Pufferen24 2016

Page 1

PUFFEREN PUFFEREN

Stort og småt fra Limfjordsbanen og banerne i Nordjylland Nr. 24 - juni 2016

Ingen sommerkørsel hos Limfjordsbanen Limfjordsbanen må desværre aflyse alle sommerkørsler. Trafik- og byggestyrelsen har trukket vores tilladelse til at køre veterantog tilbage, idet de ikke mener vi kan dokumentere en række forhold af sikkerhedsmæssig karakter. Det meget omfattende papirarbejde med sikkerhedsstyring har Limfjordsbanen arbejdet med de sidste år, men vi nåede desværre ikke i mål inden vores tilladelse udløb. Samarbejde med andre Veterantogsoperatører har været drøftet, så vi kunne køre sommertog, men det har desværre ikke været muligt at lave en aftale. Trafik og byggestyrelsen mener ikke vi har dokumenteret følgende væsentlige forhold: Hvordan vores organisation fungerer i praksis og hvordan manglende kompetencer hos den sikkerhedsansvarlige uddelegeres. Manglende beskrivelser af hvilke kompetencer der er påkrævet for at kunne udføre sikkerhedsmæssige funktioner.

Manglende risikovurderinger og oversigt over gennemførte risikovurderinger. Manglende beskrivelse af hvorledes LFB sikrer at de personer der udfører sikkerhedsmæssige funktioner har de nødvendige faglige kvalifikationer og bliver tilstrækkeligt uddannet. Manglende overholdelse af sikkerhedsregler for at medtage uautoriserede personer i førerrummet Manglende oplysninger om uddannelsesplan og pensum for uddannelse i LFB-SIN Manglende samarbejde med Bjergbanen i Lemvig, der kører under vores sikkerhedsorganisation For alle punkter har Limfjordsbanen indsendt dokumenter og der var en proces i gang for at få dem godkendt, og nogle dokumenter var godkendt og enkelte dokumenter var der få rettelser til. Personer der har opholdt sig i førerrum har haft udstedt en førerrumstilladelse. På baggrund af denne tilbagekaldelse af køretilladelse ønsker Mads Bertelsen ikke at fortsætte som sikkerhedsansvarlig og vi skal have fundet en ny sikkerhedsansvarlig hurtigst muligt. Papirarbejdet omkring sikkerhedsstyring starter nu næsten forfra, men vi håber at kunne få vores tilladelse tilbage så vi kan køre juletog i 2016.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.