Pufferen26 2016

Page 1

PUFFEREN PUFFEREN

Stort og småt fra Limfjordsbanen og banerne i Nordjylland Nr. 26 - november 2016

Ingen juletog hos Limfjordsbanen i år :-( Det lykkedes ikke at få en driftstilladelse i hus for Limfjordsbanen inden vore juletog og planlagt kørsel til Skørping i december må derfor aflyses. Trafik- og Byggestyrelsen var i sommer indstillet på at give os en ny driftstilladelse inden vores juletog, så vi kunne køre disse. Der har været en meget lang dialog med Trafik- og Byggestyrelsen om vores organisation,

der endt med at vores kandidat til sikkerhedsansvarligt valgte at trække sig. Materialet der skulle fremsendes til den egentlige ansøgning om driftstilladelse er klart, og kan fremsendes til Trafik- og Byggestyrelsen når sikkerhedsorganisation er godkendt. Mere om vores sikkerhedsorganisation på næste side. Økonomien i banen er derfor yderst anstrengt, og kassen er tom. Disse flotte foto fra juletog 2015 kommer vi desværre ikke til at opleve i år. Foto: John Lykholt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.