sunde bestræbelser giver gevinst helt ned på celleplan, er membranens evne til at reagere på de stimuli, den bliver udsat for. Det kan være næringsstoffer, der skal ind i cellens indre for at gøre sit arbejde eller bruges som døråbner, og det kan være næringsstoffer, som skal opbygge selve cellens membran. Det er her, mineralerne har deres funktion. Mineralerne er med over hele linjen, når processerne skal fungere, og elektriske spormineraler fra Utahs store saltsø kan gøre en forskel. Koncentrationen af de mange sporstoffer fra det inddæmmede havvand, hvor man vel at mærke har fjernet 99,5% af saltet, skaber en unik og meget naturlig måde at få sine mineraler på.

Centrioler

kernemembranen kerneporen nucleolus kerne

Menneskecelle

mitokondrier

plasma membran

lysosomer vakuoler

glat endoplasmatisk retikulum

- at omdanne energi i kroppen - at du føler dig mindre træt og udmattet - at understøtte en normal psykologisk funktion - er med til at vedligeholde dine knogler

- er med til at vedligeholde dine tænder

golgi kompleks

sekretorisk vesikel

- at opretholde din væske- og saltbalance (elektrolytter)

- har indflydelse på kroppens celledeling

ribosomer

peroxisom

Den høje koncentration af bl.a. magnesium medvirker til - at dine muskler fungerer normalt

- understøtter en normal dannelse af proteiner, herunder muskler, hud, hormoner, hår og knogler - medvirker til, at dit nervesystem fungerer normalt

ru endoplasmatisk retikulum

aminoJern. Så effektiv at én tablet om dagen er nok

aminoJern optages 2-4 gange bedre i kroppen end traditionelle jerntilskud. Derfor kan du nøjes med en mindre dosis aminoJern og alligevel opnå samme effekt, som ved et stærkere jerntilskud. Det nedsætter risikoen for de almindelige gener, der normalt følger jerntilskud, f.eks. forstoppelse, løs mave og kvalme. Og er derfor særligt velegnede til gravide. Læs mere om alle de ekstra fordele og bestil gerne en vareprøve på aminojern.dk Skånsom mod maven · Anbefales til gravide · Velegnet til veganere sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 25


VIDEN OG VIDENSKAB

Stå skarpt med urter! Ung som gammel, kvinde som mand, med eller uden børn. Ens for os alle er, at i en travl hverdag kan vi alle opleve at miste overblikket, koncentrationen, initiativet - og måske mister vi også hurtigere tålmodigheden. Lad naturen hjælpe dig til at bevare det mentale overskud i din hverdag. Af Benedikte Mikkelsen

Først når kroppen tænder de røde advarselslamper, bliver vi opmærksomme på at sænke farten. Prøv at stoppe op, inden lamperne tændes, og lyt til din krop. Kost, motion, søvn og dét at være til stede i nuet kan hjælpe dig meget til at bevare overblikket og overskuddet i en travl hverdag. Bestemte urter har desuden også gavnlige effekter, når det kommer til at bevare et mentalt overskud.

Kost, motion, søvn og dét at være til stede i nuet kan hjælpe dig meget til at bevare overblikket og overskuddet i en travl hverdag.

Den meget kendte af slagsen Grøn te er blevet lovprist gennem årene, og det er ikke ubegrundet. Indholdet af aminosyren L-theanin, som er svær at finde andre steder end i grøn te, virker afslappende, nedsætter stress og forbedrer både humør og søvn. Videnskabelige og kliniske forsøg har vist, at L-theanin giver en følelse af velvære og øger den mentale skarphed, såsom bedret hukommelse, koncentration og indlæringsevne. Drik grøn te dagligt, og dens kendte egenskaber kan hjælpe dig igennem en hektisk hverdag.

etabolisk s m yn g y b

o

gu

Schisandra Chinensis

Vildt voksende rosenrod i Norge

Forskere fra Maximillian Universitetet i München er kommet frem til, at der kun er tre urter, som helt lever op til kravene for at blive klassificeret som adaptogen. Ud over rosenrod er de to andre russisk rod og schisandra.

26 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

om ˚ ˚ ˚ dr

Den knap så kendte af slagsen Når vi skriver schisandra chinensis, så ringer der sikkert ikke en klokke. Men urten er faktisk gennem århundreder blevet benyt-

tet som naturlægemiddel, både for dens egenskaber mod fysiske sygdomme og til at styrke mentale funktioner. Schisandra har desuden en gavnlig effekt på at fremme hukommelsen, fokus og koncentrationen, og de adaptogene egenskaber har især vist sig effektive i forbindelse med øget modstandskraft mod stress samt at afhjælpe mental udmattelse og nedstemthed. Så måske skulle vi kigge lidt mere i retning af urten med det lidt besynderlige navn.

˚ ˚ ˚ Fore

Vi kender det alle – vi kaster dagligt en masse bolde i luften og prøver ihærdigt at gribe dem igen. Vi ved måske godt, at vi presser os selv derud, hvor det ikke længere er sundt, men alligevel kører vi på.

ndg

å dia b e

2 s te


VIDEN OG VIDENSKAB

Grøn te plantage

Den smukke Safran Krokus

Drik grøn te dagligt, og dens kendte egenskaber kan hjælpe dig igennem en hektisk hverdag. Forskningsresultater har vist, at crocin har en positiv indflydelse på mandlig seksuallyst både i forhold til øget erektion, ejakulation, nydelse og lyst. Hos kvinder kan safran være med til at mindske tørhed og smerter i forbindelse med sex og give en øget ophidselse. Den smukke af slagsen Safran er kendt for sin smukke farve, karakteristiske smag og for at være verdens dyreste krydderi. Og for madelskere, så kan man ikke sige risotto uden at sige safran. Men ud over det er safran også kendt for sine gavnlige egenskaber især som beroligende, antiinflammatorisk, antidepressivt og som muskelafslappende på organerne i fordøjelsessystemet. Flere forskningsstudier har undersøgt safran og indikerer, at planten kan benyttes som antioxidant og har indholdsstoffer, der bevarer og styrker hukommelsen. Safran indeholder safranal, der er med til at øge den naturlige forekomst af serotonin i hjernen og har indflydelse på stemningslejet, angst og irritabilitet. Et højt serotoninindhold betyder et mere afbalanceret humør, mindre aggressive udsving og et mere aktivt seksualliv. Stoffet crocin er med til at give safran sin intense farve, men har også antioxidante egenskaber, beskytter nervesystemet og virker fremmende for hukommelsen. Den lille kendte rod Rosenrod er bare noget helt specielt. Den er nemlig blandt de få urter, der 100 % lever op til kravene for at være en adaptogen urt. Og hvorfor er det specielt? En adaptogen urt er kendetegnet ved, at den øger kroppens almene evne til at tilpasse sig, så kroppens modstandskraft styrkes. Den virker ikke kun på et specifikt område, men er med til at bevare kroppens naturlige

funktioner. Rosenrod har en positiv virkning på de mentale og kognitive funktioner, herunder hukommelse, koncentration, opmærksomhed og problemløsning og er med til at øge den mentale præstation. Derudover er roden kendt for at modvirke træthed og berolige ved nervøsitet, nedstemthed og angst.

Pssst … Det skal lige med, at rosenrod kan øge din sexlyst og have en positiv indvirkning på potensen. Kendte og ukendte urter i en god blanding Du finder en god blanding af kendisurter og den mere ukendte schisandra ia. Den udvalgte blanding af rosenrod, schisandra, grøn te og safran, som kan give dig de bedste forudsætninger for mere overskud, fokus og mental skarphed. Urterne sammen med en sund levevis kan gøre udfordringerne på jobbet, i hjemmet - ja, generelt i hverdagen og i stressede situationer - nemmere for dig at håndtere. Der er desuden tilsat magnesium og B6-vitamin, som mindsker træthed og udmattelse. To tabletter om dagen, og du får et lille urteklap bagi.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 27


VIDEN OG VIDENSKAB

Jord i hovedet er måske ikke så dumt endda Grib havehandskerne, og sæt din solhat på skrå. Havelivet byder på masser af glæder, og så har det flere sundhedsfordele, end du måske lige tror. Af Signe Øbro

Lader du græsplænen have monopol på din baghave? Det er utvivlsomt meget lettere end at passe en have, der bugner med planter. Du glemmer dog hurtigt det store arbejde, så snart roserne indhyller dig i en berusende duft, i det øjeblik ærterne meddeler, at de er spiseklare, og når stjerneklokkerne fremviser blomster i så rige mængder, at det næsten virker som pral. Alt dette er belønning nok i sig selv. Der er dog også en lang række fysiske og mentale gevinster ved at have fingrene i mulden og planter i tankerne. Stræk og bøj Der er som regel altid noget, du lige skal grave, luge, plante og vande. De mange forskelligartede opgaver gør havearbejde til en fremragende motionsform. En personlig træner i et smart fitnesscenter vil sikkert ikke kunne sammensætte et mere alsidigt træningsprogram, end hvad du selv kan skrible ned på havens to do-liste. Du får let pulsen op og får styrketrænet muskler i både over- og underkrop. Det kan alt sammen hjælpe dig med at holde vægten, gøre dig stærkere og give dig bedre kondition og balance. Og ikke mindst er der en beskyttende effekt mod hjertekarsygdomme, knogleskørhed og type 2-diabetes.

28 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

Stress af i staudebedet Har du oplevet, at dine bekymringer og grublerier forsvandt, i takt med det ukrudt du var i gang med at hive op? Hvis ja, er du ikke den eneste. Studie efter studie viser, at der sker noget med vores humør og velvære, når vi går ud i det grønne. Målinger af stresshormoner, hjertefrekvens og aktivitet i specifikke dele af hjernen vidner om, at det har en klar afslappende effekt på kroppen. At gå i haven kan også mindske mental træthed, angst og depressive symptomer. Ligesom mange studier viser, at havearbejde giver selvværdsfølelsen et nøk opad. Og fortvivl ej, hvis du ikke har overskud til de helt store haveprojekter. Bare det at se eller røre en plante kan have en målbar effekt på din krops stressniveau. Hva´ siger manden, Misse? Ældre bliver vi skam alle - også selvom vi belejligt har glemt, eller ikke vil vedkende os, årstallet på vores dåbsattest. Og vi oplever ømme bidmærker fra tidens tand, langt før vi rammer de 90 eller 100 år. Du oplever måske selv, at det er blevet en anelse sværere at huske og holde fokus? Trækker du i havetøjet, mindsker du muligvis risikoen for en hurtig nedgang i din hjernes evner og udvikling af demens.


VIDEN OG VIDENSKAB

˚ ˚ ˚ Fore

om ˚ ˚ ˚ dr

etabolisk s m yn g by

o

gu

ndg

å dia

s e t e b

2

Når du energisk svinger beskæresaksen, giver det ikke bare dig (og planten) sved på panden. Den fysiske aktivitet øger også din blodgennemstrømning og tilførsel af næringsstoffer og ilt til hjernen. Der dannes molekyler, der styrker dine hjerneceller, og dertil kan det sænke niveauet af din krops stresshormoner. Det hele kan hjælpe dig med at holde hoved og tanker klare. Lys over land Medmindre du foretrækker at rende rundt og kratluske om natten, er havearbejde lig med masser af dagslys. Det naturlige lys påvirker din hormonproduktion og er godt for både for din søvn og dit humør. I et par velsignede måneder her om sommeren begunstiger solen dig også med en særlig bølgelængde i dens stråler. Du kan selv danne D-vitamin, når disse solstråler rammer dig og påvirker det kolesterol, du har i huden. Så længe du passer på ikke at blive solskoldet, vil det være ærgerligt at forpasse denne mulighed. D-vitamin er afsindigt vigtigt for dine knogler, muskler og mentale helbred. Det vil derfor også være en god idé at tage et tilskud med D-vitamin resten af året, da mange danskere generelt er i underskud.

det kan give dig langt mere end blot et flygtigt smil på læben. Et studie fra 2017 viser nemlig, at der kan være en sammenhæng mellem din mentale sundhed og antallet af fugle, du er omgivet af. I studiet blev der set en mindsket risiko for depression, angst og stress hos de personer, der var så heldige at have masser af fugle i deres nærområde. Med lidt snilde kan du selv gøre din have mere attraktiv. Plant frugttræer og bærbuske, og sæt gerne et fuglebad op. Der er op til dobbelt så mange glædesgivende fugle i haver, hvor der er adgang til vand. Det summer af liv Med en frodig have hjælper du også landets bier. Bierne er uundværlige for naturen, men har desværre trange kår i disse år. De har brug for, at der er masser af blomster rundt omkring, så de kan få opfyldt deres behov for nektar og pollen. Når du ser, at de blomster, du kærligt har passet og plejet, lystigt får balkortet fyldt op, så kan du fuldt fortjent give dig selv et stort klap på skulderen. God fornøjelse med havens gavn og glæder.

Ti fugle på taget er ikke at kimse ad Det er svært ikke at smile, når dit øje skuer en flittig blåmejse bygge rede bagerst i haven, eller du hører en solsorts skumringssang en lun sommeraften - for ikke at tale om synet af begejstrede og berusede vinterfugle, der lige har opdaget dine gamle og gærede æbler gemt i sneen. Og der er noget, der tyder på, at Kilder: • The Benefits of Gardening for Older Adults: A Systematic Review of the Literature Back to Basics: Health and Wellness Benefits of Gardening in Older Adults • Gardening is beneficial for health: A meta-analysis • Psychological and physiological effect in humans of touching plant foliage - using the semantic differential method and cerebral activity as indicators • Physical activity and risk of cognitive decline: a meta-analysis of prospective studies • Doses of Neighborhood Nature: The Benefits for Mental Health of Living with Nature • Dansk Ornitologisk Forening

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 29


om ˚ ˚ ˚ dr

etabolisk s m yn g by

˚ ˚ ˚ Fore

VIDEN OG VIDENSKAB

o

gu

ndg

å dia

s e t e b

2

Instrumentaliseret spisning - en vej til varigt vægttab Vægttab er ofte svært. Vægtvedligehold efter vægttab er som regel endnu sværere. Grundene hertil er mange, men den største fysiologiske årsag lader til at være det, som ernæringsfysiologerne kalder ”the set point theory”. Af Trine Røn

Forenklet sagt peger teorien på en mekanisme i stofskiftet, der gør, at kroppen efter vægttab konstant vil søge at komme tilbage til den højere (og evolutionært set bedre) ”kampvægt”. Hormonresponset ændres, hvilket medfører, at basalstofskiftet menes at blive reduceret med ca. 400-500 kalorier i døgnet. For en kvinde kan det være op imod +20 %, at stofskiftet nedjusteres. Biologien er altså ikke på den vægttabendes side - statistikken ej heller; kun nedslående fire ud af 100 formår at langtidsholde et større vægttab. Struktur og regler frem for personlige præferencer Et nyt, dansk, kvalitativt studie har undersøgt, hvad der karakteriserer adfærden hos de personer, der formår at holde et vægttab (gruppe A), samt hvor adfærden adskiller sig fra dem, der ikke holder vægttabet (gruppe B). Undersøgelsen peger på, at personer i gruppe A i langt højere grad instrumentaliserer deres spisning; dvs. spiser efter et bestemt og kun sjældent fravigeligt regelsæt, en slags ritualiseret, systematiseret spisning, der frisæt30 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

ter den enkelte fra at træffe frie valg ved hvert måltid. Eksempler på denne instrumentalisering kan være fastlagte måltidsmønstre, konsekvent spisning efter såkaldte tallerkenmodeller og/ eller kalorietælling. Undersøgelsen viser også, at der tilsyneladende ingen forskel er mellem de to grupper, hvad angår vægttabsmotivation samt viden om slankekost. Nogle vil måske indvende, at evnen til instrumentaliseret spisning er et andet og mere neutralt udtryk for rygrad. Og rigtig nok: Intenderet vægttab og -vedligehold sker da heller ikke, uden at vi kan lægge bånd på os selv, men der er så mange andre og komplekse psykosociale og biologiske faktorer på spil, at en over-middel-rygrad får meget trange kår, hvis den er det eneste, som et vægttab står og falder med. Derfor kan det altså ikke udledes, at personer i gruppe B har en ringere rygrad end personer i gruppe A.


Bedre blodgennemstrømning Derimod kan det ud fra studiet tolkes, at evnen til instrumentalisering i høj grad afhænger af personlighedstype. For mange vil denne måde at spise på være alt for rigid og derfor uforenelig med en almindelig hverdag. Instrumentaliseringen lader nemlig meget lidt plads være til spontane restaurantbesøg, biograf- og byture eller bare helt almindelige familiebesøg, hvor mad ofte spiller en central rolle. Studiet er yderst interessant, men blot hypotesegenererende, da datamaterialet ikke er stort nok til at sige noget konkluderende. Dog tyder det på, at det frie madvalg kan spænde ben for et varigt vægttab. Kilde: Christensen et al. (2007). Instrumentalization of Eating Improves Weight Loss Maintenance in Obesity. Obesity Facts. The European Journal of Obesity, 10: 633–647. Link: https://www.karger.com/Article/FullText/481138

Padma Plus er et kosttilskud som indeholder en nøje udvalgt sammensætning af unikke tibetanske urter. Heriblandt hvidtjørn som bidrager til at vedligeholde en normal perifær blodgennemstrømning i hænder, ben og fødder. Kapslerne er nemme at indtage, men hvis man ikke bryder sig om at sluge kapsler, kan man åbne kapslen og hælde pulveret op på en ske og evt. indtage det sammen med yoghurt.

Padma Plus findes i tre størrelser:

120 stk. kr. 285,- 200 stk. koster 439,- og 400 stk. koster 869,Det anbefales at starte med en 200 stk. pakning, hvor der er til en behandlingsperiode på 7 uger.

Padma Plus er i vegetabilske kapsler

Forhandles hos Matas, i helsekostbutikker og på udvalgte apoteker. Kundekontakt: Medic Wiotech A/S - tlf. 4611 6669 - www.medicwiotech.dk

Spændinger? Kramper? Uro? Altiderm magnesiumolie lindrer anspændte muskler og modvirker kramper og urolige ben Generelt om magnesium: • Forbedrer muskelfunktionen og øger energiniveauet • Vedligeholder kroppens magnesiumniveau - hurtigt og effektivt • Beroliger og forbedrer søvnkvaliteten • Afbalancerer det hormonelle system

Kan med fordel anvendes af:

• Personer med muskelkramper og uro i benene • Sportsudøvere - fra motionister til eliteplan • Terapeuter – i forbindelse med massage ved muskelspændinger Forhandles hos Matas, Apoteker og i Helsekostbutikker

Priser: Kr. 159,- for 100 ml.sjæl (spray) kr.for 229,200 ml. 31 sund-forskning - en glad har og brug en for sund krop Information: MedicWiotech - 2670 Greve - tlf. 4611 6669 - www.medicwiotech.dk


VIDEN OG VIDENSKAB

Svensk undersøgelse giver masser af håb til de ældre Markant lavere risiko for at dø af en hjerte-kar-sygdom er blot en af de fordele, ældre opnår ved at tage en kombination af selen og coenzym Q10. Virkningen ser ud til at være langtidsholdbar. Af Bjørn Falck Madsen

Man fristes virkelig til at sige, at den svenske kardiolog Urban Alehagen og hans team af forskere har fundet den perfekte opskrift mod alderdommens slagside. Allerede i 2013 offentliggjorde forskerne fra Universitetet i Linköping samt Karolinska Institutet i Stockholm den banebrydende undersøgelse, KiSel-10, som viste, at ældre personer, der i fire år havde indtaget en kombination af selen og coenzym Q10, havde 54 % lavere risiko for at dø af en hjerte-kar-sygdom. Samtidig var deres hjertefunktion forbedret markant med de sundhedsmæssige fordele, dette indebærer. Nyheden spredte sig som en steppebrand.

Hvorfor lige disse to stoffer? Man kan måske undre sig over, hvorfor netop disse to stoffer har en så målbar og mærkbar effekt på ældres helbred, og det har forskerne et særdeles godt bud på. De skriver nemlig i deres nyeste undersøgelse, som er offentliggjort i det ansete tidsskrift Public Library of Science (PLoS) One, at både selen og coenzym Q10 er stoffer, som er nødvendige for optimal cellefunktion i kroppen. De fremhæver endvidere, at selenindtaget i Europa er lavt, og at kroppens egen produktion af coenzym Q10 daler med alderen. Derfor er det oplagt, at netop ældre kan have gavn af at tage tilskud af stofferne.

Overskrifter i hele verden Siden de svenske forskere offentliggjorde den oprindelige undersøgelse i International Journal of Cardiology og skabte overskrifter i alverdens medier, har de på baggrund af datamaterialet lavet yderligere 11 undersøgelser, som bestyrker, at kombinationen af de to næringsstoffer har en gavnlig indvirkning på helbredet. I april i år så endnu en undersøgelse dagens lys - den tolvte i rækken - og den viser, at tolv år efter, de gjorde de oprindelige resultat op, er der fortsat en markant hjertebeskyttende virkning af de to stoffer.

Coenzym Q10 er vigtigt for hjertet At coenzym Q10 er vigtigt for hjertet, blev blandt andet dokumenteret i 2014, da den internationale Q-Symbio-undersøgelse blev offentliggjort i et førende amerikansk kardiologisk tidsskrift. I denne randomiserede, dobbelt-blinde, placebokontrollerede undersøgelse, som blev udført på 420 patienter med kronisk hjertesvigt, fandt man, at daglig anvendelse af præparatet Bio-Quinone Q10 som supplement til den medicinske behandling, patienterne i forvejen modtog, reducerede risikoen for at dø af hjertesvigt med hele 43 %.

Halvt så stor risiko for at dø Lad os lige dvæle lidt ved det. Altså, 443 ældre svenske mænd og kvinder bliver tilfældigt inddelt i to grupper. Den ene gruppe får snydepiller med inaktivt stof. Den anden gruppe får 200 mikrogram selen i tabletform (SelenoPrecise) og 200 milligram coenzym Q10 i kapsler (Bio-Quinone Q10). I de efterfølgende fire år skal de indtage præparaterne. Herefter gør man resultatet op. Efter de fire år fandt forskerne således, at de Q10- og selen-behandlede personer havde mere end halveret deres risiko for at dø af en hjerte-kar-sygdom, hvilket ellers er en ganske almindelig dødsårsag blandt ældre.

Et vigtigt makkerpar Selen og coenzym Q10 er et biologisk makkerpar. Stofferne behøver hinandens tilstedeværelse for at kunne fungere optimalt. Vi får selen fra kød, fuldkorn og nødder blandt andet, og det findes også i fisk. Men en gennemsnitlig skandinavisk kost indeholder kun halvt så meget selen, som kroppen behøver for at være optimalt beskyttet. Coenzym Q10, som alle celler behøver for at danne energi (hjertemuskelceller bruger store mængder af stoffet), findes også i små mængder i føden, men kroppen danner selv det meste. Dog aftager denne egenproduktion allerede fra omkring tyveårsalderen. Ved visse sygdomme kan coenzym Q10-niveauet i cellerne dale yderligere.

Bemærkelsesværdig langtidseffekt Men det helt utrolige er så, at når forskerne så efter yderligere tolv år kigger på, hvem der fortsat er i live, og hvem der er gået bort, så viser det sig, at der fortsat blandt dem, der har taget selen og coenzym Q10, kun er halvt så stor dødelighed som hos dem, der tog snydepillerne. Der er med andre ord tale om en langtidseffekt uden lige.

32 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

Kilde: PLoS One, april 2018


VIDEN OG VIDENSKAB

Mange med metabolisk syndrom og diabetes 2 får også problemer med hjertet, hvis man ikke tager hånd om det.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 33


VIDEN OG VIDENSKAB

Epigenetik styrer cellernes DNA Epigenetisk kontrol af vores arvemateriale er afgørende for kroppens normale funktion og måske også for udviklingen af sygdomme. Kontrollen udføres af specifikke enzymer, der regulerer cellernes DNA og bestemmer, hvilke af kroppens gener der skal tændes eller slukkes på de rette tidspunkter i livet. Af Gunhild Reumert

Alle kroppens celler har en cellekerne, som opbevarer vores arvemateriale, DNA. Hvis man tog alt DNA fra én cellekerne og strakte det ud, ville det være to meter langt. Det er klart, at hvis der skal være plads til så meget DNA i en enkelt cellekerne, skal det pakkes godt sammen. Det er ret fascinerede, at det overhovedet kan lade sig gøre. Cellekernen har en størrelsesorden på få mikrometer - svarende til få tusindedele af en millimeter. Det to meter lange DNA må altså ikke fylde ret meget og bliver derfor pakket tæt på en måde, så det kan være inde i cellekernen. Netop den måde, DNA’et er pakket på, er helt afgørende for epigenetikkens virkemåde.

˚ ˚ ˚ Epige n

en

˚˚

˚

A˚˚˚

v id

˚

34 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

˚˚

Hvordan foregår den epigenetiske styring? DNA’et i cellekernen er pakket tæt sammen rundt om nogle proteiner kaldet histoner. Selve pakningen af DNA er afgørende for, om et gen bliver tændt eller slukket. Er DNA’et pakket stramt, bliver et gen ikke aflæst og dermed slukket. Omvendt vil

tyrer cellern s es ik et

DN

Hvad er epigenetik Genetik omhandler vores DNA, og hvordan forskellige gener nedarves gennem generationer. Forstavelsen ”epi-” i ordet epigenetik kommer fra græsk og betyder ”ved siden af” eller ”over”, det vil sige noget, der foregår omkring genetikken. Epigenetikken beskriver de mekanismer, der er med til at styre, hvilke gener som bliver udtrykt i vores celler. De DNA-sekvenser, som gener består af, indeholder en opskrift for, hvilke proteiner cellerne kan lave. Dannelsen af proteinerne er helt vitalt for os, da de blandt andet fungerer som kroppens byggesten eller som enzymer, der udfører livsvigtige opgaver for os døgnet rundt. I den seneste tid er der forsket intenst i betydningen af epigenetik for udviklingen af sygdomme. Forskningen har vist sig at være meget kompleks, men det står klart, at der er et stort potentiale inden for udviklingen af nye behandlingsformer.

a o g vi d e nsk

b


VIDEN OG VIDENSKAB en løs pakning af DNA’et betyde, at et gen bliver aflæst, dermed tændt og som følge heraf udtrykt i kroppen. Hele det epigenetiske ”maskineri”, som enten er med til at pakke DNA’et stramt eller løst, består af en stor gruppe af enzymer, som kan påsætte eller fjerne meget simple kemiske forbindelser. Dette foregår enten direkte på DNA-strengen eller på histonerne, som DNA’et er viklet rundt om. Der er en streng epigenetisk regulering og styring af cellernes DNA, så der kun bliver udtrykt de gener, der skal udtrykkes. Epigenetik har stor betydning for menneskets normale udvikling fra befrugtningsstadiet til voksent menneske. Et eksempel på en meget velkendt epigenetisk mekanisme, som foregår i alle kvinder, er kromosom x-inaktivering. Kvinder er som bekendt født med to x-kromosomer, hvorimod mænd er født med et xog et y-kromosom. Eftersom kvinder kun behøver ét x-kromosom, bliver det ene kromosom slukket ved hjælp af epigenetiske mekanismer ganske tidligt i fosterstadiet og forbliver inaktivt resten af livet. Epigenetik styrer cellernes hukommelse og identitet Det er helt utroligt at tænke på, at samtlige celler i vores krop indeholder nøjagtig det samme genetiske materiale. Koderne i DNA’et indeholder en stor mængde informationer, der fungerer som en slags opskrift på alt det, kroppen potentielt set kan. Men hvis fx en nervecelle indeholder nøjagtig det samme DNA som en muskelcelle, hvordan kan det så være, at de enkelte celler bliver ved med at huske deres egen identitet og ikke pludselig ændrer funktion eller udseende? Svaret ligger igen i aflæsningen af DNA’et. I en nervecelle er det nemlig ikke det samme DNA, der bliver aflæst, som i en muskelcelle. Dette foregår ved, at epigenetik styrer cellernes hukommelse og opretholdelse af cellens identitet. Det vil sige, at en specialiseret celle, som fx en muskelcelle, er underlagt epigenetisk kontrol, som sørger for, at cellen forbliver en muskelcelle gennem hele dens levetid. Hvis noget går galt Den epigenetiske regulering af DNA er vigtig for, at processer i cellen ikke løber løbsk. Sker der alvorlige fejl i reguleringen af cellernes DNA, kan det sandsynligvis føre til udvikling af forskellige sygdomme som fx kræft. Interessant nok har forskere opdaget, at de enzymer, der er involveret i den epigenetiske styring af cellerne, har en ændret funktion i de fleste former for kræft. Det er endnu for tidligt at sige noget entydigt om, hvordan fejl i de epigenetiske mekanismer spiller ind i forhold til udvikling af kræft hos mennesker. En af udfordringerne med forskningen er, at man skal kende de gener, der er involveret i udviklingen af sygdommen, før betydningen af epigenetik kan undersøges nærmere. Gunhild Reumert er cand.scient. biokemi fra Københavns Universitet med speciale i cellebiologi, epigenetik og cancer samt uddannet akupunktør og yogainstruktør. Derudover underviser og holder Gunhild foredrag om cellebiologi, kroppens biokemi, ernæring og sund livsstil i hele landet. Læs mere om Gunhild Reumert på www.gunhildreumert.dk.

Gunhild Reumert Cand.scient. biokemi, akupunktør og yogainstruktør

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 35


Støtte til metabolisk syndrom, vægtproblemer og diabetes 2 Det vrimler med støtteterapi, så du lettere kan undgå metabolisk syndrom og senere hen en diabetes 2. Du skal selvfølgelig ikke tage alle tilskud på én gang, men find inspiration her, og få hjælp fra din lokale helsekostbutik eller en behandler med styr på det irriterende problem. Forebyg med kanel Spis kanel uden sukker, spis kanel på din morgengrød, spis kanel fra Insu Complex. Som kosttilskud sikrer du dig en pæn portion af de aktive stoffer, som forskerne længe har erklæret som superegnede til dig, der har problemer med insulinresistens. Kanelen hjælper med at regulere hele molevitten af dominobrikker og får støtte fra chrom og bukkehorn. Læs mere s. 22.

Super B-complex kan med sine fire adaptogene droger skabe energi og bedre nedbrydning af din mad. B-vitaminer virker både på celleplan og i tarmen. Læs mere s. 22.

Skab ro og bevægelse Smidighed i tarmen lyder måske sådan lidt underligt, men oversat til redaktionssprog midt i sommervarmen handler det om, at jo bedre din fordøjelse har det, jo bedre kan du måske optage dine næringsstoffer og dermed give alle cellerne i kroppen et løft. Der er flere forskellige muligheder, og hånden på maveregionen, der er mange flere, end vi kan nå at beskrive her. Skal vi udpege en af de effektive, kunne det være Vita Biosas dunk med forskellige smagsvariationer, og et sikkert valg kunne være med ingefær, fordi de fermenterede mælkesyrebakterier sammen med den gode rod kan stoppe unødig uro i tarmene og hjælpe mod oppustethed. Som en herlig biting kan ingefær også hjælpe på smertende led. Og når de får hjælp, får du hjælp til at gøre lidt ekstra på motionskontoen.

36 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


Anklagen mod sukker - Gary Taubes Sukker er et afhængighedsskabende rusmiddel, der gør dig og resten af verden syg! Sådan lyder det fra den anerkendte videnskabsjournalist Gary Taubes, der i sin nye bog stiller skarpt på sukkers rolle i den globale diabetes- og fedmeepidemi. Bogen byder på en fascinerende og detaljerig fortælling om sukkers historie, lige fra den tidligste produktion til sukkerindustriens indflydelse på den moderne fødevareindustri og ernæringsforskning. Taubes går i kødet på manipuleret og mangelfuld forskning samt den fastgroede forestilling om, at en kalorie er en kalorie, uanset hvilken form den kommer i. Herfra går bogen i dybden med sukkers helt særlige virkning på stofskifte og hormoner, og hvordan det kan føre til en lang række kroniske sygdomme. Bogens konklusioner er særdeles velunderbyggede, og så er den tilmed velskrevet. Den kan anbefales til dig, der ønsker at vide mere om, hvordan sukker kan påvirke dit helbred og gerne vil vide, hvorfor hulen det egentligt har fået lov til at klare frisag i kostråd og fedmeforskning gennem mange, mange år.

Energi, energi og energi til motion Maximum udmærker sig ved ikke kun at indeholde en pæn mængde vitaminer og mineraler. Der er også dømt sprint og sved på panden, når de virksomme ginsenoider fra den kinesiske rod Panax ginseng spreder sin hjælp ud over binyrer og nervesystem. Det er ikke kun antallet af kinesere, der er afgørende for deres mange guldmedaljer, for ja, de har en stor befolkningsgruppe at vælge deres atleter udfra. Det er også viden om de helt grundlæggende energier i kroppen. Og nogle gange skal energien optimeres, så man lige tager en ekstra løbetur, andre gange skal der ro til at skabe balance. Hvis du ikke har energi, så prøv med Maximum.

Begynd allerede nu, hvis du kan se, at du trænger Har du tendens til ustabilt blodsukker, også lang tid før du måske havner i diabetesmøllen, er det nødvendigt med chrom. Ingen studier modsiger det faktum, og det er vel at mærke mange studier, som er helt uafhængige af firmaøkonomiske interesser. Det er dog ikke lige meget, hvilket chromprodukt du vælger, for det skal optages godt og grundigt ude på cellernes overflade, så insulinet kan blive lukket ind og gøre sit arbejde. Her adskiller Bio-Chrom sig fra de fleste andre ved at have dokumenteret optagelighed på deres produkt. Så det mindste besvær med svingende blodsukker kalder på det lille, effektive mineral.

Aloe planten i økokvalitet til mavesæk og tarme Aloe vera juice kan smøre, lindre og hjælpe med at optage næringsstofferne bedre. Den er især god, hvis du mærker halsbrand, svien eller andre gener fra mavesækken. Du skal selvfølgelig gå til lægen, men er der sagt ”vi kan ikke finde årsagen”, så prøv med den flydende aloe vera i din smoothie eller bare helt rent som et shot. Aloe vera juice fra Pukka indeholder 99,8 % ufiltreret aloe vera fra det indre af plantens blade. Juicen er økologisk og uden syntetiske konserveringsmidler og kan indtages af både børn og voksne, som har brug for lindring til en plaget mave eller vedligeholdelse af en god fordøjelse.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 37


Arctic Root øger kroppens fysiske og mentale præstationsevne og har dokumenteret effekt mod træthed og stress. Arctic Root er udvundet af den nordiske plante rosenrod, der populært kaldes for nordens mirakelurt. Rosenrod har et højt indhold af glykosider, der indvirker på kroppens grundlæggende fysiologiske mekanismer: Nervesystemet, hjernen, immunforsvaret og hormonsystemet Arctic Root har dokumenteret effekt mod træthed og kan anbefales i alle de tilfælde hvor kroppen har behov for ekstra energi – selv under og efter sygdom.

Hurtigtvirkende De fleste oplever en effekt allerede efter få timer.


At samle et puslespil - eller at få hjælp til de enkelte dominobrikker Der er mange gode grunde til at kigge på New Nordics serie af produkter til de problemstillinger, som er nævnt på alle disse mange sider om at forebygge metabolisk syndrom og diabetes 2. Har du læst alle artiklerne, vil du opdage, at du har brug for at gøre noget både ved vægt, lyst til motion, at få lukket ned for en eventuel insulinresistens og ikke mindst få sat noget fut i cellerne, der skaber en bedre forbrænding. Du kan læse om de enkelte produkter på www.sund-forskning.dk. Lidt nøgleord - Coffee Diet, Fat Burner og Chilipillen - til forbrændingen. Seaweed Diet og Mulberry - absolut to vigtige spillere til det metaboliske syndrom.

Mæthed skaber stabilt blodsukker. Mæthed forebygger metabolisk syndrom Føler du dig aldrig sådan helt mæt, kan det selvfølgelig være psykisk , men det kunne også være meget, meget banalt: At din mavesæk aldrig er så fyldt, at der bliver sendt besked til mæthedshormonerne om at være glade og fornøjede. Den tilstand kan du faktisk ændre på med fibre fra især salater, kål, bønner og andre fiberrige grøntsager, men du kan også få hjælp fra Konjakroden, som rent faktisk er anerkendt af EU som et slankemiddel. De vandopløselige fibre skaber mæthed, (og ja, det virker!), og du vil uvilkårligt spise mindre. Kontraindikationer? Ja, hvis du i forvejen spiser alt for lidt. Ellers bliver de bare i mavesæk og tarme og får det hele til at føles dejligt behageligt, hvis du altså også lige husker at drikke masser af vand. Læs mere på s. 22.

Forvirret over fedtstoffer Der bliver skrevet meget om fedtstoffer, og ja, alle er forvirrede, det skal ikke være nogen hemmelighed. Derfor har vi på redaktionen meget travlt med at hive fat i studier og i de kloge fagpersoner, der sidder rundt omkring. En af de nyeste olier på markedet er Keto olien, og som navnet antyder, er den specielt udviklet til dig, der går all-in på LCHF. Den er med i serien af Din Sundheds mange olier og kan hjælpe dig til at undgå sukkercravings fra morgenstunden. Brug en teskefuld i din smoothie eller i din grød, og anvend den på din salat til frokost og aftensmad. Den er også vældig god til dip, men ikke særlig god til stegepanden. Her har samme firma udviklet en dejlig smagsfri kokosolie, du kan anvende. Den kan nemlig modsat de fleste andre planteolier tåle at blive opvarmet.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 39


VIDEN OG VIDENSKAB

Nye og veldokumenterede stammer fra fire probiotiske bakterier Der forskes konstant i probiotiske bakterier, og Engholmgruppen følger selvfølgelig med i denne forskning og udvælger hele tiden de bedste og mest effektive bakterielle stammer til produktserien. Her har de nye stammer fået et nummer, så du kan finde dem igen.

40 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


VIDEN OG VIDENSKAB

Af Marianne Fjordgaard

På mange probiotiske produkter kan man i dag kun se, hvilken slægt (fx Bifidobacterium) og art (fx lactis) der er udvalgt til produktet. Hvis man i dag skal forske og skrive om probiotika, skal man også have navnet på stammen (fx XD/071) med. Der findes mange forskellige stammer fra samme art, fx Lactobacillus rhamnosus, og der er meget stor forskel på effekten af de forskellige stammer. I tidligere forskning sammenlignede man så at sige æbler med pærer, da man ikke angav, hvilken stamme man anvendte til forskningen. Derfor kunne studier med den samme slægt og art give modsatrettede resultater. Slægt og art kan sammenlignes med en familie med efternavnet Larsen. I denne familie er der mange forskellige familiemedlemmer med forskellige egenskaber. Familiemedlemmerne Hans, Per, Poul, Sofie, Ulla og Lisbeth har forskellige kompetencer, styrker og svagheder.

I forskningen og i NDS-serien udvælges det familiemedlem og den stamme, der lige har de egenskaber, som er nødvendige i produktet. I produkterne findes der allerede navngivne stammer af Bifidobacterium breve M/13, Bifidobacterium breve M/116V, Bifidobacterium longum M/1536. Nu udvides serien med fire nye stammer: Bifidobacterium lactis XD/071, Bifidobacterium lactis XD/191, Lactobacillus acidophilus XD/015 og Lactobacillus rhamnosus XD/011. Udvidelsen gør, at det klassiske produkt i Engholms NDS Probiotic nu kommer op på 15 milliarder (15.000.000.000) bakterier, dvs. en forøgelse af mængden af aktive bakterier med 25 %. Navnene på de stammer, der er i produktet, er navngivet af NDS, og disse navne svarer ikke til de navne, som forskningen og leverandøren af råvaren har givet stammen. Det er selvfølgelig forvirrende, men har været nødvendigt, så firmaets produkter ikke er så lette at kopiere for andre. Fortsættes

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 41


VIDEN OG VIDENSKAB

071 Bifidobakterier blev først fundet i afføringen hos babyer, der bliver ammet, og da børn, der er blevet ammet, har klart mindre sygdomsrisiko end børn, der har fået modermælkserstatning, er der stor interesse i bifidobakterier. Bifidobakterierne er grampositive anaerobe bakterier, der findes i størst antal i tyktarmen. Bifidobacterium lactis XD/071 er beskrevet ved 16S rRNA gentestning. Den er en menneskebakterie og er klassificeret som sikker til brug til mad og i tilskud. Der er ingen skadelige metaboliske eller toksiske effekter ved brug af Bifidobacterium lactis XD/071. Den er godkendt af EU’s PROSAFE, og bakterien har været anvendt til mennesker i længere tid. I in vitro studier er det påvist, at Bifidobacterium lactis XD/071 er ekstremt tolerant over for mavesyre og galdevæsker. Over 90 % af bakterien overlever fordøjelsesenzymerne. Bliver længe i tarmen Bakterien har en god vedhæftningsevne til tarmens slimhinde, og derfor befinder den sig i længere tid i tarmen. Herved kan den påvirke tarmens immunforsvar i længere tid. I en test med syv forskellige bifidobakterier havde Bifidobacterium lactis XD/071 den bedste vedhæftningsevne sammen med en af de andre bifidobakterier. Bifidobacterium lactis XD/071 hindrer patogene bakterier i at fæstne sig til tarmens slimhinde. Hindrer patogene bakterier og parasitter In vitro forsøg viste, at Bifidobacterium lactis XD/071 hindrede vækst af Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, E. coli og Listeria monocytogenes. Disse patogene bakterier blev dyrket på et næringssubstrat, og da Bifidobacterium lactis XD/071 blev påført de voksende patogener, blev deres vækst hæmmet. Et lignende studie viste hæmning af Salmonella enterica, Yersinia enterocolitica og E. coli. Begrundelsen for denne hæmning er, at Bifidobacterium lactis XD/071 producerer stærke syrer, hydrogen peroxid, bakteriociner og andre antimikrobielle stoffer. Denne stamme af Bifidobacterium lactis producerer udelukkende laktat i L (+) formen som den form for syre, der normalt dannes af bakterier i mennesker og i planter. Det er den form, der anvendes til at fermentere og mælkesyregære fødevarer. Det er den form, der dannes under anaerobe forhold ud fra kulhydrater og proteiner. Bifidobacterium lactis XD/071 producerer ikke den skadelige D (-) laktat. Fremmer de gode immunkomponenter 071 af Bifidobacterium lactis øger immunforsvarets cytokiner IL-10 og IL-12, og herved drejes immunforsvaret væk fra Th2allergier, og LPS (lipo polysaccharider) fra skadelige gram-negative bakteriers cellemembraner nedsættes i mængde. I dyreforsøg ses nedsættelse af inflammation i tarmen, nedsat vækst af candidasvampen i hele mavetarmsystemet, og at immunforsvarets IgA, IgG og IgM beskyttelse blev øget.

42 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

STUDIER med Bifidobacterium lactis XD/071 på mennesker: •

Stabiliserer mikrobiomet efter brug af antibiotika. Mængden af bifidobakterier var statistisk signifikant højere i behandlingsgruppen efter antibiotikabehandlingen. Et andet studie med børn i alderen et til seks år viste lignende resultater, og at behandlingsgruppen efterfølgende fik færre nye infektioner.

• Nedsætter hyppigheden af diarre hos børn i 12 til 36 måne ders alderen. Lignende resultater blev påvist hos børn i alderen et til 10 år. • Nedsætter antallet af sygedage, forbrug af antibiotika og forstoppelse hos undervægtige børn i alderen et til seks år. • Øger antallet af bifidobakterier i tarmen hos børn i alderen 12 til 34 måneder efter syv dages indtag og efter 28 dages indtag sammenlignet med kontrolgruppen. • Nedsætter luftvejsinfektioner. Det gjaldt både hyppigheden, varigheden af luftvejsinfektioner og forbrug af antibiotika.


VIDEN OG VIDENSKAB

191 Der er mange forskellige formodede sundhedseffekter ved indtag af probiotika, men det er vigtigt at pointere, at hver slægt, art og især stamme hver især har deres styrker og svagheder. Selv om en stamme af fx Bifidobacterium lactis har specifikke sundhedsbevarende effekter, kan man ikke sige, at alle i den slægt og art har samme virkninger. Der skal forskes og dokumenteres for hver enkelt stamme. Der er forsket i Bifidobacterium lactis XD/191 stammen. Både studier in vitro, in vivo og på mennesker. Bifidobakterier blev først fundet i afføringen hos babyer, der bliver ammet, og da børn, der er blevet ammet, har klart mindre sygdomsrisiko end børn, der har fået modermælkserstatning, er der stor interesse i bifidobakterier. Bifidobakterierne er grampositive anaerobe bakterier, der findes i størst antal i tyktarmen. Mere levedygtig end andre Bifidobacterium lactis XD/191 er blevet udvalgt som den mest effektive og mest levedygtige ud fra en samling af 2.000 bifidobakterier og lactobaciller. Bakterien har ingen toksiske eller skadelige effekter på hverken dyr eller mennesker, og den er brugt i menneskets fødemidler i flere hundrede år uden bivirkninger. Producerer udelukkende L (+) laktat. Tæt tarm Denne bifidobakterie er udvalgt på grund af sin evne til at påvirke immunsystemet uden at forværre eventuelle allerede eksisterende allergiske eller autoimmune sygdomme. Bakterien er med til at modne tarmens og barnets immunsystem, beskytte imod uønskede mikroorganismer og give en tæt og stærk tarmslimhinde. Den tåler udsættelse for fordøjelsesenzymerne, mavesyre og galde, og den formår at binde sig til tarmens slimhinde og herved i længere tid at kunne udøve sine sundhedsmæssige effekter. Tæt tarm = mindre allergi I tarmens slimhinde og på indersiden af tarmens enkelte cellelag findes 80 % af immunforsvarets antistofproducerende celler. Bestemte probiotiske bakterier styrker slimhinden, tætner mellemrummene mellem tarmcellerne, styrker immunforsvaret og påvirker immunforsvaret, så det reagerer mindre allergisk. Bifidobacterium lactis XD/191 kan styrke alle disse immunfaktorer.

STUDIER med Bifidobacterium lactis XD/191 på mennesker: •

Styrker immunsystemet hos voksne og ældre. Både det medfødte og det tillærte immunforsvar bliver styrket. Der blev målt en øget immunaktivitet med ædeceller, NKceller og interferoner, og herved fik behandlingsgruppen færre infektioner.

• Forebygger infektioner og øger vægten hos undervæg tige børn. Desuden blev antallet af blodige diarreer og antal dage med feber nedsat. Der var færre øreinfektioner, øget vækst og højere jernindhold i blodet hos behandlings gruppen. •

Atopisk dermatitis/allergisk børneeksem. Bifidobacterium lactis XD/191 kombineret med Lactobacillus rhamnosus XD/011 er anvendt som probiotisk tilskud til gravide og ammende mødre og deres højallergiske børn. De børn, der ud over børneeksem havde fødevareallergier, fik mindre eksem efter tilskud med disse stammer. Der blev fundet flere immunaktive stoffer i moderens mælk, og herved blev barnets immunforsvar også styrket. Bakterien gav ingen uhensigtsmæssige bivirkninger hos mor eller barn. Fortsættes

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 43


VIDEN OG VIDENSKAB

015 Den gavnlige effekt ved at tage bestemte probiotiske stammer kan enten være at nedsætte risikoen for bestemte sygdomme og ubalancer eller at forbedre kroppens normale funktioner. Lactobacillus acidophilus XD/015 er undersøgt og studeret ved 125 in vitro, 47 in vivo dyreforsøg og ved 54 forsøg med mennesker. EFSA har sat denne stamme på listen over sikre probiotiske bakterier. 48 studier med mennesker fra seks måneder til 65 år, der har indtaget denne stamme, har ikke vist uhensigtsmæssige bivirkninger.

Klip ud og gem Probiotikaserien fra Engholmgruppen NDS® Probiotic Panda® 1 & 2 bruges i forebyggelsen og behandlingen af allergier hos både børn og voksne. Også til gravide og ammende, der er nervøse for, at barnet skal udvikle allergi. NDS® Probiotic Classic® til overvækst af uønskede bakterier, svampe eller parasitter i mavetarmkanalen. NDS® Probiotic I.L.D.® til brug ved de inflammatoriske tarmsygdomme Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa og andre beslægtede lidelser. NDS® Probiolax® til forstoppelse/træg mave hos mennesker i alle aldre. NDS® Probiotic Barrier® til heling af tarmslimhinden ved mange former for stress, overfølsomheder, humørproblemer, depression. NDS® Probiotic Performance® til afbalancering af tarmfunktionen ved trænings- og sportsrelateret stress/løs mave/diarre, overfølsomheder med diarre og fx krævende behandlinger, der giver diarre. NDS® Probiotic S-60-Nrg® som hjælp ved alvorlig stress. NDS® Probiotic W8-Control® som hjælp til afbalancering af tarmfloraen i forbindelse med ønske om forbedret energistofskifte og vægttab.

44 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

Voksne tarme, ikke til babyer Bakterien er en gram-positiv, fermenterende mikroorganisme, og den er ikke sporedannende. Den findes i menneskets tarmsystem, i mundhulen og i vagina. Den findes også i fermenterede fødevarer, fx kefir og syrnede mælkeprodukter. Lactobacillus acidophilus XD/015 er beskrevet ved 16S rRNA gentestning. Bakterien er vigtig for et balanceret fordøjelsessystem, produktion af bakteriociner, omsætningen af sukker og præbiotika, fordøjelsen af laktose, produktion af mavesyre og galde, hæfter sig godt til tarmslimhindens enkelte cellelag og kompenserer for skader efter fysisk stress. Bakterien har en god overlevelsesevne trods udsættelse for mavesyre og galde. Alle Lactobacillus acidophilus producerer både L (+) laktat og D (-) laktat og må af sikkerhedsmæssige grunde derfor ikke anvendes til børn under 12 måneder. Hindrer uønsket vækst af mikroorganismer Adskillige in vitro studier har påvist, at Lactobacillus acidophilus XD/015 nedsætter og hindrer væksten af uønskede mikroorganismer, fx Salmonella typhimurium, Clostridium perfringens, E. coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecali og Clostridium histolyticum. Andre studier viser, at denne stamme hindrer, at nogle dysbioser kan fæstnes til tarmslimhinden. Det drejer sig om følgende mikroorganismer: Bacteroides vulgatus (med 46,7 %), Clostridium histolyticum (med 29,1 %), Clostridium difficile (med 33,5 %), Staphylococcus aureus (med 45,7 %), Enterobacter aerogenes (med 41,3 %) og Listeria monocytogenes (med 15,4 %). Lactobacillus acidophilus XD/015 kan udkonkurrere og tage pladsen i tarmslimhinden fra følgende mikroorganismer: B. vulgatus (med 60,6 %), C. histolyticum (med 61,1 %), C. difficile (med 52,9 %), S. aureus (med 20,5 %), E. aerogenes (med 55,4 %) og L. monocytogenes (med 51,9 %). Denne stamme af Lactobacillus acidophilus kan også bekæmpe følgende parasitter, der ofte kan give diarre: Cryptosporidium, C. parvum og C. hominis.


VIDEN OG VIDENSKAB

STUDIER med Lactobacillus acidophilus XD/015 på mennesker: •

Hindrer dannelse af tarmskadelige enzymer, som i værste tilfælde kan give cancer i tarmsystemet. Tilskud med denne stamme nedsætter enzymerne azoreductase, nitroreductase og -glucuronidase, der ellers kan danne kræftfremkaldende stoffer. Dette er både påvist i in vitro, in vivo på mus og ved tre studier med mennesker.

Forbedrer laktoseintolerance. Denne stamme nedbryder laktose, fordi den producerer enzymet laktase. Hvis man har laktoseintolerance, får man diarre, luft i maven og mavesmerter. Her hjælper tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015.

• Nedsætter antallet af diarreer hos børn i alderen 12 til 36 måneder. Tilskud med denne stamme i 14 uger nedsatte statistisk signifikant antallet af diarreer. •

Nedsætter diarre efter behandling med antibiotika. Fem ud af 25 mennesker, som behandles med antibiotika, vil få diarre, fx på grund af at antibiotika nedsætter mængden af probiotiske bakterier. Efter behandling med antibiotika er der en risiko for efter to til otte uger at få langvarig diarre, kaldet antibiotic associated diarrhea (AAD), eller en uønsket overvækst med Clostridium difficile, kaldet Clostridium difficile associated diarrhea (CDAD). Hos et ud af de 25 antibiotikabehandlede mennesker vil diarreen skyldes en pseudomembranøs enterokolitis forårsaget af overvækst med Clostridium difficile. En meget alvorlig tilstand med feber, mange og blodige diarreer, mavesmerter og luft i maven. Tilstanden kræver ofte langvarig hospitalsbehandling.

Stabiliserer mikrobiomet efter brug af antibiotika. Et studie med undervægtige børn i alderen et til seks år, der skulle i behandling med antibiotika for infektioner, viste, at behandlingsgruppen efterfølgende havde færre sygedage, fik færre nye infektioner, og de tog mere på i vægt sammenlignet med kontrolgruppen.

Styrker fordøjelsen og immunforsvaret hos ældre. Ved stigende alder ses ændringer i sammensætningen og antallet af mikrobiotiske bakterier, nedsat immunforsvar og et mere ensidigt kostindtag. Vores indtag af ufordøjelige, opløselige og uopløselige fibre påvirker antallet og sammensætningen af probiotiske bakterier i tarmsystemet, og disse påvirker vores immunsystem. Vi er ikke, hvad vi spiser, men hvad vores bakterier spiser. I to uger fik raske ældre tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 kombineret med en præbiotisk fiber. I behandlingsgruppen blev der påvist flere afføringer, flere lactobaciller og bifidobakterier og ændringer af antiinflammatoriske immunmarkører.

Mindsker kronisk forstoppelse hos voksne og ældre. Tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 kombineret med et præbiotisk fiber gav flere ugentlige afføringer, mindre mavesmerter, oppustethed og luft i maven, og der var intet ubehag beskrevet hos behandlingsgruppen.

Mindsker ubehaget ved irritable tarme (IBS) og functional bowel disorders (FBD). Ved disse tarmsygdomme ses symptomer som oppustethed, luft i maven, mavesmerter og diarre. Disse tilstande kan også give forstoppelse, men de deltog ikke i dette forsøg. Tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 kombineret med Bifidobacterium lactis XD/071 blev givet til forsøgsdeltagerne i otte uger. Der blev påvist signifikant færre fordøjelsessymptomer efter både fire og otte uger hos behandlingsgruppen. Afføringsprøver taget før og efter de otte ugers forsøg påviste markant flere af de tilførte lactobaciller og bifidobakterier. Der blev ikke rapporteret om uønskede symptomer, og der blev påvist mindre inflammation i tarmsystemet.

Mindsker mavesmerter. Tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 mindskede mavesmerter hos forsøgsdeltagerne. Denne stamme af Lactobacillus acidophilus øger tarmens opioide og cannabinoide receptorer og virker på samme måde som morfin smertestillende i tarmsystemet. Smerter efter undersøgelse af tyktarmen med koloskopi blev mindsket.

Mindsker birkepollenallergi, forkølelse og influenza. Immunceller i næsen blev mindre sensitive hos forsøgsdeltagere, der fik tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 kombineret med en Bifidobacterium lactis stamme. Tilskud med Lactobacillus acidophilus XD/015 kombineret med Bifidobacterium lactis XD/071 fik antallet af sygedage ved forkølelse og influenza nedsat med 46,2 %. Herved mindskes indtaget af antibiotika.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 45


VIDEN OG VIDENSKAB

Det vigtige stof, der ”limer” dig sammen De fleste tænker på C-vitamin som et gammelt husråd mod forkølelse, men vitaminet har nogle biologiske funktioner, som er langt mere interessante. Kroppen behøver blandt andet C-vitamin for at kunne producere kollagen, som er det protein, der binder cellerne sammen. Af Bjørn Falck Madsen

Hvis du ikke fik C-vitamin på den ene eller anden måde, ville du før eller senere bogstaveligt talt gå i opløsning. Du ville få store, åbne sår, der ikke kunne hele. Dine tænder ville falde ud, og der ville være blodudtrædninger i alle dine væv, fordi blodkarrene går i stykker. Årsag: manglende kollagen, som er et protein, der holder sammen på alle kroppens væv. Kollagen er grundsubstansen i alt bindevæv. Selv marginal mangel kan påvirke os For at vi kan danne kollagen, behøver vi C-vitamin. Men i modsætning til de fleste dyrearter kan mennesker (samt aber, marsvin, hamstre og enkelte flagermusarter) ikke selv danne C-vitamin i kroppen. Vi er nødt til at have det tilført fra kosten. Man skal virkelig være i underskud med C-vitamin for ligefrem at udvikle skørbug, som er den tilstand beskrevet ovenfor, hvor vævene går i opløsning, men videnskaben har fundet ud af, at selv marginale mangler også kan påvirke os negativt. Omvendt kan man forebygge problemerne ved at sikre nok af dette vigtige vitamin. Øget risiko for fosterhindebrist hos gravide Forskere har for eksempel demonstreret, at man med tilskud af C-vitamin kan forebygge brud på fosterhinden hos gravide kvinder. Dette er netop på grund af C-vitaminets positive indvirkning på den kollagensyntese, som er vigtig for kroppens væv. Det er derfor afgørende for den ventende mor at dække sit behov for C-vitamin hver dag i hele graviditeten, så både hendes egne samt fostrets kropsvæv kan producere det kollagen, der sikrer tilpas styrke. Sår og forbrændinger Man ved i øvrigt, at kroppens behov for C-vitamin stiger voldsomt i forbindelse med kirurgiske indgreb eller ulykker, hvor huden bliver beskadiget. Det samme gælder brandsår. For at huden kan hele normalt, er det vigtigt, at kollagensyntesen fungerer optimalt. Man kan let sikre organismen en høj og ensartet tilførsel af C-vitamin ved for eksempel at tage Bio-C-Vitamin, som er et lægemiddel til forebyggelse og behandling af C-vitaminmangel. Hver tablet indeholder 750 mg syreneutral calciumascorbat, som er skånsom mod maveslimhinden. Vigtigt for normal hjerneudvikling Forskerne har fundet andre områder, hvor C-vitamin har en afgørende betydning. Eksempelvis har den danske forsker Jens Lykkesfeldt fra Københavns Universitet forsket i marsvin og fundet, at de dyr, som udsættes for moderat 46 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


VIDEN OG VIDENSKAB

C-vitaminmangel, har 30 % færre nerveceller i hjernen og markant dårligere hukommelse end marsvin, som får tilstrækkeligt med C-vitamin. Han fremhæver, at vitaminet er vigtigt for hjernens udvikling, og det er vigtigt, at den gravide mor får nok C-vitamin for at sikre normal hjerneudvikling hos fosteret. Baseret på disse observationer peger Lykkesfeldt på risikoen for, at børn kan blive født med indlæringsvanskeligheder, fordi deres mødre ikke fik nok C-vitamin under graviditeten. Halvt så mange forkølelser Der bliver diskuteret frem og tilbage, om C-vitamin kan forebygge forkølelse. Sikkert er det, at immunforsvaret er afhængigt af C-vitamin for at udføre en række af sine opgaver, og en stor gennemgang af 29 videnskabelige studier foretaget på elitesportsfolk (maratonløbere, skiløbere og soldater) viser da også, at blandt dem, der tager tilskud af C-vitamin, er forekomsten af forkølelse kun halvt så stor. Vent ikke til sidste øjeblik Man trækker lidt på smilebåndet, når C-vitamin kommer på tale, men det er faktisk ikke berettiget. En del af sandheden skal nemlig findes i doseringen. Når man siger til en ven, der er blevet forkølet: ”Bare spis nogle appelsiner, for de indeholder C-vitamin, og det er godt mod forkølelse” - ja, så er det da korrekt. Men for det første batter det ikke rigtigt at spise et par appelsiner, da det ikke tilfører ret meget af vitaminet. Og for det andet er strategien at have et højt dagligt indtag af C-vitamin. Det hjælper ikke særlig meget at begynde at stoppe sig med vitaminet fem minutter i lukketid - altså når det ligesom er for sent, fordi forkølelsen allerede har udviklet sig.

Rygere har ofte mangel Vidste du for resten, at rygere har langt større behov for C-vitamin? Rygning danner skadelige frie radikaler, og kroppen anvender blandt andet C-vitamin til nogle forsvarsmekanismer, hvilket indebærer, at rygere let kan komme i mangel. Man anslår, at 30-40 % af dem, der ryger regelmæssigt, lider af marginal eller mere udtalt C-vitaminmangel.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 47


Min hovedbund klør og er meget tør

Produc helt ud eret en brug af sprø jt og kun emidler stg Ef ter ø ødning. kolog pr incip iske per

Modelfoto

Jeg er 44 år, er rødhåret og har sart og tør hud. Jeg spiser smør, fiskeolie og kokosolie, og masser af olivenolie - og jeg smører mig dagligt med diverse ”super-cremer”. På trods af at jeg har prøvet alle mulige specielle produkter, også dyre, til hovedbunden, har INTET haft en virkning. Jeg prøvede endda en dag at smøre hele håret og hovedbunden ind i mandelolie... det var en fedtet oplevelse, og håret havde godt af det. Men hovedbunden var stadig tør. Og så faldt jeg over Bidro på nettet. Nu har jeg prøvet Bidro Gel i hovedbunden 3 gange, – og min hovedbund har det bedre. Så jeg fortsætter, siger Eva. Det er fantastisk, at den ikke fedter mit hår, for jeg bruger den dagligt, og imellem mine hårvaske. Bidro shampoo og Bidro balsam er VIRKELIG lækre, de virker også beroligende på hovedbunden, og – ovenikøbet gør de også mit hår smukt og velduftende. Det havde jeg ikke forventet, – for det er jo tit, at specielle produkter ikke har en lækker duft eller giver en ”luksus-oplevelse” siger Eva.

Bidro shampooog ogbalsam balsam forhandles forBidro shampoo handles hos Matas, helsekost udvalgte hos Matas, helsekostforretninger, forretninger, udvalgte apoteker og danskeApoteker webshop.

Min hovedbund er i øvrigt i fortsat bedring og min yngste datter synes mit hår dufter dejligt, når hun krammer mig.

og danske webshop.

Bidro ApS | Midskovvej 58 | DK-5370 Mesinge | Danmark | Mob +45 40 18 18 64 | Fax +45 70 25 08 06 | www.bidro

Rødkløver opretholder en balanceret behagelig overgangalder

Bidro Kvinder

til kvinder i overgangsalderen Bidro Kvinder indeholder foruden Gele Royal (bidronningeføde), også Salvie og Rødkløver – specielt sammensat til kvinder i overgangsalderen. Rødkløver hjælper kroppen til at opretholde en balanceret, behagelig overgangsalder og hjælper kvinder med håndteringen af symptomer som, hedeture, svedeture, rastløshed og irritabilitet. Salvie bidrager til moderat transpiration og almen trivsel. Vi har tilsat B6 vitamin, som bidrager til nervesystemet og immunsystemets normale funktion. B6 vitamin bidrager desuden til at regulere hormonaktiviteten og mindsker træthed og udmattelse. Vi har ydermere tilsat magnesium som bidrager til at vedligeholde normale knogler.

For mere information om Bidro Kvinder kontakt Bidro ApS på T: 70 25 08 07 eller på www.bidro.dk Bidro Kvinder er registreret hos Fødevarestyrelsen under altomkost.dk. Forhandles hos Matas, helsekostforretninger, apoteker og webshops i Danmark

48 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


SPØRG EKSPERTERNE Du er velkommen til at skrive spørgsmål til eksperterne, og alle vil om muligt få et direkte svar. Redaktionen skal kende dit navn og din mailadresse, men du er velkommen til at bede om, at dit navn forbliver anonymt, hvis dit spørgsmål offentliggøres her i sund-forskning.

Louise Steen Farmaceut info@sund-forskning.dk

Er sort peber godt? Hej Louise Jeg tager medicin for mit forhøjede blodtryk (propranolol) og har hørt, at jeg ikke må spise sort peber, når jeg tager denne medicin. Er det korrekt? Mvh. Hanne Kære Hanne, Det er rigtigt, at sort peber (Piper nigrum) er kendt for at øge effekten af nogle typer medicin og urter. Eksempelvis kan nævnes curcumin (det kraftigt gule stof i gurkemeje), hvor sort peber øger optageligheden og biotilgængeligheden med omkring 2000 %, hvis de to tages sammen. Peber indeholder det aktive stof piperine, der er årsag til interaktionerne. I de få studier, der er lavet på interaktion mellem betablokkeren propranolol og piperine, har piperine vist at øge koncentrationen og forsinke udskillelsen af propranolol. Man får altså øget effekt af propranolol, hvis det spises sammen med sort peber. Dog skal der ses på doser her: I de tilgængelige studier er der brugt doser af piperine på 20 mg, hvilket rundt regnet svarer til 200-400 mg sort peber (der er 5-9 % piperine i sort peber). Det vil sige, at for at få den samme effekt skal man spise omkring ¼ teskefuld sort peber med sin mad sammen med hver dosis propranolol. Der er ikke nogen studier, der tyder på samme interaktioner, hvis doserne er mindre. Hvis du tager propranolol på daglig basis, kan det anbefales at supplere med Co-enzym Q10 dagligt, da batablokkere har vist at kunne tømme kroppen for Q10. Ligeledes kan betablokkere medføre nedsat niveau af hormonet melatonin, som er en vigtig antioxidant og vores søvnhormon. Med venlig hilsen Louise

Frede Damgaard Ernæringsterapeut, biopat og phytoterapeut frede.damgaard@sund-forskning.dk

Midler mod myg Kære redaktion Jeg sætter stor pris på udendørslivet om sommeren, men er en af dem, som myggene holder meget af; og jeg bliver altid stukket. Er det mit blod eller andre faktorer, der er årsagen til dette, og er der noget, jeg kan spise for at undgå alle de myg, jeg møder, og som gør livet surt for mig? Helene Hansen Kære Helene Du bør være opmærksom på, at myg holder til i områder, hvor der er vindstille, varmt og fugtigt. Tænk derfor over, hvor du sætter dig. Her kan Bug Soother spray anvendes på huden. Den indeholder stærke, men behageligt duftende planteekstrakter, der holder myg på afstand. Men det er specielt kroppens udskillelse af forskellige syrer, der tiltrækker myg. Nogle har flere antistoffer i kropsduften fra blodet end andre. Derfor kan man tage et B-vitamin complex (fx Mygomax), som er vigtigt for energiomsætningen i kroppen. Man tager typisk en tablet dagligt. Spis masser af friske grøntsager og krydderurter som fx hvidløg, timian, oregano, basilikum og rosmarin, som giver gode dufte fra huden. Spis frugter og bær i moderate mængder. Fødeemnerne tanker op i ernæringstilstanden i kroppen og er en god forebyggelse til at holde myggene væk. Ligeledes er en god fedtsyrebalance i kroppen med til at påvirke ernæringstilstanden og hudens duft. Mvh. Frede Damgaard

Louise Steen er farmaceut og ejer af klinikken NaturFarmaceutisk Praksis i Charlottenlund. Her behandler hun med naturlige midler som supplement til lægelig behandling, fokus på næringsmangler forårsaget af medicin. Louise er biopat/naturopath-studerende på Institut for Biologisk medicin. Læs mere på www.naturfarmaceuten.dk.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 49


klub-sund butikken

SPØRG EKSPERTERNE

Bambody ... ... tøjet fra Bambody er fremstillet af miljøvenligt og økologisk dyrket bambus. Tekstilerne er lugtafvisende, allergivenlige, antistatiske og har en høj stofkvalitet, som gør tøjet holdbart og komfortabelt.

Sundhedshåndbogen Kend din krop

Sygdom, sundhed, religion og mad

Forsalg kr. 275

Bestil den nu - skriv en mail til rika.greenberg@sund-forskning.dk

Kommer snart her i klub-sund butikken Unikke halskæder og armbånd ... ... Mala Spirit forfører os med smukke, unikke halskæder (malaer) og armbånd lavet med Rudraksha-frø og særligt udvalgte sten. Frøene dyrkes og høstes på bæredygtige jordbrug i Bali, og inden smykkerne laves, velsignes Rudraksha-frøene. Snoren, der bruges til malaerne, er bomuld. Rudraksha-frø siges at tilbyde fred, klarsyn og målsætning til dén, som bærer dem, og giver plads til positive tanker og energi.

Besøg os på: www.klubsundbutikken.dk og facebook

50 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


SPØRG EKSPERTERNE

Torunn Laksafoss Cand. scient. biokemi, biopat og naturopath ibm torunn.laksafoss@sund-forskning.dk

På www.sund-forskning.dk kan du finde mange artikler om mælkesyrebakterier.

LPS, en forkortelse, der er god at kende, hvis du lider af kroniske sygdomme LPS står for lipopolysakkarid og er en sammensætning af fedt og sukker. De findes i ydermembranen på bl.a. gram-negative bakterier som E. Coli og salmonella. De gram-negative bakterier vil kunne findes i tarmsystemet samt i luftog urinvejene. LPS frigives, når bakterien dør og virker som toksin, hvis det kommer ind i kroppen i for store mængder. ”Du bliver, hvad du spiser” burde rettere hedde: ”Du bliver, hvad du optager”, hvilket inkluderer alt lige fra nedbrudt mad, til hvad dine tarmbakterier har udskilt undervejs i deres måltid - på godt og ondt samt ikke mindst, hvad bakterierne bliver nedbrudt til, når de dør. Din mad vil nemlig have stor indvirkning på sammensætningen af bakterier i dit tarmsystem. Ændrer du din diæt, vil der ikke gå mere end knap tre dage, inden effekten vil kunne ses på tarmfloraen. Din krop bliver i den grad påvirket af alle de stoffer, som bakterierne udskiller. Din søvn, dit humør, din hukommelse samt dit immunforsvar vil reagere på, hvad

der kommer ind over tarmslimhinden, og reaktionen vil ikke altid kun være et lettere ubehag med lidt ondt i maven. Effekten kan nemlig godt sprede sig ud via immunforsvaret til dine led, din hud samt ikke mindst dit kredsløb - og ikke at forglemme, din hjerne. For lidt og for meget LPS Vi har som udgangspunkt alle en god sammensætning af tarmbakterier, hvor de gram-negative bakterier normalt kun udgør en meget lille del. Rester fra de døde bakterier, såsom LPS, vil derfor findes i vores blod, men kun i en lav mængde. En måde, kroppen fjerner LPS fra fx tarmen, er nemlig ved at optage det i kroppen og lade leveren udføre sit arbejde. Dermed kan LPS uskadeliggøres så let som muligt og udskilles via galden. Det er først, når kroppen optager mere, end hvad leveren har kapacitet til at klare, at vi får en negativ påvirkning af vores immunforsvar. Der vil ganske enkelt ligge for meget tilbage i blodbanen, hvilket giver mere systemiske påvirkninger. Med andre ord kan toksinerne belaste flere organer og er måske tilbøjelige til at vælge et område, der er belastet i forvejen, eksempelvis dine led.

Fortsættes

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 51


SPØRG EKSPERTERNE

Har du fx en tarmdysbiose med vedvarende diarré, vekslende diarré/forstoppelse eller en tarm, der danner så meget tarmluft, at det gør ondt, har du måske en overvækst af gram-negative bakterier. Læg dertil eventuelt et par kure med antibiotika, og du vil have en forskydelse fra en god tarmflora til en overvækst af de dårlige bakterier. Med overvækst af dårlige bakterier vil der være flere LPS-partikler, som kroppen skal optage, og leveren kan have svært ved at følge med. LPS kan nu virke som endotoksin samt binde til immunforsvarsceller i blodet (monocytter, makrofager, dendritceller og B-celler). Immunforsvarscellerne vil til gengæld reagere ved at danne proinflammatoriske cytokiner og prostaglandiner. Både cytokinerne og prostaglandinerne kan påvirke rundt omkring i kroppen, da de kan overføres fra blodbanen ind i vævet. Hvilke sygdomme har vist at kunne øge LPS i blodet? Er der tale om en længerevarende tarmirritation, såsom Crohns, Colitis eller IBS, vil tarmen have en tendens til at være utæt, så LPS kan komme mellem tarmcellerne og ind i kroppen. Også ved sygdomme som diabetes (1 og 2), overvægt, højt blodtryk, hjertekarsygdomme, kronisk træthedssyndrom, kræft, depression, demens har undersøgelser vist en forhøjet mængde af LPS i blodet sammenlignet med kontrolgrupper uden nævnte sygdomme. Det er ikke kun tarmen, som kan blive påvirket. Ved undersøgelse af en gruppe mennesker med paradentose fandt man også en øget mængde af LPS i blodet. Inflammationen i tandkødet gør, at vævet er mere gennemtrængeligt, hvorfor LPS fra de døde bakterier kan vandre ind i blodbanen.

Har kosten en indflydelse på LPS? Ja, både negativt og positivt. Negativt, hvis kosten indeholder meget fedt samt for få fibre. Et højt fedtindtag med over 1/3 af kalorierne fra fedt viser sig at øge mængden af LPS i blodet. Stigningen var størst, hvis det meste af fedtet kom fra mættet fedt, kontra om det kom fra monoumættet fedt. Var mængden af fibre reduceret, kunne der måles endnu mere LPS i blodbanen. Den positive effekt kunne opnås, når der var mindre end 1/3 fedt i kosten samt højt indhold af fibre. Hvad kan du gøre? Har du mistanke til, at nogle af dine symptomer skyldes en tarmdysbiose og dermed forhøjet LPS, kan du gøre en hel del via din kost. Du bør have fokus på indtag af: • opløselige fibre, evt. som grøntsager. Dine tarmbakterier vil elske dig for det. • monoumættet fedt i form af fx olivenolie • flerumættet fedt fra fiske- eller algeolie, omega-3-fedtsyrer som EPA og DHA Suppler gerne kosten med probiotika, hvor sammensætningen dækker bredt med lactobaciller og bifido. Manglende motion er også en faktor for øget LPS, så en daglig gåtur med forhøjet puls vil både hjælpe på tarmen samt være med til at sænke eventuel stress, der i øvrigt også har vist at kunne påvirke LPS negativt.

Godt nyt til patienter, som lider af Friedreichs ataksi Behandling med det vitaminbeslægtede coenzym Q10 viser lovende resultater i behandlingen af en sjælden arvelig nervesygdom. Kun 50.000 mennesker i hele verden lider af sygdommen, og det var et stort gennembrud, at en kombination af to naturlige stoffer kunne bremse udviklingen af sygdommen hos en stor del af patienterne. Læs om den spændende undersøgelse på side 57.

52 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


ANNONCE

Kåret til årets mælkesyrebakterieprodukt 2018 HER ER DEN REVOLUTIONERENDE KAPSEL, DER ØJEBLIKKELIGT GIVER

“NYT LIV” TIL DIN TARM s 20 1

Danish

ard

He

and Science A h w alt

˚˚

˚

8

˚ ˚˚

v id

en

o g vid e nsk

ab

DOMMERNES BEGRUNDELSE FOR KÅRINGEN: All-round produkt der indeholder naturlige mælkesyrebakterier i eget økosystem, hvilket giver et balanceret produkt.

Wild Biotic™ er en verdensnyhed. Kapslen indeholder det som ingen anden mælkesyrebakteriekapsel har formået; at tilføre et helt øko-system af mere end 100 forskellige levende bakteriestammer til din tarm.

Her forhandles Wild Biotic Wild Biotic™ kan købes i Matas, Helsam, Helsemin og Din Lokale Helsekost. Fås også på udvalgte apoteker eller køb online på www.newnordic.dk. Har du spørgsmål, så ring til Det gode råd gør forskellen producenten New Nordic på telefon 46 33 76 00. www.matas.dk

Stammerne er ikke dyrket i et laboratorium men kommer fra råmaterialerne honning, gele royal, honningdug-honning og frisk pollen samlet i de franske alper.

Din lokale

helsekost

www.newnordic.dk

Online Store

Det gode råd gør forskellen

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 53


DET HOMØOPATISKE HJØRNE

Naturlige reaktioner Thomas Kjærsgaard, Lægemiddelkonsulent og heilpraktiker

Set fra et naturmedicinsk synspunkt er sygdom oftest kroppens reaktion på, at der er for mange forstyrrende og stressende faktorer i kroppen. Kort sagt: “Kroppen bliver syg for at blive rask”.

Af Thomas Kjærsgaard

Det vil sige, at kroppens fantastiske evne til at overleve gør, at den kan fremkalde symptomer for at udskille, afbrænde, nedbryde og eliminere uønskede elementer i organismen. Alt sammen symptomer, som man i traditionel forstand ofte vil kalde selvstændige sygdomme som fx diarré, feber, hoste, slimafsondringer, hudreaktioner etc. Alt dette er faktisk udtryk for, at kroppen selv er i stand til at iværksætte et forsvarssystem, der kan slå uønskede påvirkninger ned og eliminere den virkelige årsag. Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, at så længe disse symptomer anses for at være selve sygdommen, og ikke som en relevant biologisk reaktion på en bagvedliggende årsag, vil symptombehandlingen være overfladisk, og vi skubber det virkelige problem foran os. Dette er selvfølgelig en trussel mod livskvaliteten og vejen til mere kroniske tilstande. Når kronisk belastede tilstande er i kroppen, kan immunforsvaret ikke skelne eller vurderere trusselsbilledet af, hvad der sker inden i kroppen. Et eksempel kan være en autoimmun sygdom, hvor kroppen angriber sig selv. Det kan også være høfeber, hvor vores immunsystems reaktion slet ikke står i forhold til det lille uskyldige pollen, der bliver inhaleret. Kan vi ikke nedbryde alle stressfaktorerne, gemmer vi dem. Kroppen er fantastisk til at deponere belastninger i kroppen. Specielt i bindevævet.

54 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

Jeg bruger tit dette billede, at man kan sammenligne sit bindevæv og derved belastningen af immunforsvaret med en regnvandstønde, der hele livet igennem bliver fyldt op af uønskede stressfaktorer. Det kan være: - Kemiske elementer som opløsningsmidler, CO2, medicin, sprøjtemidler, støv og dårlig mad. - Fysiske som larm, elektromagnetisk bestråling, indeklima. - Biologiske som bakterier, vira, svamp og allergener. - Psykiske som mental stress, sociale problemer, mobning, mangel på søvn. Vores ”tønde” starter tom ved fødslen. Nogle bliver født med en genetisk betinget slat i bunden, men dog overvejende tom. I løbet af livet bliver tønden fyldt op, og vores system bliver mere belastet. Når den på et givent tidspunkt er blevet helt fyldt op, kan man sige, at den første dråbe, der får tønden til at flyde over, vil være det første symptom, som kroppen viser. Kroppen kan nu ikke deponere eller eliminere flere belastningsfaktorer uden at reagere negativt. Så når man i en alder af fx 45 pludselig får høfeber uden egentligt at have fejlet noget før, bør man tænke: ”Min tønde er fuld”! Man kan naturligvis få symptomer før, hvis man slår hul på tønden med en infektion, eller den revner pga. manglende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og andre antioxidanter.


DET HOMØOPATISKE HJØRNE

Metoden til aldrig at få tønden fuld er, med jævne mellemrum, at åbne for de ”vandhaner”, der faktisk sidder på tønden, og som gør, at vi kan afgifte ved at udlede belastningerne. Det gøres overordnet ved at stimulere de store afgiftningsorganer som lever, nyrer og bindevæv og sørge for, at vandhanerne tarm, urinveje, hud og lunger kan udskille affaldet. Jeg anbefaler derfor ofte en tre- til seksugers kur med Detox Kit. Blot en gang om året, fx ved forårstid, så kan man holde belastningerne i tønden nede, og kroppen kan derved selv regulere sig tilbage ved næsten enhver ubalance. Et andet problem, ved at vi deponerer en del af vores affald, er, at det ofte er sure kemiske forbindelser som kulsyre, eller det skaber et surt miljø, fordi det hæmmer flowet og dermed iltningen af kroppen. Kronisk oversyring er den absolutte primære årsag til kronisk inflammation, som igen kan give kroniske smerter, gigt, træthed etc. Omvendt er akut inflammation en helt naturlig helingsproces, som kroppen kan sætte i gang for at fikse småproblemer, der opstår. Skærer vi os i fingeren, starter en helt regelret procedure i kroppen, som gør, at der først kommer øget blodtilførelse til fingeren, så skidtet kan komme væk. Derefter varmes stedet op, så evt. bakterier dør, traumestedet hæver op og giver smerte så vi ikke bevæger det for meget. Til sidst hæmmes kredsløbet, så helingen kan foregå i ro og fred. Det er også kendt som de fem tegn på inflammation, som er rødme, hævelse, varme, smerte og funktionsnedsættelse.

Så akut inflammation er godt og kan betegnes som en irritationstilstand. Den kroniske er meget værre og er som sagt oftest betinget af et surt og oxidativt stresset miljø. Når der ikke er ilt pga. dårligt kredsløb, åndedræt, mangel på bevægelse etc., bliver miljøet surt, og livsbetingelserne kvæles. Når jeg har klienter med kronisk oversyring, er årsagen selvfølgelig vigtig at analysere sig frem til. Symptomerne er lette at se. Primært smerter, træthed, forhøjet blodtryk etc. Behandlingen består altid af et element af kostvejledning. Den eneste base, der er i verden, er mineraler, så mineralholdig kost er vigtigt. Det er grøntsager og frugt. Jeg plejer at sige, at kosten i syrehelvedet primært består af hvidt sukker, hvidt hvedemel, komælk og svinekød. Så VÆK med det. Derudover et godt og relevant kosttilskud, Basica, der er et mineralkompleks, hvor alle mineralerne er bundet til citrater og i det samme forhold, som det er i blodet. Det giver en meget bedre biooptagelighed. Gode fedtsyrer er også vigtige for at få smurt systemet. Homøopatisk er det primære middel ved inflammation Traumeel dråber, tabletter eller drikkeampuller. Så spis sundt, træk vejret, vær glad, og få den bedste sommer i mands minde.

GO ´

fe r i e

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 55


VIDEN OG VIDENSKAB KOSTTILSKUD

Urte-penCil - til immunsystemet Urte-penCil med C-vitamin Urte-penCil indeholder de samme urter som Urte-Pensil og derudover C-vitamin, der bl.a. • bidrager til immunsystemets normale funktion • medvirker til, at du føler dig mindre træt og udmattet • understøtter dannelse af kollagen, som bl.a. medvirker til at bevare et sundt tandkød og holde din hud i balance

Urte-Pensil Urte-Pensil er en unik blanding af udvalgte grønne urter og rødder, der har været en solid dansk bestseller i over 30 år – og dét ikke uden grund! Urte-Pensil blev i 2010 kåret af Helsam som 25 års salgssucces.

Din Helsekost Specialist

Natur-Drogeriet udvikler, producerer og markedsfører naturlægemidler, kosttilskud og helseprodukter til hele familien. Produkterne findes hos din autoriserede forhandler, helsekostforretninger, Matas og udvalgte apoteker. KOSTTILSKUD: Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes 56 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop af gravide eller børn under 1 år. Opbevares utilgængeligt for børn. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost.


VIDEN OG VIDENSKAB

Derfor virker coenzym Q10 mod arvelig nervesygdom Patienter med den yderst sjældne, arvelige nervesygdom, Friedreichs ataksi, ser ud til at få det bedre, når de bliver behandlet med det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10. Af Bjørn Falck Madsen

Allerede i 2008 lykkedes det britiske forskere tilknyttet the University Department of Clinical Neurosciences (University College London) at påvise kliniske forbedringer hos næsten halvdelen af en gruppe patienter med Friedreichs ataksi ved at give dem dagligt tilskud af coenzym Q10 i kombination med E-vitamin. Friedreichs ataksi er en meget sjælden nervesygdom, som kun cirka 50.000 mennesker i hele verden lider af, og derfor var det så stort et gennembrud, at denne kombination af to naturlige stoffer kunne bremse sygdommens udvikling hos en så stor del af patienterne. Mangel hos 91 % af patienterne Undersøgelsen, som er randomiseret og dobbelt-blind, er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Neurology. I undersøgelsen blev der anvendt en behandling bestående af 600 mg af præparatet Bio-Quinone Q10 (seks kapsler) og 1.200 mg E-vitamin. Netop coenzym Q10 er så vigtigt, da det indgår i energiomsætningen i alle cellers mitokondrier (kraftværker), samtidig med at det fungerer som antioxidant og beskytter mod skadelige frie radikaler. Faktisk havde man observeret reduceret indhold af både coenzym Q10 og E-vitamin hos 91 % af patienterne, inden forsøget startede.

Forbedret chance for overlevelse Ifølge de amerikanske forskere, som har kigget nærmere på sammenhængen imellem ApoA-1 og risikoen for hjertesvigt, kan man med høje doser af kolesterolsænkende statiner øge koncentrationen af ApoA-1 og dermed forbedre chancerne for overlevelse. Der er dog den lille hage ved det, at statiner blokerer for leverens produktion af coenzym Q10. Dette, siger forskerne, kan man kompensere for ved at give Q10-tilskud. Men så er spørgsmålet, om det ikke bedst kan betale sig at satse på coenzym Q10 til at begynde med. Stoffet har nemlig en dokumenteret beskyttende indvirkning på hjertesvigt. I den store Q-Symbio-undersøgelse, hvor 420 hjertesvigtspatienter fik placebo eller Bio-Quinone Q10, var der en 43 % lavere risiko for at dø af hjertesvigt hos patienterne i Q10-gruppen. Kilde: European Journal of Neurology 2008,15:1371-1379

Risiko for hjertesvigt Patienter med Friedreichs ataksi har for lidt af proteinet frataxin i mitokondrierne. Frataxin medvirker i de biokemiske processer, som danner energi, men ifølge ny forskning fra University of Pennsylvania School of Medicine producerer celler, der mangler frataxin, for lidt af stoffet apolipoprotein A-I (eller ApoA-l), hvilket kan øge risikoen for at dø af hjertesvigt. Det er lige præcis, hvad der sker med folk, der har denne lidelse. Friedreichs ataksi viser sig allerede i barndommen, og de fleste patienter er bundet til kørestol i midten af 20’erne. Størsteparten dør ikke af selve sygdommen, men af en afledt fortykkelse af hjertekamrene (hypertrofisk kardiomyopati).

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 57


Original Muslingeolie har netop vundet en særlig pris Det er fuldt fortjent og fuldt forståeligt, når fire dommere i Health & Science Awards 2018 kårede Original Muslingeolie for de mange forskningsresultater, de kan fremvise. Mere end 20 studier ligger til grund for kåringen på årets fagmesse. Her har vi udvalgt et par af studierne; du finder flere på www.sund-forskning.dk. Af Marianne Palm

De fire dommere var cand.scient. i biokemi, Torunn Laksafoss, phytoterapeut Rikke Goerlich, cand.scient. i biomedicin Anne Dall og akutsygeplejerske og biopatstuderende Elizabeth Berg.

Kronisk gigt i knæled Lau et al. undersøgte virkningen af - og tolerancen over for Lyprinol i forhold til kronisk gigt i knæled i en randomiseret, placebokontrolleret dobbeltblindtest, der havde 80 deltagere. Behandlingsperioden var på seks måneder. De perioder, hvor effektiviteten og tolerancen blev målt, var uge 0, 2, 4, 8, 12, 18 og 24. Smertestillende medicin med paracetamol blev tilladt som akut medicinering. Den kliniske evaluering blev foretaget som et index over ledsmerter på basis af patienternes og lægernes vurdering samt forskellige objektivt målbare inflammatoriske værdier i blodet. Doseringen var fire kapsler pr. dag i to måneder, derefter to kapsler pr. dag i fire måneder. En forbedring inden for næsten samtlige gigtparametre kunne måles i begge grupper. Dog var reduktionen i ledsmerter større fra fjerde uge og fremefter.

For fagfolk og andre særligt interesserede Den unikke kombination af omega-3-fedtsyrer findes ikke i normale fiskeolier. Original Muslingeolie indeholder en kombination af seks lipidgrupper, der inkluderer omega3-fedtsyrerne: eicosapentaensyre og docosahexaensyre, eicosatetaensyre(ETA) og linolensyre samt polyumættede fedtsyrer.

Det viste sig, at Lyprinol var sikker i brug med en høj tolerancegrad efter indtagelse i over fire måneder. Forfatterne af studiet kunne konkludere, at Lyprinol kunne betragtes som et sikkert alternativ til behandling af kronisk gigt.

Gigt i rygsøjlen

s 20 1

Danish

ard

He

and Science A h t w al

˚˚

˚

8

˚ ˚˚

v id

en

o g vid e nsk

58 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

ab

Grünwald et al. undersøgte effektiviteten af Lyprinol i et 12-ugers forsøg (n=50) i forhold til inflammatorisk rygsøjlegigt. 34 ud af de 50 patienter havde brug for medicinsk behandling før og under forsøget. Efter forsøget var 21 ud af de 34 patienter i stand til at reducere eller stoppe brugen af receptpligtig medicin. 13 personer havde slet ikke brug for yderligere behandling. Efter forsøget blev 38 % af patienterne vurderet til at være symptomfri, og antallet af dem, der oplevede voldsomme smerter, blev reduceret fra 60 % til 25 %. Signifikante kliniske resultater blev opnået inden for samtlige undersøgte parametre. Tolerancen over for Lyprinol var generelt god.


E NG H O L M ND S. D K

NDS Nutrient Delivery System

Probiotic SkinActive

®

Fine linjer, cellulitis, bedre hudkvalitet PROBIOTIC ® SKINACTIVE

Total SkinCare tiske bakterier Effektive probio n, vitamin C llage + 2500 mg ko amt zink og vitamin E s PROBIOTIC SKINACTIVE nærer hudens 3 lag indefra og fylder op med de nærings­ stoffer som huden har behov for.

Genopret din tarmflora

NDS ®PR O

TIL HE C I T LE BIO

MILIEN FA

og mærk følelsen af en velfungerende mave og et godt velbefindende

PROBIOLAX®, PROBIOTIC PANDA®-1, PROBIOTIC PANDA®-2, PROBIOTIC I.L.D.®, PROBIOTIC PERFORMANCE®, PROBIOTIC W8-CONTROL®, PROBIOTIC S-60-NRG®, PROBIOTIC BARRIER®, PROBIOTIC CLASSIC ®. T E RAPE U T E R, H E L S E K O S T F O R R E T N I N G E R O G W E B S H O P S

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 59


Og prisen går til ... sund-forsknings fagmesse løb af stablen d. 21. og 22. april 2018. Stande med spændende indhold, inspirerende foredragsholdere og events mødte de besøgende, da de besøgte messen i en skøn forårsweekend. Danish Science & Health Awards blev for første gang uddelt i hele 15 kategorier. Prisen blev givet til personer og produkter, som har gjort noget ekstraordinært og været til gavn for den danske befolknings sundhed.

Dommerpanelet bestod af: cand.scient. i biokemi Torunn Laksafoss, akutsygeplejerske Elisabeth Berg, phytoterapeut Rikke Goerlich, cand.scient. i biomedicin Anne Dall.

Årets Skønhedsprodukt

Baobab Virgin Oil fra Avivir Baobabolien aspirerer til samme status som storesøster Aloe Vera. Baobabolien er en tørolie, så du behøver ikke vente i 10 minutter på, at den trænger ind, inden du kan komme videre i programmet. Brug olien overalt på kroppen. Dommernes udtalelse: Innovativ, hurtig optagelig, god emballage, nem at dosere, virker beroligende på huden.

Årets Urteprodukt

Rødkløver fra Herrens Mark Isoflavonerne (phytoøstrogenerne) i rødkløver har en regulerende effekt på hormonsystemet. En herlig sidegevinst er mælkesyrebakteriernes evne til at hjælpe vores mikroflora i tarmen, og vi får dermed et bæger af flydende støtteterapi til flere organsystemer. Dommernes udtalelse: Overbevisende effekt. Virker rigtig godt!

Årets Fedtsyreprodukt

Original Muslingeolie fra Novasel Fra den grønlæbede musling fra New Zealand. Fedtsyrerne i Original Muslingeolie har nogle særlige strukturelle egenskaber, som har en naturlig hæmmende effekt på inflammation i kroppen. Dommernes udtalelse: God virkning på lav dosis. Dokumenteret virkning mod bl.a. kroniske inflammationer i luftvejene og i led, astma og gigt. Små kapsler og brugervenlig.

60 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


Årets Mineralprodukt

SelenoPrecise fra Pharma Nord Forskere har fundet frem til, at den bedste optagelighed opnås med selengær, som indeholder en lang række forskellige organiske selenkilder. Organisk selengær (SelenoPrecise) har ifølge undersøgelser en optagelighed på næsten 90 %. Dommernes udtalelse: Massivt med egen forskning, høj biotilgængelighed. Produktet rammer bredt - fra svangerskabsforgiftning til forebyggelse af testikelkræft.

Årets Vitaminprodukt

Omnimin fra Biosym Omnimin er Biosyms førstproducerede vitaminpille og firmaets stolthed. Det er et produkt, som har utrolig meget forskning bag sig og af denne grund er sammensat, så det matcher den nyeste viden om vitaminers og mineralers virkning på kroppen og dens funktioner. Dommernes udtalelse: Stærkt vitamin-/mineralprodukt. Dækker godt det daglig behov. Er tilsat lecithin og inositol. Vegetarisk produkt.

Årets Præ- og probiotikaprodukt

Wild Biotic fra New Nordic Ny forskning viser, at de mikroorganismer, der findes inden i og uden på vilde planter nok er den mest direkte kilde til livsgivende og sygdomsforebyggende elementer fra naturen. Dommernes udtalelse: Allround produkt. Indeholder naturlige mælkesyrebakterier i eget økosystem, hvilket giver et balanceret produkt.

Året Naturlægemiddel

Arctic Root fra Anjo Er du drænet for energi grundet stress, sygdom mv., så kan du hente hjælp fra rosenrod. Mange føler en virkning allerede efter 15 minutter, når de aktive stoffer opløses i maven og fortsætter deres tur ud i kroppen gennem nervesystemet og binyrerne. Dommernes udtalelse: Klinisk dokumenteret effekt på depression, kognition, humør, træthed, udmattelse, immunforsvar. Virker hurtigt og giver overskud i en travl hverdag.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 61


Og prisen går til ... Årets ”Helt for sig selv” - specifikt produkt indenfor sundhed

Q-10 fra Pharma Nord Coenzym Q10 findes naturligt i dine celler. Det indgår i energiomsætningen og har en vigtig funktion som antioxidant. Allerede efter 20-års-alderen falder kroppens produktion af Q10 og dermed dit energiniveau. Dommernes udtalelse: Overbevisende forskning på en bred målgruppe. Forskning på eget produkt. Dokumentation af høj biotilgængelighed.

Årets Brobygger

MusiCure udviklet af Niels Eje og Inge Mulvad Eje Musik som medicin. MusiCure har gennem flere år indsamlet videnskabelige beviser for, at musik og naturbilleder har en både opmuntrende, beroligende, smertestillende - og helende effekt - for både børn og voksne. Musik og naturfilm kan bl.a. reducere stress, angst og smerte og nedsætte medicinforbrug. Store, flotte forskningsforsøg over hele verden, Inge og Niels Eje er uophørligt i gang med brobygning ind til alverdens hospitalsgange. Se mere på www.musicure.dk

Årets Person

Radiodoktoren Carsten Vagn Hansen vandt prisen ”Årets Person”, da han i årtier har gjort noget helt særligt for danskernes sundhed. Siden han blev færdig med sin lægeeksamen i 1965, har Carsten Vagn Hansen udbredt sundhedsbudskabet både fra en traditionel og en alternativ vinkel. Han blev hele Danmarks huslæge, da han begyndte hos DR i 1985 på skærmen og sidenhen satte sig bag mikrofonen i radiostudiet.

Årets ”Helt for sig selv” - Hudpleje

Ocean Kiss fra Gallavit Forkølelsessår kan sætte en stopper for glæder. Men spirulinaalgen har særdeles gavnlige virkninger på herpes. En læbestift med et udtræk af algen, med solbeskyttelse og i fire lækre farver. Dommernes udtalelse: Rigtig godt produkt til hudlidelser. Indeholder spirularin HS. Meget drøj i brug. Anderledes gennemtænkt med medicinsk virkning. Flotte farver, føles lækre på læberne.

62 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


Årets Facebookgruppe

Hjernebarnet - prisen modtaget af Christian Victor Rasmussen Hjernebarnet er en forening for forældre, der hjemmetræner deres hjerneskadede børn. Medlemmerne har stor viden om forskellige træningsmetoder, diæter og terapier, som kan gøre en forskel for hjerneskadede børn. Dommernes udtalelse: Vinderne er børnene, deres søskende, mor og far for deres evige stræben efter at gøre det optimale for deres børn.

Årets Træningsmetode

Me-Mover opfundet af Jonas Eliasson Maskinen uden motor, som er en blanding af step, løbe og cykelredskab. Det er et let, fleksibelt og sammenklappeligt køretøj, som du kan have med dig (næsten) overalt. Og ikke mindst, så får du den ultimative træning, hvor pulsen kommer helt i top, når du mover ud over stepperne.

En særlig pris

Kenneth Axelsen En særlig pris blev uddelt til Kenneth Axelsen for hans utrættelige kamp med at få gjort mælkesyrebakterier til allemandseje og ikke som lægemidler, som de ellers var gjort til for mange år siden. Faktisk er det Kenneth Axelsens fulde fortjeneste, at vi nu har så mange forskellige firmaers produkter på de danske helsehylder til gavn for de lange tarme - og ja, resten af kroppen.

Årets Homøopatiske produkt

Traumeel fra BioVita Traumeel er beviset på, at broen mellem den såkaldte “alternative” verden og den traditionelle medicin faktisk kan realiseres til gavn for brugere og behandlere. Det anvendes til at behandle inflammationer og består af planter og mineraler som fx røllike, guldblomme, stormhat, belladonna, tusindfryd, morgenfrue, echinacea/solhat, kamille, perikon, kalksulfat og forskellige mineralske salte. Dommernes udtalelse: Veldokumenteret homøopatisk produkt. Dæmper inflammation via regulering af cytokiner. Virker både systemisk og lokalt.

... tak for en fantastisk messe sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 63


VIDEN OG VIDENSKAB

Pas på din lever Et for højt alkoholindtag er en af de sikre måder at ødelægge en ellers sund og rask lever på. Magnesium kan tilsyneladende have en beskyttende effekt. Af Bjørn Falck Madsen

Ny forskning peger på, at det kan have en livsforkortende effekt, hvis man drikker mere end syv genstande om ugen - hvilket er to (for kvinder) og tre (for mænd) gange mindre, end man hidtil har sat som øvre grænse. Der er ingen tvivl om, at der her i landet bliver drukket for meget, og et højt alkoholindtag er den sikre måde at nedbryde en ellers sund og velfungerende lever på. Man har dog set med kaffe, at det er sundt det ene øjeblik og usundt det næste, så om man skal følge de nye anbefalinger for alkohol eller tro på de gamle, er op til en selv. Hvorom alting er, sker der det, at når vi drikker for meget, påvirker det visse leverenzymer, herunder S-AST (aspartat-aminotransferase) og S-ALT (alanin-aminotransferase). Med tiden vil dette føre til en langsom nedbrydning af leveren. Aktive leverceller bliver omdannet til fedt, og der dannes arvæv. Magnesium kan hjælpe Den bedste måde at forebygge problemet på er naturligvis at sætte prop i flasken eller begrænse sit indtag af de våde varer. En anden kilde til beskyttelse findes tilsyneladende i magnesium. Et finsk forsøg fra 2008, som blev udført på alkoholikere, viste, at hvis de fik tilskud af magnesium, normaliserede de aktiviteten af leverenzymerne S-AST og S-ALT.

Mindre risiko for at dø Præparatet, der blev anvendt til dette forsøg, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Substance Abuse, Treatment, Prevention, and Policy, hedder Bio-Magnesium. Hver deltager fik enten 400 mg (to tabletter) af dette magnesiumpræparat eller identiske snydepiller i otte uger. På baggrund af blodprøver kunne forskerne se udviklingen i enzymtallene. Forskerne kunne ud fra resultaterne konkludere, at magnesiumbehandlingen måske kan være medvirkende til at mindske risikoen for at dø af alkoholisk leversygdom. Fedtlever uden alkohol Nu er det sådan, at det ikke kun er alkohol, som kan nedbryde leveren. Der findes en sygdom, som hedder Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) - eller ikke-alkoholisk leversyge. Denne sygdom, hvis symptomer minder meget om fedtlever, sættes i forbindelse med overvægt, forhøjet triglyceridtal, insulinresistens, højt blodsukker og type 2 diabetes.

Mangel på magnesium får D-vitamin til at miste effekt

Hvis du har for lidt magnesium i kroppen, kan det forstyrre omsætningen af D-vitamin, så du i realiteten får D-vitaminmangel. Det hjælper ikke bare at tage ekstra D-vitamin, for på grund af magnesiummanglen kan din krop stadig ikke omsætte vitaminet. Det ekstra D-vitamin, du indtager, kan imidlertid godt få dine calcium- og fosforniveauer til at stige, hvilket øger risikoen for forkalkede blodårer. Derfor skal du ALTID huske at få nok magnesium.

64 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


VIDEN OG VIDENSKAB

Vigtigt for mere end 300 enzymer

Magnesium styrer over 300 forskellige enzymprocesser i kroppen, herunder processer, som er vigtige for muskler og nerver. Dit hjerte er stærkt afhængigt af en tilpas høj magnesiumtilførsel. Magnesium findes i blandt andet bladgrønt og nødder. Du kan også tage et tilskud som Bio-Magnesium, der indeholder tre forskellige, letoptagelige magnesiumkilder. Præparatet sikrer høj optagelighed selv hos folk med for lidt mavesyre.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 65


VIDEN OG VIDENSKAB

Hey mand

- er du tissetrængende? Trykker alderen … også på blæren? Forstørret prostata mærkes af mange mænd allerede omkring de 40 år, og i 50-årsalderen har de fleste symptomer på forstørret prostata. Har du hørt, at græskarkerner og lycopen fra tomater har vist sig særligt gavnlige til en sund prostata? Af Benedikte Mikkelsen

Vi kommer ikke uden om det - med alderen kommer der bare en masse bøvl, ligegyldigt om du er mand eller kvinde. Mænd får ofte æren af symptomer på forstørret prostata, når de runder de 50 år. Prostata, blærehalskirtlen, ligger rundt om urinrøret, og forstørret prostata er den hyppigste grund til vandladningsproblemer hos mænd. Sov dig til en sund prostata Hormonet dihydrotestesteron er skurken, når vi taler årsager til forstørrelse af prostata. Det er et hormon, der dannes inden i prostata fra det mandlige kønshormon testosteron, og som får prostata til at vokse. Faktisk påvirkes processen af østrogen, det kvindelige kønshormon, som dannes i større mængder hos ældre mænd. Produktionen af østrogen kan modvirkes ved hjælp af det naturlige signalstof melatonin, som hjernens koglekirtel danner i løbet af natten. Melatonin er vigtig for din generelle sundhed. Det regulerer din døgnrytme og hormonerne i kroppen - det er vigtigt, at du sover om natten, når det er mørkt, så din krop danner melatonin. 66 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

Du skal derfor ikke kimse ad en god nats søvn i forebyggelsen af en forstørret prostata. Lad planterne hjælpe dig! Græskarkerner indeholder cucurbitaciner, som kan reducere omdannelsen af det mandlige kønshormon testosteron til dihydrotestosteron. Regelmæssig indtagelse af græskarkerner hævdes at mindske hyppige natlige vandladninger og vandladningstrang samt gavne funktionen af urinblærens lukke- og pressemuskel. Som lidt bonusinfo så har græskarkerner et højt indhold af aminosyren tryptofan, som er afgørende for dannelsen af serotonin. Blodets indhold af serotonin regulerer mængden af det søvndyssende hormon melatonin.

Hold igen med kødet: Videnskabelige data viser, at en kost uden animalske produkter kan holde produktionen af mandlige hormoner på et biologisk korrekt niveau.


VIDEN OG VIDENSKAB

Forstørret prostata begynder ofte efter 50-årsalderen, men problemet kan muligvis forebygges ved at spise græskarkerner flere gange ugentligt. Spis dem som mellemmåltider, snacks, eller bland dem i salater.

Har jeg forstørret prostata?

Forstørret prostata kan give en række forskellige symptomer fra urinvejene. Typisk skelnes der mellem to typer af symptomer: lagringssymptomer og tømningssymptomer. Typiske lagringssymptomer:

Grøntsager og frugter virker forebyggende på en lang række sygdomme ved at skabe sunde celler. Sunde celler er i stand til at opretholde normale kropsfunktioner, sætte fut i omsætningen og skubbe affaldsstoffer ud, så vores kroppe kan fungere optimalt.

• Pludselig og stærk trang til vandladning (urge) • Hyppig vandladning med små mængder • Natlig vandladning • Smerter ved blærefyldning

Græskarkerner indeholder desuden beta-sitosterol, som nedsætter hastigheden af celledeling. Beta-sitosterol finder du også i avokado, jordnøddesmør, cashewnødder, mandler, ærter og brune bønner. Lycopen, som findes i tomater, har vist sig at virke både forebyggende og dæmpende på forstørret prostata. Modsat mange andre grøntsager, så er det i den forarbejdede form af tomater, du finder det højeste indhold af lycopen, så spis tomater i kogt form, fx som tomatsauce. Ja, din kost betyder noget Det er vist ikke længere til diskussion, at kosten spiller en essentiel rolle, når vi taler diverse sygdomme. Udviklingen af en godartet forstørrelse af prostata og andre sygdomme, hvor hormoner spiller ind, er da heller ikke nogen undtagelse. Det er dog først i de senere årtier, at der er kommet mere veldokumenterede produkter på markedet.

• Ufrivillig vandladning Typiske tømningssymptomer: • Vanskelighed med at komme i gang med vandladningen • Svag strålekraft • Følelse af ufuldstændig tømning • Afbrudt vandladning • Behov for at presse/trykke • Efterdryp og smerter eller svie ved vandladning • Tømningsproblemer kan føre til overopfyldning af blæ ren met et gradvist stigende tryk og smerter over blæren

Prosta Vital fra New Nordic indeholder både græskarkerneekstrakt og tomatekstrakt. Derudover indeholder produktet specifikke urter og vitaminer, som hjælper mænds generelle sundhed og vitalitet. Herunder folsyre og D-vitamin, som spiller en rolle i normal celledeling.

Skærmtid inden sovetid forstyrrer produktionen af melatonin. Undgå derfor computeren på maven i sengen, ligegyldigt om du er ung eller gammel.

Prosta Vital tages dagligt, hvor dosis er to tabletter i forbindelse med et måltid eller et glas vand.

Bonusinfo: Græskarkerner har et højt indhold af aminosyren tryptofan, som er afgørende for dannelsen af serotonin. Blodets indhold af serotonin regulerer mængden af det søvndyssende hormon melatonin.

En normal celledeling er vigtig i forhold til forandringerne, der sker med hævelse af cellerne i kirtlen (prostatahypertrofi) og i visse tilfælde øget celledeling (prostatahyperplasi). De to betegnelser bruges ofte lidt tilfældigt, men det er vigtigt i adskillelsen af de forskellige typer forstørret prostata. Det kan nemlig betyde, om der er tale om cancer eller ej.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 67


VIDEN OG VIDENSKAB

Ma(nd)gnesium Mænds sundhed - er det nærmest et tabuemne? Men faktum er, at mænd har en lavere gennemsnitsalder end kvinder og oftere rammes af de fleste sygdomme. Mand - husk din magnesium, da det er essentielt for mere end 300 biokemiske reaktioner i kroppen og spiller en stor rolle for din sundhed. Af Benedikte Mikkelsen

Hvert eneste organ i kroppen har brug for magnesium i mere eller mindre grad. Hjertet, nyrer, knogler og musklerne har særligt brug for mineralet. I sund-forskning har vi flere gange påpeget vigtigheden af magnesium. Vi har især lagt vægt på vigtigheden af, at indtagelse af calcium aldrig må ske uden at blive assisteret af magnesium. Magnesium er vigtig for både mænd og kvinder, men nu vil vi tillade os at råbe lidt til jer mænd.

Hele din krop har brug for magnesium - hjertet, nyrerne, knoglerne og musklerne er særligt afhængige af mineralet. Mænd, nu kommer vi efter jer! Ja, store stærke mænd kan faktisk også blive syge! Det må I få ind i jeres super duper maskuline psyke. På side 66 beskriver vi, hvordan en forstørret prostata rammer en stor del af mænd omkring de 50, faktisk sker det for manges vedkommende allerede ved 40-årsalderen. En tilstand, som oftest kun bliver værre, som årene går. Har I tænkt jer at opretholde titlen som ”det stærke køn” og ikke blive nogle slatne karklude, så overvej, om den store røde bøf på tallerkenen skal blive ved med at cementere jeres manddom. I har brug for magnesium (sammen med calcium) til at opbygge store stærke muskler, og det største indhold af magnesium finder I hos planterne. Alle grøntsager, avokado, frugt, men også græskarkerner, solsikke- og sesamfrø samt andre frø, nødder

68 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

og mandler, fuldkornshvede, havre og brune ris, sojabønner og andre bønner indeholder mere magnesium, end du finder i en forkølet hakkedreng.

Skal den røde bøf blive ved med at cementere din manddom? Måske skulle du kigge i retning af planterne.

Energi til dine muller Mangler du mentalt, men også fysisk overskud, så kan det være et symptom på, at du er i underskud af magnesium. En meget væsentlig funktion for os er nemlig magnesiums betydning for energiproduktionen - dvs. når fødens fedt, kulhydrat og protein skal omdannes til de særlige stoffer, som kroppen bruger til sin energiomsætning. Magnesiummangel kan give sig udslag i træthed og muskelsvækkelse, da magnesium er essentiel for energimetabolismen. Samtidig spiller magnesium en rolle for nervefunktionen, og lav magnesiumstatus ledsages af humørproblemer, irritabilitet eller forvirring.

Magnesiummangel kan give sig udslag i træthed og muskelsvækkelse, da magnesium er essentiel for energimetabolismen.


VIDEN OG VIDENSKAB

Magnesium er et essentielt mineral for både mænd og kvinder! Stå stærkt som et træ Barkekstrakten fra den franske strandfyr (pycnogenol) er en af de bedst undersøgte antioxidanter. Ekstraktet fra træet har utallige gavnlige virkninger, herunder at det fremmer kredsløbet og hæmmer inflammation. Et velfungerende kredsløb og en god blodcirkulation i ben og arme er essentielt for mange ting, også når du skal træne og løfte tungt. Barkekstraktet hjælper desuden med at reducere følelsen af trætte og tunge ben - en følelse, som mange løbere nok kender til. I årenes løb er der kommet mange nye og yderst spændende forskningsresultater, som dokumenterer en række sundhedsfremmende egenskaber ved barkekstraktet. Mindre undersøgelser peger desuden i retning af, at pycnogenol kan have en direkte fremmende indvirkning på fysisk udholdenhed i forbindelse med sportsudøvelse.

Føles benene som bly, når du er ude på din løbetur, så kunne barkekstrakt fra fransk strandfyr måske gøre dig til en lettere og bedre løber. Få mest ud af dit magnesiumindtag Træt efter træning, træt alt for tidligt om aftenen, træt om morgenen. Er du i det hele taget bare ofte smadret og udmattet, så kan Magnesium fra New Nordic med magnesium-malat være svaret til dig. Det indeholder nemlig æblesyre, som er en naturlig frygtsyre, der findes naturligt i de fleste celler i kroppen. Syren er en vital komponent for de enzymer, som spiller en central rolle i ATP-syntese og energiproduktion. ATP-syntese (adenosintriforfat) er kort fortalt en kemisk forbindelse, som sker i din krop på celleplan. Den kemiske forbindelse fungerer som et energimolekyle og indgår i cellernes processer - og ja, er med til at give dig energi. Med Magnesium fra New Nordic får du en magnesium-malat, som er en organisk bundet magnesiumkilde, hvilket betyder, at magnesium og æblesyren er opløseligt og optages nemt i kroppen. Langkornet peber finder du også i produktet. At peber ikke bare kan spises af med at være et lækkert krydderi, men også evner at øge optagelsen af næringsstoffer i tarmslimhinden, ved vi. Det øger især optagelsen af mineraler og vitaminer - du får derfor den ultimative optagelse af magnesium.

Æblesyre er en vital komponent for de enzymer, som spiller en central rolle i ATP-syntese og energiproduktion. Den kemiske forbindelse fungerer som energimolekyle og indgår i cellernes processer og er med til at give dig energi til en hektisk hverdag.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 69


VIDEN OG VIDENSKAB

Vær klog - husk dine B-vitaminer

B-vitaminer findes næsten i alle fødevarer, men får du nok? Alle biologiske processer i kroppen er afhængige af B-vitaminer, så vær sikker på, at du er godt dækket ind. Ikke mindst din hjerne og mentale sundhed er afhængig af, at du dagligt får dine B-vitaminer. Af Benedikte Mikkelsen

Vitaminer til hjernen Et studie fra Brain, Performance and Nutrition Research Centre på Northumbria University i England har i 2016 undersøgt de otte B-vitaminers effekt på hjernens funktion. Selv om hjernen kun udgør omkring 2 % af den samlede kropsvægt, er den al-

ligevel ansvarlig for omkring 20 % af din krops samlede energiforbrug. Du skal derfor sørge for at få en tilstrækkelig mængde B-vitaminer for at opretholde de kemiske processer, der vedligeholder hjernefunktionen. Koncentrationen af B-vitaminer har vist sig højere i hjernen end andre steder i kroppen. En mangel på de forskellige B-vitaminer kan derfor betyde nedsat energi, hukommelse, koncentration og give øget træthed - alle symptomer, som kan gøre din hverdag hårdere og mere uoverskuelig at komme igennem. Så ja - du skal altså huske dine B-vitaminer.

B

Ulykkestallet 13 er din krops lykkenummer. For 13 er antallet af vitaminer, som du har brug for at overleve, leve og have det godt. Ud af de 13, så er otte B-vitaminer. Da vitaminerne er vandopløselige og dermed ikke lagres i kroppen, er det vigtigt, du dagligt får vitaminerne via kosten og som kosttilskud.

Er du irriteret?

B1-vitamin (thiamin) har betydning for cellemembranernes struktur og funktion og er nødvendig i nedbrydelsen af fx de fedt- og aminosyrer, som er afgørende for din hjernefunktion. Mangel på vitaminet kan give symptomer i form af irritabilitet, forvirring, hukommelsesbesvær og forstyrret søvn. Drikker du meget alkohol, så kan du risikere at komme i B1-mangel. Det skyldes, at alkohol er vanddrivende, og da vitaminet er vandopløseligt, tabes det igennem urinen. Thiamin finder du i rigtigt mange fødevarer som fx fuldkornsprodukter, brune ris, kartofler, grønne grøntsager og pasta.

Er du træt?

B2-vitamin (riboflavin) er vigtigt for dit blod og dermed transporten af ilt rundt i kroppen. Samtidig er vitaminet medvirkende til absorption og anvendelse af jern og regulering af hormonerne i skjoldbruskkirtlen. Mangler du riboflavin, kan du opleve træthed, men generelle negative konsekvenser for hjernefunktionen kan også forekomme, og i alvorlige tilfælde kan det føre til personlighedsændring. B2-vitamin finder du i bladgrøntsager, bælgfrugter, gær og svampe.

70 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


VIDEN OG VIDENSKAB

Problemer med at huske?

B3-vitamin (niacin) kan ved mangeltilstand give depression, angst, hukommelsestab og aggression. Niacin har betydning for mange processer og enzymer i hjernen, som påvirker din hjernes cellefunktion og energiproduktion. Spiser du fuldkornsprodukter, bælgfrugter, svampe og nødder, så øger du indtaget af B3-vitamin.

Bevar fokus, hukommelse og en sund hjerne med B-vitaminer.

Er du dig selv?

B5-vitamin (pantotensyre) er en uundværlig samarbejdspartner til coenzym A, som er til stede i hele kroppen og bidrager til strukturen og funktionen af hjernecellerne. Et eksempel herpå er nedbrydelsen af kolesterol, amino- og fedtsyrer. Mangel på B5-vitamin kan give svære skader som hjernebetændelse, adfærdsændring og nedbrydning af myelinskederne, som beskytter nerverne i hjernen. Pantotensyre finder du fx i fuldkornsprodukter og broccoli.

Sover du godt?

B6-vitamin (pyridoxin, pyridoxal og pyridoxamin) har indvirkning på hastigheden af nedbrydelsen af bl.a. dopamin, serotonin, noradrenalin og melatonin, der alle har indflydelse på humør og søvn. Vitaminet indgår desuden i immunfunktionen og reguleringen af mængden af glukose i hjernen. Mangel på B6-vitaminer kan gøre dig irriteret, deprimeret, din opmærksomhed kan blive nedsat, men der kan også forekomme en generel kognitiv tilbagegang og i værste fald demens. Vitaminet finder du i bælgfrugter, nødder, kartofler og bananer.

B

Føler du dig deprimeret?

B7-vitamin (biotin) findes fx i bladgrøntsager. Mangel på vitaminet kan gøre dig deprimeret og sløv. Personer med type 2-diabetes skal være særlig opmærksomme på at indtage en tilstrækkelig mængde biotin, fordi vitaminet har en nøglefunktion i reguleringen og omsætningen af glukose og har indflydelse på insulinreceptorerne.

Haps – alt i en! En stærk kombination af B-vitaminer finder du i den Grønne dfi Serie. Otte B-vitaminer, som udløses i kroppen over otte timer, så du får et fuldt udbytte af alle vitaminerne. Dit nervesystem, psyke og dit mentale helbred støttes igennem dagen, og du kan opleve, at du føler dig mindre træt og udmattet. Du bliver desuden fri for animalske indholdsstoffer, for tabletterne er veganske, og fødevareallergikere kan også tage for sig, da de hverken indeholder laktose, gær, sukker eller gluten.

Er du glad?

B

B9-vitamin (folsyre) og B12-vitamin (kobalamin) er forbundet med hinanden, og en mangel på B12-vitamin vil medføre B9-mangel. Vitaminerne har en betydning for DNA, beskyttelse af nerver i hjernen og dannelsen af de stoffer, der styrer dit humør og din søvn. Mangler du folsyre og kobalamin, kan symptomerne være depression, angst og ligefrem en adfærdsændring.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 71


VIDEN OG VIDENSKAB

72 sund-forskning - en glad sjĂŚl har brug for en sund krop


VIDEN OG VIDENSKAB

Støtte til dit svage syn Er herligt budskab fra forskerne: Vi bliver ældre, og vi kan regne med at leve længere end for blot få år siden. Mindre herligt er det, at vores organer ikke altid kan følge med, og det kan især mærkes i øjnene, hvor vi faktisk degenererer allerede fra 40-årsalderen! Det har sat forskerne på prøve for at se, om de kan ændre på synet i alle aldre. Af Marianne Palm

Vi klatrer i bjerge og tager på vilde ture ned ad floder. Vi cykler som aldrig før og dyrker triatlon, til vi er langt oppe i pensionsalderen. Vi dyrker vilde haver og vil i det hele taget bare være vitale, til vi en dag lukker vores øjne for sidste gang. Det kræver særlig pleje af kroppen - og af synet - hvilket man længe har vidst, og nu er der skabt et dansk produkt med udgangspunkt i den allerbedste forskning. Bag udviklingen står Kristian - og Eskil Krogh, begge sønner af en af de tidligere førende overlæger i Danmark udi øjensygdomme, så de har det ikke fra fremmede. De har samlet et produkt med de næringsstoffer, der giver mest mening til trætte øjne og øjne, der er udsat for forandringer på grund af alder.

Måske er det ikke helt tilfældigt, at netop Medivit har udviklet et produkt til øjnene. De to herrer, som er tvillinger, Kristian og Eskil, er sønner af en af Danmarks nu pensionerede, men stadig meget aktive overlæge i øjensygdomme.

Forskerne har fundet de næringsstoffer, der støtter øjet bedst Der er især tre stoffer, der ud over vitaminer og mineraler har gjort sig særligt bemærket i forskningen af aldersbetingede problemstillinger i øjnene. Lutein og zeaxanthin er to antioxidanter, du især finder i æg, mørkegrønne bladgrøntsager som grønkål, broccoli, rosenkål, sølvbede og spinat.

Stofferne findes i en særlig stor mængde netop i øjets nethinde, og da nethinden, ligesom andre meget aktive organer, har brug for konstant udskiftning af celler, er der også brug for konstant tilførsel af netop de stoffer, som øjet er bygget op af. Et tredje stof, resveratrol, kendes mest fra skallerne af røde druer, og det er måske ikke så bemærkelsesværdigt, at det meste af den forskning er foregået i Frankrig. Men det er virkelig værd at bemærke, at det findes i skallerne fra de røde druer og først dannes, når druerne angribes af bakterier og svampe. Et virkelig godt eksempel på, hvordan alle organismer i naturen arbejder sammen, hvis blot vi passer godt på den. Når resveratrol anvendes i et kosttilskud, benævnes det ofte som trans-resveratol. Sammen med de tre plantestoffer finder du også zink, C-og E-vitamin. Sammen kan de forsinke den aldersrelaterede degeneration af øjet, men de bedste studier fra bl.a. USA viser, at kosttilskuddets sammensætning er vital, det samme er den generelle næringsstatus hos de personer, der indgik i forsøget. Så brugen af Forsynamin skal stadig være som støtte til en ellers fornuftig sund kost. Fordelene er til at få øje på Aldersforandringer i øjnene begynder ofte efter 40-årsalderen og opdages som regel, når man kører bil og bliver blændet, eller hvis man skal op om natten, hvor øjnene er længere tid om at omstille sig til mørket. Det er også gennem den slags undersøgelser, at man måler de forskellige stoffers evne til at hjælpe øjet med hurtigere reaktion på lys og mørke, så øjnene kan blive unge igen.

Så snart vi runder de fyrre år, begynder vores syn at blive markant dårligere, og de fleste får brug for læsebriller. Derudover bliver mange af os også ramt af en række andre aldersforandringer i synet. Vi ser dårligere i mørke, vi kan blive ramt af både grå stær og grøn stær, og vi kan få AMD for blot at nævne nogle eksempler - alt sammen noget, vi lever med og accepterer, fordi det hører med til at blive ældre.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 73


Døjer du med fordøjelsen? 1,5 millioner danskere lider af fordøjelsesproblemer, og ca. hver femte henvendelse til alment praktiserende læge omhandler symptomer fra mave-tarmsystemet. Hører du til den gruppe? Giv din kost et grundigt eftersyn, og hent hjælp fra den indiske kultur med Triphala. Af Benedikte Mikkelsen

Dårlig fordøjelse kan, ud over at give gener som ubehag og utilpashed, have betydning for, at du ikke udnytter næringsstoffer optimalt, eller at der ophobes affaldsstoffer i din krop. Det er nemlig i fordøjelsesprocessen, at maden nedbrydes, og kroppen optager næringsstoffer. Triphala betyder bogstaveligt talt tre forskellige frugter: Bibhitaki styrker tarmen, amla, som styrker tarmsystemet, og haritaki, som har en udrensende effekt og er gavnlig ved en bred skare af infektioner. Men hvad er Triphala helt præcist, og hvordan kan det hjælpe din fordøjelse? En stærk frugt til en stærk mave Bibhitaki hjælper din krop ved at udtørre og fjerne overskydende slim og væske rundt omkring i kroppen, herunder i mavetarmsystemet. Ved at fjerne overskydende slim i tarmsystemet bliver fordøjelsen mere effektiv og modstandsdygtig. En sund tarmslimhinde er vigtig for at fange skadelige bakterier eller vira, som kroppen ikke kan nedbryde. Frugten styrker desuden tarmen ved, at den aktiverer tarmbevægelserne, og den er derfor god for både træg og løs mave. En sur frugt til immunforsvaret I amla finder vi C-vitamin og masser af det. C-vitamin ved vi jo er gavnligt for immunforsvaret og beskytter cellemembraner. Vitaminet spiller også en essentiel rolle i dannelsen af blodkar og utallige andre enzymatiske processer i kroppen. I frugten amla

74 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

findes desuden gallinsyre og ellaginsyre og rutin, en kombination, som er antiinflammatorisk og har en stabiliserende effekt på bindevæv og blodkar. Har du problemer med fordøjelsen, skyldes det ofte en inflammation i mave-tarm systemet, og der kan endvidere opstå blødninger i tarmen. Amla er specielt gavnlig for sensitive tarme, især hvor der er tegn på inflammation. Frugten, som kan fjerne sygdomme Haritaki ligger højt i hierarkiet, når det kommer til frugter, som er gavnlige for fordøjelsessystemet. En bred skare af infektioner i tarmsystemet er haritaki god for og kan også være gavnlig ved parasitangreb, mavesår og ”leaky gut”. Ligesom amla stimulerer haritaki tarmens bevægelser, men forbedrer også tarmens evne til at optage næringsstoffer. Med dens udrensende effekt fjerner den toksiner og andre uønskede elementer fra tarmsystemet. Du behøver ikke din mor, når du har Triphala Et gammelt indisk udtryk, som siger lidt om Triphalas effektivitet. I den indiske kultur er troen, at Triphala kan passe lige så godt på vores indre organer som en mor, der passer på sit barn. Med Wholistic Triphala og Triphala Plus fra Pukka finder du et koncentreret miks af de tre slags frugter. Pukka er kendt for deres økologiske produkter, og du får derfor en naturlig løsning til din fordøjelse. Husk dog altid at spise groft, grønt, dyrk motion, og drik vand.


MAD

sund-forskning - en glad sjĂŚl har brug for en sund krop 75


MAD

Boost

lækkerhedshormonet

Caroline Fibæk Naturopath ibm og madskribent

Farvel til deller, slap hud, lav libido, cellulitis og fedtknæ - sådan holder du din krop ung (Jeg ved det. Det lyder for godt til at være sandt. Men det virker!). Børn har naturligt et højt niveau af væksthormon (Somatropin/ HGH) - du kan naturligt øge dine niveauer af væksthormon. Væksthormon sørger for at regenerere og reparere dine celler, gøre dine muskler faste, holde din hud stram, gøre dine knogler og led stærke, opbygge muskelmasse, stoppe fedtlagring samt at øge fedtforbrændingen. Desværre daler niveauerne af væksthormon dramatisk, når vi bliver 25. Når du er 40 år, er dit niveau af væksthormon desværre kun 40 % af, hvad det var, da du var 20 år.

BOOST DINE VÆKSTHORMONNIVEAUER NATURLIGT: #1 Booster: SØVN Den nemmeste måde at booste dine niveauer. SØVN - i de rette mængder, kvalitet og på det rette tidspunkt. Det vil helt naturligt give et højere niveau af væksthormon, fordi din hjerne regenererer fra hverdagens slid.

#2 Booster: FJERN VÆKSTHORMON-BLOKKERE • Undgå konstant højt blodsukker • Spis bedre, mindre og vigtigst af alt - på de rette tidspunkter! • Spis proteinrigt - aminosyren glutamin øger dannelsen af væksthormon (fx æg, hampefrø, bønner, fjerkræ, kål)

Faldet i produktionen af væksthormon ses som tynd hud, rynker, gråt hår, lav energi, langsommere kognitive funktioner, mindre drive og mindre libido.

• Prøv periodisk faste

Og endnu værre - niveauet af stresshormonet kortisol stiger med alderen og gør dine knogler mere skrøbelige, omdanner muskelmasse til deller og gør dig rundere på maven.

#3 Booster: MOTION

• Spis kulhydrater sent om aftenen, og spis sidste måltid 2-3 timer før sengetid

Mange mennesker træner for hårdt, for længe og for ofte. Men langvarig og kedelig træning kan ende med at øge dannelsen af stresshormonet kortisol, og den slags motion gør intet for dannelsen af væksthormon. 15 minutters træning med højintensive sprint a bare 10-30 sekunder er nok. Og du behøver kun gøre det tre gange om ugen for at få en kæmpe effekt. Chokosmoothie eftertræningsmåltid • 2 modne bananer, gerne frosne • 1 scoop proteinpulver • 2 spsk. rå kakao • Vand Blend alle ingredienser, og tag smoothien med til din træning, og indtag den umiddelbart efter træningen.

76 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


MAD

Sund mad på SU

- og andre små budgetter

Sund mad på SU er for dig, der gerne vil leve sundt, men ikke gider at bruge timevis i køkkenet. Og dig, der godt kan se pointen med økologi, men går en stor bue uden om det røde Ø-mærke, fordi (du tror) pengene ikke rækker. Sommertid er jordbærtid, også selv om budgettet er stramt. Nyd dem alene, i desserter eller i salater. Her får du et forslag til sidstnævnte, hvor de smukke røde bær får smagfuldt selskab af tomater og basilikum. Det lyder måske som en spøjs kombination, men prøv den alligevel. De tre fødevarer klæder virkelig hinanden.

Nanna Stigel Ernæringsterapeut (DET)

Spis efter årstiderne

Suveræn sommersalat

Er måske et af de enkleste og mest økonomiske kostråd, der findes. Det er et godt udgangspunkt for at få varieret det, du spiser, og for at forsyne kroppen med de mange forskellige vitaminer, mineraler og sporstoffer, den har brug for. Jordbær eller tomater, der er dyrket i et kunstigt belyst og opvarmet drivhus i Holland, har ikke nær den samme saft, kraft og smag, som dem, der er dyrket under en dansk sommersol. Så nyd endelig begge dele, nu hvor de er allerbedst (og billigst).

Det skal du bruge til 3 - 4 personer: • 100 g baby spinatblade • 250 g friske jordbær • 250 g datterino eller cherrytomater • 2 store håndfulde friske basilikumblade Dressing af: • 1 ½ spsk. balsamicoeddike • 2 ½ spsk. koldpresset olivenolie • 1 tsk. honning • ½ tsk. salt • Friskkværnet peber Sådan gør du: Skyl salatbladene grundigt, og slyng dem helt tørre med en salatslynge eller i et rent viskestykke. Skyl jordbærrene, og fjern den grønne top. Skær dem i skiver på langs. Skyl tomaterne, og halver dem. Skyl basilikumbladene, og hak dem groft. Bland ingredienserne til dressingen sammen. Kom nu salatblade, jordbær og tomater i en skål. Bland det hele rundt, og top med basilikumblade. Hæld dressingen over lige inden serveringen. Tip: Du kan bruge de fleste typer af grønne salatblade til denne salat. Både babyspinat, rucola, mizuna, feldsalat og frisésalat kan bruges.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 77


78 sund-forskning - en glad sjĂŚl har brug for en sund krop


Energi til livets udfordringer Sænk farten, og lad urter hjælpe dig Kaster du en masse bolde op i luften hver dag? Måske kan det være svært at bevare overblikket. Kombinationen af Shisandra chinensis, grøn te, safran og rosenrod hjælper dig til at bevare hukommelsen, koncentrationen, opmærksomheden og er med til at øge din mentale præstation. Stil skarpt på side 26.

Spiser du for meget kød og for lidt grøntsager? Så skaber du ubalance i syre-base-forholdet, hvilket er grundlaget for din sundhed. Stofskiftefunktioner i din krop er afhængige af et afbalanceret syre-base-forhold. Meget andet kan skabe ubalance, fx hård træning. Produkter fra Pascoe kan understøtte dig med zink, calcium, magnesium, natrium og kalium og hjælpe til at få din krop i balance.

Stærkt nyt til et svagt syn Vi holder os aktive, til vi er langt oppe i alderen, og vi lever længere. Desværre følger vores organer ikke altid med og heller ikke øjnene. Et svagt syn kommer næsten uundgåeligt med alderen, men nu er der godt nyt til dig og dine øjne. Lutein, zeaxanthin og resveratrol sammen med zink, C- og E-vitaminer er en power kombination til dine øjne. Kig med på side 72.

Energi, udholdenhed og …. Et stærkt immunforsvar - lyder godt ikke? Virkningen af det schweiziske produkt Strath fra Anjo er i mere end 50 år blevet studeret og dokumenteret. Det er kendt for at styrke dig og din krop. Det er nemt at indtage, da du kan drikke det rent eller indtage det med juice.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 79


En ren original Original Muslingeolie fra Novasel indeholder en kombination af seks lipidgrupper, der inkluderer omega-3-fedtsyrerne: eicosapentaensyre, docosahexaensyre, eicosatetaensyre (ETA) og linolensyre samt polyumættede fedtsyrer. De specielle omega-3-fedtsyrer konkurrerer i kroppen mod arachidonsyren og hæmmer derfor kronisk inflammation.

Tit syg? Din krop udsættes måske for stress og forstyrrende faktorer Kroppens evne til at overleve gør, at den kan fremkalde symptomer til at udskille, afbrænde, nedbryde og eliminere uønskede elementer i organismen. Lider du ofte af fx diarre, feber, hoste, hudreaktioner etc., så se på side 54 - og læs, hvorfor du måske skal blive syg, før du bliver rask..

Træet til alt fra fodsvamp til bistik En ulykke kommer sjældent alene om sommeren. Insektbid og solskader er blot få eksempler på irriterende ting, som sommeren medbringer. Men vi elsker jo sommeren alligevel. Så er det godt, at vi kan tage det sure med det søde og putte æterisk Tea Tree olie fra Australien på alt fra bistikket til solskader til fodsvamp, som kan opstå i de varme sommersko.

Når ulykkestallet 13 er din krops lykketal 13 er antallet af vitaminer, som din krop har brug for. Ud af de 13 er otte af dem B-vitaminer. Din hjerne og din mentale sundhed er stærkt afhængig af, at du er godt dækket ind med de forskellige B-vitaminer. De gør alle noget helt særligt for dig, og du skal derfor være klog og læse videre på side 70.

Få energi med en gammel kinesisk opskrift En urtespecialist ved navn Lin Chin Yun opfandt Fussi Te. Teen, som du kan bruge som erstatning for kaffe, hvis du skal fyldes med energi. Teen indeholder en særlig kombination af urter. Gotu kola, som virker betændelseshæmmende og har en gavnlig virkning på et svagt kredsløb. Kolanød, som du nok kender som et kraftigt energimiddel ved træthed, og hvis du er anspændt, men den tørrede droge har endvidere også en god effekt på migræne og på nervesystemet. Mjødurten kan befri din krop for overflødelige, tyngende væskeansamlinger, og det ses derfor, at den har en gavnlig effekt på reumatiske lidelser, som er forbundet med hjerteproblemer og uregelmæssig puls. Fussi Teen har derudover et naturligt indhold af basiske faktorer og mineraler og har vist sig utrolig effektiv, når det drejer sig om at tilføre kroppen fysisk energi og skærpe koncentrationsevnen. Trænger du til en mental opkvikker, så prøv Fussi Te.

80 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


Alt muligt godt til maven Hold maven i balance med velsmagende loppefrøskaller Loppefrøskaller er frøskaller fra den indiske plante Plantago Ovata – også kendt som Psyllium. Psylliumplanten dyrkes i det nordøstlige Indien og i Pakistan. Du tilsætter dem i din kost, og de fås i fem smagsvarianter - noget for enhver smag! Loppefrøskallerne fra Sylliflor har et højt indhold af vandopløselige fibre, som binder væsken, så din afføring bliver blødere, dine tarmbevægelser stimuleres, og dit tarmmiljø forbedres. Put dem i vand, og drik eller drys dem over din morgenmad.

Sidste nyt om probiotiske bakterier Probiotiske bakterier er omdrejningspunktet for megen forskning. Engholmgruppen følger forskningen nøje og udvælger altid de bedste og mest effektive bakteriestammer til deres produktserie. Bliv meget klogere på de sidste nye og veldokumenterede stammer fra fire probiotiske bakterier på side 40.

Når fordøjelsen døjer Du ved, at din kost betyder alverden for en glad mave og en god fordøjelse. Du ved også, at vand og motion spiller en essentiel rolle. Kniber det alligevel med fordøjelsen, så tag et kig mod den indiske kultur, hvor de tre frugter, som går under den samlede betegnelse Triphala, findes. Du kan finde dem på side 74.

Vil du helst ikke spise dyr? Godt at du kan undgå det og stadig være sund og rask. Men vegetarkost er ikke bare at fjerne kødet fra tallerkenen - vegetarer spiser som oftest flere grøntsager, vegetabilske olier, nødder og frugter end kødspisere. Basis-Farsmix er 100 % vegetabilsk med næringsstoffer fra sojabønner, mungbønner, grønne ærter, kikærter, røde linser, azukibønner og brune linser. Super nemt at tilberede, da du blot skal hælde kogende vand henover, lade det småkoge i 20 minutter og vupti, så har du aftensmaden.

Lim til din krop Et gammelt husråd, som holder, er indtagelse af C-vitamin. Ikke kun til din forkølelse, men vitaminet har faktisk flere biologiske funktioner, som er meget interessante. Vidste du, at kroppen skal bruge C-vitamin til at producere kollagen, som er det protein, der binder cellerne sammen? Hvis ikke, så hop om på side 46, og bliv klogere på allround vitaminet.

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 81


Sundhed i alle aldre Kender du lymfedrænage? Manuel lymfedrænage er en pulserende ”fjerlet” massage. Ca. 70 % af vores kropsvægt består af væske, som, når den påvirkes af rytmiske, pulserende bevægelser, spreder sig som ringe i vandet. Derfor er lymfedrænagens pulserende massage så effektiv. Massagen er godt for væskeophobninger, dårlig blodcirkulation, hudproblemer og mange andre lidelser. Du kan læse meget mere om behandlingsformen og lymfedrænageskolen på: www.lymfedrænage.com.

Mål blodtrykket derhjemme Forhøjet blodtryk kan føre til blodpropper i hjernen, hjerneblødninger, hjertesygdomme og nyresygdomme, og op mod en million danskere lider af det. Fejldiagnosticering, hvor et forhøjet blodtryk måles hos lægen, kan blandt andet skyldes nervøsitet hos patienten. Flere og flere anbefaler, at blodtrykket måles i trygge rammer hjemme i privaten. Med Rapid Easy blodtryksapparatet fra Wiotech kan du nemt holde øje med og monitorere dit blodtryk.

Brems udviklingen af forstørret prostata Med alderen kommer mange irriterende lidelser, hvilket for mænd inkluderer forstørret prostata. Allerede omkring 40-års alderen kan symptomerne indtræde, men græskarkerner og stoffet lycopen, som findes i tomater, kan have en gavnlig effekt og bremse udviklingen af sygdommen. Hvorfor det forholder sig sådan, må du læse på side 66.

Opskrift til alderdommens slagside Lavere risiko for at dø af hjerte-kar-sygdom er blandt fordelene, som du som ældre kan opnå ved at tage en kombination af selen og coenzym Q10, og det ser endda ud til, at virkningen er langtidsholdbar. Alt det siger en stor svensk undersøgelse, som nærmest kan betegnes som den perfekte opskrift. Få den på side 32. 82 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop


P

Ta´ en ause

Pust ud, og tag en Pause - tag en pause fra hverdagen, fra studierne, fra kæresten, fra mobilen, fra alt! Nyd din Americano, fald tilbage i sofaen, og læs sidste nye viden om, hvordan du holder dig sund, let og lækker på naturlig vis. Enjoy!


S u m m er f u n a n d c a l m d a y s

P 84

Får et foster sin mors solfiltre i vuggegave? Her om sommeren bruger de fleste solcreme med kemiske solfiltre. Men faktisk udsættes vi for UV-filtre hele året fra mange kilder. Nye undersøgelser viser, at vi fx optager UV-filtre fra tøj, og at UV-filtre kan overføres fra den gravide mor til det ufødte barn.

Af Rose Maimonide

UV-filtre er en gruppe stoffer, som vi udsættes for året rundt og som beskytter mod UV-lys. Dyre- og reagensglasforsøg dokumenterer, at UV-filtre har forskellige hormonforstyrrende effekter, særligt på sædkvalitet, reproduktion og stofskifte. Vi eksponeres for visse UV-filtre året rundt - altså ikke kun i solcremesæsonen. Det skyldes, at fx plejeprodukter, tøj og møbler også indeholder UV-filtre. De beskytter bl.a. mod afblegning. I lande som Kina og USA finder man UV-filtre i stort set alle plejeprodukter.

UV-filtre fra tøj optages gennem huden Et nyt studie fra 2017 har undersøgt tekstiler og babytøj på det amerikanske marked for indhold af bl.a. en type UV-filtre ved navn benzophenoner. De fandt stoffet BP-3 (Benzophenone-3) i 70 % af tøjet i alle typer tekstilfibre. Stort set alle danskere er eksponeret året rundt for BP3. I et dansk studie fra 2017 undersøgte man, om BP-3 blev optaget gennem huden fra tøj, som forsøgspersonen havde på. Forsøget viser, at hudoptag af BP-3 fra tøj bidrager væsentligt til den samlede eksponering for dette stof. Det vil være oplagt at tro, at det også gælder andre UV-filtre.

UV-filtre kan overføres til fostret Gravide er også eksponeret året rundt for UV-filtre fra mange kilder. I et studie fra 2017 målte man på forskellige UV-filtre hos en række danske gravide og sidenhen på deres nyfødte børn. Man målte både i fostervand, urin og serum hos den gravide og i urin, serum og navlesnorsblod ved fødslen.


Konklusionen på studiet er, at den gravide skal være højt eksponeret for UV-filtre, før det kan måles. Her skal man huske, at danske kvinder eksponeres langt mindre end fx kvinder i USA og Kina. Det ser ud til, at nogle UV-filtre passerer lettere fra moderen til fostret end andre. Nogle af stofferne kunne findes i fx navlesnorsblodet. Der var kun få prøver, hvor man fandt UV-filtre i fostervandet.

85

Hvad betyder det for fostret? Vi ved ikke, hvad eksponering for UV-filtre i fostertilstanden betyder for den senere udvikling. Der mangler meget viden om, hvordan disse og andre hormonforstyrrende stoffer omsættes i kroppen. Især når de optræder samtidig og påvirker hinandens effekter. Man aner fx ikke, hvor meget vi reelt udskiller i urinen af den mængde UV-filtre, vi får ind. Så det er meget svært at sige noget om sikkerheden omkring gravides brug af produkter med UV-filtre.

Rose Maimonide hjælper børnefamilier med at leve sundt og grønt i en travl hverdag. I Roses onlineunivers, Grøn Stue, får du genveje, personlig rådgivning og varmt fællesskab omkring alt inden for din bæredygtige hverdag. Se mere på rosemaimonide.com.

Sikker solbeskyttelse Du kan med fordel vælge tøj, møbler og plejeprodukter m.m. uden UV-filtre. Derimod er det ikke en god idé at undgå solcreme i stærk sol, da det giver øget risiko for hudkræft. Hvis du følger disse råd, er du sikker i solen med sund fornuft:

* Væn gradvist huden til sommersolen * Bliv så vidt muligt i skyggen, især i den stærke middagssol * Hav hat på, helst med nakkeskygge * Bær tyndt, hvidt tøj * Brug badetøj med UV-beskyttelse via stoffets vævning en solcreme med lavest muligt indhold * Vælg af problemkemi. En faktor 30 solcreme med svane- og allergimærket er ofte et godt valg for at få nok vitaminer og mineraler, * Sørg særligt D-vitamin, samt sunde fedtstoffer

Referencer Hanne Frederiksen: Menneskers optag af UV-filtre fra tøj Oplæg på CeHoS’ infodag 2017. Morrizon GC et al. Environ Sci Technol. 2017 Oct 3;51(19):11371-11379. Dermal Uptake of Benzophenone-3 from Clothing. Hanne Frederiksen: Eksponeres et foster for sin mors UV-filtre? Oplæg på CeHoS’ infodag 2017. Krause M et al. Environ Int. 2018 Jan;110:51-60. Presence of benzophenones commonly used as UV filters and absorbers in paired maternal and fetal samples.


T a k e c a r e o f y o ur s e l f a n d y o ur b a b y

P 86

Derfor virker slankekuren ikke

Hvis du har besluttet dig for, at NU skal de overflødige kilo væk, kan det ikke gå hurtigt nok. For 33,8 % af kvinderne, som har svaret på min spørgeundersøgelse sidste år, går det faktisk så langsomt, at de stopper, før de når at se resultater. Men det tager tid at ændre på sine vaner og forandre kroppen på lang sigt - her forklarer jeg hvorfor.

Af Anna Bogdanova

”Anna, kan jeg tabe 10 kilo på 12 uger?” Det spørgsmål hører jeg ofte. Og svaret? Svaret er ... JA. Og NEJ. For din krop er ikke bare et simpelt regnestykke, og det afhænger af så meget. Men selvfølgelig kan du tabe dig hurtigt. Måske har du også gjort det før. Du skal bare forbrænde mere, end du spiser. Men du har sikkert også oplevet, at kiloene kommer ikke bare snigende, men spurtende på igen, ikke? Og de bliver endnu sværere at smide næste gang. Du prøver måske igen, gør det samme, som virkede sidst, men det virker ikke. Du bliver træt. Orker det ikke. Og det er ikke din dovne side, der taler. Det er din fysiologi og neurologi, der alt for godt husker det, du udsatte den for sidst. Du satte garanteret kalorieindtaget ned til et minimum og skruede samtidig op for masser af kredsløbstræning. Når du gør det, sker følgende: I Minnesota Starvation Experiment blev en gruppe deltagere, der dagligt spiste lidt over 3000 kalorier, sat til at spise det halve, altså 1500 kalorier om dagen i 20 uger. Flere droppede ud undervejs, men de resterende oplevede blandt andet: – Konstant sult – Udmattelse – Muskeltab og hårtab – Kuldskærhed og lavere blodtryk – Besættelse af mad – Overspisning – Depression og manglende sexlyst


Ikke ligefrem opmuntrende, vel? Slet ikke, når vægten vendte tilbage til deres tidligere udgangspunkt, mens fedtprocenten steg! Undervejs tabte deltagerne også muskelmasse og formentlig også knoglemasse. De er blevet slappere og blødere, og alting, selv almindelige dagligdags aktiviteter, er blevet hårdere. Forbrændingen er faldet, så de tager hurtigere på. Og så er der lige den triste krølle på halen, at mindre muskelmasse har meget at sige i forhold til vores immunfunktion og forebyggelse af livsstilssygdomme. Av. Det er altså prisen for et hurtigt vægttab; spørgsmålet er, om du har lyst til at betale den i bytte for at være et par kilo lettere?

Når man bare gerne vil tabe sig Når man først har besluttet sig for at ville tabe nogle kilo, er det svært at se forbi skyklapperne, for nu vil man bare gerne være tyndere. Og helst i går. Det forstår jeg godt. Men løsningen er altså ikke at gå på en bootcamp, lynkur eller alt for restriktiv slankekur. Så mit reviderede svar er: Nej. Du kan ikke tabe dig 10 kilo på 12 uger på en for din krop og hjerne sund måde. Det nytter ikke at skrue drastisk ned for kalorierne, for din krop vil bare skrue ned for forbrændingen eller forsøge at sabotere dig undervejs med: Skader. Smerter. Forkølelse. Cravings og overspisning. Udmattelse. Uvilje. Du har sikkert allerede været igennem vægttabskarrusellen flere gange før, og det betyder samtidig, at din krop er holdt op med at opføre sig efter den gængse formel. Der skal altså andet og mere til at knække koden for netop dig.

87

Men hvad så med det vægttab, Anna? De 10 kilo, vi gerne vil tabe. Kommer de nogensinde af? Jeg vil gerne svare ja, men det kommer an på følgende tre ting: 1 : Har du overhovedet brug for at tabe dig 10 kilo for at få din drømmekrop? De fleste bliver overraskede over at opleve, at når de bliver stærkere og lærer at holde vægten stabil, så begynder deres krop at møblere om. Drømmekroppen kan altså være inden for rækkevidde, selvom vægten ikke rykker sig. 2 : Skal du tabe dig eller stoppe vægtøgningen? Er din hjerne i ”fedtlagringsgear”? Så stiger vægten stødt og har sikkert gjort det over lang tid, og så skal du ikke gå efter at tabe dig, men efter at standse udviklingen, så vægten bliver stabil. Det kan godt tage noget tid, især hvis det har stået på længe. Hvornår du så begynder at tabe dig, afhænger altså af, hvor længe din krop har øvet sig i at tage på. Men selv om der ikke sker noget på vægten, sker der stadig en masse i din krop. 3: Har du fået ændret på dine (heldige) vaner? Du kan kun lykkes med dit vægttab på den korte og den lange bane, hvis du konsekvent gør noget andet end det, du plejer. Også når hverdagen rammer. Din krop afspejler nemlig det sæt vaner, du har samlet på hidtil, og de kommer endnu stærkere til udtryk, når du bliver presset. Det handler altså ikke om at finde en god kost- og træningsplan i et magasin, som du kan følge, og vupti, så er du i mål. Du har brug for en ”damage-control”-plan.


En plan for livet En ”damage-control”-plan er en plan, der går ud på at få dig tilbage på sporet, når du er faldet i sukker-gryden. Og som du kan øve dig i at hive op af ærmet, når du kommer på afveje. For det gør du. Det gør vi alle. Men har du først fundet de rette strategier og en førstehjælpsplan, vil det ske mere sjældent, og det vil gå mindre blodigt for sig. Det bliver altså nemmere at komme op på hesten igen frem for at tænke ”så kan det hele også være lige meget”, og væk var hele æsken med flødeboller. Men det tager altså også tid at komme op på hesten igen og tilbage på sporet. Så 10 kilo på 12 uger? Det er ikke realistisk. Vær hellere realistisk, og planlæg, at der VIL være forsinkelser på din rejse, men du skal nok komme i mål, hvis du ikke giver op undervejs og hopper på et lyntog, der med garanti vil bryde sammen, før du når endestationen.

P

Vil du lære mere … Konkrete forslag til programmer med passende progression i intensitet og øvelsessværhedsgrad finder du både i ”Skyhøj Forbrænding” og ”Veldrejet” - og personlig rådgivning til individualisering, smerte- og stresslindring og meget mere får du i Annas Baldebiks - annabogdanova.dk.

naturlig solpleje til sart hud fra Green People PRISBELØNNET ØKOLOGISK SOLPLEJE SIG FARVEL TIL VARMEKNOPPER OG HUDKLØE Green People tilbyder naturlig solpleje der virker vandafvisende uden at blokere hudens porer. Økologisk solpleje med højt indhold af beskyttende antioxidanter, Aloe Vera, Grøn te, Edelweiss og Myrra. Produkter der trygt kan anvendes til sart hud, eksem og psoriasis. Green People har vundet mere end 190 priser. Vi tilbyder over 100 certificerede økologiske og veganske produkter til hele familien.

..

....

...... .. . . ..........

....

tr a v e ll e r.

m

w

....

... . . . .

....................

ww .c n

..........

...

RECOMMENDED BY

....

GENTLE FOR SENSITIVE SKIN

...

organic sun

...

88

Anna Bogdanova er personlig træner, coach, underviser og forfatter til de to bestsellere ”Skyhøj forbrænding” og ”Veldrejet” - og kvinden bag online træningsskolen Annas Baldebiks. Anna har en hjernebaseret tilgang til forandringsprocesser og kropstransformation. Hun hjælper, sammen med sit team af 30 superdygtige coaches, kvinder til en stærk, stressfri og mere veldrejet krop og et afslappet og naturligt forhold til mad og træning. Anna er bl.a. uddannet ernæringscoach med speciale i sports- og træningsernæring, uddannet stresscoach hos Majken Matzau, certificeret hos Precision Nutrition og som bevægelsesspecialist hos Z-Health Performance, der er en længerevarende uddannelse inden for anvendt neurologi og smertefri bevægelse. Du kan stille spørgsmål til Anna på anna.bogdanova@sund-forskning.dk.

co

www.greenpeople.dk


SUNDE B-VITAMINER TIL HJERNEN Combi B er en stærk kombination af alle 8 B-vitaminer i depotform. B-vitaminerne udløses i kroppen over 8 timer, for at få det fulde udbytte. Tilsammen bidrager B-vitaminerne i Combi B til at vedligeholde: •

Nervesystem, hjerte, psyke, energistofskifte, mental ydeevne

Hormonaktivitet, immunsystem

Vævsvækst hos gravide, celledeling

Dannelse af røde blødlegemer, omsætningen af jern

Mindsker træthed og udmattelse

Hud, hår, slimhinder

Omsætning af makronæringsstoffer

Alle B-vitaminerne i den Grønne dfi Serie er veganske og fri for laktose, gær, sukker og gluten.

dansk farmaceutisk industri a-s www.dkpharma.dk


klub-sund butikken Bambody ... ... tøjet fra Bambody er fremstillet af miljøvenligt og økologisk dyrket bambus. Tekstilerne er lugtafvisende, allergivenlige, antistatiske og har en høj stofkvalitet, som gør tøjet holdbart og komfortabelt.

Sundhedshåndbogen Kend din krop

Sygdom, sundhed, religion og mad

Forsalg kr. 275

Bestil den nu - skriv en mail til rika.greenberg@sund-forskning.dk

Kommer snart her i klub-sund butikken Unikke halskæder og armbånd ... ... Mala Spirit forfører os med smukke, unikke halskæder (malaer) og armbånd lavet med Rudraksha-frø og særligt udvalgte sten. Frøene dyrkes og høstes på bæredygtige jordbrug i Bali, og inden smykkerne laves, velsignes Rudraksha-frøene. Snoren, der bruges til malaerne, er bomuld. Rudraksha-frø siges at tilbyde fred, klarsyn og målsætning til dén, som bærer dem, og giver plads til positive tanker og energi.

Besøg os på: www.klubsundbutikken.dk og facebook


T a k e c a r e o f y o ur s e l f a n d y o ur b a b y

Fiskeolietilskud styrker syn og psyke hos børn På baggrund af, hvad der anses for at være det hidtil mest omfattende vidnesbyrd for omega-3-fedtsyrers rolle for hjernens udvikling, udtaler forskere, at både syn og psyke hos børn styrkes, når de allerede fra fosterstadiet får tilført fiskeolie via moderen. Af Bjørn Falck Madsen

Hvis du er gravid, kan du roligt spise mere fisk og gerne tage et tilskud af fiskeolie. En helt ny metaanalyse (videnskabelig gennemgang af flere undersøgelser) af sammenlagt 38 videnskabelige studier viser nemlig, at børn, hvis mødre har indtaget omega-3-fedtsyrer fra fiskeolietilskud, har bedre syn og en bedre udvikling af hjernen og de psykomotoriske egenskaber.

Mest omfattende gennemgang Forskerne beskriver dette som den mest omfattende gennemgang af det videnskabelige materiale, som viser fiskeolies potentielle fordele for udviklingen af de kognitive egenskaber. I alt 5.541 mødre og børn indgår i datamaterialet.

Forebygger allergi Det er langt fra første gang, at forskningen peger på de sundhedsmæssige fordele forbundet med at øge sit indtag af omega-3-fedtsyrer i forbindelse med graviditeten. Tidligere offentliggjorte undersøgelser, herunder svensk forskning udført med præparatet Bio-Marin Plus fra Pharma Nord, har vist, at når gravide øger deres indtag af fiskeolie, mindsker det risikoen for, at de føder børn med allergi.

Fordelen ved frie fedtsyrer Der findes mange forskellige slags fiskeoliepræparater. En del er i triglyceridform, hvor omega-3-fedtsyrerne optræder i deres naturlige form, som kroppen skal nedbryde, inden de kan optages i fordøjelsen. Det sker ved, at fordøjelsesenzymet lipase spalter fedtsyrerne. Man kan også indtage omega-3-fedtsyrer i form af frie fedtsyrer, hvor nedbrydningsprocessen allerede er sket ved en forarbejdning. Undersøgelser med Bio-Marin Plus (som er fremstillet på denne måde) viser, at de frigjorte omega3-fedtsyrer optages hurtigt og effektivt i kroppen. Kilde: Journal of Nutrition, april 2018

91


T h e e s s e n c e of t e a c h i n g i s t o s u ppor t

P 92

At blive og være mindfulness-instruktør

At være mindfulness-instruktør kalder på, at man går vejen selv og således ikke blot videregiver teknikker og mentale metoder til kursisterne. Dem kan de groft sagt finde på YouTube eller downloade på en app.

Af Heinrich Birk Johansen

Essensen som underviser er at støtte kursisten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning frem for at dosere viden, teorier og gode råd. Der er så meget mere i spil i læringsrummet, der opstår imellem underviser og kursist, så kommer det blot til at handle om teknikker og at give gode råd, mistes den virkelige autentiske læren af, hvad mindfulness er og handler om - at være vågen bevidst til stede i nuet, som nuet er. Og det ikke bare som et redskab til fx stresshåndtering, men som en måde at være i livet på - at leve livet på. Kun her kan vi som undervisere anspore vejen for kursisten og medskabe sand forvandling og solid forankring i det liv, der virkelig er dette menneskes. Med nærvær, humor, mildhed og sårbart mod lader instruktøren sin kilde i undervisningen være først og fremmest sin egen menneskelige essens med hele livet dybder og højder. Uden at det nogensinde skal handle om underviseren personligt, inddrages hele mennesket bag fagrollen som underviser. Det er en syntese af den faglighed, der er opnået gennem først og fremmest dedikeret egen meditationstræning, men også terapeutisk arbejde samt supervision m.m. En seriøs mindfulness-instruktørs uddannelse vægter således meditativ fordybelse meget højt. Og en seriøs mindfulnessunderviser fortsætter med at have en daglig meditationstræning, modtage supervision på sin egen praksis og ikke mindst på det at være instruktør; i selve det at undervise og ikke mindst i det at skabe og holde et læringsrum, der til tider kan være fyldt af projektioner, kursisters afmagt, sorg, smerte og vrede etc. Kan man som instruktør ikke holde sin egen afmagt, sorg, smerte og vrede etc., hvordan skal man da kunne holde læringsrummets ditto?

”At undervise i mindfulness handler først og fremmest om at være mindful og undervise fra mindfulness”.

Heinrich Birk Johansen har 20 års erfaring med meditation & mindfulness. Fire års uddannelse til mindfulness lærer, meditationsformidler & MBSR instruktør. Uddannet Qi Gong-/Tai Chi-instruktør. Siden 2010 forskningsinstruktør i mindfulness på Rigshospitalet & Skejby Universitetshospital. Underviser på stilhedsretreats, lederuddannelser, virksomheder, skoler og institutioner samt forløb til elitesportsfolk m.fl. Udbyder uddannelserne Mindfulness Mentor, Mindfulness Lederskab, Mindfulness Master, Mindfulness Stress Coach og Mindfulness Instruktør. Du kan stille spørgsmål til Heinrich på heinrich.johansen@sund-forskning.dk.


t h e p ar t i c i p a n t

Det tager tid, kræver dedikation og tålmodighed at blive en ”etisk ansvarlig og faglig påklædt” instruktør. Det er ikke noget, der bare sker på få måneder. En del af uddannelsen må også omhandle, at mindfulness integreres i det menneske, man er, og det liv, man lever. Integration af mindfulness i sig selv som praktiserende og som instruktør handler om, at det man føler ægte i sit hjerte også er det, man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker. Altså en walk-the-talk. Så kære læser, måtte du være på udkig efter en instruktøruddannelse eller et kursus i mindfulness, vær da omhyggelig, og se dig godt for. Brug tid på at finde en uddannelse, der vægter høje krav til det at blive instruktør. Og vedrørende det kursus du søger, vær omhyggelig med at finde en instruktør, der har en personlig og faglig ballast i at videreformidle mindfulness fra egen fordybelse og integration i sit liv og lever mindful.

”Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.” (Carl Rogers)

93


h e l p fr om t h e w or l d of pl a n t s

P 94

Hvad rimer på sol? Det gør Aloe Vera! Gelen fra vidunderplanten står klar til at hjælpe dig og din hud både inde- og udefra. Så før, under og efter du smider dig ud i solskinnet og slapper aaaaaf, så husk din aloe vera.v Af Benedikte Mikkelsen

Smid Avivir aloe vera kapsler og aloe vera gel i kufferten, og du har et (næsten) allround førstehjælpskit.

Pssst

kapslerne fra Avivir er veganske og økologiske. Flot hud og god samvittighed.

Vidste du, at aloe vera også kan give dig støtte indefra, så du er klar, når solens unådige stråler rammer din sarte skandinaviske hud? Flere undersøgelser har påvist, at en indvortes behandling med aloe vera har gavnlig præventiv effekt på rynker, fine linjer og tør hud, som jo ofte kommer i kølvandet på fx solbadning.

Smør din hud indefra Aloe vera kapslerne fra Avivir er fyldt med bladgelen fra planten aloe vera. Gelen er dyrket uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning og giver dig mulighed for at smøre dig steder, hvor du ikke selv kan nå - nemlig indefra! Indtagelse af aloe vera kan være medvirkende til at beskytte mod ældningsskader fra UVB-stråling, fordi aloe vera stimulerer produktionen af kollagen og hyaluronsyre indefra, samtidig med at nedbrydelsen af bindevævet hæmmes. Det kan derfor være en god ide at støtte din hud med aloe vera, inden du går ud i solen og ikke kun, når skaden er sket. Din huds kollagen er med til at bevare fastheden og elasticiteten, og faktisk består dermis, som er hudens tykkere og dybere lag, hovedsageligt af kollagen og elastiske fibre. Det er vores hudceller (fibroblasterne), som producerer kollagen. Sammen med elastin er kollagen også ansvarlig for et velfungerende bindevæv, og et velfungerende bindevæv betyder fast hud, højt fugtindhold, fylde og konstant fornyelse af vores hudceller.

:) Ferietip: Volder maven problemer på ferien? Kapsler med bladgelen fra aloe vera har gavnlig effekt på tarmens slimhinder og mikroflora. Mavesækken falder til ro og virker derfor på sure opstød, for meget mavesyre og irritation efter for stærk mad. Med andre ord så styrker aloe vera gel eller kapsler slimhinderne og mindsker inflammationer og irritationer. Faktisk tyder noget på, at ved at hjælpe det lokale immunforsvar beskytter aloe vera gelen også mod virus og bakterier og stopper disse, inden der opstår inflammation.

Aloe vera er derfor også med til at reparere din hud, når du har fået for meget sol.

Skulle du være uheldig på ferien, så virker aloe vera gelen også på alt fra hudafskrabninger, hævelser fra slag til myggestik og andre insektbid.


klub-sund forskning - Vi tager bladet fra munden

Kom med i klubben, hvor vi er fælles om budskabet ”viden om sundhed uden skjulte agendaer” I klubben får du sund-forskning bragt lige til døren for kr. 90,- om året!

Medlemsfordele: webinarer med dygtige specialister

Og der er masser af medlemsfordele, bl.a.: - Webinarer med sundhedsfaglige specialister - Rabatter på www.klubsundbutikken.dk

Skynd dig at komme med i klubben

Vi glæder os til at give dig nyheder og informationer råt for usødet. Vi stiller os kritiske over for den almindelige samfundsopfattelse på sundhedsområdet og perspektiverer problemstillinger fra ALLE vinkler og træder ind på områder, de andre medier træder udenom. Kom med på www.klub-sund.dk

Medlemsfordele: rabatter på klubsundbutikken.dk

Oprør, opråb, glæde og en masse meninger på tværs af alle mulige sundhedsfaglige forhold

Vi er ikke bange for at grave et spadestik dybere i kontroversielle emner som: - Vaccinationsskader, fup eller fakta? - Mælks indvirkning på kroppen, og hvordan med mandelmælk? - Bivirkninger ved håndkøbsmedicin - og ved kosttilskud! - Og hvad, der ellers rører sig, og du kan være med. Vi vil gerne høre din mening og gøre nytte af netop din viden og dine inputs på sundhedsområdet.

Tilmeld dig på www.klub-sund.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til info@klub-sund.dk.


KØBENHAVN, ODENSE & AARHUS AKUPUNKTURSKOLE København, Odense og Aarhus Akupunkturskole er for alle der ønsker en akupunkturuddannelse på højeste niveau i Danmark. Uddannelsen er godkendt af brancheforeningen PA og følger pensum og timetal for det europæiske ETCMA-niveau. Uddannelsen varer 3 år. Formålet med skolens akupunkturuddannelse, er at uddanne dig til akupunktør med en dyb forståelse af klassisk kinesisk medicin. Specielt for København, Odense og Aarhus Akupunkturskole er, at du lærer at sammensætte vestlig og østlig tankegang og bygge bro mellem disse forskellige tankegange. Skolens undervisere er alle højt uddannede og erfarne akupunktører med udenlandsk overbygning på akupunkturuddannelsen.

Kommende uddannelsesstart: I København: den 17. august 2018 I Odense: den 22. september 2018 Kontakt skolerne for yderligere information: København - www.kbh-aku.dk Odense - www.zcd-odense.dk


n i c e h a ir a l l d a y l on g

Plej din hovedbund hvis den plager dig

Der er gode hårdage, der er mindre gode, og så er der tusindvis af mennesker, der har alt for mange af virkelig dårlige hårdage. Ikke fordi det stritter til alle sider, er fedtet eller for tørt, men ganske problematisk en hårbund, som klør eller er fyldt med eksem eller psoriasis. Af Marianne Palm

Eksem og psoriasis er egentlig to vidt forskellige problematikker, som kan opstå i og på huden, og for nogle er det allermest i hovedbunden. Til fælles har de to sygdomme, at huden er irriteret, måske rød og skorpet, men der hører lighederne egentlig også op. Hvor psoriasis opstår, fordi der sker en for hurtig celledeling, har man ikke helt klarlagt årsagerne til eksem, som i øvrigt ligesom psoriasis kan være meget følsom over for forskellige belastende faktorer.

Der findes desværre ikke en entydig opskrift på at eliminere nogle af sygdommene, men med sit afsæt i begge at være inflammationer er det værd at afprøve, om der sker en positiv forskel, hvis du eliminerer flere af følgende faktorer: - Stress, dyk ned i dig selv, mediter, gå lange ture eller alt muligt andet, der fjerner unødige bekymringer og belastning af de små binyrer, som både har betydning for din stresstærskel og dit immunforsvar. - Undgå så mange kemikalier som muligt i din hverdag og især i nærheden af din hovedbund.

Læs meget mere på www.bidro.dk, der også gerne sender gratis vareprøver.

- Sørg for en god fedtstofbalance i hele kroppen, og ikke kun udenpå. Faktisk er huden ofte et udtryk for, at der er ubalancer - fx for få fedtstoffer - inde i kroppen. Du kan rette op med nogle gode olier, ind- og udvortes, og indefra er Nordic Natural omega 3 kendt for sin renhed og sit høje indhold af inflammationshæmmende fedtsyrer. - Dæmp i det hele taget muligheden for inflammationer ved at spise mange flere farverige grøntsager og frug ter, fyld op med sunde proteiner, som du bl.a. finder i nødder, kerner og frø, og undgå store mængder kød, som måske kan forværre tilstanden. I hvert fald er der mange vegetarer eller næsten-vegetarer, der kan berette, at deres hud generelt får det meget bedre efter omlægning af kosten.

Udefra og ind. Indefra og ud Hjælp kan du hente fra Bidros serie til hud og hårbund. Fra den røde pilebark er der udvundet salicin, der kan dæmpe kløe og inflammationer, du finder også gele royal sammen med gode olier, der hver især og sammen kan pleje hud og hovedbund. I serien finder du også ”Hud, hår & negle”, et tilskud med vitaminer og mineraler til at styrke indefra og ud.

97


P 98

h a v e a w on d er f u l l h ol l i d a y

Stress af før ferien og forbered dig på feriemave Sommer, sol og sure tæer. Sur mave, og svage tarme. Det skulle have været årets ferie, og så blev den ødelagt af de uforudsigelige bakterier og svampe, der har det med at husere, når vi tager sydpå, tager våde badedragter af og på og lader tæerne hygge sig i vandkanten.

Af Marianne Palm

Kender du fænomenet - at du har glædet dig usigeligt til sommerferien sydpå, at du nærmest har kørt på overlevelsesstrategi frem til første feriedag for at smide dig direkte ind i en flyver for at nå mod andre destinationer - for bare at konstatere, at du efter få dage befinder dig på potten, langt fra hyggelige stunder på stranden? Og mens du sidder der, kommer du i tanke om, at ja, du har haft alt for travlt op til ferien, og ja, du passede heller ikke særligt godt på, og øv, det er for sent nu? Bedre held til næste år? Du kan faktisk gøre noget ved fænomenet, især hvis du inden rejsen gav dig selv bare lidt mere luft i tidsplanen. Fx at pakke kufferten i god tid og lige kaste dig rundt om en helsekostbutik efter ganske få remedier til rejsekufferten. Beslut dig for, hvad rejsen er for dig. Ren afslapning, motion, krimier, oplevelser, ikke mindst af den kulinariske slags. Afstem forventningerne, så hele familien er med på et højt aktivitetsniveau eller et superlavt. Og kan det kombineres fx på et roligt hotel, der ligger midt mellem tennisbaner og bjergskråninger, så alle får deres behov dækket for hvile og oplevelser, så stiger muligheden jo for en succes betragteligt. Med andre ord: Afstem forventningerne, og ikke mindst forbered dig med hjælp fra naturens støtteterapi udi værn mod stress og mavepineskabende diarreer.

Før du kommer afsted Optimer din vitamin- og mineralbalance. Jo mere du stresser rundt, jo flere B-vitaminer forbruger du, og din evne til at have en optimal fordøjelse kan blive nedsat. Alle B-vitaminer hjælper med nedbrydning af kulhydrater, proteiner og fedtstoffer, B1 og B3 giver mentalt overblik ved at fremme omdannelsen af aminosyrer til signalstoffer, og A-vitamin samt silicium hjælper med at opretholde en god slimhindefunktion. Det skaber


ro fx i tarmene, så vores mikroflora bedre kan passe på os. De kalder dog på ekstra støtte, når de skal tage stilling til bakterier fra fremmede himmelstrøg, og her er Garpro en god ven før og under rejsen. Hvis du er flad på dine batterier efter en lang vinter og alt for meget travlhed, vil en kur med Arctic Root også kunne gøre underværker. Du får en mere stabil og rolig energi, så du rent faktisk kan holde alle dine bolde i luften og gribe dem, der gribes skal. (Smid resten til tælling i skraldespanden).

Før, under og efter

Og du kan gøre så meget, inden du tager tog og fly mod solrige destinationer. Forbered dig fx en måned før eller blot et par uger! Det kan gøre underværker!

Når man kombinerer de mest potente aktive stoffer fra hvidløg med de mest kendte mælkesyrebakterier, er der en større chance for at undgå feriediarre. For i al sin enkelthed er allicin fra hvidløg noget af det mest svampe-bakterie-parasit bekæmpende stof, vi kender. Og mælkesyrebakterierne i Garpro hjælper vores naturlige mikroflora i at blive optimeret, så de bedre kan bede fremmede indtrængere om at gå ad hekkenfeldt til.

På rejsen Garpro har med sit høje indhold af allicin sammen med mælkesyrebakterier en klar plads i kufferten. Forebyggende spiser du to kapsler dagligt til morgenmaden, og er uheldet ude, så spis to kapsler tre gange dagligt.

Immunforsvar og nervesystem arbejder sammen Netop når du er mest stresset, er der faktisk en højere risiko for at være ekstra modtagelig for alskens plager. Det skyldes det tætte samarbejde mellem immunforsvar og nervesystem.

Hvis uheldet er ude Søg læge, hvis du er i tvivl om symptomerne, og især hvis det er børn. Drik rigeligt med væske, to til tre liter er nødvendigt pga. varmen og de vandige diarreer. Cola, bananer, rå havregryn og kartoffelmos kan lindre.

99


P

y or a r e s a f e w i t h gr a p o

100

Hvad er rejsediarré? En infektionssygdom karakteriseret ved pludselig opstået diarré (mindst tre tynde afføringer inden for et døgn) ledsaget af mindst et af følgende symptomer: mavesmerter, kvalme, opkastning, feber eller blod i afføringen. De fleste tilfælde er milde og kortvarige og går over af sig selv i løbet af nogle dage. Omkring hver tiende får dog gener i mere end en uge. I gennemsnit varer rejsediarré tre til fire dage. Der er sjældent behov for hospitalsindlæggelse. Jo mere primitive forhold man rejser under, jo større er risikoen for at få rejsediarré. Små børn samt personer, der i forvejen er svækkede, for eksempel ældre og personer med kronisk sygdom, er i størst risiko for at få mere alvorlige symptomer af rejsediarré.

Hvad er årsagen til rejsediarré? Diarréen skyldes i langt de fleste tilfælde bakterier (hyppigst colibakterier, men blandt andet også salmonella, shigella, og campylobacter). Virus og parasitter er årsag til mindre end 10 % af tilfældene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ændringer i afføringens form og udseende i forbindelse med udenlandsrejse også kan skyldes kostændring og ændrede drikkevaner.

Hvordan smittes man? Oftest overføres smitten med vand eller fødevarer, men det kan også ske fra ens hænder, hvis de er blevet forurenet ved for eksempel toiletbesøg. Smitten kan ske via forurenet vand, fx postevand, isterninger lavet af postevand samt frugt, salat og grøntsager, som er skyllet i forurenet vand. Endvidere er utilstrækkeligt kogte eller stegte fødevarer en hyppig smittekilde. Smitten sker sjældent ved direkte kontakt med et andet menneske.

Hvidløg mellem tæerne Tør dig grundigt mellem tæerne, eller sig goddag til en ildelugtende svamp. Sørg for at tæerne får luft, og giv svampen en på hatten med Garcin Spray. Det virker som regel med det samme.


A ll y ou n ee d is a h u g

Værsgo, et kram til dig selv og andre - også inden ferien! Oxytocin er et hormon, der dannes i hypothalamus og lagres i hypofysens baglap (neurohypofysen). Hormonet findes i meget lille udstrækning hos mænd. Hos kvinder findes hormonet i større mængde. Det udskilles bl.a. ved kram på over 30 sekunder, hvorfor det kaldes kramhormonet eller kærlighedshormonet.

101

Hvordan undgår man at få rejsediarré? WHO’s råd er ”Skræl det, kog det, eller lad det ligge” (”peal it, boil it or leave it”). Det kan du selv gøre: • Drik ikke postevand, og børst ikke tænder i postevand

Brug den stabile allicin Det aktive stof i hvidløg er allicin, og laboratorieforsøg og kliniske studier viser, at det netop er af vital betydning, at man får det i en koncentreret og stabil form, så allicinen kan nå at gøre sin virkning gennem de lange tarme og ikke blive omdannet og nedbrudt til ikke-virksomme stoffer allerede i mavesæk og tyndtarm.

• Drik ikke vand fra flasker, hvor forseglingen (proppen) ikke er intakt • Brug ikke isterninger lavet af postevand • Drik eller spis ikke frugtjuice, mælk eller mejerivarer, som ikke er pasteuriseret • Spis ikke rå frugter eller grøntsager, medmindre de kan skrælles eller pilles (og pil dem selv). Undgå helt frugter med tynd skræl (for eksempel jordbær og hindbær) • Spis ikke salater, frugtsalat eller kolde saucer • Spis ikke rå eller utilstrækkelig kogt eller stegt kød eller fisk • Undgå buffet • Undgå mad fra ”vejsidekøkkener/-salgssteder”

Hvad er sikkert at drikke og spise? • Kogt vand eller læskedrikke på dåse/flaske • Frugt, man selv har skrællet/pillet • Kaffe og te, der er tilberedt med kogende vand • Kød som er tilstrækkelig kogt eller stegt - og stadig er varmt


Klinik for komplementær behandling Vejledning i sundhedsfremmende tiltag – eller når kroppen er udsat for sundhedsmæssige udfordringer Frede Damgaard Ernæringsterapeut DET Phytoterapeut (Urteterapeut) Biopat/Naturopath ibm

Meditation Mindfulness Lederskab Livsvej

"Meditation & mindfulness handler om at bevare et åbent sind & hjerte med fokus på at berige fællesskabet".

På klinikken anvendes: • Kost-, urte- vitamin- og mineral vejledning • Iris-analyse – som fortæller om kroppens sundhedstilstand. • Vega-test og Vega check – som fortæller om fødevare reaktioner, vitaminog mineralbalance.

En komplementær vejledning som er et supplement, ikke et alternativ… Mariane Thomsens Gade 31, 3. Sal, 1. lejlighed 8000 Århus C frededamgaard@gmail.com ∙ 86 11 40 42 ∙ frededamgaard.dk

Heinrich Birk Johansen 20 års erfaring med meditation, mindfulness & yoga praksis. 4 års uddannelser til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR instruktør efter international standard. Uddannet Qi-gong / Tai Chi instruktør. Forskningsunderviser i mindfulness siden 2010 på Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital. Tilbyder: Træning i bevidst nærvær - indre stilhed - empatisk kontakt, som personlig & faglig udvikling for private & professionelle. Workshops - foredrag - MBSR 8 ugers kurser - stilhedsretreats - uddannelser. Mindfulness Mentor - Mindfulness Baseret Lederskab - Mindfulness Master  Mindfulness Stress Coach - Mindfulness instruktør.

www.heinrichjohansen.dk


str on g at h e art s

Populært energipræparat beskytter mod hjerteskade Det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10, som regulerer cellernes energiomsætning og har en vigtig rolle som antioxidant, kan tilsyneladende beskytte hjertet mod mulige skadevirkninger af hård sport.

Af Bjørn Falck Madsen

Normalt anbefaler læger motion som et godt og vigtigt middel til at holde sig sund og rask. Men som med alt andet er både for lidt og for meget skadeligt. Elitesportsudøvere kan derfor komme til at skade hjertemuskulaturen, hvis de træner for hårdt. Den gode nyhed er, at man kan forebygge skader på hjertet med det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10, som mange allerede kender og anvender for at øge kroppens energiomsætning på en naturlig måde og dermed blive mere udholdende.

Afprøvet på mandlige svømmere I en videnskabelig undersøgelse, som er offentliggjort i British Journal of Nutrition, demonstrerede forskere, hvordan 14 dages indtagelse af coenzym Q10 som tilskud i præparatform hjalp unge, raske, mandlige elitesvømmere med at forebygge de skader, som ekstremt hård træning kan have på hjertemusklen. Denne type vævsskade skyldes et fænomen, som kaldes for oxidativ stress. Det opstår, når nogle yderst aggressive og potentielt skadelige molekyler kaldet frie radikaler angriber og ødelægger raske celler og væv.

Kiggede efter oxidativ stress I alt 36 svømmere deltog i undersøgelsen. Forskerne kiggede efter tegn på hjerteskader og oxidativ stress hos henholdsvis forsøgsdeltagere, som havde eller ikke havde taget tilskud af coenzym Q10. Alle deltagerne skulle gennemgå det samme fysisk krævende svømmetræningsprogram to gange dagligt, som blandt andet bestod af træningspas for udholdenhed og hastighed.

Ingen tegn på vævsskader Der blev taget blodprøver før og efter træningen, og forskerne kiggede efter biologiske markører for oxidativ stress og vævsskader på hjertet. De fandt ingen tegn på skadet hjertevæv eller forhøjet oxidativ stress hos de svømmere, der havde taget coenzym Q10, hvilket viser, at stoffet har en beskyttende virkning mod de mulige skadeeffekter, som intensiv træning kan have på hjertet. Kilde: British Journal of Nutrition, 2018

103


Seriøs og dybdegående eksamineret

AuriculoTerapi / ØreAkupunkturuddannelse fås nu i København og Århus. Alle moduler kan tages som individuelle kurser.

TemaDage med forskellige emner ! Allergi, fertilitet, depression, hovedpine m.m.

Se mere på godthjaelp.dk/kurser eller ring 25 11 45 41

25/10/16 18.39

Naturlig og luksuriøs hudplejeserie med baobab Baobab har været brugt i afrikansk skønhedspleje længe og er nu endelig kommet til Danmark i ren form. Den økologiske olie styrker hudens barrierefunktion og har et højt indhold af E-vitamin, phytosteroler samt omega 6 og 9. Den blødgørende olie trænger hurtigt ind og efterlader huden fornyet og forynget. Brug ren baobabolie som ansigtsserum og All Body Pampering Oil som kropsolie. Vælg mellem kropsolie med og uden duft af myrte og nyd godt af baobab oliens unikke egenskaber:

Styrker hudens barrierefunktion Styrker kollagenet Øger hudens elasticitet Kan reducere synligheden af strækmærker Kan reducere rødmen Kan hjælpe på ubalancer i huden Nærer, plejer og blødgør Har antioxidant effekt ard

nd Science A ha w alt

He

s 20 ˚˚˚

18

˚ ˚˚

Å

re

ts S

du

kt

RG_annonce_udd_okt16.indd 1

The art of balancing the body

Danish

Godthjælp kurser

k ø n h e dspro

facebook.com/avivirbaobab

//

@avivirbaobab

Fakta:

Det skal du vide om baobab Olien, som anvendes til AVIVIR Baobab-produkterne, hentes i en bæredygtig produktion i Senegal, hvor der er stor fokus på både medarbejdernes vilkår og bevarelse af de smukke træer. Baobabtræet hører nemlig til blandt verdens ældste og kan principielt blive op til 3.000 år gamle. I Europa er vi først nu ved at få øjnene op for den unikke råvare fra nogle af verdens ældste træer. Træet er kilde til en lang række råvarer, heriblandt barkfibre, fødevarer, og personlig pleje.


l et t h e s u n ex pe l t h e sh a d ow

Kom ud af skyggen og nyd solen Ja, solen kan være farlig, derfor alt med måde - og med den rette beskyttelse kan du godt smutte ud og hygge dig i hængekøjen. Men tag et mix af grøn te, aloe vera og avokado med, så du ikke bliver brændt af. Af Benedikte Mikkelsen

Selvfølgelig skal du ikke ligge og stege i middagssolen i flere timer, du ved jo godt, at overdriver du solbadning, risikerer du forbrændinger og skader på huden. Spis dig til den rette solbeskyttelse, og vælg en solcreme baseret på ingredienser, som beskytter dig mod solen på en naturlig måde. Junglen af solcremer er umulig at navigere i, men en decideret blokering af solens stråler er no-go, da du risikerer at komme i underskud af D-vitamin.

30 minutter hver dag i solskinsmånederne uden solbeskyttelse er bedre for dit helbred end ingen sol.

Spis dig til solbeskyttelse UV-stråling stimulerer produktionen af frie radikaler i hudens celler, hvilket faktisk er det mest skadelige ved solbadning. Men som du nok har læst flere gange i sundforskning, så er antioxidanter våbnet mod, at cellerne oxiderer. Beta-caroten er nok den mest kendte antioxidant, og den får du, når du spiser grønne bladgrøntsager som spinat, broccoli, grønne bønner, ærter og grønkål, men de findes også i gulerødder. Madvarer med et højt indhold af C-vitamin er også et godt valg til at booste din krop med antioxidanter. Avokadoer er fyldt med vitamin E, som også er en antioxidant og desuden hjælper din hud med at se sund ud. Grøn te indeholder catechiner, hvilket er essentielt, når vi taler antioxidante stoffer. De naturlige antioxidanter, C-vitamin og beta-caroten, skaber en bedre tolerance over for UV-strålerne og dermed også muligheden for på naturlig vis at få det D-vitamin, som du har brug for.

Steg i te, madvarer og planter Smør dig ind i en kombination af avokado, grøn te og ja selvfølgelig aloe vera. Bland det med rosmarin og planten edelweiss, som begge også har et højt indhold af antioxidanter. Vil du hellere slappe af i solen end at stå i køkkenet og mikse ingredienserne, så smid den økologiske solcreme fra Greenpeople på. Her får du den perfekte blanding af naturlige solbeskyttende ingredienser, og cremen yder en bredspektret, medium UVA/UVB-beskyttelse og blokerer dermed ikke fuldstændig for solens stråler.

Luk ikke solen ude! Kraftige solfaktorblokkere er ofte så effektive, at det er svært for huden at danne det livsvigtige D-vitamin. Beskyt huden indefra, så du sikrer den essentielle omdannelse af UVB-stråler til D-vitamin.

105


P 106

i l ov e y o u , b u t . . .

Kvinde, kender du din krop!

Lærer du din krops signaler at kende, så bliver alt bare sjovere! Tørhed i skeden, lugt eller kløe giver ikke ligefrem lyst til de store udfoldelser på lagnet eller i livet generelt. Australsk tea tree oil kan hjælpe dig og dit underliv tilbage i form.

Af Benedikte Mikkelsen

Intimområdet er særligt sårbart og udsat, fordi huden og slimhinderne er sensitive, og der er et fugtigt miljø, som hurtigt kan blive udsat for uønskede bakterier. Kløe, irritation og lugt kan være følgevirkningerne.

Husker du din seksualundervisning? Her lærte du, at underlivet hos kvinder er bygget op af æggestokke, æggeledere, livmoder, livmoderhals og skede. Udvendigt er skeden omgivet af de indre og ydre kønslæber, klitoris fortil og mellemkødet samt endetarmsåbningen bagtil. Skeden danner udflåd, som normalt er lugtfrit eller kun med svag lugt samt hvidt eller klart. En sur pH-værdi er med til at rense og fugte slimhinderne, og udflåds funktion er desuden at hjælpe sædcellerne til livmoderen. Udflåddet indeholder væske fra skeden, mælkesyrebakterier, døde celler fra livmoderhalsen og mikroorganismer, som beskytter skeden mod betændelse. Oplever du forandringer i farve, mængde eller lugt, kan det være tegn på graviditet, infektion eller ubalance i bakteriefloraen.

Lugter her lidt af fisk? Mænds sæd er mere basisk end pH-værdien i kvindens skede. Samleje uden kondom forårsager derfor næsten uundgåeligt en stigning i pH-værdien i skeden. Den øgede pH-værdi medfører, at udflåddet får en fiskeagtig lugt, det kan allerede ske under, men også lige efter samleje. Selv om det normalt er kortvarigt, så er det måske en anelse uromantisk, når der er fiskelugt ved efter-sex-krammetid.

Elsk din skede og dine slimhinder Slimhinderne i skeden har nemlig en vigtig funktion - at undgå at fremmede partikler trænger igennem. Udtørrer dine slimhinder, så er de mere udsatte og mindre effektive til at forhindre bakterieangreb. Du kan samtidig opleve smerter i form af irritation, kløe, svien og ubehag

Østrogen påvirker fugtigheden i skeden, og da østrogenniveauet falder med alderen, bliver skeden mere tør. Østrogenniveauet påvirkes desuden også af p-piller.


både indvendigt og på de ydre kønsdele. Det kan genere dig i hverdagen, men måske forsvinder din lyst til sex, da tørre slimhinder kan betyde, at samleje bliver ubehageligt og smertefuldt. Tørre slimhinder er der mange kvinder som døjer med i mere eller mindre grad. Generne behøver ikke at være voldsomme, men kan fx bestå i svie eller irritation i skeden efter samleje. Dyrker du sex, hvor slimhinderne ikke er fugtige og smidige, øger du risikoen for smårifter. Udefrakommende bakterier indført af manden har desuden bedre levevilkår.

Med eller uden undervognsvask? Måske er vand ikke nok til at give dig den ultimative renhedsfølelse, når du vasker dit kønsorgan, skedeåbning og endetarmsåbning. Svedlugt eller lugt som følge af ubalance i bakteriefloraen kan afhjælpes og forebygges med intimsæbe. Sørg dog for, at intimsæben ikke indeholder parfume, vask forsigtigt, og skyl grundigt med vand efterfølgende. Australian Bodycares pakkeløsning til intimpleje indeholder naturlig tea tree oil, som med sine antibakterielle og antiseptiske egenskaber kan være med til at mindske irritation, kløe og lugt i intimområdet. Gå i bad sammen med Intim Wash, som er udviklet til at fjerne de skadelige bakterier og opretholde en naturlig pH-værdi og bakterieflora. Femigel er udviklet til at smøre de ydre kønsorganer. Til skedeåbning samt penis og anus kan Femi daily anvendes. Du kan faktisk også anvende Femigel som glidecreme. Femigel og Femi daily er begge vandbaserede og hormonfrie gel.

Brug aldrig almindelig sæbe ved intimområdet! Du risikerer ubalance i den naturlige bakterieflora. Lidt opturs-info: Dyrk regelmæssig sex! Blodcirkulationen øges ved seksuel ophidselse, også i skeden. Du forbedrer faktisk dit vævs sundhed. Bruger du vibrator, så har flere undersøgelser faktisk vist, at det også igangsætter blodomløbet, og du styrker udskillelsen af sekret og formindsker risikoen for tørre slimhinder.

107


fr i e n d s fr o m t h e o c e a n

Havets muntre blomster

P

Perfekt navn til alger - de er nemlig rige på A-vitamin, B12, C- og E-vitaminer, antioxidanter, proteiner og sunde fedtsyrer. Tang er den samlede betegnelse for flere grupper af alger. At tang er godt for os, når vi spiser det, ved vi godt, men lad os se på, hvad de forskellige alger gør for vores hud.

108

Af Benedikte Mikkelsen

Et væld af gavnlige biokemiske forbindelser finder vi i grønne, røde og brune alger. Polyphenoliske forbindelser, polysaccharider, peptider, omega-3-fedtsyrer, caroten, vitaminer og mineraler - alt det finder du i alger.

Brug brun alges naturlige forsvar til din hud Phlorotannin er den største gruppe af polyphenoliske forbindelser i den brune alge. Faktisk udgør phlorotannin 25 % af den brune alges tørvægt og spiller en essentiel rolle, når algen beskytter sig mod UV-stråling. Phlorotannin er en garvesyre, som giver brune alger den bitre smag. Den brune alge besidder en stor mængde antioxidanter at antioxidanter har en gavnlig effekt på vores hud, især når vi taler anti-aging, er jo ikke ny viden. Phlorotannin har desuden den egenskab, at den reducerer nedbrydelsen af bindevævets proteinfibre i hudens dybe lag, og hudens elasticitet bevares.

Lidt mere om de brune godter I de brune algers cellevægge findes forskellige typer af polysakkarider, hvoraf hovedsakkariderne er laminarin, algininsyre, fucoidan og cellulose. Sukkermolekylet laminarin dygtiggør sig ved at være antiinflammatorisk og antioxidantisk, og sammen med algininsyre giver det hudcremer en fast konsistens. Polysakkariden fucoidan har en høj antienzymatisk egenskab og er kendt i forskerkredse for sin sygdomsbekæmpende egenskab, hvis den indtages. Bruges den i hudcremer, har den antiinflammatoriske egenskaber, og sammen med phlorotannin beskytter den huden ved UV-stråling. Når cellulose oxideres og anvendes i hudcreme, er det godt mod akne og uren hud.

Phlorotannin reducerer nedbrydelsen af bindevævets proteinfibre i hudens dybe lag, og hudens elasticitet bevares.


Caroten kender vi som pigmentstoffet, der giver guleroden den gule farve. Taler vi brune alger, så giver caroten algerne deres brune farve. Caroten er dog ikke kun et pigmentstof, men har også en antioxidant effekt. Phlorotannin, polysakkarider og caroten samarbejder om at bibeholde andre funktionelle ingredienser i tang, såsom bevare de umættede fedtstoffer, så du får gavn af dem i din hudcreme.

Grønne alger til rynkerne

Røde alger indeholder B12-vitaminet, som er med til at hæmme hudens ældningsproces.

Caroten er ikke blot et pigmentstof, men virker også antioxidantisk.

Mineraler, aminosyrer, proteiner og et højt indhold af Cvitaminer samt A-vitaminer finder du i de grønne alger. C-vitamin holder bindevævet sammen i hele kroppen og har en stærk antioxidant virkning, og A-vitaminer bidrager til en styrkelse af hud og beskytter din hud mod solens farlige stråler og imod luftforurening. Bruger du pleje med grønne alger, er det en god måde at beskytte dit største organ - nemlig huden.

Røde alger styrker din hud Her taler vi i høj grad B12-vitaminet, dog indeholder algen også A- og C-vitaminer. B12 har en gavnlig effekt, når det handler om at hæmme hudens ældningsproces, da det sammen med de andre vitaminer bekæmper frie radikaler, som gør huden skrøbelig og mindre modstandsdygtig.

Tang er simpelthen det nye sorte

Garvesyren i havalgerne er antiinflammatoriske.

Det har Mellisa også fundet ud af. I 32 år har firmaet fremstillet økologiske hudplejeprodukter og er da også helt med på beatet, når det kommer til at bruge alger i deres produkter. Hele din krop kan få gavn af alger, og ligegyldigt om du skal bruge dagcreme, fodcreme, serum eller forkæle hele din krop med en bodylotion, så finder du produkter med algernes gavnlige egenskaber i Mellisas sortiment.

Fremtiden er brobygning med alger MAB4-projektet, hvor blandt andre DTU og DTI er involveret, har Melissa Naturkosmetik også engageret sig i. MAB står for MikroAlge Bioraffinering. Projektet skal udvikle metoder til at dyrke tang i stor skala og omdanne tangen til fødevarer, men også til hudplejeprodukter. BioOcean bliver navnet på den spritnye hudplejeserie fra Mellisa, hvor alger er hovedingrediens. Serien er stadig under udvikling, og vi på sund-forskning følger med i spænding. Selvfølgelig deler vi med vores læsere, så snart der er nyt.

109


Valby, Odense, Ry og nu også i Christiansfeld - her finder du Institut for Biologisk Medicin.

Informationsmødet i Christiansfeld var d. 30. maj 2018.

HOLSTEBRO

Var du ikke med?

RY : 1,5 timer

Så ring til os på 22 79 44 14. Undervisningen sker på WeCa Alternativ Skole og Uddannelsescenter Frørup Landevej 27 6070 Christiansfeld

OBS OBS OBS: Du skal følge undervisning BÅDE i Ry OG i Christiansfeld - kun på den måde kan du tage hele biopat-/naturopathuddannelsen i Jylland.

: 1 time

VEJLE ESBJERG

Uddan dig i idylliske og landlige omgivelser. Tæt på motorvejen og offentlig transport.

CHRISTIANSFELD


Vi findes nu på Sjælland, Fyn og i Jylland. Så uanset om du kommer fra Århus, København eller Skagen, så skal du ikke rejse langt for at læse til biopat/naturopath ibm.

AALBORG

Følg os fra Institut for Biologisk Medicin på www.biologisk-medicin.dk eller på Facebook og få informationer om uddannelsen. AARHUS

KØBENHAVN

ODENSE

Kom til informationsmøde i Valby d. 20. juni 2018 kl. 17-19 eller i Ry d. 22. august 2018 kl. 19-21.


P 112

Sommer - jeg er SÅ klar! Af Benedikte Mikkelsen

Giv bulerne på ballerne et spark Med abrikoskerneolie, spansk peber og havalger kan du komme efter appelsinhuden, så du er bikiniklar her til sommer. Anjos Anti-cellulitis lotion indeholder en særlig urtekombination, som stimulerer blodcirkulationen og bryder den onde cirkel, der forårsager deponering af fedt og væskeansamlinger i underhuden, som du kender som appelsinhud.

Kan du sige sol – uden at sige aloe vera? Vi har længe kendt til aloe vera gelens lynhurtige indsats, når huden brænder efter solbadning. Faktisk hjælper aloe vera også indefra, og med de økologiske og veganske kapsler fra Avivir kan du smøre huden det eneste sted, hvor du ikke selv kan nå - nemlig indefra. Skønt sommernyt til din hud på side 94.

Myggestik - jeg skal komme efter dig Og det gør jeg på den naturlige måde. Bug Soother myggespray er baseret på naturlige ingredienser, så ikke noget med at gå sommeren igennem med kemi på arme og ben. Vand, kristpalmeolie, citrongræsolie, olie af citronskal, E-vitamin og D-vitamin er nok til at skræmme de små stikkende dyr væk.

Lidt baggrundsviden om Bug Soother: Simply Soother er en familieejet virksomhed hjemmehørende i Iowa, USA. Firmaet har i over 10 år produceret produkter med vægt på høj kvalitet og til en rimelig pris. Under oversvømmelserne i Iowa i 2008 udviklede firmaet et naturligt insektmiddel kaldet Bug Soother. Salget gik så stærkt, at de havde svært ved at følge med. Det hele startede med, at indehaveren lavede en prøveflaske til sin søster, så hun kunne teste produktet. Søsterens hjem ved Cedar River havde været oversvømmet, og derfor var der forfærdeligt mange myg det år. Der blev foretaget målinger på oversvømmelserne. Mændene, som foretog disse målinger, var omgivet af myg, så søsteren sprøjtede Bug Soother på dem, hvorefter myggene forsvandt. Dagen efter henvendte mændene sig til firmaet og opkøbte hele deres varelager. Startskuddet til Bug Soother havde lydt.

Skab balance i dit liv med yoga Hvorfor er yoga så godt for dig? Træningsformen kan noget, som ingen anden kan - du bliver afslappet, styrker din krop, den gør dig fleksibel, og du kan træne igen allerede næste dag uden ømme muskler. Hos Louise Virgina lærer du yoga fra bunden, også hvordan du gør noget så basalt som at trække vejret. Læs mere om, hvad yoga kan gøre for dig på www.louisevirginia.com.


Er maven klar til en tur sydpå? Øv, nu har du glædet dig et år til din ferie, og så opstår der maveproblemer. Mælkesyrebakterier skal have en fast plads i din kuffert - læs hvorfor på side 98. Læs også, hvorfor du skal stresse af før din ferie og ikke under. Arctic Root er blandt opskrifterne til en afstressende ferie, da rosenrod blandt andet hjælper mod stress og giver dig overskud.

Spis dig til solskin Solskinsvitaminet har effekter, som først er dukket op i nyere studier. Det viser sig, at vitaminet er i stand til at reparere ødelagte blodkar samt forebygge oxidativt stress, som forårsager skader, når vi udsættes for solskin. D-Pearls fra Pharma Nord er en god kilde til D3-vitaminet.

Flotte alger til læberne Ocean Kiss indeholder spirulinaalgen, som har en gavnlig effekt på herpes. Ikke nok med det, så fungerer produktet også som læbestift og giver derfor en lækker beskyttelse året rundt … faktisk indeholder stiften også solbeskyttelse.

Russisk rod hjælper mod sommerforkølelsen Kan Jang er navnet på Anjos produkt, som er baseret på ekstrakter af urterne Andrographis paniculata og russisk rod. Begge kendt for både at have en styrkende og lindrende effekt. Kan Jang er dokumenteret sikker og effektiv mod forkølelse og andre infektioner i luftvejene.

Er solen virkelig så farlig? Eller er det faktisk farligere at gøre alt for at undgå den? Blokerer du for solen, risikerer du D-vitaminmangel, så derfor alt med måde. Husk den rette solbeskyttelse, som beskytter uden at blokere, og så er den endda (næsten) lige til at spise på side 105.

113


Mænd og kvinder

- hjælp kroppen året rundt

P

Har du en god hårdag? Desværre kan en dårlig hårdag være langt værre end det kosmetiske. Problematisk hårbund, som klør eller er fyldt med eksem eller psoriasis er hverdagen for mange. Hjælp din hårbund både inde- og udefra, hvilket rød pilebark kan assistere dig med. Hvordan? Se side 97.

114

Husk store, stærke mænd kan også blive syge Vi skal huske vores mænd, når vi taler sundhed. Faktisk rammes mænd oftere af de fleste sygdomme end kvinder. Magnesium spiller en essentiel rolle i både kvinder og mænds sundhed, men på side 68 fokuserer vi på, hvad magnesium lige præcis gør for mænds sundhed.

Kan du stadig spise fisk, selv om du er gravid? En omfattende gennemgang af flere undersøgelser viser, at indtagelsen af fisk og fiskeolier har en gavnlig effekt på børns syn og psyke. Spiser du fisk under graviditeten, får fosteret allerede tilført fiskeolie, mens det stadig ligger i maven. Læs mere om omega-3 og den omfattende undersøgelse på side 91.

Kvinde uanset alder - døjer du med pms? Ginkgo bilobas evne til at påvirke de problemstillinger, som kvinder i alle aldre ofte døjer med, er ikke noget vi tit hører om. En god ekstraktion har vist sig at have en effekt på pms og især ved ømme bryster, ængstelse, depression og hovedpine. Bio-Biloba fra Pharma Nord er tabletter, der hver indeholder 100 mg raffineret tørekstrakt af ginkgoblade.

Drikker du for meget - pas nu på din lever! Når der ryger for meget alkohol indenbords, er det en sikker måde at ødelægge en ellers rask lever på. Danskerne er glade for alkohol, men faktisk kan andre omstændigheder, herunder overvægt, også være med til at skade leveren. Magnesium ser tilsyneladende ud til at have en beskyttende effekt på leveren. Det skal du da vist læse mere om på side 64.

Omtanke og forskning kræves … … når et stabilt fiskeolieprodukt skal opnås. At undgå harskning er desuden en kunst i sig selv. I tre år har Ekskimo-3 været en stabil problemløser, hvilket skyldes det helt særlige Pufanox-system - det kan du læse meget mere om på www.sund-forskning.dk..


NDS NDS

N N

E NG H O L M ND S. D K E NG H O L M ND S. D K

min meine og e vietavita r ogr m inmin egnegn e ra era ns ns l l re re

Vitaminer Mineraler

Nutrient Delivery System Nutrient Delivery System

er er

Alle råvarer og slutprodukter kommer ®: Alle råvarer og slutprodukter kommer kun fra landjorden, derfor er NDS kun fra landjorden, derfor er NDS® : ● Organisk bundet til en FoodMatriX® ● hvilket giver høj optagelighed og Organisk bundet til en FoodMatriX® hvilket giver høj optagelighed og udnyttelsesgrad udnyttelsesgrad ● Benytter naturens eget leveringssystem ● Benytter naturens eget leveringssystem ● Lav dosering, høj effekt ● Lav dosering, høj effekt ● Virksomme i længere tid ● Virksomme i længere tid ● Skånsomme mod maven ● Skånsomme mod maven ● Giver ingen allergiske reaktioner ● Giver ingen allergiske reaktioner ● Tåles af mennesker, der ellers dårligt ● tåler kosttilskud Tåles af mennesker, der ellers dårligt tåler kosttilskud ● Uden kemiske tilsætningsstoffer ● Uden kemiske tilsætningsstoffer ● NDS® er mælke-, hvede-, gluten-, ® ● NDS er mælke-, hvede-, gluten-, ægge-, farvestof- og sukkerfri. ægge-, farvestof- og sukkerfri. NDS® Kosttilskud er veganske og NDS® Kosttilskud er veganske og vegetariske (bortset fra startmaterialet til D-vitamin) vegetariske (bortset fra startmaterialet til D-vitamin)

Produceret med hjælp af de Produceret gavnlige og effektive med hjælp af de ® Probiotic NDS gavnlige og effektive tarmbakterier. ® Probiotic NDS tarmbakterier. Derfor er ® BioGrown ® NDSDerfor er effektive på ® ® BioGrown NDS celleniveau. effektive på celleniveau.

R TIL HE NE I MINER TIL HELLE E M

dste Den be til E e SeTnØbTeTdsgtle r D o n k e in dTØT TE til S ogler dine kn

EN LIN ILIE MM FAFA

DS D®SV®V NN ITAITA

ommer du i re k mer d kke n e u ikk at rm kom en u æ ere at rm u æ

R UPE ENRS B ERE OM U IBP G S E N N EE RGIBOMBE ENE

T E RAPE U T E R, H E L S E K O S T F O R R E T N I N G E R O G W E B S H O P S T E RAPE U T E R, H E L S E K O S T F O R R E T N I N G E R O G W E B S H O P S

sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop 83


Styr på dit blodsukker?

80 70 60 50 40 30

Sådan kontrollerer du blodsukkerbalancen

Biotilgængelighed i % sammenlignet med ChromoPrecise ChromoPrecise Chrom picolinat Chromklorid

100%

20 10 0

10%

12%

Op til 10 gange bedre optagelighed

Tilmeld dig gratis Pharma Nord’s Helsenyt på www.pharmanord.dk 84 sund-forskning - en glad sjæl har brug for en sund krop

EU approved effect

st yea –

*) EFSA (European Food Safety Authority) er EUs ”vagthund” i sager, der handler om fødevaresikkerhed.

chromiu ic

m

Den organiske chromgær (ChromoPrecise) har højere biotilgængelighed. Ifølge EFSA* optages ChromoPrecise op til 10 gange bedre end syntetiske chromkilder som chrom picolinat og chromklorid.

Livet er på mange måder lettere, hvis du har et normalt og stabilt blodsukkerindhold. En god måde at sikre dette på er ved at skære ned på dit indtag af kulhydrater som for eksempel pasta, hvidt brød og sodavand samt slik. Disse fødevarer har nemlig et højt indhold af stivelse og sukker og medvirker derfor til at ødelægge din blodsukkerbalance. Foruden at spise sundt og motionere regelmæssigt kan du bidrage til et stabilt blodsukker ved at tage et dagligt tilskud af den unikke chromgær ChromoPrecise, som er godkendt til vedligeholdelse af et normalt sukkerindhold i blodet.

DK_Chrom_AD_SundForskning_210x297_0518

90

– orga n

100 %

ChromoP r Danmark ecise er organiske s eneste til blodsu chromgær kkerkont rol

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning juni 2018  

sund-forskning juni 2018  

Profile for linisha
Advertisement