Kort og godt om Biopati og Naturopati

Page 1

Kort og godt om Biopati og Naturopati

Praktiserende Biopater og

Zn Ί3

Naturopather ibm Biotin Fe

Mg Ca

Jod B1

C

Se

A


Magnesium Kobber Zink Folinsyre A-vitamin Biotin B2-vitamin K-vitamin Ω3 Selen E-vitamin Kobolt Q10 B3-vitamin B6-vitamin Krom Calcium C-vitamin Fosfor Pantotensyre Jern B12-vitamin Mangan Jod B1-vitamin Molybdæn D-vitamin Kalium KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚3 Natrium


Magnesium Kobber Zink Folinsyre A-vitamin side 06 Sundhed og sygdom Biotin side 08 Belastende faktorer B2-vitamin side 12 Forskellige faseforløb K-vitamin side 18 Stessegrader side 22 Familiehistorik Ω3 side 23 Regeneration Selen side 24 Kostterapi E-vitamin side 30 Vitaminer, mineraler og sporstoffer Kobolt side 32 Reguleringsterapi Q10 side 34 Reguleringsterapi med homøopatiske midler B3-vitamin side 35 Immun- og symbioseterapi side 38 Et overblik over biopaters og naturopathers B6-vitamin arbejdsmetoder Krom Calcium C-vitamin Fosfor Pantotensyre Jern B12-vitamin Mangan Jod B1-vitamin Molybdæn D-vitamin Kalium 4˚ KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Natrium

Indhold


Magnesium Kobber Zink Folinsyre Her er en introduktion til biopati og naturopati, som giver en meget jordnær og A-vitamin logisk forståelse af sundhed, sygdommes årsager, opståen og udvikling. Biopatisk/naturopatisk behandling har til formål at frigøre og styrke kroppens eget Biotin potentiale til at helbrede sig selv. B2-vitamin For overhovedet at forstå, hvorfor vi bliver syge, inddrager vi århundreders sunde fornuft og kigger på de metoder, som bruges verden over til at skabe et sundere K-vitamin liv, og på hvordan forskere og komplementære behandlere i dag betragter sundhed og sygdom. Alt samlet til et hele, som forhåbentligt giver dig et overblik over Ω3 de mange veje til sundhed og ikke mindst en forståelse af, hvordan naturopather og biopater arbejder med krop, sind og ånd i et moderne perspektiv gennem bioSelen logisk medicin og komplementære behandlingsformer. E-vitamin Vi vil bl.a. forklare, hvordan sygdom måske ikke opstår som en tilfældighed fordi du måske har arvet nogle bestemte gener for sygdom. Årsagerne kan være mangKobolt foldige og du får en grundig gennemgang, så du måske selv kan se på, hvilke årsager du umiddelbart kan gøre noget ved selv, mens andre årsager er lidt sværere Q10 at ændre på. Men du får et sæt redskaber, du kan anvende til langt de fleste problemstillinger og sygdomme, nogle redskaber, du kan tage i anvendelse ved blot at B3-vitamin læse bogen, eller i samarbejde med din biopat og naturopath i biologisk medicin. B6-vitamin Krom Husk at gå til Calcium læge med dine C-vitamin symptomer, hvis Fosfor du er i tvivl om, hvad du fejler! Pantotensyre Jern Biopattitlen er dansk, mens Naturopath B12-vitamin titlen er international. Den Mangan er her i Danmark en besJod kyttet titel, når der tilføjes ibm (naturopath i biologisk B1-vitamin medicin) efter titlen. Molybdæn D-vitamin Kalium KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚5 Natrium

Læs bogen!


Magnesium Kobber Zink Folinsyre Der er mange forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være sund og rask, A-vitamin dårlig tilpas, sløj eller syg. Derfor er det selvfølgelig relevant, som noget af det Biotin første, at komme nærmere ind på disse begreber. B2-vitamin I biopatien/naturopatien anskues menK-vitamin neskets helbredstilstand som en naturlig konsekvens af livsførelse og miljø. Ω3 Den mad, vi spiser, skal omsættes til energi, så hjernen og kroppen kan Selen fungere. Brændstofferne kommer fra kulhydrat, fedt og protein, men vi har E-vitamin også brug for vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer, så energien kan omsættes til opbygning og fornyelse af Kobolt cellerne og til at beskytte organismen. Vi udsættes hele tiden for forskellige Q10 ydre og indre påvirkninger, og i vores orB3-vitamin ganisme foregår der uophørligt tusindvis af biokemiske processer, som reguB6-vitamin lerer disse påvirkninger. Kredsløbet, hormonsystemet, nervesystemet og immunsystemet fungerer Krom som en koordineret enhed, der arbejder i døgndrift. Calcium Saltkoncentrationen, væskebalancen, C-vitamin temperaturen, koncentrationen af ilt, kuldioxid, næringsstoffer, affaldsstofFosfor fer og så videre reguleres konstant og inden for ret snævre grænser. Pantotensyre holdes Derved opretholdes et nogenlunde stabilt miljø på trods af skiftende omJern stændigheder. B12-vitamin Den indre biokemiske ligevægt, som benævnes homøostase, er en forudMangan sætning for sundhed. Det må understreges, at homøostasen er en dyJod namisk ligevægt. Kroppen befinder aldrig i nogen statisk ligevægtstilB1-vitamin sig stand, og den regulerer hele tiden ydre og indre forstyrrende påMolybdæn de virkninger. På denne måde genoprettes homøostasen, og normalt er det ikke D-vitamin noget, som vi mærker. Kalium 6˚ KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Natrium

Sundhed og sygdom De mange forstyrrende påvirkninger, som vi udsættes for, kaldes belastende faktorer og kan være både være fysiske og psykiske. Biopater og Naturopather anvender betegnelsen belastende faktorer til at beskrive de mange forskellige faktorer, som vores krop kan blive påvirket af. Belastende faktorer dækker over alle de psykiske, fysiske, genetiske, kemiske og mikrobiologiske belastninger, som vi udsættes for, og som kan påvirke flere organer og systemer. Når kroppen er i stand til at regulere alle de belastende faktorer, er den for så vidt sund. Sundhed indebærer altså, at kroppen ikke belastes ud over sin ydeevne. Men det er meget forskelligt, hvad vi er nødt til at gøre for at bevare det gode helbred. Derfor skal der også være forskellige rettesnore, som vi hver især kan trives med. Og ethvert skridt mod sundhed er en meget personlig og individuel ting. Hvad der fungerer for den ene, fungerer ikke nødvendigvis for den anden, selvom de måske har den samme sygdom. Kroppens reguleringskapacitet er et samlet udtryk for, hvor mange eller hvor kraftige belastende faktorer en person kan regulere på normal vis. Her kan for eksempel nævnes hvor meget kaffe, alkohol, kød eller sukker, som kroppen kan omsætte, uden at nervesystemet, leveren, kredsløbet eller blodsukkeret belastes. Der er altså ingen grund til at leve asketisk, men det er godt at kende til kroppens signaler og begrænsninger. Vær også opmærksom på, at hvad du måske let kan nedbryde og tåle som 20 årig kan være sværere som 60årig, da hele stofskiftet og kroppens reguleringskapacitet kan ændre sig med alderen.


Forskellige gener og sygdomme vil før eller senere opstå, hvis belastende faktorer overskrider reguleringskapaciteten. Kroppen vil ikke længere på normal vis kunne klare de belastninger, som den udsættes for, og den bliver nødsaget til at bruge andre reguleringsmekanismer. I den forbindelse kan der opstå forskellige ubehagelige symptomer, og de kan betragtes som toppen af isbjerget, hvor der ligger meget mere under. Med andre ord er sygdom en naturlig konsekvens af vores samlede livssituation, og symptomerne er biprodukter af en mere omfattende degenerationsproces. Medicin kan naturligvis være påkrævet i komplicerede og livstruende situationer. Men hvis man undertrykker symptomerne uden at gøre noget ved årsagen, kan medicinen ofte holde mennesket fast i en stresstilstand, som stadigt forværres og giver nye symptomer. Der er ingen tvivl om at forebyggelse af sygdom kan føre til bedre livskvalitet og store samfundsbesparelser. Endelig kræver den egentlige helbredelse reelle forandringer i et menneskes liv, både ernæringsmæssigt, fysisk og psykisk, så det kan vende tilbage til balance.

Magnesium Kobber Zink Folinsyre A-vitamin Biotin B2-vitamin K-vitamin Ω3 Selen E-vitamin Kobolt Q10 B3-vitamin B6-vitamin Krom Calcium C-vitamin Fosfor Pantotensyre Jern B12-vitamin Mangan Jod B1-vitamin Molybdæn D-vitamin Kalium KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚7 Natrium


Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel Der findes utallige belastende faktorer, Konstitutionelle faktorer som kan forstyrre vores sundhed, og de Nogle er født med en stærk konstituEtageløg kan inddeles de i fem kategorier: tion og kan sjuske med deres livsførelse, uden at det påvirker deres helbred i Peberrod synderlig grad. Andre er måske nødt til Psykiske faktorer at tænke mere over deres spise-, drikPortulak Herunder hører fortidens traumer, ke- og søvnvaner – bare for at få hvernutidige konflikter, sociale forhold og dagen til at fungere. Både hvad angår Chili livsholdning. forebyggelse og behandling spiller den Der skal selvfølgelig være plads til pro- medfødte konstitution en stor rolle. Broccoli blemer i barndommen, til at blive gal i skralden, sorg efter dødsfald samt de Den medfødte konstitution er betinget Melon op- og nedture, som hører livet til. Men af nedarvede gener, moderens tilstand uforholdsmæssig stor vrede, ubearbej- under graviditeten, fødselsforløbet og Gomasio det sorg eller nedbrydende tanker, som medfødte forgiftninger. uophørligt bliver ved med at fastholde I dag satses der mere og mere på en os i et negativt mønster, kan være en afdækning af de genetiske faktorer. AlLaks meget stor belastning også for kroppen. lerede ved barnets fødsel kan en blodVores følelser er lokaliseret i den del prøve fra navlestrengen afsløre, om et Kål af hjernen, som hedder det limbiske barn er disponeret for forskellige sygsystem. Her sidder hypothalamus, som domme. Gulerod dirigerer det nære samspil mellem centralnervesystemet og hormonkirt- Det er velkendt, at et ellers harmløst Spinat lerne. Fra tidernes morgen har det fald fra en gynge kan fremprovokere været vigtigt, at tanker skal kunne føre epilepsi hos et barn, hvis der i familiKiwi til handling, og gerne meget hurtigt i en er en genetisk disposition for syglivstruende situationer. Når den livstru- dommen. En nedarvet disposition for Mørksej ende situation er håndteret, skal vi sukkersyge (diabetes 1) kan opstå efter kunne vende tilbage til et almindeligt en ellers banal infektion hos barnet, og Tofu beredskab igen. mange andre ellers harmløse belasJordbær tende faktorer kan trigge hvilende geDet er især chok, traumer, der ikke ner, som ellers aldrig ville skabe prober bearbejdet, langvarige konflikter lemer. Hørfrø og stress samt ikke mindst følelsen af og afmagt, der kan belaste Fremover vil forskerne forhåbentlig opSoyabønner håbløshed centralnervesystemet og hormonsy- dage og kunne bevise, at det er sumstemet. Der kan tillige opstå energi- men af de belastende faktorer, som er Linser blokkeringer, som akupunkturen er med til at bestemme udvikling og prokendt for at ændre på. Blokeringer i vokation af vidt forskellige genetiske Citron meridianer kan både bane vejen for faktorer, lige fra udviklingen af allergier, sygdom og forhindre, at ellers effektive klimakterieproblemer i en tidlig alder, Avocado biologiske metoder virker. til leddegigt, cancer, dissemineret skleBiopater og naturopather samarbejder rose og andre alvorlige sygdomme. Sesam med en stribe af behandlere, som har Biopater og Naturopather kan ikke specialiseret sig i de mere psykiske og ændre på de genetiske forhold, men Solsikkekerner eventuelle spirituelle aspekter af livet. vi kan måske ved hjælp af alle de biologiske metoder holde generne i skak, Blåbær så de ikke udvikler sygdomme. Og den Græskarkerner 8˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Tomat

Belastende faktorer


helt nye forskning viser, at vi rent faktisk kan gøre meget for at sørge for, at genernes kommunikationssystem fungerer optimalt, så der hverken opstår mutationer, eller bliver sendt kaskader af sygdomsfremkaldende aktører ud i vores kroppe. Udover, at generne kan være afgørende for, hvilke sygdomme vi bliver udsat for, kan vi også være født i en familie, hvor der er et mønster af bestemte typer af sygdomme. I nogle familier er der tendens til kredsløbsproblemer, andre har konstante eller hyppige slimhindeproblemer, mens man i en tredje familie lider af gigt eller har kroniske hudproblemer. Her er det ikke altid den genetiske arv, som spiller en afgørende rolle, men det faktum, at vi fra fødslen er udstyret med en række immunologiske tilstande, der kan påvirke os hele livet. Hvis det er tilfældet, kræver det en ekstra indsats at holde sig fri af sygdommene, og forebyggelse gennem sund levevis, målrettet mod det specifikke problem, er påkrævet. Er vi født i en familie med mange kredsløbsproblemer, skal vi være ekstra opmærksomme på fedtstoffer, motion og indtagelse af antioxidanter. En familie med tendens til bindevævssygdomme (gigt, hudproblemer m.m.) bør have ekstra fokus på afgiftning, mens familier med slimhindeproblemer skal gøre en ekstra indsats for at holde immunforsvaret i orden. Biopater, Naturopather og homøopater benytter en række metoder, udviklet af tyske forskere, til at fjerne nogle af belastningerne i immunforsvaret, hvorved det er muligt at bryde sin families mønster – succesen afhænger dog af de arvelige forhold, som det ikke er muligt at ændre, hvis generne først er blevet aktiveret.

Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel Mikrobiologiske faktorer Under mikrobiologiske faktorer hører Etageløg den negative effekt af skadelige bakterier, svampe, virus og toksiner, der Peberrod forårsager infektioner, betændelser og forgiftninger. Portulak Den moderne levevis kan meget let forstyrre den naturlige mikroflora på Chili hud og slimhinder. Visse arter, som før var undertrykte, kan brede sig og bane Broccoli vej for dårlig fordøjelse og selvsmitte (autoinfektioner) som for eksempel Melon betændelser i hals, lunger, blære og ører. Når mikrofloraen er ude af baGomasio lance, kaldes det dysbiose. Det er en tilstand, som er karakteriseret ved svage Laks slimhinder, og ved at vi bliver mere modtagelige for smitte udefra som for Kål eksempel influenza eller salmonella. Dysbioser på huden og ikke mindst på Gulerod slimhinderne i mave-tarm-kanalen, luftvejene, urinvejene og underlivet er Spinat en væsentlig faktor ved udviklingen af mange akutte og kroniske sygdomme. Kiwi Kemiske faktorer Mørksej De kemiske faktorer kan inddeles i to grupper: Tofu mangeltilstande og forgiftninger: Jordbær Mangeltilstande Hørfrø Underskud af vitaminer, mineraler, sporstoffer, umættede fedtsyrer, proteiner, enzymer og andre nærings- Soyabønner stoffer kan være medvirkende årsag til Linser en lang række akutte og kroniske sygdomme. Griber vi i en sygdomsfase tidligt ind over for manglerne, kan vi ofte Citron vende sygdom til sundhed på ganske kort tid. Ved mere kroniske sygdomme Avocado kan der opstå større og større mangler på grund af problemer med at Sesam opretholde en sund fordøjelse, hvor næringsstofferne optages uden probSolsikkekerner lemer. Blåbær Græskarkerner KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚9 Tomat


Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel Mangel på for eksempel vitaminer og Fysiske faktorer mineraler har ikke kun betydning for Her er det især for lidt bevægelse og Etageløg den aktuelle sygdom, men kan også motion, for lidt frisk luft og for lidt søvn, skabe en forværret tilstand i hele krop- der gør sig gældende. Også for lidt eller Peberrod pen, når det fine samspil mellem for meget sol og skader som knoglemavesæk, tyndtarm, lever og bugspyt- brud, blødninger og forbrændinger kan Portulak kirtel ikke længere kan sørge for, at vi være skadelige for kroppen. med lethed kan optage den mad, vi Forkerte stillinger eller spændinger kan Chili spiser. nedsætte blodtilførslen og give lokale gener. Fejl og skævheder i rygsøjlen Broccoli Vi har tusindvis af enzymer, som sørger kan blokere for nerveimpulser og give for, at alle kemiske processer i kroppen mange forskellige symptomer. ForbruMelon kan foregå korrekt. Vitaminer og spe- get af smertestillende midler er støt cielt mineraler indgår i opbygningen af stigende, fordi vi bruger os selv forkert, Gomasio enzymer, og har derfor stor betydning hvilket gør, at der opstår inflammafor, at disse postbude sender besked til tioner i muskler eller led. for eksempel en celle om at åbne sig, så Laks næringsstoffer kan trænge ind og kan Vi omgiver os med en lang række elekfungere optimalt. Kål triske installationer, mobiltelefoner, computere og andre menneskeskabte Gulerod mesterværker, som hjælper det moderForgiftninger ne menneske til en lettere hverdag. Forgiftninger kan være i form af mil- Men noget tyder på, at de selv samme Spinat jøgifte fra sprøjtemidler, tungmetaller, vidundere på en lang række områder benzin, stimulanser og medicin. Giftige kan forstyrre vores helbred. Det er Kiwi stofskifteprodukter og toksiner, som velkendt, at børn med anlæg for epidannes af sygdomsfremkaldende (pa- lepsi kan få fremkaldt et anfald, hvis Mørksej togene) mikroorganismer, indgår også de sidder for længe foran skærmen. i denne kategori. Tofu Mange kan også berette om fysiske Xenoøstrogener er en fællesbetegnel- problemer, der opstår, hvis de bor for se for miljøgifte, der kan forstyrre hor- tæt på en højspændingsledning. Jordbær monbalancen og frugtbarheden, og flere xenoøstrogener mistænkes for at Mange af disse fysiske faktorer er svære Hørfrø kunne udvikle hormonelt betingede at undgå i en moderne, vestlig verden. Soyabønner kræftformer. Derfor må vi gøre en ekstra indsats for Xenoøstrogener ophobes især i fedt- at bevare og opretholde vores sundvævet, og koncentrationen kan forøges hedstilstand. Her kan en sund kost i Linser op til flere millioner gange op gennem hverdagen, eventuelt suppleret med fødekæden. de rette kosttilskud, være nødvendig Citron for at forebygge skader, som opstår på Ingen kan undgå miljøgiftene, men som grund af de mange fysiske påvirkninger, Avocado forbruger kan vi gøre en stor forskel ved vi udsætter os selv for. at vælge økologiske produkter og læse Sesam varedeklarationer og derved foretage de bedst mulige valg. Solsikkekerner Nærmere oplysninger kan findes på www.miljøogsundhed.dk Blåbær Græskarkerner 10˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Tomat


Vi udsættes alle sammen, i større eller mindre grad for forskellige belastende faktorer. Når deres påvirkninger overskrider kroppens reguleringsevne, kan der opstå forskellige gener eller sygdomme. Der er ofte tale om flere belastende faktorer, som forstærker hinanden, og ideen om én sygdom og én årsag holder sjældent.

Sundhed forudsætter, at kroppen kan regulere de forskellige belastende faktorer og er i stand til at opretholde den indre biokemiske ligevægt.

Sygdom vil opstå, når kroppen ikke længere kan regulere belastningerne på normal vis. De forskellige symptomer er tegn på, at ligevægten er forstyrret det ene eller andet sted.

Sundhed er en tilstand, hvor vi har overskud til at regulere mentale, fysiske og kemiske belastninger på normal vis.

Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel Etageløg Peberrod Portulak Chili Broccoli Melon Gomasio Laks Kål Gulerod Spinat Kiwi Mørksej Tofu Jordbær Hørfrø Soyabønner Linser Citron Avocado Sesam Solsikkekerner Blåbær Græskarkerner KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚11 Tomat


Basilikum Salvie Anis Kamille Biopater og naturopather arbejder moderne menneske udsættes for ca. med forskellige sygdomsteorier, som 100.000 kemikalier i hverdagen. Havre alle bunder i, at vi ikke tror på, at sygdom blot opstår tilfældigt. Der er altid Timian nogle årsager og ofte er der mange Stressgrader årsager som tilsammen skaber et prob- Et faseforløb, som mest mærkes via Propolis lem. Vi ser også, at ofte gennemløber nervesystemet. et menneske en eller anden form for Solhat faseforløb. Her i bogen nævner vi blot Selv om symptomerne kan være ret tre, men i takt med at man ved mere ubehagelige, er faserne som oftest Isop og mere om fx genetik, vil andre fase- hensigtsmæssige og et udtryk for kropforløb sikkert også opstå som forklaring pens evne til at regulere vedvarende Tranebær på, hvorfor vi mennesker bliver syge. belastninger. I store træk skal de forskellige faser Pil Det mikrobiologiske faseforløb viser, opfattes som kroppens forsøg på at behvordan kroppen kan reagere gennem skytte organer og celler. Vores hud og forskellige faser, der involverer immun- slimhinder sørger for eksempel for, at Ambra systemet og den mikroflora, som findes fremmede indtrængere i form af bakterier og snavs ikke trænger ind til viCitrongræs på alle slimhinder i kroppen. tale organer. Hvis immunsystemet i det mikrobiolo- Vi må opgive forestillingen om, at sygKommen giske faseforløb belastes af mange fak- dom kun er et negativt begreb. SygHjulkrone torer og dermed udsættes for pres, går domme opstår meget ofte naturligt det ud over mikrofloraen på slimhin- og hensigtsmæssigt, fordi kroppen derne, hvilket i høj grad har en negativ forsøger at tilpasse sig omstændighedEstragon indvirkning på vores sundhedstilstand. er i livet, som er præget af for mange belastende faktorer. Lakrids Forgiftningsfaseforløbet fortæller, hvorgiftstoffer fra det ydre og det inMorgenfrue dan dre miljø bevæger sig rundt uden for Det mikrobiologiske for senere at kunne trænge Citronmelissecellerne ind i cellerne med store forstyrrel- faseforløb ser til følge. Mange sygdomme opstår Tilpasningsfaserne, som beskrives i det Rosmarin som en beskyttelse af kroppen og ikke følgende, er især et udtryk for en mikrosom en trussel, der for enhver pris skal biologisk fremadskridende proces. Det Sar symptomdæmpes. Faseforløbet, som er dog ikke altid, at for eksempel en alkaldes homotoksikologi, anvendes af lergi er betinget af belastende faktorer. Løvstikke mange tyske læger. Vi har ikke her i bo- Allergi kan også opstå, fordi familiens gen beskrevet det nærmere, men tal gener maser sig på. Et godt eksempel Dild med din biopat og naturopath om det, er børn, som ikke nødvendigvis har da det giver en væsentlig forklaring på problemer med tarme og luftveje, før Oregano hvorfor der kan opstå kroniske sygdom- en husdyrallergi opstår. Barnet kan blot me, som det almindelige sundhedssys- være særligt disponeret. Det samme Mynte tem står magtesløs overfor. Her tænkes gælder for eksempel for mange inflamder bl.a. på skader opstået på grund af mationssygdomme. En inflammation er Koriander kendte giftstoffer som fx kviksølv, men kendetegnet ved, at der i bindevævet også blot det faktum, at verdenssund- foregår en stribe kemiske reaktioner. Persille hedsorganisationen WHO mener, at et Disse reaktioner udløser fx smerte. Citronverbena 12˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Karry

Forskellige faseforløb


Basilikum Salvie Anis Kamille Og smerten er derfor hensigtsmæssig, Når kroppen udsættes for voldsom fordi vi automatisk vil skåne området, stress, har den fra tidernes morgen Havre hvad enten det er led, sener, muskler indstillet sig på at kæmpe eller flygte. eller hud. Vi kan være meget dispone- Der dannes adrenalin, som rent biokeTimian ret for inflammationer, uden at der er misk minder om kokain, og der dannes tale om en decideret depotdannelse i betændelseshæmmende binyrebarkPropolis det pågældende område. hormoner, som undertrykker immunVi ser også, at mange kræftformer har forsvaret. Kroppen prioriterer at bruge Solhat et andet forløb end det, som beskrives i energi på kampen mod de ydre farer. det følgende. Således kan karcinogener Tilstanden er ressourcekrævende og Isop og hormonforstyrrende stoffer gribe må helst ikke vare mere end nogle voldsomt ind i kroppens biokemi og timer. Hvis kroppen er kampberedt i Tranebær medføre andre reaktioner. længere tid, vil den efterhånden blive Så når du kigger på de mikrobiologiske udmattet, hvilket kan fremkalde akut Pil faser nedenfor, er de blot et udtryk for, infektion. hvordan mange mennesker bevæger Ambra sig gennem livet. Ikke alle. Akut dysbiose I denne fase er de stressudløsende fakCitrongræs Balance – den sunde fase torer så voldsomme, at reguleringsmeI denne fase har vi fysisk og psykisk kanismerne og resistensen bryder samKommen overskud til at regulere mindre forstyr- men. Mikrofloraen på slimhinderne er relser. Bakteriefloraen på slimhinderne kommet ud af balance, og dysbiose er Hjulkrone er i balance eller symbiose. Kroppen vil et udtryk for denne tilstand. Bakterier normalt afvise smitte, og alle organer og svampe, der før var undertrykte, Estragon fungerer optimalt. Et sundt menneske kan brede sig og forårsage en infektion. er også kendetegnet ved et lyst sind, I denne fase er kroppen også modtageLakrids der overvejende smiler til livet og op- lig for smitte udefra. Immunforsvaret fatter problemer som udfordringer. Det må mobilisere sine specialtropper for Morgenfrue er fasen, hvor der hverken er større at bekæmpe infektionen, og det tager fysiske eller psykiske faktorer, som for- tid. Citronmelisse styrrer dagligdagen. Akut dysbiose er en betegnelse, der dækker alle former for akut infektion Rosmarin – herunder forkølelse, influenza, Alarmfase betændelse i ører, hals, blære, bronSar I denne fase er der for mange eller for kier, lunger, samt andre sygdomme, voldsomme belastende faktorer, som som er karakteriseret ved træthed, Løvstikke påvirker os, og det autonome nervesy- manglende appetit, stor tørst, smerter, stem sætter kroppen i alarmberedskab. øget afsondring af kropsvæsker i form Dild Hvis kroppen belastes ud over sin regu- af slim, sved, urin og diarre. Feber er et leringskapacitet, kan der i første om- yderligere signal om dysbiose. Oregano gang optræde lettere forbigående Det er vigtigt at lytte til kroppens sigsymptomer som nervøs mave, diarré, naler, slappe af og understøtte immunMynte forstoppelse, hovedpine, spændinger forsvaret og selvrensningsprocessen. og søvnløshed osv. Efter infektionen vil kroppen normalt Koriander Kroppen vil normalt vende tilbage til udvikle en form for immunitet, og symden sunde fase, hvis belastningerne biosen på slimhinderne genoprettes. Persille ophører. Herved kan kroppen vende tilbage til Citronverbena KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚13 Karry


Basilikum Salvie Anis Kamille den sunde fase, hvis man har passet og plejet sig selv i sygdomsforløbet. Havre Nogle eksempler på, hvad der Timian griber forstyrrende ind i den akutte fase: Propolis Smertestillende og febernedsættende Solhat midler kan sløre sygdomsbilledet Isop Antibiotika kan ødelægge den naturlige mikroflora. Hvis brugen af antibiotika Tranebær vurderes at være uundgåelig, kan symbiosen i tarmfloraen genoprettes med Pil mælkesyrebakterier. Ambra Mange bliver syge i weekender og feriCitrongræs er, fordi man i disse perioder slapper af, og derfor er der endelig overskud til at aktivere immunforsvaret. Hvis man for Kommen eksempel spiller frisk om mandagen og under stress, fortsætter proHjulkrone arbejder duktionen af adrenalin og betændelseshæmmende binyrebarkhormoner. På Estragon overfladen har man det måske fint, men infektionen kan godt give dønLakrids ninger på et senere tidspunkt. Morgenfrue Hvis mikrofloraen fortsat er ude af balance, og hvis infektionen kamufleres af Citronmelissemedicin og stress, kan kroppen bevæge sig ind i næste fase og ind i en tilstand, Rosmarin der ofte kommer snigende. Sar Kronisk dysbiose Løvstikke Når immunforsvaret og selvrensningsprocessen i den akutte fase undertrykkes, kan kroppen i nogle tilfælde se sig Dild nødsaget til at overleve situationen ved at indkapsle infektionen, og der kan opOregano stå et såkaldt betændelsesfokus i mellemøre, bihuler, hals, mandler, tarmMynte system, galdeblære, nyrer, blære eller kønsorganer. Koriander Persille Citronverbena 14˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Karry

Ved kronisk dysbiose er immunforsvaret under konstant belastning. Mikrofloraen på hud og slimhinder er kommet ud af balance. Den kroniske dysbiose kan være lokal, men som oftest vil mikrofloraen i tarmsystemet også være mere eller mindre ude af balance. I denne kroniske fase optræder symptomer som gentagne infektioner, mere eller mindre kroniske fordøjelsesproblemer, infektiøs eksem (ikke allergisk), træthed og humørsvingninger. Hvis immunforsvaret får styrke til at udrense fokus, og hvis den sunde mikroflora på hud og slimhinder genoprettes, vil kroppen være i stand til at vende tilbage til den sunde fase. Ved at danne betændelsesfokus forhindrer kroppen hensigtsmæssigt, at bakterierne spredes i kroppen, men det belaster samtidig immunforsvaret og er en indre forgiftningskilde, fordi der kan spredes toksiner derfra. Disse faktorer kan være afgørende for det videre sygdomsforløb. Kroppen vil oftest befinde sig i en udmattelsesfase. Det går ikke kun ud over immunforsvaret og kroppens organer, men har også stor betydning for det psykiske overskud. Udfordringer i livet kan blive til problemer, som er sværere at håndtere, og vi mangler overblik og kontrol til at klare hverdagen. Mismod, træthedsanfald og manglende overskud på arbejdet, i ægteskabet, i forhold til venner og familie kan være nogle af følgerne. Mange moderne, travle mennesker vælger at ignorere disse fysiske og psykiske symptomer. Det kan kroppen måske klare i en kortere periode, men over længere tid vil problemerne forstærkes og blive kroniske. Fra gammel tid har terapeuter, som arbejder med biologisk medicin, sagt, at al sundhed begynder i tarmen. Og


medmindre der er tale om en markant genetisk faktor eller forgiftning, vil du se, at stort set alle klienter med kroniske sygdomme også har problemer med fordøjelsen. Millioner af børn og voksne befinder sig uden at være klar over det i den kroniske dysbiotiske fase. Dysbiosen kommer til udtryk i form af ubehag i tarme, migræne, hovedpine, ledsmerter uden diagnose, koncentrationsbesvær, træthed, psykisk udmattelse, irritation, vrede eller andre fysiske symptomer. En gråzone er skabt, hvor man på den ene side ikke føler sig rask, men på den anden side heller ikke kan få en medicinsk diagnose. Den kroniske dysbiotiske fase kan føre til forskellige sygdomme. Om kroppen går den ene eller den anden vej, afhænger i høj grad af kroppens genetiske disposition, men også af den mad, vi spiser, den luft, vi indånder, og hvordan vi i det hele taget bruger os selv i hverdagen En kronisk dysbiose kan føre til allergi, til depotdannelse eller til forskellige kræftformer. Om kroppen går den ene eller den anden vej er meget afhængig af arvelige faktorer og det miljø, du lever i.

Allergi

Den kroniske dysbiose og etableringen af et betændelsesfokus nedbryder slimhinderne, hvor immunforsvaret normalt skal reagere mod fremmede stoffer. Det kan ske, uden at vi mærker nogen forandring. Men hvis ellers harmløse stoffer som pollen, dyrehår, husstøv eller skimmelsvampe trænger igennem slimhinderne til bindevævet, kan histamin udløse en allergisk reaktion. Når tarmfloraen er ude af balance, kan proteiner i fødeemner optages i kroppen, før de er helt nedbrudte. Det kan

Basilikum Salvie Anis Kamille for eksempel resultere i fødevareallergier over for mælk, hvedemel, æg, nødHavre der eller tomater. Symptomerne er diarre, oppustethed, eksem, hovedpine Timian eller humørsvingninger. Kontakteksem kan optræde efter konPropolis takt med nikkel, parfume og konserveringsmidler. Normalt får kun særligt disSolhat ponerede mennesker allergi. Isop Intolerance kan give de samme symptomer som allergi, men typisk opstår Tranebær symptomerne ikke lige efter påvirkningen men kan optræde diffust uden et Pil klart mønster flere dage efter. Til forskel for ægte allergi kan intolerance være et spørgsmål om selve Ambra mængden af den fødevare, man spiser. Et enkelt stykke brød om dagen kan Citrongræs være o.k., fire skiver er for meget. Det kan samtidig være svært at påvise inKommen tolerance med almindelige blodprøver og priktest. Et typisk eksempel er nogHjulkrone le børns intolerance over for mælk, der forårsager øreproblemer eller Estragon maveproblemer, som forsvinder, når de ophører med at drikke eller spise Lakrids mælkeprodukter. Hvis immunforsvaret får styrke til Morgenfrue at udrense fokus, og hvis den sunde mikroflora på slimhinderne gen-Citronmelisse oprettes, kan kroppen vende tilbage til den sunde fase. Rosmarin Sar Depotdannelse Den kroniske dysbiose og etableringen Løvstikke af fokus belaster kroppen med toksiner. Kroppens biokemi forstyrres, og den Dild får også vanskeligere ved at udskille syre og andre nedbrydningsprodukter Oregano fra sit eget stofskifte. Da kroppen hensigtsmæssigt forsøger at beskytte celler Mynte og vitalt væv, deponeres de skadelige stoffer i ikke-vitalt væv, som bindevæv, Koriander fedtvæv, muskler, led og hud. Der kan for eksempel opstå gigt, andre reumaPersille tiske lidelser, bylder og psoriasis. Citronverbena KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚15 Karry


Basilikum Salvie Anis Kamille Er der samtidig problemer med omsætningen af fedtsyrer (misforhold mellem Havre omega 3 og omega 6), kan der komme uhensigtsmæssige betændelsesreakTimian tioner og autoimmune sygdomme som leddegigt, blødende tyktarmsbetændPropolis else (ulcerøs colitis), kronisk tyktarmsbetændelse (Morbus Chron) og andre Solhat sygdomme i bindevævet. Depotdannelsen kan også medføre Isop slaphed i de indre organer som fx tyktarm, hjerte, lunger og livmoder. En Tranebær ophobning af toksiner og stofskifteprodukter, som kroppen hele tiden proPil ducerer, men ikke kan slippe af med, kan i høj grad påvirke kroppens tre overordnede styresystemer: nervesyAmbra stem, hormonsystem og immunsystem. Citrongræs Depoter kan desuden anlægges i blodkarrene med deraf følgende kredsløbslidelser. Kommen Hjulkrone Hvis fokus udrenses, hvis de skadelige stoffer udrenses fra bindevævet, og hvis omsætningen af fedtsyrer norEstragon maliseres, kan kroppen vende tilbage til den sunde fase eller i hvert fald til Lakrids en mere tålelig fase. Om en person kan Morgenfrue hjælpes tilbage til absolut sundhed afhænger i høj grad af, hvilke belastende vedkommende har været udCitronmelissefaktorer sat for, og i hvilken alder kroppen blev udsat for depotdannelsen. Det er uden Rosmarin tvivl lettere at hjælpe en tyveårig tilbage til den sunde fase end en 86-årig. Sar Løvstikke Ukontrolleret cellevækst Når bindevævets evne til at deponeDild re affaldsstoffer overskrides, kan de skadelige stoffer ødelægge cellens Oregano overflade og trænge ind i cellen, som i denne fase er underforsynet med ilt og Mynte næringsstoffer. Karcinogener er en fælles betegnelse Koriander for de utallige kræftfremkaldende forbindelser i miljøet, som kan ændre celPersille lens dna. Citronverbena 16˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Karry

Vi udsættes alle for karcinogener i større eller mindre grad, og der skal ofte flere faktorer til, for at de udvikler kræft. Kræftfremmere er forskellige stoffer, der irriterer cellens overflade og omgivelser, så de kræftsvækkede celler kan påbegynde en ukontrolleret cellevækst. Her kan nævnes frie iltradikaler, solskoldning, transfedtsyrer og andre dårlige fedtstoffer, alkohol, saltlage og asbest. I denne fase er der samtidig mangel på antioxidanter, som skal beskytte cellens overflade, og immunforsvaret er ikke i stand til at destruere de abnorme celler. Kræftcellen kan efterhånden dele sig uhæmmet, og de nye kræftceller kan sprede sig og danne metastaser, så der efterhånden opstår et totalt sammenbrud af kroppen. I fasen med ukontrolleret cellevækst opstår forskellige former for kræft, der både skyldes celleforandringer og ukontrolleret cellevækst. Tarm, lever, urinveje og hud kan til en vis grad bortlede affaldsstoffer og kræftfremkaldende stoffer. Normalt skal antioxidanterne i kosten beskytte cellerne mod frie radikaler, og immunforsvaret har til opgave at genoprette symbiosen og nedbryde kræftceller. I mange tilfælde er kroppen også i stand til at indkapsle og inaktivere kræftsvulster. Nyere videnskabelige studier bekræfter, at vi godt kan have kræftceller i kroppen, uden at de nogensinde kommer til udtryk som sygdom. Kroppen sørger selv for at passivisere, nedbryde eller indkapsle de syge celler. Derfor kan vi møde mennesker, som egentlig aldrig har fejlet noget som helst, men som alligevel udvikler en kræftsygdom, og måske over kort tid.


Det er sandsynligvis summen af de belastende faktorer, som resulterer i, at kræftcellerne begynder at dele sig ukontrolleret i et eller flere af legemets organer eller væv.

Toksiner (giftstoffer) kan opdeles i tre grupper:

Eksotoksiner er miljø-

gifte som tungmetaller, kemiske stoffer i landbruget, svovlforbindelser, tilsætningsstoffer i næringsmidler, stimulanser og medicin.

Endotoksiner er skadelige stoffer, der produceres af sygdomsfremkaldende bakterier og svampe.

Autotoksiner er stoffer, som produceres af kroppens egne celler og ved frie radikalers beskadigelse af cellemembraner.

Alt levende udskiller affaldsstoffer. Det gælder også for bakterier og svampe, hvis affaldsstoffer kaldes toksiner.

Basilikum Salvie Den mikrobiologiske Anis faseteori er inspireret af stressKamille forskeren og nobelpristageren Hans Selye og biopatiens grundlægger Havre Kurt Nielsen. Sidst i 70’erne og først i 80’erne skabte Kurt Nielsen en Timian kombination af amerikansk biologisk medicin, tysk immun- og Propolis symbioseterapi og skandinavisk naturmedicin. Solhat Isop Tranebær Faselæren skal tages med Pil forbehold, da levende mennesker ikke hører til i Ambra kasser og systemer. Vi har Citrongræs alle ret til at føle os sunde og raske, også selv om vi Kommen måske har insulinkrævende diabetes eller har fåetHjulkrone fjernet det ene bryst. Estragon Derfor inddrager biopater og naturopather også den Lakrids nyeste viden om toksiner, stress og hvordan familier, Morgenfrue der er disponeret for arvelige sygdomme,Citronmelisse sammen kan gå gennem forskelRosmarin lige faser. Behandlerne inddrager desuden den Sar nyeste viden om, hvordan Løvstikke nervesystemet arbejder, og hvordan kroppen vil reageDild re på en række forandringer i nerver og hjerne, hvis Oregano ikke vi formår at håndtere hverdagens travlhed og li- Mynte vets små og store kriser på Koriander en hensigtsmæssig måde. Persille Citronverbena KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚17 Karry


Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel – akut og kronisk stress Etageløg Stress er blevet et modeord, der bru- mellem de fysiologiske reaktioner, forges om alt lige fra et hæsblæsende di de ikke er designet til den moderne Peberrod juleindkøb til alt for stort arbejdspres. livsførelse. Vi bliver siddende, selv om Rigtig stress er en fysisk sygdom, som vi burde flygte eller kæmpe. Vi får alt Portulak der bør tages hånd om så hurtigt som for mange input til, at vi kan nå at reamuligt. gere. Vi når ikke at restituere os, og det Chili Hypothalamus er den oprindelige del af er som at trække på kassekreditten i hjernen, som påvirkes af vores følelser, tide og utide. Efterhånden melder den Broccoli og som styrer det autonome nervesy- kroniske stress sig med de første fysiske stem og hormonkirtlerne. Under den symptomer. Melon akut opståede stress, som kaldes Det er især den moderne livsførelse alarmfasen, producerer binyrerne store med for mange eller for tunge bolde i Gomasio mængder adrenalin, der gør os klar til luften, som belaster nervesystemet, og at kæmpe eller flygte – en mekanisme, som dermed også påvirker hormonsyLaks som tidligere var meget vigtig for jæge- stemet, immunsystemet og kredsløbet. re og naturfolk. Adrenalinen tilfører De følgende kroniske stressfaser er Kål sukkerstoffer til hjerne og muskler, der beskrevet nærmere af den danske sikrer, organerne fungerer optimalt, læge og akupunktør Søren Ballegaard i Gulerod og blodet fortykkes, så det hurtigt kan bogen Sæt en finger på din stress. størkne i tilfælde af læsioner. Spinat Den første reaktion på stress er både positiv og livsvigtig. Det er selvfølgelig Kroniske stressfaser Kiwi godt at kunne yde sit bedste både fysisk og psykisk, men tilstanden er meget Grad 1 stress Mørksej energikrævende og bør kun vare ved i De første tegn på kronisk stress er kort tid. Hvor lang tid, det enkelte men- som regel træthed og en øget muskelTofu neske kan klare at være i denne akutte spænding i mange af kroppens muskalarmfase, er meget individuelt. ler. Det kan vise sig som hovedpine, Jordbær ondt i skuldre, ryg og nakke. Tilstanden I modsætning til tidligere tiders jægere er ufarlig, og problemerne kan let løses Hørfrø får det moderne menneske ikke altid ved at slappe af, få lidt massage, gå i løbet adrenalinet og de andre stoffer af svømmehal eller dyrke en sport med Soyabønner sig. Føler vi os bombarderet med nye masser af bevægelse og gerne frisk luft, impulser, nye opgaver og nye krav, hvor så kroppen får fornyet energi. Linser alarmfasen bliver en langstrakt affære, får vi så at sige ikke slukket for hypoCitron thalamus. Kroppen oplever, at den til Grad 2 stress stadighed skal reagere på trusler, hvad Forværres stressbelastningen, begynAvocado enten de er reelle eller blot er en del der nervesystemet at røre på sig. Det af vores fastlåste tankemønster, hvor vi autonome nervesystem, som ikke er føler, at vi altid har for travlt. underlagt viljens kontrol, kan skabe Sesam Det er ophobningen af de mange symptomer som dårligt humør, ondt hændelser fra hverdagen og den un- i maven, hjertebanken og koncentraSolsikkekerner dertrykte fysiske reaktion, der fører til tionsbesvær. I denne fase er der stadig kronisk stress. Der opstår et misforhold en del af alarmberedskabet tilbage. Blåbær Græskarkerner 18˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Tomat

Stressgrader


Kroppen kan i løbet af kort tid reagere med mange akutte infektioner, med kronisk træthed eller med diffuse symptomer, og det kan være umuligt at stille en medicinsk diagnose. Her bør årsagerne bag problemerne findes, så de kan blive løst, og energien bør bruges til at finde nye måder at håndtere livet på. Lytter vi til kroppens signaler, vil vi forholdsvis hurtigt kunne skabe en sund balance igen. Kroppen vil ophøre med at komme med smerter og uro, og humøret vil stige. Lytter vi ikke, tærer vi på kroppens ressourcer af næringsstoffer, og der opstår nemt mangel på vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer. Det bliver til en ond cirkel, da vi netop på grund af stress slækker på de gode kostvaner, ikke får tygget vores mad ordentligt og ofte får et større forbrug af stimulanser, som kræver endnu mere af kroppen. Så en af måderne at undgå, at en alarmfase eller at stress af grad 2 bliver til grad 3, er at sørge for ekstra kosttilskud til den travle tid.

Grad 3 stress

Forværres situationen, vil ikke kun ovenstående problemer fortsætte, men flere symptomer opstå. Nu er det den del af nervesystemet, som er underlagt viljens kontrol, som melder sig: Vi får sværere ved at styre vrede og irritation, vi begynder måske at blive uvenner med vores nærmeste, og vi vil måske efterfølgende trække os tilbage fra familie, venner og kolleger, blive i dårligt humør, sorgfulde eller ked af det. Overskuddet til at håndtere psykiske problemer bliver mindre og mindre. Det samme sker på det fysiske plan. Vi undlader at handle rationelt

Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel Etageløg og melder måske fra til sport, fordi vi ikke synes, vi har tid og overskud. KropPeberrod pen begynder at forfalde mere radikalt end nogensinde. Portulak Chili Grad 4 stress Hvis tilstanden fra grad 3 får lov til at Broccoli udvikle sig, kan vi få et reelt sammenbrud, fysisk, psykisk og socialt. ProbleMelon mer kan opstå med nervøst sammenbrud, depression eller kroniske, fysiske Gomasio sygdomme. Nervøst sammenbrud og depression er ikke kun mentalt beLaks tingede. Det hjælper ikke at sige: „Så tag dig dog sammen“. I denne stressfase Kål sker der reelle fysiologiske forandringer i hjernen, som ikke blot kan ophæves Gulerod ved kortvarig symptomatisk terapi. Der skal grundlæggende og til tider mange Spinat måneders konstruktive ændringer til, for at hjernen igen kan reagere normalt Kiwi på de trusler og farer, som vi reelt omgiver os med. I denne fase er binyrerne Mørksej holdt op med at reagere konstruktivt på stress. Når binyrerne ikke længere Tofu danner en passende mængde kortisol og andre binyrebarkhormoner, kan Jordbær der opstå kroniske sygdomme, som er meget individuelle eller styret af de geHørfrø ner, det enkelte menneske er udstyret med. Soyabønner Er vi født i en familie, hvor der typisk Linser er kredsløbsproblemer, får vi måske problemer med åreforkalkning, forhøCitron jet blodtryk eller hjerteproblemer. Kommer vi fra en familie, hvor der er Avocado tendens til gigt, vil smerter i bevægeapparatet være en typisk reaktion, mens overvægt og fedme kan være et tredje Sesam reaktionsmønster. Med andre ord: langt de fleste kroSolsikkekerner niske sygdomme findes i denne fase, hvor nervesystem, immunsystem og Blåbær Græskarkerner KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚19 Tomat


Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel hormonsystem ikke længere reagerer konstruktivt på de belastende stressEtageløg faktorer. Det interessante er, at mange slet ikke mærker stress, hverken her, Peberrod i grad 4 eller i de foregående grader. Det kan måske skyldes flere faktorPortulak er: at signalerne fra kroppen altid har været svage – at symptomerne på, at Chili noget var galt, ikke har været tydelige, eller som det ofte sker, at vi har valgt Broccoli at overhøre symptomerne, fordi vi ikke vidste, at de var vigtige her og nu eller Melon på længere sigt. Der er også mange, som tager smertestillende medicin, Gomasio sovemedicin og anden medicin, som dæmper eller helt fjerner symptomerne. Det kan være befriende i øjeblikLaks ket, men på længere sigt er det skadeligt. Det er som at rive en ledning over Kål i bilen, når en lampe lyser rødt, og så bare køre videre. Gulerod Heldigvis kan vi selv gøre en masse for Spinat at forebygge og behandle stress, ikke mindst, hvis vi gør brug af vores viden Kiwi om kroppens reaktioner undervejs. Mørksej Tofu Jordbær Hørfrø Soyabønner Linser Følg anvisningerne Citron her i bogen og gør flittig brug af Avocado de mange bøger og Sesam kurser om stress. Solsikkekerner Blåbær Græskarkerner 20˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Tomat


Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel Etageløg Peberrod Portulak Chili Broccoli Melon Gomasio Ifølge stressforsker Bo Netterstrøm, ArbejdsLaks medicinsk Klinik i Hillerød, kan man dele stresssymptomerne op efter følgende kendetegn: Kål Gulerod Fysiske: Hjertebanken, hovedpine, svedeture, indre uro, mavesmerter, appetitløshed, eventuelt vægttab og Spinat hyppige infektioner Kiwi Psykiske: Ulyst, træthed, hukommelses- og koncenMørksej trationsbesvær, rastløshed, nedsat humoristisk sans, og måske depression. Tofu Adfærdsmæssige: Søvnløshed, ligegyldighed, vrede, Jordbær nedsat præstationsevne, ubeslutsomhed, øget brug af Hørfrø stimulanser, eventuelt øget sygefravær. Soyabønner Er du et „binyremenneske“, som altid styrter rundt og overkommer en masse, men egentlig ikke mærker, om du Linser er træt? Tager du dig altid sammen og fortsætter, selv om Citron kroppen fortæller, at du skal rive et par dage ud af kalenderen og slå huller i luften frem for at storme videre? Avocado Så skal du være opmærksom på, at du måske kommer til Sesam at brænde dit lys af i begge ender. Pas på dig selv og sørg for adaptogene urter, de rette vitaminer, mineraler, fedt- Solsikkekerner syrer og en sund kost. Blåbær Græskarkerner KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚21 Tomat


Magnesium Kobber Zink Folinsyre Dine gener og din medfødte konstitu- forældre, forældre, søskende og andre tion har stor betydning for, hvor nemt familiemedlemmer har eller har haft A-vitamin du bliver syg, hvor i kroppen sygdom- det. Du vil måske opdage, at der netop mene optræder, og hvordan du i det i din familie er tendens til en eller flere Biotin hele taget håndterer kriser, både fysi- af følgende problemer eller sygdomme: ske og psykiske. B2-vitamin Genetikere er kommet meget langt Allergier med at gennemskue vores genetiske K-vitamin habitus. En navlestrengsprøve kan Luftvejene afsløre en lang række nedarvede syg- – tendens til bronkitis, bihulebetændΩ3 domme. Om det er hensigtsmæssigt else eller astma at vide, hvilke sygdomme du kan få seSelen nere i livet, er et ganske kontroversielt Hud emne. Modstandere mener, at denne – eksem, psoriasis eller tør / fedtet hud E-vitamin viden kan skabe unødig frygt, som kan føre til bortoperering af ellers sunde or- Bevægeapparatet ganer og brug af medicin, som måske – smerter i muskler og led, gigtsygdomKobolt ikke er nødvendig, og som giver un- me eller bindevævssygdomme ødige bivirkninger. Q10 Fortalerne mener, at viden fører til Hormonsystemet B3-vitamin mulighed for at træffe forholdsregler – problemer med menstruationscyklus, og måske gennem operation, medicin fertilitet eller overgangsalder B6-vitamin og andre metoder stimulere kroppen til Kredsløbet at undgå, at de arvelige gener udvikler – åreknuder, forhøjet blodtryk eller sig negativt. Krom Det er ikke altid, at det er nødvendigt hjertesygdomme med en dna-test for at kende sine geCalcium ner, ofte er et kig på familiens helbreds- Nervesystemet – uhensigtsmæssige psykiske handle- mønster nok. C-vitamin Vi har alle mødt familier, hvor flere end og adfærdsmønstre og måder at håndnormalt får kræft; familier, hvor mange tere kriser på. Måske er der mange i Fosfor bliver ramt af kredsløbssygdomme; familien, der har for lidt af signalstoffet serotonin eller for få af de mange anPantotensyre familier, hvor hovedparten er overvægtige eller lider af fedme; familier, der dre signalstoffer, som er afgørende for bliver ramt af den ene psykiske trage- humør og lystfølelser. Jern die efter den anden med depressioner mere „fredelige“, men alligevel B12-vitamin eller belastende sygdomme som allergier eller hudsygdomme. Mangan Som biopater og naturopather har vi set, hvordan vi med enkle midler og Jod rettesnore i hverdagen kan hjælpe med at surfe uden B1-vitamin familiemedlemmer om familiehistorikken ved hele tiden Molybdæn at være på forkant med den biologiske udvikling. Kig på din familie og vær opmærksom D-vitamin på, hvordan oldeforældre, bedsteKalium 22˚ KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Natrium

Familiehistorik


Magnesium Kobber Zink Folinsyre Under regenerationsprocessen kan kroppen gennemløbe faserne i omA-vitamin vendt rækkefølge, og der kan optræde forskellige reaktioner undervejs, som Biotin er tegn på, at kroppen udrenser skadelige toksiner og stofskifteprodukter. B2-vitamin I biopatien og naturopatien anvendes K-vitamin forskellige terapier, som har til formål at styrke og frigøre kroppens eget poΩ3 tentiale til at helbrede sig selv: Selen Kostterapi – se s. 24 E-vitamin Vitamin-, mineralog fedtsyreterapi – se 30 Kobolt Reguleringsterapi – se 32 Q10 Immun- og symbioseterapi – se s.35 B3-vitamin B6-vitamin Krom Calcium C-vitamin Fosfor Pantotensyre Jern B12-vitamin Mangan Jod B1-vitamin Molybdæn D-vitamin Kalium KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚23 Natrium

Regeneration Når der optræder symptomer, er det som nævnt en naturlig konsekvens af en livssituation, hvor de belastende faktorer overskrider reguleringskapaciteten. Det primære formål med en biologisk terapi er ikke at fjerne de specifikke symptomer, men mere at ændre livssituationen ved at:

Reducere de belastende faktorer Øge reguleringskapaciteten Når reguleringskapaciteten bliver større end de belastende faktorer, tilvejebringes de nødvendige forudsætninger for, at kroppen får overskud til at indlede en regenerationsproces. Kroppen har for så vidt sin egen økonomi, der, som alle andre økonomiske systemer, fungerer bedst, hvis indtægterne er større end udgifterne. Det betyder, at regenerationen kræver en form for overskud, som både kan være fysisk og psykisk.


Basilikum Salvie Anis Kamille Formålet med kostterapi er at understøtte reguleringskapaciteten og Havre tilvejebringe betingelserne for en regenerationsproces. Desuden er sunde Timian kostvaner den bedste form for forebyggelse og en væsentlig forudsætning for Propolis varige behandlingsresultater. I kostterapien er det særlig vigtigt at: Solhat • Indtage de nødvendige næringsIsop stoffer i et afbalanceret forhold, så de giver den bedst mulige Tranebær energiudnyttelse • Sikre en god fordøjelse og næringsPil optagelse • Aflaste kroppen for usunde føde emner, kemikalier og stimulanser Ambra Citrongræs Generelle kostregler Kommen Her er en række tip, der hurtigt kan Hjulkrone gøre din hverdag sundere. Estragon Lær at læse en varedeklaration Det en god ide at være kritisk og læse Lakrids varedeklarationerne nøje for ikke at blive vildledt af fødevareindustriens Morgenfrue reklamer og økonomiske interesser. Vær især opmærksom på pakke- og Citronmelisseudløbsdato, energifordeling, mængden af fibre, fedtstoffer, sukker, tilsætningsstoffer og øvrige oplysninger. Rosmarin Husk, at det, der er nævnt først på deklarationen, er det, der er mest af, Sar og vær opmærksom på, at det også er muligt at vildlede forbrugeren. Således Løvstikke findes der en masse betegnelser for sukkerarter, som ofte gør det svært at Dild gennemskue en vares totale sukkerindhold. Oregano Anvend friske råvarer af en god Mynte kvalitet og vælg om muligt økologiske produkter Koriander Friske råvarer smager bedre og indeholder mere vitalitet. Økologiske proPersille dukter er renere og indeholder også Citronverbena 24˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Karry

Kostterapi

flere næringsstoffer, herunder de sekundære immun- og plantestoffer. Desuden respekterer økologien miljøet og dyrenes behov.

Undgå så vidt muligt sprøjtegifte, tilsætningsstoffer og konserveringsmidler Mange typer sprøjtegifte kan i større mængder påvirke hormonbalancen, være kræftfremkaldende og nedsætte frugtbarheden. Sprøjterester i udenlandske produkter er gennemsnitlig fem gange højere end i danske. Tilsætningsstoffer og konserveringsmidler kan være allergifremkaldende og vil næsten altid opfattes som noget fremmed for kroppen, også selv om immunforsvaret ikke reagerer, som det gør ved en almindelig allergi. De mange kropsfremmede stoffer kan sagtens forstyrre for eksempel nervesystem og hud eller belaste kroppens afgiftningssystem mere end nødvendigt.

Spis dagligt masser af friske grønsager og frugt Sundhedsstyrelsens råd lyder, at vi skal have seks hver dag, cirka to enheder frugt og fire enheder grønsager, hvor en enhed svarer til 100 gram. Grønsager og frugt er rige kilder til fibre, vitaminer, mineraler, sporstoffer, fedtsyrer, sekundære plantestoffer m.v. Vælg produkter fra egne breddegrader og fra årstiden. Gode vækstbetingelser og solmodning sikrer et støre indhold af næringsstoffer, herunder specielle sukkerarter, som er vigtige for cellernes indbyrdes kommunikation. I andre lande lyder anbefalingerne på fem eller fire enheder om dagen. Da vi er forskellige, er der ingen, som præcist ved, hvad vi hver især har brug for. Kvaliteten er under alle omstændigheder vigtigere end kvantiteten, hvor jord-


bundsforhold, dyrkningsmetoder, modning og behandling spiller en stor rolle. En ny engelsk undersøgelse under ledelse af forskeren Carlo Leifert viser, at økologisk frugt og grønt indeholder op til 40-60 % flere antioxidanter og næringsstoffer end de konventionelt dyrkede. Er du uvant med at spise frugt og grønt, så prøv i det mindste at få nogle friske grønsager og frugter hver dag, og trap så op til det, der bekommer dig bedst. I kapitel 6, side 303, kan du i tabellen se, hvilke frugter og grønsager som indeholder særligt gavnlige stoffer.

Vælg gode kulhydrater, som stabiliserer blodsukkeret Kulhydrater er kroppens og hjernens vigtigste energikilde. Der findes mange kulhydrater i korn, pasta, kartofler, ris, majs og sukker. Vælg de grove kulhydratkilder med mange fibre, som er vigtige for fordøjelsen, blodsukkeret og udskillelsen af fedt og affaldsstoffer. Særligt gode kilder er for eksempel hvedeklid, kerner, havre, figner og svesker. Hvidt mel, hvide ris og almindelig pasta mangler fibre og er fattige på næringsstoffer. Den slags mad bør ledsages af ekstra mange grønsager. Har man et sart blodsukker og måske en æbleformet overvægt, bør man begrænse eller udelukke indtagelsen af kulhydrater, som indeholder meget stivelse og har et højt GI (glykæmisk indeks), for eksempel hvidt brød, hvide lynkogte ris, kartofler og sukker.

Få tilpas med protein Proteiner indgår som byggesten i utallige livsprocesser, herunder opbygning af muskelmasse, hormoner, transmittere i nervesystemet, antistoffer og cellekerner. Proteiner er opbygget af ca. 20 forskellige aminosyrer, som opdeles i essentielle og ikke essentielle.

Basilikum Salvie Anis Kamille Fødevarer, som indeholder alle essentielle aminosyrer, kaldes også for komplette proteiner, og de findes i animalHavre ske produkter som kød, fisk, æg, skaldyr, mælk og ost. Der findes også en del Timian proteiner i vegetabilske produkter som soja, bønner, ærter, linser, korn, nødder Propolis og frø, men de er ikke komplette. Det er vigtigt, at hvert hovedmåltid indeholdSolhat er komplette proteiner. og at måltidet sammensættes, så alle de essentielle Isop aminosyrer er repræsenteret. Tranebær Ifølge de officielle anbefalinger bør den daglige proteintilførsel ligge på ca. 0,8Pil 1 gram protein pr. kg legemsvægt. Gravide, kvinder der ammer, folk der ønAmbra sker at tabe sig, aktive sportsudøvere og personer af protein-fedtstoftypen Citrongræs har brug for større mængder. For at få en ide om proteinindholdet Kommen i maden er der i 100 gram kød/fisk, æg og tilberedte bønner henholdsvis Hjulkrone omkring 20 gram, 12 gram og 7 gram protein. Det er vigtigt at fordele proEstragon teinerne mellem hovedmåltiderne af hensyn til blodsukkeret og at få proLakrids teinerne fra forskellige fødeemner. For lidt protein i kosten kan give probMorgenfrue lemer med blodsukkeret, træthed, overvægt, nervesystemet, immunsyCitronmelisse stemet samt hud, hår og negle. Rosmarin For meget protein kan give problemer med syreophobninger. Visse proteinSar rige lyndiæter kan give øget vandladning, forstyrre stofskiftet og medføre, Løvstikke at fedtcellerne optager mere fedt! Dild I dag ved man i øvrigt, at vi genetisk er udstyret med forskellige typer af Oregano forbrænding. Lider du af overvægt, som ikke skyldes for mange kalorier Mynte eller for lidt motion, kan det meget vel være fordi, du ikke spiser efter din stofKoriander skiftetype. Tal med din biopat og naturopath om enten at finde den via nogle Persille spørgeskemaer eller endnu bedre via Citronverbena KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚25 Karry


Basilikum Salvie Anis Kamille en gentest. Det vil give dig et billede af, om du skal lægge mest vægt på proHavre teiner, kulhydrater eller sågar fedtstoffer i dine bestræbelser på at opnå en Timian normalvægt. Propolis Fedtstoffer Begræns de mættede fedtsyrer og vælg Solhat de flerumættede fedtsyrer. Fedtstofferne er en særlig vigtig enerIsop gikilde for musklerne, og de indgår også i dannelsen af hormoner, vitaminer og Tranebær til celleopbygning. De animalske mættede fedtsyrer fra Pil kød, æg og mælkeprodukter må højst udgøre 10 % af energiindtaget – ellers Ambra belaster de kredsløbet og hormonbalancen. Citrongræs De flerumættede fedtsyrer, som også Kommen kaldes for omega-3, 6 og 9, gavner kredsløbet, hormonbalancen, immunsysteHjulkrone met og nervesystemet. Gode kilder er fed fisk, avokado, nødder, kerner, frø og olier fra oliven, raps, tidsel, hørfrø m.v. Estragon Vælg de koldpressede eller temperaturkontrollerede planteolier. Lakrids Morgenfrue Fisk er sundt og indeholder gavnlige fedtstoffer. Men af hensyn til forCitronmelisseureningen anbefaler Fødevarestyrelsen, at man højst spiser 250-300 gram fisk om ugen og veksler mellem fede og Rosmarin magre fisk. Gravide og ammende bør være mere tilbageholdende, især med Sar de fede fisk. Vælg fisk længere nede i fødekæden og fra de renere farvande. Løvstikke Østersøen og Den Botniske Bugt er ret forurenede. Terapeutisk anvender Dild biopater og naturopather meget ofte fedtsyrer i kapsler, som er tjekket for Oregano diverse hormonforstyrrende stoffer og tungmetaller. Mynte Koriander Persille Citronverbena 26˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Karry

Fisk inddeles i magre fisk (mindre end 2 g fedt pr. 100 g), mellemfede fisk (mellem 2 og 8 g fedt pr. 100 g) og fede fisk (mere end 8 g fedt pr. 100 g.). Fede fisk indeholder flest vitaminer og mineraler, men også flest miljøgifte. Fedtindholdet varierer afhængig af, hvor fisken har levet, dens føde, og på hvilken årstid den fanges. Nedenstående er derfor kun vejledende. Magre fisk: aborre, fjæsing, gedde, gråtunge, havtaske, hestemakrel, hvilling, ising, kuller, kulmule, lange, lyssej, mørksej, pighvar, rokke, rødfisk, rødspætte, rødtunge, sandart, sildehaj, skalle, skrubbe, torsk, tun (atlanterhavs-), søtunge. Mellemfede fisk: brasen, havkat, havørred, helleflynder, hornfisk, karpe, regnbueørred, skærising, slethvar, mulle, sværdfisk, ørred. Fede fisk: aborre, gedde, hellefisk, laks, makrel, sandart, sild, sildehaj, smørfisk, stenbider, sværdfisk, rokke, ål.


Basilikum Salvie Anis Kamille Undgå kraftigt opvarmede Fedtstoffer og deres fedtstoffer, som danner frie betydning Havre radikaler og transfedtsyrer Transfedtsyrer er noget af det mest I vores del af verden er indtagelsen af Timian usunde, og den danske lovgivning om et omega-6 fedtsyrer, især fra industrimad, steget, mens indtaget af omega-3 indhold på højst 2 % overtrædes ofte. Propolis Transfedtsyrer dannes især, når plante- er faldet drastisk. Vi skal gerne tilbage til den gode kvalitet og en bedre balance olier udsættes for industriel hærdning, Solhat så de bliver faste i formen. De findes mellem omega-6 og omega-3, da de har betydning for et hav af processer i især i importerede margariner, kager, Isop kiks, friturefedt, pomfritter, chips, pul- kroppen. vermad og mikroovnspopcorn. Desud- De fleste fødeemner indeholder forskelTranebær en i fødevarer, som indeholder hærdede lige fedtsyrer, men benævnes i oversigten nedenfor efter den type fedtsyre, eller hydrogenerede olier/fedtstoffer. Pil Til stegning anbefales olivenolie, der er mest af. kokosolie eller smør, som er nogle af Ambra de eneste fedtstoffer, der kan tåle opvarmning uden at forandre sig til skadeCitrongræs lige fedtsyrer. Kommen Hjulkrone En oversigt over de forskellige fedtsyrer Estragon Lakrids Mættede fedtsyrer Monoumættede Flerumættede Mere flerumættede kolesterol fedtsyrer omega 9 fedtsyrer omega 6 fedtsyrer Morgenfrue omega 3 Citronmelisse Kød, æggeblommer, Oliven- og rapsolie, Olie fra tidsel, solHørfrøolie, fed fisk. Rosmarin mælkeprodukter, avokado, mandler, sikke, vindruekerne skaldyr. Kokos- og sesam, jordnødder. og majs. Nødder og Sar palmeolie indeholdkerner. Mørkegrøner ikke kolesterol. ne bladgrønsager. Løvstikke Dild Kolesterol indgår Omega 9 sænkLivsvigtige. Hjernen Livsvigtige.Hjernen Oregano i opbygning af er det skadelige indeholder større indeholder større celler, hormoner og kole-sterol (LDL) og mængder. Bør indmængder. Bør D-vitamin. Kroppen er særligt godt for tages dagligt. ind-tages dagligt. Mynte kan selv danne kredsMang-ler ofte i den Koriander kolesterol ud fra løbet. danske hverdagkulhydrater. skost. Persille Citronverbena KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚27 Karry


Basilikum Salvie Anis Kamille I dag fortæller forskerne os, at vi skal anvende enten smør, olivenolie eller Havre kokosolie til at stege i. Vælg en god økologisk kokosolie, som er fremstillet Timian så skånsomt som muligt. Propolis Begræns forbruget af hvidt sukker og salt Solhat Det hvide sukker mangler fibre og de næringsstoffer, der regulerer energiIsop omsætningen. Det belaster blodsukkeret, kalkomsætningen og tarmfloTranebær raen. Det er bedre at søde med tørrede frugter, lidt honning eller rørsukker. Pil For meget salt belaster nyrefunktionen, væske- og mineralbalancen. Der findes meget salt i ost, chips, lakrids og inAmbra dustrimad. Brug havsalt eller urtesalt Citrongræs moderat. Begræns forbruget af Kommen mælkeprodukter Hjulkrone Komælk kan være ganske svær at nedbryde for mennesker, og mælken er såmænd også fra naturens hånd beregEstragon net til kalve … Mange mangler det enzym, som gør Lakrids mælken fordøjelig. Mælk mangler fibre, Morgenfrue og mælkeprodukter kan desuden være slimdannende og fedende. Vælg uhoprodukter. Der er tilsat Citronmelissemogeniserede store mængder sukker til mange yoghurtprodukter med frugtsmag m.m. Rosmarin Vælg hellere „naturel“. A38 og Cultura er bedre alternativer på Sar grund af deres indhold af bakteriekulturer til tarmsystemet. Løvstikke Surmælksprodukter, hvor laktosen er omdannet til mælkesyre, kan gavne Dild fordøjelsen, og der findes mange mælkeerstatninger som for eksempel Oregano havremælk, mandelmælk, sojamælk og kokosmælk. Mynte Du kan flere steder finde laktosefri mælk, som tåles bedre af mange. Koriander Persille Citronverbena 28˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Karry

Drik meget vand Væskebehovet ligger på 2-3 liter om dagen. Begynd gerne dagen med et glas vand af hensyn til fordøjelsen. Sørg for, at den daglige væskeindtagelse kommer fra mindst 2-3 glas rent vand. Og et glas lunkent vand før sengetid kan revolutionere en træg tarm. Er du ikke naturligt tørstig, så sæt dig selv på væskeskema i 10 dage. Stil kander med vand strategiske steder i din bolig, og drik et glas vand, hver gang du går forbi – uanset om du er tørstig eller ej. Tag en stor flaske vand med dig, og tving dig selv til at tømme den, inden dagen er omme. Tilsæt lidt lime eller citron, som giver smag og fremmer fordøjelsen. Hjernens tørstcenter vågner i løbet af de 10 dage, og du vil efterfølgende mærke en naturlig tørst. Din hjerne består af 80 % vand, mens vand kun udgør 50-60 % af den øvrige kropsvægt. Det meste vand findes i cellerne. Alle fysiologiske reaktioner, ja selv den mest geniale tanke, foregår via biokemiske reaktioner i dette livsvigtige fluidum. Almindelig væskemangel kan give koncentrationsbesvær, hovedpine og mange andre gener, så husk at slukke tørsten, og plej din væskebalance.

Begræns eller undgå stimulanser Stimulanser er kaffe, te og andre koffeinholdige drikke, tobak og alkohol. Indtagelse af stimulanser bør stimulere os – uden at gøre skade eller gøre os afhængige. Det er meget individuelt, hvor grænserne går, og hvornår der er tale om misbrug. Misbrug af stimulanser kan især skade blodsukkeret, leveren, nyrerne og nervesystemet.


Alkohol og tobak hører til de mest sundhedsskadelige stimulanser. Vælg rødvin og portvin frem for øl og spiritus. De røde druer indeholder antioxidanten resveratrol, som har en gavnlig effekt på kredsløbet og forebygger kræft. Drik gerne grøn te, som også indeholder antioxidanter og kun lidt koffein.

Kostterapi til et nyt liv

Uanset om du er sund eller syg, gælder alle ovenstående kostråd. Men der kan være individuelle behov, som du skal tage hensyn til. Kød kan være svært at fordøje, og mængden skal måske reduceres, hvis du lider af forstoppelse. Mejeriprodukter virker slimdannende og skal derfor undgås ved bronkitis med slim og forkølelse. Er der en akut infektion, vil der sjældent være den store appetit. Respekter kroppen og spis lidt suppe, drik grønsagssafter, spis lidt frugt eller ristet brød, indtil infektionen er ophørt. Har du allergi eller overfølsomhed, skal de udløsende føde- og drikkeemner selvfølgelig undgås. Fra gammel tid har mange alternative behandlere ment, at kød helt bør undgås ved sygdomme i led og muskler eller ved kræft. Vi mener, det er meget individuelt. Du bør overveje, hvilken type mad som aflaster dig mest muligt, afhængigt af, hvor i kroppen du oplever belastningerne. Endelig bør du også prioritere fødeemner, som giver dig den bedste energiudnyttelse og den optimale mængde af næringsstoffer. Følger du den rette kostplan, vil du hurtigt mærke en bedring af dine symptomer. Den kan du måske finde via et spørgeskema, din behandler her, eller via en gentest.

Basilikum Salvie Anis Kamille Undgå kunstige sødestoffer som aspartam/NutraSweet Havre Under fordøjelsen spaltes aspartam til fenylanalin, træsprit og asparginsyre. Timian Disse forbindelser kan forstyrre blodsukkeret, hjernens kemi og stofskiftet. Propolis Aspartam, som ofte står med ganske små bogstaver på varedeklarationen, Solhat findes i over 5.000 fødevarer som lightprodukter, slik, tyggegummi, sodavand Isop og børnevitaminpiller og tegner sig for langt de fleste klager til den ameriTranebær kanske sundhedsstyrelse – herunder bivirkninger i form af mental uklarPil hed, synsforstyrrelser, afhængighed, kvalme, hjertebanken, hovedpine, deAmbra pression og epileptiske anfald. Under opvarmning af aspartamholdige fødeCitrongræs varer udvikles et giftigt nedbrydningsprodukt (diketopiperazin), og derfor Kommen må aspartam ikke bruges til bagning og kogning. Hjulkrone Estragon Lakrids Morgenfrue Citronmelisse Rosmarin Sar Løvstikke Dild Oregano Mynte Koriander Persille Citronverbena KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚29 Karry


Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel Vitaminer er livsnødvendige mikronæringsstoffer, som kroppen – med få undtagelser – ikke er i stand til at danne selv, og derfor må vi have dem tilført gennem kosten. Etageløg De vandopløselige vitaminer er B- og C-vitaminer. De udskilles med sved og urin og Peberrod kan vanskeligt overdoseres. Portulak De fedtopløselige vitaminer er A-, D-, E- og K-vitaminer. Ved langvarig overdosering kan de ophobes i kroppen og forårsage vitaminforgiftninger. Chili Broccoli Vitaminer, mineraler – en kort Melon Vitaminer Betydning Gomasio A-vitamin Immunforsvar, hud, øjne Laks B-vitamin Stofskifte, nervesystem, blod, hud, hår Kål C-vitamin Immunforsvar, kredsløb, afgiftning Gulerod D-vitamin Kalkoptagelse og knogle-dannelse E-vitamin Immunforsvar, kredsløb, hormonsystem Spinat K-vitamin Størkning af blod Kiwi Mineraler og de mest kendte sporstoffer Mørksej Kalcium Knogler, tænder, vækst, muskler, nerver Tofu Magnesium Knogler, hjerte, nerver, blodsukker Jordbær Fosfor Vækst, knogler, tænder Hørfrø Kalium Væskebalance, muskler og nerver, blodtryk Væskebalance, muskler og nerver Soyabønner Natrium, salt Jern Blod, immunforsvar, vitalitet, vækst Linser Zink Hud, hår, fertilitet, smags- og lugtesans Citron Chrom Blodsukker Avocado Selen Hjerte, kredsløb, immunforsvar, fertilitet Silicium Bindevæv, hud, hår, negle, immunforsvar Sesam Stofskifte, skjoldbruskkirtel Solsikkekerner Jod Vanadium Blodsukker Blåbær Græskarkerner 30˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Tomat

Vitaminer, mineraler og

o


Ramsløg Karse Hvidløg Der findes rigtigt Fennikel meget uddybende litteratur på området. Etageløg Tal med din biopat og naturopath om hvilke Peberrod vitaminer og mineraler, der er særlige Portulak vigtige for dig. Chili Broccoli oversigt over fødemidler Melon Kilder Gomasio Det er helt almindeligt, Gulerødder, spinat, lever, levertran Laks at behandleren ordinerer Grønsager, frugter, nødder, ølgær større doser end der måske er Kål Friske frugter og grønsager beskrevet på dåsen eller æsken, fordi man ved kroniske sygdomGulerod Sollys, fede fisk, levertran, avokado me eller problemstillinger ofte Planteolier, nødder, kerner, fuldkorn har brug for et større tilskud Spinat Dannes i sund tarmflora end, hvad der er brug for på Kiwi længere sigt. Mørksej Mælk, vand, korn, grønsager Tofu Korn, frø, nødder, frugt, grønsager Jordbær Kød, kerner, mælk, sodavand Hørfrø Kartofler, avokado, bananer, grønsager, frugt Havsalt, som også indeholder kalium, jod mv. Urtesalt Soyabønner Grønne grønsager, abrikos, kød Linser Frø, nødder, grønsager, kød Citron Kød, mandler, grønsager, svampe, blåbær Som regel ordineres der et samlet tilskud, da Avocado Fisk, skaldyr, hvidløg, frø, kød man ofte har brug for alle næringsstofferne i en Korn, frø, bønner, grønsager Sesam særlig afbalanceret form. Fisk, skaldyr, tang, havsalt Solsikkekerner Havregryn, karse, spinat, nødder Blåbær Græskarkerner KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚31 Tomat

ler og sporstoffer

kort

år

em

ver

odtryk

ns

tet

svar


Basilikum Salvie Anis Kamille Reguleringsterapien understøtter er- Når phytoterapeuter, biopater, natunæringsterapien, og den er en væsent- ropather og andre behandlere anvender Havre lig bestanddel af enhver helhedsterapi. planter i deres behandlinger, benævnes Reguleringsterapien har til formål at: de ofte droger. I daglig tale kaldes de læTimian geurter eller slet og ret urter. • Styrke og forbedre optagelsen af Propolis næringsstoffer Kontraindikationer Lider du af en specifik sygdom, skal du Solhat • Rette op på ubalancer i organ- og sikre dig, at der ikke er kontraindikameridianfunktioner tioner, hvor en lægeplante bør undgås. Isop Hvis du tager nogen form for medicin, • Understøtte afgiftningsfunktioner bør du studere indlægssedlen grundigt Tranebær eller få hjælp af en uddannet behandInden for biopatien og naturopatien ler. Pil anvendes der primært lægeurter og homøopatiske præparater, men der Lægeplanter bør ikke indtages i terabliver hyppigt henvist til for eksempel peutiske doser af gravide og af børn Ambra zoneterapi, akupunktur, kranio-sakral- under 1 år, medmindre det sker i samCitrongræs terapi, kiropraktik eller massage. Biopa- råd med en biopat/naturopath, en phyter og naturopather har generelt et toterapeut eller en læge. stort netværk af behandlere inden for Kommen andre områder, så der kan iværksættes Mange forhold har indflydelse på Hjulkrone en behandlingsstrategi, der virker så koncentrationen af et aktivt stof i et hurtigt som muligt. Langt de fleste færdigt præparat biopater og naturopather har i øvrigt Estragon en vifte af forskellige uddannelser. Udgangsmaterialet Et godt produkt er afhængig af konLakrids centrationen af de aktive stoffer i den Reguleringsterapi med friske plante. Her er jordbundsforhold Morgenfrue lægeurter og dyrkningsmetoder vigtige parametre. Mange planter egner sig ikke CitronmelissePhytos betyder plante på græsk, og den terapeutiske anvendelse af lægeplanter til dyrkning, fordi deres aktive stofbenævnes phytoterapi. fer er et forsvar mod faktorer i deres Rosmarin Moderne phytoterapi bygger på en naturlige (vilde) miljø, og de kan kun blanding af traditionel brug af læge- sjældent efterlignes i landbrugsjord Sar planter og den nyeste forskning. Læge- eller drivhus. Planterne danner forskelplanter omfatter både urter, buske og lige stoffer, når de for eksempel bliver Løvstikke træer. En enkelt plante eller urt kan udsat for kulde, regn, varme, bakterier indeholde mange aktive stoffer, som og svampe. Dild kan have forskellige farmaceutiske De krydderurter der fås til madlavning egenskaber. Det er muligt at blande indeholder ikke altid nok af de aktive Oregano flere lægeplanter, hvilket som regel stoffer, da der er lagt mere vægt på hurskaber en endnu bedre effekt. tig vækst end på de lægende kvaliteter. Mynte Lægeplanter kan anvendes i mange for- Ønsker du selv at dyrke urterne, anbemer og på mange måder – friske, tørre- fales det at købe dem på planteskoler, Koriander de, som tinkturer, kold-perkolerede eks- der har et udvalg af lægeurter eller trakter, tørekstrakter, cremer, omslag planter til udplantning. Persille og bade. Citronverbena 32˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Karry

Reguleringsterapi


Anvendte plantedele

Koncentrationen af aktive stoffer kan variere uhyre meget fra plantedel til plantedel. Eksempelvis har Echinacea purpurea (rød solhat) – langt den højeste koncentration af aktive stoffer i rødderne. Et ekstrakt af roden vil derfor være langt stærkere end et ekstrakt af hele planten. Der er dog firmaer, som har specialiseret sig i netop denne immunregulerende droge, og har gennem studier påvist, at effekten også kan opleves på de overjordiske dele. Biopater og naturopather er uddannet til at vide, hvor de bedste produkter findes.

Friske eller tørrede planter

Friske planter indeholder meget vand, helt op til 80 %. Ved tørring forsvinder vandet, og de aktive stoffer koncentreres. Tinkturer er ofte lavet på friske planter, mens ekstrakter er fremstillet af tørrede planter.

Koncentration i tinkturer og ekstrakter

I Europa anvendes hyppigt tinkturer i forholdet 1:5, hvor 1 del frisk plante er udtrukket i 5 dele alkohol/vand. I ekstrakter er forholdet ofte 1:2 (en del tørret plantedel til to dele alkohol/ vand), og indholdet af de aktive stoffer er typisk fire til fem gange højere i forhold til en tinktur. Tørekstrakter, som anvendes i kapsler og tabletter, er ofte fem gange stærkere end 1:2-ekstrakter. Desværre findes der også tabletter og kapsler med tørrede droger, som stort set ikke indeholder nogen aktive stoffer – for det er der ikke plads til i de små kapsler. Dem skal du undgå, med mindre der er studier, som viser, at de er effektive. Tørekstrakter fremstilles ved, at man via vacuum

Basilikum Salvie Anis Kamille og anden behandling fjerner alkohol og vand fra den flydende ekstrakt. Havre Den tørre ekstrakt er nu minimum fem gange stærkere end de stærkeste af de Timian flydende ekstrakter. Og ofte både 20 og 50 gange stærkere end en tørret droge. Propolis Advarsler Solhat Normalt vil der ikke være problemer, hvis den anviste dosering overholdes. Isop Der kan forekomme reaktioner som øget slim- og svedsekretion og øget, Tranebær ildelugtende afføring og urinsekretion. Reaktionerne er udtryk for, at kroppen Pil afgiftes, og de er hensigtsmæssige, hvis ikke de bliver for voldsomme. Oplever du større ubehag, skal du selvfølgelig Ambra stoppe urtekuren med det samme. Du kan eventuelt blot stoppe i et par Citrongræs dage, så symptomerne klinger af, og fortsætte kuren, hvor du trapper langKommen somt op. Består kuren af for eksempel to tabletter eller kapsler, så nøjes med Hjulkrone den ene. Sørg altid for at tage præparater i Estragon forbindelse med et hovedmåltid, så urterne blandes med den almindelige Lakrids mad. Har du galdesten eller har fået fjernet Morgenfrue galdeblæren, så vær forsigtig med de produkter, som påvirker lever og galde. Citronmelisse Ikke fordi de kan gøre skade, men blot fordi de kan skabe ubehag, ligesom Rosmarin stærke krydderier kan gøre. Sar Er du allergiker, skal du selvfølgelig være opmærksom på, at man i prinLøvstikke cippet også kan være allergisk over for lægeplanter. Allergi over for ekstrakter Dild og tørekstrakter er sjælden, da proteinerne i planterne ikke kan genkendes af Oregano kroppen efter ekstraktionsprocessen. Men vær opmærksom på allergi, speMynte cielt hvis du er multi-allergiker, eller hvis du ikke ved, hvad du er allergisk Koriander overfor. Persille Citronverbena KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚33 Karry


Magnesium Kobber Zink Folinsyre A-vitamin Mange biopater og naturopather anBiotin vender homøopatiske midler i deres B2-vitamin behandlinger. Homøopati er en lære om behandling K-vitamin af syge mennesker med stoffer, der i massiv indtagelse fremkalder bestemΩ3 te symptomer, og som i homøopatisk form vil helbrede de helt samme sympSelen tomer. Eksempelvis vil et stof, der fremkalder E-vitamin høj feber ved indtagelse i normal dosis, kunne være med til at fjerne høj feber Kobolt ved indtagelse i fortyndet form, hvor potensering (omrystning) har fundet Q10 sted. har sine rødder meget B3-vitamin Homøopatien lang tid tilbage, men det blev udviklet systematiseret af den tyske læge B6-vitamin og Samuel Hahnemann. (1755-1843) Homøopatien er læren om de små Krom doser. Man fortynder oftest i forholdet 1:10 (D-potenser) eller 1:100 (C-poCalcium tenser) mellem hvert potenstrin, og man kan potensere fra ganske få op til C-vitamin flere hundrede trin. Fosfor Fortyndingen foregår på den måde, at først fremstiller en tinktur, som Pantotensyre man kan består af planter, eller fx vitaminer og mineraler. En del af tinkturen blandJern es op med ni dele af fortyndingsvæske B12-vitamin (vand og alkohol) Blandingen rystes 5060 gange til en 10% opløsning hvilket svarer til D1. Mangan Herefter tages en del (1/10) af D1 og tilføres igen fortyndingsvæske. BlandinJod gen rystes igen, som skaber potensen Proceduren gentages indtil man B1-vitamin D2. har den potens man ønsker. og naturopather bruger tyMolybdæn Biopater pisk homøopatiske midler sammen med urter og andre næringsstoffer. D-vitamin Kalium 34˚ KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Natrium

Reguleringsterapi med homøopatiske midler


Magnesium Kobber Zink Folinsyre A-vitamin Det er tidligere påvist, at børn, der vokBiotin ser op på landet med forskellige dyr, har en lavere risiko for at udvikle allerB2-vitamin gi. En nyere undersøgelse fra University of Western Australia blandt næsten K-vitamin tusind børn i alderen 4-6 år har påvist, at de børn, der vokser op med hunde Ω3 og katte, har 30 % færre tilfælde af maveonder. Forskerne mener, at børn, der Selen gennem husdyrerne tilvænnes et lavt og alsidigt niveau af bakterier, opbygE-vitamin ger et bedre immunforsvar end børn, der ikke udsættes for disse bakterier. Kobolt Kilde: New Scientist Q10 Mikroflora B3-vitamin Menneskets hud og slimhinder er også vært for mikroorganismer – sådan ca. B6-vitamin hundrede tusinde milliarder, og deres antal regnes for at være ti gange større Krom end summen af kropsceller. Mikrofloraen i tyktarmen kan nå en Calcium vægt på 1-2 kg, og på huden kan der sidde op til 80.000 bakterier pr. C-vitamin kvadratcentimeter. Tarmfloraen kan tælle mere end 400 Fosfor forskellige arter. Den sunde tarmflora består bl.a. af mælkesyrebakterier, bifidobakterier, forskellige streptokokker Pantotensyre og colibakterier. Desuden findes der Jern forskellige svampe som Candida albicans og adskillige virusformer. Mikrofloraen på huden består bl.a. af B12-vitamin corynebakterier, stafylokokker, streptoMangan kokker samt skimmel- og gærsvampe. Det evige samliv med denne store Jod mikroflora tjener os ved at fortrænge patogene (sygdomsfremkaldende) miB1-vitamin kroorganismer, ved at rense organismen og producere visse vitaminer og Molybdæn enzymer, som er vitale for det menneskelige stofskifte. D-vitamin De forskellige typer mikroorganismer, Kalium KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚35 Natrium

Immun - og symbioseterapi Overalt i naturen ser vi, at forskellige arter kan være afhængige af hinanden, og en sådan afhængighed til gensidig gavn kaldes for symbiose

(sym = sammen, bios = liv). Siden tidernes morgen er der foregået utallige symbiotiske processer på tværs af dyre- og planteriget. Vi kender alle til historien om bierne og blomsterne, der er afhængige af hinandens eksistens, og det findes der utallige andre eksempler på. Planter som ærter, bønner og kløver kan ikke overleve i kvælstoffattig jord uden en kvælstofproducerende bakterie i rodknolden, og mennesket kan ikke leve uden den kvælstof, som kommer fra den slags planter. Symbiosen er særlig udpræget for køer og termitter, da de hver især er totalt afhængige af mikrobesamfundene i deres fordøjelsessystem, når de skal omsætte cellulose fra henholdsvis græs og træ. I større målestok ser vi også, at forskellige arter trives bedst, når de er i en naturlig kontakt med andre arter. Således kan heste, får og gæs æde og nedbryde hinandens parasitter, når de græsser på samme fold. Fra tidernes morgen har naturen været mangfoldig, og vi ser allerede, at der kan opstå mange nye sygdomme og ubalancer, hvis enkelte arter lever for koncentreret eller isoleret. Tænk bare på de store svinestalde, storbyer og hospitaler, hvor nye aggressive og resistente mikroorgansimer opstår og er et stigende problem.


Magnesium Kobber Zink Folinsyre som indgår i den menneskelige mikro- Biofilm og fokus flora, holder hinanden i skak i en hårfin På vores slimhinder sidder mikroorA-vitamin balance i den såkaldte symbiose. ganismerne fast på overfladen som en Den symbiotiske ligevægt er en fo- hinde, der danner en såkaldt biofilm. Biotin rudsætning for sundhed. Når lige- Hvis mikrofloraen udvikler sig i dysbiovægten forstyrres, erstattes symbioretning, kan biofilmen vokse, breB2-vitamin sen af en dysbiose, hvor nogle arter tisk de sig og give anledning til forskellige undertrykkes og andre dominerer. De symptomer. Således kan den normale K-vitamin dominerende arter kan så ændre sig i flora i sig selv medføre akut infektion, parasitær, patogen retning. Det kan for yderligere biofilmdannelse og kronisk Ω3 eksempel være streptokokker, stafy- infektion, hvis den spredes til et organ, lokokker og svampe som Candida albi- hvor den ikke hører hjemme. LungeSelen cans samt disses giftige stofskiftepro- betændelse kan for eksempel skyldes dukter, også kaldet for toksiner. pneumokokker fra svælget, og blæreE-vitamin Dysbiosen kan godt komme snigende, betændelse kan skyldes colibakterier og den er en central faktor i udviklingen fra tarmen. af mange kroniske sygdomme. Kobolt I visse tilfælde kan kroppen se sig nødsaget til at indkapsle infektionen Dysbiose opstår, når mikrofloraens i et såkaldt betændelsesfokus for at Q10 biokemiske miljø forstyrres. Den ænresten af organismen. EtaB3-vitamin drede kropskemi favoriserer visse ar- beskytte bleringen af et fokus er grundlæggenter og undertrykker andre. En udbredt ved udviklingen af mange kroniske B6-vitamin dysbiotisk faktor er lægers ordination de sygdomme, og fokus spiller en central af antibiotika, som ikke blot udrydder rolle i biopatien og naturopatien. Fokus de skadelige mikroorganismer, men belaster immunforsvaret, og virker som Krom i lige så høj grad rammer den sunde en indre forgiftningskilde, fordi giftige fysiologiske mikroflora. Hos personer toksiner (stofskifteprodukter) kan sive Calcium med et svagt immunforsvar kan ellers ud fra et kronisk betændelsesfokus. harmløse infektioner med forkølelse C-vitamin og influenza give komplikationer som mellemørebetændelse, bronkitis og Fosfor lungebetændelse, fordi bakterier fra breder sig. Junkfood, Pantotensyre normalfloraen dårlige fedtstoffer, for meget sukker, stress, kulde og andre belastende fakJern torer kan også forstyrre symbiosen. B12-vitamin Mangan Jod B1-vitamin Molybdæn D-vitamin Kalium 36˚ KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Natrium


Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel Etageløg Peberrod Portulak Chili Broccoli Melon Gomasio Laks Kål Gulerod Spinat Kiwi Mørksej Tofu Jordbær Hørfrø Soyabønner Linser Citron Avocado Sesam Solsikkekerner Blåbær Græskarkerner KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚37 Tomat

Et overblik over biopaters og naturopathers arbejdsmetoder Har du læst hele bogen, har du sikkert fået et indtryk af, hvordan biopater og naturopather tænker. De vil ved en første konsultation: Skrive en grundig journal og derigennem hjælpe med at få øje på belastende faktorer • Om du har problemstillinger der passer ind i den ene eller anden faseteori • Om du har et særligt behov for kostændringer, vitaminer, mineraler, fedtsyrer • Om der er brug for regulering og optimering af dine organer • Om der er særlig brug for hjælp til immunsystemet eller fx mikrofloraen De fleste biopater og naturopather har flere uddannelser bag sig eller er i tæt samarbejde med andre behandlere, så du får den bedst mulige støtte på din vej til et sundere liv. Læs mere på: www.biopat.dk


Basilikum Salvie Anis Kamille Havre Timian Propolis Solhat Isop Tranebær Pil Ambra Citrongræs Kommen Hjulkrone Estragon Lakrids Morgenfrue Citronmelisse Rosmarin Sar Løvstikke Dild Oregano Mynte Koriander Persille Citronverbena 38˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Karry

Noter


Basilikum Salvie Anis Kamille Havre Timian Propolis Solhat Isop Tranebær Pil Ambra Citrongræs Kommen Hjulkrone Estragon Lakrids Morgenfrue Citronmelisse Rosmarin Sar Løvstikke Dild Oregano Mynte Koriander Persille Citronverbena KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚39 Karry


Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel Etageløg Peberrod Portulak Chili Broccoli Melon Gomasio Laks Kål Gulerod Spinat Kiwi Mørksej Tofu Jordbær Hørfrø Soyabønner Linser Citron Avocado Sesam Solsikkekerner Blåbær Græskarkerner 40˚KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Tomat


Ramsløg Karse Hvidløg Fennikel Etageløg Peberrod Portulak Chili Broccoli Melon Gomasio Laks Kål Gulerod Spinat Kiwi Mørksej Tofu Jordbær Hørfrø Soyabønner Linser Citron Avocado Sesam Solsikkekerner Blåbær Græskarkerner KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI˚41 Tomat


Magnesium Kobber Zink Folinsyre A-vitamin Biotin B2-vitamin K-vitamin Ω3 Selen E-vitamin Kobolt Q10 B3-vitamin B6-vitamin Krom Calcium C-vitamin Fosfor Pantotensyre Jern B12-vitamin Mangan Jod B1-vitamin Molybdæn Behandlerstempel D-vitamin Kalium 42˚ KORT OG GODT OM BIOPATI OG NATUROPATI Natrium