Pufferen23 2016

Page 1

PUFFEREN PUFFEREN

Stort og småt fra Limfjordsbanen og banerne i Nordjylland Nr. 23 - februar 2016

Stadig sporproblemer for Limfjordsbanen 15. juli 2015 kørte nr. 34 og 6 vogne ud fra remisen og de har ikke været inde siden. Vogne og lokomotiv stod indtil december i Hjørring og efter juletogene havde kørt havde vi regnet med at kunne komme ind i remisen igen, med lokomotiv og vogne. Det kunne vi imidlertid ikke, så lokomotiv og vogne står udenfor remisen i dag. Omkring årsskiftet 2015/16 var vi af DSB ejendomsudvikling lovet en ny sporforbindelse ud fra remisen mod syd. På møde i januar med DSB ejendomsudvikling og Niras omkring detaljer om sporforbindelsen blev det oplyst at sporet tidligst vil kunne være færdigt i september 2016. Udsigt til at drive veteranbane under åben himmel i minimum 15 måneder hen over to sommersæsoner er ikke opløftende. Vi har både materiel stående udenfor og indenfor i remisen og der er behov for at materiel både kan komme ind og ud for eftersyn og nødvendig vedligeholdelse og reparationer. Andre probleDer venter et stort arbejder med de udvendige beklædning når vogne igen kan komme under tag

Det er ikke sundt for et damplokomotiv at at stå under en presenning i foreløbigt 3 måneder mer er forfald af materiel, grafitti, aflyste ture og tomkørsler til Hjørring. I forhold til det af Banedanmark lukkede forbindelsesspor er det aldrig blevet helt præciseret hvad der var problemer med dette. Det er fremført at sveller flere steder var gemt i sand og man derfor ikke kunne vurdere sveller. Da sporet var ejet af DSB var der løbende vedligeholdelse og eftersyn af spor og sporskifter og dette er os bekendt dokumenteret overfor Banedanmark. Den ulovlige overkørsel har vi tilbudt at spærre med betonklodser de få gange vi kan nøjes med at komme ind og ud. Det har været et meget langt forløb der endnu ikke er slut. Hvornår kan vi tro på at der er en ny sporforbindelse ?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.