Pufferen25 2016

Page 1

PUFFEREN PUFFEREN

Stort og småt fra Limfjordsbanen og banerne i Nordjylland Nr. 25 - september 2016

En stille sommer hos Limfjordsbanen

Vi havnede desværre i den situation af at mistede vores driftstilladelse før vores sommertog og vi er nu i fuld gang med at opnå en ny driftstilladelse. I første omgang skal der godkendes en ny sikkerhedsansvarlig og når denne godkendelse er på plads, skal der fremsendes en ansøgning om en ny driftstilladelse. De nødvendige dokumenter vedr. godkendelse af ny sikkerhedsansvarlig er der dialog med Trafik og Byggestyrelsen om, og vi forventes at det inden for kort tid er en godkendt sikkerhedsorganisation. Trafik og byggestyrelsen har udtalt at de er indstillet på at det skal være muligt for os at køre juletog, og at en ny driftstilladelse er på plads til denne kørsel. Materialet der skal fremsendes til den egentlige ansøgning om driftstilladelse er allerede nu

klar, og kan fremsendes til Trafik- og Byggestyrelsen når sikkerhedsorganisation er godkendt. En væsentlig forudsætning for en driftstilladelse er at vi råder over et stykke infrastruktur. I og med at vi netop har underskrevet en lejekontrakt er denne forudsætning opfyldt. Sideløbende arbejder vi på det materiale vi skal bruge for at opnå ibrugtagningstilladelse på vores kørende materiel. En del af det nye sikkerhedsstyringssystem er, at vi skal have styr på uddannelse af personale og hvilke beviser de har.

Opvarmning af opholdsrum

Der er kommet et tilbud om opvarmning af opholdsrum fra Aalborg Fjernvarme. Der er kontakt til firma om at lave ny installation eller tilslutte eksisterende installation til fjernvarmesystemet. Aalborg Kommune støtter dette arbejde økonomisk. Opvarmning med fjernvarme håber vi kan ske i løbet af efteråret.

Økonomi

Økonomien er yderst anstrengt, og kassen er tom. Vi vil have nogle midler igen når vi modtager huslejetilskud fra Aalborg Kommune. Vi vil ikke i år kunne afdrage væsentligt på vores lån hos Dansk jernbane Klub. Det er absolut nødvendig for klubbens økonomi at vi vil kommer til at køre juletog i år. Men selv med gode indtægter fra jueletog, vil de efterfølgende måneder fordre en stram økonomistyring indtil vi kan køre det første tog i starten af 2017.